Med kroppen i Rom - et forløb i almen studieforberedelse med fagene idræt og historie.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Med kroppen i Rom - et forløb i almen studieforberedelse med fagene idræt og historie."

Transkript

1 Med kroppen i Rom Med kroppen i Rom - et forløb i almen studieforberedelse med fagene idræt og historie. I foråret 2007 var 2.z fra Esbjerg gymnasium og HF på studietur til Rom. Rejsen fungerede som et forløb i almen studieforberedelse. På denne og de underliggende sider, som der linkes til i menuen til venstre, kan man læse om turen, dens praktiske og teoretiske indhold, læse en kort introduktion til Roms historie, se den anvendte litteratur, se programmet for turen, læse om produktet af forløbet, finde tips og ideer til egne ture til Rom og meget, meget mere. Emnet "Med kroppen i Rom - den italienske krops- og meningsdannelse fra Cæsar til Berlusconi i teori og praksis." De italienske politikere har igennem tiderne givet den romerske befolkning skuespil og kropslig adspredelse frem for meningsudveksling. Cæsar fejrede i år 46 f. Kr. sin sejr over interne modstandere i Romerriget med festligheder, hvori der indgik hestevæddeløb, sportsstævner, iscenesatte kampscener, dyrekampe, osv. Hans efterfølger Augustus gik endnu videre og efterlod sig en by i marmor med teatre, termeanlæg, væddeløbsbaner, osv. Siden er Mussolini blevet hyldet på Foro Mussolini gennem sportslege, og endelig gav Berlusconi i sin nutidige periode som magtoverhoved italienerne underholdning til gengæld for politisk loyalitet igennem sit fodbold- og TV-imperium. Indholdet Ved at besøge relevante seværdigheder (Colosseum, Peterskirken, Termeanlæg, Stadio Olimipico, Pompei, osv.) og koble det med den relevante teori oplevede og indførtes eleverne i den særegne romerske sammenblanding af kropskultur, æstetik og politik. Ligheder og uligheder i mellem fortidens og nutidens kropskultur og kropsidealer blev oplevet ved at besøge relevante historiske seværdigheder samt overværelsen af en fodbold kamp og besøg på nutidens termeanlæg. Produktet Ifølge planen for Stx. på Esbjerg Gymnasium skulle produktet i forbindelse med den del af faget Almen studieforberedelse som blev afviklet under studieturen være et fagligt og kreativt produkt. 1

2 For at opfylde dette krav samt opnå koblingen mellem det teoretiske og praktiske studie af emnet blev eleverne inden afrejse sendt på gladiatorskole og under opholdet afkrævet en selvstændig opførsel af et indstuderet romersk gladiatorspil i de oprindelige rammer på det lille teater i Pompei med plads til sølle 1200 tilskuere. Det teoretiske studie af emnet skulle efter hjemkomsten komme til udtryk i form af et mundtligt oplæg understøttet af diasshow, hvor eleverne i selvsamme grupper behandlede og belyste et i forvejen udvalgt delemne. Sidstnævnte produkt præsenteredes af grupperne i forbindelse med et forældrearrangement, der blev afviklet på Esbjerg Gymnasium og HF efter hjemkomsten fra Rom. Teorien - Med kroppen i Rom På denne side findes oplægget til det teoretiske produkt, som eleverne blev afkrævet i forbindelse med forløbet i almen studieforberedelse under titlen "Med kroppen i Rom". Oplægget Inden afrejsen til Rom blev eleverne inddelt i grupper à 4 personer, der skulle arbejde sammen om at løse såvel den teoretiske som den praktiske del af forløbet. For at løse den teoretiske del af forløbet skulle grupperne lave en mundtlig fremstilling understøttet af en powerpointpræsentation, hvorigennem de besvarede én af nedenstående probiemformuleringer. Besvarelserne af problemformuleringerne skulle ske ud fra den viden de måtte få i forbindelse med besøgene på de relevante seværdigheder eller igennem materiale, som de selv opsøgte på stederne, på nettet eller ved gennemlæsning af relevant litteratur. Valget mellem de enkelte problemformuleringer blev i bedste gladiatorstil foretaget ved hjælp af et par små såvel praktiske som teoretiske konkurrencer, hvor vindergruppen, som den første, måtte vælge, hvilken problemformulering gruppen ville arbejde med. Gruppernes besvarelse af problemformuleringerne blev fremført i forbindelse med en forældreaften, hvor grupperne på skift præsenterede deres produkter. Hermed fik forældrene ikke alene et indtryk af elevernes rejse til Rom, men også et indblik i, hvorledes der arbejdes på Esbjerg Gymnasium og HF. Problemformuleringerne 1) Den moderigtige krop 2

3 - en redegørelse for den moderigtige krop set med romerske øjne - en komparativ analyse af den moderigtige romerske krop før og nu - en perspektivering over tendenserne for fremtidens moderigtige krop i Rom 2) Berlusconis krop - en redegørelse for kropskulturen under Berlusconi - en analyse af Berlusconis brug af kropskulturen som politisk virkemiddel - en perspektivering over kropskulturen som politisk virkemiddel i andre lande 3) Mussolinis krop - en redegørelse for kropskulturen under Mussolini - en analyse af Mussolinis brug af kropskulturen som politisk virkemiddel - en perspektivering over kropskulturen som politisk virkemiddel i 1930'erne 4) Cæsars krop - en redegørelse for kropskulturen under Romerriget - en analyse af kropskulturen under Romerriget som politisk virkemiddel - en perspektivering over udviklingen i brugen af kropskulturen som politisk virkemiddel med Romerriget som udgangspunkt og frem til i dag 5) Den trænede krop - en redegørelse for, hvordan den trænede krop kommer til udtryk i Rom - en komparativ analyse af den trænede romerske krop før og nu - en perspektivering over tendenserne for fremtidens trænede kroppe i Rom 6) Den hellige krop - en redegørelse for den katolske kirkes kropslige udtryk - en historisk analyse af den katolske kirkes kropslige udtryk - en perspektivering over andre religioners kropslige udtryk 7) Den romerske krop - en redegørelse for den særegne romerske kropskultur - en komparativ analyse af den historiske og nutidige romerske kropskultur - en perspektivering over tendenserne for fremtidens romerske kropskultur 3

4 Praktikken - Med kroppen i Rom På denne side findes oplægget til det praktiske produkt, som eleverne blev afkrævet i forbindelse med forløbet i almen studieforberedelse under titlen "Med kroppen i Rom". Oplægget I selvsamme grupper som i den teoretiske del skulle eleverne udarbejde/udvikle/opfinde henholdsvis et Gladiatorspil og en Gladiatordyst, som skulle præsenteres i autentiske rammer under opholdet i Rom. Formålet med disse Gladiatorspil og Gladiatordyster er at bruge disse rammer til at gøre antikkens romerske kropskultur levende og derigennem i praksis at få et indtryk af, hvordan det var at være en del af datidens romerske kropskultur, hvad enten man var kejser, gladiator eller ganske almindelig romersk tilskuer. Ovenfor ses billeder af Gladiatorspillene, som de blev opført på det lille teater i Pompei og nedenfor billeder fra Gladiatordysterne, som blev udkæmpet på Marmorstadionet ved Stadio Olimpico i Rom. Gladiatorspillet Gladiatorspillet kan være et skuespil, en sketch, en sang, en dans eller lignende, som gruppen indstuderer og fremfører på det lille teater i Pompei foran resten af klassen, der agerer romersk publikum og kejser og viser deres begejstring eller mangel på samme ved at pege deres tommelfinger opad eller nedad. Hver gruppe har ca. 5 minutter til rådighed til denne seance. Gladiatordysten Formålet med denne dyst, som fremføres på Marmorstadionet foran Roms Olympiske Stadion, er at finde studieturens bedste gladiatorer. Hver gruppe udvikler/opfinder en gladiatordyst, som de øvrige grupper skal kæmpe i. Gladiatordysten kan være individuel eller gruppe mod gruppe, det eneste krav er, at der til sidst skal kunne findes en samlet vinder af jeres dyst, hvad enten det så er et helt hold eller blot en person fra holdet, der sikrer sejren. 4

5 Tips Tips inden man, som elev, går i gang: - at Gladiatorspillet og Gladiatordysten skal opfylde kriterier, som man selv vægter højt - at der er cirka 4 elever i hver gruppe - at opførelserne foregår på i autentiske rammer, så hvad man skal bruge af rekvisitter skal man selv tage med Tips inden man, som underviser, går i gang: - hvis Gladiatorspillet henlægges til det lille teater i Pompei, er det en god ide, at fremførelsen sker omkring middag, da der vil være en del øvrige turister, der indtager frokost på tilskuerrækkerne, så er publikummet sikret. - hvis Gladiatordysten henlægges til Marmorstadionet, er det en god ide at komme inden frokost, da stadionet ofte bliver brugt af atletikklubber om eftermiddagen. Historien - Med kroppen i Rom På denne side findes en kort introduktion til Roms og Pompeis historie, som eleverne fik udleveret inden afrejsen til Rom og inden forløbet i almen studieforberedelse under titlen "Med kroppen i Rom" for alvor gik i gang. Antikken Rom, der i dag er Italiens hovedstad og hjemsted for ca. 3 mio. italienere, er en helt speciel by. Byen ligger bygget op omkring syv høje, der stadig kan ses i bybilledet. Vi skal helt tilbage til 753 f. Kr. for at finde de første primitive bebyggelser her. Gennem en række krige erobrede romerne de omkringliggende byer, og når vi kommer frem til omkring 200 f.kr. tegner der sig et romersk imperium, der med administrativt centrum i byen Rom, udstrækkes til at herske over alle landene omkring middelhavet. Hertil kommer erobringer op i Europa med grænse langs floderne Rhinen og Donau. En ekspedition over den engelske kanal sikrer herredømmet over England. Et "verdensherredømme" grundlagt på overlegen militær magt og administrativ dygtighed. 5

6 Romerriget nåede et maksimum af magt og pragt under kejser Augustus. At det romerske politiske magtapparat kontrollerede helt ud i imperiets afkroge bliver vi mindet om hver 24. december, når juleevangeliet forkyndes: "men det skete i de dage, at alverden skulle skrives i mandtal". Augustus havde brug for skatter fra alle egne af imperiet til at bygge den prægtige hovedstad, hvis bygninger vi her 2000 år efter skal studere og beundre. Ruinerne og resterne er stadig imponerende, og de danner, sammen med turen til Pompei, udgangspunkt for studieturens antikke del. En dag i året 79 e. Kr. blev byen Pompei dækket af 6 meter aske fra vulkanen Vesuv. En helt almindelig by i det romerske verdensrige forsvandt for først at blive gravet fri i slutningen af tallet. Den nu næsten fuldt udgravede by giver mulighed for et enestående indblik i romersk byplanlægning og almindelige romeres dagligdag. De fleste mennesker nåede væk, men efterlod sig næsten alt. Pompei giver os derfor et situationsbillede af romersk dagligdag. Romerne planlagde deres byer nøje. Landmålere udmålte gader og kvarterer, og offentlige bygninger opførtes efter et ensartet koncept. Har man set en romersk by, har man faktisk set dem alle. Pavernes Rom Da Augustus lod sin provinsguvernør, Pilatus, korsfæste Jesus, anede han næppe, at han dermed var med til at hjælpe en ny religion på vej, der skulle få afgørende indflydelse på romerrigets videre skæbne. Kristendommen bredte sig hurtigt over hele riget, og blev officiel statsreligion år 395. I det næste århundrede gik imperiet gradvist i opløsning. Rom var ikke længere en verdensby. Fra en befolkning på over 1 mio. faldt det til under Middelalderen har afløst antikken. Augustus strålende marmor by blev nu et stort tag-selv byggemarked. Den forfulgte kristne kirke var blevet enerådende og havde placeret sit administrative centrum i Rom, hvor det jo stadig ligger. Paven satte et storstilet byggeprogram i gang bl.a. ved genbrug af Augustus marmor og guld. Denne fase i byens historie kunne man kalde pavernes eller kirkens Rom, og den bliver udgangspunkt for programpunktet af samme navn. Vi skal se kirker - ude fra og inde fra. Svimlende kupler og prægtige interiører. Vi skal undersøge, hvordan Paven og den katolske kirke i 1500 og 1600 tallet satte alle sejl til for at vise Luthers og Calvins protestanter fra det kølige nord, at den katolske kirke ikke var besejret. Rom skulle være et symbol på Guds og den katolske kirkes magt og pragt. Pavens to nøgler blev sat på utallige bygninger. Underforstået: kun Paven havde ret til at kalde sig Guds repræsentant på jorden, nøglerne stammede fra Jesus, der via disciplen Peter, havde ladet dem gå videre til alle fremtidige paver, med løfte om at kunne åbne og låse himlen port. Denne pavelige magtdemonstration kalder vi modreformationen. Den kunstneriske indpakning er barokken. Pavernes Rom er barokkens Rom. 6

7 Rom - Italiens hovedstad Fra at have været pavens ejendom bliver Rom i 1870 angrebet og erobret af det nye kongeriges tropper og paven søger tilflugt i Lateranet, en af de store kirker med tilhørende bygninger. Her bor han i et selvvalgt "eksil" til 1929, hvor Mussolini indgår en aftale om gensidig anerkendelse markerer Italiens fødsel som nationalstat. Fra romerrigets opløsning 476 til 1870 fandtes ikke et samlet Italien. "Støvlen" var opdelt i en række kongeriger. Paven regerede i den midterste del med Rom som centrum. Tidspunktet for Italiens samling var ikke tilfældigt. Tyskland samles i 1871 og Danmark mister sit tyske område i Det er nationalstaternes tid. Et sprog, en kultur, et land. Når man går rundt i Rom er denne periode måske ikke så umiddelbart synlig, lige bortset fra det imponerende nationalmonument på Piazza Venezia. En kolos af hvidt marmor, der ikke lader sig overse. Måske ville vi få lidt den samme fornemmelse, hvis vi kunne starte tidsmaskinen og gå rundt i Augustus Rom! En lang række byfornyelsesprojekter og nye veje stammer dog fra denne tid. Kvarterer, der havde været uberørt fra middelalderen ændrede karakter: Rom blev en moderne europæisk storby. Den ny værdighed som hovedstad betød nye regeringskontorer og tilstrømning af offentlige funktioner i stor stil. Rom var på vej mod status som storby igen. Endda som hovedstad for to stater: Italien og Vatikanet. I 1930erne blev Rom igen en millionby som på Augustus tid. Fascismens periode Den fjerde og sidste periode i Roms historie vil være fascismens æra fra Den er egentlig en underafdeling af perioden efter 1870, men Mussolinis magtovertagelse er så væsentlig, at vi vil fokusere specielt herpå. Man kan sige, at fascismen er bagsiden af den medalje, som på forsiden har Italiens samling og ønsket om et fælles liv for alle italienere i en samlet stat. I fascismen udartede nationalfølelsen til chauvinisme. Det vil sige en opfattelse af, at italienere ikke blot havde ret til et fædreland, men var udset til noget større, ligesom de gamle romere. Italiens mission var igen at skabe et middelhavsimperium, hvilket førte til erobringen af Abessinien i Mussolini indgik et taktisk forlig med den katolske kirke. Paven, der havde siddet i "eksil" side 1870 havde en interesse i at få mere normale tilstande, og Mussolini havde brug for den katolske kirkes moralske støtte. I 1929 indgår parterne så et forlig, der giver Paven Vatikanstaten. Den synlige pagt er anlæggelsen af en pragtgade, der i en lige akse fører op til Peterskirken. Via della consigliazione. Forsoningsgaden. Efter 2. Verdenskrig var italienerne naturligvis ikke specielt stolte af den fascistiske fortid, men det kom aldrig til et totalt opgør hermed, som Tysklands opgør med nazismen. Derfor kan vi stadig finde synlige tegn fra perioden. Alle tiders Rom Rom er den ideelle by for en studietur. Hvor er nu de tre, der ikke kom omkring sidste hjørne? Er de nu ude i en længere pub-crawling, eller kom de med den metro, der går til Disneyland? Det 7

8 kunne være situationen i London eller Paris. I Rom er det anderledes. Her kan man ikke slippe væk fra historien. Hvad enten du tager metro, bus eller apostlenes heste. Hvor du kommer var Augustus, Cæsar, Cicero, Paven, Paulus, Peter, Thorvaldsen eller H.C. Andersen før dig. Sætter du dig på den vidunderlige Piazza Navona på restauranten Tre Scalini for at spise den herlige Tartuffo is så tænk på, at Chr.X, han var her før dig. Bliver du træt af hotellet ved banegården Termini og i øvrigt har vundet i lotto, så tag hen på hotel Hasler med udsigt over den Spanske Trappe, det gjorde Frederik og Mary. Er du blevet træt af katolikker og vil møde en protestant så er det sikreste at tage ud på den protestantiske kirkegård. Her møder du Keats og Shelley og Carsten Hauch (spørg din dansklærer). I 1700 og 1800 tallet gik det man kaldte dannelsesrejsen til Rom. Rom er ikke længere hverken verdens eller Europas centrum, men den byder sig til med nye oplevelser på hvert gadehjørne. Og tænk så lige på, at det nye Europa, der i disse år er under udvikling har en "grundlov", der hedder Romtraktaten. Roms symbolværdi er stadig stor. Litteraturen - Med kroppen i Rom På denne side findes den litteratur, som blev gjort tilgængelig for eleverne inden forløbet i almen studieforberedelse under titlen "Med kroppen i Rom". Eleverne blev endvidere opfordret til selv at søge litteratur, materiale og kilder såvel før som under og efter turen til Rom. "Med kroppen til Rom" af Johan Bender Thermae - Antikkens badeanlæg Annas romguide Italy.dk - et magasin om Italien Programmet - Med kroppen i Rom På denne side findes det faglige program for forløbet i almen studieforberedelse under titlen "Med kroppen i Rom". I forbindelse med nedenstående præsentation af programmet vil, der efter hver dag værre tilknyttet eventuelle tips og kommentarer samt eventuelt anvendt materiale. 8

9 Søndag Eftermiddag - Indkvartering Indkvartering og aftensmad. Aften - Introducerende byvandring Fra hotellet forbi Santa Maria Maggiore ad Via delle Quattro Fontane og senere Via del Quirinale til Quirinal-paladset. Herfra til Fontana di Trevi og videre ad de små gader til Piazza di Spagna. Retur ad Via Condotti og senere Via del Corso mod Vittorio Emanuelle II monumentet. Herfra ad Via Nazionale mod hotellet. Tips og materiale På hjemturen fra Vittorio Emanuelle II monumentet ad Via Nazionale kan man skyde ned ad Via dei Serpenti, hvor man på højre side et stykke nede ad gaden finder alle tiders Gelateria (Isbar) med tæt på 100 forskellige smagsvarianter af hjemmelavet is. En god måde at afslutte en lang dag på. Mandag Formiddag - Det antikke Rom Fra hotellet forbi Domus Aurea til Colosseum. Herfra til Caracallas Termer og retur forbi Circus Maximus. Entre til Palatinerhøjen Via di S. Gregorio og herfra til Forum Romanum. Fra Forum den lange vandring til Pantheon. Eftermiddag - Middelalderens og renæssancens Rom Gennem middelalderens og renæssancens Rom fra Piazza Navona via Campo dei Fiori og Piazza Farnese til den jødiske ghetto med synagogen. Herfra videre over Tiberen-øen til Trastevere og tilbage til Piazza Bocca della verità via Ponte Palatino. Turen slutter på Capitol. Tips og materiale Til formiddagens program skal det siges, at der er tale om en ganske omfattende tur igennem det antikke Rom. Det kan derfor være en fordel, at eleverne har medbragt mad og drikke til turen, så frokostpausen kan holdes på Palatinerhøjen, hvor det ellers ikke umiddelbart er muligt at proviantere. 9

10 Bemærk i øvrigt, at der skal betales entré til Colosseum, Caracallas Termer og Palatinerhøjen. Skoleklasser kommer dog gratis ind, såfremt man medbringer et dokument, hvoraf det fremgår, at der er tale om en skoleklasse. Tirsdag Formiddag og eftermiddag Heldagstur til Pompei. Klokken præsentation af Gladiatorspil på det lille teater. Turen rundt i Pompei var formet som et orienteringsløb, hvor eleverne selv skulle gå på opdagelse og så i forbindelse med mødet på det lille teater kort præsentere, hvad de havde set af særlige seværdigheder. Nedenfor linkes til et word-dokument, der beskriver orienteringsløbet. Tips og materiale Bemærk i øvrigt, at der skal betales entré til Pompei. Skoleklasser kommer dog gratis ind, såfremt man medbringer et dokument, hvoraf det fremgår, at der er tale om en skoleklasse. Orienteringsløb i Pompei Onsdag Formiddag - Mussolinis Italien Fra hotellet til Termini, prægtigt eksempel på facistisk arkitektur, til det Olympiske Stadion (Stadio Olimpico). Præsentation af Gladiatordyst på marmorstadionet ved det Olympiske Stadion. Eftermiddag - Pavens Rom Besøg i Peterskirken, Vatikanmuseet og Det Sixtinske Kapel. Tips og materiale Fra Termini er det muligt at tage bus direkte til det Olympiske Stadion. I forbindelse med besøget på stadion kan det anbefales, at man også tager et kig på det mægtige inden- og udendørs svømme- og tennisanlæg. Ligesom det også er værd at overveje at booke en guidet tur på Stadion, hvilket giver mulighed for at komme ind på det Olympiske Stadion. Fra det Olympiske Stadion kan man tage bus direkte til Peterskirken. Ønsker man i den forbindelse også at besøge Vatikanmuseet, skal man være opmærksom på, at sidste mulighed for entré er klokken

11 Fra Peterskirken kan det anbefales at gå den flotte tur ad Via della Conciliazione over Ponte Sant'Angelo mod centrum. Torsdag Formiddag - Kirkens Rom Pilgrimsfærd mellem seks af Roms mest seværdige kirker: San Giovanni in Laterano (Laterankirken), Santa Croce, San Clemente, Santa Maria Maggiore, San Ignazio og Chiesa del Gesù. Turen rundt mellem de nævnte kirker var formet som et orienteringsløb, hvor eleverne selv skulle gå på opdagelse i kirkerne og samtidig forsøge at svare på en række udleverede spørgsmål. Nedenfor linkes til et word-dokument, der beskriver orienteringsløbet. Eftermiddag - Det moderne Rom Vittorio Emanelle monumentet, Via del Corso, La Scalinetta della Trinita og Villa Borghese. Herunder frit studie af Gucci, Dolce & Gabbana, Armani, Versace, Fendi, Prada, etc. i gaderne omkring Via del Corso, Via Condotti og Via del Babuino. Tips og materiale Fredag Formiddag Afrejse. 11

Roms Porte 6 dages livsnyderrejse til Rom

Roms Porte 6 dages livsnyderrejse til Rom 6 dages livsnyderrejse til Rom Afrejse 16. august & 10. oktober Oplevelsesrejse til Italien med 2 Roms Porte 6 dages livsnyderrejse til Rom Rom- Katakomberne - Vatikanet - Peterskirken - Forum Romanum

Læs mere

BOXEN KAN ÆNDRES I HØJDEN, MEN VINKLERNE SKAL ALTID VÆRE DE SAMME 5 GRADE R GØR STUDIEREJSEN EN KLASSE BEDRE NEXT STOP ROM

BOXEN KAN ÆNDRES I HØJDEN, MEN VINKLERNE SKAL ALTID VÆRE DE SAMME 5 GRADE R GØR STUDIEREJSEN EN KLASSE BEDRE NEXT STOP ROM BOXEN KAN ÆNDRES I HØJDEN, MEN VINKLERNE SKAL ALTID VÆRE DE SAMME 5 GRADE R GØR STUDIEREJSEN EN KLASSE BEDRE AD 10 2 GR ER NEXT STOP ROM Om dit rejsebureau og dette hæfte Formålet med dette hæfte er at

Læs mere

TUREN GÅR TIL ROM AF ALFREDO TESIO 25. UDGAVE

TUREN GÅR TIL ROM AF ALFREDO TESIO 25. UDGAVE TUREN GÅR TIL ROM AF ALFREDO TESIO 25. UDGAVE DET NORDLIGE ROM Via Salaria Viale Regina Margherita Via Flaminia Viale Guiseppe Mazzini Piazza Mazzini Via Salaria GIARDINI VATICANO Via Aurelia Anticai UDEN

Læs mere

Pris pr. gruppe for besøget inkl. guide: kr. 1.515,-

Pris pr. gruppe for besøget inkl. guide: kr. 1.515,- INDLEDNING KILROY s Oplevelsespakker er hjælp til jer for at få det optimale ud af jeres oplevelser på stedet. På en lang række destinationer har vi samlet forslag til jer om, hvad I kan opleve på destinationen

Læs mere

Italiens Hjerte Umbrien, Toscana, Cinque Terre og Rom

Italiens Hjerte Umbrien, Toscana, Cinque Terre og Rom Umbrien, Toscana, Cinque Terre og Rom Oplevelsesrejse til ITALIEN med Roms populære plads, Piazza Navona, var i oldtidens Rom en væddeløbsbane. Nu er den hjemsted for utallige kunstnere. 2 Italiens Hjerte

Læs mere

Næsten tre tusind år

Næsten tre tusind år DK Rom Næsten tre tusind år har formet Rom, den evige stad. Evig, fordi man faktisk aldrig bliver færdig med den. Symbolet på Rom er en hunulv, der dier to små drenge, Romolus og Remus. Efter legenden

Læs mere

Bortførelsen af Kong Valdemar Sejr. Undervisningsmateriale til Øhavsmuseet

Bortførelsen af Kong Valdemar Sejr. Undervisningsmateriale til Øhavsmuseet Bortførelsen af Kong Valdemar Sejr Undervisningsmateriale til Øhavsmuseet Kim Linnet, Kulturregion Fyn Foråret 2014 Introduktion til læreren Velkommen til Bortførelsen af Kong Valdemar Sejr. Dette lærermateriale

Læs mere

Rom Sorento 1994 6.- 20. 1994. Maj

Rom Sorento 1994 6.- 20. 1994. Maj Rom Sorento 1994 Maj 6.- 20. 1994 Efter at vi havde Bente og Birger med i London har der været tale om, at de gerne ville gøre gengæld ved at være guider i Rom, hvor de var i 1987. Altså blev aftalen at

Læs mere

Indblik og udsyn. Kun til gennemsyn. Ikke undervisning. Historie for 8. klasse - Lærerens håndbog. Tiden 1815-1918

Indblik og udsyn. Kun til gennemsyn. Ikke undervisning. Historie for 8. klasse - Lærerens håndbog. Tiden 1815-1918 Indblik og udsyn Tiden 1815-1918 Historie for 8. klasse - Lærerens håndbog Indblik og udsyn Historie for 8. klasse Lærerens håndbog Forlaget Meloni 2012 System: Indblik og udsyn Til systemet hører desuden

Læs mere

Rejseoplevelser. Medlem af. Følg os på. Rejsegarantifonden nr. 1811

Rejseoplevelser. Medlem af. Følg os på. Rejsegarantifonden nr. 1811 Rejseoplevelser 2014 Medlem af nr. 1811 Følg os på Velkommen til 2014... og tak til vores mange trofaste kunder som rejser med os år efter år. Jeres trofasthed er til daglig glæde og inspiration for os.

Læs mere

Den sidste reformation af Torben Søndergaard

Den sidste reformation af Torben Søndergaard Den sidste reformation af Torben Søndergaard Copyright: 2010, Torben Søndergaard Udgivelse: Mission Produktion ISBN: 978-87-989848-6-3 Bestilling: www.oplevjesus.dk, www.mission.dk eller pr. tlf. 22 93

Læs mere

travel via egencias magasin for erhvervsrejsende portræt af rom side 12 no 3 12 2012 side 6 side 22 side 26 side 24

travel via egencias magasin for erhvervsrejsende portræt af rom side 12 no 3 12 2012 side 6 side 22 side 26 side 24 travel via egencias magasin for erhvervsrejsende Tre af verdens 100 største virksomheder er nu repræsenteret i Rom. Læs mere om, hvordan Rom har overhalet Milano som Italiens forretningsmonopol nr. 1 portræt

Læs mere

Indhold. 2 Velkommen 4 Fart på Kina

Indhold. 2 Velkommen 4 Fart på Kina Viby Gymnasium & Hf Søndervangs Allé 45 8260 Viby J www.vibygym.dk Rektor Åge Weigelt: Tlf: 87 348015 aaw@viby-gym.dk Vicerektor Kim Kjærgaard Tlf: 87 348018 kk@viby-gym.dk Uddannelsesleder Tine Ørum Secher

Læs mere

Støvring Gymnasium 2012

Støvring Gymnasium 2012 Støvring Gymnasium 2012 Årsskrift 2012 STØVRING GYMNASIUM Støvring Gymnasium Mastrupvej 77 9530 Støvring sgy@sgy.dk www.sgy.dk Ledelse og administration Rektor Vicerektor Økonomichef Inspektor Sekretær

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Hasseris Gymnasium Hasserisvej 300 9000 Aalborg. Tlf.: 96 32 71 10 Email: hg@hasseris-gym.dk Hjemmeside: www.hasseris-gym.

INDHOLDSFORTEGNELSE. Hasseris Gymnasium Hasserisvej 300 9000 Aalborg. Tlf.: 96 32 71 10 Email: hg@hasseris-gym.dk Hjemmeside: www.hasseris-gym. Velkommen til Hasseris Gymnasium 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Gymnasiet udbyder i 2015................. s. 3 Velkommen....................... s. 4 Kort om Hasseris Gymnasium............ s. 6 Introduktionsforløbet

Læs mere

ROM SORENTOKYSTEN-(Capri) 14. - 21. sept. 2011

ROM SORENTOKYSTEN-(Capri) 14. - 21. sept. 2011 1 ROM SORENTOKYSTEN-(Capri) 14. - 21. sept. 2011 Arrangeret af Ældre-Sagen, Hundested, i samarbejde med BEST TRAVEL. Kirsten Jørgensen, Hundested er (med-)tilrettelægger og vicerejseleder. Lufthavnsbus

Læs mere

Giersin - 2010 giersings r ealsk ole realskole skrift 2009 Års Års skrift 2009-2010

Giersin - 2010 giersings r ealsk ole realskole skrift 2009 Års Års skrift 2009-2010 giersings REALSKOLE Årsskrift 2009-2010 Indholdsfortegnelse Kolofon........................................ 4 Giersings Realskole - om skolen................... 6 Bedre læring og trivsel for alle!...................

Læs mere

Forord... 4 Skywalks Eksistensgrundlag... 5. Skywalks trosgrundlag... 7 Cellegruppernes formål... 10

Forord... 4 Skywalks Eksistensgrundlag... 5. Skywalks trosgrundlag... 7 Cellegruppernes formål... 10 cellehåndbog indholdsfortegnelse Forord... 4 Skywalks Eksistensgrundlag... 5 Skywalks trosgrundlag... 7 Cellegruppernes formål... 10 Cellegruppelederen... 12 Cellegruppeaftenerne... 15 Facilitering...

Læs mere

VESTHIMMERLANDS GYMNASIUM OG HF 10/11

VESTHIMMERLANDS GYMNASIUM OG HF 10/11 VESTHIMMERLANDS GYMNASIUM OG HF 10/11 VESTHIMMERLANDS GYMNASIUM OG HF 2010-2011 2010-2011 Indhold Forord...side 3 Velkommen til VHG...side 4 Elevrådet...side 5 Introtur til Livø...side 6 Aktivitetsdag...side

Læs mere

Bachelor. Computerspil i historieundervisningen. "Ei blot til Lyst" Af Emil Skautrup Jacobsen

Bachelor. Computerspil i historieundervisningen. Ei blot til Lyst Af Emil Skautrup Jacobsen Bachelor Computerspil i historieundervisningen "Ei blot til Lyst" Af Emil Skautrup Jacobsen Indhold Forord... 3 Indledning... 3 Problemformulering... 3 Metode... 4 Historieundervisningens udfordringer...

Læs mere

2010 Sommerferie i Italien.

2010 Sommerferie i Italien. 2010 Sommerferie i Italien. Her er så en sommerferiefortælling fra mors (Karins) og min sommerferie, som denne gang går til Italien. Det er anden gang vi ikke har børn med De er blevet voksne og holder

Læs mere

LIV OG RELIGION GRUNDBOG 7/ 8 CARSTEN BO MORTENSEN JOHN RYDAHL METTE TUNEBJERG GYLDENDAL

LIV OG RELIGION GRUNDBOG 7/ 8 CARSTEN BO MORTENSEN JOHN RYDAHL METTE TUNEBJERG GYLDENDAL LIV OG RELIGION GRUNDBOG 7/ 8 CARSTEN BO MORTENSEN JOHN RYDAHL METTE TUNEBJERG GYLDENDAL Liv og religion 7/8. Grundbog af Carsten Bo Mortensen, John Rydahl & Mette Tunebjerg 1. udgave, 1. oplag 2008 2008

Læs mere

skal mit barn lære Historie?

skal mit barn lære Historie? Velkommen til samarbejde Hvordan kan vores børn lære mere i skolen? Hvorfor skal mit barn lære Historie? Tekst af Birgit Knudsen aktive forældre hjemmearbejde Dansk Matematik Engelsk Naturfag Praktisk-musiske

Læs mere

Rejsen til Egypten 10. november til 24. november 2002

Rejsen til Egypten 10. november til 24. november 2002 Rejsen til Egypten 10. november til 24. november 2002 Punkt... Side Søndag den 10. november 2002... 3 Mandag den 11. november 2002... 5 Tirsdag den 12. november 2002... 7 Onsdag den 13. november 2002...

Læs mere

BOXEN KAN ÆNDRES I HØJDEN, MEN VINKLERNE SKAL ALTID VÆRE DE SAMME 5 GRADE R GØR STUDIEREJSEN EN KLASSE BEDRE NEXT STOP ATHEN

BOXEN KAN ÆNDRES I HØJDEN, MEN VINKLERNE SKAL ALTID VÆRE DE SAMME 5 GRADE R GØR STUDIEREJSEN EN KLASSE BEDRE NEXT STOP ATHEN BOXEN KAN ÆNDRES I HØJDEN, MEN VINKLERNE SKAL ALTID VÆRE DE SAMME 5 GRADE R GØR STUDIEREJSEN EN KLASSE BEDRE AD 10 2 GR ER NEXT STOP ATHEN Om dit rejsebureau og dette hæfte Formålet med dette hæfte er

Læs mere

Kirke, menighed, FDF, 1. modul Råd og vejledning...9 Teori...11 Øvelse...19. Bibelen, 2. modul Råd og vejledning...22 Teori...23 Øvelse...

Kirke, menighed, FDF, 1. modul Råd og vejledning...9 Teori...11 Øvelse...19. Bibelen, 2. modul Råd og vejledning...22 Teori...23 Øvelse... F D F s l e d e r u d d a n n e l s e side 1 BLÅ KERNE KRISTENDOM OG FORKYNDELSE Indhold Indledning Målbeskrivelse...2 Hvorfor kristendom og forkyndelse?...2 Opbygningen af et modul...3 Lærte du noget?...4

Læs mere

december 2011 nr. 191 tema: Brug og misbrug af historien

december 2011 nr. 191 tema: Brug og misbrug af historien nr. 191 december 2011 tema: Brug og misbrug af historien 1 Anmeldelser Noter 191 december 2011 Klik på titlen for at komme direkte til anmeldelsen! Lotte Schou & Susanne Ørnstrøm: Danmark i verden fortid,

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 23, september 2013

Nyhedsbrev nr. 23, september 2013 Nyhedsbrev nr. 23, september 2013 Nyhedsbrev nr. 24, december 2013 s. 2 Så er det atter jul med alle juletraditionerne på Lemvig Gymnasium, som nu har været en fusione ret skole siden årets start. Det

Læs mere

AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE

AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE INDHOLD AT VÆRE SIG SELV. TEMAMATERIALE TIL 6.-7. KLASSE................................. 3 1. HVEM ER VI? ICEBREAKER.................................................

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Tvivl i dit liv. Mirakler i dit liv. Gud i dit liv. Håb i dit liv

Indholdsfortegnelse. Tvivl i dit liv. Mirakler i dit liv. Gud i dit liv. Håb i dit liv Indholdsfortegnelse Tema Tvivl i dit liv Aktiviteter til hovedet Tvivl på din viden... 2 Tro på din tvivl... 3 Aktiviteter til hænderne Tvivl i fællesskabet... 5 Tvivl på det store lærred... 6 Aktiviteter

Læs mere