Børn og seksualitet. Dagtilbuds- og Pædagogisk Udviklingsafdeling PU, Skovgade Thisted

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Børn og seksualitet. Dagtilbuds- og Pædagogisk Udviklingsafdeling PU, Skovgade 28 7700 Thisted pu@thisted.dk 9917 4181"

Transkript

1 Dagtilbuds- og Pædagogisk Udviklingsafdeling PU, Skovgade Thisted

2 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Den barnlige seksualitet (0-6 år)...3 Seksuelle lege...4 Normal adfærd...5 Onani...6 Det er ikke grænseoverskridende at sætte grænser...7 Hvornår er der tale om unormal adfærd?...7 Seksuelle overgreb...8 Kilde...10 Side 2 af 10

3 Indledning Thisted Kommune har udarbejdet en børne-, unge- og familiepolitik, som blandt andet hviler på holdninger og værdier i forhold til at se børn som hele, unikke og forskellige individer. Børns udvikling skal ses ud fra en helhedsorienteret synsvinkel, hvor intellekt, følelser, sociale og kropslige færdigheder spiller sammen. Denne tankegang afspejles i måden, hvorpå man i Thisted Kommune målrettet og tværfagligt arbejder i alle sammenhænge på børneområdet. Med denne sammenfatning omkring børns seksualitet (0-6 års området), er det et ønske i Pædagogisk Udviklingsafdeling at påbegynde en pædagogisk udviklingsproces, som kan medvirke til at bibringe pædagoger i kommunen større viden omkring børns seksualitet, samt give anledning til refleksion i forhold til egne roller i konkrete situationer. Den barnlige seksualitet (0-6 år) Alle børn fødes med en seksualitet. En barnlig seksualitet er ubevidst, og består udelukkende af usammenhængende følelser og fornemmelser. Barnet oplever blandt andet en lystfuld følelse af at have sommerfugle i maven, og har en generel kildrende fornemmelse i kroppen. Et barn er ikke bevidst omkring følelsernes betydning, og forbinder derfor ikke dette med seksuelle følelser. Denne erkendelse fremkommer almindeligvis først i præpuberteten. En barnlig seksualitet må til ingen tider forveksles med en voksen seksualitet. Det helt lille barn oplever spontane og tilfældige fornemmelser af lyst og behag, når kønsdelene samt andre dele af kroppen stimuleres det være sig ved bleskift, gennem lege og lignende. Side 3 af 10

4 Tumlingen børnehavebarnet forsøger bevidst at fremkalde de rare fornemmelser ved på egen hånd at stimulere sin krop. Dette kan være med fingrene, en pude, et tøjdyr, eller ved at gnide sig op ad et møbel. Børnehavebarnet det lille skolebarn får interesse i at eksperimentere med de seksuelle fornemmelser gennem blandt andet rollelege, hvori seksuelle elementer indgår. Heriblandt doktorlege, hvor fokus er rettet mod egne og jævnaldrendes kropsdele. I denne fase knyttes spænding og ophidselse sammen med gode kropslige oplevelser. Seksuelle lege I børns lege indgår også seksuelle aktiviteter. Dette stiller krav til de professionelle voksne, der er omkring børnene, i forbindelse med tilegnelse af viden om børns seksualitet. Jo bedre kendskab man har til området jo lettere er det at udvikle forståelse for, at børn naturligt leger disse lege, men samtidig have fingerspidsfornemmelse for, hvornår man som voksen er nødt til at gribe til handling. Mange voksne kan være tilbøjelige til at opfatte det som seksuelt, når børn udforsker og eksperimenterer med deres egne og andres kroppe. For barnet er det naturligt at undersøge kropslige fornemmelser, kropsdele og forbudte ting på lige fod med, at barnet udforsker alt andet. Dette er en naturlig del i forberedelsen på voksenlivet. Det to-treårige barns leg er langt mere sammensat end det etårige barns leg men det basale, processen i sig selv, udskilles tidligt i sensomotoriske bevægelser hos det etårige barn. Fra to-treårsalderen, og videre i barndommen, får leg med andre børn stor betydning. Fra to-treårsalderen kan de seksuelle lege indbefatte alt fra numselege, bollelege og doktorlege til andre lege og aktiviteter, hvor kønsorganer og numser er involverede og fremvises overfor hinanden. Disse lege vinder ofte stor og periodevis popularitet i børnehavealderen. Det er muligt at anvende barnets interesse på området til en positiv aktivitet i institutionen, ved for eksempel at iværksætte en temauge om kroppen. Herudover kan gode og informative børnebøger om blandt andet dét at få børn, anvendes. Rollelege om ja/nej-følelser er i denne forbindelse ligeledes hensigtsmæssige. Barnet er ikke bevidst om, at dets lege kan forbindes med voksenseksualitet, ej heller på trods af, at barnet anvender ord som at bolle. Begynder man som voksen at tillægge barnets eksperimenterende aktiviteter seksuelle betydninger og ord, er der stor sandsynlighed for, at barnets oplevelser ændres i en anden og negativ retning. Side 4 af 10

5 Som hovedregel er legene normale og naturlige, når: de foregår mellem jævnaldrende børn de involverede børn er venner børnene leger med hinanden i øvrigt og ikke kun i forhold til disse lege børnene er ligeværdige i legene - hermed ingen skæve magtforhold legene er frivillige for alle parter børnene ikke er pågående over for hinanden. Ofte vil man opleve, at børnene er let fnisende og røde i hovederne i forbindelse med disse lege. Det normale har vide grænser, og opfører et barn sig atypisk, hvad angår seksuelle lege, er det ikke nødvendigvis ens betydende med, at barnet er/har været udsat for noget grænseoverskridende eller at barnet udvikler sig i en skæv retning. Normal adfærd Man kan altid anvende sin faglige viden om normalområdet i forhold til at observere et specifikt barn, eller en leg. Oplever man et barn, der afviger fra den normale adfærd, er det i orden at tage kontakt til barnet og spørge, hvorfra det har fået inspirationen eller idéerne til sine aktiviteter. Ligeledes kan man anvende sin faglige viden på området i forbindelse med at standse aktiviteter i en børnegruppe, hvis man oplever, at aktiviteterne generelt overskrider grænsen til normalområdet. Dette kan ligeledes blive nødvendigt som led i at undgå, at et barn eller flere børn involveres i aktiviteter og lege, som det/de ikke kan overskue. Nedenstående punkter tegner et billede af, hvordan den typiske, almindelige adfærd kommer til udtryk hos børn i 0-6 års alderen. 0-3 år almindelig adfærd: Indgår i (seksuelle) lege med jævnaldrende (begrænset) Undersøger egen krop Viser sin krop frem Viser interesse for toilettet Benytter frække ord Leger imiterende rollelege, herunder doktorlege, hvor der undersøges og pilles Kan have erektion. 3-6 år almindelig adfærd: Leger rollelege med seksuelt indhold, eksempelvis doktorlege, hvor man tager temperatur på hinanden eller far-mor-børn-lege, hvor mor og far går i seng med hinanden Stimulerer sig selv ved at røre ved egne kønsorganer, eller ved at gnide sig mod møbler, legetøj, og lignende. (Barnet ved, hvad det gør og der kan nu sættes ord på). Undersøger, kigger på og rører ved egen og andres kroppe Side 5 af 10

6 Viser sig frem overfor voksne og hinanden Er bevidste om, at numselege er private Anvender frække ord, og fortæller frække vittigheder forstår, at emnet er interessant Kan finde på at udfordre eller lokke andre børn til blandt andet at fremvise deres kønsorganer Kan være tiltrukket eller frastødt af det modsatte køn Kysser og holder i hånd Stiller spørgsmål om køn og sex Kan forsøge at putte ting ind i hinanden fingre, tusser, glaskugler, bær og lignende. (Denne aktivitet er almindelig, men børnene skal taktfuldt standses og forklares, at det ikke er i orden, da det kan medføre infektioner og rifter). Kan eksperimentere med kønsidentiteten, for eksempel at ville lege eller være pige, hvis man er dreng og omvendt. Onani Fra helt lille vil et barn være i stand til at kunne mærke, hvis de voksne tabuiserer kønsorganerne. Det kan blandt være, hvis den voksne gentagne gange flytter barnets fingre eller hænder under berøring, hvis den voksne skærer ansigter eller er afvisende i sit kropssprog, eller hvis den voksne siger direkte til barnet, at det skal stoppe. Undgås ovenstående ikke, er der stor sandsynlighed for, at barnet vil overtage den voksnes holdning til, at kønsorganerne er noget grimt, og dermed være særlig bevidst om at holde pilleriet hemmeligt. Fra omtrent toårsalderen vil nogle børn onanere mere målrettet. Det kan være med fingrene, ved at bevæge en pude eller et tøjdyr mellem benene, eller eksempelvis ved at rokke på et armlæn. Opleves onanien tilstrækkelig åbenlys i forhold til, at eventuelle observatører bliver forlegne og pinligt berørte, eller hvis barnet eksempelvis onanerer mod en anden persons knæ, er det mest hensigtsmæssigt at aflede barnet fra dets konkrete handling. Et toårigt barn er ikke i stand til at forstå en mundtlig besked om at stoppe med dét. Barnet er knapt bevidst om, hvad der foregår, hvorfor en mundtlig besked blot vil medføre forvirring hos barnet. I stedet er det hensigtsmæssigt at drage barnets opmærksomhed hen på noget andet, eller at tilbyde et stykke legetøj, en historieoplæsning eller lignende. Fra tre-fireårsalderen har flere børn perioder, hvor de onanerer meget åbenlyst. Barnet har nu en tilpas stor alder i forhold til at blive gjort opmærksom på privathed og sociale konventioner. Som voksen omkring et barn, er det nødvendigt at henlægge egen blufærdighed, og være særlig opmærksom på ikke at udvise en fordømmende adfærd overfor barnet. Takt og varsomhed er nøgleord, når barnet skal gøres opmærksom på, at onani foregår i enerum. I den akutte situation forsøges barnets tanker henledt på noget andet. Side 6 af 10

7 Onanerer et barn usædvanligt meget, er det relevant først og fremmest at sikre sig, at der ikke lægger noget fysisk til grund herfor. (Vær opmærksom på børneorm, svamp, eller lignende, der får kønsorganerne til at klø). Efterfølgende bør barnets generelle trivsel iagttages og vurderes. Har barnet ændret adfærd, er barnet trist, har barnet trukket sig tilbage fra de andre børn, osv. Forældrene er ligeledes relevante at inddrage i denne forbindelse kontakt forældrene i forhold til at få afklaret, om der foregår noget i hjemmet, som gør barnet stresset eller ked af det. Overvej, om barnet får den nødvendige omsorg. Det er ikke grænseoverskridende at sætte grænser Den sundeste indgangsvinkel, som voksen, i forbindelse med børns seksuelle aktiviteter, er at opfatte dem på samme vis som alle andre lege og aktiviteter blandt børn. Man bør sætte grænser, når man med sin sunde fornuft mener, at det er nødvendigt. Er en leg gået hen og blevet for hyppig eller for udfordrende, er det i orden at melde ud til barnet/børnene, at her i børnehaven beholder vi underbukserne på, eller for øjeblikket orker vi ikke flere numselege. Spørgsmål om seksualitet skal besvares på samme facon som alt andet. Spørger eksempelvis et fireårigt barn, hvordan babyen kommer ind i moderens mave, må barnet gerne fortælles, at babyen vokser af et lille æg, som far har hjulpet med at lægge ind i mors mave. Stiller barnet yderligere spørgsmålstegn ved dette, må barnet i forlængelse heraf gerne fortælles, at voksne, som er meget glade for hinanden, ligger indimellem tæt sammen i sengen om natten, og her sender fars tissemand ægget videre ind i mors tissekone. Ved sådanne besvarelser skal det pointeres og gøres forståeligt overfor barnet, at det kun er noget, som voksne må gøre. Et andet eksempel kan lyde på, at barnet stiller spørgsmål af intim karakter på offentlige steder, f.eks. i bussen, og hvor barnet må forklares, at det ikke er det rette sted at drøfte emnet. Barnet må gerne fortælles, at det kan vi tale om, når vi kommer tilbage. Grænserne skal blot formuleres og formidles som alle andre regler og forbud. Til stadighed er det vigtigt at være opmærksom på, at nysgerrighed og udforskning er en del af børnelivet, og hvilket skal anerkendes på lige fod med alt andet. Det vigtigste i forhold til barnets seksuelle udvikling er imidlertid, at barnet støttes i en udvikling, hvor det i sit eget tempo lærer sig selv at kende, og dermed har mulighed for at opbygge et solidt selvværd. Hvornår er der tale om unormal adfærd? Når et barn har en anderledes eller afvigende seksuel adfærd i forhold til normalområdet, kan det have flere forskellige forklaringer. Som voksen omkring barnet, er det af stor betydning, at barnet betragtes og vurderes ud fra en helhedsorienteret synsvinkel. Man bør have i mente, at visse symptomer og typer af adfærd, kan skyldes reaktioner på eventuel vold, mistrivsel, mobning eller problemer i hjemmet. Ydermere bør det overvejes, om barnet udviser tegn på at lide af en udviklingsforstyrrelse. Side 7 af 10

8 Adfærd, der bør vække opmærksomhed/bekymring: Hvis et barn har konstant erektion Hvis et barn slikker/sutter på andre børns kønsorganer, eller opfordrer andre børn til at gøre det på sig selv Hvis et barn forsøger at gennemføre samleje genitalt eller analt forinden puberteten Hvis et barn gentagne gange forsøger at få andre børn eller voksne til at berøre sine kønsorganer efter barnet har passeret tre-fireårsalderen. Hvis et barn gentagne gange putter ting ind i eget kønsorgan/egen numse eller andres, selvom det gør ondt, eller selvom voksne har sagt fra Hvis et barn får andre børn fikseret på sex Hvis et barn har indgående kendskab til sex, herunder forskellige former for sex (oralsex, analsex, o. lign.) Hvis et barn er tydeligt seksuelt indladende/opfordrende over for voksne Hvis et barn foretrækker seksuelle lege med yngre børn. Adfærd, der kræver professionel hjælp: Hvis et barn får andre børn til at deltage i seksuelle aktiviteter ved brug af fysisk tvang eller verbale trusler Hvis et barn udøver seksuelle handlinger, der gør ondt på andre Hvis et barn finder nemme ofre (andre børn, der er svage på grund af alder, psyke e. lign.), og lokker, truer, presser/tvinger disse til seksuelle aktiviteter Hvis den seksuelle adfærd tyder på at være tvangsmæssig og aggressiv Hvis barnet reagerer på krise (vold i hjemmet, skilsmisse, konflikter med andre børn) ved at foretage seksuelle handlinger overfor andre børn, der ikke deltager frivilligt eller på eget initiativ Hvis et barn virker ligeglad, selvom dets seksuelle handlinger skader eller gør ondt på et andet barn, eller selvom det andet barn er tydeligt ulykkeligt. Seksuelle overgreb Seksuelle overgreb er den mest skadelige form for omsorgssvigt mod et barn. Typisk er krænkeren en nær slægtning (forældre, stedforældre, søskende, fætre, kusiner m.m.). Det kan ligeledes være en nabo, en voksen bekendt eller ven af familien/barnet. Alle børn har behov for kærlighed og omsorg, hvilket krænkeren ofte vil tilbyde barnet. Denne kombination af omsorg og seksuel krænkelse kan medvirke til, at seksualitet og kærlighed får en uhensigtsmæssig betydning for barnet. Grundlæggende har et barn tillid til voksne, og tillid til, at verden er et rart sted at være. Når barnet misbruges, vil dets generelle tryghed og tillid blive skadeliggjort. Endnu værre er skaden, såfremt krænkeren er en person, som barnet burde kunne stole på, såsom en forælder. Side 8 af 10

9 Et barn, der krænkes seksuelt, kan opleve stor og ubærlig magtesløshed. Dertil kommer følelsen af at være anderledes, forkert, beskidt samt følelsen af skyld og skam. Barnet kan ydermere få varige skader på selvtilliden i forbindelse med selvbestemmelse, og i forhold til at være i stand til at kunne beskytte sig selv. Symptomer på overgreb: Seksualiseret adfærd Seksuelt aggressiv/hemmelighedsfuld Ikke alderssvarende viden om seksualitet Vrede, tristhed, angst Søvnproblemer Problemer omkring mareridt og angstfyldte fantasier Mistillid til voksne Anstrengt forhold til egen krop og til berøring Påfaldende mangel på personlig hygiejne Lavt selvværd Selvdestruktiv adfærd Fysiske symptomer og reaktioner (maveog underlivssmerter, blærebetændelse, smerter i forbindelse med afføring, ufrivillig afføring, opkastningsfornemmelser, o. lign.). I akutte situationer skal den professionelle omgående tage kontakt til Thisted Kommunes Familierådgivning. Er det uden for almindelig åbningstid, og kommunen ikke har døgnvagt, skal politiet kontaktes. Forældrene må ikke kontaktes forinden, da dette kan medføre, at eventuelle politiundersøgelser vanskeliggøres. Side 9 af 10

10 Kilde Børn og seksualitet, Anna Louise Stevnhøj, 2. reviderede udgave. Dagtilbuds- og Pædagogisk Udviklingsafdeling Side 10 af 10

Seksualpolitik for Sletten Skole 2012/2013

Seksualpolitik for Sletten Skole 2012/2013 Seksualpolitik for Sletten Skole 2012/2013 Seksualitet en definition Seksualitet er en integreret del af ethvert menneskes personlighed. Den er et basalt behov og aspekt af det at være menneske, som ikke

Læs mere

Fra 70 ernes bollerum til evidensbaseret pædagogik. Om børns seksuelle udvikling, om hvad vi ved og om de udfordringer vi står over for

Fra 70 ernes bollerum til evidensbaseret pædagogik. Om børns seksuelle udvikling, om hvad vi ved og om de udfordringer vi står over for Fra 70 ernes bollerum til evidensbaseret pædagogik. Om børns seksuelle udvikling, om hvad vi ved og om de udfordringer vi står over for Anna Louise Stevnhøj www.børnogseksualitet.dk Anna Louises baggrund

Læs mere

Brøndagerskolens. Seksualitetspolitik

Brøndagerskolens. Seksualitetspolitik Brøndagerskolens Seksualitetspolitik Vi er alle født til at deltage i hinandens nervesystemer. Daniel Stern. "... vi er hinandens verden og hinandens skæbne." K. E. Løgstrup. Indholdsfortegnelse: Indledning

Læs mere

Beredskab og handlevejledninger - Ved viden eller mistanke om overgreb og krænkelser mod børn og unge

Beredskab og handlevejledninger - Ved viden eller mistanke om overgreb og krænkelser mod børn og unge Beredskab og handlevejledninger - Ved viden eller mistanke om overgreb og krænkelser mod børn og unge Bornholms Regionskommune i samarbejde med Bornholms Politi 2012 1 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Definition

Læs mere

Overgreb mod børn og unge HVAD OBSERVERER DU? HVAD GØR DU? EN VEJLEDNING TIL PROFESSIONELLE, DER ARBEJDER MED BØRN TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR

Overgreb mod børn og unge HVAD OBSERVERER DU? HVAD GØR DU? EN VEJLEDNING TIL PROFESSIONELLE, DER ARBEJDER MED BØRN TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Overgreb mod børn og unge HVAD OBSERVERER DU? HVAD GØR DU? EN VEJLEDNING TIL PROFESSIONELLE, DER ARBEJDER MED BØRN TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Indhold Forord... 3 Indledning... 4 Hvad er et overgreb?...

Læs mere

Bofællesskaberne Edelsvejs Seksualpolitik. Guide for arbejdet med beboernes seksualitet

Bofællesskaberne Edelsvejs Seksualpolitik. Guide for arbejdet med beboernes seksualitet Guide for arbejdet med beboernes seksualitet For Bofællesskaberne Edelsvej Esbjerg Kommune 2008 Bofællesskaberne Edelsvejs Seksualpolitik er udarbejdet af: Hjemmevejleder Ulla Jensen Hjemmevejleder Astrid

Læs mere

Tårnby Kommunes beredskab til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge.

Tårnby Kommunes beredskab til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge. Tårnby Kommunes beredskab til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge. Indholdsfortegnelse Part 1. Indledning... 4 Definitioner og lovgivning...5 Vold...5 Strafferetslige

Læs mere

Børn og Familie HANDLEGUIDE VED MISTANKE OM OVERGREB MOD BØRN OG UNGE

Børn og Familie HANDLEGUIDE VED MISTANKE OM OVERGREB MOD BØRN OG UNGE Børn og Familie HANDLEGUIDE VED MISTANKE OM OVERGREB MOD BØRN OG UNGE INDHOLD FORORD 3 Kontaktoplysninger 3 MÅLGRUPPER OG DEFINITIONER 4 Vold 4 Seksuelle overgreb 4 FOREBYGGELSE HVORDAN? 5 Det organisatoriske

Læs mere

Mistanke om seksuelle og voldelige overgreb mod børn og unge under 18 år

Mistanke om seksuelle og voldelige overgreb mod børn og unge under 18 år Handlevejledning Mistanke om seksuelle og voldelige overgreb mod børn og unge under 18 år Beredskab og retningslinier for ansatte der arbejder med børn og unge i Hedensted Kommune Indhold Baggrund........................................

Læs mere

Beredskab til håndtering af overgreb mod børn og unge

Beredskab til håndtering af overgreb mod børn og unge Beredskab til håndtering af overgreb mod børn og unge Indholdsfortegnelse Forord... 2 Definitioner... 3 Forebyggelse af overgreb mod børn og unge... 4 Det direkte forebyggende arbejde... 4 Forældresamarbejde...

Læs mere

Beredskabsplan - overgreb mod børn og unge - til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge

Beredskabsplan - overgreb mod børn og unge - til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge Beredskabsplan - overgreb mod børn og unge - til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge Familieafdelingen Side 1 af 22 Familie Hovedgaden 77 8410 Rønde Tlf,:

Læs mere

NÅR MISTANKEN OPSTÅR. ke lig, uden man får sådan nogle tanker. en mand skal have lov til at være mær. Tankerne er der - men for fanden,

NÅR MISTANKEN OPSTÅR. ke lig, uden man får sådan nogle tanker. en mand skal have lov til at være mær. Tankerne er der - men for fanden, 1 Tankerne er der - men for fanden, en mand skal have lov til at være mær ke lig, uden man får sådan nogle tanker NÅR MISTANKEN OPSTÅR OM SEKSUELLE OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE 2 INDHOLD Langt fra tanke til

Læs mere

Beredskabsplan og handlevejledning. kolding kommune

Beredskabsplan og handlevejledning. kolding kommune KOLDING KOMMUNE 2014 OV1_Kvadrat_RØD kolding kommune Beredskabsplan og handlevejledning til forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold eller seksuelle krænkelser af børn og unge

Læs mere

Seksualpolitik - Plan for forebyggelse af seksuelle overgreb

Seksualpolitik - Plan for forebyggelse af seksuelle overgreb Seksualpolitik - Plan for forebyggelse af seksuelle overgreb Baggrund for en nedskrevet seksulpolitik Børnene og de unge på Sølyst har sammenlignet med andre børn og unge - haft en vanskelig livssituation

Læs mere

Beredskabsplan for Vesthimmerlands Kommune ved seksuelle og voldelige overgreb mod børn og unge. Beredskabsplan VHK

Beredskabsplan for Vesthimmerlands Kommune ved seksuelle og voldelige overgreb mod børn og unge. Beredskabsplan VHK Beredskabsplan VHK Ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge samt håndteringen af underretninger 1 Indholdsfortegnelse 1 FYSISK, PSYKISK OG SEKSUEL VOLD... 4 1.1 VOLD KAN IKKE ALTID SES...

Læs mere

Kys Frøen Idéer til seksualundervisning på specialskoler for børn og unge med funktionsnedsættelse med fokus på elever med etnisk minoritetsbaggrund

Kys Frøen Idéer til seksualundervisning på specialskoler for børn og unge med funktionsnedsættelse med fokus på elever med etnisk minoritetsbaggrund kys frøen Idéer til seksualundervisning på specialskoler for børn og unge med funktionsnedsættelse med fokus på elever med etnisk minoritetsbaggrund illustration Caspar Ronak, glad)tegnestue Kys Frøen

Læs mere

Vold og seksuelle overgreb mod børn

Vold og seksuelle overgreb mod børn Vold og seksuelle overgreb mod børn Bornholms Regionskommune 3. og 4. marts 2015 V/ Birgitte Roth Hansen og Karen Jørgensen SISO Sociale Indsatser ved vold og Seksuelle Overgreb mod børn Videnscenter Vidensopsamling/

Læs mere

Hvordan takler du seksuelle overgreb?

Hvordan takler du seksuelle overgreb? Som fagperson er det uhyre vigtigt, man er godt klædt på. Det er en kæmpe mental udfordring at takle seksuelt misbrug, og er man helt uforberedt, når barnet dukker op, så kan det være svært at opfylde

Læs mere

SEKSUELLE OVERGREB OG FYSISK /PSYKISK VOLD. Inspirationskatalog til udarbejdelse af beredskab på anbringelsessteder

SEKSUELLE OVERGREB OG FYSISK /PSYKISK VOLD. Inspirationskatalog til udarbejdelse af beredskab på anbringelsessteder SEKSUELLE OVERGREB OG FYSISK /PSYKISK VOLD Inspirationskatalog til udarbejdelse af beredskab på anbringelsessteder Kolofon Titel Seksuelle overgreb og fysisk/psykisk vold. Inspirationskatalog til udarbejdelse

Læs mere

Vejledning. Seksualitet - uanset handicap

Vejledning. Seksualitet - uanset handicap Vejledning Seksualitet - uanset handicap Socialministeriet 28. Februar 2001 Titel: Vejledning om Seksualitet - uanset handicap Udarbejdet af: Formidlingscenter Øst Ulla Rødgaard Henningsen Udgiver: Socialministeriets

Læs mere

Beredskabsplan. ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge

Beredskabsplan. ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge Norddjurs Kommune - Beredskabsplan ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge Beredskabsplan ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge Indholdsfortegnelse Fysisk, psykisk og

Læs mere

WHO har lavet en definition. på seksualitet (se bilag) som vi her på skolen har valgt at tage udgangspunkt i, når vi snakker om seksualitet.

WHO har lavet en definition. på seksualitet (se bilag) som vi her på skolen har valgt at tage udgangspunkt i, når vi snakker om seksualitet. Formål med Løvvangskolens seksualvejledning Formålet med at have en seksualpolitik og vejledning er altså, at skabe klarhed og rimelige rammer for, hvad der er socialt acceptabelt eller direkte lovpligtigt,

Læs mere

NÅR VOKSNE KRÆNKER. på, hvad andre børn mon tænker på mens. Sommetider kommer jeg også til at tænke. de ligger og venter

NÅR VOKSNE KRÆNKER. på, hvad andre børn mon tænker på mens. Sommetider kommer jeg også til at tænke. de ligger og venter 1 Sommetider kommer jeg også til at tænke på, hvad andre børn mon tænker på mens de ligger og venter NÅR VOKSNE KRÆNKER OM SEKSUELLE OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE 2 INDHOLD Hvad er et seksuelt overgreb? 3 Viden

Læs mere

Roskildemodellen. - hvad gør vi, hvis omsorgen svigter, eller et barn har brug for særlig støtte?

Roskildemodellen. - hvad gør vi, hvis omsorgen svigter, eller et barn har brug for særlig støtte? Roskildemodellen - hvad gør vi, hvis omsorgen svigter, eller et barn har brug for særlig støtte? 1 Indhold Forord side 3 Indledning side 4 Roskildemodellens indhold side 6 DEL 1 BEKYMRING FOR BARNET 1.1

Læs mere

Seksuelle overgreb mod børn og unge Temadag, småbørnsområdet Esbjerg Kommune 30. maj 2013 Anette Hammershøi og Merete Bonde Jørgensen, konsulenter i SISO Program Præsentation Seksuelle overgreb mod børn

Læs mere

Beredskabsplan. Ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge. Center for Børn og Familie

Beredskabsplan. Ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge. Center for Børn og Familie Beredskabsplan Ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge Center for Børn og Familie Indhold Præsentation af målgruppen for det kommunale beredskab... 4 Forebyggende indsatser på børne- skole

Læs mere

Forebyggelse og tidlig opsporing

Forebyggelse og tidlig opsporing af vold og seksuelle overgreb mod børn LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE OKTOBER 2013 Forebyggelse og tidlig opsporing af vold og seksuelle overgreb mod børn Indhold Indledning 5 Fem grundpiller i forebyggelsesarbejdet

Læs mere

Sårbar ogsøgende. Viden og værktøjer til at skabe dialog med udsatte unge om grænser og seksualitet på nettet

Sårbar ogsøgende. Viden og værktøjer til at skabe dialog med udsatte unge om grænser og seksualitet på nettet Sårbar ogsøgende Viden og værktøjer til at skabe dialog med udsatte unge om grænser og seksualitet på nettet Forord 3 Introduktion til materialet 4 Nettet er en ressource 5 Spejling og identitet på nettet

Læs mere

PIGER HAR IDENTITETSFÆLLESSKAB OG EKSKLUSIVE RELATIONER...38 DRENGE HAR GODKENDELSE OG BEUNDRING I DERES KULTUR...38 PIGER HAR ANERKENDELSE OG

PIGER HAR IDENTITETSFÆLLESSKAB OG EKSKLUSIVE RELATIONER...38 DRENGE HAR GODKENDELSE OG BEUNDRING I DERES KULTUR...38 PIGER HAR ANERKENDELSE OG INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...2 FORORD...4 BØRN OG VOKSEN RELATIONER...5 BØRN OG VOKSNES RELATIONER I FORHOLD TIL AKTIVITETER...6 DEN ANERKENDENDE RELATION MELLEM BØRN OG VOKSNE...7 BØRNS PERSONLIGE

Læs mere

det uhørte overgreb om at forebygge seksuelle krænkelser af børn og unge i idrætten

det uhørte overgreb om at forebygge seksuelle krænkelser af børn og unge i idrætten det uhørte overgreb om at forebygge seksuelle krænkelser af børn og unge i idrætten Seksuelle krænkelser Seksuel krænkelse af børn og unge kan spænde fra ubevidste krænkelser grundet tankeløshed til bevidste

Læs mere