Kan sundhedsdyrkelse blive til sundhedisme?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kan sundhedsdyrkelse blive til sundhedisme?"

Transkript

1 Kan sundhedsdyrkelse blive til sundhedisme? Vidensråd for Forebyggelse, Dansk Designcenter torsdag den 11. oktober 2012 Ole J. Hartling "Den blotte stræben efter sundhed fører altid til noget usundt. Den fysiske natur bør ikke gøres til genstand for følgagtig opmærksomhed: den bør nydes, ikke tilbedes." G.K. Chesterton, 1908 Sundhed er noget godt ja, ikke bare noget godt; det er et uvurderligt gode, og netop fordi det er uvurderligt, synes det som om, enhver pris kan forlanges. Sundhed for enhver pris eller koste hvad det vil. Udtryk som en sund sjæl i et sundt legeme, en sund tankegang, sund fornuft og en sund tagkonstruktion betyder i alle tilfælde, at her er der sundhed altså af forskellig art. Men når vi taler om for eksempel sund mad eller en sund søvn, så mener vi noget, der medfører noget der giver sundhed. Vi bruger altså ordet sund i mindst to betydninger, nemlig om at være sund og om noget, der giver sundhed. Men hvad vil det da sige at være sund? Det bliver hurtigt klart, at sundhed ikke kun modsætningen til sygdom. Vi taler om, at det er godt at være sund og rask, men man kan godt være rask uden at være sund, og man kan være sund uden at være rask. Hvis man har influenza, er man syg uden nødvendigvis at være usund. Sygdom er altså ikke i sig selv udtryk for dårlig sundhed. Heller ikke kronisk sygdom behøver at være usundhed. For eksempel kan én, der har allergi, eller én, der sidder i kørestol, være absolut sund. Omvendt vil man opfatte den overvægtige ryger, der let bliver forpustet, som usund, uden at han nødvendigvis er syg. Men hvis sundhed altså ikke bare er modsætningen til sygdom, hvad er det så? Ja, vi kan spørge Verdenssundhedsorganisationen, WHO, hvad sundhed er, for den må da vide det. Og det gør den. Det har den gjort lige siden WHOs stiftelsesår i 1946, for dengang foreslog WHO: Sundhed er en tilstand af fuldstændig fysisk, mentalt og socialt velbefindende og ikke blot fravær af sygdom eller svækkelse. Men den tilstand, der beskrives fuldstændig fysisk, mentalt og socialt velbefindende hvor mange herinde kan sige det om sig selv lige nu. Gad vide om den form for sundhed ikke kun findes i ganske korte glimt i vores tilværelse. Korte salige glimt. Der vil være mange, der ødelægger WHOs billede af sundhed: Spillere, der er gået fallit, forsmåede elskere, enker efter druknede fiskere. WHOs definition beskriver nemlig snarere lykke end sundhed. Det er en lykkedefinition. Men det betyder også, at det at være ulykkelig bliver et sundhedsproblem. Det betyder igen, at forespørgslen efter sundhed er uden grænser. Et vigtigt element i vor tids verdensbillede, det vil sige det vestlige verdensbillede, er illusionen om menneskets magt, eller rettere afvisningen af menneskets magtesløshed. I vore dage er der mange mennesker, som for alvor tror, at de har magt over liv og død, at de kan kontrollere tingene. Hvis bare jeg spiser rigtigt, motionerer nok, tænker positivt, lader være med at ryge, sørger for at gå til

2 2 helbredscheck og i det hele taget tænker mig om, kan der vist ikke ske mig noget ondt. Og bliver vi ramt af sygdom, er det nogens fejl! Den tankegang, at de fleste sygdomme skyldes os selv i form af usunde levevaner og derfor kan undgås, har vundet frem i den vestlige verden især i slutningen af det århundrede, vi lige har forladt. Vi har fået en ny slags sygdomme, som kaldes livsstilssygdomme. Sygdom er dermed ikke blot et udtryk for uheld eller vanskæbne, og sundhed bliver samfundets og den enkeltes ansvar. Samfundet både forpligtes og berettiges til at sætte ind med sundhedsbevarende foranstaltninger og sygdomsforebyggelse, og den enkelte får medansvar for sin egen sundhed. Tidligere tilkaldte patienten lægen. Nu tilkalder lægen patienten. Indkalder til vaccinationer, kontrol, generel helbredsundersøgelse og screeninger. Eller også gør samfundet. Og de patienter, der ikke møder, er enten dumme, ulydige eller uansvarlige. Og hvis de bliver syge, er de selv ude om det. Der er altså en øget tendens til at anbringe grunden til sygdom og ansvaret for helbredelse hos individet, fordi sygdom ses som resultatet af forkert adfærd. Der er en tendens til, at behandling af patienter, som er usunde eller har en usund og risikobetonet livsstil prioriteres lavere, og der er herhjemme og i udlandet eksempler på, at sygdomsbehandling endog nægtes patienter, som for eksempel misbruger alkohol eller tobak. Men det er ikke al risikoadfærd, der på denne måde fordømmes. Idræt betragtes i almindelighed som sundt, og skader, der opstår hos sportsudøvere, behandles af særlige lægelige specialer som idrætsmedicin og idrætskirurgi. Det gælder for eksempel alpine skiløbere, som løber ned af bjerget med 80 km i timen og splintrer deres knogler. Man burde klistre en mærkat på slalomskiene med sorte bogstaver og teksten: Kan være yders sundhedsskadeligt eller Ski kan dræbe. Men hvorfor ikke gøre forebyggelse tvungent, når det nu er til den enkeltes, til samfundets, ja, til alles bedste? Det var man på vej til i Tyskland. i 2007 blev det foreslået i Tyskland, at enhver tysk borger skulle deltage i et forebyggende program med screening for kræftsygdomme, og borgerne med et slags attesthæfte skulle dokumentere, hvilke screeningsundersøgelser, de havde deltaget i, og hvornår de havde fået dem foretaget. Hvis ikke, ville deres bidrag til sygdomsforsikring blive fordoblet. Man så helt bort fra, hvor usikker og omdiskuteret nytten af disse cancerscreeninger er, for det var blevet politisk korrekt at anbefale dem. Forslaget faldt dog i sidste øjeblik. At den enkelte bliver skyld i sin sygdom betyder, at patienten betragtes som skyldig. Men det stopper ikke her, for den syge har forsyndet sig og er derfor ligefrem syndig. Og her nærmer vi os en religiøs dimension, hvor optagethed af sundhed bliver til sundhedsdyrkelse eller sundhedisme, der består i dyrkelse af det sunde, smukke, unge, stærke, rene og ubesmittede og i sin yderste konsekvens retfærdiggør bortdømmelse af dem, der svigter eller falder udenfor. Sundhedisme er en stærk ideologi, som i verdslige samfund udfylder det tomrum, som religionen har efterladt. Sundhedisme fører til, at lykke, livskvalitet, æstetik

3 3 og korrekt adfærd indgår i den i forvejen vanskelige definition af, hvad sundhed er. Sundhedisme er en såkaldt erstatningsreligion, en Ersatzreligion, hvor tilbedelsen rettes mod en selv, og sygdom betragtes som straf for utilbørlig eller syndig adfærd. Men er det alligevel ikke overdrevet at kalde det en religion? Vel ikke mere, end at man faktisk anvender ord og udtryk, som ellers kendes fra religiøse sammenhænge. Der tales om sundhedsbudskaber eller ligefrem om et sundhedsevangelium, som prædikes af sundhedsprædikanter og udbredes af sundhedsapostle. Når en enkeltvidenskab går ud over sit givne gyldighedsområde, når den ikke kender sine grænser og begrænsninger, bliver den til en isme, sagde forfatteren Hans-Jørgen Nielsen. Ismer er i reglen hårde ved sine ivrigste tilhængere. Hvad sker der med mennesker, når sundhed bliver det vigtigste mål for den enkeltes personlige stræben, og når personlige sundhedsmål, for eksempel sænkning af blod-kolesterol og dyrkelse af egen krop, erstatter vigtige menneskelige og sociale mål? Sundhed tilbedes, og tilbedelsen sker bl.a. ved, at der bringes ofre altså et gammelt-religiøst begreb: At børste tænder, at jogge, at undgå nydelse og magelighed, at spæge sig. Men medmennesker bliver også ofre. De, der lever usundt har handlet forkasteligt de forkastes. Derfor kan sundhedisme være en hård religion, hvor medmenneskelighed og mennesker ofres. Sundhedsprædikanter og sundhedsapostle har der været alle dage. I Amerika blev den amerikanske præst Sylvester Graham berømt. Han tilhørte, hvad man dengang kaldte den patologiske forening for klid og savsmuld og indførte det klidholdige hvedemel, der endnu bærer hans navn. Graham bandlyste tobak og krydderier og desuden kød, fordi det kunne give kødelige lyster. Han anbefalede kolde styrtebade, hårde madrasser osv. Knap 100 år senere fulgte lægen John Harvey Kellogg op. Han opfandt cornflakes og skrev talrige bøger med sundhedsråd. Han mente, at sygdom var resultatet af usunde levevaner og dårlig moral. Bl.a. beskrev han 39 tegn, der kan give mistanke om selvbesmittelse, det vil sige onani, mod hvilket han foreskrev en række ganske drastiske råd. Han anbefalede således pensling af klitoris med karbolsyre. Til drenge foreslog han at binde hænderne eller at indeslutte kønsorganerne i et bur. Af samme grund går han også ind for omskæring. Den udbredte brug af omskæring i USA begyndte på dette tidspunkt og skyldes blandt andet datidens puristiske sundhedsideer. Det kan være godt at tænke over ved morgenmaden. I Danmark har vi tidligere haft sundhedsapostle som Mikkel Hindhede, Kirstine Nolfi og Julia Vøldan, som blandt andet prædikede, hvad vi måtte spise og navnlig, hvad vi ikke måtte spise. De var i øvrigt ikke enige tværtimod, hvad den ene frarådede, anbefalede den anden. Men vi har også mange nutidige sundhedsprædikanter. De giver en række anvisninger på sund og korrekt livsførelse og nogle mere eller mindre strenge begrænsninger i den øvrige livsudfoldelse. Til gengæld for de ofre, der bringes, loves stor lykke, i det mindste frihed for depressioner og en hidtil ukendt velvære.

4 4 Bøger om disse emner er helt overraskende stærkt sælgende. Skyldes det menneskets trang til at underkaste sig andre mennesker eller til at underkaste sig en ideologi? Eller er det, fordi evangeliet og de anstrengelser, der følger med at leve op til det, giver livet nyt indhold? Eller er det trangen til at kontrollere den ubændige tilværelse, som nu ytrer sig på denne måde? Måske er det en blanding af det alt sammen - måske endog en vis lystfølelse ved askesen. Dokumentationen for budskaberne er i alle fald ikke meget solid, men bygger mest på forfatternes personlige erfaringer og især spekulationer krydret med vidnesbyrd fra andre og henvisninger til såkaldt videnskab. Sundhedisme danner par med fanatisme. Velkommen til min fødselsdag. Jeg har bagt boller og lavet en lagkage. Tak, jeg har glædet mig til at komme, men, desværre, jeg spiser ikke glutenholdig mad, og der er laktat i flødeskum. Derfor har jeg taget min egen madpakke med. Ja, det kan godt ligne en af militærets nødrationer. Det smager også sådan, men sundt er det. Hvor bliver den kulturelle værdi af måltidets fællesskab af? Det helsebringende samvær? Vi tager os selv for højtideligt og tror, at vi véd nok til at diktere korrekt opførsel. Derfor straffes forkert opførsel, og omsorg, empati og forståelse nægtes endog, fordi folk selv er ude om det. Sygdom og skyld vikles ind i hinanden. Hvis ikke du følger sundhedsrådene, er du uartig, skyldig eller endog syndig... Big-Brother is Watching you. Men folk er uartige; de prioriterer ofte ikke sundhed særlig højt. Eller de protesterer i alle fald mod tvang og adfærdsregulering. Man fandt en graffitti, hvor der stod: "Jeg hverken ryger eller drikker. Jeg er ikke sent ude, og jeg sover ikke med piger. Jeg spiser sundt og motionerer regelmæssigt Det skal alt sammen blive anderledes, når jeg kommer ud af fængslet." Sundhedsbudskaberne har et vældigt tag i den ansvarsbevidste borger. Jeg kender en dansk kvinde, som er gift i Amerika. Hun kommer jævnligt hjem, og for et par gange siden, udbrød hun pludselig: Åh nej, jeg har glemt at få sendt min afføring til undersøgelse, før jeg rejste! Hun deltog i et af de mange cancerscreeningsprogrammer og mente nu, at hun spillede hazard med sin sundhed. Hendes liv er delvis blevet et bangeliv. Der er en tendens til at plage og skræmme mennesker med alt for mange ting. Der laves kampagner under forsagelsens banner, og man kan end ikke blive enige om det videnskabelige grundlag for eller om vigtigheden af mange af anbefalingerne. Det vil vist overraske mange, hvor svagt funderet dokumentationen for en række forebyggelsesråd er. En amerikansk læge, Marshall Becker, resumerer betænkelighederne ved sundhedsbudskaberne i en artikel, som hedder The Tyranny of Health Promotion. Den er nogle år gammel, men ikke mindre relevant. Han siger: - Vi bør ikke lave kampagner under fornægtelsens banner, når vi samtidig ikke kan blive enige om dokumentationen for vore anbefalinger - Vi bør ikke lancere videnskab som sandheder, når der er tale om sandsynligheder

5 5 - Vi må ærligt oplyse, at individets indflydelse på sundhed er lille sammenlignet med, hvad arv og ren tilfældighed betyder - Vi må ikke kaste skylden for dårligt helbred på offeret. Det har taget århundreder at fjerne sig fra opfattelsen af sygdom som resultat af synd og Guds straf. Det skal ikke være sådan, at en ny-viktorianisme eller nymoralisme igen forbinder sygdom med skyld - Vi må vende os fra individet mod samfundet og de socioøkonomiske faktorer, der ofte i langt højere grad har indvirkning på sundhedsstilstanden (og det er boligforhold, fattigdom, dårlig uddannelse, arbejdsløshed osv.). Der er altså brug for skepsis over for forebyggelsesteorierne. Måske har vi mere brug for, at mennesker forpligtes på noget uden for sig selv, altså stik modsat interessen for personlige risikofaktorer og livsstilssygdomme. For et par år siden blev det foreslået, at der skal indføres et nyt skolefag Krop og Sundhed. Man må håbe, at undervisningen vil basere sig på det, der er videnskabeligt dokumenteret, og ikke på hvad der for tiden er politisk korrekt, for så bliver det undervisning i sludder og vrøvl. Man vil naturligvis gerne lære den opvoksende generation sunde vaner og en sund indstilling. En sund indstilling til en sund livsførelse er vel sagtens at lade sig lede af sund fornuft. I virkeligheden kunne man måske nøjes med sammen med eleverne at repetere det mundheld, som vi kender helt fra den oldgræske filosofi: Alt med måde. I vore dage skal man spise grøntsager, huske at børste tænder og løbe sig til sundhed. I gamle dage kunne man sidde og sunde sig. Jeg mener, at læger må fastholde, at lægegerning ikke skal bruges til at fremme en nymoralisme. Vi skal ikke være mediernes og politikernes forlængede arm med tilhørende løftede pegefinger! Mange læger må jo også indrømme, at de ikke kender deres kolesteroltal, og at de ikke undersøger deres familiemedlemmers afføring for blod en gang om året. For nogle år siden fik mavesårspatienter en brochure om sunde leveregler med hjem fra Glostrup Amtssygehus. Et af de gode råd lød: Undgå sorger og bekymringer. Som løsrevet sætning er den absurd, men sat ind i en bedrevidende og pegefingerløftende sammenhæng, vil man ikke umiddelbart studse. Der er mange, der vil os det godt, og som vil hjælpe os med at bevare vor sundhed, og det skal de vel ikke have utak for. Men sammenkoblingen mellem lykke og sundhed kan føre til den omtalte sundhedisme og dermed berettige en adfærdsregulering, som ellers mere kendes fra totalitære regimer. Ethvert forsøg på at maksimere befolkningens lykke indebærer en risiko for totalitarisme. Det er bedre at forebygge end at helbrede. Det er en sandhed eller et mantra, som ingen umiddelbart sætter spørgsmålstegn ved, for det har noget selvfølgeligt over sig. Det kan også udtrykkes mere billedligt: I stedet for at blive ved med at tørre op, må vi da hellere lukke for vandet! Eller I stedet for at hive druknende op af vandet, er det da bedre at se efter, hvem der smider dem i.

6 6 Sætningen det er bedre at forebygge end at helbrede er så selvindlysende, at man ikke straks kommer i tanke om at være uenig. Læger, som måske mente, at de skulle helbrede, trøste og lindre, siger nu til hinanden: men det er bedre at forebygge. Vi siger det alle sammen til hinanden og til politikerne og andre beslutningstagere, og de fortæller det så igen til os... Men er det rigtigt? eller rettere: er det altid rigtigt? Man kan forebygge koldbrand i benene ved at amputere dem. For et par generationer siden ryddede man mundhulen for tænder for at forebygge tandpine. Sætningen Det er bedre at forebygge end at helbrede må i det mindste efterfølges af... det kommer an på... Det kommer an på, om ulemperne, skaderne eller omkostningerne er for store, for så er det ikke bedre. Det er jo især de såkaldt store sygdomme, vi gerne vil forebygge: kræft og hjertekarsygdomme. Men vi må først kende sygdomsårsagerne, så vi kan angribe dem. Og her kniber det. Med hensyn til hjerte-karsygdomme er der påvist over 300 risikofaktorer. Så det er vel bare med at komme i gang med forebyggelsen. Det glemmes, at risikofaktorer ikke er det samme som årsager. Det er for eksempel en risikofaktor for udvikling af hjerte-karsygdom at være mand. Men det er ikke en årsag. Det er i øvrigt heller ikke let at forebygge. Man har konstrueret billedet af et menneske med lav risiko for blodprop i hjertet. Han skal være: en ret feminin kommunalarbejder eller bedemand, totalt blottet for fysisk eller psykisk årvågenhed og uden initiativ, ambitioner eller kampånd; en, der aldrig har prøvet på at udfordre en grænse af nogen art; en mand med dårlig appetit, som opretholder livet med frugt og grøntsager, blandet med korn og fiskeolie, - som afskyr tobak og stiller sig hånligt afvisende over for tanken om at eje radio, fjernsyn eller bil; en mand med flot hårpragt, men splejset og uatletisk af skikkelse, og alligevel hele tiden i gang med at træne sine små muskler. En man med lav indkomst, lavt blodtryk, blodsukker- og urinsyre- og kolesteroltal; og så har han fået niacin og langtidsbehandling med antikoagulans lige siden sin profylaktiske kastration. Vildfarelsen er, at de fleste sygdomme i virkeligheden kan forebygges, og at vi véd hvordan, men det er de færreste. Men jo mere vi er optaget af sundhed, jo mere er vi nødt til at fokusere på sygdomme nemlig på alt det, der kan true sundheden. Vi lever mere beskyttet end nogensinde, men angsten synes ikke mindre. Og der synes at være mange trusler og risici i den vestlige verden, selv om vi ikke længere har pest og kolera. I en pjece kan man læse, at livsstilssygdomme markant kan reduceres og i nogle tilfælde helt fjernes gennem en målrettet forebyggende indsats. Ja, tak; en målrettet forebyggende indsats hvordan målrettet? Hvilke mål skal vi rette indsatsen imod? To genstande dagligt øger risikoen for brystkræft i nogle undersøgelser, men ikke i andre, men en til to genstande nedsætter vistnok hyppigheden af hjertesygdomme. Hvordan er det nu med plantemargarine, det skulle være sundere end smør og dog, det indeholder vist skadelige transfedtsyrer. Er kartofler og pasta godt eller ikke? Får vi ikke lidt svingende informationer? Er sukker egentlig stadig farligt? Bør man hellere bruge kunstige sødemidler som for eksempel saccahrin? Nej, nogle men ikke alle undersøgelser har vist en sammenhæng mellem saccharin og blærekræft.

7 7 Antioxidanter, vitamin E og beta-caroten forebygger tarmkræft kan det se ud til på baggrund af eksperimentelle dyreforsøg, men ifølge undersøgelser af mennesker er det desværre nærmest omvendt. Mens der er et nogenlunde fast grundlag for at anbefale afholdenhed fra rygning, er den gavnlige virkning af mange andre anbefalinger langt dårligere underbygget, såsom nedsættelse af moderat overvægt, indtagelse af fiskeolie og at undgå kødspiser. Som det engang er sagt: Selv vegetarianere går al kødets gang. Betingelsen for effektiv og meningsfuld sygdomsforebyggelse er altså, at sygdomsårsagen er kendt og entydig. Men årsagen skal også kunne elimineres. Der er gode og beundringsværdige eksempler på effektiv forebyggelse. Kopper, polio, mæslinger og røde hunde kan forebygges, fordi man kender de vira, som er årsag til sygdommene, og der er egnede vacciner. Men når man ikke kan angribe selve sygdomsårsagen og altså ikke kan fatte om nældens rod, kan man vel i det mindste påvise en eventuel sygdom så tidligt, at den bedre kan behandles tænker man. Og tidligt vil jo ofte være før, den har givet nogen symptomer. Det vil sige, at vi må havde fat i alle de raske, eller fat i dem, der tror, de er raske. Det gør man med screeninger. Og da hensigten er at gøre sunde mennesker sundere, kan det forekomme nærmest kættersk eller i det mindste overflødigt at spørge om etikken i screening. Sætter man overhovedet spørgsmålstegn ved berettigelsen af screeninger, vil andre stirre vantro på en eller måske screene én for et eller andet! I en annoncekampagne for brystkræftscreening i USA nævnes det, at hvis man ikke deltager, burde man have hovedet undersøgt. Foruden talemåden Det er bedre at forebygge end at helbrede er der nemlig en anden forførende sætning i spil her. Det er sloganet Kræft kan helbredes, hvis den opdages i tide. Den sætning virker så overbevisende, og det hænger sammen med, at det er en cirkel-sætning. Hvad er i tide? Jo, at det kan helbredes. Alt andet er så ikke i tide. Med de her slogans i tankerne synes næsten ethvert initiativ og enhver omkostning berettiget. Nogle mener, at der bør screenes så bredt som muligt. Det må da være så beroligende at få at vide, at man ikke har æggestokkræft, lungekræft, tarmkræft, brystkræft, mavekræft, blærehalskirtelkræft, testikelkræft, livmoderhalskræft osv. Og desuden heller ikke har forhøjet blodtryk, sukkersyge, grøn stær, knogleskørhed og risikofaktorer for hjertesygdom. Ja, der er faktisk ingen ende på, hvor beroliget, man kan blive. Vi kan måske herefter føje et nyt element til WHOs definition af sundhed: Sundhed er det samme som opnåelse af negative screeningsresultater. Det må da være rigtigt at finde det tidligt. Alt andet er så kontraintuitivt. Men desværre kan resultaterne ikke bekræfte skrivebordsønskerne. Når det gælder cancerscreeninger, er resultaterne kun mådelige. Grunden er, at screeningsdiagnostik er upræcis. En del overses, og en del får at vide, at de er syge uden at være det. Behandlingerne er ikke effektive og allermest, at sygdommenes naturhistorie oftest ukendt. Mange tror, at et screeningsresultat

8 8 giver et ja-nej-svar, altså at man får klar besked, om man er rask eller syg. Men så præcist fungerer diagnostiske undersøgelser næsten aldrig. Cancerscreening er et udtryk for tidens umættelige behov for sikkerhed, og politikerne vil gerne vise handlekraft, altså bliver det indført, på et tyndt beslutningsgrundlag. Og det har en pris. Hvad kan prisen for screening være? Altså ud over de mange penge, det koster i kroner og ører. Jo, screeningstilbudet fører til en sygeliggørelse eller rettere bekymringsgørelse, som er en uafvejelig størrelse og derfor af ukendt betydning. Men et screeningstilbud er slet ikke uskyldigt. Det binder allerede. Også de, der ikke tager imod tilbuddet, bliver ramt. Man kan jo næppe afslå et screeningstilbud uden lidt dårlig samvittighed, lidt følelse af svigt, lidt følelse af at spille hazard med helbredet. Trods alle anstrengelser kommer vi ikke om ved sårbarheden. Vi skal ikke dyrke illusionen om, at vi har magt over liv og død. Vi kan ikke gøre os usårlige, men må erkende, at der også er tilfældighed og ustyrbar skæbne med i vores liv.

Indhold. Stigmatisering debatoplæg om et dilemma i forebyggelsen. Forord... s. 6. Kapitel 1: Introduktion om debatoplæggets formål og baggrund... s.

Indhold. Stigmatisering debatoplæg om et dilemma i forebyggelsen. Forord... s. 6. Kapitel 1: Introduktion om debatoplæggets formål og baggrund... s. Indhold Stigmatisering debatoplæg om et dilemma i forebyggelsen Manuskript: Mette Breinholdt, Mediemageriet Redaktion: Anna Paldam Folker, Katrine Finke, Anne Rygaard Bennedsen, Sundhedsstyrelsen Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ 1 DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ af Barbara Berger (Copyright Barbara Berger 2000/2009) 2 Indhold Introduktion 3 De Mentale Love / Måden sindet fungerer på - Loven om at tanker opstår 4 - Loven

Læs mere

Spørgsmål og svar. til dig, der er ny i fællesskabet. Voksne Børn af Alkoholikere og andre dysfunktionelle familier.

Spørgsmål og svar. til dig, der er ny i fællesskabet. Voksne Børn af Alkoholikere og andre dysfunktionelle familier. Spørgsmål og svar Adult Children of Alcoholics Voksne Børn af Alkoholikere og andre dysfunktionelle familier til dig, der er ny i fællesskabet Genoptryk må kun foretages med henblik på uddeling inden for

Læs mere

Lad Gud være i fred 26-02-2011 1. Lad Gud være i fred 26-02-2011 2

Lad Gud være i fred 26-02-2011 1. Lad Gud være i fred 26-02-2011 2 Egoet og verden er vores fælles skema... 3 Lyset og glæden... 4 Martha og Maria.... 8 Hvornår får vi fred?... 10 Troen... 13 Julen er enden på alle ofre.... 15 Der er ingenting at se. Maria.... 18 De,

Læs mere

Sådan gør du DINE DRØMME TIL VIRKELIGHED

Sådan gør du DINE DRØMME TIL VIRKELIGHED Anja Nielsen og Anita Christensen Sådan gør du DINE DRØMME TIL VIRKELIGHED Hjertevarm, inspirerende og lærerig bog fra Cert. konsulent i ernæring og sundhed Anja Nielsen og tidligere tredobbelt verdensmester

Læs mere

En buddhistisk tilgang til Livet, Døden & Efterlivet Allan Chemnitz

En buddhistisk tilgang til Livet, Døden & Efterlivet Allan Chemnitz Mental forberedelse til Døden En buddhistisk tilgang til Livet, Døden & Efterlivet Allan Chemnitz 2 MENTAL FORBEREDELSE TIL DØDEN MENTAL FORBEREDELSE TIL DØDEN En buddhistisk tilgang til Livet, Døden &

Læs mere

Kapitel 2 Der findes en løsning. Læs kapitlet i sin helhed

Kapitel 2 Der findes en løsning. Læs kapitlet i sin helhed ANDET TRIN: Vi kom til den erkendelse, at en Magt større end os selv kunne give os vor sunde fornuft tilbage. Kapitel 2 Der findes en løsning Læs kapitlet i sin helhed Med sygdommen alkoholisme følger

Læs mere

Hvad er mariologi? Jakob Munck

Hvad er mariologi? Jakob Munck Hvad er mariologi? Jakob Munck - 2 - HVAD ER MARIOLOGI? *** INDLEDNING... - 4 - *** HVAD ER MARIOLOGI?... - 6 - *** MARIA OG DE STORE RELIGIONER... - 15 - *** HVIS MARIA VAR STATSMINISTER!... - 21 - ***

Læs mere

oktober 2008 tema diabetes: en sygdom med mange ansigter s. 14

oktober 2008 tema diabetes: en sygdom med mange ansigter s. 14 diabetes oktober 2008 tema diabetes: en sygdom med mange ansigter s. 14 leder Screening kan redde liv Omkring 200.000 danskere går rundt med type 2-diabetes uden at vide det. Det koster liv. Konsekvensen

Læs mere

Hvad ved vi egentlig om lykke?... lykke og forskning

Hvad ved vi egentlig om lykke?... lykke og forskning KAPITEL 1 Hvad ved vi egentlig om lykke?... lykke og forskning Hvis du vil være lykkelig en dag, så drik dig fuld. Hvis du vil være lykkelig et år, så gift dig. Hvis du vil være lykkelig resten af dit

Læs mere

K R I S T E N T. Når Himmelen er tavs

K R I S T E N T. Når Himmelen er tavs Perspektiv K R I S T E N T 15. ÅRG. NR. 2, 2012 Kan en kristen miste troen? Dette spørgsmål dukker jævnligt op, og mange af os slås med det fra tid til anden. Når vi gør noget, der bedrøver Gud - og vi

Læs mere

BLIV EN GLADERE KÆRESTE

BLIV EN GLADERE KÆRESTE BLIV EN GLADERE KÆRESTE Af Carl-Mar Møller Carl-Mar Møller Avderødvej 45 2980 Kokkedal www.carl-mar.dk 77@Carl-Mar Møller www.parterapeutskolen.dk Sexolog og Parterapeut Skolen Udgivet som e-bog i 2012

Læs mere

hvordan støtter jeg bedst mine børn?

hvordan støtter jeg bedst mine børn? hvordan støtter jeg bedst mine børn? 1 Denne pjece er skrevet til dig, der har en alvorlig fysisk sygdom, og som har børn, der er teenagere eller i 20 erne. Den giver en række forslag til, hvad du kan

Læs mere

Artikler om mariologi

Artikler om mariologi Artikler om mariologi Jakob Munck - 2 - ARTIKLER OM MARIOLOGI *** HVAD ER MARIOLOGI?... - 4 - *** HVIS MARIA VAR STATSMINISTER!... - 13 - *** MARIOLOGI OG ROBOTPSYKOLOGI... - 22 - *** KATOLICISME, PROTESTANTISME

Læs mere

Kort introduktion til buddhisme

Kort introduktion til buddhisme Kort introduktion til buddhisme Shomon Pia Trans shomon@tendai.dk, www.shomon.dk Dette materiale kan frit anvendes til undervisningsformål i skoler og gymnasier. Anden anvendelse, herunder kommerciel anvendelse,

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

Sundhedskuffert Redskaber til samtaler om sundhed

Sundhedskuffert Redskaber til samtaler om sundhed AABENRAA KOMMUNE Sundhedskuffert Redskaber til samtaler om sundhed Elsebeth Hynding Petersen og Pernille Nordblom Vilhelmsen Philipsen Kommunes Sundhedscenter 2013 2 Indhold Den motiverende samtale Side

Læs mere

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom DU ER IKKE ALENE Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Indhold DEL 1 Reaktioner 4 Nye tanker og følelser 4 Om oplevelser, tanker og følelser ved hjertekarsygdom At huske alt det praktiske

Læs mere

ANGSTLIDELSER hos voksne Sygdommen, behandling og forebyggelse

ANGSTLIDELSER hos voksne Sygdommen, behandling og forebyggelse Information om ANGSTLIDELSER hos voksne Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er angstlidelser? 04 Hvorfor får nogle angstlidelser? 06 Hvad sker der

Læs mere

BØNNEGUIDE TIL 14 DAGE MED BØN FOR AALBORG

BØNNEGUIDE TIL 14 DAGE MED BØN FOR AALBORG "EN BY PÅ VEJ, EN BØNNEGUIDE TIL 14 DAGES BØN FOR AALBORG er den syvende publikation fra Aalborg Præstenetværk. Visionen bag er at kalde byens kristne og kirker til bøn for byen ved starten af det nye

Læs mere

Lisbeth Villumsen - Skibdalsvej 25, 7990 Ø Assels, Danmark - Tlf.:+45 97764174 - Mobil: +45 21905868 - Lisbeth@livviadialog.dk www.livviadialog.

Lisbeth Villumsen - Skibdalsvej 25, 7990 Ø Assels, Danmark - Tlf.:+45 97764174 - Mobil: +45 21905868 - Lisbeth@livviadialog.dk www.livviadialog. www.livviadialog.dk Liv via dialog. Hvad er en efterfødselsreaktion? Er man syg eller sund når man reagerer på overbelastning? Hvad sker der? Hvem kan hjælpe? Kan både kvinder og mænd få en efterfødselsreaktion?

Læs mere

FOLKESYGDOMME OG FOREBYGGELSE

FOLKESYGDOMME OG FOREBYGGELSE FOLKESYGDOMME OG FOREBYGGELSE Idékatalog til arbejdet i almen praksis 2005 Indhold 4 Hvor går grænsen? 5 Kort om kræft 6 Patienten er min metode 7 Kort om depression 8 Forebyggelse og behandling supplerer

Læs mere

Magasin 2011 Den største gave

Magasin 2011 Den største gave Magasin 2011 Den største gave Løsningen ligger i hjernen Jeg havde det som Tornerose Den tavse sygdom Psykisk sundhed er ikke en selvfølge Jeg har det fint, far Samarbejde giver hurtigere udvikling af

Læs mere

Indledning. Indledning 5

Indledning. Indledning 5 Indledning Jeg har som psykolog i mange år arbejdet med mennesker med spiseforstyrrelser. Det startede med anoreksien og dens mysterier. Derefter kom bulimien med overspisninger, opkastninger, fasteperioder

Læs mere

EN PAMFLET OM HJEMLØSHED. Refleksioner over og kritik af den gennemførte hjemløsestrategi og den efterfølgende evaluering

EN PAMFLET OM HJEMLØSHED. Refleksioner over og kritik af den gennemførte hjemløsestrategi og den efterfølgende evaluering EN PAMFLET OM HJEMLØSHED Refleksioner over og kritik af den gennemførte hjemløsestrategi og den efterfølgende evaluering En pamflet om hjemløshed 2013 fonden projekt UDENFOR Ravnsborggade 2, 3. 2200 København

Læs mere

SUPPLEMENT ELLER ERSTATNING TIL LYKKEPILLER

SUPPLEMENT ELLER ERSTATNING TIL LYKKEPILLER UD AF DEPRESSIONEN SUPPLEMENT ELLER ERSTATNING TIL LYKKEPILLER Strategier, indsatser og værktøjer, der vil hele din depression, øge dit humør og skabe livsglæde på en naturlig måde. 1 Ud af depressionen

Læs mere

Et liv som Hjertepatient

Et liv som Hjertepatient Et liv som Hjertepatient 6 hjertepatienter beskriver hvordan man kan lære, at leve med en kronisk hjertesygdom Copyright 2011 www.prinzmetal.dk Alle rettigheder til tekst og grafik tilhører www.prinzmetal.dk

Læs mere