M A N U A L Simrad EQ33 Ekkolod Dansk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "M A N U A L Simrad EQ33 Ekkolod Dansk"

Transkript

1 M A N U A L Simrad EQ33 Ekkolod Dansk

2

3 EQ33 Ekkolod Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Introduktion og system orientering 1.1 Introduktion og system orientering Sikkerhed kommer først Kom godt i gang Dedikerede funktionstaster Ekkolod funktioner Kapitel 2 Grundprincipper og opstart 2.1 Grundprincipper for display og PAGE systemet Tastaturet Menu rækken Menu oversigt Første opstart Tænd for EQ Sluk for EQ Kapitel 3 Position menu 3. Position menu Position display Kapitel 4 Pilot menu 4. Pilot menu Motorvej display Navigation opsætning Kapitel 5 Betjening af ekkolod 5. Betjening af ekkolod Ekkolod menu Ekkolod display Variabel afstandsmarkør Ekko hurtigmenu Plot hændelsesmærke på ekkolods displayet Præsentation opsætning Dybde & temperatur diagram Kapitel 6 Diverse menu 6. Diverse menu Vind display Decca lanes Loran C...6-4

4 Indholdsfortegnelse EQ33 Ekkolod Kapitel 7 Setup menu 7. Setup menu Ekkolods opsætning Pilot/Position opsætning Fart alarm, enheder & sprog Interface opsætning Beskrivelse af sætninger Skærmfarver Fabriksopsætning Kapitel 8 Ekkoloddets grundprincipper 8.1 Hvad et ekkolod består af Hvordan ekkolodet fungerer Transducer strålebredde Skibets hastighed har indflydelse Kapitel 9 Installation og service 9. Installation og service Installation notater Installation af EQ33 Ekkolod Hvor skal display enheden installeres Elektriske tilslutninger Tilslutning af strømforsyning Sikring Tilslutning af transducer Interface tilslutninger Generel information vedr. transducer og kabler Transducers (optional) Hvordan bestemmes den bedste placering for transduceren Forebyggende vedligeholdelse Reparation og service Fejlfinding Specifikationer Appendiks A Glosebog...A-1 Indeksregistrering... bag i manual Overensstemmelseserklæring... bag i manual International garanti... bag i manual Liste over Simrad distributører... bag i manual

5 EQ33 Introduktion og system orientering Kapitel Introduktion og system orientering Tillykke med valget af din nye SIMRAD EQ33 Ekkolod og fiskefinder - et højtydende kvalitetsprodukt fra Simrad MarineLine serien, som kan leveres i varianterne: 6 TFT farveskærm eller monokrom skærm. EQ33 er både et ekkolods system med to brugervalgte frekvenser, dvs. 50 og 200 khz, som viser et billede af hvad der befinder sig i vandet under skibet, og samtidig kan det anvendes til at gengive navigations data fra tilsluttet GPS modtager. Det integrerede SimNet data og kontrol netværk sørger for en hurtig dataoverførsel samt kontrol mellem Simrad produkter integreret i det komplette system ombord, dvs. navigation, styring og kommunikation. Tips til anvendelse af manualen? Det vil være en god ide at sætte sig lidt ind i tastefunktionerne, menu strukturen og rotering af skærmbilleder før man går i gang med for mange ting - de står beskrevet i kapitel 2, hvor du også finder Opstart af EQ33 i afsnit 2.5. Hvis der søges noget bestemt, kan det anbefales at kigge lidt i Glosebogen eller Stikordsregisteret bagest i manualen. Se også Kom godt i gang senere i dette kapitel. Display eksemplerne, som er vist her i manualen, er ikke altid en nøjagtig kopi af hvad du vil opleve på skærmen, da præsentationen bl.a. er afhængig af system konfigurationen samt hvilke opsætningsvalg er truffet. Hvis du har valgt versionen med sort/hvid skærm, vil det betyde at hver gang ordet»farve«er nævnt i denne manual, vil de valgbare muligheder være sort, hvid og et antal grå nuancer. Anvendelse af specielt mærkede taster og symboler i manualen: +/- Enten + (plus) eller - (minus) tasten kan anvendes. 0-9 Alfanumeriske taster til indsætning af tal. A-Z Alfanumeriske taster til indsætning af bogstaver. Markering af vigtige punkter. 3,3 Indikerer at du skal trykke på de numeriske taster [3] og [3] for at opnå hvad der står skrevet med kursiv umiddelbart til højre for tasten.

6 Kapitel 1-2 EQ33 Introduktion og system orientering 1.2 Sikkerhed kommer først Sikkerhedsforanstaltning: Hvis apparatet åbnes, er garantien ugyldig. Kun autoriserede service teknikere er kvalificeret til at servicere/reparere din nye EQ33, da den ikke indeholder justerbare dele. Går skærmens glas itu, skal de skarpe glaskanter omgås med forsigtighed. Strømforsyning, sikring og kabel: Strømforsyningen skal være mellem Volt DC. Sikringen som er påmonteret strømforsyningskablet, er af typen T6.3A langsom (5x20 mm). Ved udskiftning skal samme type sikring anvendes. Strømforsyningskablet tilsluttes i stikket mærket PWR på bagsiden af EQ33, og derefter drejes koblingsringen med uret indtil der høres et lille klik. Jordforbindelse: EQ33 kræver en god jordforbindelse til skibets jord ved at bruge jordskruen på bagsiden af apparatet. Dette vil kraftigt formindske muligheden for elektriske forstyrrelser og risikoen for elektrisk stød. En god jordforbindelse er ligeledes nødvendig for andre apparater som eventuelt er tilsluttet EQ33. Kun autoriserede service teknikere er kvalificeret til at servicere/reparere dit nye ekkolod. EQ33 indeholder ingen justerbare dele. Hvis apparatet åbnes, er garantien ugyldig. Berøring af elektriske dele indeni apparatet kan forårsage legemlig skade. Hvis dit ekkolod ikke fungerer optimalt, se afsnit 9.6 Forebyggende vedligeholdelse, 9.7 Reparation og service, og 9.8 Fejlfinding. Hvis servicering eller reparering er nødvendig, kontakt da din nærmeste autoriserede SIMRAD forhandler. Glosebog: Hvis du aldrig har brugt et ekkolod før, eller hvis du er usikker på hvad en bestemt funktion vil udføre, så slå op i Appendiks A - Glosebog. Default opsætning er den opsætning som apparatet har fra fabrikken. Alle brugerindførte data i EQ33 kan slettes ved at nulstille apparatet og derved tilbageføre alle opsætninger til fabriksindstillinger. Rengøring: Der må ikke anvendes nogen form af stærke rengøringsmidler, som eksempelvis indeholder sprit, alkohol, benzin eller olie.

7 EQ33 Introduktion og system orientering Kapitel Kom godt i gang Når der tændes for apparatet den første gang, samt lige efter opdatering af software eller efter en Master Reset, hvor systemet er returneret til fabriksindstillinger: Skal brugeren sikre sig at alle hardware installationer og elektriske tilslutninger er foretaget korrekt og i henhold til installations instruktionerne. PWR Tryk og hold [PWR] tasten til der er billede på skærmen Systemet foretager en software opdatering og kontrollerer om der er kommunikationsaktivitet. Når systemet er færdig, vil et nyt opstarts vindue præsenteres på skærmen: Automatisk input source setup Interface er ikke sat op! For at starte automatisk input source setup, skal alle tilsluttede produktenheder være tændt. Tryk ENT. Start ENT Se efter at alle tilsluttede apparater er tændt, og derefter: ENT Tryk [ENT] for at starte automatisk input source setup - hvis et nyt produkt skal tilsluttes senere, se afsnit 7.4 Interface opsætning. Nyt pop-up vindue: Automatisk input source setup laver en liste over data type, gruppe og source på tilsluttede apparater. ENT Tryk [ENT] for at fortsætte ENT Tryk [ENT] for at acceptere advarsel - gå til [MENU],[5],[3] hvis du ønsker at ændre i interface opsætningen. Kompaskurs er kun tilgængelig hvis et kompas var tilsluttet ved opstart.

8 Kapitel 1-4 EQ33 Introduktion og system orientering Dedikerede funktionstaster STND Tryk [STND] fra et andet display end ekko vil hente standard ekko displayet frem på skærmen. B-LCK Tryk [B-LCK] fra et andet display end ekko vil hente Bundlås displayet frem på skærmen. ZOOM Tryk [ZOOM] fra et andet display end ekko vil hente zoom displayet frem på skærmen. PAGE Skifter mellem fire forudvalgte sider (skærmbilleder). Hold i 2 sekunder for automatisk rotation af de fire forudvalgte sider. Et nyt tryk vil returnere til manuel betjening Ekkolod funktioner Afstand (Range), valg og justering - Vælg rækkevidde med de numeriske taster 1-9. Tast 1 vælger den mindste afstand og tast 9 vælger den største. +/- tasterne anvendes til at justere afstanden i mindre trin. Tast 0 vælger Auto afstand. Forstærkning (Gain) - Juster forstærkning med cursor (venstre/højre) til lige under det punkt hvor du begynder at se støjpletter på skærmen. Ændre frekvens - Tryk [ENT], [1] vil skifte mellem 50 og 200 khz. A-scope - Tryk [ENT], [2] for at tænde/skjule A-scope. Styrken på det enkelte ekko er indikeret både i bredde og farveintensitet. Bundlås display* - Tryk [B-LCK] for at få vist en kombination af standard ekko display og forstørret bundområde. Zoom display* - Tryk [ZOOM] for at få vist en kombination af standard ekko display og forstørret område omkring VRM - Variabel afstandsmarkør. Shift display* - Tryk [ENT], [6] når du sejler på dybt vand. Vælg en afstand til vindueudviddelsen, som automatisk følger en vekslende bund. Brug +/- tasterne for at justere afstanden. *Tryk [STND] for at gå tilbage til standard ekkolod display.

9 EQ33 Introduktion og system orientering Kapitel 1-5 Sluk sender - Tryk [ENT], [STND] hvis du ønsker at stoppe transmissionen for at reducere strømforbruget eller observere om transduceren opsamler støj. Præsentation opsætning - Tryk [ENT], [9] for at få adgang til opsætningen for enten 50 eller 200 khz. Bekræft ændringer med [ENT], eller forlad opsætningen uden at have foretaget ændringer ved at trykke [MENU]. Ekko opsætning - Tryk [MENU], [5], [STND] når du ønsker at foretage generelle ændringer i ekko funktionen, fx. vælge transducer eller vælge demo program, etc.

10 Kapitel 1-6 EQ33 Introduktion og system orientering

11 EQ33 Grundprincipper og opstart Kapitel Grundprincipper for display og PAGE systemet EQ33 har et multi-funktions skærmdata præsentationssystem med fuld skærm eller opdelt skærm med kort og data. Fuld skærm. Opdelt skærm. Der er fire forvalgte sider, som kan sættes op i henhold til den præsentation du ønsker at få vist - se næste side.

12 Kapitel 2-2 EQ33 Grundprincipper og opstart Skift mellem de fire forvalgte sider manuelt: PAGE Tryk [PAGE] tasten - igen og igen - for at skifte mellem de fire forvalgte sider, som fra fabrikken er sat til: Ekko 200kHz display, Dybde og temperatur diagram, Position display og Motorvej display. Skift mellem de fire forvalgte sider automatisk: PAGE Hold [PAGE] tasten indtrykket i to sekunder for at starte automatisk rotering af de fire forvalgte sider i intervaller af 5 sekunder - intervallet kan ændres, se sektion 7.3. Tryk [PAGE] igen for at returnere til manuel betjening. Eksempel på hvordan et forudvalgt skærmbillede ændres: F.eks hvis du ønsker at have Ekko 50kHz displayet indsat i PAGE rotationen i stedet for Motorvej displayet: PAGE Tryk [PAGE] tasten indtil du har Motorvejs displayet på skærmen MENU Hent menu rækken, og... 3,1 derefter Ekko 50kHz displayet Det samme display kan vises på flere af siderne, hvis det vælges via menu rækken. Genvejstasterne: [STND], [B-LCK] og [ZOOM] vil springe frem til den side hvor det pågældende display befinder sig på en af de forudvalgte sider. Hvis der ikke er noget display at springe frem til, vil aktivering af genvejstasten indsætte displayet i det aktuelle skærmbillede.

13 EQ33 Grundprincipper og opstart Kapitel Tastaturet Nogle af tasternes funktioner er generelle og kan anvendes når som helst, mens andre er menu-relateret og kan derfor kun anvendes når en bestemt menu(er) er aktiv. MENU Tænder/slukker for menu rækken. Forlader et display uden at foretage nogen ændringer. EVENT Hændelsesmærke - indsætter en lodret linie ved næste puls (ping) og udsender WPL via NMEA til tilsluttet kortplotter. +/- Ændrer afstand i ekko display dvs. + (plus) zoomer ud for bedre overblik (større afstand) / - (minus) zoomer ind for at få vist et mere detaljeret område (mindre afstand). + og - skifter også mellem tilgængelige værdier. GAIN +/- Justerer præsentation af modtaget ekko. Optimal justering: Tryk [GAIN+] til der fremkommer støj i vandet, og derefter [GAIN-] til støjen lige netop forsvinder igen. STND Genvejstast til standard ekko display fra andet display end ekko. B-LCK Genvejstast til Bundlås display, som er en kombination af standard ekko display og udvidet område omkring bunden. ZOOM Genvejstast til VRM udvidelse, som er en kombination af standard ekko display og udvidet område omkring VRM - variabel afstandsmarkør. PAGE Skifter mellem fire forudvalgte sider (skærmbilleder). Hold i to sekunder for automatisk rotation af de fire forudvalgte sider. Et nyt tryk vil returnere til manuel betjening. ENT Lukker op for/bekræfter indsætning af data. Åbner for Ekko Hurtigmenu samt giver adgang til opsætningsdisplay som er tilknyttet det aktive vindue. Flytter cursor på data displays. Flytter til venstre/højre/op/ned i menu rækken. Justerer forstærkning (venstre/højre). Aktiverer og flytter VRM (op/ned) i ekko displayet. 0-9 De alfanumeriske taster indsætter og vælger data i data displays. Tasterne 1-9 er også genvejstaster, som hver repræsenterer en fast

14 Kapitel 2-4 EQ33 Grundprincipper og opstart ekko afstand. Tast 0 aktiverer auto afstand i ekko displayet. CLR Slukker VRM linien i ekko display, undtagen ZOOM displayet. Sletter data i indsætnings- og redigerings display. PWR Tænder EQ33: tryk og hold på tasten indtil der er billede på skærmen. Kalder info-vindue frem til justering af lys/kontrast i skærmen og baggrundslys i tastaturet samt vælger display farver dvs. DAG, NAT eller kundevalgte display farver. Hold tasten nedtrykket i 2 sekunder for at slukke apparatet. 2.3 Menu rækken MENU Tænder/slukker menu rækken For at få plads til alle menuerne i menu rækken, er enkelte menunavne blevet forkortet. Den sidst valgte menu vil være fremhævet, og hvis menunavnet er forkortet, vil det rigtige menunavn fremkomme oven over menu rækken. EKKOLOD POS PILOT EKKO DIV SETUP 1 Ekko 50kHz 2 Ekko 200kHz, etc. Hvis der f.eks. vælges 3:EKKO fra menu rækken, vil de tilhørende undermenuer rulle frem. Indtast nummeret til venstre for den funktion du ønsker at hente frem, eller brug cursor tasten til at fremhæve funktionen og tryk [ENT]. Hvis du ønsker at gå til en anden menu, kan du bruge cursor tasten til at åbne for menuen til højre eller venstre for den pågældende menu. Menu rækken forsvinder fra skærmen når en funktion er valgt, eller ved tryk på [MENU] tasten. Den vil desuden slukkes automatisk efter 30 sekunder.

15 EQ33 Grundprincipper og opstart Kapitel Menu oversigt 1 POS 2 PILOT 1 Position 1 Motorvej 1 Ekko 50kHz 3 EKKO 2 Ekko 200kHz 3 Dybde & temperatur diagram 4 DIV 5 SETUP 1 Vind STND Ekkolods opsætning 2 Decca lanes 1 Pilot/Position opsætning 3 Loran C 2 Fart alarm, enheder & sprog 3 Interface opsætning 4 Skærmfarver 5 Fabriksopsætning De fleste menufunktioner er generelle og kan hentes frem når som helst, mens andre er menu-relateret og kan derfor kun anvendes når en bestemt menu(er) er aktiv. Ikke aktive funktioner i menuen vil have en anden farve end resten af funktionerne. Når en af undermenuerne vælges i SETUP menuen, vil displayet altid blive vist i et pop-op vindue. Det betyder at opsætnings displayene, efter at du har lukket med [ENT] eller [MENU], ikke bliver hængende på skærmen og optager pladsen for et andet display.

16 Kapitel 2-6 EQ33 Grundprincipper og opstart 2.5 Første opstart Når der tændes for apparatet den første gang, samt lige efter opdatering af software eller efter en Master Reset, hvor systemet er returneret til fabriksindstillinger: Skal brugeren sikre sig at alle hardware installationer og elektriske tilslutninger er foretaget korrekt og i henhold til installations instruktionerne. PWR Tryk og hold [PWR] tasten til der er billede på skærmen Systemet foretager en software opdatering og kontrollerer om der er kommunikationsaktivitet. Når systemet er færdig, vil et nyt opstarts vindue præsenteres på skærmen: Automatisk input source setup Interface er ikke sat op! For at starte automatisk input source setup, skal alle tilsluttede produktenheder være tændt. Tryk ENT. Start ENT Se efter at alle tilsluttede apparater er tændt, og derefter: ENT Tryk [ENT] for at starte automatisk input source setup - hvis et nyt produkt skal tilsluttes senere, se afsnit 7.4 Interface opsætning. Nyt pop-up vindue: Automatisk input source setup laver en liste over data type, gruppe og source på tilsluttede apparater. ENT Tryk [ENT] for at fortsætte ENT Tryk [ENT] for at acceptere advarslen, - gå til [MENU],[5],[3] hvis du ønsker at ændre i interface opsætningen. Kompaskurs er kun tilgængelig hvis et kompas var tilsluttet ved opstart.

17 EQ33 Grundprincipper og opstart Kapitel 2-7 PWR Tryk [PWR] igen for at justere lyset/kontrasten i skærmen og vælge dag eller nat display, etc., - flyt rundt i vinduet ved hjælp af cursor tasten og ændre opsætninger med +/- tasten, og... ENT Bekræft med [ENT] Brugeropsætningen af EQ33 er afhængig af den enkelte brugers behov, og kan foretages løbende. Som en begyndelse bør det foretrukne sprog til skærmtekster vælges: MENU Hent menu rækken, og... 5,2 tryk [5], [2] for at hente displayet med valg af sprog Tryk opad på cursoren for at gå til den nederste linie i displayet +/- Vælg sprog ENT Bekræft ændring Ekkolodsfunktionen har et demo program, som kan aktiveres i Ekkolod opsætning displayet, se sektion 7.1. Når der er installeret og valgt en transducer og ekko funktionen er sat op og klar til at betjenes, kan systemet ikke fungere hvis demo programmet ikke er slået fra - så venligst se efter at demo programmet er sat tilbage i OFF stilling. 2.6 Tænd for EQ33 Når der tændes for apparatet den første gang, samt lige efter opdatering af software eller efter en Master Reset - se afsnit 2.5. Ved almindelig opstart: PWR Tryk og hold [PWR] tasten indtil der kommer lys i skærmen ENT Tryk [ENT] når systemet er klar

18 Kapitel 2-8 EQ33 Grundprincipper og opstart 2.7 Sluk for EQ33 PWR Hent INFO-vindue, og.. PWR Tryk og hold indtil gardinet begynder at lukke skærmen ned Der er nu slukket for apparatet. Alle data og opsætninger er lagret i den interne hukommelse og vil selvfølgelig være til rådighed igen næste gang apparatet bliver tændt.

19 EQ33 Position menu Kapitel Position menu 1 Position 1 POS 3.1 Position display For at præsentere en position, vil det kræve at en navigator er tilsluttet ekkoloddet (GPS position sensor). MENU Hent menurækken, og... 1,1 hent Position display Vandtemp. Trip log 1 og 2. Position med tre decimaler i minutter. Fart gn. vand Kurs Dybde K Fart gennem vand / fart over grund. Ekstern POS Lokal tid Lokal dato Kurs, ret- eller misvisende. Positionsopdatering - hvis, af en eller anden årsag, positionen ikke bliver opdateret fra ekstern positionsgiver, vil den viste position begynde at blinke. Positionen holder op med at blinke når der påny modtages en gyldig position. Position display setup Den generelle Position opsætning, fx. Vis position som: LAT/LON, Decca eller Loran C, etc. er placeret i SETUP menuen (afsnit 7.2).

20 Kapitel 3-2 EQ33 Position menu ENT Med positions displayet på skærmen, tryk [ENT] for at hente Position display setup: Pos display setup: Log 1: Log 2: Ekstra data: nm nm KOMPAS Gå til funktionen du ønsker ændret CLR Nulstil log +/- Skift mellem tilgængelige værdier ENT Bekræft ændring og vend tilbage til Positions displayet Log - nulstil log eller indsæt alternativ starttal ved at ændre værdien i Log 1 og/eller Log 2 linien. Tryk [CLR] for at nulstille tallet, og tryk de numeriske taster 0-9 for at ændre tallet. Ekstra data - kan sættes til KOMPAS eller DYBDE. KOMPAS - viser Kompas kurs fra tilsluttet sensor. DYBDE - viser udlæsning fra indbygget ekkolod.

21 EQ33 Pilot menu Kapitel Pilot menu 2 PILOT 1 Motorvej 4.1 Motorvej display For at vise brugbart navigationsdata i motorvej displayet, kræver det at en navigator er tilsluttet EQ33 via SimNet eller NMEA indgangsporten (PWR) - se sektion 9.5 Elektriske tilslutninger. Desuden skal en af navigations funktionerne i den tilsluttede navigator være aktiv, dvs. at navigering er påbegyndt til cursor eller waypoint, i rute eller spor - se næste side. 4.2 Navigation opsætning MENU Hent menu rækken, og... 2,1 hent Motorvej display Uden en aktiv navigations funktion, vil motorvej displayet indikere: NAVIGATION INAKTIV. ENT Hent Opsætning af NAV Opsætning af NAV: XTE distance: 00.10nm Alarm distancen kan ændres i dette display, men selve alarm funktionen kan kun vælges/afstilles fra den tilsluttede navigator. Distancen kan sættes til max nm (sømil). ENT Retur til Motorvej displayet

22 Kapitel 4-2 EQ33 Pilot menu Motorvej display (med aktiv NAV funktion) NAVIGATION ER AKTIV Sømil indikeringen (0.10nm og 0.20nm) på de vandrette linier viser hvor mange sømil der er fra skibets position til den vandrette linie. C: Kurs over grund X: Cross-track-error S: Fart over grund B: Pejling til påkommende waypoint D: Distance til waypoint V: Fart mod waypoint (velocity) Nederste linie viser navnet/nummeret på det påkommende waypoint eller rutepunkt. 1 Skibets position og kursretning i forhold til tilsigtet spor. 2 Ideel kurslinie mellem to punkter, som starter fra skibets position når NAV er aktiveret fra den tilsluttede navigator. 3 XTE alarm linie - en alarm vil gå i gang hvis skibet rører grænselinierne (default: 0.10nm).

23 EQ33 Betjening af ekkolod Kapitel Betjening af ekkolod Ekkolod funktionen i EQ33 udregner afstanden mellem transduceren og objekterne under vandet, så som fisk, søbund eller havbund. Dette foretages ved hjælp af at en ultrabølge som transmitteres gennem vandet bevæger sig i en næsten konstant hastighed på 1500 meter per sekund. Når lydbølgen rammer et objekt under vandet, så vil en del af lydbølgen blive kastet tilbage til det punkt den startede fra. Således kan der foretages en udregning på tidsforskellen mellem transmissionen af lydbølgen og modtagelsen af lydbølgen og derved fastgøre dybden til objektet. Hele processen begynder i display enheden. Processoren genererer en kort puls af elektrisk energi, der forstærkes og sendes til transduceren. Det elektriske signal bliver i vandet konverteret til et ultralyd signal af transduceren. Alle signaler der kastes tilbage fra mellemliggende objekter (som f.eks. fiskestimer) modtages af transduceren og konverteres tilbage til et elektrisk signal. Derefter forstærkes det i forstærker sektionen, og endelig bliver det vist på skærmen. Billedet som vises på skærmen består af en serie af vertikale indskannede linier (pulser), en for hver transmission. Hver linie repræsenterer et øjebliksfotografi af hvad de er foregået under skibet. Hele serien af øjebliksfotografier samles side om side på tværs over skærmen, hvor resultatet bliver en visning af de kurver der er på bunden og de fisk der er mellem bunden og vandoverfladen. Valg af ekkolod display EQ33 kan vise forskellige typer af ekkolods displayet: standard ekkogram, A-scope, bundudvidelse (zoom), VRM zoom og shift præsentation. Hvert display har nogle specielle fordele. Vælg en hensigtsmæssig opsætning for ekkolods displayet i Præsentation Opsætning (tryk [ENT], [9] fra ekko displayet), og Ekkolod opsætning (hent via [MENU],[5],[STND] ), hvor der blandt andet tages hensyn til aktuel havbund samt fisk mål.

24 Kapitel 5-2 EQ33 Betjening af ekkolod 5.1 Ekkolod menu 3 EKKO 1 Ekko 50kHz - se sektion Ekko 200kHz - se sektion Dybde & temperatur diagram - se sektion Ekkolod display Lavfrekvens og højfrekvens ekkolod kan sættes op separat. Lavfrekvens displayet viser bundens beskaffenhed på dybt vand, og højfrekvens displayet viser et afsnit i middeldybde med eventuelle trawlmål eller lokkemads fisk i en højere opløsning. Eksempel: MENU Hent menu rækken, og... 3,2 hent Ekko display for 200kHz, eller... STND Genvejstast til Ekko display dvs. springer til siden med Ekko 50kHz eller Ekko 200kHz display; hvis der ingen er i PAGE systemet: indsættes det sidste aktive Ekko display på skærmen. Transmissionslinie Dybde skala kan justeres med +/- tasterne. Hent ny skala med tasterne 1-9. Tryk 0 for at returnere til Auto range. Dette er ekkoloddets grundlæggende præsentations display (standard display) for observering af fisk og bund. En del støj fra vandoverfla-

25 EQ33 Betjening af ekkolod Kapitel 5-3 den kan fremkomme lige under transmissionslinien. Datafeltet er indstillet til at vise: Aktuel dybde *DK, transmissionseffekt A100W (sat til AUTO), transmissions pulslængde A- KORT (sat til AUTO), se afsnit 5.6. Vandtemperatur T i Celcius eller Fahrenheit (i 1/10 grader), vand eller SOG fart S i knob eller kilometer/time eller mil/time - nuværende opsætninger kan ændres i Opsætning af enheder (MENU,5,2). *) Aktuel dybde dvs. DK=Dybde under køl / DS=Dybde under vandoverflade / DT=Dybde under transducer - nuværende opsætninger kan ændres i Ekkolod opsætning (MENU,5,STND) Tryk cursor venstre/højre for at justere forstærkning (gain) ENT Tryk [ENT], [9] for at hente Præsentation opsætnings displayet som hører til det aktive ekko display 50kHz eller 200kHz - (se afsnit 5.6) Brug cursoren til at gå til den funktion du ønsker at ændre +/- Skift mellem de tilgængelige værdier ENT Bekræft ændring 5.3 Variabel afstandsmarkør VRM (Variable Range Marker) en vandret hvid/sort linie på ekko displayet, som aktiveres/flyttes med cursor tasten. VRM linien anvendes til at måle afstanden til de mål som fremkommer på skærmen, hvor dybden til VRM linien vises i øverste venstre side af skærmen i ca. 5 sekunder efter at have aktiveret/flyttet VRM linien. Denne funktion kan ikke anvendes når der er valgt VRM udvidelse. Fra aktiv ekko display: Aktiver VRM - variabel afstandsmarkør, og... Brug cursoren til at flytte VRM op/ned +/- Juster skala/afstand med + og - tasterne CLR Sluk for VRM linien

26 Kapitel 5-4 EQ33 Betjening af ekkolod 5.4 Ekko Hurtigmenu A number of echo features can easily be accessed from the Echo quick menu. From active echo display: ENT Call up the Echo quick menu with access to the following features: Ekko Hurtigmenu 1 Ændre frekvens 2 Skjul A-scope 3 Standard Ekkolod display 4 Bundlås display 5 Zoom display 6 Shift display 9 Præsentation opsætning STND Sluk sender MENU Exit 1 Ændre frekvens vil skifte mellem 50 khz og 200 khz display (Airmar transducere), som anvendes efter behov. 200 khz anvendes til generelle formål og tilbyder optimal præsentation og en smal senderstråle. 50 khz anvendes til søgning i et bredere område samt fastlæggelse af havbundens beskaffenhed på dybere vand. 2 Skjul/Tænd A-scope Aflæsningen indikerer den præcise amplitude eller styrke af det ekko (ping) som sidst er modtaget, hvilket ofte kan udnyttes til at identificere fiskearter og forskellige bundforhold. 3 Standard Ekko display Returner til ekkolodets grundlæggende præsentations display (standard display) fra ekko display tilført en ekstra funktion som fx. bundudvidelse, VRM udvidelse, etc.

27 EQ33 Betjening af ekkolod Kapitel Bundlås display Den avancerede bundlås og bundudvidelses funktion sikrer en stabil udlæsning af dybden og viser et komprimeret standard display i den øverste halvdel af skærmen. Bundområdet kan forstørres for at give en bedre separation af ekkoene. Antallet af meter, fod eller favn indsat i Vindueudvidelse bestemmer størrelsen af udvidelsesvinduet, se afsnit Zoom display Denne funktion vil frembringe et forstørret og mere detaljeret område omkring VRM (afsnit 5.3) variabel afstandsmarkør, som giver en bedre separation af ekkoene. Antallet af meter, fod eller favn indsat i Vindueudvidelse bestemmer størrelsen af udvidelsesvinduet, se afsnit 5.6. Zoom niveauet kan stilles i 7 trin, fra 1 til 50 meter, fod eller favn (se Opsætning af enheder, afsnit 7.3). 6 Shift display Denne funktion kan anvendes i områder med dybt vand. Vælg skala/afstand for Vindueudvidelse, som automatisk kan følge en skiftende bund. Anvend +/- tasterne for manuel justering. 9 Præsentation opsætning Hent opsætningen relateret til ekkolodet der er vist på skærmen, se afsnit 5.6. ECHO Sluk sender Stop transmissionen for at observere eventuelt støj opsamlet af transduceren. MENU Forlad Ekko Hurtigmenuen uden at foretage ændringer

28 Kapitel 5-6 EQ33 Betjening af ekkolod 5.5 Plot hændelsesmærke på ekkolods displayet Fra aktiv ekko display: EVENT Indsætter et vertikalt mærke (linie) ved aktuelle ping i ekko displayet og udsender en WPL via NMEA til tilsluttet kortplotter. 5.6 Præsentation opsætning Den generelle Ekkolod opsætning, fx. Valg af transducer, Alarm indstillinger, Demo program etc. er placeret i SETUP menuen (afsnit 7.1). Ekko opsætningen i dette afsnit er de mest almindelige indstillinger vedr. justering af præsentationen af høj eller lav frekvens ekko billede. ENT Tryk [ENT], [9] for at hente Præsentation opsætning relateret til det 9 aktive ekko display 50kHz eller 200kHz Opsætning 200kHz: Afstand start: 000 m Afstand (Range): AUTO Forstærkning: 050% Hvid linie: OFF Vindueudvidelse: 6 m TVG: Normal (20 log R) Ping til ping filter: ON Signaltærskel: OFF Farvetærskel: OFF Dybde gradnet: OFF Send pulslængde: AUTO Sendereffekt: AUTO Rulle synkronisering: TID Rullehastighed: HØJ Brug cursoren til at flytte rundt i displayet 0-9 Indtast nye værdier, eller... +/- Skift mellem de tilgængelige værdier ENT Bekræft ændring, eller... MENU forlad funktionen uden at foretage ændringer

29 EQ33 Betjening af ekkolod Kapitel 5-7 Afstand start gør det muligt for brugeren at sætte den viste dybde afstand. For eksempel, en 100 meters afstand kan forskydes så skærmen viser en sektion på 100 meter som begynder fra f.eks. 200 meter og ned til 300 meters dybde. Afstand (Range) ved at sætte Afstand på AUTOmatisk, vil det ændre basisafstands-skalaen, så den viste bund fremkommer i den nederste halvdel af skærmen. F.eks. hvis din båd bevæger sig ind på dybere vand, vil EQ33 automatisk skifte til en dybere afstand og derved stadig vise bunden i den nederste halvdel af skærmen. - Manuel afstand giver brugeren mulighed for selv at indsætte den afstand han ønsker vist på skærmen. Forstærkning (Gain) er en anden måde at sige følsomhed på, eller muligvis volume. Ved at forhøje forstærkningsværdien, gør man de mindre og dybere mål synlige. Hvis den sættes for høj, vil man begynde at se støj og uønskede mål. En tommelfingerregel siger, at forstærkningskontrollen sættes lige under det punkt hvor du begynder at se støjpletter på skærmen. Hvid linie placerer en hvid/sort linie for at indikere havbunden. Formålet med denne funktion er at gøre det nemmere at se f.eks. fisk som går meget tæt på havbunden og derfor har en tendens til at falde sammen med de mål som modtages fra havbunden. Vindueudvidelse (zoom) kan vælges i otte trin, fra 1 til 50 meter, eller kan konverteres til fod eller favn (se Opsætning af enheder, sektion 7.3). Denne funktion gør det muligt at se nærmere på området nær bunden under din båd, og fungerer i princippet som en zoom funktion. Der kan vises et ekspanderet billede af området nær bunden (Bund udvidelse) eller området nær den variable afstandsmarkør (VRM udvidelse). TVG Time Varying Gain er en kontrol som gør det muligt for EQ33 at lave korrektioner for de fleste tab og absorberinger som sker ved at lydenergi passerer gennem vandet. Der kan vælges mellem 3 opsætninger: Normal, Speciel og OFF. Normal (20 log R) er for generel fiskesøgning på dybder ned til 50m og vil samtidig vise en ensartet præsentation af bunden ved både lav, mellem og dybt vand. Speciel (40 log R) vil justere TVG til at vise den samme ekko styrke for en bestemt størrelse fisk i forskellige dybder. TVG kan slås fra (OFF) til NET SONDE anvendelse. Ekkoloddet arbejder således med fuld forstærkning (gain) mellem hver sende-

30 Kapitel 5-8 EQ33 Betjening af ekkolod puls. AUTO afstand slås fra. Ping til ping filter kan sættes til (ON) eller slås fra (OFF). Når filteret er slået fra, vil alle modtagne pulser vises på skærmen, og når filteret er slået til, vil systemet sammenligne hver to pulser som modtages lige efter hinanden og kun vise hvad der afspejles fra de to pulser tilsammen som derved giver en mere overskuelig optagelse. Signaltærskel kan slås til (ON) for at udelukke uønsket støj på skærmen. Tærskel niveauet er automatisk, så funktionen skal anvendes med forsigtighed, da det ellers meget nemt også kan udelukke små fisk og anden uidentificerede objekter på skærmen. Farvetærskel Farvetærskel funktionen giver mulighed for at svage mål og unødvendig støj kan fjernes fra ekkogram displayet. Disse mål fremtræder sædvanligvis i svage farver, så som blå og grønne (den sort/hvide version vil vise forskellige grå nuancer). Farvetærskelen kan sættes så disse farver bliver udelukket det vil sige at kun de stærke mål bliver vist på skærmen. Dybde gradnet - muliggør en mere præcis aflæsning af dybde og mål på skærmen. Send pulslængde den transmitterede pulslængde kan sættes til OFF for at observere om der er støj i vandet ( Auto afstand skifter til manuel opsætning). Når pulslængden er sat til AUTO, vil den optimale indstilling blive anvendt i forhold til vanddybden. Hvis brugeren derimod ønsker en hel bestemt pulslængde anvendt, kan den sættes manuelt til: KORT under 10 meter vand MIDDEL mellem 10 og 50 meter vand over 50 meter vand LANG En længere puls kan nå dybere, men giver mindre opløsning. Sendereffekt er normalt sat til AUTOmatisk, men hvis nødvendigt kan der vælges mellem: AUTO, 600W, 100W, 10W eller OFF. Rulle synkronisering skærmen kan opdateres på basis af tid eller distance (når data fra sidste puls (ping) fremkommer på skærmen).

31 EQ33 Betjening af ekkolod Kapitel 5-9 Rullehastighed er den hastighed hvormed målene flytter sig på skærmbilledet, i retning fra højre mod venstre. Hastigheden er justerbar (Lav, Middel, Høj, Frys), og bestemmer hvor meget historie der vises på skærmen ad gangen. 5.7 Dybde & temperatur diagram MENU Hent menu rækken, og... 3,6 hent Dybde & temperatur diagrammet Aktuel vandtemperatur og dybde. Dybde over tid eller distance. Temperatur over tid eller distance. ENT Hent Opsætning af dybde Opsætning af dybde: Skala for dybde: 0 -> 100 m Farve af dybde: Skala for temperatur: 0 -> 20 C Farve af temperatur: Interval af skærmopdatering: Tidsinterval: TID 5 MIN.

32 Kapitel 5-10 EQ33 Betjening af ekkolod Gå til den funktion du ønsker at ændre 0-9 Indtast ny talværdi, eller... +/- skift mellem de tilgængelige værdier ENT Bekræft ændring Skala for dybde - der kan vælges mellem 6 dybdeskalaer, fra 0 -> 10m til 0 -> 3000m. Skift mellem værdierne med +/- tasterne. Farve - på dybe og temperatur kan ændres. Blad gennem de tilgængelige farver med +/- tasterne. Skala for temperatur - kan sættes til 0 -> 10, 0 -> 20, 0 -> 30, 10 -> 20, og -10 -> 10. Interval af skærmopdatering - intervallet kan sættes i forhold til TID eller DISTANCE. TID - tidsintervallet kan sættes i 6 intervaller fra 5 minutter til 3 timer (+ frys) for opdatering af skærmbillede. DISTANCE kan sættes i 7 intervaller fra 0.05nm til 90nm (sømil) for at justere til skibets hastighed, samt udlæsningen kan fastlåses (frys).

33 EQ33 Diverse menu Kapitel Diverse menu 4 DIV 1 Vind - se sektion Decca lanes - se sektion Loran C - se sektion Vind display EQ33 er klar til at vise vind data fra tilsluttet instrumenter. Vind data - vind instrumentet kan informere om både vindretning og vindhastighed, og udlæsningen kan ligeledes vises i både relativ og sand (når data er tilført fra tilsluttet vind instrument). MENU Hent menu rækken, og... 4,1 hent Vind instrument displayet Vind, relativ til skibet. Sand vindretning. Vindhastighed, relativ eller sand.

34 Kapitel 6-2 EQ33 Diverse menu ENT Hent Opsætning af vind Opsætning af vind: Dæmpningsniveau: Relativ vindskala: MELLEM NORMAL Vind vinkelforskydning: 000 Vis vindhastighed som: Vind fartenhed: RELATIV METER/SEKUND Gå til funktionen du ønsker at ændre +/- Skift mellem indstillinger, eller Indtast nye talværdier ENT Bekræft ændring og gå tilbage til Vind displayet Dæmpningsniveau - kan sættes til LAV, MELLEM eller HØJ. Det høje niveau giver en mere stabil og langsomtreagerende udlæsning. Relativ vindskala - kan sættes til NORMAL (0-180 ) eller FOR- STÆRKET (0-60 ). Vind vinkelforskydning - kan sættes fra 0 til 360. Vis vindhastighed som - SAND eller RELATIV. Vind fartenhed - kan sættes til METER/SEKUND, KNOB, KILOMETER/TIME eller MIL/TIME.

35 EQ33 Diverse menu Kapitel Decca lanes For at præsentere en position, vil det kræve at en navigator er tilsluttet ekkoloddet. MENU Hent menu rækken, og.. 4,2 hent decca kæde displayet ENT Luk op for ændring +/- Blad gennem de tilgængelige kæder - se nedenstående. ENT Bekræft ændring For at ændre positionsudlæsningen til decca, se afsnit 7.2 under Position opsætning, hvor Vis position som kan ændres til Decca. Liste over decca kæder: 00 S Baltic 0A 24 Skagerak 10B 01 Vestlandet 0E 25 N Persian 5C 02 SW British 1B 26 S Persian 1C 03 North Humber 2A 27 Bombay 7B 04 Holland 2E 28 Calcutta 8B 05 British 3B 29 Bangladesh 6C 06 Lofoten, Norway 3E 30 Hokkaido 9C 07 German 3F 31 Tohoku 6C 08 N Baltic 4B 32 Kyusyu 7C 09 NW Spanish 4C 33 Namaqua 4A 10 Trondelag (N) 4E 34 Cape chain 6A 11 English 5B 35 E Province 8A 12 N Bothnian 5F 36 Dampier 8E 13 S Spanish 6A 37 Port Hedld 4A 14 N Scottish 6C 38 Hokuriku 2C 15 Finland 6E 39 Newfoundld. 2C 16 Danish 7B 40 Cabot strt 6B 17 Irish 7D 41 Nova Scotia 7C 18 Finnmarken 7E 42 Salaya 2F 19 French 8B 43 Kanto 8C 20 S Bothnian 8C 44 SW Africa 9C 21 Hebridean 8E 45 Natal 10C 22 Frisian 9B 46 Shikoku 4C 23 Helgeland 9E

36 Kapitel 6-4 EQ33 Diverse menu 6.3 Loran C For at præsentere en position, vil det kræve at en navigator er tilsluttet ekkoloddet. MENU Hent menu rækken, og... 4,3 hent Loran C kæde displayet ENT Luk op for ændring +/- Blad gennem de tilgængelige kæder - se nedenstående. Hvis nødvendigt, gå til en af slaverne, og... +/- Skift mellem de tilgængelige slaver (ikke alle kæder har slaver at vælge imellem) og derefter kan tallene i tidsforsinkelsen ændres Hvis nødvendigt, gå til Forskudt for at indtaste en positiv eller negativ forskydning 0-9 Indtast en positiv eller negativ forskydning til tidsforskellen (skift positiv/negativ med +/- tasterne) ENT Bekræft ændring For at ændre positionsudlæsningen til Loran C, se afsnit 7.2 under Position opsætning, hvor Vis position som kan ændres til Loran C. Liste over Loran C kæder: Central Pacific Gulf of Alaska Southeast U.S. Great Lakes Northeast U.S. Canadian West Coast Canadian East Coast Labrador Sea West Coast U.S. North Pacific Commando Lion North West Pacific Norwegian Sea Mediterranean Sea Icelandic Saudi Arabia South Saudi Arabia North Eastern U.S.S.R. Western U.S.S.R

37 EQ33 SETUP menu Kapitel Setup menu 5 SETUP STND Ekkolods opsætning - se afsnit Pilot/Position opsætning - se afsnit Fart alarm, enheder og sprog - se afsnit Interface opsætning - se afsnit Skærmfarver - se afsnit Fabriksopsætning - se afsnit Ekkolods opsætning Displayet består hovedsagelig af generelle opsætninger, men gælder også for en bestemt frekvens, hvis en sådan er nævnt. EQ33 indeholder en semi dual sender/modtager som transmitterer på 50 og 200 khz. MENU Hent menu rækken, og... 5 åben SETUP menuen, og... STND hent Ekkolods opsætning Ekkolod opsætning: Transducer: SINGLE 200kHz 00.0 m Køldybde under vandoverflade: 00.0 m Display: DEPTH BELOW KEEL Data på NMEA-udgang fra: 200kHz Alarm for fisk: Styrke: 065% OFF Dybde DS fisk: min:0005 m max:0030 m Dybde DK alarm min.: m OFF Dybde DK alarm maks.: m OFF Vand profil: SALT Lydens hastighed gennem vand: 1470m/s Tid/distance skala: ON PAGE Mere (1/2) Rul MENU Exit Bekræft ENT PAGE Skift mellem side 1 og 2

38 Kapitel 7-2 EQ33 SETUP menu Genstart af AUTO puls/effekt: Ekkomålinger: Demo program: 20 sek. BUND OFF PAGE Mere (2/2) Rul MENU Exit Bekræft ENT Brug cursoren til at flytte rundt i displayet +/- Vælg nye værdier ved hjælp af +/- tasterne ENT Bekræft ændring, eller... MENU Forlad funktionen uden at foretage ændringer Transducer - vælg transducer type 50kHz eller 200kHz. Indsæt dybden (positionen) af transduceren under vandoverfladen. Display kan vise: DYBDE UNDER KØL / VANDOVERFLADE / TRANSDUCER. Data på NMEA-udgang fra - vælg hvilken frekvens du ønsker at anvende for overførsel af data til tilsluttet navigator, plotter, etc. Alarm for fisk - styrken sættes fra min. 000 (svagt ekko) til maks. 099% (stærkt ekko), og den kan sættes ON eller OFF. Dybde DS fisk - et bestemt område under vandoverfladen kan defineres af en minimum og en maksimum dybde for koncentreret søgning. Dybde DK alarm min. og max. - indsætter en alarm for begrænset dybde under køl. Vand profil - vælg mellem SALT og FERSK vand. Opsætningen vil reflektere på: Lydens hastighed gennem vand: dvs. som standard er SALT = 1470 meter per sekund og FÆRSK = 1430 meter per sekund. Disse standard værdier kan justeres til en højere nøjagtighed hvis skibet befinder sig i ekstra kolde eller varme farvande. Til koldt vand: gør værdien en anelse mindre. Til varmt vand: gør værdien en anelse større.

39 EQ33 SETUP menu Kapitel 7-3 Tid/distance skala - viser tiden der er gået eller afstanden der er passeret i ekkobilledet. Udlæsningen bliver vist i den øverste del af ekkobilledet. Skift mellem tid og afstand i Rulle synkronisering, afs.5.6. Genstart af AUTO puls/effekt - hvis ekkolodet ikke har udført bundmålinger indenfor det ønskede tidsinterval dvs. 10, 20 eller 40 sekunder, vil ekkolodet automatisk genstarte AUTO puls ved 10W og AUTO effekt ved KORT. Ekkomålinger - skal normalt stå på BUND for optimal observering hele vejen til bunden, men kan udskiftes med AFSTAND for en nærmere undersøgelse af et bestemt område. Sat til AFSTAND eller en max. dybde (50 til 2000m) vil aktivere en ny sendepuls så snart den valgte afstand er nået. Derved opnås en højere pulshastighed når der søges efter fisk midt i vandet. AUTOmatisk afstandsmåling vil skifte til manuel opsætning af afstand. Dybde alarm funktionen vil have højere prioritet end den valgte afstand. Demo program - ekkoloddet vil fungere som om en transducer var tilsluttet, men alle data præsenteret i displayene vil være simuleret. 7.2 Pilot / Position opsætning MENU Hent menu rækken, og... 5,1 hent Pilot/Position opsætning displayet Pilot/Pos opsætning: Vis position som: LAT/LON Vis fart som: STW Kurs og pejling som: MISVISENDE Tid: 13:43:56 Dato: MENU Exit Bekræft ENT Gå til funktionen du ønsker at ændre

40 Kapitel 7-4 EQ33 SETUP menu 0-9 Indtast nye værdier, eller... +/- Skift mellem tilgængelige værdier ENT Bekræft ændring Vis position som positionen kan vises i længde-/breddegrad, Loran C eller decca koordinater (efter valg af kæde fra Diverse menuen). Skift mellem +/-. Vis fart som SOG fart over grund, eller STW fart gennem vand. Skift med +/-. For at modtage STW information, skal ekstern instrument tilsluttes via NMEA eller SimNet. Kurs og pejling udlæsning af kurs og pejling kan vises som reteller misvisende. Skift med +/-. Tid kan sættes til UTC eller lokal. Skift med +/-. Den aktuelle tid og dato kan ændres ved hjælp af de numeriske taster. 7.3 Fart alarm, enheder og sprog MENU Hent menu rækken, og... 5,2 hent Fart alarm, enheder og sprog displayet Fart opsætning: Fart alarm maksimum (SOG):000.0kn OFF Fart alarm minimum (SOG): 000.0kn OFF Opsætn. af enheder: Dybde/højde i: METER Afstand i: SØMIL Fart i: KNOB Temperatur i: GRADER CELCIUS Software version: EQ Serie nummer: 0x0000c192 Interface software version: 1.19 PAGE Mere (1/2) Rul MENU Exit Bekræft ENT PAGE Skift mellem side 1 og 2.

41 EQ33 SETUP menu Kapitel 7-5 PAGE rotations interval: Vis tekst på: 05 sek. Dansk DK PAGE Mere (2/2) Rul MENU Exit Bekræft ENT Rul op/ned for at gå til den funktion du ønsker at ændre 0-9 Indtast nye værdier, eller... +/- Skift mellem de tilgængelige værdier ENT Bekræft ændring, eller... MENU forlad funktion uden at foretage ændringer Fart alarm - kan sættes til maksimum og/eller minimum fartbegrænsning. Dette kan eksempelvis bruges ved trawlfiskeri eller ved havnesejlads med begrænset hastighed. Tryk [CLR] for at afstille en alarm det samme gælder for alle aktiverede alarmer i systemet. Dybde/højde i - kan sættes til meter (m), fod (ft), favn (fm) eller Italiensk enhed: Passi braccio (Pb). Afstand i - kan udregnes i sømil (nm), kilometer (km) eller US mil (mi). Fart i - kan vises i knob (kn), kilometer/time (kh) eller mil/time (mh). Temperatur i - kan vises i Celcius eller Fahrenheit. Software version - indikerer hvilken software version der er installeret i apparatet. Serie nummer - viser enhedens interne serie nummer. Interface software version - viser hvilken version er installeret i EQ33 (kun for teknikere).

42 Kapitel 7-6 EQ33 SETUP menu PAGE rotations interval - kan sættes fra 03 til 99 sekunder. For yderligere detaljer vedrørende betjening af denne funktion, se Grundprincipperne i display og PAGE systemet i sektion 2.1. Vis tekst på - EQ33 kan som standard vise display/menu tekst på følgende sprog: Dansk (DK), Engelsk* (GB), Engelsk (US), Fransk (F), Tysk (D), Italiensk (I), Hollandsk (NL), Spansk (E), Svensk (S), og Portugisisk (P). *) Forskellen fra GB Engelsk til US Engelsk er: Celcius er ændret til Fahrenheit grader; Meter er ændret til Fod; præsentation af dato er ændret fra dag:måned:år til måned:dag:år.

43 EQ33 SETUP menu Kapitel Interface opsætning EQ33 har et stik til SimNet kontrol eller NMEA2000 samt en NMEA ind/ud port. Plug-and-play: SimNet giver mulighed for ukompliceret sammenkobling og automatisk system opsætning med et specielt kabel og stik. SimNet er den optimale løsning for integrering af SimNet produkter samt andre produkter via NMEA2000. Gruppevalg eller stand-alone: Hovedprodukterne, fx. MultiRadar, Kortplotter og Autopilot vil automatisk vælge den optimale kilde for position, kurs, dybde, fart etc. for alle tilsluttede SimNet produkter. Dette betyder, hvis fx. 2 kortplottere er tilsluttede, vil de begge anvende positions data fra samme GPS og kurs fra samme kompas. Er der et specielt ønske om fx. at anvende den indbyggede GPS modtager som kortplotterens positionskilde i stedet for den automatisk valgte eksterne kilde, skal gruppevalget (Group selection) ændres fra SIMRAD til STAND-ALONE. Multi source: Hvis et hovedapparat eksempelvis finder at der er to kilder som kan tilføre kurs data, vil systemet automatisk vælge et gyro kompas fremfor et fluxgate kompas. Ligeledes vil SimNet systemet vælge DGPS fremfor GPS, etc. NMEA0183 input: Hvis systemet ikke finder data til rådighed fra SimNet netværket for fx. kurs, position eller dybde, vil systemet automatisk søge efter data via NMEA0183 porten. De næste sider viser eksempler på interface opsætning, som er delt op i følgende grupper: Nodes - Position - Navigation - Water - Compass - Wind - Alarm - SimNet diagnostic - SimNet input - SimNet output - NMEA0183 input - NMEA0183 output - Instance MENU Hent menu rækken, og... 5,3 hent interface opsætning - se displayeksempel næste side. Systemet vil nu foretage en søgning af interface kanalerne. Vent til søgningen er slut, hvorpå der vil vises hvilke produkter er aktive på

44 Kapitel 7-8 EQ33 SETUP menu SimNet netværket. Eksempel: Tekniske detaljer. Ingen tekniske detaljer. GAIN- Nodes Position Navigation GAIN : Simrad EQ33,Sn:00C : Simrad GN33-2,Sn:0070B0 + 3: Airmar EQS,Sn: : Simrad RC35,Sn: : NMEA-PORT MENU Exit Accepter ENT Internt serie nummer Automatisk tildelt netværk adresse. Produkt modelnr. (øverste linie er eget apparat); -1, -2, -3 etc. indikerer multi sources (flere kilder med samme type data). NMEA-PORT indikerer datatilførsel via NMEAporten. Flyt cursor op/ned i listen for at vælge et bestemt produkt + Tryk på + tasten for at åbne for tekniske detaljer Eksempel: EQ33 ECHO SOUNDER SimNet number=00c192, Address:254 Device: class = 60, function = 130 Instance: system = 0, device = 0 SimNet:Compatible=YES,Ver= E Ver.: NMEA2000 = 1.004, SW = Product code=3a97,unique no=11c192 Produktnavnet ECHO SOUNDER kan ændres af brugeren - se Identification interface (sidste faneblad). - Tryk på - tasten for at lukke for de tekniske detaljer Generel information: Gå fremad til næste interface med [GAIN+] tasten og gå et trin tilbage med [GAIN-] tasten. Brug cursor tasten til at flytte cursoren rundt i vinduet og skift mellem de tilgængelige værdier med +/- tasten. ENT Bekræft ændring, eller... MENU forlad funktionen uden at foretage ændringer

45 EQ33 SETUP menu Kapitel 7-9 Group selection kan sættes til: SIMRAD - auto-valgt SimNet enheder fra SimNet gruppen. STAND-ALONE - manuelt valgt datakilde samt tredjepart enheder. Source: - afhænger af hvilke produkter (sources) er tilsluttet dvs. antal datakilder til rådighed i systmet: none available (ingen), one available (en), multiple available (mere end en) eller owned, data type locked (datakilde låst). GAIN+ Gå til Position interface - gå et trin tilbage med [GAIN-] GAIN- Nodes Position Navigation GAIN+ Input: Group selection: SIMRAD Source (one available): Simrad GN33-2,Sn:0070B0 NMEA0183 output: Waypoint location: WPL ON MENU Exit Accepter ENT Waypoint location - se afsnit 5.5. NMEA0183 output - se også afsnit Beskrivelse af sætninger. GAIN+ Gå til Navigation interface - gå et trin tilbage med [GAIN-] GAIN- Nodes Position Navigation Input: Group selection: Source (one available): Simrad GN33-2 GAIN+ SIMRAD,Sn:0070B0 MENU Exit Accepter ENT

46 Kapitel 7-10 EQ33 SETUP menu GAIN+ Gå til Water interface - gå et trin tilbage med[gain-] GAIN- Navigation Water Compass GAIN+ Water depth input: INTERNAL ONLY Group selection: SIMRAD Source (multiple available): Simrad EQ33,Sn:00C192 Water temperature input: Group selection: SIMRAD Source (one available): Airmar EQS,Sn: Water temperature offset: +0.0 C Water speed input: Group selection: SIMRAD Source (one available): Airmar EQS,Sn: LOG speed cal.: PULSES/nm NMEA0183 output: Water temperature: MTW ON Water speed and heading: VHW ON Depth: DPT ON Depth below keel: DBK OFF Depth below surface: DBS OFF Depth below transducer: DBT OFF MENU Exit Accepter ENT Input: INTERNAL ONLY - indikerer at ekstern kilde ikke kan vælges til navigationsdata. Water temperature offset - en talværdi kan indsættes for at kompensere for uligheder i temperatur sensorer. LOG speed calibration enheden er fabriksindstillet til at modtage pulser per sømil (nm) fra tilsluttet transducer (skovlhjulet). Antallet af pulser kan imidlertid ændres for at kompensere for forskellige transducere og den faktiske vandstrøm som passerer transduceren. Den nøjagtige pulsrate udregnes som følgende: x indikeret fart (f.eks. 4kn) = pulser/nm faktisk fart (GPS) (f.eks. 5kn) NMEA0183 output - se også afsnit Beskrivelse af sætninger.

M A N U A L Simrad EQ44/54 Ekkolod

M A N U A L Simrad EQ44/54 Ekkolod M A N U A L Simrad EQ44/54 Ekkolod 183-3403-101 Dansk 08052.20 EQ44/54 Ekkolod Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Introduktion og system orientering 1.1 Introduktion og system orientering... 1-1 1.2 Sikkerhed

Læs mere

Tillykke med din nye Cobra søkort plotter. Her er en kort gennemgang i brugen af din nye kortplotter, og de ting du skal være opmærksom på.

Tillykke med din nye Cobra søkort plotter. Her er en kort gennemgang i brugen af din nye kortplotter, og de ting du skal være opmærksom på. COBRA MC 600CI/CX INDLEDNING Tillykke med din nye Cobra søkort plotter. Her er en kort gennemgang i brugen af din nye kortplotter, og de ting du skal være opmærksom på. COBRA søkortplotteren bruger C-MAP

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

Elektronisk søkortsystem

Elektronisk søkortsystem Kapitel 3 side 18 Elektronisk søkortsystem Et elektronisk søkortsystem samler oplysninger fra mange forskellige navigationsinstrumenter. Oplysningerne bliver vist på et elektronisk søkort, som navigatøren

Læs mere

Fangst- og redskabsovervågning

Fangst- og redskabsovervågning Kapitel 12 side 72 Fangst- og redskabsovervågning Udstyret til fangst- og redskabsovervågning giver fiskeren oplysninger om trawlet og fangsten. Oplysningerne bliver samlet på en skærm. Det kan være et

Læs mere

NAVMAN TRACKFISH 6600 Quick Guide

NAVMAN TRACKFISH 6600 Quick Guide NAVMAN TRACKFISH 6600 Quick Guide Tillykke med din nye NAVMAN 6600 kortplotter/fishfinder! NAVMAN TRACKFISH 6600 bruger C-MAP NT+ / MAX søkort. Elektroniske søkort er ment som en hjælp til navigation,

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp.

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. Funktioner: 1. 5 cm TFT LCD-skærm med angivelse af optage tilstand, hukommelse på kort og batteri

Læs mere

Som bruger af vores produkt er du den vigtigste person hos INTONO.

Som bruger af vores produkt er du den vigtigste person hos INTONO. BRUGER MANUAL Tillykke med købet af din Intono Home Radio. Denne brugervejledning giver dig oplysninger og instruktioner om, hvordan du installerer og bruger din radio. Den vil give dig tekniske specifikationer

Læs mere

Elite 5 DSI Dansk manual

Elite 5 DSI Dansk manual Elite 5 DSI Dansk manual Copyright 2010 Navico All rights reserved. Ingen del af denne manual må kopieres, reproduceres, genudgives, transmitteres eller distribueres til ethvert formål, uden forudgående

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

i7 0 Hurtig ve jle dning Dans k Dokumentets nummer: 86141-1 Dato: 11-2010

i7 0 Hurtig ve jle dning Dans k Dokumentets nummer: 86141-1 Dato: 11-2010 i7 0 Hurtig ve jle dning Dans k Dokumentets nummer: 86141-1 Dato: 11-2010 Dansk Dokumentets nummer: 86141-1 Dato: 11-2010 Kontrolknapper på instrumentet Knapper og funktioner. Sådan slukker du displayet

Læs mere

FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK

FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK Driftvejledningsnr: PAR-200-SYS-DK-041223 Beskrivelse Billede PAR-200-SYS er den overordnede og komplette beskrivelse af Ølands nye tidsstyring inden for analoge regulatorer.

Læs mere

QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER. pco 5

QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER. pco 5 QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER pco 5 Brugerflade (PGD1) Styringens kontrolpanel tillader hurtig indstilling og visning af unittens driftsparametre. Kortet husker alle standardindstillinger og alle ændringer.

Læs mere

GPS 72H. Lynstartvejledning

GPS 72H. Lynstartvejledning GPS 72H Lynstartvejledning Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Generelt om brugervejledningen Når du bliver

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Rev.1 November 2009. Betjenings vejledning for RD 7000 DL

Rev.1 November 2009. Betjenings vejledning for RD 7000 DL Rev.1 November 2009 Betjenings vejledning for RD 7000 DL Beskrivelse af RD 7000 Modtager Modtager RD 7000 15 12 10 11 12 18 19 20 21 22 RD 7000 funktioner 1 Tryk knapper. 2 LCD-display 3 Batteriklap 4

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

Bruger manual AGAM kontrolboks

Bruger manual AGAM kontrolboks Bruger manual AGAM kontrolboks Kontrol boks set- up Front tavle (dør) 1. LED : Indikerer hvilke funktioner der er tilsluttet. (Lys tændt = funktion tændt ; lys slukket = funktion slukket). #1- Hovedpumpe

Læs mere

BETJENINGS- & MONTERINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 1000 MONITOR

BETJENINGS- & MONTERINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 1000 MONITOR BETJENINGS- & MONTERINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 1000 MONITOR TeeJet No. 020-012-DK; Version 2.00 Mølhavevej 2 9440 Aabybro Denmark Tel. +45 9696 2500 Fax. +45 9696 2501 Internet: www.teejet.com 2 TEEJET

Læs mere

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere.

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere. GENERELLE SPECIFIKATIONER FOR LCD FJERNBETJENINGEN Fjernbetjeningen har en transmissionsfrekvens på 434,5 MHz. Den strømforsynes med 3 AAA batterier på følgende måde: fjern dækslet til batterirummet ved

Læs mere

Kronback tracers P4+

Kronback tracers P4+ Brugervejledning Kronback tracers P4+ Fax:(+45) 46 907 910 Side 1 of 19 CONTENT 1. UDFORMNING OG FORBINDELSER 4 1.1. Serie nummer 5 1.2. Grafisk display 5 1.3. Navigationsknapper 6 1.4. 6-30V strømforsyning

Læs mere

MANUAL HÅNDTERMINAL. Ver SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL HÅNDTERMINAL. Ver SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! HÅNDTERMINAL 981 000 505 Ver. 100 02-10-2013 Indhold 1. HÅNDTERMINAL... 4 1.1 Håndterminal versioner.... 4 1.2 Integreret håndterminal... 4 1.3 Vigtig ved anvendelse af håndterminal...

Læs mere

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0 Fodermaskine 1: Manuel Brugermanual for styreskab 88.340 - DK INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION Se side Styringens funktioner. 3 Styreskab, display og tastatur. 4-5 Hovedmenu oversigt. 6-7 Servicemenu oversigt.

Læs mere

Instruktion. SEEDER+ unit. Revision (last update) Software Version 8:32. Indhold

Instruktion. SEEDER+ unit. Revision (last update) Software Version 8:32. Indhold Instruktion SEEDER+ unit Revision 1.82 20140825 (last update) Software Version 8:32 Indhold Beskrivelse... 1 Program version... 1 Skift af værdier... 2 Justering af parametre... 2 Kalibrering... 4 Kalibrering

Læs mere

INSTALLATION VER. 3.26. Kabler Temperaturføler- og iltsondesignaler fremføres separat i skærmet, parsnoet kabel og mindst 10 mm fra 220 V kabler.

INSTALLATION VER. 3.26. Kabler Temperaturføler- og iltsondesignaler fremføres separat i skærmet, parsnoet kabel og mindst 10 mm fra 220 V kabler. Dr.Oxygen OXYGEN - CONTROLLER 1.0 El-tilslutning INSTALLATION VER. 3.6 Kabler Temperaturføler- og iltsondesignaler fremføres separat i skærmet, parsnoet kabel og mindst 10 mm fra 0 V kabler. Tilslutning

Læs mere

SIMRAD CP31/CX33 Kortplotter

SIMRAD CP31/CX33 Kortplotter MANUAL SIMRAD CP31/CX33 Kortplotter 183-2150-101 06134.20 Dansk Vigtig information og advarsler! Tryk på [MOB] tasten i 2 sekunder for at aktivere MOB MAND OVER BORD funktionen (læs mere på side III).

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 2.0

Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 2.0 Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 2.0 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse 1 LOGIN MENU... 3 2 HOVED MENU... 4 3 TRACKER INFO MENU... 5 4 KAPSEJLADS MENU... 6 4.1 TILMELD KAPSEJLADS

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Manual. VentCom Apollo-Multi Ver. 018.01.DK. Manual nr. 982002600 Ver 3.00 01.12.2006. SKIOLD A/S Kjeldgaardsvej 3 DK-9300 Sæby Danmark

Manual. VentCom Apollo-Multi Ver. 018.01.DK. Manual nr. 982002600 Ver 3.00 01.12.2006. SKIOLD A/S Kjeldgaardsvej 3 DK-9300 Sæby Danmark Manual VentCom Apollo-Multi Ver. 018.01.DK Manual nr. 982002600 Ver 3.00 01.12.2006 SKIOLD A/S Danmark Vejledning i brug af VentCom sammen med Apollo Multi. VentCom er et program, som kan præsentere aktuelle

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING KOMMANDOOVERSIGT TIL BRUG PÅ WINDOWS COMPUTERE MED JAWS INTRODUKTION: Brailliant displays har indbygget BlueTooth og USB. BlueTooth anvendes til at forbinde

Læs mere

DAB-VW1 brugermanual. VW AutoDAB interface DAB-VW1. www.autodab.dk. Ukompliceret DAB integrering. Designed and engineered in the UK

DAB-VW1 brugermanual. VW AutoDAB interface DAB-VW1. www.autodab.dk. Ukompliceret DAB integrering. Designed and engineered in the UK Ukompliceret DAB integrering DAB-VW1 brugermanual VW AutoDAB interface DAB-VW1 Caravelle 2010> Scirocco 2008> EOS 2007> Tiguan 2007> Golf 2004> Touran 2004> Jetta 2004> Touareg 2010> Multivan 2003> Transporter

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Honeywell DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Brugsanvisning DISPLAY OG TASTER Display Op tast Ned tast Sluk tast Menu tast FORORD RF fjernbetjeningen kan styre pejsen manuelt eller ved hjælp

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS02

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS02 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS02 Denne monteringsvejledning er udarbejdet på baggrund af version 1.19. Bør monteres af autoriseret værksted. Læs hele monteringsvejledningen grundigt igennem, før du går

Læs mere

P4000. DK Brugervejledning

P4000. DK Brugervejledning DK Brugervejledning Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 OVERSIGT OG FRONT- OG BAGPANEL 06 TILSLUTNING AF DIN RADIO 06 BETJENING AF DIN RADIO DAB 07 VALG AF EN STATION DAB 07 INFORMATIONSTJENESTER DAB

Læs mere

Simrad CP40/42/50 MKII DGPS Kortplotter

Simrad CP40/42/50 MKII DGPS Kortplotter Simrad CP40/42/50 MKII DGPS Kortplotter 183.0200.201 Dansk 01154.05 Bemærk! C-MAP kort må KUN indsættes og fjernes via KORT menuen, eller når CP40/42/50 er slukket. Alt elektronisk udstyr er udsat for

Læs mere

echo 100 og echo 150 brugervejledning

echo 100 og echo 150 brugervejledning echo 100 og echo 150 brugervejledning 2011 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. Denne vejledning må hverken helt eller delvist reproduceres, kopieres, transmitteres, udbredes,

Læs mere

NAVMAN TRACKER 5380 - Quick Guide

NAVMAN TRACKER 5380 - Quick Guide NAVMAN TRACKER 5380 - Quick Guide Tillykke med din nye NAVMAN 5380 kortplotter! NAVMAN TRACKER 5380 bruger C-MAP NT+ / MAX søkort. Elektroniske søkort er ment som en hjælp til navigation, de kan ikke bruges

Læs mere

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL BRUGSANVISNING BY0011 CAL H610 FUNKTIONSOVERSIGT Gang reserve indikation Overopladning sikkerheds funktion Utilstrækkelig opladnings advarsels funktion (to-sekunders interval bevægelse) Energibesparende

Læs mere

MiniPlex-41USB NMEA-0183 multiplexer Betjeningsvejledning

MiniPlex-41USB NMEA-0183 multiplexer Betjeningsvejledning MiniPlex-41USB NMEA-0183 multiplexer Betjeningsvejledning MiniPlex-41USB, V1.1 Firmware V1.20 SeaTech, 2002 Indledning: MiniPlex-41USB er en 4-kanals data multiplexer, som giver mulighed for tilslutning

Læs mere

NAVMAN TRACKER 5500, 5110 Quick Guide

NAVMAN TRACKER 5500, 5110 Quick Guide NAVMAN TRACKER 5500, 5110 Quick Guide Tillykke med din nye NAVMAN 5500, 5110 kortplotter/! NAVMAN TRACKER 5500, 5110 bruger C-MAP NT+ søkort. Elektroniske søkort er ment som en hjælp til navigation, de

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 1 21.11.2010 Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 Ny version December 2010 Med variabel kode længde SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk www.svane-el.dk

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

MP3 player med DMX interface.

MP3 player med DMX interface. Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK MP3 player med DMX interface. Funktion: En avanceret Mp3spiller med forskellige styringsmuligheder, velegnet til brug i museer, teatre, udstillinger

Læs mere

RAW SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET

RAW SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET RAW SpeedSonic.dk RESET / EL START / STOP MODE / SET NEXT / SAVE Tillykke med dit nye Speed Sonic RAW UR. Speed Sonic uret er designet til at motivere og guide dig til bedre resultater. Vi håber du vil

Læs mere

ELCANIC A/S Counter Type CNT150 Version 2.00 Inkl. PC programmet: Cnt150 Version 3.00 Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S Counter Type CNT150 Version 2.00 Inkl. PC programmet: Cnt150 Version 3.00 Betjeningsvejledning ELCANIC A/S Counter Type CNT150 Version 2.00 Inkl. PC programmet: Cnt150 Version 3.00 Betjeningsvejledning Generelt: ELCANIC A/S COUNTER Type CNT150 er en microprocessor baseret tæller. Specielt designet

Læs mere

Funktionstest af landbrugssprøjter TEST AUTO SECTION CONTROL: 1. Følgende skal bruges til denne test - AS7500. 1.1 Skærmpanel. Sprøjtejeejer.

Funktionstest af landbrugssprøjter TEST AUTO SECTION CONTROL: 1. Følgende skal bruges til denne test - AS7500. 1.1 Skærmpanel. Sprøjtejeejer. Funktionstest af landbrugssprøjter Testprotokolnr: Sprøjtejeejer Dato og sted Adresse Tlf.nr. TEST AUTO SECTION CONTROL: 1. Følgende skal bruges til denne test 1.1 Skærmpanel Tjek serienr. Er alle knapper

Læs mere

40 Brugsanvisning AM

40 Brugsanvisning AM 40 Brugsanvisning AM Cardio 40 1 2 AM 4 5 3 OK (OK) Tryk i ur-visningen for at komme til menu-tilstand. I tilstanden Menu, tryk på knappen for at indtaste eller bekræfte et valg. Når du registrerer, kan

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VER.

BRUGERVEJLEDNING VER. Dr.CropStore Styring af lager-temperatur BRUGERVEJLEDNING VER. 2.00 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Indledning....4 1.1 Knapindstilling, taster og display...................... 4 1.2 Indstilling, ændring af

Læs mere

TWIN enhed. Indhold. Instruktion (seneste opdatering) Software Version 8:39

TWIN enhed. Indhold. Instruktion (seneste opdatering) Software Version 8:39 Instruktion TWIN enhed 201602 (seneste opdatering) Software Version 8:39 Indhold Beskrivelse... 1 Program Version... 1 Skift af værdier... 2 Tilpasning af parametre... 2 Kalibrering... 4 Kalibrering af

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS01

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS01 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS01 Denne monteringsvejledning er udarbejdet på baggrund af version 1.19. Bør monteres af autoriseret værksted. Læs hele monteringsvejledningen grundigt igennem, før du går

Læs mere

Advarsel 1. 1.1 Samling. 2. 1.5 Fysisk beskrivelse af Synergy.. 6. 1.5.1 SmartView Synergy standard 6. 1.5.2 Bag Panel. 7. 1.5.3 Brug af Læse Bord..

Advarsel 1. 1.1 Samling. 2. 1.5 Fysisk beskrivelse af Synergy.. 6. 1.5.1 SmartView Synergy standard 6. 1.5.2 Bag Panel. 7. 1.5.3 Brug af Læse Bord.. On Sight Vision ApS Leif Holde Tlf.: 4117 2140 Indholdsfortegnelse: Advarsel 1 1.1 Samling. 2 1.5 Fysisk beskrivelse af Synergy.. 6 1.5.1 SmartView Synergy standard 6 1.5.2 Bag Panel. 7 1.5.3 Brug af Læse

Læs mere

DGMF Kursus i Digitalcentralen. Rev. 19 / 11-2009 Poul Erik Christiansen. DiMAX 1200Z Digitalcentral

DGMF Kursus i Digitalcentralen. Rev. 19 / 11-2009 Poul Erik Christiansen. DiMAX 1200Z Digitalcentral DGMF Kursus i Digitalcentralen. Rev. 19 / 11-2009 Poul Erik Christiansen DiMAX 1200Z Digitalcentral Funktioner i DiMAX -valgfri Strømstyrke 4, 7, 12 Amp. -separat programmerings udtag -spændingsbegrænsning

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

MANUAL. for Sukup Europe silostyring. Kvalitet, styrke og effektivitet. Mimersvej 5, DK-8722 Hedensted, T: , E:

MANUAL. for Sukup Europe silostyring. Kvalitet, styrke og effektivitet. Mimersvej 5, DK-8722 Hedensted, T: , E: MANUAL for Sukup Europe silostyring Kvalitet, styrke og effektivitet Mimersvej 5, DK-8722 Hedensted, T: +45 7568 5311, E: info@sukup-eu.com // INDHOLDSFORTEGNELSE Oversigt styring side 1 Betjening af anlægget

Læs mere

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560878 / 010908 TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Installationsvejledning for TIGRIS AHC 8000 TRÅDLØS PROGRAMMERBAR RUMTERMOSTAT Klik dig ind

Læs mere

Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27

Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27 Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27 Sådan kommer du i gang Det er der i kassen Indhold MojoMINI skærm USB kabel til skærm SD hukommelseskort Pegepind Billader til skærm Monteringsbeslag

Læs mere

Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK

Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK VELKOMMEN. Tak, fordi du har købt en Bontrager Trip - computer. Vi håber, at denne computer vil give dig mange kilometers fornøjelser. Din Trip-computer indeholder

Læs mere

Ekkolod. Kapitel 10 side 46

Ekkolod. Kapitel 10 side 46 Kapitel 10 side 46 Ekkolod Et ekkolod viser fiskeren, hvad der er af fisk under skibet. Det kan også fortælle, hvor dybt vandet er, og om der ligger nogle vrag på havbunden. Nogle dyre ekkolod kan desuden

Læs mere

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER.

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER. Advarsel FOR AT FORHINDRE ILDEBRAND SAMT MULIGHEDEN FOR AT FÅ ALVORLIGE STØD, BØR DER IKKE BENYTTES FORLÆNGERLEDNINGER TIL DENNE ADAPTER. UDSÆT IKKE ADAPTEREN FOR REGN, FUGT ELLER ANDRE FORMER FOR VÆSKE.

Læs mere

2 Tilbage ( ) 3 OK (OK) 4 Op (p)

2 Tilbage ( ) 3 OK (OK) 4 Op (p) 60 Brugsanvisning Cardio 60 1 2 3 1 Lys / Tænd/Sluk( / ) 2 Tryk og hold på for at tænde for enheden. For at slukke for enheden, skal du holde knappen nede for at åben undermenuen, og bruger herefter op-

Læs mere

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor Læs venligst hele manualen før ibrugtagning, og det er selvsagt vigtigt at instruktionerne følges meget nøje. Modellen kan også leveres med løse pads, med hvilke det er muligt at foretage kontinuerlige

Læs mere

ZTH-.. som MP-Bus tester

ZTH-.. som MP-Bus tester ZTH-VAV og ZTH-GEN juster- og diagnoseværktøj som MP-Bus tester. Tilslutning i tavle eller samledåse Tester Kort beskrivelse MP-Bus tester er ikke velegnet til kabel-test. Anvendelse Tilslutning og forsyningsspænding

Læs mere

SimPal-T4. GSM Stikkontakt. SimPal T4 GSM stikkontakt. Den korte opstart

SimPal-T4. GSM Stikkontakt. SimPal T4 GSM stikkontakt. Den korte opstart 1 SimPal-T4 GSM Stikkontakt Den korte opstart SimPal T4 GSM stikkontakt 2 Tak, fordi du har købt SimPal-T4. SimPal T4 GSM stikkontakt er en fjernbetjent stikdåse, der består af et GSM modul. Strømforsyningen

Læs mere

Hurtig brugervejledning

Hurtig brugervejledning Hurtig brugervejledning DA Rider Rider er udstyret med en berøringsskærm. Du kan betjene enheden enten ved at klikke på skærmen eller bruge hardware-knappen. 1 BACK 2 4 LAP PAGE 3 1 Strøm/Tilbage/Pause/

Læs mere

Hurtig start. 2. Indsæt SD-kortet (32 GB eller mindre) og et aktivt SIM kort uden PIN-kode.

Hurtig start. 2. Indsæt SD-kortet (32 GB eller mindre) og et aktivt SIM kort uden PIN-kode. Hurtig start 1. Indsæt 12 stk. nye eller fuldt opladede AA batterier (kan opstarte på 4 batterier i nødstilfælde), eller tilslut ekstern 6 Volt strømforsyning, som er kompatibelt med kameraet. 2. Indsæt

Læs mere

COMPUTER-INSTRUKTION SM 6654 COMPUTER-INSTRUKTION

COMPUTER-INSTRUKTION SM 6654 COMPUTER-INSTRUKTION COMPUTER-INSTRUKTION SM 6654 COMPUTER-INSTRUKTION Det Grafiske Display De forskellige træningsmuligheder vil fremstå i det grafiske vindue: MANUAL, WATT, USER, H.R.C. og PROGRAM 1. MANUAL Display = 16

Læs mere

GMI 10. Vejledning til lynstart

GMI 10. Vejledning til lynstart GMI 10 Vejledning til lynstart Introduktion Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Med GMI 10 kan du hurtigt

Læs mere

Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter. Model: Q0057

Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter. Model: Q0057 Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter Model: Q0057 INDHOLD Indhold Sidenr. Indhold -----------------------------2 Sikkerhedsinstruktioner ---------3 Frontpanel--------------------------4 Fjernbetjeningen

Læs mere

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde SPIDER Quick guide DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S Langebjergvænget 18 4000 Roskilde +45 7221 7979 Indhold Om SPIDER... 3 Funktioner ved SPIDER... 3 Spændingsforsyning... 3 Installation og fysiske

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Sikkerhedsprocedurer: Chauvin Arnoux CA 27 Side Fejl! Ukendt argument for parameter.

Indholdsfortegnelse: Sikkerhedsprocedurer: Chauvin Arnoux CA 27 Side Fejl! Ukendt argument for parameter. Indholdsfortegnelse: Sikkerhedsprocedure Side 2 Instrumentbeskrivelse Side 3 Display Side 3 Måleprocedure Side 4 Måling med optisk kontakt Side 4 Måling med ekstern input Side 4 Forbindelse Side 5 Instrumentet

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

1. PWR: Tænder (kort tryk) og slukker (langt tryk) for analysatoren Tænder og slukker for lys i displayet når apparatet er tændt

1. PWR: Tænder (kort tryk) og slukker (langt tryk) for analysatoren Tænder og slukker for lys i displayet når apparatet er tændt Brugermanual Fyrite Insight Tastatur 1. PWR: Tænder (kort tryk) og slukker (langt tryk) for analysatoren Tænder og slukker for lys i displayet når apparatet er tændt 2. Piletaster bruges til at bevæge

Læs mere

Elma PH-222. English usermanual Page 6-7 EAN:

Elma PH-222. English usermanual Page 6-7 EAN: Elma PH-222 Dansk/norsk manual Side 1 - XX Svensk manual Sida 2 - XX English usermanual Page 6-7 EAN: 5706445230297 Indhold Dansk/Norsk brugermanual... 3 Indledning... 3 Egenskaber... 3 Specifikationer...

Læs mere

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

RYOM Vildtkamera. Premium med MMS/data. Manual Nr. 218-328

RYOM Vildtkamera. Premium med MMS/data. Manual Nr. 218-328 RYOM Vildtkamera Premium med MMS/data Manual Nr. 218-328 Vildtkamera Premium - nr. 218-328 ACORN LTL-5310MM KAMERA MENU OG KNAPPER: På bagsiden af kameraet er der et LCD display, 4 retningsknapper, menu

Læs mere

Bredbånds-TV. Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.0

Bredbånds-TV. Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.0 Bredbånds-TV Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.0 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV

Læs mere

echo 200, 300c, 500c og 550c brugervejledning

echo 200, 300c, 500c og 550c brugervejledning echo 200, 300c, 500c og 550c brugervejledning 2011 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. Denne vejledning må hverken helt eller delvist reproduceres, kopieres, transmitteres,

Læs mere

IP Modul report / Netværks software manual 1.0 Funktions beskrivelse:

IP Modul  report / Netværks software manual 1.0 Funktions beskrivelse: IP Modul E-mail report / Netværks software manual 1.0 Funktions beskrivelse: IP modulet anvendes til generering af e-mail alarm fra Fronti alarm-centraler samt fjernstyring af Fronti alarm-centraler via

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

GPSMAP 78-serien. lynstartvejledning. til GPSMAP 78, GPSMAP 78s og GPSMAP 78sc

GPSMAP 78-serien. lynstartvejledning. til GPSMAP 78, GPSMAP 78s og GPSMAP 78sc GPSMAP 78-serien lynstartvejledning til GPSMAP 78, GPSMAP 78s og GPSMAP 78sc Sådan kommer du i gang advarsel Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler

Læs mere

AgroSoft A/S AgroSync

AgroSoft A/S AgroSync AgroSoft A/S AgroSync AgroSync er et AgroSoft A/S værktøj, der bliver brugt til filudveksling imellem WinSvin og PocketPigs. Fordele ved at bruge AgroSync: Brugeren bestemmer overførsels tidspunktet for

Læs mere

B. Rum sensor C. Rum sensor med gulv sensor som begrænser Tæthedsgrad (fugt/støv) Terminaler Max. 2.5mm 2 Gulvføler med 3,5m kabel NTC, 100kΩ / 25 C

B. Rum sensor C. Rum sensor med gulv sensor som begrænser Tæthedsgrad (fugt/støv) Terminaler Max. 2.5mm 2 Gulvføler med 3,5m kabel NTC, 100kΩ / 25 C NTC 700 Logisk programmerbar termostat for el-gulvvarme Introduktion NTC 700 er en logisk programmerbar termostat som forenkler indstilling og brug uafhængig af manual. NTC 700 er produceret iht. EN60730-1

Læs mere

Ekkolodder. af: Jens Sahl Why Worry

Ekkolodder. af: Jens Sahl Why Worry Ekkolodder af: Jens Sahl Why Worry Jens Sahl Why Worry Fisket fra båd siden 1990 Ingeniør (Svagstrøm / software) Oticon høreapparater Optisk / magnetisk Måleudstyr Agenda Hvordan virker ekkoloddet Bølgeteori

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

Quattro. Forforstærker. Brugervejledning. For modellerne. Quattro forforstærker 2 kabinetter Quattro forforstærker 4 kabinetter

Quattro. Forforstærker. Brugervejledning. For modellerne. Quattro forforstærker 2 kabinetter Quattro forforstærker 4 kabinetter Quattro Forforstærker Brugervejledning For modellerne Quattro forforstærker kabinetter Quattro forforstærker 4 kabinetter - - Audion International Introduktion Tillykke med købet af din Audion Quattro

Læs mere

Radar. Lysende prikker på radarbilledet Første gang man ser et radarbillede, virker det nok forvirrende. Det er fordi, radarbilledet ikke

Radar. Lysende prikker på radarbilledet Første gang man ser et radarbillede, virker det nok forvirrende. Det er fordi, radarbilledet ikke Kapitel 4 side 24 Radar En radar bruger man til at holde øje med andre skibe, så man ikke sejler ind i dem. Radar står for Radio Detection And Ranging. Radaren viser andre skibe og måler afstand og retning

Læs mere

Monteringsvejledning P-Watch FS03

Monteringsvejledning P-Watch FS03 Monteringsvejledning P-Watch FS03 Denne brugervejledning er udarbejdet på baggrund af version 1.19. P-WATCH FS03 bør monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde

Læs mere

IsoBar ControlModul. Brugsanvisning. Indhold. Introduktion og tekniske specifikationer 1. Generel beskrivelse af display og tastatur 2

IsoBar ControlModul. Brugsanvisning. Indhold. Introduktion og tekniske specifikationer 1. Generel beskrivelse af display og tastatur 2 IsoBar ControlModul Brugsanvisning Indhold Introduktion og tekniske specifikationer 1 Generel beskrivelse af display og tastatur 2 Indstilling af ISOBAR drift 3 Indstilling af MANUEL drift 4 Indstilling

Læs mere