Nicaragua - et land med gadeb4rn, livsglrede og medmenneskelighed...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nicaragua - et land med gadeb4rn, livsglrede og medmenneskelighed..."

Transkript

1 Nicaragua - et land med gadeb4rn, livsglrede og medmenneskelighed... Af Jeanette Krogh Silua Vi befinder os i Latinamerikas nastfattigste land Nicaragua og nermere bestemt i hovedstaden Managua. Bilos, stov, Iarm, gamle amerikanske skolebusser - der her fungerer som bybusser og ikke sjeldent er fyldt til randen - og som altid masser af liv i gaderne i en storby, hvor gadenavne er en mangelvare. Derimod skorter det ikke just pa gadeborn. SA snart bilerne holder for rgdt i et lyskryds, er born og unge fluks i gang med at vaske bilruder. De spgrger ikke om lov f6rst, men gir blot i gang med deres arbejde, i h6bet om at der falder en enkelt skilling eller to af til dem. Andre gadeborn srelger slik, pudser sko, stjeler, hopper pa bybusserne og underholder passagererne med bl.a. sang, mens andre ikke finder anden udvej end at prostituere sig. Mange af b0rnene har ogsa deres daglige gang pi lossepladsen, hvor de leder efter f.eks. blikd6ser, som de kan srelge og tjene en yderst beskeden slat penge p6. Gadebornscenteret Her i Managua er der som altid varmt, men den sterke sol har ikke for alvor sat ind, si det er endnu ikke uudholdeligt for sadan en lys nordboer som mig. Det er en onsdag morgen, og arbejdsdagen som frivillig for en italiensk organisation er netop begyndt. Denne organisation fors6ger at hjrelpe nogle af Nicaraguas adskillige gadeborn med at fi et liv langt vrek fra gaden. Vi er pa et gadebornscenter, hvor bornene kan komme hen og fa noget at spise, vaske deres tqj, tage et bad (et koldt vel at merke, hvilket badene ofte er i Nicaragua), fa en seng at sove i, osv. For tiden bor her omtrent 16 drenge fast, men antallet varierer en del, afhrengig af hvor mange nye der kommer til fra gaden, og hvor mange fra centeret som velger at stikke af og vende tilbage til gadelivet. Omkring halvdelen af drengene bliver sendt i skole hver eftermiddag. Ops6gende arbejde pi gaden Som frivillig pa gadebprnscenteret begiver jeg mig, i selskab med en af de lokale medarbejdere, ud i Managuas gader for at opsgge gadeborn. Min arbejdskollega denne dag er Israel pi 17 Ar, der selv har en fortid som gadebarn. Han pakker en rygsek med vand og forskellige medikamenter, inden der er afgang fra centeret. Israel ved tydeligvis, hvor han skal lede efter gadebornene, og inden lrenge finder vi en gruppe pe 6 halvvoksne drenge. De er alle beskidte, barfodede og holder et glas med lim op til munden for at inhalere dets giftige indhold. Limen er et udbredt onde blandt gadeb0rn, og den tager fglelsen af sult 0g giver bgrnene hallucinationer. En af drengene render rundt med en splinterny walkman, som han har stj6let og Ojensynligt har tenkt sig at selge ved lejlighed. Bl.a. pa denne made far de penge til at kobe lim for. Drengene er nysgerrige og snakkesalige, og det er tydeligt, at de har stor respekt for og ser op til de gademedarbejdere, der selv kommer fra et liv pa gaden og nu har lagt dette bag sig. En af drengene har et s6r ved munden, som vi dupper med noget desinficerende v ske, hvorefter vi giver ham gazebind og plaster pa. Han takker prent for hjrelpen. Vi har ikke faet nogen saks med til at klippe plasteret over med, men det problem l0ser drengene snildt. De samler s6mend bare et glasskar op fra gaden. Ja, deres opfindsom- 30

2 hed fejler i hvert fald ikke noget, men de er jo ogs6 tvunget til at klare sig selv i dagligdagen, nar de strejfer omkring pa gaden. En anden dreng har svamp pa fodderne - et udbredt fenomen blandt gadebgrn - og Israel giver ham noget lilla stads pa et stykke gazebind, sa han selv kan "smgre" sine fgdder med dette. Jegfaler mig lidt som en anden sygeplejerske, som vi sidder der pa gaden og hjelper dem med deres skrammer. Det er en rar fornemmelse at kunne hjrelpe dem. Efter endt gerning tager vi afsked med drengene og vender snuden mod gadebgrnscenteret. Frokosttid Vel tilbage pa gadebgrnscenteret bliver store portioner afb6nner og ris (de to hovedbestanddele i nesten ethvert nicaraguansk m6ltid), kogte madbananer og indio uiejo (en ubestemmelig form for sammenkogt ret) i en valdig fart skovlet ind, som bgd resten afdagen pi ingen mad overhovedet. Alle drengene er nyvaskede, inden de setter sig til bords. Deder skal i skole har taget deres skoleuniform pa, dvs. lange morkebla bukser, kortermet hvid skjorte og sorte sko, og de er de forste til at fa deres mad serveret. Resten af drengene er ved at git til af utalmodighed over at vente pa deres respektive plastiktallerken med frokostrationen. Hvis nogen skulle levne, er drengene for det meste sgde til at dele resterne ud til de andre, som tager imod med kyshdnd, velvidende om at sa er det dem, der ma vaske tallerkenen af bagefter - som tak for den ekstra bid mad. Et sp6rgsmil om tiltid Som gademedarbejdere, der opsoger gadeborn pa deres tilholdssteder rundt omkring i byen, er det ikke blot et sporgsmal om at"agere sygeplejersker". vi opsoger de samme born igen og igen, og nar vi hjelper dem med at rense deres sar eller tager farver og papir med til dem, sa de kan sette sig og tegne lidt, er det alt sammen et forslg pa at komme i dialog med dem. Vi forsoger at vinde deres tillid lidt efter lidt og fortelter dem, at vi kommer fra et sted, hvor de kan komme hen og fi mad, en seng at sove i, nogle voksne at snakke med osv. Nogle gange vrelger bornene, som vi sludrer med pi gud"rr, at f6lge med os tilbage til centeret. Andre gange dukker de efterfglgende op uf sig selv og vil lukkes ind. Tlpisk for gadebornene e4 at de har oplevet en eller andln form for omsorgssvigt, og de har svert ved at stole pa voksne. Ydermere er de blevet vant til at tage vare pa sig selv pa gaden, sa det er svart for dem pludselig at skulle vere et sted som gadebornscenteret, hvor der er regler og andre mennesker, de skal indordne sig under.

3 Gadebornscenteret giver drengene mulighed for at venne sig til livet vek fra gaden. Efter en periode her bliver de normalt udsluset til andre af organisationens projekter, som er placeret udenfor Managua. Der kan de fortsette med at ga i skole, lave lektier, lege og nyde en anderledes og mere ubekymret barndom end den, de har oplevet pa gaden. Som frivillig arbejdede jeg ogsa pa to af organisationens projekter udenfor hovedstaden. Det ene sted var et landsted med et halvt hundrede drenge, som typisk var kommet fra gadebornscenteret, og det andet var et nerliggende hus for piger, der havde vreret udsat for vold i hjemmet eller lignende. Mine opgaver pa disse projekter var bl.a. lektiehjelp og sportslige aktiviteter med bornene. FOdt med et glas lim i hinden Som frivillig i Nicaragua oplevede jeg mange triste skebner. Jeg havde pa forhand haft en id6 om, at gadebgrn oftest er foreldrelgse, men sadan var det ikke med langt st6rstedelen af de born, jeg modte. Bl.a. var der en dreng og pige, som var soskende, og som nu boede pa hver deres projekt for gadeborn ude pa landet. Deres mor tjente til dagen og vejen som prostitueret inde i Managua og kunne ikke tage vare pa sine bprn, og faderen, ja han var mere eller mindre forduftet. Jeg mpdte ogsa en lille dreng, hvis mor havde solgt ham for at skaffe lidt penge, og nu holdt han sa til pa gadeb6rnscenteret. Felles for disse born var heldigvis, at de nu var et sted, hvor de fik hjelp og omsorg. NAr jeg var med ude og lave opsogende arbejde pa gaden, oplevede jeg flere gange helt unge piger, der enten var gravide, eller som havde babyer i deres arme. Hvis ikke pigerne selv havde et glas lim i h6nden, sa var de omgivet af drenge, der var dybt afhengrge af at inhalere lim. Jeg tenkte ved mig selv, at det pa forhand nasten var domt til at ga galt for disse babyer. De bliver jo nermestfgdt med et glas lim i h6nden... Bgnne4 ris og kylling i et kokkenskab Inden jeg ankom til Nicaragua havde den italienske organisation, som jeg skulle arbejde for, sgrget for, at der var et sted udenfor hovedstaden, hvorjeg kunne bo. Det var i et lille samfund ude pa landet, hvor vejene primrert var lavet af jord. For enden af den Iange jordvej, som jeg boede p6, Iigger det landsted, hvor jeg tilbragte mange timer som frivillig. Jeg flyttede ind hos den lidt reldre Don Antonio, som arbejdede som chauffpr for organisationen, den nok 20 Ar yngre Dofla Carmen og hendes to teenaged4tre. Ligesom flere andre indbyggere i kvarteret tjente Dofla Carmen sine penge pa at have frivillige som mig selv boende, primrert italienere. Hun lavede mad til familien og til os andre i hendes store kokken, hvor der hverken fandtes komfur eller koleskab. Bonner, ris, kylling osv. blev s6ledes tilberedt over et Abent ildsted, og rester fra dagens kulinariske udfoldelser blev blot gemt vrek i et kgkkenskab, i 3o graders varme vel at mrerke! Det gik hurtigt op for mig, hvem der havde skoene pa hjemme hos "min" nicaraguanske familie. SA snart Don Antonio kom hjem og satte sig for enden af husets spisebord, smed Dofla Carmen alt, hvad hun havde i henderne, og sa gjaldt det udelukkende om at opvarte ham. Det var harrejsende for mig at opleve! De to var ikke gift, men boede blot sammen, og Don Antonio havde efter sigende sin "rigtige" hustru i en narliggende landsby. Han fortalte mig stolt om, hvor mange b6rn han var far til rundt omkring, ikke blot i Nicaragua, men i store dele af verden. Hvor meget af det der var sandt, skal jeg Iade vrere usagt...jeg trak blot pa smilebandet af hans historier og syntes, at det var sprendende at komme lidt ind pa livet af de lokale.,,;!.,, t * 32

4 ; l, - ',1,:,1. :. NT t r_m r6bx Rriil"t b-, n-*{ ia. L # ffi 3Tq g. r\. Frohost p& gadebqrnscenteret Forkulighed for Nicaragua Da jeg arbejdede som frivillig i Nicaragua, havde jeg orlov fra min uddannelse til cand. mag. i Spansk - Sprog og Internationale Studier ved Aalborg Universitet. Jeg havde tidligere vreret pa et studieophold pa et universitet i Chile og rejst rundt med rygsrek i flere lande i Sydamerika, og fra forste ferd havde jeg veret fascineret af Latinamerika. Efter at have arbejdet som frivillig i Nicaragua var jeg ikke i tvivl om, at netop der matte jeg tilbage til. Jeg havde ikke lyst til helt at slippe alle de dejlige bgrn, som jeg havde lert at kende igennem mit frivillige arbejde. Desuden var jeg blevet fascineret af bl.a. nicaraguanernes livsglede og medmenneskelighed. I Nicaragua er der altid liv i gaderne, og man moder smil og hjelpsomhed alle vegne. Nicaraguanerne har mange problemer at kempe med, ikke mindst Okonomiske, og alligevel virker de generelt meget taknemmelige og positive. Nir jeg opholdt mig i Nicaragua, kunne jeg for alvor reflektere over vores made at vrere pa hjemme i Danmark. Vi danskere er pa sa mange omrader privilegerede, og alligevel virker det som om, at vi er enormt "gode til" at brokke os over b6de stort og sm6t. Desuden kan vi ofte synes at vrere os selv nrermest og kunne maske lere noget af nicaraguanernes livsglade, taknemmelighed og medmenneskelighed. Et praktikophold med stort udbytte Grundet min forkerlighed for Nicaragua sprgede jeg for, at et obligatorisk praktikophold i forbindelse med min uddannelse blev tilbragt under nicaraguansk himmel ved det, der dengang hed Specialarbejderforbundet i Danmark (SiD). Jeg arbejdede s6ledes med kommunikation indenfor et arbejdsmiljoprojekt pa SiDs regionalkontor i Managua. Jeg flyttede i den forbindelse atter ud pa landet hos Don Antonio og Dofla Carmen, og det var nresten som at komme hjem. Iser nod jeg at bo tret pa mange af de drenge

5 og piger, som var tilknyttet selskab med dem. gadebgrnsprojekterne, og at kunne tilbringe min fritid i Min hensigt var ikke at tage til Nicaragua i praktik ved en dansk organisation for at omgds andre danskere, sa dem holdt jeg mig bevidst lidt pa afstand af og slog mig i stedet dagligt ned ved frokostbordet sammen med mine lokale kollegaer - vel at merke som den eneste af tre danskere pa SiDs kontor. Gruppen af savel kvindelige som mandlige nicaraguanske kollegaer tog hjerteligt imod mig i deres hyggelige frellesskab. Her rundt om frokostbordet fik jeg et fantastisk stort udbytte - s6vel kulturelt som sprogligt - af mit praktikophold. Jeg lagde gre til alt mellem himmel og jord, nar snakken gik lystigt hen over frokosten, og jeg fik hastigt udvidet mit repertoire af mere eller mindre prene nicaraguanske gloser! Dette til stor morskab for mine lokale kollegaer. Silva frem for Jensen Fellesskabet omkring frokostbordet dannede for mit vedkommende grobund for livslange venskaber p& tvers af to kulturer sa forskellige, som den nicaraguanske og danske nu engang er, og i et enkelt tilfalde udviklede det sig til merc end blot venskab. En af mine nicaraguanske kollegaer fra SiDs kontor er i dag bosat i Danmark under samme tag som mig. Takket vrere ham kunne jeg skrotte mit efternavn "Jensen" til fordel for "Silva", og frem for alt er han grunden til, at jeg har to pragtfulde halvt nicaraguanske born. Alt i alt har jeg boet omkring2 hr i Nicaragua, og nu besoger jeg oftest muligt landet med min familie. Nicaragua fik for flere Ar siden, har nu og vil altid have en stor plads i mit hjerte og i mit liv. Min mand og jeg er p.t. aktuelle med bogen "Con un vaso de pega en la mano - en undervisningsbog pe spansk om gadeborn i Nicaragva", udgivet af T\rrbineforlaget. Jeg er glad for med denne bog at kunne give andre danskere et lille indblik i en skrebne, som mange tusinde nicaraguanske gadeborn deler. Bornene i bogen har en vigtig historie at fortelle, som kan give alle os andre masser af stof til eftertanke...

børneret.nu Børn har ret!

børneret.nu Børn har ret! børneret.nu Børn har ret! en billedbog om børns rettigheder DUI-LEG og VIRKE FNs Børnekonvention Børn har ret - en billedbog om børns rettigheder Tekst: Hans Stavnsager Redaktion: Simon Bauer, DUI-LEG

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

nogen, der kender mig særlig godt, om. Men nu kan jeg tale om det hele i store træk uden at føle, at det var mig, der var noget i vejen med.

nogen, der kender mig særlig godt, om. Men nu kan jeg tale om det hele i store træk uden at føle, at det var mig, der var noget i vejen med. Forord Jeg har ikke skrevet denne bog som et selvportræt eller som en biografi, men nærmere som en oplysning til de unge, som, jeg håber, vil kunne bruge min historie som en viden om, hvor sårbar man er,

Læs mere

Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv.

Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv. Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv. Jacob 4 Frida 9 Jesper 14 Christine 18 Paw 22 Jeanette 25 Per 30

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

KONTAKTCENTER KLIPPEN

KONTAKTCENTER KLIPPEN KONTAKTCENTER KLIPPEN Nyhedsbrev - Kontaktcenter Klippen - Lille Colbjørnsensgade 9 st. th. - 1703 København V. Årgang 17. Nr. 1. Maj 2014 www.klippen.org af@klippen.org Klippen har åbent: mandag, onsdag

Læs mere

Logbog for Nick uge 1.

Logbog for Nick uge 1. Logbog for Nick uge 1. Malaga, Spanien Vi er søndag ankommet til det spanske med fly fra København. Velankommet i lufthavnen mødte vi allerede efter at have fået udleveret vores bagage den første sprogbarriere.

Læs mere

Du skal adlyde din mor

Du skal adlyde din mor Du skal adlyde din mor af Sørine Steenholdt fra novellesamlingen: Ung i Grønland, ung i Verden Oversat til dansk af Aminnguaq Dahl Petrussen Kommentarer af psykolog Jonna Ketwa Novelle 2 En ung kvinde

Læs mere

Grønlændere i Danmark

Grønlændere i Danmark Grønlændere i Danmark - Hverdagsliv, etnicitet og identitet BILAG Roskilde Universitetet Socialvidenskab, forårssemesteret 2015 Bachelorprojekt skrevet af Anette F. Helland Indholdsfortegnelse BILAG A:

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

3. Gunhild som er psykoterapeut og opdagede sine lesbiske følelser meget sent

3. Gunhild som er psykoterapeut og opdagede sine lesbiske følelser meget sent 3. Gunhild som er psykoterapeut og opdagede sine lesbiske følelser meget sent 27 Gunhild Aaen Madsen har været gift i 35 år og har fire voksne børn. I dag oplever hun ægteskabet som lykkeligt, men der

Læs mere

Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler

Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Etnisk ung 1 Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Fortællinger om familiekonflikter fra unge med minoritetsbaggrund 2 Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Etnisk Ung Etnisk Ung

Læs mere

I2: Sådan så vi starter med du fortæller sådan lidt om startfasen og vi spørger indtil det, altså inden du valgte at blive insemineret.

I2: Sådan så vi starter med du fortæller sådan lidt om startfasen og vi spørger indtil det, altså inden du valgte at blive insemineret. 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 I: Ja okay. I2: Hvad kan du så huske altså første gang, da du finder ud af, at du er gravid, hvad du tænkte der? I: Bare så vi ikke kommer hjem og tænker, nåh nu glemte vi

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

Kristuskransen forklaring på perlerne

Kristuskransen forklaring på perlerne Kristuskransen forklaring på perlerne Gudsperlen Guds perlen, er Kristuskransens start. Guds perlen er den store guldfarvede perle. Guds perlen er Kristuskransens start og slutning. Du har måske allerede

Læs mere

De er døde, begge to

De er døde, begge to De er døde, begge to De er døde, begge to. 2012 Ved Vivi Petersen. Alle rettigheder forbeholdes. Tryk: Eurographic, Denmark Design af omslag: Frede Uhrskov Forlagsredaktør: Vibeke Uhrskov Larsen Forsidefoto:

Læs mere

Familiens liv og hverdag år 1900

Familiens liv og hverdag år 1900 Familiens liv og hverdag år 1900 Århundredeskiftet Børneliv Mad og Køkken Ægteskab Bolig Arbejde Introduktion Hvorfor ser Danmark ud, som det gør i dag? Historien kan hjælpe os med at få svar på det spørgsmål.

Læs mere

En verden i fattigdom

En verden i fattigdom En verden i fattigdom Danmarksgades Skole 6.a - november 2010 5 skarpe til viceborgmesteren SEX MED BØRN Børn tvunget i krig Børn går glip af skolen. Interview af en hjemløs Frivillig i Honduras. Kronik

Læs mere

De to bedragere. Opgave 1

De to bedragere. Opgave 1 Opgave 1 Formål: At gøre kursisterne bekendt med temaet bedrag. Omhyggelig global læsning. ca. 30 minutter. Organisering: Kursisterne læser hver for sig teksten om de to bedragere. Derefter snakker de

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

Danji Bhanderi Mit Danmark

Danji Bhanderi Mit Danmark Danji Bhanderi Mit Danmark John Lykkegaard Forlaget Mine Erindringer Danji Bhanderi Mit Danmark Danji Bhanderi www.postapotek.com udgivet september 2008 2. oplag John Lykkegaard Forlaget Mine Erindringer

Læs mere

Bilag 1.2 - Deltagerobservationer d. 08.04.15... 4. Bilag 1.3- Deltagerobservationer d. 08.04.15... 6

Bilag 1.2 - Deltagerobservationer d. 08.04.15... 4. Bilag 1.3- Deltagerobservationer d. 08.04.15... 6 BILAG Indholdsfortegnelse Bilag 1.2 - Deltagerobservationer d. 08.04.15... 4 Bilag 1.3- Deltagerobservationer d. 08.04.15... 6 Bilag 1.4- Deltagerobservationer d. 08.04.15... 9 Bilag 2.1- Deltagerobservationer

Læs mere

Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg

Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg Indledning Hvert menneske har en historie, der er værd at høre. Dette undervisningsmateriale Brug

Læs mere

UNG I NICARAGUA. 10 unges historier og fotos fra Nicaragua. Ulandssekretariatets temamagasin

UNG I NICARAGUA. 10 unges historier og fotos fra Nicaragua. Ulandssekretariatets temamagasin UNG I NICARAGUA 10 unges historier og fotos fra Nicaragua Ulandssekretariatets temamagasin Nicaragua Forord Nicaragua ligger lige i midten af den Mellemamerikanske region. Det er et land med en imponerende

Læs mere

S P E C I A L. UGANDA en rejse til Nilens udspring

S P E C I A L. UGANDA en rejse til Nilens udspring S P E C I A L UGANDA en rejse til Nilens udspring CARITAS SPECIAL Man sk al bare følge Nil en hel e ve jen Kort om Uganda UGANDA Hvad er fattigdom? 12 ud af 100 børn dør inden deres 5 -års fødselsdag Det

Læs mere

Det sidste der er sket er at hun siger hun tager antabus indtil efter deres sommerferie og så vil hun gå i behandling. (det gør hun ikke)

Det sidste der er sket er at hun siger hun tager antabus indtil efter deres sommerferie og så vil hun gå i behandling. (det gør hun ikke) Charlotte: Jeg er en kvinde på 31 år, jeg vil fortælle om mit liv i en misbrugsfamilie. Jeg er vokset op i en kernefamilie med far, mor og storesøster. Vi har i altid boet i en villa med vovse og bil.

Læs mere

JORDEN RUNDT I 40 ÅR

JORDEN RUNDT I 40 ÅR JORDEN RUNDT I 40 ÅR TILEGNET Denne bog er tilegnet vores kære, trofaste venner og familiemedlemmer, der gennem alle de år, vi har været missionærer, har hjulpet og opmuntret os, støttet vort arbejde på

Læs mere

Alices svae re valg. - et dilemmaspil om hiv aids i Malawi.. Udgivet af Dansk Ungdoms Fae llesrad

Alices svae re valg. - et dilemmaspil om hiv aids i Malawi.. Udgivet af Dansk Ungdoms Fae llesrad Alices svae re valg - et dilemmaspil om hiv aids i Malawi i. Udgivet af Dansk Ungdoms Fae llesrad Alices svae re valg - et dilemmaspil om hiv aids i Malawi i introduktion Dette er en fortælling, hvor

Læs mere

TORNEROSE var et vakkert barn

TORNEROSE var et vakkert barn TORNEROSE var et vakkert barn - en beretning om angst og forvandling HANNE BOM 1 Indholdsfortegnelse. 1. Når livet bryder samen 3 2. Et barndoms-eventyr 7 3. Voksen i Danmark 30 4. 3 måneder på Montebello

Læs mere

Min livs healings rejse til John of God i Brasilien af Lene & Lone

Min livs healings rejse til John of God i Brasilien af Lene & Lone 1 Min livs healings rejse til John of God i Brasilien af Lene & Lone Lene Rantzau, 45 år, Storvorde (tarmcancer marts 2012 og svulst i bækken jan. 2013) Jeg fik i januar 2013 besked af lægerne, at jeg

Læs mere