Landinspektøruddannelsen rekrutteringsudfordringen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Landinspektøruddannelsen rekrutteringsudfordringen"

Transkript

1 [Prognosinstitutet beräknar att det årliga rekryteringsbehovet, trots svängningarna i antalet examinerade, under hela perioden fram till 2025 blir mindre än det årliga antal som examineras] [betyder det att vi riskerar att få ett gradvis ökande överskott av civilingenjörer. ] 4 En annan källa är Arbetsförmedlingen information. På deras hemsida finns vägledningstjänsten Yrkeskompassen som ska vara ett stöd för alla som står i begrepp att göra ett yrkesval och en hjälp för personer som arbetar med vägledning. Yrkesöversikten för lantmätare säger att antalet arbetslösa lantmätare har ökat kraftigt i Sverige det senaste året. Detta är visserligen från en mycket låg nivå, men budskapet är ändå förvirrande. Söker man i Arbetsförmedlingens utbildningsvägledning får man ingen träff på lantmätare, medan en sökning på lantmäteri visar utbildningen i Lund och Trollhättan, men inte på KTH eller Högskolan i Gävle. Beskrivningen ovan visar med all tydlig önskvärdhet att det finns ett stort behov av att tydliggöra budskapet kring arbete i lantmäterisektorn, och de utbildningar som leder dit. Åtgärder Situationen är naturligtvis inte tillfredsställande. Efter att Lantmäteriet lämnade rapporten till regeringen, har vi etablerat en samverkan med ett antal andra arbetsgivare som också har intresse av att det finns tillräckligt med lantmäterikompetens i samhället. Arbetsgivarna representerar myndigheter, den kommunala sektorn och också privata arbetsgivare. När det kommer till konkreta anställningar må vi vara konkurrenter, men alla har ett intresse av att det finns tillräckligt med utbildningsplatser och att det finns en arbetsmarknad för de utbildade. För att sektorn ska uppfattas som attraktiv måste det finnas möjlighet till rörlighet för dem som arbetar inom den. Inom ramen för denna arbetsgivarsamverkan pågår även en dialog med berörda lärosäten. Dagens finansieringssystem av lärosätena innebär att det är konkurrens om studenternas intresse. Lärosätena profilerar sig för att locka studenter. I en sektor som är liten behövs sannolikt samarbete för att klara att upprättahålla utbildningarna. Sådant samarbete mellan lärosätena förekommer också, men som arbetsgivare ser vi gärna att det utökas. Bologna-modellen bygger på att grundläggande utbildning ska kunna byggas på. Idag är de möjligheterna begränsade inom lantmäteriutbildningarna. Att etablera ytterligare möjligheter, där man på en befintlig utbildning lägger ett lantmäterilager ser arbetsgivarna därför som angeläget, liksom möjligheter till distansstudier. Genom att samverka med andra arbetsgivare och med högskolorna hoppas vi att kunna påverka utvecklingen inom de områden vi kan. För att situationen i sin helhet ska förbättras krävs vissa politiska initiativ. Konsekvensen av bristen på lantmäterikompetens måste tydliggöras utan den stannar Sverige! Kerstin Vikner, avdelningsdirektör, Lantmäteriet Marie Lyxell-Stålnacke, personaldirektör, Lantmäteriet 2 Högskoleverkets planeringsunderlag. 3 SCB: Arbetskraftsbarometern Högskoleverket, Rapport 2010:1. DANMARK EDU Anne-Mette Bach, Michael Tophøj Sørensen og Esben N. Clemens Landinspektøruddannelsen og rekrutteringsudfordringen Landinspektøruddannelsen har ondt i rekrutteringen. Som konsekvens af et lavt studenteroptag i 2009, 2010 og 2011 har skolen for Arkitektur, Design og Planlægning på Aalborg Universitet taget kampen op mod det lave ansøgerantal ved at professionalisere markedsføringen rettet mod de unge. Den 1. marts 2013 lød startskuddet til landinspektøruddannelsens nye rekrutteringskampagne Udvikling kræver plads Hjælp med at finde en løsning. Kampagnens udtryk er fremtidsorienteret, teknologisk og visualiserer én af de mange problemstillinger, landinspektøren er sat i verden for at løse. Men vejen til det nye kampagneudtryk har været lang og lærerig. Kampagnen for 2013 tager sit afsæt i rekrutteringskampagnen for landinspektøruddannelsen fra Med teaseren Vi elsker oversvømmelser skulle de unge forrige år gøres opmærksom på, at man som landinspektør bliver stillet overfor masser af problemer. Og heldigvis for det. Ellers var der jo ingen udfordringer at løse. Konceptidéen blev udarbejdet af et reklamebureau og det visuelle udtryk i kampagnen endte med at vise fire friske landinspektørstuderende i gummistøvler, som stod i vand til anklerne i et parcelhuskvarter efter en omgang monsterregn. I kampagnen for 2012 var budskabet, at landinspektører elsker oversvømmelser ikke fordi landinspektører er mere ondskabsfulde end andre, men fordi de simpelthen elsker problemløsning. Maankäyttö 3a

2 Kampagnen Vi elsker oversvømmelser fra 2012 viser fire friske landinspektørstuderende efter en omgang monsterregn. Her på et postkort, der blev trykt til uddeling på diverse uddannelsesevents, arrangementer osv. I forhold til hvilke medier kampagnen skulle køre på, hentede skolen også professionel hjælp udefra. Et mediebureau rådgav om, at det var de digitale medier, der bedst ramte den unge modtagergruppe. Medieplanen blev lagt, og den digitale kampagne blev kørt i stilling. Kampagnen blev eksekveret i perioden 1. marts august Så mange nye studerende er begyndt på landinspektørstudiet de seneste år i henholdsvis Aalborg og København. Kilde: År Landinspektør, AAL Landinspektør, KBH Større optag i 2012 Efter kampagnens afslutning var det tid til at måle effekten. Først og fremmest var studenteroptaget interessant. Denne viste nemlig et markant større optag. Især landinspektøruddannelsen i København fik dobbelt så mange studerende som i Det større optag kunne være en indikator på, at kampagnen havde gjort dét, den skulle nemlig få flere studerende rekrutteret til landinspektøruddannelsen. Men målingsarbejdet for 2012 stoppede ikke her. Mens kampagnen løb af stablen, havde skolen allerede hyret et analyseinstitut til at udføre en stor undersøgelse for at finde ud af, hvad årsagerne kan være til den generelt lave interesse for dét at læse til landinspektør. Analyseinstituttet fik derfor til opgave at kulegrave kendskabet til landinspektøruddannelsen og professionen samt dennes image. Men at undersøge kendskab og image var ikke nok også effekten og modtagelsen af kampagnen skulle undersøges. Af hensyn til fremtidige kampagner var det vigtigt at redegøre for spørgsmål som: hvad virkede ved kampagnen? hvad skulle forbedres? samt hvilken effekt havde kampagnen på de unge? Alle sammen vigtige spørgsmål, som skulle besvares, for at kunne ramme målgruppen endnu bedre i 2013 og fremefter. 22 Maankäyttö 3a 2013

3 Landinspektør = Mand i gummistøvler Analyseinstituttet var færdig med sit arbejde i august Resultaterne var ikke overraskende. Kendskabet til landinspektøruddannelsen i den danske befolkning var meget lavt, og kendskabet var stort set ikke-eksisterende blandt de potentielle studerende, aldersgruppen år. I forhold til landinspektørens image så det ikke lysere ud. Ét billede var fælles for alle respondenter. Et billede som var meget ensidigt og fasttømret, nemlig et billede af en landinspektør, som står ude på en mark iført grønne gummistøvler og gul vest med sit måleudstyr. Et billede som også af potentielle studerende blev betegnet som nørdet og kedeligt og af de fleste kun blev opfattet negativt. Mange associerede også en landinspektør med sjovt nok noget med landbrug på grund af land i titlen. Og moderne teknologi? Nej, det brugte en landinspektør ikke! Med denne viden måtte skolen erkende, at det visuelle udtryk i kampagnen Vi elsker oversvømmelser ikke tilstrækkeligt viste landinspektørens mangfoldige arbejde. Den skabte i stedet negative associationer om uddannelsen og professionen, og dermed medvirkede kampagnen til reproduktion og manifestation af det ensidige og negative image. Brugen af billedet af den stereotype landinspektør i marken blev ellers anvendt, da der var en formodning om, at det var sådan naturligvis i positiv forstand at omverdenen så en typisk landinspektør. Så for at gøre det nemmere for de unge at afkode, at der her var tale om landinspektøruddannelsen, så blev det stereotype billede anvendt. Der var ingen, der kunne forudse, at det gængse billede af en landinspektør senere i analyseinstituttets undersøgelse skulle vise sig at blive opfattet som noget negativt og møde direkte modstand. Udover det visuelle udtryk fik også kampagnens teaser Vi elsker oversvømmelser en lidt hård medfart. Med den lidt provokerende overskrift var målet at skabe en stopeffekt og dermed opmærksomhed i de unges bevidsthed. For hvordan kan nogen elske oversvømmelser? Desværre blev teaseren mod al forventning taget mindre positivt imod, da de potentielle studerende fandt den upassende og direkte kynisk. En yderligere erfaring var hermed gjort. Man skulle fokusere mindre på problemet (oversvømmelser) og mere på dét at finde en løsning. Undersøgelsen viste dog også positive resultater. En spændende konklusion fra rapporten viste blandt andet, at selvom de potentielle studerende ved første umiddelbare tanke ville beskrive landinspektøruddannelsen som kedelig og nørdet, ændrede de selvsamme personer i høj grad mening efter at være blevet præsenteret for øvrige forhold og aspekter ved landinspektøruddannelsen. Nu blev uddannelsen vurderet til at være en moderne, grøn uddannelse med mulighed for at gøre en forskel. Efter at de unge fik større kendskab til uddannelsen, var der også flere, som ville overveje uddannelsen eller anbefale den til andre. Nye tider Nyt udtryk 2013 Et halvt år efter og mange erfaringer, inputs og viden senere var det tid til at gå i gang med kampagnearbejdet for Nu var det tid til at få al den nye viden og de mange erfaringer ned i en kampagnestrategi og senere ned i en idé og et koncept. Igen blev samme reklamebureau inddraget. På baggrund af alle de analyser og undersøgelser, skolen havde iværksat igennem det seneste halve år, stod flere ting lysende klart fra start. Den nye kampagne skulle tage afsæt i den tidligere kommunikative platform; Vi elsker oversvømmelser dog uden at fastholde det eksisterende kommu- FAKTA om kampagne 12 og 13 Landinspektørkampagnen er både i 2012 og 2013 en del af en fælles kampagne for Landinspektør, By-, Energi og Miljøplanlægning og Geografi på Aalborg Universitet. FAKTA om analyseinstituttets undersøgelse Undersøgelsen er gennemført som: kvalitative dybdeinterviews med studerende på Landinspektøruddannelsen samt konkurrerende uddannelser fokusgruppeinterviews med potentielle studerende landsrepræsentativ spørgeskemaundersøgelse blandt de årige danskere (i alt repræsentativt udvalgte danskere) Moderator: Nu viser jeg jer en kort beskrivelse af uddannelsen og vil gerne høre hvad I tænker, når I har læst den A: mere orienteret mod planlægning end jeg troede! B: meget mere ingeniøragtig end jeg troede C: Den lyder da for fed, og så endda i Aalborg cool by nordkraft osv. D: knap så gummistøvleagtig som jeg troede E: mega vildledende navn B: vidste på ingen måde at det fandtes F: jeg tænker, at uddannelsens navn gør, at de mister mange studerende! Man tænker jo slet ikke ingeniør, arkitekt og jurist! G: tror den vil appellere til mange, da den trækker på flere forskellige områder F: enig med D jeg var også på gummistøvlerne før H: Det lyder spændende! Blev også overrasket over, at det ikke var så gummistøvleagtigt Uddrag fra analyseinstituttets undersøgelse Maankäyttö 3a

4 nikationsunivers. Fokusset skulle flyttes fra at omhandle problemet til at omhandle problemløsningen, ligesom det stereotype billede af landinspektøren (med gummistøvler og måleinstrument) skulle i baggrunden. Ind skulle i stedet moderne teknologi og fokus på løsninger, nytænkning og fremtid. Et nyt kampagnekoncept var født! UDVIKLING KRÆVER PLADS Hjælp med at finde en løsning. Bliv Landinspektør på Aalborg Universitet. Når der ikke er plads til udviklingen, hvor flytter vi den så hen? Hvordan tilgodeser vi både mennesker, fremskridt og natur? Som Landinspektør på Aalborg Universitet er du med til at udvikle løsninger inden for bl.a. planlægning, opmåling, IT, jura, design og projektledelse. Hvilke problemer vil du være med til at løse? AALBORG KØBENHAVN Den nye kampagne Udvikling kræver plads Hjælp med at finde en løsning har fokus på moderne teknologi, løsninger, nytænkning og fremtid. Hvordan skal fremtiden se ud? Det kan kun den studerende på landinspektøruddannelsen, svare på. Målene med kampagnen 2013 er at rekruttere et konkret antal studerende 25 i KBH og 25 i AAL mht. optag september 2013 at påvirke opfattelsen af landinspektørens image i sidste ende brande uddannelsen i en fælles og samlet værdikommunikation sammen med uddannelserne Geo grafi og By-, Energi og Miljøplanlægning, der strækker sig over flere år Udvikling kræver plads Kampagnen for 2013 hedder Udvikling kræver plads og tager afsæt i benyttelse versus beskyttelse, ja natur versus udvikling. Det visuelle udtryk i den nye kampagne er et rundt foto af det åbne land. Ovenpå fotoet af landskabet er der med en tynd glødende streg tegnet en stor bygning. Fotoet med landskabet er virkeligheden, stregtegningen er løsningen eller kreativiteten. Den studerende kigger ind i fremtiden med kikkerten (derfor cirkelbilledet). Hvordan skal billedet i kikkerten være? Det kan kun den person, der vælger landinspektørstudiet, svare på. Den glødende stregtegning skal symbolisere den studerendes tanke, ligesom en pære, der blinker, inden den tænder. Det visuelle udtryk bakkes op af teaseren Hjælp med at finde en løsning, hvorefter payoffet Hvilke problemer vil du være med til at løse? direkte går ind og opfordrer den potentielle studerende til at tage stilling. Online kampagne igen! Efter idé og udtryk var på plads, var det tid til at fastlægge den nye medieplan for Igen blev mediebureauet inviteret, og valget faldt endnu en gang på de online løsninger. Den nye kampagne er derfor blandt andet at finde på studieportalen.dk, Facebook, rejseplanen.dk, og boliga.dk. Derudover er der tilknyttet et annoncenetværk, som består af mange forskellige websider (fx Ekstrabladet, Youtube). Hvor kampagnebannerne her ender, afhænger af brugerens adfærd på nettet. Prætestet på to fokusgrupper Sidste års kampagne blev testet efter lanceringen. I år valgte skolen også at teste kampagnen inden for at pejle sig ind på, hvordan kampagnen ville blive modtaget af målgruppen. Prætesten bestod af to uafhængige fokusgrupper bestående af gymnasieelever. Selvom man ikke skal se fokusgruppeinterviews som den fulde sandhed, havde testen til formål at give et praj om, om den rette markedsføringskurs var sat. Der er ingen tvivl om, at byplanlægning og areal- og naturressourceforvaltning er tunge emner for en del 16-årige gymnasieelever. Men på trods af dette kunne mange i fokusgrupperne godt forstå problemet i kampagnen. I én af fokusgrupperne kørte diskussionen ligefrem ud på et sidespor af ren og skær engagement, og natur versus udvikling blev lystigt diskuteret. Diskussionen var interessant. Den viste nemlig, at målgruppen havde holdninger til og interesserede sig for netop det emne, som skildres i kampagnen. Forhåbentlig vækker det nogle potentielle studerendes interesse for dét at læse til landinspektør. Overordnet set viste fokusgruppeinterviewsene, at der var en god forståelse for budskabet i kampagnen og de fleste forstod og tog godt imod idéen og konceptet med, at det er den studerende, der finder løsningen og former fremtiden. Er en landinspektør en lille lav dværg? Prætesten gav ikke kun et praj om, hvorvidt skolen var på rette vej med kampagnen, den gav også en dybere indsigt i de unges 24 Maankäyttö 3a 2013

5 billede af, hvordan en typisk landinspektør ser ud. En landinspektør blev i grupperne blandt andet omtalt som en lidt kedelig type; en bedstefar som ikke går så meget op i sin tøjstil og udseende; en matematiklærertype, ja, nogle mente tilmed, at en landinspektør er en lille lav dværg. Disse forestillinger blandt de unge potentielle studerende viste igen de fordomme, som også kom til udtryk i analyseinstituttets undersøgelse i Heldigvis var flere i fokusgrupperne enige om, at kampagnen for 2013 viste et andet og et mere positivt billede af en landinspektør et udtryk som var mere moderne og teknologisk. Næste skridt Efter kampagnens afvikling vil effekten blive målt på flere parametre ligesom i Ikke kun bliver der målt på det konkrete optag, også antallet af henvendelser til studievejledere og interne studiestartsundersøgelser (i form af spørgeskemaer til de nye studerende) vil være en del af evalueringsprocessen. Desuden gør den digitale kampagne det muligt at måle antal klik og visninger samtidig med, at den kan vise meget om målgruppen, fx hvor i landet målgruppen befinder sig. Kampagnerne for 2012 og 2013 er kun starten og kun en del af mange andre markedsførings og brandinginitiativer. Planen er, at dette års konceptunivers skal køre de næste 3 5 år. Konceptet skal dog udvikles med flere forskellige problemer og løsninger år efter år, så mange af landinspektørens spændende arbejdsopgaver og daglige udfordringer bliver illustreret. Der er ingen tvivl om, at landinspektøruddannelsen og professionen har stået overfor og stadig står overfor en imageudfordring. En udfordring som bør og skal løses af skolen, men i tæt samarbejde med branchen og Den danske Landinspektørforening. Den fælles rekrutteringsudfordring går ud på at give de studerende lyst til et livslangt engagement inden for landinspektørfaget. Øvrige markedsføringsinitiativer indbefatter Åbent hus på Aalborg Universitet i København og Aalborg Dansk Naturvidenskabsfestival i Aalborg Zoo Forskningens Døgn Studiepraktik UUG (Uddannelse Uden Grænser) i Herning og Odense Internationale og danske informationsfilm om landinspektøruddannelsen Markedsføringsfilm om landinspektørfaget og uddannelsen Annoncer i relevante medier Udvikling af interaktive udstillinger og lege til diverse events og arrangementer Markedsføringsmateriale, fx brochurer og studieguides Diverse internationale markedsføringsinitiativer, fx markedsføres kandidatuddannelsen på studyportals.eu og masterstudies.com Skolens samarbejdspartnere Reklamebureau: Udarbejder koncept, det grafiske udtryk og tekst Mediebureau: Analyserer hvor og hvordan målgruppen bedst rammes samt udarbejder medie- og indrykningsplan Analyseinstitut: Undersøger målgruppens holdninger til kampagnen samt foretager imageanalyse Foto: Esben Norby Clemens Foto: Kristian Hegner Reinau Anne-Mette Bach, PR- & markedsføringskoordinator, Cand. mag. i medieformidlet kommunikation, Skolen for Arkitektur, Design og Planlægning, Aalborg Universitet. Michael Tophøj Sørensen, skoleleder og lektor, Skolen for Arkitektur, Design og Planlægning, Aalborg Universitet. Esben N. Clemens, PR- & rekrutteringsmedarbejder, Landinspektør, Skolen for Arkitektur, Design og Planlægning, Aalborg Universitet. Abstract The study programme of Surveying, Planning and Land Management is suffering from a decrease in the recruitment. As a consequence, the School of Architecture, Design and Planning at Aalborg University has taken up the battle against the low number of applicants by professionalizing the marketing targeted at young people. The new recruitment campaign for the programme, Development demands space help finding a solution, was launched on 1 March The campaign focuses on modern technology, solutions and innovation and also visualises one of the many problems which a chartered land surveyor is able to solve. The campaign is the result of a long process of thorough evaluation, efficiency analyses and target group surveys all carried out in cooperation with professional partners like advertising agencies, media agencies, and opinion research institutes. Maankäyttö 3a

Spørgeskemaundersøgelse 2014 Landinspektøruddannelsen

Spørgeskemaundersøgelse 2014 Landinspektøruddannelsen Spørgeskemaundersøgelse 2014 Landinspektøruddannelsen 1. Kønsfordeling - 47 respondenter (ud af 47 mulige på undersøgelsestidspunktet) pige dreng i alt København 6 17 23 Aalborg 9 15 24 I alt 15 32 47

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse 2014 By-, Energi- og Miljøplanlægningsuddannelsen

Spørgeskemaundersøgelse 2014 By-, Energi- og Miljøplanlægningsuddannelsen Spørgeskemaundersøgelse 2014 By-, Energi- og Miljøplanlægningsuddannelsen 1. Kønsfordeling - 49 respondenter pige dreng i alt København 10 21 31 Aalborg 9 9 18 I alt 19 30 49 2. Hvornår blev du interesseret

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse 2014 Geografiuddannelsen

Spørgeskemaundersøgelse 2014 Geografiuddannelsen Spørgeskemaundersøgelse 2014 Geografiuddannelsen 1. Kønsfordeling - 17 respondenter (ud af 19 mulige på undersøgelsestidspunktet) pige dreng i alt Aalborg 6 11 17 2. Hvornår blev du interesseret i geografiuddannelsen?

Læs mere

INTERNATIONALISER DIN UDDANNELSE I DANMARK ELLER I SVERIGE BYGG DIN EGEN BRO TILL DEN GLOBALA ARBETSMARKNADEN

INTERNATIONALISER DIN UDDANNELSE I DANMARK ELLER I SVERIGE BYGG DIN EGEN BRO TILL DEN GLOBALA ARBETSMARKNADEN INTERNATIONALISER DIN UDDANNELSE I DANMARK ELLER I SVERIGE BYGG DIN EGEN BRO TILL DEN GLOBALA ARBETSMARKNADEN Roskilde Universitet Varför är det en bra idé? Om du åker på utbyte till Malmö University kan

Læs mere

Sociale Medier. som salgs- og marketingværktøj MARTIN OLESEN, PATCHWORK. Commercial in Confidence

Sociale Medier. som salgs- og marketingværktøj MARTIN OLESEN, PATCHWORK. Commercial in Confidence Sociale Medier som salgs- og marketingværktøj MARTIN OLESEN, PATCHWORK QUIZ 14.346? 1. Antallet af videoer uploadet til YouTube pr. minut? 2. Antallet af Facebook kommentarer pr. sekund? 3. Antallet af

Læs mere

FIRST LEGO League. Fyn innovation hold 1. Lagdeltakere:

FIRST LEGO League. Fyn innovation hold 1. Lagdeltakere: FIRST LEGO League Fyn 2012 Presentasjon av laget 8 innovation hold 1 Vi kommer fra Odense C Snittalderen på våre deltakere er 1 år Laget består av 0 jenter og 0 gutter. Vi representerer Sct. Hans Skole

Læs mere

Dorthe Riget. Tina Lindstam

Dorthe Riget. Tina Lindstam Dorthe Riget Tina Lindstam Vi har forenet vores kræfter og tilbyder nu vores kompetencer som en samlet pakke, når det gælder markedsføring og kommunikation. Det fælles samarbejde kalder vi... RIGET Marketing

Læs mere

Spørgeskema omkring Ferm living og sociale medier

Spørgeskema omkring Ferm living og sociale medier Bilag 1. Spørgeskema omkring Ferm living og sociale medier Formålet med spørgeskemaet er at undersøge målgruppens holdning til brandet ferm living og deres produkter. Tilmed søger undersøgelsen at kortlægge

Læs mere

DEN GRAFISKE BRANCHE VISER, AT DER ER POWER I PRINT KREATIV DIRECT MAIL SKABER DEBAT OG FLYTTER HOLDNINGER

DEN GRAFISKE BRANCHE VISER, AT DER ER POWER I PRINT KREATIV DIRECT MAIL SKABER DEBAT OG FLYTTER HOLDNINGER DEN GRAFISKE BRANCHE VISER, AT DER ER POWER I PRINT KREATIV DIRECT MAIL SKABER DEBAT OG FLYTTER HOLDNINGER Når mailboksen er fuld, er brevkassen ofte tom, og derfor er tryksagen det stærkeste pushmedie.

Læs mere

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater Statistisk oversigt Spørgeskema resultater 1 Vi har lavet to forskellige spørgeskemaer. Et spørgeskema til Biibo.dks eksisterende brugere, hvor vi fik lov til at bruge Biibo.dks brugerdatabase og et til

Læs mere

Afrapportering til Kartoffelafgiftsfonden af Brug Knolden 2009/2010

Afrapportering til Kartoffelafgiftsfonden af Brug Knolden 2009/2010 Afrapportering til Kartoffelafgiftsfonden af Brug Knolden 2009/2010 Titel Brug Knolden generisk markedsføring af kartofler Projektansvarlig og deltagere Projektleder Lene Toft Johansen, Projekt- og Udviklingskonsulenterne,

Læs mere

User Innovation Management og Maxi projektet

User Innovation Management og Maxi projektet User Innovation Management og Maxi projektet Pernille Bertelsen Forskningsgruppen for Tekno-Antropologi og Participation Institut for Planlægning Aalborg Universitet (Annne Marie Kanstrup og Christian

Læs mere

Forsvarets uddannelser Elitekampagne 2009. IIA prisen 2009

Forsvarets uddannelser Elitekampagne 2009. IIA prisen 2009 Forsvarets uddannelser Elitekampagne 2009 IIA prisen 2009 Baggrund Kunden: Forsvaret Vigtig baggrundsviden: Forsvaret uddanner og udsender soldater til deltagelse i de internationale aktioner, som Danmark

Læs mere

Generelle ideer til Messecenter Vesthimmerland

Generelle ideer til Messecenter Vesthimmerland Generelle ideer til Messecenter Vesthimmerland I det følgende har jeg skrevet refleksioner, spørgsmål og tanker vedr. hvilke områder jeg ser i kan forbedre og måske bør se nærmere på. Tankerne er inddelt

Læs mere

Rapport under Koordineret markedsføring af folkebibliotekerne Nationalt tilskudsprogram

Rapport under Koordineret markedsføring af folkebibliotekerne Nationalt tilskudsprogram Film - Få fuldt udbytte af biblioteket Rapport under Koordineret markedsføring af folkebibliotekerne Nationalt tilskudsprogram Maj 2010 Projektleder: Sonja Ibach Nissen sin-kultur@aalborg.dk Se filmen:

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2013

Kommunikationsstrategi 2013 Kommunikationsstrategi 2013 4 STYRKER x 3 MÅLGRUPPER x 3 TRIN Baggrund Kommunikationsstrategien 4 x 3 x 3 er sammen med kommunikationspartnerne udviklet af den nyetablerede fælles kommunikationsafdeling

Læs mere

Evaluering af projekt Bygherredialog om bæredygtig byudvikling. Projektdeltagere fra Malmø stad og Københavns Kommune har bidraget til evalueringen.

Evaluering af projekt Bygherredialog om bæredygtig byudvikling. Projektdeltagere fra Malmø stad og Københavns Kommune har bidraget til evalueringen. Evaluering af projekt Bygherredialog om bæredygtig byudvikling Projektdeltagere fra Malmø stad og Københavns Kommune har bidraget til evalueringen. Projektet er gennemført indenfor den afsatte tid med

Læs mere

Dragør kommune. 18+ undersøgelse. Undersøgelse af behovet for et kulturtilbud i aldersgruppen år

Dragør kommune. 18+ undersøgelse. Undersøgelse af behovet for et kulturtilbud i aldersgruppen år Dragør kommune 18+ undersøgelse Undersøgelse af behovet for et kulturtilbud i aldersgruppen 18-24 år 17-12-2014 Indholdsfortegnelse Forord...3 Undersøgelsens konklusioner...4 Undersøgelsens fokus...5 Stedet

Læs mere

Nyhedsbrev februar 2012

Nyhedsbrev februar 2012 Nyhedsbrev februar 2012 Kære medlemmer, kære partnere Så viser kalenderen 2012, og endnu et halvt år er gået siden sidste nyhedsbrev fra Moment Talent. Vi håber I alle er kommet godt og sikkert ind i det

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

Den larmende verden!!

Den larmende verden!! BLOG DIG TIL SUCCES Den larmende verden Den larmende verden Overflod af indhold og afsendere 1/4 af alt indhold er i dag skabt af brugerne selv 10 timer Så meget content indtager vi hver eneste dag 5x

Læs mere

Brandingstrategi Udgivet af Vordingborg Kommune 2011. Udarbejdet af: Udviklingsstaben

Brandingstrategi Udgivet af Vordingborg Kommune 2011. Udarbejdet af: Udviklingsstaben Brandingstrategi Brandingstrategi Udgivet af Vordingborg Kommune 2011 Udarbejdet af: Udviklingsstaben Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Tlf. 55 36 36 36 www.vordingborg.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Undervisningsvejledning

Undervisningsvejledning Undervisningsvejledning Baggrund Undervisningsvejledning Denne undervisningsvejledning er lavet med henblik på at understøtte undervisningen af unge uledsagede asylansøgere ud fra filmen It s Your Safety-net!.

Læs mere

Branding og strategisk kommunikation

Branding og strategisk kommunikation Derfor står jeg her Branding og strategisk kommunikation Workshop Kirkernes Mediedag Kommunikationsrådgiver Michael Trinskjær 25. januar 2014 KOMMUNIKATØR Cand.comm., kommunikationsrådgiver; direktør Aspekta

Læs mere

file:///c:/users/antonia/desktop/thesis/surveycontentbuilder.aspx.htm

file:///c:/users/antonia/desktop/thesis/surveycontentbuilder.aspx.htm 1 of 5 01/11/2010 15:49 StudSurvey 2010 IT-Department - Student Survey New Survey Settings Security Stats Form builder Results report Mailing Try Survey Log out ad69733 Form builder Answers editor Form

Læs mere

Adwords i praksis annoncer på Google

Adwords i praksis annoncer på Google 3 timers kursus hos jer, hos Nielsens Bureau eller over internettet: Adwords i praksis annoncer på Google Adwords-annoncerne fra Google er en nem, hurtig og effektiv måde at gøre jeres produkter og ydelser

Læs mere

Evaluering af kampagnen Hudallergi, en partner for livet 2011

Evaluering af kampagnen Hudallergi, en partner for livet 2011 Evaluering af kampagnen Hudallergi, en partner for livet 2011 Notat Juli 2011 1. Indledning I foråret 2011 gennemførte Miljøstyrelsen for anden gang kampagnen Hudallergi en partner for livet. Kampagnen

Læs mere

esultater fra pørgeskema ndersøgelse

esultater fra pørgeskema ndersøgelse irksomheders Resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen essedeltagelse esultater fra Undersøgelsen er foretaget blandt ansatte, der arbejder med deres virksomheds deltagelse i messer, og som modtog Faust

Læs mere

Dagplejere søges! Rekrutteringskampagne 2008. Testkampagne i Horsens, Skanderborg, Svendborg og Holbæk Og flere andre er også gået i gang

Dagplejere søges! Rekrutteringskampagne 2008. Testkampagne i Horsens, Skanderborg, Svendborg og Holbæk Og flere andre er også gået i gang Dagplejere søges! Rekrutteringskampagne 2008 Testkampagne i Horsens, Skanderborg, Svendborg og Holbæk Og flere andre er også gået i gang Vi mangler dagplejere her og nu - lad os lave en kampagne KØR! Vi

Læs mere

Bilag 1: Spørgeskema 1

Bilag 1: Spørgeskema 1 Bilag 1: Spørgeskema 1 1. Generelt om dig: Mand Kvinde 18 Mand Kvinde 19 Mand Kvinde 20 Mand Kvinde 21 Mand Kvinde 22 Mand Kvinde 23 Mand Kvinde 24 Mand Kvinde 25 Mand Kvinde 26 Mand Kvinde 27 Mand Kvinde

Læs mere

DEN GRAFISKE BRANCHE VISER, AT DER ER MILJØ I TRYKSAGEN DIRECT MAIL FÅR B2B-MODTAGERE TIL AT ÆNDRE HOLDNINGER

DEN GRAFISKE BRANCHE VISER, AT DER ER MILJØ I TRYKSAGEN DIRECT MAIL FÅR B2B-MODTAGERE TIL AT ÆNDRE HOLDNINGER DEN GRAFISKE BRANCHE VISER, AT DER ER MILJØ I TRYKSAGEN DIRECT MAIL FÅR B2B-MODTAGERE TIL AT ÆNDRE HOLDNINGER Før du fælder dom over tryksagen. Det var overskriften på en flot direct mail, Den Grafiske

Læs mere

FIRST LEGO League. Västerås Superseniorerna. Lagdeltakere:

FIRST LEGO League. Västerås Superseniorerna. Lagdeltakere: FIRST LEGO League Västerås 2012 Presentasjon av laget Superseniorerna Vi kommer fra Hallstahammar Snittalderen på våre deltakere er 1 år Laget består av 0 jenter og 0 gutter. Vi representerer Lindboskolan

Læs mere

AALBORG UNIVERSITET STRATEGI OG KONCEPT

AALBORG UNIVERSITET STRATEGI OG KONCEPT AALBORG UNIVERSITET STRATEGI OG KONCEPT INDHOLD FINDINGS STRATEGI KONCEPT ORGANISATION ET PERSPEKTIV PÅ JER HVAD STÅR I FOR? VIDEO Det virker til at være for folk, der går på AAU, ikke for folk,

Læs mere

Verden tilhører dem, der kan forstå at forandre

Verden tilhører dem, der kan forstå at forandre KL TOPMØDE 2016 AALBORG Verden tilhører dem, der kan forstå at forandre Professor Ole Sejer Iversen Aarhus Universitet & University of Technology, Sydney @sejer Source: http://www.fastcoexist.com/1680659/the-beam-toothbrush-knows-if-youre-not-brushing-enough

Læs mere

Sociale medier som en del af kommunikationsstrategien

Sociale medier som en del af kommunikationsstrategien KUNDELOGO Sociale medier som en del af kommunikationsstrategien Den 2. december 2010 Copyright 2010 Discus Communications A/S Conventional marketing wisdom long held that a dissatisfied customer tells

Læs mere

Rettelser pr. 17. oktober 2017 er markeret med *

Rettelser pr. 17. oktober 2017 er markeret med * Oversigt valgdata ordinært valg 017 Valgdata Bestyrelsen 017... Valgdata Akademisk Råd 017... Valgdata Ph.d-udvalg 017... Valgdata Institutråd 017... Valgdata studienævn ENGINEERING 017... 4 Valgdata studienævn

Læs mere

FIRST LEGO League. Sorø Rasmus Fabricius Eriksen. Gutt 13 år 0 Rasmus Magnussen Gutt 13 år 3

FIRST LEGO League. Sorø Rasmus Fabricius Eriksen. Gutt 13 år 0 Rasmus Magnussen Gutt 13 år 3 FIRST LEGO League Sorø 2012 Presentasjon av laget Frede 3 Vi kommer fra Sorø Snittalderen på våre deltakere er 13 år Laget består av 3 jenter og 4 gutter. Vi representerer Frederiksberg Sole Type lag:

Læs mere

Sluk Lyset 26.03.11 kl. 20:30. Vær en del af verdens største klimakampagne

Sluk Lyset 26.03.11 kl. 20:30. Vær en del af verdens største klimakampagne Sluk Lyset 26.03.11 kl. 20:30 Vær en del af verdens største klimakampagne Sluk lyset Foto: Kim Vadskær Earth Hour er verdens største klimakampagne, hvor mennesker over hele kloden står sammen, viser deres

Læs mere

PROJEKT X:IT Undervisningsvejledning til konkurrence for X. IT klasser

PROJEKT X:IT Undervisningsvejledning til konkurrence for X. IT klasser til konkurrence for X. IT klasser Indledning Konkurrencen for 7.-9. klasser på X:IT skoler har to formål: Dels skal konkurrencen være med til at fastholde elevernes interesse for projektet og de røgfri

Læs mere

Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning

Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning Dit Liv På Nettet - Manus 8. klasse Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning 2015 Center for Digital Pædagogik Forord Dette manuskript er tilknyttet præsentationen

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning

Analyseinstitut for Forskning Analyseinstitut for Forskning Den danske brugerundersøgelse i forbindelse med en eventuel etablering af selvstændig Nordisk Forskningsstatistik Notat 2003/2 Analyseinstitut for Forskning The Danish Institute

Læs mere

Åbenhed i online uddannelser

Åbenhed i online uddannelser Åbenhed i online uddannelser Christian Dalsgaard (cdalsgaard@tdm.au.dk) Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier Aarhus Universitet Formål Hvad er de pædagogiske og uddannelsesmæssige muligheder

Læs mere

Din genvej til Danmarks mest populære bloggere. Mediekit 2015

Din genvej til Danmarks mest populære bloggere. Mediekit 2015 Din genvej til Danmarks mest populære bloggere Mediekit 2015 25% af den danske befolkning læser ugentlig blogs. Det er en stigning på 80% over de seneste 5 år Kilde: Carat CCS Survey 2015 Kort fortalt

Læs mere

Udemiljø. Nicklas Thyssen Mads Frich Klasse 1.4 Roskilde Tekniske Skole Afleverings dato 15-05-2015. Lavet af Nicklas Thyssen Mads Frich

Udemiljø. Nicklas Thyssen Mads Frich Klasse 1.4 Roskilde Tekniske Skole Afleverings dato 15-05-2015. Lavet af Nicklas Thyssen Mads Frich Udemiljø Nicklas Thyssen Lavet af Nicklas Thyssen 1 Indhold... 1 Indledning... 3 Problemstilling... 3 Produktbeskrivelse... 4 Jan Krag Jakobsen... 4 Løsningsforslag... 6 Manuskript til film... 7 Produktion

Læs mere

Bonus fag/ Valgfag Emne: Legestue

Bonus fag/ Valgfag Emne: Legestue Bonus fag/ Valgfag Emne: Legestue Målgruppe: SFO alder 6-9 år Opgave/problembeskrivelse : Kevin og Christian Vores problemstilling er, at børn er for meget inden for og det er ikke sundt, fordi man skal

Læs mere

UGE 47: Digitale Strategier. #stormvind

UGE 47: Digitale Strategier. #stormvind UGE 47: Digitale Strategier En slide om Dorte Min passion: At påvirke virksomheder, så det kan mærkes! 20+ års erfaring fra IT-branchen Lever af at sælge viden & rådgivning Iværksætter lige som dig Social

Læs mere

Event. Projektbeskrivelse: (ALLE) Planlægning. Navne: Carina, Heise, Peter. Kommunikationsteori: Navne: Carina, Heise, Peter

Event. Projektbeskrivelse: (ALLE) Planlægning. Navne: Carina, Heise, Peter. Kommunikationsteori: Navne: Carina, Heise, Peter Projektbeskrivelse: (ALLE) Planlægning Event Formål: Navne: Carina, Heise, Peter Vores formål var at bygge et sammenhold i afdelingen samt at lave et markedsføringsprojekt for uddannelse HTX. Grunden til

Læs mere

FIRST LEGO League. Horsens Torstedskolen-6a-3. Lagdeltakere:

FIRST LEGO League. Horsens Torstedskolen-6a-3. Lagdeltakere: FIRST LEGO League Horsens 2012 Presentasjon av laget Torstedskolen-6a-3 Vi kommer fra Horsens Snittalderen på våre deltakere er 1 år Laget består av 0 jenter og 0 gutter. Vi representerer Torstedskolen

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Helle Kryger Aggerholm, Mona Agerholm Andersen, Birte Asmuß, Gitte Skou Jørgensen og Christa Thomsen

Helle Kryger Aggerholm, Mona Agerholm Andersen, Birte Asmuß, Gitte Skou Jørgensen og Christa Thomsen RAPPORT Helle Kryger Aggerholm, Mona Agerholm Andersen, Birte Asmuß, Gitte Skou Jørgensen og Christa Thomsen Ledelsessamtaler: Resultater fra en dansk spørgeskemaundersøgelse Indholdsfortegnelse RESULTATER

Læs mere

Hvor bevæger HR sig hen?

Hvor bevæger HR sig hen? Rapport Hvor bevæger HR sig hen? HR træfpunkt 2005 Oktober 2005 Undersøgelsen er gennemført af Butterflies PR and more På vegne af PID Personalechefer i Danmark HR bevæger sig fra bløde værdier mod mere

Læs mere

Bilag til Slutrapport: Kommentarer til statistikken

Bilag til Slutrapport: Kommentarer til statistikken Bilag til Slutrapport: Kommentarer til statistikken www.oresundskompass.org 14 integrationsindikatorer Projektet Regionala analyser Øresundskompass har under projektperioden februari 2002 till februari

Læs mere

// KOM GODT IGANG MED NYHEDSBREVE //

// KOM GODT IGANG MED NYHEDSBREVE // // KOM GODT IGANG MED NYHEDSBREVE // Nyhedsbreve er et effektivt markedsføringsredskab, når det anvendes rigtigt, og et fremragende supplement til øget salg og service over for dine nuværende og potentielle

Læs mere

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1 4 Fokusgruppeinterview Gruppe 1 1 2 3 4 Hvorfor? Formålet med et fokusgruppeinterview er at belyse et bestemt emne eller problemfelt på en grundig og nuanceret måde. Man vælger derfor denne metode hvis

Læs mere

OPRINDELSE. Ordet blog har sin oprindelse i. Weblog

OPRINDELSE. Ordet blog har sin oprindelse i. Weblog OPRINDELSE Ordet blog har sin oprindelse i Weblog OPRINDELSE blog: a website that contains an online personal journal with reflections, comments and often hyperlinks provided by the writer - Merriam-Webster

Læs mere

Alkoholforebyggelse blandt danske skoleelever

Alkoholforebyggelse blandt danske skoleelever Alkoholforebyggelse blandt danske skoleelever Ph.d.-studerende, Lotte Vallentin-Holbech Forskningsassistent, Birthe Rasmussen Lektor, Ph.d., Christiane Stock Forskningsenheden for Sundhedsfremme, Syddansk

Læs mere

Girls Day in Science - En national Jet

Girls Day in Science - En national Jet Girls Day in Science - En national Jet Jet Net.dk event Vejledning til Virksomheder Hvorfor denne vejledning? Denne vejledning til virksomheder indeholder ideer til, tips og eksempler på ting der tidligere

Læs mere

10 respondenter (52,6 %) er kvinder, 9 er mænd og de har en gennemsnitsalder på 28 år.

10 respondenter (52,6 %) er kvinder, 9 er mænd og de har en gennemsnitsalder på 28 år. Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i produktionsteknik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

BOOST DIN BOLIG. Boost din bolig på de sociale medier og lad din bolig finde køberen for dig.

BOOST DIN BOLIG. Boost din bolig på de sociale medier og lad din bolig finde køberen for dig. BOOST DIN BOLIG Boost din bolig på de sociale medier og lad din bolig finde køberen for dig. DET DANSKE BOLIGMARKED Temperaturen på boligmarkedet i Danmark viser, at 7,5% af den danske befolkning aktivt

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning

Analyseinstitut for Forskning Analyseinstitut for Forskning Bioteknologi Opfattelser og holdninger blandt danskere, 1989-2000 Notat 2001/3 ISSN: 1399-8897 Analyseinstitut for Forskning/ The Danish Institute for Studies in Research

Læs mere

SKAT Rekrutteringskampagne 2007

SKAT Rekrutteringskampagne 2007 SKAT Rekrutteringskampagne 2007 Baggrund for kampagnen SKAT søgte i marts 2007 400 nye medarbejdere, som skulle være med til at opbygge verdens førende skatteforvaltning og sikre en retfærdig og effektiv

Læs mere

Godt Job-kampagne. Lanceres i uge 37

Godt Job-kampagne. Lanceres i uge 37 KOMMUNIKATIONSKIT Godt Job-kampagne Lanceres i uge 37 Vi er alle sammen afhængige af, at der er mennesker, som har lyst til at arbejde som lagermedarbejdere, renovationsmedarbejdere og rengøringsassistenter.

Læs mere

RESPONS. Få flere henvendelser via dit b2b website. Quick Guide til bedre online markedsføring

RESPONS. Få flere henvendelser via dit b2b website. Quick Guide til bedre online markedsføring Quick Guide til bedre online markedsføring RESPONS Få flere henvendelser via dit b2b website Start her med et par gode råd og få flere hos Idé Bureauet Reklame & Marketing 1 Lign en forretning Produktet

Læs mere

Salg med LinkedIn Online kursus 4. Del

Salg med LinkedIn Online kursus 4. Del Salg med LinkedIn Online kursus 4. Del Vi går i gang præcis kl. 12 Kursus : Salg med LinkedIn nr. 1 Dato: september 2012 linkedin.com/in/olebachandersen Introduktion til kurset indholdet 1. Betydningen

Læs mere

MARKEDSFØRINGSØKONOM FÅ EN MARKEDSFØRINGSØKONOM STUDERENDE I PRAKTIK

MARKEDSFØRINGSØKONOM FÅ EN MARKEDSFØRINGSØKONOM STUDERENDE I PRAKTIK MARKEDSFØRINGSØKONOM FÅ EN MARKEDSFØRINGSØKONOM STUDERENDE I PRAKTIK Et friskt pust, en hjælpende hånd og nye øjne på markedsføringen Hvad kan en markedsføringsøkonom studerende gøre for din virksomhed?

Læs mere

RØGFRI FREMTID Sund By Netværket Tobakstemagruppe Knudshoved 22/5-17

RØGFRI FREMTID Sund By Netværket Tobakstemagruppe Knudshoved 22/5-17 RØGFRI FREMTID 2030 Sund By Netværket Tobakstemagruppe 12-12 Knudshoved 22/5-17 Stagnation 100 80 Mænd Alle Kvinder 60 40 20 0 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 Styrker og svagheder i DK Styrker:

Læs mere

Fremtidens arbejdskraftbehov og virksomhedernes rekrutteringsstrategier. Erhvervsudviklingsdøgnet, 14. 15. maj 2014

Fremtidens arbejdskraftbehov og virksomhedernes rekrutteringsstrategier. Erhvervsudviklingsdøgnet, 14. 15. maj 2014 Fremtidens arbejdskraftbehov og virksomhedernes rekrutteringsstrategier Erhvervsudviklingsdøgnet, 14. 15. maj 2014 Nikolaj Lubanski Ph.d., mag.art. Director - Talent Department Email: nl@copcap.com Direct:0045

Læs mere

Usability-arbejde i virksomheder

Usability-arbejde i virksomheder Usability-arbejde i virksomheder Jan Stage Professor, PhD Forskningsleder i Information Systems (IS) og Human-Computer Interaction (HCI) Aalborg University, Department of Computer Science jans@cs.aau.dk

Læs mere

LØSNINGER - med fokus på MENNESKET

LØSNINGER - med fokus på MENNESKET LØSNINGER - med fokus på MENNESKET Prænominering til Innovationsprisen 2012 Advokatfirmaet Johansen & Bliddal søger med projektet LØS- NINGER - med fokus på MENNESKET prænominering til Innovationsprisen

Læs mere

Innoveillance med sociale medier og mobilprobing. Ida Borch og Louise Harder Partnere, Viden Nu Eksterne lektorer på CBS www.vidennu.

Innoveillance med sociale medier og mobilprobing. Ida Borch og Louise Harder Partnere, Viden Nu Eksterne lektorer på CBS www.vidennu. Innoveillance med sociale medier og mobilprobing Ida Borch og Louise Harder Partnere, Viden Nu Eksterne lektorer på CBS www.vidennu.dk Harvard Business Review har konkluderet at ringe indsigt i folks liv

Læs mere

Hartmanns Research: Offentliggørelse af undersøgelse af jobmarkedet og de sociale medier

Hartmanns Research: Offentliggørelse af undersøgelse af jobmarkedet og de sociale medier Offentliggjort 13.11.2013 Hartmanns Research: Offentliggørelse af undersøgelse af jobmarkedet og de sociale medier Ny rundspørge foretaget af konsulenthuset Hartmanns viser, at ni ud af ti danske medarbejdere

Læs mere

DESIGN OG ERFARINGER

DESIGN OG ERFARINGER en sundhedsfremmende indsats blandt skoleelever DESIGN OG ERFARINGER Phd-studerende, Lotte Vallentin-Holbech Forskningsassistent, Birthe Rasmussen Lektor, Phd., Christiane Stock Forskningsenheden for Sundhedsfremme,

Læs mere

CSR syd 2010 - en dag om ansvarstagande för en hållbar utveckling

CSR syd 2010 - en dag om ansvarstagande för en hållbar utveckling CSR syd 2010 - en dag om ansvarstagande för en hållbar utveckling Teknik Ekonomi Miljö TEM utför konsultuppdrag, bedriver tvärvetenskaplig miljöforskning och håller utbildningar, allt inom hållbarhetsområdet.

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Uddannelsesudvalget 2008-09 UDU alm. del Bilag 321 Offentligt TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Titel Åbent samråd i Folketingets Uddannelsesudvalg Samrådsspørgsmål AK: Hvilke initiativer vil ministrene

Læs mere

KOMMUNIKATION. 17. januar 2014

KOMMUNIKATION. 17. januar 2014 BRANDING & IMAGESKABENDE KOMMUNIKATION Aabenraa Kommune 17. januar 2014 1 2 HVORFOR CITY BRANDING? For 25 år siden valgte 83% af alle mennesker virksomheden eller jobbet. I dag vælger 65% af alle mennesker

Læs mere

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft en undersøgelse af akademikeres præferencer Undersøgelsens hovedkonklusioner Moments undersøgelse viser, at den offentlige sektor generelt

Læs mere

FIRST LEGO League. Horsens 2012

FIRST LEGO League. Horsens 2012 FIRST LEGO League Horsens 2012 Presentasjon av laget Extremeteam Vi kommer fra Horsens Snittalderen på våre deltakere er 12 år Laget består av 4 jenter og 4 gutter. Vi representerer Hattingskolen Type

Læs mere

FØDEVAREREKLAMER I BØRNEMEDIER STATUS FOR FORUM FOR FØDEVAREREKLAMER 2014

FØDEVAREREKLAMER I BØRNEMEDIER STATUS FOR FORUM FOR FØDEVAREREKLAMER 2014 FØDEVAREREKLAMER I BØRNEMEDIER STATUS FOR FORUM FOR FØDEVAREREKLAMER 2014 Forum for fødevarereklamer blev etableret i 2008 med det formål at sikre, at børn ikke bliver eksponeret for reklamer med et højt

Læs mere

Konceptudvikling 2.0. brings you a presentation

Konceptudvikling 2.0. brings you a presentation Konceptudvikling 2.0 brings you a presentation Hvem er jeg? I gamle dage ville jeg nok have sagt I dag siger jeg Hvad er Hello? Et reklamebureau og så ikke helt alligevel Med Hello forsøger vi at skabe

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 7 Pia Fuglsang Bach, community redaktør, Berlingske. KAPITEL ET... 9 LinkedIn for virksomheder

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 7 Pia Fuglsang Bach, community redaktør, Berlingske. KAPITEL ET... 9 LinkedIn for virksomheder INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 7 Pia Fuglsang Bach, community redaktør, Berlingske KAPITEL ET... 9 LinkedIn for virksomheder Hvorfor have en virksomhedsprofil på LinkedIn?... 10 Overvejelser inden du

Læs mere

Forskningens Døgn - Vil du være med? Forskningens Døgn bringer viden videre

Forskningens Døgn - Vil du være med? Forskningens Døgn bringer viden videre Forskningens Døgn - Vil du være med? Forskningens Døgn bringer viden videre Hvad er Forskningens Døgn? Forskningens Døgn er en årlig landsdækkende videnskabsfestival, der har til formål at: Hylde forskningens

Læs mere

SOCIALE MEDIER: FACTS

SOCIALE MEDIER: FACTS SOCIALE MEDIER: FACTS 1 Præsentation Mette Bierbum Bacher Head of Social Mindshare @Mettebb SOCIALE MEDIER I DAG MEDIEBILLEDET SOCIALE MEDIER I DK 1.100.000 aktive brugere 3.400.000 aktive brugere 500.000

Læs mere

Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering?

Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering? Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering? Rapport fra 25 telefoninterviews Undersøgelse for Jobcenter København Wanek & Myrner 2010 Formål Nærværende undersøgelse er en ud af seks undersøgelser,

Læs mere

Tør du tale om det? Midtvejsmåling

Tør du tale om det? Midtvejsmåling Tør du tale om det? Midtvejsmåling marts 2016 Indhold Indledning... 3 Om projektet... 3 Grænser... 4 Bryde voldens tabu... 6 Voldsdefinition... 7 Voldsforståelse... 8 Hjælpeadfærd... 10 Elevers syn på

Læs mere

Brug byen / Använd staden

Brug byen / Använd staden Brug byen / Använd staden Lærervejledning og introduktion. Analyse af bygninger og byrum for 3.-5.klasse. Undervisningsmaterialet indeholder en introduktion til at arbejde med arkitektur i undervisningen

Læs mere

Tale er sølv og tavshed er guld eller er det omvendt?

Tale er sølv og tavshed er guld eller er det omvendt? Tale er sølv og tavshed er guld eller er det omvendt? Af seniorkonsulent hos Wilke, Søren Pedersen (sp@wilke.dk) Amerikansk forskning viser, at Word of Mouth er en af de potentielt stærkeste markedsføringsparametre,

Læs mere

Sådan laver du gode. opdateringer på Facebook

Sådan laver du gode. opdateringer på Facebook Sådan laver du gode opdateringer på Facebook Indhold Indhold 2 Indledning 3 Hold linjen 4 Vær på linje med virksomhedens overordnede identitet 4 Unik stemme 5 Brug virksomhedens unikke stemme 5 Skab historier

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

Hvem vil ikke gerne være instruktør. af sin egen fremtidsfilm?

Hvem vil ikke gerne være instruktør. af sin egen fremtidsfilm? MÅLGRUPPE ATP spiller en rolle i det danske velfærdssamfund og ATP er iflg. lovgivningen forpligtet til at oplyse og informere den danske borger om ATPs produkt; ATP Livslang Pension. 1 1 Hvem vil ikke

Læs mere

FACEBOOK MARKETING. Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook.

FACEBOOK MARKETING. Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook. FACEBOOK MARKETING Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook. Hvorfor skal jeg bruge Facebook Marketing? Mange virksomheder spørger sig selv dette spørgsmål. Men de skal

Læs mere

Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2. Resumé 3. Om undersøgelsen 4

Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2. Resumé 3. Om undersøgelsen 4 Indhold Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2 Resumé 3 Om undersøgelsen 4 Undersøgelsens resultater 4 Hvilke organisationer er med i undersøgelsen? 4 Organisationernes størrelse

Læs mere

KOMMUNAL- OG REGIONSVALG 21. november

KOMMUNAL- OG REGIONSVALG 21. november KOMMUNAL- OG REGIONSVALG 21. november Regionernes indsats for en høj stemmeprocent Kandidat? Dine vælgere vil møde kampagnen fra regionerne. Se mere her EN HØJ VALGDELTAGELSE En høj stemmeprocent er målsætningen

Læs mere

EMPLOYER BRANDING - FRA HOVSALØSNING TIL STRATEGI

EMPLOYER BRANDING - FRA HOVSALØSNING TIL STRATEGI EMPLOYER BRANDING - FRA HOVSALØSNING TIL STRATEGI Adm. direktør Henrik Engelund, core:workers DI Service Årsdag 2015 Fremtidens Arbejdskraft MOVING PEOPLE THROUGH INTERNAL, CORPORATE & EMPLOYER COMMUNICATION

Læs mere

Apps og digitale services i sigte

Apps og digitale services i sigte Apps og digitale services i sigte AF CHEFKONSULENT LOUISE BÜLOW, CAND.SCIENT.POL OG CHEFKONSULENT CHRISTIAN OHM, M.SC., CAND.SCIENT.ADM. RESUME De nye teknologier er massivt på vej ind i virksomhederne.

Læs mere

Social Media Marketing INDHOLDSPLAN. og strategi på SOCIALE MEDIER

Social Media Marketing INDHOLDSPLAN. og strategi på SOCIALE MEDIER Social Media Marketing INDHOLDSPLAN og strategi på SOCIALE MEDIER Kommunikation på sociale medier handler om at være tilstede, være relevant samt at tilføre værdi til dine følgere, potentielle kunder og

Læs mere

Word of Mouth. I samarbejde med CBS. Maj 2011. 2010 2011 Side 1. Afsnit 5

Word of Mouth. I samarbejde med CBS. Maj 2011. 2010 2011 Side 1. Afsnit 5 Word of Mouth I samarbejde med CBS Maj 2011 2010 2011 Side 1 Baggrund Vores beslutningsprocesser bliver påvirket af stadig flere stimuli vi skal tage stilling til. Mediebilledet fragmenteres og digitale

Læs mere

Gode råd til samarbejdet med ambassadører

Gode råd til samarbejdet med ambassadører Gode råd til samarbejdet med ambassadører Guide til landsdelskonsulenter Marts 2016 Denne guides indhold Formål Din opgave som landsdelskonsulent Ambassadøren Ambassadøren Ambassadørens opgave Tre eksempler

Læs mere

Jeg vil gerne være kendt!

Jeg vil gerne være kendt! Jeg vil gerne være kendt! Frem i rampelyset det gi r vækst Vækstdagen 2011 Kommunikationsrådgiver Michael Trinskjær 10. februar 2011 Kommunikationsrådgiver; direktør og medejer i Aspekta Trinskjær A/S

Læs mere

FIRST LEGO League. Göteborg 2012

FIRST LEGO League. Göteborg 2012 FIRST LEGO League Göteborg 2012 Presentasjon av laget WIZ Vi kommer fra HISINGS BACKA Snittalderen på våre deltakere er 14 år Laget består av 2 jenter og 5 gutter. Vi representerer Skälltorpsskolan Type

Læs mere

Fundraising & Marketing

Fundraising & Marketing Fundraising & Marketing Indsamling af midler til forskning, forebyggelse og patientstøtte Markedsføring og branding af Hjerteforeningen og Børnehjertefonden Mio. kr. 170,0 Fundraising indtægter 2009-2013

Læs mere