Brugervejledning. Sikkerhedsanvisninger. Indhold. Anvendte symboler. Brug af instrumentet. Dansk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugervejledning. Sikkerhedsanvisninger. Indhold. Anvendte symboler. Brug af instrumentet. Dansk"

Transkript

1 Brugervejledning ansk Tillykke med købet af en Leica ITO 3a BT. Læs omhyggeligt sikkerhedsanvisningerne og brugervejledningen inden brug af dette produkt. Personen med ansvar for instrumentet skal sikre sig, at alle brugere forstår disse anvisninger og efterlever dem. Indhold ikkerhedsanvisninger...1 Opstart...6 Menufunktioner...8 Betjening...10 Måling...11 Funktioner...13 Arbejde med BLUETOOT...19 Appendiks...20 ikkerhedsanvisninger Anvendte symboler ymbolerne anvendt i sikkerhedsanvisningerne har følgende betydninger: AVAREL: Indikerer en potentielt farlig situation eller en utilsigtet brug, som vil resultere i død eller alvorlig fare, hvis den ikke undgås. UVI FORIGTIGE: Indikerer en potentielt farlig situation eller en utilsigtet brug, som kan resultere i lettere personskade og/eller i alvorlige materielle, økonomiske og miljømæssige skader, hvis den ikke undgås. yttige informationer, som hjælper brugeren til at bruge produktet på en teknisk og effektiv måde. Brug af instrumentet Tilladt brug Måling af afstande Udfører beregninger, f.eks. arealer og volumer Gemmer målinger (BLUETOOT ) ældningsmåling 1 ikkerhedsanvisninger E FI K ET

2 E FI K ET Ikke-tilladt brug Brug af instrumentet uden instruktion Brug udenfor de givne grænser Frakobling af sikkerhedssystem og fjernelse af mærkater med instruktioner eller fareadvarsler. Åbning af udstyret med brug af værktøj (skruetrækkere etc.), når dette ikke er specifikt tilladt i særlige tilfælde. Modifikationer eller ændringer af produktet. Ibrugtagning efter uretmæssig tilegnelse Brug af tilbehør fra andre producenter uden udtrykkelig accept fra Leica Geosystems. Overlagt eller uansvarlig adfærd på stillads, ved brug af stige, ved måling nær arbejdende maskiner eller nær ubeskyttede dele af maskiner eller installationer. irekte sigtning mod solen Overlagt blænding af andre; gælder også i mørke Utilstrækkelige sikkerhedsforhold ved undersøgelse (f.eks. ved måling på veje, byggepladser etc.) Begrænsninger for anvendelse e afsnittet Tekniske specifikationer. Leica ITO er beregnet til brug i et miljø, som mennesker også kan opholde sig i; ikke egnet til brug i kemisk aggressive eller eksplosive omgivelser. ikkerhedsanvisninger 2 Ansvarsområder Ansvarsområder for producenten af det originale udstyr Leica Geosystems AG, C-9435 eerbrugg (herefter kaldet Leica Geosystems): Leica Geosystems er ansvarlig for at levere produktet, inklusiv brugermanualen og originalt tilbehør i komplet sikker tilstand. (yderligere sprogversioner kan findes på: Ansvarsområder for producenten af ikke- Leica tilbehør: Producenten af ikke-leica tilbehør til Leica ITO er ansvarlige for udvikling, indførelse og formidling af sikkerhedskoncepter for deres produkter. e er også ansvarlige for effektiviteten af disse sikkerhedskoncepter i kombination med Leica Geosystems-udstyret. Ansvarsområder for personen med ansvar for instrumentet: AVAREL: Personen med ansvaret for instrumentet må sikre at udstyret bruges i overensstemmelse med anvisningerne. enne person er også ansvarlig for udbredelsen af personalet og deres træning og for sikkerheden for udstyret under brug. Personen med ansvar for instrumentet har følgende pligter: At forstå sikkerhedsanvisningerne på produktet og anvisningerne i brugervejledningen.

3 At være bekendt med stedlige sikkerhedsregler i forbindelse med forebyggelse af ulykker. At informere Leica Geosystems straks, hvis der optræder sikkerhedsmangler på udstyret. Farer ved brug UVI FORIGTIGE: Vær opmærksom på fejlagtige afstandsmålinger, hvis instrumentet er defekt eller hvis det har været tabt eller er blevet modificeret har været brugt forkert eller modificeret. Forholdsregler: Udfør regelmæssige testmålinger. Især efter at instrumentet har været udsat for unormal brug, og før, under og efter vigtige målinger. Vær sikker på, at optikken på Leica ITO holdes ren og at der ikke er nogen mekanisk beskadigelse af endestykkerne. UVI FORIGTIGE: år der anvendes produkter til afstandsmåling eller positionering af bevægelige objekter (f.eks. kraner, bygge- og anlægsmateriel, platforme) kan der forekomme fejlmålinger på grund af uforudsete begivenheder. Forholdsregler: Brug kun produkterne som måleføler og ikke som styreinstrument. ystemet skal være dimensioneret og skal anvendes på en sådan måde, at det ved en fejlmelding, en fejl på produktet eller ved strømsvigt er garanteret, at der ikke kan ske nogen skade, da systemet er sikret med en egnet sikkerhedsanordning (f.eks. sikkerheds-endestopkontakt). AVAREL: Flade batterier må ikke smides ud sammen med husholdningsaffaldet. Pas på miljøet og tag dem til de indsamlingssteder, der er ifølge nationale eller lokale regler. Produktet må ikke smides ud sammen med husholdningsaffaldet. Produktet bortskaffes ifølge de nationale eller lokale regler, der gælder i dit land. Undgå altid at uautoriserede personer får adgang til produktet. Produktspecifik behandling og information om affaldshåndtering kan downloades på Leica Geosystems hjemmeside på eller får informationen fra din Leica Geosystems forhandler. Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) Med "Elektromagnetisk kompatibilitet" mener vi produktets evne til at fungere fejlfrit i omgivelser med elektromagnetisk stråling og elektrostatisk afladning uden at forårsage elektromagnetiske forstyrrelser i andre instrumenter. AVAREL: Leica ITO opfylder de strengeste krav i de relevante standarder og regler. Alligevel kan mulig- 3 ikkerhedsanvisninger E FI K ET

4 E FI K ET heden for at den forårsager forstyrrelse i andre apparater ikke helt udelukkes. UVI FORIGTIGE: Forsøg aldrig at reparere produktet selv. Ved beskadigelse kontaktes den lokale forhandler. Brug af produktet med BLUETOOT : AVAREL: Elektromagnetisk udstråling kan forårsage forstyrrelser i andre instrumenter, i installationer (f.eks. medicinske så som pacemakere eller høreapparater) og i fly. en kan også påvirke mennesker og dyr. Forholdsregler: elvom produkt opfylder de strengeste krav fra de gældende retningslinier og normer, kan ikke helt udelukke muligheden for skade på mennesker og dyr. Brug ikke produktet nær benzinstationer, kemiske anlæg, i områder med potentielt eksplosive omgivelser og hvor sprængninger udføres. Brug ikke produktet nær medicinsk udstyr. Brug ikke produktet i fly. Brug ikke produktet nær din krop gennem længere tid. UVI FORIGTIGE: Forsøg aldrig at reparere produktet selv. Ved beskadigelse kontaktes den lokale forhandler. ikkerhedsanvisninger 4 Laserklassificering Integrated distancemeter Leica ITO frembringer en synlig laserstråle, der kommer ud af instrumentets forside. Produktet er i overensstemmelse med laserklasse 2: IEC : 2007 "ikkerhed for laserudstyr" Laserklasse 2 produkter: e aldrig ind i laserstrålen og ret den ikke unødigt mod andre personer. Beskyttelse af øjet sker almindeligvis ved, at man kigger væk, samt at øjnene lukkes. AVAREL: et kan være farligt at se direkte ind i strålen med optiske hjælpemidler (som f.eks. kikkert). Forholdsregler: e aldrig ind i laserstrålen med optiske hjælpemidler.

5 UVI FORIGTIGE: et kan være farligt for øjnene at se direkte ind i laserstrålen. Forholdsregler: e aldrig ind i laserstrålen. ørg for, at laserstrålen ligger over eller under øjenhøjde (især ved fast installation i anlæg, maskiner el. lign.) Mærkning Placering af produktmærkat Laserstråling e aldrig ind i laserstrålen Laser klasse 2 ifølge IEC :2007 Maksimal stråleeffekt: <1 mw Udsendt bølgelængde: nm tråleafvigelse: 0,16 x 0,6 mrad Pulsvarighed: 1 x 10-9 s 5 ikkerhedsanvisninger E FI K ET

6 E kift af referencepunktet (multifunktionelt endestykke) Opstart Isætning /fjernelse af batterier FI Instrumentet kan tilpasses til følgende målesituationer: K 1 ET 2 3 Til målinger fra et hjørne foldes placeringsskinnen ud til det første punkt, hvor den går i lås. Til målinger fra et hjørne foldes placeringsskinnen ud til punktet, hvor den går i lås, hvorefter placeringsskinnen let foldes til højre for at folde den helt ud. En indbygget sensor registrerer automatisk placeringsskinnens retning og justerer nulpunktet for instrumentet ud fra det. Fjern låget på batterirummet og påsæt håndremmen. æt batterier i, og vær opmærksom på korrekt polaritet. Luk batterirummet igen. Udskift batterierne når symbolet blinker konstant i displayet. ) ) Brug kun alkaline eller genopladelige batterier. Fjern batterierne før en lang periode uden brug for at undgå faren for korrosion. Opstart 6

7 Tastatur O/IT (TÆ/måling) tast 2 orisontal afstands-knap 3 Plus (+) tast 4 Minus (-) tast 5 Areal / volumen tast 6 Gem-tast 7 Reference tast 8 Funktionstast 9 Timer-tast 10 Tast for alternativ funktion 11 Menu/lig-med tast 12 let/luk-tast 13 Bluetooth-tast isplay ,16 7,8, Laser aktiv 2 Reference (front) 3 Reference (bag) 4 Reference (hjørne-stop) 5 Måling med stativ 6 Opmålingsfunktion 7 Enkelt Pythagoras-måling 8 obbelt Pythagoras-måling 9 obbelt (partiel højde) måling 10 Gem konstantværdi, hent konstantværdi 11 istorisk hukommelse, hent værdier 12 Libelleniveau (numerisk) , E FI K ET 7 Opstart

8 E FI K ET 13 Batteristatus 14 Areal / Volumen 15 ældning 16 orisontal afstandsmåling med hældning 17 Trekant areal 18 Timer 19 Menu 20 Omkreds 21 Vægareal 22 Loftsareal 23 Mellemliggende linje 1 24 Mellemliggende linje 2 25 Mellemliggende linje 3 26 Opsummeringslinje 27 Information 28 Libelleniveau 29 ældningsvinkel 30 Målt afstand 31 Indirekte højde 32 etaljevisning 33 Bluetooth-ikon Menufunktioner Indstillinger I menu kan man ændre indstillingerne og gemme dem permanent. Efter at der slukkes eller batterierne skiftes, er indstillingerne stadig gemt. avigation i menuen I menu kan man som bruger ændre indstillingerne. Instrumentet kan konfigureres specifikt dine personlige behov. Generel beskrivelse tast (holdt længe inde) - u er i, enhederne indstilles og det førte menupunkt "Unit" vises. tast (nedtrykket kort) bladrer gennem hvert menupunkt. Menufunktioner 8

9 7 6 tast for at lave ændringer i menu- eller punkter. tast (nedtrykket kort) henter det næste menupunkt. Et langt tryk på tasten i menuen bekræfter de nye indstillinger lavet i undermenupunktet. Tryk på tasten i længere tid i menuen giver dig mulighed for at forlade indstillingsfunktionen uden at gemme. 5 EXIT Indstilling af enheder for afstandsmålinger Følgende enheder kan indstilles: istance Areal Volumen m m² m³ m m² m³ m m² m³ fod 0.00 fod² 0.00 fod³ 5. 0'00'' 1 / fod² 0.00 fod³ in 0.00 fod² 0.00 fod³ / 32 in 0.00 fod² 0.00 fod³ Indstilling af enheder for hældningsmålinger Følgende enheder kan vælges for hældningsmålinger: Enheder for hældning 1. +/ % 9 Menufunktioner E FI K ET

10 E FI K ET Måling med stativ ( ) Reference skal være passende justeret ind for at kunne udføre korrekte målinger med et stativ. For at gøre dette vælges O i dette menupunkt. u kan slå reference på stativet til eller fra. Indstillingen kan ses på displayet. Bip ( BEEP) u kan slå bip til eller fra. iveau i statusfeltet ( ) iveauet (i ) i statusfeltet kan slås til eller fra. isplaybelysning ( ) isplaybelysningen kan slås til eller fra. Betjening 10 Reset - får instrumentet til at vende tilbage til fabriksindstillingerne ( ) Instrumentet har en REET funktion. år du vælger menufunktionen REET og bekræfter, vender instrumentet tilbage til indstillingerne fra fabrikken. Reset indstiller følgende værdier til deres indstillinger fra fabrikken: Reference (bag) isplaybelysning (O) Bip (O) Enhed (m(mm)) tack og hukommelse er slettet Alle tilpassede indstillinger og gemte værdier er tabt. Betjening Tænd/sluk Tænder instrumentet og laser. isplayet viser batterisymbolet indtil næste tastetryk. Længere tryk på denne tast slukker for instrumentet. Laseren slukker automatisk efter seks minutters inaktivitet. CLEAR tast eneste handling fortrydes når der udføres

11 areal eller volumen målinger, kan hver enkelt måling slettes og blive målt igen. Referenceindstilling efault referenceindstillingen er fra instrumentets bagkant. Tryk på denne tast for at foretage næste måling fra forkanten. Et specielt bip høres, når referenceindstillingen ændres. Efter en måling skifter referencen automatisk til defaultindstillingen (bagsidereference). Tryk på denne tast i længere tid vælger frontreference permanent. Tryk på denne knap, og bagside-referencen er valgt igen. Måling Enkeltdistance-måling Tryk for at aktivere laseren. Tryk på igen for at starte distancemålingen. Resultatet vises med det samme. ældningsmåling ± 45. ældningssensoren måler hældninger mellem Under måling af hældning bør instrumentet så vidt muligt holdes uden tværgående hældning (± 10 ). orisontal måling Tryk på tasten til aktivering af horisontal måling i instrumentet. et følgende symbol vises i displayet. vis knappen er aktiv vises den horisontale afstand i summeringslinjen for hver afstandsmåling (op til max. +/-45 og op til en max. tværgående hældning på +/-10 ). Tryk længere tid på tasten for at vise yderligere information om målingen, for eksempel hældningen, den målte afstand og den indirekte højde. Tryk på tasten igen for slå horisontal måling fra. 11 Måling E FI K ET

12 E FI K ET Minimum/maksimum måling enne funktion giver brugere mulighed for at måle minimum eller maksimum distance fra et fast målepunkt. et kan også bruges til at bestemme mellemrum. min. et er normalt brugt at måle rums diagonaler (maksimum værdier) eller horisontale afstande (minimum værdier). old denne tast nede indtil en "bip"-lyd høres. Fej derefter frem og tilbage med laseren og op og ned over det ønskede målpunkt - (f.eks. ind i hjørnet af et rum). Tryk på for at stoppe kontinuert måling. Værdierne for maksimum og minimum distancer vises i displayet og ligelede senest målte værdi i summeringslinjen. Måling max. 12 Kontinuert laser old tasten nede, når apparatet tændes indtil tegnet vises permanent i displayet og der høres et bip. Ethvert yderligere tryk på tasten udløser en afstandsmåling. Tryk på tasten og hold den nede for at slukke afstandsmåleren og slå kontinuert laser fra. vis laseren er i kontinuert funktion, slukkes instrumentet automatisk efter 15 minutter.

13 Funktioner Addition / subtraktion Afstandsmåling. en næste måling lægges til den forrige. en næste måling trækkes fra den forrige. enne proces kan efter behov gentages. Tryk på denne tast og resultatet vises altid i summeringslinjen. eneste handling fortrydes. Areal Tryk på én gang. symbolet kommer frem i displayet. Tryk på denne tast for at foretage første måling (f.eks. længde). Tryk igen for at foretage anden måling (f.eks. bredde). Resultatet vises i summeringslinjen. Tryk på tasten i længere tid for at beregne omkreds. Volumen Tryk på denne tast to gange. symbolet kommer frem i displayet. Tryk på denne tast for at foretage første måling (f.eks. længde). Tryk på denne tast for at foretage anden måling (f.eks. bredde). Tryk på denne tast for at foretage tredje måling (f.eks. højde). Volumen vises så i summeringslinjen. Tryk på tasten længere tid for at vise yderligere ruminformation så som loft/gulv-areal, væggenes areal, omkreds. E FI K ET 13 Funktioner

14 E FI K ET ældningsmåling Tryk én gang på denne tast for at aktivere hældningssensoren. symbolet kommer frem i displayet. ældningen vises kontinuert som eller % afhængigt af indstillingen. Tryk på for at måle hældningen og distancen. Rumhjørne-vinkelfunktion Arealet af en trekant kan beregnes ved måling af tre sider. Tryk på tasten to gange - trekant-symbolet vises i displayet. Tryk på tasten og mål den første side af trekanten. Tryk på tasten og mål den anden side af trekanten. Tryk på tasten og mål den tredje side af trekanten. Resultatet vises i summeringslinjen. old tasten inde for at vise yderligere information om målingen, som f.eks. vinklen inkluderet af de første to målinger og omkredsen af trekanten. Funktioner 14

15 Opmålingsfunktion To forskellige afstande (a og b) kan indtastes i instrumentet og kan derefter anvendes til at markere forskellige målelængder, f.eks. ved bygning af trærammer. 3 2 Input af opmålingsdistancer: Tryk på denne tast tre gange og symbolet for a opmålingsfunktion kommer frem i displayet. Værdien (a) og den tilsvarende mellemliggende linje blinker. Ved at bruge og kan du justere værdierne (først a og derefter b) til at passe til opmålingsdistancer. Ved at holde tasterne nede øges ændringshastigheden for værdierne. år den ønskede værdi (a) er nået, kan der bekræftes med tasten. Værdien (b) og den mellemliggende linje blinker (den m m m m m m b b definerede værdi er automatisk opfanget). Værdi (b) kan indtastes med og. en definerede værdi (b) bekræftes med tasten. Tryk på tasten starter laser målingen. isplayet via nødvendig opmålingsafstand i summeringslinjen mellem markeringspunktet (først a og så b) og instrumentet (bag-reference). vis ITO flyttes langsomt langs opmålingslinjen, vil den viste distance blive mindre. Instrumentet begynder at bippe ved en afstand på 0,1 m fra næste markeringspunkt. Pilene i displayet b indikerer i hvilken retning b ITO skal flyttes for at opnå den definerede distance (enten a eller b). år markeringspunktet er nået, ændres bip-lyden. enne funktion kan når som helst stoppes ved tryk på tasten. Indirekte måling a Instrumentet kan beregne afstande ved brug af Pythagoras læresætning. enne metode er især nyttig, hvis det er svært at nå den strækning, der skal måles. ørg for at følge det foreskrevne forløb af målinger: 15 Funktioner E FI K ET

16 E FI K ET Alle målpunkter skal være i det horisontale eller vertikale plan. e bedste resultater opnås, når instrumentet roteres om et fast punkt (f.eks. med placeringsskinnen foldet helt ud og instrumentet placeret på en væg). Minimum/maksimum-funktionen kan anvendes - se forklaring i "Måling -> Minimum/maksimum måling". Minimumværdien skal anvendes til målinger i rette vinkler til målet; maksimum distance til alle andre målinger. ørg for at den første måling og den målte distance er i en ret vinkel. Brug minimum/maksimumfunktionen, som forklaret i "Måling -> Minimum/ maksimum måling". Funktioner 16 Indirekte måling - bestemmelse af en strækning med brug af 2 hjælpe-målinger f.eks. til måling af bygnings højder eller bredder. et er hensigtsmæssigt at bruge stativ ved højdemålinger, der kræver måling af to eller tre strækninger. Tryk på denne knap fire gange; displayet vil vise følgende symbol. Laseren er tændt. igt mod det øverste punkt (1) og start målingen. Efter den første måling er værdien opfanget. old instrumentet så horisontalt som muligt. old denne tast nede for at starte kontinuert måling, fej frem og tilbage med laseren og op og ned over det ideelle målpunkt. Tryk for at stoppe kontinuert måling (2). Resul-

17 tatet vises i summeringslinjen, den partielle værdi vises i den sekundære linje. Indirekte måling - bestemmelse af en strækning med brug af 3 hjælpe-målinger Tryk på denne knap fem gange; displayet vil vise følgende symbol. Laseren er tændt. igt mod det øverste punkt (1) og start målingen. Efter den første måling er værdien opfanget. old instrumentet så horisontalt som muligt old denne tast nede for at starte kontinuert måling, fej frem og tilbage med laseren og op og ned over det ideelle målpunkt. 1 2 Tryk for at stoppe kontinuert måling (2). Værdien er opfanget. igt mod det lave punkt og Tryk på denne tast for at starte målingen (3). Resultatet vises i summeringslinjen, den partielle værdi vises i de sekundære linjer. Indirekte måling - bestemmelse af en kædeværdi med brug af 3 målinger f.eks. bestemmelse af højden mellem punkt 1 og punkt 2 med brug af tre målpunkter. Tryk på denne knap seks gange; displayet vil vise følgende symbol. Laseren er tændt. igt mod det øvre punkt (1). Tryk på denne tast og start målingen. Efter den første måling er værdien opfanget. isplayet blinker (2). 17 Funktioner 3 E FI K ET

18 E FI K ET tarter målingen. Efter den anden måling er værdien opfanget. isplayet blinker (3). old denne tast nede for at starte kontinuert måling. Fej frem og tilbage med laseren og op og ned over det ideelle målpunkt. Tryk på denne tast for at stoppe kontiuert måling. Resultatet vises i summeringslinjen, den partielle værdi vises i de sekundære linjer. Lagring af konstanter/historisk hukommelse Lagring af en konstant u kan gemme og hente en ofte brugt værdi f.eks. højden af et rum. Mål den ønskede distance, hold tasten inde indtil enheden bipper for at bekræfte lagring. entning af konstanten Tryk på denne tast én gang for at hente konstanten og gør den tilgængelig for yderligere beregninger ved at trykke på tasten. Indstilling af konstanten Tryk på tasten i længere tid for at ændre konstanten - konstanten blinker, og du kan nu ændre konstanten til den ønskede værdi med eller taten. Tryk på tasten for at gemme konstanten. Funktioner 18 istorisk hukommelse Tryk på denne tast to gange og de foregående 20 resultater (målinger eller beregnede resultater) vises i omvendt orden. og tasterne kan anvendes til navigering. Tryk på denne tast for at anvende et result i summeringslinjen til yderligere beregninger. Tryk på og tasterne på samme tid sletter alle værdierne i den historiske hukommelse. Timer (selvudløsende) Tryk på denne tast for at vælge 5 sekunders tidsforsinkelse. eller old denne tast nede indtil den ønskede tidsforsinkelse er nået (max. 60 sekunder). år tasten slippes vil de resterende sekunder indtil målingen vises som en nedtælling (f.eks. 59, 58, 57...). e sidste 5 sekunder tælles ned med et bip. Efter det sidste bip udføres målingen og værdien vises. Timeren kan anvendes til alle målinger.

19 Arbejde med BLUETOOT At slå BLUETOOT til / sende målinger Et hurtigt tryk på starter ITO BLUETOOT. ataforbindelsen skal etableres fra PA / PC med applikationssoftwaren. Et BLUETOOT - ikon vil blive vist i displayet, indtil dette er vellykket gennemført. BLUETOOT slår automatisk fra, hvis forbindelsen til PA / PC ikke er etableret indenfor 240 sek. fra det tidspunkt, hvor BLUE- TOOT tændes. år den første forbindelse mellem håndholdt PA / PC og ITO etableres, kan den bede om Pinkoden for ITO 'en. I så fald indtastes koden 0000 på din håndholdte PA eller PC. lukning af BLUETOOT BLUETOOT slukker så snart ITO slukkes. Retningstasterne Otte retningstaster (kendes på små pile nær tasten) på betjeningstastaturet anvendes til at flytte cursoren. Retningstasterne bliver aktive, når du skifter til det andet niveau (ved at trykke på 2. niveau-tasten ). istance-tasten er aktiv i begge niveauer. Funktionen af retningstasterne afhænger af den anvendte software. Afsendelse af målingen vis din software understøtter retningstasterne, anvendes de til at vælge cursorens position. Tryk kort på -knappen for at overføre værdierne fra summeringslinjen til håndholdt PC / PC. Tryk længe på -knappen for at overføre alle værdier i displayet. e mere information i din manual for den anvendte software. Ved sending af data å længe der ikke er bekræftelse af, at data er succesfuldt modtaget af PA/PC, vil man ikke kunne behandle en ny måling. Infokoden "240" vises i displayet, hvis der ikke er gennemført en datatransmission indenfor 2 sekunder. Tryk på og gentag og send målingen igen. en medfølgende gratis software er designet til at give brugeren de grundliggende funktioner. Leica Geosystems yder ingen garanti for denne gratis software og giver ingen support til den. Leica Geosystems accepterer på ingen måde noget ansvar i forbindelse med brugen af den gratis software og er ikke forpligtet til at levere rettelser eller udvikle opdateringer eller opgraderinger. u kan finde en række kommercielle softwareleverandører med bred vifte af applikationer på vores hjemmeside. 19 Arbejde med BLUETOOT E FI K ET

20 E FI K ET Appendiks Meddelelseskoder Alle Meddelelseskoder vises med enten "Error". Følgende fejl kan løses: Appendiks eller Årsag Løsning 156 Tværgående hældning større end 10 old instrumentet uden tværgående hældning 160 oved-hældningsretning, vinkel for Mål vinkel op til max. ±45 høj (> 45 ) 204 Beregnings-fejl Gentag procedure 240 ataoverførsels-fejl Gentag procedure 245 Et tryk på 2. tasten Etabler BLUETOOT forbindelse selvom der ikke er BLUETOOT forbindelse. 252 Temperatur for høj Lad instrumentet køle ned 253 Temperatur for lav Varm instrumentet op 255 Modtagersignal for svagt, måling tager for lang tid, afstand > 100 m Brug målplade 256 Modtaget signal for Mål for reflekterende kraftigt (brug grå side) 257 Forkert måling, baggrund for lys Gør målet mørkere (mål under andre lysforhold) 260 Laserstråle brudt Gentag måling 20 Fejl Årsag Løsning Error ardware-fejl Tænd og sluk for enheden flere gange. vis symbolet stadig vises, så er dit instrument defekt. Bed din forhandler om assistance. Tekniske data Afstandsmålinger: Målenøjagtighed til 10 m (2 σ, standardafvigelse) Power Range Technology : Rækkevidde (brug målplade fra omkring 80 m) Mindste viste enhed Afstandsmåling Minimum/maksimum måling, kontinuert måling Areal/volumen beregning af rum-data Addition / subtraktion Indirekte måling med brug af Pythagoras ældningsmålinger: ældningssensor: øjagtighed (2 σ, standardafvigelse) - til laserstråle - til kabinettet typisk: ± 1,0 mm* 0,05 m til 100 m 0.1 mm ± 0,3 ± 0,3

21 orisontal måling Indirekte måling med hældningssensor (direkte horisontal distance) Vinkelmåling med hældningssensor(± 45 ) Generelt: Laserklasse Lasertype Ø laser punkt (ved distancerne) Autom. laser slukning Autom. instrument slukning isplaybelysning Multifunktionelt endestykke Timer (selvudløsende) Gem konstantværdi istorisk hukommelse (20 værdier) tativgevind BLUETOOT 2.0 Rækkevidde for BLUE- TOOT Cl. 2 Batterikapacitet, Type AAA, 2 x 1,5V Beskyttelse mod vandstænk og støv imensioner Vægt (med batterier) II 635 nm, < 1 mw 6 / 30 / 60 mm (10 / 50 / 100 m) efter 3 min efter 6 min 10 m op til målinger IP 54, støvtæt, stænktæt 127 x 49 x 27,3 mm 150 g Temperaturområde: Opbevaring Betjening -25 C til +70 C (-13 F til +158 F) -10 C til +50 C (14 F til +122 F) * under gunstige forhold. Under ugunstige forhold, som f.eks. stærk sollys, meget svagt reflekterende målflader eller kraftige temperatursvingninger, kan der forekomme afvigelser på op til ±1,5 mm. enne afvigelse kan øges med ±0.025 mm/m for afstande på mellem 10 m og 30 m, og med ±0,1 mm/m for afstande større end 30 m. 21 Appendiks E FI K ET

22 E FI K ET Måleforhold Målings rækkevidde Rækkevidde er begrænset til 100 m. Om natten, i skumringen og hvis målet ligger i skygge øges rækkevidden uden brug af målplade. Brug en målplade til at øge målingens rækkevidde i dagslys, eller hvis målet er dårligt reflekterende. Mål-overflader Målefejl kan opstå, når der opmåles mod farveløse væsker (f.eks. vand) eller støvfrit glas, tyrofoam eller lignende halvgennemtrængelige overflader. vis der sigtes mod meget blanke overflader kan laserstrålen reflekteres og det kan føre til målefejl. Mod ikke-reflekterende og mørke overflader kan måletiden blive forøget. Appendiks 22 Vedligeholdelse edsænk ikke instrumentet i vand. Tør af med blød, fugtig klud. Brug ikke aggressive rengøringsmidler eller opløsninger. Instrumentet skal behandles som du ville med et teleskop eller kamera. Garanti For Leica ITO 3a BT ydes tre* års garanti fra Leica Geosystems AG. e mere detaljeret information på: Alle illustrationer, beskrivelser og tekniske specifikationer kan ændres uden varsel. * For at opnå tre års garanti skal produktet registreres på vores hjemmeside indenfor otte uger efter købet. vis produktet ikke registreres, ydes der to års garanti.

23 Leica Geosystems AG, eerbrugg, witzerland has been certified as being equipped with a quality system which meets the International tandards of Quality Management and Quality ystems (IO standard 9001) and Environmental Management ystems (IO standard 14001). Total Quality Management - Our commitment to total customer satisfaction. Ask your local Leica Geosystems agent for more information about our TQM program. Copyright Leica Geosystems AG, eerbrugg, witzerland 2010 Translation of original text (776750) Pat. o.: WO , WO , WO , WO , U , EP , U , WO Leica Geosystems AG C-9435 eerbrugg (witzerland)

Leica DISTO TM D3a The original laser distance meter

Leica DISTO TM D3a The original laser distance meter Leica ITO TM 3a The original laser distance meter Brugervejledning ansk Tillykke med købet af en Leica ITO 3a. Læs omhyggeligt sikkerhedsanvisningerne og brugervejledningen inden brug af dette produkt.

Læs mere

Leica DISTO TM D3. The original laser distance meter

Leica DISTO TM D3. The original laser distance meter TM Leica DITO TM D3 The original laser distance meter Leica DITO D3 1 2 4 6 8 11 3 5 7 9 10 1 2 4 3 5 6 7,8,9 a b b 10 11 12 13 14 15 16,17,18 19 20 TIMER? a max b min MENU UNIT REET IPOD BEEP ONOFF 21

Læs mere

Betjeningsvejledning Elma Disto DXT Digital afstandsmåler

Betjeningsvejledning Elma Disto DXT Digital afstandsmåler Betjeningsvejledning Elma Disto DXT Digital afstandsmåler El.nr. 63 98 206 138 Indhold Indledning... 1 Anvendte symboler... 1 Anvendelsesformål... 1 Tilladt brug... 1 Forkert brug... 1 Utilstrækkelige

Læs mere

Leica DISTO D2. The original laser distance meter

Leica DISTO D2. The original laser distance meter Leica DITO D2 The original laser distance meter 3 2 1 Brugervejledning Dansk Tillykke med købet af en Leica DITO. ikkerhedsanvisningerne og brugervejledningen bør gennemlæses nøje før du bruger produktet

Læs mere

Prexiso P50 - Indholdsfortegnelse

Prexiso P50 - Indholdsfortegnelse Prexiso P50 - Indholdsfortegnelse DK Instrumentopsætning - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -2 Oversigt - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -2 Display - - - - - -

Læs mere

Leica DISTO DXT The original laser distance meter

Leica DISTO DXT The original laser distance meter Leica DITO DXT The original laser distance meter Brugervejledning Dansk Tillykke med købet af en Leica DITO DXT. ikkerhedsanvisningerne og brugervejledningen bør gennemlæses nøje før du bruger produktet

Læs mere

Betjeningsvejledning Elma Disto D2 Laser afstandsmåler

Betjeningsvejledning Elma Disto D2 Laser afstandsmåler Betjeningsvejledning Elma Disto D2 Laser afstandsmåler El.nr. 63 98 206 206 Indhold Anvendte symboler i vejledningen... 1 Anvendelsesformål... 1 Tilladt brug... 1 Forkert brug... 1 Begrænsninger for anvendelse...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Dewalt DW03050 1

Indholdsfortegnelse. Dewalt DW03050 1 Indholdsfortegnelse DA Instrumentopsætning - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Introduktion- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Oversigt - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Laser Distancer LD 320. Betjeningsvejledning

Laser Distancer LD 320. Betjeningsvejledning Laser Distancer LD 30 da Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse Instrumentopsætning - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Introduktion- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Oversigt

Læs mere

Leica DISTO D8 The original laser distance meter

Leica DISTO D8 The original laser distance meter Leica DITO D8 The original laser distance meter 1 2 3 4 5 6 8 10 12 7 9 11 13 14 15 16 2 1 3 4 1 2 3 8 5 7 4 7 6 6 5 Leica DITO D8 Brugervejledning Dansk Tillykke med købet af en Leica DITO D8. Læs omhyggeligt

Læs mere

Leica DISTO TM D210 The original laser distance meter

Leica DISTO TM D210 The original laser distance meter Leica DISTO TM D0 The original laser distance meter Indholdsfortegnelse Instrumentopsætning - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Oversigt - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Leica DISTO TM D210 The original laser distance meter

Leica DISTO TM D210 The original laser distance meter Leica DISTO TM D0 The original laser distance meter Indholdsfortegnelse Instrumentopsætning - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Oversigt - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Leica DISTO D5 The original laser distance meter

Leica DISTO D5 The original laser distance meter Leica DTO D5 The original laser distance meter 1 13 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 1 3 4 1 2 3 8 5 7 4 7 6 6 5 Leica DTO D5 Brugervejledning Dansk Tillykke med købet af en Leica DTO D5. Læs omhyggeligt sikkerhedsanvisningerne

Læs mere

Leica DISTO A8. The original laser distance meter

Leica DISTO A8. The original laser distance meter Leica DTO A8 The original laser distance meter 14 12 11 13 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 16 17 18 19 20 21 22 23 Brugervejledning Version 1.1 Dansk Tillykke med dit køb af en Leica DTO. ikkerhedsanvisningerne

Læs mere

HD100.

HD100. 100 www.trimble.com Operating nstructions nstructions d emploi struzioni d uso Manuel de empleo Manual de instruções Gebruiksaanwijzing Bedienungsanleitung Brugervejledning Bruksanvisning Betjeningsvejledning

Læs mere

Leica DISTO TM D110 The original laser distance meter

Leica DISTO TM D110 The original laser distance meter Leica DISTO TM D110 The original laser distance meter Indholdsfortegnelse Instrumentopsætning - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Introduktion - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Laser Distancer LD 500. Betjeningsvejledning

Laser Distancer LD 500. Betjeningsvejledning Laser istancer L 500 Betjeningsvejledning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7 8 9 4 5 6 1 2 0 3 15 14 13 12 11 2 1 3 4 1 2 3 8 5 7 4 7 6 6 5 1 2 1 3 1 3 1 2 2 max. Brugervejledning ansk Tillykke med købet af en tabila

Læs mere

421D. Brugsanvisning. Distance Meter

421D. Brugsanvisning. Distance Meter 421D Distance Meter Brugsanvisning September 2009 Rev.1, 3/10 (Danish) 2009, 2010 Fluke Corporation. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice. All product names are trademarks

Læs mere

1 Symboler. 5 Ansvarsområder

1 Symboler. 5 Ansvarsområder A 1 2 B 3 G H 4 C 7 5 6 I J D 8 9 10 11 12 13 12 13 K 14 E F 1 Symboler 1.1 Advarselshenvisninger Advarselshenvisninger skelner mellem forskellige risikograder, idet der angives følgende signalord: Forsigtig

Læs mere

Leica DISTO A6. The original laser distance meter

Leica DISTO A6. The original laser distance meter Leica DTO A6 The original laser distance meter 6 2nd Brugervejledning Version 1.1 Dansk Tillykke med dit køb af en Leica DTO. ikkerhedsanvisningerne findes i et separat hæfte, som følger med denne brugervejledning.

Læs mere

Leica DISTO TM X310 The original laser distance meter

Leica DISTO TM X310 The original laser distance meter Leica DISTO TM X30 The original laser distance meter Indholdsfortegnelse Instrumentopsætning - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Introduktion - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

PREXISO X2 LASER DISTANCE METER. Betjeningsvejledning

PREXISO X2 LASER DISTANCE METER. Betjeningsvejledning PREXISO X2 LASER DISTANCE METER Betjeningsvejledning A B C D E F 1 Symboler 1.1 Advarselshenvisninger Advarselshenvisninger skelner mellem forskellige risikograder, idet der angives følgende signalord:!

Læs mere

Leica DISTO TM X310 The original laser distance meter

Leica DISTO TM X310 The original laser distance meter Leica DISTO TM X30 The original laser distance meter Indholdsfortegnelse Instrumentopsætning - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Introduktion - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Leica DISTO TM D410 The original laser distance meter

Leica DISTO TM D410 The original laser distance meter Leica DISTO TM D410 The original laser distance meter Indholdsfortegnelse Instrumentopsætning - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Introduktion - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Leica DISTO. Måler præcist Nøjagtigt hvad du har behov for.

Leica DISTO. Måler præcist Nøjagtigt hvad du har behov for. Leica DISTO Måler præcist Nøjagtigt hvad du har behov for. Opmåling med Leica DISTO Simpelt, hurtigt og nøjagtigt! nhurtig og effektiv Du kan måle afstande med et tastetryk på få sekunder selv når du arbejder

Læs mere

Leica Lino L360, L2P5, L2+, L2, P5, P3

Leica Lino L360, L2P5, L2+, L2, P5, P3 Leica Lino L360, L25, L2+, L2, 5, 3 Brugervejledning Version 757665g Dansk Tillykke ed dit køb af en Leica Lino. Sikkerhedsanvisningerne findes i afsnittet o betjening af dette instruent. ør opstart af

Læs mere

DistanceMaster One. Laser 650 nm SPEED SHUTTER

DistanceMaster One. Laser 650 nm SPEED SHUTTER DK 16 Laser 650 nm SPEED SHUTTER Laser 02 2 x Typ AAA / LR03 1,5V / Alkaline x x y = m 2 y z x y x y z = m 3 03 ! Læs betjeningsvejledningen og det vedlagte hæfte Garantioplysninger og supplerende anvisninger

Læs mere

Brugervejledning TAL Evolution

Brugervejledning TAL Evolution 1 BRUGSVEJLEDNING TAL EVOLUTION Serienr.: Ejer: Forhandler: Brdr. A & O Johansen, Rørvang 3, 2620 Albertslund. Forord TAL Evolution er startmodellen blandt de automatiske lasere. Her er THEIS ikke gået

Læs mere

Afstandsmålere Leica DXT / D3a / D3a BT / D5 / D8 / D2

Afstandsmålere Leica DXT / D3a / D3a BT / D5 / D8 / D2 Side 1 af 7 Afstandsmålere Leica DXT / D3a / D3a BT / D5 / D8 / D2 Artikel: 9677-0375 AVSTÅNDSMÄTARE DISTO D510 D2 D210 D3a X310 D5 D510 D 8 X310 (IP65) X310 (IP65) D510 (IP65) D510 D510 Side 2 af 7 iphone

Læs mere

Leica DISTO S910 Mål punktdata og dan flader

Leica DISTO S910 Mål punktdata og dan flader Leica DISTO S910 Mål punktdata og dan flader Verdens første Mål alt fra ethvert punkt med P2P Technology Det er over tyve år siden Leica Geosystems opfandt og lancerede den første håndholdte laser-afstandsmåler

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Brugsanvisning Varenr.: 9053293 Infrarødt termometer Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Infrarødt termometer - Varenr. 9053293 Beskrivelse: Infrarødt termometer.

Læs mere

MikroLaser ML 4 Brugermanual

MikroLaser ML 4 Brugermanual PRÆCISIONSLASERE MikroLaser ML 4 Brugermanual Version: 6.2 Dansk MIKROFYN A/S BONDOVEJ 16 5250 ODENSE SV TLF.: 6617 0784 WWW.MIKROFYN.DK Introduktion Tillykke med erhvervelsen af en kvalitetslaser fra

Læs mere

Brugervejledning for Man Down sender MD900

Brugervejledning for Man Down sender MD900 Brugervejledning for Man Down sender MD900 SW 2.1-1 - Indhold: KNOP ELEKTRONIK A/S Tilsigtet anvendelse af MD900 side 2 Fabriksvej 20 DK-7600 Struer knop@knop.dk www.knop.dk Tlf: +45 97840444 Fax: +45

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Golf Laser Afstandsmåler MAX 400. Brugermanual

Golf Laser Afstandsmåler MAX 400. Brugermanual Golf Laser Afstandsmåler MAX 400 Brugermanual Læs venligst manualen grundigt igennem før afstandsmåleren tages i brug og gem manualen til fremtidig brug. 1. INTRODUKTION Golf Laser Afstandsmåler er en

Læs mere

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13 DK Betjeningsvejledning STABILA REC 300 Digital er en receiver, som er nem at betjene, til hurtig registrering af roterende lasere. Med Receiver REC 300 Digital kan der modtages laserstråler fra rotationslasere,

Læs mere

Leica Lino L360, L2P5, L2+, L2G+, L2, P5, P3

Leica Lino L360, L2P5, L2+, L2G+, L2, P5, P3 Leica Lino L360, L25, L2+, L2G+, L2, 5, 3 Brugervejledning Version 757665i Dansk Tillykke ed dit køb af en Leica Lino. Sikkerhedsanvisningerne findes i afsnittet o betjening af dette instruent. ør opstart

Læs mere

Leica DISTO TM. The original laser distance meter

Leica DISTO TM. The original laser distance meter Leica DISTO TM The original laser distance meter Hvorfor gøre livet mere besværligt end nødvendigt? Når det kan være anderledes Hurtig og effektiv Bare tryk på tasten og mål. En person kan foretage lynhurtig

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Leica DISTO TM X4 The original laser distance meter

Leica DISTO TM X4 The original laser distance meter Leica DISTO TM X4 The original laser distance meter Oversigt 2 Tekniske specifikationer 4 Opsætning af instrumentet 6 Indstillinger 10 Betjening 27 Meddelelseskoder 53 Vedligeholdelse 54 Garanti 55 Sikkerhedsanvisninger

Læs mere

LEICA SPRINTER digital niveller

LEICA SPRINTER digital niveller LEICA SPRINTER digital niveller Fejlfri, let, hurtig Den nye standard indenfor nivellering til en epokegørende pris Med LEICA SPRINTER får du et af verdens hurtigste nivelleringsinstrumenter Pålidelig

Læs mere

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Babyalarm 7010 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Ibrugtagning... 6 Anvendelse... 7 Fejlmeldinger... 8 Bortskaffelse... 9 Tekniske data...

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Ibrugtagning... 6 Anvendelse... 7 Fejlmeldinger... 8 Bortskaffelse... 9 Tekniske data... Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Om dette apparat...4 Generelt...4 Korrekt håndtering af batterierne...5 Foretag aldrig reparationer på egen hånd...5 Ibrugtagning... 6 Kontroller leveringen...6

Læs mere

Fugtighedsmåler FFM 100 Betjeningsvejledning

Fugtighedsmåler FFM 100 Betjeningsvejledning Fugtighedsmåler FFM 100 Betjeningsvejledning BETJENINGSELEMENTER: 1) Scanner 2) Display 3) Tænd/sluk tast 4) Baggrundsbelysning 5) Låg til batterirum 6) MEAS tast 7) Max./min. tast BRUG TIL FORMÅLET FFM

Læs mere

Laser FLS 90. Betjeningsvejledning

Laser FLS 90. Betjeningsvejledning Laser FLS 90 da Betjeningsvejledning L SE R R DI TIO N DO NO T ST R E IN TO BE M L SE R CL S S 2 5 1 2 4 3 3 6 7 B1 B2 1 C1 C2 C3 S1 =S2 = 90 C4 S1 90 S2 D1 D2 D3 D4 D5 D6 E1 S=10m 32 10 E2 C L 1 B E3

Læs mere

FZ2011-8 BRUGSANVISNING

FZ2011-8 BRUGSANVISNING Personvægt Digital Body Analysis Model: FZ2011-8 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange år, bedes De venligst

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

minipocket Brugsanvisning Høresystemer

minipocket Brugsanvisning Høresystemer minipocket Brugsanvisning Høresystemer Indhold Din fjernbetjening 4 Komponenter 5 Tastaturlås 6 Sådan parres høreapparaterne 7 Funktionsoversigt 11 Yderligere oplysninger 13 Rengøring 13 Udskiftning af

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST

Læs mere

Leica Disto TM The original laser distance meter

Leica Disto TM The original laser distance meter Leica Disto TM The original laser distance meter NY Digital søger med 3X-zoom Hældningssensor SWISS Technology by Leica Geosystems Hvorfor gøre livet mere besværligt end nødvendigt? Når det kan være anderledes

Læs mere

Personvægt MD Betjeningsvejledning

Personvægt MD Betjeningsvejledning Personvægt MD 13523 Betjeningsvejledning Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Om dette apparat... 4 Generelt... 4 Håndter batterierne korrekt... 4 Reparer aldrig selv... 5 Pakkens indhold... 5 Isætning af

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION

Læs mere

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Honeywell DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Brugsanvisning DISPLAY OG TASTER Display Op tast Ned tast Sluk tast Menu tast FORORD RF fjernbetjeningen kan styre pejsen manuelt eller ved hjælp

Læs mere

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret)

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret) Kære Kunde Vi takker for valget af vores system, og vi kan oplyse, at dette produkt er et teknisk avanceret alarmsystem, der lever op til de ydelsesmæssige standarder, som er fastsat af bilproducenterne,

Læs mere

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange

Læs mere

Fuldautomatisk streglaser FL 40-3Liner HP Betjeningsvejledning

Fuldautomatisk streglaser FL 40-3Liner HP Betjeningsvejledning Fuldautomatisk streglaser FL 40-3Liner HP Betjeningsvejledning 03/2011-1 - BETJENING Væg/-stativbeslag monteres på: a) trefodsstativ eller gulv-til-loft teleskop (5/8 gevind) b) på en væg: monteres i alle

Læs mere

RC-S. Fjernbetjening BRUGERVEJLEDNING

RC-S. Fjernbetjening BRUGERVEJLEDNING RC-S Fjernbetjening BRUGERVEJLEDNING Nedenstående fjernbetjening er beskrevet i denne brugervejledning: RC-S Tillykke med din nye fjernbetjening fra Bernafon. RC-S er en af de mest avancerede fjernbetjeninger

Læs mere

Leica DISTO plus håndholdt lasermåler Tillykke med købet af en Leica DISTO plus.

Leica DISTO plus håndholdt lasermåler Tillykke med købet af en Leica DISTO plus. Brugervejledning Version 1.0 Dansk Sikkerhedsanvisningerne (738266) i separat brochure udgør del af dne brugervejledning. Læs sikkerhedsanvisningerne og brugervejledning omhyggeligt før du bruger dette

Læs mere

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere.

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere. GENERELLE SPECIFIKATIONER FOR LCD FJERNBETJENINGEN Fjernbetjeningen har en transmissionsfrekvens på 434,5 MHz. Den strømforsynes med 3 AAA batterier på følgende måde: fjern dækslet til batterirummet ved

Læs mere

LED lampe m. bevægelsessensor

LED lampe m. bevægelsessensor Original brugsanvisning Varenr.: 9054449 LED lampe m. bevægelsessensor Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk LED lampe - Varenr. 9054449 Beskrivelse: Udendørs

Læs mere

LASER-AFSTANDSMÅLER. stanleyworks.dk

LASER-AFSTANDSMÅLER. stanleyworks.dk LASER-AFSTANDSMÅLER stanleyworks.dk DET PROFESSIONELLE JOB STARTER VED STANLEY Præcise og nøjagtige opmålinger er afgørende for ethvert projekt. Derfor har STANLEY designet en række af laser-afstandsmålere

Læs mere

RAW SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET

RAW SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET RAW SpeedSonic.dk RESET / EL START / STOP MODE / SET NEXT / SAVE Tillykke med dit nye Speed Sonic RAW UR. Speed Sonic uret er designet til at motivere og guide dig til bedre resultater. Vi håber du vil

Læs mere

Linjelaser FL 40-PowerCross SP. Betjeningsvejledning

Linjelaser FL 40-PowerCross SP. Betjeningsvejledning Linjelaser FL 40-PowerCross SP Betjeningsvejledning Læs venligst denne betjeningsvejledning før ibrugtagning og bemærk især sikkerhedsoplysningerne. Kun hvis instrumentet bliver brugt som beskrevet, er

Læs mere

OPBEVAR ALTID DENNE INSTRUK- TIONSMANUAL SAMMEN MED VÅBEN- ET, OG VIDEREGIV DEN SAMMEN MED VÅBENET, HVIS VÅBENET VIDERE- SÆLGES.

OPBEVAR ALTID DENNE INSTRUK- TIONSMANUAL SAMMEN MED VÅBEN- ET, OG VIDEREGIV DEN SAMMEN MED VÅBENET, HVIS VÅBENET VIDERE- SÆLGES. INSTRUKTIONSMANUAL OPBEVAR ALTID DENNE INSTRUK- TIONSMANUAL SAMMEN MED VÅBEN- ET, OG VIDEREGIV DEN SAMMEN MED VÅBENET, HVIS VÅBENET VIDERE- SÆLGES. ADVARSEL: Før GunPod tages i brug skal du sikre dig,

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Linjelaser FL 66-Xtreme SP. Betjeningsvejledning

Linjelaser FL 66-Xtreme SP. Betjeningsvejledning Linjelaser FL 66-Xtreme SP Betjeningsvejledning Læs venligst denne betjeningsvejledning før ibrugtagning og bemærk især sikkerhedsoplysningerne. Kun hvis instrumentet bliver brugt som beskrevet, er man

Læs mere

BRUGERMANUAL. BD ProbeTec ET lyseringsvarmeapparat BD ProbeTec ET primer- og opvarmerapparat

BRUGERMANUAL. BD ProbeTec ET lyseringsvarmeapparat BD ProbeTec ET primer- og opvarmerapparat BRUGERMANUAL BD ProbeTec ET lyseringsvarmeapparat BD ProbeTec ET primer- og opvarmerapparat Becton, Dickinson and Company 7 Loveton Circle Sparks, Maryland 21152 USA 800-638-8663 BENEX Limited Bay K 1a/d,

Læs mere

BRUGERMANUAL. ELEKTRONISK HYDROGEN LÆKAGEDETEKTOR Cod

BRUGERMANUAL. ELEKTRONISK HYDROGEN LÆKAGEDETEKTOR Cod BRUGERMANUAL ELEKTRONISK HYDROGEN LÆKAGEDETEKTOR Cod. 11132320 GENERAL INFORMATION Tak for dit køb denne Hydrogen (brint) gas lækage detektor (H2). Læs brugsanvisningen før ibrugtagning for at sikker korrekt

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

Fjernbetjening Brugervejledning

Fjernbetjening Brugervejledning Fjernbetjening Brugervejledning Indhold Tilsigtet anvendelse 3 Generelt om sikkerhed 4 Udskiftning af batterier 8 Standard fjernbetjening (med display) 9 Standard fjernbetjening (med lysdiode) 11 epen

Læs mere

Brugervejledning til Seagull USB skridttæller

Brugervejledning til Seagull USB skridttæller Brugervejledning til Seagull USB skridttæller Kort introduktion Seagull USB skridttælleren er en avanceret skridttæller. Skridttælleren har en 3D accelerations sensor, som opfanger træningsintensiteten.

Læs mere

Overvågningskamera Model 2470-2471

Overvågningskamera Model 2470-2471 Overvågningskamera Model 2470-2471 Vi takker Dem for købet af dette L-protect overvågningskamera, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. For at sikre dette er det

Læs mere

PMR Radio Bruger Manual. electronic

PMR Radio Bruger Manual. electronic PMR Radio Bruger Manual electronic Antenne TOT: Tryk og Tal Knap Tryk og hold inde for at sende Tænd/Sluk Knap Tryk og hold inde, for at tænde eller slukke for PRM Radioen LCD Display Viser hvilke kanal

Læs mere

414D/419D/424D. Brugsanvisning. Laser Distance Meter

414D/419D/424D. Brugsanvisning. Laser Distance Meter 414D/419D/424D Laser Distance Meter Brugsanvisning June 2012 (Danish) 2012 Fluke Corporation. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice. All product names are trademarks

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Laser LAR-200. Instrukcja obsæugi Navodila za uporabo Mode d'emploi SLO. HR Upute za rukovanje Istruzioni per l'uso. GR Οδηγίες χειρισϝού

Laser LAR-200. Instrukcja obsæugi Navodila za uporabo Mode d'emploi SLO. HR Upute za rukovanje Istruzioni per l'uso. GR Οδηγίες χειρισϝού 16 664 09-06 D GB F I E NL P N FIN DK S TR CZ SK Laser LAR-200 Bedienungsanleitung Operating instructions PL SLO Instrukcja obsæugi Navodila za uporabo Mode d'emploi HR Upute za rukovanje Istruzioni per

Læs mere

Leica Sprinter Velkommen Tryk på knappen

Leica Sprinter Velkommen Tryk på knappen Sprinter Velkommen Tryk på knappen Sprinter 50 Sigt, Tryk på knappen, Aflæs Støv- og vandtæt Kompakt letvægts design Fejlfri højde og afstandsresultater Enkelttastbetjening Indikation ved ude af niveau

Læs mere

Leica DISTO. Den originale laser-afstandsmåler

Leica DISTO. Den originale laser-afstandsmåler Leica DISTO Den originale laser-afstandsmåler Den visionære inden- og udendørs Med næsten 200 års erfaring er Leica Geosystems pioneren indenfor udvikling og produktion af banebrydende opmålingsløsninger.

Læs mere

BS-37 6 i 1 termometer Dansk Betjeningsvejledning. Garanti. Kære kunde,

BS-37 6 i 1 termometer Dansk Betjeningsvejledning. Garanti. Kære kunde, BS-37 6 i 1 termometer Dansk Betjeningsvejledning Garanti Kære kunde, Vi er glade for, at du har købt vores termometer BS-37 og vi håber du bliver tilfreds med dit køb. Såfremt der, imod alle forventninger,

Læs mere

Betjenings- og vedligeholdelsesvejledning T100 HTM

Betjenings- og vedligeholdelsesvejledning T100 HTM Telestart T100 HTM Dansk 2 D Betjenings- og vedligeholdelsesvejledning T100 HTM Generelt Kære Webasto-kunde! Vi er glade for, at du har valgt dette Webasto-produkt. Vi går ud fra, at det værksted, der

Læs mere

Dansk brugsanvisning. Airon Wireless Kropsanalysevægt. Airon Wireless Aktivitetstracker Trin Kalorier Afstand Søvn Ur

Dansk brugsanvisning. Airon Wireless Kropsanalysevægt. Airon Wireless Aktivitetstracker Trin Kalorier Afstand Søvn Ur Versjon: 1.0 Andre Airon Wireless produkter Airon Wireless system er en serie af produkter, der giver dig et godt overblik over nogle af dine vigtigste sundhedsrelaterede data i samme program. Prøv også:

Læs mere

Tekniske specifikationer

Tekniske specifikationer Tekniske specifikationer Typ. målenøjagtighed ± 1,0 mm Rækkevidde 0,05 op til 300 m X-Range Power Technology Smart Base måle-rækkevidde Horisontal 360 Vertikal 40 til 80 Afstand i m 2, 5, 10 m Typisk tolerance

Læs mere

Digitalt hygro/termometer med dugvisning FHT 100 Betjeningsvejledning

Digitalt hygro/termometer med dugvisning FHT 100 Betjeningsvejledning Digitalt hygro/termometer med dugvisning FHT 100 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse I. Indledning II. Egenskaber III. Tastatur og funktioner IV. Gennemførsel af målinger V. Udskiftning af batteri

Læs mere

Geo-Fennel Multi-Digit Pro + Betjeningsvejledning

Geo-Fennel Multi-Digit Pro + Betjeningsvejledning Geo-Fennel Multi-Digit Pro + Betjeningsvejledning Læs venligst denne betjeningsvejledning før ibrugtagning og bemærk især sikkerhedsoplysningerne. Kun hvis instrumentet bliver brugt som beskrevet, er man

Læs mere

BF06 BRUGERVEJLEDNING LYSMÅLER TRT-BA-BF06-TC-001-DA

BF06 BRUGERVEJLEDNING LYSMÅLER TRT-BA-BF06-TC-001-DA BF06 DA BRUGERVEJLEDNING LYSMÅLER TRT-BA-BF06-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Anvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Oplysninger om apparatet... 1 Tekniske data... 2 Sikkerhed... 2 Transport

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Infrarødt termometer FIRT 800-Pocket Betjeningsvejledning

Infrarødt termometer FIRT 800-Pocket Betjeningsvejledning Infrarødt termometer FIRT 800-Pocket Betjeningsvejledning BETJENINGSELEMENTER 1) Infrarød sensor 2) Laserstråle 3) LCD display 4) tast / belysning 5) tast / laserstråle 6) Mode tast 7) Udløser til temperaturmåling

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.0. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerplade DT-900 kan du oplade din telefon eller en anden kompatibel enhed uden at skulle

Læs mere

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG TV Formålet med denne guide Læs dette først Inden du kan anvende dine høreapparater sammen med Connectline Tv-adapter, skal adapteren først tilsluttes fjernsynet og en

Læs mere

Leica 3D Disto Genskaber den virkelige verden

Leica 3D Disto Genskaber den virkelige verden Leica 3D Disto Genskaber den virkelige verden Herligt produktiv Din nye partner til effektiv rumopmåling Måler i 3-dimensioner med høj præcision. RAUM: 90/0/0 Projek terer punkt for punkt. Gemmer i flere

Læs mere

Alt-i-én-fugtmåler. Brugsanvisning

Alt-i-én-fugtmåler. Brugsanvisning Brugsanvisning Alt-i-én-fugtmåler Model MO290 Måler fugt i træ og byggematerialer uden at skade overfladen eller med ekstern stikbensmåler. Hygrometeret måler luftfugtighed og luftens temperatur. Måleren

Læs mere

Fuldautomatisk streglaser FL 40-4Liner Betjeningsvejledning

Fuldautomatisk streglaser FL 40-4Liner Betjeningsvejledning Fuldautomatisk streglaser FL 40-4Liner Betjeningsvejledning 03/2011-1 - 2 B D 3 A C 1 4 E 5 F TEKNISKE DATA BETJENINGSELEMENTER 1) Modtagevindue (4) 2) Tastatur 3) Låseskrue til batterirum 4) Låg til batterirum

Læs mere

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet Indhold: 1 Lysdioder og symboler...3 2 Betjening af systemet...5 2.1 Tilkobling...5 2.2 Frakobling...5 2.3 Overfaldsalarm...6 2.4 Alarmstop...6 2.5

Læs mere

KING-METER. Bruger manual J-LCD. Indhold

KING-METER. Bruger manual J-LCD. Indhold KING-METER Bruger manual J-LCD Indhold 1. Forord 2. Udseende og størrelse 2.1. Materiale og farve 2.2. Display størrelse og installation 3. Funktionsoversigt og knap funktion 3.1. Kort introduktion til

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

TargetScale 2 Body Analysis Scale Quick Start Guide. ~ Side 1 ~

TargetScale 2 Body Analysis Scale Quick Start Guide. ~ Side 1 ~ TargetScale 2 Body Analysis Scale Quick Start Guide ~ Side 1 ~ VIGTIG INFORMATION! Læs guiden grundigt før du bruger denne enhed, især sikkerhedsforskrifterne, og behold denne guide til fremtidigt brug.

Læs mere

Direct Access Keyboard

Direct Access Keyboard Direct Access Keyboard Brugervejledning Version 1.0 Copyright Det er forbudt uden producentens skriftlige samtykke at reproducere eller overføre nogen del af denne vejledning i noget format, hverken elektronisk

Læs mere

Fuldautomatisk 2-vejs rotationslaser FL 400HA-G. Betjeningsvejledning. Indholdsfortegnelse. 1. Kendetegn og funktioner

Fuldautomatisk 2-vejs rotationslaser FL 400HA-G. Betjeningsvejledning. Indholdsfortegnelse. 1. Kendetegn og funktioner 1. Kendetegn og funktioner Fuldautomatisk med følgende funktioner: Fuldautomatisk 2-vejs rotationslaser FL 400HA-G Betjeningsvejledning 1- Kan bruges til alle lodrette nivelleringer 2- Selvnivellerende

Læs mere

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5 Brugervejledning Fjernbetjening display MT-5 OVERSIGT Det digitale fjernbetjening display, der viser dig anlæggets driftsinformation, system fejl og selvdiagnostik udlæsning. Oplysningerne vises på et

Læs mere