Principper for hvad der bryder fasten

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Principper for hvad der bryder fasten"

Transkript

1 Principper for hvad der bryder fasten Baseret på artiklen Dabit al-mufattirat af mufti Rafi Usmani. Skrevet af Waseem Hussain, 23 juli 2010, Helsingør, Danmark

2 Principper for hvad der bryder fasten Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion Sektion 1: Det der kommer ind i kroppen Tilstedeværelsen af en genstand Hvor genstanden ender i kroppen Hvorfra genstanden kommer ind i kroppen Hvordan genstanden befinder sig i kroppen Undtagelser Undtagelser der gør, at fasten ikke bliver brudt Ting der ikke regnes for at være en undtagelse Konklusion Anvendelsesmuligheder Sektion 2: Sex og intimt samvær Udløsning, orgasme og samleje Intimt samvær Konklusion Kilder... 17

3 Principper for hvad der bryder fasten Introduktion Introduktion Bismillahi al-rahmani al-raheem. Al lovprisning er til Allah, og må fred og velsignelser være over vores Profet. Dette er en artikel, der gennemgår principperne for, hvad der bryder fasten. I store træk er det en opsummering af Mufti Rafi Usmani s flotte artikel Dabit al-mufattirat, der forklarer principperne for, hvad der bryder fasten. Men i denne artikel forekommer ændringer, både i kraft af en ændret opstilling, samt lidt tilføjelse til Mufti Rafi Usmani s flotte arbejde. Det, der bryder fasten er overordnet set to ting: Enten er det noget udefra, der kommer ind i kroppen (ved at spise, drikke og lignende) Eller også er det sex og intimt samvær. Denne artikels opbygning afspejler disse to forhold, og derfor er artiklen opbygget omkring to sektioner: 1. Sektion 1 handler om det, der kommer ind i kroppen. Denne sektion er baseret på Mufti Rafi Usmani s artikel. 2. Sektion 2 handler om sex og intimt samvær. Denne sektion er ikke baseret på Mufti Rafi Usmani s artikel, men i stedet sammensat ud fra pålidelige islamiske tekster. Når det kommer til, hvad der bryder fasten er det vigtigt at huske på, at genstande der kommer ind i kroppen, hvordan de kommer ind, og hvor de ender, er noget lægevidenskaben tager sig af, og er ikke noget, der kun tages fra de islamiske fiqh-bøger. Det er også vigtigt at huske på, at det der bryder fasten bygger på bestemte principper. Det vil sige, at det der bryder fasten ikke er noget følelsesladet, så det har ikke betydning om det gavner kroppen, hvorfor det er kommet ind i kroppen, og om man fik nytte af det eller ej. Det er udelukkende principperne, der afgør om fasten er brudt eller ej. Hvis principperne er opfyldt, bliver fasten brudt, og hvis principperne ikke er opfyldt bliver fasten ikke brudt. Det er vigtigt at være opmærksom på, at selvom en given ting ikke bryder fasten, så betyder det ikke nødvendigvis, at man skal eller bør gøre det. Fasten har ikke kun en form, men også en ånd, og fastens ånd skal opretholdes, også selvom det ikke vil bryde fasten. Artiklen er skrevet med udgangspunkt i Hanafi-skolen. Side 1

4 1 Sektion 1: Det der kommer ind i kroppen I denne sektion diskuteres fem punkter: 1. Tilstedeværelsen af en genstand. 2. Hvor genstanden ender i kroppen. 3. Hvorfra genstanden kommer ind i kroppen. 4. Hvordan genstanden befinder sig i kroppen. 5. Undtagelser 1.1 Tilstedeværelsen af en genstand En genstand, der bryder fasten, er enhver ting der har en observerbar form. Størrelsen har ingen betydning, så længe genstanden er umiddelbar observerbar med det blotte øje. Genstanden kan være stor og nem at se, som f.eks. en klump kød eller lille og svær at se som f.eks. røg. Det betyder, at ting som korn, mel, vanddråber, damp og lignende alle vil være at betragte som genstande, der kan bryde fasten. Det har ingen betydning om genstanden har næringsmæssig eller medicinsk værdi eller ej. Der har ingen betydning om genstanden er noget, der normalt spises eller ej, om det fast, flydende eller gas, eller om det er noget, der kan smelte eller ej. En følelse af, at der er noget i munden betyder ikke nødvendigvis, at en genstand er kommet ind i munden. At kunne lugte noget betyder ikke nødvendigvis, at en genstand er kommet ind i næsen. Det er kun, hvis genstanden har en observerbar form, at fasten kan blive brudt. Principper: Fasten kan kun blive brudt af en genstand med en observerbar form. Det der ikke har nogen observerbar form bryder ikke fasten. Side 2

5 1.2 Hvor genstanden ender i kroppen For at fasten kan blive brudt skal en genstand nå ind i kroppens fordøjelses-system. I denne sammenhæng defineres fordøjelses-systemet som: 1. Halsen 2. Maven 3. Tarmene Det er disse tre, der tages i betragtning, når man skal afgøre om fasten er brudt eller ej. Fasten brydes kun, hvis en genstand når en af disse tre, og hvis genstanden ikke når nogen af disse tre, vil fasten ikke være brudt. Det vil sige, at hvis en genstand kommer ind i maven, vil fasten være brudt, men hvis genstanden kommer ind i fingeren, låret eller et andet sted end de tre, vil fasten ikke være brudt. Principper: Fasten kan kun blive brudt, hvis en genstand når ind i fordøjelses-systemet. En genstand, der ikke når ind i fordøjelses-systemet, bryder ikke fasten. Side 3

6 1.3 Hvorfra genstanden kommer ind i kroppen En genstand kan nå ind i fordøjelses-systemet (hals, mave, tarme) gennem bestemte indgangspunkter. I denne sammenhæng har kroppen syv naturlige indgangspunkter: 1. Munden 2. Næsen 3. Ørene 4. Øjnene 5. Anus 6. Vagina 7. Urinrøret Til disse kan tilføjes: A. En skade, der når ind i kroppen. Her nævner de muslimske lærde traditionelt to typer af skader: 8. En dyb skade i hovedet (en skade, der er så dyb, at den når hjernen) 9. En dyb skade i maven (en skade, der er så dyb, at den når maven eller tarmen). B. Den ydre krop, da det er muligt for kroppens hud at absorbere, og deraf tilføjes: 10. Hudens porer (kroppens hud). Ovenstående giver, at der i alt er 10 indgangspunkter, hvorfra det er muligt, at en genstand kan trænge ind i kroppen og nå ind i fordøjelses-systemet. De ovenstående indgangspunkter kan være knyttet til fordøjelses-systemet på tre måder: De kan være direkte knyttet til fordøjelses-systemet. De kan være indirekte knyttet til fordøjelses-systemet. De er slet ikke knyttet til fordøjelsessystemet. Det der er vigtigt, med henblik på om fasten brydes eller ej, er om genstanden når ind i fordøjelsessystemet gennem et af kroppens ovenstående indgangspunkter. Side 4

7 Det vil sige at: Ethvert indgangspunkt, der resulterer i, at en genstand, enten direkte eller indirekte, når ind i fordøjelsessystemet, vil være at betragte som et ugyldiggørende indgangspunkt. Fasten kan altså kun blive brudt, hvis en genstand når ind i fordøjelsessystemet gennem et ugyldiggørende indgangspunkt. Ethvert indgangspunkt, der ikke resulterer i, at en genstand når ind i fordøjelsessystemet, vil ikke være et ugyldiggørende indgangspunkt. Fasten bliver altså ikke brudt, hvis en genstand kommer ind i kroppen fra et indgangspunkt, der ikke er ugyldiggørende. Som konklusion på forudgående diskussion findes der to indgangspunkter i kroppen: 1. Et ugyldiggørende indgangspunkt Hvilket er et indgangspunkt, der er direkte eller indirekte forbundet med fordøjelsessystemet. Fasten kan kun blive brudt, hvis en genstand kommer ind i kroppen gennem denne type af indgangspunkter. 2. Et ikke-ugyldiggørende indgangspunkt Hvilket er et indgangspunkt, der ikke er forbundet med fordøjelsessystemet, hverken direkte eller indirekte. Fasten bliver ikke brudt, hvis en genstand kommer ind i kroppen gennem denne type af indgangspunkter. For de ugyldiggørende indgangspunkter gælder, at fasten kun bliver brudt, hvis genstanden kommer derigennem og når videre ind til fordøjelses-systemet. Fasten vil altså ikke blive brudt, hvis en genstand forbinder sig i et ugyldiggørende indgangspunkt uden at passere videre og nå ind i fordøjelsessystemet. Hvis ovenstående overføres til de 10 nævnte indgangspunkter, kan man opstille en tabel, der beskriver om hvert indgangspunkt er forbundet med fordøjelsessystemet eller ej. Side 5

8 Tabel 1: Oversigt over indgangspunkterne Indgangspunkt Er det forbundet med fordøjelsessystemet? Bemærkninger 1. Munden Ja Munden er direkte forbundet med halsen. 2. Næsen Ja Næsen er direkte forbundet med halsen. 3. Ørerne (1) Nej 4. Øjnene (2) Nej Øret er ikke forbundet med fordøjelses-systemet, med mindre der er hul i trommehinden. Hvis det er tilfældet, vil øret være indirekte forbundet med halsen. Øjet har særstatus og regnes ikke for at være forbundet med fordøjelses-systemet, på trods af at tårekanalen er forbundet med næsen 5. Anus (3) Ja Anus er direkte forbundet med tarmene. 6. Vagina (4) Nej Vagina er ikke forbundet med fordøjelses-systemet. 7. Urinrøret Nej 8. En dyb skade i hovedet (5) Nej 9. En dyb skade i maven (6) Ja 10. Hudens porer Nej Urinrøret er ikke forbundet med fordøjelsessystemet. En dyb skade i hovedet er ikke forbundet med fordøjelses-systemet, med mindre der er brud på kraniet. Hvis det er tilfældet, er en dyb skade i hovedet indirekte forbundet med halsen. En dyb skade i maven er direkte forbundet med fordøjelses-systemet. Hudens porer er ikke forbundet med fordøjelsessystemet. De er absorberede og lader som sådan ikke en genstand komme direkte ind i kroppen. (1) Traditionelt regnede de muslimske lærde ørerne som et ugyldiggørende indgangspunkt. Dette var baseret på forestillingen om, at øret var direkte forbundet med halsen. Den moderne lægevidenskab etablerer ikke nogen direkte forbindelse mellem øret og halsen, med mindre der er hul i trommehinden. Skulle der være et hul i trommehinden vil øret være et ugyldiggørende indgangspunkt. (2) Den moderne lægevidenskab etablerer en direkte forbindelse mellem øjet og næsen. Deraf burde der følge, at øjet er et ugyldiggørende indgangspunkt ved at være forbundet til halsen gennem næsen. Men de muslimske lærde gav øjet særstatus og betragtede det som absorberende i stil med huden, og derfor udelukkede de det som et ugyldiggørende indgangspunkt. Derfor vil en genstand, der kommer i øjet, ikke bryde fasten, heller ikke selvom man kan smage det i munden. At man evt. kan smage det i munden betragtes som en sideeffekt af absorberingen og regnes ikke for at være selve genstanden. Derudover er der også mange hadith, der tydeliggør, at øjet ikke regnes for at være et ugyldiggørende indgangspunkt. F.eks. brugte Profeten (må Allahs fred og velsignelse være med Ham) kohl mens han fastede. Hvis øjet havde været et ugyldiggørende indgangspunkt, ville Profeten (må Allahs fred og velsignelser være med Ham) ikke have puttet noget i øjet. Sådanne eksempler fra hadith gør, at øjet ikke betragtes som et ugyldiggørende indgangspunkt. (3) I forbindelse med anus tæller det kun som ugyldiggørende, hvis genstanden kommer ca. en fingers længde op, og at det skulle ske er sjældent. (4) Traditionelt regnede de muslimske lærde vagina som et ugyldiggørende indgangspunkt. Dette var baseret på forestillingen om, at vagina var forbundet med fordøjelses-systemet, men dette er noget den moderne lægevidenskab afviser. (5) Traditionelt regnede de muslimske lærde en dyb skade i hovedet som et ugyldiggørende indgangspunkt. Dette var baseret på forestillingen om, at hjernen var forbundet med fordøjelses-systemet. Dette er noget den moderne lægevidenskab afviser, med mindre der er brud på kraniet. (6) En skade gælder ikke udelukkende for de to nævnte eksempler. Det der betyder noget, i forbindelse med en skade, er om den er forbundet med fordøjelses-systemet eller ej. Årsagen til at der kun nævnes en dyb skade i hovedet og maven er, at dette er de to eksempler, der traditionelt nævnes. For enhver skade, der når ind i fordøjelses-systemet, vil der gælde det samme som for en dyb skade i maven. Side 6

9 Baseret på den forudgående tabel kan de ugyldiggørende og ikke-ugyldiggørende indgangspunkter identificeres: A. De ugyldiggørende indgangspunkter er: 1. Munden. 2. Næsen. 3. Anus. 4. En dyb skade i maven. Det vil kun bryde fasten, hvis en genstand kommer ind fra disse indgangspunkter og passerer videre til fordøjelses-systemet. Det betyder, at det f.eks. vil bryde fasten at spise og synke brød, men hvis man blot putter noget brød i munden og tager det ud igen uden at synke noget af det, så vil det ikke bryde fasten. B. De ikke-ugyldiggørende indgangspunkter er: 1. Ørerne, med mindre der er hul i trommehinden. 2. Øjnene. 3. Vagina. 4. Urinrøret. 5. En dyb skade i hovedet, med mindre der er brud på kraniet. 6. Hudens porer. Det vil ikke bryde fasten, hvis en genstand kommer ind fra disse, uanset om kroppen drager nytte af det eller ej. Det betyder, at hvis man f.eks. får en indsprøjtning i armen, låret eller lignende så vil det ikke bryde fasten. Ligesådan for øjendråber, for disse bliver benyttet ved steder, der ikke regnes for at være ugyldiggørende indgangspunkter. Principper: Fasten kan kun blive brudt, hvis en genstand kommer ind i kroppen, fra et ugyldiggørende indgangspunkt. En genstand, der kommer ind i kroppen fra et ikke-ugyldiggørende indgangspunkt, vil ikke bryde fasten. Side 7

10 1.4 Hvordan genstanden befinder sig i kroppen En genstand, der kommer ind i fordøjelses-systemet kan være derinde på to måder: 1. Ved at befinde sig selvstændigt i fordøjelses-systemet. 2. Ved at være forbundet til noget, der ikke befinder sig i fordøjelses-systemet. Genstanden kan kun bryde fasten, hvis den befinder sig selvstændigt i fordøjelses-systemet. Hvis genstanden er forbundet med noget, der er udenfor fordøjelses-systemet, vil det ikke bryde fasten, fordi det svarer til, at genstanden ikke befinder sig korrekt i fordøjelses-systemet. Hvis en person f.eks. bandt en rosin fast til en snor og slugte rosinen mens han hold fast i snoren med sin hånd, så vil rosinen være inde i fordøjelses-systemet, men være forbundet med en snor, der er udenfor fordøjelses-systemet. Derfor vil denne rosin ikke befinde sig selvstændigt i fordøjelsessystemet, og det vil derfor ikke bryde fasten. Principper: Fasten kan kun blive brudt, hvis en genstand befinder sig selvstændigt i fordøjelsessystemet. Hvis en genstand ikke befinder sig selvstændigt i fordøjelses-systemet, vil det ikke bryde fasten. Side 8

11 1.5 Undtagelser Hvis de tidligere nævnte fire kriterier bliver mødt, så burde det medføre, at fasten bliver brudt. Men der er visse undtagelser, der kan gøre, at fasten ikke bliver brudt alligevel. Man kan altså komme ud for, at selvom man indtager noget gennem et ugyldiggørende indgangspunkt og det når ind i fordøjelses-systemet, så vil det ikke bryde fasten, hvis der er bestemte undtagelser til stede, der forhindrer fasten i at blive brudt Undtagelser der gør, at fasten ikke bliver brudt 1. Glemsomhed. Hvilket er når man glemmer, at man faster og kommer til at gøre noget, der ellers ville bryde fasten, så vil det ikke bryde fasten alligevel, fordi man glemte, at man fastede. Det er ligegyldigt om kroppen drager nytte af det eller ej og mængden er også underordnet. Det er altså ligegyldigt, om man af glemsomhed kommer til at drikke en lille smule vand, eller spiser en burger. I begge tilfælde vil det ikke bryde fasten. 2. Det der sidder fast imellem tænderne fra før Fajr. Dette gælder kun for madrester, der sidder fast mellem tænderne fra før man begyndte at faste. Hvis det skulle ske, skelner man mellem størrelsen på, hvor meget der sidder fast mellem tænderne: Hvis det er mindre end en kikært. Hvis størrelsen på, hvad der sidder faste mellem tænderne, fra før Fajr, er mindre end en kikært, så vil det ikke bryde fasten at sluge det. Hvis det er lige så stort eller større end en kikært. Hvis størrelsen på, hvad der sidder faste mellem tænderne, fra før Fajr, er ligeså stor eller større end en kikært, så vil det bryde fasten at sluge det. 3. En meget lille genstand, der kommer ind i munden, mens man faster. Dette gælder for genstande, der er på størrelse med et sesamfrø. Hvis noget på denne størrelse kommer ind i munden, skelner man mellem om det kan smages eller ej: Den tygges sådan, at smagen ikke findes i halsen. Hvis genstanden tygges på en måde så dens form forsvinder, og den ikke længere kan smages, så vil det ikke bryde fasten at sluge det. Den tygges sådan, at smagen findes i halsen. Hvis genstanden tygges på en måde, hvor smagen findes, så vil det bryde fasten at sluge det. 4. Genstande der ikke kan undgås. Dette gælder for ting som man ikke kan beskytte sig fra, og hvis man skulle gøre det ville det medføre en byrde man ikke kan bære. Eksempler inkluderer: Vand der bliver i næsen og munden under wudu. Vanddamp når man er i bad. Slim fra halsen. Snot. Spyt. Spyt på læberne når man snakker. Side 9

12 Fluer og andre insekter. Støv. Trafikos. Mel i en frabrik, der producerer mel. Det der kan være i luften, når man arbejder som bygningsarbejder. De ovenstående eksempler er ikke fyldestgørende for, hvad der kan regnes for at være en uundgåelig genstand. En genstand, der normalt ikke kan undgås, vil bryde fasten, hvis man aktivt og bevidst indtager eller inhalerer den Ting der ikke regnes for at være en undtagelse 1. Uheld. Dette er, hvis man pga. en fejl ender med at bryde fasten, mens man husker, at man faster, så vil det bryde fasten. Hvis man f.eks. er i gang med at lave wudu, og husker at man faster, men ved en fejl kommer til at sluge noget af vandet, så vil det bryde fasten. 2. At bryde fasten af nødvendighed. At spise eller drikke af nødvendighed vil stadigvæk bryde fasten. Hvis man er nødt til at bryde sin faste, fordi man er ved at besvime, føler sig syg og derfor er nødt til at drikke vand, er nødt til at tage medicin pga. et astmaanfald eller lignende, så vil det bryde fasten. 3. Uvidenhed. Uvidenhed er ikke en undtagelse, der gør, at fasten ikke bliver brudt. At man er uviden om, at noget bryder fasten, betyder ikke, at det ikke vil bryde fasten. Heller ikke selvom man ville have ladet være med at gøre det, hvis man havde vidst, at det ville bryde fasten. Hvis man ikke vidste, at det ville bryde fasten at tage medicin, og derfor tog en hovedpinepille, så vil det stadigvæk bryde fasten. 4. Søvn. Hvis man kommer til at spise eller drikke, så vil det bryde fasten. Dette samme gælder, hvis andre skulle få en sovende person til at spise eller drikke noget, så vil hans faste være brudt. 5. Bevidstløshed. Bevidstløshed fungerer på samme måde som at sove. 6. Et anfald af sindssyge. Sindssyge fungerer på samme måde som at sove. 7. Tvang. At blive tvunget til at bryde fasten svarer til at bryde fasten ved et uheld. Handlingen tilskrives stadig den person, der tvinges til at bryde fasten, også selvom han ikke gør det frivilligt. Principper: Fasten kan kun blive brudt, hvis der ikke er en undtagelse. Hvis der er en undtagelse, vil fasten ikke være brudt. Side 10

13 1.6 Konklusion Tabel 2: Opsummering af principperne Hvad der skal gælde, før fasten er brudt Fasten kan kun blive brudt af en genstand med en observerbar form. Fasten kan kun blive brudt, hvis en genstand når ind i fordøjelses-systemet. Fasten kan kun blive brudt, hvis en genstand kommer ind i kroppen, fra et ugyldiggørende indgangspunkt. Fasten kan kun blive brudt, hvis en genstand befinder sig selvstændigt i fordøjelses-systemet. Fasten kan kun blive brudt, hvis der ikke er en undtagelse. Hvad der medfører, at fasten ikke er brudt Det der ikke har nogen observerbar form bryder ikke fasten. En genstand, der ikke når ind i fordøjelses-systemet, bryder ikke fasten. En genstand, der kommer ind i kroppen fra et ikke-ugyldiggørende indgangspunkt, vil ikke bryde fasten. Hvis en genstand ikke befinder sig selvstændigt i fordøjelses-systemet, vil det ikke bryde fasten. Hvis der er en undtagelse, vil fasten ikke være brudt. Alle de fem ovenstående kriterier skal være gældende, før fasten er brudt. Hvis bare en af ovenstående findes, er fasten ikke brudt. Der er altså fem kriterier, der skal være mødt, før fasten er brudt: 1. Der er en observerbar genstand og 2. Genstanden når ind i fordøjelses-systemet (hals, mave eller tarme) og 3. Genstanden skal komme ind fra et ugyldiggørende indgangspunkt (munden, næsen, anus eller en dyb skade i maven) og 4. Genstanden befinder sig selvstændigt i fordøjelses-systemet og 5. Ingen af undtagelserne findes. Alle fem skal være mødt, før fasten er brudt. Hvis bare en af disse ikke er mødt, vil fasten ikke være brudt. Side 11

14 Det vil sige, at hvis bare en af det modsatte af de fem findes, så er fasten ikke brudt. Det betyder, at fasten ikke er brudt hvis: 1. Der er ingen observerbar genstand eller 2. Genstanden når ikke ind i fordøjelses-systemet (hals, mave eller tarme) eller 3. Genstanden kommer ikke ind fra et ugyldiggørende indgangspunkt (det kommer ind fra et andet sted end munden, næsen, anus eller en dyb skade i maven) eller 4. Genstanden befinder sig ikke selvstændigt i fordøjelses-systemet eller 5. Der er en undtagelse. Hvis bare en af disse findes, vil fasten ikke være brudt, heller ikke selvom alle de andre findes. Som opsummering kan man sige at: Fasten bliver kun brudt, hvis en observerbar genstand kommer ind i fordøjelsessystemet igennem et ugyldiggørende indgangspunkt og befinder sig selvstændigt derinde, uden at der er tale om en undtagelse. Side 12

15 1.7 Anvendelsesmuligheder Følgende er nogle få eksempler på, hvordan principperne kan anvendes på forskellige situationer: Eksempel Bryder det fasten? Årsag Akupunktur Nej Disse kommer ikke gennem et ugyldiggørende indgangspunkt.. Astma pumpe/spray Blodprøve Creme & lotion Deodorant-spray Endoskopi Ja Nej Nej Nej Ja Anvendes i munden eller næsen, der begge er ugyldiggørende indgangspunkter. Dette er at tage noget ud af kroppen, og vil ikke bryde fasten uanset hvor meget blod man tager ud. Dette er noget, der sættes på ydersiden af kroppen, der ikke er et ugyldiggørende indgangspunkt. At bruge en deodorant bryder ikke fasten, med mindre man inhalerer den synlige spray der kommer ud. Endoskopi bryder fasten, fordi der sprayes en opløsning ind i halsen. Indsprøjtning (f.eks. insulin) Nej Dette sker ikke gennem et ugyldiggørende indgangspunkt. Intravenøse drops Nej Disse kommer ikke gennem et ugyldiggørende indgangspunkt. Kontaktlinser Lugte parfume Lugte til mad Læbepomade Makeup Mundskyld Næsespray Piller eller tabletter Plaster Rygning Stikpille Tandpasta Nej Nej Nej Nej Nej Muligvis Ja Ja Nej Ja Ja Muligvis Hverken kontaktlinsen eller dens væske vil bryde fasten, fordi øjnene ikke regnes for at være et ugyldiggørende indgangspunkt. Lugten af parfume medfører ikke, at en observerbar genstand er kommet ind i fordøjelses-systemet. Lugten af mad medfører ikke, at en genstand kommer ind i fordøjelses-systemet, med mindre man bevidst og aktivt inhalerer dampen/røgen ved madlavning. At bruge læbepomade bryder ikke fasten, med mindre man slikker sig på læberne med det samme. Hvis man slikker sig på læberne efter et stykke tid, vil det ikke påvirke fasten. Dette er noget, der sættes på ydersiden af kroppen, der ikke er et ugyldiggørende indgangspunkt. Man skal være meget påpasselig med, at man ikke sluger noget af det. Hvis man sluger noget af det, vil det bryde fasten. Dette kommer ind i fordøjelses-systemet gennem næsen, der er et ugyldiggørende indgangspunkt. Disse kommer ind i fordøjelses-systemet gennem munden, der er et ugyldiggørende indgangspunkt. Dette er noget, der sættes på ydersiden af kroppen, der ikke er et ugyldiggørende indgangspunkt. Rygning medfører, at røg kommer ind i kroppen fra munden, der er et ugyldiggørende indgangspunkt. Dette kommer ind i fordøjelses-systemet gennem anus, der er et ugyldiggørende indgangspunkt. Man skal være meget påpasselig med, at man ikke sluger noget af det. Hvis man sluger noget af det, vil det bryde fasten. Tænde røgelse Nej Det bryder ikke fasten, med mindre man inhalerer synlig røg. Vaginal undersøgelse Nej Vagina er ikke et ugyldiggørende indgangspunkt. Øjendråber Nej Disse kommer ikke gennem et ugyldiggørende indgangspunkt. Øredråber Nej Disse kommer ikke gennem et ugyldiggørende indgangspunkt. Side 13

16 Principper for hvad der bryder fasten Sektion 2: Sex og intimt samvær 2 Sektion 2: Sex og intimt samvær Denne sektion omhandler to diskussioner: 1. Det der relaterer sig til udløsning, orgasme og samleje. 2. Det der relaterer sig til intimt samvær mellem ægtefæller. 2.1 Udløsning, orgasme og samleje 1. Samleje. Samleje vil altid bryde fasten. Det spiller ingen rolle om samlejet varer langt eller kort tid, eller om det medfører udløsning eller orgasme, eller om man nød det eller ej. 2. Udløsning eller orgasme uden samleje Med hensyn til udløsning eller orgasme uden samleje, skelner man mellem om det sker med eller uden fysisk stimulering: Udløsning eller orgasme uden fysisk stimulering. Udløsning eller orgasme uden fysisk stimulering vil ikke bryde fasten. Det betyder, at hvis en person fik udløsning eller orgasme i søvne, eller ved at tænke eller kigge på sin ægtefælle, så vil det ikke bryde fasten. Udløsning eller orgasme med fysisk stimulering. Udløsning eller orgasme som følge af fysisk stimulering vil bryde fasten, uanset om stimuleringen er ved kønsorganerne eller andre steder på kroppen. Det betyder, at hvis man får udløsning eller orgasme som følge af at kysse, kramme eller anden fysisk kontakt, så vil det bryde fasten. Hvis nogle af ovenstående to punkter sker, som følge af glemsomhed, vil det ikke bryde fasten. Principper: Samleje bryder altid fasten. Udløsning eller orgasme med fysisk stimulering bryder fasten. Udløsning eller orgasme uden fysisk stimulering bryder ikke fasten. Side 14

17 Principper for hvad der bryder fasten Sektion 2: Sex og intimt samvær 2.2 Intimt samvær De mest almindelige situationer med intimt samvær er beskrevet nedenfor: 1. Tænke. At tænke på intimt samvær vil ikke bryde fasten, selv hvis man tænker med begær. 2. Kigge At kigge med begær på sin ægtefælle vil ikke bryde fasten. 3. Snakke At snakke om intimt samvær med sin ægtefælle vil ikke bryde fasten, heller ikke selvom det sker med begær. 4. Kysse. Der tre former for kysseri: Kys der ikke er lidenskabelige Hvilket er at kysse på en måde, så der ikke sker en overførsel af spyt. Dette vil ikke bryde fasten, heller ikke selvom det gøres med begær. Det betyder, at hvis man giver sin ægtefælle et let tante-kys på læberne, så vil det ikke bryde fasten. Lidenskabelige kys. Hvilket er at kysse på en måde, så der sker en overførsel af spyt. Dette vil bryde fasten, uanset om det gøres med begær eller ej. Det betyder, at tungekys, snaveri og lignende vil bryde fasten, med mindre det gøres fordi man glemte, at man fastede. Kysse andre steder på kroppen. Så længe der ikke er nogen genstand, der indtages, vil det ikke bryde fasten at kysse noget som helst sted på ægtefællens krop. Det betyder, at det ikke vil bryde fasten, at give sin ægtefælle et kys på kinden, panden, hånden eller lignende. 5. Røre. At røre sin ægtefælle vil ikke bryde fasten, hvad enten det er med eller uden begær. Det vil sige, at det ikke bryder fasten at holde hænder, kramme, nusse, massere og lignende. 6. Ophidselse At være tændt og ophidset vil i sig selv ikke bryde fasten. En erektion vil altså ikke bryde fasten. Intimt samvær vil være makruh (kritisabelt), hvis det frygtes, at det kan føre til, at fasten bliver brudt. Principper: Intimt samvær, der medfører at en genstand bliver indtaget, vil bryde fasten. Intimt samvær, der ikke medfører at en genstand bliver indtaget, vil ikke bryde fasten. Side 15

18 Principper for hvad der bryder fasten Sektion 2: Sex og intimt samvær 2.3 Konklusion Tabel 3: Opsummering af principperne Intimt samvær der bryder fasten Intimt samvær der ikke bryder fasten Samleje bryder altid fasten. Udløsning eller orgasme med fysisk stimulering bryder fasten. Intimt samvær, der medfører at en genstand bliver indtaget, vil bryde fasten. Udløsning eller orgasme uden fysisk stimulering bryder ikke fasten. Intimt samvær, der ikke medfører at en genstand bliver indtaget, vil ikke bryde fasten. De ovenstående punkter vil altid bryde De ovenstående punkter vil ikke bryde fasten, med mindre det sker som følge af fasten, uanset hvorfor det sker, og om det glemsomhed. sker med eller uden begær. A. Der er tre situationer, der vil bryde fasten: 1. Samleje. 2. Udløsning eller orgasme med fysisk stimulering. 3. Intimt samvær, der medfører, at en genstand bliver indtaget. Hvis bare en af de tre findes, vil det bryde fasten. B. Der er to situationer, der ikke bryder fasten: 1. Udløsning eller orgasme uden fysisk stimulering. 2. Intimt samvær, der ikke medfører at en genstand bliver indtaget. Hvis den ene eller begge sker, vil det ikke bryde fasten. Som opsummering kan man sige at: Intimt samvær bryder kun fasten, hvis der indtages en genstand, eller ved udløsning eller orgasme på grund af fysisk stimulering, eller ved samleje hvad enten det er med eller uden udløsning eller orgasme. Side 16

19 Principper for hvad der bryder fasten Kilder Kilder Rafi Usmani, Dabit al-mufattirat, published as an article in al-maqalat al-fiqhiyya, Maktaba dar alulum 1426H Abu Saud, Hashiya ala Mulla Miskeen, unknown Ala al-din ibn Abidin, Hadiya al-alaiyya, Maktaba Imam al-awzai 2005 Babarti, al-inaya, Dar al-kutub al-ilmiyya 2007 Burhan al-deen, al-muhit al-burhani, Idarat al-quran wa Ulum al-islamiyya 2004 Dehlawi, al-fatawa al-tatarkhaniyya, Dar al-kutub al-ilmiyya 2005 Haskafi, Durr al-mukhtar, Dar al-thaqafa wa al-turath 2000 Ibn Abidin, Radd al-muhtar, Dar al-thaqafa wa al-turath 2000 Ibn Humam, Fath al-qadir, Dar Ihya al-turath al-arabi Ibn Kamal Pasha, al-idah fi Sharh al-islah, Dar al-kutub al-ilmiyya 2007 Ibn Nujaym, Bahr al-raiq, Dar Ihya al-turath al-arabi 2002 Kasani, Badai al-sanai, Dar Ihya al-turath al-arabi 2000 Lucknawi, Hashiya ala al-hidaya, Idarat al-quran wa Ulum al-islamiyya 1418H Marghinani, al-hidaya, Dar al-salam 2006 Mousuli, al-ikhtiyar, Dar Quba, unknown Mulla Khisro, Durar al-hukkam, unknown Rafei, Taqreerat al-rafei ala Radd al-muhtar, Dar al-thaqafa wa al-turath 2000 Sadr al-sharia, Sharh al-wiqaya, al-warraq 2006 Shalabi, Hashiya ala Tabyeen al-haqaiq, Dar al-kutub al-ilmiyya 2000 Shaykh Nizam, Al-Fatawa al-hindiyya, Dar al-kutub al-ilmiyya 2000 Shaykhi Zada, Majma al-anhur, Dar al-kutub al-ilmiyya 2000 Shurunbulali, Hashiya ala Durar, unknown Shurunbulali, Imdad al-fattah, unknown Tahtawi, Hashiya ala al-maraqi, Dar Quba 2001 Side 17

20 Principper for hvad der bryder fasten Kilder Tumurtashi, Tanveer al-absar, Dar al-thaqafa wa al-turath 2000 Walwalji, al-fatawa al-walwaljiyya, Dar al-kutub al-ilmiyya 2003 Zailai, Tabyeen al-haqaiq, Dar al-kutub al-ilmiyya 2000 Side 18

Introduktion til Fiqh

Introduktion til Fiqh Introduktion til Fiqh Hvad det er, hvor det kommer fra, og hvorfor vi har det. Indholdsfortegnelse 1 Hvor kommer Fiqh fra?... 1 2 Islamiske love... 1 3 Hvad vi skal vide af Fiqh... 2 4 Den praktiske tilgang

Læs mere

Introduktion til Hadith

Introduktion til Hadith Introduktion til Hadith Hvad det er, hvor det kommer fra, og hvorfor vi har det. Indholdsfortegnelse 1 Hvad er Hadith?... 1 2 Hvor kommer Hadith fra?... 1 3 Forskellige typer af Hadith... 4 4 Bevarelsen

Læs mere

! fiṭr) Der er to typer almisser, som det er obligatorisk for enhver muslim at have kendskab til:

! fiṭr) Der er to typer almisser, som det er obligatorisk for enhver muslim at have kendskab til: ! Lidt fiqh om almissen (zakāh og ṣadaqat al-fi fiṭr) Ifølge Ḥanaf anafī skolen Af Imrān bin Munīr Ḥusayn Islamisk.dk / Imran bin Munir Husayn 2009, revideret 2010 Der er to typer almisser, som det er

Læs mere

Når døden nærmer sig. Information til pårørende. Regionshospitalet Silkeborg. Diagnostisk Center

Når døden nærmer sig. Information til pårørende. Regionshospitalet Silkeborg. Diagnostisk Center Når døden nærmer sig Information til pårørende Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center De sidste levedøgn Når døden nærmer sig hos et alvorligt sygt menneske, opstår der ofte usikkerhed og spørgsmål

Læs mere

Dalby Børnehuse. Vejledning i forbindelse med sygdom.

Dalby Børnehuse. Vejledning i forbindelse med sygdom. Dalby Børnehuse Vejledning i forbindelse med sygdom. Når jeres barn starter i institutionen: I den første periode jeres barn er i institutionen, kan I opleve, at jeres barn er mere modtageligt for sygdomme,

Læs mere

Ren luft til ungerne. Beskyt børn mod tobaksrøg

Ren luft til ungerne. Beskyt børn mod tobaksrøg Ren luft til ungerne Beskyt børn mod tobaksrøg Børn og tobaksrøg I tobaksrøg er der over 4000 kemiske stoffer i form af gasser og ultrafine partikler. Lige efter der er blevet røget, kan man se og lugte

Læs mere

De sidste levedøgn Center for Velfærd & Omsorg Center for V

De sidste levedøgn Center for Velfærd & Omsorg Center for V De sidste levedøgn Center for Velfærd & Omsorg De sidste levedøgn De sidste levedøgn Når døden nærmer sig, opstår der tit usikkerhed og spørgsmål hos de nærmeste. Hvad kan man forvente i den sidste levetid?

Læs mere

ALT OM SEKSUELLE PROBLEMER. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALT OM SEKSUELLE PROBLEMER. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALT OM SEKSUELLE PROBLEMER Solutions with you in mind www.almirall.com HVAD ER DET? Seksuelle problemer hos patienter med MS defineres som de emotionelle/psykologiske og fysiologiske sygdomme, der gør

Læs mere

Lindrende behandling ved alvorlig sygdom. Når døden nærmer sig. Information til pårørende

Lindrende behandling ved alvorlig sygdom. Når døden nærmer sig. Information til pårørende Palliativt Team Vejle Lindrende behandling ved alvorlig sygdom Sct. Maria Hospice Center Når døden nærmer sig Information til pårørende rev. Marts 2009 De sidste levedøgn Når døden nærmer sig hos et alvorligt

Læs mere

RYGEAFVÆNNINGSVEJLEDNING

RYGEAFVÆNNINGSVEJLEDNING RYGEAFVÆNNINGSVEJLEDNING Smooff Rygeafvænningsfiltre til rygeafvænning.. 4 Påsætning af filteret............. 6 Opbevaring og rengøring........... 7 Vigtige anbefalinger............. 8 Før din rygeafvænning............

Læs mere

Efter fjernelse af en tand

Efter fjernelse af en tand N r. 3 2 Efter fjernelse af en tand Hvad kan man spise? Får man eftersmerter? Hvad gør man, hvis kinden hæver? Læs mere om, hvad du kan forvente, når du har fået en tand trukket ud Efter fjernelse af en

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Mad, krop og sundhed Opgaver til Spisebogen

Mad, krop og sundhed Opgaver til Spisebogen Mad, krop og sundhed Opgaver til Spisebogen Forfatter Tina Krogh Materialet er støttet af Ministeriet for Børn og Undervisnings Tips- og Lottopulje 2010. Materialet inkl. billeder kan frit anvendes i undervisningssammenhænge

Læs mere

Forord Denne ramadan folder henvender sig først og fremmest til unge muslimer med

Forord Denne ramadan folder henvender sig først og fremmest til unge muslimer med Forord Denne ramadan folder henvender sig først og fremmest til unge muslimer med henblik på at give en dybere forståelse for hvad Ramadanen handler om og vejleder til en bedre/sundere faste. Samt til

Læs mere

Rygeafvænning. Vejledning i brug af produkter. Gentofte Hospital Karkirurgisk klinik (RH) Patientinformation

Rygeafvænning. Vejledning i brug af produkter. Gentofte Hospital Karkirurgisk klinik (RH) Patientinformation Gentofte Hospital Karkirurgisk klinik (RH) Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Patientinformation Rygeafvænning Vejledning i brug af produkter Pjecens indhold Pjecen her er en vejledning i, hvilke midler

Læs mere

Mikkel og Line får stråler

Mikkel og Line får stråler Mikkel og Line får stråler En bog for børn om at få strålebehandling Aarhus Universitetshospital Onkologisk Afdeling D Stråleterapien Mikkel og Line får stråler Denne bog handler om Mikkel og Line. De

Læs mere

HAN Du er så smuk. HUN Du er fuld. HAN Du er så pisselækker. Jeg har savnet dig. HUN Har du haft en god aften?

HAN Du er så smuk. HUN Du er fuld. HAN Du er så pisselækker. Jeg har savnet dig. HUN Har du haft en god aften? SOLAR PLEXUS af Sigrid Johannesen Lys blændet ned. er på toilettet, ude på Nørrebrogade. åbner døren til Grob, går ind tydeligt fuld, mumlende. Tænder standerlampe placeret på scenen. pakker mad ud, langsomt,

Læs mere

Sådan styrker du samarbejdet med lægen. - og får bedre behandling og livskvalitet

Sådan styrker du samarbejdet med lægen. - og får bedre behandling og livskvalitet Sådan styrker du samarbejdet med lægen - og får bedre behandling og livskvalitet Det handler om indsigt og kontrol I dette hæfte finder du vejledning og konkrete værktøjer til, hvordan du styrker samarbejdet

Læs mere

Værd at vide om Bedøvelse ved operation. Patientinformation. Anæstesi / Operation Afdeling Z

Værd at vide om Bedøvelse ved operation. Patientinformation. Anæstesi / Operation Afdeling Z Værd at vide om Bedøvelse ved operation Patientinformation Anæstesi / Operation Afdeling Z Før bedøvelsen Før du skal opereres, skal du tale med en anæstesilæge om den forestående bedøvelse. Ved denne

Læs mere

I det samme løfter en pige hovedet og stirrer vildt ud i luften. Døren åbens og Julie går ind, døren lukker efter hende. JULIE

I det samme løfter en pige hovedet og stirrer vildt ud i luften. Døren åbens og Julie går ind, døren lukker efter hende. JULIE Ida og Anna 1 1 SCENE 1,1 - GÅRDEN Julie banker på døren. 2 SCENE 2 KLASSELOKALE I det samme løfter en pige hovedet og stirrer vildt ud i luften. 3 SCENE 3 - HALL Døren åbens og Julie går ind, døren lukker

Læs mere

SCHÆFERHUNDENS HOVED/ØRER. Schæferhundens hoved/ører

SCHÆFERHUNDENS HOVED/ØRER. Schæferhundens hoved/ører SCHÆFERHUNDENS HOVED/ØRER Kennel Friis E. Friis Mikkelsen, El-vej 13, Seest DK 6000 Kolding (45)61668303 ejfriism@gmail.com 1 Kennel Friis v/ Ejvind Friis Mikkelsen El - vej 13, Seest, DK 6000 Kolding

Læs mere

DEN VIETNAMESISKE BUDDHISTISKE VOVI ENERGI MEDITATION. www.voviland.com

DEN VIETNAMESISKE BUDDHISTISKE VOVI ENERGI MEDITATION. www.voviland.com SALME Velkommen til Vo Vi land Velkommen til alle venner Velkommen til hele verden Det kan vi godt, at kende det Og vi er alle venner Med venlig hilsen Thanh Loi Le www.voviland.com Åbent hver søndag Kl.

Læs mere

Hvordan er det at blive bedøvet?

Hvordan er det at blive bedøvet? Hvordan er det at blive bedøvet? Information til børn og forældre fra Anæstesiafsnittet Regionshospitalet Viborg Anæstesi- og Operationsafdelingen Anæstesiafsnittet ANÆSTESIAFSNITTET Det er hospitalets

Læs mere

Dansk Islamisk Center inviterer til. Det smukke eksempel. En kursusrække om Allahs Sendebuds liv og noble karaktertræk

Dansk Islamisk Center inviterer til. Det smukke eksempel. En kursusrække om Allahs Sendebuds liv og noble karaktertræk Dansk Islamisk Center inviterer til Det smukke eksempel En kursusrække om Allahs Sendebuds liv og noble karaktertræk 1 I har i Allahs Sendebud et smukt eksempel, for den som håber på (og frygter) Allah

Læs mere

Astmamedicin til astmatisk bronkitis småbørn

Astmamedicin til astmatisk bronkitis småbørn Astmamedicin til astmatisk bronkitis småbørn Hurtigt virkende anfaldsmedicin Medicinen hedder fortrinsvis: Airomir eller Ventoline, Anfaldsmedicin indeholder B-2 agonist. Musklerne slapper af, så luftvejene

Læs mere

02c STOMI INFO. Spis godt Lev godt ILEOSTOMI

02c STOMI INFO. Spis godt Lev godt ILEOSTOMI 02c STOMI INFO Spis godt Lev godt ILEOSTOMI Gode råd til dig som har en ileostomi Alle mennesker har forskellige behov, uanset om du har en stomi eller ej. De råd, der er indeholdt i denne brochure er

Læs mere

Klubben s Ungdoms- og Kærestehåndbog

Klubben s Ungdoms- og Kærestehåndbog Klubben s Ungdoms- og Kærestehåndbog Ungdom: Når du starter i Klubben Holme Søndergård (Klubben), er du på vej til at blive ung. At være ung betyder at: - Du ikke er barn længere, og at du er på vej til

Læs mere

FØR OG EFTER DIN ØJENLASEROPERATION. for dit syn

FØR OG EFTER DIN ØJENLASEROPERATION. for dit syn FØR OG EFTER DIN ØJENLASEROPERATION 1 for dit syn SNART ER DU FRI FOR DIN SYNSFEJL Du har bestilt tid til en øjenlaseroperation. Det betyder, at du snart får rettet din synsfejl. Det er vigtigt, at du

Læs mere

SCL - 90 -R. Navn: Eksempel på afkrydsning. Vejledning:

SCL - 90 -R. Navn: Eksempel på afkrydsning. Vejledning: SCL - 9 -R Navn: Vejledning: I skemaet er der anført en række problemer og gener, som man undertiden kan have. Læs punkterne igennem ét ad gangen og sæt derefter et kryds ved det tal, der bedst beskriver

Læs mere

SPØRGESKEMA OM TÆNDER OG TRIVSEL

SPØRGESKEMA OM TÆNDER OG TRIVSEL SPØRGESKEMA OM TÆNDER OG TRIVSEL Datoen i dag: / / dag måned år 1. Er du en dreng eller en pige? Dreng Pige 2. Hvornår blev du født? / / Alder dag måned år 3. Når du tænker på dine tænder eller din mund,

Læs mere

Hospice Sydfyn. Den sidste tid, når døden nærmer sig. Vejledning til pårørende

Hospice Sydfyn. Den sidste tid, når døden nærmer sig. Vejledning til pårørende Hospice Sydfyn Den sidste tid, når døden nærmer sig. Vejledning til pårørende Døden er det eneste i livet der ikke er til forhandling. Af den lærer vi helt betingelsesløst, at vi er afmægtige overfor noget,

Læs mere

02b STOMI INFO. Spis godt Lev godt KOLOSTOMI

02b STOMI INFO. Spis godt Lev godt KOLOSTOMI 02b STOMI INFO Spis godt Lev godt KOLOSTOMI Gode råd til dig som har en kolostomi Alle mennesker har forskellige behov, uanset om du har en stomi eller ej. De råd der er indeholdt i denne brochure er en

Læs mere

Operation for ufrivillig vandladning

Operation for ufrivillig vandladning Hillerød Hospital Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Operation for ufrivillig vandladning Anlæggelse af proleneslynge T.V.T. (Tensionsfri vaginaltape) Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Hillerød Hospital Operation

Læs mere

Mit barns øjne. fra baby til skolealder

Mit barns øjne. fra baby til skolealder Mit barns øjne fra baby til skolealder Indhold 3 5 Mit barns øjne Husk børneundersøgelser hos din egen læge Øjenforeningens mission: Hjælpe øjenpatienter til at forbedre eller bevare synet, så blindhed*

Læs mere

3. Rygestop værd at vide... 3 Fastsæt en stopdag... 3 Bryd vanerne... 3 Bryd vanesmøgen... 3 Modstå fristelserne... 3 Hvad er abstinenser?...

3. Rygestop værd at vide... 3 Fastsæt en stopdag... 3 Bryd vanerne... 3 Bryd vanesmøgen... 3 Modstå fristelserne... 3 Hvad er abstinenser?... 1. Rygestop... 1 2. Er du sikker på, du vil stoppe?... 2 3. Rygestop værd at vide... 3 Fastsæt en stopdag... 3 Bryd vanerne... 3 Bryd vanesmøgen... 3 Modstå fristelserne... 3 Hvad er abstinenser?... 3

Læs mere

Kirurgisk korrektion af. Kæbedeformitet TAND-, MUND-, KÆBEAFDELING

Kirurgisk korrektion af. Kæbedeformitet TAND-, MUND-, KÆBEAFDELING Kirurgisk korrektion af Kæbedeformitet TAND-, MUND-, KÆBEAFDELING Denne patientinformation er udarbejdet med henblik på, at du bedre skal kunne forstå din planlagte kirurgiske korrektion af kæbedeformitet.

Læs mere

Mit barns øjne. fra baby til skolealder

Mit barns øjne. fra baby til skolealder Mit barns øjne fra baby til skolealder Indhold 3 5 Mit barns øjne Husk børneundersøgelser hos din egen læge Øjenforeningens mission: Hjælpe øjenpatienter til at forbedre eller bevare synet, så blindhed*

Læs mere

Ansigtet viser kroppens tilstand

Ansigtet viser kroppens tilstand Ansigtet viser kroppens tilstand Dit ansigt er en åben bog, der afslører, hvordan din krop har det. Problemer med fordøjelsen, lungerne, hjertet og fertiliteten kan alt sammen aflæses i det lille område

Læs mere

Opgave. 1. Hvad er kendetegnende for chaufførjobbet?

Opgave. 1. Hvad er kendetegnende for chaufførjobbet? Opgave 1. Hvad er kendetegnende for chaufførjobbet? 1. man bliver meget sund af jobbet 2. man spiser ofte meget usundt og er i risiko for stress 3. man taber sig hurtigt i vægt 4. man lever lige så sundt

Læs mere

Region Hovedstaden. Mange infektioner går over af sig selv uden antibiotika

Region Hovedstaden. Mange infektioner går over af sig selv uden antibiotika Region Hovedstaden Mange infektioner går over af sig selv uden antibiotika November 2012 Din krop helbreder selv langt de fleste almindelige infektioner Kroppens eget immunforsvar er effektivt mod mange

Læs mere

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG ØEN 2 E N AF DE FØRSTE DAGE SER jeg hende med en nøgen dreng i hotelhavens indgang. De går gennem skyggen fra de høje daddelpalmer og standser nogle meter fra trappen til

Læs mere

Sanseintegration Dysfunktion i sanseapparatet skema

Sanseintegration Dysfunktion i sanseapparatet skema Sanseintegration Dysfunktion i sanseapparatet skema - Vestibulær sans (balance & acceleration) - Kinæstetisk sans (Muskler og led) - Taktil sans (følelser/berøring) Vestibulær dysfunktion: (balance & acceleration)

Læs mere

N r. 2 4. Visdomstænder

N r. 2 4. Visdomstænder N r. 2 4 Visdomstænder Visdomstænder Hvad er visdomstænder? De fleste får deres visdomstænder omkring 20-års alderen. Man kan i alt få fire visdomstænder, nemlig to i overkæben og to i underkæben. Navnet

Læs mere

L Æ S O G L Æ R - S M Å FA G B Ø G E R - G R Ø N S E R I E. Min krop. Tekst og illustration: Jørgen Brenting. Baskerville

L Æ S O G L Æ R - S M Å FA G B Ø G E R - G R Ø N S E R I E. Min krop. Tekst og illustration: Jørgen Brenting. Baskerville L Æ S O G L Æ R - S M Å FA G B Ø G E R - G R Ø N S E R I E Min krop Tekst og illustration: Jørgen Brenting Baskerville Online materiale. Må kopieres af medlemmer af Baskervilles Depot. Materialet må kun

Læs mere

Spørgeskema for patienter der lider af svimmelhed.

Spørgeskema for patienter der lider af svimmelhed. Spørgeskema for patienter der lider af svimmelhed. 1. Navn: 2. Cpr-nr. 3. Dato for besvarelse af spørgeskemaet: 4. Aktuelle Erhverv: 5. Har du været sygemeldt pga. svimmelhed? Hvis ja Hvor lang tid? Beskrivelse

Læs mere

Sundhedsmappe. Indflydelse på egen sundhed. CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Region Midtjylland

Sundhedsmappe. Indflydelse på egen sundhed. CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Region Midtjylland Sundhedsmappe Indflydelse på egen sundhed CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Region Midtjylland Min sundhedsmappe I denne mappe kan du samle dine ting om sundhed. Der er i forvejen sat noget ind, men

Læs mere

Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang 1 Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang 29 - Spænd over os 448 - Fyldt af glæde 674 - Sov sødt, barnelille 441 - Alle mine kilder skal være hos dig Nadver: 192 v. 3: Kærligheden,

Læs mere

Ved du det? Om smitstoffer og spredning af smitte. - og hvordan du kan håndtere det

Ved du det? Om smitstoffer og spredning af smitte. - og hvordan du kan håndtere det Ved du det? Om smitstoffer og spredning af smitte - og hvordan du kan håndtere det Hvorfor bliver man syg? Smitstoffer Smittekilder Smitteveje Modtagelighed hos den enkelte Smitstoffer Mikroorganismer,

Læs mere

Hund og børn. Lær hunden børnesprog

Hund og børn. Lær hunden børnesprog Hund og børn Hund og børn Ifølge Danmarks Statistik har ca. 450.000 danske familier hund, og i en stor del af disse familier er der børn. Der findes ikke nogen specielt børneegnede racer, men nogle racer

Læs mere

Guide: Sådan taber du fedtet punkt for punkt. Kom af med dine mormorarme, ridebukselår eller kærlighedshåndtag. Få gode råd til kost og træning.

Guide: Sådan taber du fedtet punkt for punkt. Kom af med dine mormorarme, ridebukselår eller kærlighedshåndtag. Få gode råd til kost og træning. Guide: Sådan taber du fedtet punkt for punkt Kom af med dine mormorarme, ridebukselår eller kærlighedshåndtag. Få gode råd til kost og træning. Af Line Felholt, måned 2012 03 Kom af med det uønskede fedt

Læs mere

Fyrværkeriulykker i perioden 1.februar 2007-2.januar 2008

Fyrværkeriulykker i perioden 1.februar 2007-2.januar 2008 Fyrværkeriulykker i perioden 1.februar 2007-2.januar 2008 (opgjort 5. marts 2008) Data er for ulykkestidspunkt i perioden 1.feb 2007 2. januar 2008 inkl., og omfatter skadestuerne i Glostrup, Frederikssund,

Læs mere

En kærlig hilsen fra tandplejen

En kærlig hilsen fra tandplejen En kærlig hilsen fra tandplejen Kære forældre Jeres barn bliver født med sunde tænder. Det er derefter jeres opgave at sørge for, at jeres barns tænder bliver ved med at være sunde. I har som forældre

Læs mere

varskrivelse 131 praktiserende læg Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion Patientinformation

varskrivelse 131 praktiserende læg Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion Patientinformation Patientinformation Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion varskrivelse 131 praktiserende læg Et europæisk projekt for praktiserende læger LUFTVEJSINFEKTIONER I ALMEN PRAKS Virus eller

Læs mere

Parasitter hos marsvin.

Parasitter hos marsvin. Parasitter hos marsvin. Dette særtryk omhandler de tre mest almindelige hud- og pelsparasitter man finder hos marsvin: Skab, lus og ringorm. Skab kræver dyrlægens hjælp og receptpligtig medicin, hvor de

Læs mere

Vær frisk og veludhvilet. Når du skal læse, er det vigtigt at du er frisk og har sovet nok, og at det ikke er blevet for sent på dagen.

Vær frisk og veludhvilet. Når du skal læse, er det vigtigt at du er frisk og har sovet nok, og at det ikke er blevet for sent på dagen. LÆSERÅD FOR BØRN Gennemgå de 26 læseråd med dit barn. Efter hvert punkt snakker I om hvordan det kan anvendes i forbindelse med læsning. Lyt til hinanden, og bliv enige før I går videre til næste punkt.

Læs mere

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 KARL OG EMMAS MOR ER BLEVET RUNDTOSSET Forfatter: Susanna Gerstorff Thidemann ISBN: 87-89814-89-6 Tekstbearbejdning og layout: Qivi

Læs mere

Psykiatri RYGNING ALKOHOL MOTION

Psykiatri RYGNING ALKOHOL MOTION Psykiatri RYGNING ALKOHOL MOTION KRAM RYGNING OG PSYKISK SYGDOM Undersøgelser viser at: Mennesker med psykisk sygdom lever med en større risiko for at udvikle tobaksrelaterede sygdomme som kræft, hjerte-karsygdom

Læs mere

Navn: Dato: Fødselsdato: Alder: Telefonnummer: E- mail: Arbejde: Antal timer: Egen læge:

Navn: Dato: Fødselsdato: Alder: Telefonnummer: E- mail: Arbejde: Antal timer: Egen læge: Spørgeskema til individuel kostvejledning, hvor du bedes besvare spørgsmålene så godt du kan. Giv dig god tid og tilføj gerne yderligere forhold, du synes kan være relevante. (5 sider) Navn: Dato: Fødselsdato:

Læs mere

Hjælp til bedre vejrtrækning

Hjælp til bedre vejrtrækning Øre-næse-halskirurgisk Klinik Hjælp til bedre vejrtrækning ved lungekræft Patientinformation Øre-næse-halskirurgisk Klinik Finsensgade 35 6700 Esbjerg Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Lunger og kræftsygdom

Læs mere

Ansigtsløft. - information til patienter

Ansigtsløft. - information til patienter Ansigtsløft - information til patienter Ansigtsløft Ved et ansigtsløft opstrammes løs hud på siden af munden, langs kæben og under hagen. Samtidig opstrammes underliggende bindevæv og overflødigt fedt

Læs mere

Caspershus. Til den, der står over for at skulle miste en nærtstående.

Caspershus. Til den, der står over for at skulle miste en nærtstående. Caspershus Til den, der står over for at skulle miste en nærtstående. Ud over informationen i denne folder, står vi naturligvis altid til rådighed med støtte, råd og vejledning. Det er meget individuelt,

Læs mere

Naturkundskab. Urtekundskab: Til læseren: Opbygning: Priser: Urtebeskrivelser. At samle urter. Niveau 1. Kaldarblad. Bjørnemos.

Naturkundskab. Urtekundskab: Til læseren: Opbygning: Priser: Urtebeskrivelser. At samle urter. Niveau 1. Kaldarblad. Bjørnemos. Naturkundskab Til læseren: Dette er tre systemer som er blevet sat sammen til et. Systemerne som er blevet sat sammen er Urtekundskab, Sejdbryg og Giftkundskab. Jeg vil gerne give en stor tak til, alle

Læs mere

Er du også en Alfa? Børnenes guide til alfa-1 antitrypsin mangel

Er du også en Alfa? Børnenes guide til alfa-1 antitrypsin mangel Er du også en Alfa? Børnenes guide til alfa-1 antitrypsin mangel Mød Sofie og Lukas Vi vil gerne have at du møder Sofie og Lukas (og Tiger). De har også en lillebror som hedder Rasmus. De skal hjælpe dig

Læs mere

Antibiotika? kun når det er nødvendigt!

Antibiotika? kun når det er nødvendigt! Antibiotika? kun når det er nødvendigt! Brug af antibiotika kan føre til, at bakterierne bliver modstandsdygtige over for antibiotika. Det kan dermed blive sværere at få bugt med en ny infektion. Antibiotika

Læs mere

Rene hænder gi r raske venner

Rene hænder gi r raske venner Københavns Kommune Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen Rene hænder gi r raske venner Information til forældre om at vaske hænder Smitterisikoen og dermed sygeligheden kan nedsættes betydeligt - helt

Læs mere

Din første endometriose konsultation: Spørgsmål lægen måske stiller dig

Din første endometriose konsultation: Spørgsmål lægen måske stiller dig Din første endometriose konsultation: Spørgsmål lægen måske stiller dig Udviklet for www.endozone.org af Ellen T. Johnson, med bidrag fra professor Philippe Koninckx, universitetsprofessor Jörg Keckstein

Læs mere

om rygning og rygestop

om rygning og rygestop D A N S K FA K TA O G R Å D om rygning og rygestop FA R L I G R Ø G Når du tager et hiv på din cigaret eller pibe, suger du samtidig 200 skadelige stoffer ind sammen med røgen. Stofferne kommer fra munden

Læs mere

Projekt Power Napping. For nattevagter. på Dronning Ingrids Hjem

Projekt Power Napping. For nattevagter. på Dronning Ingrids Hjem Projekt Power Napping For nattevagter på Dronning Ingrids Hjem Projekt Power Napping for nattevagter på Dronning Ingrids Hjem Dato Bemærkninger Ansvarlig Projektbeskrivelse 100605 Lise Sommer Godkendt

Læs mere

ASTMA ASTMA. ved man ikke med sikkerhed. Nogle astmatikere har også allergi.

ASTMA ASTMA. ved man ikke med sikkerhed. Nogle astmatikere har også allergi. Astma ASTMA Astma er en sygdom i luftvejene, der kan starte når som helst i livet oftest som barn, men også som voksen eller ældre. Astma kan være arveligt, men hvad der udløser sygdommen hos nogle og

Læs mere

FLAD MAVE. HVORFOR, HVORDAN og HVOR HURTIGT? Mad, sukker, alkohol, fordøjelse. Fedt på maven, stress, fordøjelse, immunforsvar, lykke

FLAD MAVE. HVORFOR, HVORDAN og HVOR HURTIGT? Mad, sukker, alkohol, fordøjelse. Fedt på maven, stress, fordøjelse, immunforsvar, lykke Birgitte Nymann 2011 02-11-2011 FLAD MAVE HVORFOR, HVORDAN og HVOR HURTIGT? Spis maven flad Mad, sukker, alkohol, fordøjelse Sov maven flad Fedt på maven, stress, fordøjelse, immunforsvar, lykke Afspænd

Læs mere

Du må se min, hvis jeg må se din! Illustration: Vibeke Høie

Du må se min, hvis jeg må se din! Illustration: Vibeke Høie Du må se min, hvis jeg må se din! Illustration: Vibeke Høie Numselege - hvor går grænsen? Det er helt normalt, at børn mellem to og fem år undersøger hinandens kroppe og leger numselege. Men hvor går grænsen

Læs mere

Ritual Magi. Magier med en stjerne* optræder flere steder og kan derved opnås på forskellige måder.

Ritual Magi. Magier med en stjerne* optræder flere steder og kan derved opnås på forskellige måder. R 1 For at kunne kaste ritualer skal man have evnerne Magibruger og Ritual som står beskrevet i Regelsættet. Her er en oversigt over de ritualer man kan lære, efterfulgt af en liste med detaljerede beskrivelser

Læs mere

Spørgeskema Sundhedsprofil Standard. Dine svar og resultater er 100% anonyme! HUSK! Udfyld skemaet og tag det med til undersøgelsen!

Spørgeskema Sundhedsprofil Standard. Dine svar og resultater er 100% anonyme! HUSK! Udfyld skemaet og tag det med til undersøgelsen! Dine svar og resultater er 100% anonyme! HUSK! Udfyld skemaet og tag det med til undersøgelsen! Spørgeskema Sundhedsprofil Standard Falck Healthcare s Sundhedsprofil består af dette spørge skema samt en

Læs mere

Mine priser: Den 1. konsultation med kostvejledning (1½ time)

Mine priser: Den 1. konsultation med kostvejledning (1½ time) Velkommen til Kost & Velvære Åhavevej 44 7200 Grindsted Kære.Du har en aftale dag d../. 201 Klokken.. Ved en kostvejledning vil du blive spurgt om en række ting, som er af privat karakter; det er derfor

Læs mere

!!!!! af Brian Kristensen! http://akrylkunst.dk. Tegne et ansigt

!!!!! af Brian Kristensen! http://akrylkunst.dk. Tegne et ansigt af Brian Kristensen http://akrylkunst.dk side 1 af 6 Denne quick guide viser i korte steps hvordan man tegner de rigtige proportioner i et ansigt. For at have et fundament når du tegner et ansigt er det

Læs mere

Helle Helle: Fra novellesamlingen Rester, 1996

Helle Helle: Fra novellesamlingen Rester, 1996 Helle Helle: Fra novellesamlingen Rester, 1996 Rester Min gamle klassekammerat Thomas ringer og fortæller mig, at hans kone er død. Det er sket pludseligt og uden sygdom; han vågnede en morgen for ni uger

Læs mere

HVORFOR ER DET VIGTIGT?

HVORFOR ER DET VIGTIGT? HVAD ER DET? En nødhjælpsguide, til når livet overmander dig og du lige pludselig opdager at du har glemt din kærestes navn, taber ting eller er blevet mere klodset og føler dig trist og stresset. HVORFOR

Læs mere

Information til forældre om astma

Information til forældre om astma Information til forældre om astma Børnelægeklinikken v/elise Snitker Jensen Hvad er astma? Astma er en tilstand med en kombination af irriterede og hævede slimhinder i luftrørene og kramper i musklerne

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

SKADEN PIA JUUL. roman TIDERNE SKIFTER

SKADEN PIA JUUL. roman TIDERNE SKIFTER JOBNAME: 2. KORREKTUR PAGE: 3 SESS: 15 OUTPUT: Mon Mar 1 14:15:19 2010 PIA JUUL SKADEN roman TIDERNE SKIFTER JOBNAME: 2. KORREKTUR PAGE: 4 SESS: 14 OUTPUT: Mon Mar 1 14:15:19 2010 Skaden Pia Juul/Tiderne

Læs mere

Sund kost til fodboldspillere Undervisningsmanual

Sund kost til fodboldspillere Undervisningsmanual Sund kost til fodboldspillere Undervisningsmanual Side 1 af 21 Indhold Indledning...3 Hvad er kulhydrat?...4 Hvad er protein?...5 Hvad er fedt?...6 Hvad med væske?...7 Timing af kost...8 Undervisningsmanual...10

Læs mere

Børnelægeklinikken v/elise Snitker Jensen Boulevarden 9 9000 Aalborg Tlf. 98130100. Information til forældre om astma

Børnelægeklinikken v/elise Snitker Jensen Boulevarden 9 9000 Aalborg Tlf. 98130100. Information til forældre om astma Information til forældre om astma Hvad er astma? Astma er en tilstand med en kombination af irriterede og hævede slimhinder i luftrørene og kramper i musklerne omkring luftrørene. De hævede slimhinder

Læs mere

EFT er udviklet af Gary Craig (USA), og er den førende af de nye teknikker inden for området energipsykologi.

EFT er udviklet af Gary Craig (USA), og er den førende af de nye teknikker inden for området energipsykologi. Hvad er EFT? EFT er et nyt redskab til behandling af angst, depression, traumer, afhængighed, vægttab, smerter og meget mere. Det en skånsom og effektiv metode til at ændre alle problemer, der blokerer

Læs mere

Har du KOL? Så er måltider og motion vigtigt. Enkle råd om at holde vægten oppe

Har du KOL? Så er måltider og motion vigtigt. Enkle råd om at holde vægten oppe Har du KOL? Så er måltider og motion vigtigt Enkle råd om at holde vægten oppe 2 Indholdsfortegnelse Side KOL og vægttab 3 Hvilken betydning har energi? 4 Hvilken betydning har protein? 5 Derfor er behovet

Læs mere

MUNDTØRHED MUNDTØRHED. Når man har mundtørhed, har man fornemmelsen af ikke at have tilstrækkeligt

MUNDTØRHED MUNDTØRHED. Når man har mundtørhed, har man fornemmelsen af ikke at have tilstrækkeligt Mundtørhed MUNDTØRHED Alle mennesker oplever at have mundtørhed af og til. Det kan skyldes flere forskellige ting, fx nervøsitet, stress eller angst. Hvis du oplever mundtørhed af disse årsager, forsvinder

Læs mere

Nogle har brug for at spise mere end andre. Selv når du er helt stille, har du brug for energi for at kunne: tænke

Nogle har brug for at spise mere end andre. Selv når du er helt stille, har du brug for energi for at kunne: tænke HVORFOR SPISE OG DRIKKE? Du skal spise og drikke for at leve. Du har brug for mad for at vokse og få energi. Jo mere du bevæger dig, jo mere energi har du brug for, og jo mere mad skal du spise Det er

Læs mere

Madens plads i behandlingen Hvorfor mad spiller en vigtig rolle under stråleterapi

Madens plads i behandlingen Hvorfor mad spiller en vigtig rolle under stråleterapi Undervejs i stråleterapiforløbet kan mange spørgsmål dukke Hoved-halskræftpatienter i stråleterapi op: - Hvorfor opstår bivirkninger ved stråleterapi? - Hvilke bivirkninger kan opstå? - Hvorfor har det

Læs mere

Allergi i øjne og næse? hele året! Læs mere om allergi og behandling af symptomer i øjne og næse

Allergi i øjne og næse? hele året! Læs mere om allergi og behandling af symptomer i øjne og næse Allergi i øjne og næse? hele året! Læs mere om allergi og behandling af symptomer i øjne og næse Hvad er allergi i øjne og næse? Ved allergi i øjne og næse sker der en allergisk reaktion i øjets og næsens

Læs mere

musefangst NATUREN PÅ KROGERUP

musefangst NATUREN PÅ KROGERUP musefangst NATUREN PÅ KROGERUP På Krogerup lægger vi stor vægt på, at det økologiske landbrug arbejder sammen med naturen. Blandt andet derfor bruger vi i det økologiske landbrug ikke sprøjtegifte og kunstgødning.

Læs mere

Før du går til lægen

Før du går til lægen 1 Før du går til lægen Det er en god idé at tænke over, hvad du vil sige og spørge om, før du går til lægen. Det er en god idé at skrive de vigtigste ting ned på et stykke papir. Det er god idé at øve

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Mød dine nye sunde guider

Mød dine nye sunde guider 7 dages kickstart til en sundere krop Mød dine nye sunde guider Andrea og louise Andrea Elisabeth Rudolph og Louise Bruun er to travle kvinder, der har gjort det naturlige til deres levevej. På de næste

Læs mere

Stærkere, gladere, raskere med mad

Stærkere, gladere, raskere med mad Stærkere, gladere, raskere med mad Mia Damhus Cand. pharm., ernæringsterapeut DET Center for Ernæring og Terapi SBCet i 2004 3 hovedakbviteter klinik med 8 behandlere undervisning og kursusvirksomhed forlag

Læs mere

Indhold side Præsentation af lungen 3 Lungens funktion 4 Struben 6 Spiserør og luftrør 10 Når vi trækker vejret 12 I lungerne 14 Afslutning 16

Indhold side Præsentation af lungen 3 Lungens funktion 4 Struben 6 Spiserør og luftrør 10 Når vi trækker vejret 12 I lungerne 14 Afslutning 16 lungen 1 lungen Indhold side introduktion Denne vejledning guider igennem en lungedissektion og er målrettet 7. klassetrin. I vejledningen er der en beskrivelse af lungens forskellige dele og funktioner

Læs mere

HØFEBER. Naturlige strategier til din pollenallergi. Sabine Murati Naturopath i biologisk medicin, RAB www.sabinemurati.dk

HØFEBER. Naturlige strategier til din pollenallergi. Sabine Murati Naturopath i biologisk medicin, RAB www.sabinemurati.dk HØFEBER Naturlige strategier til din pollenallergi Sabine Murati Naturopath i biologisk medicin, RAB www.sabinemurati.dk 1 Høfeber er den mest almindelige overfølsomhedssygdom i Danmark og det estimeres

Læs mere

Ren luft til ungerne

Ren luft til ungerne Side 1 af 8 Ren luft Beskyt børn mod passiv rygning Februar 2005. Sundhedsstyrelsen og Kræftens Bekæmpelse / Design og grafisk tilrettelægning: Alette Bertelsen, Imperiet / Illustrationer: Tove Krebs Lange

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL KOSTVEJLEDNING

SPØRGESKEMA TIL KOSTVEJLEDNING SPØRGESKEMA TIL KOSTVEJLEDNING Bedes udfyldt inden kostvejledning og medbringes! Brug god tid til besvarelsen, det du kan og vil, da hvert spørgsmål er af stor vigtighed. Anette Gammelgaard + Ernæringsterapeut

Læs mere

Fang en krabbe. Husk redningsvest!

Fang en krabbe. Husk redningsvest! Fang en krabbe Prøv at fang en krabbe med: madding (små stykker fisk, et fiskeskellet eller muslinger) net, snor eller fiskesnøre klemme spand eller akvarium med vand Sådan fanger du en krabbe Få fat i

Læs mere