Ungdomsskolens årsberetning 2005/2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ungdomsskolens årsberetning 2005/2006"

Transkript

1 Ungdomsskolens årsberetning 2005/2006 Dokumentation af dagelevernes faglige og sociale udvikling. Baggrund / formål Formålet med dokumentation af elevernes faglige og sociale udvikling er, at vi oplever, at langt de fleste elever udvikler sig positivt og markant på begge områder. Det vil vi gerne dokumentere konkret overfor eleverne, forældre og andre samarbejdspartnere. Vi mener tillige, at dokumentationen kan virke motiverende overfor eleverne og skabe tryghed hos forældre. Mål Vores mål er at eleverne får synlig succes og glæde ved at gå i skole. De skal kunne følge udviklingen, så de kan se, at de bliver bedre fagligt bl.a. ved at se deres karakterer. De skal også kunne se social fremgang, ved at de kan se, at de bliver bedre til ting, de har haft svært ved, fx at møde til tiden, koncentrere sig, arbejde sammen osv. Evaluering Den endelige evaluering kan først foretages efter at eleverne har afsluttet de skriftlige afgangsprøver. Resultatet af afgangsprøverne skal sammenholdes med testresultaterne fra starten af skoleåret for at evaluere den enkelte elevs faglige udvikling. Udviklingsgruppen har fulgt projektet og evalueret hen af vejen og har givet anledning til følgende overvejelser: Hvordan kan vi tilrettelægge de faglige test, så det bliver mindre tidskrævende for lærerne? (vi kan ikke teste på klassetrin, da der er for stor spredning i elevernes faglige niveau) Er det en god inde at rykke terminsprøven frem til november, så den kan bruges som en evaluering i Forhold til handleplanen? P klassen Årsberetning Kvalitet i undervisning Formålet med staveundervingen i P-klassen har været at gøre eleverne bedre til at stave, at kunne følge egen udvikling samt genvinde lysten til at lære. Udgangspunktet for nedennævnte indhold er taget i forhold til de elveplaner, som blev lavet for P- klassens elever ved skoleårets begyndelse på baggrund af stavetest, som skulle være med til at pege på nogle områder, hvor der skulle gøres en speciel indsats for eleverne.

2 Fra årets begyndelse lagde vi i danskundervisningen en klar og målrettet indsats på staveområdet ved fastlagte stavetræningsseancer. Disse tog udgangspunkt i 9. klasses danskfaglige kundskaber og havde med sit brede indhold mulighed for at arbejde med stavningen på flere måder, såsom diktat, stilskrivning, fejlfinding i tekst af både grammatik- og fonemforståelse. Samtidig med disse fastlagte øvelsestimer, har P-klassen arbejdet meget med Kryds & Tværs. Til at begynde med, tog undervisningen udgangspunkt i lette Kryds & Tværs, men disse blev efterhånden udskiftet med sværere. Undervisningens fremskridt gik fra utålmodighed og ulyst til at blive koncentreret og fordybet. Der r ingen tvivl om, at den ugentlige gentagne opmærksomhed på stavningen har gjort, at stavningen blev mere og mere automatiseret. Samtidig med disse fastlagte øvelser, har klassen arbejdet meget med forskellige grammatiske udfordringer, såsom endelser, forlyde, stumme bogstaver og dobbeltkonsonanter. Tillige har P- klassen i årets løb, beskæftiget sig med ord- og sprogforståelse og herunder gennem leg at skabe ord, der både skulle staves, gættes og forklares. Vores klare fornemmelse af undervisningen og elevernes indsats peger i retning af, at de har haft god brug af den konkrete og fastlagte undervisning, og vi mærker en klar forbedring i deres stavekundskaber nu i forhold til skoleårets begyndelse. Baggrund (MERE FØLGER) Diplom i arbejdmarkedkendskab Det er vores erfaring, at mange unge har et forbavsende ringe kendskab til de krav, der stilles af arbejdsgivere, når de f.eks. søger job, fritidsjob, praktikplads samt til senere varige ansættelsesforhold Formål At styrke de unge tosprogede, når de søger job, fritidsjob, praktikplads samt til senere varige ansættelsesforhold. Evaluering Konkrete handlinger i indeværende periode (maj 2005 februar 2006) I juni afholdt AU et Fyraftensmøde med et udvalg af potentielle arbejdsgivere. Der var almindelig opbakning bag projektet og bred enighed om følgende indsatsområder: Orientering om forventninger til arbejdstager/giver Kropssprog og talesprog Påklædning Selvværd og selvtillid Jobsamtalen Mobiltelefon-disciplin Adskillelse af job og fritid

3 Punktlighed og forudsigelighed Ansvar Et kursus ved navn Job Parat START blev formuleret og planlagt til udbydelse i Ungdomsskolens 2005/2006 katalog. Kursets indhold blev tilrettelagt med eftertryk på de af arbejdsgiverne udtalte prioriteter. Et diplom blev designet. Kurset modtog mere end tilfredsstillende tilmeldinger. Kurset blev gennemført omkring efterårsferien. Eleverne blev informeret om den opfølgende rådgivning. Erfaringer og evaluering af initiativet. Bekræftende erfaringer Ifølge lokale arbejdsgivere vil et diplom fra AU blive set som et aktiv. Et stort antal elever tilmeldte sig kurset. De elever, der påbegyndte kurset, fuldførte alle. Adskillige lokale arbejdsgivere bidrog med rådgivning, arbejdsuniformer, firma-præsentationer m.m. Eleverne gav, i forbindelse med selve kurset, udtryk for forøget bevidsthed om forpligtelse og fremmøde og punktlighed. 1/6 af kursets elever fik arbejde inden kursets udgang. Yderligere 1/6 fik arbejde indenfor få uger efter kursets afslutning. ½ af kursets elever gjorde brug af den opfølgende rådgivning. Belærende erfaringer Kurset skal fremover målrettes imod de årige. Kurset skal fremover tilbydes i samarbejde med: Folkeskolernes 9. klassetrin Det 10. element Udvalgte tekniske skoler Vestegnens produktionsskoler UU-vestegnen foruden fortsat i Albertslund Ungdomsskoles katalog Kontakten til de erhvervsdrivende skal fortsat udbygges Mange unge giver udtryk for ønsket og viljen til at deltage i kurset (og at have et arbejde) men mangler styrken til at udføre det. (Peer Gynt syndromet) Yderligere initiativer og erfaringer Ungdomsskolen har oprettet og bevaret kontakt med Ted Milian, jobkonsulent i Albertslund Nord. Dette samarbejde skal udvides. Ted Milian har motiveret mange unge til kurset, og forventer søgning til nye hold i foråret 2006 Ted Milian bekræfter erfaringen om, at mange 2 sprogede drenge er svære at motivere. De ved for lidt om arbejdsmarkedet har svært ved at forstå værdien af et kursus i forhold til det, at have et arbejde.

4 Ungdomsskolen afholder imod slutningen af dette skoleår, endnu et kursus for en 9. klasse på Vridsløselille Skole. Mål Projekt Lev livet (let) At styrke overvægtiges kompetencer At være med til at højne deres selvtillid og selvværd At være med til at forbedre deres livsstil via fokus på kost og motion Forbedre deres livskvalitet og evt. tabe sig. Evaluering af lev livet let Vi har annonceret holdet og informationsmødet i Albertslund Posten. Til informationsmødet kom 3 elever med forældre. Holdet blev startet med 5 elever med dispensation fra ungdomsskolebestyrelsen. Allerede fra start har vi samarbejdet tværfagligt med Albertslund Sundhedspleje. Alle sundhedsplejersker og skolelægen har annonceret holdet for kommunens klasses elever, som kunne have glæde af at deltage. Vi har fremstillet en folder som beskriver indholdet på holdet, denne, et løbebånd og deltagende elever, havde vi også med til Budget-dagen 2005, hvor temaet var sundhed. Holdet har kørt fra august 2005 til januar 2006 med meget varieret fremmøde af de tilmeldte elever. Eleverne har været inddraget og aktive i undervisningsforløbet som spænder fra emner som selvindsigt, mad, styling motion og udflugter. Forløbet har vi evalueret med gruppe bestående af 3 elever. De fortalte at holdet havde fået dem til at tænke over, hvor meget de bevæger sig i løbet af dagen og om at sætte sig små overskuelige mål, både i forhold til vægttab, men også i forhold til andre områder i livet. Det er svært at udtale sig om der er sket en ændring i livsstil, kost og motionsvaner. Det har været svært at skabe tillid og en dynamik på holdet, da fremmødet har været svingende og deltager antallet har været lavt. Ved holdets start havde vi flere henvendelser fra forældre som ikke havde overvægtige unge, men som havde unge, der gerne ville deltage pga. holdets fokus på selvværd og selvtillid. Til næste sæson vil vi udbyde holdet igen, men vi vil ikke sætte overvægt som et krav for at deltage. Overvægt kan være et område ud af mange som den enkelte unge kan arbejde med i forbindelse med livskvalitet. Fysik/kemi på højt niveau. Mål At styrke og stimulere de unges interesse for naturfagene. Evaluering Evalueres efterfølgende af lærer og ledelse. (MANGLER)

5 Miljøpædagogik Udviklingsmål miljøpædagogik Det er værdifuldt At eleverne lærer at drage omsorg for miljøet. Derfor vil vi Tage udgangspunkt i elevernes nærmiljø og via dette give eleverne indsigt i en række overordnede miljøaspekter. Emnerne for miljøundervisningen 2005/2006 udarbejdes af lærerne i august 2005 og indføres derefter i virksomhedsplanen. Den Rullende Heldagsskole, miljøevaluering forår 2006 Formål På Den Rullende Heldagsskole ville vi i skoleåret 2005 / 2006 have fokus på følgende miljøområder: Økologisk landbrug Økologi i dagligdagen Vandets kredsløb Vand i nærmiljøet Vi har haft besøgt vores lokale vandværk i kommunen. Hørt om kommunens egen vandspareplan, samt selv lavet diverse spareforslag i elevernes private hjem. Vi har helt konkret laver beregninger for omkostninger ved forskellig brug af vandet. Derudover har vi besøgt Avedøre Spildevandscentral, hvor vores kommunes spildevand ender. Dette var yderst lærerigt for vores elever at være med til. Her skulle de selv lave deres egen forsøg med rensning af vand, samt få forståelsen for vigtigheden af ikke at smide alt muligt i afløbene. Vi har i hele skoleåret lagt vægt på økologien i de daglige indkøb, og det har medført nogle gode debatter, da nogle f.eks. ikke ville købe øko-gulerødder, da disse så for klamme ud. Hvorfor er det så dyrt? Hvad er forskellen? Gode spørgsmål, der gerne skulle blive besvaret, når vi senere på året (efter denne skrivelse ), skal besøge et økologisk landbrug. P-klassen P-klassens miljøundervisning har i året 2005/06 primært taget udgangspunkt i affald og genbrug. Med udgangspunkt i elevernes egen verden, har vi søgt at skabe forståelse af køb-og-smid-ud-

6 samfundet samtidig med, at vi har forsøgt at skabe forståelse hos den enkelte elev i forhold til deres rolle og ansvar i den type samfund. Gennem diskussioner af både generel og specifikt forbrug, har det var vores ønske at give eleverne mulighed for at skabe sammenhæng mellem forbrug, affald og brugsnytte for varer, der kan bruges i den 3. verden. Desuden har vi i årets løb haft to projekter, hvor eleverne er blevet indført i brugen af elektrisk energi og vandenergi. Projekterne havde til formål at se på de ressourcer, der bliver brugt i fremstillingen af energi. Pointen med at se på de to meget forskellige typer af energifremstilling var at få eleverne til at overveje brugen af elektrisk energi. Til projekterne hørte film, som blev set, analyseret og fortolket og på baggrund af disse film, kørte vi tværfaglige forløb, hvorunder samfundsfaget fik sin naturlige plads i forhold til betragtninger på bl.a. det kapitalistiske samfund. Første projekt om elektrisk energi omhandlede måder at udvinde energi med sol og vind, mens andet projekt har taget sit udgangspunkt i historisk indsigt i vandets betydning for udviklingen af energi. Samtidig med det, har det været muligt at skabe sammenhæng mellem vandets betydning for at skabe sund energi samtidig med, at vand som objekt også har været med til at skabe forurening. For alle tre overordnede projekter er fagene dansk og matematik blevet inddraget. Ved slutningen af dette skoleår gennemførte P-klassen projekt Ren By og tog del i den kampagne, der er på vores miljø og samlede skrald ind. Skraldet skulle findes på jorden. I løbet af ganske få timer fik vores elever fyld mere end en stor skraldesæk. Ret imponerende og bemærkelsesværdigt. Derudover har vi gennem hele året taget udgangspunkt i de madvarer, vi spiser og herunder også haft fokus på at drosle ned for sukkerforbruget i alt, hvad vi spiser og ydermere i langt højere grad end tidligere brugt hjemmebag som daglig kost. Den vedvarende opmærksomhed på især kosten har haft en grundlæggende og positiv effekt på elevernes adfærd. Vi oplever, at de tager mere og mere ansvar for, hvad de spiser og samtidig med det det har eleverne tydeligere end tidligere fokus på overholdelse af spisetidspunkterne. Vi forventer at den positive udvikling fortsætter i det nye skoleår. Læsepolitik for Albertslund Ungdomsskole Projekt læsekultur Ungdomsskolen har samarbejdet med, og bliver superviseret af, kommunens læsekonsulent Sanne Holm. Eleverne læsetestes umiddelbart efter start/visitation på Ungdomsskolen

7 Procedurer: 1) Alle elever skal have en frilæsningsbog, som læses på Ungdomsskolen. Dagklassen læser efter spisning, S-klassen og P-klassen på bestemte dage. 2) Alle elever skal have mulighed for daglig avislæsning (fakta-læsning), og der afsættes 30 min. til nyheder: avis, tv-avis/radioavis inkl. tid til notatskrivning. 3) Hver dag har alle elever læsning og eller skrivning på skemaet i form af f.eks. digtning, uge-bog, procesorienteret skrivning eller skriveværksteder. 4) Vi underviser individuelt i alle klasserne, hvor vi løbende arbejder på alle 3 områder. Da vores klasser er meget dynamiske (størstedelen af vore elever er nye ved skoleårets start), vil vi have vekslende undervisning på alle tre områder med udgangspunkt i elevernes behov. 5) Ungdomsskolens elever ikke har hjemmearbejde, men vi vil alligevel opfordre forældre og elever til sammen at læse/skrive i hverdagen. Forældrene er altid velkomne til at henvende sig til os, og vi vil bakke op og vejlede samt hjælpe med materialer. Ved første forældre/elev samtale vil vi informere om vores læsepolitik. Generelt vil vi være opmærksomme på sprogbrug og omgangstone på Ungdomsskolen. Dette både i dag- og eftermiddags/aften undervisningen. Dagklassen I år har vi brugt Albertslund bibliotek en del. Vi er med jævne mellemrum gået sammen på biblioteket og eleverne har også selv besøgt biblioteket i mindre grupper. Alle elever har på denne måde haft mulighed for frit at vælge hvilke bøger, de vil læse som frilæsning. Vi har haft frilæsning i 20 min. til en halv time hver dag, altså betydelig mere end sidste år, hvor vi læste frilæsning 20 min. to gange om ugen. Det har været nemmere end sidste skoleår at motivere størstedelen af eleverne til at læse frilæsning, uden tvivl fordi de har haft et større udvalg at vælge fra end skolens beskedne bogsamling. Nogle elever har desuden lånt faglitteratur, som bøger om hunderacer, hundeopdræt og design. Da eleverne var vant til at komme på biblioteket, faldt det dem også naturligt at bruge biblioteket i forbindelse med deres projekt-opgaver, hvilket de havde stor glæde af. Vi har i år forsøgt at få eleverne til at lave anmeldelser af de bøger, de har læst. Tanken var, for det første, at få opbygget et katalog af anmeldelser hvori eleverne kunne finde inspiration, hvis de ikke helt vidste hvad de skulle læse og, for det andet, at forsøge at højne motivationen for at læse. Vores elever mister ofte motivationen, hvis de ikke umiddelbart kan finde en praktisk anvendelig grund til at interessere sig for et emne eller en bestemt aktivitet. Desuden ville der også være gode sidegevinster ved disse boganmeldelser. De ville give mulighed for at kontrollere at eleverne rent faktisk havde forstået hvad de havde læst og desuden tvinge eleverne til at formulere sig på skrift. Forsøget har ikke været vellykket. Det er lykkes os at motivere to elever til at skrive anmeldelser. Ingen har vist interesse for at læse anmeldelserne, men der er heller ingen der har haft problemer

8 med at finde bøger at læse. Ideen med at gøre anmeldelserne offentlige for klassen har afskrækket vores elever fra at skrive dem. Vi har dagligt haft nyeste nummer af Metro Express og Urban liggende. Eleverne læser ofte aviserne og vi har enkelte gange brugt aviserne til nyhedsgennemgang i stedet for at se tv-avis eller høre nyhederne i radioen. Også i år har det været en succes at have aviserne i klassen, eleverne holder sig orienteret vha. aviserne og de elever der ikke er vilde med at læse skønlitteratur læser ofte avis som frilæsning. P-Klassen Formålet med læsningen i P-klassen var at gøre eleverne glade for at læse, at træne deres hurtighed samt arbejde med indholdsforståelse. P-klassens elever har fra årets start har læsetimer, hvor du kunne læse bøger, som havde deres interesse. Når en bog har været læst, har vi forsøgt at få dem til at lave boganmeldelser, men vores oplevelse var, at det bremsede eleverne i deres lyst til at læse, hvorfor vi fjernede det indsatsområde i forhold til læsningen. Samtidig med det, har vi i undervisningen lagt vægt på tekst- og indholdsforståelse i forhold til arbejdet med noveller, digte, eventyr. Hver morgen har eleverne haft mulighed for at læse dagens avis, tage emner op fra avisen og diskutere indholdet i det skrevne. Vi har også i forbindelse med kravet om læste hovedværker for 9. klasse arbejdet med både tekstindhold, genre og analyse af hovedværker. I undervisningen er der blevet skiftet mellem selvlæsning og højtlæsning, men altid fulgt op af spørgsmål og diskussion af det læste. Hovedværket var en bog i en serie af samme forfatter, og vores elever valgte at følge op på den serie på eget initiativ, da det ene hovedværk var læst færdigt. Eleverne er helt klart glade for at læse, og det har ikke været nødvendigt at bede dem om det. De har alle læst både hjemme og i skolen og i årets løb er de selv gået på biblioteket for at find bøger, som de kunne læse.

Handleplan for læsning på Blåbjergskolen

Handleplan for læsning på Blåbjergskolen Handleplan for læsning på Blåbjergskolen I et moderne velfærdssamfund med stigende mængder af skriftlige informationer er det af afgørende betydning for det enkelte menneske at tilegne sig tilstrækkelige

Læs mere

Årsplan 2010/2011 for dansk i 1. klasse. Lærer: Suat Cevik. Formål for faget dansk

Årsplan 2010/2011 for dansk i 1. klasse. Lærer: Suat Cevik. Formål for faget dansk Årsplan 2010/2011 for dansk i 1. klasse Lærer: Suat Cevik Formål for faget dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer

Læs mere

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk Årsplan 5. klasse, dansk/emne 2011/2012

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk Årsplan 5. klasse, dansk/emne 2011/2012 www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk Årsplan 5. klasse, dansk/emne 2011/2012 Hvad skal der ske Ugenr. Hvordan Med hvilket formål

Læs mere

Årsplan for dansk i 6.klasse

Årsplan for dansk i 6.klasse Årgang 13/14 Side 1 af 7 Årsplan for dansk i 6.klasse Formål for faget dansk: Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som kilde til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

Årsplan for dansk i 4.klasse

Årsplan for dansk i 4.klasse Årgang 13/14 Side 1 af 7 Årsplan for dansk i 4.klasse Formål for faget dansk: Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som kilde til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

Evaluering af dansk på Ahi Internationale Skole. (2013-2014) Det talte sprog. Indskoling.

Evaluering af dansk på Ahi Internationale Skole. (2013-2014) Det talte sprog. Indskoling. Fællesmål efter bruge talesproget i samtale og samarbejde og kunne veksle mellem at lytte og at ytre sig udvikle ordforråd, begreber og faglige udtryk fremlægge, referere, fortælle og dramatisere give

Læs mere

Årsplan Dansk/Emne 6. Klasse 2010-2011. Periode Emne & NB Udførelse/Materialer Formål/mål/Evaluering Uge 32 1.skoledag onsdag +intro Gul fredag Uge 33

Årsplan Dansk/Emne 6. Klasse 2010-2011. Periode Emne & NB Udførelse/Materialer Formål/mål/Evaluering Uge 32 1.skoledag onsdag +intro Gul fredag Uge 33 Uge 32 1.skoledag onsdag +intro Gul fredag Uge 33 Emneuge Gul Klåge Åge Denne emneuge sætter fokus på hvordan man lære på mange forskellige måder. Børnene prøver kræfter med forskellige værksteder i emneugen.

Læs mere

Frydenhøjskolens udskoling

Frydenhøjskolens udskoling Frydenhøjskolens udskoling 7.-9. klasse 2011/12 Indledning Med denne lille folder vil vi gerne informere lidt om Frydenhøjskolens udskoling. Vi arbejder hele tiden på at udvikle udskolingen og på at gøre

Læs mere

Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt.

Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt. Årsplan ⅚ klasse dansk 2013/14 Introduktion til mat i 5/6 klasse Vejle Privatskole 13/14: Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt. Udgangspunktet

Læs mere

www.ollerupfriskole.dk Sådan lærer dit barn at læse på Ollerup Friskole

www.ollerupfriskole.dk Sådan lærer dit barn at læse på Ollerup Friskole www.ollerupfriskole.dk Sådan lærer dit barn at læse på Ollerup Friskole www.ollerupfriskole.dk Sådan lærer dit barn at læse og skrive på Ollerup Friskole Når dit barn begynder i skolen er det allerede

Læs mere

Årsplan for dansk i 3.A og 3.B 2015/2016

Årsplan for dansk i 3.A og 3.B 2015/2016 Davut Kücükavci & Fatma Uzun 1 Årsplan for dansk i 3.A og 3.B 2015/2016 Status: Fagligt går det fremad med begge klasser. Generelt er der en god faglig udvikling, hvor de grundlæggende læse- og skrivefærdigheder

Læs mere

Årsplan for 3. klasse dansk

Årsplan for 3. klasse dansk Årsplan for 3. klasse dansk På følgende sider er min oversigt over danskundervisningen i 3. klasse i skoleåret 2013/2014. Da jeg anser det for vigtigt, at der er plads til elevernes interesse, samt pludselige

Læs mere

Læseløft. Intensivt læsekursus på 12 uger. PPR-center

Læseløft. Intensivt læsekursus på 12 uger. PPR-center Læseløft Intensivt læsekursus på 12 uger PPR-center Hvad er Læseløft? Læseløft er et intensivt læsekursus til elever på 3., 4. og 5. klassetrin, som har svære vanskeligheder med at læse og skrive. Kurset

Læs mere

Om undervisningen. Undervisning for 5.-9. klasse. I min danskundervisning kan jeg tilbyde

Om undervisningen. Undervisning for 5.-9. klasse. I min danskundervisning kan jeg tilbyde Om undervisningen Undervisning for 5.-9. klasse Hvorfor er danskundervisning vigtig? I min danskundervisning kan jeg tilbyde Priser og undervisningskalender Undervisningsmaterialer 5.-7. klasse Undervisningsmaterialer

Læs mere

Handleplan for læsning

Handleplan for læsning Handleplan for læsning Handleplan for læsning på Hejnsvig Skole På Hejnsvig Skole anser vi læsning som den grundlæggende forudsætning for læring i alle fag. Vi vil gerne arbejde for at eleverne igennem

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om folkeskolen

Bekendtgørelse af lov om folkeskolen Dansk i fjerde Hjerm Skole Bekendtgørelse af lov om folkeskolen Folkeskolens formål 1 1. Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der: forbereder dem til videre

Læs mere

Forord. Mål. Tiltag. Læsehappenings

Forord. Mål. Tiltag. Læsehappenings Forord Læsning er et vigtigt element i de fleste fag i skolen. Læsning er vejen til oplevelser, til viden og uddannelse. Når vi skal højne den faglige viden, er det helt nødvendigt med en god læsefærdighed.

Læs mere

Tilbud til elever i læsevanskeligheder

Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder i Faaborg-Midtfyn Kommune - en beskrivelse Faaborg-Midtfyn Kommune opretter pr. 1. august 2014 et tilbud til elever i vanskeligheder

Læs mere

Midtvejsevaluering læringsforsøg 2013/2014

Midtvejsevaluering læringsforsøg 2013/2014 Midtvejsevaluering læringsforsøg 2013/2014 Titel Skole Mål Evalueringsdesign Resultat af midtvejsevaluering evaluering, evt. foreløbig læring. Udvikling i forhold til første evaluering projektstart. Didaktiske

Læs mere

Årsplan 7.x. dansk TG

Årsplan 7.x. dansk TG Uge Indhold Materialer, tekster, mm. FællesMål 34 Vi bruger timerne på at lære hinanden bedre at kende og på at planlægge hytteturen. 35 Hyttetur (Bethesda) 36-37 Artikler Medierne er en stor del af vores

Læs mere

Årsplan 2011/2012 for dansk i 2. klasse. Lærer: Suat Cevik. Formål for faget dansk

Årsplan 2011/2012 for dansk i 2. klasse. Lærer: Suat Cevik. Formål for faget dansk Årsplan 2011/2012 for dansk i 2. klasse Lærer: Suat Cevik Formål for faget dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af, litteratur og andre udtryksformer

Læs mere

ELLEKILDESKOLENS LÆSEPOLITIK 2012-2013

ELLEKILDESKOLENS LÆSEPOLITIK 2012-2013 ELLEKILDESKOLENS LÆSEPOLITIK 2012-2013 Læsepolitikkens formål: Formål med Ellekildeskolens læsepolitik er at sikre: at læseindsatsen og læseudviklingen styrkes. at færre børn udvikler læsevanskeligheder

Læs mere

LÆSETOGET 0.-3.årgang

LÆSETOGET 0.-3.årgang Humlebæk Skole LÆSETOGET 0.-3.årgang Læsetoget er et projekt på tværs af årgange og teams i indskolingen, hvor vi kan udnytte hinandens ressourcer og hermed højne elevernes læsefaglige niveau. Vi har derfor

Læs mere

Årsplan for 4.klasse i dansk 2011-2012

Årsplan for 4.klasse i dansk 2011-2012 Årgang 11/12 Side 1 af 9 Årsplan for 4.klasse i dansk 2011-2012 Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som

Læs mere

Læsning og skrivning i 3. og 4. klasse

Læsning og skrivning i 3. og 4. klasse Læsning og skrivning i 3. og 4. klasse BØRN & UNGE FAKTA Læse- og skriveudvikling De fleste børn kan i starten af 3. kl. bruge bogstavernes lyd, når de læser, og de kan forstå, hvad de læser. De fleste

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. ENGELSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Årsplan dansk 4. klasse 2012/13 Lone Telling & Susanne Salling

Årsplan dansk 4. klasse 2012/13 Lone Telling & Susanne Salling Pædagogiske overvejelser Vi vil, når det er hensigtsmæssigt, arbejde med Cooperative Learning, som er en arbejdsform, der engagere og aktivere eleverne i interaktion med hinanden og underviseren. Kort

Læs mere

SPROGVURDERING OG AF 3-ÅRIGE

SPROGVURDERING OG AF 3-ÅRIGE SPROGVURDERING OG SPROGStimulering AF 3-ÅRIGE indhold SIDE 3 SIDE 5 SIDE 6 SIDE 8 SIDE 8 SIDE 10 SIDE 11 SIDE 12 SIDE 12 SIDE 14 SIDE 14 SIDE 16 SIDE 18 SIDE 20 kære forældre som forælder... Man har også

Læs mere

Vemmedrupskolens handleplan for læsning

Vemmedrupskolens handleplan for læsning Vemmedrupskolens handleplan for læsning Indskoling Læseindlæringen bygger på elevens sproglige forudsætninger. Der arbejdes med elevernes ordforråd, viden om verden og sprog- og læseforståelse. Målet for

Læs mere

Hvad lærer dit barn? Evaluering, test og elevplaner i folkeskolen

Hvad lærer dit barn? Evaluering, test og elevplaner i folkeskolen Hvad lærer dit barn? Evaluering, test og elevplaner i folkeskolen Evalueringskulturen skal styrkes Folketinget vedtog i 2006 en række ændringer af folkeskoleloven. Ændringerne er blandt andet gennemført

Læs mere

Årsplan for dansk i 9. klasse 2013-14

Årsplan for dansk i 9. klasse 2013-14 Årsplan for dansk i 9. klasse 2013-14 Formål Overordnet er formålet med undervisningen at styrke elevernes bevidsthed om og indsigt i det danske sprog og gøre dem i stand til at bruge det alsidigt. Jeg

Læs mere

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske.

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske. Dansk Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse for kulturelle, historiske og politisk/sociale fællesskaber. Sproget er en væsentlig udtryksform, når vi vil

Læs mere

Årsplan dansk 1. klasse 2015 2016

Årsplan dansk 1. klasse 2015 2016 Årsplan dansk 1. klasse 2015 2016 For at opfylde nedenstående mål fra Undervisningsministeriet, slutmålet efter 2. klasse (dvs., at vi blot skal være undervejs ), arbejder vi med følgende: Indhold: Bogstavbogen

Læs mere

ÅRSPLAN 4. KLASSE DANSK 2016/2017 Voldumegnens Friskole, Eva Bak Nyhuus

ÅRSPLAN 4. KLASSE DANSK 2016/2017 Voldumegnens Friskole, Eva Bak Nyhuus ÅRSPLAN 4. KLASSE DANSK 2016/2017 Voldumegnens Friskole, Eva Bak Nyhuus Undervisningen i dansk i 4. klasse er tilrettelagt på baggrund af Undervisningsministeriets Forenklede Fælles Mål. I 4. klasse skal

Læs mere

Årsplan for 4. klasse (dansk)

Årsplan for 4. klasse (dansk) Årsplan for 4. klasse (dansk) Periode Emne/ fokuspunkt Mål Handleplan Evaluering Aug okt. Vi tager på lejrskole d. 28.-30. August. Helt ærligt H.C.A. forløb At give et indblik i og overblik over, hvad

Læs mere

DANSK. Basismål i dansk på 1. klassetrin: Basismål i dansk på 2. klassetrin:

DANSK. Basismål i dansk på 1. klassetrin: Basismål i dansk på 2. klassetrin: DANSK Basismål i dansk på 1. klassetrin: at kunne veksle mellem at lytte og at ytre sig at udvikle ordforrådet, bl.a. ved at fortælle om et hændelsesforløb at gengive og udtrykke sig i tegning, drama eller

Læs mere

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen På Hindholm Privatskole er evaluering en naturlig del af undervisningen. Den foregår dels løbende og i forskellig form - dels på fastlagte tidspunkter

Læs mere

Årsplan for 3. klasse (dansk)

Årsplan for 3. klasse (dansk) Årsplan for 3. klasse (dansk) Målene indenfor det talte og det skrevne sprog og i sprog, litteratur og kommunikation er trinmål efter 4. klasse. Det forventes derfor ikke at eleverne kan opfylde disse

Læs mere

Årsplan for dansk i 2. 2015-2016

Årsplan for dansk i 2. 2015-2016 Årsplan for dansk i 2. 2015-2016 Formål: Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som en kilde til udvikling og kulturel identitet, der bygger på æstetisk og historisk

Læs mere

Årsplan dansk 2. klasse(indtil vinterferien) Christel Hjorth Bendtsen Uge Tema Indhold Materialer Evaluering

Årsplan dansk 2. klasse(indtil vinterferien) Christel Hjorth Bendtsen Uge Tema Indhold Materialer Evaluering Årsplan dansk 2. klasse(indtil vinterferien) Christel Hjorth Bendtsen Uge Tema Indhold Materialer Evaluering 33-34 Vi kommer godt i Skriftlige opgaver gang: Hvad kan vi huske? Min sommerferie Skrive, tegne

Læs mere

Alle elever: Mål for dansk i børnehaveklassen 3. klasse. Mål for danskundervisningen på Halsnæs Lilleskole.

Alle elever: Mål for dansk i børnehaveklassen 3. klasse. Mål for danskundervisningen på Halsnæs Lilleskole. Mål for danskundervisningen på Halsnæs Lilleskole. Undervisningen på Halsnæs Lilleskole tager afsæt i de fælles trinmål, der er udstukket af undervisningsministeriet for folkeskolen, kaldet Fælles Mål.

Læs mere

DANSK i indskolingen SANKT BIRGITTA SKOLE

DANSK i indskolingen SANKT BIRGITTA SKOLE DANSK i indskolingen SANKT BIRGITTA SKOLE December 2012 På Sankt Birgitta Skole er læsning et indsatsområde. I indskolingen har vi særligt fokus på den tidlige indsats. Allerede i 0. klasse har vi fokus

Læs mere

Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen.

Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen. Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen. Sociale kompetencer Børn skal anerkendes og respekteres som det menneske det er - de skal opleve at hører til og føle glæde ved at være en del

Læs mere

Skolens evaluering af den samlede undervisning giver et overblik over:

Skolens evaluering af den samlede undervisning giver et overblik over: Skolens evaluering af den samlede undervisning giver et overblik over: 1. Hvornår og hvordan har skolen evalueret trinmål og undervisningsplaner? 2. Står skolens undervisning mål med hvad der almindeligvis

Læs mere

Vesthimmerlands Naturfriskole

Vesthimmerlands Naturfriskole Vesthimmerlands Naturfriskole Dansk i 5.-7. klasse (samlæst) 2017-2018 Lærer: Josefine Skov Kaas-Hansen Denne plan skal anses for at være overordnet, og den har derfor til opgave at give et overblik over

Læs mere

På Prins Henriks Skole inddeler vi danskundervisningen i fire danskniveuaer:

På Prins Henriks Skole inddeler vi danskundervisningen i fire danskniveuaer: DANSK PÅ PRINS HENRIKS SKOLE Prins Henriks Skole er inspireret af de af ministeriet udstukne rammer for danskundervisningen i folkeskolen: Fælles Mål. Fra 2015 er der udgivet nye Fælles Mål, som skolen

Læs mere

Årsplan i dansk 9.klasse Ahi Internationale Skole 2012-2013. Analyse & fortolkning (mundtligt)

Årsplan i dansk 9.klasse Ahi Internationale Skole 2012-2013. Analyse & fortolkning (mundtligt) Årsplan i dansk 9.klasse Ahi Internationale Skole 2012-2013. Analyse & fortolkning (mundtligt) Fra div. grundbøger for 9.klasse, herunder Kanon Dansk i niende (incl. arbejdsbog) Lærerkopier Forfatterskab:

Læs mere

Dansk D - 2014-15 Evaluering af Danskundervisningen i DD

Dansk D - 2014-15 Evaluering af Danskundervisningen i DD Dansk D - 2014-15 Evaluering af Danskundervisningen i DD Lærer: Michael Krakus Generelt: Det har været et spændende år, at være dansk-, historie- og klasselærer i DD for første gang. Det har været en stor

Læs mere

Læseplan med del- og slutmål for faget dansk på Bøvling Friskole

Læseplan med del- og slutmål for faget dansk på Bøvling Friskole Efter 2. klasse prioriteres følgende højt: Sproglig opmærksomhed Bogstavindlæring/repetition Angrebsteknikker til stavning/læsning stavelsesdeling (prikke vokaler) morfemdeling (deling efter ordets stamme)

Læs mere

Undervejs vil vi også deltage i forskellige projekter som Aktiv rundt i Danmark, Læseraketten, uge sex, etc.

Undervejs vil vi også deltage i forskellige projekter som Aktiv rundt i Danmark, Læseraketten, uge sex, etc. Årsplan 2015/2016 Dansk 4.klasse Årsplanen herunder er vejledende. Der vil som altid kunne ske ændringer af årsplanen i løbet af året, hvis der dukker et emne op, som pludselig er meget aktuelt eller spændende.

Læs mere

Forord. Mål. Tiltag. Læsehappenings

Forord. Mål. Tiltag. Læsehappenings Forord Læsning er et vigtigt element i de fleste fag i skolen. Læsning er vejen til oplevelser, til viden og uddannelse. Når vi skal højne den faglige viden, er det helt nødvendigt med en god læsefærdighed.

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR ENGELSK 2013

UNDERVISNINGSPLAN FOR ENGELSK 2013 UNDERVISNINGSPLAN FOR ENGELSK 2013 Undervisningen følger trin- og slutmål som beskrevet i Undervisningsministeriets faghæfte: Fællesmål 2009 Engelsk. De centrale kundskabs- og færdighedsområder 1. Kommunikative

Læs mere

Årsplan for dansk 5A skoleåret 2012-13. IK.

Årsplan for dansk 5A skoleåret 2012-13. IK. Årsplan for dansk 5A skoleåret 2012-13. IK. Årsplanen er lavet med udgangspunkt i Fælles mål 2009 - trinmål for faget dansk og plan 3. forløb, der dækker 5.- 6.- klassetrin. Derfor vil der være emner,

Læs mere

Formål for børnehaveklassen

Formål for børnehaveklassen Formål for børnehaveklassen 1. Undervisningen i børnehaveklassen skal være med til at lægge fundamentet for elevernes alsidige udvikling ved at give det enkelte barn udfordringer, der udvikler barnets

Læs mere

Case: Ledelsesmøde på. Kornager Skole

Case: Ledelsesmøde på. Kornager Skole Case: Ledelsesmøde på Kornager Skole Jørgen Søndergaard, Forskningsleder, SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd Herluf Trolles Gade 11, 1052 København K, E-mail: js@sfi.dk September 2016 Casen

Læs mere

Generelle synspunkter i forhold til skolens formål og værdigrundlag.

Generelle synspunkter i forhold til skolens formål og værdigrundlag. TYSK Generelle synspunkter i forhold til skolens formål og værdigrundlag. Formål: Det er formålet med undervisning i tysk, at eleverne tilegner sig færdigheder og kundskaber, der gør det muligt for dem

Læs mere

Årsplan for 4. klasse (dansk)

Årsplan for 4. klasse (dansk) Årsplan for 4. klasse (dansk) Periode Emne/ fokuspunkt Mål Handleplan Evaluering Aug okt. Helt ærligt Reklamer: trykte og digitale At give et indblik i og overblik over, hvad grundbogen vil byde på i løbet

Læs mere

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan.

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan. Personlig kompetence Børn skal have mulighed for: at udvikle sig som selvstændige, stærke og alsidige personligheder at tilegne sig sociale og kulturelle erfaringer at opleve sig som værdifulde deltagere

Læs mere

Årsplan 6. kl. Dansk KS

Årsplan 6. kl. Dansk KS Uge Indhold Mål 32 Præsentation af hinanden, elever og lærer lære hinanden at kende + intro til årets arbejde + vælge frilæsningsbog på bib. + påbegyndelse af emnet Identitet 33-34 Identitet, dannelse,

Læs mere

Bilag. Strategi for sprog - og læseudvikling i Holbæk Kommune

Bilag. Strategi for sprog - og læseudvikling i Holbæk Kommune Bilag Strategi for sprog - og læseudvikling i Holbæk Kommune Bilag 1 Oversigt over de test skolerne tager på de enkelte klassetrin. Nedenstående skema gælder pr. 1. august 2015. Klassetrin Testens navn

Læs mere

Årsplan for dansk i 1. Klasse Broby friskole

Årsplan for dansk i 1. Klasse Broby friskole Årsplan for dansk i 1. Klasse Broby friskole Skoleår 2015/2016 Uge Emne Mål Arbejdsform/metode Materialer 33-38 Basisdansk -Lære hinanden at kende -At kunne bruge talesproget i samtale, samarbejde og kunne

Læs mere

10. klasse 2015-16 Dragør Kommune

10. klasse 2015-16 Dragør Kommune 10. klasse 2015-16 Dragør Kommune Tilbudsfag 2015-16 Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk Fysik 3 t Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk Vi arbejder her med nogle af dine svage sider i dansk

Læs mere

TIPS OM LÆSNING PÅ 1. OG 2. KLASSETRIN PILEGÅRDSSKOLEN

TIPS OM LÆSNING PÅ 1. OG 2. KLASSETRIN PILEGÅRDSSKOLEN TIPS OM LÆSNING PÅ 1. OG 2. KLASSETRIN PILEGÅRDSSKOLEN TAL MED DIT BARN Et godt talesprog og et solidt kendskab til ords betydning er en vigtig forudsætning for at lære at læse. Når man foretager sig en

Læs mere

UDSKOLINGEN 7. 9. årgang

UDSKOLINGEN 7. 9. årgang UDSKOLINGEN 7. 9. årgang Kære elever og forældre. Velkommen til Bryrup Skole. Skolen er inddelt i tre områder indskolingen, mellemtrinnet og udskolingen. Skolens lærere har valgt hvilket alderstrin af

Læs mere

10.kl. 2010/2011. Nordstrandskolen. Dragør

10.kl. 2010/2011. Nordstrandskolen. Dragør 10.kl. 2010/2011 Nordstrandskolen Dragør Til dig og dine forældre 9. klasse og hva så? Du er snart færdig med 9. klasse og står nu over for at skulle tage en beslutning om, hvad der skal ske efter 9. klasse.

Læs mere

Strategi for sprog og skriftsprog på 0-16 års området

Strategi for sprog og skriftsprog på 0-16 års området vl Strategi for sprog og skriftsprog på 0-16 års området 1 Forord Strategi for sprog- og skriftsprog på 0-16 års området tager udgangspunkt i Fredensborg Kommunes Børne- og Ungepolitik og indeholder fire

Læs mere

Halvårsplan for 4.-5. klasse i dansk. Efteråret 2015. Livets Skole

Halvårsplan for 4.-5. klasse i dansk. Efteråret 2015. Livets Skole Halvårsplan for 4.-5. klasse i dansk Efteråret 2015 Livets Skole Dette er en samlet årsplan for 4.-5. klasse. Vi følger Undervisningsministeriets Fælles mål for faget dansk. Undervisningen vil være planlagt,

Læs mere

Årsplan dansk 2. klasse 2015 2016

Årsplan dansk 2. klasse 2015 2016 Årsplan dansk 2. klasse 2015 2016 For at opfylde nedenstående mål fra Undervisningsministeriet, slutmålet efter 2. klasse, arbejder vi med følgende: Indhold: Læsebog og arbejdsbog til Den første læsning

Læs mere

Objective/ Formål. Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

Objective/ Formål. Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at Objective/ Formål OMRÅDE Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at Det talte sprog Year Learning Outcomes Activities/Assessments

Læs mere

Tabelrapport. Læseudvikling på mellemtrinnet. Faktorer forbundet med læsefremgang fra 4.- 6. klasse

Tabelrapport. Læseudvikling på mellemtrinnet. Faktorer forbundet med læsefremgang fra 4.- 6. klasse Tabelrapport Læseudvikling på mellemtrinnet. Faktorer forbundet med læsefremgang fra 4.- 6. klasse Fejl! Henvisningskilde ikke fundet. Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Rosendahls Schultz Grafisk

Læs mere

Ifølge skolens overordnede formål prioriteres idræt meget højt, da man tilstræber et vekslende samspil mellem idræt og læringen i de andre grundfag.

Ifølge skolens overordnede formål prioriteres idræt meget højt, da man tilstræber et vekslende samspil mellem idræt og læringen i de andre grundfag. Tilsyn Køng Idrætsfriskole i skoleåret 2011-2012 Tilsynets opgave Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole er det vores opgave at føre tilsyn med elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik og engelsk

Læs mere

Kære forældre i gruppe 4

Kære forældre i gruppe 4 Fjelsø d. 15. december 2011 Kære forældre i gruppe 4 Hermed en lille decemberhilsen med en opsamling på årsplanen samt et referat af vores møde d. 22. november, der omhandlede visioner og tanker vedrørende

Læs mere

KORTE KURSER VUC HOLSTEBRO-LEMVIG-STRUER

KORTE KURSER VUC HOLSTEBRO-LEMVIG-STRUER Holstebro-Lemvig-Struer KORTE KURSER VUC HOLSTEBRO-LEMVIG-STRUER VALDEMAR POULSENS VEJ 8 7500 HOLSTEBRO T 96 27 58 00 VUC@HOLSTEBRO-VUC.DK WWW.HOLSTEBRO-VUC.DK VUC HOLSTEBRO-LEMVIG STRUER HVAD ER VUC?

Læs mere

Vesthimmerlands Naturfriskole

Vesthimmerlands Naturfriskole Vesthimmerlands Naturfriskole Dansk i 8.-9. klasse (samlæst) 2017-2018 Lærer: Josefine Skov Kaas-Hansen Denne plan skal anses for at være overordnet, og den har derfor til opgave at give et overblik over

Læs mere

Klar, parat, læsestart...

Klar, parat, læsestart... Klar, parat, læsestart... 1 SKOLEOMRÅDET Kom godt i gangmg... Nogle af de vigtigste færdigheder, vi skal lære i skolen, er at læse og stave. At kunne læse og skrive har stor betydning for alle ikke kun

Læs mere

Evaluering på Klippen, Den Kristne Friskole

Evaluering på Klippen, Den Kristne Friskole Evaluering på Klippen, Den Kristne Friskole Følgende elementer indgår i skolens evalueringspraksis, idet der til stadighed arbejdes på at udvikle evalueringsmetoder på skolen, der ikke bare bliver evaluering

Læs mere

Undervisningsplan for faget tysk. Ørestad Friskole

Undervisningsplan for faget tysk. Ørestad Friskole Undervisningsplan for faget tysk. Ørestad Friskole Undervisningsplanens indhold: Undervisningens organisering og omfang Undervisningsplanens anvendelse Evaluering og opfølgning Formål for faget Slutmål

Læs mere

Årsplan for 5.klasse skoleåret 2011/2012

Årsplan for 5.klasse skoleåret 2011/2012 Årsplan for 5.klasse skoleåret 2011/2012 I 5. klasse bliver eleverne undervist og opdraget til at leve i et demokratisk samfund. Undervisningen vil derfor være præget af en demokratisk tankegang, ved at

Læs mere

Elevens faglige standpunkt og generelle udbytte af undervisningen

Elevens faglige standpunkt og generelle udbytte af undervisningen Elevens faglige standpunkt og generelle udbytte af undervisningen Formål Formålet med evalueringen er at vurdere om målene for de enkelte fag nås, om metoderne er gode nok, og om det enkelte barn udfordres

Læs mere

Viborg Kommunes Læringscenter for Læsning

Viborg Kommunes Læringscenter for Læsning Viborg Kommunes Læringscenter for Læsning Indhold Viborg Kommunes Læringscenter for Læsning... 3 Hvorfor er Læringscenter for Læsning en god ide?... 5 Hvordan foregår undervisningen?... 5 Hjælpemidler...

Læs mere

SMTTE Pædagogisk læreplan via Strategi for læring i Torsted

SMTTE Pædagogisk læreplan via Strategi for læring i Torsted SMTTE Pædagogisk læreplan via Strategi for læring 2015-16 i Torsted Børns lyst og motivation til at lære Læring: Fokus: Samling af børnegrupper. Børn i dagtilbud opnår almen dannelse Inklusion: Fokus:

Læs mere

Kvalitetsrapport 2008/2009. Moltrup Skole Haderslev Kommune. Godkendt af bestyrelsen november 2009.

Kvalitetsrapport 2008/2009. Moltrup Skole Haderslev Kommune. Godkendt af bestyrelsen november 2009. Kvalitetsrapport 2008/2009 Moltrup Skole Haderslev Kommune Godkendt af bestyrelsen november 2009. 1 Indholdsfortegnelse Kap. 1: Resumé med konklusioner side 3 Kap. 2: Tal og tabeller side 4 Kap. 3: Fagligt

Læs mere

Folkeskolerne i Lolland Kommune

Folkeskolerne i Lolland Kommune Lolland Kommune Skolesektoren Jernbanegade 7 4930 Maribo Telefon: 54676767 lolland@lolland.dk www.lolland.dk Folkeskolerne i Lolland Kommune - en pjece specielt henvendt til forældre til børn med et andet

Læs mere

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Herlev Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Telefon 44 52 70 00 Telefax 44 91 06 33 Direkte telefon 44 52 55 28 Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Dato Journal nr. 15.3.04 17.01.10P22 Visionen

Læs mere

Evaluering af Turbodansk

Evaluering af Turbodansk Greve Kommune Evaluering af Turbodansk Greve Kommune 2010-2011 Oktober 2011 Evaluering af Turbodansk i Greve Kommune 2010-11 Baggrund for forsøget... 2 Formål med forsøget... 2 Indhold... 2 Struktur...

Læs mere

Faglig element Aktivitet Trinmål efter 2. klassetrin Eleverne læser i bøger tilpasset deres individuelle niveau og zone for nærmeste udvikling.

Faglig element Aktivitet Trinmål efter 2. klassetrin Eleverne læser i bøger tilpasset deres individuelle niveau og zone for nærmeste udvikling. Årsplan for dansk i yngste klasse. 1. halvdel af skoleåret 2013/2014 Årsplanen tager udgangspunkt i Fælles mål 2009 - Dansk, Trinmål efter 2. klassetrin Ret til ændringer forbeholdes Danskundervisningen

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl. 18.30 20.00 Programmet for aftenen: 1. Næstformand i skolebestyrelsen Susanne Grunkin byder velkommen 2. Skoleleder Kirsten Kryger giver

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl. 19.00 21.00 Programmet for aftenen: 1. Skolebestyrelsen byder velkommen 2. Skoleledelsen om skolereformen på Nærum Skole 3. Skolebestyrelsens

Læs mere

Evalueringsresultatet af danskfaget på Ahi Internationale Skole. (2009-2010) Det talte sprog.

Evalueringsresultatet af danskfaget på Ahi Internationale Skole. (2009-2010) Det talte sprog. . bruge talesproget i samtale og samarbejde og kunne veksle mellem at lytte og at ytre sig udvikle ordforråd, begreber og faglige udtryk Indskoling. Fælles mål efter bruge talesproget i samtale, samarbejde

Læs mere

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk E cs@lejre.dk Dato: 14. april 2015

Læs mere

Evaluering af 10. kl. undervisning skoleåret

Evaluering af 10. kl. undervisning skoleåret Som et led i undervisningen skal skolen mindst en gang årligt evaluere elevernes udbytte af undervisningen, ligesom resultatet af evalueringen og opfølgningsplan skal offentliggøres på skolens hjemmeside.

Læs mere

Dialogisk oplæsning - og højtlæsningens betydning for børns sprogtilegnelse

Dialogisk oplæsning - og højtlæsningens betydning for børns sprogtilegnelse Dialogisk oplæsning - og højtlæsningens betydning for børns sprogtilegnelse Hvorfor læse med børn? Den gode oplevelse æstetisk/litterær Hyggeligt og rart. Nærhed og fællesskab Litteratur og kultur Viden

Læs mere

Bakkeskolens læsefolder. En forældre-guide til læseudvikling

Bakkeskolens læsefolder. En forældre-guide til læseudvikling Bakkeskolens læsefolder En forældre-guide til læseudvikling Indhold Hvorfor denne folder?...s 3 Hvad er læsning?... s 4 Daglig læsning er vigtig.. s 5 - Hvad kan jeg som forælder gøre?.... s 5 Begynderlæsning.

Læs mere

Indhold. Indhold... 2

Indhold. Indhold... 2 Efterårskurser 2017 ... 2 Se kursusoversigt og læs om tilmelding her: (Klik på punkterne nedenfor - du kan bladre med piletaster ) Skema - dansk... 3 Skema - engelsk... 4 Velkommen til Hovedstadens Ordblindeskole...

Læs mere

LÆSEPLAN FOR FAGET MODERSMÅLSUNDERVISNING LETTISK Børnehave 6. klassetrin

LÆSEPLAN FOR FAGET MODERSMÅLSUNDERVISNING LETTISK Børnehave 6. klassetrin Side 1 LÆSEPLAN FOR FAGET MODERSMÅLSUNDERVISNING LETTISK Børnehave 6. klassetrin Læseplanen indeholder en angivelse af undervisningens indholdsområder: kommunikative færdigheder, sproglig refleksion og

Læs mere

Lektiepolitik på Dyssegårdsskolen

Lektiepolitik på Dyssegårdsskolen Lektiepolitik på Dyssegårdsskolen På Dyssegårdsskolen er lektier en integreret del af undervisningen og bidrager til den samlede læring. Den enkelte lærer vurderer, hvilke lektier og hvilken mængde af

Læs mere

Undervisningsplan. Fag : Tysk

Undervisningsplan. Fag : Tysk Tillæg til undervisningsministeriets fagmål (fælles mål). Fag : Tysk Gældende for Frederikssund Private Realskole. Undervisningsplan. Forord Det er skolens opgave at drive prøveforberedende undervisning.

Læs mere

Raketten - indskoling på Vestre Skole

Raketten - indskoling på Vestre Skole Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 210 Offentligt Sådan hjælper du dit barn på vej I faget matematik Hjælp barnet til at blive opmærksom på alle de tal, der er omkring det i hverdagen

Læs mere

Center for Ungdomsstudier (CUR) i samarbejde med DIF og DGI - støttet af Nordea-fonden

Center for Ungdomsstudier (CUR) i samarbejde med DIF og DGI - støttet af Nordea-fonden Piger, der tør Et samarbejdsprojekt mellem en skole, en ungdomsklub og en karateklub sætter fokus på at udvikle pigers trivsel, fysiske formåen og faglighed. Samarbejdet kombinerer bevægelse med fagfaglig

Læs mere

Læsning og skrivning i 3. og 4. klasse

Læsning og skrivning i 3. og 4. klasse Læsning og skrivning i 3. og 4. klasse Center for Skoler og Dagtilbud FAKTA Læse- og skriveudvikling De fleste børn kan i starten af 3. kl. læse og forstå lette aldersvarende tekster, dvs. tekster, hvor

Læs mere