Anbefalinger for vaccination af kandidater og recipienter til solid organ- og stamcelletransplantation. December 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Anbefalinger for vaccination af kandidater og recipienter til solid organ- og stamcelletransplantation. December 2016"

Transkript

1 Anbefalinger for vaccination af kandidater og recipienter til solid organ- og stamcelletransplantation December 2016 Forfattergruppe 1. forfatter: Neval Ete Wareham, MD 2. forfatter: Christina Ekenberg, MD MATCH styregruppe (i alfabetisk orden): Allan Rasmussen, MD Finn Gustafsson, DMSc, PhD Henrik Sengeløv, DMSc, PhD Jens D. Lundgren, Professor, DMSc Martin Iversen, DMSc Michael Perch, MD Søren Schwartz Sørensen, Professor, DMSc

2 Tabel 1. Vaccinationsplan for kandidater eller recipienter til solid organtransplantation (SOT) 1. Vaccine Anbefalet før SOT Anbefalet efter SOT Patientgruppe Doser Vaccinationsplan med minimum interval i måneder Anbefales MFR 2 Ja, minimum 4 (M-M-R Vaxpro) uger før SOT Hepatitis B 3 (Engerix-B) HPV 4 (Cervarix eller Gardasil) Influenza (Influvac/Vaxigrip) Valgfrit Hepatitis A 5 (Havrix/Vaqta) S. pneumoniae 6 (Prevenar 13 og Pneumovax) Difteri-Tetanus Boostervaccine (ditebooster) Tetanus (Tetanusvaccine SSI ) Difteri (Difterivaccine SSI ) Poliovaccine (Poliovaccine SSI ) Pertussisvaccine (DiTeKiPol/Act-Hib SSI ) Varicella Zoster 2 (Varilrix) Monitorering af vaccinetitre Nej Sero-negative 2 doser 0, 1 Nej BII-CIII Ja Ja Sero-negative 3 0, 1, 6 Ja BII Ja Ja Sero-negative piger/kvinder 9-26 år 2 doser hvis <15 år 3 doser hvis 15 år Ja Ja Alle SOT 2 doser hvis <9 år 1 dosis hvis 9 år 0, 6 0, 2, 6 Hvis 2 doser: 1 måneds interval Ja Valgfri Sero-negative (anbefales kun til lever Tx og højrisiko patienter) 2 0, 6 Ja CII Ja Valgfri Alle 7 1 dosis hvis tidligere PPV23 8 Se fodnote Se fodnote BI 2 doser hvis ikke tidligere PPV23 8 Ja Valgfri Alle som er primært vaccinerede Første boosterdosis gives 5 år efter primærvaccination, herefter 1 dosis hver 10. år Nej BII Ja Valgfri Sero-negative 3 doser 0, 1, 12 Nej BII Ja Valgfri Sero-negative 3 doser 0, 1, 12 Nej BII Ja Valgfri Sero-negative 3 doser 0, 1, 12 Nej BII Ja Valgfrit Sero-negative 3 doser 0, 1, 12 Nej CIII Ja, minimum 4 uger før SOT Nej Sero-negative 2 doser 0, 1 Nej CIII Nej Nej Evidens CIII AII

3 Herpes Zoster 2, 9 Ja, minimum 4 Nej Alle Tx kandidater >50 år 1 dosis Nej CIII (Zostavax) uger før SOT Haemophilus Ja Valgfri Sero-negative 3 doser hvis <1 år Hvis 3 doser: 0, 2, 8 Nej BII influenzae type b 10 (Act-Hib) 1 dosis hvis 1-5 år Meningokokvaccine Ja Valgfri Sero-negative >2 år 2 doser 0, 2 Nej CIII 11 (Menveo: Serogruppe A, C W135 og Y) Gul feber 2, * (Stamaril) Ja, minimum 4 uger før SOT Nej Risiko patienter 12 1 dosis Nej CIII 1. Disse guidelines er baseret dels på nationale og internationale anbefalinger på området. Derudover er hver enkelt vaccine diskuteret i MATCH styregruppen, og anbefalingen er endvidere baseret på transplantationsafdelingernes vanlige håndtering af disse situationer. De nævnte handelsnavne på vacciner er blot eksempler på de mest brugte vacciner og skal ikke opfattes som en udtømmende liste. Komplet vaccination bør tilstræbes så tidligt som muligt forud for SOT, og afhængig af transplantationstype allerede når det overvejes at placere patienten på venteliste til transplantation. Hvis vaccination forud for transplantationen ikke er mulig, kan vaccination efter SOT foretages og kan foregå 3-6 mdr efter transplantationen eller når perioden med maksimal immunsuppression er overstået. Monitorering af vaccinetitre anbefales generelt ikke, da der ikke foreligger tilstrækkelig evidens for den kliniske konsekvens af dette en undtagelse er hepatitis A og B (se fodnote herfor). Beskyttelse efter primær vaccination kan hos SOT-recipienter være utilstrækkelig, hvorfor der i flere guidelines anbefales enten primær vaccination eller booster efter SOT. Dette er ikke i detaljer omtalt her. Ovenstående anbefalinger er generelle, og ved behov for individuel vurdering henvises der til vaccinationsklinikken på Rigshospitalet. 2. Levende svækket vaccine: bør anvendes senest 4 uger før og anbefales ikke efter transplantation. 3. Vaccineresponset er dårligt efter transplantationen og accelererede vaccinationsforløb kan have mindre immunogenicitet. For personer med nedsat immunforsvar, tilrådes det at teste hver 6-12 måned efter vaccination. Boostere administreres for at vedligeholde anti-hbs-antistofkoncentrationen lig med eller højere end det accepterede beskyttende niveau på 10 IE/l. Det primære immuniseringsprogram for patienter med nedsat nyrefunktion og patienter i hæmodialyse er fire dobbeltdoser (2 x 20 μg) ved 0, 1, 2 og 6 måneder. Immuniseringsprogrammet skal tilpasses for at sikre, at anti-hbs-antistofkoncentrationen holdes lig med eller over det accepterede beskyttende niveau på 10 IE/l. 4. Piger, som er immunsupprimerede på vaccinationstidspunktet, anbefales vaccineret efter et 3-dosis-program. Immunogenicitetsstudier i post-transplantationsfasen er endnu ikke undersøgt og er et område som bør undersøges nærmere. 5. Kun kandidater eller recipienter til levertransplantation samt højrisiko patienter. Højrisiko patienter omfatter rejsende, patienter der bor i højrisikoområder eller patienter med risiko for smitte via erhverv eller livsstil.

4 6. Grundet et kommende studie i MATCH, der sigter mod en bedre belysning af værdien af vaccinen hos transplanterede patienter, er denne placeret i kategorien valgfri. Dette adskiller sig fra de officielle guidelines, hvor vaccinen generelt anbefales til transplanterede patienter. Prevenar13 (PCV13): 13-valent proteinkonjugeret vaccine, inducerer immunologisk hukommelse. Pneumovax (PPV23): 23-valent polysakkaridvaccine, inducerer ikke immunologisk hukommelse, ikke virksom til børn < 2 år. 7. Levertransplanterede: Da der ikke er påvist sikker forskel i immunogeniciteten af de to vacciner hos levertransplanterede, anbefales blot en enkelt dosis med PPV23 efterfulgt af yderligere en dosis PPV år efter. Yderligere revaccination med PPV23 må jf. fodnote 8 bero på en individuel vurdering af hver enkelt patient baseret på antistofmålinger tidligst fem år efter seneste vaccination. 8. Hvis ingen tidligere PPV23: 1 x PCV13 efterfulgt af 1 x PPV23 med minimum 8 uges interval. Hvis tidligere PPV23: 1xPCV13 minimum et år efter tidligere PPV23. Efter den primære vaccinationsserie kan revaccination med PPV23 overvejes. Dette gøres ved en individuel vurdering af hver enkelt patient baseret på antistofmålinger tidligst fem år efter primær vaccination med PPV23. Der foreligger endnu ingen tilstrækkelig evidens for evt. revaccination med PCV En ny, rekombinant zoster vaccine er under udvikling, og foreløbige undersøgelser har vist høj immunogenicitet. Vaccinen forventes at kunne gives til immunsupprimerede, men yderligere undersøgelser afventes. Den forventes først markedsført i Danmark i 2017 (mundtlig kommunikation). 10. Vaccination mod Hib anbefales generelt patienter med øget risiko for invasiv Hib-infektion, herunder organtransplanterede. Hvad angår voksne SOT-recipienter er der ingen klar anbefaling for antal doser. 11. Primærvaccination bør efterfølges af boosterdosis hvert år. Der er endvidere en ny meningokokvaccine på markedet, Bexsero, der beskytter mod serogruppe B. Der foreligger på nuværende tidspunkt ingen overordnede guidelines for denne vaccine blandt SOT-recipienter, men den bør overvejes sammen med den firevalente vaccine. 12. Højrisiko-patienter omfatter rejsende til endemiske områder, patienter der bor i højrisikoområder eller patienter med risiko for smitte via erhverv eller livsstil. *. Vaccination ifm. udlandsrejse: generelt anbefales det, at patienten henvises til rejsevaccinationsklinik mhp. individuel vurdering af risikofaktorer og vaccinationsbehov. Gul feber er medtaget i indeværende anbefalinger, da dette er en levende vaccine, som er kontraindiceret hos svært immunsupprimerede.

5 Tabel 2. Vaccinationsplan for HSCT patienter efter transplantationen. Vaccine Anbefales før Anbefales efter Patientgruppe Doser Tidspunkt efter HSCT 1 HSCT 2 transplantationen Anbefales Difteri-Tetanus Boostervaccine (ditebooster) Difteri (Difterivaccine SSI ) Tetanus (Tetanusvaccine SSI ) Poliovaccine (Poliovaccine SSI ) Pertussisvaccine (DiTeKiPol/Act-Hib SSI ) Haemophilus influenzae type b (Act-Hib) Influenza (Influvac/Vaxigrip) MFR 3 (M-M-R Vaxpro) S. pneumoniae 4 (Prevenar 13 (PCV13) Pneumovax (PPV23)) Valgfri 6 Hepatitis B (Engerix-B) Hepatitis A (Havrix/Vaqta) HPV (Cervarix eller Ja Valgfri Alle som er primært vaccinerede Første boosterdosis gives 5 år efter primærvaccination, herefter 1 dosis hver 10. år Vaccinationsplan med minimum interval i måneder Nej Evidens Ja Ja Alle 1 dosis Før sæsonstart, tidligst 6 mdr AII Nej Ja, minimum 2 år Alle 2 doser 24 mdr 0, 1 BII-CIII efter HSCT Nej Ja Alle 4 doser 6 mdr 0, 2, 4, 12 5 BI Nej Valgfri Risikopatienter 7 3 doser 6-12 mdr 0, 1, 6 BII Nej Valgfri Risikopatienter 7 2 doser 6-12 mdr 0, 6 CIII Nej Valgfri Alle piger/kvinder 9-26 år 2 doser hvis <15 år BII 6-12 mdr 0, 6 CIII

6 Gardasil) 3 doser hvis 0, 2, 6 15 år Gul feber 3, * Nej Ja, minimum 2 år Risikopatienter 7 1 dosis CIII (Stamaril) efter HSCT 1. Disse guidelines er baseret dels på nationale og internationale anbefalinger på området. Derudover er hver enkelt vaccine diskuteret i MATCH styregruppen og anbefalingen endvidere baseret på transplantationsafdelingernes vanlige håndtering af disse situationer. De nævnte handelsnavne på vacciner er blot eksempler på de mest brugte vacciner og skal ikke opfattes som en udtømmende liste. Ovenstående anbefalinger er generelle, og ved behov for individuel vurdering henvises der til vaccinationsklinikken på Rigshospitalet. Vaccination forud for transplantationen anbefales generelt ikke hos HSCT patienter, der undergår cytotoksisk behandling forud for transplantationen. En undtagelse er influenzavaccine. 2. Vaccination hos HSCT recipienter efter transplantationen skal generelt udføres i henhold til fuldt vaccinationsprogram, da disse patienter bør anses som ikke-tidligere vaccinerede. 3. Levende svækkede vacciner anbefales tidligst 2 år efter HSCT forudsat at patienten ikke har kronisk GvH og har været uden immunsuppressiv behandling i minimum 1 år. 4. Prevenar13 (PCV13): 13-valent proteinkonjugeret vaccine, inducerer immunologisk hukommelse. Pneumovax (PPV23): 23-valent polysakkaridvaccine, inducerer ikke immunologisk hukommelse, ikke virksom til børn < 2 år x PCV måneder efter transplantation. Efterfølgende 2 x PCV13 med 2 måneders mellemrum. Slutteligt 1 x PPV23 12 måneder efter transplantation (til voksne og børn > 2 år). Til patienter med GVHD anbefales en 4. dosis PCV13 før PPV23 grundet dårligt PPV23 vaccinationsrespons. Efter den primære vaccinationsserie kan revaccination med PPV23 overvejes. Dette gøres ved en individuel vurdering af hver enkelt patient baseret på antistofmålinger tidligst fem år efter primær vaccination med PPV23. Der foreligger endnu ingen tilstrækkelig evidens for evt. revaccination med PCV En ny, rekombinant zoster vaccine er under udvikling, og foreløbige undersøgelser har vist høj immunogenicitet. Vaccinen forventes at kunne gives til immunsupprimerede, men yderligere undersøgelser afventes. Den forventes først markedsført i Danmark i 2017 (mundtlig kommunikation). 7. Højrisiko-patienter omfatter rejsende til endemiske områder, patienter der bor i højrisikoområder eller patienter med risiko for smitte via erhverv eller livsstil.

7 Tabel 3. Anbefalinger om vaccination af tætte kontakter og personer i sundhedssektoren. Vaccine Indikation Doser Influenza Alle Årligt MFR Alle ikke komplet vaccinerede 2 doser (>4 ugers interval)

8 Kilder: 1. Danzinger-Isakov L, Kumar D. Guidelines for vaccination of solid organ transplant candidates and recipients. Am J Transplant 2009 Dec;9 Suppl 4:S258-S Berger C. Recommendations for immunization of solid organ transplant (SOT) candidates and recipients. February Eckerle I, Rosenberger KD, Zwahlen M, Junghanss T. Serologic vaccination response after solid organ transplantation: a systematic review. PLoS One 2013;8(2):e Tomblyn M, Chiller T, Einsele H, Gress R, Sepkowitz K, Storek J, Wingard JR, Young J-AH, Boeckh MJ, Boeckh MA: Guidelines for preventing infectious complications among hematopoietic cell transplantation recipients: a global perspective. Biol Blood Marrow Transplant 2009, 15: Ljungman P, Cordonnier C, Einsele H, Englund J, Machado CM, Storek J, Small T: Vaccination of hematopoietic cell transplant recipients. Bone Marrow Transplant 2009, 44: Pneumokokvaccination uden for børnevaccinationsprogrammet i Danmark. Statens Serum Instituts forslag til brug af pneumokokvaccination uden for børnevaccinationsprogrammet EPI-NYT. Uge 51b Pneumokokvaccination af personer med øget risiko for invasiv pneumokoksygdom. 8. Center for Disease Control and Prevention: Use of 13-Valent Pneumococcal Conjugate Vaccine and 23-Valent Pneumococcal Polysaccharide Vaccine for Adults with Immunocompromising Conditions: Recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP). MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2012, Center for Disease Control and Prevention: Intervals between PCV13 and PPSV23 Vaccines: Recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP). MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2015, Kumar D, Chen MH, Wong G, Cobos I, Welsh B, Siegal D, Humar A: A randomized, double-blind, placebo- controlled trial to evaluate the prime-boost strategy for pneumococcal vaccination in adult liver transplant recipients. Clin Infect Dis 2008, 47: Rodriguez-Moreno A, Sanchez-Fructuoso AI, Calvo N, Ridao N, Conesa J, Marques M, et al. Varicella infection in adult renal allograft recipients: experience at one center. Transplant Proc 2006 Oct;38(8): Kumar D, Michaels MG, Morris MI, Green M, Avery RK, Liu C, et al. Outcomes from pandemic influenza A H1N1 infection in recipients of solid-organ transplants: a multicentre cohort study. 8

9 Lancet Infect Dis 2010 Aug;10(8): Gunther M, Stark K, Neuhaus R, Reinke P, Schroder K, Bienzle U. Rapid decline of antibodies after hepatitis A immunization in liver and renal transplant recipients. Transplantation 2001 Feb 15;71(3): Posfay-Barbe KM, Pittet LF, Sottas C, Grillet S, Wildhaber BE, Rodriguez M, et al. Varicella-zoster immunization in pediatric liver transplant recipients: safe and immunogenic. Am J Transplant 2012 Nov;12(11): Wong G, Howard K, Webster A, Chapman JR, Craig JC. The health and economic impact of cervical cancer screening and human papillomavirus vaccination in kidney transplant recipients. Transplantation 2009 Apr 15;87(7): Lal H, Cunningham AL, Godeaux O, et al. Efficacy of an adjuvanted herpes zoster subunit vaccine in older adults. N Engl J Med 2015;372: Cohen J. A new vaccine to prevent herpes zoster. NEJM 2015; 372: Telefonisk kontakt til GSK Carpenter PA, Englund JA. How I vaccinate blood and marrow transplant recipients. Blood 2016; 127: Center for Disease Control and Prevention: Prevention and Control of Meningococcal Disease: Recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP). MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2013, 62. 9

VACCINATION. Praktisk gennemgang vedr. vaccination. Interval mellem vaccinerne Tilpasning af børn vaccineret i udlandet.

VACCINATION. Praktisk gennemgang vedr. vaccination. Interval mellem vaccinerne Tilpasning af børn vaccineret i udlandet. VACCINATION Praktisk gennemgang vedr. vaccination. Interval mellem vaccinerne Tilpasning af børn vaccineret i udlandet. Risiko-børn Undervisning for almen praksis september 2015 Lisbet Krause Knudsen Afdelingen

Læs mere

TIL LÆGER OG SUNDHEDSPLEJERSKER

TIL LÆGER OG SUNDHEDSPLEJERSKER TIL LÆGER OG SUNDHEDSPLEJERSKER Børnevaccinationer De danske sundhedsmyndigheder anbefaler, at børn vaccineres mod difteri, tetanus (stivkrampe), kighoste, polio, invasiv Hæmophilus influenzae type b (Hib)-infektion,

Læs mere

BØRNEVACCINATIONER DE ENKELTE VACCINER. Nils Strandberg Pedersen Direktør, dr.med. Statens Serum Institut

BØRNEVACCINATIONER DE ENKELTE VACCINER. Nils Strandberg Pedersen Direktør, dr.med. Statens Serum Institut 1 BØRNEVACCINATIONER Nils Strandberg Pedersen Direktør, dr.med. Statens Serum Institut De danske sundhedsmyndigheder anbefaler, at børn vaccineres mod mod difteri, tetanus (stivkrampe), kighoste, polio,

Læs mere

TIL LÆGER OG SUNDHEDSPLEJERSKER

TIL LÆGER OG SUNDHEDSPLEJERSKER TIL LÆGER OG SUNDHEDSPLEJERSKER Børnevaccinationer De danske sundhedsmyndigheder anbefaler, at børn vaccineres mod difteri, tetanus (stivkrampe), kighoste, polio, invasiv Hæmophilus influenzae type b (Hib)-infektion,

Læs mere

Velkommen til Lægedage

Velkommen til Lægedage Velkommen til Lægedage Grundlæggende vaccinationsprincipper Undervisning for praksispersonale november 2015 Lisbet Krause Knudsen Afdelingen for infektionsepidemiologi Statens Seruminstitut. Program: Vaccinernes

Læs mere

Pneumokokvaccination uden for børnevaccinationsprogrammet i Danmark

Pneumokokvaccination uden for børnevaccinationsprogrammet i Danmark Pneumokokvaccination uden for børnevaccinationsprogrammet i Danmark 2014 Statens Serum Instituts forslag til brug af pneumokokvaccination uden for børnevaccinationsprogrammet Forsidefoto: Illustration

Læs mere

BØRNEVACCINATIONSPROGRAMMET I DANMARK 2014

BØRNEVACCINATIONSPROGRAMMET I DANMARK 2014 Ændring i BØRNEVACCINATIONSPROGRAMMET I DANMARK 2014 med tilføjelse af vaccination mod hepatitis B og ændring af HPV-vaccinationsprogrammet 2014 Tillæg til Sundhedsstyrelsens folder om børnevaccinationsprogrammet

Læs mere

VACCINATION. Undervisning for almen praksis september Lisbet Krause Knudsen. Afdelingen for infektionsepidemiologi. Statens Seruminstitut.

VACCINATION. Undervisning for almen praksis september Lisbet Krause Knudsen. Afdelingen for infektionsepidemiologi. Statens Seruminstitut. VACCINATION Forskellige typer af vacciner. intervaller mellem vaccinerne Praktisk gennemgang vedr. børnevaccination. Tilpasning af børn vaccineret i udlandet. Risiko-børn Undervisning for almen praksis

Læs mere

Virusinfektioner hos hæmatologiske patienter

Virusinfektioner hos hæmatologiske patienter Virusinfektioner hos hæmatologiske patienter Virus/hæmatologi Stor betydning ved allogen HSCT Tiltagende betydning ved andre hæmatologiske sygdomme Indledning Tiltagende betydning hos andre patientgrupper

Læs mere

Pneumokokvaccine i børnevaccinationsprogrammet

Pneumokokvaccine i børnevaccinationsprogrammet 997 Pneumokokvaccine i børnevaccinationsprogrammet Thilde Nordmann Winther & Birthe Høgh Den 1. oktober 2007 blev vaccination mod pneumokokker en del af det danske børnevaccinationsprogram. Læs her om

Læs mere

Varicella Zoster Virus infektion (VZV)

Varicella Zoster Virus infektion (VZV) Varicella Zoster Virus infektion (VZV) Arbejdsgruppens medlemmer: Lotte Møller Smedegaard, Henrik Hasle, Anja Poulsen og Steen Rosthøj Nedenstående kliniske retningslinjer til forebyggelse og behandling

Læs mere

Grundnotat til Folketingets Europaudvalg om forslag til kommissionsbeslutning om udstedelse af markedsføringstilladelse for lægemidlet

Grundnotat til Folketingets Europaudvalg om forslag til kommissionsbeslutning om udstedelse af markedsføringstilladelse for lægemidlet Sundhedsudvalget SUU alm. del - Bilag 339 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dato: 9. marts 2009 Sags.nr.: 0902140 Sagsbeh.: SUMTSP / Lægemiddelkontoret Dok nr: 14612 Grundnotat til Folketingets

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Prevenar 13 injektionsvæske, suspension Konjugeret pneumokok polysaccharidvaccine (13-valent, adsorberet) 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 dosis

Læs mere

Børnevaccinationsprogrammet ÅRSRAPPORT 2014

Børnevaccinationsprogrammet ÅRSRAPPORT 2014 Børnevaccinationsprogrammet ÅRSRAPPORT 2014 2016 Børnevaccinationsprogrammet Årsrapport 2014 Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Islands

Læs mere

Pneumokokvaccine i børnevaccinationsprogrammet

Pneumokokvaccine i børnevaccinationsprogrammet BØRN I PRAKSIS 997 Pneumokokvaccine i børnevaccinationsprogrammet Thilde Nordmann Winther & Birthe Høgh Den 1. oktober 2007 blev vaccination mod pneumokokker en del af det danske børnevaccinationsprogram.

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Praksis nr. 037-13 Ændring af børnevaccinationsprogram Statens Serum

Læs mere

Genital HPV (Cervix) HPV-virus. Fra infektion til dysplasi Cervix Dysplasi Cervixcancer. HPV-vaccination. Hvem skal vaccineres? Åbne spørgsmål?

Genital HPV (Cervix) HPV-virus. Fra infektion til dysplasi Cervix Dysplasi Cervixcancer. HPV-vaccination. Hvem skal vaccineres? Åbne spørgsmål? HPV-infektion Dysplasi Cervixcancer HPV vaccination Danny Svane, Overlæge PhD Gynækologisk afdeling D Odense Universitetshospital HPV-virus. Fra infektion til dysplasi Cervix Dysplasi Cervixcancer. HPV-vaccination.

Læs mere

Børnevaccinationer og indberettede formodede bivirkninger i 2. kvartal 2014

Børnevaccinationer og indberettede formodede bivirkninger i 2. kvartal 2014 Børnevaccinationer og indberettede formodede bivirkninger i 2. kvartal 2014 Hvert kvartal bliver indberetninger om formodede bivirkninger ved vacciner i det danske børnevaccinationsprogram gennemgået og

Læs mere

ET KIG I KRYSTALKUGLEN: ÆNDRINGER PÅ VEJ I PROGRAMMET? Peter Henrik Andersen Afdelingslæge, teamleder Afd. for Infektionsepidemiologi

ET KIG I KRYSTALKUGLEN: ÆNDRINGER PÅ VEJ I PROGRAMMET? Peter Henrik Andersen Afdelingslæge, teamleder Afd. for Infektionsepidemiologi ET KIG I KRYSTALKUGLEN: ÆNDRINGER PÅ VEJ I PROGRAMMET? Peter Henrik Andersen Afdelingslæge, teamleder Afd. for Infektionsepidemiologi SSI vaccinedag 14. september 2015 USIKKERHED OM FREMTIDEN SSI s vaccinefabrik

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven 2013/1 LSF 101 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1303116 Fremsat den 12. december

Læs mere

Information om dit barns vaccinationer

Information om dit barns vaccinationer Børnevaccinationsprogrammet i Grønland 2010 Information om dit barns vaccinationer Indhold Sundhedsmyndighedernes anbefaling... 3 Børnevaccinationsprogrammet... 4 Hvorfor vaccinere?... 6 Vaccinationerne

Læs mere

Børnevaccinationsprogrammet ÅRSRAPPORT 2015

Børnevaccinationsprogrammet ÅRSRAPPORT 2015 Børnevaccinationsprogrammet ÅRSRAPPORT 2015 2016 Børnevaccinationsprogrammet Årsrapport 2015 Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Islands

Læs mere

Børnevaccinationsprogrammet

Børnevaccinationsprogrammet Børnevaccinationsprogrammet i Danmark 2016 BØRNEVACCINATIONSPROGRAMMET I DANMARK 1 Børnevaccinationsprogrammet i Danmark 2016 9. udgave. Sundhedsstyrelsen, februar 2016. Trykt ISBN 978-87-7104-740-0 Elektronisk

Læs mere

Pjece om Børnevaccinationsprogrammet. Danmark

Pjece om Børnevaccinationsprogrammet. Danmark Pjece om Børnevaccinationsprogrammet i Danmark 1 Di-Te-Ki-Pol Hib OPV MFR Di-Te Børneundersøgelse 5 uger 3 mdr. 5 mdr. 12 mdr. 15 mdr 2 år 3 år 4 år 5 år 12 år Di-Te-Ki-Pol: Difteri-Stivkrampe-Kighoste-Polio

Læs mere

Udvikling af vaccinen

Udvikling af vaccinen Udvikling af vaccinen Ebbe Englev, læge Medicinsk direktør Danmarks Farmaceutiske Selskab, København 13. januar 2010 1 H1N1 vaccinens mange udfordringer Udvikling af vaccinen Hvordan er vaccinen udviklet

Læs mere

Titel: Donorudvælgelse

Titel: Donorudvælgelse Instruksbog 2.1.1 Område: Emne: Donor Titel: Donorudvælgelse Forfatter: Niels Jacobsen Gitte Olesen Godkendt af: Faste læger i allogen transplantationsgruppe Type/målgruppe: Standardnr.: Udarbejdet: April

Læs mere

Nyt Om Bivirkninger. I dette nummer. Børnevaccinationer og indberettede formodede bivirkninger 2. kvartal 2016

Nyt Om Bivirkninger. I dette nummer. Børnevaccinationer og indberettede formodede bivirkninger 2. kvartal 2016 Nyt Om Bivirkninger I dette nummer > Børnevaccinationer og indberettede formodede bivirkninger 2. kvartal 2016 > Undgå forvekslinger mellem vacciner i børnevaccinationsprogrammet > De seneste breve med

Læs mere

Børnecancerfonden informerer. Forebyggelse af infektioner hos børn og unge med kræftsygdomme

Børnecancerfonden informerer. Forebyggelse af infektioner hos børn og unge med kræftsygdomme i Forebyggelse af infektioner hos børn og unge med kræftsygdomme Forebyggelse af infektioner hos børn og unge med kræftsygdomme 3 SMITTEVEJE OG -KILDER De bakterier og svampe, der fremkalder alvorlig sygdom

Læs mere

Sådan bruger du Fælles Medicinkort (FMK) via fmkonline.dk

Sådan bruger du Fælles Medicinkort (FMK) via fmkonline.dk Sådan bruger du Fælles Medicinkort (FMK) via fmkonline.dk - en vejledning til borgere I Fælles Medicinkort (FMK) kan du se oplysninger om din aktuelle medicin, de seneste to års recepter samt vaccinationer.

Læs mere

Pandemisk influenza A H1N1/09

Pandemisk influenza A H1N1/09 Pandemisk influenza A H1N1/09 Jens D. Lundgren, MD, DMSc Professor, Sundhedsvidenskabelige fakultet, Københavns Universitet et Overlæge, Rigshospitalet Chef, Copenhagen HIV Programme Vi skal lære af de

Læs mere

Bilag 3: Beredskab og forsyningssikring af vacciner

Bilag 3: Beredskab og forsyningssikring af vacciner Sundhedsudvalget SUU alm. del - Bilag 179 Offentlig Bilag 3: Beredskab og forsyningssikring af vacciner Bilaget beskriver de seneste års udvikling på det internationale vaccinemarked og SSI s rolle på

Læs mere

VACCINATIONS IN THE IMMIGRANT CHILD. Freddy Karup Pedersen and Anja Poulsen

VACCINATIONS IN THE IMMIGRANT CHILD. Freddy Karup Pedersen and Anja Poulsen VACCINATIONS IN THE IMMIGRANT CHILD Freddy Karup Pedersen and Anja Poulsen THE DANISH IMMUNISATION SCHEDULE 3 months Diphteria Tetanus Pertussis Polio-Hib 1- og PCV-1 5 months Diphteria Tetanus Pertussis

Læs mere

Forebyggelse af livmoderhalskræft ved vaccination og screening

Forebyggelse af livmoderhalskræft ved vaccination og screening Generel information Forebyggelse af livmoderhalskræft ved vaccination og screening Information om HPV og livmoderhalskræft udarbejdet af: Professor, overlæge, dr. med. Susanne Krüger Kjær, Rigshospitalet/

Læs mere

HPV vaccine har ingen plads i det danske vaccinationsprogram

HPV vaccine har ingen plads i det danske vaccinationsprogram HPV vaccine har ingen plads i det danske vaccinationsprogram Af: Sarah Grube Jensen, cand.scient.san.publ Christian Møller Jakobsen, stud.negot Debatten, der omhandler HPV vaccinen Gardasil, har i de seneste

Læs mere

EFFEKT OG SIKKERHED AF

EFFEKT OG SIKKERHED AF EFFEKT OG SIKKERHED AF VACCINATION MOD SKOLDKOPPER FORSKNINGSTRÆNING 2016 SPECIALEUDDANNELSEN ALMEN MEDICIN AARHUS ANDERS AMMITZBØLL BJARNØ OG JAKOB KLITGAARD FREDERIKSEN VEJLEDER MOGENS VESTERGAARD INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

BØRNEVACCINATIONS- PROGRAMMET I DANMARK

BØRNEVACCINATIONS- PROGRAMMET I DANMARK BØRNEVACCINATIONS- PROGRAMMET I DANMARK 2009 1 Vaccinationsprogrammet pr. 1. januar 2009 Alder Vaccination Børneundersøgelse 5 uger 3 mdr. DiTeKiPolHib 1 + Pn 2 5 mdr. DiTeKiPolHib + Pn 12 mdr. DiTeKiPolHib

Læs mere

Første forelæsning i abnorm cervixcytologi (anden del) Humant papillomvirus. Papillomvirus. Humant papillomvirus

Første forelæsning i abnorm cervixcytologi (anden del) Humant papillomvirus. Papillomvirus. Humant papillomvirus Første forelæsning i abnorm cervixcytologi (anden del) Humant papillomvirus Papillomvirus Humant papillomvirus Dobbeltstrenget DNA-virus omgivet af proteinkapsid 1 Genital infektion med HPV Hyppigste seksuelt

Læs mere

Papillomvirus. Genital infektion med HPV. Første forelæsning i abnorm cervixcytologi (anden del) Humant papillomvirus. Humant papillomvirus

Papillomvirus. Genital infektion med HPV. Første forelæsning i abnorm cervixcytologi (anden del) Humant papillomvirus. Humant papillomvirus Første forelæsning i abnorm cervixcytologi (anden del) Humant papillomvirus Papillomvirus Humant papillomvirus Dobbeltstrenget DNA-virus omgivet af proteinkapsid Genital infektion med HPV Hyppigste seksuelt

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE Kursus for bedømmere af kliniske retningslinjer ECTS: Kurset er postgraduat og ækvivalerer 5 ECTS point ved bestået eksamen. Der udstedes eksamensbevis. Formål: Kurset giver kompetence til at fungere som

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.14-1. Vaccination af personer, der er beskæftiget med kloakslam og spildevand

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.14-1. Vaccination af personer, der er beskæftiget med kloakslam og spildevand At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.14-1 Vaccination af personer, der er beskæftiget med kloakslam og spildevand Januar 2005 Erstatter At-meddelelse nr. 4.02.1 af marts 1992 - Opdateret april 2015 2

Læs mere

Forebyggelse af livmoderhalskræft ved vaccination og screening

Forebyggelse af livmoderhalskræft ved vaccination og screening Generel information Forebyggelse af livmoderhalskræft ved vaccination og screening Information om HPV og livmoderhalskræft udarbejdet af: Professor, overlæge, dr. med. Susanne Krüger Kjær, Rigshospitalet/

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Prevenar, injektionsvæske, suspension Konjugeret saccharid pneumokokvaccine, adsorberet 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver 0,5 ml dosis indeholder:

Læs mere

ÆLDRE OG KRÆFT. Introduktion. Trine Lembrecht Jørgensen Læge, ph.d., post. doc. University of Southern Denmark. Odense University Hospital

ÆLDRE OG KRÆFT. Introduktion. Trine Lembrecht Jørgensen Læge, ph.d., post. doc. University of Southern Denmark. Odense University Hospital ÆLDRE OG KRÆFT Introduktion Trine Lembrecht Jørgensen Læge, ph.d., post. doc University of Southern Denmark Odense University Hospital HISTORISK UDVIKLING AF ÆLDRE OG KRÆFT National Cancer Institute and

Læs mere

Screening for tarmkræft: FOBT og sigmoideoskopi

Screening for tarmkræft: FOBT og sigmoideoskopi : FOBT og sigmoideoskopi John Brodersen MD, GP, PhD, Lektor Forskningsenheden og Afdeling for Almen Praksis, Københavns Universitet john.brodersen@sund.ku.dk Formålet med præsentation At fremlægge bedst

Læs mere

EN SPEGET AFFÆRE. Koutsky L. Epidemiology of genital human papillomavirus infection. Am J Med 1997;102:3-8

EN SPEGET AFFÆRE. Koutsky L. Epidemiology of genital human papillomavirus infection. Am J Med 1997;102:3-8 EN SPEGET AFFÆRE 1 Koutsky L. Epidemiology of genital human papillomavirus infection. Am J Med 1997;102:3-8 2 Kjaer SK, Tran TN, Sparen P et al. The Burden of Genital Warts: A Study of Nearly 70.000 Women

Læs mere

DANSK VEJLEDNING TIL CISV HEALTH FORM

DANSK VEJLEDNING TIL CISV HEALTH FORM DANSK VEJLEDNING TIL CISV HEALTH FORM Dette er en vejledning til at udfylde den internationale Health Form. Vi anbefaler at man som minimum FØRSTE gang barnet rejr med CISV bruger barnets egen læge, således

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger hurtigt tilvejebringes. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede

Læs mere

Sådan bruger du Overvågning i tal, grafer og kort Vaccinationstilslutning på ssi.dk

Sådan bruger du Overvågning i tal, grafer og kort Vaccinationstilslutning på ssi.dk Sådan bruger du Overvågning i tal, grafer og kort Vaccinationstilslutning på ssi.dk Applikationen Overvågning i tal, grafer og kort Vaccinationstilslutning findes på www.ssi.dk/data og indeholder data

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS AV pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte Meningokokgruppe A,, W-135 og Y konjugeret vaccine 2. KVALITATIV OG KVATITATIV SAMMESÆTIG

Læs mere

Bidrag til besvarelse af SUU, Alm. del spørgsmål 332 om børn, der er blevet smittet med vaccineforebyggelige sygdomme.

Bidrag til besvarelse af SUU, Alm. del spørgsmål 332 om børn, der er blevet smittet med vaccineforebyggelige sygdomme. Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 332 Offentligt Jr. Nr. 17/01021 Den 24. januar 2017 Bidrag til besvarelse af SUU, Alm. del spørgsmål 332 om børn, der er blevet

Læs mere

Cytologisk årsmøde, 2016

Cytologisk årsmøde, 2016 Anvendelse af hjemmeopsamlede prøver i Region Midtjyllands screeningsprogram for livmoderhalskræft (projekt CHOiCE) Cytologisk årsmøde, 2016 Mette Tranberg Nielsen bioanalytiker, cand. scient. san., ph.d.-studerende

Læs mere

ANBEFALING OM INDFØRELSE AF PNEUMOKOKVACCINATION I DET DANSKE BØRNE- VACCINATIONSPROGRAM

ANBEFALING OM INDFØRELSE AF PNEUMOKOKVACCINATION I DET DANSKE BØRNE- VACCINATIONSPROGRAM ANBEFALING OM INDFØRELSE AF PNEUMOKOKVACCINATION I DET DANSKE BØRNE- VACCINATIONSPROGRAM 2007 Anbefaling om indførelse af pneumokokvaccination i det danske børnevaccinationsprogram Anbefaling om indførelse

Læs mere

Nyt Om Bivirkninger 21. marts 2013 1

Nyt Om Bivirkninger 21. marts 2013 1 #3 Årgang 4 Nyt Om Bivirkninger 21. marts 2013 1 Depressive og suicidale tanker ved seponering af vareniclin (Champix ) Sundhedsstyrelsen har i januar måned modtaget en bivirkningsindberetning, der vedrørte

Læs mere

Årsrapporter for børnevaccinationsprogrammet. Bolette Søborg Overlæge Enhed for Evidens, uddannelse og beredskab i Sundhedsstyrelsen

Årsrapporter for børnevaccinationsprogrammet. Bolette Søborg Overlæge Enhed for Evidens, uddannelse og beredskab i Sundhedsstyrelsen Årsrapporter for børnevaccinationsprogrammet Bolette Søborg Overlæge Enhed for Evidens, uddannelse og beredskab i Sundhedsstyrelsen Årsrapporter for børnevaccinationsprogrammet 1. Årsrapporten er tænkt

Læs mere

Møde i Sundhedsstyrelsens Vaccinationsudvalg

Møde i Sundhedsstyrelsens Vaccinationsudvalg R e f e r a t Emne Møde i Sundhedsstyrelsens Vaccinationsudvalg Mødedato 28. maj 2014, kl. 13-16 Sted Deltagere Sundhedsstyrelsen, bygning Møllen, mødelokale E Carsten Heilmann (Dansk Pædiatrisk Selskab),

Læs mere

Anbefaling om indførelse af pneumokokvaccination i det danske børnevaccinationsprogram

Anbefaling om indførelse af pneumokokvaccination i det danske børnevaccinationsprogram Sundhedsudvalget SUU alm. del - Svar på Spørgsmål 521 Offentligt Anbefaling om indførelse af pneumokokvaccination i det danske børnevaccinationsprogram Sundhedsstyrelsen, maj 2007 Sammenfatning Børn vaccineres

Læs mere

Den 4. oktober 2007. Indstilling vedr. indførelse af humant papillomavirus (HPV)- vaccination i Det danske Børnevaccinationsprogram

Den 4. oktober 2007. Indstilling vedr. indførelse af humant papillomavirus (HPV)- vaccination i Det danske Børnevaccinationsprogram Den 4. oktober 2007 Indstilling vedr. indførelse af humant papillomavirus (HPV)- vaccination i Det danske Børnevaccinationsprogram Indledning Vacciner mod humant papillomavirus (HPV) er ganske nyudviklede,

Læs mere

BØRNEVACCINATIONS- PROGRAMMET I DANMARK

BØRNEVACCINATIONS- PROGRAMMET I DANMARK BØRNEVACCINATIONS- PROGRAMMET I DANMARK 2015 INDHOLD Indledning 2 Vaccinationsprogrammet 3 Hvorfor vaccinerer vi i Danmark? 4 Sygdommene 5 Difteri 5 Stivkrampe 5 Kighoste 6 Polio (børnelammelse) 6 Meningitis

Læs mere

Børnevaccinationsprogrammet ÅRSRAPPORT 2016

Børnevaccinationsprogrammet ÅRSRAPPORT 2016 Børnevaccinationsprogrammet ÅRSRAPPORT 2016 2017 Børnevaccinationsprogrammet Sundhedsstyrelsen, 2017. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300

Læs mere

Inden rekonstitution er pulveret en hvid/råhvid kompakt krystallinsk "prop", og solvens er en klar, farveløs væske.

Inden rekonstitution er pulveret en hvid/råhvid kompakt krystallinsk prop, og solvens er en klar, farveløs væske. 1. LÆGEMIDLETS NAVN ZOSTAVAX pulver og solvens til injektionsvæske, suspension Helvedesild (Herpes zoster) vaccine (levende) 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Efter rekonstitution indeholder 1

Læs mere

BØRNEVACCINATIONS- PROGRAMMET I DANMARK

BØRNEVACCINATIONS- PROGRAMMET I DANMARK BØRNEVACCINATIONS- PROGRAMMET I DANMARK 2012 Børnevaccinationsprogrammet i Danmark 2012 7. rev. udg. Sundhedsstyrelsen, 2012 Trykt ISBN: 978-87-7104-426-3 Elektronisk ISBN: 978-87-7104-425-6 Kategori:

Læs mere

Mini-MTV vedr. meningokok C-vaccination

Mini-MTV vedr. meningokok C-vaccination Mini-MTV vedr. meningokok C-vaccination Mini-MTV vedr. meningokok C-vaccination Sundhedsstyrelsen, 2013. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: meningokokker,

Læs mere

BØRNEVACCINATIONSPROGRAMMET I DANMARK

BØRNEVACCINATIONSPROGRAMMET I DANMARK BØRNEVACCINATIONSPROGRAMMET I DANMARK 2007 Vaccinationsprogrammet pr. 1. oktober 2007 Alder Vaccination Børneundersøgelse 5 uger 3 mdr. DiTeKiPolHib 1 + Pn 2 5 mdr. DiTeKiPolHib + Pn 12 mdr. DiTeKiPolHib

Læs mere

Godkender modtagelse af donation. Kontoansvarlig hospitalsperson. Centerdirektør. Centerdirektør Johannes Jakobsen. Johannes Jakobsen.

Godkender modtagelse af donation. Kontoansvarlig hospitalsperson. Centerdirektør. Centerdirektør Johannes Jakobsen. Johannes Jakobsen. Aktivitet, projektnavn Fellow/Scolarship program hospital/ Projektansvarlig hospitalsperson Kontoansvarlig hospitalsperson Godkender modtagelse af donation Type af aktivitet/projekt/ udstyr/enhed Tidshorisont

Læs mere

Kommissorium for opdatering af Sundhedsstyrelsens anbefalinger vedr. screening for livmoderhalskræft

Kommissorium for opdatering af Sundhedsstyrelsens anbefalinger vedr. screening for livmoderhalskræft Kommissorium for opdatering af Sundhedsstyrelsens anbefalinger vedr. screening for livmoderhalskræft I lyset af den hastige udvikling inden for området humant papillomvirus (HPV) med mulighed for såvel

Læs mere

Kapitel 5. BØRNEVACCINATIONER

Kapitel 5. BØRNEVACCINATIONER Kapitel 5. BØRNEVACCINATIONER Indberetning af børnevaccinationer sker løbende, men den store personale udskiftning i visse distrikter betyder, at kontinuiteten og kvaliteten i anmeldelserne varierer. Der

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Prevenar 13 injektionsvæske, suspension Konjugeret pneumokok polysaccharidvaccine (13-valent, adsorberet) 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 dosis

Læs mere

Retningslinier for viral hepatitis profylakse hos hæmodialysepatienter i Danmark

Retningslinier for viral hepatitis profylakse hos hæmodialysepatienter i Danmark Retningslinier for viral hepatitis profylakse hos hæmodialysepatienter i Danmark 24. maj 2004 Udarbejdet af Niels Løkkegaard, overlæge, Holbæk Sygehus Søren Ladefoged, overlæge, Rigshospitalet Court Pedersen,

Læs mere

Indhold. Skærpede anbefalinger for brugen af zolpidem (Stilnoct m.fl.) EU s liste med anbefalinger i forbindelse med sikkerhedssignaler

Indhold. Skærpede anbefalinger for brugen af zolpidem (Stilnoct m.fl.) EU s liste med anbefalinger i forbindelse med sikkerhedssignaler Nyt Nyt Om Om Bivirkninger Bivirkninger # 1 3Årgang 5 27. marts 2014 Indhold Nyt fra EU Skærpede anbefalinger for brugen af zolpidem (Stilnoct m.fl.) EU s liste med anbefalinger i forbindelse med sikkerhedssignaler

Læs mere

Farmakoepidemiologi Den grimme ælling

Farmakoepidemiologi Den grimme ælling Farmakoepidemiologi Den grimme ælling Jesper Hallas Professor i klinisk farmakologi Syddansk Universitet DSKFs jubilæumsmøde April 2016 Outline Datakilder i Danmark Anvendelser DKs position Hvilke ændringer

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren

Indlægsseddel: Information til brugeren Indlægsseddel: Information til brugeren Gardasil 9 suspension til injektion i en forfyldt sprøjte Human papillomavirusvaccine, 9-valent (rekombinant, adsorberet) Dette lægemiddel er underlagt supplerende

Læs mere

Kapitel 5. BØRNEVACCINATIONER

Kapitel 5. BØRNEVACCINATIONER Kapitel 5. BØRNEVACCINATIONER Indberetning af børnevaccinationer sker løbende, men den store personale udskiftning betyder, at kontinuiteten og kvaliteten i anmeldelserne er dårlig. Der er indført elektronisk

Læs mere

Isolation af patienter med hæmatologisk cancer og neutropeni

Isolation af patienter med hæmatologisk cancer og neutropeni Titel Isolation af patienter med hæmatologisk cancer og neutropeni Søgeord Hovedsøgeord: Viden og udvikling Andre søgeord: Hæmatologi, neutropeni, isolation, infektion, infektionsforebyggelse, beskyttende

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger hurtigt tilvejebringes. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022000

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022000 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022000 (Kirsten Thorup, Suzanne Helsteen, Jørgen Egholm) 7. december 2010 K E N D E L S E GlaxoSmithKline Pharma A/S (advokat Simon Evers Karlsmose-Hjelmborg, København)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven Lovforslag nr. L 101 Folketinget 2013-14 Fremsat den 12. december 2013 af ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Udsendelse af påmindelser med

Læs mere

Curriculum. Publications

Curriculum. Publications Kirubakaran Balasubramaniam PhD Student Research Unit of General Practice J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Denmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direct phone: 65503739 Curriculum Født

Læs mere

Hvorfor skal hunden VACCINERES?

Hvorfor skal hunden VACCINERES? Hvorfor skal hunden VACCINERES? Derfor skal hunden vaccineres Hunden skal vaccineres for at beskytte den mod alvorlige sygdomme, som man ikke har nogen effektiv behandling imod, hvis den bliver smittet.

Læs mere

BØRNEVACCINATIONS- PROGRAMMET I DANMARK

BØRNEVACCINATIONS- PROGRAMMET I DANMARK BØRNEVACCINATIONS- PROGRAMMET I DANMARK 2016 INDHOLD Indledning Vaccinationsprogrammet Hvorfor vaccinerer vi i Danmark? Sygdommene Difteri Stivkrampe Kighoste Polio (børnelammelse) Meningitis og strubelågsbetændelse

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN ZOSTAVAX pulver og solvens til injektionsvæske, suspension Helvedesild (herpes zoster) vaccine (levende) 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Efter rekonstitution

Læs mere

Når tandlæger behandler patienter, er der risiko for

Når tandlæger behandler patienter, er der risiko for videnskab & klinik Oversigtsartikel Abstract Vaccination af klinikpersonale Vaccination af tandlæger Når tandlæger behandler patienter, er der risiko for at blive smittet eller smitte med potentielt alvorlige/livstruende

Læs mere

Børnevaccinationsprogrammet. Danmark

Børnevaccinationsprogrammet. Danmark Børnevaccinationsprogrammet i Danmark Børnevaccinationsprogrammet i Danmark Sundhedsstyrelsen Vaccinationsprogrammet Alder Vaccination Børneundersøgelse 5 uger 3 mdr. Di-Te-Ki-Pol 1 og Hib 2 5 mdr. Di-Te-Ki-Pol

Læs mere

BØRNEVACCINATIONSPROGRAMMET I DANMARK

BØRNEVACCINATIONSPROGRAMMET I DANMARK BØRNEVACCINATIONSPROGRAMMET I DANMARK 2004 Vaccinationsprogrammet pr. 1. juli 2004 Alder Vaccination Børneundersøgelse 5 uger 3 mdr. DiTeKiPolHib 1 5 mdr. DiTeKiPolHib 12 mdr. DiTeKiPolHib 15 mdr. MFR

Læs mere

Bilag 1. Aftale om nye initiativer på sundhedsområdet

Bilag 1. Aftale om nye initiativer på sundhedsområdet Bilag 1 Aftale om nye initiativer på sundhedsområdet Indførelse af vaccination mod livmoderhalskræft Muligheden for at vaccinere mod en udbredt kræftform som livmoderhalskræft er et gennembrud, som bør

Læs mere

Tritanrix HepB, suspension, injektion, flerdosis Difteria (D), tetanus (T), pertussis (helcelle) (Pw) og hepatitis B (rdna) (HBV) vaccine (adsorberet)

Tritanrix HepB, suspension, injektion, flerdosis Difteria (D), tetanus (T), pertussis (helcelle) (Pw) og hepatitis B (rdna) (HBV) vaccine (adsorberet) 1. LÆGEMIDLETS NAVN Tritanrix HepB, suspension, injektion, flerdosis Difteria (D), tetanus (T), pertussis (helcelle) (Pw) og hepatitis B (rdna) (HBV) vaccine (adsorberet) 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Læs mere

HPV-vaccination. en del af børnevaccinationsprogrammet HPV-VACCINATION 1

HPV-vaccination. en del af børnevaccinationsprogrammet HPV-VACCINATION 1 HPV-vaccination en del af børnevaccinationsprogrammet i Danmark 2016 HPV-VACCINATION 1 Børnevaccinationsprogrammet i Danmark tillæg 2016 Sundhedsstyrelsen, 2016 Trykt ISBN 978-87-7104-721-9 Elektronisk

Læs mere

AARHUS AU UNIVERSITET

AARHUS AU UNIVERSITET AU UNIVERSITET VELKOMMEN TIL HEALTH INTRODUKTIONSSEMINAR DITTE JUEL ADOLFSEN LØHMANN Læge siden 2010 Ph.d. studerende ved børneafdelingen, AUH Forsker i børneleukæmi, bivirkninger og genetik. PROGRAMMET

Læs mere

Indhold. Interferon-beta og risiko for alvorlige bivirkninger. Scopoderm -depotplastre og synsforstyrrelser

Indhold. Interferon-beta og risiko for alvorlige bivirkninger. Scopoderm -depotplastre og synsforstyrrelser Nyt Nyt Om Om Bivirkninger Bivirkninger # 1 8Årgang 5 September 2014 Indhold Nyt fra EU Denosumab (Prolia og Xgeva) og risiko for osteonekrose i kæben og hypokalcæmi side 2 Interferon-beta og risiko for

Læs mere

MAD-pakken Formålet med MAD-pakken er at optimere patienternes ernærings tilstand, at forebygge komplikationer og forlænget rekonvalescens samt

MAD-pakken Formålet med MAD-pakken er at optimere patienternes ernærings tilstand, at forebygge komplikationer og forlænget rekonvalescens samt MAD-pakken Formålet med MAD-pakken er at optimere patienternes ernærings tilstand, at forebygge komplikationer og forlænget rekonvalescens samt at fremme helbredelsen hos patienter i ernæringsmæssig risiko

Læs mere

Vi styrker sundheden gennem sygdomskontrol og forskning

Vi styrker sundheden gennem sygdomskontrol og forskning Vi styrker sundheden gennem sygdomskontrol og forskning MISSION OG STRATEGI Mission, vision og strategiske indsatsområder Statens Serum Instituts (SSI) mission er: Vi styrker sundheden gennem sygdomskontrol

Læs mere

Selective Estrogen Receptor Modulatorer er farmaka, der kan binde sig til østrogen

Selective Estrogen Receptor Modulatorer er farmaka, der kan binde sig til østrogen SERMs v/bente L Langdahl Selective Estrogen Receptor Modulatorer er farmaka, der kan binde sig til østrogen receptor og/eller. Det er forskellen i affinitet for de to typer østrogen receptorer, der giver

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 7: Resume Titel: Klinisk retningslinje for perioperativ desinfektion af øje og øjenomgivelser til patienter til øjenoperation Forfattergruppe: Birgith Jakobsen, Udviklings- og uddannelsesansvarlig

Læs mere

HPV vaccinen: Hvad er status? Bivirkninger og screening for livmoderhalskræft

HPV vaccinen: Hvad er status? Bivirkninger og screening for livmoderhalskræft HPV vaccinen: Hvad er status? Bivirkninger og screening for livmoderhalskræft Undervisere: Jesper Mehlsen, overlæge og forskningschef, Synkopecentret, Hjertemedicinsk afdeling, Bispebjerg & Frederiksberg

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Equip FT Vet., injektionsvæske, suspension

PRODUKTRESUMÉ. for. Equip FT Vet., injektionsvæske, suspension 1. juli 2016 PRODUKTRESUMÉ for Equip FT Vet., injektionsvæske, suspension 0. D.SP.NR 9683 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Equip FT Vet. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 2 ml (1 dosis) indeholder

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om etablering af en national stamcellebank

Forslag til folketingsbeslutning om etablering af en national stamcellebank 2013/1 BSF 86 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 1. april 2014 af Liselott Blixt (DF), Karina Adsbøl (DF), Jens Henrik Thulesen Dahl (DF), Kristian

Læs mere

Anvendelse af vacciner (i soholdet) Lars Erik Larsen, dyrlæge, Ph.d, Dipl. ECPHM Professor i Veterinær Virologi

Anvendelse af vacciner (i soholdet) Lars Erik Larsen, dyrlæge, Ph.d, Dipl. ECPHM Professor i Veterinær Virologi Anvendelse af vacciner (i soholdet) Lars Erik Larsen, dyrlæge, Ph.d, Dipl. ECPHM Professor i Veterinær Virologi Indhold Lidt basalt om vacciner VACCINER HVILKE, HVORDAN, HVORNÅR, HVORFOR, HVOR MEGET, HVORFRA?

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om lægers anmeldelse af smitsomme sygdomme m.v.

Bekendtgørelse for Færøerne om lægers anmeldelse af smitsomme sygdomme m.v. Nr. 596 10. juni 2014 Bekendtgørelse for Færøerne om lægers anmeldelse af smitsomme sygdomme m.v. Kapitel 1 Individuelt anmeldelsespligtige sygdomme Kapitel 2 Anmeldelse af gonoré og syfilis Kapitel 3

Læs mere

wewr Human PapillomaVirus

wewr Human PapillomaVirus Human PapillomaVirus wewr Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 128 Offentligt >15 onkogene typer (high-risk). HPV 16 og HPV 18 er årsag til hovedparten af cervix cancere Ikke-onkogene typer

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Dukoral suspension og brusegranulat til oral suspension Vaccine mod kolera (inaktiveret, oral) 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver dosis vaccinesuspension

Læs mere

Hvad siger videnskaben om rehabilitering i eget hjem? Tove Lise Nielsen Cand.scient.san, Ergoterapeut Ph.d. studerende

Hvad siger videnskaben om rehabilitering i eget hjem? Tove Lise Nielsen Cand.scient.san, Ergoterapeut Ph.d. studerende Hvad siger videnskaben om rehabilitering i eget hjem? Tove Lise Nielsen Cand.scient.san, Ergoterapeut Ph.d. studerende 1 Oplæggets fokus rehabilitering af ældre borgere udgangspunkt i hjemmet aktivitet

Læs mere