Inspirationshæfte om rekruttering og fastholdelse af pige og damefægtere til ledere og trænere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Inspirationshæfte om rekruttering og fastholdelse af pige og damefægtere til ledere og trænere"

Transkript

1 Inspirationshæfte om rekruttering og fastholdelse af pige og damefægtere til ledere og trænere Udviklingskonsulent Øst i samarbejde med DFF s B&U-udvalg og Breddeudvalg. Efteråret 2011.

2 Indhold 1. Indledning Klubledelsens rekruttering af pige og damefægtere Rekruttering af nye medlemmer Hvorfor går kvinder og piger til fægtning? Generel rekruttering Rekruttering af trænere og dommere Pigetræning - for og af piger Rekruttering og fastholdelse af piger og kvinder hvilke målgrupper skal klubben satse på? Klubledelsens fastholdelse af pige og damefægtere Klub og træningsmiljø Velkvalificerede trænere og ledere til alle Gør det attraktivt at fægte på 2. holdet Hvad med respekten? God omgangstone Aktivitetstilbud Aktivitetsindhold Er udstyret i orden? Faciliteterne Aldersrelaterede idéer til rekruttering - og fastholdelse til træning og andre klubaktiviteter Træningsidéer for børn og unge Aktiviteter for rekruttering og fastholdelse af børn og unge Træningsidéer for unge og voksne Aktiviteter for rekruttering og fastholdelse af unge og voksne Miniprojekter klub på tværs og hold i klubben? Træneres fastholdelse af pige og damefægtere Hvordan træner man pige og damefægtere? Har piger lidt andre motiver end drenge for at dyrke sport? Fastholdelse og frafald Gør det attraktivt at fægte på 2. holdet De modløses fastholdelse (de let øvede) Er der flow i træningen? Træningsmiljø Har kvinder og mænd forskellige egenskaber, som vi skal være opmærksomme på i træningen? Kvinders og mænds forskellige egenskaber i følge mænd Opsummering for trænere

3 1. Indledning DFF afholdt en workshop om damefægtning på en træningssamling for piger og kvinder i februar Her stillede vi 7 spørgsmål til pige og damefægtere, som de besvarede under et gruppearbejde. Der var 8 grupper á 3-4 personer. Svarene udgør for os en slags brugerundersøgelse af, hvad piger og kvinder finder vigtigt og forventer af fægtesporten. Et af vores spørgsmål var: Hvad er det allervigtigste for pige og damefægtere? (Brugerundersøgelse) (Hvis I kun må komme med et enkelt udsagn)(oplistet uprioriteret) Svar: (oplistet uprioriteret) a) Det skal være sjovt, og der skal mere fokus på pigerne. b) Fællesskab på tværs af våbene. c) Det skal være sjovt og stimulerende (læring/udvikling) at komme til træning. d) Der skal være flere piger og kvinder i dansk fægtning. e) Motionen er det vigtigste (damer, voksne) f) At blive dygtigere. g) Det skal være sjovt. h) Det samme som er vigtigt for drenge og herrefægtere. Ovenstående er kort fortalt, hvad pigerne og kvinderne i fægtesporten vil have og forventer. Hvis I gerne vil have flere piger og kvinder i jeres fægteklub, så hav ovenstående i baghovedet ved al aktivitet i klubben organisation, ledelse, træning, lejre, stævner m.m. Bemærk, at 3 ud af 8 svar indeholder udsagnet: Det skal være sjovt. Det udsagn er væsentligt og uddybes i teksten bl.a. ved spørgsmål nr. iii. De øvrige spørgsmål i vi stillede i workshoppen var: i. Hvorfor skal piger/damer starte på fægtning? se s. 6 ii. Hvad er det bedste ved fægtning? se s. 6 2

4 iii. Hvad er det sjoveste, vigtigste eller sejeste til TRÆNING? se s iv. Hvordan er den gode træner for jer? se s. 19 v. Hvad skal der være mere/mindre af til træning/ i klubben / til stævner / til lejre? se s. 14 vi. Hvordan bliver det endnu sjovere at være pige damefægter? se s. 31 Pigernes og kvindernes svar bringer vi i løbet af hæftet i grønne tekstebokse i håbet om, at udsagnene kan give jer et bud på, hvordan I i klubarbejdet kan skyde jer ind på, hvordan I bedst rekrutterer og fastholder pige og damefægtere. I de blå tekstbokse findes opsummeringer og pointer. I de lyserøde bokse findes praktiske fif eller andre oplysninger. Fægtesporten har flere mandlige end kvindelige udøvere i Danmark. Generelt er der noget flere mænd end kvinder, der dyrker organiseret idræt i Danmark og på verdensplan, og indenfor en del kampsportsgrene har kvindelige udøvere altid været lavere repræsenteret i end andre idrætsgrene. Men der er næppe en naturlov, der tvinger os til at acceptere disse omstændigheder og ej heller noget der tilsiger, at der ikke er plads til ændringer, der øger andelen af pige og damefægtere. I stedet for at resignere kan vi betragte pige og damefægtning som et vækstpotentiale. Flere danske klubber oplever i øjeblikket en tilgang af pigefægtere. Kigger man på præstationssiden, har danske damefægtere historisk set af forskellige årsager vundet flere internationale medaljer end herrerne, og den seneste danske OL-deltager var en kvinde. I forhold til andre kampsportsgrene ligger fægtesporten i den bløde ende, hvad angår fysisk kontakt, hvilket måske giver os anderledes forudsætninger for at tilbyde kvinder og piger et spændende tilbud om fysisk, teknisk og taktisk udfoldelse og flere gode idrætsoplevelser indenfor kampsport. I DFF har vi konstateret, at nogle klubber har en medlemstilgang indenfor pigefægtning, og at andre klubber efterspørger flere kvindelige fægtere. Derfor vil vi i dette hæfte give idéer til, hvordan man A) får hvervet nye kvindelige fægtere - rekruttering B) kan holde fast på de kvindelige fægtere, som kommer til klubben - fastholdelse. I det følgende viderebringer vi erfaringer fra fægteklubberne og fra andre idrætsgrene, og vi giver nogle bud på, hvordan fægteklubbers ledere og trænere kan rekruttere nye medlemmer blandt piger og damefægtere og fastholde samme målgrupper. I kapitel 2-4 kigger vi indledningsvist på klubledelsens muligheder for rekruttering og fastholdelse af pige og damefægtere. De kapitler er primært skrevet til lederne i klubben, idet vi mener, at rekruttering og en del fastholdelsesaspekter er ledelsesopgaver, mens det er trænernes opgave at 3

5 træne udøverne i fægtning til træning og stævner og derved medvirke til fastholdelsen i klubben og sporten. Kapitlerne er dog også gode at få forstand af for trænere og i en del klubber er der personsammenfald mellem ledere og trænere. I Kapitel 5 præsenterer vi en lille idébank til rekruttering og fastholdelse opdelt i egentlige træningselementer og mere sociale aktiviteter, som kan gennemføres udenfor almindelig træning af alle de frivillige i klubben. Idéerne er endvidere strukturerede efter aldersgrupper. Trænernes muligheder for fastholdelse af pige og damefægtere er behandlet i Kapitel 6. Kapitlet gør sig overvejelser om træning af piger og kvinder og trænerens muligheder for fastholdelse. Kapitlet er skrevet til klubbens trænere, men er også værd at læse for ledere. Træneren har den daglige kontakt med fægterne og er omdrejningspunktet for fægternes sportslige udvikling, og spiller derfor en betydningsfuld rolle i fastholdelsesproblematikken, mens klubledelsen er den ledende, politiske og bestemmende faktor i klubben, som også selv aktivt kan påvirke fastholdelsen i klubben gennem en række tiltag. Hæftet vil i hovedsagen fokusere på forhold, der er særligt relevante i forhold til kvindekønnet men en del af forholdene er også relevante for mænd. Selvfølgelig vil der også være masser af andre aktiviteter og overvejelser, som er relevante for både kvindelige og mandlige fægtere, og som klubben må og skal sætte i spil over for klubbens fægtere, som jo består at en gruppe individer af begge køn. Det er væsentligt, at I som klub overvejer, hvad der tiltrækker og fastholder såvel kvinder som mænd. Men det kan også være relevant at kigge på, om klubbens identitet og træningsmiljø mest er bygget op et specifikt køn, om der kan skabes fremgange ved at fokusere på et køn, der er underrepræsenteret, og/eller om ikke en klub, der rummer begge køn, er en klub, hvor alle føler sig hjemme? Det er vores fornemmelse, at fægtesporten som en individuel kampsport i et vist omfang allerede tiltrækker piger og kvinder, hvis identitet matcher med at præstere individuelt, i kampsituationer med elementer af fysisk kontakt, og som er ganske resultatorienterede. Lidt generaliserende kaldes Hvis vi skal være mange damefægtere, skal vi kunne rumme alle slags piger: Ikke kun elitetyper, konkurrencefreaks, vindertyper, og de vilde og kampglade, drenge-piger, men også almindelige piger og kvinder. sådanne piger/ kvinder af nogle for drengepiger. Dem vil vi da gerne have endnu flere af i fægtesporten. Men hvad med den endnu større gruppe af kvinder, der ikke falder ind under denne stereotyp? Hvordan bliver de en del af vores sport? For at svare på dette må vi nogle gange anvende andre stereotyper og generaliseringer vel vidende, at sådanne ikke altid findes i den virkelige verden. Vi mener dog, at det af forståelsesmæssige grunde er den mest enkle måde at formidle viden om forskellene på rekruttering og fastholdelse af kvinder og mænd. Det er dog væsentligt for os alle at være bevidste om, at sådanne stereotype kvinder og mænd næppe findes i virkeligheden. Alle individer er forskellige. Vi kan dog bruge generaliseringerne til at tale om forskellene mellem kønnene (og mennesker generelt) i træningen. 4

6 Udgangspunktet Se fægteren som en fægter Selv om dette hæfter drejer sig om piger og kvinder, så er vores klare udgangspunkt, som vi også mener, bør være forudsætningen for klubarbejdet og jer som trænere og ledere, at vi først og fremmest skal: Se fægteren som en fægter frem for som en pige/dreng eller mand/kvinde. Vi skal tage udgangspunkt i sporten, det sportslige rum, og klubfællesskabet det er jo det, vi er gode til og forsøge at bringe den enkelte fægter, så langt som hun eller han kan og vil i sin fægtekarriere. I forhold til den målsætning skal alle individets egenskaber sættes i spil herunder kønnet. Tag udgangspunkt i sporten. Se først og fremmest fægteren som en fægter frem for som en pige eller dreng 2. Klubledelsens rekruttering af pige og damefægtere 2.1. Rekruttering af nye medlemmer Hvis I gerne vil hverve flere pige og damefægtere til jeres klub, så er det måske værd at rekruttere målrettet efter piger og damer. Fægteforeningen Amleth i Helsingør oprettede som nystartet klub et damehold og markedsførte sig målrettet på at hverve kvinder til klubben. Her er nogle af de ting, de gjorde: a) Markedsføringsmaterialet handlede om voksne kvinder se f.eks. billedet til venstre. b) Klubben mente, at der var noget særligt tiltalende ved sporten for voksne kvinder. Det havde de identificeret og fortalte om bl.a. i hvervemateriale og i interviews til lokalpressen. c) Det sociale. Klubben solgte sporten på, at den er fysisk og mentalt udviklende, men også på det sociale: Fællesskabet. Hvad angår det sidste, var træningen også organiseret således, at træningstiden for dameholdet lappede over med herrernes træningstid, så der var mulighed for at møde alle klubbens medlemmer og det modsatte køn. En lille reklamevideo fra Amleths dametræning kan ses på Kontakt evt. Fægteforeningen Amleth for mere information Hvorfor går kvinder og piger til fægtning? Når I planlægger rekruttering, så undersøg, hvad det er, piger og kvinder finder interessant ved sporten, og slå på det i rekrutteringen. Det skal jo så også være det, som de møder ved de første træninger. Ellers er man hurtigt ude af klubben igen og bliver ikke fastholdt. Forventningerne skal indfries! Spørg de kvindelige medlemmer i jeres klub, hvad der fik dem til at starte? Eller se følgende udtalelser, som vi har samlet: 5

7 Derfor går kvinder til fægtning: Hvorfor skal piger/damer starte på fægtning? (Brugerundersøgelse i ) Svar: (grp a-g) (oplistet uprioriteret) a) Det er sjovt. Det styrker koncentrationsevnen. Man får mange venner. Det er anderledes. Kommer i god form Muligheder for at komme til udlandet til stævner let. b) Fordi det er sejt at sige at man er fægter frem for fodboldspiller! c) Det er sjovt. Fordi man kan vinde over sin bror Man kan konkurrere En anderledes sport Godt socialt Individulelt d) Få skader Sjovt Styrker en mentalt og fysisk e) Det er sjovt. Det er sundt at dyrke sport og fægtning er en fed sport Det styrker selvtilliden. Man bruger sin krop rigtig meget. Man hygger sig. Det er fedt. f) Børn: Have det sjovt Kammeratskab, og det sociale med andre. Fordi de skal prøve sig frem for at finde en sport, der interesserer dem. Unge: Have det sjovt Motion Dygtiggøre sig En sport, der er anderledes Image Voksne: Motion, have det sjovt, socialt samvær, fordybe sig, dygtiggøre sig. Det fedt at lave noget andet end så mange andre Det jo vildt fedt, at finde en sport man kan være god til, uden at man behøver at kunne alt det der med bolde. Jeg har altid syntes, at idræt var et af de kedeligste fag på skemaet, men med fægtning er det noget helt andet. Det er både spændende, hyggeligt, sjovt, og man får motion til både kroppen og hjernen. Jeg godt kan lide fægtning, det er hyggeligt og sjovt, alle er søde og venlige. Og så er det selvfølgeligt sjovt at vinde. Her er blandt andet plads til rummelighed. Medlemmerne kender hinanden godt og vi har det sjovt sammen. (udsagnene kommer fra unge / voksne kvinder) Hvad er det bedste ved fægtning? (Brugerundersøgelse ii ) Svar: (grp a-g) (oplistet uprioriteret) a) At konkurrere At man får en masse venner At slippe ud med sin vrede Det at bruge et våben det er anderledes Det er sjovt b) At tage til stævner Følelsen af at udvikle sig c) Det er sjovt at fægte Intenst En teknisk sport ikke kun fysisk Adrenalin Mand mod mand (kvinde mod kvinde) d) At konkurrere At møde nye mennesker At man også skal bruge hovedet. e) Det er at fægte At blive god At have det sjovt Tøjet! At nyde det fællesskab man er sat i. f) Børn: Succesoplevelser, kammeratskab, sjovt, giver selvtillid Unge: Konkurrence, motion, kombinationen af teknik og fysik; identitet. Voksne: Motion, sjovt, konkurrencer for begyndere, sjov motion for unge, der er blevet ældre. g) At møde nye mennesker. h) At vinde, at fægte, at træne teknik, at snakke om alt muligt andet end fægtning. g) Fordi det er sjovt, sejt og anderledes. Man får hurtigt venner. 6

8 Hvad med pigerne? Brug nogle af udsagnene, værdierne og holdningerne i tekstboksene i jeres markedsføring til kvinder. Piger går først og fremmest til sport af de samme grunde som alle andre børn. Alle undersøgelser viser, at den vigtigste grund for børn til at gå til sport er for at have det SJOVT! Det skal altid være sjovt at fægte. Og når I skal rekruttere piger, skal I vise dem, hvad der er sjovt ved fægtning. Det sjove kan være mange ting: At være sammen, at vinde, at lære noget, træneren, at træne og lege, stævner og lejre, en sodavand. Her fortæller Nina Aabech mangeårig fægter og dansk mester: Man skal starte til fægtning fordi: Man bliver sej Man bliver noget helt specielt Man bliver mystisk alt sammen på den fede måde. Det er fedt at gå til fægtning fordi: Det er altid sjovt Man møder mange forskellige typer mennesker Man træner både teknik og fysik Man kan blive ved til man er 100 år og selv når man har fægtet i 33 år, synes folk, at man er sej, når de får at vide, at man går til fægtning. Her fortæller Louise Hooge, dansk mester 2011: Hvorfor det er fedt at gå til fægtning: 1. Det er en anderledes og udfordrende sport. 2. Det er en lille sport hvor alle kender alle, så du får hurtigt venner. 3. Det er en klassisk og historisk sport. 4. Du kommer i bedre fysisk form. 5. Det er en sjov måde at komme i form på, så du slipper for at gå kold i de normale træningscentre. 6. Du får styrket selvværdet ved at kunne noget og ved at vinde en kamp. 7

9 2.3. Generel rekruttering Når I laver rekruttering bredt overfor alle slags mennesker og herunder rekrutteringsmateriale, er det selvfølgelig smart at sælge fægtesporten på en måde, der sprogligt og visuelt appellerer til begge køn så tænk på, hvad det er kvinder tænder på jfr. ovenfor Rekruttering af trænere og dommere Når I rekrutterer trænere og dommere blandt jeres medlemmer, så husk pigerne. Langt størstedelen af danske trænere og dommere er mænd, men sådan behøver det ikke at være. En træner eller dommerkarriere kan være en indfaldsvinkel til at fortsætte i sporten, når ens aktive karriere på f.eks. talent eller eliteniveau drosles ned. Kvindelige trænere kan i samme og i nogle tilfælde i højere grad fungere som rollemodeller for andre piger og kvinder dels i forhold til aktive fægteres fægtning, dels i forhold til rekruttering af yderligere kvindelige trænere. Begynd med at synliggøre uddannelsesmuligheder for kvinderne, og sæt nogle kvindelige fægtere til at assistere på begynderholdene Pigetræning - for og af piger I Kalundborg Fægteklub laver et par unge piger træning for de andre piger en gang om ugen i klubben. Det har skabt motivation hos pigerne i klubben, at få et ekstra tilbud med eget hold og egne trænere. Det er nogle gange rart og motiverende for medlemmerne, at de kan spejle sig i en træner på deres egen alder og køn frem for en gnaven, gammel mand som klubbens cheftræner selv formulerer det med et glimt i øjet. Den gavne, gamle mand kommer sjældent forbi træningen, som pigerne får lov at passe helt selv, men de ved, at han står klar i kulissen med råd og vejledning om træningen og også kan hjælpe dem med praktiske ting såsom haltid, udstyr o.lign. Så måske er hans arbejde egentlig ikke blevet så meget mindre, men bare et andet og der er skabt ny motivation i klubben til træneruddannelse, ny aktivitet og en ny medlemsgruppe. Måske skulle jeres klubpiger også i gang med at lave fægtetræning for og af piger? Hør nærmere projektet hos Kalundborg Fægteklubs cheftræner, Jan Sylvest Jensen. 8

10 3. Rekruttering og fastholdelse af piger og kvinder hvilke målgrupper skal klubben satse på? Det er naturligvis op til klubben selv at afgøre, hvor der skal gøres en indsats udfra en nærmere vurdering af klubbens forhold og muligheder, som I bedst kender selv. Helt overordnet vil vi dog gerne komme med nogle anbefalinger: Sats der hvor I allerede har nogle piger eller kvinder. På den måde kan I bedre fastholde det eksisterende og har noget at bygge videre på. Det er sjovt at være mange. Måske er det så et bestemt våben eller en bestemt aldersgruppe, I vælger at rekruttere og fastholde på pige / damesiden? Alternativet er at bygge op fra grunden af. Rekruttering i børnegruppen. Det vil ofte være mere lige til at satse på at rekruttere nye medlemmer i børnegruppen, uanset om der er tale om piger eller drenge. Børn har mere fritid, har ikke alle fundet et varigt idrætstilbud, og forældre har behov for, at børnene kommer til et fritidstilbud efter skoletid. Jo flere af de yngre piger I kan rekruttere og fastholde i de yngste aldersgrupper, jo flere har I på den lange bane at arbejde videre med i ungdomsårene, hvor mange erfaringsmæssigt falder fra. Når en større gruppe på vej mod frafaldsalderen er etableret, så vil det være relevant for klubben at sætte ind med noget særligt for denne gruppe og sikre, at en større del af dem bliver hængende i fægtningen. Rekruttering og fastholdelse i ungdomsrækkerne er i alle idrætsgrene en noget vanskeligere opgave. I forhold til piger er det vigtigt at huske på, at flere undersøgelser viser, at piger i ungdomsårene falder fra tidligere end drengene gør. Det indebærer, at I nok skal være tidligere ude med fastholdelsestilgang overfor pigerne, og skal tænke på, at det ikke alene er det sportslige ved fægtning og klubben, såsom den tekniske eller resultatmæssige udvikling, der tæller i ungdomsårene, men at den gode idrætsoplevelse består af mange ting. I forhold til klubmiljøet f.eks.: Gode og velkvalificerede trænere og ledere til alle, at det er attraktivt at være på 2. holdet, god omgangstone, aktivitetstilbud og faciliteter (se næste kapitel (kap. 4)). Det er også relevant for de unge, at der er mulighed for medbestemmelse og medindflydelse til træningen og i klubben generelt, og at der gives rum til det sociale og dyrkning af venskaber. Det er væsentligt, at I forsøger at fastholde de piger, I har rekrutteret i børneårene, når de når ungsdomsrækkerne. Hvad angår rekruttering af nye kvindelige fægtere, er det måske nemmere at satse på de voksne kvinder (frem for teenagerne, som ofte har gang i mange nye, andre ting i deres liv). Vi kan tilbyde både unge og voksne kvinder et spændende og sportsligt alternativ til fitness, holdsport og selvorganiseret sport. Som I sikkert har bemærket af ovenstående i de grønne tekstbokse, så er kodeordet Anderledes noget kvinderne lægger vægt på unge som ældre. I det postmoderne samfund er det trendy at være noget specielt. Vi vil gerne være flere, der er noget særligt ved at gå til fægtning. Sælg det! 9

11 4. Klubledelsens fastholdelse af pige og damefægtere 4.1. Klub og træningsmiljø I det følgende kigger vi på de forudsætninger i klub og træningsmiljøet, som er væsentlige for primært fastholdelse af pige og damefægtere. Overordnet set er det klubbens ledelse / bestyrelse, der sætter rammerne for klub og træningsmiljøet, og gennem ledelsens egne aktiviteter sikrer miljøets beståen og udvikling. Men også klubbens trænere medvirker til at mål, holdninger og værdier udmøntes i praksis til træningen i klubben og kan bistå ved ledelsens aktiviteter Velkvalificerede trænere og ledere til alle Som udgangspunkt handler målet om velkvalificerede trænere og ledere til alle om, at klubben har trænere og ledere som er dygtige til at arbejde med hele klubbens medlemskreds uanset køn den rette træner til den rette gruppe er vigtig for deltagernes motivation og glæde ved fægtning. I forhold til et børne og ungdomshold er nogle af kvalifikationskravene: At den gode træner har lyst til at arbejde med unge, tager dem alvorligt, gider at lytte og er sig sit ansvar som forbillede bevidst. Samtidigt skal træneren rent fagligt kunne sit kram og være god til at lære fra sig. I forhold til pige - og damefægtning er det også vigtigt, at træneren har lyst og evner til at arbejde med denne målgruppe Gør det attraktivt at fægte på 2. holdet Den mindre procentdel af fægtere, som er helt bidt af fægtning og som har talentet og lysten til at være elitefægtere, er vi ikke så bekymrede for. De skal nok blive i fægtesporten. For alle andre og det er jo langt de fleste gælder det om at skabe et miljø i fægteklubben, som de kan lide at være i og ønsker at være en del af. Stemningen, ånden, miljøet eller hvad vi vælger at kalde samværet i fægteklubben, skal skabes af alle i klubben i fællesskab: Trænere, ledere, unge, gamle, kvinder og mænd. Der skal være attraktive tilbud for alle på såvel det sportslige som det sociale plan. Der skal være noget at komme efter, ellers gider man ikke være der uanset hvem man er. Hvis det skal være attraktivt at fægte på 2. holdet, som de fleste gør, så skal der, uanset hvilket niveau man er på, være høj kvalitet i træningen og tilbud om deltagelse i aktiviteter og konkurrencer. Alle skal føle, at deres tilstedeværelse spiller en rolle at deres indsats er værdsat og ønsket som fægter og socialt. Hvad mener I, specifikt vil gøre det mere attraktivt for piger og kvinder at fægte på 2. holdet i jeres klub? 4.4. Hvad med respekten? God omgangstone I et godt trænings og klubmiljø er der tolerance, hvilket udmøntes i f.eks. en god omgangstone. Dårlig trivsel har indflydelse på indlæring under træning og betyder i sidste ende frafald blandt medlemmerne. Hvis klubbens mål er at rekruttere og fastholde piger og kvinder, kan det være relevant for ledelsen at forholde sig til omgangstonen i klubben. Det er f.eks. næppe befordrende for medlemsudviklingen på kvindesiden, at fægtere eller trænere kommer med udtalelser så som, 10

12 at damefægtning er kedelig. Hvis det i øvrigt var sandt eller relevant, hvilket det ikke er, så har trænerne, som stort set alle er mænd, et medansvar herfor. Hvis man er en del af den faste klike i klubben, synes man måske det er i orden, men andre finder det måske krænkende eller ydmygende. Tal med holdet og trænerne om, hvad jeres forventninger til god omgangstone i klubben er Aktivitetstilbud Skal der mon sættes nye projekter i søen eller skal vi bare sørge for at fylde bådene op? Faktisk er der lige mange og brede tilbud til piger / kvinder og drenge / mænd i dansk fægtning, så måske skulle vi sammen sørge for at få fyldt pladserne ud på de eksisterende konkurrencer og træningstilbud eller forbedre kvaliteten af det eksisterende, inden vi sætter nye projekter i søen? F.eks. har vi ranglistestævner (6 årlige stævner pr. våben for både B&U og seniorer) for både piger og kvinder og fælles træningssamlinger med drengene på B&U-lejrene (4 samlinger og 2 sommerlejre pr. år). Det er sjovere at komme til stævne, når der kommer mange og også af det modsatte køn, og det er relevant for fastholdelsen at begge køn mødes og har aktiviteter sammen ja, for nogle aldersgrupper er mødet med det andet køn en motivationsfaktor i sig selv for træningsdeltagelse. I år arrangerede en klub med støtte fra DFF en fælles træningslejr for piger og kvinder med et flot deltagerantal. De eksisterende aktiviteter såsom stævner og lejre er alle medvirkende til fastholdelse af piger og kvinder i sporten. Er jeres klub bevidste om disse tilbud? Får I synliggjort tilbuddene overfor de kvindelige medlemmer? Har I gjort trænerne bevidste om tilbuddene og har indarbejdet rutiner for at trænerne sælger tilbuddene til medlemmerne? Overvej, hvad der fik de nuværende aktive kvindelige fægtere til at deltage på en lejr eller til et stævne. Kan det gøre jer klogere på, hvordan I får andre / flere med? Hvad kan I ellers gøre for at sælge tilbuddene til jeres kvindelige medlemmer? 4.6. Aktivitetsindhold Når der skal planlægges og udvikles aktivitetstilbud til piger og kvinder, bør der efter vores mening lægges vægt på det læringsmæssige (træning) og det sociale, mens det konkurrencemæssige godt kan være til stede, men ikke bør have overvægt fægtning bør også tiltrække og fastholde andet end konkurrencefreaks og drengepiger, hvis vi skal have flere piger og kvinder i sporten. Piger er generelt glade for at føle sig gode til noget, lære noget og mestre noget, men er ikke alle i samme grad som drengene i udgangspunktet helt vilde med at konkurrere. Så der bør sættes fokus et aktivitetsvalg, som tilbyder muligheder for læring af fægtefærdigheder og kundskaber, mens konkurrenceelementer nedtones eller introduceres gradvist. Der kan samtidigt lægges vægt 11

13 på sociale elementer og personlig udvikling samt opbygning af en identitet som pigefægter. Socialt skal der gives muligheder, tid og rum for gode venindeoplevelser. For de alleryngste kan det være relevant, at det somme tider er uden de dumme drenge som heller ikke altid gider slimede piger.. For teenagepigerne vil det være relevant at give plads til medbestemmelse, så pigerne er med til at bestemme, hvilke aktiviteter, der skal laves og hvordan. Imidlertid er det også værd at præsentere konkurrenceelementerne og tiltrække konkurrencepigerne; for vores sport ER en konkurrencesport. Vi kan give pigerne blik for og markedsføre os på, at vi er en kampsport, hvor piger kan være med på lige fod med drengene og kan kæmpe uden alt for mange knubs: Fægtning ER kampsporten til piger! Men hvis vejen til endnu flere medlemmer er piger og kvinder, der tiltrækkes at vores sports elementer af motion og teknik frem for kampen, så er der vel ikke noget i vejen for at rumme dette i klubtræningen og måske endda som i boksning etablerede træningshold med fokus på fægte-fitness og tekniks mestring. I forhold til konkurrencetilbuddene er det værd at overveje, hvordan I som ledere og trænere kan tilbyde piger og kvinder noget udover konkurrenceelementet, når I tager til stævner. Stævner bør sælges på og I bør til stævnerne kunne byde ind med: Læring og personlig udvikling coaching og bevidstgørelse omkring, hvad man bliver bedre til ved et stævne (lærings- /udviklingsprocessen frem for resultatet). Det sociale skab noget socialt ved og omkring stævnet. Senere i hæftet præsenterer vi aldersrelaterede idéer til aktiviteter for piger og kvinder Er udstyret i orden? Faciliteterne Er her rent, pænt og moderne? Vidste I, at en undersøgelse af kvinders idrætsdeltagelse viser, at kvinder i højere grad end mænd tiltrækkes af, at faciliteter og udstyr i en idrætsklub er moderne, rene og pæne? Frisk frugt og kildevand til træningerne Lav en frugt og vand-ordning til træningen, så damefægterne kan tage sig en sund forfriskning under træningen. Det er sund livsstil, fastholder damefægtere - og holder herrerne trimme. Selvfølgelig er I som klub ikke altid herrer over omklædningsrum i et kommunalt lokale, og det er et langt træk at få en kommune til at modernisere en idrætshal. Men I kan være med til at gøre kommunen opmærksom på problemstillingen, og I er selv med til i det daglige at sørge for at jeres klubs faciliteter er rene og pæne, gennem at lave rutiner for oprydning, rengøring og ect, så alle føler sig hjemme i f.eks. et omklædningsrum tør op og ryd op, din mor arbejder her ikke! I kan også arbejde på rutiner for vask af fægtetøj, anskaffelse af nyt, pænt fægtetøj o.lign., lave fælles indkøbsliste for nye medlemmers indkøb af eget udstyr, så det bliver muligt, lettere og billigere at få sit eget tøj. 12

14 Gør det mere attraktivt at deltage som begynder i vores sport! Det er for nogle mennesker noget grænseoverskridende at i føre sig brugt tøj, der ikke lige passer ens krop, og som til tider lugter af andres sved. Med en lille anstrengelse behøver I måske ikke ganske at udelukke disse mennesker fra at opleve vores sport, som har andet og mere at byde på end en sur fægtemaske. Brug drengejakker! Alle ønsker sig superlokaler m.m. Men det behøver ikke være superduper for at en klub fungerer socialt. Det sociale skabes af mennesker, men det er væsentligt, at man tænker på muligheder for at bruge faciliteterne til ANDET end træning og omklædning. Sæt tid og rum af til andet end træningen i lokalet, hvis I kun har en gymnastiksal. Brug caféen i idrætscentret, den nærmeste bar/café, eller sæt bord og stole op med kaffe og thé eller måske kan man hygge hos et medlem efter træningen eller skabe Et praktisk fif fægteudstyr: Har I ikke pigejakker i klubben til de mindste piger, så brug drengejakker, og køb brystskjold til at tage på under drengejakken. andre sociale events i ny og næ. Tænk på, at der ER en forskel på at folk har valgt at dyrke idræt i en klub frem for på en danseskole/fintnescenter de vil gerne være der længere og have noget socialt. Klubben skal altså sørge for, at der er muligheder i klubben for andet end at træne og klæde om. 13

15 5. Aldersrelaterede idéer til rekruttering - og fastholdelse til træning og andre klubaktiviteter Nedenfor bringer vi nogle konkrete idéer til hvad I som ledere og trænere kan arbejde med til træning og andre aktiviteter i klubben for at stimulere rekruttering og fastholdelse af piger og kvinder. Allerførst bringer vi lidt inspiration fra vores brugerundersøgelse, som måske kan give jer et generelt fingerpeg om, hvad piger/kvinder foretrækker i forbindelse med træning og aktiviteter: Hvad skal der være mere/mindre af til træning/ i klubben / til stævner / til lejre? (Brugerundersøgelse v ) Svar (ikke prioriteret rækkefølge) Mere: Legetræning / sjov træning Puljefægtning Holdfægtning Fællesskab til stævner hygge og heppe Træning på tværs af våben Teori regler og dommerarbejde Lektioner Organiseret træning Parøvelser Metal forberedelse Mere fægtning Mere variation Flere træningssamlinger (evt. for piger) Flere fægtelege og alm. Leg. Flere tekniske øvelser Mindre: Benarbejde Boldspil ved opvarmning for børn Boldspil ved opvarmning for voksne Kun fri fægtning Kommanderende trænere Færre jokes om kvindelige fægtere Boldspil og leg Hockey 5.1. Træningsidéer for børn og unge - Tilpas sporten til børnehøjde og det sjove. - Fokus på lektioner og parøvelser. - Fokus på leg og en legende tilgang til teknik. - Benarbejdsøvelser det skal være både lærerigt og sjovt. Fægtebasis. Sæt musik på træn selv elementer. Husk ros. - Opvarmning rettet mod piger. Husk stadig at lege, men man kunne hyre en fitnessinstruktør, en cheerleader, lave noget med musik ect. 14

16 - Udstrækningsprogrammer og helse. - Våbenreparation rigtige fægtetøser kan selv lave våben. - Lave træningsplaner individuelt for dem, som har lyst. - Fægte uden points. - Fægte med små tekniske opgaver, som belønnes. Tænk PIGET! Bolden må godt være lyserød! 5.2. Aktiviteter for rekruttering og fastholdelse af børn og unge - Lav en A4-side med 4 billeder af pigefægtere og sæt 4 udsagn om, hvorfor det er fedt at fægte som pige på som tekst. Brug arket til medlemshvervning. Jeg går til fægtning, fordi. - Venindeaften alle tager en veninde med, som ikke har fægtet før. - En eller anden gimmick-ting til nye piger og den der skaffer medlemmet - Hvordan laver man sin egen udsmykning på en kårde/fleuretskåls inderside male blomster, stjerner ect. på. - Lav en sej T-shirt til pigerne i en sej pigefarve med glimmer og logo og med et fængende pigefægterslogan. Musketøzerne seje piger går til fægtning Fægterpigerne. Vi bider ikke. Vi stikker kun! Lav også en T-shirt til de yngste drenge - Andre tøsede tilbehørsting en pink reparationsæske / drikkedunk, klistermærker Fægtepiger er seje. - Fælles tur til en oplevelse biffen, tivoli, anden sportsgren eller noget i den dur. - Hav en mascot (f.eks. en bamse med fægtetøj) med til stævnerne. - Lav nogle sjove lege i ventetiderne til stævnerne - Bag en kage til stævnerne - Sæt procesmål og læringmål til stævner frem for resultatmål. - Hav rutiner for coaching til stævner og følg op hjemme på proces og læringsmål fra stævner. - Start en fægtemærkeordning, hvor fokus er på læring af tekniske færdigheder m.m. Brug forbundets koncept. - Præmie for lækkert benarbejde til klubstævne eller bedste teknik, bedste veninde ect. - Bankdrengene-dag fægtekonkurrence. Eller lille pigeturnering til træningen. - Kåring af årets pigefægter præmie. - Handygirl rigtige piger kan selv. Våbenreparationsdag. - Besøg af en damelandsholdsfægter. - Pynt din egen lagkage-dag - Kageaften - Gratis billetter til fægtestævner også selv om allerede gratis entré. A4-ark med billetter: Du er inviteret, giv til veninderne. - Fotokonkurrence, tegnekonkurrence, stilekonkurrence. Dit flotteste fægtebillede, skriv om din bedste fægteoplevelse. - Minifægteskolen Prøv at fægte-dag: 1 dag/weekend. 1 forælder og 1 barn. Vigtigt vise, at børn ikke dyrker sport uden deres forældres engagement. Behøver ikke alt sammen være fægtning, men noget der ligner: Pirat, musketer, Zorro. Skab et univers. Bonus: Får forældre i tale. Kunne være for fægtere og deres venner eller for helt nye. 15

17 5.3. Træningsidéer for unge og voksne - Fokus på lektioner og parøvelser. - Benarbejdsøvelser - Benarbejdsøvelser Fægtefitness. Fit for figth fitnessinspireret benarbejde med god musik og indarbejdet fitness-program i benarbejdet. - Opvarmning rettet mod piger. Man kunne hyre en fitness/danse/gymnastikinstruktør, lave noget med musik ect. - Udstrækningsprogrammer og helse invitere en fysioterapeut? - Lave træningsplaner og udviklingssamtaler individuelt for dem, som har lyst. - Våbenreparationskursus, dommerkursus, trænerkursus. - Træn-selv-kursus alt dette kan du træne uden træner. Hjemmeøvelser. - Fægte uden points - Fægte med tekniske og taktiske opgaver - Giv lidt tid i træningen til det sociale og/eller giv inspiration til hvordan det kan foregå før og/efter træning. - Holdkonkurrence. Fjerner lidt fokus fra den enkeltes præstation og skaber sociale bånd. - Prøve at fægte et andet våben til træning. Giver mulighed for at fægte med andre piger/kvinder og for at skifte til noget andet, men blive i sporten. - Hav kildevand og frugtbod til træning - Lav noget opvarmning som piger og kvinder kan lide. Spørg dem! - Skab variation i form og metode i forhold til faste træningselementer såsom opvarmning, benarbejde og kamp. Pigerne har nu fægtet så længe og meget, at formerne (og indholdet) bliver kedelige. Indholdet kan vi næppe ændre, når bortses fra niveauet, men form og metode til indlæring kan f.eks. gruppearbejde, parøvelser, selvtræning. - Giv plads til medbestemmelse og medansvar - Snak med dem, hvad vil I? - Skab muligheder for formelle eller uformelle klubbesøg, så pigerne/kvinderne kan besøge andre klubber eller får besøg af andre damefægtere. - Boldspil. Skab variation ikke det samme spil hver gang. Nogle piger, der har valgt fægtning, har måske bevidst valgt boldspil fra, idet de ikke synes, det var noget for dem. Det skal ikke bandlyse boldspil fra træning, men sørg for ikke at lægge hovedvægten tidsmæssigt på boldspil, skab variationer over de klassiske boldspil, hvor spillet og reglerne ændres, sørg for mange boldberøringer til den enkelte lav jeres egne boldlege, hvor I får noget gruppedynamik i spil og hvor fokus fjernes fra den enkeltes præstation, og I får grint og skabt social og fysisk kontakt Aktiviteter for rekruttering og fastholdelse af unge og voksne - Bag en kage til stævnerne. Hav en frugtkurv med. - Arrangér fælles frokost, fælles middag, gå i byen efter stævnet - Lav en fælles tur til stævnet - Lav en cheerleader act til stævnerne eller et fælles kampråb. - Sæt procesmål og læringmål til stævner frem for resultatmål. - Hav rutiner for coaching til stævner og følg op hjemme på proces - og læringsmål fra stævner. - Venindeaften alle tager en veninde med, som ikke har fægtet før. - Besøg Mahaut-cuppen (Øst)(kun kårde), besøg Århus/Skrydstrupcuppen (Vest), som en introduktion til stævnedeltagelse og som træningsstævner. 16

18 - Træningssamlinger / fælles træningsaftener for unge og voksne invitér også de udenlandske klubber, her kan der også gemme sig et par piger, der fægter fleuret eller kårde. - Se romantiske tøsefilm en aften. Kan krydres med damefægtning fra VM/OL ect. Kan ske hjemme hos pigerne, hvis I ikke er så mange. - Lad fægterne planlægge og komme idéer til fællesaktiviteter ved stævner og fællestræninger. - Information og koordination af stævnedeltagelse.. - Fælles tur til spabad, mavedans, hyggespisning eller andre sociale aktiviteter - Arrangere fest for drengene i klubben/klubberne? - Invitere tidligere, passive damefægtere til fælles træning. - Hygge og tid til at snakke. - Lave fælles SMS-liste / mailliste til pigerne. - Fælles tur til en oplevelse biffen, tivoli, anden sportsgren eller noget i den dur. - Besøg af en damelandsholdsfægter. - Lægge træningstider opad drengehold fra andre sportsgrene, hvis fælles lokaler. - Find frivillige til løsning af små, konkrete opgaver føle at de gør en forskel for klubben/holdet. - Et lille glas rødvin og en delikatesse efter voksentræningen? - Gå flere klubber sammen og lav supertræninger gerne med efterfølgende sociale fællesarrangementer. - Lav et løbehold eller et fitnesshold som laver motionstræning udenfor almindelig træningstid. Hvem laver klubaktiviteterne? Det er altid fedt, hvis trænere vil arrangere aktiviteter i jeres klub, men I bør have øje for, at I kan lave flere ting uden trænerens indsats og at trænere også gerne vil have hjælp f.eks. til det praktiske og koordineringsmæssige. Brug jeres trænere til træning og stævner og hvad de ellers vil og kan det er som regel det, de er gode til. Acceptér at rekruttering og fastholdelse er hele klubbens ansvar og opgave, og at alt ikke kan eller skal laves af klubbens trænere. Tilbyd hjælp til trænere, der gerne vil i gang med noget. Hvis det virkeligt skal rykke på rekrutterings og fastholdelsesområderne, så skal der andre og flere på banen. Brug alle jeres frivillige kræfter Miniprojekter klub på tværs og hold i klubben? Klub på tværs I flere klubber er der kun 2-5 piger / kvinder i hver aldersgruppe og / eller på hvert våben. Det vil være givende for alle at lade dem mødes på tværs af klubberne en gang imellem til nogle pigeaktiviteter. Det er ofte sjovere at være flere, det giver en følelse af at værre en del af en succes og noget større, og der kan skabes kontakter og sammenhold mellem pigerne / kvinderne. I kunne lave nogle fællessamlinger med andre klubber en gang i mellem. Da der også er mange andre aktivitetstilbud (træningslejre og stævner) bør det nok ikke være for ofte. Mere uformelt kan man hver gang man afholder en pigeaktivitet i sin egen klub invitere piger fra andre klubber pr. sms eller efter aftale med deres klubtrænere (og forældre). 17

19 Hvis aktiviteterne laves på tværs af aldersgrupper og våben, vil der sikkert være et større deltagergrundlag og mulighed for at skabe venskaber på tværs. En klub-på-tværs-aktivitet kan ledes lige så godt af en af klubbens ledere, en voksen fægter, fægterne selv, en forældre. Når det gælder selve træningen kan I så inddrage jeres træner eller træneren i den klub, I besøger. I forhold til de yngre piger kan I jo sætte en ung damefægter til at lede projektet og få lidt rollemodels - eller stjernestøvseffekt ud af det. Invitér også fægtere fra nabolandenes klubber, her kan der også gemme sig et par piger, der fægter fleuret eller kårde, og som kunne komme forbi til f.eks. en weekendtræning. Hold i klubben? I kan overveje, om pigerne og kvinderne skal have særskilt holdtræning kun for piger internt i klubben. Med til overvejelserne hører fordele og ulemper ved at splitte op i forhold til deltagerantal til træning, forskellige våben. Det kan blive så småt, at det ikke er sjovt, og kræver store ressourcer til få personer. Spørgsmålet kan også være, om det er det sjoveste og mest udviklende at træne uden drengene eller om klubben kan bære et have en klub i klubben for en bestemt personkreds? For klubber med flere hold / mange træningspas, kan det være en idé at samle pigerne/kvinderne på bestemte aftener/hold, hvis tid kan, således at der er mere end 4-5 piger på de enkelte hold. Det vil gøre gruppen af lettere at fastholde ved et enkelt frafald så bliver man ikke pludselig alene-pige. Måske ligger I inde med idéen til et fantastisk pige/kvindeprojekt? Fyr det af. Og fortæl DFF og de andre klubber om idéen. DFF s Breddeudvalg og B&U-udvalg kan i nogle tilfælde give lidt økonomisk støtte til udviklingsprojekter i klubben. DFF s Udviklingskonsulenter står altid klar til at give råd og vejledning i forbindelse med start af nye projekter i klubberne. Konsulenterne kommer gerne forbi og besøger jeres klub og hjælper jer med jeres projekter. 18

20 Hvordan er den gode træner for jer? Brugerundersøgelse iv Svar (grp. a-g) (uprioriteret) a) En, der holder øje med en under kampen En, der giver gode lektioner En, der coacher godt og roser en. En, der kender ens fægtestil En, der er sød og smiler En, der er seriøs og god til at fægte En, der laver god fægtetræning og benarbejde En, der er alsidig i træningen b) En, man kan have tillid til Træneren skal være der for alle Træneren skal kende personens grænser og mål. c) Træneren kan se og forstå den enkelte og dennes ambitioner (små eller store ambitioner) Træneren, som er motiverende frem for styrende Træneren som er engageret Træneren som giver konstruktiv kritik d) God til at læse fægteren Naturlig, afslappet autoritet Tager med til stævner Skaber klubånd Kan skabe en god overgang mellem de forskellige niveauer e) Træneren skal være seriøs, men sjov, og skal helst være uddannet. Træneren skal være god til at forklare sig. f) Træneren giver en plads til at prøve sig frem God alsidig opvarmning God fægtetræning Empatisk Er nærværende og har fokus på fægterne under hele forløbet (ingen kaffepauser mens der trænes). Giver ros og konstruktiv kritik Gør ikke forskel på drenge og piger (fylder lige meget i træningen) g) God til at lytte God til at se, hvilket niveau man er på og giver træning ud fra det. Teknisk og faglig dygtig og god til at formidle det til fægteren. Har tålmodighed Kan skabe variation i opvarmning, benarbejde, lektion samt kamptræning. 19

21 6. Træneres fastholdelse af pige og damefægtere På den forrige side, kan du i skemaet se kvindernes og pigernes bud på, hvordan den gode træner er. Deres svar burde kunne give dig en idé om, hvordan du er en god træner for piger og kvinder og laver god træning for dem. Hvis du laver træning, der lever op til medlemmernes positive forventninger, så er du nået langt som træner i forhold til at fastholde fægterne. Det er din vigtigste opgave som træner at fastholde medlemmerne i klubben. Dine vigtigste instrumenter hertil er dine sportslige færdigheder og kundskaber og glæde ved sporten. Dine evner til at formidle dette til andre skal du sætte i spil, så medlemmerne udvikler sig som fægtere og medlemmer under din ledelse til træning og stævner. I det spil er sportslige resultater (præstationer / topplaceringer) egentlig ikke det primære; men i forhold til nogle fægtere et middel til fastholdelse. Eller anderledes formuleret: Det er en fornem og vigtig trænerpræstation, at evne at holde på medlemmer ved at udvikle dem, som langt så de kan og vil i fægtesporten. Det er den præstation, der danner forudsætningerne for en levende klub og for andre / senere toppræstationer. I de følgende kigger vi lidt mere på, om man mon træner piger og kvinder på en særlig måde eller om der nogle forhold, der er relevante at forholde sig til for at lave god pige og dametræning. Vi ser bl.a. på, hvilke motiver piger og kvinder kan have for at gå til idræt fægtning. Endvidere kigger vi på, om der er nogle særlige egenskaber ved kvinder, som træneren skal være opmærksom på ved træning og stævner Hvordan træner man pige og damefægtere? Vi vil gerne slå fast, at træningen af piger og kvinder ikke er forskellig fra drenge og mænd, når vi kigger på det tekniske og taktiske område, som er de væsentligste træningsområder i fægtning. Alle kan og skal træne det samme: Til fægtetræningen bør vi altid først se en person som en fægter ikke som en mand eller kvinde / pige eller dreng. Udgangspunkt: Se fægteren som en fægter frem for som en dreng/pige. Tag udgangspunkt i sporten. Som vi kender de danske trænere, er der ikke nogen, der har særlige præferencer i forhold til at træne mænd frem for kvinder. Derimod går præferencer for trænerne oftest på at skabe glæde og udvikling på holdet i form af flere og bedre deltagere, og på at skabe præstationsmæssige resultater i form af medaljer. I forhold til medaljerne går trænerne efter at skaffe dem i forhold til det talent - eller elitemateriale, der er på holdet eller i klubben, og det er i den forbindelse ganske underordnet, om det er deltagere af det ene eller det andet køn. Vejene til træningsmålene og resultaterne kan dog godt være forskellige fra fægter til fægter. Nedenstående kan måske give et fingerpeg om, at en træner bør overveje forskellige metoder, træningsformer og motivationsfaktorer i forhold til piger og kvinder generelt sammenlignet med 20

22 drenge og mænd. Altså mål og fagligt indhold er det samme for begge køn, men måske er midlerne metodikken, pædagogikken, psykologien lidt forskellige. Det er altid trænerens opgave at bringe en fægter så langt i vedkommendes fægtekarriere som fægteren vil og kan. En fægtekarriere er ikke kun at blive den bedste, men også en klubkarriere og et identitetsprojekt, som træneren og klubben er med til at forme og skabe: At få oplevelser og venner, at lære og udvikle sig, at blive leder, træner, dommer at dannes og blive en god sportskvinde/mand, at finde ud af, hvem man er, at blive et menneske 6.2. Har piger lidt andre motiver end drenge for at dyrke sport? Drenge Piger 1. For at have det sjovt! 1. For at have det sjovt! 2. For at blive dygtigere! 2. For at komme i form! 3. Det er spændende at konkurrere! 3. For at træne! 4. For at gøre noget jeg er god til! 4. For at blive dygtigere! 5. For at komme i form! 5. For at gøre noget jeg er god til! 8. For at vinde! 12. For at vinde! Kilde: Ewing, M.E. & Seefeldt, V. (1990). American youth and sports participation : A study of students and their feelings about sport. North Palm Beach, FL Som det ses af skemaet, er pigernes motiver for at dyrke idræt i nogen grad forskellige fra drengenes, men det ledende motiv for de fleste piger og drenge er, at idrætsudøvelse sker for at have det sjovt!. Hvis I gerne vil have flere fægtere i klubben og på holdet, så er det ikke vindermotivet, som scorer lavest i undersøgelsen, som du skal sætte i spil overfor børnene i klubben, men du skal primært lave en træning, som børnene på dit hold synes er sjov. Hos pigerne kommer motiver, der har med fysisk udfoldelse, fysisk velvære /motion, læring og selvtillid på pladsen. Det giver et Overvej deltagernes motiver for at dyrke sport og implementer dem i træningen Sørg for at behandle udøverne lige seriøst ud fra de motiver de forskellige har. 21

23 fingerpeg om, at det er vigtigt at tilpasse sin træning af piger (og drenge), så disse motiver bliver tilfredsstillede. Det gælder både i forhold til klubmiljøet, holdtræningen og i relation til den individuelle udøver f.eks. i forbindelse med lektioner, coaching, stævnedeltagelse, udviklingssamtaler m.m. Udsagnet at have det sjovt kan dække over mange ting. Det er sikkert noget med at lege, at snakke sammen, at grine sammen, at træneren kan lave sjov. Men bag motivet kan også ligge at lære noget, at fægte kampe, at vinde (men bestemt ikke altid og for alle). For at blive klogere på, hvad motivet at have det sjovt dækker, er du nødt til at tale med dit hold og de enkelte udøvere om, hvad der får dem til at komme til fægtning, men hvis I skal være flere i klubben, skal du også overveje, hvad der generelt får børn til at komme til sport. Skal I være mange i klubben, og skal I holde på flere, så er det væsentligt, at du som træner behandler motiverne lige seriøst i forhold til udøverne: En gruppe kan rammes på teknik, en anden gruppe på at komme i form. Du skal lave noget for alle. På DFF s trænerkurser har vi i de senere år arbejdet ud fra dette almene børnefægtningsprincip: Vi fægter for at lære at fægte senere for at vinde. Det dækker over glæden ved læring og udvikling. Konkurrencedeltagelse og vindermentalitet er en vigtig del af vores sport, men de bedste forudsætninger for at vinde og øge glæden ved sporten på sigt skabes ved at bygge fægterne op gennem at lære at fægte i børneårene, hvor tabe - og vindesituationer hurtigt kan fjerne fokus fra glæden og/eller læringen i fægtning. For at holde længe som fægter, er det et væsentligt motiv, at man synes det er sjovt at lære og at træne. Det forhold, at pigerne prioriterer at komme i form, indebærer formentlig, at fysisk udfoldelse og velbefindende er et vigtigt motiv. Det skal dog næppe få dig til at igangsætte længere og hårdere fysiske træningselementer i træningen. Du bør stadig overveje, hvilket fysisk udviklingstrin dit hold er på og differentiere træningen i forhold til de enkelte fægteres fysiske udvikling. Glem de 30 armstrækkere og de 50 udfald i træk, hvis du ved, at de fleste på holdet ikke kan tage dem, for som det ses af skemaet, motiveres pigerne også af at lave noget de er gode til (5). På den anden side er det demotiverende for ofte at føle sig utilstrækkelig. Tænk mere på at lave noget sjov og spændende opvarmning for pigerne, tal med dem om og forklar, hvordan man kommer i form af at fægte, læg vægt på udstrækning og lav ind i mellem nogle små fitnessprogrammer i træningen gerne med musik til. De 2 vigtigste børnefægtningspricipper: 1. Det skal være sjovt at fægte! 2. Vi fægter for at lære at fægte senere for at vinde Hvad er det sjoveste, vigtigste eller sejeste til TRÆNING? Brugerundersøgelse iii Svar (grp. a-f) (uprioriteret rækkefølge) a) Det er, når vi går i gang med at fægte kampe. Når træneren holder øje med en, og siger, hvad man kan forbedre, og hvad man gjorde godt. b) Det sjoveste og vigtigste er et varieret træningsforløb (socialt og lektioner) c) Det sociale At gå hjem fra træningen og vide, at man har brugt kroppen og har haft det sjovt. At se sig selv udvikle sig. d) En god træner At fægte kampe God stemning At mærke at man flytter sig teknisk At blive mødt i øjenhøjde Fysisk udfordring Socialt samvær 22

24 Nogle af pigernes bærende motiver er at træne, blive dygtigere og gøre noget jeg er god til (3-5). Her handler om at lave noget træning, hvor indholdet ikke er så konkurrencepræget, men hvor fokus er på øvelser (hold, gruppe, individuelt) af teknisk (og senere taktisk) indhold, hvor deltagerne udvikler sig og selv kan se udviklingen, og hvor træneren er anerkendende og rosende i forhold fægterens tekniske og taktiske læring Fastholdelse og frafald Flere undersøgelser af unges idrætsdeltagelse viser, at en større del af de unge piger stopper med deres sport, og at de gør det tidligere end drengene. For at holde på flere piger (og drenge for den sags skyld) i denne periode er det væsentligt, at træneren dels tænker alle pigerne med i træningen (ikke kun de bedste) og sammen med klubbens ledelse skaber et miljø, hvor alle synes det er sjovt og rart at komme se kapitlerne tidligere i hæfet om fastholdelse (klubmiljø og aktiviteter). Der er mange andre ting, der trækker i de unges liv i denne periode, og måske er det her, man finder ud af, at man aldrig bliver en elitefægter. Men derfor kan både træningen og klublivet, da stadig give en hel masse: Læring, motion, venskaber, socialt miljø, stævneoplevelser, en lederrolle og andre sjove og spændende ting, der giver mening og er udviklende for den enkelte. Sørg for at disse elementer er til stede og synlige i klub og træningsmiljøet. Hvordan vil du tænke disse medlemmer ind i din træning, så de bliver på dit hold? Også talent og elitefægtere har brug for at glæde sig over sporten på andre områder end ved at vinde, træne m.m. F.eks. går det sociale ofte på tværs af fægtefærdigheder, og talentfulde fægtere kan også stoppe deres karriere, hvis vennerne forsvinder fra sporten. Hvad er det sjoveste, vigtigste, Fortsat (iii) e) Selve sporten Socialt samvær, have det sjovt sammen f) Det sjoveste: Fællesskab Sociale arrangementer Det vigtigste: Motion Hård træning Ikke lave drengelege som f.eks. hockey Det sejeste: At blive dygtigere til fægtning g) Det sjoveste: At være en del af et fællesskab Det vigtigste: At blive dygtigere Det sejeste: At kunne tage point fra en, der er dygtigere At vennerne synes, man er sej og speciel Gør det attraktivt at fægte på 2. holdet Som omtalt i kapitlerne ovenfor, så skal klubledelsen og trænerne sørge for, at det er attraktivt at fægte på 2.holdet, hvis I skal holde på mange medlemmer i klubber og ikke kun de bedste. For træneren indebærer dette, at du skaber en træning, der også er interessant indholdsmæssigt for bredde og motionsfægterne på holdet. - Kan du differentiere benarbejde, tekniske og taktiske øvelser og lektioner, så alle får noget ud af det det skal jo heller ikke være for nemt og kedeligt for de bedste. 23

25 - Opmærksomhed til alle. Sørger du for, at alle på holdet føler, de betyder noget bare det at sige hej og give hånd, gør en forskel men er ikke nok: Det handler også om, at du opmuntrer alle, vejleder alle og fordeler din opmærksomhed og træningstid hensigtsmæssigt i forhold til alle på holdet i forbindelse med coaching, øvelser og lektioner. - Samarbejde og kommunikation: Det er ikke kun de fysiske oplevelser, der tæller for en udøver ved træningen for at alle befinder sig vel i et træningsmiljø. Er der tid til at snakke under, før og efter træningen med hinanden og med træneren, er der plads til medbestemmelse og medansvar, bliver deltagelse i stævne og sociale aktiviteter kommunikeret videre til alle? - Kan du vejlede om stævnetilbud for andre end de bedste, kan du deltage til deres stævner og coache på passende niveau. Du kan finde idéer til træning og aktiviteter, du kan lave i samarbejde med klubledelsen i Kapitel 5. - Kan du medvirke til at holdet fungerer socialt og støtte op om de sociale aktiviteter, som klubbens ledelse sætter i gang for klubbens medlemmer. - Kan du medvirke til at klubben giver uddannelsestilbud til bredden f.eks. dommer-, træner, våbenreparationskurser, træningssamlinger m.fl De modløses fastholdelse (de let øvede) Det er vores bud, at dér hvor fægtere ofte falder fra uanset om vi taler om unge eller voksne, kvinder eller mænd ikke er i den tidlige begynderfase. Tidligt i begynderfasen er fægtekompetencerne små, men motivationen til at lære høj. Alt er nyt, men man føler, at man flytter sig i fægtningens nye, spændende verden og indstillingen er entusiastisk. Begynderen kræver megen teknisk (og taktisk) instruktion, men motiveres af at Overfor de let øvede kan vi næppe fastholde medlemmer ud fra glæden ved sporten / kampen alene men vi har mange ting at byde på i klubben træningsindsatsen hele tiden giver afkast i form af nye oplevelser, udvikling og læring. Har man allerede fægtet længe, og er f.eks. elitefægter, har man mange og høje kompetencer, og motivationen findes gennem mange ting, herunder f.eks. glæden ved at mestre noget, ved at vinde, ved at træne, glæden ved detaljen eller glæden ved sporten og kampen i sig selv. Derimellem ligger en mellemgruppe af fægtere, som har oparbejdet nogle kompetencer, men hvor engagementet ofte bliver lavere, mens det er højt i begynderfasen. Disse fægtere, som er let øvede / sent i begynderfasen kunne man kalde de modløse, som oftere falder fra det var ikke lige mig, alligevel. I mellemgruppen er der længere mellem snapsene og træneren skal stadig instruere, men i lige så høj grad fokusere på at støtte og opmuntre fægteren i forhold til egen læring og præstation. Fægterne føler ofte, at de ikke kan komme videre i deres udvikling og mister også modet, fordi de taber til de bedste i en sport, hvor det på sigt kræver meget at udvikle sig teknisk og taktisk. Det er vanskeligt at generelt at sige, på hvilket tidspunkt modløsheden præcist indtræder hold øje med fægterne. 24

26 Hvordan kan trænere hjælpe med at fægteren se lys for enden af tunnelen, og hvad kan der ellers fokuseres på indenfor fægtemiljøet, der kan medvirke til at skabe glæden ved sporten og medlemskabet af klubben? På et hold bestående af mange forskellige slags fægtere, skal der motiveres i forhold til hver enkelt på holdet. Begyndere kræver megen instruktion, mens de modløse måske kræver mindre instruktion, men mere støtte, og at klubben og træneren sætter ind med alle de øvrige aktivitetstilbud og sociale muligheder, som klubmiljøet har at byde på. Støtte består bl.a. af vejledning, opmærksomhed, opmuntring, coaching og i at træneren forholder sig til proces - og læringsmål i forhold til den enkelte udøver på dennes niveau og eventuelt bistår med at fægteren stiller realistiske præstationsmål Er der flow i træningen? Teorien om flow, som er udviklet af den ungarskfødte psykolog Csikszentmihalyi, fokuserer på menneskers evne til at fordybe sig og leve sig helt ind i en aktivitet flow er den tilstand, hvor selvet forsvinder og bevægelsen eller aktiviteten fylder én fuldstændigt. Oplevelsen af dette kaldes flow Ram flow-zonen; så bliver de! expercience. Sådanne oplevelser bygger på mange variabler, og er derfor sjældne. Men Csikszentmihalyis flow-skema kan også anvendes metodisk i træningssammenhænge, idet flowoplevelsen afgrænses af træningsområder, der er demotiverende og mindsker træningsparatheden og indlæringsmulighederne, og fordi oplevelsesfeltet for flow flyttes alt efter fægterens kompetencer og træningsindholdet. Figuren illustrerer, at en fægter kan opleve angst, hvis opgaverne stiller så store udfordringer, at hendes færdighedsniveau ikke er modsvarende. Omvendt vil fægteren kede sig, hvis udfordringerne er for lette i forhold til hendes færdigheder. For at opretholde flow skal træneren tilpasse udfordringerne i træningsindholdet i forhold til fægterens færdigheder. Man kan øge kompleksiteten af aktiviteter ved at udvikle nye færdigheder og give nye udfordringer for at bevare flowet, eller man skal i nogle tilfælde som træner mindske kompleksiteten for at bevare flowet i træningen af den enkelte fægter. Prøv at overveje tankerne om flow i forhold til den enkelte fægter med hensyn til træningsindholdet og træningsformerne, herunder lektioner, øvelser, benarbejde, fægtekampe. Hvordan kan man differentiere på indholdet, så der opnås flowoplevelser for mange fægtere i forhold til f.eks. parøvelser, benarbejde og kampe. Hvordan kan man skabe flowoplevelser i fægtelektioner? 25

27 Hvordan skaber du udfordringer for den enkelte, der er passende ikke for store ikke, ikke for små. Overvej nøje, hvor fægterne er henne i deres udvikling og hvad de vil, så de ikke bliver angste, keder sig eller giver op. Ram flow-zonen; så bliver de. Du kan finde idéer til træning og aktiviteter, du kan lave i samarbejde med klubledelsen, i Kapitel Træningsmiljø Det er vigtigt, at alle på holdet føler, at de bidrager med noget og får noget med hjem. Vis dem, at deres tilstedeværelse er værdsat, at alle kan bidrage med noget på holdet, at alle kan udvikle sig i vores sport. Den gode træning er ikke kun afhængig af træningsindholdet, men også af rammerne og det sociale. Sørg også for, at der er en god omgangstone på holdet. Stimulér mulighederne for sociale aktiviteter. Skab nogle sociale rammer om træningen og stævnedeltagelse, der giver fægterne lyst til at deltage for andet end sporten i sig selv og andet end at vinde. Der er en del der peger på, at det sociale er endnu vigtigere for piger og kvinder end for drenge og mænd, der generelt kan være lidt mere individualistiske og resultatorienterede. Læs evt. mere om klubmiljøet i Kapitel 4 om ledelsens fastholdelse af pige og damefægter 26

28 6.7. Har kvinder og mænd forskellige egenskaber, som vi skal være opmærksomme på i træningen? Mænd og kvinder har generelt forskellige fysiske og psykiske egenskaber. Det fysiske område vil vi ikke komme meget nærmere ind på, da disse primært vil være faktorer, som vil gøre sig gældende i et begrænset omfang i træningen af elitekvinder og elitemænd, mens forskellene næppe er relevante på andre niveauer. Fægtetræning vil på de disse niveauer primært dreje sig om udvikling af tekniske og taktiske færdigheder ud fra de fysiske forudsætninger fægteren allerede har eller udvikler gennem selve fægtetræningen. På det fysiske område vil det sikkert være mere relevant at vurdere den enkelte fægter og holdets fysiske forudsætninger og deraf vurdere, om der er områder bør udvikles. Her kan vi se på fægternes biologiske alder, hvor er de henne i deres fysiske udvikling? F.eks. vil nogle piger på børnehold være tidligere fysisk udviklede end drengene, mens en del ældre drenge på ungdomsholdene potentielt vil have en noget højere fysisk formåen end gennemsnittet af piger. Der vil dog være store individuelle forskelle. F.eks. vil en fysisk veltrænet damefægter sikkert præstere fysisk bedre end en herrefægter i knap så god fysisk form. Derfor vil det på det fysiske område sikkert være mest hensigtsmæssigt ikke at ty til generaliseringer, men foretage individuelle, konkrete vurderinger. Altså se på fægteren, som en fægter frem som en mand eller kvinde. På det psykiske område siges der også at være forskellige egenskaber eller karaktertræk. Efter vores opfattelse er det dog svært at udtale sig specifikt om, hvad egenskaberne og forskellene reelt består i, og der vil blive tale om generaliseringer af kønnene, som det enkelte individs egenskaber kan afvige meget fra. Igen vil det mest hensigtsmæssige, at træneren på længere sigt lærer sine fægteres psykiske egenskaber at kende ud fra individuelle vurderinger, og bruger sit kendskab til personens psykiske egenskaber / karaktertræk til at skabe de bedste forudsætninger for fægterens udvikling. Igen se først og fremmest på fægteren, som en fægter. Selv om der vil være store afvigelser fra individ til individ blandt såvel kvinder som mænd, viderebringer vi i nedenstående skema nogle generaliseringer af mænds og kvinders forskellige egenskaber, sådan som mandlige trænere har erfaret dem i forskellige idrætsgrene (fodbold, håndbold og fægtning). Da der er tale om generaliseringer, er det ikke sikkert at kvindelige eller mandlige læsere kan genkende sig selv i alle tilfælde. Endvidere er det værd at bemærke, at iagttagelserne og erfaringerne er gjort af mandlige trænere, der har arbejdet længe med såvel kvinde som mandehold men dem er der jo også flest af i fægtning og at der netop er tale om erfaringer og ikke andre videnskabelige fakta. Måske kan nogle af informationerne dog bruges som udgangspunkter i træningen af kvinder og mænd for så vidt som trænerne endnu ikke kender de enkelte fægteres psyke. 27

29 6.8. Kvinders og mænds forskellige egenskaber i følge mænd Kvinder Lav selvtillid - høj selverkendelse Svært ved at overskride grænser Nederlag tages tungt Behov for at "snakke" Tør vise følelser Tillid er vigtig Procesorienterede Meget disciplinerede (arbejder for holdet) Tør ikke altid vedkende sig ambitioner Mænd Høj selvtillid - lav selverkendelse Overskrider gerne / for ofte grænser Nederlag vendes hurtigt Taler helst fagligt Er ofte lukkede Tillid er mindre vigtig? Resultatorienterede Mindre disciplinerede (arbejder for sig selv) Ambitioner er en dyd Ovenpå præsentationerne af de 2 stereotyper Hr. og Fr. Fægtedanmark, bringer vi et par spørgsmål til refleksion, som eksempler på overvejelser, som trænere kunne gøre sig og finde svar på gennem egen trænerpraksis, erfaringsudveksling og gennem idrætsvidenskabelig litteratur. Refleksioner kan medvirke til at optimere praktikken træningen: 28

Nyt fra Breddekonsulent Øst Marts 2009 01/2009:

Nyt fra Breddekonsulent Øst Marts 2009 01/2009: Nyt fra Breddekonsulent Øst Marts 2009 01/2009: Dommer for dummies og andre dommerkurser: DFF s dommeruddannelsesgruppe har planlagt datoer for dette års tilbud om kursus og prøve til opnåelse af national

Læs mere

Fodbold: En folkebevægelse i forandring

Fodbold: En folkebevægelse i forandring v/bent Clausen, formand for Fodbold: En folkebevægelse i forandring Idrættens største udfordringer II Vejen Idrætscenter 30. 31. maj 2012 Vision 2015: At være den mest attraktive sport for Aktive spillere

Læs mere

DIF IDRÆTSMILJØ FOR UNGE - ET FORENINGSPROJEKT MED DE 13-19 ÅRIGE I FOKUS

DIF IDRÆTSMILJØ FOR UNGE - ET FORENINGSPROJEKT MED DE 13-19 ÅRIGE I FOKUS DIF IDRÆTSMILJØ FOR UNGE - ET FORENINGSPROJEKT MED DE 13-19 ÅRIGE I FOKUS Ingen selvfølge at unge dyrker sport Det første store dyk på frafaldsbarometret ses i de tidlige teenageår. Her mærker foreningerne

Læs mere

TRÆNERVEJLEDNING. Hva med. Respekten?

TRÆNERVEJLEDNING. Hva med. Respekten? TRÆNERVEJLEDNING Hva med Respekten? DET SOCIALT VELFUNGERENDE HOLD Introduktion Et redskab til den gode idrætsoplevelse Danmarks Idræts-Forbund (DIF) vil med dette materiale give ungdomstræneren et redskab

Læs mere

Uddannelse vejen til den gode træning

Uddannelse vejen til den gode træning Hold kurset i klubben Alle DGI Fodbolds kurser kan arrangeres i klubben Der behøves kun 8 deltagere for at gennemføre et trænerkursus, inspirationsdag eller klubkursusaktivitet. DGI idræt & fællesskab

Læs mere

Idræt med børn - for børnenes skyld. 10 bud på bedre børneidræt

Idræt med børn - for børnenes skyld. 10 bud på bedre børneidræt Idræt med børn - for børnenes skyld 10 bud på bedre børneidræt Vi vil være bedre; og vi har lagt en plan Idræt er danske børns vigtigste fritidsaktivitet. Ni ud af ti danske børn under 12 år er medlem

Læs mere

FægteKlubben Trekanten Vordingborg

FægteKlubben Trekanten Vordingborg FægteKlubben Trekanten Vordingborg Det vil vi kunne tilbyde : Fægtetræning for - B&U, bredde, talent og elite. ( mindst 2 træningspas om ugen for alle grupper ) Træning i Moderne 5-kamp - løb/skydning,

Læs mere

Hvorfor spiller man og træner man påp

Hvorfor spiller man og træner man påp ldersrelateret træning Målrettet Hvorfor spiller man og træner man påp denne måde? m DOKUMENTATION Aldersrelateret træning DOKUMENTATION Alt for tidligt resultatpres Turneringsstruktur Klub Træneren Forældre

Læs mere

VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING

VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING Revideret september 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 3 Visioner 4 Mål 5 Strategi - ungdomsafdelingen 6-8 Strategi - seniorafdelingen 9

Læs mere

VRI Fodbold DEN GULE TRÅD

VRI Fodbold DEN GULE TRÅD VRI Fodbold DEN GULE TRÅD Politik for VRI Fodbold... 2 Den gule tråd i arbejdet med VRI-børnefodbold og VRI B&U... 3 Holdninger, mål og temaer... 4 Årgangene U5, U6 og U7... 4 Årgangene U8 og U9... 5 Årgangene

Læs mere

Styrketræning Talentcenter Vest

Styrketræning Talentcenter Vest Styrketræning Talentcenter Vest Opvarmning på niveauer Natascha Winther Olsen Indholdsfortegnelse Indledning Hvad er et talent? Aldersrelateret træning Præpuberteten (Piger - 11 år, drenge - 12 år) Puberteten

Læs mere

Klubhus. - hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. - hvad er behovet til klubhuset

Klubhus. - hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. - hvad er behovet til klubhuset Klubhus - hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. - hvad er behovet til klubhuset Klubhus. Hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. Hvad er behovet til klubhuset. Forpagter til klubhuset.

Læs mere

Det handler om andet end fodbold. DBU Sjælland

Det handler om andet end fodbold. DBU Sjælland Det handler om andet end fodbold DBU Sjælland Program Præsentation og baggrund Hvad siger de unge??? Forskel i køn og typer Årsager til frafald Muligheder for fastholdelse Klubliv Opsamling DBU Sjælland

Læs mere

GODT IDRÆTSMILJØ FOR UNGE

GODT IDRÆTSMILJØ FOR UNGE D D R Æ T S M I L J Ø I T O E G G N F O R U GODT IDRÆTSMILJØ FOR UNGE - ET FORENINGSPROJEKT MED DE 13-19 ÅRIGE I FOKUS DANMARKS IDRÆTS-FORBUND INGEN SELVFØLGE AT UNGE DYRKER SPORT Det første store dyk

Læs mere

Vejen frem. Dermed står Danmark med et fantastisk udgangspunkt til fremtiden, og til at kunne bevare vores position i toppen af verdenseliten.

Vejen frem. Dermed står Danmark med et fantastisk udgangspunkt til fremtiden, og til at kunne bevare vores position i toppen af verdenseliten. Vejen frem I starten af 2012 blev Danmark kåret som verdens bedste håndboldnation. Kåringen skete på baggrund af de seneste års resultater, som vores landshold har præsteret på såvel ungdoms- som seniorsiden

Læs mere

Seriøst for sjovt. Kan teenagekoden overhovedet knækkes?

Seriøst for sjovt. Kan teenagekoden overhovedet knækkes? Seriøst for sjovt. Kan teenagekoden overhovedet knækkes? Et mikro- og midi-perspektiv på frafaldsproblematikken Vejen 26.november 2014 Hvad er der på menuen? Det trænere og ledere tror der årsagen til

Læs mere

Vision at stå stærkere sammen

Vision at stå stærkere sammen AaB Talentcenter udvikling via samarbejde Gældende fra og med maj 2015 Vision at stå stærkere sammen Vi vil styrke elitepigefodbolden i Nordjylland ved at samle og give de mest ambitiøse og talentfulde

Læs mere

Resultater af DHF s Efterskoleundersøgelse. 2013 / sammenfatning v. Anne Søndergård, cand.pæd.

Resultater af DHF s Efterskoleundersøgelse. 2013 / sammenfatning v. Anne Søndergård, cand.pæd. Resultater af DHF s Efterskoleundersøgelse 2013 / sammenfatning v. Anne Søndergård, cand.pæd. Formålet Medlemstallet hos de 14-18-årige falder drastisk Efterskolernes rolle Anbefalinger til de involverede

Læs mere

Sådan får jeres klub et godt idrætsmiljø for børn!

Sådan får jeres klub et godt idrætsmiljø for børn! Sådan får jeres klub et godt idrætsmiljø for børn! Danmarks Idræts-Forbund Stil skarpt på klubbernes vigtigste råstof: Børnene. Kvalitet er nøgleordet Børnene Konkurrencen er hård Tilbud til børn er der

Læs mere

Bliv klædt på til træning. Tips fra kollegaer til nye trænere for Vestias yngste børn.

Bliv klædt på til træning. Tips fra kollegaer til nye trænere for Vestias yngste børn. Bliv klædt på til træning Tips fra kollegaer til nye trænere for Vestias yngste børn. Side 2 Bliv klædt på til træning Ny træner......det kan være en stor mundfuld Er du helt ny træner? Er du evt. presset

Læs mere

I trækker en serie af kort, og så er I i gang med at øve en benarbejdsserie!

I trækker en serie af kort, og så er I i gang med at øve en benarbejdsserie! DFF's Benarbejdsgenerator: Velkommen til DFF's Benarbejdsgenerator - en ægte benarbejdsmaskine. Med Benarbejdsgeneratoren kan I få tæsket en masse benarbejde igennem på en sjov og lærerig måde. Her er

Læs mere

Det vigtigste er IKKE at vinde men at blive bedre! Perspektiver på gode idrætsmiljøer for børn og unge i skolen og foreningen

Det vigtigste er IKKE at vinde men at blive bedre! Perspektiver på gode idrætsmiljøer for børn og unge i skolen og foreningen Det vigtigste er IKKE at vinde men at blive bedre! Perspektiver på gode idrætsmiljøer for børn og unge i skolen og foreningen Hvad er der på menuen? Jeg vil blive bedre - hvad er vigtigt for børn når de

Læs mere

En Sejlklub med puls aktiviteter for unge i alderen 15-20 år.

En Sejlklub med puls aktiviteter for unge i alderen 15-20 år. En Sejlklub med puls aktiviteter for unge i alderen 15-20 år. Sejlklubben Fælleskabet Attraktive Aktiverende Uddannelse Trænere og som aktivitets og den frivillige sejladstilbud sejladser og træning instruktører

Læs mere

Skoleudtalelse på Anne Andersen. Det personlige:

Skoleudtalelse på Anne Andersen. Det personlige: Skoleudtalelse på Anne Andersen Det personlige: Anne er altid i godt humør og har gode relationer til sine klassekammerater og lærere. Hun har en evne til at sprede glæde og optimisme omkring sig. Som

Læs mere

Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner.

Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner. Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner. www.stensballe-ik.dk Side 1 af 11 Sportslige ambitioner Kvalificerede

Læs mere

Politik for ungdomsfodbold i BS 72, Den Gule Tråd.

Politik for ungdomsfodbold i BS 72, Den Gule Tråd. Politik for ungdomsfodbold i BS 72, Den Gule Tråd. At være træner/leder eller spiller i BS 72's ungdomsafdeling, er ikke bare som at være frivillig eller medlem et hvilket som helst andet sted. I BS 72

Læs mere

Hvem er de unge og hvordan fastholder vi dem i foreningen?

Hvem er de unge og hvordan fastholder vi dem i foreningen? Hvem er de unge og hvordan fastholder vi dem i foreningen? Stille mus Indadrettet/usikker Har ikke mange venner Ser mere tv Bruger mere tid på at læse bøger og blade Hjælper til derhjemme Bruger internettet

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Om ledelse af frivillige, motivation, forventninger, motiver til frivilligt arbejde...

Om ledelse af frivillige, motivation, forventninger, motiver til frivilligt arbejde... Om ledelse af frivillige, motivation, forventninger, motiver til frivilligt arbejde... Tre ledelsestilgange til frivillige Den instruerende (uddelegerende, top-down, ringe mulighed for medejerskab, høj

Læs mere

Visionsmøde 2011 Stjernen Tennis

Visionsmøde 2011 Stjernen Tennis Visionsmøde 2011 Stjernen Tennis Bestyrelsen ønsker DIN feedback til klubben. I år vil der ikke være et traditionelt møde. Du kan give din feedback på e-mail: formand@stjernen-tennis.dk, som en kommentar

Læs mere

Pst!! 12/2008 København den 14. august 2008. Sommerferien overstået. Dansk Fægte Forum. Danmark har fået formandsposten i det nordiske forbund

Pst!! 12/2008 København den 14. august 2008. Sommerferien overstået. Dansk Fægte Forum. Danmark har fået formandsposten i det nordiske forbund Dansk Fægte-Forbund Pst!! 12/2008 København den 14. august 2008 Sommerferien overstået Pst!! er nu tilbage igen efter en dejlig sommerferie, hvor tiden er blevet brugt til at finde nye måder, hvor på information

Læs mere

Blå Tråd for børnefodbold i Ringe Boldklub

Blå Tråd for børnefodbold i Ringe Boldklub Blå Tråd for børnefodbold i Ringe Boldklub Udgangspunktet for Den Blå Tråd er: Ringe Boldklubs værdigrundlag og målsætning DBU s Holdninger og Handlinger Aldersrelateret træning koncept (ATK) DBUs Børnetræningsmanual

Læs mere

Børne- og ungdomsfodbolden i Tuse IF

Børne- og ungdomsfodbolden i Tuse IF Børne- og ungdomsfodbolden i Tuse IF Forord Fodbold er den største idrætsgren i Danmark. Dette betyder, at spillet og klubberne har en stor samfundsmæssig betydning i forhold til hvordan børn og unge udvikler

Læs mere

trivsel, tryghed og tro på nytænkning hos de lokale Pigespejderfællesskaber

trivsel, tryghed og tro på nytænkning hos de lokale Pigespejderfællesskaber trivsel, tryghed og tro på nytænkning hos de lokale Pigespejderfællesskaber 2 Hovedbestyrelsens sammenfatning af undersøgelse fra Center for Ungdomsstudier, udarbejdet oktober 2014 Introduktion Er det

Læs mere

Gruppeinterview med unge fra 8. klasse fra Maglehøjskolen 24. februar 2015

Gruppeinterview med unge fra 8. klasse fra Maglehøjskolen 24. februar 2015 1 Gruppeinterview med unge fra 8. klasse fra Maglehøjskolen 24. februar 2015 Deltagere 6 unge fra 8. klasse, 4 piger, 2 drenge. Tilstede Interviewe og referent ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Klubblad Januar Juli 2015

Klubblad Januar Juli 2015 Klubblad Januar Juli 2015 Åbningstider i klubben Mandag: 14.00-18.00 (21.00 for 6.-8. klasse) Tirsdag: 14.00-18.00 (21.00 for 6.-8. klasse) Onsdag: 13.00-18.00 Torsdag: 13.00-18.00 Fredag: 13.00-17.00

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE.

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID - i Lejre Kommune Kære Borger, Kære Gæst - i Lejre Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. Meningen med vore

Læs mere

AFK - Ungdom Yngst Målsætninger og udførelse

AFK - Ungdom Yngst Målsætninger og udførelse Mission At tiltrække, udvikle og fastholde flest mulige spillere i AFK UY frem til overgang til AFK UÆ. At udvikle hver spillers fodboldmæssige færdigheder bedst muligt under hensyntagen til den enkelte

Læs mere

Grundlæggende rammer

Grundlæggende rammer Grundlæggende rammer 2 Kære læser! Fodbolden er blevet kaldt verdens bedste legetøj. Det kan vi godt skrive under på, men for at fodbolden også i regi af SSIF Fodbold skal være verdens bedste legetøj,

Læs mere

Udvikl hver situation til fire øvelser ( formel, funktionel, anvendt spil, anvendt spil i højt tempo )

Udvikl hver situation til fire øvelser ( formel, funktionel, anvendt spil, anvendt spil i højt tempo ) BØRNEAKADEMIET Øvelsesgeneratoren: 1 2 3 4 5 6 Hvad vil du opnå med øvelsen? Hvad er målet? Opstil situationer i spillet, hvor færdigheden bruges Udvikl hver situation til fire øvelser ( formel, funktionel,

Læs mere

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Valby boldklub Mere end fodbold Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Den blå tråd i Valby Boldklub Formanden har bolden M ange mennesker tænker nok, at alle fodboldklubber er ens. Men

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Derfor opfordres både medlemmer og deres forældre til at støtte foreningen aktivt, der hvor de kan.

Derfor opfordres både medlemmer og deres forældre til at støtte foreningen aktivt, der hvor de kan. VELKOMMEN TIL BRØNDBY IF TIL MEDLEMMER OG DERES FORÆLDRE Historie Brøndbyernes Idrætsforening blev stiftet den 3. december 1964 ved en sammenslutning af fodboldklubberne Brøndbyøster Idrætsforening (stiftet

Læs mere

KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS SUNDT, SJOVT OG SOCIALT

KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS SUNDT, SJOVT OG SOCIALT IN T MOTIONSFODBOLD FOR MÆND KOM I FORM MED FODBOLD SUNDT, SJOVT OG SOCIALT RO DU KT ION KOLOFON: Udgivet januar 2014 af: Dansk Boldspil-Union DBU Allé 1, 2605 Brøndby Tekst: DBU Kommunikation (red. Marianne

Læs mere

Bilag 6: Fokusgruppeinterview om Primark

Bilag 6: Fokusgruppeinterview om Primark Bilag 6: Fokusgruppeinterview om Primark Introduktion: Hej og velkommen til mit fokusgruppeinterview. Fokusgruppeinterviewet handler om, hvilket kendskab respondenterne, altså jer har til tøjkæden Primark.

Læs mere

Indholdsplanen for Nibe Skoles Dusser. Personalets røde tråd.

Indholdsplanen for Nibe Skoles Dusser. Personalets røde tråd. Indholdsplanen for Nibe Skoles Dusser. Aalborg Skolevæsen har udarbejdet seks indsatsområder for at sikre en vis ensartethed i det daglige arbejde med børnene. De 6 indsatsområder er: - Personlig udvikling

Læs mere

Frivilliges behov og motivation for uddannelse

Frivilliges behov og motivation for uddannelse Frivilliges behov og motivation for uddannelse Henriette Bjerrum, Vejen 31. maj 2012 Foto: Colourbox Dagens program Brændende platform for uddannelseskulturen i idrætsforeninger? Stærk uddannelsestradition

Læs mere

Grib chancen til at blive en sundere udgave af dig selv

Grib chancen til at blive en sundere udgave af dig selv Odense Kommune og Idrætspolitisk Forum Fyn. Grib chancen til at blive en sundere udgave af dig selv Vil du gerne være en del af en forening eller klub, hvor du kan komme og bevæge og have det sjovt sammen

Læs mere

Skridtet mod eliten en god start påidrætsklasserne. -Et nøglehul for seje sjæle

Skridtet mod eliten en god start påidrætsklasserne. -Et nøglehul for seje sjæle Skridtet mod eliten en god start påidrætsklasserne -Et nøglehul for seje sjæle Haderslev idrætsklasser Fra talent til elite - udvikling af psykologiske færdigheder Har du vindermentalitet? Eller vil du

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Evaluering KROPAMOK 2 ÅRIG PERIODE 2015

Evaluering KROPAMOK 2 ÅRIG PERIODE 2015 Evaluering KROPAMOK 2 ÅRIG PERIODE 2015 Glæden ved sammenhold KropAmok Tlf. 21617223 Stadionvej 4 8543 Hornslet WWW.hornsletif.dk/KropAmok MMJ@NTI.DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord 1 Fakta

Læs mere

Bliv mentalt klar til store skriftlige opgaver

Bliv mentalt klar til store skriftlige opgaver 1 2 Bliv mentalt klar til store skriftlige opgaver Den der er Klar Af stressrådgiver og mentaltræner Thomas Pape Den der er forberedt, ved hvad man får karakter for, oplever at processen er god. Tændt

Læs mere

Materiale til spiller i OIK:

Materiale til spiller i OIK: Materiale til spiller i OIK: Du har valgt at spille ishockey i OIK!!!! Enten starter du nu som ny spiller, eller også har du været her i nogen tid, og har allerede fundet glæden ved at bruge fritiden på

Læs mere

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling.

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling. En vinders mindset Du er hvad du tænker Spørgsmålet er, hvad tænker du? Holder du dit potentiale tilbage? Og kan du påvirke, hvordan du eller dine medarbejdere tænker? Kan du støtte dine medarbejdere i

Læs mere

BREDDESTRATEGI FOR TFC

BREDDESTRATEGI FOR TFC 1. ERFARINGER Hvad har klubben gjort indenfor breddeområdet indtil nu? Hvad har erfaringerne været? (fokusé at klubben har arbejdet med bredden? List i punktform. r på fakta) Hvad har betinget, Træningstid

Læs mere

Slagslunde-Ganløse Idrætsforening

Slagslunde-Ganløse Idrætsforening SGIF fodbold. Vision, mål, strategi og handlingsplan 2012-2015. Godkendt af bestyrelsen d. 3. oktober 2012. Vision: SGIF fodbold skal være den mest succesrige idrætsforening i Egedal målt på følgende 4

Læs mere

Retningslinjer for Ungdomsafdelingen. 1. udgave, 2013

Retningslinjer for Ungdomsafdelingen. 1. udgave, 2013 Retningslinjer for Ungdomsafdelingen 1. udgave, 2013 Holluf Pile - Tornbjerg Idrætsforening (HPTI) Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ www.hpti.dk Stiftet 27. juni 1980 Børnefodbold og træning af børn:

Læs mere

ØG Eliteidræt. Eliteidræt, faglighed og fællesskab

ØG Eliteidræt. Eliteidræt, faglighed og fællesskab ØG Eliteidræt Eliteidræt, faglighed og fællesskab Eliteidræt, faglighed og fællesskab vildmedfoto.dk På Øregård brænder vi for idræt. Og vi vil skabe de bedste rammer for vores elever både fagligt og socialt,

Læs mere

Børnehuset Petra. Værdigrundlag. I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne

Børnehuset Petra. Værdigrundlag. I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne Børnehuset Petra Værdigrundlag I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne Værdigrundlag Dette værdigrundlag er kernen i vores samarbejde, pædagogikken og

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 2. Foto: Christian Nesgaard KURSUSMATERIALE

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 2. Foto: Christian Nesgaard KURSUSMATERIALE GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 2 Foto: Christian Nesgaard KURSUSMATERIALE INDLEDNING Ung 2 er en opfølgende samtale på Ung 1 og henvender sig til samme målgruppe henholdsvis seniorvæbnere eller seniorer

Læs mere

Processen. Efterår 2014. Dialogmøder om talentarbejdet med LU. Efterår 2014. Åbent dialogmøde om talentarbejdet

Processen. Efterår 2014. Dialogmøder om talentarbejdet med LU. Efterår 2014. Åbent dialogmøde om talentarbejdet Processen Efterår 2014 Dialogmøder om talentarbejdet med LU Efterår 2014 Åbent dialogmøde om talentarbejdet Januar/februar 2015 2 workshops (kl. 10-16) udarbejdelse af talentpolitik og strategi Høringsproces

Læs mere

Skolebesøg og skolesamarbejder idékatalog:

Skolebesøg og skolesamarbejder idékatalog: Skolebesøg og skolesamarbejder idékatalog: UKØ, januar 2011. Måske vil I gerne i gang med skoleaktiviteter i jeres klub måske er I allerede i gang, og vil se, hvilke erfaringer andre har gjort sig? Dette

Læs mere

ELITESTRATEGI FOR TFC

ELITESTRATEGI FOR TFC 1. ERFARINGER Hvad har klubben gjort indenfor eliteområdet indtil nu? Hvad har erfaringerne været? Hvad er gået godt og hvad er gået mindre godt? Hvad har betinget, at klubben har haft en elite? List tingene

Læs mere

CARSTEN HVID LARSEN. Tre perspektiver på talentudvikling i elitesport

CARSTEN HVID LARSEN. Tre perspektiver på talentudvikling i elitesport CARSTEN HVID LARSEN Tre perspektiver på talentudvikling i elitesport PROGRAM 1. Sektion Tre perspektiver på talentudvikling 2. sektion 3 oplæg fra trænere i Ålborg 3. sektion. Vidensdeling og erfaringsudveksling

Læs mere

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND KURSUSKATALOG Amerikansk Fodbold 2014 DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND DAFF TRÆNERUDDANNELSER TRÆNERUDDANNELSER DAFF tilbyder hvert år træneruddannelser indenfor amerikansk fodbold. Uddannelserne

Læs mere

Holdninger & Handlinger. Krav. Retningslinier. Visioner Værdier. Roller. Missioner. Målsætninger. Børnefodbold 2009. Udarbejdet af Fodbold-udvalget

Holdninger & Handlinger. Krav. Retningslinier. Visioner Værdier. Roller. Missioner. Målsætninger. Børnefodbold 2009. Udarbejdet af Fodbold-udvalget Holdninger & Handlinger Retningslinier Krav Visioner Værdier Missioner Roller Målsætninger Børnefodbold 2009 Udarbejdet af Fodbold-udvalget 1 1. Præsentation af Klubben. 1.1. Mission: IF62 Fodbold skal

Læs mere

Profilskoler. Koncept

Profilskoler. Koncept Profilskoler Koncept Profilkonceptet Formål Formålet med profilprojektet er at styrke og udvikle den daglige og pædagogiske profil og image på skolerne så blandt andet elevsammensætningen på de to skoler

Læs mere

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU GODT FORÆLDRESAMARBEJDE SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU Hvorfor er et godt forældresamarbejde i skolen vigtigt? Al forskning viser, at godt socialt sammenhold og høj faglighed

Læs mere

Best Practice Kvalitet på klubområdet i Hillerød Kommune

Best Practice Kvalitet på klubområdet i Hillerød Kommune Best Practice Kvalitet på klubområdet i Hillerød Kommune Nærhed og mangfoldighed Nærhed og mangfoldighed kendetegner klubområdet. Nærhed i geografisk og relationel forstand og mangfoldighed som i forskelligartet.

Læs mere

Værdisæt for talentudvikling i dansk idræt talenthuset

Værdisæt for talentudvikling i dansk idræt talenthuset Værdisæt for talentudvikling i dansk idræt talenthuset Indledning og baggrund Dette værdisæt indeholder værdier for talentudviklingen i Danmark med en række tilknyttede handlingsanvisninger, samt definitioner

Læs mere

VELKOMMEN. Fodbold Fodboldfitness Gymnastik Zumba. Herstedøster IC

VELKOMMEN. Fodbold Fodboldfitness Gymnastik Zumba. Herstedøster IC VELKOMMEN Fodbold Fodboldfitness Gymnastik Zumba Herstedøster IC Herstedøster Idræts Club - eller blot HIC i daglig tale - blev stiftet den 14. Maj 1920, og er dermed den ældste idrætsforening i Albertslund

Læs mere

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole.

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Tag dig tid til at læse spørgsmål og svarmuligheder godt igennem. Du kan kun sætte 1 kryds ud for hvert spørgsmål, hvis ikke der står noget andet.

Læs mere

Nyt fra Breddekonsulent Øst Juli 2009 02/2009:

Nyt fra Breddekonsulent Øst Juli 2009 02/2009: Nyt fra Breddekonsulent Øst Juli 2009 02/2009: Hvor kan jeg træne i ferien? Sommerferiefægtning i klubber: For de af jeres fægtere, som ikke ønsker at sige farvel til våbnene i sommerferien, har jeg fået

Læs mere

Dette oplæg skitserer de krav og muligheder, der er i at blive udviklingscenter. Det er både sportsligt, organisatorisk og økonomisk.

Dette oplæg skitserer de krav og muligheder, der er i at blive udviklingscenter. Det er både sportsligt, organisatorisk og økonomisk. KONCEPT FOR UDVIKLINGSCENTRE I DANSK TAEKWONDO FORBUND INDLEDNING Etablering af udviklingscentre er et af de første skridt i implementering af DTaFs talent- og elitestrategi, som blev færdiggjort i juni

Læs mere

Handlingsplan for Udviklingskonsulent 2014-2015 (jf. "Fægtning for alle" Politik for 2014-15) - Udviklingskonsulentaftale med DIF (revideret nov.

Handlingsplan for Udviklingskonsulent 2014-2015 (jf. Fægtning for alle Politik for 2014-15) - Udviklingskonsulentaftale med DIF (revideret nov. Handlingsplan for Udviklingskonsulent (jf. "Fægtning for alle" Politik for -15) - Udviklingskonsulentaftale med DIF (revideret nov.14) Arbejdstid for udviklingskonsulent fordelt på indsatsområder: Udviklingskonsulentens

Læs mere

VEJLE SVØMMEKLUB TRITONS SPONSORKONCEPT

VEJLE SVØMMEKLUB TRITONS SPONSORKONCEPT VEJLE SVØMMEKLUB TRITONS SPONSORKONCEPT Præsentation af VEJLE SVØMMEKLUB TRITON Triton i tal Ca. 1.900 medlemmer Hvoraf ca. 1.800 er tilknyttet svømmeskole og ca. 100 er konkurrencesvømmere Fuldtidsansat

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup Alsidig personlig udvikling Pædagogiske læreplaner Børnene skal opleve, at de bliver mødt af engagerede og anerkendende voksne og at blive inviteret ind i det kulturelle fællesskab. Børnene skal have mulighed

Læs mere

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM INDHOLD Introduktion til projektet DET AKTIVE BYRUM SIDE 1 Hvordan skaber man et sted for piger? SIDE 2 Min nye byrumsfacilitet

Læs mere

Velkommen i Skørping Triathlon Klub

Velkommen i Skørping Triathlon Klub Velkommen i Skørping Triathlon Klub De seks sider informerer dig om, hvem vi er, hvad vi vil, og hvorfor vi vil. Vores sunde værdier og normer er ord og udsagn, der i brug giver sunde, hjælpsomme og positive

Læs mere

1 Flirt med SMS Væk hendes interesse. EnRigtigMand.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Flirt med SMS Væk hendes interesse. EnRigtigMand.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Flirt med SMS Væk hendes interesse SMS-Flirting hvorfor? Guiden her er skrevet til dig som gerne vil være bedre til eller lære at flirte og score over SMS. Den tager udgangspunkt i, at det er en ny pige

Læs mere

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor Læringsstile er kun en del af løsningen Af Morten Stokholm Hansen, lektor Gauerslund Skole og skoleleder Magnus te Pas blev landskendt i efteråret 2008, da de forsøgte at blive en skole i verdensklasse

Læs mere

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER 1 NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE Denne folder er en oversigt over, hvilke linjer, du som elev kan vælge imellem,

Læs mere

Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole

Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole På Elsesminde Odense Produktions-Højskole arbejder vi hele tiden på at udvikle pædagogikken og indsatserne,

Læs mere

Talenternes forældre

Talenternes forældre ernes forældre DJGA Hjarbæk 2008 Martin Thomsen Langagergaard Cand.scient. idræt og psykologi Driver Learn2improve Specialiseret i psykologiske tilgange til præstation i sportens verden, erhvervslivet

Læs mere

Sådan bliver du en god "ekstramor" "Sig fra" lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie.

Sådan bliver du en god ekstramor Sig fra lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie. Sådan bliver du en god "ekstramor" "Sig fra" lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie. Af: Janne Førgaard, I lære som ekstramor At leve i en sammenbragt familie er

Læs mere

unge og fodbold Kolde kendsgerninger om

unge og fodbold Kolde kendsgerninger om Kolde kendsgerninger om unge og fodbold Her kan du finde hurtige genveje til den store mængde af dokumentation om unges bevæggrunde for at til og fravælge fodbold og idræt i det hele taget. Tekst: Mads

Læs mere

TRÆNINGSPLAN U9 AFDELINGEN

TRÆNINGSPLAN U9 AFDELINGEN TRÆNINGSPLAN U9 AFDELINGEN Beskrivelse af afdelingen Glæde, tryghed, bevægelse Koordination Boldmestering mig og bolden Mål for afdelingen: Der arbejdes på, at spilleren har så mange boldberøringer som

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

Tilbud om motion og socialt samvær- Vinter og forår 2014

Tilbud om motion og socialt samvær- Vinter og forår 2014 Kontakt: Lokalcenter Kristiansminde Margrethekær 2 4000 Roskilde. Kontakt for tilmelding. Mitra ergoterapeut i Dagcenter Tlf.: 46 31 66 74 Vi mødes over en kop kaffe og taler om alt mellem himmel og jord.

Læs mere

Basistrænerkursus. Glostrup September 2009. DBBF basistrænerkursus

Basistrænerkursus. Glostrup September 2009. DBBF basistrænerkursus Basistrænerkursus Glostrup September 2009 Velkommen til kursus! successen afhænger af DIN indsats deltag i diskusionerne del villigt dine erfaringer med andre spørg altid, hvis du er i tvivl sig hvad du

Læs mere

Vi udvikler nye standarder for individuel udvikling af ungdomselitehåndboldspillere!

Vi udvikler nye standarder for individuel udvikling af ungdomselitehåndboldspillere! Vi udvikler nye standarder for individuel udvikling af ungdomselitehåndboldspillere! ELITESPORT HANDLER OM: AT DRØMME ELITESPORT HANDLER OM: AT TURDE GÅ EFTER MÅLET ELITESPORT HANDLER OM: AT VÆLGE DET

Læs mere

Visionen for basketballsporten i Danmark er en sportsgren, som i enhver henseende kan betegnes som sund.

Visionen for basketballsporten i Danmark er en sportsgren, som i enhver henseende kan betegnes som sund. Vision, værdier og strategi Vision Basketball den sunde sport i alle led Visionen for basketballsporten i Danmark er en sportsgren, som i enhver henseende kan betegnes som sund. Basketballsporten i Danmark

Læs mere

INVITATION. Dansk Forening for Rosport

INVITATION. Dansk Forening for Rosport INVITATION Dansk Forening for Rosport 1 Så slår Dansk Forening for Rosport endnu en gang dørene op for et veltilrettelagt inspirationsseminar på Dalum Landbrugsskole i Odense. Vi glæder os til at se en

Læs mere

HVAD GIVER DIG LYST TIL AT LÆRE? Undersøgelse af danske skolebørns lyst til læring

HVAD GIVER DIG LYST TIL AT LÆRE? Undersøgelse af danske skolebørns lyst til læring HVAD GIVER DIG LYST TIL AT LÆRE? Undersøgelse af danske skolebørns lyst til læring Hvad giver dig lyst til at lære? Analyse af danske skolebørns lyst til læring 1. BAGGRUND Vi giver ordet til skolebørnene

Læs mere

Stil ind på et foto af en afdød

Stil ind på et foto af en afdød Kapitel Stil ind på et foto af en afdød Du er på besøg hjemme hos en af dine venner, og går forbi et billede, der hænger i entréen. På billedet ses en nydelig dame og lige da du passerer billedet, tænker

Læs mere

Frederiksværk Fodbold Klub (FFK) blev stiftet i november 2004 som en fusion mellem Frederiksværk Boldklub og Brederød Idrætsforening.

Frederiksværk Fodbold Klub (FFK) blev stiftet i november 2004 som en fusion mellem Frederiksværk Boldklub og Brederød Idrætsforening. Præsentation Frederiksværk Fodbold Klub (FFK) blev stiftet i november som en fusion mellem Frederiksværk Boldklub og Brederød Idrætsforening. Selvom FFK er en forholdsvis ny klub, der bygger på fornyelse,

Læs mere

Uddannelse og professionel fodbold

Uddannelse og professionel fodbold Uddannelse og professionel fodbold Match eller mismatch? Emil Bekker Ousager, professionel fodboldspiller i OB Disposition Introduktion Personligt uddannelsesforløb og fodboldkarriere Et (subjektivt) øjebliksbillede

Læs mere