Din brugermanual SAMSUNG WF-J125NV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Din brugermanual SAMSUNG WF-J125NV"

Transkript

1 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd, størrelse, tilbehør osv.). Detaljeret instruktioner er i Brugerguiden. Brugsanvisning Betjeningsvejledning Brugervejledning Brugermanual Brugsvejledning

2 Manual abstract: Du får også en alarm, når funktionen aktiveres Håndvask Sarte beklædningsgenstande f.eks. silke eller lingeri kan vaskes på nøjagtig samme måde, som hvis de blev vasket i hånden. Udsæt start Med denne funktion kan du forsinke vaskemaskinens start i op til 24 timer. Heavy Soil (Meget snavset) Skånevask Dette programforløb er beregnet til plettet eller meget snavset bomuld, sengetøj, duge, undertøj, håndklæder, skjorter, jeans osv. Vi har et vaskeprogram, der er så stille, at du kan vaske, mens du sover. er udelukkende fremstillet med henblik på brug i hjemmet. Du skal lade alle tilslutninger af vand og elektricitet udføre af kvalificerede teknikere og overholde producentens anvisninger (se "Installation af vaskemaskinen") samt lokale sikkerhedsforskrifter. Al emballage og transportsikringerne skal fjernes, før apparatet anvendes. Apparatet kan blive alvorligt beskadiget, hvis de ikke fjernes. Se "Fjernelse af transportsikringerne". Før du vasker tøj første gang, skal du lade vaskemaskinen kører en gang uden tøj. Se "Vask for første gang". Sikkerhedsanvisninger Før du rengør eller vedligeholder vaskemaskinen, skal du tage stikket ud af stikkontakten eller indstille tænd/slukknappen i slukket position. Sørg for, at alle lommer i vasketøjet er tomme. Hårde, skarpe genstande, som f.eks. mønter, sikkerhedsnåle, søm, skruer eller sten, kan forårsage omfattende skade på vaskemaskinen. Tag altid stikket fra apparatet efter brug, og sluk for vandet. Før du åbner lugen til vaskemaskinen, skal du kontrollere, at vandet er løbet ud. Åbn ikke lugen, hvis du stadig kan se vand. Kæledyr og små børn kan kravle ind i vaskemaskinen. Undersøg apparatet før brug hver gang. Glaslugen bliver meget varm under vasken. Hold børn væk fra apparatet, når det er i brug. Forsøg ikke selv at reparere vaskemaskinen. Reparationer, der er foretaget af uerfarne eller ikkekvalificerede personer, kan forårsage beskadigelse og/eller gøre mere omfattende reparationer af apparatet nødvendige. Hvis stikket (eller netledningen) er beskadiget, skal det udskiftes af producenten eller dennes servicerepræsentant eller en tilsvarende kvalificeret person for at undgå fare. Vaskemaskinen må kun efterses af et autoriseret servicecenter, og der må kun anvendes originale reservedele. Vaskemaskinen er ikke beregnet til brug af børn eller svage personer, medmindre de på tilfredsstillende vis overvåges af en ansvarlig person for at sikre, at de kan anvende vaskemaskinen korrekt. Børn bør holdes under opsyn for at sikre, at de ikke leger med vaskmaskinen. Vaskemaskinen skal tilsluttes fast til stikket for at sikre korrekt strømforbrug. Vaskemaskinen skal anbringes, så stikket er tilgængeligt efter installationen. Brug ikke behandlet vand, der indeholder olie, creme eller lotion, der oftest findes i parfumerier eller hos massører. - Ellers kan dette medføre, at pakningen deformeres, som betyder fejlfunktion eller vandlækage. En vasketromle af rustfrit stål ruster som regel ikke. Men hvis noget metal, som f.eks. en hårnål, efterlades i vasketromlen i længere tid, kan røret ruste. - Efterlad ikke vand eller blegemiddel, der indeholder klorin, i vasketromlen i længere tid. - Brug eller efterlad ikke regelmæssigt vand, der indeholder jern, i røret i længere tid. Hvis der begynder at dannes rust på vasketromlens overflade, skal du anvende et rensemiddel (neutralt) på overfladen og bruge en svamp eller blød klud til at gøre det rent med. (Brug under ingen omstændigheder en metalbørste) For vaskemaskiner med ventilationsåbninger i bunden må et gulvtæppe ikke blokere åbningerne. Brug det nye sæt slanger. Brug ikke det gamle sæt. 4GEM DISSE ANVISNINGER SAMSUNG Brugervejledning til vaskemaskine Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger. indvendig forside Installation af vaskemaskinen Udpakning af vaskemaskinen Oversigt over vaskemaskinen.. Valg af placering Tilpasning af justeringsfødderne..... Fjernelse af transportsikringen Tilslutning af vandtilførselsslagen (tilbehør).. Tilslutning af vandtilførselsslagen.... Placering af afløbsslangen.... Tilslutning af maskinen

3

4 .. A-1 A-1 A-1 A-2 A-2 A-2 A-2 A-3 A-3 A-4 Vask af en ladning vasketøj.... Oversigt over betjeningspanelet Vask for første gang.... Sådan fylder du vaskemiddel i vaskemaskinen. Vask af tøj med brug af "Fuzzy Logic"... Manuel vask af tøj. Brug af udsæt start..... Gode råd og tip om vask.... B-1....B-1....B-3....B-3....B B-5....B-5....B-6...C C-1....C-1....C-1....C-2....C C-3 Vedligeholdelse af vaskemaskinen Tømning af vand fra vaskemaskinen i nødstilfælde Reparation af en frossen vaskemaskine... Rengøring af de udvendige dele..

5 . Rengøring af sæbeskuffen og fordybning Rengøring af filteret Rengøring af trådfilteret på vandslangen.. Fejlfinding D-1 Problemer og løsninger... D-1 Om fejlmeddelelser..... D-1 Programoversigt.. E-1 Appendiks. Oversigt over stoffer og behandlingen af dem. Advarsler i forbindelse med elektricitet Beskyttelse af miljøet... Erklæring om overensstemmelse..... Specifikationer....

6 F-1....F-1....F-1....F F-2....F-2 24 Mærket på dette produkt eller i den medfølgende dokumentation betyder, at produktet ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald efter endt levetid.

7 For at undgå skadelige miljø- eller sundhedspåvirkninger på grund af ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal dette produkt bortskaffes særskilt fra andet affald og indleveres behørigt til fremme for bæredygtig materialegenvinding. Hjemmebrugere bedes kontakte forhandleren, hvor de har købt produktet, eller den lokale myndighed for oplysning om, hvor og hvordan de kan indlevere produktet med henblik på miljøforsvarlig genvinding. Erhvervsbrugere bedes kontakte leverandøren og læse betingelserne og vilkårene i købekontrakten. Dette produkt bør ikke bortskaffes sammen med andet erhvervsaffald. Installation af vaskemaskinen Udpakning af vaskemaskinen Pak vaskemaskinen ud, og kontroller, at den ikke er blevet beskadiget under transporten. Kontroller også, at du har modtaget alle nedenstående dele. Hvis vaskemaskinen er blevet beskadiget under transporten, eller hvis du ikke har alle delene, skal du straks kontakte din Samsung-forhandler. Oversigt over vaskemaskinen Låg Sæbeskuffe Afløbsslange Betjeningspanel Luge Stik Dæksel til nederste del Justerbare fødder Filter Nødtømning Filterdæksel Skruenøgle Tilførselsslange for koldt vand Afløbsslange Slangeholder Dæksler til bolthuller A-1 SAMSUNG Brugervejledning til vaskemaskine Installation af vaskemaskinen Remaining Time Cotton oc Pre-wash Wash Rinse Spin Valg af placering 12:00 Check Temp Spin Synthetic Delicate Wool Speedy Eco START PAUSE rpm Min Power Delay Start Fuzzy control Delay Start Function Door open Før du installerer vaskemaskinen, skal du vælge en placering med følgende egenskaber: En hård, plan overflade (hvis overfladen er ujævn, kan du se "Tilpasning af justeringsfødderne" nedenfor) Væk fra direkte sollys. Tilstrækkelig udluftning Rumtemperatur, der ikke falder under 0 C Væk fra varmekilder, som f.eks. kul eller gas Sørg for, at vaskemaskinen ikke står på netledningen. Ventilationshuller må ikke spærres af tæpper, når vaskemaskinen installeres på gulv med gulvtæppe. Tilpasning af justeringsfødderne Hvis gulvet er ujævnt, skal fødderne tilpasses (læg ikke træklodser eller andre genstande under fødderne): 1. Løåder: Afløbsslangen skal anbringes i en højde på mellem 60 og 90 cm. Brug det medfølgende plastikslangestyr til at holde afløbsslangens studs bøjet. Fastgør holderen til væggen med en krog eller til vandhanens gevind med et stykke snor for at forhindre, at afløbsslangen flytter sig. I en vasks afløbsrør I et afløbsrør Afløbsrøret skal være over vaskens udløb, så enden af slangen er mindst 60 cm. over jorden. Samsung anbefaler, at du bruger et 65 cm højt lodret rør, der ikke må være kortere end 60 cm og ikke længere end 90 cm. A-3 SAMSUNG Brugervejledning til vaskemaskine Installation af vaskemaskinen Du SKAL jordforbinde vaskemaskinens stik. Rådf&oN/R85N/F85N : ingen centrifugering Ingen centrifugering Vasketøjet bliver i tromlen uden at blive centrifugeret efter den sidste tømning. Skyllestop Vasketøjet bliver lagt i blød i det sidste skyllevand. Før vasketøjet kan tages ud, skal enten programforløbet "Drain" (Tømning) eller "Spin" (Centrifugering) køres. 6. Knappen Udsæt start Tryk på knappen flere gange for at gå igennem de tilgængelige muligheder for Udsæt start (fra 4 timer til 24 timer i intervaller af en time). Det viste timetal betyder tidspunktet for afsluttet vask. B-1 SAMSUNG Brugervejledning til vaskemaskine Vask af en ladning vasketøj 7. kan kun aktiveres, når maskinen er tændt. tænd/sluk-knappen fungerer. Indikatoren Child Lock (Børnelås) tændes/slukkes. kan kun vælges inden for 5 minutter fra starten. gør du: 1. Tryk på tænd/sluk-knappen. 2. Hæld en smule vaskemiddel i rummet ( ) i sæbeskuffen. 3. Åbn for vandtilførslen til vaskemaskinen. 4. Tryk på knappen Start/Pause. f.eks Træk sæbeskuffen ud. vandhanen ved vasken. 2. Tryk på tænd/sluk-knappen. 3. Åbn lugen. 4. Luk lugen. 6. er kun nødvendigt, hvis dit tøj er meget snavset. 7. kan se indikatorerne lyse op på betjeningspanelet Åbn lugen. vandet 2. Tryk på tænd/sluk-knappen på vaskemaskinen. 3. Åbn lugen. 4. Luk lugen. 6. maksimale antal skylninger er seks. Vaskens varighed forlænges i overensstemmelse hermed. 9. Tryk på knappen Centrifuger for at vælge centrifugeringshastigheden. Bemærk: Med skyllestop kan du tage tøj, der er dryppende vådt ud af vaskemaskinen. : Ingen centrifugering 10. Tryk på knappen flere gange for at gå igennem de tilgængelige muligheder for Udsæt start (fra 4 timer til 24 timer i intervaller af en time). Det viste timetal betyder tidspunktet for afsluttet vask. 11. Tryk på knappen Start/Pause, og maskinen starter vasken. Brug af udsæt start Du kan indstille vaskemaskinen til at færdiggøre vasken automatisk på et senere tidspunkt. Du kan vælge en forsinkelse på mellem 4 og 24 timer (i intervaller af en time). Det viste timetal betyder tidspunktet for afsluttet vask. Sådan gør du: 1. Indstil vaskemaskinen manuelt eller automatisk i forhold til den type tøj, du vasker. 2. Tryk på knappen Udsæt start, indtil forsinkelsestiden er indstillet. 3. Tryk på knappen Start/Pause. Indikatoren Udsæt start lyser op, og uret begynder at tælle ned, indtil den når afslutningstidspunktet. 4. Tryk på tænd/slukknappen, og tænd derefter for vaskemaskinen igen for at annullere Udsæt start. B-5 SAMSUNG Brugervejledning til vaskemaskine Vask af en ladning vasketøj Sortering af vasketøjet: Sortér vasketøjet efter følgende egenskaber: Typen af vaskeanvisningsmærket: Sortér vasketøjet efter bomuld, blandede fibre, Syntetisk, silke, uld og kunstsilke. Farve: Opdel tøjet i hvidt tøj og farvet tøj. Vask nye, farvede tøjstykker for sig selv. Størrelse: Anbring stykker af forskellig størrelse i samme ladning tøj for at gøre vasken bedre.

8 Sensitivitet: Vask sarte tøjstykker for sig selv med vaskeprogrammet Delicate (Finvask) for ren uld, gardiner og silkestoffer. Kig på vaskeanvisningerne på de tøjstykker, du vasker, eller se oversigten over behandling af stoffer i appendikset. Tøm lommer: Mønter, sikkerhedsnåle og lignende genstande kan beskadige linned, vaskemaskinens tromle og vandbeholderen. Fastgørelsesdele: Luk lynlåse, og knap knapper og hægter. Løse bælter eller bånd skal lukkes eller bindes sammen. Forvask af bomuld: Din nye vaskemaskine og de nye vaskemidler vil give dig perfekte vaskeresultater og samtidig spare energi, tid, vand og vaskemiddel. Hvis dine bomuldsstoffer er særligt snavsede, kan du bruge en forvask med et proteinbaseret vaskemiddel. Fastsættelse af vaskekapacitet: Overbelast ikke maskinen. I modsat fald bliver tøjet ikke vasket ordentligt. Brug nedenstående oversigt til at fastsætte kapaciteten i forhold til den type vasketøj, du vasker. Type stof WF-J145N/J125N/ J105N/J85N 7,0 kg 7,0 kg 3,0 kg 2,5 kg 2,0 kg Kapacitet WF-B145N/ B125N/B105N/ B85N 6,0 kg 6,0 kg 3,0 kg 2,5 kg 2,0 kg WF-R125N/ R105N/R85N 5,2 kg 5,2 kg 2,5 kg 2,0 kg 1,5 kg WF-F125N/ F105N/F85N 4,5 kg 4,5 kg 2,5 kg 2,0 kg 1,5 kg Gode råd og tip om vask Kulørt/bomuld - almindeligt/let snavset - meget snavset Synthetics (Syntetisk) Finvask Uld Tip til brug af vaskemiddel Den type vaskemiddel, du skal bruge, afhænger af typen af stof (bomuld, syntetisk, sarte tøjstykker, uld), farve, vasketemperatur, omfang og type snavs. Brug altid et lavtskummende vaskemiddel, der er fremstillet til automatiske vaskemaskiner. Følg producentens anbefalinger i forhold til vasketøjets vægt, omfanget af snavs og vandets hårdhed i området. Hvis du ikke ved, hvor hårdt vandet er, kan du spørge på vandværket. vaskemaskinens stik ud af stikkontakten. 2. cm. 4. Lad alt vandet løbe ud i en skål. 5. strømmen fra vaskemaskinen. 2. Fjern vandtilførselsslangen, og læg den i varmt vand. 4. Brug en blød klud til at tørre overfladen af med Tryk på udløsergrebet på den indvendige side af sæbeskuffen, og træk den ud. Fjern hætten fra rummet ( ). Vask alle delene af under rindende vand. Rengør skuffens fordybning med en gammel tandbørste. Sæt hætten på plads (skub den godt på plads), og sæt opdeleren i skuffen. Skub skuffen på plads. Kør et skylleprogram uden vasketøj i tromlen. Rengøring af filteret Rengør filteret 5 til 6 gange om året, eller når du ser følgende fejlmeddelelser på betjeningspanelet. 1. Åbn filterdækslet, og se "Tømning af vand fra vaskemaskinen i nødstilfælde" på side Skru hætten til nødtømning af ved at dreje mod venstre, og lad alt vandet rende ud. Se "Tømning af vand fra vaskemaskinen i nødstilfælde" på side Skru filterhætten af, og tag den ud. 4. Vask eventuel skidt eller andet materiale af filteret. Kontroller, at tømmepumpens propel bag filteret ikke er blokeret. Sæt filterhætten på igen. 5. Sæt filterdækslet på igen. SAMSUNG Brugervejledning til vaskemaskine C-2 Vedligeholdelse af vaskemaskinen Rengøring af trådfilteret på vandslangen Du skal rengøre vandslangens trådfilter mindst en gang om året, eller når du ser følgende fejlmeddelelse på betjeningspanelet. Sådan gør du: 1. Sluk for vandtilførslen til vaskemaskinen. 2. Skru slangen af på vaskemaskinens bagside. 3. Træk forsigtigt trådfilteret ud fra slangens ende med en tang, og skyl den under vand, indtil den er ren. Rengør også gevindstykket indvendigt og udvendigt. 4. Skub filteret på plads igen. 5. Skru slangen på vaskemaskinens bagside på igen. 6. Tænd for vandhanen, og sørg for at alle forbindelser er vandtætte. C-3 SAMSUNG Brugervejledning til vaskemaskine Fejlfinding Problemer og løsninger Vaskemaskinen vil ikke starte Kontroller, at lugen er ordentligt lukket. Kontroller, at vaskemaskinen er sat til. Kontroller, at vandhanen er lukket op. Kontroller, at du har trykket på knappen Start/Pause (Start/Pause). Kontroller, at vandhanen er lukket op. Kontroller, at vandtilførselsslangen ikke er frosset til. Kontroller, at vandtilførselsslangen ikke er bøjet. Kontroller, at filteret på vandtilførselsslangen ikke er tilstoppet. Der er ikke noget vand eller ikke tilstrækkeligt med vand Der er stadig vaskemiddel tilbage i sæbeskuffen, når vaskeprogrammet er fuldført Kontroller, at vaskemaskinen kører med et tilstrækkeligt vandtryk. Hæld vaskemidlet i de inderste dele af sæbeskuffen (væk fra de yderste kanter). Vaskemaskinen vibrerer eller støjer for meget Kontroller, at vaskemaskinen er placeret på en jævn overflade. Hvis overfladen ikke er jævn, skal du tilpasse vaskemaskinens justeringsfødder for at stille maskinen lige. Kontroller, at transportsikringerne er fjernet. Kontroller, at vaskemaskinen ikke er i berøring med en anden genstand. Kontroller, at vasketøjet er fyldt jævnt i. Kontroller, at afløbsslangen ikke er mast eller bøjet. Kontroller, at filteret ikke er tilstoppet. Vaskemaskinen tømmer ikke vandet ud og/eller centrifugerer ikke Lugen åbner ikke Lugen kan ikke åbnes før 3 minutter efter, maskinen er stoppet, eller der er slukket for maskinen. Vist fejl de 4E 5E UE Luk lugen. Kontroller, at vandhanen er lukket op. Kontroller vandtrykket. Rengør filteret. Kontroller, at afløbsslangen er installeret korrekt. Vasketøjet er ikke lagt jævnt i. Løsn sammenfiltret vasketøj. Hvis kun et enkelt stykke tøj skal vaskes, som f.eks. en badekåbe eller et par bukser, kan den endelige centrifugering være utilfredsstillende, og fejlmeddelelsen "UE" vises på betjeningspanelet. Ring til kundeservice. Om fejlmeddelelser Løsning ce / 3E Før du kontakter kundeservice: 1. Prøv at løse problemet (se "Fejlfinding" på denne side). 2. Genstart programforløbet for at se, om fejlen gentages. 3. Hvis fejlfunktionen ikke forsvinder, skal du ringe til kundeservice og beskrive problemet.

9 Powered by TCPDF ( SAMSUNG Brugervejledning til vaskemaskine D-1 Programoversigt ( brugervalg) Maks. C) Centrifugeringshastighed (maks.) omdr./minut. eller let snavsede bluser, skjorter osv., der er lavet af polyester (Diolen, Trevira), polyamid (perlon, nylon) eller lignende blandede stoffer. Sarte gardiner, kjoler, nederdele, skjorter og bluser. Kun uld, der kan maskinvaskes med et mærkat, der indikerer, at der er tale om ren uld. Meget let vaskeprogram som håndvask. Let snavset bomuld eller lærred, skjorter, mørkt farvet frotté, farvet linned, bukser osv. 1. Program med forvask varer ca. 15 minutter længere. 2. Varigheden af programforløbet er blevet målt under de betingelser, der er specificeret i Standard IEC C) Centrifugeringshastighed (maks.) omdr./minut. eller meget snavset bomuld, sengetøj, duge, undertøj, håndklæder, skjorter, jeans osv. En blanding af let snavset bomuld og Syntetisk. Ekstremt lavt støjniveau under hele forløbet og afsluttende skyllestop. Bomuld, sengetøj, duge, undertøj, håndklæder, skjorter. SAMSUNG Brugervejledning til vaskemaskine E-2 Appendiks Oversigt over stoffer og behandlingen af dem Modstandsdygtigt materiale Finvask Stof kan vaskes ved 95 C Stof kan vaskes ved 60 C Stof kan vaskes ved 40 C Stof kan vaskes ved 30 C Stof kan håndvaskes Kun rensning Kan afbleges i koldt vand Må ikke afbleges Kan stryges ved maks. 200 C Kan stryges ved maks. 150 C Kan stryges ved maks. 100 C Må ikke stryges Kan renses med et opløsningsmiddel Rens med perchlorid, let brændstof, ren sprit eller kun R113 Rens med flyvebenzin, ren sprit eller kun R113 Må ikke renses Tør liggende Kan hænges til tørre Tør tøjet på bøjle Tørretumbles ved normal varme Tørretumbles ved reduceret varme Må ikke tørretumbles Advarsler i forbindelse med elektricitet Overhold disse sikkerhedsanvisninger for at reducere risikoen for brand, elektrisk stød eller anden personskade: Brug kun maskinen med den type strømkilde, der er angivet på mærkatet. Hvis du ikke er sikker på, hvilken strømkilde der findes i dit hjem, skal du kontakte forhandleren eller det lokale el-selskab. Brug kun et jordforbundet eller polmærket stik. Af hensyn til din sikkerhed er dette apparat udstyret med et polmærket vekselstrømsstik, hvor det ene ben er bredere end det andet. Dette stik kan kun sættes i stikkontakten på én måde. Hvis du ikke kan føre stikket helt ind i stikkontakten, kan du prøve at vende stikket om. Hvis stikket stadig ikke passer, skal du kontakte en elektriker for at udskifte stikkontakten. Beskyt netledningen. Netledninger skal føres, så man ikke træder på dem, og de ikke bliver mast af genstande, der placeres oven på dem eller imod dem. Vær særlig opmærksom på ledningen ved stikket, stikforbindelser og det sted, hvor de kommer ud fra enheden. Overbelast ikke stikkontakten eller forlængerledninger. Overbelastning kan føre til brand eller elektrisk stød. F-1 SAMSUNG Brugervejledning til vaskemaskine Appendiks Beskyttelse af miljøet Dette apparat er fremstillet af materialer, der kan genbruges. Hvis du beslutter dig for at bortskaffe apparatet, skal du overholde de lokale forskrifter om bortskaffelse af affald. Klip netledningen over, så apparatet ikke kan tilsluttes en strømkilde. Fjern lugen, så dyr og små børn ikke kan blive lukket inde i apparatet. Overskrid ikke de mængder vaskemiddel, der anbefales af producenten af vaskemidlet. Brug kun pletfjerner og blegemidler før vasken, og kun når det er strengt nødvendigt. Spar på vand og elektricitet ved at fylde maskinen op (den nøjagtige mængde afhænger af det anvendte program). Erklæring om overensstemmelse Specifikationer TYPE MÅL VANDTRYK VANDMÆNGDE NETTOVÆGT VASKE- og CENTRIFUGERINGSKAPACITET MODEL VASK OGOPVARMNING STRØMFORBRUG 60 L 76 kg 7 kg (TØRT VASKETØJ) Dette apparat overholder europæiske sikkerhedsstandarder, EUdirektiv 93/68 og EN-standard VASKEMASKINE MED PÅFYLDNING FRA FORSIDEN WF-J145N/J125N/J105N/J85N B 598 mm D 600 mm H 844 mm WF-B145N/B125N/B105N/B85N WF-R125N/R105N/R85N WF-F125N/F105N/F85N B 598 mm D 550 mm H 844 mm 50 kpa ~ 800 kpa 54 L 73 kg 6 kg (TØRT VASKETØJ) 49 L 69 kg 48 L 62 kg B 598 mm D 450 mm H 844 mm B 598 mm D 404 mm H 844 mm 5,2 kg (TØRT VASKETØJ) 4,5 kg (TØRT VASKETØJ) WF-J145N/J125N/J105N/ WF-B145N/B125N/B105N/ WF-R125N/R105N/ WF-F125N/F105N/ J85N B85N R85N F85N 220 V 240 V 2000 W 2400 W 220 V 240 V 2000 W 2400 W 220 V 240 V 1900 W 2200 W 220 V 240 V 1800 W 2100 W GERING CEN- MODEL WF- WF- WF- WF- WF- WF- WF- WF- WF- WF- WF- WF- WF- WFJ145N J125N J105N J85N B145N B125N B105N B85N R125N R105N R85N F125N F105N F85N TRIFU230 V 700 W 360 W 320 W 270 W 580 W 530 W 500 W 430 W 550 W 500 W 430 W 270 W 230 W 180 W 34 W WF-J145N/J125N/J105N/ WF-B145N/B125N/B105N/ WF-R125N/R105N/ WF-F125N/F105N/ J85N B85N R85N F85N PUMPNING MODEL EMBALLAGEVÆGT PAPIR PLASTIK OMDREJNINGSTAL FOR CENTRIFUGERING MODEL omdr./minut 2.5 kg 1.0 kg WF-J145N/B145N 2.5 kg 1.0 kg 2.1 kg 0.9 kg 1.9 kg 0. 8 kg WF-J85N/B85N/ R85N/F85N WF-J125N/B125N/R125N/ WF-J105N/B105N/ F125N R105N/F105N SAMSUNG Brugervejledning til vaskemaskine F-2 Kontakt SAMSUNG Hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende Samsung produkter, venligst kontakte Samsung Support. Land DENMARK FINLAND NORWAY SWEDEN Kundeservice Website com/fi

Din brugermanual SAMSUNG P1253 http://da.yourpdfguides.com/dref/785766

Din brugermanual SAMSUNG P1253 http://da.yourpdfguides.com/dref/785766 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i SAMSUNG P1253 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG B1445 http://da.yourpdfguides.com/dref/785752

Din brugermanual SAMSUNG B1445 http://da.yourpdfguides.com/dref/785752 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG P1405J http://da.yourpdfguides.com/dref/785770

Din brugermanual SAMSUNG P1405J http://da.yourpdfguides.com/dref/785770 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG B1415J http://da.yourpdfguides.com/dref/785748

Din brugermanual SAMSUNG B1415J http://da.yourpdfguides.com/dref/785748 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

KØRE ET PROGRAM. Læg vasketøjet løst i tromlen, så det bliver tørret ensartet helt igennem. Luk lugen. Stil programvælgeren på "Off" ("0").

KØRE ET PROGRAM. Læg vasketøjet løst i tromlen, så det bliver tørret ensartet helt igennem. Luk lugen. Stil programvælgeren på Off (0). KØRE ET PROGRAM Find mere information i den separate brugervejledning. Sortér vasketøjet efter vaskemærker Må ikke tørres i tørretumbler Egnet til tørring i tørretumbler ved lav temperatur Egnet til tørring

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Brug af maskinen. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte afsnit i brugervejledningen.

Brug af maskinen. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte afsnit i brugervejledningen. Brug af maskinen Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte afsnit i brugervejledningen. Sortér vasketøjet efter vaskemærker: Må ikke tørres i tørretumbler Egnet til

Læs mere

25_013. Vaskemaskiner

25_013. Vaskemaskiner 25_013 Vaskemaskiner 2013 IKEA vaskemaskiner er designet til brug hver dag. IKEA vaskemaskiner har funktioner, der er nemme at bruge, opfylder forskellige behov og gør det nemmere at vaske tøj. Vi har

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Vask. Forberedelse. Individuelle indstillinger Ekstra funktioner også Programoversigt, side 7. Vask. Indhold. Formålsmæssig anvendelse

Vask. Forberedelse. Individuelle indstillinger Ekstra funktioner også Programoversigt, side 7. Vask. Indhold. Formålsmæssig anvendelse Vaskemaskinen Tillykke - De har valgt et moderne, kvalitativt førsteklasses husholdningsprodukt fra Siemens. Denne vaskemaskine udmærker sig ved et meget lavt vand- og energiforbrug. Alle vores maskiner

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI FLS1024C http://da.yourpdfguides.com/dref/661500

Din brugermanual ZANUSSI FLS1024C http://da.yourpdfguides.com/dref/661500 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

BRUG AF MASKINEN. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen.

BRUG AF MASKINEN. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen. BRUG AF MASKINEN Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen. Sortér vasketøjet efter vaskemærker Må ikke tørres i tørretumbler Egnet til

Læs mere

Vedligeholdelse og rengøring

Vedligeholdelse og rengøring Miljømæssig korrekt bortskaffelse Vedligeholdelse og rengøring Vedligeholdelse og rengøring Kundeservice Bortskaf emballagen miljømæssigt korrekt. Dette apparat er klassificeret iht. det europæiske direktiv

Læs mere

Brug af maskinen. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte afsnit i brugervejledningen.

Brug af maskinen. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte afsnit i brugervejledningen. Brug af maskinen Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte afsnit i brugervejledningen. Sortér vasketøjet efter vaskemærker: Må ikke tørres i tørretumbler Egnet til

Læs mere

Indhold. Referencekort. Brugervejledning

Indhold. Referencekort. Brugervejledning Indhold Referencekort Programoversigt orberedelse af vasketøjet Valg af program og indstillinger Start og afslutning af et program Skift af program Afbrydelse af et program Daglig rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

DAGLIG BRUGERVEJLEDNING

DAGLIG BRUGERVEJLEDNING DAGLIG BRUGERVEJLEDNING TAK FORDI DU HAR KØBT ET BAUKNECHT PRODUKT. Med henblik på at modtage en omfattende service og support, bedes du registrere dit apparat på http://www.bauknecht.eu/register DA Før

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI FLS854C

Din brugermanual ZANUSSI FLS854C Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i ZANUSSI ZV230MR i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual SIEMENS WM260160 http://da.yourpdfguides.com/dref/3567048

Din brugermanual SIEMENS WM260160 http://da.yourpdfguides.com/dref/3567048 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI FJS1074C http://da.yourpdfguides.com/dref/661370

Din brugermanual ZANUSSI FJS1074C http://da.yourpdfguides.com/dref/661370 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledninger IWB 6143 VASKEMASKINE. Indhold. Installation, 2-3 Udpakning og nivellering Tilslutte el- og vandforsyninger Første vaskecyklus

Brugervejledninger IWB 6143 VASKEMASKINE. Indhold. Installation, 2-3 Udpakning og nivellering Tilslutte el- og vandforsyninger Første vaskecyklus Brugervejledninger VASKEMASKINE Dansk IWB 6143 Indhold Installation, 2-3 Udpakning og nivellering Tilslutte el- og vandforsyninger Første vaskecyklus Tekniske data Beskrivelse af vaskemaskinen og starte

Læs mere

Vask. Forberedelse Korrekt installation i henhold til separat opstillingsvejledning.

Vask. Forberedelse Korrekt installation i henhold til separat opstillingsvejledning. Vaskemaskinen Tillykke - med dette moderne kvalitetsprodukt fra Siemens. Deres vaskemaskine udmærker sig ved et meget lavt energiforbrug. Alle vores maskiner bliver omhyggeligt kontrolleret for funktion

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP6426/S http://da.yourpdfguides.com/dref/632599

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP6426/S http://da.yourpdfguides.com/dref/632599 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

DAGLIG BRUGERVEJLEDNING

DAGLIG BRUGERVEJLEDNING DAGLIG BRUGERVEJLEDNING DA TAK FORDI DU HAR KØBT ET BAUKNECHT PRODUKT. Med henblik på at modtage en omfattende service og support, bedes du registrere dit apparat på http://www.bauknecht.eu/register Før

Læs mere

AFFUGTER BRUGERMANUAL

AFFUGTER BRUGERMANUAL AFFUGTER BRUGERMANUAL MODEL: 350505 Ean nr: 5709133350338 SIKKERHEDS INFORMATION 1. Læs venligst brugermanualen omhyggeligt igennem inden brug af affugteren og gem derefter manualen. 2. Nedsænk aldrig

Læs mere

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK A B C D E F 3 SIKKERHED Bemærk venligst følgende retningslinjer, når du tager apparatet i brug: 7 Apparatet er kun beregnet til hjemmebrug. 7 Brug aldrig apparatet i bad,

Læs mere

Basic Clean -robotstøvsuger

Basic Clean -robotstøvsuger Basic Clean -robotstøvsuger... Betjeningsvejledning M1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHED ------------------------------------------------------------------------------ 2 * Sikkerhed * Batteri og genopladning

Læs mere

Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7

Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 Vejledning til elkedel Indhold Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 DELE OG FUNKTIONER Dele... 8 betjening af elkedlen

Læs mere

Brug af maskinen. Sortér vasketøjet efter vaskemærker. Forberedelse af vasketøjet. Fyldning af tørretumbleren. Valg af program

Brug af maskinen. Sortér vasketøjet efter vaskemærker. Forberedelse af vasketøjet. Fyldning af tørretumbleren. Valg af program Brug af maskinen Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte afsnit i brugervejledningen. Sortér vasketøjet efter vaskemærker Må ikke tørres i tørretumbler Egnet til tørring

Læs mere

HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING

HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING Sørg for at læse og forstå denne vejledning inden brug af apparatet. Gem denne vejledning til senere reference VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ADVARSEL

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE BESKRIVELSE AF TØRRETUMBLEREN SIDE 20 FILTER SIDE 20 FØR TØRRETUMBLEREN TAGES I BRUG SIDE 20 FORHOLDSREGLER SIDE 20

INDHOLDSFORTEGNELSE BESKRIVELSE AF TØRRETUMBLEREN SIDE 20 FILTER SIDE 20 FØR TØRRETUMBLEREN TAGES I BRUG SIDE 20 FORHOLDSREGLER SIDE 20 INDHOLDSFORTEGNELSE DK BESKRIVELSE AF TØRRETUMBLEREN SIDE 20 FILTER SIDE 20 FØR TØRRETUMBLEREN TAGES I BRUG SIDE 20 FORHOLDSREGLER SIDE 20 FORBEREDELSE AF VASKETØJET SIDE 21 VALG AF TØRRETID ELLER PROGRAM

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EW1157F http://da.yourpdfguides.com/dref/635744

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EW1157F http://da.yourpdfguides.com/dref/635744 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual BOSCH WTC84100SN http://da.yourpdfguides.com/dref/3654781

Din brugermanual BOSCH WTC84100SN http://da.yourpdfguides.com/dref/3654781 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BETJENING AF MASKINEN

BETJENING AF MASKINEN BETJENING AF MASKINEN Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) kan findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen. Sorter vasketøjet efter vaskemærker Må ikke tørretumbles Egnet til

Læs mere

BRUG AF MASKINEN. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen.

BRUG AF MASKINEN. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen. BRUG AF MASKINEN Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen. Sortér vasketøjet efter vaskemærker Må ikke tørres i tørretumbler Egnet til

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EU8209C

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EU8209C Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Brugsanvisning emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX T76484EIH http://da.yourpdfguides.com/dref/4129419

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX T76484EIH http://da.yourpdfguides.com/dref/4129419 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE BRUGSANVISNING Læs venligst denne brugsanvisning, inden isterningmaskinen tages i brug. Det anbefales at gemme brugsanvisningen til fremtidig reference. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG Q1457AT

Din brugermanual SAMSUNG Q1457AT Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

eco 43A LPG Flaskegas

eco 43A LPG Flaskegas BRUGSANVISNING eco 43A LPG Flaskegas DK VIGTIGT DU BEDES LÆSE DENNE BRUGSANVISNING NØJE, FØR DU BRUGER DETTE UDSTYR. OPBEVAR DEN ET SIKKERT STED TIL FREMTIDIG HENVISNING. KAPITEL 1: FØR BRUG * Sikkerhedsadvarsler

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG MW71E http://da.yourpdfguides.com/dref/785631

Din brugermanual SAMSUNG MW71E http://da.yourpdfguides.com/dref/785631 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i SAMSUNG MW71E i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugervejledning VASKEMASKINE. Indholdsfortegnelse SIXL 125 S

Brugervejledning VASKEMASKINE. Indholdsfortegnelse SIXL 125 S Brugervejledning VASKEMASKINE Dansk,1 SIXL 125 S Indholdsfortegnelse Installation, 2-3 Udpakning og planstilling Tilslutning af vand og elektricitet Tekniske oplysninger Beskrivelse af vaskemaskine, 4-5

Læs mere

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Babymadsmaskine Brugsanvisning Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INDHOLD VIGTIG INFORMATION 2 HÅNDTERING 4 OVERSIGT OVER MASKINEN 5 FØR BRUG 8 ANVÄNDANDE 8 - Påfyldning af vand 8

Læs mere

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Wasco affugter Instruktionsbog WASCO 10 Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Indholdsfortegnelse Vær venlig at give dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den for fremtidig

Læs mere

Vask. Forberedelse Korrekt installation i henhold til separat opstillingsvejledning.

Vask. Forberedelse Korrekt installation i henhold til separat opstillingsvejledning. Vaskemaskinen Tillykke - De har valgt et moderne, kvalitativt førsteklasses husholdningsprodukt fra Siemens. Denne vaskemaskine udmærker sig ved et meget lavt vand- og energiforbrug. Alle vores maskiner

Læs mere

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG.

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. GEM DENNE MANUAL TIL SENERE BRUG HUSK : MONTER DEN MEDSENDTE

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE Brugsanvisning emhætte KD 9570.0 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at sikre maksimal ydeevne

Læs mere

DAGLIG BRUGERVEJLEDNING

DAGLIG BRUGERVEJLEDNING DAGLIG BRUGERVEJLEDNING DA TAK FORDI DU KØBTE ET WHIRLPOOL-PRODUKT. For at modtage en mere komplet assistance, bedes du registrere dit apparat på www.whirlpool.eu/register Gennemlæs Sundhed og Sikkerhed

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning Vaffeljern LIFETEC MD 13411 Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sikkerhedsanvisninger... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 2 Sikker opstilling af apparatet... 2 Lysnettilslutning...

Læs mere

ELECTRIC KNIFE EK 3270

ELECTRIC KNIFE EK 3270 ELECTRIC KNIFE EK 3270. Bruger manual Læs opmærksomt brugervejledningen, før du bruger din elektriske kniv. Opbevar manualen omhyggeligt! DK INSTRUKTIONS MANUAL Dette apparat opfylder alle europæiske sikkerhedsstandarder,

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG Q1435V

Din brugermanual SAMSUNG Q1435V Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

DAGLIG BRUGERVEJLEDNING

DAGLIG BRUGERVEJLEDNING DAGLIG BRUGERVEJLEDNING TAK FORDI DU HAR KØBT ET BAUKNECHT PRODUKT. Med henblik på at modtage en omfattende service og support, bedes du registrere dit apparat på http://www.bauknecht.eu/register DA Før

Læs mere

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Forsigtig: Læs venligst denne manual før du bruger produktet. Sikkerhedsadvarsel 1. Sørg for at bruge apparatet i overensstemmelse med hvad der står i denne manual, og

Læs mere

VASKEMASKINE. Aramides. Betjeningsvejledning

VASKEMASKINE. Aramides. Betjeningsvejledning VASKEMASKINE Aramides Betjeningsvejledning INDHOLDSFORTEGNELSE TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 4 FØR IBRUGTAGNING... 6 Sikkerhedsadvarsler... 6 Anbefalinger... 7 OPSTILLING... 8 Fjernelse af transportskruer...

Læs mere

Brugervejledning VASKEMASKINE. Indholdsfortegnelse WIXXL 146

Brugervejledning VASKEMASKINE. Indholdsfortegnelse WIXXL 146 Brugervejledning VASKEMASKINE Dansk WIXXL 146 Indholdsfortegnelse Installation, 74-75 Udpakning, 74 Fjernelse af fastgørelsesanordningerne til transport, 74 Planstilling, 74 Tilslutning til vandhane, 74

Læs mere

Din brugermanual MTD ELECTRIC VERTICUTTER http://da.yourpdfguides.com/dref/3402408

Din brugermanual MTD ELECTRIC VERTICUTTER http://da.yourpdfguides.com/dref/3402408 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ART NR 330315 EAN NR 5709133330255 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug udendørs.

Læs mere

HVA/HVM BRUGERVEJLEDNING UM_DA. Part No.: _01

HVA/HVM BRUGERVEJLEDNING UM_DA. Part No.: _01 BRUGERVEJLEDNING UM_DA Part No.: 1764190_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 3 Introduktion...3 Advarsler...3 Forholdsregler...3 Tilsigtet brug...3 Fakta og vægt...4 OVERSIGT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLATION

Læs mere

345 mm 20 mm. 482 mm. 595 mm. 595 mm

345 mm 20 mm. 482 mm. 595 mm. 595 mm x2 90 C 345 mm 20 mm 540 mm 95 mm 482 mm 595 mm 89 max 537 mm 572 mm 5,5 mm 10 mm 538 mm 595 mm min 550 mm 600 mm min 550 mm min 560 mm 583 + 2 mm 5 mm min 560 mm = = SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger

Læs mere

IFU Delta-Domino_LR-HR-STEAM-DK NEW.fm Page 1 Monday, September 15, 2008 4:06 PM INDHOLDSFORTEGNELSE

IFU Delta-Domino_LR-HR-STEAM-DK NEW.fm Page 1 Monday, September 15, 2008 4:06 PM INDHOLDSFORTEGNELSE IFU Delta-Domino_LR-HR-STEAM-DK NEW.fm Page 1 Monday, September 15, 2008 4:06 PM INDHOLDSFORTEGNELSE DEFINITION AF BRUG FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG ADVARSLER OG GENERELLE RÅD VASKEMASKINEN OG DENS UDSTYR

Læs mere

Vask. Forberedelse. Individuelle indstillinger Ekstra funktioner også Programoversigt, side 7.

Vask. Forberedelse. Individuelle indstillinger Ekstra funktioner også Programoversigt, side 7. Vaskemaskinen Tillykke - De har valgt et moderne, kvalitativt førsteklasses husholdningsprodukt fra Bosch. Denne vaskemaskine udmærker sig ved et meget lavt vand- og energiforbrug. Alle vores maskiner

Læs mere

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG INDHOLDSFORTEGNELSE DEFINITION AF BRUG FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG ADVARSLER OG GENERELLE RÅD VASKEMASKINEN OG DENS UDSTYR LUGE BØRNESIKRING INDEN FØRSTE VASK FORBEREDELSE AF VASK VASKE- OG TILSÆTNINGSMIDLER

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

OPBEVAR OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER TIL SENERE BRUG.

OPBEVAR OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER TIL SENERE BRUG. LÆS DENNE BRUGERVEJLEDNING OMHYGGELIGT IGENNEM, INDEN APPARATET TAGES I BRUG. MED KENDSKAB TIL APPARATET OPNÅR MAN DE BEDSTE RESULTATER OG STØRST MULIG SIKKERHED. SIKKERHEDSANVISNINGER - Når De har pakket

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM6300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609255

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM6300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609255 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX FM6300GAN i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. STØVSUGER HN 9888 Model JCV-7001 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Sikkerhedsinstruktioner Når De bruger støvsugeren, skal De altid tage

Læs mere

Animo 1. GENEREL BESKRIVELSE

Animo 1. GENEREL BESKRIVELSE Animo Denne instruktion er for brugere af Animo vandopvarmningsbeholder, type WKT-Dn. Læs denne instruktion omhyggeligt, da det bevirker bedst og mest sikker brug af maskinen. 1. GENEREL BESKRIVELSE Vandopbevaringsbeholderen

Læs mere

30105896DK.fm Page 30 Monday, July 3, 2006 5:29 PM INDHOLDSFORTEGNELSE

30105896DK.fm Page 30 Monday, July 3, 2006 5:29 PM INDHOLDSFORTEGNELSE 30105896DK.fm Page 30 Monday, July 3, 2006 5:29 PM INDHOLDSFORTEGNELSE FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG ADVARSLER OG GENERELLE RÅD VASKEMASKINEN OG DENS UDSTYR LUGE BØRNESIKRING (AFHÆNGIGT AF MODEL) INDEN

Læs mere

FW1204 BRUGSANVISNING

FW1204 BRUGSANVISNING Varmetæppe Model: FW1204 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte dette varmetæppe fra Fitzone Wellness For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at varmetæppet holder i mange år, bedes

Læs mere

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 DK Brugsanvisning Slagboremaskine 710W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne

Læs mere

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark TA-10 Manual DK Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark Kære fru, hr. Hjertelig tillykke med købet af din affugter. Du har købt et kvalitetsprodukt, som du vil have glæde af i mange

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EWN14991W http://da.yourpdfguides.com/dref/631720

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EWN14991W http://da.yourpdfguides.com/dref/631720 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

30120035DK.fm Page 1 Monday, November 19, 2007 4:43 PM INDHOLDSFORTEGNELSE

30120035DK.fm Page 1 Monday, November 19, 2007 4:43 PM INDHOLDSFORTEGNELSE 30120035DK.fm Page 1 Monday, November 19, 2007 4:43 PM INDHOLDSFORTEGNELSE FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG ADVARSLER OG GENERELLE RÅD OPSTILLING VASKEMASKINEN OG DENS UDSTYR LUGE INDEN FØRSTE VASK FORBEREDELSE

Læs mere

DAGLIG BRUGERVEJLEDNING

DAGLIG BRUGERVEJLEDNING DAGLIG BRUGERVEJLEDNING TAK FORDI DU HAR KØBT ET WHIRLPOOL PRODUKT Med henblik på at modtage en omfattende service og support, bedes du registrere dit produkt på www.whirlpool.eu / register WWW Du kan

Læs mere

Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10

Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10 Brugsanvisning Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 07 969 050

Læs mere

HÅNDKLÆDETØRRER STANG 30 W

HÅNDKLÆDETØRRER STANG 30 W HÅNDKLÆDETØRRER STANG 30 W ART NR 330302 EAN NR 5709133910600 BRUGER & VEDLIGEHOLDELSES INSTRUKTIONER FOR AT FOREBYGGE RISIKOEN FOR SKADER SÅSOM ELEKTRISK STØD, BRAND OG SKADER SKAL DENNE MANUAL OMHYGGELIGT

Læs mere

30105970DK.fm Page 1 Monday, September 11, 2006 4:19 PM INDHOLDSFORTEGNELSE

30105970DK.fm Page 1 Monday, September 11, 2006 4:19 PM INDHOLDSFORTEGNELSE 30105970DK.fm Page 1 Monday, September 11, 2006 4:19 PM INDHOLDSFORTEGNELSE FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG ADVARSLER OG GENERELLE RÅD VASKEMASKINEN OG DENS UDSTYR LUGE BØRNESIKRING INDEN FØRSTE VASKECYKLUS

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

Din brugermanual HUSQVARNA QR95I http://da.yourpdfguides.com/dref/837266

Din brugermanual HUSQVARNA QR95I http://da.yourpdfguides.com/dref/837266 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG ADVARSLER OG GENERELLE RÅD VASKEMASKINEN OG DENS UDSTYR VASKE- OG TILSÆTNINGSMIDLER TØMNING AF RESTERENDE VAND

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG ADVARSLER OG GENERELLE RÅD VASKEMASKINEN OG DENS UDSTYR VASKE- OG TILSÆTNINGSMIDLER TØMNING AF RESTERENDE VAND BRUGERVEJLEDNING DEFINITION AF BRUG FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG FØRSTE VASK ADVARSLER OG GENERELLE RÅD VASKEMASKINEN OG DENS UDSTYR BØRNESIKRING VASKE- OG TILSÆTNINGSMIDLER TØMNING AF RESTERENDE VAND

Læs mere

FULDELEKTRONISK VASKEMASKINE BRUGERVEJLEDNING

FULDELEKTRONISK VASKEMASKINE BRUGERVEJLEDNING FULDELEKTRONISK VASKEMASKINE BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1: AFSNIT 2: AFSNIT 3: AFSNIT 4: AFSNIT 5: AFSNIT 6: AFSNIT 7: AFSNIT 8: AFSNIT 9: AFSNIT 10: FØR IBRUGTAGNING Sikkerhedsadvarsler

Læs mere

KCA Brugermanual

KCA Brugermanual KCA 14-010 Brugermanual Indholdsfortegnelse Vigtige instruktioner...3 Vigtig sikkerhedsinformation...4 Betjeningsinstruktioner...7 Konstant vandaftapning...8 Vedligeholdelse...9 Langtids opbevaring...10

Læs mere