SMV ers rekruttering af højtuddannet arbejdskraft i yderområderne - udfordringer og muligheder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SMV ers rekruttering af højtuddannet arbejdskraft i yderområderne - udfordringer og muligheder"

Transkript

1 November 2012 SMV ers rekruttering af højtuddannet arbejdskraft i yderområderne - udfordringer og muligheder I efteråret 2010 blev AC af Beskæftigelsesministeriet bedt om at afprøve Akademikerkampagnens koncept i 2011 i 17 af landets mest yderliggende kommuner. Kampagnens normale koncept med at lave en efterspørgselsrettet indsats, hvor vi kommer i kontakt med virksomhederne, enten via phonerkampagner, via medierne eller via vores netværk, skulle fortsættes. I samarbejde med Arbejdsmarkedsstyrelsen besluttede vi dog, at det også var vigtigt at rette blikket mod udbudssiden i denne kampagne. Der var ingen pointe i at skabe efterspørgsel på akademisk arbejdskraft i yderområderne, hvis ikke kandidaterne ønskede at tage de skabte job. Udover at forsøge at skabe interesse for akademisk arbejdskraft i de 17 kommuner, påtog Akademikerkampagnen sig også den opgave at forsøge at afhjælpe eksisterende rekrutteringsudfordringer, hvis vi stødte på dem. Resultatet blev en succes i den forstand, at vi fik kontakt til mange virksomheder, der blev skabt job og vi fik skabt en del positiv omtale af områder, der ellers normalt underlægges en mere negativ behandling, særligt i landsdækkende medier. Vi stødte dog samtidig ind i en række udfordringer, nogle forventede og andre mere overraskende. Mest af alt blev kampagnen en kilde til viden om, hvilke udfordringer og hvilke muligheder, der er til stede, når det drejer sig om rekruttering af kandidater til områdets virksomheder, særligt de små og mellemstore. Det er den viden, der bliver samlet op på i denne rapport. Vi har indhentet viden gennem samtaler med virksomhedsejere, kandidater, virksomhedskonsulenter o.a., der arbejder konkret med udfordringen til daglig. Rapporten er en sammenkædning af baggrundsviden og citater. 1.0 Udfordringerne Der mangler ikke udfordringer, når vi taler ansættelse af akademisk arbejdskraft i virksomheder, der ikke normalt anvender akademikere. Det gælder både i yderområderne og omkring universitetsbyerne. Mange af de udfordringer som Akademikerkampagnen har indsamlet, gør sig så vidt også gældende andre steder i landet de er bare forstærkede i yderområderne. Derudover er der så nogle helt stedtypiske udfordringer vi vil afdække begge udfordringer i de følgende afsnit. Derefter vil vi se nærmere på mulighederne.

2 1.1. Generelle udfordringer Manglende kendskab til akademiske kompetencer Hvis man ikke er vant til at benytte sig af akademisk arbejdskraft, kan det være vanskeligt at vide, hvad man skal være på udkig efter. Det gælder ikke mindst virksomheder i yderområderne der skal inspireres til, hvad man kan bruge akademikere til: "Det var inspirerende at få udvidet sit syn på, hvad højtuddannede kan i praksis. Spændende med indlægget om den kvindelige cand.mag. i musikvidenskab, der udnytter og udvikler sine kompetencer hos en elinstallatør. (Indehaver af Vestjysk Revision Richard Hansen) Hvis virksomhederne i yderområderne kun rekrutterer akademikertyper som de er helt sikre på (fx ingeniører), hvis de altså overhovedet rekrutterer akademikere, så gør de det for det første svært for dem selv fordi der er mange arbejdsgivere om buddet, og for det andet afskærer de også virksomheden fra at få værditilførsel gennem utraditionelle kompetencer. Som mindre virksomhed i et yderområde bliver man nødt til at tænke mere skævt og innovativt end sine velkendte, større konkurrenter i universitetsbyerne Manglende synlighed overfor kandidaterne Det manglende kendskab til akademikerne giver sig også udslag i manglende synlighed overfor kandidaterne: De fleste akademikere har et forholdsvist begrænset kendskab til mindre virksomheder i det hele taget. Hvis man så oven i købet er en virksomhed uden for de større byer, så aner kandidaterne ikke, at de eksisterer: Jeg var ret overrasket over, at der fandtes sådan en spændende konsulentvirksomhed i Thyborøn og har haft kontakt til dem flere gange siden. Lige nu er de i gang med en ombygningsproces, men jeg blev opfordret til at søge om et par måneder igen. Det har jeg tænkt mig at gøre, hvis jeg stadig er ledig til den tid (Antropolog Peder Lindhardtsen fra Århus) Hvis kandidaterne ikke kender til én, får man meget svært ved at rekruttere gennem uopfordrede ansøgninger, en rekrutteringsform som er meget anvendt i de større mere velkendte virksomheder. Det er også et problem, at virksomheder i yderområderne ofte kun opslår stillinger lokalt og ikke i samme omfang som i andre områder, benytter landsdækkende rekrutteringsportaler. Det gør det ekstra vanskeligt for kandidater bosiddende omkring universitetsbyerne at få kendskab til ledige stillinger, også selvom de forsøger at være opsøgende Manglende netværk En udfordring, der er nært beslægtet med manglende kendskab til akademikere, er manglende netværk af akademikere. Det er et kendt fænomen, at mennesker typisk indgår i både sociale og faglige netværk med andre, der har samme uddannelsesmæssige baggrund. Hvis man som virksomhed ikke har akademikere ansat i forvejen, har man derfor heller ikke det netværk, en akademisk medarbejder normalt ville have til sin rådighed. Når man som virksomhed tilmed geografisk hører til i områder, hvor antallet af højtuddannede er relativt lavt (set i forhold til andre områder i Danmark), så vil ens sociale netværk uden for virksomheden indeholde forholdsmæssigt færre akademikere. Det stiller virksomhederne i yderområderne i en mindre favorabel situation i forhold til at rekruttere højtuddannede gennem netværk, en meget anvendt metode i de større virksomheder.

3 Manglende brug af studentermedhjælpere En anden barriere som små og mellemstore virksomheder typisk har, men som bliver forstærket af placeringen i yderområderne, er den manglende brug af akademiske studerende som studentermedhjælpere. Brugen af studenter er en god katalysator for den fremtidige ansættelse af færdige kandidater, fordi man som virksomhed får et indblik i, hvilke typer opgaver akademikeren typisk kan løse, uden det er en så omkostningstung en post som at fuldtidsansætte en færdig kandidat. Men SMV erne er typisk ikke særligt gode til at slå studenterstillinger op, og samtidig kan det være vanskeligt især for virksomheder i udkantsområder - at rekruttere, hvis de studerende ikke har mulighed for at pendle mellem jobbet og studierne. 1.2 Specifikke udfordringer De foregående fire udfordringer er udfordringer, som de mindre virksomheder i yderområderne deler med virksomhederne i og omkring universitetsbyerne, dog med forstærket kraft. De følgende to udfordringer er specifikke for virksomheder i yderområderne: Manglende brug af studentermedhjælpere Den geografiske placering af virksomhederne er en barriere for rekrutteringen af højtuddannet arbejdskraft. Der er naturligvis gradsforskelle mellem udkantsområderne (Svendborg ligger geografisk ikke nær så vanskeligt i forhold til universitetsbyen Odense, som fx Lemvig gør i forhold til Aarhus eller Aalborg). Men i overvejende grad ligger virksomhederne i disse områder placeret, så bosættelse er mere relevant end pendling. Hvor stor ens tolerance for pendling er, er et personligt spørgsmål, men de fleste danskere vil nok mene, at 1½-2 timer hver vej er et maksimum, hvis de skal have hverdagen til at fungere. Dertil kommer, at selvom kandidaten er mere end villig til at pendle, er der flere arbejdsgivere, der tøver med at ansætte, hvis kandidaten ikke flytter til området. De er bekymrede for at miste deres nye medarbejdere for hurtigt og ser en tilflytning som en tilkendegivelse af, at man virkelig ønske at fortsætte i virksomheden, mens pendling ses som en midlertidig løsning. Vælger man derfor at tage et job i en virksomhed i yderområderne, må man derfor ofte påregne at skulle flytte efter jobbet. Og der er faktisk mange kandidater, som er parate til at rykke teltpælene op for at få et job: "Jeg har ingen familie, og er derfor ret mobil. Min største interesse er erhvervsfremme og udviklingsarbejde, men jeg er i det hele taget meget tiltrukket af grænselandets historie og nærheden med det tyske." (cand.mag. Morten Holm, bosiddende i Odense) Men selvom det ikke er en barriere for mange, er det dog de færreste, der har det med i deres overvejelser, om de kan flytte sig selv og/eller familien væk. Mange vælger at starte deres jobsøgning i nærheden af deres bopæl, og så lige så stille udvide mulighederne: "Jeg har noteret mig Kystdirektoratet som et sted, jeg måske vil kontakte senere. Men i første omgang vil jeg søge job tættere på Århus. Det er en stor beslutning at flytte til en anden del af landet, når man som jeg er over de 50," (Trine Schmidt Nielsen, studerende på Århus Universitet)

4 Yderområdernes ry For at få dem til at forholde sig til jobbeskrivelsen, søger vi altid anonymt. Først, når de ringer, fortæller vi, hvor vi bor. De fleste får kolde fødder, når der bliver sagt Mors, og det, synes jeg, er ærgerligt. (Peter Jessen Hansen, Administrerende direktør for Morsø Jernstøberi A/S) Det er desværre et faktum, at yderområderne i Danmark lever med et mærkat, der ofte lyder på kedeligt, bondsk, indspist o.l. Det er symptomatisk, at kommunerne stadig bliver refereret til som den rådne banan. Det er et image, som yderkommunerne godt ved, de har måske så meget, at de selv er blevet låste i, at andre har en negativ opfattelse af dem. Akademikerkampagnen oplevede, da vi afholdt et virksomhedsseminar i Tønder om akademisk arbejdskraft, at blive irettesat af én af tilhørerne, fordi vi sagde nede i Tønder. Det var alene ment ud fra en betragtning om, at sydpå i Danmark er nede (ligesom nordpå ville være oppe ), men tilhøreren opfattede det nedsættende. Hun ville hellere se sig selv som midt i, og argumenterede for, at det gjaldt, hvis man kiggede på Danmark i forhold til resten af Europa. Ofte bliver fordommene om det kedelige Udkantsdanmark tilbagevist, når kandidaterne rent faktisk flytter til området: Alle vores bange anelser om økuller og skeptiske naboer blev faktisk gjort til skamme. Folk her på Mors er da nysgerrige, men vi har aldrig oplevet at blive set skævt til. Derimod er morsingboerne generelt meget ansvarlige, aktive og engagerede. Det kan jeg godt lide. Hvis vuggestuens legeplads trænger til en overhaling, kan vi hurtigt få trommet en flok forældre sammen og ordnet det,. (Lone Attermann, cand. merc., Morsø Jernstøberi) Men det kræver en stor indsats af både virksomheder og beboere i området at få sat ord på de ting, der gør områderne attraktive. Der er brug for en mere effektiv branding-kampagne, om man vil. Ikke for at prøve at ligne storbyerne, men for at vise andre, at der er masser af muligheder og kvaliteter i områderne: Jeg synes udkanten skal rette ryggen, kalde en spade for en spade og udtrykke mere selvtillid. Kreative omskrivninger som "Vandkantsdanmark og krampagtige forklaringer på, hvorfor det bestemt er lige så godt at bo "herude", nedbryder ingen fordomme. Tværtimod. Men jeg søger nu job i Udkantsdanmark alligevel, (Thomas Holmskov, cand.scient.pol.) De to sidstnævnte udfordringer er dog nogle, som områderne er meget bevidste om, at de har. Og deres forsøg på at udbedre dem skaber også sammen med andre elementer mange muligheder i områderne, som akademikerne kan nyde godt af. Hvis bare de griber chancen. 2.0 Muligheder Flere af kommunerne i yderområderne har anerkendt behovet for en forstærket indsats i forhold til deres udfordringer på det geografiske- og imagemæssige område. Geografien kan man i sagens natur ikke gøre noget ved, men man kan gøre meget for at gøre bosættelse mere attraktivt. Derudover har flere af kommunerne sat initiativer i gang for at brande sig mere effektivt, om end det godt kunne være et område, der havde større fokus. 2.1 Hjælp til bosættelse Flere af kommunerne i yderområderne har valgt at ansætte bosætningskoordinatorer, der kan hjælpe tilflyttere og ikke mindst deres ægtefæller med at finde job, bolig og institutions-

5 pladser, hvor det er nødvendigt. Det er helt afgørende for langt størstedelen af tilflytterne, at deres kærester/ægtefæller også kan finde sig til rette i området: Jeg er ret åben; jeg vil generelt gerne have et rigtigt job snart og vi er parate til at flytte efter det. Min mand er heldigvis med på, at der skal ske noget nyt, så lad os se, hvad Tønder har at tilbyde ham." (Dorte Damsbo, cand.linc.merc. fra CBS) De lokale bosætningskoordinatorer bruger deres netværk til at forsøge at hjælpe ægtefæller. Akademikerkampagnen har haft gode erfaringer med at trække på dem også når det handler om at få virksomhederne til at interessere sig for ny arbejdskraft. Jo mindre kommunen er, jo større chance er der for, at kommunen har et tæt forhold til virksomhederne og kan trække på netværket, når der skal laves arrangementer o.l. Disse bosætningskoordinatorer giver potentielle tilflyttere en stærk ressource at trække på, når man overvejer at rykke teltpælene op. 2.2 Stærke netværk mellem virksomhedsejerne Én fordel, som kommunerne i yderområderne har, og som de sjældent har i og omkring de større byer, er et meget tæt sammenhold og netværk mellem virksomhederne i kommunen. Netop den relative isolering gør, at virksomhederne er mere bevidste om at danne netværk på tværs. Det gør samtidig, at hvis én virksomhed bliver flyttet mentalt i retning af at blive mere positivt stemt overfor at ansætte akademikere, så vil man hurtigere kunne nå ud til flere virksomheder alene ved, at de taler mere sammen. Derudover har man muligheder som akademiker, hvis man først har fået foden indenfor ét sted, for at gøre brug af virksomhedens netværk til at komme videre til sin næste ansættelse (hvis der for eksempel er tale om en tidsbegrænset stilling). En mulig udfordring ved de tætte netværk er naturligvis også, at hvis én virksomhed har haft dårlige erfaringer med rekrutting af akademikere, vil det budskab også sprede sig som ringe i vandet; derfor er det særlig vigtigt at have fokus på at hjælpe alle virksomheder med stor omhu, så man undgår, at de negative historier får lov til at sprede sig. 2.3 Stærke lokale netværk blandt beboere Du kan hurtigt finde ligesindede gennem foreninger som Round Table og Ladies Circle, der er stærke i mange udkantsområder. Her mødes højtuddannede og selvstændige til lokale arrangementer. (Lone Attermann, cand. merc., Morsø Jernstøberi) Flere akademikere afholder sig fra at søge job i yderområderne fordi de frygter, at de ikke blot vil miste deres netværk, men at de også vil have ualmindeligt svært ved at genopbygge et nyt i området. Men det er heldigvis en myte, at man som akademiker ikke kan møde ligesindede i området. Mange af beboerne i kommunen er tæt vævet sammen gennem både faglige og sociale netværk, og det giver masser af muligheder for at få en tilknytning til området hurtigere. Derfor kan man argumentere for, at netop yderområderne kan være lettere socialt at flytte til end fx en større by i en anden landsdel. Det kan altså være en fordel rent socialt at flytte fra Århus til Ringkøbing-Skjern i stedet for til København, fordi der er stort fokus på at skabe og bevare sociale relationer i landets udkant.

6 2.4 Stedbundne ressourcer Yderområderne byder på yderligere en mulighed, der ligesom de øvrige er et udtryk for, at omstændighederne tvinger beboere og virksomheder til at tænke anderledes: Nemlig alternativ jobskabelse med fokus på de stedbunde ressourcer. Det handler om at holde fokus på mulighederne i området og udnytte begrænsningerne til egen fordel. Akademikerkampagnen har lavet en case med Cold Hawaii Starfish, en sammenslutning af iværksættere, der netop er et eksempel på denne tankegang: Hvis du bor et sted, som vi bor [Klitmøller], så er du simpelthen nødt til at tænke i andre baner. Og det gør faktisk, at vi i en række tilfælde oplever, at vi er langt længere fremme i skoene i forhold til at organisere os i Skyen, end alle mulige andre er. (Rasmus Johnson, Iværksætter, Cold Hawaii Starfish. Starfish er, netop grundet deres geografiske placering, tvunget til at tænke i alternativ kommunikation. Dét sammenkoblet med en stor iværksætteriver har gjort dem til frontløbere i at benytte Internettet som kommunikationshub i deres kontakt med kunder og netværk. Her er filosofien, at ægte innovation opstår i krydsfeltet mellem lyst og nød. Den måde at tænke på åbner yderområderne i en helt ny retning, hvor den geografiske afstand ikke længere spiller en rolle. 3.0 Perspektiver Akademikerkampagnens erfaringer med busture fra universitetsbyerne til yderområderne har vist, at en stor del af barriererne for jobskabelse og rekruttering i yderområderne er mentale barrierer. Det har en positiv effekt, når virksomhederne får lejlighed til at møde akademikere og starte en dialog om, hvilke kompetencer de har brug for og hvad akademikerne kan byde ind med. Samtidig har det en positiv effekt, når kandidaterne får øje på virksomhederne i området og kan få vished om, at man sagtens kan få et både godt karriereliv og et godt socialt liv i landets yderliggende kommuner. Derfor er der god grund til at fortsætte den form for initiativer, hvor arbejdsgiver og kandidat mødes, suppleret med information om områdets muligheder. For at det skal have en reel værdi, er det dog vigtigt, at kommunerne holder fast i, at der skal være jobmuligheder det er ikke nok alene at præsentere områdets lyksaligheder, for der er ikke mange akademikere, der ville overveje at flytte til et yderområde som ledig og så påbegynde sin jobsøgning derfra. Til det er volumen af potentielle arbejdssteder simpelthen for lille. Det er endvidere meget positivt, når man flere steder kan konstatere, at et områdes såkaldte begrænsninger har været katalysator for én eller fleres store virkelyst at man har arbejdet med forholdene i stedet for imod dem og dermed har kunnet skabe en ny og innovativ forretningsmodel. Her kunne kommunerne med fordel gøre endnu mere for at støtte op om lokale iværksættere og i højere grad end nu gøre brug af og udforske deres egne stedbundne res-

7 sourcer. På den måde behøver de ikke at skulle konkurrere med de større byer, men derimod profilere sig netop på deres unikke karakteristika. Omvendt må vi også erkende, at det ikke flyder med akademikerjob i yderområderne. Jobbene skal graves frem (på samme måde som i SMV er andre steder i landet) og der vil være en mindre procentdel af akademikere, der vil være for fasttømrede pga. familieliv til at flytte. Det er heldigvis mindretallet, men det kræver en håndholdt indsats at få virksomhedernes øjne op for, hvad akademikerne kan, og få akademikerne til at indse, at de nogle gange bliver nødt til at tage en chance for enten at starte eller genoptage et godt karriereforløb.

Akademikerkampagnen - nu også i yderområderne

Akademikerkampagnen - nu også i yderområderne Akademikerkampagnen - nu også i yderområderne Grundpiller: Hjemmesiden www.akademikerkampagnen.dk og CV-basen Akademikerbasen Case-samling: Opstøvning og beskrivelse af de gode fortællinger Phonerkampagne:

Læs mere

Hvad har vi opnået? Resultater for 2012 2013

Hvad har vi opnået? Resultater for 2012 2013 H Hvad har vi opnået? Resultater for 2012 2013 Match, interesse og ingen interesse i Akademikerkampagnen hele DK 32% 28% Match Interesse Ingen interesse 40% Note: Tallene er angivet i procent Phonerkampagnen

Læs mere

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft en undersøgelse af akademikeres præferencer Undersøgelsens hovedkonklusioner Moments undersøgelse viser, at den offentlige sektor generelt

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere April 2015 Hvad ved vi om højtuddannede i SMV erne? Tre ud af fire private virksomheder i Danmark har færre end 10 ansatte. Af disse har 1 ud

Læs mere

Nyuddannede i SMV erne

Nyuddannede i SMV erne Nyuddannede i SMV erne Baggrund En af nøglerne til at sikre fremtidens vækst og beskæftigelse i Nordjylland ligger i evnen til at sikre virksomhedernes konkurrenceevne både nationalt og internationalt.

Læs mere

I: Hvilken funktion har du som byrådsmedlem i Lolland Kommune? L: Jamen først så kan jeg sige jeg har siddet i byrådet kun i den her periode vi er

I: Hvilken funktion har du som byrådsmedlem i Lolland Kommune? L: Jamen først så kan jeg sige jeg har siddet i byrådet kun i den her periode vi er I: Hvilken funktion har du som byrådsmedlem i Lolland Kommune? L: Jamen først så kan jeg sige jeg har siddet i byrådet kun i den her periode vi er inde i nu, så jeg er jo stadig lidt grøn i det politiske

Læs mere

Opsummering og afsluttende bemærkninger fra workshop

Opsummering og afsluttende bemærkninger fra workshop Opsummering og afsluttende bemærkninger fra workshop At møde de demografiske forandringer Bornholm 19. april 2012 1 Generelt fra dagen Inspirerende oplæg Højt aktivitetsniveau God frokost og kaffe Afvekslende

Læs mere

NOTAT. Bosætningskoordinator i Vejen Kommune?

NOTAT. Bosætningskoordinator i Vejen Kommune? UDVIKLING & ERHVERV Kommunikation & udvikling Dato: 15-1-2015 Kontaktperson: Hanna Kretzschmar Dir. tlf.: 79966027 E-mail: hk@vejenkom.dk NOTAT Bosætningskoordinator i Vejen Kommune? Foreningen work-live-stay

Læs mere

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Af Chefanalytiker Klaus Jørgensen og cheføkonom Martin Kyed Analyse 7. juni 2015 Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Der ligger en udfordring i at tackle

Læs mere

Analyse 2. september 2014

Analyse 2. september 2014 Analyse 2. september 2014 Migration af bogligt stærke mellem de store byer Af Nicolai Kaarsen og Neil Gallagher Et tidligere Kraka-notat viste, at der sker en netto tilvandring af bogligt stærke fra provinsen

Læs mere

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Arbejdsmarkedsstyrelsen Februar 2008 Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Denne pjece behandler spørgsmålet om, hvad

Læs mere

Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse

Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse Generation Y: De unge, krævende talenter? Dén generation der lige nu er på vej ind på arbejdsmarkedet er unge talenter, der kræver, at virksomhederne

Læs mere

work-live-stay southern denmark

work-live-stay southern denmark work-live-stay southern denmark Nærværende notat kan anvendes af den enkelte kommune til fremlæggelse i politiske udvalg i forbindelse med drøftelse af foreningen og dens aktiviteter herunder især Bosætningskoordinator-initiativet.

Læs mere

Landmænd er eftertragtet arbejdskraft!

Landmænd er eftertragtet arbejdskraft! Landmænd er eftertragtet arbejdskraft! v/ Adm.Dir. Anne-Mette Ravn Hartmanns A/S KORT OM HARTMANNS Primære aktiviteter: Rekruttering til faste stillinger, Vikarassistance, Rådgivning af ledige, Karriererådgivning/Newplacement

Læs mere

KVINDELIGE LEDE BARSEL KVINDER I LEDELSE MYTER OG VIRKELIGHED DFORDRINGER BEJDSLIV OG FAMILIELIV KVINDER SKAL MOTIVERE. De største udfordringer

KVINDELIGE LEDE BARSEL KVINDER I LEDELSE MYTER OG VIRKELIGHED DFORDRINGER BEJDSLIV OG FAMILIELIV KVINDER SKAL MOTIVERE. De største udfordringer 2010 KVINDER I LEDELSE MYTER OG VIRKELIGHED BEJDSLIV OG FAMILIELIV KVINDELIGE LEDE DFORDRINGER KVINDER SKAL MOTIVERE BARSEL SIDE 6 Lederprofilen SIDE 11 Kvinder fravælger lederstillinger til fordel for

Læs mere

Hvordan får jeg mit første job? Gennemtænkte overvejelser, løse ideer og snus fornuft 100% for egen regning!

Hvordan får jeg mit første job? Gennemtænkte overvejelser, løse ideer og snus fornuft 100% for egen regning! Hvordan får jeg mit første job? Gennemtænkte overvejelser, løse ideer og snus fornuft 100% for egen regning! 2 ord om mig selv Cand. Merc. International Markedsføring, Odense Universitet 1991 11 års international

Læs mere

Virksomhederne i Frederikshavn Kommune er i vækst og leder efter dygtige medarbejdere og studerende måske er det dig, de mangler?

Virksomhederne i Frederikshavn Kommune er i vækst og leder efter dygtige medarbejdere og studerende måske er det dig, de mangler? Virksomhederne i Frederikshavn Kommune er i vækst og leder efter dygtige medarbejdere og studerende måske er det dig, de mangler? Et erhvervsliv i vækst, som har brug for dig 2 Vækst, innovation og gode

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom

Lær at leve med kronisk sygdom Sammenfatning af rapport fra Dansk Sundhedsinstitut: Lær at leve med kronisk sygdom Evaluering af udbytte, selvvurderet effekt og rekruttering Anders Brogaard Marthedal Katrine Schepelern Johansen Ann

Læs mere

Højtuddannede flytter fra skatten

Højtuddannede flytter fra skatten Organisation for erhvervslivet 19. december 2008 Højtuddannede flytter fra skatten AF ØKONOMISK KONSULENT TINA HONORÉ KONGSØ, TKG@DI.DK OG KONSULENT LISE SAND FREDERIKSEN, LSF@DI.DK Når danskere flytter

Læs mere

Gode råd. til jobsøgning. - til medlemmer over 50 år

Gode råd. til jobsøgning. - til medlemmer over 50 år Gode råd til jobsøgning - til medlemmer over 50 år Hvorfor denne pjece? Denne pjece har til formål at formidle en række gode råd om jobsøgning til medlemmer over 50 år. Disse råd er opstået i forbindelse

Læs mere

Studerendes studie og jobsøgning

Studerendes studie og jobsøgning 2012 Studerendes studie og jobsøgning De er forkælede, drikker for meget, dyrker for lidt motion, teoretikere der ikke er gearet til erhvervslivet, karriereorienterede, innovative, økonomisk pressede,

Læs mere

Hurtigt i gang. det betaler sig

Hurtigt i gang. det betaler sig Hurtigt i gang det betaler sig Arbejdsmarkedsstyrelsen Maj 2008 Sikker viden Denne pjece indeholder en klar opfordring til landets jobcentre: Tag hurtigt kontakt til nye ledige og fasthold en intensiv

Læs mere

Mangel på arbejdskraft i it-branchen Medlemsundersøgelse om aktuel efterspørgsel og forventet rekruttering på 1 års sigt oktober 2007

Mangel på arbejdskraft i it-branchen Medlemsundersøgelse om aktuel efterspørgsel og forventet rekruttering på 1 års sigt oktober 2007 Mangel på arbejdskraft i it-branchen Medlemsundersøgelse om aktuel efterspørgsel og forventet rekruttering på 1 års sigt oktober 2007 Udarbejdet af IT-Branchen i samarbejde med de regionale IT-Fora Indhold:

Læs mere

LOKAL. markedsføring. trygt og frit. Udarbejdet af BL og reklamebureauet Anew i samarbejde med BoligKorsør og Boligkontoret Danmark.

LOKAL. markedsføring. trygt og frit. Udarbejdet af BL og reklamebureauet Anew i samarbejde med BoligKorsør og Boligkontoret Danmark. LOKAL markedsføring Udarbejdet af BL og reklamebureauet Anew i samarbejde med BoligKorsør og Boligkontoret Danmark. trygt og frit Indledning Lejefremmende kommunikation Er tomme boliger og tynde ventelister

Læs mere

Arbejdsglæde i Hartmanns. Hartmanns A/S TEL +45 7020 0383 www.hartmanns.dk

Arbejdsglæde i Hartmanns. Hartmanns A/S TEL +45 7020 0383 www.hartmanns.dk Arbejdsglæde i Hartmanns Hartmanns A/S TEL +45 7020 0383 www.hartmanns.dk Side 1 Bedre leder end gennemsnittet? Hartmanns A/S TEL +45 7020 0383 www.hartmanns.dk Side 2 Blandt DKs Bedste arbejdspladser?

Læs mere

København og Aarhus er ude af krisen

København og Aarhus er ude af krisen STORBYFEST København og Aarhus er ude af krisen Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Tirsdag den 23. september 2014, 05:00 Del: facebook twitter Google+ Google+ Send mail Både i København og Aarhus er der

Læs mere

Diskussionspapir 17. november 2014

Diskussionspapir 17. november 2014 Diskussionspapir 17. november 2014 Tema 5: Tiltrækning af arbejdskraft og pendling Forberedt for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til konference Industrien til debat. Højtuddannede er en kilde

Læs mere

Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning

Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning Det diskuteres i øjeblikket at ændre reglerne for revisorer for at skabe en større adskillelse imellem revisor og kunder. Et forslag er

Læs mere

Job i sigte en times kørsel fra København

Job i sigte en times kørsel fra København Job i sigte en times kørsel fra København Sydsjælland tørster efter højtuddannet arbejdskraft, så stemningen var høj til matchmaking i Vordingborg 20. september Vi har et godt og udviklende arbejdsmiljø

Læs mere

FORBERED DIG TIL FREMTIDEN ANSÆT EN AKADEMIKER

FORBERED DIG TIL FREMTIDEN ANSÆT EN AKADEMIKER FORBERED DIG TIL FREMTIDEN ANSÆT EN AKADEMIKER De innovative SMV er ansætter over dobbelt så mange højtuddannede inden for alle fagområder De innovative SMV'er ansætter flere højtuddannede indenfor alle

Læs mere

Frivilligt Socialt Arbejde April 2014. Birthe Funk

Frivilligt Socialt Arbejde April 2014. Birthe Funk Frivilligt Socialt Arbejde April 2014 Birthe Funk Disposition Udkants eller Vandkantsdanmark? Hvad er Frivilligt Socialt arbejde Om Frivilligcenter Lolland Det værdifulde frivillige arbejde frivilligt

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

ARBEJDSGIVERNE, DANSK FLEXICURITY OG BESKÆFTIGELSESINDSATSEN: MEDSPILLERE ELLER MODSPILLERE?

ARBEJDSGIVERNE, DANSK FLEXICURITY OG BESKÆFTIGELSESINDSATSEN: MEDSPILLERE ELLER MODSPILLERE? ARBEJDSGIVERNE, DANSK FLEXICURITY OG BESKÆFTIGELSESINDSATSEN: MEDSPILLERE ELLER MODSPILLERE? THOMAS BREDGAARD, LEKTOR, PH.D. ERHVERVSUDVIKLINGSDØGNET, VIBORG, 20. MARTS 2015 Første citat Virksomhederne

Læs mere

Akademikerkampagnen i Yderområderne 2011-2012. Evaluering af kampagnen. AC, den 9. august 2012

Akademikerkampagnen i Yderområderne 2011-2012. Evaluering af kampagnen. AC, den 9. august 2012 AC, den 9. august 2012 Akademikerkampagnen i Yderområderne 2011-2012 Indhold Evaluering af kampagnen Bilag 1 - Kronologisk oversigt over 88 møder og events i hele kampagneperioden Bilag 2 - Møder og events

Læs mere

Jeg ved nu også, at dén bevægelse ikke kan gøres om. Der er ingen vej tilbage.

Jeg ved nu også, at dén bevægelse ikke kan gøres om. Der er ingen vej tilbage. NYHEDSBREV NR. 11, 6. juni 2012 Indhold: (Klik på teksten og gå direkte til artiklen). Fascinerende indblik i en meget speciel virksomhed side 2 Vi blev 268 færre i 2011 side 3 Boligmarkedet stadig tungt

Læs mere

BOSÆTNINGSPOLITIK 2013

BOSÆTNINGSPOLITIK 2013 BOSÆTNINGSPOLITIK 2013 Randers Kommune Temamøde byrådet d. 25. oktober 2012 Negativ vækst Vækst i tilflytning Positiv vækst Gevinstkommuner Udviklingskommuner Herning Viborg Kolding Odense Esbjerg Vesthimmerlands

Læs mere

Sekretariatet. Forslag til bekæmpelse af langtidsledighed

Sekretariatet. Forslag til bekæmpelse af langtidsledighed Sekretariatet Forslag til bekæmpelse af langtidsledighed Det, vi foreslår, er i virkeligheden to-delt, dels en egentlig kortsigtet redningsplan for de langtidsledige (gældende for november 2012- december

Læs mere

Ansøgning Etableringen af International House North Denmark

Ansøgning Etableringen af International House North Denmark Ansøgning Etableringen af International House North Denmark Formål Projektets formål er at tiltrække og fastholde internationalt kvalificeret arbejdskraft i Nordjylland. I det perspektiv er formålet med

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

Thy & Mors på Rådhuspladsen

Thy & Mors på Rådhuspladsen En undersøgelse af publikum og deltagende organisationers oplevelser og erfaringer Udarbejdet af Reimer Ivang, Acceleration Online 2 1 Indledning... 4 1.1 Kort om Thy og Mors på Rådhuspladsen... 4 1.2

Læs mere

Rapportsammendrag af rekrutteringsanalysen i Konsulenthuset ballisager.

Rapportsammendrag af rekrutteringsanalysen i Konsulenthuset ballisager. 2012 Rapportsammendrag af rekrutteringsanalysen i Konsulenthuset ballisager. Konsulenthuset ballisagers rekrutteringsanalyse 2012 Indhold 1. Baggrund side 2 2. Resume side 2 3. Nye tendenser i virksomhedernes

Læs mere

Hvordan kan rygning være et personligt anliggende, når røgen er fælleseje?

Hvordan kan rygning være et personligt anliggende, når røgen er fælleseje? a f o r i s m e r Hvordan kan rygning være et personligt anliggende, når røgen er fælleseje? Introduktion Rygestop? Du kan tro, du kan! er en opdatering af den oprindelige samling aforismer, som udkom

Læs mere

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

Tilbageflytninger. Hovedkonklusioner:

Tilbageflytninger. Hovedkonklusioner: U nges f lyttemønstre Tilbageflytninger Motivationen til at flytte kan være mangeartet, herunder afsøgning af nye jobmuligheder, uddannelse, etablering af familie eller en form for tilknytning til det

Læs mere

Vokser dit salg, som du ønsker? TofKo Business Development A/S Afsætnings- og Virksomhedskonsulenter. Ikke kun løsninger - men resultater!

Vokser dit salg, som du ønsker? TofKo Business Development A/S Afsætnings- og Virksomhedskonsulenter. Ikke kun løsninger - men resultater! Vokser dit salg, som du ønsker? TofKo Business Development A/S Afsætnings- og Virksomhedskonsulenter Ikke kun løsninger - men resultater! Hvem er vi? Mission Vi vil medvirke til vækst - nationalt og internationalt

Læs mere

Dansk Jobindex. Et rødglødende arbejdsmarked. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20

Dansk Jobindex. Et rødglødende arbejdsmarked. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20 Dansk Jobindex Et rødglødende arbejdsmarked København den 10.07.2006 For yderligere information: Mikkel Høegh, Danske Bank 33 44 18 77 mheg@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 60 kaare@jobindex.dk

Læs mere

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Kommune (adresse, e-mail, tlf.) Formål med projektet Iflg. regionens retningslinjer er det overordnede formål med projektet at få i arbejde eller ordinær

Læs mere

NOTAT: STUDERENDES BOLIGSITUATION

NOTAT: STUDERENDES BOLIGSITUATION NOTAT: STUDERENDES BOLIGSITUATION I foråret 2015 foretog Analyse & Tal en survey blandt landets studerende. 2884 studerende fordelt på alle landets universiteter på nær IT Universitetet besvarede hele

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

Provinsområder og storbyer klasserne bor hver for sig

Provinsområder og storbyer klasserne bor hver for sig Tema 1 Det danske klassesamfund i dag Tema 3 Provinsområder og storbyer klasserne bor hver for sig provinsområderne i Danmark oplever, at folk og arbejdspladser i stigende grad forsvinder, vokser befolkningen

Læs mere

Tiltrækning, udvikling og fastholdelse

Tiltrækning, udvikling og fastholdelse Tiltrækning, udvikling og fastholdelse - en undersøgelse af virksomheders evne til at sikre de dygtigste medarbejdere Tiltrækning, fastholdelse og udvikling - fra viden til indsats Erhvervslivet står over

Læs mere

Boligunderskud har økonomiske konsekvenser

Boligunderskud har økonomiske konsekvenser Notat Boligunderskud har økonomiske konsekvenser En analyse foretaget af DAMVAD og Dansk Byggeri viser, at hvis der ikke bygges boliger i byerne til de mange, der ønsker at flytte dertil, vil hele Danmark

Læs mere

Fra ingeniør til pizzabager - eller den omvendte vej? Mobilitet styrker mangfoldigheden på arbejdsmarkedet. v/ Margit Helle Thomsen mhtconsult

Fra ingeniør til pizzabager - eller den omvendte vej? Mobilitet styrker mangfoldigheden på arbejdsmarkedet. v/ Margit Helle Thomsen mhtconsult Fra ingeniør til pizzabager - eller den omvendte vej? Mobilitet styrker mangfoldigheden på arbejdsmarkedet v/ Margit Helle Thomsen mhtconsult Hvad er mobilitet på arbejdsmarkedet? Mobilitet handler om

Læs mere

OVERBLIK FOR NYE AKADEMIKERE

OVERBLIK FOR NYE AKADEMIKERE OVERBLIK FOR NYE AKADEMIKERE Du er akademiker. Du har knoklet dig til viden og udviklet dig til unik, kvalificeret arbejdskraft. En værdifuld ressource, der vil bruges og selv yder en indsats for, at det

Læs mere

Rapporten i oversigt. Studieundersøgelse 2012

Rapporten i oversigt. Studieundersøgelse 2012 2012 Dimittendernes arbejdsmarked De blev færdige med deres uddannelse i 2011. Vi har spurgt de dimittender, der er kommet i job om deres vej til arbejdsmarkedet. Læs her om deres jobsøgning, forventninger

Læs mere

Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back

Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back 1 Indhold 1.1 Generelt i forhold til projektet 1.1.1 Problemformulering Kalundborg kommune har gennem de senere år

Læs mere

PROJEKT ENSOMT ELLER AKTIVT ÆLDRELIV. Ensomhed blandt ældre - myter og fakta Temaaften, Faxe, 16. maj 2013

PROJEKT ENSOMT ELLER AKTIVT ÆLDRELIV. Ensomhed blandt ældre - myter og fakta Temaaften, Faxe, 16. maj 2013 PROJEKT ENSOMT ELLER AKTIVT ÆLDRELIV Ensomhed blandt ældre - myter og fakta Temaaften, Faxe, 16. maj 2013 Velkommen - Temaer A B C D Om undersøgelsen Hvad er omfanget af oplevet ensomhed? Hvad karakteriserer

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

Kort sagt: succes med netdating.

Kort sagt: succes med netdating. Indledning I denne e- bog får du en guide til, hvordan du knækker netdating koden! Du finder alt hvad du skal bruge, for at komme igang med at møde søde piger på nettet. Få f.eks. besvaret følgende spørgsmål:

Læs mere

KAPITEL 2 SÅDAN HÅNDTERER DU ET AFSLAG

KAPITEL 2 SÅDAN HÅNDTERER DU ET AFSLAG KAPITEL 2 SÅDAN HÅNDTERER DU ET AFSLAG Tak for din ansøgning. Vi har modtaget 239 ansøgninger, og har nu fundet den kandidat, vi mener, er den rigtige til at udfylde stillingen. Vi ønsker dig held og lykke

Læs mere

Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler

Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler Den seneste undersøgelse om rekrutteringer på det danske arbejdsmarked foretaget af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR)

Læs mere

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE.

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID - i Lejre Kommune Kære Borger, Kære Gæst - i Lejre Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. Meningen med vore

Læs mere

Højtuddannede styrker virksomhedernes værdi. En analyse af højtuddannede bidrag til virksomhedernes værdiskabelse og vækst

Højtuddannede styrker virksomhedernes værdi. En analyse af højtuddannede bidrag til virksomhedernes værdiskabelse og vækst Højtuddannede styrker virksomhedernes værdi En analyse af højtuddannede bidrag til virksomhedernes værdiskabelse og vækst April 2012 2 Højtuddannedes værdi Resume De fleste privatansatte i Danmark arbejder

Læs mere

TAG PULSEN PÅ ESBJERG DET GODE LIV SOM LÆGE I ESBJERG

TAG PULSEN PÅ ESBJERG DET GODE LIV SOM LÆGE I ESBJERG TAG PULSEN PÅ ESBJERG DET GODE LIV SOM LÆGE I ESBJERG 2 PRAKTISERENDE LÆGE I ESBJERG Der er gode muligheder for at slå sig ned som praktiserende læge i Esbjerg Kommune. I Esbjerg by findes mange af byens

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011.

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011. Side 1 af 10 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011. (September 2012 Christina Falkenberg) Side 2 af 10 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

GRØNNE PLETTER. Kampagnemanual til medlemmerne af Danske Planteskoler. grønne pletter.dk. 1. udgave, marts 2011

GRØNNE PLETTER. Kampagnemanual til medlemmerne af Danske Planteskoler. grønne pletter.dk. 1. udgave, marts 2011 GRØNNE PLETTER Kampagnemanual til medlemmerne af Danske Planteskoler 1. udgave, marts 2011 grønne pletter.dk 1 Nu får Danmark snart Grønne Pletter vær med til at gøre den nye kampagne fra Danske Planteskoler

Læs mere

3. De økonomiske rammer Midler fra Trygfonden har gjort det muligt at starte projektet og få det godt i vej.

3. De økonomiske rammer Midler fra Trygfonden har gjort det muligt at starte projektet og få det godt i vej. Indhold Side 1. Projektets formål... 1 2. Fra Best of Basics til - Bedste i Børnehuset... 1 3. De økonomiske rammer. 1 4. Sammenfattende konklusion. 1 5. Udfordringer. 2 6. Anbefalinger. 3 7. Evalueringsprocessen.

Læs mere

Præsentation af bosætningsanalysen

Præsentation af bosætningsanalysen Præsentation af bosætningsanalysen Første udvalgsmøde om bosætning og infrastruktur i Skanderborg Kommune Strategisk Center, Skanderborg Kommune Tirsdag den 9. august 20 Indhold. Præsentation af bosætningsanalysen

Læs mere

SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT

SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT Der er fortsat stor mangel på arbejdskraft i de små og mellemstore virksomheder, og med en ledighedsprocent lige omkring 4 pct. eller godt 100.000 ledige er det ikke

Læs mere

It-chefernes dagsorden 2007

It-chefernes dagsorden 2007 Marts 2007 - nr. 1 It-chefernes dagsorden 2007 Baggrund: Resume: Hvert år i begyndelsen af året, gennemfører DANSK IT en undersøgelse af, hvad der står på it-chefernes dagsorden for det kommende år. Således

Læs mere

Integration på arbejdsmarkedet 2004

Integration på arbejdsmarkedet 2004 Integration på arbejdsmarkedet 2004 Ledernes Hovedorganisation Marts 2004 Indledning I februar 2002 gennemførte Ledernes Hovedorganisation en større undersøgelse om lederens rolle i integrationen på arbejdsmarkedet

Læs mere

Hvorfor bruger virksomheder jobnet til rekruttering?

Hvorfor bruger virksomheder jobnet til rekruttering? Hvorfor bruger virksomheder jobnet til rekruttering? Rapport fra 25 telefoninterviews Undersøgelse for Jobcenter København Wanek & Myrner 2010 Formål Nærværende undersøgelse er en ud af seks undersøgelser,

Læs mere

Velkommen til Workshop 3

Velkommen til Workshop 3 Velkommen til Workshop 3 Virksomhedskontakt og samspil mellem beskæftigelses- og erhvervsområdet Oplæg 1 Malene Barenholdt Götze, Københavns Kommune Oplæg 2 Peter Sinding Poulsen og Frode Fårup, Horsens

Læs mere

Mental Træning og om at Score

Mental Træning og om at Score Mental Træning og om at Score Af Finn Havaleschka Mental Træning og om at Score. Finn Havaleschka, Garuda Research Institute. Dit Mentale Scorekort Det mentale scorekort handler ikke om at score det andet

Læs mere

DEN RIGTIGE PRIS - det ses på bundlinien

DEN RIGTIGE PRIS - det ses på bundlinien DEN RIGTIGE PRIS - det ses på bundlinien v/ Henrik Andersen, Væksthus Midtjylland Få viden om: Prisens vigtighed som konkurrenceparameter Hvornår er prisen rigtig Forskellige prisstrategier Hvordan fastsætter

Læs mere

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT)

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) 1 Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) Medarbejdere og ledere i Borgerservice i Silkeborg, Marianne Kristiansen og Jørgen Bloch-Poulsen 22.10.09 HK Kommunalbladet

Læs mere

som har brug for akademikerne. Det har de også i de mange, mange små og mellemstore virksomheder (SMV'er) i Danmark.

som har brug for akademikerne. Det har de også i de mange, mange små og mellemstore virksomheder (SMV'er) i Danmark. EVALUERINGSRAPPORT INDHOLD 3 FORORD 4 INDLEDNING 6 HVAD KAN EN AKADEMIKER EGENTLIG? 8 KONCEPTET VÆKSTAKADEMIKER 11 VÆKSTDRIVE 12 VIRKSOMHEDERNE 14 RESULTATERNE 16 CASE: FØRSTE MATCH 18 VÆKSTAKADMIKERE

Læs mere

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark 7. oktober 8 Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark Om spørgeskemaundersøgelsen Undersøgelsen består af 19 spørgsmål om udenlandske virksomheders syn på Danmark som investeringsland.

Læs mere

Portræt af en pårørende

Portræt af en pårørende SIND Portræt af en pårørende Når én rammes af psykisk sygdom, så rammes hele familien SINDs Pårørenderådgivning Skovagervej 2, indgang 76, 8240 Risskov Telefonrådgivning: 86 12 48 22, 11-17 Administration:

Læs mere

15 måneders strategi/plan for Slipsefyr.dk

15 måneders strategi/plan for Slipsefyr.dk 15 måneders strategi/plan for Slipsefyr.dk Step 1 (Oktober- december 2014): Positionerne på det danske og især det svenske marked skal styrkes op mod jul/nytår, der er en af de helt store højtider for

Læs mere

Finn Kjærsdam, der var gæst hos Venstre på University College. Begge arrangementer er omtalt i Erhverv Hjørrings nyhedsbrev.

Finn Kjærsdam, der var gæst hos Venstre på University College. Begge arrangementer er omtalt i Erhverv Hjørrings nyhedsbrev. NYHEDSBREV NR. 21, 19. NOVEMBER 2012 Indhold: (Klik på teksten og gå direkte til artiklen). Iværksætteruge med fuld musik side 2 Iværksætterpris 2012 til Cre8tek Denmark side 4 Ingen udsigt til at Hjørring

Læs mere

FASTHOLDELSE OG TILTRÆKNING AF HØJTUDDANNEDE

FASTHOLDELSE OG TILTRÆKNING AF HØJTUDDANNEDE FASTHOLDELSE OG TILTRÆKNING AF HØJTUDDANNEDE ERFARINGER FRA PARTNERSKABER I LANDDISTRIKTER 4 KAPITEL INTRO SAMMEN STÅR VI STÆRKERE erfaringer fra partnerskaber i landdistrikter Kapitel 4 af 5 Publikationen

Læs mere

Interessentanalyse og danskernes syn på Ringkøbing-Skjern Kommune

Interessentanalyse og danskernes syn på Ringkøbing-Skjern Kommune Interessentanalyse og danskernes syn på Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune Realdania Baggrundsrapport til Udviklingsstrategi 2030 August 2014 AARHUS KØBENHAVN HAMBORG LONDON MALMØ NUUK

Læs mere

Erhvervsastrologi fjernundervisning/overbygning

Erhvervsastrologi fjernundervisning/overbygning Kurset er baseret på undervisning i erhvervsastrologi som selvstuderende og indeholder 6 moduler: Modul 1: Modul 2: Modul 3: Modul 4: Modul 5: Modul 6: Strukturanalyse Strategiplanlægning Entrepreneurship

Læs mere

Rekruttering, Set fra den anden side

Rekruttering, Set fra den anden side Rekruttering, Set fra den anden side en rekrutterings ansvarligs perspektiver og råd Baseret på egen baggrund, erfaringer, kendskab Vi sidder i suppedasen Formål med præsentation: At give forståelse

Læs mere

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune - Virksomhedsbarometer For perioden Medio Oktober 2013 januar 2014 12. februar 2014 1 Indhold Indledning:... 3 Temperaturen på arbejdsmarkedet

Læs mere

Det fleksible arbejdsmarked og en god uddannelse hjælper i krisetider

Det fleksible arbejdsmarked og en god uddannelse hjælper i krisetider Organisation for erhvervslivet oktober 2009 AF ØKONOMISK KONSULENT JENS ERIK ZEBIS, JEZS@DI.DK De fleste er kun ledige ganske kortvarigt. Det fleksible danske arbejdsmarked og god uddannelse øger mulighederne

Læs mere

HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN:

HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: 2014 HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: Indholdsfortegnelse Jobansøgning... 2 Evaluering - Jobsøgning... 3 Virksomheden... 4 Evaluering

Læs mere

Radikale Venstre Thy Mors Vi kæmper for kulturen, naturen og nærdemokratiet

Radikale Venstre Thy Mors Vi kæmper for kulturen, naturen og nærdemokratiet Referat fra Radikale Venstre Thy Mors generalforsamling onsdag d. 17. april 2013 kl. 19.30 i Plantagehuset 1. Valg af dirigent, sekretær og stemmetællere Henrik Bolt Jørgensen valgtes til dirigent og Peter

Læs mere

Hvor mange. har en kundestrategi? Hvor mange. har et CRM system? Forretningssystemer 2013 Per Østergaard Jacobsen. www.efficiens.

Hvor mange. har en kundestrategi? Hvor mange. har et CRM system? Forretningssystemer 2013 Per Østergaard Jacobsen. www.efficiens. Hvor mange har en kundestrategi? Hvor mange har et CRM system? Forretningssystemer 2013 Per Østergaard Jacobsen www.efficiens.nu Det var godt, vi fik det bedre - men det havde været bedre, hvis vi havde

Læs mere

Køn, uddannelse og karriere

Køn, uddannelse og karriere Køn, og karriere Lederne Oktober 14 Indledning Undersøgelsen belyser lederkarrieren, herunder hvordan lederne fik deres første lederjob, hvad der var deres væsentligste motiver til at blive leder, og hvilke

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

Hver 10. nyuddannede akademiker er den første i virksomheden

Hver 10. nyuddannede akademiker er den første i virksomheden Hver. nyuddannede akademiker er den første i virksomheden Hver tiende nyuddannede akademiker er den eneste i virksomheden, når man ser på de nyuddannede, der går ud og finder job i små og mellemstore virksomheder.

Læs mere

FORSIKREDE LEDIGE 2015

FORSIKREDE LEDIGE 2015 FORSIKREDE LEDIGE 2015 OVERORDNET STRATEGISK FOKUS 3-5 ÅR Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og styrke kommunens brand

Læs mere

Overordnet set skelnes der mellem to former for mobilitet: Geografisk og faglig mobilitet.

Overordnet set skelnes der mellem to former for mobilitet: Geografisk og faglig mobilitet. Geografisk mobilitet 1. Indledning En mobil arbejdsstyrke er afgørende for et velfungerende arbejdsmarked. Mobilitet viser sig ved, at den enkelte lønmodtager er villig og i stand til at søge beskæftigelse

Læs mere

FORBERED DIG TIL FREMTIDEN ANSÆT EN AKADEMIKER

FORBERED DIG TIL FREMTIDEN ANSÆT EN AKADEMIKER FORBERED DIG TIL FREMTIDEN ANSÆT EN AKADEMIKER SMV er De innovative SMV er De innovative SMV er ansætter over dobbelt så mange højtuddannede inden for alle fagområder Kære virksomhed Højtuddannede i små

Læs mere

citrus case Forsvaret

citrus case Forsvaret citrus case Forsvaret citrus case Forsvaret Med ca. 24.000 medarbejdere er Forsvaret i dag en moderne virksomhed i konstant udvikling, og der er derfor et stort rekrutteringsbehov til Forsvarets uddannelser,

Læs mere