WirelessHART Adapter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "WirelessHART Adapter"

Transkript

1 Linker Splitscreen Breite 41 mm Cool Gray 100% 2 mm 24 mm 16 mm 11 mm 11 mm WirelessHART Adapter Untertitel ("Titel" aus SIPS+) Siemens Sans OT Bold 15 pt, Schwarz SITRANS AW210 7MP3111 Titel ("Produktgruppe" aus SIPS+) Siemens Serif OT Semibold 22 pt, Schwarz Compact Operating Instructions 11/2012 "Dokumentklasse" und "Ausgabestand" aus SIPS+ Siemens Sans OT Bold 15 pt Cool Gray 100% Hintergrund Cool Gray 30% (kein Verlauf) Foto (optional) Technisches Produktfoto (kein Schatten, keine Spiegelung) (auch ganz ohne Foto zulässig) 17 mm 11 mm 2 mm 6 mm SITRANS Keyword ("System" aus SIPS+) Siemens Serif OT Semibold 30pt/26pt (je nach Keywordlänge) Cool Gray 100% Groß- und Kleinschreibung, außer bei eingetragenen Produktnamen, wie SIMATIC, und bei im externen Gebrauch befindlichen Bezeichnungen, wie IT oder MES (nur Groß) Answers for industry. 6 mm Balken ( Layer ) weiß Bereich für Keywords 30 pt Bereich für sehr lange Keywords (Ausnahme) 6 mm 36 mm 4 mm 6 mm Slogan Siemens Serif OT Semibold 15pt, Schwarz 12 mm 12 mm

2 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING Grundlæggende betjening Strømforsyning Sløjfestrømtilstand Jævnstrømstilstand INSTALLATION Ordinære og farlige placeringer installationsanvisninger SITRANS AW210-installation på feltenhed SITRANS AW210 installation på feltenhed Mekanisk forbindelse Elektriske forbindelser Beskrivelse af ledningsfunktion Stelforbindelse Antenneplacering Typeskilt VEDLIGEHOLDELSE IDRIFTSÆTTELSE FEJLFINDING Registrerer ikke trådede HART-underenheder Kan ikke få forbindelse til WirelessHART-netværket Nulstilling af SITRANS AW Blød nulstilling Via DD Blød nulstilling Via strømforsyning Hardwarenulstilling PRODUKTOPLYSNINGER SPECIFIKATIONER MEKANISK Måltegning Indkapsling CERTIFICERING Oplysninger om europæisk direktiv Europæiske certifikater Påkrævede certificeringsmeddelelser og -advarsler NOTER OG TEGNINGER FOR INSTALLATION PÅ FARLIGE OMRÅDER Installationsnoter Installationstegninger af 19

3 1 INDLEDNING Dette dokument indeholder anvisninger til montering af AW210 i områder, hvor der er fare for eksplosiv gas og/eller støv 1.1 Grundlæggende betjening SITRANS AW210 har både en Wireless grænseflade til at kommunikere med WirelessHARTnetværket og en trådet HART-grænseflade til at kommunikere med en traditionel 4-20mA strømsløjfeenhed. SITRANS AW210 kan også konfigureres som en trådet HART-slaveenhed, så traditionelle HART-konfigurationsværktøjer (som f.eks. HART Field Communicators og PC'er med HART-modemmer) kan bruges til at konfigurere SITRANS AW210. En enkelt SITRANS AW210 WirelessHART-adapter kan understøtte op til otte (8) trådede HART-underenheder. 1.2 Strømforsyning SITRANS AW210 kan installeres til at blive strømforsynet af en af to kilder: 1) Trådet HARTstrømsløjfe betegnet som SLØJFESTRØM eller 2) af en jævnstrømkilde betegnet som JÆVNSTRØM Sløjfestrømtilstand SITRANS AW210 kan serieforbindes med enheder på en 4-20mA-sløjfe og strømforsynes fra sløjfen. The SITRANS AW210 anvender StepVolt -teknologien, der lader brugeren indstille spændingsdæmpningen udviklet på tværs af SITRANS AW210 til mellem 1,0 2,5 volt, i stigninger på 0,5 volt. BEMÆRK Ved opstart vil indskydningsdæmpningen som standard være 1,0 V, indtil SITRANS AW210 har færdiggjort initialiseringen. Efter initialisering vil indskydningsdæmpningen skifte til den brugerangivne værdi i HART-enhedsbeskrivelsen. SITRANS_AW210 kan ikke kontrollere sløjfestrømmen, og hvis tilsluttet i sløjfetilstand, skal der være en enhed, der kontrollerer sløjfestrømmen, som f.eks. en 4-20 ma-sender. ADVARSEL HVIS SITRANS AW210 HAR EN INTERN FEJL OG STOPPER REGULERING TIL DEN ANGIVNE StepVolt -VÆRDI, KAN DEN MAKSIMALE INDSKYDNINGSDÆMPNING STIGE TIL 4,935 VDC. 2 af 19

4 1.2.2 Jævnstrømstilstand SITRANS AW210 kan strømforsynes af en ekstern jævnstrømskilde, som f.eks. batteri, solpanel eller den jævnstrømsforsyning, der bruges til at strømforsyne feltenheden. JÆVNSTRØMspændingsområdet er 7VDC til 32VDC. JÆVNSTRØM-forbindelser er 1) JÆVNSTRØM, sort ledning, til positiv potentiale (+) og 2) RETUR, hvid ledning, til negativ klemme (-) på den eksterne jævnstrømskilde. 2 INSTALLATION En typisk SITRANS AW210-installation til en feltenhed er vist i figur 1. SITRANS AW210 er fastgjort til feltenheden vha. standard kommerciel hardware, som det kræves af installationskravene og områdeklassifikationen. På eksplosionssikrede steder, anbefaler SIEMENS i stedet for adaptere, at bruge en samledåse på grund af den øgede volumen. 2.1 Ordinære og farlige placeringer installationsanvisninger SITRANS AW210 er blevet godkendt til brug i både ikke-klassificerede, betegnet som ordinær placering, og i områder klassificeret som farlige lokaliteter, betegnet som Zone. Modelnummeret og godkendelsesmærker på typeskiltet definerer, hvor SITRANS AW210 må installeres. Der henvises til Afsnit 9 Certifikater for godkendelsesmærkerne. Hver SITRANS AW210 typeskilt placeret på kabinettet er tydeligt mærket med denne models godkendelsesmærker. Kontroller, at den valgte model af SITRANS AW210 er passende for det pågældende anlæg. For Zone installationer skal SITRANS AW210 typeskiltet mærkes permanent til at betegne det pågældende anlæg. Se afsnit Typeskilt for yderligere oplysninger. For alle installationer henvises til afsnit 9 Certificeringer for særlige betingelser for brugsbekendtgørelser og eller installationsadvarsler. For alle anlæg, i områder der er klassificeret som et farligt sted, betegnet som Zone, skal alle fittings, forgreningsdåser, installationsrørspakninger, kabelforskruninger, kabler, ledninger, installationsrør og eventuelle andre materialer i forbindelse med installation af dette produkt godkendes, opføres og eller anerkendes som egnet til brug af et anerkendt godkendelses agentur, bemyndiget organ og eller national certificeringsorgan til brug i det klassificerede område, for den specifikke beskyttelsestype og temperaturklasse. Se afsnit 10 for egensikre, ikke-antændende og gnistfri installationskrav og tegninger. Ingen SITRANS AW210 installeret i en ikke-egensikker installation kan geninstalleres i en egensikker installation. En ikke-egensikker installation for dette produkt indeholder; ordinær placering og anlæg anvendende beskyttelsestyper na, nc, d og tb. 3 af 19

5 ADVARSLER INSTALLATIONER TIL ENTEN ORDINÆRE PLACERINGER ELLER FARLIGE PLACERINGER MÅ KUN UDFØRES AF KVALIFICERET PERSONALE, DER ER TRÆNET I PÅKRÆVEDE NATIONALE, REGIONALE OG LOKALE PRAKSISKODEKSER. INSTALLATION I EKSPLOSIVE OMGIVELSER SKAL STEMME OVERENS MED GODKENDELSER FOR FARLIGE PLACERINGER. EKSPLOSIONSFARE: UDSTYR MÅ IKKE FRAKOBLES I BRÆNDBARE ELLER ANTÆNDELIGE OMGIVELSER. DRIFTSTEMPERATURINTERVALLET ER 85 C. FORSIGTIGHED VED HÅNDTERING AF POTENTIELT VARME OVERFLADER ER PÅKRÆVET. 2.2 SITRANS AW210-installation på feltenhed FIGUR 1: Typisk SITRANS AW210 - Feltenhedsinstallation WirelessHART-adapter PORT FIELD WIRING PORTFELTLEDNINGER 90 ⁰ ELBOW FITTING 90 ⁰-VINKELLED UNION-COUPLER-ADAPTER SAMLEKOBLINGSADAPTER SPARE 2 nd PORT EKSTRA 2. PORT FIELD DEVICE FELTENHED 4 af 19

6 2.3 SITRANS AW210 installation på feltenhed Mekanisk forbindelse SITRANS AW210's ½" udvendige NPT port giver mulighed for direkte tilslutning til et ekstra feltenhedskabinet port eller en samledåse. SITRANS AW210 ½" NPT kan sammenkobles med adaptere til at kunne forbindes med andre gevindtyper, såsom M20. ADVARSEL FOR AT FORHINDRE RISIKO FOR ALUMINIUMRIVNING ANBEFALES DET, AT PÅFØRE ET LEDENDE GEVINDSMØREMIDDEL PÅ NPT GEVINDET INDEN MONTERING. 2.4 Elektriske forbindelser Følgende tabel beskriver ledningen og funktionen af de ledninger, der afslutter SITRANS AW210 NPT-porten. Ledningsfarve Ledningsmåler Beskrivelse Grøn/gul 14 AWG Intern stelforbindelse Sort 20 AWG Jævnstrøm Rød 20 AWG Sløjfestrøm Hvid 20 AWG Retur Gul 20 AWG HART Ekstern stelskrue Accepterer 10 AWG [4 mm²] ledning Ekstern stelforbindelse 2.5 Beskrivelse af ledningsfunktion JÆVNSTRØM-forbindelser er mellem den sorte ledning, der er forbundet til den (+) positive kildeklemme, og RETUR er den hvide ledning, der er forbundet til den (-) negative kildeklemme. SLØJFESTRØM-forbindelser er mellem den røde ledning, der er forbundet til den (+) positive strømsløjfekildeklemme, og RETUR er den hvide ledning, der er forbundet til den (-) negative strømsløjfeklemme. HART-forbindelser er mellem den gule ledning og den hvide RETUR ledning. SITRANS AW210 HART-forbindelser er polaritetsafhængige. ADVARSEL AFSLUT LEDNINGER SOM PÅKRÆVET AF NATIONALE, REGIONALE OG LOKALE ELEKTRISKE KODEKSER OG PRAKTISSER. 5 af 19

7 2.5.1 Stelforbindelse SITRANS AW210 tilbyder både en ekstern og intern stelforbindelse. Den eksterne stelforbindelse vil tillade en ledning på op til 10 AWG [4 mm²]. Stellederen er sikret vha. en skrue i rustfrit stål, #10-32, med en låseskive. Den interne stelforbindelse er fastgjort til metalhuset og kommer ud af ½ NPT gevindet, som en 14 AWG, (GRØN/GUL) ledning. Denne stelforbindelse er typisk forbundet til den interne stelforbindelsesklemme på feltenheden eller klemkassen. ADVARSEL STELFORBIND UDSTYR SOM PÅKRÆVET AF NATIONALE, REGIONALE, LOKALE ELEKTRISKE KODEKSER OG PRAKSISSER 2.6 Antenneplacering SITRANS AW210 har en intern antenne, der stråler ud fra tophætten i et 360 -mønster. SITRANS AW210 skal placeres lodret og ca. 1 meter fra alt metal- eller ledende materiale, der kan påvirke WirelessHART -kommunikationen. 2.7 Typeskilt SITRANS AW210 typeskilte med fareområder viser typisk en boks [ ] til godkendelsesmarkeringer, så typeskiltet kan markeres permanent for den type beskyttelse, der er valgt for den specifikke installation. Når beskyttelsestypen er markeret, må den ikke ændres. Dette krav gælder specifikt for Klasse-Zone og ZONE installationer, og typeskiltet skal markeres inden installation. Klasse-Hovedgruppe installation har p.t. ikke dette krav, og kræves ikke markeret for den beskyttelsestype, der er valgt for den specifikke installation. Selvom det ikke er påkrævet, indeholder SITRANS AW210 typeskilte med farlige områder denne markering for Klasse-Hovedgruppe installation. 6 af 19

8 3 VEDLIGEHOLDELSE SIEMENS SITRANS AW210 har ingen krav til planlagt vedligeholdelse og har INGEN SERVICERBARE og/eller justerbare dele. For at bevare optimal antenneydelse skal eventuelt ophobet materiale regelmæssigt fjernes fra kuplen, som f.eks. støv, fibre, sne og is. Vær forsigtig ved fjernelse af eventuelt materiale fra resinkuplen, så kuplen ikke beskadiges eller den NPT-trådede forbindelse ikke lider mekanisk overlast. Der må ikke buges opløsningsmidler til fjernelse af eventuelt ophobet materiale. 4 IDRIFTSÆTTELSE Ved opstart af SITRANS AW210 i feltet vil SITRANS AW210 forsøge at identificere eventuelle tilknyttede HART-enheder (hvis indstillingen Automatic Sub-device Detection (Automatisk registrering af underenheder) er aktiveret). Funktion kan kontrolleres ved brug af SITRANS AW210 HART DD via en HART-kommunikator eller pc med HART-modem. Funktion kan også kontrollere via WirelessHART Gatewaygrænseflade. Brug DD til at kontrollere, at de(n) korrekte underenhed(er) er registreret af SITRANS AW210. Kontroller også, at SITRANS AW210 forsøger at tilmelde sig eller er allerede tilmeldt WirelessHART-netværk. Brug WirelessHART Gateway til at kontrollere, at SITRANS AW210 er registreret og at alle tilknyttede trådede HART-underenheder er blevet registreret. BEMÆRK SITRANS AW210 skal installeres, efter WirelessHART gateway er installeret og verificeret til at fungere. BEMÆRK: For at lette WirelessHART-tilmeldingsproceduren anbefales det at aktivere tilstanden Active Advertising (aktiv reklame) for WirelessHART Gateway, når der tilføjes nye enheder 7 af 19

9 5 FEJLFINDING 5.1 Registrerer ikke trådede HART-underenheder Kontroller SITRANS AW210 kabelføringen for den anvendte driftstilstand. Kontroller HART-kommunikation med SITRANS AW210 med en HART-kommunikator eller pc med HART-modem. Når dette virker, uden at flytte HART-forbindelserne på modemmet, kontrolleres HART-funktionen med HART-enheden. Hvis HART-kommunikatoren er i stand til at kommunikere med både underenheden og SITRANS AW210, bør SITRANS AW210 være i stand til at kommunikere med underenheden. 5.2 Kan ikke få forbindelse til WirelessHART-netværket Kontroller WirelessHART Gateway for det korrekte netværks-id og netværkstilmeldingsnøgler. Brug SITRANS AW210 HART DD til at indtaste begge disse indstillinger i decimalformat. Det kan ske, at en af disse indstillinger vises i hexadecimalformat på WirelessHART Gateway. I så fald skal disse værdier konverteres til decimalformat, inden de indtastes i SITRANS AW Nulstilling af SITRANS AW Blød nulstilling Via DD Brug DD til at foretage en nulstillingskommando til at nulstille SITRANS AW Blød nulstilling Via strømforsyning Afbryd alle strømkilder til SITRANS AW210 i 5 sekunder. Tænd igen for strømmen og SITRANS AW210 nulstilles Hardwarenulstilling Da SITRANS AW210 har en stor intern energilagring skal man foretage en ægte hardwarenulstilling (komplet strømafbrydelse) ved at frakoble alle strømkilder til SITRANS AW210 i 5 minutter. Tænd igen for strømmen til SITRANS AW210, som da vil starte op og nulstille til enten standardkonfiguration eller den brugergemte konfiguration. 8 af 19

10 6 PRODUKTOPLYSNINGER Fremstillet af MACTek Corporation Gates Mills, Ohio BESTILLINGSINFORMATION Bestillingsnummer: 7MP3111-aAbc0-0AA0 Hvor a - angiver antallet af multidrop enheder understøttet 1-2 enheder 2-8 enheder b - angiver beskyttelsestype B - egensikker C - Eksplosionssikker-Flammesikker c - angiver kabinetmaterialet 0 - aluminium Bestillingsnummer Bestillingsnummer: 7MP3111-1AB00-0AA0 Produktbeskrivelse: 2 multi-drop enheder understøttet, egensikker, Aluminumshus Bestillingsnummer: 7MP3111-2AB00-0AA0 Produktbeskrivelse: 8 multi-drop enheder understøttet, egensikker, Aluminumshus Bestillingsnummer: 7MP3111-1AC00-0AA0 Produktbeskrivelse: 2 multi-drop enheder understøttet, Eksplosionssikker-Flammesikker, Aluminumshus Bestillingsnummer : 7MP3111-2AC00-0AA0 Produktbeskrivelse: 8 multi-drop enheder understøttet, Eksplosionssikker-Flammesikker, Aluminumshus 9 af 19

11 7 SPECIFIKATIONER System Platform Kompatibilitet HART-underenheder Radio Rækkevidde Driftsfrekvens Modulering, antal kanaler RF-udgangsstrøm Elektrisk Seriesløjfedæmpning Seriesløjfedriftsstrøm Ekstern strøm, driftsspænding Ekstern strøm, driftsstrøm HART-udgangsniveau Flerpunkt (jævnstrøm) Flerpunkt (sløjfestrøm) Sløjfestrøm, overvågning og nøjagtighed Miljømæssig Driftstemperatur Farligt område WirelessHART-kompatibelt netværk Fuldt kompatibelt HART 7.1-enhed, kompatibelt med HART 7,1 Wirelessadapterenhedstype. Bagudkompatibel med HART 5-enheder Understøtter op til 8 trådede HART-underenheder (maks. antal afhænger af installationen) Op til 235 meter udendørs, fri luft (nominel) 2,4 GHz til 2,4835 GHz, 16-kanals frekvensspring 10 dbm (10 mw) 1,0 VDC 2,5 VDC, brugerkonfigurerbar i trin på 0,5 VDC. 3,2 ma til 25 ma jævnstrømsdrift - beskyttet mod overspænding, overstrøm og spærreforbindelser. +7 VDC til +32VDC, spærrespændingsbeskyttelse Typisk < 1 ma, maks.: 20 ma Fuldt HART-kompatibel trapezformet bølge ved 1200/2200 Hz 32 ma jævnstrøm maksimum, 8 enheder ved 4 ma jævnstrøm 24mA jævnstrøm maksimum, 6 enheder ved 4 ma jævnstrøm 4 ma til 20 ma jævnstrøm 1,0 % FSR: -40 C til +85 C Temperaturklasse T5-40 ºC til +85 ºC Temperaturklasse T6-40 ºC til +75 ºC Driftstemperatur -40 ºC til +85 ºC Alment formål Ordinær placering Fugtighed: relativ 100 % Opbevaringstemperatur -40 ºC til +85 ºC Fysiske mål Mål Indkapsling Forbindelse Feltafslutning Højde: 100 mm (3,9 ), diameter: 60,8 mm (2,4 ), vægt: 0,46 kg (1 lbs) Hus: Aluminiumlegering, RoHS rustbeskyttende polyurethan-emaljelak Kuppel: resin En, han ½ NPT 5 ledninger x 600 mm (24 ) lang, afslutning fra han ½ NPT åbning 5 ledninger: 4 signal- og 1 intern stelforbindelse Indkapsling: 1 ekstern stelskrue: SS #10-32 med skive 10 af 19

12 8 MEKANISK 8.1 Måltegning 1/2" NPT MALE Målene er i tommer (millimeter) 8.2 Indkapsling SITRANS AW210 kabinettet er et trykstøbt, lav kobberholdigt, aluminiumlegeret hus, der er beskyttet af en RoHS overholdende rustbeskyttende polyurethan-emaljelak. Kabinettets mekaniske grænseflade er et udvendigt 1/2" NPT gevind Som med alle aluminiumgevind, for at forhindre risikoen for aluminiumsrivning, anbefales det at smøre et lag elektrisk ledende gevindsmøremiddel på SITRANS AW210 1/2" NPT gevind inden montering. Der henvises til afsnit 9 for kabinetsklassificering. 11 af 19

13 9 CERTIFICERING 9.1 Oplysninger om europæisk direktiv EU-overensstemmelseserklæringen for dette produkt kan findes på SIEMENS websiden: www. siemens.com/wirelesshart. ATEX-direktiv (94/9/EC) Denne enhed stemmer overens med ATEX-direktivet Direktiv vedrørende elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) (2004/108/EC) Denne enhed stemmer overens med EMC-direktivet Direktiv vedrørende radio- og teleterminaludstyr (R&TTE) (1995/EC) Denne enhed stemmer overens med R&TTE-direktivet Overensstemmelseserklæring Overensstemmelseserklæringen kan fås ved enten at kontakte SIEMENS eller ved at besøge webstedet Overensstemmelse med telekommunikation Alle Wireless-enheder skal have en overensstemmelseserklæring for at sikre, at de opfylder reglerne vedrørende brugen af RF-spektrummet. Denne type certificering er påkrævet i de fleste lande. SIEMENS ansøger om certificering i anvendelseslandene, som påkrævet af nationale lovbestemmelser, for at tilbyde et fuldt kompatibelt produkt. Certificeringer for ordinære placeringer Som påkrævet af R&TTE-direktivet og godkendelsesprocessen for farlig placering er dette produkt undersøgt og testet til at opfylde grundlæggende elektriske, mekaniske krav og krav til brandbeskyttelse iht. EN Certifikater for farlige placeringer Udstedende godkendelsesagentur: FM Approvals Ltd for ATEX Europæiske certifikater Certificeringsnummer: FM11ATEX0082X ATEX Egensikret Egensikret: II 1 G Ex ia IIC T*; IP68, *T5 for Ta = -40 C til +85 C; T6 for Ta = -40 C til +75 C Egensikret: II 1 D Ex iad 20 IP68 T95C; Ta = -40 C til +85 C ENHEDSPARAMETER Ui = 30 V, Ii = 120 ma, Pi = 0,9 W, Ci = 0 ufd, Li = 596 uh Certificeringsnummer: FM11ATEX0083X Ikke-gnistdannende: II 3 G Ex na nc IIC T* Gc; IP68 *T5 for Ta = -40 C til +85 C T6 for Ta = -40 C til +75 C 12 af 19

14 Europæiske certifikater fortsat Certificeringsnummer: FM12ATEX0084X Flammesikker (GAS): II 2 G Klasse 1 Zone 1 Ex d IIC T*, Gb; *T5 for Ta = -40 C til +85 C T6 for Ta = -40 C til +75 C Kabinet Type IP68 Flammesikker (STØV): II 2 D Klasse 1 Zone 21 Ex tb IIIC T95 C Elektriske data: 7-32 V og 4-25 ma. Det er beregnet til at blive anvendt i omgivende temperatur på op til 85 C. KABINETSKLASSIFICERING IP68 1,8 m 24 timer Zone 0: Specielle brugsbetingelse (X) Dette produkts kabinet indeholder aluminium, og anses at udgøre en potentiel risiko for antænding ved slag eller friktion. Der må udvises forsigtighed under installation og anvendelse for at forhindre slag og friktion Zone 0, 1, 2: Brugeren skal bruge boksen [ ] på typeskiltet til permanent at markere den type beskyttelse, der er valgt for den specifikke installation. Når beskyttelsestypen er markeret, må den ikke ændres. 13 af 19

15 9.1.2 Påkrævede certificeringsmeddelelser og -advarsler Som påkrævet af standarderne, som dette produkt er godkendt til, skal følgende meddelelser og advarsler være nævnt i dette dokument. Speciel brugsbetingelse (X) ZONE 0: Dette produkts kabinet indeholder aluminium, og anses at udgøre en potentiel risiko for antænding ved slag eller friktion. Der skal udvises forsigtighed under installation og anvendelse for at forhindre slag og friktion Zone 0, 1, 2: Brugeren skal bruge boksen [ ] på typeskiltet til permanent at markere den type beskyttelse, der er valgt for den specifikke installation. Når beskyttelsestypen er markeret, må den ikke ændres. Ex d IIC konfiguration, skal de frie ledninger i apparatet være passende beskyttede mod mekanisk beskadigelse og afsluttes i en passende ATEX certificeret Ex d eller Ex e terminal eller samledåse. Ex IIC konfiguration, kræver brug af en ATEX certificeret kabelforsegling, passende til placeringen og brugsbetingelserne, installeret ved apparatet og foran terminalen eller samledåsen. ADVARSEL: FELTLEDNINGER SKAL VÆRE EGNET TIL 85C MINIMUM. ADVARSEL: EKSPLOSIONSFARE: UDSTYR MÅ IKKE FRAKOBLES I BRÆNDBARE ELLER ANTÆNDELIGE OMGIVELSER. ADVARSEL: MAKSIMAL DRIFTSTEMPERATUR ER 85 C. FORSIGTIGHED VED HÅNDTERING AF POTENTIELT VARME OVERFLADER ER PÅKRÆVET Certifikater og dokumentation er lagt på internettet: af 19

16 10 NOTER OG TEGNINGER FOR INSTALLATION PÅ FARLIGE OMRÅDER 10.1 Installationsnoter 1. For installationer i Europa skal tilknyttet apparat og feltenhed være ATEX-godkendt. 2. Installationstegningerne fra producenten af tilknyttede apparater og feltenheder skal følges ved installation af dette udstyr. 3. For installationer i Europa må kontrolrumudstyr, der er tilsluttet egensikrende tilknyttede apparater, ikke bruge eller generere mere end den markerede Um for de tilknyttede apparater. 4. Installationer i Europa skal være i overensstemmelse med de seneste udgaver af ledningspraksisser for installationslandet. 5. Modstand mellem egensikret stel og stelforbindelse skal være mindre end 1,0 ohm. 6. Installation af eksisterende feltenheder skal være i overensstemmelse med producentens installationstegninger. 7. Afslut ubrugte ledninger, som det kræves af national, regional eller lokal praksiskodeks. 8. Ledning til ledning-forbindelser skal installeres, som påkrævet af national, regional eller lokal praksiskodeks. 9. Monter ekstern stelforbindelse, som det kræves af national, regional eller lokal praksiskodeks. Ekstern stelforbindelse vil acceptere ledninger på op til 4mm^ Enhedskonceptet tillader sammenkobling af egensikrede apparater med tilknyttede apparater, når følgende gør sig gældende: a. UI => UO, II => IO, PI => PO; CO >= SUM AF ALLE CI'ER + CCABLE; b. LO => SUM AF ALLE LI'ER + LCABLE. 11. WirelessHART-adapter MODELLER: S0, S0 ENHEDSPARAMETRE Ui = 30 V, Ii = 120 ma, Pi = 0,90 W, Ci = 0 uf, Li = 0 mh UO=6,6 V TIL 30 V, IMAX = 120 MA, PO = 0,9 W, CI = 0, LI = 1,81 MH Den samlede kabelkapacitans plus totalen af alle CI'er må ikke overstige Co'en for alle tilknyttede apparater. Den samlede kabelinduktans plus totalen af alle Li'er må ikke overstige Lo'en for alle tilknyttede apparater. 1. ADVARSEL: FELTLEDNINGER SKAL VÆRE EGNET TIL 85C MINIMUM. 2. ADVARSEL: EKSPLOSIONSFARE: UDSTYR MÅ IKKE FRAKOBLES I BRÆNDBARE ELLER ANTÆNDELIGE OMGIVELSER. 3. ADVARSEL: MAKS. DRIFTSTEMPERATUR ER 85 C. FORSIGTIGHED VED HÅNDTERING AF POTENTIELT VARME OVERFLADER ER PÅKRÆVET 15 af 19

17 10.2 Installationstegninger OMRÅDEKLASSIFICE RING FARLIGT OMRÅDE Risiko for eksplosiv gas og støv UKLASSIFICERET OMRÅDE ORDINÆR PLACERING SIEMENS SITRANS AW210 FELTENHE 7MP3111-1AB00-0AA0 7MP AB00-0AA0 ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) L1 (+) L2 (-) TILKNYTTET UDSTYR Noter: 1,2,3 ( + ) STRØMSLØJFE ( - ) FORBINDELSER ( 6 ) LEDNINGFARVE: SIGNALNAVN (1) GRØN/GUL: INTERN STELFORBINDELSE (2) SORT: Jævnstrøm (3) RØD: Sløjfestrøm (4) HVID: Retur (5) GUL: HART (6) EKSTERN STELFORBINDELSE SYMBOL BETEGNER LEDNING TOI LEDNINGSFORBINDELSE NOTE 8 Figur 2: SLØJFESTRØM #1 16 of 19

18 Installationstegning OMRÅDEKLASSIFICE RING FARLIGT OMRÅDE Risiko for eksplosiv gas og støv UKLASSIFICERET OMRÅDE ORDINÆR PLACERING SIEMENS SITRANS AW210 FELTENHED 7MP3111-1AB00-0AA0 7MP AB00-0AA0 L1 (+) L2 (-) TILKNYTTET UDSTYR Noter: 1,2,3 ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( + ) STRØMSLØJFE ( 6 ) LEDNINGFARVE: SIGNALNAVN (1) GRØN/GUL: INTERN STELFORBINDELSE (2) SORT: Jævnstrøm (3) RØD: Sløjfestrøm (4) HVID: Retur (5) GUL: HART (6) EKSTERN STELFORBINDELSE SYMBOL BETEGNER LEDNING TOI LEDNINGSFORBINDELSE NOTE 8 Figur 3: SLØJFESTRØM #2 17 of 19

19 Installationstegning OMRÅDEKLASSIFICE RING FARLIGT OMRÅDE Risiko for eksplosiv gas og støv UKLASSIFICERET OMRÅDE ORDINÆR PLACERING SIEMENS SITRANS AW210 7MP3111-1AB00-0AA0 7MP AB00-0AA0 L1 (+) L2 (-) FELTENHED SYMBOL BETEGNER LEDNING TOI LEDNINGSFORBINDELSE NOTE 8 ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( + ) STRØMSLØJFE (-) FORBINDELSER ( 6 ) TILKNYTTET UDSTYR Noter: 1,2,3 LEDNINGFARVE: SIGNALNAVN (1) GRØN/GUL: INTERN STELFORBINDELSE (2) SORT: Jævnstrøm (3) RØD: Sløjfestrøm (4) HVID: Retur (5) GUL: HART (6) EKSTERN STELFORBINDELSE Figur 4: JÆVNSTRØM-FELTENHEDSKONTROL Installationstegning 18 of 19

20 OMRÅDEKLASSIFICE RING SIEMENS SITRANS AW210 7MP3111-1AB00-0AA0 7MP AB00-0AA0 ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) FARLIGT OMRÅDE Risiko for eksplosiv gas og støv FELTENHED UKLASSIFICERET OMRÅDE ORDINÆR PLACERING TILKNYTTET UDSTYR Noter: 1,2,3 (+) TIL JÆVNSTRØM (-) STRØMKILDE Til HART- LEDNINGFARVE: SIGNALNAVN (1) GRØN/GUL: INTERN STELFORBINDELSE (2) SORT: Jævnstrøm (3) RØD: Sløjfestrøm (4) HVID: Retur (5) GUL: HART (6) EKSTERN STELFORBINDELSE SYMBOL BETEGNER LEDNING TOI LEDNINGSFORBINDELSE NOTE 8 Figur 5: JÆVNSTRØMSREPEATER 19 of 19

RADARNIVEAUMÅLER SPECIEL SIKKERHEDSANVISNING

RADARNIVEAUMÅLER SPECIEL SIKKERHEDSANVISNING Speciel sikkerhedsanvisning da RADARNIVEAUMÅLER SPECIEL SIKKERHEDSANVISNING Indhold TankRadar Pro information om det europæiske ATEX-direktiv....................... 2 ATEX-mærkning og Ex-certificeringskode............................................

Læs mere

RAC 531 BETJENINGSVEJLEDNING. Niveauregistrering til. olie-/vandudskillere NIV. Sikkerhedsforskrifter. Beskrivelse. Tekniske egenskaber

RAC 531 BETJENINGSVEJLEDNING. Niveauregistrering til. olie-/vandudskillere NIV. Sikkerhedsforskrifter. Beskrivelse. Tekniske egenskaber BETJENINGSVEJLEDNING Niveauregistrering til Sikkerhedsforskrifter Montering, ledningsføring, indledende opstart og vedligeholdelse skal udføres af uddannede teknikere. Apparatet må kun tilsluttes til kredsløb,

Læs mere

Betjeningsvejledning Forstærker N00..A N05..A 80009130 / 00 02 / 2014

Betjeningsvejledning Forstærker N00..A N05..A 80009130 / 00 02 / 2014 Betjeningsvejledning Forstærker N00..A N05..A 80009130 / 00 0 / 014 Anvisninger til sikker brug i eksplosionsfarlige områder 1 Anvendelse Apparater, der indeholder egensikrede kredsløb, bruges til at drive

Læs mere

Pressostater, differens pressostater og termostater, Type RT-E

Pressostater, differens pressostater og termostater, Type RT-E MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Teknisk brochure Pressostater, differens pressostater og termostater, RT-E RT-E-serien består af pressostater og differenspressostater såvel som termostater. Enhederne er

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

Installationsvejledning P/N MMI , Rev. A Juli ATEX-installationsvejledning for Micro Motion transmittere model 1500 og 2500

Installationsvejledning P/N MMI , Rev. A Juli ATEX-installationsvejledning for Micro Motion transmittere model 1500 og 2500 Installationsvejledning P/N MMI-20011731, Rev. A Juli 2008 ATEX-installationsvejledning for Micro Motion transmittere model 1500 og 2500 Bemærk: Ved montering i Europa i farlige områder henvises til standard

Læs mere

Installationsvejledning P/N MMI , Rev. A Februar ATEX installationsvejledning til Micro Motion model LFT, transmittere med lavt flow

Installationsvejledning P/N MMI , Rev. A Februar ATEX installationsvejledning til Micro Motion model LFT, transmittere med lavt flow Installationsvejledning P/N MMI-20011737, Rev. A Februar 2009 ATEX installationsvejledning til Micro Motion model LFT, transmittere med lavt flow Bemærk: Ved montering i Europa i farlige områder henvises

Læs mere

Installationsvejledning P/N MMI , Rev. AA Juli ATEXinstallationsvejledning. Micro Motion transmittere, model 9701/9703

Installationsvejledning P/N MMI , Rev. AA Juli ATEXinstallationsvejledning. Micro Motion transmittere, model 9701/9703 Installationsvejledning P/N MMI-20011735, Rev. AA Juli 2009 ATEXinstallationsvejledning til Micro Motion transmittere, model 9701/9703 Bemærk: Ved montering i Europa i farlige områder henvises til standard

Læs mere

Rosemount 702 trådløs diskret transmitter

Rosemount 702 trådløs diskret transmitter September 2007 Rosemount 702 Rosemount 702 trådløs diskret transmitter Start Trin 1: Fysisk installation Trin 2: Kontrol af drift Trin 3: Referenceinformation Slut www.rosemount.com Rosemount 702 September

Læs mere

Rosemount 848L Diskret logisk temperaturtransmitter med FOUNDATION feltbus

Rosemount 848L Diskret logisk temperaturtransmitter med FOUNDATION feltbus Diskret logisk temperaturtransmitter med FOUNDATION feltbus Start Trin 1: Monter transmitteren Trin 2: Ledningsføring og strømtilslutning Trin 3: Bekræft transmitterens konfiguration Produktcertificeringer

Læs mere

Alle værdier er udfyldt i forhold af a. NKRM/ibp oktober 2007

Alle værdier er udfyldt i forhold af a. NKRM/ibp oktober 2007 i et klassificeret,, men som er ex-beskyttet af Alle værdier er udfyldt i forhold af a i et klassificeret,, men som er ex-beskyttet af Det elektriske materiel er efter Boligministeriets Bekendtgørelse

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS

Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS Produkter Ontech GSM 9030 Til indendørs brug Kontrollerbar 230 V- udgang Ontech GSM 9020 Til udendørs brug (IP65) 9-30V strømforsyning

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Landstrømsensor

Installationsmanual Trådløs Landstrømsensor Trådløs Landstrømsensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 TEST AF LANDSTRØMSENSOREN... 3 VEDLIGEHOLDELSE... 4 TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 4 BORTSKAFFELSE... 4 AKTIVERING

Læs mere

OMS-1 Alarmenhed til benzin- og olieudskillere Installations- og betjeningsvejledning

OMS-1 Alarmenhed til benzin- og olieudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 20.4.2012 Internet: www.labkotec.com 1/12 OMS-1 Alarmenhed til benzin- og olieudskillere Copyright 2012 Labkotec

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Webstech trådløs overvågning af din Biomasse

Webstech trådløs overvågning af din Biomasse Diameter 91 mm Ekst. antenne længde 2,77 m Kabinet: Interval Frekvens Rækkevidde op til 50 m (placeret i fri luft, foroven på biomassen) TEMPERATUR Målingsskala - 20 til 80 C Nøjagtighed +/ - 0,4 C (mellem

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

Installationsmanual Alarm Tilslutningsboks

Installationsmanual Alarm Tilslutningsboks Installationsmanual Alarm Tilslutningsboks Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 TILSLUTNING TIL ALARMSYSTEM... 3 TILSLUTNING TIL SENSORER OG EKSTERNE ENHEDER... 4 12V TILSLUTNING...

Læs mere

Nyt i standarder. TechCare Nørregade 20 8660 Skanderborg TechCare.dk

Nyt i standarder. TechCare Nørregade 20 8660 Skanderborg TechCare.dk Nyt i standarder 1 2 1 Hvad handler det om? 3 EX Grundbegreber 4 EX Grundbegreber 2 Hvad handler det om? 5 EX Grundbegreber Hvorfor skete det? 6 EX Grundbegreber 3 Regulativ for el installationer fra 1926

Læs mere

Installationsvejledning til Powerline 500 Nano-sæt af tre (XAVT5601)

Installationsvejledning til Powerline 500 Nano-sæt af tre (XAVT5601) Installationsvejledning til Powerline 500 Nano-sæt af tre (XAVT5601) 2012 NETGEAR, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen dele af denne publikation må reproduceres, overføres, transkriberes, gemmes i

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

Micro Motion -sensorer i R-serien og model CNG050

Micro Motion -sensorer i R-serien og model CNG050 Installationsvejledning P/N MMI-20010130, Rev. A Juni 2007 ATEXinstallationsvejledning for Micro Motion -sensorer i R-serien og model CNG050 Til ATEX-godkendte sensorinstallationer Bemærk: Ved montering

Læs mere

Mobrey MCU900-serien 4-20 ma + HART-kompatibel kontrolenhed

Mobrey MCU900-serien 4-20 ma + HART-kompatibel kontrolenhed IP2030-DA/QS, Rev AA Mobrey MCU900-serien 4-20 ma + HART-kompatibel kontrolenhed Installationsvejledning ADVARSEL Hvis retningslinjerne for sikker installation ikke følges, kan det resultere i død eller

Læs mere

Micro Motion -sensorer i F-serien med certifikat DMT 01 ATEX E 158 X

Micro Motion -sensorer i F-serien med certifikat DMT 01 ATEX E 158 X Installationsvejledning P/N MMI-20010180, Rev. A Juni 2007 ATEXinstallationsvejledning for Micro Motion -sensorer i F-serien med certifikat DMT 01 ATEX E 158 X Til ATEX-godkendte sensorinstallationer Bemærk:

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless ID er for trådløse sensorer: Fjernbetjening: Bevægelsessensor: Vandsensor Landstrømsensor: Dørsensor: Temperatursensor: Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVV. Type DVV - F600

Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVV. Type DVV - F600 Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVV Type DVV - F600 F600 iht. EN 12101-3 (600 C, 120 min) Type DVV - F400 F400 iht. EN 12101-3 (400 C,

Læs mere

ATEX, IECEx Forespørgselsformular og tjekliste for eksplosionssikre gearmotorer

ATEX, IECEx Forespørgselsformular og tjekliste for eksplosionssikre gearmotorer Transmissionsteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Service ATEX, IECEx Forespørgselsformular og tjekliste for eksplosionssikre gearmotorer Udgave 10/2012 19498896 / DA SEW-EURODRIVE Driving the

Læs mere

Rosemount 753R webbaseret fjernovervågningsindikator

Rosemount 753R webbaseret fjernovervågningsindikator Vejledning til hurtig installation Indikator Rosemount 753R Rosemount 753R webbaseret fjernovervågningsindikator Start Oversigt Rosemount 753R med indbygget tryktransmitter model 3051S Rosemount 753R med

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

THR880i Ex. Sikkerhedsinstruktioner

THR880i Ex. Sikkerhedsinstruktioner THR880i Ex Sikkerhedsinstruktioner 1 Indholdsfortegnelse 1 Anvendelse... 3 2 Sikkerhedsoplysninger... 3 3 Sikkerhedsregler... 3 4 Beskyttelse med batteridæksel... 5 4.1 Sådan skrues batteridækslet af...

Læs mere

NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60

NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60 NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60 Instruktion Installation 7340041 IMP Pumper erklære at disse produkter er i overensstemmelse med følgende EU-direktiver: CE Overensstemmelseserklæring

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

1 Sikkerhed...3. 3 Installation... 10

1 Sikkerhed...3. 3 Installation... 10 1 Sikkerhed...3 1.1 Generelle sikkerhedsanvisninger... 3 1.2 Anvendte symboler... 3 1.3 Overensstemmelseserklæring... 4 1.4 Korrekt anvendelse... 4 1.5 Vedligeholdelse... 5 1.6 Levering, transport og lagring...

Læs mere

Trådløs Guided Wave Radar 3308A i Rosemount 3308-serien

Trådløs Guided Wave Radar 3308A i Rosemount 3308-serien 00825-0308-4308, rev. AD Trådløs Guided Wave Radar 3308A i Rosemount 3308-serien Installationsvejledning ADVARSEL Eksplosioner kan resultere i død eller alvorlige kvæstelser. Installation af denne enhed

Læs mere

50 meter wireless phone line. User Manual

50 meter wireless phone line. User Manual 50 meter wireless phone line User Manual 50 meter wireless phone line Brugerhåndbog Plug and play - installation på et minut KÆRE KUNDE Tak fordi du valgte vores Wireless Phone Jack og/eller en ekstra

Læs mere

Gasmåle- og alarmsystemer. ExDetector HC-100 - Katalytisk gasdetektor. Betjenings-og installationsvejledning

Gasmåle- og alarmsystemer. ExDetector HC-100 - Katalytisk gasdetektor. Betjenings-og installationsvejledning Gasmåle- og alarmsystemer ExDetector HC-100 - Katalytisk gasdetektor Betjenings-og installationsvejledning Vigtige noter: Forholdsregler for sikker betjening af systemet Korrekt transport og behandling

Læs mere

DVG-V-EC / DVG-H-EC. F200, F300, F400 EN (400 C 120 min.)

DVG-V-EC / DVG-H-EC. F200, F300, F400 EN (400 C 120 min.) Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVG-V-EC / DVG-H-EC F200, F300, F400 EN 12101-3 (400 C 120 min.) Ved Milepælen 7 DK-8361 Hasselager Tlf.

Læs mere

RPM-K. Gældende fra: 25/5/2013

RPM-K. Gældende fra: 25/5/2013 RPM-K Gældende fra: 25/5/2013 Volumenstrøms regulator RPM-K I. INDHOLD Nærværende tekniske specifikationer dækker flere modeller og størrelser af volumenstrøms regulatorer (herefter: regulatorer) under

Læs mere

Indholdsfortegnelse. PowerNoder

Indholdsfortegnelse. PowerNoder PowerNoder Indholdsfortegnelse Beskrivelse af PowerNoder 2 Tilslutning af enheder til PowerNoder 6 Almindelige Z-Wave-funktioner 8 Afregistrering fra netværket 9 Sikkerhedsinformation 11 PowerNoder Beskrivelse

Læs mere

www.blackanddecker.eu BDPC10USB

www.blackanddecker.eu BDPC10USB www.blackanddecker.eu BDPC10USB Dansk Anvendelsesområde Din Black & Decker USB-omformer er beregnet til at omforme 12 Vdc til 5 Vdc. Med den kan en bils 12 Vdc levere 5 Vdc til udstyr, som normalt skal

Læs mere

Plena Easy Line Udgangsforstærker. Installations- og brugsanvisninger PLE-1P120-EU PLE-1P240-EU

Plena Easy Line Udgangsforstærker. Installations- og brugsanvisninger PLE-1P120-EU PLE-1P240-EU Plena Easy Line Udgangsforstærker da Installations- og brugsanvisninger PLE-1P120-EU PLE-1P240-EU Plena Udgangsforstærker Installations- og brugsanvisninger da 2 Vigtige beskyttelsesforanstaltninger Før

Læs mere

Installationsvejledning. P/N , Rev. C Juni 2008 ATEX. Installationsvejledning. og tegninger. Til ATEX-godkendte transmitterinstallationer

Installationsvejledning. P/N , Rev. C Juni 2008 ATEX. Installationsvejledning. og tegninger. Til ATEX-godkendte transmitterinstallationer Installationsvejledning P/N 20004420, Rev. C Juni 2008 ATEX Installationsvejledning og tegninger Til ATEX-godkendte transmitterinstallationer Bemærk: Ved montering i Europa i farlige områder henvises til

Læs mere

Micro Motion -sensorer i F-serien

Micro Motion -sensorer i F-serien Installationsvejledning P/N MMI-20010093, Rev. A Juni 2007 ATEXinstallationsvejledning for Micro Motion -sensorer i F-serien Til ATEX-godkendte sensorinstallationer Bemærk: Ved montering i Europa i farlige

Læs mere

Egensikre tryktransmittere til anvendelse i eksplosionsfarlige omgivelser Type MBS 4201, MBS 4251, MBS 4701 og MBS 4751.

Egensikre tryktransmittere til anvendelse i eksplosionsfarlige omgivelser Type MBS 4201, MBS 4251, MBS 4701 og MBS 4751. Egensikre tryktransmittere til anvendelse i eksplosionsfarlige omgivelser Type MBS 4201, MBS 4251, MBS 4701 og MBS 4751 Teknisk Brochure Egenskaber Ex ll 1G EEx ia llc T4 - T6 i overensstemmelse med ATEX

Læs mere

Trådløs Guided Wave Radar 3308A i Rosemount 3308-serien

Trådløs Guided Wave Radar 3308A i Rosemount 3308-serien Installationsvejledning 00825-0108-4308, rev. AD Trådløs Guided Wave Radar 3308A i Rosemount 3308-serien Installationsvejledning, udstyrskode WU Installationsvejledning ADVARSEL Eksplosioner kan resultere

Læs mere

Trådløs aktuator til radiatorventil Model: TRV10RFM

Trådløs aktuator til radiatorventil Model: TRV10RFM Trådløs aktuator til radiatorventil Model: TRV10RFM INSTALLATIONS-/BRUGERMANUAL Indhold i æsken Æskens indhold Anvendte symboler i denne manual: Sikkerhed Vigtig info Indhold: Æskens indhold Introduktion

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

Alle værdier er udfyldt i forhold af a. NKRM/ibp oktober 2007

Alle værdier er udfyldt i forhold af a. NKRM/ibp oktober 2007 Alle værdier er udfyldt i forhold af a Tilhørende elektrisk materiel omfatter elektriske sikkerhedskontrol- og reguleringsanordninger, der er bestemt til at anvendes uden for eksplosionsfarlig atmosfære,

Læs mere

Installationsmanual IP-Kamera Integration

Installationsmanual IP-Kamera Integration IP-Kamera Integration Kom godt i gang Tillykke med dit nye SuperSail produkt. Vi håber at du bliver tilfreds med det og vi står til rådighed med support hvis du måtte have behov for det. Du kan kontakte

Læs mere

ZTH-.. som MP-Bus tester

ZTH-.. som MP-Bus tester ZTH-VAV og ZTH-GEN juster- og diagnoseværktøj som MP-Bus tester. Tilslutning i tavle eller samledåse Tester Kort beskrivelse MP-Bus tester er ikke velegnet til kabel-test. Anvendelse Tilslutning og forsyningsspænding

Læs mere

475 Field Communicator

475 Field Communicator 475 Field Communicator 2 Introduktion 3 ADVARSEL Eksplosioner kan medføre død eller alvorlige kvæstelser: Brug i eksplosive omgivelser skal overholde lokale, nationale og internationale standarder, forskrifter

Læs mere

Fluke Connect moduler Tekniske data

Fluke Connect moduler Tekniske data Fluke Connect moduler Tekniske data Giver dig fleksibiliteten til at opbygge dit trådløse system som du ønsker det når du ønsker det. De trådløse Fluke 3000 FC testværktøjer er et team, og modulerne spiller

Læs mere

Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW

Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW da Wireless Smoke Alarm Indholdsfortegnelse da 3 Indholdsfortegnelse 1 Graphics 4 2 Indledning 6 3 Montering 7 4 Radionetværk 9 5 Vedligeholdelse 13 6 Tekniske data

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

Micro Motion -sensorer i H-serien

Micro Motion -sensorer i H-serien Installationsvejledning P/N MMI-20010104, Rev. A Juni 2007 ATEXinstallationsvejledning for Micro Motion -sensorer i H-serien Til ATEX-godkendte sensorinstallationer Bemærk: Ved montering i Europa i farlige

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING TRUCHECK & TRUCHECK PLUS. Delnummer 34384 І Udgave 1 І Dansk

BETJENINGSVEJLEDNING TRUCHECK & TRUCHECK PLUS. Delnummer 34384 І Udgave 1 І Dansk BETJENINGSVEJLEDNING TRUCHECK & TRUCHECK PLUS Delnummer 34384 І Udgave 1 І Dansk INDHOLD Installation (Alle 3 Nm, 10 Nm og 25 Nm modeller) 2 Drift (43250, 43251 & 43252) 3 Drift (43253, 43254 & 43255)

Læs mere

VoiceLink Brugervejledning

VoiceLink Brugervejledning VoiceLink Brugervejledning Indhold Indhold VoiceLink 3 Medfølger leverancen 4 Tilsigtet brug 5 Generelle bemærkninger om sikkerhed 6 Før du starter 7 Anvende VoiceLink 10 Vedligeholdelse og behandling

Læs mere

Powerline 200 Plus Adapter til hjemmenetværk (PL200P)

Powerline 200 Plus Adapter til hjemmenetværk (PL200P) Easy, Reliable & Secure Installationsvejledning Powerline 200 Plus Adapter til hjemmenetværk (PL200P) Varemærker Produktmærker og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

DVG-H/F400 DVG-V/F400

DVG-H/F400 DVG-V/F400 Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVG-H / DVG-V F400 iht. EN 12101-3 (400 C, 120 min) DVG-H/F400 DVG-V/F400 Ved Milepælen 7 DK-8361 Hasselager

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Velkommen, Følg nøje instruktionerne i denne vejledning for installation af TaHoma Installationskrav En TaHoma boks kan installeres af en professionel eller en ikke-professionel

Læs mere

Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller

Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller Danfoss heating solutions Indhold. Kvik-guide til installation.................................................. 4.

Læs mere

Manual. Transportabel energistation. Opbevar denne vejledning til fremtidig brug.

Manual. Transportabel energistation. Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Manual Transportabel energistation Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Dette elektriske produkt må kun anvendes til de formål der er i overensstemmelse med disse

Læs mere

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator INSTRUKTION IN110B, Nr. B107DKF Bernard el-aktuator Type SQ4 Indhold Opstart... 2 Normal lukkeretning... 2 Komplet leverance... 2 1. Indstilling af mekaniske anslag, 90 - drejende (fig. 1)... 3 2. Indstilling

Læs mere

STRA-01 til kølebafler

STRA-01 til kølebafler Comfort: STRA01 STRA01 til kølebafler Montering Placer regulatoren på et sted, hvor temperaturen er repræsentativ for rummet. En passende placering er ca. 1,6 m over gulvniveau på et sted med uhindret

Læs mere

Mean Well, LCM-serie installations vejledning.

Mean Well, LCM-serie installations vejledning. Egenskaber: 180 -> 295 VAC (LCM-25: 180 277 VAC) Indbygget aktivt power factor funktion Udgangsstrøm indstilles med DIP kontakter Indbygget DALI interface og simpel kontakt dæmpning (DA version) Indbygget

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 29.9.2015 Vejledning for brug og installation GSM dørklokke med mobil samtale SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 1 Sikkerheds

Læs mere

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techconnect/tc2_usbtp 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer

Læs mere

2014-05-05 version 15

2014-05-05 version 15 2014-05-05 version 15 MicroVent Indhold 1. Systemoversigt... 3 2. Generelle informationer... 4 3. Servicepunkt... 6 4. Forbindelsesdiagram LON-Bus og 230V... 7 5. Forbindelsesdiagram sensorer og styring...

Læs mere

Brugsanvisning til Poda SMS Alarm

Brugsanvisning til Poda SMS Alarm Brugsanvisning til Poda SMS Alarm Varenummer 19512. Version 1, oktober 2014 Tillykke med din nye Poda SMS Alarm. Poda SMS Alarm er en alarmboks, der sluttes til et elhegn og sender en SMS og/eller en e-mail

Læs mere

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG TV Formålet med denne guide Læs dette først Inden du kan anvende dine høreapparater sammen med Connectline Tv-adapter, skal adapteren først tilsluttes fjernsynet og en

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse... 1 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING...

Læs mere

Signalhorn 105 db (A)

Signalhorn 105 db (A) Signalhorn 105 db (A) Driftsvejledning Additional languages www.stahl-ex.com & CS Clifford & Snell Generelle oplysninger Indholdsfortegnelse 1 Generelle oplysninger...3 1.1 Producent...3 1.2 Oplysninger

Læs mere

Gasmåle- og alarmsystemer. ExDetektor HC Katalytisk gasdetektor. Betjenings-og installationsvejledning

Gasmåle- og alarmsystemer. ExDetektor HC Katalytisk gasdetektor. Betjenings-og installationsvejledning Gasmåle- og alarmsystemer ExDetektor HC-150 - Katalytisk gasdetektor Betjenings-og installationsvejledning Vigtige noter: Forholdsregler for sikker betjening af systemet Korrekt transport og behandling

Læs mere

Brugervejledning. Bedienungsanleitung. Guía del usuario. Notice d utilisation. Manuale d istruzioni. Gebruiksaanwijzing.

Brugervejledning. Bedienungsanleitung. Guía del usuario. Notice d utilisation. Manuale d istruzioni. Gebruiksaanwijzing. Bose 161 Speakers Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Guía del usuario Notice d utilisation Manuale d istruzioni Gebruiksaanwijzing Bruksanvisningen Her findes Opstilling.............................................

Læs mere

TRUST WIRELESS VIDEO & DVD VIEWER

TRUST WIRELESS VIDEO & DVD VIEWER TRUST WIRELESS VIDEO & DVD VIEWER Brugervejledning Version 1.0 1 1. Æskens indhold Kontroller venligst æskens indhold. Den skal indeholde følgende: 1. Transmitter (sender) 2. Modtager 3. Strømforsyning

Læs mere

AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C

AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C Indhold Tag dig tid til at læse denne manual grundigt før brug og gem den til senere brug. Specifikation Hvordan den virker Hvor skal den opstilles Før brug Dele Montering

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120 Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str 100/120, RECOsorptic str 50-120 1 Generelt Varmevekslerstyringen er et styresystem til stepmotor, 380 W Det er beregnet til nøjagtig og lydsvag

Læs mere

Det er nødvendigt for brugeren at læse, forstå og følge vejledningens instruktioner.

Det er nødvendigt for brugeren at læse, forstå og følge vejledningens instruktioner. Tams Elektronik LD-G-3 / LD-W-3 (1) Lokomotivdekoder LD-G-3 / LD-W-3 i Märklin-Motorola format Denne oversættelse omfatter monterings- og anvendelsesvejledningerne til LD-G-3 / LD-W-3 dekoderen. Den originale

Læs mere

HAIR DRYER CERAMIC HD 3700

HAIR DRYER CERAMIC HD 3700 HAIR DRYER CERAMIC HD 3700 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU F E G D B C A 3 DANSK 05-07 SUOMI 08-10 NORSK 11-13 SVENSKA 14-16 ITALIANO 17-19 PORTUGUÊS 20-22 NEDERLANDS 23-25 MAGYAR 26-28 ČESKY

Læs mere

Digital Positioner RE3447 - IN148

Digital Positioner RE3447 - IN148 Serie RE3447 Digital Positioner RE3447 - IN148 Indholdsfortegnelse side 1 Generelle informationer 1 2 Tekniske data 1 3 OBS ved brug som erstatning for RE3446 2 4 Installation og elektrisk tilslutning

Læs mere

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE DENNE VEJLEDNING BØR OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES OG FØLGES INDHOLD 1. Symboler 2. Advarsler 3. Miljøhensyn 4. Beskrivelse af produktet 5. Isætning og udskiftning af batteri

Læs mere

WI-FI-ADAPTER TIL CANAL DIGITAL TV-BOKSE - BRUGERVEJLEDNING

WI-FI-ADAPTER TIL CANAL DIGITAL TV-BOKSE - BRUGERVEJLEDNING WI-FI-ADAPTER TIL CANAL DIGITAL TV-BOKSE - BRUGERVEJLEDNING Indhold Tilslut tv-boksen til internettet 4 Canal Digital GO 5 Installation af Wi-Fi-adapteren 6 Alternativ installation med WPS 7 Fejlfinding

Læs mere

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING FIRE SAFETY AIR MANAGEMENT OVERVÅGNINGSSYSTEM» MONTAGEANVISNING 2 1 TILSLUTNING 1.5 RØGDETEKTOR 1 eller 2 røgdetektorer (se DIP indstillinger) kan vælges. 1.1 GENERELT Styreenheden SOC8-S2 indeholder elektroniske

Læs mere

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem Brugervejledning AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem . Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 KAPITEL 1 Sikkerhedsoplysninger 1.1. Indledning Dette kapitel indeholder oplysninger om sikkerhed.

Læs mere

Parallelbox 2. Installationsmanual

Parallelbox 2. Installationsmanual Parallelbox Installationsmanual Side Parallelbox Indholdsfortegnelse. Generelt.... Forbindelser.... Programmering...4. Standardprogrammering...4. Lysdiodeindstilling for aktiv indgang (00)...5. Lysdiodeindstilling

Læs mere

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK A B C D E F 3 SIKKERHED Bemærk venligst følgende retningslinjer, når du tager apparatet i brug: 7 Apparatet er kun beregnet til hjemmebrug. 7 Brug aldrig apparatet i bad,

Læs mere

EC Vent Installationsvejledning

EC Vent Installationsvejledning -DK 15-03-2011V.A-002 Indhold 1 Overensstemmelseserklæring... 1 2 Advarsler... 2 3 Introduktion til produktet... 3 3.1 Generelt... 3 3.1.1 Beskrivelse af rumenheden... 3 3.1.2 Beskrivelse af styretavlen...

Læs mere

CML-V.2 / Solara Laderegulator

CML-V.2 / Solara Laderegulator CML-V.2 / Solara Laderegulator CID: 181802612 Phocos CML-Serien V.2: CML05, CML08, CML10, CML15, CML20 Solara: SR85TL, SR135TL, SR175TL, SR345TL, Laderegulator for solcellesystemer Brugsanvisning (dansk)

Læs mere

Micro Motion -sensorer type D og DL

Micro Motion -sensorer type D og DL Installationsvejledning P/N MMI-20010145, Rev. A Juni 2007 ATEXinstallationsvejledning for Micro Motion -sensorer type D og DL Til ATEX-godkendte sensorinstallationer Bemærk: Ved montering i Europa i farlige

Læs mere

Register your product and get support at AD712. DA Brugervejledning

Register your product and get support at  AD712. DA Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome AD712 DA Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 4 Dansk 2 Docking under holdning ssystem 5 Indledning 5 Hvad er der i kassen 5 Oversigt

Læs mere

Velkommen til. EDR Frederikssund Afdelings Almen elektronik kursus. Joakim Soya OZ1DUG Formand. EDR Frederikssund afdeling Almen elektronik kursus

Velkommen til. EDR Frederikssund Afdelings Almen elektronik kursus. Joakim Soya OZ1DUG Formand. EDR Frederikssund afdeling Almen elektronik kursus Velkommen til EDR Frederikssund Afdelings Joakim Soya OZ1DUG Formand 2012-09-01 OZ1DUG 1 Kursus målsætning Praksisorienteret teoretisk gennemgang af elektronik Forberedelse til Certifikatprøve A som radioamatør

Læs mere

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog 00 A-MIP 00 Installations- og funktionshåndbog Resumé Installation Vigtigt 3 Præsentation af Aivia 3 Identifikationsmærkat 3 Første åbning 3 Montering af Aivia 4 Tilslutte strømforsyningen til Aivia 5

Læs mere