Trampoliini ja suojaverkkotrampolin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Trampoliini ja suojaverkkotrampolin"

Transkript

1 Art , Studsmatta med skyddsnät Trampoline med beskyttelsesnett Trampoliini ja suojaverkkotrampolin Trampolin med beskyttelsesnet SE- Barn under 3 år får ej använda produkten på grund av skaderisk. NO- På grunn av risiko for skader må ikke barn under 3 år bruke produktet. FI - Loukkaantumisvaaran vuoksi alle 3-vuotiaat lapset eivät saa käyttää tuotetta. DK - Produktet må ikke benyttes af børn under 3 år på grund af risiko for tilskadekomst. Type: TATR / TATR Age 6+ Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, Helsingborg. Tel: Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: Maahantuoja/Importör: Biltema Suomi Oy, Iltaruskontie 2, FIN Helsinki/Helsingfors. Puh.: Importør: Biltema Danmark A/S, Boks 175, 9230 Svenstrup J, Tlf.: Original manual Biltema Nordic Services AB

2 Studsmatta med skyddsnät INTRODUKTION Hoppning på studsmatta innebär hög skaderisk, i synnerhet vid felaktig användning. I denna manual finns instruktioner och säkerhetsföreskrifter som minimerar riskerna och ökar din behållning av produkten. Läs manualen före användning och spara den för framtida bruk. varning! Gör inte volter på studsmattan. Landar man på huvudet kan detta leda till allvarlig skada eller dödsfall. TEKNISKA DATA Hoppa endast en person åt gången. Om flera personer hoppar samtidigt kan detta resultera i allvarliga olyckor Mått 396 x 88cm 305 x 76 cm Maxvikt 150 kg 150 kg Material, ställning Innehåll Galvaniserat stål Galvaniserat stål del Matta 1 1 Kantskydd 1 1 Toppskena med bensockel 4 4 Toppskena 4 4 Fot 4 4 Ben 8 8 Fjäder Säkerhetsbricka 1 1 Verktyg 1 1 Skyddsnät 1 1 Undre stålrör 8 8 Övre stålrör (vadderat) 8 8 Mutterset Distans Fästbygel SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs manualen och följ noga alla säkerhetsföreskrifter och varningar. Barn under 3 år får ej använda produkten på grund av skaderisk. Studsmattor som är högre än 51 cm rekommenderas inte till barn under 6 år Undersök utrustningen före varje användning. Kontrollera att skydds- och stödutrustning sitter på rätt plats och att inga delar saknas eller är skadade. Främmande föremål som kan störa hoppningen får inte finnas i närheten av studsmattan. Städa området runt studsmattan före hoppning. I denna manual finns instruktioner och säkerhetsföreskrifter som minimerar risker och ökar din behållning av produkten. Läs dem före användning och spara manualen för framtida bruk. Använd aldrig studsmattan utan säkerhetsnät. Försök inte hoppa över skyddsnätet. Försök inte krypa under skyddsnätet. Kasta dig inte avsiktligt mot skyddsnätet. Häng, klättra eller sparka inte på skyddsnätet. Bär kläder utan lösa snören, krokar, öglor eller dylikt som kan fastna i skyddsnätet. Häng inga föremål som inte är godkända tillbehör på skyddsnätet. Gå alltid in och ut till studsmattan genom skyddsnätets avsedda öppning. Förvara studsmatta och säkerhetsnätet inomhus vintertid Biltema Nordic Services AB 2

3 Hoppning Använd inte studsmattan i berusat eller drogpåverkat tillstånd. Ta bort alla vassa föremål från kroppen. Klättra försiktigt när du ska gå på och av studsmattan. Det är farligt att hoppa från studsmattan till marken eller att hoppa upp på studsmattan. Använd inte studsmattan som en språngbräda till andra föremål. Lär dig grundhopp innan du provar mer avancerade varianter, se instruktioner i denna manual. Avbryt hoppningen genom att böja på knäna när fötterna landar på mattan. Hoppa kontrollerat så att du landar på samma plats som hoppets utgångspunkt. Avbryt om du håller på att mista kontrollen. Hoppa inte för länge eller för högt. Håll blicken på mattan så att du inte tappar balansen eller kontrollen. Hoppa i korta intervall och avbryt när du är trött. Hoppa endast när studsmattan är torr. Hoppa inte när det blåser. Gör inte volter på studsmattan. Landar man på huvudet kan detta leda till allvarlig skada eller dödsfall. Hoppa endast en person åt gången. Om flera personer hoppar samtidigt kan detta resultera i allvarliga olyckor. Kontrollera före och under hoppning att studsmattan inte är våt, skadad, smutsig eller sliten. Se till att inga främmande föremål under eller runt studsmattan kan störa hopparen. Säkerställ att ingen obehörig kan använda studsmattan när den är obevakad. Ha alltid uppsikt över barn som använder eller befinner sig i närheten av studsmattan. kontroll före användning Kontrollera före användning att inga delar är skadade eller saknas. Följande punkter kan utgöra en risk: Trasigt eller skadat skyddsnät. Skyddsnätet sitter löst eller saknas helt. Kantskyddet sitter löst eller saknas helt. Kantskyddet är punkterat, slitet och upprivet. Sömmar i kantskyddet har gått upp. Trasiga fjädrar. Böjd eller trasig ram. Hängande matta. Vassa kanter på ram eller stöd. placering av studsmattan Luftrummet ovanför studsmattan ska vara minst 7,3 meter. Bredvid studsmattan får det inte finnas träd, staket, väggar m.m. Underlaget ska vara plant. Området ska vara ljust. Inga föremål får finnas under studsmattan Biltema Nordic Services AB

4 MONTERING Studsmattan bör monteras av två personer med bifogat specialverktyg. Använd arbetshandskar. När studsmattan inte används kan den enkelt demonteras för säker förvaring. 1. Lägg ut delarna till ställningen Ta fram alla delar till ställningen enligt illustrationen nedan. Delarna kopplas enkelt ihop genom att man för in den smalare delen i den större. 4. Montera mattan Detta moment bör utföras av två personer. OBS! Var försiktiga så att ni inte klämmer er på fjädrarna när mattan spänns. A. Placera mattan i ställningen. 2. Montera ställningen Sätt ihop benen (5) med fötterna (6). B. Fäst fjädern på mattans ögla och dra fjädern med verktyget till ett hål på ställningen. 3. Montera toppskenor A. För detta moment bör man vara två personer. Montera toppskenor med bensockel (3) enligt bild. B. Montera toppskenor (4) i gapen. C. Kontrollera antalet fjädrar och montera enligt den bild som gäller för din studsmatta Biltema Nordic Services AB 4

5 Art (80 fjädrar) 5. Sätt på säkerhetsbrickan 6. Montera kantskydd (säljs även som reservdel) Art (64 fjädrar) A. Lägg kantskyddet (2) så att fjädrarna och kanten täcks. Kontrollera att alla metalldelar täcks. B. Bind fast kantskyddet enligt någon av bilderna nedan. D. Kontrollera att samtliga fjärdrar är monterade Biltema Nordic Services AB

6 montera SäkerHetSnät Steg 1 Stålrören monteras på studsmattans stativ med en fästbygel, två distanser och ett mutterset. Steg 3 Dra ner nätet till kanten. Steg 4. Fäst nätet med spännkrokarna i samma öglor som håller fast studsmattan. Steg 2 För in de övre stålrören (2) i nätets hylsor. Se till att stålröret sticker ut i andra änden. Montera de övre stålrören på nedre stålrören. VARNING! Kontrollera noga att alla krokar sitter fast ordentligt och att nätet är spänt. Annars fungerar inte säkerhetsnätet som det ska. VARNING! Vid storm kan säkerhetsnätet blåsa bort och orsaka skada. Säkra nätet ordentligt med linor i både studsmattan och marken, eller ta bort det om en storm nalkas Biltema Nordic Services AB 6

7 ANVÄNDNING OCH HOPPRÖRELSER Klä dig lämpligt i träningskläder och strumpor/ barfota hoppa ej i skor med tjocka sulor eftersom dessa kan förstöra mattan. Kontrollera utrustningen noga och ta dig försiktigt upp på studsmattan. Börja med att lära dig grundhopp och hur man bromsar om du tappar kontrollen är det viktigt att du snabbt kan avbryta hoppningen. När du kan hoppa rakt upp och ned med god kontroll kan du successivt öka höjden och prova svårare hopp. Kontakta en kunnig instruktör om du vill utföra avancerade hopp. Hoppa i korta intervall och sluta när du är trött. Bromsa/stoppa Böj på knäna när fötterna kommer i kontakt med mattan. Grundhopp 1. Stå rakt upp med fötterna isär och rakt huvud. 2. Svinga armarna framåt och uppåt i en cirkulär rörelse. 3. Sätt ihop fötterna när du kommer upp i luften och luta tårna neråt. 4. Landa med fötterna isär. 5. Böj på knäna vid landning när du vill bromsa eller avbryta hoppningen. Knähopp 1. Börja med ett lågt grundhopp. 2. Landa på knäna med rak rygg och sträckt kropp. Håll balansen med armarna. 3. Studsa upp med svingande armar till samma position som du har i ett grundhopp. Sitthopp 1. Gör ett grundhopp, men landa i en sittande position. 2. Placera händerna bredvid höfterna. 3. Tryck dig upp med händerna. Fronthopp 1. Gör ett grundhopp, men luta dig framåt. 2. Landa med ansiktet neråt. Håll armar och händer sträckta. 3. Tryck dig upp med händerna Biltema Nordic Services AB

8 SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL För att studsmattan ska hålla måste den skötas och användas på rätt sätt. Följande skötselregler gäller: Förvara studsmattan inomhus vintertid. Endast en person får hoppa åt gången. Hoppare får ej väga mer än 150 kg. Hoppa ej i skor med tjock sula. Husdjur får inte vistas på mattan. Inga skarpa föremål får komma i kontakt med mattan. Kontrollera före användning att följande problem inte föreligger: Kantskyddet sitter löst eller saknas helt. Kantskyddet är punkterat, slitet och upprivet. Sömmar i kantskyddet har gått upp. Trasiga eller saknade fjädrar. Böjd eller trasig ram. Hängande matta. Vassa kanter på ram eller stöd. VARNING! Studsmattan får absolut inte användas om du upptäcker något av ovan nämnda problem. OBS! Innan studsmattan monteras efter vinterförvaring är det viktigt att kontrollera alla delar till studsmattan är hela och att inga skador uppstått. Åtgärder vid dåligt väder Vid hård blåst kan studsmattan flyga iväg. Ställ undan studsmattan på en vindfri och säker plats, eller säkra den med tre snören i både fötter och ram eftersom delarna kan lossna i blåst. Flytta studsmattan Två personer krävs för att flytta studsmattan på ett säkert sätt. Tejpa alla kopplingar och lyft upp studsmattan horisontellt från marken. Vid längre transporter ska studsmattan demonteras Biltema Nordic Services AB 8

9 Trampoline med beskyttelsesnett INNLEDNING Hopping på trampoline innebærer høy skaderisiko, spesielt ved feil bruk. I denne bruksanvisningen finner du instruksjoner og sikkerhetsforskrifter som minimerer risikoene og gir deg økt utbytte av produktet. Les bruksanvisningen før bruk, og ta vare på den for å kunne slå opp i den senere. Dersom det monteres tilbehør, skal bruksanvisningen og sikkerhetsforskriftene for disse også leses og oppbevares på samme sted. advarsel! Ta ikke salto på trampolinen. Dersom man lander på hodet, kan det føre til alvorlig skade eller dødsfall. TEKNISKE DATA Hopp kun én person om gangen. Dersom flere personer hopper samtidig, kan det resultere i alvorlig ulykke Mål 396 x 88cm 305 x 76 cm Maks. vekt 150 kg 150 kg Materiale, stativ Innhold Galvanisert stål Galvanisert stål del Matte 1 1 Kantpute 1 1 Toppskinne med bensokkel 4 4 Toppskinne 4 4 Fot 4 4 Ben 8 8 Fjær Sikkerhetsbrikke 1 1 Verktøy 1 1 Skyddsnät 1 1 Undre stålrör 8 8 Övre stålrör (vadderat) 8 8 Mutterset Distans Fästbygel SIKKERHETSFORSKRIFTER Les bruksanvisningen, og følg alle sikkerhetsforskrifter og advarsler. På grunn av risiko for skader må ikke barn under 3 år bruke produktet. Det anbefales ikke at barn under 6 år bruker trampoliner som er høyere enn 51 cm. Undersøk utstyret før hver bruk. Kontroller at sikkerhets- og støtteutstyr sitter på plass, og at ingen deler mangler eller er skadet. Gjenstander som kan forstyrre hoppingen, må ikke finnes i nærheten av trampolinen. Rydd området rundt trampolinen før hopping. I denne bruksanvisningen finner du instruksjoner og sikkerhetsforskrifter som minimerer risikoene og gir økt utbytte av produktet. Les dem før bruk, og ta vare på bruksanvisningen for å kunne slå opp i den senere. Trampolinen må aldri brukes uten sikkerhetsnett. Forsøg ikke at hoppe over sikkerhedsnettet. Forsøg ikke at krybe under sikkerhedsnettet. Kast dig ikke mod beskyttelsesnettet med vilje. Hæng, klatre eller spark ikke på beskyttelsesnettet. Bær tøj uden snore, kroge, øjer eller lignende, som kan sidde fast i beskyttelsesnettet. Hæng ikke genstande, som ikke er godkendt tilbehør på beskyttelsesnettet. Gå altid ind og ud på trampolinen gennem beskyttelsesnettets åbning. Oppbevar trampolinen og sikkerhetsnettet innendørs om vinteren Biltema Nordic Services AB

10 Hopping Bruk ikke trampolinen i beruset eller medikamentpåvirket tilstand. Fjern alle skarpe gjenstander fra kroppen. Klatre forsiktig når du skal gå på og av trampolinen. Det er farlig å hoppe fra trampolinen ned på bakken og å hoppe opp på trampolinen. Bruk ikke trampolinen som et springbrett til andre gjenstander. Lær deg grunnhopp før du prøver mer avanserte varianter, se instruksjoner i denne bruksanvisningen. Avbryt hoppingen ved å bøye knærne når føttene lander på matten. Hopp kontrollert slik at du lander på samme sted som du hoppet fra. Avbryt om du holder på å miste kontrollen. Hopp ikke for lenge eller for høyt. Hold blikket på matten slik at du ikke mister balansen eller kontrollen. Hopp i korte intervaller, og avbryt når du er trett. Hopp kun når trampolinen er tørr. Hopp ikke når det blåser. Ta ikke salto på trampolinen. Dersom du lander på hodet, kan det føre til alvorlig skade eller dødsfall. Hopp kun én person om gangen. Dersom flere personer hopper samtidig, kan det resultere i alvorlig ulykke. Kontroller før og under hopping at trampolinen ikke er våt, skadet, tilsmusset eller slitt. Pass på at ingen gjenstander under eller rundt trampolinen kan forstyrre hopperen. Sikre at ingen uvedkommende kan bruke trampolinen når den er ubevoktet. Ha alltid tilsyn med barn som bruker eller befinner seg i nærheten av trampolinen. kontroll før bruk Kontroller før bruk at ingen deler er skadet eller mangler. Følgende punkter kan utgjøre en risiko: Kantputen sitter løst eller mangler helt. Kantputen er punktert, slitt og opprevet. Sømmer i kantputen har gått opp. Slitte fjærer. Bøyd eller slitt ramme. Hengende matte. Skarpe kanter på ramme eller støtte. plassering av trampolinen Luftrommet over trampolinen skal være minst 7,3 meter. Ved siden av trampolinen må det ikke finnes trær, gjerde, vegger m.m. Underlaget skal være plant. Området skal være lyst. Det må ikke finnes gjenstander under trampolinen Biltema Nordic Services AB 10

11 MONTERING Trampolinen bør monteres av to personer ved bruk av medfølgende spesialverktøy. Bruk arbeidshansker. Når trampolinen ikke brukes, kan den enkelt demonteres for sikker oppbevaring. 1. Legg ut delene til stativet Ta fram alle deler til stativet som vist i illustrasjonen nedenfor. Delene kobles enkelt sammen ved at man stikker den smalere delen inn i den bredere. 4. Montere matten Denne operasjonen bør utføres av to personer. OBS! Vær forsiktig for å unngå å bli klemt av fjærene når matten festes. A. Plasser matten i stativet. 2. Montere stativet Sett bena (5) sammen med føttene (6). B. Fest fjæren på mattens øye, og dra fjæren med verktøyet til et hull på stativet. 3. Montere toppskinner A. For denne operasjonen bør man være to personer. Monter toppskinner med bensokkel (3) som vist på bilde. B. Monter toppskinner (4) i mellomrommet. enligt bild Biltema Nordic Services AB

12 C. Kontroller antall fjærer, og monter i samsvar med bildet som gjelder for din trampoline. 5. Sett på sikkerhetsbrikken Art (64 fjærer) 6. Montere kantpute (selges også som reservedel) Art (80 fjærer) A. Legg kantputen (2) slik at fjærene og kanten dekkes. Kontroller at alle metalldeler er dekket. B. Bind fast kantputen som vist på bilder nedenfor. D. Kontroller at samtlige fjærer er montert Biltema Nordic Services AB 12

13 montera SäkerHetSnät Trinn 1 Stålrørene monteres på trampolinens stativ med en brakett, to avstandsskiver og ett skruesett. Trinn 3 Dra nettet ned til kanten. Trinn 4 Fest nettet med festekrokene i samme øyer som holder fast trampolinen. Trinn 2 Før de øvre stålrørene (2) inn i nettets hylser. Se til at stålrøret stikker ut i den andre enden. ADVARSEL! Kontroller nøye at alle kroker sitter ordentlig fast, og at nettet er stramt. Ellers fungerer ikke sikkerhetsnettet som det skal. ADVARSEL! I uvær kan sikkerhetsnettet blåse bort og forårsake skade. Sikre nettet ordentlig med barduner i både trampolinen og bakken, eller flytt den i tilfelle det er meldt uvær. Monter de øvre stålrørene på de nedre stålrørene Biltema Nordic Services AB

14 BRUK OG BEVEGELSER Hopp gjerne i treningsklær og sokker eller barbent ikke i sko med tykke såler, fordi disse kan ødelegge matten. Kontroller utstyret nøye, og stig forsiktig opp på trampolinen. Begynn med å lære deg grunnhopp og hvordan man bremser dersom du mister kontrollen, er det viktig at du raskt kan avbryte hoppingen. Når du kan hoppe rett opp og ned med god kontroll, kan du gradvis øke høyden og prøve vanskeligere hopp. Kontakt en kyndig instruktør om du vil utføre avanserte hopp. Hopp i korte intervaller, og slutt når du er trett. Bremse/stoppe Bøy knærne når føttene kommer i kontakt med matten. Grunnhopp 1. Stå rett opp med føttene fra hverandre og med hodet holdt rett. 2. Sving armene framover og oppover i en sirkelformet bevegelse. 3. Samle føttene når du kommer opp i luften, og skrå tærne nedover. 4. Land med føttene fra hverandre. 5. Bøy knærne ved landing når du vil bremse eller avbryte hoppingen. Knehopp 1. Begynn med et lavt grunnhopp. 2. Land på knærne med rett rygg og kroppen strukket. Hold balansen med armene. 3. Sprett opp med svingende armer til samme posisjon som du har i et grunnhopp. Sitthopp 1. Gjør et grunnhopp, men land i sittende posisjon. 2. Plasser hendene ved siden av hoftene. 3. Press deg opp med hendene. Fronthopp 1. Gjør et grunnhopp, men len deg framover. 2. Land med ansiktet nedover. Hold armer og hender utstrukket. 3. Press deg opp med hendene Biltema Nordic Services AB 14

15 STELL OG VEDLIKEHOLD For at trampolinen skal vare lenge, må den stelles og brukes på riktig måte. Følg reglene for dette nedenfor: Oppbevar trampolinen innendørs om vinteren. Kun én person skal hoppe om gangen. Hoppere må ikke veie mer enn 150 kg. Hopp ikke med sko med tykke såler. Kjæredyr må ikke oppholde seg på matten. Skarpe gjenstander må ikke komme i kontakt med matten. Kontroller før bruk at følgende problemer ikke foreligger: Kantputen sitter løst eller mangler helt. Kantputen er punktert, slitt eller opprevet. Sømmer i kantputen har gått opp. Fjærer er slitt eller mangler. Bøyd eller defekt ramme. Hengende matte. Skarpe kanter på ramme eller støtte. ADVARSEL! Trampolinen må under ingen omstendigheter brukes dersom du skulle oppdage ett av ovennevnte problemer. OBS! Før trampolinen monteres etter å ha vært lagret om vinteren, er det viktig å kontrollere at alle delene er hele og at det ikke har oppstått skader. Tiltak ved dårlig vær Ved hard vind kan trampolinen fly av gårde. Flytt trampolinen til et sikkert sted uten vind, eller sikre den med tre snorer i både føtter og ramme, fordi delene kan løsne i vind. Flytte trampolinen Det kreves to personer for å flytte trampolinen på en sikker måte. Teip alle koblinger, og løft trampolinen horisontalt opp fra bakken. Ved lengre transport skal trampolinen demonteres Biltema Nordic Services AB

16 Trampoliini ja suojaverkkotrampolin ESITTELY Trampoliinilla hypittäessä on olemassa suuri vahingoittumisen vaara varsinkin jos sitä käytetään virheellisesti. Tässä käyttöohjeessa on vaaroja vähentäviä turvaohjeita ja trampoliinin käyttöikää pidentäviä neuvoja. Lue käyttöohje ennen käyttämistä ja säästä se tulevaa käyttöä varten. Jos trampoliiniin asennetaan lisävarusteita, myös niiden turvaohjeet on luettava ja säilytettävä yhdessä trampoliinin kanssa. VAROITUS! Älä tee voltteja trampoliinilla. Tuleminen alas pää alaspäin voi aiheutua vakavia henkilövahinkoja tai kuoleman. TEKNISET TIEDOT Vain yksi henkilö saa hyppiä kerrallaan. Jos useita henkilöitä hyppii samanaikaisesti, voi aiheutua vakavia onnettomuuksia Biltema Nordic Services AB Mitat 396 x 88cm 305 x 76 cm Käyttäjän enimmäispaino Rungon materiaali Sisältö 150 kg 150 kg Galvanoitu teräs Galvanoitu teräs Osa Matto 1 1 Reunasuojus 1 1 Jalkasokkelilla varustettu yläkisko 4 4 Yläkisko 4 4 Jalka 4 4 Tuki 8 8 Jousi Turvakilpi 1 1 Työkalu 1 1 Suojaverkko 1 1 Alempi teräsputki 8 8 Ylempi teräsputki (pehmustettu) 8 8 Mutterisarja Välikappale Kiinnitin TURVALLISUUSOHJEET Virheellinen käyttäminen tai väärinkäyttö on vaarallista ja voi aiheuttaa vakavia vahinkoja. Loukkaantumisvaaran vuoksi alle 3-vuotiaat lapset eivät saa käyttää tuotetta. Yli 51 cm korkeita trampoliineja ei suositella alle 6-vuotiaille lapsille. Tarkista tuote ennen jokaista käyttökertaa. Tarkista, että suojat ja tuet ovat oikeissa paikoissa, että osat ovat ehjät ja että osia ei puutu. Trampoliinin lähellä ei saa olla vieraita esineitä, jotka voivat häiritä hyppimistä. Siivoa trampoliinia ympäröivä alue ennen hyppimistä. Tässä käyttöohjeessa on vaaroja vähentäviä turvaohjeita ja trampoliinin käyttöikää pidentäviä neuvoja. Lue ne ennen käyttämistä, ja säästä käyttöohje tulevaa käyttöä varten. Lue turvallisuusohjeet huolellisesti ennen trampoliinin. Älä yritä hypätä turvaverkon yli. Älä yritä ryömiä turvaverkon alta. Älä heittäydy tarkoituksella päin turvaverkkoa. Älä roiku turvaverkossa, kiipeä siihen tai potki sitä. Käytä vaatteita, joissa ei ole irtonaisia nyörejä, koukkuja, silmukoita vai vastaavia, jotka voivat tarttua suojaverkkoon. Älä ripusta turvaverkkoon esineitä, jotka eivät ole sen hyväksyttyjä varusteita. Mene aina trampoliinille ja tule pois suojaverkon aukosta. Säilytä trampoliinia ja turvaverkkoa sisällä talven ajan.

17 Hyppiminen Älä käytä trampoliinia päihtyneenä tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena. Poista kaikki vartaloa koskettavat terävät esineet. Kiipeä trampoliiniin varovasti. On vaarallista hypätä trampoliinilta maahan tai hypätä trampoliinille. Älä käytä trampoliinia hyppylautana. Opettele perushypyt ennen vaikeampia hyppyjä. Tässä käyttöohjeessa on lisätietoja. Keskeytä hyppiminen taivuttamalla polvia, kun jalat osuvat trampoliiniin. Hyppää hallitusti, jotta laskeudut samaan paikkaan josta hyppy alkoi. Jos menetät hyppimisen hallinnan, keskeytä hyppiminen. Älä hyppää liian pitkälle tai korkealle. Pidä katse trampoliinin matossa, jotta et menetä tasapainoa tai hallintaa. Hypi vain lyhyitä jaksoja kerrallaan. Keskeytä hyppiminen, kun alkaa väsyttää. Hypi vain kuivalla trampoliinilla. Älä hypi kovalla tuulella. Älä tee voltteja trampoliinilla. Tuleminen alas pää alaspäin voi aiheutua vakavia henkilövahinkoja tai kuoleman. Vain yksi henkilö saa hyppiä kerrallaan. Jos useita henkilöitä hyppii samanaikaisesti, voi aiheutua vakavia onnettomuuksia. Tarkista ennen hyppimistä ja sen jälkeen, ettei trampoliini ole märkä, vaurioitunut, likainen tai kulunut. Varmista, ettei mikään trampoliinin alla tai lähellä oleva esine häiritse hyppijää. Varmista, ettei kukaan asiaton henkilö pääse käyttämään trampoliinia, kun sitä ei valvota. Valvo aina trampoliinilla hyppiviä tai sen lähellä oleskelevia lapsia. tarkistukset ennen käyttöä Tarkista ennen käyttöä, että mikään osa ei ole vaurioitunut tai puutu. Seuraavat voivat aiheuttaa vaaran: Löysällä oleva tai puuttuva reunasuojus Rikkoutunut, kulunut tai repeytynyt reunasuojus Irronneet reunasuojuksen saumat Rikkoutuneet jouset Taipunut tai rikkoutunut runko Löysänä riippuva matto Rungon tai tuen terävät reunat trampoliinin paikan valitseminen Trampoliinin yläpuolella on oltava vähintään 7,3 metriä vapaata tilaa. Trampoliinin vieressä ei saa olla esimerkiksi puita, aitaa tai seiniä. Alustan on oltava tasainen. Alueen on oltava valoisa. Trampoliinin alla ei saa olla mitään esineitä Biltema Nordic Services AB

18 KOKOAMINEN Trampoliinin kokoamisessa tarvitaan kaksi henkilöä ja mukana toimitettu erikoistyökalu. Käytä työkäsineitä. Kun trampoliinia ei käytetä, se voidaan purkaa helposti ja asettaa turvalliseen säilytyspaikkaan. 1. Aseta osat oikeisiin paikkoihin Aseta kaikki osat oikeisiin paikkoihin seuraavassa kuvassa esitetyllä tavalla. Osat kiinnitetään toisiinsa työntämällä kapeampi pää suuremman osan sisään. 4. Maton asettaminen paikalleen Tässä työvaiheessa tarvitaan kaksi henkilöä. HUOMIO! Varo, että kehon osat eivät jää jousien väliin, kun maton jousia jännitetään. A. Aseta matto paikalleen. 2. Rungon kokoaminen Kiinnitä jalat (5) tukiin (6). B. Kiinnitä jousi maton kiinnitysaukkoon. Pujota jousen pää työkalun avulla rungon aukkoon. 3. Yläkiskojen kokoaminen A. Tässä työvaiheessa tarvitaan kaksi henkilöä. Kiinnitä yläkiskot jalkaosiin (3) kuvassa näkyvällä tavalla. B. Kiinnitä yläkiskot toisiinsa (4) Biltema Nordic Services AB 18

19 C. Tarkista jousien määrä. Asenna ne paikalleen ostamaasi trampoliinia esittävän kuvan mukaisesti. 5. Kiinnitä turvakilpi Tuotenro (64 jousta) 6. Asenna reunasuojus (myydään myös varaosana) A. Aseta reunasuojus (2) paikalleen siten, että se peittää jouset ja reunan. Varmista, että kaikki metalliosat jäävät peittoon. B. Kiinnitä reunasuojus seuraavissa kuvissa näkyvällä tavalla. Tuotenro (80 jousta) D. Tarkista, että kaikki jouset on asennettu paikoilleen Biltema Nordic Services AB

20 kokoaminen Vaihe 1 Teräsputki asennetaan trampoliinin runkoon konsolin, kahden välilevyn ja ruuvien avulla. Vaihe 3 Vedä verkko alas reunaan saakka. Vaihe 4 Kiinnitä verkko koukuilla samoihin silmukoihin, joihin trampoliinin matto on kiinnitetty. Vaihe 2 Pujota ylemmät teräsputket (2) verkon hylsyihin. Varmista, että teräsputki työntyy ulos toisesta päästä. Kiinnitä ylemmät teräsputket alempiin teräsputkiin. VAROITUS! Tarkista huolellisesti, että kaikki koukut ovat kunnolla paikallaan ja että verkko on kireä. Muutoin turvaverkko ei toimi oikein. VAROITUS! Jos puhkeaa myrsky, turvaverkko voi lentää tuulen mukana ja aiheuttaa vaurioita. Kiinnitä verkko köysillä kunnolla trampoliiniin ja maahan tai irrota se ennen myrskyn puhkeamista Biltema Nordic Services AB 20

21 KÄYTTÄMINEN JA HYPPYLIIKKEET Pukeudu liikuntavaatteisin. Hypi paljain jaloin tai sukkasillaan. Älä hypi paksupohjaiset kengät jalassa. Ne voivat vaurioittaa mattoa. Tarkista varusteet huolellisesti. Kiipeä trampoliiniin varovasti. Aloita opettelemalla perushyppyliikkeet ja vauhdin hidastaminen. Jos menetät hallinnan, on tärkeää voida keskeyttää hyppiminen heti. Kun osaat hyppiä suoraan ylös ja alas sekä hallitset liikkeesi, voit hypätä korkeammalle ja kokeilla vaikeampia hyppyjä. Jos haluat oppia kehittyneitä hyppyliikkeitä, ota yhteys pätevään ohjaajaan. Hypi vain lyhyitä jaksoja kerrallaan. Keskeytä hyppiminen, kun alkaa väsyttää. Vauhdin hidastaminen ja pysäyttäminen Kun jalat osuvat mattoon, taivuta polvia. Perushyppy 1. Seiso suorana haara-asennossa ja pää pystyssä. 2. Heilauta käsivarsia ylöspäin ja tee ympyränmuotoinen liike. 3. Kun hyppäät ylöspäin, vie jalat yhteen ja suorista varpaat alaspäin. 4. Laskeudu jalat haara-asennossa. 5. Voit hidastaa vauhtia tai keskeyttää hyppimisen taivuttamalla polvia, kun jalat osuvat mattoon. Polvihyppy 1. Aloita tekemällä matala perushyppy. 2. Laskeudu polvien varaan selkä suorassa. Säilytä tasapaino käsivarsia liikuttamalla. 3. Hyppää ylöspäin perushyppyasentoon heilauttamalla käsivarsia ylöspäin. Istumahyppy 1. Tee perushyppy, mutta laskeudu istuvaan asentoon. 2. Aseta kädet lantion viereen. 3. Nosta itsesi ylös käsillä. Etuhyppy 1. Tee perushyppy, mutta nojaa eteenpäin. 2. Laskeudu kasvot alaspäin. Ojenna käsivarren ja kädet eteenpäin. 3. Nosta itsesi ylös käsillä Biltema Nordic Services AB

22 HUOLTO JA KUNNOSSAPITO Trampoliinia on hoidettava ja käytettävä oikein, jotta se kestää. Noudata seuraavia hoitoohjeita. Säilytä trampoliini sisätiloissa talvella. Vain yksi henkilö saa hyppiä kerrallaan. Hyppijä saa painaa enintään 150 kiloa. Älä hypi paksupohjaisissa kengissä. Trampoliinilla ei saa olla lemmikkieläimiä. Matto ei saa päästä kosketukseen terävien esineiden kanssa. Tarkista ennen käyttämistä, että seuraavia ongelmia ei ole. Löysällä oleva tai puuttuva reunasuojus Rikkoutunut, kulunut tai repeytynyt reunasuojus Irronneet reunasuojuksen saumat Rikkoutuneet tai puuttuvat jouset Taipunut tai rikkoutunut runko Löysänä riippuva matto Rungon tai tuen terävät reunat VAROITUS! Trampoliinia ei saa käyttää, jos havaitset jonkin seuraavista ongelmista. HUOM! On tärkeää, että kaikkien trampoliinin osien ehjyys ja virheettömyys varmistetaan, ennen kuin trampoliini kootaan talvisäilytyksen jälkeen. Toimenpiteet huonolla säällä Trampoliini voi lentää tiehensä, jos tuuli puhaltaa voimakkaasti. Aseta trampoliini suojaiseen ja turvalliseen paikkaan tai kiinnitä se maahan naruilla jalkaosista ja rungosta, sillä myrsky voi saada ne irtoamaan toisistaan. Trampoliinin siirtäminen Trampoliinin siirtäminen turvallisesti edellyttää kahta henkilöä. Kiinnitä kaikki liitokset teipillä. Nostakaa trampoliinia vaakasuunnassa. Jos trampoliini on siirrettävä kauas, se on purettava osiin Biltema Nordic Services AB 22

23 Trampolin med beskyttelsesnet INTRODUKTION Hop på trampolinen er forbundet med stor risiko for skader, især ved forkert brug. I denne manual er der instruktioner og sikkerhedsforskrifter, som minimerer risiciene og øger udbyttet af produktet. Læs manualen før brug, og gem den til senere brug. Hvis der monteres tilbehør, skal manualen og sikkerhedsforskrifterne for disse også læses og gemmes samme sted. advarsel! Foretag ikke volter på trampolinen. At lande på hovedet kan føre til alvorlige skader eller dødelig udgang. TEKNISKE DATA Hop kun én person ad gangen. Hvis flere personer hopper samtidigt, kan det føre til alvorlige ulykker Mål 396 x 88cm 305 x 76 cm Maks. vægt 150 kg 150 kg Materiale, stativ Indhold Galvaniseret stål Galvaniseret stål del Måtte 1 1 Kantsikring 1 1 Topskinne med bensokkel 4 4 Topskinne 4 4 Fod 4 4 Ben 8 8 Fjeder Sikkerhedsplade 1 1 Værktøj 1 1 Beskyttelsesnet 1 1 Nedre stålrør 8 8 Øvre stålrør (polstret) 8 8 Møtriksæt Afstandsstykke Monteringsbøjle SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs manualen og følg nøje alle sikkerhedsforskrifter og advarsler. Produktet må ikke benyttes af børn under 3 år på grund af risiko for tilskadekomst. Trampoliner, der er højere end 51 cm, anbefales ikke til børn under 6 år. Undersøg udstyret før hvert brug. Kontroller, at beskyttelses- og hjælpeudstyr sidder rigtigt, og at intet mangler eller er beskadiget. Der må ikke være uvedkommende genstande, som kan genere hoppene, i nærheden af trampolinen. Gør området omkring trampolinen ren, før der hoppes. I denne manual er der instruktioner og sikkerhedsforskrifter, som minimerer risiciene og øger udbyttet af produktet. Læs dem før brug, og gem den til senere brug. Brug aldrig trampolinen uden sikkerhedsnet. Forsøg ikke at hoppe over sikkerhedsnettet. Forsøg ikke at krybe under sikkerhedsnettet. Kast dig ikke mod beskyttelsesnettet med vilje. Hæng, klatre eller spark ikke på beskyttelsesnettet. Bær tøj uden snore, kroge, øjer eller lignende, som kan sidde fast i beskyttelsesnettet. Hæng ikke genstande, som ikke er godkendt tilbehør på beskyttelsesnettet. Gå altid ind og ud på trampolinen gennem beskyttelsesnettets åbning. Trampolin og sikkerhedsnet skal opbevares inden døre om vinteren Biltema Nordic Services AB

STUDSMATTA MED SKYDDSNÄT TRAMPOLINE MED BESKYTTELSESNETT TRAMPOLIINI JA SUOJAVERKKOTRAMPOLIN TRAMPOLIN MED BESKYTTELSESNET

STUDSMATTA MED SKYDDSNÄT TRAMPOLINE MED BESKYTTELSESNETT TRAMPOLIINI JA SUOJAVERKKOTRAMPOLIN TRAMPOLIN MED BESKYTTELSESNET STUDSMATTA MED SKYDDSNÄT TRAMPOLINE MED BESKYTTELSESNETT TRAMPOLIINI JA SUOJAVERKKOTRAMPOLIN TRAMPOLIN MED BESKYTTELSESNET SE- Barn under 3 år får ej använda produkten på grund av skaderisk. NO- På grunn

Læs mere

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder 19-1555 Manual 130815.indd 2013-08-15, 11.38.45 Art. 19-1555 Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42

Læs mere

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Læs mere

TERRASSTVÄTT PC 3 TERRASSEVASKER PC 3 TERASSINPESULAITE PC 3 TERRASSERENSER PC 3

TERRASSTVÄTT PC 3 TERRASSEVASKER PC 3 TERASSINPESULAITE PC 3 TERRASSERENSER PC 3 TERRASSTVÄTT TERRASSEVASKER TERASSINPESULAITE TERRASSERENSER Original manual 2009 Biltema Nordic Services AB TERRASSTVÄTT MONTERING INTRODUKTION Läs manualen före användning och förvara den på en säker

Læs mere

VÄGGFÄSTE LCD VEGGFESTE LCD SEINÄKIINNITIN NESTEKIDE VÆGBESLAG LCD

VÄGGFÄSTE LCD VEGGFESTE LCD SEINÄKIINNITIN NESTEKIDE VÆGBESLAG LCD VÄGGFÄST LCD VGGFST LCD SINÄKIINNITIN NSTKID VÆGBSLAG LCD 10 24" Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74,

Læs mere

Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne

Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne Art. 35-568 2 x 20 W max 3 x 20 W max Halogenramp BRUKSANVISNING 1. Slå av strömmen innan installation. 2. Armaturen får inte vara öppen vid installation.

Læs mere

VÄGGFÄSTE VEGGFESTE SEINÄKIINNIKE VÆGBESLAG

VÄGGFÄSTE VEGGFESTE SEINÄKIINNIKE VÆGBESLAG VÄGGFÄSTE VEGGFESTE SEINÄKIINNIKE VÆGBESLAG 32" 65" Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf:

Læs mere

DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10

DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10 SY DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10 DANSK Sådan smøres symaskinen ADVARSEL! Sluk altid for symaskinen, og træk stikket ud af stikkontakten, før du smører den. 1 Brug altid smøreolie til symaskinen.

Læs mere

Bänkplåtsax 5" BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning.

Bänkplåtsax 5 BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning. SE Bänkplåtsax 5" BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning. 1. Användning Denna bänkplåtsax är avsedd för klippning av stålplåt och rundstål. Den kan även användas för klippning av icke-järnmetall

Læs mere

VERKTYGSSATS VERKTØYSETT TYÖKALUSARJA VÆRKTØJSSÆT

VERKTYGSSATS VERKTØYSETT TYÖKALUSARJA VÆRKTØJSSÆT VERKTYGSSATS kompakthjullager VERKTØYSETT kompakthjullager TYÖKALUSARJA kompaktilaakereita varten VÆRKTØJSSÆT kompakthjullejer Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 6, 54 66 Helsingborg. Tel:

Læs mere

Fitness Ball. NO: Øvelser. SE: Övningar. DK: Øvelser

Fitness Ball. NO: Øvelser. SE: Övningar. DK: Øvelser Fitness Ball NO: Øvelser Med Abilica FitnessBall kan du trene hele kroppen. Utfør øvelsene rolig og med fokus på å ha kontroll på mage og korsrygg, så får du med maksimal effekt av kjernemuskulaturen.

Læs mere

Automatisk slangeopruller. Automaattinen letkukela

Automatisk slangeopruller. Automaattinen letkukela Automatisk slangupprullare Automatisk slangeoppruller Automaattinen letkukela Automatisk slangeopruller 2009 Biltema Nordic Services AB SE Automatisk slangupprullare OBS! Läs och förstå hela manualen före

Læs mere

MARKIS MARKISE MARKIISI

MARKIS MARKISE MARKIISI 14-360_361_manual.indd 2011-10-12, 11.25.13 Art. 14-360, 14-361 MARKIS MARKISE MARKIISI Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB MARKIS OBS! Markisen är ett solskydd och bör rullas in vid regn och

Læs mere

Spelbord 4-i-1 Spillebord 4-i-1 Pelipöytä, 4 yhdessä

Spelbord 4-i-1 Spillebord 4-i-1 Pelipöytä, 4 yhdessä Spelbord 4-i-1 Spillebord 4-i-1 Pelipöytä, 4 yhdessä Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier.

Læs mere

TRAKTOR TRAKTORI med lastare/med laster/jossa etukuormaaja. Art. 37-056

TRAKTOR TRAKTORI med lastare/med laster/jossa etukuormaaja. Art. 37-056 TRAKTOR TRAKTORI med lastare/med laster/jossa etukuormaaja SE TRAKTOR MED LASTARE OBS! Innan traktorlastaren börjar användas, läs noga igenom denna manual. Den visar hur du skall montera och leka med traktorlastaren

Læs mere

NO: Triceps pushups. SE: Triceps pushups. DK: Triceps armstrækninger. NO: Overføring av ball. SE: Överföring av boll. DK: Overføring af bold

NO: Triceps pushups. SE: Triceps pushups. DK: Triceps armstrækninger. NO: Overføring av ball. SE: Överföring av boll. DK: Overføring af bold 5 NO: Triceps pushups Ha bena på ballen og hendene i underlaget. Jo lengre ut på bena du har ballen, jo tyngre er det. Hold kroppen så rett som mulig, stram i magen. Senk så overkroppen ned mot underlaget

Læs mere

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0852-12 VA 1.42/18586 PS 1380 1 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-13 Biltema Nordic Services

Læs mere

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0854-09 VA 1.42/18585 PS 1380 1 2012-12-12 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-12 Biltema Nordic Services

Læs mere

DUMPER KIPPIAUTO LASTBIL MED TIPPELAD. Art. 37-055

DUMPER KIPPIAUTO LASTBIL MED TIPPELAD. Art. 37-055 DUMPER KIPPIAUTO LASTBIL MED TIPPELAD SE DUMPER OBS! Innan dumpern börjar användas, läs noga igenom denna manual. Den visar hur du skall montera och leka med dumpern på rätt sätt, för att undvika skador.

Læs mere

BRUGER MANUAL. Ø305 cm trampolin (3 ben) Ø427 cm trampolin (4 ben)

BRUGER MANUAL. Ø305 cm trampolin (3 ben) Ø427 cm trampolin (4 ben) BRUGER MANUAL Ø305 cm trampolin (3 ben) Ø427 cm trampolin (4 ben) INTRODUKTION Før brug af trampolinen, skal al informationen i denne manualen læses grundigt. Som i alle andre fysisk relaterede aktiviteter,

Læs mere

IP54. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W. 1,0 m. Art.

IP54. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W. 1,0 m. Art. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W 1,0 m 1 SE Halogenstrålkastare med stativ Max 500 W 230 V Viktig information före

Læs mere

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Læs mere

TVÄTTSTÄLLSBLANDARE SERVANTBATTERI PESUALLASHANA HÅNDVASKARMATUR

TVÄTTSTÄLLSBLANDARE SERVANTBATTERI PESUALLASHANA HÅNDVASKARMATUR 86-568 manual 121213.indd 2012-12-13, 09.55.19 Art. 86-568 TVÄTTSTÄLLSBLANDARE SERVANTBATTERI PESUALLASHANA HÅNDVASKARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0856-12 VA 1.42/18583 PS 1379 2012-12-13 Biltema Nordic Services

Læs mere

Fogskumspistol Fugeskumpistol Saumausvaahtopistooli Fugeskumpistol

Fogskumspistol Fugeskumpistol Saumausvaahtopistooli Fugeskumpistol Fogskumspistol Saumausvaahtopistooli PRO Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 6, 66 Helsingborg. Tel: +6-600 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 7, 0 Lier. Tlf: +7-8 9 0. Maahantuoja/Importör:

Læs mere

PARAPLYVAGN PARAPLYTRILLE SATEENVARJORATTAAT PARAPLYVOGN

PARAPLYVAGN PARAPLYTRILLE SATEENVARJORATTAAT PARAPLYVOGN PARAPLYVAGN PARAPLYTRILLE SATEENVARJORATTAAT PARAPLYVOGN Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com 2017-08-24 Biltema Nordic Services AB SE PARAPLYVAGN VARNING! Plocka

Læs mere

2a. Montering av väggfästet (betong eller tegel) Montera väggfästet på väggen med hjälp av medföljande tre skruvar och tre brickor (se fig. 2a).

2a. Montering av väggfästet (betong eller tegel) Montera väggfästet på väggen med hjälp av medföljande tre skruvar och tre brickor (se fig. 2a). IR-värmare, 1300 W MONTERINGSINSTRUKTIONER 1a. Montering av fästbygeln Med hjälp av två 5 mm bultar, två gummibrickor och två stålbrickor monteras fästbygeln på lamphuset (se fig.1a). Fig. 1a 2a. Montering

Læs mere

Enhjuling 20" Yksipyöräinen 20"

Enhjuling 20 Yksipyöräinen 20 Yksipyöräinen 20" Ethjulet cykel 20" Original manual 2010 Biltema Nordic Services AB Rekommenderad kroppslängd: 145 180 cm. Delar Innan du monterar din enhjuling, se till att förpackningen innehåller delarna

Læs mere

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning,

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning, rbetsbelysning, lågenergi rbeidslampe, lavenergi Työvalaisin energiansäästölampulla rbejdsbelysning, lavenergi 1 2008 iltema Nordic Services rbetsbelysning, lågenergi Säkerhetsföreskrifter Läs instruktionerna

Læs mere

LED-BLIXTLJUS LED-BLITSLYS LED-VILKKUVA VALO LED-BLINKLYS

LED-BLIXTLJUS LED-BLITSLYS LED-VILKKUVA VALO LED-BLINKLYS LED-BLIXTLJUS LED-BLITSLYS LED-VILKKUVA VALO LED-BLINKLYS Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier.

Læs mere

Klipning af plæne De bedste klipperesultater får du ved at overlappe på den afklippede bane.

Klipning af plæne De bedste klipperesultater får du ved at overlappe på den afklippede bane. Cylinderplæneklipper SELEKTA 38 brugervejledning Læs denne manual omhyggelig før brug. Følg sikkerhedsinstruktionerne. Opbevar denne manual til senere brug/reference. Sikkerhed - Pas på klipperens skarpe

Læs mere

Skärmaskin, liten Skjæremaskin, liten Leikkuri, pieni Skæremaskine, lille

Skärmaskin, liten Skjæremaskin, liten Leikkuri, pieni Skæremaskine, lille 28-380 manual.indd 2012-05-4, 16.43.55 Art. 28-380 Skärmaskin, liten Skjæremaskin, liten Leikkuri, pieni Skæremaskine, lille Original manual 2012-05-04 Biltema Nordic Services AB Skärmaskin, liten 1. Förvaring

Læs mere

Vänsterhängd dörr Använd denna mall för vänsterhängd dörr. Installationsanvisning 6 M5*P0.8. Position 1 motstånd 3 Position 2 motstånd 4

Vänsterhängd dörr Använd denna mall för vänsterhängd dörr. Installationsanvisning 6 M5*P0.8. Position 1 motstånd 3 Position 2 motstånd 4 Art. 86-0 Vänsterhängd dörr 5 75 Mjuk Trög Dörrkarmens undersida sätt mallen Mjuk Trög Position motstånd Position motstånd Position motstånd Position motstånd Mot dörrens övre kant Använd denna mall för

Læs mere

GOKART. Brugsanvisning Bruksanvisning. Importeret af Harald Nyborg A/S. Model: CT008 Best.nr. 8197

GOKART. Brugsanvisning Bruksanvisning. Importeret af Harald Nyborg A/S. Model: CT008 Best.nr. 8197 GOKART Importeret af Harald Nyborg A/S Brugsanvisning Bruksanvisning Model: CT008 Best.nr. 8197 Tillykke med deres nye gokart! De bedes læse denne brugsanvisning grundigt, før De samler gokarten eller

Læs mere

BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO

BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Læs mere

Termostatblandare dusch cc 160. dusj cc 160. suihku cc 160. bruser cc 160

Termostatblandare dusch cc 160. dusj cc 160. suihku cc 160. bruser cc 160 Termostatblandare dusch cc 160 Termostatbatteri dusj cc 160 Termostaattihana suihku cc 160 Termostatblandingsbatteri bruser cc 160 SC 0419-09 1 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB Installation OBS! Termostatblandaren

Læs mere

Väggfäste, tunt Veggfeste, tynt Seinäkiinnitin, ohut Vægbeslag, tyndt

Väggfäste, tunt Veggfeste, tynt Seinäkiinnitin, ohut Vægbeslag, tyndt Art. -709 Väggfäste, tunt Veggfeste, tynt Seinäkiinnitin, ohut Vægbeslag, tyndt LCD/plasma nestekide/plasma 6 50" 009 Biltema Nordic Services AB Art. -709 Väggfäste LCD/plasma 6 50" tunt Medföljande delar

Læs mere

TREHJULING TREHJULING KOLMIPYÖRÄ TREHJULER

TREHJULING TREHJULING KOLMIPYÖRÄ TREHJULER KOLMIPYÖRÄ TREHJULER Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 2 66 Helsingborg. Tel: +6-2 600 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 7, 301 Lier. Tlf: +7-32 8 91 10. Maahantuoja/Importör:

Læs mere

Art. 45-612 SE - ARMRINGAR FI - KÄSIVARSIKELLUKKEET

Art. 45-612 SE - ARMRINGAR FI - KÄSIVARSIKELLUKKEET rt. 45-612 SE - RMRINGR OBS! För barn över 3 år som väger 18 30 kg. Ska sitta på överarmarna som stöd vid simträning. nvänd endast under vuxens konstanta överseende. Skölj av och torka efter användning.

Læs mere

Indendørs trampolin. Bruger- & samlevejledning. Sikkerhedsinstruktioner, vedligeholdelse & teknikker gælder for følgende modeller:

Indendørs trampolin. Bruger- & samlevejledning. Sikkerhedsinstruktioner, vedligeholdelse & teknikker gælder for følgende modeller: Indendørs trampolin Bruger- & samlevejledning Sikkerhedsinstruktioner, vedligeholdelse & teknikker gælder for følgende modeller: 38'' (97 cm) Trampolin 48'' (122 cm) Trampolin Made by Garlando srl Via

Læs mere

NO: Knebøy. SE: Knäböj. DK: Knæbøjning

NO: Knebøy. SE: Knäböj. DK: Knæbøjning 1 NO: Knebøy Trener: Forside lår og setemuskulatur Vekter Her er det store muskler som trenes så legg på godt med vekter. Det skal være sånn at du så vidt orker å gjennomføre de siste repetisjonene. Antagelig

Læs mere

TRÄDGÅRDSBELYSNING HAGEBELYSNING PUUTARHAVALAISTUS HAVEBELYSNING

TRÄDGÅRDSBELYSNING HAGEBELYSNING PUUTARHAVALAISTUS HAVEBELYSNING TRÄDGÅRDSBELYSNING HAGEBELYSNING PUUTARHAVALAISTUS HAVEBELYSNING Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB TRÄDGÅRDSBELYSNING SPECIFIKATIONER Lampa: G4, max 10 W Kabellängd: 10 m Kapslingsklass transformator:

Læs mere

Trampolin 512x305 cm

Trampolin 512x305 cm SIKKERHEDSANVISNINGER OG SAMLEVEJLEDNING Varenr.: 9053595 Trampolin 512x305 cm Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Trampolin, firkantet - Varenr. 9053595 Beskrivelse:

Læs mere

Stormkök. Stormkjøkken. Retkikeittiö. Stormkøkken

Stormkök. Stormkjøkken. Retkikeittiö. Stormkøkken Stormkök 9 delar Stormkjøkken 9 deler Retkikeittiö 9 osaa Stormkøkken 9 dele Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS,

Læs mere

TREHJULING TREHJULSSYKKEL KOLMIPYÖRÄ TREHJULET CYKEL

TREHJULING TREHJULSSYKKEL KOLMIPYÖRÄ TREHJULET CYKEL Art. 14-7954;14-7955 TREHJULING TREHJULSSYKKEL KOLMIPYÖRÄ TREHJULET CYKEL Tillverkat för Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com Original manual SE Art. 14-7954, 14-7955

Læs mere

TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS TRÅDLØST TASTATUR OG MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI TRÅDLØST TASTATUR OG MUS

TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS TRÅDLØST TASTATUR OG MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI TRÅDLØST TASTATUR OG MUS TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Læs mere

ADVARSEL Læs dette materiale, før du monterer og anvender trampolinen og sikkerhedsnettet.

ADVARSEL Læs dette materiale, før du monterer og anvender trampolinen og sikkerhedsnettet. Brugervejledning til rektangulært sikkerhedsnet til trampolin Vejledning til samling, installation, pleje, vedligeholdelse og anvendelse. ADVARSEL Læs dette materiale, før du monterer og anvender trampolinen

Læs mere

LASERVATERPAS LASERVATERPAS. Brugsanvisning LASERVATERPASS. Bruksanvisning. Bruksanvisning LASERVATTENPASS LASERVESIVAAKA. Käyttöohje LASERVESIVAAKA

LASERVATERPAS LASERVATERPAS. Brugsanvisning LASERVATERPASS. Bruksanvisning. Bruksanvisning LASERVATTENPASS LASERVESIVAAKA. Käyttöohje LASERVESIVAAKA MODEL 53592 LASER ANGEL LEVEL INSTRUCTION MANUAL DK Brugsanvisning S N Bruksanvisning 2 3 Bruksanvisning Fremstillet i P.R.C. EU-Importør Produsert i P.R.C. EU-importør Tillverkad i P.R.C. EU-importör

Læs mere

Hopfällbar arbetsbänk Sammenleggbar arbeidsbenk Työpenkki, kokoon taitettava Sammenklappelig arbejdsbænk

Hopfällbar arbetsbänk Sammenleggbar arbeidsbenk Työpenkki, kokoon taitettava Sammenklappelig arbejdsbænk 20-645_manual.indd 2011-04-2, 11.20.26 Art. 20-645 Hopfällbar arbetsbänk Sammenleggbar arbeidsbenk Työpenkki, kokoon taitettava Sammenklappelig arbejdsbænk 2011 Biltema Nordic Services AB Hopfällbar arbetsbänk

Læs mere

VÄGGFÄSTE, ARM VEGGFESTE, ARM SEINÄTELINE, VARSI VÆGBESLAG, ARM

VÄGGFÄSTE, ARM VEGGFESTE, ARM SEINÄTELINE, VARSI VÆGBESLAG, ARM VÄGGFÄSTE, ARM VEGGFESTE, ARM SEINÄTELINE, VARSI VÆGBESLAG, ARM 26" 50" Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks

Læs mere

LED-LYSRÖR LED-LYSRØR LED-LOISTEPUTKI LED LYSSTOFRØR

LED-LYSRÖR LED-LYSRØR LED-LOISTEPUTKI LED LYSSTOFRØR LED-LYSRÖR LED-LYSRØR LED-LOISTEPUTKI LED LYSSTOFRØR T8. G13. Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Læs mere

HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE

HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE MODEL NR. 5000 GARDEN 1 SPRAYER INSTRUCTION MANUAL DK Havesprøjte 2 Brugsanvisning NO Hagesprøyte 4 Bruksanvisning Fremstillet i P.R.C. EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. SE Trädgårdsspruta

Læs mere

UTOMHUSANTENN UTENDØRSANTENNE ULKOANTENNI UDENDØRS ANTENNE

UTOMHUSANTENN UTENDØRSANTENNE ULKOANTENNI UDENDØRS ANTENNE UTOMHUSANTENN UTENDØRSANTENNE ULKOANTENNI UDENDØRS ANTENNE Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com SE Art. 24-133 UTOMHUSANTENN INTRODUKTION Läs manualen noga före installation

Læs mere

vägledning / vejledning / veiledning Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull

vägledning / vejledning / veiledning Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull vägledning / vejledning / veiledning 600313 Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull Du behöver Konstsiden (fodertyg) Merinoull Gammal handduk Resårband Dänkflaska Torktumlare Börja

Læs mere

SVENSKA. SVENSKA Användningsområden/Indikationer Patellar tendinitis, Osgood-Schlatters sjukdom, Chondromalacia Patella.

SVENSKA. SVENSKA Användningsområden/Indikationer Patellar tendinitis, Osgood-Schlatters sjukdom, Chondromalacia Patella. PatellaVator SVENSKA Användningsområden/Indikationer Patellar tendinitis, Osgood-Schlatters sjukdom, Chondromalacia Patella. Kontraindikationer Inga kända. PATELLAVATOR KNÄORTOS Läs noga igenom dessa

Læs mere

Teleskopstige. Teleskooppitikkaat mukana puristumissuojaus

Teleskopstige. Teleskooppitikkaat mukana puristumissuojaus Teleskopstege inkl. klämskydd med klembeskyttelse Teleskooppitikkaat mukana puristumissuojaus inkl. fingerbeskyttelse MAX 150 kg SE Teleskopstege inkl. klämskydd Instruktionsmanual för teleskopisk aluminiumstege

Læs mere

+/-2:00. Montering. Assembly instruction. Ohjeet. Samlevejledning. Montering. 142/154 x 89 x 163 cm. Metal firewood shelter.

+/-2:00. Montering. Assembly instruction. Ohjeet. Samlevejledning. Montering. 142/154 x 89 x 163 cm. Metal firewood shelter. GB Assembly instruction NO Montering DK Samlevejledning FI Ohjeet SE Montering Shed-in-a-Box 1,8 x 1,8 x 1,8 m #70389 MIDLERTIDIG KONSTRUKTION TILLFÄLLIG KONSTRUKTION TEMPORARY STRUCTURE = Nyttig information

Læs mere

Frostfri bandkabel Varmekabel, frostvakt Sulanapitokaapeli Frostfrit båndkabel

Frostfri bandkabel Varmekabel, frostvakt Sulanapitokaapeli Frostfrit båndkabel Frostfri bandkabel Varmekabel, frostvakt Sulanapitokaapeli Frostfrit båndkabel 1 10 m 2009 Biltema Nordic Services AB Frostfri bandkabel Applikationer För montering på utsidan av vattenledningar. Avstängningskranar

Læs mere

Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning

Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning 49-423-424 Manual.indd 2011-02-17, 10.19.24 Art. 49-423-424 Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB Utomhusbelysning OBS! Läs och

Læs mere

POWERPACK MED SOLCELL POWERPACK MED SOLCELLE AURINKOKENNOVIRTAPANKKI POWERPACK MED SOLCELLE

POWERPACK MED SOLCELL POWERPACK MED SOLCELLE AURINKOKENNOVIRTAPANKKI POWERPACK MED SOLCELLE Art. -0 POWERPACK MED SOLCELL AURINKOKENNOVIRTAPANKKI Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan, Helsingborg. Tel: +- 00 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks, 0 Lier. Tlf: +- 9 0. Maahantuoja/Importör:

Læs mere

TRAMPOLIN Ø427 CM MONTERINGSVEJLEDNING EN71

TRAMPOLIN Ø427 CM MONTERINGSVEJLEDNING EN71 TRAMPOLIN Ø427 CM MONTERINGSVEJLEDNING Inden samling og ibrugtagning skal denne vejledning læses grundigt igennem og forstås. Følg nøje denne vejledning, og gem den til senere brug. Trampolinen er produceret

Læs mere

LED DRL OCH BLINKERS LED DRL OG BLINKLYS LED DRL-VALOT JA -VILKUT LED DRL OG BLINKLYS

LED DRL OCH BLINKERS LED DRL OG BLINKLYS LED DRL-VALOT JA -VILKUT LED DRL OG BLINKLYS LED DRL OCH BLINKERS LED DRL-VALOT JA -VILKUT Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com Original manual 2016-07-13 Biltema Nordic Services AB SE LED DRL OCH BLINKERS TEKNISKA

Læs mere

KØRESTOLEN BOGOTA RULLSTOL BOGOTA. Brugsanvisning. Bruksanvisning

KØRESTOLEN BOGOTA RULLSTOL BOGOTA. Brugsanvisning. Bruksanvisning DK SE KØRESTOLEN BOGOTA Brugsanvisning RULLSTOL BOGOTA Bruksanvisning DK Ryglænshøjde: 43 cm Højde i alt: 92 cm Længde i alt: 97 cm Bredde i alt: 63,5 cm foldet ud Bredde i alt: 27 cm sammenfoldet Egenvægt:

Læs mere

Tips & Idéer. Ullfigurer/Uldfigurer

Tips & Idéer. Ullfigurer/Uldfigurer Tips & Idéer Ullfigurer/Uldfigurer 603056 SE Du behöver filtnålar och nålplatta. Den vita nålplattan används som underlag för att skydda bordet och nålen. Tänk på att nålarna är vassa. Längst ut på nålspetsen

Læs mere

Optisk glykol- och vätskeprovare Optisk glykol- og væskemåler Optinen glykoli- ja nestekoetin Optisk glykol- og væskeprøver

Optisk glykol- och vätskeprovare Optisk glykol- og væskemåler Optinen glykoli- ja nestekoetin Optisk glykol- og væskeprøver Art. 3-200 Optisk glykol- och vätskeprovare Optisk glykol- og væskemåler Optinen glykoli- ja nestekoetin Optisk glykol- og væskeprøver SE Art. 3-200 Optisk glykol- och vätskeprovare Detaljbeskrivning.

Læs mere

SVENSKA. Instruktion SVENSKA SVENSKA. 28651 CMC TUMORTOS Läs noga igenom dessa instruktioner före användning!

SVENSKA. Instruktion SVENSKA SVENSKA. 28651 CMC TUMORTOS Läs noga igenom dessa instruktioner före användning! CMC 28561 SVENSKA SVENSKA Användningsområden/Indikationer Posttraumatiskt, reumatologiska sjukdomar och instabilitet. Kontraindikationer Inga kända. Justering Ändringar av denna produkt får enbart göras

Læs mere

Jumpkids 16. Trampolincenter.dk. Brugermanual. - En del af PE-Redskaber A/S

Jumpkids 16. Trampolincenter.dk. Brugermanual. - En del af PE-Redskaber A/S Jumpkids 16 Brugermanual Trampolincenter.dk - En del af PE-Redskaber A/S Vigtig information før brug af trampolinen ADVARSEL: VED BRUG AF DENNE TRAMPOLIN ER DER, VED LANDING PÅ RYG, NAKKE ELLER HOVED,

Læs mere

4 x USB laddningsstation 4 x USB ladestasjon. 4 x USB ladestation

4 x USB laddningsstation 4 x USB ladestasjon. 4 x USB ladestation 4 x USB laddningsstation 4 x USB ladestasjon Latausasema 4 x USB 4 x USB ladestation Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Læs mere

Trampolin (396 cm) Maksimal belastning : 150 kg. Anbefalet alder: fra 6 år

Trampolin (396 cm) Maksimal belastning : 150 kg. Anbefalet alder: fra 6 år Brugsanvisning for TRAMPOLIN Trampolin (396 cm) Maksimal belastning : 150 kg Anbefalet alder: fra 6 år INDLEDNING Før trampolinen tages i brug, skal De læse denne brugsanvisning grundigt igennem. Som ved

Læs mere

Slangupprullare 1/4" Slangeoppruller 1/4" Letkukela, 1/4" Slangeopruller 1/4"

Slangupprullare 1/4 Slangeoppruller 1/4 Letkukela, 1/4 Slangeopruller 1/4 Slangupprullare 1/4" Slangeoppruller 1/4" Letkukela, 1/4" Slangeopruller 1/4" 2009 Biltema Nordic Services AB SE Slangupprullare 1/4" Tekniska data Modell: Slangupprullare 1/4" Montering: Vägg Svängbar:

Læs mere

Luxaflex Lamel/Lamell/ Lamelli

Luxaflex Lamel/Lamell/ Lamelli Luxaflex Lamel/Lamell/ Lamelli Monterings- og brugervejledning Monterings- och bruksanvisning Monterings- og brukerveiledning Asennus- ja käyttöohjeet 2012 Monterings- og brugervejledning 2012 Monterings-

Læs mere

Original manual. Art. 19-1503. 19-1503 Manual_140820.indd 2014-08-21, 11.33.28

Original manual. Art. 19-1503. 19-1503 Manual_140820.indd 2014-08-21, 11.33.28 19-1503 Manual_140820.indd 2014-08-21, 11.33.28 Art. 19-1503 MONTERINGSVERKTYG FÖR DRIVKNUTSDAMASK MONTERINGSVERKTØY FOR DRIVKNUTEMANSJETT VETONIVELEN SUOJAKUMIEN ASENNUSTYÖKALU MONTERINGSVÆRKTØJ TIL KARDANMANCHET

Læs mere

SKA MONTERAS AV EN VUXEN SKAL MONTERES AV EN VOKSEN PERSON SKAL SAMLES AF EN VOKSEN AIKUISEN KOOTTAVA

SKA MONTERAS AV EN VUXEN SKAL MONTERES AV EN VOKSEN PERSON SKAL SAMLES AF EN VOKSEN AIKUISEN KOOTTAVA MEDDELANDE TILL FÖRÄLDRAR: MODELLERA INNEHÅLLER VETE MELDING TIL FORELDRE: INNEHOLDER HVETE OPLYSNING TIL FORÆLDRE: INDEHOLDER HVEDE HUOMAUTUS VANHEMMILLE: MUOVAILUMASSA SISÄLTÄÄ VEHNÄÄ SKA MONTERAS AV

Læs mere

Vädringslucka Luftevindu/Ventilationsvindue/Tuuletusluukku/Vent window

Vädringslucka Luftevindu/Ventilationsvindue/Tuuletusluukku/Vent window Vädringslucka Luftevindu/Ventilationsvindue/Tuuletusluukku/Vent window Rev.nr 161012 O 2,5mm T15 T25 C1 C2 C3 3 m x3 C4 C5 C6 C7 3,5x9,5 1 3,5x25 1 x2 A1 4220000 Endast 8x20 Bare 8x20 Kun 8x20 Vain 8x20

Læs mere

1. Gå på hænder. 2. Gå bagover i bro + overslag. 3. Kraftsspring uden hovedet

1. Gå på hænder. 2. Gå bagover i bro + overslag. 3. Kraftsspring uden hovedet Teknikmærke 1. Gå på hænder Beskrivelse: Hænderne sættes på madrassen, hvorefter der sættes af med fødderne fra madrassen, således at man står på sine hænder. Gå derefter mindst 3 m fremad. 2. Gå bagover

Læs mere

TRAMPOLINE. monteringsanvisninger for følgende trampoliner: NORTH EXPLORER 360, 460, 510

TRAMPOLINE. monteringsanvisninger for følgende trampoliner: NORTH EXPLORER 360, 460, 510 NORTH TRAMPOLINE monteringsanvisninger for følgende trampoliner: NORTH EXPLORER 360, 460, 50 NORTH EXPLORER 360, 460, 50 INDHOLD OM NORTH TRAMPOLINE............................... INDEN MONTERING.....................................

Læs mere

SLINGTRAINER Vejledning Instruktioner DK SE

SLINGTRAINER Vejledning Instruktioner DK SE SE DK SLINGTRAINER Vejledning Instruktioner SE DK DANSK VEJLEDNING SLINGTRAINER 3 GENERELT TILSIGTET BRUG Dette udstyr er designet til privat brug og må ikke bruges til kommercielle, medicinske eller

Læs mere

/ 8 59 / 000608 S FI DK N INJUSTERING AV LUFTFLÖDEN ILMAVIRTOJE SÄÄTÖ INDREGULERING AF LUFTMÆNGDEN INJUSTERING AV LUFTSTRØMMEN / 8 59 / 000608 Injustering av luftflöden / Ilmavirtausten säätö 6 5 4 3 C

Læs mere

Sneplov til ATV. Snøplog for ATV

Sneplov til ATV. Snøplog for ATV 82-096 manual.indd 2014-04-25, 10.30.10 Art. 82-096 Snöplog till ATV Snøplog for ATV Lumiaura ATV-ajoneuvoihin Sneplov til ATV Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel:

Læs mere

SPORTSJUMPER. Trampolin - Nedgravet. Brugermanual. PRO-LINE TEPL238i

SPORTSJUMPER. Trampolin - Nedgravet. Brugermanual. PRO-LINE TEPL238i SPORTSJUMPER Trampolin - Nedgravet PRO-LINE TEPL238i Brugermanual 2 Indhold Brugermanual ----------------------------------------------------- Side 3~6 Samlevejledn. -----------------------------------------------------

Læs mere

TP 20 96-15. www.ifosanitar.com

TP 20 96-15. www.ifosanitar.com TP 20 96-15 0392983 SE Pump DK Pumpe 1670318 www.ifosanitar.com SE Montering av elpump för Ifö Solid duschkabiner. Karet Bestäm enl. fig på vilket ben pumpenheten skall fästas för att dess avlopp skall

Læs mere

YogaMat. NO: Yogamatte. SE: Yogamatta. DK: Yogamåtte

YogaMat. NO: Yogamatte. SE: Yogamatta. DK: Yogamåtte YogaMat NO: Yogamatte Det finnes mange ulike former for yoga, fra de mer fysisk utfordrende til de roligere. Felles for dem alle er at Yoga forener kropp og sinn og har fokus på å være tilstede i øyeblikket.

Læs mere

SPORTSJUMPER. Trampolin. Brugermanual PRO-LINE TEPL238

SPORTSJUMPER. Trampolin. Brugermanual PRO-LINE TEPL238 SPORTSJUMPER Trampolin PRO-LINE TEPL238 Brugermanual 2 Indhold Brugermanual ----------------------------------------------------- Side 3~6 Samlevejledn. ----------------------------------------------------

Læs mere

Model 77737. Brugsanvisning Bruksanvisning

Model 77737. Brugsanvisning Bruksanvisning Model 77737 Brugsanvisning Bruksanvisning HÅNLIPPER Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af din nye håndklipper, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter,

Læs mere

Trehjuling med dragkrok Trehjulsykkel med trekkrok Vetokoukulla varustettu kolmipyörä Trehjuler med trækkrog

Trehjuling med dragkrok Trehjulsykkel med trekkrok Vetokoukulla varustettu kolmipyörä Trehjuler med trækkrog Trehjuling med dragkrok Trehjulsykkel med trekkrok Vetokoukulla varustettu kolmipyörä Trehjuler med trækkrog 2008 Biltema Nordic Services AB SE Trehjuling med dragkrok VARNING Trehjulingen får bara användas

Læs mere

SUPERJUMPER. Trampolin. Brugermanual PRO-LINE TEPL14

SUPERJUMPER. Trampolin. Brugermanual PRO-LINE TEPL14 SUPERJUMPER Trampolin PRO-LINE TEPL14 Brugermanual 2 Indhold Brugermanual: Dansk ----------------------------------------------------- Side 3~6 Samlevejledning TEPL14 -----------------------------------------------------

Læs mere

ROLLATOR FJORDEN RULLATOR FJORDEN. Betjeningsvejledning. Bruksanvisning. Made in China. Vare nummer/art nr: 4278

ROLLATOR FJORDEN RULLATOR FJORDEN. Betjeningsvejledning. Bruksanvisning. Made in China. Vare nummer/art nr: 4278 Made in China Vare nummer/art nr: 4278 Fremstillet for/ Tillverkad för: ASPIRIA NONFOOD GMBH HARKSHEIDER STRASSE 3 D-22399 HAMBURG ROLLATOR FJORDEN Betjeningsvejledning RULLATOR FJORDEN Bruksanvisning

Læs mere

Fettpump Fettpumpe Rasvapumppu Fedtpumpe

Fettpump Fettpumpe Rasvapumppu Fedtpumpe Fettpump Fettpumpe Rasvapumppu Fedtpumpe tryckluftsdriven/trykkluftdrevet paineilmakäyttöinen/trykluftdrevet 2009 Biltema Nordic Services AB Fettpump tryckluftsdriven EGENSKAPER Lufttrycksdriven motor,

Læs mere

INSTRUKTIONER TIL SIKKERHEDSNET TIL TRAMPOLIN.

INSTRUKTIONER TIL SIKKERHEDSNET TIL TRAMPOLIN. INSTRUKTIONER TIL SIKKERHEDSNET TIL TRAMPOLIN. KUN TIL PRIVAT, UDENDØRS BRUG. Sikkerhedsnettets specifikationer: 183 cm 244 cm 305 cm 366 cm 396 cm 427 cm 457 cm Ben: 3 4 5 6 1 FIG. MONTERINGSVEJLEDNING

Læs mere

600207 Tips & Idéer. Smycken av metall- och wiretråd Smykker af metal- og wiretråd/smykker av metall- og wiretråd

600207 Tips & Idéer. Smycken av metall- och wiretråd Smykker af metal- og wiretråd/smykker av metall- og wiretråd 600207 Tips & Idéer Smycken av metall- och wiretråd Smykker af metal- og wiretråd/smykker av metall- og wiretråd SV Stelt halsband med pärlor, 38 cm 150 cm lackerad koppartråd eller silvertråd 925, diam.

Læs mere

MOD 60-00. MONTEringsveJLEDNING MONTASJEANVISNIG SE FIN MONTERINGSINSTRUKTION ASENNUSOHJEET

MOD 60-00. MONTEringsveJLEDNING MONTASJEANVISNIG SE FIN MONTERINGSINSTRUKTION ASENNUSOHJEET MOD 60-00 MONTEringsveJLEDNING MONTASJEANVISNIG MONTERINGSINSTRUKTION ASENNUSOHJEET DK NO SE FIN 2 MIKROOVNSLÅGE DK ANVENDELSE Denne låge kan anvendes til elegant indbygning af f.eks. mikroovn i et køkkenmodul.

Læs mere

DEKORATIONSBRASA DEKORASJONSPEIS KORISTETAKKA DEKORATIONSPEJS

DEKORATIONSBRASA DEKORASJONSPEIS KORISTETAKKA DEKORATIONSPEJS 44-2020_manual.indd 2011-10-5, 12.56.07 Art. 44-2020 DEKORATIONSBRASA DEKORASJONSPEIS KORISTETAKKA DEKORATIONSPEJS 900/1800 W 2011 Biltema Nordic Services AB DEKORATIONSBRASA BRUKSANVISNING Dekorationsbrasan

Læs mere

1. Forlæns kolbøtte + hop og drej

1. Forlæns kolbøtte + hop og drej Teknikmærke 1. Forlæns kolbøtte + hop og drej Beskrivelse: Lav en almindelig forlæns kolbøtte! I det du lander laver du et hop, hvor du roterer en hel omgang rundt om dig selv. (360 grader.) Land i balance

Læs mere

Tips & Idéer. Kedjor av silvertråd/kæder af sølvtråd/kjeder av sølvtråd

Tips & Idéer. Kedjor av silvertråd/kæder af sølvtråd/kjeder av sølvtråd Tips & Idéer Kedjor av silvertråd/kæder af sølvtråd/kjeder av sølvtråd 600226 SE Kedjor av silvertråd Silvertråd i silver 935 finns i olika tjocklekar. Alla kedjor i detta häftet är gjorda av silvertråd,

Læs mere

Dubbelkoningsverktyg för bromsrör

Dubbelkoningsverktyg för bromsrör Dubbelkoningsverktyg för bromsrör Dobbelkoningsverktøy for bremserør Kaksoiskartiotyökalu jarruputkia varten Værktøj med dobbeltkonusslibning for bremserør 1 2007 Biltema Nordic Services AB Dubbelkoningsverktyg

Læs mere

Anvisning till vattenpump RE

Anvisning till vattenpump RE Anvisning till vattenpump SV Vattenpump Låsring och vattenpumpsinstallationsverktyg bild 1 bild 2 1. Rensa vattenpumpshuset från smuts och o-ringsrester. 2. Placera låsringen i låsringsspåret på vattenpumpen,

Læs mere

Brugsanvisning. Trampolin, rund 3,96 meter Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I

Brugsanvisning. Trampolin, rund 3,96 meter Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I Brugsanvisning Trampolin, rund 3,96 meter Varenr.: 90 35 347 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

STYRKE- TRÆNINGS- ØVELSER TIL 60+

STYRKE- TRÆNINGS- ØVELSER TIL 60+ STYRKE- TRÆNINGS- ØVELSER TIL 60+ SENIORØVELSER 60+ LET - LÅRØVELSE Sæt dig så langsomt ned på en stol som muligt uden at falde det sidste stykke Rejs dig op igen på letteste måde SENIORØVELSER 60+ LET

Læs mere

CONTENTS QUICK START

CONTENTS QUICK START TABLE OF CONTENTS 3 8 13 18 23 2 QUICK START GUIDE 3 1 Buy a SIM card and disable its PIN using your mobile phone. PIN OFF 2 A Insert the SIM to AirPatrol. B Use the power adapter to connect your AirPatrol

Læs mere

Väggfäste LCD Veggfeste LCD Seinäkiinnitin nestekide Vægbeslag LCD

Väggfäste LCD Veggfeste LCD Seinäkiinnitin nestekide Vægbeslag LCD Väggfäste LD Veggfeste LD Seinäkiinnitin nestekide Vægbeslag LD 10 32" 2009 Biltema Nordic Services AB Väggfäste LD/plasma 10 32" Medföljande delar: Säkerhetsskruvar Tighten bolt Skärmkonsol Arm Förlängningsstag

Læs mere

Brugsanvisning. Bure. Gangborde. Bure XL 56-315

Brugsanvisning. Bure. Gangborde. Bure XL 56-315 Brugsanvisning Bure Gangborde Bure XL 56-315 Kære Bruger Bruksanvisning Bure Tillykke! Du har anskaffet et Bure Gangbord. I denne brugsanvisning får du vigtige oplysninger om, hvordan du benytter Bure

Læs mere