Handlingsplan for sorgarbejde på Tovshøjskolen. 1. Forord s. 3

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Handlingsplan for sorgarbejde på Tovshøjskolen. 1. Forord s. 3"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse. 1. Forord s Når en elev dør s. 4 - flagning - kontakt til hjemmet - skolens interne informationsmøde - Forældreråd - hilsen til hjemmet - skolens mindestund - klassemøde - afdødes klasse efter mindestunden - SFO s samlingsstund - begravelse - om sorgen 3. Når forældre/søskende til en elev dør s. 6 - kontakt til elevens hjem - klassemøde: "Hvordan tager vi imod pågældende elev?" - SFO s samlingsstund - Forældrerådet - begravelsesdagen - når andre der står en elev nær dør - sorgen - støtte til barn med alvorligt syg (døende) far eller mor 4. Når en ansat dør s. 8 - flagning - kontakt til afdødes hjem - information til ansatte - hilsen til hjemmet - skolens mindestund - begravelsen - den ansatte var lærer - klassemøder - Forældreråd - begravelsen - den ansatte var pædagog 6. Retningslinier for flagning s Forslag til mindestund s Forslag til klassemøder og samlingsstund s Forslag til litteratur s. 13 1

2 10. (OM)sorgsgruppen s Beredskabskassen s. 16 Bilag 1. Bilag 2 Supplerende information. Sorgreaktioner hos børn Tyrkiske, somaliske og arabiske ritualer og skikke ved dødsfald og begravelser 2

3 Forord Dette materiale indeholder redskaber, som kan bruge når "det, der ikke må ske, sker". Materialet udgør derfor Tovshøjskolens handlingsplan for sorg- og krisearbejde. Størstedelen handler om, hvordan vi kan eller skal forholde os over for børnene, når en traumatisk hændelse sker, men materialet handler også om, hvad vi gør, hvis en ansat dør. Rammerne, som er skitseret, må tilpasses både den enkelte klasse, den enkelte lærer og det enkelte indtrufne tilfælde. Bagest i hæftet er der en henvisning til litteratur, musik o.a., som kan benyttes. I en tung og vanskelig situation kan det være godt at have let tilgængeligt stof. Derfor har vi samlet et udvalg af hjælpemidler, som er tænkt anvendt såvel af det voksne personale som af elever. Disse opbevares i en speciel kasse - vores beredskabskasse - sammen med flere eksemplarer af sorgplanen. Her findes også CD'er med dæmpet musik og nogle meget anvendelige bøger - litteratur og lyrik.kassen står og skal blive stående på pædagogisk værksted. Nogle ord om emnet.. Når børn mister eller er udsat for andre alvorlige hændelser, påhviler det de voksne, der har daglig omgang med barnet, at tage hånd om situationen.. Det værste du kan g øre er ingenting at gøre.. Det bedste er, at den lærer, der har mest kontakt med barnet, påtager sig opgaven. Det næstbedste er, hvis læreren giver opgaven videre til én som føler sig rustet til at påtage sig den.. Åbenhed omkring det skete er, uanset hvor trist og traumatisk det end måtte være, den bedste støtte.. Husk på, at efter begravelsen er sorgen stadig lige nærværende. Som menneske kan man føle sig utilstrækkelig ved mødet med børn eller voksne, som har oplevet et alvorligt tab. Man vil sikkert også selv være berørt af det sket, - og med god grund. Man kan ikke ændre det skete eller erstatte den mistede. Som lærer eller pædagog er du en af de voksne uden for familien, som barnet sikkert har et nært forhold til. Det er derfor din opgave at være til støtte for barnet i dets sorg ved at være den, som hjælper barnet med at få bearbejdet sorgen. Grundlaget er fortsat de daglige opgaver og rutiner. Samtidig er du hele tiden opmærksom på barnet og viser, at du er parat til en snak, hvis det udtrykker behov for det. Husk: Man kan ikke gøre personen ked af det, det er personen i forvejen. Barnets sorg skal respekteres, og ud fra dit kendskab til barnet og efter samråd med hjemmet, vurderes tidsperspektivet og omfanget af eventuelle særlige hensyn, der skal tages. Det er vigtigt, at du som voksen tør tage initiativet i forhold til barnet Som klasse/hovedlærer er du "isbryderen", for barnet vil gerne selv tale om det skete. Et typisk symptom på, at barnet har brug for dig som voksen er, når du bemærker, at barnet isolerer sig - trækker sig ind i sig selv. Traumatiske hændelser er forskellige og påvirker forskelligt. Derfor findes der ingen færdige anvisninger. Men der lægges op til, at alle medarbejdere bliver i stand til at hjælpe med situationsfornemmelse og med handlekraft. 3

4 Når en elev dør. Flagning. Skolen flager på halv stang både ved dødsfaldet og på begravelsesdagen. Hjemmet. Klasselæreren/pædagogen (evt. inspektøren) kontaktes så hurtigt som muligt enten telefonisk eller ved besøg. Personlig kontakt kan være bedst. Vær ikke bange for at tage kontakt. Den der har ansvaret kan drøfte med de øvrige faglærere, hvad og hvordan kontakten skal være. Et godt råd er at være almindelig og konkret. De sørgende oplever det sikkert positivt, at skolen bekymrer sig om dem. Vær opmærksom på at samarbejde med hjemmet om, hvordan skolen forholder sig til dødsfaldet. Snak med hjemmet om: - hvad hjemmet ønsker skolen skal gøre - hvad skolen foreslår at gøre - begravelsen: informer om skolen ønsker at være repræsenteret skolen giver mulighed for, at de som ønsker det, kan deltage i begravelsen, hvis denne er åben. skolen kan give fri dele/hele dagen. Skolens interne informationsmøde. Inspektøren indkalder skolens ansatte til et informationsmøde om dødsfaldet og om, hvordan skolen vil forholde sig. Det er klasselærerens opgave at finde ud af om barnet gik i SFO og i bekræftende fald at orientere stuepædagogen enten ved at ringe til pågældende pædagog eller ved at skrive besked i kalenderen. Pædagogen vil da blive orienteret ved det daglige 11-møde. Hilsen til hjemmet. Gives en hilsen/gave/blomst fra klassen og evt. stuegruppen (SFO) afleveres denne med en varm personlig hilsen i stedet for blot et neutralt kondolerer. Hilsenen afleveres personligt af klasselæreren/stuepædagogen eller en faglærer tæt på afdøde elev. Vis respekt for de ønsker der evt. kommer frem i dødsannoncen. Skolens mindestund. Inspektøren har ansvaret for samværet. Alle som er på skolen samles. Udstyr til mindestunden findes i skolens beredskabskasse, som står i pædagogisk værksted. Forslag til program er udarbejdet. Se bilag. Der gives en saglig fremstilling af de faktiske forhold. Hvis den afdøde havde store skader, undgåes groteske ting. Men husk at fantasien kan være værre end virkeligheden. Klassemøder. Efter fælles mindestund går klasserne til deres respektive klasselokaler. Klasselæreren har på forhånd taget stilling til, om hans/hendes klasse har så stort kendskab til afdøde elev, at der er brug for at arbejde videre i klassen med det skete efter mindestunden. De klasser, der kendte afdøde elev, holder klassemøde i deres egen klasse. 4

5 Se forslag til afholdelse af klassemøder. Eleverne sidder i rundkreds og får anledning til at spørge, tale, græde, rydde op i rygter m.m. Hav så en stille time med f.eks. musik, højtlæsning, tegning, digtskrivning, o.lign.. Se forslag i beredskabskassen. Afdødes klasse efter skolens mindestund. Klasselæreren har før klassen kommer sat lys og/eller blomster på den tomme plads. Stolene er stillet i ring til klassemødet. Klassemøde: - klasselæreren eller en elev tænder lyset på bordet - klasselæreren læser noget, der passer til anledningen f.eks. et digt eller noget, som er skrevet ned om eleven. Se forslag til oplæsning i beredskabskassen - giv mulighed for snakke, spørge, græde, trække gode minder frem o.lign. - tal om, hvad vi skal gøre ved afdødes bord, bøger, tegninger og andet - smid ikke eleven "væk". Lad tegninger, fotografier o.a. fra ham eller hende have en naturlig plads. Da vil vi huske de gode minder - lad resten af dagen være en stille dag. lav f.eks. en fælles mindebog om afdøde og giv bogen til hjemmet - det er vigtigt, at alle elever i klassen er sammen om denne mindestund - inden eleverne sendes hjem kontaktes børnenes hjem telefonisk (kontoret, modersmålslærer, pædagog, lærer). Læreren fordeler - se desuden forslag i sorgberedskabskassen. Samlingsstunden i SFO. - pædagogen tænder sammen med børnene et lys - skaber rum for at spørge, snakke, græde og trække minder frem - pædagogen læser evt. et passende lille digt eller en lille historie, som kan hjælpe til at sætte ord på børnenes følelser. Begravelsen. Der sendes blomster fra skolen til begravelsen. Ønsker klassen og stuegruppen (SFO) derudover at give blomster er det op til dem og de arrangerer det selv. På et klassemøde før begravelsen taler vi meget detaljeret om, hvad der sker ved en begravelse. Det er godt, hvis vi kan få eleverne til at blive trygge i en uvant situation. Klasselæreren skal have talt med afdødes hjem om begravelsen. Detaljerne bør være drøftet. Hvis hjemmet oplever det vanskeligt at tale om dette, kan klasselæreren spørge hjemmet, om det er i orden, at de, som står for begravelsen, kan kontaktes for en nærmere information. for klasselæreren bør gøre det klart for hjemmet, at begravelsen er en del af sorgarbejdet også for eleverne. Hvis begravelsen er åben, kan klassekammeraterne og andre venner gå med til begravelsen. Det er en forudsætning, at lærere til eleverne i skolen deltager sammen med eleverne. Det er en god idé umiddelbart efter begravelsen at tage tilbage til skolen for at bearbejde begravelsen. Dagen efter begravelsen bør vi igen have klassemøde og lade eleverne få lejlighed til at tale om det, de måtte ønske i forbindelse med dødsfaldet og det, som er sket. Om sorgen. 5

6 I tiden umiddelbart efter dødsfaldet er det vigtigt at være meget opmærksom på behovet for de forskellige måder at arbejde med sorgen hos klassekammeraterne i afdødes klasse og i stuegruppen (SFO). Måske vil afdødes forældre komme på besøg i kassen en tid efter begravelsen. Også i månederne efter, hvor der ikke længere tales så meget om det skete, er det vigtigt at være opmærksom. Her kan det evt. være godt at samarbejde med præsten, som forrettede begravelsen, Se desuden forslag til sorgarbejde i sorgberedskabskassen. Klasselæreren/stuepædagogen har ansvaret for følgende: - at være opmærksom på klassen/stuegruppen (SFO) og den enkelte elevs behov for sorgarbejde - at give rum og mulighed for at arbejde med sorgen - at lade tegninger, fotos og lignende fra afdøde blive hængende så længe klasse stuegruppen (SFO) ønsker det - afdødes fødselsdag kan evt. det/de første år være en slags mindedag Når forældre/søskende til elev dør. Hjemmet. Klasselæreren (evt. faglærer med tæt kontakt til eleven) kontakter elevens hjem. Der informeres om, at klassen vil holde klassemøde næste dag og om indholdet at mødet. Hjemmet får her mulighed for at sige, om der er noget de ønsker, der skal blive sagt ved dette møde og i forbindelse med begravelsen. Også eleven, der er i sorg, orienteres om klassemødet og vælger selv, om han/hun ønsker at være til stede. Det er klasselærerens opgave at finde ud af, om barnet går i SFO og i bekræftende fald at orientere stuepædagogen enten ved at skrive besked i kalenderen i SFO. Pædagogen vil da blive orienteret ved det daglige 11-møde. Klassemøde. Elevens klasse har klassemøde første morgen klassen er samlet efter dødsfaldet. Her orienteres klassen om det, der er sket. Hvis eleven ikke er til stede, taler klassen om, hvad den kan gøre for at hjælpe eleven gennem sorgen. Se beredskabskassen. Samlingsstunden i SFO. Pædagogen snakker med børnene om det, der er sket, og om hvad vi kan gøre for at støtte og lindre i en svær tid. Begravelsesdagen. Om morgenen denne dag kan der aftales et klassemøde med begravelse som tema. Eleverne skal have mulighed for at stille spørgsmål, og klasselæreren svarer så ærligt som muligt Se regler for klassemøde. Ønsker klasselæreren og evt. andre lærere og pædagoger, der står hjemmet nært, at deltage i begravelsen, sørger inspektøren (og evt. SFO s leder) for at det bliver muligt at deltage m.h.t. tjenestefrihed. Deltagelse fra skolen opleves som regel godt og rigtigt af både hjemmet, eleven og lærerne. Er der elever i klassen, der ønsker at deltage i begravelsen sammen med deres forældre eller alene (store børn), sørger inspektøren for, at disse elever om nødvendigt får fri til at deltage, og den resterende del af klassen bliver tilbage på skolen og fortsætter i deres normale skema 6

7 Når andre som står eleven nær dør. Børn får tidligt i livet nærkontakt med andre mennesker. Det er naturligt at regne med, at børn også vil kunne reagere stærkt, hvis mennesker, som har stået dem nær forsvinder og dør (bedsteforældre, venner og andre). Ledelsen sørger for, at det bliver muligt for klasselæreren, at få tid til en samtale alene med eleven fra morgenstunden den første dag eleven kommer i skole efter dødsfaldet. Det er vigtigt, at eleven har én på skolen at tale med om dødsfaldet, og eleven ved,hvad der er sagt eller skal siges om dødsfaldet i klassen Hvis det er naturligt kontaktes hjemmet. Det er vigtigt for hjemmet at vide, hvorledes skolen prøver at hjælpe deres barn i sorgen. Lad (forældrene)/eleven selv afgøre, om de ønsker, at dette tages op på et klassemøde. Sorgen. Det er vigtigt at klasselæreren og stuepædagogen i tiden efter dødsfaldet er meget opmærksom på, hvorledes eleven trives. Spørg til hvordan det går, hvordan han/hun har det (sorg, depression). Husk at det værste for den sørgende er, hvis omgivelserne lader som ingenting d.v.s. er tavse omkring det skete. Er det vanskeligt for klasselæreren og stuepædagogen af personlige grunde at gå ind i sådanne samtaler med eleven, er det klasselærerens/stuepædagogens ansvar at overlade denne opgave til en anden lærer/pædagog, der står eleven nær. Kontakt hjemmet efter behov m.h.t. at støtte barnet bedst muligt i sorgarbejdet. Støtte til barn med alvorligt syg (døende) far/mor. Når en familie rammes af en alvorlig sygdom, har eleven ekstra brug for de voksne i skolen og andre, som er tæt på eleven. Det er ikke usædvanligt, at barnet vil skåne forældrene og derfor har brug for at tale med andre voksne, som det har tillid til. Derfor har den af skolens personale, der bliver bekendt med, at en elev på Tovshøjskolen har en alvorlig syg (døende) far/mor eller søskende, pligt til at informere elevens klasselærer. Hjemmet kontaktes af klasselæreren eller af en faglærer med tæt kontakt til eleven. Det er ofte en god idé, at klasselæreren eller faglæreren må drøfte med forældrene, hvordan og hvor meget de skal tale med barnet om sygdommen., Desuden må de diskutere, om barnets kammerater skal have besked om familiens nye situation. Større børn bør spørges om, hvordan deres klassekammerater skal orienteres. I mange tilfælde ønsker de selv at fortælle og faderens/moderens sygdom. Det afklares også under besøget i hjemmet, hvordan skolen bedst støtter eleven i tiden fremover. Lærere og pædagoger har brug for grundig information om sygdommen og behandlingen for at kunne støtte barnet bedst muligt. F.eks. bør de vide, hvornår den syge er indlagt, konkrete svar på sygdommen. Eksempelvis at fars eller mors hår ud igen efter kemobehandling, at kræft ikke smitter o.s.v. Forældrene kan enten selv tale med lærerne og pædagogerne eller lade sygehuspersonalet, egen læge eller hjemmeplejen stå for det. Sorgreaktioner hos børn - som bilag 7

8 Når en ansat dør. Når en ansat dør, følges den del af nedenstående plan som passer i forhold til afdødes arbejdsområde. Indtræffer dødsfaldet efter længere tids fravær, tilpasses forslagene, som nedenfor anført. Inspektøren sørger for den nødvendige drøftelse med de ansatte for at komme frem til, hvad der skal sættes i værk af denne plan. Flagning. Skolen flager på halv stang ved dødsfaldet og på begravelsesdagen. Der flages på begravelsesdagen, når tidligere ansatte går bort. Afdødes hjem. Inspektøren tager kontakt med afdødes hjem. Vær opmærksom på at hjemmet får at vide, hvordan skolen forholder sig i forbindelse med dødsfaldet. Giv de efterladte mulighed for at komme frem med, hvad de "forventer" af skolen i denne situation. Information til ansatte. Inspektøren ringer rundt og får samlet personalet til et kort møde før skolestart. Inspektøren planlægger eventuelt mødet sammen med sorgberedskabsgruppen. Inspektøren skaber rammen om samværet. Se sorgberedskabskassen. Skolens voksne miljø har en stund sammen, hvor de mindes afdøde. Inspektøren informerer om, hvordan skolen vil forholde sig med hensyn til denne dag og eventuelt begravelsesdagen. Ansatte, som rammes af sorgen og ikke magter at udføre deres sædvanlige arbejde, skal slippe for dette. Hilsen til hjemmet. Gives en hilsen til hjemmet afleveres denne med en varm personlig hilsen i stedet for et neutralt kondolerer - afleveres eventuelt personligt af en tæt på afdøde. Vis respekt for de ønsker, der eventuelt kommer frem i dødsannoncen. Skolens mindestund. Inspektøren har ansvaret for samværet. Alle, som er på skolen, samles til en mindestund. Se forslaget i sorgberedskabskassen og afsnittet om mindestund. Giv en saglig fremstilling af de faktiske forhold. Hvis afdøde havde pådraget sig stor skade, undgåes groteske ting - men husk at fantasien kan være værre end virkeligheden. Begravelsen. Hvis begravelsen er åben, må der gives mulighed for dem, som ønsker det, at gå med. Det er inspektørens ansvar at afklare praktiske forhold i forbindelse med begravelsen /vikar, fælles hilsen o.a.). Når en lærer dør. Anvendes det der er relevant af nedenstående. Klassemøder. 8

9 Efter fælles mindestund går klasserne til deres respektive klasseværelser. Eleverne sidder i rundkreds og får anledning til at stille spørgsmål, tale, græde, oprydning i eventuelle rygter o.a. Se afsnittet om klassemøde. Få en stille time med f.eks. musik, højtlæsning, tegning, digtning o.l.. Forældreråd. Hvis den afdøde var lærer kontaktes og informeres Forældrerådet i de pågældende klasser, hvor afdøde lærer underviste. Nærmere samarbejde aftales. Begravelsen. Hvis begravelsen er åben, må der gives mulighed for dem, som ønsker det, kan gå med. Det er inspektørens ansvar at afklare praktiske forhold i forbindelse med begravelsen /vikar, fælles hilsen o.a.). Skolen sender en orienterende skrivelse til hjemmene, så snart tidspunktet for begravelsen er fastsat. Når en pædagog dør. SF lederen tager kontakt med afdødes hjem. Det er SFO-lederens ansvar at afklare praktiske forhold såsom en fælles blomsterhilsen i forbindelse med begravelsen. Er begravelsen åben, er det SFO-lederens ansvar at sørge for eventuelle vikarer, således at de kolleger, der måtte ønske det, kan deltage. 9

10 Tovshøjskolens retningslinier for flagning i forbindelse med dødsfald. Der flages ved dødsfald og på begravelsesdagen - når en elev dør - når en af personalet dør - når myndighed over skoleniveau pålægger skolen at flage - når inspektør og ansatte bliver enige om, at man bør fravige retningslinierne Der flages på begravelsesdagen. - når en tidligere ansat dør - når en person med anden formel tilknytning til Tovshøjskolen dør Mindestund. Når en elev eller en af de ansatte dør, benyttes den del af nedenstående plan, som man finder mest formålstjenstlig. Forberedelse til og afholdelse af informationsmøde og mindestund for hele skolen foretages om muligt, første dag dødsbudskabet når skolen. Informationsmøde Den fra personalet, som får førstehåndskendskab til dødsfaldet, har ansvaret for, at inspektøren får besked således, at han kan tage initiativ til, at personalet samles for at lægge planer for et eventuelt orienteringsmøde forud for mindestunden. Inspektøren og evt. andre udarbejder skriftligt det, som læreren bliver enige om skal siges vedrørende dødsfaldet. Hvis der bliver lagt op til et informationsmøde i klasserne og ikke fælles i kantinen, kopieres orienteringen om dødsfaldet til de, som skal lede møderne, således at alle elever får samme besked. Orienteringsmødet afholdes på det tidligst mulige tidspunkt og forbliver kort. Der gives retningslinier for, hvad der skal ske umiddelbart derefter. Uanset tidspunktet på dagen skal ingen elever sendes hjem, medmindre forældre kommer til skolen for at hente deres børn. Omstændighederne omkring dødsfaldet og tidspunktet for meldingen er afgørende for indholdet af informationsmødet.sandhed sammen med omsorg og pædagogisk skøn udgør rammen for mødet. Er afdøde en ansat, er det inspektørens opgave at orientere hele skolens personale om dødsfaldet. Er afdøde elev, der gik i SFO, er det klasselærerens opgave at orientere stuepædagogen enten ved at ringe til pågældende pædagog eller ved at notere besked i kalenderen på SFO`s kontor under rubrikken "besked". Pædagogen vil da blive orienteret ved det daglige 11-møde. Mindestund. Mindestunden afholdes senere på dagen. Via præsten eller direkte til de pårørende orienteres om, at der afholdes mindestund på skolen. Ønsker afdødes familie at være til stede, skal de have mulighed for det. Skolen orienterer kort pårørende om programmet for mindestunden. Hvis skolen føler behov, kan der bedes om assistance til afviklingen af mindestunden eksempelvis af en af præsterne ved Gellerup Kirke. Det kan være hårdt at lede en mindestund, men det er vigtigt at huske, at det virker rigtigt og naturligt at vise følelser. Det anbefales, at to personer deles om ansvaret for gennemførelsen. Detailplanlægningen af 10

11 programmet for mindestunden udarbejdes af personer, som var tæt på afdøde og i samarbejde med ledelsen. Se i øvrigt forslag i sorgberedskabskassen. Nedenstående program for mindestunden er tænkt som inspiration og kan anvendes efter behov. Forslag til... Program for mindestund. 1. Findes det naturligt og smukt kan der evt. spilles dæmpet musik, mens eleverne kommer på plads i kantinen. F.eks. nogle stykker fra CD en "Adagio Karajan". 2. Inspektøren fortæller, hvem der er død og at vi derfor er samlet for at mindes afdøde. 3. En udvalgt kendt sang eller salme synges. Transparent med tekst. Meget gerne ledsages salme/sangen af klaverakompagnement Forslag til Sange: "Om lidt er vi borte" "I skovens dybe stille ro" Forslag til salmer: "I østen stiger solen op" "Dejlig er jorden" "Den signede dag" "Nu falmer skoven" Kendes sange eller salmer, som afdøde holdt af, vil det være naturligt at vælge disse, også selv om de ikke har noget med sorg eller død at gøre. 4. Inspektøren holder en kort mindetale, som evt. kan være forberedt sammen med sorggruppen eller andre kolleger. 5. Stilhed (ca. 1/2 minut). 6. Findes det passende læses et digt eller anden kort tekst. 7. Evt. synges endnu en sang eller en salme. 8. Afslutningsord eller andre passende ord. "Vi takker for mindestunden og går nu roligt tilbage til klasserne "1. klasse værsågod!" 11

12 Forslag til klassemøder. Organisering. - eleverne sidder i rundkreds, således at alle kan se hinanden - mødeleder (oftest klasselæreren) sætter mødet i gang. Se nedenfor. - ekstralærer(e) kan fungere som observatør, som specielt skal være opmærksom på elevernes reaktioner og behov for hjælp og støtte. Lærerens opgave. - sætter mødet i gang - i specielle tilfælde, f.eks. pludselig dødsfald: - introduktion - faktaoplysninger - tanker og reaktioner får frit løb - supplere med information - afslutte den specielle sag - holde egne meninger tilbage - lytte, se på, acceptere, indgyde tillidsfuldhed - undgå færdige løsninger Regler. - række hånden op for at få ordet - kun tale, når man har ordet (i de yngste klasser kan evt. bruges stofbold svamp, klassedyr eller lignende) - ikke sidde og fistre rundt med legetøj eller lignende - kun tale om den sag, der er taget op - ikke bruge mishagsytringer /tegn, når andre siger/mener noget - give plads til følelsesytringer (gråd, letter, vrede) - det som siges i rundkredsen bliver ikke debatteret/fortalt videre - det er tilladt at afstå fra at sige noget, men der skal gives mulighed for at snakke - aftaler kan indgåes, kan eventuelt følges op/justeres Forslag til samlingsstund i SFO Ud over at plukke løs af ovennævnte forslag kan pædagogerne være opmærksomme på følgende: - afsætte mere tid end ellers evt. vente med maden eller begynde tidligere - sætte noget stille musik på, mens der falder ro over gemytterne - vær opmærksom på "rum" for en god dialog - at lade to faste pædagoger være til stede - at have talt sammen på forhånd 12

13 9. Forslag til litteratur. Faglitteratur klasse : Bude Leunbach, "Mor, hvor er de døde henne?" Guni Martin, "Det er OK at være ked af det" Guni Martin, "Glem ikke håbet" Donna O Toole, "Marvin Myrebjørn" (medlærervejl.). Kræftens Bekæmpelse, "Om sorg" klasse : Kræftens Bekæmpelse "Om sorg" Donna O Toole, "Marvin Myrebjørn" (med lærervejl.) klasse Knud Erik Andersen og Søren Hahn, "Døden" Anne Jacobsen, "Alting har sin tid" Mette Ravnskov, "Out-en bog om selvmord" "Døden" v. A. Detlefsen og Karen Risvang Kræftens Bekæmpelse, "Om sorg" Anni Schwartz Hansen, "Jeg savner dig" (om sorgarbejde blandt unge der har mistet en mor eller en far) For voksne : Anne Jacobsen, "Børn og sorg" Atle Dyregrov, "Sorg og omsorg i skolen" Atle Dyregrov, "Sorg hos børn" Ørnens Forlag, "Healing og indre vækst gennem sorg" Kræftens Bekæmpelse "Om sorg" Kræftens Bekæmpelse, år forældre dør" Tidsskriftet "Familien" nr. 6, 1988 Doris Ottesen, "Børn og Sorg - Om forældretab i barndommen" Skønlitteratur. Bh.kl klasse Tove Johansen, "Dør du, mormor?" Tove Johansen, "Kan far se månen nu?" Jeanne Fløe og Henrik Bjerregrav, "Farvel, mormor" Inga-Lill Valfridsson, "Morfar far Dalgården" Astrid Lindgren, "Brødrene Løbehjerte" klasse Karin Lorenzen, "Under samme himmel" (fra 12 år) Karin Lorenzen, "Stine" Karin Lorenzen, Stine og Morten" Doris B. Smith, "Husker du smagen af brombær?" (fra 12 år) Gudrun Mebs, "Birgit" Elfie Donnelly, "Farvel farfar,sagde jeg sagte" Bodil Cold Ravnkilde, "Olde og svanerne" Åse F. Abrahamsen, "Det var ikke min skyld" Astrid Lindgren, "Brødrene Løvehjerte" Marc Talbart, "Lad Gud gå ad H... til" Torun Lian, "Maria langt borte" 13

14 klasse Jytte Lyngbirk; "Sidste forår" Karin Lorenzen, "Under samme himmel" Jens Peder Larsen, "Brønden" Doris B. Smith, "Husker du smagen af brombær?" Kirsten M. Krog, "En meddelelse" Kirsten Holst, "Min ven, Thomas" Kirsten Holst, "Også om mange år" Cynthia Grant, "Tilbage til livet" Lyrik klasse "Engleliv", digte fra Vesterbro Ungdomsgård "Dit liv og din død" ved Etisk Råd Video. Mellemtrinet "Drengen der gik baglæns" (handler om en dreng, der mister sin storebror ved en trafikulykke) "Et barns sorg" (Astrid på 13 fortæller om, da hun mistede sin far som 11-årig) Danmarks Radio klasse "Når bægeret flyder over" (Om selvmord blandt unge) Zig Zag/ DR Sorgarbejde i kortere eller længere forløb for klasselæreren og /eller faglærere. Kræftens Bekæmpelse: " Om sorg" Donna O Toole: "Marvin Myrebjørn" (+ lærervejledning). Gunni Martin: "Glem ikke håbet". Gunni Martin: "Det er o.k. at være ked af det". Som baggrundslitteratur for læreren/pædagogen: Tidsskriftet: "Familien" nr. 6 (artikel om børn og sorg). "Healing og indre vækst gennem sorg". Atle Dyregrov: "Sorg og omsorg i skolen". Atle Dyregrov: "Sorg hos børn" (kap. 8). 14

15 (OM)sorgsgruppen Der er dannet en sorggruppe, der kan bruges som hjælp og støtte, ex: 2000/2001: Rita, KH, DN, JB, LP, MA, LT Beredskabskassen I denne findes der det, der er mulighed for at bruge, lige når du har fået besked om dødsfaldet Til akut hjælp: 5 eksemplarer af sorgplanen Oplæsningsbøger (se litteraturlisten) Lys, stager, tændstikker, vase Papirlommetørklæder Musik CD Aktivitetsforslag: Klassemøde Skrive digte og/eller breve Oplæsning Tegne og male 15

16 Bilag 1. Supplerende information. Sorgreaktioner hos børn At give sig tid og plads til at sørge har betydning for, hvordan tilværelsen vil forme sig i fremtiden. Afgørende er også familiens og venners støtte. Alle sørgende har brug for ekstra omsorg i en lang periode efter dødsfaldet. Det er tungt at snakke om sorg - men måske er det godt at tale om det i klassen. Man kan hjælpe hinanden med at få plads til de følelser, som kan være svære at tale om og dele med andre. Enhver traumatisk oplevelse skal tages alvorligt - og som voksen har du et medansvar for at det sker. Børn, der sørger, har brug for at opleve, at det er i orden/acceptabelt at vise alle mulige følelser - at blive vred, at blive bange, at græde o.s.v. Selv om børn får en alvorlig besked, betyder det ikke, at de hele tiden går rundt og er kede af det. Børn går, på en anden måde end voksne, ind og ud af sorgen. De tager det i deres egen tempo. Ind i mellem leger de, og er til stede i nuet. Det er pauserne mellem aktiviteterne, der gør ondt. "De sørger i klumper". Det er langt fra sikkert at børn viser deres sorg ved gråd. Sorgen viser sig mange gange i opførsel og fysiske reaktioner. Nogle af disse reaktioner viser sig måske først efter flere måneders forløb. Nogle af de mest almindelige sorgreaktioner hos børn er:. Angst. Stærke minder. Søvnforstyrrelser. Tristhed, længsel og savn. Vrede og opmærksomhedskrævende adfærd. Skyld, selvbebrejdelser og skam. Vanskeligheder i skolen. Fysiske gener. Piger taler, drenge handler Sorgereaktioner kan groft sagt inddeles i 3 faser: 1. De umiddelbare og kortvarige reaktioner - bl.a. idealisering af den afdøde. 2. Længerevarende reaktioner (1-2 år) - der gives langsomt slip på den afdøde. 3. De senere sorgreaktioner efter 1!-2 år) - kan være svære at få øje på, men kan være de farligste og vanskeligste at håndtere. I bogen "Sorg hos børn, en håndborg for voksne" af Tale Dyregrov og i pjecen "Når forældre dør" fra Kræftens Bekæmpelse beskrives børns sorgreaktioner, og hvordan voksne kan yde omsorg for børn i sorg og krise. 16

17 Er du i tvivl om barnets sorgreaktioner er naturlige, kan du bede skolepsykologen om råd og vejledning. Bilag 2 Tyrkiske, somaliske og arabiske ritualer og skikke ved dødsfald og begravelser Umiddelbart efter dødsfaldet skal den afdøde vaske. Dette sker enten på hospitalet, Moskeen eller i hjemmet. Vaskningen foretages af en person, som kender til dette, det kan være en Iman, men det er ikke nødvendigt. Kvinder vasker kvinder og mænd vasker mænd. Efter at den afdøde er blevet vasket, bliver han/hun iført et hvidt klæde. Mange ønsker at deres afdøde skal begraves i hjemlandet, og hvis dette er tilfældet, bliver afdøde hurtigst muligt efter vaskningen fløjet til det pågældende land. Indenfor det tyrkiske samfund er det almindeligt, at mange familier tegner en forsikring/betaler en organisation, så når ovennævnte bliver aktuelt, koster det næste ingenting at få kisten transporteret til Tyrkiet. Ellers er det almindeligt, at familier og venner hjælper økonomisk, hvis man ved at ønsket om begravelse i hjemlandet er stort. Finder begravelsen sted i Danmark, er der samme tidsinterval mellem dødsdagen til begravelsesdagen som hos kristne. I hjemlandet skal begravelser helst ske indenfor 24 timer. Dette har ikke religiøse årsager, men udelukkende klimatiske og ofte mangel på kølige rum, hvor den afdøde kan ligge. Efter vaskningen er det sædvane, at familien tager imod kondolencebesøg. Her er man meget velkommen til at komme og udtrykke sin medfølelse. Derfor er det en god idé at kontakte familien, for at spørge hvornår "de tager imod". Alle i familien ved dette, som regel også venner og naboer, og derfor kan spørgsmålet rettes til den person, som tager telefonen. I mange familier forsøger man at værne om de nærmest pårørende til afdøde ved at være talerør udadtil. Hvis det er en arabiske familie, kan I spørge, hvornår den har "FATIHAH". Når man kommer i "besøgstiden", vil man ofte opleve at kvinderne sider i èt rum og mændene i et andet. Udover at man ved sin tilstedeværelse viser sin medfølelse, kan man - men dette er ikke nødvendigt - medbringe blomster, chokolade eller lignende. Man kan også give et kort, hvorpå man har udtrykt sin deltagelse. Det kan være en idé at følges med en af vor modersmålsundervisere, som kan agere som tolk Hvis man skønner, at eleverne kan magte det, kan det i visse situationer være en god idé at tage klassekammeraterne med til besøget i hjemmet. 17

Jeg dør en lille smule For hvert sekund der går. Jeg bærer døden med mig igennem livets år.

Jeg dør en lille smule For hvert sekund der går. Jeg bærer døden med mig igennem livets år. Jeg dør en lille smule For hvert sekund der går. Jeg bærer døden med mig igennem livets år. En nat måske en martsnat Så mild af regn og tø. Skal jeg gå bort i mørket og holde op at dø. Digt af Grethe Risbjerg

Læs mere

Krise- og sorgplan for Korskildeskolen

Krise- og sorgplan for Korskildeskolen Krise- og sorgplan for Korskildeskolen Mistet: Sidder og kigger ud i den mørke nat, kigger op mod stjernerne. Tænker om du måske er deroppe et sted, måske kan du se mig? Tænker på dig hver dag, sorgen

Læs mere

OmSorg - handleplan. Indledning. Når en elev mister en forældre/søskende. Når skolen mister en elev. Når skolen mister en ansat.

OmSorg - handleplan. Indledning. Når en elev mister en forældre/søskende. Når skolen mister en elev. Når skolen mister en ansat. OmSorg - handleplan Indledning Når en elev mister en forældre/søskende Når skolen mister en elev Når skolen mister en ansat Ulykker i skolen Alvorlig sygdom hos elev Alvorlig sygdom hos elevs forældre/søskende

Læs mere

ENDRUPSKOLENS OMSORGSPLAN for mødet med mennesker i sorg

ENDRUPSKOLENS OMSORGSPLAN for mødet med mennesker i sorg ENDRUPSKOLENS OMSORGSPLAN for mødet med mennesker i sorg Indledning Ved en elevs død Ved dødsfald i personalegruppen Ved dødsfald i elevers nærmeste familie Ved ulykker Skolens møde med børn i sorg Litteraturliste

Læs mere

Sorgplan 4kløverskolen

Sorgplan 4kløverskolen Sorgplan 4kløverskolen At støtte et barn i sorg kræver ikke, at du er et overmenneske, blot at du er et medmenneske. Krise- og sorgplan for 4kløverskolen 4kløverskolens krise- og sorgplan er udarbejdet

Læs mere

OmSorgHandleplan Gedved skole

OmSorgHandleplan Gedved skole OmSorgHandleplan Gedved skole Et gammelt kinesisk ordsprog siger: "Du kan ikke forhindre sorgens fugle i at flyve over dit hoved, men du kan forhindre dem i at bygge rede i dit hår". Revideret juni 2013

Læs mere

Skolebestyrelsens arbejde med principper og handleplaner

Skolebestyrelsens arbejde med principper og handleplaner Skolebestyrelsens arbejde med principper og handleplaner Udgivet af Danmarks Lærerforening Hæftet er skrevet og redigeret af Ingelise Andersen, Skole og Samfund, Per Bøge, Kræftens Bekæmpelse og Thomas

Læs mere

Krise- og sorgplan for Kristofferskolen

Krise- og sorgplan for Kristofferskolen 1 Krise- og sorgplan for Kristofferskolen Skolen udgør en stor del af børns og unges liv. Skolens elever, lærere og forældre tager i forskellig grad del i hinandens glæder, og mange festligheder fejres

Læs mere

Handleplan i forbindelse med børn og unges sorg i Børnehuset Toppen

Handleplan i forbindelse med børn og unges sorg i Børnehuset Toppen Handleplan i forbindelse med børn og unges sorg i Børnehuset Toppen Forord Børn kan befinde sig i forskellige former for sorg. Det kan for eksempel være i forbindelse med dødsfald i familien, blandt kammerater

Læs mere

SORG - HANDLEPLAN. Det er ikke muligt eller ønskeligt at opliste alle de forskellige situationer, der kan opstå, for to tilfælde er ikke ens.

SORG - HANDLEPLAN. Det er ikke muligt eller ønskeligt at opliste alle de forskellige situationer, der kan opstå, for to tilfælde er ikke ens. SORG - HANDLEPLAN Forord: En omsorgsplan er et praktisk værktøj, man kan gribe til, i tilfælde af alvorlige ulykker og dødsfald blandt børn, forældre og ansatte. Hensigten er at hjælpe den eller de ansatte

Læs mere

Beredskabsplan når der sker en ulykke som involverer børn/ unge i Randers Kommune

Beredskabsplan når der sker en ulykke som involverer børn/ unge i Randers Kommune 1 Beredskabsplan når der sker en ulykke som involverer børn/ unge i Randers Kommune Når der sker en ulykke, som involverer børn / unge i Randers Kommune, er der behov for at Børn og skoleafdelingen, daginstitutioner,

Læs mere

Sorgplan for Maria Mikkelsens Børnehave

Sorgplan for Maria Mikkelsens Børnehave Sorgplan for Maria Mikkelsens Børnehave o Når et barn dør o Når en medarbejder dør o Når et barn mister en af sine nærmeste o Når der sker en ulykke o Når der opstår krise i barnets nærmeste omgivelser

Læs mere

Hjørring Gymnasium og HF-Kursus

Hjørring Gymnasium og HF-Kursus Hjørring Gymnasium og HF-Kursus Indhold Indledning... 2 Handleplan ved dødsfald blandt eleverne... 3 1. Når meddelelsen kommer... 3 2. Mindehøjtidelighed i festsalen... 3 3. De første timer efter mindehøjtideligheden...

Læs mere

Darum skoles omsorgsplan. April 2013.

Darum skoles omsorgsplan. April 2013. Forord: Denne omsorgsplan er tænkt som en vejledning for skolens personale, hvis en ulykke, alvorlig sygdom eller et dødsfald skulle finde sted blandt skolens elever, personale eller pårørende til disse.

Læs mere

OMSORGSPLAN. Sorg og krise. En guide til hvordan man selv skaber sin omsorgsplan i institutionen

OMSORGSPLAN. Sorg og krise. En guide til hvordan man selv skaber sin omsorgsplan i institutionen OMSORGSPLAN Sorg og krise En guide til hvordan man selv skaber sin omsorgsplan i institutionen 1 Omsorgsplan sorg og krise Indhold INDLEDNING... 3 NÅR BARNET OPLEVER FORÆLDRES SKILSMISSE... 4 ALVORLIG

Læs mere

Sorgplan for Karlskov Friskole

Sorgplan for Karlskov Friskole Sorgplan for Karlskov Friskole Børn i sorg Når vi står overfor et menneske, der har lidt et alvorligt tab, føler vi os ofte utilstrækkelige. Vi kan ikke ændre på det, der er sket! Men sorg er en ufravigelig

Læs mere

UDARBEJDET AF SORG OG KRISEGRUPPEN

UDARBEJDET AF SORG OG KRISEGRUPPEN OMSORGSPLAN UDARBEJDET AF SORG OG KRISEGRUPPEN SLAGELSE KOMMUNE 2010 FORORD I februar 2001 blev alle medarbejdere i 0-6 års institutionerne inviteret til en aktiv temaaften om børn i sorg og krise. Tovholderen

Læs mere

Omsorgsplan for Måbjerghus børnehave

Omsorgsplan for Måbjerghus børnehave Omsorgsplan for Måbjerghus børnehave Jan 2013 Dette er retningslinier og en handleplan, der iværksættes i tilfælde af, at det der ikke må ske, sker. 1. Skilsmisse, alvorlig sygdom, kaossituationer o.l.

Læs mere

NÅR BØRN MISTER - ET FØRSTEHJÆLPSHÆFTE VED DØDSFALD

NÅR BØRN MISTER - ET FØRSTEHJÆLPSHÆFTE VED DØDSFALD NÅR BØRN MISTER - ET FØRSTEHJÆLPSHÆFTE VED DØDSFALD INDHOLD INDHOLD Indledning s. 03 Et barn er aldrig for lille til at savne og sørge s. 04 Konkrete råd i forbindelse med dødsfald s. 07 Fra død til begravelse

Læs mere

Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død?

Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død? 1 Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død? Helle Nordestgaard Matthiesen Klinisk sygeplejespecialist, Master i humanistisk sundhedsvidenskab og praksisudvikling

Læs mere

Omsorgsplan. Bælum-Solbjerg Skole

Omsorgsplan. Bælum-Solbjerg Skole Omsorgsplan Bælum-Solbjerg Skole 1 OmSorgs Plan Denne plan skal opfattes som et beredskab, der kan bruges, når det der ikke må ske, sker 1. Skilsmisse, alvorlig sygdom, kaossituationer o.lign. 2. Når et

Læs mere

Omsorgsplan for. Gentofte Dagpleje 2014.

Omsorgsplan for. Gentofte Dagpleje 2014. Omsorgsplan for Gentofte Dagpleje 2014. 1 Omsorgsplan for Gentofte Dagpleje. Indhold: Side 2 Hvorfor en omsorgsplan? Side 3 Om at miste Side 3 Skilsmisse Side 4 Ulykker på tur med dagplejen Medbring altid

Læs mere

Efterladte forældre gør det godt

Efterladte forældre gør det godt Efterladte forældre gør det godt Af cand.psych.aut. Eva Helweg, faglig rådgivningschef i Børn Unge & Sorg Når et barn mister sin mor eller far, så slår det sikre fundament i deres tilværelse revner, og

Læs mere

TIL DIG SOM ARBEJDER MED BØRN, HVIS

TIL DIG SOM ARBEJDER MED BØRN, HVIS Professionel i Til dig som arbejder med børn, hvis Pårørende er udsendt på mission BAglandet Til lærere og pædagoger BØRNS TYPISKE REAKTIONER NÅR SOLDATER TAGER I KRIG HVAD KAN DU GØRE SOM PROFESSIONEL?

Læs mere

hvordan støtter jeg bedst mine børn?

hvordan støtter jeg bedst mine børn? hvordan støtter jeg bedst mine børn? 1 Denne pjece er skrevet til dig, der har en alvorlig fysisk sygdom, og som har børn, der er teenagere eller i 20 erne. Den giver en række forslag til, hvad du kan

Læs mere

Det er vigtigt, at gennem et fælles ansvar tager os af og hjælper de børn, som rammes af en sorg i livet.

Det er vigtigt, at gennem et fælles ansvar tager os af og hjælper de børn, som rammes af en sorg i livet. Sorg og handleplan Forord Børn kan befinde sig i forskellige former for sorg. Det kan for eksempel være i forbindelse med dødsfald i familien, blandt kammerater eller i institutionen, skilsmisse, langvarig

Læs mere

Selvhjælp Skanderborg

Selvhjælp Skanderborg Januar 2014 Selvhjælp Skanderborg Introduktionshæfte for frivillige Selvhjælp Skanderborg Vestergade 14 A, 1. sal 8660 Skanderborg www.selvhjaelpskanderborg.dk 1. Velkommen som frivillig i SelvhjælpSkanderborg...

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

Omsorgsplan for Hesselgården.

Omsorgsplan for Hesselgården. Omsorgsplan for Hesselgården. Denne plan skal opfattes som et beredskab, der kan bruges, når det, der sker ikke må ske, sker. Husk, for at tage del i kræves ikke et overmenneske kun et medmenneske. Vær

Læs mere

Handlingsvejledning for det tværfaglige samarbejde om børn og unge

Handlingsvejledning for det tværfaglige samarbejde om børn og unge Handlingsvejledning for det tværfaglige samarbejde om børn og unge Forord Handlingsvejledning for det tværfaglige samarbejde om børn og unge med særlige behov er et arbejdsredskab for medarbejdere, der

Læs mere