Af Erhvervspsykolog Majken Matzau 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Af Erhvervspsykolog Majken Matzau 1"

Transkript

1 Af Erhvervspsykolog Majken Matzau 1 Meditation - Indsigt gennem stilhed Af Erhvervspsykolog Majken Matzau Holistisk Center for Lederskab Stress er på dagsordenen i dagens Danmark. De nyeste tal viser, at danskere melder sig syge af stress hver dag, og at ca. en tredjedel af den danske befolkning føler sig alvorligt stressede. I takt hermed er tilbudene om stress-coaching, stress-vejledning og stresshåndteringskurser eksploderet på markedet, og mulighederne er mange. Jeg har i tidligere artikler 1 argumenteret for at stress er et ledelsesansvar som må håndteres organisatorisk, ligesom jeg har argumenteret for, at stress er et personligt ansvar med et stort potentiale for personlig udvikling 2. I denne artikel vil jeg argumentere for, at mange stress-kurser kunne spares væk, hvis man blot introducerer organisationerne for undervisning og praksis i meditation. Endvidere vil jeg beskrive en enkel og klassisk guide til meditation, som alle og enhver kan praktisere derhjemme uden hjælpemidler. Så sæt dig godt tilbage i stolen, sluk telefonen og indstil dig på at give dig selv et break fra hverdagens krav og kompleksitet. Stress det postmoderne menneskes følgesvend At stress er blevet et voksende problem i de senere år er ikke underligt. Vi befinder os i en konstant strøm af informationstilbud, afbrydelser, modsigelser og ambitioner. Det postmoderne menneske skal realisere sig selv fuldt og helt på arbejdsmarkedet samtidig med at realisere sig i hjemmet med industrisamfundets drøm om den perfekte kernefamilie. Dertil kommer en ikke-defineret eksistentiel eller spirituel realisering af personlighedens højeste potentialer i form af individualisme og personlig udvikling. Kravene fra omgivelserne, og ikke mindst vores personlige krav til os selv, er så omfattende og ambitiøse, at dette puslespil som regel ikke går op. Som en chef i et telefirma engang sagde til mig: Når jeg går hjem fra arbejde, føler jeg altid, at jeg går for tidligt hjem. Og når jeg kommer hjem, føler jeg altid at jeg kommer for sent hjem til familien. Og her har vi dilemmaet i en nøddeskal. Mange stressindsatser retter sig mod at lære at prioritere opgaver og tid bedre,

2 Af Erhvervspsykolog Majken Matzau 2 og dette kan også til et vist punkt have sin berettigelse. Men stress skabes grundlæggende af vores tanker om alt det, vi skal nå.. eller ikke nåede.. eller ikke kan overskue, forstå eller kontrollere. Opgaveprioritering hjælper kun så langt, at der aldrig kommer afbrydelser eller afvigelser og vælter planlægningen. Og dette er nærmest utopisk tænkning i dag. Stress-tilstanden Stress kan forstås som de forandringer, der sker i kroppen og i hjernen, når vi belastes indefra af vores følelser og tanker, eller udefra af fx arbejdet. Forandringerne skyldes stress-hormoner og signalstoffer, som udløses, når vi er pressede. Disse omfatter komplicerede ændringer i hormoner og signalsubstanser (især kortisol, adrenalin, noradrenalin og serotonin). Når kroppen og sindet overbelastes, og vi følelsesmæssigt er ude af balance, mister vi jordforbindelsen og fornemmelsen af centrering. Vi bliver mere og mere trætte, og i den tilstand er vi ikke i stand til at mærke os selv, vores krop og vores sjæl. Vi mister vores kontakt til, hvad vi naturligt har behov for, for at være i balance med os selv og med vores omgivelser. Vi bliver fysisk og mentalt overloadede, og et typisk stress-symptom er forringet evne til dyb, uforstyrret og healende søvn. Det overloadede sind arbejder videre gennem natten, og søvnen bliver stødvis, afbrudt og usammenhængende. Det mentale over-load Det er interessant, at den engleske psykiater Glen Wilsons undersøgelser fra 2006 viser, at den konstante strøm af afbrydelser gennem s, sms, tlf.opringninger, chatbeskeder, storrumskontorer etc. forringer vores kognitive evner, således at vi bliver dummere end folk, der ryger hash jævnligt 3. Alle de daglige afbrydelse gør os mentalt overloadede. Og alle kravene og belastninger ender ofte med at kræve mere af os, end vi energimæssigt har råd til. Hvis vi bliver ved med at kræve mere af os selv, end vi har overskud til, vil vi langsomt begynde at dræne kroppen for positive følelser og kvaliteter og begynde at opleve flere følelser som vrede, irritation, frustration, utålmodighed, bekymring og tristhed. De typiske fysiske symptomer på stress er forhøjet blodtryk, hjertebanken, tryk i brystregionen, søvnløshed, mave-og fordøjelsesproblemer samt hyppige infektioner. Ethvert af disse symptomer eller signaler fra kroppen og psyken skal forstås som en alarmklokke, der ringer. Kroppen er en sladrehank, som søger at informere sindet om den fysiske og psykiske tilstand, men vi lever i en kultur, hvor der ikke er plads og tid til oplevelsen af ubehag. Symptomerne dulmes med smertestillende midler og medicin og vi bliver vant til at have spændinger i nakken eller ondt i maven.

3 Af Erhvervspsykolog Majken Matzau 3 Når vi i lang tid har været i alarmtilstand og overhørt kroppens og sindets signaler på stress, kommer vi en tilstand der svarer til fartblindhed. Tankerne raser af sted, hormoner kører på overdrive, og et normalt tempo opleves som ulideligt langsomt. De fleste stress-ramte mennesker kender oplevelsen af, at vågne ved 3-tiden om natten, og føle sig lysvågne, om end trætte og udmattede. Tankerne flyver og farer rundt, og mange står sågar op og arbejder et par timer, før de går i seng igen. Spørg dig selv.. er du en af dem? Disse symptomer kan således ses som et udtryk for det mentale overload. Det bliver tankerne styrer bevidstheden, og ikke omvendt, som det naturligt er indrettet. Dette tilsvarer en situation, hvor du sidder og arbejder på internettet, og pludselig dukker der en pop-up frem.. og endnu en.. og endnu en.. Computeren har overtaget kontrollen. For at bevidstheden kan få ro og plads igen for alle de terroriserende tanker, er det nødvendigt at bringe sit system og sit sind i balance igen samt at observere sin tankeaktivitet. Meditation Meditation er en enkel mental teknik der virker afslappende, mindsker stress og giver klarhed, perspektiv og energi. Der er intet mærkeligt ved meditation, det er tværtimod den naturligste tilstand i verden. Meditation er simpelthen fravær af tanker. Det er en videnskabeligt gennemundersøgt metode der ikke forudsætter ændringer i livsstil eller tro. Vi er ikke vores tanker. Tanker er noget vi har. Tankerne er et redskab for vores sind. For vores bevidsthed. Når vi er mentalt overloadede, mister vi kontakten til kroppen, og samtidig går vores tankevirksomhed i selvsving. Men sindet er en kompleks størrelse. Man kan ikke blot sætte sig ned og sige til sig selv: Nu vil jeg ikke tænke. For så har du netop tænkt en tanke. Og du kan heller ikke anstrenge dig for ikke at tænke, idet al koncentration og anstrengelse netop er sindets typiske aktivitet. At koncentrere sig eller anstrenge sig er med andre ord mere af det samme. Meditation skal forstås som en metode til at skabe stilhed mellem tankerne. Tankerne kommer og går af sig selv, hvis vi ikke er opmærksomme, og vores mange tanker kræver stor psykisk energi. Forskere anslår, at der passerer ca tanker gennem vores sind hver eneste dag. Og de fleste af dem er gamle tanker, vi har tænkt før 4. De rejser rundt i kroppen og skaber forstyrrelser. Nogle tanker er i bevægelse, andre bliver liggende på samme sted. Men de går ikke i dvale. Så snart

4 Af Erhvervspsykolog Majken Matzau 4 tankerne hører noget, som pirrer dem, får de energi og skaber uro igen. Når man ikke kan tvinge sit sind til at være stille, må sindet sættes ud af spil. Og dette gøres ved at skabe et fikspunkt for opmærksomheden. Når man fokuserer sin opmærksomhed på en og samme ting, følelse, oplevelse eller fx et mantra, falder sindet stille og roligt mere og mere til ro. Normaladfærden for sindet er, at forfølge hver en tanke, som opstår. Den ene tanker leder til den næste, som igen leder til den næste, og hvis man ikke er opmærksom raser tankerne af sted, og har overtaget styringen af dig og dit selv, frem for at tjene dig som redskab. Når man mediterer skabes der stilhed mellem tankerne, idet tankerne fokuseres på et fikspunkt. Et klassisk fikspunkt for opmærksomheden er her, at observere sit eget åndedræt. Og hver gang, man opdager, at der kommer tanker myldrende, så forlader man blot tankespindet og vender opmærksomheden tilbage til sit åndedræt. Herved oplever man, at mellemrummet mellem tankerne det stille tomme rum langsomt bliver større og større. Og man får en oplevelse af den rene bevidstheds kraft, uden forstyrrelserne af de evindelige tanker. Under meditationen falder den mentale aktivitet til ro, og sindet overskrider den dagligdags tankeaktivitet. Når sindet falder til ro under meditationen, indtræder en dyb hviletilstand i kroppen der virker foryngende og regenererende. Efter meditationen føler man sig afslappet og godt tilpas. Man er frisk og energisk, tænker klarere og mere kreativt, og er bedre i stand til at bevare ro og overblik i pressede situationer. Virkningen af meditation på sindet Under meditation falder tankeaktiviteten således til ro. Efter meditationen er sindet mere frisk, afslappet og opmærksomt. Problemer der måtte have presset sig på før meditationen, ses ofte i et klarere lys. Ved at give adgang til dybere, mere stille og intuitive lag i sindet, hjælper meditationen med at udfolde sindets potentiale af kreativitet og intelligens. Meditationen giver dermed adgang til en dybere indsigt, og problemer finder ofte nye og kreative løsninger helt af sig selv, idet det stressede sinds fastlåsthed frigøres. Dette tilsvarer effekten af coaching, og meditation kan således også ses som en metode til at løfte intelligens og skabe nye veje frem. Meditation har vist sig at have en gunstig indflydelse på nervøsitet, angst og lettere depressioner. Andre dokumenterede virkninger omfatter færre negative personlighedstræk, større psykisk stabilitet, mindre vrede og fjendtlighed og øget selvværd. 5

5 Af Erhvervspsykolog Majken Matzau 5 Virkningen af meditation på helbredet Den dybe hvile der opnås med meditation, stimulerer kroppens evne til at reparere og vedligeholde sig selv, ligesom dens naturlige modstandskraft overfor sygdom øges når der løses op for ophobet stress og anspændthed. Stress gør os trætte og ineffektive, skader vore relationer og slider på helbredet. Det kan være at vi kan indrette vores hverdag så den giver mindre anledning til stress. Men hvad enten det nu kan lade sig gøre eller ej, kan meditation sætte os bedre i stand til at takle hverdagens udfordringer uden at blive stressede. Mange læger mener at helt op til 80% af deres patienter lider af stress-relaterede lidelser, såsom anspændthed, lettere depressioner, søvnløshed, spændingshovedpine, migræne, mavesår, astma, hjertekarsygdomme og forhøjet blodtryk. Meditation afhjælper disse lidelser og mindsker behovet for stimulanser og beroligende midler. 6 Forskning viser at kroppen får en ekstraordinær dyb hvile under meditationen, hvilket bl.a. udtrykker sig ved: Lavere hudmodstand og åndedrætsfrekvens Mindre laktat, adrenalin og kortisol i blodet (udtryk for mindre stress) Lavere puls og blodtryk Højere serotonin-niveau (udtryk for mindre stress og større tilfredshed) Meditation på arbejdspladsen Bent Gustavsson - fra Stockholm Universitet - har skrevet doktordisputats med titlen The Transcendent Organization, der undersøger meditation som værktøj til organisationsudvikling. I sin afhandling ser Gustavsson på en ledelsesgruppe i en virksomhed med 270 ansatte (1. undersøgelse), en gruppe funktionærer i samme virksomhed (3. undersøgelse), samt en gruppe offentligt ansatte ledere ved en kommune i Sverige (2. undersøgelse). I virksomheden bestod ledelsen af 8 ledere, hvoraf 6 lærte at meditere. 48 af virksomhedens funktionærer lærte at meditere, og ved kommunen lærte alle 17 ledere teknikken. Resultat: Alle tre undersøgelser viste: Mindsket stress og uro Oplevelse af øget årvågenhed, klarhed og energi Bedre relationer

6 Af Erhvervspsykolog Majken Matzau 6 1.undersøgelse: viste desuden at de mediterende ledere udviklede en bedre fornemmelse for hvad der foregik i virksomheden og omkring den - en øget lydhørhed samtidig med mindre bekymring for hvordan andre oplevede dem. De meldte også om forbedret samarbejde og øget gennemslagskraft. 2.undersøgelse: viste desuden en oplevelse af en forbedret evne til at fungere i grupper, forbedrede relationer, mindre stress i familielivet og et bedre humør. I et skema der spurgte til gunstige virkninger af meditationen viste de almindeligste resultater øget årvågenhed og udholdenhed. 3.undersøgelse: viste desuden en halvering af indsovningstiden om aftenen. Konkluderende Alt i alt viser forskningen, at meditationens virkning på såvel krop, sind og følelser har en positiv effekt, hvorfor det må anbefales i etablere undervisning og mulighed for daglig meditation i virksomheder, som fx arbejder med stress som tema. Meditation Verdens bedste stress-reducer Stresshormonerne falder altså samtidig med pulsen og blodtrykket falder, når man mediterer. Hertil kommer de mange gavnlige personlige og relationelle gevinster som øget klarhed, øget centrering, og generelt forbedrede relationer. Undersøgelser i Danmark viser, at 81 procent af stressede ledere spiser smertestillende midler 52 procent drikker alkohol 46 procent ryger for at håndtere deres situation. 43 procent tager opkvikkende naturmedicin 21 procent tager beroligende medicin 7 Det er en indlysende konklusion, at noget så simpelt som regelmæssig meditation i 20 minutter hver dag, til enhver tid må være at foretrække frem for medicin, piller og alkohol. Meditation har længe været en overset teknik til at mental centrering og tankemæssig afkobling, hvilket grundlæggende kan henføres til fordomme og associationer til gurukulturer i Indien og Himalaya. Men det synes åbenlyst, at disse teknikker er vores vestlige samfunds stress-strategier langt overlegne, og at vi ved at forlade vores fordomme har meget at lære af kulturerne fra østen. I de senere år er meditation således også i stigende grad blevet anerkendt og er nu ved at blive generel main stream. Kendte virksomhedsledere og personager står frem i Danmark og fortæller om deres meditative praksis og den store glæde, de har

7 Af Erhvervspsykolog Majken Matzau 7 heraf. Og så småt begynder meditation og mindfulness teknik at blive tilgængelige for visionære ledere og virksomheder, som ønsker at skabe balance, harmoni og bevidsthed i det komplekse postmoderne liv. Af sådanne visionære virksomheder kan nævnes både ATP-huset samt Novo Nordisk, hvor jeg har undervist ledere og medarbejdere i stresshåndtering og meditationsteknik, og været med til at implementere løbende meditationsundervisning. Meditationsøvelse: Der findes mange forskellige meditationsteknikker. Den teknik, jeg beskriver her, følger nogle simple grundtrin, som du sagtens kan følge selv. Du kan også tage Holistisk Center for Lederskabs meditationskurser i Indsigtsmeditation, eller købe CD en Indre Stilhed Lær at meditere hos Holistisk Center for Lederskab. Husk, at meditation ikke handler om at koncentrere sig, eller om at øve sig eller anstrenge sig. Dette er alt sammen aktivitet for sindet. Meditation er derimod blid hengivelse til nuet, gennem et fiks-punkt for opmærksomheden. Sindet har brug for et fikspunkt for at falde til ro. I denne meditation anvender man sit åndedræt som fikspunkt for opmærksomheden. Der vil altid komme tanker, men du vil opleve, at mellemrummet mellem tankerne langsomt bliver større. Og større. Der bliver lidt mere stille. Og så kommer tankerne myldrende igen. Men hver gang, du opdager, at tankerne har sneget sig ind igen, forlader du dem blot igen, og vender opmærksomheden tilbage til dit åndedræt. Meditationen er let at lære og anvendes 15 til 20 minutter om dagen, mens man sidder bekvemt med lukkede øjne. Det anbefales at meditere enten om morgenen eller om eftermiddagen, når du kommer hjem fra arbejde. Det er fint at sidde på en almindelig stol, med hænderne i skødet, håndfladerne op. Have altid ret ryg, så energien flyder frit. Så opdager du også, hvis du er ved at falde i søvn. Det er også vigtigt, at alle tlf. er slukket, og at du har sikret dig at du ikke bliver forstyrret.

8 Af Erhvervspsykolog Majken Matzau 8 Du sidder komfortabelt med lukkede øjne, ryggen ret og håndfladerne i skødet Tag et par dybe åndedrag, hvor du holder vejret til du ikke kan længere, helt ned i maven, og så puster ud med en aah-lyd Bliv opmærksom på lydene omkring dig, og accepter hver eneste lyd Træk opmærksomheden ind i dig selv, og observer tilstanden i dit indre. Er der mest uro, ro, bevægelse, stilhed? Få din bevidsthed fra sindet og ned i kroppen ved at sende opmærksomheden rundt i kroppen. Hver gang du mærker en spænding, tager du et dybt åndedræt ind, holder vejret, og giver slip på spændingen med aahh-lyden: o Mærk fødderne o Ankler og lægge o Lår o Baller o Underliv o Hofter o Mave o Bryst o Skuldre o Overarme o Underarme o Hænder o Ryggen o Nakken o Hovedet Bliv nu opmærksom på hele kroppen. Mærk at du er totalt nærværende i din krop. Tilstede i nuet, i kroppen. Bliv dernæst opmærksom på din vejrtrækning. Du skal ikke kontrollere eller ændre på vejrtrækningen, men blot observere denne. Mærk hvordan hver en celle i kroppen ånder ud og ind, det føles næsten som, at hver eneste celle er en lunge i sig selv. Celler, der ånder ind og ånder ud. Og hver gang du ånder ind, trækker du ny energi ind i hele dit system, og hver gang du ånder ud, giver du slip på spændinger og gammel træthed. Mærk vejrtrækningen som en rytmisk, cyklisk flod og ebbe, som skyller ud og ind af dit system som en flodbølge af energi. Forestil dig en flod, der bruser forbi. Floden er din bevidstheds evige strøm, og vraggods, blade og kvister, der flyder forbi, er dine tanker. Husk, at når du mediterer, forfølger du ikke tankerne, men lader dem flyde forbi. Og hver gang du opdager, at du har fået en tanke (og det får du,,,) forlader du den blot igen, og vender din opmærksomhed tilbage til åndedrættet

9 Af Erhvervspsykolog Majken Matzau 9 Sid nu i stilhed og observer dit åndedræt Stilhed.. Vend nu opmærksomheden tilbage til din krop. Mærk, hvordan det er, at være stille indeni. Og vid, at den ro, du mærker lige nu, tilhører dig. Den kommer indefra, og du har altid adgang til din indre ro, når du blot er stille et øjeblik. Når du kan mærke, at du er færdig med at meditere, så brug et par minutter til at komme tilbage igen. Massér øjnene, stræk dig godt, og bring roen og klarheden med over i dit dagsbevidste liv. Du vil hurtigt vende dig til, at en god meditation varer omkring 20 minutter. Få et ur til at give et bib de første gange, du mediterer, og mediter derefter uden. Kroppen lærer med det samme, hvor længe de 20 minutter varer. God fornøjelse. THE END. 1 Stresshåndtering i postmoderniteten En ledelsesopgave, Erhvervspsykologi Vol 3, Stresssyndromet på vej mod fremtidense Lederskab, www. holistisk-lederskab.dk 3 Glenn Wilson, University of London, Kristin Flood, Lev i livet, Borgens Forlag 5 Forskning i meditation og dens evne til at reducere stress, 6 Forskningsrapport over Transcendental Meditation og TM-Sidhi programmet, forskning_top.htm 7 Ledernes Hovedorganisations Stressundersøgelse 2002, kan downloades på:

Få ro på - guiden til dit nervesystem

Få ro på - guiden til dit nervesystem Få ro på - guiden til dit nervesystem Lavet af Ida Hjorth Karmakøkkenet Indledning - Dit nervesystems fornemmeste opgave Har du oplevet følelsen af at dit hjerte sidder helt oppe i halsen? At du mærker

Læs mere

Guide til mindfulness

Guide til mindfulness Guide til mindfulness Mindfulness er en gammel buddistisk teknik, der blandt andet kan være en hjælp til at styre stress og leve i nuet. Af Elena Radef. Januar 2012 03 Mindfulness er bevidst nærvær 04

Læs mere

SOV GODT Inspiration til en bedre nats søvn

SOV GODT Inspiration til en bedre nats søvn SOV GODT Inspiration til en bedre nats søvn HVORFOR SOVER VI? Vi sover for at få energi til at være vågne. Søvn giver hvile, mens krop og hjerne bearbejder dagens indtryk og genopbygger kroppen. Søvn er

Læs mere

HVORFOR ER DET VIGTIGT?

HVORFOR ER DET VIGTIGT? HVAD ER DET? En nødhjælpsguide, til når livet overmander dig og du lige pludselig opdager at du har glemt din kærestes navn, taber ting eller er blevet mere klodset og føler dig trist og stresset. HVORFOR

Læs mere

I det følgende har du allerede nu, mulighed for at afprøve nogle af de værktøjer, vi kommer til at arbejde med i terapien.

I det følgende har du allerede nu, mulighed for at afprøve nogle af de værktøjer, vi kommer til at arbejde med i terapien. Stress Hvad kan jeg selv gøre? I det følgende har du allerede nu, mulighed for at afprøve nogle af de værktøjer, vi kommer til at arbejde med i terapien. Omstrukturering af fejlfortolkninger. 1) Træn din

Læs mere

sov godt Inspiration til en bedre nats søvn

sov godt Inspiration til en bedre nats søvn sov godt Inspiration til en bedre nats søvn hvorfor sover vi? Vi sover for at få energi til at være vågne. Søvn giver hvile, mens krop og hjerne bearbejder dagens indtryk og genopbygger kroppen. Søvn er

Læs mere

13 min 10 minutters Øvelse i at sidde på stolen og koncentrere sig (med fokus på åndedræt).

13 min 10 minutters Øvelse i at sidde på stolen og koncentrere sig (med fokus på åndedræt). Lektion 5: Om Koncentration 10 min Tanker om tanker, ro og koncentration Eleverne deles i 3 grupper, hvor der sidder en Skulk/lærer med i hver gruppe. Læreren har evalueringsspørgsmål og skal få bragt

Læs mere

Kapitel 1: Begyndelsen

Kapitel 1: Begyndelsen Kapitel 1: Begyndelsen Da jeg var 21 år blev jeg syg. Jeg havde feber, var træt og tarmene fungerede ikke rigtigt. Jeg blev indlagt et par uger efter, og fik fjernet blindtarmen, men feberen og følelsen

Læs mere

ANTI STRESS MANUAL 4 TRIN TIL AT KOMME STYRKET UD AF DIN STRESS

ANTI STRESS MANUAL 4 TRIN TIL AT KOMME STYRKET UD AF DIN STRESS ANTISTRESS MANUAL 4 TRIN TIL AT KOMME STYRKET UD AF DIN STRESS FORORD Antistressmanualen er skrevet ud fra faglige kompetencer og personlige erfaringer med stress. Udledt af flere års praktisk erfaring

Læs mere

Mindfulness. Temadag for sundhedspersonale. V/ Silke Rowlin. www.center for mindfulness.dk. Tlf. 21 12 12 29

Mindfulness. Temadag for sundhedspersonale. V/ Silke Rowlin. www.center for mindfulness.dk. Tlf. 21 12 12 29 Mindfulness Temadag for sundhedspersonale V/ Silke Rowlin www.center for mindfulness.dk Tlf. 21 12 12 29 Dagens program: Hvad er Mindfulness Meditation? Mindfulness stressreduktion for sundhedspersonale

Læs mere

Mindfulness betyder: fuld opmærksomhed bevidst nærvær

Mindfulness betyder: fuld opmærksomhed bevidst nærvær Slide 1 Slide 2 Mindfulness betyder: fuld opmærksomhed bevidst nærvær Slide 3 Mindfulness er en tilstand Slide 4 Mental træning meditation Østen og vesten Slide 5 Mindfulness` 3 niveauer: 1 Fjerne eller

Læs mere

Hvad er stress? skal bare lige Oplever du stress, vil jeg først og fremmest give dig et håb

Hvad er stress?  skal bare lige Oplever du stress, vil jeg først og fremmest give dig et håb Hvad er stress? Kender du til at gå rundt om dig selv og sige, at du har travlt og ikke kan nå alt det, du skal og gerne vil?! Bliver du mere fortravlet over at skulle holde fri?! Når vi stresser eller

Læs mere

Til børn og unge Workshop d. 6/ Nyborg Heldagsskole

Til børn og unge Workshop d. 6/ Nyborg Heldagsskole Til børn og unge Workshop d. 6/2-2016 Nyborg Heldagsskole INDEN DU GÅR I GANG 3 grundlæggende trin 1 - Keep it simple (start småt) Mindfulness skal være et positivt og roligt input i løbet af skoledagen,

Læs mere

Chris MacDonald: Få en perfekt powernap. Læs her, hvordan du opnår den perfekte powernap

Chris MacDonald: Få en perfekt powernap. Læs her, hvordan du opnår den perfekte powernap Chris MacDonald: Få en perfekt powernap Læs her, hvordan du opnår den perfekte powernap Af Chris MacDonal,september 2012 03 Powerfulde powernap 05 Ugens udfordring - Udforsk powernappen 06 Syv stærke fra

Læs mere

Du kan også få individuel mindfulness træning, evt sammen med samtaleterapi.

Du kan også få individuel mindfulness træning, evt sammen med samtaleterapi. Hvor og hvordan? Træningen foregår i trygge rammer i små grupper på 6-9 personer. Der aftales tavshedspligt i gruppen. Vi mødes i gruppen 2½ - 3 timer (incl. pause) 1 gang om ugen i 8 uger. Hver gang vi

Læs mere

Inspiration til en bedre nats søvn Sov bedre

Inspiration til en bedre nats søvn Sov bedre Sov bedre Kolding Kommune Senior- og Socialforvaltningen Hvorfor sover vi? Vi sover for at få energi til at være vågne. Hvordan bruger du pjecen? I denne pjece finder du tips til at få vaner, som kan give

Læs mere

STRESS. En guide til stresshåndtering

STRESS. En guide til stresshåndtering STRESS En guide til stresshåndtering Kend dine signaler Vær opmærksom på følgende symptomer: Anspændthed Søvn Har du problemer med at slappe af? Er du irritabel? Er du anspændt? Er du mere træt end du

Læs mere

Stress. Hvad er stress?

Stress. Hvad er stress? Stress Hvad er stress? Stress er en normal reaktion, som vi alle kommer ud for i mindre eller større grad. Stress kan hjælpe os til at præstere ekstra i kortvarige tidsperioder eller overskue en mulig

Læs mere

Stress Symptomer og årsager

Stress Symptomer og årsager Stress Symptomer og årsager Stress koster penge: Stress koster 10 mia. kr. om året. Ca. 200.000 mennesker på det danske arbejdsmarked har psykiske problemer eller sygdom. Nogle af dem er en direkte følge

Læs mere

Mindfulness & stressforebyggelse - det travle liv og hvordan vi håndterer det

Mindfulness & stressforebyggelse - det travle liv og hvordan vi håndterer det Mindfulness & stressforebyggelse - det travle liv og hvordan vi håndterer det Mindfulness er tilstedeværelse Tilstede: i livet, i os selv med andre mennesker, i de ting vi gør på en ikke dømmende måde

Læs mere

Stress. Mod, vilje og troen på at det nytter hvis du tør handle! CoachOne - et skridt i den rigtige retning...

Stress. Mod, vilje og troen på at det nytter hvis du tør handle! CoachOne - et skridt i den rigtige retning... Stress Mod, vilje og troen på at det nytter hvis du tør handle! Formål. At man får en viden omkring stress og stresshåndtering At man får nogle redskaber til håndtering af stress At man bliver opmærksom

Læs mere

INSPIRATIONS- KORT. Inspirationskort for personer og arbejdspladser der ønsker at fremme trivsel og forebygge stress

INSPIRATIONS- KORT. Inspirationskort for personer og arbejdspladser der ønsker at fremme trivsel og forebygge stress INSPIRATIONS- KORT Inspirationskort for personer og arbejdspladser der ønsker at fremme trivsel og forebygge stress Sådan bruger du kortene! Disse kort er til for at hjælpe dig til at finde indre balance,

Læs mere

Nærvær og empati i pædagogisk praksis (mindfulness) - Pædagogisk konsulent Line Maxen, CFU, Sjælland - Pædagogkonferencen - den 1.

Nærvær og empati i pædagogisk praksis (mindfulness) - Pædagogisk konsulent Line Maxen, CFU, Sjælland - Pædagogkonferencen - den 1. Nærvær og empati i pædagogisk praksis (mindfulness) - Pædagogisk konsulent Line Maxen, CFU, Sjælland - Pædagogkonferencen - den 1. oktober 2015 Program: Velkommen og øvelsen Pusterummet Introduktion til

Læs mere

Bedøm dig selv. Oplæg 2 stresshåndtering. Kilde: Majken Matzau Stressfri på tolv uger eller mer

Bedøm dig selv. Oplæg 2 stresshåndtering. Kilde: Majken Matzau Stressfri på tolv uger eller mer Bedøm dig selv Oplæg 2 stresshåndtering Kilde: Majken Matzau Stressfri på tolv uger eller mer Travl eller stresset? Forskellen på at være stresset og travl, er at du føler en lettelse i kroppen, når du

Læs mere

Vågn op til dit liv! Den virkelige opdagelsesrejse er ikke at finde nye landskaber, men at se dem med nye øjne

Vågn op til dit liv! Den virkelige opdagelsesrejse er ikke at finde nye landskaber, men at se dem med nye øjne Vågn op til dit liv! Den virkelige opdagelsesrejse er ikke at finde nye landskaber, men at se dem med nye øjne Kilde: Mindfulness Mark Williams & Danny Penman At skifte perspektiv Du sidder på en bakketop

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Søvnproblemer er der en naturlig løsning? www.nomedica.dk

Indholdsfortegnelse. Søvnproblemer er der en naturlig løsning? www.nomedica.dk 5 Indholdsfortegnelse Forord 9 Indledning 10 DEL I Får du nok søvn? 12 DEL II Nok og god søvn... hver nat 20 1. Bedre helbred kan give bedre søvn 21 2. Tab dig, hvis du er svært overvægtig 22 3. Regelmæssig

Læs mere

Indhold. 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt. 50 Balancen i forskellige perioder af vores

Indhold. 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt. 50 Balancen i forskellige perioder af vores Indhold 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt 14 Balance balancegang 15 Din balance 19 Den gode balance i par -og familielivet 20 Der er forskellige slags stress i vores liv 21 Nogle af par-

Læs mere

PFA Viden og Værktøjer MINDFULNESS GODE RÅD TIL AT FINDE RO OG STYRKE I DIG SELV, SÅ DU KAN MANØVRERE RUNDT I EN HEKTISK HVERDAG

PFA Viden og Værktøjer MINDFULNESS GODE RÅD TIL AT FINDE RO OG STYRKE I DIG SELV, SÅ DU KAN MANØVRERE RUNDT I EN HEKTISK HVERDAG PFA Viden og Værktøjer MINDFULNESS GODE RÅD TIL AT FINDE RO OG STYRKE I DIG SELV, SÅ DU KAN MANØVRERE RUNDT I EN HEKTISK HVERDAG Mindfulness træner din evne til at være til stede i dit eget liv. Mindfulness

Læs mere

Forebyg stress af Bjarne Toftegård

Forebyg stress af Bjarne Toftegård Forebyg stress af Bjarne Toftegård Hej, jeg hedder Bjarne Toftegård. Jeg hjælper mennesker med at forebygge stress, så de får et bedre arbejdsliv, et bedre familieliv og et bedre helbred. At forebygge

Læs mere

Skovmeditation - en oplevelse for både krop og sjæl

Skovmeditation - en oplevelse for både krop og sjæl Skovmeditation - en oplevelse for både krop og sjæl Af Grethe Lindholm Pedersen, psykoterapeut og indehaver af Helseværkstedet Helseværkstedet i Jelling har gennem de seneste 4 år ca. en gang om måneden

Læs mere

STÆRKE ARME MED YOGA. 24 Af Anna Miller, yogainstruktør Stylist: Charlotte Høyer Foto: wichmann+bendtsen

STÆRKE ARME MED YOGA. 24 Af Anna Miller, yogainstruktør Stylist: Charlotte Høyer Foto: wichmann+bendtsen STÆRKE ARME MED YOGA 24 Af Anna Miller, yogainstruktør Stylist: Charlotte Høyer Foto: wichmann+bendtsen Nej, du behøver ikke at kaste rundt med tunge kettlebells for at få stærke arme. Rolige yogaøvelser

Læs mere

Om metoden Kuren mod Stress

Om metoden Kuren mod Stress Om metoden Kuren mod Stress Kuren mod Stress bygger på 4 unikke trin, der tilsammen danner nøglen til endegyldigt at fjerne stress. Metoden er udviklet på baggrund af mere end 5000 samtaler og mere end

Læs mere

Hjælp til bedre vejrtrækning

Hjælp til bedre vejrtrækning Øre-næse-halskirurgisk Klinik Hjælp til bedre vejrtrækning ved lungekræft Patientinformation Øre-næse-halskirurgisk Klinik Finsensgade 35 6700 Esbjerg Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Lunger og kræftsygdom

Læs mere

Kroppen lyver aldrig. Sådan træner du din opmærksomhed. Formålet med at træne din opmærksomhed på kroppen er: hed er opfyldt af.

Kroppen lyver aldrig. Sådan træner du din opmærksomhed. Formålet med at træne din opmærksomhed på kroppen er: hed er opfyldt af. Lektion 2 The Power of Silence Kroppen lyver aldrig. Sådan træner du din opmærksomhed på kroppen Mindfulness handler om at være vågen og fuldt nærværende i nuet. I de næste tre lektioner skal du derfor

Læs mere

www.positive-vibes.nu

www.positive-vibes.nu www.positive-vibes.nu http://www.huffingtonpost.com/2013/10/28/body-on-yoga_n_4109595.html Velkommen til Kundaliniyoga Kundalini er bevidsthedens og vitalitetens yoga. Den er kendt som hverdagens yoga.

Læs mere

Mindfulness en kort introduktion At skabe små åndehuller i hverdagen

Mindfulness en kort introduktion At skabe små åndehuller i hverdagen Mindfulness en kort introduktion At skabe små åndehuller i hverdagen Oplæg ved Susanne Konnerup Oversygeplejerske AUH Master i organisationsetik, Sundhedsfaglig supervisor Mindfulnessinstruktør Program

Læs mere

Guide: Træk vejret korrekt og bliv sund

Guide: Træk vejret korrekt og bliv sund Guide: Træk vejret korrekt og bliv sund Bedre fordøjelse, sundere ryg, mindre stress, bedre søvn listen over fordele er lang og du skal blot forbedre noget, du alligevel gør 20.000 gange hver eneste dag:

Læs mere

AFSLAPNING I KLASSEVÆRELSET VED HJÆLP AF YOGA AKTIVITETER

AFSLAPNING I KLASSEVÆRELSET VED HJÆLP AF YOGA AKTIVITETER AFSLAPNING I KLASSEVÆRELSET VED HJÆLP AF YOGA AKTIVITETER STRONGER CHILDREN LESS VIOLENCE 2 2014-1-DE-02-KA200-001497 Thüringer Volkshochschulverband e.v., Germany PELICAN, Czech Republic The Mosaic Art

Læs mere

Mindfulness kursus en mere mindful hverdag. - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget.

Mindfulness kursus en mere mindful hverdag. - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget. Mindfulness kursus en mere mindful hverdag - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget. Kære læser I materialet kan du læse om kurset i Gentofte

Læs mere

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Krop og psyke hænger sammen, så du kan ikke lære at leve uden stress uden at fokusere og ændre på både det fysiske og psykiske element. I dette afsnit sætter

Læs mere

Mindfulness. for kommende og nybagte forældre

Mindfulness. for kommende og nybagte forældre Mindfulness for kommende og nybagte forældre HVAD ER MINDFULNESS Mindfulness er centreret om nærvær. Om at være bevidst opmærksom på alt, hvad der opstår, udfolder og forandrer sig i hvert øjeblik, og

Læs mere

HEALING HVAD ER DET? HEALING 1

HEALING HVAD ER DET? HEALING 1 HEALING HVAD ER DET? HEALING 1 Lyset kan kun opleves. Hvis jeg tør opleve mørket. Mørket kan kun forløses ved lyset. 2 HEALING Healing betyder at gøre hel. Skabe balance. Healeren er en kanal for en energi,

Læs mere

Slip af med hovedpinen

Slip af med hovedpinen Slip af med hovedpinen Stort set alle danskere oplever at have hovedpine en gang imellem. Men der er faktisk noget, du selv kan gøre for at slippe af med den. Blandt andet kan for mange hovedpinepiller

Læs mere

Sundhed, trivsel og håndtering af stress

Sundhed, trivsel og håndtering af stress Sundhed, trivsel og håndtering af stress Institut for Idræt 2008 Markana en del af AS3 Companies 1 Program Hvad er stress og hvad er sundhed i et individuelt og organisatorisk perspektiv? Årsager, reaktioner

Læs mere

Introduktion til MINDFULNESS & MEDITATION ved SUSSANNE WEXØ

Introduktion til MINDFULNESS & MEDITATION ved SUSSANNE WEXØ Introduktion til MINDFULNESS & MEDITATION ved SUSSANNE WEXØ Det som vi tænker og gør, er begrænset af, hvad vi undlader at lægge mærke til. - Og fordi vi undlader at bemærke, at vi undlader at bemærke,

Læs mere

HVAD ER STRESS? Introduktion til videokurset Undgå stress. Af Pernille Rasmussen

HVAD ER STRESS? Introduktion til videokurset Undgå stress. Af Pernille Rasmussen Introduktion til videokurset Undgå stress. Af Pernille Rasmussen HVAD ER STRESS? Emnet stress får meget opmærksomhed i medierne disse år og det med god grund. Antallet af danskere der føler sig stressede

Læs mere

Vejen til indre ro. Meditation med kropsscanning

Vejen til indre ro. Meditation med kropsscanning Vejen til indre ro Der findes mange måder at meditere på. Jeg præsenterer her fire former, som alle er lette at gå til og hver varer 12 minutter. Kropsscanning er den mest enkle og derfor god at starte

Læs mere

1 Stress er en tilstand kroppens svar på belastning fysiologiske reaktioner gør kroppen klar til at yde sit maksimum kortvarigt stress kan være stimulerende og udviklende langvarigt stress kan medføre

Læs mere

Stress og mindfulness

Stress og mindfulness Stress og mindfulness Hvad er stress? Præsentation af mindfulness principper, åndedrættet og meditation. Værktøjer der kan anvendes i hverdagen. Øget arbejdspres inden for de sidste 5 år Føler sig stresset

Læs mere

Helbredsangst. Patientinformation

Helbredsangst. Patientinformation Helbredsangst Patientinformation Hvad er helbredsangst? Helbredsangst er en relativt ny diagnose, der er karakteriseret ved, at du bekymrer dig i overdreven grad om at blive eller være syg, og dine bekymrende

Læs mere

STRESS 1 DRÅBE KAN VÆRE NOK TIL AT DIT GLAS FLYDER OVER

STRESS 1 DRÅBE KAN VÆRE NOK TIL AT DIT GLAS FLYDER OVER STRESS Stress er blevet et stort problem for os og for vores trivsel i hverdagen. Stressforeningen i Danmark melder, at der hver dag er 35.000 danskere, der er sygemeldt pga. stress, og at ca. 430.000

Læs mere

Gode råd om hvordan man kommer af med stress

Gode råd om hvordan man kommer af med stress Gode råd om hvordan man kommer af med stress Først skal du erkende, at du har et problem, at du ikke har det godt og ikke kan gøre det, du gerne vil, og som du plejer at gøre. Din familie, venner og veninder

Læs mere

1. udgave. 1. oplag Produktion: Datagraf. Bestillingsnr.: 1164

1. udgave. 1. oplag Produktion: Datagraf. Bestillingsnr.: 1164 1. udgave. 1. oplag 2010. Produktion: Datagraf. Bestillingsnr.: 1164 PSYKISKE REAKTIONER PÅ HJERTEKARSYGDOM Måske har du brug for hjælp? DET ER NORMALT AT REAGERE Det er en voldsom oplevelse at få og blive

Læs mere

INSPIRATIONS- KORT. Inspira(onskort for personer og arbejdspladser der ønsker at fremme trivsel og forebygge stress

INSPIRATIONS- KORT. Inspira(onskort for personer og arbejdspladser der ønsker at fremme trivsel og forebygge stress INSPIRATIONS- KORT Inspira(onskort for personer og arbejdspladser der ønsker at fremme trivsel og forebygge stress Sådan bruger du kortene! Disse kort er *l for at hjælpe dig *l at finde indre balance,

Læs mere

EN INTRODUKTION TIL MINDFULNESS & MEDITATION

EN INTRODUKTION TIL MINDFULNESS & MEDITATION EN INTRODUKTION TIL MINDFULNESS & MEDITATION Sussanne Wexø MINDFULNESS ER EN LIVSSTIL - der handler om at leve med et opmærksomt sind Et sind som ikke flakker mellem fortiden og fremtiden, men som fastholdes

Læs mere

Søvnløshed. Årsager og behandling fra et psykologisk perspektiv. Funktionelle Lidelser

Søvnløshed. Årsager og behandling fra et psykologisk perspektiv. Funktionelle Lidelser Søvnløshed Årsager og behandling fra et psykologisk perspektiv Hvad er insomni? Indsovnings- og/eller gennemsovningsbesvær, som medfører en betydelig nedsættelse i vores daglige funktionsevne. Alle mennesker

Læs mere

Ledelse af stressramte medarbejdere

Ledelse af stressramte medarbejdere Ledelse af stressramte medarbejdere Ved Anne Marie Byrjalsen Cand. Pæd. Pæd. Program Præsentation Hvad er stress? Hvilke signaler skal du være opmærksom på hos medarbejderne? Dialog Den ledelsesmæssige

Læs mere

visualisering & Mentale redskaber ved kræftsygdom 2 effektive øvelser

visualisering & Mentale redskaber ved kræftsygdom 2 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Mentale redskaber ved kræftsygdom 2 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n te PSYKE OG KRÆFT Der er

Læs mere

Stresscoaching. Den hurtigste og mest effektive metode til et liv uden stress. Specialist i stresscoaching, stressbehandling og stresshåndtering

Stresscoaching. Den hurtigste og mest effektive metode til et liv uden stress. Specialist i stresscoaching, stressbehandling og stresshåndtering Stresscoaching Forebyg Stress Stress Coaching Team Den hurtigste og mest effektive metode til et liv uden stress Specialist i stresscoaching, stressbehandling og stresshåndtering Mange tror, at stress

Læs mere

Stress & Depression. Bedre Psykiatri - Hedensted Tirsdag d. 10. september 2013. PsykInfo Midt

Stress & Depression. Bedre Psykiatri - Hedensted Tirsdag d. 10. september 2013. PsykInfo Midt Stress & Depression Bedre Psykiatri - Hedensted Tirsdag d. 10. september 2013 Stress Når man bliver ramt af arbejdsrelateret stress og bliver sygemeldt, er det som regel ikke udelukkende arbejdet eller

Læs mere

FREMME AF UNGES MENTALE SUNDHED

FREMME AF UNGES MENTALE SUNDHED FREMME AF UNGES MENTALE SUNDHED PSYKIATRIFONDENS PROGRAM ANGST ANGST 1 PROGRAM Viden om: Hvad er angst? Den sygelige angst Hvor mange har angst i Danmark? Hvorfor får man angst? Film Paulinas historie

Læs mere

Vejrtrækning pust nyt liv og livskraft ind i din krop

Vejrtrækning pust nyt liv og livskraft ind i din krop Vejrtrækning pust nyt liv og livskraft ind i din krop Der er et ordsprog, der lyder: Åndedræt er liv, og det kan ikke siges bedre. Du trækker vejret for at leve, og din livskvalitet bliver påvirket af,

Læs mere

D e 5 T i b e t a n e r e w w w. b a l a n c e n. n e t rite 1

D e 5 T i b e t a n e r e w w w. b a l a n c e n. n e t rite 1 rite 1 Stå som billedet viser med armene strakt ud væk fra kroppen, horisontalt mod gulvet. Drej rundt med uret og hold dig mental koncentreret, så du tæller hver gang du når en omgang. Kan du, så fortsæt

Læs mere

Stress og Coaching. I følge WHO vil stress og depression blive en af de største sygdomsfaktorer i år 2020.

Stress og Coaching. I følge WHO vil stress og depression blive en af de største sygdomsfaktorer i år 2020. Stress og Coaching Stress og coaching I følge WHO vil stress og depression blive en af de største sygdomsfaktorer i år 2020. Ca. 200.000 mennesker på det danske arbejdsmarked har psykiske problemer og

Læs mere

Hvordan håndtere arbejdsliv, stress og relationer i en travl hverdag?

Hvordan håndtere arbejdsliv, stress og relationer i en travl hverdag? Hvordan håndtere arbejdsliv, stress og relationer i en travl hverdag? V. autoriseret psykolog Aida Hougaard Andersen Undervisningsaften i Søften/Foldby d.19. marts 2015 1 Kl. 18-19.15: Aftenens forløb

Læs mere

visualisering & Afhjælp angst 3 effektive øvelser

visualisering & Afhjælp angst 3 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Afhjælp angst OG NERV Ø SI T E T 3 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n te ANGSTTILSTANDE Man skelner

Læs mere

Guide: Sov godt - og undgå overvægt

Guide: Sov godt - og undgå overvægt Guide: Sov godt - og undgå overvægt Motion og slankekure er ikke nok. Vil du have styr på vægten, skal du sove nok. Dårlig søvn giver nemlig overvægt, siger eksperterne. Af Line Feltholt, januar 2012 03

Læs mere

Hvad er naturlig stress?

Hvad er naturlig stress? Hvad er naturlig stress? Stress i dag? 2 Hvordan opstår problemet? Ressourcerne Den berømte dråbe.. 3 Kroppens reaktion på stress -Aktivering af kroppen Puls og blodtryk stiger Mere intenst åndedræt Større

Læs mere

depression Viden og gode råd

depression Viden og gode råd depression Viden og gode råd Hvad er depression? Depression er en langvarig og uforklarlig oplevelse af længerevarende tristhed, træthed, manglende selvværd og lyst til noget som helst. Depression er en

Læs mere

7 enkle råd. - til at få det bedre. Henriette Hagild.dk

7 enkle råd. - til at få det bedre. Henriette Hagild.dk 7 enkle råd - til at få det bedre Henriette Hagild.dk 1 Henriette Hagild 7 enkle råd - til at få det bedre Saxo Publish 2 7 enkle råd til at få det bedre 5 7 gode råd 7 enkle råd 7 Livshjulet 9 1. Du er

Læs mere

Stress hos pårørende

Stress hos pårørende Stress hos pårørende Hjerneskadecentrets 20 års jubilæumskonference 1. oktober 2010 1 Familieliv og parforhold: en kompleks størrelse - megen følelsesmæssig energi investeret - megen sårbarhed ift forandringer

Læs mere

Velkommen til forvandl dit liv til et festfyrværkeri s workshop

Velkommen til forvandl dit liv til et festfyrværkeri s workshop Velkommen til forvandl dit liv til et festfyrværkeri s workshop Kære skønne kvinde. Tillykke med du har valgt at investere tid i dig selv. For at du får mest mulig ud af materialet. Anbefaler jeg at du

Læs mere

Salutogenese & Mindfulness

Salutogenese & Mindfulness Salutogenese & Mindfulness Nyt spændende kursus med Chris Norre & Peter Thybo Mindbusiness.dk Salutogenese & Mindfulness Præsentation af kursusholderne Chris Norre Uddannet filosof i bevidsthedsfilosofi

Læs mere

Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad?

Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad? FAGLIGT HJØRNE Interview v/faglig sekretær Ingelise Rangstrup Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad? Hvis du føler dig stresset i din hverdag, så deler du vilkår med rigtig mange andre mennesker,

Læs mere

MINDFULNESS. for særligt sensitive. mennesker

MINDFULNESS. for særligt sensitive. mennesker MINDFULNESS for særligt sensitive mennesker m ø b e r g s f o r l a g Mindfulness for særligt sensitive mennesker af Susanne Møberg www.moeberg.dk Møbergs Forlag, 2010 1. udgave 1. oplag ISBN 978-87-988993-5-8

Læs mere

S O V G O D T E B O G

S O V G O D T E B O G S O V G O D T E B O G FORFATTER P I A T I N G S T E D T 01 S Ø V N E R E N V I T A M I N P I L L E DET BEDSTE DU KAN GØRE FOR DIT HELBRED 02 N Å R V I I K K E S O V E R G O D T PÅVIRKER DET PÅ BÅDE KORT

Læs mere

Bliv robust over for stress. Midt om vinteren oplevede jeg, at der findes en uovervindelig sommer indeni mig. - Albert Camus Birgitte Dam Jensen

Bliv robust over for stress. Midt om vinteren oplevede jeg, at der findes en uovervindelig sommer indeni mig. - Albert Camus Birgitte Dam Jensen Bliv robust over for stress Midt om vinteren oplevede jeg, at der findes en uovervindelig sommer indeni mig. - Albert Camus Hvad er stress? Stressresponsen er kroppens medfødte evne til at generere en

Læs mere

Retreat Juni 2017

Retreat Juni 2017 Retreat 8.-11. Juni 2017 Et intenst retreat i naturen med træning i mindfulness, nærvær og personligt lederskab med Roxana Kia og Lars Lundbye Styrk dit overskud Forny din energi Træn dit fokus I den amerikansk-indianske

Læs mere

visualisering & Lær at håndtere stres s 4 effektive øvelser

visualisering & Lær at håndtere stres s 4 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T à Lær at håndtere stres s 4 e f f e k t i v e ø v e l s e r 4 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a

Læs mere

Deltag på et inspirerende seminar Meditation et effektivt værktøj i hverdagen - vejen til ro, fordybelse, udvikling og professionalisme

Deltag på et inspirerende seminar Meditation et effektivt værktøj i hverdagen - vejen til ro, fordybelse, udvikling og professionalisme Deltag på et inspirerende seminar Meditation et effektivt værktøj i hverdagen - vejen til ro, fordybelse, udvikling og professionalisme Teknologisk Institut Taastrup 20. april 2009 Teknologisk Institut

Læs mere

Information Tinnitus

Information Tinnitus Information Tinnitus Hørerådgivningen Tinnitus Denne pjece er til dels udfærdiget for at give en kort information om tinnitus, dels for at give dig en inspiration til hvordan du kan arbejde med din tinnitus.

Læs mere

Hvad er stress? Er du stresset? Stress er ikke en sygdom, men en tilstand. Eller har du travlt?

Hvad er stress? Er du stresset? Stress er ikke en sygdom, men en tilstand. Eller har du travlt? Stress Stress Hvad er stress? Hvordan opstår stress? Symptomer og reaktioner på stress Hvordan kan vi håndtere og forebygge stress? Stress af (selvstændig læringsfil) 1 Hvad er stress? Stress er ikke en

Læs mere

Arbejdsrelateret stress

Arbejdsrelateret stress Arbejdsrelateret stress Vejledning til medarbejdere OKTOBER 2015 Indhold MT Højgaards stresspolitik 3 Hvad er stress? 4 Tidlige tegn på stress 5 Hvordan kommer stress til udtryk? 6 Hvordan kommer stress

Læs mere

Psykiske signaler på stress

Psykiske signaler på stress stress guiden hvad er stress? Denne guide giver dig en introduktion til, hvad stress er og ikke er. Formålet er at gøre dig klogere på, hvornår noget er bekymrende stresssignaler, og hvornår noget er helt

Læs mere

Fysioterapi mod stress

Fysioterapi mod stress Fysioterapi mod stress Behandling til den Treenige hjerne Annette Sigshøj www.stress-ellertraumer Fysiske symptomer Hovedpine Muskelsmerter Rygsmerter Træthed Forstoppelse Diarre Smerter i brystet Forhøjet

Læs mere

FÆLLESSKAB MED FORSTÅELSE FORDELE

FÆLLESSKAB MED FORSTÅELSE FORDELE FÆLLESSKAB MED FORSTÅELSE Inklusion er ikke noget, nogen kan gøre alene. Det er en egenskab ved fællesskabet at være inkluderende, og der er store krav til inkluderende fællesskaber. Først og fremmest

Læs mere

Guide: Sådan tackler du stress

Guide: Sådan tackler du stress Guide: Sådan tackler du stress Et nyt dansk forskningsprojekt viser, at den bedste stressbehandling er at bevare kontakten til arbejdet Af Trine Steengaard, 16. oktober 2012 03 Arbejd dig ud af stress

Læs mere

Stress er en tilstand

Stress er en tilstand 1 Stress er en tilstand kroppens svar på belastning fysiologiske reaktioner gør kroppen klar til at yde sit maksimum kortvarigt stress kan være stimulerende og udviklende langvarigt stress kan medføre

Læs mere

Det praktiske hvornår, hvor og hvordan

Det praktiske hvornår, hvor og hvordan Det praktiske hvornår, hvor og hvordan Allerførst skal du planlægge de praktiske rammer for din meditation. Første skridt er at lægge aktiviteten ind i din kalender. Sæt allerførst en startdato, gerne

Læs mere

Stresspolitik for Bakkehusene:

Stresspolitik for Bakkehusene: Bælum d. 21. august 2014 Stresspolitik for Bakkehusene: Formål: Formålet med en stresshåndteringspolitik i Bakkehusene er at forebygge stress, da stress indvirker negativt på den enkelte, dennes arbejdsindsats

Læs mere

Mindfulness Based Stress Reduction (MBSRforløb)

Mindfulness Based Stress Reduction (MBSRforløb) Mindfulness Based Stress Reduction (MBSRforløb) Bliv mere selvbevidst, og undgå stress Trænger du til forandring? Er det tid til at gøre en forskel i dit arbejds- og privatliv? Og ønsker du at blive en

Læs mere

Solo Forkortet udgave af De Fem Trin i At Fodre Dine Dæmoner

Solo Forkortet udgave af De Fem Trin i At Fodre Dine Dæmoner Solo Forkortet udgave af De Fem Trin i At Fodre Dine Dæmoner Ni Afslappende åndedrag Luk øjnene og hold dem så vidt muligt lukkede til processen er forbi. Du skal nu tage ni dybe afslappende åndedrag.

Læs mere

Guide. Foto: Scanpix/Iris. August 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. sider. Slip stress og smerter med MEDITATION. Sådan mediterer du

Guide. Foto: Scanpix/Iris. August 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. sider. Slip stress og smerter med MEDITATION. Sådan mediterer du Foto: Scanpix/Iris Guide August 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 14 sider Slip stress og smerter med MEDITATION Sådan mediterer du Slip stress og smerter med meditation INDHOLD: Slip stress

Læs mere

Naemi Meditation. Værktøjer *l et liv i balance

Naemi Meditation. Værktøjer *l et liv i balance Der findes rig*g mange medita*onsformer, med mange forskellige formål. Naemi medita*on er baseret på åndedræ?et og har *l formål at bringe din krop og dit sind i ro. Det er en medita*onsform jeg har udviklet,

Læs mere

Mindfulness Practitioner

Mindfulness Practitioner at forene betyder at forene. Foreningen opstår mellem krop, sind og ånd. Og vi opnår det, når vi retter vores opmærksomhed mod bevægelsen i kroppen og mod oplevelsen i kroppen. Ved at holde fokus på åndedrættet,

Læs mere

Kropslige øvelser til at mestre angst

Kropslige øvelser til at mestre angst Fysioterapien 2015 Psykiatrisk Center Nordsjælland Psykiatrisk Center Nordsjælland Kropslige øvelser til at mestre angst Om pjecen I denne pjece kan du læse om, hvad der sker i kroppen, når du får angst,

Læs mere

Positive Bekræftelser stress/depression. Positive Bekræftelser

Positive Bekræftelser stress/depression. Positive Bekræftelser Kathe Daewaell Grønning Positive Bekræftelser stress/depression Positive Bekræftelser stress/depression Chi Publishing 1 Positive Bekræftelser stress/depression Kathe Daewaell Grønning Tekst og foto: Kathe

Læs mere

TEMA Stress. Værktøj 9. Pauser! Pauser hvor vi lader op

TEMA Stress. Værktøj 9. Pauser! Pauser hvor vi lader op TEMA Stress Værktøj 9 Pauser! Pauser hvor vi lader op 1 Indhold Introduktion 1. Oplæg til drøftelse af pausepraksis Pausekultur som et godt værn mod stress 3 3 5 2. Instruktion til et lille pusterum i

Læs mere

Stress kan ramme alle ikke kun dig! Kilde Majken Matzau Bliv stressfri på tolv uger eller mer

Stress kan ramme alle ikke kun dig! Kilde Majken Matzau Bliv stressfri på tolv uger eller mer Stress kan ramme alle ikke kun dig! Kilde Majken Matzau Bliv stressfri på tolv uger eller mer Når hjernen går i selvforsvar Stressreaktioner er psykens naturlige selvforsvar eller immunforsvar Først forsøger

Læs mere