GUIDE: IT-FRIVILLIGE I KOMMUNEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GUIDE: IT-FRIVILLIGE I KOMMUNEN"

Transkript

1 GUIDE: IT-FRIVILLIGE I KOMMUNEN IT-frivillige giver værdi til borgere med funktionsnedsættelser Og borgere med funktionsnedsættelse giver værdi til IT-frivillige IT-frivillighed i samskabelse mellem civilsamfund, kommuner, sociale tilbud og det lokale erhvervsliv 1

2 KOLOFON Tekst og layout Social IT Lab Socialt Udviklingscenter SUS Foto Das Büro Socialt Udviklingscenter SUS Nørre Farimagsgade København K Besøg os Følg med facebook.com/socialitlab linkedin.com/company/socialt-udviklingscenter-sus Guiden er udarbejdet på baggrund af udviklingsprojekter om IT-frivillighed i 2012 og 2013 med ledere, medarbejdere og borgere i sociale tilbud, socialforvaltninger, frivilligcentre og private virksomheder. Tak til alle for værdifuld sparring og feedback. En særlig tak til Skandia og IBM Danmark samt ledere, medarbejdere, borgere og frivilligcentre i Gentofte og Gribskov Kommuner, som har været med til at udvikle og afprøve redskaber og samarbejdsmodel i guiden. Guiden er finansieret af Ministeriet for børn, ligestilling, integration og sociale forhold. Maj

3 INDHOLD 04 FORORD 05 HVORFOR GÅ I GANG? 06 SAMARBEJDSPARTERNE 07 FORBEREDELSE 08 REKRUTTERING 09 ANSÆTTELSE 10 SAMARBEJDE 11 OPFØLGNING 12 RESSOURCER 3 3

4 FORORD EN GUIDE TIL IT-FRIVILLIGHED I KOMMUNEN Denne guide giver inspiration til kommuner, der vil arbejde med IT-frivillige på sociale tilbud til borgere med funktionsnedsættelser. Sociale tilbud fx bosteder, dagtilbud og væresteder samt frivilligcentre og private virksomheder kan også hente ideer og inspiration i guiden.. Guiden beskriver en samarbejdsmodel og indeholder konkrete redskaber til at komme i gang med IT-frivillige i kommunen. Formålet med guiden er, at flere IT-frivillige bidrager med hjælp og inspiration til borgernes brug af social IT. Social IT som borgere med funktionsnedsættelse bruger til at kommunikere, fastholde sociale relationer, indgå i socialt samvær, lære og få nye kompetencer. Det giver livskvalitet gennem styrket social kontakt og interaktion med andre mennesker. På kan du gratis downloade redskaber, se video og hente mere inspiration til at komme i gang med IT-frivillige i kommunen. SAMARBEJDSMODEL FOR IT-FRIVILLIGHED Forberedelse Opstart & konkrete mål Rekruttering Annoncering Ansættelse Match & jobsamtale Samarbejde Støtte & sparring Opfølgning Status & justering Samarbejdsmodellen har 5 faser fra forberedelse til opfølgning. Modellen forklarer, hvordan IT-frivillighed kan etableres og forankres. Modellen bygger på idéen om samskabelse mellem den offentlige sektor, civilsamfundet og det lokale erhvervsliv. Kommunen tager initiativ til at søsætte IT-frivilligheden i samarbejde med ledere, medarbejdere og borgere på de sociale tilbud, frivilligcenteret og det lokale erhvervsliv. Samarbejdet skaber værdi for borgerne på de sociale tilbud. 4

5 IT-FRIVILLIGHED HVORFOR GÅ I GANG? IT-FRIVILLIGE ØGER LIVSKVALITETEN IT-frivillige på sociale tilbud kan være med til at forbedre borgernes adgang til social IT og dermed give borgerne øget livskvalitet. Borgere med funktionsnedsættelse, der benytter sociale tilbud som fx bosteder og dagtilbud, har ikke samme adgang til social IT som andre borgere. Det pædagogiske personale på sociale tilbud har ofte hverken den fornødne tid eller viden, der skal til for at understøtte brugen af social IT. Disse nye ressourcer kan de IT-frivillige bidrage med. IT-FRIVILLIGE ER EN NY RESSOURCE IT-frivillige er borgere i det lokale civilsamfund, der har mod på at kombinere deres viden om IT med nysgerrighed og empati for andre mennesker. IT-frivillige kan være studerende, gymnasieelever, pensionister, ansatte i en IT-virksomhed m.fl. Den frivillige er tilknyttet et socialt tilbud og kommer typisk på besøg i nogle timer 1-2 gange om måneden for at lave IT-aktiviteter sammen med borgerne. Afsættet er altid borgerens behov og ønsker. Den frivillige hjælper enkelte borgere, borgere i mindre grupper eller større fællesskaber fx på stedets internet-café. En IT-frivillig kan også hjælpe pårørende eller personale med at bruge fx programmer, apps og hjemmesider. VÆRDI FOR BÅDE BORGER OG IT-FRIVILLIG Adgang til social IT er mere end en ipad med apps, Facebook og Skype til kontakt med familie og venner. Det handler om deltagelse i hverdagslivet og samfundet og indflydelse på eget liv. Kort sagt: ITfrivillige understøtter borgernes selvbestemmelse, læring og livskvalitet. IT-frivillige får lige så meget tilbage ved at anvende deres IT-viden og menneskelige kompetencer på en ny måde. NOGLE GANGE KAN MAN FÅ FAT I JAN, HVIS MAN VIL LÆRE MERE OM FACEBOOK ELLER LÆGGE FILM NED PÅ SIN COMPUTER. DET HAR BETYDET EN HEL DEL FOR MIG. LOUISE, BORGER MED FUNKTIONSNEDSÆTTTELSE IT-FRIVILLIGHED ER OMVENDT INTEGRATION Når IT-frivillige inviteres ind på sociale tilbud, giver det mulighed for, at mennesker, der ellers ikke ville have mødtes, finder sammen i nye relationer. IT-frivillighed bygger på idéen om omvendt integration, hvor det lokale civilsamfund integreres i kommunens sociale tilbud. IT-frivillige bidrager både til at styrke borgernes brug af social IT og til inklusionen i det omgivende samfund. IT-FRIVILLIGHED ER SAMSKABELSE Succes med IT-frivillighed er baseret på samarbejde mellem kommuner, sociale tilbud, frivilligcenter og private virksomheder. Alle har en væsentlig rolle. Kommunen går foran og understøtter ITfrivillighed på de sociale tilbud ved at have en overordnet politik på området. Kommunen udarbejder forslag til fælles spilleregler for indsatsen og tager initiativ til, at samarbejdsparterne bliver bragt sammen. Rekruttering af IT-frivillige kan med fordel ske i samarbejde med det lokale frivilligcenter, som er omdrejningspunkt for frivilligt arbejde i lokalsamfundet. Frivilligcentret har nyttig viden om frivillighed og har ressourcer til at rekruttere borgere i lokalsamfundet. En frivilligkonsulent i kommunen kan også være en samarbejdspartner. Rekruttering af IT-frivillige styrkes i samarbejde med private virksomheder, fx som led i deres CSRstrategi. De bakker op ved at opfordre medarbejdere til at blive frivillige. I nogle virksomheder har medarbejderne fx mulighed for at arbejde frivilligt i arbejdstiden. Endelig spiller de sociale tilbud den centrale rolle som det sted, hvor og kerneværdien skabes i mødet mellem IT-frivillige og borgere. De skal sætte rammen for det praktiske samarbejde mellem IT-frivillige, borgere med funktionsnedsættelse og medarbejdere. 5

6 IT-FRIVILLIGHED SAMARBEJDSPARTERNE 6

7 1. FORBEREDELSE OPSTART & KONKRETE MÅL JEG VIL GERNE ANBEFALE ANDRE AT BLIVE FRIVILLIG. DET ER FEDT AT SE, AT DET VIRKER AT GØRE EN FORSKEL. DE SÆTTER PRIS PÅ DEN HJÆLP DE FÅR. JAN, IT-FRIVILLIG PÅ CHR. X ALLÉ Forberedelse Opstart & konkrete mål Rekruttering Annoncering Ansættelse Match & jobsamtale Samarbejde Støtte & sparring Opfølgning Status & justering Første trin i at etablere et frugtbart samarbejde om IT-frivillighed er god forberedelse. Kommunen har det overordnede ansvar for opstarten, da det giver det mest bæredygtige grundlag for at igangsætte IT-frivillighed på baggrund af politisk opbakning. Kommunen bringer parterne sammen ved at etablere dialog med sociale tilbud, frivilligcenter og virksomheder. For at etablere et solidt samarbejde med ITfrivillige er det vigtigt, at kommunen sikrer, at de sociale tilbud laver klare mål i samarbejde med borgerne, medarbejdere og ledelse på tilbuddene. Borgernes behov og ønsker til IT-hjælp fra frivillige skal i centrum Det er vigtigt for at præcisere ITopgaver, som de frivillige kan hjælpe med. Og det skaber et godt grundlag for rekruttering og match mellem IT-frivillige og borgere. Frivilligcenter og virksomheder følger op på henvendelsen fra kommunen og indleder dialog om samarbejde. Samarbejdsmodellen kan bruges til at aftale ansvar og opgaver i initiativet. Frivilligcentrets kompetencer og viden om frivillige på sociale tilbud og frivillige fra virksomheder skal formidles til både kommune, sociale tilbud og virksomheder. KOMMUNE Tager initiativ til opstart Sikrer politisk opbakning Etablerer dialog med sociale tilbud, frivilligcenter og virksomheder m.fl. Udpeger en projektleder SOCIALT TILBUD Følger op på dialog fra kommunen Udformer mål med borgerne Afdækker behov og arbejdsopgaver Udpeger kontaktperson for IT-frivillige FRIVILLIGCENTER Følger op på dialog fra kommunen Bidrager med viden om frivillighed Afklarer og formidler egen rolle i samarbejdet VIRKSOMHED Følger op på dialog fra kommunen Tilkendegiver interesse Afklarer mål med ansatte, der er ITfrivillige TIP 1 Redskaber til forberedelse Brug i opstarten Samarbejdsmodellen til at aftale ansvar og opgaver for kommune, sociale tilbud, frivilligcenter m.fl. Afdæk borgernes behov og ønsker til IT-hjælp fra frivillige, fx med redskaberne relationsdiagram og interessefeltskema. Hent redskaberne på Afdækning af borgernes behov og ønsker kan gøres via spaghettidiagrammer og interessefelter, der kan hentes på 7 7

8 2. REKRUTTERING ANNONCERING Forberedelse Opstart & konkrete mål Rekruttering Annoncering Ansættelse Match & jobsamtale Samarbejde Støtte & sparring Opfølgning Status & justering Rekrutteringen af IT-frivillige er afgørende for succes. Derfor er det vigtigt at udarbejde godt rekrutteringsmateriale på papir, web og sociale medier, så potentielle IT-frivillige henvender sig. Kommunen støtter rekrutteringen ved at sende opstartsmateriale til de sociale tilbud. I materialet er der eksempel på et jobopslag og en velkomstfolder til IT-frivillige. Det sociale tilbud benytter opstartsmaterialet ved at tilpasse det egne behov. De sørger for at annoncere på egen hjemmeside og i lokalområdet, fx på biblioteket og uddannelsessteder. Samarbejdet med frivilligcenter og virksomheder sikrer, at annoncerne når ud til flere potentielle IT-frivillige. Frivilligcentret, som har erfaring med at rekruttere frivillige, står for kontakten mellem potentielle ITfrivillige og de sociale tilbud. Frivilligcentret screener ansøgninger og matcher potentielle ITfrivillige med sociale tilbud. Det sociale tilbud indkalder ansøgerne til jobsamtale og melder tilbage til frivilligcentret, om samtalen fører til en ansættelse. Borger og leder på det sociale tilbud deltager i jobsamtalen. KOMMUNE Sender opstartsmateriale med redskaber til rekruttering til de sociale tilbud Hjælper med at udarbejde opslag Annoncerer på egen web og sociale medier SOCIALT TILBUD Annoncerer i netværk og på web Vurderer ansøgninger Indkalder til jobsamtale Melder tilbage til frivilligcenter FRIVILLIGCENTER Annoncerer rekrutteringsmateriale eksternt fx på Rekrutterer IT-frivillige Screener IT-frivillige Formidler IT-frivillige til de sociale tilbud VIRKSOMHED Formidler rekrutteringsmateriale internt Rekrutterer IT-frivillige blandt ansatte TIP 2 Opstartspakke til rekruttering Hent skabeloner til jobannonce og velkomstfolder til IT-frivillige på Lav en brainstorm for at opliste lokale medier, offentlige steder, uddannelsessteder og virksomheder, hvor I kan annoncere efter IT-frivillige Brug netværket omkring det sociale tilbud til at rekruttere i nærområdet 88

9 3. ANSÆTTELSE MATCH & SAMTALE SOM IT-FRIVILLIG GIVER MAN PERSONALET MERE OVERSKUD I HVERDAGEN. OG AT BRUGE 3-4 TIMER OM MÅNEDEN PÅ AT HJÆLPE MED IT ER JO INGENTING. SUSAN, IT-FRIVILLIG Forberedelse Opstart & konkrete mål Rekruttering Annoncering Ansættelse Match & jobsamtale Samarbejde Støtte & sparring Opfølgning Status & justering De sociale tilbud indgår samarbejdsaftale med IT-frivillige. Borgerne på tilbuddet inddrages direkte i samarbejdet. Her er det vigtigt, at kommunen har en ramme for samarbejdet mellem frivillige og sociale tilbud, som har retningslinier. Jobsamtalen forberedes med afsæt i borgernes behov og ønsker og det sociale tilbuds behov og ønsker til IT-frivillig hjælp. Under samtalen er det en god idé at være opmærksom på den potentielle frivilliges IT-kundskaber og menneskelige kompetencer. Matcher ITkundskaberne behov og opgaver? Og er personen fx rummelig, tålmodig og initiativrig? Når det sociale tilbud har ansat en IT-frivillig, er det meget vigtigt at skabe tryghed for alle parter: Sørg for en god introduktion til botilbuddet, pædagogik og filosofi, borgere og personale. Husk at aftale hvordan I kommunikerer klart og konstruktivt med hinanden, så den IT-frivillige ved, hvem der er kontaktperson på tilbuddet, og hvordan der løbende er dialog Start med en gensidig prøveperiode på fx tre måneder i det indledende samarbejde. I starten af samarbejdet er en tydelig gensidig afstemning af forventninger til den IT-frivillige indsats meget vigtig. KOMMUNE Udformer samarbejdsaftale med fælles rammer på alle sociale tilbud Indsamler erfaringer med match og samtaler på tværs af de sociale tilbud SOCIALT TILBUD Udformer samarbejdsaftale med de ITfrivillige Forbereder og holder jobsamtale med IT-frivillige Indhenter straffeattest og erklæring om tavshedspligt Udformer samarbejdsaftale med ITfrivillige Introducerer IT-frivillige FRIVILLIGCENTER Følger op på ansættelser med de sociale tilbud Rådgiver sociale tilbud og IT-frivillige om gode rammer for match med både borger og opgaver VIRKSOMHED Følger op på egne ansatte, der kommer til jobsamtale Sikrer feedback til frivilligcenter og sociale tilbud om forbedringsforslag TIP 3 Lav en tydelig samarbejdsaftale med IT-frivillige Hent skabelon til samarbejdsaftale på Skabelon til samarbejdsaftale kan hentes på 9

10 4. SAMARBEJDE OM IT-FRIVILLIGHED STØTTE, SPARRING & NETVÆRK Forberedelse Opstart & konkrete mål Rekruttering Annoncering Ansættelse Match & jobsamtale Samarbejde Støtte & sparring Opfølgning Status & justering I samarbejdet om IT-frivillighed bliver der skabt værdi for alle parter særligt borgerne på de sociale tilbud. Hver part skal løbende gøre en indsats for at udvikle samarbejdet. Det sociale tilbud skal bakke de IT-frivillige op i deres arbejde. Det er en god idé at holde faste statusmøder mellem den IT-frivillige og dennes kontaktperson på det sociale tilbud. Det er også vigtigt at samle op på samarbejdet løbende: Hvad går godt, hvad skal ændres? Og hvilken støtte skal gives i hverdagen, fx sparring på nye IT-aktiviteter. Frivilligcentret kan facilitere et netværk for ITfrivillige på tværs af alle sociale tilbud i kommunen. Her kan de frivillige udveksle idéer, viden og erfaringer. Det kan styrke deres organisering uafhængigt af de sociale tilbud. Virksomhederne kommunikerer om IT-frivillige internt til kolleger og ledelse, så nye frivillige kommer til. Det er vigtigt at fortælle om succeser og aha-oplevelser til kollegerne, fx via blogs, oplæg og videoklip på virksomhedens intranet. Kommunen synliggør samarbejdet med ITfrivillige internt og eksternt, fx i pressen, personaleblad og på intranet. Kommunen tilbyder at refundere frivilligcentrets udgifter til netværket for de IT-frivillige. For at styrke samarbejdet må kommunen løbende støtte de sociale tilbud i forhold til deres lokale IT-behov. Det kan fx være ved at orientere kommunens IT-afdeling om ønsker til forbedringer af digital infrastruktur eller penge til social IT. KOMMUNE Synliggør IT-frivillighed internt og eksternt Understøtter IT-behov hos sociale tilbud Refunderer eventuelle udgifter til netværk for IT-frivillige SOCIALT TILBUD Holder løbende statusmøder med ITfrivillige, ledelse og kontaktpersoner Støtter i hverdagen Giver faglig sparring om fx pædagogik, kommunikationsform hos borgerne FRIVILLIGCENTER Faciliterer netværk for IT-frivillige Giver løbende sparring til kommunen om samarbejdet mellem de sociale tilbud og IT-frivillige VIRKSOMHED Kommunikerer om IT-frivillighed internt Giver feedback og anerkendelse til ansatte, der er IT-frivillige Huskeråd til frivilligcentre Find en frivillig tovholder der kan varetage et opsøgende arbejde med rekruttering og kommunikation for at finde IT-frivillige. Tovholderen kan også rådgive de sociale tilbud Tilbyd de sociale tilbud at samarbejde om ITfrivillighed 10 Tilbyd de IT-frivillige et netværk og hold fast i det, selvom de frivillige måske ikke efterspørger det. Det er nyttigt at have mulighed for at tale med andre i IT-frivillige om erfaringer og idéer

11 5. OPFØLGNING STATUS & JUSTERING JEG ER OGSÅ IT-FRIVILLIG FOR MIN EGEN SKYLD. MAN GØR DET FORDI MAN GERNE VIL. DET ER SIKKERT DERFOR JEG BLIVER VED. DET DER MED LYKKEFØLELSEN. JETTE, IT-FRIVILLIG Forberedelse Opstart & konkrete mål Rekruttering Annoncering Ansættelse Match & jobsamtale Samarbejde Støtte & sparring Opfølgning Status & justering Kommunen har en vigtig opgave i at følge op samarbejdet, når det er i gang. Kommunen bør sikre god videndeling og indsamle erfaringer, så den fælles samarbejdsmodel for IT-frivillighed bliver justeret og forbedret i forhold til behov på de sociale tilbud og blandt de IT-frivillige. KOMMUNE Tager initiativ til fælles evaluering og videndeling Holder evalueringsseminar med alle - sociale tilbud, frivilligcenter og virksomheder Kommunen tager initiativ til løbende evaluering og videndeling og indkalder parterne til dialogmøder. I opfølgningen kan I spørge de deltagende parter: Hvad er det vigtigste, vi kan lære af samarbejdet indtil nu? Hvordan kan samarbejdet om ITfrivillighed fortsætte mest hensigtsmæssigt for alle? På hvilke måder kan vi styrke borgernes indflydelse i IT-frivilligheden? Hvordan samarbejdsmodellens 5 faser styrkes til gavn for IT-frivillige til borgerne? Hvilken form for inspiration eller hjælp udefra kunne vi ønske os? Hvordan kan IT-frivillige give værdi for borgere i andre dele af kommunen? SOCIALT TILBUD Holder evalueringssamtaler med beboere, IT-frivillige, ansatte Følger op på evalueringer og justerer samarbejdet Bidrager med konstruktive forbedringsforslag FRIVILLIGCENTER Evaluerer egen rolle som rekrutteringskanal Samler netværket for IT-frivillige og følger op på samarbejdet og de frivilliges indsats VIRKSOMHED Evaluerer egen interne proces for at indgå i samarbejde om IT-frivillige Bidrager med gode råd til kommunen om samarbejdet De sociale tilbud følger op og justerer samarbejdet med IT-frivillige lokalt ved at holde løbende evalueringssamtaler. Frivilligcenteret og virksomhederne evaluerer deres interne proces omkring IT-frivillighed. Huskeråd til virksomheder Overvej hvordan I kan gøre det attraktivt for jeres medarbejdere at være IT-frivillige 11

12 RESSOURCER TID & ØKONOMI Det er en investering at igangsætte ITfrivilligheden i kommunen. Initiativet skal muliggøre, at IT-frivillige gør en positiv forskel for borgerne på de sociale tilbud. De IT-frivillige løfter kvaliteten, giver ny inspiration og er en ekstra ingrediens, der giver nye muligheder i hverdagen både for borgerne og de ansatte på kommunens sociale tilbud. Kommunen skal sætte tid og ressourcer af til at udvikle samarbejdet med de sociale tilbud, frivilligcentret samt lokalsamfundet og virksomheder. Det tager tid at etablere aftaler, få beskrevet borgernes behov og ønsker samt opgaver til de ITfrivillige. Og det tager tid at rekruttere IT-frivillige. Tiden går til udvikling af samarbejdet, ledelse, koordinering og opfølgning. Det er hensigtsmæssigt, at kommunen afsætter 0,2 årsværk eller en arbejdsdag om ugen til en projektkoordinator i kommunens forvaltning. Initiativet skal typisk have minimum 1 år for at blive etableret og forankret. Projektkoordinatorens opgave er at etablere kontakt til det lokale frivilligcenter og interesserede sociale tilbud for at opbygge et samarbejde. Projektkoordinatoren skal også sikre politisk opbakning og fremdrift internt i kommunen, og han eller hun skal koordinere samarbejdet mellem parterne. Projektkoordinatoren kan fx være en specialkonsulent eller stabsmedarbejder på psykiatri- og handicapområdet. En medarbejder, der både kan kommunikere initiativet effektivt til det kommunale ledelsesniveau og ud til de sociale tilbud. Opgaverne for projektkoordinatoren kræver kompetencer i projektledelse og en god procesværktøjskasse. Projektkoordinatoren i kommunen kan med fordel gennemføre følgende aktiviteter: Opstartsmøde med interesserede sociale tilbud parterne aftaler fælles spilleregler for IT-frivillighed Fælles udviklingsworkshop med sociale tilbud, frivilligcentret og socialforvaltning - parterne udarbejder en samarbejdsmodel om IT-frivillighed Kick Off for de deltagende sociale tilbud, frivilligcentret, forvaltningen m.fl. hvor I præsenterer samarbejdsmodellen og går i gang med annoncering efter IT-frivillige Statusmøder hvert halve år - sociale tilbud, frivilligcenter og kommunale ledelsesrepræsentanter evaluerer og justerer samarbejdet Udarbejde evaluering til byråd og løbende arbejde på politisk opbakning Huskeråd til kommunen Gør det nemt for de sociale tilbud at være med - udarbejd fælles spilleregler for ITfrivillige Skab opbakning internt i kommunen til frivillighed på handicapområdet 12 12

13 JAN HAR HJULPET MIG MED ALT MULIGT. DET ER HELT VILDT, FORDI HAN KAN GODT LIDE AT VÆRE HER TRINE, BORGER MED FUNKTIONSNEDSÆTTELSE 13

14 SUCCES MED IT-FRIVILLIGE 10 GODE RÅD 1. Borgerne på de sociale tilbud og personalet ved altid, når de IT-frivillige kommer Tydeliggør aftaler med IT-frivillige over for borgeren og kolleger. Hils på de frivillige og byd på en kop kaffe. 2. IT-frivillige bliver grundigt introduceret til det sociale tilbud Giv IT-frivillige grundig introduktion til stedets arbejdsgange, borgere, pædagogik, IT, faciliteter, samt hvad IT-frivillige må og ikke må. Afsæt tid til at borgerne på tilbuddet mødes med de ITfrivillige. 3. De IT-frivilliges opgaver er klart defineret Gør det er klart for den frivillige, hvad borgerne ønsker, og hvad tilbuddets forventninger er. De IT-frivillige skal kende egne opgaver. Aftalerne om opgaver skal også være tydelige for borgerne 4. Kommune og sociale tilbud er åbne over for nye måder at arbejde med IT på Byd de IT-frivilliges udefrakommende blik på tilbuddets IT-aktiviteter velkommen. Vær åben over for nysgerrige spørgsmål, idéer og forslag. 5. Ledelse og ansatte bakker tydeligt op om de IT- frivillige Afklar, hvem der har ledelsesansvaret for og er kontaktperson til de IT-frivillige. Hvilke opgaver og ansvar har henholdsvis ledelsen og en kontaktpersonen blandt de ansatte i forhold til frivillige? 6. De IT-frivillige kender det sociale tilbuds etiske, faglige og personalemæssige spilleregler Tag tidligt en samtale med de IT-frivillige om personalehåndbog, etiske forhold, de ansattes og frivilliges spilleregler de fleste kommuner har udarbejdet spilleregler til samarbejdet. 7. Det er afklaret, hvad IT-frivillige inviteres med til Afklar, hvilke møder de IT-frivillige med fordel kan deltage i. Det kan fx være en god ide at invitere IT-frivillige med til faglige oplæg og sociale arrangementer, så de oplever sig som en del af stedet. 8. I værdsætter løbende de IT-frivilliges indsats Fortæl den IT-frivillige, at hjælpen værdsættes at den IT-frivillige er en del af arbejdspladsen. Sæt fx foto af IT-frivillige på medarbejder-opslagstavlen. Giv fx en lille julegave. Fortæl eller lad den IT-frivillige fortælle om sin frivillige indsats på personalemøder. 9. Giv IT-frivillige adgang til 'en snak' om tvivl og overvejelser Hvis der opstår undren, tvivl eller uoverensstemmelser, skal de IT-frivillige have mulighed for at tale med kontaktpersonen blandt personalet eller ledelsen. 10. I følger altid op på de IT-frivilliges indsats med borgerne på det sociale tilbud Sørg for at den IT-frivillige får konstruktiv feedback på sine opgaver. Og spred de gode eksempler på IT-frivilliges aktiviteter i medarbejdergruppen og eventuelt blandt pårørende. Få mere viden om IT-frivillighed hos Socialt Udviklingscenter SUS: facebook.com/socialitlab 14

GUIDE: IT-FRIVILLIGE I KOMMUNEN REDSKABER & SKABELONER

GUIDE: IT-FRIVILLIGE I KOMMUNEN REDSKABER & SKABELONER GUIDE: IT-FRIVILLIGE I KOMMUNEN REDSKABER & SKABELONER INDLEDNING Dette ekstramateriale supplerer udgivelsen Guide: IT-frivillige i Kommunen af Socialt Udviklingscenter SUS. Ekstramaterialet indeholder

Læs mere

FRIVILLIG FREDAG ERHVERVSLEDER I PRAKTIK

FRIVILLIG FREDAG ERHVERVSLEDER I PRAKTIK FRIVILLIG FREDAG ERHVERVSLEDER I PRAKTIK Bliv praktikvært og få ny inspiration til foreningen HVAD ER EN PRAKTIK? Erhvervsleder i praktik er en aktivitet, der er udviklet i et samarbejde mellem IBM Danmark

Læs mere

GUIDE: SOCIAL IT I KOMMUNEN. Til gavn for mennesker med funktionsnedsættelser

GUIDE: SOCIAL IT I KOMMUNEN. Til gavn for mennesker med funktionsnedsættelser GUIDE: SOCIAL IT I KOMMUNEN Til gavn for mennesker med funktionsnedsættelser KOLOFON Tekst Socialt Udviklingscenter SUS Layout ArtRebels Foto Das Büro Socialt Udviklingscenter SUS Nørre Farimagsgade 13

Læs mere

GUIDE. Sådan holder I en Frivilligbørs

GUIDE. Sådan holder I en Frivilligbørs GUIDE Sådan holder I en Frivilligbørs Udskrevet: 2016 Indhold Sådan holder I en Frivilligbørs...................................................... 3 2 Guide Sådan holder I en Frivilligbørs Denne guide

Læs mere

BILAG TIL SAMARBEJDSMODEL TOVHOLDER- FUNKTION. Socialt Udviklingscenter SUS

BILAG TIL SAMARBEJDSMODEL TOVHOLDER- FUNKTION. Socialt Udviklingscenter SUS BILAG TIL SAMARBEJDSMODEL TOVHOLDER- FUNKTION Socialt Udviklingscenter SUS TOVHOLDERFUNKTION (ET BILAG TIL SAMARBEJDSMODEL) Socialt Udviklingscenter SUS, 2014 Udarbejdet for Socialstyrelsen www.sus.dk

Læs mere

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Vejledning Forord Frivillige har i flere år været en del af Fredensborg Kommune. Fredensborg Kommune er glade for samarbejdet med de frivillige og oplever,

Læs mere

Frivillige hænder. - nu i flere farver. Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund

Frivillige hænder. - nu i flere farver. Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund Frivillige hænder - nu i flere farver Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund Kære læser Vi har i De Frivilliges Hus i Aalborg igennem længere tid arbejdet med at rekruttere

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Frivilligpolitik. Det Grønlandske Hus i Odense

Frivilligpolitik. Det Grønlandske Hus i Odense Frivilligpolitik Det Grønlandske Hus i Odense 1 Formål med frivillighed i Det Grønlandske Hus i Odense Det Grønlandske Hus arbejde med frivillighed sigter mod: At bidrage til de herboende socialt udsatte

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2017

GUIDE Udskrevet: 2017 GUIDE Sådan laver I en samarbejdsaftale mellem kommuner og frivillige foreninger Udskrevet: 2017 Indhold Sådan laver I en samarbejdsaftale mellem kommuner og frivillige foreninger.............. 3 2 Guide

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE INTEGRATIONSARBEJDE. Samarbejdsaftale mellem. Røde Kors Frederikssund. Frederikssund Kommune

SAMARBEJDSAFTALE INTEGRATIONSARBEJDE. Samarbejdsaftale mellem. Røde Kors Frederikssund. Frederikssund Kommune SAMARBEJDSAFTALE INTEGRATIONSARBEJDE Samarbejdsaftale mellem Røde Kors Frederikssund og Frederikssund Kommune Røde Kors 1. Data vedrørende samarbejdspart i kommunen Afdelingens/kontorets navn: Social Service

Læs mere

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune Inklusion i Dagtilbud Hedensted Kommune Januar 2012 Denne pjece er en introduktion til, hvordan vi i Dagtilbud i Hedensted Kommune arbejder inkluderende. I Pjecen har vi fokus på 5 vigtige temaer. Hvert

Læs mere

Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner

Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner 1 Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN SAMARBEJDSMODELLEN 4. Samarbejdsmodellen som metode 2 INDHOLD Vejen til uddannelse

Læs mere

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE 2017 2020 INDLEDNING Esbjerg Kommune vil være Danmarks nye vækstcenter i 2020 og er med sine ca. 10.000 ansatte den største og mest mangfoldige arbejdsplads i

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

FRIVILLIGHED EKSEMPLER _. BORGERINDDRAGELSE I RESSOURCEFORLØB Når borgere og ansatte tænker nye idéer sammen

FRIVILLIGHED EKSEMPLER _. BORGERINDDRAGELSE I RESSOURCEFORLØB Når borgere og ansatte tænker nye idéer sammen EKSEMPLER _ BORGERINDDRAGELSE I RESSOURCE Når borgere og ansatte tænker nye idéer sammen MADBORGERSKAB Når fælles madlavning skaber nye netværk og stærke fællesskaber BORGERSTYREDE BUDGETTER Når borgerne

Læs mere

HÅNDBOG FOR LOKALGRUPPER I ERHVERVSGUIDERNE

HÅNDBOG FOR LOKALGRUPPER I ERHVERVSGUIDERNE HÅNDBOG FOR LOKALGRUPPER I ERHVERVSGUIDERNE 1 INDLEDNING Dette er en håndbog for lokalgrupper i Erhvervsguiderne. Du kan læse mere om initiativet på www.erhvervsguiderne.dk. Håndbogen indeholder råd og

Læs mere

LIVSBANENS FRIVILLIGSTRATEGI

LIVSBANENS FRIVILLIGSTRATEGI LIVSBANENS FRIVILLIGSTRATEGI Mobil 61 39 97 64/21 24 48 88 Mail info@livsbanen.dk CVR 34639469 Web www.livsbanen.dk www.facebook.com/livsbanen www.youtube.com/livsbanen www.soundcloud.com/livsbanen Livsbanens

Læs mere

Spilleregler for samarbejdet mellem Gladsaxe Kommune og de frivillige

Spilleregler for samarbejdet mellem Gladsaxe Kommune og de frivillige GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Analyse og Udvikling Den 24. januar 2013 Svend Bayer Spilleregler for samarbejdet mellem Gladsaxe Kommune og de frivillige Gladsaxe Kommunes spilleregler

Læs mere

Frivilligpolitik for Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Århus Kommune

Frivilligpolitik for Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Århus Kommune Frivilligpolitik for Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Århus Kommune Forord Livsmod, glæde, handlekraft og kvalitet. Det er nøgleordene i arbejdet for og blandt ældre og handicappede. Det er bærende

Læs mere

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område Forord...4 Den overordnede vision...6 Bærende principper...8 Understøttelse af frivilligheden...10 Mangfoldighed og respekt...12 Synliggørelse af det frivillige

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2016

GUIDE Udskrevet: 2016 GUIDE 10 gode råd til kommuner, som uddeler 18-midler Udskrevet: 2016 Indhold 10 gode råd til kommuner, som uddeler 18-midler................................... 3 2 Guide 10 gode råd til kommuner, som

Læs mere

Samarbejdsaftale FRIVILLIGKOORDINATOR SOM BINDELED MELLEM FRIVILLIGCENTER FREDERICIA OG VOKSENSERVICE FEB Fokus på Din Indgang

Samarbejdsaftale FRIVILLIGKOORDINATOR SOM BINDELED MELLEM FRIVILLIGCENTER FREDERICIA OG VOKSENSERVICE FEB Fokus på Din Indgang Samarbejdsaftale FRIVILLIGKOORDINATOR SOM BINDELED MELLEM FRIVILLIGCENTER FREDERICIA OG VOKSENSERVICE FEB 2017 Fokus på Din Indgang 1 Behov for bindeled I løbet af vores liv, kan vi i kortere- eller længerevarende

Læs mere

Implementering af samtaleredskabet Spillerum. Et inspirationskatalog til ledere i dagtilbud

Implementering af samtaleredskabet Spillerum. Et inspirationskatalog til ledere i dagtilbud Implementering af samtaleredskabet Spillerum Et inspirationskatalog til ledere i dagtilbud Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 1.1 Hvad er inspirationskataloget for ledere 1 1.2 Kort om Spillerum 2 2.

Læs mere

MIN KOMMUNE - EN GOD KOMMUNE AT VÆRE FRIVILLIG I

MIN KOMMUNE - EN GOD KOMMUNE AT VÆRE FRIVILLIG I Politik for det frivillige sociale arbejde MIN KOMMUNE - EN GOD KOMMUNE AT VÆRE FRIVILLIG I Forord SIDE 2 Marts 2010 Eike Albrechtsen, formand for Socialudvalget Uanset, hvor mange paragraffer, der skrives

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Klædt på til. Hjertecaféer

Klædt på til. Hjertecaféer Klædt på til Hjertecaféer Kort om hjertecaféer En hjertecafé er et mødested for hjertepatienter og/eller pårørende til hjertesyge. Her er I med til at skabe et trygt miljø, hvor man kan få en uforpligtende

Læs mere

De Frivillige Hænder. - Fælles pejlemærker for pårørende- og frivillighedssamarbejdet på plejecentrene UDKAST

De Frivillige Hænder. - Fælles pejlemærker for pårørende- og frivillighedssamarbejdet på plejecentrene UDKAST De Frivillige Hænder - Fælles pejlemærker for pårørende- og frivillighedssamarbejdet på plejecentrene UDKAST 1 Indhold Forord... 3 Værdier for frivilligindsatsen... 4 Det etiske ansvar... 5 Frihed til

Læs mere

Udvikling og etablering og af Frivillighedscenter i Aabenraa Projektbeskrivelse Pixiudgave

Udvikling og etablering og af Frivillighedscenter i Aabenraa Projektbeskrivelse Pixiudgave Udvikling og etablering og af Frivillighedscenter i Aabenraa Projektbeskrivelse Pixiudgave Acadre sag: 15/32530 Dokument nr.: 13 Side 1 af 8 Indhold 1. Projektets formål... 3 2. Målsætning og mål for Frivillighedscenter...

Læs mere

SOCIAL IT I KOMMUNEN. Til gavn for mennesker med funktionsnedsættelser

SOCIAL IT I KOMMUNEN. Til gavn for mennesker med funktionsnedsættelser SOCIAL IT I KOMMUNEN Til gavn for mennesker med funktionsnedsættelser KOLOFON Tekst Socialt Udviklingscenter SUS Foto Babdellahn Ihadian (www.babdellahn.com) Socialt Udviklingscenter SUS Nørre Farimagsgade

Læs mere

GUIDE. Sådan rekrutterer I nye frivillige

GUIDE. Sådan rekrutterer I nye frivillige GUIDE Sådan rekrutterer I nye frivillige Udskrevet: 2016 Indhold Sådan rekrutterer I nye frivillige.................................................... 3 2 Guide Sådan rekrutterer I nye frivillige Dette

Læs mere

Social Frivilligpolitik

Social Frivilligpolitik Social Frivilligpolitik 2 Forord Det frivillige sociale arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats, som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen er meningsfuld

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Er du frivillig i Thisted Kommune?

Er du frivillig i Thisted Kommune? Er du frivillig i Thisted Kommune? Produceret af Thisted Kommune April 2015 Forord Der skal lyde en tak for din indsats som frivillig i Thisted Kommune. Et stærkt frivilligmiljø med aktive og engagerede

Læs mere

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Det gode lokale samarbejde - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Februar 2007 Øvrige publikationer/foldere i samme

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2016

GUIDE Udskrevet: 2016 GUIDE Forventningsafstemning mellem en kommune og en frivillige forening Udskrevet: 2016 Indhold Forventningsafstemning mellem en kommune og en frivillige forening.................... 3 2 Guide Forventningsafstemning

Læs mere

Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune

Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord Aarhus står over for en række udfordringer de kommende år. Velfærdssamfundet bliver udfordret af demografiske forandringer og snævre økonomiske

Læs mere

POLITIK for det frivillige sociale arbejde

POLITIK for det frivillige sociale arbejde POLITIK for det frivillige sociale arbejde EN GOD KOMMUNE AT VÆRE FRIVILLIG I Forord I Tønder Kommune har vi en lang og mangfoldig tradition for at udvikle det frivillige sociale arbejde. Det er en proces,

Læs mere

Selvevaluering. dine erfaringer med ledelse

Selvevaluering. dine erfaringer med ledelse Selvevaluering dine erfaringer med ledelse Velkommen Velkommen til din selvevaluering, som skal understøtte dine overvejelser omkring lederrollen. Selvevalueringen har to formål: Dels at give dig en introduktion

Læs mere

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Frederikshavn Kommune Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Indledning FÆLLES pejlemærker Bærende principper Tænkes sammen med 4 5 8 10 Indledning Frederikshavn Kommune er fyldt med frivillige

Læs mere

UDKAST Spilleregler for samarbejdet mellem Gladsaxe Kommune og de frivillige

UDKAST Spilleregler for samarbejdet mellem Gladsaxe Kommune og de frivillige GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Økonomi- og Ledelsessekretariatet Den 5. oktober 2012 Svend Bayer UDKAST Spilleregler for samarbejdet mellem Gladsaxe Kommune og de frivillige Nedenfor

Læs mere

Frivillig rekruttering: Flere frivillige men hvordan?

Frivillig rekruttering: Flere frivillige men hvordan? Frivillig rekruttering: Flere frivillige men hvordan? Løbende synliggørelse Vi er her. Vi gør noget godt. Vi er attraktive. Vores sag er vigtig. Er vi parate? Er vi klar til nye frivillige? Hvorfor flere?

Læs mere

Virksomhedernes Sociale Barometer

Virksomhedernes Sociale Barometer Virksomhedernes Sociale Barometer 1. Vi er en socialt ansvarlig og rummelig virksomhed Socialt engagement og rummelighed er en integreret del af vores virksomhed. Vi er åbne over for at ansætte personer

Læs mere

Guide til markedsføring af lokale foreningsevents

Guide til markedsføring af lokale foreningsevents Guide til markedsføring af lokale foreningsevents Hvorfor denne guide? Formålet med denne guide er at give jer som forening og frivillige nogle konkrete idéer til, hvordan I markedsfører jeres lokale foreningsevent

Læs mere

Handicappede i foreningslivet

Handicappede i foreningslivet Juni 2015 / coh UDKAST Handicappede i foreningslivet - Fritidsguider kan være en del af løsningen til tilgangen Projekt: Team af frivillige fritidsguider etableres og tilføres kompetencer / uddannes til

Læs mere

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale om projektet 1 Et styrket fokus på børns læring gennem trygge og stimulerende læringsmiljøer I dette informationsbrev

Læs mere

Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune

Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune At bryde den negative sociale arv for udsatte familier har været en opgave for kommunerne gennem mange år.

Læs mere

TOVHOLDER GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT

TOVHOLDER GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT TOVHOLDER GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT INTRODUKTION TIL GUIDEN Din kommune er blevet udvalgt til at være med i projektet Bedre til ord, tal og IT. Du får denne guide, fordi du har en bærende rolle i

Læs mere

Frivilligpolitik i Region Sjælland

Frivilligpolitik i Region Sjælland Frivilligpolitik i Region Sjælland Frivilligpolitik i Region Sjælland Indholdsfortegnelse Region Sjællands vision 3 Hvad er frivilligt arbejde i Region Sjælland? 4 Mål med inddragelse af frivillige 5 Fordele

Læs mere

Frivillige på bibliotekerne

Frivillige på bibliotekerne Frivillige på bibliotekerne - 3. møde Gentofte Hovedbibliotek, d. 10. nov. 2011 Program formiddag: 08.45-09.00: Kaffe og rundstykker 09.00-10.00: Velkomst, opsamling på hjemmeopgave og arbejde i netværksgrupperne

Læs mere

Tallerkenen rundt. En praktikordning, hvor produktionskøkken, plejecenter og hjemmepleje får indsigt i de tværfaglige måltidssituationer

Tallerkenen rundt. En praktikordning, hvor produktionskøkken, plejecenter og hjemmepleje får indsigt i de tværfaglige måltidssituationer Tallerkenen rundt En praktikordning, hvor produktionskøkken, plejecenter og hjemmepleje får indsigt i de tværfaglige måltidssituationer SERVICESTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN Guide Tallerkenen rundt En

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

Frivillighed i Center for Voksne med Autisme og ADHD

Frivillighed i Center for Voksne med Autisme og ADHD Frivilligstrategi Center for Voksne med Autisme og ADHD 2016-2018 Frivillighed i Center for Voksne med Autisme og ADHD I overensstemmelse med virksomhedsplanen for Sociale Forhold og Beskæftigelse ønsker

Læs mere

KVINFOs MENTOR NETVÆRK. KVINFOs MENTOR NETVÆRK. åbner døre

KVINFOs MENTOR NETVÆRK. KVINFOs MENTOR NETVÆRK. åbner døre KVINFOs MENTOR NETVÆRK KVINFOs MENTOR NETVÆRK åbner døre mentee Alle burde have en mentor! Sådan lyder rådet fra mentee Scholastique Nyiragwanesa. Scholastique har været i et mentorforløb med Britta i

Læs mere

UddannelsesHusets Mentornetværk

UddannelsesHusets Mentornetværk Esbjerg JobAktiv Motorvej UddannelsesHusets Mentornetværk Projekt Indslusning til arbejdsmarkedet Giv Esbjergs unge mod på fremtiden UddannelsesHuset Spangsbjerg Møllevej 70-6700 Esbjerg www.uddannelseshuset.esbjergkommune.dk

Læs mere

VIDENS INDSAMLING FRITIDSJOB. Til unge i udsatte boligområder

VIDENS INDSAMLING FRITIDSJOB. Til unge i udsatte boligområder VIDENS 02 INDSAMLING FRITIDSJOB Til unge i udsatte boligområder 1 1 FRITIDSJOB FORMER FREMTIDEN Et arbejde som reklameomdeler, kasseassistent eller rengøringshjælp er mange unges første erfaring med arbejdsmarkedet.

Læs mere

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Effektivitet Udvikling Kommunikation Strategi Middelfart Kommune 2015 Oplag: 4.000 stk. Layout og produktion: vielendank.dk MIDDELFART KOMMUNE 2-3 Indhold

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem frivillige og ansatte på Ældrecenter Dalvangen

Samarbejdsaftale mellem frivillige og ansatte på Ældrecenter Dalvangen Samarbejdsaftale mellem frivillige og ansatte på Ældrecenter Dalvangen Ældrecenter Dalvangens frivilligpolitik er et sæt spilleregler for samarbejdet mellem frivillige og de ansatte på Ældrecenter Dalvangen.

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

spilleregler for samarbejdet mellem frivillige og ansatte version 01 / august 2014

spilleregler for samarbejdet mellem frivillige og ansatte version 01 / august 2014 spilleregler for samarbejdet mellem frivillige og ansatte version 01 / august 2014 Intro: FORMÅLET MED SPILLEREGLER Formålet med spillereglerne er at skabe de overordnede retningslinjer / principper for

Læs mere

VÆR MED. Spilleregler. for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse

VÆR MED. Spilleregler. for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse Spilleregler for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse VÆR MED bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse Spilleregler 1. Skab klare rammer 1.1 Ansatte

Læs mere

ADHD-foreningens. Lille grundbog i rekruttering og fastholdelse

ADHD-foreningens. Lille grundbog i rekruttering og fastholdelse ADHD-foreningens Lille grundbog i rekruttering og fastholdelse Rekruttering: 8 målrettede trin 1. Overvej: Hvad skal vi bruge frivillige til? 2. Beskriv opgaven 3. Lav en frivilligprofil 4. Bestem metode

Læs mere

Ny på job - Hvordan tager man godt imod nyuddannede psykologer

Ny på job - Hvordan tager man godt imod nyuddannede psykologer Dansk Psykolog Forening 2012 Ny på job - Hvordan tager man godt imod nyuddannede psykologer Mange nyuddannede står usikre over for at skulle begynde i deres første job som psykolog og har behov for svar

Læs mere

Retningslinier. for Brugere og Pårørendes Indflydelse og Inddragelse. I bo- og dagtilbud i Socialafdelingen. Social og Arbejdsmarked Socialafdelingen

Retningslinier. for Brugere og Pårørendes Indflydelse og Inddragelse. I bo- og dagtilbud i Socialafdelingen. Social og Arbejdsmarked Socialafdelingen Retningslinier for Brugere og Pårørendes Indflydelse og Inddragelse I bo- og dagtilbud i Socialafdelingen Social og Arbejdsmarked Socialafdelingen Hvorfor retningslinjer for brugere og pårørendes indflydelse

Læs mere

Samarbejde med kommunen - samskabelse. Dannie Larsen Frivilligcentre og Selvhælp Danmark (FriSe)

Samarbejde med kommunen - samskabelse. Dannie Larsen Frivilligcentre og Selvhælp Danmark (FriSe) Samarbejde med kommunen - samskabelse Dannie Larsen Frivilligcentre og Selvhælp Danmark (FriSe) 71 Frivilligcentre fordelt på 64 kommuner Et stærkt og mangfoldigt civilsamfund, hvor alle har mulighed for

Læs mere

Her vil vi give nogle bud på bl.a. din rolle, dine arbejdsopgaver, hvordan kan du få støtte fra konsulenter, hvordan kan du bruge ledelse og kolleger

Her vil vi give nogle bud på bl.a. din rolle, dine arbejdsopgaver, hvordan kan du få støtte fra konsulenter, hvordan kan du bruge ledelse og kolleger G U I D E T I L M E N TO R E N G U I D E T I L D I G, S O M S K A L S TA R T E M E D AT VÆ R E M E N T O R, E L L E R A L L E R E D E E R I G A N G Her vil vi give nogle bud på bl.a. din rolle, dine arbejdsopgaver,

Læs mere

Socialt Udviklingscenter SUS

Socialt Udviklingscenter SUS Socialt Udviklingscenter SUS er et socialt konsulenthus på 22. år! Organiseret som almennyttig forening. Vi udvikler sociale initiativer og løser opgaver sammen med kommuner og foreninger. Hvordan udvikler

Læs mere

Handleplan for indsatsen på det frivillige sociale område i 2015

Handleplan for indsatsen på det frivillige sociale område i 2015 Handleplan for indsatsen på det frivillige sociale område i 2015 Indledning Handleplanen er en udmøntning af Rødovre Kommunes politik på det frivillige sociale område, som er vedtaget i efteråret 2014.

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. Ringkøbing-Skjern Kommune

SAMARBEJDSAFTALE. Ringkøbing-Skjern Kommune SAMARBEJDSAFTALE Ringkøbing-Skjern Kommune 1 1. Indledning: Ringkøbing-Skjern kommune og Frivilligcenter Ringkøbing-Skjern ønsker med denne samarbejdsaftale at sikre et godt og nært samarbejde, byggende

Læs mere

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger:

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: Næstved Kommune Kultur og Borgerservice Projekttitel: Åben

Læs mere

Ansøgningsvejledning

Ansøgningsvejledning September 2016 Ansøgningsvejledning Landdistrikter landet over står midt i den største omstilling i nyere tid. Befolkningstilvæksten til de større byer er accelereret, og det har efterladt især de mindre

Læs mere

Frivillighedspolitik

Frivillighedspolitik Frivillighedspolitik 2 Forord 3 På Frederiksberg har vi en lang og fin tradition for, at mange gør en forskel ved at være aktive som frivillige. Det frivillige arbejde gør en stor forskel for de, som umiddelbart

Læs mere

10 principper for forældresamarbejde. - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber

10 principper for forældresamarbejde. - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber 10 principper for forældresamarbejde - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber 2 Fælles om et stærkere forældresamarbejde 10 principper for forældresamarbejdet

Læs mere

Gimsing dagtilbud 2013 Pædagogiske læreplaner Sociale kompetencer

Gimsing dagtilbud 2013 Pædagogiske læreplaner Sociale kompetencer Gimsing dagtilbud 2013 Pædagogiske læreplaner Social kompetence udvikles i fællesskaber og gennem relationer til, f.eks. i venskaber, grupper og kultur. I samspillet mellem relationer og social kompetence

Læs mere

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen.

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen. TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2015 Indhold Indledning 3 Fase 1: Før Forberedelse af undersøgelsen 5 Fase 2: Under Gennemførelse af undersøgelsen 8 Fase 3: Efter Analyse og dialog om undersøgelsen 11 Indledning

Læs mere

En god sæsonstart. Inspirationsfolder

En god sæsonstart. Inspirationsfolder En god sæsonstart Inspirationsfolder Indholdsfortegnelse FORORD 2 HUSKELISTE 4 Hvilke målgrupper har vi fokus på? 5 Hvilke hold tilbyder vi i næste sæson? 5 Har vi styr på alle træningstider? 6 Har vi

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

Praktik-politik for pædagogstuderende i CenterCampo

Praktik-politik for pædagogstuderende i CenterCampo Praktik-politik for pædagogstuderende i CenterCampo Dato: 27/11 2013 Ref. Lars Haase Indhold Indledning... 1 Fordeling af de studerende i CenterCampo... 2 Forbesøget... 2 Roller og ansvar... 3 Vejledning...

Læs mere

Brugerinddragelse med tagdel.dk - Om værdiskabelse, tænkning, organisering og dig

Brugerinddragelse med tagdel.dk - Om værdiskabelse, tænkning, organisering og dig Brugerinddragelse med tagdel.dk - Om værdiskabelse, tænkning, organisering og dig INDHOLD INTRODUKTION NY MÅDE AT TÆNKE OG HANDLE 2 2 VÆRDISKABELSE UDVIKLING OPMÆRKSOMHED SAMLINGSPUNKT PARTNERSKABER VIDEN

Læs mere

Samarbejde på tværs der sikre en koordineret indsats

Samarbejde på tværs der sikre en koordineret indsats Samarbejde på tværs der sikre en koordineret indsats Fælles borger, fælles praksis v/ Anja U. Lindholst Hjerneskadekoordinator i Gribskov kommune VUM superbrugerseminar 7. maj 2014 Program Præsentation

Læs mere

De næste skridt hvordan kan man etablere det gode samarbejde? Odense d. 20. juni 2013 Anita Sørensen ans@frivillighed.dk

De næste skridt hvordan kan man etablere det gode samarbejde? Odense d. 20. juni 2013 Anita Sørensen ans@frivillighed.dk De næste skridt hvordan kan man etablere det gode samarbejde? Odense d. 20. juni 2013 Anita Sørensen ans@frivillighed.dk Center for frivilligt socialt arbejde er et landsdækkende videns-, kompetence- og

Læs mere

Viborg Kommune i bevægelse

Viborg Kommune i bevægelse Viborg Kommune i bevægelse politik for idræt og motion UDKAST Indhold Indledning....................................................3 Politikkens opbygning....................................... 4 Politikkens

Læs mere

Idéhæfte til brug af filmen om

Idéhæfte til brug af filmen om 1 Idéhæfte til brug af filmen om FN s handicapkonvention De fem konkrete situationer i filmen lægger op til debat. Brug filmen til at diskutere vilkår og muligheder for mennesker med handicap i boligen,

Læs mere

Frivillighedsguide - UDKAST. En brugsguide til samarbejdet mellem frivillige og Rudersdal Kommune

Frivillighedsguide - UDKAST. En brugsguide til samarbejdet mellem frivillige og Rudersdal Kommune Frivillighedsguide - UDKAST En brugsguide til samarbejdet mellem frivillige og Rudersdal Kommune En guide for frivillige og medarbejdere Sæt gang i det gode samarbejde Har du evt. sammen med andre en idé

Læs mere

Projekt Mentorkorps. Ansøgning om midler til etablering af eksternt mentorkorps. Med fokus på en styrket kvalitativ, fleksibel og koordineret indsats.

Projekt Mentorkorps. Ansøgning om midler til etablering af eksternt mentorkorps. Med fokus på en styrket kvalitativ, fleksibel og koordineret indsats. Projekt Mentorkorps Ansøgning om midler til etablering af eksternt mentorkorps. Med fokus på en styrket kvalitativ, fleksibel og koordineret indsats. Projekt titel og kontaktoplysninger Titel Projekt Mentorkorps

Læs mere

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Bilag 1 6. april 2017 Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Projektets indsatsmodel bygger på eksisterende viden om hvilke indsatser, der virker i forhold at hjælpe målgruppen af udsatte

Læs mere

Vejen til mere kvalitet og effektivitet

Vejen til mere kvalitet og effektivitet INNOVATIONSPLAN 2013-2015 Innovation i Helsingør Kommune Vejen til mere kvalitet og effektivitet Indholdsfortegnelse 1. En innovationskultur - hvorfor?... 2 2. Hvad er innovation?... 3 3. Hvad er grundlaget

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN

DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN 1. AUGUST 2017 DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN ARBEJDSGRUPPEN VEDR. TVÆRFAGLIG SAMARBEJDSMODEL 1 1. Indledning

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Vi er en engageret, humørfyldt og faglig velfunderet personalegruppe på 5 pædagoger, som synes det er spændende at modtage studerende i praktik. Vores intention er at skabe trygge

Læs mere

Godt i gang med Tegn på læring

Godt i gang med Tegn på læring Godt i gang med Tegn på læring Fem gode råd DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Fem gode råd I guiden her finder I fem gode råd om hvordan I kommer godt i gang med at bruge redskabet Tegn på læring. De fem råd

Læs mere

Evalueringsprocessen i korte træk

Evalueringsprocessen i korte træk Vejledning ledelsesevaluering Medarbejdere og øvrige ledere HR-Centret 03-10-2016 Ledelsesevaluering 2016 - vejledning til medarbejdere Ledelsesevaluering er din leders redskab til at udvikle sin ledelse.

Læs mere

Ledelsesplan 2012. LedNytTUBA. 28. november 2011 JKL

Ledelsesplan 2012. LedNytTUBA. 28. november 2011 JKL Ledelsesplan 2012 LedNytTUBA 28. november 2011 JKL TUBAs idégrundlag og historie TUBA er en landsdækkende rådgivning for unge fra alkoholfamilier. Med udgangspunkt i et kristent menneskesyn, der fremhæver

Læs mere

GUIDE. Rekruttering af unge frivillige

GUIDE. Rekruttering af unge frivillige GUIDE Rekruttering af unge frivillige Udskrevet: 2016 Indhold Rekruttering af unge frivillige...................................................... 3 Fakta og tal om unges frivillige engagement..........................................

Læs mere

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse Idékatalog til MX - Forslag til rekruttering og fastholdelse 1 Hvad forstås ved frivilligt arbejde? På både Strategiseminaret (september 2012) og Klublederseminaret (november 2012) blev der diskuteret

Læs mere

Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge

Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Dato 28.02.13 Dok.nr. 27463-13 Sagsnr. 13/1996 Ref. lcor Projektplan Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Titel Baggrund Formål Mål Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Byrådet

Læs mere

FÆLLESTILLIDS- REPRÆSENTANT

FÆLLESTILLIDS- REPRÆSENTANT FÆLLESTILLIDS- REPRÆSENTANT GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT INTRODUKTION TIL GUIDEN Dit område er blevet udvalgt til at være med i projektet Bedre til ord, tal og IT. Du får denne guide, fordi du har en

Læs mere

HÅNDBOG FOR LOKALGRUPPER I ERHVERVSGUIDERNE

HÅNDBOG FOR LOKALGRUPPER I ERHVERVSGUIDERNE HÅNDBOG FOR LOKALGRUPPER I ERHVERVSGUIDERNE 1 INDLEDNING Dette er en håndbog for lokalgrupper i Erhvervsguiderne. Håndbogen indeholder beskrivelser af, hvordan I kan etablere og drive Erhvervsguiderne

Læs mere

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi FÆLLES OM ODENSE Civilsamfundsstrategi 1 FORENINGSFRIVILLIG Corperate Volunteer ADD-ON MODEL MEDLEM SERIEL ENKELTSTÅENDE DEN STRATEGISK INTEGREREDE MODEL UORGANISEREDE ELLER VIRTUEL FRIVILLIG OFFENTLIG

Læs mere