Køreplanen er tænkt som en hjælp og vejledning til dig som møde leder til at styre dialogen frem mod nogle konkrete aftaler.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Køreplanen er tænkt som en hjælp og vejledning til dig som møde leder til at styre dialogen frem mod nogle konkrete aftaler."

Transkript

1 KØREPLAN TIL DIALOG OM GOD FYSISK TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN Forberedelse 1. Vælg på forhånd, hvilket af de fem temaer der skal danne udgangspunkt for mødet. Vælg, om du vil holde et kort møde i plenum (15-20 min.) eller et langt møde i grupper (45-50 min.), og læs den tilhørende vejledning nedenfor igennem. 2. Download og print arket til det valgte tema, fx Dialog 1: Hold kroppen i gang. Det er en fordel, hvis deltagerne har hver sit ark. 3. Download og print ét eksemplar af det tilhørende aftalekort, fx Aftalekort til dialog 1: Hold kroppen i gang. Aftale kortet er til din opsamling af mødets resultater. 4. Vælg filmen, der hører til det valgte tema, fx Hold kroppen i gang, på jobogkrop.dk. Hav udstyr (fx computer med adgang til internettet) parat til at vise filmen. Køreplanen er tænkt som en hjælp og vejledning til dig som møde leder til at styre dialogen frem mod nogle konkrete aftaler. Det korte dialogmøde i plenum (15-20 min.) 1 Fortæl om dagsordenen (1 min.): Alle ser først en film vedrørende god fysisk trivsel på arbejdspladsen. Bagefter diskuterer alle 2-3 spørgsmål til filmens tema, og dialogen vil nå frem til nogle aftaler, som bliver skrevet ned og hængt op (aftalekortet) Vis filmen, der hører til det valgte tema (1-2 min.) Tag arket, der hører til det valgte tema, og læs temaet/overskriften op, fx: Hold kroppen i gang. Det er ikke farligt at bruge de muskler, der gør ondt. Tværtimod. De får det bedre af at blive brugt. (1 min.) Læs spørgsmålene under Dialog op et ad gangen (10-15 min.) Diskussionen af hvert spørgsmål bør kun tage 2-3 min. Hav størst fokus på det sidste spørgsmål, og sørg for, at I bliver enige om nogle svar til dette. Fortæl, at du overfører gruppens svar på kortets sidste spørgsmål til aftalekortet bagefter. Du kan evt. samle op undervejs og læse op, hvad du har noteret og vil overføre til aftalekortet. 5 Hæng aftalekortet op efter jeres dialog, så alle kan se og huske jeres aftaler. Følg gerne op på mødet og jeres fælles beslutninger for at sikre et godt resultat. DET LANGE DIALOGMØDE I GRUPPER (45-50 min.) 1 Fortæl om dagsordenen (1 min.): Alle ser først en film vedrørende god fysisk trivsel på arbejdspladsen. Bagefter diskuterer alle 2-3 spørgsmål til filmens tema, og dialogen vil nå frem til nogle aftaler, som bliver skrevet ned og hængt op (aftalekortet). 2 3 Vis filmen, der hører til det valgte tema (1-2 min.) Efter filmklippet skal alle diskutere spørgsmålene til det pågældende tema (20 min.) Inddel deltagerne i mindre grupper. Udlever arket, og bed grupperne følge instrukserne på arket. Bed grupperne om at notere konkrete bud på aftaler, som skal bruges i opsamlingen. Vælg evt. en ordstyrer til hver gruppe, hvis der er behov for det. 4 Saml op i plenum og hør, hvad grupperne har diskuteret (20-25 min.) Brug 5-10 min. på at høre gruppernes refleksioner om det/de første spørgsmål på arket. Brug resten af tiden på at høre deres konkrete bud på aftaler ud fra refleksioner om arkets sidste spørgsmål (15 min.) Skriv ned på whiteboard eller lignende sørg for, at så mange som muligt er enige om jeres aftaler. Sig, at du overfører gruppernes svar til et aftalekort bagefter. Du kan også uddelegere denne opgave. 5 Hæng aftalekortet op efter dialogen, så alle kan se og huske jeres aftaler. Følg gerne op på mødet og jeres fælles beslutninger for at sikre et godt resultat. 6 Indkald til et nyt møde, hvor I diskuterer et nyt tema med samme fremgangsmåde. 6 Indkald til et nyt møde, hvor I diskuterer et nyt tema med samme fremgangsmåde.

2 Jeg kan ikke overskue, hvornår eller hvordan jeg skal komme i gang igen. 1 Hold kroppen i gang. Det er ikke farligt at bruge de muskler, der gør ondt. Tværtimod. De får det bedre af at blive brugt. DIALOG STØTTE AFTALE (noter) Jeg vågner med smerter i ryggen. Jeg bliver bange for, at det skal blive værre, så jeg tænker, at jeg hellere må holde mig i ro. Jeg ringer og melder mig syg og bliver i sengen. Men smerten forsvinder ikke. Det bliver faktisk værre, så jeg må nok hellere holde mig endnu mere i ro. Nu er jeg langtidssygemeldt, og jeg har ikke fået det bedre. De fleste får indimellem ondt i ryg, skulder eller nakke. Hvor mange her har prøvet at have ondt i ryg, skulder eller nakke? Sådan aftaler vi at støtte hinanden i at holde os i gang i det omfang, det er muligt, når vi har ondt i ryg, skulder og nakke: Gennemgå de to spiraler i kolonnen Støtte læs evt. teksten højt, så alle får informationerne og de gode råd i fællesskab. Diskuter, hvordan vi hver især reagerer på smerter. Man kan blive bange for at bevæge sig af frygt for at få det værre i den kropsdel, der gør ondt. Men det kan blive en ond spiral. ➌ Hvordan kan vi støtte hinanden i ikke at være bange for smerter og i at vælge den aktive vej ud af smerterne som???? Overfør jeres svar på punkt 3 i kolonnen AFTALE. Jeg vågner med smerter i ryggen. Det gør godt nok ondt, så jeg sygemelder mig en enkelt dag. Men smerten skal ikke få mig ned med nakken. Jeg har prøvet det før, og det gælder bare om at holde sig i gang. Det plejer at være den bedste medicin. Så jeg laver det, jeg kan, og næste dag er jeg på arbejde igen, men på nedsat kraft. n og mine kolleger bakker mig op. Jeg får det bedre og bedre, så nu er jeg snart ovenpå igen. Hvis man overvinder frygten for at bevæge sig, når det gør ondt, er der større chance for, at smerterne bliver mindre. Og det kan blive en god spiral.

3 2 Det nytter at forebygge. Organiser arbejdet, indret arbejds pladsen, instruer hinanden og brug hjælpemidler også når det ikke gør ondt. Så kroppen bruges fornuftigt. DIALOG Når vi gerne vil bruge vores kroppe fornuftigt, hvor gode er vi så til at organisere arbejdet? indrette arbejdspladsen? instruere og oplære hinanden? bruge hjælpemidlerne? Gennemgå indholdet i kolonnen Støtte læs evt. teksten højt, så alle får informationerne og de gode råd i fællesskab. Diskuter, hvordan vi kan forebygge smerter i muskler og led på arbejdspladsen som STØTTE DET NYTTER AT FOREBYGGE INDRET ARBEJDSPLADSEN Indret arbejdspladsen, så kroppen bruges fornuftigt. Indret arbejdspladsen, så det bliver muligt at variere arbejdsstillingerne og styrke kroppen. Sørg for, at I hver især har indflydelse på, hvordan jeres eget arbejdsområde er indrettet. INSTRUER HINANDEN Sørg for, at I hver især bliver oplært og instrueret, så alle lærer at bruge kroppen fornuftigt. Husk at gentage instruktionen og oplæringen, når der er behov for det, fx til nye medarbejdere og ved indførelse af nye metoder eller nye tekniske hjælpemidler. ORGANISER ARBEJDET INDRET ARBEJDSPLADSEN BRUG HJÆLPEMIDLER INSTRUER HINANDEN BRUG HJÆLPEMIDLER Aftal med kollegerne, hvilke hjælpemidler I bruger hvornår. Brug hjælpemidlerne, når I har ondt, så I stadig kan fungere. Brug også hjælpemidlerne, når det ikke gør ondt. ORGANISER ARBEJDET Organiser arbejdet, så kroppen bruges fornuftigt, og ingen belastes for hårdt, for ensidigt eller for længe. Afsæt tid til pauser og øvelser i løbet af arbejdsdagen. AFTALE (noter) Sådan aftaler vi at støtte hinanden i at forebygge smerter i muskler og led på arbejdspladsen:

4 3 Lav øvelser. Få minutters træning tre gange om ugen kan være nok. Træn gerne sammen med nogle kolleger. DIALOG STØTTE AFTALE (noter) Kan og vil vi lave fysiske øvelser overhovedet? hver især? sammen? Hvorfor/hvorfor ikke? Hvis vi gerne vil lave øvelser på arbejdspladsen: Gennemgå indholdet i kolonnen Støtte læs evt. teksten højt, så alle får informationerne og de gode råd i fællesskab. Diskuter, hvordan vi skaber de bedste rammer for at lave øvelser som Overfør jeres svar på punkt 2 i kolonnen AFTALE. Målrettet træning virker, når du har ondt i ryg, skulder eller nakke. HAR DU STILLESIDDENDE ARBEJDE: Stillesiddende arbejde og fastlåste arbejdsstillinger med mange gentagelser af de samme bevægelser kan give smerter og ømhed i nakken, skuldrene og armene. Med nogle få, målrettede øvelser kan du træne de muskler, du bl.a. bruger, når du arbejder ved en computer. Det kan mindske smerter og ømhed i nakke, skuldre og arme. ARBEJDER DU MED TUNGE LØFT ELLER FORFLYTNING: Få, målrettede øvelser for ryggen kan styrke musklerne omkring rygsøjlen og forbedre musklernes reflekser og koordination. Øvelserne giver stabilitet til ryggen og en bedre fornemmelse af, hvordan man bruger ryggen hensigtsmæssigt, når man fx løfter eller forflytter. Sådan aftaler vi at skabe de bedste rammer for at lave fysiske øvelser: Hvis I vil lave øvelser på arbejdspladsen, er det vigtigt, at I tilpasser træningen til de forhold, der gælder på netop jeres arbejdsplads. Når I gør det, kan I med fordel tage udgangspunkt i nogle elementer, som har vist sig at have betydning for, om man får trænet på arbejdspladsen. Det har betydning, at: træningsrummet eller træningsområdet er i nærheden man kan træne i en gruppe man kan føre træningsdagbog øvelserne er enkle og effektive man kan variere, så man ikke laver de samme øvelser hele tiden

5 4 Skab balance mellem job og krop. Det kan gøre ondt, hvis jobbet stiller større krav, end kroppen kan klare. Balancen skabes ved at justere opgaverne og styrke kroppen. DIALOG Gennemgå indholdet i kolonnen Støtte læs evt. teksten højt, så alle får informationerne og de gode råd i fællesskab. Diskuter, om der er balance mellem de krav, jobbet stiller, og det, kroppen kan klare. STØTTE DER SKAL VÆRE BALANCE Arbejdsevne Balancen mellem kravene i jobbet og kroppens fysiske kapacitet afgør, hvilken arbejdsevne man har. Når der er balance mellem krav og kapacitet, er der mindre risiko for overbelastning og problemer med muskler og led. AFTALE (noter) Sådan aftaler vi at støtte hinanden i at skabe balance mellem job og krop: Har vi behov for at styrke kroppens kapacitet eller justere kravene i arbejdet, eller har vi brug for begge dele? KRAV KAPACITET ➌ Hvordan kan vi støtte hinanden i at skabe balance mellem job og krop som Overfør jeres svar på punkt 3 i FYSISKE PSYKISKE SOCIALE FYSISK PSYKISK SOCIAL KRAV KAPACITET Arbejdspladsen kan sørge for, at de fysiske Arbejdspladen kan understøtte, at den krav i arbejdet svarer til Risikoen medarbejdernes for problemer med muskler enkelte og medarbejder led er mindre, kan forbedre sin fysiske kapacitet ved at: når der er balance mellem fysiske krav og kapacitet kapacitet. ved: organisere arbejdet, så kroppen kan bruges fornuftigt fordele opgaver, så ingen belastes for hårdt, for ensidigt eller for længe stille de nødvendige hjælpemidler til rådighed. gøre det muligt for den enkelte medarbejder at variere sin arbejdsstilling og holde pauser i løbet af dagen give den enkelte medarbejder indflydelse på, hvordan hans eller hendes arbejdsplads er indrettet at træne muskler og kondition at lave øvelser, der forbedrer ryggens udholdenhed, koordination og reflekser sundhedsfremmende tiltag, der gør det muligt at træffe sunde valg i forhold til kost, rygning, alkohol og motion ARBEJDSEVNE Arbejdsevnen kan styrkes ved at justere kravene og styrke kapaciteten.

6 5 God fysisk trivsel er et fælles ansvar. Aftal med ledelse, kolleger og arbejdsmiljørepræsentant, hvordan I sammen forebygger og håndterer smerter i muskler og led. DIALOG Hvordan reagerer vi typisk på arbejdspladsen, når vi selv eller kol legerne får smerter i ryg, skulder eller nakke? Forebygger og hånd terer vi smerterne i fællesskab? Gennemgå indholdet i kolonnen Støtte læs evt. teksten højt, så alle får informationerne og de gode råd i fællesskab. Diskuter, hvad vi skal gøre for at forebygge og håndtere smerter i muskler og led fremover som INDIVID Variér din arbejdsstilling. Hold pauser i arbejdet. Lav øvelser jævnligt. Brug hjælpemidlerne også når det ikke gør ondt. Hold dig i gang og vær fysisk aktiv. Hold kontakt til arbejdspladsen, hvis du bliver sygemeldt pga. smerter. Aftal, hvilke opgaver du kan udføre, når du kommer tilbage, og tilpas eventuelt dine opgaver i en periode. STØTTE BYG EN alle skal være med God fysisk trivsel er et fælles ansvar. Alle har en rolle og alle skal være med, for at det lykkes. INDIVIDET Den enkelte medarbejder GRUPPEN Kollegerne eller teamet i afdelingen LEDELSEN Teamleder eller afdelingsleder ORGANISATIONEN MED-/samarbejdsudvalg, arbejdsmiljø organisation, HR og topledelse LEDELSE Inddrag medarbejderne, når opgaverne til rettelægges. Giv eventuelt plads til pauser og øvelser. Fordel opgaverne, så ingen belastes for ensidigt eller for længe. Når en medarbejder har ondt: Aftal eventuelt andre arbejdsopgaver i en periode. Hvis medarbejdere bliver sygemeldt pga. smerter, så aftal med dem, hvornår de kan komme tilbage, og om opgaverne evt. skal tilpasses. AFTALE (noter) Sådan aftaler vi at forebygge og hånd tere smerter i muskler og led i fællesskab: GRUPPE Husk hinanden på at variere jeres arbejdsstillinger og holde pauser indimellem. Lav eventuelt øvelser sammen i en pause. Sørg for at organisere arbejdet og indrette jeres arbejdspladser, så kroppen bruges fornuftigt. Mind hinanden om at bruge hjælpemidlerne, også når det ikke gør ondt, og sørg for, at I bliver oplært og instrueret, så I bruger kroppen fornuftigt. Støt kolleger, der har smerter, til at blive på arbejde. Hold kontakt med kolleger, der er sygemeldte. ORGANISATION Sørg for, at arbejdet organiseres, og at arbejdspladserne indrettes, så medarbejderne får mulighed for at bruge kroppen fornuftigt på arbejdet. Sørg for, at der er de nødvendige hjælpemidler, og at der instrueres i forebyggelse. Understøt en kultur, der støtter medarbejdere med smerter til at blive på arbejde i det omfang, de kan. Skab rammer for, at opgaverne kan tilpasses og omfordeles, så medarbejdere med smerter kan blive på jobbet. Brug arbejdspladsvurderingen og arbejdsmiljøarbejdet til at forebygge smerter i muskler og led. Aftal med sygemeldte medarbejdere, hvornår de kan kom me tilbage, og om opgaverne eventuelt skal tilpasses.

Indhold. Forord 3. Den gode nyhed 6 job og Krop 2 udgave, 1 oplag 2012 Videncenter for Arbejdsmiljø. 5 ømme punkter 10. Det nytter at forebygge 16

Indhold. Forord 3. Den gode nyhed 6 job og Krop 2 udgave, 1 oplag 2012 Videncenter for Arbejdsmiljø. 5 ømme punkter 10. Det nytter at forebygge 16 Denne lommebog fortæller kort og godt, hvordan arbejdspladserne kan forebygge og håndtere smerter i muskler og led via en samlet og fælles indsats Rigtig mange medarbejdere og ledere får ondt i ryg, nakke

Læs mere

I I N D U S T R I E N

I I N D U S T R I E N I INDUSTRIEN I INDUSTRIEN INDHOLD Forord 3 Den gode nyhed 6 5 ømme punkter 10 Det nytter at forebygge 16 Den onde og den gode spiral 20 Balance mellem job og krop 28 Dansk Industri www.di.dk Tlf. 3377

Læs mere

INSPIRATIONSKATALOG Ideer til at arbejde med den fysiske trivsel på arbejdspladsen. jobogkrop.dk

INSPIRATIONSKATALOG Ideer til at arbejde med den fysiske trivsel på arbejdspladsen. jobogkrop.dk INSPIRATIONSKATALOG Ideer til at arbejde med den fysiske trivsel på arbejdspladsen jobogkrop.dk Introduktion Dette inspirationskatalog henvender sig til arbejdsmiljøkoordinatorer, arbejdsmiljørepræsentanter

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

HOW DO YOU DO KA DU FLYT EN FLUE?

HOW DO YOU DO KA DU FLYT EN FLUE? HOW DO YOU DO KA DU FLYT EN FLUE? Vælg mellem 22 korte film og se hvordan I nemt og sikkert kan arbejde ude i jeres butik klik ind på www.hvordandubedst.dk Velkommen til Hvordan du bedst Varer skal transporteres

Læs mere

Gode kollegiale samtaler

Gode kollegiale samtaler TEMA Stress Værktøj 4 Der støtter og udvikler 1 Indhold Introduktion Formålene med dette værktøj Før I går i gang Hvordan kommer I i gang Processen trin for trin Redskab 1: Tre typer af samtaler Tre typer

Læs mere

Tag hånd om stressen. Organisation. Leder. Gruppe. - et arbejdshæfte

Tag hånd om stressen. Organisation. Leder. Gruppe. - et arbejdshæfte et arbejdshæfte FRA BAR KONTOR OM stress PÅ KONTORER Tag hånd om stressen - et arbejdshæfte Organisation Leder Gruppe Individ 2 INDHOLD 3 7 INDLEDNING 7 LÆSEVEJLEDNING 11 VIDEN OM STRESS 11 HVAD ER STRESS

Læs mere

Tag hånd om stressen. Organisation. Leder. Gruppe. - et arbejdshæfte

Tag hånd om stressen. Organisation. Leder. Gruppe. - et arbejdshæfte et arbejdshæfte FRA BAR KONTOR OM stress PÅ KONTORER Tag hånd om stressen - et arbejdshæfte Organisation Leder Gruppe Individ 2 7 INDLEDNING 7 LÆSEVEJLEDNING 11 VIDEN OM STRESS 11 HVAD ER STRESS 12 HVAD

Læs mere

Personlige strategier mod stress

Personlige strategier mod stress TEMA Psykisk arbejdsmiljø Personlige strategier mod stress Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! Personlige strategier mod stress er det

Læs mere

Den årlige arbejdsmiljødrøftelse som strategisk værktøj

Den årlige arbejdsmiljødrøftelse som strategisk værktøj som strategisk værktøj Hvordan virksomheder kan anvende den årlige arbejdsmiljødrøftelse til at skabe strategier for arbejdsmiljøarbejdet Industriens Branchearbejdsmiljøråd Publikationen er finansieret

Læs mere

Skab robuste forandringer. med fokus på trivsel

Skab robuste forandringer. med fokus på trivsel Skab robuste forandringer med fokus på trivsel Indhold Forord... 3 Principper for robuste forandringer... 4 PLANLÆGNINGSFASEN... 5 Vurdér de forventede reaktioner og behov... 6 Overvej graden af kommunikation

Læs mere

Forandring fryder? EGA dilemmaer på tværs af brancher. Arbejdsmiljørådet

Forandring fryder? EGA dilemmaer på tværs af brancher. Arbejdsmiljørådet Forandring fryder? EGA dilemmaer på tværs af brancher Arbejdsmiljørådet Udgivet af Arbejdsmiljørådet Maj 2005 ISBN: 87-90879-78-3 Ean stregkode: 9788 7908 7978 5 Nr. 50 12 27 Indhold Forandring fryder?

Læs mere

Forældresamarbejde. c/o UngVest Rismarksvej 80 5200 Odense V Tlf: 63 755 755 mail: ungvest@odense.dk www.ungvest.dk/læringforalle

Forældresamarbejde. c/o UngVest Rismarksvej 80 5200 Odense V Tlf: 63 755 755 mail: ungvest@odense.dk www.ungvest.dk/læringforalle Forældresamarbejde Forældresamarbejde er 1 af de 6 indsatser, som projektet Læring for alle afprøver i forbindelse med at bygge en konstruktiv bro mellem et intensivt læringsforløb og skolens almene del.

Læs mere

Guide til forflytningsvejlederen

Guide til forflytningsvejlederen Guide til forflytningsvejlederen Træk, skub eller rul Brug hjælpemidler Lad borgerne bruge deres egne ressourcer Indhold Du skal vejlede og påvirke holdninger side 3 Undgå ekspertrollen side 4 Sæt forflytning

Læs mere

AT ARBEJDE MED FORANDRINGER. Manual

AT ARBEJDE MED FORANDRINGER. Manual AT ARBEJDE MED FORANDRINGER Manual Denne manual kan hjælpe jer til at arbejde med forandringer. Den giver jer nogle bud på, hvordan forandringer og omstruktureringer skabes i respekt for trivslen på arbejdspladsen.

Læs mere

Godt arbejdsmiljø Fra a-å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN

Godt arbejdsmiljø Fra a-å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN Godt arbejdsmiljø Fra a-å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN GODT ARBEJDSMILJØ FRA A-Å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN Hvordan løfter I, uden at få ondt i ryggen? Hvordan forebygger

Læs mere

Gør en forskel for en ung - bliv mentor

Gør en forskel for en ung - bliv mentor Gør en forskel for en ung - bliv mentor Der er brug for virksomhederne Nogle unge er ikke klar til at starte på en ungdomsuddannelse lige efter folkeskolen. De har brug for at gå en anden vej ofte en mere

Læs mere

Personlige strategier mod stress. Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 Personlige strategier mod stress

Personlige strategier mod stress. Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 Personlige strategier mod stress Personlige strategier mod stress Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 Personlige strategier mod stress Indhold 1. Stress og personlige strategier Oplæg 2. Vi oplever krav forskelligt Gruppearbejde

Læs mere

Arbejdsevne. vejen til et rummeligt arbejdsmarked. Inspiration og vejledning for tillidsvalgte

Arbejdsevne. vejen til et rummeligt arbejdsmarked. Inspiration og vejledning for tillidsvalgte Arbejdsevne vejen til et rummeligt arbejdsmarked Inspiration og vejledning for tillidsvalgte Indhold Arbejdsevnen er en ny chance.................... 7 Arbejdsevnen den røde tråd.................... 8

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Gruppens. sociale. ansvar. jdf DIALOGVÆRKTØJ MATERIALE TIL ORDSTYRER OG GRUPPEN. Projekt På vej mod den bæredygtige arbejdsplads

Gruppens. sociale. ansvar. jdf DIALOGVÆRKTØJ MATERIALE TIL ORDSTYRER OG GRUPPEN. Projekt På vej mod den bæredygtige arbejdsplads Gruppens sociale ansvar jdf DIALOGVÆRKTØJ MATERIALE TIL ORDSTYRER OG GRUPPEN Projekt På vej mod den bæredygtige arbejdsplads 1 DBA-projektets bæredygtighedsforståelse Økonomi Viden Socialt ansvar Etisk

Læs mere

Det der giver os energi

Det der giver os energi TEMA Stress Værktøj 1 Det der giver os energi - Og det der dræner os for energi Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Arbejdsgruppens forberedelse Processen trin for trin 4 Arbejdsmiljøsekretariatet

Læs mere

SENIORPAKKE. Postboks 2000 2300 København S T: 3396 3648 E: seniorpakker@forebyggelsesfonden.dk www.forebyggelsesfonden.dk

SENIORPAKKE. Postboks 2000 2300 København S T: 3396 3648 E: seniorpakker@forebyggelsesfonden.dk www.forebyggelsesfonden.dk SENIORPAKKE drejebog - juni 2013 1 Indholdsfortegnelse Hurtigt overblik 3 Formål 3 Tid 3 I får støtte til at gennemføre seniorpakken 3 Økonomi 4 Sådan kan I få udbetalt støtte 5 Forberedelse inden forløbet

Læs mere

MUS-GUIDEN. Læs op på MUS her:

MUS-GUIDEN. Læs op på MUS her: MUS-GUIDEN Vi har her samlet artikler og værktøjer om medarbejderudviklingssamtaler og gruppe- og teamudviklingssamtaler til dig, der vil læse op inden du skal holde samtaler med dine medarbejdere. Materialet

Læs mere

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken...

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken... INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET Ondt i nakken... Det er meget almindeligt at have ondt i nakken... Nakkesmerter skal behandles aktivt Det er meget almindeligt at have ondt i nakken, og det kan give meget

Læs mere

Det gode personalemøde og arbejdspladskulturen

Det gode personalemøde og arbejdspladskulturen TEMA Psykisk arbejdsmiljø Det gode personalemøde og arbejdspladskulturen Værktøj nr. 6 i serien Vi finder os ikke i stress! Værktøj nr. 5 i serien Vi finder os ikke i stress! Det gode personalemøde og

Læs mere