Handlingsplan for sorgarbejde på Tovshøjskolen. 1. Forord s. 3

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Handlingsplan for sorgarbejde på Tovshøjskolen. 1. Forord s. 3"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse. 1. Forord s Når en elev dør s. 4 - flagning - kontakt til hjemmet - skolens interne informationsmøde - Forældreråd - hilsen til hjemmet - skolens mindestund - klassemøde - afdødes klasse efter mindestunden - SFO s samlingsstund - begravelse - om sorgen 3. Når forældre/søskende til en elev dør s. 6 - kontakt til elevens hjem - klassemøde: "Hvordan tager vi imod pågældende elev?" - SFO s samlingsstund - Forældrerådet - begravelsesdagen - når andre der står en elev nær dør - sorgen - støtte til barn med alvorligt syg (døende) far eller mor 4. Når en ansat dør s. 8 - flagning - kontakt til afdødes hjem - information til ansatte - hilsen til hjemmet - skolens mindestund - begravelsen - den ansatte var lærer - klassemøder - Forældreråd - begravelsen - den ansatte var pædagog 6. Retningslinier for flagning s Forslag til mindestund s Forslag til klassemøder og samlingsstund s Forslag til litteratur s. 13 1

2 10. (OM)sorgsgruppen s Beredskabskassen s. 16 Bilag 1. Bilag 2 Supplerende information. Sorgreaktioner hos børn Tyrkiske, somaliske og arabiske ritualer og skikke ved dødsfald og begravelser 2

3 Forord Dette materiale indeholder redskaber, som kan bruge når "det, der ikke må ske, sker". Materialet udgør derfor Tovshøjskolens handlingsplan for sorg- og krisearbejde. Størstedelen handler om, hvordan vi kan eller skal forholde os over for børnene, når en traumatisk hændelse sker, men materialet handler også om, hvad vi gør, hvis en ansat dør. Rammerne, som er skitseret, må tilpasses både den enkelte klasse, den enkelte lærer og det enkelte indtrufne tilfælde. Bagest i hæftet er der en henvisning til litteratur, musik o.a., som kan benyttes. I en tung og vanskelig situation kan det være godt at have let tilgængeligt stof. Derfor har vi samlet et udvalg af hjælpemidler, som er tænkt anvendt såvel af det voksne personale som af elever. Disse opbevares i en speciel kasse - vores beredskabskasse - sammen med flere eksemplarer af sorgplanen. Her findes også CD'er med dæmpet musik og nogle meget anvendelige bøger - litteratur og lyrik.kassen står og skal blive stående på pædagogisk værksted. Nogle ord om emnet.. Når børn mister eller er udsat for andre alvorlige hændelser, påhviler det de voksne, der har daglig omgang med barnet, at tage hånd om situationen.. Det værste du kan g øre er ingenting at gøre.. Det bedste er, at den lærer, der har mest kontakt med barnet, påtager sig opgaven. Det næstbedste er, hvis læreren giver opgaven videre til én som føler sig rustet til at påtage sig den.. Åbenhed omkring det skete er, uanset hvor trist og traumatisk det end måtte være, den bedste støtte.. Husk på, at efter begravelsen er sorgen stadig lige nærværende. Som menneske kan man føle sig utilstrækkelig ved mødet med børn eller voksne, som har oplevet et alvorligt tab. Man vil sikkert også selv være berørt af det sket, - og med god grund. Man kan ikke ændre det skete eller erstatte den mistede. Som lærer eller pædagog er du en af de voksne uden for familien, som barnet sikkert har et nært forhold til. Det er derfor din opgave at være til støtte for barnet i dets sorg ved at være den, som hjælper barnet med at få bearbejdet sorgen. Grundlaget er fortsat de daglige opgaver og rutiner. Samtidig er du hele tiden opmærksom på barnet og viser, at du er parat til en snak, hvis det udtrykker behov for det. Husk: Man kan ikke gøre personen ked af det, det er personen i forvejen. Barnets sorg skal respekteres, og ud fra dit kendskab til barnet og efter samråd med hjemmet, vurderes tidsperspektivet og omfanget af eventuelle særlige hensyn, der skal tages. Det er vigtigt, at du som voksen tør tage initiativet i forhold til barnet Som klasse/hovedlærer er du "isbryderen", for barnet vil gerne selv tale om det skete. Et typisk symptom på, at barnet har brug for dig som voksen er, når du bemærker, at barnet isolerer sig - trækker sig ind i sig selv. Traumatiske hændelser er forskellige og påvirker forskelligt. Derfor findes der ingen færdige anvisninger. Men der lægges op til, at alle medarbejdere bliver i stand til at hjælpe med situationsfornemmelse og med handlekraft. 3

4 Når en elev dør. Flagning. Skolen flager på halv stang både ved dødsfaldet og på begravelsesdagen. Hjemmet. Klasselæreren/pædagogen (evt. inspektøren) kontaktes så hurtigt som muligt enten telefonisk eller ved besøg. Personlig kontakt kan være bedst. Vær ikke bange for at tage kontakt. Den der har ansvaret kan drøfte med de øvrige faglærere, hvad og hvordan kontakten skal være. Et godt råd er at være almindelig og konkret. De sørgende oplever det sikkert positivt, at skolen bekymrer sig om dem. Vær opmærksom på at samarbejde med hjemmet om, hvordan skolen forholder sig til dødsfaldet. Snak med hjemmet om: - hvad hjemmet ønsker skolen skal gøre - hvad skolen foreslår at gøre - begravelsen: informer om skolen ønsker at være repræsenteret skolen giver mulighed for, at de som ønsker det, kan deltage i begravelsen, hvis denne er åben. skolen kan give fri dele/hele dagen. Skolens interne informationsmøde. Inspektøren indkalder skolens ansatte til et informationsmøde om dødsfaldet og om, hvordan skolen vil forholde sig. Det er klasselærerens opgave at finde ud af om barnet gik i SFO og i bekræftende fald at orientere stuepædagogen enten ved at ringe til pågældende pædagog eller ved at skrive besked i kalenderen. Pædagogen vil da blive orienteret ved det daglige 11-møde. Hilsen til hjemmet. Gives en hilsen/gave/blomst fra klassen og evt. stuegruppen (SFO) afleveres denne med en varm personlig hilsen i stedet for blot et neutralt kondolerer. Hilsenen afleveres personligt af klasselæreren/stuepædagogen eller en faglærer tæt på afdøde elev. Vis respekt for de ønsker der evt. kommer frem i dødsannoncen. Skolens mindestund. Inspektøren har ansvaret for samværet. Alle som er på skolen samles. Udstyr til mindestunden findes i skolens beredskabskasse, som står i pædagogisk værksted. Forslag til program er udarbejdet. Se bilag. Der gives en saglig fremstilling af de faktiske forhold. Hvis den afdøde havde store skader, undgåes groteske ting. Men husk at fantasien kan være værre end virkeligheden. Klassemøder. Efter fælles mindestund går klasserne til deres respektive klasselokaler. Klasselæreren har på forhånd taget stilling til, om hans/hendes klasse har så stort kendskab til afdøde elev, at der er brug for at arbejde videre i klassen med det skete efter mindestunden. De klasser, der kendte afdøde elev, holder klassemøde i deres egen klasse. 4

5 Se forslag til afholdelse af klassemøder. Eleverne sidder i rundkreds og får anledning til at spørge, tale, græde, rydde op i rygter m.m. Hav så en stille time med f.eks. musik, højtlæsning, tegning, digtskrivning, o.lign.. Se forslag i beredskabskassen. Afdødes klasse efter skolens mindestund. Klasselæreren har før klassen kommer sat lys og/eller blomster på den tomme plads. Stolene er stillet i ring til klassemødet. Klassemøde: - klasselæreren eller en elev tænder lyset på bordet - klasselæreren læser noget, der passer til anledningen f.eks. et digt eller noget, som er skrevet ned om eleven. Se forslag til oplæsning i beredskabskassen - giv mulighed for snakke, spørge, græde, trække gode minder frem o.lign. - tal om, hvad vi skal gøre ved afdødes bord, bøger, tegninger og andet - smid ikke eleven "væk". Lad tegninger, fotografier o.a. fra ham eller hende have en naturlig plads. Da vil vi huske de gode minder - lad resten af dagen være en stille dag. lav f.eks. en fælles mindebog om afdøde og giv bogen til hjemmet - det er vigtigt, at alle elever i klassen er sammen om denne mindestund - inden eleverne sendes hjem kontaktes børnenes hjem telefonisk (kontoret, modersmålslærer, pædagog, lærer). Læreren fordeler - se desuden forslag i sorgberedskabskassen. Samlingsstunden i SFO. - pædagogen tænder sammen med børnene et lys - skaber rum for at spørge, snakke, græde og trække minder frem - pædagogen læser evt. et passende lille digt eller en lille historie, som kan hjælpe til at sætte ord på børnenes følelser. Begravelsen. Der sendes blomster fra skolen til begravelsen. Ønsker klassen og stuegruppen (SFO) derudover at give blomster er det op til dem og de arrangerer det selv. På et klassemøde før begravelsen taler vi meget detaljeret om, hvad der sker ved en begravelse. Det er godt, hvis vi kan få eleverne til at blive trygge i en uvant situation. Klasselæreren skal have talt med afdødes hjem om begravelsen. Detaljerne bør være drøftet. Hvis hjemmet oplever det vanskeligt at tale om dette, kan klasselæreren spørge hjemmet, om det er i orden, at de, som står for begravelsen, kan kontaktes for en nærmere information. for klasselæreren bør gøre det klart for hjemmet, at begravelsen er en del af sorgarbejdet også for eleverne. Hvis begravelsen er åben, kan klassekammeraterne og andre venner gå med til begravelsen. Det er en forudsætning, at lærere til eleverne i skolen deltager sammen med eleverne. Det er en god idé umiddelbart efter begravelsen at tage tilbage til skolen for at bearbejde begravelsen. Dagen efter begravelsen bør vi igen have klassemøde og lade eleverne få lejlighed til at tale om det, de måtte ønske i forbindelse med dødsfaldet og det, som er sket. Om sorgen. 5

6 I tiden umiddelbart efter dødsfaldet er det vigtigt at være meget opmærksom på behovet for de forskellige måder at arbejde med sorgen hos klassekammeraterne i afdødes klasse og i stuegruppen (SFO). Måske vil afdødes forældre komme på besøg i kassen en tid efter begravelsen. Også i månederne efter, hvor der ikke længere tales så meget om det skete, er det vigtigt at være opmærksom. Her kan det evt. være godt at samarbejde med præsten, som forrettede begravelsen, Se desuden forslag til sorgarbejde i sorgberedskabskassen. Klasselæreren/stuepædagogen har ansvaret for følgende: - at være opmærksom på klassen/stuegruppen (SFO) og den enkelte elevs behov for sorgarbejde - at give rum og mulighed for at arbejde med sorgen - at lade tegninger, fotos og lignende fra afdøde blive hængende så længe klasse stuegruppen (SFO) ønsker det - afdødes fødselsdag kan evt. det/de første år være en slags mindedag Når forældre/søskende til elev dør. Hjemmet. Klasselæreren (evt. faglærer med tæt kontakt til eleven) kontakter elevens hjem. Der informeres om, at klassen vil holde klassemøde næste dag og om indholdet at mødet. Hjemmet får her mulighed for at sige, om der er noget de ønsker, der skal blive sagt ved dette møde og i forbindelse med begravelsen. Også eleven, der er i sorg, orienteres om klassemødet og vælger selv, om han/hun ønsker at være til stede. Det er klasselærerens opgave at finde ud af, om barnet går i SFO og i bekræftende fald at orientere stuepædagogen enten ved at skrive besked i kalenderen i SFO. Pædagogen vil da blive orienteret ved det daglige 11-møde. Klassemøde. Elevens klasse har klassemøde første morgen klassen er samlet efter dødsfaldet. Her orienteres klassen om det, der er sket. Hvis eleven ikke er til stede, taler klassen om, hvad den kan gøre for at hjælpe eleven gennem sorgen. Se beredskabskassen. Samlingsstunden i SFO. Pædagogen snakker med børnene om det, der er sket, og om hvad vi kan gøre for at støtte og lindre i en svær tid. Begravelsesdagen. Om morgenen denne dag kan der aftales et klassemøde med begravelse som tema. Eleverne skal have mulighed for at stille spørgsmål, og klasselæreren svarer så ærligt som muligt Se regler for klassemøde. Ønsker klasselæreren og evt. andre lærere og pædagoger, der står hjemmet nært, at deltage i begravelsen, sørger inspektøren (og evt. SFO s leder) for at det bliver muligt at deltage m.h.t. tjenestefrihed. Deltagelse fra skolen opleves som regel godt og rigtigt af både hjemmet, eleven og lærerne. Er der elever i klassen, der ønsker at deltage i begravelsen sammen med deres forældre eller alene (store børn), sørger inspektøren for, at disse elever om nødvendigt får fri til at deltage, og den resterende del af klassen bliver tilbage på skolen og fortsætter i deres normale skema 6

7 Når andre som står eleven nær dør. Børn får tidligt i livet nærkontakt med andre mennesker. Det er naturligt at regne med, at børn også vil kunne reagere stærkt, hvis mennesker, som har stået dem nær forsvinder og dør (bedsteforældre, venner og andre). Ledelsen sørger for, at det bliver muligt for klasselæreren, at få tid til en samtale alene med eleven fra morgenstunden den første dag eleven kommer i skole efter dødsfaldet. Det er vigtigt, at eleven har én på skolen at tale med om dødsfaldet, og eleven ved,hvad der er sagt eller skal siges om dødsfaldet i klassen Hvis det er naturligt kontaktes hjemmet. Det er vigtigt for hjemmet at vide, hvorledes skolen prøver at hjælpe deres barn i sorgen. Lad (forældrene)/eleven selv afgøre, om de ønsker, at dette tages op på et klassemøde. Sorgen. Det er vigtigt at klasselæreren og stuepædagogen i tiden efter dødsfaldet er meget opmærksom på, hvorledes eleven trives. Spørg til hvordan det går, hvordan han/hun har det (sorg, depression). Husk at det værste for den sørgende er, hvis omgivelserne lader som ingenting d.v.s. er tavse omkring det skete. Er det vanskeligt for klasselæreren og stuepædagogen af personlige grunde at gå ind i sådanne samtaler med eleven, er det klasselærerens/stuepædagogens ansvar at overlade denne opgave til en anden lærer/pædagog, der står eleven nær. Kontakt hjemmet efter behov m.h.t. at støtte barnet bedst muligt i sorgarbejdet. Støtte til barn med alvorligt syg (døende) far/mor. Når en familie rammes af en alvorlig sygdom, har eleven ekstra brug for de voksne i skolen og andre, som er tæt på eleven. Det er ikke usædvanligt, at barnet vil skåne forældrene og derfor har brug for at tale med andre voksne, som det har tillid til. Derfor har den af skolens personale, der bliver bekendt med, at en elev på Tovshøjskolen har en alvorlig syg (døende) far/mor eller søskende, pligt til at informere elevens klasselærer. Hjemmet kontaktes af klasselæreren eller af en faglærer med tæt kontakt til eleven. Det er ofte en god idé, at klasselæreren eller faglæreren må drøfte med forældrene, hvordan og hvor meget de skal tale med barnet om sygdommen., Desuden må de diskutere, om barnets kammerater skal have besked om familiens nye situation. Større børn bør spørges om, hvordan deres klassekammerater skal orienteres. I mange tilfælde ønsker de selv at fortælle og faderens/moderens sygdom. Det afklares også under besøget i hjemmet, hvordan skolen bedst støtter eleven i tiden fremover. Lærere og pædagoger har brug for grundig information om sygdommen og behandlingen for at kunne støtte barnet bedst muligt. F.eks. bør de vide, hvornår den syge er indlagt, konkrete svar på sygdommen. Eksempelvis at fars eller mors hår ud igen efter kemobehandling, at kræft ikke smitter o.s.v. Forældrene kan enten selv tale med lærerne og pædagogerne eller lade sygehuspersonalet, egen læge eller hjemmeplejen stå for det. Sorgreaktioner hos børn - som bilag 7

8 Når en ansat dør. Når en ansat dør, følges den del af nedenstående plan som passer i forhold til afdødes arbejdsområde. Indtræffer dødsfaldet efter længere tids fravær, tilpasses forslagene, som nedenfor anført. Inspektøren sørger for den nødvendige drøftelse med de ansatte for at komme frem til, hvad der skal sættes i værk af denne plan. Flagning. Skolen flager på halv stang ved dødsfaldet og på begravelsesdagen. Der flages på begravelsesdagen, når tidligere ansatte går bort. Afdødes hjem. Inspektøren tager kontakt med afdødes hjem. Vær opmærksom på at hjemmet får at vide, hvordan skolen forholder sig i forbindelse med dødsfaldet. Giv de efterladte mulighed for at komme frem med, hvad de "forventer" af skolen i denne situation. Information til ansatte. Inspektøren ringer rundt og får samlet personalet til et kort møde før skolestart. Inspektøren planlægger eventuelt mødet sammen med sorgberedskabsgruppen. Inspektøren skaber rammen om samværet. Se sorgberedskabskassen. Skolens voksne miljø har en stund sammen, hvor de mindes afdøde. Inspektøren informerer om, hvordan skolen vil forholde sig med hensyn til denne dag og eventuelt begravelsesdagen. Ansatte, som rammes af sorgen og ikke magter at udføre deres sædvanlige arbejde, skal slippe for dette. Hilsen til hjemmet. Gives en hilsen til hjemmet afleveres denne med en varm personlig hilsen i stedet for et neutralt kondolerer - afleveres eventuelt personligt af en tæt på afdøde. Vis respekt for de ønsker, der eventuelt kommer frem i dødsannoncen. Skolens mindestund. Inspektøren har ansvaret for samværet. Alle, som er på skolen, samles til en mindestund. Se forslaget i sorgberedskabskassen og afsnittet om mindestund. Giv en saglig fremstilling af de faktiske forhold. Hvis afdøde havde pådraget sig stor skade, undgåes groteske ting - men husk at fantasien kan være værre end virkeligheden. Begravelsen. Hvis begravelsen er åben, må der gives mulighed for dem, som ønsker det, at gå med. Det er inspektørens ansvar at afklare praktiske forhold i forbindelse med begravelsen /vikar, fælles hilsen o.a.). Når en lærer dør. Anvendes det der er relevant af nedenstående. Klassemøder. 8

9 Efter fælles mindestund går klasserne til deres respektive klasseværelser. Eleverne sidder i rundkreds og får anledning til at stille spørgsmål, tale, græde, oprydning i eventuelle rygter o.a. Se afsnittet om klassemøde. Få en stille time med f.eks. musik, højtlæsning, tegning, digtning o.l.. Forældreråd. Hvis den afdøde var lærer kontaktes og informeres Forældrerådet i de pågældende klasser, hvor afdøde lærer underviste. Nærmere samarbejde aftales. Begravelsen. Hvis begravelsen er åben, må der gives mulighed for dem, som ønsker det, kan gå med. Det er inspektørens ansvar at afklare praktiske forhold i forbindelse med begravelsen /vikar, fælles hilsen o.a.). Skolen sender en orienterende skrivelse til hjemmene, så snart tidspunktet for begravelsen er fastsat. Når en pædagog dør. SF lederen tager kontakt med afdødes hjem. Det er SFO-lederens ansvar at afklare praktiske forhold såsom en fælles blomsterhilsen i forbindelse med begravelsen. Er begravelsen åben, er det SFO-lederens ansvar at sørge for eventuelle vikarer, således at de kolleger, der måtte ønske det, kan deltage. 9

10 Tovshøjskolens retningslinier for flagning i forbindelse med dødsfald. Der flages ved dødsfald og på begravelsesdagen - når en elev dør - når en af personalet dør - når myndighed over skoleniveau pålægger skolen at flage - når inspektør og ansatte bliver enige om, at man bør fravige retningslinierne Der flages på begravelsesdagen. - når en tidligere ansat dør - når en person med anden formel tilknytning til Tovshøjskolen dør Mindestund. Når en elev eller en af de ansatte dør, benyttes den del af nedenstående plan, som man finder mest formålstjenstlig. Forberedelse til og afholdelse af informationsmøde og mindestund for hele skolen foretages om muligt, første dag dødsbudskabet når skolen. Informationsmøde Den fra personalet, som får førstehåndskendskab til dødsfaldet, har ansvaret for, at inspektøren får besked således, at han kan tage initiativ til, at personalet samles for at lægge planer for et eventuelt orienteringsmøde forud for mindestunden. Inspektøren og evt. andre udarbejder skriftligt det, som læreren bliver enige om skal siges vedrørende dødsfaldet. Hvis der bliver lagt op til et informationsmøde i klasserne og ikke fælles i kantinen, kopieres orienteringen om dødsfaldet til de, som skal lede møderne, således at alle elever får samme besked. Orienteringsmødet afholdes på det tidligst mulige tidspunkt og forbliver kort. Der gives retningslinier for, hvad der skal ske umiddelbart derefter. Uanset tidspunktet på dagen skal ingen elever sendes hjem, medmindre forældre kommer til skolen for at hente deres børn. Omstændighederne omkring dødsfaldet og tidspunktet for meldingen er afgørende for indholdet af informationsmødet.sandhed sammen med omsorg og pædagogisk skøn udgør rammen for mødet. Er afdøde en ansat, er det inspektørens opgave at orientere hele skolens personale om dødsfaldet. Er afdøde elev, der gik i SFO, er det klasselærerens opgave at orientere stuepædagogen enten ved at ringe til pågældende pædagog eller ved at notere besked i kalenderen på SFO`s kontor under rubrikken "besked". Pædagogen vil da blive orienteret ved det daglige 11-møde. Mindestund. Mindestunden afholdes senere på dagen. Via præsten eller direkte til de pårørende orienteres om, at der afholdes mindestund på skolen. Ønsker afdødes familie at være til stede, skal de have mulighed for det. Skolen orienterer kort pårørende om programmet for mindestunden. Hvis skolen føler behov, kan der bedes om assistance til afviklingen af mindestunden eksempelvis af en af præsterne ved Gellerup Kirke. Det kan være hårdt at lede en mindestund, men det er vigtigt at huske, at det virker rigtigt og naturligt at vise følelser. Det anbefales, at to personer deles om ansvaret for gennemførelsen. Detailplanlægningen af 10

11 programmet for mindestunden udarbejdes af personer, som var tæt på afdøde og i samarbejde med ledelsen. Se i øvrigt forslag i sorgberedskabskassen. Nedenstående program for mindestunden er tænkt som inspiration og kan anvendes efter behov. Forslag til... Program for mindestund. 1. Findes det naturligt og smukt kan der evt. spilles dæmpet musik, mens eleverne kommer på plads i kantinen. F.eks. nogle stykker fra CD en "Adagio Karajan". 2. Inspektøren fortæller, hvem der er død og at vi derfor er samlet for at mindes afdøde. 3. En udvalgt kendt sang eller salme synges. Transparent med tekst. Meget gerne ledsages salme/sangen af klaverakompagnement Forslag til Sange: "Om lidt er vi borte" "I skovens dybe stille ro" Forslag til salmer: "I østen stiger solen op" "Dejlig er jorden" "Den signede dag" "Nu falmer skoven" Kendes sange eller salmer, som afdøde holdt af, vil det være naturligt at vælge disse, også selv om de ikke har noget med sorg eller død at gøre. 4. Inspektøren holder en kort mindetale, som evt. kan være forberedt sammen med sorggruppen eller andre kolleger. 5. Stilhed (ca. 1/2 minut). 6. Findes det passende læses et digt eller anden kort tekst. 7. Evt. synges endnu en sang eller en salme. 8. Afslutningsord eller andre passende ord. "Vi takker for mindestunden og går nu roligt tilbage til klasserne "1. klasse værsågod!" 11

12 Forslag til klassemøder. Organisering. - eleverne sidder i rundkreds, således at alle kan se hinanden - mødeleder (oftest klasselæreren) sætter mødet i gang. Se nedenfor. - ekstralærer(e) kan fungere som observatør, som specielt skal være opmærksom på elevernes reaktioner og behov for hjælp og støtte. Lærerens opgave. - sætter mødet i gang - i specielle tilfælde, f.eks. pludselig dødsfald: - introduktion - faktaoplysninger - tanker og reaktioner får frit løb - supplere med information - afslutte den specielle sag - holde egne meninger tilbage - lytte, se på, acceptere, indgyde tillidsfuldhed - undgå færdige løsninger Regler. - række hånden op for at få ordet - kun tale, når man har ordet (i de yngste klasser kan evt. bruges stofbold svamp, klassedyr eller lignende) - ikke sidde og fistre rundt med legetøj eller lignende - kun tale om den sag, der er taget op - ikke bruge mishagsytringer /tegn, når andre siger/mener noget - give plads til følelsesytringer (gråd, letter, vrede) - det som siges i rundkredsen bliver ikke debatteret/fortalt videre - det er tilladt at afstå fra at sige noget, men der skal gives mulighed for at snakke - aftaler kan indgåes, kan eventuelt følges op/justeres Forslag til samlingsstund i SFO Ud over at plukke løs af ovennævnte forslag kan pædagogerne være opmærksomme på følgende: - afsætte mere tid end ellers evt. vente med maden eller begynde tidligere - sætte noget stille musik på, mens der falder ro over gemytterne - vær opmærksom på "rum" for en god dialog - at lade to faste pædagoger være til stede - at have talt sammen på forhånd 12

13 9. Forslag til litteratur. Faglitteratur klasse : Bude Leunbach, "Mor, hvor er de døde henne?" Guni Martin, "Det er OK at være ked af det" Guni Martin, "Glem ikke håbet" Donna O Toole, "Marvin Myrebjørn" (medlærervejl.). Kræftens Bekæmpelse, "Om sorg" klasse : Kræftens Bekæmpelse "Om sorg" Donna O Toole, "Marvin Myrebjørn" (med lærervejl.) klasse Knud Erik Andersen og Søren Hahn, "Døden" Anne Jacobsen, "Alting har sin tid" Mette Ravnskov, "Out-en bog om selvmord" "Døden" v. A. Detlefsen og Karen Risvang Kræftens Bekæmpelse, "Om sorg" Anni Schwartz Hansen, "Jeg savner dig" (om sorgarbejde blandt unge der har mistet en mor eller en far) For voksne : Anne Jacobsen, "Børn og sorg" Atle Dyregrov, "Sorg og omsorg i skolen" Atle Dyregrov, "Sorg hos børn" Ørnens Forlag, "Healing og indre vækst gennem sorg" Kræftens Bekæmpelse "Om sorg" Kræftens Bekæmpelse, år forældre dør" Tidsskriftet "Familien" nr. 6, 1988 Doris Ottesen, "Børn og Sorg - Om forældretab i barndommen" Skønlitteratur. Bh.kl klasse Tove Johansen, "Dør du, mormor?" Tove Johansen, "Kan far se månen nu?" Jeanne Fløe og Henrik Bjerregrav, "Farvel, mormor" Inga-Lill Valfridsson, "Morfar far Dalgården" Astrid Lindgren, "Brødrene Løbehjerte" klasse Karin Lorenzen, "Under samme himmel" (fra 12 år) Karin Lorenzen, "Stine" Karin Lorenzen, Stine og Morten" Doris B. Smith, "Husker du smagen af brombær?" (fra 12 år) Gudrun Mebs, "Birgit" Elfie Donnelly, "Farvel farfar,sagde jeg sagte" Bodil Cold Ravnkilde, "Olde og svanerne" Åse F. Abrahamsen, "Det var ikke min skyld" Astrid Lindgren, "Brødrene Løvehjerte" Marc Talbart, "Lad Gud gå ad H... til" Torun Lian, "Maria langt borte" 13

14 klasse Jytte Lyngbirk; "Sidste forår" Karin Lorenzen, "Under samme himmel" Jens Peder Larsen, "Brønden" Doris B. Smith, "Husker du smagen af brombær?" Kirsten M. Krog, "En meddelelse" Kirsten Holst, "Min ven, Thomas" Kirsten Holst, "Også om mange år" Cynthia Grant, "Tilbage til livet" Lyrik klasse "Engleliv", digte fra Vesterbro Ungdomsgård "Dit liv og din død" ved Etisk Råd Video. Mellemtrinet "Drengen der gik baglæns" (handler om en dreng, der mister sin storebror ved en trafikulykke) "Et barns sorg" (Astrid på 13 fortæller om, da hun mistede sin far som 11-årig) Danmarks Radio klasse "Når bægeret flyder over" (Om selvmord blandt unge) Zig Zag/ DR Sorgarbejde i kortere eller længere forløb for klasselæreren og /eller faglærere. Kræftens Bekæmpelse: " Om sorg" Donna O Toole: "Marvin Myrebjørn" (+ lærervejledning). Gunni Martin: "Glem ikke håbet". Gunni Martin: "Det er o.k. at være ked af det". Som baggrundslitteratur for læreren/pædagogen: Tidsskriftet: "Familien" nr. 6 (artikel om børn og sorg). "Healing og indre vækst gennem sorg". Atle Dyregrov: "Sorg og omsorg i skolen". Atle Dyregrov: "Sorg hos børn" (kap. 8). 14

15 (OM)sorgsgruppen Der er dannet en sorggruppe, der kan bruges som hjælp og støtte, ex: 2000/2001: Rita, KH, DN, JB, LP, MA, LT Beredskabskassen I denne findes der det, der er mulighed for at bruge, lige når du har fået besked om dødsfaldet Til akut hjælp: 5 eksemplarer af sorgplanen Oplæsningsbøger (se litteraturlisten) Lys, stager, tændstikker, vase Papirlommetørklæder Musik CD Aktivitetsforslag: Klassemøde Skrive digte og/eller breve Oplæsning Tegne og male 15

16 Bilag 1. Supplerende information. Sorgreaktioner hos børn At give sig tid og plads til at sørge har betydning for, hvordan tilværelsen vil forme sig i fremtiden. Afgørende er også familiens og venners støtte. Alle sørgende har brug for ekstra omsorg i en lang periode efter dødsfaldet. Det er tungt at snakke om sorg - men måske er det godt at tale om det i klassen. Man kan hjælpe hinanden med at få plads til de følelser, som kan være svære at tale om og dele med andre. Enhver traumatisk oplevelse skal tages alvorligt - og som voksen har du et medansvar for at det sker. Børn, der sørger, har brug for at opleve, at det er i orden/acceptabelt at vise alle mulige følelser - at blive vred, at blive bange, at græde o.s.v. Selv om børn får en alvorlig besked, betyder det ikke, at de hele tiden går rundt og er kede af det. Børn går, på en anden måde end voksne, ind og ud af sorgen. De tager det i deres egen tempo. Ind i mellem leger de, og er til stede i nuet. Det er pauserne mellem aktiviteterne, der gør ondt. "De sørger i klumper". Det er langt fra sikkert at børn viser deres sorg ved gråd. Sorgen viser sig mange gange i opførsel og fysiske reaktioner. Nogle af disse reaktioner viser sig måske først efter flere måneders forløb. Nogle af de mest almindelige sorgreaktioner hos børn er:. Angst. Stærke minder. Søvnforstyrrelser. Tristhed, længsel og savn. Vrede og opmærksomhedskrævende adfærd. Skyld, selvbebrejdelser og skam. Vanskeligheder i skolen. Fysiske gener. Piger taler, drenge handler Sorgereaktioner kan groft sagt inddeles i 3 faser: 1. De umiddelbare og kortvarige reaktioner - bl.a. idealisering af den afdøde. 2. Længerevarende reaktioner (1-2 år) - der gives langsomt slip på den afdøde. 3. De senere sorgreaktioner efter 1!-2 år) - kan være svære at få øje på, men kan være de farligste og vanskeligste at håndtere. I bogen "Sorg hos børn, en håndborg for voksne" af Tale Dyregrov og i pjecen "Når forældre dør" fra Kræftens Bekæmpelse beskrives børns sorgreaktioner, og hvordan voksne kan yde omsorg for børn i sorg og krise. 16

17 Er du i tvivl om barnets sorgreaktioner er naturlige, kan du bede skolepsykologen om råd og vejledning. Bilag 2 Tyrkiske, somaliske og arabiske ritualer og skikke ved dødsfald og begravelser Umiddelbart efter dødsfaldet skal den afdøde vaske. Dette sker enten på hospitalet, Moskeen eller i hjemmet. Vaskningen foretages af en person, som kender til dette, det kan være en Iman, men det er ikke nødvendigt. Kvinder vasker kvinder og mænd vasker mænd. Efter at den afdøde er blevet vasket, bliver han/hun iført et hvidt klæde. Mange ønsker at deres afdøde skal begraves i hjemlandet, og hvis dette er tilfældet, bliver afdøde hurtigst muligt efter vaskningen fløjet til det pågældende land. Indenfor det tyrkiske samfund er det almindeligt, at mange familier tegner en forsikring/betaler en organisation, så når ovennævnte bliver aktuelt, koster det næste ingenting at få kisten transporteret til Tyrkiet. Ellers er det almindeligt, at familier og venner hjælper økonomisk, hvis man ved at ønsket om begravelse i hjemlandet er stort. Finder begravelsen sted i Danmark, er der samme tidsinterval mellem dødsdagen til begravelsesdagen som hos kristne. I hjemlandet skal begravelser helst ske indenfor 24 timer. Dette har ikke religiøse årsager, men udelukkende klimatiske og ofte mangel på kølige rum, hvor den afdøde kan ligge. Efter vaskningen er det sædvane, at familien tager imod kondolencebesøg. Her er man meget velkommen til at komme og udtrykke sin medfølelse. Derfor er det en god idé at kontakte familien, for at spørge hvornår "de tager imod". Alle i familien ved dette, som regel også venner og naboer, og derfor kan spørgsmålet rettes til den person, som tager telefonen. I mange familier forsøger man at værne om de nærmest pårørende til afdøde ved at være talerør udadtil. Hvis det er en arabiske familie, kan I spørge, hvornår den har "FATIHAH". Når man kommer i "besøgstiden", vil man ofte opleve at kvinderne sider i èt rum og mændene i et andet. Udover at man ved sin tilstedeværelse viser sin medfølelse, kan man - men dette er ikke nødvendigt - medbringe blomster, chokolade eller lignende. Man kan også give et kort, hvorpå man har udtrykt sin deltagelse. Det kan være en idé at følges med en af vor modersmålsundervisere, som kan agere som tolk Hvis man skønner, at eleverne kan magte det, kan det i visse situationer være en god idé at tage klassekammeraterne med til besøget i hjemmet. 17

18 Efter aftale med familien kan det ligeledes være en mulighed at deltage i begravelsen. I Danmark er det som regel helt acceptabelt, at "udefrakommende kvinder/piger" deltager både ved tyrkiske, somaliske og arabiske begravelser. Efter dødsfald er der flere måder at vise sin sorg på - bl.a. ved ikke at høre musik i et stykke tid efter. Her kan vi som skole acceptere, hvis elever i en korte periode fritages for musikundervisningen. 18

Jeg dør en lille smule For hvert sekund der går. Jeg bærer døden med mig igennem livets år.

Jeg dør en lille smule For hvert sekund der går. Jeg bærer døden med mig igennem livets år. Jeg dør en lille smule For hvert sekund der går. Jeg bærer døden med mig igennem livets år. En nat måske en martsnat Så mild af regn og tø. Skal jeg gå bort i mørket og holde op at dø. Digt af Grethe Risbjerg

Læs mere

Krise- og sorgplan for Korskildeskolen

Krise- og sorgplan for Korskildeskolen Krise- og sorgplan for Korskildeskolen Mistet: Sidder og kigger ud i den mørke nat, kigger op mod stjernerne. Tænker om du måske er deroppe et sted, måske kan du se mig? Tænker på dig hver dag, sorgen

Læs mere

Sorgplan 4kløverskolen

Sorgplan 4kløverskolen Sorgplan 4kløverskolen At støtte et barn i sorg kræver ikke, at du er et overmenneske, blot at du er et medmenneske. Krise- og sorgplan for 4kløverskolen 4kløverskolens krise- og sorgplan er udarbejdet

Læs mere

Krise- og sorgplan for Kristofferskolen

Krise- og sorgplan for Kristofferskolen 1 Krise- og sorgplan for Kristofferskolen Skolen udgør en stor del af børns og unges liv. Skolens elever, lærere og forældre tager i forskellig grad del i hinandens glæder, og mange festligheder fejres

Læs mere

Beredskabsplan når der sker en ulykke som involverer børn/ unge i Randers Kommune

Beredskabsplan når der sker en ulykke som involverer børn/ unge i Randers Kommune 1 Beredskabsplan når der sker en ulykke som involverer børn/ unge i Randers Kommune Når der sker en ulykke, som involverer børn / unge i Randers Kommune, er der behov for at Børn og skoleafdelingen, daginstitutioner,

Læs mere

SORG - HANDLEPLAN. Det er ikke muligt eller ønskeligt at opliste alle de forskellige situationer, der kan opstå, for to tilfælde er ikke ens.

SORG - HANDLEPLAN. Det er ikke muligt eller ønskeligt at opliste alle de forskellige situationer, der kan opstå, for to tilfælde er ikke ens. SORG - HANDLEPLAN Forord: En omsorgsplan er et praktisk værktøj, man kan gribe til, i tilfælde af alvorlige ulykker og dødsfald blandt børn, forældre og ansatte. Hensigten er at hjælpe den eller de ansatte

Læs mere

OmSorg - handleplan. Indledning. Når en elev mister en forældre/søskende. Når skolen mister en elev. Når skolen mister en ansat.

OmSorg - handleplan. Indledning. Når en elev mister en forældre/søskende. Når skolen mister en elev. Når skolen mister en ansat. OmSorg - handleplan Indledning Når en elev mister en forældre/søskende Når skolen mister en elev Når skolen mister en ansat Ulykker i skolen Alvorlig sygdom hos elev Alvorlig sygdom hos elevs forældre/søskende

Læs mere

FØVLING SKOLE. SORGPLAN ved ulykker eller dødsfald. ***************************** Om sorgplan ved ulykker eller dødsfald.

FØVLING SKOLE. SORGPLAN ved ulykker eller dødsfald. ***************************** Om sorgplan ved ulykker eller dødsfald. FØVLING SKOLE SORGPLAN ved ulykker eller dødsfald. ***************************** Om sorgplan ved ulykker eller dødsfald. Denne handleplan er tænkt som en vejledning for Føvling Skoles personale, hvis en

Læs mere

Darum skoles omsorgsplan. April 2013.

Darum skoles omsorgsplan. April 2013. Forord: Denne omsorgsplan er tænkt som en vejledning for skolens personale, hvis en ulykke, alvorlig sygdom eller et dødsfald skulle finde sted blandt skolens elever, personale eller pårørende til disse.

Læs mere

Sorg og Krisehjælp 1

Sorg og Krisehjælp 1 Sorg og Krisehjælp 1 Indhold Vi har i arbejdsgruppen arbejdet ud fra følgende teser:.... 4 Børns opfattelse af døden:.................... 5 Når man oplever en krise, er der typisk 4 faser:........ 6 NB!!!!:...............................

Læs mere

SORGPLAN for SKØRPING SKOLE

SORGPLAN for SKØRPING SKOLE SORGPLAN for SKØRPING SKOLE Handleplan ved dødsfald og ulykker Nærværende plan er et forsøg på at have et beredskab hvis uheldet eller ulykken er ude. Planen er blevet til efter et foredrag af Jes Dige

Læs mere

SOFIENDALSKOLENS OMSORGSPLAN

SOFIENDALSKOLENS OMSORGSPLAN SOFIENDALSKOLENS OMSORGSPLAN Det fælles tab (når klassen mister en kammerat) Kræver handling med det samme af skoleledelsen, klasselærer, DUS-pædagog, fritidspædagog eller en anden af klassens lærere,

Læs mere

Sorgplan for Karlskov Friskole

Sorgplan for Karlskov Friskole Sorgplan for Karlskov Friskole Børn i sorg Når vi står overfor et menneske, der har lidt et alvorligt tab, føler vi os ofte utilstrækkelige. Vi kan ikke ændre på det, der er sket! Men sorg er en ufravigelig

Læs mere

Handlemuligheder i forbindelse med sorg

Handlemuligheder i forbindelse med sorg Handlemuligheder i forbindelse med sorg Juni 2001 En af eleverne på skolen dør: 1. den, der får beskeden først, sørger for at orientere ledelsen. ledelsen orienterer klasselæreren. ledelsen samler skolens

Læs mere

Hvordan tager vi hånd om hinanden?

Hvordan tager vi hånd om hinanden? Hvordan tager vi hånd om hinanden? Nedenstående omsorgsplan er udarbejdet af i september 2008 af Dagplejens forældrebestyrelse i Ikast-Brande Kommune og tænkt som en vejledning i hvordan vi tager hånd

Læs mere

Omsorgsplan for Hesselgården.

Omsorgsplan for Hesselgården. Omsorgsplan for Hesselgården. Denne plan skal opfattes som et beredskab, der kan bruges, når det, der sker ikke må ske, sker. Husk, for at tage del i kræves ikke et overmenneske kun et medmenneske. Vær

Læs mere

OMSORGSPLAN for Flauenskjold skole

OMSORGSPLAN for Flauenskjold skole OMSORGSPLAN for Flauenskjold skole Brønderslev Kommune (Vejledende) 1. Hvis elev dør pludseligt udenfor skoletid: a. Når skolen har modtaget en meddelelse om dødsfald, kontakter klasselæreren så hurtigt

Læs mere

Omsorgsplan. Bælum-Solbjerg Skole

Omsorgsplan. Bælum-Solbjerg Skole Omsorgsplan Bælum-Solbjerg Skole 1 OmSorgs Plan Denne plan skal opfattes som et beredskab, der kan bruges, når det der ikke må ske, sker 1. Skilsmisse, alvorlig sygdom, kaossituationer o.lign. 2. Når et

Læs mere

Sorghandleplan for MØN Skole/SFO

Sorghandleplan for MØN Skole/SFO 1 Sorghandleplan for MØN Skole/SFO Denne plan skal opfattes som et beredskab, der kan bruges når det der ikke må ske alligevel sker. 1 Når et barn mister forældre eller søskende. 2 Alvorlig sygdom hos

Læs mere

Omsorgsplan for Vinderup skole

Omsorgsplan for Vinderup skole Omsorgsplan for Vinderup skole Denne handleplan skal ses som et beredskab, der kan bruges, når det der ikke må ske, sker. Når en elev rammes af alvorlig sygdom, kaossituationer o.l. Når skolen mister en

Læs mere

At støtte et barn i sorg kræver ikke, at du er overmenneske, blot at du er medmenneske. Når en elev mister i nærmeste familie 2

At støtte et barn i sorg kræver ikke, at du er overmenneske, blot at du er medmenneske. Når en elev mister i nærmeste familie 2 Forord Dette er Maglegårdsskolens OmSorgsplan. Det er en handleplan, der skal tydeliggøre hvem, der har hvilke opgaver og hvilket ansvar, når elever eller ansatte rammes af et dødsfald eller i forbindelse

Læs mere

Politik og handleplaner til fastholdelse og fremme af trivsel og omsorg på vores skole

Politik og handleplaner til fastholdelse og fremme af trivsel og omsorg på vores skole Politik og handleplaner til fastholdelse og fremme af trivsel og omsorg på vores skole På Bramsnæsvigskolen er trivsel og glæde fundamentet for et lærende miljø, hvor vi arbejder, på at det enkelte barn

Læs mere

for ansatte i Børnehuset Østerled Hedensted

for ansatte i Børnehuset Østerled Hedensted for ansatte i Børnehuset Østerled Hedensted 2011 For at tage del i en omsorgsplan kræves ikke et overmenneske kun et medmenneske Indhold: Side 2: Hvis et af vore børn rammes af skilsmisse, og / eller kaossituationer

Læs mere

Indhold. Når en elev dør 5. Når en elev mister en af sine nærmeste 10. Når en ansat på skolen dør 13

Indhold. Når en elev dør 5. Når en elev mister en af sine nærmeste 10. Når en ansat på skolen dør 13 Indhold Oversigt over bilag. 4 Når en elev dør 5 Lige efter dødsfaldet. Om begravelsen/bisættelsen. Opfølgning. Når en elev mister en af sine nærmeste 10 Lige efter dødsfaldet. Opfølgning. Når en ansat

Læs mere

OmSorgsplan for Hyldgårdsskolen

OmSorgsplan for Hyldgårdsskolen OmSorgsplan for Hyldgårdsskolen For at tage del, kræves ikke et overmenneske - kun et medmenneske Alligevel er det legalt ikke at kunne, bare man sikrer sig en anden tager over 1 2 Indhold Indholdsfortegnelse

Læs mere

Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død. Grævlingehulen Klintholm Filuren

Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død. Grævlingehulen Klintholm Filuren Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død Grævlingehulen Klintholm Filuren Introduktion I krise, ulykke og sorg er det godt at have en plan for, hvad vi bør og skal gøre. Følgende handlingsplan

Læs mere

Det er vigtigt, at gennem et fælles ansvar tager os af og hjælper de børn, som rammes af en sorg i livet.

Det er vigtigt, at gennem et fælles ansvar tager os af og hjælper de børn, som rammes af en sorg i livet. Sorg og handleplan Forord Børn kan befinde sig i forskellige former for sorg. Det kan for eksempel være i forbindelse med dødsfald i familien, blandt kammerater eller i institutionen, skilsmisse, langvarig

Læs mere

Sorg og kriseplan. For Brorsonskolens Forældre og personale

Sorg og kriseplan. For Brorsonskolens Forældre og personale Sorg og kriseplan For Brorsonskolens Forældre og personale Vedtaget i Skolebestyrelsen august 2010 Indhold. 1. Skilsmisse, alvorlig sygdom, forældre i krig, kaossituationer o.l. 2. Når et barn mister i

Læs mere

Hjørring Gymnasium og HF-Kursus

Hjørring Gymnasium og HF-Kursus Hjørring Gymnasium og HF-Kursus Indhold Indledning... 2 Handleplan ved dødsfald blandt eleverne... 3 1. Når meddelelsen kommer... 3 2. Mindehøjtidelighed i festsalen... 3 3. De første timer efter mindehøjtideligheden...

Læs mere

OmSorg Handleplan. Sønderholm skole

OmSorg Handleplan. Sønderholm skole OmSorg Handleplan Sønderholm skole Sorg/krise handleplan på Sønderholm skole. Skal opfattes som et beredskab, der kan støtte og fastholde os alle i at gøre noget, så børn har nogen at dele sorgen med,

Læs mere

Når livet gør ondt, er det hos vore nærmeste, vi henter den bedste støtte. Sådan er det for os voksne, og sådan bør det også være for vores børn.

Når livet gør ondt, er det hos vore nærmeste, vi henter den bedste støtte. Sådan er det for os voksne, og sådan bør det også være for vores børn. Når livet gør ondt, er det hos vore nærmeste, vi henter den bedste støtte. Sådan er det for os voksne, og sådan bør det også være for vores børn. En ofte anvendt, men ikke særlig anvendelig frase er: sig

Læs mere

Sorgplan For Stentevang børnehave 2011

Sorgplan For Stentevang børnehave 2011 Sorgplan For Stentevang børnehave 2011 Dette er retningslinier og handleplaner, der iværksættes i tilfælde af, at det der ikke må ske - Sker HVORDAN DRAGER VI OMSORG, HVIS KRISEN OPSTÅR? Vi har taget stilling

Læs mere

Omsorgsplan for. Gentofte Dagpleje 2014.

Omsorgsplan for. Gentofte Dagpleje 2014. Omsorgsplan for Gentofte Dagpleje 2014. 1 Omsorgsplan for Gentofte Dagpleje. Indhold: Side 2 Hvorfor en omsorgsplan? Side 3 Om at miste Side 3 Skilsmisse Side 4 Ulykker på tur med dagplejen Medbring altid

Læs mere

Sorg og Krise plan for Børnehuset Diamanten. Dette er retningslinjer og handleplaner, der iværksættes i tilfælde af, at. det der ikke må ske Sker

Sorg og Krise plan for Børnehuset Diamanten. Dette er retningslinjer og handleplaner, der iværksættes i tilfælde af, at. det der ikke må ske Sker Sorg og Krise plan for Børnehuset Diamanten Dette er retningslinjer og handleplaner, der iværksættes i tilfælde af, at det der ikke må ske Sker Hvordan drager vi omsorg, hvis krisen opstår? Vi har taget

Læs mere

Der kan være stor forskel på, hvordan man handler fra barn til barn fra situation til situation.

Der kan være stor forskel på, hvordan man handler fra barn til barn fra situation til situation. Sorg- og kriseplan - godkendt i MIO oktober 2013 Principper for børn og personale i krise: Der kan være stor forskel på, hvordan man handler fra barn til barn fra situation til situation. Skilsmisse, alvorlig

Læs mere

Sorgpolitik på Østerbro Lilleskole.

Sorgpolitik på Østerbro Lilleskole. Sorgpolitik på Østerbro Lilleskole. Østerbro Lilleskoles sorgpolitik og plan er blevet til på baggrund af skolens værdier og holdninger. Vores sorgpolitik tager altid udgangspunkt i en individuel vurdering,

Læs mere

Denne plan skal opfattes som et beredskab, der kan bruges når det, der ikke må ske, sker.

Denne plan skal opfattes som et beredskab, der kan bruges når det, der ikke må ske, sker. OMSORGSPLAN FOR FRISHOLM SKOLE Denne plan skal opfattes som et beredskab, der kan bruges når det, der ikke må ske, sker. Planen er enkel og giver plads for individuelle handlinger. På forældremøder skal

Læs mere

Krise-sorgplan. Vi har i MED-udvalget vedtaget Gladsaxe Kommunes omsorgsplan, som vi regner med alle gør sig bekendt med.

Krise-sorgplan. Vi har i MED-udvalget vedtaget Gladsaxe Kommunes omsorgsplan, som vi regner med alle gør sig bekendt med. Krise-sorgplan Vi har i MED-udvalget vedtaget Gladsaxe Kommunes omsorgsplan, som vi regner med alle gør sig bekendt med. For overskuelighedens skyld har vi lavet denne pjece med hovedpunkterne. Der vil

Læs mere

Billund Idrætsforening Omsorgsplan. Kontaktpersoner kan findes på BI hjemmeside www.billund-if.dk. 02. feruar 2011

Billund Idrætsforening Omsorgsplan. Kontaktpersoner kan findes på BI hjemmeside www.billund-if.dk. 02. feruar 2011 Billund Idrætsforening Omsorgsplan 02. feruar 2011 Kontaktpersoner kan findes på BI hjemmeside www.billund-if.dk En politik til BI Bestyrelser, ledere, trænere, hjælpere og medlemmer af BI. Baggrund: Hvert

Læs mere

GUIDE TIL FAMILIER MED BØRN I SORG

GUIDE TIL FAMILIER MED BØRN I SORG GUIDE TIL FAMILIER MED BØRN I SORG SORG 1 Guide til familier med børn i sorg Når familien rammes af kritisk sygdom eller dødsfald, befinder de sig i en slags undtagelsestilstand. Der er ikke noget, der

Læs mere

Sorghandleplan. Haderslev kommunale dagpleje

Sorghandleplan. Haderslev kommunale dagpleje Sorghandleplan Haderslev kommunale dagpleje Indhold: Forord Hvordan skal vi forholde os, hvis: 1. et dagplejebarn dør 2. et dagplejebarns forældre/søskende dør 3. en medarbejder dør 4. en medarbejders

Læs mere

Sorg/kriseplan. for. Skolegades Skole

Sorg/kriseplan. for. Skolegades Skole Sorg/kriseplan for Skolegades Skole Forord: Denne plan er tænkt som en vejledning for skolens personale, hvis en ulykke, alvorlig sygdom eller et dødsfald skulle finde sted. Den er udsprunget af behovet

Læs mere

ENDRUPSKOLENS OMSORGSPLAN for mødet med mennesker i sorg

ENDRUPSKOLENS OMSORGSPLAN for mødet med mennesker i sorg ENDRUPSKOLENS OMSORGSPLAN for mødet med mennesker i sorg Indledning Ved en elevs død Ved dødsfald i personalegruppen Ved dødsfald i elevers nærmeste familie Ved ulykker Skolens møde med børn i sorg Litteraturliste

Læs mere

Sorg- og kriseplan. Vejledende retningslinier ved dødsfald, ulykker og andre traumatiske hændelser på UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern

Sorg- og kriseplan. Vejledende retningslinier ved dødsfald, ulykker og andre traumatiske hændelser på UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern Sorg- og kriseplan Vejledende retningslinier ved dødsfald, ulykker og andre traumatiske hændelser på UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern December 2012 1 Indhold Sammensætning og opgaver for ressourcegruppe:...

Læs mere

Beredskabsplan. Hvad gør vi, når det, der ikke må ske, sker? 1) Skilsmisse, alvorlig sygdom, kaossituationer mm.

Beredskabsplan. Hvad gør vi, når det, der ikke må ske, sker? 1) Skilsmisse, alvorlig sygdom, kaossituationer mm. Beredskabsplan Hvad gør vi, når det, der ikke må ske, sker? 1) Skilsmisse, alvorlig sygdom, kaossituationer mm. 2) Når et barn mister et nært familiemedlem 3) Når institutionen mister et barn eller en

Læs mere

Helsingør Byskole. Om Sorgs Plan

Helsingør Byskole. Om Sorgs Plan Helsingør Byskole Om Sorgs Plan Denne plan omfatter elever og personale på Helsingør Byskole Den skal tjene som hjælp og vejledning i krisesituationer. 1 Skilsmisse, alvorlig sygdom, kaossituationer o.l.

Læs mere

O M S O R G S P L A N

O M S O R G S P L A N O M S O R G S P L A N Er du i tvivl skal du gøre noget! Denne plan sættes i værk, når det, der ikke må ske, sker. - Skilsmisse - Alvorlig sygdom - Kaossituationer i barnets nærmiljø - Ulykker og lignende

Læs mere

OmSorgsPlan Trongårdsskolen

OmSorgsPlan Trongårdsskolen OmSorgsPlan Trongårdsskolen Omsorgsplan Hvorfor? De mennesker, som oplever sorg og krise på egen krop, fremhæver ofte støtten fra det personlige netværk som den mest betydningsfulde støtte. Skole, SFO,

Læs mere

OmSorgHandleplan Gedved skole

OmSorgHandleplan Gedved skole OmSorgHandleplan Gedved skole Et gammelt kinesisk ordsprog siger: "Du kan ikke forhindre sorgens fugle i at flyve over dit hoved, men du kan forhindre dem i at bygge rede i dit hår". Revideret juni 2013

Læs mere

Sorgplan. Når et barn mister

Sorgplan. Når et barn mister Sorgplan Mange mennesker er tilsyneladende ikke parate til at forholde sig til sorg og død. I afmagt vælger de den eneste løsning, der ikke duer... Nemlig at lade som ingenting. Det er godt at huske.:

Læs mere

15 RITUALER SMÅ OG STORE

15 RITUALER SMÅ OG STORE 102 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 2 I SORGSTØTTE 15 RITUALER SMÅ OG STORE En måde at opretholde følelsesmæssige bånd til den døde er at gennemføre ritualer store som små. Sorg rummer stor kreativitet

Læs mere

Sorg krise og omsorgsplan

Sorg krise og omsorgsplan Sorg krise og omsorgsplan Omsorgsplan for børn og voksne i sorg og krise (fysisk og psykisk) i forbindelse med skilsmisse, sygdom og dødsfald Indledning Indhold i omsorgplanen Børns forståelse af døden

Læs mere

Førstehjælps- og Omsorgsplan. Marts 2011 1

Førstehjælps- og Omsorgsplan. Marts 2011 1 Marts 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Hvem gælder planen for side 3 2. Førstehjælpskurser. side 4 3. Førstehjælpskasser. side 4 4. Handleplan ved ulykker side 4 5. Fysisk eller psykisk belastende hændelser

Læs mere

Sorg- og Kriseplan Børnehuset Livstræet

Sorg- og Kriseplan Børnehuset Livstræet Sorg- og Kriseplan Børnehuset Livstræet Udarbejdet august 2011 Indhold Indledning.... 3 Ulykker.... 5 Et barn bliver sygt og indlagt i en længere periode.... 7 Når et barn dør (barnet er ikke i institutionen)....

Læs mere

Sorgplan Børnegården. Om sorg og omsorgshandleplan

Sorgplan Børnegården. Om sorg og omsorgshandleplan Sorgplan Børnegården Om sorg og omsorgshandleplan Livets øjeblikke rummer både små og store glæder og sorger for os alle - uanset alder og erfaring. Børn kan glæde sig over de helt nære ting som er en

Læs mere

Omsorgsplan for Måbjerghus børnehave

Omsorgsplan for Måbjerghus børnehave Omsorgsplan for Måbjerghus børnehave Jan 2013 Dette er retningslinier og en handleplan, der iværksættes i tilfælde af, at det der ikke må ske, sker. 1. Skilsmisse, alvorlig sygdom, kaossituationer o.l.

Læs mere

Omsorgsplan. Dagtilbud Broen

Omsorgsplan. Dagtilbud Broen Omsorgsplan Dagtilbud Broen Denne plan skal opfattes som et beredskab, der kan bruges når det, der ikke må ske, sker. Som udgangspunkt kan vi ikke tage sorgen fra et menneske, men vi kan dele sorgen med

Læs mere

Sorg- og krise. plan. for. Gentofte Skole

Sorg- og krise. plan. for. Gentofte Skole Sorg- og krise plan for Skole og Fritid september 2015 Formålet med sorg- og kriseplanen... 2 Procedure i en krise... 2 Pludseligt dødsfald eller alvorlig tilskadekomst af børn... 3 Når skolen mister et

Læs mere

Materialer om døden sorg og sorgarbejde. Sorgkasse - Aars Kommune.

Materialer om døden sorg og sorgarbejde. Sorgkasse - Aars Kommune. Materialer om døden sorg og sorgarbejde. Sorgkasse - Aars Kommune. Illustration: Marianne Madsen 1 Indholdsfortegnelse: Eksistentielle grundvilkår...3 Vrede...4 Typiske reaktioner på tab hos børn...5 10

Læs mere

Luther Kirkens Udflytterbørnehave - Kollerødvej 72 3540 Lynge tlf.: 4819 2515 udflytteren@mail.dk www.udflytteren.dk

Luther Kirkens Udflytterbørnehave - Kollerødvej 72 3540 Lynge tlf.: 4819 2515 udflytteren@mail.dk www.udflytteren.dk Sorg og kriseplan Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Hvorfor en sorg- og kriseplan... 3 Hvad er sorg og krise... 3 Sorg... 3 Krise... 4 Hvordan tackler vi sorg og krise i forhold til dødsfald i barnets

Læs mere

Viby Gymnasium og HF

Viby Gymnasium og HF Viby Gymnasium og HF Viby Gymnasium og HF Vejledende retningslinier ved dødsfald, ulykker og andre traumatiske hændelser blandt elever og medarbejdere Til Ledelsen 2007 1 Indholdsfortegnelse: Ved en elevs

Læs mere

NÅR BØRN MISTER - ET FØRSTEHJÆLPSHÆFTE VED DØDSFALD

NÅR BØRN MISTER - ET FØRSTEHJÆLPSHÆFTE VED DØDSFALD NÅR BØRN MISTER - ET FØRSTEHJÆLPSHÆFTE VED DØDSFALD INDHOLD INDHOLD Indledning s. 03 Et barn er aldrig for lille til at savne og sørge s. 04 Konkrete råd i forbindelse med dødsfald s. 07 Fra død til begravelse

Læs mere

Rudolf Steiner Skolen i Odense STØTTEPLAN VED SORG

Rudolf Steiner Skolen i Odense STØTTEPLAN VED SORG Rudolf Steiner Skolen i Odense STØTTEPLAN VED SORG Skolen udgør en stor del af børns og unges liv. Skolens elever, lærere og forældre tager i forskellig grad del i hinandens glæder, og mange festligheder

Læs mere

Handleplan i forbindelse med børn og unges sorg i Børnehuset Toppen

Handleplan i forbindelse med børn og unges sorg i Børnehuset Toppen Handleplan i forbindelse med børn og unges sorg i Børnehuset Toppen Forord Børn kan befinde sig i forskellige former for sorg. Det kan for eksempel være i forbindelse med dødsfald i familien, blandt kammerater

Læs mere

Beredskabsplan for sorg og krise

Beredskabsplan for sorg og krise Beredskabsplan for sorg og krise Katalog til håndtering af dødsfald, alvorlig sygdom, kriser og alvorlige hændelser Vedtaget på skolemødet den 14. April 2011. Kan løbende justeres af arbejdsmiljøudvalget.

Læs mere

Gentofte Hospital. Information til de pårørende i forbindelse med dødsfald

Gentofte Hospital. Information til de pårørende i forbindelse med dødsfald Gentofte Hospital Information til de pårørende i forbindelse med dødsfald Bearbejdet april 2005 efter materiale fra Skadestuen af Sygehuspræst Tove Gade Klinisk udviklingssygeplejerske Kristina Bartholin

Læs mere

Ilse Sand. Sig ordentligt. farvel

Ilse Sand. Sig ordentligt. farvel Ilse Sand Sig ordentligt farvel 1 Sig ordentligt farvel! Denne vejledning må gerne kopieres og foræres til familie og venner. Forord Mange problemer skyldes brudte relationer, som man ikke har fået sagt

Læs mere

OMSORGSPLAN. Sorg og krise. En guide til hvordan man selv skaber sin omsorgsplan i institutionen

OMSORGSPLAN. Sorg og krise. En guide til hvordan man selv skaber sin omsorgsplan i institutionen OMSORGSPLAN Sorg og krise En guide til hvordan man selv skaber sin omsorgsplan i institutionen 1 Omsorgsplan sorg og krise Indhold INDLEDNING... 3 NÅR BARNET OPLEVER FORÆLDRES SKILSMISSE... 4 ALVORLIG

Læs mere

SORG OG KRISEPLAN FOR CHARLOTTENLUND FRITIDSCENTER

SORG OG KRISEPLAN FOR CHARLOTTENLUND FRITIDSCENTER SORG OG KRISEPLAN FOR CHARLOTTENLUND FRITIDSCENTER På landsplan mister ca. 4000 børn årligt en pårørende, og dertil kommer en række reaktioner. Vi mener, at det er vigtigt, at vi som institution har en

Læs mere

Efterladte forældre gør det godt

Efterladte forældre gør det godt Efterladte forældre gør det godt Af cand.psych.aut. Eva Helweg, faglig rådgivningschef i Børn Unge & Sorg Når et barn mister sin mor eller far, så slår det sikre fundament i deres tilværelse revner, og

Læs mere

- i forbindelse med pludseligt dødsfald

- i forbindelse med pludseligt dødsfald Pårørendeinformation - i forbindelse med pludseligt dødsfald - Skadestuen Velkommen til Vejle Sygehus Ortopædkirurgisk Afdeling rev. okt. 2005 Information til pårørende i forbindelse med pludseligt dødsfald

Læs mere

LEKTIE. Unge mand, rejs dig op! Parat til at undervise. Vi tjener Gud, når vi hjælper andre, som er kede af det.

LEKTIE. Unge mand, rejs dig op! Parat til at undervise. Vi tjener Gud, når vi hjælper andre, som er kede af det. LEKTIE År B 2. kvartal Lektie 5 Unge mand, rejs dig op! Ugens tekst og referencer: Luk 7,11-17. Den store Mester, kap. 32. Huskevers: Gud har besøgt sit folk. (Luk 7,16) Hovedformålet er, at børnene Ved,

Læs mere

INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB

INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB i menigheder og kirkelige fællesskaber Når livet gør ondt, har vi brug for mennesker, der tør stå ved siden af og bære med. Samtidig kan vi ofte blive i tvivl om, hvordan

Læs mere

Omsorgsplan og kriseplan. For. Christianshavns Gymnasium

Omsorgsplan og kriseplan. For. Christianshavns Gymnasium Omsorgsplan og kriseplan For Christianshavns Gymnasium Udarbejdet af sikkerhedsgruppen marts 2006 og godkendt på SU-mødet maj 2006 1 Omsorgsplan En elevs dødsfald A) Lige efter dødsfaldet 1. - Lærerne

Læs mere

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op og

Læs mere

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget TAL MED EN VOKSEN hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op

Læs mere

AT VÆRE PÅRØRENDE - Lær at leve med kronisk sygdom. Hysse B. Forchhammer Glostrup Hospital

AT VÆRE PÅRØRENDE - Lær at leve med kronisk sygdom. Hysse B. Forchhammer Glostrup Hospital AT VÆRE PÅRØRENDE - Lær at leve med kronisk sygdom Hysse B. Forchhammer Glostrup Hospital Gennem de seneste årtier er: opfattelser af kronisk sygdom forandret vores forventninger til behandling og til

Læs mere

Omsorgsplan Midtskolen Ved sorg og kriser. Midtskolens. Omsorgsplan. ved sorg og kriser. Godkendt af MED-udvalget 5.november 2013

Omsorgsplan Midtskolen Ved sorg og kriser. Midtskolens. Omsorgsplan. ved sorg og kriser. Godkendt af MED-udvalget 5.november 2013 Midtskolens 1 Omsorgsplan ved sorg og kriser 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 2 KONTAKTPERSONER 4 INDLEDNING 5 NÅR EN ELEV MISTER ÉN AF SINE NÆRMESTE 6 NÅR EN KLASSE MISTER EN ELEV VED DØDSFALD

Læs mere

14 STØTTE OVER TID. Da det tager lang tid at erkende tabet og indrette sig i det nye liv, ønsker mange efterladte støtte over tid.

14 STØTTE OVER TID. Da det tager lang tid at erkende tabet og indrette sig i det nye liv, ønsker mange efterladte støtte over tid. 95 14 STØTTE OVER TID Det tager tid at erkende, at ægtefællen er død og indrette sig i det nye liv. Derfor ønsker efterladte støtte over tid, en vedholdende opmærksomhed og interesse fra omgangskredsen.

Læs mere

Handleplan. i forbindelse med SKILSMISSE

Handleplan. i forbindelse med SKILSMISSE Handleplan i forbindelse med SKILSMISSE Udarbejdet i januar 2011 1. Primærpersonen tager kontakt til forældrene i institutionen og stiller afklarende spørgsmål (se bilag 1) 2. Hvis/når skilsmissen er en

Læs mere

Til forældre. der mister et spædbarn. på Rigshospitalet

Til forældre. der mister et spædbarn. på Rigshospitalet Til forældre der mister et spædbarn på Rigshospitalet Indholdsfortegnelse Opfølgende samtale 2 Svangreafdelingen 2 Neonatalklinikken 2 Socialrådgiver 3 Psykolog 3 Præst 3 Sundhedsplejerske 3 Fysiske forhold

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Jeg kan mærke hvordan du har det

Jeg kan mærke hvordan du har det OM UNDERRETNING Jeg kan mærke hvordan du har det Børn, der er i klemme, bør i alle tilfælde være i den heldige situation, at du er lige i nærheden. Alle børn har ret til en god og tryg opvækst Desværre

Læs mere

Antimobbeplan. Bevidst at lave sjov med eller genere nogen, fordi man selv synes, det er sjovt. Her er forholdet mere ligeværdigt (Nudansk ordbog)

Antimobbeplan. Bevidst at lave sjov med eller genere nogen, fordi man selv synes, det er sjovt. Her er forholdet mere ligeværdigt (Nudansk ordbog) Antimobbeplan På Enghavegård vil vi være en mobbefri skole. Vi lægger stor vægt på, at børnene trives og er en del af et socialt og lærende fællesskab. Mobning har en ekskluderende funktion og skaber mistrivsel

Læs mere

NÅR FAR OG MOR SKAL SKILLES

NÅR FAR OG MOR SKAL SKILLES B Ø R N NÅR FAR OG MOR SKAL SKILLES Gode råd Du skal ikke vælge, hvor du vil bo, hvis du synes, det er for svært. Du skal ikke passe på din far og mor efter skilsmissen. Det ansvar er for stort for dig.

Læs mere

Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer

Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer Oplæg Nyborg Strand November 2012 Talkshoppens program: Dynamikken i alkoholfamilien Prægninger og belastninger for barnet/den unge Recovery

Læs mere

Ved dødsfald. Vejledning til pårørende. Regionshospitalet Viborg, Skive

Ved dødsfald. Vejledning til pårørende. Regionshospitalet Viborg, Skive Ved dødsfald Vejledning til pårørende Regionshospitalet Viborg, Skive Indholdsfortegnelse Forord... 3 Ved dødens indtræden... 4 Anmeldelse af et dødsfald... 4 Obduktion... 4 Organdonation... 5 Ejendele

Læs mere

I mobbehandleplanen indgår skolens værdigrundlag, som en naturlig del af fokusering på alle skolens brugeres trivsel. (Se bilag 1)

I mobbehandleplanen indgår skolens værdigrundlag, som en naturlig del af fokusering på alle skolens brugeres trivsel. (Se bilag 1) Mobbehandleplan 1 Formål Formålet med Herfølge Skoles mobbehandleplan er at have et dynamisk redskab som skolens pædagogiske personale, elever, forældre og ledelse kan benytte til at forebygge mobning

Læs mere

Sorgplan for Maria Mikkelsens Børnehave

Sorgplan for Maria Mikkelsens Børnehave Sorgplan for Maria Mikkelsens Børnehave o Når et barn dør o Når en medarbejder dør o Når et barn mister en af sine nærmeste o Når der sker en ulykke o Når der opstår krise i barnets nærmeste omgivelser

Læs mere

SORG OG KRISEPLAN VED SKILSMISSE, SYGDOM OG DØDSFALD

SORG OG KRISEPLAN VED SKILSMISSE, SYGDOM OG DØDSFALD Samlet procedure vedr. dødsfald: SORG OG KRISEPLAN VED SKILSMISSE, SYGDOM OG DØDSFALD 1. Send en buket m/kort til efterladte, så snart man er blevet informeret om dødsfaldet. F.eks. med følgende ordlyd.

Læs mere

Hvordan hjælper vi hinanden og os selv efter chokerende oplevelser

Hvordan hjælper vi hinanden og os selv efter chokerende oplevelser Hvordan hjælper vi hinanden og os selv efter chokerende oplevelser Udgivet af Psykologcentret Trekanten 1998 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 VORES REAKTIONER EFTER EN CHOKERENDE OPLEVELSE...3...3

Læs mere

Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976)

Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976) Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976) Roman: kom 1943 Sat musik til (Anne Linnet) + filmatisering af romanen 1986 Strofer: 7 a 4 vers ialt 28 vers/verslinjer Krydsrim: Jeg er din barndoms

Læs mere

Caspershus. Til den, der står over for at skulle miste en nærtstående.

Caspershus. Til den, der står over for at skulle miste en nærtstående. Caspershus Til den, der står over for at skulle miste en nærtstående. Ud over informationen i denne folder, står vi naturligvis altid til rådighed med støtte, råd og vejledning. Det er meget individuelt,

Læs mere

Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen.

Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen. 1 Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen. 2 Den daglige pædagogiske praksis i Vuggestueafdelingen. I denne folder har vi forsøgt at beskrive vores mål for den

Læs mere

Sorgen forsvinder aldrig

Sorgen forsvinder aldrig Sorgen forsvinder aldrig -den er et livsvilkår, som vi lærer at leve med. www.mistetbarn.dk Gode råd til dig, som kender én, der har mistet et barn. Gode råd til dig, som kender én, der har mistet et barn

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

Vejledning til pårørende ved dødsfald

Vejledning til pårørende ved dødsfald Vejledning til pårørende ved dødsfald 1 Forord Et sidste farvel...4 Om sorgen, tabet, følelserne og dét at komme videre... 5 Sorgens udtryksformer...5 Hvad hjælper på sorgen?...6 Sorgen tager tid...7 men

Læs mere

Når døden nærmer sig. Information til pårørende. Regionshospitalet Silkeborg. Diagnostisk Center

Når døden nærmer sig. Information til pårørende. Regionshospitalet Silkeborg. Diagnostisk Center Når døden nærmer sig Information til pårørende Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center De sidste levedøgn Når døden nærmer sig hos et alvorligt sygt menneske, opstår der ofte usikkerhed og spørgsmål

Læs mere

En verden til forskel Når lysene er slukket Tal sammen. Bedemanden Kister og urner Blomster Dødsannonce Nekrolog og mindeord

En verden til forskel Når lysene er slukket Tal sammen. Bedemanden Kister og urner Blomster Dødsannonce Nekrolog og mindeord Indhold 10 14 24 Indledning Kapitel 1 Kapitel 2 En verden til forskel Når lysene er slukket Tal sammen 34 42 52 58 64 Praktik Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Bedemanden Kister og urner

Læs mere

Omsorg for børn og unge, der har en hjerneskadet mor eller far. PowerPoint målrettet fagprofessionelle Udgivet af Hjernesagen i 2015

Omsorg for børn og unge, der har en hjerneskadet mor eller far. PowerPoint målrettet fagprofessionelle Udgivet af Hjernesagen i 2015 Omsorg for børn og unge, der har en hjerneskadet mor eller far PowerPoint målrettet fagprofessionelle Udgivet af Hjernesagen i 2015 Jeg prøver at trække mig lidt tilbage for at passe på mig selv, men det

Læs mere