Krabber i Vestgrønland. 1. Sammendrag af rådgivningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Krabber i Vestgrønland. 1. Sammendrag af rådgivningen"

Transkript

1 Krabber i Vestgrønland Baggrund Fiskeriet efter krabber i de kystnære områder begyndte i Disko Bugt og ved Sisimiut i midten af 1990 erne, og er siden udvidet til området fra Kap Farvel i syd til Upernavik i nord. I 1999 startede fiskeriet i de udenskærs områder, og fiskeriet har siden primært været koncentreret i Holsteinsborg Dyb ved Sisimiut, og i området mellem Nuuk og Paamiut. De samlede krabbefangster og fastsatte kvoter i perioden er vist i Figur 1. Siden 1997 har der været udført biologiske undersøgelser i to kystnære områder; i Disko Bugt og ved Sisimiut. I 1999 påbegyndtes undersøgelser i udenskærsområdet ved Sisimiut, og fra 2003 blev undersøgelserne udvidet til strækningen fra Maniitsoq til Nuuk- Paamiut. Figur 1. Fangster for krabbefiskeriet fra 1996 til 2007 i tons (baseret på landings eller logbogsdata fra indenskærs og udenskærs flåde)*data fra 2007 er foreløbige. 1. Sammendrag af rådgivningen Der foreligger ingen forvaltningsmål for krabberessourcen, men siden 2004 har GN s rådgivning haft til formål at standse de nedadgående tendenser i krabbebestanden. De anbefalede fangstniveauer for 2008 er stort set uændrede i forhold til 2007 (Tabel 6), bortset fra Disko Bugt hvor kvoten anbefales reduceret til 1500 tons (tidligere rådgivning 1800 tons). Bestanden udenskærs ved Sisimiut og Maniitsoq vurderes fortsat at være på et lavt niveau, og det anbefales derfor, at områderne fortsat holdes lukket for fiskeri i De fastsatte kriterier for rekruttering og fangstrater fra biologiske undersøgelser i udenskærsområdet ved Sisimiut er endnu ikke er opfyldt. Undersøgelserne viser endvidere, at bestanden er koncentreret i mindre områder sammenlignet med tidligere år. Det skal pointeres, at bestanden i alle områder fortsat er på et lavt niveau. De anbefalede fangstniveauer forventes ikke at bidrage til en forbedring af bestanden, men kun forhindre yderligere reduktion. Hvis der ønskes en genopbygning af bestanden og på sigt øgede fangstrater kræves det, at fangstniveauet reduceres yderligere for at give bestanden mulighed for vækst. I Sisimiut og Disko Bugt viser de biologiske undersøgelser, at fangsterne består af mere end 60% bløde- og nyskallede krabber. Dette indikerer et højt fiskeritryk og at fiskeriet primært baseres på nye rekrutter. Fiskeriet er derfor følsomt overfor svingninger i rekruttering. GN anbefaler, at der indføres en generel fiskerisæson fra ultimo marts til medio juli for samtlige forvaltningsområder. Dels vil en fiskerisæson sikre rekruttering til bestanden, dels reducere udsmid og dødelighed og dermed sikre en mere hensigtsmæssig udnyttelse af ressourcen. Rådgivningen er udarbejdet for hvert forvaltningsområde i en inden- og udenskærs del og baseret på analyse af de biologiske undersøgelser samt analyser af logbøger. Nærværende notat er et sammendrag af bestandsstatus rapporten. For detaljeret gennemgang af samtlige resultater, henvises til rapporten: Assessment of Snow Crab in West Greenland. 1

2 CPUE (kg/tejne) CPUE (kg/tejne) 2. Disko Bugt Tabel 1. Fangst, fangstrater og indsats i Disko Bugt indenskærs og udenskærs fra * Foreløbige data for 2007 dækker s fiskeri fra marts til primo september. Indenskærs Disko Bugt: Fangst og indsats har været faldende siden Totalfangsten på 1134 tons i 2006 (Tabel 1) er den laveste i tids serien og kvoten på tons blev ikke fisket. De kommercielle fangstrater lå i 2006 på samme niveau som i Dette kan skyldes en markant reduktion i indsats. De biologiske undersøgelser i 2007 viser, at fangstraten i det sydlige område er øget til 4 kg/tejne (Figur 2). Fangstraten i det nordlige område er faldet til 4.4 kg/tejne. Fangstraterne ligger over middelværdien for reference perioden i det sydlige område, men under i det nordlige område. Disko Bugt / Sydlig omr. Disko Bugt / Nordlig omr CPUE Gennemsnitlig CPUE i reference perioden CPUE Gennemsnitlig CPUE i reference perioden Figur 2. Udvikling i fangstraten (CPUE målt i kg per tejne) fra de biologiske undersøgelser i undersøgelsesområderne i Disko Bugten fra 1997 til 2007 samt middelværdien fra referenceperioden

3 Procent Procent Antal (antal pr tejne) Antal (antal pr tejne) Disko Bugt / Sydlig omr. Disko Bugt / Nordlig omr Ado-1: mm CW Ado-1: mm CW Figur 3. Udvikling i antallet af pubertetshanner (antal/tejne) mellem mm (Ado-1) i det nordlige og sydlige områdei Disko Bugt fra 2000 til Skjoldkondition, Voksne hanner > 100 mm CW, Disko Bugt, sydlig omr. Skjoldkondition, Voksne hanner > 100 mm CW, Disko Bay, nordlig omr 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% SC5 SC4 SC3 SC2 SC1 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% SC5 SC4 SC3 SC2 SC Figur 4. Skjoldkonditionen af voksne hanner (procent) større end mindstemålet 100 mm CW i undersøgelsesområder 1 og 2 i Disko Bugt fra 1998 til De biologiske undersøgelser fra 2007 indikerer, at rekruttering til den fiskbare biomasse vil være lav i nær fremtid i det nordlige område (Figur 3), hvorimod rekrutteringen er øget i det sydlige område. Fangsten af bløde- og nyskallede voksne hanner har været stigende siden I 2007 er der registreret 70% bløde og nyskallede krabber i det nordlige område og ca. 60 % i sydlige område (Figur 4). Status indenskærs Disko Bugt: Bestanden viser tegn på forbedringer i det sydlige område. I det nordlige område har rekrutteringen været faldende siden Der er indikationer på, at bestanden i dette område 3

4 befinder sig på et lavt niveau og lave værdier for rekruttering gennem flere år giver anledning til bekymring. Den relativ store andel af bløde- og nyskallede krabber samt få gamle krabber indikerer et højt fiskeritryk. Rådgivning indenskærs Disko Bugt: Bestanden viser tegn forbedringer i det sydlige område, men nedadgående tendenser i det nordlige område. GN rådgiver at fangstniveauet i 2008 ikke overstiger 1500 tons, fordelt med 300 tons i den sydlige del, 300 tons i den nordlige del af Disko Bugt samt 900 tons i Vaigat. Rådgivningen for 2007 var på 1800 tons. For at få spredt fiskeritrykket i Disko Bugt bør området inddeles i 3 forvaltningsområder, bestående af Disko Bugt sydlig del, Disko Bugt nordlig del og Vaigat. Status udenskærs Disko Bugt: Fangsterne udenskærs har ligget mellem tons siden Fangstraterne har i samme periode varieret mellem kg/tejne. Rekrutteringen til bestanden er ukendt idet der ikke foretages biologiske undersøgelser i området. Rådgivning udenskærs Disko Bugt: Der foreligger ingen resultater fra biologiske undersøgelser. GN rådgiver, at fangstniveauet i 2008 ikke overstiger 130 tons. Dette er samme rådgivning som for Specielle bemærkninger: De samlede fangster lå på det laveste niveau siden fiskeriets start og kvoten blev ikke opfisket i Sammenholdt med de nedadgående tendenser i det nordlige område, giver disse observationer anledning til bekymring. 3. Sisimiut Tabel 2. Fangst, fangstrater og indsats i Sisimiut indenskærs og udenskærs fra * Foreløbige data for kun meget få data. Indenskærs Sisimiut: Fangst og indsats har været faldende siden I 2006 lå fangstniveauet på 725 tons (Tabel 2). Fangstraterne er øget fra 3.7 kg/tejne i 2003 til 8.3 kg/tejne i Disse er primært opretholdt ved, at fiskeriet har koncentreret indsatsen til mindre områder i det traditionelle fiskeriområde og samtidig flyttet til to nye fiskeriområder nord for Sisimiut. Data fra 2006 viser at 62% af den samlede fangst er baseret på fangster fra området omkring basis-linien ved Holsteinsborg Dyb. Biologiske undersøgelser indikerer, at bestanden har været faldende fra 2001 til 2004 (Figur 5). I 2007 er fangstraten fra de biologiske undersøgelser beregnet til 4.6 kg/tejne og øget i forhold til de to forgående år. Niveauet ligger fortsat under middel (5.8 kg per tejne) for reference perioden 1999 til

5 Figur 5. Udvikling i fangstraten (CPUE målt i antal kg per tejne) fra de biologiske undersøgelser i Sisimiut indenskærs fra 1997 til 2007 samt middelværdien fra referenceperioden Figur 7. Skjoldkonditionen af voksende hanner større end mindstemålet (100 mm CW) Sisimiut indenskærs fra 1998 til Andelen af af bløde- og nyskallede krabber steg fra 1998 til I 2007 var andelen af bløde- og nyskallede krabber på 58%, hvilket er sammen niveau som årene (Figur 7). Status indenskærs Sisimiut: De observerede fangstrater fra de biologiske undersøgelser indikerer, at bestanden fortsat er på et lavt niveau, men viser tegn på forbedringer i det traditionelle fiskeri område. Figur 6. Udvikling i antallet af pubertets hanner (antal per tejne) mellem mm (Ado-1) i Sisimiut indenskærs fra 2000 til Fra 2002 til 2004 har rekrutteringen været faldende og indekset lå frem til 2006 på et lavt niveau. I 2007 viser rekrutteringen tegn på fremgang og er øget til næsten samme niveau som i Rådgivning indenskærs Sisimiut: Med udgangspunkt i det ændrede fiskerimønster og resultaterne fra de biologiske undersøgelser, rådgiver GN derfor at fangstniveauet i 2008 ikke bør overstige 350 tons for det traditionelle fiskeriområde. Specielle bemærkninger: De øgede fangstrater i både fiskeriet og ved de biologiske undersøgelser, er opnået som følge af et ændret fiskerimønster i det traditionelle område og generelt faldende fangst og indsats fra fiskeriet siden I 2006 har fiskeriet i været faldende i Ndr. Isortoq og Ndr. Strømfjord. 5

6 Udenskærs Sisimiut: Fangst og indsats har været faldende siden 2002 (Tabel 2). Området har været lukket for fiskeri siden 2005, men blev genåbnet medio august I 2006 har der været fisket 200 tons og foreløbige data fra 2007, viser en fangst på 173 tons. Det antages at fangstniveauet for 2007 vil være højere, som følge af en kvote på 350 tons for området. De biologiske undersøgelser indikerer et markant fald i bestanden fra 2001, hvor fangsten pr tejne faldt til et historisk lavt niveau på 0.6 kg/tejne i 2004 (Figur 8). Siden er fangsten per tejne øget til 5.6 kg/tejne i 2007, men er fortsat under middelværdien for reference perioden (10 kg/tejne). Figur 9. Udvikling i antallet af pubertets hanner (antal per tejne) mellem mm (Ado-1) i Sisimiut udenskærs fra 2000 til Fangsten af bløde- og nyskallede voksne hanner har været stigende frem til 2004, hvor der i samme periode har været et højt fiskeritryk. Andelen af bløde og nyskallede krabber er siden faldet til 49% (Figur 10), samtidig med et faldende fiskeritryk.. Figur 8. Udvikling i fangstraten (CPUE målt i kg per tejne) fra de biologiske undersøgelser i Sisimiut udenskærs fra 1999 til Rekrutteringen er i 2007 reduceret i forhold til 2006 og ligger på samme niveau som observeret i 2005 (Figur 9). Figur 10. Skjoldkonditionen af voksende hanner (procent) større end mindstemålet (100 mm CW) Sisimiut udenskærs fra 1997 til Status udenskærs Sisimiut: Bestanden viser tegn på forbedringer, men rekruttering er stadigvæk på et lavt niveau, hvilket giver anledning til bekymring. 6

7 Rådgivning udenskærs Sisimiut: Bestanden vurderes fortsat at være på et lavt niveau og det anbefales derfor, at området fortsat holdes lukket for fiskeri i Der bør udover de fastsatte genåbningskriterier endvidere udarbejdes en handlingsplan for genopbygning af ressourcen og genåbning af fiskeriet. Specielle bemærkninger GN har i samarbejde med KNAPK udarbejdet følgende genåbningskriterier: Gennemsnitlig CPUE på 6 (kg/tejne) i hele området, baseret på data fra logbøger og de biologiske undersøgelser. Gennemsnitlig skjoldbredde på 115 mm for hanner store end mindstemålet. Rekrutteingsindeks på 2 krabber per tejne, baseret på de biologiske undersøgelser. (Ado-1; mmCW). Der må maksimalt være 50% bløde og nyskallede hankrabber i såvel de kommercielle som de biologiske fangster. Det fastsatte kriterium for rekruttering og fangstrater fra survey er endnu ikke er opfyldt. De biologiske undersøgelser viser endvidere at bestanden er koncentreret i mindre områder sammenlignet med tidligere år. GN anbefaler derfor fortsat at området holdes lukket i Maniitsoq Tabel 3 Fangst, fangstrater og indsats i Maniitsoq-Kangaamiut indenskærs og udenskærs fra *Foreløbige data - kun få tilgængelige data fra Status indenskærs Maniitsoq: Fangsten faldt fra tons i 2002 til under 100 tons i 2003 og har siden ligget på et lavt niveau (Tabel 3). Frem til 2004 er fangstraterne faldet til 2.8 kg/tejne, men steg igen i 2005 til 4.3 kg/tejne, hvilket er samme niveau som for Rekrutteringen til bestanden er ukendt, idet der ikke foretages biologiske undersøgelser i området. Rådgivning indenskærs Maniitsoq: Grundet manglende biologiske undersøgelser og få fangstoplysninger, er det ikke muligt at rådgive et fangstniveau. Status udenskærs Maniitsoq: Fra 2001 til 2004 faldt fangsterne fra 800 tons til 38 tons. Fangstraterne faldt i samme periode fra 5 til 1.9 kg/tejne. Området har været lukket siden 2005, og fangstniveauet har i 2005 og 2006 ligget på ca. 12 tons. I 2007 viser foreløbige data fangster på 143 tons. Fangstraterne i de biologiske undersøgelser i 2003 og 2005 var henholdsvis 1.2 kg og 0.8 kg/tejne. I 2006 var fangstraten øget til 4.2 kg/tejne. Samtidig steg rekrutteringen fra 0.2 krabber/tejne i 2005 til 2 krabber/tejne i

8 De biologiske undersøgelser i 2006 inddrager nye områder og forøgelsen i fangstrater og rekruttering afspejler disse ændringer og ikke en forbedring i bestanden. Grundet tekniske problemer med undersøgelsesskibet Adolf Jensen, har der ikke været foretaget biologiske undersøgelser i Instituttet kan derfor ikke rådgive nyt. Rådgivning udenskærs Maniitsoq: Ressourcen befinder sig stadig på et lavt niveau. Det anbefales fortsat at området holdes lukket for fiskeri. Der bør endvidere udarbejdes en handlingsplan for genopbygning af ressourcen og genåbning af fiskeriet. 5. Nuuk - Paamiut Tabel 4. Fangst, fangstrater og indsats i Nuuk-Paamiut indenskærs og udenskærs fra *Foreløbige data for 2007,dækkende januar til ultimo juni. Status indenskærs Nuuk-Paamiut: Fangsten har siden 2002 været faldende fra tons til 199 tons i Fangstraterne viste en markant forøgelse fra 4,2 kg/tejne i 2004 til 8.5 kg/tejne i 2005, men faldt til 6.9 kg/tejne i Rekrutteringen til bestanden er ukendt. Rådgivning indenskærs Nuuk-Paamiut: Fiskeridata indikerer at bestanden er uændret, men fortolkningen af data er usikker fordi fiskeriindsatsen er faldet til et meget lavt niveau. GN anbefaler derfor et fangstniveau på 700 tons, hvilket er uændret siden Udenskærs Nuuk-Paamiut: Fangstrater indikerer at biomassen har været stigende fra 2002 og frem til 2005 med fangstrater på 8.1 kg/tejne. I 2006 er der observeret et fald i fangstraten til 6.9 kg/tejne. Foreløbige data indikerer, at fangstniveauet for 2007 forventes at være lavere end i Figur 11. Udvikling i fangstraten (CPUE målt i kg per tejne) fra de biologiske undersøgelser i Nuuk-Paamiut udenskærs fra 2002 til Resultaterne fra de biologiske undersøgelser viser tegn på forbedringer i bestanden fra 2004 til 2006 (Figur 11). Der er registreret en stigning i rekrutteringen i 2006 (Figur 12), men denne forøgelse er kun registreret i et enkelt underområde. 8

9 Figur 12. Antal pubertetshanner (antal per tejne) mellem mm (Ado-1) i Nuuk-Paamiut fra 2002 til Andelen af bløde/nyskallede krabber i de biologiske undersøgelser har været stigende frem til 2005, hvor niveauet udgjorde ca. 60% (Figur 12). I 2006 er andelen af disse krabber faldet til 50%, primært forårsaget af en lav rekruttering specielt i underområdet Frederikshåb-Ravns Dyb. Figur 13. Skjoldkonditionen af voksende hanner (procent) større end mindstemålet (100 mm CW) Nuuk-Paamiut udenskærs fra 2002 til Status udenskærs Nuuk-Paamiut: Der har ikke været foretaget biologiske undersøgelser i Fortolkningen af data fra logbøgerne er usikker, idet fiskeriindsatsen er faldet til et lavt niveau i 2006 og Det er uvist om dette er et udtryk for en reduktion i bestanden eller om fiskeriet har skiftet over til andre fisk og skaldyr. Rådgivning udenskærs Nuuk-Paamiut: GN har ikke foretaget undersøgelser i GN anbefaler at fangstniveauet i 2008 ikke bør overstige tons, hvilket er uændret i forhold til rådgivning for Specielle bemærkninger: Grundet tekniske problemer med undersøgelsesskibet Adolf Jensen, har der ikke været foretaget biologiske undersøgelser i Instituttet kan derfor ikke rådgive nyt. 9

10 6. Generelle kommentarer Det er vigtigt at bemærke, at de anbefalede fangstniveauer ikke forventes at bidrage til opbygning af bestanden, men vil blot sikre at ressourcen ikke reduceres yderligere. GN anbefaler derfor, at der udarbejdes forvaltningsplaner for samtlige forvaltningsområder, hvori der blandt andet tages stilling til om der ønsker vækst i bestanden og på sigt et bedre fiskeri. GN anbefaler, at der indføres en general fiskerisæson fra ultimo marts til medio juli for samtlige forvaltningsområder. Dels vil en fiskerisæson sikre rekrutteringen til bestanden, dels reducere udsmid og dødelighed og dermed sikre en mere hensigtsmæssig udnyttelse af ressourcen (kilde: FRCC, Strategic conservation framework for Atlantic Snow Crab). Resultater fra mærkningsforsøg foretaget i de kystnære og udenskærs områder ved Sisimiut viser, at krabberne er stationære, idet 80% er blevet genfanget mindre end 10 km fra, hvor de blev udsat. Af de krabber, der er mærket, er ca. 30% af mærkerne kommet retur. Dette indikerer et højt fiskeritryk i områderne. I forvaltning af krabberessourcerne er det vigtige at tage i betragtning, at krabber ikke vandrer over store afstande. Fiskeriet bør derfor spredes over de enkelte områder for at undgå lokal overfiskning. Under de biologiske undersøgelser, samt i det kommercielle fiskeri er der observeret krabber med BCD, Bitter Crab Disease i området ved Sisimiut og i Disko Bugt. Forekomsten af BCD er fortsat ukendt, men forekomsten af inficerede krabber synes at være svingende fra år til år. Forekomst af BCD er medvirkende til øget dødelighed i bestanden og heraf faldende rekruttering. Krabberådgivningen er udarbejdet af Grønlands Naturinstitut, kvalitetssikret og evalueret i samråd med krabbebiologer fra Department Fisheries and Oceans i Quebec og Newfoundland, Canada. Tabel 6. Rådgivning af fangstniveauer i 2008 for de enkelte forvaltningsområder. Områder Rådgivning indenskærs 2008 Rådgivning udenskærs 2008 Fangst i tons 2006 indenskærs Fangst i tons 2006 undenskærs Disko Bugt 1, , Sisimiut 350 Fortsat lukket Maniitsoq Ingen Fortsat lukket Nuuk-Paamiut 700 1, Rådgivning/fangster i alt 2,550 1,730 1,992 1,313 10

Fangst i tons 2008 indenskærs

Fangst i tons 2008 indenskærs Rådgivning for krabber 1 Krabber i Vestgrønland Baggrund Fiskeriet efter krabber i de kystnære områder startede i Disko Bugt og ved Sisimiut i midten af 199 erne, og er siden udvidet til området fra Kap

Læs mere

Rådgivning om krabbefiskeriet for 2015 2016 samt status for krabbebestanden. Opdatering

Rådgivning om krabbefiskeriet for 2015 2016 samt status for krabbebestanden. Opdatering Rådgivning vedrørende krabbefiskeriet 15/1 Rådgivning om krabbefiskeriet for 15 1 samt status for krabbebestanden. Opdatering Den grønlandske vestkyst er i forhold til krabbeforvaltningen inddelt i seks

Læs mere

Sammendrag

Sammendrag PINNGORTITALERIFFIK GRØNLANDS NATURINSTITUT GREENLAND INSTITUTE OF NATURAL RESOURCES P.O. BOX 570 DK-3900 NUUK GREENLAND PHONE (+299) 36 12 00 FAX (+299) 36 12 12 Sammendrag 26.06.2007 20.00-11 Vedr.:

Læs mere

Den biologiske rådgivning for 2015 fra NAFO.

Den biologiske rådgivning for 2015 fra NAFO. PINNGORTITALERIFFIK GREENLAND INSTITUTE OF NATURAL RESOURCES GRØNLANDS NATURINSTITUT P.O.BOX 7 DK-39 NUUK GREENLAND PHONE (+99) 3 FAX (+99) 3 www.natur.gl Sammendrag af den biologiske rådgivning for fra

Læs mere

Den biologiske rådgivning for 2011 fra ICES og NAFO.

Den biologiske rådgivning for 2011 fra ICES og NAFO. PINNGORTITALERIFFIK GREENLAND INSTITUTE OF NATURAL RESOURCES GRØNLANDS NATURINSTITUT P.O.BOX 57 DK-39 NUUK GREENLAND PHONE (+299) 36 12 FAX (+299) 36 12 12 WEB WWW.NATUR.GL Sammendrag af den biologiske

Læs mere

Den biologiske rådgivning for 2012 fra ICES og NAFO.

Den biologiske rådgivning for 2012 fra ICES og NAFO. PINNGORTITALERIFFIK GREENLAND INSTITUTE OF NATURAL RESOURCES GRØNLANDS NATURINSTITUT P.O.BOX 57 DK-39 NUUK GREENLAND PHONE (+299) 36 12 FAX (+299) 36 12 12 WEB WWW.NATUR.GL Sammendrag af den biologiske

Læs mere

Bestandsstatus af krabber (Chionoecetes opilio) ved Vestgrønland og biologisk rådgivning for 1999

Bestandsstatus af krabber (Chionoecetes opilio) ved Vestgrønland og biologisk rådgivning for 1999 Bestandsstatus af krabber (Chionoecetes opilio) ved Vestgrønland og biologisk rådgivning for 1999 AnnDorte Burmeister Teknisk rapport nr. 19, december 1998 Pinngortitaleriffik, Grønlands Naturinstitut

Læs mere

Den biologiske rådgivning for fiskebestande for 2013 fra ICES.

Den biologiske rådgivning for fiskebestande for 2013 fra ICES. PINNGORTITALERIFFIK GREENLAND INSTITUTE OF NATURAL RESOURCES GRØNLANDS NATURINSTITUT P.O.BOX 57 DK-39 NUUK GREENLAND PHONE (+299) 36 12 FAX (+299) 36 12 12 WEB WWW.NATUR.GL Sammendrag af den biologiske

Læs mere

Landsstyret besluttede følgende på sit møde 20. november. Forvaltningsplan for opbygning af en fremtidig torskebestand i grønlandske farvande

Landsstyret besluttede følgende på sit møde 20. november. Forvaltningsplan for opbygning af en fremtidig torskebestand i grønlandske farvande TEMA - Torsk Der er stor forskel på det kystnære og det havgående fiskeri. De havgående fartøjer, der skal have licens, benytter trawl eller langline. Det kystnære fiskeri domineres af små fartøjer der

Læs mere

Grønlandske fisk, rejer, krabber og muslinger - en status over vigtige ressourcer, 1. oktober 1998. Serie: Teknisk rapport nr.

Grønlandske fisk, rejer, krabber og muslinger - en status over vigtige ressourcer, 1. oktober 1998. Serie: Teknisk rapport nr. Forside 1 Titel: Grønlandske fisk, rejer, krabber og muslinger en status over vigtige ressourcer, 1. oktober 1998 Serie: Teknisk rapport nr. 17, oktober 1998 Udgiver: Forsidefoto: Pinngortitaleriffik,

Læs mere

ICES rådgivning for fiskebestande i 2015.

ICES rådgivning for fiskebestande i 2015. PINNGORTITALERIFFIK GREENLAND INSTITUTE OF NATURAL RESOURCES GRØNLANDS NATURINSTITUT P.O.BOX 57 DK-39 NUUK GREENLAND PHONE (+299) 36 12 FAX (+299) 36 12 12 WEB WWW.NATUR.GL Sammendrag af den biologiske

Læs mere

Bestandsundersøgelse af krabben Chionoecetes opilio i Sydgrønland sept. - okt. 1998

Bestandsundersøgelse af krabben Chionoecetes opilio i Sydgrønland sept. - okt. 1998 Bestandsundersøgelse af krabben Chionoecetes opilio i Sydgrønland sept. - okt. 1998 Teknisk rapport nr. 14, marts Pinngortitaleriffik, Grønlands Naturinstitut 1 Titel: Bestandsundersøgelse af krabben Chionoecetes

Læs mere

Høringssvar angående forhøjelse af kvoten for narhvalbestanden i Melville Bugt i 2014, samt svar til spørgsmål angående hvid- og narhvalbestande.

Høringssvar angående forhøjelse af kvoten for narhvalbestanden i Melville Bugt i 2014, samt svar til spørgsmål angående hvid- og narhvalbestande. PINNGORTITALERIFFIK GRØNLANDS NATURINSTITUT P.O.BOX 570, DK-3900 NUUK TEL (+299) 36 12 00 / FAX (+299) 36 12 12 Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug Afdelingen for Fangst og Jagt Kopi til: Departementet

Læs mere

Pandalus borealis. Barents Sea andsvalbard. West Greenland East Greenland/ Denmark Strait. Iceland offshore and inshore. Skagerrak/ Norwegian deep

Pandalus borealis. Barents Sea andsvalbard. West Greenland East Greenland/ Denmark Strait. Iceland offshore and inshore. Skagerrak/ Norwegian deep Pandalus borealis West Greenland East Greenland/ Denmark Strait Iceland offshore and inshore Barents Sea andsvalbard Fladen Ground Skagerrak/ Norwegian deep Newf./Lab./Baffin I. Farn Deep Gulf of St. Lawrence

Læs mere

Rådgivning 2015 (tons) 6.300 6.300 9.015-5.000-4.015 Maks. 6.000 6.000 8.379-5.611-2.768

Rådgivning 2015 (tons) 6.300 6.300 9.015-5.000-4.015 Maks. 6.000 6.000 8.379-5.611-2.768 Art Rådgivning 2014 Hellefisk Kystnært 1 Upernavik 2 joller = 55,4631 % fartøj = 44,5369 % Uummannaq 3 joller = 66,9650 % fartøj = 33,0350 % 6.300 6.300 9.015 5.000 4.015 Maks. 6.000 6.000 8.379 5.611

Læs mere

Den biologiske rådgivning for 2017 fra ICES og NAFO.

Den biologiske rådgivning for 2017 fra ICES og NAFO. PINNGORTITALERIFFIK GREENLAND INSTITUTE OF NATURAL RESOURCES P.O.BOX 57 DK-39 NUUK GREENLAND GRØNLANDS NATURINSTITUT PHONE (+299) 36 12 FAX (+299) 36 12 12 WEB WWW.NATUR.GL Sammendrag af den biologiske

Læs mere

PINNGORTITALERIFFIK GRØNLANDS NATURINSTITUT P.O.BOX 570, DK-3900 NUUK TEL (+299) 36 12 00 / FAX (+299) 36 12 12

PINNGORTITALERIFFIK GRØNLANDS NATURINSTITUT P.O.BOX 570, DK-3900 NUUK TEL (+299) 36 12 00 / FAX (+299) 36 12 12 PINNGORTITALERIFFIK GRØNLANDS NATURINSTITUT P.O.BOX 57, DK-39 NUUK TEL (+299) 36 12 / FAX (+299) 36 12 12 Til: Departementet for Fiskeri, Fangst & Landbrug Styrelse for Fiskeri, Fangst & Landbrug Departamentet

Læs mere

Notat vedr. betydning for fiskeriet af gulål og blankål ved en ændring af det nuværende mindstemål og fremtidig indsatsreduktion.

Notat vedr. betydning for fiskeriet af gulål og blankål ved en ændring af det nuværende mindstemål og fremtidig indsatsreduktion. DTU Aqua Sektion for Ferskvandsfiskeri J.nr. 12. august 2008 Notat vedr. betydning for fiskeriet af gulål og blankål ved en ændring af det nuværende mindstemål og fremtidig indsatsreduktion. 1. Formål.

Læs mere

CITES non detriment findings

CITES non detriment findings CITES non detriment findings for havpattedyr i Grønland 2016 Greenland Institute of Natural Resources, CITES Scientific Authority in Greenland Vurdering af bæredygtig eksport for CI- TES liste II arter

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0670 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0670 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0670 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Folketingets Europaudvalg København, Sagsnr.: 28928 Dok.nr.: 764850 FVM 361 Folketingets Europaudvalg har i skrivelse af 17.

Læs mere

Hotelovernatningsstatistikken 1999

Hotelovernatningsstatistikken 1999 Turisme 2000:3 Endelige tal Figur 1 Denne publikation indeholder de endelige tal for hotelovernatningerne i Grønland 1999. Der skal gøres opmærksom på, at data ikke er direkte sammenlignelige med data

Læs mere

Biologisk rådgivning for moskusokse- og rensdyrfangst 2015/2016 vinter

Biologisk rådgivning for moskusokse- og rensdyrfangst 2015/2016 vinter Biologisk rådgivning for moskusokse- og rensdyrfangst 2015/2016 vinter 3900Nuuk Postboks 269 Departementet for Fiskeri Fangst og Landbrug Aalisarnermut, Piniarnermut Nunalerinermullu Naalakkersuisoqarfik

Læs mere

Overnatningsstatistikken 2003

Overnatningsstatistikken 2003 Turisme 2004:2 Overnatningsstatistikken 2003 Sammenfatning Antallet af registrerede overnatninger steg med 3,8 pct. i 2003 Færre gæster trods flere registrerede overnatninger i 2003 Figur 1. Antallet af

Læs mere

Miljøudvalget 2013-14 L 44 Bilag 1 Offentligt

Miljøudvalget 2013-14 L 44 Bilag 1 Offentligt Miljøudvalget 2013-14 L 44 Bilag 1 Offentligt Notat - Vurdering af den socioøkonomiske værdi af havørred- og laksefiskeriet i Gudenåen under forudsætning af gennemførelse af Model 4 C og Model 7, Miljøministeriet

Læs mere

NOTAT. Udvikling i ilandbragte mængder torsk samt kvoter fordelt på bestande

NOTAT. Udvikling i ilandbragte mængder torsk samt kvoter fordelt på bestande Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri L 19 - Svar på Spørgsmål 6 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet Den 22. februar 27 J.nr.: NOTAT Vedr.: Pris- og mængdeudviklingen

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 14 af 6. december 2011 om fiskeriets bifangster

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 14 af 6. december 2011 om fiskeriets bifangster Selvstyrets bekendtgørelse nr. 14 af 6. december 2011 om fiskeriets bifangster I medfør af 10 a, 23, stk. l, 33, stk. 2 og 34, stk. 3 i landstingslov nr. 18 af 31. oktober 1996 om fiskeri, som bl.a. ændret

Læs mere

Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik BEFOLKNING. Antal levendefødte og antal døde Kilde: Danmarks Statistik og Grønlands Statistik.

Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik BEFOLKNING. Antal levendefødte og antal døde Kilde: Danmarks Statistik og Grønlands Statistik. Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik Opgørelser fra Grønlands Statistik 1999:3 BEFOLKNING Fertilitetsudviklingen i Grønland 1971-1998 Indledning Grønland har i de sidste 50 år gennemlevet store

Læs mere

30. april 2012 FM 2012/43. Bemærkninger til Lovforslaget. Almindelige bemærkninger

30. april 2012 FM 2012/43. Bemærkninger til Lovforslaget. Almindelige bemærkninger 30. april 2012 FM 2012/43 Bemærkninger til Lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Forslaget har til hensigt at sikre en strukturtilpasning for den del af den kystnære flådekomponent, som udøver

Læs mere

Herudover er Svalbard-rejerne af en størrelsessammensætning på count ca. 250+, som ikke gør dem egnet til andet end industriformål.

Herudover er Svalbard-rejerne af en størrelsessammensætning på count ca. 250+, som ikke gør dem egnet til andet end industriformål. NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Aalisarnermut Piniarnermullu Naalakkersuisoq Landsstyremedlem for Fiskeri og Fangst Landstingsmedlem Marie Fleischer /HER Spørgsmål til Landsstyret

Læs mere

Rådgivning for fangst på rensdyr og moskusokse. Efteråret 2012 / Vinteren 2013

Rådgivning for fangst på rensdyr og moskusokse. Efteråret 2012 / Vinteren 2013 Rådgivning for fangst på rensdyr og moskusokse Efteråret 2012 / Vinteren 2013 RÅDGIVNINGSDOKUMENT TIL GRØNLANDS SELVSTYRE af Christine Cuyler Pinngortitaleriffik Grønlands Naturinstitut, Nuuk 20. april

Læs mere

Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik. Hotelovernatningsstatistikken 1998. Antal registrerede hotelovernatninger 1997 og 1998 18.411 15.

Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik. Hotelovernatningsstatistikken 1998. Antal registrerede hotelovernatninger 1997 og 1998 18.411 15. Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik Opgørelser fra Grønlands Statistik 1998:3 TURISME Endelige tal Figur 1 Denne publikation indeholder de endelige tal for hotelovernatningerne i Grønland 1998.

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 26. september 2014 Sagsnr.: 26348 FVM 316 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag til Rådets forordning om fastsættelse for 2015 af fiskerimuligheder

Læs mere

Forvaltningsplan for det havgående torskefiskeri i Grønland

Forvaltningsplan for det havgående torskefiskeri i Grønland Forvaltningsplan for det havgående torskefiskeri i Grønland Indhold Baggrund... 4 Biologi... 4 Fiskeri... 5 Forvaltning... 5 Lovgivningsmæssige rammer og internationale guidelines... 6 Kommissorium...

Læs mere

Fiskeri og fangst. Fiskeri- og fangststatistik 1998, endelige tal 2000:6

Fiskeri og fangst. Fiskeri- og fangststatistik 1998, endelige tal 2000:6 Fiskeri og fangst 2000:6 Indledning Denne publikation indeholder endelige tal for fiskeri- og fangststatistik 1998. Årsstatistikken beregnes som summen af 1998-månedsopgørelser samt korrektioner og reviderede

Læs mere

Dette notat giver en kort gennemgang af bestandsudviklingen og reguleringen for en række fiskebestande af stor betydning for dansk fiskeri.

Dette notat giver en kort gennemgang af bestandsudviklingen og reguleringen for en række fiskebestande af stor betydning for dansk fiskeri. Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Svar på Spørgsmål 28 Offentligt NOTAT Til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Vedr. Udvikling i fiskeritryk og bestandsstørrelse for bestande af stor betydning

Læs mere

Pandalus borealis. Barents Sea andsvalbard. West Greenland East Greenland/ Denmark Strait. Iceland offshore and inshore. Skagerrak/ Norwegian deep

Pandalus borealis. Barents Sea andsvalbard. West Greenland East Greenland/ Denmark Strait. Iceland offshore and inshore. Skagerrak/ Norwegian deep Pandalus borealis West Greenland East Greenland/ Denmark Strait Iceland offshore and inshore Barents Sea andsvalbard Fladen Ground Skagerrak/ Norwegian deep Newf./Lab./Baffin I. Farn Deep Gulf of St. Lawrence

Læs mere

Husk, at nedlagte dyr skal rapporteres med fangstskemaet i PINIARNEQ og særmeldingsskema på bagsiden af licensen skal returneres til kommunen.

Husk, at nedlagte dyr skal rapporteres med fangstskemaet i PINIARNEQ og særmeldingsskema på bagsiden af licensen skal returneres til kommunen. Aalisarnermut, Piniarnermut Nunalerinermullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug Bilag 1: Jagtperioder og kvoter i de enkelte regioner. Bilag 2: Fangsttal for rensdyr og

Læs mere

2013 statistisk årbog

2013 statistisk årbog 2013 statistisk årbog Udenrigshandel Handelsbalance Handelsbalance Handelsbalancen viser værdien af udførslen af varer minus værdien af indførslen af varer. Bruttonationalproduktet (BNP) fremkommer ved

Læs mere

Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 27. marts 2012 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen

Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 27. marts 2012 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen J.nr. 2012-00193 Referat af Erhvervsfiskeriudvalgets møde den 27. marts 2012 kl. 13.00 i NaturErhvervstyrelsen Deltagelse: Danmarks

Læs mere

Pinngortitalerriffik Grønlands Naturinstitut Greenland Institute of Natural Resources

Pinngortitalerriffik Grønlands Naturinstitut Greenland Institute of Natural Resources Direktoratet for Fangst og Fiskeri Postboks 269 3900 Nuuk 06.12.2006 40-00-01-45 Vedr.: Rådgivning for bæredygtig fangst på hvalros I brev af 25. september 2006 (j.nr. 66.22/04) udbeder Direktoratet for

Læs mere

PROTOKOL 2015. Til aftale af 27. maj 1997 mellem Færøernes Landsstyre og Grønlands Hjemmestyre om fiskerispørgsmål

PROTOKOL 2015. Til aftale af 27. maj 1997 mellem Færøernes Landsstyre og Grønlands Hjemmestyre om fiskerispørgsmål 1 PROTOKOL 2015 Til aftale af 27. maj 1997 mellem Færøernes Landsstyre og Grønlands Hjemmestyre om fiskerispørgsmål 1. Rødfisk 1 Parterne udtrykte bekymring om, at det ikke er lykkedes at få alle parter

Læs mere

Det meste af havet er fisketomt

Det meste af havet er fisketomt OVERBLIK januar 2014 Det meste af havet er fisketomt Der har i den offentlige debat været rejst en række spørgsmål vedr. fiskeriressourcerne i Grønland. Hvorfor er Grønlands fiskeriudbytte lavt i sammenligning

Læs mere

F. Vejledning til udfyldelse af logbog til kystnært fiskeri med passive redskaber

F. Vejledning til udfyldelse af logbog til kystnært fiskeri med passive redskaber F. Vejledning til udfyldelse af logbog til kystnært fiskeri med passive redskaber Grønlands Fiskerilicenskontrol (GFLK) har sammen med Pinngortitaleriffik, Grønlands Naturinstitut, udarbejdet denne logbog.

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Fiskeriudvalget. 5. maj 2003 PE / Forslag til forordning (KOM(2002) 739 C5-0030/ /0295(CNS))

EUROPA-PARLAMENTET. Fiskeriudvalget. 5. maj 2003 PE / Forslag til forordning (KOM(2002) 739 C5-0030/ /0295(CNS)) EUROPA-PARLAMENTET 1999 Fiskeriudvalget 2004 5. maj 2003 PE 325.172/37-54 ÆNDRINGSFORSLAG 37-54 Udkast til betænkning (PE 325.172) Seán Ó Neachtain Forvaltning af fiskeriindsatsen, for så vidt angår visse

Læs mere

Overnatningsstatistikken 2010. Udvalgte indikatorer Observationer Ændring

Overnatningsstatistikken 2010. Udvalgte indikatorer Observationer Ændring Turisme 2011:2 Overnatningsstatistikken 2010 Sammenfatning Antallet af registrerede overnatninger faldt med 3,9 pct. i 2010 Færre overnattende gæster i 2010 Antallet af registrerede overnatninger faldt

Læs mere

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget 2012-13 FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer 7. december 2012 OECD s seneste økonomiske landerapport samt overblik over

Læs mere

Konjunktur. Udviklingen i centrale økonomiske indikatorer 1. halvår 2005 2005:2. Sammenfatning

Konjunktur. Udviklingen i centrale økonomiske indikatorer 1. halvår 2005 2005:2. Sammenfatning Konjunktur 25:2 Udviklingen i centrale økonomiske indikatorer 1. halvår 25 Sammenfatning Fremgangen i den grønlandske økonomi fortsætter. Centrale økonomiske indikatorer for 1. halvår 25 peger alle i samme

Læs mere

Fiskeri og miljø i Limfjorden

Fiskeri og miljø i Limfjorden Fiskeri og miljø i Limfjorden Ideoplæg fra Centralforeningen for Limfjorden og Foreningen Muslingeerhvervet, december 2007. I snart 100 år, har fiskeriet af blåmuslinger og østers været en betydelig aktivitet

Læs mere

Indhandling og fangst af fisk og skaldyr 1. halvår 2014

Indhandling og fangst af fisk og skaldyr 1. halvår 2014 Fiskeri og Fangst Indhandling og fangst af fisk og skaldyr 1. halvår 2014 Indholdsfortegnelse Side 1. Indhandling af fisk og skaldyr 2 2. Havgående fiskeri 2 Tabel 1 Indhandling af fisk og skaldyr fordelt

Læs mere

Turisme. Hotelovernatningsstatistikken 2002 2003:1. Færre overnattede på hoteller i 2002

Turisme. Hotelovernatningsstatistikken 2002 2003:1. Færre overnattede på hoteller i 2002 Turisme 2003:1 Hotelovernatningsstatistikken 2002 Færre overnattede på hoteller i 2002 Denne publikation indeholder statistik for overnatninger på landets hoteller, sømandshjem, højskoler og en levnedsmiddelskole

Læs mere

Redegørelse til Inatsisartut om TAC og kvoter i 2010

Redegørelse til Inatsisartut om TAC og kvoter i 2010 NAMMINERSORLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS SELVSTYRE Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug Redegørelse til Inatsisartut om TAC og kvoter i 2010 Oktober 2011 GFLK Forord Forord Jeg skal på vegne af Naalakkersuisut

Læs mere

Institut for Akvatiske Ressourcer

Institut for Akvatiske Ressourcer Bilag C 1 Danmarks Tekniske Universitet Institut for Akvatiske Ressourcer Dato: 18.09.2008 Ref.: JGS/CRS 01 J.nr.: 2002-31-0020 Notat vedrørende beregning af rusefiskeres fangstindsats og mulighed for

Læs mere

EM 2017/95. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri. Afgiftspligt

EM 2017/95. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri. Afgiftspligt 16-08-2017 EM 2017/95 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri Afgiftspligt 1. Efter bestemmelserne i denne inatsisartutlov skal virksomheder og personer

Læs mere

HS ANALYSE BOX NUUK TLF / Ældres livsvilkår

HS ANALYSE BOX NUUK TLF / Ældres livsvilkår Bilag 1 1 HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF 322285/533531 SKYDS@GREENNET.GL Ældres livsvilkår - En undersøgelse af befolkningen over 55 år Undersøgelsen er gennemført på foranledning af Departementet for

Læs mere

Årsrapport. Fugle og pattedyr på flyvepladsen. Mittarfik Sisimiut Sisimiut Lufthavn

Årsrapport. Fugle og pattedyr på flyvepladsen. Mittarfik Sisimiut Sisimiut Lufthavn Årsrapport Fugle og pattedyr på flyvepladsen Mittarfik Sisimiut Sisimiut Lufthavn 2008 Afrapportering til Statens Luftfartsvæsen i henhold til BL 3-16. pkt. 7.4 Navn på flyveplads: Mittarfik Sisimiut Dato:

Læs mere

Redegørelse til Landstinget om TAC og kvoter i 2009

Redegørelse til Landstinget om TAC og kvoter i 2009 NAMMINERSORLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS SELVSTYRE Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug Redegørelse til Landstinget om TAC og kvoter i 2009 Juni 2010 APNN Forord Jeg skal på vegne af Naalakkersuisut

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 8 af 8. april 2016 om licens og kvoter til fiskeri

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 8 af 8. april 2016 om licens og kvoter til fiskeri Selvstyrets bekendtgørelse nr. 8 af 8. april 2016 om licens og kvoter til fiskeri I medfør af 9, 10, 10a, 10b, 11, 13, stk. 2 og stk. 3, 23, 24, 33, stk. 2 og 34, stk. 3 i Landstingslov nr. 18 af 31. oktober

Læs mere

Ilisimatitsissut Notat. Profiler for restgruppen Lands- og kommunetotaler. 1. Indledning. Uunga Til. Assinga uunga Kopi til

Ilisimatitsissut Notat. Profiler for restgruppen Lands- og kommunetotaler. 1. Indledning. Uunga Til. Assinga uunga Kopi til Kultureqarnermut, Ilinniartitaanermut, Ilisimatusarnermut Ilageeqarnermullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke Ilisimatitsissut Notat Uunga Til Assinga uunga

Læs mere

1. Bekendtgørelsen gælder for Grønlands fiskeriterritorium. Definitioner

1. Bekendtgørelsen gælder for Grønlands fiskeriterritorium. Definitioner Selvstyrets bekendtgørelse nr. 12 af 17. november 2011 om tekniske bevaringsforanstaltninger i fiskeriet I medfør af 10 a, 23, stk. 1, 33, stk. 2 og stk. 3 og stk. 4 og 34 i landstingslov nr. 18 af 31.

Læs mere

Priser. De grønlandske pristal pr. 1. juli :2. Fortsat stigning i forbrugerpriserne

Priser. De grønlandske pristal pr. 1. juli :2. Fortsat stigning i forbrugerpriserne Priser :2 De grønlandske pristal pr. 1. juli Fortsat stigning i forbrugerpriserne Stigende forbrugerpriser også i forhold til tidligere Figur Forbrugerpriserne steg med 2,9 pct. fra 1. juli til 1. juli.

Læs mere

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 14. februar 2006 og Fiskeri

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 14. februar 2006 og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 273 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 14. februar 2006 og Fiskeri./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering

Læs mere

FORVALTNINGSPLAN FOR FISKERIET EFTER UDENSKÆRS HELLEFISK VED VESTGRØNLAND

FORVALTNINGSPLAN FOR FISKERIET EFTER UDENSKÆRS HELLEFISK VED VESTGRØNLAND FORVALTNINGSPLAN FOR FISKERIET EFTER UDENSKÆRS HELLEFISK VED VESTGRØNLAND Departementet for Fiskeri og Fangst September 2017 1 Indholdsfortegnelse Figurer og forkortelser... 3 Begrebsafklaring... 4 1.0

Læs mere

Bestandsvurdering. Hvordan bliver en torskekvote til? Moniteringssektion. Marie Storr-Paulsen. DTU Aqua

Bestandsvurdering. Hvordan bliver en torskekvote til? Moniteringssektion. Marie Storr-Paulsen. DTU Aqua Undervisning Fiskeribetjente, 5/6-212, Hirtshals Bestandsvurdering d Oskar Hvordan bliver en torskekvote til? Marie Storr-Paulsen DTU Aqua Moniteringssektion ICES ICES er det internationale ti havforskningsråd

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 46 af 23. november 2017 om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri. Afgiftspligt

Inatsisartutlov nr. 46 af 23. november 2017 om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri. Afgiftspligt Inatsisartutlov nr. 46 af 23. november 2017 om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri Afgiftspligt 1. Efter bestemmelserne i denne inatsisartutlov skal virksomheder og personer med kvoter, licenser eller

Læs mere

Kapitel 7. Tuberkulose

Kapitel 7. Tuberkulose Kapitel 7. Tuberkulose Tuberkulose er en smitsom sygdom, som har været i stigning i Grønland siden midten af 1980 erne. Dette kan ses i figur 1 og tabel 1. Stigningen kulminerede i 2010 med 115 tilfælde

Læs mere

Overnatningsstatistikken Udvalgte indikatorer Observationer Ændring

Overnatningsstatistikken Udvalgte indikatorer Observationer Ændring Turisme 2010:1 Overnatningsstatistikken 2009 Sammenfatning Antallet af registrerede overnatninger faldt med 5,1 pct. i 2009 Færre overnattende gæster i 2009 Antallet af registrerede overnatninger faldt

Læs mere

Dansk Akvakulturs politik til sikring af bæredygtig åleopdræt

Dansk Akvakulturs politik til sikring af bæredygtig åleopdræt Dansk Akvakulturs politik til sikring af bæredygtig åleopdræt Politik Dansk Akvakultur arbejder proaktivt for at sikre et bæredygtigt Dansk opdræt af ål. Det kræver tiltag på en række centrale områder,

Læs mere

Narhvalsfangst per bestand kvoteår 2016

Narhvalsfangst per bestand kvoteår 2016 Narhvalsfangst per bestand kvoteår 2016 Qaanaaq fangst Kvote Etah 0 5 Qaanaaq 63 98 Melville Bugt Bestand fangst Kvote#* Savissivik 11 18 Upernavik 79 52 Resterende kvote 90 70 #49 til erhversfangere,

Læs mere

Pinngortitalerriffik Grønlands Naturinstitut Greenland Institute of Natural Resources

Pinngortitalerriffik Grønlands Naturinstitut Greenland Institute of Natural Resources Direktoratet for Fangst og Fiskeri Postboks 269 3900 Nuuk 05.12.2006 40-00-01-45 Vedr.: Rådgivning for bæredygtig fangst på isbjørne I brev af 25. september 2006 (j.nr. 66.22/04) udbeder Direktoratet for

Læs mere

Overnatningsstatistikken 2007

Overnatningsstatistikken 2007 Turisme 2008:1 Overnatningsstatistikken 2007 Sammenfatning Antallet af registrerede overnatninger steg med 4,0 pct. i 2007 Antallet af registrerede overnatninger steg med 8.937 overnatninger i 2007 i forhold

Læs mere

På dette seminar vil vi fra S.Q.A.P.K.-s side fremlægge følgende

På dette seminar vil vi fra S.Q.A.P.K.-s side fremlægge følgende På dette seminar vil vi fra S.Q.A.P.K.-s side fremlægge følgende På dette seminar vil vi fra S.Q.A.P.K.-s side fremlægge følgende De nuværende forvaltningsområder er indrette således, at de fylder alt

Læs mere

Redegørelse til Inatsisartut om TAC og kvoter i 2011

Redegørelse til Inatsisartut om TAC og kvoter i 2011 NAMMINERSORLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS SELVSTYRE Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug Redegørelse til Inatsisartut om TAC og kvoter i 2011 Maj 2012 Forord Jeg skal på vegne af Naalakkersuisut afgive

Læs mere

Turisme. Flypassagerstatistikken 2004 2005:2. Sammenfatning

Turisme. Flypassagerstatistikken 2004 2005:2. Sammenfatning Turisme 2005:2 Flypassagerstatistikken 2004 Sammenfatning Antallet af turister steg med 6,1 pct. i 2004 Figur 1. Antallet af turister steg i 2004 med 1.812 personer. Det svarer til en stigning på 6,1 pct.

Læs mere

Reguleringens rationale

Reguleringens rationale Reguleringens rationale Med en fangstkapacitet, som overstiger fiskemængderne, er der behov for at regulere fiskeriindsatsen. En fine-tuning af fiskedageordningen er næppe tilstrækkelig; der er brug for

Læs mere

Den biologiske rådgivning om fiskeri på rejebestandene ved Vest og Østgrønland for 2016

Den biologiske rådgivning om fiskeri på rejebestandene ved Vest og Østgrønland for 2016 PINNGORTITALERIFFIK GRØNLANDS NATURINSTITUT GREENLAND INSTITUTE OF NATURAL RESOURCES Rejerådgivning for 216 Den biologiske rådgivning om fiskeri på rejebestandene ved Vest og Østgrønland for 216 Nuuk 21.

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 GENTOFTE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 Til Økonomiudvalget, 22. april 2013 BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 INTRODUKTION... 3 Resume... 3 PROGNOSE 2013: Resultater... 4 Aldersfordeling... 4 TENDENSER: Befolkningsudvikling

Læs mere

Politisk-økonomisk beretning, rejefiskeri og erhvervsudvikling

Politisk-økonomisk beretning, rejefiskeri og erhvervsudvikling Departementet for Finanser Politisk-økonomisk beretning, rejefiskeri og erhvervsudvikling Rejeseminar Søndag den 27. April 2008 1. Hvad laver vi egentlig her? - Selvstyrekommissionen - fast bloktilskud

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget 2014-15 (2. samling) MOF Alm.del Bilag 96 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget 2014-15 (2. samling) MOF Alm.del Bilag 96 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget 2014-15 (2. samling) MOF Alm.del Bilag 96 Offentligt Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg Den 28. september 2015 Sagsnummer: 2015-7673 Dato: 28. september 2015 Klik her for

Læs mere

Fiskeindustriens muligheder eksempler og perspektiver fra Royal Greenland

Fiskeindustriens muligheder eksempler og perspektiver fra Royal Greenland GUDP fiskeri workshop Aalborg d. 10/10-2013 (DanFish International) Fiskeindustriens muligheder eksempler og perspektiver fra Royal Greenland Niels Bøknæs, Projektafdelingen, Royal Greenland Seafood A/S

Læs mere

KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV

KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV 4. KVARTAL 216 13. februar 217 Ifølge det foreløbige nationalregnskab fra Grønlands Statistik voksede den grønlandske økonomi med 1,7% i 215. Dermed

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 EFK Alm.del Bilag 24 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 EFK Alm.del Bilag 24 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 EFK Alm.del Bilag 24 Offentligt FAKTAARK OM ENERGIBESPARELSER NOTAT 22. oktober 2015 LOJ 1. Baggrund Net- og distributionsselskaber inden for fjernvarme, el,

Læs mere

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 26. august 21 Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne Af Kristian Thor Jakobsen Ligestillingen i forhold til køn og uddannelse har gennemgået markant udvikling de seneste

Læs mere

Priser. De grønlandske pristal pr. 1. januar :1. Forbrugerpriserne steg med 2,3 pct.

Priser. De grønlandske pristal pr. 1. januar :1. Forbrugerpriserne steg med 2,3 pct. Priser 2006:1 De grønlandske pristal pr. 1. januar 2006 Forbrugerpriserne steg med 2,3 pct. Stigende forbrugerpriser først og fremmest i 2. halvår Forbrugerpriserne steg med 2,3 pct. fra 1. januar til

Læs mere

Nye tal i statistikbanken

Nye tal i statistikbanken Nye tal i statistikbanken Arbejdsmarked 2011:1 Flere ledige i byerne Flere personer der er berørt af ledighed og medio ledighed Figur 1. Antallet af berørte af ledighed i byerne var i gennemsnit pr. måned

Læs mere

Energi. Registrerede motorkøretøjer. Fortsat stigning i antallet af personbiler

Energi. Registrerede motorkøretøjer. Fortsat stigning i antallet af personbiler Energi Registrerede motorkøretøjer Fortsat stigning i antallet af personbiler Antallet af personbiler stiger fortsat, og rundede sidste år 4.000 registrerede. Ved årsskiftet pr. 1. januar 2015 var der

Læs mere

Vederlagsfri fysioterapi Region Nordjylland Ydelses- og udgiftsudvikling

Vederlagsfri fysioterapi Region Nordjylland Ydelses- og udgiftsudvikling Vederlagsfri fysioterapi Region Nordjylland Ydelses- og udgiftsudvikling 2012-2016 MAJ 2017 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 2 2. Vederlagsfri fysioterapi (speciale 62) regionalt

Læs mere

KYSTFISK I. Udviklingen i kystnære fiskebestande Slutrapport

KYSTFISK I. Udviklingen i kystnære fiskebestande Slutrapport KYSTFISK I. Udviklingen i kystnære fiskebestande Slutrapport DTU Aqua-rapport nr. 281-214 Af Josianne G. Støttrup, Henrik S. Lund, Peter Munk, Jørg Dutz, Lotte Kindt-Larsen, Josefine Egekvist, Claus Stenberg

Læs mere

Udviklingen i de kommunale investeringer

Udviklingen i de kommunale investeringer Udviklingen i de kommunale investeringer 1. Tilbagegang i kommunernes investeringer Kommunernes skattefinansierede anlægsudgifter var på 19,5 mia. kr. (2018- PL) i 2016, jf. kommunernes regnskaber og figur

Læs mere

Havørredbestanden giver hvert år anledning til mange diskussioner blandt medlemmerne af Vejle Sportsfiskerforening (VSF):

Havørredbestanden giver hvert år anledning til mange diskussioner blandt medlemmerne af Vejle Sportsfiskerforening (VSF): Vejle Sportsfiskerforening Buldalen 13 7100 Vejle Vejle, d. 13. april 2013 Havørredbestanden i Vejle Å. 1 Indledning Havørredbestanden giver hvert år anledning til mange diskussioner blandt medlemmerne

Læs mere

GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014

GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014 GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014 Dagsordenens pkt. a: Beretning om selskabets virksomhed. I regnskabsåret 2012/2013, som sluttede den 30. september 2013, opnåede Royal Greenland

Læs mere

Danske virksomheders kreditværdighed

Danske virksomheders kreditværdighed December 2012 Danske virksomheders kreditværdighed Analyse fra Soliditet 1 Resume Ultimo november 2012 udgjorde andelen af C-ratede virksomheder (Kredit frarådes) 17,4 % af den samlede virksomhedsmasse

Læs mere

Notat vedrørende fiskebestanden i Vesterled Sø

Notat vedrørende fiskebestanden i Vesterled Sø Notat vedrørende fiskebestanden i Vesterled Sø September 2004 Notat udarbejdet af Fiskeøkologisk Laboratorium august 2004 Konsulent : Helle Jerl Jensen Baggrund Vesterled Sø er en ca. 2 ha stor sø beliggende

Læs mere

Ny fiskeriforvaltning i Skagerrak Discard-forbud. Hirtshals 14. september 2012

Ny fiskeriforvaltning i Skagerrak Discard-forbud. Hirtshals 14. september 2012 Ny fiskeriforvaltning i Skagerrak Discard-forbud Hirtshals 14. september 2012 Dagsorden: 1. Velkomst og baggrund 2. Status vigtige emner 3. Debat om forslaget 4. Tekniske regler 5. Hvad Danmarks Fiskeriforening

Læs mere

NAALAKKERSU I SUT. Inuit Ataqatigiit Inatsisartutgruppe Inatsisartut -/Her. Svar på 37-spørgsmål nr. 264 om sagsbehandlingslovens principper mv.

NAALAKKERSU I SUT. Inuit Ataqatigiit Inatsisartutgruppe Inatsisartut -/Her. Svar på 37-spørgsmål nr. 264 om sagsbehandlingslovens principper mv. Naalakkersuisut Siulittaasuat Formanden for Naalakkersuisut NAALAKKERSU I SUT GOVERNMENT OF GREEN LAND Inuit Ataqatigiit Inatsisartutgruppe Inatsisartut -/Her Svar på 37-spørgsmål nr. 264 om sagsbehandlingslovens

Læs mere

De centrale hovedpunkter i undersøgelsen af. naboskab og tryghed. i Vollsmose VOLLSMOSE. sekretariat for byudvikling

De centrale hovedpunkter i undersøgelsen af. naboskab og tryghed. i Vollsmose VOLLSMOSE. sekretariat for byudvikling De centrale hovedpunkter i undersøgelsen af naboskab og tryghed i Vollsmose VOLLSMOSE sekretariat for byudvikling GENNEMFØRT DEN 4. MAJ TIL 1. JUNI 2015 Undersøgelse af naboskab og tryghed i Vollsmose

Læs mere

Bilag 1: Jagtperioder og kvoter i de enkelte regioner

Bilag 1: Jagtperioder og kvoter i de enkelte regioner Aalisarnermut, Piniarnermut Nunalerinermullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug Bilag 1: Jagtperioder og kvoter i de enkelte regioner Der kræves licens for nedlæggelse af

Læs mere

Tema - Kammuslinger. GFLK Årsrapport 2008

Tema - Kammuslinger. GFLK Årsrapport 2008 Tema - Kammuslinger Den 15 marts 28 trådte den nye fødevarebekendtgørelse for muslinger i kraft. Det drejer sig om Bekendtgørelse for Grønland om muslinger m.m. 9 nr. 83 af 13. februar 28 https://www.lovtidende.dk/forms/l7.aspx?s31=1&s19=83&s32=28.

Læs mere

PROTOKOL 2008. Såfremt Grønland den 1. november 2008 ikke har opfisket sin kvote, overføres den resterende del til Færøerne.

PROTOKOL 2008. Såfremt Grønland den 1. november 2008 ikke har opfisket sin kvote, overføres den resterende del til Færøerne. PROTOKOL 2008 Til aftale af 27. maj 1997 mellem Færøernes Landsstyre og Grønlands Hjemmestyre om fiskerispørgsmål. 1. Rødfisk 1 Parterne er enige om at vende tilbage til spørgsmålet, når kyststaterne Færøerne,

Læs mere

OVERBLIK november 2017

OVERBLIK november 2017 OVERBLIK november 2017 Grænseoverskridende narhvaler Grønlands Naturinstitut Grænseoverskridende narhvaler Udgivet af: Grønlands Naturinstitut Version: 1.1 november 2017 Redaktion: Review: Forside: Henrik

Læs mere

Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger

Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger Konklusioner Foreningernes samlede formue er vokset med 206 mia. kr. i 2005, og udgjorde ved udgangen af året

Læs mere