Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""

Transkript

1

2

3 'V-

4

5

6

7 SAMFUNDETS STØTTER.

8

9 SAMFUNDETS STØTTER. SKUESPIL I FIRE AKTER AF HENRIK IBSEN. Is' MICROFORMED BY PRESERVATION SERVICES j,ate ^^^N KØBENHAVN. GYriDKNBAI^SKE BOGHANDELS FOKLAG (P. TRYKT HOS J. JORGKNSEN A CO. HEGEL & SØX)

10 u r c:- fy ry ^/>«%

11 PERSONERNE: Fru Bernick, hans hustru. Olaf, deres sen, 13 år gammel. Frøken Bernick, konsulens søster. Johan Tønnesen, fru Bernicks yngre broder. Frøken Hessel, hendes ældre halvsøster. Hilmar Tønnesen, fru Bernicks fætter. Adjunkt Rør lund. Grosserer Rummel. Købmand Vigeland. Købmand Sandstad. Dina Dorf, en ung pige i konsulens hus. Fuldmægtig Krap. Skibsbygger Aune. Grosseier Rummels frue. Postmester Holts frue. Doktor Lynges frue. Frøken Rummel. Frøken Holt. Byens borgere og andre indvånere, fremmede søfolk, dampskibspass-agerer osv. Handlingen foregår i konsul Bernicks hus i en mindre, norsk kystby.

12

13 FØRSTE AKT. (En rummelig havesal i konsul Beruicks lius. I forgiuudeu tilvenstre forer eu dor ind til konsulens værelse; læugere tilbage, på samme væg, er eu lignende dør. Midt på den modsatte væg er en storre indgangsdør. Væggen i baggrunden er næsten helt af spejlglas med en åben dør ud til en bred havetrappe, hvorover er spændt et solsejl. Nedenfor trappen ses eu del af haven, der indhegnes af et gitter med en liden indgangsport. Udenfor og langsmed gitteret liiber en gade, der på den modsatte side er bebygget med små IjsmaUe træhuse. Det er sommer og varmt solskin. Enkelte mennesker går nu og da forbi iienne i gaden; man standser og eamtaler; der Iiandles i en på hjørnet liggende krambod o. s. v.) {Inde i havesalen sidder omkring et bord en forsamling af damer. Midt for bordet sidder fru B e r n i c k. Ved hendes venstre side sidder fru Holt med datter; dernæst fru Rummel og frøken Rummel. Til højre for fru Bernick sidder fru Lynge, frøken Bernick og Dina Dor f. Alle damerne er beskæftigede med håndarbejde. På bordet ligger store bunker af halvfærdigt og tilklippet linned samt andre beklædningsgenstande. Læugere tilbage, ved et lidet bord, hvorpå to blomsterpotter og et glas sukkervand, sidder adjunkt Rørlund og forelæser af cu bog i guldsnit, dog således at kiin enkelte ord bliver hørlige for tilskuerne. Ude i haven løber Olaf Bernick omkring og skyder tilmåls med en bue.) (En liden stund efter kommer skibsbygger Aune stilfærdigt ind gennem døren tilhøjre. Der indtræder nogen forstyrrelse i læsningen; fru Bernick nikker til ham og peger mod døren tilvcnstre. Aune går sagte hen og banker et par gauge sagte og med mellemrum paa konsulens dør. Fuldmægtig Krap, med bat i hånden og papirer under armen, kommer ud fra værelset.)

14 Fuldmægtig Krap. Nå, er det Dem, som banker? Skibsbygger Aune. Konsulen har havt bud efter mig. Fuldmægtig Krap. Har så; men kan ikke modtage Dem; har overdraget til mig at Skibsbygger Aune. Til Dem? Jeg vilde nok helst Fuldmægtig Krap. overdraget til mig at sige Dem det. De må holde op med disse lørdags -foredrag for arbejderne. Skibsbygger Aune. Så? Jeg tænkte dog, jeg måtte bruge min fritid Fuldmægtig Krap. De må ikke bruge Deres fritid til at gøre folkene ubrugelige i arbejdstiden. Sidst lørdag har De talt om den skade, arbejderne skal have af vore nye maskiner og af den nye arbejdsmåde på værftet. Hvorfor gør De det? Skibsbygger Aune. Det gør jeg for at støtte samfundet? Fuldmægtig Krap. Det var mærkeligt! Konsulen siger at det er samfundsopløsende.

15 Skibsbygger Aune. Mit samfund er ikke konsulens samfund, herr fuldmægtig! Som formand i arbejdersamfundet må jeg Fuldmægtig Krap. De er forst og fremst formand på konsul Bernicks værft. De har først og fremst at gore Deres skyldighed imod det samfund, som kaldes konsul Bernicks firma; for det er det, vi allesammen lever af. Ja, nu ved De, hvad konsulen havde at sige Dem. Skibsbygger Aune. Konsulen vilde ikke have sagt det på den måde, herr fuldmægtig! Men jeg skønner nok, hvem jeg har at takke for dette her. Det er den fordømte amerikanske havarist. De folk vil at arbejdet skal gå, som de er vant til det derover, og det Fuldmægtig Krap. Ja, ja, ja; jeg kan ikke indlade mig på Nu kender De konsulens mening; vidtløftigheder. altså basta! Vil De så gå ned på værftet igen; det kan visst behøves; jeg kommer selv derned om lidt. Om forladelse, mine damer! (Han hilser og går ud geunem Iiaven og nedad gaden. Skibstoygger Aune går stille ud tilhøjre. Adjunkten, der under den foregående dæmjiede samtale har fortsat læsningen, er straks efter færdig ned bogen og klapper den sammen.)

16 . 10 det Adjunkt Ror lund. Se sk, mine kære tilhørerinder, dermed er ude. Fru Rummel. Ak, hvilken lærerig fortælling! Og så moralsk! Fru Holt. Fru Bernick. En sådan bog gir virkelig meget at tænke på. /\ d j u n k t R o r 1 u n d A ja; den danner et velgørende modst)'kke til hvad vi desværre daglig kan se, både af aviser og af tidsskrifter. Denne forgyldte og sminkede yderside, som de store samfund bærer tilskue, hvad dølger den egentlig? Hulhed og rådenskab, om jeg så må sige. Ingen moralsk grundvold under fødderne. Med et ord, de er kalkede grave, disse store samfund nutildags. Fru Holt. Ja, det er visst og sandt. Fru Rummel. Vi behøver jo bare at se hen til det amerikanske skibsmandskab, som ligger her i Adjunkt Rørlund. denne tid. Nå, slige udskud af menneskeheden \-il jeg sletikke tale om. Men selv i de højere kredse, hvorledes står det til der? Tvivl og gærende

17 ? II uro pa alle kanter; ufred i sindene og usikkerhed i alle forholde. Hvorledes er ikke familjelivet undergravet derude? Hvorledes ytrer sig ikke frække omstyrtningslyster lige over for de alvorligste sandheder? Dina (uden at se oi)). Men sker der ikke også mange store gerninger? Adjunkt Rørlund. Store gerninger? Jeg forstar ikke Fru Holt (forbauset). Men, Gud, Dina I Fru Rummel (pa samme tid). Men, Dina, hvor kan Du dog Adjunkt Rørlund. Jeg tror ikke det vilde være sundt, om den slags gerninger fik indpas hos os. Nej, da bør nok vi herhjemme takke Gud, at vi har -det, som vi har det. Vel vokser her ugræs mellem hveden her også, desværre; men det stræber vi da redeligt at luge op sa godt vi formår. Det gælder at holde samfundet rent, mine damer, at holde ude alt dette uprøvede, som en utålmodig tid vil påtvinge os. Fru Holt. Og sligt findes der desværre mere end nok af

18 12 Fru Rummel. Ja, ifjor var det jo på et hængende hår at vi skulde fat jernbane til byen. Fru Bernie k. Nå, det fik da Karsten forhindret. Adjunkt Rørlund. Forsynet, fru Bernick. De kan være forvisset om at Deres mand var et redskab i en højeres hånd, da han nægted at tage sig af det påfund. Fru Bernick. Og alligevel fik han høre så meget ondt i aviserne. Men vi glemmer rent at takke Dem, herr adjunkt. Det er virkelig mere end venligt af Dem, at De ofrer så megen tid på os. adjunkt. Adjunkt Rørlund. A hvad; nu i skoleferierne Fru Bernick. Ja, ja, det er dog et offer alligevel, herr Adjunkt Rørlund ifiytter sin stol nærmere). Tal aldrig om det, bedste frue. Bringer De ikke allesammen et offer for en god sags skyld? Og bringer De det ikke gerne og gladeligen? Disse moralsk fordærvede, hvis forbedring vi arbejder for, er at betragte som sårede soldater på en slagmark; De, mine damer, er diakonisserne,

19 13 de barmhjertige søstre, der plukker charpi til disse ulykkelige tilskadekomne, lægger forbindingen lindt om sårene, læger og heler dem Fru Bernick. Det må være en stor nådensgave at kunne se alt i et så smukt lys. Adjunkt Ror lund. Meget er medfødt i så henseende; men meget kan også erhverves. Det gælder kun at se tingene i lys af en alvorlig livsopgave. Ja, hvad siger nu De, froken Bernick? Finder ikke De at De har fåt ligesom et tryggere grundlag at stå på, siden De ofred Dem for skolegerningen? Frøken Bernick. Ak, jeg ved ikke hvad jeg skal sige. Tidt, når jeg går dernede i skolestuen, ønsker jeg at jeg var langt ude på det vilde hav. Adjunkt Ror lund. Ja se, det er anfægtelserne, kære frøken. Men mod slige urolige gæster gælder det at stænge døren. Det vilde hav, det mener De naturligvis ikke bogstaveligt; De mener det store bølgende menneskesamfund, hvor så mange går tilgrunde. Og sætter De virkelig så megen pris på det \W, De hører summe og bruse hist udenfor? Se bare ned på gaden. Der går menneskene i solheden og sveder og tumler med sine små anliggender. Nej, da har vi det sandeligen bedre,

20 14 vi, som sidder svalt herinde og vender ryggen til den kant, hvorfra forstyrrelsen kommer. Frøken Bernie k. Ja, Gud, De har visst så fuldkommen ret Adjunkt Ror lund. Og i et hus, som dette, i et godt og rent hjem, hvor familjelivet kommer tilsyne i sin smukkeste.skikkelse, hvor fred og endrægtighed hersker (tii De efter, fruer fru Bevnick.) Hvad lytter Fru Bernick (vendt mod den forreste dor tilveustre). Hvor højrøstede de blir derinde. Adjunkt Rørlund. Er der noget særdeles påfærde. Fru Bernick. Jeg ved ikke. Jeg hører, der er nogen inde hos min mand. (H i 1 m a r Tønnesen, med cigar i uiuudeu, kommer ind ad døren tilhøjre, men standser ved synet af de mango damer.) Hilmar Tønnesen. A, om forladelse (vil trække sig tilbage.) Fru Bernick. Nej, Hilmar, kom kun nærmere ; du forstyrrer ikke. Var det noget du vilde? Hilmar Tønnesen. Nej, jeg vilde kun se indom. Godmorgen, mine damer, (tii fm B.riuck.) Nå, hvad blir det så til?

21 15 Med hvad? Fru Bernick. Hilmar Tønnesen. Bernick har jo trommet et møde sammen. Fru Bernick. Sår Men hvad er det da egentlig? Hilmar Tonnesen. A, det er jo dette jernbanevrovl igen. Fru Rummel. Nej, kan det være muligt? Fru Bernick. Stakkels Karsten, skal han have endnu flere ubehageligheder Adjunkt Rør lund. Men hvorledes rimer vi dette sammen, herr Tonnesen? Konsul Bernick gav jo dog ifjor så tydeligt tilkende at han ikke vilde have nogen jernbane. Hilmar Tonnesen. Ja, det synes jeg også; men jeg mødte fuldmægtig Krap, og han fortalte at jernbanesagen var tagen op igen og at Bernick holdt møde med tre af byens pengemænd. Fru Rummel. Ja, var det ikke det jeg syntes, at jeg hørte Rummels stemme.

22 i6 Hilmar Tønnesen. Jo, herr Rummel er naturligvis med, og så er det købmand Sandstad i bakken og Mikkel Vigeland, > Hellig-Mikkel <, som de kalder ham. Hm Adjunkt Rørlund. Hilmar Tønnesen. Om forladelse, herr adjunkt. Fru Bernick. Og nu var her så godt og fredeligt. Hilmar Tønnesen. Ja, jeg, for min part, skulde ikke have noget imod om de begyndte at kævle igen. Det blev ialfald en adspredelse. Adjunkt Rørlund. A, den slags adspredelser synes jeg man må kunne undvære. Hilmar Tønnesen. Det er nu som man er anlagt. Visse naturer trænger nu og da til oprivende kampe. Men sligt har småstadslivet desværre ikke meget at byde af, og det er ikke enhver givet at (Illader i adjunkten- bog.)»kviudeu SOm SamfuudetS tjenerinde«. Hvad er det for noget sludder? Fru Bernick. Gud, Hilmar, det må du ikke sige. Du har visst ikke læst den bo"-.

23 17 Nej ; og Hilmar Tønnesen. jeg agter heller ikke at læse den. Fru Bernick. Du er nok ikke rigtig vel tilpas idag. Nej, jeg er ikke. Hilmar Tønnesen. Fru Bernick. Har du kanske ikke sovet godt inat? Hilmar Tønnesen. Nej, jeg har sovet meget slet. Jeg gik en tur igåraftes for min sygdoms skyld. Så drev jeg op i klubben og læste en rejseberetning fra nordpolen. Det er noget stålsættende i dette at folge menneskene i deres kamp med elementerne. Fru Rummel. Men det bekom Dem da visst ikke godt, herr Tønnesen. Hilmar Tønnesen. Nej, det bekom mig meget slet; jeg lå hele natten og vælted mig i halvsøvne og drømte at jeg blev forfulgt af en væmmelig hvalros. Olaf (som er komnieu op på havetrappen). Har du været forfulgt af en hvalros, onkel? Hilmar Tønnesen. Jeg drømte det, din klodrian I Men går du endnu her og leger med den latterlige bue? Hvorfor får du dog ikke fat på et rigtigt gevær? Henrik Ibsen: Samfundets støtter. 2

24 Olaf. Jo, det vilde jeg gerne, men Hil m ar Tønnesen. For et sådant gevær, det er der da nogen mening i; der er altid noget nervespændende i det, når man skal fyre det af Olaf. Og så kunde jeg sl<yde bjørne, onkel. Men jeg får ikke lov for far. hodet, Fru Bernick. Du må virkelig ikke sætte ham sådant i Hilmar. Hil m ar Tønnesen. Hm, jo, det er en slægt, der opdrages nutildags! Der tales om idræt og idræt, Gud bevares, men altsammen så er det leg; aldrig en alvorlig drift til dette hærdende, som ligger i at træde faren mandigt under øjnene. Stå ikke og peg imod mig med buen, din klods; den kan gå løs. Olaf. Nej, onkel, der er ingen pil i. Hilmar Tønnesen. Det kan du ikke vide; der kan være en pil i alligevel. Tag den væk, siger jeg! Hvorfor pokker er du aldrig rejst over til Amerika med et af din faders.skibe? Der kunde du få se en bøfifeljagt eller en kamp med rødhuderne.

25 19 Fru Bernie k. Nej, men Hilmar Olaf. Ja, det vilde jeg gerne, onkel; og så kanske jeg kunde træffe onkel Johan og tante Lona. Hm ; Hilmar Tønnesen. sliddersladder. Fru Bernie k. Nu kan du gå ned i haven igen, Olaf. Mor, Olaf. må jeg også gå ud på gaden? hodet, Fru Bernie k. Ja; men endelig ikke for langt. (Olaf Irtber ud gennem gitterporten.) Adjunkt Rørlund. De burde ikke sætte barnet slige nykker i herr Tønnesen. Hilmar Tønnesen. Nej, naturligvis, han bør gå her og blive en hjemmesidder, som så mange andre. Adjunkt Rørlund. Men hvorfor rejser De ikke selv over? Hilmar Tønnesen. Jeg? Med min sygdom? Nå, det forstår sig, den tar man jo ikke stort hensyn til her i byen.

26 20 Men desuagtet, man har dog visse forpligtelser mod det samfund, man står i. Her må dog ialfald være nogen, som holder ideens fane højt. Uf, nu skriger han igenl Hvem skriger? Fruerne. Hilmar Tønnesen. A nej, jeg ved ikke. De er lidt højrøstede derinde, og det gør mig så nervøs. Fru Rummel. Det er nok min mand, herr Tønnesen. Men jeg skal sige Dem, han er så vant til at tale i store forsamlinger Adjunkt Rørlund. De andre er heller ikke lavmælte, synes mig. Hilmar Tønnesen. Nej, Gud bevars, når det gælder at værge for pengepungen, så ; alting går jo op i smålige materielle beregninger her. Uf! op i Fru Bernick. Det er ialfald bedre end før, da alting gik forlystelser. Fru Lynge. Var her virkelig så slemt før? Fru Rummel. Ja, det kan De tro, fru Lynge. De kan prise Dem lykkelig at De ikke bodc her dengang.

27 1 21 Fru Holt. Jo, her er rigtignok foregåt forandringer 1 Når jeg tænker tilbage på mine pigedage Fru Rummel. A, tænk blot en fjorten femten år tilbage. Gud fri os vel, hvilket liv her var! Dengang bestod både balforeningen og musikforeningen Frøken Bernick. Og den dramatiske forening. Den kan jeg godt huske. Fru Rummel. Ja, det var der Deres stykke blev opført, herr Tønnesen. Hil m ar Tønnesen (op mod baggrunden). A, hvad, hvad Adjunkt Rørlund. Student Tønnesens stykke? Fru Rummel. Ja, det var længe før De kom hid, herr adjunkt. Det gik forresten bare en gang. Fru Lynge. Var det ikke i det stykke De fortalte mig at De havde spillet elskerinde, fru Rummel? Fru Rummel (skotter efter adjunkten). Jeg? Det kan jeg virkelig ikke huske, fru Lynge. Men jeg husker godt al den støjende selskabelighed i familjerne. '

28 ! 22 Fru Holt. Ja, jeg ved såmæn de huse, hvor der blev givet to store middage i ugen. Fru Lynge. Og så var her jo et omrejsende skuespillerselskab, har jeg hørt. Fru Rummel. Ja, det var nu det allerværste Hm, hm Nå, skuespillere? Fru Holt (urolig). Fru Rummel. Nej, det husker jeg sletikke. Fru Lynge. Jo, de mennesker skal have gjort så mange gale streger, siges der. Hvorledes hænger det. egentlig sammen med de historier? Fru Rummel. Å, det er igrunden ingenting, fru Lynge. Fru Holt. Søde Dina, ræk mig det linned der. Fru Bernick (på samme tid). Kære Dina, gå ud og bed Katrine bringe os kafifeen.

29 I _23 Froken Bernick. Jeg skal gå med dig, Dina. (Dina og frøken B e r n i r k gdr ud gennem den øverste dør tilvenstre.) P>u Bernick (rejser sig). Og så får De undskylde mig et øjeblik, damer; jeg tænker Vi drikker kafifeen derude. mine <Hun går ad på havetrappen og dækker et bord; adjunkten står i døren og taler med hende. Hilmar Tønnesen sidder derude og ryger.) Gud, fru Lynge, hvor De gjorde mig forskrækket! Fru Rummel (sagte). Jeg? Fru Lynge. Fru Holt. Ja, men det var rigtig Dem selv, som begyndte, fru Rummel. Fru Rummel. Jeg? Nej, hvor kan De dog sige det, fru Holt? Der kom da ikke et levende ord over min mund. Men hvad er det Fru Lynge. da? Fru Rummel. Hvor kunde De begynde at tale om Tænk, så De da ikke at Dina var inde?

30 ?? 24 Fru Lynge. Dina? Men bevares vel, er der noget påfærde med Fru Holt. Og så her i huset! Ved De da ikke at det var fru Bernicks broder Fru Lynge. Hvad han? Jeg ved jo slet ingen ting; jeg er jo ganske ny Fru Rummel. Har De da ikke hørt at? Hm (tii du kan gå ned i haven lidt, du Hilda. datteren.) Fru Holt. Gå du også, Netta. Og vær rigtig venlig mod den stakkels Dina når hun kommer. (Frøken Rummel osr frøken Holt går ud i haven.) PVu Lynge. Nå, hvad var det så med fru Bernicks broder? Fru Rummel. Ved De ikke, det var ham, som havde den fæle historie? Fru Lynge. Har student Tonnesen havt en fæl historie? Fru Rummel. Nej, Herregud, studenten er jo hendes fætter, fru Lynge. Jeg taler om broderen

31 25 Fru Holt. den forlorne Tønnesen Johan hed han. Fru Rummel. Han rømte over til Amerika. Fru Holt. Måtte rømme, kan De tænke Dem. Fru Lynge. Og han havde altså den fæle historie? Fru Rummel. Ja, det var noget sådant ; hvad skal jeg kalde det? Det var noget sådant med Dinas moder. A, jeg husker det, som om det var idag. Johan Tønnesen var dengang på kontoret hos gamle fru Bernick; Karsten Bernick var nylig kommen hjem fra Paris, var endnu ikke bleven forlovet Fru Lynge. Nå, men den fæle historie? Fru Rummel. Jo, ser De, den vinter var Møllers skuespillerselskab her i byen Fru Holt. og ved det selskab var skuespiller Dorf. og kone. Alle de unge mennesker var rent forgabet i hende.

32 26 Fru Rummel. Ja, Gud ved, hvor de kunde finde at hun var smuk. Men så kommer skuespiller Dorf hjem sent en aften Fru Holt. ganske uventet Fru Rummel. og så finder han ; nej, det lar sig virkelig ikke fortælle. Fru Holt. Nej, fru Rummel, han fandt ingenting, for døren var stængt pa indsiden. Fru Rummel. Ja, det er jo det jeg siger; han fandt døren stængt. Og vil De tænke Dem, han, som er indenfor, må springe ud af vinduet. Fru Holt. Helt oppe fra et kvistvindul Fru Lynge. Og det var fru Bernicks broder? Ja visst var det så. Fru Rummel. Fru Lynge. Og så var det han rømte til Amerika? Fru Holt. Ja, så måtte han jo rømme, kan De begribe.

33 27 Fru Rummel. For bagefter blev der opdaget noget, som næsten var ligeså slemt; tænk Dem, han havde forgrebet sig på kassen Fru Holt. Men det ved man jo ikke rigtig, kanske det bare var rj-gter. Fru Rummel. Nej, nu må jeg sige! Var fru Rummel; ikke det bekendt over hele byen? Var ikke gamle fru Bernick nær ved at gå fallit for den sags skyld? Det har jeg da fra Rummel selv. Men Gud bevare min mund. Fru Holt. Nå, til madam Dorf gik ialfald pengene ikke, for hun Fru Lynge. Ja, bagefter? hvorledes blev det mellem Dinas forældre Fru Rummel. Jo, Dorf rejste sin vej både fra kone og barn. Men madammen var såmæn fræk nok til at blive her et helt år. Vise sig på theatret turde hun jo ikke mere; men så ernærte hun sig med at vaske og sy for folk gang. Fru Holt. Og så prøved hun på at få en danseskole

34 28 Fru Rummel. Det gik naturligvis ikke. Hvilke forældre vilde vel betro sine børn til en saadan en? Men det vared heller ikke længe med hende; den fine madam var nok ikke vant til at arbejde; det slog sig for brystet og så døde hun. Fru Lynge. Uh, dette var rigtignok fæle historier! Fru Rummel. Ja, De kan tro, det har været hårdt at døje for Bernicks. Det er den dunkle plet i deres lykkes sol, som Rummel engang udtrykte sig. Tal derfor aldrig om de ting her i huset, fru Lynge. Og, for Guds skyld, heller ikke om halvsøsteren 1 Fru Holt. Fru Lynge. Ja, fru Bernick har jo en halvsøster også? Fru Rummel. Har havt lykkeligvis; for nu er nok slægtskabet ude mellem de to. Jo, det var en for sig selv! Vil De tænke Dem, hun klipped håret af sig, og så gik hun med mandfolkstøvler i regnvejr. Fru Holt. Og da halvbroderen det forlorne subjekt var rømt, og hele byen naturligvis var oprørt

35 ! ; 29 over ham, ved De, hvad hun så gør? Hun rejser over til ham! Fru Rummel. Ja, men den skandale hun gjorde før hun rejste, fru Holt! Fru Holt. Hys, tal ikke om det. Fru Lynge. Gud, gjorde hun også skandale? Fru Rummel. Jo, nu skal De høre, fru Lynge. Bernick havde netop da forlovet sig med Betty Tønnesen og just som han kommer med hende under armen ind til hendes tante for at melde det Fru Holt. Tønnesens var nemlig forældreløse, skal De vide Fru Rummel. så rejser Lona Hessel sig op fra den stol, hun sidder på, og gir den fine dannede Karsten Bernick en ørefigen, så det sang i ham. Fru Lynge. Nej, nu har jeg da aldrig Fru Holt. Ja, det er aldeles visst.

36 30 Fru Rummel. Og så pakked hun sin kofifert og rejste til Amerika. Fru Lynge. Men så må hun vel selv have havt et godt øje til ham. Fru Rummel. Ja, det kan De tro hun havde. Hun gik her og bildte sig ind at der skulde blive et par af dem, når han kom hjem fra Paris. Fru Holt. Ja, tænk, at hun kunde tro noget sligt! Bernick, den unge belevne verdensmand, komplet kavallér, alle damernes yndling så Fru Rummel. og så anstændig alligevel, fru Holt; og moralsk. Fru Lynge. Men hvad har denne frøken Hessel taget.sig til i Amerika? Fru Rummel. Ja, ser De, derover hviler der, som Rummel engang udtrykte sig, et slør, der neppe bør løftes. Hvad vil det siee? Fru Lynge.

37 ! 31 Fru Rummel. Hun står jo ikke længere i forbindelse med familjen, kan De skøne; men sa meget ved da hele byen, at hun har sunget for penge i værtshusene derover Fru Holt. og at hun har holdt foredrag på salene Fru Rummel. og at hun har givet ud en ravgal bog. Fru Lynge. Nej tænk Fru Rummel. A jo, Lona Hessel er nok også en af solpletterne i den Bernickske familjelykke. Men nu ved De altså besked, fru Lynge. Jeg har, ved Gud, bare talt om dette for at De.skal tage Dem iagt. Fru Lynge. Jo, det kan De være rolig for jeg skal. Men den stakkels Dina Dorf! Det gør mig rigtig ondt for hende. Fru Rummel. Nå, for hende var det jo en ren lykke. Tænk, om hun var bleven i forældrenes hænder! Vi tog os naturhgvis af hende, allesammen, og formaned hende, så godt vi kunde. Siden fik frøken Bernick sat igennem at hun kom her i huset.

38 ? 32 Fru Holt. Men et vanskeligt barn har hun altid været. De kan tæ^nke Dem, alle de slette exempler, En sådan en er jo ikke som en af vore egne; hun må tages med det gode, fru Lynge. Fru Rummel. Hys, der kommer hun. (højt.) Ja, den Dina, det er rigtig en flink pige. Nå, er du der. Dinar Vi sidder her og lægger tøjet fra os. Fru Holt. Ak, hvor din kaffe dufter dejligt, En sådan kop formiddagskafte Fru Bernick (ude på havetrappen). Vær så god, mine damer! søde Dina. (Frøken Bernick og Dina har imidlertid hjulpet tjenestepigen at bringe kaffetøjet. Alle damerne tager plads derude; de taler overvættes venligt til Dina. Lidt efter går hun ind i salen og søger sit håndarbejde.) Fru Bernick Dina, vil ikke du også (ude ved kaffebordet). Dina. Nej tak; jeg vil ikke. (Hun sætter sig ved sit sytøj. Kru Bernick og adjunkten veksler nogle ord; et øjeblik efter går han ind i salen.) Adjunkt Rørlund (gør sig et ærende hen til bordet og siger dæmpet): Dina.

39 33 Ja. Dina. Adjunkt Rør lund. Hvorfor vil De ikke være derude? Dina. Da jeg kom ind med kaffeen, kunde jeg se på den fremmede dame at de havde talt om mig. Adjunkt Rorlund. Og så De da ikke også, hvor venlig hun var imod Dem derude. Men det Dina. tåler jeg ikke! Adjunkt Rør lund. De har et stridigt sind, Dina. Ja. Dina. Adjunkt Rør lund. Men hvorfor har De det? Dina. Jeg er ikke anderledes. Adjunkt Rør lund. Kunde De ikke prøve på at blive anderledes. Nej. Hvorfor ikke? Dina. Adjunkt Rørlund. Henrik Ibsen: Samfundets støtter. -i

40 . 34 Dina (ser på ham). Jeg hører jo tii de moralsk fordærvede. Fy, Dina I Adjunkt Ror lund. Dina. Moder hørte også til de moralsk fordærvede, Adjunkt Rørlund. Hvem har talt til Dem om slige ting? Dina. Ingen; de taler aldrig. Hvorfor gør de ikke det! Allesammen så tar de så læmpeligt på mig, som om jeg vilde gå istykker, hvis Å, hvor jeg hader al denne godhjertethed. Adjunkt Rørlund. Kære Dina, jeg forstår så godt at De føler Dem trykket her, men Dina. Ja, kunde jeg blot komme langt bort. Jeg skulde nok hjælpe mig selv frem, når jeg bare ikke leved mellem mennesker, der var så så Hvorledes så? Adjunkt Rørlund. Dina. Så anstændige og så moralske. Adjunkt Rør lund. Men, Dina, det mener De ikke.

41 35 Dina. A, De skønner godt, hvorledes jeg mener det. Hver dag kommer Hilda og Netta her for at jeg skal tage dem til mønster. Jeg kan aldrig blive så skikkelig som de. Jeg vil ikke blive det. A, var jeg langt borte, så.skulde jeg nok blive brav. Adjunkt Rørlund. De er jo brav, kære Dina. Dina. Hvad hjælper det mig her? Adjunkt Rørlund. Altså rejse. Tænker De alvorligt på det? Dina, Jeg vilde ikke blive her en dag længer, dersom ikke De var. så for Adjunkt Rørlund. Sig mig, Dina, hvorfor er De egentlig gerne sammen med mig. Dina. Fordi De lærer mig så meget smukt. Adjunkt Rør lund. Smukt? Kalder De det, jeg kan lære Dem, noget smukt? Dina. Ja. Eller egentlig De lærer mig ikke noget; men når jeg hører Dem tale, så kommer jeg til at se så meget smukt. 3*

42 36 Adjunkt Rørlund. Hvad forstår De da egentlig ved en smuk ting? Dina. Det har jeg aldrig tænkt over. Adjunkt Rør lund. Så tænk over det nu. Hvad forstår De ved en smuk ting? langt Dina. En smuk ting er noget, som er stort og borte. Adjunkt Rørlund. Hm. Kære Dina, jeg er så inderlig bekymret for Dem. De er Kun det? Dina. Adjunkt Rørlund. De ved dog visst godt, hvor usigelig kær mig. Dina. Dersom jeg var Hilda eller Netta, vilde De ikke være bange for at lade nogen mærke det. Adjunkt Rør lund. Å, Dina, De kan så lidet dømme om de tusend Når en mand er sat til at være en hensyn. moralsk støtte for det samfund, han lever i, så ; man kan ikke være forsigtig nok. Dersom jeg blot var viss på at man vilde forstå rigtig

43 Men 37 at udtyde mine bevæggrunde. det får være det samme; De må og De skal hjælpes op. Dina, er det en aftale, at når jeg kommer når forholdene tillader mig at komme og jeg siger: her er min hånd, da vil De tage den og være min hustru? Lover De mig det, Dina? Ja. Dina. Adjunkt Rørlund. Tak, tak! Thi også for mig. A, Dina, jeg har Dem dog så kær. Hys; der kommer nogen. Dina, for min skyld, gå ud til de andre. (UuD går ud til kufteborjet. 1 fiuiime øjeblik kommer grosserer Hummel, købmand Sandstad og købmand Vigeland ud fra det forreste værelse tilvenstre, fulgt af konsul Bernick, der har en bunke papirer i hånden.) Nå,.så er sagen altså afgjort. Ja, Købmand Vigeland. i Guds navn, lad den så være. Grosserer Rummel. Den er afgjort, Bernick! Et Normands-ord står fast som Dovrefjelds klipper, det ved dul Og ingen svigter; ingen falder fra, hvad modstand vi så end møder.

44 ? 38 Grosserer Rummel. Vi står og falder sammen, Bernick! Hilmar Tønnesen (der er kommen frem i havedøren). Falder? Med tilladelse, er det ikke jernbanen, som falder? Nej tvertimod; den skal komme til at gå Grosserer Rummel. med damp, herr Tønnesen. Hilmar Tønnesen (nærmere). Så? Adjunkt Rørlund. Hvorledes Fru Bernick (i havedøren). Men, kære Karsten, hvad er det egentlig A, kære Betty, hvor kan nu det interessere dig? (til de tre herrer.) Mcn nu ma vi udfærdlgc hsterne, jo før jo heller. Det er en selvfølge at vi fire tegner os først. Den stilling, vi indtager i samfundet, gør os det til pligt at.strække os ^å langt som muligt. Købmand Sandstad. Forstår sig, herr konsul.

45 ? 39 Grosserer Rummel. Det skal gå, Bernick; det er svoret. A ja, jeg er slet ikke bange for udfaldet. Vi må se til at virke, hver i sin bekendtskabskreds; og kan vi først pege hen på en rigtig livlig deltagelse i alle samfundslag, så følger det af sig selv at kommunen også må bidrage sit. Fru Bernick. Men, Karsten, du må endelig komme ud og fortælle os A, kære Betty, det er noget, som damer ikke kan sætte sig ind i. Hil m ar Tønnesen. Du vil altså virkelig tage dig af jernbanesagen alligevel? Ja, naturligvis. Adjunkt Rorlund. Men ifjor, herr konsul Ifjor var det en ganske anden sag. Dengang var der tale om en kystlinje Købmand Vigeland. som vilde været ganske overflødig, herr adjunkt; for vi har jo dampskibe

46 40 Kobmand Sandstad. og som vikle faldet så urimelig kostbar Grosserer Rummel ja, og som ligefrem havde skadet væsentlige interesser her i byen. Konsul Bernie k. Hovedsagen var at den ikke vilde kommet det større samfund tilgode. Derfor satte jeg mig imod den, og så blev indlandslinjen vedtagen. Hilmar Tønnesen. Ja, m.en den kommer jo ikke til at berøre byerne heromkring. Konsul Bernie k. Den kommer til at berøre vor by, min kære Hilmar; for nu lægger vi en sidebane herned. Aha; et Hilmar Tønnesen. nyt påfund altså. Grosserer Rummel. Ja, er ikke det et ypperligt påfund? Hvad? Hm Adjunkt Rø ri und. Købmand Vigeland. Nægtes kan det ikke, at forsynet ligesom har lagt terrænet tilrette for en sidebane. Adjunkt Rørlund. Siger De virkelig det, herr Vigeland?

47 41 Konsul Bernie k. Ja, jeg må tilstå at jeg også betragter det som en styrelse at jeg ivåres rejste opover i forretninger, og så tilfældigvis kom ind i et dalføre, hvor jeg ikke tidligere havde været. Det slog mig som et lyn, at her måtte vi kunne lægge en sidebane ned til os. Jeg har ladet en ingenior befare strøget; her har jeg de foreløbige beregninger og overslag; der er ingenting ivejen. Fru Bernick (fremdeles, tilligemed de øvrige dumei. i havedøren). Men, kære Karsten, at du har holdt alt dette skjult for os. A, min gode Betty, I vilde jo dog ikke kunnet fatte den egentlige sammenhæng. Jeg har forresten ikke talt om det til noget levende menneske før idag. Men nu er det afgørende øjeblik kommet; nu skal her virkes åbenlyst og af al kraft. Ja, om jeg så skal sætte hele min tilværelse ind på den sag, så skal jeg drive den igennem. Grosserer Rummel. Vi med, Bernick; det kan du stole på. Adjunkt R r 1 u n d. Lover De Dem da virkelig så meget af dette foretagende, mine herrer?

48 ? 42 Ja, det skulde jeg mene. Hvilken løftestang vil det ikke blive for vort hele samfund? Tænk blot på de store skovtrakter, som vil geres tilgængelige; tænk på alle de righoldige malmlejer, som kan tages i drift; tænk på elven med det ene fossefald ovenfor det andet! Hvilken fabrikvirksomhed kan ikke der komme istand? Adjunkt Rørlund. Og de frygter ikke for at et hj'ppigere samkvem med en fordærvet udenverden Nej, vær De ganske rolig, herr adjunkt. Vort lille stræbsomme sted hviler, Gud ske lov, nutildags på en sund moralsk jordbund; vi har jo allesammen hjulpet til at drænere den, om jeg så tør sige; og det vil vi gøre fremdeles, hver på sin vis. De, herr adjunkt, vedbliver Deres velsignelsesrige virksomhed i skolen og i hjemmet. Vi, det praktiske arbejdes mænd, støtter samfundet ved at sprede velvære i så vid en kreds, som muligt; og vore kvinder, ja, kom kun nærmere, mine damer; De må gerne høre på det ; v^ore kvinder, siger jeg, vore hustruenf og døtre, ja, virk De uforst}tret i x'eldædighedens tjeneste, mine damer, og vær forresten en hjælp og en hygge for Deres nærmeste, således, som min kære Betty og Marta er det

Samfundets støtter. NBO Ms.4 1112f, legg 1-2

Samfundets støtter. NBO Ms.4 1112f, legg 1-2 Samfundets støtter NBO Ms.4 1112f, legg 1-2 1877 Henrik Ibsens skrifter Diplomatarisk tekstarkiv Kollasjonering og koding Mette Witting, Ingvald Aarstein 1 1. [HIS: Diverse bokstaver skrevet med blyant

Læs mere

Samfundets støtter. NBO Ms.8 1469, bibliotekets innbinding [1870]

Samfundets støtter. NBO Ms.8 1469, bibliotekets innbinding [1870] Samfundets støtter [1870] Henrik Ibsens skrifter Diplomatarisk tekstarkiv Kollasjonering og koding Hilde Bøe, Mette Witting 1 1 [HIS: Med blyant: «Trykt Ibsen 8:154»] Optegnelser til lystspillet. (1870.)

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Butikken hvor du kan leje et andet liv

Butikken hvor du kan leje et andet liv Butikken hvor du kan leje et andet liv I meget gamle dage ovre i London var der en lille butik i en kælder. London var langt,langt væk. Butikken lå i en sidegade, så der var mørkt og dystert i gaden. Den

Læs mere

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så Vi skal ud og sejle Det har regnet meget de sidste par dage, og især i nat er der kommet meget vand, sagde far ved middagsbordet. Selv om det ikke regner nu, beslutter jeg mig for at blive inde og lege.

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG ØEN 2 E N AF DE FØRSTE DAGE SER jeg hende med en nøgen dreng i hotelhavens indgang. De går gennem skyggen fra de høje daddelpalmer og standser nogle meter fra trappen til

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn Frugtfaste Faste er en vej til at rense ud i dit liv og åbne din ånd. Her finder du en frugtfaste, som varer 10 dage. Selve programmet, kræver ikke meget af dig, kun at du er frisk på at spise frugt morgen,

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976)

Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976) Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976) Roman: kom 1943 Sat musik til (Anne Linnet) + filmatisering af romanen 1986 Strofer: 7 a 4 vers ialt 28 vers/verslinjer Krydsrim: Jeg er din barndoms

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas

Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas Nu er mor sur igen. Hun er næsten altid vred på mig. I går var hun sur, og hun bliver sikkert sur igen i morgen. Det er ikke særlig sjovt. I dag er ikke nogen

Læs mere

Blå pudder. Et manuskript af. 8.A, Lundebjergskolen

Blå pudder. Et manuskript af. 8.A, Lundebjergskolen Blå pudder Et manuskript af 8.A, Lundebjergskolen Endelig gennemskrivning, 16. Sept. 2010 SC 1. INT. I KØKKENET HOS DAG (14) sidder på en stol ved et to mands bord i køkkenet. Hun tager langsomt skeen

Læs mere

Spritteren. Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen

Spritteren. Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen Spritteren Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen med at gøre rent efter formiddagens arbejde. Det bliver gjort grundigt og der

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

JEG KAN LIDE AT KENDE HISTORIEN BAG MENNESKET

JEG KAN LIDE AT KENDE HISTORIEN BAG MENNESKET Kompashuset ApS, Klavs Nebs Vej 25, 2830 Virum Tlf 45 83 92 83, ka@kompashuset.dk, www.kompashuset.dk JEG KAN LIDE AT KENDE HISTORIEN BAG MENNESKET En fortælling om at arbejde med ældrepleje Af Kirstine

Læs mere

Odontofobi. En kortfilm af Robin Holtz og Adrian Ejsing. 7 minutter. 28. Oktober 2014

Odontofobi. En kortfilm af Robin Holtz og Adrian Ejsing. 7 minutter. 28. Oktober 2014 Odontofobi. En kortfilm af Robin Holtz og Adrian Ejsing 7 minutter 28. Oktober 2014 Idé: (C) 2014 Robin Holtz Robin Holtz robin@copenhagenpro.com 40 50 12 99 1 INT. - TANDLÆGEKLINIK, VENTEVÆRELSE - DAG

Læs mere

Pigen der fandt det vigtigste

Pigen der fandt det vigtigste Pigen der fandt det vigtigste Der var engang den dejligste lille pige. Hun blev kaldt MO. Hun boede i et hus i en lille landsby. Omkranset at skove, søer, enge og marker. Hun var glad og tilfreds, og legede

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Substantiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. Han har købt en ny bil. Han har købt en ny biler.

Substantiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. Han har købt en ny bil. Han har købt en ny biler. Substantiver arbejde www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 Han har købt en ny bil. Han har købt en ny biler. Du skal købe to kilo kartoffel

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

"Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty;

Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty; Ebbe Skammelsøn 1. Skammel han boede nør i Ty; han var både rig og god; så høviske haver han sønner fem, de to går verden imod. Fordi træder Ebbe Skammelsøn så mangen sti vilde. 2. De tre, de ere for lang

Læs mere

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi.

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi. Side 1 Den rige søn historien om frans af assisi Side 2 Personer: Frans Frans far Side 3 Den rige søn historien om frans af assisi 1 Æggene 4 2 Frans driller 6 3 Om natten 8 4 Penge 10 5 En tigger 12 6

Læs mere

om at være pårørende Af: Mai-Britt Gammelgaard, København

om at være pårørende Af: Mai-Britt Gammelgaard, København StilladsInformation nr. 80 - august 2006 om at være pårørende Af: Mai-Britt Gammelgaard, København Det lyder, som om det drejer sig om en sygdom men mine tanker går i helt andre retninger - nemlig at være

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

Henrik Ibsen. Bygmester Solness

Henrik Ibsen. Bygmester Solness Bygmester Solness PERSONERNE BYGMESTER HALVARD SOLNESS. FRU ALINE SOLNESS, hans hustru. DOKTOR HERDAL, huslæge. KNUT BROVIK, forhen arkitekt, nu assistent hos Solness. RAGNAR BROVIK, hans søn, tegner.

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Når mor eller far har en rygmarvsskade

Når mor eller far har en rygmarvsskade Når mor eller far har en rygmarvsskade 2 når mor eller far har en rygmarvsskade Til mor og far Denne brochure er til børn mellem 6 og 10 år, som har en forælder med en rygmarvsskade. Kan dit barn læse,

Læs mere

JULEPOSTHUSET. 16. december

JULEPOSTHUSET. 16. december STHUSET afs. 16 - side 1 JULEPOSTHUSET 16. december "" LYD: CLS POSTHUS CLS GADE POSTHUSDØR KLEMTER TLF RINGER FODTRAMP (CLS POSTHUS) Jeg er rasende, Madsen! Nu er grænsen ikke alene nået - men overskredet!

Læs mere

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning Kasse Brand (arbejdstitel) Af Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010 9. Gennemskrivning 1 EXT. HAVEN/HULLET. DAG 1 August 8 år står nede i et dybt hul og graver. Han gider tydeligvis

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 4. Emne: Superhelte og prinsesser HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 4. Emne: Superhelte og prinsesser HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1 Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1 HIPPY HippHopp Uge4_Superhelte og prinsesser.indd 1 06/07/10 11.22 Uge

Læs mere

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 Salmer: Hinge kl.8.30: 422-417/ 488-372 Vinderslev kl.9.30: 422-417- 515/ 488-428- 372 Thorning kl.11: 422-417-

Læs mere

Isa i medvind og modvind

Isa i medvind og modvind Richart Andersson. Isa i med- og modvind. Digtsamling 2013. Alle rettigheder tilhører forfatteren. Forside: Karina Andersen. Korrektur: Anja Adjoh. Isa i medvind og modvind 1 Isa er et synonym, men det

Læs mere

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41 Indhold Hvorfor? Om hvorfor det giver mening at skrive en bog om livets mening 7 Svar nummer 1: Meningen med livet er nydelse 13 Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27 Svar nummer 3: Meningen

Læs mere

Et aktivt liv på sin egen måde

Et aktivt liv på sin egen måde Artikel i Muskelkraft nr. 4, 2005 Et aktivt liv på sin egen måde Om et halvt år flytter 29-årige Marc Jørgensen hjemmefra og ind i sit eget hus en opfyldelse af et af hans mål i livet Af Jane W. Schelde

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Præstens hemmelighed

Præstens hemmelighed Den lå på bordet. Pia vidste, hun ikke måtte røre den, men det trak i hver en fiber i hendes krop for at kigge i den. Den var hendes fars og han havde udtrykkeligt fortalt, at ingen måtte åbne den, for

Læs mere

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte.

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. 2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. En dreng skulle fejre sin 7 års fødselsdag. Han gik i 0 kl. og det var første gang han skulle ha sine klassekammerater med hjem.

Læs mere

Kan man se det på dem, når de har røget hash?

Kan man se det på dem, når de har røget hash? Kan man se det på dem, når de har røget hash? Når forældre og medarbejdere på de københavnske skoler gerne vil vide noget om unge og rusmidler, har U-turn et godt tilbud: To behandlere og en ung er klar

Læs mere

NORDEN I BIO 2007 FILM: FÖRÄLDRAMÖTET (Sverige, 2003) DANSK TEXT

NORDEN I BIO 2007 FILM: FÖRÄLDRAMÖTET (Sverige, 2003) DANSK TEXT Sidan 1 av 12 NORDEN I BIO 2007 FILM: FÖRÄLDRAMÖTET (Sverige, 2003) DANSK TEXT 0 1 FORÆLDREMØDET 2 Man løser ikke problemerne ved at stikke af. Man må tale om det. 3 Selv om det kan være hårdt. 4 - Gør

Læs mere

Studie. Åndelige gaver & tjenester

Studie. Åndelige gaver & tjenester Studie 11 Åndelige gaver & tjenester 61 Åbningshistorie På sommerlejre har jeg ofte arrangeret en aktivitet, hvor lejrdeltagerne skulle bygge en borg men hvert medlem af gruppen havde enten hænderne bundet

Læs mere

11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122

11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122 1 11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122 Åbningshilsen Vi er i kirke på sensommerens sidste dag. Festugen er begyndt,

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

Gud giv os fred i verden. Amen

Gud giv os fred i verden. Amen Jeg ville ønske, at jeg har en million sko, som jeg kan passe. Det ville være så rart, hvis alle levede deres liv og ingen blev skilt. Gud, du almægtige Giv mig et kreditkort med uendelige penge på. Gud

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang 1 Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang 29 - Spænd over os 448 - Fyldt af glæde 674 - Sov sødt, barnelille 441 - Alle mine kilder skal være hos dig Nadver: 192 v. 3: Kærligheden,

Læs mere

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse Materialer Vis, hvad du kan Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse INDHOLD Aktivitet 1, 2 og 3 Samtalebillede: Idrætslektion Aktivitet 4. Skønlitterær tekst 3.-4. klasse: Fablen Løven og musen (version

Læs mere

15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34

15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34 15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34 Herre, lær mig at søge dit rige og din retfærdighed og giv mig så alt andet i tilgift. AMEN Ja, den er god med dig, Jesus! Sådan fristes

Læs mere

Jeg bygger kirken -2

Jeg bygger kirken -2 Jeg kirken - Forkyndelse og mirakler Mål: Kirken forbindes tit med søndagsmøder, som består af sang, prædiken og bøn. Men kirken er meget mere end det.. Gennem denne undervisning prøver vi at forklare

Læs mere

Hér er et lille udpluk af lege og spil, som vi med sikkerhed ved, har deres oprindelse i middelalderen:

Hér er et lille udpluk af lege og spil, som vi med sikkerhed ved, har deres oprindelse i middelalderen: Middelalderlandsbyen Værkstedsarbejde 3 MIDDELALDERENS LEGE OG SPIL Det går jo som en leg lyder en gammel kendt talemåde. Og vi kender det alle sammen, når tingene bare glider og er muntre og festlige

Læs mere

HENRIK - I kan slet ikke gøre noget, uden at holde jer inde, indtil videre.

HENRIK - I kan slet ikke gøre noget, uden at holde jer inde, indtil videre. (Henrik - Leander, Octavius, begge drukne, især Octavius). HENRIK - Herre! LEANDER - Hvad vil du? HENRIK - Jeg, og I... LEANDER - Hvad Jeg og I? Hvad skal det sige? HENRIK - Nu er det altså sket. LEANDER

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

2. juledag 2014, Vestervig kirke. Fællesgudstjeneste Sydthy Provsti Mattæus 23, 34-39

2. juledag 2014, Vestervig kirke. Fællesgudstjeneste Sydthy Provsti Mattæus 23, 34-39 2. juledag 2014, Vestervig kirke. Fællesgudstjeneste Sydthy Provsti Mattæus 23, 34-39 Herre Jesus Kristus. Forbarm dig over mig synder. Styrk mig til at tage imod din fred og til at bringe den ind i verden.

Læs mere

Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn

Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn Stikke Palles øje ud Ant al: 2 Du skal b r ug e: en st o k o g t o t r æklo d ser Stil jer ryg mod ryg med en stok m ellem benene Når der bliver råbt

Læs mere

Bilag 4. Transkriberet interview med Liselott Blixt

Bilag 4. Transkriberet interview med Liselott Blixt Bilag 4 Transkriberet interview med Liselott Blixt Af: Gruppe 7 Interviewer: Jeg vil starte med at høre om hvad dig og dansk folkeparti mener om den alkohol politik vi har idag hvor man kan købe alkohol

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

Man King - Færdigt manus. Hald Ege Efterskole

Man King - Færdigt manus. Hald Ege Efterskole Man King - Færdigt manus af Hald Ege Efterskole SCENE 1.EXT. GADE, FORAN BUTIK.DAG Jonas (16 år) sidder på en bænk og tegner nogle træer og buske på sin blok. En lettere flippet, men egentlig godt udseende

Læs mere

Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde

Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde 1 Grindsted Kirke Søndag d. 29. september 2013 kl. 16.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde 2 Liturgi Video Sl 23 PRÆLUDIUM: Amazing Grace på orgel Velkommen

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

Henrik Ibsen. Lille Eyolf

Henrik Ibsen. Lille Eyolf Lille Eyolf PERSONERNE ALFRED ALLMERS, ejendomsbesidder, literat, forhen timelærer. FRU RITA ALLMERS, hans hustru. EYOLF, deres barn; ni år gammel. FRØKEN ASTA ALLMERS, Alfreds yngre halvsøster. INGENIØR

Læs mere

2/ Skriv om en kort episode i en papirbæreposes liv. Valg af fortællersynsvinkel er frit, men der skal indgå direkte tale.

2/ Skriv om en kort episode i en papirbæreposes liv. Valg af fortællersynsvinkel er frit, men der skal indgå direkte tale. TVM OPTAGELSESPRØVER 2011 Opgave 1: Skriv to historier Løs de følgende opgaver. 1/ Beskriv en konkret detalje fra dagen i dag på en måde, så læseren forstår, hvorfor du trækker lige præcis den frem. Giv

Læs mere

Europe Direct er en service, der har til formål at hjælpe med at besvare Deres spørgsmål om Den Europæiske Union. Frikaldsnummer (*):

Europe Direct er en service, der har til formål at hjælpe med at besvare Deres spørgsmål om Den Europæiske Union. Frikaldsnummer (*): Lille Floragade Denne publikation udgives af Generaldirektoratet for Miljø. Den findes også på GD for Miljøs hjemmeside for unge og miljøet : http ://ec.europa.eu/environment/youth/index_da.html Manuskript

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

PROLOG. Stemme: Søndag morgen klokken 7.28 forlod Djævelen

PROLOG. Stemme: Søndag morgen klokken 7.28 forlod Djævelen 5 PROLOG Stemme: Søndag morgen klokken 7.28 forlod Djævelen sit pensionatsværelse og gik ned til torvet. Her stillede han sig op og så på menneskene. Han så straks at det er kærligheden der er vidunderet.

Læs mere

JULEPOSTHUSET. 15. december

JULEPOSTHUSET. 15. december JULEPOSTHUSET afs.15 - side 1 JULEPOSTHUSET 15. december LYD: CLS POSTHUS KLIK FRA EL-KONTAKT STOL VÆLTER BRAG (NOGET FALDER PÅ GULVET) MIAUV FRA KAT BORNHOLMERUR TIKKER KNIRKENDE DØR POSTHUSDØR KLEMTER

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

Helle Helle: Afløb (2000)

Helle Helle: Afløb (2000) Helle Helle: Afløb (2000) 5. 10. 15. 20. 25. 30. Min bror er i dårligt humør. Han ligger på knæ på mit badeværelse og renser afløbet i brusekabinen med en lang metalgenstand. Det har været stoppet nogle

Læs mere

På jagttur til Mayogi-safaris. i Sydafrika. Nr. 1/2012 BigGame

På jagttur til Mayogi-safaris. i Sydafrika. Nr. 1/2012 BigGame På jagttur til Mayogi-safaris i Sydafrika 100 For et år siden tog fire danske par på jagt efter bl.a. springbuk, bleesbuk, duiker, black wildebeest og kudu nær Port Elisabet, og den tur kom de ikke til

Læs mere

Hvad skal jeg så nede i træet? spurgte soldaten.

Hvad skal jeg så nede i træet? spurgte soldaten. Fyrtøjet Eventyr af Hans Christian Andersen - 001 D er kom en soldat marcherende hen ad landevejen: én, to! én, to! Han havde sit tornyster på ryggen og en sabel ved siden, for han havde været i krigen,

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Hej, alle Hope House venner!

Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner Ulrik Susan Varme sommerdage Sommeren er og har været meget varm i år. Hver dag er temperaturen oppe på omkring de 35 grader og om natten 25. Det

Læs mere

Mikkel og Line får stråler

Mikkel og Line får stråler Mikkel og Line får stråler En bog for børn om at få strålebehandling Aarhus Universitetshospital Onkologisk Afdeling D Stråleterapien Mikkel og Line får stråler Denne bog handler om Mikkel og Line. De

Læs mere

Hun forsøgte at se glad ud, men denne kunstige glæde kunne ikke skjule, at hun var nervøs. Hedda blev så gal. - Og det siger I først nu!

Hun forsøgte at se glad ud, men denne kunstige glæde kunne ikke skjule, at hun var nervøs. Hedda blev så gal. - Og det siger I først nu! Kapitel 1 Allerede ved havelågen kunne Hedda mærke, at der var noget galt. Hun og Elin sagde farvel, under megen fnis som altid, men ud ad øjenkrogen så hun, at mor og far sad ret op og ned i hængesofaen

Læs mere

Solen faldt i tynde striber hen over rækkerne af hvide

Solen faldt i tynde striber hen over rækkerne af hvide D u kan virkelig godt lide pindsvin, ikke? sagde Dalia. Jo, sagde jeg og børstede videre Vilhelmina elsker at få børstet de bløde hår på maven, og de halvstore unger havde også fået smag for det, så der

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

TIDSMASKINEN Kan du overleve en dag i 1907?

TIDSMASKINEN Kan du overleve en dag i 1907? Hvor længe kan du overleve i 1907? Forestil dig Køge som den så ud i 1907. Det er en helt anderledes by, fyldt med fremmede mennesker som du ikke kender. For at kunne begå dig, må du kende de indfødtes

Læs mere

Kristi liv. Det tror vi

Kristi liv. Det tror vi Studie 1 Guds ord 9 Åbne spørgsmål Har du nogensinde skullet sende en besked til en anden, hvor det ikke er lykkedes pga. en kommunikationsfejl? Hvordan føltes det? Del historien. Forestil dig, at du har

Læs mere

3.2 Jesus-planen. Check-in. Introduktion til denne lovsangsaften. Formålet med aftenen. 10 minutter. Materialer. Aktivitet. Formål

3.2 Jesus-planen. Check-in. Introduktion til denne lovsangsaften. Formålet med aftenen. 10 minutter. Materialer. Aktivitet. Formål 32 JESUS-PLANEN - LOVSANGSAFTEN / TEEN EQUIP / SIDE 1 AF 6 32 Jesus-planen Introduktion til denne lovsangsaften I aften handler om, at hver enkelt teenager opdager eller erfarer Jesusplanens betydning

Læs mere

NÅDENS URIMELIGHED. Prædiken af Morten Munch Søndag Septuagesima / 1. feb. 2015 Tekst: Matt 20,1-16

NÅDENS URIMELIGHED. Prædiken af Morten Munch Søndag Septuagesima / 1. feb. 2015 Tekst: Matt 20,1-16 Matt 20,1-16, s.1 Prædiken af Morten Munch Søndag Septuagesima / 1. feb. 2015 Tekst: Matt 20,1-16 NÅDENS URIMELIGHED Først og sidst Vi hører om en vingård, hvor nogle medarbejdere er i gang fra den tidlige

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30.

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. 9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. Salmer: Hinge kl.8.00: 744-302/ 692-372 Vinderslev kl.9.30: 744-373- 302/ 692-321,v.6-372

Læs mere

prise ham fordi han er stor, det er fantastisk at vide, at Gud er størst. Nogle Formålet med aftenen

prise ham fordi han er stor, det er fantastisk at vide, at Gud er størst. Nogle Formålet med aftenen 62 Slip kontrollen - lovsangsaften / TEEN EQUIP / Side 1 af 6 62 Slip kontrollen Introduktion til denne Temaaften Fokusset denne aften vil være på Guds storhed Gennem lovsang vil vi prise ham fordi han

Læs mere

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt.

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt. Ind-led-ning Det, du nu skal læ-se, er rig-tig sket. Det ske-te for mang-e år si-den. Den sør-ge-li-ge be-gi-ven-hed fandt sted i 1866. Hvor læng-e si-den mon det er? Det er så sør-ge-ligt det, der ske-te,

Læs mere

"KØD" 4. Draft. Niels H. F. Jensby. Station Next Toppen. niels@falk.dk 27 64 46 43

KØD 4. Draft. Niels H. F. Jensby. Station Next Toppen. niels@falk.dk 27 64 46 43 "KØD" 4. Draft af Niels H. F. Jensby Station Next Toppen niels@falk.dk 27 64 46 43 2. EXT. S HUS - AFTEN En 70 er forstadsvilla. Gående ned af indkørselen kommer (30). Han er klædt i et par jeans og en

Læs mere