Krop og Hoved. Historie

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Krop og Hoved. Historie"

Transkript

1 Krop og Hoved Historie

2 Indledning til historie: Eleverne kan få glæde af bevægelse i alle fag og det gælder selvfølgelig også faget historie. Der er mange elever der husker bedre når de lærer det faglige stof samtidig med at de rør sig. I historie er der mange årstal, at holde rede på. Det er derfor oplagt at lære og huske de forskellige begivenheder og årstal på ved at bevæge sig. Historie undervisningen forbindes tit med en undervisningsform, hvor enten lærer eller elever læser højt efter et givet lærebog system, men sådan behøver undervisningen ikke altid at tage sig ud. I dette materiale kan du som historielærer finde mange gode og udfordrende opgaver, hvor du får eleverne til at deltage aktivt i undervisningen. Følgende emner bliver taget op: Leksiræs: eleverne er på et post løb, hvor de lærer at slå op i et leksikon. Gæt en bedstefar: få indblik i gamle dage. Eleverne besøger deres bedsteforældre og tilbage i klassen mimer de. Aktiviteter i skoven: eleverne gå en tur i skoven, hvor forskellige historiske emner kan tage op. Kaptajn Jespersens gymnastik: eleverne lære noget om tidligere tiders idrætskultur. Her vil de komme til, at mærke på egen krop hvad det vil sige at lave morgengymnastik samt det man før hen kaldte drenge gymnastik Datidens lege: Hvordan og hvilke lege legede man i fx mellemkrigstiden. Dramatisering af historien: eleverne dramatiserer en historisk begivenhed for hinanden. Middelalderlege: hvis emnet er middelalder er det oplagt at bruge et par timer på at eleverne leger middelalderlege. Tidstæpper: eleverne tegner en tidslinje for en given periode og sætter begivenheder på. Eller eleverne kan trække kort og springe fra begivenhed til begivenhed. Vil være en rigtig god evalueringsøvelse. Historiske idrætsgrene: eleverne leger sig igennem en periode fx det antikke Grækenland. Vendespil: som vi kender vendespil lad eleverne selv lave spørgsmål og svar. Venligst udlånt af lokalhistorisk forening i Hornbæk 2 - Krop og hoved - Historie

3 Leksiræs Læringsaspekt Formålet er at lære eleverne at søge oplysninger i en given kilde, her et leksikon. Et leksikon i flere bind. Opgavens forløb Leksiræs kan laves i forbindelse med ethvert historisk emne. Find først ud af hvor på skolen, der er et leksikon, og hvor mange bind leksikonet består af. Udarbejd så et kort over skolen og placer leksikonet rundt på skolen som poster. Marker på kortet, hvor hvert bind er placeret. Hvis det er et leksikon med 30 bind, kan du eventuelt placere flere bind sammen, alt afhængig af, hvor mange poster ræset skal have. Lav nu åbne opgaver i det emne, I er i gang med. Antallet af opgaver er op til læreren, men fem til otte er ideelt til en dobbelttime. Del eleverne ind i grupper af fire til fem personer. Hvert hold får udleveret løbets første opgave en forskellig startopgave fra gruppe til gruppe. Kortet over skolen hænges op i klassen, som er base for ræset. Eleverne læser spørgsmålet og løber ud til det leksikon, hvor de regner med at kunne finde svaret. Hvis svaret ikke var her, må de løbe tilbage til klassen og samtidig diskutere, i hvilket leksikon de så kan finde svaret. De kan se på kortet i klassen, hvor de andre leksikonposter er. Når eleverne har fundet et svar, skrives det på opgaven og afleveres til læreren. Mens løbet er i gang, tjekker læreren svar og giver point til grupperne. Svar bedømmes med et til fem point afhængig af hvor godt, der er svaret på spørgsmålet. Når løbet er slut, afleveres sidste spørgsmål, og læreren kan til næste time regne det endelige resultat ud. Variation Forbered løbet med at grupperne selv lægger leksikon ud. Hver gruppe lægger x antal ud i forhold til kortet med poster. Eleverne kan også selv lave spørgsmål og skrive det rigtige svar. Kopier derefter spørgsmålene og begynd løbet. Hver gruppe vil kunne svare nemt på deres eget spørgsmål, men skal stadigvæk arbejde for de andre svar. Der kan også arbejdes med en joker. Hver gang grupperne har svaret på to spørgsmål, må de slå med en terning. Hvis de slår et lige tal, må de bruge Internettet til at svare på næste spørgsmål. Der kan også lægges opgaver ind i løbet, hvor svaret ikke skal findes i et leksikon, men et andet sted på skolen, som har relation til en historisk periode. Det kan f.eks. være skulpturer, bygningsstilart, malerier, mindetavler, gårdtoiletter osv. Krop og hoved - Historie - 3

4 Gæt en bedstefar Læringsaspekt Formålet er at lære eleverne at få indblik i gamle dage gennem egne fortællinger. Karton eller papir. Opgavens forløb Eleverne skal som hjemmeopgave besøge, ringe eller skrive til en bedsteforælder eller en oldeforælder. Alternativt kan en forælder bruges som reference. Eleverne skal spørge bedsteforældrene om de ting, der står i spørgeskemaet nedenfor, og derefter udfylde det. Hver elev skal skrive sit eget navn samt tre stikord om sin bedstefar på et stykke karton. I næste time skal klassen deles i to. Hver halvdel skal hver især give et kort resume af sin egen bedsteforælder. Dernæst trækker holdene på skift et kort og skal ud fra det, der står på kortet, mime den bedsteforælder, de har trukket, mens det andet hold skal gætte, hvilken bedstefar, der er tale om. Variation Fokuser på bedsteforældrenes erhverv og lad det kun være det, der skal mimes. Hvis I har mulighed for at besøge et plejehjem, kan klassen også stille spørgsmålene til de ældre her. Så skal man blot gætte, hvilken ældre, eleverne hver især eller i grupper har talt med. Forslag til spørgsmål Hvor voksede du op? Hvad legede du som barn? Havde I husdyr? Dyrkede du sport, da du var ung? Hvad er du uddannet som, og hvad har du arbejdet med? Hvad er/var din hobby? Hvad var din livret da du var barn eller ung? 4 - Krop og hoved - Historie

5 Aktiviteter i skolen Afhænger af hvilken aktivitet der arbejdes med, men det meste vil kunne findes i skoven. Papir og blyant kan være en god ide at medbringe. Fremgangsmåde Der findes forskellige aktiviteter med udgangspunkt i historiefaget, som man kan lave i skoven. Som eksempler kan nævnes: bålfremstilling : En undervisningsaktivitet hvor forskellige bålfremstillings- og tændteknikker kan afprøves, samt en mulighed for at fortælle om ildens/bålfremstillingens historie og anvendelse gennem tiderne. Yderligere information og inspiration kan fås på: træernes historie : En undervisningsaktivitet hvor eleverne kan få til opgave at beskrive mundtligt eller skriftligt, hvad et givent træ har oplevet i sin levetid? skovens historie : En undervisningsaktivitet hvor en vandring gennem den lokale skov lægger op til at kæde skovens historie og udvikling sammen med resten af lokalsamfundet. Variation og progression Sværhedsgraden af de forskellige aktiviteter kan tilpasses elevernes niveau, ved at justere på hvor megen hjælp og information, der gives sammen med aktiviteten. Se flere mulige aktiviteter på: Krop og hoved - Historie - 5

6 Kaptajn Jespersens gymnastik Læringsaspekt Formålet er at lære eleverne noget om en kendt dansk personlighed, at de lærer noget om tidligere tiders idrætskultur. Derefter kan elever og lærere sammen vurdere, om Kaptajn Jespersens indsats stadig kan spores i dag. Stave, kosteskafter, hockeystave eller skistave. Opgavens forløb Ret Ryggen! Og De skal se, hvor humøret ryger til vejrs, viljen skærpes og alt vil glide som det var smurt. I ønsker jo ikke at være kagekoner eller ormstukne og mølædte personer med stive knæ, diskusprolapser og blodpropper. Altså må I gøre et stykke arbejde hver dag, for at holde jer i form! Ordene er Kaptajn I.P. Jespersens. I en halv menneskealder sørgede han for, med sin sprudlende energi og handlekraft, at holde familien Danmark tryllebundet til radioens morgengymnastik. Han var en ildsjæl, der på alle måder levede op til sit motto om en sund sjæl i et sundt legeme. Læreren introducerer eleverne for Kaptajn Jespersen og hans samtid. Læs mere om Kaptajn Jespersen på Fra hjemmesiden er der link til Danmarks Radios lydarkiv, hvor der er et lille filmklip fra optagelserne af morgengymnastikken. Gennemprøv følgende program med eleverne, der hver især har en stav eller en stok. Citer efter følgende tekst med myndig stemme og rank ryg: Vi kalder nu på alle de modløse, de trætte, de sløje og sløve, og de hvis legeme har svigtet og så vil vi begynde på dette opbygningsarbejde! Det står urokkeligt fast at den der vil gøre sig håb om at bevare sin form og spændstighed op gennem årene, han må hver dag omhyggeligt røgte og pleje sit legeme. Jo ældre man bliver desto større krav stilles der i så henseende, jeg opfordrer dem da til, mine herrer, sammen med os at gøre deres træningspligt! Fat staven! Første øvelse Saml hælene og før armene fremad, så staven står i pandehøjde. Ryggen rank og de svinger benene fremad, op, skiftevis venstre og så højre, husk at ranke dem og således fortsætte bensvinget fremad, idet de anstrenger dem for at holde det ben de står på absolut strakt, vristen bøjet på det svingende ben, ryggen rank, skuldrene sænkede og staven stadig i pandehøjde. Læg så kræfterne i og de føler da en virkningsfuld strækning i de forkortede hasemuskler. Og sådan skal hver bevægelse have en ganske bestemt anatomisk hensigt. Holdt! Så tager vi et hvilåndedræt! Det består i at vi fører de strakte arme fremad op og udspiler brystkassen til dybest mulig indånding, før de strakte arme udad ned, sænke staven 6 - Krop og hoved - Historie

7 langs ryggen under dybest mulig udånding og det gentager vi så længe vi føler trang til det, på en naturlig måde. Anden øvelse Vi skiller vore fødder, bøjer armene, med staven mod brystet, sænke skuldrene. Vi lader kroppen falde frem og samtidig strækker armene frem, her stå vi og trykker kroppen ned og trækker armene op i små ryk og nyk, for at stille krav til de slappe ryg og skuldermuskler. Vi bøjer så kroppen bagover idet vi samtidig bøjer armene som en ro-bevægelse, hovedet føres godt tilbage og i denne bagudbøjede stilling og lægger hele bøjningen op i øverste del af ryggen. Vi strækker armene op og bøjer igen og strækker 2. gang og derefter tre træk bagud opad med de strakte arme idet hovedet følger armenes bevægelse. Således vil de fortsætte så mange gange som de føler trang til det og som de magter. Øvelsen bidrager til at tusinder af danske mænd, der bærer arbejdets slidmærke i deres krop, ikke mindst i ryg og bryst, fordi de dagligt arbejde i ensidige foroverbøjede bevægelser og sidder i ensidige foroverbøjede arbejdsstillinger, uden af gøre alvorligt forsøg på gennem daglige rationelle træning at råde bod herpå. Det må blive anderledes! Holdt! Vi slutter øvelsen, samler hælene, staven ned foran, så er der god tid til at tage disse fine åndedræt for at tilfredsstille legemets åndedrætstrang. Tredje øvelse Vi samler hælene, de strakte arme føres fremad op, hænderne glider ud moid stavens ender, og staven anbringes på baghovedet. Nu står de da her rank og rejst, med sænkede skuldre og ikke flere muskler spændt end den gode holdning kræver. Så kaster de kroppen fra venstre til højre, sidebøjning til venstre, og et kast over til sidebøjning til højre, og således vil de fortsætte fra side til side. I det lodrette plan skal de have hovedet godt tilbage mod staven og så når de magter det, så efterhånden, efter devisen, hurtigere tempo men større nøjagtighed, ikke stoppe åndedrættet. Suppler disse sidekast med langsomme kropsvidninger til venstre og når vridningen er størst skal sidekastene være dybest. Kniber det med at holde balancen, da skiller de fødderne lidt. Vi drejer så kroppen langsom til højre side idet vi fortsætter disse sidekast, hovedet drejes med og de ser dem tilbage. Fortsæt så, men ikke give efter fordi de føler småskavanker. Du skal være hård mod dig selv og stadig stille større krav til dig selv, kun da bliver det selvtræning og selvtugt. Holdt! Staven ned foran og så hvilåndedræt som før, som det måtte passe dem. Men ikke noget kunstigt opstyltet åndedrætssystem, men et naturligt, regelmæssigt og fuldstændigt åndedræt. Fjerde øvelse Vi skiller fødderne, fører de strakte arme fremad op, lad hænderne glide ud imod stavens ender, sænke dem og anbring dem tværs over skuldrene. Vi står her rank og rejst med skuldrene sænkede. Vi drejer kroppen til venstre side og venstre arm skråt bagud op, højre arm skråt fremad ned og trygger så til bunds med højre hånd og bruger staven som vægtstang og ved hjælp af den føres vridningen til bunds. Men giv dem nu tid til at forstå, at vi skal stå fast på begge fødders flade og knæene skal holdes strakte, hovedet skal holdes stille med blikket rettet lige frem, kun kropsstammen skal drejes. Vi drejer kroppen til modsat side, nu er det højre arm der er skråt bagud op, og venstre skråt fremad ned og I trykker nu til bunds på staven med den venstre hånd og således fortsætter de vridningen i langsomt tempo fra side til side. De bliver stående i hver vridning og ved hjælp af tre træk føres bevægelsen til den yderste grænse. Det er den Krop og hoved - Historie - 7

8 sidste millimeter der er gymnastik i. Hvert træningsminut af den art er et skridt fremad mod øget styrke, øget sundhed og øget velvære. Hvor mange gang de skal gentage denne såvel som de andre øvelser ja det retter sig fuldstændigt efter deres konstitution og temperament, men det skal virke, på den anden side ikke overanstrenge sig. Overtræning er værre end ingen træning. Holdt! Vi samler hælene, staven ned foran og vi tager de obligatoriske hvilåndedrag. Femte øvelse Vi skiller fødderne, kører de strakte arme frem, så staven er i pandehøjde, sænke skuldrene, ikke stå anspændt eller anstrengt, bøj så ned i knæene uden af løfte hælene, stræk armene med staven langt frem, for at afbalancere kroppen. Og så runder vi ryggen og sædet ned mod gulvet, i små hug og træk og stød, derefter strækker vi knæene og samtidig sænker vi staven. Fortsæt nu selv denne dybe knæbøjning-og strækning idet de fører bevægelsen til den absolut yderste grænse. Det vil styrke de muskler og bånd der omgiver leddene. Morgengymnastik af denne slags er et godt grundlag for en fornuftig og virkningsfuld selvtræning. Det skal nok i det lange løb kendes både på legeme og sjæl. Et meget vigtigt supplement er den daglige hudpleje, det daglige bad/afvaskning, hvilken form de nu vil vælge. Personlig renlighed og velplejethed er en kilde til personligt velvære. Slut af med at sige: Mens sana in corpore sano en sund sjæl i et sundt legeme et af Jespersens mottoer. Variation Del eleverne ind i små grupper og lad dem finde på forskellige gymnastikøvelser. Lad grupperne lave morgengymnastik med de andre elever som start på hver historietime, eller lav øvelserne til morgensamling med skolens andre klasser. 8 - Krop og hoved - Historie

9 Datidens lege Læringsaspekt Formålet er at lære eleverne at etablere historiske legescenarier med udgangspunkt i legematerialer fra en given tidsperiode, her mellemkrigstiden. Hulahopringe og pinde til at skubbe med, cykelslanger, læderbolde, aviser, konservesdåser, sten, kridt, sjippetov, hinkesten (en flad sten), små lerkugler osv. Opgavens forløb Læreren introducerer først mellemkrigstidens legekultur. Opgaven handler om, at børnene selv får en forståelse for, at det krævede en god fantasi at lege dengang. Der fandtes ikke multibaner, farvestrålende legepladser eller skolegårde, hvor der var streget op til en masse spændende lege. Børnene havde dog nogle legeredskaber og masser af ideer. Derefter deles eleverne ind i små grupper af fem til otte personer. Lad dem frit vælge mellem de gamle legeredskaber, der er til rådighed. De skal selv finde på en leg, som alle efterfølgende skal prøve at lege. Hver gruppe må kun bruge én slags legetøj. Variation Begynd eventuelt timen med at introducere de kendte lege fra dengang, f.eks. To mand frem for en enke, Dåseskjul, Løbe med tøndebånd (fortæl, at båndet kom fra en tønde!), Sparke til mur, Hoppe i hinkerude osv. Krop og hoved - Historie - 9

10 Dramatisering af historien Ingen (men forskellige rekvisitter og noget klæd ud tøj kan måske forøge glæden ved aktiviteten). Fremgangsmåde Eleverne kan dramatisere en historisk begivenhed i grupper for resten af klassen. Eleverne kan enten tage udgangspunkt i en historisk begivenhed eller periode, som den er beskrevet i en historisk grundbog eller et andet medie. Variation og progression Dramatiseringerne kan enten beskrives på forhånd for resten af klassen, eller resten af klassen kan få til opgave at skrive ned, hvilken historisk begivenhed der dramatiseres. Dramatiseringen kan laves uden dialog, hvilket naturligvis gør den historiske begivenhed sværere at gætte for resten af klassen. Der kan arbejdes med dramatisering af historiske begivenheder både med og uden forberedelsestid. Eksempelvis kan det være oplagt at arbejde med dramatisering af nogle historiske begivenheder fra en bestemt periode uden forberedelsestid, hvis klassen forinden har arbejdet med denne periode på anden måde. Læreren kan udvælge nogle historiske begivenheder, der er historisk forbundet, eksempelvis krisen mellem nord- og sydstaterne i USA og slaveriets afskaffelse eller børskrakket i 1929 og nationalsocialismens opblomstring i Tyskland i 30 erne. Herefter kan en eller to grupper dramatisere begivenhederne, hvorefter resten af klassen skriftligt eller mundtligt kan beskrive eller diskutere den sammenhæng, der var mellem dem. Middelalderlege Diverse træredskaber Fremgangsmåde Eleverne afprøver forskellige lege fra middelalderen. Følgende lege kan eksempelvis afprøves: Stikke Palles øje ud, Patøk, Slå munk,, So i hul, KUBB. Forklaring til disse lege samt inspiration til andre kan hentes på: Variation og progression Aktiviteten kan eventuelt udføres tværfagligt med idræt og sløjd. Eleverne kan få til opgave at tænke legene ind i den historiske samtid ved at beskrive sammenhængen mellem legene og livsvilkårene i den pågældende historiske samtid. Eleverne kan få lov til selv at udvikle og afprøve nye lege, som kan have udgangspunkt i de muligheder og livsvilkår, der var i en given historisk periode 10 - Krop og hoved - Historie

11 Tidstæpper Et voksdug, et lagen eller kraftigt pap, der kan tegnes på. Laminerede papir med skriftlige eller visuelle beskrivelser af forskellige historiske begivenheder Fremgangsmåde Eleverne tegner en tidslinje fra eksempelvis år 800 til år 2000 ind på det valgte materiale. Herefter kan der arbejdes med at anbringe de historiske begivenheder på tidslinien. Variation og progression Eleverne kan samarbejde i par eller grupper om at få anbragt beskrivelserne af de historiske begivenheder i korrekt rækkefølge. Eleverne kan konkurrere om at få anbragt flest historiske begivenheder tidsmæssigt korrekt på en forudbestemt tid, eksempelvis 20 minutter. En elev står på den historiske tidslinie, mens en anden elev nævner forskellige historiske begivenheder. Hvis eleven eksempelvis siger: Den franske Revolution, skal eleven på tidslinien springe hen til det år/den periode, som han/hun tror stemmer overens med året/ tiden for revolutionen. Aktiviteten kan også laves modsat, ved at eleverne trækker kort med forskellige perioder på, eksempelvis , hvorefter de skal springe hen til den pågældende periode og fortælle til en anden elev, hvilke historiske begivenheder, der fandt sted i denne periode. Historiske idrætsgrene Afhænger af hvilken historisk idrætsgren der arbejdes med. Fremgangsmåde Eleverne afprøver forskellige gamle idrætsgrene. Idrætsgrenene kan have udgangspunkt i en bestemt periode eller en bestemt kultur, eksempelvis starten af 1900-tallet eller antikkens Grækenland. Tilfældige eksempler på mulige idrætsgrene kan være: tovtrækning, spydkast, træstammekast, brydning og hurtigløb. Variation og progression Aktiviteten kan eventuelt udføres tværfagligt med idræt og sløjd. Eleverne kan få til opgave at tænke idrætsgrenene ind i den historiske samtid ved at beskrive/fortolke sammenhængen mellem idrætten og livsvilkårene i den pågældende historiske samtid. Krop og hoved - Historie - 11

12 Vendespil 1 sæt laminerede papirer med historiske spørgsmål i en farve (eksempelvis rød) 1 sæt laminerede papirer med de tilsvarende svar i en anden farve (eksempelvis blå) Fremgangsmåde De to sæt af spørgsmål og svar spredes ud på gulvet, så de ligger i hver deres system. Eleverne skal så vende et spørgsmål og herefter forsøge at finde det tilsvarende svar. Spørgsmålene kan lægges i system et sted i lokalet, og svarene kan lægges et andet sted. Derved skal eleverne bevæge sig fra den ene bunke til den anden, når de skal finde par. Variation og progression Både spørgsmåls- og svarkort kan være i form af skrift eller billeder, eksempelvis ved at der på spørgsmålskortet er formuleret: Hvilke bygningsværker er opført under Christian den Fjerde?, mens der på svarkortet er billeder af de tilsvarende bygningsværker. Formen af spørgsmålene og svarene kan være forskellige. Eksempelvis kan det være spørgsmål, der vedrører faktaviden som: Hvilket år er den danske grundlov fra? til spørgsmål, der vedrører historisk forståelse og fortolkning som eksempelvis: Hvad kan forklare 2.verdenskrig? Som alternativ til spørgsmål og svar kan bruges sammenhæng / samtid, eksempelvis ved at der på et papir er skrevet: Jøder forfølges og dræbes i tusindvis, mens der på et andet papir er skrevet: Det nationalsocialistiske parti kommer til magten i Tyskland i 1930 erne Krop og hoved - Historie

STYRKE- TRÆNINGS- ØVELSER TIL 60+

STYRKE- TRÆNINGS- ØVELSER TIL 60+ STYRKE- TRÆNINGS- ØVELSER TIL 60+ SENIORØVELSER 60+ LET - LÅRØVELSE Sæt dig så langsomt ned på en stol som muligt uden at falde det sidste stykke Rejs dig op igen på letteste måde SENIORØVELSER 60+ LET

Læs mere

U T K N. Stole gymnastik

U T K N. Stole gymnastik S IN U TR T K N IO Stole gymnastik S I D E 2 S T O L E G Y M N A S T I K Opvarmning 1 Sæt dig godt til rette med ret ryg, men afslappet. Armene hænger ned langs siden. Lænden hviler på ryglænet Åndedræt

Læs mere

Øvelser til dig med morbus Bechterew

Øvelser til dig med morbus Bechterew Øvelser til dig med morbus Bechterew Vi har udarbejdet et grundlæggende program, som indeholder de øvelser, der er nødvendige, for at du kan bevare bevægeligheden og forebygge, at ryggen bliver krum. Det

Læs mere

SKOVFITNESS. SKOVFITNESS er et supplement til din løbetræning. Det er nemlig

SKOVFITNESS. SKOVFITNESS er et supplement til din løbetræning. Det er nemlig SKOVFITNESS SKOVFITNESS er et supplement til din løbetræning. Det er nemlig oplagt at bruge naturen til at trænede muskler, der ikke bliver brugt, når du løbetræner. Der mange gode grunde til at træne

Læs mere

Træn maven flad med måtten som redskab

Træn maven flad med måtten som redskab Træn maven flad med måtten som redskab Af Birgitte Nymann www.birgittenymann.dk Double leg extension Det giver øvelsen: Styrker og former balder, baglår og rygmuskler, træner stabiliteten omkring skulderpartiet

Læs mere

Rygfitness med Ergo Multistol. ergoforma. ergoforma

Rygfitness med Ergo Multistol. ergoforma. ergoforma Rygfitness med Ergo Multistol ergoforma ergoforma Rygfitness med Ergo Multistol RYGPROBLEMER ER EN DEL AF HVERDAGEN FOR MANGE Årsagen kan være dårlige arbejdsstillinger, forkert arbejdsstol, manglende

Læs mere

Konditionstræningsprogram

Konditionstræningsprogram Træningsprogram mormorarme og bingovinger Sådan sammensætter du de forskellige programmer: Dag 1 Konditionstræning program 1 Dag 2 Styrketræning program 2 Dag 3 pause Dag 4 styrke- og konditionstræning

Læs mere

Træningsprogram. Rygklinikken PROMETHEUS h

Træningsprogram. Rygklinikken PROMETHEUS h Træningsprogram Rygklinikken PROMETHEUS h Begynd forsigtigt. Du må ikke få smerter, når du træner. Du må gerne føle at musklerne strækkes, og blive lidt muskeløm af de første træningsomgange. Lav udspændingsprogrammet

Læs mere

D e 5 T i b e t a n e r e w w w. b a l a n c e n. n e t rite 1

D e 5 T i b e t a n e r e w w w. b a l a n c e n. n e t rite 1 rite 1 Stå som billedet viser med armene strakt ud væk fra kroppen, horisontalt mod gulvet. Drej rundt med uret og hold dig mental koncentreret, så du tæller hver gang du når en omgang. Kan du, så fortsæt

Læs mere

1. Gå i rask tempo i 1 3 min. Kig frem. Gentag efter kort pause (4 gange).

1. Gå i rask tempo i 1 3 min. Kig frem. Gentag efter kort pause (4 gange). Vandrende pind & Ugle Her får du grundtræning af hele kroppen. Du får trænet dit kredsløb og din balance og styrket arme, ben, mave og ryg. Dertil trænes en bedre bevægelighed i corpus (mave/ryg regionen).

Læs mere

Hvor smidig vil du være? Uge 1

Hvor smidig vil du være? Uge 1 Hvor smidig vil du være? Uge 1 Smidighedstest Her er en række tests af din smidighed i nogle af de vigtigste bevægelser. Du skal kunne bestå hver test for at have tilstrækkelig bevægelighed til at kunne

Læs mere

Skadesforbyggende øvelser

Skadesforbyggende øvelser Ankel Skadesforbyggende øvelser 1. Ankel 2 & 2 balance Stå på et ben, undgå overstræk i standknæet, sæt håndfladerne mod hinanden og pres dem mod hinanden i mens der spændes i maven (navlen suges ind)

Læs mere

Træning i vand for gravide - Øvelser fra Hvidovre Hospital

Træning i vand for gravide - Øvelser fra Hvidovre Hospital Træning i vand for gravide - Øvelser fra Hvidovre Hospital Næsten alle gravide bør motionere lige så meget som resten af den voksne befolkning. Det vil sige at man som gravid skal holde sig i god form

Læs mere

Antistressøvelser for kroppen

Antistressøvelser for kroppen Antistressøvelser for kroppen For bedre at kunne slappe af... har nogle brug for øvelser der sætter gang i kroppen, andre har brug for afspænding. Prøv hvad der virker for dig. At afstresse kroppen handler

Læs mere

UGE 4, TRÆNING 1 OPVARMNING. Har du spørgsmål? Send mig en mail på micha@initiumfitness.com

UGE 4, TRÆNING 1 OPVARMNING. Har du spørgsmål? Send mig en mail på micha@initiumfitness.com UGE 4, TRÆNING 1 OPVARMNING 10 minutter. Middel puls. Løb, cykling, sjippetov, cross trainer, stepper, etc. DB SUMO SQUAT Prøv med 8-15 kg Stå med benene meget spredte. Lad tæerne pege let ud til siderne.

Læs mere

Øvelser med elastik. www.fysiovel.dk

Øvelser med elastik. www.fysiovel.dk Øvelser med elastik Lig på ryggen med bøjede knæ, hoftebredde afstand mellem fødderne og elastikken over lysken. Tag fat om elastikken i hver side ud for hofterne, løft overkroppen og stræk begge arme

Læs mere

Øvelserne er gode som forebyggelse af rygproblemer samt vedligeholde af den sunde ryg. Husk at opsøge din behandler, hvis du har smerter i ryggen.

Øvelserne er gode som forebyggelse af rygproblemer samt vedligeholde af den sunde ryg. Husk at opsøge din behandler, hvis du har smerter i ryggen. Øvelser 5 effektive øvelser for mave og ryg - helt uden redskaber 18-07-2007 kl. 23:12 af Lotte Paarup Herunder har vi samlet 5 effektive øvelser, som styrker og stabiliserer rygsøjlen. Øvelserne kræver

Læs mere

Powerpauser GODE VANER TIL ET SUNDT SKOLELIV

Powerpauser GODE VANER TIL ET SUNDT SKOLELIV Powerpauser GODE VANER TIL ET SUNDT SKOLELIV Powerpauser er ideer til den gode, lille pause. Den gode pause hjælper med at genoprette den mentale energi, som har betydning for, at eleverne kan holde koncentrationen.

Læs mere

Bevægelse og motion - inspirationsøvelser til kredsløb

Bevægelse og motion - inspirationsøvelser til kredsløb Bevægelse og motion - inspirationsøvelser til kredsløb Tidsgruppe 0 10 minutter: Hofteløft En god øvelse der træner både baglår, baller og det nederste af ryggen. Øvelsen bruges til at træne forskellige

Læs mere

Der er uendeligt mange øvelsesmuligheder, hvor nogle er beskrevet nedenstående. Ellers slip din fantasi løs og opfind dine egne trin

Der er uendeligt mange øvelsesmuligheder, hvor nogle er beskrevet nedenstående. Ellers slip din fantasi løs og opfind dine egne trin Step Stepbænken er et ideelt træningsredskab, som du kan have derhjemme, hvor kondition, styrke, koordination og balance trænes og udfordres. Du træner primært dine muskler i ben og balder. Effekten fra

Læs mere

Mave- og rygtræningsøvelser

Mave- og rygtræningsøvelser Mave- og rygtræningsøvelser Rygsøjle twist Det træner du: den dynamiske stabilitet omkring lænd og bækken i samarbejder med hoftens muskler. Du bruger specielt de skrå mavemuskler til at dreje kroppen

Læs mere

Viivaa.dk. Træningsprogram Viivaa genoptræningsprogram Bryst. Af: Viivaa Træningsekspert. Øvelse Illustration Træningsfokus Øvelsesdata Kommentar

Viivaa.dk. Træningsprogram Viivaa genoptræningsprogram Bryst. Af: Viivaa Træningsekspert. Øvelse Illustration Træningsfokus Øvelsesdata Kommentar 1 - Overkrop 3 Lig med det nederste af ryggen på bolden og god afstand mellem benene. Stræk armene op over hovedet og forsøg at lade resten af kroppen ligge afslappet. Når der mærkes stræk i ryggen og

Læs mere

Styrketræning. Primære store muskelgrupper: Bug, ryggen, hoftebøjere, ballerne, hasen, knæstrækkere,, læggen.

Styrketræning. Primære store muskelgrupper: Bug, ryggen, hoftebøjere, ballerne, hasen, knæstrækkere,, læggen. Primære store muskelgrupper: Bug, ryggen, hoftebøjere, ballerne, hasen, knæstrækkere,, læggen. Sekundære muskelgrupper : Indad-/udadførere, armstrækkere og bøjere, nakke og skuldermuskler, brystmuskler.

Læs mere

zxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuio For kajakroere påasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcv 15-08-2013

zxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuio For kajakroere påasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcv 15-08-2013 qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfgh jklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwer tyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæø Basis pilates program zxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuio

Læs mere

Træning med Redondobold

Træning med Redondobold Øvelse 1 Rygstræk Læn forover med strakte arme og bolden mellem hænderne. Spænd i maven. Løft armene så langt op du kan uden at bukke armene. Øvelsen kan mærkes på skuldre og øvre ryg. Øvelse 2 Squat med

Læs mere

Mindfulness og Empati Kropsøvelser

Mindfulness og Empati Kropsøvelser Mindfulness og Empati Kropsøvelser Generelt Stå med en hoftebredde mellem fødderne. Fordel vægten mellem hæl, punktet under lilletåen og punktet under storetåen. Mærk forbindelsen mellem fod og gulv. Husk

Læs mere

16 ØVELSER DER STYRKER DIG

16 ØVELSER DER STYRKER DIG 16 ØVELSER DER STYRKER DIG STRÆK DIG STÆRK - NÅR DU HAR 5 MINUTTER - I PAUSER PÅ ARBEJDET OG I FRITIDEN Øvelserne på disse ark kan ved lidt træning mindske smerter i nakke-, skulder- og armmusklerne. De

Læs mere

TRÆNINGSPROGRAM. Tlf. 8949 7350 Mail: aarhus.ergofys@rm.dk (mandag-fredag: kl. 8-15) Kontakt fysioterapeut:

TRÆNINGSPROGRAM. Tlf. 8949 7350 Mail: aarhus.ergofys@rm.dk (mandag-fredag: kl. 8-15) Kontakt fysioterapeut: ERGOterapi- OG FYSIOTERAPIAFDELINGEN Tlf. 8949 7350 Mail: aarhus.ergofys@rm.dk (mandag-fredag: kl. 8-15) Kontakt fysioterapeut: TRÆNINGSPROGRAM TIL PATIENTER der har fået foretaget INforation under KNÆskallen

Læs mere

Alle er med:-) www.spilcricket.dk. Spil og lege vejledning

Alle er med:-) www.spilcricket.dk. Spil og lege vejledning Spil og lege vejledning Cricketrundbold I skal bruge: Et gærde, et bat, en blød skumbold, en gul top og 3 kegler. Start med at stille banen op. Placer gærdet, så der er god plads foran det. Sæt den gule

Læs mere

TRÆNINGSPROGRAM. Tlf. 8949 7350 Mail: aarhus.ergofys@rm.dk (mandag-fredag: kl. 8-15) Kontakt fysioterapeut:

TRÆNINGSPROGRAM. Tlf. 8949 7350 Mail: aarhus.ergofys@rm.dk (mandag-fredag: kl. 8-15) Kontakt fysioterapeut: ERGOterapi- OG FYSIOTERAPIAFDELINGEN Tlf. 8949 7350 Mail: aarhus.ergofys@rm.dk (mandag-fredag: kl. 8-15) Kontakt fysioterapeut: TRÆNINGSPROGRAM TIL PATIENTER der har fået foretaget inforation i KNÆleddet

Læs mere

Rigshospitalet. Træningsprogram når du ligger i sengen

Rigshospitalet. Træningsprogram når du ligger i sengen Rigshospitalet Træningsprogram når du ligger i sengen 2 Træningsprogram når du ligger i sengen Dette program er udarbejdet til dig, som er sengeliggende. Det består af otte øvelser, der træner de store

Læs mere

Øvelser til patienter der har fået en ny hofte

Øvelser til patienter der har fået en ny hofte Patientinformation Øvelser til patienter der har fået en ny hofte Velkommen til Vejle Sygehus Fysioterapien 2 Rev. aug. 2010 Øvelser til patienter der har fået en ny hofte Det er vigtigt at du medbringer

Læs mere

Den store træningsbold

Den store træningsbold Den store træningsbold - træn hele kroppen Af Mette Mølgaard og Lotte Paarup DEN INTELLIGENTE KROP - en sund livsstil i udvikling Kært barn har mange navne Den store træningsbold er kommet for at blive,

Læs mere

Scapula. Backward rocking. Bevæg dig langsomt tilbage med vægt på armene. Vægtfordeling til siderne

Scapula. Backward rocking. Bevæg dig langsomt tilbage med vægt på armene. Vægtfordeling til siderne Backward rocking Backward rocking Backward rocking Stå på alle 4, skub fra med armene og hold lænden vandret. Bevæg dig langsomt tilbage med vægt på armene. Kom så langt tilbage som du kan, mens du fortsat

Læs mere

Øvelser for Kørestol. 120. Rokken (svævende træklodser til balancetræning)

Øvelser for Kørestol. 120. Rokken (svævende træklodser til balancetræning) 120. Rokken (svævende træklodser til balancetræning) Balancetræning 1. Hold kørestolen ca. 40 cm fra overligger og håndfang/ Bjørn. Lås kørestols hjul. Sæt fødder sikkert og vinkelret på kørestol. Tag

Læs mere

Gravide med ryg- og bækkensmerter

Gravide med ryg- og bækkensmerter Denne pjece er udgivet af Fagforum for Gynækologisk/Obstetrisk Fysioterapi i september 2009. Tekst & Redaktion: Fagforum for Gynækologisk/Obstetrisk Fysioterapi. Layout: Design 03 Illustration: Mikkel

Læs mere

Fysisk aktivitet og kropsbevidsthed

Fysisk aktivitet og kropsbevidsthed Fysisk aktivitet og kropsbevidsthed En patientvejledning fra Danmarks Lungeforening www.lunge.dk Danmarks Lungeforening :: www.lunge.dk :: www.facebook.com/lungeforeningen :: 1 Indhold Få et bedre liv

Læs mere

Hér er et lille udpluk af lege og spil, som vi med sikkerhed ved, har deres oprindelse i middelalderen:

Hér er et lille udpluk af lege og spil, som vi med sikkerhed ved, har deres oprindelse i middelalderen: Middelalderlandsbyen Værkstedsarbejde 3 MIDDELALDERENS LEGE OG SPIL Det går jo som en leg lyder en gammel kendt talemåde. Og vi kender det alle sammen, når tingene bare glider og er muntre og festlige

Læs mere

natur / teknik sjove forsøg med kroppen

natur / teknik sjove forsøg med kroppen Folde hånd og fod Papir, blyant og saks Prøv at folde hånd og fod Tag sko og strømper af Hold om fodsålen (undersiden af foden) og stik forsigtigt fingerspidserne ind mellem tæerne Prøv at slappe af i

Læs mere

Forlæns benspring strakt (100A)

Forlæns benspring strakt (100A) Forlæns benspring strakt (100A) Stående afsæt fra kant eller vippe med front mod vandet. Landing i vand på ben i strakt stilling Opspring med hænder strakt over hovedet. Under springet trækkes armene ned

Læs mere

INDLEDENDE ØVELSER EFTER SKULDEROPERATION UDARBEJDET AF FYSIOTERAPEUTERNE PÅ KØBENHAVNS PRIVATHOSPITAL

INDLEDENDE ØVELSER EFTER SKULDEROPERATION UDARBEJDET AF FYSIOTERAPEUTERNE PÅ KØBENHAVNS PRIVATHOSPITAL INDLEDENDE ØVELSER EFTER SKULDEROPERATION UDARBEJDET AF FYSIOTERAPEUTERNE PÅ KØBENHAVNS PRIVATHOSPITAL Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk Efter en

Læs mere

Før du går til lægen

Før du går til lægen 1 Før du går til lægen Det er en god idé at tænke over, hvad du vil sige og spørge om, før du går til lægen. Det er en god idé at skrive de vigtigste ting ned på et stykke papir. Det er god idé at øve

Læs mere

HOFTEALLOPLASTIK. Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk 1

HOFTEALLOPLASTIK. Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk 1 HOFTEALLOPLASTIK Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk 1 EFTER OPERATIONEN De seneste års forskning har vist, at effektiv smertebehandling, tidlig mobilisering

Læs mere

GENOPTRÆNING EFTER DESEOPERATION

GENOPTRÆNING EFTER DESEOPERATION GENOPTRÆNING EFTER DESEOPERATION Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk 1 DE FØRSTE DAGE Denne pjece indeholder øvelser til den første fase efter din

Læs mere

Knæprotese. Øvelsesprogram. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Fysioterapien

Knæprotese. Øvelsesprogram. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Fysioterapien Knæprotese Øvelsesprogram Regionshospitalet Silkeborg Center for Planlagt Kirurgi Fysioterapien Øvelser for patienter med knæprotese Generel information Smertestillende medicin bør tages ca. en halv time

Læs mere

Øvelser til patienter der har fået et nyt knæ

Øvelser til patienter der har fået et nyt knæ Patientinformation Øvelser til patienter der har fået et nyt knæ Velkommen til Vejle Sygehus Fysioterapien 2 Rev. aug. 2010 Øvelser til patienter der har fået et nyt knæ Det er vigtigt at du medbringer

Læs mere

Vejledning og øvelsesprogram til brug under og efter strålebehandling af hoved/hals

Vejledning og øvelsesprogram til brug under og efter strålebehandling af hoved/hals HovedOrtoCentret Klinik for Ergo- og Fysioterapi Fysioterapien afsnit 8511 Rigshospitalet Blegdamsvej 9, 2100 København Ø 35 45 30 01 Vejledning og øvelsesprogram til brug under og efter strålebehandling

Læs mere

Fire nemme og effektive elastik-øvelser til kontoret.

Fire nemme og effektive elastik-øvelser til kontoret. Fire nemme og effektive elastik-øvelser til kontoret. Af Lars L. Andersen Oplever du i forbindelse med dit arbejde muskelspændinger i skulder og nakke? Vi har på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

Læs mere

stærk holdning Guide Guide: Træn dig til en sider Marts 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Ud af comfortzonen med Krisztina Maria

stærk holdning Guide Guide: Træn dig til en sider Marts 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Ud af comfortzonen med Krisztina Maria Foto: Scanpix Guide Marts 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 14 sider Guide: Træn dig til en stærk holdning Ud af comfortzonen med Krisztina Maria Få en god holdning INDHOLD: Få en stærk

Læs mere

TRÆNINGSPROGRAM. Tlf. 8949 7350 Mail: aarhus.ergofys@rm.dk (mandag-fredag: kl. 8-15) Kontakt fysioterapeut:

TRÆNINGSPROGRAM. Tlf. 8949 7350 Mail: aarhus.ergofys@rm.dk (mandag-fredag: kl. 8-15) Kontakt fysioterapeut: ERGOterapi- OG FYSIOTERAPIAFDELINGEN Tlf. 8949 7350 Mail: aarhus.ergofys@rm.dk (mandag-fredag: kl. 8-15) Kontakt fysioterapeut: TRÆNINGSPROGRAM TIL PATIENTER med rekonstruktion af knæskallens indvendige

Læs mere

Træn sammen med glæde!

Træn sammen med glæde! Træn sammen med glæde! Disse øvelser hjælper dig til at holde dig i form og dermed lette hverdagen. Samtidig er de tænkt som et fornøjeligt samvær med besøgende familie og venner, fordi alle øvelser kræver,

Læs mere

Genoptræning efter: FROSSEN SKULDER (PERIARTROSIS HUMEROSCAPULARIS) TRIN 3

Genoptræning efter: FROSSEN SKULDER (PERIARTROSIS HUMEROSCAPULARIS) TRIN 3 Side 1 av 6 Genoptræning efter: FROSSEN SKULDER (PERIARTROSIS HUMEROSCAPULARIS) TRIN 3 Da det ofte er en smerte, der har udløst den "frosne skulder", er det meget vigtigt, at øvelserne ikke medfører smerter,

Læs mere

Træningsprogram. Træning efter korsbåndsoperation 12. uge - 23. uge

Træningsprogram. Træning efter korsbåndsoperation 12. uge - 23. uge Træningsprogram Programtitel: Træning efter korsbåndsoperation 12. uge - 23. uge Udarbejdet af: Behandler: Regionshospitalet Horsens Sundvej 30 8700 Horsens Tlf. 79274700 Fysioterapien Bemærkninger: Programmet

Læs mere

Links. Brydeskole brydning for børn. Danmarks Brydeforbund www.brydning.dk

Links. Brydeskole brydning for børn. Danmarks Brydeforbund www.brydning.dk Links Brydeskole brydning for børn Danmarks Brydeforbund www.brydning.dk Databaser med lege: FDF legedatabasen www.fdf.dk Legepatrulje www.legepatruljen.dk/lege Instruktionshæfte udarbejdet af: Palle Nielsen,

Læs mere

LookFIT. Frie vægte. Af: LookFIT Teamet

LookFIT. Frie vægte. Af: LookFIT Teamet 1 - Spark bagud med sjippetov set fra siden Start med nogle enkelt hop for at finde rytmen. Studs op og ned ved at bruge ankelleddet aktivet. Bevægelsen gennemføres ved at bøje i knæet på den passive fod,

Læs mere

Guide til 15 typiske forflytninger

Guide til 15 typiske forflytninger Guide til 15 typiske forflytninger En visuel guide, som hjælper til at ungå forflytningsskader Guide til 15 typiske forflytninger 1. Højere op i sengen, 1 hjælper 2. Højere op i sengen, 2 hjælpere (tung

Læs mere

Genoptræning efter: FROSSEN SKULDER (PERIARTROSIS HUMEROSCAPULARIS) TRIN 2

Genoptræning efter: FROSSEN SKULDER (PERIARTROSIS HUMEROSCAPULARIS) TRIN 2 Side 1 av 6 Genoptræning efter: FROSSEN SKULDER (PERIARTROSIS HUMEROSCAPULARIS) TRIN 2 Da det ofte er en smerte, der har udløst den "frosne skulder", er det meget vigtigt, at øvelserne ikke medfører smerter,

Læs mere

Øvelser til patienter efter brud i skulderen eller overarmen

Øvelser til patienter efter brud i skulderen eller overarmen Patientinformation Øvelser til patienter efter brud i skulderen eller overarmen Velkommen til Vejle Sygehus Fysioterapien 1 2 Skulderøvelser til patienter efter brud i skulderen eller overarmen Det er

Læs mere

Kikkertoperation i knæet, hvor menisken syes - information og træningsprogram

Kikkertoperation i knæet, hvor menisken syes - information og træningsprogram Kikkertoperation i knæet, hvor menisken syes - information og træningsprogram Regionshospitalet Silkeborg Center for Planlagt Kirurgi Idrætsklinikken Operation Du har haft en skade på din menisk, som var

Læs mere

Lege og aktiviteter der styrker motorikken

Lege og aktiviteter der styrker motorikken Lege og aktiviteter der styrker motorikken 1 Ideer til at styrke indskolingsbarnets motorik Jeres barn er nu startet i 0. klasse og er ca. 6 år gammelt. Det betyder at det som oftest kan: løbe, hoppe med

Læs mere

Træningsprogram. Træningsprogram efter bruskskade i knæet 6-16 uge

Træningsprogram. Træningsprogram efter bruskskade i knæet 6-16 uge Træningsprogram Program titel: Lavet af: Træningsprogram efter bruskskade i knæet 6-16 uge Hospitalsenheden Horsens Ortopædkirurgisk fysioterapi Terapiafdelingen Sundvej 30 8700 Horsens Tlf: 78427800 www.terapiafdelingen.dk

Læs mere

Ortopædkirurgi for ergoterapeuter og fysioterapeuter

Ortopædkirurgi for ergoterapeuter og fysioterapeuter Bevægelighedstræning af knæ Fig. 25.30. Træning af fleksion Bøj og stræk knæet ledet aktivt. Foden glider på tæppeflise. Bevægelighedstræning af knæ A B C Fig. 25.31. Træning af fuld passiv fleksion i

Læs mere

Guide. Giv dig selv en FYSISK og MENTAL udfordring. sider. Juli 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus

Guide. Giv dig selv en FYSISK og MENTAL udfordring. sider. Juli 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Foto: Scanpix Guide Juli 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 12 sider Giv dig selv en FYSISK og MENTAL udfordring Ud af comfortzonen med Krisztina Maria FYSISK OG MENTAL UDFORDRING INDHOLD:

Læs mere

SUNDHED & FORSVAR FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE CENTER FOR IDRÆT TRÆN TIL FORSVARETS BASISKRAV

SUNDHED & FORSVAR FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE CENTER FOR IDRÆT TRÆN TIL FORSVARETS BASISKRAV SUNDHED & FORSVAR FORSVARETS SUNDHEDSTJENESTE CENTER FOR IDRÆT TRÆN TIL FORSVARETS BASISKRAV 1. UDGAVE, 1. OPLAG NOVEMBER 2014 AUTORISATION Nærværende publikation FSU 902-63 TRÆN TIL FORSVARETS BASISKRAV

Læs mere

Forflytningskompendium

Forflytningskompendium Forflytningskompendium Forflytningsteknik Forflytninger tager udgangspunkt i det funktionsniveau som den, der skal have hjælp har. Funktionsniveauet beskrives ud fra, hvordan man klarer at holde sig oprejst

Læs mere

CRAWL. Fra Plask&Leg til Talent

CRAWL. Fra Plask&Leg til Talent CRAWL Fra Plask&Leg til Talent Lidt om mig Træner siden 1993 - Kolding, S68 Hjørring, Roskilde Svømning, Hovedstadens Svømmeklub - Fra svømmeskole, via årgangssvømning til at blive cheftræner Uddannelsesmæssige

Læs mere

Kom sikkert og trygt rundt i trafikken

Kom sikkert og trygt rundt i trafikken 1 Kom sikkert og trygt rundt i trafikken Tab ikke lysten til at gå. sikkert i trafikken Tab for Alt ikke Lysten til at gaae, jeg gaaer mig hver Dag det daglige Velbefindende til og gaaer fra enhver Sygdom;

Læs mere

Patientinformation. TRIN 1 Øvelserne i Trin 1 udføres 1-2 gange dagligt af ca. 15 gentagelser, medmindre andet er anført under den enkelte øvelse.

Patientinformation. TRIN 1 Øvelserne i Trin 1 udføres 1-2 gange dagligt af ca. 15 gentagelser, medmindre andet er anført under den enkelte øvelse. Generel information Øvelsesprogrammet består af 3 Trin. Start med øvelserne i Trin 1 og gå først til næste Trin i øvelsesprogrammet, når du kan udføre øvelserne uden, at du oplever forværring af smerter

Læs mere

Øvelsesprogram til brystopererede

Øvelsesprogram til brystopererede Øvelsesprogram til brystopererede Regionshospitalet Randers Fysioterapien Hensigten med denne pjece er at give oplysninger og råd, som kan bidrage til at mindske gener efter brystoperationen. Efter en

Læs mere

Spil. Lege spil. Store: Fodtennis Her spiller vi fodtennis over et net. Eller i kan spille over et håndboldmål.

Spil. Lege spil. Store: Fodtennis Her spiller vi fodtennis over et net. Eller i kan spille over et håndboldmål. Lege spil Store: Fodtennis Her spiller vi fodtennis over et net. Eller i kan spille over et håndboldmål. Spil Futsal De forskellige grupper skal spille Futsal kampe mod hinanden. Såfremt grupperne er store

Læs mere

FORDYBELSE OG MINDFULNESS

FORDYBELSE OG MINDFULNESS FORDYBELSE OG MINDFULNESS Temauge i Rønbjerg Ved AKT konsulent Karen Tange og psykolog Louise Hagn-Meincke Efteråret 2013 INDHOLD 1. Fokus 2. Baggrund 3. Forløb 4. Overordnet struktur 5. Program for dagene

Læs mere

Er dit arbejde farligt? KROP FYSIK. Skærmarbejde

Er dit arbejde farligt? KROP FYSIK. Skærmarbejde Er dit arbejde farligt? KROP & FYSIK Skærmarbejde 1 Vi sidder der bag skærmen Hvem sidder der bag skærmen? spurgte Jeppe Aakjær i 1905 i sangen om Jens Vejmand. Jeppe Aakjær tænkte selvfølgelig ikke på

Læs mere

Friluftsaktiviteter i Kærhaveskov

Friluftsaktiviteter i Kærhaveskov Friluftsaktiviteter i Kærhaveskov også for mennesker med funktionshæmninger Af Sanne Jensen, socialpædagog med videreuddannelse i specialpædagogik, friluftslivsvejleder, gymnastik- og kano-/kajakinstruktør.

Læs mere

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS Titel på øvelse: Push and pull Deltagere: min. 3 personer, men kan også udføres med en stor gruppe. Det vil umiddelbart være en god idé at starte i mindre grupper

Læs mere

Hvordan kan man øve badminton hjemme.

Hvordan kan man øve badminton hjemme. Hvordan kan man øve badminton hjemme. Har I lyst til at øve badminton hjemme, er her lidt inspiration til hvad, der kan foregå i et almindeligt hjem. Det kræver ikke så meget plads, før det er muligt,at

Læs mere

Overrivning af achillessenen. -operativ behandling. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Kirurgisk Terapiafsnit

Overrivning af achillessenen. -operativ behandling. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Kirurgisk Terapiafsnit Overrivning af achillessenen -operativ behandling Regionshospitalet Silkeborg Center for Planlagt Kirurgi Kirurgisk Terapiafsnit Generel vejledning Overrivning af achillessenen Lægmuskulaturen samles

Læs mere

Migræne & Hovedpineforeningen

Migræne & Hovedpineforeningen Migræne & Hovedpineforeningen - er også for børn og unge gode råd test om du har migræne øvelser mod spændingshovedpine læs om massage og motion er du teenager med hovedpine? www.hovedpineforeningen.dk

Læs mere

Historiske lege 1920erne-30erne

Historiske lege 1920erne-30erne Historiske lege 1920erne-30erne Introduktion Der har ikke altid været meget plads eller tid til at lege. Men børn har dog alligevel altid fundet ud af, hvordan de kunne lege inden for de rammer der var.

Læs mere

Crossfit. Guide. Gør din krop forårsklar med. Mød trænerne 10 effektive øvelser. MARTS 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

Crossfit. Guide. Gør din krop forårsklar med. Mød trænerne 10 effektive øvelser. MARTS 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Kasper Palsnov Guide MARTS 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Gør din krop forårsklar med Crossfit Mød trænerne 10 effektive øvelser Gør din krop forårsklar med Crossfit INDHOLD I

Læs mere

Træningsvejledning til. Fitmaster Axos Multitræner

Træningsvejledning til. Fitmaster Axos Multitræner Træningsvejledning til Trainingsanleitung für Kraftstation FITMASTER Fitmaster Axos Multitræner Art. No.: 7752-400 D GB F NL E I PL P DK CZ Auf 100 % Altpapier gedruckt! DK Træningsvejledning til FITMASTER

Læs mere

xxx MARTS 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Læs her hvordan du: FOREBYG LØBESKADER 1sid2er 5 effektive øvelser 4 ekstra øvelser

xxx MARTS 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Læs her hvordan du: FOREBYG LØBESKADER 1sid2er 5 effektive øvelser 4 ekstra øvelser xxx MARTS 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Læs her hvordan du: FOREBYG LØBESKADER 1sid2er 5 effektive r 4 ekstra r Foto: Scanpix Forebyg løbeskader med 5 effektive r Af Mai Libach Hansen

Læs mere

Sjov i Skov NATURCENTER HERSTEDHØJE SKOV OG NATURSTYRELSEN

Sjov i Skov NATURCENTER HERSTEDHØJE SKOV OG NATURSTYRELSEN Sjov i Skov NATURCENTER HERSTEDHØJE SKOV OG NATURSTYRELSEN Folder udarbejdet af 04G, Ballerup Seminariet i samarbejde med Naturcenter Herstedhøje, Tegninger: Bettina B. Reimer INDLEDNING VELKOMMEN TIL

Læs mere

Ideer til matematik-aktiviteter i yngstetrinet

Ideer til matematik-aktiviteter i yngstetrinet Ideer til matematik-aktiviteter i yngstetrinet Følgende ideer er ment som praktiske og konkrete ting, man kan bruge i matematik-undervisningen i de yngste klasser. Nogle af aktiviteterne kan bruges til

Læs mere

PANDEKAGE, BJØRNEDANS OG RUMPEHOP. Undervisningsmateriale for idrætslærere som gerne vil undervise i et danseforløb i folkeskolens 0. - 10. klasse.

PANDEKAGE, BJØRNEDANS OG RUMPEHOP. Undervisningsmateriale for idrætslærere som gerne vil undervise i et danseforløb i folkeskolens 0. - 10. klasse. Undervisningsmateriale for idrætslærere som gerne vil undervise i et danseforløb i folkeskolens 0. - 10. klasse. Materialet er udviklet og udgivet af Dansehallerne, marts 2014 INTRODUKTION TIL UNDERVISNINGSMATERIALET

Læs mere

spil gigten af banen undgå skader

spil gigten af banen undgå skader spil gigten af banen undgå skader hjælp de unge spillere med at undgå skader 2 Alvorlige skader i knæ- og ankelled hænger ofte sammen med et aktivt fodboldliv. Det gælder for såvel bredde- og elitefodbold

Læs mere

Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen Denne test af, hvordan din hest arbejder, tager ca. tre minutter og bør indgå i opvarmningen hver dag. Du må vide, nøjagtig hvad der

Læs mere

5 VIGTIGE HUSKE DE REGLER FOR EN SUND KROP PÅ FRISØRSALONEN HELE LIVET

5 VIGTIGE HUSKE DE REGLER FOR EN SUND KROP PÅ FRISØRSALONEN HELE LIVET 5 VIGTIGE HUSKE DE REGLER FOR EN SUND KROP PÅ FRISØRSALONEN HELE LIVET 1. BRUG KLIPPESTOLEN SÅ OFTE DU KAN De få sekunder du sparer på at stå fremadbøjet i stedet for at trække klippestolen i den rette

Læs mere

Musik og Spræl. Klapstart. D A D G :Nu skal vi spille musik D A G A hoppe og danse og lave rytmik:

Musik og Spræl. Klapstart. D A D G :Nu skal vi spille musik D A G A hoppe og danse og lave rytmik: Musik og Spræl Klapstart D A D G :Nu skal vi spille musik D A G A hoppe og danse og lave rytmik: (klap skiftevis på lår og i hænder) G D A D :Goddaw sir vi til fødderne, knæene og mawsen: (klap det omtalte

Læs mere

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG ØEN 2 E N AF DE FØRSTE DAGE SER jeg hende med en nøgen dreng i hotelhavens indgang. De går gennem skyggen fra de høje daddelpalmer og standser nogle meter fra trappen til

Læs mere

Arbejdsteknik. Arbejdsteknik. Daglig erhvervsrengøring

Arbejdsteknik. Arbejdsteknik. Daglig erhvervsrengøring Arbejdsteknik Daglig erhvervsrengøring 1 Forord At udføre erhvervsrengøring kræver uddannelse dette undervisningsmateriale er udarbejdet som grundbogsmateriale til kurset Daglig erhvervsrengøring. Arbejdsteknik

Læs mere

Motorikken 1. Klasse

Motorikken 1. Klasse Motorikken Udarbejdet af KFUMs Idrætsforbund Indledning Vi vil med dette materiale være med til at opfordre og motivere alle lærere til at tage mere fat i den grundlæggende træning, og dermed på sigt udvikle

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 4. Emne: Superhelte og prinsesser HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 4. Emne: Superhelte og prinsesser HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1 Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1 HIPPY HippHopp Uge4_Superhelte og prinsesser.indd 1 06/07/10 11.22 Uge

Læs mere

Motion på legepladsen. Give pigerne fornemmelse af vigtigheden af motion og at leg også er at få motion. 5 møde. Spirer

Motion på legepladsen. Give pigerne fornemmelse af vigtigheden af motion og at leg også er at få motion. 5 møde. Spirer X Mål og formål Tid Aldersgren Give pigerne fornemmelse af vigtigheden af motion og at leg også er at få motion. 5 møde Spirer Nr. 1 af 5 møder ét skema til hvert møde Tid Programpunkt Hvor står det /

Læs mere

Patientvejledning. Træningsprogram efter kikkertoperation i knæ

Patientvejledning. Træningsprogram efter kikkertoperation i knæ Patientvejledning Træningsprogram efter kikkertoperation i knæ Træningen består af et øvelsesprogram kombineret med daglige gøremål som bad, påklædning, rejse og sætte sig. Generelt Lig med benet højt

Læs mere

Sct. Knuds Skole. Fredag den 10.10.08. Er kondi en sodavand...?

Sct. Knuds Skole. Fredag den 10.10.08. Er kondi en sodavand...? Sct. Knuds Skole Fredag den 10.10.08 Er kondi en sodavand...? KONDITION STYRKE SMIDIGHED Program for Skolernes Motionsdag Program: 08.15 09.30 Lektioner jf. skema 09.30 09.45 Morgensang/Andagt v/ Thomas

Læs mere

Koordinationsøvelser uden bold

Koordinationsøvelser uden bold Koordinationsøvelser uden bold Det er helt afgørende at arbejde bevidst med koordination og bevægelsestræning for at give børnene det motoriske grundlag, der gør dem i stand til at udføre teknikkerne og

Læs mere

en e-bog af yo ga FOR TO KOM I FYSISK OG MENTAL TOPFORM UNDER GRAVIDITETEN EN KORT INTRODUKTION

en e-bog af yo ga FOR TO KOM I FYSISK OG MENTAL TOPFORM UNDER GRAVIDITETEN EN KORT INTRODUKTION en e-bog af t r i n e h e d e g a a r d yo ga FOR TO KOM I FYSISK OG MENTAL TOPFORM UNDER GRAVIDITETEN EN KORT INTRODUKTION Kære Læser, Du kender det sikkert godt. At være gravid kan være forbundet med

Læs mere

Træningsmanual. Hver lektion varer ca. 50 min.

Træningsmanual. Hver lektion varer ca. 50 min. 1 Træningsmanual Hver lektion varer ca. 50 min. Hver lektion indeholder følgende elementer: Opvarmning Kredsløbstræning Balance Styrke Stabilitet- og koordinationstræning Udspænding Kropsbevidsthedstræning

Læs mere