Med kroppen i Rom - et forløb i almen studieforberedelse med fagene idræt og historie.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Med kroppen i Rom - et forløb i almen studieforberedelse med fagene idræt og historie."

Transkript

1 Med kroppen i Rom Med kroppen i Rom - et forløb i almen studieforberedelse med fagene idræt og historie. I foråret 2007 var 2.z fra Esbjerg gymnasium og HF på studietur til Rom. Rejsen fungerede som et forløb i almen studieforberedelse. På denne og de underliggende sider, som der linkes til i menuen til venstre, kan man læse om turen, dens praktiske og teoretiske indhold, læse en kort introduktion til Roms historie, se den anvendte litteratur, se programmet for turen, læse om produktet af forløbet, finde tips og ideer til egne ture til Rom og meget, meget mere. Emnet "Med kroppen i Rom - den italienske krops- og meningsdannelse fra Cæsar til Berlusconi i teori og praksis." De italienske politikere har igennem tiderne givet den romerske befolkning skuespil og kropslig adspredelse frem for meningsudveksling. Cæsar fejrede i år 46 f. Kr. sin sejr over interne modstandere i Romerriget med festligheder, hvori der indgik hestevæddeløb, sportsstævner, iscenesatte kampscener, dyrekampe, osv. Hans efterfølger Augustus gik endnu videre og efterlod sig en by i marmor med teatre, termeanlæg, væddeløbsbaner, osv. Siden er Mussolini blevet hyldet på Foro Mussolini gennem sportslege, og endelig gav Berlusconi i sin nutidige periode som magtoverhoved italienerne underholdning til gengæld for politisk loyalitet igennem sit fodbold- og TV-imperium. Indholdet Ved at besøge relevante seværdigheder (Colosseum, Peterskirken, Termeanlæg, Stadio Olimipico, Pompei, osv.) og koble det med den relevante teori oplevede og indførtes eleverne i den særegne romerske sammenblanding af kropskultur, æstetik og politik. Ligheder og uligheder i mellem fortidens og nutidens kropskultur og kropsidealer blev oplevet ved at besøge relevante historiske seværdigheder samt overværelsen af en fodbold kamp og besøg på nutidens termeanlæg. Produktet Ifølge planen for Stx. på Esbjerg Gymnasium skulle produktet i forbindelse med den del af faget Almen studieforberedelse som blev afviklet under studieturen være et fagligt og kreativt produkt. 1

2 For at opfylde dette krav samt opnå koblingen mellem det teoretiske og praktiske studie af emnet blev eleverne inden afrejse sendt på gladiatorskole og under opholdet afkrævet en selvstændig opførsel af et indstuderet romersk gladiatorspil i de oprindelige rammer på det lille teater i Pompei med plads til sølle 1200 tilskuere. Det teoretiske studie af emnet skulle efter hjemkomsten komme til udtryk i form af et mundtligt oplæg understøttet af diasshow, hvor eleverne i selvsamme grupper behandlede og belyste et i forvejen udvalgt delemne. Sidstnævnte produkt præsenteredes af grupperne i forbindelse med et forældrearrangement, der blev afviklet på Esbjerg Gymnasium og HF efter hjemkomsten fra Rom. Teorien - Med kroppen i Rom På denne side findes oplægget til det teoretiske produkt, som eleverne blev afkrævet i forbindelse med forløbet i almen studieforberedelse under titlen "Med kroppen i Rom". Oplægget Inden afrejsen til Rom blev eleverne inddelt i grupper à 4 personer, der skulle arbejde sammen om at løse såvel den teoretiske som den praktiske del af forløbet. For at løse den teoretiske del af forløbet skulle grupperne lave en mundtlig fremstilling understøttet af en powerpointpræsentation, hvorigennem de besvarede én af nedenstående probiemformuleringer. Besvarelserne af problemformuleringerne skulle ske ud fra den viden de måtte få i forbindelse med besøgene på de relevante seværdigheder eller igennem materiale, som de selv opsøgte på stederne, på nettet eller ved gennemlæsning af relevant litteratur. Valget mellem de enkelte problemformuleringer blev i bedste gladiatorstil foretaget ved hjælp af et par små såvel praktiske som teoretiske konkurrencer, hvor vindergruppen, som den første, måtte vælge, hvilken problemformulering gruppen ville arbejde med. Gruppernes besvarelse af problemformuleringerne blev fremført i forbindelse med en forældreaften, hvor grupperne på skift præsenterede deres produkter. Hermed fik forældrene ikke alene et indtryk af elevernes rejse til Rom, men også et indblik i, hvorledes der arbejdes på Esbjerg Gymnasium og HF. Problemformuleringerne 1) Den moderigtige krop 2

3 - en redegørelse for den moderigtige krop set med romerske øjne - en komparativ analyse af den moderigtige romerske krop før og nu - en perspektivering over tendenserne for fremtidens moderigtige krop i Rom 2) Berlusconis krop - en redegørelse for kropskulturen under Berlusconi - en analyse af Berlusconis brug af kropskulturen som politisk virkemiddel - en perspektivering over kropskulturen som politisk virkemiddel i andre lande 3) Mussolinis krop - en redegørelse for kropskulturen under Mussolini - en analyse af Mussolinis brug af kropskulturen som politisk virkemiddel - en perspektivering over kropskulturen som politisk virkemiddel i 1930'erne 4) Cæsars krop - en redegørelse for kropskulturen under Romerriget - en analyse af kropskulturen under Romerriget som politisk virkemiddel - en perspektivering over udviklingen i brugen af kropskulturen som politisk virkemiddel med Romerriget som udgangspunkt og frem til i dag 5) Den trænede krop - en redegørelse for, hvordan den trænede krop kommer til udtryk i Rom - en komparativ analyse af den trænede romerske krop før og nu - en perspektivering over tendenserne for fremtidens trænede kroppe i Rom 6) Den hellige krop - en redegørelse for den katolske kirkes kropslige udtryk - en historisk analyse af den katolske kirkes kropslige udtryk - en perspektivering over andre religioners kropslige udtryk 7) Den romerske krop - en redegørelse for den særegne romerske kropskultur - en komparativ analyse af den historiske og nutidige romerske kropskultur - en perspektivering over tendenserne for fremtidens romerske kropskultur 3

4 Praktikken - Med kroppen i Rom På denne side findes oplægget til det praktiske produkt, som eleverne blev afkrævet i forbindelse med forløbet i almen studieforberedelse under titlen "Med kroppen i Rom". Oplægget I selvsamme grupper som i den teoretiske del skulle eleverne udarbejde/udvikle/opfinde henholdsvis et Gladiatorspil og en Gladiatordyst, som skulle præsenteres i autentiske rammer under opholdet i Rom. Formålet med disse Gladiatorspil og Gladiatordyster er at bruge disse rammer til at gøre antikkens romerske kropskultur levende og derigennem i praksis at få et indtryk af, hvordan det var at være en del af datidens romerske kropskultur, hvad enten man var kejser, gladiator eller ganske almindelig romersk tilskuer. Ovenfor ses billeder af Gladiatorspillene, som de blev opført på det lille teater i Pompei og nedenfor billeder fra Gladiatordysterne, som blev udkæmpet på Marmorstadionet ved Stadio Olimpico i Rom. Gladiatorspillet Gladiatorspillet kan være et skuespil, en sketch, en sang, en dans eller lignende, som gruppen indstuderer og fremfører på det lille teater i Pompei foran resten af klassen, der agerer romersk publikum og kejser og viser deres begejstring eller mangel på samme ved at pege deres tommelfinger opad eller nedad. Hver gruppe har ca. 5 minutter til rådighed til denne seance. Gladiatordysten Formålet med denne dyst, som fremføres på Marmorstadionet foran Roms Olympiske Stadion, er at finde studieturens bedste gladiatorer. Hver gruppe udvikler/opfinder en gladiatordyst, som de øvrige grupper skal kæmpe i. Gladiatordysten kan være individuel eller gruppe mod gruppe, det eneste krav er, at der til sidst skal kunne findes en samlet vinder af jeres dyst, hvad enten det så er et helt hold eller blot en person fra holdet, der sikrer sejren. 4

5 Tips Tips inden man, som elev, går i gang: - at Gladiatorspillet og Gladiatordysten skal opfylde kriterier, som man selv vægter højt - at der er cirka 4 elever i hver gruppe - at opførelserne foregår på i autentiske rammer, så hvad man skal bruge af rekvisitter skal man selv tage med Tips inden man, som underviser, går i gang: - hvis Gladiatorspillet henlægges til det lille teater i Pompei, er det en god ide, at fremførelsen sker omkring middag, da der vil være en del øvrige turister, der indtager frokost på tilskuerrækkerne, så er publikummet sikret. - hvis Gladiatordysten henlægges til Marmorstadionet, er det en god ide at komme inden frokost, da stadionet ofte bliver brugt af atletikklubber om eftermiddagen. Historien - Med kroppen i Rom På denne side findes en kort introduktion til Roms og Pompeis historie, som eleverne fik udleveret inden afrejsen til Rom og inden forløbet i almen studieforberedelse under titlen "Med kroppen i Rom" for alvor gik i gang. Antikken Rom, der i dag er Italiens hovedstad og hjemsted for ca. 3 mio. italienere, er en helt speciel by. Byen ligger bygget op omkring syv høje, der stadig kan ses i bybilledet. Vi skal helt tilbage til 753 f. Kr. for at finde de første primitive bebyggelser her. Gennem en række krige erobrede romerne de omkringliggende byer, og når vi kommer frem til omkring 200 f.kr. tegner der sig et romersk imperium, der med administrativt centrum i byen Rom, udstrækkes til at herske over alle landene omkring middelhavet. Hertil kommer erobringer op i Europa med grænse langs floderne Rhinen og Donau. En ekspedition over den engelske kanal sikrer herredømmet over England. Et "verdensherredømme" grundlagt på overlegen militær magt og administrativ dygtighed. 5

6 Romerriget nåede et maksimum af magt og pragt under kejser Augustus. At det romerske politiske magtapparat kontrollerede helt ud i imperiets afkroge bliver vi mindet om hver 24. december, når juleevangeliet forkyndes: "men det skete i de dage, at alverden skulle skrives i mandtal". Augustus havde brug for skatter fra alle egne af imperiet til at bygge den prægtige hovedstad, hvis bygninger vi her 2000 år efter skal studere og beundre. Ruinerne og resterne er stadig imponerende, og de danner, sammen med turen til Pompei, udgangspunkt for studieturens antikke del. En dag i året 79 e. Kr. blev byen Pompei dækket af 6 meter aske fra vulkanen Vesuv. En helt almindelig by i det romerske verdensrige forsvandt for først at blive gravet fri i slutningen af tallet. Den nu næsten fuldt udgravede by giver mulighed for et enestående indblik i romersk byplanlægning og almindelige romeres dagligdag. De fleste mennesker nåede væk, men efterlod sig næsten alt. Pompei giver os derfor et situationsbillede af romersk dagligdag. Romerne planlagde deres byer nøje. Landmålere udmålte gader og kvarterer, og offentlige bygninger opførtes efter et ensartet koncept. Har man set en romersk by, har man faktisk set dem alle. Pavernes Rom Da Augustus lod sin provinsguvernør, Pilatus, korsfæste Jesus, anede han næppe, at han dermed var med til at hjælpe en ny religion på vej, der skulle få afgørende indflydelse på romerrigets videre skæbne. Kristendommen bredte sig hurtigt over hele riget, og blev officiel statsreligion år 395. I det næste århundrede gik imperiet gradvist i opløsning. Rom var ikke længere en verdensby. Fra en befolkning på over 1 mio. faldt det til under Middelalderen har afløst antikken. Augustus strålende marmor by blev nu et stort tag-selv byggemarked. Den forfulgte kristne kirke var blevet enerådende og havde placeret sit administrative centrum i Rom, hvor det jo stadig ligger. Paven satte et storstilet byggeprogram i gang bl.a. ved genbrug af Augustus marmor og guld. Denne fase i byens historie kunne man kalde pavernes eller kirkens Rom, og den bliver udgangspunkt for programpunktet af samme navn. Vi skal se kirker - ude fra og inde fra. Svimlende kupler og prægtige interiører. Vi skal undersøge, hvordan Paven og den katolske kirke i 1500 og 1600 tallet satte alle sejl til for at vise Luthers og Calvins protestanter fra det kølige nord, at den katolske kirke ikke var besejret. Rom skulle være et symbol på Guds og den katolske kirkes magt og pragt. Pavens to nøgler blev sat på utallige bygninger. Underforstået: kun Paven havde ret til at kalde sig Guds repræsentant på jorden, nøglerne stammede fra Jesus, der via disciplen Peter, havde ladet dem gå videre til alle fremtidige paver, med løfte om at kunne åbne og låse himlen port. Denne pavelige magtdemonstration kalder vi modreformationen. Den kunstneriske indpakning er barokken. Pavernes Rom er barokkens Rom. 6

7 Rom - Italiens hovedstad Fra at have været pavens ejendom bliver Rom i 1870 angrebet og erobret af det nye kongeriges tropper og paven søger tilflugt i Lateranet, en af de store kirker med tilhørende bygninger. Her bor han i et selvvalgt "eksil" til 1929, hvor Mussolini indgår en aftale om gensidig anerkendelse markerer Italiens fødsel som nationalstat. Fra romerrigets opløsning 476 til 1870 fandtes ikke et samlet Italien. "Støvlen" var opdelt i en række kongeriger. Paven regerede i den midterste del med Rom som centrum. Tidspunktet for Italiens samling var ikke tilfældigt. Tyskland samles i 1871 og Danmark mister sit tyske område i Det er nationalstaternes tid. Et sprog, en kultur, et land. Når man går rundt i Rom er denne periode måske ikke så umiddelbart synlig, lige bortset fra det imponerende nationalmonument på Piazza Venezia. En kolos af hvidt marmor, der ikke lader sig overse. Måske ville vi få lidt den samme fornemmelse, hvis vi kunne starte tidsmaskinen og gå rundt i Augustus Rom! En lang række byfornyelsesprojekter og nye veje stammer dog fra denne tid. Kvarterer, der havde været uberørt fra middelalderen ændrede karakter: Rom blev en moderne europæisk storby. Den ny værdighed som hovedstad betød nye regeringskontorer og tilstrømning af offentlige funktioner i stor stil. Rom var på vej mod status som storby igen. Endda som hovedstad for to stater: Italien og Vatikanet. I 1930erne blev Rom igen en millionby som på Augustus tid. Fascismens periode Den fjerde og sidste periode i Roms historie vil være fascismens æra fra Den er egentlig en underafdeling af perioden efter 1870, men Mussolinis magtovertagelse er så væsentlig, at vi vil fokusere specielt herpå. Man kan sige, at fascismen er bagsiden af den medalje, som på forsiden har Italiens samling og ønsket om et fælles liv for alle italienere i en samlet stat. I fascismen udartede nationalfølelsen til chauvinisme. Det vil sige en opfattelse af, at italienere ikke blot havde ret til et fædreland, men var udset til noget større, ligesom de gamle romere. Italiens mission var igen at skabe et middelhavsimperium, hvilket førte til erobringen af Abessinien i Mussolini indgik et taktisk forlig med den katolske kirke. Paven, der havde siddet i "eksil" side 1870 havde en interesse i at få mere normale tilstande, og Mussolini havde brug for den katolske kirkes moralske støtte. I 1929 indgår parterne så et forlig, der giver Paven Vatikanstaten. Den synlige pagt er anlæggelsen af en pragtgade, der i en lige akse fører op til Peterskirken. Via della consigliazione. Forsoningsgaden. Efter 2. Verdenskrig var italienerne naturligvis ikke specielt stolte af den fascistiske fortid, men det kom aldrig til et totalt opgør hermed, som Tysklands opgør med nazismen. Derfor kan vi stadig finde synlige tegn fra perioden. Alle tiders Rom Rom er den ideelle by for en studietur. Hvor er nu de tre, der ikke kom omkring sidste hjørne? Er de nu ude i en længere pub-crawling, eller kom de med den metro, der går til Disneyland? Det 7

8 kunne være situationen i London eller Paris. I Rom er det anderledes. Her kan man ikke slippe væk fra historien. Hvad enten du tager metro, bus eller apostlenes heste. Hvor du kommer var Augustus, Cæsar, Cicero, Paven, Paulus, Peter, Thorvaldsen eller H.C. Andersen før dig. Sætter du dig på den vidunderlige Piazza Navona på restauranten Tre Scalini for at spise den herlige Tartuffo is så tænk på, at Chr.X, han var her før dig. Bliver du træt af hotellet ved banegården Termini og i øvrigt har vundet i lotto, så tag hen på hotel Hasler med udsigt over den Spanske Trappe, det gjorde Frederik og Mary. Er du blevet træt af katolikker og vil møde en protestant så er det sikreste at tage ud på den protestantiske kirkegård. Her møder du Keats og Shelley og Carsten Hauch (spørg din dansklærer). I 1700 og 1800 tallet gik det man kaldte dannelsesrejsen til Rom. Rom er ikke længere hverken verdens eller Europas centrum, men den byder sig til med nye oplevelser på hvert gadehjørne. Og tænk så lige på, at det nye Europa, der i disse år er under udvikling har en "grundlov", der hedder Romtraktaten. Roms symbolværdi er stadig stor. Litteraturen - Med kroppen i Rom På denne side findes den litteratur, som blev gjort tilgængelig for eleverne inden forløbet i almen studieforberedelse under titlen "Med kroppen i Rom". Eleverne blev endvidere opfordret til selv at søge litteratur, materiale og kilder såvel før som under og efter turen til Rom. "Med kroppen til Rom" af Johan Bender Thermae - Antikkens badeanlæg Annas romguide Italy.dk - et magasin om Italien Programmet - Med kroppen i Rom På denne side findes det faglige program for forløbet i almen studieforberedelse under titlen "Med kroppen i Rom". I forbindelse med nedenstående præsentation af programmet vil, der efter hver dag værre tilknyttet eventuelle tips og kommentarer samt eventuelt anvendt materiale. 8

9 Søndag Eftermiddag - Indkvartering Indkvartering og aftensmad. Aften - Introducerende byvandring Fra hotellet forbi Santa Maria Maggiore ad Via delle Quattro Fontane og senere Via del Quirinale til Quirinal-paladset. Herfra til Fontana di Trevi og videre ad de små gader til Piazza di Spagna. Retur ad Via Condotti og senere Via del Corso mod Vittorio Emanuelle II monumentet. Herfra ad Via Nazionale mod hotellet. Tips og materiale På hjemturen fra Vittorio Emanuelle II monumentet ad Via Nazionale kan man skyde ned ad Via dei Serpenti, hvor man på højre side et stykke nede ad gaden finder alle tiders Gelateria (Isbar) med tæt på 100 forskellige smagsvarianter af hjemmelavet is. En god måde at afslutte en lang dag på. Mandag Formiddag - Det antikke Rom Fra hotellet forbi Domus Aurea til Colosseum. Herfra til Caracallas Termer og retur forbi Circus Maximus. Entre til Palatinerhøjen Via di S. Gregorio og herfra til Forum Romanum. Fra Forum den lange vandring til Pantheon. Eftermiddag - Middelalderens og renæssancens Rom Gennem middelalderens og renæssancens Rom fra Piazza Navona via Campo dei Fiori og Piazza Farnese til den jødiske ghetto med synagogen. Herfra videre over Tiberen-øen til Trastevere og tilbage til Piazza Bocca della verità via Ponte Palatino. Turen slutter på Capitol. Tips og materiale Til formiddagens program skal det siges, at der er tale om en ganske omfattende tur igennem det antikke Rom. Det kan derfor være en fordel, at eleverne har medbragt mad og drikke til turen, så frokostpausen kan holdes på Palatinerhøjen, hvor det ellers ikke umiddelbart er muligt at proviantere. 9

10 Bemærk i øvrigt, at der skal betales entré til Colosseum, Caracallas Termer og Palatinerhøjen. Skoleklasser kommer dog gratis ind, såfremt man medbringer et dokument, hvoraf det fremgår, at der er tale om en skoleklasse. Tirsdag Formiddag og eftermiddag Heldagstur til Pompei. Klokken præsentation af Gladiatorspil på det lille teater. Turen rundt i Pompei var formet som et orienteringsløb, hvor eleverne selv skulle gå på opdagelse og så i forbindelse med mødet på det lille teater kort præsentere, hvad de havde set af særlige seværdigheder. Nedenfor linkes til et word-dokument, der beskriver orienteringsløbet. Tips og materiale Bemærk i øvrigt, at der skal betales entré til Pompei. Skoleklasser kommer dog gratis ind, såfremt man medbringer et dokument, hvoraf det fremgår, at der er tale om en skoleklasse. Orienteringsløb i Pompei Onsdag Formiddag - Mussolinis Italien Fra hotellet til Termini, prægtigt eksempel på facistisk arkitektur, til det Olympiske Stadion (Stadio Olimpico). Præsentation af Gladiatordyst på marmorstadionet ved det Olympiske Stadion. Eftermiddag - Pavens Rom Besøg i Peterskirken, Vatikanmuseet og Det Sixtinske Kapel. Tips og materiale Fra Termini er det muligt at tage bus direkte til det Olympiske Stadion. I forbindelse med besøget på stadion kan det anbefales, at man også tager et kig på det mægtige inden- og udendørs svømme- og tennisanlæg. Ligesom det også er værd at overveje at booke en guidet tur på Stadion, hvilket giver mulighed for at komme ind på det Olympiske Stadion. Fra det Olympiske Stadion kan man tage bus direkte til Peterskirken. Ønsker man i den forbindelse også at besøge Vatikanmuseet, skal man være opmærksom på, at sidste mulighed for entré er klokken

11 Fra Peterskirken kan det anbefales at gå den flotte tur ad Via della Conciliazione over Ponte Sant'Angelo mod centrum. Torsdag Formiddag - Kirkens Rom Pilgrimsfærd mellem seks af Roms mest seværdige kirker: San Giovanni in Laterano (Laterankirken), Santa Croce, San Clemente, Santa Maria Maggiore, San Ignazio og Chiesa del Gesù. Turen rundt mellem de nævnte kirker var formet som et orienteringsløb, hvor eleverne selv skulle gå på opdagelse i kirkerne og samtidig forsøge at svare på en række udleverede spørgsmål. Nedenfor linkes til et word-dokument, der beskriver orienteringsløbet. Eftermiddag - Det moderne Rom Vittorio Emanelle monumentet, Via del Corso, La Scalinetta della Trinita og Villa Borghese. Herunder frit studie af Gucci, Dolce & Gabbana, Armani, Versace, Fendi, Prada, etc. i gaderne omkring Via del Corso, Via Condotti og Via del Babuino. Tips og materiale Fredag Formiddag Afrejse. 11

ROM. Studietur 2x marts-2016

ROM. Studietur 2x marts-2016 ROM Studietur 2x marts-2016 Rejseplan. Mødetidspunkt Aarhus banegård: Lørdag d. 12/3 kl.: 4.00 (afgang bus til Fredericia 4.15). Kbh. hovedbanegård kl. 7.56 Kastrup Lufthavn ank.: 8.57, afg.: 12.10 Ankomst:

Læs mere

På denne rejse har vi udvalgt det bedste af Rom, som vi kan nå det på de 7 dage, vi har til rådighed. Turens fokus er den r

På denne rejse har vi udvalgt det bedste af Rom, som vi kan nå det på de 7 dage, vi har til rådighed. Turens fokus er den r På denne rejse har vi udvalgt det bedste af Rom, som vi kan nå det på de 7 dage, vi har til rådighed. Turens fokus er den rige kultur og den store historie, som vi bliver klogere på, når vi besøger de

Læs mere

Sognerejse til Rom med Bellahøj kirke 26. august til 2. september 2017

Sognerejse til Rom med Bellahøj kirke 26. august til 2. september 2017 Sognerejse til Rom med Bellahøj kirke 26. august til 2. september 2017 Alle veje fører til Rom og nu lægger Bellahøj kirke med sognepræst Peter Møller Jensen som rejseleder vejen omkring den evige stad.

Læs mere

Livsnyderrejse til Rom d. 18. - 24. april 2008

Livsnyderrejse til Rom d. 18. - 24. april 2008 Livsnyderrejse til Rom d. 18. - 24. april 2008 Fredag, d. 18. april Bustransport til lufthavn. Ans Bussen kører ned gennem Jylland med opsamlingspunkter i Ålborg, Randers, Århus, Vejle, Fredericia og Kolding.

Læs mere

Livsnyderrejse til Rom den 14. 18. oktober 2013... Mandag:

Livsnyderrejse til Rom den 14. 18. oktober 2013... Mandag: Livsnyderrejse til Rom den 14. 18. oktober 2013.... Mandag: Flyafgang fra Danmark: Der er planmæssig afgang kl. 8,40 fra Ålborg med mellemlanding i København Deltagere der rejser fra København får direkte

Læs mere

Forlænget weekend i Rom

Forlænget weekend i Rom Forlænget weekend i Rom fra den 12. maj til 17. maj 2005 Piazza Bolonga 6, 1. sal. 3 stop med metroen fra centralstationen. Busrute 62 s endestation. Den kørte igennem byen og endte ved Petersk irken.

Læs mere

Fredag tog begge. afsted kl. 9.30 fra hotellet. hold 1 til Eiffeltårnet. meste af vejen og

Fredag tog begge. afsted kl. 9.30 fra hotellet. hold 1 til Eiffeltårnet. meste af vejen og Kære forældre Tirsdag morgen kl. 8.15 tog vi afsted mod Paris og i første omgang Maastricht. Vi gjorde nogle ophold undervejs og nåede frem kl. 20 til vores vandrehjem. Vi fik lidt at spise og gik meget

Læs mere

3.A s BARCELONA-TUR SEPTEMBER 2013 15.9.13-19.9.13

3.A s BARCELONA-TUR SEPTEMBER 2013 15.9.13-19.9.13 3.A s BARCELONA-TUR SEPTEMBER 2013 15.9.13-19.9.13 Vi glæder os meget til at rejse med jer, og inden vi tager af sted, skal I læse nedenstående program for turen, som I også bedes medbringe, så I ved,

Læs mere

Æventyrlige Italien September 2018

Æventyrlige Italien September 2018 Æventyrlige Italien 11.-18. 18. September 2018 - rejser siden 1986 Tidligere var det populært blandt kulturpersonligheder fra mange lande at tage på dannelsesrejse til Italien. Landets glorværdige historie

Læs mere

Livsnyderrejse til Rom den 15. 19. maj 2015... Fredag:

Livsnyderrejse til Rom den 15. 19. maj 2015... Fredag: Livsnyderrejse til Rom den 15. 19. maj 2015.... Fredag: Flyafgang fra Danmark: Der er planmæssig afgang kl. 8,25 fra Ålborg og fra København kl. 10,20 Deltagere med anden tilslutning får direkte besked

Læs mere

Livsnyderrejse til Rom den 28. april 2. maj 2014... Mandag:

Livsnyderrejse til Rom den 28. april 2. maj 2014... Mandag: Livsnyderrejse til Rom den 28. april 2. maj 2014.... Mandag: Flyafgang fra Danmark: Vi flyver direkte til Rom. Der er planmæssig afgang kl. 10,20 fra København. Deltagere med tilslutning fra f.eks. Ålborg

Læs mere

Livsnyderrejse til Rom den 26. 30. september 2016... Mandag:

Livsnyderrejse til Rom den 26. 30. september 2016... Mandag: Livsnyderrejse til Rom den 26. 30. september 2016.... Mandag: Flyafgang fra Danmark: Der er planmæssig afrejse med fly fra Kastrup lufthavn kl. 10,00. Deltagere med provins-tilslutning modtager orientering

Læs mere

Roms Porte 6 dages livsnyderrejse til Rom

Roms Porte 6 dages livsnyderrejse til Rom 6 dages livsnyderrejse til Rom Afrejse 5. juni & 18. september Oplevelsesrejse til Italien med 2 Roms Porte 6 dages livsnyderrejse til Rom Rom- Katakomberne - Vatikanet - Peterskirken - Forum Romanum -

Læs mere

Livsnyderrejse til Rom den 2. 6. maj 2014... Fredag:

Livsnyderrejse til Rom den 2. 6. maj 2014... Fredag: Livsnyderrejse til Rom den 2. 6. maj 2014.... Fredag: Flyafgang fra Danmark: Vi flyver direkte til Rom. Der er planmæssig afgang kl. 10,20 fra København. Deltagere med tilslutning fra f.eks. Ålborg og

Læs mere

Livsnyderrejse til Rom den 22. - 26. september 2015... Tirsdag:

Livsnyderrejse til Rom den 22. - 26. september 2015... Tirsdag: Livsnyderrejse til Rom den 22. - 26. september 2015.... Tirsdag: Flyafgang fra Danmark: Vi flyver direkte til Rom. Der er planmæssig afgang kl. 10,20 fra København. Deltagere med tilslutning fra f.eks.

Læs mere

Krakow. 11 Maj 2014, 5 Dages flyrejse for 3095 Kr

Krakow. 11 Maj 2014, 5 Dages flyrejse for 3095 Kr Krakow 11 Maj 2014, 5 Dages flyrejse for 3095 Kr Storbyferie i Krakow Flyrejser 5 dage Krakow byder på store oplevelser til meget rimelige priser. Tag med til én af Europas smukkeste kulturbyer. Krakow

Læs mere

Roms Porte 6 dages livsnyderrejse til Rom

Roms Porte 6 dages livsnyderrejse til Rom 6 dages livsnyderrejse til Rom Afrejse 16. august & 10. oktober Oplevelsesrejse til Italien med 2 Roms Porte 6 dages livsnyderrejse til Rom Rom- Katakomberne - Vatikanet - Peterskirken - Forum Romanum

Læs mere

REJSEKATALOG 2014/2015. Handelsskolen

REJSEKATALOG 2014/2015. Handelsskolen REJSEKATALOG 2014/2015 Handelsskolen Ud at rejse med HG På HG får du tilbud om at komme ud at rejse til forskellige lande i Europa. Mød elever fra andre lande! Det er fordi: Du udvikler dig meget som person

Læs mere

Livsnyderrejse til Rom den 15. 19. maj 2014... Torsdag:

Livsnyderrejse til Rom den 15. 19. maj 2014... Torsdag: Livsnyderrejse til Rom den 15. 19. maj 2014.... Torsdag: Flyafgang fra Danmark: Der er planmæssig afgang kl. 8,40 fra Ålborg og fra København kl. 9,25 Deltagere med anden tilslutning får direkte besked

Læs mere

Livsnyderrejse til Rom d. 13. - 17. maj 2016

Livsnyderrejse til Rom d. 13. - 17. maj 2016 Livsnyderrejse til Rom d. 13. - 17. maj 2016.. Fredag: Flyafgang fra Danmark: Vi flyver direkte til Rom. Der er planmæssig afgang kl. 10,20 fra København. Deltagere med provinstilslutning får direkte besked

Læs mere

Il Gesù er Jesuitternes (Jesuit-ordenen var den katolske kirkes militære redskab) hovedkirke og blev indviet i 1588. Helhedsplanen blev tegnet af

Il Gesù er Jesuitternes (Jesuit-ordenen var den katolske kirkes militære redskab) hovedkirke og blev indviet i 1588. Helhedsplanen blev tegnet af Pilgrimsløbet i Rom Il Gesù er Jesuitternes (Jesuit-ordenen var den katolske kirkes militære redskab) hovedkirke og blev indviet i 1588. Helhedsplanen blev tegnet af arkitekten Vignola mens Gaicomo della

Læs mere

Livsnyderrejse til Rom den 19. 23. oktober 2015... Mandag:

Livsnyderrejse til Rom den 19. 23. oktober 2015... Mandag: Livsnyderrejse til Rom den 19. 23. oktober 2015.... Mandag: Flyafgang fra Danmark: Der er planmæssig afgang kl. 10,00 fra København. Deltagere der rejser med tilslutning fra provinsen får direkte besked

Læs mere

Paris 2013. 10. klassecenter Frederikshavn

Paris 2013. 10. klassecenter Frederikshavn Paris 2013 10. klassecenter Frederikshavn Program for dagen Temadag torsdag 7. marts VI ARBEJDER I 3 FORSKELLIGE WORKSHOPS. HVER WORKSHOP ER AF 45 MINUTTERS VARIGHED Workshoppen 1. PARIS I DAG OG MONUMENTER

Læs mere

Rom - Den Evige Stad. 6 mageløse dage i Italiens pragtfulde hovedstad. Rejse til ROM med

Rom - Den Evige Stad. 6 mageløse dage i Italiens pragtfulde hovedstad. Rejse til ROM med 6 mageløse dage i Italiens pragtfulde hovedstad Rejse til ROM med Rom - Den Evige Stad 6 mageløse dage i Italiens pragtfulde hovedstad Har du allerede været i Rom, ved du, at ingen nogensinde bliver færdige

Læs mere

KØBENHAVNS MALERLAUGS REJSEFOND Forårsturen 2014 21.-25. maj DETAILPROGRAM. Rejsearrangør: Profil Grupperejser A/S

KØBENHAVNS MALERLAUGS REJSEFOND Forårsturen 2014 21.-25. maj DETAILPROGRAM. Rejsearrangør: Profil Grupperejser A/S KØBENHAVNS MALERLAUGS REJSEFOND Forårsturen 2014 21.-25. maj DETAILPROGRAM Rejsearrangør: Profil Grupperejser A/S FLYTIDER 21MAJ14 København Milano / Malpensa 0825-1030 25MAJ14 Venedig København 1415-1615

Læs mere

Livsnyderrejse til Rom den oktober 2012

Livsnyderrejse til Rom den oktober 2012 Livsnyderrejse til Rom den 22. 26. oktober 2012. Mandag, d. 22. oktober Flyafgang fra Danmark: Vi flyver til Rom med SAS over Kastrup og der er planmæssig afgang kl. 7,55 fra Aalborg. Husk at mødetid i

Læs mere

Harzen med kosteskaft og munkekutte 10. juni - 17. juni. Programmet er tilrettelagt, så også hørehæmmede kan deltage. Løgumkloster Refugium

Harzen med kosteskaft og munkekutte 10. juni - 17. juni. Programmet er tilrettelagt, så også hørehæmmede kan deltage. Løgumkloster Refugium Harzen med kosteskaft og munkekutte 10. juni - 17. juni Programmet er tilrettelagt, så også hørehæmmede kan deltage Løgumkloster Refugium Busrejse til Harzen 10. 17. juni 2011 med forberedende dage på

Læs mere

Program for 3b s studietur til Rom, september 2017

Program for 3b s studietur til Rom, september 2017 Program for 3b s studietur til Rom, 23.-30. september 2017 Lørdag 23.09. Søndag 24.09. Mødetid på Lemvig Gymnasium senest kl. 05.40 06.00: Afgang fra Lemvig Gymnasium med Papuga Bus 08.35: Ankomst til

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj 2017 Skive-

Læs mere

Blå linjes studietur til Tjekkiet 2013

Blå linjes studietur til Tjekkiet 2013 Blå linjes studietur til Tjekkiet 2013 Vi er nu i gang med at forberede os til forårets studietur til Tjekkiet. Turen starter fra Nysted Efterskole fredag d. 20/4 2013 med afgang fra skolen kl. 7:45, vi

Læs mere

AEROPLANO : L ALBERGO : ANDATA PARTENZA BILLUND 10:50 ARRIVO ROMA 13:15 (FCO - Terminal B) HOTEL CASA MONTANI Piazzale Flaminio, 9 PIAZZA del POPOLO

AEROPLANO : L ALBERGO : ANDATA PARTENZA BILLUND 10:50 ARRIVO ROMA 13:15 (FCO - Terminal B) HOTEL CASA MONTANI Piazzale Flaminio, 9 PIAZZA del POPOLO AEROPLANO : ANDATA PARTENZA BILLUND 10:50 ARRIVO ROMA 13:15 (FCO - Terminal B) RITORNO PARTENZA ROMA 14:00 ARRIVO BILLUND 16:40 L ALBERGO : HOTEL CASA MONTANI Piazzale Flaminio, 9 PIAZZA del POPOLO QUATTRO

Læs mere

Toscana - Rom - Sorrento, 8 dage

Toscana - Rom - Sorrento, 8 dage Toscana - Rom - Sorrento, 8 dage Fly Italiens højdepunkter samlet i en rejse Afgang: 11. oktober 2015 Italien Oplev Toscana, Pisa, Firenze, Rom, Napoli, Pompei og Amalfikysten i en og samme rejse. 2 nætter

Læs mere

Doubletree by Hilton Krakow Tag på wellnesshotel i den spændende storby Krakow.

Doubletree by Hilton Krakow Tag på wellnesshotel i den spændende storby Krakow. Doubletree by Hilton Krakow Dette luksuriøse 4-stjernede hotel ligger i hjertet af den smukke polske by Krakow og lige ved siden af den smukke park Lotnikow Polskich. En dejlig byferie og enestående mulighed

Læs mere

Juletur Berlin 29/11 til 2/12-2012

Juletur Berlin 29/11 til 2/12-2012 Riis Rejsers reference: STK1112212 Juletur Berlin 29/11 til 2/12-2012 I fortsættelse af behagelig samtale glæder det os at kunne præsentere følgende forslag til jeres rejse: Op mod jul er Berlin altid

Læs mere

Kejser Augustus. Augustus' familie. Borgerkrig. Vidste du, at.. Slaget ved Actium. Augustus' regeringstid. Fakta. Augustus' eftertid

Kejser Augustus. Augustus' familie. Borgerkrig. Vidste du, at.. Slaget ved Actium. Augustus' regeringstid. Fakta. Augustus' eftertid Historiefaget.dk: Kejser Augustus Kejser Augustus Kejser Augustus levede på den tid, hvor der var jernalder i Danmark. Han var Romerrigets første kejser fra 27 f.v.t. til 14 e.v.t. Han er bl.a. kendt for

Læs mere

Korstogene. Opfordring fra paven. Jerusalem erobres. Vidste du, at.. Mellemøsten samles. Tempelherrerne. Handel. Korstog til andre lande.

Korstogene. Opfordring fra paven. Jerusalem erobres. Vidste du, at.. Mellemøsten samles. Tempelherrerne. Handel. Korstog til andre lande. Historiefaget.dk: Korstogene Korstogene I 1099 erobrede kristne korsfarere Jerusalem fra muslimerne. De skabte et kongedømme, som varede i hele 200 år. Af Kurt Villads Jensen Opdateret 11. december 2013

Læs mere

Livsnyderrejse til Rom den maj 2017

Livsnyderrejse til Rom den maj 2017 . Livsnyderrejse til Rom den 12. - 16. maj 2017 Fredag: Flyafgang fra Danmark: Der er planmæssig afrejse med fly fra Kastrup lufthavn kl. 10,20. Deltagere med provins-tilslutning modtager direkte orientering

Læs mere

Danhostel Århus. I forbindelse med besøget i Den Gamle By kommer eleverne omkring samfundsfag, geografi, historie- og danskfaget.

Danhostel Århus. I forbindelse med besøget i Den Gamle By kommer eleverne omkring samfundsfag, geografi, historie- og danskfaget. Den Gamle By AROS Domkirken Danhostel Århus 1. Status Fra bestyrelsens side er det vedtaget, at storeklasse (6-9. årgang), hvert andet år tager på en lejrtur af ca. en uges varighed. Den 7. til den 10.

Læs mere

PUDS FORMEN OP...TÖLT I TOSCANA...!!

PUDS FORMEN OP...TÖLT I TOSCANA...!! PUDS FORMEN OP...TÖLT I TOSCANA...!! Turdatoer med rideture på islandske heste! d. 5.5. - 12.5.2016...Pris ca. 5,900 kr. (indkvartering dobbeltværelser. ) Der kan mod ekstra betaling fås enkeltværelser.

Læs mere

Konstantinopel. Grundlæggelse. Vidste du, at... Kejser Justinian. Det store skisma. Fakta. Det Byzantinske riges hovedstad

Konstantinopel. Grundlæggelse. Vidste du, at... Kejser Justinian. Det store skisma. Fakta. Det Byzantinske riges hovedstad Historiefaget.dk: Konstantinopel Konstantinopel Efter i 320'erne at have vundet enemagten i Romerriget grundlagde kejser Konstantin den Store ved Bosporus' bredder det nye Rom, Konstantinopel. Byen, grundlagt

Læs mere

FORÅRSTUR TIL HOLLAND 11.-16. APRIL 2016

FORÅRSTUR TIL HOLLAND 11.-16. APRIL 2016 FORÅRSTUR TIL HOLLAND 11.-16. APRIL 2016 Holland i forårstiden er blomsternes land og et af højdepunkterne på denne dejlige Holland-rejse er naturligvis et besøg i en af verdens mest berømte blomsterparker

Læs mere

Livsnyderrejse til Rom den december Fredag

Livsnyderrejse til Rom den december Fredag Livsnyderrejse til Rom den 8. 11. december 2017... Fredag Flyafgang fra Danmark Der er planmæssig afgang fra Kastrup kl. 10,20 Afrejsetidspunkt fra andre lufthavne meddeles direkte til deltagerne. Ankomst

Læs mere

Livsnyderrejse til Rom d. 8. 12. april 2010

Livsnyderrejse til Rom d. 8. 12. april 2010 Livsnyderrejse til Rom d. 8. 12. april 2010 Torsdag, d. 8. april Flyafgang fra Danmark: Vi flyver direkte til Rom. Der er planmæssig afgang kl. 11,35 fra Billund og fra København kl. 10,35. Husk at mødetid

Læs mere

Ferietur til Rom med familien Heide-Jørgensen 26.-30. september 2010

Ferietur til Rom med familien Heide-Jørgensen 26.-30. september 2010 Ferietur til Rom med familien Heide-Jørgensen 26.-30. september 2010 Søndag d. 26/9 2010 Vi stod tidligt op og kørte mod lufthavnen lidt over syv, så vi var der i god tid lidt over 9. Det regnede og ruskede

Læs mere

ERHVERVSSTUDIETUR TIL BRATISLAVA 2016

ERHVERVSSTUDIETUR TIL BRATISLAVA 2016 ERHVERVSSTUDIETUR TIL BRATISLAVA 2016 Dato: fredag d. 22. april til søndag d. 24. april 2016 Fredag d. 22.4.2016 Kl. 09:00 Direkte fly fra Billund med charter fly mod Bratislava /* Kl. 10:45 Ankomst til

Læs mere

- STUDIETUR FOR ESBJERG KOMMUNES SOCIAL & ARBEJDSMARKEDSUDVALG TIL HOLLAND

- STUDIETUR FOR ESBJERG KOMMUNES SOCIAL & ARBEJDSMARKEDSUDVALG TIL HOLLAND PROGRAM - STUDIETUR FOR ESBJERG KOMMUNES SOCIAL & ARBEJDSMARKEDSUDVALG TIL HOLLAND Dette notat indeholder oplæg til studietur for Esbjerg Kommunes Social- og Arbejdsmarkedsudvalg den 19. til 22. maj 2015.

Læs mere

Kejser Augustus. Augustus' familie. Borgerkrig. Vidste du, at... Slaget ved Actium. Augustus' bygningsværker. Fakta. Augustus' eftertid

Kejser Augustus. Augustus' familie. Borgerkrig. Vidste du, at... Slaget ved Actium. Augustus' bygningsværker. Fakta. Augustus' eftertid Historiefaget.dk: Kejser Augustus Kejser Augustus Kejser Augustus levede på den tid, hvor der var jernalder i Danmark. Han var Romerrigets første kejser fra 27 f.v.t. til 14 e.v.t. Han er bl.a. kendt for

Læs mere

PAULUS. og de første kristne VEJLEDNING OG OPGAVER

PAULUS. og de første kristne VEJLEDNING OG OPGAVER Knud Erik Andersen Inger Røgild PAULUS og de første kristne VEJLEDNING OG OPGAVER Knud Erik Andersen og Inger Røgild: Paulus og de første kristne. Vejledning og opgaver Serie: Tro møder tro Haase & Søns

Læs mere

Sommer tur til Budapest 09.07. - 20.07. 2016

Sommer tur til Budapest 09.07. - 20.07. 2016 Sommer tur til Budapest 09.07. - 20.07. 2016 Sommer turen går til Budapest i Ungarn, nærmer i Szentendre hvor vi skal bo på campingpladsen Pap-Sziget. Den ligger på en lille ø i Donau floden. Informationer

Læs mere

Stod Jesus op af graven? En historiker ser på fakta

Stod Jesus op af graven? En historiker ser på fakta Jürgen Spiess Stod Jesus op af graven? En historiker ser på fakta CREDO Forord Da jeg gik i gymnasiet, skulle vi vælge mellem den matematiske og den sproglige linje. Jeg valgte den sproglige. Det var der

Læs mere

Renæssancen i Norditalien

Renæssancen i Norditalien Kulturspillets weekendkurser 2014 Renæssancen i Norditalien Tid: Lørdag den 1. feb. 2014 Sted: Århus, nærmere adresse følger Norditalien blev arnested for den historiske epoke, der trak Europa ud af Middelalderens

Læs mere

MOSEL & RHINEN 6 dages busrejse i 2017 til Rüdesheim, Bernkastel-Kues og Altenahr.

MOSEL & RHINEN 6 dages busrejse i 2017 til Rüdesheim, Bernkastel-Kues og Altenahr. MOSEL & RHINEN 6 dages busrejse i 2017 til Rüdesheim, Bernkastel-Kues og Altenahr. AFREJSE søndag den 24. september 2017 fra Horsens, Vejle og Kolding m.v. PRIS KR. 3900,- pr. person inklusive halvpension.

Læs mere

Mellemøsten før 1400. Persere, arabere og tyrkere. Perserriget. Romerriget. Vidste du, at.. De arabiske storriger. Arabisk kultur og sprog.

Mellemøsten før 1400. Persere, arabere og tyrkere. Perserriget. Romerriget. Vidste du, at.. De arabiske storriger. Arabisk kultur og sprog. Historiefaget.dk: Mellemøsten før 1400 Mellemøsten før 1400 Mellemøstens historie før 1400 var præget af en række store rigers påvirkning. Perserriget, Romerriget, de arabiske storriger og det tyrkiske

Læs mere

Livsnyderrejse til Rom den 27. april 1. maj 2015... Mandag:

Livsnyderrejse til Rom den 27. april 1. maj 2015... Mandag: Livsnyderrejse til Rom den 27. april 1. maj 2015.... Mandag: Flyafgang fra Danmark: Vi flyver direkte til Rom. Der er planmæssig afgang kl. 10,20 fra København. Deltagere med tilslutning fra f.eks. Ålborg

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Livsnyderrejse til Rom den april 2018

Livsnyderrejse til Rom den april 2018 . Livsnyderrejse til Rom den 24. 28. april 2018 Tirsdag: Flyafgang fra Danmark: Der er planmæssig afrejse med fly fra Kastrup lufthavn kl. 10,20. Deltagere med provins-tilslutning modtager direkte orientering

Læs mere

PINSETUR 2014 til Weingut Schauf fredag d. 6. juni - mandag d. 9. juni

PINSETUR 2014 til Weingut Schauf fredag d. 6. juni - mandag d. 9. juni PINSETUR 2014 til Weingut Schauf fredag d. 6. juni - mandag d. 9. juni Pris for turen excl. drikkevarer Dobbeltværelse m/morgenbuffet og aftensmad Tillæg for Enkeltværelse 3.195.- kr. plus 250.- kr. Inkluderet

Læs mere

JUNIOR & YNGLINGE I WURZEN

JUNIOR & YNGLINGE I WURZEN I JUNIOR & YNGLINGE I WURZEN I pinsen var Junior A og Ynglinge Mester inviteret til et stævne i Wurzen hos NB's venskabsklub i det tidligere Østtyskland. Der var afgang fra Idrætscentret fredag morgen

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag Tekst. Luk. 24,46-53.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag Tekst. Luk. 24,46-53. 05-05-2016 side 1 Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2016. Tekst. Luk. 24,46-53. Joakim Skovgaards maleri i Viborg Domkirke samler betydningen af Kristi Himmelfartsdag og teksten som vi læste. Den opstandne

Læs mere

ATH Green Park Hotel Pamphili

ATH Green Park Hotel Pamphili ATH Green Park Hotel Pamphili Kun 20 minutter fra centrum af Rom, ligger denne lille italienske perle og gemmer sig i en større park og i et skønt grønt område i Roms Aurelio distrikt. Skal den evige by

Læs mere

Hamborg tur d. 1. 2. november 2014

Hamborg tur d. 1. 2. november 2014 Start fra Vildbjerg I alt 19 personer deltog på turen, som var proppet med oplevelser, fodbold, netværk og erhvervsindtryk. Turen gik fra Vildbjerg Sport- og Kulturcenter kl. 06.00 om morgenen, hvor Vildbjerg

Læs mere

Dagsprogram: Det bølgende Toscana og Det Evige Rom

Dagsprogram: Det bølgende Toscana og Det Evige Rom Dagsprogram: Det bølgende Toscana og Det Evige Rom Dag 1: København Rom. Videre til Chianciano Terme. Spadseretur i byen Fra København flyver vi til Rom, hvor vi stiger på bussen og begynder vores rejse

Læs mere

Protestantisme og katolicisme

Protestantisme og katolicisme Protestantisme og katolicisme Protestantisme og katolicisme er begge en del af kristendommen. Men hvad er egentlig forskellen på de to kirkeretninger? Bliv klogere på det i denne guide, som giver dig et

Læs mere

BERLIN 2015. Mandag d. 13 - torsdag d. 16 april. Afgang fra Tieren kl. 07:45. Husk at tage en STOR madpakke med. Gyldigt pas (SKAL være i håndbagagen)

BERLIN 2015. Mandag d. 13 - torsdag d. 16 april. Afgang fra Tieren kl. 07:45. Husk at tage en STOR madpakke med. Gyldigt pas (SKAL være i håndbagagen) BERLIN 2015 Skive Kommune Mandag d. 13 - torsdag d. 16 april Afgang fra Tieren kl. 07:45 Husk at tage en STOR madpakke med Huskeliste til rejsen: Gyldigt pas (SKAL være i håndbagagen) Medicin inkl. medicinpas

Læs mere

Livsnyderrejse til Rom den 10. 13. december 2015... Torsdag:

Livsnyderrejse til Rom den 10. 13. december 2015... Torsdag: Livsnyderrejse til Rom den 10. 13. december 2015... Torsdag: Flyafgang fra Danmark: Der er planmæssig afgang kl. 7,25 fra Ålborg og kl. 10,25 fra København. Ankomst til Rom: Forventet ankomst til Roms

Læs mere

maria fabricius hansen GenbruGs kirker i rom når antik bliver til middelalder aarhus universitetsforlag

maria fabricius hansen GenbruGs kirker i rom når antik bliver til middelalder aarhus universitetsforlag maria fabricius hansen GenbruGs kirker i rom når antik bliver til middelalder aarhus universitetsforlag 1 2 maria fabricius hansen 3 GENBRUGS KIRKER I ROM Når antik bliver til middelalder aarhus universitetsforlag

Læs mere

Ideologier som truer demokratiet i 1930 erne. Kommunisme, fascisme, nazisme

Ideologier som truer demokratiet i 1930 erne. Kommunisme, fascisme, nazisme Ideologier som truer demokratiet i 1930 erne. Kommunisme, fascisme, nazisme Hvad er en ideologi? Det er et sammenhængende system af tanker og idéer som angiver hvordan samfundet bør være indrettet. Evt.

Læs mere

Rejser i overbygningen

Rejser i overbygningen Rejser i overbygningen 7. klasse: København i 5 dage Vi bor samlet på Amager Lilleskole 8. klasse: Berlin i 7 dage Vi samarbejder med en skole og bor privat hos eleverne 9. klasse: Polen i 14 dage Vi samarbejder

Læs mere

Historisk Bibliotek. Augustus. Jesper Carlsen

Historisk Bibliotek. Augustus. Jesper Carlsen Historisk Bibliotek Jesper Carlsen Forlaget Meloni 2009 Serie: Historisk Bibliotek Forfatter: Jesper Carlsen Redaktør: Thomas Meloni Rønn Serieredaktører: Henning Brinckmann & Lars Groth Læs mere om serien

Læs mere

SOGNEREJSE TIL OBERAMMERGAU 16/9 21/9. 2010

SOGNEREJSE TIL OBERAMMERGAU 16/9 21/9. 2010 SOGNEREJSE TIL OBERAMMERGAU 16/9 21/9. 2010 På manges opfordring har Sengeløse Kirkes Menighedsråd besluttet at stå bag en sognerejse i 2010. Turen vil denne gang blive ledet af sognepræst Merry Lisbeth

Læs mere

MUSEET PÅ VEN. Lærervejledning 1.-3. klasse. Kære lærere, Vi er glade for at I har lyst til at komme på besøg med jeres klasse!

MUSEET PÅ VEN. Lærervejledning 1.-3. klasse. Kære lærere, Vi er glade for at I har lyst til at komme på besøg med jeres klasse! MUSEET PÅ VEN Lærervejledning 1.-3. klasse Kære lærere, Vi er glade for at I har lyst til at komme på besøg med jeres klasse! Denne vejledning er tænkt som et tilbud for dem der godt kunne tænke sig at

Læs mere

CTB TRAVELS CITY TOURS BARCELONA VIN-, GASTRONOMI- & KULTURREJSE

CTB TRAVELS CITY TOURS BARCELONA VIN-, GASTRONOMI- & KULTURREJSE CTB TRAVELS CITY TOURS BARCELONA VIN-, GASTRONOMI- & KULTURREJSE 19.-24. maj 2015 Gastronomi, vin og kulturrejse Barcelona & Catalonien I 1980 erne og 1990 erne kom en række revolutionære unge vinmagere

Læs mere

Rejseplan MC tur Det ukendte Spanien, Maj 2013.

Rejseplan MC tur Det ukendte Spanien, Maj 2013. Rejseplan MC tur Det ukendte Spanien, Maj 2013. Spaniens-kenderen Claus Berner gennemfører unik 7 dages MC tur i Midtspanien i maj 2013. MC Turen vil have et kulturelt og historisk islæt med besøg i en

Læs mere

KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS. og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG

KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS. og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG Knud Erik Andersen: Ansgar på mission blandt vikinger Illustreret af Frank Madsen Haase & Søns Forlag 2011 Redaktion: Mette

Læs mere

Lørdag d. 16.03. Afgang Århus kl. 01.49, ankomst Kastrup kl. 05.57. Vi er i vogn 16. Vi mødes på Århus H i ventesalen SENEST kl. 01.15.

Lørdag d. 16.03. Afgang Århus kl. 01.49, ankomst Kastrup kl. 05.57. Vi er i vogn 16. Vi mødes på Århus H i ventesalen SENEST kl. 01.15. Lørdag d. 16.03. Afgang Århus kl. 01.49, ankomst Kastrup kl. 05.57. Vi er i vogn 16. Vi mødes på Århus H i ventesalen SENEST kl. 01.15. Afgang Kastrup: 09.40 Easy Jet 2654 Ankomst Milano: 11.45 Ankomst

Læs mere

Forår 2016 UDRUSTNINGSFOLDER

Forår 2016 UDRUSTNINGSFOLDER Forår 2016 UDRUSTNINGSFOLDER ALPHA Alpha er et forløb for dig, som vil vide mere om den kristne tro. Alpha er for dig, som ikke er kristen, som er ny i troen, eller som bare har lyst til at udforske, hvad

Læs mere

Træner rejser til Beijing 14.-22. oktober 2010

Træner rejser til Beijing 14.-22. oktober 2010 Træner rejser til Beijing 14.-22. oktober 2010 Du har som træner nu mulighed for at få en spændende kultur- og badmintonoplevelse til i Beijing, Kina. DGI badminton har arrangeret rejsen, som byder på

Læs mere

Museet Ribes Vikinger Læringstilbud

Museet Ribes Vikinger Læringstilbud 2014-2015 Museet Ribes Vikinger Læringstilbud Museet Ribes Vikinger Oplev Ribes spændende historie fra år 700 til år 1700. Rundvisning Tilpasses den enkelte gruppe Museet Ribes Vikinger er placeret på

Læs mere

Spørgsmål reflektion og fordybelse

Spørgsmål reflektion og fordybelse I dag kender stort set alle Grækenland for den dybe økonomiske krise, som landet nu befinder sig i. Mange har også viden om Grækenland fra ferierejser. Grækenland er et forholdsvis nyt land. Grækenland

Læs mere

Postillion Hotel Dordrecht

Postillion Hotel Dordrecht Postillion Hotel Dordrecht Postillion Hotel Dordrecht har en rolig beliggenhed i udkanten af den hyggelige kanalby Dordrecht. Introduktion I mellem Rotterdam og Breda i den smukke og historiske by Dordrecht,

Læs mere

STUDIETUR TIL SYDFYN OG ØERNE EFTERÅRET 2006 NINA, ELISABETH, JENS CHRISTIAN, THOMAS, DENNIS, JYTTE, GERD OG ANNE METTE

STUDIETUR TIL SYDFYN OG ØERNE EFTERÅRET 2006 NINA, ELISABETH, JENS CHRISTIAN, THOMAS, DENNIS, JYTTE, GERD OG ANNE METTE STUDIETUR TIL SYDFYN OG ØERNE EFTERÅRET 2006 NINA, ELISABETH, JENS CHRISTIAN, THOMAS, DENNIS, JYTTE, GERD OG ANNE METTE Faldsled vandrerhjem Søndag d. 7 oktober: Vi kørte fra Limfjordsskolen kl. 12.15.

Læs mere

5 dagstur med bus til Berlin

5 dagstur med bus til Berlin 5 dagstur med bus til Berlin Udrejse: Søndag d. 10. juni 2012 Hjemrejse: Torsdag d. 14. juni 2012 Hotel: Berlin Mark Hotel 4 stjernet Hotel Meinekestrasse 18-19 D10719 Berlin www.berlinmarkhotels.de Vi

Læs mere

Sommer tur til Budapest 09.07. - 20.07. 2016

Sommer tur til Budapest 09.07. - 20.07. 2016 Sommer tur til Budapest 09.07. - 20.07. 2016 Sommer turen går til Budapest i Ungarn, nærmer i Szentendre hvor vi skal bo på campingpladsen Pap-Sziget. Den ligger på en lille ø i Donau floden. Informationer

Læs mere

NYHEDSBREV TIL FORÆLDRE APRIL 2016

NYHEDSBREV TIL FORÆLDRE APRIL 2016 NYHEDSBREV TIL FORÆLDRE APRIL 2016 MusikTeaterProduktion Om et øjeblik åbner teater og musikeleverne døren for dette års store forestilling: Insektliv I år samarbejder teater- og musiklinjen på Brøruphus

Læs mere

DETAILBESKRIVELSE AF EMNE

DETAILBESKRIVELSE AF EMNE DETAILBESKRIVELSE AF EMNE Titel Danmark og Romerriget i tiden omkring år 0. Elevgruppe Formål 3. 6. klassetrin. Formålet med emnet er, at eleverne får: Viden om stammesamfundet i Danmark i Jernalderen.

Læs mere

Lærervejledning. Mit Østfyn. Danehoffets by - Nyborg. Historien om middelalderens Christiansborg

Lærervejledning. Mit Østfyn. Danehoffets by - Nyborg. Historien om middelalderens Christiansborg Lærervejledning Mit Østfyn Danehoffets by - Nyborg Historien om middelalderens Christiansborg Mit Østfyn Et samarbejde mellem museer, skoler og kommuner på Østfyn om formidling af egnens kulturarv. Målet

Læs mere

Mellemrummets Palæstina studietur

Mellemrummets Palæstina studietur Mellemrummets Palæstina studietur Marts 2015 Café Mellemrummet har i løbet af 2014 givet deres overskud fra cafeen i støtte til AcionAid s globale platform i, hvor unge palæstinensere deltager i kurser,

Læs mere

Arkæologisk ekspedition til Altay/Sydsibirien

Arkæologisk ekspedition til Altay/Sydsibirien Arkæologisk ekspedition til Altay/Sydsibirien Altai Republikken i Sydsibirien, Pazyryk kurganer & den mægtige Yenisey`s kilde. 5 dage i det spektakulære Skt. Petersburg og Ermitagemuseum. 17 DAGE; 22.

Læs mere

Studieturen til Istanbul d. 22.-27. marts 2015

Studieturen til Istanbul d. 22.-27. marts 2015 Studieturen til Istanbul d. 22.-27. marts 2015 Kære 2.v, Hermed følger relevante informationer til jer og jeres forældre omkring studieturen. Temaet for studieturen er øst og vest, og de deltagende fag

Læs mere

Skåne. - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid. Danske Senior Agronomer

Skåne. - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid. Danske Senior Agronomer Skåne - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid Danske Senior Agronomer Kursus på Den Internationale Højskole 4. august - 10. august 2013 Kære Danske Senior Agronomer Det er en stor glæde at byde

Læs mere

Tag med Six Foot Stompers til 43. Dixielandfestival i Dresden. Torsdag 16. maj mandag 20. maj 2013.

Tag med Six Foot Stompers til 43. Dixielandfestival i Dresden. Torsdag 16. maj mandag 20. maj 2013. Tag med Six Foot Stompers til 43. Dixielandfestival i Dresden. Torsdag 16. maj mandag 20. maj 2013. Six Foot Stompers på Højbro Plads under Copenhagen Jazzfestival 2012. Six Foot Stompers inviterer til

Læs mere

Kulturrejse til Beijing 22. september 1. oktober 2010

Kulturrejse til Beijing 22. september 1. oktober 2010 Kulturrejse til Beijing 22. 1. oktober 2010 Du har nu mulighed for at få en spændende kultur- og badmintonoplevelse til i Beijing, Kina. DGI badminton har arrangeret rejsen, som byder på badmintonkampe

Læs mere

Volterra lang, cirkulær vandretur

Volterra lang, cirkulær vandretur Volterra lang, cirkulær vandretur Distance: 12 km Tid: Ca. 3 timer Dette er en længere vandretur fra Volterra, hvor man udforsker de etruskiske vægge og grave lige uden for de middelalderlige mure, og

Læs mere

5. søndag efter trin. Matt. 16,13-26

5. søndag efter trin. Matt. 16,13-26 5. søndag efter trin. Matt. 16,13-26 323, 292, 332 / 54, 477, 725 Magleby Byg, Jesus, med et Guddoms-bliv, af stene, som har ånd og liv, dit tempel i vor midte! Amen Dagens evangelium er en central tekst.

Læs mere

Museet Ribes Vikinger

Museet Ribes Vikinger Museet Ribes Vikinger Læringstilbud 2014-2015 for lejrskoler Museet Ribes Vikinger Oplev Ribes spændende historie fra år 700 til år 1700. Rundvisning Museet Ribes Vikinger er placeret på netop det sted,

Læs mere

Osmannerriget. Begyndelsen. Storhedstiden. Vidste du, at.. Nederlag og tilbagegang. Fakta. Forsøg på modernisering. Opløsning.

Osmannerriget. Begyndelsen. Storhedstiden. Vidste du, at.. Nederlag og tilbagegang. Fakta. Forsøg på modernisering. Opløsning. Historiefaget.dk: Osmannerriget Osmannerriget Det Osmanniske Rige eksisterede i over 600 år. Det var engang frygtet i Europa, men fra 1600-tallet gik det tilbage. Efter 1. verdenskrig opstod republikken

Læs mere

Juleaften. 24.dec.2013. Malmhøj kl.10.30. Vium kirke kl.13.00. Hinge Kirke kl.14.30. Vinderslev Kirke kl.16.00

Juleaften. 24.dec.2013. Malmhøj kl.10.30. Vium kirke kl.13.00. Hinge Kirke kl.14.30. Vinderslev Kirke kl.16.00 Juleaften. 24.dec.2013. Malmhøj kl.10.30. Vium kirke kl.13.00. Hinge Kirke kl.14.30. Vinderslev Kirke kl.16.00 Salmer: 94-119- 120/ 104-121 Tekst: Luk 2,1-14 Og det skete i de dage, at der udgik en befaling

Læs mere

3. klasse skoleår 12/13

3. klasse skoleår 12/13 3. klasse skoleår 12/13 Redaktørens forslag til en årsplan for 3. klasse. Om årsplanen Denne årsplan er bygget op, således at eleverne starter med at blive introduceret til faget historie, ved at arbejde

Læs mere

Hotel Cristina. Skønne omgivelser i den lille by Limone ved Gardasøens bredder. Hotel Cristina. Introduktion. Hotellet tilbyder

Hotel Cristina. Skønne omgivelser i den lille by Limone ved Gardasøens bredder. Hotel Cristina. Introduktion. Hotellet tilbyder Hotel Cristina Introduktion Hotel Cristina ligger i Limone, i den nordlige del af Gardasøen og kun 500 meter fra Gardasøen. Hotellet er placeret på en bakke, hvilket giver en smuk udsigt fra hotellet af,

Læs mere

Hotel Cristina. Skønne omgivelser i den lille by Limone ved Gardasøens bredder. Hotel Cristina. Introduktion. Hotellet tilbyder

Hotel Cristina. Skønne omgivelser i den lille by Limone ved Gardasøens bredder. Hotel Cristina. Introduktion. Hotellet tilbyder Hotel Cristina Introduktion Hotel Cristina ligger i Limone, i den nordlige del af Gardasøen og kun 500 meter fra Gardasøen. Hotellet er placeret på en bakke, hvilket giver en smuk udsigt fra hotellet af,

Læs mere