Rekruttering af frivillige og opstart af mentorprogram i forbindelse med //nethood FORENINGEN NYDANSKER V/ LOTTE HOLCK, CHEFKONSULENT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rekruttering af frivillige og opstart af mentorprogram i forbindelse med //nethood FORENINGEN NYDANSKER V/ LOTTE HOLCK, CHEFKONSULENT"

Transkript

1 Rekruttering af frivillige og opstart af mentorprogram i forbindelse med //nethood FORENINGEN NYDANSKER V/ LOTTE HOLCK, CHEFKONSULENT

2 Hvem er Foreningen Nydansker? Medlemsorganisation (NGO) med ca. 130 virksomheder Formål: Formidling af viden om mangfoldighed og inspiration til vores medlemmer og interessenter Udvikling og problemløsning og nye initiativer, hvor der mangler viden og metode At skabe mulighed for den enkeltes engagement i mangfoldigheden (virksomhedernes sociale ansvar, Corporate Volunteering, Mentorordninger mv) og herigennem inspirere virksomhederne at rekruttere mere mangfoldigt Påvirkning af vores omverden til fordel for mangfoldighed og vores medlemmers indsats

3

4 Rekruttering af frivillige Argumenter overfor virksomheden: Hvorfor lade medarbejderne indgåi frivilligt arbejde -som frivillig i //nethood, underviser eller som mentor - på corporate volunteering præmis?: Videreuddannelse og fastholdelse af medarbejdere Frivillig-og mentorviden og erfaringer kan bruges i andre sammenhænge (ex. interkulturelle kompetencer) Fælles historier om virksomhedens indsats identitetsskabende og kulturbærende Image og branding (især lokalt) Flueben ved CSRindsats (især i fht større virksomheder, der skal lave CSR regnskab) Naboskabsprojekt løft af lokalsamfundet

5 Rekruttering af frivillige Argumenter over for den enkelte medarbejder Motivation for frivilligt arbejde sæt jer i de frivilliges sted Match mellem frivilliges kompetencer og indsats Indrette indsatsen efter de frivilliges kompetencer (åbent koncept, brainstorm og proces) Målrettet rekruttering efter særlige kompetencer hos frivillige (mere lukket koncept og produkt) Udfordrende og lærerigt Erfaring kan bruges i andre sammenhænge Hjælpe en anden person (menneskeligt givende) Bruge din erfaring påen ny måde (udvikling) Lære et andet og anderledes menneske at kende (nysgerrighed på andre mennesker)

6 Trin i rekrutteringsfasen Trin 1: Det forberedende arbejde Trin 2: Planlægning og organisering af indsatsen Trin 3: Rekruttering og samarbejdsetablering Trin 4: Opfølgning og fastholdelse Trin 5: Forankring og formidling

7 Trin 2: Planlægning og organisering Etablering af organisatorisk ramme styregruppe, kobling på andre relevante mødefora Udpegning af lokale tovholder Afvejning af mål og ressourcer Hvor stort frivillig korps Hvor mange //nethood aktiviteter Målretning af indsatsen Konkurrende, lokale tilbud Særlige uddannelsesforløb Særligt branchevalg i fht brugernes ønsker

8 Trin 1: Forberedelse og organisering Identificering af //nethood brugernes behov Kortlægning af eksisterende lokale indsatser, som kan tilknyttes eller kan danne synergi med indsatsen (netværk for socialt ansvarlige virksomheder, lignende undervisningstilbud) Virksomhedsscreening potentielle samarbejdspartnere i lokalområdet (IT firmaer, uddannelsesinstitutioner, kommunikations-og reklamebureauer, CSR interesserede virksomheder) Screening af andre lokale parter, der kan være leveringsdygtige i frivillige (Røde Kors afdeling, Flygtninge hjælpen, Rotary, Lions, mv.)

9 Trin 3: Rekruttering + samarbejdsetablering Udarbejd informationsmateriale Den første kontakt Spørg efter HR afdeling eller direktion Elevatortale om projektet (max. 2 min) Et uforpligtende møde Brainstorming om muligt samarbejde Medbring evt profil på brugere/mentees Etablering af samarbejdskontrakter - Behov for formalisering?

10 Trin 3: Opfølgning og fastholdelse Opfølgning på indsatser og forløb - Pleje af de etablerede samarbejder - Tæt opfølgning påfrivilliges + brugernes oplevelser - Kortlægning og brainstorming om fremtidig indsatser Fastholdelse af samarbejdet - Nyhedsbreve og anden løbende information - Mentorordninger som fastholdelseselement - Events og netværksdage

11 Trin 5: Forankring og formidling Forankring Løbende erfaringsopsamling og formidling af resultater Opdatering og revidering af rekrutterings-og samarbejdsstrategi Formidling og pressedækning Formidling af resultater til biblioteks-og kommune hjemme, lokal presse Motivation af eksisterende frivillige Rekruttering af nye frivillig og flere brugere Gør frivilligarbejdet til et lokalt prestige projekt

12 Udfordringer Match mellem frivillig/virksomhed og indsats Første forløb væsentlig Hvordan holdes samarbejdet aktuelt Forankring af samarbejdet andre former for events og netværksmuligheder for de deltagende virksomheder, om de såer frivillig i //nethood, undervisere eller mentorer) Motivation til forsættelse af samarbejde artikler, netværksarrangementer, konferencer, lokale priser mv.

13 En mentor er Mentorordninger Roller i mentorforholdet en personlig sparringspartner, der stiller sin viden, indsigt og erfaring til rådighed for mentee. Mentor tager udgangspunkt i mentee i en ligeværdig dialog En mentee er en person, der ønsker at udvikle sig selv og sine evner gennem dialog med et andet menneske en mentor

14 Der er mange former for mentor roller Karrierementorer Rollemodeller Erhvervsmentorer Sociale mentorer Mentorer for psykisk sårbare Uddannelsesmentorer Frivilligindsatsens mentorer Indret jeres mentorkorps efter //nethoods brugernes behov: Uddannelsesfastholdelse, praktikplads, fritidsjobsøgning, social støtte, erhvervs- og brancheviden/valg osv.

15 Erhvervsmentorer Står til rådighed på frivillig basis Forpligter sig kun til samtaler men... Fokus på: Branchekendskab Kendskab til dansk arbejdsplads Uskrevne normer og regler Afklaring Jobsøgning Netværk Personlig støtte og engagement

16 Eksempel 1: CSR agenter Udfordring: De unge mangler relevant erhvervsnetværk + viden om uddannelsesvalg og erhvervslivet De unges behov i fht mentor: Hjælp til ny start på arbejdsmarkedet, netværk i fht praktikplads eller fritidsjob, viden om brancher og lokalt arbejdsmarked, erhvervskoder mv. Praktikplads til markedsøkonomistuderende -Direktør Jyske Bank Kolding og Nykredit Kolding Praktikpladsmentor -HR chef i værkstøjsvirksomhed i Kolding finder praktikplads i egne virksomhed til ung med plettet straffeattest Elevplads til elektriker gennem mentors erhvervsnetværk Uddannelsesvejledning og motivation: Hvordan bliver jeg ingeniør?

17 Eksempel 2: Dygtige unge Samarbejde med Poul-Erik Høyer og Nordsjællands Håndbold: Motivation: Mere end bare en håndboldklub CSR platform for sponsor virksomheder (120 erhvervspartnerskaber) Målsætning: 60 unge i praktik, fritidsjob og fastholdelse i uddannelse gennem mentorrelationer Unge i familietilbud eller med misbrugsproblemer vant til extraordinær gruppe/kommunale unge projekter De unges ambition - At være normal og selvforsørgede Mentorskaber giver kontakt til normal samfundet, relevante kontakter i lokale erhvervsliv, jobsamtaler træning mv. Frontperson som samlingspunkt (Poul-Erik Høyer) + stor gruppe virksomheder, der gerne vil gøre noget ekstra i forvejen /Loyalitet/lokal patriotisme Kan I trække en sådan lokal partner ind???

18

19 Jeres udfordringer Fast set-up og strukturel ramme om mentorrelationerne og -forløbet Det første mentorforløb er kritisk første gode forløb, siden rum til fiasko Unge (mentees) der springer fra opstøttende bagland, der kan fastholde den unge i mentorsamarbejdet Mentor skal matches hurtigt (utroværdigt ved manglende ung, nu man har talt til stort behov og nydanske unges besværligheder ) Motivation af mentor ros, tæt samarbejde/hyppig kontakt og omtale/fremhæves som best practice

20 Litteraturliste: Mentorordninger Lisa Ott og Birgit Signora Toft: Mentorskabets muligheder. Til brug i praksis. Børsens Forlag, 2004 Foreningen Nydansker: Tjekliste til Mentorer, 2008 Foreningen Nydansker: Guide til mentorforløb, 2008 Trin-For-Trin guide til mentorordning: Center for Boligsocial udvikling og Foreningen Nydansker: CSR-indsats i udsatte boligområder Erfaringskatalog og Trin-For-Trin guide til brug for inddragelse af det lokale erhvervsliv i det forebyggende arbejde med unge i udsatte boligområder Januar 2012

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

FORLØBET NYT NETVÆRK - EN MENTORORDNING FOR NYDANSKERE

FORLØBET NYT NETVÆRK - EN MENTORORDNING FOR NYDANSKERE NYT NETVÆRK - EN MENTORORDNING FOR NYDANSKERE Nyt Netværk er et projekt til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet via en frivillig mentorordning. Projektets formål er at skaffe nydanskere i arbejde

Læs mere

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik.

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik. Header Udret mere bliv ikke kun flere En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv Rubrik Header (0) Rubrik Citat Reference Sideheader Udret mere - bliv ikke kun flere En guide til et styrket

Læs mere

KVINFOs MENTOR NETVÆRK. KVINFOs MENTOR NETVÆRK. åbner døre

KVINFOs MENTOR NETVÆRK. KVINFOs MENTOR NETVÆRK. åbner døre KVINFOs MENTOR NETVÆRK KVINFOs MENTOR NETVÆRK åbner døre mentee Alle burde have en mentor! Sådan lyder rådet fra mentee Scholastique Nyiragwanesa. Scholastique har været i et mentorforløb med Britta i

Læs mere

Mentorskab for ledere. Pilotprojekt i Aalborg Kommune, december 2009 december 2010

Mentorskab for ledere. Pilotprojekt i Aalborg Kommune, december 2009 december 2010 Mentorskab for ledere Pilotprojekt i Aalborg Kommune, december 2009 december 2010 Kære mentorpar Vi ønsker med denne pjece at fortælle lidt om mentorskab og mentoring samt give jer nogle konkrete ideer

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

FRIVILLIG FREDAG ERHVERVSLEDER I PRAKTIK

FRIVILLIG FREDAG ERHVERVSLEDER I PRAKTIK FRIVILLIG FREDAG ERHVERVSLEDER I PRAKTIK Bliv praktikvært og få ny inspiration til foreningen HVAD ER EN PRAKTIK? Erhvervsleder i praktik er en aktivitet, der er udviklet i et samarbejde mellem IBM Danmark

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

Projektbeskrivelse: ForeningsMentorer i Aarhus

Projektbeskrivelse: ForeningsMentorer i Aarhus Projektbeskrivelse: ForeningsMentorer i Aarhus Formålet med ForeningsMentorer i Aarhus er at hjælpe børn og unge mellem 11-14 år i særligt udsatte positioner ind i foreningslivet. ForeningsMentorer i Aarhus

Læs mere

Netværk om kvinder. Jobcentrenes samarbejde med frivillige. Idékatalog. Idékatalog. Maj 2011. Maj 2011. Kjeld Hansen Marianne Saxtoft

Netværk om kvinder. Jobcentrenes samarbejde med frivillige. Idékatalog. Idékatalog. Maj 2011. Maj 2011. Kjeld Hansen Marianne Saxtoft Idékatalog Maj 2011 Kjeld Hansen Marianne Saxtoft Jobcentrenes samarbejde med frivillige Netværk om kvinder Idékatalog Maj 2011 Kjeld Hansen Marianne Saxtoft Jobcentrenes samarbejde med frivillige I de

Læs mere

Mentorer til udsatte ledige

Mentorer til udsatte ledige Mentorer til udsatte ledige - En guide til Jobcentre 20% ledige i ordinær beskæftigelse for 788 kr. pr. måned Forord: Denne guide henvender sig til jobcentre og kommuner i Danmark. Guiden giver idéer til,

Læs mere

Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012

Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012 Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012 1 Forord Der søges om tilskud fra Landsbyggefondens pulje til en social- og forebyggende indsats i boligområdet Tingbjerg, der omfatter

Læs mere

Frivilligt baserede mentorprogrammer

Frivilligt baserede mentorprogrammer Frivilligt baserede mentorprogrammer 1 Resume og konklusioner...3 1.1 Projektets formål... 3 1.2 Projektets hovedkonklusioner... 3 2 Mentorkorpset...5 2.1 Formålet med projektet... 5 2.2 Målgrupperne...

Læs mere

fra ungdommens røde kors eller besøgsvennerne der bruger deres fritid på at være noget for andre.

fra ungdommens røde kors eller besøgsvennerne der bruger deres fritid på at være noget for andre. Differens Dec. 08 Personligt engagement gør en forskel Af Torben Møller-Hansen, direktør i Foreningen Nydansker Tema: CORPORATE VOLUNTEERING Integration som frynsegode Det betaler sig at lade medarbejderne

Læs mere

Hvordan får vi fat på flere frivillige? 100 ideer fra Decemberkonference 2010

Hvordan får vi fat på flere frivillige? 100 ideer fra Decemberkonference 2010 Hvordan får vi fat på flere e? 100 ideer fra Decemberkonference 2010 Det Europæiske Frivillighedsår 2011 banker på og vi vil forhåbentlig opleve en masse spændende aktiviteter i løbet af året. I EU ønsker

Læs mere

5 TRIN MOD ET GODT VÆRTSPROGRAM

5 TRIN MOD ET GODT VÆRTSPROGRAM 5 TRIN MOD ET GODT VÆRTSPROGRAM Integrationsministeriet arbejder for, at højtuddannede udenlandske medarbejdere og deres familier får en god modtagelse i Danmark. Integrationsministeriet støtter derfor

Læs mere

Frivillige unge. Sådan kan I rekruttere og fastholde unge, som ønsker at yde en frivillig indsats for ældre

Frivillige unge. Sådan kan I rekruttere og fastholde unge, som ønsker at yde en frivillig indsats for ældre AUGUST 2013 INDSATSMANUAL Frivillige unge Sådan kan I rekruttere og fastholde unge, som ønsker at yde en frivillig indsats for ældre En del af projektet: Solidaritet mellem generationer sæt ressourcerne

Læs mere

3. De økonomiske rammer Midler fra Trygfonden har gjort det muligt at starte projektet og få det godt i vej.

3. De økonomiske rammer Midler fra Trygfonden har gjort det muligt at starte projektet og få det godt i vej. Indhold Side 1. Projektets formål... 1 2. Fra Best of Basics til - Bedste i Børnehuset... 1 3. De økonomiske rammer. 1 4. Sammenfattende konklusion. 1 5. Udfordringer. 2 6. Anbefalinger. 3 7. Evalueringsprocessen.

Læs mere

GUIDE: SOCIAL IT I KOMMUNEN. Til gavn for mennesker med funktionsnedsættelser

GUIDE: SOCIAL IT I KOMMUNEN. Til gavn for mennesker med funktionsnedsættelser GUIDE: SOCIAL IT I KOMMUNEN Til gavn for mennesker med funktionsnedsættelser KOLOFON Tekst Socialt Udviklingscenter SUS Layout ArtRebels Foto Das Büro Socialt Udviklingscenter SUS Nørre Farimagsgade 13

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORFOR KOMMUNIKERER VI?... 3 DET STRATEGISKE FUNDAMENT... 3 Fremtidsdrøm... 3 DNA... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 Strategi 2015... 4 Kommunikationssituation...

Læs mere

Udvikling af forslag til platform og programmer for Spejderne i Danmark

Udvikling af forslag til platform og programmer for Spejderne i Danmark Udvikling af forslag til platform og programmer for Spejderne i Danmark Udarbejdet af Spejdernes Tænketank: Stine Algot Nielsen, Danske Baptisters Spejderkors Claus Rantzau, KFUM-Spejderne i Danmark Stefan

Læs mere

Evaluering af Mind Your Own Business

Evaluering af Mind Your Own Business Als Research APS maj 2014 EVALUERINGSRAPPORT Evaluering af Mind Your Own Business 01 Evaluering af Mind Your Own Business INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 INDLEDNING...3 Evalueringens baggrund...3 Evalueringens

Læs mere

Skolen søger mentorer

Skolen søger mentorer Data mentee: Data mentor: Data mentorkoordinator: VIL DU GERNE GØRE EN FORSKEL? BLIV MENTOR Skolen søger mentorer Kunne du tænke dig at blive mentor for en elev på skolen? En del af vores elever ønsker

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indhold. 1. Forord... 3. 1.1 Vi skal tilbyde mentorer - det siger loven!... 3. 2. Formål... 3. 3. Mål... 3

Indholdsfortegnelse. Indhold. 1. Forord... 3. 1.1 Vi skal tilbyde mentorer - det siger loven!... 3. 2. Formål... 3. 3. Mål... 3 1 2 Indhold Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 1.1 Vi skal tilbyde mentorer - det siger loven!... 3 2. Formål... 3 3. Mål... 3 4. Mentorforholdet... 4 4.1 Mentorer på AtS... 4 4.2 Hvem har behov for en

Læs mere

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger er udarbejdet i juni 2009 Initiativet er finansieret af

Læs mere

EVALUERING AF INTEGRATIONSMINISTERIETS PULJE FOR UDDANNELSESGUIDES

EVALUERING AF INTEGRATIONSMINISTERIETS PULJE FOR UDDANNELSESGUIDES EVALUERING AF INTEGRATIONSMINISTERIETS PULJE FOR UDDANNELSESGUIDES Finansieret af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Evaluering af Integrationsministeriets pulje for uddannelsesguides

Læs mere

CSR1. en guide til det sociale ansvar

CSR1. en guide til det sociale ansvar CSR1 en guide til det sociale ansvar Præmis... 3 Definition... 3 CV Corporate Volunteering... 4 SE Socialt Entreprenørskab... 4 Indhold For virksomheder... 5 Hvorfor?... 5 Hvordan?... 5 Hvem?... 6 Hvad?...

Læs mere

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion til og formål med mentorordningen 2. Gode råd og vejledning til mentorforløbet 3. Udvikling Fyn samarbejde m.v. Bilag: - Samarbejdsaftaleskabelon (Bilag 1) - Fortrolighedsaftale

Læs mere