ET MAGASIN FRA SCLEROSEFORENINGEN AUGUST-SEPTEMBER 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ET MAGASIN FRA SCLEROSEFORENINGEN AUGUST-SEPTEMBER 2011"

Transkript

1 ET MAGASIN FRA SCLEROSEFORENINGEN AUGUST-SEPTEMBER 2011 NY ROLLE SOM AKTIV PATIENT. SIDE 24 Charlotte Svanberg vil ikke nøjes med blot at være patient LDN EN DOSIS LIVSKVALITET? SIDE 20 Lav dosis Naltrexon kan måske få kroppen til at producere ekstra mange endorfiner REEL DIALOG BEHØVER IKKE VÆRE DYRERE. SIDE 6 Det kan betale sig, når kommuner og borgere finder løsninger sammen

2 Leder Af Christian L. Bardenfleth, formand for Scleroseforeningen HVAD KOSTER SOLIDARITET? Da MagaSinet i 2010 interviewede en af landets førende stemmer på det socialretslige område, professor i socialret, Kirsten Ketcher, sagde hun blandt andet: Jeg tror ikke, at befolkningen er enig med politikerne i, at man skal spare på handicapområdet. Et fremtidigt mål er at bevare den store sympati, som befolkningen har for mennesker med handicap. Jeg håber, hun har ret. For tilbage i maj i år viste en undersøgelse i Berlingske Tidende, at et flertal i befolkningen er parate til at spare på handicapområdet. Og tonen har i det seneste år været tilspidset, når kommunerne har udtalt sig om mulige besparelser på handicap-området. I Scleroseforeningen oplever vi dagligt, at der blæser nye vinde i samfundsdebatten. Befolkningens solidaritet med mennesker med sclerose og andre funktionsnedsættelser er der heldigvis stadigvæk, men måske er solidariteten under forandring? Hvad er solidaritet? (Ifølge Wikipedia:) Når man udviser solidaritet, giver man afkald på nogle (kortsigtede) fordele på den modsatte parts bekostning, i og med man kan se, at denne vil få større gavn af din handling. Du udviser bl.a. solidaritet, når du sætter dig i andres sted, hvorefter din handling udspiller sig ved, at du moralsk tager hensyn til modparten. Læs det lige en gang mere. Og tænk over det i forhold til den verserende samfundsdebat. Når kommunerne melder ud om mulige besparelser, er det udelukkende ud fra økonomiske tanker. Der tænkes ikke i solidaritet eller moral. Samtidig er der valg til efteråret og valgkampen er ikke præget af moralske hensyn, men af hensynet til bundlinjen. Er solidaritet et spørgsmål om økonomi? Er det sådan, at når riget fattes penge, så bides hestene? Når samfundsøkonomien knager, så hetzes mindretallet? Nej, solidaritet er mere end et spørgsmål om økonomi. At det er blevet en samfundstendens, at alt skal måles og vejes i kroner og øre, bør ikke ændre ved, at vi som borgere i et samfund har en forpligtelse til at agere moralsk og solidarisk. Den økonomiske diskurs er blevet altdominerende, og den bruges til at retfærdiggøre alle politiske udsagn. Men over den ligger en moralsk diskurs, som vi skal holde fast i. Og det er ikke værdigt at gøre solidaritet op i kroner og øre. Er solidaritet så et spørgsmål om politisk overbevisning? Nej. Tendensen med solidaritet under forandring er en tendens, der bevæger sig i alle politiske blokke. Og det er i det farvand, at både Scleroseforeningen og mennesker med handicap af alle slags skal begå sig i. Mennesker med handicap er et født mindretal, der ikke kan stemme sig til rettigheder. Det er et mindretal, der i høj grad har brug for, at andre kan sætte sig i deres sted og tage de nødvendige moralske hensyn. Selvom bølgerne kan gå unødigt højt i den hjemlige samfundsdebat, skal man altid huske at sætte det hele i perspektiv de samlede udgifter til handicapområdet er nemlig fortsat en dråbe i havet, set i forhold til statens samlede udgifter! Derfor kan der kun fra vores side håbes på, at alle uanset politisk ståsted udviser solidaritet, således at mennesker med handicap ikke kommer til at opleve forringelser i det offentlige behandlings- og plejetilbud. Det kan vi som et velfærdssamfund nemlig ikke være bekendt. God valgkamp. 2

3 Indhold 4 KORT NYT 6 I DAG ER JEG EN GLAD BRUGER Reel dialog mellem borger og kommune kan skabe en win-win-situation 11 INDSAMLING HAR RUNDET EN MILLION KRONER 12 MAKE OVER: EN FRIDAG TIL MOR 14 OVERLAD DET TIL MIG OG GUD AT GØRE DIG RASK 19 KOLESTEROLSÆNKENDE MIDDEL UNDERSØGT I SCLEROSEMODEL 20 EN DOSIS LIVSKVALITET? Nogle mener, LDN hjælper på sclerose. Lægerne er skeptiske, men Mogens Larsen er glad for effekten. 22 TEORI OM AT TARMINDHOLD HAR BETYDNING FOR SCLEROSE 24 JEG VIL IKKE BLOT VÆRE PATIENT 28 KURSER Redaktion og ekspedition Scleroseforeningen, Mosedalvej 15, 2500 Valby. Telefon Telefax Gironummer Hjemmeside Chat Kodeord til chatten er sclerose. Redaktion Mette Bryde Lind (ansv.), Peter Palitzsch Christensen, (red.), Erik Jensen, Mathilde Louise Brejner, Lotte Bach Hansen, til redaktionen Design Kontrapunkt A/S Layout KP2 A/S Oplag Repro og tryk Stibo Graphic, Miljøcertificeret efter ISO MagaSinet Næste nummer udkommer medio oktober Forside Fotograf Søren Hytting. Annoncesalg Preben Schlichting, tlf / Deadline for annoncer i næste blad: 15. september Scleroseforeningen Scleroseforeningen er en privat, sygdomsbekæmpende organisation, der arbejder for indsamlede midler. Foreningen har ca medlemmer og bidragydere samt omkring frivillige. Protektor Hendes Majestæt Dronningen. Medlemskab af Scleroseforeningen Personligt medlemskab 240 kr. årligt. Familiemedlemskab 360 kr. årligt. Hovedbestyrelse Formand Christian L. Bardenfleth, tlf , Næstformand Ulla Wæber, tlf , Direktør Mette Bryde Lind. Sclerosecentrene Ry, tlf , og Haslev, tlf , Direktør Brita Løvendahl Dronningens Ferieby Leder Birgitte Kragelund, tlf ,

4 Kort Nyt VALG TIL BRUGERRÅDET FOR SCLEROSECENTRENE I dette efterår er der valg til brugerrådet i Region Hovedstaden, Syddanmark og Midtjylland. Der er en repræsentant og en suppleant fra hver region. Har du lyst til at komme i brugerrådet, skal du henvende dig til din lokale formand i lokalafdelingen, der så videregiver informationen til regionsrepræsentanten i hovedbestyrelsen. Er du valgbar? Du skal have været bruger af Sclerosehospitalerne inden for de sidste fem år. Derudover skal du have lyst til at varetage brugerinteresser på begge sclerose centre og deltage i udvikling af nye tilbud. Formidle nye tilbud og holdninger, og deltage i brugerdialogmøder. Kan du nikke genkendende til ovenstående, er du valgbar! Godt at DH siger fra Mette Bryde Lind direktør i Scleroseforeningen er glad for den markante tilslutning, der var til Danske Handicaporganisationers stormøde i juni med overskriften Stop hetzen. Jeg synes, det er befriende, at Danske Handicaporganisationer nu har lagt fløjlshandskerne og siger tingene meget direkte. Den måde omverdenen og ikke mindst kommunerne er begyndt at tale om handicappede mennesker på, hører ingen steder hjemme. Det er uværdigt for det danske velfærdssamfund. Der er virkelig behov for, at der nu sættes en stopper for den facon, der bruges over for en af samfundets svageste grupper, siger direktør Mette Bryde Lind. Læs mere på WEMMELUND ARKITEKTER MAA DANSKE ARK ULLERØDVEJ KOKKEDAL NY AMBASSADØR MICHAEL RASMUSSEN Bankdirektør og landechef, Nordea Hvorfor har du sagt ja til at være ambassadør? Jeg har sagt ja til at være ambassadør, da jeg gerne vil gøre en indsats for at øge det generelle kendskab til sygdommen og til foreningen og derigennem forhåbentlig bidrage til, at vi kommer tættere på at løse sygdommens gåde, og at vi får øgede økonomiske midler, der muliggør, at de, der er ramt og dem der rammes af sygdommen, får et bedre og mindre smertefuldt liv. Hvorfra kender du scleroseforeningen? Jeg har sygdommen inde på livet, da et nært familiemedlem er ramt af sygdommen, og mit primære kendskab til foreningen stammer herfra. Hvad skal du lave som ambassadør for scleroseforeningen? Jeg håber i det omfang, det er muligt for mig, at kunne bidrage på samme vis som de øvrige ambassadører. Derudover håber jeg naturligvis, at jeg med min beskæftigelse kan bidrage til en forøgelse af kendskabsgraden til foreningen og sygdommen i dansk erhvervsliv og i den finansielle sektor, og forhåbentlig derved kan sikre lidt flere økonomiske midler til foreningen. TELEFON

5

6 IKKE Af Mathilde Louise Stenild Brejner. Foto: Søren Østerlund I DAG ER JEG EN GLAD BRUGER Karen Ormstrup Kristensen har sclerose og sidder i kørestol. Det er nødvendigt for hende, at hun får hjælp til de daglige gøremål og den træning, som vedligeholder hende fysisk. Derfor blev hun i første omgang meget ængstelig, da Favrskov Kommune frakendte hendes hjælperordning Karen Ormstrup Kristensen bor i den midtjydske provinsby Hadsten. På en sommerdag i juni 2010 dumpede der et brev fra Favrskov Kommune ind ad brevsprækken hos hende. I brevet stod der, at Karen ville få besøg af en sagsbehandler fra kommunen foruden en visitator, som skulle foretage en revurdering af Karens otte år gamle Borgerstyrede Personlige Assistance (BPA-ordning). En ordning, der giver brugeren mulighed for at ansætte sine hjælpere selv og at bruge de bevilligede timer på det, som brugeren selv skønner at have brug for. På det tidspunkt fik Karen 30 timers hjælp om ugen. Timerne var fordelt mellem fire forskellige hjælpere. Kan du selv gå i bad? I juni 2010 kom sagsbehandleren og visitatoren på besøg hos Karen. De spurgte til, hvad Karen selv kunne klare. Karen fortæller, at de blandt andet spurgte, om hun ikke kunne gå i bad selv? Det kan Karen ikke. Hun går kun i bad, når der er en hjælper i huset. Karen husker mødet, som at hun ikke fik sagt det, hun egentlig gerne ville, og at det var svært at få ordet. Heldigvis havde Karen fået visiteret et ophold på Sclerosehospital Ry fra slut juni til midt juli På sclerosehospitalet mødte Karen mange andre mennesker med sclerose, som havde oplevet besparelser på deres hjælp, som hun kunne tale med. Du skal have en handleplan Karen talte med en socialrådgiver fra Scleroseforeningen, som anbefalede hende, at hun skulle bede om et referat til partshøring og en handleplan fra Favrskov Kommune. Det skulle hun gøre, fordi Karen var usikker på, om der var nogle ting, hun ikke havde fået sagt under mødet med sagsbehandleren og visitatoren. Handleplanen skulle Karen bede om, fordi det er en del af proceduren, hvis kommunen frakender en bruger sin hjælperordning. Da Karen kom hjem fra Ry, ringede hun til Favrskov Kommune, som lovede, at der ville komme en partshøring og en handleplan. Du bedes opsige dine hjælpere Da handleplanen endelig landede hos Karen, bragte den hende i første omgang ud af den, da Favrskov Kommune ville frakende hjælpeordningen allerede pr og Karen blev informeret om, at hun havde ansvaret for at opsige hjælperne fra denne dato. Der var imidlertid ikke beskrevet i handleplanen, hvad Karen kunne forvente af alternativ hjælp. Jeg kan huske, at jeg tænkte, at jeg bare skulle have fat i socialrådgiveren fra Scleroseforeningen. Måske kom jeg til at tude i to minutter, men jeg havde alligevel en tyrkertro på, at det ikke endte sådan, at jeg bare kunne sejle min egen sø, siger Karen Ormstrup Kristensen. Sagsbehandleren fra Scleroseforeningen hjalp Karen med at formulere et modsvar til den handleplan, som Karen hverken ville eller kunne acceptere. De bad i brevet snarest muligt om et møde om en fremadrettet handleplan, men Favrskov Kommune ville ikke afholde et møde. Heldigvis søgte Karens hjælpere ikke andet arbejde. Den 21. december 2010 kom der et brev fra Favrskov Kommune, hvor der stod, at Karen havde fået frakendt sin hjælperordning fra 1. februar Ledende socialrådgiver i Scleroseforeningen, Bente Juul Röttig, siger: Det er i strid med Socialministeriets vejledning og ankepraksis, at kommunerne ikke sørger for, at der er udarbejdet en ny handleplan, før de sender en frakendel- 6

7 FAVRSKOV KOMMUNE SVARER Favrskov Kommune kan ikke gå ind og kommentere på en konkret personsag i MagaSinet. Men vi vil gerne komme med generelle udtalelser om presset på det specialiserede socialområde i Favrskov Kommune. Favrskov Kommune har ligesom mange andre kommuner oplevet et voldsomt pres på udgifterne til det specialiserede socialområde. Det gør det svært at styre økonomien på området. Når vi så samtidig møder krav til kommunerne om at overholde de stramme budgetter, hvis vi vil undgå sanktioner, ja så er vi nødt til at se på, hvordan vi kan give borgerne mest mulig service for de samme penge. Og det vil give forandringer. Men forandringer behøver ikke betyde forringelser, og det er den balance, vi hele tiden forsøger at nå, siger direktør for Social og Sundhed, Jacob Stengaard Madsen. Favrskov Byråd følger budgetterne på det specialiserede området tæt, og Social og Sundhed i Favrskov Kommune har sat en række handlinger i værk for at bremse stigningen i udgifterne til det specialiserede socialområde. Vi har sat en række konkrete handlinger i gang for at få styring med budgetterne igen. Den røde tråd, igennem indsatserne, er symboliseret i visionen Mest muligt i eget liv, som handler om, at borgeren definerer sin egen livskvalitet og støttes til at udvikle sig til eller, opretholde så selvstændigt et liv som muligt, siger Jacob Stengaard Madsen. se af en hjælperordning ud. Det betyder jo i værste fald, at hjælperne siger op, før der er fundet en ny løsning, og så sidder brugeren tilbage på uvis tid uden at kunne få dækket behovet for livsnødvendig hjælp. Sagsbehandleren er på juleferie Da socialrådgiveren fra Scleroseforeningen prøvede at kontakte Favrskov Kommune på vegne af Karen, fik hun at vide, at sagsbehandleren var gået på juleferie. Derfor måtte Karen vente julen over på at få svar på, hvad der nu skulle ske. Lige efter nytår fik socialrådgiveren fat i sagsbehandleren fra Favrskov Kommune. De blev enige om, at der skulle være et nyt møde, hvor Karen skulle fremlægge sit behov for hjælp. I mellemtiden inden mødet fik Karen og socialrådgiveren drøftet, hvad der var kernen i Karens hjælperbehov. De fandt frem til, at Karen som minimum skulle beholde sin ledsagelse til træning fire gange om ugen, fordi træningen vedligeholder Karen, så hun bliver mere selvhjulpen. Det at være selvhjulpen betyder rigtig meget for Karen, som ikke bryder sig om at have huset fyldt med hjælpere hele dagen. Argumentet, der understøttes af en principafgørelse fra Ankestyrelsen, er, at træningen ikke er en selvvalgt aktivitet for Karen, og derfor skal kommunen bevillige hende ledsagelsen til træning foruden den ledsagelse, hun får til indkøb og kørsel. FORTSÆTTES PÅ NÆSTE SIDE >> 7

8 >> FORTSAT FRA SIDE 7 Hjemmehjælp i stedet for BPA-ordning Da mødet endelig finder sted, synes Karen, at sagsbehandleren fra Favrskov Kommune lytter til hende. Hun tror, at det har noget at gøre med, at socialrådgiveren fra Scleroseforeningen og Karen lige fra starten af mødet siger, at de ikke vil have en krig om paragraffer. Og fordi de havde forberedt sig grundigt til mødet. Mødet ender med, at Karen får en ledsagerordning, så hun kan fortsætte sin træning som hidtil, mens hendes personlige pleje og rutinerne i huset fremover skal varetages af en hjemmehjælper. En af forskellene på at have en BPA-ordning, og at der kommer en hjemmehjælper i hjemmet, er, at det fremover er kommunen, der bevilliger præcis, hvilken praktisk og personlig hjælp Karen kan få. Da Karen havde en BPA-ordning, var det i højere grad op til hende selv at vurdere, hvordan hun ville bruge de 30 timer, hun havde fået bevilliget. Under mødet bliver Karen derfor spurgt, hvor meget hun gerne vil i bad, og hvad hendes behov for rengøring og tøjvask er, og hun føler, at hun får, hvad hun har behov for. Ændringer til det bedre Faktisk er Karen Ormstrup Kristensen blevet så glad for ændringerne, at hun synes, at det fungerer bedre nu, end da hun havde en BPA-ordning. Da hun havde BPA-ordningen, var der nemlig nogen i hendes hjem fire timer om dagen, og det var Karen ikke så glad for. Med hjemmehjælpen får hun hjælp til det, hun skal, og bagefter går de. Træningen kører rigtig fint, og Karen har fortsat sin ledsagerordning på 15 timer om måneden, så hun kan komme på museum og ud og købe ind. Karen mener, at det er vigtigt, at man er åben over for ændringerne, som hun vurderer i hendes tilfælde er til det bedre. Jeg vil helst have hjælp af den person, som har hjulpet mig med træning i de sidste fire år, og som kender alle maskinerne. Jeg har ikke brug for en pædagog til at hjælpe mig med at komme over i maskinerne til træningen, siger Karen Ormstrup Kristensen. Kommunen sparer i dette tilfælde penge, fordi de lader Karen beholde sin faste hjælper i stedet for at lade et socialpædagogisk uddannet personale til en meget højere timeløn varetage Karens behov for hjælp, når hun er til træning. Det var ellers Favrskov Kommunes oprindelige forslag, siger Bente Juul Röttig og afslutter: Eksemplet viser, at en reel dialog med borgeren om hendes individuelle behov i dagligdagen ikke behøver blive dyrere. Det viser, at en ændring i hjælpeindsatsen kan blive til en win-win situation for både kommune og borger. Så i dette tilfælde blev det ikke dyrt at spare. Det kunne andre kommuner lære af. Gå mod en verden uden sclerose - dine skridt tæller Snart afholdes Danmarks første walk til fordel for multipel sclerose (MS). Dette vil foregå i Valbyparkens smukke omgivelser. Sæt kryds i kalenderen Søndag d. 4. september 2011 fra kl Læs mere og tilmeld dig på: Med MS WALK & TALK går vi for at samle penge ind til forskning og skabe opmærksomhed om sclerose. Tag familien, vennerne eller kollegerne med til en dejlig gåtur i en god sags tjeneste. 8

9

10 10

11 INDSAMLING HAR NU RUNDET EN MILLION KRONER Tusindvis af indsamlingsbøsser i butikker over hele landet samles ind og tømmes. Pengene fra indsamlingen går til forskning, i hvorfor flere kvinder får sclerose Tak til frivillige og butikker Over hele landet er indsamlingen båret af frivillige, der yder en stor indsats, når indsamlingsbøsserne skal ud i butikkerne og hjem igen. Jeg stiller gerne op til byttepengeindsamlingen, fordi det gør en forskel. Men vi kan jo ikke gøre det alene. Vi kan virkelig takke de mange frivillige, som hjælper til, og alle butikkerne, som lader os opstille indsamlingsbøsser, for uden dem kunne vi ikke gennemføre indsamlingen, siger Vivi Bjørnmose, der er formand i lokalafdeling Assens og Middelfart. Hun forklarer, at det er centralt med et godt samarbejde med butikkerne. Det handler om at få et godt samarbejde op at stå både med de landsdækkende kæder, der medvirker, og med alle de lokale butikker. Det kan vi også se, når vi med store forhåbninger og stor glæde kommer og henter indsamlingsbøsserne. Så siger mange af butiksejerne I skal endelig komme igen til næste år, siger Vivi Bjørnmose. Pengene fra indsamlingen går til forskning i, hvorfor flere kvinder får sclerose. Resultaterne af den forskningen kommer alle med sclerose til gode, forklarer neurolog og overlæge Finn Sellebjerg: Forskningen i kvinder og kønsforskelle er et af de mest håndgribelige håndtag, vi har at gribe i, når det gælder om at finde svar på sclerosens gåde. 11

12 Af Gitte Rudbeck. Foto: Søren Østerlund EN FRIDAG TIL MOR Stine fik et pusterum fra en travl hverdag som småbørnsmor. En hel dag blev hun puslet om af frisør, makeupartist, stylist og fotograf, da hun var til makeover i Magasin i Odense Stine og hendes kæreste er døve og havde tolk med Med to små børn på hhv. tre år og fire måneder har Stine, der er døv og også arbejder som tegnsprogsunderviser, mere end nok at se til. For otte år siden fik hun desuden konstateret sclerose, og selvom hun kun har sygdommen i mild form, gør den ikke hverdagens mange opgaver og trætheden mindre. Stine har glemt at forkæle sig selv, efter vi fik vores første barn, skrev Filip til Scleroseforeningen, da han meldte sin intetanende kæreste til en makeover. Hun er ofte meget træt og frustreret over sit udseende. Hun vil gerne eksperimentere med tøj og makeup, men hun synes ikke, hun kan finde ud af det og mister hurtigt modet. Derfor vil jeg gerne overraske hende med en makeover. Og overrasket, dét blev Stine! Faktisk blev hun først lidt sur: Jeg havde godt selv set tilbuddet om at blive en ny kvinde i bladet, men havde tænkt, at dét der var bare slet ikke mig. Men da hun en tidlig morgen i juni kom kørende til Odense fra Horsens sammen med Filip og familiens lille nye på fire mdr., var Stine ikke bare parat. Hun var med på den værste, eller næsten da. Første stop Ikke for kort, var Stines eneste forbehold, da hun gled ned i frisørsalon Kofoeds magelige stol og fik stillet en lille bakke forfriskninger foran sig. Til Stines lettelse var frisør Tine helt enig: Du skal i stedet lade dit pandehår gro med ned. Og så fik frisøren frie hænder, og Stine blev klippet i en smart, pjusket page og fik lagt hvide striber i hele håret for at lysne og lette det. Som prikken over i et fik hun farvet sine lyse bryn mørke for at fremhæve øjenpartiet og give ansigtet mere karaktér. Naturligt look med pensler Tre timer og en hastigt nedsvælget sandwich senere blev Stine taget imod af makeupartist Tina i Magasin. Stine bruger ikke makeup til daglig, og ville gerne have hjælp til at lægge en makeup, der fremhæver, men ser naturlig ud. Det er et must at have det rette værktøj, fortalte Tina, der bruger pensler til det hele foundation, øjenskygge, mascara og selv eyeliner og læbestift. Det gode resultat afhænger af at blende og tone farverne, ikke mindst når man som Stine går efter et naturligt look. Stine bærer briller, der suger meget farve. Det kan du med fordel kompensere for med en lidt kraftigere øjenmakeup, rådede Tina, og så blev den vanlige brune mascara udskiftet med en sort, og eyeliner valgt i en grøn farve, der flot fremhæver de blå øjne og giver friskhed til Stines naturlige, lyse farver. Hader at shoppe Skal veninderne på shoppetur, skal de ikke regne med Stine: For mig er forretninger virkelig en killer, fortæller hun, og forklarer sit manglende overskud med sclerosen, men også med sit personlige temperament. Så Magasins koncept med en personal shopper, der gør hele benarbejdet, er lige Stine, der som regel kommer hjem med tøj til børnene i stedet, når hun vover sig på bytur. 12

13 FØR EFTER Jeg er her for at presse dig lidt, så du ikke altid ender i det samme. Personal shopper og stylist Julie lagde kortene på bordet, da hun præsenterede Stine for et tæt behængt stativ med alt fra florlette gevandter i friske forårsfarver over særprægede accessories til neutrale basisting. Det ser umiddelbart voldsomt anderledes ud, end hvad jeg plejer, men jeg er med!, samstemte Stine, og så lød startskuddet på to timers af- og påklædning, hvor Stine sæt for sæt kom til at føle sig mere og mere hjemme i den nye stil, stylisten havde sat sammen til hende. Flyt fokus Stine er ked af sine korte arme og den topmave, hun som nybagt mor stadig har. Men det havde stylisten råd for: Tag en opsmøget, åbentstående jakke eller cardigan på over en løs skjorte og sørg for masser af pynt i form af lange halskæder eller tørklæder, så leder du fokus væk fra din mave og løser problemet med for lange ærmer. Stine har en såkaldt æbleformet figur med slanke ben, smalle hofter, brede skuldre, fyldig barm og mave. Derfor skal Stine vælge overdele med v-hals, der sammen med de lange kæder og tørklæder nedtoner barmen og giver højde til hendes figur. Og sørg så for at fremhæve dine slanke, flotte ben med smalle snit og også gerne lyse farver, lyder stylistens opmuntrende råd. Og så var det blevet sidst på eftermiddagen og tid til at forevige forvandlingen i billeder, som Stine beredvilligt stillede op til, mens Filip så glad og stolt til. Makeover-artiklen er blevet til med hjælp fra Magasin og frisørsalonen Stuhr, som ganske gratis har stillet makeupartist, frisører og stylist til rådighed for Scleroseforeningen en hel dag. Alle, der har lyst til at få råd og vejledning om tøj, kan frit og kvit booke en tid hos en af Magasins personal shoppers. Der findes tre forskellige muligheder for at gøre brug af stylisternes gode råd to af dem helt gratis. Mulighederne findes i Magasin i København, Lyngby, Odense og Århus. Læs mere på Magasins hjemmeside. 13

14 Af journalist Susanne Christensen OVERLAD DET TIL MIG OG GUD AT GØRE DIG RASK En uge var for kort tid til at få en dårligt gående sclerosepatient (mig) gjort rask, men Dr. Shandrika på Sri Lanka puklede for sagen med en blanding af akupunktur, ayurvedisk massage, yoga, meditation og tro Jeg opfatter ikke mig selv som en, der hopper på hvad som helst. Jeg har haft multipel sclerose i ca. ti år og har næsten fra starten brugt pengene fra gruppelivsforsikringen Kritisk Sygdom til at forkæle mig selv med ayurvediske kurophold i Indien og på Sri Lanka (se hjemmeside nederst i artiklen). Efter mange ayurvediske kurophold ved jeg godt, at ayurveda nok ikke kan helbrede mig. Men jeg kan mærke på krop og psyke, at opholdene gør mig ufattelig godt. Dette afbræk i en lang, kold og mørk vinter er guld værd og noget, jeg kan leve længe på. I år tog jeg fire uger til Sri Lanka. De første tre uger på et stort, lækkert ayurvedisk kursted 70 km syd for hovedstaden Colombo. Den sidste uge ville jeg gerne prøve et lille ayurvedisk sted, billigere og gerne lidt mere autentisk. Det er dette sted, jeg beskriver her, for selv om jeg (selvfølgelig) ikke blev helbredt, har jeg aldrig nogensinde været udsat for så god og mangesidig behandling. Shanti Ayurveda Home Jeg havde ad omveje hørt, at Dr. Shandrika var en slags ekspert i sclerose, og da hendes Shanti Ayurveda Home lå bare ti kilometer fra mit første kursted, var det jo nemt. Jeg havde ikke sat næsen op efter noget som helst, men på den anden side Jeg bliver modtaget af Dr. Chandrika, en kvinde omkring de 50 år. Hun forklarer om sin behandling og spørger til mine særlige problemer med sclerosen. Jeg fortæller, at mit store problem er venstre ben og venstre fods dropfod, der gør det svært at holde balancen og gå. Hun behandler mange sclerosepatienter, fortæller hun. En af dem, en tysk mand, kom hertil i kørestol og langt hår som en pige. Han havde opgivet håbet og gad ikke engang klippe sit hår. Efter en uge havde han fået håbet igen og bad om at få klippet sit hår, og efter tre uger tog han herfra efter først at have afleveret sin stok til mig, fortæller Dr. Chandrika stolt. Den og andre lignende historier skulle jeg komme til at høre mange af den næste uges tid. Ja, ja, tænker jeg. Hvordan kan jeg være sikker på, han virkelig havde sclerose. Fordi jeg kun kan være her en uge, bestemmer Dr. Chandrika, at jeg skal have intensiv behandling. Akupunktur to gange om dagen, masser af massage, yoga og meditation plus ayurvedisk medicin og kost plus vejrtrækningsøvelser. Vi starter med akupunktur i min seng under moskitonettet. Jeg skal ligge på maven, og hun stikker masser af nåle omkring rygsøjlen. Så skal jeg ellers ligge en times tid med nålene i. Lige efter akupunkturen skal jeg over i massagerummet, hvor Dr. Chandrika giver mig helkropsmassage med en særlig god muskelopbyggende olie. Den olie skal jeg have med hjem, siger hun, og hver aften smøre på benene, inden jeg går i seng. Jeg begynder at hyggesnakke, men bliver straks afbrudt. Nu skal du slappe af og overlade det til mig og Gud at gøre dig rask. Vi ved, hvordan du skal behandles, siger hun venligt, men bestemt. Det lyder beroligende. Jeg slapper fuldstændig af og overgiver mig trygt i hendes kyndige hænder. I løbet af ugen taler Dr. Chandrika og andre behandlere jævnligt om det vigtige i ikke at give op, men at tro. 14 FORTSÆTTES PÅ SIDE 16 >>

15 AYURVEDA TRADITIONEL INDISK MEDICIN Ayurveda er et sanskritord, der kan oversættes med livsvisdom eller livsvidenskab. Ayurveda er en traditionel indisk behandlingsform. Det er det ældste behandlingssystem i verden, som stadig bruges. Man ved ikke, hvor gammelt, men man regner med, at det er mindst 5000 år gammelt. Ayurveda er som de fleste traditionelle sundhedssystemer et helhedssystem, der både indbefatter fysiske, mentale, emotionelle og spirituelle aspekter ved sundhed og sygdom. Den amerikanske ekspert indenfor ayurveda, David Frawley, skriver, at en grundregel indenfor ayurveda er, at alt, hvad vi selv kan gøre for vores egen sundhed, virker bedre, end hvad andre kan gøre for os. Ayurveda er meget udbredt i Indien og i Vesten er det især blevet udbredt gennem den indiske læge Deepak Chopras arbejde (se bl.a. Deepak Chopra: Fuldkommen sundhed. At leve i harmoni med sin natur. Borgens Forlag). Indenfor ayurveda ser man sygdom som en følge af ubalance i doshaerne (vata, pitta og kapha). Deepak Chopra skriver, at doshaerne styrer den fysiske krop, uden at doshaerne selv er helt fysiske. De er beliggende mellem sind og krop og ligner således ikke noget, vi kender inden for den vestlige medicin. For at behandle ubalance i doshaerne benyttes bl.a. kost, yoga, massage, meditation og ayurvedisk kosttilskud. Der foreligger ingen større undersøgelser af effekten af ayurvedisk behandling i forhold til MS, men der er undersøgelser af effekten af yoga, meditation og massage på MS, der viser, at disse praksisser måske kan have en positiv effekt i forhold til træthed, spasticitet, smerte, depression og angst. De ayurvediske kosttilskud kan måske forårsage alvorlige bivirkninger for mennesker med MS. Produktet Ashwagandha, som nogle gange anbefales til mennesker med MS, har ved dyreforsøg vist et immunsystems stimulerende effekt. Dette kan betyde, at produktet i teorien kan forværre MS og formindske effekten af MS-medicin. Derudover kan der være tungmetaller i nogle af de kosttilskud, der bruges ved ayurvedisk medicin, bl.a. bly og kviksølv. En undersøgelse viste, at 20 procent af de 70 produkter, der blev undersøgt, havde for højt indhold af metaller. Derudover er der fundet stoffer, der er blevet forbundet med lever- og nyreforgiftninger. Ligesom traditionel kinesisk medicin har man inden for ayurvedisk medicin en forståelse af, hvad balance og sundhed er, og hvad der kan ske, når der kommer ubalance. Vestlig medicin er hovedsagelig symptombehandlende, mens det inden for ayurvedisk medicin er muligt at styrke balance og sundhed. Der mangler stadig undersøgelser, der viser effekten af ayurvedisk behandling i forhold til mennesker med MS. Psykolog i Scleroseforeningen Michael Nissen 15

december-januar 2010-2011

december-januar 2010-2011 ET MAGASIN FRA Scleroseforeningen december-januar 2010-2011 Med kroppen til psykolog Franciska Vesterholm kan selv regulere dele af sine symptomer Kejserens nye konvention? MagaSinet afslutter serien om

Læs mere

ET MAGASIN FRA SCLEROSEFORENINGEN APRIL-MAJ 2011

ET MAGASIN FRA SCLEROSEFORENINGEN APRIL-MAJ 2011 ET MAGASIN FRA SCLEROSEFORENINGEN APRIL-MAJ 2011 MED SCLEROSE PÅ ARBEJDE. SIDE 22 Mød syv kvinder og se, hvordan de tackler sclerose på jobbet. BØRNEFAMILIER HAR DET HÅRDT. SIDE 6 Kombinationen sclerose,

Læs mere

OKTOBER-NOVEMBER 2011

OKTOBER-NOVEMBER 2011 ET MAGASIN FRA Scleroseforeningen OKTOBER-NOVEMBER 2011 LEGER SIG UD AF UTRYGHED. SIDE 12-13 Charlotte Svanberg vil ikke nøjes med blot at være patient POLITIKERNES LØFTER SORT PÅ HVIDT. SIDE 6-7 Politikere

Læs mere

ET MAGASIN FRA SCLEROSEFORENINGEN JUNI-JULI 2011

ET MAGASIN FRA SCLEROSEFORENINGEN JUNI-JULI 2011 ET MAGASIN FRA SCLEROSEFORENINGEN JUNI-JULI 2011 KOMMUNEN SVARER IKKE. SIDE 6 Maria Christensen og familien har ventet mere end et år. Nu er huset sat til salg. DRONNINGEN PÅ BESØG I DRONNINGENS FERIEBY.

Læs mere

Scleroseforeningen. MagaSinet. Stamcelleforskning giver nyt håb. Alle har krav på et anstændigt sagsforløb. Tour de tilgængelighed.

Scleroseforeningen. MagaSinet. Stamcelleforskning giver nyt håb. Alle har krav på et anstændigt sagsforløb. Tour de tilgængelighed. Scleroseforeningen. Magasinet Nummer 3 2009, August-oktober. MagaSinet. Stamcelleforskning giver nyt håb. Alle har krav på et anstændigt sagsforløb. Tour de tilgængelighed. Stamcellebehandling rejser etiske

Læs mere

APRIL-MAJ 2010. Tema om kvinder, kronisk sygdom og kønsroller. Få overblik og se, hvordan du kan støtte og være med i de mange events

APRIL-MAJ 2010. Tema om kvinder, kronisk sygdom og kønsroller. Få overblik og se, hvordan du kan støtte og være med i de mange events ET MAGASIN FRA ScleroSEForENINGEN APRIL-MAJ 2010 Flere kvinder får sclerose Tema om kvinder, kronisk sygdom og kønsroller FokuSMåNEd om kvinder og sclerose Få overblik og se, hvordan du kan støtte og være

Læs mere

ET MAGASIN FRA SCLEROSEFORENINGEN APRIL-MAJ 2012

ET MAGASIN FRA SCLEROSEFORENINGEN APRIL-MAJ 2012 ET MAGASIN FRA SCLEROSEFORENINGEN APRIL-MAJ 2012 Børn og unge får også sclerose. side 18 Mød Camilla Vester Schou, der fik sclerose, da hun var 16 år. Flere får konstateret sclerose. side 6 Ny opgørelse

Læs mere

Tilmeld dig Scleroseforeningens Nyhedsbreve

Tilmeld dig Scleroseforeningens Nyhedsbreve MAGA SINET Tilmeld dig Scleroseforeningens Nyhedsbreve Hvornår kommer de nye tabletter til din region? Hvad er sidste nyt om årsagerne til sclerose?» Få seneste nyt fra forskningen «Hvad kan din forening

Læs mere

Mona rejste til Polen med kufferten fuld af drømme og tanker om CCSVI. Hvad er op, hvad er ned? MagaSinet sætter fokus på CCSVI

Mona rejste til Polen med kufferten fuld af drømme og tanker om CCSVI. Hvad er op, hvad er ned? MagaSinet sætter fokus på CCSVI ET MAGASIN FRA Scleroseforeningen JUNI-Juli 2010 Monas rejse mod frigørelse Mona rejste til Polen med kufferten fuld af drømme og tanker om CCSVI Ny behandling på alles læber Hvad er op, hvad er ned? MagaSinet

Læs mere

ET MAGASIN FRA SCLEROSEFORENINGEN AUGUST-september 2013

ET MAGASIN FRA SCLEROSEFORENINGEN AUGUST-september 2013 ET MAGASIN FRA SCLEROSEFORENINGEN AUGUST-september 2013 15 SIDERS TEMA: KAPTAJN I EGET LIV SIDE 21 Morten Rathje er murer på hjul FOLKEMØDE MED FULDT UDBYTTE SIDE 12 Til lands, til vands og til debatmøde

Læs mere

ET MAGASIN FRA SCLEROSEFORENINGEN JUNI-JULI 2012

ET MAGASIN FRA SCLEROSEFORENINGEN JUNI-JULI 2012 ET MAGASIN FRA SCLEROSEFORENINGEN JUNI-JULI 2012 HJERNEN ADLYDER IKKE ALTID. SIDE 20 Mette Ellermann om at mestre livet med sclerose TRO, HÅB OG KÆRLIGHED.. SIDE 12 og en kroniske sygdom ny dokumentarfilm

Læs mere

ET MAGASIN FRA SCLEROSEFORENINGEN APRIL-MAJ 2013. Szhirley og en lang række andre støtter forskningen og kysser sclerose farvel.

ET MAGASIN FRA SCLEROSEFORENINGEN APRIL-MAJ 2013. Szhirley og en lang række andre støtter forskningen og kysser sclerose farvel. ET MAGASIN FRA SCLEROSEFORENINGEN APRIL-MAJ 2013 kys sclerose farvel. SIDE 27 Szhirley og en lang række andre støtter forskningen og kysser sclerose farvel. Leder Af Christian L. Bardenfleth, formand for

Læs mere

ET MAGASIN FRA SCLEROSEFORENINGEN FEBRUAR-MARTS 2011

ET MAGASIN FRA SCLEROSEFORENINGEN FEBRUAR-MARTS 2011 ET MAGASIN FRA SCLEROSEFORENINGEN FEBRUAR-MARTS 2011 BRYD TABUET OG DYRK LYSTEN. SIDE 12 Masser af lyst og glæde i seksualiteten selvom man har sclerose. DEN AKTIVE PATIENT FÅR DET BEDSTE RESULTAT. SIDE

Læs mere

ET MAGASIN FRA SCLEROSEFORENINGEN JUNI-JULI 2013

ET MAGASIN FRA SCLEROSEFORENINGEN JUNI-JULI 2013 ET MAGASIN FRA SCLEROSEFORENINGEN JUNI-JULI 2013 NÅR BØRN BLIVER PÅRØRENDE SIDE 18 For Eva Brokholm er familien og sønnen Thomas det vigtigste i livet. VI KYSSER STADIG SCLEROSE FARVEL SIDE 11 Stor opbakning

Læs mere

MAGA SINET februar-marts 2010

MAGA SINET februar-marts 2010 MAGA SINET ET MAGASIN fra ScleroSEforENINGEN februar-marts 2010 ScleroSEforENINGENS nye direktør METTE Bryde lind Mennesker med handicap rammes, fordi politikerne ikke tør prioritere ForskNINGSNyt ved

Læs mere

Scleroseforeningen. MagaSinet. Butikker samler byttepenge ind. Scleroseliv på Færøerne. Åben samtale om kognitive vanskeligheder.

Scleroseforeningen. MagaSinet. Butikker samler byttepenge ind. Scleroseliv på Færøerne. Åben samtale om kognitive vanskeligheder. Scleroseforeningen. Magasinet Nummer 2 2009, MAJ-AUGUST. MagaSinet. Butikker samler byttepenge ind. Scleroseliv på Færøerne. Åben samtale om kognitive vanskeligheder. Mennesker med sclerose vil også gerne

Læs mere

SCLEROSE. støtte der voksede. @ x > s. 8 Venindernes LÆS OGSÅ. Et magasin fra Scleroseforeningen Februar-april 2014. TEMA: Når hjernen ikke lystrer 14

SCLEROSE. støtte der voksede. @ x > s. 8 Venindernes LÆS OGSÅ. Et magasin fra Scleroseforeningen Februar-april 2014. TEMA: Når hjernen ikke lystrer 14 SCLEROSE Et magasin fra Scleroseforeningen Februar-april 2014 LÆS OGSÅ TEMA: Når hjernen ikke lystrer 14 Guldfireren cykler for sclerose 34 Tid til at kysse sclerose farvel igen 38 @ x > KORT NYT s.6 FORSKNING

Læs mere

BABY PÅ VEJ Tanya venter sit første barn og det sætter tankerne i gang

BABY PÅ VEJ Tanya venter sit første barn og det sætter tankerne i gang For dig som lever med sklerose Nr. 3 2014 KAPTAJN I EGET LIV Vibeke og Jack vil hjælpe kørestols - brugere til at komme mere ud NY FORSKNING Bedre synstest skal give bedre diagnoser BABY PÅ VEJ Tanya venter

Læs mere

ET MAGASIN FRA SCLEROSEFORENINGEN DECEMBER 2012-JANUAR 2013

ET MAGASIN FRA SCLEROSEFORENINGEN DECEMBER 2012-JANUAR 2013 ET MAGASIN FRA SCLEROSEFORENINGEN DECEMBER 2012-JANUAR 2013 TEMA: FYSISK TRÆNING OG SCLEROSE. Side 18 Næsehornet fra Danmark, Jens Holst, finder styrken i kørestolsrugby PRISEN PÅ SCLEROSE: 108.584 KRONER

Læs mere

ET MAGASIN FRA SCLEROSEFORENINGEN december-januar 2013-2014

ET MAGASIN FRA SCLEROSEFORENINGEN december-januar 2013-2014 ET MAGASIN FRA SCLEROSEFORENINGEN december-januar 2013-2014 OM AT HÅNDTERE SCLEROSETRÆTHED. Side 22 Henriette Kobbernagel lever i A, B og C-tid AFRIKA GENNEM SCLEROSENS SLØR. Side 30 Litterær julegave:

Læs mere

tema foreningen af unge med gigt KONKURRENCE EN KAMP MELLEM KROP OG HOVED LØBE, RIDE ELLER SKYDE

tema foreningen af unge med gigt KONKURRENCE EN KAMP MELLEM KROP OG HOVED LØBE, RIDE ELLER SKYDE foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 152 juli 2014 30. årgang tema KONKURRENCE EN KAMP MELLEM KROP OG HOVED LØBE, RIDE ELLER SKYDE Ung patient SIDE 4 Belønning til læge for den gode konsultation

Læs mere

Benedikte Kiær. Hel ny form for støtte og hjælp til pårørende side 12-13. Socialminister. Manglende anerkendelse af

Benedikte Kiær. Hel ny form for støtte og hjælp til pårørende side 12-13. Socialminister. Manglende anerkendelse af LMSnyt om spiseforstyrrelser, selvskade og selvværd Socialminister Benedikte Kiær mener at tidlig indgriben er svaret side 4-5 Hel ny form for støtte og hjælp til pårørende side 12-13 Manglende anerkendelse

Læs mere

Danmarks største uafhængige brugerblad om psykiatri Nr. 60 marts-april 2007

Danmarks største uafhængige brugerblad om psykiatri Nr. 60 marts-april 2007 Danmarks største uafhængige brugerblad om psykiatri Nr. 60 marts-april 2007 OUT sideren ser psykiatrien indefra Tema om: Når systemet gør dig syg - igen 2. del af temaet om sårbare sjæle i velfærdssamfundet

Læs mere

Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen

Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen Nyt hus til handicap- foreningerne Side 4 og 5 Mød Barkley på konferencen Side 13 Nyt om flexjobordningen Side 17 Resocialisering Side 28-29 Nummer 1 Februar 2013

Læs mere

Depressions Tidende. Konkurrence Vind en kampagne t-shirt. Tina Janne (40 år): "pengepungen valgte psykologen fra" Psykologordningen

Depressions Tidende. Konkurrence Vind en kampagne t-shirt. Tina Janne (40 år): pengepungen valgte psykologen fra Psykologordningen 13. årgang nr. 2 juni 2010 Depressions Tidende tema Psykologordningen Sådan får du tilskud til psykologhjælp Se om du er blandt de heldige Tina Janne (40 år): "pengepungen valgte psykologen fra" NY Kampagne

Læs mere

tema om livskvalitet lever du det gode liv?

tema om livskvalitet lever du det gode liv? diabetes december 2008 tema om livskvalitet lever du det gode liv? leder Får du, hvad du har brug for? Næppe. Hvis du bladrer frem til side 43, vil du se et nedslående danmarkskort. Kortet viser, hvor

Læs mere

foreningen af unge med gigt

foreningen af unge med gigt foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 146 august 2012 28. årgang temafamilie Lær din krop at kende SIDE 7 Tema: Hvad tænker de om min sygdom? SIDE 14 Samfund: Unge aktive patienter tog ordet? SIDE

Læs mere

SmerteLiv. > No. 3-2014. DeVIce - Fotolia.com

SmerteLiv. > No. 3-2014. DeVIce - Fotolia.com SmerteLiv > No. 3-2014 DeVIce - Fotolia.com Udgivet af: Foreningen Af Kroniske Smertepatienter Tlf: 51 92 63 41 E-mail: faks@faks.dk Hjemmeside: www.faks.dk Redaktion: Per og Elin Kristiansen Birthe Omdahl

Læs mere

pension Kontorenten tredoblet i 2014 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk Side 2 - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Nummer 80 Januar 2014

pension Kontorenten tredoblet i 2014 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk Side 2 - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Nummer 80 Januar 2014 din pension Nummer 80 Januar 2014 Kontorenten tredoblet i 2014 Side 2 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Din Pension nr. 80, januar 2014 et magasin for medlemmer

Læs mere

foreningen af unge med gigt

foreningen af unge med gigt foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 148 marts 2013 29. årgang temaaction! Er du ny redaktør til FNUGbladet? SIDE 7 FNUG på adventure SIDE 12 Lyder jeg dum? SIDE 17 REDAKTIONELT FORENINGEN AF UNGE

Læs mere