LEDELSE & UDVIKLING. Forsyning teknik miljø anlæg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LEDELSE & UDVIKLING. Forsyning teknik miljø anlæg"

Transkript

1 Forsyning teknik miljø anlæg LEDELSE & UDVIKLING Seminarer og træningsforløb

2 LEDELSESGRUNDLAG VISION, MISSION og VÆRDIER Lederseminar, Velkommen! hvor ledergruppen får en fælles forståelse for betydningen af et ledelsesfundament. NIRAS er en multidisciplinær Der gives eksempler rådgivningsvirksomhed på forskellige visioner, med 1200 missioner med oarbejdere. Betydningen Vi arbejder af indholdet hver dag med af konkrete nye spændende visioner, missioner udfordringer og værdisæt og sæt af værdier. set i lyset løsninger af organisationens inden for forsyning, udviklingsstadie teknik, miljø diskuteres. og anlæg. Ledergruppen arbejder med udformning af vision, mission og værdier. En stor del af vores ydelser er baseret på traditionelle ingeniør discipliner. Men vi kan meget mere end det. Vores managementkonsulenter er specialiseret i ledelse og udvikling af organisationer inden for teknikområdet. ekskl. moms Fra x træningsmøder for gruppen Processen med at ændre holdninger 6 og x Opfølgningsmøder adfærd i en organisation med er en krævende udfordring. NIRAS konsulenter projektleder har stor erfaring i træning af medarbejdere inden for området. Brug derfor os, når I skal udvikle jeres organisation vi kender jeres verden og udfordringer og kan rådgive om ledelse og udvikling i et UDVIKLING OG sprog, alle kan forstå. OPERATIONALISERING AF STRATEGI På seminar for ledergruppen gennemgås strategiens DNA, herunder sammenhænge mellem organisationens behov for udvikling af anlæg, services, holdninger, adfærd og kompetencer. Der arbejdes med afdækning af udviklingsbehov og indhold i en kommende strategi. Fra ekskl. moms Halvdagsseminar

3 LEDELSESGRUNDLAG VISION, SEMINARER MISSION OG og TRÆNINGSFORLØB VÆRDIER Lederseminar, NIRAS tilbyder hvor ledergruppen seminarer og får træningsforløb en fælles forståelse om ledelse for betydningen og udvikling, af et ledelsesfundament. der er målrettet Der teknikområdet gives eksempler og din på organisation. forskellige visioner, missioner og sæt af værdier. Betydningen af indholdet af konkrete visioner, missioner og værdisæt set i lyset Vore af seminarer organisationens er korte udviklingsstadie seancer, hvor centrale diskuteres. aspekter Ledergruppen inden for et arbejder med udformning afgrænset fagområde af vision, mission præsenteres og værdier. på en overskuelig måde og med en praktisk vinkel. Det giver ny viden og kan danne grundlag en målrettet indsats. Vore træningsforløb opkvalificerer deltagerne og medvirker konkret til at gennemføre målrettede udviklingstiltag i din organisation. Fra ekskl. moms Vore seminarer og træningsforløb er 6 målrettet x træningsmøder ledelse, teams for gruppen og specialister og opdelt i: 6 x Opfølgningsmøder med projektleder Ledelsesgrundlag Fælles arbejdsgrundlag Længerevarende forløb Ledelsessystemer og sourcing UDVIKLING OG OPERATIONALISERING AF STRATEGI Supplerende information og praktiske oplysninger om tilmelding og afholdelse finder du på Du er også meget velkommen til at kontakte undertegnede. På seminar for ledergruppen gennemgås strategiens DNA, herunder sammenhænge Birgitte mellem Boss organisationens behov for udvikling af anlæg, services, holdninger, adfærd Sekretær og kompetencer. Der arbejdes med afdækning af udviklingsbehov og indhold i en kommende strategi. Telefon: Fra ekskl. moms Halvdagsseminar

4 LEDELSESGRUNDLAG UDVIKLING OG OPERATIONALISERING AF STRATEGI På seminar for ledergruppen gennemgås strategiens DNA, herunder sammenhænge mellem organisationens behov for udvikling af anlæg, services, holdninger, adfærd og kompetencer. Der arbejdes med afdækning af udviklingsbehov og indhold i en kommende strategi. Fra ekskl. moms Heldagsseminarer SERVICEKONCEPT God service eller mangel på samme har stor betydning for selskabets omdømme. På dette seminar sættes fokus på begrebet service management. På seminaret gennemgås teori om service management, og der gives eksempler på service management - tankegang og konkret indhold inden for teknikområdet. Fra ekskl. moms Heldagsseminarer

5 LEDELSESGRUNDLAG Strukturerede ledermøder Effektive ledermøder er et vigtigt grundlag for udvikling af organisationen. NIRAS tilbyder her et forløb for ledergruppen, hvor der udvikles og indføres dagsorden, mødeledelse, mødedisciplin, således at data, informationer og tilstedeværelse af de rigtige personer giver organisationen det bedst mulige grundlag for effektiv videndeling, beslutningsevne og fælles planlægningsgrundlag. Fra ekskl. moms (ved 8 deltagere) 6 x træningsmøder for gruppen 6 x opfølgningsmøder med projektleder Benchmarking som forbedringsmetode Benchmarking handler om at lære af dem, som gør det godt. På træningsforløbet gennemgår vi teorien bag benchmarking. Vi arbejder med udpegning af kritiske succesfaktorer, opstilling og måling af relevante nøgletal samt gennemførelse af benchmarking og udpegning af forbedringsprojekter. Fra ekskl. moms Foredrag / Halvdagsseminar

6 LEDELSESGRUNDLAG UDVIKLING AF LEDERGRUPPEN SOM ET TEAM En ledergruppe, som forstår værdien af effektivt teamsamarbejde, kan udvikle en slagkraftig ledelsespraksis og opnå markant bedre resultater. Seminaret omfatter personlighedstest, præsentation af teori og workshop om udvikling af teamsamarbejdet, det personlige lederskab og udvikling af fælles ledelsespraksis. Fra ekskl. moms (ved 8 deltagere) Analyse af personlighedstest Halvdagsseminar målstyring Det er ligesom med fodbold det kan spilles på gaden, men de helt store oplevelser får man på en bane med mål i begge ender. På dette seminar får ledergruppen en fælles forståelse for, hvordan målstyring (i modsætning til detailstyring) kan give medarbejdere ansvar og metodefrihed til at arbejde fokuseret. Der gennemgås eksempler på mål for typiske funktioner, og vi diskuterer, hvordan målstyring understøtter en anerkendende lederstil. Fra ekskl. moms Halvdagsseminar

7 FÆLLES ARBEJDSGRUNDLAG FÆLLES ARBEJDSGANGE OG METODER Forløbet er til nyligt sammensatte teams, som skal have fælles arbejdsgange. I løbet af træningen samarbejder medarbejdere om at identificere og kortlægge teamets arbejdsgange. Det giver fælles forståelse og grundlag for et godt samarbejde. Resultatet af træningen er, at de fælles arbejdsgange er nedskrevet og indført. Forløbet kan udbygges med træning i at optimere arbejdsgangene. Fra ekskl. moms (ved 10 personer) 2 x halve træningsdage 2 x opfølgningsseancer GOD SERVICE I DET DAGLIGE ARBEJDE På dette forløb får deltagerne en klar forståelse af, hvad service betyder i det daglige arbejde og hvad medarbejderne skal gøre for at sikre god service. Vi arbejder, med forventningsafstemning, den gode oplevelse, kundetilfredshed og metoder til håndtering af utilfredse kunder. Medarbejderne trænes i anvendelse af teknikker til levering af god service. Fra ekskl. moms 2 x halve træningsdage 2 x opfølgningsseancer

8 FÆLLES ARBEJDSGRUNDLAG RESSOURCEPLANLÆGNING I ADMINISTRATIONEN En effektiv styring af opgaver sikres ved, at administrationen har et godt planlægningssystem. Forløbet er for alle medarbejdere i administrationen og indeholder teknikker til personlig planlægning og teamplanlægning. I løbet af træningsforløbet udvikles og indføres et planlægningssystem, der sikrer, at teamets opgaver koordineres, udføres og opfølges. Træningen foregår på kontoret. Fra ekskl. moms (ved ét team) 1 x hel træningsdag 3 x opfølgningsseancer RESSOURCEPLANLÆGNING I DRIFTEN Ressourceplanlægning er fundamentet for, at driftsteamet kan tage styringen af opgaverne. Forløbet er for medarbejdere i driften og indeholder teknikker til personlig planlægning og teamplanlægning. Træningsforløbet fokuserer på at identificere planlagte og uplanlagte driftsopgaver samt at få teamet til at planlægge og evaluere opgaver. Træningen foregår på værkstedet. Fra ekskl. moms (ved ét team) 3 x 2 timers træning 3 x opfølgningsseancer

9 FÆLLES ARBEJDSGRUNDLAG UDVIKLING OG ANVENDELSE AF FÆLLES MÅL Teams, som har udviklet og anvender fælles mål, bruger energien og samarbejdet på at arbejde i samme retning. Fælles mål motiverer den enkelte og øger samarbejdet i teamet. Med udgangspunkt i virksomhedens overordnede mål og strategi udvikles mål efter SMART - principperne. Deltagerne trænes i metoder til evaluering af indsats og resultater i forhold til målene. Træning foregår på arbejdspladsen. Fra ekskl. moms (ved ét team) 2 x halve træningsdage 3 x opfølgningsseancer TEKNIKKER TIL ANALYSE OG HÅNDTERING AF DRIFTSPROBLEMER De umiddelbare årsager til driftsproblemer har ofte andre underliggende årsager, der skal fjernes for at hindre problemet i at gentage sig. Dette forløb er for medarbejdere i driften og indeholder praktiske metoder til systematisk analyse af driftsproblemer i dagligdagen. Deltagerne vil blive trænet i at bruge teknikkerne til at udføre korrigerende handlinger. Træningen foregå i mødelokale og på værkstedet. Fra ekskl. moms (ved 10 personer) 2 x halve træningsdage 2 x opfølgningsseancer

10 FÆLLES ARBEJDSGRUNDLAG FORBEDRINGSVÆRKTØJER NIRAS har udviklet en række forbedringsværktøjer til forsyningsvirksomheder. Dette træningsforløb henvender sig til ledere og nøglemedarbejdere og omfatter teori om forbedringsadfærd og træning i brug af værktøjer til opnåelse af hurtig reaktionstid, hurtige processer (VSM) og effektivitet i arbejdet. Deltagerne vil få udleveret mappe med forbedringsværktøjer. Fra ekskl. moms (ved 8 personer) 2 x halvdagseminar TAVLEMØDER I ADMINISTRATIONEN Tavlemøder hjælper teams i administrationen til at tage styring ift. opgaver og mål. Forløbet bygges op omkring en tavle, der synliggøre teamets fælles mål, arbejdsopgaver og forbedringer. Igennem workshops arbejder teamet med at udvikle indholdet og trænes i at afholde tavlemødet. Tavlen udvikles løbende i fællesskab. Foregår på kontoret. Fra ekskl. moms (ved ét team) 6 x 2 timers workshops 3 x opfølgningsseancer

11 FÆLLES ARBEJDSGRUNDLAG TAVLEMØDER I DRIFTEN Driftsteams, der tager styringen med tavlemøder, leverer bedre resultater. Forløbet bygges op omkring en tavle, der synliggør teamets mål, arbejdsopgaver og forbedringer. Igennem korte workshops arbejder teamet med indholdet og trænes i at afholde tavlemødet. Tavlen udvikles løbende i fællesskab. Foregår fx i værkstedet. Fra ekskl. moms (ved ét team) 6 x 2 timers træning 3 x opfølgningsseancer VELFUNGERENDE TEAMS Velfungerende teams er mere produktive, de løser selv konflikter og er mere forandringsparate. Træningsforløbet omfatter test af hver enkelt teammedlems rolle, præsentation af teori og workshop om udvikling af teamsamarbejdet i forhold til de opgaver teamet har. Fra ekskl. moms Samt udgift til personlighedstest Analyse af personlighedstest Halvdagsseminar

12 FÆLLES ARBEJDSGRUNDLAG UDVIKLING AF NYE SERVICEYDELSER Inddragelse af medarbejderne i udvikling af nye ydelser giver ofte de bedste resultater, fordi det er medarbejderne, som har den direkte kundekontakt. Derudover giver det kundefokus og engagement. På forløbet arbejdes med forståelse af værdibegrebet, kundebehov, innovation og gennemførelse af konkrete tiltag. Fra ekskl. moms (ved ét team) seminar for ledergruppe 3 dagseminarer for teams 3 opfølgnings- og evalueringsmøder med ledergruppen PROJEKTSTYRING Få bedre styring i projektet. NIRAS har udviklet et projektstyringsværktøj til anlægsprojekter, der på en enkel og effektiv måde sikrer overblik, styring og fremdrift. I forløbet skræddersys værktøjet til deltagernes projekt og efterfølgende trænes deltagerne i at bruge det effektivt i hverdagen. Undervejs vil deltagerne erhverve sig kompetence i projektstyring. Fra ekskl. moms (ved én projektgruppe) 2 halvdagseminarer for projektgruppen 3 opfølgningsmøder

13 FÆLLES ARBEJDSGRUNDLAG PORTEFØLJESTYRING Bedre styring af projektporteføljen giver et større udbytte af projekterne. Forløbet er til ledere, som er ansvarlige for en række projekter. I forløbet gives deltageren de vigtigste redskaber til porteføljestyring. Igennem forløbet får deltageren udviklet en porteføljestyringstavle til sine projekter og opbygget et effektivt møde omkring tavlen. Fra ekskl. moms (ved én projektporteføljetavle) 2 halvdagseminarer for ledere 3 Opfølgningsmøder FINANSIERING OG DRIFTSØKONOMI Kendskab til grundlæggende økonomiske metoder giver et godt grundlag for prioritering af anlægsprojekter og andre investeringer. På træningsforløbet arbejder vi med projektrelaterede værktøjer som successiv kalkulation og nutidsberegning, og vi arbejder med sammenhænge mellem takster, driftsbudget, likviditet og indtjeningsbidrag. Fra ekskl. moms (ved 8 personer) 2 x halvdagsseminar

14 LÆNGEREVARENDE FORLØB TRÆNINGSFORLØB FOR DRIFTSLEDERE I STYRING OG LEDELSE (LEAN) LEAN er især blevet anvendt i industrien, hvor LEAN har givet mange virksomheder markant bedre resultater. NIRAS har udviklet og gennemført lederudviklingsforløb inden for LEAN, som kan give driftsledere kompetencerne til at opnå markante resultater. På træningsforløbene har vi håndplukket den teori og de værktøjer, der passer bedst til forsyning. Lean forløbet indeholder: Værdiskabende målstyring Ressourceplanlægning Teknikker til årsagsanalyse og løbende forbedring Metoder til kortlægning og eliminering af spild Forbedringsværktøjer til forsyningsbranchen Tavlemøder Udvikling af det personlige lederskab Efter dette forløb har deltagerne udviklet og indført et godt grundlag for at skabe og demonstrere markante forbedringer i sit/sine team. De første forbedringstiltag vil være planlagt og igangsat. per deltager Fra ekskl. moms 4 x heldags træningsseminarer 6 x opfølgningsmøder support

15 LÆNGERE VARENDE FORLØB SIX SIGMA TIL ANALYSE OG FORBEDRING AF KOMPLEKSE DRIFTPROBLEMER SIX SIGMA er en metode til analyse og gennemførelse af forbedringer, der tager udgangspunkt i processer og procesvariation. Deltagere i forløbet arbejder med egne forbedringsprojekter og får derved afprøvet teorien i praksis. I træningsforløbene har vi håndplukket den teori og de værktøjer, der passer bedst til forsyning. SIX SIGMA-forløbet indeholder: Udpegning og organisering af strategiske forbedringsprojekter DMAIC-projektmodellen Proceskortlægning og udpegning af væsentlige nøgletal (CTQ) Dataindsamling og beregning af processigma Analyse af variation og identifikation af root cause Risikovurdering af forbedringsforslag Indføring og styring af forbedringer Efter deltagelse i forløbet kan deltagerne analysere processer og gennemføre forbedringsprojekter ved hjælp af DMAIC-modellen. Undervejs i forløbet har deltagerne beregnet six sigma-værdier og gennemført forbedringsprojekt for udvalgte processer. per deltager Fra ekskl. moms 4 x heldags træningsseminarer 6 x opfølgningsmøder support

16 LEDELSESSYSTEMER TRÆNINGSFORLØB I INDFØRELSE AF LEDELSESSYSTEMER KVALITET ISO 9001 MILJØ ISO ARBEJDSMILJØ OHSAS DDS/ISO2200 ASSET MANAGEMENT-PAS 55 NIRAS har udviklet standardsystemer inden for kvalitet, fødevaresikkerhed (DDS), miljø, arbejdsmiljø, energi og asset management. På træningsforløbet får deltagerne gennemgået indhold i ledelsessystemet, samtidig med at de udarbejder ledelsessystem for deres egen organisation. På forløbet får deltagerne således udarbejdet en ledelseshåndbog i henhold til internationale standarder. NIRAS gennemfører træningsforløb inden for hvert enkelt ledelsesområde. Et forløb indeholder: Arbejdsmøde 1: Politikker og mål Arbejdsmøde 2: Identifikation af væsentlige forhold Arbejdsmøde 3: Organisation og kompetencer Arbejdsmøde 4: Driftsstyring og nødberedskab Arbejdsmøde 5: Kommunikation, dokumenter og registreringer Arbejdsmøde 6: Ledelsessystem, intern audit og ledelsens evaluering per deltager Fra ekskl. moms 4 x heldags træningsseminarer 6 x opfølgningsmøder support

17 LEDELSESSYSTEMER UDDANNELSE OG TRÆNING AF INTERNE AUDITORER Vi træner interne auditorer ved at gennemgå teori og øvelser og lade deltagerne gennemføre en intern audit i praksis. Træningsforløbet giver trænede auditorer samt en gennemført og afrapporteret intern audit. NIRAS gennemfører audittræning inden for: Miljøledelse Arbejdsmiljøledelse Energiledelse Kvalitetsledelse Dokumenteret drikkevandssikkerhed Træning af interne auditorer omfatter: Dag 1: Teori om ledelsessystemer og auditproces, øvelser i auditteknikker, herunder planlægning, forberedelse og spørgeteknik Dag 2: Gennemførelse af audit: åbningsmøde, audit on site, evaluering af resultat, lukkemøde og auditrapport.w Fra ekskl. moms 2 x heldags træningsseminarer

18 IN OG OUTSOURCING STRATEGI FOR IN OG OUTSOURCING Sourcing hænger sammen med udvikling af selskabets kerneydelser og ønsket om at reducere omkostninger. På seminaret gennemgår NIRAS eksempler på sourcing-strategier for forskellige typer af serviceydelser. På seminaret arbejder vi med udvikling af en konkret strategi, herunder: Kortlægning af eksisterende anlæg og serviceydelser Identifikation af mulige ydelser Opgørelse af anvendt man power på eksisterende ydelser Analyse af lønsomhed, investeringsbehov og cash flow Vurdering af marked for leverandører Resultatet af seminaret er en sourcing strategi, der fastlægger, hvilke services der er relevante at source, hvor i organisationen det er relevant, hvilke mulige leverandører der kan komme på tale samt de økonomiske aspekter. Med udgangspunkt i sourcing-strategien har selskabet et godt grundlag for at gennemføre in og outsourcing med succes. Fra ekskl. moms Heldagsseminar Renskrivning af resultater

19 UDRUL STRATEGIEN VHA SKRÆDDERSYEDE FORLØB SAMMENSÆT SEMINARER OG TRÆNINGSAKTIVITETER TIL JERES BEHOV Udrulning af strategi indebærer opbygning og anvendelse af ny viden og nye metoder. I dette katalog tilbyder NIRAS både seminarer og træningsforløb. Emnerne, som vi har valgt at tage med i kataloget, afspejler en del af de strategiske områder, der er særligt aktuelle disse år. Seminarformen er særlig velegnet til afklaring og skitsering af om og hvordan et givent emne kan indarbejdes i organisationen. Træningsforløbene er målrettet ledere og medarbejdere, som skal gennemføre strategiske indsatser i organisationen. Vejledende priser ved sammensætte seminarer eller træningsaktiviteter: 1x Halvdagsseminar ekskl. moms 1x Heldagsseminar ekskl. momsw Kontakt os om jeres ønsker og behov så finder vi sammen en løsning der passer netop til jeres behov.

20 INDHOLD Seminar og træningsforløb Årsags analyse Velfungerende teams Finansiering og drifsøkonomi Leder team Nye service ydelser Tavlemøder Forbedrings værktøjer Leder møder In- og Outsourcing God service Anvende mål Porteføljestyring Service koncept Målstyring Six sigma Auditorer Fælles arbejdsgange Ressource planlægning Projektstyring Strategi Benchmarking Lean Ledelsessystemer Fælles arbejdsgrundlag Ledelsesgrundlag Længerevarende forløb Ledelsessystemer & Sourcing NIRAS Allerød Sortemosevej Allerød T NIRAS Odense Buchwaldsgade 35, 3. sal 5000 Odense C T NIRAS Aarhus Åboulevarden Århus C T NIRAS Aalborg Vestre Havnepromenade 9 Postboks Aalborg T

Uddannelse i Lean. Implement Consulting Group

Uddannelse i Lean. Implement Consulting Group Uddannelse i Lean Implement Consulting Group Information om uddannelsen Målgruppe Uddannelsen henvender sig til interne Lean konsulenter, ledere, projektledere og specialister, der skal i gang med eller

Læs mere

Lean Six Sigma Master Black Belt-uddannelse

Lean Six Sigma Master Black Belt-uddannelse Statistik BPM Facilitering Coaching e- Learning Strategi DfLSS BB- Erfaring QFD DOE Forandringsledelse Lean Six Sigma -uddannelse For dig, der arbejder med Lean Six Sigma på strategisk niveau Dit udbytte

Læs mere

Uddannelse i Lean for service- og administrative miljøer

Uddannelse i Lean for service- og administrative miljøer Uddannelse i Lean for service- og administrative miljøer Lean-basiskursus med særligt fokus på procesoptimering til interne konsulenter og ledere, som har brug for dybere indsigt i værdistrømsanalysen

Læs mere

Lean Six Sigma Sponsoruddannelse

Lean Six Sigma Sponsoruddannelse Lean Six Sigma Sponsoruddannelse For dig, der skal til at fungere som sponsor på et Lean Six Sigma forbedringsprojekt og er interesseret i at være klædt bedst muligt på til denne nye rolle. Baggrund Vores

Læs mere

Lean Six Sigma Sponsoruddannelse

Lean Six Sigma Sponsoruddannelse Lean Six Sigma Sponsoruddannelse For dig, der skal til at fungere som sponsor på et Lean Six Sigma forbedringsprojekt og er interesseret i at være klædt bedst muligt på til denne nye rolle. 1 Baggrund

Læs mere

Du kan håndtere værktøjerne: Tavlemøder 5S Standardisering Værdistrømsanalyser TPM Kanban

Du kan håndtere værktøjerne: Tavlemøder 5S Standardisering Værdistrømsanalyser TPM Kanban PROGRAM for: En uddannelse med certificering og kombineret teori og implementering på konkrete bedrifter med mulighed for professionel supervision. Med denne uddannelse får du mulighed for at kombinere

Læs mere

Ledelseshåndbog. Ledelseshåndbog for Nordvand Udarb.: BENR Niveau 1. Revision: 5. Side 1 af 10. 27. marts 2015 Sidste redigeret: November 2014

Ledelseshåndbog. Ledelseshåndbog for Nordvand Udarb.: BENR Niveau 1. Revision: 5. Side 1 af 10. 27. marts 2015 Sidste redigeret: November 2014 Revision: 5 Side 1 af 10 Ledelseshåndbog for Nordvand Udarb.: BENR Niveau 1 27. marts 2015 Sidste redigeret: November 2014 Ikraft. November 2014 Proj. nr.: 108-0001 Ledelseshåndbog Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ansøgningsskema til DDV s vedligeholdspris 2015

Ansøgningsskema til DDV s vedligeholdspris 2015 Nedenstående skema bedes udfyldt med flest mulige oplysninger, således at en bedømmelse vil kunne træffes efter de mest optimale forudsætninger for bedømmelseskomiteen. Skemaet består af 8 kriterier. Ved

Læs mere

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder Lederuddannelsen Den Bevidste Leder FORMÅL Formål med uddannelsen Ledelse handler om at få resultater gennem mennesker. Bevidste ledere er en forudsætning for at skabe attraktive arbejdspladser, og bevidst

Læs mere

Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens:

Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens: DS/ISO 31000 Risikoledelse ISO 31000 - Risikoledelse Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens: overordnede

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Lean i Faaborg-Midtfyn kommune

Lean i Faaborg-Midtfyn kommune Lean i Faaborg-Midtfyn kommune Direktionen har vedtaget at igangsætte et pilotprojekt i Faaborg-Midtfyn kommune indenfor lean. Lean indføres for at sikre en ensartet værdiskabende og resultatskabende metode

Læs mere

Styrk det tværfaglige samarbejde og skab resultater med de rette værktøjer

Styrk det tværfaglige samarbejde og skab resultater med de rette værktøjer Cabi tilbyder ledere og medarbejdere i kommuner og jobcentre hjælp til at styrke det tværfaglige samarbejde fra strategisk planlægning og fastlæggelse af mål til anvendelse af de tværfaglige kompetencer

Læs mere

Ledelseshåndbog November 2013

Ledelseshåndbog November 2013 Ledelseshåndbog November 2013 Side 1 af 3 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Systemstruktur... 4 Overordnet vision, målsætninger og politik for VandCenter Syd... 5 Organisationsplan... 6 Ansvar og beføjelser...

Læs mere

Organisationerne har derfor et konstant behov for at arbejde for en:

Organisationerne har derfor et konstant behov for at arbejde for en: Notat A.1 NIRAS Konsulenterne A/S Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød DUF - Dansk Ungdoms Fællesråd Telefon 4810 4711 Fax 4810 4712 E-mail akr@niraskon.dk CVR-nr. 20940395 LEAN I FORENINGSLIVET Uddannelsesforløb

Læs mere

- udvikling & forankring

- udvikling & forankring - udvikling & forankring nxtstp.dk udvikling & forankring - Postboks 1234 - Sønderlandsgade 38 - DK- 7500 Holstebro T: +45 3840 3030 - E: info@nxtstp.dk - www.nxtstp.dk Forandringer og forbedringer skabes

Læs mere

PROJEKTLEDERSKAB DEN BEVIDSTE PROJEKTLEDER

PROJEKTLEDERSKAB DEN BEVIDSTE PROJEKTLEDER PROJEKTLEDERSKAB DEN BEVIDSTE PROJEKTLEDER Projektledelse handler i høj grad om at få resultater i samarbejde med mennesker. Bevidst projektlederskab er en forudsætning for at skabe effektive teams og

Læs mere

Lean i Administration og service

Lean i Administration og service Lean i Administration og service Akademiuddannelse med certificering Forstå Lean Bliv klædt på som Lean forandringsagent At implementere Lean Vedvarende succes Udbytterig uddannelse med sideløbende forbedringsprojekt

Læs mere

Lean Six Sigma Master Black Belt-uddannelse

Lean Six Sigma Master Black Belt-uddannelse Lean Six Sigma Master Black Belt-uddannelse For dig, der arbejder med Lean Six Sigma på strategisk niveau Statistik BPM Facilitering Coaching e- Learning Strategi DfLSS BB- Erfaring QFD DOE Coaching Forandringsledelse

Læs mere

Velkommen Gruppe SJ-1

Velkommen Gruppe SJ-1 Velkommen Gruppe SJ-1 Lasse Ahm Consult Tirsdag den 20. september 2016 16.43 1 met ser således ud: 16.43 2 www.lasseahm.dk COPYRIGHT 1 IADK SJ-1 20. september 2016 met ser således ud: www.lasseahm.dk Kl.

Læs mere

Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse

Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse For dig der har lyst til at gennemføre et Lean Six Sigma DMAIC-projekt på en konkret problemstilling i egen organisation 1 Dit udbytte En Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse

Læs mere

Lean Konsulent Lean kursus med certificering

Lean Konsulent Lean kursus med certificering info@howbiz.dk www.centerforlean.dk Tlf. 31 10 90 00 Center for lean Landets bedste lean kurser Lean Konsulent Lean kursus med certificering Modul 1 Om uddannelsen Uddannelsen består udover de 11 kursusdage

Læs mere

LEAN support i produktionen

LEAN support i produktionen LEAN support i produktionen Modul 1 Grundlæggende LEAN og præsentation af værktøjer De 8 spildtyper Virksomhedsbesøg Modul 2 LEAN kulturen Visualisering ved brug af tavler VSM Online Afprøve VSM som hjemmeopgave

Læs mere

VEJLEDNING til faglærere. Afholdelse af Individuel Kompetence Vurdering (IKV) Industriens LEAN-kørekort

VEJLEDNING til faglærere. Afholdelse af Individuel Kompetence Vurdering (IKV) Industriens LEAN-kørekort VEJLEDNING til faglærere Afholdelse af Individuel Kompetence Vurdering (IKV) Industriens LEAN-kørekort INDLEDNING Denne vejledning er målrettet faglærere og omhandler retningslinjer for merit og afkortning

Læs mere

Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse. For dig der har lyst til at afprøve Lean Six Sigma-metoden på en konkret problemstilling i egen organisation.

Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse. For dig der har lyst til at afprøve Lean Six Sigma-metoden på en konkret problemstilling i egen organisation. Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse For dig der har lyst til at afprøve Lean Six Sigma-metoden på en konkret problemstilling i egen organisation. 1 Dit udbytte En Lean Six Sigma Green Belt-uddannelse

Læs mere

Lean Virksomhed. Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation

Lean Virksomhed. Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation Lean Virksomhed Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation 2013 Lean Akademiet - Danmark Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til

Læs mere

Opfølgningsaudits, miljø og arbejdsmiljø oktober Teknik og Miljø, Aarhus Kommune Århus Brandvæsen

Opfølgningsaudits, miljø og arbejdsmiljø oktober Teknik og Miljø, Aarhus Kommune Århus Brandvæsen Opfølgningsaudits, miljø og arbejdsmiljø 27. + 28. oktober 2011 Teknik og Miljø, Aarhus Kommune Århus Brandvæsen Auditteam: Asger Højland Lorentzen (AHL), Ledende auditor arbejdsmiljø Karin Birgitte Hils

Læs mere

Lean Six Sigma Green Belt til Black Belt-uddannelsen

Lean Six Sigma Green Belt til Black Belt-uddannelsen For dig, der arbejder med meget komplekse problemstillinger og derfor har behov for et højt kompetenceniveau til at udføre komplekse forbedringsprojekter, der involverer store mængder data og forandringsledelse.

Læs mere

Lean Six Sigma Black Belt-uddannelse

Lean Six Sigma Black Belt-uddannelse Lean Six Sigma For dig, der arbejder med meget komplekse problemstillinger og derfor har behov for et højt kompetenceniveau til at udføre komplekse forbedringsprojekter, der involverer store mængder data

Læs mere

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er:

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: 1. Kvalitetsmodellens formål Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: at sikre implementering af et kvalitetssystem i alle

Læs mere

EN RIGTIG LEDER ER ET DUMT SVIN...

EN RIGTIG LEDER ER ET DUMT SVIN... EN RIGTIG LEDER ER ET DUMT SVIN... OM MOTIVATION MANAGEMENT I 2009 startede Motivation Management en succesfuld rejse. Vi har formået at forene motivation og ledelse på en succesfuld måde. Ideen om at

Læs mere

tilrettelæggelse af strategi roadmaps

tilrettelæggelse af strategi roadmaps tilrettelæggelse af strategi roadmaps www.nygaardadvisory.dk Strategi roadmap Fastlæggelse af strategiske mål, delmål eller milestones og overordnede aktiviteter, der skal til for at komme i mål, er en

Læs mere

Kvalitetsledelse af jeres ydelser og services

Kvalitetsledelse af jeres ydelser og services Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere Kom godt i gang med standarder I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for kvalitetsledelse på telefon 39 96 61 01 eller consulting@ds.dk. Kvalitetsledelse

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 Side 1 af 8 Så ligger det færdige udkast klar til den kommende version af ISO 9001:2015. Standarden er planlagt til at blive implementeret medio september 2015. Herefter har virksomhederne

Læs mere

Modul 4 LEAN support i produktionen

Modul 4 LEAN support i produktionen Modul 4 LEAN support i produktionen Program Dag 1: Opsamling problemløsningsøvelse Den helstøbte ambassadør Kommunikation Situationskort Dag 2: Virksomhedsbesøg Opfølgning og plan for virksomhed Præsentationsteknik

Læs mere

Samlet oversigt over godkendte mål FKB 2623 Ledelse

Samlet oversigt over godkendte mål FKB 2623 Ledelse Nummer: 43554 Logistik implementering i ledelse Deltageren kan varetage ledelsesopgaver i logistikfunktionen på det operationelle niveau i forbindelse med anvendelse af metoder og værktøjer til implementering

Læs mere

Hvis I vil vide mere. Kom godt i gang med standarder. Hvordan arbejder I med et fælles ledelsessystem og skaber synergi?

Hvis I vil vide mere. Kom godt i gang med standarder. Hvordan arbejder I med et fælles ledelsessystem og skaber synergi? Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere Kom godt i gang med standarder I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for integreret ledelse på telefon 39 96 61 01 eller consulting@ds.dk. Helhedsorienteret

Læs mere

Lean gammel vin på nye flasker SCKK Excellence om Lean og arbejdsgange

Lean gammel vin på nye flasker SCKK Excellence om Lean og arbejdsgange Lean gammel vin på nye flasker SCKK Excellence om Lean og arbejdsgange 3. april 2006 Jørgen Kjærgaard Lean i historisk perspektiv en del af kvalitetstraditionen med TQM og Excellence 2 Toyota Production

Læs mere

1. Forord:... 2. LivingLean i dagligdagen er... 3. 2. LivingLean NCC intro... 4

1. Forord:... 2. LivingLean i dagligdagen er... 3. 2. LivingLean NCC intro... 4 1. Forord:... 2 LivingLean i dagligdagen er.... 3 2. LivingLean NCC intro... 4 Tillid og samarbejde... 4 Værdi og spild... 5 Opstart nye pladser... 6 3. Værktøjskassen... 7 Tavlemøder... 7 5S... 8 Værdistrømsanalyser...

Læs mere

Planlægning er en god idé

Planlægning er en god idé Planlægning er en god idé TÆLL3R OGSÅ! Kom godt i gang med at arbejde med det psykiske arbejdsmiljø i butikken Læs mere på www.detdumærker.dk større indsats / Dialogmetoden og Gode råd undervejs BAR Handel

Læs mere

Mannaz Projektlederuddannelse

Mannaz Projektlederuddannelse Mannaz Projektlederuddannelse Værktøjer til at planlægge, lede og styre dine projekter På Mannaz Projektlederuddannelse bliver du klædt på med en helhedsforståelse for projektstyring og projektledelse.

Læs mere

Teambuilding der virker -kunsten at gå efter guldet

Teambuilding der virker -kunsten at gå efter guldet Teambuilding der virker -kunsten at gå efter guldet Selvom det er sjovt, kan det godt være lærerigt. Guldminen suppleret med andre legende og lærende aktiviteter. Titlerne dækker over stærkt motiverende

Læs mere

IMPLEMENTERING AF MILJØLEDELSE

IMPLEMENTERING AF MILJØLEDELSE IMPLEMENTERING AF MILJØLEDELSE MODUL 1 MODUL 2 MODUL 3 MODUL 4 TRIN 1 Indledende kortlægning TRIN 2 Ledelsens involvering i projektet TRIN 3 Projektplan TRIN 4 Projektopstart og organisering TRIN 5 Detailkortlægning

Læs mere

Administration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet.

Administration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet. Administration Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet. Fra strategi til resultater i forsyningssektoren 2 Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt

Læs mere

VEJLEDNING til faglærere. Afholdelse af Individuel Kompetence Vurdering (IKV) Industriens LEAN-kørekort

VEJLEDNING til faglærere. Afholdelse af Individuel Kompetence Vurdering (IKV) Industriens LEAN-kørekort VEJLEDNING til faglærere Afholdelse af Individuel Kompetence Vurdering (IKV) Industriens LEAN-kørekort INDLEDNING Denne vejledning er målrettet faglærere og omhandler retningslinjer for merit og afkortning

Læs mere

Audit beskrivelser for PL

Audit beskrivelser for PL 3-4-1 V01 3-4-1 V02 3-4-1 V03 3-4-1 V04 3-4-1 V05 Er der etableret et system til regelmæssig kontrol af processerne? Punktet er opfyldt, hvis der er en synlig regelmæssig måling for processen med acceptgrænser.

Læs mere

Evaluering af forløbet og analyserne v/virksomhederne Konklusioner på forløbet til Miljøstyrelsen v/greenet

Evaluering af forløbet og analyserne v/virksomhederne Konklusioner på forløbet til Miljøstyrelsen v/greenet 2 VELKOMMEN Opsamling på resultaterne v/greenet Evaluering af forløbet og analyserne v/virksomhederne Konklusioner på forløbet til Miljøstyrelsen v/greenet Hvordan kommer vi videre? Matchmaking: Parring

Læs mere

Visuel Ledelse i udviklingsprojekter

Visuel Ledelse i udviklingsprojekter Visuel Ledelse 23. nov. 10 Visuel Ledelse i udviklingsprojekter Visuel planlægning og styring af udviklingsprojekter Visuelle midler Lean i udviklingsafdelingen Lean i mødekulturen Etablering af fælles

Læs mere

Jammerbugt Kommune. Periodisk audit, P2. Ledelsessystemcertificering. Kvalitetsstyring - iht. Lov 506 af 07.06.2006 og Bek. 1258 af 15.12.

Jammerbugt Kommune. Periodisk audit, P2. Ledelsessystemcertificering. Kvalitetsstyring - iht. Lov 506 af 07.06.2006 og Bek. 1258 af 15.12. Ledelsessystemcertificering Kvalitetsstyring - iht. Lov 506 af 07.06.2006 og Bek. 1258 af 15.12.2011 Audit 22. oktober 2014 Certificeringens dækningsområde DNV teamleader: Auditteam: Sagsbehandling på

Læs mere

SCKK Introduktion til KVIK selvevaluering fra start til slut SCKK Temamøde, d. 7. november, kl. 13-16 på Århus Købmandsskole

SCKK Introduktion til KVIK selvevaluering fra start til slut SCKK Temamøde, d. 7. november, kl. 13-16 på Århus Købmandsskole Introduktion til KVIK selvevaluering fra start til slut SCKK Temamøde, d. 7. november, kl. 13-16 på Århus Købmandsskole Introduktion til KVIK Modellen Introduktion til KVIK selvevaluering fra start til

Læs mere

Revideret Miljøledelsesstandard

Revideret Miljøledelsesstandard Revideret Miljøledelsesstandard ISO 14001:2015 Ændringer ift. DS/EN ISO 14001:2004 Dokumentationskrav i ny ISO 14001 GREENET- Revideret ISO 14001 1 MiljøForum Fyn - Revideret ISO 14001 2 1 Termer og definitioner

Læs mere

Styrk det tværfaglige samarbejde!

Styrk det tværfaglige samarbejde! Styrk det tværfaglige samarbejde! Skab resultater med de rette værktøjer Koordinerede og individuelle løsninger til borgere uden for arbejdsmarkedet. Det er, hvad kommunerne skal levere som følge af reformen

Læs mere

TEMAMØDE den 18. december Bygherreforeningen

TEMAMØDE den 18. december Bygherreforeningen TEMAMØDE den 18. december 2008 Bygherreforeningen 1 Hvad har vi gjort: Særlige fokusområder for bygherre - Interviewundersøgelse hos en ca. 30 bygherre God projektledelsespraksis - Factor 3 har udarbejdet

Læs mere

OPLÆG. Udviklingsworkshop

OPLÆG. Udviklingsworkshop OPLÆG Udviklingsworkshop Fra teori til handling Udviklingsrejsen for din kommunes produktionsvirksomheder Dansk Produktions Univers A/S d. 5. januar 2017 Baggrund Med udgangspunkt i et ønske om på en direkte

Læs mere

ARBEJD MERE EFFEKTIVT, ØG MEDARBEJDERNES TRIVSEL OG KUNDERNES TILFREDSHED

ARBEJD MERE EFFEKTIVT, ØG MEDARBEJDERNES TRIVSEL OG KUNDERNES TILFREDSHED LEAN MANAGER FINANS ARBEJD MERE EFFEKTIVT, ØG MEDARBEJDERNES TRIVSEL OG KUNDERNES TILFREDSHED Finansielle virksomheder har færre ressourcer til at løse stadigt flere udfordringer. De skal leve op til

Læs mere

Post Danmark A/S. Europas dygtigste og mest engagerede medarbejdere

Post Danmark A/S. Europas dygtigste og mest engagerede medarbejdere Post Danmark A/S Europas dygtigste og mest engagerede medarbejdere 2006 Post Danmark koncernen 2 Post Danmark A/S Virksomhedens historie går mere end 380 år tilbage I 1995 blev Post Danmark omdannet til

Læs mere

Mannaz Projektlederuddannelse

Mannaz Projektlederuddannelse Mannaz Projektlederuddannelse Værktøjer til at planlægge, lede og styre dine projekter På Mannaz Projektlederuddannelse bliver du klædt på med en helhedsforståelse for projektstyring og projektledelse.

Læs mere

KONSULENTFIRMAET IVAN BACH

KONSULENTFIRMAET IVAN BACH VELKOMMEN TIL KONSULENTFIRMAET IVAN BACH RESULTAT INDSATS - KOMPETENCE 1 Idegrundlaget for Konsulentfirmaet Ivan Bach: Konsulentfirmaet Ivan Bach henvender sig til mindre - og mellemstore handels- og produktionsvirksomheder

Læs mere

Erfaringer med psykisk arbejdsmiljø i arbejdsmiljøledelsessystemer. Bureau Veritas Certification

Erfaringer med psykisk arbejdsmiljø i arbejdsmiljøledelsessystemer. Bureau Veritas Certification Velkommen Erfaringer med psykisk arbejdsmiljø i arbejdsmiljøledelsessystemer Leadauditor Jakob Top, telefon 22 24 68 79 og Business Developer Lars Vestergaard Jensen, telefon 40 20 13 93 Bureau Veritas

Læs mere

DISTANCELEDELSE for dig, der ikke møder dine medarbejdere dagligt

DISTANCELEDELSE for dig, der ikke møder dine medarbejdere dagligt DISTANCELEDELSE for dig, der ikke møder dine medarbejdere dagligt Sådan du med leder arbe spredt o jdere geografi ver eller tid Skab resultater trods distancen lær teknikker til målstyring, uddelegering

Læs mere

LEANNETVÆRK MED FOKUS PÅ EFFEKT!

LEANNETVÆRK MED FOKUS PÅ EFFEKT! LEANNETVÆRK MED FOKUS PÅ EFFEKT! Formålet med Lean Få styr på planlægningen Reducere spild Sikre flow og undgå flaskehalse Reducere overflødige processer Få løbende forbedringer At være på forkant Formål

Læs mere

OPLÆG TIL EN KOMMUNES SYGEPLEJERSKER Uddannelse af sygeplejersken frem mod konsulent- og udviklerrollen

OPLÆG TIL EN KOMMUNES SYGEPLEJERSKER Uddannelse af sygeplejersken frem mod konsulent- og udviklerrollen OPLÆG TIL EN KOMMUNES SYGEPLEJERSKER Uddannelse af sygeplejersken frem mod konsulent- og udviklerrollen KORT OM BAGGRUNDEN Nuværende situation NN Kommunes ca.?? sygeplejersker har rigtig mange opgaver

Læs mere

Stilling+Brixen. Kvalitetsledelse. Opbygning og implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering

Stilling+Brixen. Kvalitetsledelse. Opbygning og implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering ` Stilling+Brixen Kvalitetsledelse Opbygning og implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering ` Intro Vækst forudsætter dokumentation for kvalitet De fleste danske virksomheder har mødt kravet

Læs mere

vedligehold din viden

vedligehold din viden 5 vedligehold din viden rambøll maintenance academy 2012-2013 6 Velkommen til Rambøll Maintenance Academy Vi tilbyder en række kurser til dig, der gerne vil motiveres og have kompetencerne spidset. Det

Læs mere

Attraktive og effektive

Attraktive og effektive Attraktive og effektive arbejdspladser ATTRAKTIVE OG EFFEKTIVE ARBEJDSPLADSER SIDE 1:6 Sæt arbejdspladsens sociale kapital på dagsordenen og opnå bedre resultater. Når I oplever en sammenhæng i det I gør,

Læs mere

RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE

RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE # VI OPLEVER, AT MANGE OFFENTLIGE ORGANISATIONER ER UNDER VOLDSOMT PRES. LAD OS HJÆLPE JER! 2 KOORDINERING AF KOMPLEKSE OG TVÆRGÅENDE ARBEJDSPROCESSER

Læs mere

Lean filosofien og administrative Lean-værktøjer

Lean filosofien og administrative Lean-værktøjer Lean filosofien og administrative Lean-værktøjer Hvad er Lean? Lean er en produktions- og ledelsesfilosofi, der oprindeligt stammer fra den japanske bilindustri (Toyota). Lean produktion er trimmet produktion.

Læs mere

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder:

I denne rapport kan du se, hvordan du har vurderet dig selv i forhold til de tre kategoriserede hovedområder: - Mannaz Ledertest Dette er din individuelle rapport, som er baseret på dine svar i ledertesten. I rapporten får du svar på, hvilke ledelsesmæssige udfordringer der er de største for dig. Og du får tilmed

Læs mere

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI INDHOLD Side 4: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side

Læs mere

Procesoptimering og Ledelsessystemer

Procesoptimering og Ledelsessystemer Procesoptimering og Ledelsessystemer Den lette forståelse til ledelsessystemer og standardernes anvendelse. Optimer jeres processer og dokumenter det. Reducer drifts- omkostningerne. Styrk din konkurrenceevne.

Læs mere

Infoblad. ISO/TS 16949 - Automotive

Infoblad. ISO/TS 16949 - Automotive Side 1 af 5 ISO/TS 16949 - Automotive Standarden ISO/TS 16949 indeholder særlige krav gældende for bilindustrien og for relevante reservedelsvirksomheder. Standardens struktur er opbygget som strukturen

Læs mere

Medarbejderudvikling på bundlinjen hvordan måler vi effekten af udvikling? Ved Nikolaj Stakemann

Medarbejderudvikling på bundlinjen hvordan måler vi effekten af udvikling? Ved Nikolaj Stakemann Medarbejderudvikling på bundlinjen hvordan måler vi effekten af udvikling? Ved Nikolaj Stakemann Deloitte Business Consulting A/S Introduktion: Nikolaj Stakemann Manager, Deloitte Business Consulting Fokusområder

Læs mere

KURSER OG UDDANNELSER 2013/2014

KURSER OG UDDANNELSER 2013/2014 SundTrivsel A/S KURSER OG UDDANNELSER 2013/2014 VELKOMMEN Sammensætningen i vores kursus- og uddannelsesrække bygger på vores forståelse af trivsel hos det hele menneske. For os indebærer trivsel/sundhed,

Læs mere

INTERN AUDITOR MØDEPLAN FOR 2014. Bureau Veritas nye Netværksgruppe

INTERN AUDITOR MØDEPLAN FOR 2014. Bureau Veritas nye Netværksgruppe Bureau Veritas nye Netværksgruppe INTERN AUDITOR Inspiration, idéudveksling og faglig sparring er nøgleordene for Bureau Veritas` netværksgrupper. Bureau Veritas har bl.a. grupper inden for kvalitet, miljø,

Læs mere

Social kapital. Værdien af gode samarbejdsrelationer. Jan Lorentzen og Peter Dragsbæk

Social kapital. Værdien af gode samarbejdsrelationer. Jan Lorentzen og Peter Dragsbæk Social kapital Værdien af gode samarbejdsrelationer Jan Lorentzen og Peter Dragsbæk Samarbejdsaftalens mål og midler Aktivt samspil mellem ledelse og ansatte Motiverende ledelsesformer og aktiv medvirken

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 Side 1 af 8 Så blev den nye version af ISO 9001 implementeret. Det skete den 23. september 2015 og herefter har virksomhederne 36 måneder til at implementere de nye krav i standarden. At

Læs mere

Train the Trainer-forløb i service og værtskab

Train the Trainer-forløb i service og værtskab Train the Trainer-forløb i service og værtskab Målrettet ledere og nøglemedarbejdere med ansvar for udvikling og forankring af en god servicekultur Perspektivrigt Oplevelsernes Academy kvalitetssikrer

Læs mere

Tillidsbaseret Ledelse i klyngerne

Tillidsbaseret Ledelse i klyngerne Tillidsbaseret Ledelse i klyngerne 5 workshops målrettet klyngedannelsen LivingValue har udarbejdet 5 workshops, der er målrettet klyngeledere og pædagogiske ledere i forbindelse med klyngedannelsen, samt

Læs mere

GAD seminar Optimering og udnyttelse af ressourcer. Andrew Hoff

GAD seminar Optimering og udnyttelse af ressourcer. Andrew Hoff GAD seminar 2017 Optimering og udnyttelse af ressourcer Andrew Hoff hof@force.dk Plan for introduktionen 1. Kort introduktion 2. Inden du går i gang 3. Indledede analyser 4. Værdistrømsanalyser 5. Værktøjer

Læs mere

Fra tanke til resultat kurser og uddannelse i produktivitet og Lean

Fra tanke til resultat kurser og uddannelse i produktivitet og Lean Fra tanke til resultat kurser og uddannelse i produktivitet og Lean Side - 2 Fem gode grunde til at læse videre Indhold Fra tanke til resultat kurser og uddannelse i produktivitet og Lean Godt i gang med

Læs mere

Velkommen Gruppe SJ-1

Velkommen Gruppe SJ-1 Velkommen Gruppe SJ-1 Lasse Ahm Consult Tirsdag, den 17. marts 2015 21:05 1 Program Programmet ser således ud: Kl. 10.00 Velkomst ved Lasse Michael Ahm - Info om ændringer blandt medlemmerne Kl. 10.05

Læs mere

Offentlig Økonomistyring

Offentlig Økonomistyring Offentlig Økonomistyring Artikel trykt i Offentlig Økonomistyring. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største

Læs mere

Systemets baggrund og indhold

Systemets baggrund og indhold Systemets baggrund og indhold I primærproduktionen inden for dansk landbrug har man i stort omfang ensartede produktionsformer, og man har på mange områder udviklet fælles principper til at håndtere mange

Læs mere

KMD A/S DIAS 1. PersonaleLEDELSE Nordjysk. 6. april 2011 Af Karin Hindkjær. Hvordan skaber man en stærk performancekultur?

KMD A/S DIAS 1. PersonaleLEDELSE Nordjysk. 6. april 2011 Af Karin Hindkjær. Hvordan skaber man en stærk performancekultur? DIAS 1 PersonaleLEDELSE Nordjysk 6. april 2011 Af Karin Hindkjær Hvordan skaber man en stærk performancekultur? HVAD ER PERFORMANCE 28. OKTOBER 2010 DIAS 2 KMDLIB-#1039536-V1D KMD fra offentligt til privatejet

Læs mere

INTERN AUDITOR MØDEPLAN FOR 2014. Bureau Veritas nye Netværksgruppe

INTERN AUDITOR MØDEPLAN FOR 2014. Bureau Veritas nye Netværksgruppe Bureau Veritas nye Netværksgruppe INTERN AUDITOR Inspiration, idéudveksling og faglig sparring er nøgleordene for Bureau Veritas` netværksgrupper. Bureau Veritas har bl.a. grupper inden for kvalitet, miljø,

Læs mere

Samarbejde på tværs der sikre en koordineret indsats

Samarbejde på tværs der sikre en koordineret indsats Samarbejde på tværs der sikre en koordineret indsats Fælles borger, fælles praksis v/ Anja U. Lindholst Hjerneskadekoordinator i Gribskov kommune VUM superbrugerseminar 7. maj 2014 Program Præsentation

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

GØR-DET-SELV-LEAN. 3-dags praktisk workshop. Få kendskab til Menfor s 7 trin til succesfuld LEAN model og skab resultater på bundlinien

GØR-DET-SELV-LEAN. 3-dags praktisk workshop. Få kendskab til Menfor s 7 trin til succesfuld LEAN model og skab resultater på bundlinien GØR-DET-SELV-LEAN 3-dags praktisk workshop Få kendskab til Menfor s 7 trin til succesfuld LEAN model og skab resultater på bundlinien GØR-DET-SELV-LEAN er en 3-dags praktisk workshop, skræddersyet til

Læs mere

Mannaz Projektlederuddannelse

Mannaz Projektlederuddannelse Mannaz Projektlederuddannelse - en praksisorienteret og virkelighedsnær uddannelse Værktøjer til at planlægge, lede og styre dine projekter Mannaz Projektlederuddannelse er Danmarks førende projektlederuddannelse.

Læs mere

Helhedsorienteret Projektledelse

Helhedsorienteret Projektledelse Helhedsorienteret Projektledelse I århundreder har vi spillet ludo og dygtiggøre os i spillet. Moderne ledelsesudvikling - dans på bordene Gode ledere tør og har evnerne til at sætte sig mål, som andre

Læs mere

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag SYGEFRAVÆR NÆRVÆR Fra sygefravær til nærvær SIDE 1:6 Sænk sygefraværet mærkbart ved at udvikle Den Attraktive Arbejdsplads med en høj social kapital. Når medarbejderne oplever, at de skaber værdi, er fravær

Læs mere

Kvalitetskonference 15.11.07

Kvalitetskonference 15.11.07 Kvalitetskonference 15.11.07 Mission og vision i 1997: Lederskab i Verdensklasse v/ Direktør Preben Buchholt, Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, Aalborg Kommune Lederskab Det begynder med ledelse

Læs mere

Arbejdsmiljøcertificering Selvevaluering i forhold til DS/OHSAS og bek. 87

Arbejdsmiljøcertificering Selvevaluering i forhold til DS/OHSAS og bek. 87 Arbejdsmiljøcertificering Selvevaluering i forhold til DS/OHSAS 18001 og bek. 87 Punkt Emne Bemærkninger Handlingsplan 4.1 Generelle krav Organisationen skal etablere og vedligeholde et arbejdsmiljøledelses-system

Læs mere

Byggeriets Lederuddannelse. værktøj til vækst

Byggeriets Lederuddannelse. værktøj til vækst Byggeriets Lederuddannelse værktøj til vækst Byggeriets Lederuddannelse Samfundet stiller i dag store krav til erhvervslivet i almindelighed og byggebranchen i særdeleshed. Og en ting er sikkert: Kravene

Læs mere

UEFA Study Group Eerikkilä 2013 Grässroots footbäll

UEFA Study Group Eerikkilä 2013 Grässroots footbäll UEFA Study Group Eerikkilä 2013 Grässroots footbäll Deltagere: Ole Hansen, Jakob Drachmann Haag, Mogens Mika, Martin Mølgaard Ravn, Flemming Kvist Andersen, Brian Molberg, Kim Møller, Jesper Ran Pedersen,

Læs mere

Sæt kursen for din virksomhed og bliv klar til fremtidens udvikling

Sæt kursen for din virksomhed og bliv klar til fremtidens udvikling Sæt kursen for din virksomhed og bliv klar til fremtidens udvikling Skab sammenhæng og synergi mellem mål, handleplan og et procesorienteret ledelsessystem Skab udvikling på baggrund af bevidst styring

Læs mere

Friske Forsyninger - med sikkerhed Seminar om ledelsessystemer for vand- og spildevandsselskaber

Friske Forsyninger - med sikkerhed Seminar om ledelsessystemer for vand- og spildevandsselskaber Friske Forsyninger - med sikkerhed Seminar om ledelsessystemer for vand- og spildevandsselskaber Onsdag den 23. maj 2012 Processen og vejen til certificeret ledelsessystem v./business developer Lars Vestergaard

Læs mere

STANDARD: Excellent Proces

STANDARD: Excellent Proces STANDARD: Excellent Proces Standard: Excellent Proces 11. maj 2013 Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse Introduktion til Excellent Proces... 3 Formål med Excellent Proces... 3 Mål med Excellent Proces... 4

Læs mere

Tillidsbaseret Lean. Effektivitet, kvalitet og trivsel samtidig

Tillidsbaseret Lean. Effektivitet, kvalitet og trivsel samtidig Tillidsbaseret Lean Effektivitet, kvalitet og trivsel samtidig Tillidsbaseret Lean - formålet Formålet med Tillidsbaseret Lean er at skabe effektivitet, kvalitet og trivsel samtidig. Tillidsbaseret Lean

Læs mere

SERVICELEDER- UDDANNELSEN. et forløb som udvikler dine lederevner og virksomhedens kundeservice.

SERVICELEDER- UDDANNELSEN. et forløb som udvikler dine lederevner og virksomhedens kundeservice. SERVICELEDER- UDDANNELSEN et forløb som udvikler dine lederevner og virksomhedens kundeservice. Tag en servicelederuddannelse et forløb som udvikler dine lederevner og virksomhedens kundeservice Servicelederuddannelsen

Læs mere