1800 tallets sygdomsteorier

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1800 tallets sygdomsteorier"

Transkript

1 Simon Simonsen Forelæsning Workingpaper Sundhedpolitikkens idéhistorie Sylvia Tesh: Hidden arguments, kap tallets sygdomsteorier tallet 1 contagion theory da. smitte teorien 2 personal behavior theory 3 miasma theory 4 super natural theory T. Berømte epidemiske sygdomme som tyfus, kolera, pest og gul feber, gav anledning til politiske indgreb, fordi de var så hurtige både iforhold til smitte og død. P.9 Ad. 1: Contagion theory 1

2 I begyndelsen af det 19. århundrede var de fleste institutionelle sygdomsbekæmpende aktiviteter baseret på erfaringerne med den sorte død. Hovederfaringen her var at sygdommen smittede og hovedforanstaltningen var at adskille og isolere de syge. P.11 Eksempler på karantæne: skibe, øer, byer, huse, isolerede hospitaler Eksempler på desinfektion: tøj og sengetøj skulle vaskes og fx røginficeres, tøj måtte ikke hænge på gaden Eksempler på andre strategier: undgå berørings kontakt, undgå håndtryk og omfavnelser Eksempler på smitte bskyttende handlinger: jøder, spedalske, hekse, gravere, kvinder, rige, udenlandske læger, irer, englændere, franskmændene p.13 Bakteriologien afvistes pga.: 1a. Gravere og andre blev ikke syge ved omgang med de døde 1b. Der var steder hvor epidemien aldrig kom 1c. Opofrende klinikere forsøgte af smitte sig selv, men blev ikke syge 2. Karantine var et middelalderligt samfundstræk imodsætning til den liberale markedsøkonomi Ad. 4 Supernatural teori T: Sygdom er afstedkommet af overnaturlige kræfter. T: Ny Testamente refererer til sygdomsfremkaldende dæmoner, man ikke kunne gøre noget ved. T: Det gamle testament var sygdom guds straf, som man derfor kunne forholde sig til. Straf for at overtræde guds love. T: Præster & politikere anvendte lokale og natiole bønne dage for at begrænse sygdomme. 2

3 T: Klasseperspektiv: De rige kunne få konstateret de mange syge fattiges syndefulde liv. T: sygdom&syn hængte sammen med en anti-demokratisk opfattelse der ikke ville ændre på forholdet mellem fattig og rig. Ad. 2 Personal behavior teori T: Sygdom er resultatet af usund levevis: diæt, hygiejne, idræt og følelsesmæssige problemer T: Baggrunden er 1. optagethed af naturen(naturlig levevis) og 2. individualismen(every man his own doctor) T: Autoriteterne(klinikerne) skulle væk E: morgenmadsprodukter lowfat & lowsugar E: botanisk/urte lægekunst E: vandkure A: Sundhedsrådende var åbenlyse overfor industriarbejderne: sollys, ren luft, afslapning A: Denne teori angreb ikke de fattige, men ignorerede de fattige totalt. Ad. 3. Miasma teorien N: klima, lang vinterm koldt forpr, udtørende sommer 3

4 T: Luft bliver sygdomsfyldt ved jordskælv, tidevand, lyn osv. T: Behandling var at desinficere via røg 1. Brænde gadernes blade og blomster. Antikken til 1853 New Orleans. 2. Affyre artilleri og kanoner således at sygdomme sprænges i stykker 3. parfume, olier, hvidløg, cigarer N: En anden version af miasmateorien: sygdommene i luften kommer fra menneskeskabt forurening og ikke fra(klimaet) E: Menneskabtforurening: kroppes opskæring, komposterende affald og andet affald. E: i dag radioaktivitet T: Behandling: dybere begravelser, rengøring af gader, ventilering, bygge på andre måder så der kommer luft T: De fattiges forhold tages op: huse, vandforsyninger, kloakering E: 1848 Public Health Act: sanitets revolutionen, politisk sanktionering af miasma teorien A: Miasmateorien betøde individuel frihed (som også persone behavior teorier), men kræved statslige/kollektive indgreb. N: utillitaristisk etik/politik: nytten af sunde produktive borgere Np: Jeremy Bentham - Sundhedspolitikere Edwin Chadwick var en af Benthams disciple Chadwick: 1. regner priser ud på hvad sygdomme koster. 2. E: dyre enker der aldrig gifter sig igen. 3. Viser at det også er arbejdspladserne 4

5 4. Hævder at dårlig menneskelig karakter, stammer fra levevilkår og ikke omvendt af arbejdernes arbejdsliv fjernes p.g.a. miljø T: miasma teori & fiscal prudence (finansiel kløgtighed) Signe Mellemgaard: Fra lyksaglighedslære til vitamminer T: I slutningen af det 18. århundrede(1700 tallet) fik sundhedsoplysningen i form af sundhedspublikationer sit første store gennembrud. T: Sundhedsdiskursen var blevet et medium for livstolkning: N: naturlig moral, social kritik, tolkning af selvet T: I starten og midten af det 19.århundrede var der kun få sundhedsoplysende publikationer. T: I slutningen af det 19. århundere(1800 tallet) skete der igen en opblomstring. T: Den gamle sundhedsoplysning: svagleighed, sygdom og død er en følge af at mennesket rives bort fra naturen N: natur, den vilde <> europæeren E: p.272 N: renlighed: land-almuens notoriske urenlighed flyttes til arbejderen T: Sundhedsoplysningen fra midten af 1800-tallet blev i stigende grad orienteret imod arbejderne og mod skyggesiderne af urbaniseringen og indistrialiseringen. T: Tre sygdomme kommer nu i fokus: TB, alkoholisme og nervesvækkelse 5

6 N: Degenerationstema - N: naturligudvælgelse ude af funktion, kultur nedgang N: Fremskridtstro - T: Sociale problemer blev i 1800 tallet i stigende grad set som medicinske eller hygiejniske problemer, som videnskaben kunne løse. T: I sidste del af 1800-tallet begynder den sundhedsoplysende litteratur at blive fragmenteret, således at den opløses i mindre dele, dvs. beskæftiger sig med mindre dele af sundheden og man går væk fra at opstille en hel livsorden. Stilen bliver mere naturvidenskablig og atomistisk. T: Diætetik i løbet af 1800-tallet gik fra at betyde tilrettelæggelsen af hele livet i overensstemmelse med sundhedskravene til at betyde snævert ernæringslære. T: Hygiejne bliver også i løbet af 1800-tallet ændret betydningsmæssigt fra sundhedspleje til renlighed. T: Naturvidenskabliggørelse: eksakte mål i masse, tal og vægt. Kulminerede i 1912 med opdagelsen af vitaminerne T: Sundheden gøres tilsyndeladende uafhængig af religiøse, moralske og politiske forhold N: objektiv, værdineutral T: Bakteriologiens fremkomst i 1880'erne betød fokusering på renligheden E: særlig bladvender til lånte bøger, ikke slikke på blyanter T: Frygten for bakterierne slog igennem i befolkningen: teaterkikkert T: Ved århundredeskiftet fandtes der en lang række sundhedssystemer: 6

7 Vegetarkost bestemte sundhedsprodukterfx til tygning legemsøvelser uldundertøj kolde vand bade sol og lys Lys Magisk-religiøs Rationel-videnskablig soldyrkerne Finsens lyskur Np: Carl Ottosen p.285 N: adventist - natura kostproduktion T: blid vegetarianisme N: arbejdsevnen - at helbrede eller forøge den Np: John Kellogg - cornflakes - Carl Ottosens forbillede Np: I. P. Müller p.287 T: Den naturlige mand <> den urbaniserede mand E: p.288 Np: M. Hindhede p Diogenes T: For meget protein 7

8 T: Den politiske verdens historie som en spisningens verdenshistorie T: Under 1. verdenskrig forgik rationeringen i DK efter Hindhedes anvisninger: æggehvidefattig kost: brød, gryn og kartofler T: Tydkerne tabte krigen på grundlag af de store dyrehold L. H. Schmidt & J. E. Kristensen: Lys, luft og renlighed - papitel 7: Idealiseringen af det sterile T: Det sande = det sunde T: Bakteriologiens indsigter og begreber gøres til moralske og æstetiske kategorier Seksualhygiejnen N: seksualdriften <> forplantningsdriften T: Disse er blevet udspaltet, MEN man forsøger nu igen at samle dem som noget naturligt T: Løsningen: Det mongame ægteskab E: p.135 T:Kønsdriften var blevet farlig kønssygdomme og børnekontrol(antal) T: Befolkningskontrol: Anerkendelse af den seksuelle nydelsesdrift som baggrund for et krav om adgang til fri prævention T: imodsætning til seksuel afholdenhed T: sen ægteskab(seksuel afholdenhed) <> tidlig ægteskab(med prævention) T: Fattigdommen bekæmpes ved at adskille forplantning og seksualitet 8

9 Afbrudt samleje: coitus interruptus Kondom -gummi (først masseproduktion i Frankrig i 1843) Kondom -fiskeblære(eller andre tarme) Genbruglige Indføring af svampe i skeden Skedeudskylning Sikre tidspunkter T: Staten og kirken bekæmpede indtil slutningen af det 19.århundede alle præventionsforsøg. T: Staten havde brug for at presse arbejderne til at få mange børn. Reserve armé T: staten ville skabe omsorg for barnet - N: HJEMMET T: Seksualiteten skulle være et lærestykke i ansvarlighed T: Skærpede antipræventionslove(dk) i 1886 og 1906 (1933, 1930 og videreføres til 1967 hvor loven afskaffes) E: p.139 ny-malthusianismen <> stat/kirke N: den naturlige monogami E: p.139 N: Bedrageri mod forplantningen T: Seksualiteten skulle familigøres og hjemmeliggøres T: farerne var prostitution og værtshusene 9

10 T: Befolkningen skulle forklares at en promiskuøs kønsadfærd er smittefarlig T: Degeneration i de store byer: alkohol & sex E: p.142 Seksualhygiejnen skiller sig i 4 forskellige strategier: 1. Imod enhver form for prævention og kunstig svangerskabsafbrydelse Støttese staten. Imod ikke-forplantningsorienteret skesualitet fx onani (naturstridigt) Socialminister: K. K. Steincke - socialdemokrat E: p Prævention af økonomiske grunde ny-malthusianske og syndikalisme/socialisme E: p.144 problemet er økonomisk 3. prævention og svangerskabsforbyggelse af racehygiejniske grunde Thit Jensen forfatter E: p.145 & p.146(godt) N: ordensprojekt 4. Fri kærlighed imod familiariseringen T: Anerkendelse af den før- og udenomsægteskablige seksualitet Familiens sexliv E: p Den Lutherske regel 2-3 gange om ugen + E: p.149 N: mådehold og regelmæssighed N: æstetiseringen af det synlige - se på luderen men ikke røre hende Omgangen med kroppen 10

11 Ordensprojektets tréenighed: lys, luft og renlighed Lys:rationalitet -> sollys Luft: ånd -> frisk luft Renlighed -> simpelafvaskning Huden og tarmen får større og større interesse Hud-organet <> hjerte og næse Æstetik (gr. Aisthesis, sansning, fornemmelse, følelse) 1. Lære om sansningen. 2. Lære om det skønne. Kropsdyrkelse som civilisationskritik af det stillestående og monotome industriarb. Istedet skal fokus være på mobiliteten & bevægelsen & forandringen Vandet er metaforen for renselsen - bort med gifte og sved etisering af hygiejnen & æstetisering af nøgenheden E: Et sundt ydre er altid smukt T: Det skønne bliver til det sunde -> det syge er urent og uappetitligt T: Det synlige kommer dermed i fokus som det vi kan se det sunde i T: Huden og tænderne kommer i centrum E: reklame p.167 Frisksportsbevægelsen - totalbevægelse: %alkohol, %tobak, %krig, ikke tik fysikkens elite men til alle Friske, frejdige og naturlige mennesker I dag: har det æstetiske løsrevet sig fra det rationelle og korrekte E: soldyrkningskulturen E: bodybuildingkulturen 11

12 Det appatitlige (Diætetikken) N: Ernæringsmetafysik N: Moder Natur T: Den moderne diætetik er kendetegnet ved den videnskablige beskrivelse af fordøjelsen N: varme(kalorier) T: tarmen er formidleren mellem det ydre og det indre N: rationalisering af ernæringen T: Sundhedsmani i dag er endt i religiøse overtoner: planlægning og variation kogekunst -> stege- og optøningskunst steriliseringen Vi køber ind med synet Vi spiser med øjnene Vi fortrækker den tækkelig afmålte/indpakkede var frem for den ægte vare Smagen er blevet til noget udvendigt mad er kulturel identitet Det anstændige 1. Den systematiske bevægelighed 2. Den antitaktile distance præventionsmidler 12

13 bolighygiejnen Afskaffelsen af den direkte berøring E: håndtrykket bliver noget højtidligt Personlige hygiejne er privat At være ren -> ikke at skille sig ud (anonym) E: kropsdufte 3. æstetiseringen af det synlige Lyd, luft og renlighed og ro, orden og regelmæssighed NP: Michel Foucault: Klinikkens fødsel. Kapitel 1: Rum og klasser T: Det præcise sammenfald mellem sygdommens krop og det syge menneskes krop er kun et historisk og midlertidigt fænomen. En forstilling der er affødt af udviklingen af den patologiske anatomi. Før det 19. århundrede N: Arts medicin, nosologisterne, huslæge, afventende medicin T: Artsmedicinen opfatter sygdommen som en naturlig og vild størrelse, der dog forgrener sig finere og finere op i de sociale klasser. N: familier, typer og arter N: slægtstavler og botaniske modeller T: Sygdommens lokalisering i kroppen er underordnet, sygdommen kan flytte rundt. T: Artsmedicinen indebærer en en fri spatialiering hvor hjemmet - og ikke hospitalet - er arne- og behandlingssted 13

14 Den primære sygdoms konfiguration: 1. +homogenisering -tid 2. sammenligningsgrad definerer essenser 3. ontologisk orden indefra 4. Det 19. århundrede: T: Arts medicinen er det strukturelle udgangspunkt for den anatomisk kliniske medicin. N: anatomisk medicin, hospitalslægen, aktiv medicin T: Den enkelte stiftelse skal ophæves til fordel for et generelt forsorgssystem. T: Det bliver statens opgave at sikre at der eksisterer en korrekt måde at helbrede sygdomme på T: I det 19. århundrede sker der en institutionel spatialisering af sygdom. T: Artsmedicinen forsvinder T: Udøverne af den klassifikatoriske medicin forstår det rum hvori isygdomme isoleres og kommer til udtryk, som et homogent rum, uden anden morfologi end demonstaterbare ligheder mellem enkeltstående individder. Spatialiseringsformer: 1. Artsmedicinen placerede sygdommen i et område af homologier 2. sekundært får har det syge individ relevans skrællet for sine kollektive forhold 3. kliniske handlinger og in/ex-klusionser E: Meckel - hjerne i stykker E: Æskulap patienter 14

15 T: spatiel metafor Diskurs (mutation) > Diskurs2 - p Århundrede Tilbagevenden til det sete - det positive T: forholdet ellem det synlige og usynlige omorganiseres N: oplysningstiden objekt - subjekt (husk Sartres genstandsgørende blik)...fortage en analyse af den lægevidenskablige diskurs på et tidspunkt, hvor den - inden de store opdagelser i det 19. århundrede - først og fremmest ændrede sig på et formæssigt-systemisk plan og kun i mindre grad indholdsmæssigt. P.33 E: begrebet væv opstår og resulterer i det paradoksale begreb indre overflade p.34 Hvad fejler De? > Hvor gør det ondt? Relationen mellem sigbificant og signifié ændres på alle niveauer: Symptomer som er betydningsbærende - den sygdom der peges på beskrivelsen - det der beskrives hændelsen - og det den prognosticerer læsionen - og den lidelse den signalerer 15

16 Klinikkens opståen betyder en ændring af muligheden for overhovedet at tale om sygdom. Foucault: Klinikkens fødsel: Kapitel 2: En politisk bevidsthed T: epidemi(18. århund) <> epidemi (19. århunderede) p.60 T: sygdom der rammer et stort antal mennesker <>smitsom sygdom der hurtigt breder sig T: Enkeltstående sygdom <> epidemi epidemier: kopper, ondoartet feber, dysenteri T: Analysen af epidemien vil ikke genkende sygdommens generelle form. Målet er at finde frem til den særlige proces, der varierer afhængigt af omstændighederne. Denne proces ligger mellem sygdommens årsag og dens fremtrædelsesform. P.61 A: En specifik sygdom gentager sig selv, en epidemi gentager aldrig sig selv. T: Organiseringen af epidemiberedskab bestod i: at den lokale forvalter/leder i et område udpegede en læge og en række kirurger. Når 4-5 msk. blev ramt af sygdommen i området, skulle borgmesteren informere forvalteren der sendte lægen ud til kirugerne for at forskrive behandlingen. T: Denne organisering kan kun fungere med politiets hjælp: 1. placering af kirkegårde 2. sørge for at ligene blev brændt og ikke begravet 3. kontrollere handlen med vin, brød og kød 4. Sundhedsregulativ der skulle læses op ved gudstjenester T: klassifikatoriske(artsmedicinen) medicin <> epidemiske medicin 16

17 N: essentiel identitet <> unikt, aldrig gentages N: type <> serie E: 1776 Regeringskomission ift. Epidemier: 1. som undersøger 2. som opfølger, indsamle oplysninger og iværksætte forsøg. 3. kontrollant og rådgiver. A: Kommission har som konsekvens 1. at politiske magt(statsrådet) over den praktiserende lægegerning og 2. en priviligeret lægegruppes magt over andre læger. T: kommissionen <> lægevidenskablige fakultet T: moderne, ny <> gammel og autoritær N: magtkamp - fakultets strejkede i tre måneder E: 1778 komissionen ændres til Det Kongeligt medicinske selskab E: franc (selskab) <> franc (fakultet) T: kontrolinstans for epidemier -> centraliseringspunkt for viden, hvor alle medicinske aktiviteter blev bedømt og registreret T: Med revolutionen blev selskabet bevaret og udvidet- og den kollektive medicinske bevidsthed - styrket - videreskabt T: encyklopædien vidensbegreb <> revideret informationsstrøm E: offentligt sundhedscentre og en sundheds domstol (central) i Paris T: sundhedspoliti der udfra de udmiddelbare observationer skulle finde den sande retspraksis (videnskab/virkelighed) - hvilke bøger der skulle læses - hvilke behandlinger der skulle bruges 17

18 T: det medicinske rum kan fortage en indtrængning i det sociale rum og fylde det helt ud. P.69 E: i militæret(fritagelsesgrunde), jordmødrene(fødsels- og dødsregistre), oplysning af borgerne T: MYTE 1: nationaliseret lægestand - organiseret som gejsteligheden - der havde præste myndighed over kroppen og sundheden T: MYTE 2: sygdomsfrit samfund uden problemer og lidenskaber, tilbageført til oprindelig sundhedstilstand T: Begge myter er udtryk for lægeliggørelse af det sociale rum: myte 1. er militant og missionerende, og myte 2. er triumferende, idet lægevidenskaben tilsidste forsvinder/opløses når den har udført sin opgave ad. MYTE 1: Med den franske revolution: 1. lægerne skulle have del i gejstlighedens/præsterne midler. 2. Patienter skal ikke længere selv betale. 3. Lægen skal ikke flakke omkring men være i tjeneste ad. MYTE 2: A: historiesyn århundrede var der fædrelandskærlighed(apopleksi(slagtilfælde), hektisk feber - udmattelsessygdomme), men i det 18.århundrede kom egoismen og frådseriet tilbage(kønssygdomme, forstoppelse i tarme og blodårer) (hysteri pga. svævende natteliv) B. Kampen mod sygdom, må starte med at man bekriger dårlige regeringer. Lægen må være politiske og insistere på sin egen ophævelse og ende som rådgiver. T: Den nye fokus for lægevidenskaben: Det sunde menneske - det forbilledelige menneske T: Det sociale og naturlige menneske skal skabes 18

19 T: Helt frem til slutningen af 18. århundrede beskæftigede lægevidenskaben langt mere med det sunde end det normale N: 18. årh. <> 19. årh. N: sund<> normal N: kraft, smidighed <> oranismens normale funktionsmåder N: kostplaner og diæter (sin egen læge) <> fysiologisk viden i centrum T: normalitets tænkningen danner grunden for samfundsvidenskaben Foucault: Klinikkens fødsel: Kapitel 3: Det frie felt lægevid. 1: patologiske sygdomstyper lægevid. 2: det sociale rum 1&2 blikket 1. Hospitals stukturen T: sygdomme skulle behandles på deres naturlige plads i familien. T: staten skulle tilegne sig hospitalernes rigdomme i en fælles central fond - sundhedsmæssig centraladm. : Elendighedens Store Øje T: skete kun på et mindre plan, idet det kun var kapitalafkastene man nationaliserede, med lokal styrelse. T: hospitalerne var nødvendige for de fattige, idet de ingen familie havde Hospitale skulle fungere som(kun fattige og hårdest ramte): 1. beskyttelse af de raske mod de syge 2. som en beskyttelse af de syge mod ukyndiges behandling 3. som en beskyttelse af de syge iforhold til hinanden 19

20 N: specialisering, arter, typerog undertyper 1792 Opløsningsdekret E: p.83 Opløsning af hospitaler E. p.83 op Principiel vedtagelse af at afskaffe hospitalerns formuer Lovgivningsplan <> realiteternes verden 2. Retten til at prakisere og uddannelsen af læger 1707 lægelov mod kvaksalveri og lægeuddannelse ved uni. Bachelor, licentiat og doktor anatomi, lemisk og galensk farmaci og plantevidenskab Praktikperioder - ikke kun uni. teori Turnus - sendes ud på landet MEN(1789): kvaksalverne havde stadig kronede dage professoraterne gik til højstbydene Revo.: to krav: 1. Hvem kan praktisere - opstramning 2. effektivisering af uni Universiteterne lukkes - fjernese af de arstokratiske skriftkloge T: Fri læge(uden beviser - eller konkurrerende beviser) <> autoriseret læge Total frihed (i håb om selvregulering) (Girodinerne, + det gamle system) 20

21 E: p.90 to eksempler T: på den anden side Montaganarderne(fx Robespierre): centraliseret uddannelsesystem med statskontrol på alle niveauer T: Jakobinerne stillede kompromis forslag: p.91 Foucault: Klinikkens fødsel: Kapitel 4: Klinikkens alderdom Det teoretiske blev implicit fremstillet som om et element, der var under konstant forandring... p.95 Klinikken blev derimod fremstillet som det element, hvor den medicinske viden fremstod som positiv akkumulation p.95 T: Det var i klinikken at lægevidenskaben overhovedet blev mulig. Myte: enkel relation mellem: smerte <> det der lindrede smerten Den enkler relation har der altid været på trods af omskiftelige teorier Teorierne gør at man ikke kan SE Klinikken skal ikke findes - den skal GENOPDAGES 17.årh <> slutningen af det 18. årh. Den gmale klinik <> den nye klinik studerende var også i klinik <> den nye klinik N: protoklinikken T. For protoklinikken: 21

22 1. -Klinikken skulle anskuliggøre nosologien som et organiseret hele -åben for alle ligsom hos den akmene læge -specialisertet - Man samlede de tilfælde der er mest lærerige 2. Klinikken tilknytning til hospitalerne var ikke direkte, men baseret på udvælgelseskriterier. Klinik <> hospital tilfælde, eksempel på en sygdom <> individder der lider af sygdomme 3. -dechifrering - ikke kun observation 4. -Klinikken gik i en retning: oppefra og ned - fra etableret viden til uvidenhed -Klinikken var indtil slut. af 18.årh. Undervisningsklinikker. -Klinikkens opgave var at formidle viden fra mester til elev <> ikke et laboratorium -demonstrere <> afdække og opdage 5. T: naturens sprog kan ikke undertrykkes eller forfalskes T: Klinikken mulliggjorde en organisation af en bestemt form for lægevid. Diskurs T: I løbet af ganske få år, henimod århundredets slutning undergik klinikken en voldsom omstruktutrering: Den blev frigjort fra sin teoretiske sammenhæng. Klinikken blev stedet hvor viden blev defineret Foucault: Klinikkens fødsel: Kapitel 5: Hospitalernes lære 22

23 T: ordentlig undervisning på hospitalernes er løsningen på alle problemer i lægeuddannelsen T: I slutningen af det 18.århundrede knyttes pædagogikken som normsystem an til teorien om repræsentation og alle ideers sammenkædning p.107 Diskurs: Blik, Barndom. Forståelse af verden går gennem åbne øjne, der konstant er åbne som for allerførste gang. Krigene + især massemobiliseringen i 1793 frivillige eller udskreven læger i militæret Charlataner fik kronede dage Yderligere: flere Militærlæger - hurtigt uddannede militærlæger Hospitalerne blev presset: 1. nationalisering og 2. sårede soldater Før slut. af det 18. årh.: Der var ikke længere tale om en allerede dannet erfaring skulle ikke længere mødes med en uvidenshed der skulle oplyses. Dannet erfaring <> uvidenhed Fra slutningen af det 18. årh.: Sandheden talte af sig selv Den dogmatiske universitetsdiskurs forsvandt Ny diskurs med et seende og opdagende blik indstiftes Det altdominerende tema om en frisat lægevidenskab blev fra 1793 overskygget af diskursen om en lægevidenskab baseret på klinikken. Læs E på p Samlet skole i Paris eller 3 skoler i alt i Frankrif Lægevidenskaben var en praktisk videnskab Skolen betyder at det er kvalifikation og ikke andet der betyder noget social nytteværdi 23

24 Betalte professorer Gratis undervisning Tilgængelig for alle Det eneste læs E på p.115 Blanding af praksis og teori Professoren også med i klinikken - ikke kun uni. Ikke empiristisk endnu 2. De gamle læger reetablerer sig langsomt og påvirker natinalforsamlingen Revolutionen ville laugene til livs og de gamle læger forsøgte at reetablere dem De gamle læger argumentere hele tiden med baggrund i charlataneriet Komplementære kurser til de gamle læger Store diskussioner mellem mange enkelt personer og grupper. 3. Reorganiseringen i år XI (1805) Cabanis forslag(vi): eksaminer og straf til udøvere uden eksaminer (ikke vedtaget - men fremtiden(xi)) Staten skal kontrollere lægens kvalifikationer, men ikke arb. pga. frihed(økonomisk) Liberalt og beskyttet erhverv. Der skal holdes opsyn med læger på samme måde som med guldsmede 1. Lukket profession -> ungår den gamle dogmatik og kontrollen med gerningerne Liberalisterne var imod kontrollen af lægegerningen, og den nye løsning var god, fordi her var det kun 2. Ny niveauedeling gammel -> ny læger/kiriger -> mere kvalificerede og mindre kvalificerede 3. Sundhedsofficerne skulle tage sig af det arbejdende og aktive folk De sunde landarbejdere havde kun udvortes sygdomme som kunne klares af militærlægerne der især havde arbejdet med kirurgi. 24

25 Passer med liberalismens rangdeling 4. Sundhedsofficerbne havde 6 årige praktikperioder Kontrolleret empirisme. Selvom mange af de fattig-revolutionære ikke stolede på de gamle læger, måtte man forene sin teori om social beskyttelse, med liberalistiske principper IV loven om nationalisering af hospitalerne sættes ud af kraft. Kommunerne fik ansvaret. S: Hvordan forsvarer man at bruge patienterne som pædagogiske og forskningsobjekter. Svar: de velgørenhed som de fattige får fra den rige (iform af sygehud ophold) kan han igennem eksperimenter m.m. give tilbage til den rige, så den rige kan blive helbredt bedre og mere hurtigt E(godt) på p.132 Den forskningsmæssige experimentere var den RENTE som den fattige måtte betale E: Fødeklinikken i københavn indgik i Franskmændenes diskussion E: p.133 Foucault: Klinikkens fødsel: Kapitel 7: At se og at vide Kap. 1-5: institutionalisering og etablering af klinikken Kap. 6-10: Patologiske anatomi s Blik 1: Traditionelt udstyret med logiske indsigter 25

26 Blik 2 Observerer intervernerer ikke tavst ubevægeligt T: blikkets renheder uden fantasi og teoripåvirkning Observatøren læser naturen Eksperimensatoren udspørger den T: Den kliniske observation forudsætter en organisation af to indbyrdes forbundne områder: hospitalsområdet og undervisningsområdet. Der er ingen forskel på disse to områder. Familien: - var tidligere sygdommens naturlige sted - sygdommen sløres igennem særlige forhold fx kost og rytmer - sygdommene kan ikke sammenlignes Hospitalet: - kunstigt - neutralt - ens kost og rytmer - homogent så der kan fortages sammenlignelser - gentagelsen opridsede spontant kontuerne af sammenhænge Rummet for mødet mellem patient og læge: 1. Vekslen mellem observation og tale 2. Korrelation mellem blik og sprog. E: tavler 3. Idealet om udtøøemnde beskrivelse 26

27 ØJET DER FORMÅR AT TALE Vanskelig sprogbrug, for at få DET(sygdommen) til at tale Den medicinske klinik kan enten opfattes som videnskab eller som en måde at undervise på citat fra Bouillard, T: Alt synligt er udsigeligt og fuldstændigt synligt 1. Sygdommens alfabetiske struktur T: Grammatikerne opfattede alfabetet som det ideelle analysinstrument til at opsplitte sprog i dets bestanddele. T: Specifikke isolerede observationer er bogstaver og ord T: Det handler derfor om kombinationer, når man tror det er en NY sygdom 2. Nominalistisk reduktion af sygdommens væsen T: Sygdommen er kun et navn E: ordet lungebetændelse er en abstarkt konventionel forkortelse af fænomenet lungebetændelse 3. Det kliniske blik bevirker en form for kemisk reduktion af patologiske fænomener Nosograferne(specifik essens) > Kemisk operation: isolere dele for derved at fastslå helhed 4. Den kliniske erfaring identificerer sig med en fintmærkende sensibilitet Enhver sandhed er en sandhed der kan opfattes af sanserne E: citat p. 173 &

Hvad er mariologi? Jakob Munck

Hvad er mariologi? Jakob Munck Hvad er mariologi? Jakob Munck - 2 - HVAD ER MARIOLOGI? *** INDLEDNING... - 4 - *** HVAD ER MARIOLOGI?... - 6 - *** MARIA OG DE STORE RELIGIONER... - 15 - *** HVIS MARIA VAR STATSMINISTER!... - 21 - ***

Læs mere

Rundt om Marx TEORI OM HVORDAN TEORIEN ER. Tommy FalkeØje

Rundt om Marx TEORI OM HVORDAN TEORIEN ER. Tommy FalkeØje Rundt om Marx TEORI OM HVORDAN TEORIEN ER Tommy FalkeØje Rundt om Marx. Teori om hvordan teorien er. Tommy FalkeØje. København 2012. Copyright: Det er ikke tilladt at kopiere og trykke bogen uden tilladelse

Læs mere

Kort introduktion til buddhisme

Kort introduktion til buddhisme Kort introduktion til buddhisme Shomon Pia Trans shomon@tendai.dk, www.shomon.dk Dette materiale kan frit anvendes til undervisningsformål i skoler og gymnasier. Anden anvendelse, herunder kommerciel anvendelse,

Læs mere

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Fælles Mål 2009 Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Faghæfte 21 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 23 2009 Fælles Mål 2009 Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Faghæfte

Læs mere

HUMANISTISK FORSKNING I KROP SUNDHED OG SYGDOM

HUMANISTISK FORSKNING I KROP SUNDHED OG SYGDOM Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation KULTUR OG SUNDHED HUMANISTISK FORSKNING I KROP SUNDHED OG SYGDOM 9 KULTUR OG SUNDHED HUMANISTISK FORSKNING I KROP, SUNDHED OG SYGDOM Udarbejdet af: Anne Løkke,

Læs mere

Håbet om forandring. Indledning og problemformulering

Håbet om forandring. Indledning og problemformulering Håbet om forandring Indledning og problemformulering I Vesten lever vi i et individualiseret samfund, hvilket har betydning for vores forståelser for psykiske forstyrrelser. Traditionelt (psykoanalytisk

Læs mere

Artikler om mariologi

Artikler om mariologi Artikler om mariologi Jakob Munck - 2 - ARTIKLER OM MARIOLOGI *** HVAD ER MARIOLOGI?... - 4 - *** HVIS MARIA VAR STATSMINISTER!... - 13 - *** MARIOLOGI OG ROBOTPSYKOLOGI... - 22 - *** KATOLICISME, PROTESTANTISME

Læs mere

Socialpsykiatrien i Københavns Amt - Teorier og metoder

Socialpsykiatrien i Københavns Amt - Teorier og metoder Socialpsykiatrien i Københavns Amt - Teorier og metoder Socialpsykiatrien i Københavns Amt - Teorier og metoder FORORD.................................................................................................

Læs mere

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _. Projekt Samfundsfag. Af Ane Bonnesen Wex; Malene Dietz; Dorthe Frost

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _. Projekt Samfundsfag. Af Ane Bonnesen Wex; Malene Dietz; Dorthe Frost ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå Projekt Samfundsfag Af Ane Bonnesen Wex; Malene Dietz; Dorthe Frost Dette er en pdf-fil med Projekt Samfundsfag. Filen er stillet

Læs mere

Kapitel II,7. Eksistentiel og humanistisk terapi

Kapitel II,7. Eksistentiel og humanistisk terapi Jacobsen,Bo og Klaus Pedersen: Humanistiske og eksistentielle terapier. I: Møhl, Bo og Morten Kjølbye (red.): Moderne Psykoterapi. København: Psykiatrifondens Forlag 2012 (i trykken). Kapitel II,7. Eksistentiel

Læs mere

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ 1 DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ af Barbara Berger (Copyright Barbara Berger 2000/2009) 2 Indhold Introduktion 3 De Mentale Love / Måden sindet fungerer på - Loven om at tanker opstår 4 - Loven

Læs mere

LIV OG RELIGION GRUNDBOG 7/ 8 CARSTEN BO MORTENSEN JOHN RYDAHL METTE TUNEBJERG GYLDENDAL

LIV OG RELIGION GRUNDBOG 7/ 8 CARSTEN BO MORTENSEN JOHN RYDAHL METTE TUNEBJERG GYLDENDAL LIV OG RELIGION GRUNDBOG 7/ 8 CARSTEN BO MORTENSEN JOHN RYDAHL METTE TUNEBJERG GYLDENDAL Liv og religion 7/8. Grundbog af Carsten Bo Mortensen, John Rydahl & Mette Tunebjerg 1. udgave, 1. oplag 2008 2008

Læs mere

Patientinformation fra Forskningsklinik for Holistisk Medicin og Sexologi ved Søren Ventegodt

Patientinformation fra Forskningsklinik for Holistisk Medicin og Sexologi ved Søren Ventegodt Patientinformation fra Forskningsklinik for Holistisk Medicin og Sexologi ved Søren Ventegodt Forskningscenter for Livskvalitet 2001 1 Indhold 1. Sund levevis og forebyggelse 2. Dit barns trivsel - for

Læs mere

Steen Kofoed & Steen Krarup. Sjælens Univers

Steen Kofoed & Steen Krarup. Sjælens Univers Steen Kofoed & Steen Krarup Sjælens Univers Indhold Kære læser! Tak Indledning Mennesket Æterlegemet Madens indvirkning Fødevarernes æteriske energiniveau Grønne fingre Astrallegemet Sanseoplevelser Farvernes

Læs mere

Émile Durkheim - og samfundet

Émile Durkheim - og samfundet Émile Durkheim - og samfundet Kazimir Malevich - Vinterlandskab (1930) Gruppe 1: Hus 5.1, HumBach, 3. semester, 2013 Gruppemedlemmer: Nadia Yasmin Brakti, Eirikur Gilstón Corfitz Andersen, Mark Blondin,

Læs mere

En buddhistisk tilgang til Livet, Døden & Efterlivet Allan Chemnitz

En buddhistisk tilgang til Livet, Døden & Efterlivet Allan Chemnitz Mental forberedelse til Døden En buddhistisk tilgang til Livet, Døden & Efterlivet Allan Chemnitz 2 MENTAL FORBEREDELSE TIL DØDEN MENTAL FORBEREDELSE TIL DØDEN En buddhistisk tilgang til Livet, Døden &

Læs mere

LISE BALTZER HJERTET I INSTRUKTION COPYRIGHT LISE BALTZER / AUTENZ 2012 SÆRUDGAVE AF BOGEN: HJERTET I MINDFULNESS INSTRUKTION

LISE BALTZER HJERTET I INSTRUKTION COPYRIGHT LISE BALTZER / AUTENZ 2012 SÆRUDGAVE AF BOGEN: HJERTET I MINDFULNESS INSTRUKTION LISE BALTZER HJERTET I INSTRUKTION COPYRIGHT LISE BALTZER / AUTENZ 2012 SÆRUDGAVE AF BOGEN: HJERTET I MINDFULNESS INSTRUKTION INDHOLD 1 Indledning... 2 2 En model af bevidstheden... 13 3 4 5 At leve og

Læs mere

2. Sociologisk indkredsning

2. Sociologisk indkredsning 2. Sociologisk indkredsning I dette kapitel vil jeg beskrive grundlaget for den sociologiske indfaldsvinkel, jeg bruger i afhandlingen. Som allerede nævnt er kapitlet skrevet med henblik på at introducere

Læs mere

Sygeplejersker i udvikling

Sygeplejersker i udvikling Sygeplejersker i udvikling fra diplomuddannelse til praksis Cecilie Bisgggard Nøhr Luiza Szajda Sanne Jensen Stine Gry Hansen Vejleder: Camilla Schmidt Roskilde Universitet BA, Pædagogik & Uddannelsesstudier

Læs mere

Den professionelle relation og pædagogiske dilemmaer i arbejdet med udviklingshæmmede børn og unge

Den professionelle relation og pædagogiske dilemmaer i arbejdet med udviklingshæmmede børn og unge Den professionelle relation og pædagogiske dilemmaer i arbejdet med udviklingshæmmede børn og unge Bachelor VIA Universety Collage Horsens pædagoguddannelse Henriette Hansen Studienr 142095 Eksaminator:

Læs mere

1 Indledende afsnit. 1.1 Motivation

1 Indledende afsnit. 1.1 Motivation 1 Indledende afsnit... 2 1.1 Motivation... 2 1.2 Problemfelt... 4 1.3 Problemformulering... 4 1.4 Afgrænsning/fokus... 5 1.5 Dimensionsforankring... 5 2 Videnskabsteori... 6 2.1 Hermeneutik... 6 2.2 Socialkonstruktivisme...

Læs mere

BREVE TIL MINE VENNER

BREVE TIL MINE VENNER BREVE TIL MINE VENNER Forord De breve, som her er samlet i bogform, blev udgivet enkeltvis, efterhånden som forfatteren skrev dem. Der gik næsten tre år, fra forfatteren skrev det første brev i februar

Læs mere

- en pædagogisk-antropologisk undersøgelse af forskellige rationaler i den kommunale frivillighed

- en pædagogisk-antropologisk undersøgelse af forskellige rationaler i den kommunale frivillighed - en pædagogisk-antropologisk undersøgelse af forskellige rationaler i den kommunale frivillighed Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Antropologi Aarhus Universitet September 2013 Skriftligt speciale udarbejdet

Læs mere

Det offentlige Danmark

Det offentlige Danmark KAPITEL 4 Det offentlige Danmark Det offentlige system 23 Socialpolitikkens udvikling 24 Første bølge: 1890 erne 25 Anden bølge: Mellemkrigstiden 25 Tredje bølge: 1960 erne 26 Fjerde bølge: 1990 erne 26

Læs mere

Profit gennem Etik. -en bog om værdibaseret ledelse og kvalitetarbejde. Bo Nymark Andersen (1998) bo.andersen@mail.tele.dk

Profit gennem Etik. -en bog om værdibaseret ledelse og kvalitetarbejde. Bo Nymark Andersen (1998) bo.andersen@mail.tele.dk Profit gennem Etik -en bog om værdibaseret ledelse og kvalitetarbejde Bo Nymark Andersen (1998) bo.andersen@mail.tele.dk INDHOLD Indledning 2 1. Hvad er kvalitetsarbejde 5 De 5 grundelementer 5 2. Etik

Læs mere

Den psykiske lidelses grundlag ifølge Stanislav Grofs psykologi, samt den kognitive terapi.

Den psykiske lidelses grundlag ifølge Stanislav Grofs psykologi, samt den kognitive terapi. Den psykiske lidelses grundlag ifølge Stanislav Grofs psykologi, samt den kognitive terapi. Rilind Burniki 44033 Almindelig projekt i BA psykologi Vejleder: Hanne Themsen Tegn: 42108 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sundhed og sygdom. Ungdomsforskning:

Sundhed og sygdom. Ungdomsforskning: Ungdomsforskning: Sundhed og sygdom For unge og for mange andre er sundhed ikke længere en entydig størrelse, der kan defineres ved fraværet af sygdom. I stedet er sundhed blevet en relativ størrelse man

Læs mere

Roskilde Universitetscenter Psykologi modul 1 Efterår 2004

Roskilde Universitetscenter Psykologi modul 1 Efterår 2004 Roskilde Universitetscenter Psykologi modul 1 Efterår 2004 Allan Nyhus Ditte Hoffmann Glarø Kim Erik Steenbrandt Kristian Drumm Maria Møller Mie Hørbo Vejleder: Tine Jensen 1 1. Indledning...3 1.1 Problemfelt...3

Læs mere

Healing Code Alexander Loyd & Ben Johnson

Healing Code Alexander Loyd & Ben Johnson Healing Code Alexander Loyd & Ben Johnson En artikel om The Healing Code af Jarle Tamsen 1 2 Bogen, The Healing Code, er skrevet på grundlag af en gave, som Alex Loyd modtog fra Universet (Gud) i 2001.

Læs mere

SYGEPLEJE & HISTORIE DSHS 10. ÅRG. NR. 30 MARTS 2007. ISSN 1600-7727

SYGEPLEJE & HISTORIE DSHS 10. ÅRG. NR. 30 MARTS 2007. ISSN 1600-7727 1 SYGEPLEJE & HISTORIE DSHS 10. ÅRG. NR. 30 MARTS 2007. ISSN 1600-7727 INDHOLD Leder Fagligt stof Det Medicinske Politi forebyggelsespolitikken ca. 1750-1860 - af Gerda Bonderup Viljen til selvstændighed

Læs mere