UDFORDRINGEN. dilemmaer og udfordringer i rekruttering af udenlandsk arbejdskraft

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDFORDRINGEN. dilemmaer og udfordringer i rekruttering af udenlandsk arbejdskraft"

Transkript

1 UDFORDRINGEN dilemmaer og udfordringer i rekruttering af udenlandsk arbejdskraft

2 UDFORDRINGEN dilemmaer og udfordringer i rekruttering af udenlandsk arbejdskraft Redaktion: Jens Folkersen og Ole Jensen Tekst: Marianne Schjøtt Rohweder Grafisk arbejde: grafit.dk Tryk: FOA Fag og Arbejde Pjece er udgivet med støtte fra Beskæftigelsesministeriet og kan hentes på: Illustrationer: s. 3: Hilde Lillejord/POLFOTO, s. 7: Mike Kollöffel, s. 13: Steen Wrem/ POLFOTO, s. 17. Jens Dige/POLFOTO, s. 18: Sara Skytte /POLFOTO, s. 21: Markussen Tobias Selnæs/POLFOTO, s. 28: Per Folkver/POLFOTO, s. 29: Jacob Ehrbahn/POLFOTO. Øvrige foto: istockphoto Udgivet af FOA Fag og Arbejde, december 2009

3 udfordringen 1 indhold Indledning: Fremtidens udfordring... 3 Kapitel 1 Udenlandsk arbejdskraft i danmark Udfordringerne til den danske model Arbejdskraftens bevægelighed Rekrutteringsprocessen Kommunale og private arbejdsgivere Løn- og arbejdsvilkår Uddannelsesopgaven Et sundt arbejdsmiljø også for udlændinge Integration på job og i samfund Udfordringerne en opsummering... 31

4 2 udfordringen

5 udfordringen 3 Fremtidens udfordring Det er ikke nogen nyhed, at det offentlige arbejdsmarked står overfor store udfordringer, når det gælder om at dække behovet for arbejdskraft i de kommende år. Generelt stiger middellevetiden, og med en befolkningssammensætningen, der ændrer sig markant, vil de geografiske forskelle også øges. Derudover står kommunerne også med et aldersmæssigt problem blandt de ansatte, hvor store grupper vil trække sig tilbage indenfor de kommende år. Nogle af landets kommuner kan derfor se frem til meget store udfordringer, hvis de skal løse opgaverne især indenfor omsorg og pleje. For hænder kommer der til at mangle. Det vurderes, at den samlede arbejdsstyrke vil blive reduceret med personer frem til Ledighed løser ikke problemerne Et voldsomt skift i ledighedstallene i kølvandet på den finansielle krise har indenfor det seneste år betydet, at en historisk lav ledighed er steget med 97 %*) til 6 % eller personer. FAKTA Inden for ældreområdet vil underskuddet af arbejdskraft om 15 år se sådan ud: Social- og sundhedspersonale: personer Kontorpersonale: personer Rengøringspersonale: personer Syge- og sundhedspersonale: personer Kilde: Ugebrevet A4, nr. 16, 2007 Denne nye udvikling har dog ikke ændret ved det faktum, at der stadig mangler og fortsat kommer til at mangle arbejdskraft på det offentlige område. Ledigheden løser ikke problemerne i de områder af Danmark, hvor der er forholdsvis mange ældre, og for de unge, der nu kommer ud på arbejdsmarkedet, *) 2. Kvartal af 2009, Danmarks Statistik

6 4 udfordringen er arbejdsområdet og lønnen ikke attraktiv, fordi udbuddet af uddannelser og job er så stort. Derfor skal der stadig tænkes langt, i helheder og i fastholdelse af arbejdskraften på det offentlige arbejdsmarked. Rekrutteringsviften At skaffe hænder nok til at holde velfærdsamfundet i gang løses ikke med et snuptag. Den indsats, der er brug for, skal spille på mange strenge, og rekruttering og fastholdelse skal løbende indtænkes i uddannelsestilbudene, i overenskomstforhandlinger, i arbejdsmiljøarbejdet og alle andre arbejdsmarkedsrelaterede områder. Den international rekruttering, som denne publikation sætter fokus på, er blot ét af i alt 14 blade i den rekrutteringsvifte, FOA Fag og Arbejde har sammensat, og som tager afsæt i både uddannelse, beskæftigelsespolitik og rekruttering blandt særlige målgrupper. Nationale muligheder International rekruttering kan aldrig træde i stedet for en national indsats, men skal helt bevidst afbalanceres i forhold til lokale behov og andre nationale rekrutteringsmuligheder. Det er vigtigt at være opmærksom på, at rekruttering af medarbejdere uden for landets grænser ikke bliver en hurtig hovsaløsning på et lokalt eller akut problem. Rekrutteringen af udenlandsk arbejdskraft skal altid udspringe af overblik og være en del af en samlet indsats. Som det ses af FOAs rekrutteringsvifte, er de nationale muligheder for at skaffe flere medarbejdere til fx. social- og sundhedssektorer i de fleste af landets kommuner langt fra udtømte. Solid uddannelse, grundig integration Når en kommune ud fra en lokal vurdering beslutter sig for at rekruttere internationalt, er det vigtigt at være opmærksom på, at de arbejds- og uddannelsesvilkår, som gælder for offentlige ansatte på det Rekrutteringsviften

7 udfordringen 5 danske arbejdsmarked, også bliver fundamentet ved ansættelse af medarbejdere fra andre lande. Mange af de udenlandske medarbejdere på FOAs fagområder vil helt naturligt have et uddannelsesbehov, og ikke mindst skal de lære dansk, fordi sprog er en forudsætning for at løse arbejdsopgaverne og integration i samfundet. Hvis man springer over, hvor gærdet er lavest og hopper ud i international rekruttering, uden at have gennemtænkt uddannelsesindsatsen, integrationen på arbejdspladsen så vel som i samfundet, kan det få konsekvenser for fx det faglige niveau i børnepasning og ældrepleje. Omvendt vil en grundig indsats for at uddanne og integrere den nye del af arbejdsstyrken også være udslagsgivende for, om den arbejdskraft, vi får her til landet, bliver et fagligt kompetent supplement, som trives og dermed bliver i jobbet. Fastholdelsen sikres bedst i en solidt gennemtænkt rekruttering. Etik i rekrutteringen De mange udfordringer, der skal gennemtænkes, hvis man skal opnå det ønskede resultat, nemlig en dygtig arbejdsstyrke, der trives i landet og bliver i jobbet, stiller det nye krav til både fagforeninger og arbejdsgivere. Begge parter skal være fagligt forberedt og klædt på til at tage imod denne særlige arbejdskraft. International rekruttering er også en etisk udfordring, som indebærer, at både de involverede aktører og samfundet som helhed er parat til at tage ansvar for, at de medarbejdere, der kommer her til landet for at løse nogle af samfundets vigtigste opgaver, får rimelige arbejds- og levevilkår her i landet. Nogle af de rekrutteringserfaringer, der allerede er høstet, viser, at der findes en risiko for, at de udenlandske arbejdere opfattes som andenrangs arbejdskraft. Og det er vigtigt, at international rekruttering hviler på de samme målsætninger om faglighed, som gælder for de øvrige medarbejdere inden for området, så der ikke åbnes for en ny underklasse af daglejere. Dilemmaer Denne publikation fokuserer på de udfordringer eller dilemmaer, der kan opstå i kølvandet på international rekruttering. Et af de helt store dilemmaer, som kræver en meget stor oplysningsindsats, ja, en holdningsændring, er den kom-her-og-bliv-væk-politik, der har præget det danske samfund de seneste mange år. Den holdning er især et problem, fordi den kan blokere for, at den arbejdskraft, der kommer hertil landet, får en relevant faglig uddannelse, ordentlige arbejdsvilkår og får lyst til at blive her. Når vi ønsker at trække på udenlandsk arbejdskraft, er vi også nødt til at anerkende denne arbejdskraft som en vigtig ressource. Danmark kan ikke opretholde sin velfærd uden en målrettet rekrutteringsindsats. Og hvis vi rekrutterer fra udlandet, fordi vi har brug for arbejdskraften, så må vi også både af

8 6 udfordringen hensyn til de mennesker, der kommer her til landet og vores eget samfunds kulturelle udvikling, være afklarede og etiske omkring konsekvenserne. Det offentlige et nyt område Indtil videre har den politiske opmærksomhed på importen af udenlandsk arbejdskraft udelukkende været rettet mod det private arbejdsmarked fx indenfor byggesektoren, informationsteknologien og lægeog sygeplejerskeområdet. Endnu er erfaringerne med rekruttering indenfor FOAs beskæftigelsesområder begrænsede, fordi international rekruttering her stadigvæk er et forholdsvist nyt fænomen. De erfaringer, der er høstet, er meget blandede. Nogle steder som fx i Billund og Helsingør har den internationale rekruttering været en succes, men der findes andre rekrutteringstiltag, der har knapt så gode resultater. Der er eksempler på, at arbejdskraften udnyttes groft, og at de udenlandske medarbejdere vender tilbage til hjemlandet efter kort tid. Den røde tråd i succeshistorierne kan ikke forvandles til en facitliste, men grundige overvejelser, et tæt samarbejde mellem arbejdsgivere og FOA i processen samt fokus på integration udgør en del af forklaringen, når den udenlandske arbejdskraft glider ind på, trives og gør nytte på det danske arbejdsmarked til glæde for kolleger og brugere. Oplysningsindsats For at sætte mere lys på og ikke mindst bidrage til at styrke og forberede denne internationale rekruttering, har FOA Fag- og Arbejde iværksat et større projekt om international rekruttering. Der er etableret en hjemmeside, der giver oplysninger om international rekruttering og udarbejdet forskellige publikationer til de forskellige målgrupper, der på en eller anden måde er berørt og har brug for mere viden. Projektet er udarbejdet med støtte fra Beskæftigelsesministeriet. Materialet består af: Udfordringen dilemmaer og udfordringer i rekruttering af international arbejdskraft. Til FOA fagforeninger, samarbejdspartnere og andre med interesse for området. FOA og international rekruttering information om FOAs rolle i international rekruttering. Til jobcentre, ambassader, konsulentfirmaer i Danmark og udlandet. Pjecen udgives på dansk og engelsk. Klædt på til international rekruttering værktøjspjece om rådgivning af udenlandsk arbejdskraft i Danmark. Til Afdelinger, virksomheder, arbejdsgivere og tillidsfolk Job på det offentlige arbejdsmarked informationspjece til udlændinge om muligheder for at arbejde og leve i Danmark. Til udenlandske lønmodtagere indenfor social- og sundhedssektoren, pædagogisk sektor, kost- og servicesektoren og teknik- og servicesektoren. Pjecerne udkommer på dansk, engelsk, svensk, tysk og polsk. Ud over pjecerne er der også fremstillet diverse materialer til brug ved messer og andre tiltag i forbindelse med international rekruttering. Hent publikationerne, få mere at vide blandt andet om oplysningsmaterialet og følg med i udviklingen i international rekruttering på:

9 udfordringen 7 1 udenlandsk arbejdskraft i Danmark Når vi i disse år taler om at rekruttere udenlandsk arbejdskraft til Danmark, tænker de fleste på læger, sygeplejersker eller medarbejdere på det private arbejdsmarked, fx indenfor byggeri og IT. Og der har da også været en eksplosion i denne type medarbejdere siden årtusindeskiftet. Alene indenfor de seneste fem år er antallet mere end fordoblet fra til udenlandske medarbejdere, hvoraf de fleste har været beskæftiget inden for byggeriet. Byggeriet er dog et af de områder, der er voldsomt berørt af den økonomiske krise og i det første halve år af 2009 er antallet af udlændinge, der er beskæftiget her, faldet drastisk. Flere udenlandske medarbejdere Det samme fald ses ikke inden for FOAs fagområder. Tværtimod. Og selvom der stadig ikke er overvældende mange udenlandske medarbejdere her, så er det et antal, der de seneste år har været stigende, og det er en stigning, der ser ud til at fortsætte. Antallet af medarbejdere fra især Sverige, Tyskland og Polen, som er de tre største nationaliteter, der i disse år får beskæftigelse indenfor FOA s fagområder, er i løbet af et år steget fra 443 til 648. De nævnte medarbejdere arbejder primært indenfor social- og sundhedsområdet, børneområdet og som serviceassistenter.

10 8 udfordringen Store geografiske forskelle De udenlandske medarbejdere i det offentlige deler sig geografisk efter nationalitet. I Østdanmark er det svenskere, der dominerer, og mange af dem pendler mellem hjem og arbejde. I Sønderjylland trækker man hovedsagelig på tysk arbejdskraft, hvoraf nogle også er grænsegængere, som bor i Tyskland og arbejder i Danmark, mens de fleste udlændinge i Midtjylland og på Sydsjælland, kommer fra Polen. Oftest er den nye arbejdskraft ufaglært eller har en kort uddannelse eventuelt kombineret med forskellig erhvervserfaring. Der er derfor næsten altid en temmelig omfattende uddannelsesopgave forbundet med rekruttering af udenlandsk arbejdskraft til FOAs fagområder. Den tætte brugerkontakt og de problemstillinger, som præger de fleste offentlige job, stiller både store krav til gode danskkundskaber og til en social og kulturel forståelse for det danske samfund. Det er ikke gratis at uddanne ufaglært arbejdskraft, og denne udgift afspejler sig da også i de fravalg, nogle kommunale arbejdsgivere har foretaget. For mens nogle kommuner har valgt at investere i udenlandsk arbejdskraft, er der andre, som fx Kolding, der har sagt nej tak blandt andet af økonomiske grunde. Et marked for international rekruttering For entreprenante personer er FOAs arbejdsområder lige nu uopdyrket land, og manglen på arbejdskraft indenfor især rengøring, omsorg og pleje vil givet pirre kreativiteten. Den udvikling, der allerede er i gang, er et fingerpeg om, at endnu flere både inden- og udenlandske konsulent-, vikar- og rekrutteringsfirmaer vil målrette modeller i forhold til det offentlige arbejdsmarked i Danmark. Et rekrutteringsværktøj Et job indenfor et af FOAs arbejdsområder kan også i sig selv være et rekrutteringsredskab, som andre end de kommunale arbejdsgivere vil benytte sig af. Det gælder fx. i forhold til rekruttering af højtuddannet arbejdskraft til sygehusene. Et eksempel er Hillerød, hvor et rekrutteringsfirma gerne ville kunne tilbyde den kvalificerede (mandlige) arbejdskraft, de søgte, arbejdsgaranti inden for FOAs område for en medfølgende ægtefælle. Området er stadig nyt og rekrutteringsmuligheder og - modeller slet ikke afklarede. Der opstår hele tiden nye måder at rekruttere på og dermed opstår der også nye udfordringer for offentlige arbejdsgivere og FOAs lokale afdelinger. Der er en stor opgave i at sikre, at den udenlandske arbejdskraft ansættes på samme vilkår som danske medarbejder, at det gennem uddannelse og oplæring sikres, at arbejdskraften har tilstrækkelig faglighed og ikke mindst lærer dansk på et niveau, der sikrer både opgaveløsning og integration. Internationale hensyn Danmark har som nævnt et etisk ansvar i forhold til den arbejdskraft, vi inviterer her til landet, men etikken skal også være i orden i forhold til de lande, vi får arbejdskraften fra. Beskæftigelsen i de øvrige EU-lande, fx i Tyskland og Polen vil have stor betydning for, hvor livlig migrationen vil være, og den kan variere i perioder. Men vi skal heller ikke være blinde for, at danske arbejdsforhold kan betyde affolkning af kvalificeret arbejdskraft i de lande, det handler om. Det er måske ikke så stort et problem i forhold til de andre EU-lande, men vi har et ansvar i forhold til ikke at dræne svagere lande, som også har fået lettere adgang til job i Danmark, for kvalificeret arbejdskraft. Omvendt har vi jo opdaget, at konjunkturer kan vende, og det danske arbejdsmarked kan forandre sig. Erfaringer fra fx byggebranchen viser, at der i kølvandet af ansættelse og organisering af arbejdskraften kan følge helt nye sociale og faglige udfordringer i form af ledige udlændinge og ledig dansk arbejdskraft. FOA mener: Det er FOAs holdning, at der især i forhold til de lande, som selv har behov for kvalificeret arbejdskraft, i forbindelse med en målrettet rekruttering, skal ske en afvejning mellem behovet for arbejdskraft her i landet og i det land, arbejdskraften kommer fra.

11 udfordringen 9 2 udfordringer til den danske model Den udenlandske arbejdskraft på FOAs fagområder kommer fra lande, der har andre traditioner for, hvordan arbejdsmarkedet organiseres, end vi kender her i landet. Derfor forestår der både i forhold til de udenlandske arbejdsgivere og til medarbejderne en opgave i at fortælle om Den danske model og informere om organisationernes rolle i løndannelse og rammerne for arbejdet, en position, som i andre lande er langt mindre betydningsfuld, end den er i Danmark. Andre traditioner I modsætning til mange andre lande indenfor EU, er det danske arbejdsmarkedet hovedsageligt reguleret gennem aftaler mellem arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer. Staten lovgiver kun om få ting som fx ferie og barsel, som aftaler mellem arbejdsmarkedets parter kan forbedre. Men lønnen og langt de fleste arbejdsvilkår aftales mellem arbejdsmarkedets parter, og staten griber kun ind i denne aftaleproces, hvis ikke der kan opnås enighed. Udfordringen i at sikre, at de udenlandske medarbejdere og arbejdsgivere spiller efter danske regler er stor og vigtig, fordi risikoen i samspillet med udlandet kan være en opdeling af arbejdskraften i et A- og et B-hold og en underminering af det danske arbejdsmarked og velfærdssamfund. Information til udenlandske virksomheder I forbindelse med international rekruttering findes der to typer af private firmaer. Rekrutteringsfirmaer, der bistår kommunerne med at skaffe og i visse tilfæl-

12 10 udfordringen de med at uddanne arbejdskraften, og vikarbureauer her eller i udlandet, der selv ansætter udenlandske medarbejdere. I forhold til rekrutteringsfirmaerne er der en stor opgave i at informere dem om danske forhold og være med til at sikre kvaliteten i deres ydelser. Hovedopgaven i samarbejdet med vikarbureauerne er at fortælle, at de arbejdsområder, som deres medarbejderne er ansat på, er overenskomstdækket, og at få tegnet en overenskomst. Har arbejdsgiveren adresse i udlandet, hvor regler for ansættelse er helt anderledes end i Danmark, er denne udfordring endnu større, fordi den både handler om at opspore arbejdsgiveren, informere om, at de regler, der gælder i hjemlandet, er aftalebestemte i Danmark samt oplyse om de pligter og det ansvar fx for medarbejdernes trivsel, lovgivningen pålægger arbejdsgiveren. Selvom den udenlandske arbejdsgivere tiltræder den danske overenskomst, der gælder for området, er det derfor også vigtigt, at kontrollere om ansættelseskontrakten følger lovgivningen og ikke indeholder krav til medarbejderne, der underminerer danske vilkår for arbejde og løn. Læs mere om overenskomstarbejdet i kapitel 6. Information til udenlandske medarbejdere De udenlandske medarbejdere skal informeres om de rettigheder, de har ifølge den overenskomst, der dækker deres arbejdsområde. Men også hele medbestemmelsesdelen af den danske model og medarbejderindflydelsen også i det daglige vil være ukendt land for mange udlændinge. I de private firmaer, der kun har udenlandsk arbejdskraft ansat vil der være behov for en aktivt opsøgende indsats. Og en af de lokale FOA afdelingers helt store opgave, når medarbejderne er kommet her til landet, er derfor at sørge for, at de bliver organiseret, og hvis der er over fem ansatte på arbejdspladsen, at de får valgt en tillidsrepræsentant, der kan varetage deres interesser i det daglige. Nye samarbejdstraditioner International rekruttering stiller også nye krav til de samarbejdstraditioner, vi allerede har i det daglige samarbejde mellem FOA og kommunerne.

13 udfordringen 11 De mange udfordringer, der er forbundet med at rekruttere medarbejdere i udlandet, sætter fokus på et tidligt samarbejde mellem den lokale FOA- afdeling og den kommunale arbejdsgiver, som enten selv ansætter udenlandsk arbejdskraft eller benytter sig af private udbydere. Denne tidlige dialog, som allerede bør indledes, når rekrutteringen er på det politiske tegnebræt, kræver en særlig indsats både hos arbejdsgiveren og i den lokale FOA-afdeling for der er ikke tradition for, at kommunen og fagforeningen samarbejde på det politiske plan omkring normeringer, budgetter etc. Men et tidligt og opfølgende samarbejde om international rekruttering mellem fagforening og arbejdsgiverforening kan forebygge rigtigt mange problemer og være med til at sikre, at den rekrutterede arbejdskraft også kan fastholdes. FOA MENER: At rekrutteringsindsatsen på områder med mangel på kvalificeret arbejdskraft efter behov kan suppleres gennem international rekruttering. Der skal ske en inddragelse af de faglige organisationer og der skal være sikkerhed for, at arbejdet udføres efter danske regler og under normale overenskomst- og ansættelsesvilkår.

14 12 udfordringen 3 Arbejdskraftens bevægelighed Arbejdskraften har formelt haft fri bevægelighed inden for EU i flere år, og 1. maj 2009 blev de sidste danske begrænsninger fjernet, da Østaftalen fra 2004, som stillede krav til registrering og anmeldelse af udenlandske lønmodtagere og arbejdsgivere, blev ophævet. Den jobplan, regeringen vedtog i februar 2008, betød desuden, at også den arbejdskraft, der kommer fra lande uden for EU, også er blevet mere tilgængelig for danske arbejdsgivere. Så selvom lovgivningen vedrørende ansættelse af medarbejdere fra lande uden for EU stadig fastsættes i Danmark, og det er sværere at rekruttere fra lande uden for EU end indenfor fællesskabet, er mange barrierer fjernet, blot den udenlandske lønmodtager har et dansk arbejdsforhold. Overordnet kan man dog opfatte det som et etisk dilemma, at Danmark på den ene side har åbnet døren for en del af den udenlandske arbejdskraft, mens en anden del kun har en dør på klem. I forhold til FOAs beskæftigelsesområder kan denne politik udløse specielle udfordringer fx i forhold til den arbejdskraft, der kommer fra eksempelvist Tyrkiet eller fra Filippinerne. Denne sammenhæng stiller store krav til opmærksomhed på, viden om og handling i forhold til de mange nye ansættelsesforhold, der skyder op rundt omkring i landet. Hvem kan arbejde i Danmark? Den lovgivning, der i dag gælder for retten til at opholde sig i Danmark, er bortset fra lønmodtagere fra Lempede vilkår og øget ledighed At det kan være svært at spå om fremtiden og i dette tilfælde at benytte lovgivning til at dimensionere arbejdsmarkedet ses af den uventede udvikling, der er kommet bragende i kølvandet på den finansielle krise. Ændringen i lovgivningen i forbindelse med beskæftigelsespolitikken har betydet, at samtidig med, at ledigheden i løbet af meget kort tid er steget voldsomt, er der i den samme periode åbnet op for fri adgang af en masse ny arbejdskraft.

15 udfordringen 13 de nordiske lande, knyttet til tilhørsforholdet til arbejdsmarkedet. Nordiske borgere Nordiske statsborgere kan frit opholde sig og arbejde her i landet. Der er også en del praktiske forhold, fx vedr. kørekort og skat, der er mindre restriktive for vores nordiske broderfolk end for andre udlændinge EU-borgere Øvrige EU-borgeres ophold i Danmark er bestemt i Udlændingeloven, og udlændige, der ønsker at være i Danmark i mere end tre måneder skal ansøge om opholdsdokument senest tre måneder efter indrejsen. Dette registreringsbevis udstedes ved forevisning af gyldigt ID, fx, pas og ved dokumentation af, at den pågældende enten driver selvstændig virksomhed eller via en ansættelsesbrev kan dokumentere at have lønnet arbejde her i landet. Retten til at opholde sig i Danmark ophører, hvis arbejdsforholdet stopper, og den pågældende ikke længere er erhvervsaktiv, med mindre ledigheden skyldes midlertidig uarbejdsdygtighed. EU borgeren har ret til at få sin familie med til Danmark, hvis familien bor sammen og kan forsørge sig selv. Lønmodtagere fra lande uden for EU Mens arbejdskraften fra andre EU-lande er rimelig mobil, er der stadig trods lempelser i lovgivningen barrierer, der gør det sværere at rekruttere fra lande udenfor EU, fx Tyrkiet (som i øvrigt udgør den største udenlandske medlemsgruppe i FOA - Fag og Arbejde.)

16 14 udfordringen Flere forskellige kriterier i udlændingeloven kan lægges til grund for at give opholdstilladelse til lønmodtagere fra lande uden for EU. Mangel på kvalificeret arbejdskraft Et fast job i Danmark indenfor erhverv, hvor der generelt set er mangel på kvalificeret arbejdskraft, kan berettige til opholdstilladelse. Vurderingen foretages på baggrund af den positivliste, der udarbejdes af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Ingen af de faglige uddannelser på FOAs beskæftigelsesområde figurerer på positivlisten. Men i nærtbeslægtede arbejdsområder er fx sygeplejersker og pædagoger. Opholdstilladelse på baggrund af positivlisten kan gives i op til tre år med mulig forlængelse til fire år. Medarbejderen har ret til at få sin familie med til Danmark, såfremt familien bor sammen og kan forsørge sig selv. Den medfølgende partner får tildelt opholdstilladelse og har ret til at søge arbejde, så længe tilladelsen gælder. Beløbsordningen Alle udlændinge med et konkret jobtilbud med en årlig aflønning, der i skrivende stund er på over kroner og sædvanlige ansættelsesforhold kan få opholds- og arbejdstilladelse i Danmark. Medarbejderen har ret til at få sin familie med til Danmark, såfremt familien bor sammen og kan forsørge sig selv. Den medfølgende partner for tildelt opholdstilladelse og har ret til at søge arbejde, så længe tilladelsen gælder. Udfordringen er blandt andet, at beløbsordningen er etableret for at tiltrække højtuddannet og ikke ufaglært arbejdskraft her til landet. Koncernopholdstilladelse Virksomheder, der henter medarbejdere med særlige evner eller kvalifikationer til Danmark for periodevis at arbejde her, kan få en forhåndsgodkendelse, så medarbejderen kan starte på jobbet, inden formel opholds- og arbejdstilladelse foreligger. Ufaglært og almindeligt faglært arbejdskraft Hvis udlændinge fra lande uden for EU ikke opfylder nogle af de ovenfor nævnte adgangsmuligheder i forhold til kvalifikationer eller lønnens størrelse, skal der være helt særlige beskæftigelsesmæssige grunde til at give opholdstilladelse. Disse særlige hensyn omfatter: At der ikke findes tilgængelig kvalificeret, dansk herboende eller EU arbejdskraft, der kan varetage arbejdet. At arbejdet er af en sådan karakter, at opholds- og arbejdstilladelse kan anbefales. Arbejdsforholdene skal være sædvanlige efter danske forhold. Udfordringer Med flere udlændinge på det offentlige arbejdsmarked, er der helt overordnet et stort behov for, at de instanser, der kommer i kontakt med de udenlandske arbejdssøgende, fx kommuner, jobcentre og FOAs afdelinger rundt om i landet, er ordentligt klædt på til at rådgive i forhold til og overskue denne opgave. På FOAs beskæftigelsesområder vil det være sjældent, at der gives opholdstilladelse til medarbejdere, der kommer fra lande udenfor EU. Men det er en udvikling, der kan vende, og FOA har medlemmer, der er kommet her til landet fx. på beløbsordningen, blandt andet fra Filippinerne. Erfaringerne fra sager med nogle af disse medlemmer viser, at der eksisterer en reel risiko for, at beløbet, selvom det sættes højt, er mere eller mindre fiktivt, det vil sige kan udhules efter forgodtbefindende blandt andet via meget høje huslejer. Greencardordningen Er en ordning for udlændinge med helt særlige kvalifikationer, og her kræves ikke, at der er indgået et ansættelsesforhold med en arbejdsgiver.

17 udfordringen 15 4 rekrutteringsprocessen Hvis problemer skal forebygges og opfanges i tide, er det vigtigt at være opmærksom på, at den internationale rekrutteringsproces består af mange faser. Rekrutteringen skal selvfølgelig planlægges og gennemføres ud fra en overordnet plan, som er tilpasset den enkelte kommune og formålet med ansættelsen. Men undervejs er der forskellige udfordringer for forskellige aktører: Når det overvejes at rekruttere internationalt. Ansættelse af udenlandsk arbejdskraft. I job. Ved arbejdsophør FOA MENER: At der bør etableres et samarbejde mellem arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisation allerede, når det overvejes at rekruttere internationalt. En dialog, der fastholdes også efter ansættelsen, er med til at forebygge problemer og sikre fastholdelse.

18 16 udfordringen Når det overvejes at rekruttere internationalt Som tidligere nævnt er det vigtigt, at den kommunale arbejdsgiver eller den private institution, der påtænker at bruge udenlandsk arbejdskraft, først har udtømt de nationale rekrutteringsmuligheder. Og mest optimalt er det, hvis beslutningen er truffet på baggrund af en langsigtet rekrutteringsplan for kommunen. Det er også vigtigt, at arbejdsgiveren har gjort sig klart, at international rekruttering er forbundet med en økonomisk investering, fordi der er behov for uddannelse, grundig danskundervisning og en særlig integrationsindsats, hvis den rekrutterede arbejdskraft skal kunne fungere og fastholdes. Kommunen kan overveje selv at rekruttere gennem annoncer, på jobmesser i udlandet via jobportaler som fx den, Workindenmark administrerer, entrere med et nationalt eller internationalt rekrutteringsbureau eller får arbejdskraften via en private arbejdsgiver. Men uanset hvilken model, man vælger, er det altid vigtigt at sikre, at den introduktion, der tilbydes, er faglig i orden, at danskundervisningen giver reelle kundskaber, at løn- og arbejdsforhold følger det danske arbejdsmarked, og at der er mulighed for at rådgive og eventuelt tilbyde bolig etc. I forhold til den enkelte medarbejders integration, skal kommende kolleger og brugere forberedes på og inddrages i konsekvenserne af ansættelse af udenlandske arbejdskraft. Der er i skrivende stund stadig et forholdsvist stort behov for at klæde de involverede aktører bedre på til rådgivnings- og oplysningsopgaven. En tæt dialog i den indledende fase mellem arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisation kan forebygge mange senere problemer. En samarbejdsmodel for denne dialog er i mange kommuner en ny udfordring, fordi der mange steder ikke er tradition for et sådant samarbejde på det politiske niveau i beslutningsprocesserne. Og er det en privat institution, der går i rekrutteringstanker, er det også her vigtigt at få etableret en tidlig dialog med FOA. Ansættelse af udenlandsk arbejdskraft I forbindelse med ansættelse skal det praktiske grundlag for at arbejde og leve i Danmark være bragt i orden. Her er det vigtigt, at de involverede aktører tager et ansvar for at rådgive og hjælpe. Der er eksempler fra det private arbejdsmarked, hvor arbejdskraften fx er indlogeret på en måde, som må anses for at være under dansk værdighed. Og indenfor det kommunale område er der erfaringer med private arbejdsgivere, der opkræver høje priser for bolig eller lader medarbejderne betale for introduktionsforløbets uddannelseselementer. Der skal indgås tiltrædelsesoverenskomst i forbindelse med ansættelsen. Udfordringen er bl.a. at sørge for, at tiltrædelser til overenskomster ikke underminerer dem og sikre, at den udenlandske arbejdskraft kommer til at arbejde på vilkår, der både løn- og arbejdsmæssigt svarer til det øvrige danske arbejdsmarked. Den danskundervisning, de udenlandske medarbejdere tilbydes, skal være målrettet og tage udgangspunkt i den enkeltes egne forudsætninger, ligesom den faglige introduktion skal passe til arbejdet og have perspektiv for den enkelte medarbejder, fx danne udgangspunkt for senere at tage en grunduddannelse. Udfordringen er især at sikre, at de mange private udbydere af uddannelse lever op til disse krav.

FOA en aktiv medspiller. om FOA og FOAs arbejde med international rekruttering

FOA en aktiv medspiller. om FOA og FOAs arbejde med international rekruttering FOA en aktiv medspiller om FOA og FOAs arbejde med international rekruttering FOA EN AKTIV MEDSPILLER om FOA og FOAs arbejde med international rekruttering. Redaktion: Jens Folkersen og Ole Jensen Tekst:

Læs mere

Klædt på til udenlandsk rekruttering

Klædt på til udenlandsk rekruttering Klædt på til udenlandsk rekruttering om rådgivning af udenlandsk arbejdskraft i Danmark Klædt på til udenlandsk rekruttering om rådgivning af udenlandsk arbejdskraft i Danmark Redaktion: Jens Folkersen

Læs mere

Ansættelse af udlændinge

Ansættelse af udlændinge Gode råd om Ansættelse af udlændinge Det kan være svært at holde styr på reglerne og vilkårene for at ansætte udlændinge i danske virksomheder. Denne pjece giver et overblik over mulighederne for at ansætte

Læs mere

Løntilskudsjob og virksomhedspraktik

Løntilskudsjob og virksomhedspraktik april 2011 F O A F A G O G A R B E J D E Løntilskudsjob og virksomhedspraktik Tillidsrepræsentantens rolle på private arbejdspladser LØNTILSKUDSJOB OG VIRKSOMHEDSPRAKTIK Tillidsrepræsentantens rolle på

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft gavner Danmark - også i krisetider

Udenlandsk arbejdskraft gavner Danmark - også i krisetider Organisation for erhvervslivet 27. april 29 Udenlandsk arbejdskraft gavner Danmark - også i krisetider AF ØKONOMISK KONSULENT JENS ERIK ZEBIS, JEZS@DI.DK Lempelige regler for tilgangen af udenlandsk arbejdskraft

Læs mere

Bedre integration via arbejdsmarked ved Viggo Thinggaard, formand for LO Silkeborg - Favrskov

Bedre integration via arbejdsmarked ved Viggo Thinggaard, formand for LO Silkeborg - Favrskov Bedre integration via arbejdsmarked ved Viggo Thinggaard, formand for LO Silkeborg - Favrskov LO s holdning / den politiske målsætning Hvor stor er udfordringen Hvad skal der til / værktøjer i beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Pixie-version, januar 2016 Introduktion Pilen peger opad for det syddanske arbejdsmarked og for beskæftigelsesudviklingen i Esbjerg og Fanø Kommuner.

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft

Udenlandsk arbejdskraft GODE RÅD OM Udenlandsk arbejdskraft 2008 GODE RÅD OM UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT Udgivet af DANSK ERHVERV Læs i denne pjece om: Indholdsfortegnelse Reglerne for opholds- og arbejdstilladelse 3 Betingelser

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov for Færøerne om udlændinges adgang til opholdstilladelse. med henblik på visse former for beskæftigelse foretages

Forslag til lov om ændring af lov for Færøerne om udlændinges adgang til opholdstilladelse. med henblik på visse former for beskæftigelse foretages Udlændingeafdelingen Kontor: Udlændingekontoret Sagsbeh: Kristoffer Aagren Sagsnr.: 2014-966-0039 Dok.: 1088469 U D K A S T Forslag til lov om ændring af lov for Færøerne om udlændinges adgang til opholdstilladelse

Læs mere

AKTIVERING. for dig under 30

AKTIVERING. for dig under 30 F O A f a g o g a r b e j d e s a r b e j d s l ø s h e d s k a s s e AKTIVERING for dig under 30 3 INDHOLD 1. Du er under 25 år og uden uddannelse side 4 2. Du er under 25 år og uden uddannelse, men har

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen

FOA din partner på arbejdspladsen F O A F A G O G A R B E J D E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud 2007 FOA er til for dig FOA Fag og Arbejde er et fagligt fællesskab, hvor vi er omkring 205.000 medlemmer. Som medlem

Læs mere

Forord. Jørgen Vorsholt Formand Dansk Arbejdsgiverforening Maj Color profile: Disabled Composite Default screen

Forord. Jørgen Vorsholt Formand Dansk Arbejdsgiverforening Maj Color profile: Disabled Composite Default screen Forord I 2002 tog regeringen sammen med arbejdsmarkedets parter en række initiativer, der skal styrke integrationen af flygtninge og indvandrere på arbejdsmarkedet. 4-partsaftalen om en bedre integration

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads er udgivet af Forbundet af Offentligt

Læs mere

I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre.

I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre. I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre. Vi skal huske at fejre både de store og de små sejre - som aldrig bliver nævnt i aviserne. Som for

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand. 14 mio. europæiske borgere bor fast i et andet EU-land,

Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand. 14 mio. europæiske borgere bor fast i et andet EU-land, Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand Udfordring Et velfungerende indre marked i Europa er en forudsætning for dansk velstand og danske arbejdspladser. 2/3

Læs mere

6. Overvejelser i forhold til at indføre eller styrke optjeningsprincipper

6. Overvejelser i forhold til at indføre eller styrke optjeningsprincipper 6. Overvejelser i forhold til at indføre eller styrke optjeningsprincipper Med en universel velfærdsmodel er Danmark mere udsat end mange andre lande i forhold til globaliseringen og migration. Ind- og

Læs mere

Tag godt imod en kollega i fleksjob. guideline for tillidsvalgte

Tag godt imod en kollega i fleksjob. guideline for tillidsvalgte Tag godt imod en kollega i fleksjob guideline for tillidsvalgte OM FLEKSJOB Tag godt imod en guideline fo Fleksjob er et job på særlige vilkår med offentlig lønrefusion til arbejdsgiveren. Fleksjob bruges

Læs mere

Samarbejde. på arbejdspladser med under 25 ansatte

Samarbejde. på arbejdspladser med under 25 ansatte Samarbejde på arbejdspladser med under 25 ansatte Samarbejde på arbejdspladser med under 25 ansatte Udgivet af Samarbejdssekretariatet Layout: Operate A/S Tryk: FOA Publikationen kan hentes digitalt, eller

Læs mere

Medlemspulsundersøgelse

Medlemspulsundersøgelse Evaluering af kommunalreformen Medlemspulsundersøgelse FOA Juni 2007 REFORMGRUPPEN Medlemspulsundersøgelse om kommunalreformen Forbundet har gennemført en medlemspulsundersøgelse i april måned 2007 med

Læs mere

job i danmark Arbejde med ældre, syge og handicappede o B i danmark JOBB I DAnMA

job i danmark Arbejde med ældre, syge og handicappede o B i danmark JOBB I DAnMA UDNIENIE W DANII job i danmark o B i danmark Informationspjece til udlændinge om muligheder for at arbejde og leve i Danmark working in denm ARBEIT IN DÄ JOBB I DAnMA Arbejde med ældre, syge og handicappede

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads er udgivet af Forbundet af Offentligt

Læs mere

Det er lettere, end du tror integration i virksomhederne

Det er lettere, end du tror integration i virksomhederne Det er lettere, end du tror integration i virksomhederne Integration betaler sig både for den enkelte virksomhed og for samfundet som helhed Nye regler i integrationsloven og i en ny danskuddannelseslov

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

Diskussionsoplæg OK Det private arbejdsmarked. Mine krav dine krav? F O A F A G O G A R B E J D E

Diskussionsoplæg OK Det private arbejdsmarked. Mine krav dine krav? F O A F A G O G A R B E J D E F O A F A G O G A R B E J D E Diskussionsoplæg OK 2014 Det private arbejdsmarked Mine krav dine krav? n overenskomst Det er og skal være medlemmernes krav, der sætter dagsordenen for forhandlingerne om

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Sikkerhedsrepræsentanten

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Sikkerhedsrepræsentanten uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Sikkerhedsrepræsentanten Uddannelsesveje - FIU 2001 Sikkerhedsrepræsentanten er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen sætter fokus dels på FOAs egne

Læs mere

Finansieret af Arbejdsmarkedsrådet for Århus Amt, Koordinationsudvalget i Århus Kommune, Århus Kommune, Ministeriet for Flygtninge Indvandrere og

Finansieret af Arbejdsmarkedsrådet for Århus Amt, Koordinationsudvalget i Århus Kommune, Århus Kommune, Ministeriet for Flygtninge Indvandrere og /2PHGOHPPHUVPRGWDJHOVHDI LQGYDQGUHUHSnDUEHMGVSODGVHQ Finansieret af Arbejdsmarkedsrådet for Århus Amt, Koordinationsudvalget i Århus Kommune, Århus Kommune, Ministeriet for Flygtninge Indvandrere og Integration

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Flere hænder

F O A F A G O G A R B E J D E. Flere hænder F O A F A G O G A R B E J D E Flere hænder Indledning Da regeringen sidste år lovede skattelettelser, der mest kom de bedst lønnede til gavn, glemte den at fortælle, at der var en regning, der skulle

Læs mere

FAKTA OM ORDNINGER FOR AT ANSÆTTE ELLER INDSLUSE FLYGTNINGE PÅ VIRKSOMHEDER

FAKTA OM ORDNINGER FOR AT ANSÆTTE ELLER INDSLUSE FLYGTNINGE PÅ VIRKSOMHEDER FAKTA OM ORDNINGER FOR AT ANSÆTTE ELLER INDSLUSE FLYGTNINGE PÅ VIRKSOMHEDER KORT FORTALT Denne folder beskriver de forskellige ordninger, der kan hjælpe nytilkomne flygtninge og familiesammenførte ind

Læs mere

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats 2018 LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats ET ARBEJDSMARKED I VÆKST Arbejdsmarkedet i Danmark har i en årrække været i fremgang. Fra efteråret 2013 er beskæftigelsen steget med ca.

Læs mere

Har din virksomhed en

Har din virksomhed en SÅDAN Har din virksomhed en SÅDAN rekrutteringsstrategi? DI SeRViCe DI giver dig gode råd til rekruttering og fastholdelse af medarbejdere Kampen om medarbejderne er i gang Medarbejderne er et af de vigtigste

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram for HK Kommunal 2016-2020 Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram som styringsredskab HK Kommunals målprogram understøtter de fælles mål,

Læs mere

BESKÆFTIGELSESMINISTERIET 19. juni 2006 Arbejdstilsynet Sag nr Opgave nr. 1 JSL

BESKÆFTIGELSESMINISTERIET 19. juni 2006 Arbejdstilsynet Sag nr Opgave nr. 1 JSL Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Svar på Spørgsmål 130 Offentligt BESKÆFTIGELSESMINISTERIET 19. juni 2006 Arbejdstilsynet Sag nr. 20060037360 Opgave nr. 1 JSL Beskæftigelsesministerens besvarelse

Læs mere

S 3084 - Offentligt. Spørgsmål: Vil ministeren redegøre for andre sammenlignelige landes green-card-ordninger sammenlignet

S 3084 - Offentligt. Spørgsmål: Vil ministeren redegøre for andre sammenlignelige landes green-card-ordninger sammenlignet S 3084 - Offentligt Dato: 27. juni 2006 Kontor: Internationalt kontor J.nr.: 2006/4010-249 Sagsbeh.: NFI Fil-navn: S 3084 Besvarelse af spørgsmål nr. S 3084 stillet af folketingsmedlem Elsebeth Gerner

Læs mere

AKTIVERING for dig under 30

AKTIVERING for dig under 30 F O A f a g o g a r b e j d e s a r b e j d s l ø s h e d s k a s s e AKTIVERING for dig under 30 3 INDHOLD 1. Du er under 25 år og uden uddannelse side 4 2. Du er under 25 år og uden uddannelse, men har

Læs mere

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Januar 2010. for dig over 30

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Januar 2010. for dig over 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Januar 2010 AKTIVERING for dig over 30 INDHOLD Aktivering for dig over 30 side 3 Ansættelse med løntilskud side 4 Virksomhedspraktik side 4 Vejledning og uddannelse

Læs mere

Forskerskatteordningen, lettere og hurtigere at få kvalificeret

Forskerskatteordningen, lettere og hurtigere at få kvalificeret - 1 Forskerskatteordningen, lettere og hurtigere at få kvalificeret udenlandsk arbejdskraft Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Regeringen lancerede i foråret et udspil til en reform af reglerne

Læs mere

Fællesskab, fordele og faglig bistand

Fællesskab, fordele og faglig bistand SOCIAL-SUNDHED Fællesskab, fordele og faglig bistand FOA på 5 minutter Social- og sundhedspersonale uden grunduddannelse FÆLLESSKAB, FORDELE OG FAGLIG BISTAND FOA 1 Citat Karen Stæhr Formand, Social- og

Læs mere

Jobnet.dk er jobcentrenes tilbud til jobsøgende og arbejdsgivere på internettet.

Jobnet.dk er jobcentrenes tilbud til jobsøgende og arbejdsgivere på internettet. Jobsøgning Jobsøgning Når du er ledig kontanthjælpsmodtager, bliver du løbende indkaldt til møder og samtaler på jobcentret, hvor vi snakker om dine jobmuligheder og din jobsøgning. Jobnet.dk Jobnet.dk

Læs mere

Mulighed for danskundervisning

Mulighed for danskundervisning Mulighed for danskundervisning Virksomheder, der ønsker at tilbyde danskundervisning til medarbejdere, kan vælge selv at betale for undervisningen eller søge kommunen (eller AF) om økonomisk støtte. Der

Læs mere

Integrationsgrunduddannelsen (IGU)

Integrationsgrunduddannelsen (IGU) Integrationsgrunduddannelsen (IGU) Erhvervsrettet uddannelse og integration Temakonference om trepartsaftalens initiativer til arbejdsmarkedsintegration Tirsdag den 20. september 2016 v. Kåre Vind Jensen

Læs mere

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø Tlf. 64 82 82 30 Fax. 64 82 82 40 jobcenter@nordfynskommune.dk www.jobnet.dk Indholdsfortegnelse Virksomhedspraktik. 1 Løntilskud i private virksomheder 2 Løntilskud

Læs mere

VELKOMMEN PÅ DIN NYE ARBEJDSPLADS

VELKOMMEN PÅ DIN NYE ARBEJDSPLADS F O A f a g o g a r b e j d e VELKOMMEN PÅ DIN NYE ARBEJDSPLADS Vi er glade for at skulle være kollega med dig, mens du er ansat hos os. Vi håber, at du vil falde godt til på arbejdspladsen, og at du kan

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver du har, når din

Læs mere

Det er vores store indsatsområde frem til generalforsamlingen 2013.

Det er vores store indsatsområde frem til generalforsamlingen 2013. 1 Mundtlig beretning 2012 Fastholde og tiltrække flere medlemmer Det er vores store indsatsområde frem til generalforsamlingen 2013. Vi skal gøre fagforeningen attraktiv for de unge, der kommer ind på

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET

Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET KONGRES 2016 Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET Indhold FOAs faglige service og kvalitet 3 Om strategien 4 FOAs tilgang til faglig service de 5 principper 6 1. Faglig service der viser handlekraft

Læs mere

Februar 2010 AKTIVERING. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E

Februar 2010 AKTIVERING. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Februar 2010 AKTIVERING for dig under 30 INDHOLD 1. Du er under 25 år er uden uddannelse og har ingen børn side 4 2. Du er under 25 år er uden uddannelse og

Læs mere

Spørgsmål 1: Vil kommunen stadig sende danskundervisning i udbud, for voksne udlændinge?

Spørgsmål 1: Vil kommunen stadig sende danskundervisning i udbud, for voksne udlændinge? Notat Side 1 af 7 Til Til Medlem af Byrådet Knud N. Mathiesen (DF) Orientering Besvarelse af 10-dages forespørgsel fra DF om danskundervisning til udlændinge Spørgsmål 1: Vil kommunen stadig sende danskundervisning

Læs mere

FTF-indspil til trepartsdrøftelser om øget arbejdsudbud

FTF-indspil til trepartsdrøftelser om øget arbejdsudbud 01.10.2008 FTF-indspil til trepartsdrøftelser om øget arbejdsudbud En holdbar løsning på arbejdskraftudfordringen kræver langsigtede investeringer i arbejdsmiljø, forebyggelse og uddannelse. Der er imidlertid

Læs mere

Østeuropæiske arbejdere i

Østeuropæiske arbejdere i Østeuropæiske arbejdere i bygge- og anlægssektoren Rekrutteringsstrategier og konsekvenser for løn-, ansættelses- og aftaleforhold Præsentation ved Jens Arnholtz Hansen Formålet med projektet er at beskrive

Læs mere

Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner

Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner Den 24. juni 2009 Fælles udmelding fra FTF og KL Kommunerne overtager den 1. august 2009 statens opgaver i jobcentrene og dermed ansvaret for indsatsen over

Læs mere

Integration. - plads til forskellighed

Integration. - plads til forskellighed Integration - plads til forskellighed Plads til forskellighed Integration handler ikke om forholdet til de andre. Men om forholdet til én anden - det enkelte medmenneske. Tryghed, uddannelse og arbejde

Læs mere

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Region Midtjylland Koncern HR Udvikling og arbejdsmiljø 2 Mangfoldighedsindsatsen kort og godt FORORD Region Midtjylland ønsker, at personalesammensætningen afspejler

Læs mere

1.7 Arbejdsmarkedsudvalget

1.7 Arbejdsmarkedsudvalget 1.7 1.7.1 49. Beskrivelse af sindsatsen omfatter budgetområdet vedr. indkomstoverførsler som f.eks., arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp, førtidspension, sygedagpenge samt arbejdsmarkedsforanstaltninger

Læs mere

virksomhed Sprogpraktik med mentorstøtte

virksomhed Sprogpraktik med mentorstøtte Sprogpraktik med mentorstøtte Fremtidens udfordring Trods en periode med stigende arbejdsløshed ved vi, at den største udfordring for erne og det danske velfærdssamfund er at have velkvalificerede medarbejdere

Læs mere

Integration på arbejdsmarkedet 2004

Integration på arbejdsmarkedet 2004 Integration på arbejdsmarkedet 2004 Ledernes Hovedorganisation Marts 2004 Indledning I februar 2002 gennemførte Ledernes Hovedorganisation en større undersøgelse om lederens rolle i integrationen på arbejdsmarkedet

Læs mere

TEKNIK- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TEKNIK- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TEKNIK- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... FOA er med sine 200.000 medlemmer i den offentlige sektor langt den største fagforening for tekniske servicemedarbejdere

Læs mere

FORBUND. Mine krav dine krav. Temaer til diskussionsoplæg til privatansatte medlemmer

FORBUND. Mine krav dine krav. Temaer til diskussionsoplæg til privatansatte medlemmer FORBUND Mine krav dine krav Temaer til diskussionsoplæg til privatansatte medlemmer MINE KRAV DINE KRAV FOA 3 Indhold Hvad synes du? Hvad synes du? 3 FOA og det private område 4 Mere løn 6 Pension bedre

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud F O R B U N D E T A F O F F E N T L I G T A N S A T T E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud FOA er til for dig Forbundet af Offentligt Ansatte FOA er et fagligt fællesskab, hvor

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 127 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 127 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 127 Offentligt Fredag d. 10. april 2015 Til beskæftigelsesministeren og folketingets arbejdsmarkedsordførere I forbindelse med det valg der snart bliver

Læs mere

Hvor kommer jeres næste medarbejder fra?

Hvor kommer jeres næste medarbejder fra? Hvor kommer jeres næste medarbejder fra? Nye danskere - ny arbejdskraft Et tilbud til virksomheden fra kommuner, AF, DA og LO i Frederiksborg Amt Nye danskere - ny arbejdskraft Overvejer I at ansætte nye

Læs mere

UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN

UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN ISSN: 1902-5866 NYHEDSBREV Bruger- og pårørenderåd oktober 2007 UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN I august 2007 fremlagde Regeringen Kvalitetsreformen, som skal sikre fornyelse og udvikling af kvaliteten

Læs mere

SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE

SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE Udgivet: Samarbejdssekretariatet 2014 Layout: Operate A/S Tryk: FOA Publikationen kan hentes digitalt,

Læs mere

Til tillidsrepræsentanten. Velkommen på holdet! en pjece til dig, der skal starte på FOAs TR-grunduddannelse

Til tillidsrepræsentanten. Velkommen på holdet! en pjece til dig, der skal starte på FOAs TR-grunduddannelse Til tillidsrepræsentanten F O A F A G O G A R B E J D E Velkommen på holdet! en pjece til dig, der skal starte på FOAs TR-grunduddannelse Velkommen på holdet! En pjece til dig, der skal starte på FOAs

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Når du er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler

Læs mere

Rekruttering af udenlandsk arbejdskraft

Rekruttering af udenlandsk arbejdskraft Rekruttering af udenlandsk arbejdskraft Februar 2006 Rekruttering af udenlandsk arbejdskraft På en række områder bliver det stadig vanskeligere at rekruttere tilstrækkeligt med kvalificerede medarbejdere

Læs mere

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. September 2009. for dig under 30

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. September 2009. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E September 2009 AKTIVERING for dig under 30 INDHOLD 1. Du er under 25 år er uden uddannelse og har ingen børn side 4 2. Du er under 25 år er uden uddannelse

Læs mere

HK HANDELs målprogram

HK HANDELs målprogram HK HANDELs målprogram 2016-2020 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem de seneste fire år arbejdet målrettet

Læs mere

Spørgsmål/svar om Arbejdsmarkedsbalancen

Spørgsmål/svar om Arbejdsmarkedsbalancen NOTAT 8. oktober 2009 Spørgsmål/svar om Arbejdsmarkedsbalancen J.nr. Analyse og overvågning/mll 1. Hvad er formålet med Arbejdsmarkedsbalancen? Formålet med Arbejdsmarkedsbalancen er at understøtte jobcentrene,

Læs mere

Ta' praktik i udlandet (PIU)

Ta' praktik i udlandet (PIU) Ta' praktik i udlandet (PIU) OM... Praktik I Udlandet Som elev på en erhvervsuddannelse har du mulighed for, at gennemføre hele eller dele af din uddannelse i udlandet med PIUordningen. Man kan godt gennemføre

Læs mere

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Arbejdsmarkedsstyrelsen Februar 2008 Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Denne pjece behandler spørgsmålet om, hvad

Læs mere

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL udkast Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL Forord Rebild Kommunes første personalepolitik er et vigtigt grundlag for det fremtidige samarbejde mellem ledelse og medarbejdere i kommunen.

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

IGU Integrations Grunduddannelse

IGU Integrations Grunduddannelse IGU Integrations Grunduddannelse Lovforslag L 188, vedtaget 3.juni 2016 Integrationskonsulent Khalil Ahmad IGU - Formål at sikre en mulighed for arbejde og opkvalificering for flygtninge og familiesammenførte

Læs mere

1.0 Udviklingen af folkeskolen

1.0 Udviklingen af folkeskolen 1.0 Udviklingen af folkeskolen HOVEDOMRÅDE: 1.0 Folkeskolens udvikling Overordnet princip: IMAK ønsker en fælles folkeskole med et lokalt præg. Principper: 1.1 Skoleudvikling centralt Organisationen ønsker

Læs mere

Hårdt fysisk arbejdsmiljø fordobler risikoen for sygedagpenge

Hårdt fysisk arbejdsmiljø fordobler risikoen for sygedagpenge ONDT I ARBEJDSMILJØET Håndværkere og SOSU'er slider sig syge på jobbet Af Lærke Øland Frederiksen @LaerkeOeland Onsdag den 14. oktober 2015, 05:00 Del: Risikoen for at komme på sygedagpenge er dobbelt

Læs mere

Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig

Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig Kompetenceafklaring er en fordel for både ledige og virksomheder. Kompetenceafklaring kan være med til at gøre det lettere for virksomheden at få overblik over især

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som medlem af Teknik- og Servicesektoren

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som medlem af Teknik- og Servicesektoren F O A F A G O G A R B E J D E Det gør FOA for dig som medlem af Teknik- og Servicesektoren Derfor skal du være med i fællesskabet I FOAs Teknik- og Servicesektor samler vi en lang række faggrupper, som

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... Langt de fleste social- og sundhedsassistenter og -hjælpere er medlemmer af FOA. FOA har ca. 200.000 medlemmer

Læs mere

Livslang uddannelse og opkvalificering af alle på arbejdsmarkedet

Livslang uddannelse og opkvalificering af alle på arbejdsmarkedet Regeringen 20. marts 2006 Landsorganisationen i Danmark Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd Akademikernes Centralorganisation Ledernes Hovedorganisation Dansk Arbejdsgiverforening Sammenslutning

Læs mere

Side 1 af 6 Når du bruger arbejdskraft fra et andet land Dato for 28 jun 2011 10:29 offentliggørelse Resumé Vejledningen fortæller arbejdsgivere, hvordan de kan knytte udenlandsk arbejdskraft til deres

Læs mere

Målprogram for HK Stat 2016 til 2020 godkendt på HK Stats kongres

Målprogram for HK Stat 2016 til 2020 godkendt på HK Stats kongres Stærkere fagligt fællesskab og mere tilfredse medlemmer HK Stats målprogram opstiller de overordnede rammer og mål for fagforeningens indsats de kommende fire år. Målene afspejler medlemmernes og organisationens

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud F O A F A G O G A R B E J D E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud 2006 FOA er til for dig FOA Fag og Arbejde er et fagligt fællesskab, hvor vi er omkring 210.000 medlemmer. Som medlem

Læs mere

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering - En forskel, der betaler sig Hvorfor: Ved virksomhedsnær aktivering bliver borgeren aktiveret i en virksomhed. Formålet

Læs mere

Tillidsvalgtes roller og opgaver

Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A f a g o g a r b e j d e Tillidsvalgtes roller og opgaver FØR I opretter en virksomhedspraktik på arbejdspladsen s 4 n Initiativet s 4 n Personalepolitiske retningslinjer s 4 n Virksomhedspraktikantens

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Nye regler pr. 1/7 2006 Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de

Læs mere

INTEGRATIONSSTRATEGI

INTEGRATIONSSTRATEGI INTEGRATIONSSTRATEGI 2017 2018 ODENSE HAR BRUG FOR ALLE - OGSÅ PÅ ARBEJDSMARKEDET BESKÆFTIGELSES OG SOCIALUDVALGET 1 STRATEGISKE FOKUSOMRÅDER 1. EN GOD START I ODENSE FOR ALLE 2. ALLE ER EN DEL AF ARBEJDSFÆLLESSKABET

Læs mere

Frivillige hænder. - nu i flere farver. Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund

Frivillige hænder. - nu i flere farver. Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund Frivillige hænder - nu i flere farver Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund Kære læser Vi har i De Frivilliges Hus i Aalborg igennem længere tid arbejdet med at rekruttere

Læs mere

Undersøgelse af danskkundskabers betydning for flygtninges beskæftigelse

Undersøgelse af danskkundskabers betydning for flygtninges beskæftigelse Undersøgelse af danskkundskabers betydning for flygtninges beskæftigelse 1/11 Politisk såvel som i den integrationsfaglige indsats er der stort fokus på at sikre job og selvforsørgelse for flygtninge.

Læs mere

Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job

Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job Ungepakke August 2012 Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job Siden sommeren 2008 har Danmark været ramt af en omfattende økonomisk krise. Mange unge har mistet deres job under krisen.

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Alt for få unge søger i dag ind på erhvervsuddannelserne. Det betyder, at vi kommer til at mangle industriteknikere, mekanikere, kokke, kontorassistenter

Læs mere