Projektbeskrivelse Festival og Events 2.0.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projektbeskrivelse Festival og Events 2.0."

Transkript

1 Projektbeskrivelse Festival og Events 2.0. Forord Projektbeskrivelsen er udfærdiget på baggrund af et strategisk møde den 4. april 2016 med en kreds af kulturchefer, der med særlig interesse for indsatsområdet, har gennemgået aftaleteksten og foreslået et overordnet fokus for indsatsområdet samt hvilke type festivaler og events, der skal løftes i hele aftaleperioden. Forslaget har efterfølgende været sendt ud pr. mail til KMK for godkendelse og med mulighed for kommentering. Forslaget har fået opbakning fra KMK-kredsen den 3. maj Projektlederen har efterfølgende været i dialog med CPH:DOX for sammen at udfærdige et konceptforslag til festivalindsatsen for 2017 (se bilag 1). Ligeledes har projektlederen været i dialog med Dansk Orienterings-Forbund for sparring på et generelt forslag til hvordan, Kulturmetropolen med fordel kan indgå samarbejde med forskellige idrætsforbund om udvikling af sideevents, når der hentes store idrætsevents til landet (se bilag 2). Med få undtagelser er ordlyden i projektbeskrivelsen identisk med det oprindelige forslag. I følgende projektbeskrivelse er den årlige oversigt over aktiviteter og en beskrivelse af organiseringen blevet udbygget, såvel som at der er tilføjet bilag. Projektbeskrivelsen er et dynamisk papir, der giver plads til en løbende justering af tidsplan, organisering og aktiviteter. 1

2 Overordnet vision og målsætninger for indsatsområdet (fra aftalen) At udvikle nye regionale festivaler og events samt at udbrede og udvikle eksisterende, der kan samle og brande kulturregionen som en festival- og eventregion for både borgere og turister. Erfaringerne fra KulturMetropolØresund viser, at festivaler og events har en række egenskaber og potentialer, der er særdeles velegnede til at føre visionen om at skabe en sammenhængende kulturmetropol ud i livet. Festivaler og events kan synliggøre kulturregionen regionalt, nationalt og internationalt, skabe sammenhængskraft mellem regionens kommuner og give regionens borgere kulturoplevelser med høj kvalitet og stor variation. Samtidig kan festivaler og events gennem kulturaftalen øge deres volumen og tyngde samt udvikle deres indhold og produkter og få et endnu større publikum af både borgere og turister. Igennem samarbejdet om festivaler og events skal der skabes unikke kulturtilbud og oplevelsesprodukter, der kan brande Kulturmetropolen og derved fremme den regionale turisme. Udviklingen og samarbejdet skal bæres af konkrete indsatser, som er arbejdet med relevante festivaler og samarbejdet om events. Deling af viden og løft af kompetencer skal sikre og bane vejen for en ny måde at arbejde med festivaler og events på, f.eks. med et større fokus på turisme. Det er målsætningen: At videreudvikle og sprede nuværende festivaler og events. I dag henter mange festivaler og events et stort publikum i regionens kommuner udenfor København. Ved at blive bredt ud, er der derfor potentiale for at gøre dem vedkommende for flere af kulturregionens borgere og turister. At udvikle kulturelle tilbud med kvalitet, der flytter borgere over kommunegrænsen og tiltrækker turister. Kulturelle tilbud kan og skal udvikles i samarbejde med regionens venues og de faglige kompetencer, der ligger der. Det kan f.eks. være kulturinstitutioner, foreninger, interesseorganisationer, uddannelsesinstitutioner, turist og erhvervsliv. At udvikle nye festivaler og events på tværs af bygrænser. Nye festivalkonstellationer og - koncepter skal se dagens lys. Det kan f.eks. være på tværs af idræt og kultur, der forbinder forskellige målgrupper og skaber nye oplevelser for regionens borgere. Nye kulturelle strømninger kan på denne måde finde vej til regionens borgere. At styrke de eksisterende samarbejder på turistområdet i regionen. Vi skal samarbejde om at styrke kulturregionens attraktionsværdi overfor nationale såvel som internationale turister. Dette ved at understøtte de eksisterende turistindsatser blandt andet vha. unikke kulturtilbud og oplevelsesprodukter målrettet turister under festivaler og events. At understøtte og samarbejde med aktører som f.eks. Wonderful Copenhagen, Visit Vestegnen og Visit Nordsjælland om at tiltrække og udvikle store festivaler og events til Hovedstadsregionen. Store idrætsbegivenheder skal udvikles i samarbejde med regionens foreningsliv. Enkeltstående mega-events skal gøres vedkommende for borgerne igennem outreach og side-events og tænkes mere strategisk ind i forhold til turismeindsatsen. At opdyrke og aktivere nye publikummer og inddrage dem, der ikke selv opsøger kulturtilbud. Det kan ske gennem nye aktiviteter, samarbejde med lokale institutioner, inddragelse af særlige publikumsgrupper eller ved at bringe særlige venues/rum/pladser/arealer i spil. At skabe en regional videnplatform for udvikling af festivaler og events. Vi skal udvikle metoder og opsamle viden i samarbejde med og til glæde for regionens kommuner, kulturaktører, turismeerhvervet og ikke mindst festivaler og events. 2

3 Et stærkt fokus på Kulturmetropolen som et regionalt fællesskab Indsatsområdet skal sammen med relevante festivaler og events have et stærkt fokus på at udvikle det særlige greb, der binder Kulturmetropolen sammen og som bidrager til at synliggøre det regionale fællesskab omkring Kulturmetropolen overfor borgerne. Det særlige greb kan f.eks. være en bestemt måde at fremme og integrere samarbejdet på tværs af kommunerne på eller lave aktiviteter, der understøtter fortællingen om den sammenhængende kulturmetropol eller lignende. Afgørende for indsatsområdet er, at aktiviteterne afspejler, at vi arbejder sammen på tværs, således at borgerne også føler sig inviteret til aktiviteter, der ligger udenfor egen kommune. Vi skal formulere det fælles greb og fortællingen sammen med festivalerne, og det er et kriterium at samtlige kommuner er med i udviklingen af aktiviteter. Overordnede tidsplan i forhold til målsætninger For at holde et stærkt fokus på arbejdet med det regionale fællesskab - herunder den fælles fortælling og det fælles greb - giver det god mening, at vi samler kulturmetropolens samlede indsats omkring 1 festival eller event pr. år. For hvert efterfølgende år bygger vi ovenpå og videre på det netværk, de erfaringer og/eller de metoder og greb, der er udviklet året forinden. I 2016 og 2017 lægges der vægt på at udbrede og udvikle på eksisterende festivaler og samarbejder (CPH:DOX se længere nede). Dette både med henblik på at bygge ovenpå og videre på de erfaringer, der er blevet gjort i den sidste kulturaftale samtidig med, at det giver den nuværende kulturaftale tid i forhold til at udvikle på nye regionale festivaler og events, der til gengæld vil være i fokus i hhv og Udfærdigelsen af detaljeret projektbeskrivelse og tidsplan for hver festival vil ske i takt med processen. Arbejdet med publikumsudvikling, understøttelse af turistorganisationerne og opsamling af viden ligger som et naturligt udviklingsspor igennem hele aftaleperioden og på tværs af festivalerne. Aktiviteter i 2016 Udfærdigelse af overordnet projektbeskrivelse. Igangsættelse af samarbejdsaftale med CPH:DOX, nedsættelse af advisory board og færdiggørelse af detaljeret projektbeskrivelse for 2017 m.m. Etablering af arbejdsgrupper, og koordinering med kommuner og regional/lokal konceptudvikling m.m. sammen med CPH:DOX og kommunerne. Udvikling af PR og kommunikationsstrategi Fundraising(bla. Region Hovedstaden). 3

4 Opstart på konceptudvikling for 2018 og Aktiviteter i 2017 Afholdelse af CPH:DOX ( marts). Opsamling/evaluering. Afsøgning af samarbejdsmuligheder, opsøgende dialog og konceptudvikling i advisory board (bla. med projektcheferne fra Musikmetropolen og USKIK). Forslag til festivalindsats 2018 præsenteres til godkendelse i KMK. Opstart af samarbejdsaftaler, strategi og konkretisering af festivaler og events Etablering af arbejdsgrupper, udarbejdelse af detaljeret projektplan og koordinering med kommuner. Udvikling af PR og kommunikationsstrategi. Løbende dialog, konceptudvikling, koordinering og dialog med turistorganisationer og idrætsforbund. Løbende opsamling af viden og erfaringsbaseret metoder ift. publikumsudvikling. Aktiviteter i 2018 Gennemførelse af event/festival i samarbejde med Musikmetropolen eller USKIK samt relevante aktører/institutioner m.m. Opsamling/evaluering. Afsøgning af samarbejdsmuligheder, opsøgende dialog og konceptudvikling i advisory board (bla. med projektcheferne fra Musikmetropolen og USKIK). Forslag til festivalindsats 2019 præsenteres til godkendelse i KMK. Opstart af samarbejdsaftaler, strategi og konkretisering af festivaler og events Etablering af arbejdsgrupper, udarbejdelse af detaljeret projektplan og koordinering med kommuner. Udvikling af PR og kommunikationsstrategi. Løbende dialog, konceptudvikling, koordinering og dialog med turistorganisationer og idrætsforbund. Løbende opsamling af viden og erfaringsbaseret metoder ift. publikumsudvikling. Aktiviteter i 2019 Gennemførelse af event/festival i samarbejde med Musikmetropolen eller USKIK samt relevante aktører/institutioner m.m. Udvikling af PR og kommunikationsstrategi. Opsamling/evaluering. Løbende dialog, konceptudvikling, koordinering og dialog med turistorganisationer og idrætsforbund. 4

5 Løbende opsamling af viden og erfaringsbaseret metoder ift. publikumsudvikling. Hvilke festivaler CPH:DOX i 2017 (se bilag 1) I 2017 (den marts) lanceres CPH:DOX på ny med ambitionen om at blive verdens førende dokumentarfilmfestival. Indtil nu har festivalen ligget i november måned. Det er i den samme måned hvor IDFA (Holland), som på nuværende tidspunkt er verdens største dokumentarfilmfestival, også ligger. Men de seneste par år har CPH:DOX, blandt andet i kraft af samarbejdet med KMØ, øget sit omfang af aktiviteter og publikumsantal så markant, at CPH:DOX nu er blevet en anerkendt sværvægter og seriøs konkurrent blandt internationale dokumentarfilmfestivaler. CPH:DOX har derfor taget den strategiske beslutning at rykke deres festival fra november 2016 til foråret 2017 med henblik på at blive lige netop den festival, der kickstarter sæson 2017 for internationale dokumentarfilmfestivaler og dermed stille sig som direkte konkurrent til IDFA. Det er forventningen, at CPH:DOX 2017 bringer stor international opmærksomhed både ift. publikum, branchefolk og presse til landet. Festivalgruppen i KMØ har haft rigtig gode erfaringer med CPH:DOX, og det forventede storslåede brag samt opmærksomhed omkring festivalen i 2017 såvel som tidspunktet, gør det derfor oplagt for Kulturmetropolen at samarbejde med CPH:DOX om indsatsen. Dertil kommer, at CPH:DOX i kraft af erfaringerne med KMØ har rigtig gode forudsætninger til sammen med Kulturmetropolen at videreudvikle på det kulturregionale fællesskab og greb. Det forventes at CPH:DOX kan involvere alle kulturaftalens kommuner med arrangementer på f.eks. biblioteker, kulturhuse, gymnasier m.v. Musikmetropolen og USKIK i 2018 og 2019 I de to indsatsområder, Musikmetropolen og USKIK, vil der løbende opstå mange oplagte muligheder for at arbejde sammen med både større festivaler såvel som lokale festivaler i Kulturmetropolen og udvikle på nye events. Det kunne f.eks. være Roskilde festival, Made festival, Afsnit I, Bastard festival, Kulturmødet og også CPH:DOX med mange mange flere. I lyset af dette og med et stærkt fokus på at styrke fortællingen om Kulturmetropolen som et fællesskab, giver det derfor god mening at indsatsområdet Festival og events 2.0 arbejder sammen med de to andre indsatsområder om at løfte festival og events indsatsen i hele Kulturmetropolen. I 2017 vil arbejdsgrupperne, netværk og aktiviteterne i hhv. Musikmetropolen og USKIK været rigtig godt på vej. Det forventes derfor, at festivalindsatsen vil kunne koble sig forholdsvis nemt på Musikmetropolens og USKIKS indsats. På den måde samler vi også ressourcerne, det gælder både økonomi, ideer, arbejdstimer, netværk, publikum og 5

6 kontaktflade, om et fælles greb og et fælles fokus. Det forventes samtidig, at det vil give bedre fondssøgningsmuligheder. Indsatsområdet Festival og events vil bruge 2016 og 2017 på at undersøge feltet og mulighederne sammen med projektcheferne fra Musikmetropolen og USKIK. Det er dog afgørende for samarbejdet, at vi stadig udkommer med en større festival/event i 2018 og Med andre ord, så må midlerne ikke bare forsvinde ind Musikmetropolens og USKIKS aktivitetskasser. Også her skal indsatsen have et stærkt fokus på det fælles greb og fortællingen om Kulturmetropolen som et regionalt fællesskab. Idrætsevents (se bilag 2) I kulturaftalen arbejder vi også med et spor om idrætsevents. Området har ligeledes potentialet til at synliggøre det kulturregionale fællesskab og skabe aktiviteter på tværs af kommunerne. Når en større idrætsevent med regionalt potentiale bliver hentet til landet, har sekretariatet derfor opgaven med at agere platform for et eventuelt samarbejde og facilitere kontakten til kommunerne såvel som at koordinere den indledende dialog mellem forbund/eventholdere og kommunerne. Et forslag til en idrætsevent med regionalt potentiale kunne f.eks. være VM i Veteran Orienteringsløb i Løbet tiltrækker mange udenlandske deltagere og har en generel stor international bevågenhed blandt orienteringsløbere. Det arrangeres af Dansk Orienterings- Forbund, som vi tidligere har haft rigtig gode erfaringer med i forbindelse med projektet Jagten gennem historien. Det er et stærkt forbund med mange engagerede lokalforeninger og selve løbet sker på tværs af de nordsjællandske skove. Med andre ord, på tværs af kommunegrænser. Dansk Orienterings-Forbund har rettet henvendelse til sekretariatet med ønsket om at komme i dialog og undersøge mulighederne for at gennemføre sideaktiviteter i Kulturmetropolen. Her er det oplagt, at sekretariatet formidler og koordinerer dialogen. Økonomi Den samlede økonomi for den 4-årige periode er på ,-. Heraf går i alt ,- til projektledelse. Forslag til den overordnede fordeling af midlerne(ca.), er: ,- pr. år til festivalaktiviteter for hhv. 2017/18/ ,- pr år til netværk, mødeaktivitet, kommunikationsaktiviteter, buffer og frie midler til videnopsamling/turismetiltag m.m. 6

7 Organisering Projektledelsen Projektledelsen varetages af sekretariatet, der har ansvar for fremdrift i hele projektet, økonomi, afrapportering samt etablering af samarbejdsaftaler med relevante partnere. Advisory board Der nedsættes et advisory board, bestående af projektcheferne fra hhv. USKIK og Musikmetropolen samt kulturchefer og konsulenter med særlig interesse i indsatsområdet. Dette for at sikre en kontinuitet og sammenhængskraft mellem festival-tiltagene, således at det lever op til indsatsområdet fokus på det regionale fællesskab. Gruppen bistår løbende projektlederen med rådgivning og sparring på udfærdigelsen af forslag til festivalkoncepter, budget og kommunikationstiltag. Styregruppe KMK er projektets styregruppe. KMK inddrages bl.a. i valg af festivaler og events. Derudover vil Festivaler og Events 2.0 vil blive taget op på KMK-møderne efter behov (dog mindst 2 gange årligt). Arbejdsgrupper Arbejdsgrupperne sættes løbende i forhold til de enkelte festival- aktiviteter. 7

8 Bilag 1: Samarbejde med CPH:DOX om DOX:ON:TOUR i Kulturmetropolen i Overordnet om DOX:ON:TOUR - konceptet DOX:ON:TOUR blev startet i 2014 med støtte fra KulturMetropolØresund (også i 2015), og sidste år bidrog også Region Sjælland og Wonderful Copenhagen til at CPH:DOX var tilstede i det meste af Sjælland og Skåne. I 2017 vender CPH:DOX tilbage med nye festivaldatoer, marts, efter altid at have ligget i november. CPH:DOX arbejder på, at gøre festivalen til en international begivenhed med nationalt ejerskab og er derfor i dialog med landets øvrige regioner om også at lancere DOX:ON:TOUR i resten af landet i Det overordnede koncept for DOX:ON:TOUR går ud på at samarbejde med lokale aktører i kommunen og skræddersy særlige dokumentarfilm-events i biografer, biblioteker, kulturinstitutioner, uddannelsesinstitutioner samt alternative venues. Der er tale om et festivalprogram, der på den ene side har en unik lokal karakter og på den anden side hænger tæt sammen med resten af CPH:DOX festivalprogram. Der udvælges en række af årets bedste og mest dagsordenssættende dokumentarfilm, og sammen med de lokale venues, offentlige institutioner og/eller virksomheder kurateres der et tilhørende event, f.eks. med debat, oplæg eller koncert, og oftest med særlig lokal karakter. De deltagende kommuner vil få et nyt afsæt for at skabe en kulturel dialog med borgerne, mens de lokale institutioner vil blive inddraget i CPH:DOX, som er en af landets største kulturbegivenheder. DOX:ON:TOUR i Kulturmetropolen I perioden er det besluttet, at indsatsområdet Festival og Events 2.0 skal have et stærkt fokus på at udvikle det særlige greb, der binder Kulturmetropolen sammen og som bidrager til at synliggøre det regionale fællesskab omkring Kulturmetropolen overfor borgerne. Dertil kommer også, at det er besluttet at afholde 1 årlig festival i Kulturmetropolen. Det første år er et samarbejde med CPH:DOX, hvor de to efterfølgende år har til formål at styrke og understøtte indsatsområderne Musikmetropolen og Unge i samskabelse med kulturlivet (USKIK). CPH:DOX arbejder, ud over deres faste dokumentarfilmfestival, også med andre oplevelsesog formidlingskoncepter så som AUDIO:VISUALS(audiovisuelle koncerter) og EVERY- DAY(videodagbøger skabt af unge). CPH:DOX har derfor gode erfaringer med og indblik i at arbejde med temaerne og målgrupperne for unge og musik. Med henblik på at understøtte og indfri indsatsområdets strategi med at skabe et stærkt fokus på Kulturmetropolen som et regionalt fællesskab og at udvikle et fælles regionalt greb, er det derfor nærliggende at samarbejde med CPH:DOX i 2017 om et nyt fælles koncept, der indenfor rammerne af DOX:ON:TOUR, arbejder med temaerne musik og unge. 8

9 Dette både fordi det taler ind i temaerne for festival-indsatsen 2018 og 2019 (med Musikmetropolen og USKIK), og også fordi det skaber en god og konsistent overgang på festivalindsatsen mellem de to kulturaftaler, KulturMetropolØresund og Kulturmetropolen På den måde sikrer vi, at vi arbejder og videreudvikler på eksisterende netværk, erfaringer og resultater fra DOX:ON:TOUR i den tidligere aftale såvel som bygger ovenpå til glæde for den festivalindsats, der skal gennemføres i 2018 og 2019 i samarbejde med henholdsvis Musikmetropolen og USKIK. Derudover vil det tematiske greb skabe en unik og stedsspecifik profil for CPH:DOXs indsats i Kulturmetropolen, samtidig med at det styrker og synliggører den regionale fortælling om Kulturmetropolen, når DOX:ON:TOUR forhåbentlig bliver landsdækkende. I Kulturmetropolen arbejder vi derfor videre med grundkonceptet for DOX:ON:TOUR, men med et stærkt fokus på Kulturmetropolens fortælling som et regionalt fællesskab og hvor temaerne unge og musik bliver vores fælles regionale greb for samarbejdet og markedsføringen af DOX:ON:TOUR i Kulturmetropolen. Den konceptuelle udfoldelse Den konceptuelle udfoldelse af tematikkerne vil ske i et tæt samarbejde mellem CPH:DOX, kulturinstitutionerne i Kulturmetropolen, projektledelsen og et advisory board, der blandt andet består af projektcheferne i hhv. Musikmetropolen og USKIK. Med konceptuel udfoldelse kan der både være tale om selve filmprogrammet, valg af venues, oplevelsesrammen, målgrupperne og de bidragende aktører, så som frivillige unge kulturentreprenører. Tidsplan Maj september: Nedsættelse af arbejdsgruppe + udvikling af rammekoncept Maj-november: Anskaffelse af cirka 15 nye, stærke dokumentarfilm bekræftet til DOX:ON:TOUR-programmet. Juli-december: Udpegning og bekræftelse af samarbejdspartnere (venues og øvrige aktører) i regionen + lokal konkretisering af koncept + bekræfte oplægsholdere/debattører/events i forbindelse med filmvisningerne December-januar: Udarbejdelse af DOX:ON:TOUR-program, flyer, program og plakat Januar-marts: Presse + PR 16.marts-1. april: DOX:ON:TOUR i Kulturmetropolen løber af stablen PR og presse CPH:DOX benytter sig af en række forskellige kommunikationskanaler og -materialer, særligt projektspecifikt DOX:ON:TOUR-materiale i form af flyers, plakater og festivalaviser som vil 9

10 blive omdelt i regionen. Endvidere er det et ønske, at kunne fremstå på kommunernes pyloner, strøgbannere m.m. såfremt disse kan stilles til rådighed af kommunerne. DOX:ON:TOUR benytter moderfestivalens allerede meget markante online tilstedeværelse på sociale medier som Facebook (ca følgere), Twitter ( følgere), Instagram ( følgere) samt nyhedsbrev ( abonnementer) og CPH:DOX-hjemmesiden (+1 mio. sidevisninger om året) til at formidle DOX:ON:TOUR programmet. Ligesom at CPH:DOX vil samarbejde med lokale aktører og institutioner, der i forvejen er i kontakt med lokalpublikummet ved at kommunikere projektet gennem deres kanaler. Der vil derudover blive lavet et fælles Facebook-event DOX:ON:TOUR i Kulturmetropolen, hvor alle kommuner kan gøre opmærksom på deres egne (Facebook)events, og på den måde øge incitamentet for mobilitet på tværs af kommunegrænserne. Vision og målsætninger for DOX:ON:TOUR i Kulturmetropolen - at give Kulturmetropolens borgere overraskende og indbydende kulturoplevelser, der brander Kulturmetropolen og fremmer den regionale turisme - hvilket DOX:ON:TOUR de første 2 år har vist sig leveringsdygtige i (ca. halvdelen af publikummerne i 2015 drog over kommunegrænser for at deltage i DOX:ON:TOUR events). - at udbrede kendskabet til nye målgrupper og arbejde med publikumsudvikling hos kulturinstitutionerne samt udvikle eksisterende partnerskaber i regionen, som tilsammen samler og brander Kulturmetropolen som en festival- og eventregion for både borgere og turister. - at styrke samarbejdet med kulturinstitutioner, foreninger, uddannelsesinstitutioner og også gerne erhvervslivet, såvel som turistorganisationerne. 10

11 Bilag 2: Udvikling af koncepter for Idrætsevents, der styrker Det regionale fællesskab. Når et større idrætsevents med regionalt potentiale bliver hentet til landet, har kulturaftalens sekretariat til opgave at agere platform for et eventuelt samarbejde og facilitere kontakten til kommunerne. Idrætsforbundene har typisk allerede en god og stærk dialog med deres egne lokalforeninger og lokalforeningerne har typisk en god kontakt til deres pågældende kommune i forbindelse med afholdelsen af lokale events. Et samarbejde med Kulturmetropolen har derfor til formål at bygge ovenpå eksisterende lokale samarbejder og udvikle koncepter for sideevents, der via den lokale forankring - styrker det regionale fællesskab, udvikler det særlige regionale greb og synliggører idrætsgrenen for derved at tiltrække nye medlemmer til lokalforeningerne. Med henblik på at udfolde det regionale potentiale i de tilkomne idrætsevents, tager sekretariatet i samarbejde med det pågældende idrætsforbund derfor udgangspunkt i Stepplanen for udvikling og forankring af sideevents (Projekt Idrætsevents, KulturMetropolØresund ). Med afsæt i stepplanen, udvikler sekretariatet i samarbejde med det respektive idrætsforbund forslag til et regionalt koncept for sideevents, der understøtter Kulturmetropolens fokus på det regionale fællesskab. Deltagelsen i samarbejdet om sideevents vil blive lagt ud som et tilbud til kommunerne i Kulturmetropolen. For gennemførelse af sideevents i Kulturmetropolens kommuner, bidrager den enkelte kommune til indsatsen ved: - lokalt at forankre sideventet som et Kulturmetropolen, kommune og forbunds aktivitet, således at det er tydeligt, at aktiviteten er et særligt tilbud ud over det sædvanlige som lokalforeningen normalt tilbyder. - at aktivere borgerne lokalt i sideeventet bla. ved at understøtte lokalforeningens arbejde med hjælp til planlægning, indhentning af tilladelser, lokal annoncering, eventuel inddragelse af frivillige og ved at gøre arrangementet let tilgængeligt for borgerne både fysisk og på informationsniveau. - at hjælpe til med at finde lokal finansiering for at løfte omkostninger forbundet med f.eks. afspærringer, forplejning, goodiebags og lignende enten i form af sponsorater hos de lokale erhverv eller via lokale puljemidler. 11

12 Målsætninger for Idrætsevents At understøtte og samarbejde med aktører som f.ek.s Wonderful Copenhagen, Visit Vestegnen og Visit Nordsjælland om at tiltrække og udvikle store festivaler og events til hovedstadsregionen. Store idrætsbegivenheder skal udvikles i samarbejde med regionens foreningsliv. Enkeltstående mega-events skal gøres vedkommende for borgerne igennem outreach og sideevents og tænkes mere strategisk ind i forhold til turismeindsatsen. At udvikle kulturelle tilbud med kvalitet, der flytter borgere over kommunegrænsen og tiltrækker turister, ved at holde et stærkt fokus på at udvikle koncepter, der understøtter det regionale fællesskab. At opdyrke og aktivere nye publikummer og inddrage dem, der ikke selv opsøger kulturtilbud, ved blandt andet at skabe nye aktiviteter, samarbejde med lokale institutioner, inddragelse af særlige publikumsgrupper. 12

Festival og events 2.0 Status 2016

Festival og events 2.0 Status 2016 Festival og events 2.0 Status 2016 Indsatsområde og målsætning Festival og events 2.0 er et ud af 3 indsatsområder under kulturaftalen Kulturmetropolen 2016-19, der er indgået mellem 14 kommuner og Kulturministeren.

Læs mere

Kulturmetropol Copenhagen 2016-2019

Kulturmetropol Copenhagen 2016-2019 Kulturmetropol Copenhagen 2016-2019 D o k. nr. 541810 Side 2 INDHOLD Kapitel 1: Kulturpolitik og kulturaftaler 1.1. Formål med kulturaftaler Kapitel 2: Beskrivelse af kulturpolitikken i Kulturmetropol

Læs mere

KULTURMETROPOLEN indsatser

KULTURMETROPOLEN indsatser Festivaler og events 2.0 Musikmetropolen USKIK unge skaber sammen med kulturlivet KULTURMETROPOLEN indsatser At udvikle nye regionale festivaler og events samt at udbrede og udvikle eksisterende, der kan

Læs mere

Kulturmetropolen 2016-2019

Kulturmetropolen 2016-2019 Kulturmetropolen 2016-2019 D o k. nr. 541810 Side 2 INDHOLD Kapitel 1: Kulturpolitik og kulturaftaler 1.1. Formål med kulturaftaler Kapitel 2: Beskrivelse af kulturpolitikken i Kulturmetropolen 2.1. Kulturmetropolen

Læs mere

Indstillingsskabelon for tiltrædelse af Kulturaftale for KulturMetropolØresund

Indstillingsskabelon for tiltrædelse af Kulturaftale for KulturMetropolØresund Indstillingsskabelon for tiltrædelse af Kulturaftale for KulturMetropolØresund Resume XX skal tage stilling til, om XX Kommune skal indgå i en 4-årig regional kulturaftale (KulturMetropolØresund) for 2012-2015,

Læs mere

USKIK - Ungekultur i samskabelse med kulturlivet

USKIK - Ungekultur i samskabelse med kulturlivet USKIK - Ungekultur i samskabelse med kulturlivet Udgangspunktet for ungeindsatsen er Kulturmetropolens fokus på at udvikle innovative, demokratiske og aktive medborgere til fremtidens samfund. Med afsæt

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Jagten gennem historien Status 2013

Jagten gennem historien Status 2013 Jagten gennem historien Status 2013 Indhold KMØ Indsatsområder og målsætning Nyt format Forandringsteori Forandringsmodel Årets aktiviteter Årets resultater Presseomtale Brugerrettede effekter Utilsigtede

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 26. oktober 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: 209 Medlemmer: Afbud: Einer Lyduch, Brian Franklin, Elise Andersen, Frants

Læs mere

Hemmelige Stier. Projektstatus Klik for at redigere undertiteltypografien i masteren

Hemmelige Stier. Projektstatus Klik for at redigere undertiteltypografien i masteren Hemmelige Stier Projektstatus 2012 Klik for at redigere undertiteltypografien i masteren KMØ Ramme Organisationsmodel Mål Afsæt Mødeaktivitet Digital platform Forandringsteori Udfordringer 2013 Gevinster

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 Indledning Med denne strategi for udvikling af turisme og oplevelser formulerer Greve Kommune nu for første gang en vision og et mål for

Læs mere

Viborg Kommune i bevægelse

Viborg Kommune i bevægelse Viborg Kommune i bevægelse politik for idræt og motion UDKAST Indhold Indledning....................................................3 Politikkens opbygning....................................... 4 Politikkens

Læs mere

Hemmelige Stier er et delprojekt under KOMON, som et ud af 9 projekter underkulturaftalen, der er indgået mellem 26 kommuner

Hemmelige Stier er et delprojekt under KOMON, som et ud af 9 projekter underkulturaftalen, der er indgået mellem 26 kommuner Hemmelige Stier Hemmelige Stier er et delprojekt under KOMON, som et ud af 9 projekter underkulturaftalen, der er indgået mellem 26 kommuner og Region Hovedstaden Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen

Læs mere

ProjektSpace Status 2013

ProjektSpace Status 2013 ProjektSpace Status 2013 KMØ Projektspace er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen løber fra

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

UDKAST. Handleplan og budget 2012-2013

UDKAST. Handleplan og budget 2012-2013 UDKAST Handleplan og budget 2012-2013 Handleplan og budget 2012 1 s medlemmer er pt. Lemvig Kommune, Struer Kommune, Holstebro Kommune, Herning Kommune, Ikast-Brande Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune

Læs mere

Det aktive byrum Status 2014

Det aktive byrum Status 2014 Det aktive byrum Status 2014 KMØ Det aktive byrum er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen

Læs mere

Danboat. 27. november 2015

Danboat. 27. november 2015 Danboat 27. november 2015 Hvorfor projekt Vild med Vand? Dansk Sejlunion Færre og ældre medlemmer 1/3-del af klubberne mister medlemmer 1/3-del har status quo Foreningen af Lystbådehavne i Danmark (FLID)

Læs mere

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projekt Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projektbeskrivelse maj 2006 Springflod en kulturfestival i Vadehavsregionen Kortfattet beskrivelse af projektet Målet er at skabe en kulturfestival,

Læs mere

KulturKANten. Kulturaftale Mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland

KulturKANten. Kulturaftale Mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland Formateret: Skrifttype: (Standard) Arial, Kontroller ikke stavning eller grammatik KulturKANten Kulturaftale 2013-2016 Mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland Navnet KulturKANten kom til verden

Læs mere

Version 0.0. Kulturaftale Nordjylland

Version 0.0. Kulturaftale Nordjylland Version 0.0 kulturkanten Kulturaftale Nordjylland 2013 2016 Indhold 3 Introduktion 5 Den store satsning 6 Nye Indsatser 7 Talentudvikling 8 Det overraskende møde 9 Alternative arenaer 11 Det etablerede

Læs mere

Hemmelige Stier. Årsrapport 2013

Hemmelige Stier. Årsrapport 2013 Hemmelige Stier Årsrapport 2013 KMØ Hemmelige Stier er et delprojekt under KOMON, som er et af 9 projekter under kulturaftalen Kulturmetropol-Øresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden

Læs mere

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15 Børnekultur politik Indhold Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7 Kulturgarantien 7 Kulturfærge Frederikshavn 8 Synlig Børnekultur 8 Målsætninger 9 Kultur- og Fritidsudvalget 9 Børneinstitutioner,

Læs mere

KULTURPOLITIK. Næstved Kommune G UDKAST 2.0 til Kultur- og Demokratiudvalget, april 2018 INDHOLD:

KULTURPOLITIK. Næstved Kommune G UDKAST 2.0 til Kultur- og Demokratiudvalget, april 2018 INDHOLD: Sagsnr. 20.00.00-G01-37-15 UDKAST 2.0 til Kultur- og Demokratiudvalget, april 2018 KULTURPOLITIK Næstved Kommune 2018-2022 INDHOLD: 1. Sammen om et stærkt kulturliv 2. Fokusområder 3. Næstved som regional

Læs mere

Ansøgt beløb: 100.000 dkk, som skal anvendes i perioden 1. januar 2015 31. juli 2016.

Ansøgt beløb: 100.000 dkk, som skal anvendes i perioden 1. januar 2015 31. juli 2016. 28. august 2014 Til Kultur og fritidsudvalget i Københavns kommune Emne: Ansøgning om medfinansiering til Øresundsregionalt projekt - KULTURPAS ØRESUND - om publikumsudvikling under EU støtteprogrammet

Læs mere

ANBEFALINGER TIL MINISTEREN FRA SYNLIGHEDSARBEJDSGRUPPEN

ANBEFALINGER TIL MINISTEREN FRA SYNLIGHEDSARBEJDSGRUPPEN ER TIL MINISTEREN FRA SYNLIGHEDSARBEJDSGRUPPEN HVORFOR BESKÆFTIGE SIG MED SYNLIGGØRELSE AF KULTUR? Kulturen har brug for større synlighed og udbredelse. Turismeerhvervet har brug for indhold og oplevelser

Læs mere

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 12. november 2015 Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 Denne regionale aftale mellem Væksthus Hovedstadsregionen og KKR Hovedstaden er enslydende med den aftale, der indgås mellem KKR Sjælland

Læs mere

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 LOGO1TH_LS_POSr d By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 KULTURUDVALGETS Politiske fokusområder 2014-2015 Mødesteder og midlertidighed Kultur er fyrtårne og fysiske rammer.

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der viser vejen for, hvordan kommunens fritids- og kulturliv skal

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

Musikmetropolen Projektbeskrivelse juni 2016

Musikmetropolen Projektbeskrivelse juni 2016 Musikmetropolen Projektbeskrivelse juni 2016 1 Indledning Musikmetropolens projektbeskrivelse 2016 er et dynamisk papir, som skitserer temaer og sætter rammen for Musikmetropolens første projekter. Projektbeskrivelsen

Læs mere

Mantos indstilling om vision og indsatsområder til ny kulturaftale i Kulturregion Nordjylland

Mantos indstilling om vision og indsatsområder til ny kulturaftale i Kulturregion Nordjylland Manto A/S Jorcks Passage Opg. B, 4. sal 1162 København K Denmark Tel.: +45 3311 0111 www.manto.dk CVR: 2867 2322 København, den 3. februar 2016 Mantos indstilling om vision og indsatsområder til ny kulturaftale

Læs mere

Handleplan og budget

Handleplan og budget og budget 2011-2012 og budget 2011-2012 1 Kultursamarbejdets medlemmer er pt. Lemvig Kommune, Struer Kommune, Holstebro Kommune, Herning Kommune, Ikast-Brande Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune og 53 kulturinstitutioner,

Læs mere

Projektstatus: FESTIVAL + 2014

Projektstatus: FESTIVAL + 2014 Projektstatus: FESTIVAL + 2014 1 KMØ Festival+ er et af ni projekter under kulturaftalen Kulturmetropol- Øresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen løber

Læs mere

Kulturpolitik. Mange stærke Fællesskaber. Skanderborg Kommune

Kulturpolitik. Mange stærke Fællesskaber. Skanderborg Kommune Kulturpolitik Mange stærke Fællesskaber Skanderborg Kommune 1 Indledning Mange stærke fællesskaber det er undertitlen på kulturpolitikken. Med politikken opfordrer vi til, at udnytter vore fantastiske

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Bornholms Vækstforum

Kommunikationsstrategi for Bornholms Vækstforum BORNHOLMS VÆKSTFORUM Landemærket 26 3700 Rønne Tlf.: 5692 0000 Fax: 5692 0001 E-mail: vaekstforum@brk.dk Kommunikationsstrategi for Bornholms Vækstforum Erhvervslivets vilje og evne til vækst er en grundforudsætning

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Kulturstrategi for Odense / Visioner

Kulturstrategi for Odense / Visioner Kulturstrategi for Odense / Visioner OKTOBER 2004 Kulturstrategi for Odense / ER Kulturstrategi for Odense er en sammenfatning af de mange idéer og forslag der er opstillet i Udkast til kulturstrategi

Læs mere

MÅL MISSION VÆRDIER SDMK

MÅL MISSION VÆRDIER SDMK MÅL MISSION VÆRDIER SDMK MISSION Syddansk Musikkonservatorium har til opgave på kunstnerisk og, hvor det er relevant, videnskabeligt grundlag at give uddannelse i musik og musikpædagogik og tilgrænsende

Læs mere

Handleplan 2016 Implementering af Turismestrategi

Handleplan 2016 Implementering af Turismestrategi Handleplan 2016 Implementering af Turismestrategi 2015-17 1 Baggrund Kommunalbestyrelsen i Kommune vedtog den 19. marts 2015 Turismestrategi 2015-17, som fastlægger en overordnet målsætning og potentialer

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Vision 2020 Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der skal vise vejen for, hvordan kommunens fritids-

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2008

Årsberetning og regnskab 2008 Årsberetning og regnskab 2008 Kultursamarbejdet år 2 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Status 2013. Intern sammenhængskraft ekstern gennemslagskraft

Status 2013. Intern sammenhængskraft ekstern gennemslagskraft Status 2013 Intern sammenhængskraft ekstern gennemslagskraft KulturMetropolØresund Kulturaftalen er med 26 kommuner, Region Hovedstaden og kulturministeriet landets største aftale. Aftalen arbejder med

Læs mere

Indhold. Kontekst Formål At komme i gang Organisationsmodel Fagligt netværk Fælles Regional Event Digital platform Projektværksteder

Indhold. Kontekst Formål At komme i gang Organisationsmodel Fagligt netværk Fælles Regional Event Digital platform Projektværksteder Projektstatus 2012 Indhold Kontekst Formål At komme i gang Organisationsmodel Fagligt netværk Fælles Regional Event Digital platform Projektværksteder Projektlederuddannelse Unge, involvering og deltagelse

Læs mere

Det aktive byrum Status 2013

Det aktive byrum Status 2013 Det aktive byrum Status 2013 KulturMetropolØresund Det aktive byrum er et ud af ni projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet.

Læs mere

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum :

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum : Roskilde Bibliotekerne / Bibliotekspolitik I Roskilde Kommune er bibliotekerne en vigtig del af lokalsamfundet. Via sine aktiviteter og tilbud til borgerne understøtter bibliotekerne kommunens vision om,

Læs mere

Opstart

Opstart 1 2 3 11 12 13 21 22 23 Denne fase fører jer først gennem en række redskaber, som bidrager til at kvalificere, om co-creation metoden er relevant for jeres udfordring. Derefter hjælper fasens øvrige redskaber

Læs mere

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Indhold side 4 Forord side 6 Fremtidens udfordringer side 8 Udviklingsområder side 10 Etablerede virksomheder side 12 Turisme side 14 Iværksættere og iværksætterkultur

Læs mere

Arbejdsdrøftelse 2017

Arbejdsdrøftelse 2017 Arbejdsdrøftelse 2017 I år skal der arbejdes med foreningens vision for 2017-2018. Du kan her læse hvilke visioner bestryelsen har haft i tankerne. HVILKE DELE AF VISIONEN KOMMER TIL AT PÅVIRKE DIG, OG

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

Cph Volunteers. Stine Nepper-Christensen. // Projektleder for frivilligkorpset Kultur- og Fritidsforvaltningen

Cph Volunteers. Stine Nepper-Christensen. // Projektleder for frivilligkorpset Kultur- og Fritidsforvaltningen Cph Volunteers Stine Nepper-Christensen // Projektleder for frivilligkorpset Kultur- og Fritidsforvaltningen 1 Københavns Kommunes store frivillige borgerkorps Oprettet i 2009 1.800 medlemmer / 70% internationale

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

Agenda. Hvorfor byregioner? Trekantområdet: Danmarks ældste byregion Trekantområdet Danmark i dag Den fælles kommuneplan og hvad så?

Agenda. Hvorfor byregioner? Trekantområdet: Danmarks ældste byregion Trekantområdet Danmark i dag Den fælles kommuneplan og hvad så? Agenda Hvorfor byregioner? Trekantområdet: Danmarks ældste byregion Trekantområdet Danmark i dag Den fælles kommuneplan og hvad så? Hvorfor byregioner? Byregioner på vej. Fremtidens vækst vil efter al

Læs mere

Kunst- og kulturpolitik INDDRAGELSE, ENGAGEMENT OG MANGFOLDIGHED

Kunst- og kulturpolitik INDDRAGELSE, ENGAGEMENT OG MANGFOLDIGHED Kunst- og kulturpolitik 2017-2020 INDDRAGELSE, ENGAGEMENT OG MANGFOLDIGHED INDHOLD Velkommen til Kunst- og kulturpolitik 2017-2020... 4 Børnekultur... 7 Ungdomskultur... 9 Kultur i byen og på landet...11

Læs mere

Aktive Byrum Projektstatus 2012

Aktive Byrum Projektstatus 2012 Aktive Byrum Projektstatus 2012 Indhold KMØ ramme Indsatsområde og mål Målgruppe Delprojekter Organisering Mobile faciliteter Kunstneriske indgreb Tidsplan 2013-15 Det aktive byrum 2012 Fagligt netværk

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI 2014 2020 FORORD 3 VISION FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014-2020 4 MÅL FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014 2020 4 PULS ÅRET RUNDT UDFORDRINGER

Læs mere

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv.

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. PROJEKTBESKRIVELSE Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. Baggrund for projektet Sundhed er på dagsordenen i kommunerne. Med start i strukturreformen

Læs mere

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse Tænketank for brugerinddragelse Danske Patienter har modtaget 1,5 mio. kr. fra Sundhedsstyrelsens pulje til vidensopsamling om brugerinddragelse til et projekt, der har til formål at sikre effektiv udbredelse

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

AFTALE mellem Randers Byråd og Randers Eventsekretariat For årene 2013 og 2014

AFTALE mellem Randers Byråd og Randers Eventsekretariat For årene 2013 og 2014 AFTALE mellem Randers Byråd og Randers Eventsekretariat For årene 2013 og 2014 Foto fra Randers Ugens afslutningskoncert 2011 på Skovbakken Formål med aftalen: Randers Byråd har besluttet, at der fra januar

Læs mere

Hvordan sikrer vi synlig effekt af vore indsatser?

Hvordan sikrer vi synlig effekt af vore indsatser? Hvordan sikrer vi synlig effekt af vore indsatser? Oplæg ved Centerchef for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab i Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab Hvorfor kan idræt, kultur og

Læs mere

COPENHAGEN. Art Run. (Ishøj Strandpark) Glenn Grubbs, USA Running Man, 2010 Serie af 4 akvareller

COPENHAGEN. Art Run. (Ishøj Strandpark) Glenn Grubbs, USA Running Man, 2010 Serie af 4 akvareller COPENHAGEN Art Run (Ishøj Strandpark) Glenn Grubbs, USA Running Man, 2010 Serie af 4 akvareller Indledning Denne projektbeskrivelse er udarbejdet i samarbejde mellem Ishøj Kommune og VIBE (Videncenter

Læs mere

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 November 2013 Indledning Med denne strategi for udvikling af turisme og oplevelser formulerer Greve Kommune nu for første gang en vision

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier

Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier Juni 2008 Indledning Denne aftale er et katalog over samarbejdsmuligheder mellem Rådet for Etniske Minoriteter,

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 17. oktober 2013. Aarhus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 17. oktober 2013. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 17. oktober 2013 Magistratsafdelingen for Børn og Unge sender hermed Børn og Ungebyrådets indstilling om fælles ungeplatform, og Børn og Unges

Læs mere

Evalueringsskema for projekter støttet af lokaludvalgets puljemidler

Evalueringsskema for projekter støttet af lokaludvalgets puljemidler Projekttitel fra ansøgningen CPH:DOX for Børn og Unge på Amager Dato for projektets afholdelse? 16. til 26. marts 2017 Ansøgt beløb: 35.000 DKK Bevilget beløb: 35.000 DKK Kort beskrivelse af udførte aktiviteter:

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2009

Årsberetning og regnskab 2009 Årsberetning og regnskab 2009 Kultursamarbejdet festivalåret 2009. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage

Læs mere

Åben skole Rudersdal. Konceptbeskrivelse 2015

Åben skole Rudersdal. Konceptbeskrivelse 2015 Åben skole Rudersdal Konceptbeskrivelse 2015 Åben skole Rudersdal I folkeskolereformen indføres begrebet Åben skole. Målet er, at et forpligtende samarbejde mellem skolerne og omverdenen kan videreudvikles

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Fermaten

Rammeaftale om det regionale spillested Fermaten Rammeaftale om det regionale spillested Fermaten 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Herning Kommune og Foreningen Fermaten. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016. 3. Formål

Læs mere

Fritids- og kulturpolitik for Solrød Kommune

Fritids- og kulturpolitik for Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE - BYRÅDET Fritids- og kulturpolitik for Solrød Kommune I Solrød Kommune er der kultur- og fritidstilbud til alle borgere overalt i kommunen. I fritids- og kulturlivet vokser vi fra barnsben

Læs mere

Referat fra møde i Arbejdsgruppen for kultur og fritid, 22. april 2014 kl.15 16 på Scandlines-færgen Helsingør-Helsingborg

Referat fra møde i Arbejdsgruppen for kultur og fritid, 22. april 2014 kl.15 16 på Scandlines-færgen Helsingør-Helsingborg Referat fra møde i Arbejdsgruppen for kultur og fritid, 22. april 2014 kl.15 16 på Scandlines-færgen Helsingør-Helsingborg Deltagere: Jane Strange (V), Region Sjælland Flemming Pless (A), Region Hovedstaden

Læs mere

MPS PROJEKT GUIDE. Guideline for projekter og projektledelse i Måltidspartnerskabet

MPS PROJEKT GUIDE. Guideline for projekter og projektledelse i Måltidspartnerskabet MPS PROJEKT GUIDE Guideline for projekter og projektledelse i Måltidspartnerskabet BAGGRUND I Måltidspartnerskabet samarbejder vi om at udvikle og gennemføre projekter, der gør det nemmere og giver flere

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland

Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland KulturKANten 2013-2016 Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland Navnet KulturKANten kom til verden som en kombination af idéen om at videreudvikle den gamle kulturaftale (KulturAftale

Læs mere

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Formål Denne handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet er en del af Temaplan for Sundhed, Kultur og Fritid. Kulturlivet er en vigtig del

Læs mere

Indhentning af tilbud

Indhentning af tilbud Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgaver i regi af Socialfondsprojektet Rethink Kulturturisme : Bistand til tilrettelæggelse og afvikling

Læs mere

Mungo Park TeaterBattle Status 2014

Mungo Park TeaterBattle Status 2014 Mungo Park TeaterBattle Status 2014 KMØ Mungo Park TeaterBattle er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet.

Læs mere

Sådan laver du gode. opdateringer på Facebook

Sådan laver du gode. opdateringer på Facebook Sådan laver du gode opdateringer på Facebook Indhold Indhold 2 Indledning 3 Hold linjen 4 Vær på linje med virksomhedens overordnede identitet 4 Unik stemme 5 Brug virksomhedens unikke stemme 5 Skab historier

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

KULTUR I KØGE KOMMUNE

KULTUR I KØGE KOMMUNE KI K K KULTUR I KØGE KOMMUNE KIKK er Køge Kommunes nye kulturstrategi. KIKK skal skabe puls, impuls og udvikling af et allerede mangfoldigt kulturliv i Køge Kommune. Kulturstrategien tilvejebringes gennem

Læs mere

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune Indsendelse #2444 Roskilde Kommune http://roskilde.dk/node/80978/submission/2444 Side 1 af 4 Information om indsendelse Formular: Ansøgning til Start- og Udviklingspuljen Indsendt af Anonym (ikke bekræftet)

Læs mere

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark Turismefremmedagen, 27. marts 2014 Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark 1 Agenda Hvordan forholder VisitDenmark sig til Regeringens Vækstplan for Dansk Turisme? Budskab

Læs mere

Dansk Sejlunion - Klubkonference. 21. november 2015

Dansk Sejlunion - Klubkonference. 21. november 2015 Dansk Sejlunion - Klubkonference 21. november 2015 Vi vil fortælle om Baggrunden for projekt Vild med Vand Status for projektet Hvad består projektet af Hvad leverer projektsekretariatet Hvordan kommer

Læs mere

Sammen står vi stærkere!

Sammen står vi stærkere! Sammen står vi stærkere! Bliv en del af vores MICE Netværk Fælles markedsføring af alle erhvervsturisme aktører 2014 Styrken ligger i forskelligheden Bliv partner i MICE Netværket hos VisitNordsjælland

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Evaluering af and+ og videreførelse i TAP Evaluering af det 3-årige Center for Arkitektur,

Læs mere

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Indhold 1. Indledning 2. Hovedaktiviteter 3. Læringspunkter 4. Bilag 1. Indledning I slutrapporten redegøres for forprojektets

Læs mere

RINGSTED KOMMUNE Marts 2015 Lars Sandstrøm. Branding Ringsted CORPORATE RELATIONS

RINGSTED KOMMUNE Marts 2015 Lars Sandstrøm. Branding Ringsted CORPORATE RELATIONS RINGSTED KOMMUNE Marts 2015 Lars Sandstrøm Branding Ringsted CORPORATE RELATIONS HVAD TALER JEG OM? Kommunebranding definition og udbredelse Typiske udfordringer Brandingprocessen involvering og eksekvering

Læs mere

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål:

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål: International strategi for Syddjurs Kommune Med denne internationale strategi ønsker Syddjurs Kommune at spille en aktiv rolle i internationaliseringen af området og dermed understøtte kommunens image

Læs mere

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål Tanken om et campus som et uddannelsesfællesskab har eksisteret i Køge i mange år og er udsprunget fra lokale uddannelsesinstitutioner. Tanken har vokset sig større og større, blandt andet med bred støtte

Læs mere

Idrætsevents Status 2013

Idrætsevents Status 2013 Status 2013 KMØ er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen løber fra 2012 15. Af de 26 kommuner

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Troldefestival 2014 En fabelagtig familiefestival i Næstved Kontaktinformation

Troldefestival 2014 En fabelagtig familiefestival i Næstved Kontaktinformation Troldefestival 2014 En fabelagtig familiefestival i Næstved Kontaktinformation Malene Schrøder Foreningen for Troldefestival i Næstved Maglemølle 25, 1. 4700 Næstved Tlf. 2112 2103 E-mail: ms@visitnaestved.com

Læs mere

Eventsekretariatet AFTALE NOVEMBER 2014

Eventsekretariatet AFTALE NOVEMBER 2014 Eventsekretariatet AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Temabåret Markedsføringssamarbejde

Temabåret Markedsføringssamarbejde Temabåret Markedsføringssamarbejde Konceptbeskrivelse På biblioteksledermødet den 4. december 2009 blev det på baggrund af oplæg fra erfagruppen for markedsføring besluttet at udfolde to markedsføringssamarbejder:

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014 Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling December 2014 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt samarbejde i Nordjylland om vækst og udvikling Etableres af de 11 nordjyske kommuner

Læs mere