Krop og Hoved. Historie

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Krop og Hoved. Historie"

Transkript

1 Krop og Hoved Historie

2 Indledning til historie: Eleverne kan få glæde af bevægelse i alle fag og det gælder selvfølgelig også faget historie. Der er mange elever der husker bedre når de lærer det faglige stof samtidig med at de rør sig. I historie er der mange årstal, at holde rede på. Det er derfor oplagt at lære og huske de forskellige begivenheder og årstal på ved at bevæge sig. Historie undervisningen forbindes tit med en undervisningsform, hvor enten lærer eller elever læser højt efter et givet lærebog system, men sådan behøver undervisningen ikke altid at tage sig ud. I dette materiale kan du som historielærer finde mange gode og udfordrende opgaver, hvor du får eleverne til at deltage aktivt i undervisningen. Følgende emner bliver taget op: Leksiræs: eleverne er på et post løb, hvor de lærer at slå op i et leksikon. Gæt en bedstefar: få indblik i gamle dage. Eleverne besøger deres bedsteforældre og tilbage i klassen mimer de. Aktiviteter i skoven: eleverne gå en tur i skoven, hvor forskellige historiske emner kan tage op. Kaptajn Jespersens gymnastik: eleverne lære noget om tidligere tiders idrætskultur. Her vil de komme til, at mærke på egen krop hvad det vil sige at lave morgengymnastik samt det man før hen kaldte drenge gymnastik Datidens lege: Hvordan og hvilke lege legede man i fx mellemkrigstiden. Dramatisering af historien: eleverne dramatiserer en historisk begivenhed for hinanden. Middelalderlege: hvis emnet er middelalder er det oplagt at bruge et par timer på at eleverne leger middelalderlege. Tidstæpper: eleverne tegner en tidslinje for en given periode og sætter begivenheder på. Eller eleverne kan trække kort og springe fra begivenhed til begivenhed. Vil være en rigtig god evalueringsøvelse. Historiske idrætsgrene: eleverne leger sig igennem en periode fx det antikke Grækenland. Vendespil: som vi kender vendespil lad eleverne selv lave spørgsmål og svar. Venligst udlånt af lokalhistorisk forening i Hornbæk 2 - Krop og hoved - Historie

3 Leksiræs Læringsaspekt Formålet er at lære eleverne at søge oplysninger i en given kilde, her et leksikon. Et leksikon i flere bind. Opgavens forløb Leksiræs kan laves i forbindelse med ethvert historisk emne. Find først ud af hvor på skolen, der er et leksikon, og hvor mange bind leksikonet består af. Udarbejd så et kort over skolen og placer leksikonet rundt på skolen som poster. Marker på kortet, hvor hvert bind er placeret. Hvis det er et leksikon med 30 bind, kan du eventuelt placere flere bind sammen, alt afhængig af, hvor mange poster ræset skal have. Lav nu åbne opgaver i det emne, I er i gang med. Antallet af opgaver er op til læreren, men fem til otte er ideelt til en dobbelttime. Del eleverne ind i grupper af fire til fem personer. Hvert hold får udleveret løbets første opgave en forskellig startopgave fra gruppe til gruppe. Kortet over skolen hænges op i klassen, som er base for ræset. Eleverne læser spørgsmålet og løber ud til det leksikon, hvor de regner med at kunne finde svaret. Hvis svaret ikke var her, må de løbe tilbage til klassen og samtidig diskutere, i hvilket leksikon de så kan finde svaret. De kan se på kortet i klassen, hvor de andre leksikonposter er. Når eleverne har fundet et svar, skrives det på opgaven og afleveres til læreren. Mens løbet er i gang, tjekker læreren svar og giver point til grupperne. Svar bedømmes med et til fem point afhængig af hvor godt, der er svaret på spørgsmålet. Når løbet er slut, afleveres sidste spørgsmål, og læreren kan til næste time regne det endelige resultat ud. Variation Forbered løbet med at grupperne selv lægger leksikon ud. Hver gruppe lægger x antal ud i forhold til kortet med poster. Eleverne kan også selv lave spørgsmål og skrive det rigtige svar. Kopier derefter spørgsmålene og begynd løbet. Hver gruppe vil kunne svare nemt på deres eget spørgsmål, men skal stadigvæk arbejde for de andre svar. Der kan også arbejdes med en joker. Hver gang grupperne har svaret på to spørgsmål, må de slå med en terning. Hvis de slår et lige tal, må de bruge Internettet til at svare på næste spørgsmål. Der kan også lægges opgaver ind i løbet, hvor svaret ikke skal findes i et leksikon, men et andet sted på skolen, som har relation til en historisk periode. Det kan f.eks. være skulpturer, bygningsstilart, malerier, mindetavler, gårdtoiletter osv. Krop og hoved - Historie - 3

4 Gæt en bedstefar Læringsaspekt Formålet er at lære eleverne at få indblik i gamle dage gennem egne fortællinger. Karton eller papir. Opgavens forløb Eleverne skal som hjemmeopgave besøge, ringe eller skrive til en bedsteforælder eller en oldeforælder. Alternativt kan en forælder bruges som reference. Eleverne skal spørge bedsteforældrene om de ting, der står i spørgeskemaet nedenfor, og derefter udfylde det. Hver elev skal skrive sit eget navn samt tre stikord om sin bedstefar på et stykke karton. I næste time skal klassen deles i to. Hver halvdel skal hver især give et kort resume af sin egen bedsteforælder. Dernæst trækker holdene på skift et kort og skal ud fra det, der står på kortet, mime den bedsteforælder, de har trukket, mens det andet hold skal gætte, hvilken bedstefar, der er tale om. Variation Fokuser på bedsteforældrenes erhverv og lad det kun være det, der skal mimes. Hvis I har mulighed for at besøge et plejehjem, kan klassen også stille spørgsmålene til de ældre her. Så skal man blot gætte, hvilken ældre, eleverne hver især eller i grupper har talt med. Forslag til spørgsmål Hvor voksede du op? Hvad legede du som barn? Havde I husdyr? Dyrkede du sport, da du var ung? Hvad er du uddannet som, og hvad har du arbejdet med? Hvad er/var din hobby? Hvad var din livret da du var barn eller ung? 4 - Krop og hoved - Historie

5 Aktiviteter i skolen Afhænger af hvilken aktivitet der arbejdes med, men det meste vil kunne findes i skoven. Papir og blyant kan være en god ide at medbringe. Fremgangsmåde Der findes forskellige aktiviteter med udgangspunkt i historiefaget, som man kan lave i skoven. Som eksempler kan nævnes: bålfremstilling : En undervisningsaktivitet hvor forskellige bålfremstillings- og tændteknikker kan afprøves, samt en mulighed for at fortælle om ildens/bålfremstillingens historie og anvendelse gennem tiderne. Yderligere information og inspiration kan fås på: træernes historie : En undervisningsaktivitet hvor eleverne kan få til opgave at beskrive mundtligt eller skriftligt, hvad et givent træ har oplevet i sin levetid? skovens historie : En undervisningsaktivitet hvor en vandring gennem den lokale skov lægger op til at kæde skovens historie og udvikling sammen med resten af lokalsamfundet. Variation og progression Sværhedsgraden af de forskellige aktiviteter kan tilpasses elevernes niveau, ved at justere på hvor megen hjælp og information, der gives sammen med aktiviteten. Se flere mulige aktiviteter på: Krop og hoved - Historie - 5

6 Kaptajn Jespersens gymnastik Læringsaspekt Formålet er at lære eleverne noget om en kendt dansk personlighed, at de lærer noget om tidligere tiders idrætskultur. Derefter kan elever og lærere sammen vurdere, om Kaptajn Jespersens indsats stadig kan spores i dag. Stave, kosteskafter, hockeystave eller skistave. Opgavens forløb Ret Ryggen! Og De skal se, hvor humøret ryger til vejrs, viljen skærpes og alt vil glide som det var smurt. I ønsker jo ikke at være kagekoner eller ormstukne og mølædte personer med stive knæ, diskusprolapser og blodpropper. Altså må I gøre et stykke arbejde hver dag, for at holde jer i form! Ordene er Kaptajn I.P. Jespersens. I en halv menneskealder sørgede han for, med sin sprudlende energi og handlekraft, at holde familien Danmark tryllebundet til radioens morgengymnastik. Han var en ildsjæl, der på alle måder levede op til sit motto om en sund sjæl i et sundt legeme. Læreren introducerer eleverne for Kaptajn Jespersen og hans samtid. Læs mere om Kaptajn Jespersen på Fra hjemmesiden er der link til Danmarks Radios lydarkiv, hvor der er et lille filmklip fra optagelserne af morgengymnastikken. Gennemprøv følgende program med eleverne, der hver især har en stav eller en stok. Citer efter følgende tekst med myndig stemme og rank ryg: Vi kalder nu på alle de modløse, de trætte, de sløje og sløve, og de hvis legeme har svigtet og så vil vi begynde på dette opbygningsarbejde! Det står urokkeligt fast at den der vil gøre sig håb om at bevare sin form og spændstighed op gennem årene, han må hver dag omhyggeligt røgte og pleje sit legeme. Jo ældre man bliver desto større krav stilles der i så henseende, jeg opfordrer dem da til, mine herrer, sammen med os at gøre deres træningspligt! Fat staven! Første øvelse Saml hælene og før armene fremad, så staven står i pandehøjde. Ryggen rank og de svinger benene fremad, op, skiftevis venstre og så højre, husk at ranke dem og således fortsætte bensvinget fremad, idet de anstrenger dem for at holde det ben de står på absolut strakt, vristen bøjet på det svingende ben, ryggen rank, skuldrene sænkede og staven stadig i pandehøjde. Læg så kræfterne i og de føler da en virkningsfuld strækning i de forkortede hasemuskler. Og sådan skal hver bevægelse have en ganske bestemt anatomisk hensigt. Holdt! Så tager vi et hvilåndedræt! Det består i at vi fører de strakte arme fremad op og udspiler brystkassen til dybest mulig indånding, før de strakte arme udad ned, sænke staven 6 - Krop og hoved - Historie

7 langs ryggen under dybest mulig udånding og det gentager vi så længe vi føler trang til det, på en naturlig måde. Anden øvelse Vi skiller vore fødder, bøjer armene, med staven mod brystet, sænke skuldrene. Vi lader kroppen falde frem og samtidig strækker armene frem, her stå vi og trykker kroppen ned og trækker armene op i små ryk og nyk, for at stille krav til de slappe ryg og skuldermuskler. Vi bøjer så kroppen bagover idet vi samtidig bøjer armene som en ro-bevægelse, hovedet føres godt tilbage og i denne bagudbøjede stilling og lægger hele bøjningen op i øverste del af ryggen. Vi strækker armene op og bøjer igen og strækker 2. gang og derefter tre træk bagud opad med de strakte arme idet hovedet følger armenes bevægelse. Således vil de fortsætte så mange gange som de føler trang til det og som de magter. Øvelsen bidrager til at tusinder af danske mænd, der bærer arbejdets slidmærke i deres krop, ikke mindst i ryg og bryst, fordi de dagligt arbejde i ensidige foroverbøjede bevægelser og sidder i ensidige foroverbøjede arbejdsstillinger, uden af gøre alvorligt forsøg på gennem daglige rationelle træning at råde bod herpå. Det må blive anderledes! Holdt! Vi slutter øvelsen, samler hælene, staven ned foran, så er der god tid til at tage disse fine åndedræt for at tilfredsstille legemets åndedrætstrang. Tredje øvelse Vi samler hælene, de strakte arme føres fremad op, hænderne glider ud moid stavens ender, og staven anbringes på baghovedet. Nu står de da her rank og rejst, med sænkede skuldre og ikke flere muskler spændt end den gode holdning kræver. Så kaster de kroppen fra venstre til højre, sidebøjning til venstre, og et kast over til sidebøjning til højre, og således vil de fortsætte fra side til side. I det lodrette plan skal de have hovedet godt tilbage mod staven og så når de magter det, så efterhånden, efter devisen, hurtigere tempo men større nøjagtighed, ikke stoppe åndedrættet. Suppler disse sidekast med langsomme kropsvidninger til venstre og når vridningen er størst skal sidekastene være dybest. Kniber det med at holde balancen, da skiller de fødderne lidt. Vi drejer så kroppen langsom til højre side idet vi fortsætter disse sidekast, hovedet drejes med og de ser dem tilbage. Fortsæt så, men ikke give efter fordi de føler småskavanker. Du skal være hård mod dig selv og stadig stille større krav til dig selv, kun da bliver det selvtræning og selvtugt. Holdt! Staven ned foran og så hvilåndedræt som før, som det måtte passe dem. Men ikke noget kunstigt opstyltet åndedrætssystem, men et naturligt, regelmæssigt og fuldstændigt åndedræt. Fjerde øvelse Vi skiller fødderne, fører de strakte arme fremad op, lad hænderne glide ud imod stavens ender, sænke dem og anbring dem tværs over skuldrene. Vi står her rank og rejst med skuldrene sænkede. Vi drejer kroppen til venstre side og venstre arm skråt bagud op, højre arm skråt fremad ned og trygger så til bunds med højre hånd og bruger staven som vægtstang og ved hjælp af den føres vridningen til bunds. Men giv dem nu tid til at forstå, at vi skal stå fast på begge fødders flade og knæene skal holdes strakte, hovedet skal holdes stille med blikket rettet lige frem, kun kropsstammen skal drejes. Vi drejer kroppen til modsat side, nu er det højre arm der er skråt bagud op, og venstre skråt fremad ned og I trykker nu til bunds på staven med den venstre hånd og således fortsætter de vridningen i langsomt tempo fra side til side. De bliver stående i hver vridning og ved hjælp af tre træk føres bevægelsen til den yderste grænse. Det er den Krop og hoved - Historie - 7

8 sidste millimeter der er gymnastik i. Hvert træningsminut af den art er et skridt fremad mod øget styrke, øget sundhed og øget velvære. Hvor mange gang de skal gentage denne såvel som de andre øvelser ja det retter sig fuldstændigt efter deres konstitution og temperament, men det skal virke, på den anden side ikke overanstrenge sig. Overtræning er værre end ingen træning. Holdt! Vi samler hælene, staven ned foran og vi tager de obligatoriske hvilåndedrag. Femte øvelse Vi skiller fødderne, kører de strakte arme frem, så staven er i pandehøjde, sænke skuldrene, ikke stå anspændt eller anstrengt, bøj så ned i knæene uden af løfte hælene, stræk armene med staven langt frem, for at afbalancere kroppen. Og så runder vi ryggen og sædet ned mod gulvet, i små hug og træk og stød, derefter strækker vi knæene og samtidig sænker vi staven. Fortsæt nu selv denne dybe knæbøjning-og strækning idet de fører bevægelsen til den absolut yderste grænse. Det vil styrke de muskler og bånd der omgiver leddene. Morgengymnastik af denne slags er et godt grundlag for en fornuftig og virkningsfuld selvtræning. Det skal nok i det lange løb kendes både på legeme og sjæl. Et meget vigtigt supplement er den daglige hudpleje, det daglige bad/afvaskning, hvilken form de nu vil vælge. Personlig renlighed og velplejethed er en kilde til personligt velvære. Slut af med at sige: Mens sana in corpore sano en sund sjæl i et sundt legeme et af Jespersens mottoer. Variation Del eleverne ind i små grupper og lad dem finde på forskellige gymnastikøvelser. Lad grupperne lave morgengymnastik med de andre elever som start på hver historietime, eller lav øvelserne til morgensamling med skolens andre klasser. 8 - Krop og hoved - Historie

9 Datidens lege Læringsaspekt Formålet er at lære eleverne at etablere historiske legescenarier med udgangspunkt i legematerialer fra en given tidsperiode, her mellemkrigstiden. Hulahopringe og pinde til at skubbe med, cykelslanger, læderbolde, aviser, konservesdåser, sten, kridt, sjippetov, hinkesten (en flad sten), små lerkugler osv. Opgavens forløb Læreren introducerer først mellemkrigstidens legekultur. Opgaven handler om, at børnene selv får en forståelse for, at det krævede en god fantasi at lege dengang. Der fandtes ikke multibaner, farvestrålende legepladser eller skolegårde, hvor der var streget op til en masse spændende lege. Børnene havde dog nogle legeredskaber og masser af ideer. Derefter deles eleverne ind i små grupper af fem til otte personer. Lad dem frit vælge mellem de gamle legeredskaber, der er til rådighed. De skal selv finde på en leg, som alle efterfølgende skal prøve at lege. Hver gruppe må kun bruge én slags legetøj. Variation Begynd eventuelt timen med at introducere de kendte lege fra dengang, f.eks. To mand frem for en enke, Dåseskjul, Løbe med tøndebånd (fortæl, at båndet kom fra en tønde!), Sparke til mur, Hoppe i hinkerude osv. Krop og hoved - Historie - 9

10 Dramatisering af historien Ingen (men forskellige rekvisitter og noget klæd ud tøj kan måske forøge glæden ved aktiviteten). Fremgangsmåde Eleverne kan dramatisere en historisk begivenhed i grupper for resten af klassen. Eleverne kan enten tage udgangspunkt i en historisk begivenhed eller periode, som den er beskrevet i en historisk grundbog eller et andet medie. Variation og progression Dramatiseringerne kan enten beskrives på forhånd for resten af klassen, eller resten af klassen kan få til opgave at skrive ned, hvilken historisk begivenhed der dramatiseres. Dramatiseringen kan laves uden dialog, hvilket naturligvis gør den historiske begivenhed sværere at gætte for resten af klassen. Der kan arbejdes med dramatisering af historiske begivenheder både med og uden forberedelsestid. Eksempelvis kan det være oplagt at arbejde med dramatisering af nogle historiske begivenheder fra en bestemt periode uden forberedelsestid, hvis klassen forinden har arbejdet med denne periode på anden måde. Læreren kan udvælge nogle historiske begivenheder, der er historisk forbundet, eksempelvis krisen mellem nord- og sydstaterne i USA og slaveriets afskaffelse eller børskrakket i 1929 og nationalsocialismens opblomstring i Tyskland i 30 erne. Herefter kan en eller to grupper dramatisere begivenhederne, hvorefter resten af klassen skriftligt eller mundtligt kan beskrive eller diskutere den sammenhæng, der var mellem dem. Middelalderlege Diverse træredskaber Fremgangsmåde Eleverne afprøver forskellige lege fra middelalderen. Følgende lege kan eksempelvis afprøves: Stikke Palles øje ud, Patøk, Slå munk,, So i hul, KUBB. Forklaring til disse lege samt inspiration til andre kan hentes på: Variation og progression Aktiviteten kan eventuelt udføres tværfagligt med idræt og sløjd. Eleverne kan få til opgave at tænke legene ind i den historiske samtid ved at beskrive sammenhængen mellem legene og livsvilkårene i den pågældende historiske samtid. Eleverne kan få lov til selv at udvikle og afprøve nye lege, som kan have udgangspunkt i de muligheder og livsvilkår, der var i en given historisk periode 10 - Krop og hoved - Historie

11 Tidstæpper Et voksdug, et lagen eller kraftigt pap, der kan tegnes på. Laminerede papir med skriftlige eller visuelle beskrivelser af forskellige historiske begivenheder Fremgangsmåde Eleverne tegner en tidslinje fra eksempelvis år 800 til år 2000 ind på det valgte materiale. Herefter kan der arbejdes med at anbringe de historiske begivenheder på tidslinien. Variation og progression Eleverne kan samarbejde i par eller grupper om at få anbragt beskrivelserne af de historiske begivenheder i korrekt rækkefølge. Eleverne kan konkurrere om at få anbragt flest historiske begivenheder tidsmæssigt korrekt på en forudbestemt tid, eksempelvis 20 minutter. En elev står på den historiske tidslinie, mens en anden elev nævner forskellige historiske begivenheder. Hvis eleven eksempelvis siger: Den franske Revolution, skal eleven på tidslinien springe hen til det år/den periode, som han/hun tror stemmer overens med året/ tiden for revolutionen. Aktiviteten kan også laves modsat, ved at eleverne trækker kort med forskellige perioder på, eksempelvis , hvorefter de skal springe hen til den pågældende periode og fortælle til en anden elev, hvilke historiske begivenheder, der fandt sted i denne periode. Historiske idrætsgrene Afhænger af hvilken historisk idrætsgren der arbejdes med. Fremgangsmåde Eleverne afprøver forskellige gamle idrætsgrene. Idrætsgrenene kan have udgangspunkt i en bestemt periode eller en bestemt kultur, eksempelvis starten af 1900-tallet eller antikkens Grækenland. Tilfældige eksempler på mulige idrætsgrene kan være: tovtrækning, spydkast, træstammekast, brydning og hurtigløb. Variation og progression Aktiviteten kan eventuelt udføres tværfagligt med idræt og sløjd. Eleverne kan få til opgave at tænke idrætsgrenene ind i den historiske samtid ved at beskrive/fortolke sammenhængen mellem idrætten og livsvilkårene i den pågældende historiske samtid. Krop og hoved - Historie - 11

12 Vendespil 1 sæt laminerede papirer med historiske spørgsmål i en farve (eksempelvis rød) 1 sæt laminerede papirer med de tilsvarende svar i en anden farve (eksempelvis blå) Fremgangsmåde De to sæt af spørgsmål og svar spredes ud på gulvet, så de ligger i hver deres system. Eleverne skal så vende et spørgsmål og herefter forsøge at finde det tilsvarende svar. Spørgsmålene kan lægges i system et sted i lokalet, og svarene kan lægges et andet sted. Derved skal eleverne bevæge sig fra den ene bunke til den anden, når de skal finde par. Variation og progression Både spørgsmåls- og svarkort kan være i form af skrift eller billeder, eksempelvis ved at der på spørgsmålskortet er formuleret: Hvilke bygningsværker er opført under Christian den Fjerde?, mens der på svarkortet er billeder af de tilsvarende bygningsværker. Formen af spørgsmålene og svarene kan være forskellige. Eksempelvis kan det være spørgsmål, der vedrører faktaviden som: Hvilket år er den danske grundlov fra? til spørgsmål, der vedrører historisk forståelse og fortolkning som eksempelvis: Hvad kan forklare 2.verdenskrig? Som alternativ til spørgsmål og svar kan bruges sammenhæng / samtid, eksempelvis ved at der på et papir er skrevet: Jøder forfølges og dræbes i tusindvis, mens der på et andet papir er skrevet: Det nationalsocialistiske parti kommer til magten i Tyskland i 1930 erne Krop og hoved - Historie

Bevægelse i skolen. Idéer til aktive pauser og bevægelse i den fagopdelte undervisning

Bevægelse i skolen. Idéer til aktive pauser og bevægelse i den fagopdelte undervisning Bevægelse i skolen Idéer til aktive pauser og bevægelse i den fagopdelte undervisning Indhold 1. Brain breaks... 4 Hvad er Brain breaks?... 4 Klap hænder:... 4 Lærerens Go! :... 4 Blind passager:... 4

Læs mere

Historiske lege 1920erne-30erne

Historiske lege 1920erne-30erne Historiske lege 1920erne-30erne Introduktion Der har ikke altid været meget plads eller tid til at lege. Men børn har dog alligevel altid fundet ud af, hvordan de kunne lege inden for de rammer der var.

Læs mere

Krop og hoved. Dansk MELLEMTRIN

Krop og hoved. Dansk MELLEMTRIN Krop og hoved Dansk MELLEMTRIN Danskundervisning med udfordringer til kroppen Både til dansk- og idrætsundervisningen Inspirationsmaterialet er skrevet med udgangspunkt i at tilføre mere fysisk udfoldelse

Læs mere

Krop og Hoved. Matematik MELLEMTRIN

Krop og Hoved. Matematik MELLEMTRIN => Krop og Hoved Matematik + MELLEMTRIN Matematik og bevægelse slå to fluer med et smæk! Indledning En stigende andel af nutidens børn og unge bevæger sig for lidt, har dårlige motoriske færdigheder, spiser

Læs mere

Tal om tal. Et inspirationshæfte til tidlig talindlæring

Tal om tal. Et inspirationshæfte til tidlig talindlæring Tal om tal Et inspirationshæfte til tidlig talindlæring Tal om tal Et inspirationshæfte til tidlig talindlæring. Dette hæfte giver inspiration til arbejdet med børns kendskab til tal i hjemmet, i børnehaven

Læs mere

Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen Denne test af, hvordan din hest arbejder, tager ca. tre minutter og bør indgå i opvarmningen hver dag. Du må vide, nøjagtig hvad der

Læs mere

Forside. Inspirationshæfte, 3. 5. klasse

Forside. Inspirationshæfte, 3. 5. klasse Forside Inspirationshæfte, 3. 5. klasse Inspirationshæfte, 3. 5. klasse Indledning Hæftet er et inspirationshæfte lavet til lærerne i forbindelse med aktivitetskampagnen Aktiv rundt i Danmark 2008. Hæftet

Læs mere

Powerpauser GODE VANER TIL ET SUNDT SKOLELIV

Powerpauser GODE VANER TIL ET SUNDT SKOLELIV Powerpauser GODE VANER TIL ET SUNDT SKOLELIV Powerpauser er ideer til den gode, lille pause. Den gode pause hjælper med at genoprette den mentale energi, som har betydning for, at eleverne kan holde koncentrationen.

Læs mere

Dans. Musikken. i musik og idræt. Dans Musikken er et undervisningsmateriale til dig, der ikke har det

Dans. Musikken. i musik og idræt. Dans Musikken er et undervisningsmateriale til dig, der ikke har det G u i d e t i l u n d e r v i s n i n g s m a t e r i a l e t D a n s M u s i k k e n 2.- 5. k l a s s e 6 6 er et undervisningsmateriale til dig, der ikke har det i musik og idræt store dansekendskab,

Læs mere

Aarhus Kommune sætter skolerne i bevægelse Kurser afviklet i samarbejde med Dansk Skoleidræt

Aarhus Kommune sætter skolerne i bevægelse Kurser afviklet i samarbejde med Dansk Skoleidræt g n i l o k inds eriale kursusmat Aarhus Kommune sætter skolerne i bevægelse Kurser afviklet i samarbejde med Dansk Skoleidræt Aarhus Kommune sætter skolerne i bevægelse Kurser afviklet i samarbejde med

Læs mere

Aarhus Kommune sætter skolerne i bevægelse Kurser afviklet i samarbejde med Dansk Skoleidræt

Aarhus Kommune sætter skolerne i bevægelse Kurser afviklet i samarbejde med Dansk Skoleidræt n i r t m e Mell eriale kursusmat Aarhus Kommune sætter skolerne i bevægelse Kurser afviklet i samarbejde med Dansk Skoleidræt Aarhus Kommune sætter skolerne i bevægelse Kurser afviklet i samarbejde med

Læs mere

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem ADHD Viden om øvelser Gennem &Leg Forord Med dette hæfte ønsker ADHD-foreningen at sætte fokus på ADHD på en ny og positiv måde. Vi ønsker, at eleverne i fællesskab prøver de udfordringer, som ADHD giver,

Læs mere

SKAVANKAYOGA. Niels Haahr April 2009. www.skavankayoga.dk

SKAVANKAYOGA. Niels Haahr April 2009. www.skavankayoga.dk SKAVANKAYOGA Niels Haahr April 2009 www.skavankayoga.dk Copyright 2009 Niels Haahr Indhold SKAVANKAYOGA?... 4 forord... 4 rapportens opbygning... 5 AT UNDERVISE I YOGA... 6 bevidsthed og balance... 7 HOLDENE

Læs mere

Motion i klassen. - et projekt i Faglighed for Alle. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Motion i klassen. - et projekt i Faglighed for Alle. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Motion i klassen - et projekt i Faglighed for Alle KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Sundheds- og Omsorgsforvaltningen www.kk.dk/faglighedforalle Forord I dag ved vi, at bevægelse og fysisk

Læs mere

Positiv Ridning Systemet Hestens holdning Af Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Hestens holdning Af Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Hestens holdning Af Henrik Johansen Hesten skal altid arbejde i en holdning, hvor det er fysisk muligt for den at udføre det, vi forlanger af den. Hesten må altså ikke på nogen

Læs mere

Stop Brug din krop. Version 2.0

Stop Brug din krop. Version 2.0 Stop Brug din krop Version 2.0 1 Stop brug din krop Idehæftet er tænkt som inspiration til aktiviteter, der kan bruges som et aktivt afbræk i undervisningen, men også som en del af undervisningen. De fleste

Læs mere

Badminton og leg. www.dgi.dk/badminton. DGIbadminton

Badminton og leg. www.dgi.dk/badminton. DGIbadminton S I V N AA K U D D A V H Badminton og leg www.dgi.dk/badminton DGIbadminton Badminton og leg DGIbadminton Målgruppekursus Udgivet af Danske Gymnastik- & Idrætsforeninger Badmintonudvalget juli 2002, 2.

Læs mere

BYDELSMOR DEL. Aktiviteter til grunduddannelsen DEL DEL DEL. Grunduddannelse. Plan for. Materialeliste. Intro til grunduddannelsen

BYDELSMOR DEL. Aktiviteter til grunduddannelsen DEL DEL DEL. Grunduddannelse. Plan for. Materialeliste. Intro til grunduddannelsen BYDELSMOR Grunduddannelse DEL 1 Intro til grunduddannelsen DEL 2 DEL DEL 3 Plan for grunduddannelsen Materialeliste Aktiviteter til grunduddannelsen AKTIVITETER til Bydelsmødrenes Grunduddannelsen For

Læs mere

1-2-TRÆNER VOLLEYBALL KIDSVOLLEY DEN SJOVESTE SVEDER

1-2-TRÆNER VOLLEYBALL KIDSVOLLEY DEN SJOVESTE SVEDER VOLLEYBALL 1 KIDSVOLLEY DEN SJOVESTE SVEDER 2 VOLLEYBALL INDHOLDSFORTEGNELSE Velkommen på kursus 3 Underhåndsserv 8 Baggerslag 10 Fingerslag 12 Smash 14 Sådan vælger du de øvelser, som du vil bruge i træningen

Læs mere

Den store træningsbold

Den store træningsbold Den store træningsbold - træn hele kroppen Af Mette Mølgaard og Lotte Paarup DEN INTELLIGENTE KROP - en sund livsstil i udvikling Kært barn har mange navne Den store træningsbold er kommet for at blive,

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Skolernes Motionsdag. inspiration

Skolernes Motionsdag. inspiration Skolernes Motionsdag 2010 inspiration 1 LØB FOR SKOLEELEVER Introduktion Løbeundervisning for børn og unge skal være oplevelsesorienteret og foregå gennem diffe rentieret fællestræning. Alle skal kunne

Læs mere

Dramalege, dramaforløb og teatermanuskripter

Dramalege, dramaforløb og teatermanuskripter Dramalege, dramaforløb og teatermanuskripter APPENDIX til Drama og teater for børn og unge hvorfor giver det læring? (Forhandles gennem forlaget DRAMA) Jette Bak Forord Dramalege, dramaforløb og teatermanuskripter

Læs mere

Skab dig i fælleskabet -timen

Skab dig i fælleskabet -timen Skab dig i fælleskabet -timen Side 1 af 25 Forord: Undervisningsforløbet: Skab dig i fællesskabet-timen er vores udgave af klassens time. Først og fremmest er det meningen, at disse undervisningsforløb

Læs mere

Inspirationshæfte, 8. 10. klasse

Inspirationshæfte, 8. 10. klasse Inspirationshæfte, 8. 10. klasse Inspirationshæfte, 8. 10. klasse Indledning Hæftet er et inspirationshæfte lavet til lærerne i forbindelse med aktivitetskampagnen Aktiv rundt i Danmark 2008. Hæftet kan

Læs mere

PARKOUR. inspirations. katalog. DGI gymnastik. DGI Nordsjælland

PARKOUR. inspirations. katalog. DGI gymnastik. DGI Nordsjælland PARKOUR inspirations katalog DGI gymnastik DGI Nordsjælland 1 Forfattere: Morten Lindkjær og Rasmus Fouirnaies Sinding-Jensen Med bidrag og inspiration fra: Team Jiyo, Mathias Ried-Larsen, Lasse Sønnichsen,

Læs mere

SÆT GANG I LEGEN - NYE LEGE OG IDEER TIL MERE BEVÆGELSE I SKOLEN. Søren Nabe-Nielsen Kim Larsen Lars Hazelton

SÆT GANG I LEGEN - NYE LEGE OG IDEER TIL MERE BEVÆGELSE I SKOLEN. Søren Nabe-Nielsen Kim Larsen Lars Hazelton SÆT GANG I LEGEN - NYE LEGE OG IDEER TIL MERE BEVÆGELSE I SKOLEN Søren Nabe-Nielsen Kim Larsen Lars Hazelton SÆT GANG I LEGEN nye lege og idéer til mere bevægelse i skolen Søren Nabe-Nielsen Kim Larsen

Læs mere

Inspirationskatalog. Danske Gymnastik- & Idrætsforeninger. www.skovognatur.dk

Inspirationskatalog. Danske Gymnastik- & Idrætsforeninger. www.skovognatur.dk Inspirationskatalog Danske Gymnastik- & Idrætsforeninger www.skovognatur.dk Sundhedsstyrelsen. Center for Forebyggelse. Adresse: Islands Brygge 67, 2300 København S. Tlf.: 7222 7764. www.getmoving.dk.

Læs mere

Integration via kommunikation. Et projektforløb for større skoleelever

Integration via kommunikation. Et projektforløb for større skoleelever Integration via kommunikation Et projektforløb for større skoleelever 02 Integration via kommunikation Indholdsfortegnelse 03 Integration via kommunikation 04 En fleksibel metode 06 Projektforløb 08 Hvad

Læs mere

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper.

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper. Intro Dette emne sætter fokus på: etik på mobil og internet. etik i forhold til billeder og det skrevne ord. Formål Med udbredelsen af internettet er mobningen blevet digital og kan foregå 24 timer i døgnet

Læs mere