Branchevejledning om helkropsvibrationer ved vejtransport

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Branchevejledning om helkropsvibrationer ved vejtransport"

Transkript

1 Branchevejledning om helkropsvibrationer ved vejtransport INDHOLD : BRANCHEVEJLEDNING OM HELKROPSVIBRATIONER VED VEJTRANSPORT 1 HVAD ER HELKROPSVIBRATIONER? 2 HVILKE HELBREDSMÆSSIGE KONSEKVENSER ER DER VED UDSÆTTELSE FOR HELKROPSVIBRATIONER? 3 HVORDAN MÅLES HELKROPSVIBRATIONER? 4 ANVENDELSE AF BRANCHEVEJLEDNINGEN 5 Anvendelse af skema til kortlægning 5 Anvendelse af skema til handlingsplan 5 EKSEMPEL PÅ HANDLINGSPLAN 7 LITTERATURLISTE 10 BRANCHEARBEJDSMILJØRÅDET FOR TRANSPORT OG ENGROS 11 SKEMAMATERIALER 12 Førersædet 12 Indretning af førerpladsen 13 Opbygning og vedligehold af udstyr 14 Vejforhold 15 Arbejdsforhold 16 Individuelle faktorer 17 Blank handlingsplan 18

2 Hvad er helkropsvibrationer? I sit arbejdsmiljø kan man blive udsat for vibrationer. Man skelner mellem vibrationer, der påvirker hånd og arm og vibrationer, der påvirker hele kroppen enten ved stående eller siddende arbejde. Helkropsvibrationer er de rystelser, der blandt andet ved kørsel i køretøjer påvirker føreren via sædet. Vibrationerne kan give påvirkninger, der kan betragtes som en bølge, der ruller. Bølgerne laver cirklende bevægelser, og de kan gensidigt forstærke hinanden. Derfor vil muskelspændingen øges, så kroppen styres og ikke hopper rundt i sædet. Det er helkropsvibrationer, denne vejledning beskæftiger sig med. Hvorfra kommer helkropsvibrationer ved kørsel? Vibrationer ved kørsel forplanter sig fra køretøjet og vejen til chaufføren via førerhus og sæde og medvirker dermed til belastning af chaufføren. Vibrationsbelastningerne kan have flere årsager, hvoraf nogle relateres til køretøjet og andre til chaufføren. Derfor er de opdelt i to grupper : De individuelle faktorer: f.eks. alder, kropsbygning, træningstilstand, rygevaner og så videre. De eksterne faktorer: som f.eks. sædets justering, køretøjets opbygning, vedligeholdelse, vejforhold og så videre. Risikoen for at få skader øges, hvis : man arbejder i fastlåste arbejdsstillinger og med hyppige vrid af ryggen musklerne er trætte ryggen er belastet (trykket sammen) f.eks. efter hårdt fysisk arbejde med tunge løft man udsættes for bump og uventede bevægelser, der f.eks. skyldes ujævnt underlag eller mindre påkørsler.

3 Hvilke helbredsmæssige konsekvenser er der ved udsættelse for helkropsvibrationer? Hvorvidt helkropsvibrationer er skadelige for kroppen afhænger af, hvor kraftige vibrationerne er, og hvor lang tid man udsættes for vibrationerne. De kortvarige stød er mere belastende end de jævne rystelser. Helkropsvibrationer kan være årsag til rygproblemer, lænderygsmerter, diskusprolaps og tidlige slidforandringer af rygsøjlen. Jo højere vibrationsstyrke og jo længere tids påvirkning, jo større risiko, mens hvileperioder nedsætter risikoen. Chauffører har en større hyppighed for udvikling af ryglidelser end den øvrige befolkningsgruppe, og udvikling af ryglidelserne skylde en kombination af flere forskellige påvirkninger. Udsættelse for helkropsvibrationer ved transport kan også være med til at vedligeholde og forværre ryglidelser. Andre skadelige påvirkninger kan være : langvarigt siddende arbejde tunge løft, som især ses ved distribution uhensigtsmæssige kropsstillinger som drejende bevægelser, bøjet eller skæv siddestilling rygning. Helkropsvibrationer giver også en øget belastning på nakkens og skuldrenes muskler, idet disse er med til at styre armen, så hånden kan udføre sit arbejde korrekt og uden rystelser. Man kan mindske risikoen for skader, hvis : man vælger køretøjer, der vibrerer mindst muligt køretøjet er forsynet med de rette dæk og korrekt dæktryk køretøjets affjedring, støddæmpere m.v. er godt vedligeholdt førersædet er et afvibreret sæde, der passer til køretøjet. Sædet skal have god rygstøtte og være indstillet til føreren føreren er grundigt instrueret i indstilling af sædet, og sædet skal være nemt at indstillet, så det passer til føreren man vælger køreveje, der fører uden om bump og lignende, hvor det er muligt man kører med en hastighed, der er afpasset efter underlagets beskaffenhed.

4 Hvordan måles helkropsvibrationer? Helkropsvibrationer kan måles. Når man måler, ønsker man at få et indtryk af den vibrationsbelastning, en person udsættes for over en arbejdsdag. Den målte vibrationsbelastning kan herefter sammenholdes med de erfaringer, man i gennem årene har opbygget om helkropsvibrationers helbredsskadende virkning. Vibrationer måles i enheden m/sec 2. Ved 8 timers vibrationsbelastning er der ingen risiko for helbredsskade ved vibrationer på under 0,45 m/sec 2, mens vibrationsbelastning på over 0,8 m/sec 2 medfører helbredsrisiko. Arbejdstilsynet angiver, at : unødige vibrationsbelastninger skal undgås vibrationsbelastningen bør holdes så lav, at der ikke er risiko for helbredsskade, det vil sige på under 0.45 m/sec 2 ved 8 timers eksponering. Målinger af helkropsvibrationer er vanskelige at gennemføre. Det kræver stor specialviden, og det kan være vanskeligt at relatere måleresultaterne til de anbefalede grænseværdier, da det ikke er klarlagt, hvilke tekniske analysemetoder, der er bedst egnede. I Arbejdstilsynets meddelelse nr Helkropsvibrationer fra 1998 findes mere information om vurdering af måleresultater.

5 Anvendelse af branchevejledningen Der tales en del om helkropsvibrationer, og Arbejdstilsynet har udarbejdet en vejledning herom. Men ud fra det eksisterende materiale, der findes, er det stadig svært at kortlægge og vurdere helkropsvibrationerne. Denne branchevejledning skal betragtes som et redskab til at : give ledelsen og sikkerhedsorganisationen overblik over, hvor helkropsvibrationerne findes give ledelsen og medarbejderne mulighed for drøfte problemstillingen med helkropsvibrationer gøre det muligt at afdække forholdene med helkropsvibrationer og følge op på indsatsen. Anvendelse af skema til kortlægning Skemaerne til kortlægning af helkropsvibrationer omhandler både de faktorer: der direkte har indflydelse på helkropsvibrationerne forplantning til kroppen, som f.eks. dæktryk, luftaffjedring, sædets opbygning o.s.v. der indirekte har indflydelse på, hvordan kroppen modtager helkropsvibrationer som f.eks. dårlig siddestilling på grund af manglende udsyn, lange rækkeafstande til udstyr, tungt løftearbejde o.s.v. som vedrører det individuelle om chaufføren som f.eks. alder, træningstilstand o.s.v. Skemaerne er opdelt efter de områder, hvor der kan være helkropsvibrationer, f.eks.: Førersædet Indretning af førerpladsen Opbygning og vedligeholdelse af udstyr Vejforhold Arbejdsforhold Individuelle faktorer. Skemaerne indeholder de problemstillinger, der kan være aktuelle inden for hvert område, så det er let at registrere de problemer, der måtte være. Som det sidste punkt i hvert skema står der Andet, som kan udfyldes med et problem eller flere problemer, som ikke er nævnt. Skemaet kan bruges af sikkerhedsorganisationen eller vognmandsfirmaet og i forbindelse med virksomhedens arbejde med arbejdspladsvurderinger (APV). Anvendelse af skema til handlingsplan Når virksomheden har kortlagt problemerne med helkropsvibrationerne, vil disse umiddelbart kunne indgå i virksomhedens APV og dermed handlingsplan.

6 For at udarbejde en effektiv handlingsplan forudsætter det, at ledelse og ansatte i fællesskab vurderer de enkelte risikoområder og prioriterer dem, efter hvilke problemer, der bør løses her og nu, og hvilke problemer der kræver nærmere undersøgelse. Der kan også være risikoområder, hvor løsningen eventuelt må udskydes til et senere tidspunkt i forbindelse med nyindkøb eller lignende. Indtil da må den eller de risikoområder midlertidigt forebygges på anden vis. Handlingsplanen kan indføres i det skema, som er vedlagt kortlægningsskemaerne eller indføres i den model, virksomheden har valgt at lave sin APV efter. Her noteres det, hvordan det er besluttet at løse problemet, hvornår det skal løses, hvem der er ansvarlig herfor, og hvornår der skal checkes, om problemet er blevet løst efter den udførte handling.

7 Eksempel på handlingsplan I det følgende er givet et eksempel på en handlingsplan fra et transportfirma. Der vil ofte være forskel på, hvilke problemområder der tages op i forskellige firmaer også selv om firmaerne tilsyneladende er meget ens. Når der vælges løsninger, vil det ligeledes gælde, at de vil være forskellige. Nogle løsninger passer bedre ind i et firma end i et andet. Det vigtigste er, at handlingsplanen udarbejdes, så den passer til de rutiner og den ansvarsfordeling, der er i det pågældende firma. Det er altid vigtigt, at der for de enkelte opgaver er sat en ansvarlig på, som skal følge op på, om løsningen har været tilfredsstillende.

8 Område Problem med Løsning Ansvarlig Tidsplan Opfølgning Førersædet Indstilling/regulering af affjedring Instruktion i indstilling, så der kan opnås gode og varierede kørestillinger kontakter BST Dato xx følger op ca. 2 mdr. efter instruktion Indstilling/regulering af sæde, ryglæn og lændestøtte Instruktion i indstilling, så der kan opnås gode og varierede kørestillinger kontakter BST Dato xx følger op ca. 2 mdr. efter instruktion Mange daglige timer i sædet Variere siddestillingen, sørge for småpauser og påbegynde motion Den enkelte chauffør Dato xx følger op 2 gange årligt Mange dage om ugen i sædet Variere siddestillingen, sørge for småpauser og påbegynde motion Den enkelte chauffør Dato xx følger op 2 gange årligt Indretning af førerpladsen Affjedring af førerhuset Gennemgang og justering hos mekaniker Vognmand/- chauffør Max 14 dage kontrollerer Opbygning og vedligeholdelse af udstyr Slid og afbalancering af dæk Korrekt tryk i dæk Afbalancering af dæk. Sporing justeres Regelmæssig kontrol Vognmand/- chauffør 1 uge Dagligt Chauffør/vognmand kontrollerer

9 Område Problem med Løsning Ansvarlig Tidsplan Opfølgning For stram kørselsplan Bedre indberetning om vejforhold, trafik og så videre fra chauffører Arbejdsforhold Sikkerhedsgruppe og de enkelte chauffører Løbende hvert kvartal Meget løftearbejde Tekniske hjælpemidler f.eks. sækkevogn, palleløfter eller lignende Sikkerhedsgruppe 1 mdr. Individuelle forhold At være aktiv i fritiden Fælles udspil til motion, f.eks. deltagelse i firmasport eller andre aktiviteter fælles med kolleger Sikkerhedsgruppe Vognmand Den enkelte chauffør ½ år Gener fra ryggen - Tilrettelægge arbejdet med mere variation - Træning af rygog mavemuskler - Vejledning om gode og varierede arbejds - stillinger Den enkelte chauffør Evt. hjælp fra BST Løbende følger op hvert kvartal

10 Litteraturliste Lings og Leboeuf-Yde: Kjellberg, Anders et al : Voss, Palle Helkropsvibrationer og lænderygsmerter. En kritisk gennemgang af litteraturen. Odense Universitetshospital 1996 Injuries and other adverse effects of occupational exposure to whole-body vibration. Arbete og Hälsa 1994 Helkropsvibrationer som arbejdsmiljøfaktor. Lydteknisk Institut, rapport nr. 115, 1984 Brüel & Kjær Human vibration, 1988 Arbejdstilsynet At-meddelelse nr Helkropsvibrationer 1998 Arbejdstilsynet Transportområdet, Branchebilleder 1995.

11 Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Du kan kontakte Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros på følgende adresser : Fællessekretariatet Børsen 1217 København K. Telefon : Sekretariater : Specialarbejderforbundet i Danmark Kampmannsgade København V Telefon : Telefax : Ledernes Hovedorganisation Vermlandsgade København S Telefon : Telefax : Arbejdsgiverforeningen for Handel, Transport og Service Børsen 1217 København K. Telefon : Telefax : Alle Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros materialer findes desuden frit tilgængeligt på vores hjemmeside :

12 Skemamaterialer Førersædet Resumé: Påvirkningen fra helkropsvibrationer kan begrænses ved gode og varierede kørestillinger. For at opnå dette skal sædet være komfortabelt og være nemt at regulere. Chaufførens alder og fysiske form har betydning for, hvor belastende helkropsvibrationerne er for kroppen. God luftaffjedring er som en stødpude for vibrationer og stød. Luftaffjedring minimerer vibrationerne i at forplante sig til ryggen. God rygstøtte specielt i lænden - giver bedre siddestilling, så ryggen ikke falder sammen. Rygmusklerne bliver mere aktive, og trykket i bruskskiverne bliver mindre. Sædets pasform er afhængig af personens højde og vægt. Mange timer i sædet betyder, at kroppen ikke bevæges aktivt. Den bliver passiv. Påvirkninger som stød og vibrationer giver derfor større risiko for skader på ryggen ved lang tids kørsel. Dato: Udfyldt af: Problem med Ja Nej Årsag Forslag til løsning Manglende affjedring Indstilling/regulering af affjedring Ryglænets pasform Sædets pasform Indstilling/regulering af sæde og ryglæn Mange daglige timer i sædet Mange dage om ugen i sædet Andet

13 Indretning af førerpladsen Resumé: Indretningen af førerpladsen har stor betydning for, hvor mange gange ryggen skal bøjes, vrides eller drejes. Uhensigtsmæssige siddestillinger gør kroppen mere modtagelig for påvirkninger fra vibrationer. Når opmærksomheden ikke er rettet mod vejen, men mod instrumenter og lignende, får vibrationer og stød lettere ved at påvirke kroppen, fordi musklerne ikke spændes og derved forsvarer kroppen. Luftaffjedring af førerhuset minimerer rystelserne fra motoren og underlaget. Dato: Udfyldt af: Problem med Ja Nej Årsag Forslag til løsning Manglende regulering af rattet At nå gearstangen og skifte gear At nå kontakter og betjeningsgreb At aflæse instrumenter Manglende højde i førerhuset Manglende udsyn Dårlig udsyn til sidespejle Dårligt placeret kommunikationsudstyr Manglende luftaffjedring af førerhuset Manglende regulering af luftaffjedring på førerhuset Andet

14 Opbygning og vedligehold af udstyr Resumé: Vedligeholdelse af de forskellige dele af køretøjet har afgørende indflydelse på, hvordan vibrationer under kørslen forplantes til førerhus og førersæde. De vigtigste punkter er affjedring, ophæng af førerhus, koblinger til anhænger, skammel og bølgeplade til trailer, dæk og bremser. F.eks. har korrekt dækmontering og dæktryk stor betydning i forhold til at nedsætte vibrationer under kørslen. Dato: Udfyldt af: Problem med Ja Nej Årsag Forslag til løsning Den mekaniske affjedring af vognen Luftaffjedringen af vognen Ophæng og affjedring af førerhus Slid og afbalancering af dæk Korrekt tryk i dæk Manglende bølgeplade under drejeskammel Jævn bremsning Vedligehold af bremser Andet

15 Vejforhold Resumé: Trods en god affjedring af køretøjet, har det en væsentlig betydning, hvilket underlag der køres på. Huller og større ujævnheder i vejen samt passage af bump giver nogle kraftige påvirkninger af hele køretøjet, hvoraf nogle vil forplantes til førersædet. Regelmæssige ujævnheder i vejen bør ikke give anledning til generende helkropsvibrationer, idet førerhusets og sædets affjedring bør optage disse. Hastigheden har dog en væsentlig indflydelse på, hvor kraftige svingninger der kommer. Det gælder både for passage af bump og for kørsel på ujævnt underlag. Dato: Udfyldt af: Problem med Ja Nej Årsag Forslag til løsning Dårlige tilkørselsveje ved faste afhentningsog leveringssteder Hyppig passage af vej bump Planlægning af kørsel i forhold til vejenes beskaffenhed Afpasning af hastighed i forhold til ujævnheder Ofte kørsel på ujævne og hullede veje Andet

16 Arbejdsforhold Resumé: Ved kørsel over lang tid uden pauser, forstærkes belastningerne fra køretøjets vibrationer ved, at man sidder stille i lang tid af gangen. Tidspres for at nå planen kan medføre stress. Det vil være en god ide at tilrettelægge arbejdet, så der udføres forskelligt arbejde i løbet af dagen, eller at udnytte pauserne til at motionere, så man får brugt hele kroppen. Tungt løftearbejde i kombination med kørsel og udsættelse for helkropsvibrationer giver øget risiko for problemer med lænderyggen. Arbejdsbeklædning egnet til skiftende arbejdsopgaver f.eks. kørsel afbrudt af løftearbejde er vigtig for at undgå unødig afkøling af kroppen og dermed større risiko for skader. Dato: Udfyldt af: Problem med Ja Nej Årsag Forslag til løsning Overholdelse af hviletider Tilrettelæggelse af arbejdet så det bliver afvekslende For stram kørselsplan Tungt løftearbejde Meget løftearbejde Træk og skub af tunge vogne Hjælp fra kollega Andet

17 Individuelle faktorer Resumé: Helkropsvibrationer påvirker kroppen mindst, hvis man er i god fysisk form det gælder specielt i forhold til lænderyggen, der er den del af kroppen som er mest udsat. De uheldige påvirkninger af helkropsvibrationer bliver større med alderen på grund af slid og almindelige aldersforandringer. Derfor bliver det endnu vigtigere at holde sig i god fysisk form. Også faktorer som overvægt på grund af manglende aktivitet og rygning påvirker kroppen negativt. Dato: Udfyldt af: Problem med Ja Nej Årsag Forslag til løsning At være i god fysisk form At være overvægtig At være ryger At være aktiv i fritiden Samme arbejde i mange år Gener fra led og muskler Gener fra ryggen Andet

18 Blank handlingsplan Område Problem med Løsning Ansvarlig Tidsplan Opfølgning Førersædet Indretning af førerpladsen Opbygning og vedligeholdelse af udstyr Vejforhold Arbejdsforhold Individuelle forhold

Helkropsvibrationer. Vejledning om helkropsvibrationer. Industriens Branchearbejdsmiljøråd

Helkropsvibrationer. Vejledning om helkropsvibrationer. Industriens Branchearbejdsmiljøråd Helkropsvibrationer Vejledning om helkropsvibrationer Industriens Branchearbejdsmiljøråd Vejledning om helkropsvibrationer Denne vejledning angiver det niveau og den gode praksis, som arbejdsmarkedets

Læs mere

En værktøjskasse om GRAVIDE I JOB. BAR transport og engros

En værktøjskasse om GRAVIDE I JOB. BAR transport og engros En værktøjskasse om GRAVIDE I JOB BAR transport og engros August 2006 Forord Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros vil med denne værktøjskasse støtte den gravide, virksomheden og dens øvrige

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM HELKROPSVIBRATIONER

BRANCHEVEJLEDNING OM HELKROPSVIBRATIONER BRANCHEVEJLEDNING OM HELKROPSVIBRATIONER Indhold 5 Indledning 6 Viden om helkropsvibrationer Definition Helbredseffekter Regler Vurdering af vibrationsbelastning Vejledende vibrationsniveauer for forskellige

Læs mere

ARBEJDS MILJØ HÅNDBOG FOR CHAUFFØRER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

ARBEJDS MILJØ HÅNDBOG FOR CHAUFFØRER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros ARBEJDS MILJØ HÅNDBOG FOR CHAUFFØRER Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros FORORD Denne håndbog er skrevet til alle, der arbejder inden for transportområdet. Bogen handler om dine arbejdsforhold,

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.1. Løft, træk og skub

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.1. Løft, træk og skub At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.1 Løft, træk og skub September 2005 Erstatter 2. udgave oktober 2004 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

God ergonomi i tjenestebiler. - Politi og forsvar

God ergonomi i tjenestebiler. - Politi og forsvar God ergonomi i tjenestebiler - Politi og forsvar Indholdsfortegnelse 1 Forord...3 2 Indledning...4 3 Ind i og ud af bilen...5 4 Sid og kør godt i bilen...7 4.1 Sæde og rat...7 4.2 Nakkestøtten og sikkerhedsselen...10

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.6.7. Helkropsvibrationer

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.6.7. Helkropsvibrationer At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.6.7 Helkropsvibrationer April 2006 Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.5 af juli 1998 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM BUSSER I RUTEKØRSEL. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

BRANCHEVEJLEDNING OM BUSSER I RUTEKØRSEL. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING OM BUSSER I RUTEKØRSEL Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros VEJLEDNING OM BUSSER I RUTEKØRSEL INDLEDNING Såvel ved indkøb af nye busser som ved vurdering og justering af busser,

Læs mere

Helkropsvibrationer i anlægsgartneriet

Helkropsvibrationer i anlægsgartneriet Helkropsvibrationer i anlægsgartneriet Indholdsfortegnelse 2 Side Forord... 3 Vibrationer... 4 Hvad er helkropsvibrationer?... 5 Hvad siger reglerne?... 6 Følger af vibrationspåvirkning... 7 Vurdering

Læs mere

GOD ERGONOMI I FORSVARET LØFT LET BÆR MINDRE

GOD ERGONOMI I FORSVARET LØFT LET BÆR MINDRE GOD ERGONOMI I FORSVARET LØFT LET BÆR MINDRE INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Forord... 3 2 Indledning... 4 3 Hvornår bliver det for tungt?... 5 3.1 Tunge løft og bæringer... 5 3.2 Træk og skub... 6 3.3 Arbejdsstillinger

Læs mere

7. Arbejdspåvirkninger

7. Arbejdspåvirkninger Ergonomi 7. Arbejdspåvirkninger Ergonomi Ergonomi betyder tilpasning af arbejdsforhold og arbejdsredskaber til menneskets forudsætninger og behov. Bevægeapparatskader og nedslidning kan i vidt omfang forebygges,

Læs mere

Trucks Vejledning om trucks i industrien

Trucks Vejledning om trucks i industrien Trucks Vejledning om trucks i industrien Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V E-mail: ibar@ibar.dk www.ibar.dk Medarbejdersekretariat CO-industri Vester Søgade 12 1790 København

Læs mere

BRANCHEARBEJDSMILJØRÅDET FOR SERVICE- OG TJENESTEYDELSER VEJLEDNING OM TUNGE LØFT I FORSVARET

BRANCHEARBEJDSMILJØRÅDET FOR SERVICE- OG TJENESTEYDELSER VEJLEDNING OM TUNGE LØFT I FORSVARET BRANCHEARBEJDSMILJØRÅDET FOR SERVICE- OG TJENESTEYDELSER VEJLEDNING OM TUNGE LØFT I FORSVARET FORORD Mennesker er skabt til at bevæge sig og til at skifte mellem arbejde og hvile. En passende mængde fysisk

Læs mere

Branchevejledning om. APV for festudlejere. Formålet med en APV er at forebygge skader

Branchevejledning om. APV for festudlejere. Formålet med en APV er at forebygge skader Branchevejledning om APV for festudlejere Formålet med en APV er at forebygge skader Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 APV - formål, krav og hvordan den laves... 2 2.1 Formålet med APV er at forebygge

Læs mere

Branchevejledning om. arbejdsmiljø i bowlingcentre

Branchevejledning om. arbejdsmiljø i bowlingcentre Branchevejledning om arbejdsmiljø i bowlingcentre Indholdsfortegnelse Indledning... 03 Få overblik og undgå skader... 04 Arbejdspladsvurdering APV... 04 Introduktion af nyansatte... 04 Sikkerhedsrundering...

Læs mere

Få tjek på sikkerheden. Vejledning og tjekliste ved gasbrænding af ukrudt

Få tjek på sikkerheden. Vejledning og tjekliste ved gasbrænding af ukrudt Få tjek på sikkerheden Vejledning og tjekliste ved gasbrænding af ukrudt Kolofon Udgiver: BAR Jord til Bord, Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg 1. oplag: August 2008 Grafisk tilrettelæggelse: Rechnitzer A/S

Læs mere

Ergonomi og Frisører. Branchevejledning Forebyggelse af ergonomiske belastninger i frisørfaget

Ergonomi og Frisører. Branchevejledning Forebyggelse af ergonomiske belastninger i frisørfaget Ergonomi og Frisører Branchevejledning Forebyggelse af ergonomiske belastninger i frisørfaget Forord Frisørfaget er et servicefag, hvor kunderne kommer i første række, selv om det kan være på bekostning

Læs mere

Læger, tandlæger og dyrlæger

Læger, tandlæger og dyrlæger Arbejdsmiljøvejviser 34 2008 Læger, tandlæger og dyrlæger Ergonomisk arbejdsmiljø Psykisk arbejdsmiljø Hudbelastninger Risiko for ulykker Vejviser til et bedre arbejdsmiljø i din virksomhed Velkommen til

Læs mere

Gravide i job EN VÆRKTØJSKASSE OM. Adresser. - Lykkelige omstændigheder

Gravide i job EN VÆRKTØJSKASSE OM. Adresser. - Lykkelige omstændigheder EN VÆRKTØJSKASSE OM Adresser Fællessekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København Ø Tlf.: 77 33 47 11 Fax.: 77 33 46 11 www.barserviceogtjenesteydelser.dk Arbejdsgiversekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København

Læs mere

Branchevejledning. Ergonomi i tandplejen

Branchevejledning. Ergonomi i tandplejen Branchevejledning Ergonomi i tandplejen 2 Indhold Indledning 3 Arbejdet på klinikken 4 Tilrettelæggelse og udførelse af arbejdet 6 Indretning af arbejdspladsen 10 Arbejdspladsvurdering 15 Her kan du få

Læs mere

Kasseassistenters arbejdsmiljø. Branchevejledning til arbejdsgivere og sikkerhedsorganisation

Kasseassistenters arbejdsmiljø. Branchevejledning til arbejdsgivere og sikkerhedsorganisation Kasseassistenters arbejdsmiljø Branchevejledning til arbejdsgivere og sikkerhedsorganisation Forord På baggrund af den danske arbejdsmiljølovgivning er der oprettet 11 branchearbejdsmiljøråd (BAR) herunder

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM LETTERE FLYTNING. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

BRANCHEVEJLEDNING OM LETTERE FLYTNING. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING OM LETTERE FLYTNING Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING OM LETTERE FLYTNING INDHOLD Forord................................................ 1 Belastning

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST Indholdsfortegnelse 1. Forord... 1 2. Arbejdsmiljøorganisation... 2 3.

Læs mere

ARBEJDSMILJØHÅNDBOG FOR

ARBEJDSMILJØHÅNDBOG FOR arbejdsmiljøhåndbog for v A G T E R ARBEJDSMILJØHÅNDBOG FOR VAGTER 2012 indholdsfortegnelse Forord 1 Indledning 2 Sikring af det gode arbejdsmiljø 3 Grundlæggende krav til en virksomhed 3 Samarbejdet om

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.3. Forflytning, løft og anden manuel håndtering af personer

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.3. Forflytning, løft og anden manuel håndtering af personer At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.3 Forflytning, løft og anden manuel håndtering af personer Juli 2004 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

auto apv trin for trin TjeklisTe klargøring

auto apv trin for trin TjeklisTe klargøring AUTO APV trin for trin T j e k l i s t e K l a r g ø r i n g Vejledning til udfyldelse Spørgsmålene er udformet som Ja/Nej spørgsmål. Hvis spørgsmålet ikke er relevant, kan det overstreges. Hvis der svares

Læs mere

Branchevejledning modtagelse og håndtering af bagerivarer

Branchevejledning modtagelse og håndtering af bagerivarer Branchevejledning modtagelse og håndtering af bagerivarer 1 Indhold Typiske udfordringer i bagerier og konditorier 3 Hvordan finder man sin gode løsning? 3 Eksempler på gode løsninger 6 Hvad har andre

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV!

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! INDHOLD 4 FORORD 6 HVAD ER APV? HVORFOR LAVE APV? KORT OM KRAVENE TIL APV 8 ARBEJDSMILJØFORHOLD I APV FYSISKE OG ERGONOMISKE FORHOLD

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER

BRANCHEVEJLEDNING GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER BRANCHEVEJLEDNING GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER 2012 Indholdsfortegenlse Forord 1 Indledning 2 Få overblik og et godt samarbejde om arbejdsmiljøet 3 Arbejdspladsvurderingen

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV!

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! INDHOLD 4 FORORD 6 HVAD ER APV? HVORFOR LAVE APV? KORT OM KRAVENE TIL APV 8 ARBEJDSMILJØFORHOLD I APV FYSISKE OG ERGONOMISKE FORHOLD

Læs mere