Referat Ældrerådet kl. 09:30 Kaas Plejecenter Jammerbugt Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Ældrerådet 25.03.2010 kl. 09:30 Kaas Plejecenter Jammerbugt Kommune"

Transkript

1 Referat Ældrerådet kl. 09:30 Kaas Plejecenter Jammerbugt Kommune

2 Ældrerådet Punkter på åbent møde: 96. Bemærkninger til dagsorden Godkendelse af referat Tilsyn på plejecentrene Embedslægerapporter Handlingskatalog vedr. Demenspolitikken Ældrerådets årsberetning Emner til møde med Teknik- og Miljøudvalget Orientering fra formanden Orientering fra forvaltningen Forbrugsoversigt for Ældrerådets økonomi Orientering fra medlemmerne Orientering fra bruger-pårørenderåd Kommende punkter til Ældrerådets dagorden Eventuelt Næste møde 25 Punkter på lukket møde: Medlemmer: Jørgen Hellum, Jørn Kjær, Karlo Kjær, Mary Mattiasen, Jonny Barchow, Walther Lundis, Aase Billeskov Nielsen, Jens Dige, Herdis Gregersen, Karlo Jensen, Bodil Mejlholm, Lilly Nielsen, Svenning Sørensen. Afbud: Svenning Sørensen Svend Åge Fog (Voksen-Handicap chef) Stedfortræder: Bjarne Kirkedal Jensen (distriktschef i distrikt 3)

3 Ældrerådet Bemærkninger til dagsorden / Helle Vallentin Møller Beslutningstema Bemærkninger til dagsorden. Bilag: Ældrerådet, den Godkendt uden bemærkninger. Fraværende: Svenning Sørensen Svend Åge Fog (Voksen-Handicap chef) Stedfortræder: Bjarne Kirkedal Jensen (distriktschef i distrikt 3) Tilbage til toppen

4 Ældrerådet Godkendelse af referat / Helle Vallentin Møller Beslutningstema Godkendelse af referat fra ældrerådsmøde d. 25. februar Bilag: Ældrerådet, den Godkendt uden bemærkninger. Fraværende: Svenning Sørensen Svend Åge Fog (Voksen-Handicap chef) Stedfortræder: Bjarne Kirkedal Jensen (distriktschef i distrikt 3) Tilbage til toppen

5 Ældrerådet Tilsyn på plejecentrene / Helle Vallentin Møller Beslutningstema Tilsynsrapporter til høring i Ældrerådet. Sagsbeskrivelse Det lovpligtige tilsyn i 2009 er blevet gennemført på hvert af de 12 plejecentre, beliggende i Jammerbugt Kommune. På baggrund heraf er vedhæftede tilsynsrapporter sendt til høring i Ældrerådet, med høringsfrist d. 25. marts Rapporterne er udarbejdet af Revas, og omfatter henholdsvis anmeldt og uanmeldt tilsyn, på hvert plejecenter. Indstilling Formanden indstiller, at gennemgangen af i rapporterne vedrørende anmeldt og uanmeldt tilsyn på plejecentre uddelegeres således, at de respektive ældrerådsmedlemmer, der ligeledes er repræsenteret i de enkelte brugerpårørenderåd, gennemgår rapporterne, giver deres mening til kende samt udarbejder et udkast til høringssvar. På baggrund heraf udarbejdes et samlet høringssvar. Bilag: Anmedt tilsyn Solbakken Anmeldt tilsyn Klim Ældrecenter Anmeldt tilsyn Solgården Anmeldt tilsyn Hune Plejecenter Anmeldt tilsyn V. Hjermitslev Plejecenter Anmeldt tilsyn Kaas Plejecenter Anmeldt tilsyn Pandrup Plejecenter Anmeldt tilsyn Aabybro Plejecenter Anmeldt tilsyn Birkelse Plejecenter Anmeldt tilsyn Biersted Plejecenter Anmeldt tilsyn Møllegården Anmeldt tilsyn Saltum Plejecenter Uanmeldt tilsyn - Plejecenter Solbakke /Revas Uanmeldt tilsyn Kaas Plejecenter Uanmeldt tilsyn Solgården

6 Ældrerådet Uanmeldt tilsyn Møllegården Uanmeldt tilsyn Saltum Plejecener Uanmeldt tilsyn V. Hjermitslev Uanmeldt tilsyn Birkelse Plejecenter Uanmeldt tilsyn Hune Plejecenter Uanmeldt tilsyn Pandrup Plejecenter Uanmeldt tilsynsbesøg Biersted Plejecenter Uanmeldt tilsynsbesøg Klim Plejecenter Unmeldt tilsyn Aabybro Plejehjem Nyversion Ældrerådet, den Ældrerådet drøftede indholdet i rapporterne vedrørende tilsyn på plejecentrene, udført af Revas. Generelt var der tilfredshed med indholdet i rapporterne, der blev taget til efterretning. Nogle af Ældrerådets medlemmer var dog ikke tilfredse med, at rapporterne er blevet sendt til høring samlet, med argumentet om, at hvis Ældrerådet har bemærkninger, vil der gå for lang tid, og høringssvaret vurderes som værdiløst. Drøftelsen mundede ud i følgende høringssvar fra Ældrerådet. Høringssvar fra Ældrerådet: Tilsynsrapporterne, udarbejdet på baggrund af det lovpligtige tilsyn i 2009, på hvert af de 12 plejecentre beliggende i Jammerbugt Kommune, er blevet gennemgået. Ældrerådet har uddelegeret gennemgang af tilsynsrapporterne til det medlem af ældrerådet, som er repræsenteret i det enkelte plejecenters brugerpårørende råd. Der er generelt tilfredshed med rapporterne, der tages til efterretning. Ældrerådet finder det ikke hensigtsmæssigt, at rapporterne udsendes til høring samlet. Såfremt Ældrerådet har bemærkninger, vil der gå for lang tid, og høringssvaret vurderes som værdiløst. Ældrerådet vil således opfordre til, at tilsynsrapporterne udsendes til høring løbende med, at de er udarbejdet. Fraværende: Svenning Sørensen Svend Åge Fog (Voksen-Handicap chef) Stedfortræder: Bjarne Kirkedal Jensen (distriktschef i distrikt 3) Tilbage til toppen

7 Ældrerådet Embedslægerapporter / Helle Vallentin Møller Beslutningstema Embedslægerapporter til høring i Ældrerådet. Sagsbeskrivelse Det lovpligtige embedslægetilsyn er blevet gennemført på hvert af de 12 plejecentre, beliggende i Jammerbugt Kommune. På baggrund heraf er vedhæftede embedslægerapporter fra 2009, samt tilhørende skemaer, sendt til høring i Ældrerådet, med høringsfrist d. 25. marts Indstilling Formanden indstiller, at gennemgangen af rapporterne vedrørende embedslægetilsyn på plejecentrene uddelegeres således, at de respektive ældrerådsmedlemmer, der ligeledes er repræsenteret i de enkelte brugerpårørenderåd, gennemgår rapport samt tilhørende skema, giver deres mening til kende samt udarbejder et udkast til høringssvar. På baggrund heraf udarbejdes et samlet høringssvar for de 12 plejecentre. Bilag: 1-130r, Birkelse Plejecenter 1-130s, Birkelse Plejecenter 1-131r, Biersted Plejecenter 1-131s, Biersted Plejecenter 1-132r Aabybro Plejecenter 1-132s Aabybro Plejecenter 1-134r Hune Plejecenter 1-134s Hune Plejecenter 1-135r Saltum Plejecenter 1-135s Saltum Plejecenter 1-136r, Pandrup Plejecenter 1-136s, Pandrup Plejecenter 1-137rr, V. Hjermitslev Plejecenter sr, V. Hjermitslev Plejecenter r, Solbakken 1-138s, Solbakken 1-139r, Møllegården 1-139s, Møllegården 1-140r, Solgården s Solgården r Klim Ældrecenter

8 Ældrerådet s Klim Ældrecenter s Kaas Plejecenter rr Kaas Plejecenter2 Ældrerådet, den Indholdet i embedslægerapporterne blev drøftet, og generelt var kommentarerne til de enkelte rapporter meget ens. Generelt udtrykte medlemmerne bekymring over bemærkningerne i rapporterne, særligt bemærkningen på Aabybro Plejecenter, omkring brug af magtanvendelse. Endvidere var nogle af Ældrerådets medlemmer ikke tilfredse med, at rapporterne er blevet sendt til høring samlet, med argumentet om, at hvis Ældrerådet har bemærkninger, vil der gå for lang tid, og høringssvaret vurderes som værdiløst. Bjarne Kirkedal Jensen orienterede om, at rapporterne var blevet drøftet ude i de enkelte bruger-pårørenderåd. Samtidig redegjorde han for, hvordan embedslægerapporterne anvendes i praksis, i hans eget distrikt 3. Ældrerådets formand gav ligeledes udtryk for, at han også mener, det bør være de enkelte bruger-pårørenderåds opgave at "tage hånd om" rappporterne. Drøftelsen mundede ud i følgende høringssvar fra Ældrerådet. Høringssvar fra Ældrerådet: Tilsynsrapporterne, udarbejdet på baggrund af det lovpligtige embedslægetilsyn i 2009, på hvert af de 12 plejecentre beliggende i Jammerbugt Kommune, er blevet gennemgået. Ældrerådet har uddelegeret gennemgang af embedslægerapporterne til det medlem af ældrerådet, som er repræsenteret i det enkelte plejecenters bruger-pårørende råd. Generelt er rapporterne meget ens. Medlemmerne udtrykte bekymring over bemærkningerne i rapporterne. Særligt på Aabybro Plejecenter var der anført en bemærkning omkring brug af magtanvendelse, som Ældrerådet finder alvorlig. Endvidere finder Ældrerådet det ikke hensigtsmæssigt, at rapporterne udsendes til høring samlet. Såfremt Ældrerådet har bemærkninger, vil der gå for lang tid, og høringssvaret vurderes som værdiløst. Ældrerådet vil således opfordre til, at embedslægerapporterne udsendes til høring i Ældrerådet løbende med, at de er udarbejdet. Fraværende: Svenning Sørensen Svend Åge Fog (Voksen-Handicap chef)

9 Ældrerådet Stedfortræder: Bjarne Kirkedal Jensen (distriktschef i distrikt 3) Tilbage til toppen

10 Ældrerådet Handlingskatalog vedr. Demenspolitikken / Helle Vallentin Møller Beslutningstema Handlingskatalog vedr. Demenspolitikken til høring. Sagsbeskrivelse Som opfølgning på demenspolitikken, følger et handlingskatalog, som beskriver nuværende handlinger i forhold til demens, samt fremadrettede og visionære handlingsforslag på området. Handlingskataloget sendes til høring i Ældrerådet, med høringsfrist d. 25. marts Indstilling Formanden indstiller, at Ældrerådet drøfter indholdet i materialet og udarbejder et høringssvar på baggrund heraf. Bilag: Handlingskatalog på demensområdet Ældrerådet, den Indholdet i handlingskataloget blev drøftet. Ældrerådet udtrykte undren over, at Rønnebo er blevet lukket, enddog uden forudgående høring i Ældrerådet. Bjarne Kirkedal Jensen redegjorde for baggrunden for lukningen af Rønnebo, samt det videre arbejde omkring demensområdet, og de tanker der er i gang, med hensyn til ideer til kommende tiltag på demensområdet. Bjarne Kirkedal sidder selv med i kommunens demensstyregruppe. Drøftelsen af handlingskataloget mundede ud i følgende høringssvar fra Ældrerådet: Høringssvar fra Ældrerådet: Ældrerådet synes, det er et flot handlingskatalog, men Ældrerådet finder det ikke tilfredsstillende, at Rønnebo er blevet lukket, uden forudgående at have været sendt til høring i Ældrerådet. Ældrerådet mener, at lukningen af Rønnebo er uhensigtsmæssig, før de fire nye dagtilbud for demente er etableret, som skitseret i handlingskataloget. Fraværende: Svenning Sørensen

11 Ældrerådet Svend Åge Fog (Voksen-Handicap chef) Stedfortræder: Bjarne Kirkedal Jensen (distriktschef i distrikt 3) Tilbage til toppen

12 Ældrerådet Ældrerådets årsberetning / Helle Vallentin Møller Sagsbeskrivelse Der er udarbejdet forslag til Ældrerådets årsberetning for Bilag: Årsberetning for Ældrerådet 2009 Ældrerådet, den Årsberetningen blev godkendt, uden bemærkninger. Fraværende: Svenning Sørensen Svend Åge Fog (Voksen-Handicap chef) Stedfortræder: Bjarne Kirkedal Jensen (distriktschef i distrikt 3) Tilbage til toppen

13 Ældrerådet Emner til møde med Teknik- og Miljøudvalget / Helle Vallentin Møller Beslutningstema Emner til møde med Teknik- og Miljøudvalget. Sagsbeskrivelse Ældrerådet og Teknik- og Miljøudvalget mødtes sidste år i april til et dialogmøde. På mødet var der enighed om, at parterne fremover mødes en gang om året. Ældrerådet har således modtaget invitation fra Teknik- og Miljøudvalget om at mødes til det årlige dialogmøde med udvalget, torsdag den 8. april kl , på Pandrup Rådhus. Indstilling Formanden opfordrer Ældrerådets medlemmer til at komme med emner, som ønskes drøftet på mødet med Teknik- og Miljøudvalget. Bilag: Ældrerådet, den Fra Ældrerådets medlemmer blev der fremsat ønske om følgende emner til drøftelse på det kommende møde med Teknik- og Miljøudvalget, torsdag d. 8. april 2010: - Etablering af flere cykelstier. - Bedre snerydning. - Problemer for borgere med rolator, med at komme over høje kantsten, idet op- og nedkørsler mangler mange steder. Problemet er, at de manglende opog nedkørsler i praksis resulterer i, at borgere med rolator (primært ældre mennesker) går ude på vejen, hvilket skaber meget farlige situationer. Ældrerådets sekretær fremsender ovenstående punkter til Teknik- og Miljøudvalget. Fraværende: Svenning Sørensen Svend Åge Fog (Voksen-Handicap chef)

14 Ældrerådet Stedfortræder: Bjarne Kirkedal Jensen (distriktschef i distrikt 3) toppen Tilbage til 103. Orientering fra formanden / Helle Vallentin Møller Sagsbeskrivelse Der orienteres om følgende: Formanden har været til formandsmøde i Danske Ældreråd, mandag d. 1. marts 2010, i Vejle. Emnet for temadagen var I demokratiets tjeneste. Mandag d. 8. marts 2010, blev der afholdt kick-off event, på Skråen, i Aalborg. Karlo Jensen deltog i stedet for formanden Tirsdag d. 9. marts, 2010, blev der afholdt temadag omkring Retsgrundlag og arbejdsopgaver for ældreråd, på Hotel Søparken i Aabybro, arrangeret af Danske Ældreråd. Fra Jammerbugt Kommune deltog 11 medlemmer fra Ældrerådet samt Voksen-Handicapchef Svend Åge Fog. Medlem af Ældrerådet, Jonny Barchow, har fremsendt følgende. spørgsmål til formanden, til orientering på mødet d. 25. marts 2010: - - Det tidligere ældreråd sendte, d. 9. december 2009, høringssvar til Social- og Sundhedsudvalget (SSU), vedr. kvalitetsstandarder til høring. Svaret blev behandlet på møde i SSU d. 9. marts Kan Ældrerådet være tilfreds med denne ekspeditionstid? Vedrørende Pandrup Plejecenter, og evt. ombygning, skal Socialudvalget behandle et oplæg til dette i maj. Skal vi bare sidde og vente på høringsmaterialet, eller tage fat i det inden start og forlange en orientering til ældrerådet, inden oplægget kommer? Bilag: Danske Ældreråd - Hvilke områder bliver berørt af lovændringer Ældrerådet, den Jørgen Hellum orienterede fra formandsmødet i Danske Ældreråd, - et godt og udbytterigt møde, med megen snak omkring det aktuelle lovforslag om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration

15 Ældrerådet på det sociale område og sundhedsloven samt om ophævelse af lov om forebyggende hjemmebesøg til ældre m.v., også kaldet "afbureaukratiseringsloven". 2. Karlo Jensen fortalte om den afholdte "kick-off event". 3. Deltagerne syntes, kurset havde været godt. Særligt de nye medlemmer af Ældrerådet syntes, udbyttet havde været stort. 4. Formanden gjorde opmærksom på, at SSU har behandlet høringssvaret fra Ældrerådet første gang d. 12. januar Ældrerådet besluttetde at bringe spørgsmålet omkring Pandrup Plejecenter op på dialogmødet med SSU, tirsdag d. 6. april 2010, idet Ældrerådet ønsker at få en orientering omkring planerne for en kommende ombygning af plejecentret. 5. Formanden har fået en henvendelse fra Danmarks Radio, omkring forholdene i Ældrerplejen i Jammerbugt Kommune. På mødet udleverede formanden et udkast til svarbrev på henvendelsen fra DR, han selv havde skrevet. Blandt det øvrige ældreråd var der medlemmer, der ikke bakkede op omkring forslaget til svarbrev, blandt andet med kommentar om, at ældre i alle de fire gamle kommuner føler sig ramt af manglende tid til rengøring. Der blev således truffet beslutning om ikke at sende brevet. Punktet bringes i stedet op på mødet med SSU 6. april 2010, samt igen på næste ældrerådsmøde, torsdag d. 29. april, Ældrerådet er blevet inviteret til at deltage på SSU-mødet, tirsdag d. 6. april, 2010, kl , på Aabybro Plejecenter. Ældrerådet har tidligere, d. 11. februar 2010, sendt brev til SSU med ønske om emner til drøftelse med udvalget. På ældrerådsmødet blev der fremsat ønske om følgende punkter til drøftelse: - Tidligere fremsendte punkter - Bilag udleveret på det afholdte kursus "Retsgrundlag og arbejdsopgaver for ældreråd", vedr. hvilke områder, der vil blive berørt af evt. lovændringer, i forbindelse med aftalen om finansloven for Se vedhæftede. - Orientering omkring planerne for den kommende ombygning af Pandrup Plejecenter - Henvendelse fra Ældre Sagen, vedrørende spørgsmål om, hvad de millioner kroner, som er blevet ekstra tilført til ældreområdet i 2010, skal bruges til. - Henvendelse fra Danmarks Radio, omkring forholdene i Ældreplejen i Jammerbugt Kommune. - Status vedrørende udbud af madservice. Fraværende: Svenning Sørensen

16 Ældrerådet Svend Åge Fog (Voksen-Handicap chef) Stedfortræder: Bjarne Kirkedal Jensen (distriktschef i distrikt 3) Tilbage til toppen

17 Ældrerådet Orientering fra forvaltningen / Helle Vallentin Møller Sagsbeskrivelse Der orienteres om følgende: Orientering og præsentation af Kaas Plejecenter, hvor mødet afholdes, samt efterfølgende rundvisning. Som opfølgning på spørgsmålet omkring blækpatroner, er der nu indgået aftale med fire boghandlere. De enkelte medlemmer bedes oplyse, hvilken boghandel de handler i. Social guide til pensionister er endnu ikke færdig, men Ældrerådet vil blive præsenteret for den endelige udgave, når den er færdig. Det er endnu ikke afgjort, hvordan guiden vil blive formidlet ud til borgerne. Opfølgning fra sidste møde, på spørgsmålet om, hvorvidt indholdet i den udleverede folder, Servicepakken, er i overensstemmelse medkvalitetsstandarderne, vedrørende reglerne for afbestilling af mad. Bilag: Ældrerådet, den Taget til efterretning. 2. Ældrerådets medlemmer oplyste, hvilken af de fire udvalgte boghandlere, de hver især handler i. 3. Taget til efterretning. 4. Forvaltningen kunne oplyse om, at indholdet i den udleverede folder, Servicepakken, er helt i overensstemmelse med kvalitetsstandarderne, vedrørende reglerne for afbestilling af mad. Ældrerådet ville gerne have bekræftet, at indholdet også er i overensstemmelse med praksis, hvilket Forvaltningen lovede at følge op på. Efter mødets afholdelse har Forvaltningen fået bekræftet, af Mad- og Måltidschef, Mary-Ann Sørensen, at indholdet i den udleverede Servicepakke er helt i overensstemmel med den praktiske procedure for afbestilling af mad

18 Ældrerådet (ref.). Fraværende: Svenning Sørensen Svend Åge Fog (Voksen-Handicap chef) Stedfortræder: Bjarne Kirkedal Jensen (distriktschef i distrikt 3) Tilbage til toppen

19 Ældrerådet Forbrugsoversigt for Ældrerådets økonomi / Helle Vallentin Møller Sagsbeskrivelse Gennemgang af forbrugsoversigt for Ældrerådets økonomi, for februar Bilag: Gennemgang af forbrugsoversigt for Ældrerådets økonomi februar 2010 Ældrerådet, den Taget til efterretning. Fraværende: Svenning Sørensen Svend Åge Fog (Voksen-Handicap chef) Stedfortræder: Bjarne Kirkedal Jensen (distriktschef i distrikt 3) Tilbage til toppen

20 Ældrerådet Orientering fra medlemmerne / Helle Vallentin Møller Der orienteres om følgende: Klagerådet Regionsældrerådet Jørgen Hellum Trafiksikkerhedsrådet Karlo Jensen Bilag: Ældrerådet, den De udpegede medlemmer til klagerådet orienterede om, at der endnu ikke har været afholdt møde i det nyvalgte klageråd. Ældrerådet opfordrer til, at rådet konstitueres. 2. Referat blev udleveret fra ekstraordinært afholdt møde, tirsdag d. 2. marts Fraværende: Svenning Sørensen Karlo Jensen Svend Åge Fog (Voksen-Handicap chef) Stedfortræder: Bjarne Kirkedal Jensen (distriktschef i distrikt 3) Tilbage til toppen

21 Ældrerådet Orientering fra bruger-pårørenderåd / Helle Vallentin Møller Der orienteres fra: Møllegården Karlo Kjær Solgården Bodil Mejlholm Klim Ældrecenter Lilly Nielsen Birkelse Plejecenter Herdis Gregersen Biersted Plejecenter Jens Dige Aabybro Plejehjem Karlo Jensen Kaas Plejecenter Jonny Barchow Hune Plejecenter Walther Lundis Saltum og Vester Hjermitslev Plejecenter Aase B. Nielsen Pandrup Plejecenter Walther Lundis Solbakken Mary Mathiasen Bilag: Ældrerådet, den Møde afholdt. Solgården har budt ind på opgaven med at lave mad. Plejecentret har 12 på venteliste til en plejecenterplads. Der er truffet beslutning om at opdele hver af aflastningsstuerne i to. 3. Personalet har bedt vennekreds og bruger-pårørenderåd om hjælp til at sy navnemærker i beboernes tøj. Ældrerådet finder ikke dette rimeligt. 7. Møde afholdt, hvor der blandt andet blev snakket om, hvad de 67 kr., som beboerne betaler til "velfærdspakken", bliver brugt til. Kaas Plejecenter har også budt ind på opgaven med at lave mad.

22 Ældrerådet Fraværende: Svenning Sørensen Karlo Jensen Svend Åge Fog (Voksen-Handicap chef) Stedfortræder: Bjarne Kirkedal Jensen (distriktschef i distrikt 3) Tilbage til toppen

23 Ældrerådet Kommende punkter til Ældrerådets dagorden / Helle Vallentin Møller Sagsbeskrivelse Emner til kommende møder: Længst muligt i eget liv. Punktet vil blive behandlet på ældrerådsmødet d. 29. april 2010, hvor sundhedschef Hanne Heuch kommer og fortæller om dette emne. Social guide for pensionister. Madservice Skal Ældrerådet besøge én af sine venskabsbyer? Revidering af Ældrerådets vedtægter. Punktet vil blive behandlet på ældrerådsmødet d. 29. april Bilag: Ældrerådet, den Nyt punkt: - Opfølgning på henvendelse fra Danmarks Radio. Yderligere punkter til dagsordenen, fra Ældrerådets medlemmer, kan indgives til formand Jørgen Hellum, på tlf eller Helle Vallentin Møller, på mail eller på tlf , senest mandag d. 19. april Fraværende: Svenning Sørensen Karlo Jensen Svend Åge Fog (Voksen-Handicap chef)

24 Ældrerådet Stedfortræder: Bjarne Kirkedal Jensen (distriktschef i distrikt 3) Tilbage til toppen

25 Ældrerådet Eventuelt / Helle Vallentin Møller Sagsbeskrivelse Eventuelt. Bilag: Ældrerådet, den Èt af Ældrerådets medlemmer havde fået en henvendelse fra Ældre Sagen, med spørgsmål om, hvad de millioner kroner, som er blevet ekstra tilført til ældreområdet i 2010, skal bruges til. Fraværende: Svenning Sørensen Karlo Jensen Svend Åge Fog (Voksen-Handicap chef) Stedfortræder: Bjarne Kirkedal Jensen (distriktschef i distrikt 3) Tilbage til toppen

26 Ældrerådet Næste møde / Helle Vallentin Møller Sagsbeskrivelse Ældrerådet afholder sit næste møde torsdag d. 29. april 2010, men det er endnu ikke planlagt, hvor mødet skal afholdes. Bilag: Ældrerådet, den Ældrerådet besluttede, at resten af året vil hvert andet møde blive afholdt på rådhuset i Aabybro, i mødelokale 83, og hvert andet møde afholdes ud på ét af plejecentrene. Næste ældrerådsmøde afholdes torsdag d. 29. april 2010, kl , på rådhuset i Aabybro, i mødelokale 83. Fraværende: Svenning Sørensen Karlo Jensen Svend Åge Fog (Voksen-Handicap chef) Stedfortræder: Bjarne Kirkedal Jensen (distriktschef i distrikt 3) Tilbage til toppen

27 Ældrerådet Underskrifter

28 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Solbakken, Jammerbugt Kommune Onsdag den 25. november 2009 fra kl Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Solbakken. Generelt er formålet med tilsynet at påse, at man efterlever de aftaler, der er indgået med beboerne om hjælp og støtte i hverdagen, og at hjælpen leveres på en ordentlig måde. Ved dette tilsyn har vi haft særlig fokus på de tilbud og muligheder beboerne får for at vedligeholde deres færdigheder, blandt andet gennem deltagelse i aktiviteter og gennem træning af såvel individuel som generel karakter. Alt sammen tiltag, der medvirker til at skabe livskvalitet for den enkelte. Endvidere har vi generelt dannet os et indtryk af atmosfæren og generelt og konkret vurderet forholdene, indsatsen og metoderne samt gennemgået forskelligt skriftligt materiale vedrørende både driften i almindelighed og indsatsen for udvalgte beboere. Konklusionerne vedrørende dette besøg fremgår af afsnittet Hovedkonklusioner. Herefter følger afsnittet Iagttagelser og anbefalinger, hvor vi uddyber, hvad der har ført til konklusionerne, og hvor vi eventuelt også fremsætter forslag og anbefalinger til justering af fremgangsmåder m.v. I afsnittet Formål og fremgangsmåde beskrives grundlaget for tilsynet, og hvordan tilsynsbesøgene er blevet afviklet. Hovedkonklusioner beboerne giver udtryk for tilfredshed med den støtte, hjælp og pleje medarbejderne yder. Ligeledes giver de udtryk for, at medarbejdernes kommunikation foregår i en nærværende, respektfuld og omsorgsfuld tone. Det understøttes af de pårørendes udtalelser, og er i overensstemmelse med vores vurdering de pårørende giver udtryk for tilfredshed med samarbejdet med medarbejderne. Det oplever sig vel informeret og giver udtryk for, at medarbejderne altid er imødekommende de pårørende giver udtryk for, at medarbejdernes ressourcer tidsmæssigt ikke modsvarer beboernes behov i henhold til at tilbyde aktivitet til immobile beboere, der ikke selvstændigt kan transportere sig rundt. Det vil vi følge op på det er vores vurdering, at beboerne tilbydes en omsorgsfuld og god pleje, samt tilbydes aktivitet og træning i det omfang det er muligt for medarbejderne. Her er fokus på i videst muligt omfang, at bevare og styrke beboernes mentale og motoriske færdigheder gennem ADL, praktiske opgaver og aktivitet af mere underholdningsmæssig karakter det er vores vurdering, at den skriftlige dokumentation er opdateret, retningsgivende for indsatsen og opgaveløsningen med beboerne, samt med fordel kan detaljeres yderligere i henhold til beboernes egne ansvarsområder/opgaver og aktiviteter Her leves op til de gældende kvalitetsstandarder og lovgivningens krav for området. Udført af Marianne Christiansen og Gitte Drescher Velling 1

29 Iagttagelser og anbefalinger Opfølgning fra foregående tilsynsbesøg Her er ingen punkter til opfølgning. Boligforhold og fysiske rammer Her er ikke sket afgørende ændringer i de fysiske rammer siden vores seneste tilsynsbesøg. Her er ryddeligt, pænt og rent på såvel fællesarealerne som i de af beboernes boliger vi ser. I de forskellige afdelinger er der pyntet op til jul, og her spilles julemusik og bages kager. Det medvirker til at skabe en hjemlig og hyggelig stemning og atmosfære til glæde for beboerne. Ligeledes stimulerer duftene blandt andet de svageste beboernes sanser. De omsorgsmæssige forhold Under vores tilsynsbesøg er flere beboere samlet i fællesskabet, hvor de netop har spist middagsmad. Beboerne får varm mad til middag og smørrebrød til aften, samt udtrykker generel tilfredshed med maden. Enkelte pårørende giver udtryk for et ønske om øget fokus på den mad der serveres for beboere, der ikke selvstændigt kan spise og har vanskeligt ved at tygge. Beboerne giver udtryk for tilfredshed med den støtte, hjælp og pleje medarbejderne yder. Ligeledes giver de udtryk for, at medarbejdernes kommunikation foregår i en nærværende, respektfuld og omsorgsfuld tone. Det understøttes af de pårørendes udtalelser, og er i overensstemmelse med vores vurdering. De pårørende giver udtryk for tilfredshed med samarbejdet med medarbejderne. Det oplever sig vel informeret og giver udtryk for, at medarbejderne altid er imødekommende. Medarbejderne ringer til de pårørende i henhold til at afstemme, hvem der gør hvad, ligesom der ved indflytning afholdes samtaler, hvor gensidige forventninger afstemmes. Det medvirker til at sikre et godt samarbejde. I henhold til beboere, der vanskeligt kan give udtryk for egne ønsker og behov, forefindes der kommunikationsbøger i boligerne. Her er etableret et beboer- og pårørenderåd i huset. Der skrives referat fra disse møder. Beboerne tilbydes aktivitet af såvel individuel som fælles karakter. Beboerne har mulighed for at lave forskellige kreative ting i husets aktivitetscenter, og vi kan ved selvsyn konstatere, at her er forskellige af beboernes kreationer udstillet og til salg. Flere beboere giver udtryk for, at de kommer i aktivitetscentrets for at dyrke det sociale samvær og hyggen frem for at lave reelle ting. Det medvirker ligeledes til at bevare beboernes mentale funktionsniveau. Beboerne tilbydes ligeledes aktivitet i henhold til den daglige ADL samt ved inddragelse i dagligdags gøremål som borddækning, bagning, rengøring af lettere karakter med videre. Beboerne giver udtryk for tilfredshed med de aktivitetsmuligheder, de har. De pårørende giver udtryk for, at medarbejdernes ressourcer tidsmæssigt ikke modsvarer beboernes behov i henhold til at tilbyde aktivitet til immobile beboere, der ikke selvstændigt kan transportere sig rundt. Det vil vi følge op på ved vores kommende tilsynsbesøg. Beboere med behov for motorisk genoptræning tilbydes dette af udefrakommende fysioterapeuter. Medarbejderne samarbejder i det omfang ressourcerne tillader det omkring denne genoptræning. Beboerne skal i nærmeste fremtid på en tur ud af huset i forbindelse med årets julefrokost. Det ser de meget frem til. Udført af Marianne Christiansen og Gitte Drescher Velling 2

30 Det er vores vurdering, at beboerne tilbydes en omsorgsfuld og god pleje, samt tilbydes aktivitet og træning i det omfang det er muligt for medarbejderne. Her er fokus på i videst muligt omfang, at bevare og styrke beboernes mentale og motoriske færdigheder gennem ADL, praktiske opgaver og aktivitet af mere underholdningsmæssig karakter. Medarbejderforhold og faglige forudsætninger Medarbejderne har været på et kursus i efteråret omkring Trivsel og Arbejdsglæde. De giver udtryk for, at de har fået et godt udbytte af dette kursus, hvilket har øget deres fokus på samarbejde og anerkendelse indbyrdes. Ligeledes har kurset omhandlet medarbejdernes kommunikation og vigtigheden af at overholde indgåede aftaler. Vi får oplyst, at der efter jul skal følges op på dette, hvilket vi ligeledes vil gøre ved vores kommende tilsynsbesøg. Her er en fast mødestruktur i form af morgenmøder og ugentlige gruppemøder med sygeplejerskerne. Ligeledes er der afholdt medarbejderudviklingssamtaler i indeværende år, hvilket medvirker til at afstemme gensidige ønsker mellem medarbejdere og ledelse. Det er vores vurdering, at medarbejderne generelt har en engageret og positiv tilgang til opgaveløsningen med beboerne, er fagligt kompetente og bevidste om at inddrage beboernes ressourcer og kompetencer i dagligdagen. Den skriftlige dokumentation Vi har gennemgået den skriftlige dokumentation i form af beboernes handleplaner, der forefindes i beboernes boliger. Beboerne og deres pårørende er hermed orienteret om de tildelte ydelser, jf. servicelovens bestemmelser herom. Handleplanerne indeholder beskrivelser af den støtte og pleje beboerne modtager, og her forefindes beskrivelser for hele døgnet. Ligeledes fremgår det hvornår beboerne tilbydes bad og modtager rengøring. Vi har drøftet med ledelsen, at beskrivelserne af hvad beboerne selv er ansvarlige for og hjælper med til, med fordel kan fremgå af beskrivelserne. Det er vores vurdering, at beboernes inddragelse i ADL og praktiske gøremål i dagligdagen, bør fremgå af den skriftlige dokumentation. Dette med henblik på, at det tydeligt fremgår hvordan ovenstående inddrages bevidst i et aktivitetsperspektiv, samt medvirker til at styrke og bevare beboernes funktionsniveau. Det er vores vurdering, at den skriftlige dokumentation er opdateret, retningsgivende for indsatsen og opgaveløsningen med beboerne, samt med fordel kan detaljeres yderligere i henhold til beboernes egne ansvarsområder/opgaver og aktiviteter. Magtanvendelse Her har ikke været magtanvendelser siden vores seneste tilsynsbesøg. Medarbejderne er bekendte med Kommunens procedure for indberetningspligt ved magtanvendelser. Medarbejderne har løbende modtaget undervisning omkring demens, hvilket medvirker til at forebygge behovet for magtanvendelser. Medicinhåndtering Tilsynet omfatter ikke de læge- og sundhedsfaglige aspekter, herunder medicinhåndtering, som er underlagt tilsyn fra embedslægeinstitutionen, jævnfør Lov om embedslægeinstitutioner m.v. 6a. Udført af Marianne Christiansen og Gitte Drescher Velling 3

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hvalsø Ældrecenter. Generelt er formålet

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Referat Social- og Sundhedsudvalget 30.11.2010 kl. 14:00 Bofællesskabet Krabben, Slettestrandvej 6, Hjortdal Jammerbugt Kommune Social- og Sundhedsudvalget 30.11.2010 Punkter på åbent møde: 170. Budgetopfølgning

Læs mere

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 12. august 2010 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 12. august 2010 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 12. august 2010 kl. 14:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 066. Meddelelser til Sundhedsudvalget den 12. august 2010 155 067. Månedlig

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Åbrinken Gl. Banevej 8 7470 Karup J

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Åbrinken Gl. Banevej 8 7470 Karup J Disposition: 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Formalia, side 2 3. Indledning, side 3 - herunder beskrivelse af plejecentret 4. Resume af anbefalinger og opfølgning på sidste tilsyn, side

Læs mere

Varde Kommune. Tilsynsrapport. Helle Plejecentret. Uanmeldt tilsyn Januar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Varde Kommune. Tilsynsrapport. Helle Plejecentret. Uanmeldt tilsyn Januar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Helle Plejecentret Uanmeldt tilsyn Januar 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 7. marts 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 7. marts 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 7. marts 2011 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. SSÆ - Klagesager - status for sidst halvår

Læs mere

Plejecenter Skovvangen

Plejecenter Skovvangen Plejecenter Skovvangen Rapport over uanmeldt tilsyn 2013 Udarbejdet af Tilsynsenheden i Holbæk Kommune Slagelse Kommune, Rådhuspladsen 11, 4200 Slagelse Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Skovvænget Almene afsnit Skovvejen 47A 8850 Bjerringbro

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Skovvænget Almene afsnit Skovvejen 47A 8850 Bjerringbro Disposition: 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Formalia, side 2 3. Indledning, side 3 - herunder beskrivelse af plejecentret 4. Resume af anbefalinger og opfølgning på sidste tilsyn, side

Læs mere

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne.

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne. TILSYNSRAPPORT 2008 Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet Jyllandsgade - Mejsevej, Skive Kommune (Hjalmar Kjems Allé og Mejsevej) Tirsdag den 14. oktober 2008 fra kl. 12.00 Indledning Vi har på vegne af Skive

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. marts 2010

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. marts 2010 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. marts 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Flemming Damgaard Larsen (V) Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Solgården

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Solgården Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Solgården Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af beboernes udsagn, oplysninger fra plejepersonalet og gruppeleder, samt tilsynets egne observationer. Under konklusionen

Læs mere

Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune Sundhed & Handicap. Støttecenter Ringe. Anmeldt tilsyn April 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune Sundhed & Handicap. Støttecenter Ringe. Anmeldt tilsyn April 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Faaborg-Midtfyn Kommune Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune Sundhed & Handicap Støttecenter Ringe Anmeldt tilsyn April 2015 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede og

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Ringsted Kommune. Bjælken. Uanmeldt tilsyn November 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Ringsted Kommune. Bjælken. Uanmeldt tilsyn November 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ringsted Kommune Tilsynsrapport Ringsted Kommune Bjælken Uanmeldt tilsyn November 2014 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 3 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 5

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Varde Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Lunden Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4 2 Oplysninger...

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune. Krisecenter Frederiksværk. Uanmeldt tilsyn August 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune. Krisecenter Frederiksværk. Uanmeldt tilsyn August 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Halsnæs Kommune Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Krisecenter Frederiksværk Uanmeldt tilsyn August 2012 WWW.BDO.DK 0 0BForord Rapporten er bygget således, at læseren på de første

Læs mere

Tilsynsrapport. Rudersdal Kommune. Psykiatri og Handicap. Elleslettegård. Uanmeldt tilsyn Maj 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport. Rudersdal Kommune. Psykiatri og Handicap. Elleslettegård. Uanmeldt tilsyn Maj 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Rudersdal Kommune Tilsynsrapport Rudersdal Kommune Psykiatri og Handicap Elleslettegård Uanmeldt tilsyn Maj 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 2 Oplysninger...

Læs mere

Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn 2013. Plejecenter Slottet afd. B2. Zahrtmannsvej 2, 3700 Rønne. Tlf.: 56927700

Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn 2013. Plejecenter Slottet afd. B2. Zahrtmannsvej 2, 3700 Rønne. Tlf.: 56927700 Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn 2013 Plejecenter Slottet afd. B2 Zahrtmannsvej 2, 3700 Rønne Tlf.: 56927700 Social- og Sundhedssekretariatet Bornholms Regionskommune Ullasvej 17, 3700 Rønne 1 Rapport

Læs mere

Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn Oktober 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn Oktober 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Faaborg-Midtfyn Kommune Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune Lunden Anmeldt tilsyn Oktober 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 November 2010 Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 Om opholdsstedet / botilbudet / dagtilbudet / behandlingstilbudet Tilbuddets navn Bofællesskabet Birthe Marie Adresse

Læs mere

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Regnbuehuset. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Regnbuehuset. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje-Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune Regnbuehuset Anmeldt tilsyn Marts 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Behandlingscenter Svendborg, ungeafdelingen, Svendborg Kommune. Torsdag den 19. november 2009 fra kl. 09.00

Anmeldt tilsyn på Behandlingscenter Svendborg, ungeafdelingen, Svendborg Kommune. Torsdag den 19. november 2009 fra kl. 09.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Behandlingscenter Svendborg, ungeafdelingen, Svendborg Kommune Torsdag den 19. november 2009 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Blå Kors Behandlingscenter. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Blå Kors Behandlingscenter. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje-Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune Blå Kors Behandlingscenter Anmeldt tilsyn Marts 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Bofællesskabet Solkrogen. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Bofællesskabet Solkrogen. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerlands Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Bofællesskabet Solkrogen Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejdsværksted

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejdsværksted INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Gentofte Kommune Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejdsværksted Anmeldt tilsyn Juni 2014 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 2 bemærkninger

Læs mere

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Ungecenter Porten. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Ungecenter Porten. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Hvidovre kommune Tilsynsrapport Hvidovre Kommune Ungecenter Porten Anmeldt tilsyn December 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4

Læs mere

Tilsynsrapport 2013. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden Egedal. Tinghøjvej 8. 4534 Hørve

Tilsynsrapport 2013. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden Egedal. Tinghøjvej 8. 4534 Hørve Tilsynsrapport 2013 Fonden Egedal Tinghøjvej 8 4534 Hørve Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: Den 30. maj 2013 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Leder

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord, af Susanne Palmblad...side 02. Bestyrelsen...side 03. Beboer- pårørende rådets beretning..side 05

Indholdsfortegnelse. Forord, af Susanne Palmblad...side 02. Bestyrelsen...side 03. Beboer- pårørende rådets beretning..side 05 Indholdsfortegnelse Forord, af Susanne Palmblad...side 02 Bestyrelsen....side 03 Beboer- pårørende rådets beretning..side 05 Byggeudvalget......side 09 Tilsyn fra Embedslægen side 11 Tilsyn fra Roskilde

Læs mere