Spørgsmålstegn ved Metastase teorien

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spørgsmålstegn ved Metastase teorien"

Transkript

1 Spørgsmålstegn ved Metastase teorien Caroline Markolin, Ph.D. Metastaseteorien fremsætter, at cancerceller løsriver sig fra en primær svulst, rejser gennem blodstrømmen og lymfesystemet, og tilfældigt hægter sig på andre organer, hvor de forårsager en sekundær kræftvækst. Processen regnes for at være ukontrolleret, med muterede, ondsindede, uberegnelige/ defekte celler, der handler helt på egen hånd, i modstrid med kroppens normale orden og intelligens. Hvordan cancerceller bliver metastatiske er fortsat et mysterium Yale Universitet (2008) Et kort historisk perspektiv I det 17. og 18. århundrede blev svulster og infektioner anset for at være sygeligt materiale, som, medmindre det blev normalt udskilt eller ledt væk fra kroppen, kunne akkumulere, blive ondartet, og medføre døden hvis det spredte sig til andre områder af kroppen. Når kræften eller infektionen ansås for at ha spredt sig fra et organ til et andet, blev det kaldt metastase. Medicinske terapier så som gennemboring, udrensning, fremkaldelse af vabler, blødning og forgiftning havde til hensigt at fremme bortledningen af de dødbringende substancer. I det 19. århundrede blev mikroorganismer inkluderet i kataloget over sygelige materialer, og Pasteur s bakterie-/ mikrobeteori blev den fremherskende logiske begrundelse der støttede teorien om metastaser. I det 20. århundrede blev tilsyneladende mutante, uberegnelige cancerceller føjet til listen med bakterier, svampe og vira, som sygdomsfremkaldende agenter. Ned gennem århundrederne blev de sygelige materialer givet forskellige betegnelser, men den underliggende teori er imidlertid forblevet den samme til den dag i dag. I dagens lægepraksis, både allopatisk og naturopatisk, antages det stadigt, at cancerceller og mikrober handler i modstrid med vores krop og at vores organisme ikke har kontrol over processen. Indtil den dag i dag anses den menneskelige krop for at være i krig mod onde kræfter, der prøver at skade og ødelægge den. De mest grundlæggende aksiomer (selvindlysende sandheder) som medicinske teorier bygger på, er altså fortsat forankret i formørkede tidsaldres angst og overtro, uvidende om den kreative kærlige intelligens der gennemstrømmer naturen og den menneskelige krop. Dr. Hamer: Gennem årtusinder har menneskeheden mere eller mindre bevidst været klar over, at alle sygdomme i bund og grund er af psykologisk oprindelse. Denne forståelse blev et videnskabeligt aktiv, fast forankret i den universelle videns arv. 1

2 METASTASE TEORIEN I LYSET AF DR. HAMERS OPDAGELSER Den biologiske hjerne Metastaseteorien ser fuldstændig bort fra, at hver eneste kropcelles funktion kontrolleres fra hjernen. I stedet behandler den hver celle som en sansende organisme, der gør hvad der passer den. Men et helt århundredes medicinsk forskning bekræfter, at hjernen er det koordinerende bio-elektriske center der regulerer kroppens biokemiske processer, inklusiv patologiske forandringer i organer og væv. Selv smitsomme sygdomme kan ikke udvikle sig når nerver til det smittede organ er revet over (R. H. Walker: Functional Processes of Disease,, 1951), hvilket beviser at selv mikrobers aktiviteter styres fra hjernen. Baseret på den videnskabelige kendsgerning at hjernen fungerer som kroppens biologiske kontrolcenter, opdagede Dr. Hamer psyken som en tredje komponent, der samtidigt arbejder sammen med både hjernen og kroppens celler. Via analyse af sine patienters hjerneskanninger opdagede Dr. Hamer, at et konflikt chok (DHS) opstår ikke kun i psyken, men anfægter samtidigt det hjerneområde der biologisk hænger sammen med den specifikke konflikt. I samme øjeblik at hjernecellerne registrerer DHS et overføres informationen omgående til det tilhørende organ, og i det øjeblik aktiveres et Signifikant Biologisk Specialprogram (SBS) for at hjælpe organismen gennem krisen, både på det psykologiske og fysiske plan. Enhver kræft eller svulstvækst er således en meningsfuld biologisk respons på den helt specifikke konfliktsituation. På et hjerneskan er hver konflikts indvirkning/ anslag synlig, som et sæt koncentriske ringe (som på en skydeskive). Ved at sammenligne tusindvis af sine patienters hjerne CT s (skanninger) med deres medicinske journaler og deres personlige historier var Dr. Hamer i stand til at fastslå det nøjagtige sted i hjernen, hvorfra hvert enkelt Specielle Biologiske Program (SBS) blev koordineret. Resultatet af denne banebrydende forskning var skabelsen af Scientific Chart of German New Medicine ( Det videnskabelige kort over GNM som er en grundig og meget velorganiseret lærebog i GNM, der kan bestilles på tysk og engelsk via Solidt understøttet af videnskaben om fosterets udvikling, leverer Dr. Hamers opdagelser videnskabeligt bevis for, at denne hjerne-formidlede sammenhæng mellem psyken og kroppen er iboende/ naturlig for enhver organisme. Det vil sige at alle arter responderer på en dødsangst konflikt med lungecancer, på en eksistens-konflikt (følen sig som en fisk uden vand) med nyrekræft, eller på en rede-bekymrings konflikt (pattedyr og mennesker) med brystkræft. Grunden til at alle levende væsner responderer på den samme konflikt med det samme organ er, at uanset om man er fisk, krybdyr, pattedyr eller menneske kan alle organer hos alle arter spores tilbage til et af de embryoniske kimlag, der udvikler sig under selve den allerførste periode af fosterstadiet. For at være helt præcis så bliver lunger eller hjerte eller knogler hos enhver levende organisme skabt udfra den samme type kimlag, og er derfor af samme vævstype. Dette bekræfter, udfra et rent biologisk synspunkt, at vi ALLE udspringer af den samme kilde! På grund af vores dybe forbundethed med alt liv taler vi i GNM om biologiske konflikter frem for psykologiske konflikter. 2

3 Cancer celler overskrider ikke vævs grænsen I løbet af denne forskning, opdagede Dr. Hamer desuden, at måden hvorpå de individuelle hjerne kontrolcentre er arrangeret i hjernen følger en smuk naturlig orden. Placeringerne af hjernerelæerne viser, at alt væv stammende fra samme kimlag også kontrolleres fra samme sted i hjernen (se diagrammet) Alle organer og alt væv der stammer fra det endoderme kimlag kontrolleres fra hjernestammen; alt mesodermt væv kontrolleres fra lillehjernen eller storhjernemarven; alt ektodermt væv kontrolleres fra storhjernebarken. På organniveau lægger vi ikke så oplagt mærke til den struktur, fordi organer af samme vævstype ikke altid er grupperet på samme sted i kroppen, og ofte befinder sig langt fra hinanden, som f.eks. endetarmen og struben. I hjernen er hjernerelæerne for samme vævstype imidlertid anbragt side om side i perfekt orden. Enhver sygdom involverer således altid et helt specifikt hjernerelæ, der kontrollerer det pågældende konfliktrelaterede organ eller væv. Cancerceller er under ingen omstændigheder i stand til at metastasere til et organ eller væv kontrolleret af et andet, upåvirket hjernerelæ, og ej heller kan kræftceller sprede sig til en vævstype, der udgår fra et anderledes kimlag. Kræftceller, mikrobers aktivitet, og andre sygdomssymptomer er fuldstændigt forbundet med det specifikke organ eller væv, for hvilket hjernen har aktiveret det Signifikante Biologiske Specialprogram (SBS). Den Tredje Biologiske Lov leverer, for første gang I lægevidenskabens historie, et pålideligt system der muliggør en klassificering af alle sygdomme udfra deres vævstype. Når det gælder cancer viser det Ontogenetiske Svulst System at en cancer udvikler sig enten i den konfliktaktive fase eller i løsningsfasen: i gammelhjerne kontrollerede organer udvikler en kræftvækst sig i den konflikt-aktive fase, og svulsten har da en biologisk meningsfuldhed ved at fremme organets funktion, for at lette en løsning af konflikten. I nyhjerne (storhjernemarv og bark) kontrollerede organer udvikler kræftvæksten sig i helbredelsesfasen, hvor svulsten er resultatet af en naturlig healing og opfyldningsproces, efter at den pågældende konflikt er blevet løst. I begge tilfælde, og dette er kvintessensen af Dr. Hamers opdagelser, er kræft altid del af en meningsfuld biologisk proces, og kan derfor ikke længere anses for at være en sygdom, endsige en ondartet sygdom. Meningen med sekundær cancer set i GNM perspektiv German New Medicine afviser ikke eksistensen af sekundære eller multi- kræftforekomster. Men som vi lige er i færd med at lære at forstå, er sekundære cancer forekomster ikke skabt af cancerceller der spreder sig, men derimod resultatet af samtidige eller yderligere konfliktchok, involverende det organ der biologisk er knyttet til de respektive konflikter. Dette gør sig uden undtagelse gældende i ethvert cancertilfælde. Ifølge The National Cancer Institute er de mest almindelige metastatiske cancerforekomster dem der har spredt sig til lunger, lever, knogler, lymfeknuder, eller hjernen. I lyset af Dr. Hamers opdagelser er det let gennemskueligt hvorfor det forholder sig sådan. 3

4 Lungekræft er biologisk forbundet med en dødsangst konflikt. Som sekundærcancer er lungekræft som oftest resultatet af et diagnose- eller prognosecholk, oplevet som en dødsdom. Dette billede af et hjerne CT viser HH n i det hjernerelæ der kontrollerer lungerne. I det øjeblik dødsangsten virker ind på hjernen begynder lungealveoli-cellerne, der står for oxygenhåndteringen, øjeblikkeligt at forøges, for biologisk set er dødspanik ensbetydende med ikke at være i stand til at trække vejret. Den biologiske hensigt med den hastige celleforøgelse lungecanceren - er at forøge lungernes kapacitet så individet bedre er i stand til at klare dødsangsten. Lungekræft I pcl-fase A I betragtning af at tusindvis af kræftpatienter hver dag bogstaveligt talt bli r skræmt til døde af kræftdiagnose-chok eller en negativ prognose ( Du har kun tre måneder tilbage ), er det ikke så mærkeligt at lungekræft er Nr. 1 Dræberen. Baseret på det biologiske samspil mellem psyke-hjerne-organ kan rygning ikke være årsag til lungekræft, med mindre cigaretrygning har med en uventet døds-angst at gøre ( This will kill you! ) Det er sygdommes biologiske natur der forklarer hvorfor lungekræft i dag er den hyppigst forekommende cancer. Dette forklarer også den tilsyneladende uoverensstemmelse mellem voksende hyppighed af lungekræft, og så det faktum, at antallet af rygere er gået væsentligt ned. Giftstofferne i cigaretrøg kan imidlertid gøre healingfasen langt mere vanskelig, især når en healingproces finder sted i luftvejene. Dyr, som vore kæledyr, udvikler sjældent lungekræft; ikke fordi de ikke ryger smil, men fordi de er ligeglade med en diagnose. Nancy Zimmermann, leder af den medicinske støtte på kæledyrshospitalet Banfield en af verdens største dyrlægevirksomheder: Det er vigtigt at lægge mærke til, at der ikke er nogen absolut direkte forbindelse mellem rygning og kræft hos kæledyr. (National and Oregon Health and Wellness Information and Medical News, January 19, 2009). se også Carcinogen Teori Multicancer forekomst kan også være resultat af DHS der har mere end et aspekt. Hvis en mand f.eks. helt uforberedt mister sit job, kan han på samme tid opleve en sulte-konflikt ( Jeg ved ikke hvordan jeg skal sørge for mig selv. ) og en eksistens-konflikt ( mit liv står på spil ). Hver af konflikterne virker ind på det konfliktrelaterede hjernerelæ, og i dette tilfælde vil to SBS er blive aktiveret. Hvis konfliktaktiviteten er intens vil en leversvulst og en nyresvulst udvikle sig under den konfliktaktive stressfase. Efter at konflikten er blevet løst (f.eks. ved at manden får et nyt job) vil begge svulster gå gennem en naturlig helbredelsesproces. Knoglekræft er, I følge Dr. Hamer s opdagelser, knyttet til selvnedvurderings konflikter, som cancerpatienter typisk oplever, fordi de føler sig værdiløse. Under den konfliktaktive fase genererer knoglen(rne) eller leddet(nde) tættest på det sted man føler sig ubrugelig, syg, eller utilstrækkelig et tab af knoglevæv (benævnt som osteolytisk knoglekræft ). Dette forklarer hvorfor mænd efter at ha fået diagnosen prostatacancer ofte udvikler knoglekræft i bækkenet eller lænderygraden, der er tættest på prostata (60% af alle knogle-metastaser hos mænd er prostatarelaterede). Tilsvarende udvikler kvinder, der oplever tab af selvværd på grund af en 4

5 brystkræftdiagnose eller en skamferende brystoperation, typisk knoglekræft i ribbenene eller brystbenet (70% af alle knogle-metastaser hos kvinder er brystkræft-relaterede). I betragtning af det fysiske og seksuelle mindreværd som mænd ofte føler i forbindelse med prostatakræft, og som kvinder ofte lider under konfronteret med tabet af et bryst, er det indlysende hvorfor konfliktchok der påvirker knoglerne i disse områder er så almindelige. Det samme gør sig gældende i forbindelse med udviklingen af lymphomer (typisk i armhule-lymfeknuderne som følge af en bryst selvnedvurdering eller i bækken området i sammenhæng med prostatacancer). Modstridende metastase teorier over for Dr. Hamers forskning Nuværende medicinsk teori er, at metastaserende celler er af samme slags som dem i den oprindelige svulst, d.v.s. at hvis en cancer opstår i brystet og metastaserer til knoglerne, er det den gængse opfattelse at kræftcellerne i knoglerne er brystkræftceller. I 2006 slog Dr. Vincent Giguère en kræftforsker ved McGill Universitetets Sundheds Center i Montreal - imidlertid det modsatte fast: Brystkræftceller, f.eks., bevæger sig ofte til knoglerne. Dette er noget af et kunststykke, eftersom de først er nødt til gradvist at forvandle sig fra brystceller til knogleceller, siger Dr. Giguère, Han og hans kollegaer prøver at finde ud af hvordan de gør det. (Globe & Mail, November 28, 2006). På grundlag af Dr. Hamers teorier kan ingen af de to metastaseteorier bekræftes videnskabeligt, eftersom begge teorier antager, at kræft opstår i kroppen, hvor man går ud fra at sunde celler lige pludselig og uden grund muterer/ forandrer sig til onde celler. Denne opfattelse erkender ikke at alle kræftforekomster i virkeligheden har deres oprindelse i psyken! Med denne ny forståelse af kræfts natur og oprindelse kan sekundær kræft ikke anses som værende resultatet af cancerceller der via blod- eller lymfesystemet spreder sig til andre organer, for under ingen omstændigheder er kræftceller i stand til at komme udenom dette veletablerede biologiske system. Standard metastase-teorier ignorerer også (tillige med deres pinlige modsigelser) fuldstændigt den histologiske (vævslæremæssige) forbindelse fra hver eneste cancertype, til et af de embryoniske (fosterudviklingsmæssige) kimlag. Lad os f.eks. kigge på mælkegangs-brystkræft og knoglekræft: Den ektoderme foring af mælkegangene, inklusiv kræft inde i mælkegangene, kontrolleres fra storhjernebarken (rød), hvorimod knoglerne som stammer fra det mesoderme blir kontrolleret fra storhjernemarven (orange). En kræftforekomst inde i mælkegangene er forbundet med en adskillelses konflikt og udvikler sig udelukkende under healing fasen, hvorimod knoglekræft altid er et tegn på konfliktaktivitet i en selvnedvurderings konflikt. Hvis knoglekræften er en sekundærkræft efter brystkræften, kan knoglekræften følgelig kun være fremkaldt af en selvnedvurdering, oplevet på et tidspunkt hvor brystkræften allerede er i healingfasen! Hvad der gør hele brystcancer-spredende-sig-til-knoglerne konceptet endnu mere irrationelt/ urimeligt er, at en såkaldt osteoclastic metastase (en primærcancer, så som en brystcancer eller prostatacancer, som har bredt sig til knoglerne ) ikke pr. definition er en svulstvækst, men det modsatte, nemlig et tab af knoglevæv. Hvordan brystkræftceller regnes for at kunne skabe kræft huller i knoglerne, uden at hjernen er involveret, mangler stadigt at blive forklaret. 5

6 Metastase -undersøgelser under lup Patologer hævder at de er I stand til at afsløre oprindelsen af en sekundærkræft via analysen af vævsprøver (biopsier). Den nuværende praksis er at bruge farve- og antistoffer til at identificere proteiner som er typiske for en specifik svulst. Denne metode kaldes den immuno-histokemiske teknik. Et kritisk kig på denne metode afslører imidlertid hurtigt, at denne procedure ikke identificerer metastaserende kræftceller, men kun proteiner udskilt fra en svulst. En kommentar på UCLA s oplysende hjemmeside (http://www.research.ucla.edu/tech/ucla htm) indrømmer denne åbenlyse uoverensstemmelse: Selvom analysen nok er enkel, lider den ofte under lav følsomhed eller tydelighed, og sørger ikke for tilstrækkeligt funktionelle målinger når det gælder kræftcelle adfærd. Set fra et GNM synspunkt er en svulsts udslip af proteiner et naturligt led i healingprocessen, i særdeleshed når svulsten bliver nedbrudt af tuberkulære bakterier under healingfasen, som i tilfældet med en brystkirtel-kræft f.eks. Idet kroppen nedbryder de nu overflødige celler, bliver proteiner frigivet ind i blodstrømmen. Det er blot disse proteiner den immuno-histokemiske teknik opsporer, og dog bliver vi givet det indtryk, at den sporer levende kræftceller. Metastase teorien fremsætter at cancerceller rejser gennem blod- eller lymfesystem. Der er imidlertid aldrig blevet observeret levende cancerceller i en cancerpatients blod eller lymfevæske. Kun antistoffer er blevet identificeret, hvilket ikke beviser tilstedeværelsen af levedygtige, metastasiske cancerceller (den samme indirekte bevis metode bli r brugt til at bevise eksistensen af vira, som årsag til virus infektioner ). Det er aldrig blevet observeret at kræftceller fra en primær svulst naturligt har hægtet sig på et andet organ eller væv og fået en ny svulst til at vokse frem. Igen, kun antistoffer eller proteiner er blevet sporet til/ i forbindelse med en sekundær cancer. I eksperimenter hvor forskere sprøjter millioner af selvforøgende, ondartede cancerceller fra en voksende svulst direkte ind i blodstrømmen, opstår der sjældent sekundære svulster. Under anvendelse af en model hvor menneskelige brystcancerceller blev dyrket i immun kompromitterede mus, fandt vi ud af, at kun en lille del af brystkræftcellerne havde evnen til at skabe nye svulster. (Dept. of Internal Medicine (Afdelingen for Indre Medicin), Comprehensive Cancer Center, University of Michigan Medical School, Ann Arbor, MI 48109, USA.). Kilde: Proceedings of the National Academy of Science of the U.S.A. {http://www.pnas.org/content/100/7/3983.abstract} Sund-fornuftige spørgsmål vi bør stille: Hvis det er sandt at cancerceller rejser via blodstrømmen, hvorfor bli r donorblod så ikke screenet for kræftceller, og hvorfor bli r befolkningen ikke advaret af sundhedsmyndighederne om risikoen ved at komme I kontakt med blodet fra en cancerpatient? Hvis det er sandt at cancerceller vandrer via blodstrømmen, hvorfor er kræft i blodårernes vægge eller i hjertet så ikke de mest hyppigt forekommende kræfttyper, eftersom det er disse væv der ville være mest udsat for cancerceller på rejse via blod og lymfe? 6

7 Hvis det er sandt at kræftceller metastaserer til andre organer via lymfesystemet, hvordan er det så muligt for en metastaserende cancer at udvikle sig I lungerne eller I knoglerne (statistisk set de mest hyppige placeringer for metastatiske svulster), selvom disse væv ikke modtager lymfe væske? Hvis det er sandt at sekundære svulster forårsages af kræftceller der forflytter sig gennem blodet og lymfesystemet, hvorfor rejser kræftceller fra en primærsvulst da sjældent til nabo-vævet, f.eks. fra livmoderen til livmoderhalsen, eller fra knoglerne til det tilstødende muskelvæv? Hjerne-metastase teorien over for Dr. Hamers opdagelser Dr. Hamer fastslog i 1980 erne, at såkaldte hjernesvulster ikke, som ellers antaget, er abnorm vækst i hjernen, men derimod gliale celler (hjerne-bindevæv) der naturligt samler sig/ akkumuleres i anden halvdel af healingfasen (pcl-fase B) i det område af hjernen som parallelt med det healende organ også er i healing på det pågældende tidspunkt. Det vil sige at denne glia-reparations-proces finder sted under EN HVILKEN SOM HELST healingfase, hvad enten det er hududslet (se min Hud artikel), hæmorider, en almindelig forkølelse, en blæreinfektion, eller en cancer. Det er et ubetinget tegn på, at den biologiske konflikt er blevet løst, og at psyken, hjernen og organet alle er i det sidste stadium af healing. Spørgsmål vi derfor også bør stille Hvis det er sandt at kræft metastaserer til hjernen, indebærer det at cancerceller får lov at trænge igennem den blod-hjerne-barriere, som ellers fungerer som et livsvigtigt filter m.h.t. at forhindre skadelige substanser i at trænge ind i hjernen. Hvorfor får de lov til det? Hvorfor hører vi aldrig om hjerne-svulst celler metastaserende fra hjernen til et organ, f.eks. til prostata, til knoglerne, eller til brysterne? Baseret på de fremherskende doktriner, ville dette f.eks. udmønte sig i hjernekræftceller fremkaldende lungekræft! Dr. Hamer s German New Medicine er den største udfordring det lægelige etablissement - inklusive dagens medicinske videnskab og en profit-styret medicinalindustri - nogensinde er blevet stillet overfor. Klar over denne trussel bruger sundhedsmyndighederne - bakket op af retssystemet og medierne - deres magt til, at lukke munden på Dr. Hamers lægelige opdagelser, og forfølge, bagvaske og kriminalisere deres ophavsmand. Uddrag fra Ansvarsfraskrivelse: Informationen i denne artikel erstatter ikke lægelig rådgivning Oversat af Kirsia Isabella Olufsen, Nyborg, februar

Ny Tyske Medicin. Den nye medicinske paradigm aradigme

Ny Tyske Medicin. Den nye medicinske paradigm aradigme Ny Tyske Medicin. Den nye medicinske paradigm aradigme Caroline Markolin, Ph.D., Vancouver, Canada Den 18. august 1978, modtog Dr. Ryke Geerd Hamer, M.D. på det tidspunkt hoved internist (specialist i

Læs mere

Healing Code Alexander Loyd & Ben Johnson

Healing Code Alexander Loyd & Ben Johnson Healing Code Alexander Loyd & Ben Johnson En artikel om The Healing Code af Jarle Tamsen 1 2 Bogen, The Healing Code, er skrevet på grundlag af en gave, som Alex Loyd modtog fra Universet (Gud) i 2001.

Læs mere

4. Udvikling af kræft

4. Udvikling af kræft 4. Udvikling af kræft otte barrierer cellerne skal over Dette kapitel fortæller hvordan en normal celle bliver til en kræftcelle hvorfor kræft sjældent opstår hvordan denne nye viden om kræft kan bruges

Læs mere

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ 1 DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ af Barbara Berger (Copyright Barbara Berger 2000/2009) 2 Indhold Introduktion 3 De Mentale Love / Måden sindet fungerer på - Loven om at tanker opstår 4 - Loven

Læs mere

tæt på kræft Ny luft til lungekræftpatienter Hurtige diagnoser redder liv side 6 Når kræft spreder sig side 16 Side 26

tæt på kræft Ny luft til lungekræftpatienter Hurtige diagnoser redder liv side 6 Når kræft spreder sig side 16 Side 26 Nr. 2 Juni 2011 9. årgang Kræftens Bekæmpelse tæt på kræft Side 26 Ny luft til lungekræftpatienter Hurtige diagnoser redder liv side 6 Når kræft spreder sig side 16 indhold 03 Hvordan kan du hjælpe børn

Læs mere

Livsstil, sundhed og kræft

Livsstil, sundhed og kræft Livsstil, sundhed og kræft Redaktør Per Kim Nielsen Forfattere: Anja Olsen, Anne Tjønneland, Caroline Winkel, Christina Funch Lassen, Christoffer Johansen, Claus Zachariae, Gerda Engholm, Gert Nielsen,

Læs mere

Patientinformation fra Forskningsklinik for Holistisk Medicin og Sexologi ved Søren Ventegodt

Patientinformation fra Forskningsklinik for Holistisk Medicin og Sexologi ved Søren Ventegodt Patientinformation fra Forskningsklinik for Holistisk Medicin og Sexologi ved Søren Ventegodt Forskningscenter for Livskvalitet 2001 1 Indhold 1. Sund levevis og forebyggelse 2. Dit barns trivsel - for

Læs mere

SCIENTOLOGI. Gør verden bedre at leve i

SCIENTOLOGI. Gør verden bedre at leve i SCIENTOLOGI Gør verden bedre at leve i Den anvendte religiøse filosofi, Scientologi, blev grundlagt og udviklet af L. Ron Hubbard, og den tilbyder en præcis vej for alle, så de kan genvinde det sande og

Læs mere

Der eksisterer kun et problem

Der eksisterer kun et problem Der eksisterer kun et problem Jes Dietrich Dette er et lille udsnit fra min bog Hjertet og Solar Plexus. Nogle steder vil der være henvisninger til andre dele af bogen, og andre steder vil du få mest ud

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

Introduktion til Tankefeltterapi

Introduktion til Tankefeltterapi Introduktion til Tankefeltterapi Fakta, selvhjælp og om kurserne Catherina Severin og Henrik Lund OM TANKEFELTTERAPI Tankefeltterapi, eller TFT, er en revolutionerende, sikker, hurtig og kort terapi form,

Læs mere

ACTIVE ADDICTIONS ANONYMOUS DET VILDE LIV

ACTIVE ADDICTIONS ANONYMOUS DET VILDE LIV ACTIVE ADDICTIONS ANONYMOUS DET VILDE LIV 2 ACTIVE ADDICTIONS ANONYMOUS DET VILDE LIV Trettende udgave 2014. Udgivet af: Active Addictions Anonymous World Service Office Gratis Copyright Kunst forside

Læs mere

Kvindelighed. Seksualitet fra første færd

Kvindelighed. Seksualitet fra første færd Kvindelighed Seksualitet fra første færd En pige fødes sexet! Det er måske ikke det første, vi tænker på, når vi betragter en rødmosset nyfødt. Men erkendelsen af, at seksualiteten er til stede fra første

Læs mere

INFORMATION OM FUNKTIONELLE LIDELSER. Når kroppen siger fra

INFORMATION OM FUNKTIONELLE LIDELSER. Når kroppen siger fra INFORMATION OM FUNKTIONELLE LIDELSER Når kroppen siger fra Det ville være nemt, hvis kroppen bare var en maskine 2 Når kroppen siger fra Maven gør ondt. Hovedet er ved at eksplodere. Svimmelheden er næsten

Læs mere

Sarkomer Kræftens Bekæmpelse Strandboulevarden 49 2100 København Ø Telefon 35 25 75 00 www.cancer.dk 2647-2013-1.500

Sarkomer Kræftens Bekæmpelse Strandboulevarden 49 2100 København Ø Telefon 35 25 75 00 www.cancer.dk 2647-2013-1.500 Sarkomer Indhold 2 Indledning 3 Hvad er sarkomer? 6 Hvad er symptomerne på sarkomer? 7 Hvilke undersøgelser skal der til? 10 Hvor syg er jeg? 13 Hvilken behandling findes der? 13 Behandling af bløddelssarkomer

Læs mere

Spørgsmål og svar. til dig, der er ny i fællesskabet. Voksne Børn af Alkoholikere og andre dysfunktionelle familier.

Spørgsmål og svar. til dig, der er ny i fællesskabet. Voksne Børn af Alkoholikere og andre dysfunktionelle familier. Spørgsmål og svar Adult Children of Alcoholics Voksne Børn af Alkoholikere og andre dysfunktionelle familier til dig, der er ny i fællesskabet Genoptryk må kun foretages med henblik på uddeling inden for

Læs mere

Martinus Center Klint. Åndeligt selvmord, Mentale sygdomme 1-4

Martinus Center Klint. Åndeligt selvmord, Mentale sygdomme 1-4 Martinus Center Klint Boggruppen 2015 Uge 2 & 5 Åndeligt selvmord, Mentale sygdomme 1-4 Martinus Institut 1981 Dette kompendium er omfattet af loven om ophavsret og må kun udprintes i enkelte kopier til

Læs mere

Hvilken rolle spiller blodcellerne?

Hvilken rolle spiller blodcellerne? Leukæmi Indhold 2 Indledning 3 Hvad er leukæmi? 6 Hvilke undersøgelser skal der til? 9 De fire overordnede former for leukæmi 10 Akut myeloid leukæmi (AML) 14 Akut lymfatisk leukæmi (ALL) 18 Kronisk myeloid

Læs mere

Genom-undersøgelser. Etiske dilemmaer i diagnostik, i forskning og direkte til forbrugeren. Baggrundsrapport

Genom-undersøgelser. Etiske dilemmaer i diagnostik, i forskning og direkte til forbrugeren. Baggrundsrapport Genom-undersøgelser Etiske dilemmaer i diagnostik, i forskning og direkte til forbrugeren Baggrundsrapport Genom-undersøgelser Etiske dilemmaer i diagnostik, i forskning og direkte til forbrugeren Baggrundsrapport

Læs mere

Landsmøde og generalforsamling Symposium på Rigshospitalet Ophold på Dallund Min behandlingsrejse til Sydindien

Landsmøde og generalforsamling Symposium på Rigshospitalet Ophold på Dallund Min behandlingsrejse til Sydindien kiu-bladet Forår/sommer 2012 årgang 15 KIU Kræft I Underlivet Landsmøde og generalforsamling Symposium på Rigshospitalet Ophold på Dallund Min behandlingsrejse til Sydindien KIU kræft i underlivet PROTEKTOR

Læs mere

FORSKNING. Kræftens Bekæmpelses Årsrapport 2011

FORSKNING. Kræftens Bekæmpelses Årsrapport 2011 FORSKNING for livet Kræftens Bekæmpelses Årsrapport 2011 Kræftens Bekæmpelse Årsrapport 2011 2 Vision og 2015 mål Kræftens Bekæmpelses vision er et liv uden kræft Denne vision nås ved at forebygge, at

Læs mere

Kræft og kræftfremkaldende stoffer

Kræft og kræftfremkaldende stoffer KAPITEL 2 Kræft og kræftfremkaldende stoffer Håkan Wallin Lisbeth E Knudsen Ulla Vogel Peter Møller 64 Kræft og kræftfremkaldende stoffer Kræft og kræftfremkaldende stoffer Kræft forårsaget af påvirkninger

Læs mere

Skabende meditation - for den nye tidsalder 4. år Instruktion 3:6 21. april - 20. juni

Skabende meditation - for den nye tidsalder 4. år Instruktion 3:6 21. april - 20. juni 1 Skabende meditation - for den nye tidsalder 4. år Instruktion 3:6 21. april - 20. juni www.visdomsnettet.dk 2 Indhold Første del: o Blændværk vedr. overlegenhed og selvhævdelse. Positive blændværk Blændværk

Læs mere

Erindringens tale ERINDRINGENS TALE. - Om at se bag illusionerne. af Jes Dietrich

Erindringens tale ERINDRINGENS TALE. - Om at se bag illusionerne. af Jes Dietrich 1 Erindringens tale ERINDRINGENS TALE - Om at se bag illusionerne af Jes Dietrich 2 Copyright 2009 tilhører Jes Dietrich. For mere information eller inspiration, eller for andre bøger af Jes Dietrich,

Læs mere

2 Indledning 3 Hvad er symptomerne på prostatakræft? 5 Hvilke undersøgelser skal der til? 9 Hvor syg er jeg? 11 Hvilken behandling findes der?

2 Indledning 3 Hvad er symptomerne på prostatakræft? 5 Hvilke undersøgelser skal der til? 9 Hvor syg er jeg? 11 Hvilken behandling findes der? Kræft i prostata Indhold 2 Indledning 3 Hvad er symptomerne på prostatakræft? 5 Hvilke undersøgelser skal der til? 9 Hvor syg er jeg? 11 Hvilken behandling findes der? 18 Hvad med min seksualitet? 20 Er

Læs mere

http://www.knowware.dk

http://www.knowware.dk Acrobat Reader: tips... F5/F6 åbner/lukker Bogmærker I Menu AVis sindstiller du, hvordan filen vises på skærmen CTRL+0 = Hele siden CTRL+1 = Originalstørrelse CTRL+2 = Vinduesbredde I samme menu kan du

Læs mere

VEJEN TIL INDRE FRED

VEJEN TIL INDRE FRED VEJEN TIL INDRE FRED Freds Pilgrim VEJEN TIL INDRE FRED Harmoniske principper for menneskelivet VISDOMS BØGERNE Sankt Ansgars Forlag Freds Pilgrim: Vejen til indre Fred Harmoniske principper for menneskelivet.

Læs mere

Hvad er symptomerne på kræft i struben?

Hvad er symptomerne på kræft i struben? Kræft i struben Indhold 2 Indledning 3 Hvad er symptomerne på strubekræft? 4 Hvilke undersøgelser skal der til? 6 Hvor syg er jeg? 8 Hvilken behandling findes der? 12 Hvordan lever jeg som strubeløs (total

Læs mere

De Seks Paramitaer. Belæringer v. Geshe Pema Samten 2. - 3. juni 2007 i Phendeling Center for Tibetansk Buddhisme PHENDELING TRYK

De Seks Paramitaer. Belæringer v. Geshe Pema Samten 2. - 3. juni 2007 i Phendeling Center for Tibetansk Buddhisme PHENDELING TRYK De Seks Paramitaer Belæringer v. Geshe Pema Samten 2. - 3. juni 2007 i Phendeling Center for Tibetansk Buddhisme PHENDELING TRYK Kopiering af denne publikation, eller af dele af den, må kun ske med udgiverens

Læs mere

1. Chockfasen: Hvor alt er kaos, og man har svært ved at se i øjnene, at det, der er sket, er sandt. Denne fase er typisk kortvarig.

1. Chockfasen: Hvor alt er kaos, og man har svært ved at se i øjnene, at det, der er sket, er sandt. Denne fase er typisk kortvarig. Krise Har du været udsat for en begivenhed, der har påvirket dit liv drastisk? Føler du dig overvældet af modsatrettede følelser, af magtesløshed og ude af stand til at finde hoved eller hale på det hele?

Læs mere