SYGT SUND UNDERVISNINGSMATERIALE: til alle med et helbred. Til elever og lærere i udskolingen og på ungdomsuddannelserne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SYGT SUND UNDERVISNINGSMATERIALE: til alle med et helbred. Til elever og lærere i udskolingen og på ungdomsuddannelserne"

Transkript

1 SYGT SUND til alle med et helbred UNDERVISNINGSMATERIALE: Til elever og lærere i udskolingen og på ungdomsuddannelserne

2 INDHOLD Om forestillingen 3 Introduktion til underviseren 4 Åbne op for teateroplevelsen 5 Reportage fra prøverummet, øvelsesark 6 Brainstorm, øvelsesark 7 Teateroplevelsen, til læreren 8 Fysisk fortolkning, øvelsesark 9 Dansk og dramatik 10 Improvisation, øvelsesark 11 Forestillingsanalyse 12 Hvad betyder replikkerne (undertekst), øvelsesark 13 Uddrag 1 fra mauskriptet 14 Gennemspil uddrag fra manuskriptet, øvelsesark 15 Uddrag 2 fra manuskriptet 16 Samfundsfag 17 Præstationspres, øvelsesark 18 Folkesygdomme/sundhed, øvelsesark 19 Biologi og idræt 20 Motion, øvelsesark 21 Kostsammensætning øvelsesark, 22 Sclerose 24 Anoreksi 25 Rygerlunger 26 Billedkunst 27 Re-act en nonverbal performance, øvelsesark 28 Scenograf for en dag, øvelsesark 29 Lav din egen forestillingsplakat, øvelsesark 30 Etik og livfilosofi 31 Filosofi, øvelsesark 32 2

3 Om forestillingen - til alle med et helbred Nationen Danmark har fået sundhedsforstyrrelse. Lægerne ordinerer motion på recept, rygerne må søge tilfl ugt i træer og politikerne vedtager nye sundhedsreformer. Man bør holde sig væk fra ALT - og huske at drikke vand til og stå på hovedet, mens man gør det. Men hvad er egentlig meningen? Og hvad er sandheden om sundheden? er en absurd komedie om stripfi tness, dødsangst, mirakler, kys, kalorier - og familien Momsens kamp for at leve lykkeligt til deres dages ende. Instruktør: Anders Lundorph Dramatiker: Mette Heeno Dramaturg: Line Mørkeby Scenograf: Lisbeth Burian Komponist: Sune Skuldbøl Vraa Lysdesigner: Raphael Solholm Speak / sang: Bjørn Fjæstad Ideudvikler: Hella Joof i samarbejde med holdet Medvirkende: Betina Grove og Marianne Søndergaard Undervisningsmaterialet er udarbejdet af Indhold: Sine Sværdborg v. ZeRUM Layout: Rikke Bay-Schmith 3

4 Introduktion til underviseren Hvorfor en Sundhedsforestilling for unge nu? Jagten på en smuk krop,»det evige liv«og kontrol over tilværelsen får stadigt fl ere danskere til at dyrke sundheden og sig selv på en sygelig og usund måde. Det sker paradoksalt nok samtidig med, at en stor del af befolkningen burde gå langt mere op i sundhed, end de gør, lyder det opsigtsvækkende budskab fra en lang række læger, sociologer og sundhedseksperter. Sundhed er ved at udvikle sig til en religion for en voksende gruppe danskere. Sådan lød det i Berlingske tidende allerede tilbage I 2010 og det er ikke blevet lettere især ikke for de unge. Unge bliver om nogen påvirket af alt det de skal leve op til. Midt i de pumpende hormoner og bumser kæmper de for at fi nde et selvbillede. Og hvad er det for et samfund de skal fi nde det i? Teatret st. tv ønsker at lave teater, der giver stof til eftertanke og debat. Undervisningsmaterialet henvender sig til de gymnasiale uddannelser og udskolingen. Forestillingen rummer en faglig spændvidde, som kan omsættes i forskellige forløb i dansk, dramatik, drama, samfundsfag, biologi, billedkunst, idræt, psykologi og filosofi. Materialet er for overskuelighedens skyld delt op under fag, men vi håber I vil bruge materialet på tværs af fagene, da indholdet ikke nødvendigvis begrænser sig til et enkelt fag. Materialet rummer opgaver, som med udgangspunkt i forestillingens formsprog lægger op til, at man arbejder med teaterøvelser og fysisk fortolkning, som led i arbejdet med mundtlighed, æstetiske- og sociale kompetencer generelt. Materialet rummer også øvelser som klæder eleven på til at refl ektere over forestillingens indhold før og efter besøget i teatret. I materialet indgår uddrag fra manuskriptet. Det er også muligt at rekvirere hele manuskriptet ved henvendelse til Teatret st. tv. Du kan frit bruge manuskriptet i undervisningen til analyse og fortolkning samt dramatisk arbejde. Du skal være opmærksom på, at du ikke må bruge manuskriptet i forbindelse med offentlige visninger. God fornøjelse med forestillingen og materialet. 4

5 Åbne op for teateroplevelsen Afsnittet her, lægger op til, at man arbejder med teateroplevelsen og de umiddelbare tanker som forestillingen sætter i gang. Opgaverne spørger, ligesom personerne i stykket, åbent: Hvad er der bag døren? Du kan fi nde konkrete svar på, hvordan stykke er blevet til, i Rapporttage fra prøverummet. EMILIE Hvad er der bag døren? ANA Der er aldrig mere kvalme, aldrig mere svimmel, aldrig mere tandkødsbetændelse og hår på ryggen, aldrig mere EMILIE - til besvær. Aldrig mere skuffe dem alle sammen. Aldrig mere - 5

6 Reportage fra prøverummet, øvelsesark Læs nedenstående reportage Hvad var mest overraskende i tekstens indhold? Hvorfor? Vi startede processen ud med at mødes og brainstorme. For at spore os ind på hinanden og for at fodre dramatiker Mette Heeno før hun gik i gang med at skrive. Da vi i sin tid startede var det Hella Joof der skulle instruere. Hun har en fantastisk humor og vi kom godt omkring alt fra røvhulsgalla til holistiske rejser til det smukke østen, smuksak selfi es og kropsidealer gennem tiderne (med og uden kønsbehåring), til kostråd, 6 om dagen og motionsrecepter, nu med løftet pegefi nger i form af en stor skumgummipegefi n- ger, der kunne slå karaktererne i hovedet, når de nød livet for meget. Tanken var at rumme det hele, i en kaotisk, sjov og rørende montage, proppet med piller i alle farver. Og der efterlod vi så Mette Heeno Da vi mødtes igen havde Mette og Hella forvandlet det til en skøn historie som familien Momsen kun var en mindre del af. Der var også fede usunde Kirsten, der aldrig blev syg men så gerne ville og derfor havde siddet i venteværelset i 14 år, der var to sækkestoleengle, der sagde uskyldige sandheder med børnestemmer, der var boksekamp mellem rød og blå fl øj på Christiansborg og meget mere. Der var fl ere timers skønt materiale lige til at gå om bord i. Og det gjorde vi på. Gik om bord. Eller rettere sad ved bord. Og holdt læseprøver, fandt inspiration til karaktererne og grinte til vi var ved at trille ned af stolene. Det var et skønt startsted, men efter 10 dage uden at gå på gulv, sad vi skuespillere og trippede som cirkusheste, der længstes efter manegens savsmuld. Det er sin sag at overtage en proces hvor scenografi ske valg og det sceniske greb allerede er lagt ned over forestillingen. Anders måtte tænke ud af boxen i en bunden opgave og vi måtte være indstillede på at gå tre skridt tilbage og speede prøverne op for at nå premieren. Men vi kom på gulv og det var vidunderligt. Vi havde troet, vi skulle spille naturalistisk, fi lmisk med udgangspunkt i os selv og at det, der ændrede karaktererne kun var parykkerne. Men det viste sig at være for kedeligt at se på. Kostymerne og rummet krævede et større stilistisk greb. Anders satte os til at arbejde med en slags stop-motion krop, hvor fi gurerne kort fryser i en let afl æseligt position for at markere en indstilling. Fx vender Emilie ikke bare hovedet væk fra skeen, hun vender det væk og standser i en position et splitsekund før scenen går videre. I starten var stop positionerne mange, længere og markerede. Så blev de langsomt inkorporeret i fi gurenes kropssprog som mere fl ydende stop. Det virkede godt. Det viste sig også at vi havde materiale til en helaftensforestilling. Vi skulle skære mange darlings fra, men endte med at vinde i lotteriet ved at få en vedkommende kernehistorie om familien Momsen. I sidste øjeblik blev Bjørn Fjæstads stemme lagt på, som den publikumsvenlige fortæller, der holder fokus midt i fi lmiske klip og parykskift som tager tid på teater. Inspireret af 70 ernes børnefjernsyn, hvor Thomas Windings dybe stemme dyssede de trætte voksne i søvn. har været en fantastisk lang udredning mod diagnose og behandling. Med tilbagegang og ny medicin. Skiftende læger og overload af information. Før et endeligt prøveresultat. Vi håber på helbredende katarsis og ønsker god bedring til alle. Og så blev Hellas fi lm forsinket og vi måtte ha ny instruktør. Anders Lundorph, som kender os godt fra tidligere arbejde, trådte til. 6

7 Brainstorm, øvelsesark Se på billederne her under. Hvilke forventninger har du til forestillingen? Lav et mindmap eller en brainstorm med dine umiddelbare tanker om forestillingen ud fra billederne, plakaten og andet pressemateriale. I kan f.eks. kigge på INSPIRATIONS SPØRGSMÅL Hvilke temaer forventer du bliver belyst i forestillingen Hvad forventer du forestillingen handler om? Hvordan forventer du scenografi en ser ud? Hvilke lyde og hvilken musik forventer du at høre? Hvilke fi gurer/karakterer forventer du at møde? Hvad forventer du kommer til at ske i forestillingen? 7

8 Teateroplevelsen, til læreren Denne øvelse er inspireret af Teateroplevelser. Formålet med denne øvelse er at tage udgangspunkt i elevernes individuelle oplevelser med forestillingen. Øvelsen spørger eleverne: Hvad var den vigtigste oplevelse for dig? Derved opdager man, at også lydanlægget, hosteanfaldet på bageste række og kammeraternes reaktioner, var vigtige. Det gør ikke teateroplevelsen mindre, tværtimod viser det, at eleverne har en kompleks forståelse af teateroplevelsen. Rigdommen i disse oplevelser er værd at holde fast i, og det er det, øvelsen understøtter. Se mere om Teateroplevelser på /teateroplevelser. Gør eleverne opmærksomme på at deres erindringer om forestillingen sikkert er forskellige, og at det nu skal handle om, hvad de hver især synes var vigtigt/ godt eller spændende ved teateroplevelsen. Få eleverne til at strække sig eller hoppe et par gange, så de er parate til at gå i gang med øvelsen. Eleverne skal tænke på forestillingen og på det, de synes, var vigtigt. Eleverne beskriver med ord og eventuelt tegninger, i stilhed det, de oplevede var vigtigt. De må gerne tegne flere tegninger. Efter ca. ti minutter må eleverne gerne begynde at tale sammen om det, de tegner. Derved får eleverne suppleret deres visuelle eller skriftlige fremstilling. Eleverne færdiggør deres beskrivelser i deres eget tempo. Eleverne vælger hver især uddrag fra deres beskrivelse, som de selv synes, fortæller bedst om deres teateroplevelse. Lad eleverne stille spørgsmål til hinanden om det, de læser /ser hos hinanden. Teateroplevelser er udviklet af postdoc. Ph.d Louise Ejegod Hansen, Århus universitet. Trine Eibye, souschef/dramapædagog Randers Egnsteater og Pernille Welent Sørensen, konsulent Teatercentrum. Projektet er støttet af Randers kommune, scenekunst netværket i Region Midtjylland, Teatercentrum og Århus universitet 8

9 Fysisk fortolkning, øvelsesark I grupper på 3-5 diskuterer I hvilket sted i forestillingen, som I har lagt særligt mærke til, og husker det eller skriver det ned. I skaber 3 meget forskellige statuer ud fra situationen. Sæt billederne i rækkefølge, så de passer til situationen fra forestillingen. Lav overgange mellem billederne, så det bliver til en sammenhængende sekvens. I skal vise jeres sekvens for hinanden. Diskutere om I er enige i hinanden tolkninger. Spørg f.eks. ind til det enkelte billede. Billedmaterialet og beskrivelsen af øvelsen er venligst udlånt af Scenekunst i undervisningen en metodehåndbog. Udgivet i 2013 af Skoletjenesten Sjælland, MSG- Midtsjællands Gymnasium og ZeRUM v. ZeBU. Se mere på: 9

10 Dansk og dramatik I dette afsnit går vi på opdagelse i manuskriptet, skuespillerens arbejde og forestillingens delelementer, i forbindelse forestillingsanalyse. er blevet til på baggrund af en lang fælles brainstorm, hvorefter dramatiker Mette Heeno har researchet og skrevet 1 udkast til manus. Processen er beskrevet i afsnittet En reportage fra prøverummet. Dramatikeren Mette Heeno skriver normalt fi lmmanuskripter. er hendes første teaterstykke, og hun var overrasket over hvor anderledes teatermediet er. Hun har bl.a. udtalt at en af forskellene på teatermanuskripter og fi lmmanuskripter er, at man i teater skriver mere i replikken og mindre i regi. Dvs. at karaktererne siger fl ere af de ting som fi lmen viser med billeder. Simpelthen fordi man ikke kan klippe og styre publikums fokus på i samme grad som man kan på fi lm. I teatret kan man ikke zoome ind på en tåre i et øje eller en vase med roser der vælter i slowmotion som på fi lm. Til gengæld accepterer vi en større grad af abstraktion i teatret. Som i ovenstående helsecollage, hvor replikkerne hjælper os til at forstå hvor vi er hende, uden at scenografi en ændrer sig. Det er oplagt at bruge forestillingen som udgangspunkt for en snak om sceniske virkemidler over for fi lmiske. Mette har ønsket at bevare det fi lmiske sprog så meget som muligt i teatergenren. Derfor er der lagt et fi lmisk greb ned over forestillingen, som fortællestemmen der er inspireret af de gamle Morten Korch fi lm. Og Mette har bevaret fi lmens mange locations, så vi går fra hjemme til fjernsynet til skoven og tilbage igen uden at der er indlagt tid til sceneskift. Instruktøren Anders Lundorph har løst den fi lmiske teateropgave ved at arbejde med en blanding af stiliseret realisme og komedie. Sceneskift er enten indlagt i scenerne, så stole bliver fl yttet som en del af arrangementet, eller der holdes fokus på den ene skuespiller, mens den anden får mulighed for at skifte paryk og fl ytte rund. Og så hjælper fortællerstemmen publikum til at holde den røde tråd. Der er arbejdet meget bevidst med at klippe ind i sceners klimaks, så man undgår en etablering og afvikling af situationer. Handlingen består af fl ere spor der krydser hinanden. Vi følger 3 hovedkarakterer familien Momsen: den unge, anorektiske Emilie, som skyller sit fedt ud i toilettet og sjipper på livet løs. Mor Anette, som altid har et menneske i øret og er besat af sit Control Master 2020-armbånd, der gør hende opmærksom på alle hendes fysiske behov. Og endelig far Jens, stresset bibliotekar og kommunefarvet fra inderst til yderst samt smug ryger på tilfl ugt i et birketræ. Dertil kommer familiens krøllede hund Wilma. De 3 hovedkarakterer har alle en udviklingshistorie og møder på sin vej et væld af biroller, der enten fungerer som hjælpere eller modstandere på hovedkarakterers projekt. Der er fx den kliniske læge Tom. Emilies bedste, benhårde veninde Ana og den skorstensrygende Tove. Og selvfølgelig en håndfuld selvudnævnte sundhedsguruer, der alle ved bedst. 10

11 Improvisation, øvelsesark Improvisationsøvelser er små, hurtige replikker/ replikskifter eller mime-sekvenser. Formålet med improøvelserne er at vænne sig til at koble ord, stil og krop. En af fordelene ved dem er, at de er lynhurtige at lave. I forbindelse med denne forestilling, kan man evt. bruge improøvelserne til at arbejde med forestillingens temaer. Gå rundt i lokalet mellem hinanden Vis, når jeres lærer siger til, hvordan og på hvilke måder man træner, når man træner hårdt. Vis, når jeres lærer siger til, hvordan man ser ud, når man er usund. Improviser en dialog mellem to mennesker som er indlagt på et hospital og som ikke vil indrømme, at de er syge Foto: Siri Carlslund Billedmaterialet og beskrivelsen af øvelsen er venligst udlånt af Scenekunst i undervisningen en metodehåndbog. Udgivet i 2013 af Skoletjenesten Sjælland, MSG- Midtsjællands Gymnasium og ZeRUM v. ZeBU. Se mere på: 11

12 Forestillingsanalyse En forestillingsanalyse er en metode til at beskrive og fortolke en teaterforestilling for at opnå en forståelse af forestillingens kulturelle og kommunikative aspekter. Jytte Wiingaard arbejder i bogen Teaterforestillingen en model, der deler analysen op i tre plan; 1.) Manifestation-, 2) transformation- og 3) generationsplan. Fra Jytte Wiingaard: Teaterforestillingen. Teatervidenskab, Københavns Universitet 1988 (forestillingsanalysemode på s Hvordan var forestillingen sat sammen (Transformationsplan)?: Hvad betyder det du har beskrevet? Hvilke tematikker fi ndes i forestillingen og hvordan kommer de til udtryk? Hvad var der i forestillingen/beskrivelse? (Manifestationsplan): Beskriv forestillingen ud fra nedenstående liste: Skuespillerens mimik, gestik. Scenografi : Rekvisitter, kostume, lyssætning og brug af musik Relation til samfundet, (Generationsplanet)?: Hvorfor tror du teatret har valgt at lave denne forestilling netop nu? Hvilke tanker vækker forestillingen hos dig? Tror du, at der er et budskab? Hvorfor? Hvorfor ikke? Verbaludtryk: Hvordan talte skuespilleren: Tempo, styrke, intensitet 12

13 Hvad betyder replikkerne (undertekst), øvelsesark Læs uddrag 1 fra manuskriptet Vælg en af situationerne i uddraget. F.eks. der hvor Anette taler med en fysioterapeut. Forsøg i mindre grupper at skrive underteksten fra replikkerne ud. Forestil dig, at du skulle vise replikkerne som fi lm og uden at sige noget, hvilke billeder ville du klippe sammen for at vi forstod underteksten? Underteksten er det som replikken i virkeligheden betyder og det som karakteren egentlig mener med det han eller hun siger. F.eks. kan replikken: Vil du med i biografen betyde mange ting. Den kan siges, på en måde, så underteksten er: Jeg er vild med dig og skal vi være kærester. Eller den kan siges på en måde, så underteksten er: Jeg keder mig og hvis du betaler så ok da. Det smager dejligt sagt mens men kikker den anden i øjnene og knap nok har smagt på maden, kunne betyde: Du er helt vidunderlig. Og jeg vil ha dig. Det smager dejligt sagt med en let rynken på næsen og et kunstigt smil kunne betyde jeg er utilpas her, men må hellere forsøge at gøre mig til så de kan li mig. Det smager DEJLIGT mens man demonstrativt tygger videre foran børnene kunne betyde spis nu for helvede din kræsne unge. Det smager dejligt sagt som en hvæsen kunne betyde, jeg ved godt at du prøver gøre det godt igen din utro idiot. Men det virker ikke. 13

14 Uddrag 1 fra manuskriptet EMILIE Mor? Hvorfor er du allerede hjemme? ANETTE Jeg skulle bare hente noget. Hvor er far? EMILIE Ude at gå med Wilma. ANETTE Er han gået? Uden at rydde køkkenet først? Anette går igang med at gøre rent. ANETTE Har du spist det, der stod på dit skema? Anette stopper op, hun har svært ved at bevæge hånden. EMILIE Hvad er der med din hånd? ANETTE Det er som om den er faldet i søvn. Det prikker og stikker og jeg kan simpelthen ikke vække den. Det sker hele tiden. Irriterende. EMILIE Har du været ved lægen? ANETTE Ja. Jeg har en tid til svar på torsdag. Jeg har bare ikke tid til den tid. Mormor spørger, hvad du ønsker dig til din konfi rmation? Hvad med en ny mobil? EMILIE Hvad hvis man ikke tror på Gud? Virker det ikke forkert at blive konfi rmeret, hvis man ikke tror på Gud? ANETTE Emilie, vi får gæster helt fra jylland. Kunne du ikke have tænkt på det lidt før? 14

15 Gennemspil uddrag fra manuskriptet, øvelsesark Det har stor indfl ydelse på en scene hvor den foregår. Selvom man siger nøjagtig de samme ord og har samme hensigt med ordrene, siger man det forskelligt alt efter hvor man er i en elevator, en restaurant, i sengen osv. foregår et væld af steder og instruktør Anders Lundorph har arbejdet bevidst med at placere stole i formationer der giver nære, lukkede eller åbne rum, alt efter hvilken omstændighed/hvilket sted karaktererne befi nder sig i. Det har været en måde at omskrive fi lmens locations til scenesprog. Læs uddraget 2 fra manuskriptet. Inspiration til opgaven. Spil som i et venteværelse hvor andre kan høre hvad I siger Spil det som om I sidder i hver jeres træ og skal råbe til hinanden for at høre hinanden Spil det som om I sidder om middagsbordet derhjemme Spil det som om I taler i telefon Vælg en mindre del fra uddraget. Vælg i mindre grupper, hvordan I vil spille uddraget. Hvem er hvem?, Hvor foregår situationen i spiller?, Hvorfor siger fi gurerne som de gør? (underteksten, se forrige øvelse) Gennemspil uddraget, så man kan mærke, at I kender svarene på ovenstående spørgsmål. Spil scenerne for hinanden i klassen Diskuter efterfølgende hvordan de små scener adskilte sig fra hinanden. 15

16 Uddrag 2 fra manuskriptet ANETTE Jeg vil gerne bede om en tarmskylning med det hele. TARMSKYLLER Du er den reneste numse jeg nogensinde har mødt. ANETTE Mere. Det er ikke nok! Jeg vil have det hele ud. Jeg vil ikke være syg! Tarmskylleren hiver hende op fra briksen. ANETTE Jeg mener det. Jeg vil ikke være syg. KVINDE Så er du kommet til den rette! En kvinde slikker hende på armen. KVINDE Du mangler mineraler. Du er helt nede på kalk. Drikker du mælk? ANETTE Mælk? Er det ikke giftigt? Jeg læste at - KVINDE Du tror da vel ikke på alt hvad du læser. Anette skal til at tage en tår af et glas mælk. En mand kommer hen til hende. Han er I chok! MAND Drikker du mælk? Er du fuldkommen vanvittig? Du spiser måske også gluten? ANETTE Jamen jeg har lige hørt at MAND Du tror da vel ikke på alt hvad du hører! Læs denne her. Det er en sand øjenåbner. Han giver hende KerneSund familie. En kvinde stirrer hende lige ind I øjnene. Alt for længe. KVINDE Som certificeret iris analytiker må jeg sige, at der er voldsom ubalance i din krop. ANETTE Ja? KVINDE Det var bare det jeg ville sige. Det bliver 850. En fysioterapeut lægger Anette ned, sætter foden mellem hendes skulderblade. FYSIOTERAPEUT Ubalance siger du? Så er fysioterapi det eneste der virker! Du er også helt låst mellem skuldrene, der sidder mange spændinger. Tæl til tre. ANETTE 1- ah - 3 KNÆK! Anette bliver knækket grundigt igennem. Fysioterapeuten bliver til en healer. HEALER Du har ikke været til fysioterapi, vel? Det kan være livsfarligt. Din krop har brug for healing hvis du skal blive rask. Energierne skal have lov til at strømme frit. Healeren hiver I hendes arme, knipser omkring hende, sender god, blid energi, mærker efter. Så fløjter healeren hysterisk ind i hovedet på hende, bliver til fitness instruktør. FITNESSINSTRUKTØR Hvad ligger du der for Anette? Motion forebygger sygdom. Det ved alle sgu da. Op at stå! Kom i sving! Pulsen op! Zumba, Mumba, Tango, Salsa. Stripfitness! Kom så, op på den stang lillemor. 16

17 Samfundsfag Forestillingen er blevet til med inspiration fra bl.a. Landsforeningen mod spiseforstyrrelse og selvskade. berører pres gennem Emilie. Ana er Emilies personfi ksering af sygdommen som driver hende helt ud på kanten af livet. I stykket lyder det: ANA Du har jo ikke kontrol over noget som helst. Nu faster du i 5 dage. Har du forstået det? 5 dage uden kalorier. Ellers når du aldrig dit mål. Så er du hende den fede konfi rmand ingen gider at følges med. Så fi k de ret, alle pigerne fra din klasse. Du har ikke styr på en skid. Du har deller i kjolen. Du er grim. Ulækker. Du er ikke noget værd. Spild af liv. EMILIE Jeg spiser ikke noget i 5 dage. ANA Du skal være glad for at du har mig. Men du bliver nødt til at gøre hvad jeg siger. I dette afsnit lægger vi op til en undersøgelse af unge danskernes forventninger til sig selv, danskernes sundhedsvaner generelt og vanernes indfl ydelse på samfundet i det hele taget. 17

18 Præstationspres, øvelsesark Del klassen i fi re store grupper Beskriv enkeltvis, eller i grupper, steder i stykket hvor fi gurerne føler sig presset til at yde over evne. Diskuter i gruppen hvilke situationer hvor I selv, eller andre I kender, har ydet over evne, f.eks. I skolen, til træning, i forhold til fritidsaktiviteter, på arbejdet eller andet. Er præstationspres et problem blandt unge i dagens Danmark? Hvorfor/hvorfor ikke? Find inspiration på følgende hjemmesider: ere-unge-med-ondt-i-sjaelen/ ECE /forventningspres-eller-forkaelelse/ 18

19 Folkesygdomme/sundhed, øvelsesark Søg på nettet Hvad kan I fi nde ud af om de 8 nuværende folkesygdomme i Danmark? - Defi ner begrebet livstilsygdom. Er der overlab imellem de 8 folkesygdomme og listen over danske livsstilsygdomme? - Hvilke sygdomme er mest udbredt? Hvorfor? - Hvad koster det om året, at Danskerne bliver syge af livsstilssygdomme? - Hvad er forskellen på livsstilssygdomme i I- og Ulande? 19

20 Biologi og idræt Anette har en controlmaster, hvis råd hun følger fanatisk. Hun dyrker motion, spiser sundt og er billedet på noget nær det træningsperfekte sunde menneske som da ikke kan rammes af sygdom I forestillingen, er der fokus på fanatiske motionsvaner og tre alvorlige sygdomme. I dette afsnit stiller vi skarpt på træningsprogrammer, kostvaner, sclerose, rygerlunger og anoreksi. ANETTE Sclerose? Er det ikke det, hvor man ender i rullestol? LÆGEN TOM Kørestol. Det hedder kørestol. Anette. Controlmasteren bipper alarmerende. UR Husk 30 minutters motion HVER dag. LÆGE Slukker du ikke lige den der? ANETTE Man kan ikke slukke den. Det er det, der er det smarte. Hvordan forholder du dig til motion, kost og rygerlunger? Det skal du undersøge i det næste. 20

21 Motion, øvelsesark Hvad er forskellen på træning og genoptræning? Sammensæt et træningsprogram, hvor det er målet, at man styrker sin krop på en god og sund måde som forebyggelse af skader. Sammensæt et træningsprogram for én som har haft forstuvet foden. Sammensæt et træningsprogram for én som har haft en brækket arm. Genoptræningsprogrammer fra Sydvestjysk Sygehus Genoptræning generelt 21

22 Kostsammensætning øvelsesark Rigtig mange store børn spiser ikke morgenmad hver dag. Nye tal fra Statens Institut for Folkesundhed, SDU, viser, at 16 procent af alle skoleelever i aldersgruppen år springer morgenmaden over mindst tre hverdage om ugen. Det er især de store piger, der ikke spiser morgenmad. Næsten hver fjerde 15- årig pige springer ofte morgenmåltidet over. Blandt de 13-årige er det omkring hver femte, der ikke altid får morgenmad, inden skoledagen begynder. for%20folkesundhed/ugens%20tal/45_2014.aspx Sammensæt ud fra research i jeres bøger og på nettet et sundt kostprogram, for en pige på 16 år som hverken er tynd eller tyk og en dreng på samme alder som hverken er tynd eller tyk og som skal holde vægten. dreng pige 22

23 Alvorlige sygdomme, øvelsesark I forestillingen lider de tre hovedroller af symptomer på eller direkte af hver deres sygdom. I det følgende kan I læse om de tre sygdomme. Lav et oplæg om henholdsvis sclerose, rygerlunger og anoreksi Lav et oplæg for resten af klasse. Jeres oplæg skal have performativ karakter. Det vil sige, at I skal iscenesætte jeres oplæg ved f.eks. at bruge rekvisitter, lamper eller ved at sige jeres del af oplægget som en karakter. I kan hente inspiration i afsnittet spil uddrag fra manuskriptet eller Scenograf for en dag 23

24 Sclerose Multipel sclerose (MS) er en kronisk sygdom, som angriber centralnervesystemet, dvs. synsnerverne, hjernen og rygmarven. Der opstår betændelse omkring nervetrådene og med tiden efterfølgende ar, så meddelelser fra hjernen til forskellige dele af kroppen kun dårligt eller slet ikke når frem. Multipel sclerose betyder mange eller flere hårdheder og henviser til de plaks, man kan finde i hjernen hos mennesker med sclerose. Beskadiget myelin giver plak Sygdommen angriber de fedtskeder (myelin), der ligger omkring hjernens og rygmarvens nerver. Populært sagt kan det sammenlignes med det isolationsmateriale, som ligger rundt om elektriske ledninger. Fedtskederne har også en isolerende effekt og er af betydning for, hvor hurtigt nerveimpulserne løber gennem nerverne. Jo tykkere fedtskeder, jo hurtigere impulser. Samtidig kan der ske skader på selve nervefibrene og nervecellerne. Ved sclerose ødelægges dele af fedtskederne, og dermed forringes ledningen af de elektriske impulser, så impulserne til de områder, som nervebanerne forsyner, bliver dårlige eller forsvinder. De områder i hjernen eller rygmarven med beskadigede fedtskeder kaldes læsioner eller plak. Attakker og diagnose Sygdommen viser sig i form af attakker, som er sygdomsangreb, hvor den scleroseramte oplever symptomer som f.eks. føleforstyrrelser, synsproblemer, lammelser eller såkaldte kognitive symptomer som hukommelsesbesvær og koncentrationsbesvær. Træthed ledsager stort set alle attakker. Sygdommens forløb og symptomer er forskellige fra person til person, afhængigt af hvilke dele af centralnervesystemet, der er berørt. Nogle oplever kun enkelte attakker og vil derfor kunne leve et stort set almindeligt liv, mens andre kan blive stærkt invaliderede i løbet af en årrække. På det tidspunkt, hvor diagnosen stilles, er det umuligt at forudsige sygdomsforløbet. Af den grund er usikkerheden om fremtiden et af de største problemer for mange mennesker med sclerose. Årsager Flere faktorer er tilsammen med til at udløse sygdommen. Man skelner mellem ydre og indre faktorer. En indre faktor forstås som en eller flere sammensætninger af arvemateriale, som gør individet modtageligt for sygdommen. Ved en ydre faktor forstås noget udefrakommende, for eksempel en virusinfektion, der sammen med den indre faktor starter en kædereaktion, der i sidste ende medfører multipel sclerose. Forskningen i forståelse af arvematerialets betydning er forholdsvis ny, og man har efterhånden fundet mange arvelige faktorer, der hver for sig dog kun bidrager meget beskedent til risikoen for at få sclerose. De bedst undersøgte arvelige faktorer er af betydning for vores immunsystems reaktionsevne. Man ved således, at genetiske forhold spiller en rolle, men de arvelige forhold betyder meget mindre for sygdomsudviklingen end ydre forhold. Har man en far, mor, bror eller søster med sclerose, er risikoen for at udvikle sygdommen dog lidt større end ellers. Der er foretaget utallige undersøgelser af det ydre miljøs betydning for, at sclerose opstår. Snart sagt alt, hvad man kan spise, omgive sig med eller blive udsat for, er undersøgt i såkaldte epidemiologiske studier. Og selv om undersøgelserne viser, at scleroseramte hyppigere har været udsat for dette eller hint, er tallene som regel små og derfor meget usikre. Ingen enkelt ydre faktor har endnu kunne identificeres som årsagen til sclerose. De forhold, der hyppigst er sat i forbindelse med scleroseudvikling er infektioner, rygning og mangel på D-vitamin. Multipel sclerose smitter ikke, selvom forskerne taler om virus som en mulig medvirkende årsag til sygdommen. Sclerose optræder ikke mere hyppigt hos ægtefæller til scleroseramte eller hos børn, der er adopteret af familier med sclerose. Ovenstående tekst er hentet på Sceleroseforeningen. dk hvor du også kan finde mere materiale om de mange forskellige typer sclerose som findes https://scleroseforeningen.dk/multipel-sclerose 24

Teksten er stillet til rådighed af Scleroseforeningen. Se mere på foreningens hjemmeside: www.scleroseforeningen.dk

Teksten er stillet til rådighed af Scleroseforeningen. Se mere på foreningens hjemmeside: www.scleroseforeningen.dk Sclerose Teksten er stillet til rådighed af Scleroseforeningen. Se mere på foreningens hjemmeside: www.scleroseforeningen.dk Hvad er MS? Multipel sclerose (MS) er en sygdom, som angriber centralnervesystemet,

Læs mere

Rejsen til GUD. Fra 6 år. Undervisningsmateriale. Rejsen til GUD. Fra 6 år UNDERVISNINGSMATERIALE. undervisningsmateriale fra ZeBU

Rejsen til GUD. Fra 6 år. Undervisningsmateriale. Rejsen til GUD. Fra 6 år UNDERVISNINGSMATERIALE. undervisningsmateriale fra ZeBU Undervisningsmateriale 2013 Fra 6 år Rejsen til GUD Fra 6 år UNDERVISNINGSMATERIALE indholdsfortegnelse Om forestillingen... 3 Introduktion til læreren... 4 At åbne op for den kunstneriske oplevelse...

Læs mere

Rejsen til NU. Rejsen til NU. Fra 6 år UNDERVISNINGSMATERIALE. undervisningsmateriale fra ZeBU

Rejsen til NU. Rejsen til NU. Fra 6 år UNDERVISNINGSMATERIALE. undervisningsmateriale fra ZeBU 2013 Rejsen til NU Fra 6 år UNDERVISNINGSMATERIALE indholdsfortegnelse Introduktion til læreren... Om forestillingen... Workshops... 3 4 5 At åbne for kunstnerisk oplevelse... 6 Filosofisk samtale, til

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2014 Institution Vuc Lyngby Uddannelse Fag og niveau Hf/hfe Dramatik C Lærer(e) Anne David Koue (Birthe

Læs mere

KOL FAKTA OG FOREBYGGELSE

KOL FAKTA OG FOREBYGGELSE KOL FAKTA OG FOREBYGGELSE KOL - en folkesygdom KOL er en sygdom, hvor lungevævet langsomt ødelægges. Efterhånden som sygdommen udvikler sig, medfører det problemer med vejrtrækningen. KOL er en forkortelse

Læs mere

SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib

SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib Dette skolemateriale er tænkt som et oplæg til at arbejde videre med forestillingen i fagene dansk, drama og billedkunst. Det består af nogle korte

Læs mere

SUNDHED FOR DIG: TIPS TIL ELEVER I 7.-10.KLASSE

SUNDHED FOR DIG: TIPS TIL ELEVER I 7.-10.KLASSE FYSISK SUNDHED AUGUST 2013 SUNDHED FOR DIG: TIPS TIL ELEVER I 7.-10.KLASSE Spis sund mad, se mindre TV, bevæg dig, sov godt, lav en klar aftale om alkohol med dine forældre og hold dig fra rygning. Spis

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden Alma 82 år Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns Alma er ikke så god til at huske længere og hendes sygdom gør, at hun har svært ved at passe dagligdagens gøremål.

Læs mere

HAN Du er så smuk. HUN Du er fuld. HAN Du er så pisselækker. Jeg har savnet dig. HUN Har du haft en god aften?

HAN Du er så smuk. HUN Du er fuld. HAN Du er så pisselækker. Jeg har savnet dig. HUN Har du haft en god aften? SOLAR PLEXUS af Sigrid Johannesen Lys blændet ned. er på toilettet, ude på Nørrebrogade. åbner døren til Grob, går ind tydeligt fuld, mumlende. Tænder standerlampe placeret på scenen. pakker mad ud, langsomt,

Læs mere

TYPE 2-DIABETES FAKTA OG FOREBYGGELSE

TYPE 2-DIABETES FAKTA OG FOREBYGGELSE TYPE 2-DIABETES FAKTA OG FOREBYGGELSE Type 2-diabetes - en folkesygdom 200.000-300.000 danskere har type 2- diabetes. Derudover får 10.000-20.000 hvert år sygdommen, der også kaldes type 2-sukkersyge.

Læs mere

Når mor eller far har en rygmarvsskade

Når mor eller far har en rygmarvsskade Når mor eller far har en rygmarvsskade 2 når mor eller far har en rygmarvsskade Til mor og far Denne brochure er til børn mellem 6 og 10 år, som har en forælder med en rygmarvsskade. Kan dit barn læse,

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

UNDERVISNINGSMATERIALE TIL FORESTILLINGEN DENGANG VI BLEV VÆK DET OLSKE ORKESTER

UNDERVISNINGSMATERIALE TIL FORESTILLINGEN DENGANG VI BLEV VÆK DET OLSKE ORKESTER UNDERVISNINGSMATERIALE TIL FORESTILLINGEN DENGANG VI BLEV VÆK DET OLSKE ORKESTER 1 INTRODUKTION: Dengang Vi Blev Væk er en fysisk og poetisk teaterforestilling der handler om at blive voksen før tid. Det

Læs mere

Klubben s Ungdoms- og Kærestehåndbog

Klubben s Ungdoms- og Kærestehåndbog Klubben s Ungdoms- og Kærestehåndbog Ungdom: Når du starter i Klubben Holme Søndergård (Klubben), er du på vej til at blive ung. At være ung betyder at: - Du ikke er barn længere, og at du er på vej til

Læs mere

Peer Gynt. Fra 13 år UNDERVISNINGSMATERIALE. undervisningsmateriale fra ZeBU

Peer Gynt. Fra 13 år UNDERVISNINGSMATERIALE. undervisningsmateriale fra ZeBU 2013 Fra 13 år Peer Gynt UNDERVISNINGSMATERIALE Peer Gynt indholdsfortegnelse Indhold... 2 Til læreren i gymnasiet og folkeskolen... 3 Om forestillingen... 3 Ideer til undervisningen... 4 Teateroplevelsen...

Læs mere

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS Titel på øvelse: Push and pull Deltagere: min. 3 personer, men kan også udføres med en stor gruppe. Det vil umiddelbart være en god idé at starte i mindre grupper

Læs mere

Når det gør ondt indeni

Når det gør ondt indeni Når det gør ondt indeni Temahæfte til udviklingshæmmede, pårørende og støttepersoner Sindslidelse Socialt Udviklingscenter SUS & Videnscenter for Psykiatri og Udviklingshæmning 1 Sygdom Når det gør ondt

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

MERE OM MS (MULTIPEL SKLEROSE)

MERE OM MS (MULTIPEL SKLEROSE) MERE OM MS (MULTIPEL SKLEROSE) Udarbejdet i samarbejde med læge Anna Tsakiri Neurologisk afdeling, Glostrup Hospital. Indhold Hvordan kommer jeg videre? 4 Hvad er MS? 5 Almindelige typer af MS 6 Hvordan

Læs mere

Blå pudder. Et manuskript af. 8.A, Lundebjergskolen

Blå pudder. Et manuskript af. 8.A, Lundebjergskolen Blå pudder Et manuskript af 8.A, Lundebjergskolen Endelig gennemskrivning, 16. Sept. 2010 SC 1. INT. I KØKKENET HOS DAG (14) sidder på en stol ved et to mands bord i køkkenet. Hun tager langsomt skeen

Læs mere

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING UNDERVISNINGSMILJØVURDERING 1. Er du en pige eller en dreng 47 % Pige 53% Dreng Thyland Idrætsefterskole december 2011 2. Hvor godt eller dårligt synes du selv, du klarer dig i klassen? 6 Jeg er en af

Læs mere

En brugerrejse med fokus på træning og bevægelse

En brugerrejse med fokus på træning og bevægelse En brugerrejse med fokus på træning og bevægelse Jeg er indlagt på et hospital, hvor bevægelse og fysisk aktivitet er en naturlig del af indlæggelsen. Patienterne er derfor aktive, og omgivelserne inviterer

Læs mere

Lungebetændelse/ Pneumoni

Lungebetændelse/ Pneumoni Lungebetændelse/ Pneumoni Information til patienter Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Sengeafsnit M1/M2/M3 Hvad er lungebetændelse? Du er indlagt med en lungebetændelse/pneumoni, som er en

Læs mere

Undervisningsplan for faget drama

Undervisningsplan for faget drama Formål for faget drama Formålet med undervisningen i drama er at udvikle elevernes lyst til og færdighed i at bruge drama som udtryksmiddel og fremme deres indsigt i og glæde ved teatrets særlige kommunikationsform.

Læs mere

KNOGLESKØRHED FAKTA OG FOREBYGGELSE

KNOGLESKØRHED FAKTA OG FOREBYGGELSE KNOGLESKØRHED FAKTA OG FOREBYGGELSE Knogleskørhed - en folkesygdom Knogleskørhed kaldes også for osteoporose. Sygdommen er kendetegnet ved, at knoglerne har mistet så meget styrke, at selv mindre belastninger

Læs mere

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har'

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' 21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' Pernille Lærke Andersen fortæller om den dag, hun faldt om med en blodprop, og hele livet forandrede sig Af Karen Albertsen, 01. december

Læs mere

Bodily Distress Syndrome (BDS)

Bodily Distress Syndrome (BDS) Bodily Distress Syndrome (BDS) Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser Aarhus Universitetshospital 1 Lidt om Bodily Distress Syndrome (BDS) Bodily Distress Syndrome er en ny diagnose der bruges i

Læs mere

Gid han var død af noget andet

Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet. Sådan havde jeg det. Som om jeg ikke havde ret til at sørge og græde, fordi min stedfar havde drukket sig selv ihjel, og ikke var død af en

Læs mere

Undervisningsmateriale - AGNES CECILIA

Undervisningsmateriale - AGNES CECILIA Undervisningsmateriale - AGNES CECILIA Iscenesættelse: Kamilla Bach Mortensen Manuskript: Kamilla Bach Mortensen og de medvirkende Medvirkende: Rebekka Owe og Christine Sønderris Instruktørassistent: Stine

Læs mere

Min Fars Elsker. [2. draft]

Min Fars Elsker. [2. draft] 1. SCENE INT.-MORGEN-KØKKEN Min Fars Elsker [2. draft] (15) går rundt i køkkenet, og stiller morgenmad på køkkenbordet. Hun har lavet kaffe. (45) træder ind i køkkenet, fuldt påklædt i jakkesæt og med

Læs mere

SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE RYGER DU?

SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE RYGER DU? SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE RYGER DU? GLOSTRUP PRODUKTIONSHØJSKOLE - TORSDAG DEN 5. MARTS 2009 Dataindsamling ELEVER MED I UNDERØGELSEN RYGER IKKE-RYGER I ALT Antal drenge: 15 20 35 Antal piger: 11 7 18 Elever

Læs mere

PÅ OPDAGELSE I SPROGET:

PÅ OPDAGELSE I SPROGET: PÅ OPDAGELSE I SPROGET: Sprogfilosofisk tema Til læreren Som vejledende tidsforbrug er dette tema sat til at fylde 3 moduler á to lektioner det kan dog afhænge af fordybelsesgraden ved de forskellige opgaver.

Læs mere

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 KARL OG EMMAS MOR ER BLEVET RUNDTOSSET Forfatter: Susanna Gerstorff Thidemann ISBN: 87-89814-89-6 Tekstbearbejdning og layout: Qivi

Læs mere

Jeg vil bruge min tale i dag til at tale om to ting:

Jeg vil bruge min tale i dag til at tale om to ting: Nyt skoleår 2015 Hvad er meningen med livet? Og med at blive designer? Tale v. Elsebeth Gerner Nielsen Velkommen til Designskolen Kolding. Velkommen til et nyt skoleår. Velkommen til nye og gamle studerende.

Læs mere

Er du også en Alfa? Børnenes guide til alfa-1 antitrypsin mangel

Er du også en Alfa? Børnenes guide til alfa-1 antitrypsin mangel Er du også en Alfa? Børnenes guide til alfa-1 antitrypsin mangel Mød Sofie og Lukas Vi vil gerne have at du møder Sofie og Lukas (og Tiger). De har også en lillebror som hedder Rasmus. De skal hjælpe dig

Læs mere

Nyhedsbrev for børnemiljøet på Ejerslykkeskolen. Februar 2015

Nyhedsbrev for børnemiljøet på Ejerslykkeskolen. Februar 2015 Nyhedsbrev for børnemiljøet på Ejerslykkeskolen. Februar 2015 Fest for mellemtrinnet. Så er det blevet tiden for den årlige store begivenhed for eleverne i 4., 5. og 6. klasse. Der er fest! Torsdag d.

Læs mere

Tilskuerundersøgelse Varde Sommerspil 2014

Tilskuerundersøgelse Varde Sommerspil 2014 Tilskuerundersøgelse Varde Sommerspil 2014 Side 1 af 9 Varde Sommerspil 2014 Årets forestilling: Byens Bedste Horehus Siddepladserne Side 2 af 9 Varde Sommerspil 2014 Sommerspillets parkeringsforhold Adgang

Læs mere

Snak om filmens begyndelse. Prøv at læse teksten herunder og se, om I forstår de ord, som er streget under.

Snak om filmens begyndelse. Prøv at læse teksten herunder og se, om I forstår de ord, som er streget under. Filmens optakt (læs og forstå) Snak om filmens begyndelse. Prøv at læse teksten herunder og se, om I forstår de ord, som er streget under. Lars Hansen er en ung mand. Han har ikke nogen kæreste. Han er

Læs mere

Har du KOL? Så er måltider og motion vigtigt. Enkle råd om at holde vægten oppe

Har du KOL? Så er måltider og motion vigtigt. Enkle råd om at holde vægten oppe Har du KOL? Så er måltider og motion vigtigt Enkle råd om at holde vægten oppe 2 Indholdsfortegnelse Side KOL og vægttab 3 Hvilken betydning har energi? 4 Hvilken betydning har protein? 5 Derfor er behovet

Læs mere

Om forfatteren 8 Kig nogle af de bedste svømmere i verden over skuldrene 10 Forord 12. KAPITEL 1 Du skal træne for at lave en god eksamen 14

Om forfatteren 8 Kig nogle af de bedste svømmere i verden over skuldrene 10 Forord 12. KAPITEL 1 Du skal træne for at lave en god eksamen 14 Indholdsfortegnelse Om forfatteren 8 Kig nogle af de bedste svømmere i verden over skuldrene 10 Forord 12 KAPITEL 1 Du skal træne for at lave en god eksamen 14 Sådan bruger du bogen 14 KAPITEL 2 Sådan

Læs mere

Et stoleformet seksualliv

Et stoleformet seksualliv Artikel fra Muskelkraft nr. 6, 2001 Et stoleformet seksualliv Jeg vil i hvert fald hellere beholde Claus end tænke, at vi gør det måske ikke fem gange om ugen. Af Jørgen Jeppesen Man får nemt øje på forskellene.

Læs mere

Dramaøvelser. -Workshop for lærere i forbindelse med Projekt Fata Morgana

Dramaøvelser. -Workshop for lærere i forbindelse med Projekt Fata Morgana Dramaøvelser -Workshop for lærere i forbindelse med Projekt Fata Morgana Af Henriette Rosenbeck, skuespiller og teaterlærer. Følgende er et forsøg på at beskrive en række øvelser og dialogprocesser til

Læs mere

I det samme løfter en pige hovedet og stirrer vildt ud i luften. Døren åbens og Julie går ind, døren lukker efter hende. JULIE

I det samme løfter en pige hovedet og stirrer vildt ud i luften. Døren åbens og Julie går ind, døren lukker efter hende. JULIE Ida og Anna 1 1 SCENE 1,1 - GÅRDEN Julie banker på døren. 2 SCENE 2 KLASSELOKALE I det samme løfter en pige hovedet og stirrer vildt ud i luften. 3 SCENE 3 - HALL Døren åbens og Julie går ind, døren lukker

Læs mere

SAYLE. Sårbarhedsundersøgelser 2008/09. på gymnasiale uddannelser i. regionerne Syddanmark og Midtjylland

SAYLE. Sårbarhedsundersøgelser 2008/09. på gymnasiale uddannelser i. regionerne Syddanmark og Midtjylland SAYLE Sårbarhedsundersøgelser 2008/09 på gymnasiale uddannelser i regionerne Syddanmark og Midtjylland Center for Selvmordsforskning - www.selvmordsforskning.dk Sårbarhedsundersøgelser 2008/09 Center for

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til.forældre.med.børn.som.er.på.vej.til.eller.som.er.begyndt.i.dagpleje.eller.vuggestue Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 9 14 måneder

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

1. SCENE. hver dag, man ta'r på bryllupsrejseweekend. I umiddelbar forlængelse af 0. Scene.

1. SCENE. hver dag, man ta'r på bryllupsrejseweekend. I umiddelbar forlængelse af 0. Scene. 6 1. SCENE I umiddelbar forlængelse af 0. Scene. Der bakses højlydt med døren. Annette kommer ind med en kuffert. Efter hende kommer Rasmus med en rejsetaske og diverse lufthavnsposer. Stuepigen går. Annette

Læs mere

dit selvværd Guide Sådan styrker du Guide: Guide: 5 veje til et bedre selvværd Vil du læse mere? sider

dit selvværd Guide Sådan styrker du Guide: Guide: 5 veje til et bedre selvværd Vil du læse mere? sider Foto: Iris Guide Maj 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 16 sider Guide: Sådan styrker du dit selvværd Guide: 5 veje til et bedre selvværd Vil du læse mere? Styrk dit selvværd INDHOLD I DETTE

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

Sådan styrker du samarbejdet med lægen. - og får bedre behandling og livskvalitet

Sådan styrker du samarbejdet med lægen. - og får bedre behandling og livskvalitet Sådan styrker du samarbejdet med lægen - og får bedre behandling og livskvalitet Det handler om indsigt og kontrol I dette hæfte finder du vejledning og konkrete værktøjer til, hvordan du styrker samarbejdet

Læs mere

Til ex-rygeren: Sådan styrker du dine lunger

Til ex-rygeren: Sådan styrker du dine lunger Til ex-rygeren: Sådan styrker du dine lunger Dine lunger bliver aldrig, som de var før. Som tidligere ryger må du leve med den nedsatte lungefunktion, som smøgerne har givet dig Af Line Felholt, november

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål Navneord Pigerne løb hen over vejen. Hvilket ord er navneord, og hvilken tid står de i? Pigerne, bestemt flertal. Vejen, ubestemt ental. Der var engang en dreng, som godt kunne lide at spise æbler. Der

Læs mere

1:1 Teater. - Byg en historie, og se den få liv

1:1 Teater. - Byg en historie, og se den få liv 1:1 Teater - Byg en historie, og se den få liv Hvad er 1:1 TEATER? 1:1 Teater er et undervisnings- og teaterkoncept som sigter mod 5 hovedmål: - At fremme skriveglæden og lærelysten hos elever i folkeskolen.

Læs mere

NYCIRKUS LEGE I DANSK MED FOKUS PÅ KROP, DRAMA OG LEG. Titel på øvelse: Push and pull

NYCIRKUS LEGE I DANSK MED FOKUS PÅ KROP, DRAMA OG LEG. Titel på øvelse: Push and pull NYCIRKUS LEGE I DANSK MED FOKUS PÅ KROP, DRAMA OG LEG Titel på øvelse: Push and pull Deltagere: min. 3 personer, men kan også udføres med en stor gruppe. Det vil umiddelbart være en god idé at starte i

Læs mere

CYKELNERVEN 2016 SPONSORKONCEPT

CYKELNERVEN 2016 SPONSORKONCEPT CYKELNERVEN 2016 SPONSORKONCEPT KAMPEN MOD SCLEROSE - EN HOLDINDSATS! CYKELNERVEN er Scleroseforeningens årlige event, som giver rytterne den ultimative sportslige udfordring på to hjul. Hvert år vil rytterne

Læs mere

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op og

Læs mere

Muligheder med STRUKTUR

Muligheder med STRUKTUR Muligheder med STRUKTUR STRUKTUR Dette hæfte er til dig, der overvejer at bruge den mobile app STRUKTUR som støtteredskab til borgere med ADHDdiagnose eller lignende kognitive vanskeligheder. Samtaler

Læs mere

Den første psykose. Psykolog Marlene Buch Pedersen Afd. Sygeplejerske Hanne-Grethe Lyse

Den første psykose. Psykolog Marlene Buch Pedersen Afd. Sygeplejerske Hanne-Grethe Lyse Den første psykose Psykolog Marlene Buch Pedersen Afd. Sygeplejerske Hanne-Grethe Lyse Oversigt Den første psykose og vejen til behandling Relationer og Psykose Hvordan påvirker psykosen familien? Hvad

Læs mere

HVEM VINDER? Mænds sundhedsuge Fodbold er sundt - især hvis du spiller det!

HVEM VINDER? Mænds sundhedsuge Fodbold er sundt - især hvis du spiller det! HVEM VINDER? Mænds sundhedsuge Fodbold er sundt - især hvis du spiller det! Fodbold er sundt - især hvis du spiller det! Når du spiller fodbold eller dyrker anden sport, hvor sveden springer fra din pande

Læs mere

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget TAL MED EN VOKSEN hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op

Læs mere

Sct. Knuds Skole. Fredag den 10.10.08. Er kondi en sodavand...?

Sct. Knuds Skole. Fredag den 10.10.08. Er kondi en sodavand...? Sct. Knuds Skole Fredag den 10.10.08 Er kondi en sodavand...? KONDITION STYRKE SMIDIGHED Program for Skolernes Motionsdag Program: 08.15 09.30 Lektioner jf. skema 09.30 09.45 Morgensang/Andagt v/ Thomas

Læs mere

10/START MED HISTORIEN præmateriale 1 lærer

10/START MED HISTORIEN præmateriale 1 lærer præmateriale 1 lærer Kære lærer Her er nogle aktiviteter, der kan sætte fokus manuskriptskrivning, så eleverne gennem deres forberedelse får mere ud af kurset på Station Next. Nedenstående aktiviteter

Læs mere

Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold

Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold Maria Jensen blev banket, spærret inde og næsten slået ihjel af sin kæreste. Da hun forlod ham, tog han sit eget liv Af Jesper Vestergaard Larsen, 14. oktober

Læs mere

af konkurrence med mig selv.

af konkurrence med mig selv. 4 Da jeg så Michelle første gang, var det som at træde ind i en film om kz-lejre. En lille fugl af skind og ben, hår over det hele og med et skræmmende sammensurium af belastede organer. Men jeg så også

Læs mere

Pas på dine lunger. Fordi livet kører på luft. Støt Danmarks Lungeforenlng og. Matas l kampen mod lungesygdomme Over 200.000 danskere har syge

Pas på dine lunger. Fordi livet kører på luft. Støt Danmarks Lungeforenlng og. Matas l kampen mod lungesygdomme Over 200.000 danskere har syge Pas på dine lunger Fordi livet kører på luft Støt Danmarks Lungeforenlng og Matas l kampen mod lungesygdomme Over 200000 danskere har syge lunger uden at vlde det Sådan passer du på dlne lunger Det gode

Læs mere

Ishøj Teaters tilbud om dramaundervisning i indskolingen

Ishøj Teaters tilbud om dramaundervisning i indskolingen Ishøj Teaters tilbud om dramaundervisning i indskolingen 3 workshops der handler om sociale kompetencer, empati, følelser og forskellige udtryksformer. Teatereventyr er en fortælleform der inddrager børnene

Læs mere

Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad?

Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad? FAGLIGT HJØRNE Interview v/faglig sekretær Ingelise Rangstrup Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad? Hvis du føler dig stresset i din hverdag, så deler du vilkår med rigtig mange andre mennesker,

Læs mere

Hvad ryger du på? Et tværfagligt projektforløb til handelsskolerne om røg og kampagner

Hvad ryger du på? Et tværfagligt projektforløb til handelsskolerne om røg og kampagner Lærervejledning til teksthæftet Hvad ryger du på? Et tværfagligt projektforløb til handelsskolerne om røg og kampagner 1 Kræftens Bekæmpelse 1999 Målgruppe Dette undervisningsmateriale henvender sig til

Læs mere

VITELLO. Kim Fupz Aakesons. af Kenneth Jakobsen Bøye

VITELLO. Kim Fupz Aakesons. af Kenneth Jakobsen Bøye VITELLO Kim Fupz Aakesons Undervisningsmateriale af Kenneth Jakobsen Bøye Undervisningsforløbet til skuespillet Vitello. Mål: At børnene gennem både kreative, skriftlige og mundtlige opgaver får lyst til

Læs mere

HJERTESYGDOM FAKTA OG FOREBYGGELSE

HJERTESYGDOM FAKTA OG FOREBYGGELSE HJERTESYGDOM FAKTA OG FOREBYGGELSE Iskæmisk hjertesygdom - en folkesygdom Iskæmisk hjertesygdom er en fælles betegnelse for sygdomme i hjertet, der skyldes forsnævring af de årer, der forsyner hjertet

Læs mere

"KØD" 4. Draft. Niels H. F. Jensby. Station Next Toppen. niels@falk.dk 27 64 46 43

KØD 4. Draft. Niels H. F. Jensby. Station Next Toppen. niels@falk.dk 27 64 46 43 "KØD" 4. Draft af Niels H. F. Jensby Station Next Toppen niels@falk.dk 27 64 46 43 2. EXT. S HUS - AFTEN En 70 er forstadsvilla. Gående ned af indkørselen kommer (30). Han er klædt i et par jeans og en

Læs mere

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne?

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne? Hvor aktiv var du inden du blev syg? Før jeg fik konstateret brystkræft trænede jeg ca. fire gange om ugen. På daværende tidspunkt, bestod min træning af to gange løbetræning, to gange yoga og noget styrketræning

Læs mere

Sociale relationer blandt børn

Sociale relationer blandt børn Sociale relationer blandt børn FOLA d. september 2010 Pernille Hviid Institut for Psykologi Københavns Universitet Børnestemmer Rasmus: Jeg er næsten lige så meget sammen med Christian, som jeg er med

Læs mere

Lærervejledning. www.5nyeemner.dk

Lærervejledning. www.5nyeemner.dk Lærervejledning 5 nye emner er bygget op omkring emnerne: hverdag, lokalområde, sundhed, fester og miljø. Emnerne kan gennemgås separat og i vilkårlig rækkefølge alt efter behov. Den tilhørende hjemmeside,,

Læs mere

Hvad er det, du siger -3

Hvad er det, du siger -3 Hvad er det, du siger -3 Alt, hvad Djævelen siger, er falsk og forkert. Mål: Børn indser, at ting, som ser godt ud, ikke altid behøver at være godt. Hvis vi vil holde os til det, som er sandt og godt,

Læs mere

Den Indre mand og kvinde

Den Indre mand og kvinde Den Indre mand og kvinde To selvstændige poler inde i os Forskellige behov De har deres eget liv og ønsker De ser ofte ikke hinanden Anerkender ofte ikke hinanden Den største kraft i det psykiske univers,

Læs mere

HJÆLP EN NYBEGYNDER I GANG MED IT GUIDE

HJÆLP EN NYBEGYNDER I GANG MED IT GUIDE HJÆLP EN NYBEGYNDER I GANG MED IT GUIDE 1 Forord Den danske befolknings it-færdigheder bliver stadigt bedre, og andelen af it-brugere er stigende fra år til år. Men ikke alle borgere i Danmark er lige

Læs mere

Coach dig selv til topresultater

Coach dig selv til topresultater Trin 3 Coach dig selv til topresultater Hvilken dag vælger du? Ville det ikke være skønt hvis du hver morgen sprang ud af sengen og tænkte: Yes, i dag bliver den fedeste dag. Nu sidder du måske og tænker,

Læs mere

Er du stressramt? en vejledning. dm.dk

Er du stressramt? en vejledning. dm.dk 1 Er du stressramt? en vejledning dm.dk sygemeldt 2 sygemeldt med stress Har du gennem lang tid været udsat for store belastninger på arbejdet, kan du blive ramt af arbejdsbetinget stress. Efter en periode

Læs mere

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres.

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. En workbook dit kærlighedsliv vil elske. De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. 1 Om Christiane Jeg hjælper mennesker med at overkomme frygt og

Læs mere

2. korrektur. Hoftebrud. Opereret med hemiprotese

2. korrektur. Hoftebrud. Opereret med hemiprotese 2. korrektur Hoftebrud Opereret med hemiprotese Hensigten med denne pjece er, at give dig og dine pårørende information efter operation for hoftebrud. Indlæggelsen Indlæggelsestiden er meget individuel,

Læs mere

Vi fokuserer på grundlæggende gymnastik og øver spring alt efter børnenes niveau. Holdnavn: Unge Rytmepiger (8. Klasse - 25 år.

Vi fokuserer på grundlæggende gymnastik og øver spring alt efter børnenes niveau. Holdnavn: Unge Rytmepiger (8. Klasse - 25 år. Holdnavn: Minispring Træner: Anja C., Mette, Mathilde og Mathias Træningstid og sted: Onsdag kl. 16.15 17.15 i gymnastiksalen Målgruppe: børn, som er på deres 3. og afsluttende år i børnehaven + børn,

Læs mere

KOST, MOTION, HYGIEJNE OG SØVN

KOST, MOTION, HYGIEJNE OG SØVN KOST, MOTION, HYGIEJNE OG SØVN TIPSKUPON UDEN SVAR DEBAT OMKRING MAD OG ERNÆRING Ò Hvordan er dine kostvaner? Ò Hvorfor er det vigtigt at få næringsstoffer, vitaminer og mineraler? Ò Det anbefales at leve

Læs mere

Ren luft til ungerne. Beskyt børn mod tobaksrøg

Ren luft til ungerne. Beskyt børn mod tobaksrøg Ren luft til ungerne Beskyt børn mod tobaksrøg Børn og tobaksrøg I tobaksrøg er der over 4000 kemiske stoffer i form af gasser og ultrafine partikler. Lige efter der er blevet røget, kan man se og lugte

Læs mere

Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang 1 Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang 29 - Spænd over os 448 - Fyldt af glæde 674 - Sov sødt, barnelille 441 - Alle mine kilder skal være hos dig Nadver: 192 v. 3: Kærligheden,

Læs mere

Kapitel 6. Noget om tøj, budskaber og bæredygtighed

Kapitel 6. Noget om tøj, budskaber og bæredygtighed Kapitel 6 Noget om tøj, budskaber og bæredygtighed 1 5 Hvordan har du det med tøj? Voxpop Jamilla Altså, jeg bliver selvfølgelig glad, når jeg arver tøj, og når jeg får noget. Det er rigtig dejligt Og

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

Normale efterreaktioner... 4 De fysiske... 4 - og de psykiske... 5

Normale efterreaktioner... 4 De fysiske... 4 - og de psykiske... 5 Indhold Forord... 2 At komme hjem... 3 Du er ikke helt den samme, når du kommer hjem... 3 Hjemkomsten kræver tilvænning... 3 Reaktioner kræver tid og plads... 4 Mange bække små... 4 Normale efterreaktioner...

Læs mere

Svære følelser. Af Pia Melander Guilbert. Ellen Hillingsø om selvmedlidenhed: Smerten skal anerkendes

Svære følelser. Af Pia Melander Guilbert. Ellen Hillingsø om selvmedlidenhed: Smerten skal anerkendes Svære følelser Forbudte følelser findes ikke, siges det. Kun handlinger kan være forbudte. Alligevel er visse følelser mere vanskelige at håndtere end andre. Vi har bedt tre store skuespillere stille ind

Læs mere

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Evalueringsgenstanden: Beskrivelse af M/K: Unge Hjems Efterskoles bestyrelse besluttede på det sidste bestyrelsesmøde før sommerferien 05 at evalueringsgenstanden

Læs mere

Gode ideer til oplæsning. Ishøj Kommune 1

Gode ideer til oplæsning. Ishøj Kommune 1 Gode ideer til oplæsning Ishøj Kommune 1 Gode ideer til oplæsning: 0-3 årige Gør det kort Helt små børn kan kun koncentrere sig i kort tid. Når dit barn ikke gider mere, så stop. 5 minutter er lang tid

Læs mere

Kroniske smerter. Patientinformation. Fysioterapi og smerteklinik Tagtækkervej 8, 5.sal 5230 Odense M 66 104100. www.fysioterapiogsmerteklinik.

Kroniske smerter. Patientinformation. Fysioterapi og smerteklinik Tagtækkervej 8, 5.sal 5230 Odense M 66 104100. www.fysioterapiogsmerteklinik. Kroniske smerter Patientinformation Fysioterapi og smerteklinik Tagtækkervej 8, 5.sal 5230 Odense M 66 104100 www.fysioterapiogsmerteklinik.dk Kroniske smerter en svær lidelse Smertens mange former Alle

Læs mere

Man King - Færdigt manus. Hald Ege Efterskole

Man King - Færdigt manus. Hald Ege Efterskole Man King - Færdigt manus af Hald Ege Efterskole SCENE 1.EXT. GADE, FORAN BUTIK.DAG Jonas (16 år) sidder på en bænk og tegner nogle træer og buske på sin blok. En lettere flippet, men egentlig godt udseende

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 5 klasse, 6 klasse M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er du glad for din skole? Ja, altid Ja, for

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 4. Emne: Superhelte og prinsesser HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 4. Emne: Superhelte og prinsesser HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1 Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1 HIPPY HippHopp Uge4_Superhelte og prinsesser.indd 1 06/07/10 11.22 Uge

Læs mere

GPS 27-31. Sådan kan det bruges. I hjemmet I klubben I kirken På ferien. Evangelisk Børnemission. Af Maj Højgaard m. fl. www.opdagnyt.

GPS 27-31. Sådan kan det bruges. I hjemmet I klubben I kirken På ferien. Evangelisk Børnemission. Af Maj Højgaard m. fl. www.opdagnyt. GPS 27-31 Sådan kan det bruges Af Maj Højgaard m. fl. Evangelisk Børnemission I hjemmet I klubben I kirken På ferien www.opdagnyt.dk GPS 27: Moses og Josva Nøglesætning: Gud har en plan for dit liv Bibelvers

Læs mere

jeg mig fuck dig af Teatret st. tv

jeg mig fuck dig af Teatret st. tv jeg mig fuck dig af Teatret st. tv Indhold OM FORESTILLINGEN OM UNDERVISNINGSMATERIALET TEATEROPLEVELSEN MINDMAP FØR OG EFTER I HAR SET FORESTILLINGEN TEATEROPLEVELSER, TIL LÆREREN METODEGENNEMGANG BESKRIV

Læs mere