Regelsæt. Regler for Latinamerikanske danse. Revideret den 1. september 2013 af De Danske Danseskoler. De Danske Danseskoler D.D.D.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regelsæt. Regler for Latinamerikanske danse. Revideret den 1. september 2013 af De Danske Danseskoler. De Danske Danseskoler D.D.D."

Transkript

1 Regelsæt Regler for Latinamerikanske danse Revideret den 1. september 2013 af De Danske Danseskoler De Danske Danseskoler D.D.D. 1 ALDERSINDDELING De Danske Danseskoler Håndværkervænget Hillerød

2 Der danses ved De Danske Danseskolers turneringer i følgende alderskategorier, som følger kalenderåret / Minibørn 2005 og efter 2006 og efter Børn Børn Junior Junior Ynglinge Voksne 1993 og før 1994 og før Senior Herren fyldt 35 år inden årets udgang (31.dec) Damen fyldt 32 inden årets udgang (31.dec.) Voksen 1 & 2 Herren fyldt 26 år inden årets udgang (31.dec.) Damen fyldt 20 år inden årets udgang (31:dec) / Starrækker: Børn Junior Ynglinge/Voksne 1996 og før 1997 og før Den 1. januar er skæringsdato for aldersbestemmelsen. 2. I børne- og juniorrækkerne er ældste i parret afgørende for hvilken en alderskategori parret deltager i. I ægteparrækkerne er den yngste afgørende for hvilken en alderskategori parret deltager i. 3. Alderskategorier kan slås sammen, hvis antallet af par i den ene kategori er under fem. 4. Dispensation fra aldersbestemmelserne kan ikke gives. Side 2

3 2 TEMPI 1. Følgende danse kan benyttes i turneringerne og danses i følgende rækkefølge og tempi: Latin Taktslag pr. minut Metronomslag pr. minut Cha Cha Cha Samba Rumba Paso Double Jive Slow Jive Mini - Børn 1 og 2 har begrænsninger i alle danse. 3. Alle Debutant, Rekrutterings og Talentrækker har begrænsninger. Dog ikke ynglinge & voksne rekruttering & talent. 4. Alle disse begrænsninger fremgår af D.D.D. s regler om Begrænsningsstof. (se begrænsningsregler) 5. Børn Star - begrænsninger følger British Dance Council regler. 3 GRUPPERINGER 1. DDD arrangerer turneringer for de i 6 nævnte aldersinddelinger som følger (se skema): Debutant række Rekrutterings Række Talent række Konkurrence række Star række Mini Børn X X Nej Nej Nej Børn 1 X Pointsystem Pointsystem X Børn 2 X Pointsystem Pointsystem Junior 1 X Pointsystem Pointsystem X X Børn Junior 2 X Pointsystem Pointsystem X Junior Ynglinge X Pointsystem Pointsystem X Voksne X Pointsystem Pointsystem X Ynglinge/Voksne Senior Nej Nej Nej X 2. I Debutant rækken, som er for dansere, der ikke tidligere har deltaget i en DDDturnering. Debutantrækken er åben for nye par i 365 dage, hvorefter der rykkes til minimum rekrutteringsrækken. 3. Ynglinge & Voksne Rekruttering & Talent (Voksen 1 & Voksen 2) har frivillig oprykning. 4. Seniorpar kan danse uden statustab i Voksen latin rækken. De kan også deltage i voksen standard, men må så blive der resten af sæsonen. Side 3

4 4 INDDELINGER 1. Der skal være minimum 25 m 2 pr. par og dansegulvet skal være rektangulært. 2. I indledende runde inddeles i M-,A-,B-,C-rækker.o.s.v. med ca par i hver række. I kategorier/rækker med 14 par eller færre, laves (for at alle kan komme til at danse mindst 2 runder) opsamling, d.v.s. ca. 30% udtages direkte til finale, og resten danser mellemrunde om de resterende finalepladser. 3. I kategorier/rækker med max 7 par kan turneringslederen bestemme (for at alle kan komme til at danse mindst 2 runder), at der laves enten dobbeltfinale eller en første runde med karakterbedømmelse med en efterfølgende finale. 4. Puljevarigheden skal være mellem 60 og 120 sekunder, 5. Antallet af par i en finale skal være 6, dog højest 50% af det startende antal par i en alderskategori, og aldrig mindre end 3 par. Såfremt 6 par ikke umiddelbart kan udskilles, bestemmer turneringslederen om finalen skal bestå af 5, 7 eller 8 par, eller om omdans skal finde sted. 6 DOMMERE 1. Ved alle turneringer benyttes mindst 3 dommere. 2. Ved alle turneringer indgår "Basicdommer funktionen" jf Ved alle turneringer fungerer en tøjekspert, som er underlagt turneringslederen. 7 DOMMERE 1. Ved D.D D s officielle turneringer må D..D. D. - dommere kun benyttes, såfremt de har D.D.D. s dommerlicens. 2. Ved alle turneringer indgår basicdommerfunktionen efter følgende kriterier: 1. Med 150 eller færre anmeldte par fungerer en dømmende formand/basicdommer, der dog samme dag godt kan bestride andre officialjobs. 2. Med over 150 anmeldte par medvirker 1 ikke dømmende formand/basicdommer. 3. Med 200 anmeldte par og derover medvirker 2 ikke dømmende formænd/basicdommere. 4. Basicdommeren fører tilsyn med om parrene udviser høvisk og korrekt optræden, samt hjælper og instruerer han/hun dommerpanelet i henhold til turneringsledelsens anvisning. 3. Ved bedømmelse skal dommerne i alle indledende runder efter turneringslederens valg benytte enten 1-2,1-3 eller 1-5, med 1 som bedste karakter eller X-system. I alle finaler skal samtlige par placeres, og her SKAL udregnes efter THE SKATING SYSTEM by ARTHUR DAWSON. Side 4

5 8 POINTSSYSTEM 1. I Rekrutterings - Talentrækken bruges DDD s Pointsystem: A) Vinderen i Rekrutterings, Talentrækken får 6 point. 2-6 pladsen får nedadgående 5 til 1 point. Hvis der er flere end 18 startende par gives point fra 9 og nedefter. Hvis der er mindre end 9 startende par gives point fra 3 og nedefter. Ved 4 eller færre startende par gives ikke point denne dag. B) Sportsudvalget kan vedtage, at der på en given turneringsdag helt undlades eller gives anderledes antal point. Dette bør på stævne dagen oplyses på forhånd af speakeren. C) Ved nysammensætning af par placeres parret i højeste gruppe. Hvis der er tale om et gruppespring på 2, placeres parret i midtergruppen. D) Parret / Danseren rykkes til næste kategori, når det opnår eller passerer 10 points. (Se pilene i skemaet). E) Point bibeholdes, når der skiftes alderskategori, men ved partnerskift fortabes point, men ikke status. F) Man kan altid fortage frivillig oprykning, hvis et par ønsker dette. G) Alle point slettes efter 3 år. 2. Der kan arrangeres åbne turneringer uden pointgivning. 3. I Ikke-mesterskaber kan arrangøren vælge at slå Star og Konkurrencerækken sammen uden tab af parrenes status. 4. Det kan tillades 2 piger at danse sammen i alle aldersinddelinger. 5. Deltager nummeret skal afhentes senest en ½ time før annonceret starttidspunkt og bæres på herren ryg. For pigepar gælder, at den der danser herre bærer rygnummeret. I kombinerede turneringer kan pigepar dog skifte, så begge får lov at danse herre/dame. Her vil nummerskift ikke være nødvendigt til Latinafdelingen. 9 REKLAMER 1. Et stk. reklame/logo for et produkt må under konkurrencen være placeret et sted på en danser, der ikke virker stødende, og samtidig kun have en størrelse på max 40 cm2, dog max en bredde på 10 cm. 2. På dansegulvet må ikke forekomme danseskolereklamering under konkurrencen. Side 5

6 3. Uden for dansegulvet er der fri reklamering, dog må ingen påklædning i dansesalen omhandle politisk propaganda eller virke stødende. 10 INHABILITET 1. Enhver dommer skal afstå fra at dømme en alderskategori, hvor der deltager familiemedlemmer i nedadgående linje, brødre, søstre, nærmeste kusiner, nærmeste fætre eller andre på samme bopæl boende personer. 2. Basicdommeren vil i stedet indtræde eller finde passende afløsning 11: PÅKLÆDNINGSBESTEMMELSER Debutant, Rekrutteringsrækker samt for ALLE Børnerækker (ikke Star se nedenfor) Tøjskift er ikke tilladt i debutant - og rekrutteringsrækkerne. (kombinerede turneringer undtaget) Hælhøjden for både piger og drenge i børnerækkerne må ikke overstige 3,5 cm. Damen: Fri påklædning. G-streng er ikke tilladt. Dog ikke pailletter, fjer, rhinstene, perler, guld og sølv stoffer. Herren: Lange benklæder. Skjorte, rullekravebluse eller T-shirt. Evt. slips, vest eller butterfly. Skærf er ikke tilladt. Kjole & Hvidt er ikke tilladt. Talentrækkerne, Konkurrence og Starsrækkerne (ikke børn, se nedenfor) Damen: Fri påklædning. G streng er ikke tilladt. Herren: Lange benklæder. Skjorte eller rullekravebluse / T-shirt Evt. slips, vest eller butterfly. Side 6

7 Star Børne rækker: Følger British Dance Council regler for tøjbegrænsning, se følgende link: Ægtepar samt seniorrækker: Ikke turneringspåklædning, dvs. ikke smoking og såkaldt almindeligt tøj for damen. 12 BEGRÆNSNINGSMATERIALE- GENERELLE REGLER Den mest tilrådelige og anerkendte måde for sammensætning af figurer er, at benytte præcedens og follows samt notes. Såfremt man ønsker at sætte tilladte figurer sammen på anden vis, kan dette kun ske, hvis følgende punkter er overholdt: 1. Figurer kan kun trinmæssigt opsplittes, såfremt det er specielt angivet. Ellers skal alt danses i fuld udstrækning. 2. De i syllabus beskrevne holdninger SKAL overholdes. 3. Retninger, drejningsmængder, og positioner generelt: SKAL være i overensstemmelse med angivet basic-teknik. Teknik og forklaring til omstående syllabus kan generelt findes i flg. anerkendte fagbøger: Walter Laird Technique of Latin Dancing. Walter Laird The Laird Technique of Latin Dancing Walter Laird Supplement. Appendix 1. Imperial The Reversed Technique of Latin American dancing Alle figurer beskrevet I bøgerne er tilladte. Kun simple komplimenter til musik tillades, som alle skal være fuldførte efter fjerde takt. Ingen lifts er tilladt i nogen dans.. Star Børne rækker: Følger British Dance Council regler for begrænsninger. VEDRØRENDE FORTOLKNINGER Med baggrund i tidligere opståede tvivlstilfælde om fortolkning af gældende regler, er følgende generelle regler gældende i danske turneringer: Der tillades i samtlige danse/figurer en "lille" over- eller underdrejning i forhold til angivet drejningsmængde. Side 7

8 Alle "opstarter" skal være en af de i før omtalte bøger beskrevne stillinger eller positioner. Kun 1 starttrin er tilladt, hvorefter der skal danses med den korrekte fatning/holdning tilhørende figuren. Shaping i Latin er tilladt, når den naturlige linje og holdning i kroppen opretholdes. (eks. Fan Pos.). Figurer i Latin, der er nævnt danset i shadow position i fagbøgerne, må generelt danses med holdning H3. Gældende regler for Børn I & II vedr. "frie arme" er: Frie naturlige arme er tilladt under forudsætning af at basicteknik overholdes. Kælebevægelser og rippelbevægelser samt hovedkast er forbudt. Alle Noter og Endings er tilladt, dog er en precide eller follow - henvisning ikke et adgangskort til brug af en ikke oplistet variation. Hvis man er i tvivl er det tilrådeligt at kontakte udvalget. I Jive er flicks bagud er ikke tilladt, og dobbelt tap i tilbage trinnet er heller ikke tilladt. Sportsudvalget DDD september. Side 8

DANSK TENNIS FORBUNDS SPILLEREGLER - Opdateret d. 1. januar 2010 -

DANSK TENNIS FORBUNDS SPILLEREGLER - Opdateret d. 1. januar 2010 - DANSK TENNIS FORBUNDS SPILLEREGLER - Opdateret d. 1. januar 2010 - Single 01 Banen 02 Fast tilbehør 03 Bolden 04 Ketsjeren 05 Server og modtager 06 Valg af side og serv 07 Serven 08 Fodfejl 09 Aflevering

Læs mere

DANSK TENNIS FORBUNDS TURNERINGSREGLER - opdateret d. 15. december 2011

DANSK TENNIS FORBUNDS TURNERINGSREGLER - opdateret d. 15. december 2011 DANSK TENNIS FORBUNDS TURNERINGSREGLER - opdateret d. 15. december 2011 A. Formål, anvendelse og ledelse B. Definitioner C. Generelt 1. Afbrydelse og udsættelse 2. Afbud og udeblivelser 3. Appel 4. Banen

Læs mere

Teknisk Regulativ for

Teknisk Regulativ for Teknisk Regulativ for TeamGym Vedtaget 26. oktober 2014 på TeamGyms aktivitetsmøde 1 Indhold Teknisk Regulativ for TeamGym 1 Konkurrencer... 4 1.1 Rækker og aldersbestemmelser... 4 1.1.1 Seniordamer, seniorherrer,

Læs mere

Teknisk Regulativ for TeamGym Vedtaget 27. oktober 2013 på TeamGyms aktivitetsmøde

Teknisk Regulativ for TeamGym Vedtaget 27. oktober 2013 på TeamGyms aktivitetsmøde Teknisk Regulativ for TeamGym Vedtaget 27. oktober 2013 på TeamGyms aktivitetsmøde 1 Indhold Teknisk Regulativ for TeamGym version 271013 1 Konkurrencer... 3 1.1 Rækker og aldersbestemmelser... 3 1.1.1

Læs mere

Dansk Atletik Forbund

Dansk Atletik Forbund Dansk Atletik Forbund Forbundsmappe Afsnit 12 Børne- og ungdomsbestemmelser Sæson 2015 Dato Ændringer 08/28-02-2012 Efter konference og ny opsætning 28-03-2012 12.10 og 12.11 tilrettet 11-04-2012 12.11.13

Læs mere

FINA MASTERS REGLER 2002

FINA MASTERS REGLER 2002 INDHOLDSFORTEGNELSE REGEL EMNE SIDE Indholdsfortegnelse 01 MGR Masters 02-03 MSW Masters Svømmeregler 04-07 MOWS Masters Langdistancesvømning (åbent vand) 08-09 MD Masters Springregler 10-17 MSS Masters

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGSREGLEMENT 2014-2015

JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGSREGLEMENT 2014-2015 JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGSREGLEMENT 2014-2015 Bemærk: rettelser i forhold til sidste år er fremhævet med fed/kursiv. STIKORDSREGISTER Almindelige bestemmelser side 2 1.1-1.5 Aldersbestemmelserne

Læs mere

Øvelser til forhånd og baghånd

Øvelser til forhånd og baghånd Øvelser til forhånd og baghånd Forhånd og baghånd kan integreres i de fleste øvelser. Her er en masse øvelser, som giver mulighed for at lege forhånd og baghånd ind. En øvelse har altid et fagligt formål,

Læs mere

Pistol 15 m. 1. Tilmeldelse 1.1. Dansk Firmaidrætsforbunds Idræt & Motion kan under særlige forhold begrænse tilmeldingen til DMstævner.

Pistol 15 m. 1. Tilmeldelse 1.1. Dansk Firmaidrætsforbunds Idræt & Motion kan under særlige forhold begrænse tilmeldingen til DMstævner. Pistol 15 m Opdateret august 2009 Generelle bestemmelser 1. Tilmeldelse 1.1. Dansk Firmaidrætsforbunds Idræt & Motion kan under særlige forhold begrænse tilmeldingen til DMstævner. 1.2. Deltagerberettigede

Læs mere

Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening

Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening Reglement for Rally Lydighed 2014 Indholdsfortegnelse 2014 Kapitel 1. Generelle retningslinjer.... 3 A. Generelt.... 3 B. Deltagere.... 3 1. Antal startende....

Læs mere

QIANBALL DOUBLE REGLER REGLER FOR QIANBALL DOUBLE KAMPE. KFUMs Idrætsforbund.

QIANBALL DOUBLE REGLER REGLER FOR QIANBALL DOUBLE KAMPE. KFUMs Idrætsforbund. KFUMs IDRÆTSFORBUND PRÆSENTERER REGLER FOR QIANBALL DOUBLE KAMPE Sidste års medalje vindere. Udarbejdet af KFUMs Idrætsforbund. KFUMs IDRÆTSFORBUND Revideret januar 2008. Danske double spilleregler for

Læs mere

Arrangør Håndbog for afvikling af DM Indendørs Skiveskydning. Dansk Bueskytteforbund

Arrangør Håndbog for afvikling af DM Indendørs Skiveskydning. Dansk Bueskytteforbund Arrangør Håndbog for afvikling af DM Indendørs Skiveskydning Dansk Bueskytteforbund DM INDENDØRS 1 Dansk Bueskytteforbund...1 AFVIKLING af DM...2 CHECKLISTE / MATERIEL der skal bruges til DM...2 CHECKLISTE

Læs mere

Pistol 25 m. 1. Tilmelding 1.1. Dansk Firmaidrætsforbunds Idræt & Motion kan under særlige forhold begrænse tilmeldingen til DMstævner.

Pistol 25 m. 1. Tilmelding 1.1. Dansk Firmaidrætsforbunds Idræt & Motion kan under særlige forhold begrænse tilmeldingen til DMstævner. 1 Pistol 25 m Opdateret april 2009 Generelle bestemmelser 1. Tilmelding 1.1. Dansk Firmaidrætsforbunds Idræt & Motion kan under særlige forhold begrænse tilmeldingen til DMstævner. 1.2. Deltagerberettigede

Læs mere

Turnerings regler for. D.A.I. region Hovedstadens Fodboldturnering

Turnerings regler for. D.A.I. region Hovedstadens Fodboldturnering Turnerings regler for D.A.I. region Hovedstadens Fodboldturnering 2011 og 2012 Indholds fortegnelsen 01 Idrætsmødet 02 Turneringsudskrivning 03 Bestemmelser for anmeldelse af hold 04 Alders Bestemmelsen

Læs mere

STIKORDSREGISTER TIL JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGSREGLEMENT Sæson 2011-2012

STIKORDSREGISTER TIL JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGSREGLEMENT Sæson 2011-2012 STIKORDSREGISTER TIL JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGSREGLEMENT Sæson 2011-2012 Bemærk: rettelser i forhold til sidste år er fremhævet med fed/kursiv. Almindelige bestemmelser... 1.1-1.5 Aldersbestemmelserne...

Læs mere

Bedømmelsesreglement for

Bedømmelsesreglement for Bedømmelsesreglement for Vedtaget og udgivet august 2012 Af Udvalget for TeamGym Alle dele af reglementet kan findes på DGF s hjemmeside Copyright 2004-2012, Danmarks Gymnastik Forbund 2 TeamGym Bedømmelsesreglement

Læs mere

I. Fodtennis - kategorier og discipliner... 3. 0. Kategorier og discipliner... 3. II. Reglement gældende for alle kategorier og discipliner...

I. Fodtennis - kategorier og discipliner... 3. 0. Kategorier og discipliner... 3. II. Reglement gældende for alle kategorier og discipliner... Fodtennis reglement Oversættelse af UNIFs reglement udarbejdet ved ekstraordinær kongres i Venaco, Frankrig, d. 7. oktober 2011. Oversat i et samarbejde mellem KFIF og DBU København. 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Regler for UV-Rugby August 2008

Regler for UV-Rugby August 2008 Retningslinier For Afvikling af Danmarksturnering i UV-rugby og Underliggende Divisioner August 2008. Indhold. 1. Afvikling af Danmarksturneringen. 2. Afvikling af områdeturneringerne. 3. Udgår 4. Op/nedrykninger

Læs mere

I. Fodtennis - kategorier og discipliner... 3. 0. Kategorier og discipliner... 3. II. Reglement gældende for alle kategorier og discipliner...

I. Fodtennis - kategorier og discipliner... 3. 0. Kategorier og discipliner... 3. II. Reglement gældende for alle kategorier og discipliner... Fodtennis reglement Oversættelse af UNIFs reglement udarbejdet ved ekstraordinær kongres i Venaco, Frankrig, d. 7. oktober 20111. Oversat i et samarbejde mellem DFTF og DBU København. 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 2-3 turneringsbetingelser 4-7 drejebog 8-18 brug af golfbox 19 markøropgave 20 skema til klubpoint

Indholdsfortegnelse. 2-3 turneringsbetingelser 4-7 drejebog 8-18 brug af golfbox 19 markøropgave 20 skema til klubpoint Indholdsfortegnelse Side Side Side Side Side 2-3 turneringsbetingelser 4-7 drejebog 8-18 brug af golfbox 19 markøropgave 20 skema til klubpoint Kredsturnering 2011 Distrikt 2: Kreds syd Turneringsbetingelser:

Læs mere

Spilleregler for badminton

Spilleregler for badminton Spilleregler for badminton Fastsat af The International Badminton Federation (IBF). Gældende fra 01/08/2006. Definitioner Spiller Enhver person, der spiller badminton Kamp Konkurrence i badminton mellem

Læs mere

Diverse bestemmelser for Dansk Minigolf Union (DMgU)

Diverse bestemmelser for Dansk Minigolf Union (DMgU) Diverse bestemmelser for Dansk Minigolf Union (DMgU) Straffebestemmelser Dommerbestemmelser Førelse af spillerprotokol Vedtaget af DMgU s repræsentantskab Opdateret med tilkomne ændringer indtil 21. februar

Læs mere

Aalborg Badminton Ring. Spilleregler

Aalborg Badminton Ring. Spilleregler Aalborg Badminton Ring Spilleregler pr. 1.8.2006 Fastsat af The International Badminton Federation (IBF). Gældende fra 1.8.2006 Definitioner Spiller Kamp Single Double Serveparten Modtagerparten Duel Slag

Læs mere

LOVE BESTEMMELSER 2011

LOVE BESTEMMELSER 2011 LOVE OG BESTEMMELSER 2011 Indholdsfortegnelse Indhold... Ændret Love 1. Navn og hjemsted... 01-01 /1991 2. Formål... 02-01 /1991 3. Organisation og tilhørsforhold... 03-01 /2006 4. Klubberne... 04-01 /2003

Læs mere

Golf. 6. Mobiltelefon Mobiltelefon skal være slukket under spil på banen. Brug af mobiltelefon kan medføre diskvalifikation.

Golf. 6. Mobiltelefon Mobiltelefon skal være slukket under spil på banen. Brug af mobiltelefon kan medføre diskvalifikation. Golf Opdateret april 2009 Generelle turnerings- og spilleregler 1. Turnerings- og spilleregler Nedennævnte turnerings- og spilleregler er gældende for DM-stævner, der arrangeres under Dansk Firmaidrætsforbund.

Læs mere

Spilleregler for badminton

Spilleregler for badminton Spilleregler for badminton Fastsat af Badminton World Federation(BWF). Gældende fra 01/06/2008 Definitioner Spiller Kamp Single Double Serveparten Modtagerparten Duel Slag Enhver person, der spiller badminton

Læs mere

Reglement for Aarhus Skoleskaks Grand Prix Mesterskab

Reglement for Aarhus Skoleskaks Grand Prix Mesterskab Reglement for Aarhus Skoleskaks Grand Prix Mesterskab 1 Grand Prix Mesterskabet i Aarhus Kredsen under Dansk Skole Skak Aarhus Skoleskak (ASS) afvikler hver sæson et Grand Prix Mesterskab (GPM) som udgøres

Læs mere

Flag Football. En introduktion til en hastigt voksende holdsport i Danmark. Aarhus Warthogs - Tigers Flag Football. www.warthogs.

Flag Football. En introduktion til en hastigt voksende holdsport i Danmark. Aarhus Warthogs - Tigers Flag Football. www.warthogs. Flag Football En introduktion til en hastigt voksende holdsport i Danmark Om Flag Football Flag Footballs historie Sporten er opstået i parker og baghaver som et alternativ til rigtig amerikansk Football

Læs mere

DN-klubben Danmark Sejladsbestemmelser ved DM

DN-klubben Danmark Sejladsbestemmelser ved DM 1. Indbydelse til DM skal udsendes som brev eller e-mail til alle medlemmer med licens. Indbydelsen skal afgives til postbefordring mindst 3 dage før første sejldag dvs. onsdag, hvis første sejldag er

Læs mere

Håndbog for stævner i KBU side 1 af 12 INDHOLD

Håndbog for stævner i KBU side 1 af 12 INDHOLD Håndbog for stævner i KBU side 1 af 12 INDHOLD Old Boys / Girls Stævner... 2 KBU Kredskamp... 4 KBU Åbningsstævne... 5 KM Indledende... 6 KM Single Finaler... 8 KM Mix... 9 KBU Cup Indledende... 10 KBU

Læs mere