Landinspektøruddannelsen rekrutteringsudfordringen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Landinspektøruddannelsen rekrutteringsudfordringen"

Transkript

1 [Prognosinstitutet beräknar att det årliga rekryteringsbehovet, trots svängningarna i antalet examinerade, under hela perioden fram till 2025 blir mindre än det årliga antal som examineras] [betyder det att vi riskerar att få ett gradvis ökande överskott av civilingenjörer. ] 4 En annan källa är Arbetsförmedlingen information. På deras hemsida finns vägledningstjänsten Yrkeskompassen som ska vara ett stöd för alla som står i begrepp att göra ett yrkesval och en hjälp för personer som arbetar med vägledning. Yrkesöversikten för lantmätare säger att antalet arbetslösa lantmätare har ökat kraftigt i Sverige det senaste året. Detta är visserligen från en mycket låg nivå, men budskapet är ändå förvirrande. Söker man i Arbetsförmedlingens utbildningsvägledning får man ingen träff på lantmätare, medan en sökning på lantmäteri visar utbildningen i Lund och Trollhättan, men inte på KTH eller Högskolan i Gävle. Beskrivningen ovan visar med all tydlig önskvärdhet att det finns ett stort behov av att tydliggöra budskapet kring arbete i lantmäterisektorn, och de utbildningar som leder dit. Åtgärder Situationen är naturligtvis inte tillfredsställande. Efter att Lantmäteriet lämnade rapporten till regeringen, har vi etablerat en samverkan med ett antal andra arbetsgivare som också har intresse av att det finns tillräckligt med lantmäterikompetens i samhället. Arbetsgivarna representerar myndigheter, den kommunala sektorn och också privata arbetsgivare. När det kommer till konkreta anställningar må vi vara konkurrenter, men alla har ett intresse av att det finns tillräckligt med utbildningsplatser och att det finns en arbetsmarknad för de utbildade. För att sektorn ska uppfattas som attraktiv måste det finnas möjlighet till rörlighet för dem som arbetar inom den. Inom ramen för denna arbetsgivarsamverkan pågår även en dialog med berörda lärosäten. Dagens finansieringssystem av lärosätena innebär att det är konkurrens om studenternas intresse. Lärosätena profilerar sig för att locka studenter. I en sektor som är liten behövs sannolikt samarbete för att klara att upprättahålla utbildningarna. Sådant samarbete mellan lärosätena förekommer också, men som arbetsgivare ser vi gärna att det utökas. Bologna-modellen bygger på att grundläggande utbildning ska kunna byggas på. Idag är de möjligheterna begränsade inom lantmäteriutbildningarna. Att etablera ytterligare möjligheter, där man på en befintlig utbildning lägger ett lantmäterilager ser arbetsgivarna därför som angeläget, liksom möjligheter till distansstudier. Genom att samverka med andra arbetsgivare och med högskolorna hoppas vi att kunna påverka utvecklingen inom de områden vi kan. För att situationen i sin helhet ska förbättras krävs vissa politiska initiativ. Konsekvensen av bristen på lantmäterikompetens måste tydliggöras utan den stannar Sverige! Kerstin Vikner, avdelningsdirektör, Lantmäteriet Marie Lyxell-Stålnacke, personaldirektör, Lantmäteriet 2 Högskoleverkets planeringsunderlag. 3 SCB: Arbetskraftsbarometern Högskoleverket, Rapport 2010:1. DANMARK EDU Anne-Mette Bach, Michael Tophøj Sørensen og Esben N. Clemens Landinspektøruddannelsen og rekrutteringsudfordringen Landinspektøruddannelsen har ondt i rekrutteringen. Som konsekvens af et lavt studenteroptag i 2009, 2010 og 2011 har skolen for Arkitektur, Design og Planlægning på Aalborg Universitet taget kampen op mod det lave ansøgerantal ved at professionalisere markedsføringen rettet mod de unge. Den 1. marts 2013 lød startskuddet til landinspektøruddannelsens nye rekrutteringskampagne Udvikling kræver plads Hjælp med at finde en løsning. Kampagnens udtryk er fremtidsorienteret, teknologisk og visualiserer én af de mange problemstillinger, landinspektøren er sat i verden for at løse. Men vejen til det nye kampagneudtryk har været lang og lærerig. Kampagnen for 2013 tager sit afsæt i rekrutteringskampagnen for landinspektøruddannelsen fra Med teaseren Vi elsker oversvømmelser skulle de unge forrige år gøres opmærksom på, at man som landinspektør bliver stillet overfor masser af problemer. Og heldigvis for det. Ellers var der jo ingen udfordringer at løse. Konceptidéen blev udarbejdet af et reklamebureau og det visuelle udtryk i kampagnen endte med at vise fire friske landinspektørstuderende i gummistøvler, som stod i vand til anklerne i et parcelhuskvarter efter en omgang monsterregn. I kampagnen for 2012 var budskabet, at landinspektører elsker oversvømmelser ikke fordi landinspektører er mere ondskabsfulde end andre, men fordi de simpelthen elsker problemløsning. Maankäyttö 3a

2 Kampagnen Vi elsker oversvømmelser fra 2012 viser fire friske landinspektørstuderende efter en omgang monsterregn. Her på et postkort, der blev trykt til uddeling på diverse uddannelsesevents, arrangementer osv. I forhold til hvilke medier kampagnen skulle køre på, hentede skolen også professionel hjælp udefra. Et mediebureau rådgav om, at det var de digitale medier, der bedst ramte den unge modtagergruppe. Medieplanen blev lagt, og den digitale kampagne blev kørt i stilling. Kampagnen blev eksekveret i perioden 1. marts august Så mange nye studerende er begyndt på landinspektørstudiet de seneste år i henholdsvis Aalborg og København. Kilde: År Landinspektør, AAL Landinspektør, KBH Større optag i 2012 Efter kampagnens afslutning var det tid til at måle effekten. Først og fremmest var studenteroptaget interessant. Denne viste nemlig et markant større optag. Især landinspektøruddannelsen i København fik dobbelt så mange studerende som i Det større optag kunne være en indikator på, at kampagnen havde gjort dét, den skulle nemlig få flere studerende rekrutteret til landinspektøruddannelsen. Men målingsarbejdet for 2012 stoppede ikke her. Mens kampagnen løb af stablen, havde skolen allerede hyret et analyseinstitut til at udføre en stor undersøgelse for at finde ud af, hvad årsagerne kan være til den generelt lave interesse for dét at læse til landinspektør. Analyseinstituttet fik derfor til opgave at kulegrave kendskabet til landinspektøruddannelsen og professionen samt dennes image. Men at undersøge kendskab og image var ikke nok også effekten og modtagelsen af kampagnen skulle undersøges. Af hensyn til fremtidige kampagner var det vigtigt at redegøre for spørgsmål som: hvad virkede ved kampagnen? hvad skulle forbedres? samt hvilken effekt havde kampagnen på de unge? Alle sammen vigtige spørgsmål, som skulle besvares, for at kunne ramme målgruppen endnu bedre i 2013 og fremefter. 22 Maankäyttö 3a 2013

3 Landinspektør = Mand i gummistøvler Analyseinstituttet var færdig med sit arbejde i august Resultaterne var ikke overraskende. Kendskabet til landinspektøruddannelsen i den danske befolkning var meget lavt, og kendskabet var stort set ikke-eksisterende blandt de potentielle studerende, aldersgruppen år. I forhold til landinspektørens image så det ikke lysere ud. Ét billede var fælles for alle respondenter. Et billede som var meget ensidigt og fasttømret, nemlig et billede af en landinspektør, som står ude på en mark iført grønne gummistøvler og gul vest med sit måleudstyr. Et billede som også af potentielle studerende blev betegnet som nørdet og kedeligt og af de fleste kun blev opfattet negativt. Mange associerede også en landinspektør med sjovt nok noget med landbrug på grund af land i titlen. Og moderne teknologi? Nej, det brugte en landinspektør ikke! Med denne viden måtte skolen erkende, at det visuelle udtryk i kampagnen Vi elsker oversvømmelser ikke tilstrækkeligt viste landinspektørens mangfoldige arbejde. Den skabte i stedet negative associationer om uddannelsen og professionen, og dermed medvirkede kampagnen til reproduktion og manifestation af det ensidige og negative image. Brugen af billedet af den stereotype landinspektør i marken blev ellers anvendt, da der var en formodning om, at det var sådan naturligvis i positiv forstand at omverdenen så en typisk landinspektør. Så for at gøre det nemmere for de unge at afkode, at der her var tale om landinspektøruddannelsen, så blev det stereotype billede anvendt. Der var ingen, der kunne forudse, at det gængse billede af en landinspektør senere i analyseinstituttets undersøgelse skulle vise sig at blive opfattet som noget negativt og møde direkte modstand. Udover det visuelle udtryk fik også kampagnens teaser Vi elsker oversvømmelser en lidt hård medfart. Med den lidt provokerende overskrift var målet at skabe en stopeffekt og dermed opmærksomhed i de unges bevidsthed. For hvordan kan nogen elske oversvømmelser? Desværre blev teaseren mod al forventning taget mindre positivt imod, da de potentielle studerende fandt den upassende og direkte kynisk. En yderligere erfaring var hermed gjort. Man skulle fokusere mindre på problemet (oversvømmelser) og mere på dét at finde en løsning. Undersøgelsen viste dog også positive resultater. En spændende konklusion fra rapporten viste blandt andet, at selvom de potentielle studerende ved første umiddelbare tanke ville beskrive landinspektøruddannelsen som kedelig og nørdet, ændrede de selvsamme personer i høj grad mening efter at være blevet præsenteret for øvrige forhold og aspekter ved landinspektøruddannelsen. Nu blev uddannelsen vurderet til at være en moderne, grøn uddannelse med mulighed for at gøre en forskel. Efter at de unge fik større kendskab til uddannelsen, var der også flere, som ville overveje uddannelsen eller anbefale den til andre. Nye tider Nyt udtryk 2013 Et halvt år efter og mange erfaringer, inputs og viden senere var det tid til at gå i gang med kampagnearbejdet for Nu var det tid til at få al den nye viden og de mange erfaringer ned i en kampagnestrategi og senere ned i en idé og et koncept. Igen blev samme reklamebureau inddraget. På baggrund af alle de analyser og undersøgelser, skolen havde iværksat igennem det seneste halve år, stod flere ting lysende klart fra start. Den nye kampagne skulle tage afsæt i den tidligere kommunikative platform; Vi elsker oversvømmelser dog uden at fastholde det eksisterende kommu- FAKTA om kampagne 12 og 13 Landinspektørkampagnen er både i 2012 og 2013 en del af en fælles kampagne for Landinspektør, By-, Energi og Miljøplanlægning og Geografi på Aalborg Universitet. FAKTA om analyseinstituttets undersøgelse Undersøgelsen er gennemført som: kvalitative dybdeinterviews med studerende på Landinspektøruddannelsen samt konkurrerende uddannelser fokusgruppeinterviews med potentielle studerende landsrepræsentativ spørgeskemaundersøgelse blandt de årige danskere (i alt repræsentativt udvalgte danskere) Moderator: Nu viser jeg jer en kort beskrivelse af uddannelsen og vil gerne høre hvad I tænker, når I har læst den A: mere orienteret mod planlægning end jeg troede! B: meget mere ingeniøragtig end jeg troede C: Den lyder da for fed, og så endda i Aalborg cool by nordkraft osv. D: knap så gummistøvleagtig som jeg troede E: mega vildledende navn B: vidste på ingen måde at det fandtes F: jeg tænker, at uddannelsens navn gør, at de mister mange studerende! Man tænker jo slet ikke ingeniør, arkitekt og jurist! G: tror den vil appellere til mange, da den trækker på flere forskellige områder F: enig med D jeg var også på gummistøvlerne før H: Det lyder spændende! Blev også overrasket over, at det ikke var så gummistøvleagtigt Uddrag fra analyseinstituttets undersøgelse Maankäyttö 3a

4 nikationsunivers. Fokusset skulle flyttes fra at omhandle problemet til at omhandle problemløsningen, ligesom det stereotype billede af landinspektøren (med gummistøvler og måleinstrument) skulle i baggrunden. Ind skulle i stedet moderne teknologi og fokus på løsninger, nytænkning og fremtid. Et nyt kampagnekoncept var født! UDVIKLING KRÆVER PLADS Hjælp med at finde en løsning. Bliv Landinspektør på Aalborg Universitet. Når der ikke er plads til udviklingen, hvor flytter vi den så hen? Hvordan tilgodeser vi både mennesker, fremskridt og natur? Som Landinspektør på Aalborg Universitet er du med til at udvikle løsninger inden for bl.a. planlægning, opmåling, IT, jura, design og projektledelse. Hvilke problemer vil du være med til at løse? AALBORG KØBENHAVN Den nye kampagne Udvikling kræver plads Hjælp med at finde en løsning har fokus på moderne teknologi, løsninger, nytænkning og fremtid. Hvordan skal fremtiden se ud? Det kan kun den studerende på landinspektøruddannelsen, svare på. Målene med kampagnen 2013 er at rekruttere et konkret antal studerende 25 i KBH og 25 i AAL mht. optag september 2013 at påvirke opfattelsen af landinspektørens image i sidste ende brande uddannelsen i en fælles og samlet værdikommunikation sammen med uddannelserne Geo grafi og By-, Energi og Miljøplanlægning, der strækker sig over flere år Udvikling kræver plads Kampagnen for 2013 hedder Udvikling kræver plads og tager afsæt i benyttelse versus beskyttelse, ja natur versus udvikling. Det visuelle udtryk i den nye kampagne er et rundt foto af det åbne land. Ovenpå fotoet af landskabet er der med en tynd glødende streg tegnet en stor bygning. Fotoet med landskabet er virkeligheden, stregtegningen er løsningen eller kreativiteten. Den studerende kigger ind i fremtiden med kikkerten (derfor cirkelbilledet). Hvordan skal billedet i kikkerten være? Det kan kun den person, der vælger landinspektørstudiet, svare på. Den glødende stregtegning skal symbolisere den studerendes tanke, ligesom en pære, der blinker, inden den tænder. Det visuelle udtryk bakkes op af teaseren Hjælp med at finde en løsning, hvorefter payoffet Hvilke problemer vil du være med til at løse? direkte går ind og opfordrer den potentielle studerende til at tage stilling. Online kampagne igen! Efter idé og udtryk var på plads, var det tid til at fastlægge den nye medieplan for Igen blev mediebureauet inviteret, og valget faldt endnu en gang på de online løsninger. Den nye kampagne er derfor blandt andet at finde på studieportalen.dk, Facebook, rejseplanen.dk, og boliga.dk. Derudover er der tilknyttet et annoncenetværk, som består af mange forskellige websider (fx Ekstrabladet, Youtube). Hvor kampagnebannerne her ender, afhænger af brugerens adfærd på nettet. Prætestet på to fokusgrupper Sidste års kampagne blev testet efter lanceringen. I år valgte skolen også at teste kampagnen inden for at pejle sig ind på, hvordan kampagnen ville blive modtaget af målgruppen. Prætesten bestod af to uafhængige fokusgrupper bestående af gymnasieelever. Selvom man ikke skal se fokusgruppeinterviews som den fulde sandhed, havde testen til formål at give et praj om, om den rette markedsføringskurs var sat. Der er ingen tvivl om, at byplanlægning og areal- og naturressourceforvaltning er tunge emner for en del 16-årige gymnasieelever. Men på trods af dette kunne mange i fokusgrupperne godt forstå problemet i kampagnen. I én af fokusgrupperne kørte diskussionen ligefrem ud på et sidespor af ren og skær engagement, og natur versus udvikling blev lystigt diskuteret. Diskussionen var interessant. Den viste nemlig, at målgruppen havde holdninger til og interesserede sig for netop det emne, som skildres i kampagnen. Forhåbentlig vækker det nogle potentielle studerendes interesse for dét at læse til landinspektør. Overordnet set viste fokusgruppeinterviewsene, at der var en god forståelse for budskabet i kampagnen og de fleste forstod og tog godt imod idéen og konceptet med, at det er den studerende, der finder løsningen og former fremtiden. Er en landinspektør en lille lav dværg? Prætesten gav ikke kun et praj om, hvorvidt skolen var på rette vej med kampagnen, den gav også en dybere indsigt i de unges 24 Maankäyttö 3a 2013

5 billede af, hvordan en typisk landinspektør ser ud. En landinspektør blev i grupperne blandt andet omtalt som en lidt kedelig type; en bedstefar som ikke går så meget op i sin tøjstil og udseende; en matematiklærertype, ja, nogle mente tilmed, at en landinspektør er en lille lav dværg. Disse forestillinger blandt de unge potentielle studerende viste igen de fordomme, som også kom til udtryk i analyseinstituttets undersøgelse i Heldigvis var flere i fokusgrupperne enige om, at kampagnen for 2013 viste et andet og et mere positivt billede af en landinspektør et udtryk som var mere moderne og teknologisk. Næste skridt Efter kampagnens afvikling vil effekten blive målt på flere parametre ligesom i Ikke kun bliver der målt på det konkrete optag, også antallet af henvendelser til studievejledere og interne studiestartsundersøgelser (i form af spørgeskemaer til de nye studerende) vil være en del af evalueringsprocessen. Desuden gør den digitale kampagne det muligt at måle antal klik og visninger samtidig med, at den kan vise meget om målgruppen, fx hvor i landet målgruppen befinder sig. Kampagnerne for 2012 og 2013 er kun starten og kun en del af mange andre markedsførings og brandinginitiativer. Planen er, at dette års konceptunivers skal køre de næste 3 5 år. Konceptet skal dog udvikles med flere forskellige problemer og løsninger år efter år, så mange af landinspektørens spændende arbejdsopgaver og daglige udfordringer bliver illustreret. Der er ingen tvivl om, at landinspektøruddannelsen og professionen har stået overfor og stadig står overfor en imageudfordring. En udfordring som bør og skal løses af skolen, men i tæt samarbejde med branchen og Den danske Landinspektørforening. Den fælles rekrutteringsudfordring går ud på at give de studerende lyst til et livslangt engagement inden for landinspektørfaget. Øvrige markedsføringsinitiativer indbefatter Åbent hus på Aalborg Universitet i København og Aalborg Dansk Naturvidenskabsfestival i Aalborg Zoo Forskningens Døgn Studiepraktik UUG (Uddannelse Uden Grænser) i Herning og Odense Internationale og danske informationsfilm om landinspektøruddannelsen Markedsføringsfilm om landinspektørfaget og uddannelsen Annoncer i relevante medier Udvikling af interaktive udstillinger og lege til diverse events og arrangementer Markedsføringsmateriale, fx brochurer og studieguides Diverse internationale markedsføringsinitiativer, fx markedsføres kandidatuddannelsen på studyportals.eu og masterstudies.com Skolens samarbejdspartnere Reklamebureau: Udarbejder koncept, det grafiske udtryk og tekst Mediebureau: Analyserer hvor og hvordan målgruppen bedst rammes samt udarbejder medie- og indrykningsplan Analyseinstitut: Undersøger målgruppens holdninger til kampagnen samt foretager imageanalyse Foto: Esben Norby Clemens Foto: Kristian Hegner Reinau Anne-Mette Bach, PR- & markedsføringskoordinator, Cand. mag. i medieformidlet kommunikation, Skolen for Arkitektur, Design og Planlægning, Aalborg Universitet. Michael Tophøj Sørensen, skoleleder og lektor, Skolen for Arkitektur, Design og Planlægning, Aalborg Universitet. Esben N. Clemens, PR- & rekrutteringsmedarbejder, Landinspektør, Skolen for Arkitektur, Design og Planlægning, Aalborg Universitet. Abstract The study programme of Surveying, Planning and Land Management is suffering from a decrease in the recruitment. As a consequence, the School of Architecture, Design and Planning at Aalborg University has taken up the battle against the low number of applicants by professionalizing the marketing targeted at young people. The new recruitment campaign for the programme, Development demands space help finding a solution, was launched on 1 March The campaign focuses on modern technology, solutions and innovation and also visualises one of the many problems which a chartered land surveyor is able to solve. The campaign is the result of a long process of thorough evaluation, efficiency analyses and target group surveys all carried out in cooperation with professional partners like advertising agencies, media agencies, and opinion research institutes. Maankäyttö 3a

Sociale Medier. som salgs- og marketingværktøj MARTIN OLESEN, PATCHWORK. Commercial in Confidence

Sociale Medier. som salgs- og marketingværktøj MARTIN OLESEN, PATCHWORK. Commercial in Confidence Sociale Medier som salgs- og marketingværktøj MARTIN OLESEN, PATCHWORK QUIZ 14.346? 1. Antallet af videoer uploadet til YouTube pr. minut? 2. Antallet af Facebook kommentarer pr. sekund? 3. Antallet af

Læs mere

Afrapportering til Kartoffelafgiftsfonden af Brug Knolden 2009/2010

Afrapportering til Kartoffelafgiftsfonden af Brug Knolden 2009/2010 Afrapportering til Kartoffelafgiftsfonden af Brug Knolden 2009/2010 Titel Brug Knolden generisk markedsføring af kartofler Projektansvarlig og deltagere Projektleder Lene Toft Johansen, Projekt- og Udviklingskonsulenterne,

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

Drømmer du om et job i reklamebranchen?

Drømmer du om et job i reklamebranchen? Drømmer du om et job i reklamebranchen? Reklamebranchen omfatter en lang række bureauer med forskellige funktioner hvoraf en del overlapper hinanden. Klassisk tænker man på et reklamebureau, når man taler

Læs mere

Et arbejdsliv i bevægelse - Projektskitser til et Skandinavisk KASK projekt. Brian Kjær Andreasen

Et arbejdsliv i bevægelse - Projektskitser til et Skandinavisk KASK projekt. Brian Kjær Andreasen Et arbejdsliv i bevægelse - Projektskitser til et Skandinavisk KASK projekt Brian Kjær Andreasen Livet & arbejdslivet konventionel visdom om det arbejdende menneske og livets faser Barndom/ungdom 1. Første

Læs mere

Rapport under Koordineret markedsføring af folkebibliotekerne Nationalt tilskudsprogram

Rapport under Koordineret markedsføring af folkebibliotekerne Nationalt tilskudsprogram Film - Få fuldt udbytte af biblioteket Rapport under Koordineret markedsføring af folkebibliotekerne Nationalt tilskudsprogram Maj 2010 Projektleder: Sonja Ibach Nissen sin-kultur@aalborg.dk Se filmen:

Læs mere

Etik i markedsanalyse via Sociale Medier

Etik i markedsanalyse via Sociale Medier Etik i markedsanalyse via Sociale Medier IDÉ OG GENNEMFØRELSE SKISMA? Traditionel MR...a solution to a lack of information fokusgrupper f2f telefon (CATI) mystery shopping pen & paper etnografi offline

Læs mere

Adwords i praksis annoncer på Google

Adwords i praksis annoncer på Google 3 timers kursus hos jer, hos Nielsens Bureau eller over internettet: Adwords i praksis annoncer på Google Adwords-annoncerne fra Google er en nem, hurtig og effektiv måde at gøre jeres produkter og ydelser

Læs mere

velkommen til danske invest knowledge at work

velkommen til danske invest knowledge at work velkommen til danske invest knowledge at work 2 DANSKE BANK INVEST Velkommen til Danske Invest Indholdsfortegnelse Velkommen til Danske Invest 2 Danmarks bedste til aktier 4 Fokusområder 5 Risiko 8 Vores

Læs mere

1 bro 2 nationer 3 Races

1 bro 2 nationer 3 Races 1 bro 2 nationer 3 Races 5:e och 6:e juni 6. juni Live 5.- 6. juni 2010 10 år med öresundsbron firas även under bron 1. Juli 2010 firar Öresundsbron 10-årsjubileum. Av den anledningen har Malmö utmanat

Læs mere

Branding og strategisk kommunikation

Branding og strategisk kommunikation Derfor står jeg her Branding og strategisk kommunikation Workshop Kirkernes Mediedag Kommunikationsrådgiver Michael Trinskjær 25. januar 2014 KOMMUNIKATØR Cand.comm., kommunikationsrådgiver; direktør Aspekta

Læs mere

Facts om det danske mobilmarked II

Facts om det danske mobilmarked II Facts om det danske mobilmarked II Udviklingen på annoncemarkedet Konsulent Johan Winbladh, Danske Medier johanwinbladh@gmail.com - Tel: 21915612 74% af danskerne har en smartphone Smartphones står for

Læs mere

Fundraising & Marketing

Fundraising & Marketing Fundraising & Marketing Indsamling af midler til forskning, forebyggelse og patientstøtte Markedsføring og branding af Hjerteforeningen og Børnehjertefonden Mio. kr. 170,0 Fundraising indtægter 2009-2013

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN KANDIDAT I IT & BUSINESS (E-Business) ITU.dk/uddannelser IT & BUSINESS (CAND.IT I E-BUSINESS) Kunne du tænke dig at arbejde i krydsfeltet mellem it og forretningsudvikling?

Læs mere

SPONSORANALYSE OG EFFEKTMÅLING

SPONSORANALYSE OG EFFEKTMÅLING SPONSORANALYSE OG EFFEKTMÅLING HVAD KAN VI GØRE FOR DIG? Sponsoranalyse- og effektmålingsredskaberne kan benyttes inden for alle sponsorområder sport, kultur eller velgørenhed og hvad enten du arbejder

Læs mere

Sociale medier som en del af kommunikationsstrategien

Sociale medier som en del af kommunikationsstrategien KUNDELOGO Sociale medier som en del af kommunikationsstrategien Den 2. december 2010 Copyright 2010 Discus Communications A/S Conventional marketing wisdom long held that a dissatisfied customer tells

Læs mere

citrus case Forsvaret

citrus case Forsvaret citrus case Forsvaret citrus case Forsvaret Med ca. 24.000 medarbejdere er Forsvaret i dag en moderne virksomhed i konstant udvikling, og der er derfor et stort rekrutteringsbehov til Forsvarets uddannelser,

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2013

Kommunikationsstrategi 2013 Kommunikationsstrategi 2013 4 STYRKER x 3 MÅLGRUPPER x 3 TRIN Baggrund Kommunikationsstrategien 4 x 3 x 3 er sammen med kommunikationspartnerne udviklet af den nyetablerede fælles kommunikationsafdeling

Læs mere

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft en undersøgelse af akademikeres præferencer Undersøgelsens hovedkonklusioner Moments undersøgelse viser, at den offentlige sektor generelt

Læs mere

Turistoplevelsen i morgendagens oplevelsessamfund

Turistoplevelsen i morgendagens oplevelsessamfund Turistoplevelsen i morgendagens oplevelsessamfund Dansk Turismefremmes turistkonference 19. april 2012 Christian Have Oplevelsesøkonomiens tre ringe Ring 3: Oplevelser i det øvrige erhvervsliv Ring 2:

Læs mere

Spørgeskema omkring Ferm living og sociale medier

Spørgeskema omkring Ferm living og sociale medier Bilag 1. Spørgeskema omkring Ferm living og sociale medier Formålet med spørgeskemaet er at undersøge målgruppens holdning til brandet ferm living og deres produkter. Tilmed søger undersøgelsen at kortlægge

Læs mere

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater Statistisk oversigt Spørgeskema resultater 1 Vi har lavet to forskellige spørgeskemaer. Et spørgeskema til Biibo.dks eksisterende brugere, hvor vi fik lov til at bruge Biibo.dks brugerdatabase og et til

Læs mere

OPRINDELSE. Ordet blog har sin oprindelse i. Weblog

OPRINDELSE. Ordet blog har sin oprindelse i. Weblog OPRINDELSE Ordet blog har sin oprindelse i Weblog OPRINDELSE blog: a website that contains an online personal journal with reflections, comments and often hyperlinks provided by the writer - Merriam-Webster

Læs mere

AUGMENTED REALITY GØR TRYKSAGEN LEVENDE DEN GRAFISKE BRANCHE KOBLER TRYKTE OG DIGITALE MEDIER SAMMEN

AUGMENTED REALITY GØR TRYKSAGEN LEVENDE DEN GRAFISKE BRANCHE KOBLER TRYKTE OG DIGITALE MEDIER SAMMEN AUGMENTED REALITY GØR TRYKSAGEN LEVENDE DEN GRAFISKE BRANCHE KOBLER TRYKTE OG DIGITALE MEDIER SAMMEN Augmented Reality giver tryksagen en ny dimension, og det kunne 2.800 marketing- og kommunikationschefer

Læs mere

UGE 47: Digitale Strategier. #stormvind

UGE 47: Digitale Strategier. #stormvind UGE 47: Digitale Strategier En slide om Dorte Min passion: At påvirke virksomheder, så det kan mærkes! 20+ års erfaring fra IT-branchen Lever af at sælge viden & rådgivning Iværksætter lige som dig Social

Læs mere

Sammen kan vi Forretningsmøde 01-12-2004

Sammen kan vi Forretningsmøde 01-12-2004 Sammen kan vi Forretningsmøde 01-12-2004 1 Sindsrobøn 2 Valg af referent og ordstyrer: Henrik - referent og Gert - ordstyrer 3 Præsentation: Gert, Flemming, Kirsten, Brian A, Lars, Anette, Ole, Allan,

Læs mere

som mindre virksomhed?

som mindre virksomhed? :: White paper :: Hvorfor gøre brug af Facebook Marketing Services, s mindre virkshed? Udarbejdet for Atanea ApS af: Sarah Agerklint, sarah@agerklint.dk Bachelor, English, International Marketing, Handelshøjskolen

Læs mere

Jeg vil gerne være kendt!

Jeg vil gerne være kendt! Jeg vil gerne være kendt! Frem i rampelyset det gi r vækst Vækstdagen 2011 Kommunikationsrådgiver Michael Trinskjær 10. februar 2011 Kommunikationsrådgiver; direktør og medejer i Aspekta Trinskjær A/S

Læs mere

EMPLOYER BRANDING - FRA HOVSALØSNING TIL STRATEGI

EMPLOYER BRANDING - FRA HOVSALØSNING TIL STRATEGI EMPLOYER BRANDING - FRA HOVSALØSNING TIL STRATEGI Adm. direktør Henrik Engelund, core:workers DI Service Årsdag 2015 Fremtidens Arbejdskraft MOVING PEOPLE THROUGH INTERNAL, CORPORATE & EMPLOYER COMMUNICATION

Læs mere

Salg med LinkedIn Online kursus 4. Del

Salg med LinkedIn Online kursus 4. Del Salg med LinkedIn Online kursus 4. Del Vi går i gang præcis kl. 12 Kursus : Salg med LinkedIn nr. 1 Dato: september 2012 linkedin.com/in/olebachandersen Introduktion til kurset indholdet 1. Betydningen

Læs mere

KOMMUNIKATION. 17. januar 2014

KOMMUNIKATION. 17. januar 2014 BRANDING & IMAGESKABENDE KOMMUNIKATION Aabenraa Kommune 17. januar 2014 1 2 HVORFOR CITY BRANDING? For 25 år siden valgte 83% af alle mennesker virksomheden eller jobbet. I dag vælger 65% af alle mennesker

Læs mere

Rekruttering, Set fra den anden side

Rekruttering, Set fra den anden side Rekruttering, Set fra den anden side en rekrutterings ansvarligs perspektiver og råd Baseret på egen baggrund, erfaringer, kendskab Vi sidder i suppedasen Formål med præsentation: At give forståelse

Læs mere

Forelæsning 231a Fremgangsrig, langsigtet udvikling?

Forelæsning 231a Fremgangsrig, langsigtet udvikling? Forelæsning 231a Fremgangsrig, langsigtet udvikling? Mette Andresen er leder af NAVIMAT, Nationalt Videncenter for Matematikdidaktik, i Danmark. www.navimat.dk Inledning I selve foredraget på Biennalen

Læs mere

Sound Forum Øresund. Om projektet. Lyd-clusteret. Perspektiver. - Et netværksprojekt på tværs af sektorerne. - Rammerne for projektet

Sound Forum Øresund. Om projektet. Lyd-clusteret. Perspektiver. - Et netværksprojekt på tværs af sektorerne. - Rammerne for projektet Morten Jaeger - Underviser v. KU, Rytmisk Musikkonservatorium og RUC - Komponist og producer, Fishcorp - Spildesign, Learning Lab, DPU - Konsulent, innovation og spil v. Workz a/s Sound Forum Øresund -

Læs mere

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Dato: 22-08-2014 Copyright af Bach & McKenzie 2014 Introduktion Indholdsfortegnelse 03 Hovedtal Kære VIRKSOMHED A/S Tillykke med jeres nye Social

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Afsluttende opgave - Kommunikation/IT C Klasse 1.1

Afsluttende opgave - Kommunikation/IT C Klasse 1.1 11-05-2015 Affaldshåndtering Afsluttende opgave - Kommunikation/IT C Klasse 1.1 Hans Rasmussen & Kevin Kumar ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Indhold Affaldshåndtering i Grønsted kommune... 2 Krav... 2 Design...

Læs mere

Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2. Resumé 3. Om undersøgelsen 4

Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2. Resumé 3. Om undersøgelsen 4 Indhold Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2 Resumé 3 Om undersøgelsen 4 Undersøgelsens resultater 4 Hvilke organisationer er med i undersøgelsen? 4 Organisationernes størrelse

Læs mere

BRAND SECRETS Udfold hemmelighederne bag dit brand!

BRAND SECRETS Udfold hemmelighederne bag dit brand! BRAND SECRETS Udfold hemmelighederne bag dit brand! EN FORUNDERLIG, OMSKIFTELIG VERDEN Er du nysgerrig omkring dit brand? Er der ikke altid en vinkel, der kan overraske? Verden forandrer sig hele tiden

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Nordisk samarbejde på uddannelsesområdet

Nordisk samarbejde på uddannelsesområdet Lars Bodum 1 og Michael Tophøj Sørensen 2 Lars Bodumog Michael Tophøj Sørensen: Nordic cooperation in the area of education KART OG PLAN, Vol. 70, pp 70 75. P. O. B. 5003, NO-1432 Ås, ISSN 0047-3278 Lars

Læs mere

Ny opfindelse skal hjælpe danske håndværkere

Ny opfindelse skal hjælpe danske håndværkere Article summary Data: 20.04.2013 Country: Denmark Language: Danish Media: Byggeteknik (Construction Technology) English title: New invention to help Danish craftsmen English abstract: Award-winning building

Læs mere

AT5 Branding af elbiler. 2.b Fredericia Gymnasium Erik Langkjær og Stinne Creutz Høffer

AT5 Branding af elbiler. 2.b Fredericia Gymnasium Erik Langkjær og Stinne Creutz Høffer AT5 Branding af elbiler 2.b Fredericia Gymnasium Erik Langkjær og Stinne Creutz Høffer Rammer for AT: Branding af elbiler i AT5 i en 2.g klasse Fagene: Engelsk og fysik. Engelskdelen: Elbiler og miljø

Læs mere

DANSK PROFESSIONEL FODBOLD - UDFORDRINGER OG KOMMERCIELLE MULIGHEDER

DANSK PROFESSIONEL FODBOLD - UDFORDRINGER OG KOMMERCIELLE MULIGHEDER DANSK PROFESSIONEL FODBOLD - UDFORDRINGER OG KOMMERCIELLE MULIGHEDER Thomas Christensen Bestyrelsesformand i Divisionsforeningen & adm. direktør i OB Indhold 1. Kommerciel platform og udfordringer 2. Fan

Læs mere

Nye, nordiske måltider til børn i Norden NNM framework 2011

Nye, nordiske måltider til børn i Norden NNM framework 2011 2010-11-19 Forslag till styregruppen for Ny Nordisk Mad Nye, nordiske måltider til børn i Norden NNM framework 2011 Udvikling og kommunikation af grundlaget for en ny nordisk måltidsplatform for børn,

Læs mere

om undersøgelsen Social Media Benchmark semantic eu Undersøgelse udarbejdet i samarbejde med Børsen www.socialsemantic.eu

om undersøgelsen Social Media Benchmark semantic eu Undersøgelse udarbejdet i samarbejde med Børsen www.socialsemantic.eu om undersøgelsen Social Media Benchmark Europe-DK 2010/11 social semantic eu Undersøgelse udarbejdet i samarbejde med Børsen www.socialsemantic.eu MÅLET ER IKKE AT OPSTILLE skrækscenraier MEN AT VISE,

Læs mere

Konceptudvikling 2.0. brings you a presentation

Konceptudvikling 2.0. brings you a presentation Konceptudvikling 2.0 brings you a presentation Hvem er jeg? I gamle dage ville jeg nok have sagt I dag siger jeg Hvad er Hello? Et reklamebureau og så ikke helt alligevel Med Hello forsøger vi at skabe

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

CHAMP. Emballage lavet til det fiktive undertøjsfirma Inderst Inde. Maria Jacobsen, 12gf32med8b, Aarhus TECH

CHAMP. Emballage lavet til det fiktive undertøjsfirma Inderst Inde. Maria Jacobsen, 12gf32med8b, Aarhus TECH CHAMP Emballage lavet til det fiktive undertøjsfirma Inderst Inde. Grafisk design Opgaven Opgaven lød på at designe undertøjsemballage til det fiktive undertøjsfirma Inderst Inde. På æsken skulle der være

Læs mere

Splash-kampagnen, 2014

Splash-kampagnen, 2014 Splash-kampagnen, 2014 Resultater: I 2014 planlægger vi indtil videre at deltage i Messecenter Herning, som nu er blevet Skandinaviens største feriemesse med mere end 63.000 besøgende i 2013. Den bornholmske

Læs mere

LOKAL. markedsføring. trygt og frit. Udarbejdet af BL og reklamebureauet Anew i samarbejde med BoligKorsør og Boligkontoret Danmark.

LOKAL. markedsføring. trygt og frit. Udarbejdet af BL og reklamebureauet Anew i samarbejde med BoligKorsør og Boligkontoret Danmark. LOKAL markedsføring Udarbejdet af BL og reklamebureauet Anew i samarbejde med BoligKorsør og Boligkontoret Danmark. trygt og frit Indledning Lejefremmende kommunikation Er tomme boliger og tynde ventelister

Læs mere

Strategisk ledelse i skrumpende markeder

Strategisk ledelse i skrumpende markeder Strategisk ledelse i skrumpende markeder Uanset den konkrete situation ligger ansvaret for virksomhedens fremtid hos den øverste ledelse. Her er det vigtigt at være sig bevidst, om de afgørende strategiske

Læs mere

Marketing for ikke-marketingmedarbejdere

Marketing for ikke-marketingmedarbejdere Begrænset deltagerantal! Deltag på et intensivt seminar om Marketing for ikke-marketingmedarbejdere introduktion til marketingdisciplinen Teknologisk Institut Taastrup 6. og 7. maj 2009 Teknologisk Institut

Læs mere

8 TRADE MARKETING INDSIGTER MOMENT OF TRUTH

8 TRADE MARKETING INDSIGTER MOMENT OF TRUTH MOMENT OF TRUTH 8 TRADE MARKETING INDSIGTER Kunden går forbi vores produkt i butikken. Ser hun det? Stopper hun op? Tager hun det op? Ser hun på prisen? Køber hun det, eller går hun videre? Shopper Marketing

Læs mere

Bilag 1: Spørgeskema 1

Bilag 1: Spørgeskema 1 Bilag 1: Spørgeskema 1 1. Generelt om dig: Mand Kvinde 18 Mand Kvinde 19 Mand Kvinde 20 Mand Kvinde 21 Mand Kvinde 22 Mand Kvinde 23 Mand Kvinde 24 Mand Kvinde 25 Mand Kvinde 26 Mand Kvinde 27 Mand Kvinde

Læs mere

Restaurations Rådgivning

Restaurations Rådgivning Restaurations Rådgivning Man kan ikke spare sig til en succes! Investere i at få 15 års viden på få timer eller vil du selv opfinde den dybe tallerken igen? Kan du svare JA til disse 14 spørgsmål? SPØRGSMÅL

Læs mere

Trends 2013. Ansvarlig hos MEGAFON: Asger Nielsen ahn@megafon.dk. Danske Reklame- og Relationsbureauers Brancheforening

Trends 2013. Ansvarlig hos MEGAFON: Asger Nielsen ahn@megafon.dk. Danske Reklame- og Relationsbureauers Brancheforening Trends 2013 En MEGAFON undersøgelse med Huset Markedsføring, Dagligvareleverandørerne (DLF), Dansk Annoncørforening (DAF), Danske Reklame- og Relationsbureauers Brancheforening (DRRB) og Berlingske Tidende

Læs mere

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune 7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune Professor Majken Schultz Copenhagen Business School Hvad er et Brand? The American Marketing Association definerer et brand som Et navn, et udtryk, et symbol,

Læs mere

Rekruttering og brug af sociale medier i marinebranchen

Rekruttering og brug af sociale medier i marinebranchen Rekruttering og brug af sociale medier i marinebranchen Jakob le Fevre General Manager Job2sea.com 28-01-2011 www.job2sea.com 1 Rekruttering og brug af sociale medier i marinebranchen Situationen i marinebranchen

Læs mere

User Experience metoder i fødevarebranchen

User Experience metoder i fødevarebranchen User Experience metoder i fødevarebranchen Rådgivning i produktudvikling, innovation og brugerinvolvering til primært fødevarebranchen Helle Heiselberg, Cand.ling.merc. og projektleder for forbrugerplatformen

Læs mere

ROTARYs brand vi er, hvad vi gør!

ROTARYs brand vi er, hvad vi gør! ROTARYs brand vi er, hvad vi gør! AGENDA Kl. 18.00 Velkomst ved Guvernøren Kl. 18.10 Kort intro af Access PR og Karin Lund-Frank Kl. 18.20 Hvorfor fokus på branding og image? PR organisation og PR aktivitetskalender

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1) Titel. 6) Produktion. 2) Konceptet. 7) Visuel udformning. 8) Opsætning. 3) Forløb. 4) Målgruppen. 9) Facebook.

Indholdsfortegnelse. 1) Titel. 6) Produktion. 2) Konceptet. 7) Visuel udformning. 8) Opsætning. 3) Forløb. 4) Målgruppen. 9) Facebook. Konceptbeskrivelse Indholdsfortegnelse 1) Titel 6) Produktion 2) Konceptet 7) Visuel udformning 3) Forløb 8) Opsætning 4) Målgruppen 9) Facebook 5) Påstanden 10) Brugskontekst Titel Titlen for konceptet

Læs mere

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 12. september

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 12. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN:

HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: 2014 HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: Indholdsfortegnelse Jobansøgning... 2 Evaluering - Jobsøgning... 3 Virksomheden... 4 Evaluering

Læs mere

SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 33, DECEMBER 2014 ISSN: 1904-1233

SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 33, DECEMBER 2014 ISSN: 1904-1233 SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 33, DECEMBER 2014 ISSN: 1904-1233 REDAKTØRERNES SPALTE Kære læsere! Velkommen til et kort nyhedsbrev. December er som altid en hektisk måned, med jule- og

Læs mere

Bag om kampagnen World Careers. Kampagneleder Anne Bay Riisager Danmarks Rederiforening

Bag om kampagnen World Careers. Kampagneleder Anne Bay Riisager Danmarks Rederiforening Bag om kampagnen World Careers Kampagneleder Anne Bay Riisager Danmarks Rederiforening Agenda Det Blå Danmark World Careers Formål og strategi Aktiviteter Resultater Det Blå Danmark DET BLÅ DANMARK Hvem

Læs mere

Karrierevalg: Netjournalist

Karrierevalg: Netjournalist Karrierevalg: Netjournalist Lars K Jensen Ekstra Bladet Net / Nationen Del 1: Netjournalistik generelt Del 2: Nationen og mit arbejde Hvorfor netjournalist? 2003: Optaget på Danmarks Journalisthøjskole

Læs mere

Sommerens Store Dille 2014

Sommerens Store Dille 2014 Sommerens Store Dille 2014 Site: http://chicdesigns.dk/hulahopring/index.html Af 1 Shiko Nzorubara Klasse: Mula A 2. Semester Vejleder: Merete Lindemann & Ivan Rosenvinge Frederiksen TABLE OF CONTENTS

Læs mere

TEAM1 Christina Feder Svendsen Kasper Hesthaven Rasmus Uta Christensen Sune Reinert

TEAM1 Christina Feder Svendsen Kasper Hesthaven Rasmus Uta Christensen Sune Reinert TEAM1 Christina Feder Svendsen Kasper Hesthaven Rasmus Uta Christensen Sune Reinert KONCEPT Konceptet omhandler oprettelse af en ny kundeklub for smykkekæden Henrik Ørsnes. Diamant Klubben er en kundeklub

Læs mere

Skab bedre relationer gennem forbedring af image

Skab bedre relationer gennem forbedring af image Skab bedre relationer gennem forbedring af image I ve learned that people will forget what you said, people will forget what you did, but people will never forget how you made them feel. Maya Angelou Om

Læs mere

SKAT Rekrutteringskampagne 2007

SKAT Rekrutteringskampagne 2007 SKAT Rekrutteringskampagne 2007 Baggrund for kampagnen SKAT søgte i marts 2007 400 nye medarbejdere, som skulle være med til at opbygge verdens førende skatteforvaltning og sikre en retfærdig og effektiv

Læs mere

Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media

Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media Og så deler vi masser af viden Agenda Social Media et af dine ansigter udad til Social Media Value Chain Strategisk indgang ift. de digitale unge

Læs mere

PRAKTIKANT TIL ANALYSETEAMET?

PRAKTIKANT TIL ANALYSETEAMET? TIL ANALYSETEAMET? I Advice bygger vi vores rådgivning om kampagner, branding og politisk kommunikation på indsigt i målgrupper og deres behov. Og vi præ-tester kommunikationsindsatser, inden de går i

Læs mere

Foreløbig evaluering af fælleskommunal turismemarkedsføring 2013. Østdansk Turisme Juni 2013

Foreløbig evaluering af fælleskommunal turismemarkedsføring 2013. Østdansk Turisme Juni 2013 Foreløbig evaluering af fælleskommunal turismemarkedsføring 2013 Østdansk Turisme Juni 2013 Status her et halvt år inde i vores fælles turismemarkedsførings projekt er, at vi sammen har skabt 5.268 rejsebeslutninger

Læs mere

CRM-system markedet i overblik. ForretningsSystemer 2013 Peter Ulka, HerbertNathan & Co. A/S

CRM-system markedet i overblik. ForretningsSystemer 2013 Peter Ulka, HerbertNathan & Co. A/S CRM-system markedet i overblik ForretningsSystemer 2013 Peter Ulka, HerbertNathan & Co. A/S Agenda Intro til CRM Trends i CRM-system markedet Markedsoverblik 6 grundlæggende overvejelser ved valg af CRM-system

Læs mere

VTU. Auto College. Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse. Uddannelser: Personvognsmekaniker Lastvognsmekaniker.

VTU. Auto College. Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse. Uddannelser: Personvognsmekaniker Lastvognsmekaniker. VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse Uddannelser: 71,0 77,6 62,4 Administration og information Rekruttering af elever 58,7 71,2 Skoleperiodernes indhold Motivation 72,4 72,1

Læs mere

On-line dialog startes off-line

On-line dialog startes off-line On-line dialog startes off-line Af: Anette Boiesen Petersen Markedskonsulent Post Danmark A/S Søren Pedersen Senior Consultant Wilke A/S Synopsis: Word of Mouth er en af de mest effektive kommunikationsfomer

Læs mere

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet

FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet v./ Mette Skovgaard Frich, seniorkonsulent Retail Institute Scandinavia Baggrund for projektet STIGENDE FORBRUGERKRAV OG MAGT: I takt med en stigende

Læs mere

Uge 40 2009 Stop før 5

Uge 40 2009 Stop før 5 Uge 40 2009 Stop før 5 Baggrund Danmark har en kedelig europæisk rekord, hvad angår unge og alkoholforbrug. Hvor det i mange andre lande er uacceptabelt at være fuld og ukontrolleret, er det i Danmark

Læs mere

Crossmedia Øvelse 4 d. 11/2 2013

Crossmedia Øvelse 4 d. 11/2 2013 Crossmedia Øvelse 4 d. 11/2 2013 Gruppe 7: Melissa, Line, Terese, Anita og (Sofie). Spørgsmål ud fra teksterne af Jenkins, Mossberg og Fuchs: Danmarksindsamlingen (Byg videre på jeres tidligere observationer

Læs mere

Worldcareers. Bag om kampagnen for hele Det Blå Danmark

Worldcareers. Bag om kampagnen for hele Det Blå Danmark Worldcareers Bag om kampagnen for hele Det Blå Danmark Agenda - Generelt om kampagnen - Strategi - Materiale - Medievalg - Aktiviteter Kort om mig Martin Fyrst Jakobsen Historik: 1999 2002 HTX i Århus

Læs mere

Bliv fundet af dine brugere, via inbound marketing, som er mit speciale.

Bliv fundet af dine brugere, via inbound marketing, som er mit speciale. Mine kunder er virksomheder, som ønsker større synlighed Bliv fundet af dine brugere, via inbound marketing, som er mit speciale. Inbound Marketing handler om at blive fundet af sine brugere, i stedet

Læs mere

- et bedre sted at lære ONLINE REPUTATION MANAGEMENT

- et bedre sted at lære ONLINE REPUTATION MANAGEMENT ONLINE REPUTATION MANAGEMENT Agenda Hvad er ORM? 3 metoder til ORM i søgemaskiner Metoderne i praksis Beskyt dit navn Influence Lytter du? Værktøjer Radian6 2 Jesper Outzen 34 år Baggrund Multimediedesigner

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 7 Pia Fuglsang Bach, community redaktør, Berlingske. KAPITEL ET... 9 LinkedIn for virksomheder

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 7 Pia Fuglsang Bach, community redaktør, Berlingske. KAPITEL ET... 9 LinkedIn for virksomheder INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 7 Pia Fuglsang Bach, community redaktør, Berlingske KAPITEL ET... 9 LinkedIn for virksomheder Hvorfor have en virksomhedsprofil på LinkedIn?... 10 Overvejelser inden du

Læs mere

Nytænk din kundestrategi. Knaphed på kunder & kapital. From Share of Wallet to Share of Life. Per Østergaard Jacobsen Mandag den 6.

Nytænk din kundestrategi. Knaphed på kunder & kapital. From Share of Wallet to Share of Life. Per Østergaard Jacobsen Mandag den 6. Nytænk din kundestrategi Knaphed på kunder & kapital From Share of Wallet to Share of Life Per Østergaard Jacobsen Mandag den 6. maj 2013 Hvordan er jeg egentlig endt her? Erfaring & baggrund Ekstern lektor

Læs mere

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt Konkurrencer NONSTOP Nye konkurrencer Hver dag Motivation & problemfelt Dette er et oplæg til den mundtlige eksamen i Innovation & Markedsføring. I det følgende vil jeg beskrive forretningsplanen for Konkurrencer

Læs mere

ATHENA IT-GROUP A/S. Virksomhedspræsentation

ATHENA IT-GROUP A/S. Virksomhedspræsentation ATHENA IT-GROUP A/S Virksomhedspræsentation Historie Athena IT-Group A/S blev grundlagt i 1995 I 2000 købte virksomheden firmaet Just R Data ApS og startede dermed sine IT-aktiviteter I byggebranchen.

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- POLITIK, STRATEGI og PLAN SOCIALE MEDIER FORÅR 2013

KOMMUNIKATIONS- POLITIK, STRATEGI og PLAN SOCIALE MEDIER FORÅR 2013 KOMMUNIKATIONS- POLITIK, STRATEGI og PLAN SOCIALE MEDIER FORÅR 2013 Og hvorfor skal vi nu have det?? Du skal kunne analysere en problemstilling og udvælge egnede undersøgelsesmetoder til at besvare spørgsmålet.

Læs mere

NETWORKED BUSINESS TOUR

NETWORKED BUSINESS TOUR NETWORKED BUSINESS TOUR Fra social media-buzz til Networked Business Bliv medarrangør - det er gratis og skaber forandring og værdi for dine kunder og dit netværk prospekt: version 3 JERES NÆSTE EVENT

Læs mere

Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016

Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016 Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016 Vi i Team Odsherred arbejder med markedsføringsprojekter, med fokus på hele Odsherred. Hvilke projekter, der sættes

Læs mere

Nye spilleregler for påvirkning af den digitale forbruger. Eva Steensig Erhvervssociolog og stifter af Lighthouse Cph A/S

Nye spilleregler for påvirkning af den digitale forbruger. Eva Steensig Erhvervssociolog og stifter af Lighthouse Cph A/S Nye spilleregler for påvirkning af den digitale forbruger Eva Steensig Erhvervssociolog og stifter af Lighthouse Cph A/S Spillebanen: Rammen som adfærdsændringer foregår i Økonomi Polarisering Sundhed

Læs mere

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING.

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. 3 TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. Tlf. 70 268 264 info@relationwise.dk København - London - Stockholm Introduktion Loyalitets-guruen Frederick Reichheld beskriver, at loyale kunder er en fantastisk profit-generator,

Læs mere

Kom godt i gang. Tilslutninger

Kom godt i gang. Tilslutninger Quick Guide Kom godt i gang Tillykke med købet af Deres nye Clint DC1 kabel TV boks. Følgende tekst er ment som en hurtig guide så De nemt og hurtigt kan komme i gang med at benytte Deres boks. For yderligere

Læs mere

Felix, Sebastian og Martin R, 2.q Zealand Business College, HTX, Vordingborg 131115 Tandlægekampagne. Tandlæge Kampagne

Felix, Sebastian og Martin R, 2.q Zealand Business College, HTX, Vordingborg 131115 Tandlægekampagne. Tandlæge Kampagne Tandlæge Kampagne Gruppe: Sebastian, Felix og Martin R 1/10 Indholdsfortegnelse Forside...Side 1 Indholdsfortegnelse...Side 2 Problemformulering...Side 3 Problemtræ...Side 3 Afsender...Side 4 Mål og Målsætning...Side

Læs mere

Kan sociale medier bruges som forretningsmodel

Kan sociale medier bruges som forretningsmodel Kan sociale medier bruges som forretningsmodel Her tænker jeg ikke på udbyderne der stiller sociale medier til rådighed: Facebook Myspace Twitter FourSquare LinkedIn 1 Jeg tænker på dem, som kan levere

Læs mere

ZBC Vordingborg Marcus Rasmussen, Oliver Meldola, Mikkel Nielsen 17/02 2015. The Board Game

ZBC Vordingborg Marcus Rasmussen, Oliver Meldola, Mikkel Nielsen 17/02 2015. The Board Game The Board Game 1 Målgruppe Før vi kom på vores spil, havde vi lidt en ide om hvad det ville komme til at blive. Vi så på spillet Cards against humanity og vores spil ville blive lidt som det, da der vil

Læs mere

1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 13. september

1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 13. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere