Principper for hvad der bryder fasten

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Principper for hvad der bryder fasten"

Transkript

1 Principper for hvad der bryder fasten Baseret på artiklen Dabit al-mufattirat af mufti Rafi Usmani. Skrevet af Waseem Hussain, 23 juli 2010, Helsingør, Danmark

2 Principper for hvad der bryder fasten Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion Sektion 1: Det der kommer ind i kroppen Tilstedeværelsen af en genstand Hvor genstanden ender i kroppen Hvorfra genstanden kommer ind i kroppen Hvordan genstanden befinder sig i kroppen Undtagelser Undtagelser der gør, at fasten ikke bliver brudt Ting der ikke regnes for at være en undtagelse Konklusion Anvendelsesmuligheder Sektion 2: Sex og intimt samvær Udløsning, orgasme og samleje Intimt samvær Konklusion Kilder... 17

3 Principper for hvad der bryder fasten Introduktion Introduktion Bismillahi al-rahmani al-raheem. Al lovprisning er til Allah, og må fred og velsignelser være over vores Profet. Dette er en artikel, der gennemgår principperne for, hvad der bryder fasten. I store træk er det en opsummering af Mufti Rafi Usmani s flotte artikel Dabit al-mufattirat, der forklarer principperne for, hvad der bryder fasten. Men i denne artikel forekommer ændringer, både i kraft af en ændret opstilling, samt lidt tilføjelse til Mufti Rafi Usmani s flotte arbejde. Det, der bryder fasten er overordnet set to ting: Enten er det noget udefra, der kommer ind i kroppen (ved at spise, drikke og lignende) Eller også er det sex og intimt samvær. Denne artikels opbygning afspejler disse to forhold, og derfor er artiklen opbygget omkring to sektioner: 1. Sektion 1 handler om det, der kommer ind i kroppen. Denne sektion er baseret på Mufti Rafi Usmani s artikel. 2. Sektion 2 handler om sex og intimt samvær. Denne sektion er ikke baseret på Mufti Rafi Usmani s artikel, men i stedet sammensat ud fra pålidelige islamiske tekster. Når det kommer til, hvad der bryder fasten er det vigtigt at huske på, at genstande der kommer ind i kroppen, hvordan de kommer ind, og hvor de ender, er noget lægevidenskaben tager sig af, og er ikke noget, der kun tages fra de islamiske fiqh-bøger. Det er også vigtigt at huske på, at det der bryder fasten bygger på bestemte principper. Det vil sige, at det der bryder fasten ikke er noget følelsesladet, så det har ikke betydning om det gavner kroppen, hvorfor det er kommet ind i kroppen, og om man fik nytte af det eller ej. Det er udelukkende principperne, der afgør om fasten er brudt eller ej. Hvis principperne er opfyldt, bliver fasten brudt, og hvis principperne ikke er opfyldt bliver fasten ikke brudt. Det er vigtigt at være opmærksom på, at selvom en given ting ikke bryder fasten, så betyder det ikke nødvendigvis, at man skal eller bør gøre det. Fasten har ikke kun en form, men også en ånd, og fastens ånd skal opretholdes, også selvom det ikke vil bryde fasten. Artiklen er skrevet med udgangspunkt i Hanafi-skolen. Side 1

4 1 Sektion 1: Det der kommer ind i kroppen I denne sektion diskuteres fem punkter: 1. Tilstedeværelsen af en genstand. 2. Hvor genstanden ender i kroppen. 3. Hvorfra genstanden kommer ind i kroppen. 4. Hvordan genstanden befinder sig i kroppen. 5. Undtagelser 1.1 Tilstedeværelsen af en genstand En genstand, der bryder fasten, er enhver ting der har en observerbar form. Størrelsen har ingen betydning, så længe genstanden er umiddelbar observerbar med det blotte øje. Genstanden kan være stor og nem at se, som f.eks. en klump kød eller lille og svær at se som f.eks. røg. Det betyder, at ting som korn, mel, vanddråber, damp og lignende alle vil være at betragte som genstande, der kan bryde fasten. Det har ingen betydning om genstanden har næringsmæssig eller medicinsk værdi eller ej. Der har ingen betydning om genstanden er noget, der normalt spises eller ej, om det fast, flydende eller gas, eller om det er noget, der kan smelte eller ej. En følelse af, at der er noget i munden betyder ikke nødvendigvis, at en genstand er kommet ind i munden. At kunne lugte noget betyder ikke nødvendigvis, at en genstand er kommet ind i næsen. Det er kun, hvis genstanden har en observerbar form, at fasten kan blive brudt. Principper: Fasten kan kun blive brudt af en genstand med en observerbar form. Det der ikke har nogen observerbar form bryder ikke fasten. Side 2

5 1.2 Hvor genstanden ender i kroppen For at fasten kan blive brudt skal en genstand nå ind i kroppens fordøjelses-system. I denne sammenhæng defineres fordøjelses-systemet som: 1. Halsen 2. Maven 3. Tarmene Det er disse tre, der tages i betragtning, når man skal afgøre om fasten er brudt eller ej. Fasten brydes kun, hvis en genstand når en af disse tre, og hvis genstanden ikke når nogen af disse tre, vil fasten ikke være brudt. Det vil sige, at hvis en genstand kommer ind i maven, vil fasten være brudt, men hvis genstanden kommer ind i fingeren, låret eller et andet sted end de tre, vil fasten ikke være brudt. Principper: Fasten kan kun blive brudt, hvis en genstand når ind i fordøjelses-systemet. En genstand, der ikke når ind i fordøjelses-systemet, bryder ikke fasten. Side 3

6 1.3 Hvorfra genstanden kommer ind i kroppen En genstand kan nå ind i fordøjelses-systemet (hals, mave, tarme) gennem bestemte indgangspunkter. I denne sammenhæng har kroppen syv naturlige indgangspunkter: 1. Munden 2. Næsen 3. Ørene 4. Øjnene 5. Anus 6. Vagina 7. Urinrøret Til disse kan tilføjes: A. En skade, der når ind i kroppen. Her nævner de muslimske lærde traditionelt to typer af skader: 8. En dyb skade i hovedet (en skade, der er så dyb, at den når hjernen) 9. En dyb skade i maven (en skade, der er så dyb, at den når maven eller tarmen). B. Den ydre krop, da det er muligt for kroppens hud at absorbere, og deraf tilføjes: 10. Hudens porer (kroppens hud). Ovenstående giver, at der i alt er 10 indgangspunkter, hvorfra det er muligt, at en genstand kan trænge ind i kroppen og nå ind i fordøjelses-systemet. De ovenstående indgangspunkter kan være knyttet til fordøjelses-systemet på tre måder: De kan være direkte knyttet til fordøjelses-systemet. De kan være indirekte knyttet til fordøjelses-systemet. De er slet ikke knyttet til fordøjelsessystemet. Det der er vigtigt, med henblik på om fasten brydes eller ej, er om genstanden når ind i fordøjelsessystemet gennem et af kroppens ovenstående indgangspunkter. Side 4

7 Det vil sige at: Ethvert indgangspunkt, der resulterer i, at en genstand, enten direkte eller indirekte, når ind i fordøjelsessystemet, vil være at betragte som et ugyldiggørende indgangspunkt. Fasten kan altså kun blive brudt, hvis en genstand når ind i fordøjelsessystemet gennem et ugyldiggørende indgangspunkt. Ethvert indgangspunkt, der ikke resulterer i, at en genstand når ind i fordøjelsessystemet, vil ikke være et ugyldiggørende indgangspunkt. Fasten bliver altså ikke brudt, hvis en genstand kommer ind i kroppen fra et indgangspunkt, der ikke er ugyldiggørende. Som konklusion på forudgående diskussion findes der to indgangspunkter i kroppen: 1. Et ugyldiggørende indgangspunkt Hvilket er et indgangspunkt, der er direkte eller indirekte forbundet med fordøjelsessystemet. Fasten kan kun blive brudt, hvis en genstand kommer ind i kroppen gennem denne type af indgangspunkter. 2. Et ikke-ugyldiggørende indgangspunkt Hvilket er et indgangspunkt, der ikke er forbundet med fordøjelsessystemet, hverken direkte eller indirekte. Fasten bliver ikke brudt, hvis en genstand kommer ind i kroppen gennem denne type af indgangspunkter. For de ugyldiggørende indgangspunkter gælder, at fasten kun bliver brudt, hvis genstanden kommer derigennem og når videre ind til fordøjelses-systemet. Fasten vil altså ikke blive brudt, hvis en genstand forbinder sig i et ugyldiggørende indgangspunkt uden at passere videre og nå ind i fordøjelsessystemet. Hvis ovenstående overføres til de 10 nævnte indgangspunkter, kan man opstille en tabel, der beskriver om hvert indgangspunkt er forbundet med fordøjelsessystemet eller ej. Side 5

8 Tabel 1: Oversigt over indgangspunkterne Indgangspunkt Er det forbundet med fordøjelsessystemet? Bemærkninger 1. Munden Ja Munden er direkte forbundet med halsen. 2. Næsen Ja Næsen er direkte forbundet med halsen. 3. Ørerne (1) Nej 4. Øjnene (2) Nej Øret er ikke forbundet med fordøjelses-systemet, med mindre der er hul i trommehinden. Hvis det er tilfældet, vil øret være indirekte forbundet med halsen. Øjet har særstatus og regnes ikke for at være forbundet med fordøjelses-systemet, på trods af at tårekanalen er forbundet med næsen 5. Anus (3) Ja Anus er direkte forbundet med tarmene. 6. Vagina (4) Nej Vagina er ikke forbundet med fordøjelses-systemet. 7. Urinrøret Nej 8. En dyb skade i hovedet (5) Nej 9. En dyb skade i maven (6) Ja 10. Hudens porer Nej Urinrøret er ikke forbundet med fordøjelsessystemet. En dyb skade i hovedet er ikke forbundet med fordøjelses-systemet, med mindre der er brud på kraniet. Hvis det er tilfældet, er en dyb skade i hovedet indirekte forbundet med halsen. En dyb skade i maven er direkte forbundet med fordøjelses-systemet. Hudens porer er ikke forbundet med fordøjelsessystemet. De er absorberede og lader som sådan ikke en genstand komme direkte ind i kroppen. (1) Traditionelt regnede de muslimske lærde ørerne som et ugyldiggørende indgangspunkt. Dette var baseret på forestillingen om, at øret var direkte forbundet med halsen. Den moderne lægevidenskab etablerer ikke nogen direkte forbindelse mellem øret og halsen, med mindre der er hul i trommehinden. Skulle der være et hul i trommehinden vil øret være et ugyldiggørende indgangspunkt. (2) Den moderne lægevidenskab etablerer en direkte forbindelse mellem øjet og næsen. Deraf burde der følge, at øjet er et ugyldiggørende indgangspunkt ved at være forbundet til halsen gennem næsen. Men de muslimske lærde gav øjet særstatus og betragtede det som absorberende i stil med huden, og derfor udelukkede de det som et ugyldiggørende indgangspunkt. Derfor vil en genstand, der kommer i øjet, ikke bryde fasten, heller ikke selvom man kan smage det i munden. At man evt. kan smage det i munden betragtes som en sideeffekt af absorberingen og regnes ikke for at være selve genstanden. Derudover er der også mange hadith, der tydeliggør, at øjet ikke regnes for at være et ugyldiggørende indgangspunkt. F.eks. brugte Profeten (må Allahs fred og velsignelse være med Ham) kohl mens han fastede. Hvis øjet havde været et ugyldiggørende indgangspunkt, ville Profeten (må Allahs fred og velsignelser være med Ham) ikke have puttet noget i øjet. Sådanne eksempler fra hadith gør, at øjet ikke betragtes som et ugyldiggørende indgangspunkt. (3) I forbindelse med anus tæller det kun som ugyldiggørende, hvis genstanden kommer ca. en fingers længde op, og at det skulle ske er sjældent. (4) Traditionelt regnede de muslimske lærde vagina som et ugyldiggørende indgangspunkt. Dette var baseret på forestillingen om, at vagina var forbundet med fordøjelses-systemet, men dette er noget den moderne lægevidenskab afviser. (5) Traditionelt regnede de muslimske lærde en dyb skade i hovedet som et ugyldiggørende indgangspunkt. Dette var baseret på forestillingen om, at hjernen var forbundet med fordøjelses-systemet. Dette er noget den moderne lægevidenskab afviser, med mindre der er brud på kraniet. (6) En skade gælder ikke udelukkende for de to nævnte eksempler. Det der betyder noget, i forbindelse med en skade, er om den er forbundet med fordøjelses-systemet eller ej. Årsagen til at der kun nævnes en dyb skade i hovedet og maven er, at dette er de to eksempler, der traditionelt nævnes. For enhver skade, der når ind i fordøjelses-systemet, vil der gælde det samme som for en dyb skade i maven. Side 6

9 Baseret på den forudgående tabel kan de ugyldiggørende og ikke-ugyldiggørende indgangspunkter identificeres: A. De ugyldiggørende indgangspunkter er: 1. Munden. 2. Næsen. 3. Anus. 4. En dyb skade i maven. Det vil kun bryde fasten, hvis en genstand kommer ind fra disse indgangspunkter og passerer videre til fordøjelses-systemet. Det betyder, at det f.eks. vil bryde fasten at spise og synke brød, men hvis man blot putter noget brød i munden og tager det ud igen uden at synke noget af det, så vil det ikke bryde fasten. B. De ikke-ugyldiggørende indgangspunkter er: 1. Ørerne, med mindre der er hul i trommehinden. 2. Øjnene. 3. Vagina. 4. Urinrøret. 5. En dyb skade i hovedet, med mindre der er brud på kraniet. 6. Hudens porer. Det vil ikke bryde fasten, hvis en genstand kommer ind fra disse, uanset om kroppen drager nytte af det eller ej. Det betyder, at hvis man f.eks. får en indsprøjtning i armen, låret eller lignende så vil det ikke bryde fasten. Ligesådan for øjendråber, for disse bliver benyttet ved steder, der ikke regnes for at være ugyldiggørende indgangspunkter. Principper: Fasten kan kun blive brudt, hvis en genstand kommer ind i kroppen, fra et ugyldiggørende indgangspunkt. En genstand, der kommer ind i kroppen fra et ikke-ugyldiggørende indgangspunkt, vil ikke bryde fasten. Side 7

10 1.4 Hvordan genstanden befinder sig i kroppen En genstand, der kommer ind i fordøjelses-systemet kan være derinde på to måder: 1. Ved at befinde sig selvstændigt i fordøjelses-systemet. 2. Ved at være forbundet til noget, der ikke befinder sig i fordøjelses-systemet. Genstanden kan kun bryde fasten, hvis den befinder sig selvstændigt i fordøjelses-systemet. Hvis genstanden er forbundet med noget, der er udenfor fordøjelses-systemet, vil det ikke bryde fasten, fordi det svarer til, at genstanden ikke befinder sig korrekt i fordøjelses-systemet. Hvis en person f.eks. bandt en rosin fast til en snor og slugte rosinen mens han hold fast i snoren med sin hånd, så vil rosinen være inde i fordøjelses-systemet, men være forbundet med en snor, der er udenfor fordøjelses-systemet. Derfor vil denne rosin ikke befinde sig selvstændigt i fordøjelsessystemet, og det vil derfor ikke bryde fasten. Principper: Fasten kan kun blive brudt, hvis en genstand befinder sig selvstændigt i fordøjelsessystemet. Hvis en genstand ikke befinder sig selvstændigt i fordøjelses-systemet, vil det ikke bryde fasten. Side 8

11 1.5 Undtagelser Hvis de tidligere nævnte fire kriterier bliver mødt, så burde det medføre, at fasten bliver brudt. Men der er visse undtagelser, der kan gøre, at fasten ikke bliver brudt alligevel. Man kan altså komme ud for, at selvom man indtager noget gennem et ugyldiggørende indgangspunkt og det når ind i fordøjelses-systemet, så vil det ikke bryde fasten, hvis der er bestemte undtagelser til stede, der forhindrer fasten i at blive brudt Undtagelser der gør, at fasten ikke bliver brudt 1. Glemsomhed. Hvilket er når man glemmer, at man faster og kommer til at gøre noget, der ellers ville bryde fasten, så vil det ikke bryde fasten alligevel, fordi man glemte, at man fastede. Det er ligegyldigt om kroppen drager nytte af det eller ej og mængden er også underordnet. Det er altså ligegyldigt, om man af glemsomhed kommer til at drikke en lille smule vand, eller spiser en burger. I begge tilfælde vil det ikke bryde fasten. 2. Det der sidder fast imellem tænderne fra før Fajr. Dette gælder kun for madrester, der sidder fast mellem tænderne fra før man begyndte at faste. Hvis det skulle ske, skelner man mellem størrelsen på, hvor meget der sidder fast mellem tænderne: Hvis det er mindre end en kikært. Hvis størrelsen på, hvad der sidder faste mellem tænderne, fra før Fajr, er mindre end en kikært, så vil det ikke bryde fasten at sluge det. Hvis det er lige så stort eller større end en kikært. Hvis størrelsen på, hvad der sidder faste mellem tænderne, fra før Fajr, er ligeså stor eller større end en kikært, så vil det bryde fasten at sluge det. 3. En meget lille genstand, der kommer ind i munden, mens man faster. Dette gælder for genstande, der er på størrelse med et sesamfrø. Hvis noget på denne størrelse kommer ind i munden, skelner man mellem om det kan smages eller ej: Den tygges sådan, at smagen ikke findes i halsen. Hvis genstanden tygges på en måde så dens form forsvinder, og den ikke længere kan smages, så vil det ikke bryde fasten at sluge det. Den tygges sådan, at smagen findes i halsen. Hvis genstanden tygges på en måde, hvor smagen findes, så vil det bryde fasten at sluge det. 4. Genstande der ikke kan undgås. Dette gælder for ting som man ikke kan beskytte sig fra, og hvis man skulle gøre det ville det medføre en byrde man ikke kan bære. Eksempler inkluderer: Vand der bliver i næsen og munden under wudu. Vanddamp når man er i bad. Slim fra halsen. Snot. Spyt. Spyt på læberne når man snakker. Side 9

12 Fluer og andre insekter. Støv. Trafikos. Mel i en frabrik, der producerer mel. Det der kan være i luften, når man arbejder som bygningsarbejder. De ovenstående eksempler er ikke fyldestgørende for, hvad der kan regnes for at være en uundgåelig genstand. En genstand, der normalt ikke kan undgås, vil bryde fasten, hvis man aktivt og bevidst indtager eller inhalerer den Ting der ikke regnes for at være en undtagelse 1. Uheld. Dette er, hvis man pga. en fejl ender med at bryde fasten, mens man husker, at man faster, så vil det bryde fasten. Hvis man f.eks. er i gang med at lave wudu, og husker at man faster, men ved en fejl kommer til at sluge noget af vandet, så vil det bryde fasten. 2. At bryde fasten af nødvendighed. At spise eller drikke af nødvendighed vil stadigvæk bryde fasten. Hvis man er nødt til at bryde sin faste, fordi man er ved at besvime, føler sig syg og derfor er nødt til at drikke vand, er nødt til at tage medicin pga. et astmaanfald eller lignende, så vil det bryde fasten. 3. Uvidenhed. Uvidenhed er ikke en undtagelse, der gør, at fasten ikke bliver brudt. At man er uviden om, at noget bryder fasten, betyder ikke, at det ikke vil bryde fasten. Heller ikke selvom man ville have ladet være med at gøre det, hvis man havde vidst, at det ville bryde fasten. Hvis man ikke vidste, at det ville bryde fasten at tage medicin, og derfor tog en hovedpinepille, så vil det stadigvæk bryde fasten. 4. Søvn. Hvis man kommer til at spise eller drikke, så vil det bryde fasten. Dette samme gælder, hvis andre skulle få en sovende person til at spise eller drikke noget, så vil hans faste være brudt. 5. Bevidstløshed. Bevidstløshed fungerer på samme måde som at sove. 6. Et anfald af sindssyge. Sindssyge fungerer på samme måde som at sove. 7. Tvang. At blive tvunget til at bryde fasten svarer til at bryde fasten ved et uheld. Handlingen tilskrives stadig den person, der tvinges til at bryde fasten, også selvom han ikke gør det frivilligt. Principper: Fasten kan kun blive brudt, hvis der ikke er en undtagelse. Hvis der er en undtagelse, vil fasten ikke være brudt. Side 10

13 1.6 Konklusion Tabel 2: Opsummering af principperne Hvad der skal gælde, før fasten er brudt Fasten kan kun blive brudt af en genstand med en observerbar form. Fasten kan kun blive brudt, hvis en genstand når ind i fordøjelses-systemet. Fasten kan kun blive brudt, hvis en genstand kommer ind i kroppen, fra et ugyldiggørende indgangspunkt. Fasten kan kun blive brudt, hvis en genstand befinder sig selvstændigt i fordøjelses-systemet. Fasten kan kun blive brudt, hvis der ikke er en undtagelse. Hvad der medfører, at fasten ikke er brudt Det der ikke har nogen observerbar form bryder ikke fasten. En genstand, der ikke når ind i fordøjelses-systemet, bryder ikke fasten. En genstand, der kommer ind i kroppen fra et ikke-ugyldiggørende indgangspunkt, vil ikke bryde fasten. Hvis en genstand ikke befinder sig selvstændigt i fordøjelses-systemet, vil det ikke bryde fasten. Hvis der er en undtagelse, vil fasten ikke være brudt. Alle de fem ovenstående kriterier skal være gældende, før fasten er brudt. Hvis bare en af ovenstående findes, er fasten ikke brudt. Der er altså fem kriterier, der skal være mødt, før fasten er brudt: 1. Der er en observerbar genstand og 2. Genstanden når ind i fordøjelses-systemet (hals, mave eller tarme) og 3. Genstanden skal komme ind fra et ugyldiggørende indgangspunkt (munden, næsen, anus eller en dyb skade i maven) og 4. Genstanden befinder sig selvstændigt i fordøjelses-systemet og 5. Ingen af undtagelserne findes. Alle fem skal være mødt, før fasten er brudt. Hvis bare en af disse ikke er mødt, vil fasten ikke være brudt. Side 11

14 Det vil sige, at hvis bare en af det modsatte af de fem findes, så er fasten ikke brudt. Det betyder, at fasten ikke er brudt hvis: 1. Der er ingen observerbar genstand eller 2. Genstanden når ikke ind i fordøjelses-systemet (hals, mave eller tarme) eller 3. Genstanden kommer ikke ind fra et ugyldiggørende indgangspunkt (det kommer ind fra et andet sted end munden, næsen, anus eller en dyb skade i maven) eller 4. Genstanden befinder sig ikke selvstændigt i fordøjelses-systemet eller 5. Der er en undtagelse. Hvis bare en af disse findes, vil fasten ikke være brudt, heller ikke selvom alle de andre findes. Som opsummering kan man sige at: Fasten bliver kun brudt, hvis en observerbar genstand kommer ind i fordøjelsessystemet igennem et ugyldiggørende indgangspunkt og befinder sig selvstændigt derinde, uden at der er tale om en undtagelse. Side 12

15 1.7 Anvendelsesmuligheder Følgende er nogle få eksempler på, hvordan principperne kan anvendes på forskellige situationer: Eksempel Bryder det fasten? Årsag Akupunktur Nej Disse kommer ikke gennem et ugyldiggørende indgangspunkt.. Astma pumpe/spray Blodprøve Creme & lotion Deodorant-spray Endoskopi Ja Nej Nej Nej Ja Anvendes i munden eller næsen, der begge er ugyldiggørende indgangspunkter. Dette er at tage noget ud af kroppen, og vil ikke bryde fasten uanset hvor meget blod man tager ud. Dette er noget, der sættes på ydersiden af kroppen, der ikke er et ugyldiggørende indgangspunkt. At bruge en deodorant bryder ikke fasten, med mindre man inhalerer den synlige spray der kommer ud. Endoskopi bryder fasten, fordi der sprayes en opløsning ind i halsen. Indsprøjtning (f.eks. insulin) Nej Dette sker ikke gennem et ugyldiggørende indgangspunkt. Intravenøse drops Nej Disse kommer ikke gennem et ugyldiggørende indgangspunkt. Kontaktlinser Lugte parfume Lugte til mad Læbepomade Makeup Mundskyld Næsespray Piller eller tabletter Plaster Rygning Stikpille Tandpasta Nej Nej Nej Nej Nej Muligvis Ja Ja Nej Ja Ja Muligvis Hverken kontaktlinsen eller dens væske vil bryde fasten, fordi øjnene ikke regnes for at være et ugyldiggørende indgangspunkt. Lugten af parfume medfører ikke, at en observerbar genstand er kommet ind i fordøjelses-systemet. Lugten af mad medfører ikke, at en genstand kommer ind i fordøjelses-systemet, med mindre man bevidst og aktivt inhalerer dampen/røgen ved madlavning. At bruge læbepomade bryder ikke fasten, med mindre man slikker sig på læberne med det samme. Hvis man slikker sig på læberne efter et stykke tid, vil det ikke påvirke fasten. Dette er noget, der sættes på ydersiden af kroppen, der ikke er et ugyldiggørende indgangspunkt. Man skal være meget påpasselig med, at man ikke sluger noget af det. Hvis man sluger noget af det, vil det bryde fasten. Dette kommer ind i fordøjelses-systemet gennem næsen, der er et ugyldiggørende indgangspunkt. Disse kommer ind i fordøjelses-systemet gennem munden, der er et ugyldiggørende indgangspunkt. Dette er noget, der sættes på ydersiden af kroppen, der ikke er et ugyldiggørende indgangspunkt. Rygning medfører, at røg kommer ind i kroppen fra munden, der er et ugyldiggørende indgangspunkt. Dette kommer ind i fordøjelses-systemet gennem anus, der er et ugyldiggørende indgangspunkt. Man skal være meget påpasselig med, at man ikke sluger noget af det. Hvis man sluger noget af det, vil det bryde fasten. Tænde røgelse Nej Det bryder ikke fasten, med mindre man inhalerer synlig røg. Vaginal undersøgelse Nej Vagina er ikke et ugyldiggørende indgangspunkt. Øjendråber Nej Disse kommer ikke gennem et ugyldiggørende indgangspunkt. Øredråber Nej Disse kommer ikke gennem et ugyldiggørende indgangspunkt. Side 13

16 Principper for hvad der bryder fasten Sektion 2: Sex og intimt samvær 2 Sektion 2: Sex og intimt samvær Denne sektion omhandler to diskussioner: 1. Det der relaterer sig til udløsning, orgasme og samleje. 2. Det der relaterer sig til intimt samvær mellem ægtefæller. 2.1 Udløsning, orgasme og samleje 1. Samleje. Samleje vil altid bryde fasten. Det spiller ingen rolle om samlejet varer langt eller kort tid, eller om det medfører udløsning eller orgasme, eller om man nød det eller ej. 2. Udløsning eller orgasme uden samleje Med hensyn til udløsning eller orgasme uden samleje, skelner man mellem om det sker med eller uden fysisk stimulering: Udløsning eller orgasme uden fysisk stimulering. Udløsning eller orgasme uden fysisk stimulering vil ikke bryde fasten. Det betyder, at hvis en person fik udløsning eller orgasme i søvne, eller ved at tænke eller kigge på sin ægtefælle, så vil det ikke bryde fasten. Udløsning eller orgasme med fysisk stimulering. Udløsning eller orgasme som følge af fysisk stimulering vil bryde fasten, uanset om stimuleringen er ved kønsorganerne eller andre steder på kroppen. Det betyder, at hvis man får udløsning eller orgasme som følge af at kysse, kramme eller anden fysisk kontakt, så vil det bryde fasten. Hvis nogle af ovenstående to punkter sker, som følge af glemsomhed, vil det ikke bryde fasten. Principper: Samleje bryder altid fasten. Udløsning eller orgasme med fysisk stimulering bryder fasten. Udløsning eller orgasme uden fysisk stimulering bryder ikke fasten. Side 14

17 Principper for hvad der bryder fasten Sektion 2: Sex og intimt samvær 2.2 Intimt samvær De mest almindelige situationer med intimt samvær er beskrevet nedenfor: 1. Tænke. At tænke på intimt samvær vil ikke bryde fasten, selv hvis man tænker med begær. 2. Kigge At kigge med begær på sin ægtefælle vil ikke bryde fasten. 3. Snakke At snakke om intimt samvær med sin ægtefælle vil ikke bryde fasten, heller ikke selvom det sker med begær. 4. Kysse. Der tre former for kysseri: Kys der ikke er lidenskabelige Hvilket er at kysse på en måde, så der ikke sker en overførsel af spyt. Dette vil ikke bryde fasten, heller ikke selvom det gøres med begær. Det betyder, at hvis man giver sin ægtefælle et let tante-kys på læberne, så vil det ikke bryde fasten. Lidenskabelige kys. Hvilket er at kysse på en måde, så der sker en overførsel af spyt. Dette vil bryde fasten, uanset om det gøres med begær eller ej. Det betyder, at tungekys, snaveri og lignende vil bryde fasten, med mindre det gøres fordi man glemte, at man fastede. Kysse andre steder på kroppen. Så længe der ikke er nogen genstand, der indtages, vil det ikke bryde fasten at kysse noget som helst sted på ægtefællens krop. Det betyder, at det ikke vil bryde fasten, at give sin ægtefælle et kys på kinden, panden, hånden eller lignende. 5. Røre. At røre sin ægtefælle vil ikke bryde fasten, hvad enten det er med eller uden begær. Det vil sige, at det ikke bryder fasten at holde hænder, kramme, nusse, massere og lignende. 6. Ophidselse At være tændt og ophidset vil i sig selv ikke bryde fasten. En erektion vil altså ikke bryde fasten. Intimt samvær vil være makruh (kritisabelt), hvis det frygtes, at det kan føre til, at fasten bliver brudt. Principper: Intimt samvær, der medfører at en genstand bliver indtaget, vil bryde fasten. Intimt samvær, der ikke medfører at en genstand bliver indtaget, vil ikke bryde fasten. Side 15

18 Principper for hvad der bryder fasten Sektion 2: Sex og intimt samvær 2.3 Konklusion Tabel 3: Opsummering af principperne Intimt samvær der bryder fasten Intimt samvær der ikke bryder fasten Samleje bryder altid fasten. Udløsning eller orgasme med fysisk stimulering bryder fasten. Intimt samvær, der medfører at en genstand bliver indtaget, vil bryde fasten. Udløsning eller orgasme uden fysisk stimulering bryder ikke fasten. Intimt samvær, der ikke medfører at en genstand bliver indtaget, vil ikke bryde fasten. De ovenstående punkter vil altid bryde De ovenstående punkter vil ikke bryde fasten, med mindre det sker som følge af fasten, uanset hvorfor det sker, og om det glemsomhed. sker med eller uden begær. A. Der er tre situationer, der vil bryde fasten: 1. Samleje. 2. Udløsning eller orgasme med fysisk stimulering. 3. Intimt samvær, der medfører, at en genstand bliver indtaget. Hvis bare en af de tre findes, vil det bryde fasten. B. Der er to situationer, der ikke bryder fasten: 1. Udløsning eller orgasme uden fysisk stimulering. 2. Intimt samvær, der ikke medfører at en genstand bliver indtaget. Hvis den ene eller begge sker, vil det ikke bryde fasten. Som opsummering kan man sige at: Intimt samvær bryder kun fasten, hvis der indtages en genstand, eller ved udløsning eller orgasme på grund af fysisk stimulering, eller ved samleje hvad enten det er med eller uden udløsning eller orgasme. Side 16

19 Principper for hvad der bryder fasten Kilder Kilder Rafi Usmani, Dabit al-mufattirat, published as an article in al-maqalat al-fiqhiyya, Maktaba dar alulum 1426H Abu Saud, Hashiya ala Mulla Miskeen, unknown Ala al-din ibn Abidin, Hadiya al-alaiyya, Maktaba Imam al-awzai 2005 Babarti, al-inaya, Dar al-kutub al-ilmiyya 2007 Burhan al-deen, al-muhit al-burhani, Idarat al-quran wa Ulum al-islamiyya 2004 Dehlawi, al-fatawa al-tatarkhaniyya, Dar al-kutub al-ilmiyya 2005 Haskafi, Durr al-mukhtar, Dar al-thaqafa wa al-turath 2000 Ibn Abidin, Radd al-muhtar, Dar al-thaqafa wa al-turath 2000 Ibn Humam, Fath al-qadir, Dar Ihya al-turath al-arabi Ibn Kamal Pasha, al-idah fi Sharh al-islah, Dar al-kutub al-ilmiyya 2007 Ibn Nujaym, Bahr al-raiq, Dar Ihya al-turath al-arabi 2002 Kasani, Badai al-sanai, Dar Ihya al-turath al-arabi 2000 Lucknawi, Hashiya ala al-hidaya, Idarat al-quran wa Ulum al-islamiyya 1418H Marghinani, al-hidaya, Dar al-salam 2006 Mousuli, al-ikhtiyar, Dar Quba, unknown Mulla Khisro, Durar al-hukkam, unknown Rafei, Taqreerat al-rafei ala Radd al-muhtar, Dar al-thaqafa wa al-turath 2000 Sadr al-sharia, Sharh al-wiqaya, al-warraq 2006 Shalabi, Hashiya ala Tabyeen al-haqaiq, Dar al-kutub al-ilmiyya 2000 Shaykh Nizam, Al-Fatawa al-hindiyya, Dar al-kutub al-ilmiyya 2000 Shaykhi Zada, Majma al-anhur, Dar al-kutub al-ilmiyya 2000 Shurunbulali, Hashiya ala Durar, unknown Shurunbulali, Imdad al-fattah, unknown Tahtawi, Hashiya ala al-maraqi, Dar Quba 2001 Side 17

20 Principper for hvad der bryder fasten Kilder Tumurtashi, Tanveer al-absar, Dar al-thaqafa wa al-turath 2000 Walwalji, al-fatawa al-walwaljiyya, Dar al-kutub al-ilmiyya 2003 Zailai, Tabyeen al-haqaiq, Dar al-kutub al-ilmiyya 2000 Side 18

Introduktion til Hadith

Introduktion til Hadith Introduktion til Hadith Hvad det er, hvor det kommer fra, og hvorfor vi har det. Indholdsfortegnelse 1 Hvad er Hadith?... 1 2 Hvor kommer Hadith fra?... 1 3 Forskellige typer af Hadith... 4 4 Bevarelsen

Læs mere

Shamata og Vipassana

Shamata og Vipassana Shamata og Vipassana Meditations-instruktioner Kommentar v. Geshe Pema Samten 10. - 11. maj 2008 i Phendeling Center for Tibetansk Buddhisme PHENDELING TRYK Kopiering af denne publikation, eller dele af

Læs mere

! fiṭr) Der er to typer almisser, som det er obligatorisk for enhver muslim at have kendskab til:

! fiṭr) Der er to typer almisser, som det er obligatorisk for enhver muslim at have kendskab til: ! Lidt fiqh om almissen (zakāh og ṣadaqat al-fi fiṭr) Ifølge Ḥanaf anafī skolen Af Imrān bin Munīr Ḥusayn Islamisk.dk / Imran bin Munir Husayn 2009, revideret 2010 Der er to typer almisser, som det er

Læs mere

Hvordan gør de professionelle?

Hvordan gør de professionelle? Hvordan gør de professionelle? ( Oversat af Ivan Larsen, Samsø Dart Club, Marts 2010 fra How the Pros do it af: Ken Berman 1999 ) Der er to aspekter i det at blive en god dartspiller, det er præcision

Læs mere

Sådan styrker du samarbejdet med lægen. - og får bedre behandling og livskvalitet

Sådan styrker du samarbejdet med lægen. - og får bedre behandling og livskvalitet Sådan styrker du samarbejdet med lægen - og får bedre behandling og livskvalitet Det handler om indsigt og kontrol I dette hæfte finder du vejledning og konkrete værktøjer til, hvordan du styrker samarbejdet

Læs mere

Din guide til amning.

Din guide til amning. AmmeGuiden Din guide til amning. I denne bog finder du svar på mange af de spørgsmål, som kan opstå i forbindelse med amning af dit lille nye barn. Modermælken er en vigtig ernæringskilde for barnet, og

Læs mere

Introduktion 3. Information til pårørende, venner og besøgende 4. Dit forløb på intensivafdelingen 9. Når du forlader intensivafdelingen 12

Introduktion 3. Information til pårørende, venner og besøgende 4. Dit forløb på intensivafdelingen 9. Når du forlader intensivafdelingen 12 Indhold Side Introduktion 3 Information til pårørende, venner og besøgende 4 Dit forløb på intensivafdelingen 9 Når du forlader intensivafdelingen 12 Hjemme igen hvordan bliver mit liv nu? 13 Hvordan alvorlig

Læs mere

Bridgeregler Etik og regler i bridge

Bridgeregler Etik og regler i bridge Bridgeregler Etik og regler i bridge Her vil du kunne finde lidt nyttige informationer om hvordan man opfører sig ved bridgebordet, og hvad reglerne siger omkring meldinger og spil. Du kan se Love for

Læs mere

S f i n x F i l m / T V G o d a g D a n m a r k K u n f o r K v i n d e r D i a l o g l i s t e

S f i n x F i l m / T V G o d a g D a n m a r k K u n f o r K v i n d e r D i a l o g l i s t e KUN FOR KVINDER OM FRUGTBARHED OG PRÆVENTION Dialogliste - Dansk Introduktion og historisk rids 02:19 Fra 1900-tallet og frem til i dag har familien og dens livsvilkår været i fokus. Udviklingen i Danmark,

Læs mere

4 ledtråde til at hjælpe dig i arbejdet med dit Solar Plexus

4 ledtråde til at hjælpe dig i arbejdet med dit Solar Plexus 4 ledtråde til at hjælpe dig i arbejdet med dit Solar Plexus Jes Dietrich Dette er et lille udsnit fra min bog Hjertet og Solar Plexus. Nogle steder vil der være henvisninger til andre dele af bogen, og

Læs mere

De Seks Paramitaer. Belæringer v. Geshe Pema Samten 2. - 3. juni 2007 i Phendeling Center for Tibetansk Buddhisme PHENDELING TRYK

De Seks Paramitaer. Belæringer v. Geshe Pema Samten 2. - 3. juni 2007 i Phendeling Center for Tibetansk Buddhisme PHENDELING TRYK De Seks Paramitaer Belæringer v. Geshe Pema Samten 2. - 3. juni 2007 i Phendeling Center for Tibetansk Buddhisme PHENDELING TRYK Kopiering af denne publikation, eller af dele af den, må kun ske med udgiverens

Læs mere

Til dig der skal i 3-stofsbehandling -En patientguide

Til dig der skal i 3-stofsbehandling -En patientguide Til dig der skal i 3-stofsbehandling -En patientguide Indledning Denne pjece er for dig der skal i gang med en 3-stofsbehandling for din kroniske hepatitis C (på dansk leverbetændelse C). Pjecen indeholder

Læs mere

Kroppens og hjertets sprog

Kroppens og hjertets sprog Kroppens og hjertets sprog Afdækning af non-verbale kommunikationsstrategier i arbejdet med sprogligt svage udviklingshæmmede. Aktivering af pædagogers tavse viden. Af Dorthe Møller Johnsen, cand. mag.

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid Figur fra Dansen på deadline side 52 slut Afviklet arbejde halvdelen Udnyttet tid om prokrastineringsformlen bliver det forhåbentlig lettere for dig at undersøge, hvad det er, der skaber problemer, når

Læs mere

ALS og seksualitet. Hvordan påvirker ALS min seksualitet

ALS og seksualitet. Hvordan påvirker ALS min seksualitet ALS og seksualitet Hvis du har ALS, kan du her finde svar på nogle af de spørgsmål eller bekymringer, du måske har om, hvordan du kan udtrykke din seksualitet, uanset om du er i et forhold eller ej Hvordan

Læs mere

En bog om krop, kærester, kærlighed mm

En bog om krop, kærester, kærlighed mm spiseforstyrrelser prævention overgreb graviditet kroppen kærlighed sexsygdomme forelskelse forældre homoseksualitet den første gang venner En bog om krop, kærester, kærlighed mm www.libresse.dk Denne

Læs mere

Sundhedsmappe. Indflydelse på egen sundhed. CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Region Midtjylland

Sundhedsmappe. Indflydelse på egen sundhed. CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Region Midtjylland Sundhedsmappe Indflydelse på egen sundhed CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Region Midtjylland Min sundhedsmappe I denne mappe kan du samle dine ting om sundhed. Der er i forvejen sat noget ind, men

Læs mere

Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse. Kræft og seksualitet

Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse. Kræft og seksualitet Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse Kræft og seksualitet Tekst: Charlotte Taarnhøj Dahlstrøm Tina Hessner Müller Foto: Istockphoto Kilder: Sexolog, Anne Meelsen Læge og sexolog, Marianne Bruhn Psykolog,

Læs mere

Ren luft til ungerne. Beskyt børn mod tobaksrøg

Ren luft til ungerne. Beskyt børn mod tobaksrøg Ren luft til ungerne Beskyt børn mod tobaksrøg Børn og tobaksrøg I tobaksrøg er der over 4000 kemiske stoffer i form af gasser og ultrafine partikler. Lige efter der er blevet røget, kan man se og lugte

Læs mere

Teenagere og alkohol November 2003

Teenagere og alkohol November 2003 Teenagere og alkohol November 2003 1. FORORD... 3 2. RESUME... 4 3. TEENAGEKULTUR OG ALKOHOL... 5 AT SKABE SIN EGEN HISTORIE - IDENTITET...5 VENNER OG FORÆLDRE...5 MEDIERNES ROLLE...5 USIKKERHED...5 RAPPORTENS

Læs mere

Mindfulness Af cand.mag. i filosofi. og exam.yogalærer Simon Krohn leder og underviser hos Mindyourself, www.mindyourself.dk.

Mindfulness Af cand.mag. i filosofi. og exam.yogalærer Simon Krohn leder og underviser hos Mindyourself, www.mindyourself.dk. Mindfulness Af cand.mag. i filosofi. og exam.yogalærer Simon Krohn leder og underviser hos Mindyourself, www.mindyourself.dk. Indledning Evnen til at være helt tilstede i nuet er noget, som flere og flere

Læs mere

Førstehjælp til det skrantende parforhold

Førstehjælp til det skrantende parforhold Førstehjælp til det skrantende parforhold Af: Lone Knuhtsen Når forholdet er ved at gå i hårdknude er der måske hjælp at hente i en weekend med parterapi. Man kan f.eks. blive sendt på besøg i partnerens

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

SCIENTOLOGI. Gør verden bedre at leve i

SCIENTOLOGI. Gør verden bedre at leve i SCIENTOLOGI Gør verden bedre at leve i Den anvendte religiøse filosofi, Scientologi, blev grundlagt og udviklet af L. Ron Hubbard, og den tilbyder en præcis vej for alle, så de kan genvinde det sande og

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

Undervisning om Alkoholproblemer i familien

Undervisning om Alkoholproblemer i familien Undervisning om Alkoholproblemer i familien Målgruppe: 7.-10.klasse i grundskoler Samlet omfang: 2 lektioner Desuden mulighed for, at en gruppe elever vælger emnet som fordybelsesområde. Rammer: Emnet

Læs mere