Redskaber. Del 2: Sæt fokus på røgfri dagpleje til kommunalvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Redskaber. Del 2: Sæt fokus på røgfri dagpleje til kommunalvalget"

Transkript

1 Redskaber Del 2: Sæt fokus på røgfri dagpleje til kommunalvalget

2 Kort og godt - Derfor skal dagplejen være helt røgfri De vigtigste budskaber Problemet I dag kan små børn blive udsat for tobaksrøgens giftige stoffer i den kommunale dagpleje. Selvom rygning begrænses til uden for åbningstiden og i bestemte rum, bliver røgens skadelige stoffer spredt og lagret i hele hjemmet. Små børn er meget sårbare. Når de udsættes for tobaksforurening, bliver de oftere syge og får en række trivselsproblemer. Løsningen Kommunen skal indføre, at nuværende og fremtidige kommunale dagplejehjem skal være helt fri for tobaksforurening indendørs. Det vil sige, at der aldrig ryges indendørs heller ikke i weekender og ferier eller af gæster. Kravet er på linje med andre sikkerhedskrav, dagplejehjemmet typisk skal leve op til. For eksempel skal alle kemikalier skal være låst inde og havebassiner og skakter skal være skærmede eller tildækkede m.m. Målet er at sikre, at ingen børn udsættes for tobaksrøgens skadelige stoffer i den kommunale dagpleje. Budskabet er til gengæld ikke, at dagplejerne skal stoppe med at ryge. Det er pasningsmiljøet, vi skal lave om på, ikke dagplejeren. Hvornår er et dagplejehjem helt fri for tobaksforurening indendørs? Det er det, når der aldrig ryges indendørs, døgnet rundt, året rundt hverken af dagplejer, familie eller gæster. Der ryges heller ikke ved særlige lejligheder, i bestemte rum, under emhætten eller i kælderen. Hvorfor skal kommunen sikre, at dagplejehjem er helt fri for tobaksforurening indendørs? Voksne er sikret beskyttelse mod tobaksrøg på arbejdspladsen, men det er vores børn i kommunens dagpleje ikke selvom de er langt mere sårbare. Længe efter, at der er blevet røget, er omgivelserne forurenede af skadelige stoffer, som børnene kan optage i kroppen. De kemiske stoffer i tobaksrøg spreder sig i hele hjemmet og forsvinder ikke ved udluftning eller rengøring. Så længe man kan lugte, der har været røget, er der stoffer fra tobaksrøgen til stede. Derfor er det ikke nok at begrænse rygning til uden for åbningstiden og i bestemte rum. Børn bliver syge af tobaksrøgens stoffer. Blandt andet har de en øget risiko for bronkitis, vuggedød, astma, nedsat lungefunktion, vejrtrækningsproblemer og mellemørebetændelse, og de rammes hårdere af sygdomme end andre børn. Kommunal pasning skal ikke gøre børn syge. Kommunen har ansvar for børnenes sundhed og sikkerhed. Når kommunen indfører helt røgfri dagpleje, beskytter det alle børn i dagplejen også de mest sårbare. Regler om en helt røgfri dagpleje beskytter også de børn, hvis forældre ikke

3 beder om at få et dagplejehjem helt fri for røg. Det kunne for eksempel være de børn, der vokser op med tobaksrøg hjemme hos dem selv og derfor har ekstra brug for en pause fra røgen. Børn kan ikke selv sige fra over for tobaksforurening. Hvad siger lovgivningen? Lovens minimumskrav er, at der ikke må ryges i åbningstiden, og at der ikke må ryges i de rum, hvor børnene primært opholder sig om dagen. Kommunerne må gerne stramme reglerne yderligere, så de beskytter børnene. Kan kommunen blande sig i dagplejernes hjem og privatliv? Ja, det er i orden, at kommunen stiller krav, når det drejer sig om barnets sikkerhed og helbred. Dagplejeren er ansat af kommunen, og dagplejerens hjem er en kommunal arbejdsplads. Børn skal ikke udsættes for et kræftfremkaldende stof, når de er i kommunens varetægt Kravet om at flytte al rygning udendørs ligger helt på linje med andre krav til dagplejehjemmet. Dagplejere har et udvidet pædagogisk ansvar de er rollemodeller for børnene og for børnenes forældre. Det er vigtigt, at de er gode eksempler, også når det gælder at undgå tobaksrøg i hjemmet. Man kan også vende spørgsmålet om: Er det i orden, at børn bliver udsat for sygdomsfremkaldende stoffer i deres kommunale pasningstilbud? Hvad er tobaksforurening? Tobaksforurening er de skadelige stoffer, som røgen efterlader i omgivelserne. Tobaksrøg indeholder over 4000 kemiske stoffer. Stofferne sætter sig på overfladerne, f.eks. gulve, møbler og legetøj, hvirvles op med støvet og frigives herfra til luften længe efter. De kemiske stoffer fra tobaksrøgen kan optages i kroppen gennem luften og ved berøring. Hvad synes danskerne om rygning i dagplejehjem? En undersøgelse fra 2012, hvor man spurgte 5000 danskere, viste, at 68 % mener, at det burde være en rettighed for alle dagplejebørn at blive passet i et hjem, hvor der aldrig bliver røget indendørs. Heller ikke uden for åbningstiden. Hvordan kan kommunen arbejde hen mod at beskytte børn i dagplejen mod tobaksforurening? I pjecen Guide til kommunal rygepolitik, der beskytter kan man læse mere om, hvordan kommunen trinvis kan gøre dagplejen helt røgfri.

4 Telefonrundspørge Her er inspiration til nogle spørgsmål, du kan stille lokalpolitikerne og de lokalpolitiske kandidater ved en telefonrundspørge. Hav også gerne Kort og godt - dokumentet + resultater fra spørgeskemaundersøgelsen (del 1 Ren luft til ungerne) ved hånden, når du ringer. Så du har viden og inspiration til gode argumenter klar. Spørgsmål 1. Er du klar over, at børn kan blive udsat for skadelige stoffer fra tobaksrøg i kommunens dagpleje? o Fortæl evt. at der må ryges uden for åbningstiden i dagplejehjemmet i kommunen Det kan gøre børn syge. De skadelige stoffer fra tobaksrøgen spredes i hele hjemmet, sætter sig på overfladerne og forurener i hjemmet og kan påvirke børnene længe efter, der er røget. o Fortæl evt lidt om resultaterne fra interviewet med kommunens dagplejeleder. 2. Hvad er din holdning til det? 3. Hvad vil du, som kommende/ nuværende lokalpolitiker gøre ved det? 4. Vidste du, at den nuværende lov om tobaksrøg i dagplejehjem kun er en minimumslov, og at det er tilladt som kommune at indføre en helt røgfri dagpleje året rundt og døgnet rundt? Afsluttende Vi vil meget gerne hjælpe med at sætte gang i en proces for at gøre kommunens dagplejehjem helt røgfri. Hvis du har nogle spørgsmål til, hvorfor og hvordan dagplejen kan gøres røgfri, så vil jeg meget gerne prøve at svare, eller sætte dig i kontakt med en der kan svare. Eller vi kan mødes og snakke om det. Hvis du er interesseret i at høre noget om, hvad andre lokalpolitikere mener om sagen, kan jeg kontakte dig igen, når jeg har snakket med flere af dem? Må jeg sende dig en pjece pr. mail om, hvordan kommunen kan indføre en helt røgfri dagpleje?

5 Aftalt møde med politikere Du kan: Fremlægge, hvad du ved om kommunens nuværende rygepolitik på dagplejeområdet ud fra kortlægningen i Del 1. Fortælle, hvorfor dagplejen skal være helt fri for tobaksrøg for at beskytte børnene. Vær åben over for politikerne. Fortæl, at det lokalforeningen ønsker, er, at der startes en dialog i kommunen om, hvordan dagplejen trinvis kan blive 100 % røgfri, og hvis de ønsker det, kan Kræftens Bekæmpelse hjælpe. Uddele pjecen. Stille nogle spørgsmål, som Kræftens Bekæmpelse ønsker, at sætte fokus på op til kommunalvalget. Det kunne være: 1. Hvad vil I gøre for, at ingen børn udsættes for tobaksrøgens skadelige stoffer, når de passes i kommunens dagplejetilbud? Og hvornår vil I sætte det i gang? 2. Hvilke forhindringer ser I? Hvis svaret er, at den nuværende ordning er god nok, bruger de måske nogle af følgende begrundelser Begrundelse Vi overholder lovgivningen. Det er godt nok. Forældre har mulighed for at ønske en dagpleje, som er røgfri indendørs. Vi ved, der kun er ganske få / ingen dagplejere i kommunen, der ryger i hjemmet. Man skal ikke blande sig i dagplejernes privatliv. Du kan svare Loven er kun et minimumskrav, og den beskytter ikke. Længe efter, at der er blevet røget, er omgivelserne forurenede af skadelige stoffer og det forsvinder ikke ved udluftning. Børnene kan blive syge og få alvorlige trivselsproblemer af stofferne. Kommunen har et ansvar for børnene. Det beskytter ikke alle børn. De mest udsatte og sårbare børn er dem, hvor forældrene måske selv har røg i hjemmet eller ikke har overskud til at bede om et røgfrit dagplejehjem. Kun ens regler om en røgfri dagpleje kan beskytte alle og forebygge ulighed i sundhed. Det handler ikke kun om dagplejerens indendørs rygning, men også om familie og venner i hjemmet. Desuden er det vigtigt at sikre beskyttelse af børn fremover også. Dagplejerens hjem er en kommunal arbejdsplads. Man stiller allerede sikkerhedskrav til hjemmet og i betragtning af, hvor skadelig røg er for børn, er det kun rimeligt, at et røgfrit indendørs miljø, er et af kravene. 3. Hvad tror I, der skal til, for at kommunen vil indføre et indendørs rygeforbud i dagplejehjem hele døgnet rundt? En måde at flytte røgen ud af dagplejen er ved at gøre det trinvis. Du kan se nogle forslag her i pjecen. Du er velkommen til at kontakte Bodil Schroll Harboe tlf ), hvis du gerne vil høre mere om det.

6 Vælgermøde Her er inspiration til nogle spørgsmål, du kan stille politikerne ved et vælgermøde: 1. Er du klar over, at små børn i kommunens dagplejetilbud i dag kan blive udsat for skadelige stoffer fra tobaksrøg? Uden for åbningstiden må der stadig ryges indendørs i kommunens dagplejehjem, og de skadelige stoffer er der stadig dagen efter. Små børn er ekstra sårbare over for røg, og de kan blive syge af det. Hvis I bliver valgt ind, hvad vil du og dit parti gøre for at beskytte børnene i dagplejen mod tobaksrøg? Hvis vedkommende anerkender problemet, kan du måske spørge til: 2. Hvornår vil I indføre, at dagplejehjem skal gøres helt røgfri indendørs? Hvis svaret er, at den nuværende ordning er god nok, bruger de måske nogle af følgende begrundelser: Begrundelse Vi overholder lovgivningen. Det er godt nok. Forældre har mulighed for at ønske en dagpleje, som er røgfri indendørs. Vi ved, der kun er ganske få / ingen dagplejere i kommunen, der ryger i hjemmet. Man skal ikke blande sig i dagplejernes privatliv. Du kan svare Loven er kun et minimumskrav, og den beskytter ikke. Længe efter, at der er blevet røget, er omgivelserne forurenede af skadelige stoffer og det forsvinder ikke ved udluftning. Børnene kan blive syge og få alvorlige trivselsproblemer af stofferne. Kommunen har et ansvar for børnene. Det beskytter ikke alle børn. De mest udsatte og sårbare børn er dem, hvor forældrene måske selv har røg i hjemmet eller ikke har overskud til at bede om et røgfrit dagplejehjem. Kun ens regler om en røgfri dagpleje kan beskytte alle og forebygge ulighed i sundhed. Det handler ikke kun om dagplejerens indendørs rygning, men også om familie og venner i hjemmet. Desuden er det vigtigt at sikre beskyttelse af børn fremover også. Dagplejerens hjem er en kommunal arbejdsplads. Man stiller allerede sikkerhedskrav til hjemmet og i betragtning af, hvor skadelig røg er for børn, er det kun rimeligt, at et røgfrit indendørs miljø, er et af kravene.

7 Rundspørge pr. mail Her er inspiration til en mail du kan sende til nuværende og kommende lokalpolitikere. Husk at tilpasse mailen, så den passer til netop jeres kommune, og det du ved om rygepolitikken og forholdene der. Kære Børn skal ikke udsættes for tobaksforurening i den kommunale dagpleje. De bliver syge af det, og de kan ikke selv sige fra. I Kræftens Bekæmpelses lokalforening sætter vi op til kommunalvalget fokus på tobaksrøg i dagplejen. Vi vil gerne høre, hvilke visioner du som (fx lokalpolitiker / kandidat til kommunalbestyrelsen el. andet) har for, at børn i dagplejen sikres beskyttelse mod tobaksforurening der, hvor de bliver passet. Kommunens børn er ikke sikret beskyttelse i dag I dag kan børn blive udsat for skadelige stoffer fra tobaksrøg, når de bliver passet i kommunens dagpleje. Der må stadig ryges indendørs i dagplejehjem uden for åbningstiden. Forskning viser, at stofferne fra røgen spreder sig i hele hjemmet, ophober sig og forurener hjemmet længe efter, der er røget. Børnene optager stofferne i kroppen. Det kan gøre dem syge og give dem alvorlige trivselsproblemer. Hvad er din holdning til, at børn i kommunens dagpleje i dag ikke er sikret pasning uden stoffer fra tobaksrøg? Hvad vil du, som kommende/ nuværende lokalpolitiker gøre ved det? Vidste du, at den nuværende lov om tobaksrøg i dagplejehjem kun er en minimumslov, og at det er tilladt som kommune at indføre en helt røgfri dagpleje døgnet rundt og året rundt? En helt røgfri dagpleje beskytter alle børn 100 % røgfri dagpleje vil sige, at der aldrig ryges indendørs, hele året rundt - heller ikke af familie eller venner. Ved at indføre 100 % røgfri dagpleje indendørs, kan kommunen sikre, at alle børnene beskyttes også de børn, hvis forældre ikke selv tænker på at bede om en røgfri dagplejeplads, måske fordi de ikke har overskuddet til det eller selv har tobaksrøg i hjemmet. Børn, hvis forældre ryger indendørs, har særligt brug for en pause fra røgen, så de ikke bliver udsat for tobaksforurening både i hjemmet og i dagplejen. Vedhæftet er en pjece om, hvordan kommuner trinvis kan indføre en helt røgfri dagpleje. Vi vil meget gerne hjælpe med at gøre kommunens dagpleje helt røgfri. Må vi ringe til dig og høre, hvilke tanker du gør dig for dagplejens fremtid? Vi glæder os til at høre fra dig. Venlig hilsen (Navn og kontaktoplysninger, Lokalforeningsformand )

8 Skabelon til læserbrev Den kommunale dagpleje bør gøres helt røgfri indendørs Børn skal ikke udsættes for tobaksforurening i den kommunale dagpleje. De bliver syge af det, og de kan ikke selv sige fra. Derfor bør kommunen indføre 100 % røgfri dagpleje indendørs. Desværre tillader kommunens rygepolitik i dag, at børn kan blive udsat for skadelige stoffer fra tobaksrøg, når de bliver passet i kommunens dagpleje. Det beskytter ikke børnene tilstrækkeligt, at rygning begrænses til uden for åbningstiden. Når der ryges indendørs, fordeler de skadelige stoffer og partikler sig i hele huset. Stofferne sidder på overflader og materialer, som gulve, vægge og legetøj. De forurener længe efter, der er røget, og de forsvinder ikke ved udluftning og ventilation. Små børn er meget sårbare. Når de udsættes for tobaksforurening bliver de oftere syge og får en række trivselsproblemer. Ved at indføre 100 % røgfri dagpleje indendørs, kan kommunen sikre, at alle børnene beskyttes også de børn, hvis forældre ikke beder om en røgfri dagplejeplads. Hvad vil kommunen og politikerne gøre for at sikre, at alle børn i kommunens varetægt ikke udsættes for tobaksforurening? Har de en plan for, hvornår tobaksrøgen er fuldstændigt udfaset i kommunens pasningstilbud? Spørg din lokalpolitiker om visioner for børn og tobaksrøg, inden du sætter dit kryds til kommunalvalget. (Navn og kontaktoplysninger, Lokalforeningsformand ) Eksempel på læserbrev bragt i Hadsund Folkeblad d : LÆSERBREV Af Jesper Helbo Vinther Skibsgade, Hobro De kommunale dagplejere skal fremover være 100 % røgfrie. Det mener De Radikales Jesper Helbo Vinther. - Jeg synes, det er på tide, at vi gør op med, at børn skal udsættes for passiv rygning i den kommunale dagpleje, udtaler Jesper Helbo Vinther og fortsætter: - Alle ved at rygning er skadeligt, og forskningen viser, at røgen er lige så skadelig for rygerens omgivelser. Det er uanset, om der bliver røget i et afsides rum, på en underetage eller om der bliver luftet ud. Jeg mener, når man bliver dagplejer, så bliver hjemmet dit kontor - og arbejdspladser skal være røgfri. Jesper Helbo Vinther udtaler videre: - Jeg troede ikke, at rygning var et stort problem i dagplejen, før jeg selv skulle have et barn passet. Jesper har selv valgt at få sin søn passet ved en dagplejer, der ikke ryger, og fortsætter: - Jeg vil kæmpe for et totalt forbud imod rygning i den kommunale dagpleje. Vi er nødt til at træffe et valg for vores børn, som ikke selv kan træffe det.

Ren luft til ungerne. Beskyt børn mod tobaksrøg

Ren luft til ungerne. Beskyt børn mod tobaksrøg Ren luft til ungerne Beskyt børn mod tobaksrøg Børn og tobaksrøg I tobaksrøg er der over 4000 kemiske stoffer i form af gasser og ultrafine partikler. Lige efter der er blevet røget, kan man se og lugte

Læs mere

Ren luft til ungerne

Ren luft til ungerne Side 1 af 8 Ren luft Beskyt børn mod passiv rygning Februar 2005. Sundhedsstyrelsen og Kræftens Bekæmpelse / Design og grafisk tilrettelægning: Alette Bertelsen, Imperiet / Illustrationer: Tove Krebs Lange

Læs mere

FAQ Helt røgfri arbejdsplads

FAQ Helt røgfri arbejdsplads FAQ Helt røgfri arbejdsplads Få svar på alle spørgsmål om rygeregler Rygereglerne gælder fra den 1.10.2013 Hvordan er rygereglerne i Egedal Kommune? Egedal Kommune er en helt røgfri arbejdsplads. Det betyder,

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Bilag 4. Transkriberet interview med Liselott Blixt

Bilag 4. Transkriberet interview med Liselott Blixt Bilag 4 Transkriberet interview med Liselott Blixt Af: Gruppe 7 Interviewer: Jeg vil starte med at høre om hvad dig og dansk folkeparti mener om den alkohol politik vi har idag hvor man kan købe alkohol

Læs mere

Rygning, graviditet og fødsel

Rygning, graviditet og fødsel Rygning, graviditet og fødsel 1 Rygning, graviditet og fødsel Sundhedsstyrelsen, 2009 2. udgave, 1. oplag, 2009 Manuskript: Projektleder Ulla Skovgaard Danielsen, Sundhedsstyrelsen Sparring: Jordemoder

Læs mere

Amning og rygning. - til dig der ryger og ønsker at amme dit barn eller har en partner, som ryger. Børneafdelingafdeling C1 Hospitalsenheden Vest

Amning og rygning. - til dig der ryger og ønsker at amme dit barn eller har en partner, som ryger. Børneafdelingafdeling C1 Hospitalsenheden Vest Information til patienten Amning og rygning - til dig der ryger og ønsker at amme dit barn eller har en partner, som ryger. Børneafdelingafdeling C1 Hospitalsenheden Vest Amning og Rygning Amning er godt

Læs mere

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge PSYKIATRIFONDEN.DK 2 Psykiatrifonden 2014 DEN STØTTENDE SAMTALE

Læs mere

TEMPERATURMÅLING AF DAGPLEJEN I FREDERICIA KOMMUNE

TEMPERATURMÅLING AF DAGPLEJEN I FREDERICIA KOMMUNE TEMPERATURMÅLING AF DAGPLEJEN I FREDERICIA KOMMUNE UdviklingsForum, Aarhus Gentofte, www.udviklingsforum.dk TEMPERATURMÅLING AF DAGPLEJEN I FREDERICIA KOMMUNE UdviklingsForum juni 2013 Eftertryk er tilladt

Læs mere

GÅ OP I RØG Tobak, menneske, medier og samfund

GÅ OP I RØG Tobak, menneske, medier og samfund Fakta og dilemmaer i dansk, samfundsfag, geografi og sundhedskundskab i 7.-9.klasse Kræftens Bekæmpelse GÅ OP I RØG Tobak, menneske, medier og samfund Fakta og dilemmaer i dansk, samfundsfag, geografi,

Læs mere

Gør en forskel for en ung - bliv mentor

Gør en forskel for en ung - bliv mentor Gør en forskel for en ung - bliv mentor Der er brug for virksomhederne Nogle unge er ikke klar til at starte på en ungdomsuddannelse lige efter folkeskolen. De har brug for at gå en anden vej ofte en mere

Læs mere

Har du været udsat for vold på din arbejds plads? Har en af dine kolleger?

Har du været udsat for vold på din arbejds plads? Har en af dine kolleger? Pjecen kan fås hos: Socialt Udviklingscenter SUS Nørre Farimagsgade 13 1364 København K Tlf.: 33 93 44 50 www.sus.dk Har du været udsat for vold på din arbejds plads? Har en af dine kolleger? Rundt om

Læs mere

om rygning og rygestop

om rygning og rygestop D A N S K FA K TA O G R Å D om rygning og rygestop FA R L I G R Ø G Når du tager et hiv på din cigaret eller pibe, suger du samtidig 200 skadelige stoffer ind sammen med røgen. Stofferne kommer fra munden

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT 2 3 NÅR DU IKKE KAN BO DERHJEMME 6 JO ÆLDRE DU ER, JO FLERE RETTTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE, PÆDAGOGER OG ANDRE VOKSNE 14

Læs mere

4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6

4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6 4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6 Lad os bede: Kære Herre Jesus Kristus, mød os i dag, og stands os i vores blindhed.

Læs mere

Når mor eller far har en rygmarvsskade

Når mor eller far har en rygmarvsskade Når mor eller far har en rygmarvsskade 2 når mor eller far har en rygmarvsskade Til mor og far Denne brochure er til børn mellem 6 og 10 år, som har en forælder med en rygmarvsskade. Kan dit barn læse,

Læs mere

Syv. motion og cafe. i fokus. side 4 5. side 10 11. side 6 7. Kræftens Bekæmpelse I Blad for frivillige I oktober 2012 SLØJFEN

Syv. motion og cafe. i fokus. side 4 5. side 10 11. side 6 7. Kræftens Bekæmpelse I Blad for frivillige I oktober 2012 SLØJFEN Magasinpost IDNR 12757 Kræftens Bekæmpelse I Blad for frivillige I oktober 2012 SLØJFEN Afsender: Kræftens Bekæmpelse I Strandboulevarden 49 I 2100 København Ø Jeg ønsker, at alle får de samme muligheder

Læs mere

Hjælp dit barn med at lære

Hjælp dit barn med at lære Lidt om dit barns sprog når det er 6 måneder Dit barn viser hvad det føler og gerne vil ved at bruge lyde, ansigtsudtryk og bevægelser. Nogle børn begynder at sige lyde, der ligner ord, som da og ma Dit

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

Information til børn og unge med OCD. Hvad er OCD? Psykologerne Johansen, Kristoffersen og Pedersen

Information til børn og unge med OCD. Hvad er OCD? Psykologerne Johansen, Kristoffersen og Pedersen Information til børn og unge med OCD. Hvad er OCD? Psykologerne Johansen, Kristoffersen og Pedersen 1 Introduktion Psykologerne Johansen, Kristoffersen & Pedersen ønsker at sætte fokus på OCD-behandling

Læs mere

sæt rammer for alkohol, tobak og stoffer

sæt rammer for alkohol, tobak og stoffer Til forældre med børn i grundskolen: Dit barns festkultur sæt rammer for alkohol, tobak og stoffer 2011 Myter og fakta om rusmidler og tobak 13 tips om at tackle alkohol og tobak med en teenager Gode råd

Læs mere

Kommunikation og adfærd

Kommunikation og adfærd Kommunikation og adfærd Indledning I dit arbejde som servicegartner kommer du i kontakt med to grupper: Planter og mennesker. Delkurserne har indtil nu handlet om at hjælpe dig med at blive bedre til at

Læs mere

SK B H LE O LEV L SER FAKTA OM TEENAGERE OG ALKOHOL

SK B H LE O LEV L SER FAKTA OM TEENAGERE OG ALKOHOL SK B H LE O LEV L SER FAKTA OM TEENAGERE OG ALKOHOL EN STOR OPLEVELSE VENTER FORUDE Det er en stor oplevelse for din teenager at tage på festival. Det er musik og fest i flere dage sammen med de bedste

Læs mere

TÆNK FOR 2 FØR DU SENDER DIN TEENAGER PÅ FESTIVAL

TÆNK FOR 2 FØR DU SENDER DIN TEENAGER PÅ FESTIVAL TÆNK FOR 2 FØR DU SENDER DIN TEENAGER PÅ FESTIVAL MINDRE DRUK. MERE FEST En stor oplevelse venter forude Det er en stor oplevelse for din teenager at tage på festival. Det er musik og fest i flere dage

Læs mere

Butiksarbejde: 1. Oplever de butiksansatte forældre, at det er nødvendigt at de involverer sig subjektivt i arbejdet?

Butiksarbejde: 1. Oplever de butiksansatte forældre, at det er nødvendigt at de involverer sig subjektivt i arbejdet? Interviewguide: Formalia: Hvad hedder du? Hvor gammel er du? Hvor mange børn har du? Hvor gamle er de? Hvordan bliver de passet? Bor du sammen med deres far/mor? Hvad laver din partner? Butiksarbejde:

Læs mere

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version Sundheden frem i hverdagen Sundhedsstrategi Kort version Forord Vi taler om det. Vi bliver bombarderet med det. Vi gør det eller vi får dårlig samvittighed over ikke at gøre det. Sundhed er blevet en vigtig

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Velkommen. i Dagplejen ved Skødstrup Dagtilbud

Velkommen. i Dagplejen ved Skødstrup Dagtilbud Velkommen i Dagplejen ved Skødstrup Dagtilbud Kære forældre, Velkommen i Dagplejen ved Skødstrup Dagtilbud. For at sikre at du/i og dit/jeres barn får så god en start som mulig, er der udarbejdet denne

Læs mere

Gid der var flere mænd som Michael, Martin og Lasse!

Gid der var flere mænd som Michael, Martin og Lasse! Gid der var flere mænd som Michael, Martin og Lasse! Det bedste ved at have en voksenven til min søn er, at han får en oprigtig interesse fra et andet voksent menneske, som vil ham det godt. 2 Så kunne

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere