Trampoliini ja suojaverkkotrampolin

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Trampoliini ja suojaverkkotrampolin"

Transkript

1 Art , Studsmatta med skyddsnät Trampoline med beskyttelsesnett Trampoliini ja suojaverkkotrampolin Trampolin med beskyttelsesnet SE- Barn under 3 år får ej använda produkten på grund av skaderisk. NO- På grunn av risiko for skader må ikke barn under 3 år bruke produktet. FI - Loukkaantumisvaaran vuoksi alle 3-vuotiaat lapset eivät saa käyttää tuotetta. DK - Produktet må ikke benyttes af børn under 3 år på grund af risiko for tilskadekomst. Type: TATR / TATR Age 6+ Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, Helsingborg. Tel: Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: Maahantuoja/Importör: Biltema Suomi Oy, Iltaruskontie 2, FIN Helsinki/Helsingfors. Puh.: Importør: Biltema Danmark A/S, Boks 175, 9230 Svenstrup J, Tlf.: Original manual Biltema Nordic Services AB

2 Studsmatta med skyddsnät INTRODUKTION Hoppning på studsmatta innebär hög skaderisk, i synnerhet vid felaktig användning. I denna manual finns instruktioner och säkerhetsföreskrifter som minimerar riskerna och ökar din behållning av produkten. Läs manualen före användning och spara den för framtida bruk. varning! Gör inte volter på studsmattan. Landar man på huvudet kan detta leda till allvarlig skada eller dödsfall. TEKNISKA DATA Hoppa endast en person åt gången. Om flera personer hoppar samtidigt kan detta resultera i allvarliga olyckor Mått 396 x 88cm 305 x 76 cm Maxvikt 150 kg 150 kg Material, ställning Innehåll Galvaniserat stål Galvaniserat stål del Matta 1 1 Kantskydd 1 1 Toppskena med bensockel 4 4 Toppskena 4 4 Fot 4 4 Ben 8 8 Fjäder Säkerhetsbricka 1 1 Verktyg 1 1 Skyddsnät 1 1 Undre stålrör 8 8 Övre stålrör (vadderat) 8 8 Mutterset Distans Fästbygel SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs manualen och följ noga alla säkerhetsföreskrifter och varningar. Barn under 3 år får ej använda produkten på grund av skaderisk. Studsmattor som är högre än 51 cm rekommenderas inte till barn under 6 år Undersök utrustningen före varje användning. Kontrollera att skydds- och stödutrustning sitter på rätt plats och att inga delar saknas eller är skadade. Främmande föremål som kan störa hoppningen får inte finnas i närheten av studsmattan. Städa området runt studsmattan före hoppning. I denna manual finns instruktioner och säkerhetsföreskrifter som minimerar risker och ökar din behållning av produkten. Läs dem före användning och spara manualen för framtida bruk. Använd aldrig studsmattan utan säkerhetsnät. Försök inte hoppa över skyddsnätet. Försök inte krypa under skyddsnätet. Kasta dig inte avsiktligt mot skyddsnätet. Häng, klättra eller sparka inte på skyddsnätet. Bär kläder utan lösa snören, krokar, öglor eller dylikt som kan fastna i skyddsnätet. Häng inga föremål som inte är godkända tillbehör på skyddsnätet. Gå alltid in och ut till studsmattan genom skyddsnätets avsedda öppning. Förvara studsmatta och säkerhetsnätet inomhus vintertid Biltema Nordic Services AB 2

3 Hoppning Använd inte studsmattan i berusat eller drogpåverkat tillstånd. Ta bort alla vassa föremål från kroppen. Klättra försiktigt när du ska gå på och av studsmattan. Det är farligt att hoppa från studsmattan till marken eller att hoppa upp på studsmattan. Använd inte studsmattan som en språngbräda till andra föremål. Lär dig grundhopp innan du provar mer avancerade varianter, se instruktioner i denna manual. Avbryt hoppningen genom att böja på knäna när fötterna landar på mattan. Hoppa kontrollerat så att du landar på samma plats som hoppets utgångspunkt. Avbryt om du håller på att mista kontrollen. Hoppa inte för länge eller för högt. Håll blicken på mattan så att du inte tappar balansen eller kontrollen. Hoppa i korta intervall och avbryt när du är trött. Hoppa endast när studsmattan är torr. Hoppa inte när det blåser. Gör inte volter på studsmattan. Landar man på huvudet kan detta leda till allvarlig skada eller dödsfall. Hoppa endast en person åt gången. Om flera personer hoppar samtidigt kan detta resultera i allvarliga olyckor. Kontrollera före och under hoppning att studsmattan inte är våt, skadad, smutsig eller sliten. Se till att inga främmande föremål under eller runt studsmattan kan störa hopparen. Säkerställ att ingen obehörig kan använda studsmattan när den är obevakad. Ha alltid uppsikt över barn som använder eller befinner sig i närheten av studsmattan. kontroll före användning Kontrollera före användning att inga delar är skadade eller saknas. Följande punkter kan utgöra en risk: Trasigt eller skadat skyddsnät. Skyddsnätet sitter löst eller saknas helt. Kantskyddet sitter löst eller saknas helt. Kantskyddet är punkterat, slitet och upprivet. Sömmar i kantskyddet har gått upp. Trasiga fjädrar. Böjd eller trasig ram. Hängande matta. Vassa kanter på ram eller stöd. placering av studsmattan Luftrummet ovanför studsmattan ska vara minst 7,3 meter. Bredvid studsmattan får det inte finnas träd, staket, väggar m.m. Underlaget ska vara plant. Området ska vara ljust. Inga föremål får finnas under studsmattan Biltema Nordic Services AB

4 MONTERING Studsmattan bör monteras av två personer med bifogat specialverktyg. Använd arbetshandskar. När studsmattan inte används kan den enkelt demonteras för säker förvaring. 1. Lägg ut delarna till ställningen Ta fram alla delar till ställningen enligt illustrationen nedan. Delarna kopplas enkelt ihop genom att man för in den smalare delen i den större. 4. Montera mattan Detta moment bör utföras av två personer. OBS! Var försiktiga så att ni inte klämmer er på fjädrarna när mattan spänns. A. Placera mattan i ställningen. 2. Montera ställningen Sätt ihop benen (5) med fötterna (6). B. Fäst fjädern på mattans ögla och dra fjädern med verktyget till ett hål på ställningen. 3. Montera toppskenor A. För detta moment bör man vara två personer. Montera toppskenor med bensockel (3) enligt bild. B. Montera toppskenor (4) i gapen. C. Kontrollera antalet fjädrar och montera enligt den bild som gäller för din studsmatta Biltema Nordic Services AB 4

5 Art (80 fjädrar) 5. Sätt på säkerhetsbrickan 6. Montera kantskydd (säljs även som reservdel) Art (64 fjädrar) A. Lägg kantskyddet (2) så att fjädrarna och kanten täcks. Kontrollera att alla metalldelar täcks. B. Bind fast kantskyddet enligt någon av bilderna nedan. D. Kontrollera att samtliga fjärdrar är monterade Biltema Nordic Services AB

6 montera SäkerHetSnät Steg 1 Stålrören monteras på studsmattans stativ med en fästbygel, två distanser och ett mutterset. Steg 3 Dra ner nätet till kanten. Steg 4. Fäst nätet med spännkrokarna i samma öglor som håller fast studsmattan. Steg 2 För in de övre stålrören (2) i nätets hylsor. Se till att stålröret sticker ut i andra änden. Montera de övre stålrören på nedre stålrören. VARNING! Kontrollera noga att alla krokar sitter fast ordentligt och att nätet är spänt. Annars fungerar inte säkerhetsnätet som det ska. VARNING! Vid storm kan säkerhetsnätet blåsa bort och orsaka skada. Säkra nätet ordentligt med linor i både studsmattan och marken, eller ta bort det om en storm nalkas Biltema Nordic Services AB 6

7 ANVÄNDNING OCH HOPPRÖRELSER Klä dig lämpligt i träningskläder och strumpor/ barfota hoppa ej i skor med tjocka sulor eftersom dessa kan förstöra mattan. Kontrollera utrustningen noga och ta dig försiktigt upp på studsmattan. Börja med att lära dig grundhopp och hur man bromsar om du tappar kontrollen är det viktigt att du snabbt kan avbryta hoppningen. När du kan hoppa rakt upp och ned med god kontroll kan du successivt öka höjden och prova svårare hopp. Kontakta en kunnig instruktör om du vill utföra avancerade hopp. Hoppa i korta intervall och sluta när du är trött. Bromsa/stoppa Böj på knäna när fötterna kommer i kontakt med mattan. Grundhopp 1. Stå rakt upp med fötterna isär och rakt huvud. 2. Svinga armarna framåt och uppåt i en cirkulär rörelse. 3. Sätt ihop fötterna när du kommer upp i luften och luta tårna neråt. 4. Landa med fötterna isär. 5. Böj på knäna vid landning när du vill bromsa eller avbryta hoppningen. Knähopp 1. Börja med ett lågt grundhopp. 2. Landa på knäna med rak rygg och sträckt kropp. Håll balansen med armarna. 3. Studsa upp med svingande armar till samma position som du har i ett grundhopp. Sitthopp 1. Gör ett grundhopp, men landa i en sittande position. 2. Placera händerna bredvid höfterna. 3. Tryck dig upp med händerna. Fronthopp 1. Gör ett grundhopp, men luta dig framåt. 2. Landa med ansiktet neråt. Håll armar och händer sträckta. 3. Tryck dig upp med händerna Biltema Nordic Services AB

8 SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL För att studsmattan ska hålla måste den skötas och användas på rätt sätt. Följande skötselregler gäller: Förvara studsmattan inomhus vintertid. Endast en person får hoppa åt gången. Hoppare får ej väga mer än 150 kg. Hoppa ej i skor med tjock sula. Husdjur får inte vistas på mattan. Inga skarpa föremål får komma i kontakt med mattan. Kontrollera före användning att följande problem inte föreligger: Kantskyddet sitter löst eller saknas helt. Kantskyddet är punkterat, slitet och upprivet. Sömmar i kantskyddet har gått upp. Trasiga eller saknade fjädrar. Böjd eller trasig ram. Hängande matta. Vassa kanter på ram eller stöd. VARNING! Studsmattan får absolut inte användas om du upptäcker något av ovan nämnda problem. OBS! Innan studsmattan monteras efter vinterförvaring är det viktigt att kontrollera alla delar till studsmattan är hela och att inga skador uppstått. Åtgärder vid dåligt väder Vid hård blåst kan studsmattan flyga iväg. Ställ undan studsmattan på en vindfri och säker plats, eller säkra den med tre snören i både fötter och ram eftersom delarna kan lossna i blåst. Flytta studsmattan Två personer krävs för att flytta studsmattan på ett säkert sätt. Tejpa alla kopplingar och lyft upp studsmattan horisontellt från marken. Vid längre transporter ska studsmattan demonteras Biltema Nordic Services AB 8

9 Trampoline med beskyttelsesnett INNLEDNING Hopping på trampoline innebærer høy skaderisiko, spesielt ved feil bruk. I denne bruksanvisningen finner du instruksjoner og sikkerhetsforskrifter som minimerer risikoene og gir deg økt utbytte av produktet. Les bruksanvisningen før bruk, og ta vare på den for å kunne slå opp i den senere. Dersom det monteres tilbehør, skal bruksanvisningen og sikkerhetsforskriftene for disse også leses og oppbevares på samme sted. advarsel! Ta ikke salto på trampolinen. Dersom man lander på hodet, kan det føre til alvorlig skade eller dødsfall. TEKNISKE DATA Hopp kun én person om gangen. Dersom flere personer hopper samtidig, kan det resultere i alvorlig ulykke Mål 396 x 88cm 305 x 76 cm Maks. vekt 150 kg 150 kg Materiale, stativ Innhold Galvanisert stål Galvanisert stål del Matte 1 1 Kantpute 1 1 Toppskinne med bensokkel 4 4 Toppskinne 4 4 Fot 4 4 Ben 8 8 Fjær Sikkerhetsbrikke 1 1 Verktøy 1 1 Skyddsnät 1 1 Undre stålrör 8 8 Övre stålrör (vadderat) 8 8 Mutterset Distans Fästbygel SIKKERHETSFORSKRIFTER Les bruksanvisningen, og følg alle sikkerhetsforskrifter og advarsler. På grunn av risiko for skader må ikke barn under 3 år bruke produktet. Det anbefales ikke at barn under 6 år bruker trampoliner som er høyere enn 51 cm. Undersøk utstyret før hver bruk. Kontroller at sikkerhets- og støtteutstyr sitter på plass, og at ingen deler mangler eller er skadet. Gjenstander som kan forstyrre hoppingen, må ikke finnes i nærheten av trampolinen. Rydd området rundt trampolinen før hopping. I denne bruksanvisningen finner du instruksjoner og sikkerhetsforskrifter som minimerer risikoene og gir økt utbytte av produktet. Les dem før bruk, og ta vare på bruksanvisningen for å kunne slå opp i den senere. Trampolinen må aldri brukes uten sikkerhetsnett. Forsøg ikke at hoppe over sikkerhedsnettet. Forsøg ikke at krybe under sikkerhedsnettet. Kast dig ikke mod beskyttelsesnettet med vilje. Hæng, klatre eller spark ikke på beskyttelsesnettet. Bær tøj uden snore, kroge, øjer eller lignende, som kan sidde fast i beskyttelsesnettet. Hæng ikke genstande, som ikke er godkendt tilbehør på beskyttelsesnettet. Gå altid ind og ud på trampolinen gennem beskyttelsesnettets åbning. Oppbevar trampolinen og sikkerhetsnettet innendørs om vinteren Biltema Nordic Services AB

10 Hopping Bruk ikke trampolinen i beruset eller medikamentpåvirket tilstand. Fjern alle skarpe gjenstander fra kroppen. Klatre forsiktig når du skal gå på og av trampolinen. Det er farlig å hoppe fra trampolinen ned på bakken og å hoppe opp på trampolinen. Bruk ikke trampolinen som et springbrett til andre gjenstander. Lær deg grunnhopp før du prøver mer avanserte varianter, se instruksjoner i denne bruksanvisningen. Avbryt hoppingen ved å bøye knærne når føttene lander på matten. Hopp kontrollert slik at du lander på samme sted som du hoppet fra. Avbryt om du holder på å miste kontrollen. Hopp ikke for lenge eller for høyt. Hold blikket på matten slik at du ikke mister balansen eller kontrollen. Hopp i korte intervaller, og avbryt når du er trett. Hopp kun når trampolinen er tørr. Hopp ikke når det blåser. Ta ikke salto på trampolinen. Dersom du lander på hodet, kan det føre til alvorlig skade eller dødsfall. Hopp kun én person om gangen. Dersom flere personer hopper samtidig, kan det resultere i alvorlig ulykke. Kontroller før og under hopping at trampolinen ikke er våt, skadet, tilsmusset eller slitt. Pass på at ingen gjenstander under eller rundt trampolinen kan forstyrre hopperen. Sikre at ingen uvedkommende kan bruke trampolinen når den er ubevoktet. Ha alltid tilsyn med barn som bruker eller befinner seg i nærheten av trampolinen. kontroll før bruk Kontroller før bruk at ingen deler er skadet eller mangler. Følgende punkter kan utgjøre en risiko: Kantputen sitter løst eller mangler helt. Kantputen er punktert, slitt og opprevet. Sømmer i kantputen har gått opp. Slitte fjærer. Bøyd eller slitt ramme. Hengende matte. Skarpe kanter på ramme eller støtte. plassering av trampolinen Luftrommet over trampolinen skal være minst 7,3 meter. Ved siden av trampolinen må det ikke finnes trær, gjerde, vegger m.m. Underlaget skal være plant. Området skal være lyst. Det må ikke finnes gjenstander under trampolinen Biltema Nordic Services AB 10

11 MONTERING Trampolinen bør monteres av to personer ved bruk av medfølgende spesialverktøy. Bruk arbeidshansker. Når trampolinen ikke brukes, kan den enkelt demonteres for sikker oppbevaring. 1. Legg ut delene til stativet Ta fram alle deler til stativet som vist i illustrasjonen nedenfor. Delene kobles enkelt sammen ved at man stikker den smalere delen inn i den bredere. 4. Montere matten Denne operasjonen bør utføres av to personer. OBS! Vær forsiktig for å unngå å bli klemt av fjærene når matten festes. A. Plasser matten i stativet. 2. Montere stativet Sett bena (5) sammen med føttene (6). B. Fest fjæren på mattens øye, og dra fjæren med verktøyet til et hull på stativet. 3. Montere toppskinner A. For denne operasjonen bør man være to personer. Monter toppskinner med bensokkel (3) som vist på bilde. B. Monter toppskinner (4) i mellomrommet. enligt bild Biltema Nordic Services AB

12 C. Kontroller antall fjærer, og monter i samsvar med bildet som gjelder for din trampoline. 5. Sett på sikkerhetsbrikken Art (64 fjærer) 6. Montere kantpute (selges også som reservedel) Art (80 fjærer) A. Legg kantputen (2) slik at fjærene og kanten dekkes. Kontroller at alle metalldeler er dekket. B. Bind fast kantputen som vist på bilder nedenfor. D. Kontroller at samtlige fjærer er montert Biltema Nordic Services AB 12

13 montera SäkerHetSnät Trinn 1 Stålrørene monteres på trampolinens stativ med en brakett, to avstandsskiver og ett skruesett. Trinn 3 Dra nettet ned til kanten. Trinn 4 Fest nettet med festekrokene i samme øyer som holder fast trampolinen. Trinn 2 Før de øvre stålrørene (2) inn i nettets hylser. Se til at stålrøret stikker ut i den andre enden. ADVARSEL! Kontroller nøye at alle kroker sitter ordentlig fast, og at nettet er stramt. Ellers fungerer ikke sikkerhetsnettet som det skal. ADVARSEL! I uvær kan sikkerhetsnettet blåse bort og forårsake skade. Sikre nettet ordentlig med barduner i både trampolinen og bakken, eller flytt den i tilfelle det er meldt uvær. Monter de øvre stålrørene på de nedre stålrørene Biltema Nordic Services AB

14 BRUK OG BEVEGELSER Hopp gjerne i treningsklær og sokker eller barbent ikke i sko med tykke såler, fordi disse kan ødelegge matten. Kontroller utstyret nøye, og stig forsiktig opp på trampolinen. Begynn med å lære deg grunnhopp og hvordan man bremser dersom du mister kontrollen, er det viktig at du raskt kan avbryte hoppingen. Når du kan hoppe rett opp og ned med god kontroll, kan du gradvis øke høyden og prøve vanskeligere hopp. Kontakt en kyndig instruktør om du vil utføre avanserte hopp. Hopp i korte intervaller, og slutt når du er trett. Bremse/stoppe Bøy knærne når føttene kommer i kontakt med matten. Grunnhopp 1. Stå rett opp med føttene fra hverandre og med hodet holdt rett. 2. Sving armene framover og oppover i en sirkelformet bevegelse. 3. Samle føttene når du kommer opp i luften, og skrå tærne nedover. 4. Land med føttene fra hverandre. 5. Bøy knærne ved landing når du vil bremse eller avbryte hoppingen. Knehopp 1. Begynn med et lavt grunnhopp. 2. Land på knærne med rett rygg og kroppen strukket. Hold balansen med armene. 3. Sprett opp med svingende armer til samme posisjon som du har i et grunnhopp. Sitthopp 1. Gjør et grunnhopp, men land i sittende posisjon. 2. Plasser hendene ved siden av hoftene. 3. Press deg opp med hendene. Fronthopp 1. Gjør et grunnhopp, men len deg framover. 2. Land med ansiktet nedover. Hold armer og hender utstrukket. 3. Press deg opp med hendene Biltema Nordic Services AB 14

15 STELL OG VEDLIKEHOLD For at trampolinen skal vare lenge, må den stelles og brukes på riktig måte. Følg reglene for dette nedenfor: Oppbevar trampolinen innendørs om vinteren. Kun én person skal hoppe om gangen. Hoppere må ikke veie mer enn 150 kg. Hopp ikke med sko med tykke såler. Kjæredyr må ikke oppholde seg på matten. Skarpe gjenstander må ikke komme i kontakt med matten. Kontroller før bruk at følgende problemer ikke foreligger: Kantputen sitter løst eller mangler helt. Kantputen er punktert, slitt eller opprevet. Sømmer i kantputen har gått opp. Fjærer er slitt eller mangler. Bøyd eller defekt ramme. Hengende matte. Skarpe kanter på ramme eller støtte. ADVARSEL! Trampolinen må under ingen omstendigheter brukes dersom du skulle oppdage ett av ovennevnte problemer. OBS! Før trampolinen monteres etter å ha vært lagret om vinteren, er det viktig å kontrollere at alle delene er hele og at det ikke har oppstått skader. Tiltak ved dårlig vær Ved hard vind kan trampolinen fly av gårde. Flytt trampolinen til et sikkert sted uten vind, eller sikre den med tre snorer i både føtter og ramme, fordi delene kan løsne i vind. Flytte trampolinen Det kreves to personer for å flytte trampolinen på en sikker måte. Teip alle koblinger, og løft trampolinen horisontalt opp fra bakken. Ved lengre transport skal trampolinen demonteres Biltema Nordic Services AB

16 Trampoliini ja suojaverkkotrampolin ESITTELY Trampoliinilla hypittäessä on olemassa suuri vahingoittumisen vaara varsinkin jos sitä käytetään virheellisesti. Tässä käyttöohjeessa on vaaroja vähentäviä turvaohjeita ja trampoliinin käyttöikää pidentäviä neuvoja. Lue käyttöohje ennen käyttämistä ja säästä se tulevaa käyttöä varten. Jos trampoliiniin asennetaan lisävarusteita, myös niiden turvaohjeet on luettava ja säilytettävä yhdessä trampoliinin kanssa. VAROITUS! Älä tee voltteja trampoliinilla. Tuleminen alas pää alaspäin voi aiheutua vakavia henkilövahinkoja tai kuoleman. TEKNISET TIEDOT Vain yksi henkilö saa hyppiä kerrallaan. Jos useita henkilöitä hyppii samanaikaisesti, voi aiheutua vakavia onnettomuuksia Biltema Nordic Services AB Mitat 396 x 88cm 305 x 76 cm Käyttäjän enimmäispaino Rungon materiaali Sisältö 150 kg 150 kg Galvanoitu teräs Galvanoitu teräs Osa Matto 1 1 Reunasuojus 1 1 Jalkasokkelilla varustettu yläkisko 4 4 Yläkisko 4 4 Jalka 4 4 Tuki 8 8 Jousi Turvakilpi 1 1 Työkalu 1 1 Suojaverkko 1 1 Alempi teräsputki 8 8 Ylempi teräsputki (pehmustettu) 8 8 Mutterisarja Välikappale Kiinnitin TURVALLISUUSOHJEET Virheellinen käyttäminen tai väärinkäyttö on vaarallista ja voi aiheuttaa vakavia vahinkoja. Loukkaantumisvaaran vuoksi alle 3-vuotiaat lapset eivät saa käyttää tuotetta. Yli 51 cm korkeita trampoliineja ei suositella alle 6-vuotiaille lapsille. Tarkista tuote ennen jokaista käyttökertaa. Tarkista, että suojat ja tuet ovat oikeissa paikoissa, että osat ovat ehjät ja että osia ei puutu. Trampoliinin lähellä ei saa olla vieraita esineitä, jotka voivat häiritä hyppimistä. Siivoa trampoliinia ympäröivä alue ennen hyppimistä. Tässä käyttöohjeessa on vaaroja vähentäviä turvaohjeita ja trampoliinin käyttöikää pidentäviä neuvoja. Lue ne ennen käyttämistä, ja säästä käyttöohje tulevaa käyttöä varten. Lue turvallisuusohjeet huolellisesti ennen trampoliinin. Älä yritä hypätä turvaverkon yli. Älä yritä ryömiä turvaverkon alta. Älä heittäydy tarkoituksella päin turvaverkkoa. Älä roiku turvaverkossa, kiipeä siihen tai potki sitä. Käytä vaatteita, joissa ei ole irtonaisia nyörejä, koukkuja, silmukoita vai vastaavia, jotka voivat tarttua suojaverkkoon. Älä ripusta turvaverkkoon esineitä, jotka eivät ole sen hyväksyttyjä varusteita. Mene aina trampoliinille ja tule pois suojaverkon aukosta. Säilytä trampoliinia ja turvaverkkoa sisällä talven ajan.

17 Hyppiminen Älä käytä trampoliinia päihtyneenä tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena. Poista kaikki vartaloa koskettavat terävät esineet. Kiipeä trampoliiniin varovasti. On vaarallista hypätä trampoliinilta maahan tai hypätä trampoliinille. Älä käytä trampoliinia hyppylautana. Opettele perushypyt ennen vaikeampia hyppyjä. Tässä käyttöohjeessa on lisätietoja. Keskeytä hyppiminen taivuttamalla polvia, kun jalat osuvat trampoliiniin. Hyppää hallitusti, jotta laskeudut samaan paikkaan josta hyppy alkoi. Jos menetät hyppimisen hallinnan, keskeytä hyppiminen. Älä hyppää liian pitkälle tai korkealle. Pidä katse trampoliinin matossa, jotta et menetä tasapainoa tai hallintaa. Hypi vain lyhyitä jaksoja kerrallaan. Keskeytä hyppiminen, kun alkaa väsyttää. Hypi vain kuivalla trampoliinilla. Älä hypi kovalla tuulella. Älä tee voltteja trampoliinilla. Tuleminen alas pää alaspäin voi aiheutua vakavia henkilövahinkoja tai kuoleman. Vain yksi henkilö saa hyppiä kerrallaan. Jos useita henkilöitä hyppii samanaikaisesti, voi aiheutua vakavia onnettomuuksia. Tarkista ennen hyppimistä ja sen jälkeen, ettei trampoliini ole märkä, vaurioitunut, likainen tai kulunut. Varmista, ettei mikään trampoliinin alla tai lähellä oleva esine häiritse hyppijää. Varmista, ettei kukaan asiaton henkilö pääse käyttämään trampoliinia, kun sitä ei valvota. Valvo aina trampoliinilla hyppiviä tai sen lähellä oleskelevia lapsia. tarkistukset ennen käyttöä Tarkista ennen käyttöä, että mikään osa ei ole vaurioitunut tai puutu. Seuraavat voivat aiheuttaa vaaran: Löysällä oleva tai puuttuva reunasuojus Rikkoutunut, kulunut tai repeytynyt reunasuojus Irronneet reunasuojuksen saumat Rikkoutuneet jouset Taipunut tai rikkoutunut runko Löysänä riippuva matto Rungon tai tuen terävät reunat trampoliinin paikan valitseminen Trampoliinin yläpuolella on oltava vähintään 7,3 metriä vapaata tilaa. Trampoliinin vieressä ei saa olla esimerkiksi puita, aitaa tai seiniä. Alustan on oltava tasainen. Alueen on oltava valoisa. Trampoliinin alla ei saa olla mitään esineitä Biltema Nordic Services AB

18 KOKOAMINEN Trampoliinin kokoamisessa tarvitaan kaksi henkilöä ja mukana toimitettu erikoistyökalu. Käytä työkäsineitä. Kun trampoliinia ei käytetä, se voidaan purkaa helposti ja asettaa turvalliseen säilytyspaikkaan. 1. Aseta osat oikeisiin paikkoihin Aseta kaikki osat oikeisiin paikkoihin seuraavassa kuvassa esitetyllä tavalla. Osat kiinnitetään toisiinsa työntämällä kapeampi pää suuremman osan sisään. 4. Maton asettaminen paikalleen Tässä työvaiheessa tarvitaan kaksi henkilöä. HUOMIO! Varo, että kehon osat eivät jää jousien väliin, kun maton jousia jännitetään. A. Aseta matto paikalleen. 2. Rungon kokoaminen Kiinnitä jalat (5) tukiin (6). B. Kiinnitä jousi maton kiinnitysaukkoon. Pujota jousen pää työkalun avulla rungon aukkoon. 3. Yläkiskojen kokoaminen A. Tässä työvaiheessa tarvitaan kaksi henkilöä. Kiinnitä yläkiskot jalkaosiin (3) kuvassa näkyvällä tavalla. B. Kiinnitä yläkiskot toisiinsa (4) Biltema Nordic Services AB 18

19 C. Tarkista jousien määrä. Asenna ne paikalleen ostamaasi trampoliinia esittävän kuvan mukaisesti. 5. Kiinnitä turvakilpi Tuotenro (64 jousta) 6. Asenna reunasuojus (myydään myös varaosana) A. Aseta reunasuojus (2) paikalleen siten, että se peittää jouset ja reunan. Varmista, että kaikki metalliosat jäävät peittoon. B. Kiinnitä reunasuojus seuraavissa kuvissa näkyvällä tavalla. Tuotenro (80 jousta) D. Tarkista, että kaikki jouset on asennettu paikoilleen Biltema Nordic Services AB

20 kokoaminen Vaihe 1 Teräsputki asennetaan trampoliinin runkoon konsolin, kahden välilevyn ja ruuvien avulla. Vaihe 3 Vedä verkko alas reunaan saakka. Vaihe 4 Kiinnitä verkko koukuilla samoihin silmukoihin, joihin trampoliinin matto on kiinnitetty. Vaihe 2 Pujota ylemmät teräsputket (2) verkon hylsyihin. Varmista, että teräsputki työntyy ulos toisesta päästä. Kiinnitä ylemmät teräsputket alempiin teräsputkiin. VAROITUS! Tarkista huolellisesti, että kaikki koukut ovat kunnolla paikallaan ja että verkko on kireä. Muutoin turvaverkko ei toimi oikein. VAROITUS! Jos puhkeaa myrsky, turvaverkko voi lentää tuulen mukana ja aiheuttaa vaurioita. Kiinnitä verkko köysillä kunnolla trampoliiniin ja maahan tai irrota se ennen myrskyn puhkeamista Biltema Nordic Services AB 20

21 KÄYTTÄMINEN JA HYPPYLIIKKEET Pukeudu liikuntavaatteisin. Hypi paljain jaloin tai sukkasillaan. Älä hypi paksupohjaiset kengät jalassa. Ne voivat vaurioittaa mattoa. Tarkista varusteet huolellisesti. Kiipeä trampoliiniin varovasti. Aloita opettelemalla perushyppyliikkeet ja vauhdin hidastaminen. Jos menetät hallinnan, on tärkeää voida keskeyttää hyppiminen heti. Kun osaat hyppiä suoraan ylös ja alas sekä hallitset liikkeesi, voit hypätä korkeammalle ja kokeilla vaikeampia hyppyjä. Jos haluat oppia kehittyneitä hyppyliikkeitä, ota yhteys pätevään ohjaajaan. Hypi vain lyhyitä jaksoja kerrallaan. Keskeytä hyppiminen, kun alkaa väsyttää. Vauhdin hidastaminen ja pysäyttäminen Kun jalat osuvat mattoon, taivuta polvia. Perushyppy 1. Seiso suorana haara-asennossa ja pää pystyssä. 2. Heilauta käsivarsia ylöspäin ja tee ympyränmuotoinen liike. 3. Kun hyppäät ylöspäin, vie jalat yhteen ja suorista varpaat alaspäin. 4. Laskeudu jalat haara-asennossa. 5. Voit hidastaa vauhtia tai keskeyttää hyppimisen taivuttamalla polvia, kun jalat osuvat mattoon. Polvihyppy 1. Aloita tekemällä matala perushyppy. 2. Laskeudu polvien varaan selkä suorassa. Säilytä tasapaino käsivarsia liikuttamalla. 3. Hyppää ylöspäin perushyppyasentoon heilauttamalla käsivarsia ylöspäin. Istumahyppy 1. Tee perushyppy, mutta laskeudu istuvaan asentoon. 2. Aseta kädet lantion viereen. 3. Nosta itsesi ylös käsillä. Etuhyppy 1. Tee perushyppy, mutta nojaa eteenpäin. 2. Laskeudu kasvot alaspäin. Ojenna käsivarren ja kädet eteenpäin. 3. Nosta itsesi ylös käsillä Biltema Nordic Services AB

22 HUOLTO JA KUNNOSSAPITO Trampoliinia on hoidettava ja käytettävä oikein, jotta se kestää. Noudata seuraavia hoitoohjeita. Säilytä trampoliini sisätiloissa talvella. Vain yksi henkilö saa hyppiä kerrallaan. Hyppijä saa painaa enintään 150 kiloa. Älä hypi paksupohjaisissa kengissä. Trampoliinilla ei saa olla lemmikkieläimiä. Matto ei saa päästä kosketukseen terävien esineiden kanssa. Tarkista ennen käyttämistä, että seuraavia ongelmia ei ole. Löysällä oleva tai puuttuva reunasuojus Rikkoutunut, kulunut tai repeytynyt reunasuojus Irronneet reunasuojuksen saumat Rikkoutuneet tai puuttuvat jouset Taipunut tai rikkoutunut runko Löysänä riippuva matto Rungon tai tuen terävät reunat VAROITUS! Trampoliinia ei saa käyttää, jos havaitset jonkin seuraavista ongelmista. HUOM! On tärkeää, että kaikkien trampoliinin osien ehjyys ja virheettömyys varmistetaan, ennen kuin trampoliini kootaan talvisäilytyksen jälkeen. Toimenpiteet huonolla säällä Trampoliini voi lentää tiehensä, jos tuuli puhaltaa voimakkaasti. Aseta trampoliini suojaiseen ja turvalliseen paikkaan tai kiinnitä se maahan naruilla jalkaosista ja rungosta, sillä myrsky voi saada ne irtoamaan toisistaan. Trampoliinin siirtäminen Trampoliinin siirtäminen turvallisesti edellyttää kahta henkilöä. Kiinnitä kaikki liitokset teipillä. Nostakaa trampoliinia vaakasuunnassa. Jos trampoliini on siirrettävä kauas, se on purettava osiin Biltema Nordic Services AB 22

23 Trampolin med beskyttelsesnet INTRODUKTION Hop på trampolinen er forbundet med stor risiko for skader, især ved forkert brug. I denne manual er der instruktioner og sikkerhedsforskrifter, som minimerer risiciene og øger udbyttet af produktet. Læs manualen før brug, og gem den til senere brug. Hvis der monteres tilbehør, skal manualen og sikkerhedsforskrifterne for disse også læses og gemmes samme sted. advarsel! Foretag ikke volter på trampolinen. At lande på hovedet kan føre til alvorlige skader eller dødelig udgang. TEKNISKE DATA Hop kun én person ad gangen. Hvis flere personer hopper samtidigt, kan det føre til alvorlige ulykker Mål 396 x 88cm 305 x 76 cm Maks. vægt 150 kg 150 kg Materiale, stativ Indhold Galvaniseret stål Galvaniseret stål del Måtte 1 1 Kantsikring 1 1 Topskinne med bensokkel 4 4 Topskinne 4 4 Fod 4 4 Ben 8 8 Fjeder Sikkerhedsplade 1 1 Værktøj 1 1 Beskyttelsesnet 1 1 Nedre stålrør 8 8 Øvre stålrør (polstret) 8 8 Møtriksæt Afstandsstykke Monteringsbøjle SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs manualen og følg nøje alle sikkerhedsforskrifter og advarsler. Produktet må ikke benyttes af børn under 3 år på grund af risiko for tilskadekomst. Trampoliner, der er højere end 51 cm, anbefales ikke til børn under 6 år. Undersøg udstyret før hvert brug. Kontroller, at beskyttelses- og hjælpeudstyr sidder rigtigt, og at intet mangler eller er beskadiget. Der må ikke være uvedkommende genstande, som kan genere hoppene, i nærheden af trampolinen. Gør området omkring trampolinen ren, før der hoppes. I denne manual er der instruktioner og sikkerhedsforskrifter, som minimerer risiciene og øger udbyttet af produktet. Læs dem før brug, og gem den til senere brug. Brug aldrig trampolinen uden sikkerhedsnet. Forsøg ikke at hoppe over sikkerhedsnettet. Forsøg ikke at krybe under sikkerhedsnettet. Kast dig ikke mod beskyttelsesnettet med vilje. Hæng, klatre eller spark ikke på beskyttelsesnettet. Bær tøj uden snore, kroge, øjer eller lignende, som kan sidde fast i beskyttelsesnettet. Hæng ikke genstande, som ikke er godkendt tilbehør på beskyttelsesnettet. Gå altid ind og ud på trampolinen gennem beskyttelsesnettets åbning. Trampolin og sikkerhedsnet skal opbevares inden døre om vinteren Biltema Nordic Services AB

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder 19-1555 Manual 130815.indd 2013-08-15, 11.38.45 Art. 19-1555 Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42

Læs mere

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Læs mere

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Læs mere

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning,

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning, rbetsbelysning, lågenergi rbeidslampe, lavenergi Työvalaisin energiansäästölampulla rbejdsbelysning, lavenergi 1 2008 iltema Nordic Services rbetsbelysning, lågenergi Säkerhetsföreskrifter Läs instruktionerna

Læs mere

LED-LYSRÖR LED-LYSRØR LED-LOISTEPUTKI LED LYSSTOFRØR

LED-LYSRÖR LED-LYSRØR LED-LOISTEPUTKI LED LYSSTOFRØR LED-LYSRÖR LED-LYSRØR LED-LOISTEPUTKI LED LYSSTOFRØR T8. G13. Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Læs mere

Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning

Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning 49-423-424 Manual.indd 2011-02-17, 10.19.24 Art. 49-423-424 Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB Utomhusbelysning OBS! Läs och

Læs mere

KØRESTOLEN BOGOTA RULLSTOL BOGOTA. Brugsanvisning. Bruksanvisning

KØRESTOLEN BOGOTA RULLSTOL BOGOTA. Brugsanvisning. Bruksanvisning DK SE KØRESTOLEN BOGOTA Brugsanvisning RULLSTOL BOGOTA Bruksanvisning DK Ryglænshøjde: 43 cm Højde i alt: 92 cm Længde i alt: 97 cm Bredde i alt: 63,5 cm foldet ud Bredde i alt: 27 cm sammenfoldet Egenvægt:

Læs mere

Trampolin (396 cm) Maksimal belastning : 150 kg. Anbefalet alder: fra 6 år

Trampolin (396 cm) Maksimal belastning : 150 kg. Anbefalet alder: fra 6 år Brugsanvisning for TRAMPOLIN Trampolin (396 cm) Maksimal belastning : 150 kg Anbefalet alder: fra 6 år INDLEDNING Før trampolinen tages i brug, skal De læse denne brugsanvisning grundigt igennem. Som ved

Læs mere

Jumpkids 16. Trampolincenter.dk. Brugermanual. - En del af PE-Redskaber A/S

Jumpkids 16. Trampolincenter.dk. Brugermanual. - En del af PE-Redskaber A/S Jumpkids 16 Brugermanual Trampolincenter.dk - En del af PE-Redskaber A/S Vigtig information før brug af trampolinen ADVARSEL: VED BRUG AF DENNE TRAMPOLIN ER DER, VED LANDING PÅ RYG, NAKKE ELLER HOVED,

Læs mere

CONTENTS QUICK START

CONTENTS QUICK START TABLE OF CONTENTS 3 8 13 18 23 2 QUICK START GUIDE 3 1 Buy a SIM card and disable its PIN using your mobile phone. PIN OFF 2 A Insert the SIM to AirPatrol. B Use the power adapter to connect your AirPatrol

Læs mere

SVENSKA. Instruktion. Läs noga igenom dessa instruktioner före användning! SVENSKA. 23945 gördel baby

SVENSKA. Instruktion. Läs noga igenom dessa instruktioner före användning! SVENSKA. 23945 gördel baby USER_BABY_L.indd 1 2010-03-25 11:39:20 SVENSKA SVENSKA Användningsområden/Indikationer Baby är avsedd att användas då ryggsmärtor uppstår i samband med graviditet. Gördeln kan användas av personer med

Læs mere

SPORTSJUMPER. Trampolin. Brugermanual PRO-LINE TEPL238

SPORTSJUMPER. Trampolin. Brugermanual PRO-LINE TEPL238 SPORTSJUMPER Trampolin PRO-LINE TEPL238 Brugermanual 2 Indhold Brugermanual ----------------------------------------------------- Side 3~6 Samlevejledn. ----------------------------------------------------

Læs mere

Styrreglage o55 Styresnekke o55. Styring o55

Styrreglage o55 Styresnekke o55. Styring o55 Styrreglage o55 Styresnekke o55 Ohjauslaite o55 Styring o55 Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Læs mere

Art. 25-960 Art. 25-961

Art. 25-960 Art. 25-961 Bruksanvisning Svart kabel (-) Röd kabel (+) IN Vit kabel (-) UT LED UPP UPP-knapp LED NER NER-knapp Ett lätt tryck på UPP-knappen gör att ljuset i lampan ökar till den senast valda ljusstyrkan. LED UPP

Læs mere

LYSRÖRSARMATUR, IP65 D-MÄRKT LYSRØRARMATUR, IP65 D-MERKET LOISTEPUTKIVALAISIN, IP65-MERKITTY LYSRØRSARMATUR, IP65 D-MÆRKET

LYSRÖRSARMATUR, IP65 D-MÄRKT LYSRØRARMATUR, IP65 D-MERKET LOISTEPUTKIVALAISIN, IP65-MERKITTY LYSRØRSARMATUR, IP65 D-MÆRKET LYSRÖRSARMATUR, IP65 D-MÄRKT LYSRØRARMATUR, IP65 D-MERKET LOISTEPUTKIVALAISIN, IP65-MERKITTY LYSRØRSARMATUR, IP65 D-MÆRKET SE Du får själv byta ut el-material såsom sladdar, lamphållare och stickproppar

Læs mere

2 Vedligeholdelse Maskinens skötsel Vedlikehold Lær å bruke din symaskin Stingbredde-ratt Nålposisjonsvelger 16 Fjernelse af spolekapsel Tag bort griparkorgen Ta ut spolehuset Stinglengde-ratt Overtrådspennings-hendel

Læs mere

Snökälke Rattkjelke Lumikelkka Snekælk

Snökälke Rattkjelke Lumikelkka Snekælk Snökälke Rattkjelke Lumikelkka Snekælk Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: +47-32 84

Læs mere

Panduro Hobbys FÄRGSKOLA FARVE/FARGESKOLE

Panduro Hobbys FÄRGSKOLA FARVE/FARGESKOLE Panduro Hobbys FÄRGSKOLA FARVE/FARGESKOLE 602053 SE Information om färgskolan Färgskolan är en introduktion till färgernas spännande värld. Den innehåller en kortfattad beskrivning av vad färg är, hur

Læs mere

30.9.2013. DENVER 82x82x200cm. www.bathdeluxe.com

30.9.2013. DENVER 82x82x200cm. www.bathdeluxe.com 30.9.2013 DENVER 82x82x200cm www.bathdeluxe.com DENVER A C D E F G H E D I B bakglas är vändbara (höger/vänster) Glas bagvæggene er vendbare (højre/venstre) Tack för att du har valt vår produkt. Vi försökte

Læs mere

3001-789b.qxl:3001-789 26/03/09 12:40 Side 1. 7a. 7b. 7c. 8. 8a. 8b. 9. 10. j h

3001-789b.qxl:3001-789 26/03/09 12:40 Side 1. 7a. 7b. 7c. 8. 8a. 8b. 9. 10. j h 3001-789b.qxl:3001-789 26/03/09 12:40 Side 1 7a. 7b. 7c. 8. 8a. 8b. 9. 10. j h k j i 13 3001-789b.qxl:3001-789 26/03/09 12:40 Side 2 U s e r G u i d e Bl. 3001-789b Baby Dan A/S Niels Bohrs Vej 14 DK-8670

Læs mere

OLJEFYLLT ELEMENT OLJEFYLT RADIATOR ÖLJYTÄYTTEINEN LÄMMITYSPATTERI OLIEFYLDT ELEMENT

OLJEFYLLT ELEMENT OLJEFYLT RADIATOR ÖLJYTÄYTTEINEN LÄMMITYSPATTERI OLIEFYLDT ELEMENT Art. 46-3010, 46-3011, 46-301, 46-3013 OLJEFYLLT ELEMENT OLJEFYLT RADIATOR ÖLJYTÄYTTEINEN LÄMMITYSPATTERI OLIEFYLDT ELEMENT Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 6, 54 66 Helsingborg. Tel: +46-4

Læs mere

Imported by: Aspiria Nonfood GmbH Harksheider Straße 3 D-22399 Hamburg. Cykelhjelm. Brugsvejledning

Imported by: Aspiria Nonfood GmbH Harksheider Straße 3 D-22399 Hamburg. Cykelhjelm. Brugsvejledning Imported by: Aspiria Nonfood GmbH Harksheider Straße 3 D-22399 Hamburg Cykelhjelm Brugsvejledning Brugsvejledning Stort tillykke med købet af denne cykelhjelm. Den er udelukkende designet til privat, ikke-kommerciel

Læs mere

SVENSKA. Instruktion. Läs noga igenom dessa instruktioner före användning! SVENSKA

SVENSKA. Instruktion. Läs noga igenom dessa instruktioner före användning! SVENSKA 23552 NAVY-X HIGH 23552 Navy-X hög Läs noga igenom dessa instruktioner före användning! SVENSKA SVENSKA Användningsområden/Indikationer Navy-X är avsedd att användas vid lättare ryggbesvär så som ryggsmärta

Læs mere

STYRKE- TRÆNINGS- ØVELSER TIL 60+

STYRKE- TRÆNINGS- ØVELSER TIL 60+ STYRKE- TRÆNINGS- ØVELSER TIL 60+ SENIORØVELSER 60+ LET - LÅRØVELSE Sæt dig så langsomt ned på en stol som muligt uden at falde det sidste stykke Rejs dig op igen på letteste måde SENIORØVELSER 60+ LET

Læs mere

Bravo SB5700 Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning

Bravo SB5700 Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Bravo SB5700 1 2 3 4 5 6 SV DA NO Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning SV Gratulerar! Du har köpt ett modernt porttelefonsystem från Bewator som uppfyller de krav som kan ställas på ett lättanvänt

Læs mere

RC IR HELIKOPTER. 3 kanal RC IR-HELIKOPTER. 3-kanals RC IR -HELIKOPTERI. 3 kanavaa RC IR HELIKOPTER. 3 kanaler

RC IR HELIKOPTER. 3 kanal RC IR-HELIKOPTER. 3-kanals RC IR -HELIKOPTERI. 3 kanavaa RC IR HELIKOPTER. 3 kanaler RC IR HELIKOPTER 3 kanal RC IR-HELIKOPTER 3-kanals RC IR -HELIKOPTERI 3 kanavaa RC IR HELIKOPTER 3 kanaler Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00.

Læs mere

Säkerhetsbox med fingeravtryckslås Safe med fingeravtrykkslås Sormenjälkitunnistimella varustettu tallelokero Sikkerhedsboks med fingeraftrykslås

Säkerhetsbox med fingeravtryckslås Safe med fingeravtrykkslås Sormenjälkitunnistimella varustettu tallelokero Sikkerhedsboks med fingeraftrykslås 87-7883_man.indd 2011-08-30, 11.39.42 Art. 87-7883 Säkerhetsbox med fingeravtryckslås Safe med fingeravtrykkslås Sormenjälkitunnistimella varustettu tallelokero Sikkerhedsboks med fingeraftrykslås Original

Læs mere

Kom godt i gang. Tilslutninger

Kom godt i gang. Tilslutninger Quick Guide Kom godt i gang Tillykke med købet af Deres nye Clint DC1 kabel TV boks. Følgende tekst er ment som en hurtig guide så De nemt og hurtigt kan komme i gang med at benytte Deres boks. For yderligere

Læs mere

med 500 chips med 500 marker Spillevejledning Instruktioner

med 500 chips med 500 marker Spillevejledning Instruktioner Poker-sæt med 500 chips Spillevejledning Poker set med 500 marker Instruktioner Tak, fordi du valgte at købe vort produkt. Læs denne vejledning grundigt igennem, før poker-sættet bruges første gang. Gem

Læs mere

Skadesforbyggende øvelser

Skadesforbyggende øvelser Ankel Skadesforbyggende øvelser 1. Ankel 2 & 2 balance Stå på et ben, undgå overstræk i standknæet, sæt håndfladerne mod hinanden og pres dem mod hinanden i mens der spændes i maven (navlen suges ind)

Læs mere

ELDRIVEN LEKSAKSBIL ELEKTRISK LEKEBIL SÄHKÖKÄYTTÖINEN LELUAUTO ELDREVET LEGETØJSBIL

ELDRIVEN LEKSAKSBIL ELEKTRISK LEKEBIL SÄHKÖKÄYTTÖINEN LELUAUTO ELDREVET LEGETØJSBIL ELDRIVEN LEKSAKSBIL ELEKTRISK LEKEBIL SÄHKÖKÄYTTÖINEN LELUAUTO ELDREVET LEGETØJSBIL Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Læs mere

SVENSKA. Instruktion SVENSKA. 28042 BISCA HANDLEDSSTÖD Läs noga igenom dessa instruktioner före användning!

SVENSKA. Instruktion SVENSKA. 28042 BISCA HANDLEDSSTÖD Läs noga igenom dessa instruktioner före användning! 28042 BISCA WRIST SVENSKA 28042 BISCA HANDLEDSSTÖD Läs noga igenom dessa instruktioner före användning! Användningsområden BISCA är ett handledsbandage som är speciellt lämpligt för reumatiker. Ortosen

Læs mere

LEGEPLADS // LEKEAPPARAT // LEKPLATS LEKBORG 1 LITEN

LEGEPLADS // LEKEAPPARAT // LEKPLATS LEKBORG 1 LITEN LEGEPLADS // LEKEAPPARAT // LEKPLATS LEKBORG 1 LITEN (121 x 310 x h290cm) ART. 4406 003_03030_291014 MONTERINGSVEJLEDNING // INSTALLASJONSANVISNINGER // INSTALLATIONSANVISNINGAR ADVARSEL! // VIKTIG! //

Læs mere

Brugsanvisning. Bure Rise & Go. Gangbord med oprejsning

Brugsanvisning. Bure Rise & Go. Gangbord med oprejsning Brugsanvisning Bure Rise & Go Gangbord med oprejsning 1 Kære Bruger Tillykke! Du har anskaffet et Bure Gangbord Rise & Go. I denne brugsanvisning får du vigtige oplysninger om, hvordan du bruger gangbordet,

Læs mere

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning SelectTech 4.1 træningsbænk Samlevejledning Indhold Vigtige sikkerhedsanvisninger...3 Advarselsmærkater og serienummer...4 Specifikationer...5 Før samling af udstyret...5 Komponenter...6 Monteringsdele...7

Læs mere

VÄGLEDNING/VEJLEDNING/VEILEDNING. Måla ansikten Mal ansigter

VÄGLEDNING/VEJLEDNING/VEILEDNING. Måla ansikten Mal ansigter VÄGLEDNING/VEJLEDNING/VEILEDNING Måla ansikten Mal ansigter 600309 Måla ansikten Mal ansigter SE Du kan enkelt måla ansikten på vaddkulor, träkulor och knappformar med pennor eller pensel och hobbyfärger.

Læs mere

Rund pool med stålramme. Rundt basseng med stålramme Pyöreä teräsrunkoinen uima-allas

Rund pool med stålramme. Rundt basseng med stålramme Pyöreä teräsrunkoinen uima-allas Art. 45-8402/ RF1-14 Rund pool med stålram Rundt basseng med stålramme Pyöreä teräsrunkoinen uima-allas Rund pool med stålramme 300 x 76 cm 4383 l Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254

Læs mere

N: Monterings- og bruksanvisning DK: Monterings- og brugervejledning S: Monterings- och bruksanvisning JENSEN DREAM

N: Monterings- og bruksanvisning DK: Monterings- og brugervejledning S: Monterings- och bruksanvisning JENSEN DREAM N: Monterings- og bruksanvisning DK: Monterings- og brugervejledning S: Monterings- och bruksanvisning JENSEN DREAM x x4 4 a 4 b JENSEN DREAM 4 INTRODUKTION Vi gratulerar dig till valet av Jensen Dream

Læs mere

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24 31833137.fm Page 1 Friday, July 9, 2004 2:37 PM ITALLATIOBLAD Minsta tillåtna avstånd från olika typer av spisar: 65 cm (elektrisk spis), 75 cm (gasspis, gasolspis eller koleldad spis). Följ givna anvisningar

Læs mere

Rygfitness med Ergo Multistol. ergoforma. ergoforma

Rygfitness med Ergo Multistol. ergoforma. ergoforma Rygfitness med Ergo Multistol ergoforma ergoforma Rygfitness med Ergo Multistol RYGPROBLEMER ER EN DEL AF HVERDAGEN FOR MANGE Årsagen kan være dårlige arbejdsstillinger, forkert arbejdsstol, manglende

Læs mere

Luftpump laddningsbar

Luftpump laddningsbar SE Art. 26-010 Luftpump laddningsbar 230 V / 12 V Läs bruksanvisningen före användning! Strömbrytare Inblåsningssida (pumpar in luft) Anslutningsnippel och munstycken Sugsida (suger ut luft) Viktigt! Pumpen

Læs mere

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 STIGA PARK 2WD 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 1 2 3 4 5 6 7 8 C A B 9 10 1/3 11 12 D 13 24 Nm DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Der er risiko for alvorlig

Læs mere

Du kan även få vattenpassen i 120+, och 180+ som har sina fördelar både vid golvläggning och vid tak läggning.

Du kan även få vattenpassen i 120+, och 180+ som har sina fördelar både vid golvläggning och vid tak läggning. True blue är 100 % korrekt, bubblan är mycket tydligare än normalt. Själva vattenpasset är byggd i kraftig aluminiumprofil och har stora handtag så att den passar bra i handen. Det har genomförts tester

Læs mere

Termostatstyret Laser Ovn H-304. Elektronisk värmefläkt H-524. RoHS INSTRUCTIONS DK 1 SV 31

Termostatstyret Laser Ovn H-304. Elektronisk värmefläkt H-524. RoHS INSTRUCTIONS DK 1 SV 31 DK Termostatstyret Laser Ovn H-304 SV Elektronisk värmefläkt H-524 DK Skulle du have spørgsmål, eller mod forventning have problemer med dette produkt, er du meget velkommen til at rette henvendelse til

Læs mere

VÅDBOG. Nappedam Kajak. Manual til instruktion af begyndere i Nappedam Kajak. Nappedam kajak Vådbog Side 1

VÅDBOG. Nappedam Kajak. Manual til instruktion af begyndere i Nappedam Kajak. Nappedam kajak Vådbog Side 1 Nappedam kajak Vådbog Side 1 Nappedam Kajak VÅDBOG Version 5. marts 2011 Manual til instruktion af begyndere i Nappedam Kajak Dette hæfte kan både benyttes af instruktører og roere i begynderundervisningen.

Læs mere

curling brush 18 mm professional

curling brush 18 mm professional high temperature 100-240V Long cord set 2.8m curling brush 18 mm professional 1 5831_ES_UVN_240413.indd 1 4/24/2013 11:32:07 PM Brugsanvisning - svensk... sida 3-5 Bruksanvisning - dansk... side 6-8 Bruksanvisning

Læs mere

Décor 600 Væg. Dansk Norsk Svenska. - ret effektiv

Décor 600 Væg. Dansk Norsk Svenska. - ret effektiv Décor 600 Væg Dansk Norsk Svenska - ret effektiv Décor 600 Væg Monterings- og betjeningsvejledning 4 FIGUR 1 2 3 b 2 a a FIGUR 2 Fig. 1 Fig. 2 2 Dansk + Emhætte beregnet til montering på væg. Monteringshøjden

Læs mere

DK... Guldmann plejeseng - Hjælpers Guide. Vers. 1.00

DK... Guldmann plejeseng - Hjælpers Guide. Vers. 1.00 DK...... Guldmann plejeseng - Hjælpers Guide Vers. 1.00 Indhold 1.00......... Guldmann plejeseng........................................... 3 2.00......... Sikkerhed....................................................

Læs mere

KONTROL EFTER UDPAKNING I Rondostat emballage er der: betjeningsenhed uden batterier (1) ventilsokkel med hjul (2) pose med adaptere og tilbehør (3)

KONTROL EFTER UDPAKNING I Rondostat emballage er der: betjeningsenhed uden batterier (1) ventilsokkel med hjul (2) pose med adaptere og tilbehør (3) DANSK 1-2-3 KLAR TIL BRUG... 1. Isæt batterier 2. Indstil dato og klokkeslæt 3. MontérRondostat Færdig! KONTROL EFTER UDPAKNING I Rondostat emballage er der: betjeningsenhed uden batterier (1) ventilsokkel

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

Vejledning til opsætning Handbok för Snabbinstallation Pika-asennusopas. Quick Start Guide

Vejledning til opsætning Handbok för Snabbinstallation Pika-asennusopas. Quick Start Guide Dansk Svenska Suomi Vejledning til opsætning Handbok för Snabbinstallation Pika-asennusopas Quick Start Guide Rengør headsettet ved at tørre det af med en fugtig klud. Om nødvendigt bruges en smule opvaskemiddel.

Læs mere

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Brugermanual HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Instruktion i korrekt brug af HAJO pladeløfter. Opbevar denne manual let tilgængelig for brugeren. Det er vigtigt at brugeren forstår advarslerne

Læs mere

Verona- 5000 - Carport

Verona- 5000 - Carport Samlevejledning Monteringsanvisning Verona- 5000 - Carport Approx. Dim. 500 L x 97.5 W x 18 H cm / 196.8" Lx 117.1"W x 85.8" H 13 mm Web site: www.jemogclix.dk E-mail: kundeservice@jemfix.com www.palramapplications.com

Læs mere

U T K N. Stole gymnastik

U T K N. Stole gymnastik S IN U TR T K N IO Stole gymnastik S I D E 2 S T O L E G Y M N A S T I K Opvarmning 1 Sæt dig godt til rette med ret ryg, men afslappet. Armene hænger ned langs siden. Lænden hviler på ryglænet Åndedræt

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Træningsprogram. Rygklinikken PROMETHEUS h

Træningsprogram. Rygklinikken PROMETHEUS h Træningsprogram Rygklinikken PROMETHEUS h Begynd forsigtigt. Du må ikke få smerter, når du træner. Du må gerne føle at musklerne strækkes, og blive lidt muskeløm af de første træningsomgange. Lav udspændingsprogrammet

Læs mere

NIBE Sugfläkt 711174

NIBE Sugfläkt 711174 MAV SE/DK 0914-2 NIBE Sugfläkt 711174 NIBE Sugfläkt SE DK MONTERINGSANVISNING Nibe sugfläkt för vedpannor MONTERINGSANVISNING Nibe sugeventilator for fastbrændselskedler MONTERINGSANVISNING NIBE Sugfläkt

Læs mere

Energieffektivitetsindex per utrymme (EEI utrymme) 88,1. Energieffektivitetsklass per utrymme. Antal utrymmen 1

Energieffektivitetsindex per utrymme (EEI utrymme) 88,1. Energieffektivitetsklass per utrymme. Antal utrymmen 1 Bilaga PRODUKTDTBLD Modellidentifiering Energieffektivitetsindex per utrymme (EEI utrymme 88,1 Energieffektivitetsklass per utrymme Energiförbrukning som krävs för att värma en standardiserad mängd i ett

Læs mere

your REAL best friend Träningsguide Træningsguide Treningsguide

your REAL best friend Träningsguide Træningsguide Treningsguide TM 5+ your REAL best friend TM SE DK NO Träningsguide Træningsguide Treningsguide Konsumentinformation Försiktighetsåtgärder: - Vi rekommenderar tillsyn av en vuxen. - Använd inte Zoomer på bord eller

Læs mere

QUICKGUIDE GATEWAY D-35

QUICKGUIDE GATEWAY D-35 QUICKGUIDE GATEWAY D-35 DANSK Tillykke med dit nye mobile bredbånd Med Gateway D-35 får du pålidelig og overlegen geografisk dækning kombineret med gode datahastigheder over hele Norden, nemlig Net 1s

Læs mere

Handbok Rund pool med stålram. Håndbok Rundt basseng med stålramme. Käyttöohje teräskehyksellä VaRustettu pyöreä uima-allas

Handbok Rund pool med stålram. Håndbok Rundt basseng med stålramme. Käyttöohje teräskehyksellä VaRustettu pyöreä uima-allas Handbok Rund pool med stålram VIKtIGt! läs Hela anvisningen och medföljande säkerhetsföreskrifter Läs hela anvisningen och spara dem för framtida bruk. Håndbok Rundt basseng med stålramme VIKtIG! les Hele

Læs mere

Ved reklamation eller spørgsmål til produktet, kontakt da Harald Nyborg A/S på tlf. 63959508 eller henvend dig i en af vore butikker.

Ved reklamation eller spørgsmål til produktet, kontakt da Harald Nyborg A/S på tlf. 63959508 eller henvend dig i en af vore butikker. Havepejs Manual (OBS! Gem den til senere brug.) Model M120 Nødvendigt værktøj (ej inkl.) ADVARSEL FARE! Havepejsen er KUN til udendørs brug. Fyr aldrig op i havepejsen, og lad den aldrig nedkøle, indendørs

Læs mere

Våffeljärn Vaffeljern Vohvelirauta Vaffeljern

Våffeljärn Vaffeljern Vohvelirauta Vaffeljern Våffeljärn Vaffeljern Vohvelirauta Vaffeljern 1000 W Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier.

Læs mere

Wellness. shiatsu // pillow with heat // Type 6074 WITH HEAT. Shiatsu. Neck. massage // massage // With heat // Back. Shoulder. massage // massage //

Wellness. shiatsu // pillow with heat // Type 6074 WITH HEAT. Shiatsu. Neck. massage // massage // With heat // Back. Shoulder. massage // massage // Wellness shiatsu // pillow with heat // Shiatsu massage // Neck massage // Back massage // Shoulder massage // WITH HEAT With heat // Type 6074 6074_PC_0308.indd 1 2008-04-30 08:08:53 Brugsanvisning -

Læs mere

Wellness. shiatsu neck & shoulder // massage with heat // Type 6077. Heat // Shiatsu. massage // Shoulder massage // 2 settings // Neck.

Wellness. shiatsu neck & shoulder // massage with heat // Type 6077. Heat // Shiatsu. massage // Shoulder massage // 2 settings // Neck. Wellness shiatsu neck & shoulder // massage with heat // Shiatsu massage // Heat // Neck massage // Shoulder massage // 2 settings // Type 6077 6077_ES_UVN_300613.indd 1 7/3/2013 4:18:18 PM Bruksanvisning

Læs mere

Vinkelsliber Vinkelslip

Vinkelsliber Vinkelslip Vinkelsliber Vinkelslip Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af dit nye værktøj, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter, før du tager det i brug. Vi

Læs mere

Kitchen. solo kettle // kettle 0,5 litre // Type 6423, 6426, 6433. Concealed heating element // quick heat-up // 360 base // Capacity 0.

Kitchen. solo kettle // kettle 0,5 litre // Type 6423, 6426, 6433. Concealed heating element // quick heat-up // 360 base // Capacity 0. Kitchen solo kettle // kettle 0,5 litre // Concealed heating element // Capacity 0.5 l // quick heat-up // 360 base // Type 6423, 6426, 6433 Brugsanvisning - dansk...side 3-5 Bruksanvisning - svenska...sida

Læs mere

PORTABEL KEMTOALETT PORTABELT KJEMISK TOALETT KANNETTAVA KEMIALLINEN KÄYMÄLÄ TRANSPORTABELT KEMISK TOILET

PORTABEL KEMTOALETT PORTABELT KJEMISK TOALETT KANNETTAVA KEMIALLINEN KÄYMÄLÄ TRANSPORTABELT KEMISK TOILET PORTABEL KEMTOALETT PORTABELT KJEMISK TOALETT KANNETTAVA KEMIALLINEN KÄYMÄLÄ TRANSPORTABELT KEMISK TOILET Original manual 2012-10-29 Biltema Nordic Services AB PORTABEL KEMTOALETT FÖRORD Portabel kemtoalett

Læs mere

Hvordan kan man øve badminton hjemme.

Hvordan kan man øve badminton hjemme. Hvordan kan man øve badminton hjemme. Har I lyst til at øve badminton hjemme, er her lidt inspiration til hvad, der kan foregå i et almindeligt hjem. Det kræver ikke så meget plads, før det er muligt,at

Læs mere

Handy Glidlet, model 100, 110, 120

Handy Glidlet, model 100, 110, 120 Handy Glidlet, model 100, 110, 120 Brugsanvisning Dansk 7DK160188-02 Handy Glidlet Lang Handy Glidlet Kort Handy Glidlet Bred Produktoversigt Produkt Model Varenr. Størrelse Mål (a x b) Handy Glidlet Kort,

Læs mere

alpine foto: salomon De fleste skiskader er selvforskyldte

alpine foto: salomon De fleste skiskader er selvforskyldte Sådan undgår du alpine skiskader foto: salomon De fleste skiskader er selvforskyldte På ski uden skader foto: head Hvis du vil undgå at blive én af de 5.000 danske alpinløbere, der hvert år vender hjem

Læs mere

Forlæns benspring strakt (100A)

Forlæns benspring strakt (100A) Forlæns benspring strakt (100A) Stående afsæt fra kant eller vippe med front mod vandet. Landing i vand på ben i strakt stilling Opspring med hænder strakt over hovedet. Under springet trækkes armene ned

Læs mere

Blender. smoothie twister. Make your own favorite smoothie to go

Blender. smoothie twister. Make your own favorite smoothie to go Blender smoothie twister Make your own favorite smoothie to go Bruksanvisning svenska...sida 4 7 Brugsanvisning dansk... side 8 11 Bruksanvisning norsk... side 12 15 Käyttöohjeet suomi...sivu 16 19 Instruction

Læs mere

Bruksanvisning - svenska... sida 3-5. Brugsanvisning - dansk... side 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska... sida 3-5. Brugsanvisning - dansk... side 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi... Bruksanvisning - svenska... sida 3-5 Brugsanvisning - dansk... side 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi... sivu 12-14 Instruction manual - english... page 15-17 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

Bruksanvisning - svenska...sida 3-7. Brugsanvisning - dansk...side 8-12. Bruksanvisning - norsk...side 13-16. Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska...sida 3-7. Brugsanvisning - dansk...side 8-12. Bruksanvisning - norsk...side 13-16. Käyttöohjeet - suomi... 1 Bruksanvisning - svenska...sida 3-7 Brugsanvisning - dansk...side 8-12 Bruksanvisning - norsk...side 13-16 Käyttöohjeet - suomi...sivu 17-21 Instructions of use - english...page 22-26 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

SVENSKA. Instruktion 1. Kontrollera att produkten är hel och fri från skador. SVENSKA

SVENSKA. Instruktion 1. Kontrollera att produkten är hel och fri från skador. SVENSKA 28162 ELCROSS EPI SVENSKA 28162 ELCROSS EPI Läs noga igenom dessa instruktioner före användning! Användningsområden Bandage som ger tryck över muskelbuken för avlastning av muskulatur, senor och senfästen

Læs mere

Design and Quality IKEA of Sweden

Design and Quality IKEA of Sweden A E I SY 6 5 A B C D E F G H I J K L M M L K J H 4 D CB F G Design and Quality IKEA of Sweden DANSK 4 NORSK 30 SUOMI 56 SVENSKA 82 DANSK INDHOLD Advarsel/Sikkerhed Forholdsregler... 5 Sikker betjening...

Læs mere

AFDÆKNINGS SYSTEM TIL EVENT ARENA

AFDÆKNINGS SYSTEM TIL EVENT ARENA AFDÆKNINGS SYSTEM TIL EVENT ARENA Flere og flere sportsfaciliteter, anvendes til andre aktiviteter end sport. For at gøre dette muligt, kræves mobile gulve der hurtigt og nemt forvandler din stadion til

Læs mere

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG ØEN 2 E N AF DE FØRSTE DAGE SER jeg hende med en nøgen dreng i hotelhavens indgang. De går gennem skyggen fra de høje daddelpalmer og standser nogle meter fra trappen til

Læs mere

Øvelser med elastik. www.fysiovel.dk

Øvelser med elastik. www.fysiovel.dk Øvelser med elastik Lig på ryggen med bøjede knæ, hoftebredde afstand mellem fødderne og elastikken over lysken. Tag fat om elastikken i hver side ud for hofterne, løft overkroppen og stræk begge arme

Læs mere

Verktyg och tillbehör/værktøj og tilbehør Verktøy og tilbehør

Verktyg och tillbehör/værktøj og tilbehør Verktøy og tilbehør Create with 600407 SV Fimo Soft är en mjuk och smidig lera som är mycket lätt och rolig att arbeta med. Fimo-leran finns i en mängd olika färger och du kan använda den till att göra figurer, scrapbookingdekorationer,

Læs mere

Kitchen. precision grinder // coffee burr grinder // Type 2409. 200 gr beans / 100 gr grinded coffee = tot 300 gr// Adjustable course settings 1-9 //

Kitchen. precision grinder // coffee burr grinder // Type 2409. 200 gr beans / 100 gr grinded coffee = tot 300 gr// Adjustable course settings 1-9 // Kitchen precision grinder // coffee burr grinder // Adjustable course settings 1-9 // 200 gr beans / 100 gr grinded coffee = tot 300 gr// Electronic cup selection 2-12 // Removable grinding wheel // Easy

Læs mere

6616_CS_UVN_0215.indd 1 2015-02-06 11:00:32

6616_CS_UVN_0215.indd 1 2015-02-06 11:00:32 6616_CS_UVN_0215.indd 1 2015-02-06 11:00:32 Bruksanvisning - svenska...sida 3-9 Brugsanvisning - dansk...side 10-16 Bruksanvisning - norsk...side 17-23 Käyttöohjeet - suomi...sivu 24-31 Instruction manual

Læs mere

SPOLMEKANISM SPYLEMEKANISME HUUHTELUMEKANISMIN SKYLLEMEKANISME

SPOLMEKANISM SPYLEMEKANISME HUUHTELUMEKANISMIN SKYLLEMEKANISME SPOLMEKANISM SPYLEMEKANISME HUUHTELUMEKANISMIN SKYLLEMEKANISME Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Læs mere

Træningsprogram. Træning efter korsbåndsoperation 12. uge - 23. uge

Træningsprogram. Træning efter korsbåndsoperation 12. uge - 23. uge Træningsprogram Programtitel: Træning efter korsbåndsoperation 12. uge - 23. uge Udarbejdet af: Behandler: Regionshospitalet Horsens Sundvej 30 8700 Horsens Tlf. 79274700 Fysioterapien Bemærkninger: Programmet

Læs mere

Kap- och geringssåg Kapp- og gjæringssag Katkaisu- ja jiirisaha Kap- og geringssav

Kap- och geringssåg Kapp- og gjæringssag Katkaisu- ja jiirisaha Kap- og geringssav Kap- och geringssåg Kapp- og gjæringssag Katkaisu- ja jiirisaha Kap- og geringssav MS 250 Original manual CE-certifikat/CE-sertifikaatti 2 Kap- och geringssåg MS 250 INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 2. TEKNISKA

Læs mere

Hvor smidig vil du være? Uge 1

Hvor smidig vil du være? Uge 1 Hvor smidig vil du være? Uge 1 Smidighedstest Her er en række tests af din smidighed i nogle af de vigtigste bevægelser. Du skal kunne bestå hver test for at have tilstrækkelig bevægelighed til at kunne

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

Træn maven flad med måtten som redskab

Træn maven flad med måtten som redskab Træn maven flad med måtten som redskab Af Birgitte Nymann www.birgittenymann.dk Double leg extension Det giver øvelsen: Styrker og former balder, baglår og rygmuskler, træner stabiliteten omkring skulderpartiet

Læs mere

Overrivning af achillessenen. -operativ behandling. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Kirurgisk Terapiafsnit

Overrivning af achillessenen. -operativ behandling. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Kirurgisk Terapiafsnit Overrivning af achillessenen -operativ behandling Regionshospitalet Silkeborg Center for Planlagt Kirurgi Kirurgisk Terapiafsnit Generel vejledning Overrivning af achillessenen Lægmuskulaturen samles

Læs mere

PROFESSIONAL MASSAGE. Percussion massager- type 6087

PROFESSIONAL MASSAGE. Percussion massager- type 6087 PROFESSIONAL MASSAGE Percussion massager- type 6087 Brugsanvisning - dansk... side 3-4 Bruksanvisning - svenska... sida 5-6 Bruksanvisning - norsk... side 7-8 Käyttöohjeet - suomi... sivu 9-10 2 OBH Nordica

Læs mere

DK NO SV FI EN. Betjeningsvejledning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje User guide

DK NO SV FI EN. Betjeningsvejledning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje User guide KS 3406-50 F KS 3406-60 F KS 3406-90 F KS 3406-90 FX KS 3406-50 FX DK NO SV FI EN Betjeningsvejledning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje User guide Læs venligst denne vejledning først! Kære kunde

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Skole- og dagtilbudsafdelingen. Tilsyn med legepladser i dagplejehjem. Norddjurs Kommune. Skole- og dagtilbudsafdelingen

Skole- og dagtilbudsafdelingen. Tilsyn med legepladser i dagplejehjem. Norddjurs Kommune. Skole- og dagtilbudsafdelingen 1 Tilsyn med legepladser i dagplejehjem 2 Forord Alle børn skal kunne lege trygt på legepladserne i s dagpleje. Legepladserne skal derfor indrettes således, at der er mindst mulig risiko for, at børnene

Læs mere

Kitchen. coffee mill steel // coffee mill // Type 2396. Knife in stainless steel // Practical cord winder base // Pilot lamp // Transparent lid //

Kitchen. coffee mill steel // coffee mill // Type 2396. Knife in stainless steel // Practical cord winder base // Pilot lamp // Transparent lid // Kitchen coffee mill steel // coffee mill // Knife in stainless steel // Practical cord winder base // Easy cleaning // Pilot lamp // Transparent lid // Type 2396 Brugsanvisning - dansk... side 3-4 Bruksanvisning

Læs mere

Montering af automatisk nedblændelig bakspejl og regnsensor på Octavia 2.

Montering af automatisk nedblændelig bakspejl og regnsensor på Octavia 2. Montering af automatisk nedblændelig bakspejl og regnsensor på Octavia 2. Monteringen blev foretaget fordi jeg fik slået min forrude i stykker og fik monteret en ny rude med det rigtige beslag. Det skulle

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING (DK)

MONTAGEVEJLEDNING (DK) MONTAGEVEJLEDNING (DK) Tillykke med Deres nye møbel fra dk3 ROYAL SYSTEM reolen blev tegnet i 1948 af den legendariske danske designer og producent Poul Cadovius. Det var ét af verdens første væghængte

Læs mere

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Brugsanvisning Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Fabrikeret af : Machines Eliet, Belgien --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere