Tilbudsbetingelser. for. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilbudsbetingelser. for. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen"

Transkript

1 Tilbudsbetingelser for CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen 1

2 1. ORIENTERING 1.1 Udbuddet Erhvervsstyrelsen udbyder hermed opgaven CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis. Der henvises i øvrigt til kravspecifikationen med tilhørende bilag for oplysninger om de konkrete ydelser. 1.2 Opdragsgiver Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé 17 DK-2100 København Ø Tlf Udbudsmaterialet Tilbud skal afgives på grundlag af følgende: 1. Nærværende tilbudsbetingelser 2. Kravspecifikation 3. Evt. rettelsesblade der udformes og offentliggøres i udbudsperioden 4. Kontraktskabelon 5. Udkast til Tro og love erklæring 2. TILBUDSGIVNING 2.1 Tilbudsfasen Al henvendelse vedrørende udbuddet skal ske pr. til: Erhvervsstyrelsen Att.: Sofie Pedersen og Liv Hansen og Ved henvendelser skal der skrives til begge adresser. Tilbudsgivere og andre interesserede kan i udbudsperioden løbende orientere sig på Erhvervsstyrelsens hjemmeside, hvor eventuelle spørgsmål og svar vedrørende udbuddet gøres tilgængelige i anonymiseret form. Alle spørgsmål, der modtages senest 14 kalenderdage før tilbudsfristens udløb, kan påregnes besvaret senest seks kalenderdage før tilbudsfristens udløb. Spørgsmål, der fremsendes efter denne frist, vil blive besvaret, såfremt det er muligt af besvare dem senest seks kalenderdage før tilbudsfristens udløb. 2

3 2.2 Aflevering af tilbud Tilbud skal leveres i et eksemplar i papirformat samt et elektronisk eksemplar på enten usb eller cd-rom. Frist for modtagelse af tilbud er fredag den 6. september 2013 kl. 12. Tilbud skal afgives på dansk og skal være underskrevet af tilbudsgiver. Tilbuddet afleveres til: Erhvervsstyrelsen Att. Sofie Pedersen og Liv Hansen Langelinie Allé 17 DK-2100 København 2.3 Tidsterminer Ved Erhvervsstyrelsens valg af leverandør vil alle tilbudsgivere blive skriftligt underrettet herom. Erhvervsstyrelsen forventer, at dette vil ske senest fredag den 20. september Tilbud skal vedstås en måned fra tilbudsfristens udløb, dvs. den 4. oktober Erhvervsstyrelsen forbeholder sig ret til at annullere opgaven, hvis saglige grunde taler herfor, fx hvis der ikke indkommer kvalificerede tilbud eller hvis der ikke kan opnås enighed mellem tilbudsgiver og udbyder om kontraktens form og indhold. 2.4 Vederlag Tilbudsgivers udgifter i forbindelse med udarbejdelse af tilbud er Erhvervsstyrelsen uvedkommende. Erhvervsstyrelsen forbeholder sig ret til at beholde det indkomne materiale. De i tilbudsmaterialet indeholdte informationer er Erhvervsstyrelsens ejendom. 2.5 Alternative tilbud Der kan ikke afleveres alternative tilbud. 3. KRAV TIL TILBUDDETS FORM OG OMFANG 3.1 Generelt Tilbuddet skal indeholde og disponeres efter følgende hovedafsnit, samt indeholde resumé (max. 1 side): 1. Tilbudsgivers kontaktoplysninger, jf. pkt Underskrevet tro og love erklæring, jf. pkt Forståelse af opgaven, jf. pkt Beskrivelse af opgaven, jf. pkt Aktiviteter og leverancer 4.2 Organisering og kompetencer i bemandingen 4.3 Tidsplan 3

4 5. Pris, jf. pkt Kontaktoplysninger Tilbudsmaterialet skal være tydeligt forsynet med tilbudsgivers navn samt hovedansvarlig kontaktperson. 3.3 Tro og love erklæring Tilbudsgiver skal vedlægge underskrevet Tro og love-erklæring. 3.4 Forståelse af opgaven Tilbuddet skal indeholde en kortfattet beskrivelse maksimalt 3 A4 sider af tilbudsgivers overordnede forståelse af opgaven, og hvordan den tænkes løst. 3.5 Beskrivelse af opgaven Tidsplan Tilbud skal indeholde en præcis angivelse af omfanget (antal timer) af de ydelser, der tilbydes leveret, samt en tidsplan med konkrete milepæle. Tilbuddet skal desuden indeholde en beskrivelse af delleverancer og slutleverance, samt en beskrivelse af hvordan opgaven fordeles på faser. Tidsplanen skal tage udgangspunkt i en maksimal tidsramme på 15 måneder fra opstart til afleveret rapportering Identificering og rekruttering af virksomhederne Tilbuddet skal indeholde en præcis og fyldestgørende beskrivelse af, hvordan virksomhederne Identificeres og rekrutteres, herunder hvordan en rekruttering med udgangspunkt i bestemte brancher sikres samt om rekrutteringen sker i samarbejde med nationale netværk, aktører o.l Aktiviteter og leverancer Tilbud skal indeholde konkrete og fyldestgørende forslag til aktiviteter, der gennemføres for at nå de overordnede målsætninger for programmet, samt en beskrivelse af hvilken effekt disse aktiviteter forventes at have. Tilbudsgiver skal beskrive hvordan følgende bliver løst og varetaget igennem forløbet: Struktur for forløbet Sammenhæng mellem undervisningsmateriale og udviklingen af CSR-strategi Forankring og implementering af CSR-strategi i virksomheden Fleksibilitet for de deltagende virksomheder Effektmåling af (del)resultater Leverancer til Erhvervsstyrelsen, herunder forslag til format for løbende erfaringsopsamling fra leverandør til Erhvervsstyrelsen Organisering og kompetencer i bemandingen 4

5 Tilbud skal indeholde organisationsdiagram. Endvidere skal kvalifikationer og kompetencer for i projektteamet beskrives og dokumenteres. Tilbudsgiver skal desuden beskrive sit erhvervsnetværk og dokumentere erfaringer med udviklingsforløb/undervisning om CSR i virksomheder. I den forbindelse skal der vedlægges: CV er for alle i projektteamet Referencer for lignende opgaver for hver deltager i projektteamet. Såfremt tilbuddet indeholder brug af underleverandører eller samarbejdspartnere, skal der vedlægges dokumentation herfor, fx i form af tilbud fra underleverandører og skriftlige hensigtserklæringer eller interesseretilkendegivelser fra partnere Pris Opgaven skal angives til fast pris, og alle priser skal angives eksklusiv moms. Tilbud skal indeholde et overskueligt budget. Den samlede sum for tilbuddet må ikke overstige kr. ex moms. Tilbud der overstiger denne sum anses som ikke-konditionsmæssige. 4. TILDELINGSKRITERIER 4.1 Bedømmelsen Forud for bedømmelsen vil det blive konstateret, om tilbuddene er konditionsmæssige. Opgaven tildeles den tilbudsgiver, der afgiver det for Erhvervsstyrelsen mest fordelagtige bud i forhold til at realisere projektets overordnede målsætninger og vurderes ud fra fem underkriterier: 1. Aktiviteter og leverancer (programindhold) Ved vurdering af dette kriterium lægges der vægt på aktiviteternes relevans og kvalitet i forhold til at realisere projektets overordnede målsætninger. Herunder lægges der vægt på følgende: - At projektet struktureres således, at virksomhederne har størst muligt incitament til at gennemføre undervisnings- og evalueringsforløbet. - At det sandsynliggøres at forløbet motiverer virksomhederne til at forankre CSR i virksomhedens forretning og strategi på længere sigt. - At leverandøren udarbejder en model for, hvordan programmet skaber effekt for virksomhederne, og hvordan effekten kan måles. 2. Identificering og rekruttering af virksomhederne Ved identificering og rekruttering af virksomheder lægges der vægt på, at der kan rekrutteres 10 kvalificerede virksomheder til forløbet. Leverandøren tilskyndes et fokus på 2-3 brancher samt en spredning på 1-2 regioner. Referencegruppen, Erhvervsorganisationer og erhvervsnetværk kan inddrages i rekrutteringen. 5

6 3. Organisering og kompetencer i bemandingen Ved vurdering af dette kriterium lægges der vægt på, at organiseringen af opgaveløsningen modsvarer opgavens kompleksitet og omfang samt at relevante kompetencer og kvalifikationer i høj grad er til stede. Herunder lægges der vægt på følgende: - Dokumenteret erfaring med undervisning, rådgivning eller forretningsudvikling af virksomheders strategiske CSR arbejde. - At leverandører har indsigt i og kan arbejde tæt sammen med regionale netværk, erhvervsorganisationer og offentlige interessenter. 4. Tidsplan Ved vurdering af dette kriterium lægges der vægt på, at timetallet er tilpasset både den samlede programperiode samt de enkelte aktiviteter, så det er realistisk, at de kan gennemføres uden forsinkelser i tidsplanen. 5. Pris Ved vurderingen af dette kriterium lægges der vægt på laveste pris. 5. AFTALEINDGÅELSE Aftale indgås på grundlag af vedlagte kontraktskabelon, jf. pkt. 1.3 Indkomne konditionsmæssige tilbud vurderes ud fra: 5.1 Vægtning Underkriterierne vil blive vægtet som angivet nedenfor. Kriterium Vægtning i % - total 100 % 1 Aktiviteter og leverancer 30 % 2 Identificering og rekruttering af virksomheder 25 % 3 Organisering og kompetencer 20 % 4 Tidsplan 15 % 5 Pris 10 % 5. AFTALEINDGÅELSE Aftale indgås på grundlag af vedlagte kontraktskabelon, jf. pkt oo0oo--- 6

UDBUDSBETINGELSER. for KOMPETENCEUDVIKLING OG RÅDGIVNING KLAR TIL FEMERN BÆLT 2012

UDBUDSBETINGELSER. for KOMPETENCEUDVIKLING OG RÅDGIVNING KLAR TIL FEMERN BÆLT 2012 for KOMPETENCEUDVIKLING OG RÅDGIVNING KLAR TIL FEMERN BÆLT 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Ordregiver... 3 3. Tilbudsgivers kontaktperson... 3 4. Udbudsmaterialet... 3 5. Overholdelse af

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser 31. august 2015 Udbudsbetingelser til offentligt udbud af en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser J.nr. 044-01064 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

DELAFTALE 2: UDBUD AF ØKONOMISUPPORT 2012/S 5-007439. Advokataktieselskabet Horten CVR 16997404

DELAFTALE 2: UDBUD AF ØKONOMISUPPORT 2012/S 5-007439. Advokataktieselskabet Horten CVR 16997404 DELAFTALE 2: UDBUD AF ØKONOMISUPPORT 2012/S 5-007439 Advokataktieselskabet Horten CVR 16997404 1. INDLEDNING Side 2 1.1 Indledning Gribvand A/S og Gribvand Spildevand A/S udbyder i medfør af Europa-Parlamentets

Læs mere

FAXE KOMMUNE APRIL 2015. Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER. April 2015 Sags nr.

FAXE KOMMUNE APRIL 2015. Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER. April 2015 Sags nr. FAXE KOMMUNE Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER APRIL 2015 New///Clinic Alhambravej 5, 1. tv. 1826 Frederiksberg. Side 1 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold 1

Læs mere

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen.

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen. Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen EU udbud Udbudsbetingelser Køb af biler til Fiskerikontrollen. Rammeaftale 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed... 2 Den udbudte

Læs mere

INDHENTELSE AF TILBUD National ligebehandlingsindsats til kommuner og virksomheder i arbejdet med personer med handicap og etniske minoriteter

INDHENTELSE AF TILBUD National ligebehandlingsindsats til kommuner og virksomheder i arbejdet med personer med handicap og etniske minoriteter INDHENTELSE AF TILBUD National ligebehandlingsindsats til kommuner og virksomheder i arbejdet med personer med handicap og etniske minoriteter Udbudsmateriale Enheden for Antidiskrimination, Ankestyrelsen

Læs mere

INDHENTELSE AF TILBUD VEDR. KAMPAGNE OM RETTEN TIL ETNISK LIGEBEHANDLING

INDHENTELSE AF TILBUD VEDR. KAMPAGNE OM RETTEN TIL ETNISK LIGEBEHANDLING December 2014 INDHENTELSE AF TILBUD VEDR. KAMPAGNE OM RETTEN TIL ETNISK LIGEBEHANDLING Udbudsmateriale Enheden for Antidiskrimination, Ankestyrelsen Udbudsmateriale vedrørende kampagne om retten til etnisk

Læs mere

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid KUNSTGRÆS-SPORTSPLÆNE, 2015 BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) 24. oktober 2014 Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid 1 ORIENTERING OM UDBUD... 1 2 UDBUD... 3 2.1

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Projekt om kommunernes håndtering af elektronikaffald

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Projekt om kommunernes håndtering af elektronikaffald Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Projekt om kommunernes håndtering af elektronikaffald Side 1/35 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet... 3 1.3.1

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud Udbud: Vedligeholdelse og support af Tjenesteudbyderpakke til NemID mobil medarbejdersignatur med lokal signaturserver Udbudsbetingelser 1. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven

Læs mere

Udbudsbetingelser vedrørende istandsættelse af Nationalmuseets fyrskib Gedser Rev

Udbudsbetingelser vedrørende istandsættelse af Nationalmuseets fyrskib Gedser Rev vedrørende istandsættelse af Nationalmuseets fyrskib Gedser Rev (offentligt udbud) 1 Den ordregivende myndighed... 2 2 Beskrivelse af opgaven... 3 3 Betingelser for egnethed... 4 4 Tildeling af kontrakt

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv.

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv. Udbudsannonce Prækvalifikation mv. Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...4 Spørgsmål og kontaktperson...4 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4 Udvælgelseskriterier

Læs mere

Mercantec. Annonceret udbud. Fremtidens industri - Den positive Imagekampagne

Mercantec. Annonceret udbud. Fremtidens industri - Den positive Imagekampagne Mercantec Annonceret udbud Fremtidens industri - Den positive Imagekampagne Mercantec Oktober 2013 Annonceret udbud iht. Tilbudsloven I medfør af lovbekendtgørelse nr. 1410 af 7. december om indhentning

Læs mere

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale November 2008 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan...3 2. Udbudsbetingelser...4 2.1. Den

Læs mere

1 Den ordregivende myndighed... 2. 2 Beskrivelse af leverancen... 3. 3 Betingelser for egnethed... 4

1 Den ordregivende myndighed... 2. 2 Beskrivelse af leverancen... 3. 3 Betingelser for egnethed... 4 vedrørende Nationalmuseets udbud af udskiftning og levering af kølekompressorer til vacuumfrysetørringsanlæg. Nationalmuseets Bevaringsafdeling (Offentligt udbud) 1 Den ordregivende myndighed... 2 2 Beskrivelse

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT 1. INDLEDNING Digitaliseringsstyrelsen ønsker med denne konkurrenceudsættelse at indhente tilbud på løsning af opgaven Foranalyse

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Telefoninterview til brug for Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse

UDBUDSBETINGELSER. for. Telefoninterview til brug for Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse UDBUDSBETINGELSER for Telefoninterview til brug for Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse 1. Den ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er: Danmarks Statistik Sejrøgade 11 2100 København

Læs mere

Udbudsbetingelser. 19. august 2013. IT konsulentbistand til systemområdet Natur ved Danmarks Miljøportal. Udbud iht. tilbudsloven

Udbudsbetingelser. 19. august 2013. IT konsulentbistand til systemområdet Natur ved Danmarks Miljøportal. Udbud iht. tilbudsloven Udbudsbetingelser Udbud iht. tilbudsloven 19. august 2013 IT konsulentbistand til systemområdet Natur ved Danmarks Miljøportal D a n m a r k s M i l j ø p o r t a l 1 / 21 Indholdsfortegnelse 1. Overordnede

Læs mere

Udbudsmateriale. Konsulentbistand til Udbudsrådets analyse af konkurrence om dagtilbudsområdet

Udbudsmateriale. Konsulentbistand til Udbudsrådets analyse af konkurrence om dagtilbudsområdet Udbudsmateriale 23. august 2010 OK 4/0403-0300-0019 /ST Konsulentbistand til Udbudsrådets analyse af konkurrence om dagtilbudsområdet 1. Beskrivelse af opgaven 1.1 Formål og baggrund Udbudsrådet besluttede

Læs mere

Bilag 1. Udbudsmateriale vedr. revisionsopgave for. Professionshøjskolen VIA University College. Generelle vilkår for tilbudsafgivelse

Bilag 1. Udbudsmateriale vedr. revisionsopgave for. Professionshøjskolen VIA University College. Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Sags nr. U0001-8-10-10-13 Bilag 1 Udbudsmateriale vedr. revisionsopgave for Professionshøjskolen VIA University College Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Side 1 Sags nr. U0001-8-10-10-13 VIA University

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13 UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus April 2015 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 2.1. Ordregivers

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Relancering af Klar til storken gravid med god kemi

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Relancering af Klar til storken gravid med god kemi Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Relancering af Klar til storken gravid med god kemi Side 1/31 1.1 Indledning... 4 1.2 Den ordregivende myndighed... 4 1.3 Beskrivelse af projektet... 4 1.3.1 Delaftaler...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER ver. 3. Offentligt udbud. EU-udbud nr. 2015/S 026-043564. Udbud af

UDBUDSBETINGELSER ver. 3. Offentligt udbud. EU-udbud nr. 2015/S 026-043564. Udbud af UDBUDSBETINGELSER ver. 3 Offentligt udbud EU-udbud nr. 2015/S 026-043564 Udbud af Revision af EU-programmet Interreg 5A Øresund-Kattegat- Skagerrak til Region Hovedstaden, Region Sjælland, Region Nordjylland

Læs mere

20. august 2013. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af en applikation til smartphones om rettigheder og ligestilling i Danmark.

20. august 2013. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af en applikation til smartphones om rettigheder og ligestilling i Danmark. 20. august 2013 Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af en applikation til smartphones om rettigheder og ligestilling i Danmark. 1 Indholdsfortegnelse 1. BETINGELSER... 4 1.1. Baggrund... 4

Læs mere

Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet

Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale Socialstyrelsen Juli 2014 Indholdsfortegnelse 1 Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2 Udbudsbetingelser... 4 2.1 Den ordregivende

Læs mere

EU-udbud: Faglig ledelse og ledelsesinformation på børne- og ungeområdet

EU-udbud: Faglig ledelse og ledelsesinformation på børne- og ungeområdet EU-udbud: Faglig ledelse og ledelsesinformation på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale Socialstyrelsen (juni 2013) [2] Indholdsfortegnelse 1 Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 4 2. Udbudsbetingelser...

Læs mere

Udbudsmateriale. Offentligt EU-udbud. Levering af lokal basal erhvervsservice. til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: XXXX XXXX.

Udbudsmateriale. Offentligt EU-udbud. Levering af lokal basal erhvervsservice. til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: XXXX XXXX. Udbudsmateriale Offentligt EU-udbud Levering af lokal basal erhvervsservice til Norddjurs Kommune Danmark-Grenaa: XXXX XXXX Side 1 af 27 Indhold 1. Indledning...3 1.1 Ordregiver...3 1.2 Udbuddets omfang...3

Læs mere