Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""

Transkript

1

2

3 'V-

4

5

6

7 SAMFUNDETS STØTTER.

8

9 SAMFUNDETS STØTTER. SKUESPIL I FIRE AKTER AF HENRIK IBSEN. Is' MICROFORMED BY PRESERVATION SERVICES j,ate ^^^N KØBENHAVN. GYriDKNBAI^SKE BOGHANDELS FOKLAG (P. TRYKT HOS J. JORGKNSEN A CO. HEGEL & SØX)

10 u r c:- fy ry ^/>«%

11 PERSONERNE: Fru Bernick, hans hustru. Olaf, deres sen, 13 år gammel. Frøken Bernick, konsulens søster. Johan Tønnesen, fru Bernicks yngre broder. Frøken Hessel, hendes ældre halvsøster. Hilmar Tønnesen, fru Bernicks fætter. Adjunkt Rør lund. Grosserer Rummel. Købmand Vigeland. Købmand Sandstad. Dina Dorf, en ung pige i konsulens hus. Fuldmægtig Krap. Skibsbygger Aune. Grosseier Rummels frue. Postmester Holts frue. Doktor Lynges frue. Frøken Rummel. Frøken Holt. Byens borgere og andre indvånere, fremmede søfolk, dampskibspass-agerer osv. Handlingen foregår i konsul Bernicks hus i en mindre, norsk kystby.

12

13 FØRSTE AKT. (En rummelig havesal i konsul Beruicks lius. I forgiuudeu tilvenstre forer eu dor ind til konsulens værelse; læugere tilbage, på samme væg, er eu lignende dør. Midt på den modsatte væg er en storre indgangsdør. Væggen i baggrunden er næsten helt af spejlglas med en åben dør ud til en bred havetrappe, hvorover er spændt et solsejl. Nedenfor trappen ses eu del af haven, der indhegnes af et gitter med en liden indgangsport. Udenfor og langsmed gitteret liiber en gade, der på den modsatte side er bebygget med små IjsmaUe træhuse. Det er sommer og varmt solskin. Enkelte mennesker går nu og da forbi iienne i gaden; man standser og eamtaler; der Iiandles i en på hjørnet liggende krambod o. s. v.) {Inde i havesalen sidder omkring et bord en forsamling af damer. Midt for bordet sidder fru B e r n i c k. Ved hendes venstre side sidder fru Holt med datter; dernæst fru Rummel og frøken Rummel. Til højre for fru Bernick sidder fru Lynge, frøken Bernick og Dina Dor f. Alle damerne er beskæftigede med håndarbejde. På bordet ligger store bunker af halvfærdigt og tilklippet linned samt andre beklædningsgenstande. Læugere tilbage, ved et lidet bord, hvorpå to blomsterpotter og et glas sukkervand, sidder adjunkt Rørlund og forelæser af cu bog i guldsnit, dog således at kiin enkelte ord bliver hørlige for tilskuerne. Ude i haven løber Olaf Bernick omkring og skyder tilmåls med en bue.) (En liden stund efter kommer skibsbygger Aune stilfærdigt ind gennem døren tilhøjre. Der indtræder nogen forstyrrelse i læsningen; fru Bernick nikker til ham og peger mod døren tilvcnstre. Aune går sagte hen og banker et par gauge sagte og med mellemrum paa konsulens dør. Fuldmægtig Krap, med bat i hånden og papirer under armen, kommer ud fra værelset.)

14 Fuldmægtig Krap. Nå, er det Dem, som banker? Skibsbygger Aune. Konsulen har havt bud efter mig. Fuldmægtig Krap. Har så; men kan ikke modtage Dem; har overdraget til mig at Skibsbygger Aune. Til Dem? Jeg vilde nok helst Fuldmægtig Krap. overdraget til mig at sige Dem det. De må holde op med disse lørdags -foredrag for arbejderne. Skibsbygger Aune. Så? Jeg tænkte dog, jeg måtte bruge min fritid Fuldmægtig Krap. De må ikke bruge Deres fritid til at gøre folkene ubrugelige i arbejdstiden. Sidst lørdag har De talt om den skade, arbejderne skal have af vore nye maskiner og af den nye arbejdsmåde på værftet. Hvorfor gør De det? Skibsbygger Aune. Det gør jeg for at støtte samfundet? Fuldmægtig Krap. Det var mærkeligt! Konsulen siger at det er samfundsopløsende.

15 Skibsbygger Aune. Mit samfund er ikke konsulens samfund, herr fuldmægtig! Som formand i arbejdersamfundet må jeg Fuldmægtig Krap. De er forst og fremst formand på konsul Bernicks værft. De har først og fremst at gore Deres skyldighed imod det samfund, som kaldes konsul Bernicks firma; for det er det, vi allesammen lever af. Ja, nu ved De, hvad konsulen havde at sige Dem. Skibsbygger Aune. Konsulen vilde ikke have sagt det på den måde, herr fuldmægtig! Men jeg skønner nok, hvem jeg har at takke for dette her. Det er den fordømte amerikanske havarist. De folk vil at arbejdet skal gå, som de er vant til det derover, og det Fuldmægtig Krap. Ja, ja, ja; jeg kan ikke indlade mig på Nu kender De konsulens mening; vidtløftigheder. altså basta! Vil De så gå ned på værftet igen; det kan visst behøves; jeg kommer selv derned om lidt. Om forladelse, mine damer! (Han hilser og går ud geunem Iiaven og nedad gaden. Skibstoygger Aune går stille ud tilhøjre. Adjunkten, der under den foregående dæmjiede samtale har fortsat læsningen, er straks efter færdig ned bogen og klapper den sammen.)

16 . 10 det Adjunkt Ror lund. Se sk, mine kære tilhørerinder, dermed er ude. Fru Rummel. Ak, hvilken lærerig fortælling! Og så moralsk! Fru Holt. Fru Bernick. En sådan bog gir virkelig meget at tænke på. /\ d j u n k t R o r 1 u n d A ja; den danner et velgørende modst)'kke til hvad vi desværre daglig kan se, både af aviser og af tidsskrifter. Denne forgyldte og sminkede yderside, som de store samfund bærer tilskue, hvad dølger den egentlig? Hulhed og rådenskab, om jeg så må sige. Ingen moralsk grundvold under fødderne. Med et ord, de er kalkede grave, disse store samfund nutildags. Fru Holt. Ja, det er visst og sandt. Fru Rummel. Vi behøver jo bare at se hen til det amerikanske skibsmandskab, som ligger her i Adjunkt Rørlund. denne tid. Nå, slige udskud af menneskeheden \-il jeg sletikke tale om. Men selv i de højere kredse, hvorledes står det til der? Tvivl og gærende

17 ? II uro pa alle kanter; ufred i sindene og usikkerhed i alle forholde. Hvorledes er ikke familjelivet undergravet derude? Hvorledes ytrer sig ikke frække omstyrtningslyster lige over for de alvorligste sandheder? Dina (uden at se oi)). Men sker der ikke også mange store gerninger? Adjunkt Rørlund. Store gerninger? Jeg forstar ikke Fru Holt (forbauset). Men, Gud, Dina I Fru Rummel (pa samme tid). Men, Dina, hvor kan Du dog Adjunkt Rørlund. Jeg tror ikke det vilde være sundt, om den slags gerninger fik indpas hos os. Nej, da bør nok vi herhjemme takke Gud, at vi har -det, som vi har det. Vel vokser her ugræs mellem hveden her også, desværre; men det stræber vi da redeligt at luge op sa godt vi formår. Det gælder at holde samfundet rent, mine damer, at holde ude alt dette uprøvede, som en utålmodig tid vil påtvinge os. Fru Holt. Og sligt findes der desværre mere end nok af

18 12 Fru Rummel. Ja, ifjor var det jo på et hængende hår at vi skulde fat jernbane til byen. Fru Bernie k. Nå, det fik da Karsten forhindret. Adjunkt Rørlund. Forsynet, fru Bernick. De kan være forvisset om at Deres mand var et redskab i en højeres hånd, da han nægted at tage sig af det påfund. Fru Bernick. Og alligevel fik han høre så meget ondt i aviserne. Men vi glemmer rent at takke Dem, herr adjunkt. Det er virkelig mere end venligt af Dem, at De ofrer så megen tid på os. adjunkt. Adjunkt Rørlund. A hvad; nu i skoleferierne Fru Bernick. Ja, ja, det er dog et offer alligevel, herr Adjunkt Rørlund ifiytter sin stol nærmere). Tal aldrig om det, bedste frue. Bringer De ikke allesammen et offer for en god sags skyld? Og bringer De det ikke gerne og gladeligen? Disse moralsk fordærvede, hvis forbedring vi arbejder for, er at betragte som sårede soldater på en slagmark; De, mine damer, er diakonisserne,

19 13 de barmhjertige søstre, der plukker charpi til disse ulykkelige tilskadekomne, lægger forbindingen lindt om sårene, læger og heler dem Fru Bernick. Det må være en stor nådensgave at kunne se alt i et så smukt lys. Adjunkt Ror lund. Meget er medfødt i så henseende; men meget kan også erhverves. Det gælder kun at se tingene i lys af en alvorlig livsopgave. Ja, hvad siger nu De, froken Bernick? Finder ikke De at De har fåt ligesom et tryggere grundlag at stå på, siden De ofred Dem for skolegerningen? Frøken Bernick. Ak, jeg ved ikke hvad jeg skal sige. Tidt, når jeg går dernede i skolestuen, ønsker jeg at jeg var langt ude på det vilde hav. Adjunkt Ror lund. Ja se, det er anfægtelserne, kære frøken. Men mod slige urolige gæster gælder det at stænge døren. Det vilde hav, det mener De naturligvis ikke bogstaveligt; De mener det store bølgende menneskesamfund, hvor så mange går tilgrunde. Og sætter De virkelig så megen pris på det \W, De hører summe og bruse hist udenfor? Se bare ned på gaden. Der går menneskene i solheden og sveder og tumler med sine små anliggender. Nej, da har vi det sandeligen bedre,

20 14 vi, som sidder svalt herinde og vender ryggen til den kant, hvorfra forstyrrelsen kommer. Frøken Bernie k. Ja, Gud, De har visst så fuldkommen ret Adjunkt Ror lund. Og i et hus, som dette, i et godt og rent hjem, hvor familjelivet kommer tilsyne i sin smukkeste.skikkelse, hvor fred og endrægtighed hersker (tii De efter, fruer fru Bevnick.) Hvad lytter Fru Bernick (vendt mod den forreste dor tilveustre). Hvor højrøstede de blir derinde. Adjunkt Rørlund. Er der noget særdeles påfærde. Fru Bernick. Jeg ved ikke. Jeg hører, der er nogen inde hos min mand. (H i 1 m a r Tønnesen, med cigar i uiuudeu, kommer ind ad døren tilhøjre, men standser ved synet af de mango damer.) Hilmar Tønnesen. A, om forladelse (vil trække sig tilbage.) Fru Bernick. Nej, Hilmar, kom kun nærmere ; du forstyrrer ikke. Var det noget du vilde? Hilmar Tønnesen. Nej, jeg vilde kun se indom. Godmorgen, mine damer, (tii fm B.riuck.) Nå, hvad blir det så til?

21 15 Med hvad? Fru Bernick. Hilmar Tønnesen. Bernick har jo trommet et møde sammen. Fru Bernick. Sår Men hvad er det da egentlig? Hilmar Tonnesen. A, det er jo dette jernbanevrovl igen. Fru Rummel. Nej, kan det være muligt? Fru Bernick. Stakkels Karsten, skal han have endnu flere ubehageligheder Adjunkt Rør lund. Men hvorledes rimer vi dette sammen, herr Tonnesen? Konsul Bernick gav jo dog ifjor så tydeligt tilkende at han ikke vilde have nogen jernbane. Hilmar Tonnesen. Ja, det synes jeg også; men jeg mødte fuldmægtig Krap, og han fortalte at jernbanesagen var tagen op igen og at Bernick holdt møde med tre af byens pengemænd. Fru Rummel. Ja, var det ikke det jeg syntes, at jeg hørte Rummels stemme.

22 i6 Hilmar Tønnesen. Jo, herr Rummel er naturligvis med, og så er det købmand Sandstad i bakken og Mikkel Vigeland, > Hellig-Mikkel <, som de kalder ham. Hm Adjunkt Rørlund. Hilmar Tønnesen. Om forladelse, herr adjunkt. Fru Bernick. Og nu var her så godt og fredeligt. Hilmar Tønnesen. Ja, jeg, for min part, skulde ikke have noget imod om de begyndte at kævle igen. Det blev ialfald en adspredelse. Adjunkt Rørlund. A, den slags adspredelser synes jeg man må kunne undvære. Hilmar Tønnesen. Det er nu som man er anlagt. Visse naturer trænger nu og da til oprivende kampe. Men sligt har småstadslivet desværre ikke meget at byde af, og det er ikke enhver givet at (Illader i adjunkten- bog.)»kviudeu SOm SamfuudetS tjenerinde«. Hvad er det for noget sludder? Fru Bernick. Gud, Hilmar, det må du ikke sige. Du har visst ikke læst den bo"-.

23 17 Nej ; og Hilmar Tønnesen. jeg agter heller ikke at læse den. Fru Bernick. Du er nok ikke rigtig vel tilpas idag. Nej, jeg er ikke. Hilmar Tønnesen. Fru Bernick. Har du kanske ikke sovet godt inat? Hilmar Tønnesen. Nej, jeg har sovet meget slet. Jeg gik en tur igåraftes for min sygdoms skyld. Så drev jeg op i klubben og læste en rejseberetning fra nordpolen. Det er noget stålsættende i dette at folge menneskene i deres kamp med elementerne. Fru Rummel. Men det bekom Dem da visst ikke godt, herr Tønnesen. Hilmar Tønnesen. Nej, det bekom mig meget slet; jeg lå hele natten og vælted mig i halvsøvne og drømte at jeg blev forfulgt af en væmmelig hvalros. Olaf (som er komnieu op på havetrappen). Har du været forfulgt af en hvalros, onkel? Hilmar Tønnesen. Jeg drømte det, din klodrian I Men går du endnu her og leger med den latterlige bue? Hvorfor får du dog ikke fat på et rigtigt gevær? Henrik Ibsen: Samfundets støtter. 2

24 Olaf. Jo, det vilde jeg gerne, men Hil m ar Tønnesen. For et sådant gevær, det er der da nogen mening i; der er altid noget nervespændende i det, når man skal fyre det af Olaf. Og så kunde jeg sl<yde bjørne, onkel. Men jeg får ikke lov for far. hodet, Fru Bernick. Du må virkelig ikke sætte ham sådant i Hilmar. Hil m ar Tønnesen. Hm, jo, det er en slægt, der opdrages nutildags! Der tales om idræt og idræt, Gud bevares, men altsammen så er det leg; aldrig en alvorlig drift til dette hærdende, som ligger i at træde faren mandigt under øjnene. Stå ikke og peg imod mig med buen, din klods; den kan gå løs. Olaf. Nej, onkel, der er ingen pil i. Hilmar Tønnesen. Det kan du ikke vide; der kan være en pil i alligevel. Tag den væk, siger jeg! Hvorfor pokker er du aldrig rejst over til Amerika med et af din faders.skibe? Der kunde du få se en bøfifeljagt eller en kamp med rødhuderne.

25 19 Fru Bernie k. Nej, men Hilmar Olaf. Ja, det vilde jeg gerne, onkel; og så kanske jeg kunde træffe onkel Johan og tante Lona. Hm ; Hilmar Tønnesen. sliddersladder. Fru Bernie k. Nu kan du gå ned i haven igen, Olaf. Mor, Olaf. må jeg også gå ud på gaden? hodet, Fru Bernie k. Ja; men endelig ikke for langt. (Olaf Irtber ud gennem gitterporten.) Adjunkt Rørlund. De burde ikke sætte barnet slige nykker i herr Tønnesen. Hilmar Tønnesen. Nej, naturligvis, han bør gå her og blive en hjemmesidder, som så mange andre. Adjunkt Rørlund. Men hvorfor rejser De ikke selv over? Hilmar Tønnesen. Jeg? Med min sygdom? Nå, det forstår sig, den tar man jo ikke stort hensyn til her i byen.

26 20 Men desuagtet, man har dog visse forpligtelser mod det samfund, man står i. Her må dog ialfald være nogen, som holder ideens fane højt. Uf, nu skriger han igenl Hvem skriger? Fruerne. Hilmar Tønnesen. A nej, jeg ved ikke. De er lidt højrøstede derinde, og det gør mig så nervøs. Fru Rummel. Det er nok min mand, herr Tønnesen. Men jeg skal sige Dem, han er så vant til at tale i store forsamlinger Adjunkt Rørlund. De andre er heller ikke lavmælte, synes mig. Hilmar Tønnesen. Nej, Gud bevars, når det gælder at værge for pengepungen, så ; alting går jo op i smålige materielle beregninger her. Uf! op i Fru Bernick. Det er ialfald bedre end før, da alting gik forlystelser. Fru Lynge. Var her virkelig så slemt før? Fru Rummel. Ja, det kan De tro, fru Lynge. De kan prise Dem lykkelig at De ikke bodc her dengang.

27 1 21 Fru Holt. Jo, her er rigtignok foregåt forandringer 1 Når jeg tænker tilbage på mine pigedage Fru Rummel. A, tænk blot en fjorten femten år tilbage. Gud fri os vel, hvilket liv her var! Dengang bestod både balforeningen og musikforeningen Frøken Bernick. Og den dramatiske forening. Den kan jeg godt huske. Fru Rummel. Ja, det var der Deres stykke blev opført, herr Tønnesen. Hil m ar Tønnesen (op mod baggrunden). A, hvad, hvad Adjunkt Rørlund. Student Tønnesens stykke? Fru Rummel. Ja, det var længe før De kom hid, herr adjunkt. Det gik forresten bare en gang. Fru Lynge. Var det ikke i det stykke De fortalte mig at De havde spillet elskerinde, fru Rummel? Fru Rummel (skotter efter adjunkten). Jeg? Det kan jeg virkelig ikke huske, fru Lynge. Men jeg husker godt al den støjende selskabelighed i familjerne. '

28 ! 22 Fru Holt. Ja, jeg ved såmæn de huse, hvor der blev givet to store middage i ugen. Fru Lynge. Og så var her jo et omrejsende skuespillerselskab, har jeg hørt. Fru Rummel. Ja, det var nu det allerværste Hm, hm Nå, skuespillere? Fru Holt (urolig). Fru Rummel. Nej, det husker jeg sletikke. Fru Lynge. Jo, de mennesker skal have gjort så mange gale streger, siges der. Hvorledes hænger det. egentlig sammen med de historier? Fru Rummel. Å, det er igrunden ingenting, fru Lynge. Fru Holt. Søde Dina, ræk mig det linned der. Fru Bernick (på samme tid). Kære Dina, gå ud og bed Katrine bringe os kafifeen.

29 I _23 Froken Bernick. Jeg skal gå med dig, Dina. (Dina og frøken B e r n i r k gdr ud gennem den øverste dør tilvenstre.) P>u Bernick (rejser sig). Og så får De undskylde mig et øjeblik, damer; jeg tænker Vi drikker kafifeen derude. mine <Hun går ad på havetrappen og dækker et bord; adjunkten står i døren og taler med hende. Hilmar Tønnesen sidder derude og ryger.) Gud, fru Lynge, hvor De gjorde mig forskrækket! Fru Rummel (sagte). Jeg? Fru Lynge. Fru Holt. Ja, men det var rigtig Dem selv, som begyndte, fru Rummel. Fru Rummel. Jeg? Nej, hvor kan De dog sige det, fru Holt? Der kom da ikke et levende ord over min mund. Men hvad er det Fru Lynge. da? Fru Rummel. Hvor kunde De begynde at tale om Tænk, så De da ikke at Dina var inde?

30 ?? 24 Fru Lynge. Dina? Men bevares vel, er der noget påfærde med Fru Holt. Og så her i huset! Ved De da ikke at det var fru Bernicks broder Fru Lynge. Hvad han? Jeg ved jo slet ingen ting; jeg er jo ganske ny Fru Rummel. Har De da ikke hørt at? Hm (tii du kan gå ned i haven lidt, du Hilda. datteren.) Fru Holt. Gå du også, Netta. Og vær rigtig venlig mod den stakkels Dina når hun kommer. (Frøken Rummel osr frøken Holt går ud i haven.) PVu Lynge. Nå, hvad var det så med fru Bernicks broder? Fru Rummel. Ved De ikke, det var ham, som havde den fæle historie? Fru Lynge. Har student Tonnesen havt en fæl historie? Fru Rummel. Nej, Herregud, studenten er jo hendes fætter, fru Lynge. Jeg taler om broderen

31 25 Fru Holt. den forlorne Tønnesen Johan hed han. Fru Rummel. Han rømte over til Amerika. Fru Holt. Måtte rømme, kan De tænke Dem. Fru Lynge. Og han havde altså den fæle historie? Fru Rummel. Ja, det var noget sådant ; hvad skal jeg kalde det? Det var noget sådant med Dinas moder. A, jeg husker det, som om det var idag. Johan Tønnesen var dengang på kontoret hos gamle fru Bernick; Karsten Bernick var nylig kommen hjem fra Paris, var endnu ikke bleven forlovet Fru Lynge. Nå, men den fæle historie? Fru Rummel. Jo, ser De, den vinter var Møllers skuespillerselskab her i byen Fru Holt. og ved det selskab var skuespiller Dorf. og kone. Alle de unge mennesker var rent forgabet i hende.

32 26 Fru Rummel. Ja, Gud ved, hvor de kunde finde at hun var smuk. Men så kommer skuespiller Dorf hjem sent en aften Fru Holt. ganske uventet Fru Rummel. og så finder han ; nej, det lar sig virkelig ikke fortælle. Fru Holt. Nej, fru Rummel, han fandt ingenting, for døren var stængt pa indsiden. Fru Rummel. Ja, det er jo det jeg siger; han fandt døren stængt. Og vil De tænke Dem, han, som er indenfor, må springe ud af vinduet. Fru Holt. Helt oppe fra et kvistvindul Fru Lynge. Og det var fru Bernicks broder? Ja visst var det så. Fru Rummel. Fru Lynge. Og så var det han rømte til Amerika? Fru Holt. Ja, så måtte han jo rømme, kan De begribe.

33 27 Fru Rummel. For bagefter blev der opdaget noget, som næsten var ligeså slemt; tænk Dem, han havde forgrebet sig på kassen Fru Holt. Men det ved man jo ikke rigtig, kanske det bare var rj-gter. Fru Rummel. Nej, nu må jeg sige! Var fru Rummel; ikke det bekendt over hele byen? Var ikke gamle fru Bernick nær ved at gå fallit for den sags skyld? Det har jeg da fra Rummel selv. Men Gud bevare min mund. Fru Holt. Nå, til madam Dorf gik ialfald pengene ikke, for hun Fru Lynge. Ja, bagefter? hvorledes blev det mellem Dinas forældre Fru Rummel. Jo, Dorf rejste sin vej både fra kone og barn. Men madammen var såmæn fræk nok til at blive her et helt år. Vise sig på theatret turde hun jo ikke mere; men så ernærte hun sig med at vaske og sy for folk gang. Fru Holt. Og så prøved hun på at få en danseskole

34 28 Fru Rummel. Det gik naturligvis ikke. Hvilke forældre vilde vel betro sine børn til en saadan en? Men det vared heller ikke længe med hende; den fine madam var nok ikke vant til at arbejde; det slog sig for brystet og så døde hun. Fru Lynge. Uh, dette var rigtignok fæle historier! Fru Rummel. Ja, De kan tro, det har været hårdt at døje for Bernicks. Det er den dunkle plet i deres lykkes sol, som Rummel engang udtrykte sig. Tal derfor aldrig om de ting her i huset, fru Lynge. Og, for Guds skyld, heller ikke om halvsøsteren 1 Fru Holt. Fru Lynge. Ja, fru Bernick har jo en halvsøster også? Fru Rummel. Har havt lykkeligvis; for nu er nok slægtskabet ude mellem de to. Jo, det var en for sig selv! Vil De tænke Dem, hun klipped håret af sig, og så gik hun med mandfolkstøvler i regnvejr. Fru Holt. Og da halvbroderen det forlorne subjekt var rømt, og hele byen naturligvis var oprørt

35 ! ; 29 over ham, ved De, hvad hun så gør? Hun rejser over til ham! Fru Rummel. Ja, men den skandale hun gjorde før hun rejste, fru Holt! Fru Holt. Hys, tal ikke om det. Fru Lynge. Gud, gjorde hun også skandale? Fru Rummel. Jo, nu skal De høre, fru Lynge. Bernick havde netop da forlovet sig med Betty Tønnesen og just som han kommer med hende under armen ind til hendes tante for at melde det Fru Holt. Tønnesens var nemlig forældreløse, skal De vide Fru Rummel. så rejser Lona Hessel sig op fra den stol, hun sidder på, og gir den fine dannede Karsten Bernick en ørefigen, så det sang i ham. Fru Lynge. Nej, nu har jeg da aldrig Fru Holt. Ja, det er aldeles visst.

36 30 Fru Rummel. Og så pakked hun sin kofifert og rejste til Amerika. Fru Lynge. Men så må hun vel selv have havt et godt øje til ham. Fru Rummel. Ja, det kan De tro hun havde. Hun gik her og bildte sig ind at der skulde blive et par af dem, når han kom hjem fra Paris. Fru Holt. Ja, tænk, at hun kunde tro noget sligt! Bernick, den unge belevne verdensmand, komplet kavallér, alle damernes yndling så Fru Rummel. og så anstændig alligevel, fru Holt; og moralsk. Fru Lynge. Men hvad har denne frøken Hessel taget.sig til i Amerika? Fru Rummel. Ja, ser De, derover hviler der, som Rummel engang udtrykte sig, et slør, der neppe bør løftes. Hvad vil det siee? Fru Lynge.

37 ! 31 Fru Rummel. Hun står jo ikke længere i forbindelse med familjen, kan De skøne; men sa meget ved da hele byen, at hun har sunget for penge i værtshusene derover Fru Holt. og at hun har holdt foredrag på salene Fru Rummel. og at hun har givet ud en ravgal bog. Fru Lynge. Nej tænk Fru Rummel. A jo, Lona Hessel er nok også en af solpletterne i den Bernickske familjelykke. Men nu ved De altså besked, fru Lynge. Jeg har, ved Gud, bare talt om dette for at De.skal tage Dem iagt. Fru Lynge. Jo, det kan De være rolig for jeg skal. Men den stakkels Dina Dorf! Det gør mig rigtig ondt for hende. Fru Rummel. Nå, for hende var det jo en ren lykke. Tænk, om hun var bleven i forældrenes hænder! Vi tog os naturhgvis af hende, allesammen, og formaned hende, så godt vi kunde. Siden fik frøken Bernick sat igennem at hun kom her i huset.

38 ? 32 Fru Holt. Men et vanskeligt barn har hun altid været. De kan tæ^nke Dem, alle de slette exempler, En sådan en er jo ikke som en af vore egne; hun må tages med det gode, fru Lynge. Fru Rummel. Hys, der kommer hun. (højt.) Ja, den Dina, det er rigtig en flink pige. Nå, er du der. Dinar Vi sidder her og lægger tøjet fra os. Fru Holt. Ak, hvor din kaffe dufter dejligt, En sådan kop formiddagskafte Fru Bernick (ude på havetrappen). Vær så god, mine damer! søde Dina. (Frøken Bernick og Dina har imidlertid hjulpet tjenestepigen at bringe kaffetøjet. Alle damerne tager plads derude; de taler overvættes venligt til Dina. Lidt efter går hun ind i salen og søger sit håndarbejde.) Fru Bernick Dina, vil ikke du også (ude ved kaffebordet). Dina. Nej tak; jeg vil ikke. (Hun sætter sig ved sit sytøj. Kru Bernick og adjunkten veksler nogle ord; et øjeblik efter går han ind i salen.) Adjunkt Rørlund (gør sig et ærende hen til bordet og siger dæmpet): Dina.

39 33 Ja. Dina. Adjunkt Rør lund. Hvorfor vil De ikke være derude? Dina. Da jeg kom ind med kaffeen, kunde jeg se på den fremmede dame at de havde talt om mig. Adjunkt Rorlund. Og så De da ikke også, hvor venlig hun var imod Dem derude. Men det Dina. tåler jeg ikke! Adjunkt Rør lund. De har et stridigt sind, Dina. Ja. Dina. Adjunkt Rør lund. Men hvorfor har De det? Dina. Jeg er ikke anderledes. Adjunkt Rør lund. Kunde De ikke prøve på at blive anderledes. Nej. Hvorfor ikke? Dina. Adjunkt Rørlund. Henrik Ibsen: Samfundets støtter. -i

40 . 34 Dina (ser på ham). Jeg hører jo tii de moralsk fordærvede. Fy, Dina I Adjunkt Ror lund. Dina. Moder hørte også til de moralsk fordærvede, Adjunkt Rørlund. Hvem har talt til Dem om slige ting? Dina. Ingen; de taler aldrig. Hvorfor gør de ikke det! Allesammen så tar de så læmpeligt på mig, som om jeg vilde gå istykker, hvis Å, hvor jeg hader al denne godhjertethed. Adjunkt Rørlund. Kære Dina, jeg forstår så godt at De føler Dem trykket her, men Dina. Ja, kunde jeg blot komme langt bort. Jeg skulde nok hjælpe mig selv frem, når jeg bare ikke leved mellem mennesker, der var så så Hvorledes så? Adjunkt Rørlund. Dina. Så anstændige og så moralske. Adjunkt Rør lund. Men, Dina, det mener De ikke.

41 35 Dina. A, De skønner godt, hvorledes jeg mener det. Hver dag kommer Hilda og Netta her for at jeg skal tage dem til mønster. Jeg kan aldrig blive så skikkelig som de. Jeg vil ikke blive det. A, var jeg langt borte, så.skulde jeg nok blive brav. Adjunkt Rørlund. De er jo brav, kære Dina. Dina. Hvad hjælper det mig her? Adjunkt Rørlund. Altså rejse. Tænker De alvorligt på det? Dina, Jeg vilde ikke blive her en dag længer, dersom ikke De var. så for Adjunkt Rørlund. Sig mig, Dina, hvorfor er De egentlig gerne sammen med mig. Dina. Fordi De lærer mig så meget smukt. Adjunkt Rør lund. Smukt? Kalder De det, jeg kan lære Dem, noget smukt? Dina. Ja. Eller egentlig De lærer mig ikke noget; men når jeg hører Dem tale, så kommer jeg til at se så meget smukt. 3*

42 36 Adjunkt Rørlund. Hvad forstår De da egentlig ved en smuk ting? Dina. Det har jeg aldrig tænkt over. Adjunkt Rør lund. Så tænk over det nu. Hvad forstår De ved en smuk ting? langt Dina. En smuk ting er noget, som er stort og borte. Adjunkt Rørlund. Hm. Kære Dina, jeg er så inderlig bekymret for Dem. De er Kun det? Dina. Adjunkt Rørlund. De ved dog visst godt, hvor usigelig kær mig. Dina. Dersom jeg var Hilda eller Netta, vilde De ikke være bange for at lade nogen mærke det. Adjunkt Rør lund. Å, Dina, De kan så lidet dømme om de tusend Når en mand er sat til at være en hensyn. moralsk støtte for det samfund, han lever i, så ; man kan ikke være forsigtig nok. Dersom jeg blot var viss på at man vilde forstå rigtig

43 Men 37 at udtyde mine bevæggrunde. det får være det samme; De må og De skal hjælpes op. Dina, er det en aftale, at når jeg kommer når forholdene tillader mig at komme og jeg siger: her er min hånd, da vil De tage den og være min hustru? Lover De mig det, Dina? Ja. Dina. Adjunkt Rørlund. Tak, tak! Thi også for mig. A, Dina, jeg har Dem dog så kær. Hys; der kommer nogen. Dina, for min skyld, gå ud til de andre. (UuD går ud til kufteborjet. 1 fiuiime øjeblik kommer grosserer Hummel, købmand Sandstad og købmand Vigeland ud fra det forreste værelse tilvenstre, fulgt af konsul Bernick, der har en bunke papirer i hånden.) Nå,.så er sagen altså afgjort. Ja, Købmand Vigeland. i Guds navn, lad den så være. Grosserer Rummel. Den er afgjort, Bernick! Et Normands-ord står fast som Dovrefjelds klipper, det ved dul Og ingen svigter; ingen falder fra, hvad modstand vi så end møder.

44 ? 38 Grosserer Rummel. Vi står og falder sammen, Bernick! Hilmar Tønnesen (der er kommen frem i havedøren). Falder? Med tilladelse, er det ikke jernbanen, som falder? Nej tvertimod; den skal komme til at gå Grosserer Rummel. med damp, herr Tønnesen. Hilmar Tønnesen (nærmere). Så? Adjunkt Rørlund. Hvorledes Fru Bernick (i havedøren). Men, kære Karsten, hvad er det egentlig A, kære Betty, hvor kan nu det interessere dig? (til de tre herrer.) Mcn nu ma vi udfærdlgc hsterne, jo før jo heller. Det er en selvfølge at vi fire tegner os først. Den stilling, vi indtager i samfundet, gør os det til pligt at.strække os ^å langt som muligt. Købmand Sandstad. Forstår sig, herr konsul.

45 ? 39 Grosserer Rummel. Det skal gå, Bernick; det er svoret. A ja, jeg er slet ikke bange for udfaldet. Vi må se til at virke, hver i sin bekendtskabskreds; og kan vi først pege hen på en rigtig livlig deltagelse i alle samfundslag, så følger det af sig selv at kommunen også må bidrage sit. Fru Bernick. Men, Karsten, du må endelig komme ud og fortælle os A, kære Betty, det er noget, som damer ikke kan sætte sig ind i. Hil m ar Tønnesen. Du vil altså virkelig tage dig af jernbanesagen alligevel? Ja, naturligvis. Adjunkt Rorlund. Men ifjor, herr konsul Ifjor var det en ganske anden sag. Dengang var der tale om en kystlinje Købmand Vigeland. som vilde været ganske overflødig, herr adjunkt; for vi har jo dampskibe

46 40 Kobmand Sandstad. og som vikle faldet så urimelig kostbar Grosserer Rummel ja, og som ligefrem havde skadet væsentlige interesser her i byen. Konsul Bernie k. Hovedsagen var at den ikke vilde kommet det større samfund tilgode. Derfor satte jeg mig imod den, og så blev indlandslinjen vedtagen. Hilmar Tønnesen. Ja, m.en den kommer jo ikke til at berøre byerne heromkring. Konsul Bernie k. Den kommer til at berøre vor by, min kære Hilmar; for nu lægger vi en sidebane herned. Aha; et Hilmar Tønnesen. nyt påfund altså. Grosserer Rummel. Ja, er ikke det et ypperligt påfund? Hvad? Hm Adjunkt Rø ri und. Købmand Vigeland. Nægtes kan det ikke, at forsynet ligesom har lagt terrænet tilrette for en sidebane. Adjunkt Rørlund. Siger De virkelig det, herr Vigeland?

47 41 Konsul Bernie k. Ja, jeg må tilstå at jeg også betragter det som en styrelse at jeg ivåres rejste opover i forretninger, og så tilfældigvis kom ind i et dalføre, hvor jeg ikke tidligere havde været. Det slog mig som et lyn, at her måtte vi kunne lægge en sidebane ned til os. Jeg har ladet en ingenior befare strøget; her har jeg de foreløbige beregninger og overslag; der er ingenting ivejen. Fru Bernick (fremdeles, tilligemed de øvrige dumei. i havedøren). Men, kære Karsten, at du har holdt alt dette skjult for os. A, min gode Betty, I vilde jo dog ikke kunnet fatte den egentlige sammenhæng. Jeg har forresten ikke talt om det til noget levende menneske før idag. Men nu er det afgørende øjeblik kommet; nu skal her virkes åbenlyst og af al kraft. Ja, om jeg så skal sætte hele min tilværelse ind på den sag, så skal jeg drive den igennem. Grosserer Rummel. Vi med, Bernick; det kan du stole på. Adjunkt R r 1 u n d. Lover De Dem da virkelig så meget af dette foretagende, mine herrer?

48 ? 42 Ja, det skulde jeg mene. Hvilken løftestang vil det ikke blive for vort hele samfund? Tænk blot på de store skovtrakter, som vil geres tilgængelige; tænk på alle de righoldige malmlejer, som kan tages i drift; tænk på elven med det ene fossefald ovenfor det andet! Hvilken fabrikvirksomhed kan ikke der komme istand? Adjunkt Rørlund. Og de frygter ikke for at et hj'ppigere samkvem med en fordærvet udenverden Nej, vær De ganske rolig, herr adjunkt. Vort lille stræbsomme sted hviler, Gud ske lov, nutildags på en sund moralsk jordbund; vi har jo allesammen hjulpet til at drænere den, om jeg så tør sige; og det vil vi gøre fremdeles, hver på sin vis. De, herr adjunkt, vedbliver Deres velsignelsesrige virksomhed i skolen og i hjemmet. Vi, det praktiske arbejdes mænd, støtter samfundet ved at sprede velvære i så vid en kreds, som muligt; og vore kvinder, ja, kom kun nærmere, mine damer; De må gerne høre på det ; v^ore kvinder, siger jeg, vore hustruenf og døtre, ja, virk De uforst}tret i x'eldædighedens tjeneste, mine damer, og vær forresten en hjælp og en hygge for Deres nærmeste, således, som min kære Betty og Marta er det

Samfundets støtter. NBO Ms.4 1112e [1876-77]

Samfundets støtter. NBO Ms.4 1112e [1876-77] Samfundets støtter [1876-77] Henrik Ibsens skrifter Diplomatarisk tekstarkiv Kollasjonering og koding Mette Witting, Ingvald Aarstein 1 1. [HIS: Diverse bokstaver skrevet med blyant i øvre marg.] 1 2 Første

Læs mere

Henrik Ibsen. Samfundets støtter

Henrik Ibsen. Samfundets støtter Samfundets støtter PERSONERNE KONSUL BERNICK. FRU BERNICK, hans hustru. OLAF, deres søn, 13 år gammel. FRØKEN BERNICK, konsulens søster. JOHAN TØNNESEN, fru Bernicks yngre broder. FRØKEN HESSEL, hendes

Læs mere

Samfundets støtter. NBO Ms.8 956

Samfundets støtter. NBO Ms.8 956 Samfundets støtter NBO Ms.8 956 1877 Henrik Ibsens skrifter Diplomatarisk tekstarkiv Kollasjonering og koding Åshild Haugsland, Mette Witting, Gunnhild Wiggen 1 1. Samfundets støtter. Skuespil i fire akter

Læs mere

Samfundets støtter. NBO Ms.4 1112f, legg 1-2

Samfundets støtter. NBO Ms.4 1112f, legg 1-2 Samfundets støtter NBO Ms.4 1112f, legg 1-2 1877 Henrik Ibsens skrifter Diplomatarisk tekstarkiv Kollasjonering og koding Mette Witting, Ingvald Aarstein 1 1. [HIS: Diverse bokstaver skrevet med blyant

Læs mere

Samfundets støtter. NBO Ms.4 1112d [1876-77]

Samfundets støtter. NBO Ms.4 1112d [1876-77] Samfundets støtter [1876-77] Henrik Ibsens skrifter Diplomatarisk tekstarkiv Kollasjonering og koding Mette Witting, Ingvald Aarstein 1 1. [HIS: Diverse bokstaver skrevet med blyant i øvre marg.] 7 2 Første

Læs mere

Samfundets støtter. Hovedtekst, 1. utg.

Samfundets støtter. Hovedtekst, 1. utg. Samfundets støtter 1877 Henrik Ibsens skrifter Historisk-kritisk utgave, elektronisk versjon Edering Christian Janss (ansv.), Hilde Bøe, Stine Brenna Taugbøl Kollasjonering og koding Åshild Haugsland,

Læs mere

Samfundets støtter. NBO Ms.4 1112c [1876-77]

Samfundets støtter. NBO Ms.4 1112c [1876-77] Samfundets støtter [1876-77] Henrik Ibsens skrifter Diplomatarisk tekstarkiv Kollasjonering og koding Mette Witting, Ingvald Aarstein 1 1. 2 Første akt. (En rummelig forsal i grosserer Bernicks hus. I

Læs mere

Samfundets støtter. NBO Ms.4 1112b

Samfundets støtter. NBO Ms.4 1112b Samfundets støtter 1876 Henrik Ibsens skrifter Diplomatarisk tekstarkiv Kollasjonering og koding Mette Witting, Ingvald Aarstein 1 1. 2 Første akt. (En smuk og rummelig havestue i grosserer Bernicks hus.

Læs mere

Samfundets støtter. NBO Ms.4 1112, bibliotekets innbinding [1876-77]

Samfundets støtter. NBO Ms.4 1112, bibliotekets innbinding [1876-77] Samfundets støtter [1876-77] Henrik Ibsens skrifter Diplomatarisk tekstarkiv Kollasjonering og koding Mette Witting, Ingvald Aarstein 1 Indhold. 19 2 Første akt. En åben havestue i «den store industridrivendes»

Læs mere

Samfundets støtter. NBO Ms.8 1469, bibliotekets innbinding [1870]

Samfundets støtter. NBO Ms.8 1469, bibliotekets innbinding [1870] Samfundets støtter [1870] Henrik Ibsens skrifter Diplomatarisk tekstarkiv Kollasjonering og koding Hilde Bøe, Mette Witting 1 1 [HIS: Med blyant: «Trykt Ibsen 8:154»] Optegnelser til lystspillet. (1870.)

Læs mere

Vi ser en masse billeder med familien og Plet, i rammer på væggen. Evt. ned af en trappe.

Vi ser en masse billeder med familien og Plet, i rammer på væggen. Evt. ned af en trappe. 1. 1. INT. TRAPPE/SPISESTUE Vi ser en masse billeder med familien og Plet, i rammer på væggen. Evt. ned af en trappe. (Kamera i bevægelse)vi følger disse billeder på væggen og ender i spisestuen og ser

Læs mere

Enøje, Toøje og Treøje

Enøje, Toøje og Treøje Enøje, Toøje og Treøje Fra Grimms Eventyr Der var engang en kone, som havde tre døtre. Den ældste hed Enøje, fordi hun kun havde et øje midt i panden, den anden havde to øjne som andre mennesker og hed

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

Teksten i bokselskap.no følger førsteutgaven fra 1890 og er. basert på xml-fil mottatt fra Henrik Ibsens skrifter, UiO.

Teksten i bokselskap.no følger førsteutgaven fra 1890 og er. basert på xml-fil mottatt fra Henrik Ibsens skrifter, UiO. Henrik Ibsens skrifter/bokselskap.no 2012 Henrik Ibsen: Hedda Gabler Teksten i bokselskap.no følger førsteutgaven fra 1890 og er basert på xml-fil mottatt fra Henrik Ibsens skrifter, UiO. Teksten er transkribert

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde.

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde. Side 1 En farlig leg historien om tristan og isolde Side 2 Personer: Tristan Isolde Isolde Kong Mark Side 3 En farlig leg historien om Tristan og isolde 1 En kamp på liv og død 4 2 Isolde den skønne 6

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

Hør mig! Et manus af. 8.a, Henriette Hørlücks Skole. (7. Udkast)

Hør mig! Et manus af. 8.a, Henriette Hørlücks Skole. (7. Udkast) Hør mig! Et manus af 8.a, Henriette Hørlücks Skole (7. Udkast) SCENE 1. INT. I KØKKENET HOS DAG/MORGEN Louise (14) kommer svedende ind i køkkenet, tørrer sig om munden som om hun har kastet op. Hun sætter

Læs mere

[Kjærlighedens Komedie] UBiT Ms Oct. 375 b [1862]

[Kjærlighedens Komedie] UBiT Ms Oct. 375 b [1862] [Kjærlighedens Komedie] [1862] Henrik Ibsens skrifter Diplomatarisk tekstarkiv Kollasjonering og koding Ellen Nessheim Wiger, Ingvald Aarstein 1 2 (kommer ud paa Trappen med et Tørklæde paa Armen og vil

Læs mere

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Lad os alle rejse os og høre biblens tale om Guds omsorg

Læs mere

Vi er i en skov. Her bor mange dyr. Og her bor Trampe Trold. 14. Hver dag går Trampe Trold en tur. Han går gennem skoven. 25

Vi er i en skov. Her bor mange dyr. Og her bor Trampe Trold. 14. Hver dag går Trampe Trold en tur. Han går gennem skoven. 25 7 Vi er i en skov Her bor mange dyr Og her bor Trampe Trold 14 Hver dag går Trampe Trold en tur Han går gennem skoven 25 Jorden ryster, når han går Så bliver dyrene bange Musen løber ned 37 i sit hul Ræven

Læs mere

1. AKT. Prolog. ISMENE - Hver eneste nat i tusind år har jeg haft den

1. AKT. Prolog. ISMENE - Hver eneste nat i tusind år har jeg haft den 1. AKT Prolog ISMENE - Hver eneste nat i tusind år har jeg haft den samme drøm. En drøm om en mand med gule krøller, stjerner i øjnene og en blå kappe. Han kommer gående over en grøn eng. Det vil sige,

Læs mere

Stop nu dette vanvid. Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed

Stop nu dette vanvid. Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed Stop nu dette vanvid Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed Livet i frihed skal bevares, ikke bukke under for tyranni der er kun os, der er kun os,

Læs mere

1 EXT. - LEJLIGHED TAG - DAG 1. Albert (11) leger på taget med sin ven Theodor (11) ALBERT

1 EXT. - LEJLIGHED TAG - DAG 1. Albert (11) leger på taget med sin ven Theodor (11) ALBERT 1 EXT. - LEJLIGHED TAG - DAG 1 Albert (11) leger på taget med sin ven Theodor (11) De laver fakler og leger at de er i krig. BOOM POW! Albert kaster sig ned til jorden og tager en dyb indånding. Han tager

Læs mere

NUMMER 111. Et manuskript af. 8.c, Maribo Borgerskole

NUMMER 111. Et manuskript af. 8.c, Maribo Borgerskole NUMMER 111 Et manuskript af 8.c, Maribo Borgerskole 5. Gennemskrivning maj 2009 1 SC 1. EXT. VED HUS OG PARKERINGSPLADS (BOLGIBLOK OG P-PLADS) SOMMER DAG Man ser Victor (SUNE) sidde og sove op af en stor,

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Tekst: Es 45,5-12;1. kor 1,18-25; Mark 4,26-32 Og Jesus sagde:»med Guds rige er det ligesom

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt.

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 2 Tjene penge og leve godt. Det var 10:01:14:00 10:01:20:0 min drøm.

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG ØEN 2 E N AF DE FØRSTE DAGE SER jeg hende med en nøgen dreng i hotelhavens indgang. De går gennem skyggen fra de høje daddelpalmer og standser nogle meter fra trappen til

Læs mere

Blå pudder. Et manuskript af. 8.A, Lundebjergskolen

Blå pudder. Et manuskript af. 8.A, Lundebjergskolen Blå pudder Et manuskript af 8.A, Lundebjergskolen Endelig gennemskrivning, 16. Sept. 2010 SC 1. INT. I KØKKENET HOS DAG (14) sidder på en stol ved et to mands bord i køkkenet. Hun tager langsomt skeen

Læs mere

Så er I her, og i dag er I midtpunkt som I aldrig før har været det, jo måske da I blev født og dagene, der fulgte. Men det kan I jo ikke huske.

Så er I her, og i dag er I midtpunkt som I aldrig før har været det, jo måske da I blev født og dagene, der fulgte. Men det kan I jo ikke huske. 1 Prædiken til konfirmation 4. maj kl. 9.45 & 11.00 751 Gud ske tak og lov 557 Her vil ties udvalgte vers 17 Altmægtige og kære Gud udvalgte vers 439 O, du Gud lam 70 Du kom til vor runde jord 4. maj 11.00

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Hvide heste. NBO Ms b

Hvide heste. NBO Ms b vide heste vide heste 1886 enrik Ibsens skrifter Diplomatarisk tekstarkiv Kollasjonering og koding Åshild augsland, Inger Marie Kjølstadmyr, enninge Solberg, Mette Witting 1 vide heste 1. 2 vide heste

Læs mere

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt SKYLD En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt H en ad vejen så man en lille fyr komme gående. Han var ikke særlig stor, nærmest lidt lille. Bare 45 cm høj. Han var bleg at se på. Hans øjne

Læs mere

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik Velkomst sang: Klodshans Velkommen, sir vi her i dag Nu alle sidder på sin bag. Vi viser, jer et skuespil. Og i kan klappe, hvis i vil. Der var engang for længe siden, så begynder alle gode eventyr. Det

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Mathias sætter sig på bænken ved siden af Jonas. MATHIAS: Årh, der kommer Taber-Pernille. Hun er så fucking klam.

Mathias sætter sig på bænken ved siden af Jonas. MATHIAS: Årh, der kommer Taber-Pernille. Hun er så fucking klam. SCENE 1 - I SKOLEGANGEN - DAG Jonas sidder på en bænk på gangen foran klasselokalet og kigger forelsket på Marie, som står lidt derfra i samtale med Clara. Pigerne kigger skjult hen på ham. Det er frikvarter

Læs mere

Brorlil og søsterlil. Fra Grimms Eventyr

Brorlil og søsterlil. Fra Grimms Eventyr Brorlil og søsterlil Fra Grimms Eventyr Brorlil tog søsterlil i hånden og sagde:»siden mor er død, har vi ikke en lykkelig time mere. Vores stedmor slår os hver dag og sparker til os, når vi kommer hen

Læs mere

Samfundets støtter. NBO Ms.4 1112f, legg 9-10

Samfundets støtter. NBO Ms.4 1112f, legg 9-10 Samfundets støtter NBO Ms.4 1112f, legg 9-10 1877 Henrik Ibsens skrifter Diplomatarisk tekstarkiv Kollasjonering og koding Mette Witting, Ingvald Aarstein 1 [HIS: Med grå blyant er notert: «Orig. s. 172»]

Læs mere

Prædiken til 22. s. e. trin. Kl i Engesvang

Prædiken til 22. s. e. trin. Kl i Engesvang Prædiken til 22. s. e. trin. Kl. 10.00 i Engesvang 478 Vi kommer til din kirke, Gud op al den ting 675 Gud vi er i gode hænder Willy Egemose 418 - Herre Jesus kom at røre 613 Herre, du vandrer forsoningens

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 30. Emne: Venner HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 30. Emne: Venner HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1 Uge 30 Emne: Venner Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1 HIPPY HippHopp Uge30_venner.indd 1 06/07/10 11.45 Uge 30 l Venner Det er blevet sommer. Solen skinner,

Læs mere

HENRIK - I kan slet ikke gøre noget, uden at holde jer inde, indtil videre.

HENRIK - I kan slet ikke gøre noget, uden at holde jer inde, indtil videre. (Henrik - Leander, Octavius, begge drukne, især Octavius). HENRIK - Herre! LEANDER - Hvad vil du? HENRIK - Jeg, og I... LEANDER - Hvad Jeg og I? Hvad skal det sige? HENRIK - Nu er det altså sket. LEANDER

Læs mere

Hjem kære hjem FINAL MANUSKRIPT

Hjem kære hjem FINAL MANUSKRIPT Hjem kære hjem FINAL MANUSKRIPT 1. EXT TOGPERRON MIDDAG Vi ser en tom togperron. Der er klip mellem titelskilte og billeder af den tomme perron. Der er helt stille. En svag baggrundsstøj er det eneste

Læs mere

Klovnen. Manuskript af 8.b, Lille Næstved skole

Klovnen. Manuskript af 8.b, Lille Næstved skole Klovnen Manuskript af 8.b, Lille Næstved skole 8. gennemskrivning, 20. september 2010 SC 1. INT. S VÆRELSE DAG (17) ligger på sin seng på ryggen og kigger op i loftet. Det banker på døren, men døren er

Læs mere

BOY. Olivia Karoline Fløe Lyng & Lucas Helth Postma. 9. marts

BOY. Olivia Karoline Fløe Lyng & Lucas Helth Postma. 9. marts BOY Af Olivia Karoline Fløe Lyng & Lucas Helth Postma 9. marts SCENE 1, INT. TØJBUTIK, DAG Emilie står og kigger på hættetrøjer i en herreafdeling i en tøjbutik. Hun udvælger tre specifikke, men pludselig

Læs mere

Nu er det blevet eftermiddag. Solen er ved at gemme sig. Fra vinduerne skinner der gult lys. Snart er det aften.

Nu er det blevet eftermiddag. Solen er ved at gemme sig. Fra vinduerne skinner der gult lys. Snart er det aften. Vilja, mor og morfar bor på en gård, der ligger øverst oppe på en bakke. Herfra løber Vilja ned ad stien, når hun skal i skole. Når skolen er slut, maser hun igen op ad bakken, træt og sulten. Om vinteren

Læs mere

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88 historier LOGO historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 IDAS ENGEL 1 IDAS ENGEL historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 2 3 Ida skulle i skole. For første gang. Det

Læs mere

Barndommens Gade. Så råbte vi op - cigaretternes glød brændte røde huller i tågen, og det blev sent i den mørke port, men gaden var altid vågen.

Barndommens Gade. Så råbte vi op - cigaretternes glød brændte røde huller i tågen, og det blev sent i den mørke port, men gaden var altid vågen. Barndommens Gade Skrevet af Tove Ditlevsen I Det stormer derude - far hen, far hen, lad faldne de visnede blade, det stemmer så godt med mit sind i dag så længes mod barndommens gade. Når regnen siled,

Læs mere

Hvordan underviser man børn i Salme 23

Hvordan underviser man børn i Salme 23 Hvordan underviser man børn i Salme 23 De fleste børn er rigtig gode til at lære udenad, og de kan sagtens lære hele Salme 23. Man kan f.eks. lære børnene Salme 23, mens man underviser om Davids liv. Det

Læs mere

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald En dag med Skraldine Skraldine vågner og gaber. Hun rækker armene i vejret og strækker sig. Nu starter en ny dag. Men Skraldine er ikke særlig glad i dag. Hendes mor er på kursus med arbejdet, og det betyder,

Læs mere

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi.

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi. Side 1 Den rige søn historien om frans af assisi Side 2 Personer: Frans Frans far Side 3 Den rige søn historien om frans af assisi 1 Æggene 4 2 Frans driller 6 3 Om natten 8 4 Penge 10 5 En tigger 12 6

Læs mere

Prædiken til 11. s. e. trin. 31. august 2014 kl. 10.00

Prædiken til 11. s. e. trin. 31. august 2014 kl. 10.00 1 Prædiken til 11. s. e. trin. 31. august 2014 kl. 10.00 756 Nu gløder øst i morgenskær 448 Fyldt af glæde 582 At tro er at komme dig rummer ej himle 435 Aleneste Gud Nadver 522 v. 2-3 af Nåden er din

Læs mere

Skærtorsdag. Sig det ikke er mig!

Skærtorsdag. Sig det ikke er mig! Skærtorsdag Sig det ikke er mig! Matthæus 26, 17-30 fra DNA Disciplene har lige sat sig til bords med Jesus, for at spise et festmåltid sammen. Det er højtid. Alle er fyldt med festglæde. Jesus rejser

Læs mere

Mester Gert Westphaler Henrik Pernille Leonard Leonora Gilbert

Mester Gert Westphaler Henrik Pernille Leonard Leonora Gilbert Mester Westphaler Leonard Udgivet af Dansk Dukketeaterforening 2004 Scenen forestiller en gade på Holbergs tid. Når tæppet går op, står på scenen. kommer ind. Godmorgen, lille pige. Jeg så, du kom ud fra

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

Fruen fra havet. NBO Ms.4 1116a, bl.3, 7-8

Fruen fra havet. NBO Ms.4 1116a, bl.3, 7-8 Fruen fra havet NBO Ms.4 1116a, bl.3, 7-8 1888 Henrik Ibsens skrifter Diplomatarisk tekstarkiv Kollasjonering og koding Henninge Margrethe Solberg, Mette Witting 1 2 Første akt. Sagførerens hus med stor,

Læs mere

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122

11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122 1 11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122 Åbningshilsen Vi er i kirke på sensommerens sidste dag. Festugen er begyndt,

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

Hver gang Johannes så en fugl, kiggede han efter, om det hele passede med den beskrivelse, der stod i hans fuglebog. Og når det passede, fik han

Hver gang Johannes så en fugl, kiggede han efter, om det hele passede med den beskrivelse, der stod i hans fuglebog. Og når det passede, fik han 1 Johannes elskede fugle. Han syntes, at det at kigge på fugle var noget af det dejligste, man kunne foretage sig i sit liv. Meget dejligere end at kigge på billeder, malerier eller at se fjernsyn. Hver

Læs mere

15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34

15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34 15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34 Herre, lær mig at søge dit rige og din retfærdighed og giv mig så alt andet i tilgift. AMEN Ja, den er god med dig, Jesus! Sådan fristes

Læs mere

Manus navn... Et manuskript af. 8CDE Antvorskov Skole

Manus navn... Et manuskript af. 8CDE Antvorskov Skole Manus navn... Et manuskript af 8CDE Antvorskov Skole 3. Gennemskrivning, marts 2016 SCENE 1 INT DAG KLASSELOKALE: Klassen er i gang med gruppearbejde. De sidder spredt og man kan høre en summen af småsnak.

Læs mere

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949 Henvisning: Dette er en oversættelse af den stenografisk protokollerede tale af Bruno Gröning den 31. august 1949 om aftenen på Traberhof ved Rosenheim. For at sikre kildens ægthed, blev der bevidst givet

Læs mere

Nøgen. og på dybt vand

Nøgen. og på dybt vand Nøgen og på dybt vand Hver søndag aften tropper en flok nordjyder op i Sofiendal Svømmehal i Aalborg. De samles for at svømme og svede i saunaen. Og så er de nøgne. Tekst og foto af Michala Rosendahl For

Læs mere

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til?

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? - Ja, en.

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Blandt hedenold (Sigmunds vísa)

Blandt hedenold (Sigmunds vísa) Blandt hedenold (Sigmunds vísa) Blandt hedenold de Nordens gjæve helte, og Sigmund var den ædle Færøersmand. :/: Af alle dem, som spændte sværd ved bælte, i kampen ingen djærvere end han. :/: 2. Ved mangt

Læs mere

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste.

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. 1 16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. Tekster: Job 3,11-22. Ef. 3,13-21. Luk. 7,11-17. Hvorfor? Det ord kender vi alle alt for godt. Livet er fyldt med gåder og situationer, hvor vi står tilbage

Læs mere

Fra Den strandede mand tolv fortællinger om havet og hjertet

Fra Den strandede mand tolv fortællinger om havet og hjertet Klaveret Fra Den strandede mand tolv fortællinger om havet og hjertet Skrevet af Louis Jensen For lang tid siden faldt et klaver i havnen. Dengang var min bedstemor en lille pige med en stor, rød sløjfe

Læs mere

Farvelæg PrikkeBjørn PrikkeBjørn stopper mobbere

Farvelæg PrikkeBjørn PrikkeBjørn stopper mobbere Farvelæg PrikkeBjørn PrikkeBjørn stopper mobbere PrikkeBjørn stopper mobbere. Af Charlotte Kamman Det var en solrig dag, dag klokken igen ringede ud til frikvarter i skolen. PrikkeBjørn glædede sig til

Læs mere

3. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk

3. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Åbningshistorie. kend kristus: Teenagere

Åbningshistorie. kend kristus: Teenagere Studie 1 Guds ord 9 Åbningshistorie Jeg stod bagerst i folkemængden i indkøbscentret og kiggede på trylleshowet. Men min opmærksomhed blev draget endnu mere mod den lille pige ved siden af mig end mod

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Troldens datter. Svend Grundtvig (1824-1883). Udgivet 1876

Troldens datter. Svend Grundtvig (1824-1883). Udgivet 1876 Troldens datter Svend Grundtvig (1824-1883). Udgivet 1876 Der var en dreng, som ville ud og tjene. Så ret som han gik, så mødte han en mand, som spurgte, hvor han ville hen. Ja, han var da ude og skulle

Læs mere

Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2014. Salmer: 754 447 674 v. 583 // 588 192 v.7 697

Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2014. Salmer: 754 447 674 v. 583 // 588 192 v.7 697 Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2014 Salmer: 754 447 674 v. 583 // 588 192 v.7 697 Læsninger: 1. Mos. 18,20-33 og Luk. 18,1-8 I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden. Det er

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Matt 10,32-39

Evangeliet er læst fra kortrappen: Matt 10,32-39 1 Anden juledag, Sankt Stefans dag I. Sct. Pauls kirke 26. december 2015 kl. 10.00. Salmer:123/434/102/122//124/439/112/ Hvad er det, der gør jul til noget særligt /129 Åbningshilsen Festen for Undernes

Læs mere

MORDET. EMIL (22) Hva gutter, skal vi ikke lige snuppe en øl oppe hos mig? Asger kigger grinende på Emil og svarer ham med et blink i øjet.

MORDET. EMIL (22) Hva gutter, skal vi ikke lige snuppe en øl oppe hos mig? Asger kigger grinende på Emil og svarer ham med et blink i øjet. EXT. VED DØR PÅ GADE. NAT MORDET Tre unge mænd ude foran en trappeopgang til en lejlighed i et mørkt København efter en bytur. Berusede folk og andre skøre skæbner råber og griner på gaden. Den ene af

Læs mere

Prædiken til 16. s. e. trin. kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til 16. s. e. trin. kl. 10.00 i Engesvang 1 Prædiken til 16. s. e. trin. kl. 10.00 i Engesvang 754 Se nu stiger solen 448 - fyldt af glæde 33 Han som har hjulpet hidindtil - på Et trofast hjerte 245 - Opstandne Herre, du vil gå - på Det dufter

Læs mere

Stykket mellem den første og den anden samtale

Stykket mellem den første og den anden samtale Stykket mellem den første og den anden samtale (Thomas har også forladt lokalet, nok for at gå på toilettet. Deres evaluering af ham starter først lidt inde, Thomas er ikke kommet tilbage endnu) [00:31:24.11]

Læs mere

18. s. e. trin. I 2015 Ølgod

18. s. e. trin. I 2015 Ølgod For nogle år siden læste jeg i en avis om en ung kvinde, der var det forkerte sted på det forkerte tidspunkt. Hun blev det tilfældige offer for en overfaldsmand, og blev nedværdiget og ydmyget i al offentlighed.

Læs mere

12. søndag efter Trinitatis

12. søndag efter Trinitatis 12. søndag efter Trinitatis Salmevalg 743: Nu rinder solen op af østerlide 417: Herre Jesus, vi er her 414: Den Mægtige finder vi ikke 160: Jeg tror det, min genløser 418: Herre Jesus, kom at røre Dette

Læs mere

Men lidt om de problematikker, vi vil møde i den nærmeste fremtid. Vi skal finde en løsning til hvordan hun kan komme frem og tilbage til skolen.

Men lidt om de problematikker, vi vil møde i den nærmeste fremtid. Vi skal finde en løsning til hvordan hun kan komme frem og tilbage til skolen. Fra: Rita Vinter Emne: Sarah Dato: 7. okt. 2014 kl. 21.59.33 CEST Til: Janni Lærke Clausen Hej Janni. Jeg vil lige fortælle lidt om Sarah, inden du møder

Læs mere

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes (Johs. 11, 19-45)

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes (Johs. 11, 19-45) 16. trin. II 11. september 2016 Sundkirken 10 Salmer: 754 Se, nu stiger solen 21 Du følger, Herre 551 Der er en vej 828 Det er påske 233 Jesus lever 406 Søndag morgen Bøn: Vor Gud og far Kald os ud af

Læs mere

IPad (Endelige manus) Taastrup Realskole

IPad (Endelige manus) Taastrup Realskole IPad (Endelige manus) af Taastrup Realskole RIGTIG OG FORKERT SCENE 1 - SKOLE - MORGEN Ida kommer gående ned ad gangen på vej ind til time. Caroline og Anna kommer gående ned ad gangen og opdager Ida.

Læs mere

den tilfrosne å. Far kan nu godt se, at jeg keder mig, og gir mig til sidst lov til at gå om til de andre, som kælker på den store bakke i den anden

den tilfrosne å. Far kan nu godt se, at jeg keder mig, og gir mig til sidst lov til at gå om til de andre, som kælker på den store bakke i den anden På kælkebakken I morgen er det juleaften. Det bliver en rigtig hvid jul med sne, klar himmel og frostvejr. Lissom et billede jeg har set på forsiden af et af mors juleblade. Jeg er ude at kælke på den

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

Sidste søndag i kirkeåret II Gudstjeneste i Jægersborg kirke kl. 10.00 Salmer: 732, 448, 46, 638, 321v6, 430

Sidste søndag i kirkeåret II Gudstjeneste i Jægersborg kirke kl. 10.00 Salmer: 732, 448, 46, 638, 321v6, 430 Sidste søndag i kirkeåret II Gudstjeneste i Jægersborg kirke kl. 10.00 Salmer: 732, 448, 46, 638, 321v6, 430 Helligånden oplyse sind og hjerte og velsigne ordet for os. Amen Opfordringen i denne søndags

Læs mere

2. søndag i fasten II. Sct. Pauls kirke 21. februar 2016 kl Salmer: 495/639/172/588//583/677/644

2. søndag i fasten II. Sct. Pauls kirke 21. februar 2016 kl Salmer: 495/639/172/588//583/677/644 1 2. søndag i fasten II. Sct. Pauls kirke 21. februar 2016 kl. 10.00. Salmer: 495/639/172/588//583/677/644 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen! Fastetiden fortsætter. Den lilla

Læs mere

kvinden fra Kanaan kan noget usædvanligt hun kan ydmyge sig det kan vi vist alle sammen

kvinden fra Kanaan kan noget usædvanligt hun kan ydmyge sig det kan vi vist alle sammen 1 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: Jesus gik bort derfra og drog til områderne ved Tyrus og Sidon. Og se, en kana'anæisk kvinde kom fra den samme egn og råbte:»forbarm dig over mig,

Læs mere

Nu kan jeg se! Huskevers: Én ting ved jeg: Jeg var blind, og nu kan jeg se. (Joh 9,25)

Nu kan jeg se! Huskevers: Én ting ved jeg: Jeg var blind, og nu kan jeg se. (Joh 9,25) LEKTIE År B 2. kvartal Lektie 4 Nu kan jeg se! Ugens tekst og referencer: Joh 9,1-38. Den store Mester, kap. 51. Huskevers: Én ting ved jeg: Jeg var blind, og nu kan jeg se. (Joh 9,25) Hovedformålet er,

Læs mere

Men det var altså en sommerdag, som mange andre sommerdage med højt til himlen og en let brise. Aksene stod skulder ved skulder og luftes tørhed fik

Men det var altså en sommerdag, som mange andre sommerdage med højt til himlen og en let brise. Aksene stod skulder ved skulder og luftes tørhed fik 16. søndag efter trinitatis I Høstgudstjeneste i Jægersborg med Juniorkoret Salmer: Syng for Gud, 729, vinter er nær, 15, 730, 752 4-5, velsignelsen, 730, sensommervisen. I dag fejrer vi høstgudstjeneste

Læs mere

Det er blevet Allehelgens dag.. den dag i året, hvor vi mindes de kære elskede, som ikke er hos os længere!

Det er blevet Allehelgens dag.. den dag i året, hvor vi mindes de kære elskede, som ikke er hos os længere! ALLEHELGEN 2012 HA. Der er dage, hvor jeg slet ikke har lyst til at stå ud af sengen Jeg tænker på hende hele tiden. Der er ikke noget, der er, som det var før. Sådan udtrykte en mand sig. Han havde mistet

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

Omvendt husker jeg fra gamle dage, da der fandtes breve. Jeg boede i de varme lande, telefonen var for dyr. Så jeg skrev

Omvendt husker jeg fra gamle dage, da der fandtes breve. Jeg boede i de varme lande, telefonen var for dyr. Så jeg skrev 1 Prædiken til Kr. Himmelfart 2014 på Funder-siden af Bølling Sø 723 Solen stråler over vang 257 Vej nu dannebrog på voven 392 Himlene Herre 260 Du satte dig selv Er du der? Er der sommetider nogen, der

Læs mere