Landinspektøruddannelsen rekrutteringsudfordringen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Landinspektøruddannelsen rekrutteringsudfordringen"

Transkript

1 [Prognosinstitutet beräknar att det årliga rekryteringsbehovet, trots svängningarna i antalet examinerade, under hela perioden fram till 2025 blir mindre än det årliga antal som examineras] [betyder det att vi riskerar att få ett gradvis ökande överskott av civilingenjörer. ] 4 En annan källa är Arbetsförmedlingen information. På deras hemsida finns vägledningstjänsten Yrkeskompassen som ska vara ett stöd för alla som står i begrepp att göra ett yrkesval och en hjälp för personer som arbetar med vägledning. Yrkesöversikten för lantmätare säger att antalet arbetslösa lantmätare har ökat kraftigt i Sverige det senaste året. Detta är visserligen från en mycket låg nivå, men budskapet är ändå förvirrande. Söker man i Arbetsförmedlingens utbildningsvägledning får man ingen träff på lantmätare, medan en sökning på lantmäteri visar utbildningen i Lund och Trollhättan, men inte på KTH eller Högskolan i Gävle. Beskrivningen ovan visar med all tydlig önskvärdhet att det finns ett stort behov av att tydliggöra budskapet kring arbete i lantmäterisektorn, och de utbildningar som leder dit. Åtgärder Situationen är naturligtvis inte tillfredsställande. Efter att Lantmäteriet lämnade rapporten till regeringen, har vi etablerat en samverkan med ett antal andra arbetsgivare som också har intresse av att det finns tillräckligt med lantmäterikompetens i samhället. Arbetsgivarna representerar myndigheter, den kommunala sektorn och också privata arbetsgivare. När det kommer till konkreta anställningar må vi vara konkurrenter, men alla har ett intresse av att det finns tillräckligt med utbildningsplatser och att det finns en arbetsmarknad för de utbildade. För att sektorn ska uppfattas som attraktiv måste det finnas möjlighet till rörlighet för dem som arbetar inom den. Inom ramen för denna arbetsgivarsamverkan pågår även en dialog med berörda lärosäten. Dagens finansieringssystem av lärosätena innebär att det är konkurrens om studenternas intresse. Lärosätena profilerar sig för att locka studenter. I en sektor som är liten behövs sannolikt samarbete för att klara att upprättahålla utbildningarna. Sådant samarbete mellan lärosätena förekommer också, men som arbetsgivare ser vi gärna att det utökas. Bologna-modellen bygger på att grundläggande utbildning ska kunna byggas på. Idag är de möjligheterna begränsade inom lantmäteriutbildningarna. Att etablera ytterligare möjligheter, där man på en befintlig utbildning lägger ett lantmäterilager ser arbetsgivarna därför som angeläget, liksom möjligheter till distansstudier. Genom att samverka med andra arbetsgivare och med högskolorna hoppas vi att kunna påverka utvecklingen inom de områden vi kan. För att situationen i sin helhet ska förbättras krävs vissa politiska initiativ. Konsekvensen av bristen på lantmäterikompetens måste tydliggöras utan den stannar Sverige! Kerstin Vikner, avdelningsdirektör, Lantmäteriet Marie Lyxell-Stålnacke, personaldirektör, Lantmäteriet 2 Högskoleverkets planeringsunderlag. 3 SCB: Arbetskraftsbarometern Högskoleverket, Rapport 2010:1. DANMARK EDU Anne-Mette Bach, Michael Tophøj Sørensen og Esben N. Clemens Landinspektøruddannelsen og rekrutteringsudfordringen Landinspektøruddannelsen har ondt i rekrutteringen. Som konsekvens af et lavt studenteroptag i 2009, 2010 og 2011 har skolen for Arkitektur, Design og Planlægning på Aalborg Universitet taget kampen op mod det lave ansøgerantal ved at professionalisere markedsføringen rettet mod de unge. Den 1. marts 2013 lød startskuddet til landinspektøruddannelsens nye rekrutteringskampagne Udvikling kræver plads Hjælp med at finde en løsning. Kampagnens udtryk er fremtidsorienteret, teknologisk og visualiserer én af de mange problemstillinger, landinspektøren er sat i verden for at løse. Men vejen til det nye kampagneudtryk har været lang og lærerig. Kampagnen for 2013 tager sit afsæt i rekrutteringskampagnen for landinspektøruddannelsen fra Med teaseren Vi elsker oversvømmelser skulle de unge forrige år gøres opmærksom på, at man som landinspektør bliver stillet overfor masser af problemer. Og heldigvis for det. Ellers var der jo ingen udfordringer at løse. Konceptidéen blev udarbejdet af et reklamebureau og det visuelle udtryk i kampagnen endte med at vise fire friske landinspektørstuderende i gummistøvler, som stod i vand til anklerne i et parcelhuskvarter efter en omgang monsterregn. I kampagnen for 2012 var budskabet, at landinspektører elsker oversvømmelser ikke fordi landinspektører er mere ondskabsfulde end andre, men fordi de simpelthen elsker problemløsning. Maankäyttö 3a

2 Kampagnen Vi elsker oversvømmelser fra 2012 viser fire friske landinspektørstuderende efter en omgang monsterregn. Her på et postkort, der blev trykt til uddeling på diverse uddannelsesevents, arrangementer osv. I forhold til hvilke medier kampagnen skulle køre på, hentede skolen også professionel hjælp udefra. Et mediebureau rådgav om, at det var de digitale medier, der bedst ramte den unge modtagergruppe. Medieplanen blev lagt, og den digitale kampagne blev kørt i stilling. Kampagnen blev eksekveret i perioden 1. marts august Så mange nye studerende er begyndt på landinspektørstudiet de seneste år i henholdsvis Aalborg og København. Kilde: År Landinspektør, AAL Landinspektør, KBH Større optag i 2012 Efter kampagnens afslutning var det tid til at måle effekten. Først og fremmest var studenteroptaget interessant. Denne viste nemlig et markant større optag. Især landinspektøruddannelsen i København fik dobbelt så mange studerende som i Det større optag kunne være en indikator på, at kampagnen havde gjort dét, den skulle nemlig få flere studerende rekrutteret til landinspektøruddannelsen. Men målingsarbejdet for 2012 stoppede ikke her. Mens kampagnen løb af stablen, havde skolen allerede hyret et analyseinstitut til at udføre en stor undersøgelse for at finde ud af, hvad årsagerne kan være til den generelt lave interesse for dét at læse til landinspektør. Analyseinstituttet fik derfor til opgave at kulegrave kendskabet til landinspektøruddannelsen og professionen samt dennes image. Men at undersøge kendskab og image var ikke nok også effekten og modtagelsen af kampagnen skulle undersøges. Af hensyn til fremtidige kampagner var det vigtigt at redegøre for spørgsmål som: hvad virkede ved kampagnen? hvad skulle forbedres? samt hvilken effekt havde kampagnen på de unge? Alle sammen vigtige spørgsmål, som skulle besvares, for at kunne ramme målgruppen endnu bedre i 2013 og fremefter. 22 Maankäyttö 3a 2013

3 Landinspektør = Mand i gummistøvler Analyseinstituttet var færdig med sit arbejde i august Resultaterne var ikke overraskende. Kendskabet til landinspektøruddannelsen i den danske befolkning var meget lavt, og kendskabet var stort set ikke-eksisterende blandt de potentielle studerende, aldersgruppen år. I forhold til landinspektørens image så det ikke lysere ud. Ét billede var fælles for alle respondenter. Et billede som var meget ensidigt og fasttømret, nemlig et billede af en landinspektør, som står ude på en mark iført grønne gummistøvler og gul vest med sit måleudstyr. Et billede som også af potentielle studerende blev betegnet som nørdet og kedeligt og af de fleste kun blev opfattet negativt. Mange associerede også en landinspektør med sjovt nok noget med landbrug på grund af land i titlen. Og moderne teknologi? Nej, det brugte en landinspektør ikke! Med denne viden måtte skolen erkende, at det visuelle udtryk i kampagnen Vi elsker oversvømmelser ikke tilstrækkeligt viste landinspektørens mangfoldige arbejde. Den skabte i stedet negative associationer om uddannelsen og professionen, og dermed medvirkede kampagnen til reproduktion og manifestation af det ensidige og negative image. Brugen af billedet af den stereotype landinspektør i marken blev ellers anvendt, da der var en formodning om, at det var sådan naturligvis i positiv forstand at omverdenen så en typisk landinspektør. Så for at gøre det nemmere for de unge at afkode, at der her var tale om landinspektøruddannelsen, så blev det stereotype billede anvendt. Der var ingen, der kunne forudse, at det gængse billede af en landinspektør senere i analyseinstituttets undersøgelse skulle vise sig at blive opfattet som noget negativt og møde direkte modstand. Udover det visuelle udtryk fik også kampagnens teaser Vi elsker oversvømmelser en lidt hård medfart. Med den lidt provokerende overskrift var målet at skabe en stopeffekt og dermed opmærksomhed i de unges bevidsthed. For hvordan kan nogen elske oversvømmelser? Desværre blev teaseren mod al forventning taget mindre positivt imod, da de potentielle studerende fandt den upassende og direkte kynisk. En yderligere erfaring var hermed gjort. Man skulle fokusere mindre på problemet (oversvømmelser) og mere på dét at finde en løsning. Undersøgelsen viste dog også positive resultater. En spændende konklusion fra rapporten viste blandt andet, at selvom de potentielle studerende ved første umiddelbare tanke ville beskrive landinspektøruddannelsen som kedelig og nørdet, ændrede de selvsamme personer i høj grad mening efter at være blevet præsenteret for øvrige forhold og aspekter ved landinspektøruddannelsen. Nu blev uddannelsen vurderet til at være en moderne, grøn uddannelse med mulighed for at gøre en forskel. Efter at de unge fik større kendskab til uddannelsen, var der også flere, som ville overveje uddannelsen eller anbefale den til andre. Nye tider Nyt udtryk 2013 Et halvt år efter og mange erfaringer, inputs og viden senere var det tid til at gå i gang med kampagnearbejdet for Nu var det tid til at få al den nye viden og de mange erfaringer ned i en kampagnestrategi og senere ned i en idé og et koncept. Igen blev samme reklamebureau inddraget. På baggrund af alle de analyser og undersøgelser, skolen havde iværksat igennem det seneste halve år, stod flere ting lysende klart fra start. Den nye kampagne skulle tage afsæt i den tidligere kommunikative platform; Vi elsker oversvømmelser dog uden at fastholde det eksisterende kommu- FAKTA om kampagne 12 og 13 Landinspektørkampagnen er både i 2012 og 2013 en del af en fælles kampagne for Landinspektør, By-, Energi og Miljøplanlægning og Geografi på Aalborg Universitet. FAKTA om analyseinstituttets undersøgelse Undersøgelsen er gennemført som: kvalitative dybdeinterviews med studerende på Landinspektøruddannelsen samt konkurrerende uddannelser fokusgruppeinterviews med potentielle studerende landsrepræsentativ spørgeskemaundersøgelse blandt de årige danskere (i alt repræsentativt udvalgte danskere) Moderator: Nu viser jeg jer en kort beskrivelse af uddannelsen og vil gerne høre hvad I tænker, når I har læst den A: mere orienteret mod planlægning end jeg troede! B: meget mere ingeniøragtig end jeg troede C: Den lyder da for fed, og så endda i Aalborg cool by nordkraft osv. D: knap så gummistøvleagtig som jeg troede E: mega vildledende navn B: vidste på ingen måde at det fandtes F: jeg tænker, at uddannelsens navn gør, at de mister mange studerende! Man tænker jo slet ikke ingeniør, arkitekt og jurist! G: tror den vil appellere til mange, da den trækker på flere forskellige områder F: enig med D jeg var også på gummistøvlerne før H: Det lyder spændende! Blev også overrasket over, at det ikke var så gummistøvleagtigt Uddrag fra analyseinstituttets undersøgelse Maankäyttö 3a

4 nikationsunivers. Fokusset skulle flyttes fra at omhandle problemet til at omhandle problemløsningen, ligesom det stereotype billede af landinspektøren (med gummistøvler og måleinstrument) skulle i baggrunden. Ind skulle i stedet moderne teknologi og fokus på løsninger, nytænkning og fremtid. Et nyt kampagnekoncept var født! UDVIKLING KRÆVER PLADS Hjælp med at finde en løsning. Bliv Landinspektør på Aalborg Universitet. Når der ikke er plads til udviklingen, hvor flytter vi den så hen? Hvordan tilgodeser vi både mennesker, fremskridt og natur? Som Landinspektør på Aalborg Universitet er du med til at udvikle løsninger inden for bl.a. planlægning, opmåling, IT, jura, design og projektledelse. Hvilke problemer vil du være med til at løse? AALBORG KØBENHAVN Den nye kampagne Udvikling kræver plads Hjælp med at finde en løsning har fokus på moderne teknologi, løsninger, nytænkning og fremtid. Hvordan skal fremtiden se ud? Det kan kun den studerende på landinspektøruddannelsen, svare på. Målene med kampagnen 2013 er at rekruttere et konkret antal studerende 25 i KBH og 25 i AAL mht. optag september 2013 at påvirke opfattelsen af landinspektørens image i sidste ende brande uddannelsen i en fælles og samlet værdikommunikation sammen med uddannelserne Geo grafi og By-, Energi og Miljøplanlægning, der strækker sig over flere år Udvikling kræver plads Kampagnen for 2013 hedder Udvikling kræver plads og tager afsæt i benyttelse versus beskyttelse, ja natur versus udvikling. Det visuelle udtryk i den nye kampagne er et rundt foto af det åbne land. Ovenpå fotoet af landskabet er der med en tynd glødende streg tegnet en stor bygning. Fotoet med landskabet er virkeligheden, stregtegningen er løsningen eller kreativiteten. Den studerende kigger ind i fremtiden med kikkerten (derfor cirkelbilledet). Hvordan skal billedet i kikkerten være? Det kan kun den person, der vælger landinspektørstudiet, svare på. Den glødende stregtegning skal symbolisere den studerendes tanke, ligesom en pære, der blinker, inden den tænder. Det visuelle udtryk bakkes op af teaseren Hjælp med at finde en løsning, hvorefter payoffet Hvilke problemer vil du være med til at løse? direkte går ind og opfordrer den potentielle studerende til at tage stilling. Online kampagne igen! Efter idé og udtryk var på plads, var det tid til at fastlægge den nye medieplan for Igen blev mediebureauet inviteret, og valget faldt endnu en gang på de online løsninger. Den nye kampagne er derfor blandt andet at finde på studieportalen.dk, Facebook, rejseplanen.dk, og boliga.dk. Derudover er der tilknyttet et annoncenetværk, som består af mange forskellige websider (fx Ekstrabladet, Youtube). Hvor kampagnebannerne her ender, afhænger af brugerens adfærd på nettet. Prætestet på to fokusgrupper Sidste års kampagne blev testet efter lanceringen. I år valgte skolen også at teste kampagnen inden for at pejle sig ind på, hvordan kampagnen ville blive modtaget af målgruppen. Prætesten bestod af to uafhængige fokusgrupper bestående af gymnasieelever. Selvom man ikke skal se fokusgruppeinterviews som den fulde sandhed, havde testen til formål at give et praj om, om den rette markedsføringskurs var sat. Der er ingen tvivl om, at byplanlægning og areal- og naturressourceforvaltning er tunge emner for en del 16-årige gymnasieelever. Men på trods af dette kunne mange i fokusgrupperne godt forstå problemet i kampagnen. I én af fokusgrupperne kørte diskussionen ligefrem ud på et sidespor af ren og skær engagement, og natur versus udvikling blev lystigt diskuteret. Diskussionen var interessant. Den viste nemlig, at målgruppen havde holdninger til og interesserede sig for netop det emne, som skildres i kampagnen. Forhåbentlig vækker det nogle potentielle studerendes interesse for dét at læse til landinspektør. Overordnet set viste fokusgruppeinterviewsene, at der var en god forståelse for budskabet i kampagnen og de fleste forstod og tog godt imod idéen og konceptet med, at det er den studerende, der finder løsningen og former fremtiden. Er en landinspektør en lille lav dværg? Prætesten gav ikke kun et praj om, hvorvidt skolen var på rette vej med kampagnen, den gav også en dybere indsigt i de unges 24 Maankäyttö 3a 2013

5 billede af, hvordan en typisk landinspektør ser ud. En landinspektør blev i grupperne blandt andet omtalt som en lidt kedelig type; en bedstefar som ikke går så meget op i sin tøjstil og udseende; en matematiklærertype, ja, nogle mente tilmed, at en landinspektør er en lille lav dværg. Disse forestillinger blandt de unge potentielle studerende viste igen de fordomme, som også kom til udtryk i analyseinstituttets undersøgelse i Heldigvis var flere i fokusgrupperne enige om, at kampagnen for 2013 viste et andet og et mere positivt billede af en landinspektør et udtryk som var mere moderne og teknologisk. Næste skridt Efter kampagnens afvikling vil effekten blive målt på flere parametre ligesom i Ikke kun bliver der målt på det konkrete optag, også antallet af henvendelser til studievejledere og interne studiestartsundersøgelser (i form af spørgeskemaer til de nye studerende) vil være en del af evalueringsprocessen. Desuden gør den digitale kampagne det muligt at måle antal klik og visninger samtidig med, at den kan vise meget om målgruppen, fx hvor i landet målgruppen befinder sig. Kampagnerne for 2012 og 2013 er kun starten og kun en del af mange andre markedsførings og brandinginitiativer. Planen er, at dette års konceptunivers skal køre de næste 3 5 år. Konceptet skal dog udvikles med flere forskellige problemer og løsninger år efter år, så mange af landinspektørens spændende arbejdsopgaver og daglige udfordringer bliver illustreret. Der er ingen tvivl om, at landinspektøruddannelsen og professionen har stået overfor og stadig står overfor en imageudfordring. En udfordring som bør og skal løses af skolen, men i tæt samarbejde med branchen og Den danske Landinspektørforening. Den fælles rekrutteringsudfordring går ud på at give de studerende lyst til et livslangt engagement inden for landinspektørfaget. Øvrige markedsføringsinitiativer indbefatter Åbent hus på Aalborg Universitet i København og Aalborg Dansk Naturvidenskabsfestival i Aalborg Zoo Forskningens Døgn Studiepraktik UUG (Uddannelse Uden Grænser) i Herning og Odense Internationale og danske informationsfilm om landinspektøruddannelsen Markedsføringsfilm om landinspektørfaget og uddannelsen Annoncer i relevante medier Udvikling af interaktive udstillinger og lege til diverse events og arrangementer Markedsføringsmateriale, fx brochurer og studieguides Diverse internationale markedsføringsinitiativer, fx markedsføres kandidatuddannelsen på studyportals.eu og masterstudies.com Skolens samarbejdspartnere Reklamebureau: Udarbejder koncept, det grafiske udtryk og tekst Mediebureau: Analyserer hvor og hvordan målgruppen bedst rammes samt udarbejder medie- og indrykningsplan Analyseinstitut: Undersøger målgruppens holdninger til kampagnen samt foretager imageanalyse Foto: Esben Norby Clemens Foto: Kristian Hegner Reinau Anne-Mette Bach, PR- & markedsføringskoordinator, Cand. mag. i medieformidlet kommunikation, Skolen for Arkitektur, Design og Planlægning, Aalborg Universitet. Michael Tophøj Sørensen, skoleleder og lektor, Skolen for Arkitektur, Design og Planlægning, Aalborg Universitet. Esben N. Clemens, PR- & rekrutteringsmedarbejder, Landinspektør, Skolen for Arkitektur, Design og Planlægning, Aalborg Universitet. Abstract The study programme of Surveying, Planning and Land Management is suffering from a decrease in the recruitment. As a consequence, the School of Architecture, Design and Planning at Aalborg University has taken up the battle against the low number of applicants by professionalizing the marketing targeted at young people. The new recruitment campaign for the programme, Development demands space help finding a solution, was launched on 1 March The campaign focuses on modern technology, solutions and innovation and also visualises one of the many problems which a chartered land surveyor is able to solve. The campaign is the result of a long process of thorough evaluation, efficiency analyses and target group surveys all carried out in cooperation with professional partners like advertising agencies, media agencies, and opinion research institutes. Maankäyttö 3a

Indholdsfortegnelse. Christian Th. Østerby Elev nr: 44232 E-mail: chthoe@ruc.dk K1 Plan, by & proces

Indholdsfortegnelse. Christian Th. Østerby Elev nr: 44232 E-mail: chthoe@ruc.dk K1 Plan, by & proces Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 Problemfelt 4 Problemformulering 5 Arbejdsspørgsmål 5 Projektstruktur 6 Afgrænsning 7 Samarbejdspartnere 8 Om Hjørring 9 Hjørring nu og i fremtiden

Læs mere

Baggrundsbilag til evaluering af Legens dag 2012

Baggrundsbilag til evaluering af Legens dag 2012 Baggrundsbilag til evaluering af Legens dag 2012 1 Hvorfor leg?...2 1.1 Kampagnens fokus og indhold...2 1.2 Mål og Evaluering...3 2 Den interne kampagne...4 2.1 Landsdelsledelser...4 2.2 Direkte kontakt

Læs mere

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...3 Resumé...3 Indledning...4 Præsentation af projekt SMS-fix...4 Evalueringens metode...4 En baggrundsrapport og en artikel...4 De to

Læs mere

Touch N Shop. Gruppemedlemmer: Isabella From Sørensen- Studie nr. 50023. Maja Munksgaard Danborg - Studie nr. 49365

Touch N Shop. Gruppemedlemmer: Isabella From Sørensen- Studie nr. 50023. Maja Munksgaard Danborg - Studie nr. 49365 Touch N Shop Humtek- Efterår 2013 3 Semester Hus 4.1 Gruppemedlemmer: Isabella From Sørensen- Studie nr. 50023 Maja Munksgaard Danborg - Studie nr. 49365 Matthías Terney Arason Studie nr. 50423 Mia Bruun

Læs mere

RAPPORT OM FASTHOLDELSEINITIATIVET PÅ HA(IT), EFTERÅRET 2012

RAPPORT OM FASTHOLDELSEINITIATIVET PÅ HA(IT), EFTERÅRET 2012 [ Fastholdelsesinitiativ HA(it), efteråret 2012] RAPPORT OM FASTHOLDELSEINITIATIVET PÅ HA(IT), EFTERÅRET 2012 Vi afholdt i efterårssemestret 2012 en fastholdelsesworkshop for de nye studerende på HA(it)

Læs mere

Aalborg Universitet. Humanistisk Informatik. 6. Semester Kommunikation. Gruppe 18B. Vejleder: Janne Bang. Afleveringsdato: 25.

Aalborg Universitet. Humanistisk Informatik. 6. Semester Kommunikation. Gruppe 18B. Vejleder: Janne Bang. Afleveringsdato: 25. Aalborg Universitet Humanistisk Informatik 6. Semester Kommunikation Gruppe 18B Vejleder: Janne Bang Afleveringsdato: 25. maj 2011 Antal anslag: 82430 Svarende til 34,4 antal normal sider Giajenthiran

Læs mere

- Tid til fornyelse?

- Tid til fornyelse? Jannik Moesborg (01-10-91) Subaskaran Thiraviyam (17-02-81) Lene Gyde Jensen (07-05-79) Majbritt Baade Mortensen (17-03-89) Vejleder: Jeppe Juncker - Tid til fornyelse? Markedsføringsøkonom Projekt 3 Erhvervsakademi

Læs mere

IT-stationen Bælum-Solbjerg

IT-stationen Bælum-Solbjerg IT-stationen Bælum-Solbjerg Imageanalyse af IT-stationen med henblik på tiltrækning af frivillig arbejdskraft Bachelorprojekt udarbejdet af: Louise Olesen & Christina Madsen 29. maj 2006 Sprog og International

Læs mere

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Anerkendende metoder til jobkonsulenter for personer med psyko-social funktionsnedsættelse Projekt af Specialfunktionen Job & Handicap Interventioner af Harbohus

Læs mere

En afhandling om årsagerne til valg af videregående uddannelse samt markedsføring af Farmaceutisk Fakultet

En afhandling om årsagerne til valg af videregående uddannelse samt markedsføring af Farmaceutisk Fakultet KANDIDATAFHANDLING Cand. Merc. EMF Institut for Afsætning En afhandling om årsagerne til valg af videregående uddannelse samt markedsføring af Farmaceutisk Fakultet Executive summary The Pharmaceutical

Læs mere

PAYWALLS! !!!!!!!!!!! !!!! En receptionsanalyse af holdninger til paywalls! Roskilde Universitet Forår 2014! Gruppe 13! 56.451 anslag!

PAYWALLS! !!!!!!!!!!! !!!! En receptionsanalyse af holdninger til paywalls! Roskilde Universitet Forår 2014! Gruppe 13! 56.451 anslag! PAYWALLS En receptionsanalyse af holdninger til paywalls Roskilde Universitet Forår 2014 Gruppe 13 56.451 anslag Mathilde Reimer Larsen, Pauline Ida Schweitz, Senem Aydinoglu, Caroline Sophie Hvolbøl Sønnichsen

Læs mere

Hvordan vurderer virksomhederne Virksomhedsnyt?

Hvordan vurderer virksomhederne Virksomhedsnyt? Hvordan vurderer virksomhederne Virksomhedsnyt? Rapport fra 25 telefoninterviews Undersøgelse for Jobcenter København Wanek & Myrner 2010 Formål Nærværende undersøgelse er en ud af seks undersøgelser,

Læs mere

Evaluering af Projekt Grøn Generation

Evaluering af Projekt Grøn Generation INSTITUT FOR NATURFAGENES DIDAKTIK DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Evaluering af Projekt Grøn Generation Første delrapport 2014 Olga Trolle / August 2014 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Den online vej til det kommunale valg

Den online vej til det kommunale valg Den online vej til det kommunale valg En analyse af brugen af web 2.0- applikationer i en kommunal valgkampagne Stefan Frank thor Straten Jakob Dahl Klausen Carina Lindgård Stubager Ulrik Nørgaard Vejleder:

Læs mere

IUGS MEDLEMSUNDERSØGELSE

IUGS MEDLEMSUNDERSØGELSE IUGS MEDLEMSUNDERSØGELSE 2013 Februar 2014 Indhold 1. Baggrund for medlemsundersøgelsen og dens formål... 3 2. Hovedtendenser... 3 3. Opdelt gennemgang af medlemsundersøgelsen... 6 3.1 Respondenternes

Læs mere

SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING

SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING INDHOLDSFORTEGNELSE 4 Luk op for noget godt Sådan bruger du håndbogen 4 Værktøjer til rekruttering 6 Planlægning og forberedelse Trin 1-9: Kom godt

Læs mere

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING 1 RESUMÉ I denne rapport præsenteres resultaterne af trendundersøgelsen 2014, som over 115 foreninger har bidraget til. Undersøgelsen

Læs mere

Konceptudvikling. Projektplan

Konceptudvikling. Projektplan Konceptudvikling Vi vil gerne udvikle et koncept til Facebook siden for InnovationHøjskolen Ryslinge, for at gøre den mere attraktiv. Vi vil gøre Facebook siden mere personaliseret, så den passer til højskolen,

Læs mere

Gruppe 21 - Geist. side 1 af 28

Gruppe 21 - Geist. side 1 af 28 side 1 af 28 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning og idé 3 Problemformulering 4 Virksomhedsbeskrivelse og analyse 4 - Kort om geist 4 - Virksomhedens værdier 6 - Image 6 - Vision, mission og strategi 7 - Interessenter

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

Unges motivation for politisk deltagelse

Unges motivation for politisk deltagelse Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement Niels-Henrik M. Hansen & Niels Ulrik Sørensen 2014 Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement

Læs mere

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Gruppe-medlemmer: Studienr: E-mail: Christian Wilche 47801 cwilche@ruc.dk Kristian Bang Sørensen 44384 kebs@ruc.dk Jonatan

Læs mere

TITELBLAD. Projekttitel: Nibe Festivals Medhjælper-app Et empirisk speciale med fokus på design af app s. Navn på universitet: Aalborg Universitet

TITELBLAD. Projekttitel: Nibe Festivals Medhjælper-app Et empirisk speciale med fokus på design af app s. Navn på universitet: Aalborg Universitet TITELBLAD Projekttitel: Nibe Festivals Medhjælper-app Et empirisk speciale med fokus på design af app s Navn på universitet: Aalborg Universitet Afleveringsmåned og år: Maj, 2012 Rapportens omfang: 154.934

Læs mere

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål.

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål. Bilag 1 Side 1 af 13 Kære respondent, Endnu en gang tak for din medvirken i vores kortlægning af danske kommuners brug af sociale medier. Afhængigt af dine svar ventes undersøgelsen at tage maksimalt ti

Læs mere

KOM UD I VERDEN PRODUKTER: Rapport. http://philipsparso.dk/3semeksamen/ TAP - Theis Frimann Sparrewath, Anders Jacobsen & Philip Sparsø

KOM UD I VERDEN PRODUKTER: Rapport. http://philipsparso.dk/3semeksamen/ TAP - Theis Frimann Sparrewath, Anders Jacobsen & Philip Sparsø KOM UD I VERDEN Rapport TAP - Theis Frimann Sparrewath, Anders Jacobsen & Philip Sparsø PRODUKTER: http://philipsparso.dk/3semeksamen/ 3. Semester Eksamen Indholdsfortegnelse Definition af opgave - Theis...

Læs mere

BILAG 1: INTERVIEWGUIDE EE12 BILAG 2: INTERVIEW MED EE12 BILAG 3: INTERVIEWGUIDE KUNDE BILAG 4: INTERVIEW MED HELLE BILAG 5: INTERVIEW MED SOLVEJG

BILAG 1: INTERVIEWGUIDE EE12 BILAG 2: INTERVIEW MED EE12 BILAG 3: INTERVIEWGUIDE KUNDE BILAG 4: INTERVIEW MED HELLE BILAG 5: INTERVIEW MED SOLVEJG ee12: Bilag Indholdsfortegnelse BILAG 1: INTERVIEWGUIDE EE12 BILAG 2: INTERVIEW MED EE12 BILAG 3: INTERVIEWGUIDE KUNDE BILAG 4: INTERVIEW MED HELLE BILAG 5: INTERVIEW MED SOLVEJG BILAG 6: INTERVIEWGUIDE

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Christopher, Andreas og Christian VINOPERTEN. En elektronisk vinekspert. 2. semeterprojekt

Christopher, Andreas og Christian VINOPERTEN. En elektronisk vinekspert. 2. semeterprojekt VINOPERTEN En elektronisk vinekspert 2. semeterprojekt Christopher, Andreas og Christian Vinoperten Elektronisk Vinekspert Roskilde Universitet 2014 Humanistisk Teknologisk Basisstudium 2. semester Et

Læs mere

INTERVIEWTEKNIKER... 11 FORUNDERSØGELSE... 15 UNDERSØGELSE... 18 KVALITATIV ANALYSE BASERET PÅ TÆNKTE HØJT METODE... 22

INTERVIEWTEKNIKER... 11 FORUNDERSØGELSE... 15 UNDERSØGELSE... 18 KVALITATIV ANALYSE BASERET PÅ TÆNKTE HØJT METODE... 22 Indhold FORORD... 3 INDLEDNING... 4 PROBLEMFELT... 4 PROBLEMFORMULERING... 5 AFGRÆSNING... 6 VIRKSOMHEDSBESKRIVELSE... 6 MÅLGRUPPE... 7 TEORI & ARBEJDSPROCES I PROJEKTET... 8 INTERNETKOMMUNIKATION... 9

Læs mere

Mikael Aamann Markedsføringsøkonom. 4.semester 2015. Hovedopgave. Aalborg Sportshøjskole. Denne opgave er udarbejdet af: Mikael Aamann.

Mikael Aamann Markedsføringsøkonom. 4.semester 2015. Hovedopgave. Aalborg Sportshøjskole. Denne opgave er udarbejdet af: Mikael Aamann. 2015 Mikael Aamann Markedsføringsøkonom 4.semester 2015 Hovedopgave Aalborg Sportshøjskole Denne opgave er udarbejdet af: Mikael Aamann Underskrift:, Supervisor: Jacob Kronbo Andersen og Charlotte Bruun

Læs mere