Kommunalbestyrelsen - konstituerende møde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommunalbestyrelsen - konstituerende møde"

Transkript

1 Kommunalbestyrelsen - konstituerende møde Referat Dato 02. december 2013 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:00 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen, Michael Seiding Larsen, Brit Skovgaard, Laura Sø, Nina Møhler, Asger Diness Andersen, Jørn Elo Hansen, Kirsten Overgaard, Yvette Espersen, Heino Hahn, John Pawlik, Per Stig Sørensen, Thomas Christfort, Martin Leider Olsen, Mette Høgh Christiansen, Kurt Johansen, Thorbjørn Kolbo, Mikael Smed, Poul A. Larsen, Vibe Bøgvad, Michael Larsen, Birgitte Steen Jørgensen, Else- Marie Langballe Sørensen, Peter E. Jonassen, Tage Vestergaard, Helle Mandrup Tønnesen Yvette Espersen Knud Larsen ledte mødet, idet han var det medlem, der længst har været medlem af Kommunalbestyrelsen. Dagsorden godkendt.

2 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 1. Godkendelse af indkaldelse af stedfortræder Anmeldelse af valggrupper Valg af formand for Kommunalbestyrelsen Valg af 1. og 2. næstformand for Kommunalbestyrelsen Valg af medlemmer til Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Valg af medlemmer til Erhvervsudvalget Valg af medlemmer til Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Valg af medlemmer til Sundheds- og Psykiatriudvalget Valg af medlemmer til Socialudvalget Valg af medlemmer til Børne-, Unge- og Familieudvalget Valg af medlemmer til Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Valg af medlemmer til Teknik- og Miljøudvalget Valg af medlemmer til Beredskabskommissionen Valg af medlemmer til Børn og Unge-udvalget Valg af stedfortræder for borgmesteren i KL's repræsentantskab Valg af stedfortræder for borgmesteren i Kredsråd vedrørende politiets virksomhed Valg af medlemmer til Havnebestyrelsen for Vordingborg Havn Valg af medlemmer til bestyrelsen for Vordingborg Energi Holding A/S Valg af medlemmer til Handicaprådet Valg af medlemmer til Grundlisteudvalget Valg af medlemmer til kommunens 2 hegnssyn Valg af vurderingsmænd - Mark- og vejfredslov Valg af medlemmer til bestyrelsen for Vordingborg Musikskole Valg af medlemmer til bestyrelsen for Vordingborg Ungdomsskole Valg af medlemmer til Distriktsudvalg for Hjemmeværnet - distrikt Storstrømmen Valg af medlemmer til Fredningsnævnet for Sydsjælland, Møn, Lolland og Falster Valg af medlemmer til bestyrelsen for Videnscenter for Specialpædagogik (ViSP) Valg af medlemmer til Ekspropriationskommissionen for Øerne - fast ejendom Valg af medlemmer til Taksationskommissionen for Sjælland - Fast ejendom Valg af medlemmer til Taksationskommissionen for Sydsjælland og Lolland Falster - Vejloven...34

3 31. Valg af medlemmer til Overtaksationskommissionen for Roskilde, Sydsjælland og Lolland-Falster - Vejloven Valg af medlemmer til bestyrelsen for Stege Fjernvarme a.m.b.a Valg af medlemmer til repræsentantskabet for SEAS-NVE A/S Valg af medlemmer til bestyrelsen for E.ON Varme APs Valg af medlemmer til bestyrelsen for Affald Plus I/S Valg af medlemmer til repræsentantskabet for Trafikselskabet Movia Underskriftbemyndigelse Forretningsorden for Kommunalbestyrelsen Valg af delegerede og stedfortrædere til KL's Topmøder Kommunalpolitisk Topmøde Vederlag m.v. for varetagelse af kommunale hverv Godtgørelse til kommunalbestyrelsesmedlemmer Forslag til 1. møde i Kommunalbestyrelsen januar Bilagsoversigt...51 Underskriftsside...52

4 Kommunalbestyrelsen - konstituerende møde Godkendelse af indkaldelse af stedfortræder Sagsnr.: 13/ Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Lov om kommunernes styrelse 15. Styrelsesvedtægt for Vordingborg Kommune 2. Resumé Kommunalbestyrelsen godkendte i møde den 13. juni 2013 forslag om, at der kan indkaldes stedfortræder ved lovligt fravær kortere end 1 måned for så vidt angår Kommunalbestyrelsens møder. Borgmesteren skal indkalde stedfortræderen til det førstkommende kommunalbestyrelsesmøde, når borgmesteren får kendskab til, at et medlem vil være forhindret i at varetage sine kommunale hverv i en forventet periode af mindst 1 måned pga. sin helbredsstilstand, graviditet, barsel eller adoption, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende. Kommunalbestyrelsen har i Styrelsesvedtægten for Vordingborg Kommune 2 truffet beslutning om, at borgmesteren ved et forfald af de grunde, der er nævnte ovenfor, indkalder stedfortræderen, selvom hindringen forventes at være kortere end 1 måned. Til det konstituerende møde den 2. december 2013 har kommunalbestyrelsesmedlem Yvette Espersen meldt afbud på grund af ferie. Gruppeformand Heino Hahn, Dansk Folkeparti har meddelt, at der ønskes indkaldt stedfortræder. 1. suppleant Kim Errebo er indkaldt til at deltage i mødet. Indstilling Borgmesteren indstiller, at det godkendes, at Yvette Espersen har lovligt forfald og at Kim Errebo er indkaldt som rette stedfortræder. Indstillingen tiltrådt. Stedfortræder indtog herefter sin plads. 3

5 Kommunalbestyrelsen - konstituerende møde Anmeldelse af valggrupper Sagsnr.: 13/ Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Lov om kommunernes styrelse 24. stk. 3 Medlemmerne af Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling og de 7 stående udvalg vælges efter forholdstalsvalg. Ifølge den kommunale styrelseslov 24, stk. 3 skal valg til Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling og til de stående udvalg foretages ud fra samme gruppeanmeldelse. Borgmesteren vil på mødet oplyse valggruppernes sammensætning. Knud Larsen oplyste, at der inden mødet var indgivet anmeldelse af valggrupper således: 1. Valggruppe bestående af: Venstre Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti 2. Valggruppe bestående af: Socialdemokratiet Det Radikale Venstre Socialistisk Folkeparti Enhedslisten 4

6 Kommunalbestyrelsen - konstituerende møde Valg af formand for Kommunalbestyrelsen Sagsnr.: 13/ Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Lov om kommunernes styrelse, 6 stk. 2. Styrelsesvedtægt for Vordingborg Kommune 1 stk. 2. På det konstituerende møde vælger Kommunalbestyrelsen sin formand blandt sine medlemmer. Valget ledes at det medlem, der har indkaldt til mødet, hvilket er det kommunalbestyrelsesmedlem, der længst har været medlem af Kommunalbestyrelsen, eller, hvis flere har været medlem lige længe, af det ældste af disse. Ved beregningen af, hvem der længst har været medlem af kommunalbestyrelsen, medregnes medlemskab i tidligere periode Valget af formand sker efter reglerne i styrelseslovens 24, stk. 1 som flertalsvalg og har virkning for Kommunalbestyrelsens funktionsperiode 1/ til 31/ Bo Manderup, Venstre fremsætter forslag således: at Knud Larsen vælges som formand. Else-Marie Langballe Sørensen, Socialistisk Folkeparti fremsætter forslag således: at Martin Leider Olsen vælges som formand. Venstres forslag blev herefter sendt til afstemning. For stemte: 16, bestående af Venstre, Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti Imod stemte: 0 Hverken for eller imod: 13, bestående af Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Radikale Venstre og Socialdemokratiet. Forslaget tiltrådt og Knud Larsen er hermed valgt som formand. SF s forslag er herefter forkastet. 5

7 Kommunalbestyrelsen - konstituerende møde Valg af 1. og 2. næstformand for Kommunalbestyrelsen Sagsnr.: 13/ Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Lov om kommunernes styrelse, 6 stk. 4. Styrelsesvedtægt for Vordingborg Kommune 1 stk. 2 Så snart valget af formand har fundet sted, vælger Kommunalbestyrelsen blandt sine medlemmer en første og anden næstformand til at fungere i formandens forfald. Valget ledes at den nyvalgte formand eller i dennes forfald af det medlem, der har ledet formandsvalget. Valget af næstformænd sker i henhold til styrelseslovens 24 stk. 3 som forholdstalsvalg og har virkning for Kommunalbestyrelsens funktionsperiode 1/ til 31/ Kommunalbestyrelsen vælger en første og en anden næstformand for Kommunalbestyrelsen. Heino Hahn valgt som 1. næstformand. Martin Leider Olsen valgt som 2. næstformand. 6

8 Kommunalbestyrelsen - konstituerende møde Valg af medlemmer til Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Sagsnr.: 13/ Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Område: Fællesskretariatet - Sagsbeh: Rita Stensbjerg Lov om kommunernes Styrelse 17. Styrelsesvedtægt for Vordingborg Kommune 6 og 10. Til varetagelse af den umiddelbare forvaltning af kommunens anliggender nedsættes et økonomiudvalg samt et eller flere udvalg, hvis sammensætning og myndighedsområde fastsættes i styrelsesvedtægten. Udvalgenes medlemstal skal være ulige og kan ikke overstige halvdelen af Kommunalbestyrelsens medlemstal. Valget sker ved forholdstalsvalg jf. styrelseslovens 24, stk. 3. og har virkning for Kommunalbestyrelsens funktionsperiode 1/ til 31/ Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling består af 9 medlemmer og borgmesteren er formand for udvalget. Kommunalbestyrelsen udpeger udover borgmesteren som formand 8 medlemmer til Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling. Forslag: Knud Larsen, Bo Manderup, Thomas Christfort, Heino Hahn, Per Stig Sørensen, Martin Leider Olsen, Else-Marie Langballe Sørensen, Tage Vestergaard og, Birgitte Steen Jørgensen. Følgende blev valgt: Knud Larsen Bo Manderup Thomas Christfort Heino Hahn Per Stig Sørensen Martin Leider Olsen Else-Marie Langballe Sørensen Tage Vestergaard Birgitte Steen Jørgensen 7

9 Kommunalbestyrelsen - konstituerende møde Valg af medlemmer til Erhvervsudvalget Sagsnr.: 13/ Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Lov om kommunernes styrelse 17. Styrelsesvedtægt for Vordingborg Kommune 6 og 13. Til varetagelse af den umiddelbare forvaltning af kommunens anliggender nedsættes et økonomiudvalg samt et eller flere udvalg, hvis sammensætning og myndighedsområde fastsættes i styrelsesvedtægten. Udvalgenes medlemstal skal være ulige og kan ikke overstige halvdelen af Kommunalbestyrelsens medlemstal. Valget sker ved forholdstalsvalg jf. styrelseslovens 24, stk. 3. og har virkning for Kommunalbestyrelsens funktionsperiode 1/ til 31/ Erhvervsudvalget består af 5 medlemmer og vælges af og blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer. Kommunalbestyrelsen udpeger 5 medlemmer til Erhvervsudvalget Forslag: Asger Diness Andersen, Laura Sø, Yvette Espersen, Martin Leider Olsen og Thorbjørn Kolbo udpeges. Følgende blev valgt: Asger Diness Andersen Laura Sø Yvette Espersen Martin Leider Olsen Thorbjørn Kolbo 8

10 Kommunalbestyrelsen - konstituerende møde Valg af medlemmer til Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Sagsnr.: 13/ Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Lov om kommunernes styrelse 17. Styrelsesvedtægt for Vordingborg Kommune 6 og 14. Til varetagelse af den umiddelbare forvaltning af kommunens anliggender nedsættes et økonomiudvalg samt et eller flere udvalg, hvis sammensætning og myndighedsområde fastsættes i styrelsesvedtægten. Udvalgenes medlemstal skal være ulige og kan ikke overstige halvdelen af Kommunalbestyrelsens medlemstal. Valget sker ved forholdstalsvalg jf. styrelseslovens 24, stk. 3. og har virkning for Kommunalbestyrelsens funktionsperiode 1/ til 31/ Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget består af 5 medlemmer valgt af og blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer. Kommunalbestyrelsen udpeger 5 medlemmer til Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget. Forslag: Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen, Jørn Elo Hansen, Mikael Smed og Kurt Johansen udpeges. Følgende blev valgt: Eva Sommer-Madsen Kim Petersen Jørn Elo Hansen Mikael Smed Kurt Johansen 9

11 Kommunalbestyrelsen - konstituerende møde Valg af medlemmer til Sundheds- og Psykiatriudvalget Sagsnr.: 13/ Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Lov om kommunernes styrelse 17. Styrelsesvedtægt for Vordingborg Kommune 6 og 15. il varetagelse af den umiddelbare forvaltning af kommunens anliggender nedsættes et økonomiudvalg samt et eller flere udvalg, hvis sammensætning og myndighedsområde fastsættes i styrelsesvedtægten. Udvalgenes medlemstal skal være ulige og kan ikke overstige halvdelen af Kommunalbestyrelsens medlemstal. Valget sker ved forholdstalsvalg jf. styrelseslovens 24, stk. 3. og har virkning for Kommunalbestyrelsens funktionsperiode 1/ til 31/ Sundheds- og Psykiatriudvalget består af 5 medlemmer og vælges af og blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer. Kommunalbestyrelsen udpeger 5 medlemmer til Sundheds- og Psykiatriudvalget. Forslag: Kim Petersen, Brit Skovgaard, Kirsten Overgaard, Mette Høgh Christiansen og Vibe Bøgvad udpeges. Følgende blev valgt: Kim Petersen Brit Skovgaard Kirsten Overgaard Mette Høgh Christiansen Vibe Bøgvad 10

12 Kommunalbestyrelsen - konstituerende møde Valg af medlemmer til Socialudvalget Sagsnr.: 13/ Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Lov om kommunernes styrelse 17. Styrelsesvedtægt for Vordingborg Kommune 6 og 16. Til varetagelse af den umiddelbare forvaltning af kommunens anliggender nedsættes et økonomiudvalg samt et eller flere udvalg, hvis sammensætning og myndighedsområde fastsættes i styrelsesvedtægten. Udvalgenes medlemstal skal være ulige og kan ikke overstige halvdelen af Kommunalbestyrelsens medlemstal. Valget sker ved forholdstalsvalg jf. styrelseslovens 24, stk. 3. og har virkning for Kommunalbestyrelsens funktionsperiode 1/ til 31/ Socialudvalget består af 5 medlemmer og vælges af og blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer. Kommunalbestyrelsen udpeger 5 medlemmer til Socialudvalget. Forslag: Heino Hahn, Jørn Elo Hansen, Eva Sommer-Madsen, Michael Larsen og Vibe Bøgvad udpeges. Følgende blev valgt: Heino Hahn Jørn Elo Hansen Eva Sommer-Madsen Michael Larsen Vibe Bøgvad 11

13 Kommunalbestyrelsen - konstituerende møde Valg af medlemmer til Børne-, Unge- og Familieudvalget Sagsnr.: 13/ Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Lov om kommunernes styrelse 17. Styrelsesvedtægt for Vordingborg Kommune 6 og 17. Til varetagelse af den umiddelbare forvaltning af kommunens anliggender nedsættes et økonomiudvalg samt et eller flere udvalg, hvis sammensætning og myndighedsområde fastsættes i styrelsesvedtægten. Udvalgenes medlemstal skal være ulige og kan ikke overstige halvdelen af Kommunalbestyrelsens medlemstal. Valget sker ved forholdstalsvalg jf. styrelseslovens 24, stk. 3. og har virkning for Kommunalbestyrelsens funktionsperiode 1/ til 31/ Børne-, Unge- og Familieudvalget består af 7 medlemmer valgt af og blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer. Kommunalbestyrelsen udpeger 7 medlemmer til Børne-, Unge- og Familieudvalget. Forslag: Kirsten Overgaard, Michael S. Larsen, Nina Møhler, Laura Sø, Mette Høgh Christiansen, Helle Mandrup Tønnesen og Birgitte Steen Jørgensen udpeges. Følgende blev valgt: Kirsten Overgaard Michael Seiding Larsen Nina Møhler Laura Sø Mette Høgh Christiansen Helle Mandrup Tønnesen Birgitte Steen Jørgensen 12

14 Kommunalbestyrelsen - konstituerende møde Valg af medlemmer til Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Sagsnr.: 13/ Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Område: Fællessekrretariatet - Sagsbeh: Rita Stensbjerg Lov om kommunernes styrelse 17. Styrelsesvedtægt for Vordingborg Kommune 6 og 18. Til varetagelse af den umiddelbare forvaltning af kommunens anliggender nedsættes et økonomiudvalg samt et eller flere udvalg, hvis sammensætning og myndighedsområde fastsættes i styrelsesvedtægten. Udvalgenes medlemstal skal være ulige og kan ikke overstige halvdelen af Kommunalbestyrelsens medlemstal. Valget sker ved forholdstalsvalg jf. styrelseslovens 24, stk. 3. og har virkning for Kommunalbestyrelsens funktionsperiode 1/ til 31/ Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget består af 5 medlemmer og vælges af og blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer. Kommunalbestyrelsen udpeger 5 medlemmer til Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget. Forslag: John Pawlik, Brit Skovgaard, Michael S. Larsen, Thorbjørn Kolbo og Else-Marie Langballe Sørensen udpeges. Følgende blev valgt: John Pawlik Brit Skovgaard Michael Seiding Larsen Thorbjørn Kolbo Else-Marie Langballe Sørensen 13

15 Kommunalbestyrelsen - konstituerende møde Valg af medlemmer til Teknik- og Miljøudvalget Sagsnr.: 13/ Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Lov om kommunernes styrelse 17. Styrelsesvedtægt for Vordingborg Kommune 6 og 19. Til varetagelse af den umiddelbare forvaltning af kommunens anliggender nedsættes et økonomiudvalg samt et eller flere udvalg, hvis sammensætning og myndighedsområde fastsættes i styrelsesvedtægten. Udvalgenes medlemstal skal være ulige og kan ikke overstige halvdelen af Kommunalbestyrelsens medlemstal. Valget sker ved forholdstalsvalg jf. styrelseslovens 24, stk. 3. og har virkning for Kommunalbestyrelsens funktionsperiode 1/ til 31/ Teknik- og Miljøudvalget består af 7 medlemmer og vælges af og blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer. Kommunalbestyrelsen udpeger 7 medlemmer til Teknik- og Miljøudvalget. Forslag: Thomas Christfort, Asger Diness Andersen, Nina Møhler, Poul A. Larsen, Helle Mandrup Tønnesen, Peter E. Jonassen og Per Stig Sørensen udpeges. Følgende blev valgt: Thomas Christfort Asger Diness Andersen Nina Møhler Poul A Larsen Helle Mandrup Tønnesen Peter E. Jonassen Per Stig Sørensen 14

16 Kommunalbestyrelsen - konstituerende møde Valg af medlemmer til Beredskabskommissionen Sagsnr.: 13/ Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Lov om beredskab 9, jf. lovbekendtgørelse nr. 660 af 10. juni Til at varetage den umiddelbare forvaltning af redningsberedskabet skal kommunalbestyrelsen nedsætte en beredskabskommission. Kommissionen, hvis medlemstal skal være ulige, skal bestå af borgmesteren, der er formand, politidirektøren og et flertal, der ikke behøver at være kommunalbestyrelsesmedlemmer, valgt af kommunalbestyrelsen. Personer, der ikke er medlemmer af Kommunalbestyrelsen kan udpeges som medlemmer af nævnet. Udpegningen har virkning for Kommunalbestyrelsens funktionsperiode 1/ til 31/ Kommunalbestyrelsen udpeger borgmesteren og 3 medlemmer til Beredskabskommissionen. Følgende er valgt: Knud Larsen Bent Maigaard Poul A. Larsen Karin O. Jørgensen 15

17 Kommunalbestyrelsen - konstituerende møde Valg af medlemmer til Børn og Unge-udvalget Sagsnr.: 13/ Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Den sociale retssikkerhedslovs 18-21, jf. lovbekendtgørelse nr. 983 af 8. august 2013 og bekendtgørelse nr af 29. november 2012 om forretningsorden for børn og unge-udvalgene. Kommunalbestyrelsen nedsætter et Børn og Unge-udvalg, der består af tre medlemmer, der vælges af og blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer. Herudover består udvalget af byretsdommeren i retskredsen samt en børnesagkyndig udpeget af Statsforvaltningen. Der udpeges en stedfortræder for hvert medlem. Medlemmer af stående udvalg, der behandler sager og børn og unges sociale forhold, kan ikke vælges som medlemmer eller stedfortrædere til Børn og Unge-udvalget. Kommunalbestyrelsen udpeger 2 medlemmer og 2 stedfortrædere til Børn og Unge-udvalget gældende for Kommunalbestyrelsens funktionsperiode 1/ til 31/ Forslag: Per Stig Sørensen udpeges med xxxxxx som stedfortræder Peter E. Jonassen udpeges med xxxxxx som stedfortræder Følgende er valgt: Medlemmer: Stedfortrædere: Per Stig Sørensen Jørn Elo Hansen Peter E. Jonassen Else-Marie Langballe Sørensen 16

18 Kommunalbestyrelsen - konstituerende møde Valg af stedfortræder for borgmesteren i KL's repræsentantskab Sagsnr.: 13/ Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen KL s love af 2006, 13. KL s repræsentantskab består af borgmestrene i KL s medlemskommuner samt yderligere repræsentanter for de politiske partier og listesamarbejder. De enkelte Kommunalbestyrelser udpeger en stedfortræder for borgmestrene til repræsentantskabet. Udpegningen har virkning for Kommunalbestyrelsens funktionsperiode 1/ til 31/ Kommunalbestyrelsen udpeger blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer en stedfortræder for borgmesteren til KL s repræsentantskab. Heino Hahn valgt som stedfortræder. 17

19 Kommunalbestyrelsen - konstituerende møde Valg af stedfortræder for borgmesteren i Kredsråd vedrørende politiets virksomhed Sagsnr.: 13/ Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Område: Fællessekretariaet - Sagsbeh: Rita Stensbjerg Retsplejelovens , jf. lovbekendtgørelse nr af 24. oktober Kredsrådet består af politidirektøren, der er formand, og borgmestrene i de kommuner, som politikredsen omfatter. Kredsrådet drøfter spørgsmål af almindelig karakter vedrørende politiets virksomhed og organisation i politikredsen samt spørgsmål vedrørende kriminalitetsudviklingen og samarbejdet mellem politiet og lokalsamfundet. Udpegningen har virkning for Kommunalbestyrelsens funktionsperiode 1/ til 31/ Kommunalbestyrelsen vælger blandt kommunalbestyrelsens medlemmer en stedfortræder for borgmesteren til Kredsråd vedrørende politiets virksomhed. Heino Hahn valgt som stedfortræder. 18

20 Kommunalbestyrelsen - konstituerende møde Valg af medlemmer til Havnebestyrelsen for Vordingborg Havn Sagsnr.: 13/ Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Havnelovens 9, jf. lovbekendtgørelse nr. 457 af 23. maj 2012 Vedtægter for Vordingborg Havn godkendt 14. november Havnebestyrelsen for Vordingborg Havn består af 5 medlemmer, hvoraf de 3 udpeges af og blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer og de 2 blandt havnens brugere. Der udpeges stedfortrædere for medlemmerne. Havnens brugere har indstillet: som medlem : som stedfortræder: Knud Rasmussen, DLG, Korndrevet 4, Præstø Roland Gagel, DC Råstoffer A/S, Alslev Strandvej 2 b 4840 Nørre Alslev Udpegningen har virkning for Kommunalbestyrelsens funktionsperiode 1/ til 31/ Kommunalbestyrelsen udpeger to medlemmer og to stedfortrædere blandt havnens brugere. Kommunalbestyrelsen udpeger tre medlemmer og tre stedfortrædere blandt kommunalbestyrelsens medlemmer. Forslag Per Stig Sørensen udpeges med xxxxx som stedfortræder, xxxxxxxxxx (V) udpeges med xxxxxxxx som stedfortræder og xxxxxx udpeges med xxxxx som stedfortræder Repræsentanter for havnens brugere som ovenfor indstillet godkendes. Følgende blev valgt: Blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer: Medlemmer: Stedfortrædere: Per Stig Sørensen John Pawlik Jørn Elo Hansen Nina Møhler Poul A. Larsen Peter E. Jonassen Blandt havnens brugere: Medlemmer: Stedfortrædere: Knud Rasmussen Kim Jørgensen Roland Gagel Claus Berggren 19

21 Kommunalbestyrelsen - konstituerende møde Valg af medlemmer til bestyrelsen for Vordingborg Energi Holding A/S Sagsnr.: 13/ Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Vedtægter for Vordingborg Energi Holding A/S, godkendt 15. august Kommunalbestyrelsen godkendt i møde den 15. februar 2013 ændrede vedtægter for Vordingborg Energi Holding A/S og selskabets datterselskaber. I henhold til disse vedtægter udpeger Kommunalbestyrelsen i alt seks medlemmer til bestyrelsen for Vordingborg Energi Holdning A/S. De fem medlemmer udpeges af og blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer, mens det sjette medlem skal være den til enhver tid værende kommunaldirektør i Vordingborg Kommune. I henhold til de nye vedtægter udpeger Vordingborg Kommune ikke fremover medlemmer til datterselskabers bestyrelser, Disse vælges i stedet på en ekstraordinær generalforsamling, Udpegningen har virkning for Kommunalbestyrelsens funktionsperiode 1/ til 31/ Kommunalbestyrelsen udpeger fem kommunalbestyrelsesmedlemmer samt kommunaldirektøren til bestyrelsen for Vordingborg Energi Holding A/S. Forslag: Thomas Christfort, xxxxx (V), xxxxxxx (O), xxxxxxx of xxxxxxx udpeges. Følgende blev valgt: 1) Thomas Christfort 2) Jørn Elo Hansen 3) Per Stig Sørensen 4) Kurt Johansen 5) Michael Larsen 6) Kommunaldirektøren 20

22 Kommunalbestyrelsen - konstituerende møde Valg af medlemmer til Handicaprådet Sagsnr.: 13/ Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Den sociale retssikkerhedslov 37a, jf. lovbekendtgørelse nr. 983 af 8. august 2013 og bekendtgørelse nr. 772 af 19. juni 2013 om retssikkerhed og administration på det sociale område. Vedtægter for Handicaprådet i Vordingborg Kommune. Handicaprådet sammensættes af fire medlemmer fra handicaporganisationerne i kommunen efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer og fire medlemmer udpeget af og blandt Kommunalbestyrelsen medlemmer. Der udpeges personlige stedfortrædere for medlemmerne. Medlemmerne skal have bopæl i kommunen Handicaprådet sammensættes således, at handicaporganisationernes medlemmer udgør det samme antal som medlemmer udpeget af Kommunalbestyrelsen. Handicaprådet skal endvidere sammensættes således, at medlemmerne repræsenterer forskellige handicapgrupper og forskellige sektorer i kommunen, herunder både voksne og børn med handicap. Danske Handicaporganisationer, Vordingborg indstiller følgende til Handicaprådet: Medlemmer Niels Jørgen Abildgaard (Hjerneskadeforeningen) Strandvænget Vordingborg Susanne Halkvist (Dansk Handicap Forbund) Hørvænget Vordingborg Alf Hansen (Diabetesforeningen) Tværvej Vordingborg Anders J. Andersen (Dansk Handicap Forbund) Keidamsvej Vordingborg Suppleanter Birgit Parkdal (Dansk Handicap Forbund) Pælen 22, Råbylille 4780 Stege Jørgen Nexøe-Larsen (Sind) Knudsskovvej Vordingborg Stella Stengaard (Osteoporoseforeningen) Ibsvej Præstø Winnie Lindner Pedersen (LEV) Skellet Vordingborg Kommunalbestyrelsen vælger fire medlemmer og fire personlige stedfortrædere for disse blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer. Udpegningen har virkning for Kommunalbestyrelsens funktionsperiode 1. januar 2014 til 31. december Forslag xxxxxxxxxx udpeges som medlem med xxxxxxxxxx som personlig stedfortræder xxxxxxxxxx udpeges som medlem med xxxxxxxxxx som personlig stedfortræder xxxxxxxxxx udpeges som medlem med xxxxxxxxxx som personlig stedfortræder xxxxxxxxxx udpeges som medlem med xxxxxxxxxx som personlig stedfortræder, 21

23 Kommunalbestyrelsen - konstituerende møde Medlemmer og suppleanter som indstillet af Danske Handicaporganisationer, Vordingborg godkendes. Følgende blev valgt: Medlemmer: Suppleanter: Laura Sø Jørn Elo Hansen Brit Skovgaard Eva Sommer-Madsen Else-Marie Langballe Sørensen Peter E. Jonassen Vibe Bøgvad Helle Mandrup Tønnesen At medlemmer og suppleanter som indstillet af Danske Handicaporganisationer godkendes. 22

24 Kommunalbestyrelsen - konstituerende møde Valg af medlemmer til Grundlisteudvalget Sagsnr.: 13/ Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Retsplejelovens 72, jf. bekendtgørelse nr af 24. oktober 2012, samt bekendtgørelse nr. 809 af 5. december 1990 om grundlister med senere ændringer. Grundlisteudvalget vælger et antal personer, der må anses som egnede til at virke som domsmænd og nævninger. Til grundlisten udtages en person for hver 300 indbyggere. Der skal tilstræbes en repræsentation af de forskellige aldersklasser af mænd og kvinder og af etniske minoriteter, svarende til deres andel af befolkningen i kommunen. Grundlisteudvalget består af fem medlemmer udpeget af Kommunalbestyrelsen. Personer, der ikke er medlemmer af Kommunalbestyrelsen kan udpeges som medlemmer af udvalget. Udpegningen har virkning for Kommunalbestyrelsens funktionsperiode 1/ til 31/ Kommunalbestyrelsen udpeger fem medlemmer til Grundlisteudvalget. Følgende blev valgt: Medlemmer: Pia Dahl Niels Hagenau Jesper B. Nielsen Janne Gotfredsen Helle Mandrup Tønnesen 23

25 Kommunalbestyrelsen - konstituerende møde Valg af medlemmer til kommunens 2 hegnssyn Sagsnr.: 13/ Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Hegnsloven 27-32, jf. lovbekendtgørelse nr. 59 af 19. januar For hver kommune nedsættes et hegnssyn bestående af 3 medlemmer, at hvilke det ene beskikkes som formand. For hvert medlem beskikkes en personlig suppleant. Om fornødent kan der i en kommune nedsættes 2 eller flere hegnssyn med hvert sit distrikt. Mindst 1 medlem skal være plantningskyndig og 1 medlem bygningskyndig. Personer, der ikke er medlemmer af Kommunalbestyrelsen kan beskikkes som medlemmer af hegnssynet Personer, der er fyldt 60 år, har ikke pligt til at lade sig beskikke. Den som har fungeret som synsmand i en periode, er ikke forpligtet til at modtage beskikkelse før efter udløbet af en ny periode. Udpegningen har virkning for Kommunalbestyrelsens funktionsperiode 1/ til 31/ Kommunalbestyrelsen nedsætter 2 hegnssyn i Vordingborg Kommune. Til hvert hegnssyn beskikkes en formand samt et medlem, der er plantningskyndig og et medlem, der er bygningskyndig. Kommunalbestyrelsen vælger en formand samt to medlemmer til hvert hegnssyn samt personlige suppleanter for de valgte. Følgende blev valgt: Hegnssyn I: Medlemmer Suppleanter: Svend Erik Petersen Per Stig Sørensen Preben Christian Hansen Bygningskyndig og formand Anders Kimer Niels Ole Knudsen Plantekyndig Michael Viborg Nielsen Hegnssyn II: Medlemmer: Suppleanter: Jørgen Egholm Jørgensen Plantekyndig Preben Christian Hansen Formand Svend Erik Petersen Anders Kimer 24

26 Kommunalbestyrelsen - konstituerende møde Niels Brixvold Gorm Scavenius-Jensen Bygningskyndig 25

27 Kommunalbestyrelsen - konstituerende møde Valg af vurderingsmænd - Mark- og vejfredslov Sagsnr.: 13/ Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Mark- og vejfredslovens jr. lovbekendtgørelse nr. 61. af 19. januar Kommunalbestyrelsen beskikker tre vurderingsmænd, af hvilke den ene beskikkes som formand. Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at opgaverne varetages af hegnssynsmændene. Kommunalbestyrelsen besluttede i december 2009, at opgaverne i kommunalbestyrelsesperioden skulle varetages af det nedsatte hegnssyn. Personer, der ikke er medlemmer af Kommunalbestyrelsen kan beskikkes som medlemmer af nævnet. Udpegningen har virkning for Kommunalbestyrelsens funktionsperiode 1/ til 31/ Forslag: Kommunalbestyrelsen beslutter at opgaverne fortsat varetages af de 2 nedsatte hegnssyn. Opgaven varetages af de nedsatte hegnssyn. 26

28 Kommunalbestyrelsen - konstituerende møde Valg af medlemmer til bestyrelsen for Vordingborg Musikskole Sagsnr.: 13/ Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Musiklovens 3a-3b, jf. lovbekendtgørelse nr. 184 af 1. marts 2008 og bekendtgørelse nr. 673 af 14. maj 2013 om musikskoler. Vedtægter for Vordingborg Musikskole. Enhver Kommunalbestyrelse er forpligtet til at drive en musikskole, enten som en kommunal institution eller som en selvejende institution med kommunalt tilskud. Bestyrelsen skal i samarbejde med ledelsen sikre samarbejdet mellem folkeskolen og musikskolen, mellem musikskolen og dens øvrige samarbejdspartnere samt mellem hjemmene og musikskolen. Medlemmer og suppleanter skal udpeges blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer. Udpegningen har virkning for Kommunalbestyrelsens funktionsperiode 1/ til 31/ Kommunalbestyrelsen udpeger blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer to medlemmer og to suppleanter til bestyrelsen for Vordingborg Musikskole. Følgende er valgt: Medlemmer: Suppleanter: Michael Seiding Larsen Kim Petersen Mette Høgh Christiansen Thorbjørn Kolbo 27

29 Kommunalbestyrelsen - konstituerende møde Valg af medlemmer til bestyrelsen for Vordingborg Ungdomsskole Sagsnr.: 13/ Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Ungdomsskolelovens 7-8, jf. lovbekendtgørelse nr. 997 af 8. oktober 2004, og bekendtgørelse nr. 790 af 20. november 1990 om ungdomsskolebestyrelser. Vedtægter for Vordingborg Ungdomsskole. Der oprettes en ungdomsskolebestyrelse ved hver ungdomsskole. Kommunalbestyrelsen fastsætter en beløbsramme for ungdomsskolens virksomhed. Indenfor denne ramme udarbejder ungdomsskolebestyrelsen budget for kommunens ungdomsskolevirksomhed og fastlægger ungdomsskolens indhold og omfang. Kommunalbestyrelsen udpeger to medlemmer og to suppleanter til bestyrelsen for Vordingborg Ungdomsskole. Personer, der ikke er medlem af Kommunalbestyrelsen kan udpeges. Udpegningen har virkning for Kommunalbestyrelsens funktionsperiode 1. januar 2014 til 31. december Forslag xxxxxxxxxx udpeges med xxxxxxx som suppleant xxxxxxxxxx udpeges med xxxxxxx som suppleant Følgende blev valgt: Medlemmer: Brit Skovgaard Vibeke Grønbæk Solbakkevej Vordingborg Personlig stedfortræder: Michael Seiding Larsen Mikael Smed 28

30 Kommunalbestyrelsen - konstituerende møde Valg af medlemmer til Distriktsudvalg for Hjemmeværnet - distrikt Storstrømmen Sagsnr.: 13/ Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Hjemmeværnslovens 7 og 9, jf. lovbekendtgørelse nr. 198 af 9. februar Distriktsudvalgene består af en formand og fire til ti medlemmer, der udpeges for 4 år ad gangen. Formanden udpeges af forsvarsministeren, der også udpeger de øvrige medlemmer efter indstilling fra landets kommuner. De udpegede medlemmer bør ikke have en sådan funktion i hjemmeværnet, at der ved behandling af sager i udvalget kan sættes spørgsmålstegn ved udvalgets habilitet. Endvidere opfordres Kommunalbestyrelsen til at tage hensyn til ligestilling ved udpegning af medlemmer. Indstillingen har virkning for Kommunalbestyrelsens funktionsperiode 1/ til 31/ Kommunalbestyrelsen indstiller et medlem til Distriktsudvalg Storstrømmen. Der forelå forslag til udpegning: Michael Larsen Mette Høgh Christiansen - ligestillingsalternativ 29

31 Kommunalbestyrelsen - konstituerende møde Valg af medlemmer til Fredningsnævnet for Sydsjælland, Møn, Lolland og Falster Sagsnr.: 13/ Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Naturbeskyttelseslovens 35, jf. lovbekendtgørelse nr. 951 af 3. juli Miljøministeren nedsætter to eller tre fredningsnævn i hver region. Nævnenes geografiske område fastlægges af miljøministeren. Fredningsnævnet for Sydsjælland, Møn, Lolland og Falster omfatter Faxe, Guldborgsund, Lolland, Næstved og Vordingborg kommuner. Et fredningsnævn består af en formand, der skal være dommer, et medlem som udpeges af miljøministeren, samt et medlem, der udpeges af hver af de kommunalbestyrelser, som fredningsnævnet omfatter. Det kommunalt udpegede medlem indkaldes i sager der vedrørende fredning i egen kommune. Udpegningen har virkning for Kommunalbestyrelsens funktionsperiode 1/ til 31/ Kommunalbestyrelsen udpeger et medlem og en suppleant til nævnet. Personer, der ikke er medlemmer af Kommunalbestyrelsen kan udpeges til nævnet. Følgende blev valgt: Medlem: Suppleant: Pernille Mantzius Anne Marie Knudsen 30

32 Kommunalbestyrelsen - konstituerende møde Valg af medlemmer til bestyrelsen for Videnscenter for Specialpædagogik (ViSP) Sagsnr.: 13/ Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Vedtægter for Videnscenter for Specialpædagogik (VISP) i Næstved Kommune. I henhold til vedtægter for Videnscenter for Specialpædagogik ViSP består bestyrelsen af en repræsentant fra Næstved Kommune, en repræsentant for hver af de kommuner, som har indgået generel leveringsaftale med ViSP, herunder også Næstved Kommune, to repræsentanter for Danske Handicaporganisationer, en repræsentant for Landsorganisationen, 2 repræsentanter for de ansatte og en repræsentant for deltagerne. Der udpeges suppleanter for repræsentanterne. Da Vordingborg Kommune har indgået leveringsaftale med ViSP udpeger kommunalbestyrelsen et medlem til bestyrelsen og en suppleant. Udpegningen er gældende for Kommunalbestyrelsens funktionsperiode 1. januar 2014 til 31. januar Forslag xxxxx udpeges med xxxxxx som suppleant. Følgende blev valgt: Medlem: Kim Petersen Suppleant: Peter E. Jonassen 31

33 Kommunalbestyrelsen - konstituerende møde Valg af medlemmer til Ekspropriationskommissionen for Øerne - fast ejendom Sagsnr.: 13/ Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Ekspropriationsproceslovens 4-6 og 7a, jfr. Lovbekendtgørelse nr af 20. november 2008 Transportministeren udpeger otte personer, der for en 6-årig periode optages på en liste over statslige medlemmer af ekspropriationskommissionerne. I hver kommune udpeger kommunalbestyrelsen en person for kommunalbestyrelsens funktionsperiode. De kommunale medlemmer optages på lister svarende til kommissariernes forretningsområder. En ekspropriationskommission består af fem medlemmer. Formanden er en af de i lovens 4 nævnte kommissarier ved statens ekspropriationer. Formanden udtager fire medlemmer til behandlingen af sager vedrørende et konkret anlæg, heraf to medlemmer fra en af transportministeriet udfærdiget liste og to medlemmer fra en kommunal liste. Ekspropriationskommissionerne er uafhængige instanser, hvis medlemmer ikke er undergivet instruktionen om den enkelte sags afgørelse, jf. lovens 7 a. Personer, der ikke er medlemmer af Kommunalbestyrelsen kan udpeges som medlemmer ekspropriationskommissionen. Personer, der udpeges af Kommunalbestyrelsen, bør have behørig indsigt i vurdering af ejendomme. Endvidere opfordres Kommunalbestyrelsen til at tage hensyn til ligestilling ved udpegning af medlemmer. Der kan ikke være personsammenfald ved udpegning til liste over medlemmer af Taksationskommissionen for Sjælland, da Ekspropriationskommissionen er 1. instans og Taksationskommissionen er 2. instans i sagsbehandlingen. (sag nr. 29). Udpegningen har virkning for Kommunalbestyrelsens funktionsperiode 1/ til 31/ Kommunalbestyrelsen udpeger en person til optagelse på liste over medlemmer af Ekspropriationskommissionen for Øerne. Ejendomsmægler Michael Stender valgt. 32

34 Kommunalbestyrelsen - konstituerende møde Valg af medlemmer til Taksationskommissionen for Sjælland - Fast ejendom Sagsnr.: 13/ Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Ekspropriationsproceslovens 7 7 a, jf. lovbekendtgørelse nr af 20. november Transportministeren udpeger otte personer, der for en 6-årig periode optages på en liste over statslige medlemmer af taksationskommissionerne. I hver kommune udpeger kommunalbestyrelsen en person. De kommunale medlemmer optages på en liste over medlemmer af den taksationskommission, som omfatter kommunen. En taksationskommission består af fem medlemmer. Formanden, der skal have juridisk kandidateksamen, udnævnes af kongen for en 6-årig periode. Formanden udtager til den enkelte sag fire medlemmer, heraf to medlemmer fra en af transportministeren udfærdiget liste og to medlemmer fra en kommunal liste. Ekspropriationskommissionerne er uafhængige instanser, hvis medlemmer ikke er undergivet instruktionen om den enkelte sags afgørelse. Personer, der ikke er medlemmer af Kommunalbestyrelsen kan udpeges som medlemmer ekspropriationskommissionen Endvidere opfordres Kommunalbestyrelsen til at tage hensyn til ligestilling ved udpegning af medlemmer. Der kan ikke være personsammenfald ved udpegning til liste over medlemmer af Ekspropriationskommissionen for Øerne (sag nr. 28), da Ekspropriationskommissionen er 1. instans og Taksationskommissionen er 2. instans i sagsbehandlingen. Udpegningen har virkning for Kommunalbestyrelsens funktionsperiode 1/ til 31/ Kommunalbestyrelsen udpeger en person til optagelse på liste over medlemmer af Taksationskommissionen for Sjælland. Henning Larsen, Kindvig valgt 33

35 Kommunalbestyrelsen - konstituerende møde Valg af medlemmer til Taksationskommissionen for Sydsjælland og Lolland Falster - Vejloven Sagsnr.: 13/ Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Lov om offentlige veje 57, 58 a og 60, jf. lovbekendtgørelse nr af 3. november Taksationskommissionen består af tre medlemmer. Formanden, der skal have juridisk kandidateksamen, udnævnes af transportministeren for en 6-årig periode. Formanden udtager til den enkelte sag to medlemmer fra en kommunal liste. I hver kommune udpeger Kommunalbestyrelsen to personer til optagelse på en liste over medlemmer af den taksationskommission, der omfatter kommunen. Ekspropriationskommissionerne er uafhængige instanser, hvis medlemmer ikke er undergivet instruktionen om den enkelte sags afgørelse. Personer, der ikke er medlemmer af Kommunalbestyrelsen kan udpeges som medlemmer taksationskommissionen. Ministeriet henleder opmærksomheden på bestemmelserne i vejlovens 60, stk. 2, hvorefter medlemmer, der deltager i behandlingen af en taksations- eller overtaksationssag, ikke må være medlemmer af de vejbestyrelser, dvs. Kommunalbestyrelser, der har truffet beslutning om ekspropriation. Endvidere opfordres Kommunalbestyrelsen til at tage hensyn til ligestilling ved udpegning af medlemmer. Der bør ikke være personsammenfald ved udpegning til liste over medlemmer af Overtaksationskommissionen for Roskilde, Sydsjælland og Lolland Falster, da Taksationskommissionen er 1. instans og overtaksationskommissionen er 2. instans i sagsbehandlingen. (sag nr. 31). Udpegningen har virkning for Kommunalbestyrelsens funktionsperiode 1/ til 31/ Kommunalbestyrelsen udpeger to personer til optagelse på liste over medlemmer af Taksationskommissionen for Sydsjælland og Lolland-Falster. Følgende blev valgt: Medlemmer: Palle Tærsker, Vallebovej 1, Tolstrup, 4735 Mern Michael Juliussen 34

36 Kommunalbestyrelsen - konstituerende møde Valg af medlemmer til Overtaksationskommissionen for Roskilde, Sydsjælland og Lolland-Falster - Vejloven Sagsnr.: 13/ Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Lov om offentlige veje a og 60, jf. lovbekendtgørelse nr af 3. november En overtaksationskommission består af fem medlemmer. Formanden, der skal have juridisk, udnævnes af transportministeren for en 6-årig periode. Regeringen udnævner endvidere to faste medlemmer. Formanden udtager til den enkelte sag yderligere to medlemmer fra en kommunal liste. I hver kommune udpeger Kommunalbestyrelsen en person, der optages på en liste over medlemmer af den overtaksationskommission, der omfatter kommunen. Overtaksationskommissionerne er uafhængige instanser, hvis medlemmer ikke er undergivet instruktionen om den enkelte sags afgørelse. Personer, der ikke er medlemmer af Kommunalbestyrelsen kan udpeges som medlemmer taksationskommissionen. Ministeriet henleder opmærksomheden på bestemmelserne i vejlovens 60, stk. 2, hvorefter medlemmer, der deltager i behandlingen af en taksations- eller overtaksationssag, ikke må være medlemmer af vejbestyrelser, dvs. Kommunalbestyrelser, der har truffet beslutning om ekspropriation. Endvidere opfordres Kommunalbestyrelsen til at tage hensyn til ligestilling ved udpegning af medlemmer. Der bør ikke være personsammenfald ved udpegning til liste over medlemmer af Taksationskommissionen for Sydsjælland og Lolland-Falster (sag nr. 30), da Taksationskommissionen er 1. instans og Overtaksationskommissionen er 2. instans i sagsbehandlingen. Udpegningen har virkning for Kommunalbestyrelsens funktionsperiode 1/ til 31/ Kommunalbestyrelsen udpeger en person til optagelse på liste over medlemmer af Overtaksationskommissionen for Roskilde, Sydsjælland og Lolland-Falster. Følgende blev valgt: Forslag til medlemmer: Anders Stoltenberg Pernille Mantzius ligestillingsalternativ Anders Stoltenberg blev valgt. 35

37 Kommunalbestyrelsen - konstituerende møde Valg af medlemmer til bestyrelsen for Stege Fjernvarme a.m.b.a. Sagsnr.: 13/ Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Vedtægter for Stege Fjernvarme a.m.b.a. senest revideret 25. november Kommunalbestyrelsen udpeger to medlemmer til bestyrelsen for Stege Fjernvarme a.m.b.a.. Personer, der ikke er medlem af Kommunalbestyrelsen kan udpeges til bestyrelsen. Endvidere opfordres Kommunalbestyrelsen til at tage hensyn til ligestilling ved udpegning af medlemmer. Udpegningen har virkning for Kommunalbestyrelsens funktionsperiode 1/ til 31/ Kommunalbestyrelsen udpeger to medlemmer til bestyrelsen for Stege Fjernvarme a.m.b.a.. Følgende blev valgt: Medlemmer: Thorstein Pjetursson Niels Ole Knudsen Ulvshalevej Stege 36

38 Kommunalbestyrelsen - konstituerende møde Valg af medlemmer til repræsentantskabet for SEAS-NVE A/S Sagsnr.: 13/ Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Vedtægter for SEAS-NVE A/S gældende fra 1. januar Kommunalbestyrelsen udpeger en repræsentant til repræsentantskabet for SEAS-NVE A/S. Endvidere opfordres Kommunalbestyrelsen til at tage hensyn til ligestilling ved udpegning af medlemmer. Udpegningen har virkning for Kommunalbestyrelsens funktionsperiode 1/ til 31/ Kommunalbestyrelsen udpeger blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer en repræsentant til repræsentantskabet for SEAS-NVE A/S. Poul A. Larsen blev valgt til repræsentantskabet for SEAS-NVE A/S. 37

39 Kommunalbestyrelsen - konstituerende møde Valg af medlemmer til bestyrelsen for E.ON Varme APs. Sagsnr.: 13/ Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Vedtægter for E.ON Varme APs. I henhold ved vedtægter for E.On Varme udpeger Kommunalbestyrelserne i de varmedistributionsområder, hvor der er flest varmeforbrugere fire medlemmer til bestyrelsen. Medlemmerne udpeges blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer og der vælges suppleanter for de udpegede. E.ON Varme har i brev af 22. november 2013 anmodet om, at Vordingborg Kommune udpeger et medlem og en suppleant til bestyrelsen. Udpegningen er gældende for Kommunalbestyrelsens funktionsperiode 1. januar 2014 til 31. december 2017 Forslag xxxxxxxxxx udpeges med xxxxxx som suppleant. Følgende blev valgt: Medlem: Heino Hahn Suppleant: Tage Vestergaard 38

40 Kommunalbestyrelsen - konstituerende møde Valg af medlemmer til bestyrelsen for Affald Plus I/S Sagsnr.: 13/ Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Vedtægter for Affald Plus I/S. Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 25. juni 2009 fusionen mellem affaldsselskaberne Fasan og Kava, der 1. oktober 2010 blev til Affald Plus I/S. Affald Plus I/S er et fælleskommunal affaldsselskab, der består af Faxe, Næstved, Ringsted, Slagelse, Sorø og Vordingborg kommuner Selskabet ledes af en bestyrelse, der består af 12 medlemmer, hvor hver af de 6 ejerkommuner blandt deres Kommunalbestyrelsesmedlemmer udpeger 2 personer og 2 suppleanter for disse. Endvidere opfordres Kommunalbestyrelsen til at tage hensyn til ligestilling ved udpegning af medlemmer. Udpegningen har virkning for Kommunalbestyrelsens funktionsperiode 1/ til 31/ Kommunalbestyrelsen udpeger blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer 2 repræsentanter og 2 suppleanter til bestyrelsen. Følgende blev valgt: Medlemmer: Jørn Elo Hansen Poul A. Larsen Suppleanter: Asger Diness Andersen Helle Mandrup Tønnesen 39

41 Kommunalbestyrelsen - konstituerende møde Valg af medlemmer til repræsentantskabet for Trafikselskabet Movia Sagsnr.: 13/ Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Lov om trafikselskaber 1, 2 og 5, jf. lovbekendtgørelse nr. 412 af 11. april 2010 og bekendtgørelse nr af 9. oktober 2006 om vedtægter for organisering af trafikselskaber (standardvedtægt) med senere ændringer. Trafikselskabet Movia s repræsentantskab består af 47 medlemmer: et medlem udpeget af og blandt regionsmedlemmer i Region Hovedstaden, et medlem udpeget af og blandt regionsmedlemmer i Region Sjælland og et Kommunalbestyrelsesmedlem udpeget af hver af de 45 deltagende kommuner. Der udpeges suppleanter for medlemmerne. Bestyrelsen for trafikselskabet består af højst 9 medlemmer, et medlem fra Region Hovedstaden og et medlem fra Region Sjælland, et medlem fra den kommune, der yder det største tilskud til trafkselskabets finansiering, pt. Københavns Kommune. De øvrige 44 kommuner i trafikselskabets område udpeger de resterende 6 bestyrelsesmedlemmer. Endvidere opfordres Kommunalbestyrelsen til at tage hensyn til ligestilling ved udpegning af medlemmer. Udpegningen har virkning for Kommunalbestyrelsens funktionsperiode 1/ til 31/ , Vordingborg Kommune udpeger blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer en repræsentant til repræsentantskabet for Trafikselskabet Movia samt en suppleant for denne. Følgende blev valgt: Medlem: Knud Larsen Suppleant: Helle Mandrup Tønnesen 40

42 Kommunalbestyrelsen - konstituerende møde Underskriftbemyndigelse Sagsnr.: 13/ Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Lov om kommunernes styrelse 32., jfr. lovbekendtgørelse nr. 971 af 25. juli Dokumenter vedrørende køb, salg og andre dispositioner over fast ejendom optagelse af lån og påtegnelse af garantiforpligtelser skal underskrives af Kommunalbestyrelsens formand eller næstformand (næstformænd) og en person, der er bemyndiget dertil af Kommunalbestyrelsen. Sædvanligvis bemyndiges kommunens kommunaldirektør og en eller flere af de øvrige ledende embedsmænd i kommune. De udpegede skal være personligt udpegede af Kommunalbestyrelsen, således at deres navne fremgår af beslutningsprotokollen. Kommunalbestyrelsen bemyndiger et antal af kommunens ledende embedsmænd som underskriftsberettigede. Forslag Kommunaldirektør Lau Svendsen-Tune, børne- og kulturdirektør Lisbeth Mogensen, social- og arbejdsmarkedsdirektør Helle Linnet, udviklingsdirektør Torben Gleesborg og sekretariatschef Helle Munk udpeges. Følgende blev valgt som underskriftsberettigede: Kommunaldirektør Lau Svendsen-Tune Børne- og Kulturdirektør Lisbeth Mogensen Social- og Arbejdsmarkedsdirektør Helle Linnet Udviklingsdirektør Torben Gleesborg Sekretariatschef Helle Munk Mødet suspenderet kl Mødet genoptaget kl

43 Kommunalbestyrelsen - konstituerende møde Forretningsorden for Kommunalbestyrelsen Sagsnr.: 13/ Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Lov om kommunernes styrelse, 8-14 I henhold til styrelsesloven skal Kommunalbestyrelsen godkende en forretningsorden for perioden for år 2014 til En forretningsorden indeholder først og fremmest de processuelle regler om kommunalbestyrelsens virksomhed, herunder indkaldelse til møder, vedtagelse af dagsorden, afstemninger m.v. Vedlagte forslag til forretningsorden indeholder følgende: Kommunalbestyrelsens møder Udsendelse af dagsordner og sagernes fremlæggelse Beslutningsdygtighed, mødeledelse og sagernes forelæggelse, Udvalg Medlemmernes deltagelse i forhandlinger og afstemninger, Afstemninger, ændrings- og underændringsforslag Flertalsvalg Forholdstalsvalg Beslutningsprotokol m.v. Spørgsmål vedrørende forretningsordenens forståelse Det bemærkes, at ændringer og tillæg til forretningsorden skal behandles i to ordinære kommunalbestyrelsesmøder. Det bemærkes endvidere, at der i forretningsordenen ikke kan optages bestemmelser, som fraviger almindelige retsgrundsætninger vedrørende kollegiale organers arbejdsform. Endelig indeholder forretningsordenen et forslag til spørgetidsregler. Det har hidtil været således, at borgere på kommunalbestyrelsens møder har mulighed for at fremsætte spørgsmål under punktet spørgetid. Der vedlægges et forslag til spørgetidsregler. Bilag: 1 Åben Bilag - Forretningsorden Kommunalbestyrelsen DOC /13 2 Åben Bilag - Spørgetidsregler DOC /13 Indstilling Kommunaldirektøren indstiller, at vedlagte forslag til forretningsorden og spørgetidsregler for kommunalbestyrelsen gældende fra år 2014 godkendes. Ændringsforslag fra Enhedslisten til punkt 1 i forslag til spørgetidsregler var omdelt inden mødet. 42

Kommunalbestyrelsen. Tillægsreferat

Kommunalbestyrelsen. Tillægsreferat Kommunalbestyrelsen Tillægsreferat Dato 17. december 2015 Mødetidspun kt Sted Medlemmer Fraværende 17:00 Sluttidspunkt 18:50 Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen,

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Tillægsreferat

Kommunalbestyrelsen. Tillægsreferat Kommunalbestyrelsen Tillægsreferat Dato 25. februar 2016 Mødetidspun kt Sted Medlemmer Fraværende 18:00 Sluttidspunkt 19:40 Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen,

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Tillægsreferat

Kommunalbestyrelsen. Tillægsreferat Kommunalbestyrelsen Tillægsreferat Dato 17. december 2015 Mødetidspun kt Sted Medlemmer Fraværende 17:00 Sluttidspunkt 18:50 Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen,

Læs mere

Byrådet 2014. Referat fra møde Onsdag den 4. december 2013 kl. 19.00 i Byrådssalen

Byrådet 2014. Referat fra møde Onsdag den 4. december 2013 kl. 19.00 i Byrådssalen Byrådet 2014 Referat fra møde Onsdag den 4. december 2013 kl. 19.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 19.45 MØDEDELTAGERE John Schmidt Andersen (V) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Emilie

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Byrådet

Referat for ekstraordinært møde Byrådet Referat for ekstraordinært møde : Mandag den 04. januar 2016 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:15 Mødested: Byrådssalen, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Betina Svinggaard (A) Duygu A. Ngotho

Læs mere

Møde tirsdag den 5. december 2006 kl. 20.00 i Struer Grand Hotel Afbud/Fraværende: Hans Hansen

Møde tirsdag den 5. december 2006 kl. 20.00 i Struer Grand Hotel Afbud/Fraværende: Hans Hansen KONSTITUERENDE MØDE REFERAT Møde tirsdag den 5. december 2006 kl. 20.00 i Struer Grand Hotel Afbud/Fraværende: Hans Hansen Mødet hævet kl. Sagsnr. 1. Valg af medlemmer til Økonomi- og Erhvervsudvalg 1

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Tillægsreferat Dato 18. maj 2016 Mødetidspun kt Sted Medlemmer Fraværende 14:00 Sluttidspunkt 16:15 Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Michael Seiding

Læs mere

Udvalg, råd og nævn m.v. som kommunalbestyrelsen udpeger eller indstiller medlemmer til

Udvalg, råd og nævn m.v. som kommunalbestyrelsen udpeger eller indstiller medlemmer til Udvalg, råd og nævn m.v. som kommunalbestyrelsen udpeger eller indstiller medlemmer til Kommunalvalget 2013 Indholdsfortegnelse Udvalg, råd og nævn m.v.... 4 Kapitel I:... 7 Udpegelser og indstillinger,

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Referat Dato 25. februar 2016 Mødetidspun kt Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninge r 17:20 Sluttidspunkt 17:40 Mødelokale 233, Ledelsessekretariatet, Vordingborg

Læs mere

Møde nr.: 1 Mødedato: 15. december 2009 Mødevarighed:

Møde nr.: 1 Mødedato: 15. december 2009 Mødevarighed: REFERAT Byrådet Konstituering Møde nr.: 1 Mødedato: 15. december 2009 Mødevarighed: 18.00-18.25 Fraværende: Mødested: Byrådssalen Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 Valg af borgmester 2 Valg af 1. og

Læs mere

DAGSORDEN. Kommunalbestyrelsen. Møde nr. : Konstituerende møde Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 10. december 2009 Start kl. : Slut kl. : 17.

DAGSORDEN. Kommunalbestyrelsen. Møde nr. : Konstituerende møde Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 10. december 2009 Start kl. : Slut kl. : 17. Kommunalbestyrelsen DAGSORDEN Møde nr. : Konstituerende møde Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 10. december 2009 Start kl. : 17.00 Slut kl. : 17.20 Medlemmer Deltog Medlemmer Deltog Jan Petersen (borgmester)

Læs mere

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 1 TORSDAG DEN 7. DECEMBER 2006, KL. 20.30 PÅ BOGENSE RÅDHUS, BYRÅDSSALEN Kommunalbestyrelsen 7. december 2006 Side: 2 Fraværende: Ingen. Til

Læs mere

UDVALG, RÅD OG NÆVN M.V.

UDVALG, RÅD OG NÆVN M.V. KL SEPTEMBER 2017 UDVALG, RÅD OG NÆVN M.V. JURA OG EU Indholdsfortegnelse Udvalg, råd og nævn m.v.... 4 Kapitel I:... 8 Udpegelser og indstillinger, som kommunalbestyrelsen skal foretage på sit konstituerende

Læs mere

Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat

Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat af møde den 17. februar 2014 kl. 16.00 i Lunden, Rådhuset Medlemmer Gitte Hemmingesen ( ) Morten Fenger ( ) Birgit Mortensen ( ) Hans-Henrik Blom ( )

Læs mere

Kommunalbestyrelsen DAGSORDEN

Kommunalbestyrelsen DAGSORDEN Kommunalbestyrelsen DAGSORDEN Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Tirsdag den 28. november 2017 Start kl.: 17:30 Slut kl.: 20:00 Medlemmer: Fraværende: Jan Petersen (A) Allan Gjersbøl Jørgensen (A) Hans

Læs mere

De udvalg, råd og nævn m.v., som Byrådet skal udpege eller det konstituerende møde

De udvalg, råd og nævn m.v., som Byrådet skal udpege eller det konstituerende møde De udvalg, råd og nævn m.v., som Byrådet skal udpege eller det konstituerende møde indstille medlemmer til på Udvalg, råd, Ikke Økonomiudvalget 4. 5. Anders G. Christensen 6. Nikolaj Per Schøler 7. Kurt

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådets konstituerende møde. Mødedato: Torsdag den 03-12-2009. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådets konstituerende møde. Mødedato: Torsdag den 03-12-2009. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:30 Indholdsfortegnelse Side 1. Valg af Borgmester 3 2. Valg af 1. og 2. viceborgmester 4 3. Fastsættelse af vederlag

Læs mere

Spørgsmål/svar i forbindelse med kommunalbestyrelsens og regionsrådenes konstituering (KRV17)

Spørgsmål/svar i forbindelse med kommunalbestyrelsens og regionsrådenes konstituering (KRV17) Spørgsmål/svar i forbindelse med kommunalbestyrelsens og regionsrådenes konstituering (KRV17) 1) Er en konstitueringsaftale bindende? Nej, en konstitueringsaftale er ikke juridisk bindende og kan ikke

Læs mere

Vedtægter for Handicaprådet. Lovhjemmel

Vedtægter for Handicaprådet. Lovhjemmel Vedtægter for Handicaprådet Lovhjemmel Handicaprådet er oprettet i medfør af kap. 4, 37a, stk. 2-4 i Retssikkerhedsloven (LBK nr. 877 af 03/09/2008) samt Bekendtgørelse om retssikkerhed og administration

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for. Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget. Vordingborg Kommune

FORRETNINGSORDEN. for. Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget. Vordingborg Kommune FORRETNINGSORDEN for Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget i Vordingborg Kommune Godkendt på Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalgets møde den.. 2 Valg til Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 1 Udvalgets

Læs mere

Forretningsorden for KL s bestyrelse

Forretningsorden for KL s bestyrelse Forretningsorden for KL s bestyrelse c KL 2014 Forretningsorden for KL s bestyrelse I henhold til KL loves 7, stk. 3, 4. punktum, fastsættes herved følgende forretningsorden for KL s bestyrelse: 1 Straks

Læs mere

K K R S J Æ L L A N D

K K R S J Æ L L A N D REFERAT 2014 K K R S J Æ L L A N D Dato: 28-01-2014 10:30 Sted: Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted. Mulighed for gruppemøder fra kl. 9.00 Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt

Læs mere

Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune

Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune Hjørring Kommunes handicapråd 1 Handicaprådet i Hjørring Kommune er nedsat efter reglerne i Lov om Retssikkerhed og Administration på det Sociale Område 37

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune Aalestrup Farsø Løgstør Aars

Vesthimmerlands Kommune Aalestrup Farsø Løgstør Aars Vesthimmerlands Kommune Aalestrup Farsø Løgstør Aars BESLUTNINGSPROTOKOL FOR ÅBENT MØDE HANDICAPRÅD ONSDAG DEN 11. MAJ 2006 KL. 15.00 PÅ AARS RÅDHUS, HIMMERLANDSGADE 27, AARS UDVALGSVÆRELSE 3 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Referat Dato 29. oktober 2015 Mødetidspunkt 17:40 Sluttidspunkt 18:00 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 1, Langebæk Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Social- og Indenrigsministeriet har telefonisk besvaret spørgsmål med følgende indhold fra en kommune:

Social- og Indenrigsministeriet har telefonisk besvaret spørgsmål med følgende indhold fra en kommune: Enhed Kommunaljura og Valg Sagsbehandler LBH Koordineret med Sagsnr. 2015-8007 Doknr. 285071 Dato 06-11-2015 Ekstrakt af telefonnotat til besvarelse af en kommunes spørgsmål om økonomiudvalgets sammensætning

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Referat Dato 29. oktober 2015 Mødetidspunkt 17:40 Sluttidspunkt 18:00 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 1, Langebæk Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Dagsorden - Konstituerende møde

Dagsorden - Konstituerende møde Kommunalbestyrelsen Dagsorden - Konstituerende møde Dato: Mandag den 2. december 2013 Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: Kommunalbestyrelsessalen på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv

Læs mere

K K R H O V E D S T A D E N

K K R H O V E D S T A D E N D AG SORDEN TIL KONSTITUERENDE M ØDE 2010 K K R H O V E D S T A D E N Dato: 28. januar 2010 Tidspunkt: 11.00 Sted: KolleKolle Konferencehotel, Frederiksborgvej 105, 3500 Værløse KL s mission Varetage demokratisk

Læs mere

REBILD KOMMUNE FORRETNINGSORDEN

REBILD KOMMUNE FORRETNINGSORDEN REBILD KOMMUNE FORRETNINGSORDEN Udvalget For Kultur og Fritid Forretningsorden for fagudvalgene i Rebild Kommune 1. januar 2018 INDHOLDSFORTEGNELSE Konstituering...3 Udvalgets møder...3 Dagsorden, fremlæggelse...3

Læs mere

Forretningsorden Herlev Kommunalbestyrelse

Forretningsorden Herlev Kommunalbestyrelse Forretningsorden Herlev Kommunalbestyrelse Kommunalbestyrelsens møder 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jfr.

Læs mere

Byrådets repræsentation i bestyrelser, råd mv.

Byrådets repræsentation i bestyrelser, råd mv. 9. november 2014 Gule markeringer = DF repræsentation Byrådets repræsentation i bestyrelser, råd mv. Børn- og Ungeudvalg Formand Steffen Rasmussen (A) med stedfortræder Jens Erik Kistrup (V) med stedfortræder

Læs mere

Forretningsorden for Faxe Byråd

Forretningsorden for Faxe Byråd Forretningsorden for Faxe Byråd 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. lov om kommunernes styrelse 10. Stk. 2. Følgende sager skal medmindre

Læs mere

Peter Lennø (O) Vakant. Ole Stark (V)

Peter Lennø (O) Vakant. Ole Stark (V) Råd, nævn eller kommission Beredskabskommissionen Børne- og Ungeudvalget C4 Foreningen s repræsentantskab C4 Videncenter Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) Udpeget Vakant Susanne Due Kristensen (A), formand

Læs mere

DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 7. januar 2014. Byrådssalen, Torvegade. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:

DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 7. januar 2014. Byrådssalen, Torvegade. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: DAGSORDEN BYRÅDET 2014 Mødedato: 7. januar 2014 Mødested: Byrådssalen, Torvegade Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne Bisgård, Bente Dahl,

Læs mere

Forretningsorden Langeland Kommunalbestyrelse

Forretningsorden Langeland Kommunalbestyrelse Forretningsorden Langeland Kommunalbestyrelse Forretningsorden for Kommunalbestyrelsen i Langeland Kommune Kommunalbestyrelsens møder. 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan

Læs mere

Direktionssekretariatet. Forretningsorden for kommunalbestyrelsen Norddjurs Kommune

Direktionssekretariatet. Forretningsorden for kommunalbestyrelsen Norddjurs Kommune Direktionssekretariatet Forretningsorden for kommunalbestyrelsen Norddjurs Kommune Indholdsfortegnelse. Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse... 1 Beslutningsdygtighed, mødeledelse og sagernes

Læs mere

K K R S Y D D A N M A R K

K K R S Y D D A N M A R K D AG SORDEN TIL KONSTITUERENDE MØDE 2010 K K R S Y D D A N M A R K Dato: 19. januar 2010 Tidspunkt: 10.30 Sted: Fredericia Uddannelsescenter, Mosegårdsvej 2, Fredericia KL s mission Varetage demokratisk

Læs mere

K K R M I D T J Y L L A N D

K K R M I D T J Y L L A N D D AG SORDEN TIL KONSTITUERENDE M ØDE 2010 K K R M I D T J Y L L A N D Dato: 21. januar 2010 Tidspunkt: 10.30 Sted: Scandic Silkeborg, Udgårdsvej 2, 8600 Silkeborg KL s mission Varetage demokratisk styrede

Læs mere

Referat. Møde i Regionsrådet torsdag den 7. december 2017 kl. 18:00 Rådssalen. Deltagere:

Referat. Møde i Regionsrådet torsdag den 7. december 2017 kl. 18:00 Rådssalen. Deltagere: Referat Møde i Regionsrådet 2018-2021 torsdag den 7. december 2017 kl. 18:00 Rådssalen Deltagere: Anders Koefoed Anne Møller Ronex Annemarie Knigge Bodil Sø Brigitte Klintskov Jerkel Bruno Jerup Camilla

Læs mere

Byrådets konstituering. Dagsorden

Byrådets konstituering. Dagsorden Byrådets konstituering Dagsorden Dato: 1 december 2013 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 19:00 Mikael Klitgaard (V) Martin Bech (V) Claus Kongsgaard (V) Lasse Riisgaard (V) Lone Birkmose

Læs mere

Forretningsorden for Handicaprådet

Forretningsorden for Handicaprådet Forretningsorden for Handicaprådet I medfør af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 37a har kommunalbestyrelsen i Tønder Kommune nedsat et handicapråd, og i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Sammenlægningsudvalget 5. december 2005, Kl Møde nr. 1 Byrådssalen på Farum Rådhus

Sammenlægningsudvalget 5. december 2005, Kl Møde nr. 1 Byrådssalen på Farum Rådhus FURESØ KOMMUNE Sammenlægningsudvalget 5. december 2005, Kl. 19.00 Møde nr. 1 Byrådssalen på Farum Rådhus Alle medlemmer mødt REFERAT Indholdsfortegnelse Åben dagsorden Til efterretning 1. Sammenlægningsudvalgets

Læs mere

Møde 8. december 2009 kl. 18:00 i Byrådssalen

Møde 8. december 2009 kl. 18:00 i Byrådssalen Struer Byråd Referat Møde 8. december 2009 kl. 18:00 i Byrådssalen Afbud fra/fraværende: Mødet hævet kl.: 18.35 Pkt. Tekst Side 1 Valg af borgmester 1 2 Valg af 1. viceborgmester 1 3 Valg af 2. viceborgmester

Læs mere

Dagsorden til Kommunalbestyrelsens konstituerende møde. 1. december 2009. i gymnastiksalen på St. Magleby Skole kl. 19.00

Dagsorden til Kommunalbestyrelsens konstituerende møde. 1. december 2009. i gymnastiksalen på St. Magleby Skole kl. 19.00 Dagsorden til Kommunalbestyrelsens konstituerende møde 1. december 2009 i gymnastiksalen på St. Magleby Skole kl. 19.00 Indhold Side Indhold... 1 Side... 1 2.Valg af borgmester for perioden 1.1.2010 31.12.2013...

Læs mere

Kapitel 1 Navn, formål og opgaver.

Kapitel 1 Navn, formål og opgaver. Socialforvaltningen NOTAT Dato: Sagsnr.: 293579 Dok.nr.: 1803883 Vedtægter for Kontaktudvalget for frivilligt socialt arbejde i Københavns Kommune Vedtægterne er vedtaget første gang i Borgerrepræsentationen

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Konstituerende møde

Kommunalbestyrelsen. Konstituerende møde Kommunalbestyrelsen Dagsorden Dato: Tirsdag den 5. december 2017 Mødetidspunkt: 18:00 Konstituerende møde 051217 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: Mødelokale Havet på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv

Læs mere

Byrådet. Dagsorden. Dato: Mandag den 2. december Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Dagsorden. Dato: Mandag den 2. december Mødetidspunkt: 18:00 Dagsorden Dato: Mandag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Anne Mette Bak (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Ekrem Günbulut (A), Flemming Andersen (V), Flemming Hansen

Læs mere

Referat Ordinært møde

Referat Ordinært møde Vordingborg Kommune Handicaprådet Referat Ordinært møde Dato: Mandag den 24. februar 2014 Tidspunkt: kl. 18.30-21.00 Sted: Mødelokale 2 Vordingborg Rådhus Deltagere: Anders J. Andersen, Else-Marie Sørensen,

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 29. august 2014 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 18:04 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

Møde nr.: 5 Mødedato: 15. maj 2012 Mødetid: Mødested: Byrådssalen

Møde nr.: 5 Mødedato: 15. maj 2012 Mødetid: Mødested: Byrådssalen Dagsorden Byråd Møde nr.: 5 Mødedato: 15. maj 2012 Mødetid: 17.00 Mødested: Byrådssalen Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK Indtræden af stedfortræder 2 ØK Valg af borgmester 3 ØK Valg af 2. viceborgmester

Læs mere

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 TORSDAG DEN 5. JANUAR 2006, KL. 19.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, RÅDSSALEN Sammenlægningsudvalget 5. januar 2006 Side: 8 Fraværende: Tessa Gjødesen,

Læs mere

Oversigt over vederlag til poster udpeget af Byrådet i Syddjurs Kommune

Oversigt over vederlag til poster udpeget af Byrådet i Syddjurs Kommune of 5 Oversigt over vederlag til poster udpeget af Byrådet i Syddjurs Kommune Nedenstående oversigt indeholder samtlige udpegninger/indstillinger, som indgår i byrådets konstituering. En række poster besættes

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR REBILD BYRÅD 1. januar 2007

FORRETNINGSORDEN FOR REBILD BYRÅD 1. januar 2007 FORRETNINGSORDEN FOR REBILD BYRÅD 1. januar 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE Byrådets møder... 3 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse.... 3 Beslutningsdygtighed, mødeledelse og sagernes forelæggelse....

Læs mere

Oversigt over vederlag til poster udpeget af Byrådet i Syddjurs Kommune

Oversigt over vederlag til poster udpeget af Byrådet i Syddjurs Kommune 1 of 5 Oversigt over vederlag til poster udpeget af Byrådet i Syddjurs Kommune Nedenstående oversigt indeholder samtlige udpegninger/indstillinger, som indgår i byrådets konstituering. En række poster

Læs mere

Byrådet. Referat. Dato: Mandag den 2. december Mødetid: 18:00-18:15

Byrådet. Referat. Dato: Mandag den 2. december Mødetid: 18:00-18:15 Referat Dato: Mandag den Mødetid: 18:00-18:15 Mødelokale: Byrådssal Medlemmer: Anne Mette Bak (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Ekrem Günbulut (A), Flemming Andersen (V), Flemming Hansen

Læs mere

VEDTÆGT FOR DRAGØR KOMMUNES FOLKEOPLYSNINGSUDVALG

VEDTÆGT FOR DRAGØR KOMMUNES FOLKEOPLYSNINGSUDVALG VEDTÆGT FOR DRAGØR KOMMUNES FOLKEOPLYSNINGSUDVALG Nedsat iht. Lovbekendtgørelse nr. 924 af 5. oktober 2000 om støtte til folkeoplysning. I henhold til kapitel 9 i lovbekendtgørelse nr. 535 af 14. juni

Læs mere

Forretningsorden for Roskilde Byråd. Byrådets møder.

Forretningsorden for Roskilde Byråd. Byrådets møder. Forretningsorden for Roskilde Byråd Byrådets møder. 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jfr. lov om kommunernes styrelse 10. Stk. 2.

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Tillægsreferat Dato 09. december 2015 Mødetidspun kt Sted Medlemmer Fraværende 15:30 Sluttidspunkt 17:50 Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup,

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 15. januar 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 15. januar 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 15. januar 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Orientering om Midttrafik

Læs mere

Forretningsorden. for. Fredensborg Byråd

Forretningsorden. for. Fredensborg Byråd Forretningsorden for Fredensborg Byråd 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog beslutte at behandle enkelte sager for lukkede døre. Stk. 2. Byrådet behandler følgende sager for lukkede døre, medmindre

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for Thisted Kommunalbestyrelse

FORRETNINGSORDEN. for Thisted Kommunalbestyrelse FORRETNINGSORDEN for Thisted Kommunalbestyrelse Marts 2015 Dok. 1896067 2 Indholdsfortegnelse Side Kommunalbestyrelsens møder ------------------------------------------------------------ 4 Udsendelse af

Læs mere

REFERAT I/S RENO-NORD BESTYRELSEN. Mødet mandag den 3. februar 2014 kl. 10.00. Bestyrelsesmøde den 3. februar 2014

REFERAT I/S RENO-NORD BESTYRELSEN. Mødet mandag den 3. februar 2014 kl. 10.00. Bestyrelsesmøde den 3. februar 2014 I/S RENO-NORD BESTYRELSEN Mødet mandag den 3. februar 2014 kl. 10.00 REFERAT Bestyrelsesmøde den 3. februar 2014 I/S Reno-Nord Troensevej 2 9220 Aalborg Øst Telefon 98 15 65 66 Telefax 98 15 17 97 E-mail

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Referat Dato 30. september 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 17:00 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Børne-, Unge- og Familieudvalget

Børne-, Unge- og Familieudvalget Børne-, Unge- og Familieudvalget Tillægsreferat Dato 27. september 2016 Mødetidspun kt Sted Medlemmer Fraværende 17:00 Sluttidspunkt 20:15 Mødelokale 233 - Vordingborg Rådhus Kirsten Overgaard (formand),

Læs mere

Referat Byrådet 2014-2017

Referat Byrådet 2014-2017 Referat 2014-2017 : Onsdag den 04. december 2013 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:30 Mødested: Byrådssalen, Rådhuset Bemærkninger: Konstituerende møde : Benedikte Kiær (C) Betina Svinggaard

Læs mere

Vedtægt for Holstebro Handicapråd

Vedtægt for Holstebro Handicapråd Ajurført d. 10.06.2014 Vedtægt for Holstebro Handicapråd 01 Navn Navnet er Holstebro Handicapråd. Rådets hjemsted er Holstebro Kommune. 02 Lovgrundlag Rådet er oprettet i medfør af 37a i Lov om retssikkerhed

Læs mere

Frederikssund Kommunes politiske deltagelse i udvalg, råd og nævn

Frederikssund Kommunes politiske deltagelse i udvalg, råd og nævn Frederikssund Kommunes politiske deltagelse i udvalg, råd og nævn Senest revideret 8. Januar 2016 Bedømmelseskomité Bygningspræmiering Knud B. Christoffersen (A) Bevillingsnævn Tina Tving Stauning (A)

Læs mere

Notat. Sammenfatning. Sagens baggrund

Notat. Sammenfatning. Sagens baggrund Notat Vedrørende: Notat om forslag til ændringer i Styrelsesvedtægten Sagsnavn: Klage fra Bjarne Overmark til Statsforvaltningen over Venstre og Dansk Folkepartis vedr. strukturændringer Sagsnummer: 00.01.00-K02-5-15

Læs mere

Kommunalbestyrelsens konstituerende møde

Kommunalbestyrelsens konstituerende møde Kommunalbestyrelsens konstituerende møde Referat Dato: Tirsdag den 03. december 2013 Mødetidspunkt: 19:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud fra: I gymnastiksalen på St. Magleby Skole Kirkevej Allan Holst (A),

Læs mere

vælges af Byrådet Økonomiudvalget Styrelsesvedtægtens 10 Borgmesteren + 6 Alle Viser udvalg i henhold

vælges af Byrådet Økonomiudvalget Styrelsesvedtægtens 10 Borgmesteren + 6 Alle Viser udvalg i henhold Udpeges af Byrådet på det konstituerende møde: Økonomiudvalget, de stående udvalg samt Børn- og Ungeudvalget Hjemmel Antal der skal vælges af Byrådet Heraf byrådsmedlemmer Bemærkninger Vederlag Økonomiudvalget

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat. Dato: Mandag den 20. september 2010. Mødetidspunkt: 07:00. Hvidovrevej 278

Kommunalbestyrelsen. Referat. Dato: Mandag den 20. september 2010. Mødetidspunkt: 07:00. Hvidovrevej 278 Referat Dato: Mandag den 20. september 2010 Mødetidspunkt: 07:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: KB-Salen Hvidovrevej 278 Milton Graff Pedersen, Helle Adelborg, Finn Gerdes, Niels Ulsing, Katrine Høybye

Læs mere

Regulativ for Lokaludvalg i Københavns Kommune

Regulativ for Lokaludvalg i Københavns Kommune Regulativ for Lokaludvalg i Københavns Kommune Opgaver til selvstændig opgavevaretagelse 1. I henhold til 65d, stk. 2, nr. 10, i lov om kommunernes styrelse henlægger Københavns Borgerrepræsentation følgende

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Byrådets møder Side 3. Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse Side 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Byrådets møder Side 3. Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse Side 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Byrådets møder Side 3 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse Side 3 Beslutningdygtighed, mødeledelse og sagernes forelæggelse Side 3 Underudvalg Side 4 Medlemmernes deltagelse

Læs mere

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget Published on www.ballerup.dk (https://ballerup.dk) Hjem > Økonomiudvalget - 19-12-2016 Økonomiudvalget - 19-12-2016 19.12.2016 kl. 16:45 Mødecenter C, Lokale 29 på Ballerup Rådhus Deltagere Jesper Würtzen

Læs mere

Forretningsorden for Thisted Byråd

Forretningsorden for Thisted Byråd Forretningsorden for Thisted Byråd Side 0 Indholdsfortegnelse Byrådets møder --------------------------------------------------------- 3 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse -- 4 Side Beslutningsdygtighed,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 7. april 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Dagsorden Dato: Torsdag den 16-august-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 09.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. Bestyrelsen for Professionshøjskolen UCC

FORRETNINGSORDEN. Bestyrelsen for Professionshøjskolen UCC FORRETNINGSORDEN Bestyrelsen for Professionshøjskolen UCC FORRETNINGSORDEN Bestyrelsen for Professionshøjskolen UCC Forretningsorden for Professionshøjskolen UCC's bestyrelse I medfør af 14 i vedtægt for

Læs mere

Vedtægt. for. Folkeoplysningsudvalget. Assens Kommune

Vedtægt. for. Folkeoplysningsudvalget. Assens Kommune Vedtægt for Folkeoplysningsudvalget i Assens Kommune 1. Formål med folkeoplysning. Stk. 1. Med respekt for forskellige holdninger at sikre offentligt tilskud med videre til den frie folkeoplysende virksomhed,

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 23. september 2013 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 17:40 Sted Gåsetårnskolen, Iselinge afdeling Chr. Richardtsvej 33, Vordingborg Medlemmer Birthe Helth,

Læs mere

Frederikssund Kommunes politiske deltagelse i udvalg, råd og nævn

Frederikssund Kommunes politiske deltagelse i udvalg, råd og nævn Frederikssund Kommunes politiske deltagelse i udvalg, råd og nævn Senest revideret 6. November 2017 Bedømmelseskomité Bygningspræmiering Bevillingsnævn Kasper Andersen (O) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V)

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR GENTOFTE KOMMUNE 2015

STYRELSESVEDTÆGT FOR GENTOFTE KOMMUNE 2015 STYRELSESVEDTÆGT FOR GENTOFTE KOMMUNE 2015 INDLEDNING Kommunalbestyrelsen har det overordnede ansvar for ledelse og styring af Gentofte Kommune. Gentofte Kommunalbestyrelse har besluttet en politisk organisering

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD I GENTOFTE KOMMUNE. Kapitel 1. Det Lokale Beskæftigelsesråds formål og opgaver

FORRETNINGSORDEN FOR DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD I GENTOFTE KOMMUNE. Kapitel 1. Det Lokale Beskæftigelsesråds formål og opgaver FORRETNINGSORDEN FOR DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD I GENTOFTE KOMMUNE Kapitel 1 Det Lokale Beskæftigelsesråds formål og opgaver 1. Det Lokale Beskæftigelsesråd skal rådgive kommunen og skal samordne og

Læs mere

KANUKOKA s vedtægter

KANUKOKA s vedtægter KANUKOKA s vedtægter Navn, formål og hjemsted 1. Foreningens navn er KANUKOKA med binavn De grønlandske kommuners Landsforening. Foreningens formål er at varetage kommunernes fælles og almindelige interesser,

Læs mere

VEDTÆGT FOR FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET I NORDFYNS KOMMUNE

VEDTÆGT FOR FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET I NORDFYNS KOMMUNE VEDTÆGT FOR FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET I NORDFYNS KOMMUNE KAPITEL 1 Kommunalbestyrelsen 1 I henhold til 35, stk. 2 i Folkeoplysningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juni 2011 nedsætter Nordfyns

Læs mere

Kommunalbestyrelsen REFERAT

Kommunalbestyrelsen REFERAT Kommunalbestyrelsen REFERAT Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Onsdag den 11. december 2013 Start kl.: 17:30 Slut kl.: 18:05 Medlemmer: Jan Petersen (A) Allan Gjersbøl Jørgensen (A) Hans Fisker Jensen

Læs mere

Møn kommunes uddannelsesfond. Resultatopgørelse 2010

Møn kommunes uddannelsesfond. Resultatopgørelse 2010 Resultatopgørelse 2010 Ordinære indtægter Udbytte 13.415,90 Renter Bankindestående 9,61 Ordinære indtægter i alt 13.425,51 Administrations omkostninger: Honorar til Danske forvaltning -625,00 Gebyrer Administrations

Læs mere

Valg af valgbestyrelse, valgstyrere, valgstyrerformænd og tilforordnede vælgere til de kommunale valg den 20. november 2001

Valg af valgbestyrelse, valgstyrere, valgstyrerformænd og tilforordnede vælgere til de kommunale valg den 20. november 2001 Pkt.nr. 9 Valg af valgbestyrelse, valgstyrere, valgstyrerformænd og tilforordnede vælgere til de kommunale valg den 20. november 2001 315905 Indstilling: Det indstilles til Kommunalbestyrelsen 1. at vælge

Læs mere

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 1. marts Dagsordenspunkt: Forretningsorden for bestyrelsen.

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 1. marts Dagsordenspunkt: Forretningsorden for bestyrelsen. Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 1. marts 2007 Punkt. 3 Dagsordenspunkt: Forretningsorden for bestyrelsen. Sagsfremstilling: Bestyrelsens forretningsorden fastsættes i

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Hvidovre Ungdomsskole Vedtaget af Kommunalbestyrelsen xx.xx. 201x 1

Styrelsesvedtægt for Hvidovre Ungdomsskole Vedtaget af Kommunalbestyrelsen xx.xx. 201x 1 Styrelsesvedtægt for Hvidovre Ungdomsskole Vedtaget af Kommunalbestyrelsen xx.xx. 201x 1 Indhold Kapitel 1: Kommunalbestyrelsen fastlægger mål og rammer for ungdomsskolen... 2 Kapitel 2: Ungdomsskolebestyrelsens

Læs mere

Frederikssund Kommunes politiske deltagelse i udvalg, råd og nævn

Frederikssund Kommunes politiske deltagelse i udvalg, råd og nævn Frederikssund Kommunes politiske deltagelse i udvalg, råd og nævn Senest revideret 20. December 2016 Bedømmelseskomité Bygningspræmiering Bevillingsnævn Kasper Andersen (O) Anne-Mette Risgaard Schmidt

Læs mere

Forretningsorden. for. Nærdemokratiudvalget

Forretningsorden. for. Nærdemokratiudvalget Forretningsorden for Nærdemokratiudvalget Nærdemokratiudvalget er nedsat under Økonomi- og Erhvervsudvalget i henhold til 10, stk. 10, nr. 3 i Styrelsesvedtægt for Silkeborg Kommune, jfr. Styrelseslovens

Læs mere

Forretningsorden for Hørsholm Kommune

Forretningsorden for Hørsholm Kommune Forretningsorden for Hørsholm Kommune November 2001 Indholdsfortegnelse 1 Kapitel I... 1 1.1 Kommunalbestyrelsens møder... 1 2 Kapitel II... 1 2.1 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse... 1

Læs mere

Forretningsorden. For. Kommunalbestyrelsen. i Lejre Kommune

Forretningsorden. For. Kommunalbestyrelsen. i Lejre Kommune Forretningsorden For Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune Kommunalbestyrelsens møder. 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ODSHERRED BYRÅD

FORRETNINGSORDEN FOR ODSHERRED BYRÅD BORGMESTERSEKRETARIATET FORRETNINGSORDEN FOR ODSHERRED BYRÅD GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007 Byrådets møder 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede

Læs mere

Assens Byråds Forretningsorden

Assens Byråds Forretningsorden Assens Byråds Forretningsorden Forretningsorden Assens Byråd 2014 Forretningsorden for Assens Byråd Byrådets møder. 1 Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles

Læs mere

FORRETNINGSORDEN for RUDERSDAL KOMMUNE

FORRETNINGSORDEN for RUDERSDAL KOMMUNE FORRETNINGSORDEN for RUDERSDAL KOMMUNE Kommunalbestyrelsens møder 1. Stk. 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre.

Læs mere

Forretningsorden for Næstved Byråd

Forretningsorden for Næstved Byråd Forretningsorden for Næstved Byråd Byrådets møder 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. kommunestyrelsesloven 10. Stk. 2. Følgende

Læs mere

K K R S J Æ L L A N D

K K R S J Æ L L A N D REFERAT AF KONSTITUERENDE MØDE 2010 K K R S J Æ L L A N D Dato: 25. januar 2010 Tidspunkt: 10.30 Sted: Scandic Ringsted, Nørretorv 57, 4100 Ringsted KL s mission Varetage demokratisk styrede kommuners

Læs mere