VS07G... Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VS07G... Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje"

Transkript

1 s VS07G... Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje nl da no sv fi

2 nl da no sv fi Gebruik volgens de voorschriften Veiligheidsvoorschriften Instructies voor recycling Beschrijving van het apparaat De stofzuiger in gebruik nemen Zuigen Na het werk Vervangen van de filter Onderhoud Extra toebehoren / Reserve-onderdelen Bestemmelsesmæssig anvendelse Sikkerhedsanvisninger Anvisninger til bortskaffelse Beskrivelse af støvsugeren Ibrugtagning Støvsugning Efter arbejdet Filterskift Vedligeholdelse Ekstra tilbehør / Reservedele Tiltenkt bruk Sikkerhetsanvisninger Informasjon om kassering Beskrivelse av apparatet Ta støvsugeren i bruk Støvsuging Når jobben er gjort Bytte av filter Vedlikehold Ekstra tilbehør / Reservedeler Föreskriven användning Säkerhetsanvisningar Råd beträffande avfallshanteringen Beskrivning av produkten Start av dammsugaren Dammsugning Efter dammsugningen Byta filter Skötsel och vård Extra tillbehör / Reservdelar Määräystenmukainen käyttö Turvaohjeet Ohjeita jätehuollosta Laitteen kuvaus Käyttöönotto Imurointi Työn jälkeen Suodattimen vaihto Hoito Erikoisvarusteet / Varaosat

3 nl De gebruiksaanwijzing goed bewaren. Wanneer u de stofzuiger doorgeeft aan derden de gebruiksaanwijzing erbij voegen. Gebruik volgens de voorschriften Deze stofzuiger is alleen voor huishoudelijk en niet voor zakelijk gebruik bestemd. De stofzuiger uitsluitend gebruiken zoals aangegeven in deze gebruiksaanwijzing. De fabrikant is niet aansprakelijk voor eventuele schade die ontstaat wanneer het apparaat niet volgens de voorschriften of op een verkeerde manier wordt gebruikt. Volg daarom beslist de volgende aanwijzingen op! De stofzuiger mag alleen maar worden gebruikt met: originele filterzakken MEGAfilt SuperTEX originele reserve-onderdelen, - accessoires of -extra toebehoren De stofzuiger is niet geschikt voor: het schoonzuigen van mensen of dieren het opzuigen van: insecten. substanties die schadelijk voor de gezondheid, heet of gloeiend zijn, of scherpe randen hebben. vochtige of vloeibare stoffen. licht ontvlambare of explosieve stoffen en gassen as, roest van open haarden en centrale verwarmingsinstallaties Veiligheidsvoorschriften Deze stofzuiger voldoet aan de erkende regels van de techniek en de toepasselijke veiligheidsvoorschriften. We bevestigen dat het apparaat voldoet aan de volgende Europese richtlijnen: 89/336/EWG (gewijzigd door RL 91/263/EWG, 92/31/EWG en 93/68/EWG). 73/23/EWG (gewijzigd door RL 93/68/EWG). De stofzuiger alleen volgens de gegevens op het typeplaatje aansluiten en in gebruik nemen. Nooit zuigen zonder filterzak MEGAfilt SuperTEX. => het apparaat kan worden beschadigd! Kinderen mogen de stofzuiger alleen onder toezicht gebruiken. Zuig niet met de handgreep, het mondstuk en de buis in de nabijheid van het hoofd. => Er bestaat gevaar voor letsel! Het elektriciteitssnoer niet gebruiken om de stofzuiger te dragen/transporteren. Bij gebruik van meerdere uren achter elkaar het elektriciteitssnoer volledig uittrekken. Niet aan het elektriciteitssnoer maar aan de stekker trekken om het apparaat van de stroom af te koppelen. Het elektriciteitssnoer niet over scherpe randen trekken en niet bekneld laten raken. Voor alle werkzaamheden aan de stofzuiger en accessoires de stekker uit het stopcontact halen. De stofzuiger niet in gebruik nemen wanneer hij beschadigd is. In geval zich een storing voordoet, de stekker uit het stopcontact halen. 3

4 nl Alleen de hiertoe bevoegde klantenservice mag reparaties aan de stofzuiger uitvoeren en onderdelen vervangen. De stofzuiger beschermen tegen vochtigheid en warmtebronnen. Geen boorstof of puin opzuigen met de stofzuiger => kan ertoe leiden dat het apparaat beschadigd raakt. Wanneer er niet wordt gezogen het apparaat uitschakelen. Versleten apparaten onmiddellijk onbruikbaar maken en daarna op een verantwoorde wijze afvoeren. Vanwege de veiligheid zijn stofzuigers met een vermogen van minimaal 2000 W voorzien van een oververhittingsbeveiliging. Mocht er een blokkering optreden en het appa raat te heet worden, dan schakelt het automatisch uit. Trek de stekker uit het stopcontact en zorg ervoor dat het mondstuk, de zuigbuis of de slang niet verstopt zijn, of controleer of het filter vervangen moet worden. Nadat de storing is opgeheven dient u het apparaat minstens een uur te laten afkoelen. Hierna kan het weer worden gebruikt. Instructies voor recycling Verpakking De verpakking beschermt de stofzuiger tegen beschadiging tijdens het transport. Deze bestaat uit milieuvriendelijk materiaal en is daarom recyclebaar. Breng verpakkingsmateriaal dat u niet meer nodig heeft naar een verzamelplaats voor de verwerking van afval. Oude apparaten Oude apparaten bevatten vaak nog waardevol materiaal. Geef daarom uw oude apparaat voor hergebruik af aan uw handelaar of een recyclecentrum. Informatie over actuele methoden van afvalverwijdering kunt u krijgen bij uw handelaar of uw gemeente. Let op! Als de zekering in de meterkast bij het inschakelen van het apparaat wordt geactiveerd, dan kan dit worden veroorzaakt doordat er tegelijkertijd meerdere elektrische apparaten met hoge aansluitwaarde op hetzelfde stroomcircuit zijn aangesloten. Het in werking treden van de zekering kan worden voorkomen door, alvorens het apparaat in te schakelen, de laagste vermogensstand in te stellen en pas daarna een hogere vermogensstand te kiezen. 4

5 Beschrijving van het apparaat nl * 4* * Omschakelbaar vloermondstuk met ontgrendelingshuls 2 Mondstuk voor harde vloeren* 3 Telescoopbuis met schuifmanchet en ontgrendelingshuls 4 Mondstuk voor matrassen* 5 Boormondstuk* 6 Handgreep van de slang 7 Zuigslang 8 Opbergvak voor toebehoren 9 Meubelborstel 10 Meubelmondstuk 11 Kierenmondstuk 12 Indicatie filter vervangen 13 Deksel 14 Elektronische schuifregelaar 15 Aan- / uitschakelaar 16 Elektriciteitssnoer 17 Parkeerhulp 18 Uitblaasfilter 19 Opbergaccessoire (aan onderzijde van apparaat) 20 Motorbeveiligingsfilter 21 Filterzak MEGAfilt SuperTEX *afhankelijk van de uitvoering 5

6 De stofzuiger in gebruik nemen nl * Voor het eerste gebruik Handgreep op de zuigslang steken en laten inklikken. CLICK! *afhankelijk van de uitrusting Zuigslangsteun in de zuigopening klikken. Handgreep in de telescoopbuis schuiven tot hij inklikt. Telescoopbuis in de steun van het vloermondstuk schuiven tot hij inklikt. 6

7 De stofzuiger in gebruik nemen nl Door op de schuifmanchet te drukken in de richting van de pijl de telescoopbuis ontgrendelen en de gewenste lengte instellen. Het elektriciteitssnoer bij de stekker vastpakken, tot de gewenste lengte naar buiten trekken en de stekker in het stopcontact steken. De stofzuiger inschakelen door de aan-/uitschakelaar in de richting van de pijl aan te zetten. 7

8 Zuigen nl min max Door het verstellen van de schuifregelaar kan de gewenste zuigkracht traploos ingesteld worden. Laagste stand: voor het schoonzuigen van kwetsbare stoffen, bijv. gordijnen. Lage stand: Voor reinigen van vloerbedekking en bij geringe verontreiniging. Middelste stand: voor het reinigen van zware vloerbedekking, harde vloeren en bij sterke vervuiling. Hoge stand: voor het verwijderen van hardnekkige en zeer sterke vervuiling. Vloermondstuk instellen: Voor het zuigen van tapijt en vaste vloerbedekking => Voor het zuigen van harde vloeren => Zuigen met accessoires (naar wens op de handgreep of de zuigbuis steken). Kierenmondstuk Voor het reinigen van plinten en hoeken. 8

9 Zuigen nl Meubelmondstuk Voor het reinigen van gestoffeerde meubels, gordijnen, enz. Meubelborstel Voor het schoonzuigen van fotolijsten, boeken, kwetsbare meubels, etc. Kleine toebehoren die u niet nodig heeft, kunnen in het apparaatdeksel worden ondergebracht. * Mondstuk voor matrassen (naar wens op de handgreep of de zuigbuis steken). Voor het reinigen van matrassen, gestoffeerde meubels, enz. *afhankelijk van de uitrusting 9

10 Zuigen nl * Het boormondstuk aan de handgreep bevestigen en zo tegen de wand plaatsen dat de boorgatopening van het mondstuk zich exact op het te boren gat bevindt. *afhankelijk van de uitrusting * Het apparaat instellen op een laag vermogensniveau en vervolgens inschakelen. min *afhankelijk van de uitrusting * Het boormondstuk wordt door de zuigkracht in de gewenste positie gehouden. Eventueel is het aanbevolen het vermogen, afhankelijk van het oppervlak van de te boren wand, wat hoger af te stellen, om er zeker van te zijn dat het boormondstuk zich vastzuigt. Tijdens het boren wordt het fijne stof automatisch weggezogen. *afhankelijk van de uitrusting * Mondstuk voor harde vloeren Voor het afzuigen van harde vloerbekledingen (tegels, parket enz.) Telescoopbuis in de steun van het vloermondstuk schuiven tot hij inklikt. 10 *afhankelijk van de uitrusting

11 Zuigen nl * Om de verbinding ongedaan te maken op de ontgrendelings- huls drukken en de telescoopbuis naar buiten trekken. *afhankelijk van de uitrusting Bij korte zuigpauzes kunt u nadat de stofzuiger uitgeschakeld is de parkeerhulp gebruiken, aan de achterkant van het apparaat. Daarvoor dient u de haak op het vloermondstuk in de uitsparing aan de achterzijde van het apparaat te schuiven. Na het werk nl De stekker uit het stopcontact halen. Even aan het elektriciteitssnoer trekken en vervolgens loslaten (het snoer rolt automatisch op). 11

12 Na het werk nl Om het apparaat op te bergen of te transporteren kunt u het opbergaccessoire aan de onderkant van het apparaat gebruiken. Het apparaat rechtop zetten. De haak op het vloermondstuk in de uitsparing aan de onderkant van het apparaat schuiven. Om de zuigslang te verwijderen op de ontgrendelknop drukken en de slang eruit trekken. Om de verbinding ongedaan te maken op de ontgrendelings- huls drukken en de handgreep naar buiten trekken. Om de verbinding ongedaan te maken op de ontgrendelings- huls drukken en de telescoopbuis naar buiten trekken. 12

13 Vervangen van de filter nl Filterzak vervangen Wanneer op het moment dat het vloermondstuk van de bodem is opgetild en het hoogste zuigvermogen is ingesteld in het deksel de indicatie filter vervangen volledig geel wordt weergegeven, dan dient de filterzak te worden vervangen, ook al is hij nog niet vol. In dit geval is vervanging noodzakelijk vanwege de aard van de inhoud van de zak. Het mondstuk, de zuigbuis en de zuigslang mogen daarbij niet verstopt zijn, omdat de indicatie filter vervangen dan niet meer wordt weergegeven. Het deksel openen door in de richting van de pijl op de sluithendel te drukken. De filterzak MEGAfilt SuperTEX afsluiten door aan de sluitstrip te trekken en hem verwijderen. 13

14 Vervangen van de filter nl De nieuwe filterzak MEGAfilt SuperTEX in de houder plaatsen en het deksel van het stofvak sluiten. Let op: het deksel sluit alleen wanneer de filterzak MEGAfilt SuperTEX is ingebracht. Motorbeveiligingsfilter schoonmaken Het motorbeveiligingsfilter dient regelmatig te worden schoongemaakt door het uit te kloppen of uit te wassen! Het deksel van het stofcompartiment openen Het motorbeveiligingsfilter in de richting van de pijl naar buiten trekken. Het motorbeveiligingsfilter schoonmaken door het uit te kloppen. Bij sterke vervuiling dient het motorbeveiligingsfilter te worden uitgewassen. Filter vervolgens minstens 24 uur laten drogen. Na het schoonmaken het motorbeveiligingsfilter in het apparaat schuiven en het deksel van het stofcompartiment sluiten. 14

15 Vervangen van de filter nl Micro-hygiënefilter vervangen Wanneer vervang ik deze: bij elke nieuwe verpakking vervangingsfilters Het deksel van het stofvak openen De filterhouder ontgrendelen door in de richting van de pijl op de sluitstrip te drukken Het filterschuim en het micro-hygiënefilter verwijderen. Het nieuwe micro-hygiënefilter en het filterschuim inbrengen in de filterhouder. De filterhouder in het apparaat inbrengen en laten inklikken. Micro-actiefkoolfilter vervangen Het deksel van het stofcompartiment openen. De filterhouder ontgrendelen door de afsluithendel in de richting van de pijl te drukken. Micro-actiefkoolfilter uitnemen. Nieuwe micro-actiefkoolfilter in het toestel plaatsen en vergrendelen. 15

16 Vervangen van de filter nl Hepa-filter vervangen Is uw apparaat uitgerust met een Hepa-filter, dan dient deze jaarlijks te worden vervangen. Het deksel van het stofvak openen Door in de richting van de pijl op de sluitstrip te drukken het Hepa-filter ontgrendelen en uit het apparaat nemen. Het nieuwe Hepa-filter plaatsen en hem in laten klikken. CLICK! Na het opzuigen van kleine stofdeeltjes het motorbeveiligingsfilter reinigen door hem uit te kloppen en eventueel het micro-hygiënefilter, het actief kool filter of HEPA-filter vervangen. Onderhoud nl Voor elke reiniging dient de stofzuiger te worden uitgeschakeld en de stekker uit het stopcontact te worden gehaald. De stofzuiger en accessoires van kunststof kunnen met een in de handel gebruikelijk middel voor het reinigen van kunststof worden onderhouden. Geen schuurmiddelen, glas- of alles-reiniger gebruiken. De stofzuiger nooit in water houden. Het stofcompartiment kan indien nodig met een tweede stofzuiger worden uitgezogen, of eenvoudig met een droge stofdoek / stofkwast worden schoongemaakt. 16 Technische wijzigingen voorbehouden.

17 Extra de toebehoren Type GXL Verpakking vervangingsfilters VZ52AFGXL Inhoud: 5 vervangingsfilters MEGAfilt Super TEX met sluiting 1 micro-hygiënefilters nl Textielfilter (duurzaam filter) VZ10TFG Recyclebaar filter met klittenband. HEPA-filter (klasse H12) VZ152HFB Aanbevolen voor mensen die allergisch zijn. Voor een extra zuivere uitblaaslucht. Jaarlijks vervangen. Micro-actiefkoolfilter VZ193MAF Combinatie van micro- en actiefkoolfilter. Gaat lange tijd storende geurtjes tegen. Jaarlijks vervangen. TURBO-UNIVERSAL -borstel VZ102TBB Kortpolige tapijten en vaste voerbedekking, resp. alle vloerbedekkingen, in één handeling borstelen en zuigen. Met name geschikt voor het opzuigen van haren. De rolborstel wordt aangedreven door de zuigstroom van de stofzuiger. Geen elektrische aansluiting vereist. 17

18 Extra de toebehoren nl Mondstuk voor harde vloeren VZ122HD Voor het zuigen van gladde vloeren (parket, tegels, terracotta,...) 18

19 da Opbevar brugsanvisningen. Sørg for, at brugsanvisningen medfølger, hvis De giver støvsugeren videre til andre. Formålsmæssig anvendelse Denne støvsuger er kun beregnet til anvendelse i husholdningen og ikke til erhvervsformål. Anvend kun støvsugeren i overensstemmelse med anvisningerne i denne brugsanvisning. Producenten garanterer ikke for eventuelle skader, der opstår som følge af forkert betjening eller brug i modstrid med hensigten med apparatet. Overhold derfor ubetinget nedenstående anvisninger! Støvsugeren må udelukkende betjenes med: Original filterpose MEGAfilt SuperTEX Originale reservedele, originalt tilbehør eller -ekstra tilbehør Støvsugeren egner sig ikke til: Sugning på mennesker eller dyr Opsugning af: Smådyr Sundhedsfarlige, skarpe, varme eller glødende genstande. Fugtige eller flydende genstande. Let antændelige eller eksplosive stoffer eller gasarter. aske, sod fra kakkelovne eller centralvarmeanlæg Sikkerhedsanvisninger Denne støvsuger er i overensstemmelse med de anerkendte tekniske standarder og de relevante sikkerhedsbestemmelser Vi bekræfter overensstemmelsen med nedenstående europæiske direktiver: 89/336/EØF (ændret v. direktiv 91/263/EØF, 92/31/EØF og 93/68/EØF). 73/23/EØF (ændret v. direktiv 93/68/EØF). Støvsugeren må kun tilsluttes og tages i brug iht. typeskiltet. Støvsug aldrig uden filterposen MEGAfilt SuperTEX. => Apparatet kan beskadiges! Børn må kun anvende støvsugeren under opsyn. Undgå at støvsuge med håndgrebet, mundstykker og røret i nærheden af hovedet. => Fare for tilskadekomst! Brug ikke ledningen til at bære/transportere støvsugeren med. Rul ledningen helt ud, hvis støvsugeren bruges flere timer i træk. Træk ikke i ledningen, men i stikket, når forbindelsen til elnettet skal afbrydes. Træk ikke ledningen over skarpe kanter og klem den ikke fast. Træk stikket ud af stikdåsen, inden der foretages noget arbejde på støvsugeren og tilbehøret. Tag ikke en beskadiget støvsuger i brug. Træk stikket ud af stikkontakten i tilfælde af et problem med apparatet. Reparationer og udskiftning af reservedele på støvsugeren må kun foretages af et autoriseret serviceværksted. Beskyt støvsugeren mod fugt og varmekilder. 19

20 da Sug ikke borestøv eller byggeaffald op med støvsugeren => kan medføre beskadigelse af apparatet. Sluk for maskinen, når den ikke er i brug. Nedslidte apparater skal omgående gøres ubrugelige. Derefter bortskaffes apparatet efter forskrifterne. Af sikkerhedsgrunde er støvsugere, som har en ydelse på W og derover, udstyret med en overophedningssikring. Hvis der skulle opstå en tilstopning, så støvsu geren bliver for varm, slukker den automatisk. Træk stikket ud af stikdåsen, og kontrollér, at mundstykket, røret eller slangen ikke er tilstoppet, eller at filteret skal skiftes. Efter at fejlen er afhjulpet, skal De lade støvsugeren køle af i mindst en time. Derefter er støvsugeren igen klar til brug. Anvisninger om bortskaffelse Emballage Emballagen beskytter støvsugeren mod beskadigelse under transporten. Den består af miljøvenlige materialer og kan genbruges. Bortskaf unødigt emballage på lossepladser, der tager imod dette emballage. Gamle maskiner Gamle apparater indeholder materialer, der kan genbruges. Aflever derfor Deres gamle støvsuger hos Deres forhandler eller i et genbrugscenter. Oplysninger om gældende bortskaffelsesregler kan indhentes hos Deres forhandler eller kommune. OBS! Hvis sikringen springer, når maskinen tændes, kan årsagen til dette være, at De har tilsluttet flere elapparater med høj tilsluttet effekt til den samme strømkreds på samme tid. Man kan undgå, at sikringen springer, hvis man vælger det laveste sugeeffekttrin, før man tænder støvsugeren, og først derefter vælger et højere sugeeffekttrin. 20

21 Beskrivelse af støvsugeren da * 4* * Universalgulvmundstykke med låsemuffe 2 Mundstykke til hårde gulvbelægninger* 3 Teleskoprør med skydemanchet og låsemuffe 4 Madrasmundstykke * 5 Boremundstykke* 6 Slangehåndgreb 7 Slange 8 Rum for tilbehør 9 Møbelpensel 10 Polstermundstykke 11 Fugemundstykke 12 Indikator for pose skift 13 Låg 14 Elektronisk skyderegulator 15 Tænd-/sluk-kontakt 16 Ledning 17 Parkeringssystem 18 Udblæsningsfilter 19 Parkeringssystem (på apparatets underside) 20 Motorbeskyttelsesfilter 21 Filterpose MEGAfilt SuperTEX *afhængigt af udstyret 21

22 Ibrugtagning da * Før apparatet tages i brug første gang Sæt håndgrebet på slangen, og lad det klikke på plads. CLICK! *alt efter udstyr Sæt sugerørsstudsen i sugeåbningen, og lad den gå i indgreb. Skyd håndgrebet ind i teleskoprøret, til det går i indgreb. Skyd teleskoprøret ind i gulvmundstykkets studs, til det går i indgreb. 22

23 Ibrugtagning da Frigør teleskoprøret ved at trykke på skydemanchetten i pilens retning, og indstil det til den ønskede længde. Hold ledningen i stikket, træk den ud til den ønskede længde, og sæt stikket i stikdåsen. Tænd støvsugeren ved at trykke på tænd-/sluk-kontakten i pilens retning. 23

24 Støvsugning da min max Den ønskede sugestyrke kan indstilles trinløst ved at flytte skyderegulatoren. Laveste sugeeffekt: Til støvsugning af sarte materialer, f.eks. gardiner. Lav sugeeffekt: Til rengøring af faste tæpper og ved ringe tilsmudsning. Mellem sugeeffekt: Til rengøring af robuste gulvbelægninger, hårde gulvbelægninger og ved stærk tilsmudsning. Høj sugeeffekt: Til rengøring af hårdnakket og meget stærk tilsmudsning. Indstilling af gulvmundstykket: Til støvsugning af tæpper og faste tæpper => Til støvsugning af hårde gulvbelægninger => Støvsugning med tilbehør (sættes på håndgrebet eller røret efter behov). Fugemundstykke Til rengøring af fuger og hjørner. 24

25 Støvsugning da Polstermundstykke Til rengøring af polstrede møbler, gardiner osv. Møbelpensel Til støvsugning af billedrammer, bøger, sarte møbler osv. Småt tilbehør, som De ikke skal bruge, kan anbringes i rummet for tilbehør. * Madrasmundstykke (sættes på håndgrebet eller røret efter behov). Til rengøring af madrasser, polstringer osv. *alt efter udstyr 25

26 Støvsugning da * Fastgør boremundstykket i håndgrebet, og placer det på væggen, så mundstykkets boringsåbning er placeret direkte over det sted, hvor der skal bores et hul. *alt efter udstyr * Indstil støvsugeren til lav sugestyrke, og tænd derefter min for den. *alt efter udstyr * Boremundstykket bliver holdt på plads i den ønskede position af sugestyrken. Eventuelt skal sugestyrken, afhængigt at væggens overflade, bagefter indstilles til et højere trin, for at boremundstykket kan suge sig fast til væggen. Når der bores, bliver det fine borestøv automatisk suget bort. *alt efter udstyr * Mundstykke til hårde gulvbelægninger Til støvsugning af hårde gulvbelægninger (fliser, parket, etc.) Skyd teleskoprøret ind i gulvmundstykkets studs, til det går i indgreb. 26 *alt efter udstyr

27 Støvsugning da * For at skille delene ad skal man trykke på låsemuffen og trække teleskoprøret ud. *alt efter udstyr Ved korte pauser i støvsugningen kan De bruge parkeringssystemet bag på støvsugeren, når støvsugeren er slukket. Dette gøres ved at sætte hagen på gulvmundstykket ind i falsen bag på støvsugeren. Efter arbejdet da Træk stikket ud af stikdåsen. Træk kort i ledningen, og slip den (ledningen rulles automatisk op). 27

28 Efter arbejdet da Når støvsugeren skal stilles væk eller transporteres, kan De bruge parkeringssystemet på apparatets underside. Stil støvsugeren lodret. Skyd for at gøre dette hagen på gulvmundstykket ind i udsparingen på støvsugerens underside. Når slangen skal tages ud, skal De trykke på frigørelsestasten og trække slangen ud. For at skille delene ad skal man trykke på låsemuffen og trække håndgrebet ud. For at skille delene ad skal man trykke på låsemuffen og trække teleskoprøret ud. 28

29 Filterskift da Skifte filterpose Hvis indikatoren for pose skift i låget er helt udfyldt med gult, mens guldvmundstykket er løftet fra gulvet, og støvsugeren er indstillet til højeste sugeeffekt, skal filterposen skiftes, også selv om den ikke skulle være helt fuld. I dette tilfælde er det den type materiale, filterposen er fuld af, der gør det nødvendigt at skifte filterposen. Mundstykket, røret og sugeslangen må ikke være tilstoppet, da dette har indvirkning indikatoren. Åbn låget ved at presse låsehåndtaget i pilens retning. Luk filterposen MEGAfilt SuperTEX ved at trække i lukkemekanismen, og tag den ud. 29

30 Filterskift da Sæt en ny filterpose MEGAfilt SuperTEX i holderen, og luk låget. Bemærk: Låget kan kun lukkes, når der sat en filterpose MEGAfilt SuperTEX i. Rense motorbeskyttelsesfilteret Motorbeskyttelsesfiltret skal med regelmæssige mellemrum bankes rent eller vaskes! Åbn støvrumslåget. Træk motorsbeskyttelsesfiltret ud i pilens retning. Rengør motorsbeskyttelsesfiltret ved at banke det, til det er rent. Hvis motorbeskyttelsesfiltret er meget snavset, bør det vaskes. Lad derefter filtret tørre i mindst 24 timer. Skyd filtret ind i apparatet igen, når det er rent, og luk støvrumslåget. 30

31 Filterskift da Udskifte Micro-hygiejnefilter Hvornår skal filteret udskiftes? Ved hver ny pakke filterposer Åbn låget til poserummet. Frigør filterholderen ved at trykke lukkemekanismen i pilens retning Tag skumplastfilteret og Micro-hygiejnefilter ud. Sæt et nyt Micro-hygiejnefilter og skumplastfilteret i filterholderen. Sæt filterholderen i støvsugeren, og lad den gå i indgreb. Udskifte micro-aktivkul-filtret Luk støvrumslåget op. Frigør filterholderen ved at skyde låsehåndtaget i pilens retning. Fjern micro-aktivkul-filtret. Sæt et nyt micro-aktivkul-filter på plads i støvsugeren, og lad det klikke på plads. 31

32 Filterskift da Udskifte Hepa-filter Hvis Deres støvsuger er udstyret med et Hepa-filter, skal dette udskiftes hvert halve år. Åbn låget til poserummet. Frigør Hepa-filteret ved at trykke lukkemekanismen i pilens retning, og tag det ud af støvsugeren. Sæt et nyt Hepa-filter i, og lad det gå i indgreb. CLICK! Når De har suget fine støvpartikler op, skal De rense motorbeskyttelsesfilteret ved at banke det og evt. udskifte Micro-hygiejnefilter, aktivkuleller HEPA-filteret. Vedligeholdelse da Før hver rengøring af støvsugeren skal denne slukkes, og stikket skal tages ud af stikkontakten. Støvsuger og tilbehørsdele af kunststof kan rengøres med et gængs kunststofrengøringsmiddel. Anvend ikke skuremidler, glas- eller universalrengøringsmidler. Dyp aldrig støvsugeren i vand. Støvrummet kan ved behov støvsuges med en anden støvsuger eller simpelthen rengøres med en tør støveklud/støvpensel. Med forbehold for tekniske ændringer. 32

33 Ekstra de tilbehør Type GXL da Udskiftningsfilterpakke VZ52AFGXL Indhold: 5 udskiftningsfiltre MEGAfilt Super TEX med lukkemekanisme 1 Micro-hygiejnefiltre Tekstilfilter (fast filter) VZ10TFG Genanvendeligt filter med burrelukning. HEPA-filter (klasse H12) VZ152HFB Anbefales til allergikere. For ekstremt ren udblæsningsluft. Udskiftes en gang om året. Micro-aktivkul-filter VZ193MAF Kombination af micro- og aktivkul-filter. Forhindrer generende lugt i lang tid. Udskiftes en gang om året. TURBO-UNIVERSAL -børste VZ102TBB Børstning og støvsugning i en arbejdsgang af tæpper og faste tæpper med lav luv hhv. af alle gulvbelægninger. Specielt velegnet til opsugning af dyrehår. Børstevalsen drives med støvsugerens sugestrøm. Der kræves ingen eltilslutning. 33

34 Ekstra de tilbehør da Mundstykke til hårde gulvbelægninger VZ122HD Til støvsugning af glatte gulve (parket, fliser, terracotta, ) 34

35 no Ta godt vare på bruksanvisningen. Bruksanvisningen må følge med dersom støvsugeren skifter eier. Tiltenkt bruk Støvsugeren er kun beregnet for bruk i husholdninger og ikke til nærings- og industriformål. Støvsugeren må bare brukes som beskrevet i denne bruksanvisningen. Produsenten er ikke ansvarlig for eventuelle skader forårsaket av ikketiltenkt eller feil bruk. Les derfor de følgende instruksjonene nøye! Støvsugeren må bare brukes med: Original-filterpose MEGAfilt SuperTEX originale reservedeler, originalt tilbehør eller originalt spesialtilbehør Støvsugeren egner seg ikke til: støvsuging av mennesker eller dyr oppsuging av: insekter og andre småkryp. helseskadelige, varme eller glødende stoffer eller gjenstander med skarpe kanter. fuktige eller flytende stoffer. lett antennelige eller eksplosive stoffer og gasser. aske, sot fra kakkelovner og sentralfyring Sikkerhetsanvisninger Denne støvsugeren er laget i henhold til anerkjente tekniske prinsipper og gjeldende sikkerhetsbestemmelser. Vi bekrefter at produktet samsvarer med følgende europeiske direktiver: 89/336/EØS (med endringer i RL 91/263/EØF, 92/31/EØF og 93/68/EØF). 73/23/EØF (med endringer i RL 93/68/EØS). Støvsugeren må kobles til og tas i bruk i henhold til opplysningene på typeskiltet. Sug aldri uten filterpose MEGAfilt SuperTEX. = > Apparatet kan bli ødelagt. Barn må bare bruke støvsugeren under oppsyn. Unngå støvsuging med håndtak, munnstykker og rør i nærheten av hodet. => Fare for skader! Ikke bruk nettkabelen til bæring/transport av støvsugeren. Ved sammenhengende bruk i flere timer må nettkabelen trekkes helt ut. Trekk i støpselet, ikke i nettkabelen når du skal koble maskinen fra nettet. Ikke trekk nettkabelen over skarpe kanter, og ikke klem den fast. Trekk alltid ut nettstøpselet før arbeid på støvsugeren. Ikke bruk støvsugeren hvis den er skadet. Hvis det oppstår feil, trekk ut nettstøpselet. Reparasjoner og bytte av reservedeler på støvsugeren skal bare utføres av autorisert kundeservice. Beskytt støvsugeren mot fuktighet og varmekilder. Støvsugeren skal ikke brukes til oppsuging av borestøv eller bygningsmaterialer 35

36 no => dette kan føre til skader på apparatet. Slå av maskinen når den ikke er i bruk. Gamle maskiner som ikke skal brukes mer, må gjøres ubrukelige og deretter avhendes på forskriftsmessig måte. Av sikkerhetsgrunner er støvsugere som har en effekt på 2000 W og mer utstyrt med et overopphetingsvern. Hvis det oppstår en blokkering og støvsugeren blir for varm, kobles den ut automatisk. Trekk ut nettstøpselet og kontroller at munnstykke, rør eller slange ikke er tilstoppet. Kontroller også om filteret må skiftes. Etter at feilen er utbedret, må støvsugeren avkjøles i minst 1 time. Deretter er den klar til bruk igjen. Informasjon om avhending Emballasje Emballasjen beskytter støvsugeren mot skader under transport. Den består av miljøvennlige materialer og kan derfor gjenvinnes. Emballasje du ikke trenger mer, bør du levere til gjenvinning. Gamle apparater Gamle apparater inneholder mange materialer som fortsatt kan brukes. Lever derfor det gamle apparatet til forhandleren eller til miljøstasjon for gjenvinning. Du kan få informasjon om mulige måter å kassere apparatet på hos forhandleren eller kommunale myndigheter.! Obs Hvis sikringen løses ut når du slår på maskinen, kan det skyldes at andre elektroniske apparater med høy effekt er tilkoblet samme kurs. Du kan unngå å løse ut sikringen hvis du stiller støvsugeren på laveste effekttrinn når du slår den på og deretter velger et høyere effekttrinn. 36

37 Beskrivelse av apparatet no * 4* * Omstillbart gulvmunnstykke med låsering 2 Munnstykke for harde gulv* 3 Teleskoprør med skyvemansjett og låsering 4 Madrassmunnstykke* 5 Boremunnstykke* 6 Slangehåndtak 7 Sugeslange 8 Tilbehørsrom 9 Møbelpensel 10 Møbelmunnstykke 11 Fugemunnstykke 12 Indikator for filterbytte 13 Deksel 14 Elektronisk skyveregulator 15 På-/av-knapp 16 Nettkabel 17 Parkeringshjelp 18 Utblåsingsfilter 19 Oppbevaringshjelp (på undersiden av støvsugeren) 20 Motorfilter 21 Filterpose MEGAfilt SuperTEX *alt etter utstyr 37

38 Ta støvsugeren i bruk no * Før første gangs bruk Fest håndtaket på sugeslangen. CLICK! *avhengig av modell Før sugeslangestussen inn i sugeåpningen til den smekker på plass. Skyv håndtaket inn i teleskoprøret til det klikker på plass. Skyv teleskoprøret inn i stussen på gulvmunnstykket til det smekker på plass. 38

39 Ta støvsugeren i bruk no Ved å trykke skyvemansjetten i pilens retning løsner teleskoprøret, og du kan dermed stille det i ønsket lengde. Ta tak i støpselet på nettkabelen, trekk ut ønsket lengde og sett i nettstøpselet. Slå på støvsugeren ved å trykke på-/-av-knappen i pilens retning. 39

40 Støvsuging no min max Ved å regulere skyveregulatoren kan du trinnløst stille inn ønsket sugekraft. Laveste effektområde: For støvsuging av ømfintlige stoffer, f. eks. gardiner. Lavt effektområde: Til rengjøring av gulvtepper og lett tilsmussede gulv. Middels effektområde: Til rengjøring av ujevne og harde gulvbelegg og svært skitne flater. Høyt effektområde: Til rengjøring av hardnakkede og svært skitne flater. Innstilling av gulvmunnstykke: Til støvsuging av ryer og gulvtepper => Til støvsuging av harde gulv => Støvsuging med tilbehør (Monteres ved behov på håndtak eller rør.) Fugemunnstykke Til rengjøring av fuger og hjørner. 40

41 Støvsuging no Møbelmunnstykke Til rengjøring av stoppede møbler, gardiner osv. Møbelpensel Til støvsuging av bilderammer, bøker, ømfintlige møbler osv. Småtilbehør som du ikke trenger, kan du plassere i apparatdekselet. * Madrassmunnstykke (Monteres ved behov på håndtak eller rør.) Til rengjøring av madrasser, stoppede møbler osv. *avhengig av modell 41

42 Støvsuging no * Fest boremunnstykket i håndtaket og plasser det på veggen slik at munnstykkets boreåpning er plassert rett over stedet hvor det skal bores hull. *avhengig av modell * Still inn støvsugeren på laveste sugestyrke og slå den min på. *avhengig av modell * Boremunnstykket holdes i ønsket posisjon av sugekraften. Det anbefales eventuelt å etterstille sugestyrken til et høyere nivå, alt etter overflatebeskaffenhet i veggen det skal bores i. Dette for å sikre at borestykket suger seg fast til veggen. Fint støv suges automatisk opp ved boring. *avhengig av modell * Munnstykke for harde gulv. Til støvsuging av harde gulvbelegg (fliser, parkett osv.) Skyv teleskoprøret inn i stussen på munnstykket for harde gulv til det smekker på plass. 42 *avhengig av modell

43 Støvsuging no * Du løsner håndtaket igjen ved å trykke inn låseringen og trekke ut teleskoprøret. *avhengig av modell Når du skal ta korte pauser under arbeidet, kan du bruke parkeringshjelpen på undersiden av apparatet. Skyv kroken på gulvmunnstykket inn i sporet på undersiden av støvsugeren. Når jobben er gjort no Trekk ut nettstøpselet. Trekk nettkabelen litt til deg og slipp den (kabelen kveiles automatisk opp). 43

44 Når jobben er gjort no Ved oppbevaring/transport av apparatet kan du bruke oppbevaringshjelpen på undersiden av støvsugeren. Sett maskinen fra deg i loddrett stilling. Skyv plastkroken på gulvmunnstykket inn i sporet på undersiden av støvsugeren. Når du skal fjerne sugeslangen, trykker du på utløserknappen og trekker ut slangen. Du løsner håndtaket igjen ved å trykke inn låseringen og trekke ut håndtaket. Når du skal ta delene fra hverandre igjen, trykker du på låseringen og trekker ut teleskoprøret. 44

45 Bytte av filter no Bytte av filterpose Hvis indikatoren for filterbytte i dekselet er helt fylt med gul farge når du løfter gulvmunnstykket opp fra gulvet med full sugeeffekt, må filterposen byttes, selv om den ikke er helt full. I slike tilfeller kan beskaffenheten på det oppsugde materialet gjøre det nødvendig å bytte filterpose. Munnstykke, rør og sugeslange må ikke være tilstoppet, siden dette også slår ut på filterbytteindikatoren. Åpne dekselet ved å skyve låsestangen i pilens retning. Lukk MEGAfilt SuperTEX-filterposen ved å trekke i lukkefliken og ta ut støvposen. 45

46 Bytte av filter no Legg inn en ny filterpose av type MEGAfilt SuperTEXfilterpose i holderen og lukk støvposedekselet. Obs! Dekselet kan bare lukkes igjen når det er lagt inn en filterpose av type MEGAfilt SuperTEX. Rengjøre motorfilter Motorfilteret må rengjøres med jevne mellomrom ved at du banker det rent eller skyller det. Åpne støvposedekselet. Trekk ut motorfilteret i pilens retning. Rengjør motorfilteret ved å banke det rent. Hvis motorfilteret er svært skittent, bør det skylles. La filteret deretter tørke i minst 24 timer. Etter rengjøringen skyver du motorfilteret inn i apparatet og lukker støvposedekslet. 46

47 Bytte av filter no Bytte mikrohygienefilter Når skal jeg bytte? Hver gang du bytter papirfilter Åpne støvposedekselet. Løsne filterholderen ved å trykke lukkefliken i pilens retning. Ta ut filterskum og mikrohygienefilter. Legg inn nytt mikrohygienefilter og filterskum i filterholderen. Sett inn filterholderen og lukk apparatet. Bytte mikro-aktivkullfilter Åpne støvromdekselet. Løsne filterholderen ved å skyve låsestangen i pilens retning. Ta ut mikro-aktivkullfilteret. Sett inn nytt mikro-aktivkullfilter i apparatet og lukk apparatet. 47

48 Bytte av filter no Bytte Hepa-filter Hvis støvsugeren din er utstyrt med Hepa-filter, må dette byttes én gang i året. Åpne støvposedekselet.. Løsne Hepa-filteret ved å trykke lukkefliken i pilens retning og ta det ut av apparatet. Sett inn et nytt Hepa-filter og smekk det på plass. CLICK! Etter oppsuging av fine støvpartikler må motorfilter bankes rent og ev. må mikrohygienefilter, aktiv-kull- eller HEPA-filter byttes. Vedlikehold no Støvsugeren må være slått av og frakoblet strømnettet før hver rengjøring. Støvsuger og tilbehørsdeler av plast kan vedlikeholdes med et vanlig plastrensemiddel. Ikke bruk skuremiddel, glass- eller universalvaskemiddel. Støvsugeren må aldri senkes i vann. Ved behov kan støvrommet suges rent ved hjelp av en annen støvsuger, eller ganske enkelt rengjøres med en tørr støvklut eller pensel. Med forbehold om tekniske endringer. 48

49 Ekstra de tilbehør Type GXL no Papirfilterpakke VZ52AFGXL Innhold: 5 papirfiltre MEGAfilt Super TEX med lukkeanordning 1 mikrohygienefiltre Tekstilfilter (langtidsfilter) VZ10TFG Gjenbrukbart filter med borrelås. HEPA-filter (klasse H12) VZ152HFB Anbefales til allergikere. Gir ekstremt ren utblåsningsluft. Byttes én gang i året. Mikro-aktivkullfilter VZ193MAF Kombinasjon av mikro- og aktiv-kullfilter. Hindrer sjenerende lukt i lang tid. Byttes én gang i året. TURBO-UNIVERSAL -børste VZ102TBB Børster og suger korthårede gulvtepper og løpere i én operasjon. Kan også brukes på alle typer underlag. Spesielt egnet til å suge opp dyrehår. Børstevalsen drives av sugestrømmen fra støvsugeren. Det er ikke nødvendig med egen strømtilkobling. 49

50 Ekstra de tilbehør no Munnstykke for harde gulv VZ122HD Til støvsuging av glatte gulv (parkett, fliser, terrakotta,...) 50

51 sv Spara bruksanvisningen. Se till att bruksanvisningen medföljer dammsugaren vid ägarbyte. Föreskriven användning Denna dammsugare är endast avsedd för användning i hushåll och inte för yrkesmässig användning. Dammsugaren får endast användas enligt uppgifterna i denna bruksanvisning. Tillverkaren ansvarar inte för eventuella skador, som orsakats av ej ändamålsenlig användning eller felaktig hantering. Följande anvisningar ska därför ovillkorligen följas! Dammsugaren får endast användas tillsammans med: Originaldammpåse MEGAfilt SuperTEX Originalreservdelar och originaltillbehör Dammsugaren får inte användas för: att dammsuga på människor och djur att suga upp: insekter hälsofarliga ämnen, föremål med vassa kanter, heta eller glödande ämnen fuktiga eller flytande ämnen lättantändliga eller explosiva ämnen och gaser aska, sot från kakelugnar och centralvärmeanläggningar Säkerhetsanvisningar Denna dammsugare motsvarar erkända tekniska regler och tillämpliga säkerhetsbestämmelser. Vi garanterar att följande europeiska riktlinjer följs: 89/336/EWG (ändrad genom RL 91/263/EWG, 92/31/EWG och 93/68/EWG). 73/23/EWG (ändrad genom RL 93/68/EWG). Dammsugaren får endast anslutas och tas i drift enligt typskylten. Dammsug aldrig utan dammpåsen MEGAfilt SuperTEX. => Dammsugaren kan skadas! Barn får endast använda dammsugaren under uppsikt av en vuxen. Undvik att dammsuga med handtaget, munstycken och rör nära huvudet. => Risk för personskador! Använd inte sladden för att bära/transportera dammsugaren. Dra ut sladden helt och hållet om dammsugaren ska användas i flera timmar. Dra inte i sladden, utan i kontakten, för att dra ut kontakten ur vägguttaget. Sladden får inte dras över vassa kanter och inte klämmas fast. Dra alltid ur kontakten ur vägguttaget före arbete på dammsugaren och dess tillbehör. En defekt dammsugare får inte användas. Dra ut kontakten ur vägguttaget om dammsugaren är defekt. Reparationer och byte av reservdelar på dammsugaren får endast göras av behöriga servicetekniker. Använd och förvara dammsugaren endast inomhus. Skydda den från fukt och värmekällor. 51

52 sv Sug inte upp borrdamm eller byggavfall med dammsugaren => detta kan leda till skador på dammsugaren. Dammsugaren ska vara avstängd när den inte används. En uttjänt dammsugare ska genast göras obrukbar, därefter ska man se till att den avfallshanteras korrekt. Av säkerhetsskäl har dammsugare med en effekt över 2000 W ett överhettningsskydd. Om det skulle bli stopp i slangen eller röret så att dammsugaren överhettas, stängs den av automatiskt. Dra ut kontakten ur vägguttaget och kontrollera att munstycket, röret eller slangen inte är igentäppta, resp om flitret måste bytas. Låt dammsugaren svalna i minst 1 timme efter det att felet åtgärdats. Därefter kan dammsugaren användas igen. Råd beträffande avfallshanteringen Förpackning Förpackningen skyddar dammsugaren från skador vid transporten. Den består av miljövänligt material och kan återvinnas. Lämna in förpackningsmaterialet till återvinning. Din uttjänta dammsugare Din gamla och uttjänta dammsugare innehåller mycket användbart material. Lämna därför in din uttjänta dammsugare till din återförsäljare eller till återvinning. Information om återvinning får du hos din återförsäljare eller kommun.! Observera! Om säkringen skulle utlösas när dammsugaren startas, kan detta bero på att andra elprodukter med hög effekt anslutits samtidigt till samma strömkrets. Man kan undvika att säkringen utlöses genom att man ställer in dammsugaren på det lägsta effektläget innan den startas och sedan ställer in ett högre effektläge efter det att dammsugaren startat. 52

53 Beskrivning av produkten sv * 4* * Omställbart golvmunstycke med upplåsningshylsa 2 Specialmunstycke för hårda golv* 3 Teleskoprör med skjutmanschett och upplåsningshylsa 4 Madrassmunstycke* 5 Borrmunstycke* 6 Handtag 7 Dammsugarslang 8 Tillbehörsfack 9 Dammborste 10 Möbelmunstycke 11 Fogmunstycke 12 Indikering för filterbyte 13 Lock 14 Elektroniskt skjutreglage 15 Till-/Från-knapp 16 Sladd 17 Parkeringshjälp 18 Utblåsfilter 19 Parkeringshjälp (på dammsugarens undersida) 20 Motorskyddsfilter 21 Dammpåse MEGAfilt SuperTEX *beroende på modell 53

54 Start av dammsugaren sv * Före första användning Sätt fast handtaget på slangen och ställ in det. CLICK! *beroende på utrustning Sätt i slanganslutningen i sugöppningen. Skjut in handtaget tills det hakar i teleskopröret. Skjut in teleskopröret tills det hakar i golvmunstyckets anslutning. 54

55 Start av dammsugaren sv Genom att trycka på skjutmanschetten i pilens riktning lossar man teleskopröret och ställer in önskad längd. Ta tag i kontakten och dra ut sladden till önskad längd och sätt i kontakten i vägguttaget. Koppla på dammsugaren genom att trycka på Till-/Frånknappen i pilens riktning. 55

56 Dammsugning sv min max Genom justering av skjutreglaget kan den önskade sugkraften ställas in steglöst. Lägsta effekt: För dammsugning av känsliga material, t.ex. gardiner. Lägre effekt: För dammsugning av heltäckningsmattor och vid lätt nedsmutsning. Medelhög effekt: För rengöring av kraftiga golvbeläggningar, hårda golv och vid kraftig nedsmutsning. Hög effekt: För rengöring av besvärlig och kraftig smuts. Ställa in golvmunstycket: För dammsugning av lösa mattor och heltäckningsmattor => För dammsugning av hårda golv => Dammsugning med tillbehör (sätt tillbehören på handtaget resp röret alltefter behov). Fogmunstycke För rengöring av fogar och hörn. 56

57 Dammsugning sv Möbelmunstycke För rengöring av stoppade möbler, gardiner etc. Dammborste För dammsugning av tavelramar, böcker, ömtåliga möbler, etc. De små tillbehören, som inte behövs för tillfället, kan förvaras i dammsugarlocket. * Madrassmunstycke (sätt tillbehören på handtaget resp röret alltefter behov). För rengöring av madrasser, dynor osv. *beroende på utrustning 57

58 Dammsugning sv * Fäst borrmunstycket på handtaget och sätt det mot väggen så att munstyckets borrhålsöppning är rakt över stället där du ska borra. *beroende på utrustning * Ställ in dammsugaren på låg sugeffekt och slå sedan min på den. *beroende på utrustning * Borrmunstycket sugs fast i det läge som du valt. Eventuellt måste du höja sugeffekten efteråt, allt beroende på hur väggytan där du ska borra ser ut, så att inte borrmunstycket lossnar. När du borrar sugs findammet upp automatiskt. *beroende på utrustning * Munstycke för hårda golv För dammsugning på hårt golv (kakel, parkett och liknande) Skjut in teleskopröret tills det hakar i munstyckets för hårda golv anslutning. 58 *beroende på utrustning

59 Dammsugning sv * För att lossa teleskopröret trycker man på upplåsningshylsan och drar ut teleskopröret. *beroende på utrustning Vid korta upphåll i dammsugandet kan man använda parkeringshjälpen baktill på dammsugaren efter det att man stängt av dammsugaren. Skjut i haken på golvmunstycket i spåret baktill på dammsugaren. Efter dammsugningen sv Dra ut kontakten ur vägguttaget. Dra till i sladden och släpp den (sladden rullas upp automatiskt). 59

60 Efter dammsugningen sv För att ställa undan/transportera dammsugaren kan man använda förvaringshjälpen på dammsugarens undersida. Ställ dammsugaren upprätt. Skjut i haken på golvmunstycket i spåret på dammsugarens undersida. För att ta bort dammsugarslangen, tryck på låsknapparna och dra ut slangen. För att lossa handtaget trycker man på upplåsningshylsan och drar ut handtaget. För att lossa teleskopröret trycker man på upplåsningshylsan och drar ut teleskopröret. 60

61 Byta filter sv Byta dammpåse Om indikeringenför filterbyte i locket är helt gul när golvmunstycket lyfts upp från golvet och högsta sugeffekt är inställd, måste dammpåsen bytas, även om den inte är helt full. I detta fall gör dammets beskaffenhet att dammpåsen måste bytas. Munstycke, rör och dammsugarslang får inte vara igensatta, eftersom även detta kan leda till för tidig indikering för filterbyte. Öppna locket genom att trycka in låtangenten i pilens riktning. Förslut dammpåsen MEGAfilt SuperTEX genom att dra upp förslutningsgreppet och ta sedan ut dammpåsen. 61

62 Byta filter sv Sätt i en ny dammpåse MEGAfilt SuperTEX i hållaren och stäng locket till dammutrymmet. Observera: Locket kan stängas endast när dammpåsen MEGAfilt SuperTEX är isatt. Rengöra motorskyddsfiltret Rengör motorskyddsfiltret regelbundet genom att knacka rent eller tvätta ur det. Öppna locket till dammbehållaren. Dra ut motorskyddsfiltret i pilens riktning. Rengör motorskyddsfiltret genom att knacka ur det. Vid kraftig nedsmutsning ska motorskyddsfiltret tvättas ur. Låt därefter filtret torka i minst 24 timmar. Sätt tillbaka motorskyddsfiltret på plats och stäng locket till dammbehållaren. 62

63 Byta filter sv Byta mikro-hygienfiltret När byter man mikro-hygienfilter: Varje gång man börjar på en ny förpackning dammpåsar Öppna locket till dammutrymmet. Lossa filterhållaren genom att trycka låsspärren i pilens riktning Ta ut skumplastfiltret och mikro-hygienfiltret. Lägg in ett nytt mikro-hygienfiltret och skumplastfilter i filterhållaren. Sätt i filterhållaren i dammsugaren och se till att den hakar i. Byta Mikro-Aktivt kol-filter Öppna locket till dammbehållaren. Lås upp filterhållaren genom att skjuta låsspaken i pilens riktning. Ta ut Mikro-Aktivt kol-filtret. Sätt in nytt Mikro-Aktivt-kol-filter i dammsugaren och snäpp det på plats. 63

64 Byta filter sv Byta HEPA-filter Om dammsugaren är utrustad med ett HEPA-filter, måste detta bytas ut årligen. Öppna locket till dammutrymmet. Lås upp HEPA-filtret genom att trycka låsspärren i pilens riktning och ta ut HEPA-filtret ur dammsugaren. Sätt i ett nytt HEPA-filter och se till att det hakar i. CLICK! Efter det att man dammsugit upp mycket fina dammpartiklar, ska man rengöra motorskyddsfiltret genom att knacka ur det och ev byta mikro-hygienfiltret, aktivkolfiltret eller HEPA-filtret. Skötsel och vård sv Innan man rengör dammsugaren måste man stänga av den och dra ut kontakten ur vägguttaget. Dammsugare och tillbehörsdelar av plast kan rengöras med vanligt rengöringsmedel för plast. Använd inte skurmedel, glasrengöringsmedel eller allrengöringsmedel. Sänk aldrig ner dammsugaren i vatten. Dammutrymmet kan vid behov dammsugas ur med en annan dammsugare eller rengöras med en torr dammtrasa/borste. Med förbehåll för tekniska ändringar. 64

65 Extra de tillbehör Typ GXL Förpackning med dammpåsar VZ52AFGXL Innehåll: 5 dammpåsar MEGAfilt Super TEX med förslutning 1 micro-hygienfilter sv Textilfilter (permanentfilter) VZ10TFG Återanvändbart filter med kardborrförslutning. HEPA-filter (klass H12) VZ152HFB Rekommenderas för allergiker. För extremt ren utblåsluft. Bytes varje år. Mikroaktivt kolfilter VZ193MAF Kombination av Mikro och Aktivt kol-filter. Förhindrar obehaglig lukt under lång tid. Byt ut årligen. TURBO-UNIVERSAL -borste VZ102TBB Borstar och dammsuger samtidigt på mattor med kort lugg och heltäckningsmattor resp för alla golvytor - även hårda golv. Särskilt effektiv för uppsugning av djurhår. Borstvalsen drivs av dammsugarens sugeffekt. Ingen elanslutning behövs. 65

VS07G... Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

VS07G... Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje s VS07G... Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje nl da no sv fi nl da no sv fi Gebruik volgens de voorschriften..........................................5 Veiligheidsvoorschriften.................................................5

Læs mere

BSG7... nl Gebruiksaanwijzing da Brugsanvisning no Bruksanvisning sv Bruksanvisning fi Käyttöohje

BSG7... nl Gebruiksaanwijzing da Brugsanvisning no Bruksanvisning sv Bruksanvisning fi Käyttöohje BSG7... nl Gebruiksaanwijzing da Brugsanvisning no Bruksanvisning sv Bruksanvisning fi Käyttöohje nl da no sv fi Gebruik volgens de voorschriften..........................................3 Veiligheidsvoorschriften.................................................3

Læs mere

BSG6... nl Gebruiksaanwijzing da Brugsanvisning no Bruksanvisning sv Bruksanvisning fi Käyttöohje

BSG6... nl Gebruiksaanwijzing da Brugsanvisning no Bruksanvisning sv Bruksanvisning fi Käyttöohje BSG6... nl Gebruiksaanwijzing da Brugsanvisning no Bruksanvisning sv Bruksanvisning fi Käyttöohje nl da no sv fi Gebruik volgens de voorschriften..........................................3 Veiligheidsvoorschriften.................................................3

Læs mere

Din brugermanual BOSCH BSG82040 http://da.yourpdfguides.com/dref/3568718

Din brugermanual BOSCH BSG82040 http://da.yourpdfguides.com/dref/3568718 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual SIEMENS VS08G2040 http://da.yourpdfguides.com/dref/3566355

Din brugermanual SIEMENS VS08G2040 http://da.yourpdfguides.com/dref/3566355 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

VS07G... Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

VS07G... Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje s VS07G... Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje nl da no sv fi nl da no sv fi Gebruik volgens de voorschriften..........................................5 Veiligheidsvoorschriften.................................................5

Læs mere

Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje s Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje nl da no sv VS08G... fi nl da no sv fi Gebruik volgens de voorschriften..........................................3 Veiligheidsvoorschriften.................................................3

Læs mere

BSG 8... nl Gebruiksaanwijzing da Brugsanvisning no Bruksanvisning sv Bruksanvisning fi Käyttöohje

BSG 8... nl Gebruiksaanwijzing da Brugsanvisning no Bruksanvisning sv Bruksanvisning fi Käyttöohje BSG 8... nl Gebruiksaanwijzing da Brugsanvisning no Bruksanvisning sv Bruksanvisning fi Käyttöohje nl da no sv fi Gebruik volgens de voorschriften.....................................3 Veiligheidsvoorschriften............................................3

Læs mere

Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje s Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje nl da no sv VS08G... fi nl da no sv fi Gebruik volgens de voorschriften..........................................3 Veiligheidsvoorschriften.................................................3

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. STØVSUGER HN 9888 Model JCV-7001 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Sikkerhedsinstruktioner Når De bruger støvsugeren, skal De altid tage

Læs mere

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 DA F C S D J T B G U A R Q P O N M H I E K L 3 DANISH 04-11 4 SIKKERHED Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger

Læs mere

Easy Clean 370/470 Støvsuger til oprejst støvsugning

Easy Clean 370/470 Støvsuger til oprejst støvsugning Easy Clean 370/470 Støvsuger til oprejst støvsugning Tillykke med din nye Easy Clean 370/470 støvsuger til oprejst støvsugning. Denne brugsanvisning gælder for både Easy Clean 370 og Easy Clean 470. Maskinbeskrivelse:

Læs mere

DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10

DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10 SY DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10 DANSK Sådan smøres symaskinen ADVARSEL! Sluk altid for symaskinen, og træk stikket ud af stikkontakten, før du smører den. 1 Brug altid smøreolie til symaskinen.

Læs mere

Brugsanvisning støvsugere Bruksanvisning støvsuger Bruksanvisning golvdammsugare Käyttöohje Pölynimurit HS15. M.-Nr. 10 130 290

Brugsanvisning støvsugere Bruksanvisning støvsuger Bruksanvisning golvdammsugare Käyttöohje Pölynimurit HS15. M.-Nr. 10 130 290 da no sv fi Brugsanvisning støvsugere Bruksanvisning støvsuger Bruksanvisning golvdammsugare Käyttöohje Pölynimurit HS15 M.-Nr. 10 130 290 da... 4 no... 24 sv... 43 fi... 64 2 da - Indhold Råd om sikkerhed

Læs mere

vägledning / vejledning / veiledning Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull

vägledning / vejledning / veiledning Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull vägledning / vejledning / veiledning 600313 Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull Du behöver Konstsiden (fodertyg) Merinoull Gammal handduk Resårband Dänkflaska Torktumlare Börja

Læs mere

Sammenfoldelig Kørestol SL9241-12 Hopfällbar Körstol SL9241-12 (HN 4769)

Sammenfoldelig Kørestol SL9241-12 Hopfällbar Körstol SL9241-12 (HN 4769) Sammenfoldelig Kørestol SL9241-12 Hopfällbar Körstol SL9241-12 (HN 4769) Fremstillet for / Tillverkad för: aspiria nonfood GmbH Harksheider Straße 3 D-22399 Hamburg Dette produkt opfylder EU-direktivet

Læs mere

BRUGER MANUAL MODEL: AVC435 B

BRUGER MANUAL MODEL: AVC435 B BRUGER MANUAL MODEL: AVC435 B 1 Indholdsfortegnelse 1. SIKKERHEDSINSTRUKTIONER s. 3 1.1 Betjeningsvejledning s. 3 1.2 Meddelelser s. 3 1.3 Børn s. 1.3 1.4 Korrekt brug s. 3 1.5 Elektrisk forbindelse s.

Læs mere

Vedligeholdelse og rengøring

Vedligeholdelse og rengøring Miljømæssig korrekt bortskaffelse Vedligeholdelse og rengøring Vedligeholdelse og rengøring Kundeservice Bortskaf emballagen miljømæssigt korrekt. Dette apparat er klassificeret iht. det europæiske direktiv

Læs mere

Installation instructions

Installation instructions For the installer Installation instructions Gas valve replacement for Nefit TopLine HR/ Nefit TopLine Compact HRC Nefit TopLine AquaPower (Plus) HRC Milton TopLine 5/5/5/45 Milton TopLine 5 Combi (Plus)

Læs mere

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere

Klipning af plæne De bedste klipperesultater får du ved at overlappe på den afklippede bane.

Klipning af plæne De bedste klipperesultater får du ved at overlappe på den afklippede bane. Cylinderplæneklipper SELEKTA 38 brugervejledning Læs denne manual omhyggelig før brug. Følg sikkerhedsinstruktionerne. Opbevar denne manual til senere brug/reference. Sikkerhed - Pas på klipperens skarpe

Læs mere

Lindab Installation manual - dock leveller pit 310. Lindab Doorline

Lindab Installation manual - dock leveller pit 310. Lindab Doorline Lindab Installation manual - dock leveller pit 310 1403.01 Lindab Doorline DK - Montageanvisning, læsserampe - Pit 310 SE - Installationsmanual, lastbrygga - Grop 310 GB - Installation manual, dock levellers

Læs mere

NO: Triceps pushups. SE: Triceps pushups. DK: Triceps armstrækninger. NO: Overføring av ball. SE: Överföring av boll. DK: Overføring af bold

NO: Triceps pushups. SE: Triceps pushups. DK: Triceps armstrækninger. NO: Overføring av ball. SE: Överföring av boll. DK: Overføring af bold 5 NO: Triceps pushups Ha bena på ballen og hendene i underlaget. Jo lengre ut på bena du har ballen, jo tyngre er det. Hold kroppen så rett som mulig, stram i magen. Senk så overkroppen ned mot underlaget

Læs mere

Omschrijving losse onderdelen Beskrivning av ingående komponenter Produktbeskrivelse

Omschrijving losse onderdelen Beskrivning av ingående komponenter Produktbeskrivelse Omschrijving losse onderdelen Beskrivning av ingående komponenter Produktbeskrivelse Schacht Ø1 Skaft diam. 1mm Skaft Ø1 Instelschroeven Justerskruvar Justerings skruer 4 stk. 0.01mm schaalverdeling Meeteenheid

Læs mere

Model 77737. Brugsanvisning Bruksanvisning

Model 77737. Brugsanvisning Bruksanvisning Model 77737 Brugsanvisning Bruksanvisning HÅNLIPPER Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af din nye håndklipper, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter,

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

Notice pro aroma de en fe nl 4 sk.qxd:km 8005 franc%ais.qxd 2/04/09 13:28 Page

Notice pro aroma de en fe nl 4 sk.qxd:km 8005 franc%ais.qxd 2/04/09 13:28 Page www.krups.com a b e f g c d h max max 1 1 x 2 11 12 Dansk Sikkerhedsanvisninger Læs disse anvisninger omhyggeligt igennem, før apparatet tages i brug første gang; Krups kan ikke drages til ansvar, hvis

Læs mere

Basic Clean -robotstøvsuger

Basic Clean -robotstøvsuger Basic Clean -robotstøvsuger... Betjeningsvejledning M1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHED ------------------------------------------------------------------------------ 2 * Sikkerhed * Batteri og genopladning

Læs mere

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ART NR 330315 EAN NR 5709133330255 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug udendørs.

Læs mere

Introduktion. 5 års ombytningsgaranti

Introduktion. 5 års ombytningsgaranti Limpistol Limpistol Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af dit nye værktøj, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter, før du tager det i brug. Vi anbefaler

Læs mere

GOKART. Brugsanvisning Bruksanvisning. Importeret af Harald Nyborg A/S. Model: CT008 Best.nr. 8197

GOKART. Brugsanvisning Bruksanvisning. Importeret af Harald Nyborg A/S. Model: CT008 Best.nr. 8197 GOKART Importeret af Harald Nyborg A/S Brugsanvisning Bruksanvisning Model: CT008 Best.nr. 8197 Tillykke med deres nye gokart! De bedes læse denne brugsanvisning grundigt, før De samler gokarten eller

Læs mere

Centralstøvsugere. Villa CV 792 & Palace CV 793 BRUGSANVISNING. Distributør: Frithiof Vacuum Systems www.frithiof.dk. 823 0001 010 Edition 1 2003-08

Centralstøvsugere. Villa CV 792 & Palace CV 793 BRUGSANVISNING. Distributør: Frithiof Vacuum Systems www.frithiof.dk. 823 0001 010 Edition 1 2003-08 Centralstøvsugere Villa CV 792 & Palace CV 793 BRUGSANVISNING Distributør: Frithiof Vacuum Systems www.frithiof.dk 823 0001 010 Edition 1 2003-08 INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsregler Tekniske data Brugsanvisning

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

IP54. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W. 1,0 m. Art.

IP54. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W. 1,0 m. Art. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W 1,0 m 1 SE Halogenstrålkastare med stativ Max 500 W 230 V Viktig information före

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

DK Brugsanvisning TIMER

DK Brugsanvisning TIMER DK Brugsanvisning TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Læs sikkerheds- og brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug Sikkerhedsanvisninger: Sørg for, at strømforsyningen i din husstand svarer til

Læs mere

Taifun. Dammsugare Støvsuger Støvsuger BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING BRUKSANVISNING

Taifun. Dammsugare Støvsuger Støvsuger BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING BRUKSANVISNING Taifun Dammsugare Støvsuger Støvsuger BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING BRUKSANVISNING B01 B02 B09 A B C B03 B04 B10 B11 B05 B06 B12 B13 B07 B08 B14 B15 2 3 B16 B17 B24 B25 B18 B19 B26 B27 B20 B21 B28 B22

Læs mere

Monteringsvejledning (DK) Montering af fixlock beslag. Monteringsanvisning (N) Montering av fixlock beslag

Monteringsvejledning (DK) Montering af fixlock beslag. Monteringsanvisning (N) Montering av fixlock beslag Monteringsvejledning (K) Montering af fixlock beslag Monteringsanvisning (N) Montering av fixlock beslag Monteringsanvisning (SV) Montering av fixlock Mounting instruction (G) Mounting the fixlock fittings

Læs mere

Tips & Idéer. Ullfigurer/Uldfigurer

Tips & Idéer. Ullfigurer/Uldfigurer Tips & Idéer Ullfigurer/Uldfigurer 603056 SE Du behöver filtnålar och nålplatta. Den vita nålplattan används som underlag för att skydda bordet och nålen. Tänk på att nålarna är vassa. Längst ut på nålspetsen

Læs mere

Ghibli AS2 DANSK BRUGSANVISNING. Støvsuger til daglig brug V. BRØNDUM A/S VIGTIGT! Læs brugsanvisningen inden maskinen tages i brug. V.

Ghibli AS2 DANSK BRUGSANVISNING. Støvsuger til daglig brug V. BRØNDUM A/S VIGTIGT! Læs brugsanvisningen inden maskinen tages i brug. V. V. BRØNDUM A/S A0.80.0091 DANSK BRUGSANVISNING Ghibli Støvsuger til daglig brug VIGTIGT! Læs brugsanvisningen inden maskinen tages i brug. Ghibli AS 2 Tillykke med Deres nye Ghibli AS 2 fra V. BRØNDUM

Læs mere

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN M ASKESUGER 22L 4 HN4542 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER OG ADVARSLER VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og forstå alle instruktionerne i denne vejledning før brug af askesugeren Læs og forstå denne manual og

Læs mere

7JOUBHF %BOTL SvenskB 1

7JOUBHF %BOTL SvenskB 1 Svensk 1 8x 3x 2x 6x 2x 3.2 x 13mm 6x 6x 4.8 x 38mm Ø 6.4 mm 10x 4 x 16mm! 2 1 4 X Ø 8 mm x6 X = Y - 162-650-900 2 m MIN 685 m X MAX 1085 mm 162 mm 650 mm 4.8 x 38 mm 900 mm 5 3 6 1 4.8 x 38 mm 2 3 Y 7

Læs mere

Brugervejledning. Dustcontrol Støvsuger. DC 2700c

Brugervejledning. Dustcontrol Støvsuger. DC 2700c Med forbehold for trykfejl og produktændringer. Brugervejledning Dustcontrol Støvsuger DC 2700c 1 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsinstruktioner... 2 Tekniske data... 3 Beskrivelse... 3 Betjeningsvejledning...

Læs mere

BeoLab 7 1. Vejledning

BeoLab 7 1. Vejledning BeoLab 7 1 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du tilslutte hele systemet til lysnettet. Højttalerbeskyttelse Højttaleren er udstyret med et

Læs mere

Brugsanvisning. Bure. Gangborde. Bure XL 56-315

Brugsanvisning. Bure. Gangborde. Bure XL 56-315 Brugsanvisning Bure Gangborde Bure XL 56-315 Kære Bruger Bruksanvisning Bure Tillykke! Du har anskaffet et Bure Gangbord. I denne brugsanvisning får du vigtige oplysninger om, hvordan du benytter Bure

Læs mere

Downloaded from www.vandenborre.be

Downloaded from www.vandenborre.be FAVORIT 66602 VI0P DA NL EN Brugsanvisning 2 Gebruiksaanwijzing 19 User Manual 38 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE AF APPARATET... 5 4. BETJENINGSPANEL...

Læs mere

1 2 3 1 2 3 1 NO: Brukertips GymMats TRENING Ved bruk av Abilica GymMats til trening anbefales det, av hygeniske årsaker, å benytte et håndkle som underlag oppå matten. Mattene kan også brukes i vann

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

DD 5551.book Seite 1 Dienstag, 10. März 2015 9:42 09. Betjeningsvejledning Poseløs multicyklon støvsuger. Roya-31170 A4 10.03.2015

DD 5551.book Seite 1 Dienstag, 10. März 2015 9:42 09. Betjeningsvejledning Poseløs multicyklon støvsuger. Roya-31170 A4 10.03.2015 DD 5551.book Seite 1 Dienstag, 10. März 2015 9:42 09 Betjeningsvejledning Poseløs multicyklon støvsuger Roya-31170 A4 10.03.2015 DD 5551.book Seite 2 Dienstag, 10. März 2015 9:42 09 1 Sikkerhedsanvisninger

Læs mere

A 2656 X PLUS. Vare nr.: 1.723-810.0 Mål (L x B x H) mm 550 x 430 x 630

A 2656 X PLUS. Vare nr.: 1.723-810.0 Mål (L x B x H) mm 550 x 430 x 630 A 2656 X PLUS Det ideelle produkt til garagen, bilen, værkstedet og ved "gør det selv" projekter. Forsynet med ergonomisk bæregreb som samtidig fungerer som lås til containeren. Blæsefunktion med trinløs

Læs mere

Fitness Ball. NO: Øvelser. SE: Övningar. DK: Øvelser

Fitness Ball. NO: Øvelser. SE: Övningar. DK: Øvelser Fitness Ball NO: Øvelser Med Abilica FitnessBall kan du trene hele kroppen. Utfør øvelsene rolig og med fokus på å ha kontroll på mage og korsrygg, så får du med maksimal effekt av kjernemuskulaturen.

Læs mere

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l da Brugsanvisning 38 Brugsanvisning Vigtige sikkerhedsanvisninger Dette apparat kan benyttes af børn fra 8 år og personer med indskrænkede fysiske, berøringsmæssige eller sjælelige

Læs mere

Tørring: 30-60 min. ph-værdi: ca. 7,5. Opbevaring: Opbevares frostfrit. Indholdsstoffer: Akrylvoks, bi og palmevoks, og vand.

Tørring: 30-60 min. ph-værdi: ca. 7,5. Opbevaring: Opbevares frostfrit. Indholdsstoffer: Akrylvoks, bi og palmevoks, og vand. f FAXE Stenpolish Produktbeskrivelse: Acrylbaseret imprægneringsmiddel. Kan anvendes på de fleste hårde gulvbelægninger. Fremhæver farve og struktur og efterlader en slidstærk overflade. Er IKKE velegnet

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning,

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning, rbetsbelysning, lågenergi rbeidslampe, lavenergi Työvalaisin energiansäästölampulla rbejdsbelysning, lavenergi 1 2008 iltema Nordic Services rbetsbelysning, lågenergi Säkerhetsföreskrifter Läs instruktionerna

Læs mere

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800 MOBIL STØVSUGER Monty GOBI ME1300 og ME2800 Indhold Sikkerhed... 3 Oversigt over den mobile støvsuger... 4 Produkt Beskrivelse... 5 Teknisk Data... 6 Tilsigtet brug... 7 ADVARSEL... 8 Vedligeholdelse og

Læs mere

Halogen Spot HS50 (50 watt) HS100 (100 watt)

Halogen Spot HS50 (50 watt) HS100 (100 watt) Brugsanvisning / Bruksanvisning Halogen Spot HS50 (50 watt) HS100 (100 watt) Halogen Spot HS50 og HS100 Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt igennem inden halogen spotten tages i brug. Anvendelse:

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

MULTI KØKKENMASKINE. Model Nr.: 1905 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug

MULTI KØKKENMASKINE. Model Nr.: 1905 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug MULTI KØKKNMSKIN Model Nr.: 1905 TJNINGSVJLNING Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug Tak, fordi du har valgt denne multi køkkenmaskine. Læs vejledningen omhyggeligt inden brug, så du kan

Læs mere

NO: Knebøy. SE: Knäböj. DK: Knæbøjning

NO: Knebøy. SE: Knäböj. DK: Knæbøjning 1 NO: Knebøy Trener: Forside lår og setemuskulatur Vekter Her er det store muskler som trenes så legg på godt med vekter. Det skal være sånn at du så vidt orker å gjennomføre de siste repetisjonene. Antagelig

Læs mere

2 Vedligeholdelse Maskinens skötsel Vedlikehold Lær å bruke din symaskin Stingbredde-ratt Nålposisjonsvelger 16 Fjernelse af spolekapsel Tag bort griparkorgen Ta ut spolehuset Stinglengde-ratt Overtrådspennings-hendel

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Brugsanvisning Frithiof SOPRA. Manual. Frithiof. Sopra 150. Sopra 250. Centralstøvsugere

Brugsanvisning Frithiof SOPRA. Manual. Frithiof. Sopra 150. Sopra 250. Centralstøvsugere Manual Frithiof Sopra 150 Sopra 250 Centralstøvsugere Må ikke anvendes til fi nstøv. Kun til husholdningsstøv. (Garantien bortfalder ved misbrug) Indhold Håndtering af maskinen før og under udpakningen

Læs mere

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark TA-10 Manual DK Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark Kære fru, hr. Hjertelig tillykke med købet af din affugter. Du har købt et kvalitetsprodukt, som du vil have glæde af i mange

Læs mere

Brugsvejledning T3000

Brugsvejledning T3000 Brugsvejledning T3000 DRIFT, SERVICE OG SIKKERHEDS MANUAL LÆS DENNE MANUAL OMHYGGELIGT FØR IBRUGTAGNING OG VÆR ISÆR OPMÆRKSOM PÅ SAMTLIGE ANVISNINGER, SPECIELT VEDR. SIKKERHEDEN. DENNE MANUAL ER INGEN

Læs mere

Installationsvejledning Frithiof Futura. Manual. Frithiof FUTURA Centralstøvsugere

Installationsvejledning Frithiof Futura. Manual. Frithiof FUTURA Centralstøvsugere Manual Frithiof FUTURA Centralstøvsugere Indhold Håndtering af maskinen før og under udpakningen 3 Kontroller at alle delene er i kassen 4 Passende og upassende brug af centralstøvsugeren 5 Futura 5 Beskrivelse

Læs mere

FW1204 BRUGSANVISNING

FW1204 BRUGSANVISNING Varmetæppe Model: FW1204 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte dette varmetæppe fra Fitzone Wellness For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at varmetæppet holder i mange år, bedes

Læs mere

Ghibli SB-133 og SB-143 DANSK BRUGSANVISNING. Gulvplejemaskiner SB-143 SB-133 V. BRØNDUM A/S VIGTIGT!

Ghibli SB-133 og SB-143 DANSK BRUGSANVISNING. Gulvplejemaskiner SB-143 SB-133 V. BRØNDUM A/S VIGTIGT! V. BRØNDUM A/S A0.80.0161 DANSK BRUGSANVISNING SB-143 SB-133 Ghibli SB-133 og SB-143 Gulvplejemaskiner VIGTIGT! Læs brugsanvisningen inden maskinen tages i brug. Ghibli SB-133 og SB-143 Gulvplejemaskiner

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG.

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. VEND ALDRIG OLIERADIATOREN PÅ HOVEDET NÅR DEN ER I DRIFT! OLIERADIATOR 2000 W med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 1 SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

7962_KK_UVN_0914.indd 1 2014-11-06 09:41:06

7962_KK_UVN_0914.indd 1 2014-11-06 09:41:06 7962_KK_UVN_0914.indd 1 2014-11-06 09:41:06 Bruksanvisning svenska... sida 7 17 Brugsanvisning dansk... side 18 29 Bruksanvisning norsk... side 30 41 Käyttöohjeet suomi...sivu 42 53 Instruction manual

Læs mere

Thermoelectric cooler Instruction Manual 3. Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière thermoélectrique Notice d emploi 21

Thermoelectric cooler Instruction Manual 3. Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière thermoélectrique Notice d emploi 21 _Mobicool.book Seite 1 Freitag, 6. Mai 2011 9:47 09 DC EN DE FR ES IT NL NO SV FI Thermoelectric cooler Instruction Manual 3 Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11 Glacière thermoélectrique Notice

Læs mere

RØREMASKINE SM-168 BRUGSANVISNNG

RØREMASKINE SM-168 BRUGSANVISNNG RØREMASKINE SM-168 BRUGSANVISNNG Tak fordi du valgte at købe dette SJÖBO kvalitetsprodukt. Inden brug bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Kassens indhold 1 stk. Røremaskine 1 stk. Skål 1 stk.

Læs mere

Décor 600 FH. Dansk Norsk Svenska. - ret effektiv

Décor 600 FH. Dansk Norsk Svenska. - ret effektiv Décor 00 FH Dansk Norsk Svenska - ret effektiv Décor 00 FH Monterings- og betjeningsvejledning Ø10mm Ø170mm 1 4 1 3 b 4 7 5 a a 8 8 8 8 Fig. 1 Fig. Dansk + Emhætte beregnet til montage i loft, evt. over

Læs mere

Monteringsvejledning (DK) Udskiftning af gas fjeder kit. Monteringsveiledning (N) Utskifting av gassfjærsett x:panda

Monteringsvejledning (DK) Udskiftning af gas fjeder kit. Monteringsveiledning (N) Utskifting av gassfjærsett x:panda Monteringsvejledning (K) Udskiftning af gas fjeder kit Monteringsveiledning (N) Utskifting av gassfjærsett x:panda Monteringsanvisning (SV) yte av gaskolv x:panda Mounting instruction (G) Replacement of

Læs mere

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

Din brugermanual GAGGENAU AI220100 http://da.yourpdfguides.com/dref/3564154

Din brugermanual GAGGENAU AI220100 http://da.yourpdfguides.com/dref/3564154 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

ROLLATOR FJORDEN RULLATOR FJORDEN. Betjeningsvejledning. Bruksanvisning. Made in China. Vare nummer/art nr: 4278

ROLLATOR FJORDEN RULLATOR FJORDEN. Betjeningsvejledning. Bruksanvisning. Made in China. Vare nummer/art nr: 4278 Made in China Vare nummer/art nr: 4278 Fremstillet for/ Tillverkad för: ASPIRIA NONFOOD GMBH HARKSHEIDER STRASSE 3 D-22399 HAMBURG ROLLATOR FJORDEN Betjeningsvejledning RULLATOR FJORDEN Bruksanvisning

Læs mere

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER Instruktioner til brug og vedligeholdelse af SousVide Supreme -vakuumforsegler LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER For yderligere oplysninger bedes du besøge vores hjemmeside på SousVideSupreme.com Dette apparat

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE Brugsanvisning emhætte KD 9570.0 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at sikre maksimal ydeevne

Læs mere

RA 300 E. Nederland. Danmark. Schweden. Swiss Made Quality.

RA 300 E. Nederland. Danmark. Schweden. Swiss Made Quality. RA 300 E Swiss Made Quality. Nederland Danmark Schweden BA 300.001 01 / 2012 Deze gebruiksaanwijzing is bestemd voor het personeel dat met de RA 300 werkt. Leest u deze instructies a.u.b. zorgvuldig door,

Læs mere

Installationsvejledning Frithiof Futura. Manual. Frithiof FUTURA Centralstøvsugere

Installationsvejledning Frithiof Futura. Manual. Frithiof FUTURA Centralstøvsugere Manual Frithiof FUTURA Centralstøvsugere Indhold Håndtering af maskinen før og under udpakningen 3 Kontroller at alle delene er i kassen 4 Passende og upassende brug af centralstøvsugeren 5 Futura 5 Beskrivelse

Læs mere

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 DK Brugsanvisning Slagboremaskine 710W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne

Læs mere

Monteringsvejledning (DK) Montering af armlæn, gribebøjle og legetøjsbøjle. Monteringsveiledning (N) Montering av armlener, gripebøyle og lekebøyle

Monteringsvejledning (DK) Montering af armlæn, gribebøjle og legetøjsbøjle. Monteringsveiledning (N) Montering av armlener, gripebøyle og lekebøyle Monteringsvejledning (K) Montering af armlæn, gribebøjle og legetøjsbøjle Monteringsveiledning (N) Montering av armlener, gripebøyle og lekebøyle Monteringsanvisning (SV) Montering av armstöd, griphandtag

Læs mere

Ara. Varmluftsborste Varmlufkrøllejern Varmluftsbørste MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL

Ara. Varmluftsborste Varmlufkrøllejern Varmluftsbørste MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL Ara Varmluftsborste Varmlufkrøllejern Varmluftsbørste MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL Svenska Svenska INSTRUKTIONER FÖR VARMLUFTSSTYLER ALLMÄN BESKRIVNING INSTRUKTIONER FÖR DIN SÄKERHET Försiktighet:

Læs mere

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39 Brugervejledning Boligluftrenser BL39 Producent: Østergaard Filter, Barmosevej 27, 4760 Vordingborg. Tlf: 55 34 68 15, fax 55 34 68 15, Email: post@luftrens.dk Homepage:www.luftrens.dk Indholdsfortegnelse:

Læs mere

POWX308 DA 1 ANVENDELSE... 2 2 BESKRIVELSE (FIG. 1-2)... 2 3 MEDFØLGENDE INDHOLD... 2 4 SYMBOLER... 2 5 GENERELLE SIKKERHEDSFORSKRIFTER...

POWX308 DA 1 ANVENDELSE... 2 2 BESKRIVELSE (FIG. 1-2)... 2 3 MEDFØLGENDE INDHOLD... 2 4 SYMBOLER... 2 5 GENERELLE SIKKERHEDSFORSKRIFTER... 1 ANVENDELSE... 2 2 BESKRIVELSE (FIG. 1-2)... 2 3 MEDFØLGENDE INDHOLD... 2 4 SYMBOLER... 2 5 GENERELLE SIKKERHEDSFORSKRIFTER... 3 5.1 Arbejdsområde... 3 5.2 Elektrisk sikkerhed... 3 5.3 Personlig sikkerhed...

Læs mere

Ismaskine BRUGSANVISNING. Model nr V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter

Ismaskine BRUGSANVISNING. Model nr V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter Ismaskine Model nr. 1664 220-240V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter BRUGSANVISNING 1 Vigtige sikkerhedsforanstaltninger. Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger,

Læs mere

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen 1 4 2 3 *Denne emhætte er produceret for almindelig brug i privat husholdning. *Dette produkt skal installeres af en autoriseret montør. *Produktet skal bruges med en jordet stikkontakt. * Installation

Læs mere

2. SIKKERHEDSADVARSLER

2. SIKKERHEDSADVARSLER 1. GRUNDLÆGGENDE SIKKERHEDSADVARSLER Apparatet kan anvendes af personer med nedsat fysiske, sensoriske eller mentale egenskaber eller personer med manglende erfaring eller kendskab til apparatet, så længe

Læs mere

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Forsigtig: Læs venligst denne manual før du bruger produktet. Sikkerhedsadvarsel 1. Sørg for at bruge apparatet i overensstemmelse med hvad der står i denne manual, og

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

Wandkast voor afzuigsystemen Murkassette til udsugningssystemer Wall box for exhaust air systems

Wandkast voor afzuigsystemen Murkassette til udsugningssystemer Wall box for exhaust air systems Wandkast voor afzuigsystemen Murkassette til udsugningssystemer Wall box for exhaust air systems Montagehandleiding voor de modellen Monteringsvejledning til følgende modeller Installation instructions

Læs mere

FW1202 BRUGSANVISNING

FW1202 BRUGSANVISNING Massagesæde Model: FW1202 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte dette massagesæde fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at massagesædet holder i mange år, bedes

Læs mere