ASRA NYT. Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing amt. 26. Årgang nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ASRA NYT. Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing amt. 26. Årgang nr. 1 2009"

Transkript

1 ASRA NYT Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing amt 26. Årgang nr foto:leo Skaaning I forbindelse med udgivelse af Herning-bogen 2008 var ASRA inviteret, da en af artiklerne er skrevet af Rikke Mosegaard Jørgensen. Artiklen omhandler Tekstilarbejderne i Herning, og Rikke Jørgensen havde hentet materiale til bogen på arkivet hos ASRA.

2 Kolofon: ASRA NYT Udgivet af ASRA Ålykkevej Herning Tlf: (I arkivets åbningstid,som regel om onsdagen kl. 10,00-15,00) Redaktion: Bent Kruuse Elly Madsen Jørn Jensen Leo Skaaning Hjemmesiden: Formand - Tlf Andreas Iversen Kasserer - Tlf Jørn Jensen Deadline for næste nr. den 15.februar 2009 Bladet trykkes med støtte fra: 3F Holstebro OBS! Fjernsynet på side 18. kunne sagtens være købt ved SAMKØB, vi bringer en artikel om SAMKØB i næste nummer. Lokalhistorie På forsiden af dette blad er et billede fra Herning Historiske forenings reception i forbindelse med udgivelsen af Herning-bogen I anledning af at Rikke Jørgensen har en artikel med i årbogen, blev ASRA inviteret, bl.a. fordi Rikke havde hentet noget af hendes matriale til hendes artikel i ASRAs arkiv. Rikke Mosegaard Jørgensen har angivet en kildeliste, men desværre ikke angivet ASRA som kilde, det ville måske have været meget sjovt at være nævnt, men det er ikke det det drejer sig om, men når man nu anstrenger sig for at angive mange andre, kunne ASRA også godt være nævnt. Vi var glade for at være inviteret, og fik ved den lejlighed givet Herning historiske forening vores jubilæumsskrift, som man udtrykte stor glæde over, og som man sagde: vi forsker ikke i historie, men udgiver andres historier i vores årbøger Man gav samtidig udtryk for, at man gerne ville aflægge ASRA et besøg, man fandt ud af, at der i vores arkiv sikkert var meget spændende materiale, som man måske kunne drage nytte af. Lokalhistorie er spændende, og selv om vi ikke kun dækker Herning, men hele det gamle Ringkøbing amt, så er det vigtigt vi får udbredt kendskab til vores eksistens. L.S. 2

3 Leder. Så har vi igen sagt farvel til et gammelt år på godt og ondt med en begyndende finanskrise der har ramt hele den globale verden. Herhjemme påstår statsministeren, at det ikke bliver så slemt, da vi er godt rustet økonomisk, vi har sparet op. Ja, ja lad os nu se, ledigheden stiger, godt nok fra en historisk lav ledighed, men den vil nok stige betydelig mere end regeringen tror. I skrivende stund varsles der fyringer i stor stil som ikke er set i lang tid. Det er ikke særligt rart for dem det går udover. Så statsministeren kan jo sagtens sige at det ikke går os så galt, for han har jo hans på det tørre. For ASRA har det været et godt og begivenhedsrigt år blandt andet med markeringen af ASRA s 25 års jubilæum, men nu skal vi tilbage til hverdagen, og have sat gang i de næst 25 år, så ASRA om 24 år kan fejre sin 50 års fødselsdag. Vi skal have gang i vores projekt "Vi er selv historie." Kære medlemmer husk på I er selv historie, og I kender sikkert en eller flere i jeres familie,eller vennekreds, der har en god historie at fortælle, som så kan opbevares i ASRA for eftertiden. Hvis man ønsker hjælp til historien har vi i ASRA to båndoptagere, vi gerne låner ud, hvis nogen hellere vil indtale historien. Så skriver vi den. Er der nogle der gerne vil fortælle historien er vi også parate til at yde hjælp til dette med papir og kuglepen. Ønsker man selv at klare det kan man på hjemmesiden under "Vi er selv historie" få hjælp. 3 Der findes en række spørgsmål/stikord som kan bruges. Jeg håber at vi i 2009 vil få rigtig mange historier. En anden opgave må være at vi nu får kendskabet til ASRA udbredt mest muligt, helt ud i yderområderne, så vi på den måde kan få flere medlemmer. Jeg har en forestilling om at det kan foregå på den måde at I hjælper os med at finde nogle personer/ambassadører, der gerne vil være med til at agitere for ASRA, men også vil bidrage til at indsamle arkivalier, samt at deltage i arbejdet i arkivet. Vi har hårdt brug for hjælp. Ligeledes til at være behjælpelige med vores udstilling, da planen er at den helst skal køre kontinuerligt. Er der nogen der brænder for at hjælpe os, kan henvendelse ske til undertegnede på telefon mobil eller på mail: I ønskes alle et godt nytår med en stor tak for den interesse I har vist ASRA i det år der er gået. Andreas Iversen formand

4 Min karriere ved DSB Navn: Bent Kruuse Født den: 27. juli 1928 i Korsør Opvokset: I København, indtil december Startede skolegang i Nyboder skole, men flyttede i løbet af 1. klasse til Sundbyvester skole. I 1943, hvor vi flyttede til Korsør, afsluttede jeg skolegangen med mellemskoleeksamen fra Korsør Mellem- og Realskole. Årsagen til flytningen var min faders død. (43 år gammel). Opfyldelsen af min drengedrøm: Min drøm var at blive lokomotivfører - dengang der blev kørt med rigtige lokomotiver. (Det var da drenge drømte om at blive enten brandmand eller lokomotivfører.) I de år vi boede i København tilbragte jeg mine sommerferier hos min mormor i Korsør. På et tidspunkt, hvor hun boede med udsigt til baneterrænet, skrev jeg lokomotivernes numre, som andre (dengang) skrev bilnumre. Og lærte at kende forskel på lokomotivernes forskellige litra. Efter overstået mellemskoleeksamen fik jeg læreplads som maskinarbejderlærling, på Korsør Jernstøberi og Maskinfabrik. Et halvt år efter udstået læretid, aftjente jeg min værnepligt ved Ingeniørtropperne på Ryvangen kaserne. Inden hjemsendelse indsendte jeg ansøgning som lokomotivfyrbøderaspirant, og den 1. oktober tre uger efter min hjemsendelse - begyndte jeg min karriere ved DSB. Jeg husker det var en søndag og jeg skulle, sammen med andre nye aspiranter, møde kl arbejdstiden begyndte normalt kl Aspiranttiden var to år, hvor vi startede med værkstedstjeneste, der i alt var på 7 måneder. Efter et par måneder skulle vi ud at køre som fyrbøder hos to kørelærere, 6 uger hos hver, for at få udstedt en attest på at vi var egnede som fyrbøder. I aspiranttiden skulle også gennemgås et 6 ugers ophold på lokomotivfyrbøderskole. Det foregik i København (og i Århus). Fagene var maskinlære, signaler og 4

5 sikkerhed, vognlære, rapportkrivning, m.v. Efter to års aspiranttid, den 1. oktober 1952, kom udnævnelsen til lokomotivfyrbøder. Og heldigt for mig, i Korsør. Her gjorde jeg tjeneste indtil 1. marts 1962, hvor jeg hovedsagelig kørte mellem Korsør og København, på litra E og P. Og enkelte ture med litra D og S. på begge, og fik en dag den besked, at jeg ikke fik den ledige stilling i Århus. Kort efter blev jeg indkaldt til samtale hos overmaskiningeniøren i 2. distrikt, i Århus. Det var ikke megen snak jeg fik med overmaskiningeniøren, det gjorde jeg derimod med en overkontrollør hos overmaskiningeniøren. Tog 20 - fremført af P på vej ud af Slagelse station, mod København Foto: Bent Kruuse Uddannelse til lokomotivmester I begyndte jeg at søge om uddannelse til lokomotivmester. Det skete ved at søge opslåede stillinger som lokomotivmesteraspirant. Efter flere gange at have søgt på Københavns Godsbanegård Maskindepot - i daglig tale Gb - uden held, var der primo 1961 opslag om ledige stillinger i Fredericia og Århus. Jeg søgte 5 Jeg husker, at han blev ved med at fortælle mig at Fredericia kunne være, som det ofte benævnes, "Fredericia banegård". Det forskrækkede mig ikke. I øvrigt rejste jeg hjem uden en afgørelse. Den kom senere, og jeg kunne således begynde som lokomotivmesteraspirant på Fredericia maskindepot, den 1. marts 1961.

6 En måned senere, den 1. april 1961, forelå i øvrigt udnævnelsen til lokomotivfører. Det skal nævnes, at som lokomotivmesteraspirant beholdt man sin oprindelige stillingsbetegnelse og lønning. Uddannelsen startede med at jeg en måned fulgte en lokomotivmester på skiftende vagter, dag, aften og nat. Jeg husker en pudsig episode, hvor jeg en dag tog telefonen, og der blev rekvireret hjælpevogn. På det tidlige tidspunkt var jeg ikke helt fortrolig med den jyske jernbanegeografi, og var ikke helt klar over, at der både var en station der hed Farre (nord for Fredericia) og én der hed Farris (syd for), så da jeg blev spurgt om det var Farris, svarede jeg (grundet manglende kendskab) ja. Det viste sig det var Farre. Da misforståelsen blev opdaget, blev der travlt. Trækkraften var nemlig en R-maskine, så den "vendte forkert" til den rette destination. Som mesteraspiranter afløste vi lokomotivmestrene på andre maskindepoter, bl.a. Esbjerg, Padborg, Odense, Nyborg og Brande. I Esbjerg var der afløsning hver tirsdag og lørdag. Vi rejste til Esbjerg med et tidligt morgentog og kom sent hjem, men det var eftertragtet, så det faldt i de ældre mesteraspiranters lod at tage afløsningerne i Esbjerg. Men - så et år faldt tirsdag sammen med 1. nytårsdag, og da de ældre 6 aspiranter ikke var interesseret i den afløsning, blev jeg kort før jul sendt på afløsning i Esbjerg, så jeg var klar til at tage vagten nytårsdag. Hovedparten af afløsningerne var for ferier og fridage, en uge eller to. Ved sygdom forekom længere afløsninger, således har jeg været på afløsning i Odense i et par måneder samlet. Også i Brande havde jeg en længere afløsning. I løbet af aspiranttiden skulle gennemgås 3 måneder på Centralværkstedet i Århus og 3 uger på Vognmesterskole i København. Ligeledes var jeg på My-skole i Århus, i 3 uger. Udnævnelse til lokomotivmester Den 1. december 1966 blev jeg udnævnt til lokomotivmester i lønramme 15., ved Struer Maskindepot. Da jeg på det pågældende tidspunkt var udstationeret til Brande, blev det i første omgang aftalt, at jeg skulle fortsætte dér, indtil videre - men, da en af lokomotivmestrene i Struer blev sygemeldt, skulle jeg alligevel tiltræde i min nye stilling, den 1. december Vi var på det tidspunkt 3 lokomotivmestre i Struer. En stilling som værkmester i motorremisen var netop blevet nedlagt. Det samme var i øvrigt maskinsektionen. Der var en ledende lokomotivmester.

7 Vi to andre havde som daglige opgaver tjenestefordelingen og tilsynet med værkstedet. Mit job var at være tjenestefordeler for lokomotivpersonalet, og så i øvrigt deltage i alle de opgaver, der fulgte med at være lokomotivmester. Udover, når min kollega, der havde ansvaret for værkstedet, ikke var til stede, at varetage de forefaldne opgaver i forbindelse med det rullende materiel. En opgave var også at varetage maskinløbet for det rullende materiel, der kørte efter fastlagte planer, bl.a. for at få foretaget de foreskrevne eftersyn. Derudover var der ansvaret for eftersyn af trækkraft, stationeret ved maskindepotet i Struer: MH, MT, Ardelt- og Køftraktorer samt de såkaldte klædeskabe. Desuden perroncar, palleløftere og andre ikke skinnekørende køretøjer. Endelig skal nævnes at vi var to lokomotivmestre, som på skift havde rådighedsvagt i de timer maskindepotet ikke var bemandet med lokomotivmester. Vi havde stillet telefon til rådighed, så vi altid kunne tilkaldes, når vi havde vagt. Og hvis vi skulle deltage i arrangementer om aftenen, skulle der enten kunne ringes til os, eller vi måtte bytte. De to mestre, der havde vagterne, skiftedes til at møde kl til kl og kl til 18.00, med fridag skiftevis søndag og tirsdag. Om søndagen var der kun 1 mester på vagt. Om tirsdagen kom der en afløser fra Århus. Sideløbende havde vi også vagt som hjælpevognsledere, på Hjælpevogn nr. 11 Struer. Omkring midten af 1970'erne blev lavet nogle såkaldte strukturændringer, der betød at depotet, der en overgang hed et driftdepot, kun skulle bemandes med to lokomotivmestre. Da den ene var tæt på pensionsalderen, skulle jeg som den yngste, indtil der blev en stilling ledig, som overtallig, være afløser. Det vil sige udover i Struer også afløse i Århus, Aalborg og Frederikshavn. På grund af årsager, som ikke skal nævnes her, blev det ændret, så der kun skulle være én lokomotivmester i Struer. Det vil sige, at jeg skulle forflyttes til andet tjenestested, der formentlig ville være blevet Århus. Men da familien havde slået rødder i Struer, var vi ikke interesseret i endnu en gang at flytte. Jeg var heldig, da der faldt en appelsin i min turban, i form af en ledig stilling som kontorbestyrer i Holstebro afdelingen af det daværende Dansk Kommunal Arbejderforbund. Jeg søgte og fik stillingen, så den 30. september 1977 sluttede min karriere ved DSB. Jeg vil også nævne, at den 1. januar 1971 blev jeg udnævnt til lokomotivmester i lønramme 20. 7

8 Det var på det tidspunkt, da lønramme 20 endnu betød, at der forelå en kongelig udnævnelse, med ansættelsesbrev underskrevet, på daværende tidspunkt, af kong Frederik den 9. Til det at søge om stillinger, der medførte kongelig udnævnelse, var at ansøgningen skulle skrives - med håndskrift - på et såkaldte "knækket" folieark. Og så var det altid med bemærkningen om, at ansøgningen skulle udstedes til kongen med lille. (Altså "kongen" med lille forbogstav). Når ansøgningen skulle skrives var det en praktisk foranstaltning at have flere folioark til rådighed, hvis der blev skrevet forkert. Og det gjorde der som regel. Når jeg tænker tilbage på at jeg så mig nødsaget til at slutte min karriere ved DSB, kan jeg til tider godt blive lidt ambivalent. For i realiteten var jeg glad for - og da også lidt stolt over - at være ved DSB. På den anden side fik jeg et nyt job, som var i pagt med mine holdninger, såvel fagligt som politisk. På lokomotivet var der farverne rød/hvid 8

9 Det står i ansættelsesbrevet Vi Frederik den Niende Af Guds nåde konge til Danmark, de Venders og Goters Hertug til Slesvig, Holsten, Stormarn, Ditmarsken, Lauenborg og Oldenborg gør vitterligt: At vi herved allernådigst ansætter: Lokomotivmester i 17.lønramme - Bent Kruuse der har infødsret som Lokomotivmester i 20 lønramme ved statsbanerne. Fra den: 1.Januar 1971 at regne Det tilkommer ham, at han ved denne ansættelse udgives de til enhver tid for tjenestemænd i almindelig gældende regler samt for denne stilling særligt fastsatte bestemmelser og han som tjenestemand med trofasthed og nidkærhed skal Faktaboks Tog 20 fremførte datidens sovevogne fra Jylland (Ålborg og Esbjerg)til København. På strækningen Korsør - København havde tog 20 en lang køretid, for at toget ikke skulle ankomme til København for tidligt. Sovevognstoget - tog 95 - fra København til Jylland, til de ovennævnte destinationer, kørte fra Københavns Hovedbanegård omkring midnat. side 2. opfylde de pligter,som den ham betroede stilling pålægger ham, og holde rigets grundlov i overensstemmelse med den højtidelige forsikring han derom har givet. Givet på Amalienborg den 10 december 1970 Under Vor Kongelige hånd og segl Frederik Rex Ansættelsesbrev for Lokomotivmester Bent Kruuse som: lokomotivmester i 20 lønramme ved Statsbanerne 9 Det smukke gamle DSB vingehjul blev brugt til 1973

10 Inge Marie - Blæksprutten fra Staby af Inge Marie Jensen - bestyrelsesmedlem i ASRA Jeg er født den 24. september 1955 i Madum sogn, som den ældste af en børneflok på 5. Vi er alle født og opvokset i det lille sogn Madum, som er mest kendt for området Tvind, som et lærerkollektiv købte i Inge Marie Jensen Vi gik alle i den lille friskole i Madum med ca. 50 elever. Da jeg havde gået 7 år i skole var jeg skoletræt, og kom ud og tjene som ung pige i huset til en løn af kr. 300 pr. måned. Dengang skulle jeg arbejde hver anden weekend. Så der var kun fri hver anden weekend til at komme til bal og ud og danse med vennerne. Nogle af vennerne havde fri hver weekend og kunne gå i byen hver lørdag, hvilket kunne være lidt surt for en ung pige på 14 år. Selv om lønnen ikke var stor, kunne vi godt gå i byen, det kostede kr. 10 at komme til et bal. Vi skulle kun have en øl eller vand at drikke til en aften. Nogle gange drak vi også en øl inden vi kom af sted til ballet. Efter 1 år som ung pige i huset, meldte jeg mig på en ungdomsskole i Lomborg, hvor Kresten Lom-borg var forstander. Han og hans kone Sidsel kørte skolen med disciplin og klare retningsliner. En periode som jeg var meget glad for og jeg gik der i 2 år og tog 8 og 9 kl. afgangseksamen. Jeg var meget god til regning, men jeg var ikke klar til at læse videre på dette tidspunkt. Jeg overvejede at gå på Handelsskolen, men det blev ikke til noget. I stedet for blev jeg fodermester på en gård. Nu ville jeg ikke gå for en ussel løn som unge pige huset. Landbrugsmedhjælperne fik klart mere i løn end pigerne. Jeg forlangte kr. 900 i løn sammen med kost og logi, som det hed dengang. Både min mor og far synes det var en meget høj løn jeg forlangte, men jeg fik mit forlangende og arbejde i 1 år på landet. Jeg havde en god plads, hvor min arbejdsgiver var en ældre mand på 60 år. Men han var utrolig god til at inddrage mig i alle opgaverne, så jeg både passede dyrene, pløjede, såede, harvede og høstede med en 10

11 Dronningborg selvkørende mejetærsker. Så jeg fik prøvet alle arbejdsopgaver i landbruget. Men jeg skulle stadig arbejde hver enden weekend, dyrene skulle jo fordres alle ugens dage. Da jeg blev 18 år, kunne jeg tjene endnu mere i industrien og have fri hver weekend. Der kunne også blive råd til en lille bil, en Fiat 500. Inges lille Fiat 500 Jeg startede som ufaglært træindustriarbejder i Ringkøbing på Lydig. Så kom jeg i en fagforening, fordi det sagde min far at jeg skulle, for at være sikker på at have et eksistensgrundlag, hvis jeg skulle blive fyret. Det råd har jeg været meget glad for mange gange senere. Det viste sig hurtigt, som ufaglært røg man ud og ind af fabrikkerne. Jeg har arbejdet med produktion af både kommoder, loftbeklædning og højtalere. Senere hen i livet kom jeg i fiskeindustrien, et koldt arbejde hvor vi pakkede silde og rødspættefileter, rensede ørreder samt jomfruhummerhaler. Vi stod tit med hænderne i isvand og rensede ørreder. Fiskene var altid på ca. 3 grader eller derunder under pakkeprocessen. Jeg tror vi medarbejdere alle lider lidt af gigt i fingrene nu hvor vi er kommet lidt op i årene. Men arbejdsmiljø var ikke et højt prioriteret område midt i halvfjerdserne. Sidst i halvfjerdserne havde vi efterdønninger af flere oliekriser, industriens energiomkostninger kostede arbejdspladser og der var stor arbejdsløshed. Jeg boede på daværende tidspunkt i Helle kommune. De satte et projekt i gang for ledige kvinder, hvor der skulle ryddes gamle bjergfyrskove og derefter tilplantes med nye og andre trætyper. Vi startede med de kommunale skove og senere fik også private skovejere tilbudt oprydning og tilplantning, mod en mindre betaling til kommunen. Vi havde en formand, der gik med en motorsav og vi kvinder lagde så grene og småtræer i lange rækker. Mellem rækkerne plantede vi efterår og forår nye træer. Jeg var med til at plante et sted mellem og træer. Jeg har mange gange sagt, især i de senere år, nu vil jeg også ned og se, 11

12 hvor store træerne er blevet i dag. De blev jo plantet sidst i halvfjerdserne, så de er store træer i dag, det kan være de allerede er fældet igen. Vi var i gennemsnit mellem kvinder i aktive-ring i dette projekt i den periode, hvor jeg arbejdede på projektet. Fra skovprojektet meldte jeg mig på et kursus på AMU centeret i Esbjerg, hvor jeg tog stort erhvervskørekort til bus. (AMU var en forkortelse, der dengang betød arbejds markeds uddannelser.) Jeg synes det var tid til lidt mere uddannelse, kurset var på 8 uger, hvor vi havde teori, første hjælp og praktiske køretimer. Efter min afstikker til Helle kommune rejste jeg hjem til min gamle hjemegn og startede med at køre skolebus i Torsted. Ind i mellem var der også turistkørsel og det var jo også sommer tider i weekender og om aftenen. Jeg var på daværende tidspunkt blevet alenemor til min datter, og det kunne være svært at få passet min datter. Her fik jeg utrolig stor hjælp af mine forældre som passede min datter udenfor kommunens normale åbningstider i dagplejen. Det var selvfølgelig ubekvemme arbejdstider og i længden bliver det træls. Min datter har senere hen i livet sagt, at jeg var ikke meget hjemme i den periode. Men alt den kørsel i ind og udland, gav mig muligheden for som enlig mor, at spare op og i 1984 købe mig et lille hus i Staby på 77 kvm. Inge som chauffør Jeg gav kr for huset og flyttede ind i huset, det uden de store reparationer, selv om det var et meget gammelt hus. Der gik flere år inden jeg fik råd til få nyt køkken, som det virkelig trængte til. I dag ville unge mennesker ikke flytte ind i et så gammelt køkken og badeværelse som jeg boede i mange år, inden jeg fik råd til forbedringer. Nu 12

13 har jeg isoleret på loftet, et forholdsvis nyt køkken og et næsten nyt badeværelse med gulvvarme, nyt oliefyr og nye vinduer. I ASRA Nyt bliver der spurgt hvad vi spiste dengang. Som enlig mor med en datter fik vi tit frikadeller, stegt lever, medisterpølse, pandekager, risengrød og ikke mindst vandris med æbler i, samt et spejlæg på et stykke rugbrød. I weekenden fik vi tit en lørdagskylling eller en hakkebøf. Når min datter skal huske tilbage fra sin barndom mener hun, at hun fik frikadeller i hver uge. Med mine skæve arbejdstider skulle det somme tider går hurtigt og nemt. I 1987 starter jeg nyt arbejde igen. Denne gang på fiskefabrikken Poul Agnar i Ringkøbing. Vi lavede rødspættefileter på maskiner, som så senere blev pakket med panering og forskellige fyld. Det kunne være rejesovs, broccoli, champignon og andre forskellige sovse. På fiskefabrikken blev jeg valgt til tillidsrepræsentant for mine kollegaer. Det gav en meget stor personlig udvikling at blive valgt til TR. Jeg kom på mange fagforeningskurser og valgte meldte mig ind et politisk parti, Socialdemokratiet. Jeg blev udfarende på mange områder, da min datter blev konfirmeret i 1989, så havde jeg også større mulighed for at komme hjemmefra uden at skulle have en barnepige hver gang. Jeg blev aktiv i næsten alt. Formand i partiforeningen, formand for FO det senere LO, kasserer i kommunens erhvervsråd, med i kredsbestyrelsen, kasserer i amtsbestyrelsen, jeg var med til at starte en klub op for ledige, jeg var med til at starte AOF afdelingen i Ulfborg-Vemb, var med i AOF amtsbestyrelsen, var med til at nedlægge den, da tiden løb fra aflønnet personale på et AOF amtskontor, ligeledes lavede jeg mange lokale kurser for partimedlemmer i samarbejde med blandt mange gode folk i amtet - ikke mindst Elly Madsen fra Skjern, som var uddannelsessekretær i mange år i amtsorganisationen -, ligestillingsarbejdet, kvindekonferencer. Dertil kommer mange andre små poster rundt om i systemet, som jeg ikke vil nævne her. I gennem de sidste år har jeg trukket mig ud af mange bestyrelser, og satser kun på de opgaver jeg brænder rigtigt meget for. Nuværende er jeg med som kasserer i Ringkøbing- Skjern kreds, kasserer i region Midtjylland, formand for AOF Ulfborg-Vemb og bestyrelsesmedlem for ASRA. Fiskefabrikken lukker i 1992 og jeg kører skolebus i Ørnhøj i et par vikariater af et par omgange. Så ryger jeg ind i min kræftsygdom i 13

14 1994. Det giver mange oplevelser som jeg sagtens kunne havde været foruden. Jeg kom til at kende sygehusene i Ringkøbing, Holstebro og Århus indefra. Efter et halv års kemobehandling ser jeg ud til at komme godt over min sygdom, jeg var i hele sygdomsforløbet meget fokuseret på, at ville overlever min lymfekræft. Det får mig til at tage mit liv op til revision. Skulle jeg realisere mig selv, som det så fint hedder, og tager den uddannelse jeg aldrig fik taget i min ungdom, så skulle jeg nok snart i gang. Så i 1997 passer det med at jeg stopper i et barselsvikariat i skolebussen og melder mig til på handelsskolen fra august i Holstebro. Når jeg nu har taget springet vil jeg gerne på HH, men det er lige nøjagtigt 25 år siden jeg gik ud af 9 klasse. Dermed havde jeg aldrig haft tysk eller matematik. Jeg fik snakket mig til en aftale om at jeg startede på HG med matematik på VUC og tysk som valgfag på HG og året efter skulle der så evalueres, om jeg kunne rykke op i HH klassen. I den første tysktime blev hele klassen spurgt hvor mange år man har haft tysk før handelsskolen. Da det blev min tur til at svare, sagde jeg som sandt var, at det havde jeg haft i 5 minutter. Heldigvis fik jeg merit for samfundslære og erhvervsøkonomi, disse fag havde jeg taget på aftenskole. Godt det samme, for der skulle hænges i, i både tysk og matematik. Men jeg var utrolig motiveret i modsætning til mange af mine unge klassekammerater, så jeg fik lov til at starte i HH klassen, efter 1 år på HG. Jeg kom i sportsklassen (Holstebro Handelsskole har et sportscollege) og jeg kunne være mor til alle mine klassekammerater. De var nu utrolig søde og flinke, vi fik mange gode politiske diskussioner i klassen. Vi var den HH klasse, der diskuterede mest politik. De unge var meget liberale sidst i halv-femserne, men jeg holdt den socialdemokratiske fane højt, selvom jeg tit stod meget alene. En stolt Inge 14

15 Efter endt HHX studentereksamen med et meget fint gennemsnit, kom jeg i lære som kontorelev med speciale i regnskab og revision. Bagefter har jeg arbejdet som kontorassistent et par steder. Lige nu arbejder jeg som forretningsfører ved 2 selvstædige kollegier som ligger i Nr. Nissum ved seminariet (Via Univercity College). Det var en kort gennemgang af mit arbejdsliv og lidt om de situationer og samfund jeg har levet under i mit livsforløb hidtil. Opskift på frikadeller som vor mor lavede dem, og når de nu bliver nævnt i artiklen så.... Fars til ca. 14 frikadeller 500 g hakket svinekød 1½ tsk salt ½ tsk peber 1 æg 1 løg, 50 g 1-1½ dl mini- eller letmælk ½-1 dl hvedemel 1½ spsk olie Rør kødet med salt. Tilsæt peber, æg og revet løg. Tilsæt melet. Rør herefter mælken i. Statestik og stjerner Stop mig ikke med stiv statistik og ikke med grå teori, giv mig en stjerne som cyklelys på hverdagens cyklesti Livet er mere end maskiner og muld, tariffer, procenter, profit mere end bajer og mere end bøf er det at tænke frit. Giv mig det stærke og sunde brød, men også en blomst på mit bord, tal ikke til mig med tørre, men med lyse og levende ord Giv mig en verden jævn og reel, hvor hverdagen stille kan gro, men byg mig også mod stjernerne en stor og skinnende bro. Oskar Hansen Varm olien på en pande ved god varme. Form farsen til frikadeller med en spiseske. Brun frikadellerne ca. 2 minutter på hver side, ca. 4 minutter i alt. Skru ned til middel varme. Vend - og steg frikadellerne ca. 4 minutter på hver side, ca. 8 minutter i alt, til de er gennemstegte. Servér 4 frikadeller til middagen. 15 Oskar Hansen - Den store bevægelses digter

16 Et besøg på Arbejdermuseet. af Jørn Jensen I efteråret 2008 var min kære ægtefælle og jeg på besøg i København, og i den forbindelse var vi i Rømersgade for at se Arbejdermuseet. Arbejdermuseet er som nævnt beliggende i Rømersgade på Nørrebro i København. Museet har til huse i arbejdernes ældste forsamlingsbygning i København der blev bygget i Siden 1983 har Arbejdermuseet haft til huse i bygningen og i forbindelse med indretning af bygningen til museum, blev ejendommen fredet. ABA - Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv har for øvrigt også til huse i ejendommen. med at effektivisere de ovne, der skulle bruges til at kremere ligene i de Tyske koncentrationslejre. Det er en tankevækkende oplevelse at gå rundt og se på udstillingen. Og man bliver noget forundret, når man kan læse at man fra virksomhedens side efter krigens ophør hævdede, at man ikke vidste at ovnene blev brugt i koncentrationslejrene. Virksomhedens overingeniør kunne fra sit kontor se over på koncentrationslejren Buchenwald beliggende på skråningerne nogle kilometer borte. Han kunne hver dag bogstaveligt talt sidde på sit kontor og se røgen fra krematorieovnene. Det er en interessant og tankevækkende udstilling der er værd at se. Vi har ved tidligere besøg i København været på arbejdermuseet og som ved de tidligere besøg, blev vi også denne gang meget begejstrede for at se museet. Arbejdermuseet fik for nogle år siden tilbygget underjordiske udstillingslokaler, hvor skiftende særudstillinger vises. I øjeblikket vises en udstilling med den lidt makabre titel: "Dødens Ingeniører. Maskinfabrikken Topf & Söhne. Ovnbyggerne fra Auschwitz." Udstillingen har tidligere været vist i Berlin i forbindelse med åbningen af Det jødiske Museum samme sted. Ved den lejlighed blev Arbejdermuseets direktør Peter Ludvigsen interesseret i udstillingen, og det er nu lykkedes at vise den på Arbejdermuseet. På udstillingen fortælles om arbejde Arbejderfamilie i kolonihaven Museets permanente udstilling er beliggende i den oprindelige forsamlingsbygning. Udstillingsområdet er blevet ændret og gjort større siden vort seneste besøg for nogle år siden. Her kan man bl.a. se om familien Sørensen - en arbejderfamilie , hvor udstillingen tager udgangspunkt i en original lejlighed fra Størstedelen af lejlighedens møblement stod uændret på Østerbro indtil 1990, hvor det blev overdraget til museet. 16

17 En anden lejlighed omhandler livet i en trang arbejderbolig under den store arbejdsløshedsperiode i 1930 erne, hvor man følger familien Petersen en tidlig morgen. Videre i udstillingen kan man se en lejlighed fra 1950 erne, hvor man kan registrere at den større velstand efterhånden gør sig gældende. I en del af udstillingen vises industri arbejdets udvikling fra industrialiseringens begyndelse i midten af 1800-tallet til i dag. Man kan følge hvordan nye maskiner, masseproduktion og arbejdsløshed konstant har tvunget arbejderen til at tilpasse sig. Lejlighed fra 50érne Hvis man under besøget på museet trænger til en lille pause, kan man i cafeen få kaffe tilsat Richs (I ved, "den der driks") og dertil kiksekage. stadig, og den bliver også i dag benyttet til forskellige arrangementer. Under et besøg kan man ikke undlade at sætte sig på en stol og lade tankerne flyve, og tænke på hvad der gennem årene er foregået i denne sal. Hvilke koryfæer der har stået på talerstolen, hvilke betydningsfulde beslutninger der er taget i dette lokale. Skal man en tur til København er Arbejdermuseet absolut et besøg værd. Ligesom ASRA er en støttekreds i forhold til arbejdet med at indsamle og registrere arbejderbevægelsens historie, har Arbejdermuseet også en støttekreds - Arbejdermuseets Venner. Arbejdermuseets Venner udsender flere gange om året et skrift der omtaler museets udstillinger samt andet stof vedrørende arbejderhistorie bl.a. en omtale af den netop udsendte biografi om Stauning skrevet af Henning Grelle. (Henning Grelle, der er leder af ABA, er iøvrigt efterfølgende blevet indstillet til LO s kulturpris.) Hvis man vil vide mere om Arbejdermuseet og Arbejdermuseets Venner, herunder hvordan man bliver medlem af støttekredsen, kan man gå ind på deres hjemmeside: Forsamlingsbygningens festsal står der Man kan også finde museets hjemmeside via ASRA`s hjemmeside hvor der er et link til Arbejdermuseet. 17

18 Den gamle redacteurs klumme af Bent Kruuse Skotøjsæsken Et yndet objekt til genbrug fotografier. Og i den mere romantiske genre er opbevaring af gamle kærestebreve, sirligt indbundet med silkebånd og sløjfe. Det er i sig selv historisk, da begrebet kærestebreve nærmest er en saga blot. I dag foregår kommunikationen mellem de unge forelskede pr. sms og/eller . Den sirlige håndskrift er erstattet at de ofte for menigmand uforståelige elektroniske beskeder, i nutidens unges sprog. foto: Bent Kruuse Læserne kender det sikkert. Efter veloverstået juleaften, er der en masse gavepapir og diverse emballage, der skal ryddes af vejen. Det var i alle tilfælde klummeskriverens oplevelse. Blandt den tomme emballage var en skotøjsæske, og så meldte spørgsmålet sig: Skal den smides ud eller kan den bruges til et eller andet formål? Det i sig selv var ikke nogen genial tanke, snarere genbrug af en god idé, for netop skotøjsæsker har, så langt klummeskriverens erindring rækker, kunnet finde ny anvendelse, når de havde udtjent det oprindelige formål - at opbevare sko. Skotøjsæsken har i sær været ideel til opbevaring, og som det bl.a. fremgår, af gamle film, er det nærmest et globalt fænomen. Anvendelsesmulighederne er mange, som for eksempel til gamle familie 18 Nå men tilbage til skotøjsæsken. Den var også velegnet som legetøj, f.eks. kunne pigerne bruge den til senge for deres dukker. Selv husker jeg den brugt til kuglespil, hvor det at ramme huller, af forskellige størrelser, gav varierede gevinster, i form af et antal kugler. Da hullerne var svære at ramme, blev skotøjsæskens ejer gerne den store vinder. Anvendelsesmuligheder som nærmest er ukendte i dag. Hvilken skæbne der skal tilgå den skotøjsæske min kone "fik i julegave", er ikke afgjort, men om ikke andet kan den da gøre nytte ved at blive omsat til varme. Skotøjsæsker kan også bruges til flot decoupage, spørg blot Dronning Margrethe

19 Generalforsamling i ASRA Onsdag den 25. februar 2009 kl. 19,00 på Arkivet - Ålykkevej Herning Der indkaldes hermed til generalforsamling Dagsorden: 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Beretning ved formand Andreas Iversen 4. Fremlæggelse af revideret regnskab ved kasserer Jørn Jensen 5. Forelæggelse af budget 6. Fastsættelse af kontingent 7. Indkomne forslag til behandling 8. Valg: a. Valg af formand for 2 år på valg er: Andreas Iversen b. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år på valg er: Elin Kragelund, Ikast Bent Søndergaard, Herning Inge Marie Jensen, Ulfborg c. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter på valg er: Jørgen Iversen, Snejbjerg Herning Ingrid Preisler Andreassen, Herning d. Valg af 2 revisorer: på valg er: Villy Grøn, Vildbjerg Erik Christensen, Herning e. Valg af revisorsuppleant: på valg er: Egon Karlsen, Videbæk 9. Eventuelt Forslag som ønskes behandlet under pkt. 7 skal være formanden i hænde semest 8 dage før generalforsamlingen. Bestyrelsen 19

20 Afs: ASRA Ålykkevej Herning Gode venner. I forbindelse med udsendelse af ASRA Nyt medsendes indbetalingskort til betaling af kontingent for Bortset fra en mindre regulering af kontingentet for faglige organisationer, er beløbet også i år uændret. Vi lavede sidste år et fremstød for at få nye medlemmer. Det gav et pænt resultat, men for at fuldende succesen er det jo nødvendigt at alle de "gamle" medlemmer forlænger medlemskabet. Vi håber derfor at du/i snarest vil honorere indbetalingskortet, og hvis det bliver gjort med det samme er du sikker på ikke at få det forlagt, og dermed glemme betalingen. I håb om at jeg snart får travlt med at registrere kontingentbetalinger vil jeg gerne ønske alle Godt Nytår. Jørn Jensen kasserer

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Dig og Demokratiet ét emne to museer Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Tilbud til alle sprogskoler Københavns Bymuseum og Arbejdermuseet

Læs mere

Struer jernbaneklub. Juli 2005. Så har vi fået gang i Ardelt 121 den 220505 for første gang siden 230603 Mere herom inde i bladet.

Struer jernbaneklub. Juli 2005. Så har vi fået gang i Ardelt 121 den 220505 for første gang siden 230603 Mere herom inde i bladet. Struer jernbaneklub Juli 2005 Så har vi fået gang i Ardelt 121 den 220505 for første gang siden 230603 Mere herom inde i bladet. Bestyrelsen: Formand: Egon Petersen (ewp) 97407433 mobil nr.: 29820125 Kasserer:

Læs mere

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet.

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Side 1 af 6 FORMANDENS INDLÆG Nu når vi alle er kommet godt

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line.

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line. SPONSORER TIL MEDLEMSBLADET: Marts kvartal 2013 6 Årgang Medlemsblad NUFFGIELD UNIVERSAL M 4 Industrivej 7 Vester Aaby DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125 Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

2011-20- Menuen: Laks med æggestand. Svinekam med rødkål salat, hvide kartofler grøn salat og skysovs. Rugbrød og boller med pålæg og ost.

2011-20- Menuen: Laks med æggestand. Svinekam med rødkål salat, hvide kartofler grøn salat og skysovs. Rugbrød og boller med pålæg og ost. Forret: Hovedret: Dessert: Natmad: Menuen: Laks med æggestand Svinekam med rødkål salat, hvide kartofler grøn salat og skysovs Citron fromage Rugbrød og boller med pålæg og ost. 1931 Hertil kan købes diverse

Læs mere

fået den titel? Man kan næsten ikke blive fri for at spekulere på, hvilke tanker Villads Junker senere har gjort sig om sit ordvalg.

fået den titel? Man kan næsten ikke blive fri for at spekulere på, hvilke tanker Villads Junker senere har gjort sig om sit ordvalg. Kære skakkolleger. I kraft af at jeg har kendt Bent Larsen i drengeårene, har Erling Høiberg forespurgt, om jeg med henblik på klubbens hjemmeside ville skrive en personlig erindringsskrivelse om Bents

Læs mere

Af Freja Gry Børsting

Af Freja Gry Børsting Af Freja Gry Børsting Flygtningelejren i Jonstrup Af Freja Gry Børsting Furesø Museer 2015 Flygtningelejren i Jonstrup Forfatter: Freja Gry Børsting Illustration: Allan Christian Hansen Forfatteren og

Læs mere

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner 1 Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00 21 Du følger Herre, al min færd 420 Syng lovsang hele jorden 787 du som har tændt millioner af stjerner Da jeg kom i 6. klasse fik vi en ny dansklærer,

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Grundejerforeningen Store Vangen

Grundejerforeningen Store Vangen Grundejerforeningen Store Vangen Generalforsamling 10. april 2013 Referat Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning. 3. Foreningens regnskab (vedlagt). 4. Indkomne forslag. 5. Budget 2013

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere

Bilag 13. Charlotte: Transskriberet og kodet interview

Bilag 13. Charlotte: Transskriberet og kodet interview (Interviewer) (Informant) Bilag 13 Charlotte: Transskriberet og kodet interview 00.10: Ja men til at starte med vil vi godt bare bede dig om at præsentere dig selv. 00.14: Jamen jeg hedder Charlotte, jeg

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger UDENLANDSKE Wiener Tumling: blå med bånd. Anders Pedersen Skælskørvej 101 4261 Dalmose. Tlf.: 58 18 80 94 tumlinger Tysk Nonne: sort, blå, sølv, rød og gul. Niels Hansen Helsingevej 98 a 3300 Frederiksværk

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

VMJK klubblad for 2. kvartal 2015

VMJK klubblad for 2. kvartal 2015 VMJK klubblad for 2. kvartal 2015 Fremtidens tog En fantasi eller hvornår kommer togrejsen til at foregå sådan! Måske vil vi hellere bygge i dette tempo. Her er der jo skinner, landskab og meget andet

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

Morgenmad og mellemmåltid

Morgenmad og mellemmåltid Morgenmad og mellemmåltid Morgenmad Vælg mellem Skyr med æblemost kanel og nødder Skyr med ingefær og rugbrød Ristet rugbrød med ost og et blødkogt æg Æggepandekage med skinke og ost Knækbrød med ost Spinat

Læs mere

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv Mødereferat Emne: Aktiv Kunsts Årsmøde Dato: Tirsdag, den 20. januar 2015 - kl. 19:30 Sted: Deltagere: Fuglsanghus, Hørsholm 53 medlemmer af Aktiv Kunst Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsens beretning

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Søren Andreasen er kendt for at fly e ud i en jord/halmhy e om sommeren, mens han opdyrkede sit stykke land på Lamme orden. Man mener, at da Søren

Læs mere

Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU. Brugerråds bladet. Første udgave 2012 Nr 1.

Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU. Brugerråds bladet. Første udgave 2012 Nr 1. Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU Brugerråds bladet Første udgave 2012 Nr 1. Brugerrådets medlemmer er repræsentanter for alle i Aktiv-Bo & Beskæftigelse samt STU. Brugerrådet I må gerne komme med forslag

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

180 : Jeg er ikke vred mere

180 : Jeg er ikke vred mere 180 : Jeg er ikke vred mere I 180 grader møder vi mennesker, hvis liv har taget en voldsom drejning, men som er kommet styrket videre. Tabita Brøner er vokset op som Jehovas Vidne. Men som teenager mødte

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

Test din viden om Præpositioner

Test din viden om Præpositioner Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Præpositioner 9 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 3 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Pkt. 2: Pkt. 3: Pkt. 4: Pkt. 5: Pkt. 6: Pkt. 7: Pkt. 8: Valg af dirigent Formandens beretning

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

Test din viden om Verber

Test din viden om Verber Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Verber 9 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 2 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din viden

Læs mere

Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958

Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958 1 TEMA: REJSER Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958 Familien Aakjær rejser meget. I dette hæfte vil du få et lille indblik i hvordan først Jeppe

Læs mere

Opgaver til Hjemmets fire vægge

Opgaver til Hjemmets fire vægge Opgaver til Hjemmets fire vægge 1 Møblér Pouls lejlighed Diskuter og tegn, hvordan I mener, Pouls lejlighed så ud. Tegn, klip og klister møbler på tegningen. Husk etageseng, sovesofa og alt det andet en

Læs mere

Nr. 1 2015. Godt at vide Den lille lette Forårs fornemmelser Vi er Frivillige

Nr. 1 2015. Godt at vide Den lille lette Forårs fornemmelser Vi er Frivillige Nr. 1 2015 Godt at vide Den lille lette Forårs fornemmelser Vi er Frivillige Indholdsfortegnelse Informa on Formandens ord 3 Kontakt informa oner 4 Konkurrence 5 Madholdet Gistrup e erår 2014 6 Forårets

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Norge Navn: Lone Kristensen Rejsekammerat: Katrine Winkler Sørensen Rapport fra udvekslingsophold Hjem-institution: VIA University Collage, Sygeplejerskeuddannelsen Viborg Værts-institution/Universitet:

Læs mere

DEN 2011. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN 2011. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU Marts DEN 2011 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338 Side 1 Christian Petersen Anna Rasmussen Ingrid Petersen 1. Marts 25. Marts 28. Marts Redaktionen ønsker

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Snak om filmens begyndelse. Prøv at læse teksten herunder og se, om I forstår de ord, som er streget under.

Snak om filmens begyndelse. Prøv at læse teksten herunder og se, om I forstår de ord, som er streget under. Filmens optakt (læs og forstå) Snak om filmens begyndelse. Prøv at læse teksten herunder og se, om I forstår de ord, som er streget under. Lars Hansen er en ung mand. Han har ikke nogen kæreste. Han er

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 I denne udgave af nyhedsbrevet Kan du læse mere om: Københavner-turen 12 frikvarteret Lokalt brugerråd Åbning i julen Juleafslutning Julefrokosten Københavner-turen

Læs mere

Formanden forklarede at det tomme sæde i bestyrelsen med at Holger Schmidt som vi er bekendt med, er flyttet til Jylland.

Formanden forklarede at det tomme sæde i bestyrelsen med at Holger Schmidt som vi er bekendt med, er flyttet til Jylland. Referat af ordinær generalforsamling i Greve Brandmandsforening den 5. februar 2015 Formanden startede med at byde velkommen til den ordinære generalforsamling, særlig velkommen til foreningens æresmedlem

Læs mere

Jeopardy-quiz om C.W. Obels Tobaksfabrik. Spillevejledning

Jeopardy-quiz om C.W. Obels Tobaksfabrik. Spillevejledning Jeopardy-quiz om C.W. Obels Tobaksfabrik Spillevejledning 1. Klik ind på hjemmesiden http://jeopardylabs.com/play/jeopardy-cw-obels-tobaksfabrik 2. Vælg hvor mange hold I skal være og tryk derefter på

Læs mere

afslører alt derfor træner jeg ungdomsholdet

afslører alt derfor træner jeg ungdomsholdet lland: FrivilligCenter Lo r dig! Der er brug fo Bliv Frivillig Make A Wish ønskefonden får drømmene til at gå i opfyldelse! Thomas fra VELO Poul fortæller: Jeg gør det for min egen skyld Sådan hjælper

Læs mere

Ugebrev 16 Indskolingen 2015

Ugebrev 16 Indskolingen 2015 Ugebrev 16 Indskolingen 2015 Fælles info: Kære indskolingsforældre. Det ser ud til at foråret endelig har fundet Odsherred herligt, herligt. Det betyder bl.a., at der skal skiftes lidt ud i garderoben.

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Godkendelse

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

Kokkelærerens madplan. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Tortilla med oksekød, avocado, dressing og grøn salat

Kokkelærerens madplan. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Tortilla med oksekød, avocado, dressing og grøn salat Kokkelærerens madplan Aftensmad Madpakke - små forslag til, hvordan vi kan bruge vores rester Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Pasta med asparges og parmaskinke Rester fra weekenden Fiskefrikadeller

Læs mere

Side 9 manden Portræt af formanden for Vestsjællands Stilladsklub

Side 9 manden Portræt af formanden for Vestsjællands Stilladsklub StilladsInformation nr. 75 - maj 2005 Side 9 manden Portræt af formanden for Vestsjællands Stilladsklub Navn: Jesper Christiansen Bopæl: Svebølle Alder: 32 Start i branchen: 1993/1994 Nuværende firma:

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Historien om en håndværksvirksomhed

Historien om en håndværksvirksomhed Velkommen til historien om Solvang VVS At det blev Solvang VVS som skulle blive omdrejningspunktet i denne historie var på ingen måde planlagt, idet den ligesågodt kunne være skrevet med udgangspunkt i

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende dagsorden:

Læs mere

3. Hvorfor fangede man nogle kvinder, tog tøjet af dem og klippede alt håret af dem på gaden?

3. Hvorfor fangede man nogle kvinder, tog tøjet af dem og klippede alt håret af dem på gaden? Før læsning: Introduktion til årtiet Gruppearbejde: Se på billederne i bogen side 3. Hvad kender I? Hvad tænker I? Hvad tror I kapitlet handler om? Hvad ved I om dette årti i jeres eget hjemland / verden

Læs mere

Centrets bedste Nyhedsavis

Centrets bedste Nyhedsavis Centrets bedste Nyhedsavis - At gå på CSV SydØstfyn. (Side 3) - Elever på Nytårsforsæt. (Side 10) - Den SJOVE side. (Bagsiden) Velkommen til skolens bedste nyhedsavis. For første gang i nyere tid har skolen

Læs mere

Husk at læse jeres opskrifter godt igennem inden start. Menuen for i aften er følgende

Husk at læse jeres opskrifter godt igennem inden start. Menuen for i aften er følgende Velkommen til endnu en kokkeskole Velkommen til endnu en kokkeskole. I dag skal vi, som sidst, 3 retter igennem. Grupperne er de samme som sidst. Men der er rotation så vi rykker en ret frem fra sidst.

Læs mere

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken Brugertilfredshed Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken 2012 1 Om undersøgelsen Spørgeskemaet blev udleveret i perioden 8. maj 2012 til 31. august 2012 i forbindelse med behandling på tandreguleringsklinikken.

Læs mere

HER OG NU s femte udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s femte udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU December 2007 HER OG NU s femte udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Klimamålingen 2007 Medarbejdervalg til TDC bestyrelsen Revision af Overenskomst 2007 Spørgeskemaundersøgelsen

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet!

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015 Fastelavnsholdet 2015 Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

1.1. Opgavesæt B. FVU-læsning. 1. januar - 30. juni 2009. Forberedende Voksenundervisning

1.1. Opgavesæt B. FVU-læsning. 1. januar - 30. juni 2009. Forberedende Voksenundervisning 1.1 Opgavesæt B FVU-læsning 1. januar - 30. juni 2009 Prøvetiden er 45 minutter til opgavesæt 1 15 minutters pause og 45 minutter til opgavesæt 2 Prøvedeltagerens navn Prøvedeltagernummer Prøveinstitution

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. Mandag d. 28. marts 2011 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. Mandag d. 28. marts 2011 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig Gode råd & observationer fra nuværende grønlandske efterskoleelever til kommende grønlandske elever Tanker før afgang: Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Stilladsinformation nr. 64 - december 2001 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Ib Hansen Bopæl: albertslund Alder: 55 Start i branchen: 1975 Firma: Tillidspost: Herlev Stilladser Fanebærersuppleant

Læs mere

UNDER UDARBEJDELSE. Net-opgaver: Facitliste

UNDER UDARBEJDELSE. Net-opgaver: Facitliste Net-opgaver: Facitliste Kapitel 1: Arbejde og uddannelse Ordforråd: Job og jobfunktioner Grammatik: Inversion Grammatik: Datid Grammatik: Possessive pronominer Udtale: R Billedserie: Josefs arbejde Kapitel

Læs mere

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en Grønland Solopgang Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en praktik i udlandet. Jeg kunne ikke helt finde ud af om det skulle være USA eller Grønland,

Læs mere

Nyhedsbrev Marts 2015

Nyhedsbrev Marts 2015 Nyhedsbrev Marts 2015 Analog og digital TV Hurtig og billig bredbånd Telefoni Digital nabohjælp Bladet er omdelt omkring weekenden 21.-22. marts 2015. Foreningens ordinære generalforsamling afholdes torsdag

Læs mere

Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt.

Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt. pårørende Still fra SOMETHING LIKE HAPPINESS Director: Bohdan Slama Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt. AF ELSE CHRISTENSEN

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

FEBRUAR 2012 NR 4/49. AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K. Tema: Livstræet

FEBRUAR 2012 NR 4/49. AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K. Tema: Livstræet FEBRUAR 2012 NR 4/49 AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K Tema: Livstræet Teatersalen Domus fredag den 23. marts 2012 kl. 20:00. Dørene åbnes kl. 18:30 OPLAGSTAL :350 - Udsendes 5 gange årligt til samtlige

Læs mere

2.B s matematiske spilledag

2.B s matematiske spilledag 2.B s matematiske spilledag Vi spiller Tarzan og vi spiller også Kalaha og vi har også spillet Up og Down og vi har også spillet Sequence som er et spil om taktik og held og vi har spillet Bohnanza og

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Hjælp Julemanden. Lærerark

Hjælp Julemanden. Lærerark Hjælp Julemanden Lærerark Om undervisningen i Tivoli: Undervisningen i Tivoli varer 60 min. I bliver budt velkommen af Tivolis underviser, der viser jer til rette i julemandens stue. Eleverne får at vide,

Læs mere

Gl. ager 14.4.59. Kære Brevduevenner.

Gl. ager 14.4.59. Kære Brevduevenner. Gl.ager14.4.59. KæreBrevduevenner. Ja,nuerjegvedatværeovredetmedinfluenzaen,iPåskenvarjegnuikkemangesure sildværd,jegholdtmigiroogkomingenstederihelepåsken. Jegharlavetmegetforskelligtsiden1.April,jegharjoværetløsarbejder:Jegharkørtfor

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 8. maj 2013 Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 Bestyrelsen takker for en god og ordentlig generalforsamling samt det gode fremmøde. Der skal

Læs mere

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E Værd at vide: Når du er ledig F O A s A K A S S E Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler Arbejdskrav

Læs mere