Forskning. For innovation og iværksætteri

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forskning. For innovation og iværksætteri"

Transkript

1 Forskning For innovation og iværksætteri

2 Viden er det fremmeste grundlag for civilisation, kultur, samfund og erhvervsliv. Grundlæggende, langsigtede vidensopbygning kræver en fri, uafhængig og kritisk forskning. Kontakt mellem forskning og samfund er afgørende for at sikre den praktiske anvendelse af forskningsresultater i erhvervslivet og forvaltningen. Formidling af forskningsresultater bidrager også til en mere kvalificeret offentlig debat. Forskning rejser også etiske spørgsmål. Etiske vurderinger bør derfor integreres, især inden for forskning, der berører liv, sundhed og miljø. Det offentlige har et særligt ansvar for at beskytte grundforskningens betingelser og sikre forskerens frihed. Grundforskning giver det teoretiske gennembrud, som senere danner grundlag for anvendt forskning, udvikling og kommercialisering. Det er vigtigt at sikre den frie forsknings vilkår på universiteter og videregående uddannelsessteder, uafhængigt af tilfældige udsving i antallet af studerende. En kommercialisering af forskning og udvikling vil i fremtiden blive stadig vigtigere for industriel udvikling og beskæftigelse i Danmark. Omfanget og kvaliteten af vores egen forskning og udvikling vil være af stor betydning for konkurrenceevnen. International forskningssamarbejde er vigtigt for at videreudvikle dansk forskning på højt niveau. Danmark deltager aktivt i det internationale samarbejde gennem forskellige udvekslings- og forskningsprogrammer. Det er vigtigt at udvikle dette samarbejde, både indenfor EU og med andre lande, og udnytte de positive muligheder, dette kan give. Udfordringer CenterPartiet vil pege på følgende fem udfordringer i forskningspolitikken: - Omfanget og kvaliteten af dansk grundforskning - Forskning for innovation og iværksættelse - Samspil mellem forskningsmiljøer og aktører i samfunds- og erhvervslivet, som kan tage forskningen i brugen - Sikre rekrutteringen til forskning - Internationaliseringen af forskning og forskningspolitikken Omfang og kvalitet af dansk grundforskning Fremtrædende vidensnationer karakteriseres ved et stort omfang af langsigtede, grundlæggende forskning i landet. Denne forskning har til formål at give en bedre forståelse af os selv og verden omkring os, og er drevet frem af forskernes nysgerrighed, akademiske interesser og viden, der er nødvendig i faglige fællesskaber. Samtidig giver det forudsætningerne for nye løsninger og måder at arbejde på indenfor en række samfundsområder, og grundlaget for værdiskabelse i nye og eksisterende industrier. Vedtaget af Etableringsgruppen 12. maj

3 - Øge investeringer i nødvendigt udstyr til forskning. - Udvikle nye kriterier for måling af kvalitet i forskningen. - Styrke den frie, forsker-iværksatte grundforskning (grundforskning som forskere har taget initiativ til) - Øge antallet af forskningsstipendiater ved uddannelses- og forskningsinstitutionerne. Forskning for innovation og iværksættelse Øget investering i forskning, især i den private sektor, vil være afgørende for at møde fremtidige udfordringer. Vi har innovationsudfordringer i forbindelse med såvel eksisterende virksomheder, udvikling af nye viden-intensive industrier, og udvikling inden for den offentlige sektor. Koncentrerer vi den offentlig forskning om at udvikle den stærke del af erhvervslivet, vil dette også fungere som katalysator for udviklingen af nye virksomheder baseret på viden, teknologi og tjenester, også indenfor den offentlige sektor. CenterPartiet vil derfor: - Satse specielt på en værdiskabende sammenhæng mellem grundforskning og anvendt forskning indenfor erhverv, hvor vi i dag har fortrin og muligheder. - Satse mere bevidst på forskning indenfor teknologiske fag og erhverv med potentiale for at skabe værdier. - Styrke forsknings- og udviklingsaktiviteten på regionalt niveau blandt andet for at støtte op om det lokale erhvervsliv. - Satse på forskning indenfor medicin, sundhed og miljø, samt forskning i velfærdssamfundet. - Satse massivt på at understøtte en udvikling indenfor højteknologi i form af bl.a. IT og bioteknologi samt rumforskning og -fart. Samspil mellem forskermiljøer og aktører i samfunds- og erhvervsliv For at udløse potentialet i forskningsmiljøerne må der etableres gode systemer for koblinger mellem forskermiljøerne og centrale aktører i samfunds- og erhvervsliv. Det vil i mange tilfælde kræve midler til forskning i virksomheder, eller til forskning i samarbejde mellem virksomheder og forskningsinstitutioner. I andre tilfælde indebærer det behov for at skabe bedre mødesteder mellem forskere og samfundsaktører. Det er desuden nødvendigt, at forskningen er en attraktiv karrierevej for unge, og at tilstrækkelig mange får mulighed for at vælge forskning som karrierevej. Vedtaget af Etableringsgruppen 12. maj

4 - Styrke forskningsformidlingen for at få synlighed, tilgængelighed og debat omkring forskningen. - Understrege, at der skal være åbenhed omkring udformningen af forskningspolitikken og valgene indenfor forskningen, og at dette skal præge arbejdet i forskningsrådet, de videnskabsetiske komiteer, teknologirådet og bioteknologiske institutter. - Understrege, at videnskabsetiske problemstillinger skal have den nødvendige opmærksomhed, samtidig med at hensyn til forskningens frihed skal varetages. Sikre rekrutteringen til forskningen Rekruttering til forskning er afgørende for udviklingen af Danmark som forskningsnation. Interessen for forskning vækkes ofte i en ganske ung alder. Det er derfor vigtigt, at forskning bliver præsenteret for børn og unge som en spændende virksomhed, og at forskererhvervet er en attraktiv karrierevej. CenterPartiet vil derfor: - Sikre rekrutteringen til forskning blandt andet ved at forbedre og udvide forskeruddannelserne. - Ligestille modtagere af stipendier med andre arbejdstagere med hensyn til sociale rettigheder ved arbejdsløshed. - Lave tiltag, som sikrer forskere hurtigere fastansættelse end i dag. - Lave tiltag i skolen for at stimulere børn og unge til at få interesse for forskningen og en forskerkarriere. - Føre den skattemæssige såkaldte forskerordning tilbage til udgangspunktet, så den er målrettet udenlandske forskere, der tager midlertidig ophold i Danmark, og fx ikke kan udnyttes af professionelle sportsfolk. Internationalisering af forskningen og forskningspolitikken Kvaliteten på højere uddannelse, politikudviklingen på en række områder, værdiskabning i vid forstand og miljø- og helbredsudfordringerne er i øget grad afhængig af forskning. Danmark har et betydeligt udbytte af forskning, som udføres i andre lande. Egen forskningsindsats er alligevel nødvendig for at udvikle kundskab på områder, hvor vi har særskilte behov, og for at vi skal kunne forstå og anvende forskningsresultater fra andre lande. Som et rigt land bør vi også bidrage mere end i dag til den internationale vidensudvikling. Forskningspolitikken har hidtil været for lidt internationalt orienteret. I fremtiden vil perspektivet kunne blive et andet - dansk forskning og forskningspolitik er i større grad end tidligere integreret i et europæisk forskningssystem. Vedtaget af Etableringsgruppen 12. maj

5 - Forbedre udveksling af forskere og udviklingen af forskernetværk både i Danmark og internationalt, og styrke tværfaglige forskningsmiljøer. - Etablere finansieringsordninger, som fremmer forskningsarbejdet med specielt vigtige forskningsnationer, og som fremmer forskermobiliteten. - Styrke forskning og forskningssamarbejde, som fokuserer på international fattigdomsbekæmpelse, udvikling og menneskerettigheder. - Udvikle tiltag, som gør dansk forskning og Danmark mere attraktivt for virksomheder fra andre lande, som har brug for netop vore færdigheder/kompetencer. - Øge dansk indsats i internationale fora, hvor forskningspolitikken og -strategien udformes. Vedtaget af Etableringsgruppen 12. maj

Nye veje mellem forskning og erhverv. fra tanke til faktura

Nye veje mellem forskning og erhverv. fra tanke til faktura Nye veje mellem forskning og erhverv fra tanke til faktura Regeringen september 2003 Nye veje mellem forskning og erhverv - fra tanke til faktura 2 Nye veje mellem forskning og erhverv Indhold Danmark

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

FFD s strategi. Udkast for perioden 2013-2017

FFD s strategi. Udkast for perioden 2013-2017 FFD s strategi Udkast for perioden 2013-2017 1 FFD s strategi Udkast for perioden 2013-2017 Hermed fremlægges bestyrelsens udkast til en strategi for de kommende år. Bestyrelsen finder, at der ligger store

Læs mere

Europaudvalget 2005 2653 - Konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2005 2653 - Konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2005 2653 - Konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 7. april 2005 Med henblik på mødet

Læs mere

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark DANMARK OG GLOBALISERINGEN Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark REGERINGEN JUNI 2005 INDHOLD Globalisering mulighed og risiko................................... s. 5 Hvad er globalisering?..............................................

Læs mere

Rapport fra Fremtidspanelet

Rapport fra Fremtidspanelet Rapport fra Fremtidspanelet 2008 Innovation * Fremtid * Udvikling * Forskning * Ideer Rapport fra Fremtidspanelet 2008 Innovation * Fremtid * Udvikling * Forskning * Ideer Indhold Forord 5 K a p i t e

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET Bilag 11.2 EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.9.2011 KOM(2011) 567 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET Fremme

Læs mere

Dansk forskningspolitik. Fra forskningslandsby til globalt. knudepunkt

Dansk forskningspolitik. Fra forskningslandsby til globalt. knudepunkt Dansk forskningspolitik i et vadested Fra forskningslandsby til globalt knudepunkt redaktion: Bjarne Lundager Jensen, vicedirektør, DEA Maria Lindorf, seniorkonsulent, DEA Magnus Balslev Jensen, konsulent,

Læs mere

DE T EUROPÆISK E INS T I T U T F OR INNOVAT ION OG T EK NOLOG I

DE T EUROPÆISK E INS T I T U T F OR INNOVAT ION OG T EK NOLOG I NC-30-08-498-DA-C Mere information: Der er yderligere information om Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi på s hjemmeside: http://eit.europa.eu Hvordan får man fat i publikationer fra EU

Læs mere

November 2005. LO s erhvervs- og forskningspolitiske oplæg Innovation på alle niveauer

November 2005. LO s erhvervs- og forskningspolitiske oplæg Innovation på alle niveauer November 2005 LO s erhvervs- og forskningspolitiske oplæg Innovation på alle niveauer LO s erhvervs- og forskningspolitiske oplæg Innovation på alle niveauer. Udgivet af Landsorganisationen i Danmark.

Læs mere

DANMARKS ERHVERVSRÅDS HANDLINGSPLAN FOR BRUGERDREVEN INNOVATION

DANMARKS ERHVERVSRÅDS HANDLINGSPLAN FOR BRUGERDREVEN INNOVATION DANMARKS ERHVERVSRÅDS HANDLINGSPLAN FOR BRUGERDREVEN INNOVATION Indhold Forord 3 Indledning 4 Brugerdreven innovation 5 Brugerbehov 6 Udfordringer for arbejdet med brugerdreven innovation 8 Et løft til

Læs mere

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Se økonomi- og indenrigsministeren og finansministerens præsentation

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

Danmarks strategi for livslang læring -

Danmarks strategi for livslang læring - Udkast Danmarks strategi for livslang læring - Uddannelse og livslang opkvalificering for alle Regeringens redegørelse til EU-kommissionen Januar 2007 Redegørelsen er udarbejdet af Undervisningsministeriet

Læs mere

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi 3. juni 2014 Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi Deltagelse i fællesskabet er den grundlæggende præmis for et sundt og bæredygtigt samfund. Vejen til et samfund, hvor

Læs mere

SPROGPOLITIK PÅ DE DANSKE UNIVERSITETER. Rapport med anbefalinger Marts 2003

SPROGPOLITIK PÅ DE DANSKE UNIVERSITETER. Rapport med anbefalinger Marts 2003 SPROGPOLITIK PÅ DE DANSKE UNIVERSITETER Rapport med anbefalinger Marts 2003 Rektorkollegiet nedsatte medio 2002 en arbejdsgruppe med repræsentanter for en række danske universiteter med det formål at diskutere,

Læs mere

Strategi for uddannelse i entreprenørskab

Strategi for uddannelse i entreprenørskab Ministeriet for Videnskab, Udvikling og Teknologi Kulturministeriet Undervisningsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Strategi for uddannelse i entreprenørskab 1 1. Indledning Globaliseringen giver

Læs mere

En uddannelsespolitik der fremmer konkurrenceevne og beskæftigelse. UNICE s syv prioriteter

En uddannelsespolitik der fremmer konkurrenceevne og beskæftigelse. UNICE s syv prioriteter En uddannelsespolitik der fremmer konkurrenceevne og beskæftigelse UNICE s syv prioriteter UNICE Union of Industrial and Employers Confederations of Europe Rue Joseph II, 40/4 B-1000 Brussels TVA BE 536

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder [Måned] [årstal] September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede:

Læs mere

INDSPIL En ambitiøs vækstplan for IKT og digital vækst

INDSPIL En ambitiøs vækstplan for IKT og digital vækst INDSPIL En ambitiøs vækstplan for IKT og digital vækst DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for it, tele, elektronik

Læs mere

Hvad vil vi med professionsuddannelser? www.dm.dk

Hvad vil vi med professionsuddannelser? www.dm.dk Hvad vil vi med professionsuddannelser? www.dm.dk DM Dansk Magisterforening Hvad vil vi med professionsuddannelser? DM er en fagforening for højtuddannede og mødestedet for 36.000 kandidater og studerende

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp FOR YDERLIGERE INFORMATION KONTAKT MØDREHJÆLPEN TELEFON 33 45 86 30, ADM@MOEDREHJAELPEN.DK Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp 4 Mødrehjælpens strategi 2013-2016 hedder

Læs mere

styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010

styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 Forord Erhvervslivets evne til at innovere er vigtig for fortsat vækst og velstand

Læs mere

VORES FREMTID TREKANTOMRÅDETS VÆKSTSTRATEGI

VORES FREMTID TREKANTOMRÅDETS VÆKSTSTRATEGI VORES FREMTID TREKANTOMRÅDETS VÆKSTSTRATEGI Trekantområdet har igennem mange år været et af Danmarks vigtigste vækstcentre. Det skal vi fortsat være i fremtiden. Vi lever i en tid præget af lavkonjunktur

Læs mere

det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Strategi 2016 KEMI PÅ KU Kemisk Institut

det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Strategi 2016 KEMI PÅ KU Kemisk Institut det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Strategi 2016 1 KEMI PÅ KU Strategi 2016 Kemisk Institut 2 Kemisk Institut Strategi 2016 3 FORORD Kemisk Institut (CHEM) er Københavns Universitets

Læs mere

Fagligt og Politisk Grundlag - 2007

Fagligt og Politisk Grundlag - 2007 Fagligt og Politisk Grundlag - 2007 VERSION 4 Behandlet af hovedbestyrelsen d. 14. juni 2007. Indholdsfortegnelse: Linie 1-18 Indledning - - - - 20-45 Værdier - - - - 47-68 Medlemsdemokrati - - - - 70-105

Læs mere

Vi ved, hvad der skal til

Vi ved, hvad der skal til Vi ved, hvad der skal til -nu skal der handling bag ordene Danmarks Lærerforenings skolepolitiske indspil Danmarks Lærerforening Copyright 2012 1. oplag 2012 Fotos: Ulrik Jantzen Layout: Stig Nielsen Så

Læs mere

God ledelse på KU. Fælles ledelsesgrundlag for Københavns Universitet

God ledelse på KU. Fælles ledelsesgrundlag for Københavns Universitet God ledelse på KU Fælles ledelsesgrundlag for Københavns Universitet Indhold Medarbejder om leder: Hun lægger mærke til de mindste detaljer i min dialog med andre. En søndag havde jeg i en mail haft en

Læs mere

DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014

DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014 DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014 Dansk Sygeplejeråd er en fagforening med ambitioner. Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund. Vi vil være en stærk og dynamisk

Læs mere