HELPS VÆRKTØJSKASSE HJÆLPEMIDDEL TIL AT FREMME DEN FYSISKE SUNDHED HOS BEBOERE PÅ SOCIALPSYKIATRISKE BOFORMER - 1 -

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HELPS VÆRKTØJSKASSE HJÆLPEMIDDEL TIL AT FREMME DEN FYSISKE SUNDHED HOS BEBOERE PÅ SOCIALPSYKIATRISKE BOFORMER - 1 -"

Transkript

1 HELPS VÆRKTØJSKASSE HJÆLPEMIDDEL TIL AT FREMME DEN FYSISKE SUNDHED HOS BEBOERE PÅ SOCIALPSYKIATRISKE BOFORMER - 1 -

2 Public Domain Notice University of Ulm, Research Project HELPS, All rights reserved. Materialet i dette dokument må frit benyttes til brug og til undervisning. Dog skal materialet citeres korrekt, og det er ikke tilladt at reproducere materialet for kommerciel udnyttelse uden skriftlig tilladelse fra HELPS Coordinating Centre. Electronic adgang og information om bestilling af materiale Denne publikation kan downloades eller bestilles på: eller ring venligst til HELPS Centre på 49 (0) (Tysk, Engelsk). Anbefalet Citation The HELPS Toolkit. A toolkit for promoting the physical health of people with severe mental illness. Research Instrument developed in the framework of the HELPS Project HELPS er et projekt, der er støttet af Den Europæiske Kommission under Framework Programme Public Health. Contract No.: Project Coordinator Prof. Dr. Thomas Becker and PD Dr. Reinhold Kilian University of Ulm, Department of Psychiatry II, Germany. The HELPS Toolkit repræsenterer arbejdet af det multidisciplinære Europæiske HELPS Network, og er udviklet efter omhyggeligt undersøgelse og vurdering af den tilgængelige videnskab på området. HELPS Toolkit vil dog ikke fratage den enkelte bruger for et professionelt og individuelt ansvar for at tage beslutninger under hensyntagen til den enkelte patients unikke forhold. For mere information Om HELPS Hjælpemiddel besøg vores website: eller kontakt dit danske HELPS center. Coordinating Centre HELPS / Contact international Prisca Weiser - 2 -

3 University of Ulm Department of Psychiatry II BKH Günzburg Ludwig-Heilmeyer-Strasse Günzburg Germany Phone: 49 (0)8221/ Fax: 49 (0)8221/ Dansk Helps center Peter Hjorth Enheden for Psykiatrisk Forskning Aalborg Psykiatriske Sygehus Mølleparkvej Aalborg

4 1. INTRODUKTION 1.1 HELPS Projektet Baggrund: Mennesker med psykiatrisk sygdom har en større forekomst af fysisk sygdom og lever kortere end gennemsnittet. På trods af dette, mangler der viden på et europæisk niveau om, hvordan man kan reducere denne somatiske sygelighed og øgede dødelighed ved hjælp af adfærdsmæssige og strukturerede programmer. Metode/design: HELPS er et Europæisk multi disciplinært netværk, hvis formål er, at (i) indsamle relevant viden om fysisk sygdom hos mennesker med psykisk sygdom, (ii) identificere forebyggende sundheds tiltag i europæiske lande med hensyn til deres lokale forhold og (iii) identificere den bedste praksis på tværs af Europa. Kriteriet for den bedste praksis er viden om effekt af interventionsprogrammerne og deres effektivitet i daglig praksis, økonomiske omkostninger og grad af anvendelighed og egnethed til at blive implementeret i den daglige praksis i forskellige dele af sundhedsvæsenet på tværs af Europa. HELPS vil udvikle og implementere Værktøjskassen. Denne vil indeholde information og viden til at empower beboere og personale, og give mulighed for, at identificere de vigtigste risikofaktorer indenfor feltet. Således vil det vil være muligt at vælge en velegnet handling i den specifikke sundhedsstrategi. Hovedmetoden er (a) viden fra fagpersoner, (b) international litteratur gennemgang, (c) Delphi runder med eksperter fra de deltagende centre i Europa, og (d) fokus grupper med personale og beboere fra de involverede sociale psykiatriske boformer. Samtidigt er der dannet et multi disciplinært netværk fra de 15 deltagende europæiske lande, der arbejder koncentratet med problemstillingen. Et resultat af projektet er at brugen af værktøjskassen vil have en tydelig positiv effekt på den fysiske sundhed hos beboere på sociale psykiatriske boformer, såvel som blandt andre mennesker med psykiatriske sygdomme. Konklusion: En overordnet strategi med sundhedsfremme af fysisk art for mennesker med psykiatrisk sygdom må tage højde for adfærdsmæssige handlinger, de fysiske omgivelser og erhvervede sundhedsmæssige risikofaktorer. Et europæisk sundhedsfremmende værktøj må indeholde mulighed for forskellighed i psykiatrisk sygdom med stor spredning af fysiske sundhedsproblemer og sundhedsopfattelser og forskellige sundhedsrelaterede forhold og ressourcer, i de forskellige sundhedssystemer i Europa

5 1.2 Udvikling af den bedste intervention til fremme af den fysiske sundhed ved hjælp af HELPS Mennesker med psykiatrisk sygdom har en forhøjet risiko for fysiske sygdomme, og derfor er deres risiko for tidlig død forøget. Usund livsstil, leveomstændigheder, bivirkning fra medicin og mangel på opmærksomhed og behandling er en af hovedårsagerne til denne somatiske sygelighed. HELPS er udviklet for at hjælpe de professionelle sundhedsarbejdere indenfor psykiatrien med at skabe strukturer og sundhedsprogrammer. Disse kan øge motivationen for at bruge programmer til at ændre usund levevis i en sundere retning med intentionen at forebygge og reducere fysisk sygdom hos gruppen af mennesker med psykiatrisk sygdom. Desuden skal patienterne blive styrket i at håndtere deres dagligdag i retning mod en sundere livsstil. At forebygge og håndtere fysisk sygdom som konsekvens af usund livsstil er et kompleks problem uden lette løsninger. HELPS værktøjskasse giver anvisninger og praktiske informationer baseret på den nyeste viden. Sundhedsarbejdere der har direkte kontakt med patienter skal desuden være bevidst om faktorer, der påvirker den enkelte patient i at leve sundt og have en sund livsstil. Forhindringer for en sund livsstil skal undersøges. Mulige barrierer for sund livsstil kan være: Mangel på viden om hvilke faktorer i en usund livsstil, der påvirker helbredet (usund kost, manglende fysisk aktivitet, dårlig tandhygiejne, rygning og stort alkohol forbrug). Omgivelsernes indflydelse på muligheden for fysisk aktivitet. Det sociale liv, familie, venner og bekendte i nabolaget. Patienternes økonomiske situation. Mangel på evner på flere madder. Lavt selvværd

6 2. HELPS Værktøjskasse 2.1 Gennemgang af HELPS Værktøjskasse HELPS Værktøjskasse indeholder en række anvisninger, der skal hjælpe sundhedsarbejderen med at udvikle personlige strategier for deres patienter i arbejdet med at ændre og forbedre deres livsstil i en sundere retning. Desuden indeholder værktøjet vejledning til screening af patienternes sundhedsstatus, og en vurdering af usund livsstil og vaner i forhold til ernæring, fysisk aktivitet, rygning, alkohol, og tandhygiejne. HELPS værktøjet kan findes i individuel eller i gruppe form. I udførelsen af programmet arbejder den professionelle sammen med patienten med at finde de bedst egnede tiltag til den enkelte patient i forhold til at fremme sundhed. Der lægges stor vægt på, at empower patienterne til at kunne deltage aktivt i, at fremme deres individuelle ønsker og behov. De professionelle kan have forskellig klinisk og uddannelses mæssige baggrund som for eksempel, psykiatri psykologi, sygepleje, socialtpædagogik, og lignende. 2.2 Hvad indeholder HELPS Værktøjskasse? Du vil modtage handlings programmer, manualer, uddelings kopier og arbejdsark, screening og målings test, anbefalinger og information om intervention, såvel som spørgeskemaer til at måle og vurdere livsstil hos patienten. Spørgeskemaer : Kort spørgeskema for at måle og vurdere den nuværende status hos din patient indenfor emnerne - Ernæring - fysisk aktivitet - rygning - alkohol forbrug - mund og tand status, og mundhygiejne Vurderingerne vil hjælpe dig med at finde behov for intervention i de ovenfor nævnte emner. Screening og vurderings skema skal hjælpe den professionelle med at planlægge og måle den fysiske sundhed hos deres patienter. Interventions redskaber: - PROMOZIONE DELLA SALUTE FISICA: un intervento con i patient Psichiatrici (L. Burti, L. Berti) - MY HEALTH I CARE composite wholesome program for patients with severe mental illness (K. Lech) - Booklets for information purposes (P. Hjorth) - 6 -

7 - Motivational Interviewing with people with mental illness adapted to the fields of nutrition, physical activity, smoking cessation, and oral health and oral hygiene practice (P. Weiser) - Motivational Enhancement Therapy The MET Manual (Miller et al.) International Intervention Program og målings katalog giver dig et overblik over eksisterende interventionsprogrammer til at forbedre den fysiske sundhed. Det er en samling af informationer, publikationer og kontakt adresser fra arbejdet i Helps og i de 15 deltagende lande. Desuden indeholder kataloget resultater fra internationale studier fra hele verden. Spørgeskema om anvendeligheden af Helps Værktøjskasse Et spørgeskema til at måle hvorvidt værktøjet kan bruges efter hensigten. Dette spørgeskema indeholder forhold om accept af spørgeskema, og andre praktiske forhold ved brugen af spørgeskemaet. 2.3 Format af HELPS Værktøjskasse HELPS Interventionen kan læres enten individuelt eller gruppevis. Det afhænger helt af, hvad der passer bedst i den kliniske hverdag, og hvad der er mest velegnet for patienterne. Den individuelle tilgang til den enkelte patient kan være velegnet ved at tage specielle forhold i betragtning, planlægge og udføre indsatsen tilpasset den enkelte patients forudsætninger og behov. Fordelen ved gruppe baseret undervisning og intervention kan være social støtte og feedback fra medpatienter, flere gode ideer og endelig effekt af en positiv rollemodel. Gruppeundervisning kan også være mere økonomisk. Det er muligt at kombinere individuel og gruppe undervisning og træning. 2.4 Evaluering af HELPS Værktøjskasse Evaluering og proces mål kan give jer mulighed for på en objektiv og struktureret måde, at vurdere den leverede ydelse og en vurdering af, om de ønskede mål er opfyldt. Som en del af vores ønske om at forbedre HELPs værktøjskasse vil vi gerne give brugerne af værktøjet et spørgeskema: The HELPS Toolkit Feedback Questionnaire. Vi vil være glade for hjælpen og beder jer om at returnerede det udfyldte spørgeskema til det lokale Helps center. Spørgeskemaerne vil blive behandlet fortroligt og anonymt, hvis I ikke selv udfylder personoplysningerne i sidste del af spørgeskemaet

8 Spørgeskema (AQ) - 8 -

9 European Network for Promoting the Health of Residents in Psychiatric and Social Care Facilities [Vurdering af evnen til problemerkendelse; tema: ernæring og kostvaner] Kære deltager, Herunder er nogle udsagn fra andre beboere omkring deres kostvaner. For hvert udsagn bedes du tage stilling til, hvorvidt dette passer på dig og sætte ring om JA eller NEJ. 1. Har du nogensinde haft det dårligt med eller følt dig skyldig over dine kostvaner eller dårlig kost? JA NEJ 2. Har du nogensinde følt, at du burde ændre dine kostvaner? JA NEJ 3. Jeg nyder at spise, men nogle gange spiser jeg for meget. JA NEJ 4. Mine kostvaner eller min dårlige kost er indimellem et problem. JA NEJ 5. Det er kommet dertil, hvor jeg burde overveje at spise sundere. JA NEJ 6. Jeg har fysiske problemer som skyldes mine kostvaner og en dårlig kost. JA NEJ 7. Det ville øge mit fysiske velbefindende, hvis jeg nedsatte mit indtag JA NEJ af usunde fødevarer som f. eks slik, snacks osv. 8. Mine kostvaner og min dårlige kost gør skade på min krop. JA NEJ 9. Har andre mennesker irriteret dig ved at kritisere dit indtag eller JA NEJ dine kostvaner? 10. Det ville være godt for min krop, hvis jeg begyndte at spise sundere. JA NEJ Tak for din medvirken! ***************************************************** Anvendelse Et enkelt JA indikerer en risiko for usunde kostvaner og/eller helbredsproblemer der skyldes dårlig kost. Mere end ét JA indikerer en stor sandsynlighed for ovennævnte problemer.

10 European Network for Promoting the Health of Residents in Psychiatric and Social Care Facilities [Vurdering af evnen til problemerkendelse; tema: fysisk aktivitet, motion og stillesiddende livsstil] Kære deltager, Herunder er nogle udsagn fra andre beboere omkring deres fysiske aktivitetsniveau og stillesiddende livsstil. For hvert udsagn bedes du tage stilling til, hvorvidt dette passer på dig og sætte ring om JA eller NEJ. 1. Har du nogensinde haft det dårligt med eller følt dig JA NEJ skyldig over at have en stillesiddende livsstil eller at være fysisk inaktiv? 2. Har du nogensinde følt, at du burde være mere fysisk aktiv? JA NEJ 3. Jeg nyder min stillesiddende livsstil, men jeg får for lidt motion. JA NEJ 4. Min stillesiddende livsstil eller fysiske inaktivitet er indimellem et problem. JA NEJ 5. Det er kommet dertil, hvor jeg burde overveje at være mere fysisk JA NEJ aktiv og blive mere sporty. 6. Jeg har fysiske problemer som skyldes min stillesiddende livsstil. JA NEJ 7. Det ville øge mit fysiske velbefindende, hvis jeg var mere fysisk aktiv. JA NEJ 8. Min stillesiddende livsstil og min fysiske inaktivitet gør skade på min krop. JA NEJ 9. Har andre mennesker irriteret dig ved at kritisere din stillesiddende JA NEJ livsstil? 10. Det ville være godt for min krop, hvis jeg begyndte at være JA NEJ mere fysisk aktiv. Tak for din medvirken! ***************************************************** Anvendelse Et enkelt JA indikerer en risiko for helbredsproblemer som skyldes en stillesiddende livsstil og fysisk inaktivitet. Mere end ét JA indikerer en stor sandsynlighed for ovennævnte problemer.

11 European Network for Promoting the Health of Residents in Psychiatric and Social Care Facilities [Vurdering af evnen til problemerkendelse; tema: tobaksforbrug og rygning] Kære deltager, Herunder er nogle udsagn fra andre beboere omkring deres tobaksforbrug og rygevaner. For hvert udsagn bedes du tage stilling til, hvorvidt dette passer på dig og sætte ring om JA eller NEJ. 1. Har du nogensinde haft det dårligt med eller følt dig skyldig over dit tobaksforbrug eller dine rygevaner? JA NEJ 2. Har du nogensinde følt, at du burde sætte dit tobaksforbrug ned? JA NEJ 3. Jeg nyder at ryge, men nogle gange ryger jeg for meget. JA NEJ 4. Mit tobaksforbrug og mine rygevaner er indimellem et problem. JA NEJ 5. Det er kommet dertil, hvor jeg burde overveje at ryge færre cigaretter. JA NEJ 6. Jeg har fysiske problemer som skyldes mit tobaksforbrug. JA NEJ 7. Det ville øge mit fysiske velbefindende, hvis jeg nedsatte mit tobaksforbrug. JA NEJ 8. Mit tobaksforbrug og mine rygevaner gør skade på min krop. JA NEJ 9. Har andre mennesker irriteret dig ved at kritisere dit tobaksforbrug JA NEJ eller rygevaner? 10. Det ville være godt for min krop, hvis jeg begyndte at ryge færre JA NEJ cigaretter. Tak for din medvirken. ***************************************************** Anvendelse Et enkelt JA indikerer en risiko for problemer med misbrug og/eller afhængighed af tobak. Mere end ét JA indikerer en stor sandsynlighed for ovennævnte problemer.

12 European Network for Promoting the Health of Residents in Psychiatric and Social Care Facilities [Vurdering af evnen til problemerkendelse; tema: alkoholforbrug og drikkevaner] Kære deltager, Herunder er nogle udsagn fra andre beboere omkring deres alkoholforbrug og deres vaner i forbindelse med alkoholindtag. For hvert udsagn bedes du tage stilling til, hvorvidt dette passer på dig og sætte ring om JA eller NEJ. 1. Har du nogensinde haft det dårligt med eller følt dig skyldig over JA NEJ at drikke? 2. Har du nogensinde følt, at du burde sætte dit alkoholforbrug ned? JA NEJ 3. Jeg nyder at drikke, men nogle gange drikker jeg for meget. JA NEJ 4. Det er indimellem et problem, at jeg drikker. JA NEJ 5. Det er kommet dertil, hvor jeg burde overveje at drikke mindre. JA NEJ 6. Jeg har fysiske problemer som skyldes mit alkoholforbrug. JA NEJ 7. Det ville øge mit fysiske velbefindende, hvis jeg nedsatte mit JA NEJ alkoholforbrug. 8. Mit alkoholforbrug gør skade på min krop. JA NEJ 9. Har andre mennesker irriteret dig ved at kritisere dit alkoholforbrug? JA NEJ 10. Det ville være godt for min krop, hvis jeg begyndte at drikke JA NEJ mindre alkohol. Tak for din medvirken! ***************************************************** Anvendelse Et enkelt JA indikerer en risiko for et usundt alkoholindtag, misbrug og/eller afhængighed af alkohol. Mere end ét JA indikerer en stor sandsynlighed for ovennævnte problemer.

13 European Network for Promoting the Health of Residents in Psychiatric and Social Care Facilities [Vurdering af evnen til problemerkendelse; tema: tandstatus og mundhygiejne] Kære deltager, Herunder er nogle udsagn fra andre beboere omkring deres tandstatus og mundhygiejne. For hvert udsagn bedes du tage stilling til, hvorvidt dette passer på dig og sætte ring om JA eller NEJ. 1. Har du nogensinde haft det dårligt med eller følt dig skyldig JA NEJ over din tandstatus eller din mundhygiejne? 2. Har du nogensinde følt, at du burde forbedre din mundhygiejne? JA NEJ 3. Jeg udfører mundhygiejne, men indimellem forsømmer jeg det i JA NEJ dagevis eller ugevis. 4. Min mundhygiejne er indimellem et problem. JA NEJ 5. Det er kommet dertil, hvor jeg bør have fokus på min mundhygiejne JA NEJ og mine tænders sundhed. 6. Jeg har fysiske problemer som skyldes min dårlige mundhygiejne. JA NEJ 7. Det ville øge mit fysiske velbefindende, hvis jeg forbedrede min JA NEJ mundhygiejne. 8. Min dårlige mundhygiejne gør skade på min krop. JA NEJ 9. Har andre mennesker irriteret dig ved at kritisere din mundhygiejne JA NEJ eller dinedårlige tænder? 10. Det ville være godt for min krop, hvis jeg tog fat på at forbedre JA NEJ min mundhygiejne. Tak for din medvirken! ***************************************************** Anvendelse Et enkelt JA indikerer en risiko for fysiske problemer som skyldes dårlig mundhygiejne eller dårlig tandstatus. Mere end ét JA indikerer en stor sandsynlighed for ovennævnte problemer.

14 Screening og monitorerings ark

15 European Network for Promoting the Health of Residents in Psychiatric and Social Care Facilities Beboerens navn: Medicin: Dato start: Personlig og familie historie for psykiske problemer (klinisk interview, start): Vægt/ BMI Dato Score Dato Score Talje mål i navle niveau Dato Score Dato Score Blodtryk Dato Score Dato Score Faste Plasma Glucose Dato Score Dato Score Faste Lipid Profil Dato

16 Score Dato Score Rekommendationer for Screening og Monitoring Personlig/ family historie Vægt øgning Start måned1 måned2 måned3 måned4 måned5 måned6 måned7 måned8 måned9 måned10 måned11 Måned 12 Vægt / BMI Talje mål Diabetes Faste plasma glucose glucose Hjetrte kar sygdom Blodtryk EKG QTc interval Hyperlipidemia Faste lipid profile Total cholesterol HDL LDL Triglycerides Hyperprolactinemia Serum prolactin Hepatitis Lever funktion Rygning Klinisk interview Lunge røntgen Sexual funktion Klinisk interview Tand status Undersøgelse hos tandlæge Hud symptomer Inspektion Medicinske bivirkninger (extrapyramidal bivirkninger og tardive dyskinesia) Neurological undersøgelse for EPS Neurological undersøgelse for TD Start måned 1 Måned 2 Måned 3 Måned 4 måned5 måned6 måned7 måned8 Måned 9 måned10 måned11 måned2

17 HELPS MI Fysisk aktivitet Hvordan er dit fysiske aktivitetsniveau? Hvor ofte gør du følgende (aldrig, nogle gange, ofte) taler med din læge om dit fysiske aktivitetsniveau? finder måder at få mere fysisk aktivitet ind i din hverdag på: tager trapperne i stedet for elevatoren, parkerer længere væk og går det sidste stykke? laver aktiviteter, hvor du bruger de store muskelgrupper, og som gør dig forpustet i mindst 20 minutter ad gangen 3 gange om ugen? overvejer nye grunde til at være fysisk aktiv: samværet med andre, muligheden for at blive inspireret, en måde at opleve naturen på? prøver en ny fysisk aktivitet, f. eks.: gå en tur, tage trapperne, gymnastik, svømning, dans, yoga, havearbejde, rulleskøjter? vælger aktiviteter, som passer til din krops styrker og begrænsninger? er opmærksom på din krop og afbryder træningen, hvis du føler dig svag, stakåndet eller får kvalme? Hvis du har svaret ofte til de fleste af spørgsmålene, er det rigtig godt! Hvis du har svaret aldrig eller nogle gange til de fleste af spørgsmålene, er der mulighed for at forbedre dit fysiske aktivitetsniveau. Hvor kunne du tænke dig at starte?

18 HELPS MI Fysisk aktivitet Hvor stor tiltro har du til, at det kan lade sig gøre at ændre adfærd? Navn: Dato: Hvor sikker er du på en skala fra 1 til 10 på, at du kan ændre adfærd? Jeg er slet ikke sikker Jeg er helt sikker

19 HELPS MI Fysisk aktivitet Hvor parat er du til at ændre adfærd? Navn: Dato: Fysisk aktivitet Jeg er ikke parat Jeg ved det ikke Jeg er parat

20 HELPS MI Fysisk aktivitet AFVEJNING AF BESLUTNINGER Når du skal træffe en beslutning, må du først afveje dine muligheder. Det gør du ved at holde de forskellige muligheders fordele og ulemper op mod hinanden. Du har muligvis været fysisk inaktiv indtil nu, fordi du har ment, at fordelene ved en stillesiddende livsstil overstiger den fysiske udfordring, som er knyttet til sport og motion. At afveje muligheder og træffe beslutninger involverer personlige valg, nemlig dine valg. KONSEKVENSER Ændring af din stillesiddende adfærd har nogle konsekvenser, som kan være både positive og negative. Eksempelvis kan en stillesiddende livsstil på kort sigt dæmpe følelsen af emotionel stress, mens den på lang sigt kan have negativ indvirkning på dit fysiske helbred. Mange er i stand til på egen hånd at ændre deres stillesiddende adfærd og på spørgsmålet om, hvad der fik dem til at ændre sig, er svaret ofte, at de ganske enkelt havde tænkt over tingene. Ofte fører det at have taget en beslutning til handling, fordi man inden den endelige beslutning tages har overvejet de konsekvenser, ændringen vil medføre. Dette er netop, hvad du kan gøre! Forestil dig en vægtskål med ulemperne ved din manglende motion på den ene side og fordelene ved at begynde at dyrke motion på den anden side.

21 HELPS MI Fysisk aktivitet Hvis fordele og ulemper vejer lige tungt, er der ingen grund til forandring. Hvis du derimod fortsætter med at lægge lodder på den ene side af vægten, vil der opstå ubalance. For at ændre din adfærd skal vægten altså tippes. Du må derfor foretage en personlig evaluering af din stillesiddende livsstil, som får fordelene ved at begynde at dyrke motion til at veje tungere end ulemperne ved din manglende motion. På den måde tipper vægten, og du baner vejen for forandring. Denne proces kaldes beslutningsbalancering. Vi gør det hele tiden: holder for og imod ved givne forandringer op mod hinanden, eksempelvis hvad angår jobsituation og forholdet til andre mennesker. At træffe en beslutning om at øge sin fysiske aktivitet er det samme som at træffe beslutninger om andre dele af dit liv. OVERVEJELSER OMKRING DIN STILLESIDDENDE LIVSSTIL OG MANGEL PÅ MOTION Når du gør dig overvejelser om din stillesiddende livsstil og mangel på motion, så spørg dig selv: Hvad kan jeg vinde, og hvad kan jeg tabe ved at fortsætte min stillesiddende livsstil? Hvilken rolle spiller fysisk aktivitet i mit liv? På et tidspunkt har du måske oplevet nogle fordele ved din stillesiddende livsstil og mangel på motion en følelse af at passe ind sammen med

22 HELPS MI Fysisk aktivitet andre, som ikke brød sig om fysisk aktivitet og sport, men foretrak afslapning. Når du læser dette, er du imidlertid i gang med at genoverveje disse fordele og fokusere på ulemperne ved denne adfærd. BESLUTNING OM FORANDRING Det kan hjælpe dig med at afklare dine tanker omkring stillesiddende livsstil og mangel på motion at lave en liste over fordele og ulemper. Denne øvelse er ment som en hjælp til at overveje, hvad din beslutning om forandring indebærer. Husk på, at det er din beslutning at ændre din adfærd! Kun du kan bestemme, hvad der skal til for at tippe vægten og iværksætte en forandring. Gode ting ved din nuværende, stillesiddende livsstil og mangel på motion Dårlige ting ved din nuværende, stillesiddende livsstil og mangel på motion

23 HELPS MI Fysisk aktivitet Min plan for ændring af adfærd - faldgruber og forhindringer Navn: Dato: Jeg vil ændre følgende adfærd: Nogle mulige faldgruber og forhindringer, som kan gøre det vanskeligt for mig at ændre adfærd: Hvordan kan jeg håndtere disse faldgruber og forhindringer?

Det afsluttende holistiske sundhedstrænings og interventionsprogram

Det afsluttende holistiske sundhedstrænings og interventionsprogram Det afsluttende holistiske sundhedstrænings og interventionsprogram Sport som middel til at komme videre for unge uden uddannelse eller arbejde Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen.

Læs mere

Sundhedspolitik. Skive Kommune 2015-2018. www.skive.dk

Sundhedspolitik. Skive Kommune 2015-2018. www.skive.dk Sundhedspolitik Skive Kommune 2015-2018 www.skive.dk Indholdsfortegnelse: 1. Forord... 3 2. Vision og målsætninger for Sundhedspolitikken... 4 3. Indsatsområder: a. Mad, måltider og overvægt... 6 b. Fysisk

Læs mere

Nyhedsbrev fra Den Motiverende Samtale Sommer 2008 Tema: Motivation og Kommunikation

Nyhedsbrev fra Den Motiverende Samtale Sommer 2008 Tema: Motivation og Kommunikation Læs i dette temanummer om motivation som noget, der opstår i relationen mellem klient og rådgiver. Du kan også læse om efterårets spændende kurser i og vores SundhedsCoach Uddannelse. At kommunikere motiverende

Læs mere

SUNDHED OG UDSATTE BORGERE. inspiration til kommunen. Sundhed og udsatte borgere inspiration til kommunen

SUNDHED OG UDSATTE BORGERE. inspiration til kommunen. Sundhed og udsatte borgere inspiration til kommunen SUNDHED OG UDSATTE BORGERE inspiration til kommunen 2007 Sundhed og udsatte borgere inspiration til kommunen Sundhed og udsatte borgere inspiration til kommunen Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300

Læs mere

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version Sundheden frem i hverdagen Sundhedsstrategi Kort version Forord Vi taler om det. Vi bliver bombarderet med det. Vi gør det eller vi får dårlig samvittighed over ikke at gøre det. Sundhed er blevet en vigtig

Læs mere

- et projekt om adfærdsændring og motivation. - A project about behavioral change and motivation. Titelblad

- et projekt om adfærdsændring og motivation. - A project about behavioral change and motivation. Titelblad Titelblad Titel Kost- og træningsvejledning på Radiometer - et projekt om adfærdsændring og motivation Engelsk titel Dietary and Exercise advice at Radiometer - A project about behavioral change and motivation

Læs mere

- barrierer, motivation og muligheder. Undersøgelse som led i projekt LIGHED I SUNDHED SOCIALT UDSATTE BORGERES SUNDHED

- barrierer, motivation og muligheder. Undersøgelse som led i projekt LIGHED I SUNDHED SOCIALT UDSATTE BORGERES SUNDHED - barrierer, motivation og muligheder Undersøgelse som led i projekt LIGHED I SUNDHED 2007 SOCIALT UDSATTE BORGERES SUNDHED Socialt udsatte borgeres sundhed - barrierer, motivation og muligheder Undersøgelse

Læs mere

Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet. Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme

Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet. Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme Enheden for Brugerundersøgelser Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet

Læs mere

Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009

Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009 Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009 INDHOLD 0. Indledning 3 0.1 Hvorfor skal vi have en sundhedspolitik i Stevns Kommune 3 0.2 Opbygning af sundhedspolitikken 4 1.

Læs mere

Evaluering af: Kend din lupus Patientuddannelse til mennesker med lupus. Maj 2013

Evaluering af: Kend din lupus Patientuddannelse til mennesker med lupus. Maj 2013 Evaluering af: Kend din lupus Patientuddannelse til mennesker med lupus Maj 2013 Kolofon Evalueringsrapport af pilotprojekt Kend din lupus patientuddannelse til mennesker med lupus. Udarbejdet af Gigtforeningen,

Læs mere

Vejledning til skolesundhedstjenesten

Vejledning til skolesundhedstjenesten OPSPORING AF OVERVÆGT OG TIDLIG INDSATS for børn og unge i skolealderen 2014 Vejledning til skolesundhedstjenesten OPSPORING AF OVERVÆGT OG TIDLIG INDSATS for børn og unge i skolealderen 2014 Vejledning

Læs mere

FREMME AF RØGFRIHED PÅ VÆRESTEDER, VARMESTUER OG LIGNENDE

FREMME AF RØGFRIHED PÅ VÆRESTEDER, VARMESTUER OG LIGNENDE FREMME AF RØGFRIHED PÅ VÆRESTEDER, VARMESTUER OG LIGNENDE 2013 Fremme af røgfrihed på væresteder, varmestuer og lignende Sundhedsstyrelsen 2013 Projektgruppe: Mette Gry Münchow, Sundhedsstyrelsen, Marlene

Læs mere

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre Bogen er udgivet i 2008: Tekster: Ankestyrelsen og Identitet & Design A/S Foto: Velfærdsministeriet, Identitet & Design A/S, DKbilleder, Schutterstock, Gettyimages,

Læs mere

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell RINGKJØBING AMT ROSKILDE AMT KØBENHAVNS KOMMUNE Forord Københavns Kommune, Ringkjøbing Amt og Roskilde Amt har videreudviklet

Læs mere

I BALANCE MED KRONISK SYGDOM. Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse

I BALANCE MED KRONISK SYGDOM. Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I BALANCE MED KRONISK SYGDOM Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I BALANCE MED KRONISK SYGDOM Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I Balance med kronisk sygdom Sundhedspædagogisk

Læs mere

Personlige strategier mod stress. Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 Personlige strategier mod stress

Personlige strategier mod stress. Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 Personlige strategier mod stress Personlige strategier mod stress Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 Personlige strategier mod stress Indhold 1. Stress og personlige strategier Oplæg 2. Vi oplever krav forskelligt Gruppearbejde

Læs mere

Sundhed og trivsel blandt elever i 5., 6., 7. og 9. klasse på Vibeskolen. Unges dagligdag 2012

Sundhed og trivsel blandt elever i 5., 6., 7. og 9. klasse på Vibeskolen. Unges dagligdag 2012 Sundhed og trivsel blandt elever i 5., 6., 7. og 9. klasse på Unges dagligdag 2012 Thora Majlund Kjærulff og Trine Pagh Pedersen Forskningsprogrammet for Børn og Unges Sundhed og Trivsel Sundhed og trivsel

Læs mere

STRUKTUR PÅ SUNDHEDEN. - inspiration til sundhedsindsatser til borgere med psykiske lidelser

STRUKTUR PÅ SUNDHEDEN. - inspiration til sundhedsindsatser til borgere med psykiske lidelser STRUKTUR PÅ SUNDHEDEN - inspiration til sundhedsindsatser til borgere med psykiske lidelser STRUKTUR PÅ SUNDHEDEN - inspiration til sundhedsindsatser til borgere med psykiske lidelser INDHOLD Sundhedsstyrelsen

Læs mere

SUPPLEMENT ELLER ERSTATNING TIL LYKKEPILLER

SUPPLEMENT ELLER ERSTATNING TIL LYKKEPILLER UD AF DEPRESSIONEN SUPPLEMENT ELLER ERSTATNING TIL LYKKEPILLER Strategier, indsatser og værktøjer, der vil hele din depression, øge dit humør og skabe livsglæde på en naturlig måde. 1 Ud af depressionen

Læs mere

Personlige strategier mod stress

Personlige strategier mod stress TEMA Psykisk arbejdsmiljø Personlige strategier mod stress Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! Personlige strategier mod stress er det

Læs mere

Alessia Fabbro Elisabeth Frankus Carina Kekäle Diane Lawson

Alessia Fabbro Elisabeth Frankus Carina Kekäle Diane Lawson Øvelseshæfte Alessia Fabbro Elisabeth Frankus Carina Kekäle Diane Lawson Bodil Mygind Madsen Ines Polzin Maren Satke Irina Stanciu Niels Christian F. Vestergaard Sabine Wiemann Denne publikation er et

Læs mere

Sundhedskuffert Redskaber til samtaler om sundhed

Sundhedskuffert Redskaber til samtaler om sundhed AABENRAA KOMMUNE Sundhedskuffert Redskaber til samtaler om sundhed Elsebeth Hynding Petersen og Pernille Nordblom Vilhelmsen Philipsen Kommunes Sundhedscenter 2013 2 Indhold Den motiverende samtale Side

Læs mere

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Fælles Mål 2009 Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Faghæfte 21 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 23 2009 Fælles Mål 2009 Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Faghæfte

Læs mere

Forebyggelse og sundhedsfremme blandt etniske minoriteter inspiration til kommunen

Forebyggelse og sundhedsfremme blandt etniske minoriteter inspiration til kommunen Forebyggelse og sundhedsfremme blandt etniske minoriteter inspiration til kommunen 2008 Forord Sundhedsstyrelsen har gennem en årrække haft særlig fokus på sundhed og sundhedsfremme blandt etniske minoriteter

Læs mere

Den overvægtige type-2 diabetes patient

Den overvægtige type-2 diabetes patient Sygeplejerskeuddannelsen Metropol Den overvægtige type-2 diabetes patient Motivation til livsstilsændring Bachelorprojekt af Hold: S2007A Vejleder: Hanne Mette Sørensen Afleveret 05. Januar 2011 Antal

Læs mere

stofmisbrug og fysisk aktivitet

stofmisbrug og fysisk aktivitet syddansk universitet institut for idræt og biomekanik stofmisbrug og fysisk aktivitet Pernille Vibe Rasmussen og Kirsten Kaya Roessler 2008:1 Stofmisbrug og fysisk aktivitet Evaluering af Krop og læring

Læs mere

Christina Rosendahl Janni Jakobsen. Januar 2008

Christina Rosendahl Janni Jakobsen. Januar 2008 Sekundær forebyggelse til bariatriske personer Januar 2008 Christina Rosendahl Janni Jakobsen Christina Rosendahl Janni Jakobsen Intern vejleder: Lisbeth Villemoes Sørensen Ekstern vejleder: Jytte Tolstrup

Læs mere

Livet efter endt afhængighed

Livet efter endt afhængighed Vil du bytte hva du har i dag, for en bajer? Livet efter endt afhængighed Et kvalitativt studie omhandlende mænd og kvinders oplevelse af deltagelse i hverdagen efter en endt alkoholafhængighed. Antal

Læs mere

Det gør en forskel. Om livsstilsændringer i socialpsykiatrien

Det gør en forskel. Om livsstilsændringer i socialpsykiatrien Det gør en forskel Om livsstilsændringer i socialpsykiatrien Det gør en forskel Om livsstilsændringer i socialpsykiatrien Kolofon Titel: Det gør en forskel Om livsstilsændringer i socialpsykiatrien Copyright

Læs mere

SOCIAL FÆRDIGHEDSTRÆNING

SOCIAL FÆRDIGHEDSTRÆNING Dette er et genoptryk med venlig tilladelse af psykiatrifonden: Kapitel 12 "Social færdighedstræning" af Allan Hedegaard Fohlmann i bogen Psykose hos unge - symptomer, behandling og fremtid af Merete Nordentoft,

Læs mere