ASRA NYT. Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing amt. 26. Årgang nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ASRA NYT. Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing amt. 26. Årgang nr. 1 2009"

Transkript

1 ASRA NYT Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing amt 26. Årgang nr foto:leo Skaaning I forbindelse med udgivelse af Herning-bogen 2008 var ASRA inviteret, da en af artiklerne er skrevet af Rikke Mosegaard Jørgensen. Artiklen omhandler Tekstilarbejderne i Herning, og Rikke Jørgensen havde hentet materiale til bogen på arkivet hos ASRA.

2 Kolofon: ASRA NYT Udgivet af ASRA Ålykkevej Herning Tlf: (I arkivets åbningstid,som regel om onsdagen kl. 10,00-15,00) Redaktion: Bent Kruuse Elly Madsen Jørn Jensen Leo Skaaning Hjemmesiden: Formand - Tlf Andreas Iversen Kasserer - Tlf Jørn Jensen Deadline for næste nr. den 15.februar 2009 Bladet trykkes med støtte fra: 3F Holstebro OBS! Fjernsynet på side 18. kunne sagtens være købt ved SAMKØB, vi bringer en artikel om SAMKØB i næste nummer. Lokalhistorie På forsiden af dette blad er et billede fra Herning Historiske forenings reception i forbindelse med udgivelsen af Herning-bogen I anledning af at Rikke Jørgensen har en artikel med i årbogen, blev ASRA inviteret, bl.a. fordi Rikke havde hentet noget af hendes matriale til hendes artikel i ASRAs arkiv. Rikke Mosegaard Jørgensen har angivet en kildeliste, men desværre ikke angivet ASRA som kilde, det ville måske have været meget sjovt at være nævnt, men det er ikke det det drejer sig om, men når man nu anstrenger sig for at angive mange andre, kunne ASRA også godt være nævnt. Vi var glade for at være inviteret, og fik ved den lejlighed givet Herning historiske forening vores jubilæumsskrift, som man udtrykte stor glæde over, og som man sagde: vi forsker ikke i historie, men udgiver andres historier i vores årbøger Man gav samtidig udtryk for, at man gerne ville aflægge ASRA et besøg, man fandt ud af, at der i vores arkiv sikkert var meget spændende materiale, som man måske kunne drage nytte af. Lokalhistorie er spændende, og selv om vi ikke kun dækker Herning, men hele det gamle Ringkøbing amt, så er det vigtigt vi får udbredt kendskab til vores eksistens. L.S. 2

3 Leder. Så har vi igen sagt farvel til et gammelt år på godt og ondt med en begyndende finanskrise der har ramt hele den globale verden. Herhjemme påstår statsministeren, at det ikke bliver så slemt, da vi er godt rustet økonomisk, vi har sparet op. Ja, ja lad os nu se, ledigheden stiger, godt nok fra en historisk lav ledighed, men den vil nok stige betydelig mere end regeringen tror. I skrivende stund varsles der fyringer i stor stil som ikke er set i lang tid. Det er ikke særligt rart for dem det går udover. Så statsministeren kan jo sagtens sige at det ikke går os så galt, for han har jo hans på det tørre. For ASRA har det været et godt og begivenhedsrigt år blandt andet med markeringen af ASRA s 25 års jubilæum, men nu skal vi tilbage til hverdagen, og have sat gang i de næst 25 år, så ASRA om 24 år kan fejre sin 50 års fødselsdag. Vi skal have gang i vores projekt "Vi er selv historie." Kære medlemmer husk på I er selv historie, og I kender sikkert en eller flere i jeres familie,eller vennekreds, der har en god historie at fortælle, som så kan opbevares i ASRA for eftertiden. Hvis man ønsker hjælp til historien har vi i ASRA to båndoptagere, vi gerne låner ud, hvis nogen hellere vil indtale historien. Så skriver vi den. Er der nogle der gerne vil fortælle historien er vi også parate til at yde hjælp til dette med papir og kuglepen. Ønsker man selv at klare det kan man på hjemmesiden under "Vi er selv historie" få hjælp. 3 Der findes en række spørgsmål/stikord som kan bruges. Jeg håber at vi i 2009 vil få rigtig mange historier. En anden opgave må være at vi nu får kendskabet til ASRA udbredt mest muligt, helt ud i yderområderne, så vi på den måde kan få flere medlemmer. Jeg har en forestilling om at det kan foregå på den måde at I hjælper os med at finde nogle personer/ambassadører, der gerne vil være med til at agitere for ASRA, men også vil bidrage til at indsamle arkivalier, samt at deltage i arbejdet i arkivet. Vi har hårdt brug for hjælp. Ligeledes til at være behjælpelige med vores udstilling, da planen er at den helst skal køre kontinuerligt. Er der nogen der brænder for at hjælpe os, kan henvendelse ske til undertegnede på telefon mobil eller på mail: I ønskes alle et godt nytår med en stor tak for den interesse I har vist ASRA i det år der er gået. Andreas Iversen formand

4 Min karriere ved DSB Navn: Bent Kruuse Født den: 27. juli 1928 i Korsør Opvokset: I København, indtil december Startede skolegang i Nyboder skole, men flyttede i løbet af 1. klasse til Sundbyvester skole. I 1943, hvor vi flyttede til Korsør, afsluttede jeg skolegangen med mellemskoleeksamen fra Korsør Mellem- og Realskole. Årsagen til flytningen var min faders død. (43 år gammel). Opfyldelsen af min drengedrøm: Min drøm var at blive lokomotivfører - dengang der blev kørt med rigtige lokomotiver. (Det var da drenge drømte om at blive enten brandmand eller lokomotivfører.) I de år vi boede i København tilbragte jeg mine sommerferier hos min mormor i Korsør. På et tidspunkt, hvor hun boede med udsigt til baneterrænet, skrev jeg lokomotivernes numre, som andre (dengang) skrev bilnumre. Og lærte at kende forskel på lokomotivernes forskellige litra. Efter overstået mellemskoleeksamen fik jeg læreplads som maskinarbejderlærling, på Korsør Jernstøberi og Maskinfabrik. Et halvt år efter udstået læretid, aftjente jeg min værnepligt ved Ingeniørtropperne på Ryvangen kaserne. Inden hjemsendelse indsendte jeg ansøgning som lokomotivfyrbøderaspirant, og den 1. oktober tre uger efter min hjemsendelse - begyndte jeg min karriere ved DSB. Jeg husker det var en søndag og jeg skulle, sammen med andre nye aspiranter, møde kl arbejdstiden begyndte normalt kl Aspiranttiden var to år, hvor vi startede med værkstedstjeneste, der i alt var på 7 måneder. Efter et par måneder skulle vi ud at køre som fyrbøder hos to kørelærere, 6 uger hos hver, for at få udstedt en attest på at vi var egnede som fyrbøder. I aspiranttiden skulle også gennemgås et 6 ugers ophold på lokomotivfyrbøderskole. Det foregik i København (og i Århus). Fagene var maskinlære, signaler og 4

5 sikkerhed, vognlære, rapportkrivning, m.v. Efter to års aspiranttid, den 1. oktober 1952, kom udnævnelsen til lokomotivfyrbøder. Og heldigt for mig, i Korsør. Her gjorde jeg tjeneste indtil 1. marts 1962, hvor jeg hovedsagelig kørte mellem Korsør og København, på litra E og P. Og enkelte ture med litra D og S. på begge, og fik en dag den besked, at jeg ikke fik den ledige stilling i Århus. Kort efter blev jeg indkaldt til samtale hos overmaskiningeniøren i 2. distrikt, i Århus. Det var ikke megen snak jeg fik med overmaskiningeniøren, det gjorde jeg derimod med en overkontrollør hos overmaskiningeniøren. Tog 20 - fremført af P på vej ud af Slagelse station, mod København Foto: Bent Kruuse Uddannelse til lokomotivmester I begyndte jeg at søge om uddannelse til lokomotivmester. Det skete ved at søge opslåede stillinger som lokomotivmesteraspirant. Efter flere gange at have søgt på Københavns Godsbanegård Maskindepot - i daglig tale Gb - uden held, var der primo 1961 opslag om ledige stillinger i Fredericia og Århus. Jeg søgte 5 Jeg husker, at han blev ved med at fortælle mig at Fredericia kunne være, som det ofte benævnes, "Fredericia banegård". Det forskrækkede mig ikke. I øvrigt rejste jeg hjem uden en afgørelse. Den kom senere, og jeg kunne således begynde som lokomotivmesteraspirant på Fredericia maskindepot, den 1. marts 1961.

6 En måned senere, den 1. april 1961, forelå i øvrigt udnævnelsen til lokomotivfører. Det skal nævnes, at som lokomotivmesteraspirant beholdt man sin oprindelige stillingsbetegnelse og lønning. Uddannelsen startede med at jeg en måned fulgte en lokomotivmester på skiftende vagter, dag, aften og nat. Jeg husker en pudsig episode, hvor jeg en dag tog telefonen, og der blev rekvireret hjælpevogn. På det tidlige tidspunkt var jeg ikke helt fortrolig med den jyske jernbanegeografi, og var ikke helt klar over, at der både var en station der hed Farre (nord for Fredericia) og én der hed Farris (syd for), så da jeg blev spurgt om det var Farris, svarede jeg (grundet manglende kendskab) ja. Det viste sig det var Farre. Da misforståelsen blev opdaget, blev der travlt. Trækkraften var nemlig en R-maskine, så den "vendte forkert" til den rette destination. Som mesteraspiranter afløste vi lokomotivmestrene på andre maskindepoter, bl.a. Esbjerg, Padborg, Odense, Nyborg og Brande. I Esbjerg var der afløsning hver tirsdag og lørdag. Vi rejste til Esbjerg med et tidligt morgentog og kom sent hjem, men det var eftertragtet, så det faldt i de ældre mesteraspiranters lod at tage afløsningerne i Esbjerg. Men - så et år faldt tirsdag sammen med 1. nytårsdag, og da de ældre 6 aspiranter ikke var interesseret i den afløsning, blev jeg kort før jul sendt på afløsning i Esbjerg, så jeg var klar til at tage vagten nytårsdag. Hovedparten af afløsningerne var for ferier og fridage, en uge eller to. Ved sygdom forekom længere afløsninger, således har jeg været på afløsning i Odense i et par måneder samlet. Også i Brande havde jeg en længere afløsning. I løbet af aspiranttiden skulle gennemgås 3 måneder på Centralværkstedet i Århus og 3 uger på Vognmesterskole i København. Ligeledes var jeg på My-skole i Århus, i 3 uger. Udnævnelse til lokomotivmester Den 1. december 1966 blev jeg udnævnt til lokomotivmester i lønramme 15., ved Struer Maskindepot. Da jeg på det pågældende tidspunkt var udstationeret til Brande, blev det i første omgang aftalt, at jeg skulle fortsætte dér, indtil videre - men, da en af lokomotivmestrene i Struer blev sygemeldt, skulle jeg alligevel tiltræde i min nye stilling, den 1. december Vi var på det tidspunkt 3 lokomotivmestre i Struer. En stilling som værkmester i motorremisen var netop blevet nedlagt. Det samme var i øvrigt maskinsektionen. Der var en ledende lokomotivmester.

7 Vi to andre havde som daglige opgaver tjenestefordelingen og tilsynet med værkstedet. Mit job var at være tjenestefordeler for lokomotivpersonalet, og så i øvrigt deltage i alle de opgaver, der fulgte med at være lokomotivmester. Udover, når min kollega, der havde ansvaret for værkstedet, ikke var til stede, at varetage de forefaldne opgaver i forbindelse med det rullende materiel. En opgave var også at varetage maskinløbet for det rullende materiel, der kørte efter fastlagte planer, bl.a. for at få foretaget de foreskrevne eftersyn. Derudover var der ansvaret for eftersyn af trækkraft, stationeret ved maskindepotet i Struer: MH, MT, Ardelt- og Køftraktorer samt de såkaldte klædeskabe. Desuden perroncar, palleløftere og andre ikke skinnekørende køretøjer. Endelig skal nævnes at vi var to lokomotivmestre, som på skift havde rådighedsvagt i de timer maskindepotet ikke var bemandet med lokomotivmester. Vi havde stillet telefon til rådighed, så vi altid kunne tilkaldes, når vi havde vagt. Og hvis vi skulle deltage i arrangementer om aftenen, skulle der enten kunne ringes til os, eller vi måtte bytte. De to mestre, der havde vagterne, skiftedes til at møde kl til kl og kl til 18.00, med fridag skiftevis søndag og tirsdag. Om søndagen var der kun 1 mester på vagt. Om tirsdagen kom der en afløser fra Århus. Sideløbende havde vi også vagt som hjælpevognsledere, på Hjælpevogn nr. 11 Struer. Omkring midten af 1970'erne blev lavet nogle såkaldte strukturændringer, der betød at depotet, der en overgang hed et driftdepot, kun skulle bemandes med to lokomotivmestre. Da den ene var tæt på pensionsalderen, skulle jeg som den yngste, indtil der blev en stilling ledig, som overtallig, være afløser. Det vil sige udover i Struer også afløse i Århus, Aalborg og Frederikshavn. På grund af årsager, som ikke skal nævnes her, blev det ændret, så der kun skulle være én lokomotivmester i Struer. Det vil sige, at jeg skulle forflyttes til andet tjenestested, der formentlig ville være blevet Århus. Men da familien havde slået rødder i Struer, var vi ikke interesseret i endnu en gang at flytte. Jeg var heldig, da der faldt en appelsin i min turban, i form af en ledig stilling som kontorbestyrer i Holstebro afdelingen af det daværende Dansk Kommunal Arbejderforbund. Jeg søgte og fik stillingen, så den 30. september 1977 sluttede min karriere ved DSB. Jeg vil også nævne, at den 1. januar 1971 blev jeg udnævnt til lokomotivmester i lønramme 20. 7

8 Det var på det tidspunkt, da lønramme 20 endnu betød, at der forelå en kongelig udnævnelse, med ansættelsesbrev underskrevet, på daværende tidspunkt, af kong Frederik den 9. Til det at søge om stillinger, der medførte kongelig udnævnelse, var at ansøgningen skulle skrives - med håndskrift - på et såkaldte "knækket" folieark. Og så var det altid med bemærkningen om, at ansøgningen skulle udstedes til kongen med lille. (Altså "kongen" med lille forbogstav). Når ansøgningen skulle skrives var det en praktisk foranstaltning at have flere folioark til rådighed, hvis der blev skrevet forkert. Og det gjorde der som regel. Når jeg tænker tilbage på at jeg så mig nødsaget til at slutte min karriere ved DSB, kan jeg til tider godt blive lidt ambivalent. For i realiteten var jeg glad for - og da også lidt stolt over - at være ved DSB. På den anden side fik jeg et nyt job, som var i pagt med mine holdninger, såvel fagligt som politisk. På lokomotivet var der farverne rød/hvid 8

9 Det står i ansættelsesbrevet Vi Frederik den Niende Af Guds nåde konge til Danmark, de Venders og Goters Hertug til Slesvig, Holsten, Stormarn, Ditmarsken, Lauenborg og Oldenborg gør vitterligt: At vi herved allernådigst ansætter: Lokomotivmester i 17.lønramme - Bent Kruuse der har infødsret som Lokomotivmester i 20 lønramme ved statsbanerne. Fra den: 1.Januar 1971 at regne Det tilkommer ham, at han ved denne ansættelse udgives de til enhver tid for tjenestemænd i almindelig gældende regler samt for denne stilling særligt fastsatte bestemmelser og han som tjenestemand med trofasthed og nidkærhed skal Faktaboks Tog 20 fremførte datidens sovevogne fra Jylland (Ålborg og Esbjerg)til København. På strækningen Korsør - København havde tog 20 en lang køretid, for at toget ikke skulle ankomme til København for tidligt. Sovevognstoget - tog 95 - fra København til Jylland, til de ovennævnte destinationer, kørte fra Københavns Hovedbanegård omkring midnat. side 2. opfylde de pligter,som den ham betroede stilling pålægger ham, og holde rigets grundlov i overensstemmelse med den højtidelige forsikring han derom har givet. Givet på Amalienborg den 10 december 1970 Under Vor Kongelige hånd og segl Frederik Rex Ansættelsesbrev for Lokomotivmester Bent Kruuse som: lokomotivmester i 20 lønramme ved Statsbanerne 9 Det smukke gamle DSB vingehjul blev brugt til 1973

10 Inge Marie - Blæksprutten fra Staby af Inge Marie Jensen - bestyrelsesmedlem i ASRA Jeg er født den 24. september 1955 i Madum sogn, som den ældste af en børneflok på 5. Vi er alle født og opvokset i det lille sogn Madum, som er mest kendt for området Tvind, som et lærerkollektiv købte i Inge Marie Jensen Vi gik alle i den lille friskole i Madum med ca. 50 elever. Da jeg havde gået 7 år i skole var jeg skoletræt, og kom ud og tjene som ung pige i huset til en løn af kr. 300 pr. måned. Dengang skulle jeg arbejde hver anden weekend. Så der var kun fri hver anden weekend til at komme til bal og ud og danse med vennerne. Nogle af vennerne havde fri hver weekend og kunne gå i byen hver lørdag, hvilket kunne være lidt surt for en ung pige på 14 år. Selv om lønnen ikke var stor, kunne vi godt gå i byen, det kostede kr. 10 at komme til et bal. Vi skulle kun have en øl eller vand at drikke til en aften. Nogle gange drak vi også en øl inden vi kom af sted til ballet. Efter 1 år som ung pige i huset, meldte jeg mig på en ungdomsskole i Lomborg, hvor Kresten Lom-borg var forstander. Han og hans kone Sidsel kørte skolen med disciplin og klare retningsliner. En periode som jeg var meget glad for og jeg gik der i 2 år og tog 8 og 9 kl. afgangseksamen. Jeg var meget god til regning, men jeg var ikke klar til at læse videre på dette tidspunkt. Jeg overvejede at gå på Handelsskolen, men det blev ikke til noget. I stedet for blev jeg fodermester på en gård. Nu ville jeg ikke gå for en ussel løn som unge pige huset. Landbrugsmedhjælperne fik klart mere i løn end pigerne. Jeg forlangte kr. 900 i løn sammen med kost og logi, som det hed dengang. Både min mor og far synes det var en meget høj løn jeg forlangte, men jeg fik mit forlangende og arbejde i 1 år på landet. Jeg havde en god plads, hvor min arbejdsgiver var en ældre mand på 60 år. Men han var utrolig god til at inddrage mig i alle opgaverne, så jeg både passede dyrene, pløjede, såede, harvede og høstede med en 10

11 Dronningborg selvkørende mejetærsker. Så jeg fik prøvet alle arbejdsopgaver i landbruget. Men jeg skulle stadig arbejde hver enden weekend, dyrene skulle jo fordres alle ugens dage. Da jeg blev 18 år, kunne jeg tjene endnu mere i industrien og have fri hver weekend. Der kunne også blive råd til en lille bil, en Fiat 500. Inges lille Fiat 500 Jeg startede som ufaglært træindustriarbejder i Ringkøbing på Lydig. Så kom jeg i en fagforening, fordi det sagde min far at jeg skulle, for at være sikker på at have et eksistensgrundlag, hvis jeg skulle blive fyret. Det råd har jeg været meget glad for mange gange senere. Det viste sig hurtigt, som ufaglært røg man ud og ind af fabrikkerne. Jeg har arbejdet med produktion af både kommoder, loftbeklædning og højtalere. Senere hen i livet kom jeg i fiskeindustrien, et koldt arbejde hvor vi pakkede silde og rødspættefileter, rensede ørreder samt jomfruhummerhaler. Vi stod tit med hænderne i isvand og rensede ørreder. Fiskene var altid på ca. 3 grader eller derunder under pakkeprocessen. Jeg tror vi medarbejdere alle lider lidt af gigt i fingrene nu hvor vi er kommet lidt op i årene. Men arbejdsmiljø var ikke et højt prioriteret område midt i halvfjerdserne. Sidst i halvfjerdserne havde vi efterdønninger af flere oliekriser, industriens energiomkostninger kostede arbejdspladser og der var stor arbejdsløshed. Jeg boede på daværende tidspunkt i Helle kommune. De satte et projekt i gang for ledige kvinder, hvor der skulle ryddes gamle bjergfyrskove og derefter tilplantes med nye og andre trætyper. Vi startede med de kommunale skove og senere fik også private skovejere tilbudt oprydning og tilplantning, mod en mindre betaling til kommunen. Vi havde en formand, der gik med en motorsav og vi kvinder lagde så grene og småtræer i lange rækker. Mellem rækkerne plantede vi efterår og forår nye træer. Jeg var med til at plante et sted mellem og træer. Jeg har mange gange sagt, især i de senere år, nu vil jeg også ned og se, 11

12 hvor store træerne er blevet i dag. De blev jo plantet sidst i halvfjerdserne, så de er store træer i dag, det kan være de allerede er fældet igen. Vi var i gennemsnit mellem kvinder i aktive-ring i dette projekt i den periode, hvor jeg arbejdede på projektet. Fra skovprojektet meldte jeg mig på et kursus på AMU centeret i Esbjerg, hvor jeg tog stort erhvervskørekort til bus. (AMU var en forkortelse, der dengang betød arbejds markeds uddannelser.) Jeg synes det var tid til lidt mere uddannelse, kurset var på 8 uger, hvor vi havde teori, første hjælp og praktiske køretimer. Efter min afstikker til Helle kommune rejste jeg hjem til min gamle hjemegn og startede med at køre skolebus i Torsted. Ind i mellem var der også turistkørsel og det var jo også sommer tider i weekender og om aftenen. Jeg var på daværende tidspunkt blevet alenemor til min datter, og det kunne være svært at få passet min datter. Her fik jeg utrolig stor hjælp af mine forældre som passede min datter udenfor kommunens normale åbningstider i dagplejen. Det var selvfølgelig ubekvemme arbejdstider og i længden bliver det træls. Min datter har senere hen i livet sagt, at jeg var ikke meget hjemme i den periode. Men alt den kørsel i ind og udland, gav mig muligheden for som enlig mor, at spare op og i 1984 købe mig et lille hus i Staby på 77 kvm. Inge som chauffør Jeg gav kr for huset og flyttede ind i huset, det uden de store reparationer, selv om det var et meget gammelt hus. Der gik flere år inden jeg fik råd til få nyt køkken, som det virkelig trængte til. I dag ville unge mennesker ikke flytte ind i et så gammelt køkken og badeværelse som jeg boede i mange år, inden jeg fik råd til forbedringer. Nu 12

13 har jeg isoleret på loftet, et forholdsvis nyt køkken og et næsten nyt badeværelse med gulvvarme, nyt oliefyr og nye vinduer. I ASRA Nyt bliver der spurgt hvad vi spiste dengang. Som enlig mor med en datter fik vi tit frikadeller, stegt lever, medisterpølse, pandekager, risengrød og ikke mindst vandris med æbler i, samt et spejlæg på et stykke rugbrød. I weekenden fik vi tit en lørdagskylling eller en hakkebøf. Når min datter skal huske tilbage fra sin barndom mener hun, at hun fik frikadeller i hver uge. Med mine skæve arbejdstider skulle det somme tider går hurtigt og nemt. I 1987 starter jeg nyt arbejde igen. Denne gang på fiskefabrikken Poul Agnar i Ringkøbing. Vi lavede rødspættefileter på maskiner, som så senere blev pakket med panering og forskellige fyld. Det kunne være rejesovs, broccoli, champignon og andre forskellige sovse. På fiskefabrikken blev jeg valgt til tillidsrepræsentant for mine kollegaer. Det gav en meget stor personlig udvikling at blive valgt til TR. Jeg kom på mange fagforeningskurser og valgte meldte mig ind et politisk parti, Socialdemokratiet. Jeg blev udfarende på mange områder, da min datter blev konfirmeret i 1989, så havde jeg også større mulighed for at komme hjemmefra uden at skulle have en barnepige hver gang. Jeg blev aktiv i næsten alt. Formand i partiforeningen, formand for FO det senere LO, kasserer i kommunens erhvervsråd, med i kredsbestyrelsen, kasserer i amtsbestyrelsen, jeg var med til at starte en klub op for ledige, jeg var med til at starte AOF afdelingen i Ulfborg-Vemb, var med i AOF amtsbestyrelsen, var med til at nedlægge den, da tiden løb fra aflønnet personale på et AOF amtskontor, ligeledes lavede jeg mange lokale kurser for partimedlemmer i samarbejde med blandt mange gode folk i amtet - ikke mindst Elly Madsen fra Skjern, som var uddannelsessekretær i mange år i amtsorganisationen -, ligestillingsarbejdet, kvindekonferencer. Dertil kommer mange andre små poster rundt om i systemet, som jeg ikke vil nævne her. I gennem de sidste år har jeg trukket mig ud af mange bestyrelser, og satser kun på de opgaver jeg brænder rigtigt meget for. Nuværende er jeg med som kasserer i Ringkøbing- Skjern kreds, kasserer i region Midtjylland, formand for AOF Ulfborg-Vemb og bestyrelsesmedlem for ASRA. Fiskefabrikken lukker i 1992 og jeg kører skolebus i Ørnhøj i et par vikariater af et par omgange. Så ryger jeg ind i min kræftsygdom i 13

14 1994. Det giver mange oplevelser som jeg sagtens kunne havde været foruden. Jeg kom til at kende sygehusene i Ringkøbing, Holstebro og Århus indefra. Efter et halv års kemobehandling ser jeg ud til at komme godt over min sygdom, jeg var i hele sygdomsforløbet meget fokuseret på, at ville overlever min lymfekræft. Det får mig til at tage mit liv op til revision. Skulle jeg realisere mig selv, som det så fint hedder, og tager den uddannelse jeg aldrig fik taget i min ungdom, så skulle jeg nok snart i gang. Så i 1997 passer det med at jeg stopper i et barselsvikariat i skolebussen og melder mig til på handelsskolen fra august i Holstebro. Når jeg nu har taget springet vil jeg gerne på HH, men det er lige nøjagtigt 25 år siden jeg gik ud af 9 klasse. Dermed havde jeg aldrig haft tysk eller matematik. Jeg fik snakket mig til en aftale om at jeg startede på HG med matematik på VUC og tysk som valgfag på HG og året efter skulle der så evalueres, om jeg kunne rykke op i HH klassen. I den første tysktime blev hele klassen spurgt hvor mange år man har haft tysk før handelsskolen. Da det blev min tur til at svare, sagde jeg som sandt var, at det havde jeg haft i 5 minutter. Heldigvis fik jeg merit for samfundslære og erhvervsøkonomi, disse fag havde jeg taget på aftenskole. Godt det samme, for der skulle hænges i, i både tysk og matematik. Men jeg var utrolig motiveret i modsætning til mange af mine unge klassekammerater, så jeg fik lov til at starte i HH klassen, efter 1 år på HG. Jeg kom i sportsklassen (Holstebro Handelsskole har et sportscollege) og jeg kunne være mor til alle mine klassekammerater. De var nu utrolig søde og flinke, vi fik mange gode politiske diskussioner i klassen. Vi var den HH klasse, der diskuterede mest politik. De unge var meget liberale sidst i halv-femserne, men jeg holdt den socialdemokratiske fane højt, selvom jeg tit stod meget alene. En stolt Inge 14

15 Efter endt HHX studentereksamen med et meget fint gennemsnit, kom jeg i lære som kontorelev med speciale i regnskab og revision. Bagefter har jeg arbejdet som kontorassistent et par steder. Lige nu arbejder jeg som forretningsfører ved 2 selvstædige kollegier som ligger i Nr. Nissum ved seminariet (Via Univercity College). Det var en kort gennemgang af mit arbejdsliv og lidt om de situationer og samfund jeg har levet under i mit livsforløb hidtil. Opskift på frikadeller som vor mor lavede dem, og når de nu bliver nævnt i artiklen så.... Fars til ca. 14 frikadeller 500 g hakket svinekød 1½ tsk salt ½ tsk peber 1 æg 1 løg, 50 g 1-1½ dl mini- eller letmælk ½-1 dl hvedemel 1½ spsk olie Rør kødet med salt. Tilsæt peber, æg og revet løg. Tilsæt melet. Rør herefter mælken i. Statestik og stjerner Stop mig ikke med stiv statistik og ikke med grå teori, giv mig en stjerne som cyklelys på hverdagens cyklesti Livet er mere end maskiner og muld, tariffer, procenter, profit mere end bajer og mere end bøf er det at tænke frit. Giv mig det stærke og sunde brød, men også en blomst på mit bord, tal ikke til mig med tørre, men med lyse og levende ord Giv mig en verden jævn og reel, hvor hverdagen stille kan gro, men byg mig også mod stjernerne en stor og skinnende bro. Oskar Hansen Varm olien på en pande ved god varme. Form farsen til frikadeller med en spiseske. Brun frikadellerne ca. 2 minutter på hver side, ca. 4 minutter i alt. Skru ned til middel varme. Vend - og steg frikadellerne ca. 4 minutter på hver side, ca. 8 minutter i alt, til de er gennemstegte. Servér 4 frikadeller til middagen. 15 Oskar Hansen - Den store bevægelses digter

16 Et besøg på Arbejdermuseet. af Jørn Jensen I efteråret 2008 var min kære ægtefælle og jeg på besøg i København, og i den forbindelse var vi i Rømersgade for at se Arbejdermuseet. Arbejdermuseet er som nævnt beliggende i Rømersgade på Nørrebro i København. Museet har til huse i arbejdernes ældste forsamlingsbygning i København der blev bygget i Siden 1983 har Arbejdermuseet haft til huse i bygningen og i forbindelse med indretning af bygningen til museum, blev ejendommen fredet. ABA - Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv har for øvrigt også til huse i ejendommen. med at effektivisere de ovne, der skulle bruges til at kremere ligene i de Tyske koncentrationslejre. Det er en tankevækkende oplevelse at gå rundt og se på udstillingen. Og man bliver noget forundret, når man kan læse at man fra virksomhedens side efter krigens ophør hævdede, at man ikke vidste at ovnene blev brugt i koncentrationslejrene. Virksomhedens overingeniør kunne fra sit kontor se over på koncentrationslejren Buchenwald beliggende på skråningerne nogle kilometer borte. Han kunne hver dag bogstaveligt talt sidde på sit kontor og se røgen fra krematorieovnene. Det er en interessant og tankevækkende udstilling der er værd at se. Vi har ved tidligere besøg i København været på arbejdermuseet og som ved de tidligere besøg, blev vi også denne gang meget begejstrede for at se museet. Arbejdermuseet fik for nogle år siden tilbygget underjordiske udstillingslokaler, hvor skiftende særudstillinger vises. I øjeblikket vises en udstilling med den lidt makabre titel: "Dødens Ingeniører. Maskinfabrikken Topf & Söhne. Ovnbyggerne fra Auschwitz." Udstillingen har tidligere været vist i Berlin i forbindelse med åbningen af Det jødiske Museum samme sted. Ved den lejlighed blev Arbejdermuseets direktør Peter Ludvigsen interesseret i udstillingen, og det er nu lykkedes at vise den på Arbejdermuseet. På udstillingen fortælles om arbejde Arbejderfamilie i kolonihaven Museets permanente udstilling er beliggende i den oprindelige forsamlingsbygning. Udstillingsområdet er blevet ændret og gjort større siden vort seneste besøg for nogle år siden. Her kan man bl.a. se om familien Sørensen - en arbejderfamilie , hvor udstillingen tager udgangspunkt i en original lejlighed fra Størstedelen af lejlighedens møblement stod uændret på Østerbro indtil 1990, hvor det blev overdraget til museet. 16

17 En anden lejlighed omhandler livet i en trang arbejderbolig under den store arbejdsløshedsperiode i 1930 erne, hvor man følger familien Petersen en tidlig morgen. Videre i udstillingen kan man se en lejlighed fra 1950 erne, hvor man kan registrere at den større velstand efterhånden gør sig gældende. I en del af udstillingen vises industri arbejdets udvikling fra industrialiseringens begyndelse i midten af 1800-tallet til i dag. Man kan følge hvordan nye maskiner, masseproduktion og arbejdsløshed konstant har tvunget arbejderen til at tilpasse sig. Lejlighed fra 50érne Hvis man under besøget på museet trænger til en lille pause, kan man i cafeen få kaffe tilsat Richs (I ved, "den der driks") og dertil kiksekage. stadig, og den bliver også i dag benyttet til forskellige arrangementer. Under et besøg kan man ikke undlade at sætte sig på en stol og lade tankerne flyve, og tænke på hvad der gennem årene er foregået i denne sal. Hvilke koryfæer der har stået på talerstolen, hvilke betydningsfulde beslutninger der er taget i dette lokale. Skal man en tur til København er Arbejdermuseet absolut et besøg værd. Ligesom ASRA er en støttekreds i forhold til arbejdet med at indsamle og registrere arbejderbevægelsens historie, har Arbejdermuseet også en støttekreds - Arbejdermuseets Venner. Arbejdermuseets Venner udsender flere gange om året et skrift der omtaler museets udstillinger samt andet stof vedrørende arbejderhistorie bl.a. en omtale af den netop udsendte biografi om Stauning skrevet af Henning Grelle. (Henning Grelle, der er leder af ABA, er iøvrigt efterfølgende blevet indstillet til LO s kulturpris.) Hvis man vil vide mere om Arbejdermuseet og Arbejdermuseets Venner, herunder hvordan man bliver medlem af støttekredsen, kan man gå ind på deres hjemmeside: Forsamlingsbygningens festsal står der Man kan også finde museets hjemmeside via ASRA`s hjemmeside hvor der er et link til Arbejdermuseet. 17

18 Den gamle redacteurs klumme af Bent Kruuse Skotøjsæsken Et yndet objekt til genbrug fotografier. Og i den mere romantiske genre er opbevaring af gamle kærestebreve, sirligt indbundet med silkebånd og sløjfe. Det er i sig selv historisk, da begrebet kærestebreve nærmest er en saga blot. I dag foregår kommunikationen mellem de unge forelskede pr. sms og/eller . Den sirlige håndskrift er erstattet at de ofte for menigmand uforståelige elektroniske beskeder, i nutidens unges sprog. foto: Bent Kruuse Læserne kender det sikkert. Efter veloverstået juleaften, er der en masse gavepapir og diverse emballage, der skal ryddes af vejen. Det var i alle tilfælde klummeskriverens oplevelse. Blandt den tomme emballage var en skotøjsæske, og så meldte spørgsmålet sig: Skal den smides ud eller kan den bruges til et eller andet formål? Det i sig selv var ikke nogen genial tanke, snarere genbrug af en god idé, for netop skotøjsæsker har, så langt klummeskriverens erindring rækker, kunnet finde ny anvendelse, når de havde udtjent det oprindelige formål - at opbevare sko. Skotøjsæsken har i sær været ideel til opbevaring, og som det bl.a. fremgår, af gamle film, er det nærmest et globalt fænomen. Anvendelsesmulighederne er mange, som for eksempel til gamle familie 18 Nå men tilbage til skotøjsæsken. Den var også velegnet som legetøj, f.eks. kunne pigerne bruge den til senge for deres dukker. Selv husker jeg den brugt til kuglespil, hvor det at ramme huller, af forskellige størrelser, gav varierede gevinster, i form af et antal kugler. Da hullerne var svære at ramme, blev skotøjsæskens ejer gerne den store vinder. Anvendelsesmuligheder som nærmest er ukendte i dag. Hvilken skæbne der skal tilgå den skotøjsæske min kone "fik i julegave", er ikke afgjort, men om ikke andet kan den da gøre nytte ved at blive omsat til varme. Skotøjsæsker kan også bruges til flot decoupage, spørg blot Dronning Margrethe

19 Generalforsamling i ASRA Onsdag den 25. februar 2009 kl. 19,00 på Arkivet - Ålykkevej Herning Der indkaldes hermed til generalforsamling Dagsorden: 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Beretning ved formand Andreas Iversen 4. Fremlæggelse af revideret regnskab ved kasserer Jørn Jensen 5. Forelæggelse af budget 6. Fastsættelse af kontingent 7. Indkomne forslag til behandling 8. Valg: a. Valg af formand for 2 år på valg er: Andreas Iversen b. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år på valg er: Elin Kragelund, Ikast Bent Søndergaard, Herning Inge Marie Jensen, Ulfborg c. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter på valg er: Jørgen Iversen, Snejbjerg Herning Ingrid Preisler Andreassen, Herning d. Valg af 2 revisorer: på valg er: Villy Grøn, Vildbjerg Erik Christensen, Herning e. Valg af revisorsuppleant: på valg er: Egon Karlsen, Videbæk 9. Eventuelt Forslag som ønskes behandlet under pkt. 7 skal være formanden i hænde semest 8 dage før generalforsamlingen. Bestyrelsen 19

20 Afs: ASRA Ålykkevej Herning Gode venner. I forbindelse med udsendelse af ASRA Nyt medsendes indbetalingskort til betaling af kontingent for Bortset fra en mindre regulering af kontingentet for faglige organisationer, er beløbet også i år uændret. Vi lavede sidste år et fremstød for at få nye medlemmer. Det gav et pænt resultat, men for at fuldende succesen er det jo nødvendigt at alle de "gamle" medlemmer forlænger medlemskabet. Vi håber derfor at du/i snarest vil honorere indbetalingskortet, og hvis det bliver gjort med det samme er du sikker på ikke at få det forlagt, og dermed glemme betalingen. I håb om at jeg snart får travlt med at registrere kontingentbetalinger vil jeg gerne ønske alle Godt Nytår. Jørn Jensen kasserer

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC

UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC 01:00:08 SNEDKER MUHAREM SEJDIC Jeg har mine venner, jeg har mine bekendte. Vi er sammen, og derfor føler jeg at jeg har det rigtig, rigtig godt.

Læs mere

Struer jernbaneklub. Januar Mh 304 ved Struer MR center vest d samt formanden Egon.

Struer jernbaneklub. Januar Mh 304 ved Struer MR center vest d samt formanden Egon. Struer jernbaneklub Januar 2005 Mh 304 ved Struer MR center vest d.2004-09-18 samt formanden Egon. Bestyrelsen: Formand: Egon Petersen 97407433 Kasserer: Erik Linaa 97840687 Bestyrelsesmedlemmer: Kim Hansen

Læs mere

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner 1 Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00 21 Du følger Herre, al min færd 420 Syng lovsang hele jorden 787 du som har tændt millioner af stjerner Da jeg kom i 6. klasse fik vi en ny dansklærer,

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Struer jernbaneklub. Juli 2005. Så har vi fået gang i Ardelt 121 den 220505 for første gang siden 230603 Mere herom inde i bladet.

Struer jernbaneklub. Juli 2005. Så har vi fået gang i Ardelt 121 den 220505 for første gang siden 230603 Mere herom inde i bladet. Struer jernbaneklub Juli 2005 Så har vi fået gang i Ardelt 121 den 220505 for første gang siden 230603 Mere herom inde i bladet. Bestyrelsen: Formand: Egon Petersen (ewp) 97407433 mobil nr.: 29820125 Kasserer:

Læs mere

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet.

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Side 1 af 6 FORMANDENS INDLÆG Nu når vi alle er kommet godt

Læs mere

HK HOVEDSTADEN SENIOR MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN ALLE SAMLET I ET FÆLLES BLAD

HK HOVEDSTADEN SENIOR MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN ALLE SAMLET I ET FÆLLES BLAD HK HOVEDSTADEN 1 SENIOR Program foråret 2016 MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN / Hvad sker der i din afdeling / Medlemsmøder / Hvornår er den næste generalforsamling / Tilmeld dig de nyeste

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole Referat af generalforsamling 20-01-2016 kl. 19.00 på Blære Skole 1. Valg af dirigent: Børge Degn bliver valgt, og konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. Formandens beretning 2015 Velkommen

Læs mere

Side 9 manden Portræt af formanden for Vestsjællands Stilladsklub

Side 9 manden Portræt af formanden for Vestsjællands Stilladsklub StilladsInformation nr. 75 - maj 2005 Side 9 manden Portræt af formanden for Vestsjællands Stilladsklub Navn: Jesper Christiansen Bopæl: Svebølle Alder: 32 Start i branchen: 1993/1994 Nuværende firma:

Læs mere

På fredag den 24. februar fylder viceborgmester i Ikast-Brande kommune og tidligere borgmester i Brande kommune, Preben Christensen, 70 år.

På fredag den 24. februar fylder viceborgmester i Ikast-Brande kommune og tidligere borgmester i Brande kommune, Preben Christensen, 70 år. På fredag den 24. februar fylder viceborgmester i Ikast-Brande kommune og tidligere borgmester i Brande kommune, Preben Christensen, 70 år. Af Villy Guldbrand Jensen Mange borgere har i tidens løb ringet

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være?

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være? Modul 4 Lytte, Opgave 1 Navn: Kursistnr.: Opgave 1 Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 15 2 3 1 X 1. Hvor høje skal kvinderne være? 160-180 165-190 160-170 165-180 2. Hvad

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Spørgsmål. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. www.5emner.dk 1. familie. Eks. Hvad laver hun? Hvad hun laver?

Spørgsmål. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. www.5emner.dk 1. familie. Eks. Hvad laver hun? Hvad hun laver? Spørgsmål familie www.5emner.dk Sæt kryds Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. 7 Hvad laver hun Hvad hun laver Hvor John kommer fra Hvor kommer John fra Er hun færdig med gymnasiet Hun er færdig med gymnasiet

Læs mere

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag. Tre venner OPGAVER TIL. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene på tavlen.

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag. Tre venner OPGAVER TIL. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene på tavlen. OPGAVER TIL Tre venner NAVN: OPGAVER SOM KAN LAVES I KLASSEN Før I læser romanen Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Mido vil være VVS montør

Mido vil være VVS montør Mido vil være VVS montør Af Hanne Brøndum Mido har været i Danmark i snart tre år. Han lærte dansk på Lærdansk i Odense, og han bestod danskuddannelse 2 i december 2012. I januar 2013 begyndte han på Syddansk

Læs mere

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Dig og Demokratiet ét emne to museer Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Tilbud til alle sprogskoler Københavns Bymuseum og Arbejdermuseet

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Dinesh er serviceassistent (let) 12. aug, 2015 by Maybritt 00:00 00:00

Dinesh er serviceassistent (let) 12. aug, 2015 by Maybritt 00:00 00:00 Dinesh er serviceassistent (let) 12. aug, 2015 by Maybritt 00:00 00:00 Dinesh arbejder som serviceassistent på OUH Odense Universitets Hospital. Dinesh historie Dinesh kommer fra Nepal og kom til Danmark

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Da jeg var på jeres alder var der kun 7 års obligatorisk skolegang. Hvis man var blevet træt af skolen, kunne man gå ud efter syvende.

Da jeg var på jeres alder var der kun 7 års obligatorisk skolegang. Hvis man var blevet træt af skolen, kunne man gå ud efter syvende. Kære elever fra 9. årgang Da jeg var på jeres alder var der kun 7 års obligatorisk skolegang. Hvis man var blevet træt af skolen, kunne man gå ud efter syvende. Og det gode var dengang, at man også kunne

Læs mere

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til?

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? - Ja, en.

Læs mere

Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014

Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014 Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014 Orientering fra Per Andersen Team Genbrugspladser Esbjerg kommune Fra d. 1 januar 2014 har medarbejderne på Team Genbrugspladser Esbjerg kommune

Læs mere

Den tid hvor vi mindes din søns Jesus s død og opstandelse. Og han følger os og er hos os helt ind i døden.

Den tid hvor vi mindes din søns Jesus s død og opstandelse. Og han følger os og er hos os helt ind i døden. Kære Gud og far Nu bliver det påske. Festen for foråret. Festen for dit folks udfrielse af Ægypten Den tid hvor vi mindes din søns Jesus s død og opstandelse. Han forlod sin himmel og blev ét med os i

Læs mere

Spørgsmål til Karen Blixen

Spørgsmål til Karen Blixen Spørgsmål til Karen Blixen Af Dorte Nielsen Karen Blixen afsnit 1 1. Hvor ligger Rungstedlund? 2. Hvornår blev Karen Blixen født? 3. Hvor mange år var hun i Afrika? 4. Hvornår udkom hendes første bog?

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 7.APRIL AASTRUP KIRKE KL SEP. Tekster: Sl. 8, Joh. 20,19-31 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 7.APRIL AASTRUP KIRKE KL SEP. Tekster: Sl. 8, Joh. 20,19-31 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 7.APRIL AASTRUP KIRKE KL. 10.00 1.SEP. Tekster: Sl. 8, Joh. 20,19-31 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Thomas er væk! Peter var kommet styrtende ind i klassen og havde

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Grammatik Pronominer (fortsat) og præpositioner

Grammatik Pronominer (fortsat) og præpositioner Grammatik Pronominer (fortsat) og præpositioner Laila Kjærbæk FIO2009 Tirsdag den 9. juni 2009 Pronominer Personlige Fx jeg, du (De), han, hun, den (det), vi, I (De), de; mig, dig (Dem), ham, hende, os,

Læs mere

Test din viden om Verber

Test din viden om Verber Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Verber 9 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 2 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din viden

Læs mere

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER LO-sekretær Marie Louise Knuppert 1. maj 2013, Odense kl. 15.30 KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 15.30 DET TALTE ORD GÆLDER God morgen. Det er godt at se jer sådan en forårsdag - her i Odense! Jeg skal hilse

Læs mere

Historien om en håndværksvirksomhed

Historien om en håndværksvirksomhed Velkommen til historien om Solvang VVS At det blev Solvang VVS som skulle blive omdrejningspunktet i denne historie var på ingen måde planlagt, idet den ligesågodt kunne være skrevet med udgangspunkt i

Læs mere

Livet er for kort til at kede sig

Livet er for kort til at kede sig Artikel i Muskelkraft nr. 6, 2005 Livet er for kort til at kede sig Venner, bowling, chat jeg har et godt liv, fordi jeg gør de ting, jeg vil, siger Malene Christiansen Af Jane W. Schelde Engang imellem

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Vi havde også en dejlig arbejdsdag i lørdag og rigtigt mange arbejdsopgaver blev løst. Der er igen arbejdsdag på lørdag i næste uge.

Vi havde også en dejlig arbejdsdag i lørdag og rigtigt mange arbejdsopgaver blev løst. Der er igen arbejdsdag på lørdag i næste uge. Uge 38 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460 Aktuelt Endnu en uge er gået og det

Læs mere

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden.

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden. Alle Vores hjerter på et guldfad Vilkårene blev for ringe Vil du med ud at gå en tur Vil du med ned til stranden Vi var kun os to Vi var kun os ti tilbage Vi var kun os tre til ceremonien Vi var en familie

Læs mere

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting En Vogterdreng Af Freja Gry Børsting Furesø Museer 2016 1 En Vogterdreng Forfatter: Freja Gry Børsting Illustration: Allan Christian Hansen Forfatteren og Furesø Museer Trykkeri: XL Print Aps ISBN: 87-91140-27-7

Læs mere

Bliss er mit liv. Hayla Søndergaard fortæller

Bliss er mit liv. Hayla Søndergaard fortæller Bliss er mit liv Hayla Søndergaard fortæller Præsentation Jeg hedder Hayla Søndergaard. Jeg er 20 år og har CP. Jeg bor på Østerskoven i Hobro - her har jeg boet de sidste 3 et halvt år.. Jeg er lidt brasiliansk

Læs mere

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14.

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Her på skolen er vi meget interesserede i at tilbyde den bedst mulige undervisning, trivsel og service til vores elever og jer som forældre. Derfor

Læs mere

Gemt barn. Tekst fra filmen: Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt

Gemt barn. Tekst fra filmen: Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt Følgende er en transskription af filmen,, som er produceret af DIIS, 2013. I filmen fortæller Tove Udsholt om sine oplevelser som gemt barn under Besættelsen. Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt Mit navn

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Kapitel 6. Noget om tøj, budskaber og bæredygtighed

Kapitel 6. Noget om tøj, budskaber og bæredygtighed Kapitel 6 Noget om tøj, budskaber og bæredygtighed 1 5 Hvordan har du det med tøj? Voxpop Jamilla Altså, jeg bliver selvfølgelig glad, når jeg arver tøj, og når jeg får noget. Det er rigtig dejligt Og

Læs mere

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11.

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 1 Juleaften hører vi om glæden for hele folket og så kan skeptikerne tilføje: - hvis man da ellers kan tro på nogle overtroiske hyrder. I fasten hører vi om Jesu

Læs mere

Mit forslag var, at vi skrev et eventyr baseret på hans ækle af slagsen, men den 15. november 2012 skrev Rune til mig: Jeg er ikke så glad for Ækle

Mit forslag var, at vi skrev et eventyr baseret på hans ækle af slagsen, men den 15. november 2012 skrev Rune til mig: Jeg er ikke så glad for Ækle Forord Som tegneserienørd har jeg naturligvis altid vidst, hvem Rune T. Kidde var. Jeg så også godt, at han fik en profil på Facebook for nogle år siden, men jeg ville ikke tilføje ham som ven, for jeg

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

Struer jernbaneklub. Oktober 2005

Struer jernbaneklub. Oktober 2005 Struer jernbaneklub Oktober 2005 Så er Ag 68 kommet ud af remisen efter den har fået lavet rust i vognkassen og på taget samt blevet malet op og har fået DSB litrering med nummer 50 86 17-44 0 50-0. Bestyrelsen:

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Astrid og S.P. Jensen

Astrid og S.P. Jensen Astrid og S.P. Jensen Vore erindringer Redigeret af John Lykkegaard Astrid og S.P. Jensen Vore erindringer udgivet 2006 udgivet som e-bog 2011 S. P. Jensen og Forlaget Mine Erindringer Redigeret af John

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Kære elever. Mange venlige hilsner Karen Marie Sørensen

Kære elever. Mange venlige hilsner Karen Marie Sørensen Mit navn er Karen Marie Sørensen, og jeg er 40 år gammel. Jeg har skænket min mand Peter Martin 8 raske børn: to sønner og seks døtre. Jeg er opvokset på landet, men efter vores bryllup besluttede Peter

Læs mere

I FORENINGEN - SPOR 0. Nr.17. Billeder og Tekst kender vi intet til på redaktionen, så vi fralægger os ethvert ansvar

I FORENINGEN - SPOR 0. Nr.17. Billeder og Tekst kender vi intet til på redaktionen, så vi fralægger os ethvert ansvar I FORENINGEN - SPOR 0 Nr.17 Billeder og Tekst kender vi intet til på redaktionen, så vi fralægger os ethvert ansvar Den Københavnske S-bane har fra 1. oktober overtaget de 2 MJ rangerlokomotiver fra DSB.

Læs mere

Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte

Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte Du er 35 år, og ansat som skrankeansvarlig på apoteket. Du har været her i 5 år og tidligere været meget stabil. På det sidste har du haft en del fravær

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

1) Have bruger man om noget permanent: Jeg har en cykel derhjemme.

1) Have bruger man om noget permanent: Jeg har en cykel derhjemme. Få eller have 1) Have bruger man om noget permanent: Jeg har en cykel derhjemme. 2) Få bruger man om en forandring eller udvikling. Derfor er det næsten altid få, når årsagen til forandringen er nævnt

Læs mere

Temauge og karakterer

Temauge og karakterer Kildeskolenyt! Temauge og karakterer I starten af november måned afholdt vi en temauge, der i år handlede om klodens klima. Ugen var fyldt med så mange opdagelser, at der blev skrevet en særudgave af Kildeskolenyt

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Onsdag d. 25. marts 2015, kl. 17.00 UCH, Døesvej, 7500 Holstebro Dagsorden: 1. Velkomst 2. Valg af dirigenter 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

Den store tyv og nogle andre

Den store tyv og nogle andre Den store tyv og nogle andre Kamilla vidste godt, hvordan tyve så ud. De var snavsede og havde skæg og var uhyggelige og mystiske, det sagde alle, der havde forstand på sådan noget. Kamilla havde hørt,

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Februar 2007 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Sidste tilmelding til Foredrag onsdag den 28. februar FOREDRAG Kostkompasset mandag den 5. marts kl. 19.00 Generalforsamling torsdag den 15. marts kl. 19.30

Læs mere

Nyhedsbrev fra MIK fodbold

Nyhedsbrev fra MIK fodbold Nyhedsbrev fra MIK fodbold Sommeren er i fuld gang og for en stund er fodbolden erstattet af ferie og afslapning. Dette skal dog ikke forhindre MIK fodbold i at gøre status over forårets bedrifter og kigge

Læs mere

Kapitel 1. Noget om årets gang

Kapitel 1. Noget om årets gang Kapitel 1 Noget om årets gang 1 4. Mennesker og måneder VOXPOP Er der en måned, du særlig godt kan lide, eller er der en, du ikke bryder dig om? Nina Ja... Jeg kan rigtig godt lide september. Efterårsmånederne

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Kapitel 62, Vamdrup og modellen af Vamdrup Grænsebanegård:

Kapitel 62, Vamdrup og modellen af Vamdrup Grænsebanegård: Kapitel 62, Vamdrup og modellen af Vamdrup Grænsebanegård: 365 Kongeaamuseet, Jernbanegade 7, der rummer lokalhistorisk Arkiv og Modellen af Vamdrup Grænsebanegård. Bygningen opførtes af Jydsk-Fynske Jernbaneselskab

Læs mere

Restaurant Petit. Før du læser bogen

Restaurant Petit. Før du læser bogen OPGAVER TIL Restaurant Petit NAVN: Før du læser bogen OPGAVE 1 1. Læs teksten på bagsiden af bogen Hvor er Jacob og Lone henne? Hvad laver de? Hvorfor tænker Lone på at rejse hjem? Snak om, hvad I synes

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 26. marts 2009 Sted Deltagere HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 30 fremmødte, heraf 18 stemmeberettigede

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 1 Bestyrelsens beretning 2014 Året startede egentlig meget roligt. Efter overstået Farris uheld, og deraf genåbning af strækning 26 påbegyndte vi aftalen om afløsning i Padborg. Vi alle synes vel egentlig

Læs mere

Til gildeledelse, vicere, redaktør, gruppeledere, webmaster repræsentanter og herolder. Husk gilderådsmødet i hulen d. 31. maj kl. 19.00 Ved evt.

Til gildeledelse, vicere, redaktør, gruppeledere, webmaster repræsentanter og herolder. Husk gilderådsmødet i hulen d. 31. maj kl. 19.00 Ved evt. Maj 2012 Der var engang en blomsterkyndig, som skulle afgøre, hvilken blomst der er allersmukkest. Han rejste rundt i hele verden, Men alle sagde, at lige bestemt deres undlingsblomst er den smukkeste.

Læs mere

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. 1. Hvor mange genstande kan man se fra Jorden? 2. Hvor mange kilo mælk ender produktionen på i 2010?

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. 1. Hvor mange genstande kan man se fra Jorden? 2. Hvor mange kilo mælk ender produktionen på i 2010? Modul 4 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 1. Hvor mange genstande kan man se fra Jorden? 2. Hvor mange kilo mælk ender produktionen på i 2010? 3. Hvad kommer en stor del af elektriciteten fra på Bornholm? 4. Hvor

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 November-december 2015 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvornår tilbyder Det Kongelige Teater billetter til 100 kroner?

Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvornår tilbyder Det Kongelige Teater billetter til 100 kroner? Modul 4 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvornår tilbyder Det Kongelige Teater billetter til 100 kroner? For unge under 25 Om tirsdagen For grupper Om fredagen X 1. Hvad koster telefon + fri sms om måneden?

Læs mere

VMJK klubblad for 2. kvartal 2015

VMJK klubblad for 2. kvartal 2015 VMJK klubblad for 2. kvartal 2015 Fremtidens tog En fantasi eller hvornår kommer togrejsen til at foregå sådan! Måske vil vi hellere bygge i dette tempo. Her er der jo skinner, landskab og meget andet

Læs mere

Industrialiseringen i 1850-1950

Industrialiseringen i 1850-1950 Industrialiseringen i 1850-1950 I det herrens år 1845 klokken var 4 om morgenen, jeg Augustus Vitolius på 15 år var på vej ud på marken for at høste sammen med min hjælpende karl. Vi havde lige hentet

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

Hungerbarnet I. arbejde. derhen. selv. brænde. køerne. husbond. madmor. stalden. Ordene er stave-ord til næste gang.

Hungerbarnet I. arbejde. derhen. selv. brænde. køerne. husbond. madmor. stalden. Ordene er stave-ord til næste gang. Hungerbarnet I Da Larus var 11 år skulle han ud at arbejde. Hans far fik en plads til ham hos en bonde. Da de skulle gå derhen fik Larus en gave. Det var en kniv hans far havde lavet. Der var langt at

Læs mere

Bilag B Redegørelse for vores performance

Bilag B Redegørelse for vores performance Bilag B Redegørelse for vores performance Vores performance finder sted i en S-togskupé, hvor vi vil ændre på indretningen af rummet, så det inviterer passagererne til at indlede samtaler med hinanden.

Læs mere

Det er mig, Anna! Indhold. 1. Facebook... side En ny ven... side En lille hilsen... side På Skype... side En god idé...

Det er mig, Anna! Indhold. 1. Facebook... side En ny ven... side En lille hilsen... side På Skype... side En god idé... Det er mig, Anna! Polfoto Maskot Indhold 1. Facebook....................... side 2 2. En ny ven....................... side 2 3. En lille hilsen................... side 2 4. På Skype.......................

Læs mere

Modul 3 Læsning, Opgave 1

Modul 3 Læsning, Opgave 1 Modul 3 Læsning, Opgave 1 Instruktion: Tid: Læs spørgsmålet. Find svaret i teksten. Skriv et kort svar. 5 minutter. 1. Hvad koster det for børn under 18 år? 2. Hvad hedder området, hvor man må spise sin

Læs mere

Bilag 6. Transskribering af Fokusgruppeinterview 2

Bilag 6. Transskribering af Fokusgruppeinterview 2 Bilag 6. Transskribering af Fokusgruppeinterview 2 Først kunne jeg godt tænke mig at få af vide hvor gamle i er? 1: 11 år 2: 12 år 3: 11 år Så vil jeg starte med at spørge om I er med til at lave mad derhjemme?

Læs mere

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en Grønland Solopgang Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en praktik i udlandet. Jeg kunne ikke helt finde ud af om det skulle være USA eller Grønland,

Læs mere

Historiebrug. Hvad er historiebrug? Noget, vi gør hele tiden. Politisk historiebrug. Reklamer, underholdning og traditioner

Historiebrug. Hvad er historiebrug? Noget, vi gør hele tiden. Politisk historiebrug. Reklamer, underholdning og traditioner Historiebrug Historie er mange ting, og historien er til stede overalt omkring os. Historie er noget, vi alle bruger på en række forskellige måder. Det kaldes "historiebrug". Hvad er historiebrug? Når

Læs mere

Tik Tak, Tik Tak, Tik Tak. Jeg synes tiden går alt for hurtigt herovre i Dublin. Dette rejsebrev er bare endnu en påmindelse om at jeg nærmer mig

Tik Tak, Tik Tak, Tik Tak. Jeg synes tiden går alt for hurtigt herovre i Dublin. Dette rejsebrev er bare endnu en påmindelse om at jeg nærmer mig Tik Tak, Tik Tak, Tik Tak. Jeg synes tiden går alt for hurtigt herovre i Dublin. Dette rejsebrev er bare endnu en påmindelse om at jeg nærmer mig slutningen på dette eventyr. Det har været så fantastisk,

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 v/næstformand Trine Marqvard Nymann Jensen I har formentlig allerede set vores organisatoriske beretning måske har I ikke lige fået tygget jer igennem

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

6 års fødselsdag - Hip Hip!

6 års fødselsdag - Hip Hip! Nyhedsbrev Marts 2016 6 års fødselsdag - Hip Hip! Læs om klubbens udvikling Besøg os på adressen Slotsgade 5, 7800 Skive onsdag eller torsdag aften mellem 19 og 22. HUSK: GENERALFORSAMLING den 23. marts

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere