ORDINÆRT KOMMUNALBESTYRELSESMØDE 29. Februar 2016 kl.10.00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ORDINÆRT KOMMUNALBESTYRELSESMØDE 29. Februar 2016 kl.10.00"

Transkript

1 Møde nr. 02/16 29/02/2016 Kommunalbestyrelsen. OD ide 1 af 14 ORDINÆRT KOMMUNALBETYRELEMØDE 29. Februar 2016 kl Ole Dorph Jess vane Kristian Jeremiassen Enok andgreen Palle Jerimiassen Jens Danielsen Bernhardt Olsen akio Fleischer Kristian Broberg Ole I. Frederiksen Jens Immanuelsen Jørgen Kruse Jens Kr. Therkelsen Jens Vetterlain Peter Olsen Hans Aronsen Bendt Broberg Kristiansen Ane Hansen Karl Markussen Edvard Geisler Naja Petersen IA IA IA IA A A A Referent: Tilforordnede: Afholdt: Hans Eriksen Direktionen Ilulissat Dagsorden Foreløbigt regnskab Afstemning alkohol avissivik Fysisk Udviklingsplan for Ilulissat Planstrategi Kommunens anlægstilskud til multiarena i Ilulissat Medlemsforslag Peter Olsen om whistleblowerordning Medlemsforslag Jess vane om Narhvalkvoter LUKKET PUNKT Ansøgning alkoholbevilling hotel Avannaa, Ilulissat Mødet slutter naavoq Underskriftsblad:... 14

2 Møde nr. 02/16 29/02/2016 Kommunalbestyrelsen. OD ide 2 af 14 agsnr. /emne Foreløbigt regnskab 2015 Bilag nr. 001 Journal nr Resume: tatus for økonomien den 12. februar 2016 Bemærk at tallene for regnskabsåret 2015 endnu ikke er blevet færdiggjort, der vil derfor komme ændringer i forhold til regnskaberne. Under budgetterringen for 2015 har man ellers regnet med at der vil være et overskud på budgetterne med mio. kr. Dog er der indtil nu et overskud på mio. kr. ved driftsomkostningerne. Der vil under færdiggørelsen af regnskaberne komme en klar redegørelse under konto 9, der til dels er en stigning af gæld i forhold til tidligere år. En af årsagerne til at status for økonomien ligger på 116. mio. kr. er, at mange af regningerne først bliver betalt i løbet af januar-februar måned. Den 12. februar 2016 har kommunen en kassebeholdning på, hvor kommunen har mio. kr. inklusiv kassekreditten. I forhold til kommunens regninger for 2015 betaler kommunen sine løbende og store regninger ved starten af året og i løbet af de 2 / 3 måneder. Kommunens kassekredit hos Grønlandsbanken dags dato er højest på mio.kr. Under udarbejdelsen af kommunens regnskaber for 2015 i januar måned har Grønlandsbanken skåret kassekreditten med 5. mio. kr. Og skal i løbet af 2016 skære med mio. kr. om måneden. Kassekreditten vil derfor blive skåret med i alt 15. mio. kr. i Når de stående udvalg har fremkommet med deres udtalelser vedrørende regnskaberne, skal sagen sendes videre til Økonomi udvalget. Når Kommunalbestyrelsen så har givet sit endelige godkendelse skal regnskaberne blive behandlet af revisorerne. Man har som projekt inkluderet bilagene i grafer, efter der er blevet ansat 2 personer i økonomiafdelingen. Hvor man har inkluderet arbejdsløsheds tallene. Det bemærkes at arbejdsløsheds tallet er faldende og dermed et fald ved det offentlige udgifter. Disse forhold vil i fremtiden blive inkluderet til økonomi udvalgets orientering. Økonomiudvalgets Godkendt som indstillet. Tillæg til beslutning: Udvalget besluttede at undersøge muligheden for at nedbringe restancerne som en forbedring inden for kommunens muligheder f.eks. ved forsendelse af restanceudtog. Det indstilles at der undersøges hvilke omstændigheder, der er til grund for overskridelserne af hallernes drift. Bilag; Balance / Nalimmassaanermut takussutissat tatus for regnskabet for 2015 / Naatsorsuutit killiffiat Bilag for kommunens beholdning hos Banken for Indstilling: Hermed indstilles at Foreløbigt regnskabsresultat 2015 tages til efterretning.

3 Møde nr. 02/16 29/02/2016 Kommunalbestyrelsen. OD ide 3 af 14 agsnr. /emne Afstemning alkohol avissivik Bilag nr. 002 Journal nr Resume: avissik har fremsendt underskriftsindsamling, med anmodning om, at salg af alkohol i bygden forbydes. agsfremstilling: En egentlig afstemning blev afholdt 19. januar, hvor resultatet blev som følger: Afstemingens resultat alg af alkoholdrikkevare skal stadigvæk være åben 12 alg alkoholdrikkevare skal lukkes 21 Blank 1 temmeberettige 39 Antal stemmeberettige der deltog 34 Ubrugte stemmesedler 5 Indstilling: Kommunalbestyrelsen bedes træffe beslutning om, hvorvidt der overfor Naalakkersuisut skal fremsættes officiel anmodning om forbud mod alkohol i avissivik. Bilag:

4 Møde nr. 02/16 29/02/2016 Kommunalbestyrelsen. OD ide 4 af 14 agsnr. /emne Fysisk Udviklingsplan for Ilulissat Bilag nr. 003 Journal nr Resume: om grundlag som udviklingsplanen er der gennemført en række analyser af bindinger og forudsætninger. Herudfra er der udarbejdet et forslag til disponering af området på Nordre Næs og ved Bredebugt til fremtidig byudvikling. Udviklingsplanen er koordineret med planerne for udvidelse af lufthavnen og udbygning af vejanlæg og infrastruktur mellem Ilulissat og lufthavnen. Lovgrundlag: Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010 om planlægning og arealanvendelse. Inatsisartutlov nr. 34 af 9. december 2015 om ændring af Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010 om planlægning og arealanvendelse. Qaasuitsup Kommuneplan med tillæg. trategi agsfremstilling: Udviklingsplanen fastlægger på hovedstrukturniveau disponeringen af potentielle byudviklingsmuligheder, og de forudsætninger der skal på plads for at disse muligheder kan udnyttes i tilknytning til projektet for udvidelse af lufthavnen. Der fastlægges således inddragelse af nye byområder, men også behovet for anlæg af infrastruktur med veje og forsyningsanlæg, der kan udgøre grundlaget for at igangsætte aktiviteter vedrørende, hvilke anlægsønsker der kan ansøges til ved Finanslov 2018 Økonomiske konsekvenser: Fysisk Udviklingsplan for Ilulissat giver ikke anledning til direkte kommunaløkonomiske konsekvenser. Dette vil først ske i forbindelse med optagelse byggemodning i kommunens budget. Konsekvenser: Administrationen anbefaler, at Fysisk Udviklingsplan for Ilulissat godkendes som grundlag for udarbejdelse kommuneplantillæg med overordnede bestemmelser for udbygning af Nordre Næs og på længere sigt områderne ved Bredebugt. Når kommuneplantillæg er udarbejdet vil de blive sendt i offentlig høring. agsbehandlingen: Udvalg for Infrastruktur, Anlæg og Miljø. Kommunalbestyrelsen Indstilling: Administrationen foreslår Udvalget for Infrastruktur, Anlæg og Miljø at Udvalget godkender administrationens anbefaling.

5 Møde nr. 02/16 29/02/2016 Kommunalbestyrelsen. OD ide 5 af 14 Udvalgets Godkendt. Direktøren nævnte, at forvaltningen er ved at undersøge, om Ilulissat by kan fortættes. Der er derfor sat et arbejde i gang med, hvor der kan findes nye byggemuligheder. Udvalget ønsker, at muligheden for byggeri på sletten opprioriteres frem for byggeri på Nordre Næs og nord for lufthavnen ved Bredebugt. Bilagsmateriale: Bilag : Forslag til Fysisk Udviklingsplan for Ilulissat.

6 Møde nr. 02/16 29/02/2016 Kommunalbestyrelsen. OD ide 6 af 14 agsnr. /emne Planstrategi 2016 Bilag nr. 005 Journal nr Resume: En planstrategi er et politisk dokument, der skal synliggøre Kommunalbestyrelsens strategi for fremtidens udvikling i kommunen. Planstrategien danner således grundlag for revision af Qaasuitsup Kommuneplan , ligesom den danner grundlag for en overordnet strategi for sektorplaner og politikker og et nyt slogan for udviklingen: Vækst gennem mangfoldighed. På møde 07/15 den vedtog udvalget, at den gældende planstrategi justeres og genvedtages i sin nuværende form, som grundlag for en tematisk revision af kommuneplanen. Planstrategi 2016 er koordineret med Naalakkersuisuts principbeslutning på efterårssamlingen 2015 om Grønlands lufthavne, samt koalitionsaftalerne i Naalakkersuisut og i Kommunalbestyrelsen. Lovgrundlag: Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010 om planlægning og arealanvendelse. Inatsisartutlov nr. 34 af 9. december 2015 om ændring af Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010 om planlægning og arealanvendelse. Qaasuitsup Kommuneplan med tillæg. trategi agsfremstilling: Planstrategi 2016 skal indeholde oplysninger om den kommuneplanlægning, der er gennemført efter den seneste revision af kommuneplanen, kommunalbestyrelsens vurdering af og strategi for udviklingen, samt en beslutning om hvordan kommuneplanen skal revideres. Økonomiske konsekvenser: Planstrategi 2016 giver ikke anledning til direkte kommunaløkonomiske konsekvenser. Dette vil først ske i forbindelse med optagelse af handlingsplanerne fra sektorplanerne i kommunens budget. Konsekvenser: Forslag til Planstrategi 2016, skal sendes i offentlig høring i mindst 6 uger. Høringsperioden fungerer samtidigt som forudgående offentlighedsfase i kommuneplanprocessen for udmøntning af strategien. Administrationen anbefaler, at Forslag til Planstrategi 2016 sendes i offentlig høring i 6 uger i april maj med henblik på endelig vedtagelse lige efter sommerferien Planstrategi 2016 danner grundlag for revision af kommuneplanen. Dette arbejde kan påbegyndes når planstrategien en endelig vedtaget efter høringsperioden, og der på Naalakkersuisuts forårssamling er truffet beslutning om elvstyrets sektorplan for luftfart. agsbehandlingen: Udvalg for Infrastruktur, Anlæg og Miljø. Kommunalbestyrelsen Indstilling: Administrationen foreslår Udvalget for Infrastruktur, Anlæg og Miljø

7 Møde nr. 02/16 29/02/2016 Kommunalbestyrelsen. OD ide 7 af 14 at Udvalget gennemgår administrationens forslag samt det nye slogan med det fokus i øje, at forslaget skal udbygges med: Hvad vil vi være kendt for i Qaasuitsup Kommunia og hvordan får vi erhvervsudvikling til at træde endnu mere i karakter, med hensyn til fiskeri, forskning og uddannelse samt turismeerhvervet. Udvalgets Godkendt. Bilagsmateriale: Bilag : Forslag til Planstrategi 2016.

8 Møde nr. 02/16 29/02/2016 Kommunalbestyrelsen. OD ide 8 af 14 agsnr. /emne Resume: Kommunens anlægstilskud til multiarena i Ilulissat Bilag nr. 006 Journal nr Initiativet om at etablere en kunstgræsbane her i Ilulissat har været en sag der er blevet kæmpet for i snart 4 år med initiativtager Knud Fleischer og vend Pedersen (DBU) som forgangsmænd. Formålet med initiativet har fra starten været at skabe en kunstgræsbane i Ilulissat med børn og unge som det primære fokusområde, og at skabe en ramme hvor der kan spilles fodbold og andre former for idræt året rundt. Der blev afholdt et borgermøde om projektet i august 2015 hvor de fremmødte blev præsenteret for hvilke muligheder og aktiviteter der kan afholdes i hallen. De fremmødte tilkendegav med det samme deres støtte og i de efterfølgende måneder samlede samtlige erhvervsdrivende i Ilulissat kr ,- sammen til det projektmateriale som skal præsenteres for de fonde som er interesserede i et projekt som dette. Her har initiativgruppen foruden Lokal og Anlægs Fonden kontakt til Bikuben fonden, Villum Fonden, Velux Fonden, A. P. Møller Fonden. Initiativgruppen har fået en ny bestyrelse og der har i det seneste halve år blevet afholdt møder hver uge og der kommunikeres dagligt mellem medlemmerne og de involverede i Danmark. Arkitekten bag projektet, øren Nielsen var her i Ilulissat i starten af december, for at se på de eksisterende forhold, aflæse den tiltænkte placering og ikke mindst for at finde frem til hvilke aktiviteter denne bygning skal kunne rumme. Han afholdte en række møder med entreprenører og ingeniører for at finde frem til et materialevalg og hvilken etableringsform der er mest praktisk her på Grønland, der blev afholdt møde med skoleledere, forvaltningsledere, politiet og 8-9 klasserne er blevet spurgt om hvilke aktiviteter de savnede og godt kunne tænke sig. Alt dette i den uge han var her og resultatet er altså den projektbeskrivelse som er vedlagt som bilag. Lovgrundlag: Budget agsfremstilling: Ud fra status på projekt - overdækket kunststofbane i Ilulissat - som kommunen har modtaget første tekstudkast med idéskitse, skal der på nuværende tidspunkt allerede træffe beslutning omkring projektet fra økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen. For før jul afholdte initiativgruppen et møde med Jakob Færch fra Lokal og Anlægs Fonden hvor de gennemgik de kriterier der stilles af dem i forbindelse med vores projekt. Under gennemgangen af de kriterierne blev der sagt at der er 2 lignende projekter under vejs her på Grønland og Lokal Og Anlægs Fonden vil kun støtte et projekt af denne størrelse. Et af kravene der stilles er at hvis Lokal og Anlægs Fonden går ind og støtter projektet med kr. 10 mio. så skal Qaasuitsup Kommunia ligeledes bidrage med kr. 10 mio. Til sammenligning har Kujalleq i deres overslag afsat kr. 6 mio. til et lignende projekt og det forventes at Kommuneqarfik ermersooq også inden for kort tid vil afsætte penge til et projekt.

9 Møde nr. 02/16 29/02/2016 Kommunalbestyrelsen. OD ide 9 af 14 Initiativgruppen her i Ilulissat er dog i forhold til de andre projekter så langt fremme at der nu kan præsenteres et færdigt projektforslag, et projektforslag som der er blevet arbejdet på i 4 år. Da der er tale om en bygning af væsentlig størrelse har driften fra starten af været et omdrejningspunkt for udarbejdelsen af projektet, og resultatet er at selve hallen ikke er opvarmet og det er kun græsarealet som vil blive holdt frostfri i de koldeste måneder. amtidig vil kommunens overskudsvarme fra forbrændingsanlægget ville kunne blive brugt, hvilket ikke er tilfældet i dag. Driftsmæssigt er projektet udarbejdet således der i hallen er gjort plads til et fitness center, der er butikslokaler, plads til café/restaurant således at disse kan dække, om ikke andet supplere den daglige drift af bygningen. Projektet er nu nået så langt at det endelige projektforslag vil blive præsenteret d. 4. februar på Hotel Arctic over for repræsentanter fra kommunen, projektets sponsorer og ikke mindst Jakob Færch fra Lokal Og Anlægs fonden, som fra starten af har fulgt og- været inddraget i projektets udarbejdelse. Initiativgruppen Ilulissani Ivigaasamik Qallikkamik Arsaattarfittaarniaqatigiit har efter øren Nielsens besøg afholdt et møde med Naalakkersuisoq for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke, Nivi Olsen samt Departementchef Michael Kristensen under deres besøg her i Ilulissat. Der er også afholdt et møde med Nuka Kleemann der også er formand for Grønlands Idrætsforbund hvor han har tilkendegivet sin fulde støtte til initiativet, for i forbindelse med oprettelsen af en kunstgræsbane muliggør man samtidig med tiden også etablering af en idrætshøjskole eller en idrætslinje på P, og set i øjne af de gymnasieelever som i øjeblikket følger en idrætslinje på GU-Nuuk, ville en idrætsleder uddannelse via P være en oplagt opfølgning. Tegnestuen Vandkunsten har lavet projekter som dette før og der er i selve projektet gjort plads til de faciliteter som en bygning som denne vil medføre. Det er et gennemtænkt resultat som Initiativgruppen er meget stolte af at kunne præsentere her d. 4. februar. Økonomiske konsekvenser: kr. 5 mio. i 2016 og kr. 5 mio. i 2017 Tillægsbevillingen skal bevilliges og finansieres fra kommunekassen, idet der ikke kan anvises besparelse på andre konti. Konsekvenser: Ved en tilkendegivelse fra Kommunen om at gå ind i projektet med i alt kr. 10 mio. er projektet nået dertil at Jakob Færch fra Lokal Og Anlægs Fonden efter d. 4. februar taget projektforslaget, samt ansøgningen om midler med tilbage til Danmark. Her afholder Lokale og Anlægsfonden et møde d. 12. februar med repræsentanter fra 6-7 andre danske fonde, hvor de vil drøfte samarbejde om projekter i Grønland. Under dette møde vil Jakob Færch fremlægge projektet. Med efterfølgende tilslutning til projektet fra 1-2 fonde vil betyde at projektet kan igangsættes.

10 Møde nr. 02/16 29/02/2016 Kommunalbestyrelsen. OD ide 10 af 14 Projektet kan ikke realiseres hvis kommunen vælger at afvise indstillingen. agsbehandlingen: Økonomiudvalget Indstilling: Administrationen foreslår Udvalget at Udvalget indstiller punkter til økonomiudvalget til viderebehandling. Da samtlige midler på konto 7 allerede er øremærket i 2016 vil der være tale om en tillægsbevilling på kr. 5 mio. i 2016 og en øremærkning på kr. 5 mio. i 2017 til projektet, såfremt det viser sig at kunne realiseres. UIAM beslutning: Udvalget godkender indstillingen og sender sagen til viderebehandling i Økonomiudvalget. Økonomiudvalgets beslutning: Godkendt som indstillet med stemmerne: For: 5 Imod: 1 Fraværende: 1 Bilagsmateriale: Bilag : Bilag : Bilag : Ilulissani Ivigaasamik Qallikkamik Arsaattarfittaarniaqatigiit 2015dk Ilulissani Ivigaasamik Qallikkamik Arsaattarfittaarniaqatigiit 2015grl Ilulissat_VK1

11 Møde nr. 02/16 29/02/2016 Kommunalbestyrelsen. OD ide 11 af 14 agsnr. /emne Medlemsforslag Peter Olsen om whistleblowerordning Bilag nr. 007 Journal nr Peter Olsen, IA, har fremsendt følgende beslutningsforsalg til kommunalbestyrelsen: Beslutningsforslag til kommunalbestyrelsen om at pålægge Ledelsen til udarbejde retningslinier der giver mulighed for at videregive oplysninger (whistleblowerordning). Begrundelse: En Whistleblower er et person der har mere eller mindre tavshedspligt der videregiver oplysninger når der er sket ulovligheder til ledere og myndigheder. Denne person er som regel ansat i en afdeling eller en forvaltning - hvor der er sket ulovligheder. Personer som bliver serviceret, og ikke mindst de personer som servicerer disse personer vore embedsmænd, bør have mulighed for at fortælle om ulovligheder, uden at frygte for hævnakter fra deres arbejdsgiver. Dette er ikke muligt på nuværende tidspunkt i Qaasuitsup Kommunia. Det er derfor på den baggrund at jeg fremstiller forslaget. Jeg håber at forslaget vil blive imødeset. Indstilling: Kommunalbestyrelsen bedes diskutere forslaget, herunder beslutte om forslaget skal godkendes, med den følge at det overgår til administrativ sagsbehandling, med henblik på udfærdigelse af retningslinjer.

12 Møde nr. 02/16 29/02/2016 Kommunalbestyrelsen. OD ide 12 af 14 agsnr. /emne Medlemsforslag Jess vane om Narhvalkvoter Bilag nr. 008 Journal nr Jess vane,, har sendt følgende forslag til Kommunalbestyrelsen: Hermed sender jeg et forslag til dagsorden i kommunalbestyrelsen ved Qaasuitsup Kommunia vedrørende fordelingsprocenten af hvalkvoter. Fordelingsprocente af hvalkvoter har tidligere vidt forskellige vedtægter i de enkelte bosteder. Men nu fordeles største delen af hvalkvoten til erhvervsfangere vist nok ved brug af inatsisartut lov eller bekendtgørelse. Vi ved at dette er til for at kunne give dem flere indtægter og kød. De fleste fritidsjægere er lønmodtagere iht. IK aftalen og som bliver hjemsendt på grund af manglende opgaver i de enkelte virksomheder. om vi er det bekendt er borgerne især i Upernavik, Uummannaq og Ilulissat og deres bygder levevilkårene for erhvervsfiskere været minimale i de senere år. Jeg skal lige nævne at de faktuelle forhold ved at give eksempel. Der blev tildelt 10 hvaler til Ilulissat. Iht. Bekendtgørelsen kan fritidsjægerne få tildelt op til 10 %. Men på baggrund af udvalgets beslutning havde fritidsjægerne fået tildelt 7 %, men da denne ikke var nok til en hval havde fritidsjægerne ikke fået tildelt en hval udfra den tildelte kvote. Det sker også andre steder, hvor de gamle vedtægter og fangsttraditioner ikke bliver brugt længere. Derudover er de fleste borgere i norden kun blevet tilskuere til hvalerne på grund af restriktioner. Vi lever under meget forskellige forhold i de enkelte bosteder i vores kommune. Vi vil altid anse borgerne i de nordligste bygder ved Upernavik samt Qaanaaq og denne bygder lidt anderledes, da de udelukkende erhverver sig som erhvervsfangere. Og vi skal altid prioritere disse fanger højere. Derfor fremlægger jeg forslag om debat med henblik på at udarbejde ændringsforslag af inatsisartut lov / bekendtgørelse for at kunne have mulighed for at fordele i mere retfærdig fordelingsnøgle i vores kommune. I håb om sagen vil skabe debat. Indstilling: Kommunalbestyrelsen bedes debattere forslaget, herunder beslutte om eventuelle forslag til ændringer skal videresendes til Naalakkersuisut.

13 Møde nr. 02/16 29/02/2016 Kommunalbestyrelsen. OD ide 13 af 14 LUKKET PUNKT agsnr. /emne Ansøgning alkoholbevilling hotel Avannaa, Ilulissat Bilag nr. 008 Journal nr

14 Møde nr. 02/16 29/02/2016 Kommunalbestyrelsen. OD ide 14 af 14 Mødet slutter naavoq Underskriftsblad: Ole Dorph Jess vane Kristian Jeremiassen Enok andgreen Palle Jerimiassen Jens Danielsen Bernhardt Olsen Kristian Broberg akio Fleischer Ole InûsutoK' Frederiksen Jens Immanuelsen Jørgen Kruse Jens Kristian Therkelsen Jens Vetterlain Peter Olsen Hans Aronsen Ane Hansen Bendt Broberg Kristiansen Edvard Geisler Karl Markussen Naja Petersen

Møde nr. 05/15 15/06/2015 Kommunalbestyrelsen (OD) Side 1 af 13. ORDINÆRT KOMMUNALBESTYRELSESMØDE 15. Juni 2015 kl. 09:00

Møde nr. 05/15 15/06/2015 Kommunalbestyrelsen (OD) Side 1 af 13. ORDINÆRT KOMMUNALBESTYRELSESMØDE 15. Juni 2015 kl. 09:00 Møde nr. 05/15 15/06/2015 Kommunalbestyrelsen (OD) ide 1 af 13 ORDINÆRT KOMMUNALBETYRELEMØDE 15. Juni 2015 kl. 09:00 Deltagere: Ole Dorph Jess vane Kristian Jeremiassen Enok andgreen Palle Jerimiassen

Læs mere

ORDINÆRT KOMMUNALBESTYRELSESMØDE 27. maj

ORDINÆRT KOMMUNALBESTYRELSESMØDE 27. maj Møde nr. 05/13 27/05/2013 Kommunalbestyrelsen (OD) ide 1 af 11 ORDINÆRT KOMMUNALBETYRELEMØDE 27. maj 2013 2013 09.00 Deltagere: Ole Dorph Jess vane Kristian Jeremiassen Enok andgreen Palle Jerimiassen

Læs mere

Møde nr. 07/14 28/08/2014 Kommunalbestyrelsen (OD) Side 1 af 14. ORDINÆRT KOMMUNALBESTYRELSESMØDE 28.august 2014 kl. 09:00

Møde nr. 07/14 28/08/2014 Kommunalbestyrelsen (OD) Side 1 af 14. ORDINÆRT KOMMUNALBESTYRELSESMØDE 28.august 2014 kl. 09:00 Møde nr. 07/14 28/08/2014 Kommunalbestyrelsen (OD) ide 1 af 14 ORDINÆRT KOMMUNALBETYRELEMØDE 28.august 2014 kl. 09:00 Deltagere: Ole Dorph Jess vane Kristian Jeremiassen Enok andgreen Palle Jerimiassen

Læs mere

Dagsorden. Godkendelse af dagsorden. Administrationsbemærkninger til dagsorden: Ingen. Beslutning: Dagsorden bliver godkendt.

Dagsorden. Godkendelse af dagsorden. Administrationsbemærkninger til dagsorden: Ingen. Beslutning: Dagsorden bliver godkendt. Dagsorden 17-017 STILLINGSOPSLAG FOR KOMMUNALDIREKTØR... 1 17-018 FLYTNING AF PERSONALE FRA CENTRALADMINISTRATIONFEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. 17-019 AASIAAT KULTURHUS... 4 17-020 AASIAAT SOM CENTRALADMINISTRATION....5

Læs mere

Møde nr. 03/15 30/04/2015 Kommunalbestyrelsen (OD) Side 1 af 18. ORDINÆRT KOMMUNALBESTYRELSESMØDE 30. April 2015 kl. 10:00

Møde nr. 03/15 30/04/2015 Kommunalbestyrelsen (OD) Side 1 af 18. ORDINÆRT KOMMUNALBESTYRELSESMØDE 30. April 2015 kl. 10:00 Møde nr. 03/15 30/04/2015 Kommunalbestyrelsen (OD) ide 1 af 18 ORDINÆRT KOMMUNALBETYRELEMØDE 30. April 2015 kl. 10:00 Deltagere: Ole Dorph Jess vane Kristian Jeremiassen Enok andgreen Palle Jerimiassen

Læs mere

EKSTRAORDINÆRT KOMMUNALBESTYRELSESMØDE 23. oktober

EKSTRAORDINÆRT KOMMUNALBESTYRELSESMØDE 23. oktober Møde nr. 08/15 23/10/2015 Kommunalbestyrelsen. OD ide 1 af 12 EKTRAORDINÆRT KOMMUNALBETYRELEMØDE 23. oktober 2015 10.00 Ole Dorph Jess vane Kristian Jeremiassen Enok andgreen Palle Jerimiassen Jens Danielsen

Læs mere

Møde nr. 05/16 07/09/2016 Kommunalbestyrelsen. OD Side 1 af 13. EKSTRAORDINÆRT KOMMUNALBESTYRELSESMØDE 07. September 2016 kl.09.00

Møde nr. 05/16 07/09/2016 Kommunalbestyrelsen. OD Side 1 af 13. EKSTRAORDINÆRT KOMMUNALBESTYRELSESMØDE 07. September 2016 kl.09.00 Møde nr. 05/16 07/09/2016 Kommunalbestyrelsen. OD ide 1 af 13 EKTRAORDINÆRT KOMMUNALBETYRELEMØDE 07. eptember 2016 kl.09.00 Ole Dorph Apollo Mathiassen meldte afbud kl.9.05 Jess vane Kristian Jeremiassen

Læs mere

Dagsorden Ordinært møde 01/2017 Mødet afholdes i Qaqortoq 15. februar 2017 kl

Dagsorden Ordinært møde 01/2017 Mødet afholdes i Qaqortoq 15. februar 2017 kl Dagsorden Ordinært møde 01/2017 Mødet afholdes i Qaqortoq 15. februar 2017 kl. 09.00 1 FORTEGNELSE OVER PUNKTERNE: Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Pkt. 4 Pkt. 5 Pkt. 6 Pkt. 7 Pkt. 8 Godkendelse af dagsorden Orientering

Læs mere

Møde nr. 04/15 28/05/2015 Kommunalbestyrelsen (OD) Side 1 af 10. EKSTRAORDINÆRT KOMMUNALBESTYRELSESMØDE 28. Maj 2015 kl. 10:00

Møde nr. 04/15 28/05/2015 Kommunalbestyrelsen (OD) Side 1 af 10. EKSTRAORDINÆRT KOMMUNALBESTYRELSESMØDE 28. Maj 2015 kl. 10:00 Møde nr. 04/15 28/05/2015 Kommunalbestyrelsen (OD) ide 1 af 10 EKTRAORDINÆRT KOMMUNALBETYRELEMØDE 28. Maj 2015 kl. 10:00 Deltagere: Ole Dorph Jess vane Kristian Jeremiassen Enok andgreen Palle Jerimiassen

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Ekstraordinært møde. Dagsorden

Kommunalbestyrelsen. Ekstraordinært møde. Dagsorden Forside Ekstraordinært møde Dagsorden Tirsdag den 23. februar 2016 kl. 10.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Charlotte Ludvigsen (IA) Storm Ludvigsen (IA) Uju Petersen (IA)

Læs mere

Ekstraordinært delegeretmøde den 19. marts 2015. Ekstraordinært delegeretmøde i KANUKOKA, den 19. marts 2015, pr. telefon, kl. 13.

Ekstraordinært delegeretmøde den 19. marts 2015. Ekstraordinært delegeretmøde i KANUKOKA, den 19. marts 2015, pr. telefon, kl. 13. Referat Ekstraordinært delegeretmøde den 19. marts 2015 Ekstraordinært delegeretmøde i KANUKOKA, den 19. marts 2015, pr. telefon, kl. 13.00 Deltagere: Delegerede Kommune Kujalleq Kommuneqarfik Sermersooq

Læs mere

Udvalget for Børn, Familie og Skole. Dagsorden

Udvalget for Børn, Familie og Skole. Dagsorden Forside Dagsorden Mandag den 10. marts 2014 kl. 12:00 MIA s mødelokale indgang ved siden af Nota-Bene Indkaldt til møde: Andreas Uldum, (D), formand Uju Petersen, (IA) Charlotte Pike (IA) Monica Dorph

Læs mere

Møde nr. 04/15 01/06/2015 Kommunalbestyrelsen (OD) Side 1 af 11. EKSTRAORDINÆRT KOMMUNALBESTYRELSESMØDE 01. juni 2015 kl. 09:00

Møde nr. 04/15 01/06/2015 Kommunalbestyrelsen (OD) Side 1 af 11. EKSTRAORDINÆRT KOMMUNALBESTYRELSESMØDE 01. juni 2015 kl. 09:00 Møde nr. 04/15 01/06/2015 Kommunalbestyrelsen (OD) ide 1 af 11 EKTRAORDINÆRT KOMMUNALBETYRELEMØDE 01. juni 2015 kl. 09:00 Deltagere: Tilstede: Mødt/Tlf./tedfortræder Ole Dorph Jess vane Kristian Jeremiassen

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Forside Dagsorden Tirsdag den 2. august 2016 kl. 14.30 Medlemmer Ado Holm (IA) Pipaluk Lynge (IA) Justus Hansen (D) Afbud Tim Serritslev (S) Vittus M. Mikaelsen (S) Indkaldt Nikolaj Heinrich (S) Peter

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Forside 1 Dagsorden Møde torsdag den 08. januar 2015, kl. 14.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Allan Pertti Frandsen (IA) Uju Petersen (IA) Suppleant Tim Serritzlev(S) Vittus Maaru

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Dato: 7. november. 2014 Forside 290 Dagsorden Møde fredag den 7. november 2014, kl. 13.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndahl Pedersen Justus Hansen (D) Allan Pertti Frandsen

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Ekstraordinært møde. Dagsorden

Kommunalbestyrelsen. Ekstraordinært møde. Dagsorden Forside n Ekstraordinært møde Dagsorden Tirsdag den 25. marts 2014 kl. 14:00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Malene Lynge (IA) Storm Ludvigsen (IA) pr. telefon Uju Petersen

Læs mere

Møde nr. 08/14 16/09/2014 Kommunalbestyrelsen (OD) Side 1 af 16. ORDINÆRT KOMMUNALBESTYRELSESMØDE 16. September 2014 kl. 10:00

Møde nr. 08/14 16/09/2014 Kommunalbestyrelsen (OD) Side 1 af 16. ORDINÆRT KOMMUNALBESTYRELSESMØDE 16. September 2014 kl. 10:00 Møde nr. 08/14 16/09/2014 Kommunalbestyrelsen (OD) ide 1 af 16 ORDINÆRT KOMMUNALBETYRELEMØDE 16. eptember 2014 kl. 10:00 Deltagere: Ole Dorph Jess vane Kristian Jeremiassen Enok andgreen Palle Jerimiassen

Læs mere

Lokaludvalgsmøde. Referat

Lokaludvalgsmøde. Referat Najukkami ataatsimiititaliaq,tasiilaq Saqqaa Lokaludvalgsmøde Referat Onsdag den 11. februar 2015 kl. 14.00 Medlemmer: Ole Nuko Pia-Gry Christensen Lasarus Mikaelsen Knud Mathiassen Dilare Ertaq 0 Dagsorden

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Dato: 02. juli 2015 Forside 171 Dagsorden Møde torsdag den 02. juli 2015, kl. 09.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Storm Ludvigsen (IA) (Suppleant for Mille Søvndal Pedersen (IA))

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Forside 88 Dagsorden Møde tirsdag den 21. april 2015, kl. 14.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Formand Poul Hansen (supp. for Justus Hansen (D) Allan Pertti

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden

Økonomiudvalget. Dagsorden Forside Dagsorden Torsdag den 18. september kl. 13.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Andreas Uldum (D) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Uju Petersen (IA) Martha Abelsen (S) Ane Egede Mathæussen (S) Per

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde i Bornholms Idrætsråd

Referat for bestyrelsesmøde i Bornholms Idrætsråd Referat for bestyrelsesmøde i Bornholms Idrætsråd Onsdag den 5. december 2012 kl. 16:00 18:00 Deltagere Bjarne Kruse, Cæsar Funch Jensen, Bjarne Westerdahl, Erik Eriksen, Marian Lundh, Gitte Goldschmidt

Læs mere

side 1 Åben dagsorden for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen

side 1 Åben dagsorden for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 1 Åben dagsorden for Ældre- og Handicapudvalgets møde den 29.10.2007 kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 2 Fraværende: Afbud: Indholdsfortegnelse: 51. Sager og skrivelser til

Læs mere

Referat. til Økonomiudvalget

Referat. til Økonomiudvalget Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Mandag den 3. februar 2014 Mødetidspunkt: 9:30-11:00 Mødested: Deltagere: Borgmesterens mødelokale Johnny Søtrup, Henrik Vallø, Henning Ravn, Jakob Lose, Anders Kronborg,

Læs mere

Bygdebestyrelsen Qeqe-Kap. Ordinær Telefonisk Møde

Bygdebestyrelsen Qeqe-Kap. Ordinær Telefonisk Møde Nunaqarfinni Aqutsisut, Qeqe/Kap Saqqaa Bygdebestyrelsen Qeqe-Kap Ordinær Telefonisk Møde Tirsdag den 15 april 2014 kl. 09:00 Mødedeltagere: Jonathan Jacobsen, Formand(S) Qeq. Ingvar Motzfeldt, Næstformand

Læs mere

Kommune Qeqertalik Kommunalbestyrelse

Kommune Qeqertalik Kommunalbestyrelse Overgangsudvalg, 11. august 2017 kl. 10.00 Kommune Qeqertalik Kommunalbestyrelse Hansen, Ane Nathanielsen, Karl Thue Sørensen, Hector Lennert Samuelsen, Aqqa Aronsen, Hans Petersen, Thomas Kristensen,

Læs mere

Bygdebestyrelsen Arsuk. Referat

Bygdebestyrelsen Arsuk. Referat Bygdebestyrelsen Arsuk Referat Referat den 11. juni 2014 kl. 14.00 Medlemmer Formand, Jørgen Christensen (Siumut) Niels Peter Mikaelsen (Siumut) Ejnar Jakobsen (Inuit Ataqatigiit) 1. Dagsorden Afgørelse:

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Forside Dagsorden Tirsdag den 9. februar 2016 kl. 9.00 Medlemmer Mille Søvndahl Pedersen (IA) Allan Pertti Frandsen (IA) Justus Hansen (D) Tim Serritslev (S) Vittus M. Mikaelsen (S) Side 2 Dagsorden 1.

Læs mere

Upernavik kommune, aktivitetshus - Landsstyret indstiller, Aningaasaqarn ermut ataatsiniititaliaq. Landstinget. Finansudvalget.

Upernavik kommune, aktivitetshus - Landsstyret indstiller, Aningaasaqarn ermut ataatsiniititaliaq. Landstinget. Finansudvalget. Inatsisartut Aningaasaqarn ermut ataatsiniititaliaq Landstinget Finansudvalget Ulloq/Dato: 25. juni 2004 Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender J.nr.: 01.31.06/04-00037 Orientering til

Læs mere

26. marts 2015 FM2015/92 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. Vedrørende

26. marts 2015 FM2015/92 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. Vedrørende 26. marts 2015 BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget Vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af yy 2015 om ændring af Inatsisartutlov nr. 5 af 8. juni 2014 om arbejdsformidling m.v. (Anvendelse

Læs mere

17. oktober 2011 EM2011/41 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke

17. oktober 2011 EM2011/41 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke 17. oktober 2011 BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke vedrørende forslag til Inatsisartutlov om fordeling af midler fra visse spil. (Medlem af Naalakkersuisut for Familie,

Læs mere

10 Ændring af Proces og tidsplan for revidering af kommuneplanen

10 Ændring af Proces og tidsplan for revidering af kommuneplanen Åbent punkt 10 Ændring af Proces og tidsplan for revidering af kommuneplanen 01.02.05P16-0168 Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Økonomi- og Planudvalget 20-06-2017 10 Hvem beslutter Økonomi-

Læs mere

ORDINÆRT KOMMUNALBESTYRELSESMØDE 26. Marts

ORDINÆRT KOMMUNALBESTYRELSESMØDE 26. Marts Møde nr. 03/14 26/03/2014 Kommunalbestyrelsen (OD) Side 1 af 26 ORDINÆRT KOMMUNALBESTYRELSESMØDE 26. Marts 2014 09.00 Deltagere: Ole Dorph Jess Svane Kristian Jeremiassen Enok Sandgreen Palle Jerimiassen

Læs mere

Udviklingskonference for de mindre bosteder i Ilulissat d. 23.-25. maj 2014. Program

Udviklingskonference for de mindre bosteder i Ilulissat d. 23.-25. maj 2014. Program Udviklingskonference for de mindre bosteder i Ilulissat d. 23.-25. maj 2014 Tid Dag 1 Program 10.00 10.30 Indskrivning og udlevering af navneskilte etc. 10.30 10.40 Velkomst samt praktiske oplysninger

Læs mere

! "# !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27(

! # !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27( ! "# %!%!%% )( *%( +(,(%-,(&,-),./,(&%,0 (), 1&!$,2($,((/2,+((.,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( +$7(!( 3(27( )& (%-8((/28%$ +( (&./ 0 () 2($ +((. 3%.( %+ ( %(5(!() (%- -) (&% 1&!$ ((/2 (&3( 4/(5%(6/ %$ :#;0!%)(

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Niels Henrik Odgaard (Frivillig observatør)

Niels Henrik Odgaard (Frivillig observatør) Åben Dagsorden Møde Bestyrelsesmøde Nordjyllands Beredskab I/S Dato 22-11-2016, kl. 10:00 12:00 Sted Hotel Søparken Søparken 1, 9440 Aabybro Deltagere Arne Boelt (Hjørring Kommune) Hans Ejner Bertelsen

Læs mere

At støtte alle foreninger og kulturelle arrangementer med tilskud til rejseudgifter og til leje af lokaler og udendørs anlæg

At støtte alle foreninger og kulturelle arrangementer med tilskud til rejseudgifter og til leje af lokaler og udendørs anlæg Dansk udgave 2016 1: Formål: At støtte alle foreninger og kulturelle arrangementer med tilskud til rejseudgifter og til leje af lokaler og udendørs anlæg At støtte elever med tilskud til elevtakstbetaling

Læs mere

GRØNLANDS SELVSTYRE DE GRØNLANDSKE KOMMUNERS LANDSFORENING AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2011

GRØNLANDS SELVSTYRE DE GRØNLANDSKE KOMMUNERS LANDSFORENING AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2011 AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2011 Bloktilskuddet til kommunerne i 2011 bliver på 741.037.000 kr. Bloktilskuddet bliver derved 48,3 mio. kr. mindre end i 2010. Det fremgår af bilag

Læs mere

Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget

Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget REFERAT Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget Mødedato: Torsdag den 18-12-2008 Mødested: 202 Starttidspunkt: Kl. 16:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:41 Afbud: Fraværende: Ingen Bemærkninger: Økonomiudvalget, 18-12-2008

Læs mere

16. maj 2015 FM2015/71 BETÆNKNING. Afgivet af Anlægsudvalget. vedrørende

16. maj 2015 FM2015/71 BETÆNKNING. Afgivet af Anlægsudvalget. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Anlægsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutslov nr. xx af xx.xx.2015 om SIKUKI Nuuk Harbour A/S og anlæg af havn ved Nuuk. Fremsat af formanden for Naalakkersuisut Afgivet

Læs mere

Udvalget for Anlægs- og Miljø. Dagsorden

Udvalget for Anlægs- og Miljø. Dagsorden Anlægs- og Miljøudvalget Forside 110 Udvalget for Anlægs- og Miljø Dagsorden Møde mandag den 5. maj 2014, kl. 10.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndahl Pedersen (IA) Uju

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

Fysisk udviklingsplan for Ilulissat

Fysisk udviklingsplan for Ilulissat Fysisk udviklingsplan for Ilulissat Inatsisartut forventes på efterårssamlingen 2015 at træffe beslutning om, udvidelse af den eksisterende lufthavn i Ilulissat For at afdække de udfordringer og muligheder

Læs mere

D A G S O R D E N til 28. møde i bestyrelsen torsdag den 24. maj 2012 kl. 17.00-19.30

D A G S O R D E N til 28. møde i bestyrelsen torsdag den 24. maj 2012 kl. 17.00-19.30 D A G S O R D E N til 28. møde i bestyrelsen torsdag den 24. maj 2012 kl. 17.00-19.30 16. maj 2012 en GODKENDELSER: 1. Godkendelse af dagsordenen Indstilling Bestyrelsen godkender dagsordenen. 2. Godkendelse

Læs mere

Qaasuitsup Kommunia Inuunermik atorluaaneq Plads til at leve Fremlæggelse fra Ole Dorph, Borgmester, Qaasuitsup Kommunia

Qaasuitsup Kommunia Inuunermik atorluaaneq Plads til at leve Fremlæggelse fra Ole Dorph, Borgmester, Qaasuitsup Kommunia Qaasuitsup Kommunia Inuunermik atorluaaneq Plads til at leve Fremlæggelse fra Ole Dorph, Borgmester, Serviceniveau - administration Konto 11, administration. Kr. pr. borger. QK ILU KAN QAS QEQ QAA UP UMM

Læs mere

Generalforsamling i DSMF, Nyborgstrand d. 15. april 2015 kl. 17.30.

Generalforsamling i DSMF, Nyborgstrand d. 15. april 2015 kl. 17.30. Generalforsamling i DSMF, Nyborgstrand d. 15. april 2015 kl. 17.30. 1. Valg af dirigent Søren holm. Referent: Heidi S. Rønde. 2. Godkendelse af dagsordenen Godkendt. Lovligt varslet. 3. Bestyrelsens årsberetning

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen i Stutgården 29. SEPTEMBER J.nr.: SOF/ADJ

Forretningsorden. for bestyrelsen i Stutgården 29. SEPTEMBER J.nr.: SOF/ADJ J.nr.: 89-14666 SOF/ADJ Forretningsorden for bestyrelsen i Stutgården Kammeradvokaten Telefon +45 33 15 20 10 Vester Farimagsgade 23 Fax +45 33 15 61 15 DK-1606 København V www.kammeradvokaten.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Anlægs- og Miljøudvalgets. Dagsorden

Anlægs- og Miljøudvalgets. Dagsorden Forside 93 s Dagsorden Møde tirsdag den 8. april 2014, kl. 13.00 Anlægs- og Miljøforvaltningens mødelokale Medlemmer Mille Søvndahl Pedersen (IA) Allan Pertti Frandsen (IA) Justus Hansen (D) Tim Serritzlev(S)

Læs mere

Referat Egebjerg Økonomiudvalg møde Mandag den 06-11-2006 Kl. 14:00 Mødelokale 2

Referat Egebjerg Økonomiudvalg møde Mandag den 06-11-2006 Kl. 14:00 Mødelokale 2 Referat Egebjerg Økonomiudvalg møde Mandag den 06-11-2006 Kl. 14:00 Mødelokale 2 Deltagere: Mogens Johansen, Birger Jensen, Arne Ebsen, Finn Olsen, Christian Ulrich Finn Olsen forlod mødet kl. 15.30. Indholdsfortegnelse

Læs mere

22. maj 2014 FM2014/30 BETÆNKNING. Afgivet af Anlægsudvalget. vedrørende

22. maj 2014 FM2014/30 BETÆNKNING. Afgivet af Anlægsudvalget. vedrørende 22. maj 2014 FM2014/30 BETÆNKNING Afgivet af Anlægsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges, at arbejde for igangsættelse af projektering af kollegiebyggeri

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden Forside Dagsorden Onsdag den 18. februar 2014 kl. 12:00 MIA s mødelokale indgang ved siden af Nota-Bene Medlemmer Poul Hansen (D) Uju Petersen (IA) Charlotte Pike (IA) Monica Dorph (S) Erling Madsen (A)

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

27. november EM2015/124 BETÆNKNING. Afgivet af Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalget. vedrørende

27. november EM2015/124 BETÆNKNING. Afgivet af Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalget. vedrørende 27. november BETÆNKNING Afgivet af Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx 2015 om bekæmpelse af zoonoser og zoonotiske agens. Fremsat af Naalakkersuisoq

Læs mere

Bygdebestyrelsen Sarfannguit / Itilleq ordinære møde kl: 09:00 på kommunekontoret Referat

Bygdebestyrelsen Sarfannguit / Itilleq ordinære møde kl: 09:00 på kommunekontoret Referat Dagsorden til det åbne møde: Pkt. 01 Pkt. 02 Bygdebestyrelsen Sarfannguit / Itilleq ordinære møde. Godkendelse af dagsorden. Formandsberetning. Økonomiske sager Pkt. 03 Balancer. Genrelle sager Pkt. 04.

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Konstituerende møde. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Konstituerende møde. Dagsorden Forside Konstituerende møde Dagsorden Tirsdag den 2. maj 2017 kl. 17.00 Medlemmer Afbud Indkaldt Side 2 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden... 3 2. Meddelelser... 4 3. Orienteringer... 5 4. Beslutninger...

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 25. august 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

Referat fra Havnebestyrelsen

Referat fra Havnebestyrelsen Referat fra Havnebestyrelsen Mødedato 24.juni 2013 Tid 10.00 Sted Havnekontoret, Vestre Kaj 16 Medlemmer Karsten Nonbo (V) Michael Rex (A) Niels D. Kelberg (O) Otto V. Poulsen (V) Per Sørensen (A) Tilforordnede

Læs mere

Norddjurs Beskæftigelsesråd REFERAT

Norddjurs Beskæftigelsesråd REFERAT Norddjurs Beskæftigelsesråd REFERAT Sted: SCS Salen, Gl. Estrup Landbrugsmuseum Randersvej 4 8963 Auning Dato: Torsdag den 20. august 2015 Start kl.: 12:30 Slut kl.: 13:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby

Læs mere

Er der nogle der er interesseret, kontakt venligst bestyrelsen på bestyrelse@aalborgklatreklub.dk

Er der nogle der er interesseret, kontakt venligst bestyrelsen på bestyrelse@aalborgklatreklub.dk Aalborg Klatreklub Referat fra Ekstraordinær generalforsamling 07-11-2013 kl.19 Antal til stede: 38 1) Valg af dirigent: Flemming N. valgt Valg af referent: Hanne R. R. valgt Den ekstraordinære generalforsamling

Læs mere

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Grønlandsk-dansk selvstyrekommission Arbejdsgruppen vedrørende stats- og folkeretlige spørgsmål Sekretariatet

Grønlandsk-dansk selvstyrekommission Arbejdsgruppen vedrørende stats- og folkeretlige spørgsmål Sekretariatet Grønlandsk-dansk selvstyrekommission Arbejdsgruppen vedrørende stats- og folkeretlige spørgsmål Sekretariatet Beslutningsreferat fra mødet i Arbejdsgruppe vedrørende stats- og folkeretlige spørgsmål den

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 10.04.2012 i Borgmesterens Mødelokale Efterfølgende møde med Esbjerg Idrætsråd SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Fornyet behandling af ansøgning fra Kultur

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr den 23. november i Nuuk

Referat fra bestyrelsesmøde nr den 23. november i Nuuk BESTYRELSEN FOR TEKNIKIMIK ILINNIARFIK Referat fra bestyrelsesmøde nr. 5-2012 den 23. november i Nuuk Til stede: Alex Nørskov AN formand Peter Pedersen PP bestyrelsesmedlem Gerth B. Lynge GBL bestyrelsesmedlem

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 08-06-2009 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:45 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Allan Emiliussen og Holger Mikkelsen

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 08:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2011 finansiering 638 2. Orientering 642 3. Lukket -

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget

BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget 23. april 2016 BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx afxx. xxxx 2016 om ændring af inatsisartutlov om erhvervsfremme tillandbaserede erhverv. (Støtte til

Læs mere

At støtte alle foreninger og kulturelle arrangementer med tilskud til rejseudgifter og til leje af lokaler og udendørs anlæg

At støtte alle foreninger og kulturelle arrangementer med tilskud til rejseudgifter og til leje af lokaler og udendørs anlæg Dansk udgave 2014 1 1: Formål At støtte alle foreninger og kulturelle arrangementer med tilskud til rejseudgifter og til leje af lokaler og udendørs anlæg At støtte elever med tilskud til elevtakstbetaling

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Åben Referat

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Åben Referat Forside Åben Referat Torsdag den 28. maj 2015 kl. 12:00 Kommunalbestyrelses mødesal I rådhuset Tilstedeværende Poul Hansen (D) Uju Petersen (IA) Charlotte Pike (IA) (via telefon) Monica Dorph (S) Erling

Læs mere

Referat. Kulusuk, Tiniteqilaaq og Isortoq. Møde i Bygdebestyrelsen. Den 2. september 2014 kl. 13.00

Referat. Kulusuk, Tiniteqilaaq og Isortoq. Møde i Bygdebestyrelsen. Den 2. september 2014 kl. 13.00 Qupperneq 1 Referat Kulusuk, og Isortoq Møde i Bygdebestyrelsen Den 2. september kl. 13.00 Medlemmer: Justus Poulsen (S) Formand Peter Jonathansen (IA) Otto Nakingi (A) Deltagere pr. telefon: James B.

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat ORGANISATIONSBESTYRELSEN Referat Den 17. maj 2016 af ordinært møde tirsdag 10. maj 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes,

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes, Pkt.nr. 12 Seniorbofællesskabet Olleøre/Solkilden skema A. 323564 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger

Læs mere

Referat af Levende Resurseudvalgsmødet den 16. december 201, møde nr. 05/2013 kl. 8:30

Referat af Levende Resurseudvalgsmødet den 16. december 201, møde nr. 05/2013 kl. 8:30 Dagsorden åbent møde: Pkt. 01 Godkendelse af dagsorden Pkt. 02 Pkt. 03 Generelle sager Seminar om indhandlingssteder Høring vedr. ændringsforslag til loven om fiskeri. Pkt. 04 Forslag til Levende resurseudvalgets

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 1 Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 Dagsorden + referat Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

Mandag den 9. januar 2017 kl Mødet afholdes i HEI Hallen

Mandag den 9. januar 2017 kl Mødet afholdes i HEI Hallen Til Fodbold bestyrelsen i HEI 9. januar 2017 Hermed indkaldes til ordinært bestyrelsesmøde: Dagsorden: Mandag den 9. januar 2017 kl. 19.30 Mødet afholdes i HEI Hallen 1. Velkomst 2. Medlemmernes kvarter

Læs mere

Teknik- og Havneudvalget 19. maj KOMMUNEPLAN - 2. HØRING Sagsnr.: Dok.nr.: Sagsbeh.

Teknik- og Havneudvalget 19. maj KOMMUNEPLAN - 2. HØRING Sagsnr.: Dok.nr.: Sagsbeh. Teknik- og Havneudvalget 19. maj 2011 1 1. KOMMUNEPLAN - 2. HØRING Sagsnr.: 492-2010-4569 Dok.nr.: 492-2011-15159 Sagsbeh.: HVO Åbent Endelig vedtagelse af Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune. Resume:

Læs mere

Referat Økonomiudvalget 2014-17. Indkaldelse. Mødedato: 11. november 2014. Tidspunkt: 16:40. Mødenr.: Mødelokale 10, Ringe.

Referat Økonomiudvalget 2014-17. Indkaldelse. Mødedato: 11. november 2014. Tidspunkt: 16:40. Mødenr.: Mødelokale 10, Ringe. 2014-17 Referat Økonomiudvalget Mødedato: 11. november 2014 Tidspunkt: 16:40 Mødenr.: Sted: Deltagere: Mødelokale 10, Ringe Indkaldelse Christian Thygesen Hans Jørgensen Kristian Nielsen Jens Elmgreen

Læs mere

At støtte alle foreninger og kulturelle arrangementer med tilskud til rejseudgifter og til leje af lokaler og udendørs anlæg

At støtte alle foreninger og kulturelle arrangementer med tilskud til rejseudgifter og til leje af lokaler og udendørs anlæg Dansk udgave 2016 1: Formål: At støtte alle foreninger og kulturelle arrangementer med tilskud til rejseudgifter og til leje af lokaler og udendørs anlæg At støtte elever med tilskud til elevtakstbetaling

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden

Økonomiudvalget. Dagsorden 2015no Forside Dagsorden Torsdag den 12. november 2015 kl. 13.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Justus Hansen (D) Martha Abelsen (S) Ane Egede Mathæussen

Læs mere

ÅBEN BESLUTNINGSPROTOKOL FOR SOCIALUDVALGETS MØDE TIRSDAG DEN 12. JUNI 2007 16:00

ÅBEN BESLUTNINGSPROTOKOL FOR SOCIALUDVALGETS MØDE TIRSDAG DEN 12. JUNI 2007 16:00 ÅBEN BESLUTNINGSPROTOKOL FOR SOCIALUDVALGETS MØDE TIRSDAG DEN 12. JUNI 2007 16:00 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Orientering fra formanden 2 Åben - Budgetopfølgning pr. 30. april 2007 3 Åben - Budget 2008-2011

Læs mere

Vedtægter for Aalborg SeniorSport

Vedtægter for Aalborg SeniorSport Vedtægter for Aalborg SeniorSport 1 Foreningens navn: Foreningens navn er Aalborg SeniorSport. Stiftet: 9. marts 2000. 2 Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Aalborg Kommune. 3 Foreningens

Læs mere

Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945

Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945 Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945 Referat af ordinært repræsentantskabsmøde torsdag den 6. juni 2013 kl. 18.00 i Domea, Boligcenter Svendborg, Mølmarksvej 155, 5700 Svendborg. Dagsorden Side 1

Læs mere

25. februar 2016 FM 2016/25. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

25. februar 2016 FM 2016/25. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 25. februar 2016 FM 2016/25 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Dette forslag skal ses i sammenhæng med 18, stk. 3, nr. 4, i forslaget til Inatsisartutlov om kommunernes og

Læs mere

Vedtægter for Viborg Firmaidræt

Vedtægter for Viborg Firmaidræt Vedtægter for Viborg Firmaidræt 1. Foreningens navn: Foreningens navn er Viborg Firmaidræt (VFI). Stiftet den 10. maj 1950. 2. Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune. 3. Foreningens

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N

F O R R E T N I N G S O R D E N F O R R E T N I N G S O R D E N Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Notat udarbejdet på baggrund af strategiseminaret i Manchester udsendes med referatet.

Notat udarbejdet på baggrund af strategiseminaret i Manchester udsendes med referatet. VUC Storstrøms bestyrelse Referat af møde den 17. december 2014 Bispegade 5. 4800 Nykøbing F. E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1712 Mobil 3035 9491 Telefax 7248 2805 Dato 18. december

Læs mere

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål 1.1 Foreningens navn er Periamma. Vedtægter 1 Navn og hjemsted 1.2 Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune. 2 Foreningens formål 2.1 Periamma er en uafhængig non-profit forening. 2.2 Periammas formål

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Kommuneplan 2017-2028 Orientering om kommende proces for revision af kommuneplanen

Kommuneplan 2017-2028 Orientering om kommende proces for revision af kommuneplanen Kommuneplan 2017-2028 Orientering om kommende proces for revision af kommuneplanen Lokalrådskonference 7. november 2015 v. Anne-Mette Lade Teknik- og Miljøafdelingen, Silkeborg Kommune 1 PLANLOVEN Den

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Norsminde Lystbådehavn Vedtægter gældende fra marts 2003. Kapitel 1. Fondens navn og formål

Norsminde Lystbådehavn Vedtægter gældende fra marts 2003. Kapitel 1. Fondens navn og formål Norsminde Lystbådehavn Vedtægter gældende fra marts 2003. Kapitel 1 Fondens navn og formål 1 Den erhvervsdrivende fond, hvis navn er Fonden Norsminde Lystbådehavn er stiftet af Norsminde Yachtclub i 1978,

Læs mere

24. Til efterretning - Kommunalreform

24. Til efterretning - Kommunalreform " ## ## $% &#$ *12$$ '()*$$')$+),-#).($/#$0(,$32$ 4+ 55555555555555555555 '( 55555555555555555555 $+ 55555555555555555555.($/#$0( #$/$$4 55555555555555555555 *$$' 55555555555555555555,-# 7#4$$11#$4$1 "7#4$$8#93$74$4$+#111#$4$1

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr /12 Tid: Tirsdag den 1. november 2011 kl Sted: Central Åderupvej

Referat fra bestyrelsesmøde nr /12 Tid: Tirsdag den 1. november 2011 kl Sted: Central Åderupvej Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6-2011/12 Tid: Tirsdag den 1. november 2011 kl. 19 00-21 00 Sted: Central Åderupvej Tilstede: Lindy Nymark Christensen, Kristoffer Petersen, Lars Fischer og Peter Frederiksen

Læs mere