Frontløbere. idrætsprojekter med unge anno Danmarks Idræts-Forbund, Udviklingsafdelingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Frontløbere. idrætsprojekter med unge anno 2009. Danmarks Idræts-Forbund, Udviklingsafdelingen"

Transkript

1 Frontløbere idrætsprojekter med unge anno 2009 Danmarks Idræts-Forbund, Udviklingsafdelingen

2 Udgivet af Danmarks Idræts-Forbund, september 2009 Redaktion Helle Carlsen og Johannes Madsen, Danmarks Idræts-Forbund Layout / tryk Formegon ApS 2 Frontløbere

3 Frontløbere 3

4 4 Frontløbere

5 Vidensdeling er vejen til udvikling! Dette idékatalog samler gode initiativer i DIFs specialforbund og i DIF centralt til udvikling af ungdomsidrætten. Idékataloget er både en midtvejsstatus på DIFs ungdomssatsning , og er samtidig et springbræt til vidensdeling og samarbejde på tværs af idrætter i fremtiden. Vi har samlet alle de gode projekter og erfaringer, så andre kan blive inspireret og måske finde nye samarbejdspartnere. Der er både små og store idéer til nytænkning af aktiviteter, organisering, involvering af unge, den rummelige forening, den gode træner etc. God jagt i kataloget der er garanteret inspiration at hente til din idræt. Med venlig hilsen Dorthe Heide Udviklingschef Danmarks Idræts-Forbund Frontløbere 5

6 Ingen selvfølge at unge dyrker idræt Når børn bliver teenagere åbner en ny verden sig for dem. Deres fysiske rækkevidde bliver større og de får nye interesser. Idrætten er ikke længere det selvfølgelige førstevalg, når det gælder fritidsaktiviteter. Mens 80 % af alle børn under 12 år er medlem af en forening, falder tallet til 60 % for de 13 til 18-årige. Idrætten har derfor en udfordring: Den skal kunne leve op til unges ønsker og behov for den gode idrætsoplevelse. Den skal kunne fange nye trends og nye måder at organisere idrætten på, så den passer til unge anno Danmarks Idræts-Forbund og specialforbundene er konstant på udkig efter nye måder at organisere og drive idrætten på, så den stadig tiltrækker unge og fastholder dem, der allerede er der i forvejen. Fælles for de projekter, der er beskrevet i dette idékatalog, er at de er gået forrest og har taget initiativ til at finde alternative veje inden for ungdomsidrætten. Frontløbere er et pejlemærke i udviklingen af dansk ungdomsidræt og markerer sammen med Ungdomsbazaren den 3. oktober 2009 i Bella Center, en status på DIF s ungdomssatsning Forrest i idékataloget finder du DIF s centrale initiativer beskrevet, og herefter er projekterne inddelt i alfabetisk rækkefølge alt efter hvilken idrætsgren de handler om. 6 Frontløbere

7 Danmarks Idræts-Forbund Hva med respekten? Det sociale liv i foreningen er afgørende for om unge gider være der. Den gode idrætsoplevelse i foreningen er desværre ikke altid en selvfølge. Dårlig omgangstone og mobning er også et problem i den frivillige idræt. Ideen er at lave et materiale, som klæder træneren på ungdomsholdet på til at tage en snak med holdet om, hvordan udøverne selv kan være med til at skabe en god atmosfære på holdet. Materialet består af tre dele: Trænervejledning: Guide til træneren, som klæder ham på til at gennemføre forløbet med sit hold. Spørgeskema: Alle på holdet udfylder et spørgeskema med 13 spørgsmål om den sociale temperatur på holdet. Træneren læser alle svar og samler alle til en snak om holdets leveregler. Skema til Holdets leveregler Udøverne skriver deres egne leveregler ind i skemaet og sender det til DIF: Herefter modtager de en plakat med deres egne leveregler, som de kan hænge op i klubhuset. Processen kan fx gennemføres på en klubaften, i forbindelse med stævnedeltagelse eller blot ved at tage en time af træningen. Det er dog nødvendigt, at træneren har mulighed for at læse de udfyldte spørgeskemaer igennem inden snakken med udøverne. en Tilbagemeldingerne fra de foreninger, der har brugt materialet siger entydigt, at det har skærpet udøvernes opmærksomhed på egen adfærd. Det har været godt at være fælles om et udforme holdets eget moral- eller opførselskodeks. Materialet har sat fingeren på de rigtige problemstillinger og har været nemt at bruge. Målet med materialet er, at alle på holdet bliver mere bevidste om hvordan de selv bidrager til at opnå en god stemning på holdet, hvor alle er ønskede og ingen bliver mobbet. Kontaktperson Helle Carlsen, hvor materialet kan rekvireres gratis eller downloades. Frontløbere 7

8 Danmarks Idræts-Forbund Specialforbundskonkurrence Unge i fokus Idrætten for unge har brug for løbende at blive tilpasset unges ønsker og behov. For at stimulere til udvikling af ungdomsidrætten har DIF i 2008, 2009 og 2010 udskrevet en konkurrence for specialforbundene om at nytænke idrætten på ungdomsområdet. Alle specialforbund indsender deres projekter til bedømmelse i dommerkomitéen inden 15. april. Vinderprojekterne bliver offentliggjort ved et pressemøde i Idrættens Hus i maj. I 2008 og 2009 indsendte 18 forbund deres bud på nye initiativer i ungdomsidrætten. Målet er, at stimulere specialforbundene til at gå forrest med at indtænke nye organiseringsformer, nye trends og at fastholde unge i idrætten ved at involvere dem i deres egen idræt. > > > Vinderprojekterne 2008 DVBF UVX Teenvolleyball. Kombination af ungdomskulturens fest og farver og teenvolley. DOF Catching Features Live. Orienteringsløb i naturen kombineres med o-løb bag computerskærmen. DKF Tough Testing Teens. Adventure race for hold med forskellige action-idrætter DAF DHF Beach Athletics Day Alternativ atletik på stranden. Ungdomstouren Landsdækkende inspirationstour med ny stævneform. DTriF Tri4fun Skoleprojekt med tilpassede triathlonaktiviteter. SVØM Rescue Kid Udbredelse af konkurrencelivredning i udvalgte klubber. Læs mere om vinderprojekterne på de respektive specialforbunds hjemmesider eller på 8 Frontløbere

9 Danmarks Idræts-Forbund Foreningspulje Unge i fokus Idéen med en foreningspulje i DIF er at støtte foreningerne til at afprøve nye måder at drive ungdomsidræt på. Frafaldet i overgangen fra barn til teenager er stort. Foreningerne opfordres til at finde nye måder til at fastholde unge i idrætten. Foreningerne indsender deres ansøgning (ansøgningsskema kan downloades på som behandles af ungegruppen i DIF. De overordnede kriterier for at få støtte kan læses på under for foreningen/støtte Puljen eksisterer i 2008 og Indtil videre er der modtaget ca. 180 ansøgninger, hvoraf 17 er blevet imødekommet. En stor del af ansøgningerne faldt uden for kriterierne, da der blev søgt om almindelige driftstilskud, rekvisitter og rejser. > > > effekten Læs mere om hvilke foreninger der fik penge på under erfaringer og se nogle af evalueringerne. Målet er at få nogle erfaringer med hvad der virker, og hvad der ikke virker i forhold til at fastholde unge i foreningslivet. Disse erfaringer skal formidles videre til andre foreninger, så andre kan gentage succeserne på deres egen måde. Kontaktperson Helle Carlsen, Frontløbere 9

10 Danmarks Idræts-Forbund Godt idrætsmiljø for unge Udfordringen er at skabe et miljø i foreningen, der er så attraktivt for unge at være en del af, at de gider dyrke idræt i foreningen - også når de bliver teenagere. Der skal være noget at komme efter for de unge, både sportsligt og socialt, ellers forsvinder de. Projektet er et foreningsudviklingsprojekt med unge i fokus. Specialforbundene udpeger hvert år et antal foreninger, som skal deltage i et 6-måneders procesforløb. Danmarks Idræts-Forbund organiserer i september et kickoff møde, hvor en leder, en træner og to unge fra hver forening deltager. Fra specialforbundet deltager en tovholder, oftest en breddekonsulent, der fungerer som proceskonsulent for den enkelte forening gennem hele forløbet. Foreningen skal bl.a. lave en handlingsplan inden for seks udvalgte områder. De unge laver et afgrænset selvstændigt projekt i egen forening. Projektet præsenteres på et midtvejsmøde i januar/februar. Om foråret modtager de foreninger, der kommer i mål, et certifikat og 2 x 3000 kr. fra hhv. DIF og eget specialforbund til ungdomsarbejdet. Målet er at fastholde unge i idrætten ved at involvere dem i deres egen idræt. Samtidig skal de etablerede ledere blive endnu bedre til at se de unges ressourcer og bruge dem i foreningsarbejdet. Projektet starter hvert år i september med et kickoffmøde i Idrættens Hus for de deltagende foreninger. I januar/februar mødes alle igen til et midtvejsmøde, hvor der samles op på de foreløbige resultater og lines op til næste fase. Årgang er syvende runde af projektet. Over 17 specialforbund har deltaget og mere end 110 foreninger er blevet certificeret som Godt idrætsmiljø for unge forening. Foreningerne er generelt blevet bedre organiseret. De unges ressourcer er kommet med i billedet i den daglige drift af foreningen, hvilket betyder, at opgaverne kan fordeles på flere hænder. Det er blevet både lettere og sjovere at være i foreningen. De unges egene initiativer har ofte givet et frisk pust til foreningslivet og i nogle tilfælde er generationsskiftet hjulpet godt på vej. Flere unge har fået øjnene op for egne kompetencer og har påtaget sig mere ansvar i foreningen. Kontaktperson Helle Carlsen, Danmarks Idræts-Forbund, Læs mere om Godt Idrætsmiljø for Unge på eller 10 Frontløbere

11 Danmarks Idræts-Forbund Unge Ledertalenters Netværk unge ledertalenters netværk Unge ledere i idrætten hænger ikke på træerne. DIF vil med ULN give unge ledelsesinteresserede idrætsfolk en platform de kan mødes på og danne netværk med andre unge i idrættens verden. Man skal indstilles af sit specialforbund for at komme med på et ULN-træf. Specialforbundet betaler 500 pr. deltager pr træf, DIF betaler transport og opholdsomkostninger. Man kan være on og off i netværket som det passer ind med studier, rejser o.a. Hvert år - forår og efterår - holdes to ULNtræf. Indholdet i et træf er altid tre-delt: Læring Oplevelse Networking Temaerne bestemmer de unge selv fra gang til gang. De seneste tre læringstemaer har været: kommunikation, coaching og events. Evalueringerne peger på, at de unge har stort personligt udbytte af at være en del af netværket. Træffene fungerer som benzin på bålet og de unge finder det generelt mere overskueligt at tage initiativer til projekter hjemme i foreningen eller i forbundet. Flere af de unge, som gennem tidernes ungdomsnetværk sidder i dag i udvalg eller bestyrelsesposter. At ruste unge i at tage ansvar og initiativer i deres forening eller forbund. Ved at bringe unge fra mange forskellige idrætter sammen, er et andet mål at skabe grobund for samarbejde på tværs af idrætterne. Kontaktperson Helle Carlsen, Læs mere om ULN på Frontløbere 11

12 Danmarks Idræts-Forbund Football4fun i Fremad Valby At afprøve, om utraditionelle organiseringsformer er mere effektive end den traditionelle måde at drive holdsport på. i forhold til at fastholde og tiltrække unge, som ikke har evner eller lyst til at spille på højt niveau. At der kom min 20 unge pr. træning, at der dukkede mindst 35 op til de alternative stævner hen over sæsonen og at klubben får mindst 15 nye medlemmer. At unge mellem 13 og 18 år uden særlige fodboldforudsætninger en gang om ugen kan komme og spille fodbold på uforpligtende vis sammen med andre unge. Rammerne er fleksible og træningen utraditionel. Bl.a blev der spillet alternative former for fodbold som panna-fodbold og street soccer. Der blev lagt stor vægt på det sociale før og efter træning. Trænerens rolle var at være integrator, skabe glæde og tryghed så at alle fik lyst til at spille fodbold. Projektet har givet værdifulde informationer om unges ønsker til hvordan aktivitetstilbuddene skal være. Især erfaringer med trænerrollen var værdifulde. Trænerens rolle viser sig at være afgørende for om unge har lyst til at komme i klubben. De skal høres og ses som individuelle unge og træneren skal kunne snakke med dem om andet end fodbold. Projektet fik støtte af DIF og Københavns Kommune til at køre fra april til november Projektet er nu integreret i klubbens daglige virke. Fremmødet var overvældende stort og der kom også nye indmeldelser, men umiddelbart efter projektets slutning, var succeskriteriet om 15 nye medlemmer endnu ikke opfyldt. Kontaktperson Lars Kruse, telefon , Læs evalueringen af projektet på 12 Frontløbere

13 Dansk Amerikansk Fodbold Forbund Unge ledere ind i foreningsarbejdet Projekt Ung Start DAFF vil motivere de unge til at involvere sig i foreningsarbejdet gennem learning by doing. Derudover ønsker DAFF at ændre de unges syn på de praktiske og administrative opgaver i deres forening og blive en del af disse. DAFF s mål var at skabe fremtidens ledere blandt de unge. DAFF fik uddannet 11 unge på ledelsesplan. DAFF s tanke var, at de unge selv skulle planlægge og udføre projektet. Odense Swans blev valgt til værtsforening. De deltagende foreninger mødtes i Odense til et planlægningsmøde. Her kom de unge på banen med idéer til, hvordan man kunne afvikle et indendørsstævne. Blandt de foreninger som deltog, har flere af dem nu disse unge involveret i det administrative arbejde. Projekt Ung Start blev afviklet i marts Projektet kører igen i Skive Gators har hyret en af de unge fra Projekt Ung Start som deres Head Coach, og det er med stor succes. Udviklingskonsulent Allan Pedersen, tlf Frontløbere 13

14 Dansk Atletik Forbund Udviklet af en gruppe unge ledere fra DAFs unglederuddannelse 2008 Beach Athletics Day Strandatletik Beach Athletics Day skal få atletikken ud på nye arenaer, vist på en ny og anderledes måde og samtidig få atletikken ud til folk, hvor folk er og hvor de er indstillet på at ville lege og have det sjovt. Der skal gøres op med den traditionelle tankegang om atletik at alt skal måles i tid og meter for at have værdi. Det egentligt afgørende i atletikken er jo at finde den grundlæggende glæde ved at udføre øvelserne. At det kan leges og anvendes i små selvkonstruerede konkurrencer med sig selv og andre, gør det anvendeligt næsten alle steder ikke kun på store stadions. Beach Athletics Day er også et forsøg på at give et nyt aktivitetstilbud til foreningerne. Det er vigtigt, at udvikle attraktive tilbud for de mange, som ikke tilhører eliteidrætten. Og så er det en aktivitet, der er udviklet af de unge selv. At lege atletik på stranden med redskaber og regler tilpasset de aktuelle forhold. Det kan både foregå på sandet, i klitter og i vandet. Der lægges op til øvelser som Zandsprint, der løbes på en opstillet Z- formet bane, Klitspring, hvor der springes såvel med som uden stang og Coolkast, hvor der anvendes redskaber man finder på stranden. Men også gamle kendte øvelser som for eksempel tovtrækning og forhindringsløb (strandpakour) er med i konceptet. Der er etableret to redskabstrailere som foreninger kan låne, og der er ved at blive udviklet et inspirationshæfte. Der er kommet fokus på en ny side af atletikken. Der er blevet etableret et nyt aktivitetstilbud til foreningerne. Tilbagemeldingerne lyder på, at der vil blive tilbudt strandatletik i alle de foreninger, der har afprøvet strandatletik i år. Det er meget positivt. At bringe atletikken ud hvor folk er og at vise atletikken på en ny måde, hvor alle kan være med og selv præge, hvordan de vil udfylde rammerne. Målet er også at skabe genkendelse for dem, der efterfølgende forsøger sig med den traditionelle stadionatletik. Langt de fleste elementer i strandatletik er kendte elementer i stadionatletikken. Håbet er at strandatletik vil blive en naturlig del af dansk strandliv. Beach Athletics Day bliver i løbet af sommeren afviklet i hele landet og i forskellige sammenhænge. Det er blandt andet blevet afprøvet ved DAF s sommerlejr, ved en DAF atletikskole, ved et skolearrangement, men som enkeltstående event. Det er målet at få afviklet ti events i år, og bringe erfaringerne ud til alle forbundets foreninger i form af drejebog og inspirationshæfte. eller projektansvarlig Johanne Rytter, tlf Frontløbere

15 Dansk Atletik Forbund udviklet i samarbejde med svensk og norsk friidrottsforbund ScandiCamp Atletikken oplever et stort frafald af unge i de sene teenageår. Hvis vi skal bremse udviklingen, er det vigtigt med attraktive tilbud for netop denne målgruppe. Især med fokus på den store bredde. Undersøgelser om unges deltagelse i fritidsaktivitet viser, at de i høj grad motiveres af aktiviteter med socialt fokus og vægt på tilhørsforhold, hvilket ScandiCampen opfylder. Derudover ønsker vi et samarbejde mellem de nordiske atletikforbund, der når direkte ud til de unge aktive. Campen skal skabe nye netværk på tværs af de nordiske lande samtidig med, at de unge lærer noget nyt og deler deres viden om træning. Initiativet sigter mod at deltagerne udvider deres horisonter både atletikmæssigt og sprogligt. ScandiCamp er en tredages sommerlejr for unge atletikaktive mellem 18 og 25 år fra Sverige, Norge, Færøerne og Danmark. Campen afvikles i Sverige, og programmet byder på atletiktræning, SkandiKampen, picnic, strandaktivitet, teambuilding-øvelser samt faglige oplæg. ScandiCampen arrangeres primært af de unge selv, og lederne på campen er unge fra forbundenes ungdomsudvalg. Rekruttering sker via hjemmesider, Facebook, , post, face-to-face samt speakning ved stævner. Ansatte ved forbundene står for aftaler omkring sted, trænere, tilmelding og rejse. Initiativet har medført øget kendskab til andre atleter, og tidligere deltagere taler aktivt sammen på Facebook. Der er desuden kommet et tættere samarbejde de nordiske atletikforbund imellem inden for børn og unge-området, bl.a. i form af stævne- og uddannelsestilbud på tværs af landene. ScandiCamp blev afprøvet første gang i sommeren Det var en succes, og blev derfor gentaget i Vi håber fremover at afholde ScandiCamp hver eller hver anden sommer. eller breddekonsulent Kirse Ellegaard, tlf Frontløbere 15

16 Danmarks Badminton Forbund Teknika Tankerne bag TEKNIKA er at skabe god struktur i ungdomstræningen og få skabt større fokus på teknik gennem alle ungdomsårene. TEKNIKA er en holdning til læring, der tilbyder rammer, principper og opbygning af et læringsrum for teknisk træning i badminton. TEKNIKA har hentet inspiration i kampsportens bæltesystem. Hvor man i kampsporten opnår bælter, når man graduerer til et nyt niveau, arbejdes i TEKNIKA med T-shirts, som med varierende farve og tryk angiver, hvilket niveau man som spiller har bestået. Med TEKNIKA-konceptet skabes der en tråd i træningen for alle parter; trænere, forældre, ledere og spillere. TEKNIKA kan være med til at sikre udviklingen af teknisk dygtige badmintonspillere fra de yngste årgange, og gøre den enkelte spiller i stand til fortsat udvikling på seniorniveau. I TEKNIKA er vægten lagt på teknik som væsentligt og gennemgående fokus i træningen af børn og unge. TEKNIKA består overordnet af fire dele. 1) Miniton, organisering og gennemførsel af træning med forældreinvolvering for de mindste. 2 TEKNIKA Modul Til hvert modul findes en oversigt over hvilke færdigheder, der skal være opøvet for at bestå modulet samt beskrivelser af relevante øvelser og kommentarer til hver færdighed. 3) Hver spiller har sin egen spilleroversigt med blandt andet et TEKNIKA-spillerskema, hvoraf det fremgår, hvornår de enkelte tekniske færdigheder er trænet, evalueret og bestået. 4) Ny T-shirt hver gang man har bestået et nyt modul. Dels har konceptet betydet flere ungdomsmedlemmer og større forældreinvolvering i de klubber, der har taget konceptet ind i deres ungdomstræning. Men det har også betydet, at spillerne i løbet af et par år har opnået bemærkelsesværdige gode resultater. Konceptet har været afprøvet flere steder i landet siden 2007 med overvældende succes og er under fortsat udvikling. eller tlf Frontløbere

17 Danmarks Basketball-Forbund EASY-basket Vi vil gennem EASY-basket gøre opmærksom på basketballs positive værdier, som fællesskab, personlig udvikling og have det sjovt med kammeraterne. De værdier mener vi, at klubberne er gode til at gøre til virkelighed, derfor vil vi også gerne skabe et større medlemsgrundlag til glæde for basketball sporten generelt i Danmark. Easy-Basket vil blive katalysator for en generel udvikling af basketball i Danmark, med oprettelsen af flere klubber og yderligere udvikling af de eksisterende. Konkrete resultatmålinger er svære at opgive på nuværende tidspunkt, men det er særdeles positivt, at der er kommet en positiv omtale af Easy-basket og dermed basketball generelt. Vi tror på at effekten bliver, at vores medlemstal forøges markant. Dertil skal det være en klar effekt, at vi som forbund udvikler os, så vi kan rådgive klubberne på en tilfredsstillende måde, når det kommer til medlemsrekruttering, klubudvikling og forældreinvolvering. Danmarks Basketball-Forbund er inde i en positiv og dynamisk udvikling, både organisatorisk og økonomisk, og vi har derfor haft et behov for et initiativ, for at nå det sidste stykke vej op til kurven. Vi ser mange børn og unge som viser interesse for sporten, men som ikke aktivt bliver en del af den lokale basketklub. Det vil vi ændre med EASY-basket konceptet, som er et specialudviklet børnekoncept, der nemt kan implementeres af skoler og klubber. Synergien af dette bliver forhåbentligt, at flere børn får vakt interessen direkte gennem deres idrætsundervisning. Der er ingen regler i EASY-basket. I stedet spiller man efter retningslinjer, der håndhæves alt efter spillernes niveau. Retningslinjerne har til hensigt at sikre, at man kan spille mod andre ud fra en fælles forståelse selvfølgelig i idrætstimen, men også i skolegården, fritiden eller hvis man mødes til turnering. Blandt andet er kurvehøjden (ribbekurve) og boldstørrelsen ændret, så der kommer et større flow og glæde for den enkelte i spillet. Initiativet introduceres via et skole- og SFO samarbejde, organiseret sammen med den lokale klub. Vi tror på at det kræver en fokuseret indsats at få flere basketspillere i klubberne, derfor vælger vi også at fokusere intensivt på de miljøer som børnene befinder sig i. Initiativet tager udgangspunkt i skolebørnene først og fremmest, men med vores rådgivning og konsulentydelser opnår vi via initiativet en større interesse for klubbernes baskettilbud. Vi er stadig i en opstartsfase, og projektet har kun kørt én sæson. Første sæson er evalueret som særdeles positiv, og stadig flere klubber står parat til at være en del af konceptet. Konceptet er blevet afprøvet i flere skole- eller SFO sammenhænge, og justeres fra gang til gang den enkelte skole og klubs situation. Ungdomskonsulent Kasper Mølgaard, mob Frontløbere 17

18 Dansk BordTennis Union Ungdommen i fokus DBTU s største udfordring i forhold til en generel medlemstilvækst er mangel på uddannede trænere. Derudover også en strukturel og organisatorisk styrkelse af klubberne, så de er gearede til at tage imod og fastholde nye spillere. Med det etårige klubudviklingsprojekt Ungdommen i fokus vil vi hjælpe klubberne til at styrke ungdomsafdelingen og engagere de unge kræfter i klubarbejdet. Deltagelse i projektet kræver lyst, vilje samt tid og ressourcer fra klubbens side til at forbedre ungdomsafdelingen. Projektet inkluderer blandt andet gratis deltagelse på DBTU s træner- og lederkurser i projektperioden, lederkurset Klubbens årsplan lokalt i klubben samt hjælp til oprettelse af et ungdomsråd. DBTU s breddekonsulenter er klubbens sparringspartnere i projektperioden. At udvikle de deltagende klubber til i højere grad at have fokus på ungdommen, så vi kan fastholde en større del af ungdomsspillerne fra sæson til sæson. Derudover at skabe bedre vilkår lokalt i klubberne med større kvalitet i træningen og igangsættelse af nytænkende ungdomstiltag af og for de unge. Endvidere håber vi at skabe morgendagens ledere og på sigt at opstarte et netværk af klubbernes ungdomsledere. Projektet er blevet søsat i juni Det er således for tidligt at spå om effekterne. Ungdommen i fokus er først begyndt i juni Ti klubber er med i første runde, og målet er at få klubber igennem projektet i løbet af perioden eller breddekonsulent Jakob Staun, tlf Frontløbere

19 Danmarks Bokse-Union Diplomboksning er at øge tilgangen af unge udøvere, samt at fastholde dem. Idéen er at udvikle de unges teknik, hvor de lærer grundreglerne fra bunden, og lærer hvorledes man bruger den tekniske boksning. Samtidig lærer de, hvorledes det er at være i en boksering i rigtig kamp hvor de står over for en modstander. Diplomboksning er sparring på et højt niveau og skal foregå under lignende forhold som ved et almindeligt boksestævne. Mange unge mennesker kommer i boksetræningslokalet, men er beklemte ved at tage skridtet fuldt ud, mod en modstander og foran et publikum. Målet er, ved en grundig indlæring, at lære bokseren hvorledes det er at være i kamp, og hvorledes det er at stå over for en modstander. Samtidig er det en måde for klubberne at få prøvet deres boksere før de får udstedt licens så de kan bokse rigtige kampe. Diplomboksning arrangeres af DaBUs klubber ved lukkede stævner, og gerne i klubbernes træningslokaler, hvor kun medlemmer af bokseklubberne samt familie og venner har adgang, og er for nye udøvere, før de får udstedt bokselicens. I diplomkampe bedømmes bokserne af 3 personer med indgående kendskab til boksningens grundregler, hvor der lægges vægt på teknisk udførelse af stødene, benarbejde og bevægelser i ringen. Der gives point efter hver omgang. Kampen skal ledes af en kampleder. Forivrer bokserne sig og kampen bliver for hård skal kamplederen gå imellem og gøre opmærksom på, at det er teknik der skal vise og ikke hård fight. Sker det gentagne gange, at kamplederen går imellem, standses kampen og der gives ingen point. Tilgangen af unge til bokseklubberne er stigende, hvor det dog kun er ca. 10 % af medlemmerne der får udstedt licens til at bokse rigtige kampe. Det er DaBUs ønske, at diplomboksningen kan give et boost, så flere får lyst til at prøve sig af i rigtig kamp. Diplomboksning er afprøvet af flere klubber, og har vist sig at være en bæredygtig metode for de unge mennesker. - Praktisk info Regler for diplomboksning Frontløbere 19

20 Danmarks Bowling Forbund Flex Bowl Masters Danmarks Bowling Forbund har gennem de seneste fem år oplevet et frafald af unge bowlere især i alderen år. Det er en alder, hvor mange andre interesser begynder at melde sig, og hvor sporten skal vise sig attraktiv, fleksibel og nytænkende for at fastholde de unge menneskers interesse. I Danmarks Bowling Forbund ønsker vi at udvikle nye, spændende aktiviteter, som sætter fokus på fastholdelse af ynglingespillere (15-18 år) samt en naturlig overgang fra ungdoms- til seniorrækkerne, hvilket er et brat og altomfattende skift i bowlingsporten. Der findes endnu ingen overlappende turneringer, og selve turneringsformen er endda anderledes. Danmarks Bowling Forbund står som arrangør af de første Flex Bowl Mastersstævner, men tanken er, at klubberne i samarbejde skal overtage afviklingen af stævnerne for denne målgruppe i deres lokalområder med økonomisk støtte fra Danmarks Bowling Forbund. Flex Bowl Masters er endnu ikke afviklet. Derfor afventer vi effekten af tiltaget. Udviklingskonsulent Tenna Zadkiel Telefon Vi ønsker at opbløde det traditionelle skarpe skel, som ligger ved 18 år. Med Flex Bowl Masters har vi skabt en stævneform for de årige på tværs af alder, køn og klub. Tanken er, at det skal være nemt at deltage, så klubberne i princippet kun skal stille med én spiller for at være med, idet der kan laves hold på tværs af klubberne. Derudover indeholder stævnerne et socialt element i form af fællesspisning for at skabe et fællesskab med jævnaldrende bowlere. I april 2009 blev det første stævne for de årige afviklet, og der vil i efteråret 2009 blive afholdt to-tre Flex Bowl Mastersstævner for de årige rundt om i landet. 20 Frontløbere

21 Danmarks Bowling Forbund Girls Cup Danmarks Bowling Forbund har som mange andre forbund en udfordring i at tiltrække og fastholde pigespillere. I løbet af de sidste par år har forbundet rundt om i landet sat gang i ferieaktiviteter kun for piger for at udbrede kendskabet til sporten og motivere piger til at deltage aktivt i klubbowling. Det har været en stor succes. Den overvældende deltagelse har vist, at pigerne gerne vil deltage i arrangementer, der udelukkende henvender sig til deres eget køn. Som det er i dag, spiller man ikke kønsopdelt i ungdomsturneringen. Vi ønsker derfor i løbet af sæsonen at kunne tilbyde aktiviteter, der udelukkende henvender sig til piger. Derfor vil der i efteråret 2009 blive afviklet den første Girls Cup. Pigespillere fra hele landet kan deltage i stævnet, der er arrangeret i samarbejde mellem forbundet og to medlemsklubber. På længere sigt kan klubberne i samarbejde overtage afviklingen af stævnerne for denne målgruppe i deres lokalområder med økonomisk støtte fra Danmarks Bowling Forbund. Vi ønsker at skabe et forum, hvor pigespillere kan mødes og kæmpe mod hinanden på egne præmisser. Såfremt der bliver taget godt imod initiativet, vil der fremadrettet blive satset på flere stævner for denne målgruppe. Girls Cup er endnu ikke afviklet. Derfor afventer vi effekten af tiltaget. Girls Cup blev afholdt i august Udviklingskonsulent Tenna Zadkiel, tlf.: Frontløbere 21

22 CRICKET Dansk Cricket-Forbund Go Cricket CRICKET CRICKET CRICKET CRICKET CRICKET Dansk Cricket-Forbund har gennem de sidste mange år haft svært ved at rekruttere nye ungdomsspillere. Flere af klubberne har løbende forsøgt sig med forskellige typer af samarbejde med nærliggende skoleklasser og SFO er. For tre år siden inviterede Dansk Cricket-Forbund, Svanholm Cricketklub i Brøndby og kommunens idrætskonsulent samtlige 3. klasser ned på cricketbanen til tre dage med cricket. Kan du li at kaste, gribe eller slå ligesom i rundbold? Det primære mål er at give alle unge mulighed for at prøve at spille cricketrundbold. Samtidig skal der skabes et tæt samarbejde med skoler og SFO er om at afholde årlige skolestævner på cricketbanen med et begrænset antal ressourcer fra frivillige trænere og ledere. Det sekundære mål er at skabe en tradition hos idrætslærere for at spille cricketrundbold i idræts- og vikartimerne i stedet for rundbold. så skulle du bare prøve at spille cricket. I langt de fleste klubber har både idrætslærere og pædagoger vist så stor interesse for introduktion af cricketspillet, at de ofte med stor entusiasme går ind og overtager en del af det frivillige rekrutteringsarbejde for klubbernes trænere og ledere. I Brøndby og Kolding Kommune er der derudover blevet sat undervisningstimer af til forankringen af dette fremtidige samarbejde. GO CRICKET Eleverne prøver en række små, sjove lege og øvelser, som lærerne og klubbens ungdomstrænere hjælper med at vise frem. Eleverne slutter dagen af med at spille en mindre turnering i cricketrundbold klasserne imellem. GO CRICKET GO CRICKET GO CRICKET Reglerne bliver sendt ud på forhånd, og skolerne har mulighed for at låne udstyr og bolde af cricketklubben. Initiativet har været så stor en succes, at alle skolerne i Brøndby har spurgt, om de måtte udvide initiativet med en stævnedag for 4. klasser og en uddannelsesdag for idrætslærere og pædagoger fra SFO erne, hvilket både klubben og forbundet selvfølgelig har bakket op omkring. I andre cricketklubber rundt om i landet er man i gang med at kopiere initiativet om introduktion af cricketrundbold på klassetrin samt afholdelse af større idrætsdage. eller breddekonsulent Mickey Lund, tlf Frontløbere

Vend bøtten på hovedet!

Vend bøtten på hovedet! BØRNEKULTUR En af de store udfordringer for klubbernes trænere og ledere er, at de i højere grad skal opbygge det fællesskab, en holdsport nu en gang er, omkring det enkelte individ og ikke omvendt. Sådan

Læs mere

DIF IDRÆTSMILJØ FOR UNGE - ET FORENINGSPROJEKT MED DE 13-19 ÅRIGE I FOKUS

DIF IDRÆTSMILJØ FOR UNGE - ET FORENINGSPROJEKT MED DE 13-19 ÅRIGE I FOKUS DIF IDRÆTSMILJØ FOR UNGE - ET FORENINGSPROJEKT MED DE 13-19 ÅRIGE I FOKUS Ingen selvfølge at unge dyrker sport Det første store dyk på frafaldsbarometret ses i de tidlige teenageår. Her mærker foreningerne

Læs mere

GODT IDRÆTSMILJØ FOR UNGE

GODT IDRÆTSMILJØ FOR UNGE D D R Æ T S M I L J Ø I T O E G G N F O R U GODT IDRÆTSMILJØ FOR UNGE - ET FORENINGSPROJEKT MED DE 13-19 ÅRIGE I FOKUS DANMARKS IDRÆTS-FORBUND INGEN SELVFØLGE AT UNGE DYRKER SPORT Det første store dyk

Læs mere

KLUBUDVIKLINGSPROJEKTER OG WORKSHOPS

KLUBUDVIKLINGSPROJEKTER OG WORKSHOPS KLUBUDVIKLINGSPROJEKTER OG WORKSHOPS Alle taekwondoklubber under DTaF har mulighed for at lave et klubudviklingsprojekt i samarbejde med forbundets konsulenter. Et klubudviklingsprojekt kan f.eks. bestå

Læs mere

Amerikansk fodbold giver unge anderledes succesoplevelser

Amerikansk fodbold giver unge anderledes succesoplevelser Amerikansk fodbold giver unge anderledes succesoplevelser En forening får gennem skolesamarbejdet mulighed for at give børn og unge anderledes succesoplevelser. Foreningen introducerer amerikansk fodbold

Læs mere

En god sæsonstart. Inspirationsfolder

En god sæsonstart. Inspirationsfolder En god sæsonstart Inspirationsfolder Indholdsfortegnelse FORORD 2 HUSKELISTE 4 Hvilke målgrupper har vi fokus på? 5 Hvilke hold tilbyder vi i næste sæson? 5 Har vi styr på alle træningstider? 6 Har vi

Læs mere

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Valby boldklub Mere end fodbold Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Den blå tråd i Valby Boldklub Formanden har bolden M ange mennesker tænker nok, at alle fodboldklubber er ens. Men

Læs mere

Dansk Svømmeunion. - Vi skaber de bedste, sjoveste og mest motiverende rammer for vandaktiviteter i Danmark

Dansk Svømmeunion. - Vi skaber de bedste, sjoveste og mest motiverende rammer for vandaktiviteter i Danmark Dansk Svømmeunion - Vi skaber de bedste, sjoveste og mest motiverende rammer for vandaktiviteter i Danmark Vores fokus er på udviklingen, værdierne, glæden, motivationen og drivkraften i DIN svømmeklub.

Læs mere

Inspirationsbrev. udsendt af udviklingskonsulenten den 22. juni 2016.

Inspirationsbrev. udsendt af udviklingskonsulenten den 22. juni 2016. Inspirationsbrev udsendt af udviklingskonsulenten den 22. juni 2016. Kære klubber. Det var dejligt at se så mange af jer til sektionernes årsmøder og få talt med mange af jer og hørt hvordan det går ude

Læs mere

TRÆNERVEJLEDNING. Hva med. Respekten?

TRÆNERVEJLEDNING. Hva med. Respekten? TRÆNERVEJLEDNING Hva med Respekten? DET SOCIALT VELFUNGERENDE HOLD Introduktion Et redskab til den gode idrætsoplevelse Danmarks Idræts-Forbund (DIF) vil med dette materiale give ungdomstræneren et redskab

Læs mere

Unge i fokus Konkurrence for Danmarks Idræts-Forbunds specialforbund om nye måder at gøre idrætten attraktiv for de årige Præmiesum kr.

Unge i fokus Konkurrence for Danmarks Idræts-Forbunds specialforbund om nye måder at gøre idrætten attraktiv for de årige Præmiesum kr. Unge i fokus Konkurrence for Danmarks Idræts-Forbunds specialforbund om nye måder at gøre idrætten attraktiv for de 10-18 årige Præmiesum 350.000 kr. Fremtidens børne- og ungdomsidræt Vi har brug for at

Læs mere

Få alle med inkluder mennesker med psykiske vanskeligheder

Få alle med inkluder mennesker med psykiske vanskeligheder Få alle med inkluder mennesker med psykiske vanskeligheder DANSK ARBEJDER IDRÆTSFORBUND IFs Idræt for sindet - siden 1996 Få alle med Mange mennesker med psykiske vanskeligheder dyrker efterhånden idræt

Læs mere

DANSK ATLETIK FORBUND EVENT-PROJEKTLEDER UDDANNELSE. Aldersgruppe: 15-25 år

DANSK ATLETIK FORBUND EVENT-PROJEKTLEDER UDDANNELSE. Aldersgruppe: 15-25 år 2016 Dansk Atletik Forbund Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby daf@dansk-atletik.dk - Tlf: +45 4326 2626 Aldersgruppe: 15-25 år Dansk Atletik Forbund er det nationale forbund for atletik, gang

Læs mere

Den lyseblå tråd i FCKG Esbjerg

Den lyseblå tråd i FCKG Esbjerg Den lyseblå tråd i FCKG Esbjerg Baggrund Igennem flere år har der i bestyrelsen i FC King George været en drøm om at starte en børne- og ungdomsfodbold afdeling i klubben, og 2013 er året, hvor denne drøm

Læs mere

STRATEGIPLAN. Dalum IF

STRATEGIPLAN. Dalum IF STRATEGIPLAN Dalum IF Revideret Februar 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Præsentation af Dalum IF 3. Bærende principper i Dalum IF 4. Strategier i Dalum IF 5. Mål og Handlingsplaner i Dalum IF

Læs mere

Billardklubbernes arbejde med rekruttering og fastholdelse af medlemmer.

Billardklubbernes arbejde med rekruttering og fastholdelse af medlemmer. Billardklubbernes arbejde med rekruttering og fastholdelse af medlemmer. Dansk billard står med en kæmpe udfordring i sit virke og i sine mange klubber. Hvordan rekruttere vi nye medlemmer, og hvordan

Læs mere

Hvilke udfordringer har fodboldklubberne i dag?

Hvilke udfordringer har fodboldklubberne i dag? Hvilke udfordringer har fodboldklubberne i dag? Organiser Jer 2 eller 3 og drøft dette Herefter fremlæggelse / diskussion Konklusion efter ophængte stickers! I skal hurtigt i gang. Hvilke udfordringer

Læs mere

Håndbold i skolen - alle børn i spil

Håndbold i skolen - alle børn i spil Håndboldforløb 0.- 1. klasse Boldtilvænning og leg Håndbold i skolen - alle børn i spil KÆRE HÅNDBOLDFORENINGER- OG FRIVILLIGE, SKOLER, LÆRERE OG PÆDAGOGER. Dansk Håndbold Forbund (DHF) præsenterer her

Læs mere

DANMARKS IDRÆTSFORBUND EVENT-PROJEKTLEDER UDDANNELSE. Aldersgruppe: år. Danmarks Idrætsforbund Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby

DANMARKS IDRÆTSFORBUND EVENT-PROJEKTLEDER UDDANNELSE. Aldersgruppe: år. Danmarks Idrætsforbund Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby 2018 Danmarks Idrætsforbund Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby www.dif.dk Aldersgruppe: 15-25 år Uddannelsen udbydes i regi af Danmarks Idrætsforbund til alle idrætsgrene under DIF. Den praktiske gennemførelse

Læs mere

klub-building Gode kampoplevelser til alle spillere temahæfte - den gode kampoplevelse Dansk Håndbold Forbunds anbefalinger til foreningerne

klub-building Gode kampoplevelser til alle spillere temahæfte - den gode kampoplevelse Dansk Håndbold Forbunds anbefalinger til foreningerne klub-building temahæfte - den gode kampoplevelse DEL 1 UDVIKLING AF KLUBBENS FRIVILLIGHEDSSTRATEGI Gode kampoplevelser til alle spillere Dansk Håndbold Forbunds anbefalinger til foreningerne DEN GODE KAMPOPLEVELSE

Læs mere

Det handler om andet end fodbold. DBU Sjælland

Det handler om andet end fodbold. DBU Sjælland Det handler om andet end fodbold DBU Sjælland Program Præsentation og baggrund Hvad siger de unge??? Forskel i køn og typer Årsager til frafald Muligheder for fastholdelse Klubliv Opsamling DBU Sjælland

Læs mere

Dansk Softball Forbund. Frivillighedsstrategi 2015-2017

Dansk Softball Forbund. Frivillighedsstrategi 2015-2017 Dansk Softball Forbund Frivillighedsstrategi 2015-2017 Dansk Softball Forbund har en lang tradition for at engagerede frivillige kræfter yder en utrolig stor indsats. De frivillige ildsjæle spiller en

Læs mere

VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING

VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING Revideret september 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 3 Visioner 4 Mål 5 Strategi - ungdomsafdelingen 6-8 Strategi - seniorafdelingen 9

Læs mere

Børne- og Ungeudvalget

Børne- og Ungeudvalget Det er igen tid til at gøre status i forhold til Børne- og Ungeudvalgets arbejde her i kredsen. Det har på mange måder været et godt år med forandringer, succes, glade spillere og trænere som hoved indtryk.

Læs mere

Københavns Kommune Att.: Mads Kamp Hansen Nyropsgade 1 1602 København V. København, 25. oktober 2011. Streetfodbold et organiseret tilbud til unge

Københavns Kommune Att.: Mads Kamp Hansen Nyropsgade 1 1602 København V. København, 25. oktober 2011. Streetfodbold et organiseret tilbud til unge Københavns Kommune Att.: Mads Kamp Hansen Nyropsgade 1 1602 København V. København, 25. oktober 2011 Streetfodbold et organiseret tilbud til unge DBU København tillader sig hermed at ansøge Københavns

Læs mere

Uddannelse vejen til den gode træning

Uddannelse vejen til den gode træning Hold kurset i klubben Alle DGI Fodbolds kurser kan arrangeres i klubben Der behøves kun 8 deltagere for at gennemføre et trænerkursus, inspirationsdag eller klubkursusaktivitet. DGI idræt & fællesskab

Læs mere

Idræt med børn - for børnenes skyld. 10 bud på bedre børneidræt

Idræt med børn - for børnenes skyld. 10 bud på bedre børneidræt Idræt med børn - for børnenes skyld 10 bud på bedre børneidræt Vi vil være bedre; og vi har lagt en plan Idræt er danske børns vigtigste fritidsaktivitet. Ni ud af ti danske børn under 12 år er medlem

Læs mere

Vejledningen tager udgangspunkt i DBU s Nye vej og de regler som er udviklet på baggrund af dette koncept.

Vejledningen tager udgangspunkt i DBU s Nye vej og de regler som er udviklet på baggrund af dette koncept. Stævnevejledning Vejledningen tager udgangspunkt i DBU s Nye vej og de regler som er udviklet på baggrund af dette koncept. Stævnevejledningen for 3- og 5mandsstævner kan benyttes i alle aldersgrupper:

Læs mere

DGI Badminton. DGI gør det nemt, sjovt og lærerigt at undervise i badminton. 3 gode tilbud til dine idrætstimer

DGI Badminton. DGI gør det nemt, sjovt og lærerigt at undervise i badminton. 3 gode tilbud til dine idrætstimer DGI Badminton Sæt badminton på skoleskemaet! DGI gør det nemt, sjovt og lærerigt at undervise i badminton 3 gode tilbud til dine idrætstimer 22495 19378 - Badmintonskole.indd 1 20-08-2015 10:53:29 2 Udgivet

Læs mere

UDVIKLINGSPROJEKT 2014-2017. Formål:

UDVIKLINGSPROJEKT 2014-2017. Formål: UDVIKLINGSPROJEKT 2014-2017 Formål: Klatresporten udvikler sig hurtigt I følge IFSC (International Federation of Sport Climbing) kommer der 3.000 nye klatrere til hver dag. Ses på sammenlignelige lande

Læs mere

KONCEPTBESKRIVELSE. - Adventureklub

KONCEPTBESKRIVELSE. - Adventureklub KONCEPTBESKRIVELSE - Adventureklub Adventureklubben er en idrætsklub for udsatte børn og unge. Gennem forskellige motions- og idrætsaktiviteter er det hensigten at stimulere deres nysgerrighed, styrke

Læs mere

Dansk Svømmeunion. - Vi skaber de bedste, sjoveste og mest motiverende rammer for vandaktiviteter i Danmark

Dansk Svømmeunion. - Vi skaber de bedste, sjoveste og mest motiverende rammer for vandaktiviteter i Danmark Dansk Svømmeunion - Vi skaber de bedste, sjoveste og mest motiverende rammer for vandaktiviteter i Danmark Vores fokus er på udviklingen, værdierne, glæden, motivationen og drivkraften i DIN svømmeklub.

Læs mere

Aktiv Ferie. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle

Aktiv Ferie. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle Aktiv Ferie Case rapport Evaluering af Idræt for Alle 8 Indhold 1. Introduktion...... 9 2. Projektets aktiviteter....... 10 3. Projektets resultater..... 10 4. Projektets virkning.......... 11 5. Læring

Læs mere

Indhold Målgruppe 5 Din betydning som træner Mål 5 Spørg ind Hvad skal vi lære om? Forældrenes betydning Viden børn, trivsel og fodbold

Indhold Målgruppe 5 Din betydning som træner Mål 5 Spørg ind Hvad skal vi lære om? Forældrenes betydning Viden børn, trivsel og fodbold TRÆNERHÆFTE 1 Målgruppe 5 Indhold Mål 5 Hvad skal vi lære om? 6 Viden børn, trivsel og fodbold 8 Børn, trivsel og fodbold 11 Refleksion noter 12 Samspil og sammenhæng 13 Refleksion noter 14 Din betydning

Læs mere

TIL DIG DER ER FORÆLDER. Er du og dit barn ny i badminton? Denne folder hjælper dig godt på vej til at forstå verdens bedste idræt.

TIL DIG DER ER FORÆLDER. Er du og dit barn ny i badminton? Denne folder hjælper dig godt på vej til at forstå verdens bedste idræt. TIL DIG DER ER FORÆLDER Er du og dit barn ny i badminton? Denne folder hjælper dig godt på vej til at forstå verdens bedste idræt. En verden af oplevelser! Begyndelsen på en succeshistorie for dig og dit

Læs mere

Virum-Sorgenfri Håndboldklub Vision 2020

Virum-Sorgenfri Håndboldklub Vision 2020 Virum, September 2014 Vision 2020 Forord I VSH er vi fokuserede på vores mål. Vi vil levere tophåndbold og talentudvikling på højt plan. Målet er topplaceringer og hold i de bedste rækker for såvel vores

Læs mere

Sådan får jeres klub et godt idrætsmiljø for børn!

Sådan får jeres klub et godt idrætsmiljø for børn! Sådan får jeres klub et godt idrætsmiljø for børn! Danmarks Idræts-Forbund Stil skarpt på klubbernes vigtigste råstof: Børnene. Kvalitet er nøgleordet Børnene Konkurrencen er hård Tilbud til børn er der

Læs mere

Til kontaktpersonen QUICK GUIDE FÅ FLERE PIGER I DIN KLUB. en del af noget større

Til kontaktpersonen QUICK GUIDE FÅ FLERE PIGER I DIN KLUB. en del af noget større Til kontaktpersonen QUICK GUIDE FÅ FLERE PIGER I DIN KLUB en del af noget større REKRUTTERING AF PIGER GENNEM PIGERAKETTEN TRIN 1 FØR PIGERAKETTEN Quick guiden er lavet til dig som kontaktperson, så du

Læs mere

Visionsmøde 2011 Stjernen Tennis

Visionsmøde 2011 Stjernen Tennis Visionsmøde 2011 Stjernen Tennis Bestyrelsen ønsker DIN feedback til klubben. I år vil der ikke være et traditionelt møde. Du kan give din feedback på e-mail: formand@stjernen-tennis.dk, som en kommentar

Læs mere

Jeg smurte 100 sandwich og inviterede hele byen, men der kom ikke en eneste til åbent hus!

Jeg smurte 100 sandwich og inviterede hele byen, men der kom ikke en eneste til åbent hus! Jeg smurte 100 sandwich og inviterede hele byen, men der kom ikke en eneste til åbent hus! Badmintonklubben i den lille sjællandske by Dalby mistede størstedelen af sine børne- og ungdomsspillere efter

Læs mere

Projekt DBU Børne- og Ungdomskonsulent

Projekt DBU Børne- og Ungdomskonsulent Projekt DBU Børne- og Ungdomskonsulent 16.01.08 Fra leg til landshold 1 Det er projektets formål at styrke klubudviklingen, så klubberne fremover er endnu bedre til at imødekomme spillernes ønsker og behov

Læs mere

Badmintonudvalgets beretning sæson 2013/14

Badmintonudvalgets beretning sæson 2013/14 Badmintonudvalgets beretning sæson 2013/14 Indledningsvis bemærkes det, at denne beretning ikke behandles som et selvstændigt emne på aktivitetsmødets dagsorden. Spørgsmål, kommentarer og uddybninger til

Læs mere

Unge i idrætten Nye tider nye foreningsformer? Dansk Kano og Kajak Forbund (DKF) Thomas Bach, formand DIF s breddeidrætsudvalg

Unge i idrætten Nye tider nye foreningsformer? Dansk Kano og Kajak Forbund (DKF) Thomas Bach, formand DIF s breddeidrætsudvalg Unge i idrætten Nye tider nye foreningsformer? Dansk Kano og Kajak Forbund (DKF) Thomas Bach, formand DIF s breddeidrætsudvalg Nye tider nye foreningsformer? Forbrugsorienterede ønskebørn valgmuligheder,

Læs mere

For trænere fra U5 - U12. Kursustilbud fra SBU KURSUSOVERSIGT - U5 -U12

For trænere fra U5 - U12. Kursustilbud fra SBU KURSUSOVERSIGT - U5 -U12 Kursustilbud fra SBU For trænere fra U5 - U12 KURSUSOVERSIGT - U5 -U12 SBU Spotkurser SBU's Inspirationskurser Det skal være sjovt at spille fodbold... Lavet af : B&U Konsulent - Kenn Schmidt Træneruddannelser

Læs mere

FORENINGSLEDER- AKADEMI. Oktober 2013 marts 2014

FORENINGSLEDER- AKADEMI. Oktober 2013 marts 2014 FORENINGSLEDER- AKADEMI Oktober 2013 marts 2014 FORORD Udfordringerne for det frivillige foreningsliv, dets ledere og trænere er mange. Der stilles mange forventninger og krav bl.a. til at kunne organisere,

Læs mere

Børneudvalgets beretning 2015

Børneudvalgets beretning 2015 Børneudvalgets beretning 2015 Foråret står for døren, og traditionen tro er det blevet tid til at kigge tilbage på den forgangne sæson. Trænere og repræsentanter fra klubbestyrelserne var indbudt til opstartsmøde

Læs mere

Forening skræddersyr forløb

Forening skræddersyr forløb Forening skræddersyr forløb En lokal klub laver fleksible tilbud målrettet kommunens skoler. Kommunen giver støtte til undervisning og administration, som klubben finder folk til blandt dens unge medlemmer

Læs mere

SLTU er Danmarks største udbyder af holdturneringer, individuelle turneringer og regionsmesterskaber for juniorer, seniorer og veteranspillere.

SLTU er Danmarks største udbyder af holdturneringer, individuelle turneringer og regionsmesterskaber for juniorer, seniorer og veteranspillere. Sjællands Tennis Union (SLTU) har (31.12.2013) 115 klubber med i alt 27.915 medlemmer, svarende til 47 % af DTF samlede medlemsskare på 59.389 medlemmer. SLTU er Danmarks største udbyder af holdturneringer,

Læs mere

TIL DIG DER ER FORÆLDER. Er du og dit barn ny i badminton? Denne folder hjælper dig godt på vej til at forstå verdens bedste idræt.

TIL DIG DER ER FORÆLDER. Er du og dit barn ny i badminton? Denne folder hjælper dig godt på vej til at forstå verdens bedste idræt. TIL DIG DER ER FORÆLDER Er du og dit barn ny i badminton? Denne folder hjælper dig godt på vej til at forstå verdens bedste idræt. En verden af oplevelser! Begyndelsen på en succeshistorie for dig og dit

Læs mere

HIF Fodbold. Årgangsbog for U4 & U5

HIF Fodbold. Årgangsbog for U4 & U5 HIF Fodbold Årgangsbog for U4 & U5 Det blå bånd & den Røde tråd! HIF s fodboldafdelings formål Foreningens formål er gennem fodboldspil og almindeligt socialt samvær for børn og voksne, at fremme kammeratskab

Læs mere

VRI Fodbold DEN GULE TRÅD

VRI Fodbold DEN GULE TRÅD VRI Fodbold DEN GULE TRÅD Politik for VRI Fodbold... 2 Den gule tråd i arbejdet med VRI-børnefodbold og VRI B&U... 3 Holdninger, mål og temaer... 4 Årgangene U5, U6 og U7... 4 Årgangene U8 og U9... 5 Årgangene

Læs mere

Husk, at der er fodbold i 12-frikvarteret træneruddannelse som valgfag

Husk, at der er fodbold i 12-frikvarteret træneruddannelse som valgfag Husk, at der er fodbold i 12-frikvarteret træneruddannelse som valgfag Elever i 7., 8. og 9. klasse på Holmebækskolen og Herfølge Skole kan vælge Ungtræner/Trænerspiren som valgfag. I praksis betyder det,

Læs mere

OrienteringsPatruljen

OrienteringsPatruljen OrienteringsPatruljen Sæt fokus på børn og unges kendskab til naturen og orienteringsløb Skab et sundt og aktivt friluftsliv Prøv : - Orienteringsløb - Lege i naturen - Adventureaktiviteter - Kurser og

Læs mere

Den frivillig idræt i Hillerød Kommunes læringsreform

Den frivillig idræt i Hillerød Kommunes læringsreform Den frivillig idræt i Hillerød Kommunes læringsreform kvalitet ved inddragelse af idrætsforeningerne Dagsorden Partnerskabsmodellen Baggrund Partnere Krav til klubber Krav til skolen Logistik Samarbejde

Læs mere

Idékatalog til BMX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse

Idékatalog til BMX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse Idékatalog til BMX - Forslag til rekruttering og fastholdelse 1 Hvad forstås ved frivilligt arbejde? På både Strategiseminaret (september 2012) og Klublederseminaret (november 2012) blev der diskuteret

Læs mere

VELKOMMEN I FREMAD AMAGER

VELKOMMEN I FREMAD AMAGER VELKOMMEN I FREMAD AMAGER Velkommen i Fremad Amager - Øens fodboldklub For at du kan føle dig ordentligt informeret om alle de praktiske ting, du skal tænke på og som gælder, når du kommer som ny i Fremad

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

Børn og Unge. Handlinger #.1

Børn og Unge. Handlinger #.1 Børn og Unge Generelt om måling: Der er i foråret 2014 gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt løbere, trænere og forældre. Disse svar ligger i høj grad som baggrund for de strategiske må og tiltag

Læs mere

Etniske Piger. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle

Etniske Piger. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle Etniske Piger Case rapport Evaluering af Idræt for Alle 27 Indhold 1. Introduktion...... 28 2. Projektets aktiviteter......... 29 3. Projektets resultater.... 29 4. Projektets virkning........ 31 5. Læring

Læs mere

kultur og fritid Forenings Fokus kursustilbud til ledere, instruktører og trænere i foreninger og korps

kultur og fritid Forenings Fokus kursustilbud til ledere, instruktører og trænere i foreninger og korps kultur og fritid Forenings Fokus kursustilbud til ledere, instruktører og trænere i foreninger og korps 1 indhold Den nye træner 3 Få styr på din klub 4 Unglederuddannelse 5 Effektive møder 6 Medlemssucces

Læs mere

DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND FOOTBALL I FOKUS. Side 1 af 9

DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND FOOTBALL I FOKUS. Side 1 af 9 DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND Ansøgning til Forbund i Fokus Brøndby, 2007 FOOTBALL I FOKUS Side 1 af 9 Til: Fra: Vedrørende: Projektansvarlige: Kontaktperson: Danmarks Idræts-forbund Dansk Amerikansk

Læs mere

Velkommen til GBK. Information til ungdomsspillere og deres forældre. Gentofte Badminton Klub. USU Velkomstfolder Publiceret: september 2014

Velkommen til GBK. Information til ungdomsspillere og deres forældre. Gentofte Badminton Klub. USU Velkomstfolder Publiceret: september 2014 Velkommen til GBK Information til ungdomsspillere og deres forældre. Gentofte Badminton Klub. Ved Stadion 4, 2820 Gentofte. Tel: +45 3965 0400 - gbk@gbk.dk. Side 1 af 6 Velkommen Ungdomsspillerudvalget

Læs mere

Vi søger 3 område formænd til Dansk Orienteringsforbund. Stillingerne som formand for:

Vi søger 3 område formænd til Dansk Orienteringsforbund. Stillingerne som formand for: Område formænd m/k Vi søger 3 område formænd til Dansk Orienteringsforbund. Stillingerne som formand for: Børne- og Ungeområdet, Motions- og Foreningsliv samt DOF Akademiet er ledige idet formændene efter

Læs mere

BAT i Ballerup BTK. Klubbens vision for ungdommen

BAT i Ballerup BTK. Klubbens vision for ungdommen BAT i Ballerup BTK Med henblik på at kunne tilbyde klubbens unge og lovende talenter bedst mulige træningsbetingelser samt sikre en kontinuerlig fødekæde, har vi i Ballerup BTK igangsat et certificeringsprojekt

Læs mere

AKTIVITETSTILBUD JBU REGION 4

AKTIVITETSTILBUD JBU REGION 4 AKTIVITETSTILBUD JBU REGION 4 Børnefodbold Ungdomsfodbold Seniorfodbold Stævner Indefodbold Kurser INDHOLD Børnefodbold... side 4 Ungdomsfodbold... side 5 Seniorfodbold... side 6 Oldboys, Veteraner og

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // MARTs 2012. Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // MARTs 2012. Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene. Hovedsponsor: Ungdom Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene spot på sporten // MARTs 2012 Hovedsponsor: Ungdom FORÅRET ER PÅ VEJ - ØV :-) Foråret er på vej - både i flg. kalenderen og når vi kigger ud mod

Læs mere

Danske UngdomsSKoleelevers Netværk - DUSK-NET

Danske UngdomsSKoleelevers Netværk - DUSK-NET August 2014 Danske UngdomsSKoleelevers Netværk - DUSK-NET UNGDOMSSKOLERNES FÆLLES FORUM FOR DEMOKRATI Danske Ungdomsskoleelevers netværk (DUSK- net) samler unge fra hele landet 3 gange årligt forskellige

Læs mere

Kap. 4 Den Blå Tråd i Børneafdelingen

Kap. 4 Den Blå Tråd i Børneafdelingen Alder afdeling (skoleåret fra august til juni) 4/5/6 år U6 3-mands Kap. 4 Den Blå Tråd i Børneafdelingen Fodbold Træning og opdeling Kamp og opdeling Værdier 6/7 år U7 3-mands 7/8 år U8 5-mands Fællestræning

Læs mere

Udvikling af U16 og U19 den røde tråd

Udvikling af U16 og U19 den røde tråd Udvikling af U16 og U19 den røde tråd De første år. Første 5 år (05-09) lettere kaotiske med eksterne trænere med forskellige filosofier Få ungdomstrænere, sporadisk fremmøde, aflyste kampe, opgaverne

Læs mere

Klubudviklingsprojekter

Klubudviklingsprojekter Klubudviklingsprojekter Alle klubber i Dansk Styrkeløft Forbund har mulighed for at lave et klubudviklingsprojekt med forbundets udviklingskonsulent. Formålet med aktiviteterne er at styrke klubben på

Læs mere

NÅR BØRN OG UNGE FRAVÆLGER GYMNASTIK OG SVØMNING

NÅR BØRN OG UNGE FRAVÆLGER GYMNASTIK OG SVØMNING NÅR BØRN OG UNGE FRAVÆLGER GYMNASTIK OG SVØMNING - Forundersøgelse til projektet Vi bevæger de unge Kick-off møde den 14. juni 2014 v/ Mette Skat Nielsen LIDT OM METODE Hvad gjorde vi og med hvem? Kvantitative

Læs mere

SEJR FOR ENHVER PRIS ELLER?

SEJR FOR ENHVER PRIS ELLER? SEJR FOR ENHVER PRIS ELLER? SEJR FOR ENHVER PRIS ELLER?hånden. Denne folder skal være med til at skabe DBU Sjællands arbejde består blandt andet i at støtte den gode adfærd og tone på og udenfor fodboldbanerne,

Læs mere

Forening på forkant - vejen til nye frivillige og flere medlemmer i din lokale forening

Forening på forkant - vejen til nye frivillige og flere medlemmer i din lokale forening Forening på forkant - vejen til nye frivillige og flere medlemmer i din lokale forening Foreningskonference arrangeret af Danmarks Idræts-Forbund og Idrættens Analyseinstitut Praktiske oplysninger Tid:

Læs mere

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse Idékatalog til MX - Forslag til rekruttering og fastholdelse 1 Hvad forstås ved frivilligt arbejde? På både Strategiseminaret (september 2012) og Klublederseminaret (november 2012) blev der diskuteret

Læs mere

Fodbold Samarbejde Nordsjælland

Fodbold Samarbejde Nordsjælland Fodbold Samarbejde Nordsjælland FSN netværket Fodbold Samarbejde Nordsjælland (FSN) er et netværk bestående af 61 samarbejdsklubber med mere end 15.000 ungdomsmedlemmer. FC Nordsjælland koordinerer samarbejdet,

Læs mere

2015/ 2016. For dig, der vil dyrke din idræt på højt niveau

2015/ 2016. For dig, der vil dyrke din idræt på højt niveau 2015/ 2016 For dig, der vil dyrke din idræt på højt niveau AMBITIONER? Idrætslinjen giver dig mulighed for: At udvikle dig i et idrætsmiljø sammen med andre talentfulde idrætsudøvere og med kvalificerede

Læs mere

Løb i teori og praksis. Efteruddannelse af DAI s koordinatorer og idrætsmedarbejdere Dansk Atletik Forbund torsdag d. 7.11.2013

Løb i teori og praksis. Efteruddannelse af DAI s koordinatorer og idrætsmedarbejdere Dansk Atletik Forbund torsdag d. 7.11.2013 Løb i teori og praksis Efteruddannelse af DAI s koordinatorer og idrætsmedarbejdere Dansk Atletik Forbund torsdag d. 7.11.2013 Morten Nielsen Udviklingskonsulent i Dansk Atletik Forbund Underviser på DIF

Læs mere

Grindsted Gymnastik og Idrætsforening Grand Prix Info 2015-16

Grindsted Gymnastik og Idrætsforening Grand Prix Info 2015-16 Grindsted Gymnastik og Idrætsforening Grand Prix Info 2015-16 Indholdsfortegnelse GGIF Grand Prix 3 Grand Prix Gymnastik 4 Forventninger 4 Træning 5 Økonomi 6 Reserver 7 Vigtige datoer 2015-16 8 Kontakt

Læs mere

Blå Tråd for børnefodbold i Ringe Boldklub

Blå Tråd for børnefodbold i Ringe Boldklub Blå Tråd for børnefodbold i Ringe Boldklub Udgangspunktet for Den Blå Tråd er: Ringe Boldklubs værdigrundlag og målsætning DBU s Holdninger og Handlinger Aldersrelateret træning koncept (ATK) DBUs Børnetræningsmanual

Læs mere

Retningslinjer for Ungdomsafdelingen. 1. udgave, 2013

Retningslinjer for Ungdomsafdelingen. 1. udgave, 2013 Retningslinjer for Ungdomsafdelingen 1. udgave, 2013 Holluf Pile - Tornbjerg Idrætsforening (HPTI) Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ www.hpti.dk Stiftet 27. juni 1980 Børnefodbold og træning af børn:

Læs mere

Børne- og ungdomsfodbolden i Tuse IF

Børne- og ungdomsfodbolden i Tuse IF Børne- og ungdomsfodbolden i Tuse IF Forord Fodbold er den største idrætsgren i Danmark. Dette betyder, at spillet og klubberne har en stor samfundsmæssig betydning i forhold til hvordan børn og unge udvikler

Læs mere

Rundbold med hjelm og handsker

Rundbold med hjelm og handsker S k o le o g fo re n in g s liv i b e v æ g e ls e Rundbold med hjelm og handsker Dansk Softball Forbund er et af de forbund, der har set den nye folkeskole lov som en mulighed for at lave en særlig satsning

Læs mere

Indledning: Konceptet kort:

Indledning: Konceptet kort: Indledning: Dansk golf Union ønsker med konceptet familiegolf, at give klubberne en drejebog for hvordan de kan erhverve sig medlemmer i denne målgruppe. Det er vores overbevisning af målgruppen, heri

Læs mere

AKTIV HELE DAGEN. Mariagerfjord Kommune

AKTIV HELE DAGEN. Mariagerfjord Kommune AKTIV HELE DAGEN Mariagerfjord Kommune Rapport om undersøgelse af børn og unges tilknytning til forenings- og fritidslivet i Mariagerfjord Kommune 217 INDHOLD Indhold... 2 Introduktion... 3 Konklusioner...

Læs mere

TEAM RG Katalog over aktiviteter 2016/2017

TEAM RG Katalog over aktiviteter 2016/2017 TEAM RG Katalog over aktiviteter 2016/2017 Oversigt over Team RG kataloget - Hvad er Team RG 2 - Team RG volleyball 3 - Team RG håndbold 4 - Team RG badminton 5 - Team RG Indendørs fodbold 6 - Team RG

Læs mere

TILLYKKE MED SKOLESAMARBEJDET ROBATTLE

TILLYKKE MED SKOLESAMARBEJDET ROBATTLE TILLYKKE MED SKOLESAMARBEJDET ROBATTLE 1 KÆRE ROKLUB, TILLYKKE MED DET NYE SKOLESAMARBEJDE VI HÅBER, AT I FÅR EN FANTASTISK OPLEVELSE MED SAMARBEJDET! Allerførst vil vi sige tillykke til jer med det kommende

Læs mere

VELKOMMEN I TGF TGF en forening for DIG!!!

VELKOMMEN I TGF TGF en forening for DIG!!! VELKOMMEN I TGF Velkommen i Taastrup Gymnastik Forening :. Uanset om du er gymnast eller forælder, vil vi gøre alt hvad vi kan for at du føler dig hjemme i TGF. Det arbejde, som instruktører og bestyrelse

Læs mere

Klubhus. - hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. - hvad er behovet til klubhuset

Klubhus. - hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. - hvad er behovet til klubhuset Klubhus - hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. - hvad er behovet til klubhuset Klubhus. Hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. Hvad er behovet til klubhuset. Forpagter til klubhuset.

Læs mere

SLAGELSE KOMMUNE SLAGELSE IDRÆTS RÅD

SLAGELSE KOMMUNE SLAGELSE IDRÆTS RÅD SLAGELSE KOMMUNE Tag det første nye skridt til at blive en endnu bedre leder. Et personligt lederudviklingsforløb for kommende, nye og nuværende ledere i klubber og foreninger i Slagelse Kommune. SLAGELSE

Læs mere

FB s medlemsundersøgelse for 2015

FB s medlemsundersøgelse for 2015 FB s medlemsundersøgelse for 2015 I november og december 2015 gennemførte FB en medlemsundersøgelse blandt medlemmerne. En tilsvarende undersøgelse blev gennemført i februar 2014, og de steder det er muligt

Læs mere

TPI Odense - Håndboldafdelingen

TPI Odense - Håndboldafdelingen TPI Odense - Håndboldafdelingen Vision Vi skal være lokalområdets bedste håndboldklub Derefter skal vi være Odenses bedste håndboldklub Til sidst er målet at være Fyns bedste håndboldklub Målsætning Vi

Læs mere

Nordsjællands foretrukne elitesvømmeklub Strategi 2012 2020

Nordsjællands foretrukne elitesvømmeklub Strategi 2012 2020 Nordsjællands foretrukne elitesvømmeklub Strategi 2012 2020 Opsummering af samlet strategidokument HILLERØD SVØMMEKLUB December 1, 2012 HDP Vision Nordsjællands foretrukne elitesvømmeklub Visionen for

Læs mere

TIL KONTAKTPERSONEN QUICK GUIDE FÅ FLERE PIGER I DIN KLUB EN DEL AF NOGET STØRRE

TIL KONTAKTPERSONEN QUICK GUIDE FÅ FLERE PIGER I DIN KLUB EN DEL AF NOGET STØRRE TIL KONTAKTPERSONEN QUICK GUIDE FÅ FLERE PIGER I DIN KLUB EN DEL AF NOGET STØRRE PIGERAKETTEN SOM REKRUTTERINGSPLATFORM TRIN 1 FØR PIGERAKETTEN Når nye piger skal introduceres til fodbold, kan Pigeraketten

Læs mere

Frivillige tilbyder en aktiv dag

Frivillige tilbyder en aktiv dag Frivillige tilbyder en aktiv dag Et initiativ fra en forening og SFO giver børn mulighed for at opleve en god dag med masser af sport. Frivillige kræfter driver det, og det er nemt at finde frivillige,

Læs mere

Dansk Atletik Forbund Foreningsundersøgelse

Dansk Atletik Forbund Foreningsundersøgelse Dansk Atletik Forbund Foreningsundersøgelse 2014 7 Indhold Besvarelserne... 3 Svarprocent... 3 Organisering... 4 Hvilke andre organisationer er foreningerne medlem af udover DAF?... 4 Hvad var foreningens

Læs mere

Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2011-15

Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2011-15 Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2011-15 Idræt for alle Idræt og bevægelse er glæde, udfordring og fællesskab. Vi ønsker i Høje-Taastrup Kommune at skabe de bedst mulige rammer for et

Læs mere

Børn med særlige behov. KFUM Håndbold København har fået bevilget 74.300 kr. til projektet Inklusion af børn med ADHD i foreningslivet.

Børn med særlige behov. KFUM Håndbold København har fået bevilget 74.300 kr. til projektet Inklusion af børn med ADHD i foreningslivet. Administrative bevillinger 2014. Børn med særlige behov. KFUM Håndbold København har fået bevilget 74.300 kr. til projektet Inklusion af børn med ADHD i foreningslivet. Målgruppen er drenge og piger med

Læs mere

ØG Eliteidræt. Eliteidræt, faglighed og fællesskab

ØG Eliteidræt. Eliteidræt, faglighed og fællesskab ØG Eliteidræt Eliteidræt, faglighed og fællesskab Eliteidræt, faglighed og fællesskab vildmedfoto.dk På Øregård brænder vi for idræt. Og vi vil skabe de bedste rammer for vores elever både fagligt og socialt,

Læs mere

Vision at stå stærkere sammen

Vision at stå stærkere sammen AaB Talentcenter udvikling via samarbejde Gældende fra og med maj 2015 Vision at stå stærkere sammen Vi vil styrke elitepigefodbolden i Nordjylland ved at samle og give de mest ambitiøse og talentfulde

Læs mere

DBU Lolland-Falster. på vej mod 2015. Fodbold, udvikling, sund konkurrence og samarbejde

DBU Lolland-Falster. på vej mod 2015. Fodbold, udvikling, sund konkurrence og samarbejde DBU Lolland-Falster på vej mod 2015 Fodbold, udvikling, sund konkurrence og samarbejde 1 Hvorfor projekt Fodbold, udvikling, sund konkurrence og samarbejde 2 DBU Lolland-Falster ønsker at udarbejde og

Læs mere