NAFUFLEX SMØREMEMBRANER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NAFUFLEX SMØREMEMBRANER"

Transkript

1 NAFUFLEX SMØREMEMBRANER OVERSIGT OG PRODUKTVÆLGER Nafufl ex produkterne er sømløse, fugefrie og vedvarende fl eksible, revneoverbyggende fugt- og vandisoleringsmembraner. Derudover er alle produkterne opløsningsmiddelfrie. 2-KOMPONENT (NAFUFLEX BASIC 2, NAFUFLEX PROFI TECH 2) Nafuflex Basic 2 er fiberforstærket Ved høj luftfugtighed og/eller køligt vejr tørrer Nafuflex Basic 2 mere sikkert Tørrer hurtigt og er derved hurtigere regnfast Nafuflex Profi Tech 2 er specielt egnet til sprøjtning 1-KOMPONENT (NAFUFLEX EASY TECH 1, NAFUFLEX PROFI TECH 1) Skal kun omrøres Nafuflex Easy Tech 1 indeholder polystyrolkugler og er derfor lette at spartle I varmt vejr er Nafuflex Easy Tech 1 bedre, idet der undgås blandefejl Nafuflex Profi Tech 1 er specielt egnet til sprøjtning, da den er mere flydende PRODUKTVÆLGER Bemærk venligst at nedenstående kun er vejledende Type 1-komp. 2-komp. Spartles Sprøjtes Rulles på Kostes Tørretid E TECH normal P TECH normal B kort P TECH normal Side 3 Afsnit VINTER 0º C EFTERÅR +10º C FORÅR º C SOMMER OVER +20º C NAFUFLEX B 2 / P TECH 2 NAFUFLEX E TECH 1 NAFUFLEX P TECH 1 Det gælder for alle produkter, at bygningsdelene skal være frostfrie. Vejledende min. forbrug, angivet i forhold til vandtryk: PRODUKT E TECH 1 P TECH 2 P TECH 1 MAKS. VANDTRYK [1 BAR = 10 M VS] VÆRDI 1 BAR 3 BAR 4 BAR 5 BAR 6 BAR 7 BAR ltr/m² 2,7 3,0 3,0 3,6 4,2 4,8 kg/m² 2,0 2,3 2,3 2,7 3,2 3,6 ltr/m² 2,0 3,5 3,5 4,2 4,2 4,9 kg/m² 2,3 4,0 4,0 4,8 4,8 5,6 ltr/m² 2,1 3,3 3,3 4,0 4,0 4,7 kg/m² 2,0 3,3 3,3 3,9 3,9 4,5 Vejledende min. lagtykkelser, angivet i forhold til vandtryk i mm: PRODUKT E TECH 1 B 2 P TECH1 TILSTAND våd tør våd tør våd tør MAKS. VANDTRYK [1 BAR = 10 M VS] 1 BAR 3 BAR 4 BAR 5 BAR 6 BAR 7 BAR 1,8 1,5 2,1 1,5 2,0 1,5 3,0 2,5 3,5 2,5 3,3 2,5 3,0 2,5 3,5 2,5 3,3 2,5 3,6 3,0 4,2 3,0 4,0 3,0 4,2 3,5 4,2 3,0 4,0 3,0 4,8 4,0 4,9 3,5 4,7 3,5

2 AQUAMULS S3 OPLØSNINGSMIDDELFRI BITUMENEMULSION TIL ISOLERING MOD JORDFUGT ANVENDELSESOMRÅDER Isolering af beton, letbeton, murværk og pudsede overflader mod jordfugt Fremstilling af bitumenmørtel til vandtætte fuger PRODUKTEGENSKABER Opløsningsmiddelfri bitumenemulsion Tyktflydende, flødeagtig konsistens Kan anvendes på fugtige og tørre overflader Modstandsdygtig over for de fleste fortyndede syrer og lude Kan blandes med cement og kalkmørtler til en fugemørtel med en smidig og let bearbejdelig konsistens FORBRUG Grunding Ca g/m² 1. lag: Ca. 200 g/m² 2. og efterfølgende lag: Ca. 100 g/m² Med 2 påføringer, i alt ca. 300 g/m², opnås en vådlagstykkelse på ca. 0,3 mm og en tørlagstykkelse på ca. 0,175 mm. Side 4 Afsnit BRUGSANVISNING AQUAMULS S3 skal omrøres før brug. Kan anvendes på alle mineralske overfl ader som beton, puds, murværk og letbeton. Overfl aderne skal være faste og fri for belægninger, herunder fedt, olie, støv m.v., som kan have indfl ydelse på vedhæftningen. På murværk skal fremstående mørtelrester, betongrater og grus fjernes. Murværksfuger bør være fyldte og afrettede. Forberedelse Lufthuller i betonoverfl ader bør udfyldes ved spartling, inden den egentlige påføring. Alt efter overfl adens sugeevne bør der grundes. Hertil anvendes AQUAMULS S3 fortyndet med vand 10:1 AQUAMULS S3. Ved denne fortynding får den ellers sorte AQUAMULS S3 en brun farve, som kan bruges som kontrolgrundlag. Påføring På den således grundede overfl ade kan den ufortyndede AQUAMULS S3 derefter påføres med børste, kost, rulle eller sprøjte. Antal af påføringer afhænger af overfl adens beskaffenhed samt krav til fugtisoleringen. Det anbefales, at der altid påføres mindst 2 lag. Under optørringen skal den påførte AQUAMULS S3 beskyttes mod regn og/eller tilsvarende påvirkning. AQUAMULS S3 må kun anvendes ved temperaturer over +5º C. Støvtør efter ca. 5 timer v/+20º C. Arbejdsredskaber bør straks efter brug rengøres med vand. Så snart AQUAMULS S3 er tørt, er det uopløseligt med vand. Tørt materiale kan kun fjernes med opløsningsmidler.

3 ARBEJDSMILJØ MAL-kode: 0-3 (1993) Se iøvrigt 16-punkt sikkerhedsdatablad på OPBEVARING Bitumenemulsionen skal opbevares frostfrit i tætlukkede spande. Ved korrekt opbevaring kan produktet gemmes ca. 12 måneder. EMBALLAGE AQUAMULS S3 leveres i plastspande à 25 kg. (1 palle = 12 spande). Side 5 Afsnit TEKNISK INFORMATION/ASSISTANCE Ønsker De yderligere oplysninger eller assistance ved brugen af produktet, er GOTTFRED PETERSEN A/S konsulenter til Deres disposition.

4 NAFUFLEX BASIC 2 (TIDLIGERE NAFUFLEX 2K) Opløsningsmiddelfri bitumenemulsion til isolering mod jordfugt, overfladevand og vandtryk. ANVENDELSESOMRÅDER Side 6 Afsnit Udvendig vand- og fugtisolering af bygningskonstruktioner mod jordfugtighed og vand under hydrostatisk tryk Isolering af altaner og terrasser Isolering af vådrum / badeværelser Vand- og fugtisolering af skakter, rensningsanlæg og underjordiske garager Som klæber for isolerings- og drænplader PRODUKTEGENSKABER Fugefri, fleksibel isolering med revnedækkende egenskaber Til alle almindelige mineralske overflader Opløsningsmiddelfri og asbestfri Spartles, sprøjtes eller kostes på Resistent over for en række salte og svage syrer Modstår vandtryk på op til 70 m FORBRUG Vandtryk Enhed Forbrug Tørlagstykkelse Vådlagstykkelse Op til 1 bar kg/m² 2,3 1,5 mm 2,1 mm Op til 4 bar kg/m² 4,0 2,5 mm * 3,5 mm Op til 6 bar kg/m² 4,8 3,0 mm * 4,2 mm Op til 7 bar kg/m² 5,6 3,5 mm * 4,9 mm * Ved påføring af 2 lag i revnetruede zoner anbefales at der anvendes MC Glasvæv nr. 25 nf

5 TEKNISKE SPECIFIKATIONER Egenskaber Produktet Anvendelse Konsistens Blandingsforhold Påføring Brugstid Forarbejdningstemperatur Overfl ade Primning Forbrug til belægning Tørring Resistensliste MAL-koder Sundhedsfarlige stoffer Data / Bemærkninger Bitumenkautsjukemulsion med hydraulisk hærdende special-fyldstoffer, 2-komponent, opløsningsmiddel- og asbestfri Til fugt- og vandisolering mod jordfugt, overfl adevand og vandtryk op til 7 bar Pastaagtig efter blanding 3 dele væske til 1 del pulver Priming: børste, kost Påføring: spartel, kost eller sprøjte Ca. 90 minutter ved + 20º C Luft- og underlagstemperaturer fra +5º C til ca. +35º C Tør eller let fugtig, ikke frossen; alle mineralske bæredygtige overfl ader, helfuget murværk, beton og gasbeton Blandet materiale fortyndes med vand 1:10. Forbrug ca g/m² ufortyndet materiale (afhængig af overfl adens sugeevne) Ca. 2,3-5,6 kg/m². Se ovenstående tabel Afhængig af temperatur, luftfugtighed, overfl ade og lagtykkelse: 1-3 dage, regnfast efter 3 timer ved +20º C/ 65 % relativ luftfugtighed Humussyre, kulsyre, sulfater. Yderligere resistenser oplyses på forlangende Emulsion: Pulver: Brugsklar: Ifølge farestofregulativet - ingen MAL-kode 0-1 (1993) - PR nr MAL-kode 0-4 (1993) - PR nr MAL-kode 0-1 (1993) Side 7 Afsnit BRUGSANVISNING Forbehandling Kan anvendes på alle mineralske overfl ader som beton, puds eller murværk. Disse skal være fast og frie for belægninger, herunder fedt, olie, støv m.v. som kan have indfl ydelse på vedhæftningen, og på murværk skal fremstående mørtelrester, betongrater og grus fjernes. Murværksfuger skal være fyldte og afrettede. Overfl aden, der skal behandles, kan være tør eller fugtig (men ikke våd / vandmættet). Det er dog hensigtsmæssigt at fuge tørre overfl ader. Det er vigtigt at der ikke er klart vand på vandrette overfl ader. Stærkt sugende eller porøse overfl ader skal primes før påføring af Nafufl ex Basic 2. Udretning af ujævnheder sker ved efterfølgende opfyldning eller spartling med Nafufl ex Basic 2. Som primer anvendes fortyndet Nafufl ex Basic 2. De to Nafufl ex Basic 2 komponenter blandes færdigt i det leverede blandingsforhold 1:3. Blandingen fortyndes til primning med 1 del Nafufl ex Basic 2 og 10 dele rent vand og påføres med en børste eller kost. Materialeforbrug (uden vand) til primning = ca g/m² Nafufl ex Basic 2, afhængigt af underlagets sugeevne. Udførelse af spartellagene Opblandingen af Nafufl ex Basic 2 sker ved langsom tilsætning af pulverkomponenterne til den fl ydende komponent under omrøring med en langsomtgående boremaskine med påsat piskeris eller en passende mikser. Der røres, indtil blandingen er en homogen og pastaagtig spartelmasse. Nafufl ex Basic 2 påføres med en spartel, kost eller sprøjtes på i et jævnt lag i en eller to arbejdsgange afhængig af kravene. For at undgå revnedannelse bør det påførte og allerede afhærdende materiale ikke viderebearbejdes. Ved specielle krav som f.eks. revnetruede zoner eller ved vandtryk må påregnes ud-ført et dobbelt spartellag, hvor der mellem første og andet lag lægges MC Glasvæv nr. 25 nf med en overlapning på 100 mm.

6 Udfyldning af hulkeler Udvendige hjørner mellem væg og fundament fyldes først med Nafufi ll KM 250, hvorefter der primes med fortyndet Nafufl ex Basic 2. Herefter påføres Nafufl ex Basic 2 i to lag. Ligeledes kommes der to lag Nafufl ex Basic 2 på rørgennemføringer, således at der opnås en effektiv isolering mod fugt og vandgennemtrængning. Nafufl ex Basic 2 har en brugstid på ca. 90 minutter ved +20º C og normal luftfugtighed. Højere temperaturer nedsætter og lavere temperaturer forlænger denne brugstid. Ved temperaturer under +5º C skal arbejdet indstilles. Udgravningen må først tilfyldes efter total afhærdning og gennemtørring af Nafufl ex Basic 2. Ved tilfyldning skal det sikres, at murbrokker eller løse sten med skarpe kanter ikke beskadiger belægningen. Dette kan gøres med drænmåtter, fl amingoplader eller lignende. Længere tids udsættelse for vejrliget kan have en ugunstig indfl ydelse på isoleringens langtidsholdbarhed, idet der er risiko for revnedannelser. Nafufl ex Basic 2 er regnfast efter ca. 3 timer (ved +20º C). Arbejdsredskaber kan renses med vand, når materialet ikke er afhærdet. Afhærdet materiale kan kun fjernes med opløsningsholdige midler. Rengøring af hænder kan foretages med almindelige håndrensningsmidler. OPBEVARING Begge komponenter opbevares frostfrit i tætlukkede spande. De fl ydende komponenter skal beskyttes mod frost. Pulverkomponenterne skal beskyttes mod fugt. Om muligt skal blandede hhv. åbnede spande, bruges helt op eller efter udtagning af væske opbevares tørt. I uåbnede originalspande er opbevaringstiden mindst 12 måneder. EMBALLAGE Spand med 21 liter emulsion + 7 kg pulverkomponent = 28 kg. ARBEJDSMILJØ MAL-kode: 00-1 (Brugsklar) Se iøvrigt 16-punkt sikkerhedsdatablad. TEKNISK INFORMATION/ASSISTANCE Ønsker De yderligere oplysninger eller assistance ved brugen af produktet, er GOTTFRED PETERSEN A/S konsulenter til Deres disposition. Side 8 Afsnit

7 NAFUFLEX EASY TECH 1 (TIDLIGERE NAFUFLEX 1K-SP) Opløsningsmiddelfri bitumenemulsion til isolering mod jordfugt, overfladevand og vandtryk ANVENDELSESOMRÅDER Vand- og fugtisolering af bygningskonstruktioner inde og ude mod: -jordfugtighed -grund- og nedsivningsvand -vandtryk Anvendes på vandrette og lodrette flader Som klæber for isolerings- og drænplader PRODUKTEGENSKABER Elastisk og revnedækkende Omkostningsbesparende - kan påføres i op til 6 mm tykkelse pr. arbejdsgang Opløsningsmiddelfri, ingen lugtgener. Kan spartles eller sprøjtes på Modstår vandtryk på op til 70 m Side 9 Afsnit FORBRUG 2,0-3,6 kg/m², afhængigt af formål. TEKNISKE SPECIFIKATIONER Egenskaber Data / Bemærkninger Produktet Opløsningsmiddei bitumenkautsjukemulsion med polystyrolfyldstof. Anvendelse Til fugt- og vandisolering mod jordfugt, overfl adevand og vandtryk op til 7 bar. Konstistens Pastaagtig Massefylde 0,75 (efter tilsætning af pulver 0,80) g/cm³ Påføring Primning: kost, børste Påføring: spartel eller murerske eller sprøjte Brugstid Uden pulver > 3 timer/med pulver max. 3 timer (ved ca. +20º) Påføringstemperatur Luft- og underlagstemperaturer fra +5º C til ca. +35º C Overfl ader Alle mineralske overfl ader, murværk med glatte fuger, beton, gasbeton, tør eller let fugtigt, ikke frossen Primning Nafufl ex Grundimprægnering fortyndes med vand 1:1, forbrug ca g/cm² fortyndet materiale, afhængig af overfl adens sugeevne Forbrug ved påføring Ca. 2,0-3,6 kg/m². Forbrug pr. m²/mm tørlagstykkelse: Se omstående tabel. Afhængig af temperatur, luftfugtighed, overfl ade og lagtykkelse: Tørring ca. 3 dage. Lavere temperaturer hhv. højere luftfugtighed kan medføre længere tørretider. Regnfast efter ca. 12 timer (ved +23º C). Resistensliste Humussyre, kulsyre, sulfater. Andre resistenser oplyses på forespørgsel.

8 BRUGSANVISNING Forbehandling Kan anvendes på alle mineralske overfl ader som beton, puds eller murværk. Disse skal være faste og frie for belægninger, herunder fedt, olie, støv m.v., som kan have indfl ydelse på vedhæftningen. På murværk skal fremstående mørtelrester, betongrater og grus fjernes. Murværksfuger skal være fyldte og afrettede. Stærkt sugende og porøse overfl ader grundes med NAFUFLEX Grundimprægnering fortyndet med vand 1:1, forbrug ca g/cm² fortyndet materiale, afhængig af overfl adens sugeevne. Påføring På den allerede tørre, grundede overfl ade påføres Nafufl ex Easy Tech 1 med spartel, murerske eller stålglittebræt i et jævnt lag i én arbejdsgang. Nafufl ex Easy Tech 1 kan også sprøjtes på. Afhængig af kravene til vand- eller fugtisoleringen kræves en tørlagstykkelse på mellem 1,5 og 4,0 mm svarende til 2,0-3,6 kg/m². For at undgå revner må det alleredepåførte materiale ikke viderebearbejdes. Hulkeler I alle indadgående hjørner kan der udføres en hulkel med Nafufi ll KM 250. Når hulkelen er hærdet grundes først med NAFUFLEX og derefter påføres Nafufl ex Easy Tech 1 i et lag. Nafufl ex Easy Tech 1 kan anvendes ved temperaturer fra +5º C til +35º C. Højere temperaturer forkorter, og lavere temperaturer forlænger brugstiden. Arbejdet bør indstilles ved temperaturer under +5º C. Åbnede spande skal altid lukkes lufttæt, selv ved kortere arbejdspauser. Gennemtørringstiden for Nafufl ex Easy Tech 1 er afhængig af temperatur og luftfugtighed. Ved normale temperaturer på ca º C må påregnes en tørretid på min. 3 dage. Ved lavere temperaturer forlænges tørretiden. Nafufl ex Easy Tech 1 er regnfast efter ca. 12 timer (ved +23º C). Udgravningen må først tilfyldes efter total gennemtørring af Nafufl ex Easy Tech 1. For at udelukke beskadigelser må murbrokker og sten med skarpe kanter ikke komme i direkte berøring med isoleringen. Egnet opfyldningsmateriale er f.eks. sand / jord, og det er hensigtsmæssigt at anvende drænplader eller hårde isoleringsplader som beskyttelse af Nafufl ex Easy Tech 1. Længere tids udsættelse for vejrliget kan have en ugunstig indfl ydelse på isoleringens langtidsholdbarhed, idet der er risiko for revnedannelser. Arbejdsredskaber kan renses med vand, når materialet er frisk. Afhærdet materiale kan kun fjernes med opløsningsmidler. Rengøring af hænder kan foretages med almindelige håndrensningsmidler. FORBRUG Vandtryk Forbrug/l Forbrug/kg Tørlagstykkelse Vådlagstykkelse Op til 1 bar 2,67 l/m² 2,0 kg/m² 1,5 mm 2,1 mm Op til 4 bar 3,07 l/m² 2,3 kg/m² 2,5 mm 3,5 mm Op til 6 bar 4,14 l/m² 3,1 kg/m² 3,5 mm 4,2 mm Op til 7 bar 4,80 l/m² 3,6 kg/m² 4,0 mm 4,9 mm Side 10 Afsnit

9 OPBEVARING Bitumenemulsionen opbevares frostfrit i tætlukkede spande. Accelrator skal beskyttes mod fugt. Ved korrekt opbevaring kan produkterne gemmes ca. 12 måneder. EMBALLAGE Nafufl ex Easy Tech 1: Nafufl ex Grunder: Spand à 30 liter Dunke á 10 ltr. Side 11 Afsnit ARBEJDSMILJØ MAL-Kode: Uden accelrator: 0-1 (1993) Emulsion: 00-1 Pulver: 00-3 (1993) Sundhedsfarlige stoffer: Ifølge farestofregulativet: Ingen Se iøvrigt 16-punkt sikkerhedsdatablad. TEKNISK INFORMATION/ASSISTANCE Ønsker De yderligere oplysninger eller assistance ved brugen af produktet, er GOTTFRED PETERSEN A/S konsulenter til Deres disposition.

10 NAFUFLEX PROFI TECH 1 (TIDLIGERE NAFUFLEX 245) Enkomponent, sprøjtbar kunststofmodificeret opløsningsmiddelfri bitumenemulsion til fugtisolering i byggeri PRODUKTEGENSKABER Side 12 Afsnit I henhold til DIN Miljøvenlig, opløsningsmiddelfri Højelastisk og revnedækkende op til 2 mm Påføres med sprøjte (airless) ANVENDELSESOMRÅDER Fugtisolering i byggeri ifølge DIN 18915, del 4, 5 og 6, f.eks. fundamenter, støttemure, kældre, underjordiske gange og garager. TEKNISKE SPECIFIKATIONER Egenskaber Enhed Værdi Bemærkninger Massefylde g/cm ³ 0,98 30 liter = 29,40 kg; 200 liter = 196 kg Brugstemperaturer º C > + 5 Luft- og overfl adetemperatur Tørretid Dage 2-4 Ved +20º C og 65% relativ luftfugtighed. Afhængig af temperatur, luftfugtighed, overfl ade og vådlagstykkelse forlænges eller forkortes tørretiden. Vandtryk Forbrug/l Forbrug/kg Tørlagstykkelse Vådlagstykkelse Op til 1 bar 2,04 l/m 2 2,0 kg/m 2 1,5 mm 2,0 mm Op til 4 bar 3,37 l/m 2 3,3 kg/m 2 2,5 mm 3,3 mm Op til 6 bar 3,98 l/m 2 3,9 kg/m 2 3,0 mm 4,0 mm BRUGSANVISNING Forberedelse af overflade Nafufl ex Profi Tech 1 kan bruges på alle mineralske overfl ader. Det anbefales, at hulkeler udføres med vandtæt mørtel. Grunding Ved sugende overfl ader kan grunding foretages med en opløsning af 1 del Nafufl ex Profi Tech 1 og 10 dele vand. Meget sugende eller støvede overfl ader kan grundes med Nafufl ex-grundimprægnering. Grunding kan undlades ved påføring med airless-sprøjtemetode. Påføring Nafufl ex Profi Tech 1 påføres jævnt og uden luftblærer. Lagtykkelsen retter sig efter det vandtryk som påvirker byggeriet. Et forstærkningsindlæg Glasvæv 25 nf kan indarbejdes, alt efter vandtryk. Ved høje temperaturer og direkte solskin skal Nafufl ex Profi Tech 1 påføres i tynde lagtykkelser indtil den krævede vådlagstykkelse er opnået, dette gøres for at undgå blæredannelser. Efterbehandling Nafufl ex Profi Tech 1 skal beskyttes indtil den er regnfast. Nafufl ex Profi Tech 1 må ikke udsættes for vand- eller frostpåvirkning før belægningen er fuldstændig gennemtør. Den gennemhærdede fugtisolering skal beskyttes vedvarende mod skadelige påvirkninger af statisk, dynamisk eller termisk art med et beskyttelseslag. Længere tids udsættelse for vejrliget skal undgås, da det kan føre til krakelering og revnedannelser på overfl aden. Afhængig af overfl adebeskaffenheden og den håndværksmæssige udførelse kan brugsværdierne stige.

11 PRODUKTKENDETEGN NAFUFLEX PROFI TECH 1 Prøveattest Generel tysk prøveattest fra byggetilsynet efter»kontrolprincipper for tildeling af generelle prøveattester fra byggetilsynet for fugtisolering i byggeri«, Udgave: marts 2002 (MPA Dortmund) EMBALLAGE 28 l spand 1 palle (12 spande á 28 l) Side 13 Afsnit HOLDBARHED I ikke anbrudt emballage ca. 12 måneder ved tør opbevaring. Beskyttes mod frost! Angivelser vedr. egenskaber- og beskaffenheder beror på laboratorieundersøgelser og kan afvige i praksis. For at efterprøve egnethed i enkelttilfælde bør der foretages forsøg på stedet. ARBEJDSMILJØ MAL-kode: 00-1 (1993) Se iøvrigt 16-punkt sikkerhedsdatablad. TEKNISK INFORMATION/ASSISTANCE Ønsker De yderligere oplysninger eller assistance ved brugen af produktet, er GOTTFRED PETERSEN A/S konsulenter til Deres disposition.

12 NAFUFLEX PROFI TECH 2 SPRØJTEBAR OG RULLEBAR (TIDLIGERE NAFUFLEX 2K-SP) Opløsningsmiddelfri bitumenemulsion til isolering mod jordfugt, overfladevand og vandtryk. ANVENDELSESOMRÅDER Udvendig vand- og fugtisolering af bygningskonstruktioner mod jordfugtighed og vand under hydrostatisk tryk Isolering af altaner og terrasser Isolering af vådrum/badeværelser Vand- og fugtisolering af skakter, rensningsanlæg og underjordiske garager Som klæber for isolerings- og drænplader PRODUKTEGENSKABER Side 14 Afsnit Fugefri, fleksibel isolering med revnedækkende egenskaber Til alle almindelige mineralske overflader Opløsningsmiddelfri og asbestfri Sprøjtes eller rulles på med korthåret eller langhåret rulle Resistent over for en række salte og svage syrer Modstår vandtryk på op til 70 m FORBRUG Vandtryk Enhed Forbrug Tørlagstykkelse Vådlagstykkelse Op til 1 bar kg/m² 2,3 1,5 mm 2,1 mm Op til 4 bar kg/m² 4,0 2,5 mm * 3,5 mm Op til 6 bar kg/m² 4,8 3,0 mm * 4,2 mm Op til 7 bar kg/m² 5,6 3,5 mm * 4,9 mm * Ved påføring af 2 lag i revnetruede zoner anbefales at der anvendes MC Glasvæv nr. 25 nf

13 TEKNISKE SPECIFIKATIONER Egenskaber Produktet Anvendelse Konsistens Blandingsforhold Påføring Brugstid Forarbejdningstemp. Overfl ade Forbrug til belægning Tørring Resistensliste Mal-koder Sundhedsfarlige stoffer Data / Bemærkninger Bitumenkautsjukemulsion med hydraulisk hærdende special-fyldstoffer, 2-komponent, opløsningsmiddel- og asbestfri Til fugt- og vandisolering mod jordfugt, overfl adevand og vandtryk op til 7 bar Pastaagtig efter blanding 4,6 dele væske til 1 del pulver sprøjte Ca. 90 minutter ved +20º C Luft- og underlagstemperaturer fra +5º C til ca. +35º C Tør eller let fugtig, ikke frossen; alle mineralske, bæredygtige overfl ader, helfuget murværk, beton og gasbeton Ca. 2,3-5,6 kg/m². Se ovenstående tabel. Afhængig af temperatur, luftfugtighed, overfl ade og lagtykkelse: 1-3 dage, regnfast efter 3 timer ved +20º C/ 65% relativ luftfugtighed Humussyre, kulsyre, sulfater. Yderligere resistenser oplyses på forespørgsel Emulsion MAL-KODE 00-1 (1993) Pulver MAL-KODE 00-3 (1993) Ifølge farestofregulativet - ingen Side 15 Afsnit BRUGSANVISNING Forbehandling Kan anvendes på alle mineralske overfl ader som beton, puds eller murværk. Disse skal være faste og frie for belægninger, herunder fedt, olie, støv m.v. som kan have indfl ydelse på vedhæftningen, og på murværk skal fremstående mørtelrester, betongrater og grus fjernes. Murværksfuger skal være fyldte og afrettede. Overfl aden, der skal behandles, kan være tør eller fugtig (men ikke våd/vandmættet). Det er dog hensigtsmæssigt at fugte tørre overfl ader. Det er vigtigt at der ikke er klart vand på vandrette overfl ader. Udretning af ujævnheder sker ved efterfølgende opfyldning eller spartling med Nafufl ex Profi Tech 2. Udførelse Opblandingen af Nafufl ex Profi Tech 2 sker ved langsom tilsætning af pulverkomponenterne til den fl y- dende komponent under omrøring med en langsomtgående boremaskine med påsat piskeris eller en passende mikser. Der røres, indtil blandingen er en homogen og pastaagtig spartelmasse. Nafufl ex Profi Tech 2 påføres med en sprøjte i et jævnt lag i en eller to arbejdsgange afhængig af kravene. For at undgå revnedannelse bør det påførte og allerede afhærdende materiale ikke viderebearbejdes. Ved specielle krav som f.eks. revnetruede zoner eller ved vandtryk må påregnes udført et dobbelt lag, hvor der mellem første og andet lag lægges MC Glasvæv nr. 25 nf med en overlapning på 100 mm.

14 Udfyldning af hulkeler Udvendige hjørner mellem væg og fundament fyldes først med Nafufi ll KM 250. Herefter påføres Nafufl ex Profi Tech 2. Ligeledes kommes der 2 lag Nafufl ex Profi Tech 2 på rørgennemføringer, således at der opnås en effektiv isolering mod fugt og vandgennemtrængning. Nafufl ex Profi Tech 2 har en brugstid på ca. 90 minutter ved +20º C og normal luftfugtighed. Højere tem-peraturer nedsætter og lavere temperaturer forlænger denne brugstid. Ved temperaturer under +5º C skal arbejdet indstilles. Udgravningen må først tilfyldes efter total afhærdning og gennemtørring af Nafufl ex Profi Tech 2. Ved tilfyldning skal det sikres, at murbrokker eller løse sten med skarpe kanter ikke beskadiger belægningen. Dette kan gøres med drænmåtter, fl amingoplader eller lignende. Længere tids udsættelse for vejrliget kan have en ugunstig indfl ydelse på isoleringens langtidsholdbarhed, idet der er risiko for revnedannelser. Nafufl ex Profi Tech 2 er regnfast efter ca. 3 timer (ved +20º C). Arbejdsredskaber kan renses med vand, når materialet ikke er afhærdet. Afhærdet materiale kan kun fjernes med opløsningsholdige midler. Rengøring af hænder kan foretages med almindelige håndrensningsmidler. Side 16 Afsnit OPBEVARING Begge komponenter opbevares frostfrit i tætlukkede spande. De fl ydende komponenter skal beskyttes mod frost. Pulverkomponenterne skal beskyttes mod fugt. Om muligt skal blandede hhv. åbnede spande, bruges helt op eller efter udtagning af væske opbevares tørt. I uåbnede originalspande er opbevaringstiden mindst 12 måneder. EMBALLAGE Spand med 23 liter emulsion + 5 kg pulverkomponent = ~ 28 kg. ARBEJDSMILJØ MAL-kode: 00-1 (Brugsklar) Se iøvrigt 16-punkt sikkerhedsdatablad. TEKNISK INFORMATION/ASSISTANCE Ønsker De yderligere oplysninger eller assistance ved brugen af produktet, er GOTTFRED PETERSEN A/S konsulenter til Deres disposition.

15 FORDELE VED NAFUFLEX PRODUKTER NAFUFLEX Bitumenemulsioner til fugt- og vandisolering Når der er behov for bitumen produkter til fugt- og vandisolering under jord, er der en række fordele ved Nafufl ex produkterne: Miljørigtig projektering Alle produkter er vandbaserede, d.v.s. uden opløsningsmidler. Det giver en bedre sikkerhed og et bedre arbejdsmiljø på arbejdspladsen og skåner samtidigt vores natur. Det gør det også nemmere at komme af med den tomme emballage. Højelastiske Alle produkter er højelastiske for at kunne absorbere eventuelle bevægelser i konstruktionen. Tåler store vandtryk Produkterne kan tåle vandtryk på op til 7 bar (afhænger af den påførte mængde). Løsningerne skræddersyes til de konkrete behov Vi tilpasser løsningerne til det konkrete projekt, herunder om der er behov for beskyttelse mod jordfugt, overfl adevand eller direkte vandtryk. Samtidigt har vi en række specialløsninger til bevægelsesfuger. Nemme at påføre Produkterne kan kostes, rulles, spartles eller sprøjtes på. Underentreprenører kan bruges Vi kan være behjælpelige med at fi nde en underentreprenør, der kan stå for udførelsen og påføringen af produkterne. Assistance i alle faser af projekterne Vi kommer gerne med råd og vejledning i alle faser fra projektering til praktisk udførelse. Dette er naturligvis uden beregning. NAFUFLEX bitumenemulsioner til fugt- og vandisolering Vejledende oversigt over anvendelser og forbrug Produktnavn MAL-KODE JORDFUGT VANDTRYK 1-7 BAR Aquamuls S g/m² - Nafufl ex Profi Tech (1993) - 2,0-4,5 kg/m² Nafufl ex Profi Tech (1993) - 2,3-5,6 kg/m² Nafufl ex Easy Tech (1993) - 2,0-3,6 kg/m² Side 17 Afsnit

16 ISOLTEMA TREKANT PROFILER Præfabrikerede trekantprofiler til brug for hjørnesamlinger/hulkel i forbindelse med Elotene/Nafuflex/Dual Seal/Bituthene vandtætningsmembraner PRODUKTEGENSKABER Side 18 Afsnit Langtidsholdbare vandtætte egenskaber Perfekt løsning i forbindelse med APP og SBS vandtætningsmembraner Elastisk Nem at afkorte i ønskede længder Let og sikker forsegling i indvendige horisontale og vertikale vinkler i konstruktioner Størrelse 25 x 25 mm TEKNISKE DATA Karakteristika Enhed værdier Test norm Blødgøringspunkt C >130 EN 1427 Tæthed v/+25 C kg/m 3 1,35 ± 0,01 EN Kegle gennemtrængning v/+25 C 0,1 mm 22 ± 2 EN Flyde egenskaber v/+60 C mm 0 EN Vedhæftning på beton N/cm 2 76,2 ± 5,5 DIN Plasticitet / elasticitet % 75 ± 5 DIN Pakkeenhed 15 meters ruller Isoltema profi ler kan leveres i andre bredder, længder og tykkelser - venligst forhør! MONTERING Forberedelse og montage Bitumen trekantprofi ler kan anvendes på de fl este typer overfl ader indenfor byggeindustrien. Rul Isoltema profi let ud. Opvarm trekantprofi let på 90 vinklen med en varmepistol indtil bitumenen begynder at smelte. Pres profi let ind i hjørnet. Opvarm trekantprofi let og forsæt med montagen af membranen. OPBEVARING I uåbnede originalkartoner og ved opbevaring mellem +5 C og +40 C er opbevaringstiden mindst 12 måneder. ARBEJDSMILJØ Produktet er ikke skadeligt. Skal holdes væk fra børn. Flammeklassifi kation: B (DIN 4102) Se iøvrigt 16-punkt sikkerhedsdatablad. TEKNISK INFORMATION/ASSISTANCE Ønsker De yderligere oplysninger eller assistance ved brugen af produktet, er GOTTFRED PETERSEN A/S konsulenter til Deres disposition.

VANDTÆTNING BYGGERIETS OG INDUSTRIENS FORETRUKNE SAMARBEJDSPARTNER...

VANDTÆTNING BYGGERIETS OG INDUSTRIENS FORETRUKNE SAMARBEJDSPARTNER... VANDTÆTNING BYGGERIETS G INDUSTRIENS FRETRUKNE SAMARBEJDSPARTNER... NAFUFLEX Afsnit 1 De fleksible smøre-, sprøjte- og rullemembraner VLSEAL 200 VLSEAL 250 EXPERT PRF Afsnit 2 Smøremembraner - lette at

Læs mere

HUSGUIDE. Den Sorte. Borup Tagtæt Borup Mur- & Sokkelasfalt/ Primer til Tagtæt. Gør det selv - bedre

HUSGUIDE. Den Sorte. Borup Tagtæt Borup Mur- & Sokkelasfalt/ Primer til Tagtæt. Gør det selv - bedre Den Sorte HUSGUIDE INDEHOLDER NÆSTEN ALT HVAD DU SKAL VIDE FØR DU GÅR IGANG... Borup Tagtæt Borup Mur- & Sokkelasfalt/ Primer til Tagtæt Gør det selv - bedre FORBEREDELSE Fladen skal være rengjort for

Læs mere

Sikagard-551 S Elastic Primer Sikagard-552 Aquaprimer Sikagard-545 W Elastofill som mellemcoat Sikagard-550 W Elastic som topcoat

Sikagard-551 S Elastic Primer Sikagard-552 Aquaprimer Sikagard-545 W Elastofill som mellemcoat Sikagard-550 W Elastic som topcoat Produktdatablad Version: 03.07 Sikagard -545 W Sikagard -545 W Elastisk mellemlag og maling Produktbeskrivelse er en elastisk acryl/polymerdispersion. er en del af et revneoverbyggende system bestående

Læs mere

BS 2000 / BS 3000 MØNSTER/FARVE-FLAGER EPOXYFLEX TRANSPARENT

BS 2000 / BS 3000 MØNSTER/FARVE-FLAGER EPOXYFLEX TRANSPARENT MØNSTER/FARVE-FLAGER EPOXYFLEX TRANSPARENT Dekorativ og slidstærk gulvbelægning / epoxymaling Underlag: beton, puds, murværk, keramik Garager 1. Grunder: BS 2000 2. Toplag BS 3000 Hobbyrum 3. Mønster flager

Læs mere

Vådrumssystem. LIP Special Cement BYGNINGSARTIKLER

Vådrumssystem. LIP Special Cement BYGNINGSARTIKLER Vådrumssystem LIP Special Cement BYGNINGSARTIKLER Love og regler Bygningsreglementet: Bygningsreglementet skelner mellem den vandbelastede del og andre dele af vådrummet. På baggrund af BR-95 er indført

Læs mere

SKALFLEX TÆTNINGSMEMBRAN Vejledning til montering 03/2012

SKALFLEX TÆTNINGSMEMBRAN Vejledning til montering 03/2012 SKALFLEX TÆTNINGSMEMBRAN Vejledning til montering 03/2012 Vandtættende bitumen-membran SKALFLEX TÆTNINGSMEMBRAN Produktinformation Skalflex Tætningsmembran er en 1,5 mm tyk bitumenbaseret membran, opbygget

Læs mere

Teknisk Datablad. Soudaplug ST. Dato: 08/07/16 Side 1 af 4

Teknisk Datablad. Soudaplug ST. Dato: 08/07/16 Side 1 af 4 Dato: 08/07/16 Side 1 af 4 Hurtigthærdende cement (Lynmørtel) For øjeblikkelig lukning af utætheder i beton og murværk, selv under højt tryk. Anvendelsesområde: er en cement-baseret pulver, der blandet

Læs mere

www.lip.dk F 7 -når der bygges på kvalitet!

www.lip.dk F 7 -når der bygges på kvalitet! F www.lip.dk Spartelguide LIP selvnivellerende gulvspartelmasser LIP tilbehør spartelprogram LIP 228 Gulvspartelmasse velegnet udendørs LIP 230 Finspartelmasse LIP 245 Hurtighærdende opretningsmasse F

Læs mere

Teknisk Datablad. På grund af sine reaktive egenskaber er AQUAFIN-RS300 et effektivt middel til vandtætning af byggeri og vådrumstætning under fliser.

Teknisk Datablad. På grund af sine reaktive egenskaber er AQUAFIN-RS300 et effektivt middel til vandtætning af byggeri og vådrumstætning under fliser. Teknisk Datablad AQUAFIN -RS300 Hurtigtørrende, vandtæt hybridmembran Egenskaber Vandtætning af betonkonstruktioner og under fliser uden søm/samlinger Mange funktioner Højfleksibel og revneoverbyggende

Læs mere

BITUM Nordic A/S. Membraner Referencer Facadeprodukter Tagprodukter. Certifikater Bassinbelægninger Entreprise Historie

BITUM Nordic A/S. Membraner Referencer Facadeprodukter Tagprodukter. Certifikater Bassinbelægninger Entreprise Historie Multigum +45 9825 0022 bitum@bitum.dk BITUM Nordic A/S Membraner Referencer Facadeprodukter Tagprodukter Certifikater Bassinbelægninger Entreprise Historie Multigum Flexigum R Multigum Multigum Primer

Læs mere

Teknisk datablad StoCryl BF 100

Teknisk datablad StoCryl BF 100 Gulvmaling Karakteristik Anvendelse indvendigt og på frit eksponerede områder som farvet belægning på mineralske underlag, f.eks. beton- eller cementafjævning indvendig anhydritafjævning til gangområder

Læs mere

Reparation og Tætning 07. Alt til renovering

Reparation og Tætning 07. Alt til renovering Reparation og Tætning 07 Alt til renovering ProduktGuide Vejledende produktguide med topcoats FlexiCoat Vandtætning af tage, tagrender, inddækninger, skorstenssokler m.m. 1300% elasticitet Malkode 2-1

Læs mere

Flydende 1- eller 2- komponent tætningsmasse. Anvisningen gennemgår de vigtigste principper for vandtætning i vådrum

Flydende 1- eller 2- komponent tætningsmasse. Anvisningen gennemgår de vigtigste principper for vandtætning i vådrum DK Monteringsinfo 09-2014 Vandtætning Flydende 1- eller 2- komponent tætningsmasse. Anvisningen gennemgår de vigtigste principper for vandtætning i vådrum Produkter Valg af produkter foretages bl.a. ud

Læs mere

fermacell Overfladebehandling Juni 2015

fermacell Overfladebehandling Juni 2015 fermacell Juni 2015 106 Information VIA universitet, Randers, Danmark Bygherre Arkitekt Entreprenør Underentreprenører Ingeniør VIA University College Friis & Moltke 5E Byg A/S, WO Raasted COWI 107 5.

Læs mere

HYDROTITE FORBRUGSARTIKLER FUGEBÅND

HYDROTITE FORBRUGSARTIKLER FUGEBÅND YROTITE EKSPANERENE FUGEÅN er et ekstruderet fugebånd fremstillet af neoprene og et hydrofi lt (vandsugende) materiale, der udvider sig, når det kommer i kontakt med vand. Udvidelsen bevirker, at der opstår

Læs mere

Epoxy-lim med lang åbningstid

Epoxy-lim med lang åbningstid IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD EN 1504-4 STRUCTURAL BONDING Mapepoxy LR EN 1504-4 Epoxy-lim med lang åbningstid ANVENDELSESOMRÅDE Mapepoxy LR anvendes som en kraftoverførende lim til limning af:

Læs mere

Facadebehandling. flotte resultater, der holder i mange år

Facadebehandling. flotte resultater, der holder i mange år Facadebehandling flotte resultater, der holder i mange år Detalje på facade Indgangsparti, privatbolig dokumentation får du på www.acrymatic.dk AC WALL-FLEX Overfladebehandlingen der holder på væggen Til

Læs mere

MasterSeal 560. Hurtighærdende, 2-komponent, elastisk letvægtsmembran til vandtætning og beskyttelse af beton. Fås i LYS GRÅ og HVID.

MasterSeal 560. Hurtighærdende, 2-komponent, elastisk letvægtsmembran til vandtætning og beskyttelse af beton. Fås i LYS GRÅ og HVID. BESKRIVELSE MasterSeal 560 er en hurtighærdende, 2-komponent, cementbaseret, elastisk og fleksibel letvægtsmembran til vandtætning og beskyttelse af beton. MasterSeal 560 giver mulighed for hurtig genoptagelse

Læs mere

Renovering af gulve og vægge i servicerum

Renovering af gulve og vægge i servicerum Renovering af gulve og vægge i servicerum Tyndfilm epoxybehandling. Slutbehandling med NM 50 Aqua Super. Evt. mellembehandling NM 50 Aqua Super (NM 50 Aqua Super) NM 50 Aqua Super 1. Klargøring af underlag

Læs mere

Teknisk faktablad. StoColor Opticryl Satinmatt Mat indvendig akrylatmaling, glans 7, vaskbarhed klasse 1 og dækkeevne 2 ifølge EN 13300

Teknisk faktablad. StoColor Opticryl Satinmatt Mat indvendig akrylatmaling, glans 7, vaskbarhed klasse 1 og dækkeevne 2 ifølge EN 13300 Mat indvendig akrylatmaling, glans 7, vaskbarhed klasse 1 og dækkeevne 2 ifølge EN 13300 Egenskaber Anvendelse Egenskaber Optik mat, glans 7, ifølge EN 13300 Tekniske data Underlag Krav indvendigt til

Læs mere

MasterSeal 6100 FX. 1-komponent, elastisk og fleksibel letvægtsmembran til vandtætning og beskyttelse af beton. Fås i LYS GRÅ og HVID

MasterSeal 6100 FX. 1-komponent, elastisk og fleksibel letvægtsmembran til vandtætning og beskyttelse af beton. Fås i LYS GRÅ og HVID BESKRIVELSE MasterSeal 6100 FX er en 1-komponent, cementbaseret, elastisk og fleksibel letvægtsmembran til vandtætning og beskyttelse af beton. Når MasterSeal 6100 FX blandes med vand, opnås en flydende

Læs mere

1,35 kg/l (komp. A+B blandet) Hærdning. +10 o C 210 min. 3 dage * +20 o C 90 min. 2 dage * +30 o C 45 min. 1 dage *

1,35 kg/l (komp. A+B blandet) Hærdning. +10 o C 210 min. 3 dage * +20 o C 90 min. 2 dage * +30 o C 45 min. 1 dage * Produkt datablad Version: 06.11.2013 Sikadur -33 Sikadur -33 2-komponent thixotropisk epoxy klæber Produktbeskrivelse Anvendelse Sikadur-33 er en thixotropisk 2-komponent klæber baseret på epoxy, leveret

Læs mere

Construction. Sika. Primer MB. Primer og fugtmembran for elastisk limning af parketgulve. Produktbeskrivelse. Anvendelse. Produktdata.

Construction. Sika. Primer MB. Primer og fugtmembran for elastisk limning af parketgulve. Produktbeskrivelse. Anvendelse. Produktdata. Teknisk datablad Version: 01.07 Sika Primer MB Sika Primer MB Primer og fugtmembran for elastisk limning af parketgulve Construction Produktbeskrivelse Anvendelse Sika Primer MB er en 2-komponent, opløsningsmiddelfri,

Læs mere

Effektiv fugtisolering med Weber

Effektiv fugtisolering med Weber Effektiv fugtisolering med Weber Foto: Jens Markus Lindhe - produkter til optimal vandtætning Effektiv fugtisolering - sikkerhed i projektering og udførelse Til vandtætning af byggerier har vi en serie

Læs mere

Vandtætning. Monteringsinfo MONTERING. Flydende 1- eller 2- komponent tætningsmasse. Produkt. Generelt. BR-95 og BR-S 98

Vandtætning. Monteringsinfo MONTERING. Flydende 1- eller 2- komponent tætningsmasse. Produkt. Generelt. BR-95 og BR-S 98 Side 1 Vandtætning Flydende 1- eller 2- komponent tætningsmasse Anvisningen gennemgår de vigtigste principper for vandtætning i vådrum MONTERING Produkt Generelt BR-95 og BR-S 98 Valg af produkter foretages

Læs mere

Vådrumssystem. Vandtætning Fliseopsætning Fugning. www.lip.dk. -når der bygges på kvalitet!

Vådrumssystem. Vandtætning Fliseopsætning Fugning. www.lip.dk. -når der bygges på kvalitet! www.lip.dk Vådrumssystem Vandtætning Fliseopsætning Fugning K K G 2400 1400 Love og regler og fugtig zone inddeling Bygningsreglementerne skelner mellem den vandbelastede del og andre dele af vådrummet.

Læs mere

Linolieprodukter Hvorfor?

Linolieprodukter Hvorfor? Linolieprodukter Hvorfor? Forbrug og påføring af linoliemaling For at kunne beregne, hvor meget træmaling (oliefarver) der er behov for, er det nødvendigt at vide, hvor mange m² der skal males, hvor mange

Læs mere

Epoxy-lim med lang åbningstid

Epoxy-lim med lang åbningstid IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD EN 1504-4 STRUCTURAL BONDING Mapepoxy LR Epoxy-lim med lang åbningstid EN 1504-4 ANVENDELSESOMRÅDE Mapepoxy LR anvendes som en kraftoverførende lim til limning af:

Læs mere

Deklaration af præstation I henhold til CPR, regulativ (EU)N 305/2011. Soudal Akryl Prof. Revideret: 29/07/2014 Side 1 Af 3

Deklaration af præstation I henhold til CPR, regulativ (EU)N 305/2011. Soudal Akryl Prof. Revideret: 29/07/2014 Side 1 Af 3 Deklaration af præstation Revideret: 29/07/2014 Side 1 Af 3 Reference No: 230868 Unik identifikations kode af produkt-typen: Tiltænkt anvendelse eller anvendelser af konstruktions produktet: Fugemasse

Læs mere

Teknisk datablad StoCalce Miral MP

Teknisk datablad StoCalce Miral MP Økologisk mineralsk slutpuds som modellerpuds på kalkbasis efter EN 998-1 Karakteristik Anvendelse Egenskaber Udseende Særlige egenskaber/henvisninger Tekniske data Underlag Krav Forberedelser indvendigt

Læs mere

SILIKONEPUDS Indfarvet strukturpuds til indendørs og udendørs brug

SILIKONEPUDS Indfarvet strukturpuds til indendørs og udendørs brug SKALFLEX SILIKONEPUDS 10/15 SILIKONEPUDS Indfarvet strukturpuds til indendørs og udendørs brug Skalflex Silikonepuds Egenskaber Skalflex Silikonepuds er en vandafvisende slutpuds baseret på silikoneharpiks,

Læs mere

MasterInject April 2016 Fleksibel, lavviskøs PU-injektionsharpiks til permanent standsning af indtrængende vand gennem revnet beton og murværk

MasterInject April 2016 Fleksibel, lavviskøs PU-injektionsharpiks til permanent standsning af indtrængende vand gennem revnet beton og murværk PRODUKTBESKRIVELSE MasterInject 1330 er en 2-komponent PU-baseret, fleksibel injektionsharpiks med lav viskositet. Harpiksen hærdner både under tørre og våde forhold og bliver til et vandtæt, fleksibelt

Læs mere

03/2012 UDVENDIG VANDTÆTNING. af sokler over terræn

03/2012 UDVENDIG VANDTÆTNING. af sokler over terræn 03/2012 UDVENDIG VANDTÆTNING af sokler over terræn Vandtætning af sokler over terræn A F C E D C B A B C D E F Skalflex Sokkelstop Skalflex Saltbinder Sokkelpuds Vandtæt Skalflex Sokkeltæt Skaltherm Armeringsnet

Læs mere

Tillægsvejledning. Fuldlimning

Tillægsvejledning. Fuldlimning Tillægsvejledning Fuldlimning 1 Fuldlimning med Stauf produkter Douglas, Fyr, Eg For at få et vellykket resultat er det vigtigt, at gulvet lægges korrekt, og at de beskrevne produkter anvendes efter anvisningerne.

Læs mere

afsnit 10 Tætning og fugtsikring

afsnit 10 Tætning og fugtsikring 190 afsnit 10 Tætning og fugtsikring Indhold: 10.1 Tætning og fugtsikring af kældre og murværk...19 Fugtrenovering af murværk: 10. fugtrenovering af murværk...193 10.3 Produktoversigt/ anvendelsesnøgle...194

Læs mere

SCHÖNOX MAX FORMAT. System MAX FORMAT. www.schonox.dk

SCHÖNOX MAX FORMAT. System MAX FORMAT. www.schonox.dk SCHÖNOX MAX FORMAT Foto: RAK Ceramics GmbH SCHÖNOX MAX FORMAT System MAX FORMAT Et program med optimalt tilpassede produkter til montering af meget store fliser samt meget tynde fliser Sikkert og effektivt

Læs mere

Eurothane G Indvendig isolering

Eurothane G Indvendig isolering Indholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Savning og skæring af Eurothane G plader 3. Placering af Eurothane G plader 3,1 Generelt 3,2 Montering på træstruktur 3,3 Montering med klæber 3,4 Montering imod inderside

Læs mere

Teknisk datablad StoSilent Top Basic

Teknisk datablad StoSilent Top Basic Organisk porøs grunding til StoSilent akustiksystemer Karakteristik Anvendelse indvendigt som grundbelægning til egnede StoSilent Akustiksystemer ved påføring i 2 lag også egnet som slutbelægning Egenskaber

Læs mere

Produkt Information. Maj Vandfortyndbar klarlak PRODUKTER PRODUKTBESKRIVELSE FORBEREDELSE AF OVERFLADEN. D8186 vandfortyndbar klarlak

Produkt Information. Maj Vandfortyndbar klarlak PRODUKTER PRODUKTBESKRIVELSE FORBEREDELSE AF OVERFLADEN. D8186 vandfortyndbar klarlak GLOBAL REFINISH SYSTEM Maj 2012 Produkt Information Vandfortyndbar klarlak D8186 D8186 vandfortyndbar klarlak PRODUKTER Vandfortyndbar klarlak Hærder til vandfortyndbar klarlak Fortynder D8186 D8221 D8448

Læs mere

HYDROBLOCK (PB-POLY) (Markedsføres i Danmark under navnet PB-POLY)

HYDROBLOCK (PB-POLY) (Markedsføres i Danmark under navnet PB-POLY) Side 1 af 5 HYDROBLOCK (PB-POLY) (Markedsføres i Danmark under navnet PB-POLY) (Flydende polyuretan imprægnering) Specifikationer: HYDROBLOCK er et førsteklasses flydende materiale, som forbliver elastisk.

Læs mere

Ikke egnet til påføring på maling, der indeholder syntetisk harpiks, samt gips og andre ikkemurværksoverflader.

Ikke egnet til påføring på maling, der indeholder syntetisk harpiks, samt gips og andre ikkemurværksoverflader. PRODUKTDATABLAD MV MURVÆRKS IMPRÆGNERING MV Murværks Imprægnering er et brugsklart, vandbaseret vandafvisende middel, der indeholder silan/siloxan, til beton- og murværksoverflader. MV Murværks Imprægneringforringer

Læs mere

Isola Vedligeholdelsesog reparationsprodukter

Isola Vedligeholdelsesog reparationsprodukter Isola Vedligeholdelsesog reparationsprodukter Vedligeholdelse af tag Beskyttelse af mur- og betonflader Reparation af asfalt- og betonflader Fjernelse af mos og lignende Tørre og sunde huse! Isola Vedligeholdelses-

Læs mere

Bindemiddel til fremstilling af mørtler

Bindemiddel til fremstilling af mørtler Teknisk datablad Version: 05.05 Icosit -255 Icosit -255 Bindemiddel til fremstilling af mørtler Anvendelsesområder Icosit-255 anvendes som bindemiddel til fremstilling af flyde- og grovmørtel på overflader

Læs mere

LIP 22 Epoxy LÆGGE-OG FUGESYSTEM FOR SYREFASTE OG SYRETÆTTE FUGER.

LIP 22 Epoxy LÆGGE-OG FUGESYSTEM FOR SYREFASTE OG SYRETÆTTE FUGER. LIP 22 Epoxy SYREFASTE LÆGGE- OG FUGEMASSER Lokalirriterende Anmeldt og tildelt PR.NR. Kodenummer 00-5 LÆGGEMASSE OG FUGEMASSE FORBRUG TEKNISKE DATA ANVENDELSESOMRÅDER Producent: LIP Bygningsartkler A/S

Læs mere

Der kan kun være én... Ny Mul -Tæt 2K membran fra Remmers 1/19

Der kan kun være én... Ny Mul -Tæt 2K membran fra Remmers 1/19 Der kan kun være én... Ny Mul -Tæt 2K membran fra Remmers af 1/19 Mul -tæt 2K Alt-i-én byggetætning 2/19 Mul -Tæt 2K besky er al d - alt! Mul -Tæt 2K forener egenskaberne af en mineralsk tætningssvumme

Læs mere

Ultratop Stucco. Fugemasse, bestående af specielle, hydrauliske bindemidler til tætning af mikroporer, som opstår efter første slibning på Ultratop

Ultratop Stucco. Fugemasse, bestående af specielle, hydrauliske bindemidler til tætning af mikroporer, som opstår efter første slibning på Ultratop Fugemasse, bestående af specielle, hydrauliske bindemidler til tætning af mikroporer, som opstår efter første slibning på Ultratop ANVENDELSESOMRÅDE Ultratop benyttes på gulve af Ultratop, hvor der ønskes

Læs mere

3-komponent tixotropisk epoxy klæber. Som reparations- og klæbemørtel til:

3-komponent tixotropisk epoxy klæber. Som reparations- og klæbemørtel til: Produktdatablad Version: 03.06 Sikadur -41 CF Normal Sikadur -41 CF Normal 3-komponent tixotropisk epoxy klæber Produktbeskrivelse Sikadur-41 CF Normal er en opløsningsmiddelfri, fugttolerant, tixotropisk

Læs mere

Klæber til forstærkning

Klæber til forstærkning Produkt datablad Udgave 01.04.2015 Identifikation nr: 020206040010000001 Sikadur -30 Klæber til forstærkning Produkt beskrivelse Anvendelse Karakteristika / fordele Sikadur -30 er en thixotropisk, strukturel

Læs mere

letter vinterstøbninger erstatter foranstaltnnger, så som isolering og opvarmning, dermed forhindres tidlig frysning

letter vinterstøbninger erstatter foranstaltnnger, så som isolering og opvarmning, dermed forhindres tidlig frysning bemix antifrost BETONTILSÆTNINGSMIDDEL GØR DET MULIGT AT STØBE NED TIL -15 C ANVENDELSESOMRÅDE anvendes i mørtel og beton ned til -15 o C og er forebyggende ved risiko for frostskader i stedet for isolering

Læs mere

IsoCover. IsoCover er en helt vandtæt og UV bestandig beklædning til isolerede rør og kanaler. Materiale egenskaber Tilbehør Montage Tekniske data

IsoCover. IsoCover er en helt vandtæt og UV bestandig beklædning til isolerede rør og kanaler. Materiale egenskaber Tilbehør Montage Tekniske data IsoCover IsoCover er en helt vandtæt og UV bestandig beklædning til isolerede rør og kanaler. Materiale egenskaber Tilbehør Montage Tekniske data FORDELE. Selvvulkaniserende. Ingen limninger eller lugtgener.

Læs mere

Construction. Renseanlæg Renovering og vedligehold af renseanlægskonstruktioner

Construction. Renseanlæg Renovering og vedligehold af renseanlægskonstruktioner Construction Renseanlæg Renovering og vedligehold af renseanlægskonstruktioner Konstruktioner på renseanlæg, det være sig beton eller stål, bliver udsat for mange skadelige påvirkninger - kemikalieangreb,

Læs mere

266,00 332,25 290,00 362,50 440,00 550,00 456,00 570,00 TEKST PRODUKT. 402 B&J Loftmaling 2

266,00 332,25 290,00 362,50 440,00 550,00 456,00 570,00 TEKST PRODUKT. 402 B&J Loftmaling 2 PRODUKT TEKST 402 B&J Loftmaling 2 Lugtsvag maling til lofter og overvægge der skal fremstå med helmat finish. Produktet er også velegnet til airless. B&J 402 opfylder kravene til EU Miljømærket Blomsten.

Læs mere

CsE nova 130. mørtler OG additiver OVERFLaDERETaRDERE OVERFLADERETARDER

CsE nova 130. mørtler OG additiver OVERFLaDERETaRDERE OVERFLADERETARDER CsE nova 130 OVERFLADERETARDER ANVENDELSESOMRÅDE Betonoverfl aderetarder til etablering af ru betonoverfl ader, for hurtig og billig fremstilling af ru støbeskel. EGENSKABER / PRODUKTOPLYSNINGER farvekode:

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING RAW PLUS FIXED MONTAGEVEJLEDNING FOR RAW PLUS FIXED

MONTAGEVEJLEDNING RAW PLUS FIXED MONTAGEVEJLEDNING FOR RAW PLUS FIXED MONTAGEVEJLEDNING FOR RAW PLUS FIXED Let konstruktion med installationslag. Paralleltag med installationslag Ventileret loftrum. Dampspærre monteret med installationslag Placering i væg, tag og loft. Dampspærren

Læs mere

Rigitone BIG kant A1 på GK-system Monteringsvejledning

Rigitone BIG kant A1 på GK-system Monteringsvejledning Rigitone BIG kant A1 på GK-system Monteringsvejledning Produktbeskrivelse / anvendelse Rigitone BIG, Kant A1 er et akustikloft der fremstår som en fuldperforeret homogen flade uden synlige samlinger. De

Læs mere

RAW PRO STANDARD, RAW PRO ULTRA & RAW PRO HIGHTACK

RAW PRO STANDARD, RAW PRO ULTRA & RAW PRO HIGHTACK MONTAGEVEJLEDNING FOR RAW PRO STANDARD, RAW PRO ULTRA & RAW PRO HIGHTACK Let konstruktion med installationslag. Parallel tag med installationslag Ventileret loftrum. Dampspærre monteret med installationslag

Læs mere

Farveplan Farvenumre samt anvendte produkter i forbindelse af badeværelsesrenovering 2010

Farveplan Farvenumre samt anvendte produkter i forbindelse af badeværelsesrenovering 2010 Farveplan Farvenumre samt anvendte produkter i forbindelse af badeværelsesrenovering 2010 Lofter: Backers Hvid Ekstra 5 Vægge: Scotte 20 Råhvid Træværk: Elegant Glans 40, RAL 9010 BECKERPLAST 5 EXTRA Beckerplast

Læs mere

Teknisk datablad StoCalce Miral K

Teknisk datablad StoCalce Miral K Økologisk mineralsk slutpuds i kradsepudsstruktur på kalkbasis efter EN 998-1 Karakteristik Anvendelse Egenskaber Udseende Særlige egenskaber/henvisninger Tekniske data Underlag Krav Forberedelser indvendigt

Læs mere

Udviklet til porebeton Ytong Pudssystemet

Udviklet til porebeton Ytong Pudssystemet Udviklet til porebeton Ytong Pudssystemet Ytong Pudssystem YTONG PUDSSYSTEM - UDVIKLET TIL OVER- FLADEBEHANDLING AF POREBETON Ytong Pudssystem tilfører facader og indvendige overflader den flotteste finish

Læs mere

DANFUGESAND DANFUGESAND DANFUGESTENMEL DANFUGESTENMEL

DANFUGESAND DANFUGESAND DANFUGESTENMEL DANFUGESTENMEL DANFUGESAND DANFUGESTENMEL Skal opbevares tørt DANFUGESAND til betonstensbelægninger DANFUGESTENMEL til betonsten, chaussesten og brostensbelægninger www.danfugesand.dk DANFUGESAND Lug ud i kemikalierne

Læs mere

03/2012 UDVENDIG VANDTÆTNING OG ISOLERING. af kældre og sokler under terræn

03/2012 UDVENDIG VANDTÆTNING OG ISOLERING. af kældre og sokler under terræn 03/2012 UDVENDIG VANDTÆTNING OG ISOLERING af kældre og sokler under terræn Udvendig vandtætning og isolering A H G K C J C D F I E C B D A A Skalflex Sokkelstop E Skalflex Bitumen Primer I Skalflex EPS

Læs mere

Anvendelsesteknisk information.

Anvendelsesteknisk information. Anvendelsesteknisk information. Permafleet HS Vario Dæklak 675 Permafleet HS Vario Dæklak 675 er et førsteklasses High Solid 2K Dæklaksystem til unifarver. Systemet overholder VOC-lovgivningen. Anvendelsesområde:

Læs mere

TÆT TAG DERBIGUM. Membraner til anlægsarbejder

TÆT TAG DERBIGUM. Membraner til anlægsarbejder TÆT TAG DERBIGUM Membraner til anlægsarbejder Derbigum membraner slutter tæt og er lette at arbejde med Der skal stilles store krav til en god vandisolering. Den skal kunne tåle bevægelser i konstruktionen.

Læs mere

Rigitone BIG system Monteringsvejledning

Rigitone BIG system Monteringsvejledning Rigitone BIG system Monteringsvejledning Design og teknik Produktbeskrivelse / anvendelse Rigitone BIG med kant A1 er et fuldperforeret akustikloft, der fremstår som en ubrudt flade uden synlige samlinger.

Læs mere

2-komponent epoxy imprægnering. Sikadur -330 er en 2-komponent thixotropisk epoxy baseret imprægnering og klæber.

2-komponent epoxy imprægnering. Sikadur -330 er en 2-komponent thixotropisk epoxy baseret imprægnering og klæber. Produkt datablad Udgave 06.11.2013 2-komponent epoxy imprægnering Produktbeskrivelse er en 2-komponent thixotropisk epoxy baseret imprægnering og klæber. Construction Anvendelse Imprægneringsepoxy til

Læs mere

Hydraseal DPM Beskrivelse Hydraseal DPM er en tokomponents opløsningsmiddelog benzylalkoholfri epoxyprimer. Anvendelsesområde Hydraseal DPM er en specialfremstillet primer, der muliggør umiddelbar installation

Læs mere

03/2012 FUGTTÆTNING. af indvendig kældervæg

03/2012 FUGTTÆTNING. af indvendig kældervæg 03/2012 FUGTTÆTNING af indvendig kældervæg Opbygning af indvendig fugttætning A C D B A A B C D Skalflex Sokkelstop Skalflex Saltbinder Skalflex Multitæt Skalflex Letpuds 2 Fugttætning af indvendig kældervæg

Læs mere

1. Teak 2. Vinteropbevaring af havemøbler

1. Teak 2. Vinteropbevaring af havemøbler Vedligeholdelse 1. Teak 2. Vinteropbevaring af havemøbler 2 Teak Teaktræ er særligt velegnet til udendørs brug, fordi det har et naturligt indhold af olie og er formstabilt. Det kan tåle vejr og vind uden

Læs mere

FUGTSIKRING AF UDVENDIG TRAPPE 03/2012

FUGTSIKRING AF UDVENDIG TRAPPE 03/2012 FUGTSIKRING AF UDVENDIG TRAPPE 03/2012 Fugtsikring af udvendig trappe FUGTSIKRING AF UDVENDIG TRAPPE Udvendige trapper, hvad enten de er over eller under terræn, lider ofte af fugt- og frostskader. Fugtindtrængning

Læs mere

Tekniske Data Jotamastic 87

Tekniske Data Jotamastic 87 Tekniske Data Jotamastic 87 Produktbeskrivelse Jotamastic 87 er en slidstærk tokomponent overfladetolerant polyamine epoxymastic primer/slutstrygning med højt tørstofindhold, som kan påføres i høje filmtykkelser.

Læs mere

Tagmaling & Facademaling

Tagmaling & Facademaling Tagmaling & Facademaling Tagmaling virkelig god kvalitet. Emulsionen af ren akrylbinder og alkydbinder, giver en holdbar tagmaling, som hæfter optimalt på normale tagflader. Glans 10 eller 20 - og glansen

Læs mere

Multipor Systemet. Montagevejledning Indvendig efterisolering

Multipor Systemet. Montagevejledning Indvendig efterisolering Multipor Systemet Montagevejledning Indvendig efterisolering 1 Ytong Multipor Systemet Ytong tilbehør og værktøj Sortiment tykkelser er fra 50-300 mm (B 390 x L 600 mm), se formaterne på side 7. Ytong

Læs mere

IsoCover. IsoCover er en helt vandtæt og UV bestandig beklædning til isolerede rør og kanaler. Materiale egenskaber Tilbehør Montage Tekniske data

IsoCover. IsoCover er en helt vandtæt og UV bestandig beklædning til isolerede rør og kanaler. Materiale egenskaber Tilbehør Montage Tekniske data IsoCover IsoCover er en helt vandtæt og UV bestandig beklædning til isolerede rør og kanaler Materiale egenskaber Tilbehør Montage Tekniske data FORDELE Selvvulkaniserende. Ingen limninger eller lugtgener

Læs mere

December 2010 Produktinformation GRS Deltron D800

December 2010 Produktinformation GRS Deltron D800 GLOBAL REFINISH SYSTEM December 2010 Produktinformation GRS Deltron Klarlak PRODUKTER Deltron klarlak Deltron MS hærdere D803, D841, D861 Deltron accelereret MS hærder D864 Deltron standard solids hærder

Læs mere

Construction Metodebeskrivelse

Construction Metodebeskrivelse Construction Metodebeskrivelse Standsning af opstigende fugt med SikaMur -InjectoCream A5 folder Ny.indd 1 19-02-2008 11:16:58 Indhold 1. Forbehandling...3 2. Boring af huller...3 3. Murtype...4 4. Klargøring

Læs mere

PROTEGAMETODEN TIL STÅL & TRÆ

PROTEGAMETODEN TIL STÅL & TRÆ PROTEGAMETODEN TIL STÅL & TRÆ At være maler handler ikke blot om at arbejde med æstetiske værdier, men også med de menneskelige og materielle. Hvis du arbejder med brandbeskyttelsesmaling, har du en afgørende

Læs mere

TERRASSEPLANK SERIE: NATUR

TERRASSEPLANK SERIE: NATUR TERRASSEPLANK SERIE: NATUR ANVENDELSE OG TEKNISKE SPECIFIKATIONER: Om produktet: Under produktionen tilsættes fibre. Det bedste fra naturen kombineret med ren Polymeren moderne byggemateriale. Kombinationen

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSEs guide

VEDLIGEHOLDELSEs guide VEDLIGEHOLDELSEs guide Vedligeholdelse med produkter fra Phønix Tag Materialer Kom godt i gang med... Vedligehold og reparation af dit tag Taget er bygningens mest udsatte bygningsdel, men med jævnlige

Læs mere

Tagprodukter. Alt til tagrenovering

Tagprodukter. Alt til tagrenovering Tagprodukter 05 Alt til tagrenovering ProduktGuide Vejledende produktguide med topcoats Elastodeck 1 komponent vandfortyndbar vandtætningsprodukt til tage og altaner Malkode 00-1 1 2 Tagmaling gloss 12

Læs mere

Lægningsvejledning - vinyl

Lægningsvejledning - vinyl Lægningsvejledning - vinyl SMARAGD AQUA, SMARAGD RELIEF, SMARAGD PLUS OG SMARAGD MARIN 1. Forudsætninger 1.1 Underlaget skal være rent, tørt, jævnt og fri for sprækker. Pletter fra farve, olie o. lign.

Læs mere

Vandtætningssystemer fra negativsiden

Vandtætningssystemer fra negativsiden Tætningssystemer Vandtætningssystemer fra negativsiden til murværk og beton Hvad er vandtætning fra negativsiden? Hvorfor bruge KÖSTER Tætningssystemer? Et typisk tilfælde af vandtætning fra negativsiden

Læs mere

KARATERISTIKA / FORDELE Resistent overfor en bred vifte af syrer, udludning, opløsningsmidler og specielt overfor oxiderende og brændbare væsker

KARATERISTIKA / FORDELE Resistent overfor en bred vifte af syrer, udludning, opløsningsmidler og specielt overfor oxiderende og brændbare væsker PRODUKT DATABLAD SikaCor VEL Ledende, lamineret vinylester system PRODUKT BESKRIVELSE ANVENDELSE SikaCor VEL er et glasfiberarmeret, 2 komp. vinylester baseret malingssystem med inaktivt pulver: SikaCor

Læs mere

to-komponent polyamide hærdende epoxy primer egnet på vådblæste overflader (fugtige eller tørre) kan bruges sammen med katodisk beskyttelse

to-komponent polyamide hærdende epoxy primer egnet på vådblæste overflader (fugtige eller tørre) kan bruges sammen med katodisk beskyttelse 5 sider Revision af februar 2010 BESKRIVELSE EGENSKABER KULØR OG GLANS PRODUKT DATA VED 20 C Vægtfylde Volumen tørstof VOC (leveret) VOC2 Anbefalet tørfi lmstykkelse Teoretisk strækkeevne Berøringstør

Læs mere

Pvc-belægning og beklædning Vandtætte flisebeklædninger Vandtætte malebehandlinger Træbeklædning Vådrumstapet

Pvc-belægning og beklædning Vandtætte flisebeklædninger Vandtætte malebehandlinger Træbeklædning Vådrumstapet Pvc-belægning og beklædning Vandtætte flisebeklædninger Vandtætte malebehandlinger Træbeklædning Vådrumstapet Banevarer - homogene 2,0/1,5 mm tykke med plan underside Fuldklæbes med trådsvejsede samlinger

Læs mere

Sto Scandinavia I Facade. Facadesystem StoNordic Pudssystem

Sto Scandinavia I Facade. Facadesystem StoNordic Pudssystem Sto Scandinavia I Facade Facadesystem StoNordic Pudssystem StoNordic Pudssystem I Fordele Systemet til alle underlag Magasinstorget, Linköping, Sverige StoNordic Pudssystem er et komplet system med gennemtestede

Læs mere

Forskellen ses på resultatet. Spartelmasse tilpasset dine behov

Forskellen ses på resultatet. Spartelmasse tilpasset dine behov Forskellen ses på resultatet Spartelmasse tilpasset dine behov Enkle råd til et bedre resultat Vælg spartelmasse udfra metode og underlag. Tjek overfladerne inden du begynder arbejdet. Overfladerne skal

Læs mere

Malerbehandling af Herakustik-plader Side 1

Malerbehandling af Herakustik-plader Side 1 Design uden grænser Malerbehandling af Herakustik-plader Side 1 Malerbehandling af Herakustik fine, Herakustik star, Herakustik micro & Herakustik plano efter montagen (ved reparation eller farveskift).

Læs mere

Hvad betyder kodenummeret på emballagen?;

Hvad betyder kodenummeret på emballagen?; Dansk Forening for Rosport Lak Sikkerhedsregler for lak På arbejde lak og tilsvarende Hvad betyder kodenummeret på emballagen?; Blanding Sikkerhed 4-5 produkter, der anvendes til lakarbejde, findes en

Læs mere

Litochrom STARLIKE. Planspartler Forsegler Klæber

Litochrom STARLIKE. Planspartler Forsegler Klæber Litochrom STARLIKE Planspartler Forsegler Klæber DK Tre funktioner i ét produkt Planspartler Forsegler Klæber Smudsafvisende og vandafvisende. Forebygger udbredelsen af svamp og mug. Ideel til at forny

Læs mere

Produktinformation. December K HS FILLER D8022 PRODUKTBESKRIVELSE KLARGØRING AF UNDERLAG - AFFEDTNING. Hurtigttørrende 2K surfacer-hærder D858

Produktinformation. December K HS FILLER D8022 PRODUKTBESKRIVELSE KLARGØRING AF UNDERLAG - AFFEDTNING. Hurtigttørrende 2K surfacer-hærder D858 GLOBAL REFINISH SYSTEM December 2010 Produktinformation 2K HS FILLER D8022 Hurtigttørrende 2K surfacer-hærder D858 PRODUKTBESKRIVELSE D8022 2K HS filler er en grå 2K fyldende surfacer, der lufttørrer hurtigt.

Læs mere

Teknisk Datablad. RTV Black Gasket Silicone

Teknisk Datablad. RTV Black Gasket Silicone Beskrivelse RTV silicone på dispenser dåse der giver nem påføring.en stærk, alsidig og økonomisk industrisiliconegummi. Elektrisk isolerende. Lækagesikker. Binder mod rent metal, glas, vinyl, gummi, plast

Læs mere

Gulve reparation af gulvbelægninger

Gulve reparation af gulvbelægninger Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Gulve reparation af gulvbelægninger Undervisningsministeriet. Januar 2012. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri

Læs mere

Anvendelses-teknisk-datablad

Anvendelses-teknisk-datablad Drænpuds Anvendelses-teknisk-datablad KEFA Drænpuds-System - multifunktionspuds Anvendelse Som puds ind og udvendigt. Beboelse, trapperum, kældre, på enhver form for murværk og beton. Velegnet til anvendelse

Læs mere

På bærende gulv med LK Sporplade EPS 16

På bærende gulv med LK Sporplade EPS 16 På bærende gulv med LK Sporplade EPS 6 Udførelse LK gulvvarmesystem med LK Sporplade EPS 6 er beregnet til udlægning på bærende gulve, hvor der er behov for en særlig lav byggehøjde. Systemet er opbygget

Læs mere

Teknisk faktablad StoFRP Sheet Forstærkningssystem med kulfibervæv

Teknisk faktablad StoFRP Sheet Forstærkningssystem med kulfibervæv Forstærkningssystem med kulfibervæv Egenskaber Funktion Fordele Anvendelsesområde Tekniske data Ydre reparations- og forstærkningssystem til beton, stål og træ. Øger bæredygtigheden. Anvendes bl.a. ved

Læs mere

Mapecoat Universal. Tokomponent opløsningsmiddelfri transparent epoxy. er i overensstemmelse med EN 13813.

Mapecoat Universal. Tokomponent opløsningsmiddelfri transparent epoxy. er i overensstemmelse med EN 13813. IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD PRINCIPLES PI-MC-PR-IR SURFACE PROTECTION SYSTEMS FOR CONCRETE Mapecoat SR SYNTHETIC RESINS B2,0 - AR0,5 - IR20 Bfl-s1 Tokomponent opløsningsmiddelfri transparent epoxy

Læs mere

Fugematerialer. Alt til nybyg og renovering

Fugematerialer. Alt til nybyg og renovering Fugematerialer Alt til nybyg og renovering 08 AcryKit Fugning af revner i beton, murværk og pudsede overflader Malkode 00-1 1 Acryl fugemasse Fugning af indvendige døre/vinduer, gipsplader, mellem loft,

Læs mere

SKALCEM /2017. Skalcem 100 Rødokker. Skalcem 100. Stærk, cementbaseret murmaling

SKALCEM /2017. Skalcem 100 Rødokker. Skalcem 100. Stærk, cementbaseret murmaling SKALCEM 100 10/2017 Skalcem 100 Rødokker Skalcem 100 Stærk, cementbaseret murmaling Skalcem 100 Skalcem 100 er en slidstærk, cementbaseret murmaling til mineralske underlag. Velegnet udendørs og indendørs.

Læs mere