Delårsrapport 9M 2013/14 (1. april 31. december 2013)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Delårsrapport 9M 2013/14 (1. april 31. december 2013)"

Transkript

1 Selskabsmeddelelse 38 Allerød den 21. februar 2014 Delårsrapport 9M 2013/14 (1. april 31. december 2013) Omsætningsvækst på 6,5% i 3. kvartal 2013/14 Omsætningen i 3. kvartal 2013/14 blev mio. kr. svarende til en vækst på 6,5% i forhold til 3. kvartal 2012/13. Omsætningen for de første 9 måneder af 2013/14 voksede med 5,2% til mio. kr. i forhold til samme periode sidste regnskabsår. Like-for-like væksten udgjorde 5,5% i 3. kvartal 2013/14 og 4,1% i de første 9 måneder af 2013/14. Justeret EBIT udgjorde 210 mio. kr. i 3. kvartal 2013/14 og 462 mio. kr. i de første 9 måneder af 2013/14. Justeret EBIT margin faldt i 3. kvartal 2013/14 til 20,7% fra 21,5% året før, primært som resultat af en revaluering af værdien af de udestående Club Matas point. Terje List, adm. direktør udtaler: Vi er glade for, at den positive udvikling i salget er fortsat igennem vores vigtige 3. kvartal. Vores eksekvering af julehandlen er forløbet rigtig godt, hvilket gælder såvel planlægning af sortiment og aktiviteter som personalets service- og salgsindsats i butikkerne. Omsætningen i 3. kvartal 2013/14 blev mio. kr. svarende til en stigning på 6,5% sammenlignet med 3. kvartal 2012/13. En revaluering af aktiverede Club Matas point har reduceret omsætningsvæksten med godt 1%- point i kvartalet. Like-for-like, dvs. væksten i de butikker, der har været i drift i begge delperioder, udgjorde 5,5%. Omsætningen i de første 9 måneder af 2013/14 steg med 5,2% til mio. kr. i forhold til samme periode i 2012/13. Like-for-like væksten i de første 9 måneder af 2013/14 blev realiseret med 4,1% i forhold til 3,3% i samme periode i 2012/13. Bruttoresultatet i 3. kvartal 2013/14 blev 464 mio. kr. svarende til en bruttomargin på 45,6% sammenlignet med 46,3% i 3. kvartal 2012/13. Revalueringen af de aktiverede Club Matas point betød en reduktion af bruttomarginen med ca. 0,6%-point i kvartalet. Bruttomarginen for de første 9 måneder af 2013/14 blev 45,6%, hvilket er uændret i forhold til de første 9 måneder af 2012/13. EBIT udgjorde 191 mio. kr. i 3. kvartal 2013/14. Korrigeret for amortisering af varemærker blev Justeret EBIT 210 mio. kr. svarende til 2,1% vækst og en Justeret EBIT margin på 20,7% i forhold til 21,5% året før. Revaluering af Club Matas point påvirkede Justeret EBIT margin negativt med ca. 1%-point i 3. kvartal 2013/14. For de første 9 måneder af 2013/14 udgjorde justeret EBIT margin 17,8% i forhold til 18,0% året før. Resultat efter skat for perioden blev 136 mio. kr., og Justeret resultat efter skat korrigeret for amortisering af varemærker blev 150 mio. kr. i forhold til 135 mio. kr. i 3. kvartal af 2012/13. Resultat efter skat for de første 9 måneder af 2013/14 blev 313 mio. kr. mod 273 mio. kr. i samme periode i 2012/13. Pengestrøm fra primær drift steg til 273 mio. kr. i 3. kvartal 2013/14 fra 209 mio. kr. året før. De frie pengestrømme i 3. kvartal 2013/14 var -47 mio. kr. sammenlignet med 34 mio. kr. i 3. kvartal af 2012/13. Årsagen til faldet i de frie pengestrømme skyldtes en stigning i betalt skat til 218 mio. kr. samt investeringen i overtagelsen 6 associerede butikker for 72 mio. kr. Den rentebærende nettogæld udgjorde mio. kr. pr. 31. december 2013 svarende til 2,8 gange rullende 12 måneders Justeret EBITDA. Matas A/S Delårsrapport 9M 2013/14 side 1 af 19

2 Der blev pr. 1. november 2013 overtaget 6 associerede Matas butikker. Derudover blev der i 3. kvartal åbnet én ny Matas butik i Sønderborg, to StyleBox butikker i hhv. Kolding og Århus samt en StyleBox webshop. Club Matas rundede 1,4 mio. medlemmer i januar 2014 og konsoliderede dermed sin status som Danmarks største kundeklub. Forventninger til 2013/14 På grund af den bedre end ventet udvikling i like-for-like væksten i 3. kvartal 2013/14 præciseres forventningen til omsætningsvæksten eksklusive StyleBox og overtagelser af associerede butikker til nu at blive i omkring 4% i forhold til en tidligere forventning om en smule over 3,3%. På baggrund heraf forventes den rapporterede omsætning realiseret i størrelsesordenen mio. Den i den hidtidige guidance angivne Justeret EBIT margin, som er beregnet før effekten fra overtagelsen af Esthetique og opstarten af Stylebox samt overtagelsen af associerede butikker, forventes at blive omkring 17,1%. Justeret EBIT (defineret som resultat af primær drift tillagt amortiseringer af varemærker og engangsomkostninger til børsnoteringen) forventes realiseret i størrelsesordenen mio.kr Driftsomkostninger i forbindelse med opstarten af StyleBox og videreførelsen af de overtagne Esthetique butikker forventes nu at blive i størrelsesordenen mio. kr., hvilket er inkluderet i overstående guidance for Justeret EBIT. Conference call Matas afholder telefonkonference for investorer og analytikere fredag den 21. februar 2014 kl. 10:00. Telefonkonferencen og præsentation vil være tilgængelig via Matas investor hjemmeside: investor.matas.dk. Følgende numre kan benyttes af investorer og analytikere: DK UK (internationalt) +44 (0) US Kontaktpersoner Terje List Jesper Breitenstein Adm. direktør, tlf Head of Investor Relations, tlf Anders T. Skole-Sørensen Henrik Engberg Johannsen Finansdirektør, tlf Informationschef, tlf Udtalelser om fremtiden Denne delårsrapport indeholder udtalelser om fremtiden, herunder udtalelser om Matas A/S fremtidige driftsresultater, økonomiske stilling, pengestrømme, forretningsstrategi og fremtidige målsætninger. Disse udtalelser er kendetegnet ved brug af ord som tror, mener, forventer, skønner, antager, forudser, fortsætter, regner med eller påtænker eller lignende ord med tilsvarende betydning. Udtalelserne er baseret på forventninger eller forudsigelser, som ledelsen anser for at være rimelige på tidspunktet for offentliggørelsen af denne rapport. Udsagn om fremtiden er forbundet med risici og usikkerhed og en række faktorer, hvoraf mange vil være uden for Matas A/S kontrol, kan medføre at den faktiske udvikling og det faktiske resultat afviger væsentligt fra forventningerne i delårsrapporten. Uden at være udtømmende omfatter sådanne faktorer generelle økonomiske og forretningsmæssige forhold, herunder markeds- og konkurrence-, leverandørforhold samt finansielle forhold. Matas A/S Delårsrapport 9M 2013/14 side 2 af 19

3 Hoved- og nøgletal 2013/ / / /13 (mio. kr.) 3. kvartal 3. kvartal 9 mdr. 9 mdr. Resultatopgørelse Nettoomsætning 1.018,4 956, , ,3 Bruttoresultat 464,1 443, , ,1 EBITDA 224,9 211,8 477,7 474,2 Resultat af primær drift 191,2 179,3 376,5 375,0 Resultat før skat 174,8 159,3 314,8 312,6 Periodens resultat 135,9 112,8 244,8 218,2 Justeret EBITDA (1) 224,9 219,6 505,8 486,3 Justeret EBIT (2) 210,3 205,9 461,9 444,1 Justeret resultat efter skat (3) 150,2 134,7 312,5 273,1 Balance Aktiver i alt 5.767, , , ,0 Egenkapital i alt 2.595, , , ,6 Nettoarbejdskapital 11,2 15,0 11,2 15,0 Nettorentebærende gæld 1.765, , , ,0 Pengestrømsopgørelse Pengestrøm fra driftsaktivitet 43,6 64,0 158,5 239,5 Pengestrøm til investeringsaktivitet -90,4-30,2-131,0-59,9 Frie pengestrømme -46,8 33,8 27,5 179,6 Nøgletal Omsætningsvækst 6,5% 4,9% 5,2% 3,6% Like-for-like vækst (4) 5,5% 4,3% 4,1% 3,3% Bruttomargin 45,6% 46,3% 45,6% 45,6% EBITDA margin 22,1% 22,2% 18,4% 19,2% Justeret EBITDA margin 22,1% 23,0% 19,5% 19,7% EBIT margin 18,8% 18,8% 14,5% 15,2% Justeret EBIT margin 20,7% 21,5% 17,8% 18,0% Cash conversion (5) 112,6% 94,2% 77,8% 83,5% Resultat pr. aktie, kr. 3,34 2,77 6,02 5,35 Udvandet resultat pr. aktie, kr. 3,34 2,77 6,02 5,35 Aktiekurs ultimo perioden, kr. 150,0-150,0 - Afkast af inv. kapital før skat (rullende 12 mdr.) (6) 13,1% 13,1% 13,1% 13,1% Afkast af inv. kapital før skat ex goodwill (rullende 12 mdr.) (6) 79,8% 76,5% 79,8% 76,5% Nettoarbejdskapital i procent af omsætningen 0,3% 0,5% 0,3% 0,5% Investeringer i procent af omsætningen 8,9% 3,2% 5,0% 2,4% Nettorentebærende gæld / justeret EBITDA (rullende 12 mdr.) 2,8 3,1 2,8 3,1 Gennemsnitlig antal medarbejdere ) Justeret EBITDA er resultat af primær drift iht. IFRS plus af- og nedskrivninger plus specifikke eksterne omkostninger der ikke opfattes som en del af den normale drift. I de første 9 måneder af 2013/14 omfatter det 28,1 mio. kr. i omkostninger relateret til børsnoteringen. 2) Justeret EBIT er resultat af primær drift plus afskrivning af immaterielle aktiver og nedskrivning af goodwill og andre immaterielle aktiver plus specifikke eksterne omkostninger, som efter selskabets opfattelse ikke er en del af den normale drift. 3) Justeret resultat efter skat er årets resultat iht. IFRS plus den skattejusterede effekt af afskrivninger af immaterielle aktiver og nedskrivninger samt specifikke eksterne omkostninger, der ikke opfattes som en del af den normale drift. 4) Like-for-like væksten dækker butikker der har været i drift i begge perioder. 5) Justeret EBITDA plus ændringer i nettodriftskapital minus anlægsinvesteringer divideret med Justeret EBITDA. 6) Afkast af investeret kapital før skat (inkl. goodwill) repræsenterer Justeret EBIT divideret med Gennemsnitlig Investeret Kapital, hvor Investeret Kapital opgøres som samlede materielle aktiver, plus samlede immaterielle aktiver plus nettodriftskapital minus udskudt skat på varemærker. Matas A/S Delårsrapport 9M 2013/14 side 3 af 19

4 LEDELSESBERETNING Omsætningen i 3. kvartal og de første 9 måneder af 2013/14 Matas realiserede i 3. kvartal af 2013/14 en samlet omsætning på mio. kr. svarende til en vækst på 6,5% i forhold til 3. kvartal 2012/13. I de første 9 måneder af 2013/14 blev omsætningen øget med 5,2% til mio. kr. i forhold til samme periode i 2012/13. Der blev i 3. kvartal 2013/14 foretaget en revaluering af aktiverede Club Matas point på baggrund af en forventning om lidt højere omkostninger til indløsning af point end tidligere antaget. Revalueringen er inkluderet i omsætningen på linje med de løbende hensættelser til udstedelse af nye Club Matas point og reducerede væksten i omsætningen med godt 1%-point i 3. kvartal 2013/14. Revalueringen havde ingen effekt på pengestrømmene. Salget i egne butikker steg 9,8% i forhold til 3. kvartal 2012/13, mens engrossalget til de associerede Matas butikker mv. faldt 37,7% som følge af overtagelsen af associerede butikker i den mellemliggende periode samt revalueringen af Club Matas point, der er inkluderet i denne omsætning. Korrigeret for disse to forhold var der en underliggende fremgang i salget til de associerede butikker på ca. 3% i forhold til 3. kvartal 2012/13. Omsætningen i egne butikker i de første 9 måneder af 2013/14 steg 7,3%, mens omsætningen til de associerede butikker faldt 19,9% som følge af akkvisitionerne og revalueringen af Club Matas point. Væksten i salget til de butikker, som blev drevet af koncernen i såvel 3. kvartal 2013/14 som 3. kvartal af 2012/13 (Like-for like væksten), udgjorde 5,5% og var fortsat positivt påvirket af udviklingen i såvel antallet af transaktioner som den gennemsnitlige størrelse af disse samt en fortsat fremgang i onlinesalget på ca. 40% i forhold til året før. Likefor-like væksten i de første 9 måneder af 2013/14 blev realiseret med 4,1% mod 3,3% i samme periode i 2012/13. Konsolideringen af tilkøbte associerede butikker samt den samlede omsætning fra Esthetique og StyleBox butikkerne løftede i alt salget fra egne butikker med 4,0% i 3. kvartal 2013/14. Omsætning fordelt på salgskanaler 2013/ / / /13 (mio. kr.) 3. kvartal 3. kvartal Vækst 9 mdr. 9 mdr. Vækst Beauty 766,2 694,5 10,3% 1.839, ,4 7,6% Vital 85,0 75,8 12,1% 239,0 222,2 7,6% Material 75,8 69,2 9,5% 214,8 200,1 7,3% MediCare 41,9 44,0-4,8% 130,7 131,7-0,8% Øvrige inkl. butikker i Sverige 8,1 6,2 30,6% 24,0 17,9 34,1% I alt fra egne butikker 977,0 889,7 9,8% 2.448, ,3 7,3% Engrossalg til associerede butikker 41,4 66,4-37,7% 152,2 190,0-19,9% Samlet omsætning 1.018,4 956,1 6,5% 2.600, ,3 5,2% Note: Produktsalget fra StyleBox er inkluderet i Beauty, mens salget af services er inkluderet i Øvrige. Salget inden for alle produktområder blev påvirket positivt af tilkøb af associerede butikker i 3. kvartal 2013/14. Beauty området tilbyder hverdags- og luksusskønhedsprodukter samt produkter til personlig pleje, herunder kosmetik, dufte, hudpleje- og hårplejeprodukter. Omsætningen inden for Beauty steg med 10,3% i 3. kvartal 2013/14 hvoraf tilkøbet af Esthetique, de til StyleBox konceptet konverterede butikker samt tilkøbte associerede butikker udgjorde ca. 4%-point. Inden for Beauty området oplevede Mass Beauty (hverdags skønhedsprodukter) en pæn fremgang drevet af et bredt udsnit af varegrupper. High-end Beauty (luksus skønhedsprodukter) viste fortsat underliggende fremgang i 3. kvartal 2013/14 i forhold til samme periode sidste år, hvilket betød, at den samlede omsætning inden for High-end Beauty i de første 9 måneder af 2013/14 lå over omsætningen i de første 9 måneder af 2012/13. Beautys andel af den samlede omsætning fra egne butikker steg marginalt i 3. kvartal 2013/14 til 78,4% fra 78,1% i samme periode sidste år. Vitalområdet, der omfatter vitaminer, mineraler og kosttilskud, viste en fremgang i omsætningen på 12,1% i 3. kvartal 2013/14 inklusive tilkøbte aktiviteter. En stigende forbrugerinteresse samt øget fokus på Vital området var de væsentligste årsager til den pæne underliggende vækst i dette område. Matas A/S Delårsrapport 9M 2013/14 side 4 af 19

5 Omsætningen i Material Shoppen, der indeholder produkter til løsning af komplekse problemstillinger i husholdningen samt inden for fodpleje, sport mv. steg 9,5%, og her var væksten bredt funderet over mange varegrupper. MediCare, der tilbyder håndkøbsmedicin og sygeplejeprodukter, oplevede et fald i omsætningen i 3. kvartal 2013/14 på 4,8%, hvilket primært kan henføres til lavere salg af rygeafvænningsprodukter grundet produktionsproblemer hos en central leverandør. Det vurderes at Matas i 3. kvartal 2013/14 har vundet markedsandele inden for alle produktområder med undtagelse af MediCare, og at fremgangen er bredt funderet på tværs af mange produktkategorier. En del af denne positive udviklingen vurderes at stamme fra Club Matas loyalitetsprogrammet, der har fortsat den positive udvikling med en yderligere tilgang i antallet af medlemmer. Pr. dags dato er antallet af medlemmer i Club Matas over 1,4 mio., og Club Matas har nu slået sin status som Danmarks største kundeklub fast. Arbejdet med at øge relevansen af mere markedsføring over for det enkelte medlem af Club Matas fortsætter, og de første resultater har styrket troen på, at mulighederne for at øge værdien af loyalitetsprogrammet i de kommende år er betydelige. ClubM forsætter også nettofremgangen og omfatter pr. dags dato 14 eksterne partnere. Der blev åbnet en ny Matas butik i begyndelsen af 3.kvartal i Sønderborg, og Matas kæden i Danmark bestod således pr. 31. december 2013 af 295 butikker fordelt på 266 egne butikker og 29 associerede butikker. Der blev i 3. kvartal overtaget seks associerede Matas butikker. StyleBox, der tilbyder både serviceydelser og salg af professionelle produkter inden for hårpleje, makeup og neglebehandling, blev lanceret i juni 2013 og kæden blev i 3. kvartal udvidet med to nye butikker i hhv. Århus og Kolding og omfatter således pr. 31. december i alt 5 butikker. StyleBox vurderes fortsat at være en attraktiv udviklingsmulighed for selskabet og det vurderes, at StyleBox konceptet vil kunne komplementere Matas kæden godt. Konceptet er stadig ungt, og der arbejdes fortsat med løbende tilpasninger af konceptet, primært for at øge trafikken i butikkerne. Rentabiliteten er forbedret i butikkerne men har endnu ikke nået det budgetterede niveau, og de samlede driftsomkostninger for 2013/14 for de nye StyleBox butikker og de tilkøbte Esthetique butikker forventes nu at blive mio. kr. Udvikling i omkostninger og primær drift Bruttoresultat for 3. kvartal 2013/14 udgjorde 464 mio. kr. mod 443 mio. kr. i samme periode 2012/13. Bruttomarginen i 3. kvartal 2013/14 blev realiseret med 45,6% i forhold til 46,3% året før. Det vurderes, at der i 3. kvartal 2013/14 var en beskeden positiv effekt på bruttomarginen fra omlægningen af distributionen for High-end Beauty. Denne positive effekt blev dog mere end opvejet af reguleringen af Club Matas point, der reducerede bruttomarginen med ca. 0,6%-point. Stigningen i bruttoresultatet i 3. kvartal 2013/14 kan således henføres til fremgangen i omsætningen. EBIT udgjorde 191 mio. kr. i 3. kvartal 2013/14. EBIT justeret for amortiseringer af varemærker voksede 2% til 210 mio. kr. svarende til en Justeret EBIT margin på 20,7% mod 21,5% i 3. kvartal 2012/13. Club Matas revalueringen reducerede Justeret EBIT margin med ca. 1%-point. For de første 9 måneder af 2013/14 blev Justeret EBIT 462 mio. kr. svarende til en Justeret EBIT margin på 17,8% mod 18,0% i de første 9 måneder af 2012/13. Matas A/S Delårsrapport 9M 2013/14 side 5 af 19

6 Justeret EBIT 2013/ / / /13 (mio. kr.) 3. kvartal 3. kvartal Vækst 9 mdr. 9 mdr. Vækst Resultat af primær drift 191,2 179,3 6,6% 376,5 375,0 0,4% Engangsposter 0,0 7,8 28,1 12,1 Afskrivning på immaterielle aktiver -19,1-18,8-57,3-57,0 Justeret EBIT 210,3 205,9 2,1% 461,9 444,1 4,0% Justeret EBIT margin 20,7% 21,5% 17,8% 18,0% Andre eksterne omkostninger faldt i 3.kvartal 2013/14 med 7,1 mio. kr. i forhold til samme periode sidste år svarende til 8,2%. Justeret for engangsposter i 3. kvartal 2012/13 på 7,8 mio. kr. steg andre eksterne omkostninger dog 1%. Personaleomkostningerne steg med 15,0 mio. kr. i 3. kvartal i forhold til året før svarende til en vækst på 10,4%. Stigningen skyldes effekten fra tilkøbte aktiviteter, etablering og drift af det nye centrallager for High-end Beauty samt det udvidede forretningsomfang. Der er i 3. kvartal blevet udgiftsført 0,4 mio. kr. under personaleomkostninger i forbindelse med selskabets langsigtede aktieaflønningsprogram. EBITDA i 3. kvartal 2013/14 blev 225 mio. kr., hvilket er en stigning på 6,2% i forhold til samme periode sidste år. EBITDA margin udgjorde 22,1% efter revalueringen af Club Matas point i forhold til 22,2% samme periode året før. EBITDA i de første 9 måneder af 2013/14 steg til 478 mio. kr. i forhold til 474 mio. kr. året før. Justeret for engangsomkostninger relateret til børsnoteringen steg EBITDA til 506 mio. kr. i de første 9 måneder af 2013/14 svarende til en Justeret EBITDA margin på 19,5% i forhold til 19,7% året før. Finansielle poster og skat De samlede nettorenteomkostninger faldt i 3. kvartal 2013/14 med 6 mio. kr. til 16 mio. kr. Heri indgik dagsværdiregulering af en renteswap med -5,8 mio. kr. Nettorenteudgifterne eksklusive dagsværdireguleringer faldt med 8 mio. kr. i forhold til året før, hvilket primært kan tilskrives den lavere nettogæld. I de første 9 måneder af 2013/14 udgjorde de samlede nettorenteomkostninger 62 mio. kr. hvilket var på niveau med året før. Eksklusive nedskrivning af tidligere aktiverede finansieringsomkostninger på 18,5 mio. kr i 1. kvartal 2013/14 og dagsværdireguleringer af renteswaps på i alt -5,8 mio. kr. i de første 9 måneder af 2013/14 og -2,3 mio. kr. i de første 9 måneder af 2012/13, faldt nettorenteudgifterne med 17 mio. kr. Sænkelsen af selskabsskatten i Danmark i betyder en ændring i koncernens udskudte skat svarende til en positiv effekt på den effektive skattesats på ca. 8%-point i 2013/14. Den effektive skatteprocent i 3. kvartal 2013/14 udgjorde således 22% svarende til en skatteudgift på 39 mio. kr. Den effektive skatteprocent i de første 9 måneder af 2013/14 udgjorde ligeledes 22%. Periodens resultat Periodens resultat efter skat udgjorde 136 mio. kr. Justeret resultat efter skat blev 150 mio. kr., hvilket er en stigning på 10% i forhold til 3. kvartal 2012/13. I de første 9 måneder af 2013/14 blev Justeret resultat efter skat 313 mio. kr. mod 273 mio. kr. i 2012/13. Balancen Balancen udgjorde mio. kr. pr. 31. december 2013 mod mio. kr. pr. 31. december Omsætningsaktiverne udgjorde mio. kr. svarende til en stigning på 34 mio. kr. i forhold til året før. Varebeholdningerne lå i 3. kvartal 2013/14 kun 1% højere end ved udgangen af 3. kvartal 2012/13 til trods for den tilgang til varebeholdningerne som tilkøbte aktiviteter og butiksåbninger har medført. I forhold til de seneste tolv måneders omsætning udgjorde varelageret 19,0% ved udgangen af 3. kvartal 2013/14 i forhold til 19,7% året før. Planen med at reducere de for høje varelagre som opstod til følge af omlægning af high-end distributionen i 2012/13 følges fortsat. Tilgodehavender fra salg steg 14 mio. kr. til 139 mio. kr. Matas A/S Delårsrapport 9M 2013/14 side 6 af 19

7 Den likvide beholdning udgjorde 301 mio. kr. sammenlignet med 395 mio. kr. året før. Faldet kan henføres til en tilbagebetaling af en del af den udestående bankgæld, en væsentlig indbetaling til Skat i forbindelse med den igangværende kildeskattesag omkring renter samt frivillig indbetaling af aconto skat. Den samlede netto arbejdskapital pr. 31. december 2013 udgjorde 11 mio. kr., hvilket var et fald 4 mio. kr. i forhold til 31. december I forhold til omsætningen for de sidste 12 måneder udgjorde arbejdskapitalen ca. 0,3% i forhold til 0,5% året før. Egenkapitalen udgjorde mio. kr. pr. 31. december 2013 sammenlignet med mio. kr. pr. 31. december Der er ikke betalt udbytte i perioden. Den samlede bruttogæld udgjorde pr. 31. december mio. kr. En låneaftale med variabel forrentning trådte i kraft den 3. juli 2013 og der blev efterfølgende indgået en swap aftale på 750 mio. kr. af denne gæld, hvorved denne del af gælden er blevet fastforrentet. Den nettorentebærende gæld pr. 31. december 2013 udgjorde mio. kr., hvilket er en reduktion på 122 mio. kr. i forhold til året før. Den nettorentebærende gæld svarer til 2,8 gange 12 måneders løbende Justeret EBITDA. Koncernens beholdning af egne aktier var stk. pr. 31. december 2013, svarende til 0,2% af aktiekapitalen. Der blev solgt egne aktier i forbindelse med udbuddet af aktier til medarbejderne i 3. kvartal 2013/14. Beholdningen af egne aktier holdes med henblik på at opfylde visse forpligtelser til at levere aktier til deltagerne i koncernens langsigtede incitamentsprogram. Pengestrømme Pengestrøm fra primær drift blev 273 mio. kr. i 3. kvartal 2013/14 i forhold til 209 mio. kr. samme kvartal året før, drevet af såvel en fremgang i resultatet som en positiv ændring i arbejdskapitalen. Pengestrømme fra driftsaktiviteterne blev 44 mio. kr. i 3. kvartal 2013/14 i forhold til 64 mio. kr. i 3. kvartal 2012/13. Den væsentligste årsag til faldet skyldes betalingen af aconto skat på 125 mio. kr. og betaling af skat vedrørende den igangværende rentekildeskattesag på 89 mio. kr., der mere end opvejede den positive udvikling i arbejdskapitalen. Pengestrømme fra driftsaktiviteterne i de første 9 måneder af 2013/14 blev 159 mio. kr., hvilket er et fald på 81 mio. kr. i forhold til året før og kan henføres til betalt skat. Pengestrømme fra investeringer udgjorde 90 mio. kr., hvilket kan henføres til vedligeholdelsesinvesteringer i butiksnetværk og it-investeringer samt overtagelsen seks associerede butikker. Køb af aktiviteter udgjorde 72 mio. kr. I de første 9 måneder af 2013/14 udgjorde pengestrømme fra investeringer 131 mio. kr. De frie pengestrømme udgjorde -47 mio. kr. i 3. kvartal 2013/14 og 28 mio. kr. i de første 9 måneder af 2013/14. Der blev optaget gæld i 3. kvartal på 100 mio. kr. hos kreditinstitutter. Afkast på den investerede kapital Afkast på den investerede kapital før skat for de seneste 12 måneder udgjorde 13,0% (79,5% eksklusiv goodwill), i forhold til 13,1% året før. Begivenheder efter balancedagen for delårsrapporten Selskabet offentliggjorde den 7. januar 2014 en trading update indeholdende omsætning og omsætningsvækst for 3. kvartal 2013/14 samt kommentarer til, at indtjeningen i oktober og november 2013 var på linje med forventningerne. Selskabets tidligere hovedaktionær, Svenska M Holding ejet af CVC Capital Partners, annoncerede den 10. januar 2014 at man efter et salg ikke længere ejer aktier i Matas A/S. I forlængelse af selskabets skattesag vedrørende fradragsret for visse transaktionsomkostninger modtog selskabet i december de ændrede årsopgørelser for årerne I alt blev den skattepligtige indkomst hævet med 105 mio. kr. Selskabet har valgt at indbetale skatten inkl. renter på 31 mio. kr. i mens sagen pågår. I fald sagen mod SKAT som forventet vindes vil beløbet blive tilbagebetalt tilskrevet renter. Matas A/S Delårsrapport 9M 2013/14 side 7 af 19

8 Matas A/S er pt. i den sidste fase af individuelle forhandlinger med yderligere en række associerede Matas butikker om overtagelse inden udgangen af marts Butikkerne, der forhandles med havde en samlet omsætning på ca. 50 mio. kr. i Væsentlige risici Som omtalt i årsrapporten for 2012/13 vurderes der ikke at være væsentlige driftsrisici grundet Matas kædens stærke markedsposition. Dertil vurderes koncernens leverandører som værende stabile. Matas A/S Delårsrapport 9M 2013/14 side 8 af 19

9 LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 31. december 2013 for Matas A/S. Delårsregnskabet, der ikke er revideret eller reviewet af selskabets revisor, aflægges i overensstemmelse med IAS 34 Præsentation af delårsregnskaber som er godkendt af EU, og danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber. Det er vores opfattelse, at delårsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af koncernens aktiviteter og pengestrømme for perioden 1. april 31. december Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens aktiviteter og økonomiske forhold, periodens resultat og for koncernens finansielle stilling som helhed og en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen står overfor. Allerød, den 21. februar 2014 Direktion Terje List Adm. direktør Anders T. Skole Sørensen Finansdirektør Bestyrelse Lars Vinge Frederiksen Formand Søren Vestergaard-Poulsen Næstformand Ingrid Jonasson Blank Lars Frederiksen Birgitte Nielsen Matas A/S Delårsrapport 9M 2013/14 side 9 af 19

10 Yderligere information Finanskalender Regnskabsåret dækker perioden 1. april 31. marts og følgende datoer er fastsat for offentliggørelse m.v. for regnskabsåret 2013/14 og 2014/15: 2013/14 4. juni 2014 Årsrapport 2013/ juni 2014 Generalforsamling 2014/ august kvartal 2014/ november kvartal 2014/15 4. februar kvartal 2014/ maj 2015 Årsrapport 2014/ juni 2015 Generalforsamling Selskabsinformation Matas A/S Rørmosevej Allerød Tlf.: investor.matas.dk CVR-nr: Matas A/S Delårsrapport 9M 2013/14 side 10 af 19

11 Totalindkomstopgørelse 2013/ / / /13 (mio. kr.) 3. kvartal 3. kvartal 9 mdr. 9 mdr. Nettoomsætning 1.018,4 956, , ,3 Vareforbrug -554,3-513, , ,2 Bruttoresultat 464,1 443, , ,1 Andre eksterne omkostninger -79,8-86,9-233,5-218,9 Personaleomkostninger -159,4-144,4-475,1-432,9 Af- og nedskrivninger -33,7-32,5-101,2-99,2 Andre driftsomkostninger 0,0 0,0 0,0-0,1 Resultat af primær drift 191,2 179,3 376,5 375,0 Finansielle indtægter 0,0 2,6 0,0 8,1 Finansielle omkostninger -16,4-22,6-61,7-70,5 Resultat før skat 174,8 159,3 314,8 312,6 Skat af periodens resultat -38,9-46,5-70,0-94,4 Periodens resultat 135,9 112,8 244,8 218,2 Anden totalindkomst Anden total indkomst efter skat 0,0 0,0 0,0 0,0 Totalindkomst i alt 135,9 112,8 244,8 218,2 Resultat pr. aktie Resultat pr. aktie, kr. 3,34 2,77 6,02 5,35 Udvandet resultat pr. aktie, kr. 3,34 2,77 6,02 5,35 Matas A/S Delårsrapport 9M 2013/14 side 11 af 19

12 Balance (mio. kr.) AKTIVER Langfristede aktiver Immaterielle aktiver Goodwill 3.658, , ,3 Varemærker og navnerettigheder 602,1 676,0 657,5 Andelsbeviser 3,9 3,9 3,9 Andre immaterielle aktiver 15,8 4,8 4,6 Immaterielle aktiver i alt 4.280, , ,3 Materielle aktiver Grunde og bygninger 101,6 101,7 101,1 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 77,0 69,9 69,7 Indretning af lejede lokaler 22,9 31,8 28,6 Materielle aktiver i alt 201,5 203,4 199,4 Andre langfristede aktiver Udskudt skat 19,6 14,1 15,7 Deposita 33,2 30,3 31,0 Andre værdipapirer og kapitalandele 1,1 1,1 1,1 Andre langfristede aktiver i alt 53,9 45,5 47,8 Langfristede aktiver i alt 4.535, , ,5 Kortfristede aktiver Varebeholdninger 633,5 627,6 601,8 Tilgodehavender fra salg 139,5 125,8 89,7 Tilgodehavende selskabsskat 141,0 36,4 26,1 Andre tilgodehavender 2,2 3,0 1,5 Periodeafgrænsningsposter 14,1 10,1 21,1 Likvide beholdninger 301,3 395,2 536,6 Kortfristede aktiver i alt 1.231, , ,8 AKTIVER I ALT 5.767, , ,3 Matas A/S Delårsrapport 9M 2013/14 side 12 af 19

13 Balance (mio. kr.) PASSIVER Egenkapital Aktiekapital 101,9 101,7 101,7 Overkurs ved emission 1.786, , ,4 Reserve for valutakursregulering 0,5 0,5 0,5 Reserve for egne aktier -9,4-0,1-0,1 Overført totalindkomst 716,3 426,1 470,9 Egenkapital i alt 2.595, , ,4 Forpligtelser Langfristede forpligtelser Udskudt skat 326,6 362,7 356,4 Kreditinstitutter 2.061, , ,2 Anden gæld, lang 5,2 1,6 1,6 Langfristede forpligtelser i alt 2.393, , ,2 Kortfristede forpligtelser Kreditinstitutter, kort 0,0 226,4 226,7 Forudbetalinger fra kunder 154,4 128,9 96,8 Leverandørgæld 411,3 457,9 535,9 Anden gæld 212,4 164,7 136,3 Selskabsskat 0,0 0,0 0,0 Kortfristede forpligtelser i alt 778,1 977,9 995,7 Forpligtelser i alt 3.171, , ,9 PASSIVER I ALT 5.767, , ,3 Matas A/S Delårsrapport 9M 2013/14 side 13 af 19

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2015

Delårsrapport for 1. halvår 2015 Delårsrapport for 1. halvår 2015 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 9/2015 1/16 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 11/2015 Fjerritslev, 31. august 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2015. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014 Indhold Ledelsesberetning... 1 Hoved- og nøgletal for koncernen... 1 Regnskabsberetning... 2 Forretningsområdernes resultater... 3 Forventninger til 2014... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 HALVÅRSRAPPORT 2014/15 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global aktør indenfor kødprodukter såvel ferske produkter

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K

NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 212 Nikolaj Plads 6 17 København K DELÅRSRAPPORT FOR 212 Delårsrapporten for for perioden 1. januar 31. marts 212 er offentliggjort den 29. maj 212 på NASDAQ OMX, København.

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE Halvårsrapport, (1. oktober 2014 31. marts 2015) Første halvår af regnskabsåret Resumé: Gabriel realiserer stigning i omsætning og primær drift i første halvår. Gabriel opjusterer

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere.

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. september 2015 Årsregnskabsmeddelelse 2014/15 for

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462

DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462 DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462 31. juli 2012 Væsentlige hovedtal for første halvår af 2012 omfattende perioden 1. januar 30. juni 2012 Den gode udvikling fra årets første kvartal

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 First North Meddelelse nr. 110, 2013 Vojens den 24. april 2013 Delårsrapport for 3. kvartal

Læs mere

Delårsrapport 1. januar - 30. juni 2015. Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli 2015

Delårsrapport 1. januar - 30. juni 2015. Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli 2015 Blue Vision A/S Delårsrapport 1. januar 30. juni Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli CVR-nr. 26 79 14 13 Side 1 af 20 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli 3 Hoved-

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Delårsrapport 1. januar-31. marts 2015

Delårsrapport 1. januar-31. marts 2015 Blue Vision A/S Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Selskabsmeddelelse nr. 19 af 14. april 2015 CVR-nr. 26 79 14 13 Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Selskabsmeddelelse nr. 19 af

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22 !" #$ %&'()$* +, -!" #$. //01 *+210$2+) +210!" #$ %& 3.22$+24) +//+) *5,64$2) **+2,5*)4,) /.!" #$2/+!" #$*.+/7.6,,,4 #***2,!* 2** 264 8/2225*!" #$ %&4) +*+296*) )+*+2.),) +!*224 /22-+ 3*..-!" #$ %& 240:/261/4

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 12 Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 7 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2011/12

Delårsrapport 1. halvår 2011/12 20. februar 2012 Meddelelse nr. 124 Delårsrapport 1. halvår 2011/12 Bestyrelsen for Rovsing A/S har godkendt Selskabets delårsrapport for 1. halvår (1. juli 2011 31. december 2011) for regnskabsåret 2011/12.

Læs mere

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14.

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 23. september 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

H+H International A/S

H+H International A/S H+H International A/S Delårsrapport Selskabsmeddelse nr. 223 build with ease Væsentlige hovedtal for perioden 1. januar 31. marts Omsætningen for blev DKK 236 mio. (: DKK 221 mio.). EBITDA for blev DKK

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-2014. TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser.

Kvartalsrapport. 1. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-2014. TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser. KVARTALSRAPPORT 1-2014 Kvartalsrapport TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser. Store investeringer i 2013 betyder større afskrivninger og en lavere indtjening. 1.

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere

Delårsrapport. 1. halvår 2014. I 1. halvår 2014 I 1. sanistaal.com

Delårsrapport. 1. halvår 2014. I 1. halvår 2014 I 1. sanistaal.com Delårsrapport sanistaal.com I I 1 Svage markedsvilkår for byggeri og stål presser indtjeningen Bygge- og anlægsbranchen er fortsat et vanskeligt marked. I Danmark er VVSmarkedet faldet med 2,1% i. Udviklingen

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Københavns Fondsbørs Meddelelse 2007 nr. 13. 1007 København K Kontaktpersoner: Adm. direktør Christian B. Lund Direktør Henning Vilslev Tlf.

Københavns Fondsbørs Meddelelse 2007 nr. 13. 1007 København K Kontaktpersoner: Adm. direktør Christian B. Lund Direktør Henning Vilslev Tlf. Københavns Fondsbørs Meddelelse 27 nr. 13 Nicolaj Plads 6 12 sider 17 København K Kontaktpersoner: Adm. direktør Christian B. Lund Direktør Henning Vilslev Tlf. 963 6 Delårsrapport for perioden 1. januar

Læs mere

Omsætningen for 1. kvartal blev DKK 416,2 mio. (2007: DKK 416,1 mio.) Resultat før skat for 1. kvartal blev DKK 33,9 mio. (2007: DKK 31,4 mio.

Omsætningen for 1. kvartal blev DKK 416,2 mio. (2007: DKK 416,1 mio.) Resultat før skat for 1. kvartal blev DKK 33,9 mio. (2007: DKK 31,4 mio. Selskabsmeddelelse nr. 172, H+H International A/S Dampfærgevej 27-29, 4. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com Dato: 27. maj Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S Investea German German High High Street Street Properties II A/S A/S Delårsrapport Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Læs mere

Kvartalsrapport. 3. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-3K 2014

Kvartalsrapport. 3. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-3K 2014 Kvartalsrapport Prisnedsættelser, udbygning af infrastruktur og implementering af nye IT-systemer påvirker omsætning og resultat 3. kvartal - 2014 27. oktober 2014 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen,

Læs mere

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 14 Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via Nasdaq-OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 9 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2015

Delårsrapport for 1. halvår 2015 1 af 18 Delårsrapport for 1. halvår Victoria Properties A/S nærmer sig afslutning af afviklingen af Koncernens ejendomsportefølje Perioderegnskabet i overskrifter: Salget af Koncernenes ejendomme forløber

Læs mere

GRIFFIN BONDS II NRW A/S

GRIFFIN BONDS II NRW A/S GRIFFIN BONDS II NRW A/S HALVÅRSRAPPORT 2006/2007 BONDS II NRW A/S Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 31. december 2006 2 Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2006-31. december 2006 3 Balance 31. december

Læs mere

Supplerende oplysninger til regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2008

Supplerende oplysninger til regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2008 Selskabsmeddelelse nr. 27/2008 Frederiksberg, 10. november 2008 Supplerende oplysninger til regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2008 Olicom A/S ( Olicom ), hvis aktier er noteret på NASDAQ OMX Copenhagen

Læs mere

Bestyrelsen i Bispebjerg Kollegiet A/S har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet.

Bestyrelsen i Bispebjerg Kollegiet A/S har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet. 66 1 Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2015 Bestyrelsen i har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet. Rapporten følger her. Resume: Halvårsresultat for

Læs mere

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 30. Juni 2015

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 30. Juni 2015 German High Street Properties A/S DelÅrsrapport for Perioden 1. Januar - 30. juni Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Mosehøjvej 17 2920 Charlottenlund CVR-nr: 30 69 16 44 Regnskabsår:

Læs mere

Post Danmark A/S Tietgensgade 37 1566 København V CVR nr. 26 66 39 03

Post Danmark A/S Tietgensgade 37 1566 København V CVR nr. 26 66 39 03 TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE 1. HALVÅR FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD Hovedtal og nøgletal Kommentarer til regnskabet Egenkapitalforklaring Resultatopgørelse og balance Pengestrømsopgørelse

Læs mere

Delårsrapport, 1. halvår 2010, Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje

Delårsrapport, 1. halvår 2010, Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje Side 1 af 12 OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 12/2010 Delårsrapport 1. halvår 2010 Foreningen Fast Ejendom f.m.b.a. Tuborg Boulevard

Læs mere

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 REGNSKAB 2013-14 Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 Tel +45 86 89 32 22 soj@skovdyrkerne.dk www.skovdyrkerne.dk/soj SELSKABSOPLYSNINGER Selskabet

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH 15. ÅRSRAPPORT 2006 67 Indholdsfortegnelse Koncernoversigt 02 69 Ledelsesberetning 03 70 Ledelsespåtegning 04 71 Revisionspåtegning 05 72 Anvendt regnskabspraksis 07 74 Resultatopgørelse 09 76 Balance

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 31. Marts 2015

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 31. Marts 2015 German High Street Properties A/S DelÅrsrapport for Perioden 1. Januar - 31. Marts Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Mosehøjvej 17 2920 Charlottenlund CVR-nr: 30 69 16 44

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16 44 Regnskabsår: 1. januar 31. december Hjemstedskommune: Gentofte Direktion Bestyrelse

Læs mere

Matas A/S. Årsrapport 2013/14. (1. april 2013 31. marts 2014) CVR nr. 27 52 84 06

Matas A/S. Årsrapport 2013/14. (1. april 2013 31. marts 2014) CVR nr. 27 52 84 06 Matas A/S Årsrapport 2013/14 (1. april 2013 31. marts 2014) CVR nr. 27 52 84 06 5 års hoved- og nøgletal DKK mio. 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 Resultatopgørelse Nettoomsætning 2.947,9 2.991,6

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Omsætningen i 3. kvartal levede ikke op til budgettet, og forventningerne til 2012 nedjusteres.

Omsætningen i 3. kvartal levede ikke op til budgettet, og forventningerne til 2012 nedjusteres. Selskabsmeddelelse nr. 10-2012 6. november 2012 Rapport for 3. kvartal for Netop Solutions A/S Omsætningen i 3. kvartal levede ikke op til budgettet, og forventningerne til 2012 nedjusteres. Kurt Bager,

Læs mere

Euroinvestor.com A/S Delårsrapport. 1. januar 30. juni 2015

Euroinvestor.com A/S Delårsrapport. 1. januar 30. juni 2015 Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Selskabsmeddelelse nr. 9/2015 af 28. august 2015 1 Indhold Resume for 1. halvår 2015 3 Ledelsespåtegning 4 Hoved- og nøgletal for koncernen 5 Ledelsesberetning 6 Forretning

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 30. juni 2015 er offentliggjort den 24. august 2015 på NASDAQ OMX.

Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 30. juni 2015 er offentliggjort den 24. august 2015 på NASDAQ OMX. Søborg, den 24. august 2015 NASDAQ OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K DELÅRSRAPPORT FOR 2015 Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 30. juni 2015 er offentliggjort den 24. august

Læs mere

Kvartalsrapport for første kvartal 2008 - Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje

Kvartalsrapport for første kvartal 2008 - Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje side 1 af 8 OMX Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr.8/2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal Foreningen Fast Ejendom f.m.b.a. Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2006 FOR POST DANMARK KONCERNEN

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2006 FOR POST DANMARK KONCERNEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2006 MEDDELELSE TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN NR. 05/2006 MEDDELELSE TIL STOCKHOLMSBÖRSEN AB NR. 01/2006 HOVEDPUNKTER FOR PERIODEN 1. JANUAR 31. MARTS 2006

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

For regnskabsåret 2011 forventes et EBITDA før særlige poster i niveauet DKK 100 140 mio.

For regnskabsåret 2011 forventes et EBITDA før særlige poster i niveauet DKK 100 140 mio. H+H International A/S Delårsrapport Selskabsmeddelelse nr. 243, 2011 H+H International A/S Dampfærgevej 3, 3. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com

Læs mere

Finansiel leasing. mio.kr. 0-1 år 54 (3) 51 33 (6) 27 1-5 år 189 (24) 165 168 (22) 146 > 5 år 49 (35) 14 0 0 0 292 (62) 230 201 (28) 173

Finansiel leasing. mio.kr. 0-1 år 54 (3) 51 33 (6) 27 1-5 år 189 (24) 165 168 (22) 146 > 5 år 49 (35) 14 0 0 0 292 (62) 230 201 (28) 173 Finansiel leasing mio.kr. 2009 2008 Minimumsleasingydelser Renteelement Nutidsværdi Minimumsleasingydelser Renteelement Nutidsværdi 0-1 år 54 (3) 51 33 (6) 27 1-5 år 189 (24) 165 168 (22) 146 > 5 år 49

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2015

Delårsrapport for 1. kvartal 2015 Meddelelse nr. 272 20. maj 2015 Delårsrapport for 1. kvartal 2015 Driftsresultat (EBIT) på DKK 173 mio. i første kvartal 2015 mod DKK 150 mio. samme periode sidste år, svarende til en stigning på 15%.

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 2 01 4

HALVÅRSRAPPORT 2 01 4 HALVÅRSRAPPORT 2 01 4 european retail cvr nr: 27492797 Indhold 3 Bestyrelsens beretning 5 Hoved- og nøgletal 6 Ledelsespåtegning 7 Anvendt regnskabspraksis 8 Totalindkomstopgørelse 9 Balance 11 Opgørelse

Læs mere

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights Den 9. august 1999 JSP/ah Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax nr. 33 12 86 13 Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights EjendomsSelskabet Norden har haft en positiv

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S. Årsrapport 2011. CVR-nr. 29 81 59 09

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S. Årsrapport 2011. CVR-nr. 29 81 59 09 Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S Årsrapport 2011 CVR-nr. 29 81 59 09 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal 5 Beretning

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Delårsrapport, 1. kvartal 2012, Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje

Delårsrapport, 1. kvartal 2012, Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje Side 1 af 16 OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2012 Delårsrapport 1. kvartal 2012 Foreningen Fast Ejendom f.m.b.a. Tuborg Havnevej

Læs mere

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006 Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2007/16 Aalborg den 14. august 2007 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2007: - Aalborg Boldspilklub A/S (AaB) har i 2. kvartal 2007

Læs mere

Investea German High Street II A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009

Investea German High Street II A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009 Investea German High Street II A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S Selskabsoplysninger Selskabet Investea German High Street II A/S Tuborg Havnevej 19 2900

Læs mere

MEDIE DISTRIBUTION ApS

MEDIE DISTRIBUTION ApS MEDIE DISTRIBUTION ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/03/2013 Niels Bo Sørensen Blücher Dirigent Side 2

Læs mere

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere