Med kroppen i Rom - et forløb i almen studieforberedelse med fagene idræt og historie.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Med kroppen i Rom - et forløb i almen studieforberedelse med fagene idræt og historie."

Transkript

1 Med kroppen i Rom Med kroppen i Rom - et forløb i almen studieforberedelse med fagene idræt og historie. I foråret 2007 var 2.z fra Esbjerg gymnasium og HF på studietur til Rom. Rejsen fungerede som et forløb i almen studieforberedelse. På denne og de underliggende sider, som der linkes til i menuen til venstre, kan man læse om turen, dens praktiske og teoretiske indhold, læse en kort introduktion til Roms historie, se den anvendte litteratur, se programmet for turen, læse om produktet af forløbet, finde tips og ideer til egne ture til Rom og meget, meget mere. Emnet "Med kroppen i Rom - den italienske krops- og meningsdannelse fra Cæsar til Berlusconi i teori og praksis." De italienske politikere har igennem tiderne givet den romerske befolkning skuespil og kropslig adspredelse frem for meningsudveksling. Cæsar fejrede i år 46 f. Kr. sin sejr over interne modstandere i Romerriget med festligheder, hvori der indgik hestevæddeløb, sportsstævner, iscenesatte kampscener, dyrekampe, osv. Hans efterfølger Augustus gik endnu videre og efterlod sig en by i marmor med teatre, termeanlæg, væddeløbsbaner, osv. Siden er Mussolini blevet hyldet på Foro Mussolini gennem sportslege, og endelig gav Berlusconi i sin nutidige periode som magtoverhoved italienerne underholdning til gengæld for politisk loyalitet igennem sit fodbold- og TV-imperium. Indholdet Ved at besøge relevante seværdigheder (Colosseum, Peterskirken, Termeanlæg, Stadio Olimipico, Pompei, osv.) og koble det med den relevante teori oplevede og indførtes eleverne i den særegne romerske sammenblanding af kropskultur, æstetik og politik. Ligheder og uligheder i mellem fortidens og nutidens kropskultur og kropsidealer blev oplevet ved at besøge relevante historiske seværdigheder samt overværelsen af en fodbold kamp og besøg på nutidens termeanlæg. Produktet Ifølge planen for Stx. på Esbjerg Gymnasium skulle produktet i forbindelse med den del af faget Almen studieforberedelse som blev afviklet under studieturen være et fagligt og kreativt produkt. 1

2 For at opfylde dette krav samt opnå koblingen mellem det teoretiske og praktiske studie af emnet blev eleverne inden afrejse sendt på gladiatorskole og under opholdet afkrævet en selvstændig opførsel af et indstuderet romersk gladiatorspil i de oprindelige rammer på det lille teater i Pompei med plads til sølle 1200 tilskuere. Det teoretiske studie af emnet skulle efter hjemkomsten komme til udtryk i form af et mundtligt oplæg understøttet af diasshow, hvor eleverne i selvsamme grupper behandlede og belyste et i forvejen udvalgt delemne. Sidstnævnte produkt præsenteredes af grupperne i forbindelse med et forældrearrangement, der blev afviklet på Esbjerg Gymnasium og HF efter hjemkomsten fra Rom. Teorien - Med kroppen i Rom På denne side findes oplægget til det teoretiske produkt, som eleverne blev afkrævet i forbindelse med forløbet i almen studieforberedelse under titlen "Med kroppen i Rom". Oplægget Inden afrejsen til Rom blev eleverne inddelt i grupper à 4 personer, der skulle arbejde sammen om at løse såvel den teoretiske som den praktiske del af forløbet. For at løse den teoretiske del af forløbet skulle grupperne lave en mundtlig fremstilling understøttet af en powerpointpræsentation, hvorigennem de besvarede én af nedenstående probiemformuleringer. Besvarelserne af problemformuleringerne skulle ske ud fra den viden de måtte få i forbindelse med besøgene på de relevante seværdigheder eller igennem materiale, som de selv opsøgte på stederne, på nettet eller ved gennemlæsning af relevant litteratur. Valget mellem de enkelte problemformuleringer blev i bedste gladiatorstil foretaget ved hjælp af et par små såvel praktiske som teoretiske konkurrencer, hvor vindergruppen, som den første, måtte vælge, hvilken problemformulering gruppen ville arbejde med. Gruppernes besvarelse af problemformuleringerne blev fremført i forbindelse med en forældreaften, hvor grupperne på skift præsenterede deres produkter. Hermed fik forældrene ikke alene et indtryk af elevernes rejse til Rom, men også et indblik i, hvorledes der arbejdes på Esbjerg Gymnasium og HF. Problemformuleringerne 1) Den moderigtige krop 2

3 - en redegørelse for den moderigtige krop set med romerske øjne - en komparativ analyse af den moderigtige romerske krop før og nu - en perspektivering over tendenserne for fremtidens moderigtige krop i Rom 2) Berlusconis krop - en redegørelse for kropskulturen under Berlusconi - en analyse af Berlusconis brug af kropskulturen som politisk virkemiddel - en perspektivering over kropskulturen som politisk virkemiddel i andre lande 3) Mussolinis krop - en redegørelse for kropskulturen under Mussolini - en analyse af Mussolinis brug af kropskulturen som politisk virkemiddel - en perspektivering over kropskulturen som politisk virkemiddel i 1930'erne 4) Cæsars krop - en redegørelse for kropskulturen under Romerriget - en analyse af kropskulturen under Romerriget som politisk virkemiddel - en perspektivering over udviklingen i brugen af kropskulturen som politisk virkemiddel med Romerriget som udgangspunkt og frem til i dag 5) Den trænede krop - en redegørelse for, hvordan den trænede krop kommer til udtryk i Rom - en komparativ analyse af den trænede romerske krop før og nu - en perspektivering over tendenserne for fremtidens trænede kroppe i Rom 6) Den hellige krop - en redegørelse for den katolske kirkes kropslige udtryk - en historisk analyse af den katolske kirkes kropslige udtryk - en perspektivering over andre religioners kropslige udtryk 7) Den romerske krop - en redegørelse for den særegne romerske kropskultur - en komparativ analyse af den historiske og nutidige romerske kropskultur - en perspektivering over tendenserne for fremtidens romerske kropskultur 3

4 Praktikken - Med kroppen i Rom På denne side findes oplægget til det praktiske produkt, som eleverne blev afkrævet i forbindelse med forløbet i almen studieforberedelse under titlen "Med kroppen i Rom". Oplægget I selvsamme grupper som i den teoretiske del skulle eleverne udarbejde/udvikle/opfinde henholdsvis et Gladiatorspil og en Gladiatordyst, som skulle præsenteres i autentiske rammer under opholdet i Rom. Formålet med disse Gladiatorspil og Gladiatordyster er at bruge disse rammer til at gøre antikkens romerske kropskultur levende og derigennem i praksis at få et indtryk af, hvordan det var at være en del af datidens romerske kropskultur, hvad enten man var kejser, gladiator eller ganske almindelig romersk tilskuer. Ovenfor ses billeder af Gladiatorspillene, som de blev opført på det lille teater i Pompei og nedenfor billeder fra Gladiatordysterne, som blev udkæmpet på Marmorstadionet ved Stadio Olimpico i Rom. Gladiatorspillet Gladiatorspillet kan være et skuespil, en sketch, en sang, en dans eller lignende, som gruppen indstuderer og fremfører på det lille teater i Pompei foran resten af klassen, der agerer romersk publikum og kejser og viser deres begejstring eller mangel på samme ved at pege deres tommelfinger opad eller nedad. Hver gruppe har ca. 5 minutter til rådighed til denne seance. Gladiatordysten Formålet med denne dyst, som fremføres på Marmorstadionet foran Roms Olympiske Stadion, er at finde studieturens bedste gladiatorer. Hver gruppe udvikler/opfinder en gladiatordyst, som de øvrige grupper skal kæmpe i. Gladiatordysten kan være individuel eller gruppe mod gruppe, det eneste krav er, at der til sidst skal kunne findes en samlet vinder af jeres dyst, hvad enten det så er et helt hold eller blot en person fra holdet, der sikrer sejren. 4

5 Tips Tips inden man, som elev, går i gang: - at Gladiatorspillet og Gladiatordysten skal opfylde kriterier, som man selv vægter højt - at der er cirka 4 elever i hver gruppe - at opførelserne foregår på i autentiske rammer, så hvad man skal bruge af rekvisitter skal man selv tage med Tips inden man, som underviser, går i gang: - hvis Gladiatorspillet henlægges til det lille teater i Pompei, er det en god ide, at fremførelsen sker omkring middag, da der vil være en del øvrige turister, der indtager frokost på tilskuerrækkerne, så er publikummet sikret. - hvis Gladiatordysten henlægges til Marmorstadionet, er det en god ide at komme inden frokost, da stadionet ofte bliver brugt af atletikklubber om eftermiddagen. Historien - Med kroppen i Rom På denne side findes en kort introduktion til Roms og Pompeis historie, som eleverne fik udleveret inden afrejsen til Rom og inden forløbet i almen studieforberedelse under titlen "Med kroppen i Rom" for alvor gik i gang. Antikken Rom, der i dag er Italiens hovedstad og hjemsted for ca. 3 mio. italienere, er en helt speciel by. Byen ligger bygget op omkring syv høje, der stadig kan ses i bybilledet. Vi skal helt tilbage til 753 f. Kr. for at finde de første primitive bebyggelser her. Gennem en række krige erobrede romerne de omkringliggende byer, og når vi kommer frem til omkring 200 f.kr. tegner der sig et romersk imperium, der med administrativt centrum i byen Rom, udstrækkes til at herske over alle landene omkring middelhavet. Hertil kommer erobringer op i Europa med grænse langs floderne Rhinen og Donau. En ekspedition over den engelske kanal sikrer herredømmet over England. Et "verdensherredømme" grundlagt på overlegen militær magt og administrativ dygtighed. 5

6 Romerriget nåede et maksimum af magt og pragt under kejser Augustus. At det romerske politiske magtapparat kontrollerede helt ud i imperiets afkroge bliver vi mindet om hver 24. december, når juleevangeliet forkyndes: "men det skete i de dage, at alverden skulle skrives i mandtal". Augustus havde brug for skatter fra alle egne af imperiet til at bygge den prægtige hovedstad, hvis bygninger vi her 2000 år efter skal studere og beundre. Ruinerne og resterne er stadig imponerende, og de danner, sammen med turen til Pompei, udgangspunkt for studieturens antikke del. En dag i året 79 e. Kr. blev byen Pompei dækket af 6 meter aske fra vulkanen Vesuv. En helt almindelig by i det romerske verdensrige forsvandt for først at blive gravet fri i slutningen af tallet. Den nu næsten fuldt udgravede by giver mulighed for et enestående indblik i romersk byplanlægning og almindelige romeres dagligdag. De fleste mennesker nåede væk, men efterlod sig næsten alt. Pompei giver os derfor et situationsbillede af romersk dagligdag. Romerne planlagde deres byer nøje. Landmålere udmålte gader og kvarterer, og offentlige bygninger opførtes efter et ensartet koncept. Har man set en romersk by, har man faktisk set dem alle. Pavernes Rom Da Augustus lod sin provinsguvernør, Pilatus, korsfæste Jesus, anede han næppe, at han dermed var med til at hjælpe en ny religion på vej, der skulle få afgørende indflydelse på romerrigets videre skæbne. Kristendommen bredte sig hurtigt over hele riget, og blev officiel statsreligion år 395. I det næste århundrede gik imperiet gradvist i opløsning. Rom var ikke længere en verdensby. Fra en befolkning på over 1 mio. faldt det til under Middelalderen har afløst antikken. Augustus strålende marmor by blev nu et stort tag-selv byggemarked. Den forfulgte kristne kirke var blevet enerådende og havde placeret sit administrative centrum i Rom, hvor det jo stadig ligger. Paven satte et storstilet byggeprogram i gang bl.a. ved genbrug af Augustus marmor og guld. Denne fase i byens historie kunne man kalde pavernes eller kirkens Rom, og den bliver udgangspunkt for programpunktet af samme navn. Vi skal se kirker - ude fra og inde fra. Svimlende kupler og prægtige interiører. Vi skal undersøge, hvordan Paven og den katolske kirke i 1500 og 1600 tallet satte alle sejl til for at vise Luthers og Calvins protestanter fra det kølige nord, at den katolske kirke ikke var besejret. Rom skulle være et symbol på Guds og den katolske kirkes magt og pragt. Pavens to nøgler blev sat på utallige bygninger. Underforstået: kun Paven havde ret til at kalde sig Guds repræsentant på jorden, nøglerne stammede fra Jesus, der via disciplen Peter, havde ladet dem gå videre til alle fremtidige paver, med løfte om at kunne åbne og låse himlen port. Denne pavelige magtdemonstration kalder vi modreformationen. Den kunstneriske indpakning er barokken. Pavernes Rom er barokkens Rom. 6

7 Rom - Italiens hovedstad Fra at have været pavens ejendom bliver Rom i 1870 angrebet og erobret af det nye kongeriges tropper og paven søger tilflugt i Lateranet, en af de store kirker med tilhørende bygninger. Her bor han i et selvvalgt "eksil" til 1929, hvor Mussolini indgår en aftale om gensidig anerkendelse markerer Italiens fødsel som nationalstat. Fra romerrigets opløsning 476 til 1870 fandtes ikke et samlet Italien. "Støvlen" var opdelt i en række kongeriger. Paven regerede i den midterste del med Rom som centrum. Tidspunktet for Italiens samling var ikke tilfældigt. Tyskland samles i 1871 og Danmark mister sit tyske område i Det er nationalstaternes tid. Et sprog, en kultur, et land. Når man går rundt i Rom er denne periode måske ikke så umiddelbart synlig, lige bortset fra det imponerende nationalmonument på Piazza Venezia. En kolos af hvidt marmor, der ikke lader sig overse. Måske ville vi få lidt den samme fornemmelse, hvis vi kunne starte tidsmaskinen og gå rundt i Augustus Rom! En lang række byfornyelsesprojekter og nye veje stammer dog fra denne tid. Kvarterer, der havde været uberørt fra middelalderen ændrede karakter: Rom blev en moderne europæisk storby. Den ny værdighed som hovedstad betød nye regeringskontorer og tilstrømning af offentlige funktioner i stor stil. Rom var på vej mod status som storby igen. Endda som hovedstad for to stater: Italien og Vatikanet. I 1930erne blev Rom igen en millionby som på Augustus tid. Fascismens periode Den fjerde og sidste periode i Roms historie vil være fascismens æra fra Den er egentlig en underafdeling af perioden efter 1870, men Mussolinis magtovertagelse er så væsentlig, at vi vil fokusere specielt herpå. Man kan sige, at fascismen er bagsiden af den medalje, som på forsiden har Italiens samling og ønsket om et fælles liv for alle italienere i en samlet stat. I fascismen udartede nationalfølelsen til chauvinisme. Det vil sige en opfattelse af, at italienere ikke blot havde ret til et fædreland, men var udset til noget større, ligesom de gamle romere. Italiens mission var igen at skabe et middelhavsimperium, hvilket førte til erobringen af Abessinien i Mussolini indgik et taktisk forlig med den katolske kirke. Paven, der havde siddet i "eksil" side 1870 havde en interesse i at få mere normale tilstande, og Mussolini havde brug for den katolske kirkes moralske støtte. I 1929 indgår parterne så et forlig, der giver Paven Vatikanstaten. Den synlige pagt er anlæggelsen af en pragtgade, der i en lige akse fører op til Peterskirken. Via della consigliazione. Forsoningsgaden. Efter 2. Verdenskrig var italienerne naturligvis ikke specielt stolte af den fascistiske fortid, men det kom aldrig til et totalt opgør hermed, som Tysklands opgør med nazismen. Derfor kan vi stadig finde synlige tegn fra perioden. Alle tiders Rom Rom er den ideelle by for en studietur. Hvor er nu de tre, der ikke kom omkring sidste hjørne? Er de nu ude i en længere pub-crawling, eller kom de med den metro, der går til Disneyland? Det 7

8 kunne være situationen i London eller Paris. I Rom er det anderledes. Her kan man ikke slippe væk fra historien. Hvad enten du tager metro, bus eller apostlenes heste. Hvor du kommer var Augustus, Cæsar, Cicero, Paven, Paulus, Peter, Thorvaldsen eller H.C. Andersen før dig. Sætter du dig på den vidunderlige Piazza Navona på restauranten Tre Scalini for at spise den herlige Tartuffo is så tænk på, at Chr.X, han var her før dig. Bliver du træt af hotellet ved banegården Termini og i øvrigt har vundet i lotto, så tag hen på hotel Hasler med udsigt over den Spanske Trappe, det gjorde Frederik og Mary. Er du blevet træt af katolikker og vil møde en protestant så er det sikreste at tage ud på den protestantiske kirkegård. Her møder du Keats og Shelley og Carsten Hauch (spørg din dansklærer). I 1700 og 1800 tallet gik det man kaldte dannelsesrejsen til Rom. Rom er ikke længere hverken verdens eller Europas centrum, men den byder sig til med nye oplevelser på hvert gadehjørne. Og tænk så lige på, at det nye Europa, der i disse år er under udvikling har en "grundlov", der hedder Romtraktaten. Roms symbolværdi er stadig stor. Litteraturen - Med kroppen i Rom På denne side findes den litteratur, som blev gjort tilgængelig for eleverne inden forløbet i almen studieforberedelse under titlen "Med kroppen i Rom". Eleverne blev endvidere opfordret til selv at søge litteratur, materiale og kilder såvel før som under og efter turen til Rom. "Med kroppen til Rom" af Johan Bender Thermae - Antikkens badeanlæg Annas romguide Italy.dk - et magasin om Italien Programmet - Med kroppen i Rom På denne side findes det faglige program for forløbet i almen studieforberedelse under titlen "Med kroppen i Rom". I forbindelse med nedenstående præsentation af programmet vil, der efter hver dag værre tilknyttet eventuelle tips og kommentarer samt eventuelt anvendt materiale. 8

9 Søndag Eftermiddag - Indkvartering Indkvartering og aftensmad. Aften - Introducerende byvandring Fra hotellet forbi Santa Maria Maggiore ad Via delle Quattro Fontane og senere Via del Quirinale til Quirinal-paladset. Herfra til Fontana di Trevi og videre ad de små gader til Piazza di Spagna. Retur ad Via Condotti og senere Via del Corso mod Vittorio Emanuelle II monumentet. Herfra ad Via Nazionale mod hotellet. Tips og materiale På hjemturen fra Vittorio Emanuelle II monumentet ad Via Nazionale kan man skyde ned ad Via dei Serpenti, hvor man på højre side et stykke nede ad gaden finder alle tiders Gelateria (Isbar) med tæt på 100 forskellige smagsvarianter af hjemmelavet is. En god måde at afslutte en lang dag på. Mandag Formiddag - Det antikke Rom Fra hotellet forbi Domus Aurea til Colosseum. Herfra til Caracallas Termer og retur forbi Circus Maximus. Entre til Palatinerhøjen Via di S. Gregorio og herfra til Forum Romanum. Fra Forum den lange vandring til Pantheon. Eftermiddag - Middelalderens og renæssancens Rom Gennem middelalderens og renæssancens Rom fra Piazza Navona via Campo dei Fiori og Piazza Farnese til den jødiske ghetto med synagogen. Herfra videre over Tiberen-øen til Trastevere og tilbage til Piazza Bocca della verità via Ponte Palatino. Turen slutter på Capitol. Tips og materiale Til formiddagens program skal det siges, at der er tale om en ganske omfattende tur igennem det antikke Rom. Det kan derfor være en fordel, at eleverne har medbragt mad og drikke til turen, så frokostpausen kan holdes på Palatinerhøjen, hvor det ellers ikke umiddelbart er muligt at proviantere. 9

10 Bemærk i øvrigt, at der skal betales entré til Colosseum, Caracallas Termer og Palatinerhøjen. Skoleklasser kommer dog gratis ind, såfremt man medbringer et dokument, hvoraf det fremgår, at der er tale om en skoleklasse. Tirsdag Formiddag og eftermiddag Heldagstur til Pompei. Klokken præsentation af Gladiatorspil på det lille teater. Turen rundt i Pompei var formet som et orienteringsløb, hvor eleverne selv skulle gå på opdagelse og så i forbindelse med mødet på det lille teater kort præsentere, hvad de havde set af særlige seværdigheder. Nedenfor linkes til et word-dokument, der beskriver orienteringsløbet. Tips og materiale Bemærk i øvrigt, at der skal betales entré til Pompei. Skoleklasser kommer dog gratis ind, såfremt man medbringer et dokument, hvoraf det fremgår, at der er tale om en skoleklasse. Orienteringsløb i Pompei Onsdag Formiddag - Mussolinis Italien Fra hotellet til Termini, prægtigt eksempel på facistisk arkitektur, til det Olympiske Stadion (Stadio Olimpico). Præsentation af Gladiatordyst på marmorstadionet ved det Olympiske Stadion. Eftermiddag - Pavens Rom Besøg i Peterskirken, Vatikanmuseet og Det Sixtinske Kapel. Tips og materiale Fra Termini er det muligt at tage bus direkte til det Olympiske Stadion. I forbindelse med besøget på stadion kan det anbefales, at man også tager et kig på det mægtige inden- og udendørs svømme- og tennisanlæg. Ligesom det også er værd at overveje at booke en guidet tur på Stadion, hvilket giver mulighed for at komme ind på det Olympiske Stadion. Fra det Olympiske Stadion kan man tage bus direkte til Peterskirken. Ønsker man i den forbindelse også at besøge Vatikanmuseet, skal man være opmærksom på, at sidste mulighed for entré er klokken

11 Fra Peterskirken kan det anbefales at gå den flotte tur ad Via della Conciliazione over Ponte Sant'Angelo mod centrum. Torsdag Formiddag - Kirkens Rom Pilgrimsfærd mellem seks af Roms mest seværdige kirker: San Giovanni in Laterano (Laterankirken), Santa Croce, San Clemente, Santa Maria Maggiore, San Ignazio og Chiesa del Gesù. Turen rundt mellem de nævnte kirker var formet som et orienteringsløb, hvor eleverne selv skulle gå på opdagelse i kirkerne og samtidig forsøge at svare på en række udleverede spørgsmål. Nedenfor linkes til et word-dokument, der beskriver orienteringsløbet. Eftermiddag - Det moderne Rom Vittorio Emanelle monumentet, Via del Corso, La Scalinetta della Trinita og Villa Borghese. Herunder frit studie af Gucci, Dolce & Gabbana, Armani, Versace, Fendi, Prada, etc. i gaderne omkring Via del Corso, Via Condotti og Via del Babuino. Tips og materiale Fredag Formiddag Afrejse. 11

Livsnyderrejse til Rom d. 18. - 24. april 2008

Livsnyderrejse til Rom d. 18. - 24. april 2008 Livsnyderrejse til Rom d. 18. - 24. april 2008 Fredag, d. 18. april Bustransport til lufthavn. Ans Bussen kører ned gennem Jylland med opsamlingspunkter i Ålborg, Randers, Århus, Vejle, Fredericia og Kolding.

Læs mere

Livsnyderrejse til Rom den 15. 19. maj 2015... Fredag:

Livsnyderrejse til Rom den 15. 19. maj 2015... Fredag: Livsnyderrejse til Rom den 15. 19. maj 2015.... Fredag: Flyafgang fra Danmark: Der er planmæssig afgang kl. 8,25 fra Ålborg og fra København kl. 10,20 Deltagere med anden tilslutning får direkte besked

Læs mere

Livsnyderrejse til Rom den 2. 6. maj 2014... Fredag:

Livsnyderrejse til Rom den 2. 6. maj 2014... Fredag: Livsnyderrejse til Rom den 2. 6. maj 2014.... Fredag: Flyafgang fra Danmark: Vi flyver direkte til Rom. Der er planmæssig afgang kl. 10,20 fra København. Deltagere med tilslutning fra f.eks. Ålborg og

Læs mere

Roms Porte 6 dages livsnyderrejse til Rom

Roms Porte 6 dages livsnyderrejse til Rom 6 dages livsnyderrejse til Rom Afrejse 16. august & 10. oktober Oplevelsesrejse til Italien med 2 Roms Porte 6 dages livsnyderrejse til Rom Rom- Katakomberne - Vatikanet - Peterskirken - Forum Romanum

Læs mere

Livsnyderrejse til Rom den 22. - 26. september 2015... Tirsdag:

Livsnyderrejse til Rom den 22. - 26. september 2015... Tirsdag: Livsnyderrejse til Rom den 22. - 26. september 2015.... Tirsdag: Flyafgang fra Danmark: Vi flyver direkte til Rom. Der er planmæssig afgang kl. 10,20 fra København. Deltagere med tilslutning fra f.eks.

Læs mere

Rom - Den Evige Stad. 6 mageløse dage i Italiens pragtfulde hovedstad. Rejse til ROM med

Rom - Den Evige Stad. 6 mageløse dage i Italiens pragtfulde hovedstad. Rejse til ROM med 6 mageløse dage i Italiens pragtfulde hovedstad Rejse til ROM med Rom - Den Evige Stad 6 mageløse dage i Italiens pragtfulde hovedstad Har du allerede været i Rom, ved du, at ingen nogensinde bliver færdige

Læs mere

KØBENHAVNS MALERLAUGS REJSEFOND Forårsturen 2014 21.-25. maj DETAILPROGRAM. Rejsearrangør: Profil Grupperejser A/S

KØBENHAVNS MALERLAUGS REJSEFOND Forårsturen 2014 21.-25. maj DETAILPROGRAM. Rejsearrangør: Profil Grupperejser A/S KØBENHAVNS MALERLAUGS REJSEFOND Forårsturen 2014 21.-25. maj DETAILPROGRAM Rejsearrangør: Profil Grupperejser A/S FLYTIDER 21MAJ14 København Milano / Malpensa 0825-1030 25MAJ14 Venedig København 1415-1615

Læs mere

Livsnyderrejse til Rom d. 8. 12. april 2010

Livsnyderrejse til Rom d. 8. 12. april 2010 Livsnyderrejse til Rom d. 8. 12. april 2010 Torsdag, d. 8. april Flyafgang fra Danmark: Vi flyver direkte til Rom. Der er planmæssig afgang kl. 11,35 fra Billund og fra København kl. 10,35. Husk at mødetid

Læs mere

Livsnyderrejse til Rom den 27. april 1. maj 2015... Mandag:

Livsnyderrejse til Rom den 27. april 1. maj 2015... Mandag: Livsnyderrejse til Rom den 27. april 1. maj 2015.... Mandag: Flyafgang fra Danmark: Vi flyver direkte til Rom. Der er planmæssig afgang kl. 10,20 fra København. Deltagere med tilslutning fra f.eks. Ålborg

Læs mere

Fredag tog begge. afsted kl. 9.30 fra hotellet. hold 1 til Eiffeltårnet. meste af vejen og

Fredag tog begge. afsted kl. 9.30 fra hotellet. hold 1 til Eiffeltårnet. meste af vejen og Kære forældre Tirsdag morgen kl. 8.15 tog vi afsted mod Paris og i første omgang Maastricht. Vi gjorde nogle ophold undervejs og nåede frem kl. 20 til vores vandrehjem. Vi fik lidt at spise og gik meget

Læs mere

REJSEKATALOG 2014/2015. Handelsskolen

REJSEKATALOG 2014/2015. Handelsskolen REJSEKATALOG 2014/2015 Handelsskolen Ud at rejse med HG På HG får du tilbud om at komme ud at rejse til forskellige lande i Europa. Mød elever fra andre lande! Det er fordi: Du udvikler dig meget som person

Læs mere

3.A s BARCELONA-TUR SEPTEMBER 2013 15.9.13-19.9.13

3.A s BARCELONA-TUR SEPTEMBER 2013 15.9.13-19.9.13 3.A s BARCELONA-TUR SEPTEMBER 2013 15.9.13-19.9.13 Vi glæder os meget til at rejse med jer, og inden vi tager af sted, skal I læse nedenstående program for turen, som I også bedes medbringe, så I ved,

Læs mere

Krakow. 11 Maj 2014, 5 Dages flyrejse for 3095 Kr

Krakow. 11 Maj 2014, 5 Dages flyrejse for 3095 Kr Krakow 11 Maj 2014, 5 Dages flyrejse for 3095 Kr Storbyferie i Krakow Flyrejser 5 dage Krakow byder på store oplevelser til meget rimelige priser. Tag med til én af Europas smukkeste kulturbyer. Krakow

Læs mere

SOGNEREJSE TIL OBERAMMERGAU 16/9 21/9. 2010

SOGNEREJSE TIL OBERAMMERGAU 16/9 21/9. 2010 SOGNEREJSE TIL OBERAMMERGAU 16/9 21/9. 2010 På manges opfordring har Sengeløse Kirkes Menighedsråd besluttet at stå bag en sognerejse i 2010. Turen vil denne gang blive ledet af sognepræst Merry Lisbeth

Læs mere

Mellemøsten før 1400. Persere, arabere og tyrkere. Perserriget. Romerriget. Vidste du, at.. De arabiske storriger. Arabisk kultur og sprog.

Mellemøsten før 1400. Persere, arabere og tyrkere. Perserriget. Romerriget. Vidste du, at.. De arabiske storriger. Arabisk kultur og sprog. Historiefaget.dk: Mellemøsten før 1400 Mellemøsten før 1400 Mellemøstens historie før 1400 var præget af en række store rigers påvirkning. Perserriget, Romerriget, de arabiske storriger og det tyrkiske

Læs mere

Inspiration Rejsemål: Rom Baseret på 30 deltagere

Inspiration Rejsemål: Rom Baseret på 30 deltagere Inspiration Rejsemål: Rom Baseret på 30 deltagere Italiens hovedstad Rom byder på en fascinerende kombination af romersk historie og moderne hverdag. Først var Rom centrum for det romerske imperium. Senere

Læs mere

Harzen med kosteskaft og munkekutte 10. juni - 17. juni. Programmet er tilrettelagt, så også hørehæmmede kan deltage. Løgumkloster Refugium

Harzen med kosteskaft og munkekutte 10. juni - 17. juni. Programmet er tilrettelagt, så også hørehæmmede kan deltage. Løgumkloster Refugium Harzen med kosteskaft og munkekutte 10. juni - 17. juni Programmet er tilrettelagt, så også hørehæmmede kan deltage Løgumkloster Refugium Busrejse til Harzen 10. 17. juni 2011 med forberedende dage på

Læs mere

Juletur Berlin 29/11 til 2/12-2012

Juletur Berlin 29/11 til 2/12-2012 Riis Rejsers reference: STK1112212 Juletur Berlin 29/11 til 2/12-2012 I fortsættelse af behagelig samtale glæder det os at kunne præsentere følgende forslag til jeres rejse: Op mod jul er Berlin altid

Læs mere

CTB TRAVELS CITY TOURS BARCELONA VIN-, GASTRONOMI- & KULTURREJSE

CTB TRAVELS CITY TOURS BARCELONA VIN-, GASTRONOMI- & KULTURREJSE CTB TRAVELS CITY TOURS BARCELONA VIN-, GASTRONOMI- & KULTURREJSE 19.-24. maj 2015 Gastronomi, vin og kulturrejse Barcelona & Catalonien I 1980 erne og 1990 erne kom en række revolutionære unge vinmagere

Læs mere

Ideologier som truer demokratiet i 1930 erne. Kommunisme, fascisme, nazisme

Ideologier som truer demokratiet i 1930 erne. Kommunisme, fascisme, nazisme Ideologier som truer demokratiet i 1930 erne. Kommunisme, fascisme, nazisme Hvad er en ideologi? Det er et sammenhængende system af tanker og idéer som angiver hvordan samfundet bør være indrettet. Evt.

Læs mere

Livsnyderrejse til Sorrento d. 2. 7. juni 2014... Mandag:

Livsnyderrejse til Sorrento d. 2. 7. juni 2014... Mandag: Livsnyderrejse til Sorrento d. 2. 7. juni 2014.... Mandag: Flyafgang fra Danmark: Der er planmæssig afgang kl. 10,20 fra Kastrup lufthavn. Rejsende med provinstilslutning får direkte besked fra Samson*Travel

Læs mere

Blå linjes studietur til Tjekkiet 2013

Blå linjes studietur til Tjekkiet 2013 Blå linjes studietur til Tjekkiet 2013 Vi er nu i gang med at forberede os til forårets studietur til Tjekkiet. Turen starter fra Nysted Efterskole fredag d. 20/4 2013 med afgang fra skolen kl. 7:45, vi

Læs mere

Næsten tre tusind år

Næsten tre tusind år DK Rom Næsten tre tusind år har formet Rom, den evige stad. Evig, fordi man faktisk aldrig bliver færdig med den. Symbolet på Rom er en hunulv, der dier to små drenge, Romolus og Remus. Efter legenden

Læs mere

BOXEN KAN ÆNDRES I HØJDEN, MEN VINKLERNE SKAL ALTID VÆRE DE SAMME 5 GRADE R GØR STUDIEREJSEN EN KLASSE BEDRE NEXT STOP ROM

BOXEN KAN ÆNDRES I HØJDEN, MEN VINKLERNE SKAL ALTID VÆRE DE SAMME 5 GRADE R GØR STUDIEREJSEN EN KLASSE BEDRE NEXT STOP ROM BOXEN KAN ÆNDRES I HØJDEN, MEN VINKLERNE SKAL ALTID VÆRE DE SAMME 5 GRADE R GØR STUDIEREJSEN EN KLASSE BEDRE AD 10 2 GR ER NEXT STOP ROM Om dit rejsebureau og dette hæfte Formålet med dette hæfte er at

Læs mere

Mellemrummets Palæstina studietur

Mellemrummets Palæstina studietur Mellemrummets Palæstina studietur Marts 2015 Café Mellemrummet har i løbet af 2014 givet deres overskud fra cafeen i støtte til AcionAid s globale platform i, hvor unge palæstinensere deltager i kurser,

Læs mere

Rom. den evige stad. Fra oldtiden til 1600-tallets barok. 9 dage 30. oktober - 7. november 2012

Rom. den evige stad. Fra oldtiden til 1600-tallets barok. 9 dage 30. oktober - 7. november 2012 Rom den evige stad Fra oldtiden til 1600-tallets barok Kunst- og kulturhistorisk rejse til Roms store skatkammer: Pantheon, Peterskirken, Vatikanmuseet, Forum m.m. Mange intense kulinariske oplevelser

Læs mere

Det Musikalske St. Petersburg

Det Musikalske St. Petersburg Det Musikalske St. Petersburg 6 Dage / 5 Natter Dag 1 Ankomst til St. Petersburg. Ved ankomst er det transport til hotellet. Gruppen vil blive mødt af vores lokale quides, der er med under hele turen.

Læs mere

Paris 2013. 10. klassecenter Frederikshavn

Paris 2013. 10. klassecenter Frederikshavn Paris 2013 10. klassecenter Frederikshavn Program for dagen Temadag torsdag 7. marts VI ARBEJDER I 3 FORSKELLIGE WORKSHOPS. HVER WORKSHOP ER AF 45 MINUTTERS VARIGHED Workshoppen 1. PARIS I DAG OG MONUMENTER

Læs mere

Danhostel Århus. I forbindelse med besøget i Den Gamle By kommer eleverne omkring samfundsfag, geografi, historie- og danskfaget.

Danhostel Århus. I forbindelse med besøget i Den Gamle By kommer eleverne omkring samfundsfag, geografi, historie- og danskfaget. Den Gamle By AROS Domkirken Danhostel Århus 1. Status Fra bestyrelsens side er det vedtaget, at storeklasse (6-9. årgang), hvert andet år tager på en lejrtur af ca. en uges varighed. Den 7. til den 10.

Læs mere

NEXT STOP ROM GØR STUDIEREJSEN EN KLASSE BEDRE 102 GRADER HØJDEN, MEN VINKLERNE SKAL ALTID VÆRE DE SAMME 5 GRADER BOXEN KAN ÆNDRES I

NEXT STOP ROM GØR STUDIEREJSEN EN KLASSE BEDRE 102 GRADER HØJDEN, MEN VINKLERNE SKAL ALTID VÆRE DE SAMME 5 GRADER BOXEN KAN ÆNDRES I BOXEN KAN ÆNDRES I NEXT STOP ROM 102 GRADER HØJDEN, MEN VINKLERNE SKAL ALTID VÆRE DE SAMME 5 GRADER GØR STUDIEREJSEN EN KLASSE BEDRE Om dit rejsebureau og dette hæfte Formålet med dette hæfte er at give

Læs mere

Osmannerriget. Begyndelsen. Storhedstiden. Vidste du, at.. Nederlag og tilbagegang. Fakta. Forsøg på modernisering. Opløsning.

Osmannerriget. Begyndelsen. Storhedstiden. Vidste du, at.. Nederlag og tilbagegang. Fakta. Forsøg på modernisering. Opløsning. Historiefaget.dk: Osmannerriget Osmannerriget Det Osmanniske Rige eksisterede i over 600 år. Det var engang frygtet i Europa, men fra 1600-tallet gik det tilbage. Efter 1. verdenskrig opstod republikken

Læs mere

Livsnyderrejse til Rom den 8. - 12. maj 2015

Livsnyderrejse til Rom den 8. - 12. maj 2015 Livsnyderrejse til Rom den 8. - 12. maj 2015.. Fredag: Flyafgang fra Danmark: Vi flyver direkte til Rom. Der er planmæssig afgang kl. 10,20 fra København. Deltagere med tilslutning fra f.eks. Ålborg og

Læs mere

Verdensdelen Europa. Middelalderen. Den Westfalske Fred. Vidste du, at... Europa i verden. 2.verdenskrig. Europa i dag

Verdensdelen Europa. Middelalderen. Den Westfalske Fred. Vidste du, at... Europa i verden. 2.verdenskrig. Europa i dag Historiefaget.dk: Verdensdelen Europa Verdensdelen Europa Europa er ikke bare en geografisk afgrænset verdensdel. Europa er også lande, der hænger sammen historisk, kulturelt, religiøst og politisk. Landene

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Træner rejser til Beijing 14.-22. oktober 2010

Træner rejser til Beijing 14.-22. oktober 2010 Træner rejser til Beijing 14.-22. oktober 2010 Du har som træner nu mulighed for at få en spændende kultur- og badmintonoplevelse til i Beijing, Kina. DGI badminton har arrangeret rejsen, som byder på

Læs mere

BERLIN 2015. Mandag d. 13 - torsdag d. 16 april. Afgang fra Tieren kl. 07:45. Husk at tage en STOR madpakke med. Gyldigt pas (SKAL være i håndbagagen)

BERLIN 2015. Mandag d. 13 - torsdag d. 16 april. Afgang fra Tieren kl. 07:45. Husk at tage en STOR madpakke med. Gyldigt pas (SKAL være i håndbagagen) BERLIN 2015 Skive Kommune Mandag d. 13 - torsdag d. 16 april Afgang fra Tieren kl. 07:45 Husk at tage en STOR madpakke med Huskeliste til rejsen: Gyldigt pas (SKAL være i håndbagagen) Medicin inkl. medicinpas

Læs mere

Sognerejse til Køln, Alsace, Turckheim og Strasbourg lørdag d. 13. juni lørdag d. 20. juni 2015.

Sognerejse til Køln, Alsace, Turckheim og Strasbourg lørdag d. 13. juni lørdag d. 20. juni 2015. Sognerejse til Køln, Alsace, Turckheim og Strasbourg lørdag d. 13. juni lørdag d. 20. juni 2015. I Alsace har både vinen og området krop og sjæl. Det er et kulturlandskab i mange dimensioner: vinmarkerne,

Læs mere

Klassiske St. Petersburg

Klassiske St. Petersburg Klassiske 5 Dage / 4 Nætter Mandag til : DAG 1 Mandag DAG 2 Tirsdag DAG 3 Onsdag Transfer fra lufthavnen Pulkovo til hotellet Byrundtur I St. Petersburg Flygt til Eremitage Museet DAG 4 Torsdag DAG 5 Besøg

Læs mere

Museet Ribes Vikinger Læringstilbud

Museet Ribes Vikinger Læringstilbud 2014-2015 Museet Ribes Vikinger Læringstilbud Museet Ribes Vikinger Oplev Ribes spændende historie fra år 700 til år 1700. Rundvisning Tilpasses den enkelte gruppe Museet Ribes Vikinger er placeret på

Læs mere

Kulturrejse til Beijing 22. september 1. oktober 2010

Kulturrejse til Beijing 22. september 1. oktober 2010 Kulturrejse til Beijing 22. 1. oktober 2010 Du har nu mulighed for at få en spændende kultur- og badmintonoplevelse til i Beijing, Kina. DGI badminton har arrangeret rejsen, som byder på badmintonkampe

Læs mere

Foreløbig Rejseprogram, foreløbig ugeplan og Huskeseddel

Foreløbig Rejseprogram, foreløbig ugeplan og Huskeseddel Detaljeret rejseprogram for Tur/Retur fra Thisted til Dublin Information omhandlende Dag Dato Kl Program Bemærkninger Afrejse Søndag 30.03 10:55! 17:41 Selve ugen Mandag Torsdag Afrejse fra Thisted Banegård

Læs mere

Studietur til Toscana 24. til 27. oktober 2010

Studietur til Toscana 24. til 27. oktober 2010 Studietur til Toscana 24. til 27. oktober 2010 Besøg hos mikrovirksomheder inden for fødevarer, oplevelseserhverv og kunsthåndværk i Toscana. Turen vil gå til Bjergområdet Garfagnana i det nordvestlige

Læs mere

StudieRejser. Kirke - et godt fællesskab Se mere om sognerejser på www.unitasrejser.dk. Besøg selv rejsemålet først

StudieRejser. Kirke - et godt fællesskab Se mere om sognerejser på www.unitasrejser.dk. Besøg selv rejsemålet først StudieRejser Besøg selv rejsemålet først Få prisen refunderet når du efterfølgende arrangerer en sognerejse Kirke - et godt fællesskab Se mere om sognerejser på www.unitasrejser.dk Studierejser 2015-2017

Læs mere

Lørdag d. 16.03. Afgang Århus kl. 01.49, ankomst Kastrup kl. 05.57. Vi er i vogn 16. Vi mødes på Århus H i ventesalen SENEST kl. 01.15.

Lørdag d. 16.03. Afgang Århus kl. 01.49, ankomst Kastrup kl. 05.57. Vi er i vogn 16. Vi mødes på Århus H i ventesalen SENEST kl. 01.15. Lørdag d. 16.03. Afgang Århus kl. 01.49, ankomst Kastrup kl. 05.57. Vi er i vogn 16. Vi mødes på Århus H i ventesalen SENEST kl. 01.15. Afgang Kastrup: 09.40 Easy Jet 2654 Ankomst Milano: 11.45 Ankomst

Læs mere

Det hellige land - Tre religioner - To folk

Det hellige land - Tre religioner - To folk Det hellige land - Tre religioner - To folk -studietur på begge sider af en mur 29. september 9. oktober 2015 Rejseledere: Lektor Peter Lodberg og pastor Leif Vestergaard Det hellige land har gennem århundreder

Læs mere

CTB TRAVELS CITY TOURS BARCELONA VIN-, GASTRONOMI- & KULTURREJSE

CTB TRAVELS CITY TOURS BARCELONA VIN-, GASTRONOMI- & KULTURREJSE CTB TRAVELS CITY TOURS BARCELONA VIN-, GASTRONOMI- & KULTURREJSE 19.-24. maj 2015 Gastronomi, vin og kulturrejse Barcelona & Catalonien For blot 30 år siden kostede de vinene fra Priorat området syd for

Læs mere

Rejseplan MC tur Det ukendte Spanien, Maj 2013.

Rejseplan MC tur Det ukendte Spanien, Maj 2013. Rejseplan MC tur Det ukendte Spanien, Maj 2013. Spaniens-kenderen Claus Berner gennemfører unik 7 dages MC tur i Midtspanien i maj 2013. MC Turen vil have et kulturelt og historisk islæt med besøg i en

Læs mere

Hamborg tur d. 1. 2. november 2014

Hamborg tur d. 1. 2. november 2014 Start fra Vildbjerg I alt 19 personer deltog på turen, som var proppet med oplevelser, fodbold, netværk og erhvervsindtryk. Turen gik fra Vildbjerg Sport- og Kulturcenter kl. 06.00 om morgenen, hvor Vildbjerg

Læs mere

Tag med Six Foot Stompers til 43. Dixielandfestival i Dresden. Torsdag 16. maj mandag 20. maj 2013.

Tag med Six Foot Stompers til 43. Dixielandfestival i Dresden. Torsdag 16. maj mandag 20. maj 2013. Tag med Six Foot Stompers til 43. Dixielandfestival i Dresden. Torsdag 16. maj mandag 20. maj 2013. Six Foot Stompers på Højbro Plads under Copenhagen Jazzfestival 2012. Six Foot Stompers inviterer til

Læs mere

28/08-06/09-2013 Ophold i et lille lokalsamfund i højlandet. Vandreture, besøg og kontakt til lokale. mandag den 1. april 13

28/08-06/09-2013 Ophold i et lille lokalsamfund i højlandet. Vandreture, besøg og kontakt til lokale. mandag den 1. april 13 Temarejse 28/08-06/09-2013 Ophold i et lille lokalsamfund i højlandet. Vandreture, besøg og kontakt til lokale. Natur & kultur Oplev et lille samfund i det skotske højland tæt på stor natur. Fly til Edinburgh,

Læs mere

Velkommen til Ungdomsskolens Rejseprogram. Sæson 2015-16. Må kun åbnes, hvis du tør risikere STORE oplevelser. www.langelandungdomsskole.

Velkommen til Ungdomsskolens Rejseprogram. Sæson 2015-16. Må kun åbnes, hvis du tør risikere STORE oplevelser. www.langelandungdomsskole. Velkommen til Ungdomsskolens Rejseprogram Sæson 2015-16 Må kun åbnes, hvis du tør risikere STORE oplevelser www.langelandungdomsskole.dk Lykkeposeophold Kender du det med at købe en lykkepose i fx Matas?

Læs mere

RENÆSSANCEN I FIRENZE

RENÆSSANCEN I FIRENZE RENÆSSANCEN I FIRENZE Tværfagligt kursus for alle fag, især astronomi, billedkunst, dansk, design, filosofi, fysik, historie, italiensk, matematik, oldtidskundskab og religion Den italienske renæssance

Læs mere

Dagsprogrammet. Dag 3 Efter morgenmaden forlader vi Ajloun for at køre videre til Madaba, hvor vi skal bo en nat på Mosaic City Hotel.

Dagsprogrammet. Dag 3 Efter morgenmaden forlader vi Ajloun for at køre videre til Madaba, hvor vi skal bo en nat på Mosaic City Hotel. Dagsprogrammet Dag 1 København Amman og bustransport til Ajloun, hvor vi skal have 2 overnatninger i den private Mount Birgish Camp. Vi ankommer sidst på eftermiddagen og får tid til at stifte bekendtskab

Læs mere

Pris pr. gruppe for besøget inkl. guide: kr. 1.515,-

Pris pr. gruppe for besøget inkl. guide: kr. 1.515,- INDLEDNING KILROY s Oplevelsespakker er hjælp til jer for at få det optimale ud af jeres oplevelser på stedet. På en lang række destinationer har vi samlet forslag til jer om, hvad I kan opleve på destinationen

Læs mere

Storby-og miniferie STORBYFERIE. Lejligheder i Rom. Vicolo del Canale Rom. Piazza Trilussa 47 Rom. Monte Brianzo Rom. Via dei Prefetti 26 Rom

Storby-og miniferie STORBYFERIE. Lejligheder i Rom. Vicolo del Canale Rom. Piazza Trilussa 47 Rom. Monte Brianzo Rom. Via dei Prefetti 26 Rom Lejligheder og hoteller Storby-og miniferie -London-Wien-Prag -Venedig-Firenze-Budapest Slap af i Europas store og skønne byer enten i forbindelse med ferieophold på vore andre feriemål eller som en selvstændig

Læs mere

Moskva - Sergejev Posad - Ekaterinburg - Irkutsk - Listvijanka - Bajkalsøen -Ulan Bator Beijing

Moskva - Sergejev Posad - Ekaterinburg - Irkutsk - Listvijanka - Bajkalsøen -Ulan Bator Beijing Trans Mongolske Rute 2010 Moskva - Sergejev Posad - Ekaterinburg - Irkutsk - Listvijanka - Bajkalsøen -Ulan Bator Beijing 18 dage / 17 nætter Gruppe tur/ min 10 personer Denne rute er en anden type transsibiriske

Læs mere

Mest storbyferie for pengene

Mest storbyferie for pengene Mest storbyferie for pengene Se hvor dine lommepenge rækker til flest middage, øl og museumsbesøg. Af Trine Steengaard, 24. september 2012 03 Guide: Mest storbyferie for pengene 04 Spar på ferien 07 Rejseredaktørens

Læs mere

Dagbog Rom 2/4 10/4 2007. Side 1 af 57

Dagbog Rom 2/4 10/4 2007. Side 1 af 57 Dagbog Rom 2/4 10/4 2007 Side 1 af 57 Mandag 2/4 2007 Vi stod tidligt op og kørte i lufthavnen. Medens Erik parkerede bilen fandt Ida, Lise og jeg mor i indenrigslufthavnen. Hun landede kl. 7:10. Hurtigt

Læs mere

Skåne. - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid. Danske Senior Agronomer

Skåne. - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid. Danske Senior Agronomer Skåne - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid Danske Senior Agronomer Kursus på Den Internationale Højskole 4. august - 10. august 2013 Kære Danske Senior Agronomer Det er en stor glæde at byde

Læs mere

Folkekirken som Helligsted

Folkekirken som Helligsted Folkekirken som Helligsted Projektrapport i Religion B Kristoffer Johan Nielsen, Vestegnen HF og VUC Projektbeskrivelse Jeg vil undersøge, hvad det er i kirkearkitekturen der gør kirken til et helligt

Læs mere

Studieturen til Istanbul d. 22.-27. marts 2015

Studieturen til Istanbul d. 22.-27. marts 2015 Studieturen til Istanbul d. 22.-27. marts 2015 Kære 2.v, Hermed følger relevante informationer til jer og jeres forældre omkring studieturen. Temaet for studieturen er øst og vest, og de deltagende fag

Læs mere

Rejsebrev nr. 6. Deltagere på turen: Compound: Langbue: Barbue: Instinktiv: Gæster Team Manager:

Rejsebrev nr. 6. Deltagere på turen: Compound: Langbue: Barbue: Instinktiv: Gæster Team Manager: Rejsebrev nr. 6 Deltagere på turen: Compound: Langbue: Barbue: Instinktiv: Gæster Team Manager: Jozsef Csikos, Jacob Steffensen, Stig Andersen Tanja Dinesen Skudstrup, Josefine de Roepstorff, Sabina Holstein,

Læs mere

Transsibiriske Stor Tur

Transsibiriske Stor Tur Transsibiriske Stor Tur Moskva - Irkutsk - Ulan-Bator 13 dage / 12 nætter DAG 1. Ankomst i Moskva. Transfer til hotel. Velkomstdrink på hotellet. DAG 2. Morgenmad på hotellet. Byrundtur herunder et besøg

Læs mere

Historiensverden.dk Rundvisning

Historiensverden.dk Rundvisning Historiensverden.dk Rundvisning Historiensverden.dk er udviklet og forfattet af historikere med undervisnings- og formidlingserfaring bl.a. indenfor grundskole, gymnasie og universitet. 3. RUNDTUR I HISTORIENSVERDEN.DK

Læs mere

Feriekrydsord. Riis Rejsers. i s. r e j s e r GRATIS. Præmiekryds Vind rejser til skønne Berlin. Krydsordshæfte!

Feriekrydsord. Riis Rejsers. i s. r e j s e r GRATIS. Præmiekryds Vind rejser til skønne Berlin. Krydsordshæfte! GRATIS Krydsordshæfte! Præmiekryds Vind rejser til skønne Berlin Riis Rejsers Bestil rejsen på www.riisrejser.dk eller ring på 70 11 47 11 r e j s e r i i s Feriekrydsord 3201122, Forside bl.1, cmyk, 1/JEA/fkn

Læs mere

Medlemsaktiviteter. i Fraktion 4

Medlemsaktiviteter. i Fraktion 4 Medlemsaktiviteter i Fraktion 4 Mandag d. 13. april 2015 kl. 14.00 17.00 i Kulturhuset, Bluhmesgade 19, 9510 Arden. Det er lykkedes os at få en aftale i stand med tre personer, der med ord, billeder, litteratur,

Læs mere

NNF s Forbunds Seniorer:

NNF s Forbunds Seniorer: NNF s Forbunds Seniorer: Gode venner! Til orientering for deltagerne i den forestående tur til Rügen, bringes hermed lidt praktisk information. For god ordens skyld skal indledningsvis nævnes, at turen

Læs mere

30 årskrigen har været en overset periode i historieforskningen og historieformidlingen

30 årskrigen har været en overset periode i historieforskningen og historieformidlingen 30 årskrigen har været en overset periode i historieforskningen og historieformidlingen 30 årskrigen 1618-1648 Europa før krigen Religiøse spændinger i Europa siden reformationen i 1500 tallet Katolicismen

Læs mere

EN KONGELIG AFFÆRE - ELEVARK

EN KONGELIG AFFÆRE - ELEVARK EN KONGELIG AFFÆRE - ELEVARK Foto: Jiri Hanzl Hvorfor skal vi se filmen? Formålet med at se filmen er, at I skal: Kunne beskrive genrekendetegn for historiske film og diskutere genrens udtryk Få kendskab

Læs mere

Studietur til Amsterdam for Byggesocietetet d. 23-26. september 2012

Studietur til Amsterdam for Byggesocietetet d. 23-26. september 2012 Studietur til Amsterdam for Byggesocietetet d. 23-26. september 2012 Amsterdam er med sin gamle by med de mange kanaler en fantastisk attraktion i sig selv. I de senere år er der igangsat en stor udbygning

Læs mere

Milano, Italien. Den 20. 22. juni 2013 VORES FREMTID

Milano, Italien. Den 20. 22. juni 2013 VORES FREMTID Å R L I G E D A - K O N G R E S Milano, Italien Den 20. 22. juni 2013 VORES FREMTID Specielle sponsorer Guldsponsorer Udstillere årlig kongres 2013 INVITATION Kære kollegaer og venner Emnet for den årlige

Læs mere

AMS T ER DAM velfærd- og ældrepleje

AMS T ER DAM velfærd- og ældrepleje STUDIETUR AMS T ER DAM velfærd- og ældrepleje onsdag d. 6. maj til fredag d. 8. maj LOLLAND KOMMUNE STUDIETURSPROGRAM AMSTERDAM 2015 lolland kommune TOGREJSENDE ONSDAG D. 6. MAJ 11.10: Afgang Nykøbing

Læs mere

Californien den 14-24. oktober 2011

Californien den 14-24. oktober 2011 Californien den 14-24. oktober 2011 Arrangeret af Aalborg Stiftsbestyrelse Rejseleder: Provst Carsten Bøgh Pedersen Fredag den 14. oktober 2011 Flynr.: 05.00 Seneste check in i Aalborg Lufthavn 06.25 Afgang

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Wellness Walks i Schweiz

Wellness Walks i Schweiz Wellness Walks i Schweiz Wellness Walks er den rene naturoplevelse højt oppe i den klare luft i de Schweiziske alper. Det er vandreture kombineret med et luksus Spa- & Wellnessophold i et af Europas smukkeste

Læs mere

Engelsk 2015. Datoer:

Engelsk 2015. Datoer: Cambridge 16-19 år Engelsk 2015 Den kendte universitetsby Cambridge ligger ca. 90 minutters kørsel nord for London. Cambridge universitet består af flere colleges, der alle samlet kaldes Cambridge University.

Læs mere

Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12

Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12 Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12 Titelblad Navn Mark Friis (10512) Email mark-f.r.i.i.s@hotmail.com Semester Forår 2012 Dagens dato 13 August 2012 Spørgsmål: Hvilke faktorer motiverede dig til

Læs mere

Freestyle 2015. Engelsk 2015. Cambridge 16-19 år. Bournemouth 16-17 år 19.175 25.725 32.275 14.640 19.665 24.685

Freestyle 2015. Engelsk 2015. Cambridge 16-19 år. Bournemouth 16-17 år 19.175 25.725 32.275 14.640 19.665 24.685 er en sprogrejse for dig fra 16 år, som gerne vil have nogle ugentlige aktiviteter og udflugter Cambridge 16-19 år Engelsk 2015 Den kendte universitetsby Cambridge ligger ca. 90 minutters kørsel nord for

Læs mere

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad vælger du? På VHG kan du vælge mellem 7 forskellige studieretninger.

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

1. rejsebrev fra London af Malene Dyhrman Flou Nielsen

1. rejsebrev fra London af Malene Dyhrman Flou Nielsen 2012 1. rejsebrev fra London af Malene Dyhrman Flou Nielsen 01-04-2012 Studerendes navn: Malene Dyhrman Flou Nielsen Studienummer: PS09727 E-mail.: malene1989@hotmail.com Praktikperiode: 2. el. 3. 3. praktikperiode

Læs mere

Den store rundrejse i Italien

Den store rundrejse i Italien REJSEBESKRIVELSE - DAG FOR DAG 2015 Den store rundrejse i Italien Nice - Portofino - Pisa - Rom - Napoli - Positano - Sorrento - Toscana - Firenze - Verona - Venedig 13 dage Fly ud til Nice og hjem fra

Læs mere

Traneturen 5. 7. april (3 dage)

Traneturen 5. 7. april (3 dage) Traneturen 5. 7. april (3 dage) Turleder: John Speich Det er med stor glæde, at Politiken Plus og Scanbird igen i år kan tilbyde en tur til Tranedansen ved Hornborgasjön ved Falköping, hvor op til 15.000

Læs mere

Petanque-rejse til Bourgogne 1.-8. juni 2015. En aktiv petanquerejse med spil og fransk kultur

Petanque-rejse til Bourgogne 1.-8. juni 2015. En aktiv petanquerejse med spil og fransk kultur Petanque-rejse til Bourgogne 1.-8. juni 2015 En aktiv petanquerejse med spil og fransk kultur En rejse der er udfærdiget i samarbejde med formændene for Pétanque Bourgogne og de lokale klubber. Der tilbydes

Læs mere

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten Historiefaget.dk: De allierede De allierede De lande, som bekæmpede Tyskland og Japan under 2. verdenskrig, kaldes de allierede. De allierede i 1939 De allierede gik sammen, fordi Tyskland i september

Læs mere

Italiens Hjerte Umbrien, Toscana, Cinque Terre og Rom

Italiens Hjerte Umbrien, Toscana, Cinque Terre og Rom Umbrien, Toscana, Cinque Terre og Rom Oplevelsesrejse til ITALIEN med Roms populære plads, Piazza Navona, var i oldtidens Rom en væddeløbsbane. Nu er den hjemsted for utallige kunstnere. 2 Italiens Hjerte

Læs mere

nyt fra pensionist idræt

nyt fra pensionist idræt nyt fra pensionist idræt Nr. 1 2008 Kulturelle Vandreture i maj og juni 2008 Således ser der ud en sommerdag i Ishøj Strandpark. Vidste du for eksempel at: vand er nødvendig for al hjerneaktivitet og dermed

Læs mere

Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro. Uge 27 29/6 5/7 2014

Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro. Uge 27 29/6 5/7 2014 2014 Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro Uge 27 29/6 5/7 2014 Side 2 Afspænding meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro Med afsæt i det at kikke indad vil du

Læs mere

Here we come California. 22 dages rundrejse

Here we come California. 22 dages rundrejse Here we come 22 dages rundrejse 22 dages rundrejse. 22 dages rundrejse. 22 dages rundrejse. 22 dages rundrej- Turen er en 22 dages rundrejse i det vestlige Californien. Turen har mange højdepuntker: natur,

Læs mere

TURBESKRIVELSE. 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013.

TURBESKRIVELSE. 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013. TURBESKRIVELSE 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013. Individuelle rejser til Island. Vi mødes i Akurery lufthavn søndag eftermiddag d. 15 september. Som regel passer det med

Læs mere

Aktiv ferie ved Middelhavet 22.-29. maj 2010

Aktiv ferie ved Middelhavet 22.-29. maj 2010 DGI petanque Aktiv ferie ved Middelhavet 22.-29. maj 2010 Kursus og sightseeing ved La Ciotat La Ciotat ligger 25 km øst for Marseille, og det er her petanquespillet startede i 1910. Turen indeholder bl.a.:

Læs mere

Dato: 3. december 2012, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer

Dato: 3. december 2012, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer Dato: 3. december 2012, kl. 13.00 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift Spørgsmål til Indfødsretsprøven er en prøve, der skal bestås

Læs mere

Tilmelding til Spillet. Hent spillet

Tilmelding til Spillet. Hent spillet Tilmelding til Spillet For at kunne tilmelde sig Runerod, skal skolen være tilmeldt og have logget ind på www.matematikkensunivers.dk, idet spillet kun kan hentes fra Matematikkens Univers. Det er kun

Læs mere

Erhvervsdelegation til Kina med Erhverv og Udvikling, Randers Kommune Den 7. 15. april 2011

Erhvervsdelegation til Kina med Erhverv og Udvikling, Randers Kommune Den 7. 15. april 2011 Erhvervsdelegation til Kina med Erhverv og Udvikling, Randers Kommune Den 7. 15. april 2011 07. april - Afrejse Danmark Afrejse Billund, KL1346 kl. 14:25 Ankomst Amsterdam kl. 15:35 Afrejse Amsterdam,

Læs mere

- målet er: at lære deltagerne at kunne være på i en ukendt og evt. pressset situation med kort varsel.

- målet er: at lære deltagerne at kunne være på i en ukendt og evt. pressset situation med kort varsel. Intro forløb forløbet er lavet til at kunne afvikles over 2 lektioner. 1 Lektion: Gennemgang af konceptet. Jeg snakker ud fra mine egne erfaringer og oplevelser med filosofien. I slutningen af timen får

Læs mere

Program for L.A. s U12 On TOUR

Program for L.A. s U12 On TOUR Kære U12 forældre, Så er vi klar med det endelige program for vores tur til Prag i Påsken. Informationsmøde for drengene mandag kl. 17.30 Vi afholder informationsmøde mandag kl. 17.30-18.30 for drengene,

Læs mere

guide Maj 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Shopping Markeder Museer Caféliv Rom sider

guide Maj 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Shopping Markeder Museer Caféliv Rom sider guide Maj 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Shopping Markeder Museer Caféliv Rom 28 sider 2 Guide til Rom Følg med på bt.dk/plus og b.dk/plus 3 Roma bella mia Den smukkeste af alle Den

Læs mere

At være på muligheder og problemer

At være på muligheder og problemer At være på muligheder og problemer Problemformulering Jeg vil beskæftige mig med Benito Mussolinis iscenesættelse af sig selv. Jeg vil undersøge, hvilke virkemidler han brugte til at iscenesætte sig selv,

Læs mere

Informationsaften om Costa Brava Cup 2015. Det er en hyggetur, hvor vi spiller for at vinde

Informationsaften om Costa Brava Cup 2015. Det er en hyggetur, hvor vi spiller for at vinde Det er en hyggetur, hvor vi spiller for at vinde 1 Hvor mange skal med på turen: 43 piger fordelt på 3 hold: U14 U17 U19. ( 41 i bussen) 5 holdledere og trænere ( 4 i bussen) Susan Jørgensen Heidi Østergaard

Læs mere

Kursus Renæssancen i Firenze

Kursus Renæssancen i Firenze Kursus Renæssancen i Firenze Tværfagligt rejsekursus for ALLE fag, især: Dansk, italiensk, oldtidskundskab, billedkunst, design, filosofi, astronomi, fysik, historie, religion og matematik Den italienske

Læs mere