HATLEHOL KYRKJE PROJEKTFORSLAG HATLEHOL KYRKJE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HATLEHOL KYRKJE PROJEKTFORSLAG HATLEHOL KYRKJE"

Transkript

1 HATLEHOL KYRKJE PROJEKTFORSLAG CORNELIUS + VÖGE APS, atelier for arkitektur EDUARD TROELSGÅRD rådgivende ingeniører A/S RAMBØLL A/S HATLEHOL KYRKJE

2 HATLEHOL KYRKJE - Dispositionsforslag

3 FORPROJEKT ARKITEKTPROJEKT - FRA VAND TIL LYS - beskrivelse - situationsplan - bygningsplaner - bygningssnit - facader HATLEHOL KYRKJE PROJEKTFORSLAG HATLEHOL KYRKJE - Projektforslag MATERIALER - EN ABSTRAKTION AF FJELDET - grønt byggeri - en unik bygning i cyklus med naturen - udv.arealer - gulvplan - planudsnit - materialer - facadeudsnit og delsnit - materialer - principdetaljer KONSTRUKTIONER OG INSTALLATIONER - teknisk beskrivelse - konstr., install., akustik - konstruktionsplaner - EL plan - VVS, varmeplan KUNST OG ARKITEKTUR I HELHED - kunststrategi og kunstudvalg BILAG - belysningsprojekt fra disp. forslag - lokalebeskrivelse - arealoversigt - tidsplan CORNELIUS + VÖGE APS, atelier for arkitektur EDUARD TROELSGÅRD rådgivende ingeniører A/S RAMBØLL A/S HATLEHOL KYRKJE 3

4 FRA VAND TIL LYS HATLEHOL KYRKJE - Projektforslag

5 HATLEHOL KYRKJE - Dispositionsforslag FORTID LANDSKAP NÅTID PÅ JORDEN KIRKETORG KIRKE FREMTID FRA VAND TIL LYS arkitektonisk beskrivelse UNDER JORDEN VANN OG FJELL OVER JORDEN LYS OG HIMMEL HATLEHOL KYRKJE KIRKEN SOM LANDSKABETS SPROG De norske kirker har undergået en stor udvikling siden kristendommen kom til Norge. Fra små enkle stavkirker kun bestående af kor og skip til udtryksfulde, markante bygninger med komplekse funktioner integreret. Kirkerne er opført gennem næsten et årtusinde, men har fællestræk i en bekendt norsk kirkearkitektur der viser en tydelig forståelse for og sammenhæng med naturens sprog og former. Det unikke norske kulturlandskab med fjorde, fjelddrag, dalbunde og skov afspejler kirkernes arkitektur i en særlig helhed mellem ånd og sted mellem guds og naturens nærvær. ANKOMST Hatlehol Kyrkje bør følge denne tradition. Bygningskrop og rumligheder skal formidle fortid og historie samtidig med at der udtrykkes en modernitet i det kommunikative udtryk. Bygningen skal forstå at samle fællesskabet, tiden og landskabet i en helstøbt synergi. KIRKENS AKSE FRA VAND TIL LYS I forslaget er Hatlehol Kyrkje disponeret som en sammenstilling af flere bygningsvolumener der udtrykker et tydeligt tilhørsforhold til naturen og stedets sprog. Kirken er ikke kun et sakralt rum for det personlige møde mellem gud og menneske, men i høj grad tilrettelagt som et møde mellem gud og fællesskab. Kirkebygningens rum er udlagt omkring kirketraditionens verdensakse der forbinder de 3 kosmiske verdener, over, under og på jorden; en nord-sydlig akse fra ankomsten fra Kirkebakke mod torv og fællesskab samt en vestlig-østlig akse der bevæger sig fra den nære natur med vand og fjeld over kirkerummets kig til himmel og lys. Et møde mellem fjeld, vand og lys. Mellem naturens nærvær og guds nærvær, fødsel og død, det fysiske og det åndelige. LANDSKAP VANN OG FJELL MIDT I VERDEN - KIRKENS AKSE FRA VANN TIL LYS KIRKE LYS OG HIMMEL 6

6 FJELDET SOM MØDET MELLEM HIMMEL OG JORD Hatlehol Kyrkje tegnes af enkle, funktionsopdelte bygningsvolumener der indeholder kirkerum, kapel, fællesrum og administration/andre rum. Opsplitningen nedskalerer kirken og sikrer en tilpasning til stedets topografi, træer og fjeldtoppe. Mellem bygningerne trækkes naturen helt ind og bliver således en del af komplekset. De enkelte bygningskroppe er udformet som abstraktioner over fjeldlandskabet; Som fjeldstykker placeret på stedets naturlige plateauer inddrages en række eksisterende fjeldsten i arkitekturen. Kirken bliver dermed et symbol på naturen/fjeldet, det massive og uforanderlige, men også på mødet mellem himmel og jord mellem det som er under jorden og over jorden. HATLEHOL KYRKJE - Projektforslag Kirken vil fremstå som et markant samlingspunkt både visuelt og mentalt. Dele af bygningerne knækker i landskabet og rejser sig skulpturelt op over træerne som markante ovenlys og som et integreret kirketårn. VANDRINGEN ANKOMST, KIRKEBAKKE OG KIRKETORV Kirken er placeret på det højeste punkt på grunden hvor der opstår et naturligt plateau i landskabet og hvor ankomsten til kirken kan følge den naturlige topografi. I forslaget etableres 3 nye landskabelige træk: Kirkebakken, vandbassinerne og meditationsstien. Kirkebakken er udlagt som en stor bakke der fører fra den fælles parkering ved kirkegården op til det beskyttede kirketorv der ligger mellem bygningsvolumenerne. Bakken sikrer adgang til torvet, til kapellet og til administrationsbygningen via sekundære indgange. Derudover er der mulighed for særlig kørsel med bil helt op til indgangen i forbindelse med bryllup, begravelse m.m. Store trin med siddeplinte opdeler fladen i mindre opholds og bevægelseszoner. Vandbassinerne er et markant synligt element der optræder omkring og mellem bygningerne. Regnvandet opsamles og ledes til mindre bassiner hvor det kan spejle himlen, lyset og træerne samt understrege fjeldets symbolik som mødet mellem himmel og jord. Meditationsstien er det samlende element der omkranser hele bygningsanlægget og er forbindelsesleddet til gravlunden. Stien er udlagt som en vandring i naturens nærvær kirken, fjeldtoppene, lysninger, skov og lyset opleves og iscenesættes forskelligt og varieret. Stien fungerer samtidig som handicaprampe fra HC parkering op til kirkepladsen. KIRKE SOM FJELLSTYKKER - SYMBOL PÅ MØTET MELLOM HIMMEL OG JORD, DET MASSIVE OG TIDLØSE DISPONERING - RETNING OG CENTER Kirken er opbygget omkring en central rumlighed der udgør torvet. Torvet trækker folk ind fra kirkens forplads, kirkebakken, og fungerer som sognets uformelle samlingsrum og menighedens info/udstillingsrum. Et rum der kan anvendes i sammenhæng med arrangementer i kirken, menighedssalen, kirkestuen eller på kirkebakken. Fra torvet er der direkte adgang til kirkerummet og de øvrige sakrosankte rum mod øst. På den anden side mod vest er der visuel kontakt til solens nedgang, 7

7 HATLEHOL KYRKJE - Dispositionsforslag en markant fjeldsten og et vandbassin der opsamler regnvandet omkring bygningerne og leder det til bækken. Bassinet giver mulighed for udendørs dåbshandlinger eller stille arrangementer hvor man sidder på klippen og lytter til sang eller forelæsning. Bygningen er disponeret efter følgende principper: Et åbent torv der samler bygningens funktioner i ét sammenhængende rum der kan udnyttes i sammenhæng med kirkerum, menighedssal, administration, gårdhave og udstillinger alt efter behov. Separate ankomstmuligheder til kapel, administration og spejder-/undervisningsrum, således at flere arrangementer kan foregå uden forstyrrelse. Lige fra konfirmandundervisning til møde i menighed og begravelse i kapellet. Et højtideligt og opløftende kirkerum der samler, formidler og kommunikerer. Et rum for ordet og tanken der endvidere giver mulighed for fleksibel anvendelse. Fleksible fællesrum med forskellige muligheder for udnyttelse, udvidelse og kontakt til kirkerum, torv og uderum. Et kompakt bygningsvolumen sikrer korte afstande imellem funktioner, sammenhæng i anlægsøkonomi og driftsøkonomiske fordele. Minimal spildplads optimale brutto-/nettoforhold. At udnytte den eksisterende topografi og fjeldgrund og dermed undgå tunge anlægsomkostninger. Eksisterende fjell fellesrom Adm Fra riksvei FJELLET - MØTET MELLEM HIMMEL OG JORD Kirken som fjellstein rundt de eksisterende fjellknausene på grunnnen - kirken som det massive og tidløse Eksisterende Fra gravlund bekk Kirkerom Kapell Ankomst Regnvann Kirketårn Kapell overlys KIRKEN I LANDSKAPET Kirkens visuelle fokuspunkter. Kirke overlys KIRKERUMMETS LITURGI - TID OG STED Øst-vest akse - RETNING OG TID Kirkerummet er kirkens hjerte. Rummet er udformet som en forlængelse af kirkens aksiale opbygning med øst-vest retningen fra fødsel til død. Fra vand til lys. Men samtidig er kirkerummet et kommunikerende rum der giver mulighed for at skabe et centralt fællesskab hvor man samles mod rummets midte og akse. Et rum for dialog og stilhed på samme tid. Regnvann VANNET FRA HIMMEL TIL FJORD Kirken er utformet slik at regnvann samles opp i synlige bassenger og ledes til eksisterende bekk. lysning skog vand Bygningens vægge og tag følger det ydre sprog. Siderne bevæger sig opad i knækkede flader mod markante ovenlys der læner sig mod himlen og trækker det ind så det fylder rummet. mot gravlund fjell lysning Sidealerne udføres som nicher i siderne. Nicherne er træbeklædte med olierede træpaneler, der giver mulighed for integration af akustisk dæmpning, lyssætning, tavler, opbevaring af salmebøger, tekstiler, udsmykning m.m. På denne måde dannes en mere intim ramme omkring fællesskapet. En intim følelse i den store rumlighed. Ligeledes placeres det store orgel integreret i en af disse nicher. Rummet har plant gulv og mobile træstole og bænke så der opstår optimal fleksibilitet i anvendelsen af rummet. VIND Eksisterende fjell KIRKE Amfi skog ANKOMST MEDITASJONSSTIEN Vandring i naturens nærvær med forskjellige iscenesettelser av fjell, skog, vann og lys. Sitater fra forfattere og verker fra billedkunstnere utføres som fortolkninger over naturens og stiens temaer. Kirkebakken VIND BESKYTTELSE OG LE Kirkens volumer er plassert slik at uterommene og ankomsten beskyttes mot vind og arrangeres mot sol. 8

8 Dåb VAND Døbefonten er placeret centralt ved ankomsten til kirkerummet som en påmindelse om at dåben er indgangen til livet. Døbefonten er udført som en stor fjeldklump i eksisterende fjell og beton, hvor døbefonten vokser op af massivet. Fra døbefonten drypper vandet stille ned i en spærkke omkring døbefonten. så rummets stilhed fyldes af lyden fra det levende vand. Alter LYS Alteret er placeret bagerst i rummet. Som et stort stykke fjeld i beton/skifer er det udformet som en abstraktion over fjeldet der rejser sig op og møder korset der er udskåret i vægmassivet. Korset bliver på denne måde også en symbolsk lyssprække mod øst og symboliserer genfødslen. Korset er derfor fokuspunktet mod endevæggen. Fra korset ledes blikket mod himlens lys der falder ind fra ovenlyset, der optræder som et punkt/en port over kirkerummet. HATLEHOL KYRKJE - Projektforslag Mobile prædikestol og lesepult i træ giver mulighed for at centrere prædiken i rummet. Enkelte af disse møbler kan eksempelvis lavet af fyrretræstømmer fra træer fældet i forbindelse med kirkens byggeri. Øvrige sankrosankte rum De sankrosankte rum i tilknytning til kirkerummet er placeret i siderum til kirkerummet. Bygningens formsprog giver mulighed for at tilpasse disse rums form og karakter til de enkelte funktioner med opløftende lys og rumvirkninger. Barnekapellet er således åbent mod en fordelingsgang. Klosterrummet er mere indelukket til fordybelse, har højt til loftet og markante karakterfulde ovenlys. Fælles rum Kirkens fællesrum i form af menighedssal og kirkestue er placeret nær kirketorvet og med mulighed for direkte åbning ind mod kirkerummet. Begge rum har mulighed for åbning ud mod torvet og for at kunne inddrage dette i forskellige arrangementer. Kirkestuen ligger mod vest med en stor åbning mod vandbassin/ fjeldknaus. Dermed kan de fungere som et roligt, selvstændigt rum ved arrangementer i menighedssal og/eller kirke. Køkken er udlagt så der er adgang til både kirkestue og menighedssal. Administration og andre rum Administrationsfaciliterne er placeret som en lav bygning der følger kirkebakken mod torvet. Bygningen udnytter det store terrænspring til at lave en forskudt underetage der følger landskabet. I underetagen er funktionerne for spejdere og undervisning placeret så de kan fungere uafhængigt af kirkens øvrige funktioner med egen indgang og vareindlevering. Denne indgang kan også anvendes til administration der er placeret på overetagen med tæt kontakt til kirkens fællesrom, kirketorvet og de sankrosankte rum. Rummene er orienteret så der ikke kommer forstyrende ind- og udkig i forbindelse med ankomsten til kirken, men så der er alligevel er gode oversigtsforhold fra ekspedisjonen. 9

9 HATLEHOL KYRKJE - Dispositionsforslag HATLEHOL KYRKJE MIDT I VERDEN 10

10 +28 Ny rundkjøring planeret Fjellknaus Varekjørsel Sykkel parkering Vannbasseng Meditasjonssti Ny veiudlægning Vannbasseng HATLEHOL KYRKJE - Projektforslag Vannbasseng Fjellknaus +24 Vannbasseng Amfi Fjellknaus Handicap-rampe Meditasjonssti +23 Fjellknaus +26 Handicap-parkering Kirkebakken +23 Inngang Gravlund Inngang Gravlund Nyt udvidelsesområde for Gravlund SITUATIONSPLAN 1:750 11

11 HATLEHOL KYRKJE - Dispositionsforslag ANKOMST TIL HATLEHOL KYRKJE EN EFTERÅRSDAG 12

12 HATLEHOL KYRKJE - Projektforslag

13 HATLEHOL KYRKJE - Dispositionsforslag SIDERUM - skitse af klosterrum 14

14 HATLEHOL KYRKJE - Projektforslag

15 HATLEHOL KYRKJE - Dispositionsforslag

16 HATLEHOL KYRKJE - Projektforslag

17 HATLEHOL KYRKJE - Dispositionsforslag

18 HATLEHOL KYRKJE - Projektforslag

19 HATLEHOL KYRKJE - Dispositionsforslag AKTIVITETSRUM - skitse af spejderfællesrum 20

20 HATLEHOL KYRKJE - Projektforslag

21 HATLEHOL KYRKJE - Dispositionsforslag HATLEHOL KYRKJE EN FORÅRSDAG PÅ MEDITASJONSTIEN 22

22 KIRKERUMMET MED KIG MOD ALTER HATLEHOL KYRKJE - Projektforslag

23 HATLEHOL KYRKJE - Dispositionsforslag

24 HATLEHOL KYRKJE - Projektforslag

25 HATLEHOL KYRKJE - Dispositionsforslag

26 HATLEHOL KYRKJE - Projektforslag

27 HATLEHOL KYRKJE - Dispositionsforslag Kirketov 160 m² Kirkestue mv. 215 m² Nedhængtloft Toiletter mv. 78 m² 745 m2 Spejder mv. 142 m² Kontor mv. 220 m² Kirkestue mv. 215 m² Mesaninetasje 114 m² Gulvplaner - træ 690 m2 254 m2 338 m2 Kontor mv. 293 m² Tagpap -tagflade 233 m2 117 m2 66 m2 125 m2 5 m2 5 m2 64 m2 33 m2 32 m2 13 m2 16 m2 51 m2 kote kote kote kote kote kote kote kote kote kote kote kote kote kote kote kote kote kote

28 51 m2 56 m2 48 m2 56 m2 72 m2 287 m2 232 m2 196 m2 200 m2 165 m2 54 m2 166 m2 161 m2 HATLEHOL KYRKJE - Projektforslag m2 72 m2 64 m2 Skifer-tagflade m2 201 m2 61 m2 131 m2 94 m2 199 m2 66 m2 93 m2 102 m2 165 m2 95 m2 79 m2 7 m2 35 m2 10 m2 2 m2 8 m2 6 m2 6 m2 2 m2 16 m2 57 m2 49 m2 Skifermursaten-væg 873 m2 44 m2 13 m2 31 m2 43 m2 15 m2 64 m2 kote kote kote kote kote kote kote kote kote kote kote kote kote kote Facade unfold kote kote kote kote kote HATLEHOL KYRKJE UNFOLD 29

29 EN ABSTRAKTION AF FJELDET MATERIALER HATLEHOL KYRKJE - Projektforslag

30 HATLEHOL KYRKJE - Dispositionsforslag

31 GRØNT BYGGERI - EN BYGNING SOM EN DEL AF NATURENS CYKLUS I Hatlehol Kyrkje inddrages bæredygtighed ambitiøst på flere niveauer: Omkring social respekt og ansvarlighed, omkring miljø/energi og omkring materialemæssig og arkitektonisk levetid. EN BYGNING I EVIGT FLOW MED NATUREN OG GENERATIONER AF MENNESKER Vi ser byggeriet af en kirke som et lokalsamfunds bærende samlingspunkt. I hundreder af år har kirkebyggeri stået som markante kulturstøtter og samlingspunkter overalt i verden. Fælles for byggeriet af kirker er at man bygger for eftertiden - ikke kun for at løse behov her og nu, men for at definere et fællesskab der rækker mange generationer frem. Den tankegang vil vi også integrere i byggeriet og projekteringen af Hatlehol Kyrkje. Vi vil sigte på at skabe en kirke der indskriver sig i traditionen om at bygge for eftertiden og som en integreret det af naturens egne vækstprocesser. Hatlehol Kyrkje kan således blive verdens første moderne Cradle to Cradle kirkebyggeri, og den første offentlige Cradle to Cradle bygning i Norgen. En bygning i evigt flow med natur og generationer af mennesker. CRADLE TO CRADLE - den første moderne cradle to cradle kirke Eksempel på hvordan Hatlehol Kyrkje projekteres efter Cradle to Cradle. Hatlehol Kyrkje beklædes med Oppdal Skifer. Valg af en lokal natursten styrker lokalmiljøet og minimerer transportomkostninger og miljøforurening under produktion og transport. Fokus på produktionsmetoden styrker den grønne profil og ressourcebevidstheden. Normalt er der op til 90% spild i en skifer produktion.vi har en ambition om at ALT materialet skal bruges i byggeriet, altså et spild på 0-5%. Materialet bruges således i Hatlehol Kyrkje som murstein, tørrmur, tagskifer, skærver, småstein i bassiner og som materiale til anlæg af veje og parkeringsarealer. 1 lagdelt skiferklump køves manuelt HATLEHOL KYRKJE - Projektforslag CRADLE TO CRADLE SOM DESIGNSTRATEGI - MÅDEN VI SKAL TÆNKE HUSET PÅ. Cradle to Cradle er et nyt produktions- og udviklingsskoncept udviklet af professor Michael Braungart og arkitekt William McDonough. Konceptet kan anvendes på alt fra materialer og produkter til processer, bygninger og byer og tænkes anvendt til Hatlehol Kyrkje i samarbejde med rådgivningsfirmaet VuggetilVugge. dk., som er det fællesnordiske kontor for Cradle to Cradle certificeringer. Cradle to Cradle ser naturens egne vækstprocesser som model for menneskelig produktion. Her findes ikke affald, men næringsstoffer og materialer i et evigt flow mod mere komplekse livsdygtige planter og organismer. Vækst, produktion og forbrug er godt. Cradle to Cradle principperne repræsenterer et sæt af værdier, som implementeret i virksomheden eller organisationen vil lede til, at menneskelig aktivitet for en positiv dagsorden set med fremtidige generationers øjne. I stedet for at fremstille produkter der ved slutningen af sin brugsperiode bliver til affald, der forurener og fylder på vores lossepladser, fokuserer cradle to cradle på at designe med hele livscyklussen for øje. 2 skiferplade med kløvede over og underside 3 mursten kløves eller saves og bruges til formur sider anvendes til skærver i regnvandsbassiner, knust granulat på parkeringsplads eller som tørrmur omkring kirkeplads således at der ikke opstår noget spild. Samme teknik anvendes ved tagskiferproduktion Cradle to Cradle handler ikke om at lave ting der gør mindre skade eller gå tilbage til en livsstil, hvor vi forbruger mindre, men om at skabe produkter, huse, ja hele byer som aktivt bidrager til livscyklussen, samt forsyner fremtidige generationer med et produktionsgrundlag og sunde levende systemer. 33

32 HATLEHOL KYRKJE - Dispositionsforslag Køregrus Knust fjeld fra stedet og spildproduktioter fra skiferproduktion. Stenenes skarpe kanter gør overfladen hård med forskellige størrelser af småsten fra stenmel til skærver Kostetbeton med tilslag af bortspængt fjeld fra stedet Træsveller lokalt malmfyrretræ og genbrugt fyrretræ fra byggegrunden 34 Skifer-skærver i bassin Spildproduktioter fra skiferproduktion.

33 MATERIALER PÅ UDEAREALER HATLEHOL KYRKJE - Projektforslag

34 HATLEHOL KYRKJE - Dispositionsforslag Poleret betongulv Kolumba museum, Peter Zumthor Væg i natursten med træpartier Lewerenz Poleret betongulv Menedes de la Rocha MATERIALER Der er ved valg af materialer og konstruktioner lagt vægt på at fremtidige udgifter til rengøring og vedligehold begrænses. Matrialekarakteren er lys og enkel og baseret på lokale materialer der styrker bygningens grønne profil. Materialerne er få og robuste og er valgt ud fra de stærke påvirkninger en offentlig bygning skal kunne modstå. Intentionen er at skabe lyse, venlige rum med en elegant robusthed der leder tankerne hen på den traditionelle, norske kirkearkitektur. 36 Tag: Ved kirkerum, sankrosankte rum, kapel og kirketrov udføres tag og ovenlyskonstruktioner som in situ støbt armerede betondæk med høj isolering og tagpap som undertag samt tagbeklædning med lys Oppdal skifer i formater af varierende længder og højde. Betonkonstruktioner udføres med lokalt tilslag kombineret med lyse tilslag der sikrer en varm og lys tone i overfladen. Ved fællesbygning og administrationsbygning udføres taget som trækonstruktioner med høj isolering og tagpap som undertag. Tagbeklædning med Lys Oppdal skifer som øvrige tage. Ved mellembygninger udføres tagene som grønne tage. Kostet betongulv, Sverre Fehn

35 HATLEHOL KYRKJE - Projektforslag Poleret betongulv Måtte/rist Dinesen Douglas - T: 35mm B: mm L: Faldende længder 2-5m PLAN 1 - GULVPLAN 37

36 HATLEHOL KYRKJE - Dispositionsforslag Ydervægge: Bygningernes yderfacader udføres som bagmur af in-situ støbt armeret beton. Betonkonstruktioner udføres med lokale tilslag kombineret med lyse tilslag der sikrer en varm og lys tone i overfladen som loft. I ydervæggenes indvendige side i kirkerummet udføres støbning med negativt tryk af skifermursten i vandrette forløb. Øvrige steder udføres forskalling som glat pladeforskaling. Ydervægge udføres med stor isoleringsværdi og med ydermur i mursten af lys Oppdal skifer i vandrette formater af varierende længder og højder. Murstenene udføres med maskinsavet overflade udadtil for at sikre en mere lys og jævn overflade. Øvrige vægge indenfor de enkelte bygninger udføres som en blanding af ubehandlede støbte betonflader, malede præfabrikerede vægge og panelvægge i olieret fyrretræ. I kirketorvet, og i kapell og kirkerommet udføres gulvet som skiffergulv. På kirkebakken udføres rampen/bakken som støbt beton med kostet overflade og trælister i støbesamlinger. Øvrige gulve, inklusive i fellesrommene, udføres i massivt fyrretræ. Glaspartier er udført som snedkererede rammer i massiv fyrretræ og lavenergiglas. De faste små lyspunkter i ydermurene i kirkerummet er udført med integrerede, skjulte karme så varmetab minimeres. Indvendige vægge, bærende: Indvendige bærende vægge er udført som bærende vægge i insitu støbt armeret beton. Betonkonstruktioner udføres med lokalt tilslag kombineret med lyse tilslag der sikrer en varm og lys tone i overfladen som loft. I kirkerum udføres partielle nicher/sidealtre i massivt olieret norsk fyrretræ med samme overfladebehandling som vinduespartier. Akustisk dæmpning integreret med perforeringer hvor der er behov for det. Dinesen Douglas plankegulv, lut og hvit såpe Dinesen Douglas plankegulv Comillas University Indvendige vægge, skillevægge: Øvrige indvendige vægge som ikke er bærende udføres som lette skillevægge med træplader, træbeklædning i norsk fyrretræ. Plankegulv, lut og hvit såpe Gulve i ceremonirum og ud til kirkerummets ydervægge udføres som poleret betongulv med farve og karakter som vægge med glittet overflade. Alternativ udføres gulve i fliser af lys Opdall skifer. Ved sidealtre udføres partielle områder med massive fyrretræsplanker Gulve, øvrige rum Gulvbelægning er valgt svarende til rummenes anvendelse således at de generelle krav til rengøring, indeklima og rumakustik kan opfyldes. Der udføres massive fyrretræsplanker velegnet til gulvvarme i alle opholdsrum, flisegulve i store formater i toiletter, køkken o. lign. Betongulve i depoter, værksteder o. lign. Lofter, kirkerum, sankrosankte rum: Indvendigt udføres lofterne med støbte betonoverflade med spor i dybder af 25 mm i varierende størrelser. Sporene indeholder perforeringer til akustisk dæmpning (3-4% perforeret) samt huller til ventilation bagerst i kirkerummet. Placering af perforering til akustisk dæmpning udføres udfra digital modellering der sikrer den korrekte placering. Partiele ovenlys udføres med skjulte rammer indefra og i plan med overflade tag udefra. Dinesen Douglas plankegulv Lofter, øvrige rum: Lofter udføres som præfabrikerede felter/plader af fyrretrælister der tilskæres på stedet. Bag lister udføres sort akustikfilt. Ved kirketorv udføres loft af fyrretræslister som partielt område for akustisk dæmpning. 38 Olieret plankegulv

37 HATLEHOL KYRKJE - Projektforslag Plankegulv eg Trælameller Støbelinjer stålkanter Poleret betongulv Beton - kostet overflade PLANUDSNIT 39

38 HATLEHOL KYRKJE - Dispositionsforslag Woodends Vinduespartier Lewerenz Finer vægpaneler 40 Træarbejde Alvar Alto

39 Vægopbygning: 200mm beton mm isolering 60mm membran og luft 100mm skifermursten m. savede kanter Vinduesramme malmfyr-kernetræ Skifertag i varierende højder Skifermursten i varierende højder. Synlige savede kanter 1350 HATLEHOL KYRKJE - Projektforslag Udepåliggende lameller/afskærmning malmfyr Krydsfinerplader Galvaniseret stålbeslag Principsnit 41

40 HATLEHOL KYRKJE - Dispositionsforslag Savede natursten Therme Vals, Peter Zumthor Beton vægstruktur Lewerenz Vinduer/døre: Alle yderdøre og vinduer udføres som integrerede træpartier af overfladebehandlet norsk fyrretræ. Godkendte efter norsk standard. Alle glas er energiglas og ved udsatte områder mod RV60 udført som lyddæmpende glas (3-lag). Indv. Døre: Samtlige indvendige døre er massive døre. Foldevægge mellem menighedssal, kirkestue, kirkerum og kirketorv er lydisolerede RW 48dB. Dinesen Douglas Lut og hvit såpe Farver: Generelt udtrykker alle overflader i bygningen materialernes naturlige farver og stoflighed. Dvs. beton står med sin støbte overflade og træpartier med olieret eller brændt overflade fra leverandør. Hvor der anvendes træplader som industriplader opsættes de ubehandlet eller med færdigbehandlet overflade fra leverandør. Udearealer - parkering: Landskabet omkring kirken bearbejdes minimalt for at undgå dyre anlægstiltag. Den eksisterende parkering anvendes og udvides, samtidig med at beplantningen gennemgås for beskadigede træer der tyndes ud og suppleres med nye. Ekstra p-pladser er indarbejdet som udvidelse af eksisterende vejnet i en organisk udformning der integrerer landskab og supplerende beplantning. Parkeringspladen og kirkebakke anlægges med køregrus. Ved kirkebakken anlægges partielt støbte betontrin og betonflader i kostet beton. Siddemøbler udføres i massivt fyrretræstømmer der sammenboltes. 42 Regnvandsbassiner: Regnvandsbassiner udføres i beton som bygningssokkel med støbt bund dækket af skifer og fjeldrester fra byggeri. Betonstruktur Asplund

41 Vægopbygning: 200mm beton mm isolering 60mm membran og luft 100mm skifermursten m. savede kanter Vinduesramme malmfyr-kernetræ Udepåliggende lameller/afskærmning malmfyr HATLEHOL KYRKJE - Projektforslag In-situ beton med relief In-situ beton glat Principsnit 43

42 HATLEHOL KYRKJE - Dispositionsforslag Skifer materiale Betonvæg med naturstens aftryk Therme Vals, Peter Zumthor Natursten Therme Vals, Peter Zumthor 44 Natursten Therme Vals, Peter Zumthor

43 HATLEHOL KYRKJE - Projektforslag Facadeudsnit 45

44 HATLEHOL KYRKJE - Dispositionsforslag TAG: Opdal skifer faldende længder og mm tykkelse zinktred partielt i overlæg som algerenser Tagpap undertag på brædder eller vandfast krydsfiner min. 50 mm ventilation 420 mm mineraluld T1 taglægte ovenlysvindue undertagsventil ovenlyslysning i krydsfiner ventilation afstandsliste vandfast krydsfiner snefangsrør zinkstern zinkfodblik undertag BETONLOFT: Insitu støbt med relief for akustisk regulering MUR: Opdal skifer faldende længder og mm højde 250 mm mineraluld \\ \tegnestue\Tegnestue-Standard\CAD\Tegningshoveder\C+V TGH\logo C+V.JPG Projekt : H A T L E H O L K Y R K J E Fase : Forprojektsforslag Emne : Tagfodsdetalje med snit ovenlys Mål : 1:10 Dato: DA1-01 Tegn. nr.: Sagsnr. : Udf. af : JHJ 46 BETONVÆG: Insitu støbt glat støbning Revision Bygherre : - : ÅLESUND KIRKELIGE FELLESRÅD, Nørvegata 41, 6008 Ålesund Rev. dato: CORNELIUS + VÖGE APS A T E L I E R F O R A R K I T E K T U R HERSEGADE 22, GÅRDEN 4000 R0SKILDE TELEFON EDUARD TROELSGÅRD A/S R Å D G I V E N D E I N G E N I Ø R E R OVERGADEN NEDEN VANDET 49 B 1414 KØBENHAVN K TELEFON

45 HATLEHOL KYRKJE - Projektforslag

46 KONSTRUKTIONER / INSTALL. HATLEHOL KYRKJE - Projektforslag

47 HATLEHOL KYRKJE - Dispositionsforslag EN ABSTRAKTION OVER FJELDETS SPROG teknisk beskrivelse GENERELT Der er ikke foretaget generelle henvisninger til love, bestemmelser, vejledninger, normer og reglementer, lokalplan m.v., men det forudsættes at det færdige byggeri opføres i henhold til gældende bygningsreglement. Der er arbejdet udfra generelle norske retningslinier omkring brand, rumindretning og tilgængelighed. BÆRENDE KONSTRUKTIONER Fundamenter Bygningen funderes med armerede beton stribefundamenter i render udskåret/ sprængt i klippeundergrunden. Terrændæk Terrændæk udføres ved, at der bortsprænges klippe til plant lag. Koterne reguleres med et gruslag. Herpå udlægges 300 mm trykfast isolering. Ovenpå isoleringen støbes et 100 mm armeret betondæk, som glittes. Herpå lægges 100 mm trykfast isolering, der støbes en 70 mm betonplade med gulvvarme-slanger og afsluttes med en 50 mm specialbeton, der kan slibes til den færdige gulvoverflade. Kælderydervægge Vægge udføres i armeret beton hulmur støbt på stedet med trykfast isolering. Bærende kælderindervægge udføres som massive armerede betonvægge støbt på stedet. Ydervægge Vægge udføres som isolerede hulmure med bagmur i armeret beton støbt på stedet og formur i muret skifersten. Bærende indervægge er armerede betonvægge støbt på stedet. 50

48 KIRKERUMMET MED KIG MOD OVENLYS HATLEHOL KYRKJE - Projektforslag

49 HATLEHOL KYRKJE - Dispositionsforslag Kirkens hovedtag Kirkerummet er konstrueret som 2 tårne (alterovenlyset og klokketårnet), der er udformet som en pyramidestub. De bæres i hjørnerne af indervægge i 3 af de 4 hjørner. De 2 sidste hjørner bæres af en armeret betonbue eller tønde-hvælv, der spænder på tværs ad kirkerommet, og hviler af på vægge, der omkranser funktionerne i siderne. 3 sider af disse siderum er også udført i insitustøbt arme-ret beton, og tjener dels til at bære lodret, men også som stabiliserende elementer for bygningen som stræbepiller på en klassisk kirke. De konstruktive elementer kan på denne måde ses som en moderne fortolkning af klassiske konstruktionselementer, som ses i kirkearkitektur helt tilbage til de første kirker. De dristige konstruktioner over kirkerummet udføres med høj grad af robusthed, således at et vilkårligt de 4 understøt-telsespunkter under pyramidestubbene kan fjernes, og kon-struktionen vil alligevel blive stående. Den primære bærende konstruktion udføres som en facetteret armeret betonplade med forstærkningsribber støbt på stedet. Den midterste del mellem de 2 tårne udføres som en kasse-drager i armeret beton støbt på stedet. Den består af en øvre betonplade på ca. 300 mm tykkelse og en nedre beton-plde ligeledes på ca. 300 mm tykkelse. Disse 2 plader er forbundne med lodrette ribber ligeledes ca. 300 mm tykke. Cases 1 (DL1) - Egenvægt. Ved mødet med facaden er kassedrageren kun ca. 300 mm tyk. På midten er den ca. 1,6 m tyk. Kassedrageren bæres i hovedsagen af de bærende indervægge. Kassedrageren, indervæggene og facaderne bærer de 2 tårne, som består af ribbeforstærkede armerede betonplader støbt på stedet. Ovenpå betonkonstruktionen lægges ca. 300 mm isolering og opbygges en trækonstruktion til bæring af et undertag og en tagbelægning af skiffer. Etagedæk Disse udføres som på stedet støbt armerede betonplader, der bæres af facader og kælderindervægge. Øvrige tage Udføres også som på stedet støbt armerede betonplader, der bæres af facader og indervægge. 52

50 TEKNISKE INSTALLATIONER Der er ved valg af installationer tilstræbt lavest muligt ressourceforbrug med fokus på et lavt energiforbrug, og in-stallationerne tiltænkes opdelt så de kan tilpasses aktuel-le brugsmønstre. Kloak. Der udføres separat afledningssystem fra Kirken og dens om-givelser, således at spildevand og regnvand separeres og bortledes til eksisterende kommunalt kloaksystem. Regnvandet ledes til omkringliggende regnvandsbassiner med overløbsfunktion tilknyttet kommunal regnvandsafledning. Spildevand ledes til kommunalt spildevandssystem. Spilde-vandssystemet udluftes skjult over klokkedæk. HATLEHOL KYRKJE - Projektforslag Kloak udføres i plastledninger af PP, og indvendigt afløb udføres i støbejernsrør. Afløb fra håndvaske udføres med forkromede pungvaske som fabr. Vola, og med skjult afløb i væg. Cases 2 (WIND1) Vindlast fra den ene side. (langsgående vindlast) Brønde udføres med synlige støbejernsdæksler i terræn. Der etableres en linierist ved foden af rampen, der er ind-kørslen til kirkepladsen, så regnvand der løber ned af ram-pen ikke kan løbe ud på parkeringsarealet. Der udføres afvanding af den faste belægning rundt omkring Kirken og af parkeringsarealet. VVS-arbejde. Brugsvand. Der fremføres hoved vandstik fra den kommunale forsyning til kirkebygningen. Varmtvandsproduktion foretages med fjeldvarmeanlægget. Vandinstallationerne udføres som skjulte installationer uden indbyggede samlinger. Installationerne udføres med kort ventetid på det varme vand, så unødvendigt vandspild undgås. Sanitet og udstyr. Der vælges sanitet, vandarmaturer og udstyr af bedste kva-litet. Vandarmaturer er generelt med vandsparer. WC skåle som væg-hængte med højt og lavt skyl. Blandingsbatterier er et-grebs. Der monteres opvaskemaskiner og køleskabe ved køkkener. 53

51 HATLEHOL KYRKJE - Dispositionsforslag Varmeforsyning. Varmeforsyningen tænkes primært udført som lodret boret fjeld/jordvarme anlæg. Boringerne skal erfaringsmæssigt fø-res m ned for at give ca. 10 KW pr. boring. Den endelige dybde afklares ved en prøveboring. Der er i forslaget regnet med 170 m. Boringen består af et Ø 140 mm bore-hul. I hver boring er der et dobbeltrør (varme frem og re-tur) typisk 40 x 2,4 mm PEM rør. Boringerne samles i en kollektor med 4-6 dobbeltrør i hver. Fra kollektoren føres der varme frem og retur til varmepumper placeret i kælde-rens teknikrum. Her placeres 5 varmepumper, 2 til gulvvar-men, 2 til konvektorer og ventilationsvarmeflader samt 1 til varmt brugsvand. Disse hæver temperaturen til den ønskede for henholdsvis gulvvarmen, konvektorer, ventilator-varmeflader og varmtvandsbeholderen. I perioder med for lidt jordvarmekapacitet, skal der være en tilsatsvarme. Dette gælder især for konvektorer, ventilationsvarmeflader og varmt brugsvand. Dette udføres som en el varmeveksler. Denne og de nødvendige blandegrupper placeres ligeledes i teknikrum. TAG Støbte lyse betonflader med spor i lofter til ventilation, akustisk dæmpning og belysning. Udvendig belædt med Oppdal skifersten FACADER Støbt lys betonbagmur med indvendig negativ tryk af kløvet skifermurstensvægge. Udvendig formur af massive savskårne skifermursten i Oppdal skifer. Det beregnede varmebehov til varme ventilation og varmt brugsvand for Hatlehol kirke er ca. 160 kw. 1 boring i bjerg til 170 m dybde giver 10 kw. Dette giver et behov for 16 boringer. Der skal være ca. 15 m mellem hver boring. Der suppleres desuden med varmeveksling fra hybridventilation. Der er ved opvarmning sikret en god og jævn varmefordeling. Det generelle ønske om at moderne byggeri skal have en grøn profil er tilgodeset ved at el-produktion i Norge i høj grad kommer fra vandkraft, samt at fjeldvarme er en vedvarende energikilde. Varmeinstallation Varmen er i hovedsagen tænkt som gulvvarme i alle primære rum. Det er sædvanligvis nødvendigt med støttevarme ved pludselige vejromslag, hvorfor der regnes med supplerende hurtigvirkende konvektorer skjult i konvektorgrave langs vinduespartier afdækket med træriste som en del af vinduespartierne. Konvektorerne sikrer desuden mod kuldenedfald ved de høje glasfacader. I områder med gulvvarme anvendes traditionelle gulvopbyg-ninger med gulvvarmeslanger indstøbt i betondæk. BÆRENDE SØJLER / STRÆBERSØJLER Siderum der fungerer som bærende søjler for kirkerummet. Siderummene indeholder klosterrum, dåbssakristi, barnekapel m.m. Følger knæk og linier fra loftsflader og er således i samme støbte lys beton. TRÆPARTIER Sidepartier af massiv norsk fyrretræ. Partier indeholder orgel, sidealter m.m., samt akustisk dæmpning I mindre rum og kontorer forestilles termostatventiler at være individuelt regulerbare med en maksimal begrænsning på 21 C. I større rum og fællesarealer reguleres varmen med centrale rumfølere med en begrænsning på 21 C. Således sikres unødvendig høj indetemperatur, samt at konvektorer opvarmer ensartet og derved mere energieffektivt. Moderne CTS automatik placeres i teknikrum. Øvrige rum forsynes delvis med gulvvarme og konvektorer. Rumtemperaturen reguleres med termostatventiler i disse rum. GULV Støbte, glittede og lyse betonfliser med partiel brug af skifersten og klippestykker som felter på betonflade. 54

52 KYRKJETÅRN kote VARMEVEKSLER / UDSUGNINGS- VENTILATOR TIL HYBRID VENTILATION Ventilation. Naturligt aftræk fra kirkesalen. Der udføres hybridventilation med automatisk styring mellem høj og lav personbelastning via rumfølere. Ved lav belastning af rummene ventileres naturligt med et lavt luftskifte. Forvarmet friskluftsindblæsning foregår via skjult kanalsystem, og diskrete riste ved gulv. Kanalsystemet udføres i store dimensioner, bløde bøjninger samt energisparende ventilator, for minimalt strømforbrug til anlægget. Anlægget udføres med luftfilter virksomt mod pollen. Ved lav belastning foregår udsugningen via luftens naturlige opdrift, til åbninger i tårne. Ved høj belastning af rummene foregår udsugningen med et højt luftskifte, via et ventilationsaggregat placeret i tårnet. HATLEHOL KYRKJE - Projektforslag Teknikk Aggregat udføres med en væskekoblet varmeveksler, der genbruger varmen. kote Ved en personbelastning på 564 personer i kirkesalen ventileres ca m³/h, svarende til et luftskifte på ca. 2 gange i timen. Teknikk Systemet udføre med maksimal genvinding af energien om vinteren, og maksimal køleeffekt (omvendt fjeldvarme) om sommeren i perioder, hvor dette skulle være nødvendigt. OVERLYS Øvrige rum Kirkestue, menighedssal, kontorer, toiletter, garderobe rengøringsrum og køkkener mv.: Mesaninetasje kote UDBLÆSNING BRUGT LUFT KIRKEROM Der udføres mekanisk ventilation med skjulte kanaler og diskrete riste og armaturer for indblæsning og udsugning. Ventilationen fordeles på flere anlæg aht. brugsmønstre og bygningsgeometri, for sikring af høj energieffektivitet. RG.5 kote Anlæggene udføres alle med høj genvinding af varmen, og med filtre virksomme mod pollen. Visse del af udsugningen kører dog altid i den tid Kirken er i brug som en grundventilation af bygningen. OPVARMNING: GULVVARME OPVARMNING: GULVVARME Kapel Friskluftsindblæsningen med forvarmet luft foregår via et skjult kanalsystem, og diskrete riste ved gulv. Ligesom anlægget for kirkerum m. birum etableres strømbesparende kanalsystem og ventilator. VARME FRA VARMEVEKSLER Projekt : H A T L E H O L K Y R K J E INDBLÆSNING FRISK LUFT VED GULV. LUFTINDTAG FRA RIST I TERRÆN VED AMFITEATER Tegn. nr.: Udsugningen foregår via luftens naturlige opdrift til åbning i tårn. KIRKERUM - ventilation som hybrid Fase ventilation, Konceptforslag princip : Mål : 1:200 Sagsnr. : Emne : Snitt B-B Dato: Udf. af : JHJ Revision : - Rev. dato: - 55 Bygherre : ÅLESUND KIRKELIGE FELLESRÅD, Nørvegata 41, 6008 Ålesund

53 HATLEHOL KYRKJE - Dispositionsforslag El-installation: Generelt. Der udføres el-installation efter gældende regler. Der ud-føres tændinger og styringer af lysniveauet, således at det kan tilpasses det aktuelle behov. Lys i kirkerum, øvrige sankrosankte rum, menighedssal, kirkestue, kirketorv og un-dervisningsrum, fællesrum i kælder udføres med dæmpning. Føringsveje for AV-udstyr Der skal generelt udføres stik til radio/tv som for tele-fon. I hvert bygningsafsnit. Der udføres lydanlæg i kirkerum, menighedssal og kirkestue. Udspecificeres i forbindelse med skitseforslag Stikledning Der etableres stikledning for op til 63A Hovedledninger Der etableres hovedledninger for kraft, lys, VVS anlæg, og ringeanlæg. Der etableres nød og panikbelysning iht. Bygningsreglemen-tets krav. Brand udføres iht. myndighedskrav Telefon: Der udføres telefonstik i reception, kontorer, mødelokaler og ved AV-rum i menighedssal. IT / telefon: Der udføres stik til access points til trådløse netværk i hvert bygningsafsnit. Tavle Der opsættes hovedtavle som forsyner hele kirken, tavlen er for op til 63A Belysningsarmaturer Der fremføres kraft i trækrør skjult til belysning. Se nær-mere under notat om belysning. Terrænbelysning inkl. installation Der fremføres kraft i trækrør skjult til belysning. Se nær-mere under notat om belysning. Kraftinstallationer Der udføres i terræn udtag for op til 32A til brug for ar-rangementer. I kirkesal udføres ligeledes udtag for op til 32A til brug for arrangementer. Der placeres disponible stikkontakter langs vægge for rengøring. Alle kraftinstal-lationer udføres skjult. Der leveres hårde hvidevare til køkken. Følgende leveres: opvaskemaskine, køleskab samt komfur. Teleslynge Der udføres teleslynge i kirkesal, menighedssal og kapel. Potentialudligning Der udføres potentialudligninger iht. til SBEi. Lynaflederanlæg Der udføres lynaflederanlæg på kirken. Nød- og panikbelysning: 56

54 Odeon Licensed to: Jordan Akustik Hatlehol kirke Grov Odeon model AKUSTIK Estimat over efterklangstid i kirkerum. Der er gennemført overslagsberegning af efterklangstid i kirkerummet. Formålet med beregningerne er at bedømme den forventede efterklangstid og om der er behov for særlige akustisk regulering i rummet. Metode. Beregningerne er udført med simuleringsprogrammet Odeon, der beregner de akustiske forhold ud fra en 3-dimensional model. Den grafiske model er opbygget som en simpel overflademodel på baggrund af kirkerummets grundplan. Rummets loftsprofil er ikke modelleret, men der er regnet med plane loftsflader med kraftigt diffuserende overflader. Der er udført en grov modellering af ovenlyset/ tårnet. HATLEHOL KYRKJE - Projektforslag Der er arbejdet en høj grad af diffussion af overflader på lofter og træpaneler og der er medregent absorption svarende til normale kirkebænke med polstrede sæder. Resultater - Estimeret efterklangstid. Den estimerede efterklangstid fremgår af diagram ved siden af. Det ses, at der opnås en efterklangstid med en ønskelig fremhævning af basområdet og en gennemsnitlig efterklangstid på ca. 2,5 sekund. Det ses umiddelbart, at det med en profileret betonoverflade med 1-2 cm spor, vil kunne opnås at kirken kan få en meget tilfredsstillende efterklangstid med en ønskværdig hævning i basområdet, som vist på den grønne kurve C. Odeon Licensed to: Jordan Akustik 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 A B C 63 2,05 2,15 2, ,05 2,15 2, ,2 2 2, ,1 1,9 2, ,83 2, ,15 1,87 2, ,8 1,55 1, A B C Denne kan suppleres med perforeret beton, bl. a. til ventilationsformål. Herved kan opnås et efterklangsforløb som en kombination af kurve C og B, og dermed en efterklangstid på i gennemsnit 2,2 sek., stadig med en fremhævning af basområdet. Med kirkens meget opbrudte og vinklede overflader vil der ikke kunne forekomme uønskede akustiske fænomener. Under den fortsatte projektering vil der blive foretaget en mere dybdegående beregning af de akustiske forhold baseret på en korrekt udført odeon model. Der hersker dog ingen tvivl om på det foreliggende grundlag, at kirken vil kunne opnå endog meget tilfredsstillende akustiske forhold. Jordan Akustik, Niels V. Jordan A: Tårn beklædt med tynd pladebeklædning (basabsorbent) B: Tårn bekædt med perf. bt beton (5% perf) C: Tårn udført i beton 57

55 HATLEHOL KYRKJE - Dispositionsforslag Endelig placering af de 16 fjeldvarmeboringer jf. den tekniske beskrivelse sker i tilknytning til de 6 geotekniske forboringer som udføres i næste projekteringsfase. 58

56 HATLEHOL KYRKJE - Projektforslag

57 HATLEHOL KYRKJE - Dispositionsforslag

58 HATLEHOL KYRKJE - Projektforslag

59 HATLEHOL KYRKJE - Dispositionsforslag

60 HATLEHOL KYRKJE - Projektforslag

61 HATLEHOL KYRKJE - Projektforslag

62 KUNST OG ARKITEKTUR I HELHED OPLÆG TIL KUNST I KIRKEN HATLEHOL KYRKJE - Projektforslag

63 HATLEHOL KYRKJE - Dispositionsforslag KUNST OG ARKITEKTUR I HELHED oplæg til kunst i kirken Utsmykking og rom må spille sammen og hjelpe hverandre fram Som Oscar Wilde sier er det det synlige som er mystisk, ikke det usynlige Håkon Bleken FORSTÅ HELHEDEN Hatlehol kirke udspringer af en ide om at definere et fælleskab af naturen i omkring Ålesund. Fra fjeldenes bevægelser fra jord mod himmel og fra vand mod lys. Fra regnvandets cyklus fra himmel mod sten og tilbage til jord. Den kunst der skal formidles i Hatlehol kirke skal forstå denne ide og bidrage til en endnu mere nuanceret og berigende fortælling. EKSEMPLER PÅ TEKSTILKUNST UDSPRUNGET AF REGIONALE TRÆK Ålesund fiskerbåde Ålesund fisker med fiskegarn Al kunsten i Hatlehol Kirke skal være integreret. Den komplette sammenhæng mellem form, masse og billede udspringer direkte at kirkernes tradition for kalkmalerier, træskærerarbejder. Her hænger man ikke bare billeder op på væggen. Billederne vokser ud af væggene, gulvene og lofterne. Kunstværkerne bliver dermed integrerede i bygningens overflader; den støbte beton, træpartierne i væggene, tekstiler der vokser sammen med lyset, glaskunst i facaden der kan bryde dagslyset i rummet osv. På den måde vil kunstværkerne stå i en sammenhæng med liturgien, rummet og arkitekturen. Kunstneren skal leve sig ind i helheden som kirkebygningen udtrykker så han sammen med arkitekten og menigheden finder de passende motiver, materialer og placeringer for hans værk. EKSEMPLER PÅ LYSKUNST - LYS OG GLAS Tekstilkunst May Bente Aronsen ARKITEKTUR som fortællende rum - KUNSTEN som fortællende sprog Kunstudtryk udført som musik, billede skulptur, dans, drama m.m. er elementer i de kristne rum og kristne ceremonier. De er med til at synliggøre troen og visionen. For at kunsten skal komme til sin ret må der være en direkte sammenhæng mellem kunsten og arkitekturen. Først og fremmest er rummenes symbolik og liturgi afstemt med arkitekturen. Derefter finder kunsten sin form så den forstår helheden og bidrager til arkitekturens fortælling. James Turrel James Turrel Rigmor Bové De forskellige materialer i kirken giver forskellige udtryksmuligheder. Nogle af materialerne har tydelig reference til regionen og Ålesund især. Tekstiler kan afspejle den samme finhed og skrøbelighed som fiskegarnet. På den måde kan tekstilkunsten fortælle direkte om et bibelsk budskab samtidig med at den fortæller om menneskerne der grundlagde Ålesund nemlig fiskerne. En sådan udsmykning der kan fortolke og fortælle dette, vokser nærmest ud af stedet, kulturen og kirken. James Carpenter James Carpenter Steven Scott 68

64 EKSEMPLER PÅ KUNST INTEGRERET I BETON Traditionelt stenhuggerarbejde Traditionelt kalkmalerarbejde Betonrelief Line Kramhøft Søre Ål kirke -lægter sat i beton Bjarne Bystad Ellefsen Betonrelief Et andet materiale der kan fortælle om stedet er træarbejder. Både træskærer og reliefarbejder som har en klar reference til Ålesunds berømte jugendbygninger og traditionen for træarbejder helt tilbage til stavkirkerne. Derudover er der mulighed for at favne den lokale kunst og den nationale kunst. På mange måder kan Hatlehol Kirke repræsentere den tydelige regionale tilhørsforhold ved at inddrage dygtige kunstnere der har udtrykt storheden i naturen på samme måde som vi forsøger med arkitekturen, eksempelvis som Ørnulf Opdahl hvis billedsprog er tæt knyttet bygningens sprog. Andre muligheder er at inddrage kunsten som fænomenologisk kunst. Dvs. en sanselig kunst der arbejder videre med bygningens arkitektoniske elementer som lys, sten, skygge og refleksion. Eksempelvis med tekstiler ved ovenlyset der er transparente og lette og arbejder med at trække lyset ned som refleksioner i vand. En måde at lade vand og lys udtrykke i et kunstværk. KUNSTUDVALG HATLEHOL KYRKJE - Projektforslag EKSEMPLER PÅ KUNST INTEGRERET I TRÆARBEJDER Ålesund kirkelige fellesråd har vedtatget et eget kunstudvalg for den kommende Hatlehol kyrkje som under projektforslaget har udarbejdet en strategi for kunst i Hatlehol Kyrkje. Udvalget består af 6 faste medlemmer, som er: Ålesund jugend træskærerarbejde Emiliano Godoy Gunnar Danbolt, Bergen. ( fagkonsulent ). Berit Hunnestad, Oslo. ( fagkonsulent). Liv Strand Hareide, Ålesund (menighetsrepresentant). Oliver Hanken, Ålesund (menighetsrepresentant) Dan Cornelius, Roskilde, Danmark. (arkitekt). Arvid B Brevik, Ålesund. (prosjektleder og koordinator). traditionelt træskærerarbejde Gunnar Torvund Lamelvæg - Henning Damgård Sørensen Kunstudvalgets konklusion er følgende: Det anbefales å gjøre en utvelgelse i en to-gang. Først inviteres et antall kunstnere (15-25 stk) til en prekvalifisering. Her sikrer en seg at så vel unge- som etablerte kunstnere, så vel med lokal- som med nasjonal tilknytning deltar. Dersom det skulle være aktuelt så er heller ikke noe til hinder for å invitere utenlandske kunstnære. Det anmodes der om innsending til et sekretariat følgende: EKSEMPLER PÅ LOKAL KUNST MED REFERENCE TIL NATURENS SPROG a. En kort begrunnelse på hvorfor en ønsker å delta. b. CV og oppgitt referanser. c. 4-5 eksempler på tidligere arbeide (pdf-fil). Der fra gjøres det en utvelgelse på 4-5 kunstnære som vi inviterer til workshop. Det er ikke gitt på forhånd hvor mange arbeidet skal fordeles på, da det i stor grad vil bero på valg av kunstuttrykk og den (de) valgte kunstnerens allsidighet. Det anbefales å dele kunstprosjektet opp i 5 forskjellige underprosjekt. Dette vil gi seg selv helt naturlig som: Per Kleiva 1. Kyrkjerommet, og event. andre liturgiske rom. 2. Kyrkjetekstiler 3. Uterommet. Dvs. kyrkjebakken, meditasjonsstiene, vanndammer o.l.. 4. Kyrkjetorget. 5. Kyrkjestova, kyrkjelydsalen, ungdomsavdelinga, ev. administrasjonen. Det blir lagt til grunn at uttrykksform og materialvalg vil gi seg ut fra en prosess i et workshop i utvelgelsesprosessens andre del. 69

BESKRIVELSE BYGNING 2 København d. 12. marts 2014 Vedrørende: Jægersborg Kaserne Generel beskrivelse af byggearbejder i Bygning 2 Tag/Tagetage: Tagbelægningen er eksisterende vingeteglsten som eftergås

Læs mere

(Bolig 14) 11.11.2014

(Bolig 14) 11.11.2014 Plan, Kælder Mål 1:100 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100

Læs mere

(Bolig 25) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 25) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 18

Læs mere

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 1

Læs mere

(Bolig 26) 11.11.2014

(Bolig 26) 11.11.2014 Plan, Kælder Mål 1:100 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 22.10.2014 Plan, 1. Sal Mål 1:100 11.11.2014 Tværsnit, Princip Mål 1:100 11.11.2014 Facade mod nord Mål 1:200 11.11.2014 Facade mod syd Mål 1:200

Læs mere

Sommerhus i Kandestederne for fam. Mogens B Larsen

Sommerhus i Kandestederne for fam. Mogens B Larsen Sommerhus i Kandestederne for fam. Mogens B Larsen Dødningebakken 33, 9990 Skagen, Ejerlav Starholm, Matrikel 3n - Ejendom 178705 Februar 2011 1 Disponering og arkitektoniske ideer Huset har to udtryk

Læs mere

Naturrum Vang Granitbrud

Naturrum Vang Granitbrud Naturrum Vang Granitbrud Revideret skitseforslag Naturrummet består af træflader der vinkler rundt fra ramper, dæk, plateauer, trin til tag, facader, udhæng, ryglæn, rækværk og trækkes ud til bænke og

Læs mere

BESKRIVELSE BYGNING 4 København d. 12. marts 2015 Vedrørende: Jægersborg Kaserne Generel beskrivelse af byggearbejder i Bygning 4 Tag/Spidsloft: Tagbelægningen er eksisterende vingeteglsten som eftergås.

Læs mere

BILSBY A/S Kubus II stabelbare moduler Konstruktionsbeskrivelse. Side 1 af 5 Dato: 07/11 2014 01 BESKRIVELSE 02 KONSTRUKTION

BILSBY A/S Kubus II stabelbare moduler Konstruktionsbeskrivelse. Side 1 af 5 Dato: 07/11 2014 01 BESKRIVELSE 02 KONSTRUKTION Side 1 af 5 Dato: 07/11 2014 01 BESKRIVELSE 01.01 Dimension: BxLxH. 3,95x10,00x3,40 m, 39,5 m2 Loft højde 2,50 m 01.02 Farver: Facade, grå ubehandlet cementspånplade Lofter, hvide akustikplade Vægge, hvide

Læs mere

SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved

SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved brugen af bygningen... TEAM : Entreprenør Arkitekt Ingeniør

Læs mere

ETAGEBOLIGER BORGERGADE

ETAGEBOLIGER BORGERGADE (1.) BYGNINGSBASIS (10) Bygningsbasis, terræn (12) Fundamenter Yder fundament 750mm beton (12)001 Trykstyrke: 30 Mpa Yder fundament 400mm beton (12)002 Trykstyrke: 30 Mpa Inder fundament 350mm beton (12)003

Læs mere

RØRBÆK OG MØLLER ARKITEKTER APS

RØRBÆK OG MØLLER ARKITEKTER APS Proces Bygning i 3 etager Bygning i 3 etager Bygning i 4 etager Undervisning Torv Trapper, elevator etc. Diagram: Balance mellem byggeprogram, antal etager og byggegrundens geometri Nord Situationsplan

Læs mere

(Bolig 18) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 18) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Tværsnit, Princip Facade mod nord Facade mod syd Facade mod øst Facade mod vest BESKRIVELSE Bygning 10 København d. 12. marts 2014 Vedrørende: Jægersborg Kaserne Generel beskrivelse af

Læs mere

(Bolig 20) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 20) Plan, Stueetage 11.11.2014 Jægersborg Allé 150T Plan, Stueetage Jægersborg Allé 150T Tværsnit, Princip Jægersborg Allé 150T Facade mod nord Jægersborg Allé 150T Facade mod syd Jægersborg Allé 150 Facade mod øst Jægersborg Allé 150T

Læs mere

KAPERSTALDEN. Projektforslag. Kaperstalden TH/NFT. Projektforslag FASE: SAG: SAGSNR: 13-09 SIDE: 1/15 UDGIVET: 04.06.2013 UDARB.

KAPERSTALDEN. Projektforslag. Kaperstalden TH/NFT. Projektforslag FASE: SAG: SAGSNR: 13-09 SIDE: 1/15 UDGIVET: 04.06.2013 UDARB. KAPERSTALDEN FASE: SAG: SAGSNR: 13-09 SIDE: 1/15 UDGIVET: 04.06.2013 UDARB./GODKENDT: TH/NFT KONTROLPERSON: KONTROLGRUNDLAG: KONTROLDATO: Bertelsen & Scheving Arkitekter APS Store Kongensgade 59A, 2.sal

Læs mere

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne U D R = 2 min R mid R ln R min mid R R ln R + R ( R R )( R R )( R R ) min mid min R max min max min max mid mid R max max R ln R mid max Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig

Læs mere

ØSTER HASSING // FORSAMLINGSHUS // SKITSEFORSLAG 29.10.2015

ØSTER HASSING // FORSAMLINGSHUS // SKITSEFORSLAG 29.10.2015 ØSTER HASSING // FORSAMLINGSHUS // SKITSEFORSLAG 29.10.2015 Hølundsvej multibane indkørsel p-plads - 26 stk terrasse bålplads BYENS HUS - Øster Hassing forsamlingshus grønning / boldbane Et hus til at

Læs mere

Indbyggede udv. elstik

Indbyggede udv. elstik 1.11 Nyt lærred - vinduer skal kunne mørklægges Ny klimadør KT. 3740 11 Depot 12 12.98 m² Værksted BD30M 13.18 m²... 1300 BD30 800 1250 Ny loftmonteret projektor Ny åbning m. 2 nye søjler 79 Stole KT.

Læs mere

BESKRIVELSE BYGNING 16 København d. 10. oktober 2014 Vedrørende: Jægersborg Kaserne Generel beskrivelse af byggearbejder i Bygning 16/Bolig 21. Tag/tagrum: Eksisterende tegltag, ældre men i god stand.

Læs mere

MINIMAL 35M2 KONCEPT. Vel tilrettelagt procedure fra indgået aftale til færdig levering med fast tid

MINIMAL 35M2 KONCEPT. Vel tilrettelagt procedure fra indgået aftale til færdig levering med fast tid KONCEPT Vel tilrettelagt procedure fra indgået aftale til færdig levering med fast tid Produceret på fabrik uden påvirkning af vejr Spændende materialer med lang levetid Minimal vedligehold Kort montagetid

Læs mere

FUNKIS 35M2 KONCEPT. Vel tilrettelagt procedure fra indgået aftale til færdig levering

FUNKIS 35M2 KONCEPT. Vel tilrettelagt procedure fra indgået aftale til færdig levering KONCEPT Vel tilrettelagt procedure fra indgået aftale til færdig levering med fast tid Produceret på fabrik uden påvirkning af vejr Spændende materialer med lang levetid Minimal vedligehold Kort montagetid

Læs mere

Udvidelse af Ti eren med ny sammenbygning

Udvidelse af Ti eren med ny sammenbygning Udvidelse af Ti eren med ny sammenbygning H.C. Ørstedsvej 6. Skive FOTO: Loftfoto med angivelse af hvor ny sammenbgning udføres. Beskrivelse. Opførelse af ny skolebygning på 384 m² med undervisningsrum,

Læs mere

ARKITEKTUR OG MATERIALER: HOVEDIDÉ OG DISPONERING:

ARKITEKTUR OG MATERIALER: HOVEDIDÉ OG DISPONERING: HOVEDIDÉ OG DISPONERING: Dette projekt anviser et konkret forslag til bebyggelse af grunden på Herningvej, mellem Skaadsmosevej og Glentevej i Ringkøbing. Forslaget anviser etablering af butiksarealer,

Læs mere

Tilbudsliste. Rønnekrogen 9, 2880 Bagsværd

Tilbudsliste. Rønnekrogen 9, 2880 Bagsværd Tilbudet omfatter: Murer Tømrer Blikkenslager Glas Maler Jord, beton og kloak VVS El Der kan afgives tilbud på alle entrepriser. Tilbudet skal omfatte den samlede opgave inden for hver entreprise og tage

Læs mere

Klimaskærm konstruktioner og komponenter

Klimaskærm konstruktioner og komponenter Klimaskærm konstruktioner og komponenter Indholdsfortegnelse Klimaskærm...2 Bygningsreglementet...2 Varmetab gennem klimaskærmen...2 Transmissionstab...3 Isolering (tag, væg, gulv)...3 Isolering af nybyggeri...3

Læs mere

ANS SØSPORT KLUBHUS DATO:

ANS SØSPORT KLUBHUS DATO: ANS SØSPORT KLUBHUS DATO: 16.10.2016 re let a Sam m² ) 228 rutto al (b N Eksisterende bro 27 25 Eksisterende klubhus 25 31 51 700 2lg 29 eter 20 M eter 10 M ter 0 Me Beliggenhedsplan Eksisterende forhold

Læs mere

DEN GRØNNE AMBASSADE - 15346

DEN GRØNNE AMBASSADE - 15346 DEN GRØNNE AMBASSADE - DEN GRØNNE AMBASSADE Den grønne ambassade er en fortælling om Bispetorv i Aarhus. Selvom projektet måtte opnå stor succes og flyttes andetsteds, så vil det fortsat bære historien

Læs mere

centerbebyggelse HANDELS- OG SERVICECENTER VED HERNINGVEJ I RINGKØBING PROJEKTMATERIALE

centerbebyggelse HANDELS- OG SERVICECENTER VED HERNINGVEJ I RINGKØBING PROJEKTMATERIALE centerbebyggelse HANDELS- OG SERVICECENTER VED HERNGVEJ I RGKØBG UDARBEJDET AF: SKALA ARKITEKTER A/S ALLÉGADE 2 8700 HORSENS FOR: BOKA HOLDG A/S TELEHØJEN 6 5220 ODENSE HOVEDIDÉ OG DISPONERG: Dette prospekt

Læs mere

Lys og Energi. Bygningsreglementets energibestemmelser. Ulla M Thau, civilingeniør, Ph.D. Søren Jensen Rådgivende Ingeniører

Lys og Energi. Bygningsreglementets energibestemmelser. Ulla M Thau, civilingeniør, Ph.D. Søren Jensen Rådgivende Ingeniører Lys og Energi Bygningsreglementets energibestemmelser Ulla M Thau, civilingeniør, Ph.D. Søren Jensen Rådgivende Ingeniører Bæredygtighed En bæredygtig udvikling er en udvikling, som opfylder de nuværende

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: tjørnevangen 2 Postnr./by: 4070 Kirke Hyllinge BBR-nr.: 350-005385 Energikonsulent: Henrik Tetsche Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

8. A u g u s t

8. A u g u s t 8. A u g u s t 2 0 0 7 PROJEKTORGANISATION Bygherre: S.E. Beton A/S Arkitekt: KS Arkitekter A/S Entreprenør: Gråkjær A/S SITUATIONSPLAN ARKITEKTONISK HOVEDIDÉ Det nye industrihus i Juelstrupparken er skitseret

Læs mere

LUKSUSBOLIGER VED ØRESUND

LUKSUSBOLIGER VED ØRESUND LUKSUSBOLIGER VED ØRESUND GENERELT Husene er på hver 163 m2 over to plan placeret på 702 m2 grund med tagterrasser på mellem 56 m2 og 60 m2 og terrasseareal mod Øresund på mellem 45 m2 og 57 m2. SOKKEL

Læs mere

GAMLE HOLTEGAARD O R A N G E R I E T Projektkonkurrence

GAMLE HOLTEGAARD O R A N G E R I E T Projektkonkurrence GAMLE HOLTEGAARD O R A N G E R I E T Projektkonkurrence 6 GAMLE HOLTEGAARD O R A N G E R I E T Projektkonkurrence Lunden Pavillonen Orangeriet Historie og nutid Plassering Miljø og atmosfære Historiens

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lupinmarken 188 Postnr./by: 8800 Viborg BBR-nr.: 791-230137 Energikonsulent: Erling Andersen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Erling

Læs mere

4D bæredygtigt byggeri i Ørestad

4D bæredygtigt byggeri i Ørestad 4D står for 4 dimensioner: 3D og bæredygtigheden 4D er navnet på det byggefelt i Ørestad City, hvor projektet er lokaliseret 4D står også for bæredygtighed i 4 dimensioner: miljømæssig, arkitektonisk,

Læs mere

Det Maritime Museum AQUARIUS. Tungevågen AQUARIUS MARITIMT VITENSENTER I TUNGEVÅGEN

Det Maritime Museum AQUARIUS. Tungevågen AQUARIUS MARITIMT VITENSENTER I TUNGEVÅGEN 1 Det Maritime Museum AQUARIUS Tungevågen INDHOLDSFORTEGNELSE 3 4. ARKITEKTONISK, URBANT OG LANDSKABELIGT KONCEPT 5-7. CONCEPTUELLE DIAGRAMMER 8. MASTERPLAN OG TVÆRSNIT 9. PLAN -1, +1 10. ARKITEKTUR OG

Læs mere

Jysk Trykprøvning A/S

Jysk Trykprøvning A/S Jysk Trykprøvning A/S Henrik Bojsen Hybenhaven 24 8520 Lystrup Møllevej 4A 8420 Knebel Telefon: 86356811 Mobil: 40172342 jysk@trykproevning.dk www.trykproevning.dk Bank: Tved Sparekasse 9361 0000072265

Læs mere

Lev naturligt med Massive trægulve fra Södra Wood

Lev naturligt med Massive trægulve fra Södra Wood Lev naturligt med Massive trægulve fra Södra Wood 2 www.sodra.dk Ægte trægulve vokser på træerne SÖDRA HAR RØDDER I DE SVENSKE SKOVE. BOGSTAVELIG TALT. TRÆ ER ET NATURLIGT BYGGEMATERIALE, BRUGT GENNEM

Læs mere

BØLGEN STANDARD VALGMULIGHEDER MERPRIS. Stikkontakter i henhold til gældende lovgivning som i kvalitet som LK Fuga

BØLGEN STANDARD VALGMULIGHEDER MERPRIS. Stikkontakter i henhold til gældende lovgivning som i kvalitet som LK Fuga BOLIGEN Opholdsrum Gulve Vægge Lofter Indvendige døre Skydedøre Dørgreb Fodlister, gerigter Stikkontakter Massiv egeparket Vægge med glasfilt, malerbehandlet hvide Lofter med glasfilt, malerbehandlet hvide.

Læs mere

Kvik-tjek af husets energitilstand

Kvik-tjek af husets energitilstand UDGIVET DECEMBER 2011 Kvik-tjek af husets energitilstand Dette kvik-tjek-skema kan bruges til en hurtig vurdering af, om der er behov for energioptimering af konkrete enfamiliehuse. Du får med skemaet

Læs mere

Dette dokument skal synliggøre og dokumentere vores valg, hvad har vi valgt og hvorfor.

Dette dokument skal synliggøre og dokumentere vores valg, hvad har vi valgt og hvorfor. Hanna Pedersen Morten Hede Kasper Schou UCN Business og Teknologi Bygningskontruktør 2. semester Projektjournal Oprettet 11/2-13 Senest redigeret 30/3-13 Dette dokument skal synliggøre og dokumentere vores

Læs mere

L Ø G S T R U P S K O L E P R O J E K T F O R S L A G

L Ø G S T R U P S K O L E P R O J E K T F O R S L A G Løgstrup Skole DATO 07.10.09 Ny indskoling med SFO Med projekt til ny indskoling, har vi taget udgangspunkt i skolens eksisterende arkitektur og struktur, hvor alle lokaler er placeret med direkte adgang

Læs mere

Skitseforslag. Billedkunstnerisk opgave Vollebekk Skole 2015. Claus Egemose

Skitseforslag. Billedkunstnerisk opgave Vollebekk Skole 2015. Claus Egemose Skitseforslag Billedkunstnerisk opgave Vollebekk Skole 2015 Claus Egemose 2 700 3 000 420 1 3 000 420 420 2 700 720 2 3 800 420 3 Indledning Vollebekk skole i bydelen Bjerke, Oslo, er med sin placering

Læs mere

Gyptone akustikvægløsninger

Gyptone akustikvægløsninger Gyptone akustikvægløsninger Lavere efterklangstid, mindre flutterekko og bedre taleforståelighed Akustisk regulering af nye og eksisterende rum. Gyptone akustikvægløsninger benyttes til akustisk regulering

Læs mere

Under Egen 32 - Holstebro. ÅBENT HUS Ta familien med til Åbent Hus på Under Egen. Udstillingshuset er komplet indrettet med møbler

Under Egen 32 - Holstebro. ÅBENT HUS Ta familien med til Åbent Hus på Under Egen. Udstillingshuset er komplet indrettet med møbler Byg nyt -og lej det Under Egen 32 - Holstebro Prøvebo jeres nye hus i to år, før I bestemmer jer for, om I vil købe det Med det nye prøvebo-koncept kan I opføre et skræddersyet Holm Hus helt fra bunden

Læs mere

På baggrund af høringen foreslår forvaltningen nedenstående ændret i lokalplanen

På baggrund af høringen foreslår forvaltningen nedenstående ændret i lokalplanen KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Bilag 9 Forslag til ændringer På baggrund af høringen foreslår forvaltningen nedenstående ændret i lokalplanen 5 præcisering af fordeling

Læs mere

Bygningsgennemgang: Ved gennemsynet var det muligt at besigtige hele boligen samt de tekniske installationer.

Bygningsgennemgang: Ved gennemsynet var det muligt at besigtige hele boligen samt de tekniske installationer. SIDE 1 AF 7 Adresse: Boelsvej 14 Postnr./by: 4750 Lundby BBR-nr.: 390-025725-001 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og skal udføres af et certificeret firma eller

Læs mere

Jysk Trykprøvning A/S

Jysk Trykprøvning A/S Jysk Trykprøvning A/S Skyums Totalrestaurering Jordkærvej 1 8600 Sikleborg Olaf Ryes Vej 14 8420 Knebel Telefon: 86356811 Mobil: 40172342 jysk@trykproevning.dk www.trykproevning.dk Bank: Tved Sparekasse

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport Elme Alle 6 8963 Auning Bygningens energimærke: Gyldig fra 14. december 2012 Til den 14. december 2022. Energimærkningsnummer 310017534

Læs mere

FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND

FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND Anlæg af bygning til forskningsenhed 19. januar 2007 Intentioner Plejecentret Sølund er beliggende mellem Sortedams Sø og Ryesgade 20 tæt på Rigshospitalet, Panuminstituttet

Læs mere

Statiske beregninger. Børnehaven Troldebo

Statiske beregninger. Børnehaven Troldebo Statiske beregninger Børnehaven Troldebo Juni 2011 Bygherre: Byggeplads: Projekterende: Byggesag: Silkeborg kommune, Søvej 3, 8600 Silkeborg Engesvangvej 38, Kragelund, 8600 Silkeborg KLH Architects, Valdemar

Læs mere

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet DTU-Compute Institut for Matematik & Computer Science Danmarks Teknisk Universitet Danmarks Teknisk Universitet (DTU) Lyngby Campus På DTU nord for København har Christensen & Co arkitekter skabt en ny

Læs mere

PLAN + OPSTALTER 1:100

PLAN + OPSTALTER 1:100 INTRO: Pavillonen er den første i en serie på tre pavilloner, med hver deres unikke tema, som skal opføres i Gl. Holtegaards bakokhave de næste tre år. Temaet for denne pavillon er Orangeri. Beskæftigelsen

Læs mere

Sognegård i Ringe ARKITEKT JAN SKOVSENDE HANSEN CAND ARCH, MAA PAR LUNDEGAARDSVEJ 6, 5672 BROBY TLF. 62 68 18 00 FAX 62 68 16 49

Sognegård i Ringe ARKITEKT JAN SKOVSENDE HANSEN CAND ARCH, MAA PAR LUNDEGAARDSVEJ 6, 5672 BROBY TLF. 62 68 18 00 FAX 62 68 16 49 Sognegård i Ringe BESKRIVELSE AF DEN NYE SOGNE- GAARD I RINGE. BELIGGENHED Den nye sognegård placeres på samme sted som den nuværende administrationsbygning for sognet, ca.175 meter nordvest for Ringe

Læs mere

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE sanalyser Bygningsdele Indhold YDER FUNDAMENTER... 8 SKITSER... 8 UDSEENDE... 8 FUNKTION... 8 STYRKE / STIVHED... 8 BRAND... 8 ISOLERING... 8 LYD... 8 FUGT... 8 ØVRIGE KRAV... 9 INDER FUNDAMENTER... 10

Læs mere

Combihouse. Når valget falder på et Combihouse, er valget samtidigt faldet på friheden til, selv at designe drømmeboligen.

Combihouse. Når valget falder på et Combihouse, er valget samtidigt faldet på friheden til, selv at designe drømmeboligen. www.combihouse.dk Combihouse Når valget falder på et Combihouse, er valget samtidigt faldet på friheden til, selv at designe drømmeboligen. Konceptet hedder Combihouse, da det er meningen at boligkøberen

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug. Bygningen opvarmes med jordvarmeanlæg. Idet bygningen er ny er der ikke noget oplyst varmeforbrug.

Lavt forbrug. Højt forbrug. Bygningen opvarmes med jordvarmeanlæg. Idet bygningen er ny er der ikke noget oplyst varmeforbrug. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hoptrup Hovedgade 60 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-006065 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Gyptone akustikvægsløsninger

Gyptone akustikvægsløsninger Gyptone akustikvægsløsninger Lavere efterklangstid, mindre flutter ekko og forbedret taleforståelse Akustisk regulering af nye og eksisterende rum Gyptone akustikvægsløsninger benyttes til akustisk regulering

Læs mere

Projekt beskrivelse. St. Kongensgade 110, 1264, KBH K

Projekt beskrivelse. St. Kongensgade 110, 1264, KBH K Projekt beskrivelse St. Kongensgade 110, 1264, KBH K Følgende arbejder på byggeriet er listet op nedenfor. Der skal tages højde for bygge-tekniske ændringer under renoveringen af ejendommen. Projektet

Læs mere

HERNING HF & VUC HERNING HF & VUC. Sagsnummer: 13068 www.arkitec.dk Arkitekter m.a.a. Tlf. 97 12 27 55

HERNING HF & VUC HERNING HF & VUC. Sagsnummer: 13068 www.arkitec.dk Arkitekter m.a.a. Tlf. 97 12 27 55 HERNING HF & VUC HERNING HF & VUC Sagsnummer: 13068 www.arkitec.dk Arkitekter m.a.a. Tlf. 97 12 27 55 BESKRIVELSE Idegrundlaget Projektet tager udgangspunkt i at skabe funktionalitet såvel som fleksibilitet,

Læs mere

Markante nyopførte lagerejendomme med administration ved afkørsel 58 Middelfart

Markante nyopførte lagerejendomme med administration ved afkørsel 58 Middelfart Markante nyopførte lagerejendomme med administration ved afkørsel 58 Middelfart Industribygninger med kombineret lager, administration og velfærdsområde. projektudvikling: arkitekt: ejendomsmægler: Industribygninger

Læs mere

Analyse af mulighed for at benytte lavtemperaturfjernvarme

Analyse af mulighed for at benytte lavtemperaturfjernvarme Analyse af mulighed for at benytte lavtemperaturfjernvarme Analyse af radiatoranlæg til eksisterende byggeri Denne rapport er en undersøgelse for mulighed for realisering af lavtemperaturfjernvarme i eksisterende

Læs mere

F O R S L A G T I L N Y T K I R K E - O G K U L T U R H U S I V I N D E R U P. Nyt Kirke- og kulturhus i Vinderup. Perspektiv set fra syd-vest

F O R S L A G T I L N Y T K I R K E - O G K U L T U R H U S I V I N D E R U P. Nyt Kirke- og kulturhus i Vinderup. Perspektiv set fra syd-vest F O R S L A G T I L N Y T K I R K E - O G K U L T U R H U S I V I N D E R U P Perspektiv set fra syd-vest N Y T K I R K E - O G K U L T U R H U S I V I N D E R U P - Denne skitsemappe indeholder et forslag

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug. På tidspunktet for energimærkets udførelse var "Håndbog for energikonsulenter 2008 version 3" gældende.

Lavt forbrug. Højt forbrug. På tidspunktet for energimærkets udførelse var Håndbog for energikonsulenter 2008 version 3 gældende. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Diget 10 Postnr./by: 4100 Ringsted BBR-nr.: 329-000000 Energikonsulent: Martin Dahl Thomsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: TopDahl

Læs mere

Energimærkning. Adresse: Planetvej 41 Postnr./by:

Energimærkning. Adresse: Planetvej 41 Postnr./by: SIDE 1 AF 5 Adresse: Planetvej 41 Postnr./by: Resultat 8600 Silkeborg BBR-nr.: 740-000000-001 Energikonsulent: Peter Houmøller Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Forudsætninger for beregning af Energimærket

Forudsætninger for beregning af Energimærket Energimærke nr.: E06-01571-0089 Energimærket er gyldigt i 3 år fra: 21 Apr 2006 Ejendommens BBR nr.: 575 034586 001 Byggeår: 1969 Anvendelse: Enfamiliehus Ejendommens adresse: Møllevej 29, 6622 Bække Forudsætninger

Læs mere

Bygningen er en nyopført etageboligbebyggelse i 9 etager med delvis kælder.

Bygningen er en nyopført etageboligbebyggelse i 9 etager med delvis kælder. SIDE 1 AF 6 Adresse: Promenadebyen 6 Postnr./by: Resultat 5000 Odense C BBR-nr.: 461-703065-001 Energikonsulent: Camilla Nyholm Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

MILJØ. Skovbrynet LAVENERGI, KLASSE 1

MILJØ. Skovbrynet LAVENERGI, KLASSE 1 Arkitekttegnet grøn bolig LAVENERGI, KLASSE 1 MILJØ Skovbrynet Virupskovvej 85-95 8530 Hjortshøj - 125 m² i 2 plan, 3 eller 4 værelser - Allergivenligt ventilationsanlæg - Højisoleret med lavt varmeforbrug

Læs mere

MATERIALE BESKRIVELSE

MATERIALE BESKRIVELSE MATERIALE BESKRIVELSE STED: BRUNBAKKEVEJ DATO: 12-11-2015 FACADER OG UDVENDIGE VÆGGE 108 mm Mursten - Wienerberger Teglsten - WT 108 Reduceret Bark samt sten som PT458, standard mørtelfuge. Rustfri murbindere

Læs mere

Team OPP-Randers Sygehus, P-hus. Regionshospitalet i Randers Parkeringsfaciliteter S. 1

Team OPP-Randers Sygehus, P-hus. Regionshospitalet i Randers Parkeringsfaciliteter S. 1 S. 1 PARKERING PÅ TERRÆN UD IND PARKERING PÅ TERRÆN _MÅLSÆTNING ÅBENHED Det nye parkeringshus for skal være rummelig med god plads og med et godt overblik, så bygningen kommer til at fremstå som et attraktivt

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1.8 MWh Fjernvarme, 247 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1.8 MWh Fjernvarme, 247 kwh el SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hiort Lorenzens Vej 67 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-014219 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

A N D R E A S L Y S T DANMARKS SMUKKESTE BOFÆLLESSKAB

A N D R E A S L Y S T DANMARKS SMUKKESTE BOFÆLLESSKAB A N D R E A S L Y S T DANMARKS SMUKKESTE BOFÆLLESSKAB ENERGIKLASSE 1 - BOLIGER VED SØNDERBYVEJ I SØNDER BJERT Visionen Bofællesskabet vil bestå af dels grundens eksisterende bebyggelse, hvor der indrettes

Læs mere

Udfordringer. Arkitektur Kompakt bygningskrop Solindfald og dagslys Solafskærmning

Udfordringer. Arkitektur Kompakt bygningskrop Solindfald og dagslys Solafskærmning Udfordringer Arkitektur Kompakt bygningskrop Solindfald og dagslys Solafskærmning Byggetekniske løsninger Byggesystem og konstruktioner Lufttæthed Vinduer Installationen Bygningsreglement Luftskifte 0,5/h

Læs mere

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID VISIONER OG FOKUS PUNKTER VISIONER I Remisen i Tølløse ligger et kæmpe potentiale. Alene bygningens særegne arkitektur og historie

Læs mere

Forskertorvet: Belægningen foran bygning føres videre ind i bygningens gulv og er som et bånd af rektangulære fliser, der kører udefra og videre ind i huset og ud igen, som en ide om en strøm gennem forskertorvet.

Læs mere

Akustikloftet uden synlige samlinger og med lang levetid. Nyhed: Gyptone BIG med unikt Sixto mønster og bedre adgang til tekniske installationer

Akustikloftet uden synlige samlinger og med lang levetid. Nyhed: Gyptone BIG med unikt Sixto mønster og bedre adgang til tekniske installationer Akustikloftet uden synlige samlinger og med lang levetid Nyhed: Gyptone BIG med unikt Sixto mønster og bedre adgang til tekniske installationer Gyptone Sixto produktserien NYHED Gyptone BIG Sixto 63 Leveres

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lærkevej 39 Postnr./by: 7080 Børkop BBR-nr.: 630-003965 Energikonsulent: Kenneth madsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: TOTAL-TJEK

Læs mere

Stenløse Syd. 65 lavenergiboliger

Stenløse Syd. 65 lavenergiboliger Stenløse Syd 65 lavenergiboliger Velkommen til Stenløse Syd nye, moderne lavenergiboliger Stenløse Syd er Stenløse-Ølstykke Boligforenings seneste boligafdeling i en helt ny bydel af samme navn. Boligerne

Læs mere

VEJLEDENDE BYGNINGSDELSOVERSIGT, Hovedkonstruktioner Tegn. nr. A_401 Rev. A HAB, Afd. 27 - Etape 2, Blok 4, 5, 6 og 7

VEJLEDENDE BYGNINGSDELSOVERSIGT, Hovedkonstruktioner Tegn. nr. A_401 Rev. A HAB, Afd. 27 - Etape 2, Blok 4, 5, 6 og 7 13 TERRÆNDÆK 13.01 Terrændæk trappeopgang - Støvbinding iht. beskrivelser - XX mm Beton glittet iht. Ingeniørprojekt - 40 mm Trykfast isolering/lydadskillende lag 13 YDERVÆGGE.11 Let Ydervægselement m.

Læs mere

Menighedssal/garderobe/børnerum-beskrivelse v. 3.2, 2011-11-13 MAB

Menighedssal/garderobe/børnerum-beskrivelse v. 3.2, 2011-11-13 MAB Menighedssal/garderobe/børnerum-beskrivelse v. 3.2, 2011-11-13 MAB Nr. Delopgave Besluttet specifikation fra byggegruppen Kommentar Bemærkninger/argumenter/noter BR01 Skillevæg til lille depot BR02 Vindue

Læs mere

Energikonsulentens kommentarer Bygningen er et fuldmuret enfamilieshus i et plan med valmet tag fra ATZ byg.

Energikonsulentens kommentarer Bygningen er et fuldmuret enfamilieshus i et plan med valmet tag fra ATZ byg. SIDE 1 AF 6 Adresse: Østervænget 21 Postnr./by: 8381 Tilst BBR-nr.: 751-984088-001 Energikonsulent: Vivi Gilsager Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og skal udføres

Læs mere

STØVRING BIBLIOTEK OG UNGDOMSHUS

STØVRING BIBLIOTEK OG UNGDOMSHUS TOTALRÅDGIVER ØSTERGAARD ARKITEKTER APS UNDERRÅDGIVER - ARKITEKT NØRKÆR+POULSEN ARKITEKTER APS UNDERRÅDGIVER - INGENIØR RAMBØLL A/S UNDERRÅDGIVER - LANDSKAB RAMBØLL BYUDVIKLING OG LANDSKAB STØVRING BIBLIOTEK

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Højen 9B 4700 Næstved BBR-nr.: 370-006003 Energikonsulent: Jesper Elin Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Næstved

Læs mere

Bygningen lever op til Bygningsreglementets krav til opførelse af nye sommerhuse.

Bygningen lever op til Bygningsreglementets krav til opførelse af nye sommerhuse. SIDE 1 AF 6 Adresse: Strandlyst 27 Postnr./by: Resultat 7830 Vinderup BBR-nr.: 661-187714-001 Energikonsulent: Lars Højris Nielsen Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Træhuset Amager. Priser,Incl. Moms, som selvbyg, medbyg og nøglefærdigt.

Træhuset Amager. Priser,Incl. Moms, som selvbyg, medbyg og nøglefærdigt. Kære Træhus interesseret På de næste sider finder du de priser vi har beregnet ud fra jeres oplæg / skitse/ tegning. Vi gør os meget umage med at opstille priserne så de er overskuelige, og gøre klart

Læs mere

Træningshuset Etape 2

Træningshuset Etape 2 Træningshuset Etape 2 1. Sagens parter Bygherre: Purhus Idrætsforening Søndergade - Asferg ved: Henrik Vangsted Entreprenør: Myhlenberg v. Søren Vangsted Vest A/S Myhlenbergvej 56 9510 Arden Telefon 9856

Læs mere

K/S Jysk Detail, Rema1000 Fredericia. Orienterende bygningssyn. Rema 1000 Venusvej 10, 7000 Fredericia

K/S Jysk Detail, Rema1000 Fredericia. Orienterende bygningssyn. Rema 1000 Venusvej 10, 7000 Fredericia Orienterende bygningssyn Rema 1000 Venusvej 10, 7000 Fredericia Dato : 2015-12-15 Revision : Revisionsdato : Sagsnr. : 1021281 Projektleder : OLWU Udarbejdet af : OLWU Godkendt af : PEEJ TDD_Venus vej_10_fredericia.doc

Læs mere

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11, 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 =1'0>9 4 2?? )??#%!'??1'0.!# $(&$0&#$!%!"#$!%&!'$(!#()$)$)! * +,-.,,/!0$'"(1( ##!'(#0# 2,3 ) 42 2.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 ):2,

Læs mere

Markedsgade 12, Randers

Markedsgade 12, Randers D. 06.05.12 Markedsgade 12, Randers 7 stk. boliger på hver 84-94 m² bolig inkl. fællesarealer excl. depotrum og P-hus. Salg og information Bygge selskabet 27-05-2008 A/S Bygherre Byggeselskabet A/S Tingvej

Læs mere

Bygningen er et nyopført enfamiliehus. Ved bygningsgennemgangen forelå delvis energirammeberegning, tegningsmateriale og dokumentation på vinduer.

Bygningen er et nyopført enfamiliehus. Ved bygningsgennemgangen forelå delvis energirammeberegning, tegningsmateriale og dokumentation på vinduer. SIDE 1 AF 6 Adresse: Østervænget 26 Postnr./by: Resultat 8381 Tilst BBR-nr.: 751-984093-001 Energikonsulent: Vivi Gilsager Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og

Læs mere

Lilleåskolen. Projektkatalog. Answers for energy

Lilleåskolen. Projektkatalog. Answers for energy Lilleåskolen Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

HAVEJE-ATELLIERNE 27681

HAVEJE-ATELLIERNE 27681 HAVEJE-ATELLIERNE 27681 BESKRIVELSE HAVEJE-ATELLIERNE INTENTION En spændende udviklings proces er i gang( ) Variation, kreativitet og liv på gaden. Et sted der er rart at være for dem der bor der, og tiltrækker

Læs mere

Frederiksberg Privatskole, Idéoplæg

Frederiksberg Privatskole, Idéoplæg Frederiksberg Privatskole, Idéoplæg Idéoplæg til om- og tilbygning på Frederiksberg Privatskole 19.10.09 Frederiksberg Privatskole Idéopæg til om- og tilbygning i forbindelse med etablering af nyt lærerværelse,

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 6

Energimærkning SIDE 1 AF 6 SIDE 1 Adresse: 4 A Energimærkning nr.: 2640 Hedehusene 169-147531-001 Gyldigt 5 år fra: 22 august 2007 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser Energimærkningen

Læs mere

Idrætshal. Pris 9.500.000 kr. *(ekskl. moms) Du har selv indflydelse på materialevalget hos Dansk Halbyggeri A/S

Idrætshal. Pris 9.500.000 kr. *(ekskl. moms) Du har selv indflydelse på materialevalget hos Dansk Halbyggeri A/S Idrætshal Pris 9.500.000 kr. *(ekskl. moms) Du har selv indflydelse på materialevalget hos Dansk Halbyggeri A/S En masse spørgsmål dukker op, når man tænker på byggeri. Hvad kan lade sig gøre? hvor meget

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Tjærebyvej 57 Postnr./by: 4000 Roskilde BBR-nr.: 265-118917 Energikonsulent: Niels T. Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Bygningskontoret

Læs mere

idé Murermestervilla 157 + 96

idé Murermestervilla 157 + 96 Murermestervilla 157 + 96 Fuldmuret murermestervilla i høj kvalitet udført i vedligeholdelsesfrie kvalitetsmaterialer. Villaen har en klassisk dansk arkitektur, samt en optimal og moderne indretning. Desuden

Læs mere

BBR-nr.: 316-014199 Energimærkning nr.: 913738 Gyldigt 5 år fra: 25-01-2007 Energikonsulent: Eigil Radoor Firma: OBH Ingeniørservice AS

BBR-nr.: 316-014199 Energimærkning nr.: 913738 Gyldigt 5 år fra: 25-01-2007 Energikonsulent: Eigil Radoor Firma: OBH Ingeniørservice AS SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Regnbuen 35 Postnr./by: 4300 Holbæk BBR-nr.: 316-014199 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

G Æ S T E H U S I K A T B J E R G S K I T S E F O R S L A G M A J 2 0 0 6

G Æ S T E H U S I K A T B J E R G S K I T S E F O R S L A G M A J 2 0 0 6 G Æ S T E H U S I K A T B J E R G S K I T S E F O R S L A G M A J 2 0 0 6 G Æ S T E H U S I K A T B J E R G Skitseforslag maj 2006 Bygherre: Else Storgaard Jacobsen & Søren Kjær Nielsen Katbjerg Oddevej

Læs mere

FÆLLESHUS I TISET skitseforslag Marts 2014

FÆLLESHUS I TISET skitseforslag Marts 2014 FÆLLESHUS I TISET skitseforslag Marts 2014 HANS LUND, Arkitekt maa, Tingvej 12, 6630 Rødding, 74841564, 20221073, arkilund@gmail.com 01 Vest for Landsbyen Tiset (6510 Gram) ligger der et anlæg eller stadion

Læs mere