Overordnet personalepolitik for Ikast-Brande Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overordnet personalepolitik for Ikast-Brande Kommune"

Transkript

1 Overordnet personalepolitik for Ikast-Brande Kommune Indledning...1 Formål...2 Arbejdsmiljø...2 Ledelse...3 Rekruttering...3 Mangfoldighed og ligestilling...3 Introduktion...3 Fastholdelse...4 Kompetenceudvikling og medarbejderudviklingssamtaler...4 Fratrædelse...5 Retningslinier og revision...5 Indledning Personalepolitikken for Ikast-Brande Kommune er blevet til efter en proces med nedsat udvalg under kommunens Hovedudvalg i MED-regi. Hernæst blev en version sendt i høring i alle sektor-udvalg, før en sammenskrivning blev foretaget. Det endelige resultat har derfor været igennem en bred inddragelse blandt ledere og medarbejdere i Ikast-Brande Kommune og Hovedudvalget forventer stor opbakning. Hovedudvalgets fokus har især været at holde personalepolitikken overordnet. Der er således taget initiativ til en række underordnede personalepolitikker samt retningslinier og værktøjer, der skal hjælpe personale og ledere i de konkrete situationer. Dette skitseres via nedenstående diagram. Samtlige politikker, retningslinier, værktøjer og metoder placeres på intranettet, hvor det forventes, at medarbejdere og ledere orienterer sig. Overordnet personalepolitik Overordnet PP rygepolitik rekrutteringspolitik Ingen underordnet personalepolitik Underordnet PP rygeretningslinier for administrationen rygeretningslinier for hver decentral arbejdsplads retningslinier for stillingsopslag retningslinier for samarbejdsforhold fx MED-aftalen Retningslinier annonceeksempel Værktøjer og metoder - 1 -

2 Formål Ikast-Brande Kommunes overordnede personalepolitik er udarbejdet med udgangspunkt i "Lokalaftalen om medindflydelse og medbestemmelse for Ikast Brande kommune". Lokalaftalen udgør grundlaget for samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere i kommunen. Ikast-Brande Kommune vil skabe attraktive arbejdspladser stor arbejdsglæde et godt fysisk- og psykisk arbejdsmiljø Det vil vi skabe ved, at arbejde med udgangspunkt i værdierne: dialog, tillid og ansvarlighed. at sikre og udvikle samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere på et grundlag, der giver medarbejderne medindflydelse og medbestemmelse gennem direkte inddragelse i beslutningsprocessen på den enkelte arbejdsplads og i Ikast-Brande Kommune som helhed. at sikre systematisk kompetenceudvikling, med henblik på at løse kommunens opgaver samt tilgodese medarbejdernes behov for udvikling såvel fagligt som personligt. at fremme engagement og effektivitet Ansatte i Ikast-Brande Kommune tager ansvar for sig selv, sine egne opgaver og fællesskabet. Det betyder, at værdierne for Ikast-Brande Kommune er kendt og respekteret blandt ledere og medarbejdere alle medarbejdere og ledere oplever, at de har en betydningsfuld funktion for fællesskabet - såvel i den enkelte afdeling, som i den samlede organisation. Arbejdsmiljø Det er en grundlæggende værdi for Ikast-Brande Kommune, at der er et godt arbejdsmiljø på alle kommunens arbejdspladser. Et godt arbejdsmiljø bygger på et forpligtende samarbejde og planlægning mellem ledere og medarbejdere i Ikast-Brande Kommune og eksterne institutioner, såsom Arbejdstilsynet eller andre engagerede aktører på området. MED-udvalg og sikkerhedsgrupper er centrale fora for sikring og udvikling af et godt arbejdsmiljø. Et godt arbejdsmiljø er et fælles ansvar. God ledelse er en af hjørnestenene i et godt arbejdsmiljø

3 Ledelse Den velfungerende arbejdsplads er kendetegnet ved en fælles vilje til og ansvar for at samarbejde om alle væsentlige forhold på arbejdspladsen. Viljen og ansvaret skal findes hos både ledelse og medarbejdere. Der påhviler således alle en initiativpligt. Alle er forpligtet til at fremkomme med ideer til, hvordan arbejdsopgaver kan udføres på en mere hensigtsmæssig måde. Ledernes personlige og faglige kvalifikationer udvikles på baggrund af ledervurderinger. Rekruttering Vi vil fremme udviklingen i Ikast-Brande Kommune, så vi til stadighed kan fremstå som en dynamisk og moderne arbejdsplads. En god rekrutterings- og ansættelsesproces er med til at sikre afstemning af forventningerne, der på længere sigt vil være med til at sikre tilfredshed og fastholde medarbejderen. Ansættelsesproceduren tilrettelægges med henblik på at sikre ansættelse af medarbejdere, der matcher arbejdspladsens krav og forventninger. Den nærmeste leder har kompetence til - og ansvar for rekruttering, udvælgelse og ansættelse. Der skal sikres et passende match mellem ekstern og intern rekruttering. Mangfoldighed og ligestilling I Ikast-Brande Kommune er der respekt og brug for forskellighed. Det betyder, at Vi ønsker ligestilling uanset køn, alder, etnisk baggrund, religion eller andre forskelle Vi ønsker ansatte med et varieret udbud af kompetencer, Vi vil arbejde for at indgå partnerskabsaftaler om ansættelse af medarbejdere på særlige vilkår. Introduktion Det er vigtigt at sikre, at alle nye medarbejdere kender til værdigrundlaget samt deres opgaver, ansvarsområder, forventningerne til dem. Alle nye ansatte i Ikast-Brande Kommune skal gennemføre en struktureret introduktionsperiode, som er tilpasset det konkrete job. Der udleveres et introduktionsmateriale til alle nye medarbejdere, der beskriver værdierne for organisationen, MED- systemet samt relevante praktiske oplysninger

4 Fastholdelse Den overordnede personalepolitik har fokus på fastholdelse af medarbejdere som kommunens vigtigste ressource. Et godt arbejdsmiljø med gode muligheder for kompetenceudvikling anses som de mest effektfulde fastholdelsesmetoder. Alle kan blive syge. Ikast-Brande Kommune ønsker aktivt at medvirke til, at medarbejderne får mulighed for hurtigst muligt at vende tilbage i arbejde. Kompetenceudvikling og medarbejderudviklingssamtaler Den enkeltes selvværd øges gennem anerkendelse, kendskab til egen formåen, ønsker/mål for arbejdslivet samt god ledelse. Det er afgørende, at medarbejderne får mulighed for kompetenceudvikling både gennem det daglige arbejde og gennem efter- og videreuddannelse. Etablering af fælles læringsmiljøer og veltilrettelagte, dynamiske kompetenceprocesser er midler hertil og er et fælles anliggende for ledelse og medarbejdere. I den enkelte afdeling foretages strategisk forankret og systematisk kompetenceudvikling for alle medarbejdere. Dette indebærer, at der i dialog mellem medarbejder og ledelse opstilles udviklingsmål for den enkelte medarbejder eller for grupper af medarbejdere. Medarbejderudviklingssamtalen kan benyttes til dette. Medarbejderudviklingssamtalen er desuden et redskab til personlig og faglig udvikling samt større arbejdstilfredshed. Der afholdes årligt medarbejderudviklingssamtaler for alle medarbejdere. Samtalerne kan være individuelle eller gruppevis. Medarbejderne har ret til en individuel samtale. En medarbejderudviklingssamtale skal sikre en systematisk gennemgang af både medarbejderens og lederens opfattelse af det daglige arbejde, medarbejderens kompetencer samt fastlægge fremtidige opgaver, krav og forventninger. Samtalen afsluttes med udarbejdelsen af en personlig kompetenceudviklingsplan for medarbejderen. I planen fastlægges såvel kortsigtede som mere langsigtede udviklingsmål. MED-organisationen skal med afsæt i afdelingernes mål og behov for kompetenceudvikling: Drøfte de overordnede mål for kompetenceudvikling på arbejdspladsen, Drøfte sammenhængen mellem arbejdspladsens mål/strategier og kompetenceudvikling, Drøfte hvordan arbejdet med kompetenceudvikling evalueres

5 Fratrædelse Den fratrædende skal tilbydes en samtale. Formålet med samtalen er at sikre en tilbagemelding fra den fratrædende om arbejdspladsens personale- og arbejdsforhold. Det tilstræbes gennem personaleplanlægning og -udvikling at fastholde fast ansat personale, så uansøgte afskedigelser i videst muligt omfang undgås. Hvor afskedigelse viser sig uundgåelig, skal det sikres, at afviklingen håndteres således, at den berørte medarbejder kommer ud af arbejdsforholdet på en værdig måde. Retningslinier og revision Der kan i MED-organisationen aftales yderligere retningslinier for arbejds- og personaleforhold. Aftalte retningslinier sendes til Hovedudvalget til orientering. Personalepolitikken tages op til revision mindst hvert andet år. Hele MED-organisationen inddrages. Personalepolitikken for Ikast-Brande kommune er godkendt i Hovedudvalget den (husk godkendelsesdato i Byråd) - 5 -

Personalepolitikken skal ses som en overordnet ramme, der kan tilpasses de lokale kulturer på de enkelte arbejdssteder.

Personalepolitikken skal ses som en overordnet ramme, der kan tilpasses de lokale kulturer på de enkelte arbejdssteder. Personalepolitik (samlet) Forord Velkommen til Assens Kommunes personalepolitik. Personalepolitikken udtrykker de personalepolitiske målsætninger, værdier og holdninger, der skal være gældende for alle

Læs mere

Randers Kommunes personalepolitik

Randers Kommunes personalepolitik Randers Kommunes personalepolitik Randers Kommunes personalepolitik Intro... 4-5 Forord... 6-7 Om personalepolitikken... 8-9 Bærende værdier... 10-13 Den attraktive arbejdsplads... 14-17 Rekruttering

Læs mere

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE...

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE... Senest ændret Januar 2014 Udarbejdet af Hoved-MED Godkendt af Skive Byråd den 27. oktober 2009 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 FORORD... 4 OM PERSONALEPOLITIKKEN... 5 Lokal udmøntning...

Læs mere

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE...

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE... Senest ændret Juni 2013 Udarbejdet af Hoved-MED Godkendt af Skive Byråd den 27. oktober 2009 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 FORORD... 4 OM PERSONALEPOLITIKKEN... 5 Lokal udmøntning... 5

Læs mere

1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen

1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen 1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen "Det er spændende at være ansat i Beredskabsstyrelsen" Denne målsætning er udgangspunktet for personale-

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE...7

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE...7 Senest redigeret 21. januar 2010 Udarbejdet af Hoved-MED Godkendt af Skive Byråd den 27. oktober 2009 2 Indholdsfortegnelse FORORD...4 OM PERSONALEPOLITIKKEN...5 Lokal udmøntning...5 Evaluering og revision...5

Læs mere

Helsingør Kommune Personaleafdelingen 7 November 2004. Helsingør Kommunes overordnede Personalepolitik er godkendt af økonomiudvalget.

Helsingør Kommune Personaleafdelingen 7 November 2004. Helsingør Kommunes overordnede Personalepolitik er godkendt af økonomiudvalget. P ersonalepolitik Helsingør Kommunes overordnede er godkendt af økonomiudvalget. Indholdsfortegnelse Forord...2 Helsingør Kommunes mission, vision og værdier...3 Helsingør Kommunes mission...3 Helsingør

Læs mere

Personalepolitik for Svendborg Erhvervsskole

Personalepolitik for Svendborg Erhvervsskole Personalepolitik for Svendborg Erhvervsskole 1 Indhold Formål... 3 Målgruppe... 3 Målsætning... 3 Rekruttering og ansættelse... 3 Rekrutteringsproces... 4 Ansættelsesudvalg... 4 Ansættelser i begrænset

Læs mere

Den værdibaserede personalepolitik. Den værdibaserede personalepolitik

Den værdibaserede personalepolitik. Den værdibaserede personalepolitik 1 Indholdsfortegnelse 4 Formålet med den værdibaserede personalepolitik 4 Værdigrundlaget 5 Konkretisering af værdierne 5 Respekt 5 Ansvarlighed 6 Engagement 6 Helhed 6 Resultatorientering og handlekraft

Læs mere

Personalepolitikkens områder

Personalepolitikkens områder Personalepolitik 1 Personalepolitikkens områder 1 Ansættelse 2 Arbejdets tilrettelæggelse 3 Kompetenceudvikling 4 Lønpolitik 5 Junior og seniorpolitik 6 Stresspolitik 7 Sociale klausuler 8 Syge- og fraværspolitik

Læs mere

Mangfoldighedspolitik

Mangfoldighedspolitik Mangfoldighedspolitik Indledning Beredskabsstyrelsens personalepolitiske værdigrundlag bygger på et grundlæggende menneskesyn, som handler om mangfoldighed. Et menneskesyn, som er væsentlig for, at Beredskabsstyrelsen

Læs mere

1. Indledning 5. 3. Rekruttering og ansættelse 9 3.1 Sådan rekrutterer vi 10 3.2 Sådan byder vi nye medarbejdere

1. Indledning 5. 3. Rekruttering og ansættelse 9 3.1 Sådan rekrutterer vi 10 3.2 Sådan byder vi nye medarbejdere personalepolitik 1. Indledning 5 2. Samarbejde og udvikling 6 2.1 Sådan samarbejder og udvikler vi os 7 2.2 At være ansat i Hørsholm Kommune 7 2.3 MED-strukturen 7 2.4 Sådan arbejder vi med kompetenceudvikling

Læs mere

Personalepolitik for Roskilde Katedralskole

Personalepolitik for Roskilde Katedralskole Personalepolitik for Roskilde Katedralskole Roskilde Katedralskole skal være en attraktiv arbejdsplads og kunne fastholde og tiltrække kompetente og engagerede medarbejdere. Personalepolitikken skal afspejle

Læs mere

Personalepolitik for Roskilde Kommune

Personalepolitik for Roskilde Kommune Personalepolitik for Roskilde Kommune Godkendt på HMUs møde den 23. juni 2011. Åbningstider Mandag-onsdag 10-16 Torsdag 10-17 Fredag 10-14 Lørdag 00-00 Søndag 00-00 Telefontider Mandag-onsdag 10-16 Torsdag

Læs mere

MUS-koncept. Retterne, Procesbevillingsnævnet og Domstolsstyrelsen udgør i fællesskab Danmarks Domstole.

MUS-koncept. Retterne, Procesbevillingsnævnet og Domstolsstyrelsen udgør i fællesskab Danmarks Domstole. Domstolsstyrelsen Personalekontoret St. Kongensgade 1-3, 4.sal 1264 KØBENHAVN K Tlf. 70 10 33 22 Fax 70 10 44 55 post@domstolsstyrelsen.dk CVR nr. 21-65-95-09 MPK10788/Sagsbeh. MPK J.nr. 02.09.03.01.2003-3.2

Læs mere

Personalepolitik. for. Social- og Sundhedsuddannelses Centret SOSU C

Personalepolitik. for. Social- og Sundhedsuddannelses Centret SOSU C Personalepolitik for Social- og Sundhedsuddannelses Centret SOSU C Indholdsfortegnelse Forord... 4 Mission, vision, ide og værdigrundlag... 5 Mission...5 Vision...5 Idegrundlag...5 Værdigrundlag...6 Indledning...7

Læs mere

MED-AFTALE gældende pr. 26. november 2009

MED-AFTALE gældende pr. 26. november 2009 gældende pr. 26. november 2009 Indholdsfortegnelse 1 Aftalens område side 3 2 Formål... side 4 3 Lokale aftalemuligheder. side 7 4 Form og struktur.. side 9 5 Kompetence. side 17 6 Medindflydelse og medbestemmelse..

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres Personalepolitik Al Quds Skole skal være en arbejdsplads, hvor det er godt at være medarbejder. Derfor ønsker Skolebestyrelsen at skabe et arbejdsmiljø, som fremmer trivsel, og som er både udviklende og

Læs mere

Personalepolitik 2008

Personalepolitik 2008 Personalepolitik 2008 1 Indhold Indledning s. 3 Ansættelse s. 3 Rekruttering Ligestilling Ledelse og samarbejdsformer s. 4 Samarbejdsudvalg (SU) Information Teamsamarbejde Kommunikation s. 4 Kommunikation

Læs mere

Aalborg Handelsskole. Personalepolitik. Aalborg Handelsskole

Aalborg Handelsskole. Personalepolitik. Aalborg Handelsskole Aalborg Handelsskole Personalepolitik Aalborg Handelsskole Indholdsfortegnelse Aalborg Handelsskoles personalepolitik - forord... 3 Aalborg Handelsskoles overordnede personalepolitik... 4 Værdigrundlag...

Læs mere

Skrift til ledere om Medarbejder Udviklings Samtale (MUS), herunder Kompetencevurdering

Skrift til ledere om Medarbejder Udviklings Samtale (MUS), herunder Kompetencevurdering Skrift til ledere om Medarbejder Udviklings Samtale (MUS), herunder Kompetencevurdering Indledning Da Skejby ønsker at være et attraktivt arbejds- og uddannelsessted, er udviklingen af MUS et vigtigt udviklings-

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Skolens politikker skal imødekomme skolens mission og vision, afspejle værdigrundlaget samt give mulighed for, at der kan sættes spor hver dag.

Skolens politikker skal imødekomme skolens mission og vision, afspejle værdigrundlaget samt give mulighed for, at der kan sættes spor hver dag. Skolens politikker Indhold Uddannelsespolitik o Pædagogisk og didaktisk fundament o Læringsmiljø Sundhedspolitik Personalepolitik o Politik for trivsel o Politik for kompetenceudvikling o Politik for ansættelse

Læs mere

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Personalepolitik for Center for frivilligt socialt arbejde 2009 Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Indhold 1. Indledning og formål... 3 2. Centrets

Læs mere

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER E N V E J L E D N I N G F O R M E N I G H E D S R Å D & A N S A T T E KIRKEMINISTERIET 2003 MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER SKJALSJRIEOWOFNSKGBSD F TALER MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

Overordnede personalepolitiske målsætninger.

Overordnede personalepolitiske målsætninger. Overordnede personalepolitiske målsætninger. Djurslandsskolens personalepolitik skal ses i sammenhæng med den overordnede personalepolitik i Norddjurs kommune. Heraf fremgår blandt andet, at arbejdet skal

Læs mere