Principper for hvad der bryder fasten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Principper for hvad der bryder fasten"

Transkript

1 Principper for hvad der bryder fasten Baseret på artiklen Dabit al-mufattirat af mufti Rafi Usmani. Skrevet af Waseem Hussain, 23 juli 2010, Helsingør, Danmark

2 Principper for hvad der bryder fasten Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion Sektion 1: Det der kommer ind i kroppen Tilstedeværelsen af en genstand Hvor genstanden ender i kroppen Hvorfra genstanden kommer ind i kroppen Hvordan genstanden befinder sig i kroppen Undtagelser Undtagelser der gør, at fasten ikke bliver brudt Ting der ikke regnes for at være en undtagelse Konklusion Anvendelsesmuligheder Sektion 2: Sex og intimt samvær Udløsning, orgasme og samleje Intimt samvær Konklusion Kilder... 17

3 Principper for hvad der bryder fasten Introduktion Introduktion Bismillahi al-rahmani al-raheem. Al lovprisning er til Allah, og må fred og velsignelser være over vores Profet. Dette er en artikel, der gennemgår principperne for, hvad der bryder fasten. I store træk er det en opsummering af Mufti Rafi Usmani s flotte artikel Dabit al-mufattirat, der forklarer principperne for, hvad der bryder fasten. Men i denne artikel forekommer ændringer, både i kraft af en ændret opstilling, samt lidt tilføjelse til Mufti Rafi Usmani s flotte arbejde. Det, der bryder fasten er overordnet set to ting: Enten er det noget udefra, der kommer ind i kroppen (ved at spise, drikke og lignende) Eller også er det sex og intimt samvær. Denne artikels opbygning afspejler disse to forhold, og derfor er artiklen opbygget omkring to sektioner: 1. Sektion 1 handler om det, der kommer ind i kroppen. Denne sektion er baseret på Mufti Rafi Usmani s artikel. 2. Sektion 2 handler om sex og intimt samvær. Denne sektion er ikke baseret på Mufti Rafi Usmani s artikel, men i stedet sammensat ud fra pålidelige islamiske tekster. Når det kommer til, hvad der bryder fasten er det vigtigt at huske på, at genstande der kommer ind i kroppen, hvordan de kommer ind, og hvor de ender, er noget lægevidenskaben tager sig af, og er ikke noget, der kun tages fra de islamiske fiqh-bøger. Det er også vigtigt at huske på, at det der bryder fasten bygger på bestemte principper. Det vil sige, at det der bryder fasten ikke er noget følelsesladet, så det har ikke betydning om det gavner kroppen, hvorfor det er kommet ind i kroppen, og om man fik nytte af det eller ej. Det er udelukkende principperne, der afgør om fasten er brudt eller ej. Hvis principperne er opfyldt, bliver fasten brudt, og hvis principperne ikke er opfyldt bliver fasten ikke brudt. Det er vigtigt at være opmærksom på, at selvom en given ting ikke bryder fasten, så betyder det ikke nødvendigvis, at man skal eller bør gøre det. Fasten har ikke kun en form, men også en ånd, og fastens ånd skal opretholdes, også selvom det ikke vil bryde fasten. Artiklen er skrevet med udgangspunkt i Hanafi-skolen. Side 1

4 1 Sektion 1: Det der kommer ind i kroppen I denne sektion diskuteres fem punkter: 1. Tilstedeværelsen af en genstand. 2. Hvor genstanden ender i kroppen. 3. Hvorfra genstanden kommer ind i kroppen. 4. Hvordan genstanden befinder sig i kroppen. 5. Undtagelser 1.1 Tilstedeværelsen af en genstand En genstand, der bryder fasten, er enhver ting der har en observerbar form. Størrelsen har ingen betydning, så længe genstanden er umiddelbar observerbar med det blotte øje. Genstanden kan være stor og nem at se, som f.eks. en klump kød eller lille og svær at se som f.eks. røg. Det betyder, at ting som korn, mel, vanddråber, damp og lignende alle vil være at betragte som genstande, der kan bryde fasten. Det har ingen betydning om genstanden har næringsmæssig eller medicinsk værdi eller ej. Der har ingen betydning om genstanden er noget, der normalt spises eller ej, om det fast, flydende eller gas, eller om det er noget, der kan smelte eller ej. En følelse af, at der er noget i munden betyder ikke nødvendigvis, at en genstand er kommet ind i munden. At kunne lugte noget betyder ikke nødvendigvis, at en genstand er kommet ind i næsen. Det er kun, hvis genstanden har en observerbar form, at fasten kan blive brudt. Principper: Fasten kan kun blive brudt af en genstand med en observerbar form. Det der ikke har nogen observerbar form bryder ikke fasten. Side 2

5 1.2 Hvor genstanden ender i kroppen For at fasten kan blive brudt skal en genstand nå ind i kroppens fordøjelses-system. I denne sammenhæng defineres fordøjelses-systemet som: 1. Halsen 2. Maven 3. Tarmene Det er disse tre, der tages i betragtning, når man skal afgøre om fasten er brudt eller ej. Fasten brydes kun, hvis en genstand når en af disse tre, og hvis genstanden ikke når nogen af disse tre, vil fasten ikke være brudt. Det vil sige, at hvis en genstand kommer ind i maven, vil fasten være brudt, men hvis genstanden kommer ind i fingeren, låret eller et andet sted end de tre, vil fasten ikke være brudt. Principper: Fasten kan kun blive brudt, hvis en genstand når ind i fordøjelses-systemet. En genstand, der ikke når ind i fordøjelses-systemet, bryder ikke fasten. Side 3

6 1.3 Hvorfra genstanden kommer ind i kroppen En genstand kan nå ind i fordøjelses-systemet (hals, mave, tarme) gennem bestemte indgangspunkter. I denne sammenhæng har kroppen syv naturlige indgangspunkter: 1. Munden 2. Næsen 3. Ørene 4. Øjnene 5. Anus 6. Vagina 7. Urinrøret Til disse kan tilføjes: A. En skade, der når ind i kroppen. Her nævner de muslimske lærde traditionelt to typer af skader: 8. En dyb skade i hovedet (en skade, der er så dyb, at den når hjernen) 9. En dyb skade i maven (en skade, der er så dyb, at den når maven eller tarmen). B. Den ydre krop, da det er muligt for kroppens hud at absorbere, og deraf tilføjes: 10. Hudens porer (kroppens hud). Ovenstående giver, at der i alt er 10 indgangspunkter, hvorfra det er muligt, at en genstand kan trænge ind i kroppen og nå ind i fordøjelses-systemet. De ovenstående indgangspunkter kan være knyttet til fordøjelses-systemet på tre måder: De kan være direkte knyttet til fordøjelses-systemet. De kan være indirekte knyttet til fordøjelses-systemet. De er slet ikke knyttet til fordøjelsessystemet. Det der er vigtigt, med henblik på om fasten brydes eller ej, er om genstanden når ind i fordøjelsessystemet gennem et af kroppens ovenstående indgangspunkter. Side 4

7 Det vil sige at: Ethvert indgangspunkt, der resulterer i, at en genstand, enten direkte eller indirekte, når ind i fordøjelsessystemet, vil være at betragte som et ugyldiggørende indgangspunkt. Fasten kan altså kun blive brudt, hvis en genstand når ind i fordøjelsessystemet gennem et ugyldiggørende indgangspunkt. Ethvert indgangspunkt, der ikke resulterer i, at en genstand når ind i fordøjelsessystemet, vil ikke være et ugyldiggørende indgangspunkt. Fasten bliver altså ikke brudt, hvis en genstand kommer ind i kroppen fra et indgangspunkt, der ikke er ugyldiggørende. Som konklusion på forudgående diskussion findes der to indgangspunkter i kroppen: 1. Et ugyldiggørende indgangspunkt Hvilket er et indgangspunkt, der er direkte eller indirekte forbundet med fordøjelsessystemet. Fasten kan kun blive brudt, hvis en genstand kommer ind i kroppen gennem denne type af indgangspunkter. 2. Et ikke-ugyldiggørende indgangspunkt Hvilket er et indgangspunkt, der ikke er forbundet med fordøjelsessystemet, hverken direkte eller indirekte. Fasten bliver ikke brudt, hvis en genstand kommer ind i kroppen gennem denne type af indgangspunkter. For de ugyldiggørende indgangspunkter gælder, at fasten kun bliver brudt, hvis genstanden kommer derigennem og når videre ind til fordøjelses-systemet. Fasten vil altså ikke blive brudt, hvis en genstand forbinder sig i et ugyldiggørende indgangspunkt uden at passere videre og nå ind i fordøjelsessystemet. Hvis ovenstående overføres til de 10 nævnte indgangspunkter, kan man opstille en tabel, der beskriver om hvert indgangspunkt er forbundet med fordøjelsessystemet eller ej. Side 5

8 Tabel 1: Oversigt over indgangspunkterne Indgangspunkt Er det forbundet med fordøjelsessystemet? Bemærkninger 1. Munden Ja Munden er direkte forbundet med halsen. 2. Næsen Ja Næsen er direkte forbundet med halsen. 3. Ørerne (1) Nej 4. Øjnene (2) Nej Øret er ikke forbundet med fordøjelses-systemet, med mindre der er hul i trommehinden. Hvis det er tilfældet, vil øret være indirekte forbundet med halsen. Øjet har særstatus og regnes ikke for at være forbundet med fordøjelses-systemet, på trods af at tårekanalen er forbundet med næsen 5. Anus (3) Ja Anus er direkte forbundet med tarmene. 6. Vagina (4) Nej Vagina er ikke forbundet med fordøjelses-systemet. 7. Urinrøret Nej 8. En dyb skade i hovedet (5) Nej 9. En dyb skade i maven (6) Ja 10. Hudens porer Nej Urinrøret er ikke forbundet med fordøjelsessystemet. En dyb skade i hovedet er ikke forbundet med fordøjelses-systemet, med mindre der er brud på kraniet. Hvis det er tilfældet, er en dyb skade i hovedet indirekte forbundet med halsen. En dyb skade i maven er direkte forbundet med fordøjelses-systemet. Hudens porer er ikke forbundet med fordøjelsessystemet. De er absorberede og lader som sådan ikke en genstand komme direkte ind i kroppen. (1) Traditionelt regnede de muslimske lærde ørerne som et ugyldiggørende indgangspunkt. Dette var baseret på forestillingen om, at øret var direkte forbundet med halsen. Den moderne lægevidenskab etablerer ikke nogen direkte forbindelse mellem øret og halsen, med mindre der er hul i trommehinden. Skulle der være et hul i trommehinden vil øret være et ugyldiggørende indgangspunkt. (2) Den moderne lægevidenskab etablerer en direkte forbindelse mellem øjet og næsen. Deraf burde der følge, at øjet er et ugyldiggørende indgangspunkt ved at være forbundet til halsen gennem næsen. Men de muslimske lærde gav øjet særstatus og betragtede det som absorberende i stil med huden, og derfor udelukkede de det som et ugyldiggørende indgangspunkt. Derfor vil en genstand, der kommer i øjet, ikke bryde fasten, heller ikke selvom man kan smage det i munden. At man evt. kan smage det i munden betragtes som en sideeffekt af absorberingen og regnes ikke for at være selve genstanden. Derudover er der også mange hadith, der tydeliggør, at øjet ikke regnes for at være et ugyldiggørende indgangspunkt. F.eks. brugte Profeten (må Allahs fred og velsignelse være med Ham) kohl mens han fastede. Hvis øjet havde været et ugyldiggørende indgangspunkt, ville Profeten (må Allahs fred og velsignelser være med Ham) ikke have puttet noget i øjet. Sådanne eksempler fra hadith gør, at øjet ikke betragtes som et ugyldiggørende indgangspunkt. (3) I forbindelse med anus tæller det kun som ugyldiggørende, hvis genstanden kommer ca. en fingers længde op, og at det skulle ske er sjældent. (4) Traditionelt regnede de muslimske lærde vagina som et ugyldiggørende indgangspunkt. Dette var baseret på forestillingen om, at vagina var forbundet med fordøjelses-systemet, men dette er noget den moderne lægevidenskab afviser. (5) Traditionelt regnede de muslimske lærde en dyb skade i hovedet som et ugyldiggørende indgangspunkt. Dette var baseret på forestillingen om, at hjernen var forbundet med fordøjelses-systemet. Dette er noget den moderne lægevidenskab afviser, med mindre der er brud på kraniet. (6) En skade gælder ikke udelukkende for de to nævnte eksempler. Det der betyder noget, i forbindelse med en skade, er om den er forbundet med fordøjelses-systemet eller ej. Årsagen til at der kun nævnes en dyb skade i hovedet og maven er, at dette er de to eksempler, der traditionelt nævnes. For enhver skade, der når ind i fordøjelses-systemet, vil der gælde det samme som for en dyb skade i maven. Side 6

9 Baseret på den forudgående tabel kan de ugyldiggørende og ikke-ugyldiggørende indgangspunkter identificeres: A. De ugyldiggørende indgangspunkter er: 1. Munden. 2. Næsen. 3. Anus. 4. En dyb skade i maven. Det vil kun bryde fasten, hvis en genstand kommer ind fra disse indgangspunkter og passerer videre til fordøjelses-systemet. Det betyder, at det f.eks. vil bryde fasten at spise og synke brød, men hvis man blot putter noget brød i munden og tager det ud igen uden at synke noget af det, så vil det ikke bryde fasten. B. De ikke-ugyldiggørende indgangspunkter er: 1. Ørerne, med mindre der er hul i trommehinden. 2. Øjnene. 3. Vagina. 4. Urinrøret. 5. En dyb skade i hovedet, med mindre der er brud på kraniet. 6. Hudens porer. Det vil ikke bryde fasten, hvis en genstand kommer ind fra disse, uanset om kroppen drager nytte af det eller ej. Det betyder, at hvis man f.eks. får en indsprøjtning i armen, låret eller lignende så vil det ikke bryde fasten. Ligesådan for øjendråber, for disse bliver benyttet ved steder, der ikke regnes for at være ugyldiggørende indgangspunkter. Principper: Fasten kan kun blive brudt, hvis en genstand kommer ind i kroppen, fra et ugyldiggørende indgangspunkt. En genstand, der kommer ind i kroppen fra et ikke-ugyldiggørende indgangspunkt, vil ikke bryde fasten. Side 7

10 1.4 Hvordan genstanden befinder sig i kroppen En genstand, der kommer ind i fordøjelses-systemet kan være derinde på to måder: 1. Ved at befinde sig selvstændigt i fordøjelses-systemet. 2. Ved at være forbundet til noget, der ikke befinder sig i fordøjelses-systemet. Genstanden kan kun bryde fasten, hvis den befinder sig selvstændigt i fordøjelses-systemet. Hvis genstanden er forbundet med noget, der er udenfor fordøjelses-systemet, vil det ikke bryde fasten, fordi det svarer til, at genstanden ikke befinder sig korrekt i fordøjelses-systemet. Hvis en person f.eks. bandt en rosin fast til en snor og slugte rosinen mens han hold fast i snoren med sin hånd, så vil rosinen være inde i fordøjelses-systemet, men være forbundet med en snor, der er udenfor fordøjelses-systemet. Derfor vil denne rosin ikke befinde sig selvstændigt i fordøjelsessystemet, og det vil derfor ikke bryde fasten. Principper: Fasten kan kun blive brudt, hvis en genstand befinder sig selvstændigt i fordøjelsessystemet. Hvis en genstand ikke befinder sig selvstændigt i fordøjelses-systemet, vil det ikke bryde fasten. Side 8

11 1.5 Undtagelser Hvis de tidligere nævnte fire kriterier bliver mødt, så burde det medføre, at fasten bliver brudt. Men der er visse undtagelser, der kan gøre, at fasten ikke bliver brudt alligevel. Man kan altså komme ud for, at selvom man indtager noget gennem et ugyldiggørende indgangspunkt og det når ind i fordøjelses-systemet, så vil det ikke bryde fasten, hvis der er bestemte undtagelser til stede, der forhindrer fasten i at blive brudt Undtagelser der gør, at fasten ikke bliver brudt 1. Glemsomhed. Hvilket er når man glemmer, at man faster og kommer til at gøre noget, der ellers ville bryde fasten, så vil det ikke bryde fasten alligevel, fordi man glemte, at man fastede. Det er ligegyldigt om kroppen drager nytte af det eller ej og mængden er også underordnet. Det er altså ligegyldigt, om man af glemsomhed kommer til at drikke en lille smule vand, eller spiser en burger. I begge tilfælde vil det ikke bryde fasten. 2. Det der sidder fast imellem tænderne fra før Fajr. Dette gælder kun for madrester, der sidder fast mellem tænderne fra før man begyndte at faste. Hvis det skulle ske, skelner man mellem størrelsen på, hvor meget der sidder fast mellem tænderne: Hvis det er mindre end en kikært. Hvis størrelsen på, hvad der sidder faste mellem tænderne, fra før Fajr, er mindre end en kikært, så vil det ikke bryde fasten at sluge det. Hvis det er lige så stort eller større end en kikært. Hvis størrelsen på, hvad der sidder faste mellem tænderne, fra før Fajr, er ligeså stor eller større end en kikært, så vil det bryde fasten at sluge det. 3. En meget lille genstand, der kommer ind i munden, mens man faster. Dette gælder for genstande, der er på størrelse med et sesamfrø. Hvis noget på denne størrelse kommer ind i munden, skelner man mellem om det kan smages eller ej: Den tygges sådan, at smagen ikke findes i halsen. Hvis genstanden tygges på en måde så dens form forsvinder, og den ikke længere kan smages, så vil det ikke bryde fasten at sluge det. Den tygges sådan, at smagen findes i halsen. Hvis genstanden tygges på en måde, hvor smagen findes, så vil det bryde fasten at sluge det. 4. Genstande der ikke kan undgås. Dette gælder for ting som man ikke kan beskytte sig fra, og hvis man skulle gøre det ville det medføre en byrde man ikke kan bære. Eksempler inkluderer: Vand der bliver i næsen og munden under wudu. Vanddamp når man er i bad. Slim fra halsen. Snot. Spyt. Spyt på læberne når man snakker. Side 9

12 Fluer og andre insekter. Støv. Trafikos. Mel i en frabrik, der producerer mel. Det der kan være i luften, når man arbejder som bygningsarbejder. De ovenstående eksempler er ikke fyldestgørende for, hvad der kan regnes for at være en uundgåelig genstand. En genstand, der normalt ikke kan undgås, vil bryde fasten, hvis man aktivt og bevidst indtager eller inhalerer den Ting der ikke regnes for at være en undtagelse 1. Uheld. Dette er, hvis man pga. en fejl ender med at bryde fasten, mens man husker, at man faster, så vil det bryde fasten. Hvis man f.eks. er i gang med at lave wudu, og husker at man faster, men ved en fejl kommer til at sluge noget af vandet, så vil det bryde fasten. 2. At bryde fasten af nødvendighed. At spise eller drikke af nødvendighed vil stadigvæk bryde fasten. Hvis man er nødt til at bryde sin faste, fordi man er ved at besvime, føler sig syg og derfor er nødt til at drikke vand, er nødt til at tage medicin pga. et astmaanfald eller lignende, så vil det bryde fasten. 3. Uvidenhed. Uvidenhed er ikke en undtagelse, der gør, at fasten ikke bliver brudt. At man er uviden om, at noget bryder fasten, betyder ikke, at det ikke vil bryde fasten. Heller ikke selvom man ville have ladet være med at gøre det, hvis man havde vidst, at det ville bryde fasten. Hvis man ikke vidste, at det ville bryde fasten at tage medicin, og derfor tog en hovedpinepille, så vil det stadigvæk bryde fasten. 4. Søvn. Hvis man kommer til at spise eller drikke, så vil det bryde fasten. Dette samme gælder, hvis andre skulle få en sovende person til at spise eller drikke noget, så vil hans faste være brudt. 5. Bevidstløshed. Bevidstløshed fungerer på samme måde som at sove. 6. Et anfald af sindssyge. Sindssyge fungerer på samme måde som at sove. 7. Tvang. At blive tvunget til at bryde fasten svarer til at bryde fasten ved et uheld. Handlingen tilskrives stadig den person, der tvinges til at bryde fasten, også selvom han ikke gør det frivilligt. Principper: Fasten kan kun blive brudt, hvis der ikke er en undtagelse. Hvis der er en undtagelse, vil fasten ikke være brudt. Side 10

13 1.6 Konklusion Tabel 2: Opsummering af principperne Hvad der skal gælde, før fasten er brudt Fasten kan kun blive brudt af en genstand med en observerbar form. Fasten kan kun blive brudt, hvis en genstand når ind i fordøjelses-systemet. Fasten kan kun blive brudt, hvis en genstand kommer ind i kroppen, fra et ugyldiggørende indgangspunkt. Fasten kan kun blive brudt, hvis en genstand befinder sig selvstændigt i fordøjelses-systemet. Fasten kan kun blive brudt, hvis der ikke er en undtagelse. Hvad der medfører, at fasten ikke er brudt Det der ikke har nogen observerbar form bryder ikke fasten. En genstand, der ikke når ind i fordøjelses-systemet, bryder ikke fasten. En genstand, der kommer ind i kroppen fra et ikke-ugyldiggørende indgangspunkt, vil ikke bryde fasten. Hvis en genstand ikke befinder sig selvstændigt i fordøjelses-systemet, vil det ikke bryde fasten. Hvis der er en undtagelse, vil fasten ikke være brudt. Alle de fem ovenstående kriterier skal være gældende, før fasten er brudt. Hvis bare en af ovenstående findes, er fasten ikke brudt. Der er altså fem kriterier, der skal være mødt, før fasten er brudt: 1. Der er en observerbar genstand og 2. Genstanden når ind i fordøjelses-systemet (hals, mave eller tarme) og 3. Genstanden skal komme ind fra et ugyldiggørende indgangspunkt (munden, næsen, anus eller en dyb skade i maven) og 4. Genstanden befinder sig selvstændigt i fordøjelses-systemet og 5. Ingen af undtagelserne findes. Alle fem skal være mødt, før fasten er brudt. Hvis bare en af disse ikke er mødt, vil fasten ikke være brudt. Side 11

14 Det vil sige, at hvis bare en af det modsatte af de fem findes, så er fasten ikke brudt. Det betyder, at fasten ikke er brudt hvis: 1. Der er ingen observerbar genstand eller 2. Genstanden når ikke ind i fordøjelses-systemet (hals, mave eller tarme) eller 3. Genstanden kommer ikke ind fra et ugyldiggørende indgangspunkt (det kommer ind fra et andet sted end munden, næsen, anus eller en dyb skade i maven) eller 4. Genstanden befinder sig ikke selvstændigt i fordøjelses-systemet eller 5. Der er en undtagelse. Hvis bare en af disse findes, vil fasten ikke være brudt, heller ikke selvom alle de andre findes. Som opsummering kan man sige at: Fasten bliver kun brudt, hvis en observerbar genstand kommer ind i fordøjelsessystemet igennem et ugyldiggørende indgangspunkt og befinder sig selvstændigt derinde, uden at der er tale om en undtagelse. Side 12

15 1.7 Anvendelsesmuligheder Følgende er nogle få eksempler på, hvordan principperne kan anvendes på forskellige situationer: Eksempel Bryder det fasten? Årsag Akupunktur Nej Disse kommer ikke gennem et ugyldiggørende indgangspunkt.. Astma pumpe/spray Blodprøve Creme & lotion Deodorant-spray Endoskopi Ja Nej Nej Nej Ja Anvendes i munden eller næsen, der begge er ugyldiggørende indgangspunkter. Dette er at tage noget ud af kroppen, og vil ikke bryde fasten uanset hvor meget blod man tager ud. Dette er noget, der sættes på ydersiden af kroppen, der ikke er et ugyldiggørende indgangspunkt. At bruge en deodorant bryder ikke fasten, med mindre man inhalerer den synlige spray der kommer ud. Endoskopi bryder fasten, fordi der sprayes en opløsning ind i halsen. Indsprøjtning (f.eks. insulin) Nej Dette sker ikke gennem et ugyldiggørende indgangspunkt. Intravenøse drops Nej Disse kommer ikke gennem et ugyldiggørende indgangspunkt. Kontaktlinser Lugte parfume Lugte til mad Læbepomade Makeup Mundskyld Næsespray Piller eller tabletter Plaster Rygning Stikpille Tandpasta Nej Nej Nej Nej Nej Muligvis Ja Ja Nej Ja Ja Muligvis Hverken kontaktlinsen eller dens væske vil bryde fasten, fordi øjnene ikke regnes for at være et ugyldiggørende indgangspunkt. Lugten af parfume medfører ikke, at en observerbar genstand er kommet ind i fordøjelses-systemet. Lugten af mad medfører ikke, at en genstand kommer ind i fordøjelses-systemet, med mindre man bevidst og aktivt inhalerer dampen/røgen ved madlavning. At bruge læbepomade bryder ikke fasten, med mindre man slikker sig på læberne med det samme. Hvis man slikker sig på læberne efter et stykke tid, vil det ikke påvirke fasten. Dette er noget, der sættes på ydersiden af kroppen, der ikke er et ugyldiggørende indgangspunkt. Man skal være meget påpasselig med, at man ikke sluger noget af det. Hvis man sluger noget af det, vil det bryde fasten. Dette kommer ind i fordøjelses-systemet gennem næsen, der er et ugyldiggørende indgangspunkt. Disse kommer ind i fordøjelses-systemet gennem munden, der er et ugyldiggørende indgangspunkt. Dette er noget, der sættes på ydersiden af kroppen, der ikke er et ugyldiggørende indgangspunkt. Rygning medfører, at røg kommer ind i kroppen fra munden, der er et ugyldiggørende indgangspunkt. Dette kommer ind i fordøjelses-systemet gennem anus, der er et ugyldiggørende indgangspunkt. Man skal være meget påpasselig med, at man ikke sluger noget af det. Hvis man sluger noget af det, vil det bryde fasten. Tænde røgelse Nej Det bryder ikke fasten, med mindre man inhalerer synlig røg. Vaginal undersøgelse Nej Vagina er ikke et ugyldiggørende indgangspunkt. Øjendråber Nej Disse kommer ikke gennem et ugyldiggørende indgangspunkt. Øredråber Nej Disse kommer ikke gennem et ugyldiggørende indgangspunkt. Side 13

16 Principper for hvad der bryder fasten Sektion 2: Sex og intimt samvær 2 Sektion 2: Sex og intimt samvær Denne sektion omhandler to diskussioner: 1. Det der relaterer sig til udløsning, orgasme og samleje. 2. Det der relaterer sig til intimt samvær mellem ægtefæller. 2.1 Udløsning, orgasme og samleje 1. Samleje. Samleje vil altid bryde fasten. Det spiller ingen rolle om samlejet varer langt eller kort tid, eller om det medfører udløsning eller orgasme, eller om man nød det eller ej. 2. Udløsning eller orgasme uden samleje Med hensyn til udløsning eller orgasme uden samleje, skelner man mellem om det sker med eller uden fysisk stimulering: Udløsning eller orgasme uden fysisk stimulering. Udløsning eller orgasme uden fysisk stimulering vil ikke bryde fasten. Det betyder, at hvis en person fik udløsning eller orgasme i søvne, eller ved at tænke eller kigge på sin ægtefælle, så vil det ikke bryde fasten. Udløsning eller orgasme med fysisk stimulering. Udløsning eller orgasme som følge af fysisk stimulering vil bryde fasten, uanset om stimuleringen er ved kønsorganerne eller andre steder på kroppen. Det betyder, at hvis man får udløsning eller orgasme som følge af at kysse, kramme eller anden fysisk kontakt, så vil det bryde fasten. Hvis nogle af ovenstående to punkter sker, som følge af glemsomhed, vil det ikke bryde fasten. Principper: Samleje bryder altid fasten. Udløsning eller orgasme med fysisk stimulering bryder fasten. Udløsning eller orgasme uden fysisk stimulering bryder ikke fasten. Side 14

17 Principper for hvad der bryder fasten Sektion 2: Sex og intimt samvær 2.2 Intimt samvær De mest almindelige situationer med intimt samvær er beskrevet nedenfor: 1. Tænke. At tænke på intimt samvær vil ikke bryde fasten, selv hvis man tænker med begær. 2. Kigge At kigge med begær på sin ægtefælle vil ikke bryde fasten. 3. Snakke At snakke om intimt samvær med sin ægtefælle vil ikke bryde fasten, heller ikke selvom det sker med begær. 4. Kysse. Der tre former for kysseri: Kys der ikke er lidenskabelige Hvilket er at kysse på en måde, så der ikke sker en overførsel af spyt. Dette vil ikke bryde fasten, heller ikke selvom det gøres med begær. Det betyder, at hvis man giver sin ægtefælle et let tante-kys på læberne, så vil det ikke bryde fasten. Lidenskabelige kys. Hvilket er at kysse på en måde, så der sker en overførsel af spyt. Dette vil bryde fasten, uanset om det gøres med begær eller ej. Det betyder, at tungekys, snaveri og lignende vil bryde fasten, med mindre det gøres fordi man glemte, at man fastede. Kysse andre steder på kroppen. Så længe der ikke er nogen genstand, der indtages, vil det ikke bryde fasten at kysse noget som helst sted på ægtefællens krop. Det betyder, at det ikke vil bryde fasten, at give sin ægtefælle et kys på kinden, panden, hånden eller lignende. 5. Røre. At røre sin ægtefælle vil ikke bryde fasten, hvad enten det er med eller uden begær. Det vil sige, at det ikke bryder fasten at holde hænder, kramme, nusse, massere og lignende. 6. Ophidselse At være tændt og ophidset vil i sig selv ikke bryde fasten. En erektion vil altså ikke bryde fasten. Intimt samvær vil være makruh (kritisabelt), hvis det frygtes, at det kan føre til, at fasten bliver brudt. Principper: Intimt samvær, der medfører at en genstand bliver indtaget, vil bryde fasten. Intimt samvær, der ikke medfører at en genstand bliver indtaget, vil ikke bryde fasten. Side 15

18 Principper for hvad der bryder fasten Sektion 2: Sex og intimt samvær 2.3 Konklusion Tabel 3: Opsummering af principperne Intimt samvær der bryder fasten Intimt samvær der ikke bryder fasten Samleje bryder altid fasten. Udløsning eller orgasme med fysisk stimulering bryder fasten. Intimt samvær, der medfører at en genstand bliver indtaget, vil bryde fasten. Udløsning eller orgasme uden fysisk stimulering bryder ikke fasten. Intimt samvær, der ikke medfører at en genstand bliver indtaget, vil ikke bryde fasten. De ovenstående punkter vil altid bryde De ovenstående punkter vil ikke bryde fasten, med mindre det sker som følge af fasten, uanset hvorfor det sker, og om det glemsomhed. sker med eller uden begær. A. Der er tre situationer, der vil bryde fasten: 1. Samleje. 2. Udløsning eller orgasme med fysisk stimulering. 3. Intimt samvær, der medfører, at en genstand bliver indtaget. Hvis bare en af de tre findes, vil det bryde fasten. B. Der er to situationer, der ikke bryder fasten: 1. Udløsning eller orgasme uden fysisk stimulering. 2. Intimt samvær, der ikke medfører at en genstand bliver indtaget. Hvis den ene eller begge sker, vil det ikke bryde fasten. Som opsummering kan man sige at: Intimt samvær bryder kun fasten, hvis der indtages en genstand, eller ved udløsning eller orgasme på grund af fysisk stimulering, eller ved samleje hvad enten det er med eller uden udløsning eller orgasme. Side 16

19 Principper for hvad der bryder fasten Kilder Kilder Rafi Usmani, Dabit al-mufattirat, published as an article in al-maqalat al-fiqhiyya, Maktaba dar alulum 1426H Abu Saud, Hashiya ala Mulla Miskeen, unknown Ala al-din ibn Abidin, Hadiya al-alaiyya, Maktaba Imam al-awzai 2005 Babarti, al-inaya, Dar al-kutub al-ilmiyya 2007 Burhan al-deen, al-muhit al-burhani, Idarat al-quran wa Ulum al-islamiyya 2004 Dehlawi, al-fatawa al-tatarkhaniyya, Dar al-kutub al-ilmiyya 2005 Haskafi, Durr al-mukhtar, Dar al-thaqafa wa al-turath 2000 Ibn Abidin, Radd al-muhtar, Dar al-thaqafa wa al-turath 2000 Ibn Humam, Fath al-qadir, Dar Ihya al-turath al-arabi Ibn Kamal Pasha, al-idah fi Sharh al-islah, Dar al-kutub al-ilmiyya 2007 Ibn Nujaym, Bahr al-raiq, Dar Ihya al-turath al-arabi 2002 Kasani, Badai al-sanai, Dar Ihya al-turath al-arabi 2000 Lucknawi, Hashiya ala al-hidaya, Idarat al-quran wa Ulum al-islamiyya 1418H Marghinani, al-hidaya, Dar al-salam 2006 Mousuli, al-ikhtiyar, Dar Quba, unknown Mulla Khisro, Durar al-hukkam, unknown Rafei, Taqreerat al-rafei ala Radd al-muhtar, Dar al-thaqafa wa al-turath 2000 Sadr al-sharia, Sharh al-wiqaya, al-warraq 2006 Shalabi, Hashiya ala Tabyeen al-haqaiq, Dar al-kutub al-ilmiyya 2000 Shaykh Nizam, Al-Fatawa al-hindiyya, Dar al-kutub al-ilmiyya 2000 Shaykhi Zada, Majma al-anhur, Dar al-kutub al-ilmiyya 2000 Shurunbulali, Hashiya ala Durar, unknown Shurunbulali, Imdad al-fattah, unknown Tahtawi, Hashiya ala al-maraqi, Dar Quba 2001 Side 17

20 Principper for hvad der bryder fasten Kilder Tumurtashi, Tanveer al-absar, Dar al-thaqafa wa al-turath 2000 Walwalji, al-fatawa al-walwaljiyya, Dar al-kutub al-ilmiyya 2003 Zailai, Tabyeen al-haqaiq, Dar al-kutub al-ilmiyya 2000 Side 18

En kort oversigt over zakat. Skrevet af Waseem Hussain, 3 september 2010, Helsingør, Danmark

En kort oversigt over zakat. Skrevet af Waseem Hussain, 3 september 2010, Helsingør, Danmark Skrevet af Waseem Hussain, 3 september 2010, Helsingør, Danmark Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion... 1 1 Vigtige punkter... 1 2 Hvad man skal betale zakat af... 3 2.1 Penge... 4 2.2

Læs mere

Kategorier af Islamiske regler

Kategorier af Islamiske regler Kategorier af Islamiske regler Fard, Wajib, Sunna, Makruh og Haram Indholdsfortegnelse 1 Hvor kommer de forskellige regler fra?... 1 2 De enkelte kategorier... 3 2.1 Oversigt... 3 2.2 Uddybning af hver

Læs mere

Oversigt over Hanafi-madhab

Oversigt over Hanafi-madhab Oversigt over Hanafi-madhab Indholdsfortegnelse 1 Hanafi-madhab... 1 2 Den historiske udvikling af Hanafi-madhab... 2 3 Den praktiske udvikling af Hanafi-madhab... 3 4 Vigtige tekster i Hanafi-madhab...

Læs mere

Introduktion til Fiqh

Introduktion til Fiqh Introduktion til Fiqh Hvad det er, hvor det kommer fra, og hvorfor vi har det. Indholdsfortegnelse 1 Hvor kommer Fiqh fra?... 1 2 Islamiske love... 1 3 Hvad vi skal vide af Fiqh... 2 4 Den praktiske tilgang

Læs mere

Introduktion til Hadith

Introduktion til Hadith Introduktion til Hadith Hvad det er, hvor det kommer fra, og hvorfor vi har det. Indholdsfortegnelse 1 Hvad er Hadith?... 1 2 Hvor kommer Hadith fra?... 1 3 Forskellige typer af Hadith... 4 4 Bevarelsen

Læs mere

Til pårørende. De sidste døgn... Vælg billede. Vælg farve. 'Svalerne' af Robert Lund-Jensen

Til pårørende. De sidste døgn... Vælg billede. Vælg farve. 'Svalerne' af Robert Lund-Jensen Til pårørende De sidste døgn... Vælg billede Vælg farve 'Svalerne' af Robert Lund-Jensen Når døden nærmer sig En hjælp til at kunne være til stede I denne pjece vil vi gerne fortælle jer pårørende om,

Læs mere

Dalby Børnehuse. Vejledning i forbindelse med sygdom.

Dalby Børnehuse. Vejledning i forbindelse med sygdom. Dalby Børnehuse Vejledning i forbindelse med sygdom. Når jeres barn starter i institutionen: I den første periode jeres barn er i institutionen, kan I opleve, at jeres barn er mere modtageligt for sygdomme,

Læs mere

Når døden nærmer sig. Information til pårørende. Regionshospitalet Silkeborg. Diagnostisk Center

Når døden nærmer sig. Information til pårørende. Regionshospitalet Silkeborg. Diagnostisk Center Når døden nærmer sig Information til pårørende Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center De sidste levedøgn Når døden nærmer sig hos et alvorligt sygt menneske, opstår der ofte usikkerhed og spørgsmål

Læs mere

Fastens søjler أركان الصوم

Fastens søjler أركان الصوم Fastens søjler أركان الصوم Intentionen النية (تبييت) Tabyît (تعيين) Ta yîn (تكرار) Tikrâr Afholdelse fra al- Mufattirât fra daggry til solnedgang اإلمساك عن املفطرات من طلوع الفجر إىل غروب الشمس (املفطرات)

Læs mere

Information til pårørende DE SIDSTE LEVEDØGN

Information til pårørende DE SIDSTE LEVEDØGN Information til pårørende DE SIDSTE LEVEDØGN Kære pårørende Denne pjece giver information om de forandringer, man hyppigst ser de sidste levedøgn i et menneskes liv. Pjecen er tænkt som et supplement

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL KOSTVEJLEDNING. Dato:

SPØRGESKEMA TIL KOSTVEJLEDNING. Dato: SPØRGESKEMA TIL KOSTVEJLEDNING Dato: Navn: Fødselsdato: Alder: Stilling: Mobil: Adresse: Postnummer og by: Email: Arbejdstider: Egen læge: Seneste kontakt: Vægt: Højde: Blodtryk: Hvilken problemstilling

Læs mere

De sidste levedøgn... Information til pårørende

De sidste levedøgn... Information til pårørende De sidste levedøgn... Information til pårørende Ældreservice www.skive.dk Denne pjece giver information om de forandringer, man hyppigst ser de sidste døgn i et menneskes liv. Pjecen er tænkt som et supplement

Læs mere

Antibiotika? kun når det er nødvendigt!

Antibiotika? kun når det er nødvendigt! Antibiotika? kun når det er nødvendigt! Brug af antibiotika kan føre til, at bakterierne bliver modstandsdygtige over for antibiotika. Det kan dermed blive sværere at få bugt med en ny infektion. Antibiotika

Læs mere

Lindrende behandling ved alvorlig sygdom. Når døden nærmer sig. Information til pårørende

Lindrende behandling ved alvorlig sygdom. Når døden nærmer sig. Information til pårørende Palliativt Team Vejle Lindrende behandling ved alvorlig sygdom Sct. Maria Hospice Center Når døden nærmer sig Information til pårørende rev. Marts 2009 De sidste levedøgn Når døden nærmer sig hos et alvorligt

Læs mere

De sidste levedøgn Center for Velfærd & Omsorg Center for V

De sidste levedøgn Center for Velfærd & Omsorg Center for V De sidste levedøgn Center for Velfærd & Omsorg De sidste levedøgn De sidste levedøgn Når døden nærmer sig, opstår der tit usikkerhed og spørgsmål hos de nærmeste. Hvad kan man forvente i den sidste levetid?

Læs mere

HAN Du er så smuk. HUN Du er fuld. HAN Du er så pisselækker. Jeg har savnet dig. HUN Har du haft en god aften?

HAN Du er så smuk. HUN Du er fuld. HAN Du er så pisselækker. Jeg har savnet dig. HUN Har du haft en god aften? SOLAR PLEXUS af Sigrid Johannesen Lys blændet ned. er på toilettet, ude på Nørrebrogade. åbner døren til Grob, går ind tydeligt fuld, mumlende. Tænder standerlampe placeret på scenen. pakker mad ud, langsomt,

Læs mere

Mikkel og Line får stråler

Mikkel og Line får stråler Mikkel og Line får stråler En bog for børn om at få strålebehandling Aarhus Universitetshospital Onkologisk Afdeling D Stråleterapien Mikkel og Line får stråler Denne bog handler om Mikkel og Line. De

Læs mere

Generel sundhed Er du frisk og udhvilet, når du kommer i skole? Ja, for det meste - Ja, nogen gange - Nej Jeg ønsker ikke at svare

Generel sundhed Er du frisk og udhvilet, når du kommer i skole? Ja, for det meste - Ja, nogen gange - Nej Jeg ønsker ikke at svare Spørgeramme Sundhed Sundhed (0.-3.klasse) Tema Spørgsmål Svarmuligheder Generel sundhed Er du frisk og udhvilet, når du kommer i skole? Ja, for det meste - Ja, nogen gange - Nej Jeg Generel sundhed Føler

Læs mere

I det samme løfter en pige hovedet og stirrer vildt ud i luften. Døren åbens og Julie går ind, døren lukker efter hende. JULIE

I det samme løfter en pige hovedet og stirrer vildt ud i luften. Døren åbens og Julie går ind, døren lukker efter hende. JULIE Ida og Anna 1 1 SCENE 1,1 - GÅRDEN Julie banker på døren. 2 SCENE 2 KLASSELOKALE I det samme løfter en pige hovedet og stirrer vildt ud i luften. 3 SCENE 3 - HALL Døren åbens og Julie går ind, døren lukker

Læs mere

RYGEAFVÆNNINGSVEJLEDNING

RYGEAFVÆNNINGSVEJLEDNING RYGEAFVÆNNINGSVEJLEDNING Smooff Rygeafvænningsfiltre til rygeafvænning.. 4 Påsætning af filteret............. 6 Opbevaring og rengøring........... 7 Vigtige anbefalinger............. 8 Før din rygeafvænning............

Læs mere

Indlæggelse af dræn og/eller fjernelse af polypper

Indlæggelse af dræn og/eller fjernelse af polypper Indlæggelse af dræn og/eller fjernelse af polypper HVIS DU VIL VIDE MERE OM INDLÆGGELSE AF DRÆN OG/ELLER FJERNELSE AF POLYPPER Hvordan virker øret? Øret består af det ydre øre, øregang, mellemøret og det

Læs mere

27. December 2001. Ifølge den dato vil milepælene undervejs i graviditeten være således: Uge 0 er tidsrummet fra sidste menstruations første dag.

27. December 2001. Ifølge den dato vil milepælene undervejs i graviditeten være således: Uge 0 er tidsrummet fra sidste menstruations første dag. Første dag i sidste menstruation var: 27. December 2001 Ifølge den dato vil milepælene undervejs i graviditeten være således: Uge 0 27. December til 1. Januar, 2002 Uge 0 er tidsrummet fra sidste menstruations

Læs mere

ALT OM SEKSUELLE PROBLEMER. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALT OM SEKSUELLE PROBLEMER. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALT OM SEKSUELLE PROBLEMER Solutions with you in mind www.almirall.com HVAD ER DET? Seksuelle problemer hos patienter med MS defineres som de emotionelle/psykologiske og fysiologiske sygdomme, der gør

Læs mere

Jeg kunne dagen om den gode effekt på både meridianer og chakras, men jeg lader det være op til dig at opleve

Jeg kunne dagen om den gode effekt på både meridianer og chakras, men jeg lader det være op til dig at opleve Ansigtsyoga Ansigtet er kroppens spejl udadtil Her har jeg samlet nogle af de øvelser og teknikker, som jeg holder mest af. Du behøver ikke at lave dem alle, blot et par stykker, gerne 2-3 gange om ugen.

Læs mere

! fiṭr) Der er to typer almisser, som det er obligatorisk for enhver muslim at have kendskab til:

! fiṭr) Der er to typer almisser, som det er obligatorisk for enhver muslim at have kendskab til: ! Lidt fiqh om almissen (zakāh og ṣadaqat al-fi fiṭr) Ifølge Ḥanaf anafī skolen Af Imrān bin Munīr Ḥusayn Islamisk.dk / Imran bin Munir Husayn 2009, revideret 2010 Der er to typer almisser, som det er

Læs mere

BORGERENS FORBEREDELSE TIL SUNDHEDSTJEK spørgeskema

BORGERENS FORBEREDELSE TIL SUNDHEDSTJEK spørgeskema BORGERENS FORBEREDELSE TIL SUNDHEDSTJEK spørgeskema Som forberedelse til sundhedstjekket hos din læge skal du besvare en række spørgsmål, som handler om din sundhed og dit helbred, og hvordan du i det

Læs mere

SCOPA- AUT. 1. I den sidste måned, har du haft svært ved at synke, eller fejlsynket? Regelmæssigt

SCOPA- AUT. 1. I den sidste måned, har du haft svært ved at synke, eller fejlsynket? Regelmæssigt SCOPA- AUT Med dette spørgeskema vil vi gerne undersøge i hvilken grad du indenfor den seneste måned har haft problemer med forskellige legems funktioner som f.eks. vandladning, eller usædvanlig svedtendens.

Læs mere

Hjælp til rygestop. Self Care Shop Nordre Frihavnsgade 25 2100 København Ø. Tlf. 7799 0695 info@selfcareshop.dk www.selfcareshop.

Hjælp til rygestop. Self Care Shop Nordre Frihavnsgade 25 2100 København Ø. Tlf. 7799 0695 info@selfcareshop.dk www.selfcareshop. Hjælp til rygestop Self Care Shop Nordre Frihavnsgade 25 2100 København Ø. Tlf. 7799 0695 info@selfcareshop.dk www.selfcareshop.dk Side 1 Omregningstabel 1 pibestop ~ 3 cigaretter 1 cigar ~4-5 cigaretter

Læs mere

NR. 24. Visdomstænder. Hvad er visdomstænder? Hvornår skal visdomstænder. Hvad sker der før, under og efter du har fået fjernet en visdomstand?

NR. 24. Visdomstænder. Hvad er visdomstænder? Hvornår skal visdomstænder. Hvad sker der før, under og efter du har fået fjernet en visdomstand? NR. 24 Visdomstænder Hvad er visdomstænder? Hvornår skal visdomstænder fjernes? Hvad sker der før, under og efter du har fået fjernet en visdomstand? Visdomstænder Hvad er visdomstænder? Du kan i alt få

Læs mere

Alterne.dk - dit naturlige liv. Den smukke og meget charmerende Kira Eggers er kendt for at være noget af et naturbarn.

Alterne.dk - dit naturlige liv. Den smukke og meget charmerende Kira Eggers er kendt for at være noget af et naturbarn. Kira Eggers Tilføjet af Charlotte Rachlin søndag 25. maj 2008 Sidst opdateret tirsdag 01. juli 2008 Den smukke og meget charmerende Kira Eggers er kendt for at være noget af et naturbarn. Det er almindelig

Læs mere

Mad, krop og sundhed Opgaver til Spisebogen

Mad, krop og sundhed Opgaver til Spisebogen Mad, krop og sundhed Opgaver til Spisebogen Forfatter Tina Krogh Materialet er støttet af Ministeriet for Børn og Undervisnings Tips- og Lottopulje 2010. Materialet inkl. billeder kan frit anvendes i undervisningssammenhænge

Læs mere

Spædbørn. Børn skal fyldes med kærlighed - ikke lægemidler. Men

Spædbørn. Børn skal fyldes med kærlighed - ikke lægemidler. Men Spædbørn Børn skal fyldes med kærlighed - ikke lægemidler. Men nogle gange er den kærligste behandling medicinsk. Det kan du læse mere om her i brochuren. 12069_Spædbørn_A5_boch copy.indd 2 10/07/07 13:06:57

Læs mere

SMITTET HEPATITIS OG HIV

SMITTET HEPATITIS OG HIV 1 SMITTET HEPATITIS OG HIV 2 Facts om hepatitis C: Du kan godt blive testet for hepatitis B, C og hiv, selv om du er svær at stikke Hepatitis C smitter også seksuelt Det er ikke nødvendigt at lave en leverbiopsi

Læs mere

1. HVERT ØJE SER SIT BILLEDE

1. HVERT ØJE SER SIT BILLEDE 1. HVERT ØJE SER SIT BILLEDE I SKAL BRUGE: 2 blyanter Se på en blyant, som du holder op foran øjnene Luk ét øje ad gangen, så det ser ud som om blyanten hopper til siden. Hopper blyanten til venstre eller

Læs mere

Ren luft til ungerne. Beskyt børn mod tobaksrøg

Ren luft til ungerne. Beskyt børn mod tobaksrøg Ren luft til ungerne Beskyt børn mod tobaksrøg Børn og tobaksrøg I tobaksrøg er der over 4000 kemiske stoffer i form af gasser og ultrafine partikler. Lige efter der er blevet røget, kan man se og lugte

Læs mere

Se på mig jeg taler til dig

Se på mig jeg taler til dig TINGENE OMKRING MIG Rundt om mig er der en masse teknisk udstyr, som du skal vide noget om. Når du kender lidt til det, kan det hjælpe dig til, at du føler dig mere rolig og tryg de første dage, når du

Læs mere

Introduktion til Koranen

Introduktion til Koranen Introduktion til Koranen Hvad det er, hvor det kommer fra, og hvorfor vi har det. Indholdsfortegnelse 1 Hvad er Koranen?... 1 2 Hvordan Koranen er blevet bevaret... 1 3 Recitationer af Koranen... 3 4 Koranen

Læs mere

Bedøvelse - anæstesi - Central-operation, Kolding Sygehus

Bedøvelse - anæstesi - Central-operation, Kolding Sygehus Anæstesiafdelingen Bedøvelse - anæstesi - Central-operation, Kolding Sygehus Patientinformation www.koldingsygehus.dk Forberedelse til bedøvelse: Den operation eller undersøgelse du skal have foretaget

Læs mere

Babys Søvn en guide. Sover min baby nok? Hvad er normalt? Hvordan får jeg min baby til at falde i søvn?

Babys Søvn en guide. Sover min baby nok? Hvad er normalt? Hvordan får jeg min baby til at falde i søvn? Babys Søvn en guide Sover min baby nok? Hvad er normalt? Hvordan får jeg min baby til at falde i søvn? Små børn har behov for meget søvn, men det er bestemt ikke alle, der har lige let ved at overgive

Læs mere

Efter fjernelse af en tand

Efter fjernelse af en tand NR. 32 Efter fjernelse af en tand Hvad kan man spise? Får man eftersmerter? Hvad gør man, hvis kinden hæver? Læs mere om, hvad du kan forvente, når du har fået fjernet en tand Efter fjernelse af en tand

Læs mere

02b STOMI INFO. Spis godt Lev godt KOLOSTOMI

02b STOMI INFO. Spis godt Lev godt KOLOSTOMI 02b STOMI INFO Spis godt Lev godt KOLOSTOMI Gode råd til dig som har en kolostomi Alle mennesker har forskellige behov, uanset om du har en stomi eller ej. De råd der er indeholdt i denne brochure er en

Læs mere

Astmamedicin til astmatisk bronkitis småbørn

Astmamedicin til astmatisk bronkitis småbørn Astmamedicin til astmatisk bronkitis småbørn Hurtigt virkende anfaldsmedicin Medicinen hedder fortrinsvis: Airomir eller Ventoline, Anfaldsmedicin indeholder B-2 agonist. Musklerne slapper af, så luftvejene

Læs mere

SEKSUALPOLITIK. Seksualitet er en integreret del af ethvert menneskes personlighed.

SEKSUALPOLITIK. Seksualitet er en integreret del af ethvert menneskes personlighed. SEKSUALPOLITIK Seksualitet er en integreret del af ethvert menneskes personlighed. Den er et basalt behov og et aspekt af det at være menneske, som ikke kan adskilles fra andre aspekter i livet. (Seksualitet

Læs mere

Sådan styrker du samarbejdet med lægen. - og får bedre behandling og livskvalitet

Sådan styrker du samarbejdet med lægen. - og får bedre behandling og livskvalitet Sådan styrker du samarbejdet med lægen - og får bedre behandling og livskvalitet Det handler om indsigt og kontrol I dette hæfte finder du vejledning og konkrete værktøjer til, hvordan du styrker samarbejdet

Læs mere

Rita og Krokodille. Zoo. Siri Melchior Anders Sparring Janne Vierth. (Oversat fra svensk og redigeret af Siri Melchior)

Rita og Krokodille. Zoo. Siri Melchior Anders Sparring Janne Vierth. (Oversat fra svensk og redigeret af Siri Melchior) Rita og Krokodille Zoo Siri Melchior Anders Sparring Janne Vierth (Oversat fra svensk og redigeret af Siri Melchior) 18.maj 2011 1 FADE IN: INT. HJEMME HOS DAY Krokodille står foran et spejl. Rita sætter

Læs mere

Efter fjernelse af en tand

Efter fjernelse af en tand N r. 3 2 Efter fjernelse af en tand Hvad kan man spise? Får man eftersmerter? Hvad gør man, hvis kinden hæver? Læs mere om, hvad du kan forvente, når du har fået en tand trukket ud Efter fjernelse af en

Læs mere

Om metoden Kuren mod Stress

Om metoden Kuren mod Stress Om metoden Kuren mod Stress Kuren mod Stress bygger på 4 unikke trin, der tilsammen danner nøglen til endegyldigt at fjerne stress. Metoden er udviklet på baggrund af mere end 5000 samtaler og mere end

Læs mere

Operation i spiserøret (oesophagus)

Operation i spiserøret (oesophagus) Du skal have foretaget en operation i dit spiserør eller din mavemund. I denne pjece kan du og dine pårørende finde information om det at skulle opereres, og om det forløb du skal igennem. Når du har læst

Læs mere

N r. 2 4. Visdomstænder

N r. 2 4. Visdomstænder N r. 2 4 Visdomstænder Visdomstænder Hvad er visdomstænder? De fleste får deres visdomstænder omkring 20-års alderen. Man kan i alt få fire visdomstænder, nemlig to i overkæben og to i underkæben. Navnet

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Hospice Sydfyn. Den sidste tid, når døden nærmer sig. Vejledning til pårørende

Hospice Sydfyn. Den sidste tid, når døden nærmer sig. Vejledning til pårørende Hospice Sydfyn Den sidste tid, når døden nærmer sig. Vejledning til pårørende Døden er det eneste i livet der ikke er til forhandling. Af den lærer vi helt betingelsesløst, at vi er afmægtige overfor noget,

Læs mere

1 EXT. - LEJLIGHED TAG - DAG 1. Albert (11) leger på taget med sin ven Theodor (11) ALBERT

1 EXT. - LEJLIGHED TAG - DAG 1. Albert (11) leger på taget med sin ven Theodor (11) ALBERT 1 EXT. - LEJLIGHED TAG - DAG 1 Albert (11) leger på taget med sin ven Theodor (11) De laver fakler og leger at de er i krig. BOOM POW! Albert kaster sig ned til jorden og tager en dyb indånding. Han tager

Læs mere

Forord Denne ramadan folder henvender sig først og fremmest til unge muslimer med

Forord Denne ramadan folder henvender sig først og fremmest til unge muslimer med Forord Denne ramadan folder henvender sig først og fremmest til unge muslimer med henblik på at give en dybere forståelse for hvad Ramadanen handler om og vejleder til en bedre/sundere faste. Samt til

Læs mere

VÆRD AT VIDE OM TÆNDER

VÆRD AT VIDE OM TÆNDER VÆRD AT VIDE OM TÆNDER 6 12 ÅR Information fra Tandplejen Brøndby Tandplejer Charlotte Østergård Eshtehardi Tandbørstning Brug en blød børste - og en lille klat fluortandpasta. Fluor styrker tændernes

Læs mere

Det er ikke rigtigt!? himler han, da jeg fortæller om mors ørering. Og kort efter er vi på vej ud i mørket. Med lyden af fed trompetfanfare bag os.

Det er ikke rigtigt!? himler han, da jeg fortæller om mors ørering. Og kort efter er vi på vej ud i mørket. Med lyden af fed trompetfanfare bag os. Gyldendal For pokker da Mor fnyser, så der kommer ild ud af hendes næsebor. Har du set den anden? Hun rækker guldøreringen med den funklende brillant op mod mig. Jeg ryster hovedet og rynker næse. Den

Læs mere

Endometriose og mave-tarmproblemer

Endometriose og mave-tarmproblemer Endometriose og mave-tarmproblemer Mange kvinder med endometriose oplever mave-tarmproblemer af den ene eller den anden slags, herunder udfordringer omkring toiletbesøg. Årsagerne til disse problemer kan

Læs mere

02c STOMI INFO. Spis godt Lev godt ILEOSTOMI

02c STOMI INFO. Spis godt Lev godt ILEOSTOMI 02c STOMI INFO Spis godt Lev godt ILEOSTOMI Gode råd til dig som har en ileostomi Alle mennesker har forskellige behov, uanset om du har en stomi eller ej. De råd, der er indeholdt i denne brochure er

Læs mere

Solstrålens sangbog. sangbog. - Sange for de helt små

Solstrålens sangbog. sangbog. - Sange for de helt små Solstrålens sangbog sangbog - Sange for de helt små Lille Peter Edderkop Lille Peter edderkop kravlede op ad muren, så kom regnen og skyllede Peter ned. Så kom solen og tørrede Peters krop, lille Peter

Læs mere

Vågn op til dit liv! Den virkelige opdagelsesrejse er ikke at finde nye landskaber, men at se dem med nye øjne

Vågn op til dit liv! Den virkelige opdagelsesrejse er ikke at finde nye landskaber, men at se dem med nye øjne Vågn op til dit liv! Den virkelige opdagelsesrejse er ikke at finde nye landskaber, men at se dem med nye øjne Kilde: Mindfulness Mark Williams & Danny Penman At skifte perspektiv Du sidder på en bakketop

Læs mere

Børneeksem/atopisk eksem er arvelig og mest udbredt hos børn, mens kontakteksem primært rammer voksne i bestemte job

Børneeksem/atopisk eksem er arvelig og mest udbredt hos børn, mens kontakteksem primært rammer voksne i bestemte job Eksem Børneeksem/atopisk eksem er arvelig og mest udbredt hos børn, mens kontakteksem primært rammer voksne i bestemte job Kapitlet handler om atopisk eksem/børneeksem hos børn og voksne samt om kontakteksem

Læs mere

Navn: Alder: Telefonnummer:

Navn: Alder: Telefonnummer: Navn: Alder: Telefonnummer: Velkommen til akupunktur behandling hos Jordemoder.dk i samarbejde med Sackmann Akupunktur For at kunne give dig den bedst mulige behandling bedes du udfylde nedenstående spørgeskema

Læs mere

Energi-øvelser andet sæt.

Energi-øvelser andet sæt. 1 Energiøvelser - Doris Beltoft 2014 Energi-øvelser andet sæt. Dette sæt indeholder især øvelser, der hjælper de to hjernehalvdele med at arbejde sammen, og beroliger amygdala. Sagt på en anden måde, det

Læs mere

RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Grundskole. MÅLGRUPPE Udskoling. UNDERSØGELSE 7. klasses undersøgelse anden opsætning

RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Grundskole. MÅLGRUPPE Udskoling. UNDERSØGELSE 7. klasses undersøgelse anden opsætning RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016 OMRÅDE Grundskole MÅLGRUPPE Udskoling UNDERSØGELSE 7. klasses undersøgelse anden opsætning GRUNDLAG Den Lille Skole - Klassetrin ( Alle ) RESPONDENT Børn/unge ANTAL

Læs mere

Mad og Diabetes. Hvad er sund mad? Skolebesøg klasse Behandlermodellen

Mad og Diabetes. Hvad er sund mad? Skolebesøg klasse Behandlermodellen Mad og Diabetes Hvad er sund mad? Mad og Diabetes Er det mad? Hvad sker der i kroppen Gennemgang af organernes funktion: Spiserør, mavesæk, tarme, nyre, blære, bugspytkirtel, lever og hjerte. Hvad sker

Læs mere

De sidste levedøgn. Pleje og Omsorg

De sidste levedøgn. Pleje og Omsorg De sidste levedøgn Pleje og Omsorg De sidste levedøgn Sundhedsteamet Når døden nærmer sig hos et alvorligt sygt menneske, oplever de nærmeste ofte usikkerhed. Man kan føle sig fortabt og være angst for

Læs mere

ANAFYLAKTISK REAKTION. Patientinformation. Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center. Medicinsk Ambulatorium, Lungeambulatoriet

ANAFYLAKTISK REAKTION. Patientinformation. Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center. Medicinsk Ambulatorium, Lungeambulatoriet ANAFYLAKTISK REAKTION Patientinformation Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Medicinsk Ambulatorium, Lungeambulatoriet HVAD ER EN ANAFYLAKTISK REAKTION? En anafylaktisk reaktion er en akut svær

Læs mere

Instruktion i selv-drænage af ansigt og hals

Instruktion i selv-drænage af ansigt og hals Instruktion i selv-drænage af ansigt og hals Generel information Når du er opereret i ansigtet og har fået fjernet lymfeknuder på halsen, kan du få behov for lymfødembehandling. Dette vurderes efter operationen.

Læs mere

Vær frisk og veludhvilet. Når du skal læse, er det vigtigt at du er frisk og har sovet nok, og at det ikke er blevet for sent på dagen.

Vær frisk og veludhvilet. Når du skal læse, er det vigtigt at du er frisk og har sovet nok, og at det ikke er blevet for sent på dagen. LÆSERÅD FOR BØRN Gennemgå de 26 læseråd med dit barn. Efter hvert punkt snakker I om hvordan det kan anvendes i forbindelse med læsning. Lyt til hinanden, og bliv enige før I går videre til næste punkt.

Læs mere

Amning når barnet har svært ved at lave vakuum

Amning når barnet har svært ved at lave vakuum Egne noter: Amning når barnet har svært ved at lave vakuum Videnscenter for amning af børn med specielle behov Neonatal- og børnafdelingerne samt føde- og barselsafdelingerne Juliane Marie Centret Rigshospitalet

Læs mere

DE SIDSTE LEVEDØGN. - kendetegn på at døden er nær. Denne pjece er tænkt som en mulig støtte til pårørende i en vanskelig tid.

DE SIDSTE LEVEDØGN. - kendetegn på at døden er nær. Denne pjece er tænkt som en mulig støtte til pårørende i en vanskelig tid. DE SIDSTE LEVEDØGN - kendetegn på at døden er nær Denne pjece er tænkt som en mulig støtte til pårørende i en vanskelig tid. Hospice Djursland Maj 2012 Kære pårørende Ethvert menneskes dødsproces er særegen.

Læs mere

Værd at vide om Bedøvelse ved operation. Patientinformation. Anæstesi / Operation Afdeling Z

Værd at vide om Bedøvelse ved operation. Patientinformation. Anæstesi / Operation Afdeling Z Værd at vide om Bedøvelse ved operation Patientinformation Anæstesi / Operation Afdeling Z Før bedøvelsen Før du skal opereres, skal du tale med en anæstesilæge om den forestående bedøvelse. Ved denne

Læs mere

SCHÆFERHUNDENS HOVED/ØRER. Schæferhundens hoved/ører

SCHÆFERHUNDENS HOVED/ØRER. Schæferhundens hoved/ører SCHÆFERHUNDENS HOVED/ØRER Kennel Friis E. Friis Mikkelsen, El-vej 13, Seest DK 6000 Kolding (45)61668303 ejfriism@gmail.com 1 Kennel Friis v/ Ejvind Friis Mikkelsen El - vej 13, Seest, DK 6000 Kolding

Læs mere

varskrivelse 131 praktiserende læg Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion Patientinformation

varskrivelse 131 praktiserende læg Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion Patientinformation Patientinformation Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion varskrivelse 131 praktiserende læg Et europæisk projekt for praktiserende læger LUFTVEJSINFEKTIONER I ALMEN PRAKS Virus eller

Læs mere

Disse områder beskrives :

Disse områder beskrives : Disse retningslinjer er lavet for at sikre, at I ved, hvordan I skal forholde jer, når et barn har brug for hjælp i forhold til sygdom eller tilskadekomst. Hvis et barn kommer til skade eller bliver syg

Læs mere

Forkølelse. forkølelse, som du statistisk set får tre gange om året.

Forkølelse. forkølelse, som du statistisk set får tre gange om året. Forkølelse Denne brochure handler ikke kun om slim, snot, hovedpine og bihulebetændelse. Den handler også om, hvordan du kan undgå det. Og hvordan du lettest kommer over den forkølelse, som du statistisk

Læs mere

Rygeafvænning. Vejledning i brug af produkter. Gentofte Hospital Karkirurgisk klinik (RH) Patientinformation

Rygeafvænning. Vejledning i brug af produkter. Gentofte Hospital Karkirurgisk klinik (RH) Patientinformation Gentofte Hospital Karkirurgisk klinik (RH) Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Patientinformation Rygeafvænning Vejledning i brug af produkter Pjecens indhold Pjecen her er en vejledning i, hvilke midler

Læs mere

Regionshospitalet Viborg Skive. Medicinsk Afdeling Lungemedicin

Regionshospitalet Viborg Skive. Medicinsk Afdeling Lungemedicin Regionshospitalet Viborg Skive Medicinsk Afdeling Lungemedicin Mundtørhed Mundtørhed er en fornemmelse af ikke at have tilstrækkelig spyt i munden. Det har betydning for vores oplevelse af velvære samt

Læs mere

Mit barns øjne. fra baby til skolealder

Mit barns øjne. fra baby til skolealder Mit barns øjne fra baby til skolealder Indhold 3 5 Mit barns øjne Husk børneundersøgelser hos din egen læge Øjenforeningens mission: Hjælpe øjenpatienter til at forbedre eller bevare synet, så blindhed*

Læs mere

mutilation avenue Dvolako: remains of purple VOL/18

mutilation avenue Dvolako: remains of purple VOL/18 mutilation avenue Dvolako: remains of purple VOL/18 Der var engang. Det der skete husker vi. Bare fem drengen. Derude et sted. Det var også dengang, det var det. Her eller der, ingen hjemme, stemmer som

Læs mere

Hygiejne i daginstitutionerne

Hygiejne i daginstitutionerne Til dagplejen og daginstitutioner Hygiejne i daginstitutionerne Syg åh nej, ikke igen! De mindste børn i dagtilbud er de mest syge af alle. Tænk hvis de undgik godt en uges sygdom hvert år. DET ville være

Læs mere

Skærtorsdag. Sig det ikke er mig!

Skærtorsdag. Sig det ikke er mig! Skærtorsdag Sig det ikke er mig! Matthæus 26, 17-30 fra DNA Disciplene har lige sat sig til bords med Jesus, for at spise et festmåltid sammen. Det er højtid. Alle er fyldt med festglæde. Jesus rejser

Læs mere

SPISEINFORMATION. Navn Cpr.nr. Dato Udarbejdet af

SPISEINFORMATION. Navn Cpr.nr. Dato Udarbejdet af SPISEINFORMATION Navn Cpr.nr. Dato Udarbejdet af SIDDESTILLING Sidde på briks med terapeut eller packs bagved og højdeindstilleligt bord foran Sidde i kørestol, hvor den er kippet langt frem og fødderne

Læs mere

2. Det første anfald. 34274_kom_stærk_ud_af_din_angst.indd 25 30-05-2012 16:18:45

2. Det første anfald. 34274_kom_stærk_ud_af_din_angst.indd 25 30-05-2012 16:18:45 2. Det første anfald»hvor er det ubehageligt at føle, at jeg har en gift indeni. Pludselig begynder min krop at sitre, jeg bliver bange, og tankerne kværner og kører derudad. Pludselig kan jeg ikke kontrollere

Læs mere

http://medlem.apoteket.dk/pjecer/html/direkte/2008-direkte-02.htm

http://medlem.apoteket.dk/pjecer/html/direkte/2008-direkte-02.htm Side 1 af 5 Nr. 2 \ 2008 Behandling af KOL - Kronisk Obstruktiv Lungesygdom Af farmaceut Hanne Fischer KOL (Kronisk Obstruktiv Lungesygdom) er en lungesygdom, som ca. 430.000 danskere lider af. Rygning

Læs mere

Lokal beredskabsplan for forebyggelse, tidlig opsporing og håndtering af vold og seksuelle overgreb mod børn. Daginstitutionen Møllehaven

Lokal beredskabsplan for forebyggelse, tidlig opsporing og håndtering af vold og seksuelle overgreb mod børn. Daginstitutionen Møllehaven Lokal beredskabsplan for forebyggelse, tidlig opsporing og håndtering af vold og seksuelle overgreb mod børn. Daginstitutionen Møllehaven Greve Kommune September 2015 Revideres september 2018 1 Indhold

Læs mere

Fyrværkeriulykker i perioden 1.februar 2007-2.januar 2008

Fyrværkeriulykker i perioden 1.februar 2007-2.januar 2008 Fyrværkeriulykker i perioden 1.februar 2007-2.januar 2008 (opgjort 5. marts 2008) Data er for ulykkestidspunkt i perioden 1.feb 2007 2. januar 2008 inkl., og omfatter skadestuerne i Glostrup, Frederikssund,

Læs mere

SPØRGESKEMA OM TÆNDER OG TRIVSEL

SPØRGESKEMA OM TÆNDER OG TRIVSEL SPØRGESKEMA OM TÆNDER OG TRIVSEL Datoen i dag: / / dag måned år 1. Er du en dreng eller en pige? Dreng Pige 2. Hvornår blev du født? / / Alder dag måned år 3. Når du tænker på dine tænder eller din mund,

Læs mere

Hvordan er det at blive bedøvet?

Hvordan er det at blive bedøvet? Hvordan er det at blive bedøvet? Information til børn og forældre fra Anæstesiafsnittet Regionshospitalet Viborg Anæstesi- og Operationsafdelingen Anæstesiafsnittet ANÆSTESIAFSNITTET Det er hospitalets

Læs mere

Anæstesiologisk Afdeling. Anæstesi (bedøvelse) Patientinformation

Anæstesiologisk Afdeling. Anæstesi (bedøvelse) Patientinformation Anæstesiologisk Afdeling Anæstesi (bedøvelse) Patientinformation FØR BEDØVELSEN Før bedøvelsen skal du tilses af en anæstesilæge. Dette kan ske ved den kirurgiske forundersøgelse eller på selve operationsdagen.

Læs mere

1. Hvor mange gange skal du smage på en fødevare, for at vide om du kan lide den? A: 1 gang B: 5 gange C: Mere end 15 gange

1. Hvor mange gange skal du smage på en fødevare, for at vide om du kan lide den? A: 1 gang B: 5 gange C: Mere end 15 gange Alle spørgsmål samlet Spørgsmål til ernæring 1. Hvor mange gange skal du smage på en fødevare, for at vide om du kan lide den? A: 1 gang B: 5 gange C: Mere end 15 gange 2. Er det sundt at spise æg? A:

Læs mere

FØR OG EFTER DIN ØJENLASEROPERATION. for dit syn

FØR OG EFTER DIN ØJENLASEROPERATION. for dit syn FØR OG EFTER DIN ØJENLASEROPERATION 1 for dit syn SNART ER DU FRI FOR DIN SYNSFEJL Du har bestilt tid til en øjenlaseroperation. Det betyder, at du snart får rettet din synsfejl. Det er vigtigt, at du

Læs mere

Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers

Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers Tidspunkt for interview: Torsdag 5/3-2015, kl. 9.00. Interviewede: Respondent A (RA): 14-årig pige, 8. klasse. Respondent B (RB):

Læs mere

Gastroskopi. Undersøgelse af spiserør, mavesæk og tolvfingertarm.

Gastroskopi. Undersøgelse af spiserør, mavesæk og tolvfingertarm. Gastroskopi Undersøgelse af spiserør, mavesæk og tolvfingertarm. Gastroskopi Du bedes møde til undersøgelse af: a. spiserør, b. mavesæk c. tolvfingertarm Du bedes møde den... /... / 20... kl... Informeret

Læs mere

Mit barns øjne. fra baby til skolealder

Mit barns øjne. fra baby til skolealder Mit barns øjne fra baby til skolealder Indhold 3 5 Mit barns øjne Husk børneundersøgelser hos din egen læge Øjenforeningens mission: Hjælpe øjenpatienter til at forbedre eller bevare synet, så blindhed*

Læs mere

Hvilke problemer kan opstå, hvis det trykkede hoved ikke løsnes helt op? En introduktion til Osteopati for spædbørn og større børn

Hvilke problemer kan opstå, hvis det trykkede hoved ikke løsnes helt op? En introduktion til Osteopati for spædbørn og større børn En introduktion til Osteopati for spædbørn og større børn Det er en almindelig opfattelse at spædbørn og børn ikke bør have nogen strukturel stress eller spænding i sin krop, fordi de er så unge. Virkeligheden

Læs mere

Har du KOL? Så er måltider og motion vigtigt. Enkle råd om at holde vægten oppe

Har du KOL? Så er måltider og motion vigtigt. Enkle råd om at holde vægten oppe Har du KOL? Så er måltider og motion vigtigt Enkle råd om at holde vægten oppe 2 Indholdsfortegnelse Side KOL og vægttab 3 Hvilken betydning har energi? 4 Hvilken betydning har protein? 5 Derfor er behovet

Læs mere

Du må se min, hvis jeg må se din! Illustration: Vibeke Høie

Du må se min, hvis jeg må se din! Illustration: Vibeke Høie Du må se min, hvis jeg må se din! Illustration: Vibeke Høie Numselege - hvor går grænsen? Det er helt normalt, at børn mellem to og fem år undersøger hinandens kroppe og leger numselege. Men hvor går grænsen

Læs mere

Introduktion til Aqida

Introduktion til Aqida Introduktion til Aqida Hvad det er, hvor det kommer fra, og hvorfor vi har det. Indholdsfortegnelse 1 Hvad er Aqida?... 1 2 Hvor kommer Aqida fra?... 2 3 Aqida-politiet... 4 4 Tage stilling til alt i Aqida?...

Læs mere

Dine tænder når du bruger psykofarmaka

Dine tænder når du bruger psykofarmaka Dine tænder når du bruger psykofarmaka Når det føles anderledes Jeg blev først rigtig opmærksom på forandringerne i min mund, da nogle af mine tænder knækkede, og det gjorde ondt. I månederne forinden

Læs mere

Klubben s Ungdoms- og Kærestehåndbog

Klubben s Ungdoms- og Kærestehåndbog Klubben s Ungdoms- og Kærestehåndbog Ungdom: Når du starter i Klubben Holme Søndergård (Klubben), er du på vej til at blive ung. At være ung betyder at: - Du ikke er barn længere, og at du er på vej til

Læs mere