SMV ers rekruttering af højtuddannet arbejdskraft i yderområderne - udfordringer og muligheder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SMV ers rekruttering af højtuddannet arbejdskraft i yderområderne - udfordringer og muligheder"

Transkript

1 November 2012 SMV ers rekruttering af højtuddannet arbejdskraft i yderområderne - udfordringer og muligheder I efteråret 2010 blev AC af Beskæftigelsesministeriet bedt om at afprøve Akademikerkampagnens koncept i 2011 i 17 af landets mest yderliggende kommuner. Kampagnens normale koncept med at lave en efterspørgselsrettet indsats, hvor vi kommer i kontakt med virksomhederne, enten via phonerkampagner, via medierne eller via vores netværk, skulle fortsættes. I samarbejde med Arbejdsmarkedsstyrelsen besluttede vi dog, at det også var vigtigt at rette blikket mod udbudssiden i denne kampagne. Der var ingen pointe i at skabe efterspørgsel på akademisk arbejdskraft i yderområderne, hvis ikke kandidaterne ønskede at tage de skabte job. Udover at forsøge at skabe interesse for akademisk arbejdskraft i de 17 kommuner, påtog Akademikerkampagnen sig også den opgave at forsøge at afhjælpe eksisterende rekrutteringsudfordringer, hvis vi stødte på dem. Resultatet blev en succes i den forstand, at vi fik kontakt til mange virksomheder, der blev skabt job og vi fik skabt en del positiv omtale af områder, der ellers normalt underlægges en mere negativ behandling, særligt i landsdækkende medier. Vi stødte dog samtidig ind i en række udfordringer, nogle forventede og andre mere overraskende. Mest af alt blev kampagnen en kilde til viden om, hvilke udfordringer og hvilke muligheder, der er til stede, når det drejer sig om rekruttering af kandidater til områdets virksomheder, særligt de små og mellemstore. Det er den viden, der bliver samlet op på i denne rapport. Vi har indhentet viden gennem samtaler med virksomhedsejere, kandidater, virksomhedskonsulenter o.a., der arbejder konkret med udfordringen til daglig. Rapporten er en sammenkædning af baggrundsviden og citater. 1.0 Udfordringerne Der mangler ikke udfordringer, når vi taler ansættelse af akademisk arbejdskraft i virksomheder, der ikke normalt anvender akademikere. Det gælder både i yderområderne og omkring universitetsbyerne. Mange af de udfordringer som Akademikerkampagnen har indsamlet, gør sig så vidt også gældende andre steder i landet de er bare forstærkede i yderområderne. Derudover er der så nogle helt stedtypiske udfordringer vi vil afdække begge udfordringer i de følgende afsnit. Derefter vil vi se nærmere på mulighederne.

2 1.1. Generelle udfordringer Manglende kendskab til akademiske kompetencer Hvis man ikke er vant til at benytte sig af akademisk arbejdskraft, kan det være vanskeligt at vide, hvad man skal være på udkig efter. Det gælder ikke mindst virksomheder i yderområderne der skal inspireres til, hvad man kan bruge akademikere til: "Det var inspirerende at få udvidet sit syn på, hvad højtuddannede kan i praksis. Spændende med indlægget om den kvindelige cand.mag. i musikvidenskab, der udnytter og udvikler sine kompetencer hos en elinstallatør. (Indehaver af Vestjysk Revision Richard Hansen) Hvis virksomhederne i yderområderne kun rekrutterer akademikertyper som de er helt sikre på (fx ingeniører), hvis de altså overhovedet rekrutterer akademikere, så gør de det for det første svært for dem selv fordi der er mange arbejdsgivere om buddet, og for det andet afskærer de også virksomheden fra at få værditilførsel gennem utraditionelle kompetencer. Som mindre virksomhed i et yderområde bliver man nødt til at tænke mere skævt og innovativt end sine velkendte, større konkurrenter i universitetsbyerne Manglende synlighed overfor kandidaterne Det manglende kendskab til akademikerne giver sig også udslag i manglende synlighed overfor kandidaterne: De fleste akademikere har et forholdsvist begrænset kendskab til mindre virksomheder i det hele taget. Hvis man så oven i købet er en virksomhed uden for de større byer, så aner kandidaterne ikke, at de eksisterer: Jeg var ret overrasket over, at der fandtes sådan en spændende konsulentvirksomhed i Thyborøn og har haft kontakt til dem flere gange siden. Lige nu er de i gang med en ombygningsproces, men jeg blev opfordret til at søge om et par måneder igen. Det har jeg tænkt mig at gøre, hvis jeg stadig er ledig til den tid (Antropolog Peder Lindhardtsen fra Århus) Hvis kandidaterne ikke kender til én, får man meget svært ved at rekruttere gennem uopfordrede ansøgninger, en rekrutteringsform som er meget anvendt i de større mere velkendte virksomheder. Det er også et problem, at virksomheder i yderområderne ofte kun opslår stillinger lokalt og ikke i samme omfang som i andre områder, benytter landsdækkende rekrutteringsportaler. Det gør det ekstra vanskeligt for kandidater bosiddende omkring universitetsbyerne at få kendskab til ledige stillinger, også selvom de forsøger at være opsøgende Manglende netværk En udfordring, der er nært beslægtet med manglende kendskab til akademikere, er manglende netværk af akademikere. Det er et kendt fænomen, at mennesker typisk indgår i både sociale og faglige netværk med andre, der har samme uddannelsesmæssige baggrund. Hvis man som virksomhed ikke har akademikere ansat i forvejen, har man derfor heller ikke det netværk, en akademisk medarbejder normalt ville have til sin rådighed. Når man som virksomhed tilmed geografisk hører til i områder, hvor antallet af højtuddannede er relativt lavt (set i forhold til andre områder i Danmark), så vil ens sociale netværk uden for virksomheden indeholde forholdsmæssigt færre akademikere. Det stiller virksomhederne i yderområderne i en mindre favorabel situation i forhold til at rekruttere højtuddannede gennem netværk, en meget anvendt metode i de større virksomheder.

3 Manglende brug af studentermedhjælpere En anden barriere som små og mellemstore virksomheder typisk har, men som bliver forstærket af placeringen i yderområderne, er den manglende brug af akademiske studerende som studentermedhjælpere. Brugen af studenter er en god katalysator for den fremtidige ansættelse af færdige kandidater, fordi man som virksomhed får et indblik i, hvilke typer opgaver akademikeren typisk kan løse, uden det er en så omkostningstung en post som at fuldtidsansætte en færdig kandidat. Men SMV erne er typisk ikke særligt gode til at slå studenterstillinger op, og samtidig kan det være vanskeligt især for virksomheder i udkantsområder - at rekruttere, hvis de studerende ikke har mulighed for at pendle mellem jobbet og studierne. 1.2 Specifikke udfordringer De foregående fire udfordringer er udfordringer, som de mindre virksomheder i yderområderne deler med virksomhederne i og omkring universitetsbyerne, dog med forstærket kraft. De følgende to udfordringer er specifikke for virksomheder i yderområderne: Manglende brug af studentermedhjælpere Den geografiske placering af virksomhederne er en barriere for rekrutteringen af højtuddannet arbejdskraft. Der er naturligvis gradsforskelle mellem udkantsområderne (Svendborg ligger geografisk ikke nær så vanskeligt i forhold til universitetsbyen Odense, som fx Lemvig gør i forhold til Aarhus eller Aalborg). Men i overvejende grad ligger virksomhederne i disse områder placeret, så bosættelse er mere relevant end pendling. Hvor stor ens tolerance for pendling er, er et personligt spørgsmål, men de fleste danskere vil nok mene, at 1½-2 timer hver vej er et maksimum, hvis de skal have hverdagen til at fungere. Dertil kommer, at selvom kandidaten er mere end villig til at pendle, er der flere arbejdsgivere, der tøver med at ansætte, hvis kandidaten ikke flytter til området. De er bekymrede for at miste deres nye medarbejdere for hurtigt og ser en tilflytning som en tilkendegivelse af, at man virkelig ønske at fortsætte i virksomheden, mens pendling ses som en midlertidig løsning. Vælger man derfor at tage et job i en virksomhed i yderområderne, må man derfor ofte påregne at skulle flytte efter jobbet. Og der er faktisk mange kandidater, som er parate til at rykke teltpælene op for at få et job: "Jeg har ingen familie, og er derfor ret mobil. Min største interesse er erhvervsfremme og udviklingsarbejde, men jeg er i det hele taget meget tiltrukket af grænselandets historie og nærheden med det tyske." (cand.mag. Morten Holm, bosiddende i Odense) Men selvom det ikke er en barriere for mange, er det dog de færreste, der har det med i deres overvejelser, om de kan flytte sig selv og/eller familien væk. Mange vælger at starte deres jobsøgning i nærheden af deres bopæl, og så lige så stille udvide mulighederne: "Jeg har noteret mig Kystdirektoratet som et sted, jeg måske vil kontakte senere. Men i første omgang vil jeg søge job tættere på Århus. Det er en stor beslutning at flytte til en anden del af landet, når man som jeg er over de 50," (Trine Schmidt Nielsen, studerende på Århus Universitet)

4 Yderområdernes ry For at få dem til at forholde sig til jobbeskrivelsen, søger vi altid anonymt. Først, når de ringer, fortæller vi, hvor vi bor. De fleste får kolde fødder, når der bliver sagt Mors, og det, synes jeg, er ærgerligt. (Peter Jessen Hansen, Administrerende direktør for Morsø Jernstøberi A/S) Det er desværre et faktum, at yderområderne i Danmark lever med et mærkat, der ofte lyder på kedeligt, bondsk, indspist o.l. Det er symptomatisk, at kommunerne stadig bliver refereret til som den rådne banan. Det er et image, som yderkommunerne godt ved, de har måske så meget, at de selv er blevet låste i, at andre har en negativ opfattelse af dem. Akademikerkampagnen oplevede, da vi afholdt et virksomhedsseminar i Tønder om akademisk arbejdskraft, at blive irettesat af én af tilhørerne, fordi vi sagde nede i Tønder. Det var alene ment ud fra en betragtning om, at sydpå i Danmark er nede (ligesom nordpå ville være oppe ), men tilhøreren opfattede det nedsættende. Hun ville hellere se sig selv som midt i, og argumenterede for, at det gjaldt, hvis man kiggede på Danmark i forhold til resten af Europa. Ofte bliver fordommene om det kedelige Udkantsdanmark tilbagevist, når kandidaterne rent faktisk flytter til området: Alle vores bange anelser om økuller og skeptiske naboer blev faktisk gjort til skamme. Folk her på Mors er da nysgerrige, men vi har aldrig oplevet at blive set skævt til. Derimod er morsingboerne generelt meget ansvarlige, aktive og engagerede. Det kan jeg godt lide. Hvis vuggestuens legeplads trænger til en overhaling, kan vi hurtigt få trommet en flok forældre sammen og ordnet det,. (Lone Attermann, cand. merc., Morsø Jernstøberi) Men det kræver en stor indsats af både virksomheder og beboere i området at få sat ord på de ting, der gør områderne attraktive. Der er brug for en mere effektiv branding-kampagne, om man vil. Ikke for at prøve at ligne storbyerne, men for at vise andre, at der er masser af muligheder og kvaliteter i områderne: Jeg synes udkanten skal rette ryggen, kalde en spade for en spade og udtrykke mere selvtillid. Kreative omskrivninger som "Vandkantsdanmark og krampagtige forklaringer på, hvorfor det bestemt er lige så godt at bo "herude", nedbryder ingen fordomme. Tværtimod. Men jeg søger nu job i Udkantsdanmark alligevel, (Thomas Holmskov, cand.scient.pol.) De to sidstnævnte udfordringer er dog nogle, som områderne er meget bevidste om, at de har. Og deres forsøg på at udbedre dem skaber også sammen med andre elementer mange muligheder i områderne, som akademikerne kan nyde godt af. Hvis bare de griber chancen. 2.0 Muligheder Flere af kommunerne i yderområderne har anerkendt behovet for en forstærket indsats i forhold til deres udfordringer på det geografiske- og imagemæssige område. Geografien kan man i sagens natur ikke gøre noget ved, men man kan gøre meget for at gøre bosættelse mere attraktivt. Derudover har flere af kommunerne sat initiativer i gang for at brande sig mere effektivt, om end det godt kunne være et område, der havde større fokus. 2.1 Hjælp til bosættelse Flere af kommunerne i yderområderne har valgt at ansætte bosætningskoordinatorer, der kan hjælpe tilflyttere og ikke mindst deres ægtefæller med at finde job, bolig og institutions-

5 pladser, hvor det er nødvendigt. Det er helt afgørende for langt størstedelen af tilflytterne, at deres kærester/ægtefæller også kan finde sig til rette i området: Jeg er ret åben; jeg vil generelt gerne have et rigtigt job snart og vi er parate til at flytte efter det. Min mand er heldigvis med på, at der skal ske noget nyt, så lad os se, hvad Tønder har at tilbyde ham." (Dorte Damsbo, cand.linc.merc. fra CBS) De lokale bosætningskoordinatorer bruger deres netværk til at forsøge at hjælpe ægtefæller. Akademikerkampagnen har haft gode erfaringer med at trække på dem også når det handler om at få virksomhederne til at interessere sig for ny arbejdskraft. Jo mindre kommunen er, jo større chance er der for, at kommunen har et tæt forhold til virksomhederne og kan trække på netværket, når der skal laves arrangementer o.l. Disse bosætningskoordinatorer giver potentielle tilflyttere en stærk ressource at trække på, når man overvejer at rykke teltpælene op. 2.2 Stærke netværk mellem virksomhedsejerne Én fordel, som kommunerne i yderområderne har, og som de sjældent har i og omkring de større byer, er et meget tæt sammenhold og netværk mellem virksomhederne i kommunen. Netop den relative isolering gør, at virksomhederne er mere bevidste om at danne netværk på tværs. Det gør samtidig, at hvis én virksomhed bliver flyttet mentalt i retning af at blive mere positivt stemt overfor at ansætte akademikere, så vil man hurtigere kunne nå ud til flere virksomheder alene ved, at de taler mere sammen. Derudover har man muligheder som akademiker, hvis man først har fået foden indenfor ét sted, for at gøre brug af virksomhedens netværk til at komme videre til sin næste ansættelse (hvis der for eksempel er tale om en tidsbegrænset stilling). En mulig udfordring ved de tætte netværk er naturligvis også, at hvis én virksomhed har haft dårlige erfaringer med rekrutting af akademikere, vil det budskab også sprede sig som ringe i vandet; derfor er det særlig vigtigt at have fokus på at hjælpe alle virksomheder med stor omhu, så man undgår, at de negative historier får lov til at sprede sig. 2.3 Stærke lokale netværk blandt beboere Du kan hurtigt finde ligesindede gennem foreninger som Round Table og Ladies Circle, der er stærke i mange udkantsområder. Her mødes højtuddannede og selvstændige til lokale arrangementer. (Lone Attermann, cand. merc., Morsø Jernstøberi) Flere akademikere afholder sig fra at søge job i yderområderne fordi de frygter, at de ikke blot vil miste deres netværk, men at de også vil have ualmindeligt svært ved at genopbygge et nyt i området. Men det er heldigvis en myte, at man som akademiker ikke kan møde ligesindede i området. Mange af beboerne i kommunen er tæt vævet sammen gennem både faglige og sociale netværk, og det giver masser af muligheder for at få en tilknytning til området hurtigere. Derfor kan man argumentere for, at netop yderområderne kan være lettere socialt at flytte til end fx en større by i en anden landsdel. Det kan altså være en fordel rent socialt at flytte fra Århus til Ringkøbing-Skjern i stedet for til København, fordi der er stort fokus på at skabe og bevare sociale relationer i landets udkant.

6 2.4 Stedbundne ressourcer Yderområderne byder på yderligere en mulighed, der ligesom de øvrige er et udtryk for, at omstændighederne tvinger beboere og virksomheder til at tænke anderledes: Nemlig alternativ jobskabelse med fokus på de stedbunde ressourcer. Det handler om at holde fokus på mulighederne i området og udnytte begrænsningerne til egen fordel. Akademikerkampagnen har lavet en case med Cold Hawaii Starfish, en sammenslutning af iværksættere, der netop er et eksempel på denne tankegang: Hvis du bor et sted, som vi bor [Klitmøller], så er du simpelthen nødt til at tænke i andre baner. Og det gør faktisk, at vi i en række tilfælde oplever, at vi er langt længere fremme i skoene i forhold til at organisere os i Skyen, end alle mulige andre er. (Rasmus Johnson, Iværksætter, Cold Hawaii Starfish. Starfish er, netop grundet deres geografiske placering, tvunget til at tænke i alternativ kommunikation. Dét sammenkoblet med en stor iværksætteriver har gjort dem til frontløbere i at benytte Internettet som kommunikationshub i deres kontakt med kunder og netværk. Her er filosofien, at ægte innovation opstår i krydsfeltet mellem lyst og nød. Den måde at tænke på åbner yderområderne i en helt ny retning, hvor den geografiske afstand ikke længere spiller en rolle. 3.0 Perspektiver Akademikerkampagnens erfaringer med busture fra universitetsbyerne til yderområderne har vist, at en stor del af barriererne for jobskabelse og rekruttering i yderområderne er mentale barrierer. Det har en positiv effekt, når virksomhederne får lejlighed til at møde akademikere og starte en dialog om, hvilke kompetencer de har brug for og hvad akademikerne kan byde ind med. Samtidig har det en positiv effekt, når kandidaterne får øje på virksomhederne i området og kan få vished om, at man sagtens kan få et både godt karriereliv og et godt socialt liv i landets yderliggende kommuner. Derfor er der god grund til at fortsætte den form for initiativer, hvor arbejdsgiver og kandidat mødes, suppleret med information om områdets muligheder. For at det skal have en reel værdi, er det dog vigtigt, at kommunerne holder fast i, at der skal være jobmuligheder det er ikke nok alene at præsentere områdets lyksaligheder, for der er ikke mange akademikere, der ville overveje at flytte til et yderområde som ledig og så påbegynde sin jobsøgning derfra. Til det er volumen af potentielle arbejdssteder simpelthen for lille. Det er endvidere meget positivt, når man flere steder kan konstatere, at et områdes såkaldte begrænsninger har været katalysator for én eller fleres store virkelyst at man har arbejdet med forholdene i stedet for imod dem og dermed har kunnet skabe en ny og innovativ forretningsmodel. Her kunne kommunerne med fordel gøre endnu mere for at støtte op om lokale iværksættere og i højere grad end nu gøre brug af og udforske deres egne stedbundne res-

7 sourcer. På den måde behøver de ikke at skulle konkurrere med de større byer, men derimod profilere sig netop på deres unikke karakteristika. Omvendt må vi også erkende, at det ikke flyder med akademikerjob i yderområderne. Jobbene skal graves frem (på samme måde som i SMV er andre steder i landet) og der vil være en mindre procentdel af akademikere, der vil være for fasttømrede pga. familieliv til at flytte. Det er heldigvis mindretallet, men det kræver en håndholdt indsats at få virksomhedernes øjne op for, hvad akademikerne kan, og få akademikerne til at indse, at de nogle gange bliver nødt til at tage en chance for enten at starte eller genoptage et godt karriereforløb.

AC-arbejdskraft i den vestlige del af Region Midtjylland. Kort & klart

AC-arbejdskraft i den vestlige del af Region Midtjylland. Kort & klart AC-arbejdskraft i den vestlige del af Region Midtjylland Kort & klart 1 AC-arbejdskraft i den vestlige del af Region Midtjylland Hvor mange akademikere har virksomheder i det vestlige Midtjylland brug

Læs mere

Akademikere pendler modstrøms - fra metropolerne

Akademikere pendler modstrøms - fra metropolerne Akademikere pendler modstrøms - fra metropolerne ud i oplandet D en 26. juni 2014 Mens det for en del yder- og landkommuner kan være en udfordring at tiltrække nye borgere generelt, kan det være en særlig

Læs mere

Akademikerkampagnen - nu også i yderområderne

Akademikerkampagnen - nu også i yderområderne Akademikerkampagnen - nu også i yderområderne Grundpiller: Hjemmesiden www.akademikerkampagnen.dk og CV-basen Akademikerbasen Case-samling: Opstøvning og beskrivelse af de gode fortællinger Phonerkampagne:

Læs mere

U N G E F R A F L Y T T E R E P U S T E R N Y T L I V I D E R E S H J E M E G N

U N G E F R A F L Y T T E R E P U S T E R N Y T L I V I D E R E S H J E M E G N U N G E F R A F L Y T T E R E P U S T E R N Y T L I V I D E R E S H J E M E G N Selv efter unge fra landets udkantsområder er flyttet væk, føler de stort ansvar for deres hjemegn. Nyt projekt forsøger

Læs mere

Hvad har vi opnået? Resultater for 2012 2013

Hvad har vi opnået? Resultater for 2012 2013 H Hvad har vi opnået? Resultater for 2012 2013 Match, interesse og ingen interesse i Akademikerkampagnen hele DK 32% 28% Match Interesse Ingen interesse 40% Note: Tallene er angivet i procent Phonerkampagnen

Læs mere

MEDBORGERSKABSPOLITIK

MEDBORGERSKABSPOLITIK MEDBORGERSKABSPOLITIK INTRODUKTION Et fælles samfund kræver en fælles indsats For at fastholde og udvikle et socialt, økonomisk og bæredygtigt velfærdssamfund kræver det, at politikere, borgere, virksomheder,

Læs mere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere April 2015 Hvad ved vi om højtuddannede i SMV erne? Tre ud af fire private virksomheder i Danmark har færre end 10 ansatte. Af disse har 1 ud

Læs mere

Udsatte grupper eksporteres til udkantsdanmark

Udsatte grupper eksporteres til udkantsdanmark Udsatte grupper eksporteres til udkantsdanmark Mange af de udsatte grupper, som bor i udkantsdanmark, er tilflyttere fra andre kommuner. På Lolland udgør udsatte tilflyttere 6,6 pct. af generationen af

Læs mere

Flytninger fra byer til land- og yderkommuner

Flytninger fra byer til land- og yderkommuner Flytninger fra byer til land- og yderkommuner Højtuddannede og socialt udsatte gruppers flyttemønstre og motiver KORT & KLART Om dette hæfte 2 Hvorfor vælger henholdsvis højtuddannede og socialt udsatte

Læs mere

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft en undersøgelse af akademikeres præferencer Undersøgelsens hovedkonklusioner Moments undersøgelse viser, at den offentlige sektor generelt

Læs mere

Kendskab og holdning til Syddjurs Kommune Nulpunktsmåling maj 2016 analyse og konklusioner

Kendskab og holdning til Syddjurs Kommune Nulpunktsmåling maj 2016 analyse og konklusioner Side 1 af 10 Kendskab og holdning til Syddjurs Kommune Nulpunktsmåling maj 2016 analyse og konklusioner Metode Spørgeskemaundersøgelse blandt 510 respondenter som: - er bosiddende i Favrskov, Norddjurs,

Læs mere

FOKUSGRUPPER. Afrapportering. Branding / Faaborg-Midtfyn Kommune 28.4.2009. Bysted A/S Tuborg Havnevej 19 DK-2900 Hellerup

FOKUSGRUPPER. Afrapportering. Branding / Faaborg-Midtfyn Kommune 28.4.2009. Bysted A/S Tuborg Havnevej 19 DK-2900 Hellerup Branding / Faaborg-Midtfyn Kommune 28.4.2009 FOKUSGRUPPER Afrapportering Bysted A/S Tuborg Havnevej 19 DK-2900 Hellerup Tel +45 39 16 27 00 www.bysted.dk Kontaktperson Adm.dir. Bo Søby Kristensen bsk@bysted.dk

Læs mere

Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune

Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord Aarhus står over for en række udfordringer de kommende år. Velfærdssamfundet bliver udfordret af demografiske forandringer og snævre økonomiske

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere

BO - LEVE - ARBEJDE EN BOSÆTNINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED KOMMUNE 2014-17

BO - LEVE - ARBEJDE EN BOSÆTNINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED KOMMUNE 2014-17 BO - LEVE - ARBEJDE EN BOSÆTNINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED KOMMUNE 2014-17 Sådan gør vi I Næstved Kommune har vi en vision med fokus på bosætning der hedder Mærk Næstved Godt liv for familien 2014-17. Visionen

Læs mere

Hvordan får jeg mit første job? Gennemtænkte overvejelser, løse ideer og snus fornuft 100% for egen regning!

Hvordan får jeg mit første job? Gennemtænkte overvejelser, løse ideer og snus fornuft 100% for egen regning! Hvordan får jeg mit første job? Gennemtænkte overvejelser, løse ideer og snus fornuft 100% for egen regning! 2 ord om mig selv Cand. Merc. International Markedsføring, Odense Universitet 1991 11 års international

Læs mere

Viden viser vej til vækst

Viden viser vej til vækst Djøfs jobpakke Viden viser vej til vækst 26.02.2013 Virksomheder, der investerer i ny viden og ansætter højtuddannede medarbejdere, vokser hurtigere, ansætter derudover flere kortuddannede, ufaglærte og

Læs mere

Notat: Internationale studerende i Danmark

Notat: Internationale studerende i Danmark Notat: Internationale studerende i Danmark! Længe har der fra forskellige sider været et stigende fokus på internationale studerende i Danmark. Fra politisk hold har der været fokus på, at internationale

Læs mere

Virksomhederne i Frederikshavn Kommune er i vækst og leder efter dygtige medarbejdere og studerende måske er det dig, de mangler?

Virksomhederne i Frederikshavn Kommune er i vækst og leder efter dygtige medarbejdere og studerende måske er det dig, de mangler? Virksomhederne i Frederikshavn Kommune er i vækst og leder efter dygtige medarbejdere og studerende måske er det dig, de mangler? Et erhvervsliv i vækst, som har brug for dig 2 Vækst, innovation og gode

Læs mere

BO - LEVE - ARBEJDE EN BOSÆTNINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED KOMMUNE 2014-17

BO - LEVE - ARBEJDE EN BOSÆTNINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED KOMMUNE 2014-17 BO - LEVE - ARBEJDE EN BOSÆTNINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED KOMMUNE 2014-17 Sådan gør vi I Næstved Kommune har vi en vision med fokus på bosætning der hedder Mærk Næstved Godt liv for familien 2014-17. Visionen

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Af Chefanalytiker Klaus Jørgensen og cheføkonom Martin Kyed Analyse 7. juni 2015 Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Der ligger en udfordring i at tackle

Læs mere

Studerendes studie og jobsøgning

Studerendes studie og jobsøgning 2012 Studerendes studie og jobsøgning De er forkælede, drikker for meget, dyrker for lidt motion, teoretikere der ikke er gearet til erhvervslivet, karriereorienterede, innovative, økonomisk pressede,

Læs mere

Nyuddannede i SMV erne

Nyuddannede i SMV erne Nyuddannede i SMV erne Baggrund En af nøglerne til at sikre fremtidens vækst og beskæftigelse i Nordjylland ligger i evnen til at sikre virksomhedernes konkurrenceevne både nationalt og internationalt.

Læs mere

I: Hvilken funktion har du som byrådsmedlem i Lolland Kommune? L: Jamen først så kan jeg sige jeg har siddet i byrådet kun i den her periode vi er

I: Hvilken funktion har du som byrådsmedlem i Lolland Kommune? L: Jamen først så kan jeg sige jeg har siddet i byrådet kun i den her periode vi er I: Hvilken funktion har du som byrådsmedlem i Lolland Kommune? L: Jamen først så kan jeg sige jeg har siddet i byrådet kun i den her periode vi er inde i nu, så jeg er jo stadig lidt grøn i det politiske

Læs mere

Kommunikationsanalyse af Minikøbenhavner

Kommunikationsanalyse af Minikøbenhavner Kommunikationsanalyse af Minikøbenhavner Indledning Vi vil i følgende opgave foretage en analyse af materiale fra kampagnen Minikøbenhavner. Vores primære fokus er kampagnens forretningsstrategi med henblik

Læs mere

Ledelsesforventninger blandt unge 2001. Ledelsesforventninger blandt unge

Ledelsesforventninger blandt unge 2001. Ledelsesforventninger blandt unge Ledelsesforventninger blandt unge Ledernes Hovedorganisation Juni 2001 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Ambitionen om at blive leder... 3 Fordele ved en karriere som leder... 5 Barrierer... 6 Undervisning

Læs mere

Sådan forhandler du din egen løn. Start-kit til den årlige lønsamtale - eller ansættelsessamtalen

Sådan forhandler du din egen løn. Start-kit til den årlige lønsamtale - eller ansættelsessamtalen Sådan forhandler du din egen løn Start-kit til den årlige lønsamtale - eller ansættelsessamtalen Dansk Journalistforbund Faglig afdeling januar 2005 1. Lønforhandling til ny stilling Spørgsmål: Svar: Spørgsmål:

Læs mere

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Arbejdsmarkedsstyrelsen Februar 2008 Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Denne pjece behandler spørgsmålet om, hvad

Læs mere

VISION. Ringsted - midt i mulighederne

VISION. Ringsted - midt i mulighederne VISION Ringsted - midt i mulighederne VISION Ringsted - midt i mulighederne Ringsted - nærhed, medansvar, medbestemmelse og mangfoldighed I Ringsted er vi midt i et fællesskab, hvor vi løfter i flok, udvikler

Læs mere

KAPITEL 2 SÅDAN HÅNDTERER DU ET AFSLAG

KAPITEL 2 SÅDAN HÅNDTERER DU ET AFSLAG KAPITEL 2 SÅDAN HÅNDTERER DU ET AFSLAG Tak for din ansøgning. Vi har modtaget 239 ansøgninger, og har nu fundet den kandidat, vi mener, er den rigtige til at udfylde stillingen. Vi ønsker dig held og lykke

Læs mere

Vend bøtten på hovedet!

Vend bøtten på hovedet! BØRNEKULTUR En af de store udfordringer for klubbernes trænere og ledere er, at de i højere grad skal opbygge det fællesskab, en holdsport nu en gang er, omkring det enkelte individ og ikke omvendt. Sådan

Læs mere

Diskussionspapir 17. november 2014

Diskussionspapir 17. november 2014 Diskussionspapir 17. november 2014 Tema 5: Tiltrækning af arbejdskraft og pendling Forberedt for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til konference Industrien til debat. Højtuddannede er en kilde

Læs mere

Opsummering og afsluttende bemærkninger fra workshop

Opsummering og afsluttende bemærkninger fra workshop Opsummering og afsluttende bemærkninger fra workshop At møde de demografiske forandringer Bornholm 19. april 2012 1 Generelt fra dagen Inspirerende oplæg Højt aktivitetsniveau God frokost og kaffe Afvekslende

Læs mere

BOSÆTNINGSPOLITIK 2013

BOSÆTNINGSPOLITIK 2013 BOSÆTNINGSPOLITIK 2013 Randers Kommune Temamøde byrådet d. 25. oktober 2012 Negativ vækst Vækst i tilflytning Positiv vækst Gevinstkommuner Udviklingskommuner Herning Viborg Kolding Odense Esbjerg Vesthimmerlands

Læs mere

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter (Der er i alt modtaget 31 besvarede skemaer) Hvordan har projektet medvirket til at nå de konkrete mål i LAG-himmerlands

Læs mere

Bilag B Redegørelse for vores performance

Bilag B Redegørelse for vores performance Bilag B Redegørelse for vores performance Vores performance finder sted i en S-togskupé, hvor vi vil ændre på indretningen af rummet, så det inviterer passagererne til at indlede samtaler med hinanden.

Læs mere

UDEN FOR JOBFESTEN Jobvækst går uden om 28 kommuner Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Onsdag den 25. maj 2016, 05:00

UDEN FOR JOBFESTEN Jobvækst går uden om 28 kommuner Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Onsdag den 25. maj 2016, 05:00 UDEN FOR JOBFESTEN Jobvækst går uden om 28 kommuner Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Onsdag den 25. maj 2016, 05:00 Del: Der er gang i økonomien i Danmark, og der bliver skabt en masse nye job. Men langt

Læs mere

Tusindvis af danskere arbejder i udlandet

Tusindvis af danskere arbejder i udlandet 29. januar 2014 ARTIKEL Af Louise Jaaks Sletting Tusindvis af danskere arbejder i udlandet Den fri bevægelighed på det globale arbejdsmarked gælder ikke kun den ene vej. Selv om fokus i debatten er rettet

Læs mere

Stor forskel på dimittendledigheden blandt universiteterne

Stor forskel på dimittendledigheden blandt universiteterne Stor forskel på dimittendledigheden blandt universiteterne AE har undersøgt udviklingen i ledigheden blandt nyuddannede akademikere. Tallene viser, at hver femte nyuddannet akademiker, der færdiggjorde

Læs mere

NOTAT. Bosætningskoordinator i Vejen Kommune?

NOTAT. Bosætningskoordinator i Vejen Kommune? UDVIKLING & ERHVERV Kommunikation & udvikling Dato: 15-1-2015 Kontaktperson: Hanna Kretzschmar Dir. tlf.: 79966027 E-mail: hk@vejenkom.dk NOTAT Bosætningskoordinator i Vejen Kommune? Foreningen work-live-stay

Læs mere

Landmænd er eftertragtet arbejdskraft!

Landmænd er eftertragtet arbejdskraft! Landmænd er eftertragtet arbejdskraft! v/ Adm.Dir. Anne-Mette Ravn Hartmanns A/S KORT OM HARTMANNS Primære aktiviteter: Rekruttering til faste stillinger, Vikarassistance, Rådgivning af ledige, Karriererådgivning/Newplacement

Læs mere

Rapport. Grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus. September 2009 0Capacent. Capacent

Rapport. Grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus. September 2009 0Capacent. Capacent Rapport Grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus September 2009 0Capacent Kort om undersøgelserne Etablering af færgeforbindelse Benyttelse af færgeforbindelse Styrkelse af Mols? Prioritering

Læs mere

Kort sagt: succes med netdating.

Kort sagt: succes med netdating. Indledning I denne e- bog får du en guide til, hvordan du knækker netdating koden! Du finder alt hvad du skal bruge, for at komme igang med at møde søde piger på nettet. Få f.eks. besvaret følgende spørgsmål:

Læs mere

work-live-stay southern denmark

work-live-stay southern denmark work-live-stay southern denmark Nærværende notat kan anvendes af den enkelte kommune til fremlæggelse i politiske udvalg i forbindelse med drøftelse af foreningen og dens aktiviteter herunder især Bosætningskoordinator-initiativet.

Læs mere

Sammendrag af dialogmøder i Aalborg og Fjerritslev

Sammendrag af dialogmøder i Aalborg og Fjerritslev Regional udviklingsplan 2012 Sammendrag af dialogmøder i Aalborg og Fjerritslev Erhvervsudvikling og Innovation(Det Innovative Nordjylland). Hvordan får erhvervslivet, videns institutioner og offentlige

Læs mere

Forsvarets uddannelser Elitekampagne 2009. IIA prisen 2009

Forsvarets uddannelser Elitekampagne 2009. IIA prisen 2009 Forsvarets uddannelser Elitekampagne 2009 IIA prisen 2009 Baggrund Kunden: Forsvaret Vigtig baggrundsviden: Forsvaret uddanner og udsender soldater til deltagelse i de internationale aktioner, som Danmark

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

Spørgsmål/svar om Arbejdsmarkedsbalancen

Spørgsmål/svar om Arbejdsmarkedsbalancen NOTAT 8. oktober 2009 Spørgsmål/svar om Arbejdsmarkedsbalancen J.nr. Analyse og overvågning/mll 1. Hvad er formålet med Arbejdsmarkedsbalancen? Formålet med Arbejdsmarkedsbalancen er at understøtte jobcentrene,

Læs mere

FREMTIDENS JOBANNONCERING

FREMTIDENS JOBANNONCERING FREMTIDENS JOBANNONCERING MED OFIR JOBUNIVERS KAN DU SELV PUBLICERE DIN JOBANNONCE PÅ DANMARKS STØRSTE UDVALG AF JOBSITES OG BRANCHEWEBSITES. 2 Indholdsfortegnelse Ofir jobunivers... Sådan finder vi drømmemedarbejderen

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGIONERNE I DANMARK. Beskæftigelsesregionerne i Danmark. Evaluering af Luk op for nye jobmuligheder. - Case fra Jobcenter Tønder

BESKÆFTIGELSESREGIONERNE I DANMARK. Beskæftigelsesregionerne i Danmark. Evaluering af Luk op for nye jobmuligheder. - Case fra Jobcenter Tønder BESKÆFTIGELSESREGIONERNE I DANMARK Evaluering af Luk op for nye jobmuligheder Beskæftigelsesregionerne i Danmark - Case fra Jobcenter Tønder AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA JOBCENTER

Læs mere

Nej til SU-nedskæringer

Nej til SU-nedskæringer Nej til SU-nedskæringer Nej til SU-nedskæringer Regeringen har meldt ud, at der skal spares 2 mia. kr. på SU en og at studerende skal hurtigere igennem deres uddannelser. Det betyder, at den kommende SU-reform

Læs mere

Bosætningsstrategi 2015-2020. Vedtaget af Byrådet 26. februar 2015

Bosætningsstrategi 2015-2020. Vedtaget af Byrådet 26. februar 2015 Bosætningsstrategi 2015-2020 Vedtaget af Byrådet 26. februar 2015 Bosætningsstrategi for Lolland Kommune - Tiltrækning, modtagelse og fastholdelse af borgere 2015-2020 1. Indholdsfortegnelse 2. Baggrund...

Læs mere

Afklaring og individuel vejledning er vejen til integration

Afklaring og individuel vejledning er vejen til integration Afklaring og individuel vejledning er vejen til integration Der findes ikke én gylden metode til at få flere nydanskere ind på arbejdsmarkedet. Et vigtigt sted at starte er dog med afklaring og individuel

Læs mere

Ledige højtuddannede i Aalborg Kommune Analyse

Ledige højtuddannede i Aalborg Kommune Analyse AUGUST 2016 Ledige højtuddannede i Aalborg Kommune Analyse Aalborg Ledige højtuddannede i Aalborg Kommune Ledige højtuddannede i Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 1.1 Analysens formål

Læs mere

Destination Talent Southern Denmark 2016-2018

Destination Talent Southern Denmark 2016-2018 Destination Talent Southern Denmark 2016-2018 Projektbeskrivelse Her følger en kort beskrivelse af projektet Destination Talent Southern Denmark, der har fået tilsagn af Syddansk Vækstforum i september

Læs mere

Virksomheder, der satser på større marked, vinder

Virksomheder, der satser på større marked, vinder Virksomheder, der satser på større marked, vinder Danske industrivirksomheder, der har satset på at udvide eller opdyrke nye markeder i det seneste år, har klaret sig bedre end øvrige virksomheder. Det

Læs mere

Mental Træning og om at Score

Mental Træning og om at Score Mental Træning og om at Score Af Finn Havaleschka Mental Træning og om at Score. Finn Havaleschka, Garuda Research Institute. Dit Mentale Scorekort Det mentale scorekort handler ikke om at score det andet

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI 2014 2020 FORORD 3 VISION FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014-2020 4 MÅL FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014 2020 4 PULS ÅRET RUNDT UDFORDRINGER

Læs mere

Analyse 2. september 2014

Analyse 2. september 2014 Analyse 2. september 2014 Migration af bogligt stærke mellem de store byer Af Nicolai Kaarsen og Neil Gallagher Et tidligere Kraka-notat viste, at der sker en netto tilvandring af bogligt stærke fra provinsen

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

HØJTUDDANNEDE TIL MIDT- OG VESTJYSKE VIRKSOMHEDER

HØJTUDDANNEDE TIL MIDT- OG VESTJYSKE VIRKSOMHEDER HØJTUDDANNEDE TIL MIDT- OG VESTJYSKE VIRKSOMHEDER Potentiale Potentiale @le P ti@le Poten enti@le Potenti@ otenti@le Potenti@le Po Potenti@le Potenti@le Poten le Potenti@le Potenti@le Potenti@l @le Potenti@le

Læs mere

Frivilligt Socialt Arbejde April 2014. Birthe Funk

Frivilligt Socialt Arbejde April 2014. Birthe Funk Frivilligt Socialt Arbejde April 2014 Birthe Funk Disposition Udkants eller Vandkantsdanmark? Hvad er Frivilligt Socialt arbejde Om Frivilligcenter Lolland Det værdifulde frivillige arbejde frivilligt

Læs mere

Tilbageflytninger. Hovedkonklusioner:

Tilbageflytninger. Hovedkonklusioner: U nges f lyttemønstre Tilbageflytninger Motivationen til at flytte kan være mangeartet, herunder afsøgning af nye jobmuligheder, uddannelse, etablering af familie eller en form for tilknytning til det

Læs mere

Bosætningsanalyse. Hvem bor i Høje-Taastrup Kommune og hvem er flyttet til de sidste 10 år og hvorfor? Johannes Bakker og Helle Engelund, COWI

Bosætningsanalyse. Hvem bor i Høje-Taastrup Kommune og hvem er flyttet til de sidste 10 år og hvorfor? Johannes Bakker og Helle Engelund, COWI Bosætningsanalyse Hvem bor i Høje-Taastrup Kommune og hvem er flyttet til de sidste 10 år og hvorfor? Johannes Bakker og Helle Engelund, COWI 1 Formål og datagrundlag Formålet med undersøgelsen er at besvare

Læs mere

Bilag 3. Interview med Ole Christensen, d. 21.11.2013. Adam: I korte træk - hvad er din holdning dansk medlemskab i EU?

Bilag 3. Interview med Ole Christensen, d. 21.11.2013. Adam: I korte træk - hvad er din holdning dansk medlemskab i EU? Bilag 3 Interview med Ole Christensen, d. 21.11.2013 Adam: I korte træk - hvad er din holdning dansk medlemskab i EU? Ole: Jamen det har jeg en positiv holdning til. Altså de udfordringer vi står overfor

Læs mere

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE.

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID - i Lejre Kommune Kære Borger, Kære Gæst - i Lejre Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. Meningen med vore

Læs mere

Stærk ledelse bag resultater. en undersøgelse af virksomheders ledelseskraft

Stærk ledelse bag resultater. en undersøgelse af virksomheders ledelseskraft Stærk ledelse bag resultater en undersøgelse af virksomheders ledelseskraft Stærk ledelse bag resultater en undersøgelse af virksomheders ledelseskraft Når vi matcher virksomheder og kandidater, møder

Læs mere

Analyser af situationen i yderområderne

Analyser af situationen i yderområderne Analyser af situationen i yderområderne Præsentation af kapitel IV i Dansk Økonomi, Forår 2015 19. august 2015 Plan Hvor er yderområderne? Hvilke udfordringer har de? Hvilke økonomiske argumenter er der

Læs mere

Opfølgningsnotat på Fynsanalyse

Opfølgningsnotat på Fynsanalyse Opfølgningsnotat på sanalyse Indledning Rådet og Beskæftigelsesregion Syddanmark fik i november 2012 udarbejdet en strukturanalyse af arbejdsmarkedet på. Dette notat er en opdatering på nogle af de udviklingstendenser,

Læs mere

TAG PULSEN PÅ ESBJERG DET GODE LIV SOM LÆGE I ESBJERG

TAG PULSEN PÅ ESBJERG DET GODE LIV SOM LÆGE I ESBJERG TAG PULSEN PÅ ESBJERG DET GODE LIV SOM LÆGE I ESBJERG 2 PRAKTISERENDE LÆGE I ESBJERG Der er gode muligheder for at slå sig ned som praktiserende læge i Esbjerg Kommune. I Esbjerg by findes mange af byens

Læs mere

DNA. Accelerate your future

DNA. Accelerate your future DNA MANIFEST KPH vil styrke iværksætteri med fokus på social, kulturel og miljømæssig værdi i samfundet. KPH er mere end et kontorfællesskab for sociale, kulturelle og miljømæssige iværksættere. KPH er

Læs mere

OVERBLIK FOR NYE AKADEMIKERE

OVERBLIK FOR NYE AKADEMIKERE OVERBLIK FOR NYE AKADEMIKERE Du er akademiker. Du har knoklet dig til viden og udviklet dig til unik, kvalificeret arbejdskraft. En værdifuld ressource, der vil bruges og selv yder en indsats for, at det

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGIONERNE I DANMARK. Beskæftigelsesregionerne i Danmark. Evaluering af Luk op for nye jobmuligheder. - Case fra Jobcenter Slagelse

BESKÆFTIGELSESREGIONERNE I DANMARK. Beskæftigelsesregionerne i Danmark. Evaluering af Luk op for nye jobmuligheder. - Case fra Jobcenter Slagelse BESKÆFTIGELSESREGIONERNE I DANMARK Evaluering af Luk op for nye jobmuligheder Beskæftigelsesregionerne i Danmark - Case fra Jobcenter Slagelse AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA JOBCENTER

Læs mere

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Kommune (adresse, e-mail, tlf.) Formål med projektet Iflg. regionens retningslinjer er det overordnede formål med projektet at få i arbejde eller ordinær

Læs mere

Små og mellemstore virksomheder i venteposition

Små og mellemstore virksomheder i venteposition Små og mellemstore virksomheder i venteposition Dansk økonomi mangler tempo, og det rammer selvfølgelig også små og mellemstore virksomheder. I modsætning til de sidste to kvartaler, hvor der var fremgang

Læs mere

Hvad er kreativitet? Kan man lære at være kreativ? To eksempler på kreative former for mesterlære

Hvad er kreativitet? Kan man lære at være kreativ? To eksempler på kreative former for mesterlære Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Kapitel 2: Kapitel 3: Kapitel 4: Kapitel 5: Kapitel 6: Hvad er kreativitet? Kan man lære at være kreativ? To eksempler på kreative former for mesterlære Tættere på betingelser

Læs mere

Geografisk mobilitet og flytninger til yderområder. Hans Skifter Andersen Statens Byggeforskningsinstitut

Geografisk mobilitet og flytninger til yderområder. Hans Skifter Andersen Statens Byggeforskningsinstitut Geografisk mobilitet og flytninger til yderområder Hans Skifter Andersen Statens Byggeforskningsinstitut Oplæggets indhold Lidt om befolkningsændringer i Yderområderne Hvad er geografisk mobilitet og hvad

Læs mere

København og Aarhus er ude af krisen

København og Aarhus er ude af krisen STORBYFEST København og Aarhus er ude af krisen Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Tirsdag den 23. september 2014, 05:00 Del: facebook twitter Google+ Google+ Send mail Både i København og Aarhus er der

Læs mere

AU Herning School of Business and Social Sciences AARHUS UNIVERSITY. Kontaktmæglerkursus. MEA 24. - 25. april 2013

AU Herning School of Business and Social Sciences AARHUS UNIVERSITY. Kontaktmæglerkursus. MEA 24. - 25. april 2013 Kontaktmæglerkursus MEA 24. - 25. april 2013 Fakta om højtuddannede i SMV er Får tilført innovationskraft. Øget vækst. Merbeskæftigelse på 5,5 personer. Gennemsnitslønnen er højere. Af 112.000 danske virksomheder

Læs mere

Erhvervsakademi Dania eadania@eadania.dk. Udkast til afslag på godkendelse

Erhvervsakademi Dania eadania@eadania.dk. Udkast til afslag på godkendelse Erhvervsakademi Dania eadania@eadania.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Erhvervsakademi Danias ansøgning om godkendelse

Læs mere

Forfatter: Microsof Sidst gemt: 13-08-2010 11:02:00 Sidst udskrevet: 13-08-2010 11:02:00 R:\Projekter\2.Erhvervs-Regionaludvikling\4060p Evaluering

Forfatter: Microsof Sidst gemt: 13-08-2010 11:02:00 Sidst udskrevet: 13-08-2010 11:02:00 R:\Projekter\2.Erhvervs-Regionaludvikling\4060p Evaluering Forfatter: Microsof Sidst gemt: 13-08-2010 11:02:00 Sidst udskrevet: 13-08-2010 11:02:00 R:\Projekter\2.Erhvervs-Regionaludvikling\4060p Evaluering af Markedsplads for højtuddannede\rapport\evaluering

Læs mere

Seniorer i landdistrikter - ressourcer og realiteter. Bjarne Hastrup, Adm. direktør i Ældre Sagen

Seniorer i landdistrikter - ressourcer og realiteter. Bjarne Hastrup, Adm. direktør i Ældre Sagen Seniorer i landdistrikter - ressourcer og realiteter Bjarne Hastrup, Adm. direktør i Ældre Sagen Ældres liv på landet 167.000 65+årige bor i de tyndt befolkede områder 21 pct. af befolkningen i disse områder

Læs mere

Profilerings- og bosætningspolitik 2015-2018 med handlingsplan 2015-2016

Profilerings- og bosætningspolitik 2015-2018 med handlingsplan 2015-2016 Profilerings- og bosætningspolitik 2015-2018 med handlingsplan 2015-2016 Indledning Ringkøbing- Skjern Kommunes vision Naturens rige er udtryk for at byrådet gennem naturen vil sikre borgerne det gode

Læs mere

Referat af uddannelsesudvalgsmøde, Finansøkonom

Referat af uddannelsesudvalgsmøde, Finansøkonom Referat af uddannelsesudvalgsmøde, Finansøkonom Mødedato 26. oktober 2016 Mødested Erhvervsakademi MidtVest Gl. Landevej 2, 7400 Herning Mødedeltagere Berit Nørskou Pedersen - Formand Jacob Møllgaard Richard

Læs mere

Højtuddannede flytter fra skatten

Højtuddannede flytter fra skatten Organisation for erhvervslivet 19. december 2008 Højtuddannede flytter fra skatten AF ØKONOMISK KONSULENT TINA HONORÉ KONGSØ, TKG@DI.DK OG KONSULENT LISE SAND FREDERIKSEN, LSF@DI.DK Når danskere flytter

Læs mere

Gode råd. til jobsøgning. - til medlemmer over 50 år

Gode råd. til jobsøgning. - til medlemmer over 50 år Gode råd til jobsøgning - til medlemmer over 50 år Hvorfor denne pjece? Denne pjece har til formål at formidle en række gode råd om jobsøgning til medlemmer over 50 år. Disse råd er opstået i forbindelse

Læs mere

ZebraByer i Roskilde Kommune

ZebraByer i Roskilde Kommune ZebraByer i Roskilde Kommune Indledning Følgende beskriver et pilotprojekt, som tester visionen om ZebraByer i Roskilde Kommune. Pilotprojektet er udarbejdet som løsning på Byrådets innovationsspørgsmål

Læs mere

Nyhedsbrev for oktober 2009

Nyhedsbrev for oktober 2009 Nyhedsbrev for oktober 2009 Indhold i denne udgave Kunsten at netværke 1 Kunsten at lede 1 Team Boyatzis 2 At lære er at gøre 3 Led ved ledelse 4 Kompetente bestyrelser 5 Kunsten at netværke På AOM konferencen

Læs mere

Respondenter Procent Under 1 år 0 0,0% 1-3 år 1 6,7% 4-8 år 3 20,0% 9-13 år 3 20,0% 14-19 år 1 6,7% 20 år eller mere 7 46,7% I alt 15 100,0%

Respondenter Procent Under 1 år 0 0,0% 1-3 år 1 6,7% 4-8 år 3 20,0% 9-13 år 3 20,0% 14-19 år 1 6,7% 20 år eller mere 7 46,7% I alt 15 100,0% Hvilken etnisk baggrund har du: Mellemøstlig 4 26,7% Asiatisk 3 20,0% Afrikansk 0 0,0% Nordeuropæisk 0 0,0% Vesteuropæisk 2 13,3% Østeuropæisk 4 26,7% Sydeuropæisk 1 6,7% Anden 1 6,7% I alt 15 100,0% Hvor

Læs mere

ADHD-foreningens. Lille grundbog i rekruttering og fastholdelse

ADHD-foreningens. Lille grundbog i rekruttering og fastholdelse ADHD-foreningens Lille grundbog i rekruttering og fastholdelse Rekruttering: 8 målrettede trin 1. Overvej: Hvad skal vi bruge frivillige til? 2. Beskriv opgaven 3. Lav en frivilligprofil 4. Bestem metode

Læs mere

Velkommen til Akademikerkampagnens Uddannelsesdag

Velkommen til Akademikerkampagnens Uddannelsesdag Velkommen til Akademikerkampagnens Uddannelsesdag Program Kl. 10:00: Velkomst og forventningsafstemning Kl. 10:15: Akademiske kompetencer i SMV er Pause 11:15-12:00: De gode fortællinger - matchet mellem

Læs mere

KOMMUNIKATION. 17. januar 2014

KOMMUNIKATION. 17. januar 2014 BRANDING & IMAGESKABENDE KOMMUNIKATION Aabenraa Kommune 17. januar 2014 1 2 HVORFOR CITY BRANDING? For 25 år siden valgte 83% af alle mennesker virksomheden eller jobbet. I dag vælger 65% af alle mennesker

Læs mere

Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014. Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år

Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014. Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014 Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år Fra mødet om indsatsen for de jobparate blev de følgende pointer nævnt som

Læs mere

Provinsområder og storbyer klasserne bor hver for sig

Provinsområder og storbyer klasserne bor hver for sig Tema 1 Det danske klassesamfund i dag Tema 3 Provinsområder og storbyer klasserne bor hver for sig provinsområderne i Danmark oplever, at folk og arbejdspladser i stigende grad forsvinder, vokser befolkningen

Læs mere

06.12.2011. Fritidsjobsindsatser

06.12.2011. Fritidsjobsindsatser 1 Fritidsjobsindsatser 2 Program Børn og unge aktiviteter i selvevalueringerne Effekter af fritidsjob Fire veje til fritidsjob Debat i plenum og i grupper 3 De mest udbredte aktiviteter 33 Væresteder og

Læs mere

ARBEJDSGIVERNE, DANSK FLEXICURITY OG BESKÆFTIGELSESINDSATSEN: MEDSPILLERE ELLER MODSPILLERE?

ARBEJDSGIVERNE, DANSK FLEXICURITY OG BESKÆFTIGELSESINDSATSEN: MEDSPILLERE ELLER MODSPILLERE? ARBEJDSGIVERNE, DANSK FLEXICURITY OG BESKÆFTIGELSESINDSATSEN: MEDSPILLERE ELLER MODSPILLERE? THOMAS BREDGAARD, LEKTOR, PH.D. ERHVERVSUDVIKLINGSDØGNET, VIBORG, 20. MARTS 2015 Første citat Virksomhederne

Læs mere

Juli 2006 - nr. 3. Baggrund:

Juli 2006 - nr. 3. Baggrund: Juli 2006 - nr. 3 Baggrund: Resume: Konklusion: Uddannelse og ansættelse 2006 Der vil i stigende grad blive efterspørgsel på it-uddannede de kommende år. Derfor er det højaktuelt, hvorledes it-cheferne

Læs mere

Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Bilag B Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Målgruppebeskrivelse for udbud af aktive tilbud til primært jobparate ledige med en lang videregående uddannelse (akademikere) 1

Læs mere

FREMTIDENS BRÆNDPUNKTER

FREMTIDENS BRÆNDPUNKTER FREMTIDENS BRÆNDPUNKTER KOMMUNERNE FREM MOD 2020. Roger Buch Forskningschef, Ph.d., cand.scient.pol. Danmarks Medie- og Journalisthøjskole KOMMUNALPOLITIK ER VIGTIGT! HVAD ER KERNEN I DET HELE? HVAD

Læs mere