KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR. - Guidelines til personaleansvarlige

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR. - Guidelines til personaleansvarlige"

Transkript

1 KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR - Guidelines til personaleansvarlige

2 REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR Hensigten med denne pjece er at kvalificere jeres virksomhed til at gennemføre rekrutteringsforløb for ledige der har brug for en særlig indsats for at kunne varetage et job. Mange virksomheder gør allerede en indsats for at rekruttere ledige med svage jobforudsætninger. Virksomhederne møder udfordringer undervejs, men har generelt gode erfaringer med at omsætte lediges ressourcer og arbejdsevne til noget værdiskabende på arbejdspladsen. Der er stadig behov for, at flere virksomheder går i gang med at rekruttere de store grupper i vores samfund, som er offentligt forsørgede, men som med støtte kan komme ind på arbejdsmarkedet. Filosofien er enkel: hellere udnytte arbejdskraftressourcerne end at acceptere, at ledige skal være passive, fordi de ikke kan klare en fuld arbejdsdag. Denne pjece bygger på 60 virksomheders gode erfaringer med at rekruttere på særlige vilkår. Erfaringerne er sammenfattet til 4 modeller, der giver konkrete anvisninger til, hvordan jeres virksomhed samarbejder med det lokale jobcenter og hvordan I internt i jeres virksomhed forbereder og gennemfører rekruttering på særlige vilkår. Uanset om I vælger model 1, 2, 3 eller 4, får I her en enkel og sikker måde, hvorpå I kan gå i gang med rekruttering på særlige vilkår. Pjecen er en kortfattet præsentation af de 4 modeller. Den er udarbejdet på baggrund af metodehæftet Rekruttering på særlige vilkår Guidelines til personaleansvarlige, som indeholder mere konkrete anvisninger og tjeklister for hver model. Du kan downloade metodehæftet på På websiden kan du ved at vælge den model, der passer bedst til jeres virksomhed, få en guidet tur i at gennemføre et rekrutteringsforløb fra A-Z. Websiden kan også bruges til at søge information om, hvordan I håndterer bestemte situationer i rekrutteringsforløbet.

3 PRÆSENTATION AF DE 4 MODELLER PRÆSENTATION AF DE 4 MODELLER REKRUTTERINGSPROCESSEN Overordnet set kan rekrutteringsforløbene som nævnt samles i 4 modeller, der alle har det fælles træk, at de ledige gennemgår et praktikforløb i virksomheden: Uanset hvilken model I vælger, vil et rekrutteringsforløb være en proces, der består af 4 elementer: REKRUTTERINGS- PROCESSEN Model 1: En praktikant ad gangen i virksomheden Model 2: En eller flere åbne pladser til praktikanter i virksomheden Model 3: Trænings- og rekrutteringsafdeling i virksomheden Model 4: Virksomheden tager imod praktikanter i hold VIRKSOMHEDS- PRAKTIK Der er nogle helt faste grundregler for alle 4 modeller og for alle former for rekruttering af ledige med svage jobforudsætninger. Når I gennemfører rekruttering på særlige vilkår, skal I gøre brug af 5 tommelfingerregler: 1. Forklar. Medarbejderne skal vide, hvorfor jeres virksomhed tager imod ledige med svage jobforudsætninger. Etablering af samarbejde mellem jobcenter og virksomhed Samarbejdsaftale Samtale med den ledige Afprøvning og træning af ledige i op til 13 uger Information og dialog Opfølgning Beslutning om ansættelse (ordinært job, job med løntilskud eller fleksjob) Opfølgningssamtale Muligheder for ansættelse Fastholdelse i job Opfølgning 2. Gå i spidsen. Ledelsen skal gå forrest og vise medarbejderne, at virksomheden prioriterer rekruttering på særlige vilkår og ansættelse af ledige med svage jobforudsætninger. 3. Informér. De nærmeste kolleger til praktikanterne skal i rimeligt omfang kende baggrunden for de særlige ansættelsesvilkår, der gælder i praktikperioden. 4. Ansæt kun til reelle opgaver. Lav kun et praktikforløb, hvis der er reelle opgaver til praktikanten, så arbejdet bliver meningsfuldt og værdigt. 5. Afklar ressourcerne i virksomheden. Kollegerne må have de nødvendige ressourcer og overskud. Det kræver en ekstra indsats at modtage og indføre den ny kollega på arbejdspladsen. Kontakt handler om, hvordan I etablerer et samarbejde med jobcentret og den/de ledige. Virksomhedspraktik drejer sig om, hvordan I gennemfører afprøvning og træning af en eller flere ledige i jeres virksomhed. Ansættelse kommer ind på, hvordan I håndterer beslutningen om, den eller de ledige skal ansættes i jeres virksomhed. I Job har fokus på, hvordan I i den første periode efter ansættelse arbejder med at fastholde den nye medarbejder i job i jeres virksomhed. I kan læse mere om, hvordan I gennemfører en rekrutteringsproces på

4 MODEL 1 EN PRAKTIKANT AD GANGEN I VIRKSOMHEDEN I samarbejde med en jobkonsulent fra jobcentret laver I en virksomhedspraktik for en ledig, og aftaler eventuelle efterfølgende virksomhedspraktikker fra gang til gang. Find mere information om model 1 på Afklar alle parters formål med samarbejdet både jeres og jobkonsulentens! Lav en arbejdsfordeling mellem jer og jobcentret og få klar besked om jobcentrets service! Beslut jer for, hvad I har brug for at vide om den lediges baggrund! Udvælg reelle opgaver, som passer til praktikanten og er værdiskabende for jeres virksomhed! Til samtalen med den ledige skal I sætte klare mål for virksomhedspraktikken! Læg vægt på praktikantens ressourcer og kompetencer frem for på svagheder og barrierer! Sønderjyllands Fragtservice, Haderslev MODEL 2 EN ELLER FLERE ÅBNE PLADSER TIL PRAKTIKANTER I VIRKSOMHEDEN I laver en samarbejdsaftale med jobcentret om et antal åbne pladser til virksomhedspraktik for ledige. Find mere information om model 2 på Lav en samarbejdsaftale med jobcentret om formål, antal pladser og hvem der gør hvad! Udvælg arbejdsopgaver og lav en jobprofil, der beskriver opgaver og krav til at løse dem! Udpeg en koordinator, som kan stå for samarbejde med jobcentret! Til samtalen med den enkelte ledige skal I sætte klare mål for virksomhedspraktikken! Sørg for, at jobkonsulenten kender jeres virksomhed og finder ledige, der passer til pladserne! Skanlog, Ishøj MODEL 1 Informér de nærmeste medarbejdere om virksomhedspraktikken! Er der behov for støttefunktioner, fx hjælpemidler eller kurser, kan jobkonsulenten rådgive jer! Udpeg en mentor, der kan og vil støtte praktikanten fagligt og socialt i forløbet! Følg løbende op på, hvordan det går i praktikken og fokusér på, om målene er nået! Giv praktikanten udfordringer, men vær forsigtig med at stille for høje krav! Informér bredt i jeres virksomhed om samarbejdet om åbne pladser til praktik for ledige! Er der behov for støttefunktioner, fx hjælpemidler eller kurser, kan jobkonsulenten rådgive jer! Udpeg en mentor, der kan og vil støtte praktikanterne fagligt og socialt i forløbet! Lad koordinatoren stå for opfølgning efter aftale med jobkonsulenten! Giv praktikanterne udfordringer, men vær forsigtig med at stille for høje krav! Vær ærlig over for praktikanten, hvis han har problemer med at fungere på arbejdspladsen! Rigshospitalets Servicecenter, København Det er vigtigt, at praktikanterne deltager i pauser og den fælles snak på jeres virksomhed! Jesperhus Blomsterpark, Nykøbing Mors : Tag sammen med jobkonsulenten og praktikanten stilling til, om jeres mål er nået! Vurdér, om praktikanten kan ansættes i jeres virksomhed! Spørg eventuelt jobkonsulenten om muligheder for at kompensere for manglende arbejdsevne! Drøft ansættelsesprocedure med en tillidsrepræsentant eller fagforeningen! Tag sammen med jobkonsulenten og praktikanten stilling til, om jeres mål er nået! Vurdér, om praktikanten kan ansættes i jeres virksomhed! Spørg eventuelt jobkonsulenten om muligheder for at kompensere for manglende arbejdsevne! Drøft ansættelsesprocedure med en tillidsrepræsentant og fagforeningen! Justér samarbejdsaftalen i forhold til pladsernes antal og arbejdsopgaver! MODEL 2 Undersøg jobmulighederne i jeres virksomhedsnetværk, hvis I ikke selv kan ansætte! Over Isen Gård, Ikast Ansætter I en praktikant skal I i den første periode være opmærksomme på følgende: Efter et praktikforløb skal I være med til at vurdere job- og uddannelsesmulighederne! Bombardier Transportation Denmark, Randers Ansætter I en praktikant, skal I i den første periode være opmærksomme på følgende:

5 MODEL 3 TRÆNINGS- OG REKRUTTERINGS- AFDELING I VIRKSOMHEDEN I samarbejde med jobcentret etablerer I en særlig afdeling til afprøvning og træning af flere praktikanter på én gang. Find mere information om model 3 på Lav en aftale med jobcentret om drift, formål, rekruttering af ledige og arbejdsdeling! Informér jeres medarbejdere om, at afdelingen anvendes til afprøvning og træning til job! Ansæt en afdelingsleder, der kan stå for driften og træning af praktikanterne! Lav klare aftaler med tillidsrepræsentanter og fagforeningen! Til samtalen med den enkelte ledige skal I sætte klare mål for virksomhedspraktikken! Etablér et samarbejde med jobcentret, der også giver plads til at lave aftaler efter behov! Trevira Neckelmann A/S, Silkeborg Hold fast i, at afdelingen er et springbræt til job via meningsfulde opgaver og klare mål! Udpeg en mentor, der kan og vil støtte praktikanterne fagligt og socialt i forløbet! Lad afdelingslederen stå for en systematisk opfølgning, der fokuserer på, om målene er nået! Giv praktikanterne udfordringer, men vær forsigtig med at stille for høje krav! Jeres afdelingsleder/mentor skal skabe tryghed hos praktikanten og være god til at lytte! Coloplast A/S, Thisted Tag sammen med jobkonsulenten og den enkelte praktikant stilling til, om jeres mål er nået! Vurdér, om den enkelte praktikant kan ansættes i jeres virksomhed! Spørg eventuelt jobkonsulenten om muligheder for at kompensere for manglende arbejdsevne! Ordinær ansættelse bør ikke ske i træningsafdelingen, men i den ordinære produktion! Drøft ansættelsesprocedure med en tillidsrepræsentant og fagforeningen! MODEL 4 VIRKSOMHEDEN TAGER IMOD PRAKTIKANTER I HOLD I samarbejde med jobcentret laver I et særligt rekrutteringsforløb for et hold praktikanter. Find mere information om model 4 på Inddrag relevante samarbejdspartnere og lav fælles målsætninger for holdforløbet! Lav en aftale med jobcentret og andre samarbejdspartnere om tilrettelæggelse af forløbet! Sørg for en grundig dialog med jeres medarbejdere om mulighederne i et holdforløb! Udpeg en koordinator til at stå for samarbejdet udadtil og planlægning af forløbet! Til samtalen med den enkelte ledige skal I sætte klare mål for virksomhedspraktikken! Det er en god idé at etablere et samarbejde om holdforløb, hvis I har et rekrutteringsbehov! Danish Crown, Horsens Beslut, om praktikken skal ligge i forlængelse af eller parallelt med et vejledningsforløb! Informér jeres medarbejdere om, at holdpraktikken er afprøvning og træning til job! Udpeg en mentor, der kan og vil støtte praktikanterne fagligt og socialt i forløbet! Lav systematisk opfølgning og fokusér på, om målene er nået! Giv praktikanterne udfordringer, men vær forsigtig med at stille for høje krav! Lad praktikanterne afprøve deres kompetencer i forskellige teams og opgavetyper! Herlev Stilladser Tag sammen med jobkonsulenten og den enkelte praktikant stilling til, om jeres mål er nået! Vurdér, om praktikanten kan ansættes i jeres virksomhed eller i en anden virksomhed i jeres branche! Er praktikanten ikke klar til ordinært job, så spørg jobkonsulenten om andre muligheder! Drøft ansættelsesprocedure med en tillidsrepræsentant og fagforeningen! MODEL 3 Lad mentoren være støtteperson, når en praktikant ansættes i den ordinære produktion! Grundfos A/S, Bjerringbro Uddannelse kan også være et godt udgangspunkt for et job hos jer i fremtiden! Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune Ansætter I en praktikant, skal I i den første periode være opmærksomme på følgende: Ansætter I en praktikant, skal I i den første periode være opmærksomme på følgende: MODEL 4

6 OM PJECEN Pjecen er udgivet i forbindelse med initiativet BRO TIL ARBEJDSMARKEDET. Et initiativ til styrkelse af samarbejdet mellem jobcenter og virksomhed om indslusning af ledige, der ikke på egen hånd kan finde en plads på arbejdsmarkedet gennem udvikling af virksomhedernes sociale engagement. Formålet er at sikre, at samarbejdet mellem myndigheder og virksomheder om indslusning af ledige fortsat udvikles i forbindelse med etablering af jobcentre i de danske kommuner. Initiativet er opbygget i tre faser: Lokal handlingsplan. I første fase gennemføres et forsøgsinitiativ i to kommuner, hvor målet er at udvikle en lokal handlingsplan for indsatsen. En social kortlægning afdækker, hvem der har brug for indsatsen. En undersøgelse af virksomhedernes holdninger og erfaringer gennemføres, og der laves en undersøgelse af den hidtidige myndighedspraksis på området. Virksomhedspraksis. Anden fase er en analyse af eksisterende virksomhedspraksis i større udvalg af danske virksomheder. Den eksisterende praksis danner afsæt for beskrivelser af metoder til rekruttering fra målgruppen. Udbredelse. I tredje fase danner de samlede erfaringer grundlag for en udbredelse. Det sker ved at udvikle handlingsplaner i et større antal kommuner på baggrund af de indsamlede erfaringer. Initiativet er finansieret af, og følges af Arbejdsmarkedsstyrelsen. Pjecen kan downloades fra hjemmesiden:

7 UMLOUD UNTD

JOBCENTRE SAMARBEJDER MED VIRKSOMHEDER

JOBCENTRE SAMARBEJDER MED VIRKSOMHEDER MAGASIN OM HANDLINGSPLANER JOBCENTRE SAMARBEJDER MED VIRKSOMHEDER SÅDAN LAVER DU EN HANDLINGSPLAN HANDLINGSPLANEN I PRAKSIS FIRE KOMMUNERS ERFARINGER MATCH 4 FAST ARBEJDE EFTER ÅR PÅ KONTANTHJÆLP VELVILJE

Læs mere

UNDERSØGELSESRAPPORT. Virksomhedernes erfaringer

UNDERSØGELSESRAPPORT. Virksomhedernes erfaringer Juni 2009 UNDERSØGELSESRAPPORT Virksomhedernes erfaringer - når en medarbejder får en psykisk lidelse - når en ledig har en psykisk lidelse Indhold INDLEDNING 3 Psykisk lidelse definitorisk afklaring...

Læs mere

Personalestyrelsen. Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten. Juni 2004

Personalestyrelsen. Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten. Juni 2004 Personalestyrelsen CFU Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten Juni 2004 Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten Publikationen kan bestilles

Læs mere

Socialt engagement i mindre virksomheder

Socialt engagement i mindre virksomheder Socialt engagement i mindre virksomheder Værktøjer om 1 Lederskab og socialt engagement... 3 2 Sygefravær... 12 3 Rekruttering... 19 4 Senioraftaler... 28 5 Den svære samtale... 36 2 Forord Forandring

Læs mere

Gør en forskel for en ung - bliv mentor

Gør en forskel for en ung - bliv mentor Gør en forskel for en ung - bliv mentor Der er brug for virksomhederne Nogle unge er ikke klar til at starte på en ungdomsuddannelse lige efter folkeskolen. De har brug for at gå en anden vej ofte en mere

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

Håndbog i jobrotation Maj 2011

Håndbog i jobrotation Maj 2011 Håndbog i jobrotation Maj 2011 Beskæftigelsesregionerne i Danmark Der er sat god plads af til, at du kan skrive dine egne notater i håndbogen. Forord Hvilke muligheder åbner lovgivningen for jobrotation?

Læs mere

FRA UDSAT TIL ANSAT KOM GODT I GANG MED REKRUTTERING OG INTEGRATION

FRA UDSAT TIL ANSAT KOM GODT I GANG MED REKRUTTERING OG INTEGRATION KURSUSHÆFTE FRA UDSAT TIL ANSAT KOM GODT I GANG MED REKRUTTERING OG INTEGRATION Fra Udsat Til Ansat KOM GODT IGANG MED REKRUTTERING OG INTEGRATION - plads til rummelighed Udgivet af CABI og projekt Fra

Læs mere

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige redskaber. Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige redskaber. Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler 1 Guide til en rummelig arbejdsplads Rummelige redskaber Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler Guide til en rummelig arbejdsplads / Rummelige redskaber er udgivet

Læs mere

Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel?

Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel? Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel? Virksomhedscenter Virksomhedspraktik Samarbejdsaftale Løntilskud Mentor Hvad er et virksomhedscenter? Et virksomhedscenter er et samarbejde mellem en virksomhed

Læs mere

Jobindsatser for førtidspensionister i 6 kommuner

Jobindsatser for førtidspensionister i 6 kommuner Oktober 2013 Afsluttende erfaringsopsamling Jobindsatser for førtidspensionister i 6 kommuner Indhold Indledning... 3 Job til førtidspensionister... 4 Skånejob og ordinære deltidsjob... 4 Resultater fordelt

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Indhold 4 Forord...6 1 Resumé... 8 1.1 Projektets aktiviteter og erfaringer...8 1.2 Projektets anbefalinger...11 2 Projektets formål,

Læs mere

SENIORPAKKE. Postboks 2000 2300 København S T: 3396 3648 E: seniorpakker@forebyggelsesfonden.dk www.forebyggelsesfonden.dk

SENIORPAKKE. Postboks 2000 2300 København S T: 3396 3648 E: seniorpakker@forebyggelsesfonden.dk www.forebyggelsesfonden.dk SENIORPAKKE drejebog - juni 2013 1 Indholdsfortegnelse Hurtigt overblik 3 Formål 3 Tid 3 I får støtte til at gennemføre seniorpakken 3 Økonomi 4 Sådan kan I få udbetalt støtte 5 Forberedelse inden forløbet

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige

Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige Inspirationskatalog Redaktion: David Graff og Carsten Kjærgaard Fotos: Chili Foto Grafisk tilrettelæggelse:

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige rammer. Partnerskabsaftaler Sociale klausuler Formidlingsenheder Private aktører

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige rammer. Partnerskabsaftaler Sociale klausuler Formidlingsenheder Private aktører 1 Guide til en rummelig arbejdsplads Rummelige rammer Partnerskabsaftaler Sociale klausuler Formidlingsenheder Private aktører Guide til en rummelig arbejdsplads / Rummelige rammer er udgivet af LO, Landsorganisationen

Læs mere

Gruppens. sociale. ansvar. jdf DIALOGVÆRKTØJ MATERIALE TIL ORDSTYRER OG GRUPPEN. Projekt På vej mod den bæredygtige arbejdsplads

Gruppens. sociale. ansvar. jdf DIALOGVÆRKTØJ MATERIALE TIL ORDSTYRER OG GRUPPEN. Projekt På vej mod den bæredygtige arbejdsplads Gruppens sociale ansvar jdf DIALOGVÆRKTØJ MATERIALE TIL ORDSTYRER OG GRUPPEN Projekt På vej mod den bæredygtige arbejdsplads 1 DBA-projektets bæredygtighedsforståelse Økonomi Viden Socialt ansvar Etisk

Læs mere

Integration på Virksomhederne

Integration på Virksomhederne SÅDAN Integration på Virksomhederne DI service Redskaber og muligheder Integration på virksomhederne Redskaber og muligheder Februar 2007 Forord Fuld Styrke er betegnelsen for DI s samlede indsats, der

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

LEVERANDØRER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN. - information om tilbudspakkerne AOFJOB. AS3 Employment. Dag- og Døgncentret. Hans Knudsen Instituttet

LEVERANDØRER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN. - information om tilbudspakkerne AOFJOB. AS3 Employment. Dag- og Døgncentret. Hans Knudsen Instituttet LEVERANDØRER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN - information om tilbudspakkerne AOFJOB AS3 Employment Dag- og Døgncentret Hans Knudsen Instituttet Hartmanns Hovedstadens Oplysningsforbund Incita Integro/Cortex

Læs mere

Matchning af ledige og virksomheder

Matchning af ledige og virksomheder Matchning af ledige og virksomheder LÆRINGSKATALOG Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Udsøgning af ledige i Jobnet.dk 5 2.1 Udsøgning af ledige i Jobnet.dk... 5 3. Det gode CV 7 3.1. Et

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked

Det rummelige arbejdsmarked EN VÆRKTØJSKASSE OM Adresser Fællessekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København Ø Tlf.: 77 33 47 11 Fax.: 77 33 46 11 www.barserviceogtjenesteydelser.dk Arbejdsgiversekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København

Læs mere

med ADHD på arbejde INFORMATION TIL MEDARBEJDERE I JOBCENTRE

med ADHD på arbejde INFORMATION TIL MEDARBEJDERE I JOBCENTRE med ADHD på arbejde INFORMATION TIL MEDARBEJDERE I JOBCENTRE VÆRD AT VIDE OM ADHD OG ARBEJDE Med ADHD på arbejde Mange unge og voksne med ADHD har svært ved at leve op til de krav og forventninger, der

Læs mere

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 Når et medlem melder sig syg nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 1 A-kassen er vigtig for den sygemeldtes fremtid Siden oktober 2009 har a-kasserne haft pligt til at

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere