Frontløbere. idrætsprojekter med unge anno Danmarks Idræts-Forbund, Udviklingsafdelingen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Frontløbere. idrætsprojekter med unge anno 2009. Danmarks Idræts-Forbund, Udviklingsafdelingen"

Transkript

1 Frontløbere idrætsprojekter med unge anno 2009 Danmarks Idræts-Forbund, Udviklingsafdelingen

2 Udgivet af Danmarks Idræts-Forbund, september 2009 Redaktion Helle Carlsen og Johannes Madsen, Danmarks Idræts-Forbund Layout / tryk Formegon ApS 2 Frontløbere

3 Frontløbere 3

4 4 Frontløbere

5 Vidensdeling er vejen til udvikling! Dette idékatalog samler gode initiativer i DIFs specialforbund og i DIF centralt til udvikling af ungdomsidrætten. Idékataloget er både en midtvejsstatus på DIFs ungdomssatsning , og er samtidig et springbræt til vidensdeling og samarbejde på tværs af idrætter i fremtiden. Vi har samlet alle de gode projekter og erfaringer, så andre kan blive inspireret og måske finde nye samarbejdspartnere. Der er både små og store idéer til nytænkning af aktiviteter, organisering, involvering af unge, den rummelige forening, den gode træner etc. God jagt i kataloget der er garanteret inspiration at hente til din idræt. Med venlig hilsen Dorthe Heide Udviklingschef Danmarks Idræts-Forbund Frontløbere 5

6 Ingen selvfølge at unge dyrker idræt Når børn bliver teenagere åbner en ny verden sig for dem. Deres fysiske rækkevidde bliver større og de får nye interesser. Idrætten er ikke længere det selvfølgelige førstevalg, når det gælder fritidsaktiviteter. Mens 80 % af alle børn under 12 år er medlem af en forening, falder tallet til 60 % for de 13 til 18-årige. Idrætten har derfor en udfordring: Den skal kunne leve op til unges ønsker og behov for den gode idrætsoplevelse. Den skal kunne fange nye trends og nye måder at organisere idrætten på, så den passer til unge anno Danmarks Idræts-Forbund og specialforbundene er konstant på udkig efter nye måder at organisere og drive idrætten på, så den stadig tiltrækker unge og fastholder dem, der allerede er der i forvejen. Fælles for de projekter, der er beskrevet i dette idékatalog, er at de er gået forrest og har taget initiativ til at finde alternative veje inden for ungdomsidrætten. Frontløbere er et pejlemærke i udviklingen af dansk ungdomsidræt og markerer sammen med Ungdomsbazaren den 3. oktober 2009 i Bella Center, en status på DIF s ungdomssatsning Forrest i idékataloget finder du DIF s centrale initiativer beskrevet, og herefter er projekterne inddelt i alfabetisk rækkefølge alt efter hvilken idrætsgren de handler om. 6 Frontløbere

7 Danmarks Idræts-Forbund Hva med respekten? Det sociale liv i foreningen er afgørende for om unge gider være der. Den gode idrætsoplevelse i foreningen er desværre ikke altid en selvfølge. Dårlig omgangstone og mobning er også et problem i den frivillige idræt. Ideen er at lave et materiale, som klæder træneren på ungdomsholdet på til at tage en snak med holdet om, hvordan udøverne selv kan være med til at skabe en god atmosfære på holdet. Materialet består af tre dele: Trænervejledning: Guide til træneren, som klæder ham på til at gennemføre forløbet med sit hold. Spørgeskema: Alle på holdet udfylder et spørgeskema med 13 spørgsmål om den sociale temperatur på holdet. Træneren læser alle svar og samler alle til en snak om holdets leveregler. Skema til Holdets leveregler Udøverne skriver deres egne leveregler ind i skemaet og sender det til DIF: Herefter modtager de en plakat med deres egne leveregler, som de kan hænge op i klubhuset. Processen kan fx gennemføres på en klubaften, i forbindelse med stævnedeltagelse eller blot ved at tage en time af træningen. Det er dog nødvendigt, at træneren har mulighed for at læse de udfyldte spørgeskemaer igennem inden snakken med udøverne. en Tilbagemeldingerne fra de foreninger, der har brugt materialet siger entydigt, at det har skærpet udøvernes opmærksomhed på egen adfærd. Det har været godt at være fælles om et udforme holdets eget moral- eller opførselskodeks. Materialet har sat fingeren på de rigtige problemstillinger og har været nemt at bruge. Målet med materialet er, at alle på holdet bliver mere bevidste om hvordan de selv bidrager til at opnå en god stemning på holdet, hvor alle er ønskede og ingen bliver mobbet. Kontaktperson Helle Carlsen, hvor materialet kan rekvireres gratis eller downloades. Frontløbere 7

8 Danmarks Idræts-Forbund Specialforbundskonkurrence Unge i fokus Idrætten for unge har brug for løbende at blive tilpasset unges ønsker og behov. For at stimulere til udvikling af ungdomsidrætten har DIF i 2008, 2009 og 2010 udskrevet en konkurrence for specialforbundene om at nytænke idrætten på ungdomsområdet. Alle specialforbund indsender deres projekter til bedømmelse i dommerkomitéen inden 15. april. Vinderprojekterne bliver offentliggjort ved et pressemøde i Idrættens Hus i maj. I 2008 og 2009 indsendte 18 forbund deres bud på nye initiativer i ungdomsidrætten. Målet er, at stimulere specialforbundene til at gå forrest med at indtænke nye organiseringsformer, nye trends og at fastholde unge i idrætten ved at involvere dem i deres egen idræt. > > > Vinderprojekterne 2008 DVBF UVX Teenvolleyball. Kombination af ungdomskulturens fest og farver og teenvolley. DOF Catching Features Live. Orienteringsløb i naturen kombineres med o-løb bag computerskærmen. DKF Tough Testing Teens. Adventure race for hold med forskellige action-idrætter DAF DHF Beach Athletics Day Alternativ atletik på stranden. Ungdomstouren Landsdækkende inspirationstour med ny stævneform. DTriF Tri4fun Skoleprojekt med tilpassede triathlonaktiviteter. SVØM Rescue Kid Udbredelse af konkurrencelivredning i udvalgte klubber. Læs mere om vinderprojekterne på de respektive specialforbunds hjemmesider eller på 8 Frontløbere

9 Danmarks Idræts-Forbund Foreningspulje Unge i fokus Idéen med en foreningspulje i DIF er at støtte foreningerne til at afprøve nye måder at drive ungdomsidræt på. Frafaldet i overgangen fra barn til teenager er stort. Foreningerne opfordres til at finde nye måder til at fastholde unge i idrætten. Foreningerne indsender deres ansøgning (ansøgningsskema kan downloades på som behandles af ungegruppen i DIF. De overordnede kriterier for at få støtte kan læses på under for foreningen/støtte Puljen eksisterer i 2008 og Indtil videre er der modtaget ca. 180 ansøgninger, hvoraf 17 er blevet imødekommet. En stor del af ansøgningerne faldt uden for kriterierne, da der blev søgt om almindelige driftstilskud, rekvisitter og rejser. > > > effekten Læs mere om hvilke foreninger der fik penge på under erfaringer og se nogle af evalueringerne. Målet er at få nogle erfaringer med hvad der virker, og hvad der ikke virker i forhold til at fastholde unge i foreningslivet. Disse erfaringer skal formidles videre til andre foreninger, så andre kan gentage succeserne på deres egen måde. Kontaktperson Helle Carlsen, Frontløbere 9

10 Danmarks Idræts-Forbund Godt idrætsmiljø for unge Udfordringen er at skabe et miljø i foreningen, der er så attraktivt for unge at være en del af, at de gider dyrke idræt i foreningen - også når de bliver teenagere. Der skal være noget at komme efter for de unge, både sportsligt og socialt, ellers forsvinder de. Projektet er et foreningsudviklingsprojekt med unge i fokus. Specialforbundene udpeger hvert år et antal foreninger, som skal deltage i et 6-måneders procesforløb. Danmarks Idræts-Forbund organiserer i september et kickoff møde, hvor en leder, en træner og to unge fra hver forening deltager. Fra specialforbundet deltager en tovholder, oftest en breddekonsulent, der fungerer som proceskonsulent for den enkelte forening gennem hele forløbet. Foreningen skal bl.a. lave en handlingsplan inden for seks udvalgte områder. De unge laver et afgrænset selvstændigt projekt i egen forening. Projektet præsenteres på et midtvejsmøde i januar/februar. Om foråret modtager de foreninger, der kommer i mål, et certifikat og 2 x 3000 kr. fra hhv. DIF og eget specialforbund til ungdomsarbejdet. Målet er at fastholde unge i idrætten ved at involvere dem i deres egen idræt. Samtidig skal de etablerede ledere blive endnu bedre til at se de unges ressourcer og bruge dem i foreningsarbejdet. Projektet starter hvert år i september med et kickoffmøde i Idrættens Hus for de deltagende foreninger. I januar/februar mødes alle igen til et midtvejsmøde, hvor der samles op på de foreløbige resultater og lines op til næste fase. Årgang er syvende runde af projektet. Over 17 specialforbund har deltaget og mere end 110 foreninger er blevet certificeret som Godt idrætsmiljø for unge forening. Foreningerne er generelt blevet bedre organiseret. De unges ressourcer er kommet med i billedet i den daglige drift af foreningen, hvilket betyder, at opgaverne kan fordeles på flere hænder. Det er blevet både lettere og sjovere at være i foreningen. De unges egene initiativer har ofte givet et frisk pust til foreningslivet og i nogle tilfælde er generationsskiftet hjulpet godt på vej. Flere unge har fået øjnene op for egne kompetencer og har påtaget sig mere ansvar i foreningen. Kontaktperson Helle Carlsen, Danmarks Idræts-Forbund, Læs mere om Godt Idrætsmiljø for Unge på eller 10 Frontløbere

11 Danmarks Idræts-Forbund Unge Ledertalenters Netværk unge ledertalenters netværk Unge ledere i idrætten hænger ikke på træerne. DIF vil med ULN give unge ledelsesinteresserede idrætsfolk en platform de kan mødes på og danne netværk med andre unge i idrættens verden. Man skal indstilles af sit specialforbund for at komme med på et ULN-træf. Specialforbundet betaler 500 pr. deltager pr træf, DIF betaler transport og opholdsomkostninger. Man kan være on og off i netværket som det passer ind med studier, rejser o.a. Hvert år - forår og efterår - holdes to ULNtræf. Indholdet i et træf er altid tre-delt: Læring Oplevelse Networking Temaerne bestemmer de unge selv fra gang til gang. De seneste tre læringstemaer har været: kommunikation, coaching og events. Evalueringerne peger på, at de unge har stort personligt udbytte af at være en del af netværket. Træffene fungerer som benzin på bålet og de unge finder det generelt mere overskueligt at tage initiativer til projekter hjemme i foreningen eller i forbundet. Flere af de unge, som gennem tidernes ungdomsnetværk sidder i dag i udvalg eller bestyrelsesposter. At ruste unge i at tage ansvar og initiativer i deres forening eller forbund. Ved at bringe unge fra mange forskellige idrætter sammen, er et andet mål at skabe grobund for samarbejde på tværs af idrætterne. Kontaktperson Helle Carlsen, Læs mere om ULN på Frontløbere 11

12 Danmarks Idræts-Forbund Football4fun i Fremad Valby At afprøve, om utraditionelle organiseringsformer er mere effektive end den traditionelle måde at drive holdsport på. i forhold til at fastholde og tiltrække unge, som ikke har evner eller lyst til at spille på højt niveau. At der kom min 20 unge pr. træning, at der dukkede mindst 35 op til de alternative stævner hen over sæsonen og at klubben får mindst 15 nye medlemmer. At unge mellem 13 og 18 år uden særlige fodboldforudsætninger en gang om ugen kan komme og spille fodbold på uforpligtende vis sammen med andre unge. Rammerne er fleksible og træningen utraditionel. Bl.a blev der spillet alternative former for fodbold som panna-fodbold og street soccer. Der blev lagt stor vægt på det sociale før og efter træning. Trænerens rolle var at være integrator, skabe glæde og tryghed så at alle fik lyst til at spille fodbold. Projektet har givet værdifulde informationer om unges ønsker til hvordan aktivitetstilbuddene skal være. Især erfaringer med trænerrollen var værdifulde. Trænerens rolle viser sig at være afgørende for om unge har lyst til at komme i klubben. De skal høres og ses som individuelle unge og træneren skal kunne snakke med dem om andet end fodbold. Projektet fik støtte af DIF og Københavns Kommune til at køre fra april til november Projektet er nu integreret i klubbens daglige virke. Fremmødet var overvældende stort og der kom også nye indmeldelser, men umiddelbart efter projektets slutning, var succeskriteriet om 15 nye medlemmer endnu ikke opfyldt. Kontaktperson Lars Kruse, telefon , Læs evalueringen af projektet på 12 Frontløbere

13 Dansk Amerikansk Fodbold Forbund Unge ledere ind i foreningsarbejdet Projekt Ung Start DAFF vil motivere de unge til at involvere sig i foreningsarbejdet gennem learning by doing. Derudover ønsker DAFF at ændre de unges syn på de praktiske og administrative opgaver i deres forening og blive en del af disse. DAFF s mål var at skabe fremtidens ledere blandt de unge. DAFF fik uddannet 11 unge på ledelsesplan. DAFF s tanke var, at de unge selv skulle planlægge og udføre projektet. Odense Swans blev valgt til værtsforening. De deltagende foreninger mødtes i Odense til et planlægningsmøde. Her kom de unge på banen med idéer til, hvordan man kunne afvikle et indendørsstævne. Blandt de foreninger som deltog, har flere af dem nu disse unge involveret i det administrative arbejde. Projekt Ung Start blev afviklet i marts Projektet kører igen i Skive Gators har hyret en af de unge fra Projekt Ung Start som deres Head Coach, og det er med stor succes. Udviklingskonsulent Allan Pedersen, tlf Frontløbere 13

14 Dansk Atletik Forbund Udviklet af en gruppe unge ledere fra DAFs unglederuddannelse 2008 Beach Athletics Day Strandatletik Beach Athletics Day skal få atletikken ud på nye arenaer, vist på en ny og anderledes måde og samtidig få atletikken ud til folk, hvor folk er og hvor de er indstillet på at ville lege og have det sjovt. Der skal gøres op med den traditionelle tankegang om atletik at alt skal måles i tid og meter for at have værdi. Det egentligt afgørende i atletikken er jo at finde den grundlæggende glæde ved at udføre øvelserne. At det kan leges og anvendes i små selvkonstruerede konkurrencer med sig selv og andre, gør det anvendeligt næsten alle steder ikke kun på store stadions. Beach Athletics Day er også et forsøg på at give et nyt aktivitetstilbud til foreningerne. Det er vigtigt, at udvikle attraktive tilbud for de mange, som ikke tilhører eliteidrætten. Og så er det en aktivitet, der er udviklet af de unge selv. At lege atletik på stranden med redskaber og regler tilpasset de aktuelle forhold. Det kan både foregå på sandet, i klitter og i vandet. Der lægges op til øvelser som Zandsprint, der løbes på en opstillet Z- formet bane, Klitspring, hvor der springes såvel med som uden stang og Coolkast, hvor der anvendes redskaber man finder på stranden. Men også gamle kendte øvelser som for eksempel tovtrækning og forhindringsløb (strandpakour) er med i konceptet. Der er etableret to redskabstrailere som foreninger kan låne, og der er ved at blive udviklet et inspirationshæfte. Der er kommet fokus på en ny side af atletikken. Der er blevet etableret et nyt aktivitetstilbud til foreningerne. Tilbagemeldingerne lyder på, at der vil blive tilbudt strandatletik i alle de foreninger, der har afprøvet strandatletik i år. Det er meget positivt. At bringe atletikken ud hvor folk er og at vise atletikken på en ny måde, hvor alle kan være med og selv præge, hvordan de vil udfylde rammerne. Målet er også at skabe genkendelse for dem, der efterfølgende forsøger sig med den traditionelle stadionatletik. Langt de fleste elementer i strandatletik er kendte elementer i stadionatletikken. Håbet er at strandatletik vil blive en naturlig del af dansk strandliv. Beach Athletics Day bliver i løbet af sommeren afviklet i hele landet og i forskellige sammenhænge. Det er blandt andet blevet afprøvet ved DAF s sommerlejr, ved en DAF atletikskole, ved et skolearrangement, men som enkeltstående event. Det er målet at få afviklet ti events i år, og bringe erfaringerne ud til alle forbundets foreninger i form af drejebog og inspirationshæfte. eller projektansvarlig Johanne Rytter, tlf Frontløbere

15 Dansk Atletik Forbund udviklet i samarbejde med svensk og norsk friidrottsforbund ScandiCamp Atletikken oplever et stort frafald af unge i de sene teenageår. Hvis vi skal bremse udviklingen, er det vigtigt med attraktive tilbud for netop denne målgruppe. Især med fokus på den store bredde. Undersøgelser om unges deltagelse i fritidsaktivitet viser, at de i høj grad motiveres af aktiviteter med socialt fokus og vægt på tilhørsforhold, hvilket ScandiCampen opfylder. Derudover ønsker vi et samarbejde mellem de nordiske atletikforbund, der når direkte ud til de unge aktive. Campen skal skabe nye netværk på tværs af de nordiske lande samtidig med, at de unge lærer noget nyt og deler deres viden om træning. Initiativet sigter mod at deltagerne udvider deres horisonter både atletikmæssigt og sprogligt. ScandiCamp er en tredages sommerlejr for unge atletikaktive mellem 18 og 25 år fra Sverige, Norge, Færøerne og Danmark. Campen afvikles i Sverige, og programmet byder på atletiktræning, SkandiKampen, picnic, strandaktivitet, teambuilding-øvelser samt faglige oplæg. ScandiCampen arrangeres primært af de unge selv, og lederne på campen er unge fra forbundenes ungdomsudvalg. Rekruttering sker via hjemmesider, Facebook, , post, face-to-face samt speakning ved stævner. Ansatte ved forbundene står for aftaler omkring sted, trænere, tilmelding og rejse. Initiativet har medført øget kendskab til andre atleter, og tidligere deltagere taler aktivt sammen på Facebook. Der er desuden kommet et tættere samarbejde de nordiske atletikforbund imellem inden for børn og unge-området, bl.a. i form af stævne- og uddannelsestilbud på tværs af landene. ScandiCamp blev afprøvet første gang i sommeren Det var en succes, og blev derfor gentaget i Vi håber fremover at afholde ScandiCamp hver eller hver anden sommer. eller breddekonsulent Kirse Ellegaard, tlf Frontløbere 15

16 Danmarks Badminton Forbund Teknika Tankerne bag TEKNIKA er at skabe god struktur i ungdomstræningen og få skabt større fokus på teknik gennem alle ungdomsårene. TEKNIKA er en holdning til læring, der tilbyder rammer, principper og opbygning af et læringsrum for teknisk træning i badminton. TEKNIKA har hentet inspiration i kampsportens bæltesystem. Hvor man i kampsporten opnår bælter, når man graduerer til et nyt niveau, arbejdes i TEKNIKA med T-shirts, som med varierende farve og tryk angiver, hvilket niveau man som spiller har bestået. Med TEKNIKA-konceptet skabes der en tråd i træningen for alle parter; trænere, forældre, ledere og spillere. TEKNIKA kan være med til at sikre udviklingen af teknisk dygtige badmintonspillere fra de yngste årgange, og gøre den enkelte spiller i stand til fortsat udvikling på seniorniveau. I TEKNIKA er vægten lagt på teknik som væsentligt og gennemgående fokus i træningen af børn og unge. TEKNIKA består overordnet af fire dele. 1) Miniton, organisering og gennemførsel af træning med forældreinvolvering for de mindste. 2 TEKNIKA Modul Til hvert modul findes en oversigt over hvilke færdigheder, der skal være opøvet for at bestå modulet samt beskrivelser af relevante øvelser og kommentarer til hver færdighed. 3) Hver spiller har sin egen spilleroversigt med blandt andet et TEKNIKA-spillerskema, hvoraf det fremgår, hvornår de enkelte tekniske færdigheder er trænet, evalueret og bestået. 4) Ny T-shirt hver gang man har bestået et nyt modul. Dels har konceptet betydet flere ungdomsmedlemmer og større forældreinvolvering i de klubber, der har taget konceptet ind i deres ungdomstræning. Men det har også betydet, at spillerne i løbet af et par år har opnået bemærkelsesværdige gode resultater. Konceptet har været afprøvet flere steder i landet siden 2007 med overvældende succes og er under fortsat udvikling. eller tlf Frontløbere

17 Danmarks Basketball-Forbund EASY-basket Vi vil gennem EASY-basket gøre opmærksom på basketballs positive værdier, som fællesskab, personlig udvikling og have det sjovt med kammeraterne. De værdier mener vi, at klubberne er gode til at gøre til virkelighed, derfor vil vi også gerne skabe et større medlemsgrundlag til glæde for basketball sporten generelt i Danmark. Easy-Basket vil blive katalysator for en generel udvikling af basketball i Danmark, med oprettelsen af flere klubber og yderligere udvikling af de eksisterende. Konkrete resultatmålinger er svære at opgive på nuværende tidspunkt, men det er særdeles positivt, at der er kommet en positiv omtale af Easy-basket og dermed basketball generelt. Vi tror på at effekten bliver, at vores medlemstal forøges markant. Dertil skal det være en klar effekt, at vi som forbund udvikler os, så vi kan rådgive klubberne på en tilfredsstillende måde, når det kommer til medlemsrekruttering, klubudvikling og forældreinvolvering. Danmarks Basketball-Forbund er inde i en positiv og dynamisk udvikling, både organisatorisk og økonomisk, og vi har derfor haft et behov for et initiativ, for at nå det sidste stykke vej op til kurven. Vi ser mange børn og unge som viser interesse for sporten, men som ikke aktivt bliver en del af den lokale basketklub. Det vil vi ændre med EASY-basket konceptet, som er et specialudviklet børnekoncept, der nemt kan implementeres af skoler og klubber. Synergien af dette bliver forhåbentligt, at flere børn får vakt interessen direkte gennem deres idrætsundervisning. Der er ingen regler i EASY-basket. I stedet spiller man efter retningslinjer, der håndhæves alt efter spillernes niveau. Retningslinjerne har til hensigt at sikre, at man kan spille mod andre ud fra en fælles forståelse selvfølgelig i idrætstimen, men også i skolegården, fritiden eller hvis man mødes til turnering. Blandt andet er kurvehøjden (ribbekurve) og boldstørrelsen ændret, så der kommer et større flow og glæde for den enkelte i spillet. Initiativet introduceres via et skole- og SFO samarbejde, organiseret sammen med den lokale klub. Vi tror på at det kræver en fokuseret indsats at få flere basketspillere i klubberne, derfor vælger vi også at fokusere intensivt på de miljøer som børnene befinder sig i. Initiativet tager udgangspunkt i skolebørnene først og fremmest, men med vores rådgivning og konsulentydelser opnår vi via initiativet en større interesse for klubbernes baskettilbud. Vi er stadig i en opstartsfase, og projektet har kun kørt én sæson. Første sæson er evalueret som særdeles positiv, og stadig flere klubber står parat til at være en del af konceptet. Konceptet er blevet afprøvet i flere skole- eller SFO sammenhænge, og justeres fra gang til gang den enkelte skole og klubs situation. Ungdomskonsulent Kasper Mølgaard, mob Frontløbere 17

18 Dansk BordTennis Union Ungdommen i fokus DBTU s største udfordring i forhold til en generel medlemstilvækst er mangel på uddannede trænere. Derudover også en strukturel og organisatorisk styrkelse af klubberne, så de er gearede til at tage imod og fastholde nye spillere. Med det etårige klubudviklingsprojekt Ungdommen i fokus vil vi hjælpe klubberne til at styrke ungdomsafdelingen og engagere de unge kræfter i klubarbejdet. Deltagelse i projektet kræver lyst, vilje samt tid og ressourcer fra klubbens side til at forbedre ungdomsafdelingen. Projektet inkluderer blandt andet gratis deltagelse på DBTU s træner- og lederkurser i projektperioden, lederkurset Klubbens årsplan lokalt i klubben samt hjælp til oprettelse af et ungdomsråd. DBTU s breddekonsulenter er klubbens sparringspartnere i projektperioden. At udvikle de deltagende klubber til i højere grad at have fokus på ungdommen, så vi kan fastholde en større del af ungdomsspillerne fra sæson til sæson. Derudover at skabe bedre vilkår lokalt i klubberne med større kvalitet i træningen og igangsættelse af nytænkende ungdomstiltag af og for de unge. Endvidere håber vi at skabe morgendagens ledere og på sigt at opstarte et netværk af klubbernes ungdomsledere. Projektet er blevet søsat i juni Det er således for tidligt at spå om effekterne. Ungdommen i fokus er først begyndt i juni Ti klubber er med i første runde, og målet er at få klubber igennem projektet i løbet af perioden eller breddekonsulent Jakob Staun, tlf Frontløbere

19 Danmarks Bokse-Union Diplomboksning er at øge tilgangen af unge udøvere, samt at fastholde dem. Idéen er at udvikle de unges teknik, hvor de lærer grundreglerne fra bunden, og lærer hvorledes man bruger den tekniske boksning. Samtidig lærer de, hvorledes det er at være i en boksering i rigtig kamp hvor de står over for en modstander. Diplomboksning er sparring på et højt niveau og skal foregå under lignende forhold som ved et almindeligt boksestævne. Mange unge mennesker kommer i boksetræningslokalet, men er beklemte ved at tage skridtet fuldt ud, mod en modstander og foran et publikum. Målet er, ved en grundig indlæring, at lære bokseren hvorledes det er at være i kamp, og hvorledes det er at stå over for en modstander. Samtidig er det en måde for klubberne at få prøvet deres boksere før de får udstedt licens så de kan bokse rigtige kampe. Diplomboksning arrangeres af DaBUs klubber ved lukkede stævner, og gerne i klubbernes træningslokaler, hvor kun medlemmer af bokseklubberne samt familie og venner har adgang, og er for nye udøvere, før de får udstedt bokselicens. I diplomkampe bedømmes bokserne af 3 personer med indgående kendskab til boksningens grundregler, hvor der lægges vægt på teknisk udførelse af stødene, benarbejde og bevægelser i ringen. Der gives point efter hver omgang. Kampen skal ledes af en kampleder. Forivrer bokserne sig og kampen bliver for hård skal kamplederen gå imellem og gøre opmærksom på, at det er teknik der skal vise og ikke hård fight. Sker det gentagne gange, at kamplederen går imellem, standses kampen og der gives ingen point. Tilgangen af unge til bokseklubberne er stigende, hvor det dog kun er ca. 10 % af medlemmerne der får udstedt licens til at bokse rigtige kampe. Det er DaBUs ønske, at diplomboksningen kan give et boost, så flere får lyst til at prøve sig af i rigtig kamp. Diplomboksning er afprøvet af flere klubber, og har vist sig at være en bæredygtig metode for de unge mennesker. - Praktisk info Regler for diplomboksning Frontløbere 19

20 Danmarks Bowling Forbund Flex Bowl Masters Danmarks Bowling Forbund har gennem de seneste fem år oplevet et frafald af unge bowlere især i alderen år. Det er en alder, hvor mange andre interesser begynder at melde sig, og hvor sporten skal vise sig attraktiv, fleksibel og nytænkende for at fastholde de unge menneskers interesse. I Danmarks Bowling Forbund ønsker vi at udvikle nye, spændende aktiviteter, som sætter fokus på fastholdelse af ynglingespillere (15-18 år) samt en naturlig overgang fra ungdoms- til seniorrækkerne, hvilket er et brat og altomfattende skift i bowlingsporten. Der findes endnu ingen overlappende turneringer, og selve turneringsformen er endda anderledes. Danmarks Bowling Forbund står som arrangør af de første Flex Bowl Mastersstævner, men tanken er, at klubberne i samarbejde skal overtage afviklingen af stævnerne for denne målgruppe i deres lokalområder med økonomisk støtte fra Danmarks Bowling Forbund. Flex Bowl Masters er endnu ikke afviklet. Derfor afventer vi effekten af tiltaget. Udviklingskonsulent Tenna Zadkiel Telefon Vi ønsker at opbløde det traditionelle skarpe skel, som ligger ved 18 år. Med Flex Bowl Masters har vi skabt en stævneform for de årige på tværs af alder, køn og klub. Tanken er, at det skal være nemt at deltage, så klubberne i princippet kun skal stille med én spiller for at være med, idet der kan laves hold på tværs af klubberne. Derudover indeholder stævnerne et socialt element i form af fællesspisning for at skabe et fællesskab med jævnaldrende bowlere. I april 2009 blev det første stævne for de årige afviklet, og der vil i efteråret 2009 blive afholdt to-tre Flex Bowl Mastersstævner for de årige rundt om i landet. 20 Frontløbere

21 Danmarks Bowling Forbund Girls Cup Danmarks Bowling Forbund har som mange andre forbund en udfordring i at tiltrække og fastholde pigespillere. I løbet af de sidste par år har forbundet rundt om i landet sat gang i ferieaktiviteter kun for piger for at udbrede kendskabet til sporten og motivere piger til at deltage aktivt i klubbowling. Det har været en stor succes. Den overvældende deltagelse har vist, at pigerne gerne vil deltage i arrangementer, der udelukkende henvender sig til deres eget køn. Som det er i dag, spiller man ikke kønsopdelt i ungdomsturneringen. Vi ønsker derfor i løbet af sæsonen at kunne tilbyde aktiviteter, der udelukkende henvender sig til piger. Derfor vil der i efteråret 2009 blive afviklet den første Girls Cup. Pigespillere fra hele landet kan deltage i stævnet, der er arrangeret i samarbejde mellem forbundet og to medlemsklubber. På længere sigt kan klubberne i samarbejde overtage afviklingen af stævnerne for denne målgruppe i deres lokalområder med økonomisk støtte fra Danmarks Bowling Forbund. Vi ønsker at skabe et forum, hvor pigespillere kan mødes og kæmpe mod hinanden på egne præmisser. Såfremt der bliver taget godt imod initiativet, vil der fremadrettet blive satset på flere stævner for denne målgruppe. Girls Cup er endnu ikke afviklet. Derfor afventer vi effekten af tiltaget. Girls Cup blev afholdt i august Udviklingskonsulent Tenna Zadkiel, tlf.: Frontløbere 21

22 CRICKET Dansk Cricket-Forbund Go Cricket CRICKET CRICKET CRICKET CRICKET CRICKET Dansk Cricket-Forbund har gennem de sidste mange år haft svært ved at rekruttere nye ungdomsspillere. Flere af klubberne har løbende forsøgt sig med forskellige typer af samarbejde med nærliggende skoleklasser og SFO er. For tre år siden inviterede Dansk Cricket-Forbund, Svanholm Cricketklub i Brøndby og kommunens idrætskonsulent samtlige 3. klasser ned på cricketbanen til tre dage med cricket. Kan du li at kaste, gribe eller slå ligesom i rundbold? Det primære mål er at give alle unge mulighed for at prøve at spille cricketrundbold. Samtidig skal der skabes et tæt samarbejde med skoler og SFO er om at afholde årlige skolestævner på cricketbanen med et begrænset antal ressourcer fra frivillige trænere og ledere. Det sekundære mål er at skabe en tradition hos idrætslærere for at spille cricketrundbold i idræts- og vikartimerne i stedet for rundbold. så skulle du bare prøve at spille cricket. I langt de fleste klubber har både idrætslærere og pædagoger vist så stor interesse for introduktion af cricketspillet, at de ofte med stor entusiasme går ind og overtager en del af det frivillige rekrutteringsarbejde for klubbernes trænere og ledere. I Brøndby og Kolding Kommune er der derudover blevet sat undervisningstimer af til forankringen af dette fremtidige samarbejde. GO CRICKET Eleverne prøver en række små, sjove lege og øvelser, som lærerne og klubbens ungdomstrænere hjælper med at vise frem. Eleverne slutter dagen af med at spille en mindre turnering i cricketrundbold klasserne imellem. GO CRICKET GO CRICKET GO CRICKET Reglerne bliver sendt ud på forhånd, og skolerne har mulighed for at låne udstyr og bolde af cricketklubben. Initiativet har været så stor en succes, at alle skolerne i Brøndby har spurgt, om de måtte udvide initiativet med en stævnedag for 4. klasser og en uddannelsesdag for idrætslærere og pædagoger fra SFO erne, hvilket både klubben og forbundet selvfølgelig har bakket op omkring. I andre cricketklubber rundt om i landet er man i gang med at kopiere initiativet om introduktion af cricketrundbold på klassetrin samt afholdelse af større idrætsdage. eller breddekonsulent Mickey Lund, tlf Frontløbere

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger er udarbejdet i juni 2009 Initiativet er finansieret af

Læs mere

JYSK FODBOLD. Banebryder med bankende. fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8. Juni 2010

JYSK FODBOLD. Banebryder med bankende. fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8. Juni 2010 JYSK FODBOLD Juni 2010 Banebryder med bankende fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8 Jysk Fodbold er Jydsk Boldspil-Unions officielle fodboldmagasin Kommentar Ud med

Læs mere

Hvordan vender vi den nedadgående kurve? Forundersøgelse til projektet Håndbolden tilbage til København

Hvordan vender vi den nedadgående kurve? Forundersøgelse til projektet Håndbolden tilbage til København Hvordan vender vi den nedadgående kurve? Forundersøgelse til projektet Håndbolden tilbage til København Forord Håndbolden er i krise og måske særligt i Københavnsområdet, hvor håndbolden er i skarp konkurrence

Læs mere

Holdninger & handlinger

Holdninger & handlinger DBUs holdningshæfte Holdninger & handlinger den nye måde at tænke og spille børne- og ungdomsfodbold fra leg til landshold Udgiver Dansk Boldspil-Union Layout/dtp DBU Grafisk Bettina Emcken Lise Fabricius

Læs mere

SUNDHED LIVSGLÆDE. innovation. krop og leg. samarbejde. kompetente trænere. tilgængelighed bevægelsesglæde BKO. familie og samvær.

SUNDHED LIVSGLÆDE. innovation. krop og leg. samarbejde. kompetente trænere. tilgængelighed bevægelsesglæde BKO. familie og samvær. Idræt for socialt udsatte og idrætssvage grupper SUNDHED LIVSGLÆDE Idræt for børn og unge VENSKABER Faciliteter udvikling og anvendelse Motion på arbejdspladsen inklusion nytænkning livskvalitet selvværd

Læs mere

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik.

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik. Header Udret mere bliv ikke kun flere En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv Rubrik Header (0) Rubrik Citat Reference Sideheader Udret mere - bliv ikke kun flere En guide til et styrket

Læs mere

EN KONSULENT TAKKER AF

EN KONSULENT TAKKER AF FYN BOLD Nr. 1 Marts 2009 16. årgang EN KONSULENT TAKKER AF FBUs FODBOLDRÅDSSYSTEM - PÅ VEJ TIL ET GULDÆG DELEGERETMØDE 2009 EN FODBOLDDOMMERS VIGTIGSTE EGENSKAB 2 FYN BOLD 1/2009 FYN BOLD Nr. 1 Marts

Læs mere

JYSK FODBOLD. Stort temanummer om fastholdelse. 68 sider fyldt med gode ideer til ungdomsarbejdet i din klub AUGUST 2008

JYSK FODBOLD. Stort temanummer om fastholdelse. 68 sider fyldt med gode ideer til ungdomsarbejdet i din klub AUGUST 2008 JYSK FODBOLD AUGUST 2008 Stort temanummer om fastholdelse 68 sider fyldt med gode ideer til ungdomsarbejdet i din klub Jysk Fodbold er Jydsk Boldspil-Unions officielle fodboldmagasin til erfarne Børne-

Læs mere

COACHING - DET HANDLER OM DIG! U-21 2011 RYKKER NÆRMERE

COACHING - DET HANDLER OM DIG! U-21 2011 RYKKER NÆRMERE FYN BOLD Nr. 5 Dec. 2009 16. årgang COACHING - DET HANDLER OM DIG! U-21 2011 RYKKER NÆRMERE BOLDKLUBBEN MARIENLYST SOM VALGFAG ÅRET 2009 I TAL 2 FYN BOLD 5/2009 FYN BOLD Nr. 5 December 2009 16. årgang

Læs mere

Når børn og unge fravælger svømning. Forundersøgelse til SVØM s projekt 'Vi bevæger de unge i forening'

Når børn og unge fravælger svømning. Forundersøgelse til SVØM s projekt 'Vi bevæger de unge i forening' Når børn og unge fravælger svømning Forundersøgelse til SVØM s projekt 'Vi bevæger de unge i forening' Forord Det går godt for dansk svømning både når det gælder resultater i bassinet, og når man ser på

Læs mere

Vi er åbne over for omverdenen og etablerer samarbejder med andre organisationer, fonde mv.

Vi er åbne over for omverdenen og etablerer samarbejder med andre organisationer, fonde mv. Plan 2020 Vision: Hvad drømmer vi om? (Ledestjerne vores fyrtårn) Vi har den vision, at orientering er kendt som en sjov, tilgængelig og udfordrende idrætsgren, der handler om at finde vej i naturen og

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

klub-building Håndboldklubbens frivillighedsstrategi Lav en plan og få flere frivillige hænder i din håndboldklub. Temahæfte 2 - frivillighed

klub-building Håndboldklubbens frivillighedsstrategi Lav en plan og få flere frivillige hænder i din håndboldklub. Temahæfte 2 - frivillighed klub-building Temahæfte 2 - frivillighed Håndboldklubbens frivillighedsstrategi Lav en plan og få flere frivillige hænder i din håndboldklub. Dansk Håndbold Forbunds anbefalinger til foreningerne 2 INDHOLD

Læs mere

Velkommen til: Generalforsamling i Dansk Svømmeunion

Velkommen til: Generalforsamling i Dansk Svømmeunion Velkommen til: Generalforsamling i Dansk Svømmeunion 2008 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning Den skriftlige beretning fremgår af bilag 1 på siderne 3. Forelæggelse og godkendelse af

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

Unges perspektiver på fritidsliv, kultur og sundhed i Holstebro Kommune

Unges perspektiver på fritidsliv, kultur og sundhed i Holstebro Kommune Unges perspektiver på fritidsliv, kultur og sundhed i Holstebro Kommune Kirsten Grube Center for Ungdomsstudier og Religionspædagogik (CUR) Maj 2011 1 Unges perspektiver på fritidsliv, kultur og sundhed

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Tennis i Danmark. En medlemsundersøgelse i Dansk Tennis Forbund. Karsten Østerlund

Tennis i Danmark. En medlemsundersøgelse i Dansk Tennis Forbund. Karsten Østerlund Tennis i Danmark En medlemsundersøgelse i Dansk Tennis Forbund Karsten Østerlund Titel Tennis i Danmark en medlemsundersøgelse i Dansk Tennis Forbund Forfatter Karsten Østerlund Research og analyse Peter

Læs mere

Nr. 6. December 2004. Fodbold for alle - hele året. www.jbu.dbu.dk

Nr. 6. December 2004. Fodbold for alle - hele året. www.jbu.dbu.dk 56 sider Nr. 6. December 2004 L E D E R R E K R U T T E R I N G P R O F I L E R Ø K O N O M I FA S T H O L D E L S E Fodbold for alle - hele året www.jbu.dbu.dk Den svære balancegang Når jeg ser tilbage

Læs mere

- med ungdomsskolen! Partnerskaber

- med ungdomsskolen! Partnerskaber Gør en god skole bedre - med ungdomsskolen! Partnerskaber Partnerskaber - med ungdomsskolen Af Finn Lillelund Christensen, formand for Ungdomsskoleforeningens bestyrelse Ungdomsskolen har lange og gode

Læs mere

www.sst.dk En kort introduktion til 10 kommunale projekter i satspuljen Kommunens plan mod overvægt BØRN i BALANCE II

www.sst.dk En kort introduktion til 10 kommunale projekter i satspuljen Kommunens plan mod overvægt BØRN i BALANCE II Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S Telefon 72227400 E-mail sst@sst.dk BØRN i BALANCE II Børn i balance II beskriver de 10 kommunale projekter om forebyggelse af overvægt hos børn og

Læs mere

VEJE TIL INTEGRATION MULIGHEDER I FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE GUNVOR CHRISTENSEN

VEJE TIL INTEGRATION MULIGHEDER I FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE GUNVOR CHRISTENSEN VEJE TIL INTEGRATION MULIGHEDER I FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE GUNVOR CHRISTENSEN VEJE TIL INTEGRATION MULIGHEDER I FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE GUNVOR CHRISTENSEN KØBENHAVN 2006 SOCIALFORSKNINGSINSTITUTTET

Læs mere

Bliv klogere på de unge

Bliv klogere på de unge Bliv klogere på de unge og bliv en endnu bedre træner En håndbog til dig der træner 13-18-årige i foreningsidrætten Forord Når kampen eller konkurrencen er i gang, er der ingen tvivl om, hvad der er det

Læs mere

Dansk Svømmeunions politiske program

Dansk Svømmeunions politiske program Dansk Svømmeunions politiske program Formål med det politiske program Sikre den røde tråd imellem Danmarks Idræts-Forbunds (DIF) politiske program og Dansk Svømmeunions politiske program. Sikre at udover

Læs mere

Årsmagasin 2012 DANSK KANO & KAJAK FORBUND. En samlet oversigt over alle aktiviteter, tilbud og informationer fra DKF

Årsmagasin 2012 DANSK KANO & KAJAK FORBUND. En samlet oversigt over alle aktiviteter, tilbud og informationer fra DKF Særnummer af Magasinet Kano & Kajak DANSK KANO & KAJAK FORBUND En samlet oversigt over alle aktiviteter, tilbud og informationer fra DKF Hvorfor kano og kajak? Udviklingskonsulent, Michael Jakobson: Efter

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

RESULTATRAPPORT NR. FELDING FORENINGS SFO

RESULTATRAPPORT NR. FELDING FORENINGS SFO RESULTATRAPPORT NR. FELDING FORENINGS SFO Indholdsfortegnelse Table of contents 27 Resultater HVILKE MULIGHEDER FOR EN STYRKET TRIVSEL OG INKLUSION AF BØRNENE SER PÆDAGOGERNE I EN FORENINGS SFO? 28 Hvorfor

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

EN ANTOLOGI OM UNGE FRIVILLIGES MULIGHEDER I EN ULIGE UNGDOMSKULTUR

EN ANTOLOGI OM UNGE FRIVILLIGES MULIGHEDER I EN ULIGE UNGDOMSKULTUR EN ANTOLOGI OM UNGE FRIVILLIGES MULIGHEDER I EN ULIGE UNGDOMSKULTUR Redigering Charlotte Juul Thomsen Forlag Center for frivilligt socialt arbejde ISBN 87-90440-32-3 Design og layout Glad Design, www.gladdesign.dk

Læs mere