TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget"

Transkript

1 TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 31. oktober 2016 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Hovedbiblioteket, møderum 6 Medlemmer: Afbud: Einer Lyduch, Elise Andersen, Frants Nielsen, Heidi Ladegaard, Jan R. Jakobsen, Louis Hjelmsø, Paw Karslund, Vibeke Rasmussen, Winnie Sørensen Einer Lyduch

2 Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Godkendelse af dagsorden Meddelelser Ansøgning om tilskud for 2016 til Foreningen Norden Kommunalt partnerskab vedr. Ishockey VM Kommunens kunstsamling, justeret placering Tårnby Kommunebibliotekers deltagelse i national bruger- og benchmarksundersøgelse på folkebiblioteksområdet Orientering om status på caféen på Tårnby Hovedbibliotek Eventuelt...12 Bilagsoversigt

3 Kultur- og Fritidsudvalget d Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: 16/21318 Sagsansvarlig: cpl.hb.uk Fraværende: Afbud: Einer Lyduch RESUMÉ Godkendelse af dagsorden til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget: 1. At dagsorden til udvalgets møde den godkendes. BESLUTNING I KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET DEN Tiltrådt. 2

4 Kultur- og Fritidsudvalget d Meddelelser Åben sag Sagsnr.: 16/21318 Sagsansvarlig: cpl.hb.uk Fraværende: Afbud: Einer Lyduch RESUMÉ a. Referat fra Kastrupgårdsamlingens bestyrelsesmøde den 12. september 2016 b. Plyssen, Guide, oktober 2016 c. Kulturhuset Kastrup Bio, program september-november 2016 d. Årsregnskab for Amagerteatret e. Nyhedsbrev Fælleskontoret, oktober 2016 f. Nyhedsbrev KulturERhverv, oktober 2016 g. Dansk Handicap Idræts-forbund, Den fælles kommunale idrætsfolder h. Dansk Handicap Idræts-forbund. Igangværende og kommende aktiviteter i sæsonen 2016/17 INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget: 1. At meddelelserne a h tages til efterretning /MSV BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Referat fra Kastrupgårdsamlingens bestyrelsesmøde den /16 september Åben Plyssen, Guide oktober /16 3 Åben Kulturhuset Kastrup Bio, program sept - nov /16 4 Åben Årsregnskab for Amagerteatret juli juni /16 5 Åben Nyhedsbrev Fælleskontoret, oktober /16 6 Åben Nyhedsbrev, KulturERhverv oktober /16 7 Åben Dansk Handicap Idræts-forbund: Den fælles kommunale /16 idrætsfolder Åben Dansk Handicap Idræts-forbund. Igangværende og kommende /16 3

5 Kultur- og Fritidsudvalget d aktiviteter i sæsonen 2016/17 BESLUTNING I KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET DEN Tiltrådt. 4

6 Kultur- og Fritidsudvalget d Ansøgning om tilskud for 2016 til Foreningen Norden Åben sag Sagsnr.: 16/29629 Sagsansvarlig: cpl.hb.uk Fraværende: Afbud: Einer Lyduch RESUMÉ Foreningen Norden søger tilskud for 2016 svarende til det tilskud som foreningen gennem en årrække har fået til nordiske aktiviteter og arrangementer. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Foreningen afholder dels offentlige arrangementer som er gratis og hvor alle borgere i Tårnby er velkomne, og dels medlemsaktiviteter med rejser, foredrag og informationsmøder. Foreningen yder ikke tilskud til rejser. Et eventuelt tilskud vil dække arrangementer, samt indgå i buffer til uventede udgifter i forbindelse med aktiviteter. ØKONOMI Foreningens årsregnskab for 2015 viser et overskud på kr. og foreningen havde pr. 1. januar 2016 aktiver for ,48 kr. Et evt. tilskud på i alt kr. i lighed med tidligere år, kan afholdes over kontoen Tilskud til nordiske dage. Med udgangspunkt i udvalgets normale bevillingspraksis resterer der p.t kr. på denne konto. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget, 1. At der bevilges et tilskud på kr. som ansøgt idet udgiften afholdes over kontoen Tilskud til nordiske dage. Fremadrettet ønsker udvalget en er redegørelse for hvorledes midlernes tænkes anvendt også sammenholdt med foreningens aktiver. /MSV BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Ansøgning om tilskud for 2016 til Foreningen Norden i Tårnby /16 2 Åben Årsregnskab 2015, Foreningen Norden /16 3 Åben Status pr /16 5

7 Kultur- og Fritidsudvalget d BESLUTNING I KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET DEN Ansøgningen imødekommes ikke. Begrundelsen er dels at foreningen har en stor egenkapital, dels at der mangler et konkret formål i form af arrangementer eller andre aktiviteter. 6

8 Kultur- og Fritidsudvalget d Kommunalt partnerskab vedr. Ishockey VM 2016 Åben sag Sagsnr.: 16/30300 Sagsansvarlig: JNL.HB.UK Fraværende: Afbud: Einer Lyduch RESUMÉ Der er modtaget henvendelse fra Danmarks Ishockey Union, der ønsker en drøftelse vedr. Tårnby Kommunes eventuelle partnerskab i forbindelse med Ishockey VM i Der henvises til skrivelse fra Danmarks Ishockey Union, se bilag 1. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Nedenstående er kopieret fra skrivelsen fra Danmarks Ishockey Union: Ishockey VM 2018 bliver afviklet fra den 4. til den 20. maj 2018 med København og Herning som værtsbyer. Begivenheden tiltrækker verdens 16 bedste ishockeynationer, hvor de toneangivende lande inden for sporten er USA, Rusland, Canada, Finland, Sverige og Tjekkiet. Holdene ankommer den 1. maj hvor træningshallen skal være klar. Foruden at lægge is til holdenes træning, vil træningshallen i hele perioden blive benyttet af internationale medier til interviews mv. af de deltagende spillere, trænere og ledere. I Herning vil KVIK Hockey Arena blive benyttet som træningshal. I København vil arrangørerne indgå i dialog med tre mulige partnerskabskommuner omkring benyttelse af deres respektive ishal som træningshal. Disse kommuner er Hvidovre, Rødovre og Tårnby, som hver især råder over velegnede ishaller. Arrangøren står for bustransport af holdene mellem arenaer/hoteller og træningshaller. Arrangørerne vil i København indgå partnerskab med den kommune, som ud fra en samlet betragtning kan tilbyde den mest optimale løsning vedrørende træningshallen. Der vil blive lagt særlig vægt på faktorer som: træningshallens beskaffenhed/standard (inkl. omklædningsrum) faciliteter for pressefolk rådighedsperiode økonomi og dækning af udgifter til træningshal, drift mv. øvrige samarbejdsflader Efter nærmere aftale vil der under VM-turneringen blive afholdt VIP-arrangementer, middage, receptioner mv., hvor det vil være ønskværdigt med deltagelse af politikere og embedsfolk fra de kommuner, der indgår i partnerskab omkring træningshaller. Arrangørerne vil tage initiativ til at planlægge dette i detaljer med kommunens administration, efterhånden som de konkrete arrangementer bliver fastlagt. Arrangøren af eventen er desuden positivt indstillet over for at medvirke til samarbejde omkring såkaldte outreach-aktiviteter med fokus på kommunens ishockeyklubber. 7

9 Kultur- og Fritidsudvalget d Desuden kan der indgås samarbejde omkring et muligt skoleprojekt til gennemførelse i samarbejde med den pågældende Skoleforvaltning. ØKONOMI Udgiften for Tårnby Kommune vurderes at blive i størrelsesordenen kr. Der er tale om udgifter til is og varme (op mod kr.) samt personaleudgifter med videre. Inden en eventuel forhandling vil det blive undersøgt om Amar Jets vil gå med som partner med en potentiel reduktion af personaleudgifterne til følge. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget, 1. at det drøftes om forvaltningen skal gå i dialog med Danmarks Ishockeyunion med henblik på en partnerskabsaftale i forbindelse med VM 2018 som beskrevet /MSV BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Kommunalt partnerskab Tårnby om træningshal til Ishockey VM /16 BESLUTNING I KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET DEN Forvaltningen kan gå i dialog med Dansk Ishockeyunion med henblik på et potentielt partnerskab i forbindelse med VM

10 Kultur- og Fritidsudvalget d Kommunens kunstsamling, justeret placering Åben sag Sagsnr.: 15/21830 Sagsansvarlig: pdm.hb.bk Fraværende: Afbud: Einer Lyduch RESUMÉ På Kultur- og Fritidsudvalgsmødet den 9. maj 2016 blev kommunens kunstsamling drøftet med henblik på digitalisering og registrering samt den videre proces med henblik på udlån. Se punkt nr. 4. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Det blev i den sammenhæng besluttet, at depotfunktionen for kunstsamlingen fremadrettet skulle etableres i den tidligere Pædagogiske Fællessamlings kælder. Det har imidlertid vist sig at der er en del fugt i denne kælder. Det foreslås derfor at eksisterende stålinventar-depot samt mere robust inventar i Tårnby Hovedbiblioteks kælder flyttes over i det tidligere PUC s kælder og at kunstdepotet i stedet indrettes i kælderen under biblioteket. ØKONOMI Justeringen vil ske inden for den økonomi der blev godkendt på mødet den 9. maj. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget, 1. at depotet for kommunens kunstsamling etableres i kælderen under biblioteket. /MSV BESLUTNING I KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET DEN Tiltrådt. 9

11 Kultur- og Fritidsudvalget d Tårnby Kommunebibliotekers deltagelse i national bruger- og benchmarksundersøgelse på folkebiblioteksområdet 2016 Åben sag Sagsnr.: 16/29605 Sagsansvarlig: cpl.hb.uk Fraværende: Afbud: Einer Lyduch RESUMÉ Tårnby Kommunebiblioteker fremlægger rapport med resultaterne af en national brugeog benchmarkundersøgelse til drøftelse. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Den nationale bruger- og benchmarkundersøgelse på folkebiblioteksområdet i 2016 har til formål at give landets folkebiblioteker et enkelt, fælles værktøj til kvalitetsudvikling og dokumentation. Undersøgelsen er baseret på antal besvarelser, heraf 554 i Tårnby. Respondenterne har haft adgang til spørgeskemaer på bibliotekerne, via bibliotekets hjemmeside, Facebook, s sendt til bibliotekernes registrerede biblioteksbrugere, samt via Wilkes Danmarks Panel. Resultatet af undersøgelse er en kommunerapport, som giver den enkelte kommune indblik i, hvordan bibliotekerne i kommunen samlet klarer sig i forhold til landets andre biblioteker. Rapporten vil indgå det videre arbejde med udviklingen af Tårnby Kommunebiblioteker. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget, 1. At rapporten tages til efterretning /MSV BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Tårnby National bruger- og benchmarkundersøgelse på folkebiblioteksområdet /16 BESLUTNING I KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET DEN Tiltrådt idet der snarest fremsendes en bearbejdet udgave, hvor der blandt andet vil blive foretaget sammenligninger med tidligere års benchmarking. 10

12 Kultur- og Fritidsudvalget d Orientering om status på caféen på Tårnby Hovedbibliotek Åben sag Sagsnr.: 14/37550 Sagsansvarlig: cpl.hb.uk Fraværende: Afbud: Einer Lyduch RESUMÉ Arbejdet med den nye café på Tårnby Hovedbibliotek er i fuld gang og skal afsluttes inden årets udgang. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER På mødet vil der blive givet en orientering om: Selve cafébyggeriet Udearealerne herunder ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden Forpagtningsaftalen - Og byggepladsen vil blive besigtiget. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget, 1. at orienteringen tages til efterretning /MSV BESLUTNING I KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET DEN Tiltrådt. 11

13 Kultur- og Fritidsudvalget d Eventuelt Åben sag Sagsnr.: 16/21318 Sagsansvarlig: cpl.hb.uk Fraværende: Afbud: Einer Lyduch BESLUTNING I KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET DEN Formanden havde følgende bemærkninger: Godt at det kunne lade sig gøre at udskyde renoveringen af Korsvejsbadet til maj måned 2017 I fortsættelse af sidst møde arbejdes videre med Teatergruppen Glimt. Flot med udsolgt til filmen High Rise i forbindelse med Copenhagen Pix i Vandtårnet på Løjtegårdsvej. Flot med ca. 350 gæster til foredrag med Peter Lund Madsen i Kulturhuset Kastrup Bio. Paw Karslund spurgte til problemer med lyset på kunstgræsbanen på Vestamager Idrætsanlæg. Forvaltningen undersøger sagen. Decembermødet, den aflyses. Næste møde, den , kl , afholdes på Kulturzonen med Kulturzonen som tema. 12

14 Kultur- og Fritidsudvalget d Bilagsoversigt 2. Meddelelser 1. Referat fra Kastrupgårdsamlingens bestyrelsesmøde den 12. september 2016 (240523/16) 2. Plyssen, Guide oktober 2016 (240373/16) 3. Kulturhuset Kastrup Bio, program sept - nov 2016 (238413/16) 4. Årsregnskab for Amagerteatret juli juni 2016 (257382/16) 5. Nyhedsbrev Fælleskontoret, oktober 2016 (252387/16) 6. Nyhedsbrev, KulturERhverv oktober 2016 (265539/16) 7. Dansk Handicap Idræts-forbund: Den fælles kommunale idrætsfolder 2016 (242588/16) 8. Dansk Handicap Idræts-forbund. Igangværende og kommende aktiviteter i sæsonen 2016/17 (242590/16) 3. Ansøgning om tilskud for 2016 til Foreningen Norden 1. Ansøgning om tilskud for 2016 til Foreningen Norden i Tårnby (266050/16) 2. Årsregnskab 2015, Foreningen Norden (266379/16) 3. Status pr (266688/16) 4. Kommunalt partnerskab vedr. Ishockey VM Kommunalt partnerskab Tårnby om træningshal til Ishockey VM 2018 (271196/16) 6. Tårnby Kommunebibliotekers deltagelse i national bruger- og benchmarksundersøgelse på folkebiblioteksområdet Tårnby National bruger- og benchmarkundersøgelse på folkebiblioteksområdet 2016 (265688/16) 13

15 Bilag: 2.1. Referat fra Kastrupgårdsamlingens bestyrelsesmøde den 12. september 2016 Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: 31. oktober Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /16 Fusion ID: Bilag Referat fra Kastrupgårdsamlingens bestyrelsesmøde den 12. september 2016 kunne desværre ikke findes.

16 Bilag: 2.2. Plyssen, Guide oktober 2016 Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: 31. oktober Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /16

17 INFORMATION Salg af kort, hæfter, tegninger m.v.: Informationen og lokale 2. Gratis brochurer: Informationen og lokale 2. Garderobe: Informationen og lokale 8. Salg af kaffe, vand mv.: Informationen. Toiletter: Mellemgangen. Plyssens adresse: Amager Strandvej 350, 2770 Kastrup Plyssens telefonnummer i åbningstiden: Hjemmeside: Plyssen er åben hver lørdagsøndag fra kl Gratis adgang. UNDER- HOLDNING Søndag 16. oktober Kl : Koncert med Harmonien Søndag 30. oktober kl : Kastrupløverne spiller Irsk Folkemusik Søndag 6. november kl : Pilehavekoret. Søndag 13. november kl : Gårdsangerne fra Tårnby Harmonikaklub. Søndag 27. november kl : Julekoncert: Tårnbysvalerne. Bustider fra Plyssen og taxa: Se opslag i Informationen. Udstillingsleder og henvendelser om udstillinger: Heinrich Ehrenreich, Bygrænsen 50, 2770 Kastrup. Tlf og Foto: Kurt Pedersen OKTOBER - DECEMBER 2016 Layout: Allan Meyer Foto: Kurt Pedersen PLYSSEN AMAGER STRANDVEJ 350, KASTRUP

18 Forhallen: Det gamle Røde kro Teater Poul Broholm: Fotos af Amagers lokalhistorie, 6 meter frise Rejsen med DSB fra Esbjerg til København malet af Helge Ernst Informationen Maleri-gaver m.v. fra udstillere Diverse brochurer Salg af hæfter og bøger Lokale 1: Ilse Svejgaard: Malerier indtil Fra 22.10: Marian Brogård: Kunstglas mv. indtil Fra 19.11: Julestue Lokale 2: Plyssens plakater gennem årene. Bevaringsforeningen for Tårnby Kommune: Pogeskolen, Arkitekturpriser, Bryggergården. Poul Broholm: Lufthavnens historie og Tårnby Brandvæsen før og nu. Tårnby kirke, Skelgårdskirken og Kastrup kirke og Bryggergården. Chr. Flint: Farvetegninger fra Bryggergården m.v. Poul Broholm: Fotos af Amagers lokalhistorie. Salg af kort af Carl Erik Fugl og Ninna Feldvoss. Lokale 3: Mette Gabelgaard: Malerier indtil Fra 22.10: Marianne Schlytter: Malerier indtil Fra 19.11: Kunstnergruppen Vildrosen. Lokale 4: Kaj Petersen: Foto Naturbilleder indtil Fra 5.11: Kunstnergruppen Vildrosen og Julemarked. Lokale 5: Carl Erik Fugl: Maglebylille i tegninger og fotos. Lokale 6: Amagerbanens historie. Allan Meyer: Model af tre stationer af Amagerbanen: Syrevej, Kastrup og Tømmerup. Allan Meyer: Modeller af lokomotiver. Tegninger af Carl Erik Fugl. Lokale 7: Stads- og Lokalarkivet i Tårnby Kommune: Plyssen i billeder. Den midlertidige udstilling blev en varig succes. Eva Jespersen: Bornholms keramik. Gerda Rasmussen: Souvenirskildpadder. Kaj Aage Jørgensen: Håndværktøj i miniformat. Poul Broholm: Lufthavnens historie og modeller af fly og andre effekter. Poul Broholm: Tårnby Kommunes specialarbejdere i gamle dage. Allan Meyer: Fotos fra Kastrupgård, Saltholm og Tømmerup. Kastrup Broforening. Bevaringsforeningen i Tårnby Kommune. Teaterforeningen Tilje. Theodor von der Ahé: Kirke og mølle fremstillet af cigaræsker. Fotos fra Korsbæk på bakken. Mødested: Læsning af lokalhistoriske bøger og hæfter. Fra 5.11: Julemarked, Peter Windfeldt: Papmodeller af 24 danske kirker, Lis Andersen: Gamle Julepostkort og Julemærker fra og Jytte Holm: ca. 100 Nisser i alle størrelser. Lokale 8: Carl Erik Fugl. Tegninger fra Amager rundt. Lokale 9 og 10: Tina Sommer Hermann: Tegninger indtil Fra 22.10: Linda Ejler Olsen: Malerier indtil Fra 19.11: Ingelise Selmer og Kirsten Hansen: Malerier. Mellemgangen. Malerigaver fra udstillere. Poul Broholm: Fotos af Amagers lokalhistorie.

19 Bilag: 2.3. Kulturhuset Kastrup Bio, program sept - nov 2016 Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: 31. oktober Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /16

20 Rod Clemen - ClemenFoto.dk redrag older fo adsen h 016 Hjerne M Sundhedsuge 2 i Tårnby Foredrag: Hjerne Madsen og den sunde levevis tirsdag 11. oktober kl Hjerne Madsen, Peter Lund Madsen, underholder - på en letforståelig måde med hvordan hjernen fungerer. Varighed: ca. 75 min. + spørgsmål. Pris: Kr. 175,Alle gæster får en gratis sund goodiebag! Vi trækker lod om 10 signerede eksemplarer af Peter Lund Madsens bog: Dr. Zukaroffs testamente! TIRSDAGE KL (biografen åbner kl ) 20/9: BRIDGET JONES BABY 27/9: SWINGER 4/10: MIRAKLET PÅ HUDSONFLODEN 11/10: KLASSEFESTEN med danske undertekster 25/10: INFERNO KastrupBIO 15/9-2/ Læs mere om BABYBIO på TIRSDAGSBIO tirsdage kl (biografen åbner kl ). 20/9: BRIDGET JONES BABY 27/9: SWINGER 4/10: MIRAKLET PÅ HUDSONFLODEN 11/10: THE BEATLES: EIGHT DAYS A WEEK 25/10: INFERNO For dig der har tid og lyst til at se film tirsdag formiddag. P. S. Der er lift op til salen, så trappen er ingen hindring! Kan du ikke vente? Så har vi forpremiere på både KLASSEFESTEN 3 - DÅBEN 27/9 KL , STORKENE i 2D med dansk tale 1-2/10 kl og KVINDEN I TOGET 27/10 kl Kulturhuset BABYBIO B L U N T Tag pyjamas på, børst tænder og tag bamse under armen til: Har du prøvet vores internetpc ere i foyeren? Du er velkommen til at kigge forbi og surfe en tur ganske gratis. ru p we 6T 201 nt h ie t Ce nt u ry Bi o, b io 2 Fox Åbningstid PYJAMAS BIO Mandag - fredag fra kl til sidste film starter 28/9 og 26/10 : kl Lørdag - søndag fra kl til sidste film starter Lørdage, søndage og helligdage samt i skolernes ferier (eksklusive sommerferien) vil udvidet åbningstid kunne forekomme. Ved udvidet åbningstid åbner huset 30 min. før første film starter. Vi læser godnathistorie og viser en lille film. For børn fra 3 år, deres forældre / bedsteforældre og bamser. Vi viser selvfølgelig billederne fra bogen undervejs. Ill: René Slott Un ite nt e di ti r na o na Billetpriser og rabatkort Billetpris kr. 75,- Børnebillet (til og med 12 år) kr. 60,10-turs rabatkort kr. 550,- (hver billet betaler for en billet op til kr. 65,-) Opera fra havnen i Sydney: Vises 25/10 kl I pausen serveres et glas cava rd st A /S Kom og gå på nettet E M I L Y Vi glæder os til at se dig! Arrangementet som forventes at vare ca. 30 min. er et samarbejde med Tårnby Kommunebiblioteker. No isk F ilm Ka Tillæg ved 3D film kr. 20,Der kan forekomme tillæg ved helaftensfilm og Danmarkspremierer. Gavekort udstedes på valgfrit beløb og pakkes fint ind. Gavekort og billetter kan også købes på og Tårnby Hovedbibliotek. Kulturhuset KastrupBIO Kastrupvej Kastrup Telefon Ka st ru p Ka st ru p Bi o, f c tu l Pi res F 6S 201 F ilm A /S oy er nt /10)nt!ertainme os3. E0 ien (1 årsfer ge kl.ner Br I ef teerr vi alle da 2016 War åbn Bi o, b io 1 BILLETTER: tlf

21 Kulturhuset KastrupBIO filmprogram 15/9-2/ KÆLEDYRENES HEMMELIGE LIV, 2D - dansk tale 17 18/9: kl /9: kl /10: kl fr. u. 7 FIND DORY - dansk tale, 2D 17 18/9: kl /9: kl /10: kl MICHAEL FA S S B E N D E R ALICIA VIKANDER RACHEL WEISZ LYSET I H AV E T RENÉE ZELLWEGER COLIN FIRTH PATRICK DEMPSEY LYSET I HAVET 15 21/9: kl BRIDGET JONES BABY 15 16/9: kl /9: kl /9: kl /9: kl /9: kl /9: kl /9 5/10: kl FREE STATE OF JONES 15 21/9: kl /9: kl KLASSEFESTEN 3 DÅBEN Instrueret af RASMUS HEISTERBERG 27/9: kl fr. u /10: kl /10: kl /10: kl /10: kl /10: kl /10: kl /10: kl Visningerne 6 10/10 kl , 12/10 kl og 20 23/10 er med danske undertekster. FRA INSTRUKTØREN FRA INSTRUKTØREN BAG EDWARD BAGSAKSEHÅND, EDWARD FRA INSTRUKTØREN SAKSEHÅND, BAG EDWARD SAKSEHÅND, CHARLIE OG CHARLIE CHOKOLADEFABRIKKEN OG CHOKOLADEFABRIKKEN CHARLIE OG CHOKOLADEFABRIKKEN OG ALICE IOG EVENTYRLAND ALICE I EVENTYRLAND OG ALICE I EVENTYRLAND t. o. 11 t. o. 15 T O M H A N K S t. o. 15 Anyone who is anyone Will be seen at Doxbio: JACOB HOLDT 5/10: kl SE MERE PÅ DOXBIO.DK STORKENE, dansk tale 2D IERE META FIL M PR ÆSENTERER Da Vinci mysteriet og Engle &dæmoner var bare begyndelsen t. f. a. MISS PEREGRINE S HOME FOR PECULIAR CHILDREN, 2D 29/9 5/10: kl /10: kl /10: kl SWINGER 22 23/9: 24-25/9: 26/9: 27/9: 28/9: 29/9 4/10: 6 7/10: 8 9/10: 10 12/10: kl. kl. kl. kl. kl. kl. kl. kl. kl /10: 6 7/10: kl. 8 9/10: kl /10: kl /10: kl /10: kl. t. o STORKENE, dansk tale 8 9/10: kl /10: kl D INFERNO 13 14/10: kl /10: kl /10: kl /10: kl /10: kl /10: kl t. o. 11 SNOWDEN 15 19/10: kl t. o. 11 CAFÉ SOCIETY 20 23/10: kl /10: kl t. o. 11 FUGLENE OVER SUNDET 27/10 1/11: kl /11: kl t. o. 15 IERE REM FORP E M I L Y kl D PETER OG DRAGEN, dansk tale 13 14/10: kl /10: kl /10: kl fr. u. 7 fr. u. 7 THE BEATLES: EIGHT DAYS A WEEK THE TOURING YEARS 29/9 5/10: kl REM FORP EN FIL M AF MIKKEL MUNCH-FAL S TROLLS, dansk tale 15 23/10: kl MIRAKLET PÅ HUDSONFLODEN 26 28/9: kl /10: kl t. o. 11 DEN SANDE HISTORIE OM DEN UTROLIGE NØDLANDING /FoxDanmark I BLODET 15 21/9: kl /9: kl TROLLS, dansk tale 2D 13 14/10: kl /10: kl /10: kl RE REMIE FORP B L U N T KVINDEN I TOGET 27/10: kl DOCTOR STRANGE, 2D 28/10 1/11: kl /11: kl DOCTOR STRANGE 28 30/10: kl D Doxbio: AMATEURS IN SPACE 2/11: kl Billetbestilling på / tlf Se husets åbningstider på bagsiden. Ret til ændringer forbeholdes.

22 Bilag: 2.4. Årsregnskab for Amagerteatret juli juni 2016 Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: 31. oktober Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /16

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40 Bilag: 2.5. Nyhedsbrev Fælleskontoret, oktober 2016 Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: 31. oktober Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /16

41 NYHEDSBREV FÆLLESKONTORET Tårnby Forenings Råd (TFR) & Kastrup Tårnby Idræts Sammenslutning (KTIS) Nr. 32 Oktober 2016 Puljer i Tårnby der kan søges Kultunaut & storskærme Nominer en fantastisk frivillig!

42 PULJER I TÅRNBY KOMMUNE Initiativpuljen 2017 Kommunalbestyrelsen har efter indstilling fra Folkeoplysningsudvalget godkendt at der i Tårnby Kommune er oprettet en Initiativpulje til lokale foreningsformål med en samlet tilskudspulje på kr. årligt. Folkeoplysningsudvalget har godkendt vilkårene for tilskud fra Initiativpuljen som følger: Puljen kan søges af alle folkeoplysende foreninger registreret som hjemmehørende i Tårnby Kommune - men ikke af enkeltpersoner. Der kan ydes tilskud til nye og tværgående foreningsaktiviteter. Der kan ydes materialetilskud m.m. - dog maks kr. pr. forening pr. år i forbindelse med nye eller eksperimenterende aktiviteter. Ansøgninger skal være indsendt til Folkeoplysningsudvalget senest den 1. november Udviklingspuljen 2017 Kommunalbestyrelsen har efter indstilling fra Folkeoplysningsudvalget besluttet at oprette en Udviklingspulje med en samlet tilskudspulje på kr. årligt. Tilskud til aktiviteter fra denne pulje skal være forankret i Tårnby Kommune. Folkeoplysningsudvalget har godkendt vilkårene for tilskud fra Udviklingspuljen som følger: Puljen kan søges af alle folkeoplysende foreninger, enkeltpersoner og persongrupper med folkeoplysende aktiviteter m.m. Udviklingspuljen skal understøtte udviklingsarbejde i forbindelse med organisationsformer, nye initiativer eller projekter. Udviklingspuljen skal understøtte såvel aktiviteter der foregår i etablerede foreninger som aktiviteter, der foregår i selvorganiserede grupper. Målet er at involvere nye grupper i folkeoplysningsarbejdet. Ansøgninger skal være indsendt til Folkeoplysningsudvalget senest den 1. november BEMÆRK! Ansøgningsskema kan hentes på Tårnby Kommunes hjemmeside under Sport og Fritid. Budget for ansøgningen og foreningens sidst godkendte regnskab skal medsendes. Tilskudsmodtagerne skal efterfølgende fremsende dokumentation for de modtagne tilskud sammen med en eventuel rapport. Ansøgninger med bilag sendes elektronisk til følgende mailadresse: Tårnby Kommunes Studiepulje Studiepuljen yder støtte til unge fra år bosiddende i Tårnby Kommune. Primær gruppen er unge der er optaget på eksamensgivende og su-berettigede erhvervsuddannelser, højskoler, seminarier, universiteter og andre højere læreanstalter. Sekundær gruppen er unge der er optaget på eksamensgivende og su-berettigede ungdomsuddannelser. For at komme i betragtning til et legat fra Studiepuljen skal man opfylde kravet om studiested, være bosiddende i Tårnby Kommune og opfylde nedenstående økonomiske krav: Ved hjemmeboende ansøgere må husstandsindkomsten ikke overstige kr. Ved udeboende ansøgere må husstandsindkomsten ikke overstige kr, dog gives der et tillæg på kr. pr. hjemmeboende barn under 18 år. Husstandsindkomsten består af den samlede indkomst i husstanden, dvs. at forældres, søskendes og samlevers indkomst bliver regnet med i husstandsindkomsten. Ansøgningsskema findes på Tårnby Kommunes hjemmeside. Ved eventuelle spørgsmål kan Børne- og Kulturforvaltningen kontaktes på Ansøgningsskemaet skal afleveres til Tårnby Kommune senest den 15. oktober 2016

43 Kommunale kulturinstitutioner og foreningslivet mødtes på biblioteket sidst i september til en snak om hvordan man kunne gøre (mere) brug af hinanden. Der blev blandt andet speeddatet, så alle fik hilst på hinanden i cirka 60 sekunder - hvorefter man rykkede videre! En kort opsummering af vigtige ting for foreningerne på mødet: - Kultunaut er kommunens foretrukne side til at annoncere kulturelle begivenheder på. Alle kan oprette sig som brugere og herefter indtaste arrangementer man gerne vil gøre opmærksom på. Herefter vil de - udover at kunne ses siden - også dukke op på forsiden af kommunens hjemmeside, hvor der er en fast boks KAN VI BRUGE HINANDEN? med Det sker i Tårnby. Tjek - Der står storskærme placeret rundt i kommunen, 14 steder i alt, blandt andet på biblioteket, i biografen og i Sundhedshuset, hvor alverdens informationer tikker henover. Informationer som altså når ud til rigtigt mange mennesker. Vil man gerne gøre opmærksom på et arrangement, så kan man også få dette annonceret denne vej - og uden at det koster noget! Skriv til Carsten på og fortæl hvad det drejer sig om, så aftaler I hvornår og hvor længe annoncen skal køre, og om det skal være på alle skærme eller kun nogle bestemte. - Stjerner i Natten løber af stablen igen næste år, helt præcis 17. maj En række foreninger er allerede med, men der er altid plads til flere. Var det noget for jer så skriv endelig til Jacob på Naturskolen på dk. Tjek - Amager Fotoklub er en forholdsvis ny klub, men alligevel utroligt meget om sig. De tilbyder, at stille op for foreninger, der måtte have et ønske om at få taget billeder i.f.m. et arrangement. Så sender de en fotograf (under forudsætning af af de kan) som sørger for at få taget en samling kvalitets billeder. Kontakt deres formand Torben på Tjek www. amagerfotoklub.dk! I år uddeles Foreningslederprisen og prisen til Årets Forening onsdag d. 16. november, som sædvanlig i kantinen på rådhuset. Indstillinger kan fremsendes til og DEADLINE er nu på søndag d. 9. oktober!! Priserne omhandler de ikke-idrætslige foreninger. Idrætten har deres prisuddelinger i marts i det ny år.

44 Så er det lige op over med Dansk Flygtningehjælps Landsindsamling 2016! Jeg kontakter jer for at høre, om I vil være med til at samle ind til Dansk Flygtningehjælps Landsindsamling søndag den 6. november Fra foråret 2019 kan unge fra hele landet mødes om fælles aktiviteter på Ungdomsøen midt i Øresund. 120 mio. kr. fra Nordea-fonden søsætter nemlig spejdernes vision om at omdanne Middelgrundsfortet til en ø for alle unge. En ø fuld af aktiviteter for unge udviklet af unge. Det var idéen, da den nystiftede Middelgrundsfond sidste år overtog Middelgrundsfortet i Øresund. Og den idé bliver nu til virkelighed, efter at Nordea-fonden har besluttet at støtte projektet med yderligere 120 mio. kr. Ungdomsøen, der På det, der for de fleste danskere bare er endnu en søndag i rækken, kan I gøre en konkret forskel for et menneske, der står i sit livs sværeste situation. Et menneske på flugt. På denne dag går tusinder af danskere på gaden for at samle ind til flygtninge i verdens brændpunkter. Som indsamler får man omkring 1000 kroner i indsamlingsbøssen, og for de penge kan vi fx uddele vintertøj og tæpper til to familier på flugt i Syrien, så de kan overleve vinteren eller vi kan give 20 flygtningefamilier i Sydsudan såsæd, så de kan dyrke deres egen mad. Det tager 2-3 timer at gå en indsamlingsrute og hele jeres forening kan deltage og få en forventes at stå klar i 2019, bliver et centrum for hele Danmarks ungdom med fokus på fællesskab, friluftsliv og udfordringer. hyggelig søndag sammen om den gode sag. Tilmeld jer i dag på ved at kontakte Fælleskontoret på Jeg håber, I har tid og lyst til at hjælpe og glæder mig til at høre fra jer. Michael Pedersen Sekretær Fælleskontoret 120 mio. kr. omdanner Middelgrundsfortet til Ungdomsøen (Sakset fra

45 STAFET FOR LIVET KOMMER TIL TÅRNBY KOMMUNE? INVITATION TIL INFOMØDE VI ER EN GRUPPE FRIVILLIGE DER ARBEJDER PÅ AT FÅ STAFET FOR LIVET TIL TÅRNBY I 2017 Stafet For Livet er et fantastisk projekt, hvor du kan gøre noget aktivt i kampen mod kræft. Vi har brug for frivillige, der vil - være med til at planlægge og koordinere Stafet For Livet - være med i en arbejdsgruppe om fx mad, PR, underholdning, økonomi, oplysning, kontakt til hold - oprette hold til at deltage i stafetten eller deltage på anden vis - høre mere om, hvad Stafet For Livet er Informationsmøde om Stafet For Livet Tirsdag d. 25. oktober kl Foreningscentret, Mødelokale 1, Amager Landevej 71, 2770 Kastrup Om Stafet For Livet Stafet For Livet er et døgn med holdstafet, aktiviteter, underholdning og oplysning, der giver håb og støtte til alle, der er berørt af kræft. Målet er at stå sammen i kampen mod kræft og at skaffe midler til Kræftens Bekæmpelses arbejde med forskning, forebyggelse og patientstøtte. Læs og se mere på Send en mail eller ring, hvis du vil høre mere. Tilmeld dig gerne mødet inden d. 23 oktober. Med venlig hilsen Erik Overgaard Nielsen, projektkonsulent for Stafet For Livet, Kræftens Bekæmpelse eller tlf

46 Nu kan du indstille et lokalt initiativ til Danskernes Idrætspris DR P4, e-boks og DIF opfordrer alle idrætsinteresserede til at indstille et lokalt idrætsinitiativ til pris, modtageren får kroner. Hvor er den forening, den person eller den gruppe af borgere, der har taget Danmarks bedste initiativ til gavn for foreningsidrætten i 2016? Det spørgsmål søger DR P4, e-boks og Danmarks Idrætsforbund svar på for at overrække initiativtagerne kroner og prisen, Danskernes Idrætspris Alle kan fra den 26. september og frem til 14. oktober klokken 12 indstille, hvad de synes er det bedste lokale idrætsinitiativ. Det kan for eksempel dreje sig om en lokal idrætsforening, der yder et ekstraordinært stort arbejde, eller nogen, der har fået en idé, som udvikler måden, vi dyrker idræt på i hverdagen. Men det kan også være nogen, der i særlig grad har formået at engagere et lokalsamfund og styrket samarbejdet omkring et banebrydende idrætsinitiativ. Bemærk dog, at Danskernes Idrætspris ikke gives til en enkeltperson for vedkommendes store frivillige arbejde i en forening. Prisen gives til det projekt, aktivitet eller initiativ, der på inspirerende vis er med til at styrke, udvikle eller nytænke foreningsidrætten i Danmark. På P4 vil vi gerne være med til at vise det engagement, som driver mange lokalsamfund frem. Med vores regionale forankring kan vi komme ud til stort set alle danskere. Og vi håber, at de vil hjælpe os med at finde frem til de bedste idrætsinitiativer, så de kan blive inspiration for andre. Anne-Marie Dohm, direktør, DR danmark Alt, hvad man skal gøre for at indstille et idrætsinitiativ til prisen, er at gå ind på og skrive, hvad initiativet går ud på. I første omgang udpeger en lokal dommerkomité de tre bedste idrætsinitiativer, hvor alle kan stemme på deres favorit. De regionale vindere går videre til den landsdækkende finale, og den endelige vinder afsløres ved DRs show Sport 2016 lørdag den 7. januar 2017 i Herning. Ud over titlen er der kroner til initiativtageren. Over stemte sidste år Sidste år indstillede danskerne i alt 248 initiativer og over danskerne var inde og stemme på deres favorit. Overalt i Danmark bliver der tænkt nyt for at give danskerne de bedst mulige vilkår at dyrke foreningsidræt under. Det er disse nye initiativer, vi gerne vil have frem i lyset i forbindelse med Danskernes Idrætspris, forklarer DIF's formand Niels Nygaard, der fortsætter: Prisen skal nemlig gå til det idrætsinitiativ, der er mest banebrydende og til inspiration for de danske idrætsforeninger. Det behøver ikke være stort, som prisvinderen sidste år, foreningskollektivet Odense Sportscentrum, det kan også være en mindre ting, der har forbedret foreningsidrætten. e-boks trådte ind som sponsor af prisen i 2014 og netop støtte til lokalidrætten hænger godt sammen med e-boks udbredelse over hele Danmark. I e-boks er vi meget stolte af at stå bag Danskernes Idrætspris. Med fem millioner danske e-boks brugere er vi ude i alle områder af Danmark, og derfor mener vi også, det er vigtigt at støtte en pris, der er borgernær, og som hylder aktiviteterne derude, hvor vores brugere er. Det danske samfund har i høj grad brug for den sammenhængskraft, som vokser ud af de lokale idrætsforeninger, og det bakker vi op om med denne pris, siger Susanne Søndahl Wolff, kommunikationsdirektør i e-boks. P4 sætter fokus på pris og projekter DRs regionale P4-stationer sætter i den kommende tid fokus på prisen og på de projekter, der vil ind og blande sig i opløbet. På P4 vil vi gerne være med

47 til at vise det engagement, som driver mange lokalsamfund frem. Det udspringer ofte af idrætsforeningerne, som konstant sætter nye initiativer i gang, der giver opbakning og fortsat deltagelse i både lokalmiljøet og især i det idrætsforeningerne. Med vores regionale forankring kan vi komme ud til stort set alle danskere. Og vi håber, at de vil hjælpe os med at finde frem til de bedste idrætsinitiativer, så de kan blive inspiration for andre, siger direktør for DR Danmark Anne- Marie Dohm. Danskernes Idrætspris får i år sit eget liv på Facebook. Søg efter #dkidrætspris Første modtager af Danskernes Idrætspris på P4 i 2014 var Svendborg Gymnastikforening, der brugte pengene på at skabe Svendborg Sportsfestival, som foregik lørdag den 18. juni i år. (Sakset fra TÅRNBY SUNDHEDSUGE oktober 16. oktober Aktiviteter for børn og unge Cykelleg Lørdag den 8. oktober Kl for børn i førskole alderen Kl for børn i skolealderen Med Cykelleg kan børnene få udviklet cykelfærdighederne gennem en perlerække af kendte fælleslege nu på cykel. Sted: Parkeringspladsen for enden af Blåkirkevej. Tilmelding: Fri adgang med cykel og cykelhjelm. Family Active i KG66 Torsdag den 13. oktober Kl. 16:00-16:55: Voksen + barn (ca. 5-8år) Kl. 17:00-17:55: Voksen + barn (ca. 9-15år) Få en gratis smagsprøve på Familieholdet, og se om det kunne være en ny sund vane for dig og dit barn. Sted: Kastrup Gynmastikhal, Kamillevej 5 Tilmelding: eller tlf Vjdojooo

48 TÅRNBY SUNDHEDSUGE oktober 16. oktober Aktiviteter for voksne Hjerne Madsen og den sunde levevis v. hjerneforsker Peter Lund Madsen Tirsdag den 8. oktober Kl Hjerne Madsen, Peter Lund Madsen, vil på en letforståelig måde underholde med, hvordan menneskehjernen fungerer. Sted: Kulturhuset Kastrup Bio, Kastrupvej 270 Tilmelding: Billetter købes på kulturhusetkastrupbio.dk, på Hovedbibliotektet eller Kulturhuset Kastrup Bio Pris: 175kr. pr. billet Tips til adfærdsændringer - Nudging Torsdag den 13. oktober Kl Kom til foredraget Tips til adfærdsændring og hør, hvordan man kan få nogle nye gode vaner gennem adfærdsændringer med metoden, der kaldes nudging. Sted: SundhedsCenter Tårnby, Kamillevej 4, 1. Tilmelding: eller tlf Julelotteriet 2016 I perioden den 31. oktober til den 24. december 2016 sælger foreninger, idrætsklubber og skoleklasser julelodder over hele landet. Din forening, idrætsklub eller skoleklasse kan også være med i Julelotteriet 2016 og derved tjene penge til jeres aktiviteter. I tjener 8,50 kr. pr. solgt lod til 20 kr. og I har fuld returret af usolgte lodder. Det er gratis at tilmelde sig, den eneste omkostning I har, er ved returnering af usolgte lodder. Vjdojooo (Sakset fra NOMINER EN FANTASTISK FRIVILLIG! Røde Kors hylder i samarbejde med Coop, Roskilde Festival og Kræftens Bekæmpelse Danmarks fantastiske frivillige. Dem, der har overskud til at være noget for os andre, for fællesskabet, for de ensomme, misbrugerne, eller bare de skolebørn, der har svært ved matematik. Kender du en person, som gør en stor indsats som vågekone, strandrenser, håndboldtræner, mentor, besøgsven - eller måske bare lige gør det ekstra, der får det lokale forsamlingshus til at fungere? Kort sagt, kender du en eller flere frivillige, der fortjener at blive hyldet for deres ulønnede og frivillige engagement, så vil vi gerne høre fra dig. En udvalgt jury finde 10 fantastiske frivillige, der især fortjener at blive hyldet for deres indsats. En af de helt fantastiske frivillige får kroner sponsoreret af Coop til at kunne forsætte eller udbrede det gode arbejde. Du kan nominere fra den 1. september og frem til den 1. november (Sakset fra

49 Bilag: 2.6. Nyhedsbrev, KulturERhverv oktober 2016 Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: 31. oktober Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /16

50 Nyhedsbrev Oktober 2016 "HVOR KULTUR OG ERHVERV MØDES OM KREATIV VÆKST" Kommende arrangementer

51 Netværksmøde på Moesgaard Museum Magnetprisen - December 2016 Tirsdag d. 1. november 2016 Dato og sted: TBA Aarhus København Nyt fra foreningen Netværksmøde hos Moesgaard Museum d. 1/11 KulturERhverv inviterer til netværksmøde i smukke omgivelser hos Moesgaard Museum lidt udenfor Århus. Formålet er som ved alle vores netværksmøder at skabe bro på tværs af brancher, samt fremhæve potentialet i kreative partnerskaber mellem dansk erhvervsliv og kulturaktører. Tidspunkt: Tirsdag d. 1. november 2016 kl. 14:00 16:00 Sted: Moesgaard Museum Moesgård Allé 15, 8270 Højbjerg. Temaer: Erhvervssamarbejder + Kultur og Sundhedsfremme Velkomst: Henrik Hatt (Administrativ Leder, Moesgaard Museum) Gæst: Eva Hjelms (Cand. Mag i Moderne Kultur & Kulturformidling, Kulturkoordinator i

52 Helsingør Kommune) Moesgaard Museum er et internationalt, kulturhistorisk museum, der med udgangspunkt i arkæologi og etnografi forsker i og formidler menneskelivets vilkår lokalt, globalt og over tid. Administrativ leder, Henrik Hatt, vil vise os rundt på museet samt indvie os i, hvordan de bruger erhvervslivet i deres arbejde. Kultur og Sundhedsfremme: Muligheder og barrierer: I lande som England og Sverige har der i mange år været arbejdet med hvordan strategisk brug af kunst og kulturelle aktiviteter kan anvendes for at fremme sundheden. I Danmark er der først nu kommet fokus på området, senest via satspuljemidler til Kultur på recept, der skal gennemføres i fire kommuner over de næste tre år. Men området mødes stadig med en del skepsis af både kultur- og sundhedsfolk, og det kan være udfordrende at arbejde på tværs af sektorer. Eva Hjelms, der til dagligt arbejder i Helsingør Kommune, vil fortælle os om muligheder og barrierer på området. Tilmelding sker ved at sende en mail til inden d. 25/10. Der vil kun være et begrænset antal pladser til arrangementet, så det er først til mølle! Vi glæder os til at se jer. KulturERhverv Værktøjer Vi minder om, at KulturERhverv i foråret 2015 introducerede en ny form for medlemsmøder: Værktøjsmøder. Ideen med møderne går i al korthed ud på at introducere helt konkrete værktøjer og forretningsmodeller, som er udviklet blandt vores medlemmer og netværk til styrkelse af processen i

53 partnerskaber mellem kultur og erhverv. Eksklusive tilbud til KulturERhverv medlemmer: Foreningen åbner nu op for en række eksklusive tilbud, skræddersyet til vores medlemmer, fra diverse organisationer som indtil videre har optrådt på vores såkaldte værktøjsmøder. Book en gratis vidensmapping workshop hos Epinion, et uforpligtende inspirationsmøde hos MusicBusiness 2020 eller få en gratis voucher med prøveperiode til Culture Score Card og Fonde.dk. Dette er blandt andet nogle af de medlemsfordele som er gældende lige nu og der vil løbende komme flere. Læs mere om Værkstøjsmøderne HER og se de eksklusive tilbud til KulturERhverv medlemmer fra vores værktøjsmagere. Vi glæder os til at kunne annoncere næste værkstøjsmøde i februar 2017! Nye medlemmer Siden sidste nyhedsbrev har KulturERhverv med stor glæde kunne byde 'Copenhagen Phil' og 'Aarhus Festuge' velkommen som nye medlemmer i foreningen. Læs mere om Copenhagen Phil HER og Aarhus Festuge HER. Opfordring! Vi opfordrer alle KulturERhvervs medlemmer til at dele de historier, erfaringer og interessante cases fra kultur- og erhverslivet i oplever, ser og erfarer i jeres dagligdag. Vi har en ambition om i foreningen, at vi løbende skal fungerer som inspirationskilde og formidler af relevante nyheder og cases, og til det vil vi meget gerne have jeres hjælp. Til vinter skal vi bl.a. også uddele Magnetprisen for det bedste partnerskab mellem kultur- og erhvervsliv i Danmark. Her modtager vi også meget gerne foreslag til nominerede, som den udvalgte jury derefter vil gennemgå.

54 Så ligger i inde med noget I godt kunne tænke jer at dele, skal I endelig ikke holde jer tilbage, men blot sende en mail til Nyt fra medlemmer SPECIELT FOR KULTURERHVERV MEDLEMMER Inspireret af Christian Haves bog "Den Nye Guldalder - Kunsten som vækstmotor" (2015) afholdes 'Culturconomy' konference på National Museet i København d. 8. november Som medlem af KulturERhverv kan der købes billetter til konferencen til reduceret pris med følgende rabatkode: rabat10. (Skrives i notefeltet ved tilmelding) Læs mere om konferencen og tilmelding HER.

55 Inspiration Skal kultur udbydes på recept? "I debatten om kunst og kultur i sundhedssektoren står to holdninger overfor hinanden: Den ene mener, at kunst og kultur er en slags flødeskum, der kan undværes i sparetider. Den anden fløj argumenterer for, at kunst og kultur faktisk kan hjælpe den syge - også med at rejse sig fra sygesengen og vende tilbage til samfundets kulturelle fællesskab" (udsnit fra nedenstående artikel). Til det kommende netværksmøde på Moesgaard Museum, d.1. november, byder vi velkommen til Eva Hjelms, der til dagligt arbejder i Helsingør Kommune, som vil fortælle os om muligheder og barrierer for samarbejdet mellem kulturlivet og sundhedssektoren. Læs hele artiklen HER.

56 Den 27. september satte Region Midtjylland og Aarhus 2017 for andet år i træk vækst gennem kreative erhverv på dagsordenen, da der blev afholdt A More Creative Denmark konference. Der blev stillet skarpt på kreativitet, og betydningen af de kreative erhverv og kreativ økonomi blev belyst fra forskellige perspektiver. Læs om pointerne fra konferencen og dyk ned i oplæggene fra de mange spændende oplægsholdere HER. Det var alt for nu - vi vender tilbage næste måned med nye opdateringer! De bedste hilsner Sekretariatet hos KulturERhverv Følg os på følgende platforme og hold jer opdateret løbende.

57 Copyright *2016* *KulturERhverv*, All rights reserved. *Want to change how you receive these s? You can update your preferences or unsubscribe from this list*

58 Bilag: 2.7. Dansk Handicap Idræts-forbund: Den fælles kommunale idrætsfolder 2016 Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: 31. oktober Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /16

59 Den Fælleskommunale Idrætspulje for børn og unge med funktionsnedsættelser

60 Formålet med puljen Formålet med Den Fælleskommunale Idrætspulje er at støtte op om nye idrætstilbud for børn og unge med handicap på tværs af kommunegrænserne - med henblik på, at flere på sigt kommer til at dyrke deres idræt i almindelige idrætsklubber. Samtidig er det hensigten at give kommunerne mulighed for at vise deres aktivitetstilbud frem for børn og unge, så de kan se hvilke muligheder, den frivillige idræt rummer. Administration Parasport Danmark (DHIF) har tilknyttet idrætskonsulent Ole Ansbjerg, der er ansvarlig for den daglige administration af puljen. Der er desuden nedsat en styregruppe til at varetage de overordnede tiltag omkring idrætspuljen. Styregruppen består pt. af formand for Kultur og Fritidsudvalget i Ballerup kommune Tom Nielsen og Kultur og Fritidschef Henning Elmelund fra Rødovre Kommune. Hvem kan søge? Kommuner, idrætsklubber og/eller andre interesserede kan søge tilskud til opstart af idrætsprojekter. Se mere på under aktiviteter eller på mail: Ansøger samt aktivitetssted skal dog høre hjemme i en kommune, der er tilsluttet den fælleskommunale idrætspulje. Aktiviteten skal være rettet mod særligt ressourcekrævende grupper af handicappede børn og unge under 25 år og skal forankres i den frivillige idræt.

61 Sådan søger du Ansøgninger kan indsendes løbende til: Parasport Danmark Att.: Ole Ansbjerg, Idrættens Hus, 2605 Brøndby. Tlf.: , Det forventes at projekterne forankres i den frivillige idræt efter endt projektperiode på to år. Handicappede i din idrætsforening: Handicappede i din idrætsforening er en pjece, som fortæller hvad det betyder at åbne sin idrætsforening op for personer med handicap. Hvad skal man gøre, hvem kan hjælpe, og hvad skal man tage højde for? For yderligere oplysninger se pjece her:

62 Kommuner der er med i den fælleskommunale idrætspulje

63 Bilag: 2.8. Dansk Handicap Idræts-forbund. Igangværende og kommende aktiviteter i sæsonen 2016/17 Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: 31. oktober Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /16

64 Brøndby d. 21/ Igangværende aktiviteter i Den Fælles Kommunale Idrætspulje sæsonen 2016/17 Floorball for udviklingshandicappede i Rødovre Floorball klub onsdage fra i Rødovre Hallen Kontaktperson: Lone Henriksen mobil Håndbold for udviklingshandicappede i AB Håndbold i AB-Hallen torsdage Kontaktperson: Pernille Lindholm mobil Fodbold for spastikere i Jægersborg Boldklub onsdage Gentofte Stadion Kontakt: Daniel Neksø Andersen mobil Tidligere støttede projekter: Gymnastik for autister i B.H.I.C Ballerup Handicapidrætsforening Volleyball for børn og unge med spasticitet Holte-Farum Volleyball klub Judo for børn og unge med forskellige handicap Brøndby Judoklub Gymnastik for piger med ADHD Gladsaxe Idrætsforening Kampsport i Kampsport for alle Glostrup Idrætsforeningen Espelunden Vallensbæk Kano og Kajak Hareskov Skiklub Furesø Jonstrup basket Ballerup Kunstskøjteløb Gentofte Ole Ansbjerg DHIF Team Øst Idrættens Hus DK-2605 Brøndby Tlf http://

65 Bilag: 3.1. Ansøgning om tilskud for 2016 til Foreningen Norden i Tårnby Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: 31. oktober Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /16

66 14. oktober 2016 Til Kulturel Forvaltning Fritidskontoret Hovedbiblioteket Foreningen Norden i Tårnby skal hermed ansøge om tilskud for Foreningen har i indeværende år haft møder med tidligere rejsedeltagere, som enstemmigt vedtog, at overskuddet fra rejserne ikke skulle tilbagebetales, men gå til arrangementer for de, der har deltaget. Desuden ønskede man, at foreningen skulle havde en buffer, så der kunne sendes researchere ud for at undersøge nye rejsemål med risiko for, at der ikke kom en rejse ud af det. I 2015 gennemførte vi Vestfjords-Odysséen II med 22 deltagere med forudgående vulkanaften på Udstillingscenter Plyssen med vulkaneksperten Henning Andersen, et åbent arrangement for medlemmer samt borgere i Tårnby. Modtog genvisit af Sigurdur og Oline fra Ísafjörður de fik en guidet tur Amager Rundt. Fint at kunne gøre gengæld for deres fine guidning/selskab. Som opfølgning på rejsen inviterede vi en af vores islandske fortællere, Siggi (ham med fiskesuppen i Reykjavik) til et fornøjeligt og informativt foredrag. Endelig viste vi filmen Om heste og mænd i Foreningscentret ligeledes som et åbent arrangement. Alle vores offentlige arrangementer er gratis og åbne for alle. To bestyrelsesmedlemmer var på en kombineret research- og kontaktrejse til venskabskommunen Alingsås. Turen resulterede blandt andet i et tur-tilbud til trane-land, Hornborgasjön i nærheden af Alingsås (100 kilometer) som blev gennemført i april 2016 med 30 deltagere. Desuden var et hold fra bestyrelsen på Gotland for at se på mulighederne for en stor rejse til Gotland i Turen i forbindelsen med forberedelserne betales af overskuddet fra islandsturen Hvorimod foredrag og information om Gotland bliver en foreningsudgift. Resten af 2016 samt 2017 vil være præget af foredrag og informationer om Gotland/Kalmar, lige som vi arbejder med en musikalsk aften med svensk musik og evt. endnu en filmaften med en islandsk film. Det skal understreges, at foreningen ikke yder tilskud til rejserne, de er alle 100 procent deltager-betalt, men vi har oparbejdet en sikkerhedsbuffer, så deltagerne kan rejse trygt og selv ved helt uventede situationer, kan foreningen betale (lægehjælp, transport, højere fællesudgifter ved frafald af deltagere i sidste øjeblik etc.) Foreningens medlemstal er svagt stigende, hvilket i høj grad hænger sammen med det gode økonomiske grundlag, som det kommunale tilskud giver os. Det betyder, at vi kan have et passende højt aktivitetsniveau og planlægge i god tid. Foreningen Nordens bankkonto har nummer: Venlig hilsen Terkel Spangsbo Formand for Foreningen Norden i Tårnby Hyben alle Kastrup

67 Bilag: 3.2. Årsregnskab 2015, Foreningen Norden Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: 31. oktober Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /16

68

69 Bilag: 3.3. Status pr Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: 31. oktober Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /16

70

71 Bilag: 4.1. Kommunalt partnerskab Tårnby om træningshal til Ishockey VM 2018 Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: 31. oktober Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /16

72 Danmarks Ishockey Union Danish Ice Hockey Association Kultur- og fritidschef Jens Lauridsen Tårnby Kommune 13. oktober 2016 Kommunalt partnerskab vedrørende træningshal for Ishockey VM 2018 Med denne skrivelse ønsker vi som arrangører af Ishockey VM 2018 at indgå i konkret dialog med Tårnby Kommune om et partnerskab omkring anvendelse af Kastrup Skøjtehal som træningshal i forbindelse med Ishockey VM Oplysninger om Ishockey VM 2018 Ishockey VM 2018 bliver afviklet fra den 4. til den 20. maj 2018 med København og Herning som værtsbyer. Begivenheden tiltrækker verdens 16 bedste ishockeynationer, hvor de toneangivende lande inden for sporten er USA, Rusland, Canada, Finland, Sverige og Tjekkiet. Ishockey VM 2018 bliver spillet i to arenaer: Royal Arena i København og Jyske Bank Boxen i Herning. Deltagerlandene bliver inddelt i to indledende puljer med hver otte hold. Danmarks syv kampe i den indledende pulje bliver spillet i Herning, og Sveriges syv indledende kampe bliver spillet i København. De resterende deltagerlande bliver fordelt ud fra placeringerne på verdensranglisten umiddelbart efter VM Kvartfinalerne bliver spillet med to kampe i hhv. Herning og to kampe i København, mens semifinaler, bronzekamp og finale bliver spillet i København. Begivenheden bliver den største sportsevent, som nogensinde er afviklet i Danmark. Til at arrangere mesterskaberne har Danmarks Ishockey Union oprettet selskabet Ishockey VM 2018 P/S, hvor der i øjeblikket er ansat fire medarbejdere. Der bliver suppleret med ad hoc ansættelser på forskellige funktionsområder, ligesom et meget stort antal frivillige, områdeledere mv. (i alt personer) vil medvirke til at skabe en vellykket event. Partnerskab omkring træningshaller Til Ishockey VM 2018 skal der bruges en træningshal i hver værtsby. Hver enkelt træningshal bliver hjemsted for 8 nationers træning i dagene op til og under hele eventen, idet der forventes 1-2 daglige træningspas for hver nation. Holdene ankommer omkring 1. maj 2018, hvor træningshallen således skal være klar til træning. Dette indebærer, at indretning og opsætning af træningshallen skal foretages i den sidste uge af april med forventet overtagelse mandag den 23. april. Sidste spilledag i Herning er torsdag den 17. maj, mens sidste spilledag i København er søndag den 20. maj. Der skal påregnes 2-3 dage til nedbrydning og oprydning efter sidste spilledag. Foruden at lægge is til holdenes træning, vil træningshallen i hele perioden blive benyttet af internationale medier til interviews mv. af de deltagende spillere, trænere og ledere. I Herning vil KVIK Hockey Arena blive benyttet som træningshal. I København vil arrangørerne indgå i dialog med tre mulige partnerskabskommuner omkring benyttelse af deres respektive ishal som træningshal. Disse kommuner er Hvidovre, Rødovre og Tårnby, som hver især råder over velegnede ishaller. Arrangøren står for bustransport af holdene mellem arenaer/hoteller og træningshaller.

73 Danmarks Ishockey Union Danish Ice Hockey Association Arrangørerne vil i København indgå partnerskab med den kommune, som ud fra en samlet betragtning kan tilbyde den mest optimale løsning vedrørende træningshallen. Der vil blive lagt særlig vægt på faktorer som: træningshallens beskaffenhed/standard (inkl. omklædningsrum) faciliteter for pressefolk rådighedsperiode økonomi og dækning af udgifter til træningshal, drift mv. øvrige samarbejdsflader Arrangørerne vil i 4. kvartal 2016 gennemføre dialog med de mulige partnerskabskommuner med henblik på at indgå en aftale i 1. kvartal Krav til træningshaller ved Ishockey VM 2018 Det internationale ishockeyforbund (IIHF) og forbundets marketingpartner, Infront, stiller en række krav til træningshaller ved VM. Nedenfor er oplistet de væsentligste krav: Træningshallerne skal stilles eksklusivt til rådighed for VM, inkl. alle tilgængelige rum, herunder omklædningsrum, klublokaler, opbevaringsrum, toiletter, cafeterier mv. Træningshallerne skal være frie for reklamer og andre identifikationer, fx trøjer fra tidligere spillere/klubhold. Denne bestemmelse gælder fem dagen inden første kampdag. Ismaskinerne skal være uden reklamer og ensfarvede. Det skal være muligt for Infront at opstille kommercielle displays, bannere mv. Det skal være muligt for arrangøren at råde over isen tids nok til etablering af enten clean ice eller den af Infront bestemte under ice reklame. Det skal være muligt at etablere en mixed zone til brug for interviews, mm. Arrangøren er ikke dækket af forpagteraftaler og kan således frit stille bespisning og drikkevarer til rådighed for holdene. Der skal være trådløst internet. Lysanlægget skal yde minimum 600 lux. Arrangøren/værtsbyen skal sørge for sikkerhed, adgangskontrol og vagtpersonale til træningshallen. Værtsbyen skal sørge for rengøring, affaldshåndtering og løbende oprydning i træningshallen. Arrangøren stiller håndklæder, pucks, drikkevarer og snacks/frugt til rådighed for holdene. Øvrige aktiviteter og samarbejdsflader under Ishockey VM 2018 Efter nærmere aftale vil der under VM-turneringen blive afholdt VIP-arrangementer, middage, receptioner mv., hvor det vil være ønskværdigt med deltagelse af politikere og embedsfolk fra de kommuner, der indgår i partnerskab omkring træningshaller. Arrangørerne vil tage initiativ til at planlægge dette i detaljer med kommunens administration, efterhånden som de konkrete arrangementer bliver fastlagt. Arrangøren af eventen er desuden positivt indstillet over for at medvirke til samarbejde omkring såkaldte outreach-aktiviteter med fokus på kommunens ishockeyklubber. Desuden kan der indgås samarbejde omkring et muligt skoleprojekt til gennemførelse i samarbejde med den pågældende Skoleforvaltning. 2

74 Danmarks Ishockey Union Danish Ice Hockey Association Næste skridt Vi ser meget frem til at indgå i dialog med kommunen omkring et samarbejde vedrørende træningshal til Ishockey VM Vi foreslår at igangsætte dialogen ved et snarligt møde i den mulige træningshal og anmoder i den forbindelse om at modtage jeres forslag til mødetidspunkt. Med venlig hilsen Frederik Munk Driftsdirektør for Ishockey VM

75 Bilag: 6.1. Tårnby National bruger- og benchmarkundersøgelse på folkebiblioteksområdet 2016 Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: 31. oktober Kl. 15:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /16

76 Tårnby Kommune National bruger- og benchmarkundersøgelse på folkebiblioteksområdet 2016 Slots- og Kulturstyrelsen Oktober Side 1

77 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen Side 3 Opsummering Side 4 Brugerne Side 7 Brug af biblioteket Side 8 Brug af bibliotekets tilbud Side 9 Behov Side 10 Vurdering og børn Side 11 Tilfredshed og anbefaling Side 12 Hjemmeside Side 13 Bibliotekets hjemmeside Side 14 Selvbetjente biblioteker Side 15 Borgerservice på biblioteket Side 16 Indsatskort Side 17 Kontakt Side Side 2

78 Om undersøgelsen National bruger- og benchmarkundersøgelse på folkebiblioteksområdet 2016 Tårnby Kommune Undersøgelsen Den nationale bruger-og benchmarkundersøgelse på folkebiblioteksområdet i 2016 har til formål at give landets folkebiblioteker et enkelt, fælles værktøj til kvalitetsudvikling og dokumentation. National bruger- og benchmarkundersøgelsen på folkebiblioteksområdet 2016 er baseret på antal besvarelser fra danskerne (16 år +). I 78 kommuner er der opnået flere end 100 besvarelser. Med så stort et antal besvarelser er undersøgelsen hidtil Danmarks største og bredeste undersøgelse på folkebiblioteksområdet. Undersøgelsen er tidligere gennemført i 2011 og 2013 med deltagelse fra langt færre kommuner. Metode Data i undersøgelsen er indsamlet på landets biblioteker via online spørgeskemaer og papirspørgeskemaer. Respondenter har haft adgang til spørgeskemaer på bibliotekerne, via bibliotekets hjemmeside, Facebook, s sendt til bibliotekernes registrerede biblioteksbrugere, samt via Wilkes Danmarks Panel. Samlet set vurderes undersøgelsen som repræsentativ for landets biblioteksbrugere. Se mere herom i hovedrapporten. Kommunen Stikprøvestørrelse 554 Deltagende biblioteker Filial Vestamager 19,7 % Hovedbiblioteket 80,3 % Indsamlingsperiode Maj og juni 2016 Rapporten Denne rapport er en kommunerapport, som giver den enkelte kommune indblik i, hvordan bibliotekerne i kommunen samlet klarer sig i forhold til landets andre biblioteker. Rapporten består af to slides, som opsummerer resultaterne for den enkelte kommune og en række slides med grafiske fremstillinger af data for hvert emne (f.eks. brugerne, bibliotekets personale, tilfredshed). Udover denne kommunerapport er det muligt at få adgang til data i tableau. Her er det muligt at få et større indblik i kommunens data Side 3

79 Opsummering Brugerne: I Tårnby Kommune er der flest kvinder, som anvender bibliotekerne. Det er samme billede som på landsplan. Brugernes gennemsnitsalder er i Tårnby Kommune 55 år, hvilket er lidt højere end på landsplan. Brug af biblioteket: Flest bruger biblioteket i tidsrummet i hverdagen. Fordelingen af brugerne er: 11 % hyppige-brugere, 65 % brugere og 23 % minimal-brugere. 1 % i undersøgelsen er ikke-brugere. Flest brugere låner bøger og læser på biblioteket. Der er dog også 68%, der benytter arrangementer for voksne, hvilket er flere end på landsplan. Af materialer efterspørger flest skønlitteratur. Af arrangementer efterspørger flest arrangementer for voksne. Generelt passer arrangementerne bedre til brugernes behov i Tårnby Kommune end på landsplan. National bruger- og benchmarkundersøgelse på folkebiblioteksområdet 2016 Tårnby Kommune Vurdering: Mange synes, at biblioteket er et rart sted at være og at der er åbent, når de har brug for det. Kommunen scorer 88,5 ud 100 point i tilfredshed. Dette er på niveau med scoren på landsplan. Langt de fleste er villige til at anbefale biblioteket til andre. NPSscoren er 77,1, hvilket er højere end NPS på landsplan Side 4

80 Opsummering National bruger- og benchmarkundersøgelse på folkebiblioteksområdet 2016 Tårnby Kommune Hjemmeside: Brugerne i Tårnby Kommune benytter primært hjemmesiden til at søge og bestille materiale samt tjekke lånestatus og forny. Personalet: Flest benytter personalet til at finde materialer (f.eks. bøger). Der er stor tilfredshed med personalet på biblioteket. Selvbetjente biblioteker: 78 % af brugerne foretrækker at besøge biblioteket, når der er personale. 19 % har prøvet selvbetjente biblioteker i kommunen. Borgerservice: 36 % kender til borgerservice på biblioteket. Heraf har ca. 37 % benyttet borgerservice. Prioriter i fremtiden: Bibliotekerne i kommunen kan prioritere, at biblioteket er et godt sted at mødes med andre for at øge tilfredsheden med bibliotekerne Side 5

81 Side 6 Kommunen

82 Brugerne Alder og køn National bruger- og benchmarkundersøgelse på folkebiblioteksområdet 2016 Tårnby Kommune Beskæftigelse og børn Køn Landstotal Kommunen Mænd 30% 35% Kvinder 70% 65% Ej besvaret 0% 0% Alder Landstotal Kommunen Gennemsnit (år) 54,07 54,94 Beskæftigelse Landstotal Kommunen Offentlig sektor 30% 31% Privat sektor 24% 26% Under uddannelse 7% 5% Ikke i arbejde 39% 37% Ej besvaret 0% 0% Aldersfordeling Nationalt Kommunen Hjemmeboende børn Landstotal Kommunen Ja 33% 32% Børn 0-2 år 12% 11% Børn 3-7 år 31% 35% Børn 8-12 år 40% 44% Børn år 25% 20% Unge over 15 år 41% 35% 178 (Respondenter med børn) År 2016 Side (Alle besvarelser i kommunen)

83 Brug af biblioteket National bruger- og benchmarkundersøgelse på folkebiblioteksområdet 2016 Tårnby Kommune Besøgstider Brugertyperne Brugertyper Landstotal Kommunen Hverdage mellem klokken 7 og 10 Hverdage mellem klokken 10 og 13 Hverdage mellem klokken 13 og 16 Hverdage mellem klokken 16 og 19 Hverdage efter klokken 19 Lørdag før klokken 10 Lørdag mellem klokken 10 og 13 Lørdag mellem klokken 13 og 16 Lørdag mellem klokken 16 og 19 Lørdag efter klokken 19 Søndag før klokken 10 Søndag mellem klokken 10 og 13 Søndag mellem klokken 13 og 16 Søndag mellem klokken 16 og 19 Søndag efter klokken 19 Ej besvaret 4% 3% 0% 8% 3% 1% 0% 0% 2% 2% 1% 0% 2% 25% 18% 31% Hyppige brugere 9% 11% Brugere 64% 65% Minimal-brugere 26% 23% Ikke-brugere 1% 1% Hyppige brugere Borgere, der benytter bibliotekets tilbud mere end gennemsnitligt af og til. Brugere Borgere, der gennemsnitligt benytter bibliotekets tilbud af og til. Minimal-brugere Borgere, der gennemsnitligt sjældent benytter bibliotekets tilbud. Ikke-brugere Borgere, der gennemsnitligt aldrig benytter bibliotekets tilbud. Brugertyperne er identificeret på baggrund af brugen af bibliotekernes tilbud. Der henvises til hovedrapporten for en teknisk metodeforklaring af brugertyperne. I hvilket tidsrum besøger du oftest biblioteket? 2016 Side (Alle besvarelser i kommunen) 554 (Svar i alle spørgsmål om tilbud kræves)

84 Fordeling Andel brugere Brug af bibliotekets tilbud National bruger- og benchmarkundersøgelse på folkebiblioteksområdet 2016 Tårnby Kommune Brug af tilbud Låner Læser Arbejder Internet Arrangementer for voksne Arrangementer for børn Kurser og undervisning Landstotal 98% 62% 24% 27% 60% 30% 27% Kommunen 98% 64% 25% 34% 68% 32% 37% Tal angiver andelen af brugere ( meget ofte - sjældent ) 43% 7% 9% 23% 3% 7% 12% 3% 4% 11% 17% 4% 7% 28% 1% 3% 12% 16% 1% 4% 13% 19% 29% 24% 73% 64% 29% 35% 53% 21% 35% 28% 33% 6% 1% 4% 10% Når du kommer hen på biblioteket, hvordan bruger du det så? Hvor ofte benytter du følgende tilbud på biblioteket 2016 Side (Alle besvarelser i kommunen)

85 Behov Behov for materiale National bruger- og benchmarkundersøgelse på folkebiblioteksområdet 2016 Tårnby Kommune Behov og arrangementer Skønlitteratur 85% 83% Faglitteratur 69% 68% Arrangementerne for voksne passer til mit behov 31% 40% Musik Film 32% 36% 32% 34% Arrangementerne for børn passer til mit behov 15% 16% Spil Aviser, magasiner og tidsskrifter Materialer til børn 10% 11% 43% 42% 35% 34% Landstotal Kommunen Tal angiver andelen af enige ( meget enig og enig ) Kurser/undervisning på biblioteket passer til mit behov 12% 23% Landstotal Kommunen Tal angiver andelen af enige ( meget enig og enig ) Hvor enig er du i, at følgende materialer passer til dit behov? Nu kommer der nogle udsagn, andre har sagt om bibliotekets tilbud. Du skal angive, om du er enig eller uenig i hvert udsagn Side (Alle besvarelser i kommunen)

86 Vurdering og børn Vurdering af biblioteket National bruger- og benchmarkundersøgelse på folkebiblioteksområdet 2016 Tårnby Kommune Børn og biblioteket Biblioteket er et godt sted at mødes med andre 33% 34% På biblioteket bliver jeg inspireret Biblioteket har åbent, når jeg har behov for det 78% 79% 84% 88% Jeg er ofte sammen med mine børn på biblioteket 57% 60% Biblioteket er et rart sted at være 90% 91% Mine børn har meget glæde af biblioteket 73% 78% Computerne og netadgang på biblioteket passer til mine behov Der er gode muligheder for at fordybe sig eller læse på biblioteket På biblioteket er der gode muligheder for at lege og være sammen som familie 32% 40% 54% 59% 31% 41% Landstotal Kommunen Landstotal Kommunen Tal angiver andelen af enige ( meget enig og enig ) Tal angiver andelen af enige ( meget enig og enig ) Nu kommer der nogle udsagn, andre har sagt om biblioteket. Du skal for hvert udsagn angive, om du er enig eller uenig. Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? 2016 Side (Alle besvarelser i kommunen) 178 (Respondenter med børn)

87 Gennemsnit NPS Tilfredshed og anbefaling National bruger- og benchmarkundersøgelse på folkebiblioteksområdet 2016 Tårnby Kommune Tilfredshed Anbefaling Landstotal Kommunen 88,3 88,5 Landstotal Kommunen 76,0 77,1 NPS er et udtryk for hvor villig brugerne er til at anbefale bibliotekerne til andre på en skala fra 0-10 (0=slet ikke og helt sikkert=10). NPS måles som andelen af promoters (9-10) fratrukket andelen af detractors (0-6). 0% 1% 0% 1% 0% 2% 0% 1% 1% 1% 0% 1% 1% 45% 3% 21% 6% 21% 0 Meget utilfreds Meget tilfreds 72% 4% 10% 9% 0 Slet ikke helt sikkert Alt i alt, hvor tilfreds er du med det bibliotek, du oftest bruger? Vil du anbefale andre at bruge biblioteket? 2016 Side (Alle besvarelser i kommunen)

88 Top 2 Tilfredshed Hjemmeside Brug af hjemmeside National bruger- og benchmarkundersøgelse på folkebiblioteksområdet 2016 Tårnby Kommune Vurdering af hjemmeside At søge og bestille materialer 77% Alt i alt lever bibliotekets hjemmeside op til mine forventninger Det er let at finde rundt på hjemmesiden Landstotal 83% 72% At tjekke lånerstatus og forny 80% Kommunen 80% 67% At blive inspireret til nye lån At finde praktiske informationer om fx åbningstider 27% 56% Tal angiver andelen af enige ( meget enig og enig ) 26% 16% At finde informationer om arrangementer og kurser At finde links til databaser/andre hjemmesider Jeg bruger ikke bibliotekets hjemmeside 6% 9% 36% 54% 11% 5% 3% 51% 18% 10% 4% Hvad bruger du bibliotekets hjemmeside til? Hvor enig er du i følgende udsagn om hjemmesiden? 2016 Side (Alle besvarelser i kommunen) 500 (Alle der bruger hjemmesiden)

89 Andel brugere Tilfredshed Top2 Bibliotekets personale Brug af bibliotekets personale National bruger- og benchmarkundersøgelse på folkebiblioteksområdet 2016 Tårnby Kommune Tilfredshed med personale Hjælp til at finde bøger, film, musik mm. på hylden Hjælp til at søge information på computeren Få ideer og inspiration Hjælp til praktiske ting, fx at bestille og forny materialer Hjælp til at bruge teknisk udstyr, fx printer og kopimaskine Jeg får den hjælp, jeg har behov for Personalet er synligt og opmærksomt Landstotal 89% 38% 65% 71% 34% Kommune 94% 39% 63% 73% 38% Landstotal 91% 85% Kommune 94% 91% Tal angiver andelen af brugere ( meget ofte - sjældent ) 6% 1% 3% 2% 4% 1% 3% 10% 9% 14% 12% 18% 21% 27% 31% 21% 56% 55% 45% 45% 24% 30% 43% 24% 5% 1% 15% 27% 21% 10% 5% 19% 38% 3% 0%0 36% 5% 1%0 Når du kommer hen på biblioteket, hvor ofte bruger du så personalet til følgende? Hvor enig er du i disse udsagn om bibliotekets service? 2016 Side (Alle besvarelser i kommunen)

90 Selvbetjente biblioteker National bruger- og benchmarkundersøgelse på folkebiblioteksområdet 2016 Tårnby Kommune Holdninger til selvbetjente biblioteker Vurdering af selvbetjente biblioteker Jeg skelner ikke mellem om et bibliotek har personale eller ej 14% Jeg foretrækker at besøge biblioteket, når der er personale 78% Opstillingen af materialer er overskuelig 77% Jeg føler mig tryg ved at komme på biblioteket, når det er åbent uden personale Det er let at bruge de tekniske låne- og afleveringsmuligheder Tal angiver andelen af enige ( meget enig og enig ) 21% 68% Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? Jeg bliver inspireret til nye lån af indretning og opstilling af materialer Åbent bibliotek har fået mig til at bruge biblioteket mere 20% 70% Brug af selvbetjente biblioteker 0% 19% Ja 0% 23% Ja Med Åbent bibliotek kan jeg besøge biblioteket på tidspunkter, der passer mig 54% Nej Nej 81% Ej besvaret Har du besøgt et åbent eller selvbetjent bibliotek det vil sige et bibliotek, hvor du kan komme ind og låne, men hvor der ikke er personale? 77% Ej besvaret Har du besøgt et åbent eller delvist åbent bibliotek i en anden kommune? Tal angiver andelen af enige ( meget enig og enig ) Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? 2016 Side (Alle besvarelser i kommunen) 158 (Alle, der har benyttet selvbetjente biblioteker)

91 Borgerservice på biblioteket Kendskab til borgerservice 1% 0% National bruger- og benchmarkundersøgelse på folkebiblioteksområdet 2016 Tårnby Kommune Holdninger Tal angiver andelen af enige ( meget enig og enig ) 63% 36% Ja Nej Vil ikke svare Ej besvaret Der er en behagelig atmosfære på biblioteket, som borgerservice kan nyde godt af Borgerservice bliver mere tilgængelig, når den ligger på biblioteket 72% 68% Ved du, om der findes borgerserviceopgaver på dit lokale bibliotek? Brug af borgerservice 0% 0% Ja, ofte 61% 1% 14% 22% 554 (Alle besvarelser i kommunen) Ja, flere gange Ja, men kun en enkelt gang Nej Ved ikke/vil ikke svare Ej besvaret Jeg vil være usikker på, om den medarbejder jeg møder har de nødvendige kompetencer, hvis borgerservice ligger på biblioteket. Det forstyrrer min opfattelse af, hvad biblioteket er, hvis biblioteket kombineres med borgerservice Jeg er i tvivl om biblioteket kan tilbyde den diskretion, der er nødvendig ved borgerservice. 20% 27% 22% Har du gjort brug af borgerservice på dit lokale bibliotek? 202 (Alle, der kender til borgerservice) Har du gjort brug af borgerservice på dit lokale bibliotek? 202 (Kendskab og tilgang til borgerserviceydelser) 2016 Side 16

92 Performance LAV HØJ Indsatskort: Øget brug af bibliotekerne 2016 Side 17 Låne- og afleveringsmuligheder LAV Åbningstider Hjælp Personalet Besøg med personale Lege/familie Hjemmeside forventninger Hjemmeside finde rundt Rart sted Inspiration Fordybelse/læse Computer og netværk Importance National bruger- og benchmarkundersøgelse på folkebiblioteksområdet 2016 Tårnby Kommune Prioriter Børns glæde Godt mødested Forhold længst til højre i det røde område kan prioriteres for at øge tilfredsheden. Der henvises til hovedrapporten for en metodebeskrivelse. HØJ Børns glæde Mine børn har meget glæde af biblioteket Godt mødested Biblioteket er et godt sted at mødes med andre Inspiration På biblioteket bliver jeg inspireret Åbningstider Biblioteket har åbent, når jeg har behov for det Rart sted Biblioteket er et rart sted at være Computer og netværk Computerne og netadgang på biblioteket passer til mine behov Fordybelse/læse Der er gode muligheder for at fordybe sig eller læse på biblioteket Lege/familie På biblioteket er der gode muligheder for at lege og være sammen som familie Hjælp Jeg får den hjælp, jeg har behov for Personalet Personalet er synligt og opmærksomt Hjemmeside forventninger Alt i alt lever bibliotekets hjemmeside op til mine forventninger Hjemmeside finde rundt Det er let at finde rundt på hjemmesiden Besøg med personale Jeg foretrækker at besøge biblioteket, når der er personale Låne- og afleveringsmuligheder Det er let at bruge de tekniske låne- og afleveringsmuligheder

93 2016 Side 18 Kontakt

94 Henrik Andersen Head of Communication Consulting & NPS2 Certified Associate Lise Desireé Andreasen Research Consultant Trine Strøger Abildgaard Production Director Side 19

95 2016 Side 20

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 31. oktober 2016 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Hovedbiblioteket, møderum 6 Medlemmer: Afbud: Einer Lyduch, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 24. august 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Einer Lyduch, Brian Franklin, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 15. maj 2017 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: 215, Mødelokale Medlemmer: Einer Lyduch, Elise Andersen, Frants Nielsen, Jan

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 26. oktober 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: 209 Medlemmer: Afbud: Einer Lyduch, Brian Franklin, Elise Andersen, Frants

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 23. november 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Einer Lyduch, Brian Franklin, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 19. september 2016 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kastrupgårdsamlingen Einer Lyduch, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat fra Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 10. marts 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 211, Mødelokale Brian Franklin, Einer Lyduch, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 11. april 2016 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Einer Lyduch, Brian Franklin, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat fra Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 16. juni 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 211, Mødelokale Brian Franklin, Einer Lyduch, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 8. september 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Hovedbiblioteket, Mødelokale 4 Medlemmer: Afbud: Brian Franklin, Einer

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 28. september 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Einer Lyduch, Brian Franklin, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat fra Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Tirsdag den 14. januar 2014 Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Brian Franklin, Einer Lyduch, Elise Andersen, Frants

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 25. marts 2014 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Sonja Fladstrand, Annette Eriksen, Karin Gudbergsen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat 10. juni 2013. fra Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat 10. juni 2013. fra Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat 10. juni 2013. fra Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 10. juni 2013 Mødetidspunkt: 15:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 209, Mødelokale Vibeke Rasmussen, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 7. april 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat fra Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Tirsdag den 20. august 2013 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: 209, Mødelokale Vibeke Rasmussen, Brian Franklin, Camilla Schwalbe,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat fra Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Tirsdag den 22. oktober 2013 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 209, Mødelokale Vibeke Rasmussen, Brian Franklin, Camilla Schwalbe,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 18. august 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 211, Mødelokale Brian Franklin, Einer Lyduch, Elise

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat 19. marts 2013. fra Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat 19. marts 2013. fra Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat 19. marts 2013. fra Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Tirsdag den 19. marts 2013 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Vibeke Rasmussen, Brian Franklin,

Læs mere

Referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

Referat. til Kultur- og Fritidsudvalget Referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Tirsdag den 26. februar 2013 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: 209, Mødelokale Medlemmer: Vibeke Rasmussen, Brian Franklin, Camilla Schwalbe, Jannie Meiltoft,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 30. april 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 26. januar 2016 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

MØDE I: Tårnby Musikskoles bestyrelse DATO: MØDESTED: Kulturzonen KLOKKEN: EMNE: Bestyrelsesmøde SAGSNR.

MØDE I: Tårnby Musikskoles bestyrelse DATO: MØDESTED: Kulturzonen KLOKKEN: EMNE: Bestyrelsesmøde SAGSNR. REFERAT MØDE I: Tårnby Musikskoles bestyrelse DATO: 22.02.2017 MØDESTED: Kulturzonen KLOKKEN: 16.30 18.00 EMNE: Bestyrelsesmøde SAGSNR.: 16/4542 DELTAGERE: AFBUD: MØDENR.: 1/2017 Vibeke Rasmussen (formand),

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat 23. april til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat 23. april til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat 23. april 2013 til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Tirsdag den 23. april 2013 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 209, Mødelokale Vibeke Rasmussen, Brian Franklin,

Læs mere

INDSPIL NR. 42. Oktober 2014. marika.andersen@kalundborg.dk - tlf. 51 43 36 11. frivillig. Annonce:

INDSPIL NR. 42. Oktober 2014. marika.andersen@kalundborg.dk - tlf. 51 43 36 11. frivillig. Annonce: NYT FRA FRIVILLIGHEDSKONSULENT MARIKA BORRESEN ANDERSEN marika.andersen@kalundborg.dk - tlf. 51 43 36 11 SE KALUNDBORG KOMMUNES NYE FRIVILLIG-SIDE: www.kalundborg.dk/ frivillig Annonce: Frivilligt socialt

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 26. marts 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Dagsorden åben Mødedato 05. februar 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Kildeskovshallen, Mødesalen Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Kultur-

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 29. november 2016 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 25. august 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Dagsorden åben Mødedato 21. juni 2011 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse 1 Side 1 af 1 Indholdsfortegnelse Folkeoplysningsudvalget

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 25. marts 2014 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Sonja Fladstrand, Annette Eriksen, Karin Gudbergsen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 23. april 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe, Jan R.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 4. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Dagsorden. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Dagsorden. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Dagsorden til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 14. april 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Brian Franklin, Einer Lyduch, Elise Andersen, Frants

Læs mere

Cykelstiplan for hele kommunen I inviteres hermed til 2. workshop omkring cykelstiplan for hele kommunen

Cykelstiplan for hele kommunen I inviteres hermed til 2. workshop omkring cykelstiplan for hele kommunen INDSPIL NR. 60 Efterårets dialogmøder med idrætsforeningerne og Kultur og Fritid Igen i år inviterer Kalundborg Idrætsråd og Kultur og Fritid til dialogmøder med alle idrætsforeninger i Kalundborg Kommune.

Læs mere

Møde i Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1... Meddelelser...

Møde i Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1... Meddelelser... Møde i tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelser... 2 2... Foreningsberetninger 2004... 2 3... Godkendelse af internt kursus for FDF Ballerup...

Læs mere

INDSPIL NR. 35. Februar/marts 2014. susanne.rasmussen4@kalundborg.dk - 51 43 36 11

INDSPIL NR. 35. Februar/marts 2014. susanne.rasmussen4@kalundborg.dk - 51 43 36 11 NYT FRA FRIVILLIGHEDSKONSULENT SUSANNE BACH RASMUSSEN susanne.rasmussen4@kalundborg.dk - 51 43 36 11 Kalundborgmessen2014 invitation til foreninger Kalundborgegnens Erhvervsråd tilbyder - igen i år - foreninger

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 28. oktober 2014 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 14. januar 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 19. august 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse 11.04.12...2 3. KF- Ansøgning

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 10. september 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Fritidsnyt 2016. Kære foreninger. Kultur, Fritid og Unge Gladsaxe Kommune December 2015. Nina Nielsen Afdelingsleder for Kultur, Fritid og Unge

Fritidsnyt 2016. Kære foreninger. Kultur, Fritid og Unge Gladsaxe Kommune December 2015. Nina Nielsen Afdelingsleder for Kultur, Fritid og Unge Fritidsnyt 2016 Kultur, Fritid og Unge Gladsaxe Kommune December 2015 Kære foreninger Atter i år har der været travlhed og stor aktivitet i foreningslivet og i den kommunale verden. Og atter i år har foreninger

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 27. oktober 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Dagsorden torsdag den 22. januar 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Fokusområde - Aktiviteter for flygtninge i Lejre Kommune...

Læs mere

1. Meddelelser. Møde i Folkeoplysningsudvalget. den 19.06.2007, kl. 17:00. i udv. 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1... Meddelelser2

1. Meddelelser. Møde i Folkeoplysningsudvalget. den 19.06.2007, kl. 17:00. i udv. 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1... Meddelelser2 Møde i Folkeoplysningsudvalget den 19.06.2007, kl. 17:00 i udv. 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelser2 2... Anvisning af foreningslokale på Tapeten. 2 3... Klub 56 - ansøgning om tilskud fra Vækstpuljen.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 16. september 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

En god sæsonstart. Inspirationsfolder

En god sæsonstart. Inspirationsfolder En god sæsonstart Inspirationsfolder Indholdsfortegnelse FORORD 2 HUSKELISTE 4 Hvilke målgrupper har vi fokus på? 5 Hvilke hold tilbyder vi i næste sæson? 5 Har vi styr på alle træningstider? 6 Har vi

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 7. august 2013 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise

Læs mere

INDSPIL NR. 46. Februar 2015

INDSPIL NR. 46. Februar 2015 INITIATIVPRIS Frem til 15. februar 2015 modtages indstillinger til INITIATIVPRISEN, som Kalundborg Y s Men s Club uddeler hvert år. Prisen går til en person, en organisation eller en forening, som med

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 24. november 2016 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Afbud: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Jan R. Jakobsen,

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 03-05-2011 Mødetidspunkt: 16:30-18:00

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 03-05-2011 Mødetidspunkt: 16:30-18:00 Referat Folkeoplysningsrådet Møde nr.: Folkeoplysningsrådet Mødedato: tirsdag den 03-05-2011 Mødetidspunkt: - 18:00 Mødested: Mødelokale C Hækkerupsvej 1, kælderen. Indgang via gavlen (handicapindgang).

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Folkeoplysningsudvalgets møde

GLOSTRUP KOMMUNE. Folkeoplysningsudvalgets møde GLOSTRUP KOMMUNE Referat Folkeoplysningsudvalgets møde Mødedato: Tirsdag den 1. marts 2016 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Møderum 200, Rådhusparken 2 Medlemmer: Afbud: Leif Meyer Olsen (V) (medlem),

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 4. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 27. maj 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Sonja Fladstrand, Annette Eriksen, Karin Gudbergsen,

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde i Bornholms Idrætsråd

Referat for bestyrelsesmøde i Bornholms Idrætsråd Referat for bestyrelsesmøde i Bornholms Idrætsråd Onsdag den 5. december 2012 kl. 16:00 18:00 Deltagere Bjarne Kruse, Cæsar Funch Jensen, Bjarne Westerdahl, Erik Eriksen, Marian Lundh, Gitte Goldschmidt

Læs mere

Referat. til Kommunalbestyrelsen

Referat. til Kommunalbestyrelsen Referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 26. februar 2013 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Kommunalbestyrelsens mødesal Medlemmer: Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Arne Hansen, Brian Franklin,

Læs mere

Referat af møde i Kultur- og fritidsudvalget

Referat af møde i Kultur- og fritidsudvalget Gentofte Kommune Referat af møde i Kultur- og fritidsudvalget Referat åben Mødedato 05. februar 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Kildeskovshallen, Mødesalen Protokollen blev læst og mødet hævet kl.:

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 29. januar 2013 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Birgit Skytte (formand), Sonja Fladstrand, Annette

Læs mere

November 2015 INDSPIL NR. 52

November 2015 INDSPIL NR. 52 AKTIVITETSSTØTTE FRA GYPROC A/S Gyproc A/S uddeler igen aktivitetsstøtte til lokale sportslige, kulturelle og foreningsmæssige aktiviteter. Den skriftlige ansøgning om akjtivitetsstøtte skal indeholde

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 10. december 2013 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget

Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget Mødetidspunkt 18-02-2015 17:00 Mødeafholdelse på Frivilligcenter Gentofte, Smakkegårdsvej 71 th. 2820 Gentofte Protokollen blev læst og mødet

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 27-03-2014 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 27-03-2014 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Torsdag den 27-03-2014 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Deltagere: Jan Find Petersen, Preben Juhl Rasmussen, Birgit Sørensen, Frank Müller-Bøgh,

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Baggrund Formål Få børn og andre ud i naturen, Børn er i dag halvt så meget i naturen som deres bedste forældre var, da de var børn (Gallup-undersøgelse 09)

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 5. marts 2014 Mødetidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

Inviter borgerne på NATURENS DAG

Inviter borgerne på NATURENS DAG Inviter borgerne på NATURENS DAG Skab glæde, livskvalitet og oplevelser på Naturens Dag den 10. september 2017 Naturens Dag er den årlige mærkedag for naturoplevelser over hele landet Naturens Dag for

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 15. december 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget

Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget Gentofte Kommune Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget Referat åben Mødedato 23. august 2011 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse A Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 18.20 Tilstede:

Læs mere

Oktober INFO. Nyhedsbrev fra Kultur og Fritid Oktober 2010. I dette nyhedsbrev

Oktober INFO. Nyhedsbrev fra Kultur og Fritid Oktober 2010. I dette nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Kultur og Fritid Oktober 2010 NYHEDSBREV Oktober INFO Afholder din forening eller klub et spændende arrangement i løbet af efteråret, eller vil du dele informationer om aktiviteter og initiativer

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Referat Dato: Mandag den 21. august 2017 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud fra: Havnestuen Helle Barth, Ole Svendsen, Richard Barth, Paul Erik Gjerka, Per Hansen,

Læs mere

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Dagsorden for bestyrelses møder i Fredericia f.f. 1 Gennemgang og godkendelse af sidste referat 2 Nyt fra

Læs mere

DANMARKS IDRÆTSFORBUND EVENT-PROJEKTLEDER UDDANNELSE. Aldersgruppe: år. Danmarks Idrætsforbund Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby

DANMARKS IDRÆTSFORBUND EVENT-PROJEKTLEDER UDDANNELSE. Aldersgruppe: år. Danmarks Idrætsforbund Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby 2018 Danmarks Idrætsforbund Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby www.dif.dk Aldersgruppe: 15-25 år Uddannelsen udbydes i regi af Danmarks Idrætsforbund til alle idrætsgrene under DIF. Den praktiske gennemførelse

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 10. juni 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Dagsorden Integrationsrådet

Dagsorden Integrationsrådet Dagsorden Integrationsrådet : Tirsdag den 01. september 2015 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Deltagere: Azubuike Ukumadu (Direkte valgt) Carol Pimer

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 24. november 2015 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Sonja Fladstrand, Anette Eriksen, Karin Gudbergsen,

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Dato: Torsdag den 19. juni 2014 Mødetidspunkt: 19:00 Møde afsluttet: 19:35 Særlige forhold: Spisning kl. 18.30 Mødelokale: Medlemmer: Fravær med afbud: Bemærkninger: Sollentuna I og II,5. sal,

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Den 24. juni 2010/ik Referat Bestyrelsesmøde 06-2010 22. juni 2010 Idrættens Hus kl. 18:00 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 05-2010 2.2. Møde med Undervandsrugby. Henrik

Læs mere

Skiltning rundt om på idrætsanlæggene er færdigt og vi håber at I syntes det ser godt ud og at det er brugbart.

Skiltning rundt om på idrætsanlæggene er færdigt og vi håber at I syntes det ser godt ud og at det er brugbart. Kære foreninger. Så er vi her igen På Idrætsområdet er vi godt i gang. Træningen i hallerne, på kunstgræsbanerne, i skøjte arenaen, tennishallen og Islevbadet kører på sit højeste. Siden sidst har vi indviet

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Referat Bestyrelsesmøde 05-2005 Idrættens Hus i Brøndby Tirsdag, den 10. maj 2005 11. maj 2005/ik 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 04-2005 3. Budget 3.1. Budget 2005 opfølgning

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben tillægsdagsorden. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åben tillægsdagsorden. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åben tillægsdagsorden til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 24. marts 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S.

Læs mere

Idrætskonference i Randers 2010. lørdag den 18. september 8:30-15:00

Idrætskonference i Randers 2010. lørdag den 18. september 8:30-15:00 Idrætskonference i Randers 2010 lørdag den 18. september 8:30-15:00 SIKR (Samvirkende Idrætsklubber i Randers) arrangerer i samarbejde med Kultur- og fritidsforvaltningen en konference for idrætsforeninger

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET. Dagsorden nr. 2 for mødet TIRSDAG den 13. februar 2007 kl på Otterup Rådhus, mødelokale 5

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET. Dagsorden nr. 2 for mødet TIRSDAG den 13. februar 2007 kl på Otterup Rådhus, mødelokale 5 Init.: Dato: 13.02.2007 Side: 4 FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET Dagsorden nr. 2 for mødet TIRSDAG den 13. februar 2007 kl. 17.00 på Otterup Rådhus, mødelokale 5 Fraværende: Jørgen Meier Sørensen med afbud. MEDDELELSER

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 10. april 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

FOLKEMØDEARRANGØR SÅDAN

FOLKEMØDEARRANGØR SÅDAN OPDATERET 09.12.14 FOLKEMØDEARRANGØR SÅDAN Bornholms Regionskommune står for Folkemødets praktiske rammer. Men det politiske indhold selve festivalens substans bliver leveret af partier, organisationer,

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 29. august 2014 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 18:04 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 23. september 2013 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 17:40 Sted Gåsetårnskolen, Iselinge afdeling Chr. Richardtsvej 33, Vordingborg Medlemmer Birthe Helth,

Læs mere

INDSPIL NR. 48. April 2015

INDSPIL NR. 48. April 2015 Fredag den 22. maj 2015 arrangeres K U L T U R N A T 2 0 1 5 i Kalundborg. En af de nærmeste dage udsendes mail til jer alle med nærmere oplysninger om arrangementet. Begynd gerne straks at tænke på, hvordan

Læs mere

Vejen tilbage til arbejdsmarkedet. Nyhedsbrev #3 juni 2015 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet

Vejen tilbage til arbejdsmarkedet. Nyhedsbrev #3 juni 2015 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet Vejen tilbage til arbejdsmarkedet Nyhedsbrev #3 juni 2015 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet Juni Kære alle i Jobbanken i Aarhus Sommeren er begyndt og vi ønsker alle

Læs mere

Århus Ungdommens Fællesråd Styrelsesmøde Dagsorden

Århus Ungdommens Fællesråd Styrelsesmøde Dagsorden Tidspunkt 7. april kl. 18.00 21.00 Århus Ungdommens Fællesråd Styrelsesmøde Dagsorden Sted ÅUF Sankt Nicolaus Gade 2, 8000 Aarhus C Indbudte Afbud Tilstede Ikke til Navn stede X Cecilie Hansen, formand

Læs mere

ET MEDLEM SOM ALLE ANDRE. Kan handicappede være med i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan?

ET MEDLEM SOM ALLE ANDRE. Kan handicappede være med i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan? ET MEDLEM SOM ALLE ANDRE Kan handicappede være med i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan? Der skal to til et møde Mennesker med handicap er sjældent medlemmer af foreningerne. Det er der mange årsager

Læs mere

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012.

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012. Referat fra generalforsamling i støttegruppen for Bakkehallen tirsdag den 28. februar kl. 19.00 på Hejnsvig skole. Valg af dirigent: Lauritz Heick foreslået og valgt Fremlæggelse af årets beretning: V/

Læs mere

Kulturpolitik. Mange stærke Fællesskaber. Skanderborg Kommune

Kulturpolitik. Mange stærke Fællesskaber. Skanderborg Kommune Kulturpolitik Mange stærke Fællesskaber Skanderborg Kommune 1 Indledning Mange stærke fællesskaber det er undertitlen på kulturpolitikken. Med politikken opfordrer vi til, at udnytter vore fantastiske

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 5. august 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Nyhedsbrev 1. Velkommen til vores Nyhedsbreve. Informationer. Forældreinformation skoleåret 14 15

Nyhedsbrev 1. Velkommen til vores Nyhedsbreve. Informationer. Forældreinformation skoleåret 14 15 September 2014 Nyhedsbrev 1 Informationer SKOLESTART S.1 NYT PÅ SKOLEN S.2 5 KALENDER S. 6 Forældreinformation skoleåret 14 15 Velkommen til vores Nyhedsbreve Du sidder lige nu med første nummer af Dybbøl

Læs mere

Kære generalforsamlingsdeltagere: Jeg vil gerne, som formand for bestyrelsen, byde jer alle sammen velkommen til den 100. generalforsamling i Hvalsø Brugsforening. 100-års jubilæum. Som sagde i min velkomst

Læs mere

Mødrehjælpen inviterer til reception 19. oktober

Mødrehjælpen inviterer til reception 19. oktober FrivilligCenter Lolland Nyhedsbrev 25 / September 2012 Kære alle sammen Efterårets flotte farver er ved at gøre sit indtog og der er stor aktivitet på FrivilligCenter Lolland og i foreningslivet lokalt.

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Carsten W.

Læs mere

Folkeoplysningspolitik 2012-2016. Center for Børn & Kultur

Folkeoplysningspolitik 2012-2016. Center for Børn & Kultur Folkeoplysningspolitik 2012-2016 Center for Børn & Kultur 1 Indhold Formål...3 Borgernes deltagelse i foreningsaktiviteter...4 Rammer for foreningsarbejdet...6 Samspil mellem foreninger og selvorganiserede

Læs mere