Referat Ældrerådet kl. 09:30 Kaas Plejecenter Jammerbugt Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Ældrerådet 25.03.2010 kl. 09:30 Kaas Plejecenter Jammerbugt Kommune"

Transkript

1 Referat Ældrerådet kl. 09:30 Kaas Plejecenter Jammerbugt Kommune

2 Ældrerådet Punkter på åbent møde: 96. Bemærkninger til dagsorden Godkendelse af referat Tilsyn på plejecentrene Embedslægerapporter Handlingskatalog vedr. Demenspolitikken Ældrerådets årsberetning Emner til møde med Teknik- og Miljøudvalget Orientering fra formanden Orientering fra forvaltningen Forbrugsoversigt for Ældrerådets økonomi Orientering fra medlemmerne Orientering fra bruger-pårørenderåd Kommende punkter til Ældrerådets dagorden Eventuelt Næste møde 25 Punkter på lukket møde: Medlemmer: Jørgen Hellum, Jørn Kjær, Karlo Kjær, Mary Mattiasen, Jonny Barchow, Walther Lundis, Aase Billeskov Nielsen, Jens Dige, Herdis Gregersen, Karlo Jensen, Bodil Mejlholm, Lilly Nielsen, Svenning Sørensen. Afbud: Svenning Sørensen Svend Åge Fog (Voksen-Handicap chef) Stedfortræder: Bjarne Kirkedal Jensen (distriktschef i distrikt 3)

3 Ældrerådet Bemærkninger til dagsorden / Helle Vallentin Møller Beslutningstema Bemærkninger til dagsorden. Bilag: Ældrerådet, den Godkendt uden bemærkninger. Fraværende: Svenning Sørensen Svend Åge Fog (Voksen-Handicap chef) Stedfortræder: Bjarne Kirkedal Jensen (distriktschef i distrikt 3) Tilbage til toppen

4 Ældrerådet Godkendelse af referat / Helle Vallentin Møller Beslutningstema Godkendelse af referat fra ældrerådsmøde d. 25. februar Bilag: Ældrerådet, den Godkendt uden bemærkninger. Fraværende: Svenning Sørensen Svend Åge Fog (Voksen-Handicap chef) Stedfortræder: Bjarne Kirkedal Jensen (distriktschef i distrikt 3) Tilbage til toppen

5 Ældrerådet Tilsyn på plejecentrene / Helle Vallentin Møller Beslutningstema Tilsynsrapporter til høring i Ældrerådet. Sagsbeskrivelse Det lovpligtige tilsyn i 2009 er blevet gennemført på hvert af de 12 plejecentre, beliggende i Jammerbugt Kommune. På baggrund heraf er vedhæftede tilsynsrapporter sendt til høring i Ældrerådet, med høringsfrist d. 25. marts Rapporterne er udarbejdet af Revas, og omfatter henholdsvis anmeldt og uanmeldt tilsyn, på hvert plejecenter. Indstilling Formanden indstiller, at gennemgangen af i rapporterne vedrørende anmeldt og uanmeldt tilsyn på plejecentre uddelegeres således, at de respektive ældrerådsmedlemmer, der ligeledes er repræsenteret i de enkelte brugerpårørenderåd, gennemgår rapporterne, giver deres mening til kende samt udarbejder et udkast til høringssvar. På baggrund heraf udarbejdes et samlet høringssvar. Bilag: Anmedt tilsyn Solbakken Anmeldt tilsyn Klim Ældrecenter Anmeldt tilsyn Solgården Anmeldt tilsyn Hune Plejecenter Anmeldt tilsyn V. Hjermitslev Plejecenter Anmeldt tilsyn Kaas Plejecenter Anmeldt tilsyn Pandrup Plejecenter Anmeldt tilsyn Aabybro Plejecenter Anmeldt tilsyn Birkelse Plejecenter Anmeldt tilsyn Biersted Plejecenter Anmeldt tilsyn Møllegården Anmeldt tilsyn Saltum Plejecenter Uanmeldt tilsyn - Plejecenter Solbakke /Revas Uanmeldt tilsyn Kaas Plejecenter Uanmeldt tilsyn Solgården

6 Ældrerådet Uanmeldt tilsyn Møllegården Uanmeldt tilsyn Saltum Plejecener Uanmeldt tilsyn V. Hjermitslev Uanmeldt tilsyn Birkelse Plejecenter Uanmeldt tilsyn Hune Plejecenter Uanmeldt tilsyn Pandrup Plejecenter Uanmeldt tilsynsbesøg Biersted Plejecenter Uanmeldt tilsynsbesøg Klim Plejecenter Unmeldt tilsyn Aabybro Plejehjem Nyversion Ældrerådet, den Ældrerådet drøftede indholdet i rapporterne vedrørende tilsyn på plejecentrene, udført af Revas. Generelt var der tilfredshed med indholdet i rapporterne, der blev taget til efterretning. Nogle af Ældrerådets medlemmer var dog ikke tilfredse med, at rapporterne er blevet sendt til høring samlet, med argumentet om, at hvis Ældrerådet har bemærkninger, vil der gå for lang tid, og høringssvaret vurderes som værdiløst. Drøftelsen mundede ud i følgende høringssvar fra Ældrerådet. Høringssvar fra Ældrerådet: Tilsynsrapporterne, udarbejdet på baggrund af det lovpligtige tilsyn i 2009, på hvert af de 12 plejecentre beliggende i Jammerbugt Kommune, er blevet gennemgået. Ældrerådet har uddelegeret gennemgang af tilsynsrapporterne til det medlem af ældrerådet, som er repræsenteret i det enkelte plejecenters brugerpårørende råd. Der er generelt tilfredshed med rapporterne, der tages til efterretning. Ældrerådet finder det ikke hensigtsmæssigt, at rapporterne udsendes til høring samlet. Såfremt Ældrerådet har bemærkninger, vil der gå for lang tid, og høringssvaret vurderes som værdiløst. Ældrerådet vil således opfordre til, at tilsynsrapporterne udsendes til høring løbende med, at de er udarbejdet. Fraværende: Svenning Sørensen Svend Åge Fog (Voksen-Handicap chef) Stedfortræder: Bjarne Kirkedal Jensen (distriktschef i distrikt 3) Tilbage til toppen

7 Ældrerådet Embedslægerapporter / Helle Vallentin Møller Beslutningstema Embedslægerapporter til høring i Ældrerådet. Sagsbeskrivelse Det lovpligtige embedslægetilsyn er blevet gennemført på hvert af de 12 plejecentre, beliggende i Jammerbugt Kommune. På baggrund heraf er vedhæftede embedslægerapporter fra 2009, samt tilhørende skemaer, sendt til høring i Ældrerådet, med høringsfrist d. 25. marts Indstilling Formanden indstiller, at gennemgangen af rapporterne vedrørende embedslægetilsyn på plejecentrene uddelegeres således, at de respektive ældrerådsmedlemmer, der ligeledes er repræsenteret i de enkelte brugerpårørenderåd, gennemgår rapport samt tilhørende skema, giver deres mening til kende samt udarbejder et udkast til høringssvar. På baggrund heraf udarbejdes et samlet høringssvar for de 12 plejecentre. Bilag: 1-130r, Birkelse Plejecenter 1-130s, Birkelse Plejecenter 1-131r, Biersted Plejecenter 1-131s, Biersted Plejecenter 1-132r Aabybro Plejecenter 1-132s Aabybro Plejecenter 1-134r Hune Plejecenter 1-134s Hune Plejecenter 1-135r Saltum Plejecenter 1-135s Saltum Plejecenter 1-136r, Pandrup Plejecenter 1-136s, Pandrup Plejecenter 1-137rr, V. Hjermitslev Plejecenter sr, V. Hjermitslev Plejecenter r, Solbakken 1-138s, Solbakken 1-139r, Møllegården 1-139s, Møllegården 1-140r, Solgården s Solgården r Klim Ældrecenter

8 Ældrerådet s Klim Ældrecenter s Kaas Plejecenter rr Kaas Plejecenter2 Ældrerådet, den Indholdet i embedslægerapporterne blev drøftet, og generelt var kommentarerne til de enkelte rapporter meget ens. Generelt udtrykte medlemmerne bekymring over bemærkningerne i rapporterne, særligt bemærkningen på Aabybro Plejecenter, omkring brug af magtanvendelse. Endvidere var nogle af Ældrerådets medlemmer ikke tilfredse med, at rapporterne er blevet sendt til høring samlet, med argumentet om, at hvis Ældrerådet har bemærkninger, vil der gå for lang tid, og høringssvaret vurderes som værdiløst. Bjarne Kirkedal Jensen orienterede om, at rapporterne var blevet drøftet ude i de enkelte bruger-pårørenderåd. Samtidig redegjorde han for, hvordan embedslægerapporterne anvendes i praksis, i hans eget distrikt 3. Ældrerådets formand gav ligeledes udtryk for, at han også mener, det bør være de enkelte bruger-pårørenderåds opgave at "tage hånd om" rappporterne. Drøftelsen mundede ud i følgende høringssvar fra Ældrerådet. Høringssvar fra Ældrerådet: Tilsynsrapporterne, udarbejdet på baggrund af det lovpligtige embedslægetilsyn i 2009, på hvert af de 12 plejecentre beliggende i Jammerbugt Kommune, er blevet gennemgået. Ældrerådet har uddelegeret gennemgang af embedslægerapporterne til det medlem af ældrerådet, som er repræsenteret i det enkelte plejecenters bruger-pårørende råd. Generelt er rapporterne meget ens. Medlemmerne udtrykte bekymring over bemærkningerne i rapporterne. Særligt på Aabybro Plejecenter var der anført en bemærkning omkring brug af magtanvendelse, som Ældrerådet finder alvorlig. Endvidere finder Ældrerådet det ikke hensigtsmæssigt, at rapporterne udsendes til høring samlet. Såfremt Ældrerådet har bemærkninger, vil der gå for lang tid, og høringssvaret vurderes som værdiløst. Ældrerådet vil således opfordre til, at embedslægerapporterne udsendes til høring i Ældrerådet løbende med, at de er udarbejdet. Fraværende: Svenning Sørensen Svend Åge Fog (Voksen-Handicap chef)

9 Ældrerådet Stedfortræder: Bjarne Kirkedal Jensen (distriktschef i distrikt 3) Tilbage til toppen

10 Ældrerådet Handlingskatalog vedr. Demenspolitikken / Helle Vallentin Møller Beslutningstema Handlingskatalog vedr. Demenspolitikken til høring. Sagsbeskrivelse Som opfølgning på demenspolitikken, følger et handlingskatalog, som beskriver nuværende handlinger i forhold til demens, samt fremadrettede og visionære handlingsforslag på området. Handlingskataloget sendes til høring i Ældrerådet, med høringsfrist d. 25. marts Indstilling Formanden indstiller, at Ældrerådet drøfter indholdet i materialet og udarbejder et høringssvar på baggrund heraf. Bilag: Handlingskatalog på demensområdet Ældrerådet, den Indholdet i handlingskataloget blev drøftet. Ældrerådet udtrykte undren over, at Rønnebo er blevet lukket, enddog uden forudgående høring i Ældrerådet. Bjarne Kirkedal Jensen redegjorde for baggrunden for lukningen af Rønnebo, samt det videre arbejde omkring demensområdet, og de tanker der er i gang, med hensyn til ideer til kommende tiltag på demensområdet. Bjarne Kirkedal sidder selv med i kommunens demensstyregruppe. Drøftelsen af handlingskataloget mundede ud i følgende høringssvar fra Ældrerådet: Høringssvar fra Ældrerådet: Ældrerådet synes, det er et flot handlingskatalog, men Ældrerådet finder det ikke tilfredsstillende, at Rønnebo er blevet lukket, uden forudgående at have været sendt til høring i Ældrerådet. Ældrerådet mener, at lukningen af Rønnebo er uhensigtsmæssig, før de fire nye dagtilbud for demente er etableret, som skitseret i handlingskataloget. Fraværende: Svenning Sørensen

11 Ældrerådet Svend Åge Fog (Voksen-Handicap chef) Stedfortræder: Bjarne Kirkedal Jensen (distriktschef i distrikt 3) Tilbage til toppen

12 Ældrerådet Ældrerådets årsberetning / Helle Vallentin Møller Sagsbeskrivelse Der er udarbejdet forslag til Ældrerådets årsberetning for Bilag: Årsberetning for Ældrerådet 2009 Ældrerådet, den Årsberetningen blev godkendt, uden bemærkninger. Fraværende: Svenning Sørensen Svend Åge Fog (Voksen-Handicap chef) Stedfortræder: Bjarne Kirkedal Jensen (distriktschef i distrikt 3) Tilbage til toppen

13 Ældrerådet Emner til møde med Teknik- og Miljøudvalget / Helle Vallentin Møller Beslutningstema Emner til møde med Teknik- og Miljøudvalget. Sagsbeskrivelse Ældrerådet og Teknik- og Miljøudvalget mødtes sidste år i april til et dialogmøde. På mødet var der enighed om, at parterne fremover mødes en gang om året. Ældrerådet har således modtaget invitation fra Teknik- og Miljøudvalget om at mødes til det årlige dialogmøde med udvalget, torsdag den 8. april kl , på Pandrup Rådhus. Indstilling Formanden opfordrer Ældrerådets medlemmer til at komme med emner, som ønskes drøftet på mødet med Teknik- og Miljøudvalget. Bilag: Ældrerådet, den Fra Ældrerådets medlemmer blev der fremsat ønske om følgende emner til drøftelse på det kommende møde med Teknik- og Miljøudvalget, torsdag d. 8. april 2010: - Etablering af flere cykelstier. - Bedre snerydning. - Problemer for borgere med rolator, med at komme over høje kantsten, idet op- og nedkørsler mangler mange steder. Problemet er, at de manglende opog nedkørsler i praksis resulterer i, at borgere med rolator (primært ældre mennesker) går ude på vejen, hvilket skaber meget farlige situationer. Ældrerådets sekretær fremsender ovenstående punkter til Teknik- og Miljøudvalget. Fraværende: Svenning Sørensen Svend Åge Fog (Voksen-Handicap chef)

14 Ældrerådet Stedfortræder: Bjarne Kirkedal Jensen (distriktschef i distrikt 3) toppen Tilbage til 103. Orientering fra formanden / Helle Vallentin Møller Sagsbeskrivelse Der orienteres om følgende: Formanden har været til formandsmøde i Danske Ældreråd, mandag d. 1. marts 2010, i Vejle. Emnet for temadagen var I demokratiets tjeneste. Mandag d. 8. marts 2010, blev der afholdt kick-off event, på Skråen, i Aalborg. Karlo Jensen deltog i stedet for formanden Tirsdag d. 9. marts, 2010, blev der afholdt temadag omkring Retsgrundlag og arbejdsopgaver for ældreråd, på Hotel Søparken i Aabybro, arrangeret af Danske Ældreråd. Fra Jammerbugt Kommune deltog 11 medlemmer fra Ældrerådet samt Voksen-Handicapchef Svend Åge Fog. Medlem af Ældrerådet, Jonny Barchow, har fremsendt følgende. spørgsmål til formanden, til orientering på mødet d. 25. marts 2010: - - Det tidligere ældreråd sendte, d. 9. december 2009, høringssvar til Social- og Sundhedsudvalget (SSU), vedr. kvalitetsstandarder til høring. Svaret blev behandlet på møde i SSU d. 9. marts Kan Ældrerådet være tilfreds med denne ekspeditionstid? Vedrørende Pandrup Plejecenter, og evt. ombygning, skal Socialudvalget behandle et oplæg til dette i maj. Skal vi bare sidde og vente på høringsmaterialet, eller tage fat i det inden start og forlange en orientering til ældrerådet, inden oplægget kommer? Bilag: Danske Ældreråd - Hvilke områder bliver berørt af lovændringer Ældrerådet, den Jørgen Hellum orienterede fra formandsmødet i Danske Ældreråd, - et godt og udbytterigt møde, med megen snak omkring det aktuelle lovforslag om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration

15 Ældrerådet på det sociale område og sundhedsloven samt om ophævelse af lov om forebyggende hjemmebesøg til ældre m.v., også kaldet "afbureaukratiseringsloven". 2. Karlo Jensen fortalte om den afholdte "kick-off event". 3. Deltagerne syntes, kurset havde været godt. Særligt de nye medlemmer af Ældrerådet syntes, udbyttet havde været stort. 4. Formanden gjorde opmærksom på, at SSU har behandlet høringssvaret fra Ældrerådet første gang d. 12. januar Ældrerådet besluttetde at bringe spørgsmålet omkring Pandrup Plejecenter op på dialogmødet med SSU, tirsdag d. 6. april 2010, idet Ældrerådet ønsker at få en orientering omkring planerne for en kommende ombygning af plejecentret. 5. Formanden har fået en henvendelse fra Danmarks Radio, omkring forholdene i Ældrerplejen i Jammerbugt Kommune. På mødet udleverede formanden et udkast til svarbrev på henvendelsen fra DR, han selv havde skrevet. Blandt det øvrige ældreråd var der medlemmer, der ikke bakkede op omkring forslaget til svarbrev, blandt andet med kommentar om, at ældre i alle de fire gamle kommuner føler sig ramt af manglende tid til rengøring. Der blev således truffet beslutning om ikke at sende brevet. Punktet bringes i stedet op på mødet med SSU 6. april 2010, samt igen på næste ældrerådsmøde, torsdag d. 29. april, Ældrerådet er blevet inviteret til at deltage på SSU-mødet, tirsdag d. 6. april, 2010, kl , på Aabybro Plejecenter. Ældrerådet har tidligere, d. 11. februar 2010, sendt brev til SSU med ønske om emner til drøftelse med udvalget. På ældrerådsmødet blev der fremsat ønske om følgende punkter til drøftelse: - Tidligere fremsendte punkter - Bilag udleveret på det afholdte kursus "Retsgrundlag og arbejdsopgaver for ældreråd", vedr. hvilke områder, der vil blive berørt af evt. lovændringer, i forbindelse med aftalen om finansloven for Se vedhæftede. - Orientering omkring planerne for den kommende ombygning af Pandrup Plejecenter - Henvendelse fra Ældre Sagen, vedrørende spørgsmål om, hvad de millioner kroner, som er blevet ekstra tilført til ældreområdet i 2010, skal bruges til. - Henvendelse fra Danmarks Radio, omkring forholdene i Ældreplejen i Jammerbugt Kommune. - Status vedrørende udbud af madservice. Fraværende: Svenning Sørensen

16 Ældrerådet Svend Åge Fog (Voksen-Handicap chef) Stedfortræder: Bjarne Kirkedal Jensen (distriktschef i distrikt 3) Tilbage til toppen

17 Ældrerådet Orientering fra forvaltningen / Helle Vallentin Møller Sagsbeskrivelse Der orienteres om følgende: Orientering og præsentation af Kaas Plejecenter, hvor mødet afholdes, samt efterfølgende rundvisning. Som opfølgning på spørgsmålet omkring blækpatroner, er der nu indgået aftale med fire boghandlere. De enkelte medlemmer bedes oplyse, hvilken boghandel de handler i. Social guide til pensionister er endnu ikke færdig, men Ældrerådet vil blive præsenteret for den endelige udgave, når den er færdig. Det er endnu ikke afgjort, hvordan guiden vil blive formidlet ud til borgerne. Opfølgning fra sidste møde, på spørgsmålet om, hvorvidt indholdet i den udleverede folder, Servicepakken, er i overensstemmelse medkvalitetsstandarderne, vedrørende reglerne for afbestilling af mad. Bilag: Ældrerådet, den Taget til efterretning. 2. Ældrerådets medlemmer oplyste, hvilken af de fire udvalgte boghandlere, de hver især handler i. 3. Taget til efterretning. 4. Forvaltningen kunne oplyse om, at indholdet i den udleverede folder, Servicepakken, er helt i overensstemmelse med kvalitetsstandarderne, vedrørende reglerne for afbestilling af mad. Ældrerådet ville gerne have bekræftet, at indholdet også er i overensstemmelse med praksis, hvilket Forvaltningen lovede at følge op på. Efter mødets afholdelse har Forvaltningen fået bekræftet, af Mad- og Måltidschef, Mary-Ann Sørensen, at indholdet i den udleverede Servicepakke er helt i overensstemmel med den praktiske procedure for afbestilling af mad

18 Ældrerådet (ref.). Fraværende: Svenning Sørensen Svend Åge Fog (Voksen-Handicap chef) Stedfortræder: Bjarne Kirkedal Jensen (distriktschef i distrikt 3) Tilbage til toppen

19 Ældrerådet Forbrugsoversigt for Ældrerådets økonomi / Helle Vallentin Møller Sagsbeskrivelse Gennemgang af forbrugsoversigt for Ældrerådets økonomi, for februar Bilag: Gennemgang af forbrugsoversigt for Ældrerådets økonomi februar 2010 Ældrerådet, den Taget til efterretning. Fraværende: Svenning Sørensen Svend Åge Fog (Voksen-Handicap chef) Stedfortræder: Bjarne Kirkedal Jensen (distriktschef i distrikt 3) Tilbage til toppen

20 Ældrerådet Orientering fra medlemmerne / Helle Vallentin Møller Der orienteres om følgende: Klagerådet Regionsældrerådet Jørgen Hellum Trafiksikkerhedsrådet Karlo Jensen Bilag: Ældrerådet, den De udpegede medlemmer til klagerådet orienterede om, at der endnu ikke har været afholdt møde i det nyvalgte klageråd. Ældrerådet opfordrer til, at rådet konstitueres. 2. Referat blev udleveret fra ekstraordinært afholdt møde, tirsdag d. 2. marts Fraværende: Svenning Sørensen Karlo Jensen Svend Åge Fog (Voksen-Handicap chef) Stedfortræder: Bjarne Kirkedal Jensen (distriktschef i distrikt 3) Tilbage til toppen

21 Ældrerådet Orientering fra bruger-pårørenderåd / Helle Vallentin Møller Der orienteres fra: Møllegården Karlo Kjær Solgården Bodil Mejlholm Klim Ældrecenter Lilly Nielsen Birkelse Plejecenter Herdis Gregersen Biersted Plejecenter Jens Dige Aabybro Plejehjem Karlo Jensen Kaas Plejecenter Jonny Barchow Hune Plejecenter Walther Lundis Saltum og Vester Hjermitslev Plejecenter Aase B. Nielsen Pandrup Plejecenter Walther Lundis Solbakken Mary Mathiasen Bilag: Ældrerådet, den Møde afholdt. Solgården har budt ind på opgaven med at lave mad. Plejecentret har 12 på venteliste til en plejecenterplads. Der er truffet beslutning om at opdele hver af aflastningsstuerne i to. 3. Personalet har bedt vennekreds og bruger-pårørenderåd om hjælp til at sy navnemærker i beboernes tøj. Ældrerådet finder ikke dette rimeligt. 7. Møde afholdt, hvor der blandt andet blev snakket om, hvad de 67 kr., som beboerne betaler til "velfærdspakken", bliver brugt til. Kaas Plejecenter har også budt ind på opgaven med at lave mad.

22 Ældrerådet Fraværende: Svenning Sørensen Karlo Jensen Svend Åge Fog (Voksen-Handicap chef) Stedfortræder: Bjarne Kirkedal Jensen (distriktschef i distrikt 3) Tilbage til toppen

23 Ældrerådet Kommende punkter til Ældrerådets dagorden / Helle Vallentin Møller Sagsbeskrivelse Emner til kommende møder: Længst muligt i eget liv. Punktet vil blive behandlet på ældrerådsmødet d. 29. april 2010, hvor sundhedschef Hanne Heuch kommer og fortæller om dette emne. Social guide for pensionister. Madservice Skal Ældrerådet besøge én af sine venskabsbyer? Revidering af Ældrerådets vedtægter. Punktet vil blive behandlet på ældrerådsmødet d. 29. april Bilag: Ældrerådet, den Nyt punkt: - Opfølgning på henvendelse fra Danmarks Radio. Yderligere punkter til dagsordenen, fra Ældrerådets medlemmer, kan indgives til formand Jørgen Hellum, på tlf eller Helle Vallentin Møller, på mail eller på tlf , senest mandag d. 19. april Fraværende: Svenning Sørensen Karlo Jensen Svend Åge Fog (Voksen-Handicap chef)

24 Ældrerådet Stedfortræder: Bjarne Kirkedal Jensen (distriktschef i distrikt 3) Tilbage til toppen

25 Ældrerådet Eventuelt / Helle Vallentin Møller Sagsbeskrivelse Eventuelt. Bilag: Ældrerådet, den Èt af Ældrerådets medlemmer havde fået en henvendelse fra Ældre Sagen, med spørgsmål om, hvad de millioner kroner, som er blevet ekstra tilført til ældreområdet i 2010, skal bruges til. Fraværende: Svenning Sørensen Karlo Jensen Svend Åge Fog (Voksen-Handicap chef) Stedfortræder: Bjarne Kirkedal Jensen (distriktschef i distrikt 3) Tilbage til toppen

26 Ældrerådet Næste møde / Helle Vallentin Møller Sagsbeskrivelse Ældrerådet afholder sit næste møde torsdag d. 29. april 2010, men det er endnu ikke planlagt, hvor mødet skal afholdes. Bilag: Ældrerådet, den Ældrerådet besluttede, at resten af året vil hvert andet møde blive afholdt på rådhuset i Aabybro, i mødelokale 83, og hvert andet møde afholdes ud på ét af plejecentrene. Næste ældrerådsmøde afholdes torsdag d. 29. april 2010, kl , på rådhuset i Aabybro, i mødelokale 83. Fraværende: Svenning Sørensen Karlo Jensen Svend Åge Fog (Voksen-Handicap chef) Stedfortræder: Bjarne Kirkedal Jensen (distriktschef i distrikt 3) Tilbage til toppen

27 Ældrerådet Underskrifter

28 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Solbakken, Jammerbugt Kommune Onsdag den 25. november 2009 fra kl Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Solbakken. Generelt er formålet med tilsynet at påse, at man efterlever de aftaler, der er indgået med beboerne om hjælp og støtte i hverdagen, og at hjælpen leveres på en ordentlig måde. Ved dette tilsyn har vi haft særlig fokus på de tilbud og muligheder beboerne får for at vedligeholde deres færdigheder, blandt andet gennem deltagelse i aktiviteter og gennem træning af såvel individuel som generel karakter. Alt sammen tiltag, der medvirker til at skabe livskvalitet for den enkelte. Endvidere har vi generelt dannet os et indtryk af atmosfæren og generelt og konkret vurderet forholdene, indsatsen og metoderne samt gennemgået forskelligt skriftligt materiale vedrørende både driften i almindelighed og indsatsen for udvalgte beboere. Konklusionerne vedrørende dette besøg fremgår af afsnittet Hovedkonklusioner. Herefter følger afsnittet Iagttagelser og anbefalinger, hvor vi uddyber, hvad der har ført til konklusionerne, og hvor vi eventuelt også fremsætter forslag og anbefalinger til justering af fremgangsmåder m.v. I afsnittet Formål og fremgangsmåde beskrives grundlaget for tilsynet, og hvordan tilsynsbesøgene er blevet afviklet. Hovedkonklusioner beboerne giver udtryk for tilfredshed med den støtte, hjælp og pleje medarbejderne yder. Ligeledes giver de udtryk for, at medarbejdernes kommunikation foregår i en nærværende, respektfuld og omsorgsfuld tone. Det understøttes af de pårørendes udtalelser, og er i overensstemmelse med vores vurdering de pårørende giver udtryk for tilfredshed med samarbejdet med medarbejderne. Det oplever sig vel informeret og giver udtryk for, at medarbejderne altid er imødekommende de pårørende giver udtryk for, at medarbejdernes ressourcer tidsmæssigt ikke modsvarer beboernes behov i henhold til at tilbyde aktivitet til immobile beboere, der ikke selvstændigt kan transportere sig rundt. Det vil vi følge op på det er vores vurdering, at beboerne tilbydes en omsorgsfuld og god pleje, samt tilbydes aktivitet og træning i det omfang det er muligt for medarbejderne. Her er fokus på i videst muligt omfang, at bevare og styrke beboernes mentale og motoriske færdigheder gennem ADL, praktiske opgaver og aktivitet af mere underholdningsmæssig karakter det er vores vurdering, at den skriftlige dokumentation er opdateret, retningsgivende for indsatsen og opgaveløsningen med beboerne, samt med fordel kan detaljeres yderligere i henhold til beboernes egne ansvarsområder/opgaver og aktiviteter Her leves op til de gældende kvalitetsstandarder og lovgivningens krav for området. Udført af Marianne Christiansen og Gitte Drescher Velling 1

29 Iagttagelser og anbefalinger Opfølgning fra foregående tilsynsbesøg Her er ingen punkter til opfølgning. Boligforhold og fysiske rammer Her er ikke sket afgørende ændringer i de fysiske rammer siden vores seneste tilsynsbesøg. Her er ryddeligt, pænt og rent på såvel fællesarealerne som i de af beboernes boliger vi ser. I de forskellige afdelinger er der pyntet op til jul, og her spilles julemusik og bages kager. Det medvirker til at skabe en hjemlig og hyggelig stemning og atmosfære til glæde for beboerne. Ligeledes stimulerer duftene blandt andet de svageste beboernes sanser. De omsorgsmæssige forhold Under vores tilsynsbesøg er flere beboere samlet i fællesskabet, hvor de netop har spist middagsmad. Beboerne får varm mad til middag og smørrebrød til aften, samt udtrykker generel tilfredshed med maden. Enkelte pårørende giver udtryk for et ønske om øget fokus på den mad der serveres for beboere, der ikke selvstændigt kan spise og har vanskeligt ved at tygge. Beboerne giver udtryk for tilfredshed med den støtte, hjælp og pleje medarbejderne yder. Ligeledes giver de udtryk for, at medarbejdernes kommunikation foregår i en nærværende, respektfuld og omsorgsfuld tone. Det understøttes af de pårørendes udtalelser, og er i overensstemmelse med vores vurdering. De pårørende giver udtryk for tilfredshed med samarbejdet med medarbejderne. Det oplever sig vel informeret og giver udtryk for, at medarbejderne altid er imødekommende. Medarbejderne ringer til de pårørende i henhold til at afstemme, hvem der gør hvad, ligesom der ved indflytning afholdes samtaler, hvor gensidige forventninger afstemmes. Det medvirker til at sikre et godt samarbejde. I henhold til beboere, der vanskeligt kan give udtryk for egne ønsker og behov, forefindes der kommunikationsbøger i boligerne. Her er etableret et beboer- og pårørenderåd i huset. Der skrives referat fra disse møder. Beboerne tilbydes aktivitet af såvel individuel som fælles karakter. Beboerne har mulighed for at lave forskellige kreative ting i husets aktivitetscenter, og vi kan ved selvsyn konstatere, at her er forskellige af beboernes kreationer udstillet og til salg. Flere beboere giver udtryk for, at de kommer i aktivitetscentrets for at dyrke det sociale samvær og hyggen frem for at lave reelle ting. Det medvirker ligeledes til at bevare beboernes mentale funktionsniveau. Beboerne tilbydes ligeledes aktivitet i henhold til den daglige ADL samt ved inddragelse i dagligdags gøremål som borddækning, bagning, rengøring af lettere karakter med videre. Beboerne giver udtryk for tilfredshed med de aktivitetsmuligheder, de har. De pårørende giver udtryk for, at medarbejdernes ressourcer tidsmæssigt ikke modsvarer beboernes behov i henhold til at tilbyde aktivitet til immobile beboere, der ikke selvstændigt kan transportere sig rundt. Det vil vi følge op på ved vores kommende tilsynsbesøg. Beboere med behov for motorisk genoptræning tilbydes dette af udefrakommende fysioterapeuter. Medarbejderne samarbejder i det omfang ressourcerne tillader det omkring denne genoptræning. Beboerne skal i nærmeste fremtid på en tur ud af huset i forbindelse med årets julefrokost. Det ser de meget frem til. Udført af Marianne Christiansen og Gitte Drescher Velling 2

30 Det er vores vurdering, at beboerne tilbydes en omsorgsfuld og god pleje, samt tilbydes aktivitet og træning i det omfang det er muligt for medarbejderne. Her er fokus på i videst muligt omfang, at bevare og styrke beboernes mentale og motoriske færdigheder gennem ADL, praktiske opgaver og aktivitet af mere underholdningsmæssig karakter. Medarbejderforhold og faglige forudsætninger Medarbejderne har været på et kursus i efteråret omkring Trivsel og Arbejdsglæde. De giver udtryk for, at de har fået et godt udbytte af dette kursus, hvilket har øget deres fokus på samarbejde og anerkendelse indbyrdes. Ligeledes har kurset omhandlet medarbejdernes kommunikation og vigtigheden af at overholde indgåede aftaler. Vi får oplyst, at der efter jul skal følges op på dette, hvilket vi ligeledes vil gøre ved vores kommende tilsynsbesøg. Her er en fast mødestruktur i form af morgenmøder og ugentlige gruppemøder med sygeplejerskerne. Ligeledes er der afholdt medarbejderudviklingssamtaler i indeværende år, hvilket medvirker til at afstemme gensidige ønsker mellem medarbejdere og ledelse. Det er vores vurdering, at medarbejderne generelt har en engageret og positiv tilgang til opgaveløsningen med beboerne, er fagligt kompetente og bevidste om at inddrage beboernes ressourcer og kompetencer i dagligdagen. Den skriftlige dokumentation Vi har gennemgået den skriftlige dokumentation i form af beboernes handleplaner, der forefindes i beboernes boliger. Beboerne og deres pårørende er hermed orienteret om de tildelte ydelser, jf. servicelovens bestemmelser herom. Handleplanerne indeholder beskrivelser af den støtte og pleje beboerne modtager, og her forefindes beskrivelser for hele døgnet. Ligeledes fremgår det hvornår beboerne tilbydes bad og modtager rengøring. Vi har drøftet med ledelsen, at beskrivelserne af hvad beboerne selv er ansvarlige for og hjælper med til, med fordel kan fremgå af beskrivelserne. Det er vores vurdering, at beboernes inddragelse i ADL og praktiske gøremål i dagligdagen, bør fremgå af den skriftlige dokumentation. Dette med henblik på, at det tydeligt fremgår hvordan ovenstående inddrages bevidst i et aktivitetsperspektiv, samt medvirker til at styrke og bevare beboernes funktionsniveau. Det er vores vurdering, at den skriftlige dokumentation er opdateret, retningsgivende for indsatsen og opgaveløsningen med beboerne, samt med fordel kan detaljeres yderligere i henhold til beboernes egne ansvarsområder/opgaver og aktiviteter. Magtanvendelse Her har ikke været magtanvendelser siden vores seneste tilsynsbesøg. Medarbejderne er bekendte med Kommunens procedure for indberetningspligt ved magtanvendelser. Medarbejderne har løbende modtaget undervisning omkring demens, hvilket medvirker til at forebygge behovet for magtanvendelser. Medicinhåndtering Tilsynet omfatter ikke de læge- og sundhedsfaglige aspekter, herunder medicinhåndtering, som er underlagt tilsyn fra embedslægeinstitutionen, jævnfør Lov om embedslægeinstitutioner m.v. 6a. Udført af Marianne Christiansen og Gitte Drescher Velling 3

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hvalsø Ældrecenter. Generelt er formålet

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg i Boenheden

Læs mere

Referat Ældrerådet 15.12.2011 kl. 09:30 Sanden Bjerggaard, Slettestrand Jammerbugt Kommune

Referat Ældrerådet 15.12.2011 kl. 09:30 Sanden Bjerggaard, Slettestrand Jammerbugt Kommune Referat Ældrerådet 15.12.2011 kl. 09:30 Sanden Bjerggaard, Slettestrand Jammerbugt Kommune Ældrerådet 15.12.2011 Punkter på åbent møde: 100. Bemærkninger til dagsorden 1 101. Godkendelse af referat fra

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune. 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00

Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune. 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00 Indledning Vi har på vegne af Fredericia Kommune aflagt tilsynsbesøg på Othello. Generelt

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune. Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30

Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune. Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Holbølls Minde

Læs mere

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne.

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne. TILSYNSRAPPORT 2008 Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet Jyllandsgade - Mejsevej, Skive Kommune (Hjalmar Kjems Allé og Mejsevej) Tirsdag den 14. oktober 2008 fra kl. 12.00 Indledning Vi har på vegne af Skive

Læs mere

Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune. Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset. Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09.

Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune. Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset. Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09. TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Vordingborg Kommune aflagt

Læs mere

Referat fra møde på Aktivitetscentret i Fjerritslev 27. februar 2007 kl. 9.30 MØDEDATO: 27. februar 2007 SAGSNR.: SAGSBEH.: Forvaltningsservice

Referat fra møde på Aktivitetscentret i Fjerritslev 27. februar 2007 kl. 9.30 MØDEDATO: 27. februar 2007 SAGSNR.: SAGSBEH.: Forvaltningsservice ÆLDRERÅDET i JAMMERBUGT KOMMUNE Referat fra møde på Aktivitetscentret i Fjerritslev 27. februar 2007 kl. 9.30 MØDEDATO: 27. februar 2007 SAGSNR.: SAGSBEH.: Forvaltningsservice Indholdsfortegnelse Centerrådet

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter, Ringsted Kommune. Torsdag den 9. december 2010 fra kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter, Ringsted Kommune. Torsdag den 9. december 2010 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter, Ringsted Kommune Torsdag den 9. december 2010 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg på Ringsted Krisecenter.

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune, sammen med en repræsentant her fra, aflagt

Læs mere

ÆLDRERÅDET i JAMMERBUGT KOMMUNE. Referat fra Ældrerådsmøde Fredag den 2. november kl. 9.30 på Saltum plejecenter Nolsvej 10 9493 Saltum

ÆLDRERÅDET i JAMMERBUGT KOMMUNE. Referat fra Ældrerådsmøde Fredag den 2. november kl. 9.30 på Saltum plejecenter Nolsvej 10 9493 Saltum ÆLDRERÅDET i JAMMERBUGT KOMMUNE Referat fra Ældrerådsmøde Fredag den 2. november kl. 9.30 på Saltum plejecenter Nolsvej 10 9493 Saltum MØDEDATO: 2. november 2007 SAGSNR.: SAGSBEH.: Forvaltningsservice

Læs mere

Anmeldt på Sølund, Boenhed 10, Skanderborg Kommune. Mandag den 20. september 2010 fra kl. 09.00

Anmeldt på Sølund, Boenhed 10, Skanderborg Kommune. Mandag den 20. september 2010 fra kl. 09.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt på Sølund, Boenhed 10, Skanderborg Kommune Mandag den 20. september 2010 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Skanderborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Sølund Boenhed 10.

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Idavang, Skive Kommune. Tirsdag den 17. maj 2011 fra kl. 9.30

Uanmeldt tilsyn på Idavang, Skive Kommune. Tirsdag den 17. maj 2011 fra kl. 9.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Idavang, Skive Kommune Tirsdag den 17. maj 2011 fra kl. 9.30 Indledning Vi har på vegne af Skive Kommune aflagt tilsynsbesøg på Idavang. Formålet med tilsynet generelt

Læs mere

Rebild Kommune. Tilsyn på Ældreområdet i 2012

Rebild Kommune. Tilsyn på Ældreområdet i 2012 Rebild Kommune Tilsyn på Ældreområdet i 2012 Indledning Rebild Kommune har overdraget os opgaven med at udføre uanmeldte lovpligtige kommunale tilsyn på Kommunens ældrecentre. Konkret drejer det sig om

Læs mere

Referat Ældrerådet 25.02.2010 kl. 09:30 Pandrup Plejecenter Jammerbugt Kommune

Referat Ældrerådet 25.02.2010 kl. 09:30 Pandrup Plejecenter Jammerbugt Kommune Referat Ældrerådet kl. 09:30 Pandrup Plejecenter Jammerbugt Kommune Ældrerådet Punkter på åbent møde: 82. Bemærkninger til dagsorden til ældrerådsmøde d. 25. februar 2010 1 83. Godkendelse af referat fra

Læs mere

Dagsorden for Handicapråds møde den 09. december 2009 kl. 10:00 i Vilsted Søgaard, Ranumvej 49, Vilsted

Dagsorden for Handicapråds møde den 09. december 2009 kl. 10:00 i Vilsted Søgaard, Ranumvej 49, Vilsted Dagsorden for Handicapråds møde den 09. december 2009 kl. 10:00 i Vilsted Søgaard, Ranumvej 49, Vilsted Indholdsfortegnelse 038. Overrækkelse af tilgængelighedspris 83 039. Tilgængelighed til valglokaler

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014 Plejecenter Egehaven Egehaven 2 Strøby Egede 4600 Køge Teamleder Annegerd Grimsbo Birk-Sørensen Tilsynet blev ført af: Afsnitsleder Anne

Læs mere

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Østerbo udført den 6. november 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Østerbo udført den 6. november 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Uanmeldt kommunalt tilsyn på Østerbo udført den 6. november 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Retssikkerhedloven 15. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for og beslutter, hvordan kommunen skal

Læs mere

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Årsrapport Anbefalinger... 2013 Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Søbo.

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Søbo. Rapport vedr. anmeldt tilsyn Søbo. Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af dialogoplysninger fra 2 personalerepræsentanter og 1 gruppeleder, samt gennemført dialogmøde mellem beboere og bruger-

Læs mere

Kvalitetsstandard. for personlig hjælp og pleje og. praktisk bistand. i Plejeboligerne i Syddjurs Kommune. Godkendt på byrådet d.

Kvalitetsstandard. for personlig hjælp og pleje og. praktisk bistand. i Plejeboligerne i Syddjurs Kommune. Godkendt på byrådet d. Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje og praktisk bistand i Plejeboligerne i Syddjurs Kommune Godkendt på byrådet d. Sundhed og Omsorg i Syddjurs Kommune 1 Syddjurs Kommunes værdigrundlag på ældreområdet:

Læs mere

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Kærgården.

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Kærgården. Rapport vedr. anmeldt tilsyn Kærgården. Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af dialogoplysninger fra 2 personalerepræsentanter og de 2 gruppeledere, samt gennemført dialogmøde mellem beboere og

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014 Plejecenter Hotherhaven Og KAS Præstemarken 76 4652 Hårlev Teamledere Anne Mette Mortensen Marianne Thomasen Tilsynet blev ført af:

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 15. april 2010 til en borger.

Statsforvaltningens brev af 15. april 2010 til en borger. Statsforvaltningens brev af 15. april 2010 til en borger. 15-04- 2010 Du har den 24. april 2008 rettet henvendelse til statsforvaltningen med klage over Odense Kommunes tilsyn med plejehjem/-centre i 2007.

Læs mere

Ordinært møde. Dato 26. februar 2014. Tid 09:00. Sted ML 0.28

Ordinært møde. Dato 26. februar 2014. Tid 09:00. Sted ML 0.28 Dagsorden Ældrerådet Ordinært møde Dato 26. februar 2014 Tid 09:00 Sted ML 0.28 NB. Gæster: Kl. 9.30 Under pkt. 6 deltager socialudvalgsformand Jørgen Tousgaard Kl. 12 Under pkt. 13 deltager centerchef

Læs mere

Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn

Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Furesø Kommune Ældre, sundhed og voksen-handicap. Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Plejehjemmet Ryetbo Tilsynsbesøg den 14. december 2010 og den 16. februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund, mål

Læs mere

Referat af Ældrerådets møde mandag den 1. juni 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A

Referat af Ældrerådets møde mandag den 1. juni 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A DAGSORDEN Ældrerådet Referat af Ældrerådets møde mandag den 1. juni 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ann Marie Cordua X Jens T. Larsen X Anne Marie Kristensen X Kirsten

Læs mere

Sundhed og Omsorg. Glesborg plejecenter. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn

Sundhed og Omsorg. Glesborg plejecenter. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn Sundhed og Omsorg Glesborg plejecenter Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1.Indledning... 2 2. Kvalitetsvurdering... 2 3. Datakilder... 3 4. Samlet vurdering...

Læs mere

Sundheds- og omsorgsområdet. De kommunale tilsyn i plejeboliger

Sundheds- og omsorgsområdet. De kommunale tilsyn i plejeboliger Sundheds- og omsorgsområdet De kommunale tilsyn i plejeboliger Årsrapport 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Det overordnede formål med de kommunale tilsyn...3 3. Gennemførelse af det kommunale

Læs mere

Sundhed og Omsorg. Digterparken. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn

Sundhed og Omsorg. Digterparken. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn Sundhed og Omsorg Digterparken Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Kvalitetsvurdering... 2 3. Datakilder... 3 4. Samlet vurdering... 3 5. Anbefalinger...

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108)

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 12. november 2013 Acadre doc. 150820-13 1. Indledning

Læs mere

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Valg af formand og næstformand for Sundhedsuvalget 2 Åben - Meddelelser til udvalgets

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bostedet Skovstjernen. den 6. marts og 10. april 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bostedet Skovstjernen. den 6. marts og 10. april 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Bostedet Skovstjernen den 6. marts og 10. april 2013. Maj 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail:

Læs mere

Plejehjemmet Falkenberg. Helsingør Kommune

Plejehjemmet Falkenberg. Helsingør Kommune Plejehjemmet Falkenberg Helsingør Kommune 04-04-2012 1. Indledning.... 3 1.1 Læsevejledning... 3 1.2 Gennemførsel af tilsynet... 3 2. Konklusion af tilsynet.... 3 2.1 Lovmedholdelighed.... 3 2.2 Overordnet

Læs mere

Godkendt med anmærkning/anbefaling Tilsyns dato 20. juni kl. 09.00 13.30 Tilsynskonsulent Charlotte Enig Sørensen Ansvarlig for Opfølgning

Godkendt med anmærkning/anbefaling Tilsyns dato 20. juni kl. 09.00 13.30 Tilsynskonsulent Charlotte Enig Sørensen Ansvarlig for Opfølgning Sundhed & Omsorg Anmeldt Tilsyn Sønderjysk Pleje (privat leverandør af personlig og praktisk hjælp, SEL 83) Vurdering Godkendt med anmærkning/anbefaling Tilsyns dato 20. juni kl. 09.00 13.30 Tilsynskonsulent

Læs mere

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 25. juni. 2013 kl. 14.30 mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne REFERAT

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 25. juni. 2013 kl. 14.30 mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne REFERAT REFERAT HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE 25. juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Referat fra sidste møde... 2 2. Orientering om budget 2014... 2 3. Høringssag - Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende anmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskabet Centervej. den 24. maj 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende anmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskabet Centervej. den 24. maj 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende anmeldt kommunalt tilsyn på Bofællesskabet Centervej den 24. maj 2013. Juli 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail: Åbningstid:

Læs mere

Referat Handicaprådet 2. december 2013 kl. 15:00 Brovst Rådhus Jammerbugt Kommune

Referat Handicaprådet 2. december 2013 kl. 15:00 Brovst Rådhus Jammerbugt Kommune Referat Handicaprådet 2. december 2013 kl. 15:00 Brovst Rådhus Jammerbugt Kommune Åbne dagsordenspunkter 20 Udmøntning af skolereformen i Jammerbugt Kommune 3 21 Overrækkelse af Handicapprisen 2013 4 22

Læs mere

Rapport. Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej

Rapport. Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej Hvidovre Kommune Rapport Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej september 2008 1 Læsevejledning Der redegøres i det følgende for resultatet af det uanmeldte tilsynsbesøg i bofællesskabet Holmelundsvej.

Læs mere

Anmeldt tilsyn Behandlingscenter Svendborg, Voksenafdelingen, Svendborg Kommune. Tirsdag den 24. november 2009 fra kl. 08.30

Anmeldt tilsyn Behandlingscenter Svendborg, Voksenafdelingen, Svendborg Kommune. Tirsdag den 24. november 2009 fra kl. 08.30 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn Behandlingscenter Svendborg, Voksenafdelingen, Svendborg Kommune Tirsdag den 24. november 2009 fra kl. 08.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Behandlingscenter Svendborg, ungeafdelingen, Svendborg Kommune. Torsdag den 19. november 2009 fra kl. 09.00

Anmeldt tilsyn på Behandlingscenter Svendborg, ungeafdelingen, Svendborg Kommune. Torsdag den 19. november 2009 fra kl. 09.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Behandlingscenter Svendborg, ungeafdelingen, Svendborg Kommune Torsdag den 19. november 2009 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Onsdag den 20. november 2013 kl. 10:00-14:00

Onsdag den 20. november 2013 kl. 10:00-14:00 Notat fra møde i Ældrerådet 21. november 2013 Onsdag den 20. november 2013 kl. 10:00-14:00 Mødet fandt sted i rådets mødelokale Henrik Pontoppidans Vej 4 DAGSORDEN 1.Valg af ordstyrer og godkendelse af

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Normas ApS Algade 15 K 4500 Nykøbing Sj.

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Normas ApS Algade 15 K 4500 Nykøbing Sj. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp Normas ApS Algade 15 K 4500 Nykøbing Sj.

Læs mere

Velkommen til. Oasen Lunden 17 4130 Viby Sjælland

Velkommen til. Oasen Lunden 17 4130 Viby Sjælland Velkommen til Oasen Oasen Lunden 17 4130 Viby Sjælland Indholdsfortegnelse: Velkommen til Oasen...3 VÆRDIGRUNDLAG...4 OASEN...4 Nøgler...6 Telefon og TV...6 Forsikring...6 Indretning...6 Skitse over boligerne

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskaberne. Ålunden og Mellemgården. den 30. maj 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskaberne. Ålunden og Mellemgården. den 30. maj 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Bofællesskaberne Ålunden og Mellemgården den 30. maj 2013. Juli 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Magistratens 3. Afdeling. Den 10. maj 2006. Århus Kommune. 1. Resumé

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Magistratens 3. Afdeling. Den 10. maj 2006. Århus Kommune. 1. Resumé Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Magistratens 3. Afdeling Den 10. maj 2006 Redegørelse vedr. tilsynet på Århus Kommunes lokalcentre og plejehjem i 2005 samt den årlige afrapportering vedr. magtanvendelse

Læs mere

Tilsyn med kvalitetsmåling, læring og udvikling Startdato 01.01.2012 Slutdato 01.01.2015

Tilsyn med kvalitetsmåling, læring og udvikling Startdato 01.01.2012 Slutdato 01.01.2015 Frikommune Titel på forsøg Start- og sluttidspunkt for forsøget Kontaktperson Dato for ansøgning 29. juni 2011 Vejle Tilsyn med kvalitetsmåling, læring og udvikling Startdato 01.01.2012 Slutdato 01.01.2015

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Boligfællesskaberne i socialpsykiatrien Uanmeldt tilsyn Den 13. december 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Boligfællesskaberne i socialpsykiatrien Uanmeldt tilsyn Den 13. december 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Boligfællesskaberne i socialpsykiatrien Uanmeldt tilsyn Den 13. december 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3

Læs mere

Ældre -og Handicapforvaltningen. OK-Centret Dyruphus

Ældre -og Handicapforvaltningen. OK-Centret Dyruphus INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Ældrerådet. Ældrerådets møde mandag den 13. april 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A

Ældrerådet. Ældrerådets møde mandag den 13. april 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ældrerådet Ældrerådets møde mandag den 13. april 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ann Marie Cordua X Jens T. Larsen X Anne Marie Kristensen X Kirsten Feld X Dorthe Friis

Læs mere

Velkommen til Plejehjemmet Uttrupgaard. Lerumbakken 1 9400 Nørresundby

Velkommen til Plejehjemmet Uttrupgaard. Lerumbakken 1 9400 Nørresundby Velkommen til Plejehjemmet Uttrupgaard Lerumbakken 1 9400 Nørresundby Velkommen til Uttrupgaard Jeg og personalet på Uttrupgaard Plejehjem vil gerne byde dig velkommen. Vi håber, at du og dine pårørende

Læs mere

Hellebo Hus. Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret

Hellebo Hus. Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret Hellebo Hus Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte

Læs mere

VISITATION TIL PLEJEBOLIGER

VISITATION TIL PLEJEBOLIGER VISITATION TIL PLEJEBOLIGER 2015 Kvalitetsstandard for visitation til plejeboliger Lov grundlag Hvilket behov dækker ydelsen Hvad er formålet med ydelsen Hvem er berettiget til at modtage ydelsen Plejeboliger

Læs mere

PLEJECENTRE. Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune

PLEJECENTRE. Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune PLEJECENTRE Kvalitetsstandard 2012 December 2011 Norddjurs Kommune 1. Indledning...3 2. Ydelserne...3 2.1 Tildeling af hjælp...3 2.2 Praktiske opgaver...4 2.3 Personlig hjælp og pleje...5 2.4 Demens...5

Læs mere

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN Å-CENTER SYD

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN Å-CENTER SYD Sagsbehandler Christel Hübschmann Direkte telefon 99 74 12 96 E-post christel.hubschmann@rksk.dk Dato 30. april 2013 Sagsnummer 2013040005EA ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN 2013 Å-CENTER SYD Å-Center Syd:

Læs mere

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv ÆLDREPOLITIK Vision: Et godt og aktivt liv Forord til Ældrepolitikken: Der skal sikres en konstant respektfuld dialog med de ældre om hvilke ønsker og forventninger de har til livet hverdagen denne dag!

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Godkendt med anmærkning/anbefaling Tilsyns dato 25. juni kl. 09.00 13.30 Tilsynskonsulent Charlotte Enig Sørensen Ansvarlig for Opfølgning

Godkendt med anmærkning/anbefaling Tilsyns dato 25. juni kl. 09.00 13.30 Tilsynskonsulent Charlotte Enig Sørensen Ansvarlig for Opfølgning Sundhed & Omsorg Anmeldt Tilsyn Dan Ren Service A/S (privat leverandør af personlig og praktisk hjælp, SEL 83) Vurdering Godkendt med anmærkning/anbefaling Tilsyns dato 25. juni kl. 09.00 13.30 Tilsynskonsulent

Læs mere

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Kopi fra Tilbudsportalen Re-godkendelsen omhandler alle temaer i kvalitetsmodellen: Uddannelse og beskæftigelse, Selvstændighed og relationer,

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930 Klampenborg

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930 Klampenborg INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930

Læs mere

Tilsynsmanual 2013 på www.herning.dk/tilsynsenheden. Børnehave, fritidshjem, fritidsklub Aldersgruppe 6 år til 4 klasse. Tilbuddets målgruppe

Tilsynsmanual 2013 på www.herning.dk/tilsynsenheden. Børnehave, fritidshjem, fritidsklub Aldersgruppe 6 år til 4 klasse. Tilbuddets målgruppe Tilsyn Anmeldt tilsyn 6-2-2013 SNild Midgaardsvej 20 Skibild 7400 Herning Leder: Kurt Østergaard Hansen Tilsynsførende: Else Hansen Dorthe Noesgaard Tilsyn 2013 gennemføres som anmeldte besøg der har til

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Solgården

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Solgården Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Solgården Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af beboernes udsagn, oplysninger fra plejepersonalet og gruppeleder, samt tilsynets egne observationer. Under konklusionen

Læs mere

HJORTSHØJ CARE Skovhusvej 9, 8240 Risskov Tlf. 23 32 05 56 CARE@WEBSPEED. DK

HJORTSHØJ CARE Skovhusvej 9, 8240 Risskov Tlf. 23 32 05 56 CARE@WEBSPEED. DK HJORTSHØJ CARE Skovhusvej 9, 8240 Risskov Tlf. 23 32 05 56 CARE@WEBSPEED. DK Fagsekretariatet Pleje og omsorg Graabjergvej 3A 5856 Ryslinge Tlf.72 53 50 12 Tilsynsrapport for plejeboliger Kommunalt uanmeldt

Læs mere

En værdig ældrepleje, fordi

En værdig ældrepleje, fordi En værdig ældrepleje, fordi For DSR, FOA og Ældre Sagen er det afgørende, at indsatsen for svækkede ældre har en høj kvalitet. Desværre oplever vi, at værdigheden for ældre i stigende grad er under pres,

Læs mere

Ordinært møde. Dato 26. juni 2014. Tid 09:00. Sted ML 2.77. NB. Gæst: kl. 11.30 deltager IT Projektleder Hanne Engholm under pkt. 10.

Ordinært møde. Dato 26. juni 2014. Tid 09:00. Sted ML 2.77. NB. Gæst: kl. 11.30 deltager IT Projektleder Hanne Engholm under pkt. 10. Referat Ældrerådet Ordinært møde Dato 26. juni 2014 Tid 09:00 Sted ML 2.77 NB. Gæst: kl. 11.30 deltager IT Projektleder Hanne Engholm under pkt. 10 Fraværende Poul-Erik Andersen Stedfortræder Medlemmer

Læs mere

Introduktion til måltidsbarometeret

Introduktion til måltidsbarometeret Introduktion til måltidsbarometeret Et redskab til vurdering af kvaliteten af måltidssituationer for ældre borgere og med anbefalinger til forbedringer.. Introduktion til måltidsbarometeret Et redskab

Læs mere

ÆLDRERÅDET. Dato: 11. marts 2015 Dokument: Årsberetning 2014

ÆLDRERÅDET. Dato: 11. marts 2015 Dokument: Årsberetning 2014 , ÅRSBERETNING 014 : Indledning Møder og arrangementer Ad hoc gruppe, følgegrupper og kontaktpersoner 60PLUS Budget / Kvalitetsstandarder Høringer Tilsyn Regionsældreråd DANSKE ÆLDRERÅD Fremtiden ÆLDRERÅDET

Læs mere

Tilsyn for personlig pleje og praktisk hjælp efter servicelovens 83. Leverandør: Stabil Pleje. Ydelse : Personlig pleje og Praktisk hjælp !!!!!

Tilsyn for personlig pleje og praktisk hjælp efter servicelovens 83. Leverandør: Stabil Pleje. Ydelse : Personlig pleje og Praktisk hjælp !!!!! Tilsyn for personlig pleje og praktisk hjælp efter servicelovens 83. Leverandør: Stabil Pleje. Ydelse : Personlig pleje og Praktisk hjælp Fredensborg kommune 2013. Tilsynet er gennemført af Visitator Britta

Læs mere

BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg

BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg Fredensborg den 16. januar 2012 ÅRSRAPPORT 2011. Børn og Ungecenter Hovedstaden har i året 2011 gennemført 4 tilsyn på opholdsstedet

Læs mere

Referat Ældrerådet 08.11.2012 kl. 10:00 Mødelokale 83 i Aabybro Jammerbugt Kommune

Referat Ældrerådet 08.11.2012 kl. 10:00 Mødelokale 83 i Aabybro Jammerbugt Kommune Referat Ældrerådet 08.11.2012 kl. 10:00 Mødelokale 83 i Aabybro Jammerbugt Kommune Ældrerådet 08.11.2012 Punkter på åbent møde: 208. Bemærkninger til dagsorden 1 209. Godkendelse af referat fra forrige

Læs mere

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. 5 Stjernet Rengøring Aps Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn August 2015

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. 5 Stjernet Rengøring Aps Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn August 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg 5 Stjernet Rengøring Aps Uanmeldt tilsyn WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Indholdsfortegnelse 39. Orientering fra Ældrerådets formand... 48 40. Orientering fra Sundhedsforvaltningen...

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

Referat af møde nr. 3, 4. marts 2013. Seniorrådet, Egedal Kommune

Referat af møde nr. 3, 4. marts 2013. Seniorrådet, Egedal Kommune Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 3, 4. marts 2013. Medlemmer Funktion: Tid: Mandag d. 4. marts 2013 kl. 9.00. Deltagere: Sille Jantzen Formand Sted: Mødelokale 140, Stenløse Rådhus Ulla

Læs mere

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Lovgrundlag: Lundens Bofællesskab drives i henhold til 107 i Serviceloven. 107, stk. 1: Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer,

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere

HANDICAPRÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE

HANDICAPRÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE HANDICAPRÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 28 TIRSDAG DEN 8. DECEMBER 2009, KL. 16.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Handicaprådet 8. december 2009 Side: 2 Fraværende: Til behandling forelå:

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør af praktisk hjælp. Sanitern Rengøring ApS

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør af praktisk hjælp. Sanitern Rengøring ApS INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp Privat leverandør af praktisk hjælp Sanitern Rengøring ApS Uanmeldt tilsyn december 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet 7. oktober 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Jobkollegiet Tilbudstype og form Privat botilbud,

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015. Hvad er praktisk

Læs mere

Tilsyn Uanmeldt tilsyn 22.november 2012 Familiecentret Nordlys Nørrevænget 4 7480 Vildbjerg Leder: Helle Blomhøj Tilsynsenheden

Tilsyn Uanmeldt tilsyn 22.november 2012 Familiecentret Nordlys Nørrevænget 4 7480 Vildbjerg Leder: Helle Blomhøj Tilsynsenheden Tilsyn Uanmeldt tilsyn 22.november 2012 Familiecentret Nordlys Nørrevænget 4 7480 Vildbjerg Leder: Helle Blomhøj Tilsynsenheden Tilsynsenheden Tilbuddets navn og adresse Familiecentret Nordlys Nørrevænget

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 10. september 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Jobkollegiet Tilbudstype og form Privat botilbud, der

Læs mere

Villy Krohne Kasserer Alice Pedersen Bjarne Larsen Ann Larsen Dato: Referat udsendt den 03.12.2013. Lisbeth Solgaard N. - J.

Villy Krohne Kasserer Alice Pedersen Bjarne Larsen Ann Larsen Dato: Referat udsendt den 03.12.2013. Lisbeth Solgaard N. - J. Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 11, Mandag d. 02.12.2013 kl. 9.00. Medlemmer Funktion: Tid: Mandag d. 02.12.2013 kl. 9.00. Deltagere: Sille Jantzen Formand Sted: Mødelokale 140, Stenløse

Læs mere

Det er værd at vide om lejligheden

Det er værd at vide om lejligheden Redigeret juli 2012 Det er værd at vide om lejligheden Du lejer dig ind ved et ejendomscenter. Du flytter eller er flyttet ind på et plejecenter, - ikke et plejehjem. Det betyder, at den lejlighed, du

Læs mere

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg:

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg: RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Tilsyn med private opholdssteder og botilbud Møde med: Ganerbo Klostervej 108 6900 Skjern Mødedato: Torsdag den 18. december 2014 Mødedeltagere: Fra Ganerbo: Pædagog Karen ansat

Læs mere

Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen. Tilsyn på børn- og unge området ÅRSRAPPORT 2012. Acadre 13/55071

Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen. Tilsyn på børn- og unge området ÅRSRAPPORT 2012. Acadre 13/55071 Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen Tilsyn på børn- og unge området ÅRSRAPPORT 22 Acadre 3/557 INDHOLD. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9... 2. 3. 4. 5. Indledning Lovgrundlag Tilsynsfrekvens Formål og metode

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information Kvalitetsstandarder 2014 Generel information Indholdsfortegnelse Værdigrundlag og målsætning... 3 Sådan får du hjælp Hvis behovet opstår... 4 Vurdering af dine behov... 4 Sagsbehandlingen... 5 Midlertidig

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

Tilsynsrapport 2013 for. Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus.

Tilsynsrapport 2013 for. Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus. Dato November 2013 Dok.nr. 167853-13 Sagsnr. 13-3437 Ref. Kirstin Gaasedal Tilsynsrapport 2013 for Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus. Faktuelle forhold: Det blå Hus Tørvevej 13 6852 Billum

Læs mere

Velkommen til Botilbud Parkvej 12

Velkommen til Botilbud Parkvej 12 Velkommen til Botilbud Parkvej 12 I denne mappe kan du finde information om livet på Parkvej 12 Vi glæder os til at byde dig velkommen Kære Beboer velkommen til Botilbud parkvej 12 I denne mappe kan du

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Tilsynskoncept Ringsted Kommune 2013

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Tilsynskoncept Ringsted Kommune 2013 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Tilsynskoncept Ringsted Kommune 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Anmeldte tilsyn... 3 Uanmeldte tilsyn... 4 Generelt... 4 Overordnet skabelon til tilsynsrapport...

Læs mere

Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn 2013. Plejecenter Slottet afd. B2. Zahrtmannsvej 2, 3700 Rønne. Tlf.: 56927700

Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn 2013. Plejecenter Slottet afd. B2. Zahrtmannsvej 2, 3700 Rønne. Tlf.: 56927700 Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn 2013 Plejecenter Slottet afd. B2 Zahrtmannsvej 2, 3700 Rønne Tlf.: 56927700 Social- og Sundhedssekretariatet Bornholms Regionskommune Ullasvej 17, 3700 Rønne 1 Rapport

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose, Hanne Klit,

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Roskilde Kommune 2014

Uanmeldt tilsyn i Roskilde Kommune 2014 Navn Plejecenter Bernadottegården Uanmeldt tilsyn i Roskilde Kommune 2014 et er udført den 8. oktober 2014 kl. 9.00 14.00 Formål Formålet med det uanmeldte tilsyn er: At afdække om hjælpen udføres i overensstemmelse

Læs mere

Uanmeldt tilsyn den 26. juni 2013

Uanmeldt tilsyn den 26. juni 2013 Område: Det sociale område Afdeling: Driftsafdelingen Journal nr.: Dato: 26. juni 2013 Udarbejdet af: Else Pedersen E-mail: else.pedersen @regionsyddanmark.dk Telefon: 7663 1072/2920 1072 Uanmeldt tilsyn

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Afdelingsbestyrelsen kan jf. BABs vedtægter 19 stk.10, fastlægge en forretningsorden for udførelsen af sit hverv. Afdelingsbestyrelsen holder møde

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 11. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 6577 Jour. nr.: 16.08.00P23/M3/2003/00983

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Tilbuddets navn og målgruppe. Dato 07.12.2012. Dato for Tilsynsbesøg 03.12.

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Tilbuddets navn og målgruppe. Dato 07.12.2012. Dato for Tilsynsbesøg 03.12. Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn og målgruppe Dato 07.12.2012 Udarbejdet af Hanne Andreasen Dato for Tilsynsbesøg 03.12.2012 Mødested Huset Trappebæksvej

Læs mere