KØGES IMAGE SOM ERHVERVSKOMMUNE - IMAGEMÅLING 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KØGES IMAGE SOM ERHVERVSKOMMUNE - IMAGEMÅLING 2015"

Transkript

1 KØGES IMAGE SOM ERHVERVSKOMMUNE - IMAGEMÅLING 2015 Rapport Køge Kommune Februar 2015

2 INDHOLD Oversigt over rapportens forskellige afsnit. 1. Baggrund, formål og metode 2. Sammenfatning 3. Kendskab og image 4. KøgeLIV 5. Input til udviklingsområder og vilje til anbefaling 6. Vurdering af udviklingsprojekter 7. Placering af virksomhed i Køge Kommune 8. Vurdering af Køge Kommune

3 1 BAGGRUND, FORMÅL OG METODE I dette afsnit præsenteres baggrunden for og formålet med undersøgelsen og det anvendte undersøgelsesdesign.

4 INDLEDNING Kort om baggrunden for og formålet med denne undersøgelse. Baggrund og formål Køge Kommune har stort fokus på at koordinere den samlede markedsføringsindsats af Køge som en attraktiv erhvervskommune. Formålet er at styrke kommunens image som en attraktiv erhvervskommune med henblik på at fastholde eksisterende virksomheder og tiltrække nye virksomheder. Køge Kommunes vision på erhvervsområdet er, at markere sig som et innovativt og dynamisk vækstområde på Sjælland og i Øresundsregionen præget af bæredygtig økonomisk udvikling og mange nye jobs. For at opnå øget viden om synet på Køge-området blandt virksomheder både inden for og uden for kommunen samt som grundlag for løbende opfølgning på brandingindsatsen gennemføres en imageundersøgelse baseret på telefoninterview med 200 virksomheder inden for Køge Kommune og 103 virksomheder i resten af Region Hovedstaden og Sjælland. Undersøgelsen afdækker virksomhedernes kendskab til og oplevelse af Køge-området. Metoden og målgruppen er uddybet umiddelbart herefter. I afsnit 2 sammenfattes undersøgelsens hovedresultater. Dernæst præsenteres i afsnit 3 resultater vedrørende virksomhedernes kendskab til og vurdering af Køge-området og Køge Kommune som erhvervskommune. I afsnit 4 præsenteres kendskabet til og vurderingen af brandingplatformen KøgeLIV. I afsnit 5 vises resultater for virksomhedernes input til udviklingsområder for Køge Kommune samt viljen til anbefaling. Afsnit 6 vedrører virksomhedernes kendskab til og vurdering af en række større udviklingsprojekter i Køge Kommune. I Afsnit 7 præsenteres sandsynligheden for at de eksterne virksomheder vælger at flytte til Køge Kommune eller at åbne en ny afdeling i Køge Kommune. Endelig præsenteres i afsnit 8 virksomhedernes vurdering af Køge Kommune som en erhvervskommune (dette er uddybet i en selvstændig rapport). 4

5 METODE OG MÅLGRUPPE Metode, målgrupper og stikprøvestørrelse Metoden for denne imageundersøgelse er telefoninterviews blandt tilfældigt udvalgte virksomheder i Region Hovedstaden (ekskl. Bornholm) og Region Sjælland. Der er gennemført 200 interview med virksomheder placeret i Køge Kommune (interne virksomheder) og 103 interview med virksomheder i resten af Region Hovedstaden og Region Sjælland (eksterne virksomheder). For både de interne og eksterne virksomheder er der tale om ikke-offentlige virksomheder med en virksomhedsstørrelse på minimum 5 ansatte.* En virksomhed er defineret som en produktionsenhed med eget P-nummer, hvilket indebærer, at virksomheder med flere afdelinger på forskelige adresser i princippet kan medvirke flere gange i undersøgelsen. Interviewene er gennemført med en person fra virksomhedens ledelse, der kan udtale sig på virksomhedens vegne, hvilket typisk er enten ejeren eller en fra direktionen. Interviewene er gennemført af trænede interviewere i Epinions call-center, som har indgående erfaring med at gennemføre virksomhedsinterview. Tabel: Fordeling af virksomheder på tværs af virksomhedsstørrelse Under 10 medarbejdere medarbejdere Mindst 50 medarbejdere Interne virksomheder Eksterne virksomheder Antal Andel Antal Andel 70 35% 29 28% % 55 53% 24 12% 12 12% Ikke angivet 0 0% 7 7% Total % % * For at opnå en stikprøvestørrelse på 200 interne virksomheder, er der dog blevet suppleret op med 16 virksomheder med 2-4 ansatte. Der blev gennemført interviews med 42 % af alle virksomheder i Køge Kommune med 5+ ansatte. 5

6 2 SAMMENFATNING I dette afsnit præsenteres en sammenfatning af hovedresultaterne fra undersøgelsen på tværs af de interne og eksterne virksomheder. 6

7 Eksterne virksomheder Interne virksomheder SAMMENFATNING Sammenfatning af undersøgelsens hovedresultater. De interne virksomheder finder ikke overraskende Køge Kommune og Køge-området mere attraktivt end de eksterne virksomheder. Køge Kommune forbindes især med vækst og muligheder hvilket især skyldes en god infrastruktur og attraktiv beliggenhed ift. virksomhedernes kunder. Infrastrukturen vurderes gennemgående som den vigtigste parameter for virksomhederne. Erhvervsskat og kommunal sagsbehandling er kun vigtigt for få virksomheder, og det er primært de interne virksomheder, der kan vurdere Køge Kommunes beskatning og serviceniveau. De eksterne virksomheder, kan ikke forholde sig til det. Kendskabet til Køge Kommune og Køgeområdet som helhed er relativt begrænset (55 %). 5 % tænker på Køge Kommune som en af de mest attraktive kommuner på Sjælland (top-of-mind). God infrastruktur er den primære association. De eksterne virksomheder, der kender til Køge Kommune, har generelt svært ved at vurdere, hvor attraktiv Køge Kommune er som et sted at drive virksomhed. Kendskabet til udviklingsprojekterne varierer meget fra projekt til projekt. De virksomheder, der kender til projekterne, er i langt overvejende grad positive over for dem. For at give et indblik i potentialet blandt de eksterne virksomheder, vises tragtmodellen her til højre. Modellen viser, at 55 % af de eksterne virksomheder har kendskab til Køgeområdet. 20 % kender Køge og finder samtidig området attraktivt. 4 % overvejer samtidigt at flytte deres virksomhed eller at åbne en ny afdeling. Endelig finder 2 % (2 virksomheder) det desuden sandsynligt, at de vil flytte til Køge eller åbne en ny afdeling i Køge. Finder Køgeområdet attraktivt: 20 % * Som det fremgår på side 29, er der faktisk tre eksterne virksomheder (3 %), der finder det sandsynligt eller meget sandsynligt, at de vil flytte til Køge Kommune. Men én af disse virksomheder svarer samtidig, at de ikke finder kommunen særligt attraktiv. Kendskab til Køge Kommune: 55 % Overvejer at flytte/åbne ny afd.: 4 % Vil sandsynligvis flytte til/åbne ny afdeling i Køge: 2 %* 7

8 3 KENDSKAB OG IMAGE I dette afsnit præsenteres resultater baseret på svar fra både interne og eksterne virksomheder. Kendskabet til Køge Kommune undersøges blandt de eksterne virksomheder og for både de interne og eksterne virksomheder undersøges kommunens image. 8

9 KENDSKAB TIL KØGE KOMMUNE 55 pct. af de eksterne virksomheder angiver, at de har kendskab til Køgeområdet. Kendskabet til Køge Kommune er marginalt højere i Region Hovedstaden (56 %) sammenlignet med Region Sjælland (54 %). Kender du Køge Kommune (forstået som Køgeområdet)? 45% 55% Ja Nej Kun 55 pct. af de eksterne virksomheder angiver, at de kender til Køge Kommune forstået som Køgeområdet. Det er op til hver enkelt respondent, hvor meget, der skal til for at svare, at man har kendskab til området, men svarene indikerer, at mange af respondenterne fra de eksterne virksomheder kun har et meget begrænset kendskab til området. Disse respondenter kan derfor heller ikke forventes at have en klar vurdering af Køge Kommune som erhvervskommune og har derfor ikke svaret på de efterfølgende spørgsmål om Køge Kommunes image. Kender du Køge Kommune (forstået som Køgeområdet)? Opdelt på Region. Region Sjælland (n=37) Region Hovedstaden (n=66) 0% 50% 100% (Eksterne virksomheder, n = 103) Ja Nej 9

10 ASSOCIATIONER MED KØGE KOMMUNE INTERNE VIRKSOMHEDER Hvad er det første, du tænker på, når du tænker på Køge Kommune som et sted at drive virksomhed? 48% 29% 23% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Positive Neutral Negative Word Clouden præsenterer et lettilgængeligt billede af, hvad virksomhederne associerer Køge Kommune med, baseret på antallet af gange, specifikke ord er nævnt. Jo flere gange et givent ord er nævnt, desto større fremstår ordet i clouden. De interne virksomheder forbinder især Køge Kommune med noget positivt og med vækst og muligheder især grundet den gode infrastruktur og beliggenheden ift. virksomhedernes kunder. De negative associationer består primært i besværligt samarbejde og manglende kontakt og dialog med kommunen. 10

11 ASSOCIATIONER MED KØGE KOMMUNE EKSTERNE VIRKSOMHEDER Hvad er det første, du tænker på, når du tænker på Køge Kommune som et sted at drive virksomhed? Udenfor... lidt på landet-agtigt Provins Køge er for lille en by for min virksomhed 48% 39% 13% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Positive Neutral Negative Word Clouden præsenterer et lettilgængeligt billede af, hvad virksomhederne associerer Køge Kommune med, baseret på antallet af gange, specifikke ord er nævnt. Jo flere gange et givent ord er nævnt, desto større fremstår ordet i clouden. De eksterne virksomheder associerer ligeledes Køge Kommune med den gode infrastruktur, placering og logistik på den positive side. 11

12 ATTRAKTIVITET Mange eksterne virksomheder kan ikke svare på, hvor attraktiv Køgeområdet er som sted at drive virksomhed, selvom virksomheder uden kendskab til kommunen er sorteret fra. De interne virksomheder og virksomheder fra Region Sjælland vurderer Køge som mest attraktiv. Hvor attraktiv vurderer du, at Køge Kommune (forstået som Køge-området) er som et sted at drive virksomhed? Gennemsnittene er udregnet på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er meget uattraktiv og 5 er meget attraktiv (ved ikke er frasorteret). 80% 70% 60% Interne virksomheder Eksterne virksomheder Gennemsnit = 3,7 Gennemsnit = 3,3 Gennemsnitlig vurdering af attraktivitet opdelt på region. Kun eksterne virksomheder. Meget 5,0 attraktiv 4,5 4,0 3,5 3,0 3,7 3,1 50% 46% 2,5 40% 30% 28% 25% 32% 2,0 1,5 20% 10% 0% 16% 9% 14% Meget attraktiv Attraktiv Hverken uattraktiv eller attraktiv (n (interne) = 200, n (eksterne) = 57) 12% 8% 5% 3% 3% Uattraktiv Meget uattraktiv Ved ikke 1,0 0,5 Meget 0,0 uattraktiv Region Sjælland (n=37) Region Hovedstaden (n=66) 12

13 Hvilke kommuner i Region Hovedstaden og Region Sjælland opfatter du som de mest attraktive steder at drive virksomhed? Virksomhederne havde mulighed for at vælge flere kommuner end én. SAMMENLIGNING AF KOMMUNERS ERHVERVSATTRAKTIVITET Køge Kommune bliver nævnt af 5 % af virksomhederne, som værende et af de mest attraktive steder på Sjælland at drive virksomhed og er dermed på en delt tredjeplads - på trods af, at ingen virksomheder fra Køge Kommune er med i opgørelsen. Hvilke kommuner i Region Hovedstaden og Region Sjælland opfatter du som de mest attraktive steder at drive virksomhed? Virksomhederne havde mulighed for at vælge flere kommuner end én. 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 28% 6% 5% 5% 5% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 3% 3% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 17% Virksomhederne blev spurgt ind til, hvilke kommuner på Sjælland, de synes, er de mest attraktive steder at drive virksomhed. At svare eksempelvis Køge Kommune fordrer således, at man både har uhjulpet kendskab til Køge Kommune, samt at man mener, at Køge Kommune er blandt de mest attraktive steder at drive virksomhed på Sjælland. I mange tilfælde nævner virksomhederne den kommune, hvor de selv er beliggende, men de fem virksomheder, der nævner Køge Kommune, ligger alle uden for Køge Kommune (Københavns, Herlev, Egedal, Greve og Stevns kommuner), da opgørelsen kun omfatter eksterne virksomheder. (Eksterne virksomheder, n = 103) Note: Sjællandske kommuner, der ikke fremgår af figuren, vurderes ikke som værende blandt de mest attraktive steder at drive virksomhed af nogen af virksomhederne. 13

14 UDVIKLINGSORIENTERET, DYNAMISK OG VÆKSTSKABENDE INTERNE VIRKS. 65 % af de interne virksomheder opfatter Køge Kommune som et at de mest udviklingsorienterede, dynamiske og vækstskabende områder på Sjælland. 26 % mener det modsatte. Hvorfor ikke? Opfatter du Køge Kommune som en af de mest udviklingsorienterede, dynamiske og vækstskabende områder på Sjælland? Hvordan nyder virksomheden godt af det? Oplever ikke at sparringen med kommunen lever op til forventningerne 10% Interne virksomheder Større virksomheder er kommet til. Det skaber synergier Der sker en masse i centrum. I Udkantskøge går det ikke godt 26% Ja Nej Der er mange nye tiltag, som gavner virksomheden og kommunen generelt Der er ikke bedre end andre steder. Gennemsnitlig kommune 65% Ved ikke Kan godt fornemme, der sker en udvikling, men det er ikke noget, der som sådan gavner virksomheden Besværlige lokalplaner. Kommunens beslutninger synes ikke at være til diskussion (Interne virksomheder, n = 200) Giver mulighed for at deltage i de projekter, der er sat i gang 14

15 UDVIKLINGSORIENTERET, DYNAMISK OG VÆKSTSKABENDE EKSTERNE VIRKS. 30 % af de eksterne virksomheder opfatter Køge Kommune som et at de mest udviklingsorienterede, dynamiske og vækstskabende områder på Sjælland. 19 % mener det modsatte og hver anden ved ikke. Virksomheder fra Region Sjælland vurder Køge Kommune bedre. Opfatter du Køge Kommune som en af de mest udviklingsorienterede, dynamiske og vækstskabende områder på Sjælland? Opfattelse af Køge Kommune som udviklingsorienteret, dynamisk og vækstskabende. Opdelt på Region. Eksterne virksomheder Region Sjælland (n=37) 40% 15% 45% Region Hovedstaden (n=66) 24% 22% 54% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 30% Ja Nej Ved ikke 51% Ja Nej Ved ikke Hvorfor ikke? 19% Der er ikke så meget synlighed på det område. Promovering mangler Har bare aldrig tænkt på Køge på den måde (Eksterne virksomheder, n = 103) Jeg ved ikke særlig meget om det, men har ikke hørt noget, som skulle vise, at det er vækstskabende Jyske kommuner er bedre til at tiltrække 15

16 4 KøgeLIV I dette afsnit præsenteres de interne virksomheders kendskab til og vurdering af brandingplatformen KøgeLIV 16

17 KøgeLIV Kendskabet til Køge Kommunes brand-platform KøgeLIV fra 2011 er begrænset blandt kommunens egne virksomheder. 14 % af virksomhederne kender således KøgeLIV. I 2011 blev der lanceret en brand-platform ved navn "KøgeLIV". Hensigten med platformen var at markedsføre Køge med udgangspunkt i de mange liv (fritidsliv, erhvervsliv m.m.), som der kan leves i byen og kommunen. Kender du til brand-platformen "KøgeLIV"? Hvordan vurderer du umiddelbart brand-platformen "KøgeLIV"? (kun virksomheder, der kender KøgeLIV ) 40% 35% 37% 2% 30% 26% 14% 25% 22% 20% Ja Nej Ved ikke 15% 10% 7% 5% 4% 4% 85% 0% Meget positivt (Interne virksomheder, n = 200) (Interne virksomheder, n = 27) Positivt Hverken positivt eller negativt Negativt Meget negativt Ved ikke 17

18 5 INPUT TIL UDVIKLINGSOMRÅDER OG VILJE TIL ANBEFALING I dette afsnit præsenteres de interne virksomheders egne forslag til, hvordan kommunens erhvervsvenlighed kan øges. De forskellige opslag er kategoriseret og der vises en række eksempler. Desuden undersøges virksomhedernes vilje til anbefaling af Køge Kommune. 18

19 VIRKSOMHEDERNES FORSLAG OPGJORT I KATEGORIER Virksomhederne ønsker især en bedre og mere åben dialog mellem erhvervslivet og kommunen, ligesom en bedre infrastruktur står højt på ønskelisten. Hvis du skulle pege på én ting, som kommunen kunne gøre for at styrke erhvervsklimaet i kommunen, hvad ville du så pege på? Åbne svar kodet i kategorier. (Procent) Bedre og mere åben dialog med erhvervslivet 26% Bedre infrastruktur (herunder vejnet) 18% Hurtigere sagsbehandling og mindre bureaukrati 10% Sænke skatter og afgifter Øget brug af lokale, private leverandører 8% 8% Bredere fokus i erhversstrategien Tiltrække kvalificeret arbejdskraft 6% 6% Fremme iværksætteri og hjælpe virksomheder med opstart 2% Andet 16% (n = 125) 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 19

20 BEDRE DIALOG EKSEMPLER PÅ ÅBNE SVAR Virksomhedernes ønsker til en bedre dialog mellem kommunen og erhvervslivet angår bl.a. en følelse af, at det er svært at få kommunen til at lytte til virksomhedernes ønsker og behov. Derudover er der et udbredt ønske om bedre dialog og øget netværksdannelse mellem virksomheder og kommunen. Flere foredrag om generelle vækstpotentiale, erhvervssammenføring, skat, osv. Lytte til virksomhedernes behov og hurtigere sagsbehandlingstid Formidling og bedre kommunikation vedr. ændring af strukturer der berører virksomheder Bedre kommunikation og information om hvad der foregår i kommunen/regionen Kommunen skal gøre sig mere synlige ved at være der, hvor erhvervslivet er, i stedet for at sidde på rådhuset. Deltagelse i erhvervsnetværk Lyt lidt mere til virksomhederne Sørg for at dele viden ud til virksomhederne omkring de forskellige tiltag og projekter, der er i kommunen At kunne skabe netværk på tværs af brancher og andre skel 20

21 BEDRE INFRASTRUKTUR EKSEMPLER PÅ ÅBNE SVAR Ønskerne til infrastrukturen angår primært vejnettet, parkeringspladser og en bedre indretning af midtbyen. Nedenfor ses eksempler på de kommentarer, der er blevet kategoriseret under bedre infrastruktur. Bedre til- og frakørselsmuligheder i industriområderne Forbedre infrastrukturen. Lad være med at bygge stadion med tilhørende forretninger inde i byen Have flere parkeringspladser, flere butikslokaler Bedre til planlægning af gravning på vejene Manglende parkering i nærheden. Dårlige forhold for lastbiler, der leverer varer.forbedring af trafikale forhold i bymidten Fortsætte med at udvikle og udbygge Infrastrukturen kunne godt blive bedre - især nede ved havnen 21

22 NET PROMOTER SCORE Hvor mange vil anbefale Køge Kommune som en sted at drive virksomhed? Hvor sandsynligt er det, at du vil anbefale andre virksomheder at placere sig i Køge Kommune? 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% (Interne virksomheder, n = 194) 21% 38% 41% Ambassadører De loyale og entusiastiske Score på 9 og 10 Passive De loyale men uentusiastiske Score på 7 og 8 Illoyale De utilfredse Score på 0 til 6 De interne virksomheder har svaret på på spørgsmålet: Hvor sandsynligt er det, at du vil anbefale andre virksomheder at placere sig i Køge Kommune?. Svarerne bliver afgivet på en skala fra 0-10, hvor 0 er helt sikkert ikke anbefale og 10 er helt sikkert anbefale. Respondenterne bliver herefter opdelt i ambassadører, passive og illoyale. Den såkaldte Net Promoter Score (NPS) udregnes som forskellen mellem andelen af ambassadører og andelen af illoyale. Køge Kommune har dermed en NPS på -20 blandt virksomheder placeret i kommunen, hvilket indebærer, at der er flere illoyale end ambassadører. Selvom der altså er en udfordring i forhold til at få en større del af virksomhederne konverteret til ambassadører, er det samtidigt værd at bemærke, at Køge Kommune har en relativt høj NPS sammenlignet med andre kommuner.* NPS: = -20 * I andre kommuner, hvor Epinion har foretaget NPS-analyser i erhvervsklimamålinger, ligger NPS en på mellem -39 og

23 NPS OPDELT PÅ VIRKSOMHEDSSTØRRELSE OG BRANCHE De store virksomheder på mindst 50 medarbejdere, er klart mere tilbøjelige til at anbefale andre virksomheder at placere sig i Køge Kommune. Anbefalingsgraden er ligeledes højest blandt virksomheder inden for industri og fremstilling. Hvor sandsynligt er det, at du vil anbefale andre virksomheder at placere sig i Køge Kommune? Opdelt på virksomhedsstørrelse. Hvor sandsynligt er det, at du vil anbefale andre virksomheder at placere sig i Køge Kommune? Opdelt på branche. 100% Illoyale Passive Ambassadører 100% Illoyale Passive Ambassadører 90% 15% 20% 90% 24% 19% 21% 80% 43% 80% 70% 60% 50% 40% 37% 70% 60% 50% 44% 45% 35% 40% 35% 40% 30% 30% 20% 10% 46% 43% 22% 20% 10% 32% 35% 44% 0% Under 10 medarbejdere (n=70) medarbejdere (n=106) Mindst 50 medarbejdere (n=24) 0% Industri og fremstilling (n=25) Bygge og anlæg (n=35) Øvrige brancher (n=143) 23

24 6 VURDERING AF UDVIKLINGSPROJEKTER I dette afsnit præsenteres de eksterne virksomheders kendskab til en række udviklingsprojekter, der enten udelukkende er placeret i Køge Kommune eller som rækker ud over kommunegrænsen. Desuden undersøges virksomhedernes vurdering af hvert enkelt udviklingsprojekt. 24

25 KENDSKAB TIL UDVIKLINGSPROJEKTER Relativt få blandt de eksterne virksomheder kender til de store udviklingsprojekter i Køge Kommune. Størst kendskab er der til udvidelsen af Køge Bugt Motorvejen, det nye universitetssygehus samt den nye jernbane mellem Ringsted og København. Jeg vil nu nævne nogle forskellige udviklingsprojekter, som jeg gerne vil høre, om du kender. Hvilke af følgende udviklingsprojekter i Køge Kommune har du hørt om? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Udvidelse af Køge Bugt Motorvejen 33% Nyt universitetssygehus Køge Ny jernbane: Ringsted-København via Køge med ny station i Køge Nord 22% 24% Ny erhvervshavn 14% Udvidelse af Skandinavisk Transportcenter 12% Udvikling af nyt byområde i Køge Køge Kyst 11% Udvikling af nyt byområde i Køge Nord 7% Etableringen af Køge Park 7% Etableringen af Campus Køge 4% Ingen af ovenstående 59% (Eksterne virksomheder, n = 103) 25

26 HOLDNING TIL UDVIKLINGSPROJEKTER De eksterne virksomheder, der kender til udviklingsprojekterne, er altovervejende positivt stemt over for dem. Virksomhederne er særligt positive over for udvidelsen af Køge Bugt Motorvejen. Så vil jeg gerne høre, om du er positivt eller negativt stemt over for disse udviklingsprojekter? Gennemsnittene er udregnet på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er meget negativ og 5 er meget positiv (ved ikke er frasorteret). Meget positiv Overvejende positiv Hverken eller Overvejende negativ Meget negativ Ved ikke Gns. Etableringen af Campus Køge (n=4) 50% 25% 0% 25% 4,67 Udvidelse af Køge Bugt Motorvejen (n=34) 53% 29% 3% 0% 15% 4,59 Udvikling af nyt byområde i Køge Nord (n=7) 43% 43% 0% 14% 4,50 Etableringen af Køge Park (n=7) 57% 29% 14% 0% 4,43 Ny jernbane: Ringsted-København via Køge med ny station i Køge Nord (n=23) 43% 35% 9% 0% 13% 4,40 Ny erhvervshavn (n=14) 43% 43% 7% 0% 7% 4,38 Udvikling af nyt byområde i Køge - Køge Kyst (n=11) 55% 27% 9% 9% 0% 4,27 Udvidelsen af Skandinavisk Transportcenter (n=12) 33% 50% 8% 0% 8% 4,27 Nyt Universitetssygehus Køge (n=25) 40% 32% 4% 8% 0% 16% 4,24 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Note: der tages forbehold for et lavt antal virksomheder (n) ift. nogle af udviklingsprojekterne 26

27 7 PLACERING AF VIRKSOMHED I KØGE KOMMUNE I dette afsnit præsenteres resultaterne for de eksterne virksomheders svar på en række spørgsmål omkring placering af virksomhed, herunder hvilke faktorer, der er vigtige i valget af placering af deres virksomhed, samt om de overvejer at flytte deres virksomhed eller åbne nye afdelinger både generelt og specifikt i Køge. 27

28 VIGTIGSTE PARAMETRE I VALG AF STED AT DRIVE VIRKSOMHED Virksomhederne lægger i høj grad vægt på infrastrukturen, den geografiske placering samt adgangen til både kunder og kvalificeret arbejdskraft i forhold til valg af sted at drive virksomhed. Hvad er det vigtigste for dig (din virksomhed) i forhold til valg af sted at drive virksomhed? 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% God infrastruktur (motorveje, off. transport, havn, mv.) 40% Adgang til kunder/marked 21% Adgang til kvalificeret arbejdskraft 15% Attraktive erhvervsgrunde/lejemål 11% Geografisk placering / beliggenhed 11% Relationer til kommunen 8% Lav erhvervsskat/afgifter 6% Effektiv kommunal sagsbehandling 4% Andet 33% Ved ikke 9% (Eksterne virksomheder, n = 53) 28

29 FLYTNING AF VIRKSOMHED TIL KØGE 13 % af de eksterne virksomheder overvejer at flytte eller åbne afdeling i andre dele af landet. Af disse 13 virksomheder, finder 2 virksomheder (15 %) det meget sandsynligt, at de vil flytte til Køge Kommune, og 1 virksomhed (8 %) finder det sandsynligt. Overvejer din virksomhed at flytte eller åbne afdelinger i andre dele af landet? Hvad er sandsynligheden for at din virksomhed vælger at flytte til Køge Kommune eller at åbne en ny afdeling i Køge Kommune? 3% 13% 90% 80% 70% 60% 77% 50% 40% Ja Nej Ved ikke 30% 20% 10% 0% 15% 8% 0% 0% 84% (Eksterne virksomheder, n = 103) (Eksterne virksomheder, n = 13) Note: de tre virksomheder, der finder det sandsynligt, at de vil flytte deres virksomhed til Køge Kommune eller åbne en ny af deling I Køge, kommer fra Stevns, Frederiksberg og Roskilde kommuner. 29

30 8 VURDERING AF KØGE KOMMUNE I dette afsnit præsenteres resultater baseret på svar fra både interne og eksterne virksomheder. Virksomhederne er blevet bedt om dels at vurdere Køge Kommune som en kompetent og professionel sparringspartner og dels at angive, hvor enige de er i en række udsagn om Køge Kommune 30

31 KOMPETENT OG PROFESSIONEL SPARRINGSPARTNER 3 ud af 4 eksterne virksomheder, kan ikke vurdere, om Køge Kommune er en kompetent og professionel sparringspartner. De eksterne virksomheder mener dette i lidt højere grad end de interne, men er usikkert grundet få svar blandt de eksterne. I hvilken grad opfatter du Køge Kommune som en kompetent og professionel sparringspartner på erhvervsområdet? Gennemsnittene er udregnet på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er i meget ringe grad og 5 er i meget høj grad (ved ikke er frasorteret). 80% 70% Interne virksomheder Eksterne virksomheder Gennemsnit = 3,1 Gennemsnit = 3,4 74% 60% 50% 40% 30% 28% 31% 20% 10% 0% 16% 13% 11% 9% 8% 6% 4% 2% 2% I meget høj grad I høj grad I nogen grad I ringe grad I meget ringe grad Ved ikke (n (interne) = 200, n (eksterne) = 57) 31

32 ENIGHED I UDSAGN OM KØGE KOMMUNE De fleste eksterne virksomheder véd ikke, hvordan udsagnene passer på Køge Kommune. Størst enighed er der i udsagnene om, at kommunen har en god infrastruktur og et attraktivt udbud af erhvervsgrunde. I det følgende vil vi gerne høre, hvor enig eller uenig du er i følgende udsagn om Køge Kommune? Gennemsnittene er udregnet på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er meget uenig og 5 er meget enig (ved ikke er frasorteret). Meget Enig Enig Hverken Enig eller uenig Uenig Meget Uenig Ved ikke / vil ikke svare Gns. Køge Kommune har en god infrastruktur Interne Eksterne 9% 19% 23% 39% 5% 2% 2% 20% 60% 16% 6% 2% 3,5 3,9 Køge Kommune har et attraktivt udbud af erhvervsgrunde Interne Eksterne 5% 13% 14% 30% 9% 2% 4% 19% 7% 67% 6% 26% 3,5 3,5 Køge Kommune har kompetent arbejdskraft til rådighed Interne 7% Eksterne 2% 14% 38% 12% 2% 4% 27% 67% 11% 6% 12% 3,3 3,3 Køge Kommune har en lav erhvervsskat (grundskyld) Interne 4% Eksterne 2% 5% 13% 11% 2% 4% 34% 9% 8% 77% 34% 2,9 3,0 Køge Kommune leverer effektiv sagsbehandling Interne 4% Eksterne 2% 4% 22% 12% 0% 7% 29% 15% 75% 12% 20% 2,9 2,7 (n (interne) = 200, n (eksterne) = 57) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 32

33 EPINION AARHUS EPINION COPENHAGEN EPINION HAMBURG EPINION LONDON NORDHAVNSGADE AARHUS C DENMARK T: E: W: RYESGADE 3F 2200 COPENHAGEN N DENMARK T: E: W: ERICUSSPITZE HAMBURG GERMANY T: E: W: AYLESBURY HOUSE, AYLESBURY STREET LONDON, EC1R ODB UNITED KINGDOM T: E: W: EPINION MALMÖ EPINION NUUK EPINION OSLO EPINION SAIGON ADELGATAN MALMÖ SWEDEN T: E: W: POSTBOKS 4079 GL-3900 NUUK GREENLAND T: E: W: BISKOP GUNNERUS GATE OSLO NORWAY T: E: W: 11TH FL, DINH LE BUILDING, 1 DINH LE, DIST. 4, HCMC VIETNAM T: E: W: EPINION STAVANGER EPINION VIENNA HOSPITALSGATA STAVANGER NORWAY T: E: W: SEMPERSTRASSE 1/ VIENNA AUSTRIA T: E: W: 33

ERHVERVSKLIMAMÅLING 2015

ERHVERVSKLIMAMÅLING 2015 ERHVERVSKLIMAMÅLING 2015 Køge Kommune Rapport Februar 2015 INDHOLD Oversigt over rapportens forskellige afsnit. 1. Baggrund, formål og metode 2. Sammenfatning 3. Overordnet hed med Køge Kommune 4. Tilfredshed

Læs mere

BRUGS- OG IMAGEANALYSE

BRUGS- OG IMAGEANALYSE BRUGS- OG IMAGEANALYSE Rapport Aarhus Festuge Oktober 2014 DESIGN OG METODE UNDERSØGELSESDESIGN Undersøgelsen er gennemført som en kvantitativ spørgeskemaundersøgelse blandt 1.009 udvalgte danskerne i

Læs mere

Referat af Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 09.03.2015 kl. 16:30 i Byrådsstue Iver Huitfelt

Referat af Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 09.03.2015 kl. 16:30 i Byrådsstue Iver Huitfelt Referat af Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 09.03.2015 kl. 16:30 i Byrådsstue Iver Huitfelt Tilstedeværende: Mads Andersen (C) formand Dora Olsen (O) udvalgsmedlem Lissie Kirk (A) udvalgsmedlem

Læs mere

EVALUERING AF FONDEN DANSKE VETERANHJEMS AKTIVITETER

EVALUERING AF FONDEN DANSKE VETERANHJEMS AKTIVITETER EVALUERING AF FONDEN DANSKE VETERANHJEMS AKTIVITETER Fremgangsmåde Fonden Danske Veteranhjems bestyrelse 26/06/14 Evalueringens formål og temaer Formål At undersøge og vurdere fondens aktiviteter i forhold

Læs mere

Indledning. Køreplanlægning. Udbud og kontrakter 10. Økonomi 18. Rejseregler, takster og billeteringsudstyr 25. Kommunikation 34.

Indledning. Køreplanlægning. Udbud og kontrakter 10. Økonomi 18. Rejseregler, takster og billeteringsudstyr 25. Kommunikation 34. Indledning Køreplanlægning 2 5 Udbud og kontrakter 10 Økonomi 18 Rejseregler, takster og billeteringsudstyr 25 Kommunikation 34 Drift 42 Billet- og kvalitetskontrol 54 Kundeservice 62 Generelt Leverandørernes

Læs mere

BAGGRUND. Undersøgelse af borgernes tilfredshed med Center for Børn og Voksnes ydelser på voksenområdet i Hørsholm Kommune. Undersøgelsens formål:

BAGGRUND. Undersøgelse af borgernes tilfredshed med Center for Børn og Voksnes ydelser på voksenområdet i Hørsholm Kommune. Undersøgelsens formål: PRÆSENTATION: BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE BAGGRUND Undersøgelse af borgernes tilfredshed med Center for Børn og Voksnes ydelser på voksenområdet i Hørsholm Kommune.

Læs mere

Undersøgelse om fleksjobreformen

Undersøgelse om fleksjobreformen Undersøgelse om fleksjobreformen Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats (CABI) November 2012 EPINION COPENHAGEN EPINION AARHUS EPINION OSLO EPINION MALMÖ EPINION SAIGON RYESGADE 3F 2200 COPENHAGEN N DENMARK

Læs mere

Rejsekort undersøgelse blandt brugere af rejsekort

Rejsekort undersøgelse blandt brugere af rejsekort Rejsekort undersøgelse blandt brugere af rejsekort Rejsekort 19. dec 2012 Summary Brugere defineres som brugere af rejsekort, der har en rejsefrekvens på 1-2 dage i kvartalet eller mere Generelt: 79 %

Læs mere

KUNDECENTER 2012. Midttrafik. Kundetilfredshed September

KUNDECENTER 2012. Midttrafik. Kundetilfredshed September KUNDECENTER 2012 Midttrafik Kundetilfredshed September Baggrund og anbefalinger Kundernes køn og alder Henvendelser ved personligt fremmøde Henvendelser per telefon Slippery slope og tilfredshed Historik

Læs mere

ANALYSE AF ERHVERVSKLIMAET SYDDJURS KOMMUNE

ANALYSE AF ERHVERVSKLIMAET SYDDJURS KOMMUNE ANALYSE AF ERHVERVSKLIMAET SYDDJURS KOMMUNE Præsentation 23. maj 2012 AGENDA 1 2 3 4 5 KORT OM UNDERSØGELSEN VIRKSOMHEDERNES OVERORDNEDE TILFREDSHED MED KOMMUNEN VURDERING AF KOMMUNENS SAGSBEHANDLING VURDERING

Læs mere

Rejsekort-undersøgelse blandt brugere af. Rejsekortet. Rejsekortet. 18. november 2016

Rejsekort-undersøgelse blandt brugere af. Rejsekortet. Rejsekortet. 18. november 2016 Rejsekort-undersøgelse blandt brugere af Rejsekortet Rejsekortet 18. november 2016 Summary for brugerundersøgelsen Mulighed for at købe rejsekort, for at tanke op, tilgængeligheden af kortlæsere i busser

Læs mere

SCULPTURE BY THE SEA 2015

SCULPTURE BY THE SEA 2015 SCULPTURE BY THE SEA 2015 RAPPORT GÆSTEANALYSE AUGUST 2015 Indhold INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 HVOR KOMMER GÆSTERNE FRA? Side 6 HVORDAN BESØGES UDSTILLINGEN? Side 9 HVAD SYNES DE OM UDSTILLINGEN?

Læs mere

Kendskabsmåling af Væksthusene

Kendskabsmåling af Væksthusene Kendskabsmåling af Væksthusene Epinion for Erhvervsstyrelsen Runde 9, juni 2011 Juni 2012 Hovedkonklusioner & Anbefalinger Kendskab og brug 3 6 Brugeroplevelsen 9 Ikke-brugernes opfattelse 17 Væksthusets

Læs mere

ERHVERVSKLIMAMÅLING. Aarhus Kommune. Erhvervs- og Byudvikling Borgmesterens Afdeling RAPPORT MAJ 2013

ERHVERVSKLIMAMÅLING. Aarhus Kommune. Erhvervs- og Byudvikling Borgmesterens Afdeling RAPPORT MAJ 2013 ERHVERVSKLIMAMÅLING Aarhus Kommune Erhvervs- og Byudvikling Borgmesterens Afdeling RAPPORT MAJ 2013 INDHOLD 1 2 3 4 5 INDLEDNING Side 3 VIRKSOMHEDERNES OVERORDNEDE TILFREDSHED MED KOMMUNEN Side 6 VIRKSOMHEDERNES

Læs mere

LEGOLAND Billund Resort. August 2015

LEGOLAND Billund Resort. August 2015 LEGOLAND Billund Resort August 2015 INDHOLD BAGGRUD OG FORMÅL KONKLUSIONER PROFIL PÅ RESPONDENTERNE LLBR KAMPAGNE LLBR ANBEFALING OG TILFREDSHED BOOKING OG BESLUTNINGSFLOW BE HAPPY PASS APPENDIKS SIDE

Læs mere

ERHVERVSKLIMA- MÅLING 2014

ERHVERVSKLIMA- MÅLING 2014 ERHVERVSKLIMA- MÅLING 2014 Norddjurs Kommune Rapport August 2014 INDHOLD 1 2 3 4 5 INDLEDNING OG OPSUMMERING Side 3 VIRKSOMHEDERNES OVERORDNEDE TILFREDSHED MED KOMMUNEN Side 7 VIRKSOMHEDERNES TILFREDSHED

Læs mere

ANALYSE AF ERHVERVSKLIMAET

ANALYSE AF ERHVERVSKLIMAET ANALYSE AF ERHVERVSKLIMAET SYDDJURS KOMMUNE RAPPORT APRIL 2012 INDHOLD 1 2 3 4 5 EXECUTIVE SUMMARY Side 3 VIRKSOMHEDERNES OVERORDNEDE TILFREDSHED MED KOMMUNEN Side 6 VURDERING AF KOMMUNENS SAGSBEHANDLING

Læs mere

GÆSTETILFREDSHED SOMMER 2015 - MARIELYST

GÆSTETILFREDSHED SOMMER 2015 - MARIELYST GÆSTETILFREDSHED SOMMER 2015 - MARIELYST DANSK KYST- OG NATURTURISME 27. OKT 2015 INDHOLD Overordnet tilfredshed 5 Tilfredshed med specifikke forhold på feriestedet Feriestedets specifikke spørgsmål 16

Læs mere

Holdninger til tortur. November 2012 KØBENHAVN EPINION OSLO EPINION AARHUS EPINION COPENHAGEN EPINION MALMÖ EPINION SAIGON

Holdninger til tortur. November 2012 KØBENHAVN EPINION OSLO EPINION AARHUS EPINION COPENHAGEN EPINION MALMÖ EPINION SAIGON Holdninger til tortur 16179 November 2012 KØBENHAVN DIGNITY 3. dec 2012 EPINION COPENHAGEN EPINION AARHUS EPINION OSLO EPINION MALMÖ EPINION SAIGON RYESGADE 3F 2200 COPENHAGEN N DENMARK T: +45 87 30 95

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2015

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 BRUGERUNDERSØGELSE 2015 Rapport Digital Post 17. april 2015 INDHOLD Hovedresultater Metode Brugerne af Digital Post Brug af Digital Post Opfattelse af Digital Post Forbedringsmuligheder 3 4 5 8 17 24 Hovedresultater

Læs mere

THE TALL SHIPS RACES 2013

THE TALL SHIPS RACES 2013 THE TALL SHIPS RACES 2013 RAPPORT GÆSTEANALYSE JULI 2013 Indhold INDHOLD 1 2 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 HVOR KOMMER GÆSTERNE FRA? Side 6 3 HVORDAN BESØGES BEGIVENHEDEN? Side 9 4 HVAD SYNES DE OM

Læs mere

HÅNDVÆRKET BAG EXIT POLLS. Selskab for Surveyforskning 20. maj 2014

HÅNDVÆRKET BAG EXIT POLLS. Selskab for Surveyforskning 20. maj 2014 HÅNDVÆRKET BAG EXIT POLLS Selskab for Surveyforskning 20. maj 2014 Håndværket bag exit polls 1 2 3 4 Exit polls i kontekst Exit polls som det muliges kunst En exit poll i praksis Opsummering Exit polls

Læs mere

NORDIC VIDEO INDEX 2015 REPORT ARKENA - DENMARK

NORDIC VIDEO INDEX 2015 REPORT ARKENA - DENMARK NORDIC VIDEO INDEX 2015 REPORT ARKENA - DENMARK CONTENT Brug af streaming tjenester 3 Indhold af streaming tjenester Vigtige funktioner 29 Udgifter 31 Fremtidige planer 34 Baggrundsoplysninger 36 7 2 BRUG

Læs mere

Undersøgelse blandt brugere af rejsekort I HT området

Undersøgelse blandt brugere af rejsekort I HT området Undersøgelse blandt brugere af rejsekort I HT området Rejsekort 28. maj 2013 I de følgende spørgsmål bedes du vurdere en række forhold vedr. kollektiv trafik. Du bedes svare på en skala fra 1-5, hvor 1

Læs mere

SLUTEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING

SLUTEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING SLUTEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING VÆKSTHUS NORDJYLLAND NOVEMBER 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Baggrund og formål Datagrundlag og metode Virksomhedernes tilfredshed Ansøgningsprocessen Resultater

Læs mere

MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING

MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING VÆKSTHUS NORDJYLLAND RAPPORT INDHOLD Baggrund og formål Datagrundlag og metode Virksomhedernes tilfredshed Ansøgningsprocessen Resultater og effekter

Læs mere

GÆSTETILFREDSHED SOMMER 2015 - RINGKØBING

GÆSTETILFREDSHED SOMMER 2015 - RINGKØBING GÆSTETILFREDSHED SOMMER 2015 - RINGKØBING DANSK KYST- OG NATURTURISME 27. OKT 2015 INDHOLD Overordnet tilfredshed 5 Tilfredshed med specifikke forhold på feriestedet Feriestedets specifikke spørgsmål 16

Læs mere

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 INDHOLD 1 2 3 4 5 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 ØKONOMISKE EFFEKTER PÅ KORT SIGT Side 10 GÆSTERNES VURDERING AF HOLSTEBROEGNEN Side 18 BORGERNES

Læs mere

Hovedkonklusioner Kendskab til Fornyelsesfonden. Erhvervsstyrelsen

Hovedkonklusioner Kendskab til Fornyelsesfonden. Erhvervsstyrelsen 1 Hovedkonklusioner Kendskab til Fornyelsesfonden Erhvervsstyrelsen INDHOLDSFORTEGNELSE Formål Målgruppe Metode Hovedkonklusioner virksomheder Hovedkonklusioner - revisorer 4 5 6 7 21 2 Formål, målgruppe

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse Greve Kommune. 5. oktober 2012

Borgertilfredshedsundersøgelse Greve Kommune. 5. oktober 2012 Borgertilfredshedsundersøgelse Greve Kommune 5. oktober 2012 Indhold Overordnet tilfredshed 4 Borgerbetjeningen 12 Den digitale kommune 15 Mulighederne for at udføre frivilligt arbejde 21 Skoler, dagtilbud

Læs mere

Sundhedsstyrelsen: Én af os. December 2012 KØBENHAVN EPINION OSLO EPINION AARHUS EPINION COPENHAGEN EPINION MALMÖ EPINION SAIGON

Sundhedsstyrelsen: Én af os. December 2012 KØBENHAVN EPINION OSLO EPINION AARHUS EPINION COPENHAGEN EPINION MALMÖ EPINION SAIGON Sundhedsstyrelsen: Én af os 14568 December 2012 KØBENHAVN Primetime 13. dec 2012 EPINION COPENHAGEN EPINION AARHUS EPINION OSLO EPINION MALMÖ EPINION SAIGON RYESGADE 3F 2200 COPENHAGEN N DENMARK T: +45

Læs mere

FRIT SKOLEVALG. Konklusionshæfte. August 2017 AARHUS KØBENHAVN HAMBORG LONDON MALMØ NUUK OSLO SAIGON STAVANGER WIEN

FRIT SKOLEVALG. Konklusionshæfte. August 2017 AARHUS KØBENHAVN HAMBORG LONDON MALMØ NUUK OSLO SAIGON STAVANGER WIEN FRIT SKOLEVALG Konklusionshæfte August 2017 AARHUS KØBENHAVN HAMBORG LONDON MALMØ NUUK OSLO SAIGON STAVANGER WIEN INDLEDNING I Danmark har forældre gennem mange år kunnet vælge mellem folkeskoler og frie

Læs mere

DET KOMMUNALE ERHVERVSKLIMA PÅ LOLLAND- FALSTER 2016

DET KOMMUNALE ERHVERVSKLIMA PÅ LOLLAND- FALSTER 2016 DET KOMMUNALE ERHVERVSKLIMA PÅ LOLLAND- FALSTER 2016 2 INDHOLD INDLEDNING 3 HOVEDKONKLUSIONER 3 4 LÆSEVEJLEDNING: INDEKSERING 4 KOMMUNALE RAMMEVILKÅR 5 IMAGE 6 KOMMUNAL SERVICE 7 INFRASTRUKTUR 10 KOMMUNEN

Læs mere

Referat af Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalgets møde den kl. 16:30 i Byrådsstue Iver Huitfelt

Referat af Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalgets møde den kl. 16:30 i Byrådsstue Iver Huitfelt Referat af Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 13.04.2015 kl. 16:30 i Byrådsstue Iver Huitfelt Tilstedeværende: Mads Andersen (C) formand Dora Olsen (O) udvalgsmedlem Lissie Kirk (A) udvalgsmedlem

Læs mere

GÆSTETILFREDSHED SOMMER SKAGEN

GÆSTETILFREDSHED SOMMER SKAGEN GÆSTETILFREDSHED SOMMER 2017 - SKAGEN DANSK KYST- OG NATURTURISME 23. OKTOBER 2017 INDHOLD Data og metode 3 Overordnet tilfredshed 5 Tilfredshed med specifikke forhold på feriestedet 17 Respondent-profil

Læs mere

KOMMUNERNE BLIVER STADIG MERE ERHVERVSVENLIGE

KOMMUNERNE BLIVER STADIG MERE ERHVERVSVENLIGE September 2015 KOMMUNERNE BLIVER STADIG MERE ERHVERVSVENLIGE Virksomhederne bedømmer erhvervsvenligheden i landets kommuner højere i 2015 end i nogen tidligere år, hvor DI har gennemført undersøgelsen

Læs mere

Sammenfatning af fire motorvejes betydning for vækst.

Sammenfatning af fire motorvejes betydning for vækst. Side 1 Udgivelsesdato : September 2014 Udarbejdet : Muhamed Jamil Eid René Fåborg Kristensen Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING OG FORMÅL 3 2 RESULTATER

Læs mere

HAVNEEVALUERING. Kultur og Borgerservice, Aarhus Kommune. Hovedresultater 12. maj 2015

HAVNEEVALUERING. Kultur og Borgerservice, Aarhus Kommune. Hovedresultater 12. maj 2015 HAVNEEVALUERING Kultur og Borgerservice, Aarhus Kommune Hovedresultater 12. maj 2015 INDLEDNING Evalueringens baggrund, formål og opbygning Epinion har for Aarhus Kommune gennemført en evaluering af samarbejdet

Læs mere

Rejsekort undersøgelse blandt brugere af rejsekort

Rejsekort undersøgelse blandt brugere af rejsekort Rejsekort undersøgelse blandt brugere af rejsekort Rejsekort 12. dec 2013 100% 70% 60% 50% 5% 5% 0% Personligt Flex Anonymt 100% 70% 60% 50% 15% 5% 0% Voksen (16 år) Pensionist Andet 100% Klippekort (pap)

Læs mere

GÆSTETILFREDSHED SOMMER VIBORG

GÆSTETILFREDSHED SOMMER VIBORG GÆSTETILFREDSHED SOMMER 2015 - VIBORG DANSK KYST- OG NATURTURISME 27. OKT 2015 INDHOLD Overordnet tilfredshed 5 Tilfredshed med specifikke forhold på feriestedet Feriestedets specifikke spørgsmål 16 36

Læs mere

Investorundersøgelse. FSR danske revisorer. 6. september Rapport EPINION COPENHAGEN EPINION SAIGON EPINION AARHUS

Investorundersøgelse. FSR danske revisorer. 6. september Rapport EPINION COPENHAGEN EPINION SAIGON EPINION AARHUS Investorundersøgelse FSR danske revisorer Rapport 6. september 2012 EPINION COPENHAGEN RYESGADE 3F 2200 COPENHAGEN DENMARK T: +45 87 30 95 00 E: INFO@EPINION.DK W: WWW.EPINION.DK EPINION AARHUS NORDHAVNSGADE

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse Norddjurs Kommune Metode- og frafaldsrapport 5. marts 2014 EPINION KØBENHAVN RYESGADE 3F DK-2200 KØBENHAVN N T: +45 8 30 95 00 E: TYA@EPINION.DK W: WWW.EPINION.DK EPINION

Læs mere

GÆSTETILFREDSHED SOMMER BILLUND

GÆSTETILFREDSHED SOMMER BILLUND GÆSTETILFREDSHED SOMMER 2017 - BILLUND DANSK KYST- OG NATURTURISME 23. OKTOBER 2017 INDHOLD Data og metode 3 Overordnet tilfredshed 5 Tilfredshed med specifikke forhold på feriestedet 18 Respondent-profil

Læs mere

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet » Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet Læs mere di.dk/le indledning Lokalt Erhvervsklima 2012 et værktøj til dialog mellem kommuner og virksomheder Virksomhedernes

Læs mere

BEDRE PSYKIATRI En landsdækkende undersøgelse

BEDRE PSYKIATRI En landsdækkende undersøgelse x BEDRE PSYKIATRI En landsdækkende undersøgelse Århus 29. marts 2011 1 1. KORT OM EPINION Epinion gennemfører specialdesignede undersøgelser af høj kvalitet, som sikrer et solidt grundlag for optimale

Læs mere

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet Lokalt Erhvervsklima» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet Læs mere di.dk/le indledning Lokalt Erhvervsklima 2011 et værktøj til dialog mellem kommuner og virksomheder

Læs mere

Side 1 af 11. Evaluering af besøgskampagne Sammen om vækst hos opstarts- og industrivirksomheder i Aarhus Kommune

Side 1 af 11. Evaluering af besøgskampagne Sammen om vækst hos opstarts- og industrivirksomheder i Aarhus Kommune Side 1 af 11 Evaluering af besøgskampagne Sammen om vækst hos opstarts- og industrivirksomheder i Aarhus Kommune 1 Side 2 af 11 Indhold 1. Baggrund og gennemførelse 2. Virksomhedernes vurdering af erhvervsklimaet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Overordnede resultater Side 4. Metode Side 29. Sammenfatning Side 3

Indholdsfortegnelse. Overordnede resultater Side 4. Metode Side 29. Sammenfatning Side 3 Indholdsfortegnelse Sammenfatning Side 3 Overordnede resultater Side 4 Prioritering af indsatsområderne Side 8 Internt benchmark Side 21 Eksternt benchmark: Offentligt ansatte Side 23 Metode Side 29 2

Læs mere

Store virksomheder mest tilfredse med det lokale erhvervsklima

Store virksomheder mest tilfredse med det lokale erhvervsklima September 13 Store virksomheder mest tilfredse med det lokale erhvervsklima Små og store virksomheder er enige om, hvad kommunen bør se på først for at styrke vækstmulighederne, men tilfredsheden med kommunens

Læs mere

Midtjysk servicekultur giver vindervirksomheder

Midtjysk servicekultur giver vindervirksomheder September 2015 Midtjysk servicekultur giver vindervirksomheder Igen i år domineres topplaceringerne i Lokalt Erhvervsklima af fem midtjyske kommuner. De fem scorer markant over resten af landet på alle

Læs mere

TILFREDSHEDS- ANALYSE 2017

TILFREDSHEDS- ANALYSE 2017 TILFREDSHEDS- ANALYSE 2017 Indhold MEDLEMSTILFREDSHED... 4 TILFREDSHED M. ORGANISATIONEN... 5 Tilfredshedsperformance... 5 PRIORITERINGSKORT... 6 Det prioriterer medlemmerne... 6 TILFREDSHED M. YDELSER...

Læs mere

Rejsekort undersøgelse blandt brugere af rejsekort

Rejsekort undersøgelse blandt brugere af rejsekort Rejsekort undersøgelse blandt brugere af rejsekort Rejsekort 4. februar 2 0 15 Summary for brugerundersøgelsen Brugernes holdning til rejsekortet er overordnet på niveau med sidste års undersøgelse. Dette

Læs mere

Bedre kontakt til erhvervslivet i yderkommunerne

Bedre kontakt til erhvervslivet i yderkommunerne September 2015 Bedre kontakt til erhvervslivet i yderkommunerne Sammenlignet med resten af landet er yderkommunerne væsentligt bedre til at holde en nær kontakt til virksomhederne. Knap halvdelen af virksomhederne

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE. Institut for Retsmedicin Aarhus Universitet. Rapport. April 2014

BRUGERUNDERSØGELSE. Institut for Retsmedicin Aarhus Universitet. Rapport. April 2014 BRUGERUNDERSØGELSE Institut for Retsmedicin Aarhus Universitet Rapport April 2014 INDHOLD 1. OM RAPPORTEN 3 1.1 BAGGRUND OG FORMÅL 4 1.2 LÆSEVEJLEDNING 5 2. HOVEDRESULTATER 3. UNDERSØGELSENS RESULTATER

Læs mere

Erhvervsvirksomhedernes forventninger og faktiske oplevelser med den kommunale service og samspillet med organisationen

Erhvervsvirksomhedernes forventninger og faktiske oplevelser med den kommunale service og samspillet med organisationen Version 1.1 Erhvervsvirksomhedernes forventninger og faktiske oplevelser med den kommunale service og samspillet med organisationen Lejre Kommune Erhvervsklimamåling August 2016 2016 Side 1 Indledning

Læs mere

Kendskab og holdning til Syddjurs Kommune Nulpunktsmåling maj 2016 analyse og konklusioner

Kendskab og holdning til Syddjurs Kommune Nulpunktsmåling maj 2016 analyse og konklusioner Side 1 af 10 Kendskab og holdning til Syddjurs Kommune Nulpunktsmåling maj 2016 analyse og konklusioner Metode Spørgeskemaundersøgelse blandt 510 respondenter som: - er bosiddende i Favrskov, Norddjurs,

Læs mere

Borgernes holdning til trafik

Borgernes holdning til trafik Borgernes holdning til trafik Region Syddanmark Rapport Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Resumé af resultater Side 5 Borgerprioriteringer af trafikforbindelser Side 7 Kattegatbroens betydning Side

Læs mere

Odsherred som erhvervskommune

Odsherred som erhvervskommune Odsherred som erhvervskommune Regionalforeningssekretær Bent Outzen Lokalt Erhvervsklima Fordi Lokale rammevilkår er afgørende for virksomhedernes konkurrenceevne LE er virksomhedernes stemme i kommunen

Læs mere

Kundetilfredshed i byggesagsprocessen

Kundetilfredshed i byggesagsprocessen Kundetilfredshed i byggesagsprocessen Københavns Kommune Rapport 9. september 2015 Byens Anvendelse & Byens Udvikling INDHOLD 1. BAGGRUND OG FORMÅL 2. METODE OG DATAGRUNDLAG 5 3. HOVEDRESULTATER 4. LÆRINGSPUNKTER

Læs mere

Virksomhederne efterlyser en bedre infrastruktur

Virksomhederne efterlyser en bedre infrastruktur DI Den 8. august 016 ANCH Virksomhederne efterlyser en bedre infrastruktur Mere end hver tredje virksomhed mener, at infrastruktur og transport er et område, som kommunerne skal prioritere. Det er især

Læs mere

Erhvervsvirksomhedernes forventninger og faktiske oplevelser med den kommunale service og samspillet med organisationen

Erhvervsvirksomhedernes forventninger og faktiske oplevelser med den kommunale service og samspillet med organisationen Hovedkonklusioner Erhvervsvirksomhedernes forventninger og faktiske oplevelser med den kommunale service og samspillet med organisationen Lejre Kommune Erhvervsklimamåling Juni 2016 2016 Side 1 Indhold

Læs mere

Årsrapport for 2014. Videncenter for Arbejdsmiljø. 3. marts 2015 EPINION SAIGON EPINION AARHUS EPINION COPENHAGEN

Årsrapport for 2014. Videncenter for Arbejdsmiljø. 3. marts 2015 EPINION SAIGON EPINION AARHUS EPINION COPENHAGEN Årsrapport for 2014 Videncenter for Arbejdsmiljø 3. marts 2015 EPINION COPENHAGEN RYESGADE 3F 2200 COPENHAGEN DENMARK T: +45 70 23 14 23 E: INFO@EPINION.DK W: WWW.EPINION.DK EPINION AARHUS SØNDERGADE 1A

Læs mere

GÆSTETILFREDSHED SOMMER 2015 - BORK

GÆSTETILFREDSHED SOMMER 2015 - BORK GÆSTETILFREDSHED SOMMER 2015 - BORK DANSK KYST- OG NATURTURISME 27. OKT 2015 INDHOLD Overordnet tilfredshed 5 Tilfredshed med specifikke forhold på feriestedet 16 Feriestedsspecifikke spørgsmål 36 Respondentprofil

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune 8. december 2016 Michael Jul-Nørup Pedersen

Ringkøbing-Skjern Kommune 8. december 2016 Michael Jul-Nørup Pedersen Ringkøbing-Skjern Kommune 8. december 2016 Michael Jul-Nørup Pedersen Hvorfor undersøgelse af lokalt erhvervsklima? Mål Kommunalt fokus på virksomheder og lokale erhvervsvilkår Værktøj til dialog med kommunerne

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

Erhvervstemperaturen i Rebild kommune 2014

Erhvervstemperaturen i Rebild kommune 2014 Erhvervstemperaturen i Rebild kommune 2014 Analyse: Afdækning af Rebild kommunes erhvervslivs temperatur, ønsker og behov mod det mål at sikre de bedst mulige rammer for etablering og udvikling. Baggrund

Læs mere

Væksthusene Tabelrapport 2013 - Ad-hoc modul

Væksthusene Tabelrapport 2013 - Ad-hoc modul Væksthusene Tabelrapport 2013 - Ad-hoc modul Erhvervsstyrelsen Januar 2014 INTRODUKTION TIL RAPPORTEN REGULERING 4 EJERSKIFTE 7 RÅSTOFFER 19 METODE 22 3 INTRODUKTION TIL RAPPORTEN Denne måling indeholder

Læs mere

ERHVERVSKLIMAMÅLING AARHUS KOMMUNE ERHVERVS- OG BYUDVIKLING BORGMESTERENS AFDELING MAJ 2016 RAPPORT. Foto: VisitAarhus

ERHVERVSKLIMAMÅLING AARHUS KOMMUNE ERHVERVS- OG BYUDVIKLING BORGMESTERENS AFDELING MAJ 2016 RAPPORT. Foto: VisitAarhus ERHVERVSKLIMAMÅLING AARHUS KOMMUNE ERHVERVS- OG BYUDVIKLING BORGMESTERENS AFDELING RAPPORT MAJ 2016 Foto: VisitAarhus Foto: VisitAarhus INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING OG SAMMENFATNING VIRKSOMHEDERNES OVERORDNEDE

Læs mere

Kommunerne leverer historisk godt erhvervsklima

Kommunerne leverer historisk godt erhvervsklima Af konsulent Thorbjørn Baum, thob@di.dk September 2017 Kommunerne leverer historisk godt erhvervsklima De danske virksomheder er mange steder godt tilfredse med erhvervsklimaet. Og virksomheder i kommuner

Læs mere

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet » Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet Læs mere di.dk/le INDLEDNING Lokalt Erhvervsklima 2016 et værktøj til bedre dialog mellem kommuner og virksomheder Hvis virksomhederne

Læs mere

ADFÆRDSANALYSE HÅRDE HVIDEVARER RAPPORT 08/03/2017

ADFÆRDSANALYSE HÅRDE HVIDEVARER RAPPORT 08/03/2017 ADFÆRDSANALYSE HÅRDE HVIDEVARER RAPPORT 08/03/2017 INDHOLD 1. KONKLUSIONER 2. HÅRDE HVIDEVARER 1. Købsfrekvens 2. Forbrug 3. Loyalitet 4. Før og efter køb 5. Eksta ydelser 3. MINDRE HUSHOLDNINGSAPPARATER

Læs mere

Ren By-kampagnen 2011

Ren By-kampagnen 2011 Ren By-kampagnen 2011 Aarhus Kommune, Natur & Miljø Kendskabsmåling Om kampagnemålingen 2011 Aarhus Kommune råder over et borgerpanel, som er bredt sammensat af personer over 18 år, der er bosat i Aarhus

Læs mere

Holbæk Erhvervsforum. Medlemstilfredsheds-analyse

Holbæk Erhvervsforum. Medlemstilfredsheds-analyse Holbæk Erhvervsforum Medlemstilfredsheds-analyse November 2012 Generelt om undersøgelsen Tabel 1: Fakta om tilfredshedsundersøgelsen Gennemført i perioden 29.10 16.11.2012 Målgruppe 483 virksomheder i

Læs mere

SCULPTURE BY THE SEA 2011

SCULPTURE BY THE SEA 2011 SCULPTURE BY THE SEA 2011 RAPPORT GÆSTEANALYSE AUGUST 2011 INDHOLD 1 2 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 HVOR KOMMER GÆSTERNE FRA? Side 6 3 HVORDAN BESØGES UDSTILLINGEN? Side 9 4 HVAD SYNES DE OM UDSTILLINGEN?

Læs mere

Trafikken bliver værre - det har konsekvenser

Trafikken bliver værre - det har konsekvenser Af Seniorchefkonsulent Annette Christensen Anch@di.dk SEPTEMBER 2017 Trafikken bliver værre - det har konsekvenser Mere end hver tredje virksomhed har det seneste år måttet stoppe produktionen på grund

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK Marts 2017 Udarbejdet af Opgaveudvalget Erhvervspolitik for Gentofte Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen i 2017 Layout: Rosendahls a/s Downloades på:

Læs mere

Kendskabsmåling af Væksthusene

Kendskabsmåling af Væksthusene Kendskabsmåling af Væksthusene Epinion for Erhvervsstyrelsen Runde 8, november 2011 27. feb 2012 Hovedkonklusioner & Anbefalinger Kendskab og brug 3 6 Brugeroplevelsen 9 Ikke-brugernes opfattelse 17 Væksthusets

Læs mere

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet » Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet Læs mere di.dk/le INDLEDNING Lokalt Erhvervsklima 2013 et værktøj til dialog mellem kommuner og virksomheder Virksomhedernes

Læs mere

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet » Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet Læs mere di.dk/le INDLEDNING Lokalt Erhvervsklima 2017 et værktøj til bedre dialog mellem kommuner og virksomheder Hvis virksomhederne

Læs mere

2016 KONJUNKTUR ANALYSE

2016 KONJUNKTUR ANALYSE 2016 KONJUNKTUR ANALYSE INDHOLD INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 KONJUNKTURINDEKS... 4 LÆSEVEJLEDNING... 4 RESULTATET AF KONJUNKTURINDEKS ANALYSEN... 5 KONJUNKTURKORT... 6 KONJUNKTURSITUATIONEN I

Læs mere

HR-målingen 2. runde. Forsvarskommandoen. Rapport November 2013

HR-målingen 2. runde. Forsvarskommandoen. Rapport November 2013 HR-målingen 2. runde Forsvarskommandoen Rapport November 2013 Indholdsfortegnelse Sammenfatning Side 3 Overordnede resultater Side 4 Prioritering af indsatsområderne Side 8 Internt benchmark Side 21 Eksternt

Læs mere

ERHVERVSLIVETS FORVENTNINGER PÅ LOLLAND- FALSTER 2016

ERHVERVSLIVETS FORVENTNINGER PÅ LOLLAND- FALSTER 2016 ERHVERVSLIVETS FORVENTNINGER PÅ LOLLAND- FALSTER 2016 2 INDHOLD INDLEDNING 3 HOVEDKONKLUSIONER 3 KONJUNKTURINDEKS 4 LÆSEVEJLEDNING 4 RESULTAT AF KONJUNKTURINDEKS ANALYSE 5 KONJUNKTURKORT 6 NUVÆRENDE KONJUNKTURSITUATION

Læs mere

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE?

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? MINISTERIET FOR BØRN, UNDERVISNING OG LIGESTILLING NOTAT 31. AUGUST 2015 RESUMÉ Det er i denne kortlægning blandt landets folkeskoler blevet undersøgt, hvor stor en andel

Læs mere

Fire små kommuner gør det godt

Fire små kommuner gør det godt Konsulent Nikolaj Pilgaard nipi@di.dk, tlf. 2128 8584 JANUAR 2017 Fire små kommuner gør det godt Fire mindre kommuner i de veletablerede jyske business regioner ligger godt i DI s Lokalt Erhvervsklima

Læs mere

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI Hill & Knowlton for Ekokem Rapport August 2016 SUMMARY Lavt kendskab, men stor interesse Det uhjulpede kendskab det vil sige andelen der kender til cirkulær økonomi uden

Læs mere

Samlet placering Lokalt Erhvervsklima blandt 96 kommuner. September 2012

Samlet placering Lokalt Erhvervsklima blandt 96 kommuner. September 2012 September 2012 Storkommunerne forbedrer erhvervsklimaet gradvist Af konsulent Nikolaj Pilgaard, NIPI@DI.DK Fem ud af syv danske storbyer har forbedret erhvervsklimaet fra 2011 til 2012. Esbjerg indtager

Læs mere

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ Side 1 Udgivelsesdato : Februar 2015 Udarbejdet : René Fåborg Kristensen, Muhamed Jamil Eid Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

HR-målingen 3. runde. Forsvarskommandoen. Rapport Marts 2014

HR-målingen 3. runde. Forsvarskommandoen. Rapport Marts 2014 HR-målingen 3. runde Forsvarskommandoen Rapport Marts 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning Side 3 Overordnede resultater Side 4 Prioritering af indsatsområderne Side 8 Internt benchmark Side 21 Eksternt

Læs mere

Billund ErhvervsFremme. Medlems-tilfredshedsanalyse

Billund ErhvervsFremme. Medlems-tilfredshedsanalyse Billund ErhvervsFremme Medlems-tilfredshedsanalyse Juni 2012 Generelt om undersøgelsen Tabel 1: Fakta om tilfredshedsundersøgelsen Gennemført i perioden: 30.5. 18.6.2012 Målgruppe: 405 medlemsvirksomheder

Læs mere

Åbne Kommentarer Køge Kommunes Imagemåling 2015

Åbne Kommentarer Køge Kommunes Imagemåling 2015 Åbne Kommentarer Køge Kommunes Imagemåling 2015 Interne virksomheder Hvad er det første du tænker på, når du tænker på Køge Kommune som et sted at drive virksomhed? Aktivt og innovativt Alle de nye butikker

Læs mere

CIRKULÆR ØKONOMI MILJØSTYRELSEN VIRKSOMHEDSUNDERSØGELSE SEPTEMBER 2017

CIRKULÆR ØKONOMI MILJØSTYRELSEN VIRKSOMHEDSUNDERSØGELSE SEPTEMBER 2017 CIRKULÆR ØKONOMI MILJØSTYRELSEN VIRKSOMHEDSUNDERSØGELSE SEPTEMBER 2017 1 INDHOLD RESULTATER & METODE KENDSKAB, ANVENDELSE & HOLDNING EFFEKTER OG POTENTIALE BARRIERER ANSVAR OG FREMTIDSPERSPEKTIVER APPENDIKS

Læs mere

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet

» Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet » Sammenligning af kommunerne på områder, der har betydning for erhvervslivet Læs mere di.dk/le INDLEDNING Lokalt Erhvervsklima 2015 et værktøj til bedre dialog mellem kommuner og virksomheder Hvis virksomhederne

Læs mere

TEMPERATURMÅLING AF AARHUSMÅL

TEMPERATURMÅLING AF AARHUSMÅL TEMPERATURMÅLING AF AARHUSMÅL AARHUS KOMMUNE OPLÆG TIL ANALYSEDESIGN MAJ 2015 OVERSIGT Indledning Dataindsamlingen Forholdet mellem de to Aarhusmål Medborgerskab En god by for alle 3 5 8 10 12 1 INDLEDNING

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

Holbæk Regionens Erhvervsråd. Tilfredshedsundersøgelse

Holbæk Regionens Erhvervsråd. Tilfredshedsundersøgelse Holbæk Regionens Erhvervsråd Tilfredshedsundersøgelse September 2010 Generelt om undersøgelsen Fakta om tilfredshedsundersøgelsen Gennemført i perioden: 30. august 9. september 2010 Målgruppe: 413 virksomheder

Læs mere

Resume. Udarbejdelse. Adrian Maksymiuk. Center for Erhverv og Udvikling 8/1-2015 00.22.04-P05-5-15

Resume. Udarbejdelse. Adrian Maksymiuk. Center for Erhverv og Udvikling 8/1-2015 00.22.04-P05-5-15 11B 0BNabokommunernes erhvervsstrategier Resume Dette dokument er udarbejdet med henblik på, at danne et overblik over nærliggende kommuners erhvervsstrategier. Dette vil dokument udforske dybere og danne

Læs mere

Trafikken bliver værre og værre

Trafikken bliver værre og værre Af Annette Christensen, Seniorchefkonsulent Anch@di.dk NOVEMBER 2017 Trafikken bliver værre og værre Over halvdelen af virksomhederne oplever, at trafikken er blevet værre de seneste fem år. Det gælder

Læs mere

TILFREDSHEDS- ANALYSE 2017

TILFREDSHEDS- ANALYSE 2017 TILFREDSHEDS- ANALYSE 2017 Indhold OVERBLIK NÆSTVED ERHVERV... 3 TILFREDSHED... 4 TILFREDSHED M. ORGANISATIONEN... 5 Tilfredshedsperformance... 5 PRIORITERINGSKORT... 6 Det prioriterer respondenterne...

Læs mere

Tværgående rapport Pendler Rejsetidsgarantien - tilmeldte og ikke-tilmeldte

Tværgående rapport Pendler Rejsetidsgarantien - tilmeldte og ikke-tilmeldte Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 55 Offentligt Tværgående rapport en - tilmeldte og ikke-tilmeldte Transportministeriet Januar 2013 Baggrund for undersøgelsen Transportministeriet ønsker, at

Læs mere

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference Erhvervsanalyse Favrskov Kommune Erhvervskonference 17. juni 2015 Formål Analysen har til formål at: Supplere og nuancere de landsdækkende og tidligere lokale analyser Afdække de lokale rammer og vilkår

Læs mere