SYGT SUND UNDERVISNINGSMATERIALE: til alle med et helbred. Til elever og lærere i udskolingen og på ungdomsuddannelserne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SYGT SUND UNDERVISNINGSMATERIALE: til alle med et helbred. Til elever og lærere i udskolingen og på ungdomsuddannelserne"

Transkript

1 SYGT SUND til alle med et helbred UNDERVISNINGSMATERIALE: Til elever og lærere i udskolingen og på ungdomsuddannelserne

2 INDHOLD Om forestillingen 3 Introduktion til underviseren 4 Åbne op for teateroplevelsen 5 Reportage fra prøverummet, øvelsesark 6 Brainstorm, øvelsesark 7 Teateroplevelsen, til læreren 8 Fysisk fortolkning, øvelsesark 9 Dansk og dramatik 10 Improvisation, øvelsesark 11 Forestillingsanalyse 12 Hvad betyder replikkerne (undertekst), øvelsesark 13 Uddrag 1 fra mauskriptet 14 Gennemspil uddrag fra manuskriptet, øvelsesark 15 Uddrag 2 fra manuskriptet 16 Samfundsfag 17 Præstationspres, øvelsesark 18 Folkesygdomme/sundhed, øvelsesark 19 Biologi og idræt 20 Motion, øvelsesark 21 Kostsammensætning øvelsesark, 22 Sclerose 24 Anoreksi 25 Rygerlunger 26 Billedkunst 27 Re-act en nonverbal performance, øvelsesark 28 Scenograf for en dag, øvelsesark 29 Lav din egen forestillingsplakat, øvelsesark 30 Etik og livfilosofi 31 Filosofi, øvelsesark 32 2

3 Om forestillingen - til alle med et helbred Nationen Danmark har fået sundhedsforstyrrelse. Lægerne ordinerer motion på recept, rygerne må søge tilfl ugt i træer og politikerne vedtager nye sundhedsreformer. Man bør holde sig væk fra ALT - og huske at drikke vand til og stå på hovedet, mens man gør det. Men hvad er egentlig meningen? Og hvad er sandheden om sundheden? er en absurd komedie om stripfi tness, dødsangst, mirakler, kys, kalorier - og familien Momsens kamp for at leve lykkeligt til deres dages ende. Instruktør: Anders Lundorph Dramatiker: Mette Heeno Dramaturg: Line Mørkeby Scenograf: Lisbeth Burian Komponist: Sune Skuldbøl Vraa Lysdesigner: Raphael Solholm Speak / sang: Bjørn Fjæstad Ideudvikler: Hella Joof i samarbejde med holdet Medvirkende: Betina Grove og Marianne Søndergaard Undervisningsmaterialet er udarbejdet af Indhold: Sine Sværdborg v. ZeRUM Layout: Rikke Bay-Schmith 3

4 Introduktion til underviseren Hvorfor en Sundhedsforestilling for unge nu? Jagten på en smuk krop,»det evige liv«og kontrol over tilværelsen får stadigt fl ere danskere til at dyrke sundheden og sig selv på en sygelig og usund måde. Det sker paradoksalt nok samtidig med, at en stor del af befolkningen burde gå langt mere op i sundhed, end de gør, lyder det opsigtsvækkende budskab fra en lang række læger, sociologer og sundhedseksperter. Sundhed er ved at udvikle sig til en religion for en voksende gruppe danskere. Sådan lød det i Berlingske tidende allerede tilbage I 2010 og det er ikke blevet lettere især ikke for de unge. Unge bliver om nogen påvirket af alt det de skal leve op til. Midt i de pumpende hormoner og bumser kæmper de for at fi nde et selvbillede. Og hvad er det for et samfund de skal fi nde det i? Teatret st. tv ønsker at lave teater, der giver stof til eftertanke og debat. Undervisningsmaterialet henvender sig til de gymnasiale uddannelser og udskolingen. Forestillingen rummer en faglig spændvidde, som kan omsættes i forskellige forløb i dansk, dramatik, drama, samfundsfag, biologi, billedkunst, idræt, psykologi og filosofi. Materialet er for overskuelighedens skyld delt op under fag, men vi håber I vil bruge materialet på tværs af fagene, da indholdet ikke nødvendigvis begrænser sig til et enkelt fag. Materialet rummer opgaver, som med udgangspunkt i forestillingens formsprog lægger op til, at man arbejder med teaterøvelser og fysisk fortolkning, som led i arbejdet med mundtlighed, æstetiske- og sociale kompetencer generelt. Materialet rummer også øvelser som klæder eleven på til at refl ektere over forestillingens indhold før og efter besøget i teatret. I materialet indgår uddrag fra manuskriptet. Det er også muligt at rekvirere hele manuskriptet ved henvendelse til Teatret st. tv. Du kan frit bruge manuskriptet i undervisningen til analyse og fortolkning samt dramatisk arbejde. Du skal være opmærksom på, at du ikke må bruge manuskriptet i forbindelse med offentlige visninger. God fornøjelse med forestillingen og materialet. 4

5 Åbne op for teateroplevelsen Afsnittet her, lægger op til, at man arbejder med teateroplevelsen og de umiddelbare tanker som forestillingen sætter i gang. Opgaverne spørger, ligesom personerne i stykket, åbent: Hvad er der bag døren? Du kan fi nde konkrete svar på, hvordan stykke er blevet til, i Rapporttage fra prøverummet. EMILIE Hvad er der bag døren? ANA Der er aldrig mere kvalme, aldrig mere svimmel, aldrig mere tandkødsbetændelse og hår på ryggen, aldrig mere EMILIE - til besvær. Aldrig mere skuffe dem alle sammen. Aldrig mere - 5

6 Reportage fra prøverummet, øvelsesark Læs nedenstående reportage Hvad var mest overraskende i tekstens indhold? Hvorfor? Vi startede processen ud med at mødes og brainstorme. For at spore os ind på hinanden og for at fodre dramatiker Mette Heeno før hun gik i gang med at skrive. Da vi i sin tid startede var det Hella Joof der skulle instruere. Hun har en fantastisk humor og vi kom godt omkring alt fra røvhulsgalla til holistiske rejser til det smukke østen, smuksak selfi es og kropsidealer gennem tiderne (med og uden kønsbehåring), til kostråd, 6 om dagen og motionsrecepter, nu med løftet pegefi nger i form af en stor skumgummipegefi n- ger, der kunne slå karaktererne i hovedet, når de nød livet for meget. Tanken var at rumme det hele, i en kaotisk, sjov og rørende montage, proppet med piller i alle farver. Og der efterlod vi så Mette Heeno Da vi mødtes igen havde Mette og Hella forvandlet det til en skøn historie som familien Momsen kun var en mindre del af. Der var også fede usunde Kirsten, der aldrig blev syg men så gerne ville og derfor havde siddet i venteværelset i 14 år, der var to sækkestoleengle, der sagde uskyldige sandheder med børnestemmer, der var boksekamp mellem rød og blå fl øj på Christiansborg og meget mere. Der var fl ere timers skønt materiale lige til at gå om bord i. Og det gjorde vi på. Gik om bord. Eller rettere sad ved bord. Og holdt læseprøver, fandt inspiration til karaktererne og grinte til vi var ved at trille ned af stolene. Det var et skønt startsted, men efter 10 dage uden at gå på gulv, sad vi skuespillere og trippede som cirkusheste, der længstes efter manegens savsmuld. Det er sin sag at overtage en proces hvor scenografi ske valg og det sceniske greb allerede er lagt ned over forestillingen. Anders måtte tænke ud af boxen i en bunden opgave og vi måtte være indstillede på at gå tre skridt tilbage og speede prøverne op for at nå premieren. Men vi kom på gulv og det var vidunderligt. Vi havde troet, vi skulle spille naturalistisk, fi lmisk med udgangspunkt i os selv og at det, der ændrede karaktererne kun var parykkerne. Men det viste sig at være for kedeligt at se på. Kostymerne og rummet krævede et større stilistisk greb. Anders satte os til at arbejde med en slags stop-motion krop, hvor fi gurerne kort fryser i en let afl æseligt position for at markere en indstilling. Fx vender Emilie ikke bare hovedet væk fra skeen, hun vender det væk og standser i en position et splitsekund før scenen går videre. I starten var stop positionerne mange, længere og markerede. Så blev de langsomt inkorporeret i fi gurenes kropssprog som mere fl ydende stop. Det virkede godt. Det viste sig også at vi havde materiale til en helaftensforestilling. Vi skulle skære mange darlings fra, men endte med at vinde i lotteriet ved at få en vedkommende kernehistorie om familien Momsen. I sidste øjeblik blev Bjørn Fjæstads stemme lagt på, som den publikumsvenlige fortæller, der holder fokus midt i fi lmiske klip og parykskift som tager tid på teater. Inspireret af 70 ernes børnefjernsyn, hvor Thomas Windings dybe stemme dyssede de trætte voksne i søvn. har været en fantastisk lang udredning mod diagnose og behandling. Med tilbagegang og ny medicin. Skiftende læger og overload af information. Før et endeligt prøveresultat. Vi håber på helbredende katarsis og ønsker god bedring til alle. Og så blev Hellas fi lm forsinket og vi måtte ha ny instruktør. Anders Lundorph, som kender os godt fra tidligere arbejde, trådte til. 6

7 Brainstorm, øvelsesark Se på billederne her under. Hvilke forventninger har du til forestillingen? Lav et mindmap eller en brainstorm med dine umiddelbare tanker om forestillingen ud fra billederne, plakaten og andet pressemateriale. I kan f.eks. kigge på INSPIRATIONS SPØRGSMÅL Hvilke temaer forventer du bliver belyst i forestillingen Hvad forventer du forestillingen handler om? Hvordan forventer du scenografi en ser ud? Hvilke lyde og hvilken musik forventer du at høre? Hvilke fi gurer/karakterer forventer du at møde? Hvad forventer du kommer til at ske i forestillingen? 7

8 Teateroplevelsen, til læreren Denne øvelse er inspireret af Teateroplevelser. Formålet med denne øvelse er at tage udgangspunkt i elevernes individuelle oplevelser med forestillingen. Øvelsen spørger eleverne: Hvad var den vigtigste oplevelse for dig? Derved opdager man, at også lydanlægget, hosteanfaldet på bageste række og kammeraternes reaktioner, var vigtige. Det gør ikke teateroplevelsen mindre, tværtimod viser det, at eleverne har en kompleks forståelse af teateroplevelsen. Rigdommen i disse oplevelser er værd at holde fast i, og det er det, øvelsen understøtter. Se mere om Teateroplevelser på /teateroplevelser. Gør eleverne opmærksomme på at deres erindringer om forestillingen sikkert er forskellige, og at det nu skal handle om, hvad de hver især synes var vigtigt/ godt eller spændende ved teateroplevelsen. Få eleverne til at strække sig eller hoppe et par gange, så de er parate til at gå i gang med øvelsen. Eleverne skal tænke på forestillingen og på det, de synes, var vigtigt. Eleverne beskriver med ord og eventuelt tegninger, i stilhed det, de oplevede var vigtigt. De må gerne tegne flere tegninger. Efter ca. ti minutter må eleverne gerne begynde at tale sammen om det, de tegner. Derved får eleverne suppleret deres visuelle eller skriftlige fremstilling. Eleverne færdiggør deres beskrivelser i deres eget tempo. Eleverne vælger hver især uddrag fra deres beskrivelse, som de selv synes, fortæller bedst om deres teateroplevelse. Lad eleverne stille spørgsmål til hinanden om det, de læser /ser hos hinanden. Teateroplevelser er udviklet af postdoc. Ph.d Louise Ejegod Hansen, Århus universitet. Trine Eibye, souschef/dramapædagog Randers Egnsteater og Pernille Welent Sørensen, konsulent Teatercentrum. Projektet er støttet af Randers kommune, scenekunst netværket i Region Midtjylland, Teatercentrum og Århus universitet 8

9 Fysisk fortolkning, øvelsesark I grupper på 3-5 diskuterer I hvilket sted i forestillingen, som I har lagt særligt mærke til, og husker det eller skriver det ned. I skaber 3 meget forskellige statuer ud fra situationen. Sæt billederne i rækkefølge, så de passer til situationen fra forestillingen. Lav overgange mellem billederne, så det bliver til en sammenhængende sekvens. I skal vise jeres sekvens for hinanden. Diskutere om I er enige i hinanden tolkninger. Spørg f.eks. ind til det enkelte billede. Billedmaterialet og beskrivelsen af øvelsen er venligst udlånt af Scenekunst i undervisningen en metodehåndbog. Udgivet i 2013 af Skoletjenesten Sjælland, MSG- Midtsjællands Gymnasium og ZeRUM v. ZeBU. Se mere på: 9

10 Dansk og dramatik I dette afsnit går vi på opdagelse i manuskriptet, skuespillerens arbejde og forestillingens delelementer, i forbindelse forestillingsanalyse. er blevet til på baggrund af en lang fælles brainstorm, hvorefter dramatiker Mette Heeno har researchet og skrevet 1 udkast til manus. Processen er beskrevet i afsnittet En reportage fra prøverummet. Dramatikeren Mette Heeno skriver normalt fi lmmanuskripter. er hendes første teaterstykke, og hun var overrasket over hvor anderledes teatermediet er. Hun har bl.a. udtalt at en af forskellene på teatermanuskripter og fi lmmanuskripter er, at man i teater skriver mere i replikken og mindre i regi. Dvs. at karaktererne siger fl ere af de ting som fi lmen viser med billeder. Simpelthen fordi man ikke kan klippe og styre publikums fokus på i samme grad som man kan på fi lm. I teatret kan man ikke zoome ind på en tåre i et øje eller en vase med roser der vælter i slowmotion som på fi lm. Til gengæld accepterer vi en større grad af abstraktion i teatret. Som i ovenstående helsecollage, hvor replikkerne hjælper os til at forstå hvor vi er hende, uden at scenografi en ændrer sig. Det er oplagt at bruge forestillingen som udgangspunkt for en snak om sceniske virkemidler over for fi lmiske. Mette har ønsket at bevare det fi lmiske sprog så meget som muligt i teatergenren. Derfor er der lagt et fi lmisk greb ned over forestillingen, som fortællestemmen der er inspireret af de gamle Morten Korch fi lm. Og Mette har bevaret fi lmens mange locations, så vi går fra hjemme til fjernsynet til skoven og tilbage igen uden at der er indlagt tid til sceneskift. Instruktøren Anders Lundorph har løst den fi lmiske teateropgave ved at arbejde med en blanding af stiliseret realisme og komedie. Sceneskift er enten indlagt i scenerne, så stole bliver fl yttet som en del af arrangementet, eller der holdes fokus på den ene skuespiller, mens den anden får mulighed for at skifte paryk og fl ytte rund. Og så hjælper fortællerstemmen publikum til at holde den røde tråd. Der er arbejdet meget bevidst med at klippe ind i sceners klimaks, så man undgår en etablering og afvikling af situationer. Handlingen består af fl ere spor der krydser hinanden. Vi følger 3 hovedkarakterer familien Momsen: den unge, anorektiske Emilie, som skyller sit fedt ud i toilettet og sjipper på livet løs. Mor Anette, som altid har et menneske i øret og er besat af sit Control Master 2020-armbånd, der gør hende opmærksom på alle hendes fysiske behov. Og endelig far Jens, stresset bibliotekar og kommunefarvet fra inderst til yderst samt smug ryger på tilfl ugt i et birketræ. Dertil kommer familiens krøllede hund Wilma. De 3 hovedkarakterer har alle en udviklingshistorie og møder på sin vej et væld af biroller, der enten fungerer som hjælpere eller modstandere på hovedkarakterers projekt. Der er fx den kliniske læge Tom. Emilies bedste, benhårde veninde Ana og den skorstensrygende Tove. Og selvfølgelig en håndfuld selvudnævnte sundhedsguruer, der alle ved bedst. 10

11 Improvisation, øvelsesark Improvisationsøvelser er små, hurtige replikker/ replikskifter eller mime-sekvenser. Formålet med improøvelserne er at vænne sig til at koble ord, stil og krop. En af fordelene ved dem er, at de er lynhurtige at lave. I forbindelse med denne forestilling, kan man evt. bruge improøvelserne til at arbejde med forestillingens temaer. Gå rundt i lokalet mellem hinanden Vis, når jeres lærer siger til, hvordan og på hvilke måder man træner, når man træner hårdt. Vis, når jeres lærer siger til, hvordan man ser ud, når man er usund. Improviser en dialog mellem to mennesker som er indlagt på et hospital og som ikke vil indrømme, at de er syge Foto: Siri Carlslund Billedmaterialet og beskrivelsen af øvelsen er venligst udlånt af Scenekunst i undervisningen en metodehåndbog. Udgivet i 2013 af Skoletjenesten Sjælland, MSG- Midtsjællands Gymnasium og ZeRUM v. ZeBU. Se mere på: 11

12 Forestillingsanalyse En forestillingsanalyse er en metode til at beskrive og fortolke en teaterforestilling for at opnå en forståelse af forestillingens kulturelle og kommunikative aspekter. Jytte Wiingaard arbejder i bogen Teaterforestillingen en model, der deler analysen op i tre plan; 1.) Manifestation-, 2) transformation- og 3) generationsplan. Fra Jytte Wiingaard: Teaterforestillingen. Teatervidenskab, Københavns Universitet 1988 (forestillingsanalysemode på s Hvordan var forestillingen sat sammen (Transformationsplan)?: Hvad betyder det du har beskrevet? Hvilke tematikker fi ndes i forestillingen og hvordan kommer de til udtryk? Hvad var der i forestillingen/beskrivelse? (Manifestationsplan): Beskriv forestillingen ud fra nedenstående liste: Skuespillerens mimik, gestik. Scenografi : Rekvisitter, kostume, lyssætning og brug af musik Relation til samfundet, (Generationsplanet)?: Hvorfor tror du teatret har valgt at lave denne forestilling netop nu? Hvilke tanker vækker forestillingen hos dig? Tror du, at der er et budskab? Hvorfor? Hvorfor ikke? Verbaludtryk: Hvordan talte skuespilleren: Tempo, styrke, intensitet 12

13 Hvad betyder replikkerne (undertekst), øvelsesark Læs uddrag 1 fra manuskriptet Vælg en af situationerne i uddraget. F.eks. der hvor Anette taler med en fysioterapeut. Forsøg i mindre grupper at skrive underteksten fra replikkerne ud. Forestil dig, at du skulle vise replikkerne som fi lm og uden at sige noget, hvilke billeder ville du klippe sammen for at vi forstod underteksten? Underteksten er det som replikken i virkeligheden betyder og det som karakteren egentlig mener med det han eller hun siger. F.eks. kan replikken: Vil du med i biografen betyde mange ting. Den kan siges, på en måde, så underteksten er: Jeg er vild med dig og skal vi være kærester. Eller den kan siges på en måde, så underteksten er: Jeg keder mig og hvis du betaler så ok da. Det smager dejligt sagt mens men kikker den anden i øjnene og knap nok har smagt på maden, kunne betyde: Du er helt vidunderlig. Og jeg vil ha dig. Det smager dejligt sagt med en let rynken på næsen og et kunstigt smil kunne betyde jeg er utilpas her, men må hellere forsøge at gøre mig til så de kan li mig. Det smager DEJLIGT mens man demonstrativt tygger videre foran børnene kunne betyde spis nu for helvede din kræsne unge. Det smager dejligt sagt som en hvæsen kunne betyde, jeg ved godt at du prøver gøre det godt igen din utro idiot. Men det virker ikke. 13

14 Uddrag 1 fra manuskriptet EMILIE Mor? Hvorfor er du allerede hjemme? ANETTE Jeg skulle bare hente noget. Hvor er far? EMILIE Ude at gå med Wilma. ANETTE Er han gået? Uden at rydde køkkenet først? Anette går igang med at gøre rent. ANETTE Har du spist det, der stod på dit skema? Anette stopper op, hun har svært ved at bevæge hånden. EMILIE Hvad er der med din hånd? ANETTE Det er som om den er faldet i søvn. Det prikker og stikker og jeg kan simpelthen ikke vække den. Det sker hele tiden. Irriterende. EMILIE Har du været ved lægen? ANETTE Ja. Jeg har en tid til svar på torsdag. Jeg har bare ikke tid til den tid. Mormor spørger, hvad du ønsker dig til din konfi rmation? Hvad med en ny mobil? EMILIE Hvad hvis man ikke tror på Gud? Virker det ikke forkert at blive konfi rmeret, hvis man ikke tror på Gud? ANETTE Emilie, vi får gæster helt fra jylland. Kunne du ikke have tænkt på det lidt før? 14

15 Gennemspil uddrag fra manuskriptet, øvelsesark Det har stor indfl ydelse på en scene hvor den foregår. Selvom man siger nøjagtig de samme ord og har samme hensigt med ordrene, siger man det forskelligt alt efter hvor man er i en elevator, en restaurant, i sengen osv. foregår et væld af steder og instruktør Anders Lundorph har arbejdet bevidst med at placere stole i formationer der giver nære, lukkede eller åbne rum, alt efter hvilken omstændighed/hvilket sted karaktererne befi nder sig i. Det har været en måde at omskrive fi lmens locations til scenesprog. Læs uddraget 2 fra manuskriptet. Inspiration til opgaven. Spil som i et venteværelse hvor andre kan høre hvad I siger Spil det som om I sidder i hver jeres træ og skal råbe til hinanden for at høre hinanden Spil det som om I sidder om middagsbordet derhjemme Spil det som om I taler i telefon Vælg en mindre del fra uddraget. Vælg i mindre grupper, hvordan I vil spille uddraget. Hvem er hvem?, Hvor foregår situationen i spiller?, Hvorfor siger fi gurerne som de gør? (underteksten, se forrige øvelse) Gennemspil uddraget, så man kan mærke, at I kender svarene på ovenstående spørgsmål. Spil scenerne for hinanden i klassen Diskuter efterfølgende hvordan de små scener adskilte sig fra hinanden. 15

16 Uddrag 2 fra manuskriptet ANETTE Jeg vil gerne bede om en tarmskylning med det hele. TARMSKYLLER Du er den reneste numse jeg nogensinde har mødt. ANETTE Mere. Det er ikke nok! Jeg vil have det hele ud. Jeg vil ikke være syg! Tarmskylleren hiver hende op fra briksen. ANETTE Jeg mener det. Jeg vil ikke være syg. KVINDE Så er du kommet til den rette! En kvinde slikker hende på armen. KVINDE Du mangler mineraler. Du er helt nede på kalk. Drikker du mælk? ANETTE Mælk? Er det ikke giftigt? Jeg læste at - KVINDE Du tror da vel ikke på alt hvad du læser. Anette skal til at tage en tår af et glas mælk. En mand kommer hen til hende. Han er I chok! MAND Drikker du mælk? Er du fuldkommen vanvittig? Du spiser måske også gluten? ANETTE Jamen jeg har lige hørt at MAND Du tror da vel ikke på alt hvad du hører! Læs denne her. Det er en sand øjenåbner. Han giver hende KerneSund familie. En kvinde stirrer hende lige ind I øjnene. Alt for længe. KVINDE Som certificeret iris analytiker må jeg sige, at der er voldsom ubalance i din krop. ANETTE Ja? KVINDE Det var bare det jeg ville sige. Det bliver 850. En fysioterapeut lægger Anette ned, sætter foden mellem hendes skulderblade. FYSIOTERAPEUT Ubalance siger du? Så er fysioterapi det eneste der virker! Du er også helt låst mellem skuldrene, der sidder mange spændinger. Tæl til tre. ANETTE 1- ah - 3 KNÆK! Anette bliver knækket grundigt igennem. Fysioterapeuten bliver til en healer. HEALER Du har ikke været til fysioterapi, vel? Det kan være livsfarligt. Din krop har brug for healing hvis du skal blive rask. Energierne skal have lov til at strømme frit. Healeren hiver I hendes arme, knipser omkring hende, sender god, blid energi, mærker efter. Så fløjter healeren hysterisk ind i hovedet på hende, bliver til fitness instruktør. FITNESSINSTRUKTØR Hvad ligger du der for Anette? Motion forebygger sygdom. Det ved alle sgu da. Op at stå! Kom i sving! Pulsen op! Zumba, Mumba, Tango, Salsa. Stripfitness! Kom så, op på den stang lillemor. 16

17 Samfundsfag Forestillingen er blevet til med inspiration fra bl.a. Landsforeningen mod spiseforstyrrelse og selvskade. berører pres gennem Emilie. Ana er Emilies personfi ksering af sygdommen som driver hende helt ud på kanten af livet. I stykket lyder det: ANA Du har jo ikke kontrol over noget som helst. Nu faster du i 5 dage. Har du forstået det? 5 dage uden kalorier. Ellers når du aldrig dit mål. Så er du hende den fede konfi rmand ingen gider at følges med. Så fi k de ret, alle pigerne fra din klasse. Du har ikke styr på en skid. Du har deller i kjolen. Du er grim. Ulækker. Du er ikke noget værd. Spild af liv. EMILIE Jeg spiser ikke noget i 5 dage. ANA Du skal være glad for at du har mig. Men du bliver nødt til at gøre hvad jeg siger. I dette afsnit lægger vi op til en undersøgelse af unge danskernes forventninger til sig selv, danskernes sundhedsvaner generelt og vanernes indfl ydelse på samfundet i det hele taget. 17

18 Præstationspres, øvelsesark Del klassen i fi re store grupper Beskriv enkeltvis, eller i grupper, steder i stykket hvor fi gurerne føler sig presset til at yde over evne. Diskuter i gruppen hvilke situationer hvor I selv, eller andre I kender, har ydet over evne, f.eks. I skolen, til træning, i forhold til fritidsaktiviteter, på arbejdet eller andet. Er præstationspres et problem blandt unge i dagens Danmark? Hvorfor/hvorfor ikke? Find inspiration på følgende hjemmesider: ere-unge-med-ondt-i-sjaelen/ ECE /forventningspres-eller-forkaelelse/ 18

19 Folkesygdomme/sundhed, øvelsesark Søg på nettet Hvad kan I fi nde ud af om de 8 nuværende folkesygdomme i Danmark? - Defi ner begrebet livstilsygdom. Er der overlab imellem de 8 folkesygdomme og listen over danske livsstilsygdomme? - Hvilke sygdomme er mest udbredt? Hvorfor? - Hvad koster det om året, at Danskerne bliver syge af livsstilssygdomme? - Hvad er forskellen på livsstilssygdomme i I- og Ulande? 19

20 Biologi og idræt Anette har en controlmaster, hvis råd hun følger fanatisk. Hun dyrker motion, spiser sundt og er billedet på noget nær det træningsperfekte sunde menneske som da ikke kan rammes af sygdom I forestillingen, er der fokus på fanatiske motionsvaner og tre alvorlige sygdomme. I dette afsnit stiller vi skarpt på træningsprogrammer, kostvaner, sclerose, rygerlunger og anoreksi. ANETTE Sclerose? Er det ikke det, hvor man ender i rullestol? LÆGEN TOM Kørestol. Det hedder kørestol. Anette. Controlmasteren bipper alarmerende. UR Husk 30 minutters motion HVER dag. LÆGE Slukker du ikke lige den der? ANETTE Man kan ikke slukke den. Det er det, der er det smarte. Hvordan forholder du dig til motion, kost og rygerlunger? Det skal du undersøge i det næste. 20

21 Motion, øvelsesark Hvad er forskellen på træning og genoptræning? Sammensæt et træningsprogram, hvor det er målet, at man styrker sin krop på en god og sund måde som forebyggelse af skader. Sammensæt et træningsprogram for én som har haft forstuvet foden. Sammensæt et træningsprogram for én som har haft en brækket arm. Genoptræningsprogrammer fra Sydvestjysk Sygehus Genoptræning generelt 21

22 Kostsammensætning øvelsesark Rigtig mange store børn spiser ikke morgenmad hver dag. Nye tal fra Statens Institut for Folkesundhed, SDU, viser, at 16 procent af alle skoleelever i aldersgruppen år springer morgenmaden over mindst tre hverdage om ugen. Det er især de store piger, der ikke spiser morgenmad. Næsten hver fjerde 15- årig pige springer ofte morgenmåltidet over. Blandt de 13-årige er det omkring hver femte, der ikke altid får morgenmad, inden skoledagen begynder. for%20folkesundhed/ugens%20tal/45_2014.aspx Sammensæt ud fra research i jeres bøger og på nettet et sundt kostprogram, for en pige på 16 år som hverken er tynd eller tyk og en dreng på samme alder som hverken er tynd eller tyk og som skal holde vægten. dreng pige 22

23 Alvorlige sygdomme, øvelsesark I forestillingen lider de tre hovedroller af symptomer på eller direkte af hver deres sygdom. I det følgende kan I læse om de tre sygdomme. Lav et oplæg om henholdsvis sclerose, rygerlunger og anoreksi Lav et oplæg for resten af klasse. Jeres oplæg skal have performativ karakter. Det vil sige, at I skal iscenesætte jeres oplæg ved f.eks. at bruge rekvisitter, lamper eller ved at sige jeres del af oplægget som en karakter. I kan hente inspiration i afsnittet spil uddrag fra manuskriptet eller Scenograf for en dag 23

24 Sclerose Multipel sclerose (MS) er en kronisk sygdom, som angriber centralnervesystemet, dvs. synsnerverne, hjernen og rygmarven. Der opstår betændelse omkring nervetrådene og med tiden efterfølgende ar, så meddelelser fra hjernen til forskellige dele af kroppen kun dårligt eller slet ikke når frem. Multipel sclerose betyder mange eller flere hårdheder og henviser til de plaks, man kan finde i hjernen hos mennesker med sclerose. Beskadiget myelin giver plak Sygdommen angriber de fedtskeder (myelin), der ligger omkring hjernens og rygmarvens nerver. Populært sagt kan det sammenlignes med det isolationsmateriale, som ligger rundt om elektriske ledninger. Fedtskederne har også en isolerende effekt og er af betydning for, hvor hurtigt nerveimpulserne løber gennem nerverne. Jo tykkere fedtskeder, jo hurtigere impulser. Samtidig kan der ske skader på selve nervefibrene og nervecellerne. Ved sclerose ødelægges dele af fedtskederne, og dermed forringes ledningen af de elektriske impulser, så impulserne til de områder, som nervebanerne forsyner, bliver dårlige eller forsvinder. De områder i hjernen eller rygmarven med beskadigede fedtskeder kaldes læsioner eller plak. Attakker og diagnose Sygdommen viser sig i form af attakker, som er sygdomsangreb, hvor den scleroseramte oplever symptomer som f.eks. føleforstyrrelser, synsproblemer, lammelser eller såkaldte kognitive symptomer som hukommelsesbesvær og koncentrationsbesvær. Træthed ledsager stort set alle attakker. Sygdommens forløb og symptomer er forskellige fra person til person, afhængigt af hvilke dele af centralnervesystemet, der er berørt. Nogle oplever kun enkelte attakker og vil derfor kunne leve et stort set almindeligt liv, mens andre kan blive stærkt invaliderede i løbet af en årrække. På det tidspunkt, hvor diagnosen stilles, er det umuligt at forudsige sygdomsforløbet. Af den grund er usikkerheden om fremtiden et af de største problemer for mange mennesker med sclerose. Årsager Flere faktorer er tilsammen med til at udløse sygdommen. Man skelner mellem ydre og indre faktorer. En indre faktor forstås som en eller flere sammensætninger af arvemateriale, som gør individet modtageligt for sygdommen. Ved en ydre faktor forstås noget udefrakommende, for eksempel en virusinfektion, der sammen med den indre faktor starter en kædereaktion, der i sidste ende medfører multipel sclerose. Forskningen i forståelse af arvematerialets betydning er forholdsvis ny, og man har efterhånden fundet mange arvelige faktorer, der hver for sig dog kun bidrager meget beskedent til risikoen for at få sclerose. De bedst undersøgte arvelige faktorer er af betydning for vores immunsystems reaktionsevne. Man ved således, at genetiske forhold spiller en rolle, men de arvelige forhold betyder meget mindre for sygdomsudviklingen end ydre forhold. Har man en far, mor, bror eller søster med sclerose, er risikoen for at udvikle sygdommen dog lidt større end ellers. Der er foretaget utallige undersøgelser af det ydre miljøs betydning for, at sclerose opstår. Snart sagt alt, hvad man kan spise, omgive sig med eller blive udsat for, er undersøgt i såkaldte epidemiologiske studier. Og selv om undersøgelserne viser, at scleroseramte hyppigere har været udsat for dette eller hint, er tallene som regel små og derfor meget usikre. Ingen enkelt ydre faktor har endnu kunne identificeres som årsagen til sclerose. De forhold, der hyppigst er sat i forbindelse med scleroseudvikling er infektioner, rygning og mangel på D-vitamin. Multipel sclerose smitter ikke, selvom forskerne taler om virus som en mulig medvirkende årsag til sygdommen. Sclerose optræder ikke mere hyppigt hos ægtefæller til scleroseramte eller hos børn, der er adopteret af familier med sclerose. Ovenstående tekst er hentet på Sceleroseforeningen. dk hvor du også kan finde mere materiale om de mange forskellige typer sclerose som findes https://scleroseforeningen.dk/multipel-sclerose 24

Teksten er stillet til rådighed af Scleroseforeningen. Se mere på foreningens hjemmeside: www.scleroseforeningen.dk

Teksten er stillet til rådighed af Scleroseforeningen. Se mere på foreningens hjemmeside: www.scleroseforeningen.dk Sclerose Teksten er stillet til rådighed af Scleroseforeningen. Se mere på foreningens hjemmeside: www.scleroseforeningen.dk Hvad er MS? Multipel sclerose (MS) er en sygdom, som angriber centralnervesystemet,

Læs mere

UNDERVISNINGSMATERIALE 0. - 4. klasse MERIDIANO. Undervisningsmateriale

UNDERVISNINGSMATERIALE 0. - 4. klasse MERIDIANO. Undervisningsmateriale UNDERVISNINGSMATERIALE 0. - 4. klasse Undervisningsmateriale : INDHOLDSFORTEGNELSE Ark 1) Om forestillingen... s. 3 Ark 2) Introduktion til underviseren... s. 4 Ark 3) At åbne for teateroplevelsen - En

Læs mere

Se min skygge. Fra 6 år UNDERVISNINGSMATERIALE. undervisningsmateriale fra ZeBU

Se min skygge. Fra 6 år UNDERVISNINGSMATERIALE. undervisningsmateriale fra ZeBU Se min skygge Se min skygge Fra 6 år 2011 UNDERVISNINGSMATERIALE indholdsfortegnelse Om forestillingen... 3 3 Introduktion til læreren... 4 4 Workshops... 5 5 At åbne for kunstnerisk oplevelse... 6 Filosofisk

Læs mere

Fra 13 år. Undervisningsmateriale til dansk i udskolingen. Hvad er der på den anden side? ZENEKUNST I UNDERVISNINGEN

Fra 13 år. Undervisningsmateriale til dansk i udskolingen. Hvad er der på den anden side? ZENEKUNST I UNDERVISNINGEN Fra 13 år Hvad er der på den anden side? ZENEKUNST I UNDERVISNINGEN Undervisningsmateriale til dansk i udskolingen s. 3 s. 4 s. 7 s. 9 Introduktion Åbne op for teateroplevelsen, øvelse 1a, b, c, d. (Kan

Læs mere

Mørkeræd. Introduktion til undervisningsmaterialet. Mørkeræd

Mørkeræd. Introduktion til undervisningsmaterialet. Mørkeræd Introduktion til undervisningsmaterialet Mørkeræd 1 Introduktion til undervisningsmaterialet Kære underviser Dette undervisningsmateriale er tiltænkt til brug i danskundervisningen på mellemtrinnet. Alle

Læs mere

DET SOM INGEN VED UNDERVISNINGS- MATERIALE: FRA 5. 7. KLASSE. undervisningsmateriale ZeRUM v. Maria Holst Andersen.

DET SOM INGEN VED UNDERVISNINGS- MATERIALE: FRA 5. 7. KLASSE. undervisningsmateriale ZeRUM v. Maria Holst Andersen. Plakat: Marie Rosendahl Chemnitz UNDERVISNINGS- MATERIALE: FRA 5. 7. KLASSE 1 INTRODUKTION TIL LÆREREN Kære lærer, Dette undervisningsmateriale lægger op til aktiv stillingtagen til forestillingens temaer

Læs mere

Rejsen til GUD. Fra 6 år. Undervisningsmateriale. Rejsen til GUD. Fra 6 år UNDERVISNINGSMATERIALE. undervisningsmateriale fra ZeBU

Rejsen til GUD. Fra 6 år. Undervisningsmateriale. Rejsen til GUD. Fra 6 år UNDERVISNINGSMATERIALE. undervisningsmateriale fra ZeBU Undervisningsmateriale 2013 Fra 6 år Rejsen til GUD Fra 6 år UNDERVISNINGSMATERIALE indholdsfortegnelse Om forestillingen... 3 Introduktion til læreren... 4 At åbne op for den kunstneriske oplevelse...

Læs mere

Rejsen til NU. Rejsen til NU. Fra 6 år UNDERVISNINGSMATERIALE. undervisningsmateriale fra ZeBU

Rejsen til NU. Rejsen til NU. Fra 6 år UNDERVISNINGSMATERIALE. undervisningsmateriale fra ZeBU 2013 Rejsen til NU Fra 6 år UNDERVISNINGSMATERIALE indholdsfortegnelse Introduktion til læreren... Om forestillingen... Workshops... 3 4 5 At åbne for kunstnerisk oplevelse... 6 Filosofisk samtale, til

Læs mere

Landet under. Landet under UNDERVISNINGSMATERIALE FRA 6 ÅR. undervisningsmateriale fra ZeBU

Landet under. Landet under UNDERVISNINGSMATERIALE FRA 6 ÅR. undervisningsmateriale fra ZeBU Landet under UNDERVISNINGSMATERIALE FRA 6 ÅR INDHOLDSFORTEGNELSE Om forestillingen 3 Introduktion til læreren 4 At åbne op for den kunstneriske oplevelse 5 Elevark, brainstorm før teateroplevelsen 5 Teateroplevelser,

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Min far og Vrede mand. Introduktion til undervisningsmaterialet. Min far og Vrede mand

Min far og Vrede mand. Introduktion til undervisningsmaterialet. Min far og Vrede mand Introduktion til undervisningsmaterialet Min far og Vrede mand 1 Undervisningsmateriale til Min Far og Vrede Mand Kære lærer. Dette undervisningsmateriale er tiltænkt til brug i danskundervisningen i indskolingen.

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt.

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 2 Tjene penge og leve godt. Det var 10:01:14:00 10:01:20:0 min drøm.

Læs mere

Hør mig! Et manus af. 8.a, Henriette Hørlücks Skole. (7. Udkast)

Hør mig! Et manus af. 8.a, Henriette Hørlücks Skole. (7. Udkast) Hør mig! Et manus af 8.a, Henriette Hørlücks Skole (7. Udkast) SCENE 1. INT. I KØKKENET HOS DAG/MORGEN Louise (14) kommer svedende ind i køkkenet, tørrer sig om munden som om hun har kastet op. Hun sætter

Læs mere

Min historie. Fra 12 år

Min historie. Fra 12 år Min historie Fra 12 år 3. Intro til læreren 4. Video og øvelse 1 Spring i tid og rum 7. Video og øvelse 2 Lav en dokumentar om livet på et asylcenter 10. Video og øvelse 3 Lav din egen livsfortælling Intro

Læs mere

DET DRAMATISKE MÅSKE:

DET DRAMATISKE MÅSKE: DET DRAMATISKE MÅSKE: Det dramatiske tema Til læreren Som vejledende tidsforbrug er dette tema sat til at fylde 3 moduler á to lektioner det kan dog afhænge af fordybelsesgraden ved de forskellige opgaver.

Læs mere

Klovnen. Manuskript af 8.b, Lille Næstved skole

Klovnen. Manuskript af 8.b, Lille Næstved skole Klovnen Manuskript af 8.b, Lille Næstved skole 8. gennemskrivning, 20. september 2010 SC 1. INT. S VÆRELSE DAG (17) ligger på sin seng på ryggen og kigger op i loftet. Det banker på døren, men døren er

Læs mere

YASMIN Jeg har noget jeg er nødt til at sige til dig. YASMIN Mine forældre har bestemt, at jeg skal giftes med min fætter.

YASMIN Jeg har noget jeg er nødt til at sige til dig. YASMIN Mine forældre har bestemt, at jeg skal giftes med min fætter. Forbudt kærlighed Manuskript 2. gennemskrivning 1 EXT - BÆNKEN. Yasmin og Oliver griner og er lykkelige Forårsaften Kl. 17:49, i en park med buske og træer i baggrunden Yasmin og Oliver sidder og holder

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES 20 PSYKOLOG NYT Nr. 20. 2004 HISTORIE Marianne er kronisk anorektiker. I snart 30 år har hun kæmpet forgæves for at slippe fri af sin sygdom. Fire gange har hun

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Kort om forestillingen Om materialet Om Teater Fluks

Kort om forestillingen Om materialet Om Teater Fluks Tak fordi du har valgt at se og arbejde med forestillingen Flygtning Transportable med dine elever. Vi håber du får stor glæde af både forestillingen og dette materiale. Kort om forestillingen I forsøget

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald En dag med Skraldine Skraldine vågner og gaber. Hun rækker armene i vejret og strækker sig. Nu starter en ny dag. Men Skraldine er ikke særlig glad i dag. Hendes mor er på kursus med arbejdet, og det betyder,

Læs mere

Når mor eller far har en rygmarvsskade

Når mor eller far har en rygmarvsskade Når mor eller far har en rygmarvsskade 2 når mor eller far har en rygmarvsskade Til mor og far Denne brochure er til børn mellem 6 og 10 år, som har en forælder med en rygmarvsskade. Kan dit barn læse,

Læs mere

Peter får hjælp til at styre sin ADHD

Peter får hjælp til at styre sin ADHD Peter får hjælp til at styre sin ADHD Skrevet og tegnet af: Jan og Rikke Have Odgaard Rikke og Jan Have Odgaard, har konsulentfirmaet JHO Consult De arbejder som konsulenter på hele det specalpædagogiske

Læs mere

Bilag 5 - Transskription af interview med Ella

Bilag 5 - Transskription af interview med Ella Bilag 5 - Transskription af interview med Ella Før interviewet startes, oplyses informanten om følgende: Løs gennemgang af projektets emne. Hvem der får adgang til projektet. Anonymitet. Mulighed for at

Læs mere

Nanna og hendes mor er lige kommet hjem. Nannas mor lægger sin jakke og nøgler på bordet. Nanna stirre lidt ned i gulvet.

Nanna og hendes mor er lige kommet hjem. Nannas mor lægger sin jakke og nøgler på bordet. Nanna stirre lidt ned i gulvet. Screenplay SC. 1. INT. KØKKEN. DAG Nanna og hendes mor er lige kommet hjem. Nannas mor lægger sin jakke og nøgler på bordet. Nanna stirre lidt ned i gulvet. jeg kan bare ikke gå igennem det igen. Nannas

Læs mere

HAN Du er så smuk. HUN Du er fuld. HAN Du er så pisselækker. Jeg har savnet dig. HUN Har du haft en god aften?

HAN Du er så smuk. HUN Du er fuld. HAN Du er så pisselækker. Jeg har savnet dig. HUN Har du haft en god aften? SOLAR PLEXUS af Sigrid Johannesen Lys blændet ned. er på toilettet, ude på Nørrebrogade. åbner døren til Grob, går ind tydeligt fuld, mumlende. Tænder standerlampe placeret på scenen. pakker mad ud, langsomt,

Læs mere

Klubben s Ungdoms- og Kærestehåndbog

Klubben s Ungdoms- og Kærestehåndbog Klubben s Ungdoms- og Kærestehåndbog Ungdom: Når du starter i Klubben Holme Søndergård (Klubben), er du på vej til at blive ung. At være ung betyder at: - Du ikke er barn længere, og at du er på vej til

Læs mere

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 KARL OG EMMAS MOR ER BLEVET RUNDTOSSET Forfatter: Susanna Gerstorff Thidemann ISBN: 87-89814-89-6 Tekstbearbejdning og layout: Qivi

Læs mere

BOY. Olivia Karoline Fløe Lyng & Lucas Helth Postma. 9. marts

BOY. Olivia Karoline Fløe Lyng & Lucas Helth Postma. 9. marts BOY Af Olivia Karoline Fløe Lyng & Lucas Helth Postma 9. marts SCENE 1, INT. TØJBUTIK, DAG Emilie står og kigger på hættetrøjer i en herreafdeling i en tøjbutik. Hun udvælger tre specifikke, men pludselig

Læs mere

SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib

SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib Dette skolemateriale er tænkt som et oplæg til at arbejde videre med forestillingen i fagene dansk, drama og billedkunst. Det består af nogle korte

Læs mere

Blå pudder. Et manuskript af. 8.A, Lundebjergskolen

Blå pudder. Et manuskript af. 8.A, Lundebjergskolen Blå pudder Et manuskript af 8.A, Lundebjergskolen Endelig gennemskrivning, 16. Sept. 2010 SC 1. INT. I KØKKENET HOS DAG (14) sidder på en stol ved et to mands bord i køkkenet. Hun tager langsomt skeen

Læs mere

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har'

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' 21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' Pernille Lærke Andersen fortæller om den dag, hun faldt om med en blodprop, og hele livet forandrede sig Af Karen Albertsen, 01. december

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 17. Emne: Sund og stærk HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 17 Emne: Sund og stærk side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 17. Emne: Sund og stærk HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 17 Emne: Sund og stærk side 1 Uge 17 Emne: Sund og stærk Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 17 Emne: Sund og stærk side 1 HIPPY HippHopp Uge17_sund og stµrk.indd 1 06/07/10 12.06 Uge 17 l Sund og stærk Det er en

Læs mere

Kapitel 1: Begyndelsen

Kapitel 1: Begyndelsen Kapitel 1: Begyndelsen Da jeg var 21 år blev jeg syg. Jeg havde feber, var træt og tarmene fungerede ikke rigtigt. Jeg blev indlagt et par uger efter, og fik fjernet blindtarmen, men feberen og følelsen

Læs mere

Dine egne følelser i forskellige situationer

Dine egne følelser i forskellige situationer Navn: Dine egne følelser i forskellige situationer Dato: Kapitel 4: Øvelsesark 1 Side 1 af 3 Sådan som folk har det indeni afspejles i den måde, de reagerer på over for andre. Men før vi kan finde ud af,

Læs mere

sker der?, Er det brandalarmen? og Hvad skal vi gøre nu?

sker der?, Er det brandalarmen? og Hvad skal vi gøre nu? Tanker og følelser Kapitel 3: Øvelsesark 1 Side 1 af 2 Vi tænker hele tiden, og tankerne kommer i forskellige størrelser. Vi kan have store tanker, små tanker og dem midtimellem. Følelser findes også i

Læs mere

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor.

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Alle mennesker har alle slags humør! Men nogen gange bliver humøret alt for dårligt

Læs mere

Ronaldo, som spiller for Manchester United. Med et flot spring op over de store hollandske spillere headede han bolden i mål. Holland presser hårdt

Ronaldo, som spiller for Manchester United. Med et flot spring op over de store hollandske spillere headede han bolden i mål. Holland presser hårdt Min far dør Der er fjernsyn på stue fem. Det er dejligt, for så kan mor og jeg se fodbold. Der er EM, og det plejer jeg at se sammen med min far. Nu ser jeg det sammen med min mor, mens far ligger og sover

Læs mere

Nr. Lyndelse friskole Tirsdag d. 1. april 2014. Endnu en skøn dag

Nr. Lyndelse friskole Tirsdag d. 1. april 2014. Endnu en skøn dag Endnu en skøn dag Der bliver lavet drager, dukker og teater på højt tryk. Alle børnene hygger sig sammen med deres venner. Vi har talt med to dejlige unger, Mikkel og Anna, fra 2 og 3 klasse. Mikkel og

Læs mere

[AFSLUTTENDE OPGAVE I KOM/IT]

[AFSLUTTENDE OPGAVE I KOM/IT] 2010 Pernille Ketscher & Kasper Lassen [AFSLUTTENDE OPGAVE I KOM/IT] Indhold Skema over fordeling af opgaver.... 3 Kommunikationsplan.... 4 Overvejelser for kommunikationsplanen.... 5 Overvejelserne for

Læs mere

Wallflower. By station next. manus kortfilm. Vigga Nymann 2015

Wallflower. By station next. manus kortfilm. Vigga Nymann 2015 Wallflower 1. By station next. manus kortfilm Vigga Nymann 2015 SCENE 1.INT. PÅ S VÆRELSE. DAG. 2. Freja (16) sidder med sin mobil, og er inde på en fyr ved navn Mads (17) Facebook-profil. Freja sidder

Læs mere

Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers

Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers Tidspunkt for interview: Torsdag 5/3-2015, kl. 9.00. Interviewede: Respondent A (RA): 14-årig pige, 8. klasse. Respondent B (RB):

Læs mere

1 INT. INDLEDNING LÆGEKONTOR DAG OLIVER(30) sidder ved et bord. Overfor sidder LÆGE 1 (40) i en stol, mens LÆGE 2 (40) står ved siden af.

1 INT. INDLEDNING LÆGEKONTOR DAG OLIVER(30) sidder ved et bord. Overfor sidder LÆGE 1 (40) i en stol, mens LÆGE 2 (40) står ved siden af. 1 1 INT. INDLEDNING LÆGEKONTOR DAG (30) sidder ved et bord. Overfor sidder LÆGE 1 (40) i en stol, mens LÆGE 2 (40) står ved siden af. LÆGE 1 Ja, Oliver, vi kan forstå, at du er ved at gå tilbage til dine

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 13. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 13. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1 Kursusmappe Uge 13 Emne: Min krop Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1 HIPPY HippHopp Uge13_minkrop.indd 1 06/07/10 12.03 Uge 13 l Min krop Hipp og Hopp mødes stadig hver

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE RYGER DU?

SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE RYGER DU? SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE RYGER DU? GLOSTRUP PRODUKTIONSHØJSKOLE - TORSDAG DEN 5. MARTS 2009 Dataindsamling ELEVER MED I UNDERØGELSEN RYGER IKKE-RYGER I ALT Antal drenge: 15 20 35 Antal piger: 11 7 18 Elever

Læs mere

Kasper og Nikoline. an original screenplay by. Lille Næstved FINAL DRAFT

Kasper og Nikoline. an original screenplay by. Lille Næstved FINAL DRAFT Kasper og Nikoline an original screenplay by Lille Næstved FINAL DRAFT (555) 555-5555 MyEmail@emailaddress.com Kasper og Nikoline SCENE 1: (INT)(VENTEVÆRELSE/SKOLEGANGEN)

Læs mere

Grøn Institution - Dramaforløb om Gajus -

Grøn Institution - Dramaforløb om Gajus - Storyline: Dette er historien om Gajus Werner Alexander, en dagdrømmende dreng på 6 år, der bliver kontaktet af jorden, fordi den har brug for hjælp. Gajus beder alle Jordens børn om hjælp, og det lykkes

Læs mere

Det lille Teater. GORILLAEN der var en GORILLA

Det lille Teater. GORILLAEN der var en GORILLA Det lille Teater GORILLAEN der var en GORILLA Undervisningsmateriale 0. 4. klasse Materialet er udviklet i samarbejde med ZeRUM 2015 INDHOLD Backstage 1. Om skolematerialet 2. Om forestillingen 2. Om Det

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2014 Institution Vuc Lyngby Uddannelse Fag og niveau Hf/hfe Dramatik C Lærer(e) Anne David Koue (Birthe

Læs mere

Vi ser en masse billeder med familien og Plet, i rammer på væggen. Evt. ned af en trappe.

Vi ser en masse billeder med familien og Plet, i rammer på væggen. Evt. ned af en trappe. 1. 1. INT. TRAPPE/SPISESTUE Vi ser en masse billeder med familien og Plet, i rammer på væggen. Evt. ned af en trappe. (Kamera i bevægelse)vi følger disse billeder på væggen og ender i spisestuen og ser

Læs mere

SUNDHED FOR DIG: TIPS TIL ELEVER I 7.-10.KLASSE

SUNDHED FOR DIG: TIPS TIL ELEVER I 7.-10.KLASSE FYSISK SUNDHED AUGUST 2013 SUNDHED FOR DIG: TIPS TIL ELEVER I 7.-10.KLASSE Spis sund mad, se mindre TV, bevæg dig, sov godt, lav en klar aftale om alkohol med dine forældre og hold dig fra rygning. Spis

Læs mere

Skolemateriale til Forestillingen om den Lykkelige Luder af Teater Fluks

Skolemateriale til Forestillingen om den Lykkelige Luder af Teater Fluks FORESTILLINGEN OM DEN LYKKELIGE LUDER Skolemateriale til Forestillingen om den Lykkelige Luder af Teater Fluks Kære lærer Tak fordi du har valgt at se Forestillingen om den Lykkelige Luder med dine elever.

Læs mere

Livet er for kort til at kede sig

Livet er for kort til at kede sig Artikel i Muskelkraft nr. 6, 2005 Livet er for kort til at kede sig Venner, bowling, chat jeg har et godt liv, fordi jeg gør de ting, jeg vil, siger Malene Christiansen Af Jane W. Schelde Engang imellem

Læs mere

U nd ervis n i ng sma teriale - elev

U nd ervis n i ng sma teriale - elev EUROpAMESTEREN U nd ervis n i ng sma teriale - elev Dansk, Samfundsfag, Drama, Billedkunst, Idræt Fra 10 år P roduce re t af Te at e r O i s a m a r b e jd e m e d Nør r e g a a r d s Te a t e r Medvi

Læs mere

Nyhedsbrev for børnemiljøet på Ejerslykkeskolen. Februar 2015

Nyhedsbrev for børnemiljøet på Ejerslykkeskolen. Februar 2015 Nyhedsbrev for børnemiljøet på Ejerslykkeskolen. Februar 2015 Fest for mellemtrinnet. Så er det blevet tiden for den årlige store begivenhed for eleverne i 4., 5. og 6. klasse. Der er fest! Torsdag d.

Læs mere

Forberedelse - Husk inden:

Forberedelse - Husk inden: Kære Underviser Nærværende undervisningsmateriale kan bruges som efterbearbejdelse af alle Superreals forestillinger. Det overordnede formål er at guide eleverne til at åbne op for selve teateroplevelsen

Læs mere

Mathias sætter sig på bænken ved siden af Jonas. MATHIAS: Årh, der kommer Taber-Pernille. Hun er så fucking klam.

Mathias sætter sig på bænken ved siden af Jonas. MATHIAS: Årh, der kommer Taber-Pernille. Hun er så fucking klam. SCENE 1 - I SKOLEGANGEN - DAG Jonas sidder på en bænk på gangen foran klasselokalet og kigger forelsket på Marie, som står lidt derfra i samtale med Clara. Pigerne kigger skjult hen på ham. Det er frikvarter

Læs mere

A different kind of love (FINAL DRAFT2) Christianshavns Døttreskole 8. klasse

A different kind of love (FINAL DRAFT2) Christianshavns Døttreskole 8. klasse A different kind of love (FINAL DRAFT2) af Christianshavns Døttreskole 8. klasse A different kind of love SCENE 1: S VÆRELSE Alberte og Lea sidder på Albertes værelse. De hygger sig meget og snakker. (14)

Læs mere

OPVARMNINGSØVELSER & DRAMALEGE I DRAMA

OPVARMNINGSØVELSER & DRAMALEGE I DRAMA OPVARMNINGSØVELSER & DRAMALEGE I DRAMA Titel på øvelse: Frastødte magneter Deltagere: alle 1. Alle går rundt imellem hinanden i rummet. Husk at fylde hele rummet ud. 2. Man udvælger en person i sine tanker,

Læs mere

Måske er det frygten for at miste sit livs kærlighed, der gør, at nogle kvinder vælger at blive mor, når manden gerne vil have børn, tænker

Måske er det frygten for at miste sit livs kærlighed, der gør, at nogle kvinder vælger at blive mor, når manden gerne vil have børn, tænker BØRN ER ET VALG Har det været nemt for jer at finde kærester og mænd, der ikke ville have børn? spørger Diana. Hun er 35 år, single og en af de fire kvinder, jeg er ude at spise brunch med. Nej, det har

Læs mere

Uddrag. 5. scene. Stykket foregår aftenen før Tors konfirmation. I lejligheden, hvor festen skal holdes, er man godt i gang med forberedelserne.

Uddrag. 5. scene. Stykket foregår aftenen før Tors konfirmation. I lejligheden, hvor festen skal holdes, er man godt i gang med forberedelserne. EBBE KLØVEDAL REICH Ebbe Kløvedal Reich har et langt forfatterskab bag sig. Som ung studerede han historie ved Københavns Universitet, og mange af hans romaner har da også et historisk indhold. Det gælder

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg Vi er en familie -4 Stå sammen i sorg Mål: Børn lærer, at det er godt at stå sammen, når tingene er svære. De opmuntres til at tage hensyn, vise omsorg for og til at trøste andre. De opmuntres også til

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

Pernille var anorektiker: Spiseforstyrrelse ledte til selvmordsforsøg

Pernille var anorektiker: Spiseforstyrrelse ledte til selvmordsforsøg Pernille var anorektiker: Spiseforstyrrelse ledte til selvmordsforsøg Pernille Sølvhøi levede hele sin ungdom med spisevægring. Da hun var 15 år, prøvede hun for første gang at begå selvmord. Her er hendes

Læs mere

KOL FAKTA OG FOREBYGGELSE

KOL FAKTA OG FOREBYGGELSE KOL FAKTA OG FOREBYGGELSE KOL - en folkesygdom KOL er en sygdom, hvor lungevævet langsomt ødelægges. Efterhånden som sygdommen udvikler sig, medfører det problemer med vejrtrækningen. KOL er en forkortelse

Læs mere

2. interview. Bilag 2. Interview med Bente, ca. 50, pædagog. Så kunstværket Helena på Trapholt ved udstillingen i 2000.

2. interview. Bilag 2. Interview med Bente, ca. 50, pædagog. Så kunstværket Helena på Trapholt ved udstillingen i 2000. 2. interview Interview med Bente, ca. 50, pædagog. Så kunstværket Helena på Trapholt ved udstillingen i 2000. Briefing: Der er ikke nogen forkerte svar. Er du kunstinteresseret? Ja, meget. Jeg arbejder

Læs mere

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING UNDERVISNINGSMILJØVURDERING 1. Er du en pige eller en dreng 47 % Pige 53% Dreng Thyland Idrætsefterskole december 2011 2. Hvor godt eller dårligt synes du selv, du klarer dig i klassen? 6 Jeg er en af

Læs mere

Kære dimittender, kære 9. klasse Så nåede vi til jeres aller sidste dag på Th. Langs Skole. Vi står her i Lunden og mødes for sidste gang.

Kære dimittender, kære 9. klasse Så nåede vi til jeres aller sidste dag på Th. Langs Skole. Vi står her i Lunden og mødes for sidste gang. 1 Kære dimittender, kære 9. klasse Så nåede vi til jeres aller sidste dag på Th. Langs Skole. Vi står her i Lunden og mødes for sidste gang. Vi skal tage afsked med hinanden I skal sige farvel til hinanden.

Læs mere

Bliv ven med din hest Lær at forstå din hest og bliv den han vælger at være sammen med

Bliv ven med din hest Lær at forstå din hest og bliv den han vælger at være sammen med Bliv ven med din hest Lær at forstå din hest og bliv den han vælger at være sammen med Indledning Velkommen til min E- bog. Mit navn er Vicki Bredahl Støvhase. Jeg har lyst til at skrive denne bog, for

Læs mere

1. Er du dreng eller pige? Dreng29 SORT Pige 32 RØD

1. Er du dreng eller pige? Dreng29 SORT Pige 32 RØD 1. Er du dreng eller pige? Dreng29 SORT Pige 32 RØD 2. Hvor gammel er du? 14 år 15 år 16 år 17 år 18 år 19 år 3. Hvilken klasse går du i? 8. 9. 10. 11. 4: Hvor godt eller dårligt synes du selv, du klarer

Læs mere

MORDET. EMIL (22) Hva gutter, skal vi ikke lige snuppe en øl oppe hos mig? Asger kigger grinende på Emil og svarer ham med et blink i øjet.

MORDET. EMIL (22) Hva gutter, skal vi ikke lige snuppe en øl oppe hos mig? Asger kigger grinende på Emil og svarer ham med et blink i øjet. EXT. VED DØR PÅ GADE. NAT MORDET Tre unge mænd ude foran en trappeopgang til en lejlighed i et mørkt København efter en bytur. Berusede folk og andre skøre skæbner råber og griner på gaden. Den ene af

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

FORDOMME. Katrine valgte: ABENHEDENS VEJ

FORDOMME. Katrine valgte: ABENHEDENS VEJ 16 Katrine valgte: ABENHEDENS VEJ 17 Mange psykisk syge er fyldt med fordomme, siger 32-årige Katrine Woel, der har valgt en usædvanlig måde at håndtere sin egen sygdom på: Den (næsten) totale åbenhed.

Læs mere

Selvevaluering 2009 10

Selvevaluering 2009 10 Selvevaluering 2009 10 Selvevalueringen er foretaget i 2 klasser i foråret 2010. Lever skolen generelt op til værdigrundlaget? I høj grad 52.6% I nogen grad 47.4% I ringe grad 0% Bliver du under dit ophold

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

Fra sidelinjen. Foredrag om. kronisk sygdom helbredelse spiritualitet

Fra sidelinjen. Foredrag om. kronisk sygdom helbredelse spiritualitet Fra sidelinjen Foredrag om kronisk sygdom helbredelse spiritualitet Fra sidelinjen, 2014 Tekst, layout og grafisk design: Sandfær-Andersen Fotos: Elgaard Foto Tryk: Morsø Folkeblad Præsentation af kvinden

Læs mere

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS Titel på øvelse: Push and pull Deltagere: min. 3 personer, men kan også udføres med en stor gruppe. Det vil umiddelbart være en god idé at starte i mindre grupper

Læs mere

Motion - fysisk aktivitet

Motion - fysisk aktivitet Motion - fysisk aktivitet under din tilknytning til Sygehus Himmerland Velkommen til Sygehus Himmerland Fysisk aktivitet giver velvære og glæde - ved at bevæge dig, medvirker du til at bevare dit humør,

Læs mere

Undervisningsmaterialet er udviklet af Luna Christensen & Niels Erling. Med kyndig vejledning fra Mirjam Dyrgaard Hansen

Undervisningsmaterialet er udviklet af Luna Christensen & Niels Erling. Med kyndig vejledning fra Mirjam Dyrgaard Hansen Undervisningsmaterialet er udviklet af Luna Christensen & Niels Erling Med kyndig vejledning fra Mirjam Dyrgaard Hansen Layout & Tegninger: Kenneth Nytoft & Terese Skovhus www.teaterbloom.dk Dette materiale

Læs mere

Hvorfor vælger unge en eud og hvad fastholder dem?

Hvorfor vælger unge en eud og hvad fastholder dem? Hvorfor vælger unge en eud og hvad fastholder dem? Præsentation og debat af hovedresultater fra forskningsprojektet Ind i undervisningsrummet på eud v/ videnskabelig assistent Rikke Brown, Center for Ungdomsforskning,

Læs mere

Gode ideer til oplæsning. Ishøj Kommune 1

Gode ideer til oplæsning. Ishøj Kommune 1 Gode ideer til oplæsning Ishøj Kommune 1 Gode ideer til oplæsning: 0-3 årige Gør det kort Helt små børn kan kun koncentrere sig i kort tid. Når dit barn ikke gider mere, så stop. 5 minutter er lang tid

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

10 dilemmaer om hash og unge. Hvad mener du?

10 dilemmaer om hash og unge. Hvad mener du? 10 dilemmaer om hash og unge Hvad mener du? Problemet nærmer sig "Min datter, som går i 8. klasse, fortæller, at nogle af eleverne i parallelklassen er begyndt at ryge hash. Mon de også er i hendes klasse?"

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Om et liv som mor, kvinde og ægtefælle i en familie med en søn med muskelsvind, der er flyttet hjemmefra

Om et liv som mor, kvinde og ægtefælle i en familie med en søn med muskelsvind, der er flyttet hjemmefra Artikel fra Muskelkraft nr. 5, 1997 Voksne drenges mødre Om et liv som mor, kvinde og ægtefælle i en familie med en søn med muskelsvind, der er flyttet hjemmefra Af Jørgen Jeppesen Birthe Svendsen og Birthe

Læs mere

Coach dig selv til topresultater

Coach dig selv til topresultater Trin 3 Coach dig selv til topresultater Hvilken dag vælger du? Ville det ikke være skønt hvis du hver morgen sprang ud af sengen og tænkte: Yes, i dag bliver den fedeste dag. Nu sidder du måske og tænker,

Læs mere

Når det gør ondt indeni

Når det gør ondt indeni Når det gør ondt indeni Temahæfte til udviklingshæmmede, pårørende og støttepersoner Sindslidelse Socialt Udviklingscenter SUS & Videnscenter for Psykiatri og Udviklingshæmning 1 Sygdom Når det gør ondt

Læs mere

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Australien Navn: Marlene S Lomholt Poulsen Email: 140696@viauc.dk Evt. rejsekammerat: Rapport fra udvekslingsophold Hjem-institution: Via University College Horsens Holdnummer: SIHS12-V-1

Læs mere

HVORFOR BEGYNDER MAN AT RYGE?

HVORFOR BEGYNDER MAN AT RYGE? 8 www.op-i-røg.dk GÅ OP I RØG Kræftens Bekæmpelse KAPITEL 1: HVORFOR BEGYNDER MAN AT RYGE hvorfor er der nogen, der begynder at ryge, hvor mange gør det, og hvad gør rygning ved kroppen www.op-i-røg.dk

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Guide: Sådan minimerer du risikoen for KOL-følgesygdomme

Guide: Sådan minimerer du risikoen for KOL-følgesygdomme Guide: Sådan minimerer du risikoen for KOL-følgesygdomme Tre simple blodprøver kan forudsige, hvem af de 430.000 danske KOL-patienter, der er i størst risiko for at udvikle de følgesygdomme, der oftest

Læs mere

Hjælp Mig (udkast 3) Bistrupskolen 8B

Hjælp Mig (udkast 3) Bistrupskolen 8B Hjælp Mig (udkast 3) Af Bistrupskolen 8B SCENE 1 INT. KØKKENET MORGEN (15) går ind af døren til køkkenet og sætter sig ned ved køkkenbordet. åbner sit hæfte hvor der står Line på alle siderne. (16) sidder

Læs mere

Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold

Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold Selvom du lever i et fast forhold kan ensomhed være en fast del af dit liv. I denne guide får du redskaber til at ændre ensomhed til samhørighed og få et bedre forhold

Læs mere

LÆRER (35) PATRICIA: Oh my god! Tascha, du bliver nødt til at se det her. TASCHA: Fuck den so! som om hun kan få en som Mads.

LÆRER (35) PATRICIA: Oh my god! Tascha, du bliver nødt til at se det her. TASCHA: Fuck den so! som om hun kan få en som Mads. Manuskript Engstrandskolen 10.com 3.gennemskrivning mobbet i døden SCENE 1. KLASSEVÆRELSE. DAG ELISA (16) sidder i et klasselokale og tegner hjerter rundt om mads navn. Elisa kigger op og får øjenkontakt

Læs mere