Fra England til Skotland

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fra England til Skotland"

Transkript

1 Fra England til Skotland - KLIKOVANDs projektledelse på studietur med Vand i Byer oktober 2013 I det følgende kan du læse hele vores beskrivelse af studieturen og om de tanker, vi gjorde os undervejs. Billede af de fem projektledere i KLIKOVAND Fra venstre: Rasmus, Nina, Marie-Louise, Ivar og Martin Side 1

2 Indledning Studieturen til England og Skotland var arrangeret af Vand i Byer (ViB). KLIKOVANDs fem fem projektledere var med for at blive rystet sammen og lære hinanden bedre at kende. På kortet er indtegnet vores besøgssteder i England og Skotland. ViB havde planlagt et spændende program for de fire dage. Programmet er vedlagt som bilag. Side 2

3 Tirsdag Vi mødtes i lufthavnen med London som mål. For at ryste ViB lidt sammen var der arrangeret en Jack the Ripper tur rundt i Londons gader. Der var interessant at høre historien og være på de aktuelle lokationer. Alle deltagerne på studieturen i England og Skotland Side 3

4 Onsdag Vi besøgte Thames 21, der er en privat organisation (NGO). De arbejder bl.a. med et projekt ved navn Love the Lea. Lea er en biflod til Themsen, hvor der er store forureningsproblemer på grund af overløb og fejltilslutninger. Bare 2 mm regn har givet anledning til overløb! Vi fik et foredrag, om de udfordringer London står over for i forhold til fejltilslutninger og overløb. Byen har også fokus på at reducere regnvandsmængderne i kloakken. Vi hørte også lidt om de lovmæssige udfordringer, de står med. I England har man den udfordring, at flere forvaltninger deler myndighedsrollen og dermed ansvaret for når det gælder kloaksystemet. Det medfører, at der ikke eksisterer et samlet overblik og ejerskab. Vores opfattelse er, at vandhandleplanen ikke er implementeret, og der ikke udtages vandkvalitetsprøver. Thames 21 fortalte, at beboerne London ikke tillægger vandløb en herlighedsværdi, måske fordi at vandløbene altid har været forurenede. Erfaringerne viser dog, at når et vandløb er renset op, bliver beboerne glade for det. Vi var overraskede over at høre, at fejltilslutninger er så stort et problem i England, men blev gjort opmærksom på, at fejltilslutninger også er et problem i separatkloakerede områder i Danmark. Lamb drove Næste stop var Lamb drove, som er et boligområde med lokal nedsivning og forsinkelsesbassiner. Vi blev vist rundt af en konsulent, der havde været med til at gennemføre projektet. Det lille nyere boligområde var projekteret med fokus på forsinkelse og rensning af regnvand. Tegning af området er vedlagt som bilag. Side 4

5 Regnvand blev nedsivet gennem permeable belægninger til dræn med udløb til åbne grøfter og mindre søer for til sidst at blive ledt til recipient. Vi oplevede ikke løsningen som noget nyt, da vi har set lignende i Danmark og Sverige. Vi bemærkede dog, at myndighederne havde udpeget placering af bygningerne først og efterfølgende havde placeret regnvandsløsningen. Konsulenten ville gerne have, at regnvandsløsningerne havde været integreret i projektering fra bebyggelsen. Vi synes, det er godt, at regnvandsløsningen var tænkt ind i fællesarealerne, så det ikke var den enkelte boligejer, der skulle håndterer regnvand på egen grund. Regnvandshåndteringen er på den måde blevet et fælles ansvar. Melton Vale School Vi sluttede dagen af på Melton Vale School, hvor de har arbejdet meget med genbrug af tagvand og tilbageholdelse og nedsivning af overfladevand. Udearealerne er indrettet efter lærernes ønsker, så de optimalt kan inddrage omgivelserne i undervisningen. Blandt andet er valget af planter ikke tilfældigt. Her har man forholdt sig til, hvordan frosten påvirker og konserverer blade, så de kan bruges som inspiration i billedkunst. Situationsplan for skolen er vedlagt som bilag. Skolen har nedgravet en stor nedgravet tank til opmagasinering af regnvand fra taget. Herfra kan vandet pumpes op på taget i en mindre beholder, hvorfra det løber til rensning med kulfilter og UV-belysning, inden det benyttes til toiletskyl og i fysiklokalet. Side 5

6 Vi var imponerende over projektets helhedsorientering. Formidling og synliggørelse var tænkt med ind fra starten, så bæredygtighedstanken stod klart for alle brugere af skolen. Vi synes, det er en super flot skole/projekt med meget engagerede ansatte. Torsdag Vi startede dagen med besøg på British Geological Survey, hvor vi hørte om, hvordan de arbejder med jordartskortlægning, der blandt andet kan bruges i forbindelse med nedsivningskort. Til vidensudveksling kom NIRAS, Vand i Byer og KU-Life med interessante oplæg om danske nedsivningsprojekter. Vi blev vist rundt og så deres meget imponerende lager af boreprøver fra hele landet. Afslutningsvis så vi deres 3D-kort der kunne anvendes til at udpege blandt andet råstofindvinding. Vi var imponerede over Instituttets store samling af boreprøver. Ligeledes blev vi imponerede over at høre om spændende danske projekter. Vi blev særligt fanget af NIRAS oplæg om nedsivning under en eksisterende bygning i København. Projektet gik ud på at benytte eksisterende rør, der tidligere var brugt til oprensning af en forurening. Side 6

7 Wavin Vi afsluttede dagen med et besøg på Wavin, som fremstiller plastrør, fittings og faskinekassetter. Indledningsvis fik vi en introduktion til, hvad Wavin fremstiller med særligt fokus på regn- og spildevand. Efterfølgende bliver vi vist rundt på virksomheden. Vi så desværre ikke produktionen af faskinekassetter. Fredag i Edinburgh Hele fredagen tilbragte vi sammen med to meget engagerede undervisere Rebecca og Neil fra Abertray University i Skotland. Vi kørte rundt og så forskellige opsamlingsbassiner og hørte om, hvordan man har arbejdet på at få integreret bassinerne i landskabet, så de fremstod som søer. I boligområder er de dog ikke så integrerede, da der ofte er hegn omkring. Ligesom i England håndteres regnvand (f.eks. Lamb Drove) i et fælles anlæg for grundejerne. I Skotland havde man i lovgivningen indført krav om regnvandshåndtering i forbindelse med nybyggeri. I England er det først et krav i april I Skotland er det forsyningsselskabet,der overtager regnvandsanlægget efter etablering, hvis de kan godkende det. Skotland anvender overfladevand til drikkevand hvorfor nedsivning har en mindre interesse. Vi tog deres måde at sammentænke regnvandsløsninger i forhold til vandkvaliteten til recipient til os. Det var også meget spændende at høre om deres mangeårige erfaringer med driften af regnvandsløsninger. Myndigheden havde en systematik i forhold til, hvor regnvandet kom fra. Det kom til udtryk i antal af rensetrin (sammensatte løsninger), der skulle implementeres i et givent projekt alt efter, hvor vandet kom fra (industri, vej, bolig mv.). Vi gjorde stop ved Loch Leven, hvor vi hørte om, hvordan man havde forbedret søens tilstand. Forbedringerne bestod i at fjerne mange punktkilder og udledning fra industri og landbrug. Side 7

8 På vej retur til hotellet i centrum af Edingburgh, så vi Queensferrys to broer. Vi sluttede af med at inspicere de grønne tage på parlamentsbygningen i Edingburgh. Perspektivering Samlet set synes vi det var spændende at høre om, hvordan man i England og Skotland håndterer regnvand og skaber ejerskab hos borgerne. England indførte pr. marts 2014 krav om anvendelse af Sustainable Urban Drainage Systems (SuDS ) på dansk Lokal Afledning af Regnvand (LAR) i forbindelse med nye bebyggelser. I Skotland har det været et lovkrav i en årrække. I Sydengland bruger man hovedsageligt grundvand som drikkevand i modsætning til Skotland, hvor man hovedsageligt bruger overfladevand. Lovgivningen på spildevandsområdet er forholdsvis kompliceret i England, da der både er offentlige og private aktiviteter inden for forsyningsområdet. Desuden er der langt fra den lovgivende instans til den udførende instans, hvilket kommer til udtryk i manglende håndhævelse af en række love. I Skotland er lovgivningen lidt mere enkel og gennemskuelig. En af de meget store udfordringer, man har i England og Skotland, er fejltilslutninger, hvor kloakvand ledes direkte til naturen. Dette problem er også udbredt i Danmark. Vi finder det interessant, at det er en NGO, der skal løfte forureningsproblematikken i England. I Skotland er det politisk forankret. Det er en god ide at håndtere regnvandsløsninger i fællesskab i mindre boligområder som grundejerforeninger frem for på egen grund, for derved at gøre det til et fæles ansvar. Side 8

9 De skotske myndigheders systematiske tilgang til krav ved udledning af regnvand var interessant. Det kom til udtryk i antal af rensetrin. En afsluttende pointe er, at turen har været med til at skabe et netværk mellem kommuner, forsyninger, vidensinstitutioner og rådgivere. Det er altid lettere at ringe til en ven. Side 9

10 Program for studietur til England og Skotland 22. til 26. oktober 2013 Side 10

11 Side 11

12 Side 12

13 Lamb drove Side 13

14 Melton Vale School Side 14

KLIKOVANDs spørgeskemaundersøgelse. om borgerretet kommunikation. en opsamling

KLIKOVANDs spørgeskemaundersøgelse. om borgerretet kommunikation. en opsamling KLIKOVANDs spørgeskemaundersøgelse om borgerretet kommunikation en opsamling Maj 2012 1 KLIKOVAND maj 2012 2 KLIKOVAND maj 2012 Indhold Hvad ville vi opnå?... 3 Hvilke erfaringer afdækkede vi?... 4 Hvilke

Læs mere

Opfølgning på borgermøde om Odense Kommunes Klimatilpasningsplan, d. 23. januar 2014

Opfølgning på borgermøde om Odense Kommunes Klimatilpasningsplan, d. 23. januar 2014 Opfølgning på borgermøde om Odense Kommunes Klimatilpasningsplan, d. 23. januar 2014 Deltagernes kommentarer til udpegning af risikoområder - Der er godt, at der sker en prioritering af områderne i klimatilpasningsplanen

Læs mere

KLIMATILPASNINGSPLAN KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-09 SKANDERBORG KOMMUNE

KLIMATILPASNINGSPLAN KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-09 SKANDERBORG KOMMUNE KLIMATILPASNINGSPLAN KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-09 SKANDERBORG KOMMUNE ENDELIGT VEDTAGET AF SKANDERBORG BYRÅD 25. JUNI 2014 TITEL Kommuneplan 13, Tillæg nr. 13-09 Klimatilpasningsplan UDARBEJDET AF Skanderborg

Læs mere

Hey Jens! Kan du gribe min flyver? Zoom i snit 1:50. Helhedsplan Fredericia Nord side 41

Hey Jens! Kan du gribe min flyver? Zoom i snit 1:50. Helhedsplan Fredericia Nord side 41 Hey Jens! Kan du gribe min flyver? Zoom i snit 1:50 Helhedsplan Fredericia Nord side 41 Besøg Skansevejens Skole Lærerne på Skansevejens Skole bruger de nye faciliteter aktivt i undervisningen, og børnene

Læs mere

Vorrevangsskolen Borgermøde, 30. april 2014. Risvangen/Vorrevangen Adskillelse af regn- og spildevand og klimatilpasning

Vorrevangsskolen Borgermøde, 30. april 2014. Risvangen/Vorrevangen Adskillelse af regn- og spildevand og klimatilpasning Vorrevangsskolen Borgermøde, 30. april 2014 Risvangen/Vorrevangen Adskillelse af regn- og spildevand og klimatilpasning Dagsorden Velkomst og præsentation af panel - sandwich og drikke. Projektet - Aarhus

Læs mere

Idé: At anvende regnvandet til noget fornuftigt, og aflaste kloaksystemet! Mål: Projektet skal opfylde følgende ønsker:

Idé: At anvende regnvandet til noget fornuftigt, og aflaste kloaksystemet! Mål: Projektet skal opfylde følgende ønsker: Indledning: Blidahlund og Esperancegaarden har valgt at tilslutte sig andre miljøbevidste boligforeninger ved at håndtere regnvand på egen grund og opnå en række fordele., herunder separering af regnvand

Læs mere

ANVISNING FOR HÅNDTERING AF REGNVAND PÅ EGEN GRUND

ANVISNING FOR HÅNDTERING AF REGNVAND PÅ EGEN GRUND ANVISNING FOR HÅNDTERING AF REGNVAND PÅ EGEN GRUND Rørcenter-anvisning 016 Maj 2012 Forord Formålet med denne anvisning er, at give et fælles teknisk grundlag for dimensionering og udførelse af anlæg til

Læs mere

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM:

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: > Hvorfor ændre din kloak nu? > Hvad skal du selv gøre og betale? > Hvornår og hvordan foregår separering af kloak?

Læs mere

Klimatilpasningsplan. Dragør Kommune. Juni 2014. Dragør Kommune

Klimatilpasningsplan. Dragør Kommune. Juni 2014. Dragør Kommune Dragør Kommune Juni 2014 Klimatilpasningsplan Dragør Kommune 1 Klimatilpasningsplanens sammenhæng med kommuneplanen Klimatilpasningsplanen er en del af Kommuneplanrevision 2013, udformet som en selvstændig

Læs mere

EN BERETNING OM VAND, JORD OG RÅSTOFFER

EN BERETNING OM VAND, JORD OG RÅSTOFFER EN BERETNING OM VAND, JORD OG RÅSTOFFER Titel: En beretning om vand, jord og råstoffer Udgiver: Region Sjælland Regional Udvikling Udgivelsesår: 2013 Tryk: Region Sjælland ISBN: 978-87-92026-57-6 Rent

Læs mere

ABCD i praksis Ressourceafdækning og beboerinvolvering i projekt Byen i Balance

ABCD i praksis Ressourceafdækning og beboerinvolvering i projekt Byen i Balance BYFORNYELSE ABCD i praksis Ressourceafdækning og beboerinvolvering i projekt Byen i Balance Rapport fra forsøgsprojekt i Vejle Kommune 2005 2007 ABCD i praksis Ressourceafdækning og beboerinvolvering i

Læs mere

ET MEDLEM SOM ALLE ANDRE. Kan handicappede være med i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan?

ET MEDLEM SOM ALLE ANDRE. Kan handicappede være med i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan? ET MEDLEM SOM ALLE ANDRE Kan handicappede være med i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan? Der skal to til et møde Mennesker med handicap er sjældent medlemmer af foreningerne. Det er der mange årsager

Læs mere

Baggrund: Fornyelsen af kloaksystemet har således til formål at fjerne: - Opstuvninger i din kælder og på din grund

Baggrund: Fornyelsen af kloaksystemet har således til formål at fjerne: - Opstuvninger i din kælder og på din grund Denne guide er lavet så du nemt og hurtigt kan finde svar på dine spørgsmål om separatkloakering. Guiden er delt op i 8 afsnit, hvor 3 af dem er svar på et af de breve du kan have modtaget fra Industrimiljø.

Læs mere

Separatkloakering Hvad betyder det for dig?

Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Vi er i gang med at separatkloakere, og vi kommer snart til dit område. Hvorfor denne folder? Varde Kommune og Varde Forsyning A/S er i fuld gang med at ændre

Læs mere

Kloakmesterarbejde en håndbog

Kloakmesterarbejde en håndbog Kloakmesterarbejde en håndbog Kloakmesterarbejde en håndbog 6. udgave, 1. oplag 2009 Erhvervsskolernes Forlag 2009 Forlagsredaktør: Heidi Parsberg Madsen, hpm@ef.dk Faglig redaktør: Ole W. Hansen Omslag:

Læs mere

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System Lean Construction-DK s Guide til bedre planlægning med Last Planner System Introduktion Last Planner System er et værktøj i Lean Construction udviklet specielt til byggeriet og med hensyn til byggeriets

Læs mere

Spildevand i det åbne land. Hvorfor, hvor og hvordan

Spildevand i det åbne land. Hvorfor, hvor og hvordan Spildevand i det åbne land Hvorfor, hvor og hvordan Forord Spildevandet, der kommer fra ejendomme i det åbne land, skal renses bedre. Det har Folketinget besluttet. Det åbne land er betegnelsen for områder,

Læs mere

KLIKOVANDs juridiske hovedspørgsmål. ret og vrang i klimatilpasningen

KLIKOVANDs juridiske hovedspørgsmål. ret og vrang i klimatilpasningen s juridiske hovedspørgsmål ret og vrang i klimatilpasningen December 2014 Indhold 1. Indledning og læsevejledning... 4 2 Introduktion til klimatilpasning... 6 2.1 Hvem har ansvaret for klimatilpasning?...

Læs mere

Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening

Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Er erhvervsgrunden forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Hvorfor kortlægger vi jordforurening? Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. For at forhindre de skadelige

Læs mere

- Et brugerdrevent innovationsprojekt

- Et brugerdrevent innovationsprojekt - Et brugerdrevent innovationsprojekt Viden om demens i hjemmet Hands-on erfaringer er bedre end 100 PowerPointslides Vi vil gerne være med! En øjenåbner for demens koordinatoren Deltagere og partnere

Læs mere

ER du klar til næste skybrud?

ER du klar til næste skybrud? se mere på www.klimatilpas.nu ER du klar til næste skybrud? Forebyg før det er for sent Masser af gode råd om klimatilpasning Få et gratis klimatilpasningstjek af din bolig klimatilpas.nu 1 Få et gratis

Læs mere

Indhold. 6 Hvordan bliver oversvømmelser til grøn vækst? 8 Klimatilpasning som løftstang til at gentænke en hel bydel

Indhold. 6 Hvordan bliver oversvømmelser til grøn vækst? 8 Klimatilpasning som løftstang til at gentænke en hel bydel Tillæg til Teknik & Miljø nr. 5 2013 Indhold Tillæg maj 2013 6 Hvordan bliver oversvømmelser til grøn vækst? 7 Kan borgerne indgå i den kommunale klimatilpasning, og giver det mening? 8 Klimatilpasning

Læs mere

Borgere i klimatilpasning

Borgere i klimatilpasning ditregnvand Borgere i klimatilpasning - Økonomi, organisation og konkrete eksempler Intelligent brug af regnvand - Haveselskabet Kolofon Folderen er udarbejdet af Haveselskabet og NIRAS som led i projektet

Læs mere

Skybrudssikring i Vanløse

Skybrudssikring i Vanløse Skybrudssikring i Vanløse Gruppe 10: Thomas Larsen, Zakarias Aa. Souary, Tilde N. B. Kristiansen, Magnus Holt og Steven O. Povlsen Vejleder: Niels Christian Juul Roskilde Universitet Hum- Tek 1. s emester

Læs mere

Et godt sted at tage hen

Et godt sted at tage hen Et godt sted at tage hen Fire kernepunkter for jer, der snart skal huse et akuttilbud for borgere i psykisk krise. R e f u g i e G r u p p e n R e f u g i e G r u p p e n Refugiegruppen er en arbejdsgruppe

Læs mere

Spildevandsplan 2015-2018

Spildevandsplan 2015-2018 Teknik og Miljø 2014 FORSLAG Spildevandsplan 2015-2018 INDHOLDSFORTEGNELSE Planens fokus... 3 Planens opbygning... 6 Forsyningssikkerhed... 7 Klimatilpasning...11 Badevand og turisme...16 Vandmiljøet og

Læs mere

Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere. Nyt fra foreningen. januar 2012. arrangementer. nyheder på hjemmesiden. Kære medlem

Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere. Nyt fra foreningen. januar 2012. arrangementer. nyheder på hjemmesiden. Kære medlem januar 2012 Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere Nyt fra foreningen Kære medlem Velkommen til årets første nyhedsbrev. Jeg håber, at du kom godt igennem julen og fik taget festligt hul på det nye år.

Læs mere

Highlights: Projekt Gadeklog på N. Zahle Seminarieskole d. 28. maj 2008

Highlights: Projekt Gadeklog på N. Zahle Seminarieskole d. 28. maj 2008 Highlights: Projekt Gadeklog på N. Zahle Seminarieskole d. 28. maj 2008 1 OM PROJEKT GADEKLOG 3 PRESSEMEDDELELSE 3 EVALUERING AF PROJEKT GADEKLOG PÅ N. ZAHLE SEMINARIESKOLE 4 DE HJEMLØSES SANG 5 ELEVERNES

Læs mere

Furesø Byråd offentliggør hermed, at byrådet den 18. december 2013 har vedtaget Forslag til tillæg 1 til kommuneplan 2013 om klimatilpasning.

Furesø Byråd offentliggør hermed, at byrådet den 18. december 2013 har vedtaget Forslag til tillæg 1 til kommuneplan 2013 om klimatilpasning. Statslige, regionale og kommunale myndigheder, hvis interesser berøres af forslaget, samt grundejerforeninger og andre foreninger og lignende med lokalt tilhørsforhold Offentliggørelse af Forslag til Tillæg

Læs mere

Københavns kommunes. Skybrudsplan 2012

Københavns kommunes. Skybrudsplan 2012 Københavns kommunes Skybrudsplan 2012 02 Skybrudsplan 2012 forord Vores klima er under forandring. Voldsomme regnskyl vil fremover forekomme hyppigere, og de vil blive mere intense. Københavnerne skal

Læs mere